{"72425786":["Przypadkowe porwanie
Porwany zostaje siedmioletni ch\u0142opiec. Matka wychowuje go samotnie, jest przera\u017Cona. Detektywi wydzia\u0142u kryminalnego rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce \u017Cycie dziecka jest zagro\u017Cone i zdwajaj\u0105 swoje wysi\u0142ki. Badaj\u0105c zdarzenie odkrywaj\u0105, \u017Ce w gruncie rzeczy ch\u0142opiec sta\u0142 si\u0119 przypadkow\u0105 ofiar\u0105 przewinie\u0144 doros\u0142ych. Druga sprawa dotyczy skradzionych pieni\u0119dzy ze zbi\u00F3rki charytatywnej. Fundusze mia\u0142y zosta\u0107 przeznaczone na leczenie \u015Bmiertelnie chorej dziewczyny. Wyniki \u015Bledztwa szokuj\u0105 wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72425787":["Pod wod\u0105
Para spaceruj\u0105ca nad Wis\u0142\u0105 znajduje cia\u0142o m\u0142odej kobiety. Sekcja zw\u0142ok ujawnia, \u017Ce zosta\u0142a zamordowana. Podejrzanym jest pacjent szpitala psychiatrycznego, ale policjanci szybko orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z du\u017Co gro\u017Aniejszym przeciwnikiem. \u017Beby go z\u0142apa\u0107 musz\u0105 cofn\u0105\u0107 si\u0119 do sprawy seryjnego mordercy sprzed ponad trzydziestu lat. Jednocze\u015Bnie detektywi otrzymuj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce na terenie ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych zakopane zosta\u0142y zw\u0142oki bezdomnego m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72425788":["Android 18 rozpoczyna pojedynek z Supersajaninem Veget\u0105 i bez trudu go pokonuje. Trunks chce pom\u00F3c swojemu ojcu, lecz r\u00F3wnie szybko musi uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 przeciwnika. Jego miecz zostaje z\u0142amany. Android 17 z \u0142atwo\u015Bci\u0105 gromi Tiena i Szatana Serduszko. Krillin mo\u017Ce tylko bezradnie przygl\u0105da\u0107 si\u0119 masakrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425789":["Krillin aplikuje pozosta\u0142e fasolki Senzu swoim poleg\u0142ym towarzyszom. W\u015Bciek\u0142y Vegeta odlatuje z pola walki. Nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce da\u0142 si\u0119 pokona\u0107. Tymczasem Trunks wyja\u015Bnia wszystkim, dlaczego androidy z przysz\u0142o\u015Bci s\u0105 zupe\u0142nie inne ni\u017C te, z kt\u00F3rymi walczyli przed chwil\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425790":["Bulma odbiera telefon w sprawie jednego z produkt\u00F3w jej firmy - Capsule Corporation. Nast\u0119pnie otrzymuje zdj\u0119cie, na kt\u00F3rym wida\u0107 maszyn\u0119 czasu u\u017Cywan\u0105 przez Trunksa. Ch\u0142opak i jego towarzysze postanawiaj\u0105 zbada\u0107 t\u0119 tajemnicz\u0105 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to dok\u0142adnie ta sama maszyna, kt\u00F3r\u0105 Trunks przylecia\u0142 trzy lata p\u00F3\u017Aniej do swojego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425791":["Gdy Trunks, Gohan i Bulma badaj\u0105 tajemnicz\u0105 maszyn\u0119 czasu, Gohan zauwa\u017Ca podejrzan\u0105 skorup\u0119 zrzucon\u0105 przez nieznane zwierz\u0119. Tymczasem Bulma wraca do domu i ogl\u0105da wiadomo\u015Bci dotycz\u0105ce zagadkowych znikni\u0119\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w pobliskiego miasta Gingertown.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425792":["L\u0119ki Stalina, cz\u0119\u015B\u0107 1
26 czerwca 1945 roku w Moskwie na Placu Czerwonym Stalin podziwia\u0142 parad\u0119 swojej armii. By\u0142a to demonstracja si\u0142y, kt\u00F3ra jednak sko\u0144czy\u0142a si\u0119 wraz z wojn\u0105. W pochodzie jecha\u0142y czo\u0142gi T-34, kt\u00F3re w pierwszym okresie walk zosta\u0142y uznane za najlepsze wozy bojowe, oraz dzia\u0142a samobie\u017Cne Su-152 uzbrojone w wielkie haubice. Ich czas r\u00F3wnie\u017C przemin\u0105\u0142. Na s\u0142ynnej paradzie samochody ci\u0105gn\u0119\u0142y tak\u017Ce armaty przeciwlotnicze, kt\u00F3re dzielnie broni\u0142y alianckich miast, ale by\u0142y ma\u0142o skuteczne wobec samolot\u00F3w odrzutowych, kt\u00F3rych nie produkowa\u0142y radziecki fabryki. Tw\u00F3rcy rozwa\u017C\u0105 w odcinku, czy Armia Czerwona mia\u0142a szans\u0119 wygra\u0107 now\u0105 wojn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72425793":["L\u0119ki Stalina, cz\u0119\u015B\u0107 2
Dwa lata po zako\u0144czeniu wojny \u015Bwiatowej Stalin zerwa\u0142 sojusz radziecko - ameryka\u0144ski. Przyst\u0105pi\u0142 do realizacji marzenia bolszewik\u00F3w, czyli marszu na zach\u00F3d Europy i pokonania USA. Plany te okaza\u0142y si\u0119 ma\u0142o realne. W ko\u0144cu to Amerykanie w sierpniu 1945 roku zademonstrowali moc niszcz\u0105c\u0105 ich nowej broni: bomby atomowej, kt\u00F3rej Rosjanie w\u00F3wczas nie mieli. Tw\u00F3rcy staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co kierowa\u0142o Stalinem w uporczywym d\u0105\u017Ceniu do rozpocz\u0119cia kolejnych walk ze swoj\u0105 jedynie sze\u015Bciomilionow\u0105 Armi\u0105 Czerwon\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72425794":["Po trzech tygodniach bezowocnych wysi\u0142k\u00F3w Goku wreszcie udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 ma\u0142pk\u0119 o imieniu Bubbles. Niebawem musi si\u0119 zmierzy\u0107 z Gregorym, lataj\u0105cym konikiem polnym, i trafi\u0107 w owada du\u017Cym drewnianym m\u0142otem. Goku odnosi sukces po dw\u00F3ch tygodniach pr\u00F3b. Tym sposobem przechodzi do kolejnego etapu rozrywek i jest coraz bli\u017Cszy zdobycia tytu\u0142u mistrza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425795":["King Kai uczy Goku kolejnej techniki ataku. Nast\u0119pnie przygl\u0105da si\u0119, jak m\u0142ody wojownik testuje swe umiej\u0119tno\u015Bci, pr\u00F3buj\u0105c zniszczy\u0107 du\u017C\u0105 ceg\u0142\u0119. Udaje mu si\u0119 to bez wi\u0119kszego problemu. King Kai opowiada o zagro\u017Ceniach zwi\u0105zanych z pos\u0142ugiwaniem si\u0119 t\u0105 metod\u0105. Przekonujemy si\u0119, czy Goku pos\u0142ucha swojego mentora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425796":["Vegeta i Nappa przybywaj\u0105 do miejsca, w kt\u00F3rym trenuj\u0105 Piccolo i Gohan. Okazuje si\u0119, \u017Ce na tej samej wyspie przebywa r\u00F3wnie\u017C Krillin. Teraz we trzech musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z Saiyanami. Nappa informuje Piccolo, \u017Ce pochodzi on z planety zwanej Namek. Na rozkaz Nappy Vegeta sieje nasiona, z kt\u00F3rych wyrasta sze\u015Bciu Saibamen\u00F3w. Wkr\u00F3tce do walki przy\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 Tien, Chiaotzu i Yamcha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425797":["Nappa mierzy si\u0119 ze swoimi wrogami. Podczas pojedynku udowadnia, \u017Ce jest gro\u017Anym rywalem. W starciu z nim Tien traci r\u0119k\u0119. Mimo \u017Ce Chiaotzu skacze Nappie na plecy z zamiarem wykorzystania specjalnej japo\u0144skiej techniki, kamikadze, nie udaje mu si\u0119 go zrani\u0107. Wci\u0105\u017C nie wiadomo, jak zako\u0144czy si\u0119 walka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425798":["Goku przybywa na miejsce bitwy z Saiyanami ju\u017C po jej zako\u0144czeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 Drog\u0119 W\u0119\u017Ca, a to oznacza, \u017Ce zostanie teleportowany przez Kami z powrotem na Ziemi\u0119. Pojawia si\u0119 dok\u0142adnie w centrum kolejnej bitwy. Goku waha si\u0119, czy do niej do\u0142\u0105czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72425799":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370424.jpg","",[]],"72425800":["Guild Wars 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379559.jpg","",[]],"72425801":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72425802":["Wow","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72425803":["Z\u0142amane marzenia
Utalentowana baletnica zostaje potr\u0105cona przez samoch\u00F3d. Po odzyskaniu przytomno\u015Bci zeznaje, \u017Ce zosta\u0142a potr\u0105cona celowo. Policjanci podejrzewaj\u0105 jej by\u0142ego ch\u0142opaka i konkurentk\u0119 z teatru ta\u0144ca, jednak wszystko wskazuje na to, \u017Ce dziewczyn\u0119 zaatakowa\u0142 kto\u015B zupe\u0142nie inny. R\u00F3wnocze\u015Bnie Olgierd i Krystian dostaj\u0105 zg\u0142oszenie od kobiety, kt\u00F3ra pad\u0142a ofiar\u0105 stalkingu. Podejrzanym o przesy\u0142anie gr\u00F3\u017Ab pod jej adresem jest szef korporacji, szanowany biznesmen. W trakcie \u015Bledztwa Natalia z pomoc\u0105 Leny pr\u00F3buje rozgry\u017A\u0107 swojego nowego partnera i pozna\u0107 jego tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"72425804":["SpongeBob Cosmic Shake","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72425805":["Endless Dungeon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379559.jpg","",[]],"72425806":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370424.jpg","",[]],"72425807":["C\u00F3kier kszepi
Pani Fra\u0142 postanawia przygotowa\u0107 swoich podopiecznych z IIb do \u017Cycia w rodzinie. W tym celu dzieli klas\u0119 na pary. Ka\u017Cdej z nich daje pod opiek\u0119 dziecko, czyli kilogramow\u0105 torb\u0119 cukru. Jej eksperyment ma op\u0142akane skutki. Wkr\u00F3tce nauczycielka przekonuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opcy z apetytem po\u017Ceraj\u0105 cukier, powoduj\u0105c jego przera\u017Caj\u0105cy deficyt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72425808":["Kl\u00F3cz Bocianuf
Jak co roku o tej porze bociany i dzikie g\u0119si wracaj\u0105 z ciep\u0142ych kraj\u00F3w do Polski. Droga przez dwa kontynenty mo\u017Ce by\u0107 jednak bardzo niebezpieczna. W zwi\u0105zku z tym pani Fra\u0142 zmusza ch\u0142opc\u00F3w do wst\u0105pienia do Krajowej Ligi Ochrony Natury \"KLON\". Pocz\u0105tkowo niech\u0119tni ch\u0142opcy szybko znajduj\u0105 w tym szans\u0119 na spory zarobek. Tymczasem higienistka, korzystaj\u0105c z wolnego weekendu oddaje si\u0119 opalaniu topless. T\u0119 beztrosk\u0119 zak\u0142\u00F3ca w\u0119druj\u0105cy zast\u0119p zuch\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72425809":["Rze\u0144ski pierwiosnek
Kolejna seria kultowego serialu, kt\u00F3rego bohaterowie stali si\u0119 ulubie\u0144cami widz\u00F3w i internaut\u00F3w. Przedstawia perypetie niesfornych o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b Szko\u0142y Podstawowej im. Batalionu Zo\u015Bka - Anusiaka, Ma\u015Blany, Konieczki i Czesia, a tak\u017Ce ich nauczycielki Pani Fra\u0142 i higienistki. Tym razem Anusiak odkrywa w sobie \u017Ce\u0144ski pierwiastek. W okolicy dochodzi do inwazji kosmicznych robali. Katastrofie pr\u00F3buj\u0105 zapobiec faceci w czerni, do z\u0142udzenia przypominaj\u0105cy dw\u00F3ch oficer\u00F3w policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72425810":["Noka\u0142t
Anusiak odkrywa w sobie talent bokserski, podczas gdy jego koledzy dostrzegaj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci trenersk\u0105, menad\u017Cersk\u0105 i... sparingpartnersk\u0105. Rozw\u00F3j tych talent\u00F3w u ch\u0142opc\u00F3w sprawia, \u017Ce higienistka musi jak najszybciej poszerzy\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 z zakresu medycyny. Tymczasem ca\u0142y \u015Bwiat oczekuje walki wszech czas\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",["AD"]],"72425811":["Kosmici i roboty
Tw\u00F3rcy serii poszukuj\u0105 \u015Blad\u00F3w kosmit\u00F3w na Ziemi, kt\u00F3re zostawiali przez ostatnie 75 milion\u00F3w lat: od epoki dinozaur\u00F3w, przez staro\u017Cytny Egipt, po wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 Ameryk\u0119. Zbadaj\u0105 dokumenty historyczne i dzie\u0142a sztuki sugeruj\u0105ce spotkania z pozaziemsk\u0105 cywilizacj\u0105, a tak\u017Ce wsp\u00F3\u0142czesne doniesienia o obserwacjach tajemniczych obiekt\u00F3w na niebie. Spr\u00F3buj\u0105 potwierdzi\u0107 wiarygodno\u015B\u0107 tych \u017Ar\u00F3de\u0142 i zbadaj\u0105 ich wp\u0142yw na nasz \u015Bwiat, szczeg\u00F3lnie na rozw\u00F3j techniki. Pierwszy odcinek nowej serii po\u015Bwi\u0119cony b\u0119dzie humanoidalnym robotom, kt\u00F3re w 21 wieku zajmuj\u0105 umys\u0142y badaczy. Coraz wi\u0119cej dziedzin nauki jest przez nie zdominowane. Zdalnie sterowane maszyny ju\u017C teraz przeprowadzaj\u0105 operacje i uczestnicz\u0105 w misjach kosmicznych. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy obsesja tworzenia sztucznej inteligencji wskazuje drog\u0119 ku przysz\u0142o\u015Bci cywilizacji czy raczej odsy\u0142a nas do jej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"72425812":["Olimpiada na\u0142ukowa
Klasa IIb bierze udzia\u0142 w olimpiadzie naukowej. Nagrod\u0105 g\u0142\u00F3wn\u0105 jest sta\u017C w instytucie zajmuj\u0105cym si\u0119 nowymi technologiami. Pierwszy etap, test na inteligencj\u0119, odbywa si\u0119 w szkole. Wyniki s\u0105 zaskakuj\u0105ce dla Pani Frau i Higienistki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72425813":["Tajne Oszcze Samuraja
Jedynie Tajne Oszcze Samuraja wie, czego potrzebuje drugi cz\u0142owiek i w jaki spos\u00F3b pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72425814":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive Asylum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"72425815":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"72425620":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72425621":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72425622":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72425623":["Re\u017C.: David Feiss.
Sympatyczny nied\u017Awied\u017A Bogu\u015B spotyka si\u0119 z przyjaci\u00F3\u0142mi przy ognisku. Mi\u0142y nastr\u00F3j imprezy psuje jele\u0144 Elliot, kt\u00F3ry opowiada mro\u017C\u0105c\u0105 krew w \u017Cy\u0142ach histori\u0119 o wilko\u0142aku. Przera\u017Cony opowie\u015Bci\u0105 Bogu\u015B nie chce wyruszy\u0107 na wypraw\u0119. Przyjaciele pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c mu w pozbyciu si\u0119 l\u0119k\u00F3w. Robi\u0105 wszystko, by boja\u017Aliwy Bogu\u015B sta\u0142 si\u0119 bardziej odwa\u017Cnym zwierzakiem. Film jest kolejn\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 cyklu o przygodach Bogusia i jego towarzyszy. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczaj\u0105 m.in. Jaros\u0142aw Boberek i Dariusz Toczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389782.jpg","",[]],"72425624":["Re\u017C.: Tim Hill.
Wyspa Wielkanocna. M\u0142ody zaj\u0105czek Zet ma wkr\u00F3tce przej\u0105\u0107 od ojca rodzinn\u0105 firm\u0119. Od dziecka by\u0142 przygotowywany do tej roli i sp\u0119dza\u0142 d\u0142ugie godziny na malowaniu pisanek i produkcji smako\u0142yk\u00F3w. Zwierzak nie czuje si\u0119 jednak dobrze w wyznaczonej roli i marzy o karierze perkusisty. Aby zrealizowa\u0107 sw\u00F3j cel ucieka do Hollywood. Tam zostaje potr\u0105cony przez samoch\u00F3d prowadzony przez 30-letniego obiboka, Freda (James Marsden). M\u0119\u017Cczyzna najch\u0119tniej szybko pozby\u0142by si\u0119 natr\u0119tnego zaj\u0105ca, ale ten nie zamierza go odst\u0119powa\u0107 nawet na moment. Wkr\u00F3tce do Los Angeles trafia oddzia\u0142 R\u00F3\u017Cowych Beret\u00F3w, kt\u00F3rego zadaniem jest sprowadzenie zbuntowanego uciekiniera do domu. Tymczasem na wyspie prawa r\u0119ka Wielkanocnego Zaj\u0105ca, przero\u015Bni\u0119ty kurczak Carlos, pr\u00F3buje przeprowadzi\u0107 zamach stanu. Pomys\u0142 na histori\u0119 zrodzi\u0142 si\u0119 w g\u0142owach autor\u00F3w m.in. \"Jak ukra\u015B\u0107 ksi\u0119\u017Cyc\" i \"Horton s\u0142yszy Ktosia\", Cinco Paula i Kena Daurio. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Artur Pontek, Andrzej Blumenfeld i Arkadiusz Jakubik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389780.jpg","",[]],"72425625":["Re\u017C.: Micha\u0142 Rogalski.
Nieco zarozumia\u0142y Albert (Jakub Zaj\u0105c) jest elfem, kt\u00F3ry \u017Cyje w krainie \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja. Cho\u0107 pe\u0142ni zaszczytn\u0105 funkcj\u0119 nawigatora sa\u0144 prze\u0142o\u017Conego, z czasem nabiera w\u0105tpliwo\u015Bci co do sensu swojej pracy, kt\u00F3ra wi\u0105\u017Ce si\u0119 ukrywaniem si\u0119 przed lud\u017Ami. Postanawia wi\u0119c wkroczy\u0107 do ich \u015Bwiata, by poczu\u0107, jak s\u0105 mu wdzi\u0119czni za prezenty. Zderzenie z rzeczywisto\u015Bci\u0105 okazuje si\u0119 dla niego bolesne, ale zmienia si\u0119 to, gdy spotyka 11-letniego Dawida (Cyprian Grabowski). Odk\u0105d zamieszka\u0142 on wraz z zapracowanymi rodzicami, Hani\u0105 (Anna Smo\u0142owik) i Piotrkiem (Micha\u0142 Czernecki), w Warszawie, czuje si\u0119 osamotniony. Szczeg\u00F3lnie teraz, gdy zbli\u017Ca si\u0119 Bo\u017Ce Narodzenie. Wraz z nowym przyjacielem postanawia wi\u0119c wyruszy\u0107 do dziadk\u00F3w, Matyldy (El\u017Cbieta Jarosik) i Ignacego (Witold D\u0119bicki), kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w Tatrach. Czeka ich pe\u0142na przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C, tym bardziej \u017Ce ich \u015Bladem pod\u0105\u017Caj\u0105 rodzice ch\u0142opca i \u015Awi\u0119ty Miko\u0142aj (Cezary \u017Bak) z Miko\u0142ajow\u0105 (Monika Krzywkowska).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370880.jpg","",[]],"72425626":["Re\u017C.: Dean DeBlois.
Mija pi\u0119\u0107 lat od czasu zawarcia rozejmu pomi\u0119dzy wikingami z wyspy Berk a smokami. M\u0142ody syn wodza, Czkawka, kt\u00F3ry oswoi\u0142 pierwszego skrzydlatego stwora, Szczerbatka, przypadkiem trafia razem z nim do niezwyk\u0142ej lodowej jaskini. \u017Byje w niej wiele dzikich smok\u00F3w oraz tajemniczy je\u017Adziec, kt\u00F3ry - podobnie jak wikingowie z Berk - potrafi zapanowa\u0107 nad ziej\u0105cymi ogniem stworami. Czkawka ze zdumieniem odkrywa to\u017Csamo\u015B\u0107 zagadkowej postaci... Wkr\u00F3tce razem z ni\u0105 dowiaduje si\u0119 o planach bezwzgl\u0119dnego Drago, kt\u00F3ry zamierza podporz\u0105dkowa\u0107 sobie wszystkie smoki. Jego wys\u0142annicy organizuj\u0105 na nie polowania. Ich celem s\u0105 r\u00F3wnie\u017C skrzydlaci mieszka\u0144cy Berk. Czkawka, Szczerbatek i ich przyjaciele musz\u0105 stan\u0105\u0107 do walki... Kontynuacja los\u00F3w bohater\u00F3w pierwszej cz\u0119\u015Bci filmu z 2010 roku. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu udzia\u0142 bior\u0105 m.in. Grzegorz Drojewski, Danuta Stenka i Julia Kami\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389364.jpg","",[]],"72425627":["Re\u017C.: Micha\u0142 Rogalski.
Zbli\u017Ca si\u0119 Bo\u017Ce Narodzenie. Zawiedziona w mi\u0142o\u015Bci Helena przyje\u017Cd\u017Ca do nastrojowego Sopotu, by w samotno\u015Bci przemy\u015Ble\u0107 swoje \u017Cycie uczuciowe. Niebawem do\u0142\u0105czaj\u0105 do niej trzy doros\u0142e c\u00F3rki, kt\u00F3re tak\u017Ce borykaj\u0105 si\u0119 z mi\u0142osnymi zawirowaniami. Dwie z nich, Agata i Roma, niedawno bole\u015Bnie do\u015Bwiadczy\u0142y zdrady, co odebra\u0142o im pewno\u015B\u0107 siebie i podwa\u017Cy\u0142o zaufanie do partner\u00F3w. W ramach rodzinnych obrad kobiety musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy ratowa\u0107 nieudane zwi\u0105zki, czy lepszym wyj\u015Bciem b\u0119dzie je zako\u0144czy\u0107. Plan komplikuje si\u0119, gdy w \u015Blad za nimi przybywaj\u0105 ich skruszeni partnerzy z nadziej\u0119, \u017Ce dostan\u0105 drug\u0105 szans\u0119. Zamierzaj\u0105 odpokutowa\u0107 swoje przewinienia i odzyska\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 drugich po\u0142\u00F3wek. To jednak panie musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy na to zas\u0142u\u017Cyli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357356.jpg","",["N"]],"72425628":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72425629":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"72425630":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72425631":["Prow.: Rafa\u0142 Maserak.
Konferencj\u0119 ram\u00F3wkow\u0105 Polsatu - Wiosna 2024 prowadzi zwariowany Rafa\u0142 Maserak. Zadaje pytania, kt\u00F3rych nie wypada zadawa\u0107 gwiazdom. Przybli\u017Ca plotki i newsy dotycz\u0105ce najnowszych propozycji programowych. Warto wspomnie\u0107, \u017Ce Rafa\u0142 debiutuje tej wiosny w roli jurora, wi\u0119c motywem jego \"maratonu\" wywiad\u00F3w jest \u0107wiczenie oceniania przy u\u017Cyciu s\u0142ynnych tabliczek z \"Ta\u0144ca z gwiazdami\". U swoich rozm\u00F3wc\u00F3w docenia szczero\u015B\u0107, nietuzinkowy str\u00F3j, a czasem \u017Cart.","","",[]],"72425632":["Re\u017C.: Kordian Piwowarski.
Katarzyna razem z matk\u0105 mieszka w Brz\u00F3zkach. Trzydzie\u015Bci lat temu opu\u015Bci\u0142a prowincj\u0119, aby podj\u0105\u0107 wymarzone studia pedagogiczne w Warszawie. Teraz jest niezale\u017Cn\u0105 dyrektork\u0105 szko\u0142y i doskonale wie, czego pragnie od \u017Cycia. Spok\u00F3j kobiety burzy jedynie niechciany adorator. O jej wzgl\u0119dy zn\u00F3w bowiem stara si\u0119 dawny konkurent Stanis\u0142aw Kolasa - miejscowy so\u0142tys, kt\u00F3ry za nic nie zamierza przyj\u0105\u0107 odmowy. Jedyny syn Kasi, Marcin, jest oczkiem w jej g\u0142owie. Przez dziesi\u0119\u0107 lat ch\u0142opak mieszka\u0142 wraz ze swoim ojcem w Holandii. Obecnie powraca w rodzinne strony z pomys\u0142em na w\u0142asny biznes. M\u0142ody Zawada zamierza otworzy\u0107 dyskotek\u0119, kt\u00F3ra b\u0119dzie jedynie przykrywk\u0105 dla prawdziwego interesu - nielegalnej plantacji marihuany. W Warszawie Marcin przypadkowo poznaje Agnieszk\u0119 Wola\u0144sk\u0105. Dziewczyna jest pogr\u0105\u017Cona w kryzysie. W\u0142a\u015Bnie zosta\u0142a porzucona przez ukochanego, a w dodatku jej matka, znana sekstrenerka Barbara, traktuje najbli\u017Cszych z g\u00F3ry. W efekcie c\u00F3rka oraz m\u0105\u017C, Marian, podejmuj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 decyzj\u0119. Wsp\u00F3lnie uznaj\u0105, \u017Ce jedynym wyj\u015Bciem z tej sytuacji jest ucieczka z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389775.jpg","",[]],"72425633":["Re\u017C.: Kenneth Branagh.
Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk finansowy na Wall Street. W rzeczywisto\u015Bci od dziesi\u0119ciu lat jest agentem CIA, kt\u00F3ry dzia\u0142a pod przykrywk\u0105. Jego zwierzchnikiem jest Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem Ryan odkrywa, \u017Ce jeden z najpot\u0119\u017Cniejszych rosyjskich oligarch\u00F3w, Wiktor Czerewin (Kenneth Branagh), w porozumieniu z tamtejszym rz\u0105dem przygotowuje si\u0119 do brutalnego aktu terroryzmu. Ma on na celu ekonomiczny upadek USA. Ryan wyrusza na misj\u0119 do Moskwy, by przyjrze\u0107 si\u0119 dzia\u0142aniom firmy Czerewina. Niespodziewanie pojawia si\u0119 tam tak\u017Ce jego narzeczona, Cathy (Keira Knightley), kt\u00F3ra powa\u017Cnie komplikuje sprawy i nara\u017Ca \u017Cycie obojga na niebezpiecze\u0144stwo. Jack Ryan to posta\u0107 stworzona przez zmar\u0142ego mistrza powie\u015Bci szpiegowskich, Toma Clancy'ego, autora m.in. \"Czasu patriot\u00F3w\", \"Polowania na Czerwony Pa\u017Adziernik\", \"Stanu zagro\u017Cenia\" czy \"Sumy wszystkich strach\u00F3w\". W pierwszej ekranizacji Ryana zagra\u0142 Alec Baldwin, w \"Sumie wszystkich strach\u00F3w\" - Ben Affleck, ale najlepsz\u0105 kreacj\u0119 stworzy\u0142 dla tej postaci Harrison Ford w \"Czasie patriot\u00F3w\" i \"Stanie zagro\u017Cenia\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384762.jpg","",[]],"72425634":["Re\u017C.: Dave Wilson.
\u015Awietnie wyszkolony \u017Co\u0142nierz Ray Garrison po zako\u0144czonej sukcesem brawurowej akcji odbicia zak\u0142adnik\u00F3w w Mombasie wyje\u017Cd\u017Ca razem z \u017Con\u0105 na zas\u0142u\u017Cony odpoczynek do W\u0142och. W czasie wakacji ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zostaje porwane, a wkr\u00F3tce potem zamordowane przez najemnika Martina Axe'a. To jednak jeszcze nie koniec historii Garrisona. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Ray odzyskuje \u017Cycie dzi\u0119ki prze\u0142omowej technologii stosowanej przez korporacj\u0119 RST. Wykorzystano mn\u00F3stwo nanotechnologicznych rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re sprawiaj\u0105, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 niczym bohater komiksowych opowie\u015Bci. Jako supercz\u0142owiek, zwany Bloodshotem, jest znacznie silniejszy i szybszy od zwyczajnych ludzi, a w dodatku jego organizm posiada zdolno\u015B\u0107 do natychmiastowej regeneracji. Dzi\u0119ki temu niemal nie spos\u00F3b go pokona\u0107. Za spraw\u0105 decyzji w\u0142adz firmy Garrison traci jednak dawn\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107, wspomnienia oraz mo\u017Cliwo\u015B\u0107 kontrolowania w\u0142asnego \u017Cycia. Nie zawsze te\u017C potrafi odr\u00F3\u017Cni\u0107 rzeczywisto\u015B\u0107 od fa\u0142szu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie do ko\u0144ca zdo\u0142ano pozbawi\u0107 go wolnej woli. W Bloodshocie stopniowo narasta silna potrzeba zrozumienia, kim naprawd\u0119 jest.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191185.jpg","",["N"]],"72425635":["Odlot
Nieopodal kamienicy Kiepskich sw\u00F3j namiot rozbijaj\u0105 cyrkowcy. Cz\u0119\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w jest bardzo zadowolona z tego faktu. Niekt\u00F3rzy s\u0105 niech\u0119tni klaunom i ich towarzyszom. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce arty\u015Bci postanowili korzysta\u0107 z toalety znajduj\u0105cej si\u0119 w kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72425636":["Wniebowzi\u0119ci
Pomi\u0119dzy Ferdkiem, Pa\u017Adziochem i Boczkiem toczy si\u0119 dyskusja na temat obcych cywilizacji. Marian upiera si\u0119 przy zdaniu, \u017Ce kosmici \u017Cyj\u0105 w\u015Br\u00F3d ziemian. Ferdek kpi z jego pomys\u0142\u00F3w. Nagle wszyscy zostaj\u0105 uprowadzeni przez UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72425637":["Zatruta strza\u0142a
Ferdynand Kiepski podziela fascynacj\u0119 Polak\u00F3w pewnym niezwyk\u0142ym skoczkiem narciarskim. Przypadkowa rozmowa z Pa\u017Adziochem zmienia jego stosunek do sportowca. Zaczyna w\u0105tpi\u0107 w jego talent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72426049":["Piotr Majzbuchowski
22-letni Piotr Majzbuchowski tryska optymizmem. Ani to, \u017Ce straci\u0142 rodzic\u00F3w w wieku 3 lat, ani w\u00F3zek inwalidzki nie s\u0105 w stanie pozbawi\u0107 go nadziei i marze\u0144. Jednym z najwi\u0119kszych pragnie\u0144 ch\u0142opaka by\u0142 lot samolotem. Teraz ma ono szans\u0119 si\u0119 spe\u0142ni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214462.jpg","",["AD"]],"72426050":["Josh i Blue odkrywaj\u0105, jak rosn\u0105 warzywa oraz owoce. Widzowie dowiaduj\u0105 si\u0119, w jak\u0105 gr\u0119 tym razem chce pogra\u0107 Blue.","","",["N"]],"72426051":["Magenta kupuje nowe okulary. Ponadto widzowie wraz z Blue i Joshem musz\u0105 odgadn\u0105\u0107, co tym razem b\u0119dzie chcia\u0142a robi\u0107 wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi po powrocie ze sklepu.","","",["N"]],"72426052":["Patryk chce zdoby\u0107 odznak\u0119 p\u0142ywack\u0105. Pani Puf postanawia podj\u0105\u0107 wyzwanie i nauczy\u0107 go p\u0142ywa\u0107. SpongeBob zostaje sam na obozie. Nie przeszkadza mu to jednak, by si\u0119 dobrze bawi\u0107.","","",["N"]],"72426053":["Gdy SpongeBob gotuje w domu, okazuje si\u0119 \u017Ce wszyscy klienci Kraba przenie\u015Bli si\u0119 do niego. Plankton zostaje wyrzucony z domu. SpongeBob postanawia mu pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"72426054":["W efekcie nieporozumienia SpongeBob i Patryk uznaj\u0105, \u017Ce ubezpieczenie na \u017Cycie chroni ich przed niebezpiecze\u0144stwami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"72426055":["Hirek zostaje asystentem klauna, czyli swojej siostry Hili. Dziewczynka podczas wyst\u0119pu skupia na sobie wi\u0119ksz\u0105 uwag\u0119 widowni ni\u017C on. Dzieciaki postanawiaj\u0105 pokaza\u0107 Hali, jak fajnie si\u0119 bawi\u0107 w \u015Bniegu.","","",["N"]],"72426056":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",[]],"72426057":["Re\u017C.: Simon J. Smith.
Megamind zostaje nowym obro\u0144c\u0105 Metro City. Swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 rozpoczyna od wyprzeda\u017Cy gad\u017Cet\u00F3w zwi\u0105zanych ze z\u0142em. Wszystkie przedmioty znajduj\u0105 nowych w\u0142a\u015Bcicieli - z wyj\u0105tkiem jednego. Urz\u0105dzenie intryguje Megaminda, kt\u00F3ry w ko\u0144cu naciska tajemniczy guzik. Nieprzemy\u015Blany krok poci\u0105ga za sob\u0105 nieprzewidziane skutki: w mie\u015Bcie pojawia si\u0119 Mega-Megamind, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 ca\u0142e z\u0142o jego tw\u00F3rcy. Robot my\u015Bli, \u017Ce Megamind jest Metro Manem i zaczyna go atakowa\u0107. Kiedy wydaje si\u0119, \u017Ce dla bohatera i jego towarzysza Miniona nie ma ju\u017C ratunku, nadchodzi nieprzewidziana pomoc W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Tomasz Borkowski, Marcin Hycnar i Ignacy K\u0142oczewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1892944.jpg","",["N"]],"72426058":["Re\u017C.: Jill Culton, Anthony Stacchi, Roger Allers.
Bogu\u015B, udomowiony nied\u017Awied\u017A grizzly, prowadzi sielskie \u017Cycie w domu swojej opiekunki Beth i jest lubian\u0105 przez wszystkich gwiazd\u0105 pokaz\u00F3w przyrodniczych. Sytuacja si\u0119 zmienia, gdy poznaje jednorogiego jelenia Elliota, kt\u00F3ry prosi go o uwolnienie z niewoli. Bogu\u015B pomaga zwierzakowi i udaje si\u0119 z nim na nocn\u0105 eskapad\u0119, kt\u00F3ra ko\u0144czy si\u0119 oddaniem misia do lasu. Tymczasem rozpoczyna si\u0119 sezon polowa\u0144. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A musi szybko nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cycia w dziczy, aby przetrwa\u0107 ataki my\u015Bliwych. Razem z Elliotem \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y i namawiaj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w lasu, by przeciwstawili si\u0119 uzbrojonym przybyszom. Doskona\u0142a rozrywka dla ca\u0142ej rodziny. Film jest dzie\u0142em tr\u00F3jki artyst\u00F3w: Rogera Allersa (\"Kr\u00F3l lew\"), Jill Culton (\"Toy Story\") i Anthony'ego Stacchiego (\"Jakubek i brzoskwinia olbrzymka\"). Otrzyma\u0142 6 nominacji do presti\u017Cowej nagrody Annie, przyznawanej najlepszym filmom animowanym. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Dariusz Toczek, Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 i Joanna W\u0119grzynowska-Cybi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005408.jpg","",["N"]],"72426059":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Ma\u0142y John Dolittle posiada niezwyk\u0142y dar, kt\u00F3ry pozwala mu rozmawia\u0107 ze zwierz\u0119tami. Jednak ojciec przekonany, \u017Ce syna op\u0119ta\u0142y si\u0142y nieczyste, wzywa na pomoc egzorcyst\u0119. Po latach John (Eddie Murphy), kt\u00F3ry zosta\u0142 lekarzem weterynarii, nie pami\u0119ta, \u017Ce w dzieci\u0144stwie potrafi\u0142 porozumiewa\u0107 si\u0119 ze zwierz\u0119tami. Kiedy jednak potr\u0105ca na skrzy\u017Cowaniu psa, odkrywa, \u017Ce rozumie ka\u017Cde jego s\u0142owo. Wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 si\u0119 doktor, kt\u00F3ry potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z czworono\u017Cnymi pacjentami rozchodzi si\u0119 lotem b\u0142yskawicy... Najnowsza adaptacja \"Doktora Dolittle\" przenosi bohatera znanego wszystkim z ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga w czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Odtw\u00F3rc\u0105 g\u0142\u00F3wnej roli jest Eddie Murphy (\"Nieoczekiwana zmiana miejsc\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 w Nowym Jorku\", \"Wampir w Brooklynie\", \"Gruby i chudszy\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205922.jpg","",["N"]],"72426060":["Re\u017C.: Peter Segal.
Przystojny weterynarz Henry Roth mieszka na Hawajach. Prowadzi beztroski tryb \u017Cycia. Sprzyjaj\u0105 temu panuj\u0105cy na wyspie wakacyjny klimat i liczne atrakcyjne turystki. Henry nie stroni od przelotnych romans\u00F3w. Nie ma te\u017C ochoty na sta\u0142y zwi\u0105zek, gdy\u017C ceni sobie niezale\u017Cno\u015B\u0107. Pewnego dnia jednak jego \u017Cycie zupe\u0142nie si\u0119 zmienia. Roth poznaje urocz\u0105 Lucy Whitmore, kt\u00F3rej nie potrafi si\u0119 oprze\u0107. Niefrasobliwy podrywacz zakochuje si\u0119 w niej niemal od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucie. Wszystko by\u0142oby idealnie, gdyby nie jedna powa\u017Cna przeszkoda - Lucy cierpi na zanik pami\u0119ci kr\u00F3tkotrwa\u0142ej i jak tylko traci kontakt z Henrym, zupe\u0142nie o nim zapomina. Jest to efekt bardzo powa\u017Cnego urazu, jakiego dozna\u0142a w wypadku samochodowym. W efekcie Roth musi ka\u017Cdego dnia zdobywa\u0107 uczucie swojej wybranki na nowo. Wymaga to od niego anielskiej cierpliwo\u015Bci, ogromnej pomys\u0142owo\u015Bci i wielu powa\u017Cnych wyrzecze\u0144. Na dodatek pojawienie si\u0119 adoratora wzbudza czujno\u015B\u0107 ojca i brata kobiety, kt\u00F3rzy boj\u0105 si\u0119, \u017Ce kto\u015B j\u0105 skrzywdzi. Przed Henrym prawdziwe wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2312183.jpg","",["N"]],"72426061":["Re\u017C.: Tim Burton.
Rok 2029, stacja kosmiczna Oberon, na kt\u00F3rej prowadzone s\u0105 eksperymenty z ma\u0142pami. Kapitan Leo Davidson (Mark Wahlberg) pr\u00F3buje uratowa\u0107 Periclesa, ma\u0142p\u0119 w kapsule wci\u0105gni\u0119t\u0105 w wir czasowy. Jego statek kosmiczny sam jednak dostaje si\u0119 w p\u0119tle czasu i rozbija si\u0119 na nieznanej planecie. Mieszkaj\u0105cy tam ludzie s\u0105 zdegradowani do roli niewolnik\u00F3w i zwierz\u0105t domowych, a rz\u0105dz\u0105 nimi inteligentne ma\u0142py. Leo zostaje schwytany przez oddzia\u0142 wojska ma\u0142p, kt\u00F3rym kieruje kapitan Attar. Prowadzi on je\u0144ca do swojego duchowego przyw\u00F3dcy, fanatyka Thade'a (Tim Roth), d\u0105\u017C\u0105cego do zag\u0142ady ca\u0142ego rodzaju ludzkiego. Sojuszniczk\u0105 kapitana staje si\u0119 szympansica Ari (Helena Bonham Carter), aktywistka broni\u0105ca praw ludzi. Dzi\u0119ki jej pomocy Leo ucieka i przy\u0142\u0105cza si\u0119 do oddzia\u0142\u00F3w buntownik\u00F3w... Remake s\u0142ynnego filmu z 1968 roku, kt\u00F3ry uchodzi za klasyk\u0119 gatunku science fiction. Wersja Tima Burtona wyr\u00F3\u017Cnia si\u0119 znakomitymi efektami specjalnymi, muzyk\u0105 i \u015Bwietn\u0105 charakteryzacj\u0105 Ricka Bakera. Re\u017Cyser, maj\u0105c do dyspozycji bud\u017Cet w wysoko\u015Bci 100 mln dolar\u00F3w, stworzy\u0142 wystawne, cho\u0107 ma\u0142o stylowe widowisko, z kt\u00F3rego ulecia\u0142y wszelkie aluzje spo\u0142eczne. W pami\u0119ci pozostaje jednak znakomita plastycznie czo\u0142\u00F3wka i zaskakuj\u0105cy epilog.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348636.jpg","",["N"]],"72426062":["Daleki krewny z Ameryki
Badura dostaje list od zamo\u017Cnego wuja z Ameryki (Piotr G\u0105sowski). Ze zdumieniem stwierdza, \u017Ce krewny chce mu podarowa\u0107 spadek. Jedynym warunkiem jest za\u0142o\u017Cenie rodziny, kt\u00F3r\u0105 bogacz chce pozna\u0107 przed przekazaniem fortuny. Samotny Badura ma przebieg\u0142y plan, kt\u00F3ry umo\u017Cliwi mu przej\u0119cie maj\u0105tku i zachowanie kawalerskiego stanu. Proponuje Kiepskim, \u017Ce na czas pobytu go\u015Bcia zamieni si\u0119 rolami z Ferdkiem, a po jego wyje\u017Adzie podzieli si\u0119 pieni\u0119dzmi. Kiepski zg\u0142asza zastrze\u017Cenia, ale Halinka nie zamierza rezygnowa\u0107 z \u0142atwego zarobku. Gdy w drzwiach staje przybysz z USA, sprawy si\u0119 komplikuj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72426063":["Patoturystyka
Do Oskara przyje\u017Cd\u017Ca z wizyt\u0105 jego dawny znajomy, \u015Bwiatowej s\u0142awy profesor antropologii. Mimo stara\u0144 Zofii znamienity go\u015B\u0107 szybko poznaje codzienno\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy - s\u0105siedzkie awantury, alkohol i wandalizm. Jednak ku zaskoczeniu Strzygoni\u00F3w naukowiec jest tym zachwycony. Uwa\u017Ca, \u017Ce lokatorzy z ulicy \u0106wiartki stanowi\u0105 prawdziwy fenomen, skansen zwalczanej w Europie patokultury. Niechc\u0105cy podsuwa Zofii pomys\u0142, jak na tym zarobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72426064":["Re\u017C.: Florian Henckel von Donnersmarck.
Nauczyciel matematyki ze Stan\u00F3w Zjednoczonych, Frank Tupelo, samotnie podr\u00F3\u017Cuje po Europie. Wycieczka ma by\u0107 lekarstwem na jego z\u0142amane serce. W poci\u0105gu zmierzaj\u0105cym do Wenecji dosiada si\u0119 do niego Elise Clifton-Ward. Trudno mu oderwa\u0107 oczy od pe\u0142nej dystyngowanego pi\u0119kna kobiety. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce nie pojawi\u0142a si\u0119 ona na jego drodze przypadkowo. Elise by\u0142a kochank\u0105 Alexandra Pearce'a - geniusza przest\u0119pczo\u015Bci finansowej. Pewnego dnia ukrad\u0142 on wielkie pieni\u0105dze wp\u0142ywowemu gangsterowi, co w p\u00F3\u0142\u015Bwiatku jest r\u00F3wnoznaczne z wydaniem na siebie wyroku \u015Bmierci. Co wi\u0119cej, szukaj\u0105 go brytyjscy agenci z inspektorem Achesonem na czele. W \u015Brodowisku od jakiego\u015B czasu kr\u0105\u017C\u0105 pog\u0142oski, \u017Ce Pearce zmieni\u0142 twarz i ukry\u0142 si\u0119 gdzie\u015B w Europie. Frank zostaje wpl\u0105tany w mi\u0119dzynarodow\u0105 intryg\u0119 i trafia w \u015Brodek wojny mi\u0119dzy rosyjsk\u0105 mafi\u0105 a wspieran\u0105 przez Interpol policj\u0105. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce Elise chce go wykorzysta\u0107 jako przyn\u0119t\u0119 w prowadzonej przez siebie grze. \u017Bycie turysty jest w niebezpiecze\u0144stwie. Nie potrafi on jednak oprze\u0107 si\u0119 kobiecie i brnie w coraz powa\u017Cniejsze tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844515.jpg","",["N"]],"72426065":["Re\u017C.: John Krasinski.
Po apokalipsie \u015Bwiat pogr\u0105\u017C\u0105 si\u0119 w ca\u0142kowitym chaosie. Na farmie mieszka czteroosobowa rodzina Abbott\u00F3w. Ich \u017Cycie up\u0142ywa w nieustannej ciszy. Aby przetrwa\u0107, ci\u0119\u017Carna Evelyn (Emily Blunt) i jej m\u0105\u017C Lee (John Krasinski) oraz ich dzieci musz\u0105 pozosta\u0107 czujni i uwa\u017Ca\u0107 na ka\u017Cdy ruch, kt\u00F3ry wyda\u0142by jakikolwiek odg\u0142os. Woko\u0142o \u017Cyj\u0105 bowiem potworne wrogie i agresywne istoty reaguj\u0105ce jedynie na d\u017Awi\u0119k i bardzo na niego wyczulone. Je\u015Bli ich us\u0142ysz\u0105, konfrontacja mo\u017Ce si\u0119 sko\u0144czy\u0107 dla rodziny Abbott\u00F3w tragicznie. Film by\u0142 nominowany do Z\u0142otych Glob\u00F3w w kategorii najlepsza muzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347080.jpg","",["N"]],"72426066":["Dagmara Ka\u017Amierska przemierza kraj w poszukiwaniu mi\u0142o\u015Bci \u017Cycia. W tym przedsi\u0119wzi\u0119ciu wspieraj\u0105 j\u0105 syn Conan i przyjaciel Jacek. Podr\u00F3\u017C przez Polsk\u0119 obfituje w rozmaite przygody i komiczne perypetie, ale na szcz\u0119\u015Bcie bohaterom show nie brakuje poczucia humoru. Chocia\u017C Dagmarze przy\u015Bwiecaj\u0105 matrymonialne pobudki, program opowiada r\u00F3wnie\u017C o przyja\u017Ani i tym, co sprawia, \u017Ce czujemy si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwi. Momentami sk\u0142ania do refleksji i wzrusza. Syn i przyjaciel nie tylko kibicuj\u0105 Ka\u017Amierskiej, ale tak\u017Ce znajduj\u0105 dla niej kandydat\u00F3w w r\u00F3\u017Cnym wieku. Dagmara ka\u017Cdego z nich pr\u00F3buje lepiej pozna\u0107. Oni tymczasem usi\u0142uj\u0105 zaprezentowa\u0107 si\u0119 z jak najlepszej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385731.jpg","",["AD"]],"72426067":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce przysi\u0119ga ma\u0142\u017Ce\u0144ska nie zawsze oznacza dla ka\u017Cdego to samo, a idealna rozmowa kwalifikacyjna mo\u017Ce mie\u0107 r\u00F3\u017Cne oblicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"72426068":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"72426069":["\u015Awiece na wietrze
Marian Pa\u017Adzioch pr\u00F3buje przegoni\u0107 go\u0142\u0119bie, kt\u00F3re zanieczyszczaj\u0105 jego parapet. Podczas walki z natr\u0119tnymi ptakami nieoczekiwanie wypada z okna. Na skutek szoku powypadkowego s\u0105siad Kiepskich dochodzi do wniosku, \u017Ce jego dotychczasowe \u017Cycie by\u0142o nudne i bezbarwne. Postanawia bezzw\u0142ocznie nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72426070":["Klimakterium
Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce od pewnego czasu \u017Cona sta\u0142a si\u0119 wobec niego jeszcze bardziej nieprzyjemna, jest wyj\u0105tkowo wrogo do niego nastawiona. Po kolejnej awanturze Kiepski zwierza si\u0119 ze swoich problem\u00F3w Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce Halina przechodzi po prostu klimakterium. To proces, kt\u00F3ry trwa jaki\u015B czas, lecz na szcz\u0119\u015Bcie mija. Marian radzi Ferdkowi cierpliwo\u015B\u0107 i udziela mu kilku rad, jak przetrwa\u0107 ten trudny okres. Niestety dobre rady s\u0105siada powoduj\u0105 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie Kiepskich skutek odwrotny do zamierzonego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72426071":["Jubel
Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce Halina Kiepska i Helena Pa\u017Adziochowa tego samego dnia wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Warszawy. Obie musz\u0105 za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy w stolicy. Ferdek i Marian zostaj\u0105 sami. Przed odjazdem \u017Cony pouczaj\u0105 ich, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci w domu ma panowa\u0107 spok\u00F3j i porz\u0105dek. Panowie obiecuj\u0105 zastosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00F3wek \u017Con. Niestety na skutek nieprzewidzianych okoliczno\u015Bci sytuacja wymyka si\u0119 im spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72426072":["Bolero
Mieszka\u0144cy kamienicy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce najwy\u017Cszy czas, by w budynku zosta\u0142a zainstalowana winda. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie to mo\u017Cliwe w\u00F3wczas, gdy toaleta na korytarzu zostanie zlikwidowana. Wsp\u00F3lnota mieszkaniowa postanawia wybudowa\u0107 now\u0105, luksusow\u0105 ubikacj\u0119 w piwnicy. Niestety szybko zaczynaj\u0105 z niej korzysta\u0107 osoby do tego nieuprawnione. Pa\u017Adzioch sk\u0142ada wniosek o powo\u0142anie obywatelskich dy\u017Cur\u00F3w we wsp\u00F3lnym WC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72426073":["Pani Bo\u017Cena uciek\u0142a wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci z domu, w kt\u00F3rym rz\u0105dzi\u0142 nadu\u017Cywaj\u0105cy alkoholu brutalny m\u0105\u017C. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142ki uda\u0142o jej si\u0119 wynaj\u0105\u0107 ma\u0142y, stary, pozbawiony \u0142azienki budynek. Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca rodzina mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do rodzinnego domu. Budynek zosta\u0142 jednak zdewastowany przez alkoholika. Pani Bo\u017Cenie uda\u0142o si\u0119 zgromadzi\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 materia\u0142\u00F3w, potrzebnych do remontu, jednak reszta jest poza jej zasi\u0119giem finansowym. Tymczasem w\u0142a\u015Bciciel wynaj\u0119tego budynku chce, by rodzina wyprowadzi\u0142a si\u0119. Katarzyna Dowbor i jej ekipa spieszy na ratunek potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72426074":["Staruszka zsuwa si\u0119 z w\u00F3zka inwalidzkiego\/Kolega robi nastolatkowi tatua\u017C - wstrz\u0105s anafilaktyczny
Pani Helena jest osob\u0105 cz\u0119\u015Bciowo sparali\u017Cowan\u0105, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Mieszka sama, ale codziennie przychodzi do niej c\u00F3rka. Tego feralnego dnia, ju\u017C po wyj\u015Bciu c\u00F3rki pani Helena zsuwa si\u0119 z w\u00F3zka. Nie mo\u017Ce przypomnie\u0107 sobie numeru do c\u00F3rki, wi\u0119c dzwoni pod 112. Jacek w tajemnicy przed mam\u0105 zaprasza do domu Marka, by zrobi\u0142 mu tatua\u017C. Kr\u00F3tko po wprowadzeniu tuszu pod sk\u00F3r\u0119 Jacek zaczyna si\u0119 czu\u0107 coraz gorzej. Marek wy\u015Bmiewa z\u0142e samopoczucie kolegi. A gdy Jacek dostaje duszno\u015Bci, Marek wpada w panik\u0119 i ucieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72426075":["Nierozwa\u017Cny biegacz z chorym sercem \/ M\u0119\u017Cczyzna zaatakowany no\u017Cem przez dw\u00F3ch napastnik\u00F3w
Arkadiusz Wilczy\u0144ski w swoim \u017Cyciu kierowa\u0142 si\u0119 wy\u0142\u0105cznie trendami. Kiedy wi\u0119c w\u015Br\u00F3d jego znajomych pojawi\u0142a si\u0119 moda na bieganie, natychmiast do\u0142\u0105czy\u0142 do grona os\u00F3b sp\u0119dzaj\u0105cych w taki spos\u00F3b wolny czas. Nie by\u0142 jednak fizycznie przygotowany do tak du\u017Cego wysi\u0142ku. W czasie kolejnego d\u0142ugiego biegu traci przytomno\u015B\u0107. Z pomoc\u0105 \u015Bpieszy mu biegacz Jacek Kotkowski, kt\u00F3ry znalaz\u0142 si\u0119 przypadkowo w pobli\u017Cu. Sytuacja jest bardzo powa\u017Cna. Operatorka pogotowia krok po kroku t\u0142umaczy Jackowi, co trzeba zrobi\u0107, by prawid\u0142owo przeprowadzi\u0107 akcj\u0119 resuscytacyjn\u0105 oraz defibrylacj\u0119. To umo\u017Cliwia przywr\u00F3cenie akcji serca Arkadiusza...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72425638":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"72425639":["Grzesiek i Micha\u0142 wraz z ca\u0142ym zespo\u0142em ko\u0144cz\u0105 prac\u0119 w Lasku i przenosz\u0105 si\u0119 na budow\u0119 do Milan\u00F3wka. Po drodze niespodziewanie widz\u0105 szokuj\u0105ce wydarzenia. Marek, Teges i Tomek nadal zajmuj\u0105 si\u0119 przebudow\u0105 werandy w Jachrance. Niestety osoba zlecaj\u0105ca im to zadanie ma pewne uwagi do ich pracy. Jej g\u0142\u00F3wne zastrze\u017Cenia i w\u0105tpliwo\u015Bci dotycz\u0105 post\u0119p\u00F3w. Nie wiadomo, czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani uko\u0144cz\u0105 zlecenie na czas. Po wylaniu fundament\u00F3w Czesio i Wojtek udaj\u0105 si\u0119 na grzybobranie.","","",["N"]],"72425640":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"72425641":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"72425642":["Katarzyna wraz z mam\u0105 i dwiema c\u00F3rkami mieszka w Radziejowicach. Dziel\u0105 jeden pok\u00F3j, poniewa\u017C sufit w drugim grozi zawaleniem. W domu nie ma \u0142azienki ani toalety. Po op\u0142aceniu wszystkich zobowi\u0105za\u0144 rodzinie zostaje na \u017Cycie oko\u0142o 400 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Mateusz i Paulina to m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, kt\u00F3re wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w Warszawie. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w bran\u017Cy telekomunikacyjnej i jest w\u0142a\u015Bcicielem sklepu odzie\u017Cowego. Para lubi podr\u00F3\u017Cowa\u0107. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","","",["N"]],"72425643":["Zofia, matka Sebastiana, zg\u0142asza kamienic\u0119 przy ulicy \u0106wiartki do programu \"Remont za friko\". Liczy na od\u015Bwie\u017Cenie wsp\u00F3lnej toalety. Prawie wszyscy z wyj\u0105tkiem Ferdka popieraj\u0105 jej inicjatyw\u0119. Kiepski uwa\u017Ca, \u017Ce kamienica powinna pozosta\u0107 ostoj\u0105 tradycji i nic nie powinno si\u0119 w niej zmienia\u0107. Ferdek szuka sojusznik\u00F3w, ale nie udaje mu si\u0119 \u017Cadnego znale\u017A\u0107. Nie poddaje si\u0119 jednak i wpada na pomys\u0142, kt\u00F3ry pozwoli przywr\u00F3ci\u0107 dawny porz\u0105dek. Niebawem wprowadza sw\u00F3j plan w \u017Cycie.","","",["N"]],"72425644":["Do szpitala trafia s\u0142ynny aktor Przemo Z\u0142ocie\u0144, znany z tego, \u017Ce gra jednocze\u015Bnie w 11 serialach. Na planie jednego z nich nabawi\u0142 si\u0119 amnezji i nie pami\u0119ta, kim jest ani jak trafi\u0142 na oddzia\u0142. Z Los Angeles przychodzi paczka. Salowy Basen s\u0105dzi, \u017Ce to zaleg\u0142y Oscar, kt\u00F3ry powinien otrzyma\u0107 dawno temu, jednak wieszczka Wiktoryna wyczuwa z\u0142\u0105 energi\u0119 p\u0142yn\u0105c\u0105 z paczki. Siostry na recepcji przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce w \u015Brodku znajduj\u0105 si\u0119 ubrania doktor Karinki oraz przes\u0142ana przez ni\u0105 p\u0142yta. S\u0105dz\u0105, \u017Ce to nagrane z my\u015Bl\u0105 o nich pozdrowienia, jednak okazuje si\u0119, \u017Ce na p\u0142ycie nagrano filmik z seksualnymi dokonaniami niejakiego Colina F. Wkr\u00F3tce sam zainteresowany zjawia si\u0119 w szpitalu, by odzyska\u0107 p\u0142yt\u0119.","","",[]],"72425645":["Alicja, absolwentka studi\u00F3w prawniczych, rozpoczyna praktyki w kancelarii. Jest przebojowa, ale te\u017C nie ma opor\u00F3w, by d\u0105\u017Cy\u0107 do celu po trupach. Po \u015Bmierci krewnej fa\u0142szuje testament ze szkod\u0105 dla swojego brata Grzegorza. Z dokumentu wynika teraz, \u017Ce dziewczyna jest jedyn\u0105 spadkobierczyni\u0105 zamo\u017Cnej ciotki. Wkr\u00F3tce potem m\u0142oda prawniczka zapada na COVID-19. Choroba ma bardzo ci\u0119\u017Cki przebieg. Na ratunek przybywa jej brat. M\u0119\u017Cczyzna wzywa karetk\u0119 pogotowia.","","",["N"]],"72425646":["Ola i Dominik s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z 20-letnim sta\u017Cem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zostaje potr\u0105cony przez samoch\u00F3d. Jego \u017Cona natychmiast dzwoni pod numer alarmowy 112. Jej partner zostaje zabrany do szpitala. Policja rozpoczyna poszukiwania kierowcy, kt\u00F3ry zbieg\u0142 z miejsca wypadku. Wieczorem Ol\u0119 odwiedza s\u0105siadka, kt\u00F3ra opowiada jej o szczeg\u00F3\u0142ach zdarzenia. Z jej relacji wynika, \u017Ce Dominik zna\u0142 sprawc\u0119 i wcze\u015Bniej zabra\u0142 z baga\u017Cnika jego auta jak\u0105\u015B torb\u0119. Aleksandra znajduje baga\u017C, a w nim spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki i pendrive'a z zaszyfrowan\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Gdy Dominik wraca ze szpitala, konfrontuje si\u0119 z nim. Ten jednak zbywa partnerk\u0119. Na wie\u015B\u0107 o zatrzymaniu sprawcy wypadku m\u0119\u017Cczyzna wpada w panik\u0119.","","",["N"]],"72425647":["Do agencji przychodzi Bo\u017Cena Kwiecie\u0144. Kobieta k\u0142adzie na biurko Malanowskiego bro\u0144, kt\u00F3r\u0105 znalaz\u0142a w rzeczach swojego syna, Micha\u0142a. Prosi Bronis\u0142awa, by nie dopu\u015Bci\u0142, aby ch\u0142opak wpakowa\u0142 si\u0119 w k\u0142opoty. Gdy detektywi zaczynaj\u0105 bada\u0107 spraw\u0119, odkrywaj\u0105, \u017Ce Micha\u0142 planuje napad...","","",[]],"72425648":["Marcin, m\u0105\u017C Agaty Bieleckiej, zostaje porwany. Kobieta prosi o pomoc detektyw\u00F3w z agencji Malanowskiego. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Marcin mia\u0142 konflikt z Piotrem St\u0119pniewiczem, kt\u00F3ry oskar\u017Ca\u0142 go o kradzie\u017C pomys\u0142u na biznes. M\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Wkr\u00F3tce porywacze dzwoni\u0105 do Agaty z \u017C\u0105daniem okupu. Detektywi razem z policj\u0105 zastawiaj\u0105 na nich pu\u0142apk\u0119.","","",[]],"72425649":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"72425650":["Bandziorek po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia czuje si\u0119 znakomicie. Ma ju\u017C prac\u0119, a teraz czas znale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119. Andelek wpada na pomys\u0142, jak zarobi\u0107 na \u017Cycie, a przy okazji si\u0119 nie nam\u0119czy\u0107. Postanowi\u0142 sprzedawa\u0107 koszulki z swoj\u0105 podobizn\u0105. Do wej\u015Bcia w nowy biznes namawia Marka. Andrzej cz\u0119sto flirtuje z dziewczynami w internecie, ale nie wi\u0105\u017Ce du\u017Cych nadziei z relacjami z sieci. Mimo powodzenia na portalach randkowych nadal nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 kobiety swojego \u017Cycia.","","",["N"]],"72425651":["Marcin po tym jak zostawi\u0142a go \u017Cona, postanowi\u0142 da\u0107 sobie drug\u0105 szans\u0119. Zamierza znale\u017A\u0107 kobiet\u0119 swojego \u017Cycia. Relacje damsko-m\u0119skie to dla niego trudny temat, wi\u0119c jedzie do znajomego zapyta\u0107 o rad\u0119. Andelek rozwija pomys\u0142 sprzeda\u017Cy koszulek z swoj\u0105 podobizn\u0105. Razem z Markiem opracowuj\u0105 plan promocji. Maciek liczy, \u017Ce jego wrodzony talent do ta\u0144ca podbije serce dziewczyny. Trenuje kroki przed kolejn\u0105 imprez\u0105.","","",["N"]],"72425652":["Stefan rozsta\u0142 si\u0119 z Laur\u0105. Karina twierdzi, \u017Ce jej brat by\u0142 za bardzo st\u0142amszony przez dziewczyn\u0119. Piotr wr\u00F3ci\u0142 z zagranicy i szuka w Polsce kandydatki na \u017Con\u0119. M\u0119\u017Cczyzna ma bardzo wysokie wymagania i kilka dziewczyn odpad\u0142o ju\u017C w przedbiegach. Nawet tak szalony artysta jak \u0141ukasz musi czasami pos\u0142ucha\u0107 g\u0142osu rozs\u0105dku. Pan Boles\u0142aw z racji swojego wieku i do\u015Bwiadczenia ch\u0119tnie dzieli si\u0119 radami z m\u0142odszym przyjacielem.","","",["N"]],"72425653":["Ju\u017C po \u015Awi\u0119tach Wielkiej Nocy, wi\u0119c Ewa Wachowicz zaprezentuje jak spo\u017Cytkowa\u0107 nadmiar przygotowanego wcze\u015Bniej jedzenia i wykorzysta\u0107 je w przepisach kuchni resztkowej. Pierwsz\u0105 propozycj\u0105 b\u0119dzie farszmak. Potrawa niezwykle syc\u0105ca o bardzo tajemniczej nazwie, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna \u0142atwo wykona\u0107 w jednym garnku. Kolejnym daniem b\u0119d\u0105 huevos rangeros, czyli maj\u0105ce swoje \u017Ar\u00F3d\u0142o w kuchni meksyka\u0144skiej jajka po farmersku. Na koniec deser. Pyszny i puszysty sernik z olejem rzepakowym.","","",["N"]],"72425654":["Po powrocie z g\u00F3rskiej wycieczki rowerowej prowadz\u0105ca decyduje si\u0119 przygotowa\u0107 syc\u0105ce dania. Zaczyna od zupy kremu z ziemniak\u00F3w, cebuli, czosnku i sera \u017C\u00F3\u0142tego. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dza danie g\u0142\u00F3wne - gulasz segedy\u0144ski, kt\u00F3ry od klasycznego w\u0119gierskiego dania r\u00F3\u017Cni si\u0119 tym, \u017Ce nale\u017Cy do niego doda\u0107 kiszon\u0105 kapust\u0119. Na deser Ewa Wachowicz zamierza poda\u0107 imbirowe babeczki z gruszk\u0105.","","",["N"]],"72425655":["Lucek przychodzi z And\u017Cel\u0105 na casting. Jednak to on przyci\u0105ga uwag\u0119 re\u017Cysera. Zazdrosna ukochana nie umie mu tego wybaczy\u0107. M\u0142odzi zrywaj\u0105 ze sob\u0105. Zenon planuje wej\u015Bcie w sp\u00F3\u0142k\u0119 z Ledwoniami. Wysy\u0142a Violett\u0119 do salonu Doroty. Ta podczas wizyty dowiaduje si\u0119, \u017Ce z us\u0142ug fryzjerskich matki Lucka korzysta naczelnik urz\u0119du skarbowego. Zenon prezentuje rodzicom ch\u0142opaka pomys\u0142 na rodzinny biznes. Trzeba b\u0119dzie jednak sporo w niego zainwestowa\u0107, wi\u0119c Dorota prosi Lolka o po\u017Cyczk\u0119. On jednak ma inne plany. Zamierza kupi\u0107 mieszkanie.","","",["N"]],"72425656":["Zenon szuka kupca na swoj\u0105 dojrzewalni\u0119 banan\u00F3w. Sprzedaje j\u0105 Lolkowi, kt\u00F3ry zamierza przekszta\u0142ci\u0107 hal\u0119 w warsztat samochodowy. B\u0119dzie on nosi\u0142 nazw\u0119 \"Pati\" na cze\u015B\u0107 jego nowej mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3ra zostanie te\u017C matk\u0105 chrzestn\u0105 tego miejsca. And\u017Cela i Lucek postanawiaj\u0105 da\u0107 sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Oboje maj\u0105 jednak wiele w\u0105tpliwo\u015Bci. W dniu uroczystego otwarcia warsztatu samochodowego Dorota dowiaduje si\u0119, kim jest narzeczona jej brata. W zamieszaniu, kt\u00F3re w\u00F3wczas wybucha, Roman dostaje zawa\u0142u serca. Okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi na rzadk\u0105 chorob\u0119. Lekarze stawiaj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 diagnoz\u0119.","","",["N"]],"72425657":["Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z kompozytorem Piotrem Rubikiem i jego \u017Con\u0105 Agat\u0105. S\u0142ynna para opowiada o swoim zwi\u0105zku i szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwie, kt\u00F3re trwa ju\u017C 13 lat. Muzyk pozna\u0142 przysz\u0142\u0105 \u017Con\u0119 na wyborach Miss Polonia, w kt\u00F3rych bra\u0142a udzia\u0142. Jak twierdzi, widzia\u0142 tylko j\u0105 i tylko dla niej gra\u0142 na scenie. Cho\u0107 jego o\u015Bwiadczyny nie by\u0142y spektakularne, \u015Blub wygl\u0105da\u0142 ju\u017C inaczej. Oboje wyst\u0105pili na nim w kreacjach od s\u0142ynnych polskich projektant\u00F3w, a - by zmyli\u0107 paparazzi - w ostatniej chwili zmienili ko\u015Bci\u00F3\u0142.","","",["N"]],"72425658":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"72425659":["Anita i jej syn odwiedzaj\u0105 Patrycj\u0119 i Miko\u0142aja. Kobieta informuje fryzjerk\u0119, \u017Ce rozstaje si\u0119 z Piotrem i zabiera Filipa na sta\u0142e do Barcelony. Miko\u0142aj \u017Ale znosi t\u0119 wiadomo\u015B\u0107. \u0141ukasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie ma zadatk\u00F3w na ojca na pe\u0142en etat, cho\u0107 mo\u017Ce si\u0119 sprawdzi\u0107 jako weekendowy tatu\u015B. Tymczasem Raja oznajmia m\u0119\u017Cczy\u017Anie, \u017Ce przeprowadza si\u0119 do Kanady wraz z nowym partnerem, a Nisa jeszcze przez jaki\u015B czas pozostanie u niego. Marta z trudem akceptuje wyrok s\u0105du, w my\u015Bl kt\u00F3rego Bruno trafi\u0142 do swojego poprzedniego w\u0142a\u015Bciciela. Borys zaprasza j\u0105 na koncert. Anka miewa md\u0142o\u015Bci i zawroty g\u0142owy. Obawia si\u0119, \u017Ce to komplikacje po zawale. Rolewski proponuje jej prac\u0119 w konkurencyjnej stacji. Sylwia spotyka Paw\u0142a w kinie. Pokazuje mu zdj\u0119cie Anki i Rolewskiego, chc\u0105c wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107.","","",["N"]],"72425660":["Kamila przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu z Markiem i jednocze\u015Bnie zaczyna now\u0105 prac\u0119. Jej chorobliwie zazdrosny narzeczony zaczyna mie\u0107 coraz cz\u0119stsze napady. Przysz\u0142a panna m\u0142oda do tej pory uwa\u017Ca\u0142a zachowanie m\u0119\u017Cczyzny za przejaw wielkiej mi\u0142o\u015Bci. Teraz jednak ukochany przekracza wszelkie granice. Ostatecznie dochodzi do tragedii.","","",["N"]],"72425661":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy. Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"72425662":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"72425663":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"72425664":["Jola i Mike B\u0142o\u0144scy od dwudziestu lat mieszkaj\u0105 w Ameryce i wiod\u0105 dostatnie \u017Cycie na przedmie\u015Bciach Chicago. Jola prowadzi dobrze prosperuj\u0105c\u0105 kawiarni\u0119 w centrum miasta, a Mike jest muzykiem, kt\u00F3ry od kilkunastu lat bez powodzenia pr\u00F3buje swoich si\u0142 w show-biznesie. Gdy pewnego dnia do domu B\u0142o\u0144skich przyje\u017Cd\u017Ca para student\u00F3w z Polski, ich spokojne dotychczas \u017Cycie staje na g\u0142owie.","","",["N"]],"72425665":["Na komendzie pojawiaj\u0105 si\u0119 dwaj przypadkowi m\u0119\u017Cczy\u017Ani, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 65-letni\u0105 Iren\u0119. Zdezorientowana kobieta tu\u0142a\u0142a si\u0119 po ulicy szukaj\u0105c 35-letniego syna Darka i twierdz\u0105c, \u017Ce si\u0119 zgubi\u0142. Wi\u0119cej informacji nie by\u0142a w stanie udzieli\u0107, nie pami\u0119ta\u0142a tak\u017Ce swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Na szcz\u0119\u015Bcie \u015Bledczy znajduj\u0105 na jej nadgarstku bransoletk\u0119, kt\u00F3ra zawiera informacje o tym, \u017Ce choruje na Alzheimera oraz jej imi\u0119 i nazwisko, a tak\u017Ce numer kontaktowy. Podczas pr\u00F3by dodzwonienia si\u0119 do opiekuna okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nikt nie odbiera. Policjanci wi\u0119c jad\u0105 pod zapisany na bransoletce adres. Na miejscu spotykaj\u0105 s\u0105siadk\u0119 chorej kobiety, 45-letni\u0105 Beat\u0119, kt\u00F3ra potwierdza, \u017Ce Irena mieszka z zajmuj\u0105cym si\u0119 ni\u0105 synem. Powiadamia tak\u017Ce detektyw\u00F3w, \u017Ce Darek pracuje jako trener w klubie fitness, ale ju\u017C od dw\u00F3ch dni go nie widzia\u0142a. Rozpoczyna si\u0119 akcja poszukiwawcza. \u015Aledczy namierzaj\u0105 telefon m\u0119\u017Cczyzny, a z odzyskanych wiadomo\u015Bci SMS dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce mia\u0142 on tajemnicz\u0105 kochank\u0119. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce jego znikni\u0119cie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z nawi\u0105zanym romansem.","","",["N"]],"72425666":["Marta ma za sob\u0105 nieudane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. W Anglii opiekowa\u0142a si\u0119 umieraj\u0105c\u0105 \u017Con\u0105 Tomasza. Po \u015Bmierci chorej zaprzyja\u017Ani\u0142a si\u0119 z wdowcem, a ich relacja zmieni\u0142a si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107. 3 lata temu wr\u00F3cili do Polski. Ona jest kierowniczk\u0105 jednego ze szpitalnych oddzia\u0142\u00F3w, on pracownikiem gospodarczym. Razem zajmuj\u0105 si\u0119 tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Zawarcie zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skiego jest dla nich wielkim marzeniem. Po 6 latach walki o rozw\u00F3d kobieta w ko\u0144cu mo\u017Ce je zrealizowa\u0107. Wraz z narzeczonym chce, aby \u015Blub by\u0142 wyj\u0105tkowy.","","",["N"]],"72425667":["W starym domku w D\u0119blinie mieszka pani Ola wraz z c\u00F3rkami, Oliwk\u0105 i Al\u0105. Kobieta wychowa\u0142a si\u0119 w sieroci\u0144cu. Przez lata odk\u0142ada\u0142a ka\u017Cdy grosz, by w ko\u0144cu kupi\u0107 zrujnowany budynek przy pasie startowym. Bie\u017C\u0105ca woda jest tylko w jednym kranie. Pani Ola ca\u0142y wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na r\u0105banie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla c\u00F3rek. Oliwia jest niezwykle zdolna, nie ma jednak warunk\u00F3w, by rozwija\u0107 swoje pasje. Ekipa Polsatu spr\u00F3buje wygospodarowa\u0107 dodatkow\u0105 przestrze\u0144 w budynku.","","",["N"]],"72425668":["Prow.: Maciej Dowbor.
Program porusza aktualne problemy. Z poszczeg\u00F3lnych odcink\u00F3w widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak oszcz\u0119dza\u0107 pieni\u0105dze, w jaki spos\u00F3b przygotowa\u0107 si\u0119 na brak pr\u0105du czy ewakuacj\u0119 i jak radzi\u0107 sobie ze stresem. Prowadz\u0105cy Maciej Dowbor postara si\u0119 rozstrzygn\u0105\u0107 odwieczny sp\u00F3r - co jest zdrowsze: mas\u0142o czy margaryna, kiedy wzi\u0105\u0107 tabletk\u0119 na b\u00F3l g\u0142owy i czy babcine metody leczenia przezi\u0119bienia maj\u0105 prawo dzia\u0142a\u0107. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C zaskakuj\u0105cych polskich wynalazk\u00F3w.","","",["N"]],"72425669":["Wszystkie tajemnice kolei, parowoz\u00F3w, szyn i pasa\u017Cer\u00F3w. Informacje o dzia\u0142aniu poci\u0105gu oraz osobach, kt\u00F3ra go prowadzi. Kulisy pracy konduktor\u00F3w, a tak\u017Ce sekrety ostatniej czynnej parowozowni na \u015Bwiecie. Ma\u0142o znane wiadomo\u015Bci na temat kolei wysokich pr\u0119dko\u015Bci, klasycznych ekspres\u00F3w i niuans\u00F3w regionalnych przewoz\u00F3w.","","",["N"]],"72425670":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",[]],"72425671":["Policjanci zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 \u015Bmierci Waldemara. Magda przes\u0142uchuje s\u0119dziego na wystawie go\u0142\u0119bi i dowiaduje si\u0119, \u017Ce konkurs by\u0142 ustawiony. Bartosz rozpoznaje skradzionego go\u0142\u0119bia Tadka. Policjanci chc\u0105 zada\u0107 m\u0119\u017Cczy\u017Anie kilka pyta\u0144. Widz\u0105c ich, Maciek zaczyna ucieka\u0107. Kubie udaje si\u0119 go aresztowa\u0107. W drodze do komisariatu ch\u0142opak wyznaje prawd\u0119 na temat wydarze\u0144 na hali wystawowej. Czarna dostaje mail od szanta\u017Cysty. Micha\u0142 radzi spanikowanej kobiecie, by nie wp\u0142aca\u0142a pieni\u0119dzy. Patryk i Maryla wracaj\u0105 do mieszkania pod pretekstem zabrania reszty swoich rzeczy. Luiza niespodziewanie wyjawia, \u017Ce za nimi t\u0119skni. M\u0142odzi godz\u0105 si\u0119 i ponownie wprowadzaj\u0105. Zjawia si\u0119 Stasi\u0144ski. Sk\u0142ada siostrom pewn\u0105 propozycj\u0119. \u017Bbikowski oprowadza Kordasa i Juli\u0119 po zamku. Kobieta nak\u0142ania biznesmena do kupna obiektu i ju\u017C planuje remont. Poniewa\u017C architekt nie podejmuje si\u0119 wykonania jej pomys\u0142\u00F3w, zatrudniony zostaje Stasi\u0144ski.","","",["N"]],"72425672":["Ksi\u0105dz Marek chcia\u0142by pe\u0142ni\u0107 pos\u0142ug\u0119 duszpastersk\u0105 w wi\u0119zieniu. Poniewa\u017C nie zna reali\u00F3w, Czarna radzi mu, by porozmawia\u0142 z osobami, kt\u00F3re odsiadywa\u0142y wyrok. Duchowny zwraca si\u0119 wi\u0119c do Micha\u0142a i Laury. Wincenty ostro krytykuje pomys\u0142 wsp\u00F3\u0142pracownika. Po namy\u015Ble jednak zmienia zdanie i za\u0142atwia mu spotkanie we wroc\u0142awskim wi\u0119zieniu. Ksi\u0105dz Marek jest rozczarowany, gdy nie udaje mu si\u0119 porozumie\u0107 z osadzonymi. Okazuje si\u0119, \u017Ce Zenek po pijanemu obieca\u0142 mieszka\u0144com wyg\u0142oszenie prelekcji motywacyjnej. Liczy, \u017Ce jako\u015B uda mu si\u0119 tego unikn\u0105\u0107. W barze jednak zostaje postawiony w sytuacji bez wyj\u015Bcia. S\u0142uchacze s\u0105 oczarowani przemow\u0105. Ku swojemu przera\u017Ceniu Bogna znajduje w gazecie informacj\u0119 o tym wydarzeniu. Rosi\u0144ska zg\u0142asza Kubie, \u017Ce jest szanta\u017Cowana. Posterunkowy przyznaje, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C pad\u0142 jego ofiar\u0105.","","",["N"]],"72425673":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"72425674":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"72425675":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"72425676":["Nie mam ju\u017C si\u0142y
Na komendzie pojawiaj\u0105 si\u0119 dwaj przypadkowi m\u0119\u017Cczy\u017Ani, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 65-letni\u0105 Iren\u0119. Zdezorientowana kobieta tu\u0142a\u0142a si\u0119 po ulicy szukaj\u0105c 35-letniego syna Darka i twierdz\u0105c, \u017Ce si\u0119 zgubi\u0142. Wi\u0119cej informacji nie by\u0142a w stanie udzieli\u0107, nie pami\u0119ta\u0142a tak\u017Ce swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Na szcz\u0119\u015Bcie \u015Bledczy znajduj\u0105 na jej nadgarstku bransoletk\u0119, kt\u00F3ra zawiera informacje o tym, \u017Ce choruje na Alzheimera oraz jej imi\u0119 i nazwisko, a tak\u017Ce numer kontaktowy. Podczas pr\u00F3by dodzwonienia si\u0119 do opiekuna okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nikt nie odbiera. Policjanci wi\u0119c jad\u0105 pod zapisany na bransoletce adres. Na miejscu spotykaj\u0105 s\u0105siadk\u0119 chorej kobiety, 45-letni\u0105 Beat\u0119, kt\u00F3ra potwierdza, \u017Ce Irena mieszka z zajmuj\u0105cym si\u0119 ni\u0105 synem. Powiadamia tak\u017Ce detektyw\u00F3w, \u017Ce Darek pracuje jako trener w klubie fitness, ale ju\u017C od dw\u00F3ch dni go nie widzia\u0142a. Rozpoczyna si\u0119 akcja poszukiwawcza. \u015Aledczy namierzaj\u0105 telefon m\u0119\u017Cczyzny, a z odzyskanych wiadomo\u015Bci SMS dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce mia\u0142 on tajemnicz\u0105 kochank\u0119. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce jego znikni\u0119cie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z nawi\u0105zanym romansem.","","",["N"]],"72425677":["W tym odcinku miejscami zamieni\u0105 si\u0119 dwie niezwyk\u0142e rodziny, kt\u00F3re podzielaj\u0105 pasj\u0119 do muzyki. Skrzypaczka Iza mieszka z m\u0119\u017Cem i synem w Warszawie. We troje zaznaj\u0105 \u017Cycia na farmie zielonon\u00F3\u017Cek w miejscowo\u015Bci Uciekajka. Z kolei siostry Karolina Goch i Dominika Ma\u015B skorzystaj\u0105 z tego, co do zaoferowania ma \u017Cycie w stolicy.","","",["N"]],"72425678":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"72425679":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",[]],"72425680":["Anita i jej syn odwiedzaj\u0105 Patrycj\u0119 i Miko\u0142aja. Kobieta informuje fryzjerk\u0119, \u017Ce rozstaje si\u0119 z Piotrem i zabiera Filipa na sta\u0142e do Barcelony. Miko\u0142aj \u017Ale znosi t\u0119 wiadomo\u015B\u0107. \u0141ukasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie ma zadatk\u00F3w na ojca na pe\u0142en etat, cho\u0107 mo\u017Ce si\u0119 sprawdzi\u0107 jako weekendowy tatu\u015B. Tymczasem Raja oznajmia m\u0119\u017Cczy\u017Anie, \u017Ce przeprowadza si\u0119 do Kanady wraz z nowym partnerem, a Nisa jeszcze przez jaki\u015B czas pozostanie u niego. Marta z trudem akceptuje wyrok s\u0105du, w my\u015Bl kt\u00F3rego Bruno trafi\u0142 do swojego poprzedniego w\u0142a\u015Bciciela. Borys zaprasza j\u0105 na koncert. Anka miewa md\u0142o\u015Bci i zawroty g\u0142owy. Obawia si\u0119, \u017Ce to komplikacje po zawale. Rolewski proponuje jej prac\u0119 w konkurencyjnej stacji. Sylwia spotyka Paw\u0142a w kinie. Pokazuje mu zdj\u0119cie Anki i Rolewskiego, chc\u0105c wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107.","","",["N"]],"72425681":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","","",["N"]],"72425682":["Lucek przychodzi z And\u017Cel\u0105 na casting. Jednak to on przyci\u0105ga uwag\u0119 re\u017Cysera. Zazdrosna ukochana nie umie mu tego wybaczy\u0107. M\u0142odzi zrywaj\u0105 ze sob\u0105. Zenon planuje wej\u015Bcie w sp\u00F3\u0142k\u0119 z Ledwoniami. Wysy\u0142a Violett\u0119 do salonu Doroty. Ta podczas wizyty dowiaduje si\u0119, \u017Ce z us\u0142ug fryzjerskich matki Lucka korzysta naczelnik urz\u0119du skarbowego. Zenon prezentuje rodzicom ch\u0142opaka pomys\u0142 na rodzinny biznes. Trzeba b\u0119dzie jednak sporo w niego zainwestowa\u0107, wi\u0119c Dorota prosi Lolka o po\u017Cyczk\u0119. On jednak ma inne plany. Zamierza kupi\u0107 mieszkanie.","","",["N"]],"72425683":["Zenon szuka kupca na swoj\u0105 dojrzewalni\u0119 banan\u00F3w. Sprzedaje j\u0105 Lolkowi, kt\u00F3ry zamierza przekszta\u0142ci\u0107 hal\u0119 w warsztat samochodowy. B\u0119dzie on nosi\u0142 nazw\u0119 \"Pati\" na cze\u015B\u0107 jego nowej mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3ra zostanie te\u017C matk\u0105 chrzestn\u0105 tego miejsca. And\u017Cela i Lucek postanawiaj\u0105 da\u0107 sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Oboje maj\u0105 jednak wiele w\u0105tpliwo\u015Bci. W dniu uroczystego otwarcia warsztatu samochodowego Dorota dowiaduje si\u0119, kim jest narzeczona jej brata. W zamieszaniu, kt\u00F3re w\u00F3wczas wybucha, Roman dostaje zawa\u0142u serca. Okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi na rzadk\u0105 chorob\u0119. Lekarze stawiaj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 diagnoz\u0119.","","",["N"]],"72425684":["W niewielkiej wsi nad rzek\u0105 Liwiec mieszka pan Zbigniew z siedemnastoletni\u0105 Paulin\u0105 i szesnastoletnim Kacprem. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 babci\u0105, wiekow\u0105 pani\u0105 Barbar\u0105. \u017Bona pana Zbyszka zmar\u0142a niedawno po d\u0142ugiej chorobie. Dom rodziny jest w bardzo z\u0142ym stanie. Paulina \u015Bpi w kuchni, pan Zbyszek musi zajmowa\u0107 pok\u00F3j wraz z synem. W domu nie ma \u0142azienki, a schorowana pani Barbara ma do dyspozycji tylko jedno s\u0142abo ogrzewane pomieszczenie. Ekipa programu robi wszystko, by stworzy\u0107 rodzinie lepsze warunki do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72425685":["Prowadz\u0105ca przyrz\u0105dza potrawy z my\u015Bl\u0105 o domowej imprezie. Rozpoczyna od usma\u017Cenia pieczarek w cie\u015Bcie z dodatkiem tartego parmezanu. Na danie g\u0142\u00F3wne Ewa Wachowicz przygotowuje nietypow\u0105 pizz\u0119 w kszta\u0142cie wie\u0144ca. Na koniec piecze rogaliki dro\u017Cd\u017Cowe z nadzieniem dyniowym - przy czym pur\u00E9e z tego warzywa dodaje tak\u017Ce do ciasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"72425686":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"72425687":["9-letni Maciu\u015B znajduje na strychu domu pude\u0142ko ze slajdami. Wielopokoleniowa rodzina Makowskich zasiada do ich ogl\u0105dania. Jedno ze zdj\u0119\u0107 przedstawia najstarszego z rodu, Tadeusza, z nieznajom\u0105 dziewczynk\u0105 na kolanach. M\u0119\u017Cczyzna, zapytany, kim jest to dziecko, nagle traci przytomno\u015B\u0107. Jego syn postanawia rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"72425688":["Synu\u015B
Gra\u017Cyna i Jerzy mieszkaj\u0105 na wsi i prowadz\u0105 gospodarstwo rolne. Para bardzo by chcia\u0142a doczeka\u0107 si\u0119 wnuk\u00F3w. Rodzicom nie podoba si\u0119 jednak \u017Cadna z dziewczyn, kt\u00F3re przyprowadza do domu ich jedyny syn. Ostatnia z jego sympatii, kt\u00F3ra wydaje si\u0119 Gra\u017Cynie wyuzdana, jest jednak najgorsza ze wszystkich dotychczasowych. Rodzice pr\u00F3buj\u0105 jako\u015B obrzydzi\u0107 synowi wybrank\u0119. Mariusz pozostaje jednak nieugi\u0119ty. Gospodarze postanawiaj\u0105 zrezygnowa\u0107 z pr\u00F3\u015Bb i zacz\u0105\u0107 dzia\u0142a\u0107 sposobem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425689":["Wsp\u00F3\u0142lokator
Hanna wynajmuje pok\u00F3j swojemu kuzynowi Markowi. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak \u017Ale potraktowa\u0142 siostr\u0119 jej przyjaci\u00F3\u0142ki. Postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. Marek przeprasza i obiecuje zwr\u00F3ci\u0107 wy\u0142udzone pieni\u0105dze. Niebawem ch\u0142opak zakochuje si\u0119 w pi\u0119knej i zamo\u017Cnej kobiecie. Ich znajomo\u015B\u0107 rozwija si\u0119 jednak w zaskakuj\u0105cy spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425690":["Duchy
Maria i Igor opiekuj\u0105 si\u0119 swoj\u0105 17-letni\u0105 wnuczk\u0105, kt\u00F3rej rodzice pracuj\u0105 w Irlandii. Daria jednak popada w z\u0142e towarzystwo i opuszcza si\u0119 w nauce. Dziadkowie podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o przeprowadzce na wie\u015B, by wyrwa\u0107 dziewczyn\u0119 spod wp\u0142ywu znajomych. Dom, kt\u00F3ry wybra\u0142a Maria, okazuje si\u0119 jednak nawiedzony. Walka z duchami nie przynosi rezultat\u00F3w. Pewnego dnia jednak s\u0105siadka udziela Marii pewnej rady, kt\u00F3ra prowadzi zn\u0119kan\u0105 kobiet\u0119 do skutecznego rozwi\u0105zania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425691":["Zbuntowana c\u00F3rka
Dagmara jest matk\u0105 18-letniej Mai. Jej m\u0105\u017C, a ojciec dziewczyny, Przemek, du\u017Co pracuje i rzadko bywa w domu. Pewnego dnia Dagmara odkrywa, \u017Ce jej c\u00F3rka ma romans z Erykiem, nauczycielem ze swojego liceum. Niebawem w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 zdj\u0119cia ca\u0142uj\u0105cej si\u0119 pary. Maja chce wiedzie\u0107, kto chcia\u0142 zaszkodzi\u0107 jej i m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3rego kocha. Prawda okazuje si\u0119 zaskakuj\u0105co oczywista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425692":["Truj\u0105ca te\u015Bciowa
Marta i Bogu\u015B mieszkaj\u0105 z matk\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra usilnie namawia synow\u0105 na dziecko. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0142oda kobieta mo\u017Ce by\u0107 niep\u0142odna, te\u015Bciowa wyprowadza si\u0119 z domu. Bogu\u015B nie wie, za kim powinien si\u0119 opowiedzie\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425693":["Macocha
Owdowia\u0142y Marek samotnie wychowuje Karolin\u0119. Rok po \u015Bmierci \u017Cony zamieszkuje z Ukraink\u0105, kt\u00F3ra szybko wprowadza w jego domu w\u0142asne porz\u0105dki. Karolina nie potrafi tego zaakceptowa\u0107. Gdy ze schowka zaczynaj\u0105 znika\u0107 pieni\u0105dze, Marek kieruje swoje podejrzenia w kierunku ch\u0142opaka c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72425694":["Pani Nina mieszka w niewielkiej mazowieckiej wsi wraz z c\u00F3rkami, Roksan\u0105 i Nikol\u0105. Rodzina kilka lat temu prze\u017Cy\u0142a tragedi\u0119. W odst\u0119pie zaledwie kilku dni zmarli m\u0105\u017C pani Niny i jej mama. Kobieta musia\u0142a pocieszy\u0107 dziewczynki i upora\u0107 si\u0119 z w\u0142asnym b\u00F3lem. Jej najwi\u0119kszym przeciwnikiem by\u0142 jednak stary dom. Pracuj\u0105ca dorywczo kobieta zapo\u017Cyczy\u0142a si\u0119, by wyremontowa\u0107 kuchni\u0119. Nie jest jednak w stanie poradzi\u0107 sobie ze \u015Bmiertelnie niebezpieczn\u0105 instalacj\u0105 elektryczn\u0105, wymagaj\u0105c\u0105 zmian kot\u0142owni\u0105 ani dziurawym dachem. Ca\u0142a rodzina \u015Bpi w jednym pokoju, a nocami s\u0142ycha\u0107 biegaj\u0105ce po domu szczury. Los pani Niny oraz jej c\u00F3rek odmieni ekipa El\u017Cbiety Romanowskiej z Ma\u0107kiem i Wies\u0142awem na czele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",["N"]],"72425695":["Gdzie jeste\u015B, kr\u00F3liczku
Paula Krawczyk robi zakupy w supermarkecie. Niespodziewanie wpada w histeri\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce uprowadzono jej ma\u0142ego syna, Kacperka. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 m\u0142odsza siostra Pauli, Sylwia. Zrozpaczona matka nie pozwala jednak zg\u0142osi\u0107 sprawy policji. Twierdzi, \u017Ce jej synowi grozi powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo. Sylwia postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, co ukrywa jej siostra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72425696":["Nowe konto
M\u0105\u017C Patrycji ginie w wypadku samochodowym. Sprawca ucieka z miejsca tragedii i nigdy nie zostaje uj\u0119ty. Rok p\u00F3\u017Aniej, za namow\u0105 siostry i szwagra, wdowa postanawia wyj\u015B\u0107 do ludzi. Instaluje sobie aplikacj\u0119 randkow\u0105. Kobieta nie ustaje tak\u017Ce w wysi\u0142kach, by dowiedzie\u0107 si\u0119, kto zabi\u0142 jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72425697":["Pieni\u0105dze z kopert
Kilka dni przed \u015Blubem Klara dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej narzeczony, Pawe\u0142, zosta\u0142 uprowadzony. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 wysokiego okupu. Rodzinom narzeczonych udaje si\u0119 zebra\u0107 wymagan\u0105 kwot\u0119. W trakcie zabawy weselnej dochodzi jednak do kolejnej tragedii. Klara postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, kto pr\u00F3buje zniszczy\u0107 \u017Cycie jej bliskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72425698":["Relacja Patrycji i Wiktora coraz bardziej si\u0119 pogarsza, ale kobieta ucieka od powa\u017Cnej rozmowy o zwi\u0105zku. Zdenerwowany m\u0119\u017Cczyzna jedzie do stadniny. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej do Patrycji dzwoni pracownik o\u015Brodka. M\u00F3wi, \u017Ce Wiktor pojecha\u0142 w teren konno i bardzo d\u0142ugo nie wraca. Kobieta rusza na poszukiwanie partnera. Anka zauwa\u017Ca, \u017Ce Staszek zakocha\u0142 si\u0119 w Nur. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej orientuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce Pawe\u0142 zlikwidowa\u0142 ich lokat\u0119. M\u0119\u017Cczyzna nie chce jednak powiedzie\u0107, na co przeznaczy\u0142 pieni\u0105dze. Dopiero gry Nur znika z domu, Anka i Sta\u015B orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce to przez Paw\u0142a. Oboje, w\u015Bciekli, wyprowadzaj\u0105 si\u0119 z domu, gotowi zerwa\u0107 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 kontakt. Inga r\u00F3wnie\u017C prze\u017Cywa trudne chwile, poniewa\u017C zbli\u017Ca si\u0119 termin rozprawy Szymona. Na szcz\u0119\u015Bcie wszystko idzie po jej my\u015Bli i m\u0119\u017Cczyzna dostaje \u0142agodny wyrok w zawieszeniu. W ramach podzi\u0119kowania za pomoc Borys i Szymon organizuj\u0105 dla Ingi kolacj\u0119. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce drugi z m\u0119\u017Cczyzn postanowi\u0142 wyjecha\u0107 do Tajlandii. Tymczasem w Nail Barze na Ing\u0119 czeka niespodzianka. Wraca Dorota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347762.jpg","",["N"]],"72425699":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72425700":["Re\u017C.: Luis Llosa.
Grupa antropolog\u00F3w, kierowana przez Terri Flores (Jennifer Lopez) i Danny'ego Richa (Ice Cube), wyrusza do brazylijskiej d\u017Cungli, gdzie ma nakr\u0119ci\u0107 film po\u015Bwi\u0119cony \u017Cyciu nieznanego plemienia Indian. Sze\u015Bcioosobowa ekipa, w sk\u0142ad kt\u00F3rej wchodzi m.in. narzeczony Terri, antropolog Steve Cale (Eric Stoltz), udaje si\u0119 bark\u0105 w podr\u00F3\u017C w g\u00F3r\u0119 rzeki. Za\u0142oga ratuje z ton\u0105cej \u0142odzi \u0142owc\u0119 przyg\u00F3d i my\u015Bliwego PaulaSarone'a (Jon Voight). Rozbitek twierdzi, \u017Ce doskonale zna zwyczaje Indian i mo\u017Ce doprowadzi\u0107 filmowc\u00F3w do ich osady. Flores zgadza si\u0119, by zosta\u0142 ich przewodnikiem. Po drodze naukowcy natrafiaj\u0105 na opuszczon\u0105 \u0142\u00F3d\u017A. W nadziei, \u017Ce znajd\u0105 tam beczki z paliwem, schodz\u0105 na pok\u0142ad. W tym czasie w tajemniczych okoliczno\u015Bciach gin\u0105 sternik i d\u017Awi\u0119kowiec. Sarone terroryzuje pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 za\u0142ogi i wyjawia im swoje prawdziwe zamiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce my\u015Bliwy chce schwyta\u0107 ogromn\u0105, wart\u0105 fortun\u0119 anakond\u0119. Niebawem gigantyczny gad ponownie atakuje. Pozostali, dot\u0105d sk\u0142\u00F3ceni cz\u0142onkowie ekipy, by przetrwa\u0107, musz\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. Film, okre\u015Blany czasem jako parodia \"Szcz\u0119k\" i \"Czasu apokalipsy\", to typowe krwawe kino klasy B. W produkcji wyst\u0105pi\u0142a latynoska gwiazda Jennifer Lopez, kt\u00F3ra za swoj\u0105 rol\u0119 by\u0142a nominowana do Saturna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2320050.jpg","",["N"]],"72425701":["Relacja Patrycji i Wiktora coraz bardziej si\u0119 pogarsza, ale kobieta ucieka od powa\u017Cnej rozmowy o zwi\u0105zku. Zdenerwowany m\u0119\u017Cczyzna jedzie do stadniny. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej do Patrycji dzwoni pracownik o\u015Brodka. M\u00F3wi, \u017Ce Wiktor pojecha\u0142 w teren konno i bardzo d\u0142ugo nie wraca. Kobieta rusza na poszukiwanie partnera. Anka zauwa\u017Ca, \u017Ce Staszek zakocha\u0142 si\u0119 w Nur. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej orientuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce Pawe\u0142 zlikwidowa\u0142 ich lokat\u0119. M\u0119\u017Cczyzna nie chce jednak powiedzie\u0107, na co przeznaczy\u0142 pieni\u0105dze. Dopiero gry Nur znika z domu, Anka i Sta\u015B orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce to przez Paw\u0142a. Oboje, w\u015Bciekli, wyprowadzaj\u0105 si\u0119 z domu, gotowi zerwa\u0107 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 kontakt. Inga r\u00F3wnie\u017C prze\u017Cywa trudne chwile, poniewa\u017C zbli\u017Ca si\u0119 termin rozprawy Szymona. Na szcz\u0119\u015Bcie wszystko idzie po jej my\u015Bli i m\u0119\u017Cczyzna dostaje \u0142agodny wyrok w zawieszeniu. W ramach podzi\u0119kowania za pomoc Borys i Szymon organizuj\u0105 dla Ingi kolacj\u0119. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce drugi z m\u0119\u017Cczyzn postanowi\u0142 wyjecha\u0107 do Tajlandii. Tymczasem w Nail Barze na Ing\u0119 czeka niespodzianka. Wraca Dorota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347762.jpg","",["N"]],"72425702":["Dobre serce
Mateusz Kowalewski, kt\u00F3ry prowadzi sklep ogrodniczy, spotyka si\u0119 z o 11 lat starsz\u0105 od siebie Elwir\u0105 Wo\u017Aniak. Kobieta wychowuje 5-letni\u0105 Ma\u0142gosi\u0119. Mateusz planuje wsp\u00F3lne \u017Cycie z Elwir\u0105, dlatego te\u017C wyda\u0142 bardzo du\u017Co pieni\u0119dzy na leczenie jej c\u00F3rki, kiedy ta ci\u0119\u017Cko zachorowa\u0142a. Jednak od pewnego czasu m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce jest zdradzany. Kobieta cz\u0119sto wychodzi z domu, zostawiaj\u0105c Mateusza z dzieckiem. M\u00F3wi, \u017Ce chodzi na fitness, ale m\u0119\u017Cczyzna ustali\u0142, \u017Ce to nie do ko\u0144ca prawda. Poniewa\u017C Mateusz podejrzewa, \u017Ce Elwira mo\u017Ce si\u0119 spotyka\u0107 z instruktorem fitnessu, Hubertem, zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"72425703":["Seks i hazard
Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 o pomoc Wioleta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej brat, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi warsztat samochodowy, ma \u017Con\u0119 i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Detektywi obserwuj\u0105 Kamila, kiedy ten jest w pracy. Jad\u0105 za nim, gdy bierze z kasy znaczn\u0105 kwot\u0119 i wychodzi z warsztatu. Pod kasynem Kamil spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105 imieniem Lena, kt\u00F3rej daje pieni\u0105dze i z kt\u00F3r\u0105 \u0142\u0105cz\u0105 go za\u017Cy\u0142e relacje. Sprawa zaskakuje detektyw\u00F3w, poniewa\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce Kamil p\u0142aci du\u017Ce sumy pieni\u0119dzy za udzia\u0142 w tajemniczej grze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"72425704":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"72425705":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72425706":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72425707":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"72425708":["Koncert zatytu\u0142owany \"The Best Of The Best\" odby\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, w katedrze \u015Bw. Marii Magdaleny. Piotr Rubik wyst\u0105pi\u0142 z orkiestr\u0105 symfoniczn\u0105, ch\u00F3rem oraz sze\u015Bcioma solistami. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli us\u0142ysze\u0107 najbardziej znane oratoria tego kompozytora.","","",[]],"72425709":["Iwona Cichosz, Maciej Jaraszek
Maciej Dowbor zaprosi\u0142 do studia Iwon\u0119 Cichosz, nies\u0142ysz\u0105c\u0105 uczestniczk\u0119 programu \"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami\" oraz Miss \u015Awiata G\u0142uchych z 2016 roku. Porozmawia r\u00F3wnie\u017C z Maciejem Jaraszkiem. M\u0119\u017Cczyzna mimo amputowanej r\u0119ki czynnie zajmuje si\u0119 sportem. Uprawia triatlon - jedn\u0105 z najtrudniejszych dyscyplin. Zawodowo jest fizjoterapeut\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72425710":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72425840":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72425841":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387384.jpg","",[]],"72425842":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"72425843":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362154.jpg","",[]],"72425844":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425845":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72425846":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72425847":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425848":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425849":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72425850":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425851":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"72425852":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425853":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425854":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72425855":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387387.jpg","",[]],"72425856":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72425857":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72425858":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72425859":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"72425860":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72425861":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72425862":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"72425863":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"72425864":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72425865":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"72425866":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"72425867":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72425868":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72425869":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"72425870":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72425871":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72425872":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72425899":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72425900":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72425901":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72425902":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72425903":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72425904":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72425905":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72425906":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72425907":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72425908":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72425909":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72425910":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"72425911":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"72425912":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"72425913":["Andrzej Bachleda-Curu\u015B III odkrywa przed widzami uroki najs\u0142ynniejszych ameryka\u0144skich stacji narciarskich. Sprawdzi co maj\u0105 do zaoferowania kurorty takie jak Aspen, Deervalley czy Park City i por\u00F3wna je ze stacjami we w\u0142oskich Dolomitach, we francuskim regionie Mont Blanc czy w Genewie. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli przyjrze\u0107 si\u0119 jak prowadz\u0105cy uczy jazdy na nartach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378728.jpg","",[]],"72425914":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"72425915":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"72425873":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72425874":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72425875":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387383.jpg","",[]],"72425876":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72425877":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72425878":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72425879":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72425880":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387383.jpg","",[]],"72425881":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72425882":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"72425883":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72425884":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228214.jpg","",[]],"72425885":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72425886":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"72425887":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72425888":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72425889":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72425890":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72425891":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"72425892":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72425893":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72425894":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72425895":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72425896":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72425897":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72425898":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72425711":["Aleksandra Kurzak z c\u00F3rk\u0105 Malen\u0105 Alagn\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"72425712":["Dorota i Pawe\u0142 Del\u0105gowie
Krzysztof Ibisz go\u015Bci aktorskie rodze\u0144stwo Dorot\u0119 i Paw\u0142a Del\u0105g\u00F3w. Arty\u015Bci opowiadaj\u0105 swojemu rozm\u00F3wcy o dzieci\u0144stwie sp\u0119dzonym w Krakowie i o \u0142\u0105cz\u0105cej ich silnej wi\u0119zi. Jak twierdz\u0105 - poniewa\u017C dzieli ich ma\u0142a r\u00F3\u017Cnica wieku - s\u0105 dla siebie najlepszymi przyjaci\u00F3\u0142mi. R\u00F3wnie\u017C ich dzieci s\u0105 ze sob\u0105 blisko zwi\u0105zane. Pawe\u0142 Del\u0105g przyznaje, \u017Ce w szkole nie najlepiej radzi\u0142 sobie z matematyk\u0105. Predyspozycje humanistyczne i zainteresowanie kinem zdecydowa\u0142y o tym, \u017Ce zacz\u0105\u0142 \"bawi\u0107 si\u0119\" w teatr. Potem by\u0142y studia na PWST i debiut w \"Li\u015Bcie Schindlera\". Dorota w\u0142a\u015Bnie od brata zarazi\u0142a si\u0119 pasj\u0105 do wyst\u0119powania na scenie i przed kamer\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"72425713":["Bracia przyst\u0119puj\u0105 do kolejnego zadania. Tym razem Taimoor i Rehan zamierzaj\u0105 stworzy\u0107 z przyczepy nowoczesny pensjonat dla os\u00F3b starszych. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy projektanci wywi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z zadania i czy b\u0119d\u0105 zadowoleni z efekt\u00F3w swojej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375445.jpg","",[]],"72425714":["Szopa dla byd\u0142a
Taimoor i Rehan przyst\u0119puj\u0105 do kolejnego projektu. Tym razem musz\u0105 przekszta\u0142ci\u0107 szop\u0119 dla bizon\u00F3w i kontener w interesuj\u0105ce miejsce spotka\u0144 dla nastoletnich si\u00F3str. Domek musi by\u0107 gotowy przed urodzinami jednej z dziewcz\u0105t. Udowodni\u0105 przy tym, \u017Ce nie boj\u0105 si\u0119 zada\u0144 z pozoru niemo\u017Cliwych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375445.jpg","",[]],"72425715":["Joanna i Krzysztof Ibiszowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",["N"]],"72425716":["Cleo
Go\u015Bciem Alicji Resich-Modli\u0144skiej jest Cleo. Znana wokalistka opowie o swoich ostatnich osi\u0105gni\u0119ciach zawodowych, a tak\u017Ce sukcesach w \u017Cyciu osobistym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",["N"]],"72526251":["Katarzyna Grochola
Z Alicj\u0105 Resich-Modli\u0144sk\u0105 spotka si\u0119 Katarzyna Grochola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"72526252":["Anna Karczmarczyk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"72425717":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"72425718":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"72425719":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"72425720":["Bartosz jest pi\u0142karzem z Rybnika, a sport to jego pasja od dziecka. Z czasem sta\u0142a si\u0119 ona te\u017C sposobem na \u017Cycie. Pieni\u0105dze wydaje na wypady do SPA, masa\u017Ce, si\u0142owni\u0119, barbera, jedzenie na mie\u015Bcie, imprezy w stolicy, a tak\u017Ce na dalekie podr\u00F3\u017Ce. Na Bartka czeka pi\u0119cioosobowa rodzina z Charkowa, kt\u00F3ra obecnie mieszka w Piotrkowie Trybunalskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"72425721":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"72425722":["Ekipa musi przystosowa\u0107 budynek do potrzeb czteroosobowej rodziny. Pani Ewelina i pan Jan wychowuj\u0105 bli\u017Aniaczki Natali\u0119 i Klaudi\u0119. Po trudnym porodzie dziewczynki wymagaj\u0105 kosztownej rehabilitacji. Klaudia ma niesprawn\u0105 r\u0105czk\u0119. Obie dziewczynki s\u0105 od dawna otoczone opiek\u0105 Fundacji Polsat. W\u0142a\u015Bnie wsparcie tej organizacji pozwoli przeprowadzi\u0107 remont. To przedsi\u0119wzi\u0119cie oka\u017Ce si\u0119 niezwykle trudne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"72425723":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"72425724":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"72425725":["Zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci Laury Lasockiej. Ofiara nie mia\u0142a oficjalnego partnera, jednak komisarz Matejko uwa\u017Ca, \u017Ce znaleziona w domu kobiety zwi\u0119d\u0142a dalia pochodzi od jakiego\u015B m\u0119\u017Cczyzny. Trop prowadzi do pewnego mi\u0142o\u015Bnika ro\u015Blin - by\u0142ego wi\u0119\u017Ania, kt\u00F3remu Laura pomaga\u0142a w ramach swoich obowi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Jest nim Robert Barecki, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w zak\u0142adzie karnym za zab\u00F3jstwo \u017Cony. Twierdzi on, \u017Ce mia\u0142 romans z Laur\u0105, ale rozstali si\u0119 w zgodzie. D\u0119bski wierzy w niewinno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny i przekonuje do niej tak\u017Ce Mari\u0119. Niebawem jednak na ubraniu ofiary zostaj\u0105 znalezione \u015Blady DNA Bareckiego, a on sam ucieka podczas pr\u00F3by zatrzymania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"72425726":["W rezerwacie przyrody zostaje zamordowany m\u0119\u017Cczyzna. Jego \u015Bmier\u0107 zg\u0142asza anonimowo kobieta, prawdopodobnie kochanka ofiary. Gdy jednak str\u00F3\u017Ce prawa przybywaj\u0105 na miejsce zdarzenia, odkrywaj\u0105, \u017Ce cia\u0142o znikn\u0119\u0142o. Poszukiwania tajemniczej nieznajomej prowadz\u0105 do... Aleksandry Branickiej, matki Piotra. Policjant bardzo prze\u017Cywa t\u0119 spraw\u0119 i coraz cz\u0119\u015Bciej si\u0119ga po leki przeciwb\u00F3lowe. Tymczasem Aleksandra wyznaje, \u017Ce w rezerwacie zgin\u0105\u0142 Antoni Ma\u0144czak, lokalny biznesmen. Ona sama by\u0142a \u015Bwiadkiem zab\u00F3jstwa ukochanego, nie widzia\u0142a jednak sprawcy i nie b\u0119dzie w stanie go zidentyfikowa\u0107. Trop prowadzi do pochodz\u0105cej z Senegalu Meriam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"72425727":["Pani Angelika uciek\u0142a od agresywnego m\u0119\u017Ca. Teraz samotnie wychowuje pi\u0119cioro dzieci. Rodzina mieszka w Karolowie, ich dom jednak jest w tragicznym stanie. W budynku nie ma \u017Cadnego ogrzewania, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody, a dziurawy dach przecieka. Mimo trudnych warunk\u00F3w pani Angelika, kt\u00F3ra pracuje jako monterka mebli, stara si\u0119 nie traci\u0107 dobrego humoru. Katarzynie Dowbor towarzysz\u0105 architekt Martyna Kupczyk i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105. Pomog\u0105 oni pani Angelice spe\u0142ni\u0107 marzenie o ciep\u0142ym, rodzinnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"72425728":["Pani Agnieszka mieszka wraz z c\u00F3rkami w Zgierzu. Rodzina niedawno po\u017Cegna\u0142a rodzic\u00F3w kobiety, kt\u00F3rzy przez kilka ostatnich lat ci\u0119\u017Cko chorowali. Pani Agnieszka bardzo prze\u017Cy\u0142a \u015Bmier\u0107 bliskich i sama podupad\u0142a na zdrowiu. Mieszkanie, w kt\u00F3rym \u017Cyje wraz z c\u00F3rkami, jest bardzo stare. Instalacja elektryczna grozi zwarciem, r\u00F3wnie\u017C szczelno\u015B\u0107 rur gazowych i okien pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do tragedii. Pani Agnieszce i jej bliskim pomo\u017Ce ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"72425729":["Dagmara wraz ze swoimi towarzyszami przyje\u017Cd\u017Ca do Mi\u0144ska Mazowieckiego. Wizyta na lokalnym targu zamieni si\u0119 w szereg zabawnych zdarze\u0144, a Ka\u017Amierska wpadnie w oko jednemu z handlarzy. Podczas spaceru po centrum Dagmara zwr\u00F3ci uwag\u0119 na pomnik rycerza, za\u0142o\u017Cyciela miasta. Wkr\u00F3tce na horyzoncie pojawi si\u0119... Elvis. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie z nim kobieta jest um\u00F3wiona na randk\u0119. Kr\u00F3l rock'n'rolla zaprosi Ka\u017Amiersk\u0105 na ranczo, gdzie zaproponuje jej konn\u0105 przeja\u017Cd\u017Ck\u0119. Niezbyt przekonana do tej atrakcji Dagmara ostatecznie wyruszy w dalsz\u0105 podr\u00F3\u017C po Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385731.jpg","",["N"]],"72425730":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"72425731":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"72425732":["Bystra Dagmara
Rafa\u0142 Stolarski od 3 lat spotyka si\u0119 z Dagmar\u0105 Soboci\u0144sk\u0105. Od niedawna niepokoj\u0105 go p\u00F3\u017Ane powroty ukochanej do domu, jej zbyt za\u017Cy\u0142a znajomo\u015B\u0107 z trenerem fitness oraz dwuznaczne SMS-y od r\u00F3\u017Cnych m\u0119\u017Cczyzn. Na dodatek znalaz\u0142 w jej rzeczach \u015Bpioszki i materia\u0142y na temat ci\u0105\u017Cy. M\u0119\u017Cczyzna prosi o pomoc \u015Bledczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72425733":["Garnitur na miar\u0119\/Romans, kt\u00F3rego nie by\u0142o
Instruktorka aerobiku, Paulina poznaje Arka w klubie fitness. Menad\u017Cerka klubu nie ma o nim najlepszego zdania, ale Paulina zakochuje si\u0119. Sielank\u0119 zak\u0142\u00F3ca niespodziewana wizyta kolegi Arka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jego siostra jest z Arkiem w ci\u0105\u017Cy, a Arek ma u niego d\u0142ugi. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci jest Marlena, urz\u0119dniczka w urz\u0119dzie miasta. Na bankiecie poznaje Adama. Przez nast\u0119pnych kilka tygodni m\u0119\u017Cczyzna zdobywa jej serce. Pewnego dnia Adam ma pro\u015Bb\u0119 - znajomy chce kupi\u0107 kawa\u0142ek gruntu, ale miasto nie chce go odsprzeda\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72425734":["Opiekun naci\u0105gacz i niewierna siostra
Bo\u017Cena i Mariusz s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od blisko 19 lat. Maj\u0105 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Agat\u0119. Pewnego dnia Agata wraca do domu zap\u0142akana. Zdradza matce, i\u017C dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce ojciec ma romans z jej kole\u017Cank\u0105, Ewk\u0105. Mariusz jest oburzony oskar\u017Ceniami \u017Cony. Konfrontuje ze sob\u0105 Ew\u0119 i Bo\u017Cen\u0119. Dziewczyna przyznaje si\u0119, \u017Ce rozpowiada\u0142a nieprawdziwe plotki o trenerze. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci, Iwona, jest producentk\u0105 telewizyjn\u0105. Jest adorowana przez podw\u0142adnego, Igora. Ch\u0142opak pomaga jej naprawi\u0107 auto, a potem sk\u0142ada dwuznaczne propozycj\u0119. Iwona konsekwentnie odmawia. Ale zmienia zdanie, gdy Igor ratuje j\u0105 przed atakiem na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72425737":["W ka\u017Cdym odcinku jedna singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"72425738":["23-letni Miros\u0142aw kilka tygodni temu zaobserwowa\u0142 pewne zmiany w zachowaniu \u017Cony Justyny. Kobieta wyra\u017Anie odsun\u0119\u0142a si\u0119 od niego i sp\u0119dza z nim coraz mniej czasu. M\u0105\u017C podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce mie\u0107 to zwi\u0105zek z nowym partnerem, z kt\u00F3rym dziewczyna intensywnie przygotowuje si\u0119 do wa\u017Cnego turnieju ta\u0144ca towarzyskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"72425916":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"72425917":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"72425918":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"72425919":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373517.jpg","",[]],"72425920":["Zalew Sulejowski - zima
Ekipa \"Taaakiej ryby\" odwiedza zamarzni\u0119ty Zalew Sulejowski na Pilicy. Go\u015Bciem programu jest mistrz sp\u0142awika Edmund Gutkiewicz,, kt\u00F3ry uczy cz\u0142onk\u00F3w wyprawy w\u0142a\u015Bciwego zan\u0119cania \u0142owiska. Nagrod\u0105 za pilno\u015B\u0107 w nauce zimowego w\u0119dkowania s\u0105 leszcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72425921":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"72425922":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"72425923":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"72425924":["W \u017Cyciu Kamila du\u017C\u0105 rol\u0119 odgrywa wiara i metafizyka. Mo\u017Cliwe, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie one zdecydowa\u0142y o jego przemianie z \u0142obuza w osob\u0119 spokojn\u0105. Jaru\u015B i Gosia udaj\u0105 si\u0119 na bazar, by zrobi\u0107 zakupy. Zrealizowanie planu okazuje si\u0119 jednak trudne, gdy\u017C ci\u0105gle kto\u015B ich zagaduje, a ludzie chc\u0105 robi\u0107 sobie zdj\u0119cia z m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Adam ma wielu fan\u00F3w. Jednym z najwierniejszych jest jego tata. Cho\u0107 podziwia syna, to jest tak\u017Ce \u015Bwiadomy, \u017Ce \u017Cycie ch\u0142opaka nie mo\u017Ce ogranicza\u0107 si\u0119 tylko do sportu. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinien on podejmowa\u0107 ju\u017C konkretne kroki, aby znale\u017A\u0107 kobiet\u0119, z kt\u00F3r\u0105 u\u0142o\u017Cy sobie \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72425925":["Bartek zosta\u0142 ju\u017C wielokrotnie do\u015Bwiadczony przez los, jednak zamierza zaryzykowa\u0107 i wprowadzi\u0107 swoje \u017Cycie na now\u0105 drog\u0119. Liczy, \u017Ce tym razem dopisze mu szcz\u0119\u015Bcie w mi\u0142o\u015Bci. Na bazarze okazuje si\u0119, \u017Ce Jaru\u015B z Gosi\u0105, dzi\u0119ki swojej rozpoznawalno\u015Bci, mog\u0105 liczy\u0107 na specjalne zni\u017Cki i towary spod lady. Henio w dow\u00F3d mi\u0142o\u015Bci wysy\u0142a Marysi paczk\u0119 ze smako\u0142ykami. Seks w \u017Cyciu Kamila jest bardzo wa\u017Cny. Jednak ekstremalne do\u015Bwiadczenia, kt\u00F3rych dozna\u0142 w jednym z poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w, sprawi\u0142y, \u017Ce jego podej\u015Bcie do spraw \u0142\u00F3\u017Ckowych si\u0119 zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72425926":["Gruzja. Cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378728.jpg","",[]],"72425927":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["AD"]],"72425928":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"72425929":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"72425930":["Madryt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"72425931":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"72425932":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425933":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425934":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425935":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425936":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425937":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",["N"]],"72425938":["Pa\u0144stwo Olejniczak na co dzie\u0144 zajmuj\u0105 si\u0119 sortowaniem ziemniak\u00F3w. W gospodarstwie Ryszarda i Ma\u0142gorzaty na Podlasiu jest tak du\u017Co pracy, \u017Ce parze pomaga\u0107 musi 15-letnia c\u00F3rka Paulina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"72425939":["Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 Jerzego Gar\u0119. W prowadzonym przez niego O\u015Brodku Rehabilitacji Je\u017Cy ucz\u0105 si\u0119, na czym polega codzienna opieka nad tymi ssakami. Nast\u0119pnie udaj\u0105 si\u0119 do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie wraz z dyrektor Ew\u0105 Zgrabczy\u0144sk\u0105 staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami przybycia kolejnych lw\u00F3w ewakuowanych z Doniecka. Transport organizuje Natalia Popowa. Koty docelowo trafi\u0105 do azylu w po\u0142udniowej Afryce. Prowadz\u0105cy poznaj\u0105 tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna, a tak\u017Ce za\u0142o\u017Cycielk\u0119 plac\u00F3wki Ew\u0119 Rumi\u0144sk\u0105. O pocz\u0105tkach swojej dzia\u0142alno\u015Bci charytatywnej opowiada tak\u017Ce Scarlett Szy\u0142ogalis, kt\u00F3ra ratuje stare konie w swoim schronisku o nazwie \"Tara\" w Piskorzynie.","","",["N"]],"72425940":["Zuzia usi\u0142uje przekona\u0107 Roberta do wyjazdu do Niemiec. Wygl\u0105da na to, \u017Ce jest bliska sukcesu. Bartek cz\u0119sto przeprowadza si\u0119 w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Jego towarzyszem i wsparciem jest tata. Adam nadal wierzy, \u017Ce jeszcze spotka swoj\u0105 prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, a samotne wyj\u015Bcia do restauracji kiedy\u015B si\u0119 sko\u0144cz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72425941":["Piotrek przekona\u0142 si\u0119 osobi\u015Bcie, jak \u0142atwo mo\u017Cna zosta\u0107 zmanipulowanym. Na w\u0142asnej sk\u00F3rze odkry\u0142, \u017Ce portale internetowe i aplikacje randkowe mog\u0105 by\u0107 niebezpieczne zar\u00F3wno dla serca jak i portfela. Kuba \"Bonus\" cieszy si\u0119 opini\u0105 specjalisty w dziedzinie gier hazardowych. W kwestiach uczu\u0107 jednak zachowuje rozwag\u0119 i pozostawia sobie kilka opcji. Marek i Janek podejmuj\u0105 si\u0119 budowy niewielkiego drewnianego domu dla przysz\u0142ej kobiety. Podczas pracy oddaj\u0105 si\u0119 wspomnieniom i przywo\u0142uj\u0105 czasy swojej m\u0142odo\u015Bci, gdy obaj robili karier\u0119 pi\u0142karsk\u0105 w miejscowych dru\u017Cynach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72425942":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1920738.jpg","",["N"]],"72425943":["Pochodz\u0105cy z Wroc\u0142awia Krzysztof Dymkowski s\u0142ynie z tego, \u017Ce w internecie wyszukuje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks. Nast\u0119pnie razem z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Podczas dzia\u0142a\u0144 zawsze towarzyszy mu pies, Sara, oraz zawodowa partnerka, profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, by chroni\u0107 nieletnich przed przest\u0119pstwami seksualnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"72425944":["Gadu\u0142a","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425945":["'Prawdziwy przyjaciel' z Poznania, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425946":["'Prawdziwy przyjaciel' z Poznania, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425947":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425948":["Kolejna prowokacja Krzysztofa Dymkowskiego. Z pomoc\u0105 policji przygotowuje on zasadzk\u0119 na przest\u0119pc\u0119 seksualnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425949":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje historie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, kt\u00F3re marzy\u0142y o \u017Cyciu w wielkim mie\u015Bcie. Obie opu\u015Bci\u0142y swoje ma\u0142e, rodzinne miejscowo\u015Bci, by szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bciach w wielkich aglomeracjach. Wpad\u0142y w r\u0119ce morderc\u00F3w. Pierwsza ofiara uciek\u0142a z ma\u0142ej wioski do Szczecina, a druga przyjecha\u0142a do stolicy. Obie sko\u0144czy\u0142y tragicznie. Sprawcy zbrodni do tej pory nie zostali schwytani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"72425950":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72425951":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72425952":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72425953":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72425770":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Osiem znanych os\u00F3b stanie do walki o czek na 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3ry przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny. Tym razem do muzycznej rywalizacji przyst\u0105pi\u0105: aktorka Tamara Arciuch, znana m.in. z seriali \"Przyjaci\u00F3\u0142ki\", \"M jak mi\u0142o\u015B\u0107\" czy kultowego ju\u017C filmu \"Wesele\", wokalistka i influencerka Maja Hy\u017Cy, aktorka Anna Maria Sieklucka, kt\u00F3rej popularno\u015B\u0107 przynios\u0142a rola w ekranizacji powie\u015Bci Blanki Lipi\u0144skiej \"365 dni\", a tak\u017Ce cz\u0142onkini zespo\u0142u \"Pi\u0119kni i m\u0142odzi\" Magda Naro\u017Cna. W programie pojawi si\u0119 tak\u017Ce czterech aktor\u00F3w: Les\u0142aw \u017Burek, znany z seriali \"Ma\u0142a Moskwa\" czy \"Przyjaci\u00F3\u0142ki, Micha\u0142 Meyer, kt\u00F3rego widzowie poznali w filmach \"Miasto 44\" i \"Amok\" oraz serialu \"Czas honoru\"; Piotr Gawron-Jedlikowski, czyli Tymoteusz z serialu \"Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107\" oraz Pawe\u0142 G\u00F3ral, tw\u00F3rca pierwszego na \u015Bwiecie \"insta-serialu\", emitowanego na Instagramie. Ich wyst\u0119py oceni czw\u00F3rka juror\u00F3w: Ma\u0142gorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski i Adam Strycharczuk. Program poprowadz\u0105 jak zawsze Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2044824.jpg","",["N"]],"72425771":["Re\u017C.: Albert Barill\u00E9.
Pierwsi Amerykanie
Historia pierwszych migrant\u00F3w, kt\u00F3rzy zasiedlili kontynent p\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425772":["\u0141owcy
Widzowie poznaj\u0105 \u017Cycie pierwszych mieszka\u0144c\u00F3w Ameryki. Dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b polowali oni na zwierz\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425773":["Re\u017C.: Jill Culton, Anthony Stacchi, Roger Allers.
Bogu\u015B, udomowiony nied\u017Awied\u017A grizzly, prowadzi sielskie \u017Cycie w domu swojej opiekunki Beth i jest lubian\u0105 przez wszystkich gwiazd\u0105 pokaz\u00F3w przyrodniczych. Sytuacja si\u0119 zmienia, gdy poznaje jednorogiego jelenia Elliota, kt\u00F3ry prosi go o uwolnienie z niewoli. Bogu\u015B pomaga zwierzakowi i udaje si\u0119 z nim na nocn\u0105 eskapad\u0119, kt\u00F3ra ko\u0144czy si\u0119 oddaniem misia do lasu. Tymczasem rozpoczyna si\u0119 sezon polowa\u0144. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A musi szybko nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cycia w dziczy, aby przetrwa\u0107 ataki my\u015Bliwych. Razem z Elliotem \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y i namawiaj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w lasu, by przeciwstawili si\u0119 uzbrojonym przybyszom. Doskona\u0142a rozrywka dla ca\u0142ej rodziny. Film jest dzie\u0142em tr\u00F3jki artyst\u00F3w: Rogera Allersa (\"Kr\u00F3l lew\"), Jill Culton (\"Toy Story\") i Anthony'ego Stacchiego (\"Jakubek i brzoskwinia olbrzymka\"). Otrzyma\u0142 6 nominacji do presti\u017Cowej nagrody Annie, przyznawanej najlepszym filmom animowanym. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Dariusz Toczek, Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 i Joanna W\u0119grzynowska-Cybi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005408.jpg","",["N"]],"72425774":["Re\u017C.: Genndy Tartakovsky.
Dracula, znudzony trwaj\u0105c\u0105 od wielu lat samotno\u015Bci\u0105, poszukuje bezskutecznie nowej partnerki za pomoc\u0105 nowoczesnych aplikacji randkowych. Tymczasem jego c\u00F3rka Mavis planuje rodzinne wakacje. Jej wyb\u00F3r pada na rejs luksusowym statkiem. Wraz z m\u0119\u017Cem Johnnym, synkiem Denisem, dziadkiem Vladem i ojcem Drakiem oraz jego przyjaci\u00F3\u0142mi udaje si\u0119 w dalek\u0105, pe\u0142n\u0105 nieoczekiwanych przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C. Na pe\u0142nym przepychu promie Dracula poznaje atrakcyjn\u0105 kapitank\u0119 Eric\u0119 i zakochuje si\u0119 w niej od pierwszego wejrzenia. Nie ma jednak poj\u0119cia, kim naprawd\u0119 jest jego przemi\u0142a nowa znajoma. Tymczasem synek Mavis i jego przyjaci\u00F3\u0142ka z rodu wilko\u0142ak\u00F3w, Winnie, odkrywaj\u0105 prawdziw\u0105 natur\u0119 Eriki i jej z\u0142owieszcze plany... Film jest kontynuacj\u0105 nominowanego do Z\u0142otych Glob\u00F3w i Annie \"Hotelu Transylwania\" z 2012 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2061698.jpg","",["N"]],"72425775":["Re\u017C.: Christopher Cain.
Rodzice Julie Pierce (Hilary Swank) zgin\u0119li w wypadku. Nastolatk\u0119 wychowuje babcia (Constance Towers), kt\u00F3ra jednak nie mo\u017Ce sobie poradzi\u0107 z dziewczyn\u0105. Julie nie potrafi si\u0119 r\u00F3wnie\u017C dogada\u0107 z r\u00F3wie\u015Bnikami. Dokucza jej zw\u0142aszcza Ned (Michael Cavalieri) - ulubieniec nauczyciela WF-u, pu\u0142kownika Dugana (Michael Ironside). Jedyn\u0105 jej bratni\u0105 dusz\u0105 jest sympatyczny Eric (Chris Conrad), kt\u00F3ry pracuje jako ochroniarz na kolei. Babcia Julie prosi o pomoc w zapanowaniu nad wnuczk\u0105 pana Miyagiego (Pat Morita), kt\u00F3ry podczas II wojny \u015Bwiatowej walczy\u0142 razem z dziadkiem Julie. Staruszek jest mistrzem karate i nauczycielem m\u0142odzie\u017Cy. Kiedy z powodu kolejnego przewinienia, Julie zostaje zawieszona w szkole, Miyagi zabiera j\u0105 do klasztoru buddyjskich mnich\u00F3w. Tam nastolatka zaczyna trenowa\u0107 karate. Dzi\u0119ki jej \u015Bwietnemu refleksowi i uporowi wykonuje \u017Cmudne i m\u0119cz\u0105ce \u0107wiczenia, a\u017C wreszcie opanowuje arkana sztuk walki. Po powrocie do szko\u0142y Julie jeszcze bardziej zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Erikiem. Chce im jednak zaszkodzi\u0107 zazdrosny o dziewczyn\u0119 Ned.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1916734.jpg","",["N"]],"72425776":["Re\u017C.: Dean Parisot.
Ma\u0142\u017Conkowie Dick (Jim Carrey) i Jane (T\u00E9a Leoni) Harperowie ci\u0119\u017Cko pracowali, by osi\u0105gn\u0105\u0107 status zamo\u017Cnej ameryka\u0144skiej rodziny. Maj\u0105 du\u017Cy dom, dwa luksusowe samochody i gospodyni\u0119 (Gloria Garayua), kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 ich synem Billym (Michael Drozin). Pewnego dnia Dick dowiaduje si\u0119, \u017Ce awansowa\u0142 na wiceprezesa jednej z wiod\u0105cych firm w bran\u017Cy medialnej. Rado\u015B\u0107 nie trwa jednak d\u0142ugo. Nast\u0119pnego dnia firma upada, a jej prezes znika z 400 milionami dolar\u00F3w. Dick nie tylko zostaje bez pracy, ale z powodu stanowiska, kt\u00F3re dopiero co obj\u0105\u0142, odpowiedzialno\u015B\u0107 za bankructwo przedsi\u0119biorstwa spada tak\u017Ce na niego. Bezskutecznie szuka nowego zaj\u0119cia. Zdruzgotane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo mo\u017Ce liczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie na siebie. Wraz ze wszystkimi pieni\u0119dzmi, domem i drogimi autami, z ich \u017Cycia znikaj\u0105 tak\u017Ce przyjaciele. W tej sytuacji Dick i Jane stawiaj\u0105 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119. Postanawiaj\u0105 dokona\u0107 serii napad\u00F3w, dzi\u0119ki kt\u00F3rym zn\u00F3w stan\u0105 na nogi. Pocz\u0105tki nie s\u0105 \u0142atwe, ale z dnia na dzie\u0144 Harperowie coraz lepiej radz\u0105 sobie z przest\u0119pczym fachem... Remake komedii z Jane Fond\u0105 oraz George'em Segalem z 1977 roku. Tym razem ma\u0142\u017Conk\u00F3w, kt\u00F3rzy nagle zostaj\u0105 bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia, zagrali Jim Carrey i Tea Leoni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389781.jpg","",["N"]],"72425777":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"72425778":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Kevin Brown (Tommy Lee Jones), kt\u00F3ry dzia\u0142a\u0142 niegdy\u015B jako agent K, zrezygnowa\u0142 z pracy w supertajnej organizacji kontroluj\u0105cej przybysz\u00F3w z obcych planet. Wymazano mu wi\u0119c pami\u0119\u0107. M\u0119\u017Cczyzna od czterech lat wiedzie spokojne \u017Cycie przeci\u0119tnego obywatela. Jego miejsce w firmie zaj\u0105\u0142 agent J (Will Smith), kt\u00F3ry doskonale sobie radzi z kolejnymi zadaniami, jakie zleca mu agencja. Podczas rutynowego dochodzenia w sprawie przest\u0119pstwa pope\u0142nionego przez obcych wpada na trop intrygi przygotowanej przez podst\u0119pn\u0105 kosmitk\u0119 z odleg\u0142ej galaktyki, Serleen\u0119. Ukrywa si\u0119 ona obecnie w ciele atrakcyjnej modelki (Lara Flynn Boyle). Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce uratowa\u0107 planet\u0119, jest Kevin Brown. Jego by\u0142y partner musi przywr\u00F3ci\u0107 mu pami\u0119\u0107 i nak\u0142oni\u0107 do wsp\u00F3\u0142pracy, w przeciwnym razie \u015Bwiatu grozi zag\u0142ada. Sequel jednego z najwi\u0119kszych hit\u00F3w 1997 roku, kt\u00F3ry powiela pomys\u0142y i gagi z pierwszej cz\u0119\u015Bci. Do roli przebieg\u0142ej kosmitki zaanga\u017Cowana zosta\u0142a pierwotnie Famke Janssen (\"GoldenEye\", \"X-men\"), kt\u00F3ra z powod\u00F3w osobistych musia\u0142a zrezygnowa\u0107, a jej miejsce zaj\u0119\u0142a Lara Flynn Boyle (\"Miasteczko Twin Peaks\", \"Red Rock West\"). W zwi\u0105zku z zamachem terrorystycznym z 11 wrze\u015Bnia 2001 roku zmieniono tak\u017Ce zako\u0144czenie filmu, kt\u00F3re przewidywa\u0142o sceny ukazuj\u0105ce wie\u017Ce WTC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902610.jpg","",["N"]],"72425779":["Re\u017C.: James Cameron.
Ellen Ripley (Sigourney Weaver) - jedyna, kt\u00F3ra usz\u0142a z \u017Cyciem z tragedii na \"Nostromo\", budzi si\u0119 w szpitalu z hibernacyjnego snu. Kapsu\u0142a ratunkowa, w kt\u00F3rej si\u0119 schroni\u0142a, zosta\u0142a odnaleziona po 57 latach dryfowania w przestrzeni. Ripley sporz\u0105dza raport o tym, co wydarzy\u0142o si\u0119 na statku, lecz nikt jej nie wierzy. Tymczasem planeta, na kt\u00F3rej za\u0142oga transportowca odnalaz\u0142a nieznan\u0105 form\u0119 \u017Cycia, zostaje zasiedlona. Dopiero gdy \u0142\u0105czno\u015B\u0107 z osadnikami urywa si\u0119, Ripley zostaje szanta\u017Cem zmuszona do udzia\u0142u w misji ratunkowej w charakterze eksperta. Towarzyszy jej oddzia\u0142 kosmicznych marines, przedstawiciel kompanii (Paul Reiser), kt\u00F3ra budowa\u0142a koloni\u0119 w kosmosie, oraz genialny cyborg (Lance Henriksen). Gdy wreszcie docieraj\u0105 na miejsce, planeta wygl\u0105da na ca\u0142kowicie wymar\u0142\u0105. W korytarzach znajduj\u0105 jednak dziewczynk\u0119, Rebecc\u0119 \"Newt\" Jorden (Carrie Henn), ukrywaj\u0105c\u0105 si\u0119 przed obcymi. Konfrontacja z nimi wydaje si\u0119 nieunikniona. Poniewa\u017C ekspedycj\u0105 kieruje niedo\u015Bwiadczony dow\u00F3dca, a jego zast\u0119pca ginie, Ripley wraz z jednym z \u017Co\u0142nierzy, kapralem Dwayne'em Hicksem (Michael Biehn), musz\u0105 w decyduj\u0105cym momencie wzi\u0105\u0107 na siebie ca\u0142y ci\u0119\u017Car walki z paso\u017Cytuj\u0105cymi na organizmach bestiami. Kontynuacja s\u0142ynnego filmu Ridleya Scotta \"Obcy - 8. pasa\u017Cer Nostromo\", nagrodzona dwoma Oscarami, mi\u0119dzy innymi za efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317222.jpg","",["N"]],"72425780":["Re\u017C.: S\u0142awomir Kry\u0144ski.
Seria niefortunnych zdarze\u0144 wywraca do g\u00F3ry nogami \u017Cycie dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn - Andrzeja (Jacek Borusi\u0144ski) i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). Ich ojciec (Marian Dzi\u0119dziel) nagle postanawia o\u017Ceni\u0107 si\u0119 z tajemnicz\u0105 nieznajom\u0105 (Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska), a wkr\u00F3tce potem traci wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci. Andrzej, pr\u00F3buj\u0105c desperacko odzyska\u0107 stracon\u0105 fortun\u0119, porywa podejrzan\u0105 o kradzie\u017C dziewczyn\u0119 (Katarzyna Cynke) i zakochuje si\u0119 w niej bez pami\u0119ci. Tymczasem Zygmunt musi zmierzy\u0107 si\u0119 jednocze\u015Bnie z natr\u0119tnym adoratorem (Jacek Braciak) swojej \u017Cony (Iwona Wszo\u0142k\u00F3wna) oraz brzemiennym w skutki romansem nastoletniej c\u00F3rki (debiutuj\u0105ca Delfina Wilko\u0144ska). Bohater szuka pomocy u zaprzyja\u017Anionego doktora (Jan Frycz), jednak ten zaj\u0119ty jest flirtowaniem z pon\u0119tn\u0105 piel\u0119gniark\u0105 (Ma\u0142gorzata Buczkowska-Szlenkier). Jakby tego by\u0142o ma\u0142o, komediow\u0105 intryg\u0119 zagmatwaj\u0105 jeszcze: seksowna uczennica z niekonwencjonalnymi pomys\u0142ami (Maja Bohosiewicz), \u0142asy na pieni\u0105dze i wdzi\u0119ki niewie\u015Bcie specjalista od drzew (S\u0142awomir Orzechowski), dociekliwy ksi\u0105dz (W\u0142adys\u0142aw Kowalski), Wielki Szu w\u015Br\u00F3d adwokat\u00F3w (Jan Nowicki), szef stacji benzynowej zawsze na gazie (Andrzej Grabowski) i pewna tajemnicza posta\u0107 w kolorowym sweterku, kt\u00F3rej poczynania zaskocz\u0105 ka\u017Cdego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270767.jpg","",[]],"72425781":["Sygna\u0142 z tamtego \u015Bwiata
M\u0142oda dziennikarka dzwoni na pogotowie i informuje o gro\u017C\u0105cej jej \u015Bmierci. P\u00F3\u0142 godziny p\u00F3\u017Aniej zostaje znaleziona martwa w wannie w swoim mieszkaniu. Dowody z miejsca zbrodni prowadz\u0105 do Marii Martynowicz - \u017Cony biznesmena, z kt\u00F3rym, jak si\u0119 okazuje, ofiara by\u0142a w ci\u0105\u017Cy. Sprawa wydaje si\u0119 oczywista, jednak wychodz\u0105 na jaw nowe fakty. \u015Aledczy badaj\u0105 relacje pana Martynowicza z innymi m\u0142odymi kobietami. W rozwik\u0142aniu tej zawik\u0142anej sprawy pomo\u017Ce przenikliwy umys\u0142 B\u0105czyka i... znak z za\u015Bwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"72425782":["Samob\u00F3jstwo
Zas\u0142u\u017Cony policjant dochodzeni\u00F3wki zostaje znaleziony martwy - powiesi\u0142 si\u0119 we w\u0142asnym mieszkaniu. Detektywi odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce jego samob\u00F3jstwo zosta\u0142o upozorowane. Musz\u0105 zbada\u0107, czy sprawa ma zwi\u0105zek z jakim\u015B prowadzonym przez str\u00F3\u017Ca prawa \u015Bledztwem, czy te\u017C jest w ni\u0105 zamieszany kto\u015B z jego rodziny. Pan m\u0142ody nie pojawi\u0142 si\u0119 na swoim \u015Blubie. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ostro zabalowa\u0142 po wieczorze kawalerskim, ale sprawa okazuje si\u0119 znacznie bardziej powa\u017Cna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72425783":["Bank
Zostaje porwana pracownica banku, matka 2-letnich bli\u017Aniaczek. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kobieta dostawa\u0142a gro\u017Aby od m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry chcia\u0142 u niej wy\u0142udzi\u0107 kredyt. Sprawa komplikuje si\u0119, kiedy pracownicy banku dostaj\u0105 \u017C\u0105danie zap\u0142acenia za ni\u0105 okupu. R\u00F3wnocze\u015Bnie Natalia zajmuje si\u0119 spraw\u0105 kradzie\u017Cy w mieszkaniu Sandry, kuzynki detektywa z Lublina, Dawida Hawryluka. Okazuje si\u0119, \u017Ce z\u0142odziej mia\u0142 klucze do mieszkania dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72425784":["Ojciec pr\u00F3buje porwa\u0107 syna z placu zabaw \/ Lokator cz\u0119stuje kole\u017Cank\u0119]\u015Brodkiem odurzaj\u0105cym
Trzyosobowa rodzina - Beata, Karol i 16-letnia Helena od dw\u00F3ch tygodni maj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatora, 25-letniego Roberta. W sobotni wiecz\u00F3r, gdy wszyscy razem sp\u0119dzaj\u0105 czas wolny, Robert przyprowadza nieznan\u0105 domownikom kole\u017Cank\u0119, Alicj\u0119. Zamykaj\u0105 si\u0119 w jego pokoju, z kt\u00F3rego po godzinie wydobywa si\u0119 nieprzyjemny zapach. Helena domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce to marihuana. Nagle Alicja wybiega z pokoju, krwawi mocno z nosa i ma lekkie dreszcze. Beata dzwoni pod 112. Operatorka rozpoznaje z opisu objawy zatrucia narkotykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72425785":["Bramka, czyli przygniecione dziecko \/ M\u0119\u017Cczyzna zatruty oparami farby, kt\u00F3r\u0105 malowa\u0142 pok\u00F3j
Filip Milczyk kupi\u0142 warsztat samochodowy i pokazuje go siostrze. Chce odmalowa\u0107 lamperie i rozpoczyna malowanie po wyj\u015Bciu siostry. Kr\u0119ci mu si\u0119 w g\u0142owie, wi\u0119c przerywa prac\u0119. Chce odpocz\u0105\u0107, ale traci przytomno\u015B\u0107. Siostra przychodzi, by zobaczy\u0107 jak mu idzie i nie mo\u017Ce si\u0119 z nim skontaktowa\u0107, a drzwi do warsztatu s\u0105 zamkni\u0119te. Kobieta dzwoni wi\u0119c pod 112. Prosi o pomoc m\u0119\u017Cczyzn\u0119 mieszkaj\u0105cego niedaleko. Otwiera on drzwi do warsztatu, gdzie oboje znajduj\u0105 nieprzytomnego Filipa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72425739":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72425740":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72425741":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72425742":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72425743":["Gdy 31 grudnia 1999 roku W\u0142adimir Putin zosta\u0142 prezydentem Rosji, specjali\u015Bci ds. wizerunku zabrali si\u0119 do pracy, by stworzy\u0107 image nieustraszonego si\u0142acza. Jego dawni koledzy z KGB u\u0142atwili by\u0142emu szpiegowi obj\u0119cie tego urz\u0119du, widz\u0105c w nim niezagra\u017Caj\u0105cego nikomu przyw\u00F3dc\u0119, kt\u00F3rego z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119d\u0105 popiera\u0107 oligarchowie. Putin obieca\u0142 wszystkim, \u017Ce przywr\u00F3ci Rosji utracon\u0105 w latach 90. XX wieku stabilno\u015B\u0107 oraz dum\u0119. W swoim przem\u00F3wieniu z 2005 roku nazwa\u0142 upadek Zwi\u0105zku Radzieckiego najwi\u0119ksz\u0105 katastrof\u0105 geopolityczn\u0105 XX wieku. Rzekoma kl\u0119ska mo\u017Ce by\u0107 uznana za si\u0142\u0119 nap\u0119dow\u0105 agresji mocarstwa na Ukrain\u0119. 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji pogr\u0105\u017Cy\u0142 sw\u00F3j kraj i zszokowa\u0142 ca\u0142\u0105 Europ\u0119, wszczynaj\u0105c najwi\u0119ksz\u0105 wojn\u0119 l\u0105dow\u0105 od 1945 roku. Zachodnie pa\u0144stwa nie pozosta\u0142y oboj\u0119tne na autorytarne i bestialskie decyzje przyw\u00F3dcy i na\u0142o\u017Cy\u0142y liczne sankcje na Rosj\u0119. Wydaje si\u0119, \u017Ce nic nie jest jednak w stanie powstrzyma\u0107 by\u0142ego szpiega KGB. Wyczerpuj\u0105ca wojna ze wschodnim s\u0105siadem Polski z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119dzie mia\u0142a zatrwa\u017Caj\u0105ce konsekwencje dla ca\u0142ej Europy w nadchodz\u0105cych latach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225969.jpg","",[]],"72425744":["Re\u017C.: Jamie Doran.
Historia rosyjskiej s\u0142u\u017Cby bezpiecze\u0144stwa od czas\u00F3w Lenina do Putina, opowiedziana przez jej by\u0142ych funkcjonariuszy i ofiary ich dzia\u0142a\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174219.jpg","",[]],"72425745":["Re\u017C.: Jamie Doran.
Historia rosyjskiej s\u0142u\u017Cby bezpiecze\u0144stwa od czas\u00F3w Lenina do Putina, opowiedziana przez jej by\u0142ych funkcjonariuszy i ofiary ich dzia\u0142a\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174219.jpg","",[]],"72425746":["Re\u017C.: Jamie Doran.
Historia rosyjskiej s\u0142u\u017Cby bezpiecze\u0144stwa od czas\u00F3w Lenina do Putina, opowiedziana przez jej by\u0142ych funkcjonariuszy i ofiary ich dzia\u0142a\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174219.jpg","",[]],"72425747":["Rosyjscy hakerzy od wielu lat wiod\u0105 prym w statystykach cyberprzest\u0119pstw. Siergiej Paw\u0142owicz by\u0142 kiedy\u015B jednym z nich. Zna realia wirtualnego podziemia. S\u0105dzi, \u017Ce w Rosji dzia\u0142a co najmniej 150 000 cyberprzest\u0119pc\u00F3w. Maksim Wiktorowicz Jakubiec, podejrzewany o stworzenie z\u0142o\u015Bliwego oprogramowania, kt\u00F3re spowodowa\u0142o olbrzymie straty finansowe, prowadzi tam wygodne \u017Cycie. Kremlowi op\u0142aca si\u0119 bra\u0107 pod swoje skrzyd\u0142a do\u015Bwiadczonych cyberprzest\u0119pc\u00F3w. W zamian za ochron\u0119 s\u0105 oni sk\u0142onni podejmowa\u0107 si\u0119 kontrowersyjnych zlece\u0144, takich jak kradzie\u017C wa\u017Cnych informacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189602.jpg","",[]],"72425748":["Czo\u0142gi to najwa\u017Cniejsza bro\u0144 XX wieku, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a wojn\u0119 l\u0105dow\u0105. W serialu przedstawiono najbardziej imponuj\u0105ce machiny wojenne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378729.jpg","",[]],"72425749":["Iwo Jima","","",[]],"72425750":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"72425751":["Drzycim. Od s\u0142owia\u0144skich do XX-wiecznych znalezisk
W miejscowo\u015Bci Drzycim 5 kwietnia 1091 roku wojska ksi\u0119cia W\u0142adys\u0142awa Hermana stoczy\u0142y krwaw\u0105 bitw\u0119 z Pomorzanami. Tysi\u0105c lat p\u00F3\u017Aniej, we wrze\u015Bniu 1939 roku pod naporem armii Trzeciej Rzeszy przez te tereny cofaj\u0105 si\u0119 jednostki Wojska Polskiego, pozostawiaj\u0105c militarne \u015Blady swojej obecno\u015Bci. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, trafi\u0105 na pozosta\u0142o\u015Bci tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72425752":["Hitler, chc\u0105c wp\u0142yn\u0105\u0107 na losy wojny, wciela w \u017Cycie bardzo \u015Bmia\u0142y plan. Koloryzowane filmy ujawniaj\u0105, jak wygl\u0105da\u0142 atak niemieckiej artylerii. Zaprezentowane zostan\u0105 r\u00F3wnie\u017C inne historyczne zdarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384046.jpg","",[]],"72425753":["Tw\u00F3rcy programu badaj\u0105 osobliwe dziury w chmurach. Pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co zabija ptaki morskie oraz odkry\u0107, czemu niekt\u00F3re paj\u0105ki \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153046.jpg","",[]],"72425755":["Re\u017C.: Brad Bernstein.
Seria wywiad\u00F3w z osobami, kt\u00F3rzy znaj\u0105 prawdziw\u0105 histori\u0119 wi\u0119zienia Alcatraz. Z ich opis\u00F3w, wspomnie\u0144 i relacji wy\u0142ania si\u0119 niezwyk\u0142y obraz miejsca, kt\u00F3re wywar\u0142o silne pi\u0119tno na narodowej psychice Amerykan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181361.jpg","",[]],"72425756":["Zestawienie historii przedstawiaj\u0105cych niezwyk\u0142e, przera\u017Caj\u0105ce i niewyja\u015Bnione nagrania z kamery. W programie wyst\u0119puj\u0105 autorzy film\u00F3w oraz eksperci analizuj\u0105cy ich materia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384530.jpg","",[]],"72425757":["Zestawienie historii przedstawiaj\u0105cych niezwyk\u0142e, przera\u017Caj\u0105ce i niewyja\u015Bnione nagrania z kamery. W programie wyst\u0119puj\u0105 autorzy film\u00F3w oraz eksperci analizuj\u0105cy ich materia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384530.jpg","",[]],"72425758":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"72425759":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 1
Hel mia\u0142 szczeg\u00F3lne znaczenie dla odradzaj\u0105cej si\u0119 Polski. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku udowodni\u0142a, jak wa\u017Cne znaczenie mia\u0142by wojenny port podczas ataku nieprzyjaciela. Tak w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a historia Helu, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje pozna\u0107 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski. W\u015Br\u00F3d drzew i krzak\u00F3w trudno dzi\u015B odkry\u0107 prawdziwy charakter tych pag\u00F3rk\u00F3w. Zdradzaj\u0105 go jedynie linie kolejki w\u0105skotorowej. W tych wzniesieniach ukryto bowiem magazyny amunicyjne Rejonu Umocnionego Hel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"72425760":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72425761":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72425762":["Ro\u015Blino\u017Cerny amur
Ro\u015Blino\u017Cerna Azjatka w przedburzowy dzie\u0144? Czemu nie? Jurek Biedrzycki wraz z ekip\u0105 wyrusza nad p\u0142ytkie \u015Bl\u0105skie jeziorko, by w okolicy s\u0142yn\u0105cej przede wszystkim z karpi, lin\u00F3w, jesiotr\u00F3w i sum\u00F3w, zapolowa\u0107 na egzotyczne amury. Po zan\u0119ceniu \u0142owiska i zarzuceniu zestaw\u00F3w na pierwsze efekty nie trzeba czeka\u0107 zbyt d\u0142ugo. Wprawdzie wszystko wskazuje na to, \u017Ce okazem dnia b\u0119dzie 3 kilogramowy lin z\u0142owiony na star\u0105 bambus\u00F3wk\u0119, ale niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ust\u0119puje on zwabionemu wieczorow\u0105 por\u0105, wymarzonemu, 10-kilogramowemu amurowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72425763":["Profesor karp
Tym razem ekipa \"Taaakiej ryby\" wyrusza na spotkani dobrze wszystkim znanego karpia. Ryba ta uchodzi za profesora polskich w\u0119dkarzy, a karpiarstwo staje si\u0119 w naszym kraju coraz popularniejsze. Z\u0142owione przez uczestnik\u00F3w wyprawy okazy nie trafi\u0105 jednak na st\u00F3\u0142, nawet ten wigilijny. Ka\u017Cdemu z osobnik\u00F3w zwr\u00F3cona zostanie wolno\u015B\u0107. Dzi\u0119ki takiemu dzia\u0142aniu nasze \u0142owiska mog\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 \u015Bwiatowe standardy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72425764":["Narodziny si\u0142y
Pierwsze wojska powietrznodesantowe tworzono ju\u017C pod koniec I wojny \u015Bwiatowej. Oddzia\u0142y do nich nale\u017C\u0105ce kierowano do najtrudniejszych i najwa\u017Cniejszych zada\u0144, daleko za lini\u0119 wroga. Cz\u0119sto dzia\u0142a\u0142y bez \u0142\u0105czno\u015Bci z w\u0142asnymi si\u0142ami. Nazywano je wojskami \"jednorazowego u\u017Cytku\", poniewa\u017C ich straty by\u0142y wyj\u0105tkowo du\u017Ce. Podobne jednostki powstawa\u0142y tak\u017Ce w przedwojennej Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72425765":["Nowa wojna
Pod Cedyni\u0105, nieopodal brzegu Odry mo\u017Cna znale\u017A\u0107 betonowe przycz\u00F3\u0142ki. Zosta\u0142y one wykorzystane w 1979 roku, podczas \u0107wicze\u0144 Uk\u0142adu Warszawskiego \"Bariera 79\". By\u0107 mo\u017Ce manewry te stanowi\u0142y sprawdzian wielkiej inwazji na Zach\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72425766":["Masa\u017C na kocyku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425767":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72425768":["Tymoteusz \"Omen\" jedzie do Finlandii, gdzie zmierzy si\u0119 z miejscowym zawodnikiem, uznawanym za jednego z lepszych w Europie. Tym razem Asia mu nie towarzyszy, poniewa\u017C sama stanie na ringu. Trener Renata Naczaj postanawia w dalszym ci\u0105gu trenowa\u0107 Dawida \"Harnasia\" pod warunkiem, \u017Ce ten spe\u0142ni jej oczekiwania. Ola wybiera si\u0119 do Las Vegas, gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 pierwsze mistrzostwa \u015Bwiata MMA dla amator\u00F3w. Dziewczyna liczy, \u017Ce wr\u00F3ci do kraju z medalem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177739.jpg","",["N"]],"72425769":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 sportowc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie mieli \u0142atwego dzieci\u0144stwa. Rodzice Piotrka \"Judo\" byli alkoholikami, zdarza\u0142o si\u0119, \u017Ce w domu brakowa\u0142o pieni\u0119dzy na jedzenie. Od kilku lat uprawia sporty walki. W\u0142a\u015Bnie trenuje przed najwa\u017Cniejsz\u0105 walk\u0105. Tym razem czuje, \u017Ce zwyci\u0119stwo nale\u017Cy do niego. Z kolei Basia \"Shogun\" trenuje MMA. To nie\u0142atwy sport, zw\u0142aszcza dla kobiety, jednak wierzy, \u017Ce kiedy\u015B zostanie mistrzyni\u0105. Dzieci\u0144stwo Basi min\u0119\u0142o z zegarkiem w r\u0119ku, dziewczyna by\u0142a szkolona i musia\u0142a wszystko zrobi\u0107 w terminach wyznaczonych przez rodzic\u00F3w. Nierzadko w jej domu dochodzi\u0142o do akt\u00F3w przemocy. W wieku 13 lat w jej \u017Cyciu wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B, co ca\u0142kowicie j\u0105 zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"72426076":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"72426077":["Przetrwa\u0107 koniec
Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387505.jpg","",[]],"72426078":["Kraina tajemnic
Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387505.jpg","",[]],"72426079":["Widzowie poznaj\u0105 przepis na kanapk\u0119 Gatsby'ego oraz inne ulubione dania dzieci w RPA. W odcinku pojawi si\u0119 niemiecki produkt eksportowy, czyli instalacja do generowania sztucznej fali, na kt\u00F3rej mog\u0105 trenowa\u0107 surferzy. Nie zabraknie opowie\u015Bci o m\u0142odym pokoleniu z Dubaju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"72426080":["Ekipa zdradzi sekret \u0142askotek i wra\u017Cliwych na nie miejsc. Pojawi\u0105 si\u0119 informacje o gro\u017Anych substancjach u\u017Cywanych przy produkcji odzie\u017Cy, o kt\u00F3rych nie przeczytamy na metkach. Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o po\u015Bredniczce nieruchomo\u015Bci specjalizuj\u0105cej si\u0119 w sprzeda\u017Cy zamk\u00F3w na terenie Niemiec. Tw\u00F3rcy udadz\u0105 si\u0119 z wizyt\u0105 do fabryki tradycyjnego greckiego sera feta. Przybli\u017Cona zostanie sylwetka pani naukowiec zajmuj\u0105cej si\u0119 ratowaniem koralowc\u00F3w i drukiem 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"72426081":["Ja\u015B przyje\u017Cd\u017Ca do szpitala. Swoim samochodem tarasuje wyjazd dla karetki. W klinice r\u00F3wnie\u017C nie zamierza liczy\u0107 si\u0119 z potrzebami innych. Robi co mo\u017Ce, aby omin\u0105\u0107 kolejk\u0119 czekaj\u0105cych chorych. P\u00F3\u017Aniej jedzie na wycieczk\u0119. Postanawia zrobi\u0107 sobie zdj\u0119cie z pe\u0142ni\u0105cym s\u0142u\u017Cb\u0119 \u017Co\u0142nierzem w stroju galowym. Wcze\u015Bniej przyozdabia jego mundur kwiatami. Kiedy po pe\u0142nym wra\u017Ce\u0144 dniu uk\u0142ada si\u0119 do snu, okazuje si\u0119, \u017Ce wcale nie b\u0119dzie mu \u0142atwo zasn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1943191.jpg","",["AD"]],"72426082":["Re\u017C.: Jon Watts.
M\u0142ody Peter Parker jest zafascynowany dru\u017Cyn\u0105 Avengers\u00F3w. Ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 prze\u017Cycia niesamowitej przygody u boku swoich idoli i niedo\u015Bcig\u0142ych wzor\u00F3w. Po wszystkim nastolatek musi jednak wr\u00F3ci\u0107 do domu i spr\u00F3bowa\u0107 na nowo przyzwyczai\u0107 si\u0119 do swojej nieciekawej codzienno\u015Bci jako zwyk\u0142y \u015Bmiertelnik. Nadal mieszka z poczciw\u0105 ciotk\u0105 May, uczy si\u0119 w koled\u017Cu, spotyka ze znajomymi. Jednocze\u015Bnie ca\u0142y czas pozostaje pod czujn\u0105 opiek\u0105 Tony'ego Starka, czyli Iron Mana - swojego mentora i najwi\u0119kszego autorytetu. Usi\u0142uje r\u00F3wnie\u017C zwalczy\u0107 n\u0119kaj\u0105ce go, pesymistyczne my\u015Bli, \u017Ce nikt ju\u017C nie ceni jego dzia\u0142alno\u015Bci, przynosz\u0105cej przecie\u017C tyle po\u017Cytku spo\u0142ecze\u0144stwu. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce na superbohatera czyha nowy wr\u00F3g. Pewnego dnia na drodze ch\u0142opaka pojawia si\u0119 niebezpieczny Vulture. Peter musi stan\u0105\u0107 w obronie tego, co kocha najbardziej. Zagro\u017Cone jest \u017Cycie nie tylko jego bliskich, lecz tak\u017Ce innych mieszka\u0144c\u00F3w Nowego Jorku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388872.jpg","",["N"]],"72426083":["Re\u017C.: J.J. Abrams.
Agent jednostki Impossible Missions Force, Ethan Hunt (Tom Cruise), postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107. W dniu zar\u0119czyn z Juli\u0105 (Michelle Monaghan) dostaje jednak wiadomo\u015B\u0107 o zagini\u0119ciu funkcjonariuszki Lindsey Farris (Kerri Russell). W tajemnicy przed narzeczon\u0105 Ethan podejmuje si\u0119 misji ratunkowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce Lindsey zosta\u0142a porwana przez handlarza broni\u0105 OwenaDaviana (Philip Seymour Hoffman). Wydaje si\u0119, \u017Ce operacja tajnego agenta ma szans\u0119 powodzenia. Rzeczywi\u015Bcie, Huntowi szybko udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 i odbi\u0107 Farris. Wkr\u00F3tce dochodzi jednak do tragedii. Przest\u0119pcy wszczepili bowiem w g\u0142ow\u0119 kobiety \u0142adunek wybuchowy. Uwolniona agentka ginie na skutek jego eksplozji. Hunt rusza do Watykanu, gdzie ma przej\u0105\u0107 bro\u0144 chemiczn\u0105, a tak\u017Ce schwyta\u0107 przebywaj\u0105cego tam Daviana, odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 Lindsey. Udaje mu si\u0119 aresztowa\u0107 gangstera, lecz jego sukces jest kr\u00F3tkotrwa\u0142y. W drodze do Ameryki przebieg\u0142y handlarz zostaje uwolniony przez swoich ludzi. Wkr\u00F3tce porywa Juli\u0119. W zamian za darowanie jej \u017Cycia \u017C\u0105da, aby Hunt wykrad\u0142 dla niego pot\u0119\u017Cn\u0105 bro\u0144. Atutem brawurowo zrealizowanego filmu s\u0105 znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1945609.jpg","",[]],"72426084":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, pierwszym licytowanym skarbem b\u0119dzie nale\u017C\u0105ca do Rafa\u0142a srebrna portmonetka z pieskiem. Znaleziono j\u0105 w opuszczonym starym budynku w Niemczech. Adrian przyjedzie do programu z porcelanow\u0105 figurk\u0105 \u017Cyrafy. Kolejny przedmiot to damska pi\u0142ka r\u0119czna z PRL-u. Jako ostatni wyst\u0105pi Jan z du\u0144sk\u0105 trzyosobow\u0105 sof\u0105 \"bananow\u0105\" zakupion\u0105 na norweskim pchlim targu. Mebel w stylu mid-century modern pochodzi z lat 60.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384372.jpg","",["N"]],"72426085":["Program rozpocznie - tym razem jako sprzedaj\u0105cy - Pawe\u0142 Orlea\u0144ski. Jego skarb to magnetofon szpulowy w zestawie z mikrofonem i s\u0142uchawkami. Okaza\u0142y zestaw kuchennych przedmiot\u00F3w zaprezentuje Ewa Wachowicz. Przemys\u0142aw Sadowski zaoferuje \u0142owcom ameryka\u0144ski dyspenser do gumy do \u017Cucia, wype\u0142niony szklanymi kulkami. Ostatni\u0105 bohaterk\u0105 b\u0119dzie Karolina Gilon. Gwiazda poka\u017Ce widzom globus i busol\u0119. Kwota ze wszystkich licytacji przekazane zostan\u0105 na leczenie ma\u0142ych podopiecznych Fundacji Polsat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384372.jpg","",["AD"]],"72426086":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Krzysztof Ibisz, wyst\u0105pi Krzysztof - w\u0142a\u015Bciciel planszy z reklamami tutek papierosowych. Wydruk pr\u00F3bny na papierze zosta\u0142 znaleziony na strychu pewnej kamienicy. Dominik przyjedzie do programu z nietypow\u0105 japo\u0144sk\u0105 zabawk\u0105 na baterie, z po\u0142owy lat 60. Kolejny skarb to nale\u017C\u0105cy do Piotra czarny fotel 366 - klasyka powojennego designu z charakterystyczn\u0105 drewnian\u0105 ram\u0105 i ikonicznym obiciem tapicerki. Na fina\u0142owej aukcji pojawi si\u0119 figurka tancerki z wytw\u00F3rni Rosenthal. Porcelanowa posta\u0107 powsta\u0142a w Niemczech w dwudziestoleciu mi\u0119dzywojennym wed\u0142ug projektu Bertholda Boehsa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384372.jpg","",["N"]],"72426087":["Re\u017C.: Sheldon Lettich.
Lyon (Jean-Claude Van Damme), najemnik w Legii Cudzoziemskiej, dowiaduje si\u0119, \u017Ce w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zosta\u0142 zamordowany jego brat. Chc\u0105c pom\u015Bci\u0107 jego \u015Bmier\u0107, porzuca s\u0142u\u017Cb\u0119 i udaje si\u0119 do USA. Prze\u0142o\u017Ceni wysy\u0142aj\u0105 za nim listy go\u0144cze, uznaj\u0105c go za dezertera i zdrajc\u0119 Francji. Wywiad francuski prosi Amerykan\u00F3w o pomoc w odszukaniu niebezpiecznego zbiega. Tymczasem Lyon, chc\u0105c zarobi\u0107 na podr\u00F3\u017C do Los Angeles, bierze udzia\u0142 w walce z czarnosk\u00F3rym osi\u0142kiem. Po wygranym pojedynku poznaje Cynthi\u0119 (Deborah Rennard), promotork\u0119 wszystkich walk w mie\u015Bcie, od kt\u00F3rej otrzymuje propozycj\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy. Maj\u0105c w kieszeni pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy dolar\u00F3w, Lyon wyrusza na poszukiwania zab\u00F3jc\u00F3w brata...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093135.jpg","",["JM"]],"72426088":["Re\u017C.: Llu\u00EDs Qu\u00EDlez.
Sara (Julia Stiles) i Paul Harrimanowie (Scott Speedman) wraz z c\u00F3rk\u0105 Hannah (Pixie Davies) przeprowadzaj\u0105 si\u0119 do Kolumbii. Na miejscu kobieta rozpoczyna prac\u0119 w fabryce ojca. Niebawem ma\u0142a Hannah opowiada rodzicom o duchach dzieci z zabanda\u017Cowanymi twarzami. Sara i Paul podejrzewaj\u0105, \u017Ce wyznania dziewczynki s\u0105 tylko dzieci\u0119c\u0105 fantazj\u0105. Niebawem jednak poznaj\u0105 przera\u017Caj\u0105c\u0105 histori\u0119 sprzed kilkuset lat o konkwistadorach, kt\u00F3rzy spalili tutejsze dzieci. Harrimanowie zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce opowie\u015Bci Hannah maj\u0105 zwi\u0105zek z tamtymi mrocznymi wydarzeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2346790.jpg","",[]],"72426089":["S\u0142ynne momenty w historii ukazane z perspektywy \u015Bwiadka znajduj\u0105cego si\u0119 w samym centrum zdarze\u0144. Dzi\u0119ki najbardziej zaawansowanym technologiom i programom graficznym zwizualizowano, z uderzaj\u0105c\u0105 dba\u0142o\u015Bci\u0105 o szczeg\u00F3\u0142y, sceny z inwazji na Pearl Harbor, katastrof\u0119 sterowca Hindenburg, zniszczenie Hiroshimy, ostatni\u0105 bitw\u0119 genera\u0142a Custera, bitw\u0119 pod Alamo i trz\u0119sienie ziemi w San Fransisco. Eksperci i graficy odwiedzili miejsca tych historycznych wydarze\u0144, by drobiazgowo przeanalizowa\u0107 je pod ka\u017Cdym mo\u017Cliwym k\u0105tem, a nast\u0119pnie stworzy\u0107 modele graficzne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183435.jpg","",[]],"72426090":["S\u0142ynne momenty w historii ukazane z perspektywy \u015Bwiadka znajduj\u0105cego si\u0119 w samym centrum zdarze\u0144. Dzi\u0119ki najbardziej zaawansowanym technologiom i programom graficznym zwizualizowano, z uderzaj\u0105c\u0105 dba\u0142o\u015Bci\u0105 o szczeg\u00F3\u0142y, sceny z inwazji na Pearl Harbor, katastrof\u0119 sterowca Hindenburg, zniszczenie Hiroshimy, ostatni\u0105 bitw\u0119 genera\u0142a Custera, bitw\u0119 pod Alamo i trz\u0119sienie ziemi w San Fransisco. Eksperci i graficy odwiedzili miejsca tych historycznych wydarze\u0144, by drobiazgowo przeanalizowa\u0107 je pod ka\u017Cdym mo\u017Cliwym k\u0105tem, a nast\u0119pnie stworzy\u0107 modele graficzne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183435.jpg","",[]],"72426091":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72426092":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"72426093":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"72426094":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72426095":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72426096":["Widzowie zobacz\u0105 nowe zwierz\u0119ta i wspania\u0142ych opiekun\u00F3w. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"72426097":["Re\u017C.: Daryl Duke.
Dian Hunter (Deidre Hall) i Sean Brantley (Ian Buchanan) s\u0105 wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielami czasopisma dla m\u0119\u017Cczyzn \"Bachelor\u00B4s World\" i kochankami. Pewnego dnia Diane przekonuje si\u0119, \u017Ce nie jest jedyn\u0105 kobiet\u0105 Seana i postanawia od niego odej\u015B\u0107. Gdy przez kilka dni nie daje znaku \u017Cycia, jej znajomy Sir Harry Matthews wzywa na pomoc Scottland Yard. Wkr\u00F3tce w poszukiwania zaginionej w\u0142\u0105cza si\u0119 detektyw Columbo (Peter Falk).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"72426098":["Re\u017C.: Patrick McGoohan.
Inspektor Columbo (Peter Falk) bada spraw\u0119 zagadkowej \u015Bmierci Franka Staplina (Louis Zorich). M\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry przez lata \u017Cy\u0142 w konflikcie z prawem, znaleziono w jego gabinecie. Zgodnie z wynikiem wst\u0119pnych ogl\u0119dzin zgin\u0105\u0142 na skutek strza\u0142u w g\u0142ow\u0119. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Jednak bro\u0144, kt\u00F3r\u0105 znaleziono w pokoju obok zabitego, nie by\u0142a pobrudzona krwi\u0105. Ten fakt budzi podejrzenia czujnego detektywa. Okazuje si\u0119, \u017Ce ostatni\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra widzia\u0142a Staplina \u017Cywego, by\u0142 Oscar Finch, m\u0119\u017Cczyzna o bardzo silnych koneksjach politycznych. Finch nie \u017Cyczy sobie, by porucznik zadawa\u0142 zbyt wiele pyta\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"72426099":["Re\u017C.: Rubba Nada.
Dochodzi do kradzie\u017Cy samochodu Giny (Kelen Coleman), weteranki marines. Thomas i Juliet pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 w\u00F3z, w \u015Brodku kt\u00F3rego znajdowa\u0142 si\u0119 pies pomocnik kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce z\u0142odziej sam mo\u017Ce by\u0107 zbieg\u0142\u0105 ofiar\u0105 porwania. Niezadowolony klient postanawia pozwa\u0107 TC. M\u0119\u017Cczyzna prosi Ricka i Jina, by pomogli mu odwodni\u0107, \u017Ce zosta\u0142 fa\u0142szywie oskar\u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"72426100":["Re\u017C.: Peter Weller.
Thomas i Higgins pracuj\u0105 nad odzyskaniem cennych trufli, kt\u00F3re skradziono z restauracji. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zaopiekowa\u0107 si\u0119 niemowl\u0119ciem porzuconym przy bramie ich posiad\u0142o\u015Bci. Pomoc w namierzeniu matki dziecka otrzymuj\u0105 od Kumu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"72426101":["Re\u017C.: Peter Weller.
Jasnowidzka maj\u0105ca wizj\u0119 morderstwa zwraca si\u0119 do Magnuma i Higgins z pro\u015Bb\u0105 o jego powstrzymanie. Juliet zastanawia si\u0119, czy powinna wyjawi\u0107 fakt ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Kumu jest przes\u0142uchiwana przez Katsumoto. Jej dane zostaj\u0105 znalezione na odzyskanych po kradzie\u017Cy kosztowno\u015Bciach nale\u017C\u0105cych kiedy\u015B do popularnej Imeldy Marcos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"72426102":["Trwaj\u0105 przygotowania do \u015Blubu Natalii i Arka. Druhna Matylda ma w\u0105tpliwo\u015Bci, co do \u017Cyciowej decyzji swojej siostry. Wojtek martwi si\u0119 o zaginion\u0105 Mari\u0119. Malej\u0105 szanse na to, \u017Ce kobieta \u017Cyje. Tymczasem na komend\u0119 wp\u0142ywa zg\u0142oszenie o m\u0119\u017Cczy\u017Anie biegaj\u0105cym po lesie z broni\u0105. Str\u00F3\u017Ce prawa przeczesuj\u0105 teren przy wsparciu psa Luny. Niebawem zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny i kobiety. Zbrodnia wygl\u0105da na egzekucj\u0119, a w kr\u0119gu podejrzanych, znajduje si\u0119 najbli\u017Csza rodzina ofiar. P\u00F3\u017Cniej Wojtek i Natalia uczestnicz\u0105 w akcji schwytania tajemniczego stworzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426103":["Mi\u0142osz i Szymon dzia\u0142aj\u0105 pod okiem kamery. Pewna dziennikarka pada ofiar\u0105 oszustwa i postanawia zarejestrowa\u0107 prac\u0119 funkcjonariuszy w sprawie \u015Bledztwa, kt\u00F3re jej dotyczy. Asysta reporterki nie u\u0142atwia dochodzenia. W \u017Cyciu G\u00F3rala dochodzi do zacie\u015Bnienia rodzinnych wi\u0119zi. Z dalekiej p\u00F3\u0142nocy wraca Staszek. Zapa\u0142a, osadzony w areszcie, ma niespodziewanego go\u015Bcia. Bartosz, dawny kolega z domu dziecka, przychodzi z informacj\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce odmieni\u0107 los oskar\u017Conego o morderstwo by\u0142ego str\u00F3\u017Ca prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426104":["Za\u0142oga przyjmuje nietypowe zg\u0142oszenie. Kobieta, kt\u00F3rej okradziono auto, w jednej ze z\u0142odziejek rozpozna\u0142a swoj\u0105 porwan\u0105 20 lat temu c\u00F3rk\u0119. W spraw\u0119 zamieszana jest przest\u0119pcza grupa handluj\u0105ca dzie\u0107mi, kt\u00F3ra dzia\u0142a te\u017C na terenie Niemiec. Tego samego dnia funkcjonariuszki ratuj\u0105 \u017Cycie kobiety, kt\u00F3ra pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w, doprowadza do wypadku samochodowego. Gosia nie jest przekonana co do pomys\u0142\u00F3w Juliusza. Witacki jest pewny, \u017Ce widzia\u0142 Ann\u0119 przed komend\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426105":["Uczucie Wojtka i Marii kwitnie. Dy\u017Curny informuje za\u0142og\u0119 o porwaniu chorej nastolatki. Dziewczyna jest po przeszczepie serca i ci\u0105gle przechodzi rekonwalescencj\u0119. Znik\u0142a z domu bez niezb\u0119dnych do prze\u017Cycia lek\u00F3w. Funkcjonariusze robi\u0105 wszystko, by jak najszybciej odnale\u017A\u0107 zaginion\u0105. Patrol interweniuje tak\u017Ce w sprawie b\u00F3jki dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Sp\u00F3r dotyczy papierka po lodzie. Na miejscu zg\u0142oszenia pojawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C Matylda i Roman ze stra\u017Cy miejskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426106":["Szymon chce zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do A\u015Bki. Organizuje wsp\u00F3lne wyj\u015Bcie do kina. Patrol bada spraw\u0119 pobitego nastolatka. Ch\u0142opak okazuje si\u0119 mistrzem gier w e-sportach. Za\u0142oga musi wnikn\u0105\u0107 w struktury graczy, by uzyska\u0107 informacj\u0119 o ofierze. Przy kolejnej interwencji Zieli\u0144ski i G\u00F3ral demaskuj\u0105 oszustwa na szeroka skal\u0119 przy egzaminach na prawo jazdy. Pewna st\u0142uczka pomaga funkcjonariuszom w rozwi\u0105zaniu grupy przest\u0119pczej odpowiadaj\u0105cej za wysy\u0142anie sobowt\u00F3r\u00F3w na egzaminy. Tymczasem komendant Witacki decyduje si\u0119 na ekshumacj\u0119 zw\u0142ok swojej pochowanej przed laty \u017Cony. Jego c\u00F3rkom nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426107":["Lena i Asia maj\u0105 dodatkow\u0105 towarzyszk\u0119 w pracy. Dzi\u0119ki niej w lesie zostaje odnaleziona ranna dziewczyna. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 komisarz kryminalny Szulc. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce sprawa dotyczy grupy m\u0142odzie\u017Cy prowadz\u0105cej niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Funkcjonariusze s\u0105 te\u017C \u015Bwiadkami na \u015Blubie cywilnym. Nieoczekiwanie Szulc ratuje fina\u0142 ceremonii. Tymczasem Krzysiek wpada na pomys\u0142, jak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ci\u0119\u017Ckiej sytuacji, w jakiej si\u0119 znalaz\u0142. Decyduje si\u0119 na ryzykowny krok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116097.jpg","",["N"]],"72426108":["Re\u017C.: Rob Bailey.
Mac i Stella wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105 z g\u0142uchoniem\u0105 rodzin\u0105, aby odnale\u017A\u0107 zab\u00F3jc\u0119 ich c\u00F3rki. Prowadz\u0105c dochodzenie w tej sprawie, Mac odkrywa pewien rodzinny sekret, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 si\u0119 przyczyni\u0107 do tragedii. Tymczasem reszta zespo\u0142u prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa m\u0142odej gwiazdy jazdy figurowej na lodzie. Pod jego wp\u0142ywem, Lindsey opowiada Stelli o bolesnych prze\u017Cyciach z przesz\u0142o\u015Bci i wyja\u015Bnia, dlaczego zdecydowa\u0142a si\u0119 na prac\u0119 w kryminalistyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383705.jpg","",["N"]],"72426109":["Re\u017C.: Jeffrey G. Hunt.
Mac i ekipa CSI prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w karnawa\u0142owej zabawie \"Wy\u015Bcig idiot\u00F3w\". W tym samym czasie prowadzone jest dochodzenie zwi\u0105zane z zab\u00F3jstwem m\u0119\u017Cczyzny w opuszczonym domu. Dowody potwierdzaj\u0105 obecno\u015B\u0107 w tym miejscu kobiety i drugiego m\u0119\u017Cczyzny. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce kobieta zosta\u0142a uprowadzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383705.jpg","",["N"]],"72426110":["Re\u017C.: Anthony Hemingway.
W hotelowej toalecie odkryto cia\u0142o transwestyty. Zbrodnia powi\u0105zana jest z pewnym politykiem, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w tym samym hotelu. Przypadkowi \u015Bwiadkowie twierdz\u0105, \u017Ce atrakcyjna kobieta mia\u0142a do niego pretensje o zbrodni\u0119 sprzed lat, za kt\u00F3r\u0105 nigdy nie zap\u0142aci\u0142. \u015Aledztwo potwierdza, \u017Ce bohaterem tej awantury by\u0142 p\u00F3\u017Aniejszy zamordowany. W tym samym czasie jest prowadzone dochodzenie w sprawie morderstwa w\u0142a\u015Bciciela agencji promuj\u0105cej sporty ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383705.jpg","",["N"]],"72426111":["Re\u017C.: William Kaufman.
Po upadku komunizmu na wschodzie Europy faktyczne rz\u0105dy sprawuj\u0105 siatki przest\u0119pcze. Znajduje tu schronienie r\u00F3wnie\u017C wielu \u015Bciganych przez policj\u0119 uciekinier\u00F3w z USA. Praga staje si\u0119 prawdziw\u0105 stolic\u0105 gangster\u00F3w. Jednym z nich jest p\u0142atny morderca Ray Carver (Cuba Gooding Jr.), kt\u00F3ry pracuje dla dw\u00F3ch rywalizuj\u0105cych ze sob\u0105 grup przest\u0119pczych. Gdy zabija brata mafijnego bossa, ten poprzysi\u0119ga mu zemst\u0119. Zatrudnia legendarnego rosyjskiego morderc\u0119 Alekseya Andreeva (Dolph Lundgren). Gdy obaj najemnicy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce stali si\u0119 pionkami w gangsterskich porachunkach, postanawiaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353244.jpg","",["N"]],"72426112":["Kurde
Klasa IIb poznaje zasady ruchu drogowego. Dzieci id\u0105 do miasteczka ruchu drogowego, gdzie pani Fra\u0142 i policjanci ucz\u0105 ich przepis\u00F3w. Uczniowie dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak zachowywa\u0107 si\u0119 na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"72426113":["Pok\u00F3ta
Nadszed\u0142 czas postu i pokuty. Anusiak, Konieczko, Ma\u015Blana i Czesio dowiaduj\u0105 si\u0119 od Katechetki, \u017Ce ka\u017Cdy ma swego szatana, kt\u00F3ry go dusi i namawia do grzechu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"72426114":["Zwierz\u0105tko
Pani Fra\u0142 postanawia, \u017Ce uczniowie powinni si\u0119 nauczy\u0107 odpowiedzialno\u015Bci. Decyduje, \u017Ce klasa b\u0119dzie opiekowa\u0107 si\u0119 zwierz\u0105tkiem. Anusiak, Ma\u015Blana i ich koledzy zastanawiaj\u0105 si\u0119, jakie to b\u0119dzie zwierze - pies, je\u017C, skorpion, muszki, a mo\u017Ce waran.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",["AD"]],"72426115":["Hore mienho
Z powodu epidemii uczniowie klasy IIb nie mog\u0105 je\u015B\u0107 mi\u0119sa. Ma\u015Blana, Anusiak, Konieczko i Czesio postanawiaj\u0105 po\u0142o\u017Cy\u0107 kres zakazowi. W tym celu opracowuj\u0105 najwymy\u015Blniejsze rozwi\u0105zania tego problemu. Niestety, nie pomaga nawet psychotrapezja i rzucanie mi\u0119sem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",["AD"]],"72426116":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"72426117":["Pijacka awantura
Igor zostaje omy\u0142kowo uprowadzony przez osi\u0142k\u00F3w Dagmary. Jest na ni\u0105 z\u0142y i odchodzi z pracy. Do biura zg\u0142asza si\u0119 Mateusz, kt\u00F3ry podejrzewa, \u017Ce nowy partner jego matki, Artur, jest oszustem matrymonialnym. Detektywi maj\u0105 znale\u017A\u0107 dowody potwierdzaj\u0105ce te przypuszczenia. Pierwsze uzyskane przez nich informacje wskazuj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest chodz\u0105cym idea\u0142em. Jednak Majka trafia na jego by\u0142\u0105 partnerk\u0119, kt\u00F3ra opowiada, \u017Ce Artur j\u0105 okrad\u0142. Gdy \u015Bledczy chc\u0105 przekaza\u0107 te informacje klientowi, okazuje si\u0119, \u017Ce Mateusz zostaje oskar\u017Cony o zab\u00F3jstwo swojej matki. Zawiadomienie z\u0142o\u017Cy\u0142 Artur. Nowe dowody wskazuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce partner ofiary zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad swoj\u0105 \u017Con\u0105. Klient prosi za\u0142og\u0119, by pomog\u0142a mu wydosta\u0107 si\u0119 z wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",["N"]],"72426118":["Wygrane marzenia
Patrycja po sko\u0144czonych studiach oznajmia rodzinie, \u017Ce zostanie stylistk\u0105. Ku jej zaskoczeniu ojciec nie ma nic przeciwko temu planowi. Dziewczyna dostaje prac\u0119 asystentki stylistki w agencji reklamowej, kt\u00F3rej w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 jest znajoma jej siostry, Darii. W pracy poznaje Maksa, z kt\u00F3rym si\u0119 zaprzyja\u017Ania. Wkr\u00F3tce wprowadza si\u0119 do niego. Mi\u0119dzy wsp\u00F3\u0142lokatorami cz\u0119sto dochodzi do k\u0142\u00F3tni o zaj\u0119t\u0105 \u0142azienk\u0119, pust\u0105 lod\u00F3wk\u0119 czy ba\u0142agan. Patrycji nie powodzi si\u0119 te\u017C w pracy. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa, \u017Ce jej ojciec p\u0142aci Maksowi, by zniech\u0119ca\u0142 j\u0105 do samodzielnego \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"72426119":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72425981":["Lepiej uwa\u017Caj
Spod w\u0142asnego domu uprowadzona zostaje dziennikarka \u015Bledcza. Wkr\u00F3tce detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kobieta pr\u00F3bowa\u0142a rozpracowa\u0107 grup\u0119 skorumpowanych urz\u0119dnik\u00F3w, sprawuj\u0105cych wysokie stanowiska. Okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z nich wysy\u0142a\u0142 do zaginionej maile z pogr\u00F3\u017Ckami, wymuszaj\u0105c na niej zaprzestania prowadzenia dochodzenia. \u015Aledczy robi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by odnale\u017A\u0107 dziennikark\u0119 na czas. \u015Aledztwo w tej sprawie podejmuj\u0105 Ewa i Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72425982":["Bli\u017Cej ni\u017C my\u015Blisz
Na komendzie pojawia si\u0119 szefowa jednej z plac\u00F3wek parabanku. Kobieta od jakiego\u015B czasu dostaje listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce zg\u0142aszaj\u0105ca prze\u015Bladowanie ekonomistka nawi\u0105za\u0142a znajomo\u015B\u0107 ze skaza\u0144cem. Szybko wychodz\u0105 na jaw kolejne sekrety. Ilon\u0119, siostr\u0119 Olgierda, nachodzi podejrzany m\u0119\u017Cczyzna. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego pojawienie si\u0119 ma zwi\u0105zek z tajemnic\u0105 skrywan\u0105 przez dawnego w\u0142a\u015Bciciela domu, kt\u00F3ry kupi\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72425983":["Upragnione dziecko
Kto\u015B og\u0142usza m\u0142od\u0105 kobiet\u0119, a nast\u0119pnie uprowadza jej kilkumiesi\u0119czn\u0105 c\u00F3reczk\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec dziecka, z kt\u00F3rym ofiara nie utrzymywa\u0142a kontaktu. Niebawem jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0142oda matka od dawna by\u0142a obserwowana. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by uratowa\u0107 dziecko. Nieznany sprawca atakuje \u017Banet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ten dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 wcze\u015Bniej wielu przest\u0119pstw na tle seksualnym. \u017Banecie zale\u017Cy na tym, by w ko\u0144cu odpowiedzia\u0142 za swoje czyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72425984":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Pa\u0144stwo Bukiet maj\u0105 zwiedzi\u0107 lordowsk\u0105 rezydencj\u0119. Hiacynta, podekscytowana wizyt\u0105 w tak znamienitym domu, ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 osobi\u015Bcie pozna\u0107 dostojnych gospodarzy. Po drodze postanawia zajrze\u0107 do ojca. On jednak na wie\u015B\u0107 o niespodziewanych odwiedzinach c\u00F3rki ucieka po rynnie. Tymczasem R\u00F3\u017Ce nachodzi zdenerwowana \u017Cona jej kolejnego przyjaciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425985":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta i jej s\u0105siadka El\u017Cbieta wybieraj\u0105 si\u0119 na kiermasz, z kt\u00F3rego doch\u00F3d ma zosta\u0107 przeznaczony na cele charytatywne. Pani Bukiet zamierza po drodze zajrze\u0107 do Stokrotki, kt\u00F3ra poinformowa\u0142a j\u0105 o kolejnych dziwactwach ojca. Hiacynta nie chce jednak, by s\u0105siadka dowiedzia\u0142a si\u0119, gdzie mieszka jej rodzina, co doprowadza do wielu zabawnych sytuacji. Tymczasem R\u00F3\u017Ca, kt\u00F3ra prze\u017Cy\u0142a kolejny zaw\u00F3d mi\u0142osny, zamierza sprzeda\u0107 na kiermaszu swoj\u0105 seksown\u0105 bielizn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425986":["Re\u017C.: Harold Snoad.
W przyko\u015Bcielnym kole dla pa\u0144 ma si\u0119 odby\u0107 spotkanie z udzia\u0142em znamienitego prelegenta. Hiacynta nie mo\u017Ce przegapi\u0107 takiej imprezy. Tymczasem Stokrotka narzeka na swojego m\u0119\u017Ca Powolniaka. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ma\u0142o romantyczny i ju\u017C dawno przesta\u0142 si\u0119 ni\u0105 interesowa\u0107. Aby wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107, postanawia znale\u017A\u0107 sobie kochanka. Jej wybrankiem zostaje siedemnastolatek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425987":["Re\u017C.: Harold Snoad.
W przyko\u015Bcielnym kole dla pa\u0144 ma si\u0119 odby\u0107 spotkanie z udzia\u0142em znamienitego prelegenta. Hiacynta nie mo\u017Ce przegapi\u0107 takiej imprezy. Tymczasem Stokrotka narzeka na swojego m\u0119\u017Ca Powolniaka. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ma\u0142o romantyczny i ju\u017C dawno przesta\u0142 si\u0119 ni\u0105 interesowa\u0107. Aby wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107, postanawia znale\u017A\u0107 sobie kochanka. Jej wybrankiem zostaje siedemnastolatek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425988":["Re\u017C.: Harold Snoad.
W\u015Bcibska Hiacynta zauwa\u017Ca p\u00F3\u0142nagiego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry krz\u0105ta si\u0119 po mieszkaniu El\u017Cbiety. Bierze go za kochanka s\u0105siadki. Tymczasem ojciec pani Bukiet przysparza rodzinie kolejnych zmartwie\u0144, poniewa\u017C ponownie ucieka z domu. Tym razem zamierza stawi\u0107 czo\u0142o Luftwaffe. R\u00F3\u017Ca jest znowu zakochana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425989":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta chce dosta\u0107 g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w amatorskim przedstawieniu opery. Z tego powodu staje si\u0119 bardzo dokuczliwa, ale Richard cierpliwie znosi kolejne dziwactwo \u017Cony. R\u00F3\u017Ca postanawia sprawdzi\u0107, czy jej nowy przyjaciel darzy j\u0105 prawdziwym uczuciem. M\u0105\u017C Violetty namawia j\u0105, by spr\u00F3bowali na\u015Bladowa\u0107 Marion i Robin Hooda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425990":["Re\u017C.: Kevin Sullivan.
(I) Tytu\u0142owa bohaterka, Ania Shirley (Megan Follows) sko\u0144czy\u0142a osiemna\u015Bcie lat. Jej najbli\u017Csza przyjaci\u00F3\u0142ka, Diana (Schuyler Grant), wysz\u0142a ju\u017C za m\u0105\u017C. Gilbert (Jonathan Crombie), w kt\u00F3rym Ania skrycie si\u0119 kocha, zwr\u00F3ci\u0142 uczucia ku innej. Po \u015Bmierci Mateusza (Richard Farnsworth), dziewczyna opuszcza Maryl\u0119 (Colleen Dewhurst) i Zielone Wzg\u00F3rza. Podejmuje prac\u0119 nauczycielki w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport. W nowym miejscu panna Shirley daje si\u0119 pozna\u0107 jako wspania\u0142a organizatorka; udziela si\u0119 szczeg\u00F3lnie przy przedstawieniu teatralnym, kt\u00F3re szko\u0142a zamierza wystawi\u0107 dla pozyskania sponsor\u00F3w. Przy pracach nad spektaklem, Ania poznaje bli\u017Cej, Emmelin\u0119 Harris (Genevieve Appleton). Dziewczyna jest zrozpaczona - b\u0119dzie musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 szko\u0142\u0119. M\u0142oda nauczycielka decyduje si\u0119 pom\u00F3c uczennicy. (II) Ania Shirley (Megan Follows) podj\u0119\u0142a prac\u0119 jako nauczycielka w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport, w Nowej Szkocji. Staj\u0105c w obronie jednej z uczennic, Emmeliny Harris (Genevieve Appleton), szybko pozyska\u0142a sympati\u0119 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w jej rodziny i sta\u0142a si\u0119 cz\u0119stym go\u015Bciem w rezydencji Harris\u00F3w. Wkr\u00F3tce panna Shirley wybiera si\u0119 wraz z Emmelin\u0105, jej ciotk\u0105 i babk\u0105 do Bostonu, w odwiedziny do ojca dziewczyny, Morgana Harrisa (Frank Converse). Ania zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce z powodu r\u00F3\u017Cnic w statusie spo\u0142ecznym nie mo\u017Ce liczy\u0107 na jego zainteresowanie. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce zdo\u0142a sk\u0142oni\u0107 go, by po\u015Bwi\u0119ca\u0142 c\u00F3rce wi\u0119cej czasu i uwagi. Ania, Emmelina i Morgan sp\u0119dzaj\u0105 we troje wspania\u0142e chwile. Kiedy bohaterce wydaje si\u0119, \u017Ce nie ma ju\u017C \u017Cadnych szans na bli\u017Cszy zwi\u0105zek z Harrisem, spotyka go na balu charytatywnym. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej, podczas romantycznego nocnego spaceru Morgan prosi Ani\u0119 o r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844901.jpg","",["N"]],"72425991":["Re\u017C.: Fred Wolf.
Shelley Darlingson (Anna Faris) wychowywa\u0142a si\u0119 w domu dziecka. Teraz jest cenion\u0105 modelk\u0105 \"Playboya\". W dniu swoich 27 urodzin do\u015Bwiadcza wielkiego rozczarowania. Zostaje wyrzucona ze s\u0142awnej rezydencji Hugh Hefnera i nie ma gdzie si\u0119 podzia\u0107. Przez przypadek trafia do studenckiego campusu i przy\u0142\u0105cza si\u0119 do grupy niezbyt urodziwych dziewcz\u0105t z \u017Ce\u0144skiego zgromadzenia \"Zeta Alpha Zeta\", kt\u00F3re s\u0105 po\u015Bmiewiskiem uczelni. Shelley, wykorzystuj\u0105c swoje liczne talenty, robi wszystko, by poprawi\u0107 wizerunek nowych przyjaci\u00F3\u0142ek i nauczy\u0107 je prawdziwej rado\u015Bci \u017Cycia. Wkr\u00F3tce przekszta\u0142ca wy\u015Bmiewan\u0105 organizacj\u0119 w najbardziej gor\u0105c\u0105 grup\u0119 na kampusie. Niestety, w\u0142adze uniwersytetu usilnie pr\u00F3buj\u0105 doprowadzi\u0107 do jej zamkni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365080.jpg","",["N"]],"72425992":["Titanic
Obudziwszy si\u0119 pewnego dnia rano, Ferdek stwierdza, \u017Ce widok z jego okna stanowczo si\u0119 zmieni\u0142. Zamiast podw\u00F3rka, a\u017C po horyzont rozci\u0105ga si\u0119 szumi\u0105ce morze. Co wi\u0119cej, ca\u0142a kamienica zdaje si\u0119 dryfowa\u0107 w nieznanym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72425993":["Trendi
Mariola wypomina Ferdkowi, \u017Ce nie jest on \"trendi\". Po tej rozmowie Ferdek i Boczek, kt\u00F3ry ma podobny problem, pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 na czym tak naprawd\u0119 polega idea bycia \"trendi\". Okazuje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119cej na ten temat wie Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"72425994":["W pale si\u0119 nie mie\u015Bci
Listonosz przynosi wezwanie od komornika za niezap\u0142acony rachunek za mieszkanie. Ferdek ustala, \u017Ce pieni\u0105dze przeznaczone na ten cel Waldek wyda\u0142 na piwo. Kiepski postanawia w tej sytuacji upozorowa\u0107 porwanie Babki dla okupu, \u017Ceby unikn\u0105\u0107 awantury ze strony swojej \u017Cony Haliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72425995":["Waldek Tour
Waldek znu\u017Cony codzienno\u015Bci\u0105 postanawia zmieni\u0107 co\u015B w swoim \u017Cyciu i wyruszy\u0107 w \u015Bwiat. Zaniepokojony tym faktem Ferdek, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia \u017Cyciowe, stanowczo mu odradza ten pomys\u0142. Jednak Waldek nie daje si\u0119 przekona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72425996":["Waldemar
Ferdynand Kiepski zaczyna troszczy\u0107 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swojego syna, Waldemara. Zach\u0119ca go do wyrobienia sobie znajomo\u015Bci, kt\u00F3re pomog\u0105 mu ustawi\u0107 si\u0119 w \u017Cyciu. Niestety, Waldemar ma powa\u017Cne k\u0142opoty z samodzielnym my\u015Bleniem. Podj\u0119cie jakiejkolwiek inicjatywy przychodzi mu z ogromnym wysi\u0142kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",[]],"72425997":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Ryszard otrzymuje propozycj\u0119 wcze\u015Bniejszego przej\u015Bcia na emerytur\u0119. Nie jest zachwycony t\u0105 perspektyw\u0105. Gdy przestanie chodzi\u0107 do pracy, b\u0119dzie zmuszony stale przebywa\u0107 z Hiacynt\u0105, a ona ju\u017C snuje plany, jak zagospodarowa\u0107 jego wolny czas. Towarzystwa uci\u0105\u017Cliwej s\u0105siadki unikaj\u0105 tak\u017Ce El\u017Cbieta i jej brat Emmet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425998":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta zmusza swojego m\u0119\u017Ca Ryszarda, by towarzyszy\u0142 jej podczas wycieczki. Celem wyprawy s\u0105 poszukiwania pozosta\u0142o\u015Bci z epoki kamiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72425999":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Wioletta pozwala Hiacyncie sp\u0119dzi\u0107 weekend w swoim wiejskim domu. Pani Bukiet postanawia urz\u0105dzi\u0107 tam ekskluzywne przyj\u0119cie na \u0142onie natury. Chce w ten spos\u00F3b podnie\u015B\u0107 sw\u00F3j status towarzyski, wzbudzi\u0107 podziw i zazdro\u015B\u0107 w\u015Br\u00F3d znajomych. Nie wszystko jednak uk\u0142ada si\u0119 po jej my\u015Bli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"72426000":["Re\u017C.: Josef Rusnak.
Agent Neil Shaw przez lata pracowa\u0142 dla Organizacji Narod\u00F3w Zjednoczonych. Po przej\u015Bciu na emerytur\u0119 m\u0119\u017Cczyzna dorabia jako doradca techniczny na planach filmowych. Nadal nie mo\u017Ce jednak pogodzi\u0107 si\u0119 z morderstwem swojego mentora zwanego Matk\u0105. Mimo odej\u015Bcia ze s\u0142u\u017Cby nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy zbrodni. Przyjaciel Neila, John Garret, ubiega si\u0119 o stanowisko senatora. Tymczasem zostaj\u0105 ujawnione zdj\u0119cia maj\u0105ce go skompromitowa\u0107. Garret wynajmuje Shawa, by odkry\u0142, kto pr\u00F3buje wyeliminowa\u0107 go z politycznego wy\u015Bcigu. Do\u015Bwiadczony agent przez przypadek trafia na trop korupcyjnej afery i spisku na \u017Cycie polityka Phillipsa, w kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zamieszana senator Carlson. Wkr\u00F3tce Phillips zostaje zamordowany. Wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Shawa jako sprawc\u0119. W po\u015Bcig za podejrzanym ruszaj\u0105 agenci s\u0142u\u017Cb specjalnych i zawodowy zab\u00F3jca. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w i znale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry go wrobi\u0142. Poniewa\u017C w spraw\u0119 zamieszane s\u0105 wysoko ustawione osoby z Waszyngtonu, nie b\u0119dzie to \u0142atwe. Neilowi pomaga c\u00F3rka jego zamordowanego mentora. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189107.jpg","",["N"]],"72426001":["Re\u017C.: Ric Roman Waugh.
Wade Porter wiedzie spokojne \u017Cycie u boku ukochanej Laury i syna Michaela. Pewnej nocy nakrywa w swoim domu z\u0142odzieja. Uderza go, chc\u0105c chroni\u0107 najbli\u017Cszych. Napastnik umiera, a Wade zostaje oskar\u017Cony o morderstwo drugiego stopnia. W wyniku uk\u0142adu z prokuratorem dostaje kar\u0119 trzech lata pozbawienia wolno\u015Bci. Podczas transportu do wi\u0119zienia dochodzi do incydentu, po kt\u00F3rym Porter trafia do cz\u0119\u015Bci zak\u0142adu o podwy\u017Cszonym rygorze, podlegaj\u0105cej skorumpowanemu i sadystycznego porucznikowi Jacksonowi. Wade rozpoczyna walk\u0119 o \u017Cycie w miejscu, gdzie przetrwa\u0107 mog\u0105 tylko najtwardsi. Odnale\u017A\u0107 si\u0119 w nowym \u015Brodowisku pomaga mu kolega z celi, skazany za wielokrotne morderstwa John Smith, kt\u00F3ry staje si\u0119 jego przewodnikiem w brutalnym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263139.jpg","",["N"]],"72426002":["Byczek
Z kostnicy znikaj\u0105 zw\u0142oki studenta Akademii Medycznej, Daniela Murka. Jego cia\u0142o i jeszcze jednego m\u0119\u017Cczyzny zostaj\u0105 odnalezione w ruinach spalonej szopy za miastem. W krwi denat\u00F3w znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady steryd\u00F3w anabolicznych. Trop prowadzi do klubu fitness, w kt\u00F3rym trenowa\u0142 Daniel. Wychodzi na jaw, \u017Ce drugi z nieboszczyk\u00F3w handlowa\u0142 zakazanymi specyfikami. Rywalizuj\u0105cy z Murkiem o dziewczyn\u0119 Tadek poda\u0142 mu steryd, licz\u0105c, \u017Ce obni\u017Cy on konkurentowi poziom testosteronu. Nie s\u0105dzi\u0142 jednak, \u017Ce dojdzie do jego \u015Bmierci. Sam Tadek pad\u0142 ofiar\u0105 zemsty nieznanej osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72426003":["Rodzinne sprawy
Monika Wr\u00F3blewska zostaje znaleziona martwa w mieszkaniu. O zab\u00F3jstwo podejrzany jest jej kochanek Jakub Szwedowski. Szwagier kobiety ginie w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. Okazuje si\u0119, \u017Ce w obu sprawach macza\u0142a palce jego c\u00F3rka Karolina. Dziewczyna jest w posiadaniu nale\u017C\u0105cych do zabitej ciotki kosztowno\u015Bci. Nie chce tylko wskaza\u0107 miejsca ich ukrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72426004":["Ratuje siostr\u0119 przed jej synem
Sylwia przyje\u017Cd\u017Ca do miasta w poszukiwaniu pracy. Zatrzymuje si\u0119 u swojej siostry Olgi. Szybko zauwa\u017Ca, \u017Ce jej bratanek Tomasz dziwnie si\u0119 zachowuje. Jest bardzo wybuchowy i niemi\u0142y dla domownik\u00F3w. Olga ma wiele wyrozumia\u0142o\u015Bci dla ch\u0142opaka, kt\u00F3ry niedawno straci\u0142 ojca. Pewnego dnia, wracaj\u0105c do domu, Sylwia s\u0142yszy dobiegaj\u0105ce z mieszkania siostry krzyki. Gdy wchodzi do \u015Brodka, widzi Tomasza atakuj\u0105cego Olg\u0119. Dzwoni pod numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72426005":["Randka w ciemno
Gosia samotnie wychowuje syna Krzysia. Kobieta zgadza si\u0119 i\u015B\u0107 na randk\u0119 w ciemno z partnerem biznesowym m\u0119\u017Ca swojej przyjaci\u00F3\u0142ki. Okazuje si\u0119, \u017Ce Marcin to jej sympatia z czas\u00F3w licealnych. Stare uczucie od\u017Cywa. Gdy Gosia decyduje si\u0119 jecha\u0107 w odwiedziny do chorej matki, ukochany proponuje, \u017Ce zaopiekuje si\u0119 jej synem. Po powrocie kobieta odkrywa, \u017Ce Marcin i Krzy\u015B znikn\u0119li. Niebawem wychodz\u0105 na jaw tajemnice z przesz\u0142o\u015Bci, kt\u00F3re znacz\u0105co wp\u0142ywaj\u0105 na \u017Cycie Gosi i jej syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72425816":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72425817":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72425818":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72425819":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72425820":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425821":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425822":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425823":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425824":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425825":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425826":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425827":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72425828":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425829":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425830":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425831":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425832":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425833":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72425834":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72425835":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72425836":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72425837":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72425838":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72425839":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72425481":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425482":["","","",["JM"]],"72425483":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72425484":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425485":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72425486":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425487":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72425488":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425489":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"72425490":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425492":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425493":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"72425494":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425495":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"72425496":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425497":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"72425498":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425499":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"72425500":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72425501":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72425502":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72425503":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72425504":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"72425505":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"72425506":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"72425507":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"72425508":["Re\u017C.: Terry Hughes.
Rachel traktuje swojego nowego znajomego, Marka, jako przepustk\u0119 do wielkiego \u015Bwiata mody. Liczy na to, \u017Ce pomo\u017Ce jej zrobi\u0107 karier\u0119. Jednak Ross zupe\u0142nie inaczej odczytuje intencje Marka. Chandler ma prawdziwy m\u0119tlik w g\u0142owie. Zupe\u0142nie nie mo\u017Ce sobie przypomnie\u0107, z kt\u00F3r\u0105 z si\u00F3str Joeya si\u0119 ca\u0142owa\u0142. Tymczasem czaruj\u0105cy, ale zarazem bardzo uci\u0105\u017Cliwy s\u0105siad Moniki i Rachel wpad\u0142 w oko Phoebe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72425509":["Re\u017C.: Robby Benson.
Ross odczuwa coraz wi\u0119ksz\u0105 zazdro\u015B\u0107 o Rachel. Ostatecznie jest w\u015Bciek\u0142y i robi jej awantur\u0119 z powodu Marka. Jednak Ross si\u0119 myli. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Mark ju\u017C od jakiego\u015B czasu spotyka si\u0119 z inn\u0105 dziewczyn\u0105. Rossa czekaj\u0105 teraz przeprosiny za niestosowne zachowanie. Tymczasem Monica prze\u017Cywa kolejn\u0105 fascynacj\u0119. Spodoba\u0142 jej si\u0119 pomocnik kelnera, kt\u00F3ry pisze do niej mi\u0142osne wiersze. Aby dosta\u0107 wymarzon\u0105 rol\u0119 w musicalu, Joey fa\u0142szuje swoje CV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72425510":["Leonard i jego przyjaciele s\u0105 poch\u0142oni\u0119ci realizacj\u0105 projektu dla wojska. Amy zabiera Penny na imprez\u0119 do Berta. Gospodarz zakochuje si\u0119 w \u017Conie Leonarda. Tymczasem Raj pomaga Bernadette w przygotowaniu pokoju dla dziecka.","","",[]],"72425511":["Amy proponuje Sheldonowi, by w ramach eksperymentu spr\u00F3bowali razem zamieszka\u0107. Tymczasem Howard i Bernadette s\u0105 niezadowoleni, gdy\u017C Raj pozna\u0142 p\u0142e\u0107 ich dziecka przed nimi.","","",[]],"72425512":["Re\u017C.: Robby Benson.
Phoebe umawia si\u0119 na kolacj\u0119 z zagranicznym dyplomat\u0105. Ich randka odbywa si\u0119 za po\u015Brednictwem t\u0142umacza. Ten jednak zapomina o swoich obowi\u0105zkach, kiedy pojawia si\u0119 Monica. Tymczasem Ross chce zrobi\u0107 Rachel niespodziank\u0119 i przyje\u017Cd\u017Ca do niej do biura. Pomys\u0142 okazuje si\u0119 jednak nie najlepszy, gdy\u017C zaj\u0119ta Rachel odsy\u0142a go\u015Bcia do domu. Po pracy dochodzi mi\u0119dzy nimi do k\u0142\u00F3tni. Rachel uznaje, \u017Ce nie powinni si\u0119 ju\u017C d\u0142u\u017Cej spotyka\u0107. Po jakim\u015B czasie Ross dzwoni do Rachel i w tle s\u0142yszy g\u0142os Marka. Za\u0142amany nie daje jej szans na wyja\u015Bnienia i odk\u0142ada s\u0142uchawk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72425513":["Re\u017C.: Robby Benson.
Dawna kole\u017Canka Phoebe chce wykorzysta\u0107 jej popisow\u0105 piosenk\u0119 w kampanii reklamowej. Phoebe jest temu przeciwna, ale w ko\u0144cu utw\u00F3r trafia do telewizji. Ross wprawia Rachel w zak\u0142opotanie swoim zachowaniem. Chandler przekonuje si\u0119, \u017Ce bycie zbyt uczuciowym nie zawsze si\u0119 op\u0142aca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72425514":["Leonard i jego ukochana ponownie bior\u0105 \u015Blub. Do Penny przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 rodzice oraz jej brat, kt\u00F3ry siedzia\u0142 w wi\u0119zieniu. Ojciec i matka Leonarda od dawna s\u0105 ze sob\u0105 w z\u0142ych relacjach, dlatego podczas spotkania mi\u0119dzy obojgiem dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Wkr\u00F3tce w\u0142\u0105cza si\u0119 do niej tak\u017Ce matka Sheldona. Rodzinne spotkanie zmienia si\u0119 w katastrof\u0119.","","",[]],"72425515":["Leonard, Howard i Sheldon udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z pu\u0142kownikiem Wiliamsem, by om\u00F3wi\u0107 szczeg\u00F3\u0142y ich projektu militarnego. Przy okazji koledzy prosz\u0119 Sheldona, by nie udziela\u0142 si\u0119 w dyskusji. Na spotkaniu oficer faworyzuje Howarda, postrzegaj\u0105c go jako g\u0142\u00F3wnego pomys\u0142odawc\u0119. Cooper jest o to zazdrosny. Wojskowy chce, by ch\u0142opcy przygotowali dla niego projekt w okrojonej wersji. Daje im na to tylko cztery miesi\u0105ce.","","",[]],"72425516":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72425517":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72425518":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72425519":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72425520":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72425521":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72425522":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"72425523":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72425601":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72425602":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72425603":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357250.jpg","",[]],"72425604":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72425605":["Wokalista zespo\u0142u Bayer Full, S\u0142awomir \u015Awierzy\u0144ski, poka\u017Ce widzom polsk\u0105 kultur\u0119 biesiadn\u0105. Artysta odwiedzi wiele zak\u0105tk\u00F3w Polski i opowie, czy r\u00F3\u017Cni si\u0119 np. biesiada u\u0142a\u0144ska od sarmackiej, czy kaszubska od pomorskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383397.jpg","",[]],"72425606":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"72425607":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72425608":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72425609":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72425610":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72425611":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72425612":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72425613":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72425614":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"72425615":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"72425616":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"72425617":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425618":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425619":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72425456":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72425457":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72425458":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"72425459":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72425460":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72425461":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72425462":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"72425463":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"72425464":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72425465":["Luka Rosi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277009.jpg","",[]],"72425466":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72425467":["Szpindlerowy M\u0142yn","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72425468":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"72425469":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72425470":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72425471":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72425472":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72425473":["Klaudia wychodzi ze szpitala. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie na nowo relacje z Kamilem. Dorota zobaczy\u0142a Radka na ekranie telewizora. Mi\u0119dzy obojgiem od razu zaiskrzy\u0142o. Snajper dosta\u0142 kosza od dziewczyny z psem. \u017Bycie pani Tereski uspokoi\u0142o si\u0119, gdy Rysiek znowu trafi\u0142 za ratki. Grabarz Bogdan znowu si\u0119 zakochuje. Tym razem z wzajemno\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425474":["Sielanka Radka i Doroty trwa w najlepsze. Zam\u0119\u017Cna kobieta mo\u017Ce nie by\u0142a najlepsz\u0105 kandydatk\u0105 na dziewczyn\u0119 dla Snajpera. Bogdan jest zachwycony Anet\u0105. Planuje wraz z ni\u0105 wsp\u00F3ln\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. Klaudia chce, aby Kamil znalaz\u0142 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425475":["Stefan \u0142\u0105czy si\u0142y z siostr\u0105, Karin\u0105, i teraz wzajemnie wspieraj\u0105 si\u0119 w trakcie szukania partner\u00F3w, mimo \u017Ce ich idea\u0142y bardzo si\u0119 od siebie r\u00F3\u017Cni\u0105. \u0141ukasz sta\u0142 si\u0119 rozpoznawalny. Ten fakt jednak wcale go nie cieszy. Zupe\u0142nie inaczej wyobra\u017Ca\u0142 sobie popularno\u015B\u0107. We W\u0142odawie staje si\u0119 uczestnikiem wydarzenia, kt\u00F3rego nie planowa\u0142. Matka Karola ma liczne zastrze\u017Cenia co do wybranek swojego syna. Grzegorz i Agnieszka nie dogaduj\u0105 si\u0119 jako wsp\u00F3\u0142lokatorzy. Poniewa\u017C oboje s\u0105 wybuchowi, k\u0142\u00F3tnie stanowi\u0105 ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425476":["Karina m\u00F3wi, jacy m\u0119\u017Cczy\u017Ani jej si\u0119 podobaj\u0105. Zdradza tak\u017Ce to, co podoba si\u0119 Stefanowi. Pani Halina nie akceptuje kandydatek na synow\u0105. Karol obiecuje, \u017Ce przyprowadzi dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra bardziej przypadnie jej do gustu. Piotr jest mi\u0142o\u015Bnikiem militari\u00F3w. Ta pasja nie u\u0142atwia mu znalezienia partnerki. Napi\u0119cie mi\u0119dzy Agnieszk\u0105 a Grzegorzem ro\u015Bnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425477":["Karina przekonuje brata, \u017Ce najlepszym miejscem na znalezienie dziewczyny s\u0105 dyskoteki. Stefan stwierdza, \u017Ce jest na to zbyt nie\u015Bmia\u0142y. Dochodzi te\u017C do wniosku, \u017Ce nie posiada odpowiednich umiej\u0119tno\u015Bci tanecznych. Karina chwali si\u0119 swoim ogrodem i kwiatowym napisem LOVE TRUMP! Andelek uczestniczy w ciechanowskim \u015Awi\u0119cie Chleba. Karol daje do zrozumienia swojej dawnej narzeczonej, \u017Ce nigdy do siebie nie wr\u00F3c\u0105. Piotr namawia Arkadiusza na pota\u0144c\u00F3wk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna pocz\u0105tkowo godzi si\u0119, jednak szybko dochodzi do wniosku, \u017Ce ta sytuacja go przerasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425478":["\u0141ukasz \u017Cali si\u0119, \u017Ce wszystkie dziewczyny w jego typie s\u0105 zaj\u0119te. Kobiety, z kt\u00F3rymi si\u0119 umawia\u0142, z czasem zawsze go zdradza\u0142y. Jego brat Damian oraz jego dziewczyna udzielaj\u0105 mu wskaz\u00F3wek na zdobycie tej jedynej. Agnieszka zm\u0119czona ci\u0105g\u0142ymi k\u0142\u00F3tniami wyprowadza si\u0119 od P\u0105czusia. Atmosfera w domu oraz relacje z matk\u0105 tak\u017Ce przyczyni\u0142y si\u0119 do podj\u0119cia tej decyzji. Heniek szykuje si\u0119 do pierwszego spotkania z Ani\u0105, kt\u00F3ra jest od niego prawie dwa razy m\u0142odsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72425479":["Power Play & B-qll","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"72425480":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72426120":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72426121":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72426122":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo, wspominaj\u0105c najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy oraz poznaj\u0105 \u015Bwiat artyst\u00F3w tej muzyki od zupe\u0142nie innej strony. Nie zabraknie te\u017C muzyki. W programie najnowsze klipy i przeboje, a tak\u017Ce wyst\u0119py gwiazd w ka\u017Cdym odcinku. Program prowadz\u0105 Kasia Morawska i Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72426123":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72426124":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"72426125":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72426126":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72426127":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72426128":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72511408":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",[]],"72426006":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re nie najlepiej rozpocz\u0119\u0142y rund\u0119 wiosenn\u0105 1. ligi. Motor przegra\u0142 w Katowicach z GKS-em 0:2. Bruk-Bet natomiast tylko zremisowa\u0142 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 z Chrobrym G\u0142og\u00F3w 1:1. Pi\u0142karze z Lublina dobrze wiedz\u0105, \u017Ce je\u015Bli chc\u0105 liczy\u0107 si\u0119 w wy\u015Bcigu o awans do Ekstraklasy, nie mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na drug\u0105 strat\u0119 punkt\u00F3w z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72485166":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72466029":["Ostatnie mistrzostwa w jedynkach kobiet zako\u0144czy\u0142y si\u0119 sukcesem niemieckich bobsleistek. Z\u0142oty medal zdoby\u0142a Laura Nolte, a jej kole\u017Canka z reprezentacji stan\u0119\u0142a na najni\u017Cszym stopniu podium. W tej edycji szyki naszym zachodnim s\u0105siadkom postara si\u0119 pokrzy\u017Cowa\u0107 Amerykanka Kaysha Love, kt\u00F3ra w tym sezonie trzy razy stawa\u0142a na pucharowym podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"72426008":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"72426009":["Pi\u0142karze z Tr\u00F3jmiasta rozpocz\u0119li rund\u0119 wiosenn\u0105 od pewnej wygranej (3:0) z Poloni\u0105 Warszawa. Dzi\u0119ki temu zwyci\u0119stwu utrzymali przodownictwo w tabeli. Rzeszowianie nie mieli powod\u00F3w do rado\u015Bci. Z wyprawy do Krakowa wr\u00F3cili z pustymi r\u0119kami po przegranym 1:2 starciu z Bia\u0142\u0105 Gwiazd\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387154.jpg","",[]],"72426010":["Po trzech pora\u017Ckach w ostatnich pi\u0119ciu spotkaniach Resovia straci\u0142a sporo do prowadz\u0105cej w tabeli tr\u00F3jki, a pi\u0105ta w rozgrywkach Bogdanka zbli\u017Cy\u0142a si\u0119 do rzeszowian na trzy punkty. Br\u0105zowi medali\u015Bci mistrzostw Polski maj\u0105 teraz okazj\u0119 powi\u0119kszy\u0107 dorobek punktowy. Beniaminek spod Jasnej G\u00F3ry prze\u017Cywa bowiem obecnie s\u0142abszy okres. W nowym roku wygra\u0142 zaledwie jedno spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359515.jpg","",["N"]],"72426011":["Gda\u0144szczanie nie graj\u0105 ju\u017C tak dobrze jak w pierwszej cz\u0119\u015Bci sezonu, kiedy wygrywali seryjnie. Jednak ich przeciwnicy spisuj\u0105 si\u0119 jeszcze gorzej. W ostatnich tygodniach przegrali mi\u0119dzy innymi z zamykaj\u0105cymi tabel\u0119 dru\u017Cynami - Czarnymi Radom i Cuprum Lubin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375447.jpg","",[]],"72426012":["Prow.: Paulina Chylewska.
W programie znajd\u0105 si\u0119 fachowe zapowiedzi, podsumowania i analizy konkurs\u00F3w Pucharu \u015Awiata w skokach narciarskich. Prowadz\u0105ca Paulina Chylewska wraz z go\u015B\u0107mi skomentuje ostatnie wydarzenia w tej tak lubianej przez Polak\u00F3w dyscyplinie sportu ze szczeg\u00F3lnych uwzgl\u0119dnieniem wyst\u0119p\u00F3w Bia\u0142o-Czerwonych na czele z Kamilem Stochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136900.jpg","",[]],"72426013":["W najlepszej \u00F3semce turnieju by\u0142o a\u017C trzech reprezentant\u00F3w gospodarzy - wyst\u0119puj\u0105cy z dzikim kartami Thiago Monteiro i Joao Fonseca oraz 82. na li\u015Bcie ATP Thiago Seyboth Wild. Zobaczymy, czy kt\u00F3ry\u015B z nich zdo\u0142a awansowa\u0107 do ostatecznej rozgrywki. Zwyci\u0119zca turnieju wzbogaci si\u0119 o prawie 400 tysi\u0119cy dolar\u00F3w i 500 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347376.jpg","",[]],"72426014":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72426015":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierzyli si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391531.jpg","",["N"]],"72511409":["Zesp\u00F3\u0142 z Eindhoven wci\u0105\u017C jest niepokonany w tym sezonie Eredivisie i pewnie zmierza po dwudziesty pi\u0105ty tytu\u0142 mistrza Holandii w swojej historii. Obecnie ma dziesi\u0119\u0107 punkt\u00F3w wi\u0119cej od drugiego w tabeli Feyenoordu. Przed nim spotkanie z zajmuj\u0105cym dziesi\u0105t\u0105 lokat\u0119 PEC Zwolle. Podopieczni Petera Bosza mog\u0105 w tym meczu odczuwa\u0107 zm\u0119czenie. Kilka dni temu stoczyli bowiem wyczerpuj\u0105cy b\u00F3j w 1\/8 fina\u0142u Ligi Mistrz\u00F3w z Borussi\u0105 Dortmund. Wynik 1:1 oznacza, \u017Ce sprawa awans do kolejnej rundy rozstrzygnie si\u0119 za trzy tygodnie na stadionie Signal-Iduna-Park.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"72426017":["W walce o tytu\u0142 tenisowego kr\u00F3la Rio de Janeiro licz\u0105 si\u0119 ju\u017C tylko czterej tenisi\u015Bci. Niespodziewanie brakuje w tym gronie Carlosa Alcaraza, kt\u00F3ry w meczu drugiej rundy skreczowa\u0142 ju\u017C po dw\u00F3ch gemach. Ka\u017Cdy z p\u00F3\u0142finalist\u00F3w otrzyma po 112,6 tys. dolar\u00F3w, a jego dorobek w rankingu ATP zasili 200 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72426018":["Kolejna edycja zawod\u00F3w golfowych, kt\u00F3re po raz pierwszy odby\u0142y si\u0119 w 1967 roku. W rywalizacji na polach Muthaiga GC w Nairobi bior\u0105 udzia\u0142 m.in. Rikuya Hoshino, zwyci\u0119zca tegorocznego Qatar Masters, czy Dylan Frittelli, kt\u00F3ry okaza\u0142 si\u0119 najlepszy rozegranym na pocz\u0105tku lutego turnieju Bahrain Championship. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w imprezy w Kenii s\u0105 tak\u017Ce Guido Migliozzi, Thristan Lawrence, Adrian Otaegui i Darius van Driel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301730.jpg","",[]],"72426019":["Zesp\u00F3\u0142 ze \u015Al\u0105ska rywalizuje z Chrobrym G\u0142og\u00F3w o trzecie miejsce w sezonie zasadniczym. Nie mo\u017Ce wi\u0119c sobie pozwala\u0107 na wpadki w takich meczach jak ten z MKS-em. Motywacji do gry podopiecznym Tomasza Strz\u0105ba\u0142y na pewno jednak nie zabraknie. Maj\u0105 bowiem z kalisk\u0105 ekip\u0105 rachunki do wyr\u00F3wnania. W pa\u017Adzierniku przegrali z ni\u0105 w ORLEN Superlidze 27:32.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2333557.jpg","",[]],"72426020":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"72426021":["Spotkanie dziesi\u0105tej z drug\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w tabeli saudyjskiej ekstraklasy. W poprzedniej kolejce obie odnios\u0142y zwyci\u0119stwo. Al-Shabab pokona\u0142 na wyje\u017Adzie Damak 1:0, natomiast Al-Nassr wygra\u0142 u siebie z Al-Fateh 2:1. W tym meczu na boisku mo\u017Cemy zobaczy\u0107 tak uznanych pi\u0142karzy, jak Yannick Carrasco i Ivan Rakiti\u0107 w barwach gospodarzy, czy Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovi\u0107 i Aymeric Laporte w sk\u0142adzie go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"72426022":["W lipcu 2023 roku Brandon Moreno po raz drugi w karierze straci\u0142 tytu\u0142 mistrzowski UFC w wadze muszej. Po niejednog\u0142o\u015Bnej decyzji s\u0119dzi\u00F3w musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Alexandre Pantoji. Pi\u0119\u0107 miesi\u0119cy p\u00F3\u017Aniej do walki o pas stan\u0105\u0142 Brandon Royval, ale i on nie sprosta\u0142 Pantoji, przegrywaj\u0105c jednog\u0142o\u015Bnie na punkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"72426023":["Hit dwudziestej trzeciej kolejki Eredivisie. Naprzeciw siebie stan\u0105 s\u0105siedzi w ligowej tabeli - czwarty AZ i pi\u0105ty Ajax. Ekipa z Amsterdamu w lutym nie odnios\u0142a jeszcze zwyci\u0119stwa na krajowym podw\u00F3rku. Z PSV i NEC Nijmegen zremisowa\u0142a, a sc Heerenveen uleg\u0142a 2:3. W Alkmaar czeka j\u0105 kolejne trudne zadanie. Tym bardziej, \u017Ce nie wygra\u0142a z gospodarzami \u017Cadnego z ostatnich czterech star\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"72426024":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72512490":["W Arenie Sosnowiec o tytu\u0142 mistrza LOTTO 3x3 Ligi zawalczy osiem dru\u017Cyn. W tym gronie nie zabraknie czempiona sprzed roku, zespo\u0142u Legii Warszawa. Sto\u0142eczna ekipa okaza\u0142a si\u0119 najlepsza tak\u017Ce w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym w tym sezonie, kt\u00F3ry odby\u0142 si\u0119 w Lublinie. W ostatnim meczu pokona\u0142a MKS D\u0105browa G\u00F3rnicza. Ta druga dru\u017Cyna tak\u017Ce wyst\u0105pi w turnieju fina\u0142owym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220899.jpg","",[]],"72512491":["Zesp\u00F3\u0142 z Tych\u00F3w nie wykorzysta\u0142 szansy na zostanie liderem 1. ligi. W zaleg\u0142ym meczu 17. kolejki przegra\u0142 bowiem w \u0141\u0119cznej z G\u00F3rnikiem 0:2. Przed podopiecznymi Dariusza Banasika teoretycznie du\u017Co trudniejsze zadanie. Czeka ich bowiem wyjazdowa konfrontacja z Bia\u0142\u0105 Gwiazd\u0105, kt\u00F3ra traci do nich jedynie trzy punkty. Wi\u015Blakom motywacji do walki z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie. B\u0119d\u0105 chcieli zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 GKS-owi za pora\u017Ck\u0119 0:1 w rundzie jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72466030":["Ostatnie mistrzostwa w jedynkach kobiet zako\u0144czy\u0142y si\u0119 sukcesem niemieckich bobsleistek. Z\u0142oty medal zdoby\u0142a Laura Nolte, a jej kole\u017Canka z reprezentacji stan\u0119\u0142a na najni\u017Cszym stopniu podium. W tej edycji szyki naszym zachodnim s\u0105siadkom postara si\u0119 pokrzy\u017Cowa\u0107 Amerykanka Kaysha Love, kt\u00F3ra w tym sezonie trzy razy stawa\u0142a na pucharowym podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2247313.jpg","",[]],"72466031":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72426042":["Strata punkt\u00F3w w spotkaniu z Kilmarnock FC kosztowa\u0142a ekip\u0119 Celticu FC utrat\u0119 pozycji lidera na rzecz Rangers\u00F3w. Celem The Bhoys jest powr\u00F3t na czo\u0142o tabeli. W tym celu musz\u0105 pokona\u0107 Motherwell FC i liczy\u0107 na potkni\u0119cie swoich najwi\u0119kszych rywali do tytu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"72426043":["Polski pi\u0119\u015Bciarz stan\u0105\u0142 przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze. Nigdy wcze\u015Bniej nie walczy\u0142 bowiem z zawodnikiem tej klasy co Ryan Ford. \u0141ukasz Stanioch w starciu z Kanadyjczykiem zamierza\u0142 udowodni\u0107 swoim krytykom, \u017Ce stale si\u0119 rozwija, a statusu niepokonanego nie zawdzi\u0119cza jedynie s\u0142abo\u015Bci swoich rywali. Podczas gali w Jaworznie 29 pa\u017Adziernika 2021 roku zmierzyli si\u0119 tak\u017Ce m.in. Jan Lodzik i Patrik Balaz oraz Karol Welter i Damian Mielewczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"72512492":["Konfrontacja trzeciej i czwartej dru\u017Cyny w\u0142oskiej Serie A1. Cucine Lube Civitanova i Gas Sales Bluenergy Piacenza maj\u0105 na swoim koncie identyczn\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w, a ich poprzednie spotkanie mia\u0142o niezwykle zaci\u0119ty przebieg. Zwyci\u0119sko z tamtego starcia wyszli podopieczni Gianlorenzo Blenginiego, kt\u00F3rzy wygrali po tie-breaku. Ich rywale licz\u0105 na rewan\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"72426045":["Po znakomitej w wykonaniu 1.FC Slovacko rundzie jesiennej, oczekiwania wobec dru\u017Cyny Martina Svedika by\u0142y du\u017Ce. Zesp\u00F3\u0142 rozpocz\u0105\u0142 rok 2024 od dw\u00F3ch pora\u017Cek i musi szuka\u0107 prze\u0142amania. O punkty b\u0119dzie jednak niezwykle trudno w starciu z lideruj\u0105c\u0105 AC Spart\u0105 Praga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"72512493":["Wicelider tabeli podejmuje dwunast\u0105 ekip\u0119 zestawienia. Pi\u0142karze Slavii Praga s\u0105 zdecydowanymi faworytami spotkania. Na swoim koncie maj\u0105 na razie tylko jedn\u0105 pora\u017Ck\u0119. Pierwsze w tym sezonie starcie tych zespo\u0142\u00F3w zako\u0144czy\u0142o si\u0119 wygran\u0105 1:0 ekipy ze stolicy Czech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"72512494":["Spotkanie dziesi\u0105tej z drug\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w tabeli saudyjskiej ekstraklasy. W poprzedniej kolejce obie odnios\u0142y zwyci\u0119stwo. Al-Shabab pokona\u0142 na wyje\u017Adzie Damak 1:0, natomiast Al-Nassr wygra\u0142 u siebie z Al-Fateh 2:1. W tym meczu na boisku mo\u017Cemy zobaczy\u0107 tak uznanych pi\u0142karzy, jak Yannick Carrasco i Ivan Rakiti\u0107 w barwach gospodarzy, czy Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovi\u0107 i Aymeric Laporte w sk\u0142adzie go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364912.jpg","",[]],"72512495":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"72426048":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w Che\u0142mie, w kt\u00F3rej zmierz\u0105 si\u0119 Tymoteusz \"Miodo\u017Cer\" \u0141opaczyk i Marek \"Grizzly\" Jakimowicz b\u0119dzie tymczasowy mistrzowski pas w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Dla Jakimowicza, kt\u00F3ry dot\u0105d wyst\u0119powa\u0142 za granic\u0105, b\u0119dzie to pierwsza okazja do zaprezentowania si\u0119 polskiej publiczno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"72426025":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"72426026":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72426027":["Jakub Sosi\u0144ski wejdzie do ringu po trzech pora\u017Ckach z rz\u0119du. Popularny Sosna uleg\u0142 kolejno - Kacprowi Meynie, Mariuszowi Wachowi i niedawno Peterowi Kadiru. Nikodem Je\u017Cewski za\u015B odbudowuje si\u0119 powoli po przegranej batalii o pas IBO Inter-Continental z Arturem Mannem. Je\u015Bli pokona Sosi\u0144skiego, b\u0119dzie to jego trzecie zwyci\u0119stwo z rz\u0119du i 23 w karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"72426028":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72464296":["Zdecydowanym faworytem jest niemiecki zawodnik, mistrz \u015Bwiata sprzed roku Johannes Lochner. Jego najgro\u017Aniejszym rywalem w wy\u015Bcigu po z\u0142oty medal powinien by\u0107 inny Niemiec Francesco Friedrich. Do walki o ko\u0144cowy sukces mo\u017Ce te\u017C w\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 szwajcarski pilot Michael Vogt, kt\u00F3ry przed rokiem zako\u0144czy\u0142 rywalizacj\u0119 na najni\u017Cszym stopniu podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"72426029":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"72464297":["Zdecydowanym faworytem jest niemiecki zawodnik, mistrz \u015Bwiata sprzed roku Johannes Lochner. Jego najgro\u017Aniejszym rywalem w wy\u015Bcigu po z\u0142oty medal powinien by\u0107 inny Niemiec Francesco Friedrich. Do walki o ko\u0144cowy sukces mo\u017Ce te\u017C w\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 szwajcarski pilot Michael Vogt, kt\u00F3ry przed rokiem zako\u0144czy\u0142 rywalizacj\u0119 na najni\u017Cszym stopniu podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"72426030":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w \u0141\u0119cznej b\u0119dzie pojedynek w formule cage boxing. Naprzeciw siebie stan\u0105 Przemys\u0142aw Runowski, aktualny mistrz IBO Intercontinental w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej, oraz Patryk Semeniuk - wschodz\u0105ca gwiazda MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387504.jpg","",["N"]],"72426031":["W Jaworznie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"72426032":["W ramach dni boksu na warszawskim Torwarze odb\u0119dzie si\u0119 gala boksu olimpijskiego. Widzowie zobacz\u0105 dziewi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w, w kt\u00F3rych zaprezentuj\u0105 utalentowani zawodnicy, kt\u00F3rzy ju\u017C nied\u0142ugo mog\u0105 zacz\u0105\u0107 zdobywa\u0107 medale na mi\u0119dzynarodowych turniejach. W jednej z walk wyst\u0105pi\u0105 panie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"72426033":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"72426034":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72426035":["W najwa\u017Cniejszej walce gali w Gda\u0144sku pochodz\u0105cy z Konga pi\u0119\u015Bciarz zmierzy si\u0119 z 31-letnim S\u0142owakiem, kt\u00F3ry w 2020 roku pokona\u0142 Igora Jakubowskiego. Stawk\u0105 tego pojedynku jest tzw. trofeum frankofo\u0144skie federacji WBC. Opr\u00F3cz Kalengi i Plesnika w ringu pojawi\u0105 m.in. Ihosvany Garcia i Dominik Szalczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389776.jpg","",["N"]],"72426036":["Walka z 27 stycznia 2014 roku. Jej faworytem wydawa\u0142 si\u0119 do\u015Bwiadczony Antoni Chmielewski, kt\u00F3ry mia\u0142 w\u00F3wczas na swoim koncie 37 stoczonych pojedynk\u00F3w. Dla Piotra Wawrzyniaka by\u0142a to dopiero \u00F3sma konfrontacja w oktagonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"72426037":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72426038":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389777.jpg","",["N"]],"72425954":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"72425955":["Kr\u00F3lewna Beatrycze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72425956":["Wszystkowiedz\u0105cy dziadek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72425957":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",[]],"72425958":["Mi\u0119dzy mi\u0142osierdziem a sprawiedliwo\u015Bci\u0105
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Piotr Kieniewicz MIC dyskutuj\u0105 o tym, jak mo\u017Cna pogodzi\u0107 mi\u0142osierdzie ze sprawiedliwo\u015Bci\u0105. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy B\u00F3g pob\u0142a\u017Cliwie wybaczy nam nasze grzechy czy surowo rozliczy z dobrych i z\u0142ych uczynk\u00F3w. Omawiaj\u0105, czym r\u00F3\u017Cni si\u0119 mi\u0142osierdzie od sprawiedliwo\u015Bci i dociekaj\u0105, czy dla sprawcy i ofiary jest to samo \u017Cycie wieczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"72425959":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175508.jpg","",[]],"72425960":["Alkoholizm","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",["N"]],"72425961":["Re\u017C.: Tony Leondis.
W milionach smartfon\u00F3w na \u015Bwiecie istnieje aplikacja s\u0142u\u017C\u0105ca do wysy\u0142ania wiadomo\u015B\u0107, przez kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna komunikowa\u0107 swoje uczucia oraz nastroje. To w niej ukryte jest miasto Tekstopolis, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 emotki. Zadaniem ka\u017Cdej z nich jest wyra\u017Canie innego stanu ducha. Wyj\u0105tkiem jest Minek, kt\u00F3ry potrafi wyrazi\u0107 ka\u017Cd\u0105 z emocji. Marzy on jednak, by by\u0107 podobnym do innych. Wraz z Pi\u0105tkiem i superhakerk\u0105 Matrix wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po telefonie w poszukiwaniu rozwi\u0105zania. Re\u017Cyserem filmu animowanego jest Tony Leondis (\"Kung Fu Panda: Sekrety mistrz\u00F3w\"). W polskie wersji j\u0119zykowej, wyst\u0105pili mi\u0119dzy innymi: Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Szymon Roszak, Monika Piku\u0142a oraz Katarzyna Kwiatkowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854028.jpg","",["N"]],"72425962":["Od XV wieku Europejczycy podbijali \u015Bwiat. Kolumb odkry\u0142 Ameryk\u0119, konkwistadorzy z\u0142upili Nowy \u015Awiat, a sam kontynent prze\u017Cywa\u0142 sw\u00F3j z\u0142oty wiek, bogac\u0105c si\u0119 dzi\u0119ki swoim koloniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72425963":["W XVII wieku to Francja wyznacza\u0142a standardy w Europie. Kiedy Wiosna Lud\u00F3w zosta\u0142a krwawo st\u0142umiona, okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jeszcze zbyt wcze\u015Bnie na realizacj\u0119 europejskich marze\u0144 o pokoju i wolno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72425964":["Ze wzgl\u0119du na widoczn\u0105 w\u015Br\u00F3d Polak\u00F3w fascynacj\u0105 kultur\u0105 Wschodu Ewa postanowi\u0142a przyrz\u0105dzi\u0107 dania z chi\u0144skim akcentem. Do tradycyjnego polskiego roso\u0142u doda sos sojowy. Zup\u0119 zaserwuje na dwa sposoby: z makaronem, marchewk\u0105 i pietruszk\u0105 i na chi\u0144sk\u0105 mod\u0142\u0119, czyli z makaronem ry\u017Cowym, kolendr\u0105, papryczk\u0105 chili i cytryn\u0105. W ramach drugiego dania Ewa zaserwuje ryb\u0119 po kanto\u0144ski. Marynowanego w soli i imbirze dorsza ugotuje na parze, a potem poda w towarzystwie ry\u017Cu cytrynowego i sa\u0142atki z og\u00F3rk\u00F3w. Na deser b\u0119d\u0105 gofry z mleczkiem kokosowym i ananasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"72425965":["Ziemia!","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72425966":["Atlantyda","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72425967":["Dziwny powr\u00F3t na Omeg\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72425968":["Re\u017C.: Ivan Reitman.
Na pustyni\u0119 w Arizonie spada meteoryt. Okazuje si\u0119, \u017Ce na jego powierzchni znajduj\u0105 si\u0119 nieznane organizmy. Zaintrygowani naukowcy z miejscowego uniwersytetu natychmiast rozpoczynaj\u0105 badania. Odkrywaj\u0105, \u017Ce znajduj\u0105 si\u0119 na nim jednokom\u00F3rkowe organizmy, kt\u00F3re niezwykle szybko ewoluuj\u0105. Pocz\u0105tkowo eksperymentom przewodzi doktor Ira Kane, kt\u00F3ry kiedy\u015B pracowa\u0142 dla rz\u0105du. Wspiera go geolog Harry Block. Wkr\u00F3tce jednak o przybyszach z kosmosu dowiaduje si\u0119 wojsko. Armia postanawia przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad eksperymentami. Na czele grupy ekspert\u00F3w stoi doktor Allison Reed. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce obcy nie maj\u0105 pokojowych zamiar\u00F3w. Dodatkowe zagro\u017Cenie stanowi fakt, \u017Ce przybysze z kosmosu rozmna\u017Caj\u0105 si\u0119 w zastraszaj\u0105co szybkim tempie i w zadziwiaj\u0105co sprawny spos\u00F3b potrafi\u0105 adaptowa\u0107 si\u0119 do nowych warunk\u00F3w. W stosunkowo kr\u00F3tkim czasie zaczynaj\u0105 zagra\u017Ca\u0107 ca\u0142ej Ameryce. Jedynymi osobami, kt\u00F3re mog\u0105 powstrzyma\u0107 inwazj\u0119 kosmit\u00F3w, s\u0105 niedoceniani pracownicy naukowi. Wojsko prosi ich o pomoc. Kane i jego ludzie rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 z obc\u0105 cywilizacj\u0105. W ich r\u0119kach znajduj\u0105 si\u0119 losy \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205529.jpg","",["N"]],"72425969":["Gry rodzinne
Eliza i Zosia chc\u0105 i\u015B\u0107 na koncert. Jacek kategorycznie im tego zabrania. Dziewczyny, za rad\u0105 Filipa, postanawiaj\u0105 po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 nauce, zadaj\u0105c Jackowi setki drobiazgowych pyta\u0144. Maj\u0105 nadziej\u0119, ze gdy b\u0119dzie mia\u0142 ich do\u015B\u0107, pozwoli im wieczorem wychodzi\u0107 z domu na imprezy. Majka narzeka, \u017Ce Kuba nie rozwija ich kawiarenki. Dla nowych klient\u00F3w zaczyna brakowa\u0107 komputer\u00F3w. Dziewczyna zaczyna wspomina\u0107 m\u0119\u017Cowi o potrzebie kupna nowej pary but\u00F3w. Wieczorami ogl\u0105da katalogi z luksusow\u0105 odzie\u017C\u0105. Kuba popada w depresj\u0119, gdy\u017C zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce nigdy nie sprosta \u017C\u0105daniom \u017Cony. Proponuje rozw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72425970":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Szesnasta edycja lubianego przez widz\u00F3w programu. Jak zawsze czekaj\u0105 nas silne emocje, zaskakuj\u0105ce metamorfozy i nowe interpretacje najwi\u0119kszych hit\u00F3w. Tym razem swoje talenty taneczne i wokalne zaprezentuj\u0105: modelka Karolina Pisarek, piosenkarka Anna Jurksztowicz, m\u0142oda Viki Gabor oraz Ania Rusowicz. Pan\u00F3w reprezentowa\u0107 b\u0119d\u0105: aktor Patryk Cebulski oraz Maciej Radel, pierwszy w historii programu zagraniczny uczestnik - piosenkarz Danzel - oraz komik Andrzej Koz\u0142owski. Do Katarzyny Skrzyneckiej, Ma\u0142gorzaty Walewskiej oraz Micha\u0142a Wi\u015Bniewskiego przy stole juror\u00F3w do\u0142\u0105czy legenda polskiego rocka, lider zespo\u0142u Budka Suflera Krzysztof Cugowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145003.jpg","",["AD"]],"72425971":["Ekipa programu poszukuje niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, jak np. pierwszy czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"72425972":["Autorzy serii przegl\u0105daj\u0105 staro\u017Cytne teksty w poszukiwaniu niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, takich jak konny w\u00F3z miotaj\u0105cy strza\u0142y czy pierwszy na \u015Bwiecie czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"72425973":["Ewa Wachowicz po raz kolejny si\u0119ga po sk\u0142adniki sezonowe. Jesieni\u0105 lasy s\u0105 pe\u0142ne grzyb\u00F3w, wi\u0119c prowadz\u0105ca zacznie od przygotowania... grzybowego cappuccino. Warto r\u00F3wnie\u017C skosztowa\u0107 potrawy z g\u0119siny. Prowadz\u0105ca poda filet z g\u0119siej piersi z sosem \u017Curawinowym na czerwonym winie oraz z kasz\u0105 zabarwion\u0105 buraczkami. Na deser b\u0119dzie natomiast rolada gruszkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"72425974":["Ewa Wachowicz na dzisiejszy posi\u0142ek przygotowuje b\u0142yskawiczny krem z por\u00F3w i gruszek. Podaje go z pieczonym boczkiem oraz sma\u017Conymi kr\u0105\u017Ckami cebuli. Drugie danie stanowi niecodzienne leczo z piekarnika. W roli deseru prowadz\u0105ca serwuje bu\u0142eczki serowe z owocami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"72425975":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72425976":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72425977":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"72425978":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"72425979":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72425980":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72425524":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425525":["\u015Amier\u0107 dziennikarza
Wielu przest\u0119pc\u00F3w trafi\u0142o za kratki dzi\u0119ki pracy dziennikarza \u015Bledczego Micha\u0142a Stachowiaka. Zdenerwowana \u017Cona redaktora przychodzi do \"Expressu Codziennego\", by poprosi\u0107 o pomoc w odnalezieniu jej zaginionego m\u0119\u017Ca. Marek, prywatnie przyjaciel Stachowiaka, od razu rozpoczyna \u015Bledztwo. Niestety, wkr\u00F3tce potem policja odnajduje zw\u0142oki Micha\u0142a. Zamordowany dziennikarz zajmowa\u0142 si\u0119 ostatnio afer\u0105 zwi\u0105zan\u0105 z radnym Januszem G\u0142azem. \u015Aledztwo komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, kiedy dziennikarze odkrywaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany by\u0142 tak\u017Ce prezes gazety, w kt\u00F3rej pracowa\u0142 zmar\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72425526":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425527":["Budka
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat konstruuj\u0105 karmik dla ptak\u00F3w. Niestety, \u017Cadne zwierz\u0119 nie chce skorzysta\u0107 z ich uprzejmo\u015Bci. To dla koleg\u00F3w kolejna okazja, by wykaza\u0107 si\u0119 nie lada pomys\u0142owo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425528":["Wielkie pranie
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat planuj\u0105 zrobi\u0107 du\u017Ce pranie. Niestety, w dniu, w kt\u00F3rym zamierzali si\u0119 tym zaj\u0105\u0107, pralka odmawia wsp\u00F3\u0142pracy. Teraz koledzy musz\u0105 znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z tej trudnej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425529":["\u015Aniadanie na trawie
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat wybieraj\u0105 si\u0119 na piknik. Udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 bardzo malownicze miejsce, ale okazuje si\u0119, \u017Ce jest ju\u017C ono przez kogo\u015B zaj\u0119te. Koledzy zn\u00F3w musz\u0105 poszuka\u0107 sposobu na rozwi\u0105zanie swoich problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425530":["Pralka
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat postanawiaj\u0105 kupi\u0107 now\u0105 pralk\u0119. Niebawem przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce opr\u00F3cz czyszczenia ubra\u0144 nowe urz\u0105dzenie ma tak\u017Ce wiele innych, r\u00F3wnie interesuj\u0105cych zastosowa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425531":["Deszcz
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Podczas letniego deszczu Pat i Mat odkrywaj\u0105, \u017Ce ich dach jest bardzo dziurawy. Koledzy natychmiast zabieraj\u0105 si\u0119 za napraw\u0119. Oczywi\u015Bcie robi\u0105 to w swoim niepowtarzalnym stylu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425532":["Wycieczka
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat chc\u0105 wybra\u0107 si\u0119 na wycieczk\u0119 na \u0142ono natury. Ku rozpaczy koleg\u00F3w ich samoch\u00F3d si\u0119 psuje. To jednak \u017Caden problem - przecie\u017C ob\u00F3z mo\u017Cna rozbi\u0107 nawet we w\u0142asnym salonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425533":["Winnica
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat zbieraj\u0105 winogrona, \u017Ceby zrobi\u0107 wino. Jak zawsze, koledzy wymy\u015Blaj\u0105 niebanalny spos\u00F3b na wykonanie swojej pracy. Ku ich zaskoczeniu \u017Cniwa okazuj\u0105 si\u0119 nadzwyczaj obfite.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425534":["\u0141y\u017Cwy
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. W trakcie porz\u0105dkowania strychu Pat i Mat znajduj\u0105 par\u0119 \u0142y\u017Cew. Za pomoc\u0105 lod\u00F3wki udaje im si\u0119 przygotowa\u0107 w ogr\u00F3dku lodowisko. Teraz wystarczy tylko przypomnie\u0107 sobie, jak si\u0119 je\u017Adzi na \u0142y\u017Cwach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425535":["Fortepian
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat kupuj\u0105 pianino koncertowe. Teraz musz\u0105 znale\u017A\u0107 spos\u00F3b, by wnie\u015B\u0107 instrument na czwarte pi\u0119tro. Poniewa\u017C winda i schody s\u0105 w tej kwestii bezu\u017Cyteczne, koledzy postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 okno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"72425536":["Rob Bell przedstawia histori\u0119 SS Great Britain, niegdy\u015B najd\u0142u\u017Cszego statku pasa\u017Cerskiego na \u015Bwiecie o nap\u0119dzie parowym. By\u0142 pierwszym transatlantykiem kursuj\u0105cym pomi\u0119dzy Bristolem a Nowym Jorkiem. Zaprojektowany przez brytyjskiego in\u017Cyniera Isambarda Kingdoma Brunela okr\u0119t posiada wiele innowacyjnych rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re stosuje si\u0119 we wsp\u00F3\u0142czesnych jednostkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316170.jpg","",[]],"72425537":["Om\u00F3wienie roli, jak\u0105 pe\u0142ni ilo\u015B\u0107 posiadanej amunicji, samolot\u00F3w oraz \u017Cywno\u015Bci podczas wojny. Niejednokrotnie jest to du\u017Co wa\u017Cniejsze dla zwyci\u0119stwa ni\u017C liczba \u017Co\u0142nierzy czy umiej\u0119tno\u015Bci przyw\u00F3dcze genera\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"72425538":["Bohaterowie maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 klucz z XVI lub XVII wieku, kt\u00F3ry nie tylko otwiera drzwi, ale r\u00F3wnie\u017C... strzela. Nast\u0119pnie Corey i Chum spotykaj\u0105 zbieracza \u015Bmieci, kt\u00F3ry przychodzi z naturalnej wielko\u015Bci figurk\u0105 postaci z serialu \"Power Rangers\". Tymczasem Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 trofeum przedstawiaj\u0105ce Jeffa Gordona, jednego z pi\u0119ciu najlepszych kierowc\u00F3w NASCAR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199119.jpg","",[]],"72425539":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 klasyczny fliper z 1973 roku. Automat wymaga jednak generalnego remontu. Corey i Chumlee rozmawiaj\u0105 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce zastawi\u0107 segwaya. Pewna kobieta pr\u00F3buje sprzeda\u0107 Rickowi z\u0142ot\u0105 dwudziestodolar\u00F3wk\u0119 Double Eagle z 1924 roku. Ta moneta zaprojektowana przez ameryka\u0144skiego przez ameryka\u0144skiego rze\u017Abiarza Augustusa Saint-Gaudensa jest uwa\u017Cana za najpi\u0119kniejsz\u0105, jak\u0105 wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199119.jpg","",[]],"72425540":["Bohaterowie programu chc\u0105 kupi\u0107 siod\u0142o, kt\u00F3re prawdopodobnie by\u0142o u\u017Cywane przez Kevina Costnera w filmie \"Ta\u0144cz\u0105cy z wilkami\". Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da winchestera z pocz\u0105tku XIX wieku - jeden z z pierwszych karabin\u00F3w wielostrza\u0142owych w historii. Tymczasem Corey spotyka cz\u0142owieka, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 sw\u00F3j zestaw do tatua\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199119.jpg","",[]],"72425541":["Bohaterowie rozwa\u017Caj\u0105 zakup helikoptera. Dziadek nie jest jednak pewien, czy ta inwestycja im si\u0119 op\u0142aci. Nast\u0119pnie Rick mo\u017Ce naby\u0107 kupon na loteri\u0119 z podpisem samego George'a Washingtona. Tymczasem Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 pi\u0119\u0107 klasycznych, zachowanych w idealnym stanie kart baseballowych z wizerunkiem Pete'a Rose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199119.jpg","",[]],"72425542":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375694.jpg","",[]],"72425543":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375694.jpg","",[]],"72425544":["Ekipa odwiedzi wolontariuszy z Wielkiej Brytanii, kt\u00F3rzy stworzyli w swoim domu azyl dla rannych i zb\u0142\u0105kanych dzikich zwierz\u0105t. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C z Las Vegas dotycz\u0105cy problem\u00F3w z wod\u0105 i utrzymaniem teren\u00F3w zielonych. Pawe\u0142 wyja\u015Bni tajemnic\u0119 przyci\u0105gania zas\u0142onki prysznicowej do mokrego cia\u0142a. Widzowie poznaj\u0105 londy\u0144skie kr\u00F3lestwo pitnej czekolady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72425545":["Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o kurcz\u0105cej si\u0119 powierzchni do zabudowy w miastach i opuszczonych wsiach. Przybli\u017Cone zostan\u0105 sposoby rozwi\u0105zania problem\u00F3w mieszkaniowych. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do modnej azjatyckiej kawiarni, kt\u00F3r\u0105 upodobali sobie instagramerzy i influencerzy. Serwuje si\u0119 w niej nowe, egzotyczne napoje na bazie kawy. Bloger zdradzi sztuczki przydatne podczas podr\u00F3\u017Cy. Poruszy tematy \u0142adowania telefon\u00F3w czy pakowania si\u0119. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek na temat pikantnych potraw i ich wp\u0142ywu na nasz organizm.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72425546":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",[]],"72425547":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",[]],"72425548":["W Plutyczach Genek i Jastrz\u0105b lepi\u0105 ba\u0142wana. Po zabawie pomagaj\u0105 Andrzejowi przy monta\u017Cu drzwi do ci\u0105gnika. Nast\u0119pnie panowie udaj\u0105 si\u0119 do Pauliny. W Bronowie Jarek musi przygotowa\u0107 konia Bambika na wystaw\u0119 w Szepietowie, kt\u00F3ra odb\u0119dzie si\u0119 w marcu. Agnieszka z uwagi na kontuzj\u0119 nogi nie mo\u017Ce mu pom\u00F3c. Weterynarz bada bronowskie klacze. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z nich ma zbyt ostre kraw\u0119dzie z\u0119b\u00F3w. Z leczeniem trzeba si\u0119 jednak wstrzyma\u0107, poniewa\u017C zwierz\u0119 jest \u017Arebne. W Cie\u0142uszkach Jurek i Wiesia odwiedza Maciek z Kundzicz. Zaprz\u0119gaj\u0105 konia do sa\u0144 i jad\u0105 do lasu po drewno na zim\u0119 dla s\u0105siadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"72425549":["W Plutyczach Andrzej, Genek, Jastrz\u0105b i Jarek \u0142aduj\u0105 kartofle do koszyka na bab\u0119 ziemniaczan\u0105. Panowie korzystaj\u0105 z w\u0142asnych sprawdzonych metod przy pieczeniu. Jarek korzysta z prodi\u017Ca, a Andrzej z piekarnika. Genek i Jastrz\u0105b maj\u0105 oceni\u0107, kt\u00F3ra z bab jest smaczniejsza. W Borowskich Ciborach Agnieszka i Krzysiek witaj\u0105 przedstawicieli zwi\u0105zku hodowc\u00F3w koni. Maj\u0105 oni zaczipowa\u0107 \u017Arebi\u0119ta. Jurek z Cie\u0142uszek przybywa, by pom\u00F3c. W Tykocinie-Kolonii Szymek i jego brat karmi\u0105 szczeniaki. Patrycja wraca z zakup\u00F3w z nowymi ubrankami dla synka, kt\u00F3ry wkr\u00F3tce przyjdzie na \u015Bwiat. Wiesia i Wojtek musz\u0105 zainstalowa\u0107 w oborze dop\u0142yw wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"72425550":["Jastrz\u0105b i zaprzyja\u017Anieni gospodarze w Plutyczach staczaj\u0105 bitw\u0119 na \u015Bnie\u017Cki. Potem przychodzi Walek i razem wymieniaj\u0105 przebit\u0105 d\u0119tk\u0119 w wozie. W Laszkach Emilka z matk\u0105 wypuszczaj\u0105 owce do karmienia. Musz\u0105 udoi\u0107 mleka dla os\u0142abionego jagni\u0105tka. Na pastwisku panie odkrywaj\u0105 bele siana. Pokryte \u015Bniegiem plandeki utrudniaj\u0105 im prac\u0119. W Pokaniewie Monika i Tomek przyjmuj\u0105 dostaw\u0119 nawoz\u00F3w, kt\u00F3re b\u0119d\u0105 rozsiewane na polach. Anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 te\u017C w produkcj\u0119 ser\u00F3w. Sprawdzaj\u0105 dzia\u0142anie nowych maszyn, jest to bowiem pocz\u0105tek ich dzia\u0142alno\u015Bci w tej dziedzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"72425551":["Rolnicy. Podlasie
W sz\u00F3stej ods\u0142onie serii dokumentalnej eksploruj\u0105cej \u017Cycie wsp\u00F3\u0142czesnego rolnika tw\u00F3rcy wracaj\u0105 na Podlasie, aby przekona\u0107 si\u0119, co s\u0142ycha\u0107 u bohater\u00F3w dobrze znanych fanom programu - m.in. u Moniki i Tomka z Pokaniewa, u rodziny Bogdana z Borowskich Cibor\u00F3w czy u Genka i Andrzeja z Plutycz. Gospodarze bez wzgl\u0119du na por\u0119 roku musz\u0105 wk\u0142ada\u0107 mn\u00F3stwo energii w opiek\u0119 nad swoim inwentarzem. Zwierz\u0119ta ka\u017Cdego dnia wymagaj\u0105 du\u017Co uwagi. P\u00F3l uprawnych r\u00F3wnie\u017C nie mo\u017Cna zaniedba\u0107. Aby polepszy\u0107 swoje warunki \u017Cycia, rolnicy decyduj\u0105 si\u0119 na nowe inwestycje. Dokumentali\u015Bci rejestruj\u0105 codzienne zmagania na polskiej wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"72425552":["Dzia\u0142kowcy
Druga ods\u0142ona programu opowiadaj\u0105cego o osobach ceni\u0105cych sobie kontakt z natur\u0105. Ogr\u00F3dki dzia\u0142kowe w Polsce sta\u0142y si\u0119 dla wielu w\u0142a\u015Bcicieli ma\u0142ym rajem. Czasem s\u0142u\u017C\u0105 one relaksowi, czasem s\u0105 przestrzeni\u0105 wyt\u0119\u017Conej pracy, a dla niekt\u00F3rych artyst\u00F3w stanowi\u0105 atelier. Tw\u00F3rcy serii przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 ich trybowi \u017Cycia. Pokazuj\u0105 ludzi o zupe\u0142nie innym podej\u015Bciu i temperamencie, wykonuj\u0105cych r\u00F3\u017Cne zawody. Na Rodzinnych Ogr\u00F3dkach Dzia\u0142kowych zawsze co\u015B si\u0119 dzieje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383394.jpg","",[]],"72425553":["Kim Dzong Un jest zdeterminowany, aby uczyni\u0107 sw\u00F3j kraj wiod\u0105cym pod wzgl\u0119dem arsena\u0142u nuklearnego. Niez\u0142omny przyw\u00F3dca testuje nawet mi\u0119dzykontynentalny rakietowy pocisk balistyczny Hwasong-17. Dokumentali\u015Bci zastanawiaj\u0105 si\u0119, sk\u0105d wzi\u0119\u0142a si\u0119 u p\u00F3\u0142nocnokorea\u0144skiego polityka taka obsesja na punkcie broni j\u0105drowej. Dociekaj\u0105 te\u017C, dlaczego stoj\u0105cy na czele Korei P\u00F3\u0142nocnej w\u00F3dz notorycznie prowokuje i straszy \u015Bwiat u\u017Cyciem swojego arsena\u0142u. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 materia\u0142y archiwalne i niepublikowane dot\u0105d wywiady z historykami i politykami, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 o re\u017Cimie Kim Dzong Una oraz jego strategiach i manipulacji geopolitycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391357.jpg","",[]],"72425554":["Dawid, Kiler i Cichy na pro\u015Bb\u0119 Stowarzyszenia Blechhammer 1944 poszukuj\u0105 tajemniczych element\u00F3w obrony przeciwlotniczej Luftwaffe. S\u0105 one pozosta\u0142o\u015Bciami po s\u0142ynnej, intensywnej bitwie o paliwo w K\u0119dzierzynie-Ko\u017Alu. Kampania lotnicza by\u0142a elementem szerszej ofensywy bombowej Si\u0142 Powietrznych Armii USA przeciwko instalacjom produkcji paliw na terenie kraj\u00F3w okupowanych przez Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"72425555":["Wydawa\u0142o si\u0119, \u017Ce Ameryce P\u00F3\u0142nocnej nie zagra\u017Ca\u0142y okrucie\u0144stwa II wojny \u015Bwiatowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci by\u0142o jednak inaczej. Mro\u017C\u0105ce krew w \u017Cy\u0142ach odkrycie we wschodniej Kanadzie opowiada o zdolno\u015Bciach \u017Ceglugowych nazist\u00F3w, kt\u00F3rzy pr\u00F3bowali opanowa\u0107 Atlantyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361985.jpg","",[]],"72425556":["Bil Lepp postara si\u0119 dowiedzie\u0107, co zaogni\u0142o konflikt pomi\u0119dzy Hatfieldami a klanem McCoy\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Hamilton rzeczywi\u015Bcie chybi\u0142, strzelaj\u0105c do Burra, a tak\u017Ce, co tak naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w O.K. Corral.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385489.jpg","",[]],"72425557":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72425558":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72425559":["W dzisiejszym odcinku Adam i Jamie po raz kolejny bior\u0105 na tapet ulubione panaceum mechanik\u00F3w amator\u00F3w - ta\u015Bm\u0119 klej\u0105c\u0105. Tym razem podejmuj\u0105 si\u0119 ambitnego i ogromnych rozmiar\u00F3w zadania - chc\u0105 zbudowa\u0107 \u015Bredniowieczn\u0105 bro\u0144 artyleryjsk\u0105. Przekonamy si\u0119, czy sklejony trebusz zdo\u0142a miota\u0107 ogromne pociski na zab\u00F3jcze dystanse. Nast\u0119pnie gospodarze programu sprawdz\u0105, czy ta\u015Bma klej\u0105ca rzeczywi\u015Bcie mo\u017Ce zast\u0105pi\u0107 pasy bezpiecze\u0144stwa w samochodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189991.jpg","",[]],"72425560":["Karolina zosta\u0142a przyj\u0119ta do szpitala warunkowo, bo znowu przyty\u0142a. Coraz bardziej dokucza jej b\u00F3l kr\u0119gos\u0142upa. Prof. Pa\u015Bnik kwalifikuje j\u0105 do operacji. Z kolei 40-letni Artur jest bohaterem pierwszej edycji \"Sali operacyjnej\", kiedy to jego waga wynosi\u0142a 150 kg. Po zabiegu schud\u0142 55 kg i nadal trzyma form\u0119. Artur stara si\u0119 wykorzysta\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 i do\u015Bwiadczenie, by pomaga\u0107 innym. Przyjecha\u0142 do szpitala na konsultacj\u0119 z dietetykiem, bo pomimo stara\u0144 przesta\u0142 chudn\u0105\u0107. Dodatkowym problemem jest wisz\u0105ca sk\u00F3ra - pami\u0105tka po utraconych kilogramach. Tymczasem Ela zdecydowa\u0142a si\u0119 wreszcie i\u015B\u0107 na zakupy po nowe ubrania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"72425561":["Karolina spotyka si\u0119 z dawnym znajomym Bj\u00F6rnem Svensonem. M\u0119\u017Cczyzna jest oty\u0142y, a na domiar z\u0142ego boryka si\u0119 z cukrzyc\u0105. Jest stylist\u0105 i ma na swoim koncie wsp\u00F3\u0142prac\u0119 ze znanymi gwiazdami. Wszyscy bohaterowie spotykaj\u0105 si\u0119 w poczekalni u profesora Pa\u015Bnika i dietetyka. Ka\u017Cdy z nich przechodzi inny etap walki z oty\u0142o\u015Bci\u0105. Bj\u00F6rn jest tu po raz pierwszy i denerwuje si\u0119, czy lekarz zakwalifikuje go do operacji. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C, jak El\u017Cbieta i Emil ucz\u0105 si\u0119 trudnej sztuki masa\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"72425562":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72425563":["Wyprawa na kelta
Adam zabierze wszystkich mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w na fantastyczn\u0105 wypraw\u0119 wzd\u0142u\u017C Iny, w kt\u00F3rej poszukamy wiosennych kelt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72425564":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425565":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425566":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72425567":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72425568":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425569":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72425570":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"72425571":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"72425572":["Pionierzy
Maestro dzieli si\u0119 z dzie\u0107mi wiedz\u0105 na temat historii kontynent\u00F3w ameryka\u0144skich. Opowiada o pionierach - ludziach, kt\u00F3rzy jako pierwsi zasiedlili Nowy \u015Awiat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425573":["Sim\u00F3n Bol\u00EDvar
Maestro przedstawia histori\u0119 walki Simona Bolivara o wyzwolenie mieszka\u0144c\u00F3w Ameryki Po\u0142udniowej spod w\u0142adzy Hiszpan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425574":["Gor\u0105czka z\u0142ota
W tym odcinku - historia poszukiwa\u0144 z\u0142otego kruszcu na kontynencie ameryka\u0144skim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425575":["Koniec historii Indian","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"72425576":["Ekspresowe danie
W dzisiejszym odcinku odwiedzamy kalifornijskie zak\u0142ady po\u0142udniowokorea\u0144skiej firmy, kt\u00F3ra jest jednym z najwi\u0119kszych producent\u00F3w tradycyjnej azjatyckiej zupy ramen. Tylko w jednej ameryka\u0144skiej fabryce marki wytwarzanych jest ponad 200 milion\u00F3w porcji tego dania rocznie. Zobaczymy te\u017C czekoladowy wodospad - jeden z etap\u00F3w produkcji baton\u00F3w orzechowych Look! Zajrzymy r\u00F3wnie\u017C do piekarni, w kt\u00F3rej wypiekana jest pyszna koszerna cha\u0142ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326580.jpg","",[]],"72425577":["Zielona fasolka
Tym razem przygl\u0105damy si\u0119 pracy fabryki w Markesan w Wisconsin. \u015Awie\u017Ce fasolki trafiaj\u0105 tu do puszek tego samego dnia, w kt\u00F3rym zosta\u0142y zebrane. Pakowanie odbywa si\u0119 w zawrotnym tempie 45 ton na godzin\u0119. Odwiedzamy r\u00F3wnie\u017C zak\u0142ad w Iowa, w kt\u00F3rym przy u\u017Cyciu nowoczesnych maszyn produkowany jest makaron farfalle. Wybierzemy si\u0119 tak\u017Ce do stolicy Kalifornii, Sacramento, gdzie ka\u017Cdego dnia wytwarzanych jest ponad 200 tysi\u0119cy litr\u00F3w mro\u017Conej herbaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326580.jpg","",[]],"72425578":["Lodowy deser
W tym odcinku odkryjemy tajniki produkcji pysznego malinowego smoothie. Odwiedzamy r\u00F3wnie\u017C gigantyczne zak\u0142ady w Wisconsin, w kt\u00F3rych przygotowywanych jest 400 tysi\u0119cy mro\u017Conych bu\u0142eczek cynamonowych. Zosta\u0142y one wynalezione w p\u00F3\u017Anych latach 50. XX wieku przez szalonego naukowca. W dzisiejszym programie poznamy te\u017C pracownik\u00F3w fabryki lod\u00F3w w Vermoncie. Jako bonus ka\u017Cdego dnia mog\u0105 oni zabra\u0107 do domu p\u00F3\u0142tora litra mro\u017Conego przysmaku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326580.jpg","",[]],"72425579":["Punam i Anuj wierzyli, \u017Ce zakup wybudowanego w 1930 roku domu w Surrey jest dobrym pomys\u0142em. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce pope\u0142nili wielki b\u0142\u0105d. Dwoje architekt\u00F3w zaproponuje im rozwi\u0105zanie ich remontowych problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"72425580":["Kenia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425581":["Wyspy Owcze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425582":["Hamburg","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425583":["Sardynia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425584":["Szanghaj","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425585":["Teneryfa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72425586":["Pogotowie ratunkowe. Dziewczyna z prowincji
26-letnia Oliwia podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C, z zawodu lekarz, j\u0105 zdradza. M\u0119\u017Cczyzna, zatrudniony w stacji pogotowia ratunkowego, coraz cz\u0119\u015Bciej bierze nocne dy\u017Cury, przesadnie dba o wygl\u0105d, a po powrocie do domu unika seksu. Detektywi, do kt\u00F3rych zg\u0142asza si\u0119 kobieta, przyjmuj\u0105 jej zlecenie i rozpoczynaj\u0105 obserwacje. Odkrywaj\u0105, \u017Ce podejrzewany o zdrad\u0119 ma\u0142\u017Conek spotyka si\u0119 nocami z pewn\u0105 pacjentk\u0105. Powody tych spotka\u0144 s\u0105 zupe\u0142nie inne od tych, kt\u00F3rych si\u0119 spodziewali. Bohaterem drugiej historii jest m\u0142ody brygadzista budowlany, Maciej. Od pewnego czasu jego \u017Cona dostaje bardzo du\u017Co sms-\u00F3w. Wiadomo\u015Bci przychodz\u0105 w nocy. M\u0105\u017C, podejrzewaj\u0105c ma\u0142\u017Conk\u0119 o romans, zatrudnia \u015Bledczych. Ci faktycznie stwierdzaj\u0105, \u017Ce kobieta ukrywa przed nim pewna tajemnic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425587":["Psychologia
25-letni S\u0142awomir znajduje w rzeczach \u017Cony paczk\u0119 prezerwatyw. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce od d\u0142u\u017Cszego czasu nie stosuj\u0105 tego \u015Brodka antykoncepcyjnego. Zaniepokojony znaleziskiem, zg\u0142asza si\u0119 do detektywa Piertowa. Damian instaluje w mieszkaniu ma\u0142\u017Conk\u00F3w kamery. Uzyskane nagrania, u\u015Bwiadamiaj\u0105 zainteresowanym, \u017Ce poza niekonwencjonalnymi medycyn\u0105 i seksem \u017Cona S\u0142awomira lubi r\u00F3wnie\u017C inne czynno\u015Bci, wykraczaj\u0105ce poza ramy og\u00F3lnie przyj\u0119tych norm.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425588":["Okrucie\u0144stwo. Prawdziwe uczucie
Maja jest \u017Con\u0105 Micha\u0142a. To ona od samego pocz\u0105tku rozdaje karty w tym zwi\u0105zku. Tu\u017C przed \u015Bwi\u0119tami Micha\u0142 odkrywa w jej rzeczach drogi zegarek. Ma nadziej\u0119, \u017Ce to prezent dla niego. Poniewa\u017C ogarniaj\u0105 go w\u0105tpliwo\u015Bci, zg\u0142asza si\u0119 do detektywa Pietrowa. Ten ustala, \u017Ce kobieta pozostaje w do\u015B\u0107 specyficznym zwi\u0105zku z innym. Drugi z bohater\u00F3w odcinka, to 24-letni Aleksander, kt\u00F3ry od dw\u00F3ch miesi\u0119cy jest ma\u0142\u017Conkiem Agaty. Para wzi\u0119\u0142a szybki \u015Blub z powodu nieplanowanej ci\u0105\u017Cy dziewczyny. By\u0107 mo\u017Ce w\u0142a\u015Bnie z to zawa\u017Cy\u0142o na nag\u0142ym pogorszeniu ich relacji na kr\u00F3tko po ceremonii. M\u0142oda \u017Cona zacz\u0119\u0142a odsuwa\u0107 si\u0119 od Aleksandra. Widziano j\u0105 r\u00F3wnie\u017C z innym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Podczas \u015Bledztwa Pietrow ustala, \u017Ce Agata bardzo zaprzyja\u017Ani\u0142a si\u0119 z Natasz\u0105, kt\u00F3rej kiedy\u015B nienawidzi\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425589":["Podw\u00F3jne oszustwo. Taks\u00F3wkarze
Maciej od pi\u0119ciu lat pozostaje w zwi\u0105zku z Sylwi\u0105. Para zamierza si\u0119 pobra\u0107. Oboje odk\u0142adaj\u0105 pieni\u0105dze na \u015Blub. Maciek pracuje jako taks\u00F3wkarz i cz\u0119sto przebywa poza domem. W tym czasie koledzy kilkakrotnie informuj\u0105 go, \u017Ce widzieli jego dziewczyn\u0119 z obcym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Ostrze\u017Cony przez nich kierowca zauwa\u017Ca, \u017Ce narzeczona lepiej si\u0119 ubiera, a na stroje wydaje ich wsp\u00F3lne oszcz\u0119dno\u015Bci. Postanawia zatrudni\u0107 detektywa. Pietrow przeprowadza prowokacj\u0119. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka Marek, ch\u0142opak Aldony, prosi Damiana, aby spr\u00F3bowa\u0142 wyja\u015Bni\u0107, dlaczego jego ukochana zacz\u0119\u0142a go unika\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce narzeczon\u0105 Marka n\u0119kaj\u0105 demony przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72425590":["Zata\u0144cz ze mn\u0105
Na skutek wstrz\u0105su anafilaktycznego umiera uczennica szko\u0142y tanga, Kuzdrowska. W jej torebce znalezione zostaj\u0105 dokumenty, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce pracowa\u0142a jako ekspert w Zak\u0142adzie Medycyny S\u0105dowej. Kobieta uchodzi\u0142a za odludka, \u017Cy\u0142a tylko prac\u0105. Jej koledzy s\u0105 zdziwieni, \u017Ce ucz\u0119szcza\u0142a na kurs ta\u0144ca. Zmar\u0142a w wyniku kontaktu z prokain\u0105, kt\u00F3ra znajdowa\u0142a si\u0119 w r\u00F3\u017Cy, z kt\u00F3r\u0105 zata\u0144czy\u0142a. Podejrzenie pada na rywalk\u0119 ofiary - by\u0142\u0105 kr\u00F3low\u0105 tanga. Kuzdrowska wpad\u0142a tak\u017Ce w oku nauczycielowi, co mog\u0142o si\u0119 nie spodoba\u0107 jego \u017Conie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce r\u00F3\u017C\u0119 przyni\u00F3s\u0142 adorator Kuzdrowskiej - Wilski. M\u0119\u017Cczyzna zawar\u0142 t\u0119 znajomo\u015B\u0107, chc\u0105c wyci\u0105gn\u0105\u0107 z wi\u0119zienia swojego syna. Kuzdrowska robi\u0142a bowiem ekspertyz\u0119 w sprawie ch\u0142opaka. Z czasem jednak m\u0119\u017Cczyzna naprawd\u0119 zakocha\u0142 si\u0119 w kobiecie, a jego syn okaza\u0142 si\u0119 niewinny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72425591":["Kierowca bez g\u0142owy
Policja otrzymuje zawiadomienie o tym, \u017Ce w podwroc\u0142awskiej miejscowo\u015Bci na osiedlu dom\u00F3w jednorodzinnych stoi zaparkowany samoch\u00F3d. Na dodatek w poje\u017Adzie znajduje si\u0119 cz\u0142owiek bez g\u0142owy. Grupa operacyjna od razu jedzie we wskazane miejsce. Szybko odnajduje pojazd, ale nie ma w nim domniemanej osoby. Wychodzi na jaw, \u017Ce auto to ma fa\u0142szyw\u0105 rejestracj\u0119, a numery silnika i nadwozia zosta\u0142y spi\u0142owane. Do sprawy w\u0142\u0105cza si\u0119 CW\u015A. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 ustali\u0107, kim jest w\u0142a\u015Bciciel podejrzanego samochodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72425592":["Warsztaty literackie
W redakcji zjawiaj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze policji. Okazuje si\u0119, \u017Ce 19-latek przetrzymuje w sklepie kasjerk\u0119, gro\u017C\u0105c jej \u015Bmierci\u0105. Napastnik chce rozmawia\u0107 tylko z Markiem, kt\u00F3rego zna z warsztat\u00F3w literackich. Dziennikarz jedzie na miejsce zdarzenia, aby prowadzi\u0107 negocjacje. Niespodziewanie, sam staje si\u0119 zak\u0142adnikiem. W spraw\u0119 anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 wszyscy pracownicy redakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72425593":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72425594":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72425595":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425596":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72425597":["200 kilogram\u00F3w
Grzegorz z Warszawy z problemami zdrowotnymi boryka si\u0119 od dziecka. Za\u017Cywanie lek\u00F3w na padaczk\u0119 spowodowa\u0142o, \u017Ce znacznie przybra\u0142 na wadze. By\u0142 got\u00F3w na operacj\u0119 zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka, ale nie by\u0142 w stanie si\u0119 do niej przygotowa\u0107 i w efekcie jeszcze przyty\u0142. Teraz wa\u017Cy 200 kg. Lekarze postawili spraw\u0119 jasno - je\u015Bli nie schudnie, umrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"72425598":["Rekonstrukcja twarzy
Bohaterk\u0105 trzeciego odcinka jest Alicja. Operacja wyci\u0119cia guza na twarzy spowodowa\u0142a u niej przetok\u0119 oraz doprowadzi\u0142a do zapadni\u0119cia jednego oka. Aby j\u0105 ukry\u0107, Alicja chodzi z plastrem na twarzy. Specjalistka chirurgii szcz\u0119kowo-twarzowej postanowi\u0142a zrobi\u0107 wszystko, by poprawi\u0107 jako\u015B\u0107 \u017Cycia pacjentki. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami przygotowa\u0144 Alicji i lekarki do trudnej i d\u0142ugiej operacji usuni\u0119cia przetoki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"72425599":["Eksperyment poka\u017Ce, kt\u00F3ra kabina w toalecie publicznej cieszy si\u0119 najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 lub odznacza czysto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72425600":["Prowadz\u0105cy Kuba Marcinowicz przeprowadza eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce, czy mo\u017Cna upi\u0107 si\u0119, nie pij\u0105c alkoholu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72426129":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426130":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426131":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426132":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426133":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426134":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426135":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426136":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426137":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426138":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426139":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426140":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426141":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426142":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72426143":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72426144":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426145":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426146":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426147":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426148":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72426149":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"72426150":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426151":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426152":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426153":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426154":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72426155":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72426156":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72426157":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426158":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426159":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426160":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426161":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72426162":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72426163":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72426164":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426165":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426166":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426167":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426168":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72426169":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72426170":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72426171":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"72426172":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72426173":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72426174":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72426175":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72426176":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72426177":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72426178":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}