{"63829049":["Kochankowie
Sprz\u0105taczka Daria znajduje swojego pracodawc\u0119 wycie\u0144czonego i przykutego do kaloryfera. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest by\u0142a dziewczyna ofiary, w\u0142a\u015Bcicielka portalu randkowego. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy m\u0119\u017Cczyzna dostaje wiadomo\u015B\u0107 z pogr\u00F3\u017Ckami. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 10-letniego Ignasia, prymusa klasowego, kt\u00F3ry uciek\u0142 z domu. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce zagini\u0119cie ch\u0142opca zwi\u0105zane jest z rodzinnymi sekretami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63829050":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63829051":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","",["JM"]],"63829052":["Andrzej znajduje pozosta\u0142o\u015Bci po zwierzynie, kt\u00F3ra zosta\u0142a zaatakowana przez wilki. Spaceruje po \u0142\u0105kach, poszukuj\u0105c ro\u015Blin jadalnych, przydatnych do przyrz\u0105dzania posi\u0142k\u00F3w. Opowiada tak\u017Ce o w\u0142asnych do\u015Bwiadczeniach zwi\u0105zanych z za\u017Cywaniem grzybk\u00F3w halucynogennych. Wojtek przygotowuje si\u0119 do ocieplenia swojej przyczepy. Ma r\u00F3wnie\u017C zamiar doprowadzi\u0107 do niej pr\u0105d i sp\u0119dzi\u0107 w niej ca\u0142\u0105 zim\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63829053":["Sifu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63829054":["7 cyberpunkowych gier, w kt\u00F3re warto zagra\u0107 przed Cyberpunkiem 2077","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63829055":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63829056":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63829057":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63829058":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176838.jpg","",[]],"63829059":["Assassin's Creed Valhalla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63829060":["Car Mechanic Simulator","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63829061":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"63829062":["Guardians of the Galaxy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63829063":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63829064":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63829065":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63828887":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63828888":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63828889":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63828890":["Re\u017C.: Cody Cameron.
Kolejne spotkanie z Bogusiem i jego weso\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A postanawia wyruszy\u0107 na prawdziw\u0105 m\u0119sk\u0105 wypraw\u0119 wraz ze swoimi kolegami. Jednak \u017Caden z nich nie mo\u017Ce mu towarzyszy\u0107. Rozczarowany mi\u015B nie chce rezygnowa\u0107 ze swoich plan\u00F3w i wyrusza na samotn\u0105 wycieczk\u0119 w nieznane. Niebawem spotyka na swoje drodzy cyrk i poznaje pracuj\u0105ce tam zwierz\u0119tami. Jego uwag\u0119 zwraca przede wszystkim grizzly, kt\u00F3ry wygl\u0105da jak lustrzane odbicie Bogusia. Nied\u017Awiedzie postanawiaj\u0105 prze\u017Cy\u0107 przygod\u0119 swojego \u017Cycia i zamieni\u0107 si\u0119 miejscami. Po przedstawieniu cyrkowcy wyruszaj\u0105 do rodzinnej Rosji, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u. Bogu\u015B zostaje uwi\u0119ziony w nieznanym sobie \u015Bwiecie. Elliot, wiewi\u00F3r McSquizzy i Pan Kabanos ruszaj\u0105 z odsiecz\u0105. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu Bogusiowi u\u017Cyczy\u0142 Jaros\u0142aw Boberek. W roli Elliota widzowie us\u0142ysz\u0105 Dariusza Toczka. Alistair przem\u00F3wi\u0142 g\u0142osem Waldemara Barwi\u0144skiego, Mcsquizzy Grzegorza Pawlaka, a pan Weenie Zbigniewa Suszy\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177312.jpg","",["N"]],"63828891":["Re\u017C.: Chris Miller, Raman Hui.
Shrek i Fiona wiod\u0105 spokojne i szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie na swoim bagnisku. Tymczasem kr\u00F3l Zasiedmiog\u00F3rogrodu, Harold, powa\u017Cnie zapada na zdrowiu. Przeczuwaj\u0105c rych\u0142\u0105 \u015Bmier\u0107, na swego nast\u0119pc\u0119 wyznacza zi\u0119cia. Skromny i nieobyty w dworskiej etykiecie ogr nie zamierza przyjmowa\u0107 odpowiedzialnej funkcji w\u0142adcy. Postanawia jednak znale\u017A\u0107 idealnego dziedzica tronu. Wybornym kandydatem wydaje si\u0119 zbuntowany kuzyn Fiony, ksi\u0105\u017C\u0119 Artie. Shrek z pomoc\u0105 wiernych towarzyszy, os\u0142a i Kota w Butach, wyrusza do odleg\u0142ego Worcestershire, by sprowadzi\u0107 m\u0142odzie\u0144ca. Tu\u017C przed wypraw\u0105 Fiona oznajmia m\u0119\u017Cowi, \u017Ce zostan\u0105 rodzicami. Ogra zaczynaj\u0105 gn\u0119bi\u0107 obawy zwi\u0105zane z czekaj\u0105cymi go po powrocie obowi\u0105zkami ojca. Nie wie jeszcze, \u017Ce jego nieobecno\u015B\u0107 zamierza wykorzysta\u0107 zdegradowany Ksi\u0105\u017C\u0119 z Bajki, kt\u00F3ry ze swoj\u0105 band\u0105 planuje zamach stanu. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 brawurowej serii o przygodach zielonego stwora, nakr\u0119cona na podstawie ksi\u0105\u017Cki Williama Steiga. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Zbigniew Zamachowski (Shrek), Jerzy Stuhr (osio\u0142), Agnieszka Kunikowska (Fiona) oraz Wojciech Malajkat (Kot w Butach).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1913663.jpg","",["N"]],"63828892":["Re\u017C.: Sylwester Ch\u0119ci\u0144ski.
Kazimierz Pawlak (Wac\u0142aw Kowalski) i W\u0142adys\u0142aw Kargul (W\u0142adys\u0142aw Ha\u0144cza) otrzymuj\u0105 od Johna zaproszenie do z\u0142o\u017Cenia wizyty w Chicago. Wraz z dziadkami jedzie ich wnuczka Ania (Anna Dymna). W Chicago dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce John zmar\u0142 i wkr\u00F3tce odb\u0119dzie si\u0119 ceremonia pogrzebowa. Pogr\u0105\u017Ceni w smutku udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z adwokatem. Okazuje si\u0119, \u017Ce w testamencie John zapisa\u0142 sw\u00F3j maj\u0105tek rodzinie w Polsce oraz swojej nie\u015Blubnej c\u00F3rce, kt\u00F3r\u0105 z woli zmar\u0142ego polska rodzina ma odszuka\u0107. Shirley (Duchyll Martin Smith) zjawia si\u0119 na pogrzebie ojca, a Kargul i Pawlak nie mog\u0105 si\u0119 pogodzi\u0107 z faktem, \u017Ce krewna Kazimierza jest ciemnosk\u00F3ra. Tylko Ania natychmiast zaprzyja\u017Ania si\u0119 z now\u0105 cioci\u0105. W czasie uroczysto\u015Bci otwarcia Domu Polonii Kazimierz wyg\u0142asza wzruszaj\u0105c\u0105 mow\u0119 przywo\u0142uj\u0105c\u0105 pami\u0119\u0107 fundatora tej plac\u00F3wki - swojego zmar\u0142ego brata Johna. Po za\u0142atwieniu wszystkich spraw dziadkowie z Ani\u0105 wracaj\u0105 do kraju... Film jest ostatni\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 trylogii opisuj\u0105cej dzieje Kargul\u00F3w i Pawlak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856606.jpg","",["N"]],"63828893":["Re\u017C.: Marc Webb.
Nastoletni samotnik Peter Parker jest wychowywany przez stryja Bena i jego \u017Con\u0119 May. Skrycie podkochuje si\u0119 w swojej kole\u017Cance, \u015Blicznej Gwen. Cho\u0107 daleko mu do najbardziej przebojowych ch\u0142opak\u00F3w w szkole, ma odwag\u0119 chadza\u0107 w\u0142asnymi drogami. Za wszelk\u0105 cen\u0119 usi\u0142uje si\u0119 dowiedzie\u0107, co przydarzy\u0142o si\u0119 jego rodzicom. Teczka, kt\u00F3r\u0105 zostawi\u0142 mu ojciec Richard, doprowadza go do doktora Curta Connorsa - dawnego wsp\u00F3\u0142pracownika. On jednak nie chce wyjawi\u0107 Peterowi tajemnicy dotycz\u0105cej jego rodziny. Jak si\u0119 niebawem oka\u017Ce, skrywa on te\u017C swoje w\u0142asne mroczne sekrety. W\u0119sz\u0105cy w laboratorium naukowca nastolatek zostaje uk\u0105szony przez paj\u0105ka o zmodyfikowanym DNA. Zyskuje nadprzyrodzone moce, kt\u00F3re stopniowo odkrywa. Staje si\u0119 szybszy, zwinniejszy, mo\u017Ce spacerowa\u0107 po \u015Bcianach i sufitach na przek\u00F3r prawom fizyki. Metamorfoza obejmuje r\u00F3wnie\u017C mechanizm produkcji i wystrzeliwania paj\u0119czych sieci. Tak oto mierz\u0105cy si\u0119 z problemami dorastania Peter przemienia si\u0119 w Spider-Mana. W\u00F3wczas Connors ods\u0142ania przed nim swoje drugie oblicze. Jako Jaszczur staje si\u0119 wrogiem Cz\u0142owieka Paj\u0105ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835776.jpg","",["N"]],"63828894":["Ekipa programu odwiedza wielkopolski Trzek. Mieszka tam pani Teresa i dw\u00F3jka jej dzieci. Kobieta kilka lat temu rozsta\u0142a si\u0119 z uzale\u017Cnionym od alkoholu partnerem. Pani Teresa mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie swoich pracodawc\u00F3w, kt\u00F3rzy pozwalaj\u0105 jej zagl\u0105da\u0107 w ci\u0105gu dnia do dzieci. Mimo to kobiety nie sta\u0107 na remont domu. Uda\u0142o jej si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak dom nasi\u0105kni\u0119ty jest wod\u0105, kt\u00F3ra sp\u0142ywa\u0142a na niego latami. Trzeba tak\u017Ce zainstalowa\u0107 porz\u0105dne ogrzewanie i sko\u0144czy\u0107 \u0142azienk\u0119. Ekipa programu zabiera si\u0119 do pracy z ogromnym zapa\u0142em, zara\u017Cona pozytywn\u0105 energi\u0105 rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153847.jpg","",[]],"63828895":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63828896":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63828897":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63828898":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
W programie zostan\u0105 pokazane historie ludzi prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105, kt\u00F3rzy od lat walcz\u0105 z niekompetentnymi urz\u0119dnikami i ich bezpodstawnymi decyzjami. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 jaskrawy przyk\u0142ad urz\u0119dniczej samowoli, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do bankructwa przedsi\u0119biorstwa i zwolnienia wielu pracownik\u00F3w. Dziennikarze \"Pa\u0144stwa w pa\u0144stwie\" \u015Bcigaj\u0105 takie przypadki, zarazem pi\u0119tnuj\u0105c karygodne zachowania urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105c si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych.","","",[]],"63828899":["Impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. W tym roku na skierniewickiej scenie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy estrady, kt\u00F3re zaprezentuj\u0105 si\u0119 w rodzinnych duetach. Justyna Steczkowska za\u015Bpiewa wraz z synem Leonem, Micha\u0142 Wi\u015Bniewski z dwiema swoimi c\u00F3rkami, Artur Gadowski wyst\u0105pi z c\u00F3rk\u0105, a Robert Gawli\u0144ski - z trzeba synami. Go\u015B\u0107mi specjalnymi b\u0119d\u0105 Grzegorz i Patrycja Markowscy. Kilkoro artyst\u00F3w zaprosi do wsp\u00F3lnego \u015Bpiewania rodzic\u00F3w. Tak np. Sara James wyst\u0105pi z ojcem. Koncert poprowadz\u0105: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Krzysztof Ibisz i Robert Janowski.","","",[]],"63828900":["Impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. W tym roku na skierniewickiej scenie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy polskiej sceny muzycznej, kt\u00F3re zaprezentuj\u0105 si\u0119 w rodzinnych duetach. Justyna Steczkowska za\u015Bpiewa wraz z synem Leonem, Micha\u0142 Wi\u015Bniewski z dwiema swoimi c\u00F3rkami, Artur Gadowski wyst\u0105pi z c\u00F3rk\u0105, a Robert Gawli\u0144ski - z trzeba synami. Go\u015B\u0107mi specjalnymi b\u0119d\u0105 Grzegorz i Patrycja Markowscy. Kilkoro artyst\u00F3w zaprosi do wsp\u00F3lnego \u015Bpiewania rodzic\u00F3w. Tak np. Sara James wyst\u0105pi z ojcem. Koncert poprowadz\u0105: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Krzysztof Ibisz i Robert Janowski.","","",[]],"63828901":["Re\u017C.: Max Adams.
Bezwzgl\u0119dny boss mafii Eddie organizuje skok, kt\u00F3ry ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem. Orientuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 zdradzony. Poniewa\u017C mafia nie wybacza przejaw\u00F3w nielojalno\u015Bci, rusza w po\u015Bcig za uwodzicielsk\u0105 z\u0142odziejk\u0105 Karen, kt\u00F3ra pr\u00F3bowa\u0142a go przechytrzy\u0107. Aby unikn\u0105\u0107 \u015Bmierci, kobieta proponuje uprowadzenie dla \u017C\u0105dnego zemsty gangstera opancerzonego samochodu z \u0142adunkiem wartych trzydzie\u015Bci milion\u00F3w dolar\u00F3w klejnot\u00F3w. Do brawurowego przedsi\u0119wzi\u0119cia potrzebuje pomocy. Postanawia zmusi\u0107 swojego by\u0142ego ch\u0142opaka Jacka do wzi\u0119cia udzia\u0142u w skoku. M\u0119\u017Cczyzna zas\u0142u\u017Cy\u0142 sobie na opini\u0119 mistrza z\u0142odziejskiego fachu. Ma nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 przyw\u0142aszczy\u0107 zrabowane kosztowno\u015Bci za plecami wyrachowanej wsp\u00F3lniczki. Mo\u017Ce liczy\u0107 mi\u0119dzy innymi na pomoc Logan, kt\u00F3ra nigdy nie chybia, gdy celuje z broni palnej. Kolejne niepowodzenie Karen sprawia, \u017Ce wraz z Jackiem musi ona walczy\u0107 o swoje \u017Cycie. Ich sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce nie maj\u0105 poj\u0119cia, komu mog\u0105 zaufa\u0107 w p\u00F3\u0142\u015Bwiatku oszust\u00F3w i z\u0142odziei. W rozgrywce o wielkie pieni\u0105dze dochodzi do licznych strzelanin, pojedynk\u00F3w i brawurowych po\u015Bcig\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177740.jpg","",[]],"63828902":["Re\u017C.: David Zucker.
Gwiazdor koszyk\u00F3wki, Shaquille O'Neal po przebudzeniu z koszmarnego snu odkrywa, \u017Ce jest przykuty \u0142a\u0144cuchem do \u015Bciany zrujnowanego, publicznego szaletu. Opr\u00F3cz pot\u0119\u017Cnego Shaqa w pomieszczeniu znajduje si\u0119 tak\u017Ce inna s\u0142awa, telewizyjny psycholog, dr Philip McGraw. Wkr\u00F3tce na ekranie monitora ukrytego w \u015Bcianie pojawia si\u0119 zamaskowana posta\u0107, kt\u00F3ra powiadamia m\u0119\u017Cczyzn, \u017Ce za chwil\u0119 toaleta wype\u0142ni si\u0119 truj\u0105cym gazem. By uwolni\u0107 si\u0119 z wi\u0119z\u00F3w mog\u0105 skorzysta\u0107 z pi\u0142 wisz\u0105cych nieopodal. Wi\u0119\u017Aniowie maj\u0105 do wyboru - otrucie albo okaleczenie. Tymczasem Cindy Campbell (Anna Faris) postanawia zacz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie. Dziewczyna zostaje opiekunk\u0105 samotnej staruszki mieszkaj\u0105cej w rozpadaj\u0105cym si\u0119 domostwie. Po przybyciu na miejsce prze\u015Bladuj\u0105 j\u0105 dziwne wizje i ponura zjawa ma\u0142ego ch\u0142opca. Pr\u00F3buj\u0105c rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 starego domu Cindy poznaje sympatycznego s\u0105siada, Toma Ryana (Craig Bierko). Niebawem Ziemi\u0119 nawiedzaj\u0105 Obcy i bezlito\u015Bnie morduj\u0105 ludzi Promieniami \u015Amierci. Cindy wraz z najlepsz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, nimfomank\u0105 Brend\u0105 (Regina Hall), wyrusza do opuszczonej wioski, by tam znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na uratowanie \u015Bwiata przed zag\u0142ad\u0105. Pastisz najpopularniejszych horror\u00F3w i thriller\u00F3w ostatnich lat. Poza nawi\u0105zaniami do brutalnej serii \"Pi\u0142a\", tw\u00F3rcy z przymru\u017Ceniem oka wzorowali si\u0119 na takich hitach, jak: \"Osada\" M. Nighta Shyamalana czy japo\u0144skie filmy grozy: \"Kl\u0105twa\" i \"Kr\u0105g\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177737.jpg","",[]],"63828903":["Re\u017C.: Jake Kasdan.
Po dziesi\u0119ciu latach ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Annie i Jay Hargrove'owie, rodzice dw\u00F3jki dzieci, postanawiaj\u0105 przywr\u00F3ci\u0107 nami\u0119tno\u015B\u0107 w swoim zwi\u0105zku. Aby zn\u00F3w poczu\u0107 emocje w sypialni, decyduj\u0105 si\u0119 wypr\u00F3bowa\u0107 wszystkie pozycje z poradnika \"Rado\u015B\u0107 z seksu\" i zarejestrowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144skie igraszki. Po wszystkim Annie prosi m\u0119\u017Ca, by usun\u0105\u0142 nagranie, ale na skutek pechowego zbiegu okoliczno\u015Bci film zawieraj\u0105cy pikantne sceny trafia na wszystkie tablety, kt\u00F3re podarowali kiedy\u015B bliskim - rodzinie, znajomym, szefowi, a nawet listonoszowi. Po nieudanej pr\u00F3bie usuni\u0119cia pliku z chmury nieobyci z technicznymi nowinkami Annie i Jay postanawiaj\u0105 odzyska\u0107 urz\u0105dzenia, inaczej ich reputacja legnie w gruzach. Rozpoczyna si\u0119 dramatyczny wy\u015Bcig z czasem. Zdesperowani ma\u0142\u017Conkowie zamierzaj\u0105 przechwyci\u0107 wszystkie kopie kompromituj\u0105cego nagrania i je zniszczy\u0107, zanim dojdzie do skandalu. Niestety, pomimo desperackich stara\u0144 syn znajomych zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 par\u0119, \u017Ce udost\u0119pni seksta\u015Bm\u0119 w serwisie YouPorn, je\u015Bli nie otrzyma 25 tys. dolar\u00F3w. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to nie koniec k\u0142opot\u00F3w pechowych filmowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912967.jpg","",["N"]],"63828904":["Ciemna randka
Ferdek postanawia znale\u017A\u0107 dla Waldka dziewczyn\u0119. Zg\u0142asza syna do udzia\u0142u w telewizyjnym show - Ciemna randka. Niestety Waldek nie przechodzi eliminacji, Ferdek organizuje wi\u0119c tak\u0105 sam\u0105 zabaw\u0119 u siebie w domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4171",["N"]],"63829294":["Relacja z I Integracyjnego Turnieju w Pi\u0142ce Siatkowej Granej na Siedz\u0105co, kt\u00F3ry odby\u0142 si\u0119 w Kazimierzu. Do walki stan\u0119\u0142o osiem dru\u017Cyn. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 Joanny i Dariusza Pop\u0142awskich. Joanna jest osob\u0105 niedowidz\u0105ca, natomiast Dariusz straci\u0142 wzrok ca\u0142kowicie. Mimo swoich problem\u00F3w ze wzrokiem trenuj\u0105 taniec towarzyski i z sukcesami bior\u0105 udzia\u0142 w turniejach. S\u0105 nie tylko partnerami na parkiecie, ale tak\u017Ce w \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1947b723611c095d1e00f7122f29de1d",["N"]],"63829295":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy. Program prowadzi Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","",["AD"]],"63829296":["Pieski ratuj\u0105 lataj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142\/ Pieski ratuj\u0105 satelit\u0119
Pieski maj\u0105 za zadanie uratowa\u0107 Zatok\u0119 Przyg\u00F3d przed szalonymi dronami nale\u017C\u0105cymi do pana Portera. Zwierz\u0119ta ratuj\u0105 tak\u017Ce burmistrza Humdingera, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 ukra\u015B\u0107 diabelski m\u0142yn z Zatoki Przyg\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63829297":["Pieski ratuj\u0105 pingwiny
Skradziono z \u0142odzi kapitana Turbota ryby. Pieski zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce to sprawka pingwin\u00F3w \u0142akomczuszk\u00F3w. Psi Patrol musi je schwyta\u0107 i przetransportowa\u0107 na Biegun Po\u0142udniowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63829298":["Pieski ratuj\u0105 kosmit\u0119
Statek kosmiczny rozbija si\u0119 na farmie Yumi. Psi Patrol pomaga jednemu z zagubionych kosmit\u00F3w w odbudowie ich maszyny, kt\u00F3r\u0105 m\u00F3g\u0142by wr\u00F3ci\u0107 na w\u0142asn\u0105 planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63829299":["Pieski ratuj\u0105 Jake'a
Jake wraz z Chasem wybieraj\u0105 si\u0119 na zwiedzanie g\u0142\u0119bokiej jaskini. Nieoczekiwanie stopa Jake'a zaklinowuje si\u0119 pomi\u0119dzy ska\u0142ami. Na pomoc rusza Psi Patrol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63829300":["Pieski ratuj\u0105 nurk\u00F3w
Kapitan Turbot wraz z kuzynem nurkuj\u0105, chc\u0105c zrobi\u0107 zdj\u0119cia wyj\u0105tkowo rzadkiego okazu robaka. Jednak ich nurkowy dzwon przypadkowo utkn\u0105\u0142 na samym dnie zatoki i nie mog\u0105 si\u0119 teraz wydosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63829301":["Pieski ratuj\u0105 ducha
Tajemniczy duch zak\u0142\u00F3ca nocny spok\u00F3j. Pieski i Chase zastawiaj\u0105 na niego pu\u0142apk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce to nie duch, tylko lunatyk. Pieski zamierzaj\u0105 wystawi\u0107 na rynku \u015Bredniowieczn\u0105 sztuk\u0119. Niestety udaj\u0105ce zamek dekoracje zawalaj\u0105 si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/27bcdc1885ac7d7fd15d3ed5fa1bc16f",["JM"]],"63829302":["Walencja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63829303":["Re\u017C.: Anthony Silverston.
Historia samca afryka\u0144skiej zebry, kt\u00F3ry urodzi\u0142 si\u0119 z pasiast\u0105 po\u0142ow\u0105 cia\u0142a. Odtr\u0105cony przez rodzinne stado Kumba postanawia wyruszy\u0107 na poszukiwanie magicznego \u017Ar\u00F3d\u0142a. Wed\u0142ug legendy w\u0142a\u015Bnie tu pierwsze zebry zyska\u0142y swoje pasy. Podczas pe\u0142nej niebezpiecze\u0144stw w\u0119dr\u00F3wki Kumba spotyka nowych przyjaci\u00F3\u0142, nadopieku\u0144cz\u0105 antylop\u0119 gnu, Mam\u0119 W., i pewnego szalonego strusia Bradleya. Tropem odmie\u0144ca pod\u0105\u017Ca gro\u017Any lampart Fango. Drapie\u017Cnik wierzy, \u017Ce upolowanie Kumby, nietypowego umaszczonego przedstawiciela swojego gatunku, zapewni mu wielk\u0105 moc. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu udzia\u0142 wzi\u0119li m.in. Maciej Musia\u0142 jako Kumba, Jaros\u0142aw Boberek w roli Bradleya i Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska jako Mama W.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848475.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4708b225f1f371bddf4124dd6b0bfc35",["N"]],"63829304":["Re\u017C.: Ernie Barbarash.
Maggie Marks (Merritt Patterson) jest absolwentk\u0105 prawa, kt\u00F3ra stara si\u0119 o prac\u0119 w presti\u017Cowej firmie. Podczas oczekiwania na odpowied\u017A, postanawia z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Sarah (Rhea Bailey) wyjecha\u0107 na wakacje do Europy. W jednym z kraj\u00F3w poznaje rowerzyst\u0119 Adriana (Jack Donnelly). Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak jest nast\u0119pc\u0105 tronu. Rodzina ch\u0142opaka jest przeciwna zwi\u0105zkowi z ameryka\u0144sk\u0105 dziewczyn\u0105. W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0119puj\u0105 Merritt Patterson (Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Z\u0142odziej Pioruna) oraz Rhea Bailey (Tajemnice domu Anubisa).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2140774.jpg","",["N"]],"63829305":["Re\u017C.: Dean Parisot.
Ma\u0142\u017Conkowie Dick (Jim Carrey) i Jane (T\u00E9a Leoni) Harperowie ci\u0119\u017Cko pracowali, by osi\u0105gn\u0105\u0107 status zamo\u017Cnej ameryka\u0144skiej rodziny. Maj\u0105 du\u017Cy dom, dwa luksusowe samochody i gospodyni\u0119 (Gloria Garayua), kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 ich synem Billym (Michael Drozin). Pewnego dnia Dick dowiaduje si\u0119, \u017Ce awansowa\u0142 na wiceprezesa jednej z wiod\u0105cych firm w bran\u017Cy medialnej. Rado\u015B\u0107 nie trwa jednak d\u0142ugo. Nast\u0119pnego dnia firma upada, a jej prezes znika z 400 milionami dolar\u00F3w. Dick nie tylko zostaje bez pracy, ale z powodu stanowiska, kt\u00F3re dopiero co obj\u0105\u0142, odpowiedzialno\u015B\u0107 za bankructwo przedsi\u0119biorstwa spada tak\u017Ce na niego. Bezskutecznie szuka nowego zaj\u0119cia. Zdruzgotane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo mo\u017Ce liczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie na siebie. Wraz ze wszystkimi pieni\u0119dzmi, domem i drogimi autami, z ich \u017Cycia znikaj\u0105 tak\u017Ce przyjaciele. W tej sytuacji Dick i Jane stawiaj\u0105 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119. Postanawiaj\u0105 dokona\u0107 serii napad\u00F3w, dzi\u0119ki kt\u00F3rym zn\u00F3w stan\u0105 na nogi. Pocz\u0105tki nie s\u0105 \u0142atwe, ale z dnia na dzie\u0144 Harperowie coraz lepiej radz\u0105 sobie z przest\u0119pczym fachem... Remake komedii z Jane Fond\u0105 oraz George'em Segalem z 1977 roku. Tym razem ma\u0142\u017Conk\u00F3w, kt\u00F3rzy nagle zostaj\u0105 bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia, zagrali Jim Carrey i Tea Leoni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005406.jpg","",["N"]],"63829306":["Re\u017C.: Sam Raimi.
Peter Parker (Tobey Maguire) jest zwyczajnym m\u0142odym mieszka\u0144cem Nowego Jorku. Nie\u015Bmia\u0142y, troch\u0119 niezdarny, od d\u0142u\u017Cszego czasu kocha si\u0119 skrycie w uroczej Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Podczas zwiedzania laboratorium zostaje uk\u0105szony przez zmutowanego paj\u0105ka. Od tego czasu jego \u017Cycie zmienia si\u0119 - staje si\u0119 silny, sprawny i wytrzyma\u0142y, poprawia mu si\u0119 wzrok. Do tego dochodz\u0105 niezwyk\u0142e zdolno\u015Bci - wspinanie si\u0119 po \u015Bcianach, skakanie z wysoko\u015Bci, tkanie paj\u0119czych sieci. Kiedy jego wuj zostaje zamordowany, Peter postanawia go pom\u015Bci\u0107. Za pomoc\u0105 swoich nadzwyczajnych umiej\u0119tno\u015Bci rozpoczyna walk\u0119 ze z\u0142em. Jego g\u0142\u00F3wnym wrogiem staje si\u0119 niebezpieczny Zielony Goblin (Willem Dafoe). Ekranizacja popularnego komiksu Stana Lee i Steve'a Ditko, kt\u00F3r\u0105 wyr\u00F3\u017Cniono dwiema nominacjami do Oscara - za d\u017Awi\u0119k i efekty specjalne. Obraz Sama Raimiego sta\u0142 si\u0119 hitem kasowym i tylko w Stanach Zjednoczonych zarobi\u0142 ponad 400 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Film przyni\u00F3s\u0142 s\u0142aw\u0119 27-letniemu w\u00F3wczas Tobey'emu Maguire'owi, kt\u00F3ry jako Spider-Man wyst\u0105pi\u0142 r\u00F3wnie\u017C w dw\u00F3ch kontynuacjach tej superprodukcji. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 krytyk\u00F3w przyj\u0119\u0142a film pozytywnie, szczeg\u00F3lnie za jego widowiskowo\u015B\u0107 i kolorystyk\u0119. Propozycja nie tylko dla fan\u00F3w opowie\u015Bci o superbohaterach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108059.jpg","",["N"]],"63829307":["Troll
Jolasia marzy o karierze youtuberki. Kobieta od razu przyst\u0119puje do realizacji swoich plan\u00F3w i zak\u0142ada vlog modowy. Pe\u0142na zapa\u0142u wymy\u015Bla kolejne filmiki i osi\u0105ga sukces. Zyskuje wielu fan\u00F3w, niestety w\u015Br\u00F3d widz\u00F3w pojawia si\u0119 te\u017C jeden z\u0142o\u015Bliwy troll. Jolasia, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 krytyki, popada w g\u0142\u0119bok\u0105 frustracj\u0119. Waldek postanawia odszuka\u0107 hejtera i wymierzy\u0107 mu surow\u0105 kar\u0119 za dr\u0119czenie jego ukochanej \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a5911d4d19560feb3d61ca60a5c07c53",["N"]],"63829308":["W poszukiwaniu straconego czasu
Halina traci cierpliwo\u015B\u0107 z powodu nier\u00F3bstwa Ferdka. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0105\u017C permanentnie marnuje czas. Bior\u0105c pod lup\u0119 wszystkie aktywno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny w ci\u0105gu ca\u0142ego dnia, ze zdziwieniem odkrywa, \u017Ce nie mia\u0142a racji. Ma\u0142\u017Conek dokona\u0142 bowiem wielu po\u017Cytecznych czyn\u00F3w, a nawet kilka razy wykaza\u0142 si\u0119 bohaterstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4dd544cb18a27aaf2c3ce1f8820c056f",["N"]],"63829309":["Re\u017C.: Sam Raimi.
\u017Bycie prywatne studenta Petera Parkera (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy z zagra\u017Caj\u0105cymi mieszka\u0144com Nowego Jorku przest\u0119pcami, nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Traci kolejn\u0105 ju\u017C prac\u0119. Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), w kt\u00F3rej jest zakochany, robi karier\u0119 jako aktorka i planuje wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za s\u0142ynnego astronaut\u0119, Johna Jamesona (Daniel Gillies), syna niech\u0119tnego cz\u0142owiekowi paj\u0105kowi J. Jonaha Jamesona (J.K. Simmons), redaktora naczelnego gazety \"Daily Bugle\". Peter jest zniech\u0119cony - zamierza porzuci\u0107 rol\u0119 superbohatera i rozpocz\u0105\u0107 normalne \u017Cycie. Psuj\u0105 si\u0119 te\u017C jego relacje z przyjacielem, bogatym biznesmenem Harrym Osbornem (James Franco), kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 ojca. O tragedi\u0119 t\u0119 obwinia Spider-Mana. Chce si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Aby osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, zawiera uk\u0142ad z doktorem Otto Octaviusem (Alfred Molina) - pomo\u017Ce mu w jego eksperymentach, je\u015Bli on schwyta i dostarczy mu cz\u0142owieka paj\u0105ka. Dzia\u0142ania naukowca szybko wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli. Przeistacza si\u0119 on w Doktora Octopusa. Mieszka\u0144cy miasta s\u0105 w niebezpiecze\u0144stwie. Wkr\u00F3tce Octopus porywa Mary Jane. Peter zn\u00F3w musi przeobrazi\u0107 si\u0119 w Spider-Mana, by ocali\u0107 nie tylko nowojorczyk\u00F3w, ale i swoj\u0105 ukochan\u0105. Sequel filmu o przygodach cz\u0142owieka paj\u0105ka, bohatera komiks\u00F3w stworzonego przez Stana Lee i Steve'a Ditko, nakr\u0119cony przez Sama Raimiego, kt\u00F3ry wyre\u017Cyserowa\u0142 tak\u017Ce pierwsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2040899.jpg","",["N"]],"63829310":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
1912 r. Ojciec nastoletniego Indiany (River Phoenix) sprawia, \u017Ce obaj ci\u0105gle wpadaj\u0105 w tarapaty. Rodzic wymaga od ch\u0142opaka, by to on zawsze ratowa\u0142 ich z opresji. W 1938 r. Indiana Jones (Harrison Ford) jest uznanym wyk\u0142adowc\u0105 archeologii. Pewnego dnia kolekcjoner dzie\u0142 sztuki, Walter Donovan (Julian Glover), m\u00F3wi mu o ekspedycji poszukuj\u0105cej \u015Awi\u0119tego Graala. Wed\u0142ug legendy artefakt ten zapewnia nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107. Wskaz\u00F3wki, jak dotrze\u0107 do naczynia, wyryto na kamiennej p\u0142ycie. Brakuje jednak fragmentu z nazw\u0105 miasta, w pobli\u017Cu kt\u00F3rego ukryto kielich. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce jeden z uczestnik\u00F3w wyprawy zosta\u0142 porwany przez nazist\u00F3w, kt\u00F3rzy te\u017C chc\u0105 znale\u017A\u0107 Graala. Gdy Indiana dowiaduje si\u0119, \u017Ce uprowadzony cz\u0142onek ekspedycji to jego niewidziany od dawna ojciec, Henry (Sean Connery), jedzie z muzealnikiem Marcusem Brodym (Denholm Elliott) do Wenecji. Zamierza odszuka\u0107 grobowiec jednego z trzech \u015Bredniowiecznych rycerzy, kt\u00F3rzy odnale\u017Ali cudowne naczynie. Zabiera ze sob\u0105 notatki ojca, zawieraj\u0105ce wyniki bada\u0144 nad \u015Awi\u0119tym Graalem. Na miejscu spotykaj\u0105 niemieck\u0105 uczon\u0105, dr Els\u0119 Schneider (Alison Doody). Indiana zakochuje si\u0119 w niej. Nie wie jednak, \u017Ce jest ona agentk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875497.jpg","",["N"]],"63829311":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63829312":["Grafik
\u017Bycie seksualne Rogera i Weroniki przeszkadza Witkowi w nauce. Ch\u0142opak postanawia przeanalizowa\u0107 plany zaj\u0119\u0107 i sporz\u0105dzi\u0107 grafik. Nieoczekiwanie popieraj\u0105 go w tym pozostali wsp\u00F3\u0142lokatorzy. Micha\u0142 my\u015Bli, \u017Ce po wyje\u017Adzie Kseni to on zostanie kierownikiem katedry. Plany rektora s\u0105 jednak nieco inne. Lenie po raz pierwszy w karierze kto\u015B proponuje \u0142ap\u00F3wk\u0119. Dziewczyna ma moralny dylemat, gdy\u017C w\u0142a\u015Bnie teraz brakuje jej pieni\u0119dzy na organizacj\u0119 imprezy studenckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"63829313":["Chorwacja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63829314":["Kenia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63829315":["Mimo podesz\u0142ego wieku Jadwiga i Kazimierz podj\u0119li si\u0119 wychowania trzech wnuk\u00F3w, kt\u00F3rych matka po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca popad\u0142a w alkoholizm. Pi\u0119\u0107 os\u00F3b gnie\u017Adzi si\u0119 w ma\u0142ym, dwupokojowym mieszkaniu w bloku. Najstarszy ch\u0142opak, niepe\u0142nosprawny intelektualnie Damian, jak mo\u017Ce pomaga dziadkom. Marcin, kt\u00F3ry ma padaczk\u0119, potrzebuje osobnego k\u0105ta. Za\u015B najm\u0142odszy Kuba miejsca do odrabiania lekcji. \u0141azienka wymaga dostosowania do potrzeb schorowanej seniorki. Architekt Maciek Pertkiewicz g\u0142owi si\u0119 nad przygotowaniem projektu zagospodarowania tak ma\u0142ej przestrzeni. Ekipa budowla\u0144c\u00F3w pod wodz\u0105 Wie\u015Bka Nowobilskiego b\u0119dzie musia\u0142a zmierzy\u0107 si\u0119 z jego wykonaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b0b6915a68e2fc33c1a4798d83cfdb3",["JM"]],"63829316":["My\u015Bliwy
Henryk zabiera syna do lasu, by nauczy\u0107 go strzela\u0107. Natomiast w okolicy spaceruj\u0105 Tomasz, Aleksandra oraz c\u00F3rka kobiety, Ewa. Nagle pada strza\u0142 i dziewczyna osuwa si\u0119 na ziemi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest powa\u017Cnie ranna. Tomasz jest pewien, \u017Ce jego pasierbica nie \u017Cyje. Wpada w furi\u0119 i rzuca si\u0119 na Henryka z pi\u0119\u015Bciami. Przera\u017Cony m\u0119\u017Cczyzna salwuje si\u0119 ucieczk\u0105. Tomasz rusza za nim. Na miejscu zjawia si\u0119 policja. Funkcjonariusze rozpoczynaj\u0105 poszukiwania my\u015Bliwego i ow\u0142adni\u0119tego morderczym sza\u0142em ojczyma niedosz\u0142ej ofiary. Istnieje bowiem ryzyko, \u017Ce niepanuj\u0105cy nad nerwami m\u0119\u017Cczyzna zrobi krzywd\u0119 my\u015Bliwemu lub jego synowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/da29d93244f9c666d3c7a4ba5cb6fb9c",["N"]],"63829317":["Babski wiecz\u00F3r
Ferdek znajduje w lod\u00F3wce butelk\u0119 dobrego wina. Gdy przymierza si\u0119, by go spr\u00F3bowa\u0107, Halina zabrania mu tego kategorycznie. Postanowi\u0142a bowiem zaprosi\u0107 kole\u017Canki na babski wiecz\u00F3r. Na czas wizyty wysy\u0142a m\u0119\u017Ca do teatru razem z Pa\u017Adziochem. Okazuje si\u0119, \u017Ce sztuka wywar\u0142a na s\u0105siedzie Kiepskich niesamowite wra\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d4322b3e52b3b8cad2994c2d6cbbd757",["N"]],"63828905":["Ekipa programu odwiedza wielkopolski Trzek. Mieszka tam pani Teresa i dw\u00F3jka jej dzieci. Kobieta kilka lat temu rozsta\u0142a si\u0119 z uzale\u017Cnionym od alkoholu partnerem. Pani Teresa mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie swoich pracodawc\u00F3w, kt\u00F3rzy pozwalaj\u0105 jej zagl\u0105da\u0107 w ci\u0105gu dnia do dzieci. Mimo to kobiety nie sta\u0107 na remont domu. Uda\u0142o jej si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak dom nasi\u0105kni\u0119ty jest wod\u0105, kt\u00F3ra sp\u0142ywa\u0142a na niego latami. Trzeba tak\u017Ce zainstalowa\u0107 porz\u0105dne ogrzewanie i sko\u0144czy\u0107 \u0142azienk\u0119. Ekipa programu zabiera si\u0119 do pracy z ogromnym zapa\u0142em, zara\u017Cona pozytywn\u0105 energi\u0105 rodziny.","","",["N"]],"63828906":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63828907":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"63828908":["Czy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tygrysa?
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski otrzymuj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce w okolicach M\u0142awy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 Tygrysa. Poszukiwacze podejmuj\u0105 trop, jednak bez przekonania.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ace271719cc18cc1fc978af24214d71f",["JM"]],"63828909":["Dwie pary czeka kilka randek. Swojego partnera poznaj\u0105 dopiero w trakcie pierwszego spotkania. Nie wiadomo, co ich czeka: mo\u017Ce by\u0107 to k\u0105piel w miodzie, walka w kisielu czy mycie wy\u015Bcigowego samochodu. Nieznaj\u0105ce si\u0119 w og\u00F3le osoby b\u0119d\u0105 musia\u0142y wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, by sprosta\u0107 szalonym wyzwaniom.","","",["N"]],"63828910":["Telewidz
Pewnego ranka Boczek przychodzi do mieszkania Kiepskich, aby popatrze\u0107 na telewizj\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny, a Ferdek i Halina s\u0105 coraz bardziej zm\u0119czeni obecno\u015Bci\u0105 go\u015Bcia, kt\u00F3ry ca\u0142y czas siedzi przed telewizorem i z zadowoleniem skacze po kana\u0142ach. Poniewa\u017C nie skutkuj\u0105 \u017Cadne subtelne pro\u015Bby, aby s\u0105siad opu\u015Bci\u0142 wreszcie ich mieszkanie, Ferdek postanawia pozby\u0107 si\u0119 go podst\u0119pem.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3999",["N"]],"63828911":["Titanic
Obudziwszy si\u0119 pewnego dnia rano, Ferdek stwierdza, \u017Ce widok z jego okna stanowczo si\u0119 zmieni\u0142. Zamiast podw\u00F3rka, a\u017C po horyzont rozci\u0105ga si\u0119 szumi\u0105ce morze. Co wi\u0119cej, ca\u0142a kamienica zdaje si\u0119 dryfowa\u0107 w nieznanym kierunku.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4110",[]],"63828912":["Feministka aktywistka
Doktor Kidler s\u0142yszy przypadkiem rozmow\u0119 dw\u00F3ch pracownic szpitala, kt\u00F3re omawiaj\u0105 przypadki molestowania w ich plac\u00F3wce. Postanawia im pom\u00F3c. Przebiera si\u0119 w str\u00F3j piel\u0119gniarki i zamierza wyszkoli\u0107 kole\u017Canki w sztuce samoobrony.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/10186",[]],"63828913":["Atak paniki
Kasia i Jarek marz\u0105 o w\u0142asnym mieszkaniu, nie maj\u0105 jednak zdolno\u015Bci kredytowej. Krewna chce zapisa\u0107 ch\u0142opakowi w spadku sw\u00F3j dom, je\u015Bli on zdecyduje si\u0119 zaopiekowa\u0107 ni\u0105 w ostatnich latach \u017Cycia. Para prowadza si\u0119 do domu Agaty. Z czasem Kasia zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119 i rodzi dziecko. Opieka nad starsz\u0105 pani\u0105 i noworodkiem przerasta jednak jej mo\u017Cliwo\u015Bci. Kasia coraz cz\u0119\u015Bciej si\u0119ga po leki uspokajaj\u0105ce. Pewnego dnia Jarek znajduje \u017Con\u0119 odurzon\u0105 medykamentami. Nigdzie za\u015B nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 Agaty. M\u0119\u017Cczyzna dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"63828914":["Na\u0142ogowy palacz
Ola i Jan przyja\u017Ani\u0105 si\u0119 ze swoim s\u0105siadem Krzysztofem, znanym w okolicy ekscentrykiem. Pewnego dnia znajomy informuje, \u017Ce widzia\u0142 na ich posesji w\u0142amywacza. Ola dzwoni na policj\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce rzekomym w\u0142amywaczem by\u0142a dawno niewidziana c\u00F3rka pary, Agata. Gdy kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej para wraca do domu z zakupami, zastaje dziewczyn\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 Krzysztofem. Okazuje si\u0119, \u017Ce Agata jest z nim w ci\u0105\u017Cy. Para bierze \u015Blub. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce intencje Agaty nie by\u0142y czyste, a Krzysztofowi grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo.","","",["N"]],"63828915":["Bez ojca
Klientka Malanowskiego chce si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego zosta\u0142a porzucona przez narzeczonego w momencie, kiedy poinformowa\u0142a go, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Detektywi znajduj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w klasztorze. Marek dostaje si\u0119 do klasztoru i nawi\u0105zuje z nim kontakt. Narzeczony klientki utrzymuje, \u017Ce jest od dawna bezp\u0142odny i to nie on jest ojcem dziecka. Na dow\u00F3d pokazuje wyniki bada\u0144, kt\u00F3re potwierdzaj\u0105, \u017Ce m\u00F3wi prawd\u0119. Kobieta jednak utrzymuje, \u017Ce by\u0142 on jej jedynym m\u0119\u017Cczyzn\u0105...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/487701cec2fade4ac6ca758ed2539a86",[]],"63828916":["Dobra mina do z\u0142ej gry
Przybrana siostra Tomka Orlika zostaje napadni\u0119ta i okaleczona przez niebezpiecznego napastnika. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 przest\u0119pc\u0119. Tymczasem dochodzi do ataku na kolejn\u0105 kobiet\u0119 - tym razem ofiara zostaje w brutalny spos\u00F3b zamordowana. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce detektywi i policja maj\u0105 do czynienia z seryjnym zab\u00F3jc\u0105.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a2d410d6a7b3d27a855bc54b81be1b80",[]],"63828917":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63828918":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63828919":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63828920":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63828921":["Prowadz\u0105ca przygotuje imieninowy pocz\u0119stunek. Na przystawk\u0119 poda plastry bak\u0142a\u017Cana, zapieczone z g\u0119stym sosem pomidorowym i serem halloumi. W roli dania g\u0142\u00F3wnego pojawi si\u0119 wo\u0142owina duszona w czerwonym winie z podsma\u017Conymi wcze\u015Bniej ziemniakami. Za\u015B na deser Ewa Wachowicz upiecze kruche ciasto z d\u017Cemem agrestowym.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0ecf2024c7e363a4a62f324078278e1e",["N"]],"63828922":["Tym razem prowadz\u0105ca proponuje lekki obiad trzydaniowy. Przygotuje krem z batat\u00F3w, na danie g\u0142\u00F3wne poda filet z indyka ugotowany z warzywami na parze, a na deser - kruche ciasteczka prze\u0142o\u017Cone dwukolorow\u0105 piank\u0105 z kakao i wanili\u0105.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/497354c7aaf0ca087583eb7e1c91d73c",["N"]],"63828923":["Prawniczka zajmuje si\u0119 spraw\u0105 R\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rej m\u0105\u017C mia\u0142 gro\u017Any wypadek motocyklowy i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Firma ubezpieczeniowa nie chce wyp\u0142aci\u0107 odszkodowania. Jej przedstawiciele twierdz\u0105, \u017Ce motocykl nie by\u0142 w pe\u0142ni sprawny, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna sam wymienia\u0142 niekt\u00F3re jego elementy. Kasia i Adi namierzaj\u0105 osoby, kt\u00F3re tak\u017Ce ucierpia\u0142y w tego typu wypadkach. Przyczyn\u0105 by\u0142y wadliwe amortyzatory. Porada namawia poszkodowanych do z\u0142o\u017Cenia pozwu zbiorowego przeciwko producentowi. W pewnym momencie cz\u0119\u015B\u0107 klient\u00F3w si\u0119 wycofuje i przechodzi do kancelarii Aleksandra. Wyrzykowski nie jest z Kasi\u0105 szczery ani prywatnie, ani zawodowo. Kobieta jest zawiedziona.","","",["N"]],"63828924":["Natalia Siwiec
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Natali\u0105 Siwiec. Modelka wysz\u0142a za m\u0105\u017C ju\u017C kilka lat temu, ale poniewa\u017C ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Las Vegas, w Polsce nadal jest pann\u0105. Cho\u0107 decyzj\u0119 o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu kobieta podj\u0119\u0142a spontanicznie, uroczysto\u015B\u0107 okaza\u0142a si\u0119 spe\u0142nieniem jej marze\u0144. Tak\u017Ce ona sama w urz\u0119dzie stanu cywilnego w s\u0142ynnym ameryka\u0144skim mie\u015Bcie zrobi\u0142a niema\u0142\u0105 furor\u0119.","","",[]],"63828925":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",[]],"63828926":["Po rozstaniu z Wiktorem Patrycja nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie. Gdy wraca do domu, zauwa\u017Ca, \u017Ce Miko\u0142aj gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Anka i Pawe\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu na Karaiby. Kobieta od pewnego czasu ma z\u0142e przeczucia. Okazuje si\u0119, \u017Ce spraw\u0119 Janka mo\u017Cna rozwi\u0105za\u0107 szybciej, ni\u017C si\u0119 wydawa\u0142o. Jego by\u0142a \u017Cona sk\u0142ania si\u0119 ku zawarciu ugody. Do Zuzy dzwoni B\u0142a\u017Cej. Chce z ni\u0105 pom\u00F3wi\u0107 o czym\u015B istotnym. Wkr\u00F3tce si\u0119 godz\u0105. Hubert odbiera Grzesia z przedszkola. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 z nim uda\u0142. Inga odnawia relacje z Sar\u0105. Hania i Marysia w tajemnicy szykuj\u0105 dla niej przyj\u0119cie.","","",["AD"]],"63828927":["\u015Awie\u017Co upieczona matka zaniedbuje ran\u0119 po cesarskim cieciu \/ Nastoletnia gotka pada ofiar\u0105 napa\u015Bci koleg\u00F3w got\u00F3w
Po urodzeniu dziecka Kamila stara si\u0119 jak najszybciej wr\u00F3ci\u0107 do formy. Bagatelizuje ran\u0119 po cesarskim ci\u0119ciu. Pewnego dnia, po zniesieniu ci\u0119\u017Ckich zakup\u00F3w, dostrzega krew na pasie modeluj\u0105cym brzuch. Okazuje si\u0119, \u017Ce w ranie, kt\u00F3ra si\u0119 rozesz\u0142a, jest ropa. Ojcu siedemnastoletniej Alicji bardzo nie podoba si\u0119 subkultura got\u00F3w, do kt\u00F3rej nale\u017Cy jego c\u00F3rka. Postanawia \u015Bledzi\u0107 dziewczyn\u0119, dzi\u0119ki czemu zapobiega jej seksualnemu wykorzystaniu przez koleg\u00F3w. Niestety, w trakcie interwencji zostaje ci\u0119\u017Cko ranny w g\u0142ow\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4e1fbd2102c6306cab96036a5c0eff6e",["N"]],"63828928":["W\u0142a\u015Bciciel u\u015Bwiadamia si\u0119, \u017Ce dochody w Claude Monet znacz\u0105co spad\u0142y. Zapowiada ci\u0119cia we wszystkich dziedzinach. Jego podw\u0142adnych ma kontrolowa\u0107 by\u0142a pracownica lokalu, a obecnie \u017Cona w\u0142a\u015Bciciela, Nel. Niebawem kobieta zostaje now\u0105 szefow\u0105. Aby uzyska\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci, postanawia zwolni\u0107 wszystkich kucharzy.","","",["N"]],"63828929":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"63828930":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"63828931":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/36b77240a85aaf8088d76d376c2fac7c",["N"]],"63828932":["Kron jest pewien, \u017Ce znalaz\u0142 morderc\u0119 Tomka. Micha\u0142 za\u015B coraz gorzej si\u0119 czuje w\u015Br\u00F3d swoich najbli\u017Cszych. Sytuacja dodatkowo si\u0119 pogarsza, gdy Justyna donosi na niego policji. Wkr\u00F3tce potem Ewa znika bez \u015Bladu. Kron za\u015B dociera do intryguj\u0105cych nagra\u0107 z monitoringu. Opuszczony przez wszystkich Micha\u0142 wpada na trop, kt\u00F3ra zmienia jego \u017Cycie w jeszcze wi\u0119kszy koszmar. Jednocze\u015Bnie jest on kluczem do zagadki \u015Bmierci syna Justyny.","","",["N"]],"63828933":["Pani Ania samotnie wychowuje Natana. Ojciec dziecka nie interesuje si\u0119 synem. Ch\u0142opiec nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo i wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W domu tej ma\u0142ej rodziny przecieka dach, \u0142azienka jest zawilgotnia\u0142a, a przewody elektryczne nie zosta\u0142y ukryte wewn\u0105trz \u015Bcian i gro\u017C\u0105 spi\u0119ciem. Sytuacja rodziny jest dramatyczna, mamie i synowi brakuje czasami nawet pieni\u0119dzy na jedzenie. Pani Annie trudno znale\u017A\u0107 prac\u0119, kt\u00F3r\u0105 mog\u0142aby pogodzi\u0107 z opiek\u0105 nad synem. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Maciek Pertkiewicz i Przemek O\u015Blak.","","",["N"]],"63828934":["Ekipa programu odwiedza wielkopolski Trzek. Mieszka tam pani Teresa i dw\u00F3jka jej dzieci. Kobieta kilka lat temu rozsta\u0142a si\u0119 z uzale\u017Cnionym od alkoholu partnerem. Pani Teresa mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie swoich pracodawc\u00F3w, kt\u00F3rzy pozwalaj\u0105 jej zagl\u0105da\u0107 w ci\u0105gu dnia do dzieci. Mimo to kobiety nie sta\u0107 na remont domu. Uda\u0142o jej si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak dom nasi\u0105kni\u0119ty jest wod\u0105, kt\u00F3ra sp\u0142ywa\u0142a na niego latami. Trzeba tak\u017Ce zainstalowa\u0107 porz\u0105dne ogrzewanie i sko\u0144czy\u0107 \u0142azienk\u0119. Ekipa programu zabiera si\u0119 do pracy z ogromnym zapa\u0142em, zara\u017Cona pozytywn\u0105 energi\u0105 rodziny.","","",["N"]],"63828935":["Serce","","",["N"]],"63828936":["Dwie pary czeka kilka randek. Swojego partnera poznaj\u0105 dopiero w trakcie pierwszego spotkania. Nie wiadomo, co ich czeka: mo\u017Ce by\u0107 to k\u0105piel w miodzie, walka w kisielu czy mycie wy\u015Bcigowego samochodu. Nieznaj\u0105ce si\u0119 w og\u00F3le osoby b\u0119d\u0105 musia\u0142y wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, by sprosta\u0107 szalonym wyzwaniom.","","",["N"]],"63828937":["Miko\u0142aj rozmawia z Laur\u0105 o \u015Bmierci Daniela Sobola. Lekarka boi si\u0119 o \u017Cycie swoje i Emila. Witacki informuje Bia\u0142acha o zatrzymaniu adwokata. Nie ko\u0144cz\u0105 si\u0119 problemy Magdy z w\u0142a\u015Bcicielem wynajmowanego mieszkania. Poszukiwania nowego lokum spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Na wie\u015B\u0107 o tym Bartek ponownie proponuje posterunkowej wprowadzenie si\u0119 do niego. Mimo pocz\u0105tkowych obaw kobieta przyjmuje ofert\u0119. Bracia Wojtalowie szykuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu z plebanii. Do gospodyni przychodz\u0105 Rosi\u0144ska i sklepowa. Maj\u0105 plan, by pozbawi\u0107 Bia\u0142acha funkcji so\u0142tysa. Chc\u0105c zapisa\u0107 swoje postulaty, si\u0119gaj\u0105 po, jak si\u0119 okazuje, zapisan\u0105 kartk\u0119. Gdy nie ma gospodyni, czytaj\u0105 zawarto\u015B\u0107. S\u0105 oburzone. Wszystkie trzy id\u0105 do baru postawi\u0107 Miko\u0142ajowi ultimatum. Ten og\u0142asza Jolant\u0119 p.o. so\u0142tysa. Rosi\u0144ska protestuje, twierdz\u0105c, \u017Ce nie jest ona czysta moralnie. Arleta przywozi Ani\u0119 do Bartosza. Potem jedzie samochodem na szkolenie manicure. Rozmawia przez telefon z mam\u0105 i jest coraz bardziej z\u0142a. Przek\u0142ada si\u0119 to na jej nierozwa\u017Cn\u0105 jazd\u0119.","","",["N"]],"63828938":["Bartosz, na wie\u015B\u0107 o wypadku Arlety, natychmiast jedzie do szpitala. Od lekarza dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobieta straci\u0142a pami\u0119\u0107 - my\u015Bli, \u017Ce jest rok 2007 i ma 20 lat. Doktor zaleca, by na si\u0142\u0119 nie przypomina\u0107 jej przesz\u0142o\u015Bci, gdy\u017C mo\u017Ce mie\u0107 to destrukcyjne skutki dla jej m\u00F3zgu. Tymczasem policjanci w komisariacie zajmuj\u0105 si\u0119 Ani\u0105. Dziewczynka zyskuje ich sympati\u0119. Rosi\u0144ska i sklepowa przepraszaj\u0105 gospodyni\u0119 za nies\u0142uszne podejrzenia. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 ksi\u0105dz Wincenty. Okazuje si\u0119, \u017Ce to panie po przeczytani listu \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y go z sanatorium. Jolanta i jej kole\u017Canki przygotowuj\u0105 spotkanie dla najwa\u017Cniejszych ludzi w Uroczysku. Bia\u0142ach dziwnie si\u0119 zachowuje podczas \u015Bniadania u Laury. Ma podejrzenia wobec Emila, ale nie zdradza ich narzeczonej. Kobieta zawozi ukochanemu obiad do komendy we Wroc\u0142awiu. Przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 Miko\u0142aja z Witackim. Jest przestraszona jej tre\u015Bci\u0105. Bia\u0142ach wraca do domu Laury, gdzie szuka Emila. Po ch\u0142opaku jednak nie ma \u015Bladu.","","",["N"]],"63828939":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"63828940":["Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Diany i Nikodema. Trwaj\u0105 przygotowania do uroczysto\u015Bci. Jadzia przygotowuje elegancki obiad, a Anna zaprasza na wesele Alberta. M\u0119\u017Cczyzna proponuje, \u017Ce zap\u0142aci za przyj\u0119cie w restauracji i jedzie wraz z Kowalsk\u0105 wybra\u0107 odpowiedni lokal. Spotykaj\u0105 tam Piotra, kt\u00F3ry wpad\u0142 na dok\u0142adnie taki sam pomys\u0142. Sprowokowana drwinami Janka Diana wyznaje wszystkim, \u017Ce wcale nie chce wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C.","","",["N"]],"63828941":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"63828942":["Motylki
Znika 15-letnia Zuza. Rodzice dziewczyny umieraj\u0105 z niepokoju. Policjanci szybko docieraj\u0105 do grupy znajomych nastolatki, kt\u00F3rzy ewidentnie co\u015B ukrywaj\u0105. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Zuza sp\u0119dzi\u0142a noc w pustostanie, gdzie zosta\u0142a zaatakowana przez bezdomnych. Po tym incydencie znikn\u0119\u0142a. \u015Aledczy maj\u0105 coraz wi\u0119cej przes\u0142anek, by s\u0105dzi\u0107, \u017Ce w tle ucieczki z domu Zuzy kryj\u0105 si\u0119 narkotyki. Jedna z przyjaci\u00F3\u0142ek dziewczyny traci przytomno\u015B\u0107 podczas kursu ta\u0144ca w osiedlowym domu kultury. Na miejsce wezwana zostaje karetka. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Zuza jest pod wp\u0142ywem tych samych \u015Brodk\u00F3w psychoaktywnych.","","",["N"]],"63828943":["Pierwszy dzie\u0144 wolno\u015Bci
24-letnia Matylda zagin\u0119\u0142a pierwszego dnia po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia na wolno\u015B\u0107. Odbywa\u0142a tam kar\u0119 za zab\u00F3jstwo ojca, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad matk\u0105. Dziewczyna stan\u0119\u0142a w jej obronie. Zagini\u0119cie Matyldy zg\u0142asza narzeczony by\u0142ej skazanej, 33-letni Natan. Niestety, nie zna on jej wszystkich tajemnic. Tymczasem Irek z Antkiem odkrywaj\u0105, i\u017C znikni\u0119cie Matyldy ma zwi\u0105zek z jej przesz\u0142o\u015Bci\u0105 i prawdopodobnie pad\u0142a ona ofiar\u0105 wi\u0119ziennych porachunk\u00F3w.","","",["N"]],"63828944":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63828945":["Prow.: Robert G\u00F3rski.
Gospodarze show, arty\u015Bci z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, zapraszaj\u0105 widz\u00F3w na wiecz\u00F3r pe\u0142en wra\u017Ce\u0144. Prowadz\u0105cy, Robert G\u00F3rski oraz Robert Kor\u00F3lczyk, r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 temperamentami niczym dzie\u0144 i noc, dzi\u0119ki czemu mog\u0105 prezentowa\u0107 r\u00F3\u017Cne punkty widzenia, a tak\u017Ce autorskie spojrzenie na otaczaj\u0105c\u0105 nas rzeczywisto\u015B\u0107. W programie pojawi\u0105 si\u0119 premierowe skecze oraz interesuj\u0105ce rozmowy.","","",[]],"63828946":["Prawniczka zajmuje si\u0119 spraw\u0105 R\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rej m\u0105\u017C mia\u0142 gro\u017Any wypadek motocyklowy i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Firma ubezpieczeniowa nie chce wyp\u0142aci\u0107 odszkodowania. Jej przedstawiciele twierdz\u0105, \u017Ce motocykl nie by\u0142 w pe\u0142ni sprawny, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna sam wymienia\u0142 niekt\u00F3re jego elementy. Kasia i Adi namierzaj\u0105 osoby, kt\u00F3re tak\u017Ce ucierpia\u0142y w tego typu wypadkach. Przyczyn\u0105 by\u0142y wadliwe amortyzatory. Porada namawia poszkodowanych do z\u0142o\u017Cenia pozwu zbiorowego przeciwko producentowi. W pewnym momencie cz\u0119\u015B\u0107 klient\u00F3w si\u0119 wycofuje i przechodzi do kancelarii Aleksandra. Wyrzykowski nie jest z Kasi\u0105 szczery ani prywatnie, ani zawodowo. Kobieta jest zawiedziona.","","",["N"]],"63828947":["M\u0142oda kanapa
Halina ma przej\u015B\u0107 okresowe badania. Zostaje na jaki\u015B czas w szpitalu. W tym czasie Ferdek czuje si\u0119 samotny. Przychodz\u0105 mu do g\u0142owy my\u015Bli o kupnie nowej kanapy. Jego marzenie si\u0119 niebawem spe\u0142nia, ale przynosi to niecodzienne konsekwencje.","","",["N"]],"63828948":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63828949":["Ewa Wachowicz odwiedzi restauracj\u0119 w Zatorze, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji przyj\u0119\u0107 imieninowych. Ugotuje krem dyniowy z mleczkiem kokosowym, upiecze paluchy dro\u017Cd\u017Cowe, a tak\u017Ce przyrz\u0105dzi tradycyjnego rosyjskiego strogonowa. Na deser natomiast upiecze kruche ciasteczka z kremem cytrynowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63828950":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63828951":["Janusz, Anna i ich jedenastoletni syn Eryk mieszkaj\u0105 w malutkim domu na skraju Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Stan zdrowia m\u0119\u017Cczyzny uniemo\u017Cliwia mu prac\u0119 zarobkow\u0105. Rodzin\u0119 utrzymuje wi\u0119c Anna. Wszyscy przebywaj\u0105 w jednym ma\u0142ym pokoju. W prowizorycznej \u0142azience nie ma ciep\u0142ej wody, a nawet drzwi. Dach przecieka i powoli si\u0119 zapada. Ogrzewanie domu zapewnia natomiast koza, ustawiona tu\u017C przy \u0142\u00F3\u017Ckach. Remont domu stanowi nie lada wyzwanie nawet dla najlepszych fachowc\u00F3w. Ekip\u0119 programu wzmocni architekt Wojciech Strzelczyk, kt\u00F3ry razem z zespo\u0142em Artura dokona prawdziwej mieszkaniowej rewolucji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170053.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3246d75b460bc8e6decc3684f86dcdc8",["JM"]],"63828952":["Mama pracuj\u0105ca za granic\u0105
Danuta samotnie wychowuje dwoje nastoletnich dzieci. Tymczasem firma, w kt\u00F3rej pracuje kobieta, planuje wys\u0142a\u0107 j\u0105 za granic\u0119. Danuta nie chce zostawi\u0107 dzieci bez opieki, jednocze\u015Bnie boi si\u0119 utraty pracy. Marta przekonuje matk\u0119, \u017Ce powinna zadba\u0107 o swoj\u0105 karier\u0119, a ni\u0105 i bratem zajmie si\u0119 babcia. Danuta postanawia skorzysta\u0107 z rady c\u00F3rki. Nie wie o tym, \u017Ce jej matka zachorowa\u0142a i trafi\u0142a do szpitala. Marta przekonuje babci\u0119, aby nie informowa\u0142a o swoim stanie zdrowia Danuty. Matk\u0119 natomiast ok\u0142amuje, \u017Ce babci skradziono telefon. Zdesperowana nastolatka brnie w kolejne k\u0142amstwa. Z czasem zaczyna nawet udawa\u0107 babci\u0119 w rozmowach telefonicznych. Dziewczyna nie potrafi jednak doj\u015B\u0107 do porozumienia z bratem, kt\u00F3ry zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze. Do akcji wkracza zaniepokojona nietypow\u0105 sytuacj\u0105 w rodzinie Danuty s\u0105siadka, Roma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63828953":["K\u0142opoty z kuzynk\u0105
Malwina Naczewska sk\u0142ada niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0119 swojej ciotce. Zamierza u niej zamieszka\u0107 na czas studi\u00F3w. Ju\u017C pierwszej nocy kuzynka Malwiny, Klaudia, zauwa\u017Ca, \u017Ce nowa lokatorka wymyka si\u0119 pod os\u0142on\u0105 nocy. Nast\u0119pnego dnia jednak dziewczyna wszystkiemu zaprzecza. Klaudia zwierza si\u0119 ze wszystkiego swojemu ch\u0142opakowi, Piotrowi. Wieczorem para wsp\u00F3lnie przeszukuje rzeczy Malwiny i znajduje w nich drogie perfumy oraz leki. Zaintrygowany znaleziskiem Piotr postanawia \u015Bledzi\u0107 kuzynk\u0119 ukochanej. Podejrzewa, \u017Ce dziewczyna ma sponsora. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie mia\u0142 racji, a zdrowie i \u017Cycie Malwiny jest powa\u017Cnie zagro\u017Cone. Klaudia postanawia pom\u00F3c kuzynce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63828954":["Nastolatka pada ofiar\u0105 fa\u0142szywej przyjaci\u00F3\u0142ki
Oliwia Krawczyk jest wzorow\u0105 uczennic\u0105, dobr\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marleny i wiern\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Kamili. Ma jednak kompleksy zwi\u0105zane z niewielk\u0105 nadwag\u0105. Pewnego dnia matka Oliwii z zaskoczeniem zauwa\u017Ca c\u00F3rk\u0119 w ramionach du\u017Co starszego m\u0119\u017Cczyzny. Postanawia przeszuka\u0107 rzeczy nastolatki i znajduje w jej szufladzie drogie perfumy. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna ma tak\u017Ce problemy w szkole w zwi\u0105zku z nieusprawiedliwionymi nieobecno\u015Bciami. Marlena dowiaduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce c\u00F3rka zerwa\u0142a znajomo\u015B\u0107 z Kamil\u0105, z kt\u00F3r\u0105 zna\u0142a si\u0119 od przedszkola. Oliwia zaprzyja\u017Ani\u0142a si\u0119 bowiem w popularn\u0105 Wiktori\u0105 i tak bardzo zach\u0142ysn\u0119\u0142a t\u0105 znajomo\u015Bci\u0105, \u017Ce nie mia\u0142a ju\u017C czasu dla dawnej kole\u017Canki. Wkr\u00F3tce nastolatka zostaje oszukana przez fa\u0142szyw\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63828955":["Domek z kart
Aneta Kawecka jest pi\u0119kn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3ra odnosi liczne sukcesy zawodowe w bran\u017Cy reklamowej. Szef proponuje jej miejsce w zarz\u0105dzie, kobieta jest tak\u017Ce szcz\u0119\u015Bliwa w \u017Cyciu prywatnym u boku Adama. Dobr\u0105 pass\u0119 Anety przerywa mail od tajemniczego nadawcy, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce kobieta jest zdradzana przez m\u0119\u017Ca. Za\u0142\u0105cznik zwiera dow\u00F3d - zdj\u0119cie, na kt\u00F3rym wida\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w ramionach m\u0142odej kobiety. Za\u0142amana Aneta prosi o pomoc swoj\u0105 siostr\u0119, King\u0119. Przez wiele lat krewne nie rozmawia\u0142y ze sob\u0105, jednak uda\u0142o im si\u0119 doj\u015B\u0107 do porozumienia na \u015Blubie kuzynki. Tymczasem \u017Cycie Anety coraz bardziej si\u0119 komplikuje. W ko\u0144cu kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce pad\u0142a ofiar\u0105 zemsty za pewien incydent z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63828956":["Sara dowiaduje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci jej m\u0105\u017C 'kupi\u0142' ich zwi\u0105zek
Sara zajmuje si\u0119 domem, podczas gdy jej m\u0105\u017C Szymon odnosi liczne sukcesy zawodowe. Para stara si\u0119 o dziecko. Pewnego dnia Sara spotyka beztroskiego Jakuba, swoj\u0105 wielk\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 z m\u0142odo\u015Bci. Zaprasza go na kolacj\u0119. M\u0119\u017Cczyzna ma bardzo z\u0142e zdanie o Szymonie. W ko\u0144cu wyznaje Sarze, \u017Ce przed laty jej obecny m\u0105\u017C zap\u0142aci\u0142 mu za to, by z ni\u0105 zerwa\u0142. Szymon do wszystkiego si\u0119 przyznaje, uwa\u017Ca jednak, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d, proponuj\u0105c rywalowi takie rozwi\u0105zanie. Sara zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, jak potoczy\u0142oby si\u0119 jej \u017Cycie, gdyby zosta\u0142a z Jakubem. Postanawia ponowie si\u0119 z nim spotka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63828957":["Po rozstaniu z Wiktorem Patrycja nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie. Gdy wraca do domu, zauwa\u017Ca, \u017Ce Miko\u0142aj gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Anka i Pawe\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu na Karaiby. Kobieta od pewnego czasu ma z\u0142e przeczucia. Okazuje si\u0119, \u017Ce spraw\u0119 Janka mo\u017Cna rozwi\u0105za\u0107 szybciej, ni\u017C si\u0119 wydawa\u0142o. Jego by\u0142a \u017Cona sk\u0142ania si\u0119 ku zawarciu ugody. Do Zuzy dzwoni B\u0142a\u017Cej. Chce z ni\u0105 pom\u00F3wi\u0107 o czym\u015B istotnym. Wkr\u00F3tce si\u0119 godz\u0105. Hubert odbiera Grzesia z przedszkola. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 z nim uda\u0142. Inga odnawia relacje z Sar\u0105. Hania i Marysia w tajemnicy szykuj\u0105 dla niej przyj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153848.jpg","",[]],"63828958":["Pani Ania samotnie wychowuje Natana. Ojciec dziecka nie interesuje si\u0119 synem. Ch\u0142opiec nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo i wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W domu tej ma\u0142ej rodziny przecieka dach, \u0142azienka jest zawilgotnia\u0142a, a przewody elektryczne nie zosta\u0142y ukryte wewn\u0105trz \u015Bcian i gro\u017C\u0105 spi\u0119ciem. Sytuacja rodziny jest dramatyczna, mamie i synowi brakuje czasami nawet pieni\u0119dzy na jedzenie. Pani Annie trudno znale\u017A\u0107 prac\u0119, kt\u00F3r\u0105 mog\u0142aby pogodzi\u0107 z opiek\u0105 nad synem. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Maciek Pertkiewicz i Przemek O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153847.jpg","",[]],"63828959":["Go\u015B\u0107mi pierwszego odcinka nowej serii b\u0119d\u0105 Joanna Liszowska oraz Magdalena Stu\u017Cy\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2066868.jpg","",[]],"63828960":["Od ciosu zadanego no\u017Cem ginie ksi\u0119gowy, Daniel. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zabi\u0142 go chory psychicznie mieszkaniec pobliskiego o\u015Brodka, Krystian. Mia\u0142 pono\u0107 m\u015Bci\u0107 si\u0119 na Danielu za to, \u017Ce rozwiesza\u0142 w okolicy plakaty nawo\u0142uj\u0105ce go zamkni\u0119cia zak\u0142adu, w kt\u00F3rym mieszka\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Maria wpada na \u015Blad prawdziwego mordercy. Kobieta unika \u0141ukasza, chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 doskona\u0142y kontakt z jej dzie\u0107mi. Maria nie chce jednak wik\u0142a\u0107 si\u0119 z zwi\u0105zek z zaj\u0119tym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem policjantka przypadkowo spotyka Klar\u0119, dziewczyn\u0119 \u0141ukasza. Kobieta m\u00F3wi jej, \u017Ce zosta\u0142a porzucona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"63828961":["Jadzia i Kasia walcz\u0105 z alkoholizmem. Aby Heniek i Zenon zrezygnowali ze spo\u017Cywania napoj\u00F3w wyskokowych, wynajmuj\u0105 szeptuch\u0119, kt\u00F3ra ma rzuci\u0107 na m\u0119\u017Cczyzn zakl\u0119cie. Obaj zainteresowani drwi\u0105 ze staruszki, ona jednak daje kobietom specjaln\u0105 mikstur\u0119. Kiedy panowie j\u0105 spo\u017Cywaj\u0105, do\u0142\u0105cza do nich zrozpaczona Anna. Pod wp\u0142ywem tego specyfiku proponuje spotkanie Albertowi. Heniek za\u015B planuje nowy biznes. Pieni\u0105dze, kt\u00F3re Piotr dosta\u0142 od Hamleta, inwestuje w zakup fajerwerk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63828962":["Albert zaprasza Piotrka na partyjk\u0119 pokera. Stawk\u0105 w niej maj\u0105 by\u0107 wzgl\u0119dy Anny. Tymczasem Kowalska, kt\u00F3ra zamierza\u0142a da\u0107 m\u0119\u017Cowi drug\u0105 szans\u0119, dowiaduje si\u0119, \u017Ce ten zamieszka\u0142 z Laur\u0105. Nikodem uparcie walczy o mi\u0142o\u015B\u0107 Eli. Heniek nie mo\u017Ce sprzeda\u0107 swoich fajerwerk\u00F3w, poniewa\u017C monopol na nie ma pewna firma w mie\u015Bcie. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak dopisuje szcz\u0119\u015Bcie. Gdy niedopa\u0142ek powoduje po\u017Car w magazynie, Kowalski wykorzystuje sytuacj\u0119. Udaje mu si\u0119 sprzeda\u0107 fajerwerki z ogromnym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63828963":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63828964":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013214.jpg","",["N"]],"63828965":["Wr\u00F3\u017Cka Ksymena
Do Adama zg\u0142asza si\u0119 po pomoc zaniepokojony zachowaniem \u017Cony m\u0119\u017Cczyzna. Tomasz uwa\u017Ca, \u017Ce Helena znajduje si\u0119 pod silnym wp\u0142ywem wr\u00F3\u017Cki. Wyda\u0142a niemal ju\u017C ca\u0142e ich oszcz\u0119dno\u015Bci na us\u0142ugi Ksymeny i nadal chodzi na spotkania. \u015Aledztwo demaskatora wykazuje, \u017Ce jasnowidzka, dzia\u0142aj\u0105c w porozumieniu z s\u0105siadk\u0105, truje swoje klientki ci\u0119\u017Ckimi narkotykami, kt\u00F3re dosypuje im do herbaty. Wprowadza swoje ofiary w stan odurzenia, by wyci\u0105gn\u0105\u0107 od nich spore sumy. S\u0105siadka za\u015B \u015Bledzi kobiety i dostarcza Ksymenie informacji na ich temat, uwiarygadniaj\u0105c jej paranormalne zdolno\u015Bci. Zdemaskowana oszustka zobowi\u0105zuje si\u0119 odda\u0107 pieni\u0105dze wszystkim swoim oszukanym klientom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136021.jpg","",["N"]],"63828966":["Jadzia i Kasia walcz\u0105 z alkoholizmem. Aby Heniek i Zenon zrezygnowali ze spo\u017Cywania napoj\u00F3w wyskokowych, wynajmuj\u0105 szeptuch\u0119, kt\u00F3ra ma rzuci\u0107 na m\u0119\u017Cczyzn zakl\u0119cie. Obaj zainteresowani drwi\u0105 ze staruszki, ona jednak daje kobietom specjaln\u0105 mikstur\u0119. Kiedy panowie j\u0105 spo\u017Cywaj\u0105, do\u0142\u0105cza do nich zrozpaczona Anna. Pod wp\u0142ywem tego specyfiku proponuje spotkanie Albertowi. Heniek za\u015B planuje nowy biznes. Pieni\u0105dze, kt\u00F3re Piotr dosta\u0142 od Hamleta, inwestuje w zakup fajerwerk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63828967":["Albert zaprasza Piotrka na partyjk\u0119 pokera. Stawk\u0105 w niej maj\u0105 by\u0107 wzgl\u0119dy Anny. Tymczasem Kowalska, kt\u00F3ra zamierza\u0142a da\u0107 m\u0119\u017Cowi drug\u0105 szans\u0119, dowiaduje si\u0119, \u017Ce ten zamieszka\u0142 z Laur\u0105. Nikodem uparcie walczy o mi\u0142o\u015B\u0107 Eli. Heniek nie mo\u017Ce sprzeda\u0107 swoich fajerwerk\u00F3w, poniewa\u017C monopol na nie ma pewna firma w mie\u015Bcie. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak dopisuje szcz\u0119\u015Bcie. Gdy niedopa\u0142ek powoduje po\u017Car w magazynie, Kowalski wykorzystuje sytuacj\u0119. Udaje mu si\u0119 sprzeda\u0107 fajerwerki z ogromnym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63828968":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63828969":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63828970":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63828971":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63828972":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"63828973":["Koncert zatytu\u0142owany \"The Best Of The Best\" odby\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, w katedrze \u015Bw. Marii Magdaleny. Piotr Rubik wyst\u0105pi\u0142 z orkiestr\u0105 symfoniczn\u0105, ch\u00F3rem oraz sze\u015Bcioma solistami. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli us\u0142ysze\u0107 najbardziej znane oratoria tego kompozytora.","","",[]],"63828974":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63828975":["Dealerzy koksu
Wydzia\u0142 do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 narkotykow\u0105 specjalizuje si\u0119 w rozpracowywaniu narkobiznesu w Polsce. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami zatrzymania handlarza kokain\u0105, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 sw\u00F3j towar w stolicy. W warszawskich klubach narkotykami handluj\u0105 wszyscy - od obs\u0142ugi a\u017C po m\u0142ode dziewczyny. Najstarszy zatrzymany przez policj\u0119 dealer mia\u0142 80 lat. Kokaina jest \u0142atwo dost\u0119pna, chocia\u017C droga. Coraz cz\u0119\u015Bciej mieszana jest z innymi, niebezpiecznymi substancjami, m.in. psychotropami, a nawet szk\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/898456041b2c8453540a384f8cbeea1a",["N"]],"63828976":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63829090":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63829092":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63829093":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"63829094":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829095":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63829096":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829097":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63829098":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63829099":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829100":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829101":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63829102":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829103":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63829104":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829105":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829106":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829107":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63829108":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63829109":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63829110":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63829111":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",["N"]],"63829112":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829113":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63829114":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63829115":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"63829116":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829117":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63829118":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",[]],"63829119":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","",["N"]],"63829120":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"63829121":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63829122":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829123":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63829124":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63829125":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829126":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"63829127":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63829128":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63829129":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829130":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63829131":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63829132":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63829133":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63829134":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63829135":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"63829136":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63829137":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63829138":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63829139":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63829140":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829141":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63829142":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63829143":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63829144":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63829145":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829146":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63829147":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63829148":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63829149":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63829150":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63828977":["Dziewi\u0119\u0107 os\u00F3b pochodz\u0105cych z r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tk\u00F3w \u015Bwiata na dziesi\u0119\u0107 dni zamieszka razem. Zetkn\u0105 si\u0119 ze swoj\u0105 odmienno\u015Bci\u0105, cz\u0119sto wstydliwymi przypad\u0142o\u015Bciami i chorobami oraz niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105.","","",[]],"63828978":["Seria koncentruje si\u0119 na \u017Cyciu codziennym najbogatszych ludzi \u015Bwiata. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zajrze\u0107 do \u015Brodka ich rezydencji i przekona\u0107 si\u0119, na co wydaj\u0105 najwi\u0119cej pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"63828979":["Seria koncentruje si\u0119 na \u017Cyciu codziennym najbogatszych ludzi \u015Bwiata. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zajrze\u0107 do \u015Brodka ich rezydencji i przekona\u0107 si\u0119, na co wydaj\u0105 najwi\u0119cej pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"63828980":["Dwie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci natomiast sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"63828981":["Dwie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci natomiast sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"63828982":["51-letnia pani Maria i jej 13-letnia c\u00F3rka Magda maj\u0105 domek na skraju lasu przy ma\u0142ej stacji kolejowej we wsi Jastrz\u0119bna na Podlasiu. Kobieta pracuje w szkolnej kuchni. Jej m\u0105\u017C zmar\u0142 kilka lat temu na nowotw\u00F3r. W budynku jest stary piec, kt\u00F3ry bardzo s\u0142abo ogrzewa pomieszczenia. Nie ma bie\u017C\u0105cej wody ani kanalizacji. Zim\u0105 cz\u0119sto trzeba rozbija\u0107 l\u00F3d na studni, by wydoby\u0107 wod\u0119 do mycia. Ekipa programu postanowi\u0142a poprawi\u0107 warunki \u017Cycia tej dwuosobowej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/401e7c31bc28a81cc94394ad10230f4c",["JM"]],"63828983":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["AD"]],"63828984":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["AD"]],"63828985":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",[]],"63828986":["Pani Renata mieszka\u0142a na warszawskiej Woli wraz z c\u00F3rk\u0105 Gabrysi\u0105 i wnuczkiem Filipem. Gdy Filip mia\u0142 kilka dni, w ich male\u0144kim mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Podmuch ognia uniemo\u017Cliwi\u0142 ucieczk\u0119 Gabrysi. Stra\u017Cakom uda\u0142o si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107, ale rodzina straci\u0142a wszystko. Teraz mieszka w pokoju u siostry pani Renaty. Przy ich skromnych dochodach nie mo\u017Ce by\u0107 mowy o remoncie doszcz\u0119tnie spalonego mieszkania. Wyzwanie podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego. Najtrudniejsze zadanie ma jednak architekt Wojtek Strzelczyk, kt\u00F3ry b\u0119dzie musia\u0142 tak rozplanowa\u0107 male\u0144k\u0105 przestrze\u0144, by ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny mia\u0142 miejsce dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170053.jpg","",["JM"]],"63828987":["Waldemar D\u0105browski z c\u00F3rk\u0105 Mart\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170264.jpg","",[]],"63828988":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170092.jpg","",[]],"63828989":["Cztery uczestniczki walcz\u0105 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By wygra\u0107, kobiety musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody, Ada Fija\u0142 i Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63828990":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176388.jpg","",["N"]],"63828991":["We wsi nieopodal Krosna mieszka pani Barbara wraz z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem alkoholikiem. Jej c\u00F3rka, Gabrysia, ma problemy psychiczne i potrzebuje sta\u0142ej opieki. Male\u0144ki domek nie daje przestrzeni potrzebnej do nauki czy wypoczynku, a ogrzewanie grozi eksplozj\u0105. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a remontem zajmie si\u0119 ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63828992":["Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 barman Borys, kt\u00F3ry dosta\u0142 od znajomego zdj\u0119cie z nocnego klubu. Wida\u0107 na nim jego narzeczon\u0105, Agat\u0119, w ramionach obcego m\u0119\u017Cczyzny. Borys nie wierzy jednak, \u017Ce kobieta mog\u0142aby go oszuka\u0107. Chce tylko, \u017Ceby \u015Bledczy potwierdzili, \u017Ce zdj\u0119cie to nieporozumienie. Detektywi ju\u017C pierwszego dnia nakrywaj\u0105 Agat\u0119 na zdradzie. Cho\u0107 okazuje si\u0119, \u017Ce to Lidka, jej bli\u017Aniaczka, wydaje si\u0119, \u017Ce Agata tak\u017Ce ma co\u015B na sumieniu. Niebawem obie siostry umawiaj\u0105 si\u0119 w mieszkaniu z jakim\u015B m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63828993":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["AD"]],"63828994":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",[]],"63828995":["Urodzony drapie\u017Cnik
Iwona wychowuje 4-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119 razem ze swoim m\u0119\u017Cem Wiktorem, kt\u00F3ry prowadzi firm\u0119 dewelopersk\u0105. Ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo od pocz\u0105tku nie by\u0142o udane. Nawet narodziny dziecka nie poprawi\u0142y ich relacji. Pewnego dnia Iwon\u0119 odwiedza kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce mia\u0142a romans z Wiktorem, oraz \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma wiele kochanek. Jednak gdy w\u015Bciek\u0142a Iwona \u017C\u0105da rozwodu, m\u0105\u017C straszy j\u0105, \u017Ce je\u015Bli od niego odejdzie, on pozbawi j\u0105 \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Kobieta postanawia wynaj\u0105\u0107 prywatnego detektywa, ale ten nie znajduje dowod\u00F3w winy Wiktora. Dopiero ustalenia Damiana Petrova i jego ludzi daj\u0105 Iwonie nadziej\u0119 na rozw\u00F3d na jej warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"63828997":["Dwaj chirurdzy plastycznymi, Terry Dubrow i Paul Nassif, pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c ofiarom nieudolnych lub wr\u0119cz oszpecaj\u0105cych operacji plastycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","",[]],"63828998":["Czterech profesjonalnych tatua\u017Cyst\u00F3w podejmie si\u0119 naprawienia b\u0142\u0119d\u00F3w swoich poprzednik\u00F3w. Dzi\u0119ki do\u015Bwiadczeniu i talentowi zmieniaj\u0105 nieudane tatua\u017Ce w prawdziwe dzie\u0142a sztuki.","","",[]],"63828999":["Prow.: Terry Dubrow, Paul Nassif.
Dwaj chirurdzy plastycznymi, Terry Dubrow i Paul Nassif, pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c ofiarom nieudolnych lub wr\u0119cz oszpecaj\u0105cych operacji plastycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"63829000":["Kamera podpatruje przysz\u0142e panny m\u0142ode, kt\u00F3re poszukuj\u0105 idealnej sukni \u015Blubnej w jednym z najwi\u0119kszych salon\u00F3w w USA. Widzowie obserwuj\u0105 wybuchy rado\u015Bci i p\u0142aczu, a tak\u017Ce zagl\u0105daj\u0105 za kulisy sklepu.","","",[]],"63829001":["Coraz cz\u0119\u015Bciej doro\u015Bli m\u0142odzi ludzie dalej mieszkaj\u0105 z rodzicami i to ze swoimi partnerami. Kilka takich par zgodzi\u0142o si\u0119 na eksperyment. Wyprowadz\u0105 si\u0119 do wynaj\u0119tego mieszkania i spr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 samodzielnie, bez pomocy rodziny.","","",[]],"63829151":["Ocean Indyjski przy Madagaskarze
Ekipa Jurka schodzi na l\u0105d. Cz\u0142onkowie wyprawy zamierzaj\u0105 nasyci\u0107 oczy rajsk\u0105 przyrod\u0105 Madagaskaru. Poza tropikaln\u0105 ro\u015Blinno\u015Bci\u0105 na drodze w\u0119dkarzy pojawiaj\u0105 si\u0119 w\u0119\u017Ce boa, olbrzymie \u017C\u00F3\u0142wie l\u0105dowe, lemury i r\u00F3\u017Cnokolorowe kameleony. Po powrocie na katamaran i wyp\u0142yni\u0119ciu na otwarte wody oceanu rozpoczyna si\u0119 \u0142owienie ryb rafowych. Na w\u0119dkach pojawiaj\u0105 si\u0119 ogromne karanksy, tu\u0144czyki, graniki i inne rzadko spotykane ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777781bdc57423b54ce89af3f3d08e6a",[]],"63829152":["Podczas podr\u00F3\u017Cy po Hiszpanii ekipa programu zatrzymuje si\u0119 nad rzek\u0105 Rio Ebro powy\u017Cej zbiornika zaporowego Caspe. Jest to \u0142owisko ch\u0119tnie odwiedzane przez najwi\u0119kszych w\u0119dkarzy \u015Bwiata, kt\u00F3rzy licz\u0105 na pojedynki z rekordowo wielkimi sumami, sazanami, dorodnymi sandaczami i okoniami oraz na spotkanie z tajemniczymi czarnymi bassami. Mimo p\u00F3\u017Anej jesieni Jerzy Biedrzycki i jego towarzysze trafiaj\u0105 na pe\u0142no\u0142uskie karpie, kt\u00F3re gustuj\u0105 w pelletach halibutowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/417bd6be9e4ac2ec9b0030cd6553102c",[]],"63829153":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"63829154":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"63829155":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63829156":["Szwedzkie szkiery
Jerzy Biedrzycki wybiera si\u0119 wraz z przyjacielem do Szwecji na po\u0142owy szczupak\u00F3w. Szkiery charakteryzuj\u0105ce si\u0119 licznymi wyspami i zatoczkami oraz urozmaiconym brzegiem to prawdziwe eldorado dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w tych drapie\u017Cnik\u00F3w. Prowadz\u0105cy zaprezentuje najskuteczniejsze przyn\u0119ty na okonie i szczupaki: gumowe rippery i twistery oraz powierzchniowe bezsterowe woblery. Wkr\u00F3tce w\u0119dkarze \u0142api\u0105 pierwsze okazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5cd03c7236c4701f796a7e5a2391647e",[]],"63829157":["Agata, \u0141ukasz i ich dzieci wysiadaj\u0105 z poci\u0105gu. Musz\u0105 przej\u015B\u0107 dwa kilometry z ci\u0119\u017Ckim baga\u017Cem, by dosta\u0107 si\u0119 na pole kempingowe. Nie s\u0105 zadowoleni z pocz\u0105tku swoich wakacji. Darek szuka os\u00F3b ch\u0119tnych do przeja\u017Cd\u017Cki na \"wodnym bananie\". Organizuje szkolenia i opowiada, jak powinno si\u0119 zachowa\u0107 po upadku do wody. W\u0142a\u015Bciciel pola namiotowego opowiada o swoich spostrze\u017Ceniach dotycz\u0105cych r\u00F3\u017Cnych rodzaj\u00F3w wczasowicz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"63829158":["Agata i \u0141ukasz po raz pierwszy w \u017Cyciu wypoczywaj\u0105 nad morzem. Kasia jest zdziwiona ilo\u015Bci\u0105 parawan\u00F3w, tkwi\u0105cych na pla\u017Cy od samego rana. Dzieci pr\u00F3buj\u0105 przemkn\u0105\u0107 pomi\u0119dzy nimi i przedosta\u0107 si\u0119 do morza. Pawe\u0142 stwierdza, \u017Ce pompka si\u0119 zepsu\u0142a. Jest niepocieszony, gdy u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce b\u0119dzie musia\u0142 samodzielnie napompowa\u0107 przywiezione dmucha\u0144ce. Mariusz opowiada o wierze. T\u0142umaczy te\u017C, jaka historia stoi za jego tatua\u017Cem w kszta\u0142cie Chrystusa. Ekipa jedzie na dyskotek\u0119 z zamiarem znalezienia dziewczyny dla Patryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"63829159":["Mariusz, Kasia oraz ich bliscy zwiedzaj\u0105 kluby noce we W\u0142adys\u0142awowie. Patryk szuka nowej partnerki. Agata i \u0141ukasz dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nad morzem wszystko jest bardzo drogie. Nie sprzyja im tak\u017Ce aura, poniewa\u017C pierwszego dnia pobytu pada deszcz. Tymczasem Mariola odkrywa, \u017Ce w domku, w kt\u00F3rym rzekomo mia\u0142y by\u0107 dwie sypialnie, jest tylko jedna. W tej sytuacji Paulina musi odwo\u0142a\u0107 wizyt\u0119 swojego narzeczonego. Dziewczyna nie potrafi zapanowa\u0107 nad irytacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"63829160":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170188.jpg","",[]],"63829161":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"63829162":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"63829163":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",["AD"]],"63829164":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",[]],"63829165":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"63829166":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",[]],"63829167":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",[]],"63829168":["Drewsmol
Pan J\u00F3zef prawie trzydzie\u015Bci lat temu za\u0142o\u017Cy\u0142 rodzinn\u0105 szk\u00F3\u0142k\u0119 drzew Drewsmol w malowniczym Badowie G\u00F3rnym. Pocz\u0105tki by\u0142y trudne, ale z czasem zmieni\u0142y si\u0119 potrzeby Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy zapragn\u0119li mie\u0107 pi\u0119kne ogrody, i ci\u0119\u017Cka praca wreszcie zaowocowa\u0142a sukcesem. Pan J\u00F3zef zatrudnia zgran\u0105 ekip\u0119 do\u015Bwiadczonych pracownik\u00F3w - Olka, Tolka, Kol\u0119, Romana i Mirka, kt\u00F3rzy w\u0142a\u015Bnie szkol\u0105 praktykantk\u0119 Kasi\u0119. Praca bywa niebezpieczna i wymagaj\u0105ca. O tym, jak sobie z ni\u0105 radz\u0105 pracownicy Drewsmolu, przekona si\u0119 Ania, c\u00F3rka pana J\u00F3zefa.","","",[]],"63829169":["Janina i jej syn, Stanis\u0142aw, remontuj\u0105 bac\u00F3wk\u0119. Staszek przyzwyczaja klacz do pracy w zaprz\u0119gu. Irena udaje si\u0119 do lasu, chc\u0105c zapewni\u0107 kozom jak najlepsze warunki wypasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63829170":["Irena i Karolina pas\u0105 kozy oraz rozmawiaj\u0105 o kandydacie na m\u0119\u017Ca. Drwal Staszek zabiera swoich syn\u00F3w do lasu. Piotr obserwuje pr\u00F3b\u0119 zespo\u0142u swojej \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63829171":["Do Stasia do\u0142\u0105cza, naj\u0119ty przez Janin\u0119, juhas Wiesiek. M\u0119\u017Cczyzna ma mu pom\u00F3c w pracy przy gazd\u00F3wce. Staszek nadal wycina drzewa z lasu. Irena gromadzi pierze, kt\u00F3rymi wypcha poduszki dla wnuczk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63829172":["Staszek w dalszym ci\u0105gu przystosowuje klacz ko\u0142odzieja do jazdy w bryczce. M\u0119\u017Cczyzna jedzie kupi\u0107 pierwszego konia dla Kamila. Jarek i jego pomocnik przygotowuj\u0105 si\u0119 do pracy na bac\u00F3wce. Tymczasem Staszek strzy\u017Ce owce i wykonuje prace domowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63829173":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",[]],"63829174":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63829175":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63829176":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",[]],"63829177":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",[]],"63829178":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63829179":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",[]],"63829180":["M\u0142ody","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c0c425465f0f6cb7412bd520265ba2af",["N"]],"63829181":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63829182":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63829183":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje historie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, kt\u00F3re marzy\u0142y o \u017Cyciu w wielkim mie\u015Bcie. Obie opu\u015Bci\u0142y swoje ma\u0142e, rodzinne miejscowo\u015Bci, by szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bciach w wielkich aglomeracjach. Wpad\u0142y w r\u0119ce morderc\u00F3w. Pierwsza ofiara uciek\u0142a z ma\u0142ej wioski do Szczecina, a druga przyjecha\u0142a do stolicy. Obie sko\u0144czy\u0142y tragicznie. Sprawcy zbrodni do tej pory nie zostali schwytani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/906598599baf3370549ae58b995b24e1",["N"]],"63829184":["Micha\u0142 Fajbusiewicz opowie o tragicznych wydarzeniach, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w maju i sierpniu tego roku w lesie w okolicy Gro\u0144sko w Wielkopolsce. Przy drodze krajowej 92 znaleziono zw\u0142oki zastrzelonego m\u0119\u017Cczyzny. \u015Aledczym nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015Bci. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej w niemal tym samym miejscu odkryto zw\u0142oki policjanta, kt\u00F3ry zgin\u0105\u0142 od kuli na s\u0142u\u017Cbie. Dziennikarz przedstawi najbardziej prawdopodobne hipotezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/23109cdf49cb13f538a35370dafb3912",["N"]],"63829185":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy podw\u00F3jnego morderstwa, kt\u00F3rego dokonano w Zwoleniu. Jego ofiarami pad\u0142a rodzina Niedzielskich (matka i syn). Dot\u0105d nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motywu zbrodni, ani nie schwytano sprawcy. Druga sprawa dotyczy kobiety, kt\u00F3rej cia\u0142o wy\u0142owiono z Wis\u0142y w Warszawie. Policjanci nie ustalili to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b9195b50aee7bc77cd1cef6027896fc4",["N"]],"63829186":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63829187":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63829188":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63829189":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63829190":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63829033":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63829034":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"63829035":["Re\u017C.: Anthony Silverston.
Historia samca afryka\u0144skiej zebry, kt\u00F3ry urodzi\u0142 si\u0119 z pasiast\u0105 po\u0142ow\u0105 cia\u0142a. Odtr\u0105cony przez rodzinne stado Kumba postanawia wyruszy\u0107 na poszukiwanie magicznego \u017Ar\u00F3d\u0142a. Wed\u0142ug legendy w\u0142a\u015Bnie tu pierwsze zebry zyska\u0142y swoje pasy. Podczas pe\u0142nej niebezpiecze\u0144stw w\u0119dr\u00F3wki Kumba spotyka nowych przyjaci\u00F3\u0142, nadopieku\u0144cz\u0105 antylop\u0119 gnu, Mam\u0119 W., i pewnego szalonego strusia Bradleya. Tropem odmie\u0144ca pod\u0105\u017Ca gro\u017Any lampart Fango. Drapie\u017Cnik wierzy, \u017Ce upolowanie Kumby, nietypowego umaszczonego przedstawiciela swojego gatunku, zapewni mu wielk\u0105 moc. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu udzia\u0142 wzi\u0119li m.in. Maciej Musia\u0142 jako Kumba, Jaros\u0142aw Boberek w roli Bradleya i Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska jako Mama W.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848475.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4708b225f1f371bddf4124dd6b0bfc35",["N"]],"63829036":["Re\u017C.: Ben Zhao.
Siedmiu Krasnoludk\u00F3w i Kr\u00F3lewna \u015Anie\u017Cka prze\u017Cyj\u0105 zupe\u0142nie nowe przygody. Pomog\u0105 Zosi, kt\u00F3ra musi odnale\u017A\u0107 tat\u0119. Towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie odrobin\u0119 strachliwy pies Fartek. Czeka ich podr\u00F3\u017C, jakiej jeszcze nie prze\u017Cyli, b\u0119d\u0105c\u0105 jednocze\u015Bnie najwa\u017Cniejsz\u0105 misj\u0105 ratunkow\u0105 w \u017Cyciu. Przyjaciele przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce warto jest pokonywa\u0107 swoje s\u0142abo\u015Bci i l\u0119ki, aby pomaga\u0107 innym. Odkryj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce si\u0142a mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3ra scala rodzin\u0119, pozwala odnale\u017A\u0107 si\u0119 kochaj\u0105cym osobom nawet na ko\u0144cu \u015Bwiata.","","",["N"]],"63829037":["Re\u017C.: Steve Carr.
Dalszy ci\u0105g przyg\u00F3d lekarza weterynarii, kt\u00F3ry rozumie mow\u0119 zwierz\u0105t. Film inspirowany jest seri\u0105 ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga. John Dolittle (Eddie Murphy) jest s\u0142awn\u0105 osob\u0105, rozpoznawan\u0105 zar\u00F3wno przez ludzi, jak i przez zwierz\u0119ta. Przez t\u0119 popularno\u015B\u0107 ma tak du\u017Co pracy, \u017Ce zaniedbuje swoj\u0105 rodzin\u0119. Pr\u00F3buje mi\u0119dzy innymi pom\u00F3c samotnej nied\u017Awiedzicy Avie, kt\u00F3ra szuka dla siebie odpowiedniego towarzysza \u017Cycia. Na \u015Bwiecie pozosta\u0142o jednak ju\u017C bardzo ma\u0142o drapie\u017Cnik\u00F3w tego gatunku co ona. M\u0119\u017Cczyzna zamierza wi\u0119c znale\u017A\u0107 dla niej partnera w cyrku. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce zwierz\u0119ta, kt\u00F3re wychowywa\u0142y si\u0119 w zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cnych warunkach, nie potrafi\u0105 si\u0119 ze sob\u0105 porozumie\u0107. Sprawa ta u\u015Bwiadamia doktorowi, \u017Ce tak\u017Ce powinien poprawi\u0107 swoje relacje z \u017Con\u0105 i c\u00F3rk\u0105. Tymczasem pies weterynarza zakochuje si\u0119 w wilczycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163368.jpg","",["N"]],"63829038":["Re\u017C.: Tom McGrath.
Pewnego dnia Timowi rodzi si\u0119 ma\u0142y braciszek. Ch\u0142opak od razu zauwa\u017Ca, \u017Ce maluch jest do\u015B\u0107 nietypowym dzieckiem. Nosi garnitur i teczk\u0119, zachowaniem przypomina typowego biznesmena, wreszcie przedstawia si\u0119 jako Szef. Bobas stanowi zagro\u017Cenie dla wypracowanej pozycji Tima w oczach rodzic\u00F3w. Kiedy pr\u00F3buje zmieni\u0107 uk\u0142ad si\u0142 w domu, poznaje szczeg\u00F3\u0142y spisku, kt\u00F3rego autorem jest jego m\u0142odszy brat. Aby uratowa\u0107 rodzic\u00F3w oraz ca\u0142y \u015Bwiat, Szef musi wtajemniczy\u0107 Tima w szczeg\u00F3\u0142y swojego planu. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osy postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Krzysztof Banaszyk, Wojciech Paszkowski, Waldemar Barwi\u0144ski, Lidia Sadowa i Micha\u0142 Czernecki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848090.jpg","",[]],"63829039":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Haru (Chris Farley), cho\u0107 nosi japo\u0144skie imi\u0119, jest rodowitym Amerykaninem. Jego rodzice zgin\u0119li w katastrofie morskiej, za\u015B jego samego uratowa\u0142 i wychowa\u0142 klan wojownik\u00F3w ninja. Jego cz\u0142onkowie wi\u0105zali z dzieckiem wielkie plany, s\u0105dz\u0105c, \u017Ce jest ono postaci\u0105, o kt\u00F3rej m\u00F3wi jedna z legend. Kiedy ch\u0142opiec dorasta, okazuje si\u0119, \u017Ce nie nadaje si\u0119 on na wojownika. Niezdarny m\u0119\u017Cczyzna uchodzi za zaka\u0142\u0119 klanu. Jego nauczyciel dostrzega w nim jednak pewne talenty. Wkr\u00F3tce Haru trafia do Beverly Hills, gdzie musi wykona\u0107 skomplikowane zadanie, zwi\u0105zane z tajemnicz\u0105 blondynk\u0105, Allison (Nicollette Sheridan). Pomagaj\u0105 mu Gobei (Robin Shou), ninja wys\u0142any bez wiedzy Haru, aby czuwa\u0142 nad jego bezpiecze\u0144stwem, oraz Joey (Chris Rock), jego nowy ameryka\u0144ski przyjaciel. W roli tytu\u0142owej gwiazdor programu \"Saturday Night Live\", Chris Farley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177744.jpg","",["N"]],"63829040":["Re\u017C.: Jon Watts.
Uczniowie \u015Bwi\u0119tuj\u0105 zako\u0144czenie roku szkolnego. Uczelnia Midtown School of Science and Technology, kt\u00F3rej s\u0142uchaczem jest Peter Parker (Tom Holland), organizuje dwutygodniow\u0105 wycieczk\u0119 do Europy. Ch\u0142opak wci\u0105\u017C jeszcze op\u0142akuje \u015Bmier\u0107 swojego mentora, Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.), mimo to podczas tej wyprawy zamierza wyzna\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 MJ (Zendaya). Gdy uczniowie zwiedzaj\u0105 Wenecj\u0119, miasto atakuje pot\u0119\u017Cny \u017Bywio\u0142ak Wody. Peter pr\u00F3buje ratowa\u0107 koleg\u00F3w. Ch\u0142opak jest jednak bezsilny w starciu z kreatur\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi mu tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako Mysterio (Jake Gyllenhaal), i zabija stworzenie. Wkr\u00F3tce potem Nick Fury (Samuel L. Jackson) daje Peterowi okulary Starka, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 przej\u0119cie kontroli nad stworzon\u0105 przez milionera sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 E.D.I.T.H., zarz\u0105dzaj\u0105c\u0105 ca\u0142ym zapasem broni w Stark Industries. Tymczasem Mysterio opowiada Parkerowi smutn\u0105 histori\u0119 swojego \u017Cycia i namawia go, by do\u0142\u0105czy\u0142 do niego w walce z \u017Bywio\u0142akami. Ch\u0142opak zamierza jednak wie\u015B\u0107 \u017Cycie normalnego nastolatka i odmawia. W wyniku podst\u0119pu, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 tak\u017Ce Fury, musi jednak zmieni\u0107 zdanie. Niebawem Parker i Mysterio lec\u0105 do Berlina, by om\u00F3wi\u0107 pomys\u0142 stworzenia nowego zespo\u0142u superbohater\u00F3w. Peter nie chce jednak walczy\u0107 z monstrami. Dlatego przekazuje odziedziczone po Starku okulary Mysteriowi. Wkr\u00F3tce jednak u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 straszliwy b\u0142\u0105d. Drugi film z serii o Spider-Manie opieraj\u0105cy si\u0119 na komiksach Marvel Comics. Za sw\u00F3j wyst\u0119p Tom Holland zosta\u0142 nagrodzony Saturnem za \"Najlepsz\u0105 kreacj\u0119 m\u0142odego aktora\". T\u0119 sam\u0105 nagrod\u0119 otrzyma\u0142a te\u017C Zendaya w kategorii \"Najlepsza aktorka drugoplanowa\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2123446.jpg","",["N"]],"63829041":["Re\u017C.: Mark Neveldine, Brian Taylor.
Osiem lat pod wydarzeniach przedstawionych w filmie \"Ghost Rider\" Johnny Blaze (Nicolas Cage) ukrywa si\u0119 w Europie. M\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C pr\u00F3buje zwalczy\u0107 kl\u0105tw\u0119, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce przemienia si\u0119 w Ghost Ridera, ognistego demona po\u017Ceraj\u0105cego dusze grzesznik\u00F3w. Tymczasem we Francji katolicki mnich Moreau (Idris Elba) dowiaduje si\u0119, \u017Ce ciemne moce pr\u00F3buj\u0105 op\u0119ta\u0107 ch\u0142opca o imieniu Danny (Fergus Riordan). Zakonnik wraz z matk\u0105 nastolatka, Nady\u0105 (Violante Placido), zwracaj\u0105 si\u0119 o pomoc do Johnny'ego. W zamian za wsparcie ich sprawy Moreau obiecuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie pomoc w uwolnieniu si\u0119 od kl\u0105twy. Johnny postanawia podj\u0105\u0107 si\u0119 niebezpiecznej misji. Jako Ghost Rider b\u0119dzie musia\u0142 chroni\u0107 przybyszy przed gangiem dowodzonym przez by\u0142ego ch\u0142opaka Nadyi, Raya (Johnny Whitworth), a przede wszystkim nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, by dusz\u0119 Danny'ego posiad\u0142 diabe\u0142. Je\u015Bli bowiem s\u0142uga ciemno\u015Bci op\u0119ta ch\u0142opca, przejmie tak\u017Ce w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142ym \u015Bwiatem. Druga cz\u0119\u015B\u0107 kasowego hitu z 2007 roku. \"Ghost Rider 2\" przyci\u0105ga uwag\u0119 wartk\u0105 akcj\u0105 i widowiskowymi efektami specjalnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170143.jpg","",["JM"]],"63829042":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
El Mariachi, w\u0119drowny muzyk podr\u00F3\u017Cuj\u0105cy z ca\u0142ym arsena\u0142em broni schowanym w futerale od gitary, zyska\u0142 s\u0142aw\u0119. Teraz jednak owiany legend\u0105 m\u015Bciciel pragnie spokoju. Zrozpaczony po stracie ukochanej \u017Cony Caroliny oraz c\u00F3rki ukrywa si\u0119 przed lud\u017Ami. Tymczasem nad Meksykiem zawis\u0142a gro\u017Aba zamachu stanu. Kartel narkotykowy, na czele kt\u00F3rego stoi baron Barrillo, planuje zlikwidowa\u0107 prezydenta, by przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Do swych cel\u00F3w zamierza wykorzysta\u0107 okrytego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 genera\u0142a Marqueza. Skorumpowany agent CIA, Sands, widzi w tym wielk\u0105 szans\u0119 dla siebie. Pragnie ob\u0142owi\u0107 si\u0119 na politycznym przewrocie. Poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie Marquez stoi za \u015Bmierci\u0105 bliskich El Mariachi, Sands sk\u0142ada gitarzy\u015Bcie propozycj\u0119. Aby intryga agenta w pe\u0142ni si\u0119 powiod\u0142a, genera\u0142 musi zgin\u0105\u0107 tu\u017C po tym, jak sam zabije prezydenta. El Mariachi ma okazj\u0119 do wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w. Wyrusza w drog\u0119 razem z swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Lorenzem i Fideo. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich gangster Billy i by\u0142y agent FBI Ramirez, kt\u00F3ry chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Barillo za \u015Bmier\u0107 partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895353.jpg","",[]],"63829043":["Re\u017C.: Andrzej Wajda.
Gda\u0144sk, 1981 rok. W\u0142oska dziennikarka Oriana Fallaci przeprowadza wywiad z Lechem Wa\u0142\u0119s\u0105, szefem niezale\u017Cnych zwi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Zatrudniony w Stoczni Gda\u0144skiej elektryk posiada niezwyk\u0142\u0105 charyzm\u0119, kt\u00F3ra pozwoli\u0142a mu stan\u0105\u0107 na czele przybieraj\u0105cych na sile ruch\u00F3w wolno\u015Bciowych. Spotkanie z przedstawicielk\u0105 zagranicznych medi\u00F3w staje si\u0119 dla Wa\u0142\u0119sy okazj\u0105 do wspomnie\u0144. Dzia\u0142acz wraca my\u015Blami do najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze swojego \u017Cycia i walki z systemem. Wa\u0142\u0119sa zostaje aresztowany przez SB, gdy jego \u017Cona Danuta jest w pierwszej ci\u0105\u017Cy. Podpisuje deklaracj\u0119 lojalno\u015Bci, by zd\u0105\u017Cy\u0107 na porod\u00F3wk\u0119. Odt\u0105d jest obserwowany przez w\u0142adze. To jednak nie zniech\u0119ca go do buntu. Staje na czele strajku okupacyjnego w stoczni. P\u00F3\u017Aniej niejednokrotnie trafia do aresztu. Nara\u017Ca przy tym \u017Cycie nie tylko swoje, ale i bliskich. Tymczasem jego rodzina si\u0119 powi\u0119ksza. Poch\u0142oni\u0119ty przez opozycyjn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 przyw\u00F3dca Solidarno\u015Bci opiek\u0119 nad dzie\u0107mi zrzuca na barki \u017Cony. Kobieta dzielnie to znosi. Godnie te\u017C reprezentuje m\u0119\u017Ca w Oslo, gdzie w jego imieniu odbiera Pokojow\u0105 Nagrod\u0119 Nobla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162455.jpg","",["N"]],"63829044":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63829045":["Nocna przygoda
Szyma\u0144ska znajduje w swoim domu martwego m\u0119\u017Ca oraz \u015Blady napadu rabunkowego. W pobliskim lesie detektywi odkrywaj\u0105 zw\u0142oki Barbary Trojeckiej. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce za oba zab\u00F3jstwa odpowiada \u017Cona zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Trop wiedzie jednak do niejakiego Grzegorza Czabatora. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do jego domku my\u015Bliwskiego, gdzie znajduj\u0105 przykut\u0105 do \u015Bciany c\u00F3rk\u0119 Trojeckiej, cia\u0142a podejrzanego i znajomego Agnieszki - Kamila Wilczy\u0144skiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a \u015Bwiadkiem ich w\u0142amania do willi Szyma\u0144skich. Zeznaje, \u017Ce widzia\u0142a \u015Bmier\u0107 tr\u00F3jki os\u00F3b i przyznaje si\u0119 do zab\u00F3jstwa Czabatora w obronie w\u0142asnej. \u015Aledczy nie wierz\u0105 jednak w jej wersj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63829046":["Prosto w serce
Biznesmen zostaje zastrzelony. Okoliczno\u015Bci wskazuj\u0105 na egzekucj\u0119. Gdy wychodzi na jaw, \u017Ce zamordowany mia\u0142 dziesi\u0105tki kochanek, detektywi zaczynaj\u0105 przypuszcza\u0107, ze to kt\u00F3ry\u015B z zazdrosnych m\u0119\u017C\u00F3w sam wymierzy\u0142 sprawiedliwo\u015B\u0107. Kuba i Natalia ustalaj\u0105, \u017Ce mia\u0142 wrog\u00F3w nie tylko w zdradzonych panach. Lena przychodzi do pracy z podbitym okiem. Nie chce powiedzie\u0107, co si\u0119 sta\u0142o, ale koledzy co\u015B podejrzewaj\u0105. Natalia uwa\u017Ca, ze pobi\u0142 j\u0105 nowy partner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63829047":["Dieta gorsetowa u m\u0142odej mamy \/ Rani\u0142 si\u0119 w nog\u0119 na pla\u017Cy
Natalia po urodzeniu dziecka chce szybko odzyska\u0107 szczup\u0142\u0105 sylwetk\u0119 sprzed ci\u0105\u017Cy. Dowiaduje si\u0119 o diecie gorsetowej stosowan\u0105 przez aktorki, kt\u00F3re niedawno zosta\u0142y mamami i postanawia j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107. Nosi gorsety przez ca\u0142y dzie\u0144. Modeluje figur\u0119, ale zaczyna mie\u0107 problemy z p\u0142ucami. Grupa znajomych sp\u0119dza mi\u0142e chwile na pla\u017Cy nad jeziorem. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy kolegami dochodzi do konfliktu. By rozwi\u0105za\u0107 sp\u00F3r, Marcin proponuje kolegom mecz rugby. Wygrani maj\u0105 pierwsze\u0144stwo podrywu, przegrani musz\u0105 odsun\u0105\u0107 si\u0119 w cie\u0144. W trakcie rozgrywki Igor przewraca si\u0119 i rozcina sobie udo. Rana jest g\u0142\u0119boka, a koledzy poszkodowanego przez nieumiej\u0119tne udzielanie pomocy doprowadzaj\u0105 do krwotoku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5380269fd0abf5d38e0430ab392ce809",["N"]],"63829048":["Szajka kradnie samochody, kt\u00F3re najpierw sprzedaje przez internet \/ Dziecko po\u0142kn\u0119\u0142o bateri\u0119 od zabawki
Katarzyna wbrew radom kole\u017Canki kupuje wymarzony samoch\u00F3d. Autem cieszy si\u0119 zaledwie kilka godzin, gdy\u017C w nocy samoch\u00F3d zostaje skradziony. Katarzyna dostaje SMS-a od z\u0142odzieja, kt\u00F3ry proponuje wykupienie auta. Na przek\u00F3r zdrowemu rozs\u0105dkowi umawia si\u0119 na spotkanie z przest\u0119pcami. Kolejna historia: Kasia i Micha\u0142 zaprosili do siebie znajomych. Ich dzieci Piotru\u015B i Sta\u015B dostaj\u0105 prezenty od go\u015Bci. Ch\u0142opcy grzecznie bawi\u0105 si\u0119 zabawkami. Po wizycie znajomych co\u015B niepokoj\u0105cego zaczyna si\u0119 dzia\u0107 z Piotrusiem. Micha\u0142 dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e7d6dd8b6219118b26f9de49351f9dba",["N"]],"63829002":["Emil sprawdzi, jak w r\u0119kach nieprzeszkolonego policjanta zachowuje si\u0119 urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci ISKRA. Z jego pomoc\u0105 prowadz\u0105cy odkryje, \u017Ce jedna z urz\u0119dniczek gorzowskiego starostwa - nie ruszaj\u0105c si\u0119 z miejsca - wraz z biurkiem przemieszcza si\u0119 z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 57km\/h. Opr\u00F3cz tego widzowi us\u0142ysz\u0105 te\u017C o b\u0142\u0119dzie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy po wystawieniu mandatu z 6 punktami karnymi do systemu wpisali punkt\u00F3w 10. Kolejnym tematem b\u0119dzie fotoradar w \u0141odzi, kt\u00F3ry w opinii bieg\u0142ego jest nieprawid\u0142owo ustawiony. Urz\u0105dzenie zebra\u0142o ju\u017C \u017Cniwo w liczbie co najmniej 93 ofiar niezas\u0142u\u017Conych mandat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ec8ce34d83f10b58f34af2f9d67a37f5",["N"]],"63829003":["Niestety, nawet na p\u0142atnych autostradach mo\u017Cna natkn\u0105\u0107 si\u0119 na dzikie zwierz\u0119ta czy za\u015Bmiecaj\u0105ce jezdni\u0119 \u015Bruby, wkr\u0119ty, opony i butelki. Te przedmioty mog\u0105 uszkodzi\u0107 przeje\u017Cd\u017Caj\u0105ce tras\u0105 samochody, a w efekcie sta\u0107 si\u0119 zagro\u017Ceniem dla zdrowia i \u017Cycia pasa\u017Cer\u00F3w. Ani ubezpieczyciel, ani zarz\u0105dca autostrady nie czuj\u0105 si\u0119 odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Emil odwiedzi r\u00F3wnie\u017C Szczecin, kt\u00F3rego w\u0142adze zarabiaj\u0105 na \u017Ale oznaczonej strefie p\u0142atnego parkowania. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 tak\u017Ce innym nieprawid\u0142owo\u015Bciom, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce na ulicach tego miasta. R\u00F3wnie\u017C w Bydgoszczy panuje du\u017Cy ba\u0142agan. Mo\u017Cna tam znale\u017A\u0107 wykluczaj\u0105ce si\u0119 znaki drogowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2027a2a6b04a747ec719837832255e5b",["N"]],"63829004":["Drog\u00F3wka z Zamo\u015Bcia zatrzyma\u0142a pewnego kierowc\u0119 pod zarzutem jazdy z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 ponad 100 km\/h, podczas gdy licznik jego samochodu wy\u015Bwietla\u0142 niewiele ponad 50 km\/h. Badaj\u0105c t\u0119 spraw\u0119, Emil przekona si\u0119, \u017Ce zamojscy policjanci zawsze pozostaj\u0105 czujni i nawet po pracy lubi\u0105 gn\u0119bi\u0107 kierowc\u00F3w. W trakcie wizyty na tamtejszej komendzie prowadz\u0105cy padnie ofiar\u0105 fa\u0142szywych oskar\u017Ce\u0144 o nieprawid\u0142owe parkowanie. Emil uda si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do Warszawy, gdzie Stra\u017C Miejska wykorzystywa\u0142a z\u0142e oznaczenie drogi, by naci\u0105ga\u0107 w\u0142a\u015Bcicieli samochod\u00F3w na koszty holowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e9341b9f3ed70f35fe706c066112305f",["N"]],"63829005":["Pewien kierowca z Nowego Dworu Gda\u0144skiego zosta\u0142 zatrzymany przez nocny patrol, kiedy wi\u00F3z\u0142 koleg\u0119 w stanie krytycznym. Przekroczy\u0142 przy tym dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107, wi\u0119c zamiast eskortowa\u0107 auto do szpitala, policjanci odebrali kierowcy prawo jazdy. Emil pozna te\u017C widza, kt\u00F3ry nie zgodzi\u0142 si\u0119 z zaproponowanym mu mandatem. Sprawa trafi\u0142a do s\u0105du, o czym sam zainteresowany dowiedzia\u0142 si\u0119 dopiero, gdy do jego drzwi zapukali mundurowi z propozycj\u0105 czterech dni aresztu. Na koniec historia widza z rejonu P\u0142o\u0144ska, kt\u00F3ry na w\u0142asnej sk\u00F3rze przekona\u0142 si\u0119, ile mo\u017Ce kosztowa\u0107 kierowc\u0119 b\u0142\u0105d ustawie\u0144 zegara w fotoradarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a69458a25c6a472d4bae1e5b2c89522d",["N"]],"63829006":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 1
Na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk widniej\u0105 tajemnicze otwory. Znaleziona tam zosta\u0142a przepalona stal o grubo\u015Bci 20 cm. W grudniu 1930 roku Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej, nieznanej \u015Bwiatu broni. U\u017Cyli jej podczas ataku na belgijsk\u0105 twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku. W\u00F3wczas 80 komandos\u00F3w w przeci\u0105gu 36 godzin zdoby\u0142o twierdz\u0119 bronion\u0105 przez 800 \u017Co\u0142nierzy. Strace\u0144cy wygrali swoj\u0105 pierwsz\u0105 bitw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63829007":["Prow.: Sarah Parcak, Dan Snow.
Dan Snow wraz z archeolog kosmiczn\u0105, dr Sarah Parcak, odkrywaj\u0105 zaginionych wiking\u00F3w w Ameryce. Spekuluj\u0105 na temat tras ich morskiej ekspansji oraz celu, w jakim podr\u00F3\u017Cowali: poczynaj\u0105c od wypraw w roli naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w, by nast\u0119pnie sta\u0107 si\u0119 osadnikami i handlarzami w Wielkiej Brytanii oraz na dalszych terenach, a\u017C po Islandi\u0119 i Grenlandi\u0119. Filmowcy docieraj\u0105 tak\u017Ce do by\u0107 mo\u017Ce najbardziej wysuni\u0119tej na zach\u00F3d osady wiking\u00F3w, jak\u0105 uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176387.jpg","",[]],"63829008":["Prow.: Sarah Parcak, Dan Snow.
Dan Snow wraz z archeolog kosmiczn\u0105, dr Sarah Parcak, odkrywaj\u0105 zaginionych wiking\u00F3w w Ameryce. Spekuluj\u0105 na temat tras ich morskiej ekspansji oraz celu, w jakim podr\u00F3\u017Cowali: poczynaj\u0105c od wypraw w roli naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w, by nast\u0119pnie sta\u0107 si\u0119 osadnikami i handlarzami w Wielkiej Brytanii oraz na dalszych terenach, a\u017C po Islandi\u0119 i Grenlandi\u0119. Filmowcy docieraj\u0105 tak\u017Ce do by\u0107 mo\u017Ce najbardziej wysuni\u0119tej na zach\u00F3d osady wiking\u00F3w, jak\u0105 uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176387.jpg","",[]],"63829009":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63829010":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63829011":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63829012":["Luzon jest najwi\u0119ksz\u0105 wysp\u0105 Filipin i krain\u0105 kontrast\u00F3w. Mo\u017Cemy tam zobaczy\u0107 wszystko, od ogromnej aglomeracji miejskiej Manili, po dzikie puszcze. Nigel poznaje r\u00F3\u017Cne zwierz\u0119ta \u017Cyj\u0105ce na tych terenach.","","",[]],"63829013":["Palawan: ostatnia granica
Palawan to najbardziej na zach\u00F3d wysuni\u0119ta wyspa archipelagu, znana r\u00F3wnie\u017C jako \"ostatnia granica\". Nigel sprawdzi, co kryj\u0105 jej g\u0119ste puszcze, dziewicze wybrze\u017Ca, rafy koralowe i wspania\u0142e jaskinie.","","",[]],"63829014":["Wyspy Mindanao, Bohol i Cebu to miejsca pe\u0142ne niesamowitych dzikich zwierz\u0105t. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C znane z niezwykle pi\u0119knych krajobraz\u00F3w. Nigel poka\u017Ce mi\u0119dzy innymi Wzg\u00F3rza Czekoladowe i s\u0142ynny wulkan Apo.","","",[]],"63829017":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"63829018":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"63829020":["Re\u017C.: Thierry Berrod.
Dokumentali\u015Bci przedstawiaj\u0105 dzieje toalet, od zarania dziej\u00F3w do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 np. \u017Ce jeszcze w XIX wieku publiczne wypr\u00F3\u017Cnianie by\u0142o powszechnie tolerowane, a zawarto\u015B\u0107 nocnik\u00F3w wyrzucano wprost na ulic\u0119, cz\u0119sto wcze\u015Bniej krzycz\u0105c ostrzegawczo.","","",[]],"63829021":["Kto chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera?
Ostatnio ujawnione dokumenty ameryka\u0144skiego wywiadu OSS z 1944 roku wskazuj\u0105, \u017Ce Amerykanie nie wierzyli w prawdziwo\u015B\u0107 zamachu na Hitlera w lipcu tego roku. Sadzili, \u017Ce Hitler si\u0119gn\u0105\u0142 po tak nadzwyczajny \u015Brodek, aby usun\u0105\u0107 niech\u0119tnych mu genera\u0142\u00F3w i terrorem zmusi\u0107 pozosta\u0142ych do pos\u0142usze\u0144stwa. Prowadz\u0105cy opowiedz\u0105, na czym ameryka\u0144scy analitycy opierali swoje opinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/02c2d59c7628d2076ba3ca267df7326b",["JM"]],"63829022":["Tarcza i miecz
W czasie II wojny \u015Bwiatowej, kt\u00F3ra zadecydowa\u0142a o biegu historii XX i XXI wieku decyduj\u0105c\u0105 rol\u0119 odgrywa\u0142a bro\u0144 pancerna. Wielkie bitwy by\u0142y starciem tej broni z broni\u0105 przeciwpancern\u0105. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak przebiega\u0142a ta rywalizacja, w kt\u00F3rej pogrubianie pancerzy by\u0142o natychmiast kontrowane przez zwi\u0119kszanie kalibru armat i wymy\u015Blanie nowej broni jak np. pociski kumulacyjne. Poznaj\u0105 rol\u0119 Wojska Polskiego w tym wy\u015Bcigu oraz pow\u00F3d, dla kt\u00F3rego kampania wrze\u015Bniowa 1939 roku, pomimo doskona\u0142ej broni, w kt\u00F3r\u0105 by\u0142y wyposa\u017Cone nasze oddzia\u0142y, zako\u0144czy\u0142a si\u0119 kl\u0119sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/701e17c42a89cf00e8aa74efa274eca6",["JM"]],"63829023":["Morze, nasze morze...
Pod koniec lat 30-tych XX w. Kierownictwo Marynarki Wojennej przyst\u0105pi\u0142o do modernizacji polskiej floty. Zakupiono dwa wielkie oceaniczne okr\u0119ty podwodne Orze\u0142 i S\u0119p, z kt\u00F3rych ka\u017Cdy kosztowa\u0142 20 mln z\u0142. Planowano zakupienie trzech r\u00F3wnie wielkich. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy te jednostki by\u0142y potrzebne naszej marynarce operuj\u0105cej na Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a1525cc60b0d61b468422f1e95193b24",["JM"]],"63829024":["Zamach na Lenina
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski bada wydarzenia z roku 1918, kiedy to Lenin zosta\u0142 ci\u0119\u017Cko zraniony w wyniku postrzelenia. Tajna policja polityczna oskar\u017Cy\u0142a o to Fani\u0119 Kap\u0142an. Ta straci\u0142a \u017Cycie. Dzi\u015B ju\u017C jest jasne, \u017Ce to nie ona odpowiada\u0142a za zamach. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ustali, kto zorganizowa\u0142 zamach na Lenina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63829025":["Jezioro Czorszty\u0144skie
Jezioro Czorszty\u0144skie, jesienna mg\u0142a i wymarzone drapie\u017Cne ryby. Jerzy Biedrzycki razem z ekip\u0105 wyrusza na po\u0142\u00F3w szczupak\u00F3w i sandaczy. Ca\u0142odzienne spiningowanie z u\u017Cyciem per\u0142owych, gumowych twister\u00F3w i ripper\u00F3w daje zadowalaj\u0105ce efekty. Dzi\u0119ki go\u015Bciom tego wydania, wybitnym w\u0119dkarzom, widzowie mog\u0105 zapozna\u0107 si\u0119 z wieloma nowinkami zwi\u0105zanymi z po\u0142owem jesiennych drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/aa4fc8032c88e16635bf67144004138e",["N"]],"63829026":["Kurpiowska Narew
Tym razem Jurek Biedrzycki razem z ekip\u0105 wyrusza nad wyj\u0105tkowo czaruj\u0105c\u0105 jesienn\u0105 Narew. W ostatnich promieniach s\u0142o\u0144ca w\u0119dkarze \u0142owi\u0105 na stosunkowo ma\u0142e woblerki, podziwiaj\u0105 przepi\u0119kne krajobrazy i dzik\u0105 rzek\u0119, kt\u00F3rej cz\u0142owiek nie zd\u0105\u017Cy\u0142 jeszcze zmieni\u0107 i przystosowa\u0107 do swoich potrzeb. Pe\u0142nia ksi\u0119\u017Cyca nie sprzyja rekordowym po\u0142owom, ale i tak okonie, klenie i niewy\u0142owiony do ko\u0144ca sum daj\u0105 im pow\u00F3d do rado\u015Bci. Schwytane, a nast\u0119pnie uwolnione do dzi\u015B p\u0142ywaj\u0105 w narwia\u0144skim nurcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e9a1d2eecdb3a634083ac1fff1c65dac",["N"]],"63829027":["Poczdam - narodziny Europy cz. 1
Najwa\u017Cniejsze decyzje dotycz\u0105ce los\u00F3w powojennej Europy zosta\u0142y podj\u0119te w Teheranie oraz w Ja\u0142cie. Mimo wszystko Wielka Tr\u00F3jka postanowi\u0142a spotka\u0107 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na konferencji w Poczdamie. Najwa\u017Cniejsz\u0105 kwesti\u0105 dla Polak\u00F3w by\u0142o w\u00F3wczas ustalenie zachodniej granicy kraju. Niestety po zako\u0144czeniu rozm\u00F3w kwestia w tej sprawie wci\u0105\u017C pozosta\u0142a nierozstrzygni\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63829028":["Poczdam - narodziny Europy cz. 2
Prezydent Truman uprzedza Stalina, \u017Ce USA posiada bro\u0144 o niezwyk\u0142ej mocy. Jak mo\u017Cna si\u0119 domy\u015Bla\u0107 chodzi o bomb\u0119 atomow\u0105. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce wiedza o zagro\u017Ceniu ze strony Amerykan\u00F3w powstrzymuje dyktatora przed wszcz\u0119ciem kolejnej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63829029":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0bfbe2df68811655d60f5bb2991945a7",["N"]],"63829030":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cd4a733b19a6ee159b110f72986e3b08",["N"]],"63829031":["Tymoteusz \"Omen\" podczas konferencji prasowej, kt\u00F3ra odbywa si\u0119 tu\u017C po walce, zapowiada pojedynek w Finlandii. Asia nie b\u0119dzie mog\u0142a mu towarzyszy\u0107. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy poradzi sobie bez wsparcia ukochanej. Tymczasem Dawid \"Harna\u015B\" po kolejnym treningu dostaje ultimatum: albo przy\u0142o\u017Cy si\u0119 do trening\u00F3w, albo zrezygnuje z pomocy Renaty Naczaj. Basia \"Shogun\" staje do kolejnej walki. Tymczasem Ola, nowa bohaterka, dzi\u0119ki trenowaniu sztuk walki wyrwa\u0142a si\u0119 z marazmu. Je\u015Bli b\u0119dzie ci\u0119\u017Cko pracowa\u0107, mo\u017Ce wiele osi\u0105gn\u0105\u0107 na ringu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177739.jpg","",["N"]],"63829032":["Tymoteusz \"Omen\" jedzie do Finlandii, gdzie zmierzy si\u0119 z miejscowym zawodnikiem, uznawanym za jednego z lepszych w Europie. Tym razem Asia mu nie towarzyszy, poniewa\u017C sama stanie na ringu. Trener Renata Naczaj postanawia w dalszym ci\u0105gu trenowa\u0107 Dawida \"Harnasia\" pod warunkiem, \u017Ce ten spe\u0142ni jej oczekiwania. Ola wybiera si\u0119 do Las Vegas, gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 pierwsze mistrzostwa \u015Bwiata MMA dla amator\u00F3w. Dziewczyna liczy, \u017Ce wr\u00F3ci do kraju z medalem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177739.jpg","",["N"]],"63829318":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"63829319":["Re\u017C.: Zden\u011Bk Tro\u0161ka.
Aninka (Anast\u00E1zie Chocholat\u00E1) mieszka z dwiema starszymi siostrami, kt\u00F3re traktuj\u0105 j\u0105 jak s\u0142u\u017C\u0105c\u0105, zmuszaj\u0105c do ci\u0105g\u0142ej pracy. Pewnego razu dziewczyna znajduje ptasie pi\u00F3ro, a kiedy je g\u0142adzi i ca\u0142uje, w magiczny spos\u00F3b pojawia si\u0119 przed ni\u0105 ksi\u0105\u017C\u0119 Vitek (Petr Urban). Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 on zakl\u0119ty w ptaka przez ksi\u0119\u017Cniczk\u0119-czarownic\u0119, w zem\u015Bcie za to, \u017Ce nie chcia\u0142 jej po\u015Blubi\u0107. Vitek i Aninka zaczynaj\u0105 si\u0119 w sobie zakochiwa\u0107, ale ich szcz\u0119\u015Bliwe chwile nie trwaj\u0105 d\u0142ugo. Siostry dowiedziawszy si\u0119 o wszystkim, niszcz\u0105 pi\u00F3ro, przez co Vitek znika. Aninka ucieka z domu i wyrusza w \u015Bwiat, pe\u0142na determinacji, by odnale\u017A\u0107 ukochanego.","","",["JM"]],"63829320":["Re\u017C.: Jamie Magnus Stone.
Nowoczesne technologie niespodziewanie zyskuj\u0105 coraz wi\u0119ksze znaczenie na \u015Bwiecie. Ludzie ch\u0119tniej oddaj\u0105 si\u0119 konsumpcji, a magia stopniowo traci dla nich sw\u00F3j urok. Pi\u0119tnastoletnia idealistka Jennifer Strange (Ellise Chappell) nie chce pogodzi\u0107 si\u0119 z tymi zmianami. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce ostatni smok ma zosta\u0107 wkr\u00F3tce zabity, dziewczyna postanawia wkroczy\u0107 do akcji. Ekranizacj\u0119 popularnej powie\u015Bci dla m\u0142odzie\u017Cy autorstwa Jaspera Fforde'a wyre\u017Cyserowa\u0142 nominowany do BAFT-y Jamie Magnus Stone. W obsadzie znale\u017Ali si\u0119 m.in. kandydat do tej nagrody Ricky Tomlinson oraz nominowana do Oscara Pauline Collins.","","",[]],"63829321":["Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cnorodne propozycje da\u0144, kt\u00F3re przydadz\u0105 si\u0119 w upalne dni. Nie zabraknie ciekawych i kuriozalnych fakt\u00F3w z \u017Cycia japo\u0144skiej metropolii. Chodzi m.in. o wypo\u017Cyczalni\u0119 parasoli. Tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 zabawny poradnik na temat zagro\u017Ce\u0144, kt\u00F3re mog\u0105 na nas czyha\u0107 podczas urlopu i powiedz\u0105 co\u015B interesuj\u0105cego o cytrynach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"63829322":["Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cne rodzaje frytek, nie tylko ziemniaczanych. Tw\u00F3rcy poszukuj\u0105 odpowiedzi na pytanie, na czym polega kwantowy internet i jakie daje mo\u017Cliwo\u015Bci. Do wyja\u015Bnienia pos\u0142u\u017C\u0105 si\u0119 pracami grupy holenderskich naukowc\u00F3w. Przybli\u017C\u0105 te\u017C kultur\u0119 odleg\u0142ego kraju, Tajlandii, i poka\u017C\u0105 miniaturowe, ale niebanalne mieszkania w stolicy Korei Po\u0142udniowej. Na koniec gar\u015B\u0107 porad, jak kupowa\u0107 produkty w supermarketach, aby by\u0142y one najwy\u017Cszej jako\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"63829323":["Re\u017C.: Oliver Daly.
Robot-pies jest tajnym projektem powsta\u0142ym z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji na \u015Bwiecie. Wynalazek ma s\u0142u\u017Cy\u0107 do ochrony \u017Co\u0142nierzy na polu bitwy. Niespodziewanie wydostaje si\u0119 on z o\u015Brodka badawczego i zostaje znaleziony przez nastoletniego Milesa (Alex Neustaedter). Dzi\u0119ki przyja\u017Ani z niezwyk\u0142ym czworonogiem ch\u0142opak nabiera wiary w siebie i poznaje Sar\u0119 (Becky G). Sytuacja si\u0119 skomplikuje, gdy pojawi\u0105 si\u0119 wojskowi, kt\u00F3rzy chc\u0105 odzyska\u0107 swoj\u0105 maszyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045744.jpg","",[]],"63829324":["Re\u017C.: Harold Becker.
Frank (John Travolta) i Susan (Teri Polo) rozwodz\u0105 si\u0119. Ich 11-letni syn Danny (Matt O'Leary) bardzo prze\u017Cywa rozstanie rodzic\u00F3w i nie mo\u017Ce si\u0119 z tym pogodzi\u0107. Mimo mi\u0142o\u015Bci okazywanej mu przez ojca i matk\u0119 staje si\u0119 dzieckiem wyj\u0105tkowo nerwowym i niepos\u0142usznym. Kiedy Susan wi\u0105\u017Ce si\u0119 z zamo\u017Cnym Rickiem Barnesem (Vince Vaughn), ch\u0142opiec zaczyna opowiada\u0107 ojcu coraz dziwniejsze historie zwi\u0105zane z nowym partnerem matki. Ci\u0119\u017Ckie do\u015Bwiadczenia zwi\u0105zane z rozwodem rodzic\u00F3w mog\u0105 pcha\u0107 Danny'ego do k\u0142amstwa. Ch\u0142opak od zawsze mia\u0142 sk\u0142onno\u015B\u0107 do fantazjowania i zmy\u015Blania r\u00F3\u017Cnych historii. Mimo wszystko Frankowi opowie\u015Bci syna wydaj\u0105 si\u0119 coraz bardziej prawdopodobne. Danny m\u00F3wi ojcu o brutalnym morderstwie pope\u0142nionym przez Ricka. Frank postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 ratowa\u0107 syna przed gro\u017C\u0105cym mu niebezpiecze\u0144stwem. Musi dzia\u0142a\u0107 b\u0142yskawicznie... Re\u017Cyser filmu Harold Becker po raz kolejny udowadnia swoje techniczne mistrzostwo w budowaniu napi\u0119cia w thrillerach. Cho\u0107 fabu\u0142a jest przewidywalna i potrafimy wyprzedzi\u0107 kolejny krok bohater\u00F3w, z zaciekawieniem czekamy na nast\u0119pn\u0105 scen\u0119. Du\u017Ca w tym zas\u0142uga muzyki Marka Manciny, autora \u015Bcie\u017Cki d\u017Awi\u0119kowej do film\u00F3w \"Dzie\u0144 pr\u00F3by\" czy \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1906507.jpg","",[]],"63829325":["Gwiazd\u0105 odcinka jest Kabaret DNO, czyli kr\u00F3lowie rekwizyt\u00F3w, wielokrotni laureaci RYJKA i PAKI, specjalizuj\u0105cy si\u0119 w humorystycznym po\u0142\u0105czeniu rozmaitych technologii oraz trik\u00F3w rekwizytorskich z rockow\u0105 muzyk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070553.jpg","",["AD"]],"63829326":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"63829327":["Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 startup oferuj\u0105cy us\u0142ugi kurierskie bez konieczno\u015Bci korzystania z po\u015Brednictwa centr\u00F3w logistycznych za miastem. Dla kogo\u015B, kto ceni sobie czas i pieni\u0105dze, to mo\u017Ce by\u0107 bardzo ciekawa propozycja. W odcinku r\u00F3wnie\u017C o niezwyk\u0142ym sporcie narodowym - hu\u015Btaniu si\u0119 na wielkiej hu\u015Btawce, a tak\u017Ce o mi\u0119snej saunie w Estonii. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, czym r\u00F3\u017Cni si\u0119 produkcja chleba w wielkiej fabryce od procesu wypiekania w manufakturze. Poznaj\u0105 wielk\u0105 zagadk\u0119 koloru b\u0142\u0119kitnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"63829328":["Re\u017C.: Louis Morneau.
Po\u0142owa XIX wieku, niewielka osada w \u015Brodkowej Europie. M\u0142ody Daniel (Guy Wilson) rozpoczyna praktyk\u0119 medyczn\u0105 u miejscowego lekarza (Stephen Rea). Od pewnego czasu do doktora trafiaj\u0105 ofiary atak\u00F3w wilko\u0142aka. Wkr\u00F3tce do wioski zaczynaj\u0105 zje\u017Cd\u017Ca\u0107 rz\u0105dni sensacji \u0142owcy nagr\u00F3d, wszelkiej ma\u015Bci awanturnicy i szarlatani. Wszyscy chc\u0105 zobaczy\u0107 besti\u0119, kt\u00F3ra przy pe\u0142ni ksi\u0119\u017Cyca terroryzuje okolic\u0119. Jednym z przybysz\u00F3w jest tajemniczy Charles (Ed Quinn), kt\u00F3ry przewodzi grupie my\u015Bliwych. Daniel do\u0142\u0105cza do nich, pomimo sprzeciwu swojej matki Vadomy (Nia Peeples). Ch\u0142opak naiwnie s\u0105dzi, \u017Ce to on zdob\u0119dzie s\u0142aw\u0119 pogromcy bezwzgl\u0119dnego drapie\u017Cnika. Wilko\u0142ak okazuje si\u0119 jednak silniejszy, sprytniejszy i bardziej niebezpieczny, ni\u017C ktokolwiek m\u00F3g\u0142by si\u0119 spodziewa\u0107. Rosn\u0105ca liczba ofiar i panika, jaka ogarnia mieszka\u0144c\u00F3w wioski sprawiaj\u0105, \u017Ce wszyscy chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim za dnia jest gro\u017Any potw\u00F3r. Daniel za\u015B nabiera podejrze\u0144, \u017Ce \u0142\u0105czy go z wilko\u0142akiem szczeg\u00F3lnie bliska wi\u0119\u017A... Atutami tej gotyckiej opowie\u015Bci s\u0105 imponuj\u0105ce zdj\u0119cia nakr\u0119cone w Rumunii oraz efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859304.jpg","",[]],"63829329":["W kolejnym odcinku programu widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak z ucieczk\u0105 przed po\u015Bcigiem Kuby, \u0141ukasza i Konrada poradz\u0105 sobie Micha\u0142 Wi\u015Bniewski, zaanga\u017Cowany w dzia\u0142alno\u015B\u0107 charytatywn\u0105 lider grupy Ich Troje, i jego c\u00F3rka Fabienne. Duet ubrany w uniform wi\u0119zienny bez pieni\u0119dzy czy telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych b\u0119dzie musia\u0142 prosi\u0107 o pomoc przechodni\u00F3w. Jedn\u0105 z regu\u0142 gry jest zakaz poruszania si\u0119 jakimkolwiek \u015Brodkiem transportu d\u0142u\u017Cej ni\u017C 20 minut, dlatego wsparcie nieznajomych jest niezb\u0119dne. Micha\u0142 i Fabienne do\u015Bwiadcz\u0105 du\u017Co \u017Cyczliwo\u015Bci z ich strony. Piosenkarz b\u0119dzie zachwycony ich postaw\u0105. Dziewi\u0119tnastoletnia Fabienne ma bardzo dobre relacje z ojcem. To podobnie jak on artystyczna dusza. Po szkole chodzi na warsztaty taneczne i wyst\u0119puje u boku mamy, Marty Wi\u015Bniewskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165102.jpg","",[]],"63829330":["Opowie\u015B\u0107 o baronie narkotykowym, kt\u00F3ry kieruje mi\u0119dzynarodowym kartelem Sinaloa - uwa\u017Canym za najpot\u0119\u017Cniejsz\u0105 organizacj\u0119 przemytnicz\u0105 w Meksyku. Joaqu\u00EDn Guzm\u00E1n Loera, zwany El Chapo, zas\u0142yn\u0105\u0142 mi\u0119dzy innymi brawurowymi ucieczkami z wi\u0119zienia.","","",[]],"63829331":["Gordon Ramsay jedzie do Greenville w Missisipi, by uratowa\u0107 rodzinn\u0105 restauracj\u0119 - Shermans's.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1977161.jpg","",[]],"63829332":["Widzowie zobacz\u0105, jak mo\u017Cna si\u0119 o\u015Bmieszy\u0107 i poturbowa\u0107 podczas skakania ze ska\u0142, wymachiwania m\u0142otem i jazdy na skuterze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63829333":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63829334":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63829335":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63829336":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63829337":["Pod p\u0142aszczem. Stacja benzynowa
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 kobieta z pro\u015Bb\u0105 o schwytanie grasuj\u0105cego w okolicy ekshibicjonisty, kt\u00F3ry zaczepia\u0142 jej szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119. Ruda i Bibi ruszaj\u0105 na poszukiwanie m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem Diablo i Serb przyjmuj\u0105 zlecenie dzier\u017Cawcy stacji benzynowej, kt\u00F3ry boryka si\u0119 z awanturuj\u0105cymi si\u0119 klientami i kradzie\u017Cami paliwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4017adc1688f806023723d2ec60c462f",["N"]],"63829338":["Widzowie zobacz\u0105 nowe zwierz\u0119ta i wspania\u0142ych opiekun\u00F3w. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"63829339":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
Hugh Creighton (Dabney Coleman) jest cenionym adwokatem, kt\u00F3ry nie przegra\u0142 \u017Cadnej sprawy. Niestety jego \u017Cycie prywatne nie jest us\u0142ane r\u00F3\u017Cami. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cyje z by\u0142\u0105 piosenkark\u0105 rockow\u0105 Marcy Edwards (Cheryl Paris), kt\u00F3ra nie nale\u017Cy do najwierniejszych kobiet. Pewnego dnia od prywatnego detektywa prawnik dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego przyjaci\u00F3\u0142ka zdradzi\u0142a go w jego domku pla\u017Cowym z przystojnym \u017C\u00F3\u0142todziobem Neddym Malcolmem (Julian Stone). Postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Marcy pr\u00F3buje go jeszcze szanta\u017Cowa\u0107, ale jej starania nie przynosz\u0105 \u017Cadnego skutku. Kobieta pada ofiar\u0105 starannie przemy\u015Blanej zbrodni. W\u00F3wczas do akcji wkracza porucznik Columbo (Peter Falk), kt\u00F3ry musi udowodni\u0107, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 by\u0142 Hugh. Niestety, adwokat ma doskona\u0142e alibi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170127.jpg","",[]],"63829340":["Re\u017C.: Patricia Riggen.
Annabel (Kylie Rogers) wi\u0119kszo\u015B\u0107 swojego \u017Cycia sp\u0119dzi\u0142a przykuta do szpitalnego \u0142\u00F3\u017Cka. Dziesi\u0119ciolatka cierpi na rzadk\u0105 chorob\u0119, kt\u00F3ra nie pozwala jej na normalne \u017Cycie. Pewnego dnia dziewczynka czuje si\u0119 na tyle dobrze, \u017Ce wolno jej pobawi\u0107 si\u0119 z siostrami na dworze. Niestety dochodzi do wypadku, Annabel traci przytomno\u015B\u0107, a jej \u017Cyciu zagra\u017Ca powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo. Lekarze nie daj\u0105 bliskim dziewczynki \u017Cadnej nadziei. Niespodziewanie chora odzyskuje si\u0142y i opowiada wszystkim o swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Film stanowi adaptacj\u0119 bestsellerowej ksi\u0105\u017Cki spod pi\u00F3ra Christy Beam - matki dziewczynki, kt\u00F3ra naprawd\u0119 prze\u017Cy\u0142a \u015Bmier\u0107 kliniczn\u0105. W obsadzie znale\u017Ali si\u0119 m.in.: zdobywczyni Z\u0142otego Globu Jennifer Garner (Agentka o stu twarzach, Witaj w klubie), Kylie Rogers (Ojcowie i c\u00F3rki, Ukryte pi\u0119kno), Martin Henderson (The Ring, Duma i uprzedzenie), John Carroll Lynch (Zodiak, Gran Torino) oraz nominowana do Oscara Queen Latifah (Chicago, Wszystko si\u0119 wali). Przywracaj\u0105cy wiar\u0119 w ludzi i lepsze jutro obraz wyre\u017Cyserowa\u0142a Patricia Riggen (Pod jednym ksi\u0119\u017Cycem, Edukacja Grace).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852402.jpg","",[]],"63829341":["Re\u017C.: Bille Woodruff.
Fryzjerka Gina Norris (Queen Latifah) przeprowadza si\u0119 do Atlanty, \u017Ceby jej c\u00F3rka mog\u0142a ucz\u0119szcza\u0107 do znajduj\u0105cej si\u0119 tam presti\u017Cowej szko\u0142y muzycznej. Sama za\u015B znajduje prac\u0119 w eleganckim salonie kosmetycznym. Ju\u017C wkr\u00F3tce jednak, za spraw\u0105 swojego samolubnego, chimerycznego i nieznosz\u0105cego sprzeciwu szefa - Jorge (Kevin Bacon) - zaczyna my\u015Ble\u0107 o zmianie miejsca zatrudnienia. Pewnego dnia wyprowadzona z r\u00F3wnowagi przez jego zmienne humory Gina zwalnia si\u0119 i postanawia otworzy\u0107 w\u0142asny salon wraz z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 i wsp\u00F3\u0142pracowniczk\u0105 Lynn (Alicia Silverstone). Pocz\u0105tki s\u0105 dla niej bardzo trudne, poniewa\u017C by\u0142y szef robi wszystko, \u017Ceby utrudni\u0107 jej prowadzenie interesu. Mimo to kobieta nie zamierza si\u0119 podda\u0107 i ju\u017C wkr\u00F3tce z pomoc\u0105 swoich pracownik\u00F3w udaje si\u0119 jej stworzy\u0107 wyj\u0105tkowe miejsce, kt\u00F3re przyci\u0105ga doborow\u0105 klientel\u0119. W jej zak\u0142adzie bowiem nie tylko poprawia si\u0119 wygl\u0105d, lecz tak\u017Ce prowadzi niezwyk\u0142e rozmowy. Wy\u015Bmienita obsada, m.in. Queen Latifah, Kevin Bacon, Andie MacDowell i Alicia Silverstone, w optymistycznej komedii producent\u00F3w \"Barbershop\" i \"Wszystko si\u0119 wali\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176393.jpg","",[]],"63829342":["Go\u015B\u0107mi odcinka b\u0119d\u0105 arty\u015Bci z Kabaretu Ani Mru Mru. Marcin W\u00F3jcik, Micha\u0142 W\u00F3jcik i Waldemar Wilko\u0142ek przedstawi\u0105 m.in. pewien karko\u0142omny plan, kt\u00F3rego rozmach m\u00F3g\u0142by wp\u0119dzi\u0107 w kompleksy niejednego w\u0142amywacza, gdyby nie nadmierna inwencja jego realizator\u00F3w oraz bariery komunikacyjne w trakcie uzgadniania szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Niezr\u00F3wnany komiczny talent cz\u0142onkowie Ani Mru Mru zaprezentuj\u0105 tak\u017Ce w skeczu obrazuj\u0105cym blaski i cienie popularno\u015Bci, zainspirowanym bliskimi spotkaniami z fanami. Jako Jutrzenka, czyli Gwiazda Jutra, wyst\u0105pi najzabawniejszy w\u015Br\u00F3d iluzjonist\u00F3w i najzr\u0119czniejszy w\u015Br\u00F3d komik\u00F3w - Pan Li - z pe\u0142nym humoru i magii stand-upem. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, dlaczego gospodarz programu, Robert Kor\u00F3lczyk, pada ofiar\u0105 w\u0142asnych \u017Cart\u00F3w. Przedstawi on te\u017C swoje przemy\u015Blenia dotycz\u0105ce wsp\u00F3\u0142czesnego idea\u0142u m\u0119skiej urody. R\u00F3wnie\u017C pi\u0119kne panie z Kwartetu Obsession zdradz\u0105 widzom, jacy m\u0119\u017Cczy\u017Anie maj\u0105 u nich szanse.","","",["JM"]],"63829343":["Rachwa\u0142 odwiedza siostra. Stara si\u0119 przekona\u0107 Karolin\u0119, \u017Ce jej problemy nale\u017C\u0105 do przesz\u0142o\u015Bci. Policjantka nie daje si\u0119 jednak zmanipulowa\u0107. Po wizycie Ewy Karolina zauwa\u017Ca, \u017Ce z jej portfela znikn\u0119\u0142y pieni\u0105dze. Na odprawie Jaskowska przedstawia nowego pracownika, Juliusza. Policjanci domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma pom\u00F3c zm\u0119czonemu Profosowi. Tymczasem Miko\u0142aj i Karolina interweniuj\u0105 w sprawie nielegalnej wyprzeda\u017Cy gara\u017Cowej. Sprawa ko\u0144czy si\u0119 interwencj\u0105 Biura Operacji Antyterrorystycznych. Jeszcze tego samego dnia patrol otrzymuje wezwanie ze studia filmowego, gdzie kto\u015B ukrad\u0142 nowy film i wrzuci\u0142 go do sieci na dwa miesi\u0105ce przed premier\u0105. Technicy musz\u0105 zbada\u0107 \u015Blady i spr\u00F3bowa\u0107 opowiedzie\u0107 na pytanie, w jaki spos\u00F3b obraz przedosta\u0142 si\u0119 do sieci. W trakcie \u015Bledztwa na jaw wychodzi romans monta\u017Cysty z jedn\u0105 z aktorek. Karolin\u0119 zatrzymuje Mariusz. Ma do przekazania wa\u017Cne informacje na temat jej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8dfbdf52520506195ed0032dcd720fee",["N"]],"63829344":["Wysocka odwiedza Zieli\u0144skiego w areszcie. Tym razem nie mo\u017Ce si\u0119 z nim zobaczy\u0107, bo Szymon jest w izolatce. Trafi\u0142 tam za posiadanie lek\u00F3w psychotropowych. Oli trudno uwierzy\u0107 w to, co s\u0142yszy. Wysocka i J\u00F3\u017Awiak dostaj\u0105 wezwanie ze szpitala miejskiego, gdzie \u015Bwie\u017Co upieczony ojciec rozp\u0119ta\u0142 awantur\u0119. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 w sza\u0142, poniewa\u017C to nie on jest ojcem d\u0142ugo wyczekiwanego dziecka. Kolejne zg\u0142oszenie pochodzi od szefa pizzerii, w kt\u00F3rej zatrzymano nastolatk\u0119, b\u0119d\u0105c\u0105 pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Towarzysz\u0105cy jej ch\u0142opak twierdzi, i\u017C nielegalne substancje musia\u0142y znajdowa\u0107 si\u0119 w spo\u017Cywanej potrawie. Sprawa wydaje si\u0119 podejrzana, gdy\u017C szef kuchni to by\u0142y narkoman, karany za drobne przest\u0119pstwa. Wysocka odwiedza ojca Szymona. M\u0119\u017Cczyzna nie jest w dobrej formie. Za\u0142amany sytuacj\u0105 syna si\u0119ga po alkohol. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej w jego domu pojawia si\u0119 Madzia. Mi\u0119dzy kobietami dochodzi do spi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dcd0eee3c5fa78a8e0e8de2272dd1b92",["N"]],"63829345":["Zapa\u0142a nie odbiera telefon\u00F3w od Adama. Zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce kolega co\u015B przed nim ukrywa. Chce go wi\u0119c najpierw dobrze prze\u015Bwietli\u0107. Na komend\u0119 przychodzi zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce pasa\u017Cera, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje z tajemnicz\u0105 walizk\u0105. Na dworcu okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Brodku podejrzanej torby znajduj\u0105 si\u0119 narkotyki. W drodze do aresztu policjanci zostaj\u0105 zaatakowani przez bandyt\u00F3w. Krzysztof zostaje poturbowany przez jednego z nich. Policjanci trac\u0105 towar i zatrzymanego. Jaskowska wzywa Wydzia\u0142 do Walki z Narkotykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4fbde5fcf846ba636ea8639275dd986d",["N"]],"63829346":["Mariusz opowiedzia\u0142 Karolinie o opuszczonej fabryce, w kt\u00F3rej widzia\u0142 siostr\u0119 kole\u017Canki, Ew\u0119. Teraz Rachwa\u0142 pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat tego tajemniczego miejsca. Dy\u017Curny otrzymuje wezwanie dotycz\u0105ce pr\u00F3by gwa\u0142tu w biurze projektowym. Podejrzany zeznaje, \u017Ce jest ofiar\u0105 prowokacji ze strony swojej pracownicy. Ma wiarygodnego \u015Bwiadka, kt\u00F3ry mo\u017Ce potwierdzi\u0107 jego niewinno\u015B\u0107 - inwestora, z kt\u00F3rym prowadzi\u0142 w tym czasie telekonferencj\u0119. Policjanci licz\u0105, \u017Ce przes\u0142uchanie poszkodowanej pomo\u017Ce wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119. Ta jednak przybiera zaskakuj\u0105cy obr\u00F3t. Tymczasem Bia\u0142ach ma do wykonania zadanie specjalne. Musi przekona\u0107 Profosa, by zatrudni\u0142 pomocnika. Na komendzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry uwa\u017Ca, \u017Ce spotkanej w przychodzi kobiecie grozi niebezpiecze\u0144stwo ze strony m\u0119\u017Ca. Wyniki \u015Bledztwa w tej sprawie zaskocz\u0105 wszystkich zainteresowanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb79bfcb4586cd1d8b932d6b9952f64c",["N"]],"63829347":["Wysocka pr\u00F3buje spotka\u0107 si\u0119 z ojcem Szymona. Madzia postanawia w tym przeszkodzi\u0107. Ola prosi o pomoc Jaskowsk\u0105. Pani komendant zaprasza na komisariat prokuratora Zieli\u0144skiego. Do dy\u017Curnego Jacka Nowaka dzwoni\u0105 ze szpitala wojew\u00F3dzkiego. Znalaz\u0142 si\u0119 biorca jego szpiku kostnego. Nowak czuje satysfakcje, chocia\u017C nie wie, komu konkretnie pomo\u017Ce. Na patrolu Ola i Borys otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o nietypowym w\u0142amaniu. Nie zgin\u0119\u0142o nic cennego, jedynie album ze zdj\u0119ciami i maskotka z dzieci\u0144stwa, kt\u00F3re maj\u0105 warto\u015B\u0107 sentymentaln\u0105. Okradziona kobieta jest tancerk\u0105 w nocnym klubie i podejrzewa jednego z fotograf\u00F3w. Kolejne zg\u0142oszenie przychodzi z warsztatu samochodowego. Dzwoni kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zosta\u0142a oszukana przez mechanika samochodowego. Zap\u0142aci\u0142a za napraw\u0119, a auto wr\u00F3ci\u0142o do niej popsute. Pomagaj\u0105 jej dwaj przypadkowi mechanicy, spotkani na parkingu przed sklepem. Policjanci badaj\u0105 spraw\u0119. Pomaga im pewien ch\u0142opiec z kamer\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/860923f38f498a66160b8dec1165f407",["N"]],"63829348":["W programie pojawi si\u0119 wega\u0144ski bekon, czyli kuchenne sztuczki na zast\u0105pienie produkt\u00F3w pochodzenia zwierz\u0119cego ich ro\u015Blinnymi odpowiednikami. Widzowie poznaj\u0105 symbol Meksyku - aksolotla. Zwierz\u0119 jest zagro\u017Cone. Ekipa opowie o projekcie na rzecz jego ratowania oraz o jego roli w kulturze kraju. Przedstawione zostan\u0105 te\u017C ciekawostki dotycz\u0105ce kawy oraz ekologicznej inwestycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63829349":["Monserrate po rozwodzie z m\u0119\u017Cem znalaz\u0142a si\u0119 w g\u0142\u0119bokim kryzysie finansowym. Kiedy pozna\u0142a 42-letniego Marka Leonarda wydawa\u0142o si\u0119, \u017Ce jej \u017Cycie zacznie uk\u0142ada\u0107 si\u0119 na nowo. Do momentu, gdy pewnego dnia w domu kobiety wybuch\u0142 gaz. W wyniku eksplozji zgin\u0119\u0142o dwoje jej s\u0105siad\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"63829350":["Ted Binion, w\u0142a\u015Bciciel kasyna w Las Vegas, cieszy\u0142 si\u0119 ogromnym bogactwem i przywilejami, kt\u00F3re z niego wynika\u0142y - nieograniczonym dost\u0119pem do alkoholu, narkotyk\u00F3w i dziewczyn do towarzystwa. Jednak pewnego dnia Ted zosta\u0142 znaleziony martwy w swoim apartamencie. Wiele wskazywa\u0142o na to, \u017Ce zmar\u0142 w wyniku przedawkowania narkotyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"63829351":["Re\u017C.: Daniel Espinosa.
Rok 1953, Moskwa. M\u0142ody funkcjonariusz Ministerstwa Bezpiecze\u0144stwa Pa\u0144stwowego, Lew Demidow, jest wierny idea\u0142om komunizmu. Kiedy zostaje brutalnie zamordowany czteroletni ch\u0142opiec, w\u0142adze og\u0142aszaj\u0105, \u017Ce dziecko zgin\u0119\u0142o w wyniku tragicznego wypadku - potr\u0105cenia przez poci\u0105g. W ZSRR panuje bowiem przekonanie, \u017Ce takie zbrodnie maj\u0105 miejsce jedynie w krajach kapitalistycznych. Na rozkaz prze\u0142o\u017Conych Demidow tuszuje okoliczno\u015Bci mordu. Zrozpaczeni rodzice ch\u0142opca nie wierz\u0105 jednak w oficjaln\u0105 wersj\u0119 wydarze\u0144. Co gorsza, niebawem w podobny spos\u00F3b gin\u0105 kolejne dzieci. Wkr\u00F3tce Demidow zostaje zes\u0142any do prowincjonalnego oddzia\u0142u ministerstwa, odm\u00F3wi\u0142 bowiem zeznawania przeciwko swojej \u017Conie, kt\u00F3r\u0105 oskar\u017Cono o szpiegostwo. Od tej pory na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 stara si\u0119 odnale\u017A\u0107 morderc\u0119. Nie zamierza pozwoli\u0107, \u017Ceby bezkarny przest\u0119pca kontynuowa\u0142 swoje makabryczne dzie\u0142o. Przez bezkompromisow\u0105 postaw\u0119 staje si\u0119 niewygodny dla zwierzchnik\u00F3w, kt\u00F3rzy oczekuj\u0105 \u015Blepego pos\u0142usze\u0144stwa. Mo\u017Ce liczy\u0107 jedynie na wsparcie genera\u0142a Michai\u0142a Niestierowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175150.jpg","",[]],"63829352":["Moc dzikih ma\u0142p
Tym razem ca\u0142a klasa 2b dostaje si\u0119 w szpony zgubnego hip-hopu oraz najgro\u017Aniejszego ze wszystkich wujka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1261",["AD"]],"63829353":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63829354":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63829355":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63829356":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63829357":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63829219":["Brudne interesy
Znany warszawski biznesmen zostaje brutalnie zamordowany. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 wielu wrog\u00F3w. Nie wiadomo, czy powodem zab\u00F3jstwa by\u0142a zemsta dawnych wsp\u00F3lnik\u00F3w czy bezwzgl\u0119dna walka o spadek. Kr\u0105g podejrzanych jest szeroki. W tym samym czasie podczas spaceru w lesie porwany zostaje synek Jana W\u00F3jcika. Detektywi robi\u0105 wszystko, aby odzyska\u0107 dziecko przyjaciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63829220":["Ostatnia lekcja
Nauczyciel zostaje znaleziony martwy w okolicy liceum, w kt\u00F3rym pracowa\u0142. W trakcie przes\u0142ucha\u0144 detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jedna z jego uczennic pr\u00F3bowa\u0142a pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Odkrywanie kolejnych tajemnic m\u0119\u017Cczyzny naprowadza policjant\u00F3w na trop zab\u00F3jcy... Tymczasem \u0141ucja Wilk zostaje przy\u0142apana na odgrzebywaniu starych \u015Bledztw i wynoszeniu spraw z archiwum za plecami naczelnika wydzia\u0142u. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, na czyje polecenie \u0141ucja pojawi\u0142a si\u0119 w komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63829221":["Toksyczne zwi\u0105zki
Utalentowana projektantka wn\u0119trz i ogrod\u00F3w zostaje oblana truj\u0105cymi pestycydami przez nieznanego sprawc\u0119. Podejrzany jest jej asystent, ale i on pada ofiar\u0105 ataku. W spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany by\u0142y bogaty w\u0142a\u015Bciciel rezydencji, w kt\u00F3rej pracowa\u0142a kobieta. Milioner by\u0142 podejrzany o udzia\u0142 w brudnych interesach, na trop kt\u00F3rych mog\u0142a wpa\u015B\u0107 poszkodowana... Do policjant\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 informator Oko\u0144. Jego narzeczona znikn\u0119\u0142a, a on podejrzewa, \u017Ce kobieta mo\u017Ce by\u0107 w niebezpiecze\u0144stwie. Funkcjonariusze obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce narzeczona Okonia pad\u0142a ofiar\u0105 gangster\u00F3w. Prawda okazuje si\u0119 jednak bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63829222":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Pa\u0144stwo Bukiet maj\u0105 zwiedzi\u0107 lordowsk\u0105 rezydencj\u0119. Hiacynta, podekscytowana wizyt\u0105 w tak znamienitym domu, ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 osobi\u015Bcie pozna\u0107 dostojnych gospodarzy. Po drodze postanawia zajrze\u0107 do ojca. On jednak na wie\u015B\u0107 o niespodziewanych odwiedzinach c\u00F3rki ucieka po rynnie. Tymczasem R\u00F3\u017Ce nachodzi zdenerwowana \u017Cona jej kolejnego przyjaciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63829223":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta i jej s\u0105siadka El\u017Cbieta wybieraj\u0105 si\u0119 na kiermasz, z kt\u00F3rego doch\u00F3d ma zosta\u0107 przeznaczony na cele charytatywne. Pani Bukiet zamierza po drodze zajrze\u0107 do Stokrotki, kt\u00F3ra poinformowa\u0142a j\u0105 o kolejnych dziwactwach ojca. Hiacynta nie chce jednak, by s\u0105siadka dowiedzia\u0142a si\u0119, gdzie mieszka jej rodzina, co doprowadza do wielu zabawnych sytuacji. Tymczasem R\u00F3\u017Ca, kt\u00F3ra prze\u017Cy\u0142a kolejny zaw\u00F3d mi\u0142osny, zamierza sprzeda\u0107 na kiermaszu swoj\u0105 seksown\u0105 bielizn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63829224":["Re\u017C.: Harold Snoad.
W przyko\u015Bcielnym kole dla pa\u0144 ma si\u0119 odby\u0107 spotkanie z udzia\u0142em znamienitego prelegenta. Hiacynta nie mo\u017Ce przegapi\u0107 takiej imprezy. Tymczasem Stokrotka narzeka na swojego m\u0119\u017Ca Powolniaka. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ma\u0142o romantyczny i ju\u017C dawno przesta\u0142 si\u0119 ni\u0105 interesowa\u0107. Aby wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107, postanawia znale\u017A\u0107 sobie kochanka. Jej wybrankiem zostaje siedemnastolatek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63829225":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Podczas uroczysto\u015Bci chrzcin dziecka Stefanii, c\u00F3rki Stokrotki i Powolniaka, dochodzi do skandalu. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice male\u0144stwa nie s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Tak naprawd\u0119 nie wiadomo te\u017C, kto jest prawdziwym ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63829226":["Re\u017C.: Harold Snoad.
A Strange Man
W\u015Bcibska Hiacynta zauwa\u017Ca p\u00F3\u0142nagiego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry krz\u0105ta si\u0119 po mieszkaniu El\u017Cbiety. Bierze go za kochanka s\u0105siadki. Tymczasem ojciec pani Bukiet przysparza rodzinie kolejnych zmartwie\u0144, poniewa\u017C ponownie ucieka z domu. Tym razem zamierza stawi\u0107 czo\u0142o Luftwaffe. R\u00F3\u017Ca jest znowu zakochana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63829227":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Driving Mrs Fortescue
Hiacynta chce dosta\u0107 g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w amatorskim przedstawieniu opery. Z tego powodu staje si\u0119 bardzo dokuczliwa, ale Richard cierpliwie znosi kolejne dziwactwo \u017Cony. R\u00F3\u017Ca postanawia sprawdzi\u0107, czy jej nowy przyjaciel darzy j\u0105 prawdziwym uczuciem. M\u0105\u017C Violetty namawia j\u0105, by spr\u00F3bowali na\u015Bladowa\u0107 Marion i Robin Hooda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63829228":["Re\u017C.: Cody Cameron, Kris Pearn.
Kontynuacja przeboju kinowego z 2009 roku. Flint Lockwood i jego przyjaciele ponosz\u0105 surowe konsekwencje wywo\u0142anego przez siebie spo\u017Cywczego kataklizmu, kt\u00F3ry zniszczy\u0142 ich miasto. Musz\u0105 opu\u015Bci\u0107 rodzinne strony. Idol Flinta, Chester V, proponuje mu prac\u0119 w firmie zajmuj\u0105cej si\u0119 oczyszczaniem wyspy. Zatrudnieni w tej korporacji wybitni wynalazcy obmy\u015Blaj\u0105 nowatorskie rozwi\u0105zania technologiczne, maj\u0105ce s\u0142u\u017Cy\u0107 dobru ludzko\u015Bci. Flint odkrywa, \u017Ce jego maszyna, niegdy\u015B zamieniaj\u0105ca wod\u0119 w \u017Cywno\u015B\u0107, wci\u0105\u017C dzia\u0142a. Obecnie jednak nieudany wynalazek Lockwooda produkuje zmutowane bestie gastronomiczne, posiadaj\u0105ce cechy produkt\u00F3w spo\u017Cywczych i zwierz\u0105t. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich o\u017Cywione pikle, p\u00F3\u0142 krewetki, p\u00F3\u0142 szympansy i przera\u017Caj\u0105ce krzy\u017C\u00F3wki szarlotek z tu\u0144czykami. Flint z pomoc\u0105 towarzyszy musi ocali\u0107 \u015Bwiat przed gro\u017Anymi monstrami. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jacek Bo\u0144czyk w roli Flinta, Monika Piku\u0142a jako Sam Sparks i Tomasz Borkowski jako Chester V.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882387.jpg","",["N"]],"63829229":["Akcja serialu rozpoczyna si\u0119 w 1941 roku. Radziecki wywiad nak\u0142ania do wsp\u00F3\u0142pracy m\u0142odego Polaka, Stanis\u0142awa Kolickiego, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do aresztowanego niedawno porucznika Abwehry, Hansa Klossa. Rosjanie postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 ich nieprawdopodobne podobie\u0144stwo i wysy\u0142aj\u0105 Kolickiego do Niemiec jako Klossa. Polski oficer jako agent J-23 zaczyna tajn\u0105 misj\u0119 w armii wroga. Jako cz\u0142onek sztabu dywizji ma dost\u0119p do niemieckich plan\u00F3w. Dzi\u0119ki temu Rosjanom udaje si\u0119 uprzedzi\u0107 atak wroga. Jednak gestapo wpada na trop siatki wywiadowczej. Kloss zostaje zdemaskowany, ale pozoruje w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107. Po paru miesi\u0105cach powraca. Udaje mu si\u0119 przekona\u0107 Niemc\u00F3w, \u017Ce zgin\u0105\u0142 jego sobowt\u00F3r, a on jest prawdziwym Klossem, kt\u00F3ry chce zmy\u0107 ha\u0144b\u0119 ze swojego nazwiska. \"\u015Aci\u015Ble tajne\". Rok 1942. Dr Pulkowski, kt\u00F3ry przed wojn\u0105 prowadzi\u0142 badania nad nowym typem silnika odrzutowego, zostaje schwytany. In\u017Cynier Reil pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 go do wsp\u00F3\u0142pracy z Niemcami. Kloss otrzymuje zadanie odbicia polskiego naukowca. Wraz z agentem brytyjskim Riolettem, kt\u00F3rego pocz\u0105tkowo podejrzewa o wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gestapo, przygotowuj\u0105 plan dzia\u0142ania. Wkr\u00F3tce doktor zostaje uwolniony, jednak w czasie akcji ginie Reil. Podejrzenie o szpiegostwo zostaje skierowane na Puschkego.","","",["N"]],"63829230":["Umar\u0142 odbiornik, niech \u017Cyje odbiornik
Przekonamy si\u0119, \u017Ce z\u0142a s\u0142awa wybuchaj\u0105cych telewizor\u00F3w marki \"Rubin\" jest uzasadniona. Tym bardziej, \u017Ce jeden z odbiornik\u00F3w nale\u017Cy do rodziny Kiepskich. Zosta\u0142 pozostawiony na noc pod opiek\u0105 nieprzewidywalnej \u017Cyciowo Babki, czyli te\u015Bciowej bezrobotnego ojca rodziny - Ferdynanda Kiepskiego. Ferdynand wymy\u015Bla kolejny, genialny spos\u00F3b na osi\u0105gni\u0119cie sukcesu finansowego. Postanawia zainstalowa\u0107 w mieszkaniu \"sex telefon\". Partnerami w erotycznych pogaw\u0119dkach z klientami maj\u0105 by\u0107 Kiepscy. Ferdynand zostaje uznany osiedlowym bohaterem, poniewa\u017C dzi\u0119ki podpatrzonemu w telewizji specyficznemu stylowi walki, pokonuje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119, J\u0105ka\u0142\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4208",["N"]],"63829231":["Redaktor naczelny
Przed Ferdkiem otwieraj\u0105 si\u0119 zupe\u0142nie nowe perspektywy. Nieoczekiwanie dostaje propozycj\u0119 obj\u0119cia stanowiska redaktora naczelnego gazetki osiedlowej. Kiepski wyra\u017Ca zgod\u0119 i zabiera si\u0119 za redagowanie pisma, jednak bez wi\u0119kszego entuzjazmu. Sytuacja zmienia si\u0119, gdy u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce ma w d\u0142oni narz\u0119dzie pot\u0119\u017Cnej w\u0142adzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4012",["N"]],"63829232":["IQ
Od pewnego czasu Ferdek ma powa\u017Cne problemy z czytaniem. Halina podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C najzwyczajniej st\u0119pia\u0142. W domu Kiepskich wybucha panika, gdy dociera do nich wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce wkr\u00F3tce Polacy zostan\u0105 poddani Pa\u0144stwowemu Testowi Inteligencji. Ta informacja niepokoi tak\u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 obywateli. Okazuje si\u0119, \u017Ce nar\u00F3d woli nie poznawa\u0107 prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4011",["N"]],"63829233":["Harakiri
Pa\u017Adzioch zwierza si\u0119 Ferdkowi, \u017Ce od dawna zastanawia si\u0119 nad pope\u0142nieniem samob\u00F3jstwa. Jest przygn\u0119biony, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce dzisiejsze warunki polityczno-spo\u0142eczne nie sprzyjaj\u0105 nawet jednostkom wybitnym. Wyst\u0119puje zatem z zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0105. Poniewa\u017C uznaje Kiepskiego za cz\u0142owieka z fantazj\u0105, prosi go, aby obmy\u015Bli\u0142 mu jak najbardziej spektakularny rodzaj \u015Bmierci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4010",["N"]],"63829234":["Znieczulica spo\u0142eczna
Pa\u017Adzioch ma niecodzienn\u0105 pro\u015Bb\u0119 do Ferdka. Chce, by s\u0105siad wys\u0142a\u0142 go poczt\u0105 w paczce na Madagaskar. Kiepski skwapliwie spe\u0142nia jego \u017Cyczenie. Halina jest zdruzgotana bezduszn\u0105 postaw\u0105 swojego ma\u0142\u017Conka. Zarzuca mu permanentny brak ludzkich uczu\u0107 i odruch\u00F3w. Jak si\u0119 okazuje, Ferdek nie jest jedynym obywatelem cierpi\u0105cym na tzw. znieczulic\u0119 spo\u0142eczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4009",["N"]],"63829235":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Na rozkaz kr\u00F3la Horika Ragnar wraz z niewielkim oddzia\u0142em, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 jego najbardziej zaufani ludzie, udaje si\u0119 do szwedzkiego miasta G\u00F6taland, by zako\u0144czy\u0107 konflikt o sporn\u0105 ziemi\u0119, jaki wikingowie maj\u0105 z tamtejszym w\u0142adc\u0105, jarlem Borgiem. M\u0142ody wojownik zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C zyska\u0107 s\u0142aw\u0119, kt\u00F3ra dotar\u0142a r\u00F3wnie\u017C do jego rywali i przeciwnik\u00F3w. Ragnar wywiera pozytywne wra\u017Cenie na Borgu, jarl zastanawia si\u0119 jednak, w jaki spos\u00F3b powinien traktowa\u0107 swojego go\u015Bcia i czy stanie si\u0119 on jego nowym sojusznikiem, czy te\u017C jest tylko bezwoln\u0105 marionetk\u0105 w r\u0119kach kr\u00F3la. Tymczasem w Kattegat panuje zaraza, kt\u00F3ra zbiera obfite \u017Cniwo w pobliskich wsiach. Umiera wielu m\u0142odych i zdolnych do walki i pracy ludzi. Zrozpaczeni i przera\u017Ceni mieszka\u0144cy prosz\u0105 Lagerth\u0119, by wyb\u0142aga\u0142a dla nich \u0142ask\u0119 u bog\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"63829236":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Sprzymierzony z kr\u00F3lem Horikiem Ragnar rozpoczyna bitw\u0119 z jarlem Borgiem. Do przeciwnika postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 Rollo. Tymczasem ksi\u0119\u017Cniczka Aslaug udaje si\u0119 do Kattegat z niespodziank\u0105, kt\u00F3ra postawi Ragnara w k\u0142opotliwej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"63829237":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Mijaj\u0105 cztery lata pod rz\u0105dami jarla Ragnara. Okres ten cechuje si\u0119 nadzwyczajnym spokojem. W ko\u0144cu nadchodzi czas, by zawrze\u0107 nowy sojusz. Wszystko po to, aby uda\u0107 si\u0119 na wypraw\u0119 do Anglii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"63829238":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Wikingowie przypuszczaj\u0105 atak na Wessex. Kr\u00F3l Egbert znajduje zupe\u0142nie nowego przeciwnika. Kiedy Ragnar usi\u0142uje zdoby\u0107 dominacj\u0119 na Zachodzie, jarl Borg ma w\u0142asne plany dotycz\u0105ce przysz\u0142o\u015Bci Kattegat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"63829239":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Grupa terroryst\u00F3w uprowadza emerytowanego pracownika ameryka\u0144skiego wywiadu Leonarda Turnera. Zawiadamiaj\u0105 CIA o swoich \u017C\u0105daniach. Nie wiedz\u0105 jednak, \u017Ce nikt nie zamierza ulec ich presji. W\u0142adze przedk\u0142adaj\u0105 bowiem spok\u00F3j na \u015Bwiecie nad \u017Cycie jednego ze swoich ludzi. Tymczasem o porwaniu dowiaduje si\u0119 syn zak\u0142adnika, Harry, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C jest zatrudniony w organizacji rz\u0105dowej. Dotychczas pe\u0142ni\u0142 funkcj\u0119 analityka i konsekwentnie by\u0142 odsuwany od pracy w terenie. Gdy m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna orientuje si\u0119, \u017Ce agenci nie podejm\u0105 pr\u00F3by ocalenia jego ojca, sam postanawia zorganizowa\u0107 akcj\u0119 ratunkow\u0105 i pokrzy\u017Cowa\u0107 plany przest\u0119pc\u00F3w. Nie do ko\u0144ca wie, w co si\u0119 wpl\u0105tuje. Harry ignoruje rozkazy swojego prze\u0142o\u017Conego Kena Robertsona. Wkr\u00F3tce staje do walki, w kt\u00F3rej jego \u017Cycie jest powa\u017Cnie zagro\u017Cone. Na szcz\u0119\u015Bcie podczas tej nier\u00F3wnej konfrontacji mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie doskonale wyszkolonej Victorii. Razem wik\u0142aj\u0105 si\u0119 w intryg\u0119, w kt\u00F3r\u0105 s\u0105 zamieszani zawodowi zab\u00F3jcy i mi\u0119dzynarodowi terrory\u015Bci. By wykona\u0107 swoj\u0105 misj\u0119 i uwolni\u0107 Leonarda, musz\u0105 zachowa\u0107 zimn\u0105 krew i wykaza\u0107 si\u0119 sprytem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2102658.jpg","",[]],"63829240":["Grzesznicy
Gin\u0105 cz\u0142onkowie kilku rodzin. Ojcowie, matki oraz ich nastoletnie c\u00F3rki. \u015Aledczy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce sprawca zmusza m\u0119\u017Cczyzn, by zabijali swoich bliskich, a nast\u0119pnie pope\u0142niali samob\u00F3jstwa. Podejrzenie pada na nauczyciela informatyki Potockiego, kt\u00F3ry mia\u0142 konflikt z zaginionymi nastolatkami. Wkr\u00F3tce znika kolejna rodzina. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zaginiony ostatnio ojciec i m\u0105\u017C, Micha\u0142 Kluk, by\u0142 winien spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy pewnej grupie przest\u0119pczej. Rozwi\u0105zanie tej zagadki zaskoczy wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63829241":["Z\u0142a synowa
Kasia i Miko\u0142aj zamieszkuj\u0105 w domu podarowanym im przez matk\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Niespodziewanie jednak uczynna te\u015Bciowa doznaje udaru. Okazuje si\u0119, \u017Ce odt\u0105d b\u0119dzie potrzebowa\u0142a sta\u0142ej opieki. Kasia bierze urlop dzieka\u0144ski, by zajmowa\u0107 si\u0119 te\u015Bciow\u0105, kt\u00F3ra zamieszkuje z synem i jego \u017Con\u0105. Z czasem m\u0142oda kobieta staje si\u0119 jednak coraz bardziej sfrustrowana. Pewnego dnia Miko\u0142aj wraca wcze\u015Bniej do domu. Staje si\u0119 \u015Bwiadkiem dramatycznej w skutkach sceny. Dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63829242":["Poza domem
Paulina wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Jej m\u0105\u017C pracuje na dw\u00F3ch etatach, \u017Ceby jak najszybciej zamieni\u0107 niewielkie mieszkanie na wymarzony dom z ogr\u00F3dkiem. Pewnego dnia, gotuj\u0105c obiad, kobieta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce zabrak\u0142o jej \u015Bmietany. Zostawia zup\u0119 na gazie i wychodzi do sklepu. Bardzo si\u0119 spieszy, obawiaj\u0105c, \u017Ce zostawione bez opieki dzieci zrobi\u0105 sobie krzywd\u0119. Wchodz\u0105c do windy, zderza si\u0119 z nios\u0105cym paczki kurierem. Paulina upada tak niefortunnie, \u017Ce doznaje urazu g\u0142owy. Kurier dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63829243":["Siostrzana mi\u0142o\u015B\u0107
Nastoletnia Zosia Tarnowska szuka przez internet ch\u0142opaka dla swojej siostry bli\u017Aniaczki - Beaty. Nie wie, \u017Ce dziewczyna jest ju\u017C zakochana w jej w\u0142asnym partnerze, Franku. Beata postanawia zdoby\u0107 wymarzonego ch\u0142opaka. Podszywaj\u0105c si\u0119 pod Zosi\u0119, zaczyna umawia\u0107 si\u0119 z Frankiem. Gdy dziewczyna przy\u0142apuje siostr\u0119 i swojego ch\u0142opaka w \u0142\u00F3\u017Cku, zap\u0142akana wybiega z domu. Franek wybiega za ni\u0105. Niebawem dochodzi do nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku, w kt\u00F3rym ch\u0142opak zostaje ranny. Siostry dzwoni\u0105 pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c11ac8d90c1dba2dffb860c8054fb8f9",["N"]],"63829244":["Idealna rodzina
Adam ma dobr\u0105 prac\u0119, ciekawe hobby i kochaj\u0105c\u0105 rodzin\u0119. Nie zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce stan psychiczny jego \u017Cony Natalii, po\u015Bwi\u0119caj\u0105cej si\u0119 domowi i opiece nad dzie\u0107mi, systematycznie si\u0119 pogarsza. Kobieta nie tylko zrezygnowa\u0142a z pracy, lecz stopniowo straci\u0142a wi\u0119kszo\u015B\u0107 znajomych. Z czasem pojawi\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C depresja. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wraca z pracy do domu i zastaje \u017Con\u0119 w wannie pe\u0142nej krwi. Kobieta za\u017Cy\u0142a leki uspokajaj\u0105ce i podci\u0119\u0142a sobie \u017Cy\u0142y. Adam dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63829245":["Czarna wdowa
Ojciec Alicji niedawno straci\u0142 \u017Con\u0119. Mimo to rok po jej \u015Bmierci ponownie staje na \u015Blubnym kobiercu z m\u0142odsz\u0105 od siebie Mari\u0105. Kobieta marzy o dalekiej podr\u00F3\u017Cy po\u015Blubnej. Alicja uwa\u017Ca jednak, \u017Ce taka wyprawa b\u0119dzie zbyt wyczerpuj\u0105ca dla jej schorowanego ojca. Niebawem dochodzi do rodzinnej awantury, kt\u00F3ra na zawsze zmienia \u017Cycie m\u0142odej kobiety oraz jej bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63829066":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63829067":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63829068":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63829069":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63829070":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829071":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829072":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829073":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829074":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829075":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829076":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829077":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63829078":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829079":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829080":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829081":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829082":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829083":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63829084":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63829085":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63829086":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63829087":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63829088":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63829089":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63828757":["","","",["JM"]],"63828758":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63828759":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63828760":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63828761":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63828762":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63828763":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63828764":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63828766":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63828767":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"63828768":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63828769":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"63828770":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"63828771":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63828772":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63828773":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63828774":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63828775":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63828776":["Prow.: Micha\u0142 Kempa.
Przed mikrofonem staj\u0105 satyrycy amatorzy i profesjonali\u015Bci, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 swoich si\u0142 w stand-upie. Ci najlepsi potrafi\u0105 roz\u015Bmieszy\u0107 widowni\u0119 do \u0142ez w kilka minut. Gospodarzem programu jest Micha\u0142 Kempa.","","",[]],"63828777":["Prow.: Micha\u0142 Kempa.
Przed mikrofonem staj\u0105 satyrycy amatorzy i profesjonali\u015Bci, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 swoich si\u0142 w stand-upie. Ci najlepsi potrafi\u0105 roz\u015Bmieszy\u0107 widowni\u0119 do \u0142ez w kilka minut. Gospodarzem programu jest Micha\u0142 Kempa.","","",[]],"63828778":["Ma\u0142a staje w obronie Du\u017Cej Anki. Nast\u0119puje wielkie pojednanie dziewczyn. Pijany Wojtek pr\u00F3buje pracowa\u0107.","","",[]],"63828779":["Du\u017Ca Ania rozkochuje w sobie \u015Awie\u017Caka. Wytatuowane dziewczyny rozpalaj\u0105 nie tylko m\u0119skie zmys\u0142y.","","",[]],"63828780":["Karolina Gilon2","","",[]],"63828781":["Marta Wierzbicka1","","",[]],"63828782":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63828783":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63828784":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63828785":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63828786":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63828787":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63828858":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63828859":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"63828860":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63828861":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63828862":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63828863":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"63828864":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63828865":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63828866":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63828867":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170239.jpg","",[]],"63828868":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63828869":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"63828870":["Wojciech Grodzki zostanie poddany zwariowanym pr\u00F3bom. Prezenter b\u0119dzie musia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z mro\u017C\u0105cymi krew w \u017Cy\u0142ach zadaniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170042.jpg","",[]],"63828871":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"63828872":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63828873":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63828874":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170239.jpg","",[]],"63828875":["Si\u00F3dma edycja popularnego talent show. Uczestnikami programu s\u0105 m\u0142odzi wokali\u015Bci i zespo\u0142y tworz\u0105ce muzyk\u0119 disco polo, dyskotekow\u0105 oraz taneczn\u0105. Na castingi w \u0141odzi, Bia\u0142ymstoku, Lublinie, Poznaniu, Katowicach oraz w Warszawie przyby\u0142o tysi\u0105ce artyst\u00F3w marz\u0105cych o wielkiej s\u0142awie. Uzdolnieni wykonawcy stan\u0119li przed wymagaj\u0105cym jurorami. Uczestnik\u00F3w si\u00F3dmej edycji Disco Star oceniaj\u0105: wokalistka grupy Pi\u0119kni i M\u0142odzi - Magdalena Naro\u017Cna, lider zespo\u0142u Weekend - Rados\u0142aw Liszewski, Czadoman oraz przewodnicz\u0105cy jury, lider grupy Boys - Marcin Miller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170224.jpg","",[]],"63828876":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63828877":["W domu weselnym Alinki organizowany jest wesele mecenasa. Na przyj\u0119ciu m\u0142odego prawnika zjawia si\u0119 kole\u017Canka z jego studi\u00F3w, kt\u00F3ra szanta\u017Cuje go, \u017Ce wyjawi wszystkim jego tajemnic\u0119. Pan m\u0142ody robi, co mo\u017Ce, aby jego ukochana nie odkry\u0142a prawdy o jego przekr\u0119cie. Tymczasem Marysia dowiaduje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142a dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63828878":["Panna m\u0142oda do z\u0142udzenia przypomina Marysi\u0119. Pracownica rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, chc\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119 czy kobieta jest jej krewn\u0105. Tymczasem na sali weselnej zjawia si\u0119 z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 akwizytor. Przedstawiciel handlowy sprzedaje damsk\u0105 bielizn\u0119, kt\u00F3r\u0105 z ch\u0119ci\u0105 przymierzaj\u0105 bawi\u0105ce si\u0119 na przyj\u0119ciu kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63828879":["Sebastian zjawia si\u0119 w pracy ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105. Widok D\u017Cesiki nie cieszy Alinki, poniewa\u017C szefowa mia\u0142a nadziej\u0119, \u017Ce kelner dalej b\u0119dzie z ni\u0105 flirtowa\u0142. Zachowanie pary wkr\u00F3tce doprowadza j\u0105 do wybuchu. Kole\u017Canka panny m\u0142odej przesadza z alkoholem i budzi powszechne zainteresowanie weselnik\u00F3w. Go\u015Bcie pr\u00F3buj\u0105 dociec, kim w\u0142a\u015Bciwie jest. Nietrze\u017Awa kobieta tymczasem przymila si\u0119 do innych pa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63828880":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828881":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828882":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828883":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828884":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828885":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828886":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63828736":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63828737":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63828738":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"63828739":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63828740":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170117.jpg","",[]],"63828741":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63828742":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63828743":["Kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przeboj\u00F3w to wydarzenie z udzia\u0142em najwi\u0119kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W mr\u0105gowskim Amfiteatrze odb\u0119dzie si\u0119 najlepsza impreza tego lata, kt\u00F3r\u0105 u\u015Bwietni\u0105 najpopularniejsi polscy wykonawcy. Wyst\u0105pi\u0105 m.in.: Kayah, Akcent, S\u0142awomir, Boys, Classic, Masters, Top Girls, Eleni, Cleo, Elektryczne Gitary, Daj to g\u0142o\u015Bniej, Andrzej Rybi\u0144ski i Andre.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1984302.jpg","",["N"]],"63828744":["Kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przeboj\u00F3w to wydarzenie z udzia\u0142em najwi\u0119kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W mr\u0105gowskim Amfiteatrze odb\u0119dzie si\u0119 najlepsza impreza tego lata, kt\u00F3r\u0105 u\u015Bwietni\u0105 najpopularniejsi polscy wykonawcy. Wyst\u0105pi\u0105 m.in.: Kayah, Akcent, S\u0142awomir, Boys, Classic, Masters, Top Girls, Eleni, Cleo, Elektryczne Gitary, Daj to g\u0142o\u015Bniej, Andrzej Rybi\u0144ski i Andre.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1984302.jpg","",["N"]],"63828745":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63828746":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63828747":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63828748":["Prow.: Katarzyna Morawska.
Gwiazdy disco polo znowu znajd\u0105 si\u0119 w krzy\u017Cowym ogniu pyta\u0144 Kasi Morawskiej. Prowadz\u0105ca nie bawi si\u0119 w konwenanse, nie owija w bawe\u0142n\u0119 - po prostu wali prosto z mostu. Na swoje pytania cz\u0119sto otrzymuje zaskakuj\u0105ce odpowiedzi, co dodaje pikanterii programowi. W tym sezonie odpowiada\u0107 na nie b\u0119d\u0105 m.in.: Power Play, Extazy, Dejw, Andre, Jorrgus czy Malibu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63828749":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63828750":["Po wyje\u017Adzie Justyny ekip\u0119 pani Krysi wspiera Marysia. Podczas wesela Beaty i Konrada ma mn\u00F3stwo pracy. Na samym pocz\u0105tku zabawy wychodzi na jaw, \u017Ce panna m\u0142oda jest przy nadziei, co nie uszcz\u0119\u015Bliwia jej m\u0119\u017Ca. Konrad wci\u0105\u017C my\u015Bli o swojej poprzedniej partnerce, a Beat\u0119 po\u015Blubi\u0142, poniewa\u017C tak wypada\u0142o. Nam\u00F3wi\u0142a go do tego matka, kt\u00F3ra spiskuje z jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubion\u0105 \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63828751":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"63828752":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63828753":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63828754":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63828755":["Paw\u0142a i Judyt\u0119 po\u0142\u0105czy\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107, jednak ich rodziny prowadz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 zaciek\u0142\u0105 walk\u0119 biznesow\u0105. Par\u0119 m\u0142od\u0105 ma\u0142o obchodz\u0105 rodzinne spory. Wkr\u00F3tce po d\u0142ugim oczekiwaniu b\u0119d\u0105 mogli skonsumowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Nie wiadomo tylko czy nic im w tym nie przeszkodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63828756":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63829358":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63829359":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63829360":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63829361":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63829362":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63829363":["Cz\u0142onkowie zespo\u0142u \u0141obuzy podr\u00F3\u017Cuj\u0105 po Polsce w poszukiwaniu inspiracji do nagrania nowego przeboju. W ka\u017Cdym odcinku Filip oraz Boogie rozmawiaj\u0105 z innym przedstawicielem muzyki ludowej, staraj\u0105c si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 wsp\u00F3\u0142czesne brzmienie z tradycjami danego regionu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170059.jpg","",[]],"63829364":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63829365":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63829366":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63906045":["Po dw\u00F3ch spotkaniach w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska Legia remisowa\u0142a z WKS-em 1:1. Warszawska ekipa nie wykorzysta\u0142a przewagi w\u0142asnego parkietu w meczach numer trzy i cztery. Pierwszy przegra\u0142a 74:81, a w drugim uleg\u0142a rywalom 63:66. Wroc\u0142awian od z\u0142otego medalu dzieli ju\u017C tylko jedno zwyci\u0119stwo, Legia potrzebuje trzech wiktorii z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178593.jpg","",[]],"63829247":["Relacja z trzeciego mityngu w tegorocznym cyklu. W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 konkurs skoku o tyczce m\u0119\u017Cczyzn z udzia\u0142em m.in. dwukrotnego mistrza \u015Bwiata Sama Kendricksa oraz rekordzisty globu, Armanda Duplantisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63829248":["W programie bierze udzia\u0142 sze\u015Bcioro uczestnik\u00F3w pochodz\u0105cych z r\u00F3\u017Cnych stron Polski. Aktorka, florysta, doktor nauk humanistycznych, projektant wn\u0119trz, pracownik lombardu oraz dietetyczka sp\u0119dz\u0105 cztery dni i noce w lesie na Kaszubach. Pozbawieni dost\u0119pu do wszelkich d\u00F3br cywilizacyjnych oraz z ograniczonymi zasobami wody i jedzenia b\u0119d\u0105 musieli stawi\u0107 czo\u0142o naturze i swoim s\u0142abo\u015Bciom, a tak\u017Ce wykona\u0107 szereg zada\u0144. \u015Amia\u0142k\u00F3w czeka m.in. pr\u00F3ba ognia, budowa obozowiska czy zdobywanie po\u017Cywienia. Nad wszystkim czuwa Pawe\u0142 Szlendak, instruktor sztuki przetrwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2159125.jpg","",[]],"63829249":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63829250":["Ruszaj\u0105 rozgrywki o tytu\u0142 dru\u017Cynowego mistrza Polski. Zespo\u0142y rywalizuj\u0105 na trzech poziomach. Najwy\u017Csz\u0105 z nich jest Superliga, w kt\u00F3rej wyst\u0119puje osiem zespo\u0142\u00F3w. Faza zasadnicza potrwa do po\u0142owy sierpnia. Wielki fina\u0142 zaplanowano w grudniu w Zielonej G\u00F3rze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"63829251":["Na dzisiaj zaplanowano pi\u0105ty mecz serii bara\u017Cowej rozgrywanej w formule do trzech wygranych. Odb\u0119dzie si\u0119 on, je\u015Bli \u017Cadnej z dru\u017Cyn nie uda si\u0119 wcze\u015Bniej zgromadzi\u0107 na swoim koncie trzech zwyci\u0119stw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"63829252":["W tej kategorii zapowiada si\u0119 wyr\u00F3wnana rywalizacja, bowiem w tym roku a\u017C pi\u0119\u0107 sztangistek uzyska\u0142o w dwuboju zbli\u017Cone rezultaty, kt\u00F3re w poprzednich mistrzostwach dawa\u0142yby medale. W\u015Br\u00F3d nich jest zawodniczka z Belgii Nina Strex, br\u0105zowa medalistka z 2021 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63829253":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63829254":["Ewentualny sz\u00F3sty mecz o z\u0142oty medal Energa Basket Ligi. \u015Al\u0105sk, pi\u0105ty zesp\u00F3\u0142 sezonu zasadniczego, znalaz\u0142 si\u0119 w finale mistrzostw Polski po osiemnastu latach przerwy. Z kolei Legia, kt\u00F3ra w play-offach pokona\u0142a Stal Ostr\u00F3w Wlkp. i Anwil, ma szans\u0119 zdoby\u0107 medal po raz pierwszy od 1969 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167722.jpg","",[]],"63829255":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63829256":["W poprzedniej kolejce Flamengo cieszy\u0142o si\u0119 z drugiego zwyci\u0119stwa w sezonie. Podopieczni Paulo Sousy pokonali przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 Goias 1:0. Z kolei pi\u0142karze Fuminense wygrali drugie spotkanie z rz\u0119du. Najpierw okazali si\u0119 lepsi od Athletico PR, a p\u00F3\u017Aniej od Fortalezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163825.jpg","",[]],"63892145":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63890931":["Settle Sounders jak na razie spisuj\u0105 si\u0119 w rozgrywkach ligowych poni\u017Cej oczekiwa\u0144, zajmuj\u0105c w Konferencji Zachodniej dopiero 12. miejsce. Zwyci\u0119zcy Ligi Mistrz\u00F3w CONCACAF podejmuj\u0105 dru\u017Cyn\u0119, kt\u00F3rej najlepszym strzelcem jest Karol \u015Awiderski. W ostatnim spotkaniu Charlotte FC pokona\u0142o Vancouver Whitecaps 2:1, a Polak zapisa\u0142 na swoim koncie asyst\u0119 przy pierwszej bramce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892146":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63829259":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","","",[]],"63829260":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63829261":["Czas na drug\u0105 ods\u0142on\u0119 rywalizacji na ulicznym torze w Monako. Kibice przekonaj\u0105 si\u0119, czy do grona kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy w tym sezonie cieszyli si\u0119 z pierwszego miejsca na podium, do\u0142\u0105czy kto\u015B nowy. Przed zawodami w ksi\u0119stwie byli w nim: Richard Verschoor, Theo Pourchaire, Liam Lawson, Marcus Armstrong i Felipe Drugovich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164547.jpg","",[]],"63829262":["Autodromo Internazionale del Mugello jest aren\u0105 \u00F3smej rundy tegorocznego cyklu Moto3. W tym sezonie prym w tej klasie wy\u015Bcigowej wiod\u0105 kierowcy z Hiszpanii i W\u0142och. W siedmiu poprzednich zawodach tylko reprezentanci tych kraj\u00F3w stawali na najwy\u017Cszym stopniu podium. Czy we W\u0142oszech si\u0119 to zmieni? Najwi\u0119ksze szanse na rozbicie iberyjsko-apeni\u0144skiego duopolu ma Ayumu Sasaki, kt\u00F3ry w trwaj\u0105cej kampanii ju\u017C trzykrotnie ko\u0144czy\u0142 wy\u015Bcig w pierwszej tr\u00F3jce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170088.jpg","",[]],"63829263":["Celestino Vietti rozpocz\u0105\u0142 tegoroczn\u0105 rywalizacj\u0119 w Moto2 z wysokiego c. W ostatnich dw\u00F3ch wy\u015Bcigach spisa\u0142 si\u0119 jednak s\u0142abiej. W Hiszpanii by\u0142 bowiem sz\u00F3sty, a we Francji dopiero \u00F3smy. Wci\u0105\u017C jest jednak liderem klasyfikacji generalnej kierowc\u00F3w z 16 punktami przewagi nad Aim Ogur\u0105. W rywalizacji na torze w swojej ojczy\u017Anie zawodnik Mooney VR46 Racing Team zrobi wszystko, by zwyci\u0119\u017Cy\u0107 po raz trzeci w tegorocznym cyklu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170088.jpg","",[]],"63878069":["W rywalizacji pan\u00F3w w kategorii do 55 kg ciekawie zapowiada si\u0119 pojedynek Ange\u0142a Rusewa, aktualnego czempiona Starego Kontynentu i br\u0105zowego medalisty ostatnich mistrzostw \u015Bwiata, z Dmytro Woronowskim, kt\u00F3ry w poprzednich mistrzostwach Europy stan\u0105\u0142 na najni\u017Cszym stopniu podium. W tej konkurencji Polska nie ma niestety swojego reprezentanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63892147":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63829267":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63829268":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63829269":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892148":["Najwa\u017Cniejsze wydarzenia gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 12 stycznia 2019 roku. W walce wieczoru zmierzyli si\u0119 Mateusz R\u0119becki i Daguir Imavov. Polak broni\u0142 pasa mistrzowskiego w kategorii lekkiej. Podczas FEN 23 naprzeciw siebie stan\u0119li te\u017C m.in. Marcin Sianos i Marcin Zontek, Dominik Zadora i \u0141ukasz P\u0142awecki, a tak\u017Ce Szymon Dusza i Tymoteusz \u0141opaczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63829271":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63895746":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63895747":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895748":["W grupie E przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 spotka\u0144 trzy zespo\u0142y walcz\u0105 o dwa miejsca premiowane awansem do fazy play-off. W najlepszej sytuacji jest Deportivo Cali, kt\u00F3re prowadzi w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, jak drugi w zestawieniu Corinthians. Boca Juniors zajmuj\u0105 trzecie miejsce, trac\u0105c do prowadz\u0105cej dw\u00F3jki jedno oczko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895749":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63878070":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170088.jpg","",[]],"63895750":["Starcie czwartej z pi\u0105t\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w pierwszoligowej tabeli. Odra Opole zako\u0144czy\u0142a sezon zasadniczy w s\u0142abym stylu - przegra\u0142a bowiem u siebie z Resovi\u0105 0:3. By\u0107 mo\u017Ce jest to jednak zas\u0142ona dymna przed pierwszym meczem bara\u017Cowym z Koron\u0105 Kielce. Scyzoryki ostatnio r\u00F3wnie\u017C nie prezentowa\u0142y si\u0119 lepiej, czego efektem seria trzech spotka\u0144 bez zwyci\u0119stwa. Atutem zespo\u0142u Leszka Ojrzy\u0144skiego jest to, \u017Ce b\u00F3j z Odr\u0105 stocz\u0105 na w\u0142asnym stadionie. W poprzednim starciu z opolanami na tym obiekcie zwyci\u0119\u017Cyli 2:1. Podobny rezultat w tym spotkaniu da im awans do fina\u0142u play-off\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63895751":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63829291":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895752":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895753":["W pojedynku wieczoru Micha\u0142 Kita zmierzy si\u0119 z Brazylijczykiem Ednaldo Oliveir\u0105. Inny zawodnik z Kraju Kawy, Uelliton Silva, b\u0119dzie rywalem Piotra Niedzielskiego. Podczas gali naprzeciw siebie stan\u0105 r\u00F3wnie\u017C m.in. Pawe\u0142 Pawlak i Tomasz Romanowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63829272":["Starcie Polaka z Amerykaninem jest najciekawszym wydarzeniem gali w Radomiu. Dla Zimnocha to ju\u017C trzecia walka w tym roku. W lutym pokona\u0142 on Mike'a Mollo, a w kwietniu - Michaela Granta. Abell za\u015B w swoim ostatnim pojedynku wygra\u0142 przez techniczny nokaut z Raymondem Ochiengiem. Tego wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 te\u017C m.in. \u0141ukasz R\u00F3\u017Ca\u0144ski i Albert Sosnowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63829273":["W walce wieczoru podczas 60 gali KSW Philip De Fries stan\u0105\u0142 naprzeciw Tomasza Narkuna. Stawk\u0105 pojedynku by\u0142 pas mistrzowski kategorii ci\u0119\u017Ckiej nale\u017C\u0105cy do wojownika z Wysp Brytyjskich. \"\u017Byrafa\" mia\u0142 nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 zrewan\u017Cowa\u0107 Anglikowi za pora\u017Ck\u0119 poniesion\u0105 podczas KSW 47.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63829274":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63829275":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63829276":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63829277":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63829278":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63829279":["\u0141ukasz Sudolski powraca na ring po pierwszej pora\u017Cce w karierze. Na gali Dana White's Contender Series pokona\u0142 go Ihor Potieria. 28-latek b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 powetowa\u0107 to niepowodzenie w walce wieczoru z Micha\u0142em Pasternakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63829280":["Micha\u0142 Cie\u015Blak wraca na ring po dziesi\u0119ciomiesi\u0119cznej przerwie. W styczniu przegra\u0142 walk\u0119 z Ilung\u0105 Makabu o tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata WBC w kategorii junior ci\u0119\u017Ckiej. Podczas tych zawod\u00F3w pochodz\u0105cy z Radomia pi\u0119\u015Bciarz zmierzy si\u0119 z dobrze znanym polskim kibicom Taylorem Mabik\u0105, kt\u00F3ry ma za sob\u0105 pora\u017Cki z Krzysztofem W\u0142odarczykiem, Mateuszem Masternakiem i Krzysztofem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63829281":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63829282":["Wydarzeniem wieczoru podczas gali w Koninie b\u0119dzie pojedynek Amina Ayouba z Ahmedem Amirem. Triumfator tego starcia zdob\u0119dzie tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata Brave Combat Federation w wadze lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63829283":["Zwyci\u0119zca starcia w Poznaniu zyska status pretendenta do pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej, kt\u00F3rego posiadaczem jest Murat Gassijew. Dla W\u0142odarczyka to 57. walka w karierze. Polak liczy na 53. zwyci\u0119stwo. Gevor za\u015B chcia\u0142by zachowa\u0107 miano niepokonanego. Podczas gali dojdzie te\u017C m.in. do pojedynku Patryka Szyma\u0144skiego z Rafa\u0142em Jackiewiczem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63829284":["Pierwszy turniej z cyklu mistrzostw MMA Polska, w kt\u00F3rych udzia\u0142 bior\u0105 amatorzy, odb\u0119dzie si\u0119 Bia\u0142o\u0142\u0119ckim O\u015Brodku Sportu w Warszawie. W sumie odb\u0119d\u0105 si\u0119 cztery edycje tej imprezy, kt\u00F3ra ma wy\u0142oni\u0107 reprezentant\u00F3w naszego kraju na sierpniowe mistrzostwa Europy oraz zaplanowane na prze\u0142om listopada i grudnia mistrzostwa \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63829191":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"63829192":["Thomas Edison i nauka stosowana
Tomasz Alva Edison to jeden z najwi\u0119kszych wynalazc\u00F3w wszech czas\u00F3w. Ten ameryka\u0144ski samouk jest autorem ponad 1000 patent\u00F3w. Udoskonali\u0142 telefon Bella, wynalaz\u0142 \u017Car\u00F3wk\u0119 elektryczn\u0105. W latach 1881-82 zbudowa\u0142 pierwsz\u0105 na \u015Bwiecie elektrowni\u0119 do publicznego u\u017Cytku. By\u0142 cz\u0142onkiem Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie, a tak\u017Ce w\u0142a\u015Bcicielem wielu przedsi\u0119biorstw w Ameryce P\u00F3\u0142nocnej i Europie. Podczas prac nad swoj\u0105 \u017Car\u00F3wk\u0105 Edison odkry\u0142 efekt emisji termoelektronowej, k\u0142ad\u0105c podwaliny pod now\u0105, rewolucyjn\u0105 technik\u0119 lamp elektronowych. Wraz z jego odej\u015Bciem sko\u0144czy\u0142a si\u0119 era wszechstronnych wynalazc\u00F3w, a zacz\u0119\u0142a epoka specjalist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63829193":["Marconi i fale radiowe
Dzisiejszy odcinek prezentuje posta\u0107 Guglielma Marconiego - w\u0142oskiego elektrotechnika i pioniera radiotechniki. W 1897 roku skonstruowa\u0142 urz\u0105dzenie nadawczo-odbiorcze pozwalaj\u0105ce przesy\u0142a\u0107 na odleg\u0142o\u015B\u0107 sygna\u0142y radiowe, zakodowane alfabetem Morse'a. Marconi mia\u0142 nie tylko talent wynalazczy, ale r\u00F3wnie\u017C smyka\u0142k\u0119 do interes\u00F3w. W 1897 za\u0142o\u017Cy\u0142 w Wielkiej Brytanii towarzystwo akcyjne Marconi Wireless Telegraph Co. Dalszy rozw\u00F3j radiotelegrafii, a p\u00F3\u017Aniej radiofonii post\u0119powa\u0142 milowymi krokami, przynosz\u0105c odkrywcy wielkie zyski. W 1909 roku wsp\u00F3lnie z Karlem Ferdinandem Braunem otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 Nobla w dziedzinie fizyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63829194":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"63829195":["Interaktywny i emitowany na \u017Cywo program o charakterze publicystycznym. Gospodarzami programu s\u0105 \u015Bwiecki i duchowny, kt\u00F3rzy rozmawiaj\u0105 ze sob\u0105 oraz odbiorcami na tematy, kt\u00F3re dotycz\u0105 w\u0142a\u015Bciwie ka\u017Cdego z nas. Porusz\u0105 kwesti\u0119 przebaczenia i umiej\u0119tno\u015Bci proszenia o nie. Porozmawiaj\u0105 o mi\u0142o\u015Bci i towarzysz\u0105cych jej emocjach, tak\u017Ce tych negatywnych, jak zazdro\u015B\u0107. To \u015Bwietna okazja do porozmawiania o Bogu i o tym, jak traktowa\u0107 zagadnienie wiary w relacji z dzieckiem. Prowadz\u0105cy pochyl\u0105 si\u0119 nad ka\u017Cdym pytaniem zadanym przez widz\u00F3w i internaut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63829196":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175508.jpg","",[]],"63829197":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63829198":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Ma\u0142gorzata Zi\u0119tkiewicz.
Transmisja \"Anio\u0142a Pa\u0144skiego\" z Watykanu oraz rozmowa w studio z go\u015Bciem o najwa\u017Cniejszych tezach, jakie poruszy\u0142 papie\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175508.jpg","",[]],"63829199":["Re\u017C.: Tony Leondis.
W milionach smartfon\u00F3w na \u015Bwiecie istnieje aplikacja s\u0142u\u017C\u0105ca do wysy\u0142ania wiadomo\u015B\u0107, przez kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna komunikowa\u0107 swoje uczucia oraz nastroje. To w niej ukryte jest miasto Tekstopolis, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 emotki. Zadaniem ka\u017Cdej z nich jest wyra\u017Canie innego stanu ducha. Wyj\u0105tkiem jest Minek, kt\u00F3ry potrafi wyrazi\u0107 ka\u017Cd\u0105 z emocji. Marzy on jednak, by by\u0107 podobnym do innych. Wraz z Pi\u0105tkiem i superhakerk\u0105 Matrix wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po telefonie w poszukiwaniu rozwi\u0105zania. Re\u017Cyserem filmu animowanego jest Tony Leondis (\"Kung Fu Panda: Sekrety mistrz\u00F3w\"). W polskie wersji j\u0119zykowej, wyst\u0105pili mi\u0119dzy innymi: Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Szymon Roszak, Monika Piku\u0142a oraz Katarzyna Kwiatkowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854028.jpg","",["N"]],"63829200":["Odmienny stan
Karol widzi, jak Alina wychodzi z kliniki po\u0142o\u017Cniczej. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jego \u017Cona zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce prawda jest znacznie mniej radosna. Alina postanowi\u0142a po prostu zarobi\u0107 troch\u0119 dodatkowych pieni\u0119dzy i w tajemnicy zatrudni\u0142a si\u0119 jako recepcjonistka na p\u00F3\u0142 etatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b228b0e11c9a088ee9a7e0caaecc9d5e",[]],"63829201":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63829202":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63829203":["D\u0142uga podr\u00F3\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170146.jpg","",[]],"63829204":["Kasjopeja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170146.jpg","",[]],"63829205":["Cztery d\u0142onie osiem ramion\/Oliwa dobra na wszystko
Tym razem George odwiedza laboratorium rehabilitacji morskiej. Niespodziewanie jego specjalna muszla znika, wraz z butem Einsteina i kubkiem Pizzy. By\u0107 mo\u017Ce w\u015Br\u00F3d nich znajduje si\u0119 z\u0142odziej. \/ George ma zamiar upiec s\u0142ynny chleb bananowy Man'a i przynie\u015B\u0107 go do domu Renkins\u00F3w. Jednak mikser strasznie skrzypi. Ma\u0142pka wykorzystuje olej, by rozwi\u0105za\u0107 ten problem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170310.jpg","",[]],"63829206":["Re\u017C.: Gabriele Muccino.
Ben Thomas, agent podatkowy, nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po tragicznym wypadku samochodowym, kt\u00F3rego by\u0142 sprawc\u0105. W katastrofie zgin\u0119\u0142a jego narzeczona oraz sze\u015B\u0107 przypadkowych os\u00F3b. Wyrzuty sumienia nie pozwalaj\u0105 Benowi zapomnie\u0107 o tym, co si\u0119 sta\u0142o, wi\u0119c postanawia odkupi\u0107 swoje winy. Poszukuje siedmiu najbardziej potrzebuj\u0105cych os\u00F3b, kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by w jaki\u015B spos\u00F3b pom\u00F3c i odmieni\u0107 ich \u017Cycie. Jego wyb\u00F3r pada mi\u0119dzy innymi na niewidomego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry uwielbia gra\u0107 na pianinie, maltretowan\u0105 przez narzeczonego Meksykank\u0119, trenera m\u0142odzie\u017Cowej dru\u017Cyny hokejowej oraz czekaj\u0105c\u0105 na przeszczep serca Emily. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, kiedy mi\u0119dzy nim a Emily niespodziewanie zaczyna rodzi\u0107 si\u0119 szczere i gor\u0105ce uczucie. Wzruszaj\u0105ca opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci, przyja\u017Ani i przebaczeniu. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0119puje dwukrotnie nominowany do Oscara Will Smith. Wed\u0142ug wielu os\u00F3b jest to jedna z ciekawszych jego r\u00F3l. Aktor bowiem podo\u0142a\u0142 wyzwaniu zagrania w filmie, kt\u00F3ry stanowi swoist\u0105 mieszank\u0105 gatunkow\u0105 - melodramatu, romansu i sensacji. Stworzy\u0142 tu znakomity duet z Rosario Dawson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005612.jpg","",["N"]],"63829207":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63829208":["Wielki fina\u0142 przebieranek! Czworo uczestnik\u00F3w staje do walki o Z\u0142ot\u0105 Twarz i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3re wygrany b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 przeznaczy\u0107 na wybrany cel charytatywny. Finali\u015Bci sami zadecyduj\u0105, w kogo tym razem si\u0119 wciel\u0105. Jurorzy wybior\u0105 zwyci\u0119zc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177738.jpg","",["N"]],"63829209":["Re\u017C.: Thomas Risch.
Tw\u00F3rcy programu zapraszaj\u0105 w wyj\u0105tkow\u0105 podr\u00F3\u017C na pok\u0142adzie francuskiej atomowej \u0142odzi podwodnej typu Rubis. Nast\u0119pnie czeka nas wizyta w stoczni w Cherbourgu, gdzie budowane s\u0105 barracudy - najnowsze francuskie okr\u0119ty podwodne z nap\u0119dem j\u0105drowym. Przy projektowaniu i konstruowaniu tych nowoczesnych jednostek wykorzystywana jest zaawansowana technologia. Dzi\u0119ki niej pozostaj\u0105 one niemal nieuchwytne - nie wida\u0107 ich, nie s\u0142ycha\u0107 i wrogom trudno dok\u0142adnie okre\u015Bli\u0107 ich pozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177743.jpg","",[]],"63829210":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63829211":["Ewa Wachowicz odwiedzi ko\u0142obrzesk\u0105 marin\u0119 oraz eko-park. Przygotuje kanapk\u0119 ze \u015Bledziem, sosem majonezowym i konfitur\u0105 z cebuli, przyrz\u0105dzi tak\u017Ce ma\u0142o popularne flaczki z kalmar\u00F3w oraz domowe lody z ananasa i mleczka kokosowego, kt\u00F3re udekoruje orzechami nerkowca obtoczonymi w karmelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3f15432b337d2b1abff763f924c4dfaf",[]],"63829212":["Ewa sp\u0119dza kolejny weekend nad Ba\u0142tykiem. Tym razem odwiedzi port rybacki. To miejsce jest doskonale znane nie tylko mieszka\u0144com miasta, ale tak\u017Ce wczasowiczom i kuracjuszom, kt\u00F3rzy przed powrotem do domu chc\u0105 naby\u0107 \u015Bwie\u017C\u0105 ryb\u0119. Po powrocie na kwater\u0119 Ewa ugotuje \u017Curek na wywarze rybnym. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda kacze udka pieczone na soli. Na deser b\u0119d\u0105 jagodzianki, czyli dro\u017Cd\u017C\u00F3wki z bor\u00F3wkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/94b0b9de75cb8eaefb0dfd8fda100714",["N"]],"63829213":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/823297031fb9a5f94d9bc84d64fba9f1",[]],"63829214":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6bdd84965c3091fa6dbbdc99827652a3",["N"]],"63829215":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63829216":["Okonie z lodu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e9d374d6d8b8b0bb54a7a44a7081deee",[]],"63829217":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63829218":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63828788":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63828789":["Nasz syn si\u0119 nie zabi\u0142
Do Adama zg\u0142asza si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Przed rokiem z Wis\u0142y wy\u0142owiono zw\u0142oki ich 17-letniego syna. Na cia\u0142o natrafi\u0142 przypadkowy w\u0119dkarz. \u015Aledztwo wykaza\u0142o, \u017Ce ch\u0142opak rzekomo pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Jego bliscy nie wierz\u0105 jednak, \u017Ce odebra\u0142 sobie \u017Cycie. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce pomini\u0119to wa\u017Cne fakty. Prosz\u0105 dziennikarza, aby przyjrza\u0142 si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63828790":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63828791":["Pisanka
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 \u015Bwi\u0119ta wielkanocne. Przyjaciele anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w robienie pisanek. Niestety od pocz\u0105tku nie dopisuje im szcz\u0119\u015Bcie. Gdy chc\u0105 naprawi\u0107 sw\u00F3j b\u0142\u0105d, jedynie pogarszaj\u0105 swoj\u0105 sytuacj\u0119. Niewinne zaj\u0119cie sprawia, \u017Ce ich dom zn\u00F3w przypomina pole bitwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828792":["Spos\u00F3b na odchudzanie
Tym razem pomys\u0142owi przyjaciele wpadaj\u0105 na pomys\u0142, jak zgubi\u0107 zb\u0119dne kilogramy. Stosuj\u0105 przy tym tak niecodzienne rozwi\u0105zania, \u017Ce a\u017C prosz\u0105 si\u0119 o k\u0142opoty. Jak zwykle z plan\u00F3w nic nie wychodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828793":["Automat
Przyjaciele nie pr\u00F3\u017Cnuj\u0105. Tym razem Pat i Mat podejmuj\u0105 si\u0119 wykonania automatu do napoj\u00F3w. Maj\u0105 przy tym g\u0142ow\u0119 pe\u0142n\u0105 pomys\u0142\u00F3w, niestety problemy z wcieleniem ich w \u017Cycie bez uszczerbku na zdrowiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828794":["Akwarium
Kolejne spotkanie z pomys\u0142owymi przyjaci\u00F3\u0142mi. Pat i Mat s\u0105 przekonani o swoim wielkim talencie do prac remontowych. Niestety z ka\u017Cdym swoim projektem udowadniaj\u0105, \u017Ce jest inaczej. Mimo to nigdy si\u0119 nie poddaj\u0105. Tym razem buduj\u0105 akwarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828795":["Tor samochodowy
W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Pat i Mat zabieraj\u0105 si\u0119 za budow\u0119 toru wy\u015Bcigowego dla samochodzik\u00F3w. Jak zwykle, s\u0105siedzi maj\u0105 spore problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828796":["Dynia
W tym odcinku Pat i Mat pr\u00F3buj\u0105 si\u0142 w uprawianiu ogrodu. W tej dziedzinie tak\u017Ce uwa\u017Caj\u0105 si\u0119 za znawc\u00F3w. Niestety rzeczywisto\u015B\u0107 bole\u015Bnie to weryfikuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63828797":["Podczas manewr\u00F3w kapitanowie okr\u0119t\u00F3w unikali wykrycia przez przeciwnika. Ciekawe rozwi\u0105zania zastosowano na statkach Sundowner i HMS Seraph, za\u015B na pioniersk\u0105 technologi\u0119 odbijania fal radarowych wykorzystano na Sea Shadow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177307.jpg","",[]],"63828798":["Dzia\u0142o 105 mm, spadochron, Medal za Ofiarno\u015B\u0107, nosze yellow jacket
W tym odcinku kulisy produkcji czo\u0142gowej armaty gwintowanej M68A2 kaliber 105 mm z automatyczn\u0105 \u0142adowark\u0105, b\u0119d\u0105cej na wyposa\u017Ceniu ameryka\u0144skiego wozu wsparcia ogniowego M1128 Stryker MGS. Ponadto w programie wizyta w niemieckiej fabryce, wytwarzaj\u0105cej supernowoczesne spadochrony. Zajrzymy te\u017C do Kanadyjskiej Mennicy Kr\u00F3lewskiej w Ottawie, gdzie bity jest ustanowiony w 2008 roku Medal za Ofiarno\u015B\u0107. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak powstaj\u0105 nowoczesne nosze i jak rewolucyjn\u0105 rol\u0119 odegra\u0142o ich wprowadzenie w ratownictwie na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"63828799":["Granatnik M203, symulator lotu, racje \u017Cywno\u015Bciowe
Tym razem odwiedzamy przedsi\u0119biorstwo w Illinois, w kt\u00F3rym przy u\u017Cyciu najnowocze\u015Bniejszej technologii produkowane s\u0105 granatniki podwieszane M203. Przed pojawieniem si\u0119 symulator\u00F3w lotu szkolenie pilot\u00F3w my\u015Bliwc\u00F3w by\u0142o nawet bardziej niebezpieczne ni\u017C udzia\u0142 w misjach bojowych. Dzisiaj r\u00F3\u017Cnica mi\u0119dzy kokpitem symulatora a wn\u0119trzem prawdziwego my\u015Bliwca jest praktycznie niezauwa\u017Calna. Zobaczymy, jak konstruowane s\u0105 takie systemy szkoleniowe. Ponadto w programie kulisy produkcji racji \u017Cywno\u015Bciowych MRE, b\u0119d\u0105cych na wyposa\u017Ceniu ameryka\u0144skiej armii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"63828800":["Podgl\u0105damy lini\u0119 produkcyjn\u0105, na kt\u00F3rej powstaj\u0105 s\u0142ynne ameryka\u0144skie przysmaki o ponad stuletniej historii - minibatoniki Clark. Zobaczymy, jak s\u0105 one k\u0105pane w czekoladowym wodospadzie, aby nast\u0119pnie wjecha\u0107 w kilkunastometrowy tunel ch\u0142odz\u0105cy. Poznamy tajniki masowej produkcji tradycyjnej sa\u0142atki ziemniaczano-jajecznej. Dowiemy si\u0119, dlaczego ciasto francuskie w serowych przysmakach jest nacinane. Ponadto w programie zaskakuj\u0105ce po\u0142\u0105czenie - czipsy ziemniaczane z mleczn\u0105 czekolad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170114.jpg","",[]],"63828801":["Tym razem zobaczymy, jak powstaj\u0105 najbardziej wykrzywiaj\u0105ce usta spo\u015Br\u00F3d kanadyjskich cukierk\u00F3w. Ekstremalnie kwa\u015Bne dra\u017Ce zawieraj\u0105 maksymaln\u0105 dopuszczaln\u0105 przez prawo ilo\u015B\u0107 kwasu jab\u0142kowego. Poznamy r\u00F3wnie\u017C kulisy produkcji ro\u015Blinnego substytutu mi\u0119sa, po kt\u00F3ry ch\u0119tnie si\u0119gaj\u0105 wegetarianie, oraz przysmaku mi\u0119so\u017Cerc\u00F3w - boczku w czekoladzie z syropem klonowym. Tw\u00F3rcy serii pokazuj\u0105 te\u017C gigantyczne zbiorniki, w kt\u00F3rych zakwaszana jest kapusta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170114.jpg","",[]],"63828802":["Na li\u015Bcie zagro\u017Ce\u0144 B\u0142\u0119kitnej Planety znajduje si\u0119 te\u017C promieniowanie kosmiczne. Wywo\u0142ane zderzeniem dw\u00F3ch gwiazd zniszczy ziemsk\u0105 atmosfer\u0119 i sprawi, \u017Ce zab\u00F3jcze promienie S\u0142o\u0144ca dotr\u0105 do jej powierzchni i zapocz\u0105tkuj\u0105 wymieranie ro\u015Blin i zwierz\u0105t. Czy ludzie zdo\u0142aliby przetrwa\u0107, odpowied\u017A w tym odcinku programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170170.jpg","",[]],"63828803":["Drewsmol
Pan J\u00F3zef prawie trzydzie\u015Bci lat temu za\u0142o\u017Cy\u0142 rodzinn\u0105 szk\u00F3\u0142k\u0119 drzew Drewsmol w malowniczym Badowie G\u00F3rnym. Pocz\u0105tki by\u0142y trudne, ale z czasem zmieni\u0142y si\u0119 potrzeby Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy zapragn\u0119li mie\u0107 pi\u0119kne ogrody, i ci\u0119\u017Cka praca wreszcie zaowocowa\u0142a sukcesem. Pan J\u00F3zef zatrudnia zgran\u0105 ekip\u0119 do\u015Bwiadczonych pracownik\u00F3w - Olka, Tolka, Kol\u0119, Romana i Mirka, kt\u00F3rzy w\u0142a\u015Bnie szkol\u0105 praktykantk\u0119 Kasi\u0119. Praca bywa niebezpieczna i wymagaj\u0105ca. O tym, jak sobie z ni\u0105 radz\u0105 pracownicy Drewsmolu, przekona si\u0119 Ania, c\u00F3rka pana J\u00F3zefa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174215.jpg","",[]],"63828804":["W Koreatown Kenny'ego ogarnia nostalgia, wi\u0119c przyprowadza starego przyjaciela. Niespodziewanie Brandi i Jarrod poprawiaj\u0105 swoje zyski. Ivy wytrzymuje w du\u017Cym mie\u015Bcie tylko dlatego, \u017Ce liczy na markowe towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"63828805":["Brandi ma urodziny. Jarrod zabiera j\u0105 na aukcj\u0119 w Menifee. Darrell liczy na zawarcie korzystnej transakcji, ale potrzebuje wsparcia. Rene nie ust\u0119puje, chc\u0105c zachowa\u0107 twarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"63828806":["Handlarze antykami kupuj\u0105 wystawione na sprzeda\u017C pomieszczenia magazynowe. W nieu\u017Cywanych halach mo\u017Cna natrafi\u0107 na wiele cennych przedmiot\u00F3w. Uczestnikom programu zdarza si\u0119 licytowa\u0107 towar, kt\u00F3rego nigdy wcze\u015Bniej nie widzieli. Podczas aukcji musz\u0105 wykaza\u0107 si\u0119 nie tylko sprytem i odwag\u0105, ale r\u00F3wnie\u017C silnymi nerwami. Do rywalizacji staj\u0105 specjali\u015Bci oraz licz\u0105cy na szybki zysk amatorzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"63828807":["Licytacje przenosz\u0105 si\u0119 do Hesperii. Mary ma problemy z transportem. Z tego powodu \u0142\u0105czy si\u0142y z Kennym, a nast\u0119pnie rezygnuje ze wsp\u00F3\u0142pracy. Darrell wprowadza kolejne pokolenie w tajniki zawodu. Panie z Vegas reprezentuj\u0105 styl, kt\u00F3ry pozwala im dyktowa\u0107 warunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"63828808":["Ekipa natrafia w tunelu na \u015Blepy zau\u0142ek, kt\u00F3ry mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 ich eksploracj\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie zespo\u0142owi udaje si\u0119 wybrn\u0105\u0107 z trudnej sytuacji. Poszukiwacze korzystaj\u0105 z niedawno rozszyfrowanej mapy Golden Lily, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce dostan\u0105 si\u0119 pod wodospad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170214.jpg","",[]],"63828809":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w podejmuje si\u0119 transportu \u0142adunk\u00F3w, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na szosach w USA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63828810":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w podejmuje si\u0119 transportu \u0142adunk\u00F3w, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na szosach w USA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63828811":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w podejmuje si\u0119 transportu \u0142adunk\u00F3w, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na szosach w USA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63828812":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w podejmuje si\u0119 transportu \u0142adunk\u00F3w, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na szosach w USA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63828813":["Do Moniki i Tomka przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 Gienek i Andrzej. Ostatni z rolnik\u00F3w ma pom\u00F3c gospodyni w przenoszeniu cielaka do budki, a gospodarzowi - w przygotowaniu paszy i \u015Bci\u00F3\u0142kowaniu. Gienek opowiada Monice o swatach Andrzeja z pewn\u0105 kobiet\u0105. W Laszkach Emilka i jej brat Krzysztof zamierzaj\u0105 stworzy\u0107 skalny ogr\u00F3dek. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy jej nowy baranek Bubu znalaz\u0142 w\u015Br\u00F3d mieszkanek gospodarstwa jak\u0105\u015B now\u0105 mam\u0119. Emilka oddziela klacze Iskr\u0119 i Kaj\u0119, matk\u0119 i c\u00F3rk\u0119, aby ta m\u0142odsza przyzwyczai\u0142a si\u0119 do stanowiska w stajni. Dokumentali\u015Bci odwiedz\u0105 te\u017C \u015Aledzian\u00F3w. Diana, \u017Cona Dominika, karmi stado alpak marchewkami. Para musi te\u017C ostrzyc swoje owce walijskie czarnonose.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170182.jpg","",[]],"63828814":["Gienek i S\u0142awek chc\u0105 przejecha\u0107 si\u0119 na motocyklu Walka, ale maj\u0105 trudno\u015Bci z odpaleniem silnika. W\u0142a\u015Bciciel maszyny wyja\u015Bnia im, z czego to wynika. Andrzej musi rozpocz\u0105\u0107 siew zbo\u017Ca. Wszyscy panowie \u0142aduj\u0105 do work\u00F3w materia\u0142 siewny. Praca sprzyja rozmowom o czasach m\u0142odo\u015Bci. Niuniek, ogier Jarka, dokona\u0142 w stajni powa\u017Cnych szk\u00F3d. Rolnik wraz z Agnieszk\u0105 i Jurkiem musi wybetonowa\u0107 \u015Bcian\u0119, by zniwelowa\u0107 problem. W mi\u0119dzyczasie pojawia si\u0119 Maciek. Jego pomoc r\u00F3wnie\u017C bardzo si\u0119 przydaje. W Ha\u0107kach Olek i Micha\u0142 poka\u017C\u0105, jak wygl\u0105da kontrola mleka podczas odbioru. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, od czego zale\u017Cne s\u0105 ceny skupu tego towaru. Nast\u0119pnie weterynarz udziela rad na temat inseminacji i zdrowia kr\u00F3w. Natalia i Micha\u0142, inspiruj\u0105c si\u0119 przepisem babci, piek\u0105 ulubione ciasteczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170182.jpg","",[]],"63828815":["Rolnicy. Podlasie
W kolejnej ods\u0142onie serii dokumentalnej eksploruj\u0105cej \u017Cycie wsp\u00F3\u0142czesnego rolnika tw\u00F3rcy wracaj\u0105 na Podlasie, aby przekona\u0107 si\u0119, co s\u0142ycha\u0107 u bohater\u00F3w dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez wzgl\u0119du na por\u0119 roku musz\u0105 wk\u0142ada\u0107 mn\u00F3stwo energii w opiek\u0119 nad swoim inwentarzem. Zwierz\u0119ta ka\u017Cdego dnia wymagaj\u0105 du\u017Co uwagi. P\u00F3l uprawnych r\u00F3wnie\u017C nie mo\u017Cna zaniedba\u0107. Dokumentali\u015Bci rejestruj\u0105 codzienne zmagania na polskiej wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170182.jpg","",[]],"63828816":["W ogarni\u0119tej wojn\u0105 Libii rozgrywa si\u0119 koszmar. By dotrze\u0107 do Europy, wielu zdesperowanych ludzi wyp\u0142ywa na morze z nara\u017Ceniem \u017Cycia. W ci\u0105gu ostatnich sze\u015Bciu lat u wybrze\u017Ca tego kraju uton\u0119\u0142o lub zagin\u0119\u0142o prawie szesna\u015Bcie tysi\u0119cy os\u00F3b. Tw\u00F3rcom filmu uda\u0142o si\u0119 dosta\u0107 do jednego z libijskich o\u015Brodk\u00F3w dla uchod\u017Ac\u00F3w - osadzeni \u017Cyj\u0105 tam w strasznych warunkach, nara\u017Ceni na przemoc i gwa\u0142ty. Nie wszyscy Europejczycy pozostaj\u0105 oboj\u0119tni wobec tego dramatu. Istniej\u0105 organizacje humanitarne, kt\u00F3re patroluj\u0105 morze i ratuj\u0105 rozbitk\u00F3w. Autorzy dokumentu sp\u0119dzili kilka tygodni na pok\u0142adzie statku ratunkowego \"Ocean Viking\", s\u0142uchaj\u0105c opowie\u015Bci tych, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 uciec z oboz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177742.jpg","",[]],"63828817":["Nad Nilem rozwin\u0119\u0142a si\u0119 jedna z najwi\u0119kszych cywilizacji \u015Bwiata. Mapowanie sonarowe i zaawansowana technika komputerowa pozwol\u0105 ukaza\u0107 zaginione cuda antycznego Egiptu. Archeolodzy przyjrz\u0105 si\u0119 ogromnej twierdzy i rozwik\u0142aj\u0105 zagadk\u0119 staro\u017Cytnej obsesji na punkcie \u015Bmierci i \u017Cycia pozagrobowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170259.jpg","",[]],"63828818":["Re\u017C.: Isabelle Clarke, Daniel Costelle.
Apokalipsa - wojny 1945-1991
Lato 1945. Alianci \u015Bwi\u0119tuj\u0105 zako\u0144czenie wojny, wyczekiwany przez wszystkich pok\u00F3j i pozostawiaj\u0105 wszelkie okrucie\u0144stwa wojny za sob\u0105. Jednak za kulisami globalnej rekonstrukcji kryje si\u0119 zbli\u017Caj\u0105ca si\u0119 wielkimi krokami wielka konfrontacja. Wkr\u00F3tce opadnie \"\u017Celazna kurtyna\", kt\u00F3ra ustali zasi\u0119g panowania Zwi\u0105zku Radzieckiego. Stany Zjednoczone wymy\u015Bl\u0105 najgorsze mo\u017Cliwe zagro\u017Cenie \u017Cycia ludzkiego, czyli bomb\u0119 nuklearn\u0105. W ci\u0105gu pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciu lat wielcy przyw\u00F3dcy pa\u0144stw, Stalin, Chruszczow, Mao i Kennedy \u015Bcierali si\u0119 w pr\u00F3bach terroru. Ponadto prowadzili ze sob\u0105 wojn\u0119 za po\u015Brednictwem innych narod\u00F3w, m.in. w Wietnamie i Afganistanie. Niemniej jednak jest to wci\u0105\u017C ta sama wojna, kt\u00F3ra od lat toczy si\u0119 pomi\u0119dzy Wschodem a Zachodem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170300.jpg","",[]],"63828819":["Na zlecenie muzeum, mieszcz\u0105cego si\u0119 w dawnym schronie przeciwatomowym w Yorkshire, Crompton ma zakupi\u0107 eksponaty z czas\u00F3w zimnej wojny. Klient jest zainteresowany rzeczami zza \u017Celaznej kurtyny. Bruce i Freddy w podr\u00F3\u017C po dawnym bloku wschodnim wybieraj\u0105 si\u0119... trabantem. Crompton nie znosi tego auta prawie tak bardzo, jak nie podoba mu si\u0119 hotel, zabukowany przez pomocnika. Obiekt r\u00F3wnie\u017C jest w socjalistycznym stylu. Celem poszukiwa\u0144 Brytyjczyk\u00F3w jest wszystko, co zwi\u0105zane z tym okresem - od plakat\u00F3w propagandowych po granatniki przeciwpancerne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"63828820":["Danny Moss ma za zadanie zbada\u0107 nawiedzony budynek w Middlesbrough. Oto dom, w kt\u00F3rym w latach 70. i 80. ubieg\u0142ego wieku dorasta\u0142a Rose. Wcze\u015Bniej dosz\u0142o tu do tragicznego w skutkach po\u017Caru. Swojego pierwszego ducha Rose zobaczy\u0142a, gdy mia\u0142a zaledwie siedem lat. Kiedy pozna\u0142a swojego m\u0119\u017Ca Kevina, nie wierzy\u0142 on w zjawiska nadprzyrodzone. Jednak mieszkaj\u0105c w tym budynku, przesta\u0142 by\u0107 sceptykiem. Tymczasem w studiu programu eksperci analizuj\u0105 nagrania i opowie\u015Bci z ca\u0142ego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170107.jpg","",[]],"63828821":["\u015Alady Wielkiej Wojny - Hrubiesz\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"63828822":["Pani Maria od 46 lat prowadzi schronisko nad Morskim Okiem. Tw\u00F3rcy serii rejestruj\u0105 weekendowe szale\u0144stwo turyst\u00F3w, kt\u00F3rzy wychodz\u0105 poza szlaki, a tak\u017Ce ofiary ich podr\u00F3\u017Cniczej beztroski, czyli zwierz\u0119ta. Bohaterami odcinka b\u0119d\u0105 tak\u017Ce myszy, konie, przyzwyczajaj\u0105ce si\u0119 do ludzi rysie i jelenie. Dokumentali\u015Bci uchwycili te\u017C scen\u0119 czyszczenia Morskiego Oka ze \u015Bmieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5e62dca8ccf5f6d42c27530a80a6e331",[]],"63828823":["Zimowy spinning
\u0141owcom troci nie s\u0105 straszne srogie mrozy i \u015Bniegi. Dla swoich ukochanych ryb potrafi\u0105 pojecha\u0107 na drugi koniec Polski i przedziera\u0107 si\u0119 przez g\u0142\u0119bokie zaspy, by tylko dotrze\u0107 nad wymarzony brzeg. Odcinek po\u015Bwi\u0119cono pasjonatom zimowego \u0142owienia, kt\u00F3rzy postanowili odwiedzi\u0107 kilka ma\u0142ych pomorskich rzek. Przed widzami: pi\u0119kne zimowe plenery i elementy w\u0119dkarstwa ekstremalnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63828824":["Boczny trok
Wielk\u0105 sztuk\u0105 jest z\u0142owi\u0107 ryb\u0119 wtedy, gdy inni wracaj\u0105 znad wody o kiju. Warto wi\u0119c pozna\u0107 jak najwi\u0119cej r\u00F3\u017Cnych trik\u00F3w i metod, kt\u00F3re sprowokuj\u0105 ryby do zaatakowania przyn\u0119ty. Jedn\u0105 z nich jest boczny trok. Widzowie poznaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142y jej stosowania, kt\u00F3re zostan\u0105 zaprezentowane podczas upalnego lata nad Zalewem Zegrzy\u0144skim. Znawcy powt\u00F3rz\u0105 wiedz\u0119, a grono nowicjuszy b\u0119dzie mia\u0142o doskona\u0142\u0105 lekcj\u0119 na temat finezyjnej metody \u0142owienia drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63828825":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63828826":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63828827":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63828828":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63828829":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63828830":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63828831":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63828832":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63828833":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63828834":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63828835":["Planeta kom\u00F3rek
Trzy i p\u00F3\u0142 miliarda lat temu powsta\u0142a pierwsza kom\u00F3rka. To z niej po wielu milionach lat i licznych etapach ewolucji powsta\u0142 cz\u0142owiek. Jego organizm sk\u0142ada si\u0119 z sze\u015Bciuset tysi\u0119cy miliard\u00F3w kom\u00F3rek. Mistrz opowiada o powstaniu \u017Cycia i pozwala zrozumie\u0107 og\u00F3ln\u0105 budow\u0119 organizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170175.jpg","",[]],"63828836":["Narodziny
Sympatyczni bohaterowie ujawniaj\u0105 tajemnice zap\u0142odnienia. M\u0142odzi widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da wy\u015Bcig plemnik\u00F3w do jajeczka, rozw\u00F3j p\u0142odu i narodziny. Poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy p\u0142ciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170175.jpg","",[]],"63828837":["Bia\u0142e krwinki
Sympatyczni bohaterowie opowiadaj\u0105 o bia\u0142ych krwinkach. To w\u0142a\u015Bnie one broni\u0105 cia\u0142a ludzkiego przed wszystkim tym, co mo\u017Ce wyrz\u0105dzi\u0107 mu szkod\u0119. Mistrz nazywa je stra\u017Cnikami organizmu. Gdyby ich nie by\u0142o, cz\u0142owiek chorowa\u0142by bez przerwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170175.jpg","",[]],"63828838":["Szpik kostny
Kolejna opowie\u015B\u0107 dotyczy... fabryki, jak\u0105 stanowi szpik kostny. Codziennie produkuje si\u0119 tu w ogromnych ilo\u015Bciach p\u0142ytki krwi. S\u0105 one odpowiedzialne za jej krzepni\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cyj\u0105 tylko 10 dni. Brak p\u0142ytek krwi przy nawet najdrobniejszym skaleczeniu mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170175.jpg","",[]],"63828839":["Krew
Dzieci odkrywaj\u0105 tajemnice krwi. Najm\u0142odsi widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b kr\u0105\u017Cy ona w organizmie, a tak\u017Ce jak zaopatruje serce i p\u0142uca. Profesor Globus i Mistrz wyja\u015Bni\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co dzieje si\u0119 z krwi\u0105, gdy organizm cz\u0142owieka atakuj\u0105 wirusy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170175.jpg","",[]],"63828840":["Prowadz\u0105ca przygotuje potrawy inspirowane kuchni\u0105 staropolsk\u0105. Najpierw ugotuje zup\u0119 piwn\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne Ewa Wachowicz przyrz\u0105dzi perliczk\u0119, kt\u00F3ra cz\u0119sto go\u015Bci\u0142a na szlacheckich sto\u0142ach. Jej mi\u0119so, bardzo delikatne, w smaku przypomina dziczyzn\u0119. Na deser autorka programu upiecze bab\u0119 z marchewk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174653.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6a9f99032772777c1cfacab69b29f5ec",[]],"63828841":["Odcinek wielkanocny Ewa Wachowicz rozpocznie od zrobienia domowego majonezu - podstawowego oraz kilku wersji aromatyzowanych: bazyliowego do drobiu, cytrynowo-koperkowego do ryb i owoc\u00F3w morza oraz z suszonymi pomidorami i papryk\u0105 do jajek. Nast\u0119pnie ugotuje zalewajk\u0119 na bia\u0142ej kie\u0142basie, kt\u00F3r\u0105 poda z chrzanem i g\u0119st\u0105 \u015Bmietan\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne prowadz\u0105ca zaproponuje sztufad\u0119 wo\u0142ow\u0105 z pur\u00E9e ziemniaczano-selerowym oraz \u0107wik\u0142\u0105. Na deser zrobi torcik z suszonymi \u015Bliwkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174653.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/95e96624c49f320aa9777acc416869f2",[]],"63828842":["Re\u017C.: Glenn Swift.
Nowy Jork, miasto supersztorm\u00F3w
Po\u0142o\u017Cenie Nowego Jorku nad jedn\u0105 z najwi\u0119kszych naturalnych zatok na \u015Bwiecie stanowi jego atut, ale wi\u0105\u017Ce si\u0119 te\u017C z niebezpiecze\u0144stwem. Miasto jest nara\u017Cone na gro\u017Ane sztormy ci\u0105gn\u0105ce znad Atlantyku. Tw\u00F3rcy serii ukazuj\u0105, jak aglomeracja broni si\u0119 przed niszczycielskimi \u017Cywio\u0142ami. Nowy Jork zawdzi\u0119cza przetrwanie cudom in\u017Cynierii oraz w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciom geologicznym rejonu. Zobaczymy szczeg\u00F3\u0142y konstrukcji dworca Grand Central oraz mostu Verrazano-Narrows. Wybitni in\u017Cynierowie i geologowie obja\u015Bniaj\u0105, na czym polega si\u0142a projektu wie\u017Cowca 1 World Trade Center, kt\u00F3rego fundamenty tkwi\u0105 w litej skale. Poznamy r\u00F3wnie\u017C technologie, kt\u00F3re maj\u0105 zapobiec zalaniu stacji metra podczas supersztormu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170205.jpg","",[]],"63828843":["Krystian jest samotnym ojcem Sandry i Leszka. W opiece nad dzie\u0107mi pomaga mu babcia Urszula. Mimo wzajemnego wsparcia, rodzina zmaga si\u0119 ze sporymi problemami finansowymi. Vita i Yurii, wraz z dzieckiem, \u017Cyj\u0105 w zgo\u0142a odmiennych warunkach. Para prowadzi w\u0142asny biznes i dobrze zarabia. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63828844":["Samotne matki, Klaudia i \u017Baneta, borykaj\u0105 si\u0119 z brakiem pieni\u0119dzy. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w kobietom pozostaje na \u017Cycie tylko 1500 z\u0142otych. Aneta i \u0141ukasz \u017Cyj\u0105 w pi\u0119knym lofcie, miesi\u0119cznie zarabiaj\u0105 26 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63828845":["Bogota","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63828846":["Sao Paulo","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63828847":["Nie tylko dla gimbus\u00F3w
Gospodarzem odcinka pod has\u0142em \"Nie tylko dla gimbus\u00F3w\" b\u0119dzie Kabaret Moralnego Niepokoju. Zaprezentuj\u0105 si\u0119: Jurki, Grupa MoCarta, Kabaret na Koniec \u015Awiata oraz formacja Chyba. Aktorka Izabela D\u0105browska wyst\u0105pi w parodii kabaretowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1837561.jpg","",[]],"63828848":["Polak na wakacjach
Odcinek pod tytu\u0142em \"Polak na wakacjach\" poprowadzi Kabaret pod Wyrwigroszem. W\u015Br\u00F3d zaproszonych go\u015Bci znale\u017Ali si\u0119: Tercet czyli Kwartet, grupa Czesuaf, K2 oraz \u0141ukasz Kaczmarczyk z Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1837561.jpg","",[]],"63828849":["Re\u017C.: Richard Attenborough.
Archibald Belaney (Pierce Brosnan) przyszed\u0142 na \u015Bwiat w Anglii w Hastings. Od dziecka zaczytywa\u0142 si\u0119 w lekturach o Indianach i pragn\u0105\u0142 sta\u0107 si\u0119 jednym z nich. W ko\u0144cu jego marzenie si\u0119 spe\u0142nia. Rok 1934. Archie, nosz\u0105cy imi\u0119 Szara Sowa, mieszka w\u015Br\u00F3d czerwonosk\u00F3rych w Kanadzie. Zafascynowana przystojnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 Anahareo, zwana Pony (Annie Galipeau), wbrew jego woli zamieszkuje z nim w rezerwacie. Tej decyzji przeciwstawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ojciec dziewczyny, kt\u00F3ry marzy, by c\u00F3rka wyjecha\u0142a na studia do Montrealu. Oboj\u0119tno\u015B\u0107 Szarej Sowy wobec Pony zupe\u0142nie nieoczekiwanie przeradza si\u0119 w g\u0142\u0119bsze uczucie. M\u0119\u017Cczyzna ratuje Anahareo od \u015Bmierci w jeziorze, kiedy zarywa si\u0119 pod ni\u0105 l\u00F3d. Dramatyczne do\u015Bwiadczenie zbli\u017Ca ich do siebie. Za namow\u0105 ukochanej Szara Sowa postanawia porzuci\u0107 traperski \u017Cywot i po\u015Bwi\u0119ci\u0107 swoje \u017Cycie ochronie \u015Brodowiska naturalnego. Daje si\u0119 pozna\u0107 jako wielki obro\u0144ca zwierz\u0105t. Wkr\u00F3tce dostaje propozycj\u0119 obj\u0119cia funkcji stra\u017Cnika w Narodowym Parku Prince Albert. Jego artyku\u0142y o dzikiej przyrodzie s\u0105 przedrukowywane w magazynach na ca\u0142ym \u015Bwiecie... Scenariusz filmu powsta\u0142 na kanwie prawdziwej historii Archibalda Belaneya (1888-1938), zafascynowanego Indianami, kt\u00F3ry wybra\u0142 \u017Cycie w\u015Br\u00F3d czerwonosk\u00F3rych mieszka\u0144c\u00F3w Kanady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177299.jpg","",[]],"63828850":["Re\u017C.: Robert Luketic.
Utalentowany Ben Campbell (Jim Sturgess) studiuje w presti\u017Cowej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Marzy, by uczy\u0107 si\u0119 medycyny w Harvardzie, jednak nie ma wystarczaj\u0105cej sumy pieni\u0119dzy. Profesor matematyki, Micky Rosa (Kevin Spacey), proponuje mu swoj\u0105 pomoc. Zaprasza Bena do grupy swoich najzdolniejszych, nieprzeci\u0119tnie inteligentnych student\u00F3w, kt\u00F3rzy w ka\u017Cdy weekend jad\u0105 do kasyn w Las Vegas, by si\u0119 wzbogaci\u0107. Na miejscu Jill (Kate Bosworth), Choi (Aaron Yoo), Kianna (Liza Lapira) i Fisher (Jacob Pitts) dzi\u0119ki swoim matematycznym zdolno\u015Bciom wygrywaj\u0105 w blackjacka miliony dolar\u00F3w. Staj\u0105 si\u0119 mistrzami hazardu. Ben przy\u0142\u0105cza si\u0119 do nich. Zale\u017Cy mu jednak tylko na zdobyciu pieni\u0119dzy na studia w Harvardzie. Wkr\u00F3tce sytuacja zaczyna si\u0119 komplikowa\u0107. Graczami interesuje si\u0119 szef ochrony kasyna, Cole Williams (Laurence Fishburne). Studenci musz\u0105 uprzedzi\u0107 jego dzia\u0142ania. Film zosta\u0142 zainspirowany prawdziw\u0105 histori\u0105. Scenariusz oparto na bestsellerowej ksi\u0105\u017Cce Bena Mezricha \"Gracz\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111860.jpg","",[]],"63828851":["Daryl Hannah, Maksim Chmerkovskiy, Shanna Moakler, Marilyn Manson
Daryl Hannah spotyka tajemnicz\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra zmienia jej \u017Cycie na zawsze. Maksim Chmerkovskiy dochodzi do zdrowia po tragicznym wypadku. Od \u015Bmierci ratuje go pewna kobieta, kt\u00F3ra nie jest t\u0105 osob\u0105, za jak\u0105 si\u0119 podaje. M\u0142od\u0105 modelk\u0119 Shann\u0119 Moakler nawiedza niespokojny duch. Marilyn Manson musi zmierzy\u0107 si\u0119 z dramatycznymi konsekwencjami lektury staro\u017Cytnego tekstu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63828852":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"63828853":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63828854":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63828855":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63828856":["Mleko, szminka, szkolenie pilot\u00F3w
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, czy wi\u0119kszy wp\u0142yw wywiera grupa na jednostk\u0119 czy odwrotnie. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowe, m.in. aparat fotograficzny dla psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4714f0cd821d57792e23caac9a354ba5",[]],"63828857":["Perfumy, leki przeciwb\u00F3lowe, szyby
Tw\u00F3rcy ustalaj\u0105, kt\u00F3re desery s\u0105 najwytrzymalsze. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C najciekawsze nowinki naukowo-technologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/58ccd91a29783ed2944f00904e0fd39c",[]]}