{"67191054":["Matrona
Starsza kobieta, by\u0142a radna, zostaje brutalnie pobita we w\u0142asnym mieszkaniu. Prawdopodobnie zna\u0142a napastnika. Policjanci podejrzewaj\u0105 wnuczk\u0119 poszkodowanej, kt\u00F3ra niedawno wysz\u0142a z odwyku. Oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce wi\u0119cej os\u00F3b mog\u0142o chcie\u0107 jej zaszkodzi\u0107. Tymczasem Maja kryje si\u0119 przed kolegami z komendy ze swoim zwi\u0105zkiem z Olgierdem. Mimo to dostaje anonimowe listy sugeruj\u0105ce, \u017Ce dosta\u0142a prac\u0119 dzi\u0119ki romansowi z policjantem. Maja obawia si\u0119, \u017Ce autor ujawni ich relacj\u0119 przed naczelnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191055":["Upadek
Dochodzi do egzekucji jednego z cz\u0142onk\u00F3w gangu narkotykowego. Po kolejnym zab\u00F3jstwie Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop sprawcy. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce jest nim by\u0142y policjant dotkni\u0119ty rodzinn\u0105 tragedi\u0105. Danuta wraca do pracy po wypadku. W rekonwalescencji pomaga jej syn Nikodem, z kt\u00F3rym wreszcie znalaz\u0142a wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Kuba, pe\u0142en obaw wobec nowego ch\u0142opaka Natalii, postanawia go prze\u015Bwietli\u0107. Fakty, jakie odkrywa z pomoc\u0105 \u0141ucji, bardzo go niepokoj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191056":["Hodowca owiec Damian nie umia\u0142by \u017Cy\u0107 nigdzie poza Bieszczadami, cho\u0107 rok temu jego stado zdziesi\u0105tkowa\u0142y wilki. Bimber ju\u017C prawie gotowy. Andrzej \"\u017Bmiju\" opowiada, jak kiedy\u015B uwolni\u0142 mieszkaj\u0105cego w zoo kruka. Pan W\u0142odek jest ostatnim wozakiem \u017Cyj\u0105cym bez \u015Bwiat\u0142a na odludziu. Chc\u0105c uniezale\u017Cni\u0107 si\u0119 od zakup\u00F3w, Mariola zajmuje si\u0119 serowarstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67191057":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67191058":["Kochankowie
Sprz\u0105taczka Daria znajduje swojego pracodawc\u0119 wycie\u0144czonego i przykutego do kaloryfera. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest by\u0142a dziewczyna ofiary, w\u0142a\u015Bcicielka portalu randkowego. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy m\u0119\u017Cczyzna dostaje wiadomo\u015B\u0107 z pogr\u00F3\u017Ckami. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 10-letniego Ignasia, prymusa klasowego, kt\u00F3ry uciek\u0142 z domu. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce zagini\u0119cie ch\u0142opca zwi\u0105zane jest z rodzinnymi sekretami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67191059":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67191060":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67191061":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67191062":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67191063":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67191064":["The Ascent","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67191065":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67191066":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67191067":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67191068":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67191069":["Jak umiera\u0142y twierdze cz. 2
Niemcy z uporem starali si\u0119 utrzyma\u0107 si\u0142\u0119 cytadeli twierdzy Grudzi\u0105dz, kt\u00F3ra straci\u0142a sw\u0105 warto\u015B\u0107 ze wzgl\u0119du na rozw\u00F3j techniki wojskowej, kt\u00F3ry nast\u0105pi\u0142 w XIX wieku. Jednym ze sposob\u00F3w mia\u0142o by\u0107 wybudowanie pier\u015Bcienia fort\u00F3w. Pancerne kopu\u0142y obserwacyjne i wie\u017Ce artylerii oraz betonowe wzmocnienia strop\u00F3w fortecznych budynk\u00F3w i stanowiska dla armat Grusona mia\u0142y zwi\u0119kszy\u0107 przydatno\u015B\u0107 twierdzy Grudzi\u0105dz w nowych czasach. Tw\u00F3rcy odcinka staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107, czy spe\u0142ni\u0142y swoje zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67191070":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67191071":["7 najwi\u0119kszych transfer\u00F3w w historii League of Legends","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67191072":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"67191073":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"67191074":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67191075":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67191076":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"67190882":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67190883":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67190884":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67190885":["Re\u017C.: Rob Minkoff.
Kilkuletni George Malutki (Jonathan Lipnicki) mieszka wraz z rodzicami w komfortowo urz\u0105dzonym domu niedaleko nowojorskiego Central Parku. Ch\u0142opiec ma wszystko, czego zapragnie. Mimo to marzy o rodze\u0144stwie. Rodzice George'a - Eleanor (Geena Davis) i Fredrick (Hugh Laurie) - postanawiaj\u0105 adoptowa\u0107 dziecko. Niestety, zamiast upragnionego braciszka lub siostrzyczki, przynosz\u0105 do domu mysz - Stuarta. George ma k\u0142opoty z zaakceptowaniem nowego cz\u0142onka rodziny. Jeszcze wi\u0119kszy problem ma kot \u015Anie\u017Cek, kt\u00F3ry nie ukrywa w\u015Bciek\u0142o\u015Bci z faktu, \u017Ce mysz zosta\u0142a jego panem. Aby wykurzy\u0107 z domu uwielbianego przez ludzi Stuarta, czworon\u00F3g prosi o pomoc Mu\u0144ka, powi\u0105zanego z kocim \u015Bwiatem przest\u0119pczym. Id\u0105c za rad\u0105 gangster\u00F3w, \u015Anie\u017Cek wynajmuje par\u0119 myszy oszust\u00F3w, kt\u00F3re podaj\u0105 si\u0119 za cudownie odnalezionych rodzic\u00F3w Stuarta i domagaj\u0105 si\u0119 oddania im dziecka. I tak biedny Stuart zostaje zmuszony do opuszczenia domu Malutkich. Film jest po\u0142\u0105czeniem gry aktorskiej i komputerowej animacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835777.jpg","",["N"]],"67190886":["W podlaskich Drahlach, w starym drewnianym domu mieszka pan Krystian z \u017Con\u0105 Ann\u0105 i synkiem Kacperkiem oraz ojcem Andrzejem. Ch\u0142opiec cierpi na autyzm i epilepsj\u0119. Pan Krystian pracuje jako sanitariusz w pobliskim szpitalu. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodzina przeznacza na leczenie i rehabilitacj\u0119 Kacpra. Pani Ania po\u015Bwi\u0119ca ca\u0142y sw\u00F3j czas dziecku, kt\u00F3re ma tendencje do autoagresji. Dom rodziny nie jest przystosowany do potrzeb chorego ch\u0142opca. Pan Andrzej jaki\u015B czas temu wzi\u0105\u0142 kredyt, by wymieni\u0107 pokrycie dachu. Teraz ci\u0119\u017Cko pracuje, by go sp\u0142aci\u0107. Niestety, sytuacja finansowa nie pozwala rodzinie za\u0142atwi\u0107 innych pilnych spraw - ociepli\u0107 domu ani przystosowa\u0107 do potrzeb ch\u0142opca \u0142azienki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"67190887":["Katarzyna Dowbor pomo\u017Ce rodzicom tr\u00F3jki dzieci. W ich domu nie ma toalety. Remont przeprowadz\u0105 architekt Marta Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"67190888":["Ewelina samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina \u017Cyje w z\u0142ych warunkach, poniewa\u017C kobieta nie pracuje. Ca\u0142a czw\u00F3rka utrzymuje si\u0119 tylko z zasi\u0142k\u00F3w. Ewelina mo\u017Ce jedynie liczy\u0107 na pomoc siostry. \u0141ukasz i Karolina za\u015B maj\u0105 jednego syna. S\u0105 dobrze sytuowani. Oboje mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 ciekawymi pasjami. Nie brakuje im bowiem czasu na ich realizacj\u0119. Karolina jest zatrudniona w bran\u017Cy IT, a \u0141ukasz poza prac\u0105 gra tak\u017Ce na perkusji. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67190889":["Za\u0142o\u017Cycielem City Park Hotel & Residence, firmy oferuj\u0105cej us\u0142ugi sprz\u0105taj\u0105cej, jest Wies\u0142aw Jan Prusiecki, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przekona\u0107 si\u0119, jak jego pracownicy radz\u0105 sobie z codziennymi obowi\u0105zkami. Do\u015Bwiadcza zm\u0119czenia b\u0119d\u0105cego skutkiem sprz\u0105tania pokoi i czyszczenia \u0142azienek. Praca w housekeepingu wymaga si\u0142y i staranno\u015Bci. Podczas przygotowywania posi\u0142k\u00F3w dla go\u015Bci hotelu Wies\u0142aw Jan Prusiecki zaprzyja\u017Ania si\u0119 te\u017C z personelem kuchennym. Jego zmagania w kuchni oceniaj\u0105 podw\u0142adni. Jeden z pracownik\u00F3w, Tobiasz, okazuje si\u0119 bardzo ambitny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"67190890":["Rolnicy z Plutycz zwo\u017C\u0105 \u017Cyto na skup. Plony poddawane s\u0105 badaniu czysto\u015Bci, wa\u017Ceniu, a nast\u0119pnie zostaj\u0105 wykupione. Andrzej jest zadowolony z transakcji, cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 pieni\u0119dzy musi przeznaczy\u0107 za us\u0142ug\u0119 kombajnu. W Pokaniewie \u017Cniwa zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 ku ko\u0144cowi. Prac\u0119 przerywa awaria belarki. Gospodarstwo Tomka odwiedza te\u017C weterynarz, kt\u00F3ry ma odgazowa\u0107 \u017Co\u0142\u0105dek jednej z kr\u00F3w. Monika i jej kole\u017Canki tworz\u0105 wieniec do\u017Cynkowy. W Laszkach Emila i Adrian kolczykuj\u0105 na pastwisku m\u0142odego cielaka. Rolnik\u00F3w czeka te\u017C praca remontowa w serowarni. Ko\u0144 Zefirek natomiast ma by\u0107 dzisiaj oswajany z r\u00F3\u017Cnymi niepokoj\u0105cymi d\u017Awi\u0119kami i przedmiotami, kt\u00F3re mog\u0105 go przestraszy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",["N"]],"67190891":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67190892":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67190893":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67190894":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67190895":["Krzysiek \"Macho\" sam zaprojektowa\u0142 i zrobi\u0142 traktorek, kt\u00F3rym je\u017Adzi po okolicy, wzbudzaj\u0105c zainteresowanie w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w i s\u0142uchaj\u0105c g\u0142o\u015Bnej muzyki. Rafa\u0142 zdecydowa\u0142, \u017Ce spr\u00F3buje swoich si\u0142 w muzyce, cho\u0107 przy mikrofonie nie czuje si\u0119 jeszcze swobodnie. Zaczyna od hip-hopu i rymowania. Darek w Internecie pozna\u0142 Ani\u0119. Teraz w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie wymieniaj\u0105 si\u0119 wiadomo\u015Bciami. Grzegorz bardzo ci\u0119\u017Cko znosi samotno\u015B\u0107, ale si\u0119 nie poddaje i nadal szuka mi\u0142o\u015Bci. Ma swoje wymagania wobec przysz\u0142ej partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67190896":["Wielkie zmiany w \u017Cyciu Bandziorka odciskaj\u0105 swoje pi\u0119tno nie tylko na nim, ale tak\u017Ce na jego bliskich. Najbardziej przyczynia si\u0119 do nich Danusia, kt\u00F3ra ma na niego bardzo pozytywny wp\u0142yw i wr\u0119cz go odmieni\u0142a. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie potrafi zaspokoi\u0107 jego kulinarnych oczekiwa\u0144, wi\u0119c omija restauracje i sam sobie gotuje. Sebastian nazywany \"Jezusem\" sprawdza mo\u017Cliwo\u015Bci jakie daje Internet. Wbrew temu co mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, znalezienie partnerki w aplikacjach randkowych wcale nie jest \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67190897":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67190898":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"67190899":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67190900":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67190901":["Re\u017C.: Carlos Saldanha.
Mamut Maniek oraz jego towarzysze: leniwiec Sid, tygrys szablastoz\u0119bny Diego oraz oposy Zdzich i Edek pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym b\u0119d\u0105 mogli spokojnie \u017Cy\u0107. Zwierz\u0119tom zale\u017Cy na czasie, poniewa\u017C Maniek i jego partnerka Ela maj\u0105 wkr\u00F3tce zosta\u0107 rodzicami. Sid obawia si\u0119, \u017Ce po narodzinach ma\u0142ego mamuta jego przyjaciel zupe\u0142nie o nim zapomni. Tak\u017Ce Diego prze\u017Cywa ci\u0119\u017Ckie chwile, gdy\u017C jest przekonany, \u017Ce zamieni\u0142 si\u0119 w starego, niegro\u017Anego kota. Aby odzyska\u0107 dawn\u0105 werw\u0119, postanawia wyruszy\u0107 samotnie w dalek\u0105 podr\u00F3\u017C. W tym czasie Sid znajduje trzy tajemnicze jaja. Chocia\u017C Maniek odradza mu ten pomys\u0142, leniwiec zabiera je ze sob\u0105 i otacza troskliw\u0105 opiek\u0105. Wkr\u00F3tce wykluwaj\u0105 si\u0119 z nich ma\u0142e tyranozaury, a Sid zostaje ich przybranym ojcem. Szcz\u0119\u015Bcie bohatera nie trwa jednak d\u0142ugo. Pojawia si\u0119 bowiem prawdziwa mama maluch\u00F3w, kt\u00F3ra zabiera zar\u00F3wno swoje dzieci, jaki i Sida. Przyjaciele leniwca ruszaj\u0105 mu na ratunek. W rezultacie trafiaj\u0105 do tajemniczej podziemnej krainy, zamieszkanej przez dinozaury. Kontynuacja przyg\u00F3d grupki prehistorycznych zwierz\u0105t. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu bohaterom u\u017Cyczyli: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Piotr Fronczewski, Karina Szafra\u0144ska, Jacek Kawalec i Waldemar Barwi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1884579.jpg","",[]],"67190902":["Re\u017C.: Ryszard Zatorski.
Absolwentka Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie Ma\u0142gosia (Anna Cie\u015Blak) marzy o pracy w agencji reklamowej. Cierpliwie wysy\u0142a do kolejnych firm swoje CV. Aby zdoby\u0107 pieni\u0105dze na utrzymanie, nim dostanie upragnion\u0105 posad\u0119, Ma\u0142gosia, jak jej ch\u0142opak Piotr (Antoni Pawlicki), rozwozi pizz\u0119. Dostarczaj\u0105c zam\u00F3wienie do jednej z agencji, dziewczyna przy okazji pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107 o losy swojego podania. Od przystojnego m\u0119\u017Cczyzny imieniem Dawid (Tomasz Kot), kt\u00F3rego wzi\u0119\u0142a za prezesa firmy, stara dowiedzie\u0107, jakie ma szanse zatrudnienia. M\u0119\u017Cczyzna zauroczony Ma\u0142gosi\u0105 nie wyja\u015Bnia pomy\u0142ki. Niebawem od pracuj\u0105cej w tej samej agencji kelnerki Moniki (Joanna Jab\u0142czy\u0144ska) dziewczyna dowiaduje si\u0119, \u017Ce w sprawie pracy powinna rozmawia\u0107 z Renat\u0105 (Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska). Ta zleca jej przygotowanie projektu, a kilka dni p\u00F3\u017Aniej informuje, \u017Ce zosta\u0142 on odrzucony. Za\u0142amana dziewczyna jest gotowa wraca\u0107 w rodzinne strony, chce jednak najpierw odzyska\u0107 szkice. Ponownie jedzie do agencji. Ku jej zaskoczeniu w gabinecie prezesa zamiast Dawida zjawia si\u0119 Janek (Maciej Zako\u015Bcielny). Ma\u0142gosia przekonana, \u017Ce Janek jest ochroniarzem, wdaje si\u0119 z nim w pogaw\u0119dk\u0119. Nowy znajomy przypada jej do gustu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204935.jpg","",[]],"67190903":["Re\u017C.: Peyton Reed.
Scott Lang (Paul Rudd) wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po wydarzeniach, w jakich bra\u0142 udzia\u0142 wraz z innymi superbohaterami. Z powodu czyn\u00F3w, kt\u00F3rych si\u0119 dopu\u015Bci\u0142, zosta\u0142 osadzony w areszcie domowym. Wydarzenia te wp\u0142ywaj\u0105 na niego zar\u00F3wno jako na herosa, jak r\u00F3wnie\u017C ojca. Mimo to Scott stara si\u0119 pogodzi\u0107 swoje obowi\u0105zki z superbohatera z rol\u0105 ojca rodziny. Pr\u00F3buje tak\u017Ce odzyska\u0107 szacunek swojej \u017Cony oraz c\u00F3rki, Cassie (Abby Ryder Fortson). Jego spokojne \u017Cycie zaburza jednak pojawienie si\u0119 doktora Hanka Pyma (Michael Douglas) i Hope van Dyne (Evangeline Lilly), kt\u00F3rzy maja dla niego kolejne zadanie. Pojawiaj\u0105 si\u0119 oni zaledwie kilka dni przed zako\u0144czeniem kary przez Langa. Aby odkry\u0107 pewien sekret z przesz\u0142o\u015Bci, Scott musi po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y z Os\u0105 i nauczy\u0107 si\u0119 walczy\u0107 u jej boku. Z pocz\u0105tku nie jest to \u0142atwe, gdy\u017C oboje maj\u0105 zupe\u0142nie inne podej\u015Bcie do \u017Cycia i metody walki. Wsp\u00F3lnie zamierzaj\u0105 ocali\u0107 Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), uwiezion\u0105 w innym wymiarze. Zaginiona daje im dok\u0142adne wskaz\u00F3wki, dotycz\u0105ce miejsca, w kt\u00F3rym przebywa, ostrzega jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie \u0142atwo do niej dotrze\u0107. Po dw\u00F3ch godzinach bowiem tajemnicze przej\u015Bcie si\u0119 zamknie, odcinaj\u0105c superbohater\u00F3w od realnego \u015Bwiata. Ich plany dodatkowo komplikuje Ava Starr (Hannah John-Kamen).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1987310.jpg","",[]],"67190904":["Pani Wioletta i pan Rafa\u0142 wychowuj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w. Starszy z nich wymaga ca\u0142odobowej opieki. Nieca\u0142e dwa lata temu na \u015Bwiat przyszed\u0142 Igna\u015B, kt\u00F3ry jest zdrowy. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w niewielkiej kawalerce, kt\u00F3ra nie jest przystosowana do potrzeb Tymka. Ma\u0142\u017Conkowie jaki\u015B czas temu kupili zrujnowane mieszkanie w tym samym budynku. Pan Rafa\u0142 remontuje je w wolnym czasie, kt\u00F3rego jednak zawsze mu brakuje. Problemem s\u0105 tak\u017Ce pieni\u0105dze. Do akcji wkraczaj\u0105 Katarzyna Dowbor, Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67190905":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"67190906":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"67191304":["Mi\u0142osz Krawczyk i Tomasz Kowalski
Maciej Dowbor go\u015Bci w studiu Mi\u0142osza Krawczyka, niepe\u0142nosprawnego biznesmena. Wskutek wypadku samochodowego m\u0119\u017Cczyzna je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim. Jest autorem wynalazku, kt\u00F3ry ma u\u0142atwi\u0107 poruszanie si\u0119 takim jak on. Mi\u0142osz skonstruowa\u0142 specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3rego podstaw\u0105 jest segway. Prywatnie spe\u0142nia si\u0119 jako tata. Prowadz\u0105cy rozmawia tak\u017Ce z Tomaszem Kowalskim - wokalist\u0105 i zwyci\u0119zc\u0105 programu \"Must be the music. Tylko muzyka\". Opowie on o swojej pasji oraz wypadku, kt\u00F3ry odmieni\u0142 jego \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67191305":["Pieski ratuj\u0105 zatok\u0119 przed kwiatem\/Pieski ratuj\u0105 kosmo-ma\u0142pk\u0119
Burmistrz Humdinger wr\u0119cza Pani Burmistrz prezent - brzydko pachn\u0105cy kwiat. Kobieta chce go odda\u0107, ale wpada w k\u0142opoty i potrzebuje pomocy piesk\u00F3w. Do zatoki wpada ufo. Pieski pomagaj\u0105 kosmo-ma\u0142pce wr\u00F3ci\u0107 w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67191306":["Pieski ratuj\u0105 polarne misie\/Piesek w przebraniu owcy
Ryder i reszta piesk\u00F3w lec\u0105 Patrolowcem by ratowa\u0107 polarne nied\u017Awiedzie. Psi Patrol rusza na poszukiwania ma\u0142ej owieczki, gdy ta ucieka farmerowi Alowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67191307":["SpongeBob przebiera Gacusia za obozowicza, aby ukry\u0107 go przed pani\u0105 Puf. Przyjazna g\u0105bka i Patryk dokonuj\u0105 odkrycia skarbu, na kt\u00F3ry chrapk\u0119 ma pan Krab.","","",["N"]],"67191308":["SpongeBob i Patryk postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w pewnym podejrzanym eksperymencie. Jednak jego skutki wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 dos\u0142ownie potworne.","","",["N"]],"67191309":["W prima aprilis Hila ma mn\u00F3stwo pomys\u0142\u00F3w na dowcipy dla ca\u0142ej rodziny. Hirek nie daje si\u0119 nabra\u0107 na jej \u017Carty. Rodze\u0144stwo Harmidom wybiera si\u0119 do supermarketu po zakupy dla mamy.","","",[]],"67191310":["Jako szkolne zadanie Hirek i Czarek maj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 biznes. Wpadaj\u0105 na pomys\u0142 stworzenia biura doradztwa w sprawach damsko-m\u0119skich. Trwaj\u0105 przygotowania do corocznej wyprzeda\u017Cy gara\u017Cowej na kt\u00F3rej ka\u017Cdy chce wypa\u015B\u0107 jak najlepiej.","","",[]],"67191311":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"67191312":["Prow.: Kamil Bednarek.
Kamil Bednarek zabiera widz\u00F3w w niezwyk\u0142\u0105 podr\u00F3\u017C do Dubaju. Na miejscu pokazuje najciekawsze atrakcje i podpowiada, dok\u0105d si\u0119 uda\u0107, by jak najlepiej sp\u0119dzi\u0107 czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255387.jpg","",["N"]],"67191313":["Panama","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67191314":["Czekolada
Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",[]],"67191315":["Zmiana czasu
W kraju nast\u0119puje zmiana czasu z zimowego na letni. Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru respektowa\u0107 tego rozporz\u0105dzenia. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ono idiotyczne i przysparza ludziom wielu niepotrzebnych k\u0142opot\u00F3w. Wed\u0142ug niego cz\u0142owiek powinien \u017Cy\u0107 w zgodzie z rytmem natury i czterech p\u00F3r roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",[]],"67191316":["Dusseldorf
Boczek otrzymuje bardzo intratn\u0105 propozycj\u0119 pracy w D\u00FCsseldorfie. Waha si\u0119, czy j\u0105 przyj\u0105\u0107, poniewa\u017C z jednej strony jest korzystna finansowo, ale z drugiej wi\u0105\u017Ce si\u0119 z przeprowadzk\u0105 i radykaln\u0105 zmian\u0105 dotychczasowego \u017Cycia. Ferdek robi wszystko, aby nak\u0142oni\u0107 s\u0105siada do wyjazdu, bo to oznacza\u0142oby pozbycie si\u0119 go na zawsze z kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",[]],"67191317":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",[]],"67191318":["Re\u017C.: Amy Heckerling.
Ksi\u0119gowa Mollie (Kirstie Alley) zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119 ze swoim pracodawc\u0105. Poniewa\u017C kochanek jest \u017Conaty, kobieta decyduje si\u0119 samotnie wychowywa\u0107 dziecko. W dniu porodu bezinteresown\u0105 pomoc\u0105 s\u0142u\u017Cy jej sympatyczny taks\u00F3wkarz James Ubriacco (John Travolta). Niebawem zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119. Nowy znajomy cz\u0119sto j\u0105 odwiedza i pomaga jej w opiece nad male\u0144stwem. James, mimo swojej lekkomy\u015Blno\u015Bci, wydaje si\u0119 znakomitym kandydatem na tat\u0119 dla malucha. W tym momencie w \u017Cyciu Mollie ponownie pojawia si\u0119 jednak biologiczny ojciec ch\u0142opca. Oryginalny pomys\u0142 wykorzystany w filmie polega na tym, \u017Ce wydarzenia komentuje kilkumiesi\u0119czne niemowl\u0119. W wersji oryginalnej g\u0142osu ma\u0142emu bohaterowi u\u017Cyczy\u0142 sam Bruce Willis. Film zyska\u0142 wielk\u0105 popularno\u015B\u0107 na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1961821.jpg","",["AD"]],"67191319":["Re\u017C.: Rob Letterman, Conrad Vernon.
Kalifornia. Susan jest zwyczajn\u0105 dziewczyn\u0105. W dniu \u015Blubu jednak jej \u017Cycie zmienia si\u0119 nieodwracalnie. W pann\u0119 m\u0142od\u0105 uderza meteoryt. W konsekwencji Susan zaczyna b\u0142yskawicznie rosn\u0105\u0107, budz\u0105c panik\u0119 w\u015Br\u00F3d weselnych go\u015Bci. W ko\u0144cu osi\u0105ga ona niewiarygodny wzrost ponad pi\u0119tnastu metr\u00F3w. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zyska\u0142a olbrzymi\u0105 si\u0142\u0119. Dziewczyna zostaje przewieziona przez wojsko do specjalnego rz\u0105dowego o\u015Brodka, strefy 51. Spotyka tam r\u00F3wnie dziwne postaci jak ona. Na pocz\u0105tku obawia si\u0119 potwor\u00F3w. Wkr\u00F3tce jednak udaje si\u0119 jej z nimi zaprzyja\u017Ani\u0107. \u017Badnemu z nich nigdy nie uda\u0142o si\u0119 wydosta\u0107 z zamkni\u0119tego terenu. Tymczasem Ziemi zaczyna zagra\u017Ca\u0107 armia obcych. Do walki z kosmitami bezradne w\u0142adze kieruj\u0105 grup\u0119 dziwol\u0105g\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest Susan. Tylko oni mog\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o nieznanemu przeciwnikowi. Wyprodukowany przez wytw\u00F3rni\u0119 DreamWorks obraz zosta\u0142 nagrodzony Saturnem w kategorii najlepszy film animowany. Humor, nawi\u0105zania do hit\u00F3w kinowych i doskona\u0142a realizacja tworz\u0105 wyborn\u0105 rozrywk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261982.jpg","",["N"]],"67191320":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"67191321":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"67191322":["Non profit
Mieszka\u0144cami kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci wieloletniego dozorcy, pana Kieliszkowskiego. S\u0105siedzi zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto przejmie jego funkcj\u0119. Niespodziewanie i samozwa\u0144czo gospodarzem domu mianuje si\u0119 Boczek, kt\u00F3ry powo\u0142uje si\u0119 na protekcj\u0119 prezesa Koz\u0142owskiego. Ferdek jest pe\u0142en obaw. Wkr\u00F3tce jego z\u0142e proroctwa si\u0119 spe\u0142niaj\u0105. Boczek zaczyna terroryzowa\u0107 lokator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67191323":["Arcyfakt
Marian Pa\u017Adzioch od jakiego\u015B czasu zachowuje si\u0119 w spos\u00F3b bardzo tajemniczy. Nie wytrzymuje i podczas nocnej rozmowy z Ferdkiem zdradza mu, \u017Ce jest w posiadaniu pewnych informacji na temat dzia\u0142ania Zakonu Templariuszy na Dolnym \u015Al\u0105sku. S\u0105siad twierdzi, \u017Ce jest o krok od niecodziennego odkrycia. Natrafi\u0142 na \u015Blad mitycznego \u015Awi\u0119tego Graala, kt\u00F3ry pomo\u017Ce mu zdoby\u0107 w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142\u0105 planet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67191324":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267897.jpg","",["N"]],"67191325":["Re\u017C.: Po-Chih Leong.
Tajny agent CIA Sonni Griffith zostaje wys\u0142any z misj\u0105 do Rumunii. Ma tam zdemaskowa\u0107 handlarza broni\u0105 i zapobiec przygotowywanej transakcji. Gdy dociera na miejsce, zostaje zdradzony i trafia do wi\u0119zienia. Ameryka\u0144scy wsp\u00F3\u0142pracownicy szybko go jednak stamt\u0105d uwalniaj\u0105. Agencja ma bowiem wobec Sonniego konkretne plany. Dostaje on do wykonania kolejne zadanie. Tym razem agent ma eskortowa\u0107 do Stan\u00F3w Zjednoczonych Nadi\u0119 Cominski, wdow\u0119 po ksi\u0119gowym rumu\u0144skiej mafii. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce kobiet\u0119 chce uj\u0105\u0107 handlarz broni\u0105, kt\u00F3rego Griffith mia\u0142 zdemaskowa\u0107. M\u0119\u017Cczyzna jest zdecydowany na wszystko, aby wydoby\u0107 od Nadii informacj\u0119 o miejscu ukrycia trzydziestu milion\u00F3w dolar\u00F3w przeznaczonych na zakup bomby biologicznej. Tymczasem w\u015Br\u00F3d agent\u00F3w wywiadu kolejny raz kto\u015B dopuszcza si\u0119 zdrady. Ujawnione zostaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 oraz miejsce pobytu Griffitha i Nadii. Sonni, ufaj\u0105c jedynie swojemu przyjacielowi Michaelowi Shepardowi, musi stoczy\u0107 dramatyczn\u0105 walk\u0119 z handlarzami broni\u0105. Stawk\u0105 jest nie tylko \u017Cycie jego i Nadii, ale przede wszystkim bezpiecze\u0144stwo ca\u0142ego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2245368.jpg","",["N"]],"67191326":["Re\u017C.: Anna Foerster.
Krwawy sp\u00F3r mi\u0119dzy wampirami a wilko\u0142akami wybucha na nowo. Zwyci\u0119stwo jednej ze stron mo\u017Ce zale\u017Ce\u0107 od Eve, ukochanej c\u00F3rki Selene (Kate Beckinsale). Dziewczynka jest pierwsz\u0105 w dziejach hybryd\u0105 obu zwa\u015Bnionych ras. Aby zdoby\u0107 jej krew, Marius (Tobias Menzies) posunie si\u0119 do wszystkiego. Przyw\u00F3dca lyka\u0144skiej watahy pragnie zdoby\u0107 nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107 i w ten spos\u00F3b zapewni\u0107 sobie triumf w wojnie z gro\u017Anym przeciwnikiem. Po stronie Selene staj\u0105 jedynie nale\u017C\u0105cy do grupy wampir\u00F3w David (Theo James) i jego ojciec Thomas (Charles Dance). To ju\u017C pi\u0105ta ods\u0142ona serii zapocz\u0105tkowanej przez Lena Wisemana w 2003 roku. Za kamer\u0105 tym razem stan\u0119\u0142a debiutantka, Anna Foerster, a w jednej z r\u00F3l wyst\u0105pi\u0142 nominowany do Z\u0142otego Globu Tobias Menzies. Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y w Pradze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088462.jpg","",["N"]],"67191327":["We wspania\u0142ym koncercie sylwestrowym wezm\u0105 udzia\u0142 najpopularniejsi arty\u015Bci zwi\u0105zani z muzyk\u0105 taneczn\u0105, a b\u0119d\u0105 to m.in.: After Party, Camasutra, Boys, Weekend, Markus P, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Playboys, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Mig, Szpilki, Capitan Folk, Iness, \u0141obuzy, Quest, Mateusz Mijal, Czadoman, Andre, Discoboys, Defis, Classic, Zb\u00F3je, Pudzian Band, Marcin Siegie\u0144czuk, Luka Rosi, Lili, Long and Junior, Mejk, Malibu czy Shantel. Wykonaj\u0105 oni swoje najwi\u0119ksze hity disco i dance w specjalnie przygotowanych na t\u0119 noc aran\u017Cacjach. Gwiazdom towarzyszy\u0107 b\u0119d\u0105 r\u00F3wnie\u017C prowadz\u0105cy: Katarzyna Morawska, Marcin Koty\u0144ski, Edyta Fowarska, Maciej Smoli\u0144ski i Wojciech Grodzki.","","",["N"]],"67191328":["Pani Agnieszka i jej trzy c\u00F3rki, Asia, Justynka i Iza, mieszkaj\u0105 same w bardzo zniszczonym domu - dach jest dziurawy, a okna nieszczelne. Panie maj\u0105 do dyspozycji tylko dwa pomieszczenia. S\u0105 to kuchnia, a jednocze\u015Bnie pok\u00F3j dzienny i \u0142azienka, a tak\u017Ce sypialnia. Budynek ogrzewa stara w\u0119glowa kuchnia. Martyna przyst\u0119puje do projektowania wn\u0119trza, a Wies\u0142aw zamierza zaj\u0105\u0107 si\u0119 instalacj\u0105 grzewcz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67191329":["Siostrzana mi\u0142o\u015B\u0107
Nastoletnia Zosia Tarnowska szuka przez internet ch\u0142opaka dla swojej siostry bli\u017Aniaczki - Beaty. Nie wie, \u017Ce dziewczyna jest ju\u017C zakochana w jej w\u0142asnym partnerze, Franku. Beata postanawia zdoby\u0107 wymarzonego ch\u0142opaka. Podszywaj\u0105c si\u0119 pod Zosi\u0119, zaczyna umawia\u0107 si\u0119 z Frankiem. Gdy dziewczyna przy\u0142apuje siostr\u0119 i swojego ch\u0142opaka w \u0142\u00F3\u017Cku, zap\u0142akana wybiega z domu. Franek wybiega za ni\u0105. Niebawem dochodzi do nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku, w kt\u00F3rym ch\u0142opak zostaje ranny. Siostry dzwoni\u0105 pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67191330":["\u0141adne pieni\u0105\u017Cki
Ferdynand dowiaduje si\u0119 od Boczka, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel sklepu monopolowego, Staszek, postanowi\u0142 nie sprzedawa\u0107 mu wi\u0119cej alkoholu na kredyt. Kiepski jest bowiem u niego powa\u017Cnie zad\u0142u\u017Cony. Ferdek postanawia zdoby\u0107 pieni\u0105dze, by sp\u0142aci\u0107 swoje zobowi\u0105zania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67190907":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","","",["N"]],"67190908":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"67190909":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"67190910":["Sebastian spotyka si\u0119 z Elwir\u0105 i jej wsp\u00F3lnikiem. Magda, \u017Bbikowski i gospodyni obserwuj\u0105 wszystko z ukrycia. Kiedy policjanci pozyskuj\u0105 potrzebne dowody, aresztuj\u0105 kobiet\u0119 za szanta\u017C. Kuba podczas patrolu spotyka Sandr\u0119, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie ma zamiar robi\u0107 graffiti. Posterunkowy chce porozmawia\u0107 o ich zwi\u0105zku. S\u0142owa partnerki go rani\u0105. Postanawia jej udowodni\u0107, \u017Ce potrafi by\u0107 spontaniczny. Miko\u0142aj usi\u0142uje wydosta\u0107 Laur\u0119 z wi\u0119zienia. Z pomoc\u0105 Witackiego i Micha\u0142a u\u017Cywa podst\u0119pu, by zmusi\u0107 Emila do zeznawania. Wszystko przebiega zgodnie z planem i lekarka wychodzi na wolno\u015B\u0107. Teraz Laura musi si\u0119 odwdzi\u0119czy\u0107 Zofii, kt\u00F3ra uratowa\u0142a jej \u017Cycie. Mama Czarnej zauwa\u017Ca na ulicy Bogn\u0119 i Zenka. Razem ze sklepow\u0105 i Rosi\u0144sk\u0105 id\u0105 powita\u0107 nowych s\u0105siad\u00F3w. T\u0142umacz\u0105 kobiecie, by nie rezygnowa\u0142a z marze\u0144 ze wzgl\u0119du na m\u0119\u017Ca.","","",["N"]],"67190911":["\u017Bbikowski z Sandr\u0105 przeprowadzaj\u0105 si\u0119 do zamku. Niestety panuj\u0105ce tam warunki nie spe\u0142niaj\u0105 ich oczekiwa\u0144. Sier\u017Cant zatrudnia Mietka, by zaj\u0105\u0142 si\u0119 budynkiem. Faktura za us\u0142ug\u0119 wprawia go w os\u0142upienie. Kordas odwiedza Laur\u0119 po raz pierwszy od jej wyj\u015Bcia na wolno\u015B\u0107. Julia jest zazdrosna. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C co\u015B czuje do lekarki. Postanawia z nim zerwa\u0107. Na plebanii ksi\u0119\u017Ca zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak przekona\u0107 Jolant\u0119, by zrezygnowa\u0142a z bycia so\u0142tysem. Staraj\u0105 si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce nie radz\u0105 sobie bez niej. Gospodyni przygotowuje sw\u00F3j plan. Na probostwie zapanowuje chaos, czego \u015Bwiadkami staj\u0105 si\u0119 Rosi\u0144ska i sklepowa. Lucjan, nie wiedz\u0105c, \u017Ce w ten spos\u00F3b krzy\u017Cuje plany duchownych i Jolanty, doprowadza pomieszczenia do porz\u0105dku.","","",["N"]],"67190912":["Grupa Marii Matejko prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci 24-letniego studenta, Micha\u0142a Majeckiego. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna wynajmowa\u0142 pok\u00F3j w domu 65-letniej Franceski Guerrini-Kowalik. Znaleziono go w jeziorze, ugodzonego harpunem u\u017Cywanym przez rybak\u00F3w. Maria ustala, \u017Ce Francesca w nietypowy spos\u00F3b dorabia sobie do emerytury - piecze ciastka z marihuan\u0105. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce zamordowany student m\u00F3g\u0142 by\u0107 dilerem starszej pani. W kr\u0119gu podejrzanych pojawia si\u0119 te\u017C zakochany we Francesce 70-letni artysta Henryk. W \u017Cyciu rodzinnym Maria unika rozm\u00F3w z Andrzejem i \u0141ukaszem o przysz\u0142o\u015Bci. Ostatecznie kobieta prosi Andrzeja o rozw\u00F3d. Natomiast Helena postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w policji i wr\u00F3ci\u0107 na studia medyczne, kt\u00F3re przerwa\u0142a na pi\u0105tym roku.","","",["N"]],"67190913":["Lady Strzygo\u0144
Zofia i Oskar wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Anglii na zaproszenie swojej krewnej - wywodz\u0105cej si\u0119 z brytyjskiej arystokracji Lady Doe. Wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy s\u0105 pod wra\u017Ceniem. Ta koligacja nie imponuje tylko Ferdkowi. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce s\u0105siedzi k\u0142ami\u0105 na temat swoich arystokratycznych krewnych. Nie daje si\u0119 przekona\u0107 nawet wtedy, gdy Zofia i Oskar wracaj\u0105 do kamienicy jako lordowie i zaczynaj\u0105 wprowadza\u0107 nowe porz\u0105dki. Kiepski postanawia zdemaskowa\u0107 uzurpator\u00F3w.","","",["N"]],"67190914":["\u017Bywy test
W szpitalu wybucha panika. Okazuje si\u0119, \u017Ce z Brukseli przy\u015Bl\u0105 wkr\u00F3tce prawdziwego chorego i lekarze sami b\u0119d\u0105 musieli zdiagnozowa\u0107, co mu dolega. Boj\u0105 si\u0119, czy poradz\u0105 sobie z tym \u017Cywym testem ich kompetencji. Niebawem w kilnice pojawia si\u0119 tajemniczy jegomo\u015B\u0107 (Tadeusz Ross), kt\u00F3ry, jak si\u0119 okazuje, nie m\u00F3wi po polsku. Siostra Basia usi\u0142uje si\u0119 z nim porozumie\u0107. Wszyscy nabieraj\u0105 przekonania, \u017Ce pacjent pochodzi z Portugalii. Nie wiedz\u0105 jednak na co choruje obcokrajowiec. Dr Kidler, dr Basen i dr Wstrz\u0105s dwoj\u0105 si\u0119 i troj\u0105, by odkry\u0107 prawd\u0119.","","",[]],"67190915":["Nieprzekupny policjant
Marcin jest policjantem. Kilka miesi\u0119cy temu przeprowadzi\u0142 si\u0119 razem z \u017Con\u0105 Anit\u0105 do nowego domu pod miastem. Pewnego dnia ich spok\u00F3j zak\u0142\u00F3ca naj\u015Bcie nieznajomych m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 wp\u0142yn\u0105\u0107 na funkcjonariusza, zastraszaj\u0105c jego partnerk\u0119. Marcin obiecuje przera\u017Conej Anicie, \u017Ce wycofa si\u0119 z prowadzonej sprawy i zapewni jej bezpiecze\u0144stwo. Po pewnym czasie kobieta zn\u00F3w widzi intruza w swoim domu. Okazuje si\u0119 nim Weronika Kami\u0144ska, kt\u00F3ra po scenie zazdro\u015Bci rani Marcina z jego w\u0142asnej broni. Zdenerwowana Anita dzwoni po pomoc pod 112.","","",["N"]],"67190916":["Na pasach
Micha\u0142 jest pracoholikiem. Przez to rozpad\u0142o si\u0119 jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z King\u0105. Swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119, dziewi\u0119cioletni\u0105 Hani\u0119, m\u0119\u017Cczyzna widuje w weekendy. Od dziewczynki dowiaduje si\u0119, \u017Ce Kinga zacz\u0119\u0142a si\u0119 z kim\u015B spotyka\u0107. Micha\u0142 u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wci\u0105\u017C zale\u017Cy mu na by\u0142ej \u017Conie. Postanawia j\u0105 odzyska\u0107. Zwalnia z dotychczasowej pracy. W ko\u0144cu byli ma\u0142\u017Conkowie postanawiaj\u0105 da\u0107 sobie drug\u0105 szans\u0119. Micha\u0142 jednak zn\u00F3w zaczyna bardzo du\u017Co pracowa\u0107. Gdy pewnego dnia wraca z c\u00F3rk\u0105 ze szko\u0142y, odbiera telefon od klienta. Rozmawiaj\u0105c, nie zwraca uwagi na otoczenie. Podczas przechodzenia przez pasy on i Hania zostaj\u0105 potraceni przez nadje\u017Cd\u017Caj\u0105cy samoch\u00F3d. Kierowca dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"67190917":["\u015Alad krwi
Tomek i Magda znajduj\u0105 w lesie psa, kt\u00F3ry ma na sier\u015Bci \u015Blady ludzkiej krwi. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 zwierzaka jest Ma\u0142gorzata Cieszy\u0144ska. Jak si\u0119 okazuje, jej c\u00F3rka zagin\u0119\u0142a. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest le\u015Bniczy, z kt\u00F3rym dziewczyna si\u0119 spotyka\u0142a. Ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest k\u0142usownikiem. Dodatkowo analiza laboratoryjna wykazuje, \u017Ce krew znaleziona na sier\u015Bci psa nale\u017Cy do zaginionej...","","",[]],"67190918":["Ostatnia noc
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Kinga Konarska. Jej ojciec, Marian Konarski, w\u0142a\u015Bciciel z\u0142omowiska samochodowego, nie wr\u00F3ci\u0142 na noc do domu i nie odbiera telefonu. Dziewczyna podejrzewa, \u017Ce jego zagini\u0119cie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z propozycj\u0105 nielegalnych interes\u00F3w, kt\u00F3r\u0105 niedawno odrzuci\u0142. Detektywi postanawiaj\u0105 zrekonstruowa\u0107 wydarzenia ostatniej nocy i prze\u015Bwietli\u0107 \u015Brodowisko handlarzy kradzionymi autami.","","",[]],"67190919":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67190920":["Stefan poznaje par\u0119, kt\u00F3ra zaprasza go do udzia\u0142u w \"tr\u00F3jk\u0105cie\". Nie ma jednak ochoty na bli\u017Csze kontakty z przedstawicielem tej samej p\u0142ci. Patryk chcia\u0142by, aby jego wybranka umia\u0142a gotowa\u0107. Sam tak\u017Ce doskonale radzi sobie w kuchni, za\u0142o\u017Cy\u0142 nawet vloga kulinarnego. Marcin dzwoni do Kariny. Ich pierwsza rozmowa jednak nie klei si\u0119.","","",["N"]],"67190921":["Snajper jest zakochany, chocia\u017C zna swoj\u0105 wybrank\u0119 tylko dzi\u0119ki rozmowie telefonicznej. Kobieta nagle przestaje si\u0119 odzywa\u0107. Stefan poznaje przez internet atrakcyjn\u0105 blondynk\u0119. Jego siostra nie ufa jednak wirtualnym znajomo\u015Bciom. P\u0105czu\u015B w ten sam spos\u00F3b poznaje Monik\u0119. Chocia\u017C pisze r\u00F3wnie\u017C z innymi kobietami, tylko ona zaprz\u0105ta jego my\u015Bli. \u0141ukasz, zwany Motylkiem, zostawia swoje wizyt\u00F3wki w pobliskiej cukierni, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B z bywalczy\u0144 lokalu w ko\u0144cu do niego zadzwoni.","","",["N"]],"67190922":["Po rozmowie telefonicznej z Marcinem Karina zastanawia si\u0119, czy jest on dobrym kandydatem na partnera. Rozmowa si\u0119 bowiem nie klei\u0142a. Jarek daje swojej wybrance oryginalny prezent - elektryczne \u015Bwiec\u0105ce r\u00F3\u017Ce. Sp\u0119dzaj\u0105 kilka dni razem, p\u00F3\u017Aniej jednak dziewczyna nagle milknie. Tak\u017Ce nowa mi\u0142o\u015B\u0107 Snajpera nie odzywa si\u0119. Za\u0142amany m\u0119\u017Cczyzna zastanawia si\u0119, co \u017Ale zrobi\u0142. Matka Piotrka uwa\u017Ca, \u017Ce jej syn nie potrafi wykaza\u0107 inicjatywy. Wysy\u0142a go na imprez\u0119 do s\u0105siedniej wsi, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce w trakcie zabawy ch\u0142opak wreszcie kogo\u015B pozna.","","",["N"]],"67190923":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",["N"]],"67190924":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. Scharakteryzowane zostan\u0105 typy broni i om\u00F3wione kwestie zwi\u0105zane m.in. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu.","","",[]],"67190925":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","","",[]],"67190926":["Luka Rosi","","",[]],"67190927":["Mejk","","",[]],"67190928":["\u0141ukasz Gesek","","",[]],"67190929":["Kotlina K\u0142odzka","","",[]],"67190930":["Przes\u0142uchanie
Psycholog zostaje porwany ze swojego gabinetu. Detektywi docieraj\u0105 do pacjentki, kt\u00F3ra mog\u0142a widzie\u0107 go jako ostatnia. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a zabrana na przes\u0142uchanie przez dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn podaj\u0105cych si\u0119 za policjant\u00F3w. \u0141ucja wyra\u017Anie faworyzuje Olgierda, co nie podoba si\u0119 Krystianowi. Mazurowi coraz trudniej jest radzi\u0107 sobie z wybuchami przyjaciela. Nieoczekiwanie odwiedza go aspirant Maja Brzeska.","","",["N"]],"67190931":["S\u0119dzia okr\u0119g\u00F3wki
Wanda Chodura zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego 45-letniego syna Ludwika. M\u0119\u017Cczyzna nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny, na co dzie\u0144 pracuje jako listonosz, a w weekendy s\u0119dziuje w lidze okr\u0119gowej. Nie wr\u00F3ci\u0142 z ostatniego meczu rozgrywanego w jednym z mazowieckich miasteczek. Od miejscowych kibic\u00F3w policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie, w kt\u00F3rym s\u0119dziowa\u0142 Ludwik zako\u0144czy\u0142o si\u0119 awantur\u0105 - kibice lokalnej dru\u017Cyny wtargn\u0119li na boisko. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce to oni mog\u0105 by\u0107 odpowiedzialni za znikni\u0119cie arbitra.","","",["N"]],"67190932":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","","",[]],"67239274":["
Relacja z uroczystej gali, na kt\u00F3rej zostan\u0105 og\u0142oszone wyniki tegorocznego plebiscytu tygodnika \"Pi\u0142ka No\u017Cna\", jednego z najpopularniejszych magazyn\u00F3w futbolowych w Polsce. Poznamy zdobywc\u00F3w nagr\u00F3d m.in. w kategoriach pi\u0142karz, trener, ligowiec, dru\u017Cyna oraz odkrycie roku. Plebiscyt jest organizowany od 1973 roku.","","",["N"]],"67190934":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"67190935":["Grupa Marii Matejko prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci 24-letniego studenta, Micha\u0142a Majeckiego. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna wynajmowa\u0142 pok\u00F3j w domu 65-letniej Franceski Guerrini-Kowalik. Znaleziono go w jeziorze, ugodzonego harpunem u\u017Cywanym przez rybak\u00F3w. Maria ustala, \u017Ce Francesca w nietypowy spos\u00F3b dorabia sobie do emerytury - piecze ciastka z marihuan\u0105. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce zamordowany student m\u00F3g\u0142 by\u0107 dilerem starszej pani. W kr\u0119gu podejrzanych pojawia si\u0119 te\u017C zakochany we Francesce 70-letni artysta Henryk. W \u017Cyciu rodzinnym Maria unika rozm\u00F3w z Andrzejem i \u0141ukaszem o przysz\u0142o\u015Bci. Ostatecznie kobieta prosi Andrzeja o rozw\u00F3d. Natomiast Helena postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w policji i wr\u00F3ci\u0107 na studia medyczne, kt\u00F3re przerwa\u0142a na pi\u0105tym roku.","","",["N"]],"67190936":["Nied\u017Awiecki i Mr\u00F3z id\u0105 na wsp\u00F3lny patrol. Za\u0142oga dostaje wezwanie do modnej kawiarni, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do b\u00F3jki mi\u0119dzy \u017Con\u0105 a kochank\u0105 tego samego m\u0119\u017Cczyzny. Powodem awantury s\u0105 zmiany, jakich dokona\u0142 on w testamencie. Wkr\u00F3tce pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zaskakuj\u0105ce fakty. Funkcjonariusze zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C drug\u0105 spraw\u0105. Pewien m\u0119\u017Cczyzna zg\u0142osi\u0142, \u017Ce jego matka zabi\u0142a jego ukochan\u0105. Wojtek prosi Natali\u0119, \u017Ceby podjechali do mieszkania Emilki. Policjant zamierza podrzuci\u0107 kole\u017Cance leki. Drawska prosi go, by spotkali si\u0119 wieczorem. Nied\u017Awiecki ma z\u0142e przeczucia.","","",["N"]],"67190937":["Beata Tadla","","",["N"]],"67190938":["Kasia uwielbia je\u015B\u0107 i gotowa\u0107, szczeg\u00F3lnie dla swojego narzeczonego, Marcina. Kobieta ma ju\u017C kilka pomys\u0142\u00F3w na zorganizowanie \u015Blubu i wesela. Nie mo\u017Ce si\u0119 jednak zdecydowa\u0107 na wyb\u00F3r rodzaju kreacji. Marzy jej si\u0119 zar\u00F3wno romantyczna sukienka w stylu boho, jak i elegancka suknia godna rodziny kr\u00F3lewskiej. By\u0107 mo\u017Ce jednak Izabela Janachowska nam\u00F3wi Kasi\u0119 na jeszcze inn\u0105 stylizacj\u0119.","","",["N"]],"67190939":["Izabela Janachowska wesprze swoimi dzia\u0142aniami Dominik\u0119 i Paw\u0142a. Para ju\u017C od dawna planuje sw\u00F3j \u015Blub, jednak pandemia zniweczy\u0142a te zamiary. Pierwszy termin musia\u0142 zosta\u0107 odwo\u0142any, a kolejny ci\u0105gle przek\u0142adano. Teraz m\u0142odzi nie chc\u0105 ju\u017C d\u0142u\u017Cej zwleka\u0107. Czas goni, bo babcia Paw\u0142a jest powa\u017Cnie chora, a \u015Blub ko\u015Bcielny ch\u0142opaka to wydarzenie, na kt\u00F3re czeka\u0142a od bardzo dawna. Ekipa programu zrobi wszystko, aby jak najszybciej przygotowa\u0107 ca\u0142\u0105 imprez\u0119. Cho\u0107 nagl\u0105ce tempo prac generuje du\u017Co stresu, to skuteczno\u015B\u0107 dzia\u0142a\u0144 musi go zniwelowa\u0107, gdy\u017C Dominika i Pawe\u0142 spodziewaj\u0105 si\u0119 dziecka.","","",["N"]],"67190940":["Druk 3D
Tw\u00F3rcy zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak w przysz\u0142o\u015Bci rozwinie si\u0119 wykorzystanie druku 3D. Pokazuj\u0105, dlaczego dzi\u0119ki tej technice bilety lotnicze mog\u0105 by\u0107 ta\u0144sze. Pytaj\u0105 tak\u017Ce, jaki jest sens w drukowaniu dom\u00F3w oraz czy da si\u0119 wydrukowa\u0107 serce lub trzustk\u0119.","","",["N"]],"67190941":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","","",[]],"67190942":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67190943":["Anka, kt\u00F3ra postanowi\u0142a odpocz\u0105\u0107 od rodzinnych problem\u00F3w, nadal mieszka w hotelu. Pawe\u0142 zaczyna zdawa\u0107 sobie spraw\u0119 z pope\u0142nionych przez siebie b\u0142\u0119d\u00F3w. Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Robert i Sara s\u0105 par\u0105. Czuje si\u0119 oszukana przez swatk\u0119. Zastanawia si\u0119 tak\u017Ce, jak powinna post\u0105pi\u0107 z \u0141ukaszem. M\u0119\u017Cczyzna jej si\u0119 podoba, ale zaznaczy\u0142, \u017Ce nie chce zwi\u0105zku. Zuza szuka sposobu, by pom\u00F3c B\u0142a\u017Cejowi. Kto\u015B pr\u00F3buje zepsu\u0107 reputacj\u0119 jego firmy. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce jest to dzia\u0142anie by\u0142ego wsp\u00F3\u0142pracownika B\u0142a\u017Ceja. Markiewicz stara si\u0119 tak\u017Ce naprawi\u0107 relacje mi\u0119dzy Stef\u0105 i Hubertem. Zaprasza ich na obiad. Wiktor chce, by Patrycja i Miko\u0142aj przeprowadzili si\u0119 do niego. Okazuje si\u0119, \u017Ce bez zgody kobiety znalaz\u0142 najemc\u0119 na jej mieszkanie. Patrycja staje przed dylematem.","","",["N"]],"67190944":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","","",["N"]],"67190945":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",["N"]],"67190946":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"67190947":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67190948":["Mariola obawia si\u0119 spotkania nied\u017Awiedzicy, kt\u00F3ra z potomstwem kr\u0105\u017Cy w okolicy. S\u0142awek przy dwudziestostopniowym mrozie udaje si\u0119 z prowiantem do osady drwali. Artur oczyszcza zasypane \u015Bniegiem le\u015Bne dukty w g\u00F3rach. \u015Aliwa odwiedza koleg\u00F3w z pracy w lesie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67190949":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"67190950":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67190951":["W \u017Cyciu dojrza\u0142ej kobiety pojawia si\u0119 na nowo jej dawno niewidziany syn i staje si\u0119 przyczyn\u0105 wielu dramatycznych wydarze\u0144
W drzwiach domu Marii i Jana staje syn, kt\u00F3rego nie widzieli od 10 lat. Olek przed laty sprawia\u0142 ogromne problemy wychowawcze, w ko\u0144cu trafi\u0142 na odwyk, z kt\u00F3rego jednak uciek\u0142 i \u015Blad po nim zagin\u0105\u0142. Ch\u0142opakowi towarzyszy partnerka, Nikola. Kandydatka na synow\u0105 nie podoba si\u0119 Janowi i Marii. Para nie potrafi te\u017C nawi\u0105za\u0107 kontaktu z synem. Pewnego dnia Olka odwiedza Igor, prezes fundacji, zajmuj\u0105cej si\u0119 wspieraniem m\u0142odych ludzi, b\u0119d\u0105cych na \u017Cyciowym zakr\u0119cie. Nikola nie pozwala jednak m\u0119\u017Cczy\u017Anie porozmawia\u0107 z dawnym podopiecznym. Ten incydent daje pocz\u0105tek serii dramatycznych zdarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67190952":["Kobieta w \u015Brednim wieku odkrywa, \u017Ce jej ukochany m\u0105\u017C jest bigamist\u0105
Kobieta w \u015Brednim wieku zostaje zaatakowana we w\u0142asnym domu. Napastnik kradnie jej bi\u017Cuteri\u0119, a tak\u017Ce pozostawia obra\u017Aliwe napisy na \u015Bcianach. Okazuje si\u0119, \u017Ce atak zaplanowa\u0142a c\u00F3rka jej m\u0119\u017Ca, o istnieniu kt\u00F3rej poszkodowana nie mia\u0142a poj\u0119cia. Jej partner twierdzi, \u017Ce z matk\u0105 m\u0142odej wandalki nic go nie \u0142\u0105czy. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67190953":["40-latka za wszelk\u0105 cen\u0119 chce udowodni\u0107, \u017Ce jej nastoletni syn nie jest zab\u00F3jc\u0105
Kobieta w \u015Brednim wieku znajduje przed drzwiami swojego domu niemowl\u0119. Podejrzewa, \u017Ce ojcem dziecka jest jej m\u0105\u017C. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce jej 18-letni syn. Gdy zostaje zamordowana matka dziecka, jej by\u0142y ch\u0142opak staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Babcia male\u0144stwa nie wierzy jednak, by jej syn m\u00F3g\u0142 si\u0119 dopu\u015Bci\u0107 tak brutalnego czynu. Postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67190954":["M\u0142oda kobieta zaczyna prac\u0119 w stadninie koni i pada ofiar\u0105 psychopatycznego zab\u00F3jcy
M\u0142oda kobieta pr\u00F3buje odci\u0105\u0107 si\u0119 od swojego agresywnego ch\u0142opaka. Przeprowadza si\u0119 do innego miasta i znajduje prac\u0119 w stadninie koni. Niebawem zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, kt\u00F3ry usi\u0142uje j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107. Policja kieruje podejrzenia w stron\u0119 by\u0142ego ch\u0142opaka dziewczyny, a tak\u017Ce zainteresowanego ni\u0105 syna w\u0142a\u015Bcicieli stadniny. Niebawem pokrzywdzona zostaje uprowadzona. Str\u00F3\u017Ce prawa maj\u0105 ma\u0142o czasu, by uwolni\u0107 ofiar\u0119 z r\u0105k oprawcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67190955":["M\u0142oda kobieta wik\u0142a si\u0119 w niebezpieczny romans
M\u0142oda kobieta odwiedza swoich bliskich. W domu rodzinnym spotyka ojca, kt\u00F3ry dot\u0105d przebywa\u0142 w wi\u0119zieniu. M\u0119\u017Cczyzna otrzyma\u0142 wieloletni wyrok za spowodowanie \u015Bmiertelnego wypadku z udzia\u0142em dziecka s\u0105siad\u00F3w. Jego nietypowe zachowanie sk\u0142ania c\u00F3rk\u0119 do rozpocz\u0119cia prywatnego \u015Bledztwa. Niebawem kobieta odkrywa, \u017Ce ojciec wcale nie spowodowa\u0142 wypadku, za kt\u00F3ry zosta\u0142 skazany, lecz wzi\u0105\u0142 win\u0119 na siebie, by chroni\u0107 kogo\u015B innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67190956":["C\u00F3rka m\u0119\u017Cczyzny w \u015Brednim wieku pada ofiar\u0105 napa\u015Bci seksualnej ze strony jego najlepszego przyjaciela
M\u0119\u017Cczyzna w \u015Brednim wieku rozstaje si\u0119 z \u017Con\u0105. Nastoletnia c\u00F3rka pary zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze i wpada w z\u0142e towarzystwo. Nied\u0142ugo potem dziewczyna pada ofiar\u0105 napa\u015Bci seksualnej. Wiele wskazuje na to, \u017Ce sprawc\u0105 jest jeden z jej nowych znajomych. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce zaatakowa\u0142 j\u0105 przyjaciel ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67190957":["Pani Kasia jest samotn\u0105 mam\u0105 Pauli, Hani i Antosia. Po zako\u0144czeniu nieudanych zwi\u0105zk\u00F3w zamieszka\u0142a w mazowieckiej wsi D\u0119bowce ze swoj\u0105 mam\u0105, kt\u00F3ra przeznaczy\u0142a swoje oszcz\u0119dno\u015Bci na remont domu. Wkr\u00F3tce potem kobieta zachorowa\u0142a na z\u0142o\u015Bliwy nowotw\u00F3r i po kilku miesi\u0105cach zmar\u0142a, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce zabezpieczy\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107 c\u00F3rki i wnuk\u00F3w. Niestety w budynku wybuch\u0142 po\u017Car, kt\u00F3ry zniszczy\u0142 po\u0142ow\u0119 pomieszcze\u0144, a reszt\u0119 pokry\u0142 sadz\u0105. Teraz wn\u0119trza nie nadaj\u0105 si\u0119 do zamieszkania. Pani Kasia z dzie\u0107mi przebywa w lokalu socjalnym, ale wkr\u00F3tce ko\u0144czy im si\u0119 umowa najmu i b\u0119d\u0105 musieli go opu\u015Bci\u0107. Niestety wyl\u0105duj\u0105 wtedy na bruku. Now\u0105 wersj\u0119 ich domu zaprojektuje Martyna Kupczyk, a realizacj\u0105 zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski z ekip\u0105 budowlan\u0105. W tym czasie Katarzyna Dowbor zadba o atrakcje dla rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"67190958":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239472.jpg","",["N"]],"67190959":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"67190960":["Lady Strzygo\u0144
Zofia i Oskar wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Anglii na zaproszenie swojej krewnej - wywodz\u0105cej si\u0119 z brytyjskiej arystokracji Lady Doe. Wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy s\u0105 pod wra\u017Ceniem. Ta koligacja nie imponuje tylko Ferdkowi. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce s\u0105siedzi k\u0142ami\u0105 na temat swoich arystokratycznych krewnych. Nie daje si\u0119 przekona\u0107 nawet wtedy, gdy Zofia i Oskar wracaj\u0105 do kamienicy jako lordowie i zaczynaj\u0105 wprowadza\u0107 nowe porz\u0105dki. Kiepski postanawia zdemaskowa\u0107 uzurpator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67190961":["Podr\u00F3\u017Cnik
28-letnia Alicja przyje\u017Cd\u017Ca na pogrzeb swojego ojca, znanego podr\u00F3\u017Cnika Borysa Malewicza. Niebawem w domu, w kt\u00F3rym mieszka wdowa po globtroterze, pojawia si\u0119 tajemnicza m\u0142oda kobieta. Twierdzi ona, \u017Ce by\u0142a asystentk\u0105 Malewicza, jego kochank\u0105, a tak\u017Ce... prawdziw\u0105 autork\u0105 pisanych przez podr\u00F3\u017Cnika ksi\u0105\u017Cek. Kobieta \u017C\u0105da po\u0142owy pieni\u0119dzy z honorarium. Grozi wyjawieniem rodzinnych sekret\u00F3w Malewicz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"67190962":["\u0141ukasz i W\u0142adek pomagaj\u0105 Tomaszowi unikn\u0105\u0107 problem\u00F3w z prawem. Policjanta zdradza m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kto z\u0142o\u017Cy\u0142 donos. Matylda i Jaro knuj\u0105 kolejny podst\u0119p. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna kontrolowa\u0107 Lilian\u0119. Prosi Teres\u0119, aby j\u0105 \u015Bledzi\u0142a. Monika coraz lepiej radzi sobie w pracy. Za jej sukcesem kryje si\u0119 tajemniczy adorator, Karol. Tomasza odwiedza opieka spo\u0142eczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67190963":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67190964":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
Samotny w\u0119drowny muzyk El Mariachi (Antonio Banderas) przybywa do przygranicznego meksyka\u0144skiego miasteczka. Ubrany na czarno m\u0119\u017Cczyzna nosi ze sob\u0105 futera\u0142 na gitar\u0119, lecz w \u015Brodku zamiast instrumentu ma bro\u0144. Nie gra bowiem od czasu, kiedy bandyci przestrzelili mu d\u0142o\u0144 i zamordowali jego ukochan\u0105. Teraz m\u0119\u017Cczyzna poszukuje bossa miejscowego kartelu narkotykowego, Bucha (Joaquim de Almeida), by si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Wkr\u00F3tce przybysz zostaje zaatakowany na ulicy przez ludzi swojego wroga. Chroni si\u0119 przed napastnikami w ksi\u0119garni nale\u017C\u0105cej do pi\u0119knej Caroliny (Salma Hayek). Kobieta pomaga mu si\u0119 ukry\u0107. Niebawem zostaj\u0105 kochankami. Gdy ich nami\u0119tny romans kwitnie, wiadomo\u015B\u0107 o pojawieniu si\u0119 nieust\u0119pliwego m\u015Bciciela z gitar\u0105 dociera do samego Bucha. Bandyta nakazuje swoim podw\u0142adnym odnale\u017A\u0107 zagra\u017Caj\u0105cego mu El Mariachi. Rozpoczyna si\u0119 bezpardonowa walka, w kt\u00F3rej wszystkie chwyty s\u0105 dozwolone. Absolutny hit kina rozrywkowego - doskona\u0142a re\u017Cyseria, \u015Bwietnie poprowadzona akcja i aktorstwo na wysokim poziomie, a do tego muzyka zespo\u0142u Los Lobos. W \"Desperado\" Antonio Banderas i Salma Hayek stworzyli najseksowniejsz\u0105 ekranow\u0105 par\u0119 i stali si\u0119 prawdziwymi mi\u0119dzynarodowymi gwiazdami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2019230.jpg","",["N"]],"67190965":["Re\u017C.: Paul Verhoeven.
Naukowiec Sebastian Caine (Kevin Bacon) wraz z grup\u0105 wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w prowadzi badania zmierzaj\u0105ce do stworzenia substancji zapewniaj\u0105cej ludziom niewidzialno\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 stworzy\u0107 \u00F3w specyfik. Po serii udanych eksperyment\u00F3w na zwierz\u0119tach Sebastian \u0142amie rozkaz zwierzchnik\u00F3w z Pentagonu i wypr\u00F3bowuje jego dzia\u0142anie na samym sobie. Zabieg przebiega bez zak\u0142\u00F3ce\u0144 i Caine staje si\u0119 cz\u0142owiekiem bez cia\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce antidotum nie dzia\u0142a i naukowiec nie mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do dawnej postaci. Jego wsp\u00F3\u0142pracownicy pr\u00F3buj\u0105 poprawi\u0107 receptur\u0119, jednak bez rezultatu. Sebastian powoli u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce ju\u017C nigdy nie b\u0119dzie normalnie funkcjonowa\u0107. W wyniku eksperymentu zyska\u0142 ogromn\u0105 si\u0142\u0119, lecz pozby\u0142 si\u0119 te\u017C wszelkich skrupu\u0142\u00F3w moralnych. Zaczyna uwa\u017Ca\u0107 swoich koleg\u00F3w za najwi\u0119kszych wrog\u00F3w, staje si\u0119 agresywny i nieobliczalny. Na dodatek jest zazdrosny o swoj\u0105 by\u0142\u0105 dziewczyn\u0119, Lind\u0119 McKay (Elisabeth Shue), jedn\u0105 z cz\u0142onki\u0144 grupy badawczej, kt\u00F3ra zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Matthew Kensingtonem (Josh Brolin). Naukowcy postanawiaj\u0105 zawiadomi\u0107 zwierzchnika, \u017Ce stracili kontrol\u0119 nad eksperymentem. Niestety, jest za p\u00F3\u017Ano. Caine wypowiada im wojn\u0119 na \u015Bmier\u0107 i \u017Cycie. Nominowany do Oscara za efekty specjalne film jest dzie\u0142em Paula Verhoevena, tw\u00F3rcy takich hit\u00F3w, jak \"Nagi instynkt\", \"Showgirls\", \"RoboCop\" czy \"Pami\u0119\u0107 absolutna\" z 1990 roku. Za re\u017Cyseri\u0119 \"Cz\u0142owieka widmo\" otrzyma\u0142 on Nagrod\u0119 Publiczno\u015Bci na festiwalu w Locarno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262660.jpg","",["AD"]],"67190966":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67190967":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67190968":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67190969":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67190970":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67190971":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67190972":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67190973":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67190974":["Marek i Wojtek tn\u0105 kamie\u0144. Jednak nie wiedz\u0105, \u017Ce ca\u0142y py\u0142 leci w stron\u0119 \u015Bwie\u017Cego prania i osiada na nim. Bernadetta b\u0119dzie bardzo z\u0142a. M\u0142oda Weronika ju\u017C teraz wie, \u017Ce twarde zasady tego, kto b\u0119dzie rz\u0105dzi\u0142 w zwi\u0105zku nale\u017Cy ustala\u0107 od samego pocz\u0105tku. Babcia g\u00F3ralki, Janinka, t\u0142umaczy, \u017Ce w \u017Cyciu nic nie dostaje si\u0119 za darmo. Johnny z Piwnicznej uczy synka prawid\u0142owego obcinania racic u k\u00F3z.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67190975":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67191101":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67191102":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191103":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191104":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67191105":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191106":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191107":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67191108":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191109":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191110":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67191111":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191112":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191113":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67191114":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191115":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67191116":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"67191117":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191118":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67191119":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67191120":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"67191121":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"67191122":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67191123":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191124":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67191125":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67191126":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191127":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191128":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"67191129":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67191130":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"67191131":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67191132":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67191133":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191134":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67191135":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67191136":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191137":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191138":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67191139":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67191140":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"67191141":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191142":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67191143":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67191144":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67191145":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67191146":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67191147":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191148":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67191149":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191150":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191151":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191152":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67191153":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191154":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67191155":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67191156":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191157":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",["N"]],"67191158":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191159":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67191160":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191161":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191162":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67191163":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191164":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67191165":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67191166":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67190976":["Maria Sadowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",[]],"67190977":["Monika i Robert Janowscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"67190978":["Krystian jest samotnym ojcem Sandry i Leszka. W opiece nad dzie\u0107mi pomaga mu babcia Urszula. Mimo wzajemnego wsparcia, rodzina zmaga si\u0119 ze sporymi problemami finansowymi. Vita i Yurii, wraz z dzieckiem, \u017Cyj\u0105 w zgo\u0142a odmiennych warunkach. Para prowadzi w\u0142asny biznes i dobrze zarabia. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67190979":["Samotne matki, Klaudia i \u017Baneta, borykaj\u0105 si\u0119 z brakiem pieni\u0119dzy. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w kobietom pozostaje na \u017Cycie tylko 1500 z\u0142otych. Aneta i \u0141ukasz \u017Cyj\u0105 w pi\u0119knym lofcie, miesi\u0119cznie zarabiaj\u0105 26 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67190980":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170092.jpg","",[]],"67190981":["Ralph Kami\u0144ski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",[]],"67190982":["Po \u015Bmierci mamy pani Marta zachorowa\u0142a na depresj\u0119. Kobieta, szukaj\u0105c ukojenia w jedzeniu, popad\u0142a w oty\u0142o\u015B\u0107. Podda\u0142a si\u0119 jednak operacji zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka i schud\u0142a ju\u017C 30 kilogram\u00F3w. W walce wspieraj\u0105 j\u0105 m\u0105\u017C \u0141ukasz, te\u015Bciowa Bo\u017Cena oraz dw\u00F3jka dzieci. Rodzina mieszka w Elbl\u0105gu, w niewielkim mieszkanku, w kt\u00F3rym instalacja elektryczna stanowi \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie, a \u015Bciany dziecinnego pokoju pokrywa grzyb. Przez znajduj\u0105cy si\u0119 w \u0142azience piecyk gazowy pan \u0141ukasz uleg\u0142 zaczadzeniu. Architekt Wojtek Strzelczyk spr\u00F3buje jako\u015B rozlokowa\u0107 trzypokoleniow\u0105 rodzin\u0119 na niewielkiej przestrzeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67190983":["Re\u017C.: Bartosz Prokopowicz.
Karina pracuje przy produkcji telewizyjnego show. Od pewnego czasu spotyka si\u0119 z re\u017Cyserem programu Darkiem. Zamierza zabra\u0107 go na zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 wesele siostry Basi. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce za bardzo zaanga\u017Cowa\u0142a si\u0119 w t\u0119 relacj\u0119 i ze wsp\u00F3lnych plan\u00F3w nic nie wychodzi. Zawstydzona dziewczyna nie potrafi jednak przyzna\u0107 si\u0119 do uczuciowej pora\u017Cki. Nie zamierza i\u015B\u0107 na uroczysto\u015B\u0107 sama. Los stawia na jej drodze samotnego ojca Szymona, kt\u00F3ry zarabia na \u017Cycie jako kierowca taks\u00F3wki i zbiera pieni\u0105dze na ob\u00F3z pi\u0142karski syna. Pocz\u0105tki nowej znajomo\u015Bci nie s\u0105 najlepsze, gdy\u017C pierwsze spotkanie ma miejsce podczas kolizji drogowej. M\u0142odzi potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Po namy\u015Ble Karina postanawia z pomoc\u0105 nowego znajomego rozwi\u0105za\u0107 sw\u00F3j problem. Prosi go, by wybra\u0142 si\u0119 z ni\u0105 na \u015Blub. Przed jej rodzin\u0105 maj\u0105 udawa\u0107 par\u0119. Sytuacja jednak szybko wymyka si\u0119 spod kontroli. W rezultacie wszyscy, kt\u00F3rych Karina wci\u0105gn\u0119\u0142a w swoj\u0105 niewinn\u0105 mistyfikacj\u0119, maj\u0105 okazj\u0119 spojrze\u0107 na \u017Cycie z nieco innej perspektywy, a Szymon mo\u017Ce sta\u0107 si\u0119 dla samotnej dziewczyny kim\u015B wi\u0119cej ni\u017C przyjacielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1878492.jpg","",["N"]],"67190984":["Izabela Kuna i Marek Modzelewski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",[]],"67190985":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67190986":["Dla Magdy lata sp\u0119dzone z by\u0142ym ju\u017C obecnie m\u0119\u017Cem by\u0142y koszmarem. Przez niego kobieta nie dba\u0142a o siebie. Teraz chcia\u0142aby zn\u00F3w wygl\u0105da\u0107 atrakcyjnie. Najbardziej przeszkadzaj\u0105 jej zmarszczki. My\u015Bli te\u017C o zmianie fryzury. Basia po\u015Bwi\u0119ci\u0142a wiele lat na opiek\u0119 nad chorym synem. Teraz gdy jest on ju\u017C doros\u0142y, zacz\u0119\u0142a my\u015Ble\u0107 o sobie. Maja Sablewska z pomoc\u0105 ekspert\u00F3w postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie obu pa\u0144 o \u0142adnym wygl\u0105dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"67190987":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67190988":["Tym razem Izabela Janachowska z zespo\u0142em wybierze si\u0119 na Podkarpacie. Tamtejsze regiony s\u0142yn\u0105 z go\u015Bcinno\u015Bci i upodobania do dobrej zabawy. Wsparcia przy organizacji \u015Blubu potrzebuj\u0105 tam Gabrysia i Filip. Ich marzeniem jest pe\u0142na, kochaj\u0105ca si\u0119 i wspieraj\u0105ca rodzina, kt\u00F3ra ca\u0142y czas sp\u0119dza razem. Oboje uczestnicy wychowywali si\u0119 w ci\u0105g\u0142ej t\u0119sknocie za ojcami, kt\u00F3rzy pracowali za granic\u0105. Wzorcem idealnego zwi\u0105zku jest dla nich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo dziadka Filipa, kt\u00F3re trwa od ponad 47 lat. Swoje uczucia pan Boles\u0142aw wyra\u017Ca troskliw\u0105 opiek\u0105 wobec \u017Cony, kt\u00F3ra jest ci\u0119\u017Cko chora. M\u0142odej parze marzy si\u0119 wielkie wesele na ponad 200 os\u00F3b w stylu \"Glamour\/Hollywood\", ale sami nie radz\u0105 sobie z dopi\u0119ciem wszystkiego na ostatni guzik. Brygada Izy zmierzy si\u0119 z Wielkim Gatsbym w Jaworniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239472.jpg","",["N"]],"67190989":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"67190990":["W Go\u0142kowicach G\u00F3rnych mieszka pani Maria z c\u00F3rkami, Nikol\u0105 i Nin\u0105. Starsza z nich, Nikola, choruje na bia\u0142aczk\u0119. Po d\u0142ugim i wyczerpuj\u0105cym leczeniu dziewczynka potrzebuje dobrych warunk\u00F3w mieszkaniowych. Tymczasem rodzina musi lada dzie\u0144 opu\u015Bci\u0107 mieszkanie socjalne, w kt\u00F3rym do tej pory przebywa\u0142a. W ich rodzinnym domu nie ma warunk\u00F3w dla chorej dziewczyny - brakuje pod\u0142\u00F3g i ogrzewania, przecieka dach, nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remontem budynku zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski, a jego projekt stworzy Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67190991":["Artystka idzie na spotkania z Jarkiem i ze Stefanem. Ze Stefanem udaje si\u0119 do schroniska dla ps\u00F3w, a nast\u0119pnie razem wyruszaj\u0105 na spacer po lesie. Jarek odwiedza piosenkark\u0119 na planie teledysku. W rozmowie z psychologiem Doda przyznaje, \u017Ce nie jest gotowa, by sp\u0119dzi\u0107 weekend z \u017Cadnym z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67190992":["Wielki fina\u0142 stara\u0144 artystki, kt\u00F3ra przez kilka tygodni poszukiwa\u0142a m\u0119\u017Ca idealnego. Po d\u0142ugim okresie pr\u00F3b piosenkarka zdecyduje, czy mo\u017Ce si\u0119 zwi\u0105za\u0107 z pasuj\u0105cym do niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Jeszcze kilka test\u00F3w pomo\u017Ce jej dokona\u0107 ostatecznego wyboru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67190993":["Singielka Aleksandra spotyka si\u0119 z Danielem, Marcinem i Sebastianem. Jej zadanie polega na wskazaniu, kt\u00F3ry z nich jest kawalerem. Nie b\u0119dzie to jednak proste, poniewa\u017C wszyscy trzej b\u0119d\u0105 udawa\u0107, \u017Ce nie znale\u017Ali jeszcze swojej drugiej po\u0142\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"67190994":["Kosmetyczka
Grzegorz jest zamo\u017Cnym w\u0142a\u015Bcicielem kilku restauracji. M\u0119\u017Cczyzna od pi\u0119ciu lat jest zwi\u0105zany z m\u0142odsz\u0105 od siebie Sylwi\u0105, kt\u00F3ra od niedawna prowadzi gabinet kosmetyczny. Mimo i\u017C Grzegorz sam otworzy\u0142 ten punkt dla \u017Cony, bardzo tego \u017Ca\u0142uje. Kobieta p\u00F3\u017Ano wraca do domu i kupuje mn\u00F3stwo ubra\u0144 i bielizny. Na dodatek ze wsp\u00F3lnego konta ma\u0142\u017Conk\u00F3w znika du\u017Co pieni\u0119dzy. W ko\u0144cu Grzegorz, boj\u0105c si\u0119, \u017Ce ukochana go zdradza, prosi o pomoc detektyw\u00F3w. M\u00F3wi im, i\u017C o romans z Sylwi\u0105 podejrzewa masa\u017Cyst\u0119 Krzysztofa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67190995":["Kamila i jej m\u0105\u017C marz\u0105 o dziecku. Kobiet\u0119 niepokoi jednak, \u017Ce Rafa\u0142a ka\u017Cdego dnia zostaje d\u0142u\u017Cej w pracy. S\u0105dzi, \u017Ce stoi za tym co\u015B wi\u0119cej ni\u017C nadgodziny. Opowiada o sytuacji przyjaci\u00F3\u0142ce. Okazuje si\u0119, \u017Ce Sandra widzia\u0142a jej partnera w towarzystwie pi\u0119knej kobiety, gdy szli razem do mieszkania, kt\u00F3re Kamila dosta\u0142a w spadku. Zapytany o to m\u0119\u017Cczyzna oznajmia, \u017Ce szykowa\u0142 jej niespodziank\u0119 i przeprowadza\u0142 remont. Wypiera si\u0119, by si\u0119 z kimkolwiek spotyka\u0142. W ko\u0144cu Sandra przyznaje si\u0119, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w Kamili i dlatego k\u0142ama\u0142a. Gdy prawda wychodzi na jaw, kobiety zrywaj\u0105 stosunki, ale \u017Cycz\u0105 sobie jak najlepiej. Matka Magdy, adwokatka, nie znosi jej ch\u0142opaka Ma\u0107ka i namawia c\u00F3rk\u0119, by zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Jarkiem, synem s\u0119dziego. Doprowadza to do k\u0142\u00F3tni. Pewnego dnia Maciek przesadza z alkoholem podczas imprezy. To sk\u0142ania dziewczyn\u0119 do przemy\u015Blenia plan\u00F3w matki. Niespodziewanie poznaje atrakcyjnego Eryka, w\u0142a\u015Bciciela biura nieruchomo\u015Bci. Pod wp\u0142ywem tej znajomo\u015Bci rozstaje si\u0119 ze swoim partnerem. Nied\u0142ugo potem przekonuje si\u0119 jednak, \u017Ce Eryk j\u0105 zdradza. Co wi\u0119cej, wcale jej nie kocha\u0142, a tak naprawd\u0119 oszuka\u0142 j\u0105 na zlecenie jej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67190996":["Sze\u015B\u0107 par postanawia udowodni\u0107, \u017Ce nawet najwi\u0119ksza r\u00F3\u017Cnica wieku nie stanowi przeszkody dla prawdziwej mi\u0142o\u015Bci. Bohaterowie opowiadaj\u0105 o tym, jak wygl\u0105da relacja z partnerem, kt\u00F3ry jest w wieku ich rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2250759.jpg","",[]],"67190997":["Coraz wi\u0119cej dojrzewaj\u0105cych os\u00F3b odkrywa przedwcze\u015Bnie nieocenzurowan\u0105 pornografi\u0119 w internecie. Powoduje to, \u017Ce w ich g\u0142owie utrwala si\u0119 nieprawdziwy obraz blisko\u015Bci. Pi\u0119\u0107 matek postanowi\u0142o zapozna\u0107 si\u0119 z \u015Bwiatem pornografii i w odpowiedzi nagra\u0107 w\u0142asny, kr\u00F3tki film erotyczny z my\u015Bl\u0105 o m\u0142odzie\u017Cy, aby wypromowa\u0107 w\u015Br\u00F3d niej zdrowe podej\u015Bcie do relacji w zwi\u0105zku.","","",[]],"67190998":["Specjali\u015Bci z r\u00F3\u017Cnych dziedzin udzielaj\u0105 zdrowotnych porad m\u0142odym ludziom. W rozmowach nie uznaj\u0105 \u017Cadnych temat\u00F3w tabu.","","",[]],"67190999":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 najmaj\u0119tniejszych i najs\u0142awniejszych os\u00F3b na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Kamery zajrz\u0105 do ich luksusowych posiad\u0142o\u015Bci, zarejestruj\u0105 zaj\u0119cia, kt\u00F3rym si\u0119 oddaj\u0105 i poka\u017C\u0105, na co bogacze wydaj\u0105 pieni\u0105dze. Osobi\u015Bci asystenci gwiazd zdradz\u0105, co robi\u0107, by \u017Cy\u0107 jak celebryci.","","",[]],"67191000":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67191001":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67191167":["Rybnickie liny
Ekipa programu wybiera si\u0119 nad jezioro Rybnickie. Celem w\u0119dkarzy s\u0105 leszcze. \u017Bywe przyn\u0119ty i odpowiednia zan\u0119ta maj\u0105 zach\u0119ci\u0107 je do aktywniejszego \u017Cerowania. Po pewnym czasie okazuje si\u0119, \u017Ce zamiast leszczy na haczyk ch\u0119tniej \u0142api\u0105 si\u0119 pi\u0119kne okonie i z\u0142ociste liny. Te ryby s\u0105 potwierdzeniem bogactwa odwiedzanego akwenu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67191168":["G\u0142\u0119binowe turboty
Jurek Biedrzycki z grup\u0105 w\u0119dkarzy trafia na ba\u0142tyckie wyp\u0142ycenie zwane \u0141awic\u0105 S\u0142upsk\u0105. Miejsce to obfituje w rzadk\u0105 ro\u015Blinno\u015B\u0107 morsk\u0105, kryj\u0105c\u0105 r\u00F3\u017Cne gatunki ryb. W miejsce oczekiwanych w\u0119gorzy, na haki dawa\u0142y si\u0119 z\u0142apa\u0107 dorsze oraz cenne turboty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67191169":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67191170":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67191171":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"67191172":["Costa Coffee
Krzysztof Rabia\u0144ski zarz\u0105dza w Polsce sieci\u0105 londy\u0144skich kawiarni Costa Coffe. W programie zamierza udawa\u0107 Leszka, kt\u00F3ry przyucza si\u0119 do zawodu baristy. Jego zadaniem b\u0119dzie nauczenie si\u0119 obs\u0142ugi ekspresu do kawy, zapoznanie si\u0119 z asortymentem i obs\u0142uga nierzadko wymagaj\u0105cych klient\u00F3w. Odpowie r\u00F3wnie\u017C za czysto\u015B\u0107 w lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"67191173":["22 czerwca 1941 roku Adolf Hitler da\u0142 rozkaz rozpocz\u0119cia operacji Barbarossa. W ten spos\u00F3b zerwa\u0142 zawarty dwa lata wcze\u015Bniej pakt niemiecko-sowiecki. Inwazja na ZSRR mia\u0142a na celu oczy\u015Bci\u0107 Europ\u0119 Wschodni\u0105 z \u017Byd\u00F3w i komunist\u00F3w oraz stworzy\u0107 now\u0105 przestrze\u0144 \u017Cyciow\u0105 dla III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184740.jpg","",[]],"67191174":["Opowie\u015B\u0107 o dziejach brygad \u015Bmierci w szeregach III Rzeszy. Ich zadaniem by\u0142a eksterminacja wskazanych do likwidacji grup spo\u0142ecznych i etnicznych. Znajdowali r\u00F3\u017Cne sposoby, ale zawsze okrutne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184740.jpg","",[]],"67191175":["W roku 1938 w nazistowskich Niemczech powsta\u0142a substancja o nazwie Pervetin, kt\u00F3ra by\u0142a dost\u0119pna bez recepty w ka\u017Cdej aptece. Sk\u0142ad stymuluj\u0105cej pigu\u0142ki opiera\u0142 si\u0119 na metamfetaminie, kt\u00F3ra niwelowa\u0142a odczuwanie b\u00F3lu i zm\u0119czenia. Substancj\u0119 t\u0105 dostarczano niemieckim \u017Co\u0142nierzom bior\u0105cym udzia\u0142 w operacji Blitzkriegu. Umo\u017Cliwia\u0142a im ona obycie si\u0119 bez snu i odpoczynku. Pervetin przyjmowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C sam Hitler, otrzymuj\u0105c go od osobistego lekarza Theodora Morella. Tw\u00F3rcy dokumentu zastanawiaj\u0105 si\u0119 jak du\u017Ce znaczenie dla przebiegu II wojny \u015Bwiatowej mog\u0142o mie\u0107 za\u017Cywanie przez \u017Co\u0142nierzy i samego F\u00FChrera \u015Brodk\u00F3w stymuluj\u0105cych opartych na amfetaminie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224395.jpg","",[]],"67191176":["Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne zapomniane skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"67191177":["Eksperci z zakresu materia\u0142\u00F3w wybuchowych maj\u0105 pom\u00F3c w przeszukaniu jaskini, kt\u00F3ra w czasie wojny mog\u0142a stanowi\u0107 kwater\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 genera\u0142a Yamashity. W jej wn\u0119trzu natrafiaj\u0105 na bomb\u0119 pu\u0142apk\u0119, a tak\u017Ce wskaz\u00F3wk\u0119 dotycz\u0105c\u0105 skarbu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212508.jpg","",[]],"67191178":["Kontynuacja prac w jaskini jest niemo\u017Cliwa z powodu du\u017Cej ilo\u015Bci wody. Martin Flagg podejrzewa, \u017Ce za wodospadem mo\u017Ce by\u0107 tunel. Ekipa poszukiwawcza sprowadza wojskowego nurka. Pr\u00F3buje on odnale\u017A\u0107 potencjalne wej\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212508.jpg","",[]],"67191179":["Costa Coffee
Krzysztof Rabia\u0144ski zarz\u0105dza w Polsce sieci\u0105 londy\u0144skich kawiarni Costa Coffe. W programie zamierza udawa\u0107 Leszka, kt\u00F3ry przyucza si\u0119 do zawodu baristy. Jego zadaniem b\u0119dzie nauczenie si\u0119 obs\u0142ugi ekspresu do kawy, zapoznanie si\u0119 z asortymentem i obs\u0142uga nierzadko wymagaj\u0105cych klient\u00F3w. Odpowie r\u00F3wnie\u017C za czysto\u015B\u0107 w lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"67191180":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67191181":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67191182":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67191183":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67191184":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67191185":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67191186":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67191187":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67191188":["Dalsze losy kobiet, kt\u00F3re wchodz\u0105 w zwi\u0105zki z nieodpowiednimi m\u0119\u017Cczyznami. Wybrani przez nie partnerzy cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni i miewaj\u0105 problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii usi\u0142uj\u0105 dotrze\u0107 do motyw\u00F3w, kt\u00F3re sk\u0142aniaj\u0105 kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236815.jpg","",["N"]],"67191189":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"67191190":["Kambod\u017Ca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"67191191":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"67191192":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67191193":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67191194":["Kontrobserwacja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67191195":["Dzie\u0144 dziecka cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67191196":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci odcinka dziennikarz \u015Bledczy przedstawi spraw\u0119 morderstwa Leszka Gierszendorfa ze Strza\u0142kowa. Rodzina ofiary twierdzi, \u017Ce dnia, w kt\u00F3rym dokonano zab\u00F3jstwa, strza\u0142kowianin pojecha\u0142 do Poznania odebra\u0107 d\u0142ug. Fajbusiewicz spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy morderc\u0105 m\u00F3g\u0142 by\u0107 d\u0142u\u017Cnik. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka prowadz\u0105cy przypomni g\u0142o\u015Bn\u0105 spraw\u0119 zab\u00F3jstwa ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Niemiec. Para przyjecha\u0142a do Warszawy luksusowym campervanem. Elegancki samoch\u00F3d by\u0142 jedynie przykrywk\u0105 dla przest\u0119pczej dzia\u0142alno\u015Bci turyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67191197":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67191198":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67191199":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67191200":["Micha\u0142 Fajbusiewicz opowie o tragicznych wydarzeniach, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w maju i sierpniu tego roku w lesie w okolicy Gro\u0144sko w Wielkopolsce. Przy drodze krajowej 92 znaleziono zw\u0142oki zastrzelonego m\u0119\u017Cczyzny. \u015Aledczym nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015Bci. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej w niemal tym samym miejscu odkryto zw\u0142oki policjanta, kt\u00F3ry zgin\u0105\u0142 od kuli na s\u0142u\u017Cbie. Dziennikarz przedstawi najbardziej prawdopodobne hipotezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67191201":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy podw\u00F3jnego morderstwa, kt\u00F3rego dokonano w Zwoleniu. Jego ofiarami pad\u0142a rodzina Niedzielskich (matka i syn). Dot\u0105d nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motywu zbrodni, ani nie schwytano sprawcy. Druga sprawa dotyczy kobiety, kt\u00F3rej cia\u0142o wy\u0142owiono z Wis\u0142y w Warszawie. Policjanci nie ustalili to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67191036":["Jacek rze\u017Abi w drewnie, a jego specjalizacj\u0105 s\u0105 waginy. Artysta uwa\u017Ca, \u017Ce w ten spos\u00F3b wyra\u017Ca sw\u00F3j szacunek w stosunku do kobiet. Znajomi zainstalowali drzwi wej\u015Bciowe w przyczepie Hosa. M\u0119\u017Cczyzna jednak szybko zgubi\u0142 klucz do k\u0142\u00F3dki i wszystko wr\u00F3ci\u0142o do starego porz\u0105dku. Ola twierdzi, \u017Ce zawar\u0142a uk\u0142ad z Bogiem, gdy zachorowa\u0142a na raka. Obieca\u0142a, \u017Ce je\u015Bli ocali j\u0105 przed \u015Bmierci\u0105, ona po\u015Bwi\u0119ci swoje dalsze \u017Cycie pomaganiu innym. Wyzdrowia\u0142a i realizuje si\u0119 jako zielarka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191037":["Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce \u017Cyj\u0105ce w okolicznych lasach nied\u017Awiedzie s\u0105 ostatnio wyj\u0105tkowo aktywne. Wyg\u0142odzone po d\u0142ugim \u015Bnie zdrapuj\u0105 kor\u0119 z drzew. Zapewnia im ona du\u017C\u0105 dawk\u0119 witamin i w\u0119glowodan\u00F3w. Wielu turyst\u00F3w odwiedza przyczep\u0119 Hosa. Samotnik ocenia ich pod k\u0105tem uprzejmo\u015Bci oraz ilo\u015Bci wypitego alkoholu. W Tarninie nie ma zasi\u0119gu ani internetu. Lilka prowadzi tam stadnin\u0119 koni i czuje si\u0119 wyj\u0105tkowo szcz\u0119\u015Bliwa - ma zapewnione czyste powietrze, spok\u00F3j i sympatycznych ludzi wok\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191038":["Wypalanie drewna to praca dobra dla samotnik\u00F3w. Bywa\u0142o, \u017Ce Zbychu na przestrzeni czterech miesi\u0119cy spotyka\u0142 tylko kilku przypadkowych turyst\u00F3w. Stachu przepi\u0142 pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych i ma jeszcze trzy tysi\u0105ce d\u0142ugu. Musi wr\u00F3ci\u0107 na wypa\u0142 i zarobi\u0107 troch\u0119 pieni\u0119dzy. Hos uleg\u0142 urokowi jednej z lokalnych policjantek. Chocia\u017C nie ceni str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, wci\u0105\u017C ma erotyczne fantazje z kobiet\u0105 w roli g\u0142\u00F3wnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191039":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191040":["Re\u017C.: Rob Letterman, Conrad Vernon.
Kalifornia. Susan jest zwyczajn\u0105 dziewczyn\u0105. W dniu \u015Blubu jednak jej \u017Cycie zmienia si\u0119 nieodwracalnie. W pann\u0119 m\u0142od\u0105 uderza meteoryt. W konsekwencji Susan zaczyna b\u0142yskawicznie rosn\u0105\u0107, budz\u0105c panik\u0119 w\u015Br\u00F3d weselnych go\u015Bci. W ko\u0144cu osi\u0105ga ona niewiarygodny wzrost ponad pi\u0119tnastu metr\u00F3w. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zyska\u0142a olbrzymi\u0105 si\u0142\u0119. Dziewczyna zostaje przewieziona przez wojsko do specjalnego rz\u0105dowego o\u015Brodka, strefy 51. Spotyka tam r\u00F3wnie dziwne postaci jak ona. Na pocz\u0105tku obawia si\u0119 potwor\u00F3w. Wkr\u00F3tce jednak udaje si\u0119 jej z nimi zaprzyja\u017Ani\u0107. \u017Badnemu z nich nigdy nie uda\u0142o si\u0119 wydosta\u0107 z zamkni\u0119tego terenu. Tymczasem Ziemi zaczyna zagra\u017Ca\u0107 armia obcych. Do walki z kosmitami bezradne w\u0142adze kieruj\u0105 grup\u0119 dziwol\u0105g\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest Susan. Tylko oni mog\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o nieznanemu przeciwnikowi. Wyprodukowany przez wytw\u00F3rni\u0119 DreamWorks obraz zosta\u0142 nagrodzony Saturnem w kategorii najlepszy film animowany. Humor, nawi\u0105zania do hit\u00F3w kinowych i doskona\u0142a realizacja tworz\u0105 wyborn\u0105 rozrywk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261982.jpg","",["N"]],"67191041":["Re\u017C.: Robert Porter.
Kolejne przygody sympatycznych straszyde\u0142: B.O.B.-a, Doktora Karalucha i Brakuj\u0105cego Ogniwa. Doktor obchodzi urodziny. Podczas przyj\u0119cia z tej okazji okazuje si\u0119, \u017Ce tort to w rzeczywisto\u015Bci bomba. B.O.B po\u0142yka \u0142adunek wybuchowy i zyskuje moc czytania w umys\u0142ach innych istot. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Grzegorz Pawlak, Wojciech Paszkowski, Jaros\u0142aw Boberek i Mi\u0142ogost Reczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1933610.jpg","",["N"]],"67191042":["Re\u017C.: David Soren.
George Beard i Harold Hutchins, dwaj przyjaciele z podstaw\u00F3wki, s\u0142yn\u0105 z bujnej wyobra\u017Ani i nietuzinkowych pomys\u0142\u00F3w. Ich najwi\u0119kszym hobby jest rysowanie komiks\u00F3w. Gdy pewnego dnia podpadaj\u0105 dyrektorowi szko\u0142y, postanawiaj\u0105 go zahipnotyzowa\u0107. Wmawiaj\u0105 mu, \u017Ce jest superbohaterem, niezbyt rozgarni\u0119tym \"Kapitanem Majtasem\". Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce profesor Pofajdanek, kt\u00F3ry udaje chemika, w rzeczywisto\u015Bci d\u0105\u017Cy do przej\u0119cia w\u0142adzy nad \u015Bwiatem. Jego najwi\u0119ksz\u0105 broni\u0105 jest rozmiarotron, wynalazek, kt\u00F3ry umo\u017Cliwia powi\u0119kszanie i pomniejszanie przedmiot\u00F3w. Dyrektor szko\u0142y musi wykorzysta\u0107 swoje nowe wcielenie, aby powstrzyma\u0107 z\u0142oczy\u0144c\u0119. Scenariusz powsta\u0142 na podstawie popularnego cyklu ksi\u0105\u017Cek Dava Pilkeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856997.jpg","",[]],"67191043":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Pracuj\u0105cy dla policji rottweiler, Max, jest samotnikiem w typie macho. Pewnego dnia zostaje wys\u0142any na presti\u017Cow\u0105 wystaw\u0119 ps\u00F3w, gdzie ma zbada\u0107 tajemnicz\u0105 spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z nielegalnym handlem zwierz\u0119tami. Udaje si\u0119 na wydarzenie razem ze swoim partnerem, kt\u00F3ry jest cz\u0142owiekiem. Funkcjonariuszy czeka wiele zaskakuj\u0105cych i zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176391.jpg","",[]],"67191044":["Re\u017C.: Christie Will.
Weterynarz Carly Monroe (Jen Lilley) zakochuje si\u0119 w przystojnym Danie Landisie (Jason Cermak), w\u0142a\u015Bcicielu schroniska dla ps\u00F3w, kt\u00F3re cz\u0119sto odwiedza. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zamierza po\u015Blubi\u0107 kogo\u015B innego. Planuje te\u017C przeprowadzk\u0119 do Nowego Jorku. Gdy zbli\u017Ca si\u0119 wa\u017Cny dla niego dzie\u0144, jego siostra Michelle (Lucie Guest) decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886733.jpg","",["N"]],"67191045":["Re\u017C.: Tom McGrath, Eric Darnell.
Grupa uciekinier\u00F3w z nowojorskiego zoo - lew Alex, zebra Marty, \u017Cyrafa Melman i hipopotamica Gloria - wci\u0105\u017C przebywa na Madagaskarze. Przyjaciele trafili tam przez przypadek i w nowych warunkach nie czuj\u0105 si\u0119 najlepiej. Najch\u0119tniej wr\u00F3ciliby do wielkomiejskiego ogrodu, gdzie byli gwiazdami uwielbianymi przez t\u0142umy, dostarczano im po\u017Cywienie i zapewniano opiek\u0119 medyczn\u0105. Wydaje si\u0119, \u017Ce marzenie zwierz\u0105t o powrocie spe\u0142ni si\u0119, kiedy pingwiny Skipper, Kowalski, Szeregowy i Rico naprawiaj\u0105 stary samolot, kt\u00F3ry przed laty rozbi\u0142 si\u0119 na wyspie. Niestety, w trakcie lotu jeden z silnik\u00F3w maszyny przestaje dzia\u0142a\u0107, a drugi zapala si\u0119. Za\u0142oga musi awaryjnie l\u0105dowa\u0107 - jak si\u0119 okazuje w najdzikszych rejonach Afryki. W ten spos\u00F3b lew, zebra, hipopotamica i \u017Cyrafa poznaj\u0105 w ko\u0144cu swoich wsp\u00F3\u0142braci \u017Cyj\u0105cych w naturalnych warunkach. Czarny Kontynent staje si\u0119 dla nich na tyle atrakcyjny, \u017Ce trac\u0105 przekonanie o s\u0142uszno\u015Bci idei powrotu w cieplarniane warunki ogrodu zoologicznego. Kontynuacja przyg\u00F3d bohater\u00F3w przeboju kinowego \"Madagaskar\". W polskiej wersji j\u0119zykowej postaciom g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczaj\u0105 m.in.: Artur \u017Bmijewski, Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska i Piotr Adamczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164760.jpg","",["N"]],"67191046":["Re\u017C.: Michael Bay.
Kolejna ods\u0142ona wojny dw\u00F3ch ras gigantycznych maszyn.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1840632.jpg","",[]],"67191047":["Re\u017C.: Russell Mulcahy.
Trzy lata po zrzuceniu bomby na miasto Raccoon City. Korporacja Umbrella, dowodzona przez Alberta Weskera (Jason O'Mara), nie zdo\u0142a\u0142a opanowa\u0107 rozprzestrzeniania si\u0119 wirusa, kt\u00F3ry wywo\u0142a\u0142 epidemi\u0119 na skal\u0119 \u015Bwiatow\u0105. Obdarzona nadnaturalnymi mocami Alice (Milla Jovovich) dowodzi konwojem ludzi, kt\u00F3rzy pozostali przy \u017Cyciu. Przez pustynn\u0105 Nevad\u0119 zmierzaj\u0105 w stron\u0119 Alaski, jednego z najmniej zaludnionych region\u00F3w \u015Bwiata, gdzie b\u0119d\u0105 w ko\u0144cu bezpieczni. Tymczasem tw\u00F3rca wirusa, nale\u017C\u0105cy do Umbrelli doktor Isaacs (Iain Glen), zrobi wszystko, aby przeszkodzi\u0107 ocala\u0142ym w dotarciu do celu. Ma mu w tym pom\u00F3c najnowszej generacji mutant wirusa \"T\". Alice czeka wi\u0119c starcie z bezwzgl\u0119dnymi zombie. Krwio\u017Cerczym stworom musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a tak\u017Ce jej towarzysze. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich spotkani na pustynnych terenach Nevady dawni przyjaciele, Carlos Olivera (Oded Fehr) i L.J. (Mike Epps), oraz kilka pozosta\u0142ych przy \u017Cyciu os\u00F3b - Claire Redfield (Ali Larter), K-Mart (Spencer Locke) i Betty (Ashanti). Grupa obro\u0144c\u00F3w ludzko\u015Bci pr\u00F3buje pokona\u0107 hordy stwor\u00F3w, b\u0119d\u0105cych skutkiem oddzia\u0142ywania wirusa \"T\". Zamierza r\u00F3wnie\u017C po\u0142o\u017Cy\u0107 kres makabrycznym eksperymentom Umbrelli. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 ciesz\u0105cej si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 serii powsta\u0142ej na podstawie gry komputerowej pod tym samym tytu\u0142em. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0119puje znana z poprzednich cz\u0119\u015Bci Milla Jovovich (\"Pi\u0105ty element\", \"Joanna d'Arc\"). Na szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 niesamowite efekty specjalne oraz scenografia Eugenia Caballera, nagrodzonego Oscarem za \"Labirynt fauna\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113530.jpg","",[]],"67191048":["Re\u017C.: Michael Apted.
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest przekonana, \u017Ce to m\u0119\u017Cczyzna jej \u017Cycia. Zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105 i wkr\u00F3tce bior\u0105 \u015Blub. Ma\u0142\u017Conkowie mieszkaj\u0105 w pi\u0119knym domu, a kiedy rodzi im si\u0119 dziecko, m\u0142oda matka czuje si\u0119 bardzo szcz\u0119\u015Bliwa. Jednak idylla nie trwa d\u0142ugo. Pewnego dnia Slim odkrywa, \u017Ce jej partner ma kochank\u0119. Pocz\u0105tkowo pr\u00F3buje ratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ale Mitch staje si\u0119 wobec niej coraz bardziej brutalny. Na poz\u00F3r idealny ma\u0142\u017Conek okazuje si\u0119 pozbawionym uczu\u0107 sadyst\u0105. Maltretowana przez niego kobieta, boj\u0105c si\u0119 zar\u00F3wno o siebie jak i o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Gracie, ucieka z domu. Zmienia nazwisko i wygl\u0105d, jednak to dopiero pocz\u0105tek koszmaru. Mitch wci\u0105\u017C j\u0105 prze\u015Bladuje. Z czasem Slim dochodzi do wniosku, \u017Ce jest tylko jeden spos\u00F3b, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Ca - musi go zabi\u0107... G\u0142\u00F3wna rola zosta\u0142a napisana z my\u015Bl\u0105 o Sandrze Bullock, ale producenci, licz\u0105c na kasowy sukces, zaanga\u017Cowali jako \"magnes\" popularn\u0105 piosenkark\u0119 i aktork\u0119 Jennifer Lopez. Mimo nominacji do Z\u0142otej Maliny, niekt\u00F3rzy recenzenci zaskakuj\u0105co dobrze ocenili jej gr\u0119. Sam film bazuje jednak na utartych schematach, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 m.in. w obrazie \"Sypiaj\u0105c z wrogiem\" z Juli\u0105 Roberts i Patrickiem Berginem. Tw\u00F3rcy gwarantuj\u0105 mimo wszystko pe\u0142en napi\u0119cia wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253525.jpg","",["N"]],"67191049":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Nadgryziona reszka
Biznesmen Micha\u0142 Pa\u0142asz zostaje utopiony w wannie. Po dokonaniu zab\u00F3jstwa sprawca przebiera si\u0119 w ubranie ofiary i na oczach przechodni\u00F3w skacze z mostu, udaj\u0105c samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszkanie denata okradziono. Znikn\u0119\u0142y monety kolekcjonerskie o warto\u015Bci ponad 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi staj\u0105 si\u0119 siostra Pa\u0142asza i jej kolega. Monety interesowa\u0142y r\u00F3wnie\u017C Grzegorza Bukowskiego - eksperta i handlarza numizmatami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67191050":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Kr\u00F3lestwo niebieskie
Tomasz i jego \u017Cona Agata zostaj\u0105 zabici siekier\u0105 w swoim domu. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 za\u0142o\u017Cone kajdany, a kobieta trzyma\u0142a pejcz. W tym samym budynku policjanci znajduj\u0105 c\u00F3rk\u0119 zamordowanych, Dari\u0119, oraz dwie cz\u0142onkinie dalszej rodziny, Len\u0119 i Malwin\u0119. Ostatnia z nich twierdzi, \u017Ce dosz\u0142o do napadu, za kt\u00F3rym stoj\u0105 ukrai\u0144scy pracownicy. Podobno robotnicy byli zatrudnieni nielegalnie, a Tomasz traktowa\u0142 ich jak niewolnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67191051":["Trzy i p\u00F3\u0142
Atrakcyjna, m\u0142oda kobieta Alicja Arszewska zostaje znaleziona powieszona. Przez kilka miesi\u0119cy za pomoc\u0105 charakteryzacji udawa\u0142a oty\u0142\u0105, by m\u00F3c ucz\u0119szcza\u0107 na spotkania Anonimowych \u017Bar\u0142ok\u00F3w XXX. Tam sprzedawa\u0142a innym uczestnikom niebezpieczny narkotyk, maj\u0105cy rzekomo pomaga\u0107 szybko zrzuci\u0107 wag\u0119. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce okrutnej zbrodni dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 jedna z oszukanych, Katarzyna. Kiedy jednak i ona wkr\u00F3tce umiera, utopiona we w\u0142asnej wannie, funkcjonariusze musz\u0105 zmieni\u0107 kierunek \u015Bledztwa. Sprawdzaj\u0105, czy za oba przest\u0119pstwa odpowiada ten sam sprawca. W trakcie analizowania nowych trop\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 coraz wi\u0119cej o dilerskiej dzia\u0142alno\u015Bci Alicji, a tak\u017Ce o jej ofiarach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67191052":["O dw\u00F3ch mniej
Dw\u00F3ch by\u0142ych policjant\u00F3w - Lewakowski i Polit - pope\u0142nia samob\u00F3jstwo przez powieszenie. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce nie zrobili tego sami. Dzi\u0119ki \u015Bladom pozostawionym w mieszkaniu CW\u015A wpada na trop licealistki Nikoli Gawro\u0144skiej. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, czym zajmowali si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Ani po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby. Panowie zatrzymywali osoby rzekomo naruszaj\u0105ce prawo, a nast\u0119pnie wy\u0142udzali od nich pieni\u0105dze. Zadaniem Nikoli by\u0142o podrzucanie ofiarom narkotyk\u00F3w. Jednym z pechowc\u00F3w by\u0142 jej kolega z klasy, Mateusz Kowalewski. Nied\u0142ugo po tej historii nagle umar\u0142 dziadek ch\u0142opaka, a on dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce przyczynili si\u0119 do tego Lewakowski i Polit. Nastolatek ma motyw, ale dowody nadal obci\u0105\u017Caj\u0105 Nikol\u0119. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dociec prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67191053":["K\u0142opotliwy spadek
Katarzyna i Tomasz Sobkowscy niespodziewanie otrzymuj\u0105 w spadku po wuju dom pod miastem. Wymaga on remontu, ale para sprzedaje swoje niewielkie mieszkanie i przeprowadza si\u0119 z dw\u00F3jk\u0105 dzieci do odziedziczonej posiad\u0142o\u015Bci. Prace nie id\u0105 jednak zgodnie z planem, a bud\u017Cet rodziny zaczyna si\u0119 kurczy\u0107. Powoduje to coraz cz\u0119stsze konflikty. Po jednej z k\u0142\u00F3tni Tomasz wychodzi z domu. Kobieta zostaje sama z dzie\u0107mi w zimnym domu. Podkr\u0119ca ogrzewanie. Nad ranem 10-letniego Pawe\u0142ka wyrywa ze snu szczekanie psa. Ch\u0142opiec nie mo\u017Ce obudzi\u0107 siostry ani mamy. Przera\u017Cony dzwoni do taty, a potem tak\u017Ce pod numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67191002":["Jeden z kierowc\u00F3w z Lw\u00F3wka udzieli\u0142 pierwszej pomocy ofiarom kraksy, kt\u00F3rej by\u0142 \u015Bwiadkiem. W ramach podzi\u0119kowania dosta\u0142 wysoki mandat za spowodowanie wypadku. Na szcz\u0119\u015Bcie ca\u0142e zdarzenie uwieczni\u0142 za pomoc\u0105 kamery samochodowej. Emil us\u0142yszy r\u00F3wnie\u017C o czujnym s\u0105siedzie-policjancie, kt\u00F3ry ch\u0119tnie donosi na wszystkich wok\u00F3\u0142. Zarzuca im m.in., \u017Ce parkuj\u0105 na swoich w\u0142asnych posesjach. Opr\u00F3cz tego w odcinku b\u0119dzie mowa o fotoradarze w okolicach \u015Awi\u0119toch\u0142owic. Jeden z widz\u00F3w programu dysponuje opini\u0105 bieg\u0142ego, kt\u00F3ry stwierdzi\u0142, \u017Ce urz\u0105dzenie dzia\u0142a\u0142o nieprawid\u0142owo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67191003":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67191004":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67191005":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67191006":["Podczas wybuchu II wojny \u015Bwiatowej najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 cieszy\u0142y si\u0119 francuskie marki samochodowe, tj. Peugeot, Citro\u00EBn czy Renault. Szybko jednak zosta\u0142y przej\u0119te przez nazist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"67191007":["Z\u0142oto Wroc\u0142awia
Gigantyczny maj\u0105tek, kt\u00F3ry mia\u0142o tworzy\u0107 z\u0142oto wroc\u0142awskich bank\u00F3w jest mitem. W bankach tego miasta nie by\u0142o sztab z\u0142ota, gdy\u017C te przechowywano tylko w banku centralnym lub terenowych oddzia\u0142ach. Dokumenty i realia tamtego czasu pozwalaj\u0105 na jednoznaczne okre\u015Blenie tej sensacyjnej historii jako wymys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67191008":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67191009":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67191010":["Podczas wybuchu II wojny \u015Bwiatowej Amerykanie nie byli odpowiednio przygotowani do tego, by prowadzi\u0107 wojn\u0119 w powietrzu. Pod tym wzgl\u0119dem Luftwaffe mia\u0142a ogromn\u0105 przewag\u0119. Amerykanie musieli jak najszybciej zaopatrzy\u0107 si\u0119 w du\u017C\u0105 liczb\u0119 samolot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"67191011":["Istnieje wiele nieprawdopodobnych informacji na temat kr\u00F3lestwa zwierz\u0105t. Tylko cz\u0119\u015B\u0107 z nich jest prawdziwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67191012":["Orangutany przez wiele lat uwa\u017Cano tylko za zr\u0119cznych na\u015Bladowc\u00F3w. Zmieni\u0142o to dopiero odkrycie, kt\u00F3rego dokonali naukowcy na bagnach Sumatry. Ujawni\u0142o one potencja\u0142 tych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67191013":["Anakonda potrafi po\u0142kn\u0105\u0107 zdobycz w\u0142asnych rozmiar\u00F3w. Znawcy tematu t\u0142umacz\u0105, jak to jest mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67191014":["Najdziwniejsze sposoby od\u017Cywiania si\u0119 w kr\u00F3lestwie zwierz\u0105t. Zobaczymy m.in. p\u0142etwale b\u0142\u0119kitne i flamingi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67191015":["Re\u017C.: Rowan Crawford.","","",[]],"67191016":["Zapomniana bitwa. Kunersdorf 1759
W odcinku odwiedziny na polu najwi\u0119kszej europejskiej bitwy XVIII stulecia, bitwy pod Kunersdorfem, czyli Kunowicami. Olaf i Radek wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy pod wodz\u0105 dr. Podrucznego przeczesz\u0105 miejsce po wielkiej i zapomnianej bitwie wojny siedmioletniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67191017":["Poci\u0105g pancerny numer 74
W lipcu 1944 w rejonie miejscowo\u015Bci Pogorzel w powiecie mi\u0144skim mia\u0142a miejsce spektakularna bitwa niemieckiego poci\u0105gu pancernego z sowieckim oddzia\u0142em pancernym. Na zaproszenie cz\u0142onk\u00F3w Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytk\u00F3w Fortyfikacji \"Pro Fortalicium\" Ko\u0142a Terenowego \"Przedmo\u015Bcie Warszawa\" ekipa programu szuka \u015Blad\u00F3w po tym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67191018":["Staro\u017Cytni potrafili przeprawi\u0107 wojska przez rzek\u0119 o szeroko\u015Bci kilometra, wydobywa\u0107 rop\u0119 z ziemi bez u\u017Cycia nowoczesnych technik wiertniczych i zbudowa\u0107 zbiornik na wod\u0119 o pojemno\u015Bci prawie 100 mln litr\u00F3w. Autorzy serii t\u0142umacz\u0105, jak by\u0142o to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"67191019":["W programie najwi\u0119ksze statki, jakie p\u0142ywa\u0142y tysi\u0105ce lat temu. Widzowie zobacz\u0105, jak wygl\u0105da\u0142 najwi\u0119kszy okr\u0119t wojenny \u015Bwiata antycznego - grecka trirema.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"67191020":["Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67191021":["Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67191022":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67191023":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67191024":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67191025":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67191026":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67191027":["Kultura pomorska
W lasach w okolicy Gdyni znaleziono prawdziwy skarb, kt\u00F3rym zachwycaj\u0105 si\u0119 specjali\u015Bci zajmuj\u0105cy si\u0119 epok\u0105 \u017Celaza. Olaf wraz z zespo\u0142em archeolog\u00F3w uczestniczy w poszukiwaniach \u015Blad\u00F3w po osadzie sprzed prawie 3000 lat. Tymczasem Radek bada zagadnienia historii nieco bli\u017Csze naszym czasom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67191028":["Grzesiek bardzo si\u0119 zmieni\u0142 odk\u0105d kupi\u0142 ziemi\u0119 i zamieszka\u0142 w Bieszczadach. Nawet jego bliscy twierdz\u0105, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 bardziej spokojny i radosny od czasu gdy wr\u00F3ci\u0142 z Islandii. Sam te\u017C m\u00F3wi o tym, \u017Ce czuje si\u0119 spe\u0142niony. Roman chce zachowa\u0107 wspomnienia o swoich przodkach i aby ich upami\u0119tni\u0107 planuje zrobi\u0107 na swojej stodole mural. Hos obmy\u015Bla w jakie udogodnienia wyposa\u017Cy\u0107 na lato swoj\u0105 bud\u0119. Nosi si\u0119 z zamiarem cha\u0142upniczego przygotowania jacuzzi i sauny. Przede wszystkim wyczekuje na wizyty turystek w czasie wakacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191029":["Grzesiek dzieli si\u0119 swoimi prze\u017Cyciami. Opowiada o tym, jak wataha wilk\u00F3w zaatakowa\u0142a i pr\u00F3bowa\u0142a po\u017Cre\u0107 jego psa. Musia\u0142 si\u0119 z nimi skonfrontowa\u0107 w obronie przyjaciela i cho\u0107 wszystko sko\u0144czy\u0142o si\u0119 dobrze, to zwierz\u0119ta d\u0142ugo nie chcia\u0142y odpu\u015Bci\u0107 wybranej ofiary, a on najad\u0142 si\u0119 strachu. Do Polski w 1945 roku przyjechali uciekaj\u0105cy przed wojn\u0105 domow\u0105 rodzice Eleni. Ulokowano ich w Bieszczadach. Zima w g\u00F3rach by\u0142a dla nich szokiem, bo dot\u0105d przyzwyczajeni byli do ciep\u0142ego klimatu. Edward opowiada o walorach m\u0142odych pokrzyw i ich wp\u0142ywie na ludzkie cia\u0142o oraz psychik\u0119. Arek decyduje si\u0119 zrealizowa\u0107 pomys\u0142 Romana. Maluje na drzwiach jego stodo\u0142y portret rodzinny m\u0119\u017Cczyzny. Arek jest specjalist\u0105 w tej dziedzinie, wi\u0119c efekt ko\u0144cowy przerasta oczekiwania Romana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67191030":["Polska bro\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67191031":["M\u0119stwo \u017Co\u0142nierza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67191032":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67191033":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67191034":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"67191035":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"67191331":["Widzowie poznaj\u0105 ciekawostki kulinarne o ulubionych potrawach najm\u0142odszych w Turcji i Brazylii. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C z Wielkiej Brytanii o konstruktorze osobliwych \u0142odzi mieszkalnych i dowiedz\u0105 si\u0119 czego\u015B na temat \u017Cycia i obyczaj\u00F3w w Rumunii. Ekipa opowie o klasyfikacji obiekt\u00F3w hotelowych i wp\u0142ywie snu na utrzymanie prawid\u0142owej wagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67191332":["Ekipa odwiedzi wolontariuszy z Wielkiej Brytanii, kt\u00F3rzy stworzyli w swoim domu azyl dla rannych i zb\u0142\u0105kanych dzikich zwierz\u0105t. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C z Las Vegas dotycz\u0105cy problem\u00F3w z wod\u0105 i utrzymaniem teren\u00F3w zielonych. Pawe\u0142 wyja\u015Bni tajemnic\u0119 przyci\u0105gania zas\u0142onki prysznicowej do mokrego cia\u0142a. Widzowie poznaj\u0105 londy\u0144skie kr\u00F3lestwo pitnej czekolady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67191333":["Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o kurcz\u0105cej si\u0119 powierzchni do zabudowy w miastach i opuszczonych wsiach. Przybli\u017Cone zostan\u0105 sposoby rozwi\u0105zania problem\u00F3w mieszkaniowych. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do modnej azjatyckiej kawiarni, kt\u00F3r\u0105 upodobali sobie instagramerzy i influencerzy. Serwuje si\u0119 w niej nowe, egzotyczne napoje na bazie kawy. Bloger zdradzi sztuczki przydatne podczas podr\u00F3\u017Cy. Poruszy tematy \u0142adowania telefon\u00F3w czy pakowania si\u0119. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek na temat pikantnych potraw i ich wp\u0142ywu na nasz organizm.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67191334":["W programie pojawi si\u0119 ekologiczny pomys\u0142: sklep, kt\u00F3ry oferuje dostaw\u0119 r\u00F3\u017Cnych produkt\u00F3w spo\u017Cywczych w wielorazowych s\u0142oikach. To znacznie ogranicza powstawanie odpad\u00F3w z opakowa\u0144. Widzowie poznaj\u0105 rzeczy charakterystyczne dla Gwatemali, m.in. popularne punkty typu drive-in. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C pokazuj\u0105cy niezwyk\u0142y rozw\u00F3j rolnictwa w Holandii oraz nowoczesne technologie, kt\u00F3re temu sprzyjaj\u0105. Ujawniona zostanie wskaz\u00F3wka, po czym pozna\u0107 dobry warsztat samochodowy. Oka\u017Ce si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, w jaki spos\u00F3b delfiny dbaj\u0105 o kondycje swojej sk\u00F3ry, odwiedzaj\u0105c podwodne spa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67191335":["Ekipa por\u00F3wna proces produkcji mebli kuchennych w wielkiej fabryce i manufakturze. Widzowie poznaj\u0105 wega\u0144sk\u0105 sk\u00F3r\u0119, czyli surowiec na bazie drewna, kt\u00F3ry mo\u017Ce zast\u0119powa\u0107 sk\u00F3r\u0119 zwierz\u0105t w produkcji but\u00F3w i innych modowych dodatk\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C dyniowego menu z USA, Kanady i Brazylii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67191336":["Re\u017C.: Jonathan Frakes.
Flynn Carsen (Noah Wyle), nie\u015Bmia\u0142y wielbiciel ksi\u0105\u017Cek, pracuje w Bibliotece Metropolitalnej, gdzie obok cennych zbior\u00F3w s\u0105 przechowywane legendarne skarby. Znale\u017A\u0107 w nich mo\u017Cna Ark\u0119 Przymierza, puszk\u0119 Pandory i s\u0142ynny miecz kr\u00F3la Artura - Ekskalibur. Pewnego dnia bibliotekarz otrzymuje paczk\u0119 z Egiptu, wewn\u0105trz kt\u00F3rej znajduje si\u0119 staro\u017Cytny zw\u00F3j. Studiuj\u0105c interesuj\u0105ce wzory i symbole Flynn odkrywa, \u017Ce jest to mapa prowadz\u0105ca do kopalni kr\u00F3la Salomona. Niestety, wkr\u00F3tce kto\u015B wykrada cenn\u0105 przesy\u0142k\u0119. Carsen niezw\u0142ocznie wyrusza do Afryki. W kraju faraon\u00F3w poznaje atrakcyjn\u0105 archeolog, Emily Davenport (Gabrielle Anwar). Od tej chwili para wsp\u00F3lnie prowadzi poszukiwania, by pozna\u0107 jedn\u0105 z najwi\u0119kszych zagadek cywilizacji. Film nawi\u0105zuje klimatem do przyg\u00F3d Indiany Jonesa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266546.jpg","",[]],"67191337":["Z wi\u0119zienia wymknie si\u0119 Marcin Miller, wokalista, kompozytor, autor tekst\u00F3w i lider zespo\u0142u Boys, tw\u00F3rca takich szlagier\u00F3w jak \"Jeste\u015B szalona\" czy \"Wolno\u015B\u0107\". Jego towarzyszem ucieczki b\u0119dzie Luka Rosi, czyli \u0141ukasz Rosi\u0144ski, m\u0142oda gwiazda sceny disco polo, maj\u0105ca ju\u017C na swoim koncie kilka du\u017Cych przeboj\u00F3w, m.in. \"A Ty b\u0105d\u017A\" , kt\u00F3rego liczba ods\u0142on w serwisie YouTube przekroczy\u0142a 48 milion\u00F3w. Obaj muzycy wyst\u0119powali ju\u017C razem na scenie, teraz jednak b\u0119d\u0105 musieli wsp\u00F3lnie podo\u0142a\u0107 nietypowemu zadaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264135.jpg","",["N"]],"67191338":["W tym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 gwiazdy serialu \"Sprawiedliwi - Wydzia\u0142 Kryminalny\": Kamila \u015Acibiorek i Magdalena Margulewicz. Na co dzie\u0144, jako Paulina Wach i Dagmara G\u00F3rska, tropi\u0105 one niebezpiecznych przest\u0119pc\u00F3w, teraz jednak to one b\u0119d\u0105 \u015Bcigane. Aktorki uciekn\u0105 z celi starego aresztu w Piotrkowie Trybunalskim, kt\u00F3ry Kamili \u015Acibiorek znany jest jeszcze z czas\u00F3w, gdy studiowa\u0142a resocjalizacj\u0119 i praktyki w wi\u0119zieniu odbywa\u0142a w\u0142a\u015Bnie w tym mie\u015Bcie. Za uciekinierkami, po 20 minutach, rusz\u0105 w po\u015Bcig trzej prowadz\u0105cy: Kuba, Konrad i \u0141ukasz, dysponuj\u0105cy furgonetk\u0105 wyposa\u017Con\u0105 w sprz\u0119t do tropienia zbieg\u00F3w. Tymczasem panie - bez auta, pieni\u0119dzy czy telefon\u00F3w - b\u0119d\u0105 mog\u0142y skorzysta\u0107 tylko z dw\u00F3ch um\u00F3wionych wcze\u015Bniej \u015Brodk\u00F3w transportu, z ka\u017Cdego nie d\u0142u\u017Cej ni\u017C 20 minut, a przez pozosta\u0142y czas zdane b\u0119d\u0105 na pomoc przypadkowych przechodni\u00F3w. Je\u015Bli pozostan\u0105 nieuchwytne przez 4 godziny - wygraj\u0105, je\u015Bli dadz\u0105 si\u0119 z\u0142apa\u0107 - zwyci\u0119stwo przypadnie stra\u017Cnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264135.jpg","",["N"]],"67191339":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"67191340":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"67191341":["By\u0142a komendant Renata odwiedza obecnego szefa, Jerzego. Ma dla niego szokuj\u0105ce wie\u015Bci na temat jednego ze wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. Chocia\u017C Witacki ufa swojej za\u0142odze, b\u0119dzie musia\u0142 sprawdzi\u0107 to zg\u0142oszenie. Zrozpaczona kobieta zg\u0142asza znikni\u0119cie swojego 7-letniego syna. Ma podejrzenia, \u017Ce ojciec dziecka jest zamieszany w porwanie ch\u0142opca. Mi\u0142osz i Emilia zaczynaj\u0105 od odwiedzenia podejrzanego m\u0119\u017Cczyzny w jego domu. Zostaje r\u00F3wnie\u017C uruchomiony Child Alert. Chocia\u017C min\u0105\u0142 jaki\u015B czas od znikni\u0119cia dziecka, do tej pory nie wp\u0142yn\u0119\u0142o \u017C\u0105danie okupu. Wiedziona swoj\u0105 intuicj\u0105 Emilka sugeruje, by lepiej przyjrze\u0107 si\u0119 zg\u0142aszaj\u0105cej porwanie matce. W ko\u0144cu technicy trafiaj\u0105 na istotny trop.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67191342":["Licealna m\u0142odzie\u017C urz\u0105dza wagary na sk\u0142ocie. Po alkoholu jeden z uczestnik\u00F3w imprezy traci wzrok. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to pierwszy taki przypadek. Witacki organizuje odpraw\u0119 w tej sprawie. Masowe otrucia s\u0105 wynikiem rozprowadzania na szerok\u0105 skal\u0119 \u015Bmiertelnie truj\u0105cej odmiany alkoholu metylowego. Priorytetem jest znalezienie \u017Ar\u00F3d\u0142a dostawy tej trucizny. Markowi i Natalii pomaga Szulc. Za\u0142oga zaczyna od sprawdzenia ma\u0142ych osiedlowych sklepik\u00F3w w r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bciach miasta. W jednym z takich miejsc udaje si\u0119 trafi\u0107 na pierwszy trop. Tymczasem profos Adam dostaje do wype\u0142nienia tajn\u0105 misj\u0119 w podejrzanym klubie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67191343":["Dy\u017Curny Nowak wysy\u0142a patrol do domu pewnej kobiety. Jej starszy syn zaalarmowa\u0142 s\u0142u\u017Cby, bo od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 matki, a jego m\u0142odszy brat te\u017C nie odbiera telefonu. W mieszkaniu Lena i aspirant Miko\u0142aj znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana przesz\u0142a zawa\u0142. Nie ma \u015Bladu po jej m\u0142odszym synu, za to w salonie z sufitu zwisa p\u0119tla. W trakcie poszukiwa\u0144 nastolatka, za\u0142oga natrafia na \u015Blad pasera. Tymczasem za spraw\u0105 profosa po komendzie zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 dziwne plotki na temat zaginionego jaki\u015B czas temu policjanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67191344":["Pierwsze wezwanie dotyczy dewastacji prywatnego mieszkania. W\u0142a\u015Bciciel apartamentu na wynajem twierdzi, \u017Ce lokator zburzy\u0142 ca\u0142\u0105 wewn\u0119trzn\u0105 \u015Bcian\u0119. Mi\u0142osz i Emilka jad\u0105 na miejsce, by sprawdzi\u0107 skal\u0119 zniszczenia i odnale\u017A\u0107 tropy. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania odpowiedzialnego za szkody m\u0119\u017Cczyzny. Informacje, jakie zostawi\u0142 w umowie najmu, okazuj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe. W \u015Bledztwie pomaga s\u0105siadka, kt\u00F3ra jest dobrym obserwatorem \u017Cycia w kamiennicy. Patrol interweniuje te\u017C w sprawie pr\u00F3by samob\u00F3jczej. Zg\u0142aszaj\u0105cy to podgl\u0105dacz, kt\u00F3ry pomimo nagannych nawyk\u00F3w, mo\u017Ce tym razem uratowa\u0107 komu\u015B \u017Cycie. Tymczasem Bachleda za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje pom\u00F3c Szymonowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67191345":["Tomasz jest \u015Bwiadkiem porannego napadu na sklep. Sprawcy udaje si\u0119 uciec. Do pomocy w tej sprawie ruszaj\u0105 Natalia i Marek. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej bandyta uprowadza lekarza z prywatnej kliniki. Aby zrozumie\u0107 intencje sprawcy, funkcjonariusze staraj\u0105 si\u0119 odkry\u0107 motywy jego dzia\u0142a\u0144. Tego samego dnia za\u0142oga interweniuje w sprawie ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Przyczyn\u0105 sprzeczki s\u0105 umieszczone w sieci nagie zdj\u0119cia kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C. Jednak Natalia odkrywa inny trop. Tymczasem do Emilki docieraj\u0105 niepokoj\u0105ce plotki. Udaje si\u0119 ona z nimi do Witackiego, gdzie czeka j\u0105 niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67191346":["Na terenie ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Kto\u015B niemal\u017Ce rozszarpa\u0142 jego t\u0119tnic\u0119. Wychodzi na jaw, \u017Ce zamordowany mia\u0142 trudn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Gdy by\u0142 dzieckiem, ojciec alkoholik zamordowa\u0142 jego matk\u0119. Po latach sp\u0119dzonych w wi\u0119zieniu agresor pr\u00F3bowa\u0142 si\u0119 z nim pogodzi\u0107 i to w\u0142a\u015Bnie kr\u00F3tko po tym spotkaniu syn zgin\u0105\u0142. Wkr\u00F3tce str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce historia tej rodziny jest du\u017Co bardziej przera\u017Caj\u0105ca ni\u017C z pocz\u0105tku si\u0119 wydawa\u0142o. Tymczasem prokurator Janik pr\u00F3buje nak\u0142oni\u0107 K\u0142osa do wsp\u00F3\u0142pracy w celu rozbicia gangu Machera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67191347":["W gabinecie dentystycznym dochodzi do \u015Bmierci pacjenta. Odpowiedzialny za zabieg stomatolog znika bez \u015Bladu. Sytuacja komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara by\u0142a niebezpiecznym przest\u0119pc\u0105. \u015Aledczy bior\u0105 na celownik jego brata. Tymczasem Kornelia i Walczak zamierzaj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z problemem, jaki stanowi ojciec dziewczyny. W rozwini\u0119t\u0105 na szerok\u0105 skal\u0119 operacj\u0119 zostaje zaanga\u017Cowany Kowalski. Natomiast Paulina nie potrafi poradzi\u0107 sobie z decyzj\u0105 Piotra, kt\u00F3ry chce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 w\u0142asn\u0105 karier\u0119 dla dobra D\u0119bickiego. Napi\u0119cie mi\u0119dzy Wach a G\u0142owackim ro\u015Bnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67191348":["Re\u017C.: Matthijs van Heijningen Jr..
Antarktyda, rok 1982. Grupa norweskich badaczy, z Edvardem Wolnerem (Trond Espen Seim) na czele, znajduje pod pokryw\u0105 lodow\u0105 gigantyczny pojazd kosmiczny i zamro\u017Cone cz\u0142ekokszta\u0142tne cia\u0142o jego pasa\u017Cera. \u015Awiatowej s\u0142awy naukowiec Sander Halvorson (Ulrich Thomsen) robi wszystko, by to na niego spad\u0142 splendor wi\u0105\u017C\u0105cy si\u0119 z odkryciem. Wkr\u00F3tce na miejsce przybywaj\u0105 m\u0142oda paleontolog z Uniwersytetu Kolumbijskiego, Kate Lloyd (Mary Elizabeth Winstead), oraz pilot Sam Carter (Joel Edgerton). Po przetransportowaniu na teren stacji badawczej obca forma \u017Cycia nieoczekiwanie wydostaje si\u0119 z bry\u0142y lodu. Naukowcy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce kosmita mo\u017Ce stanowi\u0107 \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie. Kate odkrywa przy tym, \u017Ce obcy posiada zdolno\u015B\u0107 kopiowania kom\u00F3rek innych organizm\u00F3w, w tym ludzi, i mo\u017Ce przybiera\u0107 ich kszta\u0142ty. Panika stopniowo narasta. Przebywaj\u0105cy w bazie nie wiedz\u0105 ju\u017C, kto z nich jest cz\u0142owiekiem, a kto ukrytym w ciele ludzkim potworem... Prequel klasycznego horroru s.f. Johna Carpentera z 1982 roku. Obraz zdoby\u0142 dwie nominacje do Saturna, m.in. w kategorii najlepszy horror\/thriller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240010.jpg","",[]],"67191349":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67191350":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67191351":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67191352":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67191353":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67191354":["K\u0142opoty z dziadkiem\/Gdzie jest tato
Bibi i Ronin zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem piel\u0119gniarki, kt\u00F3ra usi\u0142uje odnale\u017A\u0107 ojca swojej sze\u015Bcioletniej c\u00F3rki. Od lat nie mia\u0142a z nim kontaktu i \u015Bwietnie radzi sobie sama, jednak teraz jej dziecko potrzebuje przeszczepu. Detektywi Septagonu podejm\u0105 te\u017C \u015Bledztwo na zlecenie kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej dziadek pad\u0142 ofiar\u0105 oszust\u00F3w. Emerytowany in\u017Cynier ju\u017C kilka dni po otrzymaniu emerytury nie ma pieni\u0119dzy na koncie. Podczas \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce starszy pan oddaje si\u0119 do\u015B\u0107 nietypowemu hobby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67191355":["Gwiazd\u0105 wieczoru b\u0119dzie Kabaret Nowaki, czyli tr\u00F3jka pe\u0142nych energii artyst\u00F3w - Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Pir\u00F3g - kt\u00F3rych poczucie humoru i komiczna ekspresja s\u0105 gwarancj\u0105 doskona\u0142ego humoru. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C kolejne perypetie znanej i lubianej przez fan\u00F3w bohaterki - najbardziej nietuzinkowej, nieobliczalnej i zakr\u0119conej parafialnej gospodyni - oraz nieszcz\u0119\u015Bnik\u00F3w, kt\u00F3rzy mieli pecha spotka\u0107 j\u0105 na swojej drodze. Jako Gwiazda Jutra, czyli Jutrzenka, wyst\u0105pi Kabaret Ka\u0142asznikof, kt\u00F3ry sprawi, \u017Ce widzowie z zupe\u0142nie innej perspektywy spojrz\u0105 na niekt\u00F3rych przedstawicieli homo sapiens. Z kolei Robert Kor\u00F3lczyk przyjrzy si\u0119 fenomenowi celebryt\u00F3w i spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce ludzie tak bardzo interesuj\u0105 si\u0119 prywatnym \u017Cyciem swoich idoli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188668.jpg","",["JM"]],"67191356":["Re\u017C.: J\u00E1n Nov\u00E1k.
Nastoletni Pako interesuje si\u0119 dawn\u0105 legend\u0105, g\u0142osz\u0105c\u0105, \u017Ce w tunelu okolicznego zamku pod koniec XIV wieku zosta\u0142 ukryty wielki skarb. Ukry\u0142 go kasztelan, a po jego \u015Bmierci maj\u0105tek chcia\u0142 przej\u0105\u0107 burgrabia. Ich duchy maj\u0105 b\u0142\u0105ka\u0107 si\u0119 tam do tej pory. W legend\u0119 wierzy tylko jeden doros\u0142y, kustosz zamku, kt\u00F3remu duchy stale si\u0119 ukazuj\u0105. Pako w wyniku wypadku l\u0105duje na w\u00F3zku inwalidzkim, a jego rodziny nie sta\u0107 na operacj\u0119. Ch\u0142opak wraz z pomoc\u0105 znajomych dzieci wykrada pergamin, dzi\u0119ki kt\u00F3remu m\u00F3g\u0142by pozna\u0107 tajemnic\u0119 skarbu. Udaje mu si\u0119 rozszyfrowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 wskaz\u00F3wek i ca\u0142a pi\u0105tka dociera do magicznej jaskini, gdzie cofaj\u0105 si\u0119 o kilka wiek\u00F3w w czasie. Zaniepokojeni znikni\u0119ciem dzieci rodzice, wzywaj\u0105 na pomoc policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211762.jpg","",["AD"]],"67191357":["Re\u017C.: Du\u0161an Rapo\u0161.
Stary kr\u00F3l (Karel Gott) po przej\u015Bciu na emerytur\u0119 oddaje kr\u00F3lestwo synowi, a sam wraz z \u017Con\u0105 przeprowadza si\u0119 do sielskiej okolicy, gdzie zak\u0142ada wyj\u0105tkow\u0105 ku\u017Ani\u0119. Ka\u017Cde wakacje sp\u0119dzaj\u0105 u nich wnuki, Barborka i Tomik, kt\u00F3rych ulubie\u0144cem jest pomocnik kowala - smok Smoluszek. Ma on dwie g\u0142owy, kt\u00F3re nie zawsze si\u0119 ze sob\u0105 zgadzaj\u0105, jedna z nich m\u00F3wi po czesku, druga po s\u0142owacku. Pewnego dnia dzieci znajduj\u0105 w komnacie smoka star\u0105 map\u0119. Jest ona pretekstem dla Smoluszka do opowiedzenia im zapieraj\u0105cej dech w piersiach historii o wielkiej mi\u0142o\u015Bci ksi\u0119\u017Cniczki i ksi\u0119cia oraz pewnej ba\u015Bniowej krainie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264134.jpg","",["JM"]],"67191358":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"67191359":["Re\u017C.: Vic Armstrong.
Ziemia pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w chaosie i destrukcji, co prowadzi do nieuniknionych konsekwencji politycznych i gospodarczych. Pozostali przy \u017Cyciu ludzie staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami proroctwa biblijnego, kt\u00F3re zwiastuje koniec \u015Bwiata. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 pilot Rayford Steele (Nicolas Cage) i jego c\u00F3rka Chloe (Cassi Thomson), m\u0142ody dziennikarz Buck Williams (Chad Michael Murray) oraz pastor Bruce Barnes (Lance E. Nichols). Wszyscy z nich zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak\u0105 misj\u0119 do wype\u0142nienia da\u0142 im B\u00F3g oraz czy w zaistnia\u0142ych okoliczno\u015Bciach maj\u0105 szans\u0119 na zbawienie. Apokaliptyczna filmowa wizja z Nicholasem Cage'em powsta\u0142a w oparciu o cykl powie\u015Bci autorstwa Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa, ukazuj\u0105cych wizj\u0119 Ko\u0144ca \u015Awiata, opart\u0105 na biblijnych proroctwach i Apokalipsie \u015Bw. Jana. Kolejna produkcja w re\u017Cyserskim dorobku Vica Armstronga, by\u0142ego kaskadera, kt\u00F3ry dublowa\u0142 m.in. Harrisona Forda podczas kr\u0119cenia serii \"Indiana Jones\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097027.jpg","",[]],"67191360":["Re\u017C.: Michael Mason.
Wielebny Dave Hill (David A.R. White) sprawuje pos\u0142ug\u0119 kap\u0142a\u0144sk\u0105 w ko\u015Bciele \u015Bw. Jakuba, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 na terenie uniwersytetu. Kiedy w \u015Bwi\u0105tyni wybucha po\u017Car i pustoszy jej wn\u0119trze, w\u0142adze uczelniane - popierane przez przeciwnik\u00F3w wiary - pr\u00F3buj\u0105 wykorzysta\u0107 ten fakt do tego, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od instytucji Ko\u015Bcio\u0142a i zlikwidowa\u0107 parafi\u0119 na swoim terenie. Wkr\u00F3tce do miasta przybywa dawno niewidziany brat pastora i nieoczekiwanie anga\u017Cuje si\u0119 w konflikt o ko\u015Bci\u00F3\u0142...","","",[]],"67191361":["
Peter Falk wyst\u0119puje w swojej najbardziej znanej roli - porucznika Columbo. Jego niezwyk\u0142e metody cz\u0119sto brane s\u0105 przez ludzi zamieszanych w sprawy morderstw, kt\u00F3re Columbo prowadzi, za g\u0142upot\u0119, ale jego niezwyk\u0142y zmys\u0142 obserwacji i inteligencja zawsze w ko\u0144cu tryumfuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",[]],"67191362":["Re\u017C.: Bryan Spicer.
From This Day Forward
Uciekaj\u0105ca sprzed o\u0142tarza panna m\u0142oda zostaje oskar\u017Cona o zamordowanie jednego z niezapowiedzianych go\u015Bci weselnych. Danny podejmuje decyzj\u0119 w sprawie zwi\u0105zku z Gabby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182238.jpg","",["N"]],"67191363":["Tw\u00F3rcy programu rozprawiaj\u0105 si\u0119 z pi\u0119cioma mitami na temat g\u0142osu. Sprawdzaj\u0105 m.in. czy od g\u0142o\u015Bnego krzyku struny g\u0142osowe mog\u0105 si\u0119 zerwa\u0107 i czy g\u0142os nabiera przyjemniejszej barwy po zjedzeniu kredy. W odcinku wizyta na znajduj\u0105cym si\u0119 w centrum miasta z\u0142omowisku dla riksz. Podczas specjalnego eksperymentu ochotnicy sprawdz\u0105, kt\u00F3ra p\u0142e\u0107 lepiej sobie radzi z wykonywaniem kilku czynno\u015Bci naraz. Reporterzy poddaj\u0105 te\u017C serii ekstremalnych test\u00F3w tablety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67191364":["Re\u017C.: Carey Meyer.
Cia\u0142o recepcjonistki Renee Dorsett zostaje znalezione w windzie w nowoczesnym biurowcu w Miami. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi o zab\u00F3jstwo kobiety s\u0105 jej koledzy z pracy. \u017Baden jednak nie przyznaje si\u0119 do winy. Horatio i Jesse odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara by\u0142a regularnie podtruwana arszenikiem, co doprowadzi\u0142o j\u0105 do choroby. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 kolejne fakty z \u017Cycia kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce wcze\u015Bniej pracowa\u0142a na du\u017Co wy\u017Cszym stanowisku w agencji reklamowej. \u015Aledczych dziwi te\u017C to, \u017Ce z pensji recepcjonistki by\u0142a w stanie op\u0142aci\u0107 drogie mieszkanie w ekskluzywnej rezydencji i regularnie wysy\u0142a\u0107 pieni\u0105dze na utrzymanie grobu obcej sobie kobiety. Pocz\u0105tkowo proste \u015Bledztwo szybko si\u0119 komplikuje, zmuszaj\u0105c zesp\u00F3\u0142 CSI do wzmo\u017Conych dzia\u0142a\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"67191365":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Wikingowie przypuszczaj\u0105 drugi atak na Pary\u017C. Cesarz Karol staje w obliczu w niezwykle trudnej decyzji, widz\u0105c dramatyczn\u0105 sytuacj\u0119 obl\u0119\u017Conego miasta i jego mieszka\u0144c\u00F3w. Z r\u00F3wnie nie\u0142atwym wyborem musi zmierzy\u0107 si\u0119 Judith.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"67191366":["Chrzest ci\u0119\u017Cko rannego Ragnara wywo\u0142uje zdumienie jego pobratymc\u00F3w. Wojownik ucieka si\u0119 do \u015Bmia\u0142ego podst\u0119pu, by podbi\u0107 Pary\u017C. Jedynie Bjorn wie o jego zamiarach. Niebawem dochodzi do bitwy. Po zwyci\u0119skim starciu cz\u0119\u015B\u0107 wojownik\u00F3w odp\u0142ywa do domu. We Francji zostaje jedynie oddzia\u0142, kt\u00F3rym dowodzi Rollo. Cesarz Karol sk\u0142ada mu zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"67191367":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Ragnar dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas obl\u0119\u017Cenia Pary\u017Ca. Rany zagra\u017Caj\u0105 jego \u017Cyciu. O obj\u0119ciu tronu my\u015Bl\u0105 Aslaug i Bj\u00F6rn. We Francji pozosta\u0142 Rollo, kt\u00F3remu cesarz Karol zaproponowa\u0142 nieoczekiwany sojusz, by chroni\u0107 swoich podw\u0142adnych przed dalszymi najazdami. Wiking dosta\u0142 ofert\u0119 po\u015Blubienia c\u00F3rki w\u0142adcy, niezwykle dumnej Giseli. Tymczasem Lagertha wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce zosta\u0142a zdradzona przez dawnego sojusznika, Kalfa. Z kolei Floki, kt\u00F3ry zabi\u0142 Athelstana, musi ponie\u015B\u0107 konsekwencje swojego okrutnego czynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"67191368":["M\u00F3\u017Cynek bambo
W afryka\u0144skiej wiosce mieszka Bambo. Czuje si\u0119 on nieco zdezorientowany, gdy\u017C jest przekonany, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci nazywa si\u0119 Anusiak. Nie rozumie, czemu jego sk\u00F3ra sta\u0142a si\u0119 czarna i sk\u0105d wzi\u0105\u0142 si\u0119 w Afryce. Tymczasem do jego wioski dociera dziennikarka Mariola Wasilak, poszukuj\u0105ca faceta na kra\u0144cu \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183430.jpg","",[]],"67191369":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Kolejna edycja emocjonuj\u0105cego show. Do rywalizacji o Kryszta\u0142ow\u0105 Kul\u0119 przyst\u0105pi 11 gwiazd, kt\u00F3rym na parkiecie i treningach b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 zawodowi tancerze. O cenne trofeum b\u0119d\u0105 walczy\u0107 aktorki: Karolina Gorczyca i Urszula D\u0119bska, studentka akademii teatralnej Olga Kalicka, aktorka kabaretowa Ewa B\u0142achnio, Misheel Jargalsaikhan (dawniej Zosia z serialu \"Rodzina zast\u0119pcza\", obecnie studentka medycyny), propagatorka fitnessu Mariola Bojarska-Ferenc, aktorzy: Robert Wabich, Adam Zdr\u00F3jkowski i Tomasz Ciachorowski, gwiazda rock polo S\u0142awomir Zapa\u0142a oraz lider ch\u00F3ru Sound'n'Grace Kamil Mokrzycki. Tak jak w poprzednich edycjach zmagania na parkiecie oceni czteroosobowe jury: Beata Tyszkiewicz, Iwona Pavlovi\u0107, Micha\u0142 Malitowski oraz Andrzej Grabowski. Program poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268371.jpg","",["N"]],"67191370":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67191371":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67191372":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67191230":["Warszawski wampir
Z Wis\u0142y zostaj\u0105 wy\u0142owione po\u0107wiartowane zw\u0142oki kobiety. Ofiara by\u0142a ukrai\u0144sk\u0105 studentk\u0105, a zagin\u0119\u0142a kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnych zbrodni. Policjanci musz\u0105 schwyta\u0107 sprawc\u0119, zanim zn\u00F3w zaatakuje. By\u0142y partner dziewczyny Krzy\u015Bka wychodzi z wi\u0119zienia. Olgierd i Krystian obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie pr\u00F3bowa\u0142 wyeliminowa\u0107 konkurenta i odzyska\u0107 Klaudi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191231":["Krwawa zemsta
Staruszka odkrywa zmasakrowane cia\u0142o m\u0142odej s\u0105siadki - studentki informatyki. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a n\u0119kana przez wyk\u0142adowc\u0119, od kt\u00F3rego odesz\u0142a po burzliwym romansie. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nadzorowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C wsp\u00F3\u0142tworzony przez ofiar\u0119 projekt z szans\u0105 na pozyskanie du\u017Cego dofinansowania. Ponadto jego zazdrosna \u017Cona szanta\u017Cowa\u0142a zamordowan\u0105. Jan W\u00F3jcik wspiera funkcjonariuszy podczas \u015Bledztwa. Jednak z powodu ra\u017C\u0105cych b\u0142\u0119d\u00F3w zostaje odsuni\u0119ty od sprawy. Na jego miejsce \u0141ucja przydziela zespo\u0142owi nowego technika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191232":["Jak w filmie
Krystian odbiera dziwny telefon - s\u0142yszy, jak kto\u015B torturuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 by\u0142 gro\u017Any gangster. Numer nale\u017Ca\u0142 do niego. Zdarzenie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek ze spraw\u0105, kt\u00F3r\u0105 G\u00F3rski prowadzi\u0142 przed wyjazdem do Stan\u00F3w. W tym samym czasie matka Jana, Klara W\u00F3jcik, zostaje okradziona - gin\u0105 jej dokumenty oraz wyniki bada\u0144, a za kilka dni czeka j\u0105 wa\u017Cna operacja. Policjanci postanawiaj\u0105 pom\u00F3c odnale\u017A\u0107 z\u0142odzieja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191233":["Daria Pruska (Paulina Chapko) jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 ma\u0142ego hotelu w Sopocie, odziedziczonego po zmar\u0142ym pierwszym m\u0119\u017Cu. Przyje\u017Cd\u017Ca do Warszawy spotka\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 siostr\u0105 bli\u017Aniaczk\u0105, Justyn\u0105 (Karolina Chapko) i przepisa\u0107 sw\u00F3j hotel na \u015Bwie\u017Co po\u015Blubionego, drugiego m\u0119\u017Ca. Justyna, nieco postrzelona malarka, pozna\u0142a ekscentrycznego harleyowca, \u0141ukasza (\u0141ukasz Nowicki). Gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce on zosta\u0142 oskar\u017Cony o molestowanie w miejscu pracy, nie chce mie\u0107 z nim nic wsp\u00F3lnego. Kiedy \u0141ukasz przyje\u017Cd\u017Ca za Justyn\u0105 do hotelu, bierze Dari\u0119 za swoj\u0105 dziewczyn\u0119. Rozpoczyna si\u0119 seria zabawnych pomy\u0142ek, kt\u00F3re doprowadz\u0105 do odkrycia tajemnicy Darii. Tymczasem Iwona zabiera Igora do knajpki. Rozmowa przebiega w mi\u0142ej atmosferze, Zak\u0142opotany Igor wyznaje jej, \u017Ce Urszula Szwed jeszcze tego dnia przyjedzie do Warszawy. Spotkanie matki i c\u00F3rki ko\u0144czy si\u0119 spi\u0119ciem. Matka Iwony opuszcza hotel, ale ulega w ko\u0144cu namowom i zatrzymuje si\u0119 w jej domu. Artur i Dorota stawiaj\u0105 czo\u0142a Tomkowi, kt\u00F3ry panoszy si\u0119 w hotelu. Postanowi\u0142 w tajemnicy przed Natali\u0105 umeblowa\u0107 hotelowymi rzeczami jej okradzione mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209529.jpg","",["N"]],"67191234":["Ada W\u00F3jcik (Maria Nikli\u0144ska) przyje\u017Cd\u017Ca do hotelu z dostaw\u0105 win do restauracji. Przy okazji postanawia spotka\u0107 si\u0119 z Tymonem (Sambor Czarnota), m\u0119\u017Cczyzn\u0105 poznanym na czacie internetowym. Nast\u0119pnego dnia chce pozna\u0107 Marka, drugiego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z internetu i w ko\u0144cu wybra\u0107 jednego z nich. Tymon jest przystojnym instruktorem fitness, a Marek wyk\u0142adowc\u0105 filozofii. Przez pomy\u0142k\u0119 wysy\u0142a im tego samego SMS-a. Marek i Tymon pojawiaj\u0105 si\u0119 w hotelu w tym samym czasie. Ada robi wszystko, by nie dowiedzieli si\u0119 o swoim istnieniu. W ko\u0144cu sprawa wychodzi na jaw. Natalia ma poczucie winy, \u017Ce posz\u0142a do \u0142\u00F3\u017Cka z Tomkiem. Chce mu powiedzie\u0107, \u017Ce to pomy\u0142ka. Artur ca\u0142y dzie\u0144 unika Natalii. Po spotkaniu z Tomkiem sprawa jest dla niego jasna. Micha\u0142 o\u015Bwiadcza si\u0119 Iwonie. Tymczasem Igor prosi Julk\u0119, \u017Ceby pomog\u0142a mu znale\u017A\u0107 ojca. Tomek przyje\u017Cd\u017Ca do hotelu z tercetem smyczkowym i pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym. Przygotowuje uroczyste o\u015Bwiadczyny w lobby hotelowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209529.jpg","",["N"]],"67191235":["Gra\u017Cyna (Katarzyna Maci\u0105g) przywozi do hotelu swojego ukochanego Aleksandra (Krystian Wieczorek). Kobieta dowiedzia\u0142a si\u0119 od wr\u00F3\u017Cki, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna znajdzie si\u0119 tego dnia w powa\u017Cnym niebezpiecze\u0144stwie. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak zamierza si\u0119 jej o\u015Bwiadczy\u0107. Natychmiast \u015Bci\u0105ga na miejsce wr\u00F3\u017Ck\u0119 Mirand\u0119, by ta oceni\u0142a, czy nadaje si\u0119 on na m\u0119\u017Ca. Okazuje si\u0119, \u017Ce Aleksander w przesz\u0142o\u015Bci wykorzysta\u0142 j\u0105 i oszuka\u0142 finansowo. Miranda proponuje mu uk\u0142ad. W zamian za sp\u0142at\u0119 d\u0142ugu, ona wystawi mu pozytywn\u0105 opini\u0119 przed Gra\u017Cyn\u0105. Tymczasem Tomek jest za\u0142amany po tym, jak jego ukochana odrzuci\u0142a o\u015Bwiadczyny. Olga m\u00F3wi Natalii, \u017Ce jest \u015Bmiertelnie chora, ale nie chce, by jej syn si\u0119 o tym dowiedzia\u0142. Artur decyduje si\u0119 z\u0142o\u017Cy\u0107 wym\u00F3wienie. Igor jedzie do mieszkania Andrzeja Wysockiego i m\u00F3wi mu, \u017Ce jest jego synem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209529.jpg","",["N"]],"67191236":["W hotelu zjawia si\u0119 Szymon (Bartek \u015Awiderski), w\u0142a\u015Bciciel du\u017Cej firmy budowlanej z Rzeszowa. Wkr\u00F3tce o\u015Bwiadcza si\u0119 on Paulinie (Monika Krzywkowska), lekarce opiekuj\u0105cej si\u0119 jego synem Kacprem. Nied\u0142ugo do hotelu przyje\u017Cd\u017Ca Monika (Roksana Krzemi\u0144ska), asystentka i kochanka Szymona. Kobieta jest zaskoczona, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ukochany poprosi\u0142 o r\u0119k\u0119 inn\u0105 dziewczyn\u0119. M\u0119\u017Cczyzna m\u00F3wi jej, \u017Ce jest chory na raka i o\u015Bwiadczy\u0142 si\u0119 Paulinie, chc\u0105c zapewni\u0107 lepsz\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 swojemu synowi. Wkr\u00F3tce lekarka poznaje prawd\u0119 i podobnie jak Monika, czuje si\u0119 skrzywdzona. Tymczasem Iwona, upokorzona i oszukana przez Micha\u0142a, od kilku dni nie przychodzi do pracy. Igor namawia j\u0105 jednak, by w ko\u0144cu zjawi\u0142a si\u0119 w hotelu. Dorota denerwuje si\u0119, \u017Ce Artur sp\u0119dza ca\u0142y dzie\u0144 z Natali\u0105. Kobieta domaga si\u0119, by ch\u0142opak przesta\u0142 pracowa\u0107 w Hotelu 52. Lipska pr\u00F3buje powiedzie\u0107 Tomkowi o chorobie matki, ale brakuje jej odwagi. Iwona przypadkowo spotyka Micha\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209529.jpg","",["N"]],"67191237":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Perypetie dw\u00F3ch rodzin, kt\u00F3re \u0142\u0105czy to samo nazwisko, lecz poza tym dzieli w zasadzie wszystko - wykszta\u0142cenie, status spo\u0142eczny i finansowy. Przed laty w szpitalu dosz\u0142o do pomy\u0142ki, w wyniku kt\u00F3rej do zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w trafi\u0142 syn ubogiej i skromnej pary. Tymczasem oni zabieraj\u0105 do siebie dziecko przedsi\u0119biorc\u00F3w. Mija 17 lat. Piotr (Piotr Adamczyk) wraz z \u017Con\u0105 Ann\u0105 (Marieta \u017Bukowska) i synem Jankiem (Patryk Cebulski) mieszka w luksusowej willi, naszpikowanej nowinkami technologicznymi. Henryk natomiast (Wojciech Mecwaldowski) \u017Cyje z \u017Con\u0105 Jadwig\u0105 (Katarzyna Kwiatkowska), synem Nikodemem (Jakub Zdr\u00F3jkowski) i ojcem Zenonem (Pawe\u0142 Wawrzecki) w rozpadaj\u0105cej si\u0119 cha\u0142upie z wychodkiem na zewn\u0105trz. Rodzina utrzymuje si\u0119 z handlu fajerwerkami. Gdy prawda o zamianie dzieci wychodzi na jaw, ch\u0142opcy wracaj\u0105 do swoich biologicznych rodzic\u00F3w. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67191238":["Obie rodziny spotykaj\u0105 si\u0119 na obiedzie zapoznawczym. Wszyscy s\u0105 bardzo zestresowani. Sytuacj\u0119 pogarsza Henryk, kt\u00F3ry pr\u00F3buje roz\u0142adowa\u0107 atmosfer\u0119 niesmacznymi \u017Cartami. Piotr wr\u0119cza Nikodemowi nowoczesny komputer, kt\u00F3ry mia\u0142 by\u0107 prezentem dla Janka. Mi\u0119dzy rodzinami do\u015B\u0107 szybko rodzi si\u0119 konflikt na tle \u015Bwiatopogl\u0105dowym. Ostatecznie Nikodem zostaje w eleganckiej willi, a Janek wraca do domu z Jadwig\u0105 i Henrykiem. Rozpieszczony ch\u0142opak prze\u017Cywa szok, gdy odkrywa, w jakich warunkach \u017Cyje jego prawdziwa rodzina. Wa\u0142\u0119saj\u0105c si\u0119 po domu ze \u015Bwiec\u0105 w d\u0142oni, wywo\u0142uje po\u017Car. Wraz z rodzicami i dziadkiem w milczeniu patrzy na p\u0142on\u0105cy dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67191239":["Henryk i Zenon postanawiaj\u0105 dobrze wykorzysta\u0107 pobyt w domu bogaczy. Po k\u0105pieli w basenie pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn zauwa\u017Ca zanikni\u0119cie \u0142a\u0144cuszka. Jego ojciec spuszcza wod\u0119, by go znale\u017A\u0107. W\u00F3wczas pojawia si\u0119 nie\u015Bwiadomy niczego Piotr, kt\u00F3ry marzy o k\u0105pieli. Skacze do pustego basenu. Anna i Jadwiga wybieraj\u0105 si\u0119 z synami na zakupy. Wyj\u015Bcie ko\u0144czy si\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0105 mi\u0119dzy kobietami. Po powrocie do domu pojawia si\u0119 tak\u017Ce konflikt mi\u0119dzy ch\u0142opcami, kt\u00F3rzy walcz\u0105 o laptopa. Zenon rozdziela wnuk\u00F3w, zabiera im komputer, po czym... dzieli go na p\u00F3\u0142 siekier\u0105. Piotr ka\u017Ce rodzinie wynie\u015B\u0107 si\u0119 ze swojego domu. Pozwala zosta\u0107 jedynie Nikodemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67191240":["Anna i Piotr zapraszaj\u0105 par\u0119 przyjaci\u00F3\u0142 wraz z c\u00F3rk\u0105 El\u0105. Wstydz\u0105 si\u0119 przyzna\u0107 do tego, co ich ostatnio spotka\u0142o, namawiaj\u0105 wi\u0119c Jadwig\u0119 i Henryka, by udawali ich dalekich krewnych. Kowalski bryluje w towarzystwie, opowiadaj\u0105c niestworzone historie. Zirytowany zachowaniem go\u015Bcia Piotr zamyka go w piwniczce na wina. Ela wykrada ojcu kluczyki do jeepa. Mimo sprzeciw\u00F3w Nikodema postanawia zabra\u0107 ch\u0142opc\u00F3w na wycieczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67191241":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Maria (Paulina Chru\u015Bciel) jest matk\u0105 czworga dzieci: Elizy (Julia Karpi\u0144ska), Juliusza (Maksymilian Balcerowski) oraz bli\u017Aniak\u00F3w: Marcina i Leona (Kacper i Jakub Kustra). Ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 ich wychowaniu, na 10 lat rezygnuj\u0105c z pracy i kariery w policji. Po rozstaniu z m\u0119\u017Cem postanawia to zmieni\u0107. Obdarzona niezwyk\u0142ym zmys\u0142em obserwacji Maria z trudem jednak zyskuje szacunek swojego nowego zespo\u0142u. Tymczasem jej niekonwencjonalne metody \u015Bledcze okazuj\u0105 si\u0119 wyj\u0105tkowo skuteczne. Maria jest tak\u017Ce \u015Bwietnym psychologiem i potrafi wciela\u0107 si\u0119 w r\u00F3\u017Cne role, by jak najszybciej dotrze\u0107 do swego rozm\u00F3wcy. W \u017Cyciu kobiety nie zabraknie tak\u017Ce mi\u0142osnych zawirowa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"67191242":["Od ciosu zadanego no\u017Cem ginie ksi\u0119gowy, Daniel. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zabi\u0142 go chory psychicznie mieszkaniec pobliskiego o\u015Brodka, Krystian. Mia\u0142 pono\u0107 m\u015Bci\u0107 si\u0119 na Danielu za to, \u017Ce rozwiesza\u0142 w okolicy plakaty nawo\u0142uj\u0105ce go zamkni\u0119cia zak\u0142adu, w kt\u00F3rym mieszka\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Maria wpada na \u015Blad prawdziwego mordercy. Kobieta unika \u0141ukasza, chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 doskona\u0142y kontakt z jej dzie\u0107mi. Maria nie chce jednak wik\u0142a\u0107 si\u0119 z zwi\u0105zek z zaj\u0119tym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem policjantka przypadkowo spotyka Klar\u0119, dziewczyn\u0119 \u0141ukasza. Kobieta m\u00F3wi jej, \u017Ce zosta\u0142a porzucona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"67191243":["Dziewczyna marze\u0144
Narzeczona bogatego biznesmena zostaje porwana tu\u017C sprzed domu. Za tydzie\u0144 mia\u0142 si\u0119 odby\u0107 ich \u015Blub. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta romansowa\u0142a ze wsp\u00F3lnikiem przysz\u0142ego m\u0119\u017Ca. Na jaw wychodz\u0105 r\u00F3wnie\u017C inne tajemnice z jej przesz\u0142o\u015Bci. Tymczasem Krzysztof przyprowadza do komendy now\u0105 dziewczyn\u0119, Klaudi\u0119. Sprawia wra\u017Cenie zakochanego w niej bez pami\u0119ci. Olgierdowi Klaudia wydaje si\u0119 znajoma. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma ona co\u015B do ukrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191244":["Wet za wet
W agencji towarzyskiej zamaskowany napastnik atakuje no\u017Cem biznesmena. Gliniarze znajduj\u0105 wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Podejrzenia padaj\u0105 na by\u0142ego pracownika, kt\u00F3ry pad\u0142 ofiar\u0105 mobbingu ze strony pracodawcy. Jednocze\u015Bnie Kuba usi\u0142uje ukry\u0107 przed Natali\u0105 prawd\u0119 na temat policyjnej informatorki Nataszy. Tajemnica mo\u017Ce mie\u0107 wp\u0142yw na powodzenie \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191245":["Lichwiarka
Bezdomny znajduje w \u015Bmietniku cia\u0142o starszej kobiety, zamordowanej w wyj\u0105tkowo brutalny spos\u00F3b. W domu emerytki policjanci odkrywaj\u0105 walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 pieni\u0119dzy. Tymczasem Krystian przypadkiem spotyka Paulin\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna straci\u0142a prac\u0119 i ma spore problemy finansowe. G\u00F3rski waha si\u0119, czy pom\u00F3c by\u0142ej dziewczynie, czy te\u017C to kolejna zastawiona przez ni\u0105 pu\u0142apka,","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191246":["Obserwator
Fryzjerka zostaje zgwa\u0142cona przez zamaskowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w okolicy miejsca przest\u0119pstwa zatrudnieni s\u0105 wi\u0119\u017Aniowie, a jeden z nich nie wr\u00F3ci\u0142 do zak\u0142adu karnego. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnego ataku na kobiet\u0119. Tymczasem Stefan niepokoi si\u0119 o Anet\u0119. Termin porodu zbli\u017Ca si\u0119, a ona bierze na siebie coraz wi\u0119cej obowi\u0105zk\u00F3w. Wybucha mi\u0119dzy nimi k\u0142\u00F3tnia z tego powodu. Interweniuje Natalia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191247":["Teoria Spisku
By\u0142y dziennikarz ucieka ze szpitala psychiatrycznego. M\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 na trop wielkiej afery, w kt\u00F3r\u0105 zamieszany jest szanowany biznesmen, a w przesz\u0142o\u015Bci - funkcjonariusz SB. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce celem reportera jest zemsta na tych, kt\u00F3rzy doprowadzili do umieszczenia go w zak\u0142adzie zamkni\u0119tym. Tymczasem Olgierd proponuje Mai, \u017Ceby si\u0119 do niego wprowadzi\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191248":["Z zimn\u0105 krwi\u0105
Zajmuj\u0105cy si\u0119 trudnymi sprawami prokurator zostaje brutalnie pobity w swoim domu. Podejrzanym jest jeden z przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rego prawnik oskar\u017Ca\u0142. W toku \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw zdarzenia sprzed lat. Aneta zwierza si\u0119 Natalii, \u017Ce wkr\u00F3tce zako\u0144czy prac\u0119 w komendzie - namawiana przez Stefana i jego matk\u0119 zdecydowa\u0142a si\u0119 wcze\u015Bniej p\u00F3j\u015B\u0107 na urlop macierzy\u0144ski. Ostatecznie jej por\u00F3d odb\u0119dzie si\u0119 w niecodziennych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67191249":["Re\u017C.: William Kaufman.
Biznesmena Allana Campbella od jakiego\u015B czasu prze\u015Bladuje pech. Pewnej nocy spotyka on niejakiego Jonasa Arbora, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako zab\u00F3jca na zlecenie. Tajemniczy nieznajomy oferuje Campbellowi, \u017Ce za darmo zlikwiduje pi\u0119cioro jego nieprzyjaci\u00F3\u0142. Allan jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3wi powa\u017Cnie. Dla \u017Cartu przekazuje mu sw\u00F3j prywatny spis wrog\u00F3w. Nast\u0119pnego dnia osoby, kt\u00F3rych nazwiska znalaz\u0142y si\u0119 na kartce, zaczynaj\u0105 kolejno gin\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Campbella jako spraw\u0119 zbrodni. \u015Acigany przez policj\u0119 i przepe\u0142niony poczuciem winy Allan robi wszystko, by zapobiec kolejnej egzekucji. Przekonuje si\u0119, jak wiele mo\u017Ce kosztowa\u0107 pozornie upragniona zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841640.jpg","",["N"]],"67191250":["B\u0119kart
Podczas obiadu lokalny polityk, w\u0142a\u015Bciciel du\u017Cego zak\u0142adu chemicznego, Jerzy Wielorzewski, i jego rodzina zostaj\u0105 otruci. Umiera tylko m\u0119\u017Cczyzna, jego bliskim udaje si\u0119 unikn\u0105\u0107 \u015Bmierci. CW\u015A dochodzi do wniosku, \u017Ce dzia\u0142anie sprawcy mia\u0142o na celu zamaskowa\u0107 fakt, \u017Ce rzeczywistym celem by\u0142 tylko przedsi\u0119biorca. Pocz\u0105tkowo dowody obarczaj\u0105 win\u0105 niejak\u0105 Mart\u0119 Siero\u0144, aktywistk\u0119 pewnej organizacji ochrony \u015Brodowiska, kt\u00F3ra by\u0142a przeciwniczk\u0105 dzia\u0142a\u0144 firmy denata. Kobieta ma jednak alibi. Drug\u0105 podejrzan\u0105 jest nie\u015Blubna c\u00F3rka Jerzego. W tym czasie syn m\u0119\u017Cczyzny pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Badaj\u0105c spraw\u0119 jego \u015Bmierci, detektywi odkrywaj\u0105 morderc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67191251":["Terminator
Obok w\u0142asnego samochodu zostaje zabita 29-letnia wroc\u0142awianka - Emilia Konarska. Pocz\u0105tkowo detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce morderstwo by\u0142o zemst\u0105 w\u0142a\u015Bciciela psa za potr\u0105cenie jego pupila. Trwa w tej sprawie \u015Bledztwo, jednak niebawem ginie kolejna kobieta o takich samych personaliach oraz jej m\u0105\u017C Dawid. Siostra m\u0119\u017Cczyzny, r\u00F3wnie\u017C Emilia Konarska, twierdzi, \u017Ce by\u0142a \u015Bwiadkiem zbrodni. Uciekaj\u0105c, zgubi\u0142a co\u015B, co mo\u017Ce naprowadzi\u0107 szale\u0144ca na jej trop. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawca morduje kolejne Emilie Konarskie, kt\u00F3re maj\u0105 konta na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67191252":["Zakaz k\u0105pieli
Rodzice nastoletniej Marty D\u0105browskiej wybieraj\u0105 si\u0119 na pogrzeb. Dziewczyna musi w tym czasie zaj\u0105\u0107 si\u0119 swoim 12-letnim bratem \u0141ukaszem. Jest niepocieszona, poniewa\u017C planowa\u0142a sp\u0119dzi\u0107 weekend ze znajomymi nad jeziorem. Przyjaciel, Kostek, namawia j\u0105, by zignorowa\u0142a nakaz rodzic\u00F3w i pojecha\u0142a na wycieczk\u0119 z reszt\u0105 paczki. Marta postanawia zabra\u0107 ze sob\u0105 brata i do\u0142\u0105czy\u0107 do przyjaci\u00F3\u0142. Po przybyciu na miejsce \u0141ukasz od razu chce pop\u0142ywa\u0107 w jeziorze. Nikt z m\u0142odych ludzi nie zauwa\u017Ca tabliczki ostrzegawczej, informuj\u0105cej o zakazie k\u0105pieli. Niebawem niemal dochodzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67191253":["Jubiler
Olga i jej m\u0105\u017C Konrad prowadz\u0105 salon jubilerski. Kobieta spodziewa si\u0119 dziecka, zatrudnia wi\u0119c do pomocy Kasi\u0119. Energiczna i zaradna dziewczyna ma doskona\u0142y kontakt z klientami i doskonale sobie radzi jako ekspedientka. Niebawem sprz\u0105taczka, pani Basia, informuje Olg\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C bardzo zbli\u017Cy\u0142 si\u0119 do nowej pracownicy. Mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami coraz cz\u0119\u015Bciej wybuchaj\u0105 k\u0142\u00F3tnie. Wszystkie spory id\u0105 jednak w zapomnienie, gdy w salonie pojawia si\u0119 niezadowolony klient. M\u0119\u017Cczyzna utrzymuje, \u017Ce kupi\u0142 pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy, kt\u00F3ry okaza\u0142 si\u0119 podr\u00F3bk\u0105 i wzywa policj\u0119. Wkr\u00F3tce potem historia si\u0119 powtarza. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Kasi. Ma\u0142\u017Conkowie postanawiaj\u0105 zainstalowa\u0107 ukryt\u0105 kamer\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67191254":["Kobieta uprowadza nie\u015Blubne dziecko zmar\u0142ego syna
Sandra, mama Nikodema, rok temu wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Wiktora. M\u0119\u017Cczyzna uwielbia jej syna z poprzedniego zwi\u0105zku i ca\u0142a tr\u00F3jka wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe, pozbawione trosk \u017Cycie. W mieszkaniu Sandry pojawia si\u0119 jednak Zofia Fryc, matka biologicznego ojca ch\u0142opca. Sandra nie chce, by kobieta utrzymywa\u0142a kontakty z wnukiem. Niebawem ch\u0142opiec znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Sandra podejrzewa Zofi\u0119. Kobieta m jednak alibi. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce Wiktor odsiadywa\u0142 wyrok w wi\u0119zieniu. To rzuca ca\u0142kiem nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67191255":["Dziecko gubi si\u0119 w lesie, w okolicy grasuj\u0105 zdzicza\u0142e psy
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Blanki i Waldemara Paw\u0142owskich prze\u017Cywa kryzys, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna nie potrafi z\u0142apa\u0107 balansu mi\u0119dzy prac\u0105 a \u017Cyciem rodzinnym. Blanka postanawia na jaki\u015B czas wyjecha\u0107 z synkiem do rodzic\u00F3w. Waldemar namawia \u017Con\u0119 na weekendowy wypad do lasu. W\u0142a\u015Bciciel domku letniskowego ostrzega ma\u0142\u017Ce\u0144stwo przez sfor\u0105 dzikich ps\u00F3w, b\u0142\u0105kaj\u0105cych si\u0119 po lesie. Pod nieobecno\u015B\u0107 Blanki Waldemar odbiera telefon z pracy i traci syna z oczu. Gdy orientuje si\u0119, \u017Ce dziecko wysz\u0142o z domu, pr\u00F3buje je odszuka\u0107. Blanka decyduje zadzwoni\u0107 si\u0119 pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67191256":["Niechciana ci\u0105\u017Ca
Marta znajduje w mieszkaniu kobiec\u0105 bielizn\u0119, kt\u00F3rej nigdy wcze\u015Bniej nie widzia\u0142a. Podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza, m\u0119\u017Cczyzna jednak nie przyznaje si\u0119 do winy. Niebawem w domu pary zjawia si\u0119 by\u0142a partnerka Wiktora, Kamila, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 w ci\u0105\u017Cy. Ten zaprzecza. Marta jednak nie ufa ukochanemu i wyrzuca go w domu. Badania potwierdzaj\u0105 ojcostwo Wiktora, mimo to pr\u00F3buje on przekona\u0107 Mart\u0119, by mu wybaczy\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67191077":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67191078":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67191079":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67191080":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67191081":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191082":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191083":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191084":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191085":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191086":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191087":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191088":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67191089":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191090":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191091":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191092":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191093":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191094":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67191095":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67191096":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67191097":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67191098":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67191099":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67191100":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67190752":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190753":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67190754":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190755":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67190756":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190757":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67190758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190759":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67190761":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"67190762":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190763":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67190764":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67190765":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67190766":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67190767":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"67190768":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67190769":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190770":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67190771":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67190772":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190773":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67190774":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190775":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67190776":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190777":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",[]],"67190778":["Prow.: Rafa\u0142 Zawierucha.
Aktor Rafa\u0142 Zawierucha odkrywa uroki Dubaju. Poka\u017Ce widzom, dlaczego warto odwiedzi\u0107 t\u0119 nowoczesn\u0105 metropoli\u0119, zabieraj\u0105c ich do jej najciekawszych miejsc. Podr\u00F3\u017C po atrakcjach turystycznych pozwoli lepiej zapozna\u0107 si\u0119 m.in. z miejscow\u0105 kultur\u0105, kuchni\u0105 oraz histori\u0105 najwi\u0119kszego miasta Zjednoczonych Emirat\u00F3w Arabskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268775.jpg","",[]],"67190779":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67190780":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67190783":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67190784":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67190785":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67190786":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67190787":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67190788":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67190860":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67190861":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"67190862":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67190863":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67190864":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67190865":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"67190866":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67190867":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67190868":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67190869":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67190870":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"67190871":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"67190872":["Najwi\u0119ksze gwiazdy muzyki disco polo zagraj\u0105 ze swoich dom\u00F3w. Wokali\u015Bci i zespo\u0142y b\u0119d\u0105 dawa\u0107 koncerty bez publiczno\u015Bci prosto z \u0142\u0105k, ogrod\u00F3w i dom\u00F3w kultury. Nie zabraknie najbardziej utalentowanych mistrz\u00F3w gatunku, a w\u015Br\u00F3d nich warto wymieni\u0107: After Party, Andre, Camasutr\u0119, Top Girls, Weekend, Mig, Czadomana oraz Power Play. W ka\u017Cdym odcinku pojawi si\u0119 oko\u0142o 2-3 recitale z repertuarem uwzgl\u0119dniaj\u0105cym klasyki, ale i nowe utwory. Opr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w znajdzie si\u0119 czas tak\u017Ce rozmowy z artystami prowadzone przez Ma\u0107ka Smoli\u0144skiego i Kamila G\u00F3rskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170083.jpg","",[]],"67190873":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267658.jpg","",[]],"67190874":["
Koncert sylwestrowy w wykonaniu najwi\u0119kszych gwiazd disco polo. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 najpopularniejsi arty\u015Bci oraz znane zespo\u0142y, m.in. Zenek Martyniuk, Classic, Cadoman, Iness, Toska\u0144sky, Quest, Baby Full, Canasytra, Exaited, Masters, MIG, Skolim, Playboys, Capitan Folk, Jorrgus, Shazza, Joker, Weekend, Extazy, Zb\u00F3je, After Party, Power Play, Defis, \u0141obuzy. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie tanecznych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257966.jpg","",[]],"67190875":["Najwi\u0119ksze gwiazdy disco polo zaprezentuj\u0105 swoje ulubione piosenki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 wielu ciekawostek na ich temat, poznaj\u0105 tajemnice i przygody artyst\u00F3w zwi\u0105zane z wybranymi przebojami. Gwiazdy zdradz\u0105 przy tym swoje muzyczne gusta, opowiedz\u0105 czego s\u0142uchaj\u0105, by si\u0119 zrelaksowa\u0107 oraz przy jakich hitach lubi\u0105 si\u0119 bawi\u0107. W dwunastu odcinkach swoje tajemnice wyjawi\u0105 m.in. Zenek Martyniuk, Radek Liszewski, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, After Party, Power Play, Czadoman, Mig, Top Girls.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67190876":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"67190877":["W domu weselnym odbywa si\u0119 przyj\u0119cie Beaty i Bartka. Go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 na parkiecie. W pewnym momencie panna m\u0142oda postanawia przeliczy\u0107 pieni\u0105dze z prezent\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wiele os\u00F3b da\u0142o w kopercie znacznie mniej, ni\u017C powinni. Beata oczekuje od rodziny i przyjaci\u00F3\u0142, \u017Ce do\u0142o\u017C\u0105 si\u0119, aby op\u0142aci\u0107 wesele. Tymczasem Marysia otrzymuje smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 od hrabiego. Wsp\u00F3\u0142pracownicy dziewczyny wspieraj\u0105 za\u0142aman\u0105 kole\u017Cank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67190878":["Sebastian przygotowuje na wesele pa\u0144stwa Bocian\u00F3w zabawy tematyczne, czym Alinka chwali si\u0119 w internecie. Marysia po rozstaniu z hrabi\u0105 postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na m\u0119\u017Cczyznach. Zamierza ich uwodzi\u0107, a nast\u0119pnie porzuca\u0107. W czym wspiera j\u0105 Alinka, kt\u00F3ra znalaz\u0142a dla niej pierwsz\u0105 ofiar\u0119. Tymczasem kucharz Robson, kt\u00F3ry dopiero co si\u0119 zar\u0119czy\u0142, ma problemy z kontroluj\u0105c\u0105 go Balbin\u0105. Narzeczona urz\u0105dza mu te\u017C awantury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67190879":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"67190880":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67190881":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67190736":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67190737":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67190738":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67190739":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67190740":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67190741":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67190742":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"67190743":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67190744":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67190745":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67190746":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67190747":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67190748":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67190749":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67190750":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"67190751":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67191373":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67191374":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67191375":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67191376":["Prow.: Klaudia Bednarz.
Klaudia Bednarz spotyka si\u0119 z mieszka\u0144cami Warszawy. Uczestnicy muzycznego show musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy odpowiedzie\u0107 szczerze na niewygodne pytanie. W zamian mog\u0105 podj\u0105\u0107 trudne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67191377":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67191378":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67191379":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67191380":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67191381":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67191382":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67191383":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67267538":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220701.jpg","",[]],"67191259":["Tytu\u0142u z poprzedniego roku broni Kaillie Humphries. Amerykanka tak\u017Ce w tym sezonie spisuje si\u0119 bardzo dobrze. Triumfowa\u0142a w dw\u00F3ch zawodach pucharowych i jest trzecia w klasyfikacji generalnej. O kilka punkt\u00F3w wyprzedzaj\u0105 j\u0105 jej dwie najwi\u0119ksze konkurentki, Niemki Kim Kalicki i Laura Nolte, czyli trzecia i druga zawodniczka ostatniego \u015Bwiatowego czempionatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67191260":["Tytu\u0142u z poprzedniego roku broni Kaillie Humphries. Amerykanka tak\u017Ce w tym sezonie spisuje si\u0119 bardzo dobrze. Triumfowa\u0142a w dw\u00F3ch zawodach pucharowych i jest trzecia w klasyfikacji generalnej. O kilka punkt\u00F3w wyprzedzaj\u0105 j\u0105 jej dwie najwi\u0119ksze konkurentki, Niemki Kim Kalicki i Laura Nolte, czyli trzecia i druga zawodniczka ostatniego \u015Bwiatowego czempionatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67191261":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67191262":["Rywalizacja dw\u00F3jek toczy\u0142a si\u0119 pod dyktando Niemc\u00F3w, kt\u00F3rzy zaj\u0119li miejsca pierwsze, drugie i czwarte. Niespodziank\u0105 by\u0142o dopiero pi\u0105te miejsce Brada Halla. Przekonamy si\u0119, czy Brytyjczyk prowadz\u0105cy w klasyfikacji generalnej Pucharu \u015Awiata powetuje sobie to niepowodzenie w rywalizacji czw\u00F3rek. Tytu\u0142u broni Francesco Friedrich z Niemiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67191263":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"67191264":["Siatkarze Stali doznali w trzech ostatnich kolejkach trzech pora\u017Cek, ale rywalizowali z zespo\u0142ami z czo\u0142owej pi\u0105tki PlusLigi - Zaks\u0105, Jastrz\u0119bskim i AZS-em. W tym czasie lublinianie zanotowali dwa zwyci\u0119stwa i przegran\u0105 z Wart\u0105 Zawiercie. Dzi\u0119ki tym dw\u00F3m triumfom dogonili w tabeli nysan i w tej chwili oba kluby maj\u0105 po 34 punkty na koncie. Zapowiada si\u0119 wi\u0119c zaci\u0119ta batalia o zwyci\u0119stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67191265":["Przewodz\u0105cy rozgrywkom \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw nie mia\u0142 ostatnio najlepszej passy. W czterech kolejkach wygra\u0142 zaledwie jedno spotkanie. Z kolei czwarci w tabeli koszykarze z Sopotu spisuj\u0105 si\u0119 bardzo dobrze. Pi\u0119\u0107 ostatnich wyst\u0119p\u00F3w zako\u0144czyli z bilansem czterech triumf\u00F3w i jednej pora\u017Cki. Przegrali ze Stal\u0105 Ostr\u00F3w Wielkopolski po dogrywce. Te wyniki pokazuj\u0105, \u017Ce King ma du\u017Ce spore szanse na zrewan\u017Cowanie si\u0119 wroc\u0142awianom za wysok\u0105 pora\u017Ck\u0119 z pierwszej rundy 78:103.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67191266":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"67191267":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"67267539":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"67267540":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"67191268":["Mistrzynie Polski maj\u0105 ju\u017C tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce w grupie E. Potrzebuj\u0105 jednak punkt\u00F3w w dw\u00F3ch ostatnich meczach tej fazy, by zapewni\u0107 sobie awans do play-off\u00F3w. W pierwszym spotkaniu z Maritz\u0105 P\u0142owdiw siatkarki Chemika wygra\u0142y 3:0. W Bu\u0142garii musz\u0105 by\u0107 gotowe na trudniejsz\u0105 przepraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"67191269":["Ekipa z Tr\u00F3jmiasta w ostatnim meczu ligowym pokaza\u0142a charakter. Dzi\u0119ki znakomitej postawie w ostatniej kwarcie spotkania ze Startem Lublin, pokona\u0142a rywala 74:69. Potwierdzi\u0142a w ten spos\u00F3b, \u017Ce nale\u017Cy jej si\u0119 miejsce w czo\u0142\u00F3wce EBL. Powody do rado\u015Bci mieli tak\u017Ce koszykarze Astorii, kt\u00F3rzy pokonali na wyje\u017Adzie GTK Gliwice. Cho\u0107 wci\u0105\u017C zajmuj\u0105 przedostatnie miejsce w tabeli, do \u00F3smej lokaty premiowanej wyst\u0119pem w play-offach trac\u0105 ju\u017C tylko trzy oczka. W starciu z Treflem zrobi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by zn\u00F3w zgarn\u0105\u0107 komplet punkt\u00F3w, a przy okazji zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 sopocianom za pora\u017Ck\u0119 71:90 w pa\u017Adzierniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67267541":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Podczas gali PBP 10 w \u0141odzi przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka by\u0142 bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go m.in. Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67191271":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114018.jpg","",[]],"67191272":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67191273":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67191274":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67191275":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"67256941":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2048460.jpg","",[]],"67191276":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248445.jpg","",[]],"67267542":["W walce wieczoru gali w Mr\u0105gowie mia\u0142y si\u0119 zmierzy\u0107 Jekaterina Szakalowa i Suvi Salmimies. Ukrainka nie zmie\u015Bci\u0142a si\u0119 jednak w limicie wagowym, wi\u0119c pojedynek zosta\u0142 odwo\u0142any. W zwi\u0105zku z tym g\u0142\u00F3wnym wydarzeniem zawod\u00F3w sta\u0142o si\u0119 starcie pomi\u0119dzy Bartoszem Szewczykiem i Dimitrijem Mikuts\u0105. Jego rozstrzygni\u0119cie wzbudzi\u0142o spore kontrowersje. Opr\u00F3cz polsko-ukrai\u0144skiej potyczki kibice zobaczyli w akcji m.in. Marcina Filipczaka i Piotra Kalenika, a tak\u017Ce Adama Biega\u0144skiego i Damiana Bujkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67191294":["Ekipa z Tr\u00F3jmiasta w ostatnim meczu ligowym pokaza\u0142a charakter. Dzi\u0119ki znakomitej postawie w ostatniej kwarcie spotkania ze Startem Lublin, pokona\u0142a rywala 74:69. Potwierdzi\u0142a w ten spos\u00F3b, \u017Ce nale\u017Cy jej si\u0119 miejsce w czo\u0142\u00F3wce EBL. Powody do rado\u015Bci mieli tak\u017Ce koszykarze Astorii, kt\u00F3rzy pokonali na wyje\u017Adzie GTK Gliwice. Cho\u0107 wci\u0105\u017C zajmuj\u0105 przedostatnie miejsce w tabeli, do \u00F3smej lokaty premiowanej wyst\u0119pem w play-offach trac\u0105 ju\u017C tylko trzy oczka. W starciu z Treflem zrobi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by zn\u00F3w zgarn\u0105\u0107 komplet punkt\u00F3w, a przy okazji zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 sopocianom za pora\u017Ck\u0119 71:90 w pa\u017Adzierniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67191295":["Siatkarki \u0141KS-u \u0141\u00F3d\u017A przegra\u0142y pierwszy mecz z mistrzyniami MTV Stuttgart 0:3. Je\u015Bli zn\u00F3w oka\u017C\u0105 si\u0119 s\u0142absze od rywalek, strac\u0105 szanse na zwyci\u0119stwo w grupie D Champions League. Przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 zrobi\u0105 wszystko, by pokaza\u0107 swoj\u0105 warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"67200513":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143171.jpg","",[]],"67191297":["Mateusz Ponitka nale\u017Cy do najwa\u017Cniejszych graczy greckiej dru\u017Cyny w tym sezonie Euroligi. W pierwszym meczu z Baskoni\u0105 zdoby\u0142 pi\u0119tna\u015Bcie punkt\u00F3w, a Panathinaikos wygra\u0142 98:83. Teraz liczy r\u00F3wnie okaza\u0142\u0105 zdobycz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1900024.jpg","",[]],"67200514":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67267543":["W najwa\u017Cniejszym pojedynku gali w Cz\u0119stochowie r\u0119kawice skrzy\u017Cowali pi\u0119\u015Bciarze pochodz\u0105cy z tego miasta. Za faworyta walki w kategorii ci\u0119\u017Ckiej by\u0142 uznawany niepokonany Marcin Siwy. W ringu pojawili si\u0119 te\u017C Nikodem Je\u017Cewski i Bart\u0142omiej Przyby\u0142a. Rywalem pierwszego z nich by\u0142 Serge Michel. Drugi zmierzy\u0142 si\u0119 z Alessandro Fersul\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"67191300":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"67267544":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67191302":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218031.jpg","",[]],"67267545":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67191280":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67191281":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67191282":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"67191283":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"67191284":["W walce wieczoru gali wyst\u0105pi\u0105 zawodnicy, kt\u00F3rzy mieli walczy\u0107 na gali UFC w Londynie, czyli Darren Stewart i Bartosz Fabi\u0144ski. Przeciwnik Polaka stoczy\u0142 dotychczas 16 walk, z czego 11 wygra\u0142, Fabi\u0144ski natomiast triumfowa\u0142 w 14 z 17 stoczonych pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"67191285":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67191286":["Stawk\u0105 walki Kuba\u0144czyka z Ukrai\u0144cem b\u0119dzie pas mistrza \u015Bwiata IBO w wadze super\u015Bredniej. Iglesias nie poni\u00F3s\u0142 do tej pory pora\u017Cki w zawodowej karierze. Velikovskiy natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 czternastu wygranych potyczek z rz\u0119du. Podczas gali w Gliwicach kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Konrada Kaczmarkiewicza i Mi\u0142osza Grabowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"67191287":["Kr\u00F3l Cygan\u00F3w powraca do gry. Na Tottenham Hotspur Stadium w trzeciej obronie pasa zmierzy si\u0119 ze swoim starym znajomym z ringu. W 2014 roku Tyson Fury zmierzy\u0142 si\u0119 bowiem z Derekiem Chisor\u0105 i oczywi\u015Bcie wyszed\u0142 z tej potyczki zwyci\u0119sko. Fury tylko raz w karierze nie wygra\u0142 walki. Przed czterema laty zremisowa\u0142 pojedynek z Dentonay'em Wilderem. P\u00F3\u017Aniej jednak pokona\u0142 tego rywala dwa razy, nie pozostawiaj\u0105c w\u0105tpliwo\u015Bci, kto jest lepszym pi\u0119\u015Bciarzem. 38-letni Chisora ma za sob\u0105 trudny okres. W 2020 i 2021 roku trzy razy wychodzi\u0142 do ringu i za ka\u017Cdym razem musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 przeciwnika. Najpierw przegra\u0142 z Oleksandrem Usykiem, a p\u00F3\u017Aniej dwa razy poleg\u0142 w starciach z Josephem Parkerem. Jednak w tym roku wreszcie uda\u0142o mu si\u0119 zwyci\u0119\u017Cy\u0107. W lipcu podczas gali w Londynie decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Kubrata Puleva.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"67191288":["Marcin Skrzek powraca do oktagonu po p\u00F3\u0142rocznej przerwie. Jego rywalem podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim b\u0119dzie do\u015Bwiadczony Gracjan Wyro\u015Blak. Reprezentanci wagi lekkiej zawalcz\u0105 na dystansie trzech pi\u0119ciominutowych rund. Pierwotnie atrakcj\u0105 wieczoru Babilon MMA 33 mia\u0142a by\u0107 konfrontacja Izabeli Badurek z Klaudi\u0105 Sygu\u0142\u0105. Plany organizator\u00F3w pokrzy\u017Cowa\u0142a jednak kontuzja jednej z zawodniczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67191289":["Gervonta Davis rzadko pozwala ingerowa\u0107 s\u0119dziom w wyniki pojedynk\u00F3w z jego udzia\u0142em. Niepokonany na zawodowym ringu Amerykanin tylko dwa razy zda\u0142 si\u0119 na ich os\u0105d, w pozosta\u0142ych dwudziestu pi\u0119ciu przypadkach ko\u0144czy\u0142 starcia przed czasem. Wielokrotny mistrz \u015Bwiata w wadze pi\u00F3rkowej superpi\u00F3rkowej i lekkiej zmierzy si\u0119 tym razem 31-letnim pi\u0119\u015Bciarzem z Dominikany. Hector Luis Garcia r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 dot\u0105d smaku pora\u017Cki na zawodowym ringu, cho\u0107 mia\u0142 ku temu mniej okazji ni\u017C popularny Czo\u0142g. El Androide wygra\u0142 szesna\u015Bcie pojedynk\u00F3w i to z rywalami mniejszego kalibru. Jego najwi\u0119kszym jak dot\u0105d sukcesem jest tegoroczne zwyci\u0119stwo na punkty z Chrisem Colbergiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"67191290":["W walce wieczoru podczas 60 gali KSW Philip De Fries stan\u0105\u0142 naprzeciw Tomasza Narkuna. Stawk\u0105 pojedynku by\u0142 pas mistrzowski kategorii ci\u0119\u017Ckiej nale\u017C\u0105cy do wojownika z Wysp Brytyjskich. \"\u017Byrafa\" mia\u0142 nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 zrewan\u017Cowa\u0107 Anglikowi za pora\u017Ck\u0119 poniesion\u0105 podczas KSW 47.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67191291":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"67191292":["4 marca 2016 roku Krzysztof W\u0142odarczyk stoczy\u0142 pierwszy pojedynek po ponad dwunastomiesi\u0119cznej przerwie od boksu. Jego rywalem by\u0142 w\u00F3wczas do\u015Bwiadczony Rosjanin, Walery Brudow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"67191293":["38-letni Micha\u0142 \"Masakra\" Kita (17 zwyci\u0119stw, 10 pora\u017Cek) stanie do walki z 36-letnim Arturem G\u0142uchowskim (6 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek). Dla \"G\u0142uchego\" to pierwszy pojedynek w MMA od listopada 2015 roku, dla obu zawodnik\u00F3w, wyst\u0119puj\u0105cych w wadze ci\u0119\u017Ckiej, - debiut w organizacji Babilon MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67191202":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"67191203":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67191204":["Pi\u0142ka no\u017Cna
Ciep\u0142e, leniwe popo\u0142udnie mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki sp\u0119dzaj\u0105 beztrosko si\u0119 wyleguj\u0105c. Ale taka atmosfera szybko im si\u0119 nudzi. Woleliby si\u0119 pobawi\u0107. W ko\u0144cu Maja i przyjaciele wpadaj\u0105 na pomys\u0142, \u017Ceby zagra\u0107 w pi\u0142k\u0119 kulk\u0105 utoczon\u0105 przez \u017Cuka gnojarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67191205":["Wiatr i dzieci Biedronki
Pewnego dnia na \u0142\u0105ce zrywa si\u0119 silny huragan. Dzieci biedronki, kt\u00F3re bawi\u0142y si\u0119 na li\u015Bciu, zostaj\u0105 porwane przez wiatr. Maluchy znajduj\u0105 si\u0119 w ogromnym niebezpiecze\u0144stwie. Dzielna Maja i jej przyjaciele natychmiast ruszaj\u0105 im na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67191206":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67191207":["Re\u017C.: Phil Lord, Chris Miller.
Flint Lockwood jest zwariowanym naukowcem z ma\u0142ej miejscowo\u015Bci Chewandswallow. Pewnego dnia wpada na pomys\u0142 urz\u0105dzenia, kt\u00F3re rozwi\u0105za\u0142oby problem g\u0142odu na Ziemi. Gdy pr\u00F3buje je przetestowa\u0107, ono odlatuje, doprowadzaj\u0105c go do rozpaczy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce maszyna dzia\u0142a. Pewnego dnia z nieba zaczyna pada\u0107 deszcz jedzenia. \u015Anieg zamienia si\u0119 w ziemniaczane pur\u00E9e albo spaghetti, a grad spada w postaci pysznych hamburger\u00F3w. Pocz\u0105tkowo mieszka\u0144cy Chewandswallow s\u0105 zachwyceni wynalazkiem. Z czasem ca\u0142e miasteczko zostaje zasypane przez ogromne ilo\u015Bci \u017Cywno\u015Bci. Flint musi wy\u0142\u0105czy\u0107 urz\u0105dzenie, inaczej okolic\u0119 czeka katastrofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854456.jpg","",["N"]],"67191208":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Pracoholik Bob Munro (Robin Williams) postanawia wynagrodzi\u0107 \u017Conie Jamie (Cheryl Hines) i dzieciom: nastoletniej Cassie (Joanna \"JoJo\" Levesque) i Carlowi (Josh Hutcherson), \u017Ce ich zaniedbuje. Obiecuje bliskim wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 na Hawaje. W ostatniej chwili jednak wymagaj\u0105cy szef Todd Mallory (Will Arnett) zleca mu zaj\u0119cie si\u0119 niecierpi\u0105cymi zw\u0142oki sprawami w Kolorado. Gdy nie wype\u0142ni zadania, straci prac\u0119. W tej sytuacji Munro oznajmia rodzinie, \u017Ce zamiast sp\u0119dzi\u0107 urlop na s\u0142onecznych Hawajach, wybior\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C samochodem kempingowym do Kolorado. Doskona\u0142a komedia przygodowa w re\u017Cyserii Barry'ego Sonnenfelda, tw\u00F3rcy \"Rodziny Addams\u00F3w\", \"Dorwa\u0107 ma\u0142ego\" i \"Facet\u00F3w w czerni\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264136.jpg","",["N"]],"67191209":["Karol Krawczyk SA
Karolowi znowu brakuje got\u00F3wki. Nawet Tadzio nie chce ju\u017C po\u017Cycza\u0107 przyjacielowi pieni\u0119dzy. Karol postanawia zatem wypu\u015Bci\u0107 akcje. Liczy r\u00F3wnie\u017C na to, \u017Ce mo\u017Ce Tadzio zamiast po\u017Cyczki da si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na wsp\u00F3ln\u0105 inwestycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67191210":["Mocne plecy
Alina chce, by Karol odwiedzi\u0142 jej rodzin\u0119. Niestety, jej m\u0105\u017C nie znosi te\u015Bciowej, a poza tym ma inne plany na wiecz\u00F3r. Karol musi wymy\u015Bli\u0107 spos\u00F3b, jak wyprowadzi\u0107 w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119 w pole. Jego przyjaciel Tadzio gotowy jest zosta\u0107 w tym celu lunatykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67191211":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67191212":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67191213":["Osa, Magda i doktor Henryk
Niespodziewanie Maja zostaje zaatakowana przez gro\u017An\u0105 os\u0119. Na odsiecz pszcz\u00F3\u0142ce spieszy d\u017Cd\u017Cownica Magda. Sama jednak pada ofiar\u0105 niebezpiecznego owada. Wdzi\u0119czna za pomoc Maja sprowadza do niej doktora Henryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67191214":["Jak zbudowa\u0107 dom?
Maja wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi spotyka ma\u0142\u0105 bezdomn\u0105 g\u0105sieniczk\u0119. Ka\u017Cdy na sw\u00F3j spos\u00F3b pr\u00F3buje jej pom\u00F3c w zbudowaniu w\u0142asnego domu. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce nowa znajoma zupe\u0142nie inaczej wyobra\u017Ca sobie swoje mieszkanie, ni\u017C oni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67191215":["Butelka
Maja i Gucio poznaj\u0105 nad stawem chrz\u0105szcza P\u0142ywaczka. Ca\u0142a tr\u00F3jka dostaje si\u0119 do butelki. P\u0142ywaj\u0105c w niej po stawie, z ciekawo\u015Bci\u0105 obserwuj\u0105 podwodny \u015Bwiat. Wkr\u00F3tce jednak ma\u0142o brakuje, by wyprawa mia\u0142aby tragiczny koniec. Butelk\u0119 zaczyna bowiem atakowa\u0107 gro\u017Ana ryba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67191216":["Re\u017C.: Gabriele Muccino.
Ben Thomas, agent podatkowy, nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po tragicznym wypadku samochodowym, kt\u00F3rego by\u0142 sprawc\u0105. W katastrofie zgin\u0119\u0142a jego narzeczona oraz sze\u015B\u0107 przypadkowych os\u00F3b. Wyrzuty sumienia nie pozwalaj\u0105 Benowi zapomnie\u0107 o tym, co si\u0119 sta\u0142o, wi\u0119c postanawia odkupi\u0107 swoje winy. Poszukuje siedmiu najbardziej potrzebuj\u0105cych os\u00F3b, kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by w jaki\u015B spos\u00F3b pom\u00F3c i odmieni\u0107 ich \u017Cycie. Jego wyb\u00F3r pada mi\u0119dzy innymi na niewidomego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry uwielbia gra\u0107 na pianinie, maltretowan\u0105 przez narzeczonego Meksykank\u0119, trenera m\u0142odzie\u017Cowej dru\u017Cyny hokejowej oraz czekaj\u0105c\u0105 na przeszczep serca Emily. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, kiedy mi\u0119dzy nim a Emily niespodziewanie zaczyna rodzi\u0107 si\u0119 szczere i gor\u0105ce uczucie. Wzruszaj\u0105ca opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci, przyja\u017Ani i przebaczeniu. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0119puje dwukrotnie nominowany do Oscara Will Smith. Wed\u0142ug wielu os\u00F3b jest to jedna z ciekawszych jego r\u00F3l. Aktor bowiem podo\u0142a\u0142 wyzwaniu zagrania w filmie, kt\u00F3ry stanowi swoist\u0105 mieszank\u0105 gatunkow\u0105 - melodramatu, romansu i sensacji. Stworzy\u0142 tu znakomity duet z Rosario Dawson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005612.jpg","",["N"]],"67191217":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227873.jpg","",[]],"67191218":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Jedenasta edycja show, w kt\u00F3rym osoby z pierwszych stron gazet przeistaczaj\u0105 si\u0119 w najwi\u0119ksze ikony polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Uczestnicy nie tylko musz\u0105 perfekcyjnie za\u015Bpiewa\u0107 piosenk\u0119, lecz tak\u017Ce mo\u017Cliwie jak najbardziej upodobni\u0107 si\u0119 do artysty wykonuj\u0105cego orygina\u0142. O Z\u0142ot\u0105 Twarz i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych na dowolny cel charytatywny walczy o\u015Bmiu uczestnik\u00F3w: El\u017Cbieta Romanowska, Stanis\u0142aw Karpiel-Bu\u0142ecka, Antek Smykiewicz, Kazimierz Mazur, Iga Krefft, Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel), Katarzyna D\u0105browska i Marta Wiejak. W jury zasiadaj\u0105: Katarzyna Skrzynecka, Pawe\u0142 Kr\u00F3likowski, Ma\u0142gorzata Walewska oraz Kacper Kuszewski. Program prowadz\u0105 Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214460.jpg","",["N"]],"67191219":["Tw\u00F3rcy serii udowadniaj\u0105, \u017Ce za przedmiotami zwi\u0105zanymi z by\u0142ym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zag\u0142ady Auschwitz-Birkenau kryj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142e historie. Opowiadaj\u0105 koleje losu znanego napisu \"Arbeit macht frei\", znajduj\u0105cego si\u0119 nad bram\u0105 wej\u015Bciow\u0105. Wchodz\u0105 tak\u017Ce do zamkni\u0119tego dla zwiedzaj\u0105cych bloku eksperyment\u00F3w pseudomedycznych. Widzowie poznaj\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci zwi\u0105zan\u0105 z dwoma wyj\u0105tkowymi puklami w\u0142os\u00F3w. Zajrz\u0105 do jednej z najnowocze\u015Bniejszych na \u015Bwiecie pracowni konserwatorskich. Wys\u0142uchaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C wspomnie\u0144 by\u0142ych wi\u0119\u017Ani\u00F3w i wi\u0119\u017Aniarek obozu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"67191220":["Niemcy mieli plany rozbudowy O\u015Bwi\u0119cimia i Auschwitz, kt\u00F3re si\u0119ga\u0142y a\u017C do 1950 roku. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 oryginalne szkice i makiet\u0119 stworzon\u0105 przez wi\u0119\u017Ani\u00F3w na rozkaz SS. Eksperci opisuj\u0105, jak wygl\u0105da\u0142oby miasto i ob\u00F3z, gdyby Niemcy nie przegrali wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"67191221":["Iryna i Krzysztof poznali si\u0119, gdy kobieta przyjecha\u0142a do Polski z Ukrainy w celach zarobkowych. Maj\u0105 szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Ani\u0119. Ich dom, po\u0142o\u017Cony w podwarszawskim J\u00F3zefowie, jest w bardzo z\u0142ym stanie. Nie ma odpowiedniej wentylacji ani systemu ogrzewania, pe\u0142no w nim wilgoci, a piec stanowi zagro\u017Cenie. Takie warunki wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ma problemy z uk\u0142adem kr\u0105\u017Cenia, natomiast jego \u017Cona zmaga si\u0119 z astm\u0105, przesz\u0142a r\u00F3wnie\u017C udar. Architekt Maciek Pertkiewicz podejmie si\u0119 remontu i zapewni rodzinie bezpiecze\u0144stwo oraz ciep\u0142o. Zostan\u0105 r\u00F3wnie\u017C zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, kt\u00F3re ogranicz\u0105 znacznie wydatki na pr\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67191222":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje sa\u0142atk\u0119 z pieczon\u0105 dyni\u0105 i kasz\u0105 gryczan\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda leczo, czyli inspirowany kuchni\u0105 w\u0119giersk\u0105 gulasz z r\u00F3\u017Cnokolorowej papryki. Na deser przygotuje dyniowe babeczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67191223":["Ewa Wachowicz przygotuje dania odpowiednie na uroczysty obiad z okazji listopadowego \u015Bwi\u0119ta narodowego. Zup\u0105 b\u0119dzie barszcz czerwony z w\u0119dzonych \u017Ceberek wieprzowych, z kawa\u0142kami mi\u0119sa, jajkiem poszetowym i kleksem \u015Bmietany. Nast\u0119pnie przyjdzie czas na pieczon\u0105 g\u0119si\u0105 pier\u015B z sosem czere\u015Bniowym i sur\u00F3wk\u0105 z czerwonej kapusty. Na s\u0142odko ciasto malinowo-brzoskwiniowe z bez\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67191224":["Kamil Aleksejew jest na pocz\u0105tku swojej kariery sportowej. Mimo niepe\u0142nosprawno\u015Bci, pr\u00F3buje swoich si\u0142 w r\u00F3\u017Cnych dyscyplinach, m.in. sportach walki, bieganiu czy wspinaczce. Tymczasem Kamil Fabisiak jest cz\u0142onkiem kadry narodowej w tenisie na w\u00F3zkach i z dum\u0105 reprezentuje kraj na najwa\u017Cniejszych zawodach sportowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67191225":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67191226":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67191227":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67191228":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67191229":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67190789":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190790":["Mieszkanie do wynaj\u0119cia
Alicja informuje Basi\u0119 i Adama, \u017Ce dotychczasowy szef dzia\u0142u \u015Bledczego \"Expressu Codziennego\" opu\u015Bci\u0142 redakcj\u0119. Przedstawia Marka Wolskiego, kt\u00F3ry ma go zast\u0105pi\u0107. M\u0119\u017Cczyzna proponuje, \u017Ceby zaj\u0105\u0107 si\u0119 tematem oszust\u00F3w mieszkaniowych. Dziennikarze podejmuj\u0105 si\u0119 zbadania sprawy dotycz\u0105cej m\u0119\u017Cczyzny wynajmuj\u0105cego lokal kilku osobom jednocze\u015Bnie. Dora postanawia wcieli\u0107 si\u0119 w potencjaln\u0105 ofiar\u0119. Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Kiedy dziewczyna zostaje zdemaskowana, policja i Marek \u015Bpiesz\u0105 jej na ratunek. Basia, mimo uczucia do Antka, rezygnuje z wyjazdu do Londynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67190791":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190792":["Windsurfing","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67190793":["Dekarze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67190794":["Domowe grillowanie
Mat zaprasza Pata na pieczone kie\u0142baski. Nie b\u0119d\u0105 ich jednak, jak m\u00F3g\u0142by si\u0119 kto\u015B spodziewa\u0107, przygotowywa\u0107 w ogrodzie ani w parku, tylko w domu. Na pocz\u0105tku garnek z \u017Carz\u0105cymi si\u0119 w\u0119glami stoi na kuchence, ale dla w\u0142asnej wygody przyjaciele przenosz\u0105 go na st\u00F3\u0142 w salonie, gdzie mog\u0105 sobie spokojnie usi\u0105\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce garnek przepala na wylot zar\u00F3wno st\u00F3\u0142, jak i znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 pod nim pod\u0142og\u0119, a nast\u0119pnie l\u0105duje w piwnicy. Mimo tych przeciwno\u015Bci koledzy nadal maj\u0105 nadziej\u0119 upiec swoje kie\u0142baski. Ostatecznie decyduj\u0105 si\u0119 jednak na budow\u0119 paleniska, dzi\u0119ki kt\u00F3remu b\u0119d\u0105 mogli w ka\u017Cdej chwili cieszy\u0107 si\u0119 pieczonymi smako\u0142ykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67190795":["Hu\u015Btawka
Mat ma dla Pata prezent - magiczne pude\u0142ko z ukryt\u0105 wewn\u0105trz hu\u015Btawk\u0105. Niestety, mechanizm zabawki szybko si\u0119 psuje i przyjaciele musz\u0105 go naprawi\u0107. Co oczywiste, naprawianie rzeczy nie jest najmocniejsz\u0105 stron\u0105 \u017Cadnego z nich, wi\u0119c koledzy decyduj\u0105 si\u0119 stworzy\u0107 w\u0142asn\u0105, pe\u0142nowymiarow\u0105 hu\u015Btawk\u0119. Umieszczenie jej w domu okazuje si\u0119 nie najlepszym pomys\u0142em. Urz\u0105dzenie znacznie lepiej sprawdza si\u0119 na zewn\u0105trz. Koledzy nie mog\u0105 jednak cieszy\u0107 si\u0119 zabawk\u0105 w tym samym czasie. Szukaj\u0105c rozwi\u0105zania, zauwa\u017Caj\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67190796":["W pewnym lesie w g\u00F3rach znajduje si\u0119 obiekt powszechnie nazywany Mucho\u0142apk\u0105 lub hitlerowskim Stonehenge. Badacze do dnia dzisiejszego nie ustalili, czym tak naprawd\u0119 on jest. Istniej\u0105 podejrzenia, \u017Ce m\u00F3g\u0142 s\u0142u\u017Cy\u0107 jako l\u0105dowisko dla helikopter\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220699.jpg","",[]],"67190797":["W dotychczasowej 14-letniej historii programu jego tw\u00F3rcy doprowadzili do oko\u0142o tysi\u0105ca eksplozji. Tym razem stawiaj\u0105 sobie ambitniejszy cel - zamierzaj\u0105 spowodowa\u0107 implozj\u0119. Do tego eksperymentu przymierzali si\u0119 od ponad dekady, ale odk\u0142adali go ze wzgl\u0119du na trudno\u015Bci logistyczne. Teraz chc\u0105 sprawdzi\u0107, czy prawdopodobna jest historia o cysternie kolejowej, kt\u00F3ra wskutek r\u00F3\u017Cnicy ci\u015Bnie\u0144 uleg\u0142a zniszczeniu, imploduj\u0105c tak, \u017Ce wygl\u0105da\u0142a jak zgnieciona puszka coli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189991.jpg","",[]],"67190798":["G\u00F3ry Sowie skrywaj\u0105 tajemnic\u0119 z okresu II wojny \u015Bwiatowej. Robotnicy przymusowi III Rzeszy wydr\u0105\u017Cyli w ska\u0142ach podziemny kompleks o kryptonimie \"Riese\". Do dzi\u015B nie wiadomo, jakie by\u0142o przeznaczenie obiektu. Jedna z teorii g\u0142osi, \u017Ce produkowano tam tajn\u0105 bro\u0144 Hitlera, kt\u00F3ra mia\u0142a zmieni\u0107 losy konfliktu. Kolejna m\u00F3wi o prototypach lataj\u0105cych dysk\u00F3w nap\u0119dzanych silnikami antygrawitacyjnymi. Maszyny mia\u0142y by\u0107 zdolne do pionowego startu i l\u0105dowania. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z ekspertami, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 archiwa i miejsca zwi\u0105zane ze spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189606.jpg","",[]],"67190799":["Nieznane oblicza Chin
Chi\u0144czycy \u017Cywi\u0105 g\u0142\u0119bokie przekonanie, \u017Ce charakter cz\u0142owieka determinowany jest przez jego \u015Brodowisko, dlatego te\u017C ludzie r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie w zale\u017Cno\u015Bci od tego, gdzie \u017Cyj\u0105. \u0141\u0105czy ich jedno: Chi\u0144czycy darz\u0105 wielkim uczuciem swoj\u0105 ma\u0142\u0105 ojczyzn\u0119 i charakteryzuj\u0105 si\u0119 optymizmem. Tw\u00F3rcy serii obserwuj\u0105 codzienne \u017Cycie mieszka\u0144c\u00F3w poszczeg\u00F3lnych region\u00F3w Pa\u0144stwa \u015Arodka. Wiele z odwiedzanych przez nich miejsc nie jest znane Europejczykom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225469.jpg","",[]],"67190800":["Rob Bell przedstawia dramatyczn\u0105 histori\u0119 najs\u0142ynniejszego lotniskowca z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej, kt\u00F3ry przyczyni\u0142 si\u0119 do wyeliminowania najgro\u017Aniejszych nazistowskich okr\u0119t\u00F3w. Fakt, \u017Ce uda\u0142o mu si\u0119 przetrwa\u0107 liczne naloty bombowe i ataki u- boot\u00F3w jest \u015Bwiadectwem odwagi za\u0142ogi oraz genialnego projektu. III Rzesza by\u0142a bowiem zdeterminowana, by zatopi\u0107 Ark Royal, ale zgranej i nieustraszonej brygadzie tej jednostki uda\u0142o si\u0119 udaremni\u0107 ich wysi\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265808.jpg","",[]],"67190801":["Om\u00F3wienie roli, jak\u0105 pe\u0142ni ilo\u015B\u0107 posiadanej amunicji, samolot\u00F3w oraz \u017Cywno\u015Bci podczas wojny. Niejednokrotnie jest to du\u017Co wa\u017Cniejsze dla zwyci\u0119stwa ni\u017C liczba \u017Co\u0142nierzy czy umiej\u0119tno\u015Bci przyw\u00F3dcze genera\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67190802":["Do lombardu w Las Vegas trafia Biblia, kt\u00F3ra rzekomo nale\u017Ca\u0142a do s\u0142ynnego bejsbolisty Mickeya Mantle'a. Sportowiec mia\u0142 korzysta\u0107 z niej podczas pobytu w o\u015Brodku odwykowym, w kt\u00F3rym przebywa\u0142 z powodu problem\u00F3w z alkoholem. Kolejny klient przynosi pi\u00F3ro, kt\u00F3rym prezydent Lyndon Baines Johnson podpisa\u0142 ustaw\u0119 o programie ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych Medicare. P\u00F3\u017Aniej pracownicy lombardu rozpoczynaj\u0105 rywalizacj\u0119, kt\u00F3ra ma wy\u0142oni\u0107 spo\u015Br\u00F3d nich najlepszego kupca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67190803":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia pejza\u017C, kt\u00F3ry ma by\u0107 dzie\u0142em s\u0142ynnego impresjonisty Claude'a Moneta. Przekonamy si\u0119, czy p\u0142\u00F3tno faktycznie jest warte milion dolar\u00F3w. Nast\u0119pnie Corey wycenia zabytkowy sprz\u0119t stra\u017Cacki. P\u00F3\u017Aniej Rick wyg\u0142asza wyk\u0142ad na temat \u015Bwi\u0119ta Cinco de Mayo, upami\u0119tniaj\u0105cego zwyci\u0119stwo wojsk meksyka\u0144skich nad Francuzami w bitwie pod Puebl\u0105 w 1862 roku. Wsp\u00F3\u0142pracownicy nie doceniaj\u0105 jednak tej lekcji historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67190804":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia mi\u0119dzy innymi cz\u0119\u015B\u0107 s\u0142ynnego transportowca Hughes H-4 Hercules - najwi\u0119kszego drewnianego samolotu, jaki kiedykolwiek zbudowano. Powsta\u0142 tylko jeden egzemplarz tej maszyny zwanej Spruce Goose. Nast\u0119pnie Rick wycenia portrety s\u0142ynnych osobisto\u015Bci autorstwa Stephena Fishwicka. P\u00F3\u017Aniej pracownicy sklepu obstawiaj\u0105, kt\u00F3rego p\u0105czka zje Rick. Przekonamy si\u0119, komu uda si\u0119 wygra\u0107 smakowity zak\u0142ad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67190805":["Do lombardu trafia urz\u0105dzenie s\u0142u\u017C\u0105ce do oszukiwania podczas gry w pokera. Ponadto Rick analizuje tajemniczy pier\u015Bcie\u0144 z trucizn\u0105 z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Tymczasem Chum organizuje karciany pojedynek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67190806":["Restoration 1 to jedna z najszybciej rozwijaj\u0105cych si\u0119 firm zajmuj\u0105cych si\u0119 udzielaniem natychmiastowej pomocy w\u0142a\u015Bcicielom nieruchomo\u015Bci, kt\u00F3rych domy oraz mieszkania ucierpia\u0142y z powodu powodzi, ple\u015Bni czy po\u017Caru. Przedsi\u0119biorstwo za\u0142o\u017Cone zosta\u0142o w 2008 roku przez Andora Kovacsa. Pracuj\u0105cy dla niego ekspert ds. franczyzy, Gary Findlay, wcieli si\u0119 w szeregowego pracownika, by sprawdzi\u0107, czy firma dzia\u0142a tak, jak powinna i co nale\u017Cy zmieni\u0107, aby funkcjonowa\u0142a jeszcze lepiej. Podczas swojej tajnej misji pozna m.in. technika ds. szk\u00F3d oraz dyrektora operacyjnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170305.jpg","",[]],"67190807":["Poszukiwacz skarb\u00F3w John Casey powraca na Filipiny wraz z ekip\u0105 uzbrojon\u0105 w najnowsze zdobycze technologiczne. Ma zamiar rozwi\u0105za\u0107 wreszcie jedn\u0105 z najwi\u0119kszych tajemnic II wojny \u015Bwiatowej. Okazuje si\u0119 skan satelitarny jednej z g\u00F3r odkrywa wielkie z\u0142o\u017Ca metalu. Zesp\u00F3\u0142 zbada trzy newralgiczne miejsca, uwa\u017Cane za punkty dost\u0119pu do skarb\u00F3w genera\u0142a Yamashity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170214.jpg","",[]],"67190808":["Tw\u00F3rcy fascynuj\u0105cej serii tym razem obja\u015Bni\u0105, jak dzia\u0142a pancerne pozwalaj\u0105 USA w zdobywaniu istotnych informacji na temat kosmosu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C o zapomnianej strukturze w Arizonie. Oka\u017Ce si\u0119, czy jest ona prawdziw\u0105 siedzib\u0105 ameryka\u0144skiego programu kosmicznego. Eksperci opowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C o zwi\u0105zku pomi\u0119dzy wyrzucon\u0105 beczk\u0105 po oleju a zimnowojenn\u0105 walk\u0105 o przetrwanie w warunkach zerowej grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"67190809":["Z pomoc\u0105 Marty'ego Laginy Kevin Dykstra i jego zesp\u00F3\u0142 rozpoczynaj\u0105 poszukiwania wagonu ze skarbem konfederat\u00F3w, spoczywaj\u0105cego na dnie jeziora Michigan. Wyp\u0142ywaj\u0105 na pok\u0142adzie \u0142odzi \"Neptun\" - jednostki, kt\u00F3rej u\u017Cywano w trakcie lokalizowania i badania wielu wrak\u00F3w w wodach Wielkich Jezior. Sonar wykrywa kwadratowy obiekt 26 metr\u00F3w pod powierzchni\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to wagon, ale nie ten, kt\u00F3rego poszukuj\u0105 Kevin i jego zesp\u00F3\u0142. Nast\u0119pnego dnia, gdy Kevin przygotowuje si\u0119 do nurkowania, dochodzi do niebezpiecznego wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248028.jpg","",[]],"67190810":["Lenny DePaul i Gerrard Williams jad\u0105 do Hiszpanii, aby zbada\u0107 odleg\u0142y klasztor, w kt\u00F3rym po wojnie mogli ukrywa\u0107 si\u0119 nazi\u015Bci. Spotykaj\u0105 \u015Bwiadka twierdz\u0105cego, \u017Ce widzia\u0142 tam Hitlera. Dalsze \u015Bledztwo ujawnia rewelacje na temat l\u0105dowania w okolicy tajemniczego niemieckiego samolotu. Z kolei w Argentynie Tim Kennedy wraz z zespo\u0142em archeolog\u00F3w morskich chce zbada\u0107 to, co wydaje si\u0119 zatopionym U-Bootem. Kolejne trop znaleziony w odtajnionych archiwach prowadzi na Wyspy Kanaryjskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170102.jpg","",[]],"67190811":["Poszukiwania \u015Blad\u00F3w ucieczki wodza III Rzeszy prowadzi na Wyspy Kanaryjskie. Lenny DePaul i Gerrard Williams odkrywaj\u0105 tam tajny kompleks zbudowany na odludnym wybrze\u017Cu. Okazuje si\u0119, \u017Ce Hitler i jego ludzie, p\u0142yn\u0105cy na pok\u0142adzie U-Boota z Hiszpanii do Ameryki Po\u0142udniowej, mogli znale\u017A\u0107 tu schronienie, pomoc medyczn\u0105 i zaopatrzenie. Tim Kennedy kontynuuje \u015Bledztwo w Argentynie. Odwiedza niemieckie miasto znane z tego, \u017Ce po wojnie przyj\u0119to tu nazist\u00F3w. Zwraca uwag\u0119 na po\u0142o\u017Con\u0105 na uboczu rezydencj\u0119, kt\u00F3ra mog\u0142a s\u0142u\u017Cy\u0107 jako mieszkanie Hitlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170102.jpg","",[]],"67190812":["Przedstawione zostan\u0105 skutki kolejnej hipotetycznej katastrofy, kt\u00F3ra doprowadzi\u0142aby do zag\u0142ady. Wybuch III wojny \u015Bwiatowej mia\u0142by tragiczne skutki dla ludzko\u015Bci. Tysi\u0105ce bomb wodorowych zniszczy\u0142yby najwi\u0119ksze miasta \u015Bwiata. Nasta\u0142aby zima nuklearna, kt\u00F3ra drastycznie ograniczy\u0142aby produkcj\u0119 \u017Cywno\u015Bci. Ocalali cierpieliby z powodu g\u0142odu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259750.jpg","",[]],"67190813":["Jednym z d\u0105\u017Ce\u0144 Hitlera by\u0142a likwidacja narodu rosyjskiego, aby zyska\u0107 przestrze\u0144 \u017Cyciow\u0105 dla Aryjczyk\u00F3w. Niemieckie wojsko dotar\u0142o co prawda do rogatek Moskwy, ale Armia Czerwona zdo\u0142a\u0142a powstrzyma\u0107 atak. Naje\u017Ad\u017Aca zosta\u0142 odepchni\u0119ty a\u017C do Berlina. Zmagania dw\u00F3ch militarnych pot\u0119g finalnie doprowadzi\u0142y do upadku III Rzeszy. Zaprezentowane zostan\u0105 sekrety strategii, technologii wojskowych i wielkich konstrukcji obronnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183017.jpg","",[]],"67190814":["Po inwazji w Normandii celem aliant\u00F3w by\u0142o zdobycie portu w Bre\u015Bcie, kt\u00F3ry Niemcy zaj\u0119li w 1940 roku. Dzi\u0119ki temu \u0142atwiej by\u0142oby dostarcza\u0107 zaopatrzenie i \u017Co\u0142nierzy. Obl\u0119\u017Cenie trwa\u0142o miesi\u0105c. W tym czasie 116 Pu\u0142k Piechoty USA pr\u00F3bowa\u0142 zdoby\u0107 zaminowany fort, kt\u00F3ry broni\u0142y elitarne oddzia\u0142y spadochroniarzy. W ko\u0144cu zapad\u0142a decyzja o u\u017Cyciu \u0142adunk\u00F3w wybuchowych. Liczono, \u017Ce dzi\u0119ki temu uda si\u0119 skruszy\u0107 mury twierdzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260707.jpg","",[]],"67190815":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"67190816":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"67190817":["\u017Bywno\u015B\u0107 - \u015Bwiat bez sklep\u00F3w
Prepersi wyja\u015Bni\u0105, jak przygotowuj\u0105 si\u0119 na sytuacj\u0119 kryzysow\u0105 w zakresie zabezpieczania \u017Cywno\u015Bci. Adolf Kudli\u0144ski oprowadzi prowadz\u0105cego po w\u0142asnym ogrodzie. Opowie, jak wa\u017Cne jest robienie wek\u00F3w i dlaczego warto magazynowa\u0107 s\u0142odycze z d\u0142ugim okresem przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia. Andrzej Meller odwiedzi te\u017C Katarzyn\u0119 Mikulsk\u0105, kt\u00F3rej specjalno\u015Bci\u0105 jest zielarstwo. Interesuje si\u0119 kuchni\u0105 dawn\u0105. Wie, jak przygotowa\u0107 potrawy z tego, co daje natura. Katarzyna zaprosi Andrzeja do zbudowania obozowiska. Nast\u0119pnie widzowie poznaj\u0105 Krystyn\u0119 Kuszewsk\u0105, kt\u00F3ra jako pasjonatka alternatywnego stylu \u017Cycia wie wszystko o zasobach jadalnych ro\u015Blin, zi\u00F3\u0142 i naturalnych lek\u00F3w oraz ich praktycznym wykorzystaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"67190818":["Ucieczka z miasta
Ka\u017Cdy prepers wie, \u017Ce w sytuacji kryzysowej nale\u017Cy jak najszybciej ewakuowa\u0107 si\u0119 z miasta. Zanim dojdzie do niebezpiecze\u0144stwa, opracowuje plan ucieczki. W odcinku specjalnym Andrzej Meller razem z Katarzyn\u0105 Daniszewsk\u0105, Krzysztofem Lisem i Marcinem Borkowskim spr\u00F3buje wydosta\u0107 si\u0119 z Warszawy. Przyda mu si\u0119 wiedza, kt\u00F3r\u0105 do tej pory zdoby\u0142 dzi\u0119ki spotkaniom z prepersami. Du\u017C\u0105 rol\u0119 odegraj\u0105 tak\u017Ce sprawno\u015B\u0107 fizyczna, umiej\u0119tno\u015B\u0107 dzia\u0142ania w stresie i pod presj\u0105 czasu. Podczas hipotetycznej sytuacji, epidemii wywo\u0142anej wirusem, widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy przygotowa\u0107 ekwipunek ucieczkowy, jakie obra\u0107 drogi ucieczki, a tak\u017Ce jak zachowa\u0107 si\u0119 wobec ludzi, kt\u00F3rzy mog\u0105 by\u0107 zara\u017Ceni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"67190819":["Zaginiony bombowiec z II wojny \u015Bwiatowej
Tym razem ekipa ma okazj\u0119 pos\u0142ucha\u0107 historii rozbitego samolotu z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Opowiada j\u0105 dziadek znajomego Kilera. Poszukiwacze pr\u00F3buj\u0105 wi\u0119c odnale\u017A\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym rozbi\u0142a si\u0119 maszyna. W trakcie swojej misji przeszukuj\u0105 staw, rozmawiaj\u0105 ze \u015Bwiadkami tego zdarzenia i badaj\u0105 ca\u0142kiem rozleg\u0142y obszar pola. Kiedy udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 fragmenty maszyny, zawo\u017C\u0105 je do krakowskiego muzeum, gdzie znajduje si\u0119 zrekonstruowany samolot, i por\u00F3wnuj\u0105 znalezione cz\u0119\u015Bci do modelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67190820":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony zwi\u0105zkowi pasterstwa z Tatrami, tradycjom g\u00F3ralskim i sposobom ich kultywowania. Tw\u00F3rcy programu poprosz\u0105 o zabranie g\u0142osu J\u00F3zka Bobaka, hodowcy podhala\u0144skich owczark\u00F3w, i bacy Jasionka. Wyja\u015Bni\u0105 oni, na czym polegaj\u0105 najistotniejsze r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy psem wystawowym a opiekunem stada owczego. Grzegorz Bryniarski i Stanis\u0142aw Zi\u0119ba ods\u0142oni\u0105 kulisy wypasu i powiedz\u0105, czym charakteryzuje si\u0119 pasterstwo w trudniej dost\u0119pnych miejscach w Tatrach. Do g\u0142osu dojd\u0105 r\u00F3wnie\u017C osoby wyrabiaj\u0105ce oscypki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"67190821":["Na w\u0119dkarskim poligonie, cz\u0119\u015B\u0107 1
Jakub V\u00E1gner udaje si\u0119 do dw\u00F3ch \u0142owisk specjalnych w Czechach. Udowadnia, \u017Ce s\u0105 to warte odwiedzenia miejsca, kt\u00F3re daj\u0105 pasjonatom w\u0119dkarstwa mo\u017Cliwo\u015B\u0107 po\u0142ow\u00F3w przez ca\u0142y rok oraz doskonalenia swojej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67190822":["Na w\u0119dkarskim poligonie, cz\u0119\u015B\u0107 2
Jakub V\u00E1gner udaje si\u0119 do dw\u00F3ch \u0142owisk specjalnych w Czechach. Udowadnia, \u017Ce s\u0105 to warte odwiedzenia miejsca, kt\u00F3re daj\u0105 pasjonatom w\u0119dkarstwa mo\u017Cliwo\u015B\u0107 po\u0142ow\u00F3w przez ca\u0142y rok oraz doskonalenia swojej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67190823":["Jezioro Karsk
Adam i Marek odwiedzaj\u0105 jezioro Karsk. Pr\u00F3buj\u0105 z\u0142owi\u0107 lina, ryb\u0119 niezwykle popularn\u0105 w tamtejszym rejonie. Warunki pogodowe im jednak nie sprzyjaj\u0105. W\u0119dkarzom udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 szczupaka na kukurydz\u0119. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, w jaki spos\u00F3b z\u0142owi\u0107 ryb\u0119 na groch czy inn\u0105 nietypow\u0105 przyn\u0119t\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67190824":["Bolenie z jeziora
Adam pr\u00F3buje schwyta\u0107 w jeziorze bolenia. Najpierw jednak udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 sandacza, okonia i leszcza. Szybko odkrywa, \u017Ce bolenie to bardzo chytre ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67190825":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190826":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190827":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190828":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67190829":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67190830":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67190831":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67190832":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67190833":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67190834":["Gustaw i Okrutna Eryka
Maja wraz z Guciem poznaje Gustawa Mocnego. Opowiada on pszcz\u00F3\u0142kom o swoich bohaterskich wyczynach. Kiedy wi\u0119c na \u0142\u0105ce pojawia si\u0119 gro\u017Any szersze\u0144, wszystkie owady s\u0105 przekonane, \u017Ce dzielny Gustaw je obroni. Niestety, wszystkich spotyka zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67190835":["Dyzio
Gucio zostawia Maj\u0119 i wraca do ula. Tymczasem pszcz\u00F3\u0142ka spotyka niedoros\u0142\u0105 mr\u00F3wk\u0119 i ma\u0142ego konika polnego. Oba oseski s\u0105 bardzo niezno\u015Bne. Bardzo rozrabiaj\u0105 i wsz\u0119dzie jest ich pe\u0142no. Maja postanawia si\u0119 nimi zaj\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67190836":["\u015Awierszcz Kazio
Ma\u0142e \u015Bwierszcze pod okiem profesora ucz\u0105 si\u0119 gra\u0107 na skrzypcach. Uwa\u017Cnie s\u0142uchaj\u0105 jego uwag. Tylko Kazio pr\u00F3buje unikn\u0105\u0107 nauki. Zaczyna nawet symulowa\u0107 chorob\u0119. Udaje, \u017Ce ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 staje si\u0119 jednak bardziej pilny. Wkr\u00F3tce tak\u017Ce i on mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107, \u017Ce pi\u0119knie gra na skrzypcach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67190837":["Konkurs pi\u0119kno\u015Bci
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki organizuj\u0105 konkurs pi\u0119kno\u015Bci i wdzi\u0119ku. Wszyscy z podziwem obserwuj\u0105, jak panna Motylk\u00F3wna ta\u0144czy. Wiele os\u00F3b s\u0105dzi, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ona zdob\u0119dzie pierwsze miejsce w rywalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67190838":["Morska przygoda
Maja poznaje kraba. Nowy znajomy m\u00F3wi o swoich morskich przygodach. Pszcz\u00F3\u0142ka i jej przyjaciel Gucio s\u0105 zafascynowani jego opowie\u015Bciami. Wyp\u0142ywaj\u0105 razem na \u015Brodek jeziora. Wkr\u00F3tce przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce na wodzie czyha na nich wiele niebezpiecze\u0144stw. Na szcz\u0119\u015Bcie, spotykaj\u0105 chrz\u0105szcza p\u0142ywaka, kt\u00F3ry ratuje ich przed gro\u017An\u0105 ryb\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67190839":["Fiesta
Tym razem widzowie zobacz\u0105, jak z pomoc\u0105 nowoczesnych technologi i meksyka\u0144skiej tradycji wyprodukowa\u0107 czterna\u015Bcie tysi\u0119cy tamali. Tw\u00F3rcy programu opowiedz\u0105 te\u017C o genialnie zaprojektowanej butelce, dzi\u0119ki kt\u00F3rej powstaje doskona\u0142a alkoholowa granita. Nast\u0119pnie kamery odwiedz\u0105 fabryk\u0119 wytwarzaj\u0105c\u0105 chipsy o smaku guacamole - z tamtejszej ta\u015Bmy produkcyjnej ka\u017Cdego dnia schodz\u0105 dwadzie\u015Bcia cztery miliony chrupek. Na deser cytrusowe polvorony, nazywane tak\u017Ce meksyka\u0144skimi ciasteczkami \u015Blubnymi. Ekipa filmowa przyjrzy si\u0119 procesowi r\u0119cznej produkcji tych smako\u0142yk\u00F3w, pozna te\u017C tajemnic\u0119 ich wyj\u0105tkowo\u015Bci - posypk\u0119 z cukru cynamonowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198817.jpg","",[]],"67190840":["Movie Night
Tym razem przek\u0105ski stworzone z my\u015Bl\u0105 o wyprawie do kina. Na pocz\u0105tek fabryka Nestl\u00E9 w Toronto, gdzie od lat 40. powstaj\u0105 pyszne czekoladowe pastylki. Ka\u017Cdego dnia z ta\u015Bmy schodzi tam czterna\u015Bcie milion\u00F3w tych smako\u0142yk\u00F3w. Potem tw\u00F3rcy programu wyjawi\u0105 sekret doskona\u0142ego po\u0142\u0105czenia s\u0142onych chips\u00F3w ze s\u0142odkim i chrupi\u0105cym popcornem karmelowym. Kolejny przysmak to r\u0119cznie robiona kanapka lodowa. W finale odcinka b\u0119dzie mowa o perfekcyjnym po\u0142\u0105czeniu pianek, pe\u0142noziarnistych krakers\u00F3w i czekolady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198817.jpg","",[]],"67190841":["W Minnesocie eksperci pomagaj\u0105 czteroosobowej rodzinie w budowie mobilnego domu. Gospodarze chc\u0105 pomie\u015Bci\u0107 sw\u00F3j dobytek we wn\u0119trzu o powierzchni 19 m kw. Planuj\u0105 urz\u0105dzi\u0107 tu sal\u0119 lekcyjn\u0105 dla dw\u00F3jki ma\u0142ych dzieci i dwie sypialnie po\u0142\u0105czone k\u0142adk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"67190842":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"67190843":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"67190844":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"67190845":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"67190846":["Aby odwdzi\u0119czy\u0107 si\u0119 pani Zinie za dynie na pasze dla zwierz\u0105t, Gienek i Jastrz\u0105b zamierzaj\u0105 jej zawie\u017A\u0107 czerwone kartofle. Z workami wype\u0142nionymi ziemniakami udaj\u0105 si\u0119 na przystanek PKS, ale autobus si\u0119 nie pojawia, wi\u0119c \u0142api\u0105 stopa. Po dotarciu na miejsce robi\u0105 stracha na wr\u00F3ble, aby zapobiec atakom na kury. Bogdan i Agnieszka rozwa\u017Caj\u0105 zakup od pana Wojtka element\u00F3w do zaprz\u0119gu. Pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 cen\u0119 dogodn\u0105 dla wszystkich. Transakcj\u0119 przypiecz\u0119towuj\u0105, racz\u0105c si\u0119 alkoholem. Agnieszka i Jarek kupili niedawno r\u0119bak - maszyn\u0119 do ci\u0119cia drewna, kt\u00F3rego w ich gospodarstwie u\u017Cywa si\u0119 jako opa\u0142u. Sprz\u0119t jest sprawny i szybki. Para jest zadowolona z inwestycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67190847":["Walek zbiera na przyczep\u0119 z\u0142om z gospodarstwa Gienka oraz Andrzeja i jego siostry. Rolnicy wraz z Jastrz\u0119biem odnawiaj\u0105 i ocieplaj\u0105 bud\u0119 psa Promila. Andrzej zamierza dopilnowa\u0107, by zwierz\u0119 oswoi\u0142o si\u0119 ze swoim nowym domem. W Bronowie Agnieszka wraz z ojcem i Jarkiem przygotowuj\u0105 konia do zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 egzaminu dla ogier\u00F3w sok\u00F3lskich. Polega on na tym, \u017Ce zwierz\u0119 musi przeci\u0105gn\u0105\u0107 bale przez dystans 30 metr\u00F3w. Justyna i \u0141ukasz wy\u015Bcie\u0142aj\u0105 obor\u0119 dla kr\u00F3w nowymi gumowymi materacami. Poprzednie by\u0142y ju\u017C zniszczone. To wymagaj\u0105ca i czasoch\u0142onna praca, podczas kt\u00F3rej trzeba robi\u0107 przerwy, aby nie zak\u0142\u00F3ci\u0107 innych obowi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67190848":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253533.jpg","",[]],"67190849":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253533.jpg","",[]],"67190850":["Re\u017C.: Kathryn Bigelow.
Pierwsze lata obecno\u015Bci wojsk ameryka\u0144skich w Iraku. Po tragicznej \u015Bmierci jednego z cz\u0142onk\u00F3w elitarnej jednostki saper\u00F3w dow\u00F3dztwo nad Kompani\u0105 Bravo obejmuje starszy sier\u017Cant sztabowy, William James (Jeremy Renner). Jego bliskimi wsp\u00F3\u0142pracownikami zostaj\u0105 ochotnicy - sier\u017Cant JT Sanborn (Anthony Mackie) i Owen Eldridge (Brian Geraghty). Do ko\u0144ca s\u0142u\u017Cby pozosta\u0142o im 40 dni. Zadaniem jednostki jest rozbrajanie materia\u0142\u00F3w wybuchowych, zw\u0142aszcza nietypowych, przygotowywanych w domowych warunkach. Podk\u0142adane przez rebeliant\u00F3w \u0142adunki tego typu s\u0105 najcz\u0119stsz\u0105 przyczyn\u0105 \u015Bmierci \u017Co\u0142nierzy armii USA oraz irackich cywil\u00F3w. Podczas ryzykownych akcji podw\u0142adni Jamesa maj\u0105 go os\u0142ania\u0107, podczas gdy on sam, w saperskim kombinezonie, rozbraja \u015Bmierciono\u015Bne pu\u0142apki. Ich wsp\u00F3\u0142praca wymaga opanowania, inteligencji i precyzji. Tym bardziej Sanborn i Eldridge s\u0105 zszokowani, obserwuj\u0105c ju\u017C przy pierwszym wsp\u00F3lnym zadaniu brawur\u0119 i brak poszanowania dla regulaminu, jakimi cechuje si\u0119 ich nowy prze\u0142o\u017Cony. W tej sytuacji 40 dni wsp\u00F3lnej pracy jednostki Bravo okazuje si\u0119 ogromnym wyzwaniem. Obraz zdoby\u0142 wiele wyr\u00F3\u017Cnie\u0144, w tym sze\u015B\u0107 statuetek Oscara.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2158152.jpg","",[]],"67190851":["Re\u017C.: George Clooney.
Stephen Meyers (Ryan Gosling) jest rzecznikiem prasowym charyzmatycznego gubernatora Pensylwanii, Mike'a Morrisa (George Clooney), kt\u00F3ry walczy o nominacj\u0119 prezydenck\u0105 z ramienia Partii Demokratycznej. Formalnie podlega szefowi sztabu wyborczego Paulowi Zarze (Philip Seymour Hoffman), w rzeczywisto\u015Bci jednak sam podejmuje strategiczne decyzje. Jest profesjonalist\u0105, zale\u017Cy mu na zrobieniu kariery, ale zarazem wierzy, \u017Ce Morris jest zdolny odmieni\u0107 oblicze kraju. Na ka\u017Cde potkni\u0119cie gubernatora czyha jego rywal partyjny, senator Pullman (Michael Mantell),oraz dziennikarze na czele z cyniczn\u0105 reporterk\u0105, Id\u0105 Horowicz (Marisa Tomei). Stephen pozostaje lojalny wobec Morrisa, nawet gdy szef sztabu kontrkandydata, Tom Duffy (Paul Giamatti), sk\u0142ada mu atrakcyjn\u0105 propozycj\u0119. W tym samym czasie Meyers nawi\u0105zuje romans z m\u0142odziutk\u0105 sta\u017Cystk\u0105 Molly Stearns (Evan Rachel Wood), co mo\u017Ce zaszkodzi\u0107 nie tylko jemu, ale tak\u017Ce ca\u0142ej kampanii. Odkrywa te\u017C niepokoj\u0105ce fakty z \u017Cyciorysu Morrisa. Sytuacja Stephena staje si\u0119 coraz trudniejsza... Nominowany do Oscara scenariusz powsta\u0142 na podstawie sztuki Beau Willimona, kt\u00F3ry pracowa\u0142 przy wielu kampaniach wyborczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268372.jpg","",[]],"67190852":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67190853":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"67190854":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67190855":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67190856":["Kabaret Ko\u0144 Polski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67190857":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67190858":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67190859":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}