{"65440688":["Niewinny
Kierowca TIR-a znajduje pobitego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara by\u0142a zamieszana w nielegalne wy\u015Bcigi samochodowe. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity by\u0142 w konflikcie ze wsp\u00F3lnikiem, a od czasu pojawienia si\u0119 policji w firmie znikn\u0119\u0142a r\u00F3wnie\u017C jedna z pracownic, Ukrainka Oksana. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 s\u0105siadki Natalii, 73-letniej Honoraty. Kobieta twierdzi, \u017Ce kto\u015B nieproszony odwiedza jej mieszkanie. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w\u0142amywacz musi mie\u0107 klucz do mieszkania ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65440689":["Zabij t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki kobiety, wszystko wskazuje na samob\u00F3jstwo. W trakcie dzia\u0142a\u0144 operacyjnych policji wychodzi na jaw, \u017Ce zosta\u0142a ona zamordowana i kto\u015B zada\u0142 sobie du\u017Co trudu, by zatrze\u0107 \u015Blady. W mi\u0119dzyczasie w klubie bokserskim, do kt\u00F3rego ucz\u0119szcza jeden z policjant\u00F3w, dochodzi do brutalnego pobicia ch\u0142opaka. Szybko okazuje si\u0119, pobicie nie by\u0142o przypadkowe, a ofiara zamieszana jest w nielegalny proceder.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65440690":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65440691":["Czes\u0142aw po wyr\u0119bie w lesie jest mokry od tryskaj\u0105cej \u017Cywicy. Krzysztof buduje zoo w kilkunastohektarowym w\u0105wozie. Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce tam, gdzie poluj\u0105 wilki, nied\u017Awiedzie przychodz\u0105 jak do nakrytego sto\u0142u. Juda w s\u0142owackiej cerkwi odnajduje wota ze spalonej \u015Bwi\u0105tyni w Balnicy. J\u00F3zek ma swoj\u0105 metod\u0119 na nied\u017Awiedzie spotkane w lesie. Edward \u0142\u0105czy szum potoku z pi\u0105tym wymiarem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65440692":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65440693":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65440694":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65440695":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65440696":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65440697":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65440698":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65440699":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65440700":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65440701":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65440702":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65440703":["Tajemnica Dirksena
Herbert von Dirksen zosta\u0142 uprowadzony przez niemieckich oficer\u00F3w z jego zamku w Grod\u017Acu, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bniej by\u0142 zaj\u0119ty przez radzieckich \u017Co\u0142nierzy. Tw\u00F3rcy programu postaraj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 dlaczego do tego dosz\u0142o oraz jakiej tajemnicy strzeg\u0142 by\u0142y ambasador.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65440704":["7 postaci z kresk\u00F3wek, kt\u00F3re uwielbiali Polacy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65440705":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: DK VS MAD - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65440706":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: DK VS MAD - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65440707":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65440708":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65440709":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65440710":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"65440711":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65440712":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65440713":["Outriders, produkcja autorstwa polskiego studia People Can Fly, mia\u0142a swoj\u0105 premier\u0119 w kwietniu 2021 roku. Osadzona w \u015Bwiecie science-fiction wieloosobowa strzelanka zosta\u0142a bardzo ciep\u0142o przyj\u0119ta zar\u00F3wno przez graczy, jak i recenzent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"65440714":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: DK VS MAD - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65440715":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: DK VS MAD - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65440716":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65440717":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65440718":["Worlds 2021 - \u0107wier\u0107fina\u0142: GEN VS C9 - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65440506":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65440507":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65440508":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65440509":["Oddajcie mi m\u0119\u017Ca
Marcin, m\u0105\u017C Agaty Bieleckiej, zostaje porwany. Kobieta prosi o pomoc detektyw\u00F3w z agencji Malanowskiego. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Marcin mia\u0142 konflikt z Piotrem St\u0119pniewiczem, kt\u00F3ry oskar\u017Ca\u0142 go o kradzie\u017C pomys\u0142u na biznes. M\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Wkr\u00F3tce porywacze dzwoni\u0105 do Agaty z \u017C\u0105daniem okupu. Detektywi razem z policj\u0105 zastawiaj\u0105 na nich pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65440510":["Skradzione dziecko
Malanowski robi zakupy. Nagle do \u015Brodka sklepu wbiega zrozpaczona matka, kt\u00F3rej kilkumiesi\u0119cznego syna w\u0142a\u015Bnie uprowadzono sprzed budynku. Bronis\u0142aw i jego detektywi natychmiast rozpoczynaj\u0105 poszukiwania dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65440511":["Urlop ojcowski
Mariusz zawozi do szpitala swoj\u0105 \u017Con\u0119 Monik\u0119, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a rodzi\u0107. Kobieta wydaje na \u015Bwiat ich dziecko, a m\u0119\u017Cczyzna traci przytomno\u015B\u0107. Gdy j\u0105 odzyskuje, dowiaduje si\u0119, \u017Ce \u017Cona urodzi\u0142a zdrowego syna. Jest zaskoczony, poniewa\u017C spodziewali si\u0119 dziewczynki. Zaczyna unika\u0107 dziecka. Mija kilka lat. Monika nie wierzy, \u017Ce niech\u0119\u0107, jak\u0105 jej m\u0105\u017C odczuwa wobec ch\u0142opca, wynika tylko i wy\u0142\u0105cznie z jego p\u0142ci. Postanawia pos\u0142ucha\u0107 rad przyjaci\u00F3\u0142ki i zbada\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["JM"]],"65440512":["32-letnia Karolina wpuszcza na nowo do \u017Cycia swojego by\u0142ego partnera
Karolina wychowuje swoj\u0105 7-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 wraz z partnerem, kt\u00F3ry traktuje dziecko jak w\u0142asne. Spok\u00F3j pary burzy pojawienie si\u0119 biologicznego ojca dziewczynki, kt\u00F3ry chce odzyska\u0107 utracon\u0105 rodzin\u0119. Powoli Karolina nabiera do niego zaufania. Jej obecny partner zaczyna by\u0107 zazdrosny. Niebawem zostaje uprowadzona c\u00F3rka kobiety. Wiele wskazuje na to, \u017Ce m\u00F3g\u0142 j\u0105 porwa\u0107 obecny partner matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65440513":["Portret dziadka
Policjanci z drog\u00F3wki znajduj\u0105 pobit\u0105 kobiet\u0119. Nieznajoma m\u00F3wi z ameryka\u0144skim akcentem i ma objawy amnezji. Detektywi ustalaj\u0105 hotel, w kt\u00F3rym si\u0119 zatrzyma\u0142a. W pokoju znajduj\u0105 kartk\u0119, na kt\u00F3rej zapisany jest pewien warszawski adres. Jan dowiaduje si\u0119, ze jego matka nie kwalifikuje si\u0119 do ratuj\u0105cej \u017Cycie operacji. Na szcz\u0119\u015Bcie Olgierd ma pewien pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65440514":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65440515":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65440516":["Teresa staje w obronie syna i przekonuje si\u0119 jak bardzo by\u0142a naiwna i pomyli\u0142a si\u0119
52-letnia Teresa Jaroda od wielu lat robi wszystko, aby jej synowi \u017Cy\u0142o si\u0119 jak najlepiej. Zadba\u0142a o jego wychowanie, wyposa\u017Cenie i edukacj\u0119. Ca\u0142a troska o dziecko spoczywa na jej barkach, poniewa\u017C by\u0142y m\u0105\u017C nie wierzy w Bartka. Kobieta \u017Cyje w przekonaniu, \u017Ce jej syn to dobry cz\u0142owiek, wi\u0119c zarzuty od rodziny Luizy, o z\u0142ym traktowaniu jego dziewczyny, mocno ni\u0105 wstrz\u0105sn\u0119\u0142y. Bartek przekonuje matk\u0119, \u017Ce to nie on, tylko kochanek dziewczyny j\u0105 skrzywdzi\u0142. Teresa zaczyna podejrzewa\u0107 rodzin\u0119 Luizy o pr\u00F3b\u0119 wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy w zamian za wycofanie oskar\u017Ce\u0144. Wkr\u00F3tce jednak docieraj\u0105 do niej kolejne plotki, kt\u00F3re okazuj\u0105 si\u0119 prawdziwe. Obraz syna zostaje ca\u0142kowicie zburzony w oczach matki, gdy odkrywa ona, \u017Ce nied\u0142ugo zostanie babci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225057.jpg","",["N"]],"65440517":["50-latka po przej\u015Bciach pr\u00F3buje zbudowa\u0107 pierwszy w swoim \u017Cyciu stabilny zwi\u0105zek.
By\u0142a krawcowa Joanna podczas pobytu w sanatorium poznaje statecznego in\u017Cyniera Adama. Nied\u0142ugo potem m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 do niej wprowadza. Pewnego dnia para dostrzega \u015Bpi\u0105cego na dworze bezdomnego. Joanna rozpoznaje w nim Romana - dawnego ukochanego, z kt\u00F3rym ma syna. Dot\u0105d by\u0142a przekonana, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Niebawem kobieta orientuje si\u0119, \u017Ce Adam zaczyna podejrzanie si\u0119 zachowywa\u0107. W tym samym czasie Roman, kt\u00F3ry dzi\u0119ki pomocy jej i syna stan\u0105\u0142 na nogi, odzyskuje dawny czar. Coraz bardziej zbli\u017Ca si\u0119 do Joanny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65440518":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65440519":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440520":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65440521":["Z\u0142odziej
19-letni Karol po \u015Bmierci rodzic\u00F3w mieszka z bratem, recydywist\u0105 i z\u0142odziejem Marcelem. Niedawno wyszed\u0142 on z wi\u0119zienia i chce wci\u0105gn\u0105\u0107 ch\u0142opaka w swoje ciemne interesy. Razem przygotowuj\u0105 si\u0119 do w\u0142amania, gdy staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami wypadku. Karol bez wahania rusza na pomoc rowerzy\u015Bcie, kt\u00F3ry dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Dzwoni na numer alarmowy. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej poszkodowany, Henryk Szumski, kontaktuje si\u0119 z bra\u0107mi. Chce im podzi\u0119kowa\u0107. Marcel postanawia okra\u015B\u0107 jego dom. Zamierza zmusi\u0107 protestuj\u0105cego Karola do udzia\u0142u w napadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"65440522":["Kierowca znajduje kobiet\u0119 z ci\u0119\u017Ckimi obra\u017Ceniami. Pokrzywdzona opowiada, \u017Ce uciek\u0142a przed tropi\u0105cym j\u0105 my\u015Bliwym. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop podejrzanego klubu nocnego. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce poszkodowana nie jest jedyn\u0105 ofiar\u0105. Przyja\u017A\u0144 Olgierda i Dominiki rozwija si\u0119. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 denerwuj\u0105 szerz\u0105ce si\u0119 na komendzie insynuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224695.jpg","",[]],"65440523":["Marcin pr\u00F3buje ustali\u0107 miejsce pobytu Emilki. Piotrek zawiadamia o jej zagini\u0119ciu policj\u0119. W redakcji trwa zebranie. Wp\u0142yn\u0119\u0142a skarga, \u017Ce w programie pojawi\u0142o si\u0119 niezg\u0142oszone wcze\u015Bniej lokowanie produktu. Teraz trzeba znale\u017A\u0107 winnych. Tymczasem Kinga wraca z Jankiem z wakacji. Ma z\u0142e przeczucia. Spodziewa si\u0119 k\u0142opot\u00F3w w pracy i w domu. Do tego musi doradzi\u0107 Tomkowi w sprawach sercowych. Dorota podpytuje Lucynk\u0119 o prezent dla Artura. Nie ma pomys\u0142u, bo s\u0105dzi, \u017Ce on ma ju\u017C wszystko. Przyjaci\u00F3\u0142ka zauwa\u017Ca, \u017Ce coraz bardziej zale\u017Cy jej na tej relacji. Nie chodzi tylko o wdzi\u0119czno\u015B\u0107 za pomoc przy Tosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65440524":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440525":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65440526":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65440527":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440528":["Prow.: Izabela Janachowska, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Trzynasta edycja popularnego tanecznego show. W tym wydaniu Jacek Jeschke, jeden z najbardziej utytu\u0142owanych polskich tancerzy, zata\u0144czy z ukrai\u0144sk\u0105 piosenkark\u0105 oraz aktywistk\u0105 Jamal\u0105, zwyci\u0119\u017Cczyni\u0105 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. Po raz pierwszy w programie pojawi si\u0119 Roman Osadchiy, tancerz ukrai\u0144skiego pochodzenia. Jego partnerk\u0105 zostanie Maja W\u0142oszczowska, polska kolarka g\u00F3rska i dwukrotna wicemistrzyni olimpijska. Po d\u0142ugiej przerwie do programu wr\u00F3ci Robert Rowi\u0144ski. Poprowadzi influencerk\u0119 oraz prezenterk\u0119 Ilon\u0119 Krawczy\u0144sk\u0105. Dominik Rudnicki-Sipaj\u0142o mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 tytu\u0142em dwukrotnego Mistrza Polski. Na parkiecie b\u0119dzie musia\u0142 ujarzmi\u0107 ognisty temperament aktorki kabaretowej Agnieszki Litwin. Rafa\u0142 Maserak zata\u0144czy z aktork\u0105 Natali\u0105 Janoszek. Jest ona pierwsz\u0105 Polk\u0105 dwukrotnie nagrodzon\u0105 indyjsk\u0105 nagrod\u0105 filmow\u0105 JIFFA. Po raz trzeci w programie pojawi si\u0119 Micha\u0142 Bartkiewicz. Jego podopieczn\u0105 zostanie polska top modelka i osobowo\u015B\u0107 telewizyjna, Karolina Pisarek. M\u0119skie grono zasili aktor Micha\u0142 Miko\u0142ajczyk, znany z roli Piotra w serialu \"Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107\". Jego taneczn\u0105 partnerk\u0105 zostanie debiutuj\u0105ca w programie Julia Sury\u015B. Po raz kolejny zobaczymy te\u017C znan\u0105 i lubian\u0105 Wiktori\u0119 Omy\u0142\u0119. Jej uczniem b\u0119dzie \u0141ukasz P\u0142oszajski, aktor znany z serialu \"Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107\". Wies\u0142aw Nowobilski, gwiazda \"Naszego nowego domu\", r\u00F3wnie\u017C pr\u00F3buje swoich si\u0142 na parkiecie. Jego nauczycielk\u0105 zosta\u0142a Janja Lesar. Swoje umiej\u0119tno\u015Bci taneczne przetestuje te\u017C s\u0142ynny detektyw Krzysztof Rutkowski. Wesprze go Sylwia Madejska. Nie zabraknie modela Jacka Jelonka. Jego partnerem b\u0119dzie Micha\u0142 Danilczuk, zdobywca tytu\u0142u mistrza Polski w ta\u0144cach latynoameryka\u0144skich. Wyst\u0119py uczestnik\u00F3w oceni\u0105: piosenkarz Andrzej \"Piasek\" Piaseczny, Iwona Pavlovi\u0107, znany z ci\u0119tego j\u0119zyka Micha\u0142 Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski. Program poprowadz\u0105 Pauliny Sykut-Je\u017Cyn, Krzysztof Ibisz oraz Izabela Janachowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225242.jpg","",[]],"65440529":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65440530":["Re\u017C.: \u0141ukasz Ko\u015Bmicki.
\u017Bona Kolowskiego zwierza si\u0119 Agacie i Monice, \u017Ce by\u0142a zastraszana. Przekazuje im pendrive'a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3rego szukali gangsterzy. Brzozowska zg\u0142\u0119bia wiedz\u0119 o swojej przesz\u0142o\u015Bci. Ustala, jaka by\u0142a jej rola w sprawie morderstwa na Dworcu Centralnym w 2002 roku i dlaczego zgin\u0105\u0142 m\u0142ody ch\u0142opak. Agata zaczyna wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z Wareckim. Tymczasem Monika jedzie do mieszkania Piotra. Tam poznaje szczeg\u00F3\u0142y dotycz\u0105ce zbrodni sprzed blisko 20 lat oraz ostatnich morderstw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212512.jpg","",[]],"65440531":["Re\u017C.: Daniel Alfredson.
M\u0142oda Lillian (Julia Stiles) wraca do swojego rodzinnego miasta. Staje si\u0119 obiektem prze\u015Bladowa\u0144 ze strony by\u0142ego policjanta, a teraz okrutnego gangstera, Blackwaya (Ray Liotta). Dziewczyna nie s\u0142ucha rad mieszka\u0144c\u00F3w i miejscowego szeryfa, kt\u00F3rzy sugeruj\u0105 jej wyjazd z miasteczka. Postanawia stawi\u0107 czo\u0142o przest\u0119pcy. O pomoc prosi starego drwala Lestera (Anthony Hopkins) i jego tajemniczego pomocnika, Nate'a (Alexander Ludwig).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201985.jpg","",["N"]],"65440532":["Re\u017C.: Denis Villeneuve.
Wielokrotnie nagradzana ekranizacja opowiadania Teda Chianga. Zesp\u00F3\u0142 ekspert\u00F3w pomaga w\u0142adzom nawi\u0105za\u0107 dialog z przybyszami z kosmosu. Na Ziemi l\u0105duj\u0105 bli\u017Cej niezidentyfikowane obiekty, kt\u00F3rych pasa\u017Cerami prawdopodobnie s\u0105 obcy. 12 statk\u00F3w kosmicznych zostaje rozrzuconych w przypadkowych rejonach Ziemi. Nikt nie wie, dlaczego przyby\u0142y w\u0142a\u015Bnie w te miejsca. Najazd obcych jest owiany tajemnic\u0105, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 ameryka\u0144skie wojsko W tym celu \u017Co\u0142nierze buduj\u0105 obok jednego ze statk\u00F3w ob\u00F3z. Si\u0142y obronne kraju \u015Bci\u0105gaj\u0105 do niego zdoln\u0105 lingwistk\u0119, doktor Louise Banks (Amy Adams). W rozwi\u0105zaniu zagadki kobiecie pomaga pu\u0142kownik Weber (Forest Whitaker) i utalentowany fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Wsp\u00F3lnie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, jakie s\u0105 rzeczywiste zamiary przybyszy z kosmosu. Wszystkie kraje, w kt\u00F3rych wyl\u0105dowa\u0142o UFO, staraj\u0105 si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 w celu rozwik\u0142ania zagadki, jednak poszlak jest niewiele. Louise zostaje wys\u0142ana do statku kosmicznego, by przeprowadzi\u0107 rozmow\u0119 z przedstawicielami obcej cywilizacji. Film w re\u017Cyserii Denisa Villeneuvego, kt\u00F3ry zosta\u0142 nominowany do Oscara oraz BAFT-y w kategorii najlepszy monta\u017C d\u017Awi\u0119ku. W g\u0142\u00F3wnej roli wielokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams, znany z \"The Hurt Locker. W pu\u0142apce wojny\" Jeremy Renner oraz zdobywca z\u0142otej statuetki, Forest Whitaker.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221498.jpg","",[]],"65440970":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mi\u0142osza Krawczyka - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry tak bardzo kocha adrenalin\u0119, \u017Ce nawet po urazie, jakiego dozna\u0142 w wyniku powa\u017Cnego wypadu na motocyklu, postanowi\u0142 z niej nie rezygnowa\u0107. Mi\u0142osz je\u017Adzi na quadzie, skacze na bungee i wraz ze swoim psem-opiekunem podr\u00F3\u017Cuje w najdalsze zak\u0105tki \u015Bwiata. Stworzy\u0142 tak\u017Ce wynalazek, specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3ry bardzo u\u0142atwi\u0142 \u017Cycie jemu, a tak\u017Ce innym niepe\u0142nosprawnym na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C relacj\u0119 z zawod\u00F3w na ergometrach wio\u015Blarskich, w kt\u00F3rych bra\u0142y udzia\u0142 osoby sprawne i niepe\u0142nosprawne. Celem zawod\u00F3w by\u0142 zakup sprz\u0119tu sportowego dostosowanego dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawnych. Powr\u00F3ci tak\u017Ce Rafa\u0142 Gr\u0119likowski, niepe\u0142nosprawny podr\u00F3\u017Cnik, kt\u00F3ry przemierza \u015Bwiat na rowerze w poszukiwaniu ruin \u015Bredniowiecznych zamk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65440971":["Lataj\u0105ce pieski
Dwie ma\u0142pki zostaj\u0105 uwi\u0119zione na drzewie przez law\u0119. Ryder i Skye ruszaj\u0105 im na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65440972":["Pieski ratuj\u0105 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani
W Zatoce Przyg\u00F3d odbywa si\u0119 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani. Burmistrz Humdinger zamierza zepsu\u0107 wszystkim to \u015Bwi\u0119to. Tymczasem szczeniaki z Psiego Patrolu robi\u0105 co mog\u0105, aby dostarczy\u0107 kartki oraz pyszne ciasto, zanim rozpocznie si\u0119 wielkie przyj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65440973":["Pieski ratuj\u0105 Apollo \/ Pieski ratuj\u0105 hipopotamy
Apollo odwiedza Zatok\u0119 Przyg\u00F3d w \u015Bnie Rubble'a. Psiaki musz\u0105 uratowa\u0107 swojego bohatera. Ta\u0144cz\u0105ce hipopotamy Raimunda zawalaj\u0105 cyrkowy namiot. Psi Patrol musi odbudowa\u0107 go przed wyst\u0119pem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65440974":["Pieski ratuj\u0105 odwa\u017Cnego Danny'ego \/ Pieski na urlopie
Patrol musi interweniowa\u0107, kiedy Danny podejmuje pr\u00F3b\u0119 przeskoczenia przez Kanion Grzechotnika. Nast\u0119pnie Psiaki wyruszaj\u0105 do powietrznej akcji ratunkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65440975":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65440976":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65440977":["Bo\u017Cena samotnie wychowuje 19-letniego Bartosza, kt\u00F3ry jest powa\u017Cnie upo\u015Bledzony intelektualnie. Ch\u0142opiec ma problemy z m\u00F3wieniem i komunikacj\u0105. Ojciec ch\u0142opca porzuci\u0142 rodzin\u0119. Kilka miesi\u0119cy temu, gdy w mieszkaniu nikogo nie by\u0142o, zapali\u0142a si\u0119 instalacja elektryczna i wszystko doszcz\u0119tnie sp\u0142on\u0119\u0142o. Otrzymany przez rodzin\u0119 lokal socjalny sk\u0142ada si\u0119 z male\u0144kiego pokoju i \u0142azienki. Bo\u017Cena nie ma nawet gdzie przechowywa\u0107 posi\u0142k\u00F3w, a Bartek t\u0119skni za dawnym mieszkaniem i \u017Ale znosi zmian\u0119. Ze wzgl\u0119du na to, \u017Ce Bo\u017Cen\u0119 nie sta\u0107 na remont mieszkania, do akcji wkracza ekipa \"Naszego Nowego Domu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65440978":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Meredith unika odpowiedzi na pytania Maggie o pobyt w Waszyngtonie. Kobieta czuje si\u0119 tym ura\u017Cona. Do szpitala zostaje przyj\u0119ty brat doktora Warrena. Stan jego zdrowia bardzo niepokoi Bailey i Bena. Dr Herman zaczyna traktowa\u0107 Arizon\u0119 z wi\u0119ksz\u0105 serdeczno\u015Bci\u0105. Tymczasem Richardowi coraz bardziej przeszkadzaj\u0105 pr\u00F3by manipulowania nim podejmowane przez Catherine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65440979":["Momento Mori
Halina Kiepska o\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce gdy umrze, nie chce spoczywa\u0107 z nim w tym samym grobie. Uwa\u017Ca, \u017Ce wystarczaj\u0105co d\u0142ugo m\u0119czy\u0142a si\u0119 z nim za \u017Cycia, wi\u0119c nie zamierza robi\u0107 tego r\u00F3wnie\u017C po \u015Bmierci. Roz\u017Calony Ferdek zwierza si\u0119 Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad zauwa\u017Ca, \u017Ce rozdzielno\u015B\u0107 maj\u0105tkowa i grobowa sta\u0142a si\u0119 powszechnym problemem we wsp\u00F3\u0142czesnym spo\u0142ecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"65440980":["Tajfun
Wskutek zmian klimatycznych od wielu tygodni trwaj\u0105 upa\u0142y i susza. Kiepscy robi\u0105 wszystko, by przetrwa\u0107 anomalie pogodowe. W ko\u0144cu wycie\u0144czeni postanawiaj\u0105 pomodli\u0107 si\u0119 w ko\u015Bciele o deszcz. I zaczyna pada\u0107! Niestety obfite ulewy powoduj\u0105 pow\u00F3d\u017A. Ferdynand jest na skraju za\u0142amania nerwowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"65440981":["Wyjadacz
Malinowska - w\u0142a\u015Bcicielka warzywniaka - udaje si\u0119 do sanatorium dla nerwowo chorych. Na czas jej urlopu za lad\u0105 staje Arnold Boczek. Mieszka\u0144cy osiedla zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jako\u015B\u0107 sprzedawanych przez niego produkt\u00F3w bardzo si\u0119 pogorszy\u0142a, a niekt\u00F3re z nich sta\u0142y si\u0119 wr\u0119cz niejadalne. Ferdynand Kiepski rozpoczyna prywatne dochodzenie w tej sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"65440982":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65440983":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65440984":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65440985":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65440986":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"65440987":["Pan Robert prowadzi podupadaj\u0105ce gospodarstwo rolne, kt\u00F3re odziedziczy\u0142 po rodzicach. M\u0119\u017Cczyzna i jego \u017Cona Aleksandra wychowuj\u0105 troje dzieci. Pani Ola pracuje na stacji paliw, ale obecnie przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Rodzinie brakuje pieni\u0119dzy. Ich dom ogrzewa stara koza, kt\u00F3ra dymi i grozi zatruciem. Na \u015Bcianach \u0142azienki widnieje grzyb, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65440988":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65440989":["Pacynka
W sklepie u Stasia dochodzi do awantury, kt\u00F3rej jednym z uczestnik\u00F3w jest Ferdek. Kiepski zostaje sfilmowany telefonem kom\u00F3rkowym, a nagranie trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych. Wideo osi\u0105ga niebywa\u0142\u0105 ogl\u0105dalno\u015B\u0107, czyni\u0105c Ferdynanda gwiazd\u0105 internetu. Prezes Koz\u0142owski wpada na pomys\u0142, by wykorzysta\u0107 znajomego w swoich rozgrywkach politycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65440990":["Ciuciubabka
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna ust\u0119puje Halinie miejsca w tramwaju. Kiepska jest tym zdruzgotana. Zaczyna obsesyjnie poszukiwa\u0107 u siebie widocznych oznak staro\u015Bci. Z pomoc\u0105 przychodzi jej Pa\u017Adziochowa, kt\u00F3ra namawia s\u0105siadk\u0119 na skorzystanie z kilku cudownych zabieg\u00F3w medycyny estetycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65440991":["Rano po imprezie Zenek orientuje si\u0119, \u017Ce spa\u0142 w jednym \u0142\u00F3\u017Cku z Hubertem. Kiedy pojawia si\u0119 Bogna, obaj musz\u0105 si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Ca\u0142a sprawa ko\u0144czy si\u0119 jednak anga\u017Cem Huberta do salonu pi\u0119kno\u015Bci. Luiza czuje si\u0119 upokorzona prac\u0105 poni\u017Cej swoich aspiracji. W dodatku okazuje si\u0119, \u017Ce zgubi\u0142a w fabryce tipsa. Przyznaje si\u0119 ojcu, kt\u00F3ry wpada w panik\u0119 i zarz\u0105dza natychmiastowe poszukiwania. Magda chce zatrze\u0107 nieprzyjemne pierwsze wra\u017Cenie, jakie zrobi\u0142a na matce Bartosza i postanawia upiec szarlotk\u0119. Bierze od Kuby przepis. \u017Bbikowski niechc\u0105cy modyfikuje receptur\u0119 na pyszny wypiek i plany posterunkowej spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Mimo komplikacji Magda ma wra\u017Cenie, \u017Ce zaczyna dogadywa\u0107 si\u0119 z przysz\u0142\u0105 te\u015Bciow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219419.jpg","",[]],"65440992":["Re\u017C.: Frank Coraci.
40-letni Scott Voss uczy biologii w liceum. Kiedy\u015B by\u0142 pe\u0142en idea\u0142\u00F3w i mia\u0142 ch\u0119\u0107 do pracy, po latach straci\u0142 ju\u017C ca\u0142y zapa\u0142 i ambicj\u0119. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce szko\u0142a, w kt\u00F3rej pracuje, ma powa\u017Cne problemy finansowe. W przysz\u0142o\u015Bci mo\u017Ce jej grozi\u0107 nawet zamkni\u0119cie. Na razie dyrekcja, rozpaczliwie szukaj\u0105c oszcz\u0119dno\u015Bci, decyduje si\u0119 zwolni\u0107 przyjaciela m\u0119\u017Cczyzny, nauczyciela muzyki. Dobroduszny i nieco naiwny Marty Streb jest pedagogiem z powo\u0142ania, lecz nie potrafi zawalczy\u0107 o swoj\u0105 pozycj\u0119. Scott postanawia wi\u0119c mu pom\u00F3c. Biolog organizuje zbi\u00F3rk\u0119 pieni\u0119dzy, kt\u00F3re pozwol\u0105 wstrzyma\u0107 ci\u0119cia bud\u017Cetowe. Niestety, w akcj\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 tylko szkolna piel\u0119gniarka Bella Flores, w kt\u00F3rej nauczyciel skrycie si\u0119 podkochuje. Akcja ko\u0144czy si\u0119 wi\u0119c ca\u0142kowit\u0105 kl\u0119sk\u0105. Wtedy zdesperowany Voss wpada na szalony pomys\u0142. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zawodach mieszanych sztuk walki. Pomimo pocz\u0105tkowych problem\u00F3w i sprzeciwu ze strony znajomych zdeterminowany pedagog zaczyna ci\u0119\u017Cko trenowa\u0107 pod okiem by\u0142ego zawodnika MMA znanego jako Niko. Zwie\u0144czeniem tych przygotowa\u0144 jest debiut Scotta w zawodowej federacji UFC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108830.jpg","",["N"]],"65440993":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Haru (Chris Farley), cho\u0107 nosi japo\u0144skie imi\u0119, jest rodowitym Amerykaninem. Jego rodzice zgin\u0119li w katastrofie morskiej, za\u015B jego samego uratowa\u0142 i wychowa\u0142 klan wojownik\u00F3w ninja. Jego cz\u0142onkowie wi\u0105zali z dzieckiem wielkie plany, s\u0105dz\u0105c, \u017Ce jest ono postaci\u0105, o kt\u00F3rej m\u00F3wi jedna z legend. Kiedy ch\u0142opiec dorasta, okazuje si\u0119, \u017Ce nie nadaje si\u0119 on na wojownika. Niezdarny m\u0119\u017Cczyzna uchodzi za zaka\u0142\u0119 klanu. Jego nauczyciel dostrzega w nim jednak pewne talenty. Wkr\u00F3tce Haru trafia do Beverly Hills, gdzie musi wykona\u0107 skomplikowane zadanie, zwi\u0105zane z tajemnicz\u0105 blondynk\u0105, Allison (Nicollette Sheridan). Pomagaj\u0105 mu Gobei (Robin Shou), ninja wys\u0142any bez wiedzy Haru, aby czuwa\u0142 nad jego bezpiecze\u0144stwem, oraz Joey (Chris Rock), jego nowy ameryka\u0144ski przyjaciel. W roli tytu\u0142owej gwiazdor programu \"Saturday Night Live\", Chris Farley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177744.jpg","",["N"]],"65440994":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"65440995":["Monachium","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65440996":["Tomasz m\u00F3wi Lilianie, \u017Ce chce wyjecha\u0107. Martyna boi si\u0119 roz\u0142\u0105ki z Julk\u0105. Teresa i Czarek rozpoczynaj\u0105 poszukiwania Natalii. Od m\u0142odszej c\u00F3rki Wiktorii dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a zafascynowana jednym z youtuber\u00F3w. Maks wyzdrowia\u0142, za to teraz Aleks jest chory. W nocy zaczyna majaczy\u0107 i wyznaje Eli mi\u0142o\u015B\u0107. Monika nie wraca do W\u0142adka, dalej natomiast zamierza utrzymywa\u0107 relacj\u0119 z Karolem. W\u0142adek zaczyna \u015Bledzi\u0107 \u017Con\u0119. Dostrzega, \u017Ce \u0142\u0105czy j\u0105 \u015Bcis\u0142a wi\u0119\u017A z szefem, Igorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65440997":["Matylda na przek\u00F3r Tomaszowi wyjawia Julce, \u017Ce ojciec ma zamiar wraca\u0107 na Podkarpacie. Dziewczynka wpada w z\u0142o\u015B\u0107. Liliana ka\u017Ce Tomaszowi przyjecha\u0107 do przedszkola. Aleks nie rozumie, dlaczego Ela jest na niego obra\u017Cona. Dopiero Maks wyja\u015Bnia tacie, \u017Ce to z powodu jego wyznania, kiedy mia\u0142 gor\u0105czk\u0119. Natalia nadal jest zafascynowana youtuberem. Igor ma dla Moniki propozycj\u0119 nie do odrzucenia. Chc\u0105c j\u0105 przedstawi\u0107, zaprasza pracowniczk\u0119 na obiad. Wyb\u00F3r pada na pizzeri\u0119 W\u0142adka. Ten szaleje z zazdro\u015Bci i postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na konkurencie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65440998":["Pani Renata mieszka\u0142a na warszawskiej Woli wraz z c\u00F3rk\u0105 Gabrysi\u0105 i wnuczkiem Filipem. Gdy Filip mia\u0142 kilka dni, w ich male\u0144kim mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Podmuch ognia uniemo\u017Cliwi\u0142 ucieczk\u0119 Gabrysi. Stra\u017Cakom uda\u0142o si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107, ale rodzina straci\u0142a wszystko. Teraz mieszka w pokoju u siostry pani Renaty. Przy ich skromnych dochodach nie mo\u017Ce by\u0107 mowy o remoncie doszcz\u0119tnie spalonego mieszkania. Wyzwanie podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego. Najtrudniejsze zadanie ma jednak architekt Wojtek Strzelczyk, kt\u00F3ry b\u0119dzie musia\u0142 tak rozplanowa\u0107 male\u0144k\u0105 przestrze\u0144, by ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny mia\u0142 miejsce dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65440999":["Obsesyjna zazdro\u015B\u0107
Kamila przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu z Markiem i jednocze\u015Bnie zaczyna now\u0105 prac\u0119. Jej chorobliwie zazdrosny narzeczony zaczyna mie\u0107 coraz cz\u0119stsze napady. Przysz\u0142a panna m\u0142oda do tej pory uwa\u017Ca\u0142a zachowanie m\u0119\u017Cczyzny za przejaw wielkiej mi\u0142o\u015Bci. Teraz jednak ukochany przekracza wszelkie granice. Ostatecznie dochodzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65441000":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kr\u00F3tki dzie\u0144 pracy
Na terenie osiedla przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 trwaj\u0105 prace budowlane. Halina za\u0142atwia m\u0119\u017Cowi prac\u0119 w roli robotnika niewykwalifikowanego. Do g\u0142\u00F3wnych zada\u0144 Ferdynanda nale\u017Cy... ci\u0105gni\u0119cie kabla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440533":["W Jaroszewie Biskupim mieszka pani Hanna wraz z synem \u0141ukaszem, synow\u0105 Sabin\u0105 i sze\u015Bcioletni\u0105 wnuczk\u0105 Zuzi\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zachorowa\u0142 na stwardnienie rozsiane, a u jego \u017Cony stwierdzono genetyczn\u0105 chorob\u0119 prowadz\u0105c\u0105 do zwyrodnienia uk\u0142adu nerwowego. Kobieta przesta\u0142a ju\u017C chodzi\u0107 i coraz trudniej jej m\u00F3wi\u0107. Pan \u0141ukasz nie jest w stanie samodzielnie zajmowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105. Cz\u0119sto musi korzysta\u0107 z pomocy matki. W dodatku dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nie jest przystosowany do potrzeb rodziny. Dach zieje dziurami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca \u017Cyciu, a piec okropnie kopci. Zmiany wprowadz\u0105 Martyna Kupczyk i ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","","",["N"]],"65440534":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"65440535":["Zapomniany bohater
Renata wraca do Polski po wieloletnim pobycie za granic\u0105. Zamieszkuje w domu, kt\u00F3ry odziedziczy\u0142a po dziadku. Pewnego dnia znajduje stare dokumenty, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce jej przodek nie by\u0142 tym, za kogo si\u0119 podawa\u0142. Matka Renaty nie ma jednak ochoty rozmawia\u0107 z c\u00F3rk\u0105 na temat swojego ojca. Kobieta jedzie wi\u0119c do miejscowo\u015Bci wymienionej w dokumentach jako miejsce urodzenia dziadka, by pozna\u0107 prawd\u0119. Tam nie zostaje jednak ciep\u0142o przyj\u0119ta. Mimo to nie zamierza si\u0119 poddawa\u0107 w d\u0105\u017Ceniu do prawdy.","","",["N"]],"65440536":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","","",["N"]],"65440537":["Pisarz
Patrycja zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego syna, Filipa. M\u0119\u017Cczyzna jest znanym pisarzem, mimo to wci\u0105\u017C mieszka z nadopieku\u0144cz\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra pe\u0142ni r\u00F3wnie\u017C rol\u0119 jego menagera. Dzie\u0144 wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna przyjecha\u0142 na wiecz\u00F3r autorski do Warszawy i od tamtej pory s\u0142uch po nim zagin\u0105\u0142. W dodatku nie odbiera telefonu. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w czasie spotkania z fanami, jedna z wielbicielek, Agnieszka, zrobi\u0142a w ksi\u0119garni wielk\u0105 awantur\u0119, poniewa\u017C w ostatniej powie\u015Bci literat u\u015Bmierci\u0142 jej ulubion\u0105 bohaterk\u0119. Podejmuj\u0105 ten trop.","","",["N"]],"65440538":["O\u015Bmioletni Tymek spada z drzewa i \u0142amie sobie r\u0119k\u0119. Jego rodzice niedawno wyszli z kryzysu ma\u0142\u017Ce\u0144skiego i teraz planuj\u0105 wyprowadzk\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie chc\u0105 zacz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie. Tymek specjalnie spad\u0142 z drzewa, by powstrzyma\u0107 ich przed wyjazdem, poniewa\u017C nie chce opuszcza\u0107 swego najlepszego przyjaciela. Przy okazji wychodzi na jaw, \u017Ce Alicja ma kochanka i dla ratowania ma\u0142\u017Ce\u0144stwa chcia\u0142a zachowa\u0107 sw\u00F3j romans w tajemnicy. Tymczasem piel\u0119gniarka Julita jest zaniepokojona pojawieniem si\u0119 osiemnastoletniej Brygidy, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest c\u00F3rk\u0105 Andrzeja.","","",[]],"65440539":["Dobry ch\u0142opak
Detektywi \u015Bledz\u0105 \u0141ukasza Ziembiewicza na zlecenie zaniepokojonych rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, kt\u00F3rzy znale\u017Ali w jego rzeczach strzykawk\u0119. Matka jest przekonana, \u017Ce \u0141ukasz bierze narkotyki. Faktycznie ch\u0142opak ma kontakt z uzale\u017Cnionymi i spory d\u0142ug u jednego z diler\u00F3w. Nagle \u0141ukasz znika bez \u015Bladu po k\u0142\u00F3tni z matk\u0105. Kobieta znalaz\u0142a w jego rzeczach wyniki testu na obecno\u015B\u0107 wirusa HIV - jej syn jest nosicielem.","","",["N"]],"65440540":["Znikaj\u0105ce zw\u0142oki
Rafa\u0142 Borski wzywa detektyw\u00F3w. Klient ca\u0142\u0105 noc imprezowa\u0142 z koleg\u0105 z pracy Jaros\u0142awem Bartoszkiem. Kiedy rano si\u0119 obudzi\u0142, zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce przyjaciel nie \u017Cyje. Malanowski i Tomek jad\u0105 na miejsce. Nie znajduj\u0105 jednak cia\u0142a. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce Rafa\u0142 przesadzi\u0142 z u\u017Cywkami i teraz majaczy. Postanawiaj\u0105 jednak sprawdzi\u0107, co si\u0119 sta\u0142o z Jaros\u0142awem. Jego kom\u00F3rka nie odpowiada, a partnerka jest przekonana, \u017Ce wyjecha\u0142 do Londynu na szkolenie. \u015Aledczy musz\u0105 ustali\u0107, co si\u0119 wydarzy\u0142o feralnej nocy i gdzie si\u0119 podzia\u0142 Jaros\u0142aw.","","",["N"]],"65440541":["Niebezpieczny wypadek zbli\u017Cy\u0142 do siebie Roberta i Zuzi\u0119. M\u0119\u017Cczyzna wspiera\u0142 \u017Con\u0119 w trakcie trwania rehabilitacji. Snajper pokona\u0142 l\u0119k i postanowi\u0142 o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Patrycji. Wr\u0119czy\u0142 dziewczynie pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy.","","",["N"]],"65440542":["Rafa\u0142 pracuje w barze przy pla\u017Cy. Uwa\u017Ca, \u017Ce to doskona\u0142e miejsce, by poznawa\u0107 kolejne dziewczyny. Zawsze stara si\u0119 by\u0107 pomocny, licz\u0105c na to, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B znajomo\u015B\u0107 przerodzi si\u0119 w co\u015B wi\u0119cej.","","",["N"]],"65440543":["\u017B\u0105d\u0142o
W\u0142a\u015Bciciel osiedlowego z\u0142omowiska Kazimierz Badura zwraca si\u0119 do Ferdynanda z propozycj\u0105 za\u0142o\u017Cenia kabaretu. Mieszka\u0144cy osiedla podchodz\u0105 do tego pomys\u0142u z wielkim entuzjazmem. Jedyn\u0105 osob\u0105 przeciwn\u0105 jest Halina, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C nie ma \u017Cadnych zdolno\u015Bci artystycznych, a przede wszystkim brakuje mu poczucia humoru, wi\u0119c nie powinien pod \u017Cadnym pozorem zajmowa\u0107 si\u0119 przemys\u0142em rozrywkowym. Kiepski postanawia udowodni\u0107 \u017Conie, \u017Ce si\u0119 myli.","","",["N"]],"65440544":["Ma\u0142pia grypa
We Wroc\u0142awiu rozprzestrzenia si\u0119 nowy wirus tzw. ma\u0142piej grypy. Z powodu epidemii wybucha panika w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w. Ludzie stopniowo bowiem zaczynaj\u0105 si\u0119 zamienia\u0107 w ma\u0142py. Wszelkie antybiotyki okazuj\u0105 si\u0119 nieskuteczne. Ferdek jako jedyny wydaje si\u0119 odporny na dzia\u0142anie wirusa.","","",["N"]],"65440545":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"65440546":["Kobieta w \u015Brednim wieku ratuje c\u00F3rk\u0119 z r\u0105k handlarzy \u017Cywym towarem
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo pewnej kobiety przechodzi kryzys. Z tego powodu nie zauwa\u017Ca ona, \u017Ce jej nastoletnia c\u00F3rka zacz\u0119\u0142a imprezowa\u0107 i spotyka si\u0119 z nieodpowiednim ch\u0142opakiem. Niebawem dziewczyna znika bez \u015Bladu. Trop prowadzi do szajki handluj\u0105cej \u017Cywym towarem. Wszystko wskazuje, \u017Ce partner zaginionej wsp\u00F3\u0142pracuje z bandytami. Policyjne \u015Bledztwo wyka\u017Ce, czy faktycznie jest on zamieszany w spraw\u0119.","","",["N"]],"65440547":["Zapomniany bohater
Renata wraca do Polski po wieloletnim pobycie za granic\u0105. Zamieszkuje w domu, kt\u00F3ry odziedziczy\u0142a po dziadku. Pewnego dnia znajduje stare dokumenty, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce jej przodek nie by\u0142 tym, za kogo si\u0119 podawa\u0142. Matka Renaty nie ma jednak ochoty rozmawia\u0107 z c\u00F3rk\u0105 na temat swojego ojca. Kobieta jedzie wi\u0119c do miejscowo\u015Bci wymienionej w dokumentach jako miejsce urodzenia dziadka, by pozna\u0107 prawd\u0119. Tam nie zostaje jednak ciep\u0142o przyj\u0119ta. Mimo to nie zamierza si\u0119 poddawa\u0107 w d\u0105\u017Ceniu do prawdy.","","",["N"]],"65440548":["Re\u017C.: Mariusz Wojaczek.
Krzy\u017C
Maria G\u00F3ralczyk, mieszkanka jednej z podwarszawskich wiosek, znalaz\u0142a skarb w trakcie prac polowych. Niestety, kto\u015B go ukrad\u0142. Kobieta podejrzewa, \u017Ce w kradzie\u017Cy macza\u0142 palce antykwariusz, do kt\u00F3rego zwr\u00F3ci\u0142a si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o wycen\u0119. Ale r\u00F3wnie dobrze mo\u017Ce to by\u0107 kto\u015B z wioski, poniewa\u017C pochwali\u0142a si\u0119 swoim znaleziskiem wielu osobom. Detektywi maj\u0105 podw\u00F3jne zadanie: odnale\u017A\u0107 skarb i z\u0142odzieja.","","",[]],"65440549":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65440550":["W Jaroszewie Biskupim mieszka pani Hanna wraz z synem \u0141ukaszem, synow\u0105 Sabin\u0105 i sze\u015Bcioletni\u0105 wnuczk\u0105 Zuzi\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zachorowa\u0142 na stwardnienie rozsiane, a u jego \u017Cony stwierdzono genetyczn\u0105 chorob\u0119 prowadz\u0105c\u0105 do zwyrodnienia uk\u0142adu nerwowego. Kobieta przesta\u0142a ju\u017C chodzi\u0107 i coraz trudniej jej m\u00F3wi\u0107. Pan \u0141ukasz nie jest w stanie samodzielnie zajmowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105. Cz\u0119sto musi korzysta\u0107 z pomocy matki. W dodatku dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nie jest przystosowany do potrzeb rodziny. Dach zieje dziurami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca \u017Cyciu, a piec okropnie kopci. Zmiany wprowadz\u0105 Martyna Kupczyk i ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","","",["N"]],"65440551":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"65440552":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"65440553":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"65440554":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"65440555":["Przekr\u0119t nigeryjski
Dorota jest rozw\u00F3dk\u0105 poszukuj\u0105c\u0105 mi\u0142o\u015Bci. Kobieta anga\u017Cuje si\u0119 w znajomo\u015B\u0107 z poznanym w internecie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Ignoruje przestrogi siostry, El\u017Cbiety, i po\u017Cycza nowemu znajomemu pieni\u0105dze, kt\u00F3rych ten rzekomo potrzebuje na leczenie matki. Krewna oszukanej kobiety odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna podszywa si\u0119 pod nie\u015Bwiadomego niczego Wojtka. Niebawem okzuje si\u0119, \u017Ce naci\u0105gacz jest cz\u0142onkiem rodziny si\u00F3str.","","",["N"]],"65440556":["Podczas drobnej interwencji funkcjonariuszki s\u0142ysz\u0105 krzyk dochodz\u0105cy z pobliskiego bloku. Okazuje si\u0119, \u017Ce to przera\u017Cona kobieta, kt\u00F3ra przysz\u0142a odwiedzi\u0107 kole\u017Cank\u0119. Znalaz\u0142a j\u0105 w ka\u0142u\u017Cy krwi. Wkr\u00F3tce Lena i Asia dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ofiara by\u0142a prostytutk\u0105. M\u00F3g\u0142 skrzywdzi\u0107 j\u0105 jej szef albo klient. Za\u0142oga przeprowadza akcj\u0119 pod przykrywk\u0105. Niebawem pojawia si\u0119 nowy trop w sprawie, kt\u00F3ry zmienia bieg \u015Bledztwa. Tymczasem Matylda spotyka si\u0119 z Len\u0105. Wyjawia jej niepokoj\u0105ce informacje na temat Darka. Kami\u0144ska bezskutecznie pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Szulcem. Drawska podczas spaceru z To\u015Bkiem i Gaj\u0105 spotyka Sebastiana. Dochodzi do ostrej wymiany zda\u0144, w wyniku kt\u00F3rej Tosiek trafia do szpitala.","","",["N"]],"65440557":["Nigdy ci\u0119 nie opuszcz\u0119
W mro\u017Ane zimowe popo\u0142udnie na policj\u0119 dzwoni matka dziesi\u0119cioletniego Piotrusia. Ch\u0142opiec wyszed\u0142 rano do sklepu i do tej pory nie wr\u00F3ci\u0142. Policjanci przes\u0142uchuj\u0105 rodzic\u00F3w i przeszukuj\u0105 teren. W opuszczonej szopie znajduj\u0105 zakrwawion\u0105 r\u0119kawiczk\u0119 nale\u017C\u0105c\u0105 do dziecka. Robi si\u0119 coraz p\u00F3\u017Aniej. Str\u00F3\u017Ce prawa prowadz\u0105 dramatyczn\u0105 walk\u0119 z czasem. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 ch\u0142opca, nim zamarznie.","","",["N"]],"65440558":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"65440559":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"65440560":["Marysi\u0119 zaskakuje widok Wenerskiego w towarzystwie Laury. Jakub usi\u0142uje wyja\u015Bni\u0107 sytuacj\u0119. W tym samym czasie na budowie, na kt\u00F3rej wcze\u015Bniej pracowa\u0142 Grzegorz, pojawiaj\u0105 si\u0119 agenci BSW. Prowadz\u0105 oni \u015Bledztwo w sprawie komendanta i kierownika budowy. Pani Gabrysia szykuje si\u0119 do operacji cie\u015Bni nadgarstka. Uprzedza m\u0119\u017Ca, \u017Ce po zabiegu b\u0119dzie musia\u0142a przej\u015B\u0107 rehabilitacj\u0119, a wi\u0119c wi\u0119kszo\u015B\u0107 obowi\u0105zk\u00F3w domowych spadnie na niego. Florian nie wygl\u0105da na zadowolonego. Tymczasem Fabian popiera decyzj\u0119 przyjaci\u00F3\u0142ki. Micha\u0142 czeka na wyniki bada\u0144. Odwiedza go Marysia. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry obawia si\u0119, \u017Ce nigdy ju\u017C nie odzyska wzroku, przeprasza j\u0105 za wszystkie swoje przewinienia. Sebastian chce kupi\u0107 Barbariana. Planuje spotkanie z Ka\u015Bk\u0105.","","",["N"]],"65440561":["Gumowy interes
Ferdynand odkrywa, \u017Ce na pobliskim wysypisku \u015Bmieci znajduj\u0105 si\u0119 odpadki z fabryki gumy. M\u0119\u017Cczyzna wpada na genialny pomys\u0142 zarobienia pieni\u0119dzy. Pozornie bezu\u017Cyteczne gumowe przedmioty stanowi\u0105 dla niego doskona\u0142y materia\u0142 do wyprodukowania zabawek. Kiepski sam organizuje produkcj\u0119 i reklam\u0119 swoich wyrob\u00F3w.","","",["N"]],"65440562":["42-latka pr\u00F3buje zdoby\u0107 pieni\u0105dze na ratowanie \u017Cycia swojego m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 oszustem
42-letnia kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ukochany m\u0105\u017C jest \u015Bmiertelnie chory. By zebra\u0107 pieni\u0105dze na kosztowne leczenie, jest gotowa nawet sprzeda\u0107 rodzinny dom. Tu\u017C przed zrealizowaniem transakcji 42-latka odkrywa, \u017Ce jej partnerowi nic nie dolega. Wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego m\u0105\u017C w tak perfidny spos\u00F3b chcia\u0142 j\u0105 oszuka\u0107.","","",["N"]],"65440563":["Dezodorant challange
13-letni Filip podkochuje si\u0119 w swojej r\u00F3wie\u015Bnicy Oli. Postanawia skorzysta\u0107 z rad rodzic\u00F3w i um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z wybrank\u0105. Ola okazuje si\u0119 fank\u0105 youtubera o pseudonimie Jacek Turbo, kt\u00F3rego specjalno\u015Bci\u0105 s\u0105 ryzykowne nagrania. Filip, chc\u0105c zaimponowa\u0107 dziewczynie, m\u00F3wi, \u017Ce zna jej idola. Obawiaj\u0105c si\u0119 kompromitacji, brnie w k\u0142amstwa, jednocze\u015Bnie pr\u00F3buj\u0105c nawi\u0105za\u0107 kontakt z ulubie\u0144cem Oli. W ko\u0144cu udaje mu si\u0119 zdoby\u0107 adres Jacka. Prosi go, by udawa\u0142 przed Ol\u0105, \u017Ce znaj\u0105 si\u0119 od dawna. Turbo zgadza si\u0119, stawia jednak warunek. W zamian za pomoc Filip ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w jego kolejnym niebezpiecznym nagraniu.","","",["N"]],"65440564":["Przekr\u0119t nigeryjski
Dorota jest rozw\u00F3dk\u0105 poszukuj\u0105c\u0105 mi\u0142o\u015Bci. Kobieta anga\u017Cuje si\u0119 w znajomo\u015B\u0107 z poznanym w internecie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Ignoruje przestrogi siostry, El\u017Cbiety, i po\u017Cycza nowemu znajomemu pieni\u0105dze, kt\u00F3rych ten rzekomo potrzebuje na leczenie matki. Krewna oszukanej kobiety odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna podszywa si\u0119 pod nie\u015Bwiadomego niczego Wojtka. Niebawem okzuje si\u0119, \u017Ce naci\u0105gacz jest cz\u0142onkiem rodziny si\u00F3str.","","",["N"]],"65440565":["Podczas drobnej interwencji funkcjonariuszki s\u0142ysz\u0105 krzyk dochodz\u0105cy z pobliskiego bloku. Okazuje si\u0119, \u017Ce to przera\u017Cona kobieta, kt\u00F3ra przysz\u0142a odwiedzi\u0107 kole\u017Cank\u0119. Znalaz\u0142a j\u0105 w ka\u0142u\u017Cy krwi. Wkr\u00F3tce Lena i Asia dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ofiara by\u0142a prostytutk\u0105. M\u00F3g\u0142 skrzywdzi\u0107 j\u0105 jej szef albo klient. Za\u0142oga przeprowadza akcj\u0119 pod przykrywk\u0105. Niebawem pojawia si\u0119 nowy trop w sprawie, kt\u00F3ry zmienia bieg \u015Bledztwa. Tymczasem Matylda spotyka si\u0119 z Len\u0105. Wyjawia jej niepokoj\u0105ce informacje na temat Darka. Kami\u0144ska bezskutecznie pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Szulcem. Drawska podczas spaceru z To\u015Bkiem i Gaj\u0105 spotyka Sebastiana. Dochodzi do ostrej wymiany zda\u0144, w wyniku kt\u00F3rej Tosiek trafia do szpitala.","","",["N"]],"65440566":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","","",["N"]],"65440567":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65440568":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"65440569":["Marysi\u0119 zaskakuje widok Wenerskiego w towarzystwie Laury. Jakub usi\u0142uje wyja\u015Bni\u0107 sytuacj\u0119. W tym samym czasie na budowie, na kt\u00F3rej wcze\u015Bniej pracowa\u0142 Grzegorz, pojawiaj\u0105 si\u0119 agenci BSW. Prowadz\u0105 oni \u015Bledztwo w sprawie komendanta i kierownika budowy. Pani Gabrysia szykuje si\u0119 do operacji cie\u015Bni nadgarstka. Uprzedza m\u0119\u017Ca, \u017Ce po zabiegu b\u0119dzie musia\u0142a przej\u015B\u0107 rehabilitacj\u0119, a wi\u0119c wi\u0119kszo\u015B\u0107 obowi\u0105zk\u00F3w domowych spadnie na niego. Florian nie wygl\u0105da na zadowolonego. Tymczasem Fabian popiera decyzj\u0119 przyjaci\u00F3\u0142ki. Micha\u0142 czeka na wyniki bada\u0144. Odwiedza go Marysia. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry obawia si\u0119, \u017Ce nigdy ju\u017C nie odzyska wzroku, przeprasza j\u0105 za wszystkie swoje przewinienia. Sebastian chce kupi\u0107 Barbariana. Planuje spotkanie z Ka\u015Bk\u0105.","","",["N"]],"65440570":["Gumowy interes
Ferdynand odkrywa, \u017Ce na pobliskim wysypisku \u015Bmieci znajduj\u0105 si\u0119 odpadki z fabryki gumy. M\u0119\u017Cczyzna wpada na genialny pomys\u0142 zarobienia pieni\u0119dzy. Pozornie bezu\u017Cyteczne gumowe przedmioty stanowi\u0105 dla niego doskona\u0142y materia\u0142 do wyprodukowania zabawek. Kiepski sam organizuje produkcj\u0119 i reklam\u0119 swoich wyrob\u00F3w.","","",["N"]],"65440571":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"65440572":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"65440573":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"65440574":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65440575":["Czes\u0142aw po wyr\u0119bie w lesie jest mokry od tryskaj\u0105cej \u017Cywicy. Krzysztof buduje zoo w kilkunastohektarowym w\u0105wozie. Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce tam, gdzie poluj\u0105 wilki, nied\u017Awiedzie przychodz\u0105 jak do nakrytego sto\u0142u. Juda w s\u0142owackiej cerkwi odnajduje wota ze spalonej \u015Bwi\u0105tyni w Balnicy. J\u00F3zek ma swoj\u0105 metod\u0119 na nied\u017Awiedzie spotkane w lesie. Edward \u0142\u0105czy szum potoku z pi\u0105tym wymiarem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65440576":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"65440577":["Nastoletnia intrygantka
Ojciec zabiera na wakacje swoj\u0105 nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119. Dziewczyna szybko zakochuje si\u0119 w miejscowym ch\u0142opaku i robi wszystko, aby sp\u0119dza\u0107 z nim jak najwi\u0119cej czasu. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce wybranek ok\u0142ama\u0142 j\u0105 i ma ju\u017C dziewczyn\u0119, nastolatka chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Zaczyna k\u0142ama\u0107 i intrygowa\u0107. Niebawem wpada w powa\u017Cne tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65440578":["Po drugiej stronie
Na komend\u0119 telefonuje Wanda, kt\u00F3ra zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, 70-letniego Mieczys\u0142awa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 rano na ryby i nie wr\u00F3ci\u0142. Komisarz Ireneusz Zalewski i sier\u017Cant Antoni Godula rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od rzeki, poniewa\u017C dosz\u0142o tam do strzelaniny. Podejrzenie kieruj\u0105 na jednego z w\u0119dkarzy, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - m\u00F3g\u0142 by\u0107 zazdrosny o \u017Con\u0119. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek - du\u017Co m\u0142odszej od zaginionego kobiety, z kt\u00F3r\u0105 kontaktowa\u0142 si\u0119 on w tajemnicy przed ma\u0142\u017Conk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65440579":["M\u0142oda mama
30-letnia Alicja niedawno zosta\u0142a mam\u0105. Kobieta nie radzi sobie z opiek\u0105 nad p\u0142aczliwym synkiem, kt\u00F3ry zmaga si\u0119 z kolkami, prosi wi\u0119c o pomoc m\u0119\u017Ca. Dzi\u0119ki wsparciu Rafa\u0142a Alicja wreszcie mo\u017Ce odpocz\u0105\u0107 i odespa\u0107 zarwane noce. Pewnego dnia po przebudzeniu nie poznaje jednak swoich bliskich i nie wie, gdzie si\u0119 znajduje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222969.jpg","",["N"]],"65440580":["Wuj sknera
M\u0119\u017Cczyzna zaprasza do siebie dzieci swojego rodze\u0144stwa. Oznajmia im, \u017Ce nied\u0142ugo umrze, a maj\u0105tek zapisze temu z m\u0142odych ludzi, kto zwyci\u0119\u017Cy w wymy\u015Blonej przez niego rywalizacji. Podst\u0119pna gra wyzwala w kuzynostwie najgorsze cechy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"65440581":["20-letnia kobieta odkrywa, \u017Ce jej ukochanemu grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo
Romantyczka Ania poznaje Mariusza, w kt\u00F3rym bez pami\u0119ci si\u0119 zakochuje. Pewnego dnia dziewczyna zastaje ukochanego w ubraniu poplamionym krwi\u0105. M\u0119\u017Cczyzna nie chce jednak powiedzie\u0107, co go spotka\u0142o. Mariusz nigdy nie podoba\u0142 si\u0119 starszej siostrze swojej wybranki, Magdzie. Dziewczyna obawia si\u0119, \u017Ce jest on zwyk\u0142ym naci\u0105gaczem. Tymczasem Ania odkrywa, \u017Ce jej ukochanemu grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65440582":["Katarzyna Dowbor wraz z ekip\u0105 odwiedza pani\u0105 Anet\u0119. Kobieta opiekuje si\u0119 dwiema dziewczynkami - Nikol\u0105 i swoj\u0105 siostrzenic\u0105 Oliwk\u0105, kt\u00F3rej biologiczna mama nie by\u0142a w stanie sprawowa\u0107 nad ni\u0105 pieczy z powodu choroby alkoholowej. Jedenastoletnie dziewczynki s\u0105 sobie bardzo bliskie. Jedynymi problemami rodziny s\u0105 wo\u0142aj\u0105ce o pomst\u0119 do nieba warunki mieszkaniowe. Pani Aneta wraz z dziewczynkami, babci\u0105 i dwoma bra\u0107mi mieszkaj\u0105 w jednopokojowym mieszkaniu. Pod\u0142ogi i \u015Bciany s\u0105 zniszczone, nie ma w nim ogrzewana, a sytuacj\u0119 pogarsza niesprawna \u0142azienka. Dziewczynki tymczasem marz\u0105 o pi\u0119knym pokoju i wygodnym \u0142\u00F3\u017Cku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65440583":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Po\u017Cegnanie z Afryk\u0105
Ferdynand Kiepski nie mo\u017Ce patrze\u0107 na to, jak Waldek zosta\u0142 zdominowany przez swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolasi\u0119. Zainspirowany ameryka\u0144skim filmem, kt\u00F3rego bohater to typowy twardziel, Ferdek postanawia przypomnie\u0107 Waldkowi, jak powinien wygl\u0105da\u0107 i zachowywa\u0107 si\u0119 prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna. Jako n\u0119dzny przyk\u0142ad skrajnego podporz\u0105dkowania si\u0119 kobiecie przedstawia Waldkowi Mariana Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65440584":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzie\u0142o \u017Cycia
Podczas kolacji \u0142amie si\u0119 krzes\u0142o, na kt\u00F3rym siedzi Halina. Kiepska \u017C\u0105da od m\u0119\u017Ca, \u017Ceby natychmiast naprawi\u0142 mebel. Ferdek wyj\u0105tkowo gorliwie zabiera si\u0119 do pracy. Naprawiaj\u0105c krzes\u0142o, ulepsza je i wzbogaca o nowe funkcje, by sta\u0142o si\u0119 jak najbardziej komfortowe. W ko\u0144cu stwierdza, \u017Ce konstrukcja ta jest najwi\u0119kszym dzie\u0142em jego \u017Cycia. Zwraca si\u0119 nawet z pro\u015Bb\u0105 do ksi\u0119dza o b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65440585":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzieje grzechu
W czasie imprezy imieninowej Ferdek upija si\u0119 i obra\u017Ca go\u015Bci. Halina jest oburzona i stwierdza, \u017Ce m\u0105\u017C przekroczy\u0142 wszelkie granice przyzwoito\u015Bci. Na skutek przejedzenia i przedawkowania alkoholu Kiepski dostaje zapa\u015Bci. Odwiedza go \u015Amier\u0107, kt\u00F3ra przypomina mu wszystkie grzechy z jego przesz\u0142o\u015Bci. Zach\u0119ca go r\u00F3wnie\u017C do zrobienia rachunku sumienia oraz odbycia pokuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65440586":["Jestem doros\u0142a
Rodzice nie akceptuj\u0105 ch\u0142opaka nastoletniej Wiktorii. Dziewczyna, obawiaj\u0105c si\u0119 rozdzielenia z ukochanym, postanawia udawa\u0107, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Szybko jednak przekonuje si\u0119, \u017Ce si\u0119 przeliczy\u0142a. Rzekoma ci\u0105\u017Ca sprawia bowiem, \u017Ce parze jeszcze trudniej sp\u0119dza\u0107 razem czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65440587":["51-letnia pani Maria i jej 13-letnia c\u00F3rka Magda maj\u0105 domek na skraju lasu przy ma\u0142ej stacji kolejowej we wsi Jastrz\u0119bna na Podlasiu. Kobieta pracuje w szkolnej kuchni. Jej m\u0105\u017C zmar\u0142 kilka lat temu na nowotw\u00F3r. W budynku jest stary piec, kt\u00F3ry bardzo s\u0142abo ogrzewa pomieszczenia. Nie ma bie\u017C\u0105cej wody ani kanalizacji. Zim\u0105 cz\u0119sto trzeba rozbija\u0107 l\u00F3d na studni, by wydoby\u0107 wod\u0119 do mycia. Ekipa programu postanowi\u0142a poprawi\u0107 warunki \u017Cycia tej dwuosobowej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65440588":["Ksi\u0119gowa rozpoczyna prac\u0119 w fabryce zabawek i staje si\u0119 celem atak\u00F3w nieuczciwej \u017Cony w\u0142a\u015Bciciela
Monika opiekowa\u0142a si\u0119 seniorem, kt\u00F3ry niedawno zmar\u0142. Kobieta otrzymuje posad\u0119 ksi\u0119gowej w fabryce zabawek. Szybko zaprzyja\u017Ania ze swoim szefem Markiem. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cali si\u0119 Monice na \u017Con\u0119, z kt\u00F3r\u0105 rzekomo mu si\u0119 nie uk\u0142ada. Tymczasem partnerka szefa zdradza ksi\u0119gowej, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. Monika pr\u00F3buje wycofa\u0107 si\u0119 z niewygodnej roli powiernicy sk\u0142\u00F3conych ma\u0142\u017Conk\u00F3w. Tymczasem jej syn Sebastian odkrywa, \u017Ce produkowane przez Marka zabawki zawieraj\u0105 szkodliwe dla dzieci substancje. M\u0119\u017Cczyzna, mimo zakazu Moniki, postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z szefem matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65440589":["Bibliotekarz
Funkcjonariusze Jagoda Strzelecka i Jerzy B\u0105kowski otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu Jacka. Informacj\u0119 przekazuje im siostra m\u0119\u017Cczyzny, Marta. Pracuj\u0105cy jako bibliotekarz Jacek jest samotnikiem. Nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny. W czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znajduj\u0105 paczk\u0119 amfetaminy. Zar\u00F3wno siostra, jak i przes\u0142uchiwani s\u0105siedzi m\u0119\u017Cczyzny s\u0105 bardzo zdziwieni t\u0105 informacj\u0105. Tymczasem dochodzenie szybko doprowadza \u015Bledczych do jednego z s\u0105siad\u00F3w Jacka, handlarza narkotyk\u00F3w. Wydaje si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 on zamieszany w znikni\u0119cie m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65440590":["Przyjaciel
W lesie zostaje znaleziony syryjski ch\u0142opiec. Dziecko jest w bardzo z\u0142ym stanie. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opiec uciek\u0142 z r\u0105k porywaczy, kt\u00F3rzy nadal przetrzymuj\u0105 jego przyjaciela. Detektywi wpadaj\u0105 na trop m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry po\u015Bredniczy\u0142 w handlu dzie\u0107mi, mieszkaj\u0105cymi w obozach dla uchod\u017Ac\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65440591":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440592":["Polowanie na kreta
Str\u00F3\u017Ce prawa przeprowadzaj\u0105 nalot na magazyn, z kt\u00F3rego korzysta gang handlarzy broni\u0105. Wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119. W trakcie strzelaniny, kt\u00F3ra si\u0119 wywi\u0105zuje, ginie jeden z policjant\u00F3w. Spraw\u0119 przejmuje wydzia\u0142 kryminalny. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd i Krystian. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Dagmarze sen zak\u0142\u00F3caj\u0105 odg\u0142osy dobiegaj\u0105ce z pobliskiego placu budowy. Olgierd proponuje kole\u017Cance, by na czas remontu przenios\u0142a si\u0119 do niego. Dagmara z rado\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65440593":["M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna chwil\u0119 przed \u015Blubem odkrywa, \u017Ce jego narzeczona to bezwzgl\u0119dna morderczyni
Przysz\u0142y pan m\u0142ody sp\u0119dza wiecz\u00F3r kawalerski w towarzystwie swoich przyjaci\u00F3\u0142. Przesadza jednak z alkoholem i urywa mu si\u0119 film. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce striptizerka, kt\u00F3r\u0105 wynaj\u0119li dla niego przyjaciele, zanikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Pechowy kawaler zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 morderstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65440594":["Krzy\u017Cacy
Ferdynand jest zaniepokojony, poniewa\u017C trzy noce z rz\u0119du \u015Bni\u0105 mu si\u0119 Krzy\u017Cacy. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce podobne sny maj\u0105 pozostali mieszka\u0144cy osiedla. Prezes Koz\u0142owski dochodzi do wniosku, \u017Ce nocne wizje s\u0105 ostrze\u017Ceniem dla polskiego narodu przed kolejn\u0105 niemieck\u0105 inwazj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65440595":["Poszukiwana, poszukiwany
Halina ma dla m\u0119\u017Ca dobr\u0105 wiadomo\u015B\u0107 - znalaz\u0142a mu znakomit\u0105 posad\u0119. Praca jest lekka, \u0142atwa i przyjemna. Problem w tym, \u017Ce przeznaczona jest dla kobiety. Halina naciska na Ferdynanda, by mimo tego j\u0105 przyj\u0105\u0142. Ten w ko\u0144cu ulega \u017Conie i decyduje si\u0119 podj\u0105\u0107 wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65440596":["\u015Amier\u0107 na papierze
Autorka poczytnych krymina\u0142\u00F3w Zofia Wawrzyniec jest prze\u015Bladowana. Podczas promocji najnowszej ksi\u0105\u017Cki pisarka znajduje w torebce uci\u0119ty kciuk. Kobieta twierdzi, \u017Ce ten, kto j\u0105 n\u0119ka, inspiruje si\u0119 jej poprzednimi powie\u015Bciami. Ekipa Malanowskiego odkrywa, \u017Ce sprawa mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z przesz\u0142o\u015Bci\u0105 pisarki, poniewa\u017C odci\u0119ty palec nale\u017Ca\u0142 do jej kolegi z klasy, kt\u00F3ry zosta\u0142 zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65440597":["S\u0105siedzi
Podczas wiejskiego wesela gin\u0105 koperty z pieni\u0119dzmi. Rodzice panny m\u0142odej podejrzewaj\u0105 o kradzie\u017C rodzin\u0119 zi\u0119cia. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce jednym z przypadkowych go\u015Bci by\u0142 drobny z\u0142odziejaszek Minio. Marek namierza m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry przyznaje si\u0119, \u017Ce okrada pijanych weselnik\u00F3w, ale nie ma nic wsp\u00F3lnego ze znikni\u0119ciem kopert. Tymczasem po przejrzeniu materia\u0142\u00F3w nagranych przez kamerzyst\u0119 okazuje si\u0119, \u017Ce panna m\u0142oda dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 zdrady ze \u015Bwiadkiem m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65440598":["Micha\u0142 Forty\u015B zacz\u0105\u0142 podejrzewa\u0107 \u017Con\u0119, Dari\u0119, o zdrad\u0119, gdy znalaz\u0142 prezerwatywy w jej torebce. Para ich nie u\u017Cywa. Ju\u017C pierwszego dnia obserwacji \u015Bledczy montuj\u0105 kamery w miejscu pracy kobiety. Prowadzi ona biuro nieruchomo\u015Bci, cz\u0119sto spotyka si\u0119 z klientami i wychodzi na kolacje biznesowe. Detektywi do\u015B\u0107 szybko si\u0119 orientuj\u0105, \u017Ce Daria pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 kontrahenta. Tego samego dnia pods\u0142uchuj\u0105 jej rozmow\u0119 telefoniczn\u0105, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce um\u00F3wi\u0142a si\u0119 z kochankiem. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 zarejestrowa\u0107 intymne spotkanie kobiety z m\u0142odym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Poniewa\u017C jednak jest nieostre, Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce jest na nim jego \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65440599":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440600":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65440601":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65440602":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65440603":["Sebastian Luty jest kierowc\u0105 rajdowym. Od zawsze kocha\u0142 sport i nawet po wypadku, kt\u00F3ry uczyni\u0142 go osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, spe\u0142nia swoje marzenia na torze wy\u015Bcigowym. Za\u0142o\u017Cy\u0142 te\u017C fundacj\u0119. Natomiast Piotr Truszkowski jest siatkarzem i hokeist\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"65440604":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"65440605":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65440743":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65440744":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"65440745":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65440746":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440747":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440748":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440749":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440750":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440751":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440752":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440753":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440754":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440755":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65440756":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440757":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440758":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440759":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440760":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65440761":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440762":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65440763":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65440764":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440765":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65440766":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65440767":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440768":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65440769":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65440770":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65440771":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440772":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65440773":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65440774":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65440775":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440776":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65440777":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65440778":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65440779":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65440780":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65440781":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65440782":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440783":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65440784":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65440785":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440786":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65440787":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"65440788":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440789":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65440790":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65440791":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65440792":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65440793":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65440794":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65440795":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65440796":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65440797":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"65440798":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65440799":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65440800":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65440801":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65440802":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65440803":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65440804":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65440805":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440806":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65440807":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65440808":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440809":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65440810":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65440811":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65440812":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65440813":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65440814":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65440606":["Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska
Prowadz\u0105cy zaprasza do rozmowy Gra\u017Cyn\u0119 Szapo\u0142owsk\u0105. Magnetyczna rola w \"Kr\u00F3tkim filmie o mi\u0142o\u015Bci\" Krzysztofa Kie\u015Blowskiego pozwoli\u0142a jej zapisa\u0107 si\u0119 w historii polskiego kina. Uznanie przynios\u0142a aktorce te\u017C posta\u0107 Telimeny w \"Panu Tadeuszu\" Andrzeja Wajdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65440607":["Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki
Z Krzysztofem Ibiszem spotkaj\u0105 si\u0119 Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki. Ci niezwykli ma\u0142\u017Conkowie zawsze potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 czas dla siebie nawzajem mimo chaosu i wymaga\u0144 show-biznesu. Para opowie o pocz\u0105tkach swojego zwi\u0105zku, przyja\u017Ani, kt\u00F3ra przemieni\u0142a si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107. Nie ominie milczeniem r\u00F3\u017Cnych problem\u00F3w, z jakimi musia\u0142a si\u0119 zmierzy\u0107, i wyzna, jakie jest ich osobiste mi\u0142osne zakl\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65440608":["Sylwia Made\u0144ska i Miko\u0142aj J\u0119druszczak
Krzysztof Ibisz powita znan\u0105 i lubian\u0105 par\u0119 polskiego show-biznesu - zwyci\u0119zc\u00F3w \"Love Island\", Sylwi\u0119 Made\u0144sk\u0105 i Miko\u0142aja J\u0119druszczaka. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pobytu na wyspie. Nie ob\u0119dzie si\u0119 bez trudnych wspomnie\u0144 z przesz\u0142o\u015Bci i tematu \"Ta\u0144ca z gwiazdami\". Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak wygl\u0105da koniec ich ka\u017Cdego dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65440609":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65440610":["Cztery mieszkanki Zabrza Alicja, Iwona, Julia i Patrycja b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje. Tematami przewodnimi odcinka b\u0119d\u0105 film \"Rzymskie wakacje\" oraz cukier puder. Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Dorota Wr\u00F3blewska, Monika Bielkiewicz-Kirschke oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65440611":["Ekipa programu spieszy na pomoc pani El\u017Cbiecie. Kobieta samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka, kt\u00F3rego matka, a jej c\u00F3rka, zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Pani El\u017Cbieta zrobi\u0142a wszystko, co w jej mocy, by stworzy\u0107 ch\u0142opcu ciep\u0142y, rodzinny dom. Z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych os\u00F3b uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. Dzi\u015B jednak pani El\u017Cbieta jest ju\u017C na emeryturze i musi opu\u015Bci\u0107 lokum. W jej w\u0142asnym domu nie ma jednak warunk\u00F3w odpowiednich do wychowania dziecka. Brakuje bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki i toalety. Instalacja elektryczna jest stara i grozi po\u017Carem. Dom nie jest ocieplany i brakuje w nim ogrzewania. Babcia boi si\u0119, \u017Ce z powodu nieodpowiednich warunk\u00F3w wnuk trafi do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65440612":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Cztery uczestniczki walcz\u0105 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By wygra\u0107, kobiety musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody, Ada Fija\u0142 i Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212506.jpg","",["N"]],"65440613":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"65440614":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski z c\u00F3rk\u0105 Fabienne","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"65440615":["Grzegorz Wons z synem Jakubem
Krzysztof Ibisz rozmawia w studiu z Grzegorzem Wonsem i jego synem Jakubem. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn jest znanym aktorem, wyst\u0119puj\u0105cym na deskach warszawskich teatr\u00F3w, obecnie zwi\u0105zanym z Teatrem Kwadrat. Cho\u0107 artysta gra\u0142 tak\u017Ce w wielu produkcjach telewizyjnych, najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015B\u0107 przynios\u0142a mu rola w serialu \"Ranczo\". Jakub poszed\u0142 w \u015Blady ojca. Podobnie jak on pojawia si\u0119 zar\u00F3wno na deskach teatru, jak i na ma\u0142ym ekranie. Krzysztofowi Ibiszowi obaj arty\u015Bci opowiedz\u0105 o wzajemnych relacjach, podziel\u0105 si\u0119 z nim wspomnieniami, a tak\u017Ce zabawnymi anegdotami z \u017Cycia prywatnego i zawodowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"65440616":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski z c\u00F3rk\u0105 Fabienne","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"65440617":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65440618":["Cztery mieszkanki Bytomia Irena, Anna, Janina i Jolanta b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje. Tematami przewodnimi odcinka b\u0119d\u0105 pierwszy powiew wiosny oraz formu\u0142a \"nie wszystko z\u0142oto, co si\u0119 \u015Bwieci\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Monika Bielkiewicz-Kirschke, Magdalena Kacalak oraz Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65440619":["S\u0142awomir samotnie wychowuje troje dzieci. \u017Bona opu\u015Bci\u0142a go kilka lat temu i nie utrzymuje kontaktu ani z nim, ani z potomstwem. M\u0119\u017Cczyzna mieszka bardzo skromnie. Nie pracuje, poniewa\u017C opiekuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142ku 500+. Ludmi\u0142a i Bart\u0142omiej sa par\u0105 od dw\u00F3ch lat. Razem wychowuj\u0105 dziecko kobiety z poprzedniego zwi\u0105zku. M\u0119\u017Cczyzna, by\u0142y muzyk, zajmuje si\u0119 realizacj\u0105 d\u017Awi\u0119ku. Jego partnerka jest szefem cukiernik\u00F3w w restauracji. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet si\u0119ga 20000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65440620":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65440621":["Pani Urszula i jej niepe\u0142nosprawna 29-letnia c\u00F3rka Ewa s\u0105 w bardzo trudnej sytuacji. Kobiety z dnia na dzie\u0144 straci\u0142y dach nad g\u0142ow\u0105 w wyniku konfliktu rodzinnego. Zmuszone by\u0142y zamieszka\u0107 w pustostanie po rodzicach bez dost\u0119pu do ciep\u0142ej wody, ogrzewania i z brakiem kanalizacji. Miejsce na \u0142azienk\u0119 wyposa\u017Cone jest jedynie w prowizoryczny brodzik i nieczynny sedes. \u017Bycia pani Uli nie u\u0142atwia tak\u017Ce chory kr\u0119gos\u0142up, kt\u00F3ry kobieta dodatkowo nadwyr\u0119\u017Ca, d\u017Awigaj\u0105c gotowan\u0105 w garnkach wod\u0119, aby my\u0107 c\u00F3rk\u0119 w misce. Ekipa programu zajmie si\u0119 domem oraz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenia pani Ewy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65440622":["Przedszkolanka Kalina podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C Micha\u0142 j\u0105 zdradza. Para pozna\u0142a si\u0119 8 lat wcze\u015Bniej. By\u0142a to mi\u0142o\u015B\u0107 od pierwszego wejrzenia. Do niedawna Micha\u0142 by\u0142 czu\u0142ym i nami\u0119tnym kochankiem, ostatnio jednak zacz\u0105\u0142 unika\u0107 zbli\u017Ce\u0144 w sypialni. Brak zainteresowania \u017Con\u0105 t\u0142umaczy stresem i przepracowaniem. Kalina nie jest jednak pewna, \u017Ce chodzi tylko o to. Niepokoi j\u0105 r\u00F3wnie\u017C relacja Micha\u0142a z ich sprz\u0105taczk\u0105, 21-letni\u0105 Ukraink\u0105 Tatian\u0105. Kiedy postanawia j\u0105 zwolni\u0107, Micha\u0142 wpada w sza\u0142 i ka\u017Ce Kalinie niezw\u0142ocznie przywr\u00F3ci\u0107 dziewczyn\u0119 w obowi\u0105zkach. Spraw\u0119 przyjmuje detektyw Damian Petrov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65440623":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65440624":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65440625":["Tw\u00F3rcy programu przeprowadzaj\u0105 wywiady z uczestnikami oraz jurorami popularnego show. Widzowie maj\u0105 szans\u0119 si\u0119 dowiedzie\u0107, co dzieje si\u0119 poza scen\u0105 spektakularnego widowiska.","","",[]],"65440626":["Maja i Krzysztof Rutkowscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"65440627":["Ch\u0142opak z gitar\u0105
Barmanka Ewa s\u0105dzi, \u017Ce jej narzeczony, gitarzysta Micha\u0142, mo\u017Ce mie\u0107 kochank\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zmieni\u0142 ostatnio fryzur\u0119 - \u015Bci\u0105\u0142 d\u0142ugie w\u0142osy, i zacz\u0105\u0142 ubiera\u0107 si\u0119 eleganckie. Na dodatek Ewa w rzeczach narzeczonego znalaz\u0142a damsk\u0105 bielizn\u0119. Micha\u0142 t\u0142umaczy\u0142 si\u0119, \u017Ce to gad\u017Cety z oczepin, kt\u00F3re przez przypadek znalaz\u0142y si\u0119 u niego, ale Ewa mimo wszystko zdecydowa\u0142a si\u0119 zg\u0142osi\u0107 do detektyw\u00F3w. Petrow zak\u0142ada pods\u0142uch zar\u00F3wno w domu pary, jak i w sali, w kt\u00F3rej zesp\u00F3\u0142 Micha\u0142a ma pr\u00F3by. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z wokalistk\u0105 Marzen\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65440628":["Szanta\u017Cysta \/ Kinomaniak
Aldona rozwija karier\u0119 piosenkarki, jest te\u017C mam\u0105 kilkuletniego ch\u0142opca. Ojciec dziecka zosta\u0142 skazany za napad z broni\u0105 i kradzie\u017C. Aldona dostaje anonimowe wiadomo\u015Bci. Kto\u015B chce ujawni\u0107 informacj\u0119, \u017Ce bra\u0142a ona udzia\u0142 w napadzie. Taki skandal mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do zerwania kontraktu z wytw\u00F3rni\u0105. Sylwia jest w zwi\u0105zku z Jarkiem. Para ma c\u00F3rk\u0119 Asi\u0119. Kobieta jest z\u0142a na partnera, \u017Ce sp\u0119dza noce przed komputerem ogl\u0105daj\u0105c filmy. On t\u0142umaczy si\u0119 tym, \u017Ce pracuje w kinie. Sylwia postanawia zajrze\u0107 do pracowni partnera. Na jego komputerze znajduje nagrania z Jarkiem, kt\u00F3ry ma sw\u00F3j kana\u0142 na stronie z sex-kamerami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"65440629":["Szef za\u0142ogi \u015Bmig\u0142owca Black Hawk potrzebuje pomocy dr Dubrowa. Dr Nassif pr\u00F3buje przywr\u00F3ci\u0107 u\u015Bmiech na twarzy ofiary wypadku samochodowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"65440630":["George Michael","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"65440631":["Serial, ods\u0142aniaj\u0105cy pilnie strze\u017Cone tajemnice Hollywood, rzuca nowe \u015Bwiat\u0142o na najwi\u0119ksze skandale \u015Bwiata show-biznesu. Ka\u017Cdy odcinek porusza inne zagadnienie. W\u015Br\u00F3d nich znajdzie si\u0119 ruch #Metoo, oraz sekrety ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Willa i Jade Smith. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C wi\u0119cej o Kylie Jenner, najm\u0142odszej miliarderce na ca\u0142ym \u015Bwiecie i o kontrowersjach zwi\u0105zanych z Harveyem Weinsteinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"65440632":["Serial, ods\u0142aniaj\u0105cy pilnie strze\u017Cone tajemnice Hollywood, rzuca nowe \u015Bwiat\u0142o na najwi\u0119ksze skandale \u015Bwiata show-biznesu. Ka\u017Cdy odcinek porusza inne zagadnienie. W\u015Br\u00F3d nich znajdzie si\u0119 ruch #Metoo, oraz sekrety ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Willa i Jade Smith. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C wi\u0119cej o Kylie Jenner, najm\u0142odszej miliarderce na ca\u0142ym \u015Bwiecie i o kontrowersjach zwi\u0105zanych z Harveyem Weinsteinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"65440633":["Adam i Rafa\u0142 s\u0105 w trakcie pakowania kradzionych przedmiot\u00F3w do auta, gdy zjawia si\u0119 policja. Podczas ucieczki Adam bardzo powa\u017Cnie kaleczy si\u0119 o ogrodzenie. Jedzie do szpitala, gdzie ok\u0142amuje lekarzy, kiedy pytaj\u0105, jak si\u0119 zrani\u0142. Rafa\u0142 grozi mu i tym samym zmusza do tajemnicy. Szesnastoletnia Monika straci\u0142a przytomno\u015B\u0107 na lekcji. Teraz bredzi i jest wyra\u017Anie pobudzona. Badania krwi wykaza\u0142y obecno\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w. Dziewczyna prawdopodobnie za\u017Cy\u0142a je, by \u0142atwiej posz\u0142a jej nauka. Ojciec stawia c\u00F3rce bardzo wysokie wymagania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65440634":["8-letni Igor uskar\u017Ca si\u0119 na gor\u0105czk\u0119 i b\u00F3l brzucha. Ojciec ch\u0142opca wzywa do niego pogotowie. Kiedy do domu wraca matka chorego, mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami wywi\u0105zuje si\u0119 k\u0142\u00F3tnia. W trakcie sprzeczki w szpitalu 8-latek odkrywa, \u017Ce jego tata zamierza opu\u015Bci\u0107 rodzin\u0119. Niebawem rodzice ch\u0142opca s\u0142ysz\u0105 diagnoz\u0119 - Igor cierpi na bia\u0142aczk\u0119. Do szpitala trafia r\u00F3wnie\u017C przywieziona przez ojca 12-letnia Gabrysia, kt\u00F3r\u0105 bardzo boli brzuch. Zachowanie jej rodzica niepokoi piel\u0119gniark\u0119 Ewelin\u0119. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce objawy Gabrysi zosta\u0142y wywo\u0142ane kamic\u0105 nerkow\u0105 i dziewczynka by\u0107 mo\u017Ce b\u0119dzie musia\u0142a przej\u015B\u0107 operacj\u0119, ona i jej ojciec znikaj\u0105 z oddzia\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65440815":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65440816":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65440817":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65440818":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440819":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440820":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami odwiedzaj\u0105 modn\u0105 okolic\u0119 North Hollywood. Tamtejsze aukcje s\u0105 bardzo atrakcyjne, poniewa\u017C mo\u017Cna na nich trafi\u0107 na luksusowe przedmioty kolekcjonerskie. Jarrod i Brandi zamierzaj\u0105 jednak zachowa\u0107 trze\u017Awy os\u0105d, nie daj\u0105c si\u0119 zwie\u015B\u0107 z\u0142udnemu urokowi skarb\u00F3w show-biznesu. Tymczasem Mary i jej nowej przyjaci\u00F3\u0142ce Allee podoba si\u0119 blichtr. Rene jako jedyny jest sam, ale to nie powstrzymuje go przed sprawianiem k\u0142opot\u00F3w wszystkim innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65440821":["W dzisiejszym odcinku \u015Bledzimy przebieg wieczornej aukcji magazynowej w Huntington Beach. Ivy i Mary staj\u0105 do rywalizacji, zachowuj\u0105c si\u0119 niezbyt przyjacielsko. Darrell i Brandon, kt\u00F3rzy s\u0105 na swoim terenie, poluj\u0105 na \u015Bwietn\u0105 okazj\u0119. Ich plany mo\u017Ce jednak pokrzy\u017Cowa\u0107 Dave, kt\u00F3ry nie ma \u017Cadnych skrupu\u0142\u00F3w. W wylicytowanym przez siebie schowku znajduje grawer laserowy. Decyduje si\u0119 pokaza\u0107 go ekspertom, kt\u00F3rzy dokonuj\u0105 wyceny urz\u0105dzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65440822":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia kurtka od munduru kawaleryjskiego z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Zosta\u0142a ona znaleziona w\u015Br\u00F3d kostium\u00F3w podarowanych szkolnemu teatrowi. Nast\u0119pnie do sklepu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 ksi\u0105\u017Ck\u0119 Willa Rogersa. Egzemplarz pochodzi z limitowanej edycji i jest podpisany przez autora. Z powodu choroby zmiennika Chumlee jest zmuszony pracowa\u0107 w nocy. Przekonamy si\u0119, czy uda mu si\u0119 nie zasn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440823":["Bohaterowie programu maj\u0105 przed sob\u0105 jeden z najbardziej rozchwytywanych przedmiot\u00F3w w ameryka\u0144skiej historii - plakat z listem go\u0144czym wystawionym za Johnem Wilkesem Boothem, zab\u00F3jc\u0105 prezydenta Abrahama Lincolna. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, chc\u0105cy sprzeda\u0107 skafander przeciwprzeci\u0105\u017Ceniowy pilota my\u015Bliwca F-18, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w wojnie nad Zatok\u0105 Persk\u0105 1991. P\u00F3\u017Aniej Rick ogl\u0105da odznak\u0119 policyjn\u0105 z Chicago z ery Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440824":["Szczury pustyni
Prezentacja maszyn bojowych, w tym brytyjskiego czo\u0142gu piechoty Matilda II i samochodu pancernego rolls-royce, wykorzystywanych w walkach przez aliant\u00F3w. Analizie zostanie r\u00F3wnie\u017C poddana taktyka Erwina Rommla. Legendarny dow\u00F3dca Afrika Korps u\u017Cywa\u0142 czo\u0142g\u00F3w Panzerkampfwagen III i dzia\u0142 przeciwlotniczych kalibru 88 mm w roli broni przeciwpancernej. W programie r\u00F3wnie\u017C charakterystyka ameryka\u0144skiego wozu bojowego M3 Grant, dzi\u0119ki kt\u00F3remu szala zwyci\u0119stwa zacz\u0119\u0142a przechyla\u0107 si\u0119 na stron\u0119 sprzymierzonych. U\u017Cycie tego pojazdu odegra\u0142o du\u017C\u0105 rol\u0119 w bitwie pod El Alamein.","","",[]],"65440825":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"65440826":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wracaj\u0105 do Montebello - miejsca, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sporo zarobi\u0107, o ile kto\u015B nie obawia si\u0119 ostrej rywalizacji. Darrell i jego syn Brandon skutecznie prowokuj\u0105 innych kupuj\u0105cych, by wykorzysta\u0107 zamieszanie. Rene zabiera na licytacj\u0119 swojego ojca, Guntera. Okazuje si\u0119, \u017Ce to op\u0142acalne posuni\u0119cie. Dave liczy na du\u017Cy zysk, podczas gdy Ivy zdecydowanie wkracza do akcji, nie zwa\u017Caj\u0105c na swoj\u0105 kontuzj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65440827":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wyruszaj\u0105 na poszukiwania skarb\u00F3w do Van Nuys, czyli dzielnicy Los Angeles po\u0142o\u017Conej w dolinie San Fernando. Jarrod i Brandi s\u0105dz\u0105, \u017Ce szybko uwin\u0105 si\u0119 z zadaniem. Nie s\u0105 przygotowani na aukcyjny maraton, kt\u00F3ry ich czeka. Darrell tym razem nie mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc syna. Sam stawia czo\u0142o konkurencji. Ivy jest got\u00F3w na du\u017Ce zakupy, podczas gdy Mary stara si\u0119 sprawia\u0107 wra\u017Cenie powa\u017Cnego nabywcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65440828":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65440829":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65440830":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia element wyposa\u017Cenia ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to pierwszy metalowy he\u0142m, wykorzystywany przez armi\u0119 USA. Nast\u0119pnie Corey i Rick ogl\u0105daj\u0105 kabur\u0119, kt\u00F3ra by\u0142a rekwizytem w popularnym serialu \"Gunsmoke\", emitowanym od po\u0142owy lat 50. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick dochodzi do wniosku, \u017Ce pracownicy powinni zadba\u0107 o form\u0119. Wynajmuje wi\u0119c trenera personalnego, kt\u00F3ry ma zach\u0119ci\u0107 ich do \u0107wicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440831":["Tym razem bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 kartaczownic\u0119 Gatlinga - karabin z czas\u00F3w wojny secesyjnej, kt\u00F3ry by\u0142 jednym z prekursor\u00F3w broni maszynowej. Nast\u0119pnie Corey i dziadek maj\u0105 do czynienia z prawdziwym zabytkiem motoryzacji - wykorzystywanym jako taks\u00F3wka fordem T z 1915 roku. Auto zosta\u0142o gruntownie wyremontowane i jest w idealnym stanie. P\u00F3\u017Aniej Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 bro\u0144, kt\u00F3ra pomog\u0142a wygra\u0107 wojn\u0119 secesyjn\u0105 - karabin Sharpsa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440832":["Hawana","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206505.jpg","",["JM"]],"65440833":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65440834":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65440835":["Czarnobyl, cz\u0119\u015B\u0107 2
Olaf z Radkiem trafiaj\u0105 do miasta ducha. Prype\u0107 znajdowa\u0142o si\u0119 nieca\u0142e 2 kilometry od elektrowni j\u0105drowej w Czarnobylu. Po awarii reaktora ca\u0142e miasto zosta\u0142o natychmiast ewakuowane. 45 tysi\u0119cy os\u00F3b umieszczono w 1200 autobus\u00F3w i wywieziono ze ska\u017Conej strefy. Na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy mieli jedynie 2 godziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65440836":["Lotnisko Toru\u0144
Lotnisko w Toruniu zosta\u0142o zbudowane tu\u017C przed pierwsz\u0105 wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 jako port dla niemieckich balon\u00F3w i sterowc\u00F3w. Po odzyskaniu przez Polsk\u0119 niepodleg\u0142o\u015Bci obiekt sta\u0142o si\u0119 siedzib\u0105 s\u0142ynnego 4 pu\u0142ku lotniczego. Po zako\u0144czeniu kampanii wrze\u015Bniowej Niemcy ponownie przej\u0119li lotnisko i wykorzystywali go przez ca\u0142y okres wojny. W 1945 roku lotnisko sta\u0142o si\u0119 w\u0142asno\u015Bci\u0105 Rosjan i by\u0142o u\u017Cywane przez nich a\u017C do 1948 roku. Wtedy te\u017C lotnisko wr\u00F3ci\u0142o w polskie r\u0119ce staj\u0105c si\u0119 siedzib\u0105 Aeroklubu Pomorskiego. Olaf z Radkiem pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po drugowojennej historii lotniska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65440837":["Samolot Che\u0142mno
Poszukiwacze przybywaj\u0105 do Che\u0142mna. Mieszka\u0144cy wskazuj\u0105 im potencjalne miejsce upadku niemieckiego samolotu. Relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz lektura niemieckich dziennik\u00F3w potwierdzaj\u0105 wypadek. Nie s\u0105 jednak zgodne co do typu samolotu. W gr\u0119 wchodz\u0105 dwie niemieckie maszyny: Junkers 88 oraz Messerschmitt BF110.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65440838":["Rajd IV Pancernej
Olaf i Radek zajmuj\u0105 si\u0119 pewnym epizodem z 1945 roku. W dniach 1 i 2 lutego mocno uszczuplone si\u0142y IV Dywizji Pancernej przeprowadzi\u0142y atak na radzieckie zagony pancerne. Celem akcji by\u0142o otwarcie drogi dla przedzieraj\u0105cych si\u0119 w stron\u0119 niemieckich pozycji resztek garnizonu toru\u0144skiego. Poszukiwacze udaj\u0105 si\u0119 w teren by odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65440839":["Bob Bear i dr John Cencich kontynuuj\u0105 dochodzenie dotycz\u0105ce \u015Bmierci wodza III Rzeszy, wysy\u0142aj\u0105c zespo\u0142y \u015Bledcze do Niemiec, Hiszpanii i Argentyny. Lenny DePaul i Sascha Keil odkrywaj\u0105 tunel prowadz\u0105cy z bunkra Hitlera bezpo\u015Brednio do lotnika Tempelhof. Tim Kennedy do\u0142\u0105cza do elitarnego zespo\u0142u archeolog\u00F3w morskich, aby prowadzi\u0107 poszukiwania niemieckiej \u0142odzi podwodnej u wybrze\u017Cy Argentyny. Lenny i Gerrard Williams staraj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, czy Hitler m\u00F3g\u0142 dotrze\u0107 do Hiszpanii i tam ukrywa\u0107 si\u0119 z pomoc\u0105 genera\u0142a Franco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170102.jpg","",[]],"65440840":["\u015Aladami Alikowa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"65440841":["Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne zapomniane skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"65440842":["Jak zabi\u0107 Hitlera cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65440843":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"65440844":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"65440845":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65440846":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65440847":["Zab\u00F3jstwo w Lublinie w latach 90. Na miejscu zbrodni zosta\u0142o zgubione przez morderc\u0119 zdj\u0119cie. Do dzi\u015B nie ustalono personali\u00F3w z\u0142oczy\u0144cy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu o zab\u00F3jstwie w\u0142a\u015Bcicielki sklepu na Mazowszu. Sprawcy zbrodni chcia\u0142 upozorowa\u0107 samob\u00F3jstwo ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65440848":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje historie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, kt\u00F3re marzy\u0142y o \u017Cyciu w wielkim mie\u015Bcie. Obie opu\u015Bci\u0142y swoje ma\u0142e, rodzinne miejscowo\u015Bci, by szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bciach w wielkich aglomeracjach. Wpad\u0142y w r\u0119ce morderc\u00F3w. Pierwsza ofiara uciek\u0142a z ma\u0142ej wioski do Szczecina, a druga przyjecha\u0142a do stolicy. Obie sko\u0144czy\u0142y tragicznie. Sprawcy zbrodni do tej pory nie zostali schwytani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65440849":["Micha\u0142 Fajbusiewicz opowie o tragicznych wydarzeniach, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w maju i sierpniu tego roku w lesie w okolicy Gro\u0144sko w Wielkopolsce. Przy drodze krajowej 92 znaleziono zw\u0142oki zastrzelonego m\u0119\u017Cczyzny. \u015Aledczym nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015Bci. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej w niemal tym samym miejscu odkryto zw\u0142oki policjanta, kt\u00F3ry zgin\u0105\u0142 od kuli na s\u0142u\u017Cbie. Dziennikarz przedstawi najbardziej prawdopodobne hipotezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65440850":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65440851":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65440852":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65440853":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65440854":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65440666":["W Moszczance w wojew\u00F3dztwie opolskim pszczelarzem jest pan Jaros\u0142aw Gierczak. Pasj\u0105 zarazi\u0142 ju\u017C \u017Con\u0119 Ew\u0119, a teraz w tajniki hodowli pszcz\u00F3\u0142 i produkcji miodu wprowadza r\u00F3wnie\u017C c\u00F3rk\u0119. W Dobrzyni\u00F3wce na Podlasiu Grzegorza Sawickiego odwiedza Marcin Borys. Kuzyni z Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce - Krzysztof Gorzela\u0144czyk i Bartek Purul - docieraj\u0105 do punktu skupu zb\u00F3\u017C. Maj\u0105 do sprzedania ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119 wype\u0142nion\u0105 po brzegi kukurydz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65440667":["W\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 jesie\u0144. W gospodarstwie pana Leszka Horosza w W\u00F3lce Ratowieckiej pod Bia\u0142ymstokiem zebra\u0142y si\u0119 c\u00F3rki i wnuczki. To czas kiszenia kapusty. W Karnicach na Dolnym \u015Al\u0105sku zajmuje si\u0119 tym tak\u017Ce rodzina Sznajder\u00F3w. Natomiast Dorota i Konrad Krupi\u0144scy, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 na Mazurach pod Oleckiem przymierzaj\u0105 si\u0119 do koszenia kukurydzy. Tymczasem w Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce Krzysztof Gorzela\u0144czyk talerzuje pole. W pracy towarzyszy mu m\u0142odszy brat cioteczny - Bartek, kt\u00F3ry cz\u0119sto jest jego pomocnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65440668":["Re\u017C.: Daniel Banaczek.
Krzysztof, gospodarz niewielkiego gospodarstwa, wyrusza do pracy w polu. Bogdan, razem ze swoimi synami, zajmuje si\u0119 hodowl\u0105 osiemdziesi\u0119ciu kr\u00F3w. \u015Awie\u017Co upieczeni rodzice, Kamil i Paulina, pr\u00F3buj\u0105 pogodzi\u0107 prace gospodarcze z opiek\u0105 nad dzieckiem, natomiast Ludmi\u0142a dba o swoje pole i jednocze\u015Bnie opiekuje si\u0119 schorowanym te\u015Bciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65440669":["Pani Sylwia samotnie wychowuje dziewi\u0119cioletni\u0105 Ilon\u0119, u kt\u00F3rej zdiagnozowano autyzm. Kobieta odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 si\u0119 zgodzi\u0107, by szuka\u0142a dla c\u00F3rki pomocy, i zamieszka\u0142a w domu po babci. Ogromnym wysi\u0142kiem zdo\u0142a\u0142a doprowadzi\u0107 do budynku wod\u0119. Niestety, dalszy remont przekracza jej mo\u017Cliwo\u015Bci. W domu nie ma \u0142azienki ani toalety, brakuje kanalizacji i ciep\u0142ej wody. Dwa stare piece kaflowe ogrzewaj\u0105 tylko jeden pok\u00F3j, a dach pokryty jest rakotw\u00F3rczym eternitem. Ma\u0142a Ilonka marzy o w\u0142asnym pokoju i normalnej \u0142azience. Nowy dom dla matki i jej c\u00F3rki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65440670":["Po spontanicznych zar\u0119czynach Sajmon znika bez \u015Bladu. Inga obawia si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak co\u015B sobie zrobi\u0142. Anka decyduje si\u0119 reprezentowa\u0107 Artura w s\u0105dzie. W trakcie s\u0142u\u017Cbowego spotkania, kt\u00F3re przeradza si\u0119 w lu\u017An\u0105 rozmow\u0119, dowiaduje si\u0119 wielu interesuj\u0105cych rzeczy z przesz\u0142o\u015Bci by\u0142ego partnera Patrycji. B\u0142a\u017Cej daje Zuzie do zrozumienia, \u017Ce zna jakie\u015B kompromituj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142y z jej przesz\u0142o\u015Bci. W ko\u0144cu wyjawia, \u017Ce wie o epizodzie kole\u017Canki z narkotykami. Patrycja zgadza si\u0119 spotka\u0107 z Arturem w jego restauracji. Zamierza raz na zawsze zerwa\u0107 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65440671":["Poturbowany w trakcie b\u00F3jki Artur trafia do szpitala. Mimo sprawnej interwencji lekarzy nie odzyskuje przytomno\u015Bci. Patrycja nie mo\u017Ce dowiedzie\u0107 si\u0119 niczego na temat jego stanu zdrowia, poniewa\u017C nie jest do tego upowa\u017Cniona. Kobieta u\u015Bwiadamia sobie przy okazji, \u017Ce nie zna nikogo z rodziny Artura. \u017Bona B\u0142a\u017Ceja pr\u00F3buje zaprzyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z Zuz\u0105. Kobieta nie wie, co o tym s\u0105dzi\u0107. Inga nie potrafi dogada\u0107 si\u0119 z Andrzejem ani Robertem. Pr\u00F3buje tak\u017Ce zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Hani, kt\u00F3ra coraz bardziej si\u0119 od niej oddala. Umawia si\u0119 na spotkanie z c\u00F3rk\u0105 i jej znacznie starszym partnerem, Ma\u0107kiem. Dziewczyna zdradza matce swoje plany na przysz\u0142o\u015B\u0107, kt\u00F3ra okazuj\u0105 si\u0119 szokuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65440672":["Witamina G
Z teoretycznych oblicze\u0144 naukowc\u00F3w wynika, \u017Ce najwa\u017Cniejsz\u0105 z wszystkich witamin jest witamina \"G\", czyli g\u0142upota. Ferdek postanawia zarobi\u0107 maj\u0105tek poprzez skraplanie g\u0142upoty i jej sprzeda\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65440673":["Tradyszyn
W kamienicy, w kt\u00F3rej mieszka rodzina Ferdynanda, szykuj\u0105 si\u0119 du\u017Ce zmiany w zwi\u0105zku z planami wst\u0105pienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach ujednolicenia norm prawnych we wszystkich krajach wsp\u00F3lnoty w budynku maj\u0105 zosta\u0107 zlikwidowane wsp\u00F3lne toalety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65440674":["Casino de Renta 2000
Ferdek widzi na podw\u00F3rku emeryt\u00F3w graj\u0105cych w chi\u0144czyka, kt\u00F3rzy marzn\u0105, nie maj\u0105c gdzie si\u0119 podzia\u0107. Rzekomo wzruszony ich dol\u0105, wpada na pomys\u0142 zorganizowania Osiedlowego Klubu Seniora w swoim mieszkaniu. Anga\u017Cuje do urz\u0105dzania Waldka i s\u0105siad\u00F3w. Tak naprawd\u0119 liczy na niema\u0142y zarobek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65440675":["Fryzjer
Ferdynand Kiepski dotkliwie odczuwa brak got\u00F3wki. Proponuje wi\u0119c swojemu s\u0105siadowi Arnoldowi Boczkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niedrogo go ostrzy\u017Ce. Boczek, bardzo zadowolony ze swojej nowej fryzury, poleca us\u0142ugi Kiepskiego koledze z pracy. Zach\u0119cony tym Ferdek postanawia otworzy\u0107 zak\u0142ad fryzjerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65440676":["Si\u0142aczka
Halina ratuje Pa\u017Adzioch\u00F3w z opresji, niespodziewanie ujawniaj\u0105c przy tym wielk\u0105 si\u0142\u0119 fizyczn\u0105. Ferdek postanawia nam\u00F3wi\u0107 j\u0105, \u017Ceby wykorzysta\u0142a t\u0119 zdolno\u015B\u0107 do zrobienia kariery i zarobienia wielkich pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"65440677":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926722.jpg","",["N"]],"65440678":["Re\u017C.: Kelly Asbury.
Smerfetka chce pozna\u0107 prawd\u0119 na sw\u00F3j temat. Zabiera tajemnicz\u0105 map\u0119 i rusza w podr\u00F3\u017C w nieznane. Wraz z M\u0105dral\u0105, Osi\u0142kiem i Ciamajd\u0105 dociera do Zakazanego Lasu, zamieszkanego przez wiele magicznych istot. Niebiescy poszukiwacze przyg\u00F3d ca\u0142y czas musz\u0105 pami\u0119ta\u0107, \u017Ce ich tropem pod\u0105\u017Ca przebieg\u0142y Gargamel. Wreszcie udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 zaginion\u0105 wiosk\u0119. Tam poznaj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 tajemnic\u0119 w dziejach smerf\u00F3w. Za kamer\u0105 Kelly Asbury, trzykrotny kandydat do nagrody Annie. Bohaterom swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Ma\u0142gorzata Socha, Maciej Stuhr, Kinga Preis, Julia Kuczy\u0144ska i Margaret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223313.jpg","",["N"]],"65440679":["Re\u017C.: Stewart Hendler.
Max McGareth (Ben Winchell) wiedzie \u017Cycie normalnego 16-latka. Wraz z matk\u0105 przeprowadza si\u0119 do miasta Copper Canyon, gdzie lata temu w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142 ojciec ch\u0142opaka, kt\u00F3ry by\u0142 naukowcem. Pewnego dnia nastolatek odkrywa, \u017Ce jego cia\u0142o wytwarza siln\u0105 energi\u0119, nad kt\u00F3r\u0105 nie jest w stanie zapanowa\u0107. Jej nadmiar mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do eksplozji. Poczynania Maksa \u015Bledzi przybysz z innej planety, Steel (Josh Brener). Ich spotkanie doprowadza do stworzenia najpot\u0119\u017Cniejszego superbohatera, jaki kiedykolwiek istnia\u0142. Jest nim Max Steel. Kompani wsp\u00F3lnie usi\u0142uj\u0105 odkry\u0107 tajemnic\u0119, kt\u00F3ra stoi za \u015Bmierci\u0105 badacza. Tymczasem pragn\u0105cym pozna\u0107 prawd\u0119 \u015Bmia\u0142kom i ca\u0142ej Ziemi zaczyna zagra\u017Ca\u0107 pot\u0119\u017Cny wr\u00F3g. G\u0142\u00F3wna posta\u0107 by\u0142a inspirowana kultow\u0105 zabawk\u0105 firmy Mattel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165101.jpg","",["N"]],"65440680":["Re\u017C.: Justin Barber.
13 marca 1997 roku nad Phoenix w Arizonie pojawiaj\u0105 si\u0119 tajemnicze \u015Bwiat\u0142a. Troje nastolatk\u00F3w wyrusza na pustyni\u0119. M\u0142odzi ludzie chc\u0105 udokumentowa\u0107 dziwne wydarzenia w ich mie\u015Bcie. Znikaj\u0105 bez \u015Bladu. 20 lat po ich zagini\u0119ciu odnaleziono film z nagraniem ostatnich godzin wyprawy. Prawda o tamtym zdarzeniu wychodzi na jaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203978.jpg","",["N"]],"65440681":["Re\u017C.: Randall Wallace.
Weteran wojny w Korei, podpu\u0142kownik Hal Moore (Mel Gibson) wraz z \u017Con\u0105 (Madeleine Stowe) oraz dzie\u0107mi przybywa na \u0107wiczenia do obozu w Georgii. Szkoleniem \u015Bwie\u017Co upieczonych \u017Co\u0142nierzy zajmuje si\u0119 lojalny wobec dow\u00F3dcy sier\u017Cant Plumley (Sam Elliott). Jeden z rekrut\u00F3w, Bruce Crandall (Greg Kinnear), ws\u0142awia si\u0119 podczas \u0107wicze\u0144 wyj\u0105tkow\u0105 brawur\u0105. Przychodzi dzie\u0144 odlotu do Wietnamu... Wkr\u00F3tce rozpoczyna si\u0119 jedna z najbardziej krwawych bitew - w dolinie La Drang nazwanej wkr\u00F3tce Dolin\u0105 \u015Amierci. 14 listopada 1965 roku Moore oraz jego 400 \u017Co\u0142nierzy z elitarnej ameryka\u0144skiej dywizji bojowej zostaje otoczonych przez 2000 \u017Co\u0142nierzy Wietnamu P\u00F3\u0142nocnego. Gin\u0105 ludzie, ameryka\u0144skie oddzia\u0142y s\u0105 ju\u017C nieliczne, ale kontynuuj\u0105 walk\u0119. \u017Bo\u0142nierze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce to jedyny spos\u00F3b na przetrwanie. Trwaj\u0105ca trzy doby bitwa poch\u0142on\u0119\u0142a setki ofiar i by\u0142a pierwszym spotkaniem Amerykan\u00F3w z regularn\u0105 armi\u0105 wietnamsk\u0105. Film powsta\u0142 na podstawie ksi\u0105\u017Cki Harolda G. Moore'a i reportera Josepha L. Gallowaya, uczestnik\u00F3w bitwy w dolinie La Drang. Podczas nagrywania filmu Moore by\u0142 konsultantem re\u017Cysera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165098.jpg","",[]],"65440682":["Re\u017C.: Stephen Chow.
Szanghaj, lata 40. XX wieku. Miasto terroryzuje kilka grup przest\u0119pczych, z kt\u00F3rych najgro\u017Aniejszy jest gang Siekier, kierowany przez nieobliczalnego Brata Suma. Sing i Bone, pocz\u0105tkuj\u0105cy z\u0142odzieje, marz\u0105 o tym, by dosta\u0107 si\u0119 do jego bandy. By wst\u0105pi\u0107 w jej szeregi, ci\u0119\u017Cko trenuj\u0105 i zg\u0142\u0119biaj\u0105 tajniki wschodnich sztuk walki. Tylko tak maj\u0105 szans\u0119 zasili\u0107 szeregi mafii. Tymczasem gang Siekier zamierza powi\u0119kszy\u0107 swoje wp\u0142ywy. Przest\u0119pcy postanawiaj\u0105 zaw\u0142adn\u0105\u0107 dzielnic\u0105 miasta, kt\u00F3r\u0105 chroni\u0105 mistrzowie kung-fu na co dzie\u0144 udaj\u0105cy zwyczajnych obywateli. Sing i Bone dostaj\u0105 zlecenie zabicia w\u0142a\u015Bcicieli dzielnicy. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Sing ma nadnaturalne zdolno\u015Bci, o kt\u00F3rych wcze\u015Bniej nic nie wiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037305.jpg","",["N"]],"65440683":["W sieci k\u0142amstw
Uprowadzona zostaje kontrowersyjna blogerka, kt\u00F3ra narazi\u0142a si\u0119 wielu wp\u0142ywowym ludziom, ujawniaj\u0105c afery korupcyjne i niejasne powi\u0105zania mi\u0119dzy urz\u0119dnikami a biznesmenami. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo Agnieszka i Adam odkrywaj\u0105, \u017Ce najbli\u017Cszej rodzinie kobiety r\u00F3wnie\u017C mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na jej znikni\u0119ciu. Dochodzenie utrudniaj\u0105 niesnaski mi\u0119dzy detektywami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65440684":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65440685":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65440686":["Zatrucie pokarmowe
36-letnia Nina Dobrowolska samotnie wychowuje c\u00F3rk\u0119, Ad\u0119. Od pewnego czasu kobieta spotyka si\u0119 z Rafa\u0142em. Sw\u00F3j zwi\u0105zek ukrywa jednak przed c\u00F3rk\u0105, poniewa\u017C obawia si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie zaakceptuje jej nowego partnera. Tymczasem Ada postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. Znajduje adres Rafa\u0142a i \u015Bledzi go. Odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mieszka z \u017Con\u0105 i dwoma c\u00F3rkami. Ada postanawia powiedzie\u0107 wszystko matce. Przychodzi na schadzk\u0119 pary. Dochodzi do awantury i r\u0119koczyn\u00F3w. W pewnym momencie Rafa\u0142 dostaje ostrego b\u00F3lu brzucha i zaczyna wymiotowa\u0107. Nina dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",[]],"65440687":["Matka odmawia transfuzji krwi
Pani Barbara zapomina o 17. urodzinach swojej c\u00F3rki Natalii. R\u00F3wnie\u017C ch\u0142opak dziewczyny, Julian, nie ma dla ukochanej czasu w tym najwa\u017Cniejszym dla niej dniu w roku. Zdenerwowana Natalia przerywa rozmow\u0119 z ukochanym i odje\u017Cd\u017Ca na rowerze. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej Julian s\u0142yszy odg\u0142osy ostrego hamowania i pisk opon. Znajduje na ulicy nieprzytomn\u0105 Natali\u0119. Kierowca samochodu, kt\u00F3ry potr\u0105ci\u0142 dziewczyn\u0119, nie wie, jak si\u0119 zachowa\u0107. Julian dzwoni pod 112, a nast\u0119pnie informuje Barbar\u0119 o wypadku c\u00F3rki. Matka dowiaduje si\u0119 od lekarza, \u017Ce niezb\u0119dna jest transfuzja krwi, bo Natalia jest powa\u017Cnie ranna. Barbara, zwolenniczka medycyny alternatywnej, nie zgadza si\u0119 na ten zabieg. Jest on jednak konieczny - je\u015Bli nie zostanie wykonany, Natalia umrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65440635":["Niestety, nawet na p\u0142atnych autostradach mo\u017Cna natkn\u0105\u0107 si\u0119 na dzikie zwierz\u0119ta czy za\u015Bmiecaj\u0105ce jezdni\u0119 \u015Bruby, wkr\u0119ty, opony i butelki. Te przedmioty mog\u0105 uszkodzi\u0107 przeje\u017Cd\u017Caj\u0105ce tras\u0105 samochody, a w efekcie sta\u0107 si\u0119 zagro\u017Ceniem dla zdrowia i \u017Cycia pasa\u017Cer\u00F3w. Ani ubezpieczyciel, ani zarz\u0105dca autostrady nie czuj\u0105 si\u0119 odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Emil odwiedzi r\u00F3wnie\u017C Szczecin, kt\u00F3rego w\u0142adze zarabiaj\u0105 na \u017Ale oznaczonej strefie p\u0142atnego parkowania. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 tak\u017Ce innym nieprawid\u0142owo\u015Bciom, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce na ulicach tego miasta. R\u00F3wnie\u017C w Bydgoszczy panuje du\u017Cy ba\u0142agan. Mo\u017Cna tam znale\u017A\u0107 wykluczaj\u0105ce si\u0119 znaki drogowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440636":["Drog\u00F3wka z Zamo\u015Bcia zatrzyma\u0142a pewnego kierowc\u0119 pod zarzutem jazdy z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 ponad 100 km\/h, podczas gdy licznik jego samochodu wy\u015Bwietla\u0142 niewiele ponad 50 km\/h. Badaj\u0105c t\u0119 spraw\u0119, Emil przekona si\u0119, \u017Ce zamojscy policjanci zawsze pozostaj\u0105 czujni i nawet po pracy lubi\u0105 gn\u0119bi\u0107 kierowc\u00F3w. W trakcie wizyty na tamtejszej komendzie prowadz\u0105cy padnie ofiar\u0105 fa\u0142szywych oskar\u017Ce\u0144 o nieprawid\u0142owe parkowanie. Emil uda si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do Warszawy, gdzie Stra\u017C Miejska wykorzystywa\u0142a z\u0142e oznaczenie drogi, by naci\u0105ga\u0107 w\u0142a\u015Bcicieli samochod\u00F3w na koszty holowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440637":["Pewien kierowca z Nowego Dworu Gda\u0144skiego zosta\u0142 zatrzymany przez nocny patrol, kiedy wi\u00F3z\u0142 koleg\u0119 w stanie krytycznym. Przekroczy\u0142 przy tym dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107, wi\u0119c zamiast eskortowa\u0107 auto do szpitala, policjanci odebrali kierowcy prawo jazdy. Emil pozna te\u017C widza, kt\u00F3ry nie zgodzi\u0142 si\u0119 z zaproponowanym mu mandatem. Sprawa trafi\u0142a do s\u0105du, o czym sam zainteresowany dowiedzia\u0142 si\u0119 dopiero, gdy do jego drzwi zapukali mundurowi z propozycj\u0105 czterech dni aresztu. Na koniec historia widza z rejonu P\u0142o\u0144ska, kt\u00F3ry na w\u0142asnej sk\u00F3rze przekona\u0142 si\u0119, ile mo\u017Ce kosztowa\u0107 kierowc\u0119 b\u0142\u0105d ustawie\u0144 zegara w fotoradarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440638":["Jeden z kierowc\u00F3w z Lw\u00F3wka udzieli\u0142 pierwszej pomocy ofiarom kraksy, kt\u00F3rej by\u0142 \u015Bwiadkiem. W ramach podzi\u0119kowania dosta\u0142 wysoki mandat za spowodowanie wypadku. Na szcz\u0119\u015Bcie ca\u0142e zdarzenie uwieczni\u0142 za pomoc\u0105 kamery samochodowej. Emil us\u0142yszy r\u00F3wnie\u017C o czujnym s\u0105siedzie-policjancie, kt\u00F3ry ch\u0119tnie donosi na wszystkich wok\u00F3\u0142. Zarzuca im m.in., \u017Ce parkuj\u0105 na swoich w\u0142asnych posesjach. Opr\u00F3cz tego w odcinku b\u0119dzie mowa o fotoradarze w okolicach \u015Awi\u0119toch\u0142owic. Jeden z widz\u00F3w programu dysponuje opini\u0105 bieg\u0142ego, kt\u00F3ry stwierdzi\u0142, \u017Ce urz\u0105dzenie dzia\u0142a\u0142o nieprawid\u0142owo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65440639":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65440640":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65440641":["Ostatnia lekcja
Nauczyciel zostaje znaleziony martwy w okolicy liceum, w kt\u00F3rym pracowa\u0142. W trakcie przes\u0142ucha\u0144 detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jedna z jego uczennic pr\u00F3bowa\u0142a pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Odkrywanie kolejnych tajemnic m\u0119\u017Cczyzny naprowadza policjant\u00F3w na trop zab\u00F3jcy... Tymczasem \u0141ucja Wilk zostaje przy\u0142apana na odgrzebywaniu starych \u015Bledztw i wynoszeniu spraw z archiwum za plecami naczelnika wydzia\u0142u. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, na czyje polecenie \u0141ucja pojawi\u0142a si\u0119 w komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"65440642":["Przekl\u0119te dziecko
Siedemnastolatka, kt\u00F3ra kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej uciek\u0142a z domu, zostaje znaleziona martwa. Podejrzany jest nauczyciel, z kt\u00F3rym kiedy\u015B mia\u0142a romans. Badanie DNA ujawni jednak zaskakuj\u0105ce fakty. \u0141ucja Wilk zostaje now\u0105 naczelnik wydzia\u0142u kryminalnego. Zawieszeni w obowi\u0105zkach policjanci wracaj\u0105 do s\u0142u\u017Cby. Krystian, ze wzgl\u0119du na agresywne zachowania, nadal nie uczestniczy w pracy w terenie. Olgierd powoli dochodzi do r\u00F3wnowagi po \u015Bmierci by\u0142ej \u017Cony. Niestety, te\u015Bciowie utrudniaj\u0105 mu kontakty z c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65440643":["Hawana","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206505.jpg","",["JM"]],"65440644":["Ateny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65440645":["\u015Alady Wielkiej Wojny - Hrubiesz\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65440646":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65440647":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65440648":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65440649":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190498.jpg","",[]],"65440650":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190498.jpg","",[]],"65440651":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"65440652":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"65440653":["\"Proroctwo papie\u017Cy\" to seria 112 kr\u00F3tkich, tajemniczych zwrot\u00F3w w j\u0119zyku \u0142aci\u0144skim, kt\u00F3re maj\u0105 na celu przewidzenie papie\u017Cy rzymskokatolickich, pocz\u0105wszy od Celestyna II. Domniemane proroctwa zosta\u0142y po raz pierwszy opublikowane przez mnicha Arnolda Wiona w 1595 roku. Ten z kolei poda\u0142, \u017Ce ich autorem jest \u015Bw. Malachiasz, XII-wieczny arcybiskup Armagh w Irlandii. Historycy generalnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce rzekome proroctwa s\u0105 sfabrykowane, a zosta\u0142y napisane na kr\u00F3tko przed ich opublikowaniem. Niekt\u00F3rzy katoliccy teologowie odrzucili je jako fa\u0142szerstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189610.jpg","",[]],"65440654":["Zwolennicy paleoastronautyki s\u0105dz\u0105, \u017Ce postacie bog\u00F3w, przedstawione w wielu kulturach, to \u015Bwiadectwa wizyt obcych. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci\u0105 tych istot - od antropomorficznych ptak\u00F3w i gad\u00F3w, po bog\u00F3w z niebiesk\u0105 sk\u00F3r\u0105 albo wieloma ko\u0144czynami. By\u0107 mo\u017Ce \u015Bwiadczy to o tym, \u017Ce nasz\u0105 planet\u0119 zamieszkiwa\u0142y r\u00F3\u017Cne gatunki kosmit\u00F3w. Autorzy programu zadaj\u0105 pytanie, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce wszystkie te istoty mia\u0142y wsp\u00F3lnych przodk\u00F3w i \u017Ce my r\u00F3wnie\u017C od nich pochodzimy. W programie przywo\u0142ywane jest m.in. peruwia\u0144skie znalezisko - niezwyk\u0142ego kszta\u0142tu czaszki z Paracas, uwa\u017Cane przez niekt\u00F3rych za szcz\u0105tki obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",["N"]],"65440655":["Po pas w bagnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 najciekawsze wydarzenia z okresu II wojny \u015Bwiatowej, do jakich dosz\u0142o w okolicach \u015Awiecia. Od lokalnych mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w bagnie zaton\u0105\u0142 czo\u0142g. Postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"65440656":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"65440657":["Gracjan opanowa\u0142 jazd\u0119 ci\u0119\u017Ckim Uralem po bieszczadzkich wertepach do perfekcji. Andrzej \"Hos\" nie ukrywa, \u017Ce z potrzeby si\u0119ga po wszystko, co biega po lesie. \"\u017Bmiju\" wpada na pomys\u0142, aby przeci\u0105\u0107 dom na p\u00F3\u0142 i transportowa\u0107 go w kawa\u0142kach. Nadchodzi czas po\u017Cegnania \u015Aliwy, na kt\u00F3rym nie mo\u017Ce zabrakn\u0105\u0107 Hanki. Harna\u015B przeszed\u0142 kuracj\u0119 odwykow\u0105 i czuje si\u0119 nowym cz\u0142owiekiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65440658":["Wojtek tak jak wszyscy przybysze w Bieszczady zaczyna na wyr\u0119bie jako pomocnik drwala. Hos usi\u0142owa\u0142 zrobi\u0107 posi\u0142ek ze \u015Blimak\u00F3w. Przyjaciele na po\u017Cegnanie \u015Aliwy przynie\u015Bli tort w kszta\u0142cie retort do wypa\u0142u drewna. Jankowi ,,Samolotowi\" nie podoba si\u0119 selekcja jode\u0142, ale decyduje si\u0119 j\u0105 wykona\u0107. Do Andrzej \"\u017Bmija\" przyjecha\u0142a laweta. Czeka go kolejny etap przenoszenia domu .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65440659":["Sandacze z Caspe
Jurek Biedrzycki z wsp\u00F3\u0142pracownikami pozostaje w Katalonii. Tym razem zamierza zapolowa\u0107 na sandacze. W tym celu wyp\u0142ywa na zbiornik zaporowy Caspe. Dzi\u0119ki hiszpa\u0144skim przewodnikom poznaje wiele sekret\u00F3w zwi\u0105zanych z po\u0142owem tych drapie\u017Cnik\u00F3w. Mimo wietrznej pogody uczestnikom wyprawy udaje si\u0119 z\u0142owi\u0107 kilka pi\u0119knych ryb tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65440660":["\u017Bo\u0142nierze Himmlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65440661":["Historia jednego karabinu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65440662":["Masa\u017C na kocyku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65440663":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65440664":["Konw\u00F3j gangu z\u0142odziei
Ekipa filmowa bierze udzia\u0142 w akcji zatrzymania zorganizowanej grupy przest\u0119pczej z okolic Szczecina. Gang z\u0142odziei dokonywa\u0142 kradzie\u017Cy samochod\u00F3w na terenie Niemiec. Policji udaje si\u0119 zaskoczy\u0107 przest\u0119pc\u00F3w w ich kryj\u00F3wce, zorganizowanej w starej masarni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"65440665":["Jak si\u0119 w Polsce produkuje narkotyki
Narkobiznes rz\u0105dzi si\u0119 brutalnymi zasadami, lecz przynosi ogromne pieni\u0105dze. Widzowie poznaj\u0105 kulisy produkcji i sprzeda\u017Cy substancji odurzaj\u0105cych w Polsce - od najwi\u0119kszych fabryk amfetaminy, przez plantacje marihuany prowadzone przez Azjat\u00F3w, a\u017C po domowe uprawy konopi indyjskiej nale\u017C\u0105ce do nastolatk\u00F3w. Ekipa filmowa towarzyszy\u0142a policjantom podczas niezwykle skomplikowanych dzia\u0142a\u0144 operacyjnych skierowanych przeciwko producentom narkotyk\u00F3w i dilerom, a wi\u0119c uderzaj\u0105cych w lokalny narkobiznes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"65441001":["Re\u017C.: Joe Coppoletta.
Ginie trener szkolnej dru\u017Cyny pi\u0142karskiej. Jego zab\u00F3jca umiera w areszcie. Gdy pojawia si\u0119 kolejna ofiara, Walker staje w obliczu potr\u00F3jnego mordu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65441002":["Re\u017C.: Michael Preece.
Wakacyjny wyjazd Alex i Walkera na sp\u0142yw g\u00F3rsk\u0105 rzek\u0105 przerywa morderstwo flisaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65441003":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65441004":["Roman i \u015Amia\u0142ek planuj\u0105 kulturalny wiecz\u00F3r w \u015Bwietlicy. Marian chce wiedzie\u0107, dlaczego m\u0119\u017Cczyzna nie zaprosi\u0142 Celiny. Kto\u015B dostrzega, \u017Ce Roman jest wyra\u017Anie zainteresowany kobiet\u0105. Marysia zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce Mart\u0119 spotka\u0142o co\u015B z\u0142ego. Wraz z Ank\u0105 i Laur\u0105 odkrywa przera\u017Caj\u0105ce fakty. Tymczasem Julita dokonuje zmian w Barbarianie. Olka sprzecza si\u0119 z ni\u0105 o to, kt\u00F3ra z nich wymy\u015Bli\u0142a now\u0105 nazw\u0119 baru. Sebastian jest pod wra\u017Ceniem dzia\u0142a\u0144 Julity. Lucynka pr\u00F3buje poprawi\u0107 humor Ka\u015Bce. Opowiada mu o wizycie w domu dziecka i swoich przemy\u015Bleniach zwi\u0105zanych z potencjaln\u0105 adopcj\u0105. \u015Amia\u0142ek odkrywa niepokoj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o Emilce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65441005":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65441006":["Spadek
Julia dziedziczy po stryju dwa mieszkania i ponad milion z\u0142otych w got\u00F3wce. Czekaj\u0105c na zako\u0144czenie post\u0119powania spadkowego, kobieta rzuca prac\u0119 na poczcie i wyprowadza si\u0119 z mieszkania, kt\u00F3re dzieli z grup\u0105 student\u00F3w. Zaczyna te\u017C bra\u0107 po\u017Cyczki w bankach i zad\u0142u\u017Ca si\u0119 u znajomych. Pewnego dnia kontaktuje si\u0119 z ni\u0105 wierzyciel stryja. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma wyrok zas\u0105dzaj\u0105cy od zmar\u0142ego kwot\u0119 ponad stu tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"65441007":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65441008":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65441009":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65441010":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65441011":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65441012":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65441013":["Patrol zajmuje si\u0119 spraw\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zg\u0142osi\u0142 problem z nieuczciw\u0105 lokatork\u0105. Dziewczyna przesta\u0142a p\u0142aci\u0107 za wynajem, nie odbiera telefon\u00F3w i nie otwiera drzwi. \u015Aledczy sprawdzaj\u0105 wynajmowane lokum. Nie zastaj\u0105 w nim dziewczyny, ale natrafiaj\u0105 na \u015Blady, kt\u00F3re wskazuj\u0105, \u017Ce mog\u0142o doj\u015B\u0107 do przest\u0119pstwa. Korwicki i Mr\u00F3z maj\u0105 te\u017C do czynienia z grup\u0105 staruszk\u00F3w, kt\u00F3rzy na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 postanawiaj\u0105 rozprawi\u0107 si\u0119 z miejscowym z\u0142odziejem. Tymczasem m\u0105\u017C Natalii pr\u00F3buje przekona\u0107 komendanta, by Natalia wr\u00F3ci\u0142a do pracy w karetce. Witacki jest nieprzejednany i odsy\u0142a Arka z niczym. Zazdrosny ratownik prowokuje kolejn\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0119 z \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65441014":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65441015":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65441016":["Za\u0142oga zatrzymuje by\u0142ego wojskowego, kt\u00F3ry w baga\u017Cniku przewozi du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w gotowych do rozprowadzenia. Gdy jest on przes\u0142uchiwany, kto\u015B uprowadza jego rodzin\u0119. Funkcjonariusze proponuj\u0105 obj\u0119cie go programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w w zamian za informacje o ludziach, z kt\u00F3rymi prowadzi narkotykowe interesy. M\u0119\u017Cczyzna godzi si\u0119 na uk\u0142ad, ale prosi o odnalezienie jego bliskich. Tymczasem Bia\u0142ach pr\u00F3buje uzyska\u0107 informacje na temat przesz\u0142o\u015Bci Dominiki. Zwraca si\u0119 o pomoc do ekspertki od programowania. Dziewczynie udaje si\u0119 odblokowa\u0107 zaszyfrowan\u0105 stron\u0119, kt\u00F3rej adres Miko\u0142aj dosta\u0142 od jednego z zatrzymanych. Wychodzi na jaw, \u017Ce Dominika pad\u0142a ofiar\u0105 okrutnego przest\u0119pstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65441017":["Zrozpaczona kobieta twierdzi, \u017Ce jej c\u00F3rka pad\u0142a ofiar\u0105 gwa\u0142tu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami dziewczyna zeznaje, \u017Ce napad\u0142 j\u0105 czarnosk\u00F3ry kierowca taks\u00F3wki. Latoszek i Wach wpadaj\u0105 na jego trop. M\u0119\u017Cczyzna trafia do aresztu. Wkr\u00F3tce pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak w\u0105tpliwo\u015Bci, a w kr\u0119gu podejrzanych znajduj\u0105 si\u0119 kolejne osoby. Nieoczekiwanie g\u0142\u00F3wnym problemem staje si\u0119 prokurator Janik. Obwiniaj\u0105c o utrat\u0119 r\u0119ki wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, na ka\u017Cdym kroku pr\u00F3buje uprzykrzy\u0107 im \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65441018":["Re\u017C.: Bobby Moresco.
Danny Gallagher (Karl Urban) pracuje jako detektyw w wydziale narkotykowym. Pewnego dnia zostaje skompromitowany, traci zaufanie koleg\u00F3w i trafia za kratki. Wkr\u00F3tce opuszcza wi\u0119zienie. Na wolno\u015Bci postanawia dokona\u0107 zemsty, a tak\u017Ce odzyska\u0107 dobre imi\u0119. Najpierw musi jednak odkry\u0107, co tak naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w t\u0119 noc, gdy straci\u0142 policyjnego partnera. Pomaga mu dawny mentor. Najnowszy film zdobywcy Oscara, Bobby'ego Moresco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191949.jpg","",[]],"65441019":["Re\u017C.: Andr\u00E9 Ovredal.
Cia\u0142o pi\u0119knej dziewczyny zostaje znalezione na odludziu. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce ofiara nie zmar\u0142a \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Dwaj patolodzy s\u0105dowi - ojciec i syn - w jedn\u0105 noc musz\u0105 ustali\u0107 przyczyn\u0119 zgonu. Pracuj\u0105 metodycznie i spokojnie. Pocz\u0105tkowo odrzucaj\u0105 tropy, kt\u00F3rych nie da si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 naukowo, ale wkr\u00F3tce b\u0119d\u0105 zmuszeni do nich wr\u00F3ci\u0107 i zweryfikowa\u0107 wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczn\u0105 rozumie\u0107 sens prawdy, na kt\u00F3rej trop wpadli, nie b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 wycofa\u0107. Nic z czym si\u0119 dot\u0105d zetkn\u0119li nie przygotowa\u0142o ich na konfrontacj\u0119 z koszmarem, kt\u00F3ry odkryli. Mro\u017C\u0105ca krew w \u017Cy\u0142ach produkcja w re\u017Cyserii Andr\u00E9 Ovredala (\"\u0141owca trolli\"). Film otrzyma\u0142 nominacj\u0119 do nagrody Saturna w kategorii Najlepszy horror.","","",[]],"65441020":["Podczas skoku w zasp\u0119 \u015Bnie\u017Cn\u0105, gry na b\u0119bnach czy l\u0105dowania na dr\u0105\u017Cku pogo mo\u017Cna nie tylko w spektakularny spos\u00F3b si\u0119 o\u015Bmieszy\u0107, ale i poturbowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"65441021":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65441022":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65441023":["W wyniku drobnych zaniecha\u0144 administracja pa\u0144stwowa zawodzi, dlatego nale\u017Cy znale\u017A\u0107 winnego. Prezes staje przed nie\u0142atwym zadaniem znalezienia koz\u0142a ofiarnego. Zadanie jest tym trudniejsze, \u017Ce Mariusz tym razem nie mo\u017Ce mu w tym pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035265.jpg","",[]],"65441024":["W tym odcinku publiczno\u015B\u0107 pozna histori\u0119 Jaros\u0142awa Kailinga. Jaros\u0142aw porusza si\u0119 na w\u00F3zku, odk\u0105d w spos\u00F3b tragiczny sko\u0144czy\u0142 si\u0119 dla niego jeden ze skok\u00F3w spadochronowych. Od tamtego czasu nie uprawia ju\u017C spadochroniarstwa, ale swoj\u0105 energi\u0119 ulokowa\u0142 w wio\u015Blarstwie. Dosta\u0142 si\u0119 do kadry narodowej. Drugim bohaterem odcinka jest Piotr Sza\u0142ajko, kt\u00F3rego niepe\u0142nosprawno\u015B\u0107 r\u00F3wnie\u017C wynik\u0142a z wypadku. Po tym wydarzeniu troch\u0119 si\u0119 zaniedba\u0142, lecz w ko\u0144cu postanowi\u0142 zrobi\u0107 co\u015B ze swoim \u017Cyciem i zacz\u0105\u0142 \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni. Obecnie odnosi sukcesy w kulturystyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"65441025":["Publiczno\u015B\u0107 pozna motocyklistk\u0119 Monik\u0119 Jaworsk\u0105. Kobieta jest nies\u0142ysz\u0105ca, ale to nie przeszkodzi\u0142o jej w odnoszeniu sukces\u00F3w w tym sporcie. Prowadzi r\u00F3wnie\u017C zaj\u0119cia dla m\u0142odzie\u017Cy po\u015Bwi\u0119cone tematowi bezpiecznej jazdy. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka dotyczy\u0107 b\u0119dzie integracyjnego biegu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych i sprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65441026":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65441027":["Patrycja Gepner jest osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, jednak nie przeszkadza jej to w uprawianiu parauje\u017Cd\u017Cania. Kobieta ma w sobie mn\u00F3stwo cierpliwo\u015Bci i determinacji, nie brakuje jej tak\u017Ce pozytywnego nastawienia do \u017Cycia. Jej celem jest udowodnienie, \u017Ce ograniczenia s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w naszych g\u0142owach. Drugim bohaterem odcinka jest J\u0119drzej Jaxa-Ro\u017Cen. M\u0119\u017Cczyzna uprawia paralotnictwo. Wydaje si\u0119 to paradoksalne, je\u015Bli si\u0119 we\u017Amie pod uwag\u0119, \u017Ce J\u0119drzej je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim w\u0142a\u015Bnie wskutek wypadku, do kt\u00F3rego dosz\u0142o, kiedy uprawia\u0142 sport ekstremalny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65441028":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65441029":["Przesy\u0142ka kurierska\/Gdzie jest Kozie\u0142
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel firmy kurierskiej, kt\u00F3ry podejrzewa, \u017Ce kto\u015B go sabotuje. Od kilku miesi\u0119cy klienci nagminnie zg\u0142aszaj\u0105 szkody, a ubezpieczyciel, kt\u00F3ry musi wyp\u0142aca\u0107 coraz wy\u017Csze odszkodowania, chce rozwi\u0105za\u0107 umow\u0119. Klienci skar\u017C\u0105 si\u0119 te\u017C, \u017Ce paczki docieraj\u0105 do nich uszkodzone albo s\u0105 otwierane przed dostarczeniem. Gin\u0105 te\u017C warto\u015Bciowe przedmioty. W\u0142a\u015Bciciel firmy zwolni\u0142 ju\u017C dw\u00F3ch kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy rozwozili przesy\u0142ki, jednak kradzie\u017Ce nie usta\u0142y. Diablo i Serb zatrudniaj\u0105 si\u0119 u swego klienta jako kierowcy, a Bury nadaje rzekomo warto\u015Bciow\u0105 przesy\u0142k\u0119. Firma faktycznie boryka si\u0119 z licznymi problemami, kt\u00F3re dotycz\u0105 przede wszystkim personelu. Wszyscy uwa\u017Caj\u0105 bowiem, \u017Ce w ka\u017Cdej chwili mog\u0105 straci\u0107 prac\u0119, wystarczy jedna fa\u0142szywa skarga klienta. Kurierzy twierdz\u0105, \u017Ce win\u0119 za wszystkie problemy ponosi sam w\u0142a\u015Bciciel, kt\u00F3ry jest w trakcie rozwodu i mo\u017Ce pr\u00F3bowa\u0107 zaszkodzi\u0107 by\u0142ej partnerce. Wkr\u00F3tce detektywi dokonuj\u0105 zaskakuj\u0105cych odkry\u0107. Przychodzi te\u017C zlecenie od ekscentrycznego w\u0142a\u015Bciciela galerii sztuki nowoczesnej, zafascynowanego postaci\u0105 Kozie\u0142a, legendarnego artysty ulicznego, kt\u00F3ry umieszcza w r\u00F3\u017Cnych punktach miasta grafiki przedstawiaj\u0105ce kozy. Klient uwa\u017Ca, \u017Ce anonimowym artyst\u0105 mo\u017Ce by\u0107 pewien student. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce typowany ch\u0142opak studiuje na Akademii Sztuk Pi\u0119knych. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 m\u0142odego artysty, a Kasia przeszukuje fora internetowe, na kt\u00F3rych dyskutuje si\u0119 o graffiti. Jeden z detektyw\u00F3w, korzystaj\u0105c z dawnych kontakt\u00F3w, przenika do \u015Brodowiska graficiarzy, kt\u00F3rzy maj\u0105 w\u0142asn\u0105 teori\u0119 na temat Kozie\u0142a. Podwa\u017Ca ona legend\u0119 artysty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65441030":["Re\u017C.: Lyndon Chubbuck.
Do zespo\u0142u ratownik\u00F3w do\u0142\u0105cza Stephanie Holden. Dla Mitcha oznacza to same k\u0142opoty, bo by\u0142 z ni\u0105 zwi\u0105zany trzy lata wcze\u015Bniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65441031":["Re\u017C.: Gus Trikonis.
Ratownicy urz\u0105dzaj\u0105 zawody, aby ostatecznie ustali\u0107, kto jest najlepszy. Stephanie i CJ s\u0105 podekscytowane przeprowadzk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65441032":["Re\u017C.: Gus Trikonis.
Hobie zapl\u0105tuje si\u0119 w k\u0142amstwach, by zaimponowa\u0107 dziewczynie. Summer ma du\u017Ce k\u0142opoty podczas pierwszego tygodnia pracy na pla\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65441033":["Re\u017C.: Peter Vogel.
Dalsze losy policjant\u00F3w patroluj\u0105cych niemieck\u0105 autostrad\u0119. W\u0142a\u015Bnie tam pewnego dnia niebieski chevrolet corvette \u015Bciga si\u0119 z volkswagenem golfem. W pewnej chwili z corvetty padaj\u0105 strza\u0142y. Andr\u00E9 i Semir natychmiast rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Sprawdzaj\u0105 wszystkich kierowc\u00F3w samochod\u00F3w tej marki, ale bez rezultatu. Po d\u0142ugim dochodzeniu udaje im si\u0119 trafi\u0107 do dw\u00F3ch oszust\u00F3w - Ungera i M\u00FCtza. Nie przyznaj\u0105 si\u0119 oni jednak do wszystkich postawionych im zarzut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"65441034":["Przegl\u0105d najciekawszych japo\u0144skich automat\u00F3w, a w\u015Br\u00F3d nich m.in. maszyna dopasowuj\u0105ca nap\u00F3j do typu osobowo\u015Bci i nastroju. W odcinku profesjonali\u015Bci doradz\u0105, jak sfotografowa\u0107 auto po st\u0142uczce, zabezpieczy\u0107 mieszkanie przed w\u0142amaniem i rozpozna\u0107, czy druga osoba m\u00F3wi prawd\u0119. Tw\u00F3rcy programu przeprowadzaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C test drukarek 3D dla zwyk\u0142ych u\u017Cytkownik\u00F3w w cenie poni\u017Cej 1000 euro. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, kt\u00F3ra z prezentowanych w poprzednim odcinku hipotez by\u0142a blefem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65441035":["Ciotka z Ameryki
Wychodzi jaw, co sta\u0142o si\u0119 z pieni\u0119dzmi przeznaczonymi na zakup \u017Cyrandola. Karol wyda\u0142 je w salonie bilardowym. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce wkr\u00F3tce do Polski przyjedzie ciotka z Ameryki, kt\u00F3ra przez lata przysy\u0142a\u0142a Karolowi dolary na edukacj\u0119. Kobieta oczekuje zwrotu pieni\u0119dzy. Karol musi j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce jest profesorem wy\u017Cszej uczelni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65441036":["Wywiad\u00F3wka
Do mieszkania Krawczyk\u00F3w przychodzi c\u00F3rka nowej s\u0105siadki, Sabrinka. Dziewczyna chce po\u017Cyczy\u0107 wa\u0142ek do ciasta. Przy okazji zwierza si\u0119 Karolowi i Tadziowi ze swoich problem\u00F3w. Przyjaciele dowiaduj\u0105 si\u0119 wi\u0119c, \u017Ce Sabrinka ma k\u0142opoty w szkole i wychowawczyni wezwa\u0142a jej ojca na rozmow\u0119. Tymczasem dziewczyna nie ma ojca, matki natomiast nie chce martwi\u0107. Karol postanawia pom\u00F3c Sabrince i decyduje, \u017Ce odegra rol\u0119 jej ojca. W szkole okazuje si\u0119, \u017Ce wychowawczyni\u0105 dziewczyny jest pani Kuczek, dawna wychowawczyni Krawczyka i Norka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65441037":["U Asi Zato\u0144skiej w domu pojawia si\u0119 wychowawczyni jej m\u0142odszego brata. Okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatek wagaruje. Nauczycielka podejrzewa, \u017Ce ch\u0142opak wpad\u0142 w z\u0142e towarzystwo. W pracy Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski odpowiadaj\u0105 na wezwanie opiekunki starszej kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej podopieczna umiera. Po przyjrzeniu si\u0119 sprawie str\u00F3\u017Ce prawa dochodz\u0105 jednak do wniosku, \u017Ce ta nie kwalifikuje si\u0119 do kryminalnych. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce intuicja ich zawiod\u0142a. Nast\u0119pnie patrol si\u00F3dmy pomaga pobitemu ch\u0142opakowi. Nastolatek nie chce zdradzi\u0107 szczeg\u00F3\u0142\u00F3w zaj\u015Bcia. Dopiero podczas przes\u0142ucha\u0144 policjanci poznaj\u0105 nazwisko domniemanego sprawcy. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce oskar\u017Cony jest ofiar\u0105 a nie katem. Tymczasem Profos, kt\u00F3ry przekona\u0142 si\u0119, \u017Ce jego wybranka nie ma uczciwych zamiar\u00F3w, straci\u0142 ju\u017C nadziej\u0119 na znalezienie mi\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65441038":["Listonosz ratuje dwa razy\/'Podgl\u0105d non stop
Detektywom trafia si\u0119 klientka z wyj\u0105tkowo paskudnym charakterem. Szybko traci panowanie nad sob\u0105, lubi od czasu do czasu rzuci\u0107 jakim\u015B przedmiotem i \u0142atwo j\u0105 wyprowadzi\u0107 z r\u00F3wnowagi. Swojego m\u0119\u017Ca - listonosza z zawodu, ma\u0142om\u00F3wnego, nie\u015Bmia\u0142ego cz\u0142owieka, kt\u00F3rego pasj\u0105 jest numizmatyka - ma za \u017Cyciowego nieudacznika. Od pewnego czasu jednak m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142 i \u017Cona postanowi\u0142a sprawdzi\u0107, co si\u0119 za tym kryje. W tym odcinku do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 tak\u017Ce w\u0142a\u015Bciciel sklepu z antykami, z kt\u00F3rego od trzech miesi\u0119cy gin\u0105 cenne eksponaty. Z\u0142odziej jest bardzo dobrze poinformowany, bo kradnie tylko najdro\u017Csze rzeczy, trzymane na zapleczu. Detektywi zaczynaj\u0105 od sprawdzenia pracownik\u00F3w antykwariatu. M\u0119\u017Cczyzna zatrudnia ich bardzo niewielu - w\u0142asn\u0105 c\u00F3rk\u0119 i niepozornego okularnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65441039":["Do agencji zg\u0142asza si\u0119 Henryk, emerytowany policjant. M\u0119\u017Cczyzna ma podejrzenia wobec swojego przyjaciela, znanego autora krymina\u0142\u00F3w, Hamelskiego. W jego najnowszej ksi\u0105\u017Cce pojawia si\u0119 sprawa zab\u00F3jstwa m\u0142odej dziewczyny. Jest ona nie tylko opisana bardzo szczeg\u00F3\u0142owo, ale pokrywa si\u0119 ze \u015Bledztwem prowadzonym obecnie przez policj\u0119. Henryk obawia si\u0119, \u017Ce Hamelski jest w rzeczywisto\u015Bci morderc\u0105, kt\u00F3ry przez lata wykorzystywa\u0142 jego zaufanie. Prosi Szefa, kt\u00F3remu kiedy\u015B pom\u00F3g\u0142 i z kt\u00F3rym si\u0119 przyja\u017Ani, o pomoc w rozwi\u0105zaniu tej zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879767.jpg","",["JM"]],"65441040":["
Doktor Gabrielle Kollmann, sanitariusz Ralf Staller i pilotka Biggi Schwerin to troje odwa\u017Cnych os\u00F3b spo\u015Br\u00F3d grupy pracownik\u00F3w zespo\u0142u g\u00F3rskiego pogotowia lotniczego. W ka\u017Cdej chwili musz\u0105 by\u0107 gotowi do udzielenia pomocy ofiarom wypadk\u00F3w, kt\u00F3re wydarzy\u0142y si\u0119 w Alpach. Z nara\u017Ceniem \u017Cycia ruszaj\u0105 do akcji, gdzie nie dotrze \u017Cadna inna ekipa ratunkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183434.jpg","",[]],"65441041":["Wsp\u00F3lny wr\u00F3g
Karol z Tadziem zn\u00F3w strasznie si\u0119 pok\u0142\u00F3cili. Przyzwyczajone do ich star\u0107 Alina i Danka oceniaj\u0105 t\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0119 na jakie\u015B pi\u0119\u0107, sze\u015B\u0107 \"cichych dni\". Tym razem jednak sytuacja jest tak napi\u0119ta, \u017Ce nie mog\u0105 tego wytrzyma\u0107. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce trzeba ich jako\u015B pogodzi\u0107. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 wroga, kt\u00F3ry zjednoczy Karola i Tadzia - zamierzaj\u0105 znale\u017A\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry b\u0119dzie je adorowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65441042":["Mi\u0142o\u015B\u0107 jest \u015Blepa
Anita (Anna Samusionek), gwiazda nocnego klubu, zakochuje si\u0119 w Norku. Zdesperowana kobieta niestety jest przekonana, \u017Ce Tadzio nazywa si\u0119 Karol Krawczyk i przychodzi wynegocjowa\u0107 z Alin\u0105 warunki zwr\u00F3cenia Karolowi wolno\u015Bci. W\u00F3wczas zjawia si\u0119 zazdrosny narzeczony Anity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65441043":["Reporter programu odbywa przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 samojezdn\u0105 od\u015Bnie\u017Cark\u0105 parow\u0105 z 1910 roku. Maszyna nadal u\u017Cywana jest do od\u015Bnie\u017Cania szwajcarskich tor\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C ekstremalne testy, jakim poddana zostaje folia b\u0105belkowa. Przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, kt\u00F3re opinie dotycz\u0105ce inteligencji s\u0105 faktami, a kt\u00F3re mitami. W odcinku r\u00F3wnie\u017C przegl\u0105d luksusowych sposob\u00F3w na \u017Cycie i mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65441044":["Re\u017C.: Oz Scott.
Agenci badaj\u0105 kulisy dw\u00F3ch, pozornie niezwi\u0105zanych ze sob\u0105 zbrodni. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce w obu miejscach przest\u0119pstwa znaleziono identyczn\u0105 gum\u0119 do \u017Cucia. Doktor Sid Hammerback wci\u0105\u017C gdzie\u015B znika. Jego przed\u0142u\u017Caj\u0105ca si\u0119 nieobecno\u015B\u0107 zaczyna niepokoi\u0107 Taylora i Jo. Oboje pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co dzieje si\u0119 z ich koleg\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221501.jpg","",[]],"65441045":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
W jednym z kontener\u00F3w na \u015Bmieci zostaje znalezione cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi badaj\u0105 okoliczno\u015Bci jego \u015Bmierci. Odkrywaj\u0105, \u017Ce zmar\u0142y, Walter Danzig, pracowa\u0142 jako dor\u0119czyciel s\u0105dowy. W ci\u0105gu ostatniego miesi\u0105ca dor\u0119czy\u0142 a\u017C 200 pozw\u00F3w - lista podejrzanych jest wi\u0119c wyj\u0105tkowo d\u0142uga. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce prawdziw\u0105 pasj\u0105 ofiary by\u0142y gry komputerowe. Morderstwo pope\u0142niono tu\u017C przed rozpocz\u0119ciem mistrzostw. Okazuje si\u0119, \u017Ce na konwencie dosz\u0142o do wielu wirtualnych zbrodni. \u015Aledczy zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego wi\u0119c Walter sta\u0142 si\u0119 prawdziwym celem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221501.jpg","",[]],"65441046":["Walczak uczy si\u0119 do trudnego egzaminu na studiach. Jego egzaminatorem b\u0119dzie Bolek Kowalski, kt\u00F3ry stawia koledze szczeg\u00F3lnie wysokie wymagania. Kuba prowadzi spraw\u0119 podw\u00F3jnego zab\u00F3jstwa. Zaatakowane zosta\u0142o ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, kt\u00F3re w opinii s\u0105siad\u00F3w uchodzi\u0142o za idealn\u0105, spokojn\u0105 par\u0119. Kryminalni szybko odkrywaj\u0105 jednak drugie dno tej historii. Na dzia\u0142ce za domem pary pies wygrzebuje zw\u0142oki niezidentyfikowanej dziewczyny. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 dociec, jak\u0105 tajemnic\u0119 skrywa\u0142a para. Paulina nadal boryka si\u0119 z k\u0142opotami wychowawczymi, jakie sprawia jej Agata. Razem z Kub\u0105 Wach przygotowuje dla niej lekcj\u0119, kt\u00F3ra ma si\u0119 sta\u0107 cenn\u0105 nauczk\u0105. Agata jednak postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"65441047":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
Zostaje zamordowany reporter. Trop prowadzi policjant\u00F3w do Oahu, gdzie mieszka gro\u017Any przyw\u00F3dca. Tymczasem Danny przestaje ufa\u0107 Grace.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151757.jpg","",["N"]],"65441048":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65441049":["18-letnia dziewica zdobywa m\u0119\u017Cczyzn\u0119 swoich marze\u0144. Kontroluj\u0105cy ojciec niszczy wakacje marze\u0144 swojej rodziny cz.1
Osiemnastoletnia Magda jedzie razem ze swoim przyjaci\u00F3\u0142kami: Dominik\u0105 i Sandr\u0105 na wakacje do Lloret de Mar w Hiszpanii. Dziewczyny chc\u0105, by Magda w ko\u0144cu do\u015Bwiadczy\u0142a, czym jest prawdziwy seks i wyzby\u0142a si\u0119 marze\u0144 o ksi\u0119ciu z bajki. Na miejscu poznaje ona Sebastiana, z kt\u00F3rym wcze\u015Bniej flirtowa\u0142a Dominika. Intrygi przyjaci\u00F3\u0142ek sprawiaj\u0105, \u017Ce Magda rozstaje si\u0119 z nim. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej postanawia jednak do niego wr\u00F3ci\u0107. Wkr\u00F3tce prze\u017Cywa z Sebastianem sw\u00F3j pierwszy raz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"65441050":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"65441051":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65441052":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65441053":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65440888":["Wymarzona
Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na trop chorego psychicznie s\u0105siada ofiary. Jego posta\u0107 wida\u0107 na nagraniu z monitoringu w pobli\u017Cu miejsca zdarzenia. Sprawa okazuje si\u0119 jednak bardziej skomplikowana. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B prawdopodobnie pr\u00F3buje wrobi\u0107 chorego cz\u0142owieka w przest\u0119pstwo, kt\u00F3rego nie pope\u0142ni\u0142. Tymczasem Adam ratuje z opresji modelk\u0119 Martyn\u0119 Bojkowsk\u0105. Dziewczyna zosta\u0142a napadni\u0119ta. Niedosz\u0142a ofiara zaprasza str\u00F3\u017Ca prawa na kolacj\u0119. Mi\u0119dzy ni\u0105 a Adamem wyra\u017Anie iskrzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65440889":["Dziewczyna z balkonu
Nastolatka spada z balkonu. Pocz\u0105tkowo str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce tylko pr\u00F3bowa\u0142a upozorowa\u0107 wypadek. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna - mimo bardzo m\u0142odego wieku - wykonywa\u0142a najstarszy zaw\u00F3d \u015Bwiata. Policjanci musz\u0105 dotrze\u0107 do osoby, kt\u00F3rej mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na jej \u015Bmierci. W trakcie przes\u0142uchania ojca ofiary pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne komplikacje. M\u0119\u017Cczyzna traci przytomno\u015B\u0107, konieczne okazuje si\u0119 wezwanie karetki pogotowia. Olgierd prosi Krystiana, aby nie wspomina\u0142 o tym zaj\u015Bciu Szwarcowi, jednak szef CBP i tak znajduje spos\u00F3b, by dotrze\u0107 do nietypowej informacji. Str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Krystian na nich donosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65440890":["Toksyczny rolnik
Zostaje znalezione cia\u0142o rolnika. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 domowym tyranem, a tak\u017Ce potajemnie bra\u0142 udzia\u0142 w nielegalnej utylizacji niebezpiecznych odpad\u00F3w. Niebawem do winy przyznaje si\u0119 znajomy ofiary. Detektywi jednak maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci. Mno\u017C\u0105 si\u0119 one, gdy kto\u015B pr\u00F3buje przejecha\u0107 prowadz\u0105cych \u015Bledztwo policjant\u00F3w maszyn\u0105 rolnicz\u0105. Natalia spotyka si\u0119 ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Edyt\u0105, kt\u00F3ra choruje na depresj\u0119. Kobieta jaki\u015B czas temu uleg\u0142a powa\u017Cnemu wypadkowi, nie chce jednak podj\u0105\u0107 rehabilitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65440891":["Inga i Patrycja wspieraj\u0105 Ank\u0119 w trudnych chwilach. Ci\u0119\u017Ckie do\u015Bwiadczenie, jakie spotka\u0142o kobiet\u0119, ca\u0142kowicie zmienia jej \u017Cycie. Dominika zostawia Roberta. Patrycja nie pojawia si\u0119 w pracy. Ela domy\u015Bla si\u0119, co jest tego powodem. Swoimi podejrzeniami dzieli si\u0119 z Tadkiem. M\u0119\u017Cczyzna po kr\u00F3tkotrwa\u0142ym rozczarowaniu zwraca swoj\u0105 uwag\u0119 na King\u0119. Wice nie podoba si\u0119, ze Wiktor wr\u00F3ci\u0142 do Patrycji. Rozgoryczona wyjawia rywalce d\u0142ugo skrywan\u0105 tajemnic\u0119. Jasiek i Stefa, mimo niepokoj\u0105cej opinii onkologa, nie zamierzaj\u0105 si\u0119 za\u0142amywa\u0107. Markiewicz, coraz bardziej wyniszczona przez chorob\u0119, boi si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie na si\u0142ach, by stan\u0105\u0107 przed o\u0142tarzem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170113.jpg","",["N"]],"65440892":["Inga odzyskuje dawn\u0105 figur\u0119. Coraz cz\u0119\u015Bciej poddaje si\u0119 te\u017C nowym zabiegom medycyny estetycznej. Rozpoczyna intensywne randkowanie. Dorota osi\u0105gn\u0119\u0142a sukces zawodowy, nadal doskwiera jej jednak samotno\u015B\u0107. \u017Bycie rodzinne Patrycji uk\u0142ada si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwie. Mimo to kobieta przewiduje katastrof\u0119. Zuza wraca z p\u00F3\u0142rocznej terapii w Stanach Zjednoczonych. Jest zaskoczona zmianami i czuje si\u0119 obco we w\u0142asnym domu. Na dodatek od razu na pocz\u0105tku k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Ja\u015Bkiem. Codzienno\u015B\u0107 Anki zaczyna si\u0119 stabilizowa\u0107. Pawe\u0142 zn\u00F3w pracuje w zawodzie, a Julka powa\u017Cnie podchodzi do roli matki. Gdy wydaje si\u0119, \u017Ce sprawy zmierzaj\u0105 w dobrym kierunku, Pawe\u0142 czyni wyznanie, kt\u00F3re wszystko psuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"65440893":["Pawe\u0142 przekonuje Ank\u0119, \u017Ce jego wyznanie nic nie znaczy. Stara si\u0119 odnosi\u0107 do rodziny jakby nic si\u0119 nie sta\u0142o. W pewnej chwili Strzelecka traci panowanie nad sob\u0105. Wtedy m\u0105\u017C m\u00F3wi, \u017Ce ma do niej \u017Cal. Oczekiwa\u0142, \u017Ce partnerka b\u0119dzie go wspiera\u0107 w walce z nowym uczuciem. Anka nie potrafi funkcjonowa\u0107 jak dawniej. St\u0119skniony po p\u00F3\u0142rocznym rozstaniu Jasiek proponuje Zuzie wsp\u00F3lny wypad do hotelu. Niestety w o\u015Brodku na ka\u017Cdym korku dochodzi do awarii. Ostatecznie upojna noc ko\u0144czy si\u0119 dla pary na komisariacie... Inga ju\u017C na dobre odda\u0142a si\u0119 randkowaniu. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce Hania jest w tej dziedzinie bieglejsza ni\u017C mama. Swoich rad dotycz\u0105cych ubioru udziela r\u00F3wnie\u017C by\u0142y m\u0105\u017C kobiety. Patrycja czuje si\u0119 prze\u015Bladowana przez nieustanne telefony. Okazuje si\u0119, \u017Ce nieznany numer nale\u017Cy do firmy architektonicznej, w kt\u00F3rej od niedawna pracuje Wika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"65440894":["Anka wyjawia c\u00F3rce, co powiedzia\u0142 jej Pawe\u0142. Julia t\u0142umaczy matce, \u017Ce nale\u017Cy si\u0119 dowiedzie\u0107, kim jest tajemnicza kobieta. Zniech\u0119ca j\u0105 do biernego przygl\u0105dania si\u0119 sytuacji. Aby zdoby\u0107 informacje, zmotywowana przez c\u00F3rk\u0119 Strzelecka zaczyna \u015Bledzi\u0107 m\u0119\u017Ca. Inga i Maks si\u0119 spotykaj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaskarbia sobie jej sympati\u0119 i proponuje uk\u0142ad bez zobowi\u0105za\u0144. Inga zaczyna to rozwa\u017Ca\u0107. Zuza pr\u00F3buje nak\u0142oni\u0107 Dari\u0119, \u017Ceby odsprzeda\u0142a Ja\u015Bkowi udzia\u0142y w salonie. Ona jednak nie chce zrezygnowa\u0107 ze swojej pasji. W salonie Ja\u015Bka jej m\u0105\u017C flirtuje z Zuz\u0105. Patrycja obawia si\u0119, \u017Ce Wika nie podda si\u0119 w pr\u00F3bach odebrania jej Klary. Wiktor jednak s\u0105dzi, \u017Ce przejmuje si\u0119 bez powodu. W urz\u0119dzie paszportowym spotyka si\u0119 z Wik\u0105. Chce wyrobi\u0107 c\u00F3rce dokument, a do tego potrzebna jest obecno\u015B\u0107 obojga rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"65440895":["Pechowa wysypka
Jolka zdobywa dwa bilety na koncert Tomka Makowieckiego, na kt\u00F3ry Frania postanawia wybra\u0107 si\u0119 z Maksem. Tu\u017C przed randk\u0105 panna Maj dostaje sw\u0119dz\u0105cej wysypki na ca\u0142ym ciele, ale nie rezygnuje z wyj\u015Bcia. Niespodziewanie Skalski proponuje jej sp\u0119dzenie wsp\u00F3lnej nocy w hotelu. Frania zgadza si\u0119, ale wysypka zaczyna by\u0107 coraz bardziej uci\u0105\u017Cliwa. Pod pretekstem zdobycia jeszcze jednego autografu Tomka Makowieckiego niania udaje si\u0119 do szpitala. Pocz\u0105tkuj\u0105cy doktor Znachorski (Marcin Perchu\u0107) udziela jej pomocy. Niestety, niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce pacjentka jest uczulona na leki, kt\u00F3re jej podano. Czuje si\u0119 coraz gorzej i musi powiedzie\u0107 o wszystkim Skalskiemu, a tym samym zepsu\u0107 tak dobrze zapowiadaj\u0105cy si\u0119 wiecz\u00F3r. Obydwoje ponownie jad\u0105 do szpitala. Okazuje, \u017Ce przypad\u0142o\u015B\u0107 Frani spowodowa\u0142a zupa, kt\u00F3r\u0105 pocz\u0119stowa\u0142a j\u0105 matka. Nast\u0119pnego dnia Maks chce nadrobi\u0107 zepsuty wiecz\u00F3r, ale Maj ma nowy kr\u0119puj\u0105cy k\u0142opot...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"65440896":["Niania u su\u0142tana
Na ferie Zuzia dostaje zaproszenie od Mahmuda, kolegi z klasy, kt\u00F3ry mieszka nad Morzem Czerwonym. Jego ojciec Hassan jest su\u0142tanem Omaru na P\u00F3\u0142wyspie Arabskim. C\u00F3rce Skalskiego w podr\u00F3\u017Cy towarzyszy Frania. Bardzo jej si\u0119 podoba w egzotycznym kraju. Zachwycony ni\u0105 Hassan proponuje, by zosta\u0142a na zawsze. Panna Maj odmawia. Nast\u0119pnego dnia odkrywa, \u017Ce nie ma paszportu, a stra\u017Cnik pilnuje jej drzwi. Na szcz\u0119\u015Bcie przyje\u017Cd\u017Ca Maks i pr\u00F3buje wybawi\u0107 ukochan\u0105, kt\u00F3ra, jak si\u0119 okazuje, wcale nie jest wi\u0119ziona. Skalski decyduje si\u0119 wyzna\u0107 jej co\u015B bardzo wa\u017Cnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"65440897":["Zar\u0119czyny
Frania i Maks co minut\u0119 wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107. Dla Karoliny jest to bolesny cios. Pr\u00F3buje wybi\u0107 rywalce z g\u0142owy wizj\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwa ze Skalskim. On tymczasem kupuje pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy, pokazuje go Konradowi i zobowi\u0105zuje do zachowania sekretu. Poniewa\u017C kamerdyner nie jest zbyt skryty, wiadomo\u015B\u0107 szybko poznaje sama zainteresowana i, nie czekaj\u0105c na oficjalne zar\u0119czyny, powiadamia znajomych. Maks zaprasza wszystkich na kolacj\u0119. Poinstruowani przez Frani\u0119 maj\u0105 udawa\u0107 zaskoczenie. Gdy nadchodzi wiecz\u00F3r, a pan domu si\u0119 sp\u00F3\u017Ania, panna Maj jedzie go odszuka\u0107. Nie wie, \u017Ce ukochanego napadli bandyci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"65440898":["Pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy
Maks zamierza kupi\u0107 Frani pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy. Teresa i jej c\u00F3rka namawiaj\u0105 Skalskiego, by skorzysta\u0142 z oferty wujka Staszka (Jerzy Rogalski) - w\u0142a\u015Bciciela podejrzanego sklepiku z\u0142otniczego, ale Maks w por\u0119 rezygnuje z zakup\u00F3w u niego. Udaje si\u0119 do prawdziwego jubilera (Piotr Pilitowski). Po oficjalnych zar\u0119czynach narzeczeni id\u0105 na wieczorek towarzyski. Panna Maj staje si\u0119 obiektem plotek i drwin bawi\u0105cych si\u0119 tam os\u00F3b. Bardzo to prze\u017Cywa. Skalski, niczego si\u0119 nie domy\u015Blaj\u0105c, zaprasza tych samych ludzi na przyj\u0119cie do siebie do domu. Frania idzie do parku i tam p\u0142acze. Przysiada si\u0119 do niej biedak (Daniel Olbrychski), kt\u00F3ry j\u0105 pociesza. W ramach podzi\u0119kowa\u0144 otrzymuje zaproszenie na imprez\u0119 u Maksa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65440899":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Bolak
Boczek cierpi z powodu bolesnego odcisku na stopie. Zamierza wybra\u0107 si\u0119 do lekarza. Ferdek powstrzymuje go jednak, twierdz\u0105c, \u017Ce s\u0142u\u017Cba zdrowia nie gwarantuje wcale wyleczenia dolegliwo\u015Bci. Twierdzi, \u017Ce to on mo\u017Ce mu zaoferowa\u0107 wysokiej klasy us\u0142ugi z zakresu medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej, daj\u0105ce stuprocentow\u0105 pewno\u015B\u0107 usuni\u0119cia problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440900":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Barek
Po powrocie z eleganckiego przyj\u0119cia Halina z zachwytem opowiada o barku z alkoholem, kt\u00F3ry widzia\u0142a u gospodarza. Jest te\u017C pod wra\u017Ceniem kultury go\u015Bci, kt\u00F3rzy z umiarem kosztowali drogich trunk\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce u nich w domu nie by\u0142oby to mo\u017Cliwe, poniewa\u017C Ferdek zawsze bardzo szybko wypija ca\u0142y zakupiony alkohol. Oburzony jej oskar\u017Ceniami Kiepski proponuje, by zrobi\u0142a taki barek w domu. W\u00F3wczas udowodni \u017Conie, \u017Ce potrafi pi\u0107 alkohol w kulturalny spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440901":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Tatua\u017C
Kiepski zauwa\u017Ca, \u017Ce jego c\u00F3rka ma na plecach tatua\u017C. Mariola o\u015Bwiadcza, \u017Ce zdobienie w ten spos\u00F3b cia\u0142a to modny spos\u00F3b wyra\u017Cania swojej osobowo\u015Bci. Ferdek z niepokojem orientuje si\u0119, \u017Ce jego s\u0105siedzi albo ju\u017C maj\u0105 tatua\u017Ce, albo zamierzaj\u0105 je sobie zafundowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440902":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Medalik
Kiepski ma powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Postanawia odda\u0107 co\u015B w zastaw. Z rozpacz\u0105 u\u015Bwiadamia sobie jednak, \u017Ce ostatni\u0105 cenn\u0105 rzecz\u0105, jak\u0105 posiada, jest pami\u0105tkowy medalik. Ma go od czas\u00F3w Pierwszej Komunii \u015Awi\u0119tej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440903":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Chichot
Arnold Boczek od d\u0142u\u017Cszego czasu ma bardzo dobry humor. Pytany o cokolwiek, odpowiada g\u0142o\u015Bnym chichotem i sprawia wra\u017Cenie osoby bardzo zadowolonej z siebie. Pa\u017Adziocha i Ferdka wyra\u017Anie dra\u017Cni zachowanie s\u0105siada. Postanawiaj\u0105 zepsu\u0107 mu ten \"wiecznie\" dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440904":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Piwniczka
Pa\u017Adzioch marzy o miejscu, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by mie\u0107 odrobin\u0119 prywatno\u015Bci, i gdzie jego \u017Cona nie mia\u0142aby wst\u0119pu. Wykupuje krypt\u0119 na cmentarzu i urz\u0105dza tam mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440905":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kr\u00F3tki dzie\u0144 pracy
Na terenie osiedla przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 trwaj\u0105 prace budowlane. Halina za\u0142atwia m\u0119\u017Cowi prac\u0119 w roli robotnika niewykwalifikowanego. Do g\u0142\u00F3wnych zada\u0144 Ferdynanda nale\u017Cy... ci\u0105gni\u0119cie kabla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440906":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Morfeusz
Umiera w\u0142a\u015Bcicielka osiedlowego sklepu monopolowego. Ferdynand i Boczek wskutek niefortunnej pomy\u0142ki nie docieraj\u0105 na pogrzeb, co ma dla nich fatalne konsekwencje. Syn zmar\u0142ej postanawia zlikwidowa\u0107 ich zeszyty z kredytem. Pr\u00F3by udobruchania m\u0119\u017Cczyzny nie przynosz\u0105 skutk\u00F3w...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440907":["UFO
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce wszed\u0142 w bezpo\u015Bredni kontakt z obc\u0105 cywilizacj\u0105. Twierdzi ponadto, \u017Ce g\u0142\u00F3wn\u0105 bol\u0105czk\u0105 UFO jest ich poga\u0144stwo i brak wiary w wy\u017Csze warto\u015Bci. Kompletuje wi\u0119c ekwipunek, aby wyruszy\u0107 w kosmos z misj\u0105 nawr\u00F3cenia wszech\u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65440908":["Bilans kwartalny
Ferdek dokonuje bilansu swojego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Halin\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce \u017Cona by\u0142aby szcz\u0119\u015Bliwsza z innym adoratorem z czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci. Postanawia by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i sko\u0144czy\u0107 z piciem alkoholu. Pa\u017Adzioch i Boczek id\u0105 jego \u015Bladem i r\u00F3wnie\u017C wybieraj\u0105 abstynencj\u0119. Wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 to obla\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65440909":["Zenon w ko\u0144cu zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i zaprasza Kasi\u0119 na randk\u0119. Nie wie, \u017Ce Jadzia chce wyswata\u0107 gosposi\u0119 z komornikiem Stachem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie brakuje jednak og\u0142ady. Gdy nazywa Kasi\u0119 staruch\u0105, Zenon wpada w sza\u0142. Mi\u0119dzy Jadwig\u0105 a Henrykiem dochodzi do kolejnej k\u0142\u00F3tni. Obra\u017Cony m\u0119\u017Cczyzny postanawia odreagowa\u0107 w towarzystwie dawnych znajomych. Anna b\u0142aga Piotra, by jak najszybciej sprowadzi\u0142 Henryka do domu. Zamo\u017Cny Kowalski zastaje domownika graj\u0105cego w karty z kumplami... w samej bieli\u017Anie. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Heniek przegra\u0142 swoje ubrania, postanawia odegra\u0107 si\u0119 w jego imieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65440910":["Anna namawia Jadzi\u0119, by za\u0142o\u017Cy\u0142a firm\u0119 krawieck\u0105. Piotr popiera \u017Con\u0119. Niedawno bowiem zosta\u0142 cz\u0142onkiem komisji przyznaj\u0105cej dofinansowania dla ma\u0142ych przedsi\u0119biorstw. Zamierza pom\u00F3c Jadwidze, a przy okazji na tym skorzysta\u0107. Zbli\u017Ca si\u0119 rocznica \u015Blubu ubogich Kowalskich. Henryk postanawia podarowa\u0107 Jadzi obr\u0105czk\u0119 z prawdziwego z\u0142ota. Tymczasem jego \u017Cona staje przed komisj\u0105, ubiegaj\u0105c si\u0119 o dofinansowanie na rozkr\u0119cenie firmy. Sprawa przybiera nieoczekiwany obr\u00F3t, gdy na sali pojawia si\u0119 Henryk wraz ze swoim prezentem. Janek i Nikodem wci\u0105\u017C rywalizuj\u0105 o wzgl\u0119dy Eli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65440911":["Anna nie ma odwagi zwolni\u0107 Kasi, chocia\u017C nie jest zadowolona z efekt\u00F3w jej pracy. Prosi Jadwig\u0119, by j\u0105 wyr\u0119czy\u0142a. Kobieta s\u0105dzi, \u017Ce wykonanie tego zadania nie nastr\u0119czy jej \u017Cadnych problem\u00F3w, szybko jednak mi\u0119knie i prosi Ann\u0119, by da\u0142a Kasi jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Postanawia te\u017C potajemnie pomaga\u0107 gosposi w sprz\u0105taniu. Ela nie chce i\u015B\u0107 na wagary. Gdy Nikodem wstawia si\u0119 za ukochan\u0105, inicjator ca\u0142ego przedsi\u0119wzi\u0119cia... wyzywa go na pojedynek. Ch\u0142opak starannie przygotowuje si\u0119 do starcia, nie potrafi jednak pokona\u0107 rywala. Na ratunek spieszy mu Ela. Henryk przypadkowo pods\u0142uchuje rozmow\u0119 Piotra z nieznan\u0105 kobiet\u0105. Jest przekonany, \u017Ce domownik zdradza Ann\u0119. Udaje si\u0119 do domu domniemanej kochanki, by si\u0119 z ni\u0105 rozm\u00F3wi\u0107. Przy okazji odkrywa sekret Piotra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65440912":["Piotr obawia si\u0119 reakcji Anny na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce wr\u00F3ci\u0142 do hazardu i przegra\u0142 spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Chc\u0105c pom\u00F3c domownikowi, Henryk organizuje licytacj\u0119 helikoptera bogatego Kowalskiego w gronie zamo\u017Cnych znajomych Hamleta. Udaje si\u0119 odzyska\u0107 stracone przez Piotra pieni\u0105dze z naddatkiem. Zenon w ko\u0144cu zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i zaprasza Kasi\u0119 na randk\u0119. Senior przedawkowuje jednak \u015Brodki na potencj\u0119 i trafia do szpitala. Janek oddaje krew, by ratowa\u0107 dziadka. Anna i Jadwiga boj\u0105 si\u0119, \u017Ce zauroczenie El\u0105 b\u0119dzie mia\u0142 odzwierciedlenie w ocenach obu ch\u0142opc\u00F3w. Postanawiaj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 Janka i Nikodema, by odwa\u017Cniej zawalczyli o wzgl\u0119dy dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65440913":["Wystawa
Lena pr\u00F3buje wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 w Olku. Opowiada mu, \u017Ce spotyka si\u0119 z Rogerem. Przewodnicz\u0105cy samorz\u0105du studenckiego zdaje si\u0119 nie by\u0107 tym zainteresowany. And\u017Celika nie ma z kim i\u015B\u0107 na wystaw\u0119 sztuki nowoczesnej. Swoj\u0105 ch\u0119\u0107 zg\u0142asza tylko Zdzich. My\u015Bli, \u017Ce uda mu si\u0119 zaimponowa\u0107 wybrance wiedz\u0105 na ten temat. Micha\u0142 sprowadza do pokoju kolejne dziewczyny. Weronika ma ju\u017C tego do\u015B\u0107 i postanawia podst\u0119pem si\u0119 ich pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"65440914":["Poparzenie
Zdzich parzy sobie d\u0142onie podczas naprawy kork\u00F3w. Poniewa\u017C nie mo\u017Ce u\u017Cywa\u0107 r\u0105k, Weronika pomaga mu zdj\u0105\u0107 spodnie. Widzi to And\u017Celika i zaczyna rozpowiada\u0107 wszystkim, \u017Ce oboje maj\u0105 romans. Micha\u0142 znajduje w windzie kom\u00F3rk\u0119. Umawia si\u0119 z jej w\u0142a\u015Bcicielk\u0105, Maryl\u0105, ale po drodze gubi odnaleziony telefon. And\u017Celika oblewa sokiem bluz\u0119 Micha\u0142a. Roger wmawia jej, \u017Ce zniszczy\u0142a jedyn\u0105 pami\u0105tk\u0119 po tragicznie zmar\u0142ej narzeczonej ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"65440915":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce istnieje spos\u00F3b na to, aby past\u0119 do z\u0119b\u00F3w poleci\u0142o 10\/10 dentyst\u00F3w oraz \u017Ce k\u0142\u00F3tnia wymaga niekiedy wezwania posi\u0142k\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65440916":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce przysi\u0119ga ma\u0142\u017Ce\u0144ska nie zawsze oznacza dla ka\u017Cdego to samo, a idealna rozmowa kwalifikacyjna mo\u017Ce mie\u0107 r\u00F3\u017Cne oblicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65440917":["Pisarz
W willi znanego pisarza Jerzego Tarnowskiego brutalnie zamordowano jego m\u0142od\u0105 \u017Con\u0119 Weronik\u0119 i jej kochanka, psychiatr\u0119 Micha\u0142a Nowaka. Literat od roku leczy\u0142 si\u0119 w klinice denata. W dniu morderstwa m\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy zosta\u0142 na chwil\u0119 wypuszczony z oddzia\u0142u przez \u017Con\u0119 Nowaka, kt\u00F3ra akurat mia\u0142a dy\u017Cur. Ona te\u017C znalaz\u0142a pacjenta w jego domu i odkry\u0142a cia\u0142a ofiar. Szybko sprz\u0105tn\u0119\u0142a \u015Blady krwi i wr\u00F3ci\u0142a z Tarnowskim do szpitala. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce kochankowie rok wstecz zainscenizowali przed nie\u015Bwiadomym Tarnowskim takie samo jak teraz zab\u00F3jstwo. Dzi\u0119ki temu zrobili z niego osob\u0119 niepoczytaln\u0105 i umie\u015Bcili w klinice psychiatrycznej, sami za\u015B korzystali z jego pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce pisarz pracuje nad krymina\u0142em, w kt\u00F3rym ze szczeg\u00F3\u0142ami opisuje podobn\u0105 zbrodni\u0119. Wgl\u0105d do niej mia\u0142 za po\u015Brednictwem swojej kochanki, asystentki pisarza, jego syn z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa i to on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65440918":["Kozio\u0142 ofiarny
Dochodzi do porwania dyrektora finansowego przetw\u00F3rni mi\u0119snej, Paw\u0142a Lebienia. Sprawca \u017C\u0105da okupu w wysoko\u015Bci pi\u0119ciuset tysi\u0119cy z\u0142otych w got\u00F3wce. Gro\u017Aby wydaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne. CW\u015A podejrzewa te\u015Bcia ofiary i jednocze\u015Bnie prezesa firmy, Marka Wolskiego. Zesp\u00F3\u0142 zmienia zdanie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona Paw\u0142a, Eliza, zdradza\u0142a go z niejakim Emilem Milewskim. Teraz to para znajduje si\u0119 na celowniku detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65440919":["Rozb\u00F3j w bia\u0142y dzie\u0144
Dwoje tajemniczych os\u00F3b przypuszcza atak na ochroniarzy, kt\u00F3rzy uzupe\u0142niaj\u0105 zasoby finansowe w bankomacie. Po kilku dniach od napadu ginie \u015Bwiadek przest\u0119pstwa. CW\u015A analizuje morderstwo kuriera, Mateusza Rybickiego. Oficer Lipski uwa\u017Ca, \u017Ce Rybickiego zabili ci sami z\u0142odzieje, kt\u00F3rzy napadli na ochroniarzy. Policjanci maj\u0105 jednak co do tego w\u0105tpliwo\u015Bci, poniewa\u017C cia\u0142o Rybickiego znaleziono w jego rodzinnej wsi. Wersja o wyeliminowaniu \u015Bwiadk\u00F3w zyskuje na prawdopodobie\u0144stwie, kiedy dochodzi do kolejnej (nieudanej tym razem) pr\u00F3by zamordowania drugiego \u015Bwiadka, Olgi Nowackiej. Jednak wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zeznania Nowackiej i Rybickiego nieco k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 z tym, co ustali\u0142a policja. Funkcjonariusze bior\u0105 pod uwag\u0119, \u017Ce ochroniarze sami zorganizowali skok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65440920":["Z\u0142amanie ko\u015Bci udowej podczas gry w paintball \/ Kobieta wpuszcza do domu rannego, kt\u00F3rego \u015Bciga gro\u017Any przest\u0119pca
Szymon, Piotrek i Jacek graj\u0105 w paintball na terenie opuszczonego budynku. W pewnym momencie Szymon, kryj\u0105c si\u0119 przed strza\u0142em, spad\u0142 z du\u017Cej wysoko\u015Bci i straci\u0142 przytomno\u015B\u0107. Koledzy dopiero po czasie zorientowali si\u0119, \u017Ce jeden z nich znikn\u0105\u0142. W ko\u0144cu znajduj\u0105 ch\u0142opaka, kt\u00F3ry krwawi z g\u0142owy. Do domu pewnej kobiet przychodzi ranny m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce przewr\u00F3ci\u0142 si\u0119 na rowerze. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziura w jego boku mo\u017Ce by\u0107 ran\u0105 postrza\u0142ow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65440921":["Dziewczyna dozna\u0142a poparze\u0144 od wybuchu telefonu kom\u00F3rkowego \/ Recepcjonistka ratuje ofiar\u0119 handlu lud\u017Ami
Beacie psuje si\u0119 bateria w telefonie. Postanawia kupi\u0107 nieoryginalny, ale ta\u0144szy jej odpowiednik. Aparat znajduj\u0105cy si\u0119 w kieszeni jej spodni wybucha, powoduj\u0105c oparzenia nogi. Agata jest recepcjonistk\u0105 w niewielkim hostelu. Pewnego dnia zwraca uwag\u0119 na podejrzanie zachowuj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z dziewczynk\u0105 u boku. Kobieta postanawia zadzwoni\u0107 pod 112. Okazuje si\u0119, dziecko kilka dni wcze\u015Bniej zosta\u0142o porwane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65440922":["Nastolatek, pomimo \u017Ce nie umia\u0142 p\u0142ywa\u0107, wszed\u0142 do wody i prawie si\u0119 utopi\u0142\/ Weszli do opuszczonej chatki i natkn\u0119li si\u0119 na przest\u0119pc\u00F3w
Tr\u00F3jka przyjaci\u00F3\u0142: Kacper, Ania i Krzysiek, przyjechali nad wod\u0119, aby si\u0119 zrelaksowa\u0107. Krzysiek i Ania, kt\u00F3ra bardzo podoba si\u0119 Kacprowi, postanawiaj\u0105 si\u0119 wyk\u0105pa\u0107. Ch\u0142opak nie chce by\u0107 gorszy i wchodzi do wody, mimo \u017Ce nie potrafi p\u0142ywa\u0107. Zaczyna si\u0119 topi\u0107. Nina i Bartek, spaceruj\u0105c lasem przechodz\u0105 obok opustosza\u0142ej od dawna chatki, kt\u00F3ra teraz wydaje si\u0119 zamieszkana. M\u0142odzi ludzie postanawiaj\u0105 wej\u015B\u0107 do \u015Brodka przez wybite okno, by to sprawdzi\u0107. Nikogo jednak tam nie ma, ale po chwili znajduj\u0105 bro\u0144. Gdy chc\u0105 opu\u015Bci\u0107 domek, nadje\u017Cd\u017Ca auto, z kt\u00F3rego wysiadaj\u0105 nieprzyjemnie wygl\u0105daj\u0105cy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65440923":["Dziecko \u015Bwiadkiem postrzelenia swojej matki \/ Ch\u0142opak wypija wod\u0119 z wazonu z konwaliami
Kamila zostaje postrzelona na oczach syna przez zakochanego w niej i odrzuconego znajomego. 11-letni Franek wzywa pogotowie, a potem - przy wsparciu operatora 112 - musi udzieli\u0107 wykrwawiaj\u0105cej si\u0119 mamie pierwszej pomocy. Po swojej \"osiemnastce\" Rafa\u0142 gasi pragnienie wod\u0105 z wazonu, w kt\u00F3rym sta\u0142y konwalie. Dwie godziny p\u00F3\u017Aniej odczuwa objawy silnego zatrucia. Jego dziewczyna dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65440924":["Braterska mi\u0142o\u015B\u0107
Robert Ko\u017Ami\u0144ski mieszka w Anglii wraz ze swoj\u0105 \u017Con\u0105 Agat\u0105. Niespodziewanie jednak m\u0119\u017Cczyzna chce wraca\u0107 do kraju. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zatrzymuje si\u0119 u brata Roberta - Piotra. Pobyt, kt\u00F3ry mia\u0142 potrwa\u0107 zaledwie kilka tygodni, przed\u0142u\u017Ca si\u0119. Agata zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jej m\u0105\u017C wcale nie my\u015Bli o zmianie miejsca zamieszkania, co mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z nowo otwartym klubem ze striptizem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65440719":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65440720":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65440721":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65440722":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65440723":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440724":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440725":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440726":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440727":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440728":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440729":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440730":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65440731":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440732":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440733":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440734":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440735":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440736":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65440737":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440738":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440739":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440740":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440741":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440742":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440376":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65440377":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65440378":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"65440379":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65440380":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65440381":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440382":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440383":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65440384":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440385":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440386":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"65440387":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"65440388":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440389":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65440390":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65440391":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65440392":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65440393":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65440394":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479716":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65440397":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479717":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65440399":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65440400":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65440401":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65440402":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65440403":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65440404":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65440480":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65440481":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65440482":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65440483":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65440484":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65440485":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65440486":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65440487":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440488":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65440489":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65440490":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65440491":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65440492":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440493":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65440494":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440495":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65440496":["
Kolejny z kolei wielki koncert disco polo w I\u0142owie, b\u0119d\u0105cy muzycznym zako\u0144czeniem wakacji. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 znani arty\u015Bci oraz zespo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220705.jpg","",[]],"65440497":["Autorzy programu prezentuj\u0105 siedem powi\u0105zanych tematycznie teledysk\u00F3w. Ka\u017Cdy zestaw klip\u00F3w omawiaj\u0105 zaproszone gwiazdy sceny muzycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193148.jpg","",[]],"65440498":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65440499":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"65440500":["W domu weselnym Alinki organizowane jest kolejne huczne przyj\u0119cie z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 alkoholu. Na parkiecie bawi si\u0119 mi\u0119dzy innymi w\u0142a\u015Bciciel salonu sukien \u015Blubnych. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowo\u017Ce\u0144cy, chc\u0105c zaoszcz\u0119dzi\u0107 na weselu, nie op\u0142acili kreacji panny m\u0142odej oraz podali go\u015Bciom zatrut\u0105 w\u00F3dk\u0119, po kt\u00F3rej zgromadzeni zacz\u0119li tarza\u0107 si\u0119 po ziemi. Arturro stara si\u0119 zaprowadzi\u0107 porz\u0105dek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65440501":["Ekipa Alinki tym razem urz\u0105dza wesele dla starszej pary. M\u0142odsze pokolenie nie bawi si\u0119 jednak zbyt dobrze na przyj\u0119ciu pobo\u017Cnych senior\u00F3w. Ponadto okazuje si\u0119, \u017Ce do rodziny do\u0142\u0105czy\u0142a kobieta, kt\u00F3ra jest gwiazd\u0105 film\u00F3w dla doros\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65440502":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65440503":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65440504":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65440505":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65440354":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65440355":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65440356":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65440357":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440358":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65440359":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65440360":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65440361":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65440362":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65440363":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65440364":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65440365":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65440366":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65440367":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65440368":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65440369":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"65440370":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65440371":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65440372":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65440373":["Podczas pierwszego wesela wyprawianego przez pani\u0105 Alink\u0119 dochodzi do wielu nieprzyjemnych incydent\u00F3w. Panna m\u0142oda jest starsza od w\u0142asnej te\u015Bciowej, ale nie brakuje jej energii. \u015Awie\u017Co upieczony m\u0105\u017C z kolei nie umie dochowa\u0107 wierno\u015Bci swojej \u017Conie ju\u017C w trakcie przyj\u0119cia. Matka pana m\u0142odego nie ustaje w wysi\u0142kach, by pozby\u0107 si\u0119 synowej. Jego kolega natomiast nie potrafi powstrzyma\u0107 zazdro\u015Bci o pewn\u0105 osob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"65440374":["Zakochany \u015Bwiadek
Starsi sta\u017Cem pracownicy maj\u0105 do\u015B\u0107 zachowania Sebastiana, kt\u00F3ry pr\u00F3buje nimi zarz\u0105dza\u0107. Z inicjatywy Krystiana rozpoczyna si\u0119 strajk. Pani Alinka jest w nie lada tarapatach - tylko nowy kelner jest ch\u0119tny do pracy. \u015Awie\u017Co upieczeni ma\u0142\u017Conkowie, Agata i Maciek, ukrywaj\u0105 nieco fakt\u00F3w ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Panna m\u0142oda jest w ci\u0105\u017Cy, a jej wybranek uwielbia dobr\u0105 zabaw\u0119. Podczas przyj\u0119cia kto\u015B z zespo\u0142u pani Alinki pozwala sobie na \u017Cart, kt\u00F3ry ko\u0144czy si\u0119 karczemn\u0105 awantur\u0105. Tymczasem trzeba wybra\u0107 managera domu weselnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"65440375":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65441054":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65441055":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65441056":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65441057":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65441058":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65441059":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65441060":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65441061":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65441062":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65441063":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65441064":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65440925":["W finale pocieszenia zmierz\u0105 si\u0119 zespo\u0142y, kt\u00F3rym nie poszcz\u0119\u015Bci\u0142o si\u0119 w p\u00F3\u0142fina\u0142ach. Pierwsz\u0105 par\u0119 tworzy\u0142y Grupa Azoty ZAKSA K\u0119dzierzyn-Ko\u017Ale i Volley Club Barkom Lw\u00F3w, w drugiej zagrali Aluron CMC Warta Zawiercie i Berlin Recycling Volleys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"65507396":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",["N"]],"65440927":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65507397":["B\u00F3j otwieraj\u0105cy dziewi\u0119tnast\u0105 edycj\u0119 mistrzostw \u015Bwiata. Cho\u0107 Polki wraz z Holenderkami s\u0105 wsp\u00F3\u0142gospodyniami turnieju, z Chorwatkami zmierz\u0105 si\u0119 w Arnhem. Chc\u0105 udanie rozpocz\u0105\u0107 czempionat i w dobrych humorach przyby\u0107 do Gda\u0144ska, gdzie rozegraj\u0105 kolejne mecze w grupie B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"65440929":["W poprzednim roku po zwyci\u0119stwo w turnieju si\u0119gn\u0119\u0142a ZAKSA K\u0119dzierzyn-Ko\u017Ale. Teraz r\u00F3wnie\u017C faworytem jest najlepszy klub w Polsce i Europie. By zagra\u0107 kolejny raz w finale, k\u0119dzierzynianie w poprzedniej rundzie musieli pokona\u0107 Volley Club Barkom Lw\u00F3w. W drugiej parze rywalizowa\u0142y zespo\u0142y Aluronu CMC Warty Zawiercie i Berlin Recycling Volleys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"65440930":["W drugim swoim spotkaniu podczas mistrzostw globu obro\u0144czynie tytu\u0142u zmierz\u0105 si\u0119 z reprezentacj\u0105 Bu\u0142garii. Serbki w tym roku spotka\u0142y si\u0119 na parkiecie z dru\u017Cyn\u0105 prowadzon\u0105 przez Lorenzo Micelliego podczas Ligi Narod\u00F3w. Pokona\u0142y w\u00F3wczas przeciwniczki, nie oddaj\u0105c im \u017Cadnej partii. Je\u015Bli teraz zaprezentuj\u0105 sw\u00F3j normalny, wysoki poziom, nie powinny mie\u0107 k\u0142opot\u00F3w z powt\u00F3rzeniem tamtego wyniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65440931":["Spotkanie dru\u017Cyn z Ameryki Po\u0142udniowej w grupie D \u015Bwiatowego czempionatu - Brazyli i Argentyny. Ka\u017Cdy inny wynik ni\u017C zwyci\u0119stwo Canarinhes, srebrnych medalistek igrzysk olimpijskich w Tokio i tegorocznej Ligi Narod\u00F3w, b\u0119dzie spor\u0105 niespodziank\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"65440932":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65440933":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"65440934":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["AD"]],"65507398":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"65507399":["Podczas gali w Toruniu Ihosvany'ego Garci\u0119 czeka\u0142 najtrudniejszy pojedynek w zawodowej karierze. Przemys\u0142aw Gorgo\u0144 to do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz, kt\u00F3ry jest w stanie pozbawi\u0107 Kuba\u0144czyka miana niepokonanego. Opr\u00F3cz nich w ringu r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Marcin Siwy i Marcelo Nascimento.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",[]],"65440937":["Austriacy b\u0119d\u0105 chcieli po raz drugi sprawi\u0107 niespodziank\u0119 i pokona\u0107 wicemistrz\u00F3w \u015Bwiata. Na inauguracj\u0119 tegorocznej LN wygrali bowiem z Chorwatami 3:0. Ponowne zwyci\u0119stwo mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 niezwykle cenne. Stawk\u0105 jest bowiem utrzymanie w Dywizji A. Gospodarze plasuj\u0105 si\u0119 na razie na ostatnim miejscu w tabeli grupy 1, ale trac\u0105 tylko punkt do b\u0119d\u0105cej tu\u017C nad nimi Francji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65440938":["Pomara\u0144czowi \u015Bwietnie spisali si\u0119 w pierwszym pojedynku z Belgami, pokonuj\u0105c przeciwnik\u00F3w na ich terenie 4:1. Znakomite zawody rozegra\u0142 Memphis Depay, zdobywaj\u0105c dwie bramki. Je\u015Bli Holendrzy znowu oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od Czerwonych Diab\u0142\u00F3w, zapewni\u0105 sobie ju\u017C awans do fina\u0142owego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"65493613":["Drugim rywalem Japonek w turnieju s\u0105 reprezentantki Czech. Zespo\u0142y te spotka\u0142y si\u0119 na boisku tylko raz, w 2013 roku podczas zmaga\u0144 w World Grand Prix. Zwyci\u0119stwo w meczu odnios\u0142y zawodniczki z Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65507401":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65440941":["Po starciu z reprezentantkami Kamerunu, w swoim drugim meczu na M\u015A, W\u0142oszki zmierz\u0105 si\u0119 z siatkarkami z Portoryko. Ostatni raz dru\u017Cyny te gra\u0142y ze sob\u0105 w 2016 roku w fazie grupowej na igrzyskach olimpijskich w Rio. Spotkanie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 wynikiem 3:0 dla reprezentacji W\u0142och.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65440942":["W ostatnich meczach na Puskas Arenie w Budapeszcie Madziarzy pokonali 1:0 Anglik\u00F3w oraz zremisowali 1:1 z Niemcami. Wysoka forma i dobre rezultaty podopiecznych Marca Rossiego w tej edycji Ligi Narod\u00F3w s\u0105 du\u017Cym zaskoczeniem, zw\u0142aszcza \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 w grupie \u015Bmierci. Mistrzowie Europy spr\u00F3buj\u0105 sprowadzi\u0107 W\u0119gr\u00F3w na ziemi\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223946.jpg","",[]],"65440943":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65440944":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65507402":["Konserwacja broni i rusznikarstwo
odcinek","","",["N"]],"65507403":["Portugalia wygra\u0142a pierwszy mecz z Czechami w tym sezonie Ligi Narod\u00F3w 2:0. Je\u015Bli pokona podopiecznych Jaroslava Silhavego r\u00F3wnie\u017C w Pradze, zachowa szanse na wyst\u0119p w turnieju fina\u0142owym. Przed ni\u0105 jednak trudne zadanie. Nasi po\u0142udniowi s\u0105siedzi nie przegrali bowiem meczu u siebie od lipca 2021 roku. W\u00F3wczas ulegli Du\u0144czykom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223317.jpg","",[]],"65507404":["Zaledwie dwa punkty maj\u0105 na swoim koncie reprezentanci S\u0142owenii i zajmuj\u0105 ostatnie miejsce w grupie. Je\u015Bli zesp\u00F3\u0142 prowadzony przez Matja\u017Ea Keka wci\u0105\u017C liczy na utrzymanie w dywizji B, nie mo\u017Ce przegra\u0107 na w\u0142asnym terenie z pierwsz\u0105 w tabeli Norwegi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"65507405":["Bolesna pora\u017Cka 0:3 w zaleg\u0142ym meczu ze Szkocj\u0105 sprawi\u0142a, \u017Ce reprezentacja Ukrainy spad\u0142a na drugie miejsce w swojej grupie. Podopieczni O\u0142eksandra Petrakowa zostali ca\u0142kowicie zdominowani przez Wyspiarzy i o popraw\u0119 humor\u00F3w powalcz\u0105 w spotkaniu z Armeni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65507406":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65493614":["W czerwcu Du\u0144czycy utarli nosa pewnym siebie Tr\u00F3jkolorowym, pokonuj\u0105c ich na Saint-Denis 2:1. Oba gole strzeli\u0142 dla nich Andreas Cornelius. Mistrzowie \u015Bwiata chc\u0105 w Kopenhadze zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 gospodarzom i udanie zako\u0144czy\u0107 ten sezon Ligi Narod\u00F3w. Nawet je\u015Bli zrealizuj\u0105 cel, do turnieju fina\u0142owego rozgrywek i tak nie awansuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223634.jpg","",[]],"65507407":["Austriacy b\u0119d\u0105 chcieli po raz drugi sprawi\u0107 niespodziank\u0119 i pokona\u0107 wicemistrz\u00F3w \u015Bwiata. Na inauguracj\u0119 tegorocznej LN wygrali bowiem z Chorwatami 3:0. Ponowne zwyci\u0119stwo mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 niezwykle cenne. Stawk\u0105 jest bowiem utrzymanie w Dywizji A. Gospodarze plasuj\u0105 si\u0119 na razie na ostatnim miejscu w tabeli grupy 1, ale trac\u0105 tylko punkt do b\u0119d\u0105cej tu\u017C nad nimi Francji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"65507408":["Pomara\u0144czowi \u015Bwietnie spisali si\u0119 w pierwszym pojedynku z Belgami, pokonuj\u0105c przeciwnik\u00F3w na ich terenie 4:1. Znakomite zawody rozegra\u0142 Memphis Depay, zdobywaj\u0105c dwie bramki. Je\u015Bli Holendrzy znowu oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od Czerwonych Diab\u0142\u00F3w, zapewni\u0105 sobie ju\u017C awans do fina\u0142owego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217366.jpg","",[]],"65440967":["Reprezentantki Kanady, kt\u00F3re tegoroczny turniej o mistrzostwo \u015Bwiata rozpocz\u0119\u0142y od spotkania z Serbkami, czeka kolejny trudny mecz. Siatkarki z Kraju Klonowego Li\u015Bcia o punkty powalcz\u0105 z siln\u0105 dru\u017Cyn\u0105 USA. Zdecydowanymi faworytkami w tej rywalizacji b\u0119d\u0105 Amerykanki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"65507409":["W ostatnich meczach na Puskas Arenie w Budapeszcie Madziarzy pokonali 1:0 Anglik\u00F3w oraz zremisowali 1:1 z Niemcami. Wysoka forma i dobre rezultaty podopiecznych Marca Rossiego w tej edycji Ligi Narod\u00F3w s\u0105 du\u017Cym zaskoczeniem, zw\u0142aszcza \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 w grupie \u015Bmierci. Mistrzowie Europy spr\u00F3buj\u0105 sprowadzi\u0107 W\u0119gr\u00F3w na ziemi\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223946.jpg","",[]],"65507410":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Nowym Targu jest starcie Piotra Wawrzyniaka z Adamem \u0141agun\u0105. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA kategorii \u015Bredniej. W karcie walk figuruj\u0105 tak\u017Ce konfrontacje m.in. Dominika Zadory z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Marcina Kalaty z Fatihem Aktasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65440945":["Wydarzeniem wieczoru podczas gali w Koninie b\u0119dzie pojedynek Amina Ayouba z Ahmedem Amirem. Triumfator tego starcia zdob\u0119dzie tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata Brave Combat Federation w wadze lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["AD"]],"65440946":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"65440947":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65440948":["Podczas tej gali pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej b\u0119dzie broni\u0142 Pawe\u0142 Pawlak. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 Siergiej Guzew. Ukrainiec przyst\u0105pi do starcia z Polakiem podbudowany dziesi\u0119cioma zwyci\u0119stwami z rz\u0119du. Fani MMA zobacz\u0105 dzi\u015B w akcji tak\u017Ce m.in. Mateusza Rybaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65440949":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["JM"]],"65440950":["Niepokonany od ponad dziesi\u0119ciu lat czempion WBO w kategorii pi\u00F3rkowej po raz trzeci b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u wywalczonego w 2020 r. W San Diego pas mistrzowski spr\u00F3buje mu odebra\u0107 Eduardo Baez. 27-letni Meksykanin do tej pory nie mia\u0142 okazji mierzy\u0107 si\u0119 z rywalem takiej klasy jak Emanuel Navarette.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"65440951":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65440952":["W szczeci\u0144skiej Netto Arenie dojdzie do dw\u00F3ch walk, kt\u00F3rych stawk\u0105 b\u0119dzie pas mistrzowski. Starciem wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze lekkiej Mateusza R\u0119beckiego z Aigunem Akhmedovem. Wcze\u015Bniej do obrony tytu\u0142u w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej stanie Marcin W\u00F3jcik. Jego przeciwnikiem b\u0119dzie Brazylijczyk Eder De Souza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"65440953":["Po dw\u00F3ch pora\u017Ckach z Robertem Heleniusem Adam Kownacki musi odbudowa\u0107 swoj\u0105 pozycj\u0119 w wadze ci\u0119\u017Ckiej. 33-letni Polak spotka si\u0119 w ringu z o rok m\u0142odszym pi\u0119\u015Bciarzem z Turcji. Ali Eren Demirezen przegra\u0142 w zawodowej karierze tylko jedn\u0105 walk\u0119. Jego najwi\u0119kszym dotychczasowym sukcesem by\u0142 pas mistrza Europy zdobyty w marcu 2021 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65440954":["Podczas gali w San Diego oficjalny debiut w UFC zaliczy \u0141ukasz Brzeski. Walcz\u0105cy w wadze ci\u0119\u017Ckiej Polak zmierzy si\u0119 ze S\u0142owakiem Martinem Budayem. G\u0142\u00F3wnym punktem programu zawod\u00F3w b\u0119dzie pojedynek do\u015Bwiadczonych wojownik\u00F3w z Ekwadoru i USA. Za faworyta uchodzi Marlon Vera, kt\u00F3ry wygra\u0142 trzy walki z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"65440955":["Przemys\u0142aw Runowski w pi\u0119\u015Bciarskiej karierze przegra\u0142 tylko jeden z dziewi\u0119tnastu pojedynk\u00F3w. Podczas tej gali zmierzy si\u0119 z zawodnikiem MMA, Danielem Rutkowskim, dla kt\u00F3rego b\u0119dzie to debiutancka walka bokserska. Pierwotnie jego rywalem mia\u0142 by\u0107 Krzysztof Gutowski, ale dozna\u0142 kontuzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"65440956":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"65440957":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"65440958":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"65440855":["Mi\u0119dzy pobo\u017Cno\u015Bci\u0105 a dewocj\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65440856":["Dom i miasto
Mistrz i jego podopieczni przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 dynamicznemu rozwojowi miast i problemom, kt\u00F3re trapi\u0105 wielkie metropolie. Wraz z uczniami zastanawia si\u0119 te\u017C, jakie nowoczesne rozwi\u0105zania u\u0142atwi\u0105 \u017Cycie mieszka\u0144c\u00F3w w przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65440857":["Klimat: Zanieczyszczenie atmosfery
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o dzia\u0142aniach cz\u0142owieka, kt\u00F3re szkodz\u0105 klimatowi. Stra\u017Cnicy Ziemi opracowuj\u0105 szereg rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re mog\u0142yby pom\u00F3c planecie i rozwi\u0105za\u0107 rozmaite problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65440858":["Piotr Wielki
Historia Piotra I Wielkiego, kt\u00F3ry stworzy\u0142 z Rosji pot\u0119g\u0119. Rozpocz\u0105\u0142 on panowanie pod koniec XVII wieku, gdy kraj by\u0142 s\u0142aby i zacofany. Chocia\u017C zasta\u0142 pa\u0144stwo w trudnej sytuacji, uda\u0142o mu si\u0119 zebra\u0107 siln\u0105 flot\u0119 i zbudowa\u0107 na wodzie pierwsze w Europie murowane miasto - Petersburg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65440859":["Epoka o\u015Bwiecenia
Wiek XVIII to epoka wielkich filozof\u00F3w i pot\u0119\u017Cnych w\u0142adc\u00F3w. S\u0142aw\u0119 zdobywaj\u0105 pisarz Wolter i my\u015Bliciel Immanuel Kant, za\u015B o wp\u0142ywy w Europie walcz\u0105 kr\u00F3l Fryderyk Wielki, caryca Katarzyna i cesarzowa Maria Teresa. To stulecie to r\u00F3wnie\u017C okres wielkiej muzyki Jana Sebastiana Bacha i Mozarta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65440860":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65440861":["Rodzina patologiczna
Kurski (Waldemar Ob\u0142oza) przenosi si\u0119 do nowego mieszkania na \u017Boliborzu. Karol postanawia zrobi\u0107 Alinie niespodziank\u0119 i te\u017C postara\u0107 si\u0119 o podobne mieszkanko. Jest tylko jeden warunek - musi stworzy\u0107 rodzin\u0119 patologiczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65440862":["Bohaterowie programu czuj\u0105 si\u0119, jakby wyp\u0142ywali na wzburzone morze, gdy zg\u0142asza si\u0119 do nich cz\u0142owiek, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C platform\u0119 w kszta\u0142cie pirackiego statku. Pojazd zosta\u0142 skonstruowany z my\u015Bl\u0105 o wielkich ulicznych paradach. Nast\u0119pnie klientka lombardu przynosi kurtk\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do pilota bombowca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, oraz dziennik lot\u00F3w. Wynika z niego, \u017Ce lotnik bra\u0142 udzia\u0142 w 29 misjach, z l\u0105dowaniem w Normandii w\u0142\u0105cznie. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zabytkowy osiemnastowieczny w\u00F3zek z pancern\u0105 skrzyni\u0105, w kt\u00F3rej podr\u00F3\u017Cni chronili sw\u00F3j dobytek przed z\u0142odziejami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440863":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w dzisiejszym odcinku wyceniaj\u0105 bohaterowie programu, jest kij golfowy. Mia\u0142 on nale\u017Ce\u0107 do s\u0142ynnego aktora i piosenkarza Deana Martina, kt\u00F3ry wylansowa\u0142 takie przeboje jak \"Memories Are Made of This\", \"That's Amore\" czy \"Everybody Loves Somebody\". Do lombardu trafia te\u017C zabytkowy indian 741 - motocykl z 1941 roku. Corey i Chumlee s\u0105 pod wra\u017Ceniem jubileuszowego plakatu Kr\u00F3lika Bugsa z autografami Mela Blanca, kt\u00F3ry podk\u0142ada\u0142 g\u0142os pod t\u0119 i inne znane postaci z kresk\u00F3wek, oraz Friza Frelenga, jednego z tw\u00F3rc\u00F3w \"Zwariowanych melodii\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440864":["Re\u017C.: Hilary Jeffkins.
David opowiada o rodzeniu konik\u00F3w morskich. Przygl\u0105da si\u0119 tak\u017Ce hienom, kt\u00F3rych stada s\u0105 zdominowane przez samice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"65440865":["Porzucona \u017Cona, porzucony m\u0105\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65440866":["Gdy ksi\u0105dz zachowuje si\u0119 nie tak, jak powinien...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65440867":["S\u0105siedzkie przys\u0142ugi
J\u0119drula czeka na decyzj\u0119 pewnej telewizji w sprawie akceptacji swojego nowego projektu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce spraw\u0105 t\u0105 ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, z kt\u00F3rym J\u0119drula pok\u0142\u00F3ci\u0142 si\u0119 podczas bankietu. Producent nie ma zamiaru jednak \u0142atwo si\u0119 poddawa\u0107. Namawia Kwiatkowskich, by podszywaj\u0105c si\u0119 pod niego i Alutk\u0119 zjedli kolacj\u0119 z owym wa\u017Cnym decydentem i jego \u017Con\u0105. S\u0105siedzi zgadzaj\u0105 si\u0119 na t\u0119 mistyfikacj\u0119. J\u0119drulowie jednak na ten czas musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 ich dzie\u0107mi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"65440868":["Zjednoczone prowincje
Pod koniec XVI wieku Niderlandy, czyli prowincje obejmuj\u0105ce dzisiejsze tereny Belgii i Holandii, uniezale\u017Cni\u0142y si\u0119 od Hiszpanii i zjednoczy\u0142y. Wkr\u00F3tce sta\u0142y si\u0119 drug\u0105 po Anglii pot\u0119g\u0105 morsk\u0105. Narrator opowiada, jak dosz\u0142o do takich wielkich zmian na mapie Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65440869":["Wiek Ludwika XIV
Narrator opowiada o Ludwiku XIV, kt\u00F3ry by\u0142 w\u0142adc\u0105 absolutnym. Za jego panowania Francja przodowa\u0142a w Europie, a jej wojska by\u0142y niezwyci\u0119\u017Cone. Wybitni uczeni i arty\u015Bci, tacy jak Kartezjusz, Pascal, Molier, pod rz\u0105dami tego kr\u00F3la mieli du\u017C\u0105 swobod\u0119 tworzenia i dzia\u0142ania. Dla \u0142askawego monarchy w Wersalu powstawa\u0142 wielki pa\u0142ac.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65440870":["Chrze\u015Bcija\u0144stwo stanowi\u0142o g\u0142\u00F3wny pr\u0105d decyduj\u0105cy o to\u017Csamo\u015Bci Europy ju\u017C od \u015Aredniowiecza. Wiele wierze\u0144 i idei, kt\u00F3re kszta\u0142towa\u0142y Europ\u0119 pochodzi\u0142o jednak ze Wschodu. Dotyczy to nawet samego chrze\u015Bcija\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65440871":["W \u015Aredniowieczu Europ\u0119 niszczy\u0142y wojny i g\u0142\u00F3d. Zainspirowany tym wsp\u00F3lnym cierpieniem Renesans ponownie odkry\u0142 sztuk\u0119 oraz nauk\u0119, toruj\u0105c drog\u0119 nowoczesno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65440872":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia mechanizm, kt\u00F3ry bohaterowie programu bior\u0105 za celownik bombowy z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to inna cz\u0119\u015B\u0107 samolotu z tamtego okresu. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 telegraf drukuj\u0105cy ceny akcji. Maszyna pochodzi z lat 30. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej ochroniarz Antwaun deklaruje, \u017Ce chcia\u0142by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o pracy w lombardzie. Chumlee zgadza si\u0119 uczy\u0107 go fachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440873":["Tym razem w lombardzie w stolicy hazardu pojawia si\u0119 klient z dziewi\u0119tnastowiecznym profesjonalnym zestawem krupierskim. W jego sk\u0142ad wchodz\u0105 r\u00F3wnie\u017C n\u00F3\u017C i pistolet - przydatne w razie, gdyby sytuacja przy stole wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli. Nast\u0119pnie Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 lalk\u0119 wzorowan\u0105 na postaci jego ulubionego rapera, Snoop Dogga. Po godzinach na zapleczu odbywa si\u0119 ma\u0142y turniej pokerowy. Przekonamy si\u0119, czy dziadkowi uda si\u0119 ogra\u0107 pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65440874":["Re\u017C.: Ron Underwood.
Meredith, Cristina i inni rezydenci rozpoczynaj\u0105 nowy etap swojej kariery. Jedni z nich je\u017Cd\u017C\u0105 na rozmowy kwalifikacyjne, inni wysy\u0142aj\u0105 aplikacje. Do szpitala trafia m\u0142oda kobieta o nieznanej to\u017Csamo\u015Bci. Znaleziono j\u0105 na dnie w\u0105wozu. Jest wych\u0142odzona i poraniona. Ratownicy uznali, \u017Ce mia\u0142a wypadek w g\u00F3rach. Teddy na zdj\u0119ciu rentgenowskim rozpoznaje jednak, \u017Ce to ofiara tortur. \u015Aledczy s\u0105dz\u0105, \u017Ce to dziewczyna, kt\u00F3ra zosta\u0142a uprowadzona w wieku sze\u015Bciu lat. Pacjentka ze wzgl\u0119du na ci\u0119\u017Ckie urazy pilnie potrzebuje operacji. Meredith zdo\u0142a\u0142a nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontakt, zostaje przy niej pomimo um\u00F3wionych spotka\u0144 kwalifikacyjnych w sprawie nowej pracy. Richard odwiedza Adele w o\u015Brodku dla os\u00F3b chorych na alzheimera. Poznaje sekret \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65440875":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Cristina i inni rezydenci z jej rocznika w Seattle Grace Hospital lec\u0105 do San Francisco. Zatrzymuj\u0105 si\u0119 w tym samym hotelu, gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 ich ko\u0144cowe egzaminy. Meredith zarazi\u0142a si\u0119 od c\u00F3rki gryp\u0105 \u017Co\u0142\u0105dkow\u0105, a od niej reszta grupy. Alex interesuje si\u0119 losem wcze\u015Bniaka, kt\u00F3remu uratowa\u0142 \u017Cycie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego ma\u0142a pacjentka - c\u00F3reczka Morgan - pilnie potrzebuje kolejnej operacji. Do szpitala trafia 16-letni kierowca, kt\u00F3ry w wypadku dozna\u0142 urazu brzucha i klatki piersiowej. Richard przylatuje do San Francisco jako egzaminator i zn\u00F3w spotyka matk\u0119 Jacksona. Zaczynaj\u0105 ze sob\u0105 flirtowa\u0107. Mark wyznaje Lexie, \u017Ce t\u0119skni za ni\u0105, z kolei Cristina wyjawia Meredith, \u017Ce chce opu\u015Bci\u0107 Owena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65440876":["W niewielkiej wsi Bucha\u0142owice mieszkaj\u0105 pani Agnieszka i pan Piotr oraz ich trzy c\u00F3rki. Najwi\u0119kszym marzeniem kobiety, kt\u00F3ra wychowa\u0142a si\u0119 w domu dziecka, by\u0142o stworzenie szcz\u0119\u015Bliwej rodziny. Marzenie uda\u0142o si\u0119 spe\u0142ni\u0107. Niestety dom, w kt\u00F3rym mieszka z bliskim, jest w katastrofalnym stanie. Eternit na dachu, prowizoryczne ocieplenie, brak \u0142azienki i toalety utrudniaj\u0105 wszystkim codzienne \u017Cycie. Najstarsza c\u00F3rka musia\u0142a zmieni\u0107 szko\u0142\u0119, poniewa\u017C r\u00F3wie\u015Bnicy wy\u015Bmiewali si\u0119 z niej. \u017Bycie rodziny odmieni wizyta Katarzyny Dowbor, ekipy budowlanej Wies\u0142awa Nowobilskiego i architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65440877":["Pani Sylwia samotnie wychowuje dziewi\u0119cioletni\u0105 Ilon\u0119, u kt\u00F3rej zdiagnozowano autyzm. Kobieta odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 si\u0119 zgodzi\u0107, by szuka\u0142a dla c\u00F3rki pomocy, i zamieszka\u0142a w domu po babci. Ogromnym wysi\u0142kiem zdo\u0142a\u0142a doprowadzi\u0107 do budynku wod\u0119. Niestety, dalszy remont przekracza jej mo\u017Cliwo\u015Bci. W domu nie ma \u0142azienki ani toalety, brakuje kanalizacji i ciep\u0142ej wody. Dwa stare piece kaflowe ogrzewaj\u0105 tylko jeden pok\u00F3j, a dach pokryty jest rakotw\u00F3rczym eternitem. Ma\u0142a Ilonka marzy o w\u0142asnym pokoju i normalnej \u0142azience. Nowy dom dla matki i jej c\u00F3rki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65440878":["Re\u017C.: Susan Vaill.
Na izb\u0119 przyj\u0119\u0107 trafia para m\u0142odych ludzi - m\u0119\u017Cczyzna i kobieta, kt\u00F3rzy doznali powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 w wyniku wybuchu ekspresu do kawy. W innej sali operacyjnej rozpoczyna si\u0119 b\u00F3j o \u017Cycie wcze\u015Bniaka. Tego dnia Cristina zachowuje si\u0119 inaczej ni\u017C zwykle - zamiast polowa\u0107 na ciekawe przypadki medyczne, jest zazdrosna o atrakcyjn\u0105 piel\u0119gniark\u0119, kt\u00F3ra ma s\u0142abo\u015B\u0107 do asystent\u00F3w i wyra\u017Anie kokietuje Owena. Richard przypadkowo odkrywa, \u017Ce jego \u017Cona zapr\u00F3szy\u0142a ogie\u0144 w ich domu. Adele jako pacjentka zjawia si\u0119 w Seattle Grace Hospital.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65440879":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
Callie, Arizona i Bailey chc\u0105 zorganizowa\u0107 damski wiecz\u00F3r specjalnie dla Teddy. Cristina zmusza Owena do opowiedzenia o szczeg\u00F3\u0142ach swojego romansu. Chce zrozumie\u0107, jak dosz\u0142o do zdrady. Mark staje si\u0119 na jeden dzie\u0144 szefem oddzia\u0142u, swoje obowi\u0105zku traktuje jednak zbyt powa\u017Cnie - nawet Derekowi wydaje polecenia s\u0142u\u017Cbowe. Doprowadza do konfliktu z Richardem. Callie decyduje, \u017Ce Meredith jest gotowa do egzaminu. Reszta rezydent\u00F3w \u017Cyje w wielkim stresie. W tym czasie do szpitala trafia sze\u015B\u0107dziesi\u0119cioletni m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry potrzebuje przeszczepu wielonarz\u0105dowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65440880":["Przed Bo\u017Cym Narodzeniem warto pomy\u015Ble\u0107 o tradycyjnych ozdobach i wypr\u00F3bowa\u0107 wigilijne przepisy. Ewa Wachowicz poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 zup\u0119 z suszu, groch z kapust\u0105 oraz karpia faszerowanego chrzanem, pieczonego w ca\u0142o\u015Bci w piecyku. Na deser przygotuje makowiec z herbatnikami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"65440881":["Gospodyni programu wykorzysta receptury na regionalne przysmaki. Zacznie od zrobienia krakowskiej zupy kminkowej, na danie g\u0142\u00F3wne przygotuje kur\u0119 faszerowan\u0105 pol\u0119dwiczk\u0105 wieprzow\u0105 i filetem z piersi indyka, a na deser ma\u0142drzyki, czyli sma\u017Cone na ma\u015Ble placuszki z sera bia\u0142ego, do kt\u00F3rych poda sos z suszonych moreli i jab\u0142ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65440882":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"65440883":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65440884":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65440885":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65440886":["Staszek organizuje szko\u0142y przetrwania i dzikie spacery w okolicznych lasach. Piotr opowiada, jak pracowa\u0142 przy budowach pierwszych dr\u00F3g w Bieszczadach. Uczestniczy\u0142 te\u017C w stawianiu tamy nad Solin\u0105. Mariola narzeka na wilki, kt\u00F3re panosz\u0105 si\u0119 w okolicach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"65440887":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65440405":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440406":["Jasnowidz
Jasnowidz Filip Czapski twierdzi, \u017Ce zna miejsce ukrycia zw\u0142ok zaginionego maturzysty Kornela Szpaka. Dzi\u0119ki jego wskaz\u00F3wkom dziennikarze znajduj\u0105 nad Wis\u0142\u0105 szcz\u0105tki ch\u0142opaka. Dora dociera do interesuj\u0105cych nagra\u0144. Jeden materia\u0142 pochodzi z telewizyjnego programu Czapskiego sprzed kilku miesi\u0119cy. Drugie to zapis z monitoringu, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak siostra zamordowanego Kornela dosypuje czego\u015B jasnowidzowi do drinka. Pojawia si\u0119 coraz wi\u0119cej znak\u00F3w zapytania. Nast\u0119pnie Ba\u015Bka przeprowadza szczer\u0105 rozmow\u0119 z narzeczonym. Pocz\u0105tkowo ch\u0142opak udaje, \u017Ce nie wiedzia\u0142 o charakterze jej pracy w \"London Daily\". Potem jednak wyznaje prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65440407":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440408":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy wygl\u0105d ma wp\u0142yw na to, jak odbiera nas spo\u0142ecze\u0144stwo. Joanna Sosnowska opowie o gad\u017Cetach pomagaj\u0105cych uprawia\u0107 sport. Ekipa programu odwiedzi afrykanarium we Wroc\u0142awiu. Widzowie b\u0119d\u0105 tez \u015Bwiadkami wy\u015Bcigu pojazd\u00F3w odrzutowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65440409":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy mo\u017Cna porusza\u0107 si\u0119 po linii prostej z zamkni\u0119tymi oczami, a tak\u017Ce we\u017Amie pod lup\u0119 roboty dost\u0119pne dla zwyk\u0142ych ludzi. Odwiedzi szko\u0142\u0119 policyjn\u0105 dla ps\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami wielkiego wybuch z udzia\u0142em pi\u0142eczek. Na koniec prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego ba\u0144ka mydlana p\u0119ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65440410":["Tajemnice \"strefy ciszy\" - historia BON Koronowo
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski odwiedz\u0105 Koronowo, gdzie w pierwszych dniach II Wojny \u015Awiatowej bohatersko walczyli \u017Co\u0142nierze legendarnego Batalionu Obrony Narodowej \"Koronowo\". Poszukiwacze, wsp\u00F3lnie z lokalnymi pasjonatami historii, wr\u00F3c\u0105 do wydarze\u0144 z 1939 roku i przeszukaj\u0105 teren mi\u0119dzy umocnieniami linii obrony, na kt\u00F3rym oficjalnie nie rozegra\u0142y si\u0119 \u017Cadne odnotowane w kronikach dzia\u0142ania wojenne. Sprawdz\u0105, jakie tajemnice kryje wci\u0105\u017C \"strefa ciszy\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",[]],"65440411":["Diamand Resorts Internationals
Stephen J. Cloobeck, na co dzie\u0144 zajmuj\u0105cy wysokie stanowisko w Diamond Resorts International, udaje cz\u0142owieka spe\u0142niaj\u0105cego marzenie o pracy w przemy\u015Ble medycznym. W ci\u0105gu ostatnich lat firma zakupi\u0142a kilka nowych nieruchomo\u015Bci, kt\u00F3re teraz musz\u0105 zosta\u0107 doprowadzone do odpowiedniego standardu. Przez udzia\u0142 w programie Stephen ma nadziej\u0119 przekona\u0107 si\u0119, na jakim etapie znajduj\u0105 si\u0119 prace remontowe w wymienionych plac\u00F3wkach oraz czy pracownicy firmy zapewniaj\u0105 swoim go\u015Bciom us\u0142ugi na najwy\u017Cszym poziomie. Oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce buduj\u0105c sw\u00F3j biznes, Cloobeck zapomnia\u0142 o w\u0142asnych priorytetach, kt\u00F3re na pierwszym miejscu stawia\u0142y zawsze klienta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"65440412":["\u015Aladami kawalerzyst\u00F3w z wrze\u015Bnia 1939 roku
W Wyszogrodzie Prospektor, Mario i Kiler spotykaj\u0105 si\u0119 z dyrektorem Muzeum Wis\u0142y Zbigniewem Leszczy\u0144skim. M\u0119\u017Cczyzna streszcza im rozmow\u0119 z osob\u0105 pami\u0119taj\u0105c\u0105 czasy wojny, kt\u00F3ra jako dziecko widzia\u0142a atak bombowy na polsk\u0105 kawaleri\u0119 we wrze\u015Bniu 1939 roku. Prosi o zbadanie tej historii i odszukanie pami\u0105tek po polskich \u017Co\u0142nierzach. We wskazanym miejscu poszukiwacze znajduj\u0105 kilka artefakt\u00F3w. Najwi\u0119ksz\u0105 warto\u015B\u0107 maj\u0105 dla nich nie\u015Bmiertelniki. Tymczasem Prospektor i jego koledzy dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C niedaleko st\u0105d polscy \u017Co\u0142nierze przeprawiali si\u0119 przez Bzur\u0119. W nurcie stracili armat\u0119. Niestety, poziom wody jest zbyt wysoki, by uda\u0142o si\u0119 odszuka\u0107 dzia\u0142o. Wkr\u00F3tce jednak poszukiwacze spotykaj\u0105 mieszka\u0144ca wioski, kt\u00F3ry kieruje ich do pewnego gospodarstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce ojciec \u017Cyj\u0105cego tam obecnie rolnika zakopa\u0142 po wojnie armat\u0119 na swoim polu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"65440413":["Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tym, kim byli i sk\u0105d przylecieli obcy, kt\u00F3rzy - wed\u0142ug zwolennik\u00F3w teorii Ericha von D\u00E4nikena - odwiedzali Ziemi\u0119. Filmowcy szukaj\u0105 odpowiedzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie, badaj\u0105c szcz\u0105tki materialne oraz wierzenia w r\u00F3\u017Cnych kulturach. Zamieszkuj\u0105cy Mali Dogonowie twierdz\u0105, \u017Ce wiedz\u0119 na temat galaktyki podarowa\u0142o im b\u00F3stwo z gwiazd. P\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144scy Indianie czcz\u0105 bog\u00F3w, kt\u00F3rych fryzury i szaty przypominaj\u0105 wsp\u00F3\u0142czesne he\u0142my i skafandry. W chi\u0144skich legendach pojawia si\u0119 bohater, kt\u00F3ry przybywa na lataj\u0105cym \u017C\u00F3\u0142tym smoku. By\u0107 mo\u017Ce mityczne zwierz\u0119 symbolizowa\u0142o pojazd kosmiczny. Zwolennicy paleoastronautyki uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce obcy zmienili bieg naszej historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65440414":["Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tym, kim byli i sk\u0105d przylecieli obcy, kt\u00F3rzy - wed\u0142ug zwolennik\u00F3w teorii Ericha von D\u00E4nikena - odwiedzali Ziemi\u0119. Filmowcy szukaj\u0105 odpowiedzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie, badaj\u0105c szcz\u0105tki materialne oraz wierzenia w r\u00F3\u017Cnych kulturach. Zamieszkuj\u0105cy Mali Dogonowie twierdz\u0105, \u017Ce wiedz\u0119 na temat galaktyki podarowa\u0142o im b\u00F3stwo z gwiazd. P\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144scy Indianie czcz\u0105 bog\u00F3w, kt\u00F3rych fryzury i szaty przypominaj\u0105 wsp\u00F3\u0142czesne he\u0142my i skafandry. W chi\u0144skich legendach pojawia si\u0119 bohater, kt\u00F3ry przybywa na lataj\u0105cym \u017C\u00F3\u0142tym smoku. By\u0107 mo\u017Ce mityczne zwierz\u0119 symbolizowa\u0142o pojazd kosmiczny. Zwolennicy paleoastronautyki uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce obcy zmienili bieg naszej historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65440415":["W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b wyprowadzaj\u0105 konie na letnie pastwiska. Paulina po\u015Bwi\u0119ca palemk\u0105 zwierz\u0119ta. W drodze dochodzi do zaskakuj\u0105cego wydarzenia. Na miejscu rolnicy kr\u0119puj\u0105 konie, aby nie niszczy\u0142y one elektrycznego pastucha. Andrzej przynosi akumulator, by go pod\u0142\u0105czy\u0107. Podczas powrotu do domu gospodarze \u015Bpiewaj\u0105 piosenki. W Laszkach Emilka opiekuje si\u0119 g\u0105skami, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyklu\u0142y, i oddziela m\u0142ode owieczki od matek, by je zakolczykowa\u0107. Tak\u017Ce jedna z kr\u00F3w urodzi\u0142a ciel\u0119. Emilka i Karol s\u0105 bardzo zadowoleni, \u017Ce to ja\u0142\u00F3wka. Karol i Krzysztof k\u0142ad\u0105 dach na przysz\u0142ej serowarni. Jurek i Wiesia z Cie\u0142uszek spodziewaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcia - Artura. Ma on przywie\u017A\u0107 ule. Podczas monta\u017Cu hodowca wymienia sposoby wabienia pszcz\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65440416":["Podczas wyprowadzania kr\u00F3w na pastwisko w Plutyczach Gienek, Andrzej i Jastrz\u0105b maj\u0105 problem z niesforn\u0105 niebiesk\u0105. Kiedy jednak udaje si\u0119 poskromi\u0107 zwierz\u0119, panowie mog\u0105 odpocz\u0105\u0107. Paulina i Andrzej wraz z dzie\u0107mi szykuj\u0105 tort z okazji 67. urodzin dziadka Gienka. W Laszkach Karol i Emilka reaguj\u0105 na brak paszy na pastwisku, przewo\u017C\u0105c przyczepk\u0105 krowy na inne pole. Wykonuj\u0105 a\u017C pi\u0119tna\u015Bcie rund, gdy\u017C ka\u017Cde zwierz\u0119 musi zosta\u0107 przetransportowane osobno. To ca\u0142y dzie\u0144 ci\u0119\u017Ckiej pracy przy niesprzyjaj\u0105cej pogodzie. W Pokaniewie Monika i Tomek zastanawiaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re ja\u0142\u00F3wki pokaza\u0107 na wystawie. Rolnicy pr\u00F3buj\u0105 si\u0119 nauczy\u0107 obs\u0142ugi koparki. Spotyka ich niemi\u0142a przygoda - maszyna grz\u0119\u017Anie w gruncie. Do wyci\u0105gania jej z b\u0142ota przyda si\u0119 ci\u0105gnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65440417":["Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrz\u0105b. Dla m\u0119\u017Cczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zak\u0142adzie. Do tej pory strzyg\u0142a go c\u00F3rka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko \u015Bci\u0119cie w\u0142os\u00F3w, ale tak\u017Ce koloryzacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej pozb\u0119dzie si\u0119 siwizny. Nast\u0119pnie ca\u0142a tr\u00F3jka wybierze si\u0119 do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrz\u0105b przejd\u0105 zabiegi na sk\u00F3r\u0119 oraz masa\u017C twarzy. Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbieraj\u0105 siano. Najpierw jednak musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im si\u0119 z tym upora\u0107, wsiadaj\u0105 za stery ci\u0105gnik\u00F3w i jad\u0105 na pole nad Narwi\u0105. Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. \u0141ukasz przywozi kolejn\u0105 krow\u0119 wraz z cielakiem, kt\u00F3re do\u0142\u0105czaj\u0105 do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a nast\u0119pnie daje mu specjalny priobiotyk, kt\u00F3ry ma uchroni\u0107 przed chorobami. Nast\u0119pnie rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z przedstawicielami firmy, kt\u00F3ra ma wybra\u0107 najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65440418":["Tym razem handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 na terytorium Renego w nadziei, \u017Ce uda im si\u0119 go pokona\u0107. Darrell i Brandon daj\u0105 do wyceny znaleziony w schowku detonator, kt\u00F3ry by\u0142 u\u017Cywany przez poszukiwaczy cennego kruszcu w czasach gor\u0105czki z\u0142ota. Ekspert ma sprawdzi\u0107 te\u017C, czy z urz\u0105dzenia nadal mo\u017Cna bezpiecznie korzysta\u0107. Jarrod decyduje si\u0119 wyda\u0107 1300 dolar\u00F3w, aby kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 magazynu, w kt\u00F3rym zauwa\u017Cy\u0142 miniaturowy motocykl. Brandi nie podziela entuzjazmu swojego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65440419":["Rene kupuje zawarto\u015B\u0107 trzech schowk\u00F3w, wydaj\u0105c ponad dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca dolar\u00F3w. Jest przekonany, \u017Ce dzi\u0119ki temu posuni\u0119ciu zdominuje rywalizacj\u0119. W tym samym czasie Ivy Calvin dostaje lekcj\u0119, kt\u00F3ra zmienia jego podej\u015Bcie do licytacji magazyn\u00F3w. Darrell r\u00F3wnie\u017C stara si\u0119 wypr\u00F3bowa\u0107 nowe metody prowadzenia biznesu. W efekcie wydaje najwi\u0119cej pieni\u0119dzy w ca\u0142ej swojej karierze. Przekonamy si\u0119, czy ta inwestycja to b\u0119dzie wielki sukces, czy spektakularna pora\u017Cka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65440420":["Kolejna aukcja odbywa si\u0119 bardzo niedaleko od magazynu Darrella. W zwi\u0105zku z tym Sheets wraz z synem zamierza wyczy\u015Bci\u0107 schowki. Ivy i Rene zawieraj\u0105 sojusz, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany Darrella. Calvin w kupionym przez siebie sk\u0142adzie odkrywa mn\u00F3stwo sprz\u0119tu u\u017Cywanego w laboratoriach naukowych. Nie ma poj\u0119cia, do czego dok\u0142adnie s\u0142u\u017C\u0105 te przedmioty, ale ma nadziej\u0119, \u017Ce s\u0105 wiele warte. Jarrod i Brandi wybieraj\u0105 si\u0119 na randk\u0119 i ponownie zakochuj\u0105 si\u0119 w... kupowaniu staroci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65440421":["Na miejsce dzisiejszej licytacji Rene i Casey przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 wraz z karawan\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wek, jasno pokazuj\u0105c, \u017Ce s\u0105 przygotowani na wielkie zakupy. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 towaru, aby za\u0142adowa\u0107 pojazdy. Darrell zamierza zdekoncentrowa\u0107 swoich konkurent\u00F3w, cz\u0119stuj\u0105c ich p\u0105czkami. Sheetsowie w swoim schowku znajduj\u0105 maski wygl\u0105daj\u0105ce jak te noszone przez cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u Kiss. S\u0105dz\u0105, \u017Ce przedmioty mog\u0105 by\u0107 sporo warte. Jarrod i Brandi planuj\u0105 imprez\u0119 z okazji czwartej rocznicy otwarcia sklepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65440422":["Tym razem kupuj\u0105cy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na licytacj\u0119 do Fontany. Rene ma nadziej\u0119, \u017Ce to miejsce oka\u017Ce si\u0119 dla niego r\u00F3wnie szcz\u0119\u015Bliwe jak poprzednio. Przekonamy si\u0119, czy podej\u015Bcie nieco przes\u0105dnego m\u0119\u017Cczyzny oka\u017Ce si\u0119 pomocne. Ivy postanawia zaufa\u0107 swoim przeczuciom. W swoim schowku znajduje zabytkowe urz\u0105dzenie do naprawy po\u0144czoch i rajstop. Wybiera si\u0119 do pobliskiego sklepu z bielizn\u0105, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, czy przedmiot ma jak\u0105\u015B warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65440423":["Bohaterowie programu maj\u0105 przed sob\u0105 sezon pe\u0142en wyzwa\u0144. Aby poradzi\u0107 sobie na trudnym rynku, szefowie renomowanych firm Pihl Logging i Rygaard Logging podejmuj\u0105 si\u0119 ambitnych zlece\u0144. Z kolei Frank Harkness dopiero pracuje na swoj\u0105 opini\u0119, prowadz\u0105c wyr\u0119b na terenie, kt\u00F3rego obawia\u0142a si\u0119 konkurencja. Tymczasem Billy Ray Smith wspina si\u0119 na wierzcho\u0142ki drzew na wyspie Vancouver, ryzykuj\u0105c \u017Cycie, aby zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65440424":["Mike Pihl zwraca si\u0119 o pomoc do drwala, o kt\u00F3rym kr\u0105\u017C\u0105 legendy. Umiej\u0119tno\u015Bci kierownicze Jasona Rygaarda zostaj\u0105 wystawione trudn\u0105 pr\u00F3b\u0119. Z kolei przysz\u0142o\u015B\u0107 jego ojca w firmie rysuje si\u0119 niepewnie. Ekipa Harkness Logging zmaga si\u0119 z nie\u0142atwymi warunkami, panuj\u0105cymi w G\u00F3rach Kaskadowych. Stromizny i burze \u015Bnie\u017Cne mocno daj\u0105 si\u0119 we znaki drwalom. Tymczasem w Indianie Wade Etienne przymierza si\u0119 do \u015Bci\u0119cia gigant\u00F3w, kt\u00F3rych drewno jest bardzo cenne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65440425":["Gwiazdy lombardu
Kolejny sezon odkrywaj\u0105cy kulisy pracy rodzinnego lombardu w Las Vegas. Biznesem zarz\u0105dza Rick Harrison, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 go od swojego ojca. W sklepie zatrudniony jest tak\u017Ce jego syn, Corey. Bohaterowie programu cz\u0119sto zaskakiwani s\u0105 przez klient\u00F3w, pragn\u0105cych spieni\u0119\u017Cy\u0107 najr\u00F3\u017Cniejsze przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",[]],"65440426":["Jessica Samko niech\u0119tnie \u0142\u0105czy si\u0142y z Jenn, kiedy licytuje powy\u017Cej swoich mo\u017Cliwo\u015Bci. Nowa sojuszniczka nie jest jednak z ni\u0105 do ko\u0144ca szczera. Tymczasem Dusty ma przewie\u017A\u0107 drogie wabiki na g\u0119si. Robi, co w jego mocy, aby dowie\u017A\u0107 je w nienaruszonym stanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65440427":["Dusty podejmuje si\u0119 zadania przewiezienia setek \u017Cywych motyli. Najpierw jednak musi je wszystkie w\u0142asnor\u0119cznie schwyta\u0107. Skrzydlate owady wymagaj\u0105 jednak delikatnego podej\u015Bcia. Z pozoru \u0142atwe zadanie w okamgnieniu zamienia si\u0119 w stresuj\u0105ce polowanie, a Dusty szybko traci cierpliwo\u015B\u0107. Tymczasem Jarrett musi pogodzi\u0107 si\u0119 z pora\u017Ck\u0105, kiedy kurs ze z\u0142otem za \u0107wier\u0107 miliona dolar\u00F3w ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65440428":["Mity i legendy o w\u0119\u017Cach wyst\u0119puj\u0105 w wierzeniach na wszystkich kontynentach. Gadzi bogowie obecni s\u0105 m.in. w religiach staro\u017Cytnej Mezopotamii, Ameryki Centralnej i Po\u0142udniowej, Indii, Chin czy Japonii. By\u0107 mo\u017Ce w tych opowie\u015Bciach mo\u017Cna znale\u017A\u0107 \u015Bwiadectwo pozaziemskiego pochodzenia humanoidalnej rasy reptilian. Niekt\u00F3rzy zwolennicy teorii spiskowych twierdz\u0105, \u017Ce jaszczuroludzie nigdy nie opu\u015Bcili Ziemi i by\u0107 mo\u017Ce si\u0119gn\u0105 po rz\u0105dy nad ni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"65440429":["Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105, jak wygl\u0105da gospodarstwo Bogdana, kt\u00F3ry niejednokrotnie pomaga\u0142 Gienkowi w poprzednich odcinkach. M\u0119\u017Cczyzna hoduje ponad 100 kr\u00F3w trudnej pod wieloma wzgl\u0119dami rasy limousine. Zwierz\u0119ta te potrafi\u0105 w obronie ciel\u0119cia zaatakowa\u0107 gospodarza. Gospodarz musi z\u0142apa\u0107 na lasso i odrobaczy\u0107 ca\u0142e swoje stado - \u015Brodkiem, za kt\u00F3rego smakiem krowy nie przepadaj\u0105. W pracy pomagaj\u0105 mu synowie i c\u00F3rki. Dzieci lubi\u0105 jazd\u0119 konno. Rozwijanie pasji umo\u017Cliwia im fakt, \u017Ce Bogdan hoduje te\u017C kilka zimnokrwistych koni. Andrzej i Gienio walcz\u0105 z awari\u0105 pr\u0105du. Tomek musi wykaza\u0107 si\u0119 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w obliczu pewnych problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"65440430":["Rok 1956. Chruszczow krytykuje brutaln\u0105 i pe\u0142n\u0105 nadu\u017Cy\u0107 polityk\u0119 stalinowsk\u0105. Radziecki przyw\u00F3dca chce otworzy\u0107 ZSRR na \u015Bwiat i zaskakuje wszystkich swoj\u0105 wizyt\u0105 w Stanach Zjednoczonych. Chruszczow zamierza zbudowa\u0107 pokojowe stosunki z nowo wybranym prezydentem Kennedym. Ponadto 26 czerwca 1963 ameryka\u0144ska g\u0142owa pa\u0144stwa wyg\u0142asza swoje s\u0142ynne, pe\u0142ne nadziei przem\u00F3wienie do t\u0142umu, m\u00F3wi\u0105c: \"Ich bin ein Berliner\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170300.jpg","",[]],"65440431":["Dawid, Kiler i Cichy na pro\u015Bb\u0119 Stowarzyszenia Blechhammer 1944 poszukuj\u0105 tajemniczych element\u00F3w obrony przeciwlotniczej Luftwaffe. S\u0105 one pozosta\u0142o\u015Bciami po s\u0142ynnej, intensywnej bitwie o paliwo w K\u0119dzierzynie-Ko\u017Alu. Kampania lotnicza by\u0142a elementem szerszej ofensywy bombowej Si\u0142 Powietrznych Armii USA przeciwko instalacjom produkcji paliw na terenie kraj\u00F3w okupowanych przez Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65440432":["Ekipa programu zostaje zaproszona przez archeologa do Zamo\u015Bcia, gdzie b\u0119dzie musia\u0142a zbada\u0107 miejscow\u0105 legend\u0119. G\u0142osi ona, \u017Ce miasto ma rozbudowany system korytarzy podziemnych, o czym maj\u0105 \u015Bwiadczy\u0107 m.in. wyrobiska kredowe. Dawid, Kiler i Cichy s\u0105 zaciekawieni. Musz\u0105 przebada\u0107 obszerne tereny miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65440433":["\u017Bywno\u015B\u0107 - \u015Bwiat bez sklep\u00F3w
Prepersi wyja\u015Bni\u0105, jak przygotowuj\u0105 si\u0119 na sytuacj\u0119 kryzysow\u0105 w zakresie zabezpieczania \u017Cywno\u015Bci. Adolf Kudli\u0144ski oprowadzi prowadz\u0105cego po w\u0142asnym ogrodzie. Opowie, jak wa\u017Cne jest robienie wek\u00F3w i dlaczego warto magazynowa\u0107 s\u0142odycze z d\u0142ugim okresem przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia. Andrzej Meller odwiedzi te\u017C Katarzyn\u0119 Mikulsk\u0105, kt\u00F3rej specjalno\u015Bci\u0105 jest zielarstwo. Interesuje si\u0119 kuchni\u0105 dawn\u0105. Wie, jak przygotowa\u0107 potrawy z tego, co daje natura. Katarzyna zaprosi Andrzeja do zbudowania obozowiska. Nast\u0119pnie widzowie poznaj\u0105 Krystyn\u0119 Kuszewsk\u0105, kt\u00F3ra jako pasjonatka alternatywnego stylu \u017Cycia wie wszystko o zasobach jadalnych ro\u015Blin, zi\u00F3\u0142 i naturalnych lek\u00F3w oraz ich praktycznym wykorzystaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65440434":["Ucieczka z miasta
Ka\u017Cdy prepers wie, \u017Ce w sytuacji kryzysowej nale\u017Cy jak najszybciej ewakuowa\u0107 si\u0119 z miasta. Zanim dojdzie do niebezpiecze\u0144stwa, opracowuje plan ucieczki. W odcinku specjalnym Andrzej Meller razem z Katarzyn\u0105 Daniszewsk\u0105, Krzysztofem Lisem i Marcinem Borkowskim spr\u00F3buje wydosta\u0107 si\u0119 z Warszawy. Przyda mu si\u0119 wiedza, kt\u00F3r\u0105 do tej pory zdoby\u0142 dzi\u0119ki spotkaniom z prepersami. Du\u017C\u0105 rol\u0119 odegraj\u0105 tak\u017Ce sprawno\u015B\u0107 fizyczna, umiej\u0119tno\u015B\u0107 dzia\u0142ania w stresie i pod presj\u0105 czasu. Podczas hipotetycznej sytuacji, epidemii wywo\u0142anej wirusem, widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy przygotowa\u0107 ekwipunek ucieczkowy, jakie obra\u0107 drogi ucieczki, a tak\u017Ce jak zachowa\u0107 si\u0119 wobec ludzi, kt\u00F3rzy mog\u0105 by\u0107 zara\u017Ceni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65440435":["Wielka maj\u00F3wka, cz\u0119\u015B\u0107 2
Gdy zbli\u017Ca si\u0119 majowy weekend nad polskie rzeki przybywaj\u0105 t\u0142umy w\u0119dkarzy. To jest doskona\u0142a okazja, by wyby\u0107 z kraju. W taki spos\u00F3b zrodzi\u0142 si\u0119 pomys\u0142 na wypraw\u0119 do Bo\u015Bni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65440436":["Spos\u00F3b na szczupaka, cz\u0119\u015B\u0107 1
Ch\u0142opak, kt\u00F3ry wybra\u0142 si\u0119 na ryby do Szwecji, marzy\u0142 o tym, by z\u0142owi\u0107 metrowego szczupaka. Jako do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz opowie wraz z kolegami o tym, co trzeba zrobi\u0107, by odnie\u015B\u0107 sukces w \u0142owieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65440437":["Spos\u00F3b na szczupaka, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ch\u0142opak, kt\u00F3ry wybra\u0142 si\u0119 na ryby do Szwecji, marzy\u0142 o tym, by z\u0142owi\u0107 metrowego szczupaka. Jako do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz opowie wraz z kolegami o tym, co trzeba zrobi\u0107, by odnie\u015B\u0107 sukces w \u0142owieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65440438":["Z w\u0119dk\u0105 przez \u015Bwiat - Kostaryka
Relacja z w\u0119dkarskiej wyprawy na Kostaryk\u0119, zorganizowanej przez cz\u0142onk\u00F3w \"Royal Fishing Club\". Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 z mniejszymi rybami kogucimi czy karanksami, a tak\u017Ce pot\u0119\u017Cnymi, jak chocia\u017Cby \u017Caglice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65440439":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440440":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440441":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65440442":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440443":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65440444":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440445":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440446":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65440447":["School Science Fair
Dora i Isa ucz\u0105 si\u0119, jak naturalna energia pochodz\u0105ca z Ziemi mo\u017Ce nap\u0119dza\u0107 przedmioty codziennego u\u017Cytku. Przygotowuj\u0105 te\u017C sztuczny wulkan na wystaw\u0119 naukow\u0105. Jego energia ogrzewa i o\u015Bwietla sztuczne miasto przygotowane na wystaw\u0119.","","",[]],"65440448":["Pieski ratuj\u0105 minipatrol Alexa \/ Pieski ratuj\u0105 zgubiony z\u0105b
Alex zak\u0142ada w\u0142asny patrol, jednak wpada w k\u0142opoty i musi liczy\u0107 na pomoc prawdziwych piesk\u00F3w. Przyjaciele wspieraj\u0105 go r\u00F3wnie\u017C, kiedy ch\u0142opcu wypada pierwszy mleczny z\u0105b, kt\u00F3ry od razu zapodziewa. Ekipa ma za zadanie odnale\u017A\u0107 zgub\u0119 przed przybyciem z\u0119bowej wr\u00F3\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65440449":["Lataj\u0105ce pieski
Dwie ma\u0142pki zostaj\u0105 uwi\u0119zione na drzewie przez law\u0119. Ryder i Skye ruszaj\u0105 im na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65440450":["Pieski ratuj\u0105 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani
W Zatoce Przyg\u00F3d odbywa si\u0119 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani. Burmistrz Humdinger zamierza zepsu\u0107 wszystkim to \u015Bwi\u0119to. Tymczasem szczeniaki z Psiego Patrolu robi\u0105 co mog\u0105, aby dostarczy\u0107 kartki oraz pyszne ciasto, zanim rozpocznie si\u0119 wielkie przyj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65440451":["Klub go-go
Krystyna zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego syna, Rafa\u0142a. Policjanci s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce o znikni\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzny nie powiadomi\u0142a ich jego \u017Cona, Paulina. Ta jednak twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Funkcjonariusze potwierdzaj\u0105 t\u0119 informacj\u0119, gdy docieraj\u0105 do kochanki poszukiwanego, 27-letniej tancerki erotycznej And\u017Celiki. \u015Aledztwo prowadzi ich tak\u017Ce do powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym w\u0142a\u015Bciciela klubu ze striptizem, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 pozwoli\u0107 kobiecie na odej\u015Bcie z pracy. W dochodzeniu pojawia si\u0119 jednak tak\u017Ce drugi trop. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 o konflikcie, jaki niedawno powsta\u0142 mi\u0119dzy Rafa\u0142em a jego synem. Powodem by\u0142a zazdro\u015B\u0107 o And\u017Celik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65440452":["Cia\u0142opozytywni
Szymon awansuje na szefa zespo\u0142u w du\u017Cej agencji nieruchomo\u015Bci. Aby zdoby\u0107 serce Jagody, kt\u00F3ra od dawna mu si\u0119 podoba, postanawia schudn\u0105\u0107. W tym celu kupuje nielegalne suplementy. M\u0119\u017Cczyzna ignoruje kiepskie samopoczucie, kt\u00F3re wywo\u0142uj\u0105 te \u015Brodki. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej, podczas treningu, zaczyna si\u0119 bardzo \u017Ale czu\u0107. Jagoda dzwoni do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pr\u00F3buj\u0105 udzieli\u0107 pomocy ukochanemu, sama doznaje urazu kr\u0119gos\u0142upa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224693.jpg","",[]],"65440453":["Adam i Rafa\u0142 pakuj\u0105 do auta ukradzione przez siebie przedmioty, kiedy na drodze pojawia si\u0119 policja. Ch\u0142opcy uciekaj\u0105 w r\u00F3\u017Cne strony, ale pierwszy z nich zostaje ranny w rami\u0119 i trafia do szpitala dzieci\u0119cego. Drugi w\u0142amywacz gro\u017Abami chce go zmusi\u0107 do zachowania milczenia. Do plac\u00F3wki zg\u0142asza si\u0119 te\u017C 16-letnia Monika, kt\u00F3ra straci\u0142a przytomno\u015B\u0107 w trakcie lekcji. Na izbie przyj\u0119\u0107 serce dziewczyny przestaje bi\u0107 i niezb\u0119dna jest reanimacja. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce nienaturalne pobudzenie Moniki to wynik za\u017Cycia du\u017Cej dawki amfetaminy. Ojciec nastolatki twierdzi, \u017Ce jego c\u00F3rka nigdy nie sprawia\u0142a \u017Cadnych k\u0142opot\u00F3w. Jego zdaniem kto\u015B musia\u0142 poda\u0107 jej narkotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"65440454":["\u017Bycie jak w Madrycie
M\u0142oda kobieta zostaje pobita i brutalnie zgwa\u0142cona przez zamaskowanego napastnika. Policjanci szybko trafiaj\u0105 na trop prowadz\u0105cy do podejrzanego, ale sprawa zatacza coraz szersze kr\u0119gi i wychodzi poza granice kraju. Dla zamkni\u0119cia \u015Bledztwa kluczowa okazuje si\u0119 wsp\u00F3\u0142praca z Interpolem. Tymczasem Maja ko\u0144czy kurs podnosz\u0105cy kwalifikacje zawodowe i stara si\u0119 o przeniesienie do innej komendy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"65440455":["Klub go-go
Krystyna zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego syna, Rafa\u0142a. Policjanci s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce o znikni\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzny nie powiadomi\u0142a ich jego \u017Cona, Paulina. Ta jednak twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Funkcjonariusze potwierdzaj\u0105 t\u0119 informacj\u0119, gdy docieraj\u0105 do kochanki poszukiwanego, 27-letniej tancerki erotycznej And\u017Celiki. \u015Aledztwo prowadzi ich tak\u017Ce do powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym w\u0142a\u015Bciciela klubu ze striptizem, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 pozwoli\u0107 kobiecie na odej\u015Bcie z pracy. W dochodzeniu pojawia si\u0119 jednak tak\u017Ce drugi trop. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 o konflikcie, jaki niedawno powsta\u0142 mi\u0119dzy Rafa\u0142em a jego synem. Powodem by\u0142a zazdro\u015B\u0107 o And\u017Celik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65440456":["Momento Mori
Halina Kiepska o\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce gdy umrze, nie chce spoczywa\u0107 z nim w tym samym grobie. Uwa\u017Ca, \u017Ce wystarczaj\u0105co d\u0142ugo m\u0119czy\u0142a si\u0119 z nim za \u017Cycia, wi\u0119c nie zamierza robi\u0107 tego r\u00F3wnie\u017C po \u015Bmierci. Roz\u017Calony Ferdek zwierza si\u0119 Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad zauwa\u017Ca, \u017Ce rozdzielno\u015B\u0107 maj\u0105tkowa i grobowa sta\u0142a si\u0119 powszechnym problemem we wsp\u00F3\u0142czesnym spo\u0142ecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",[]],"65440457":["Tajfun
Wskutek zmian klimatycznych od wielu tygodni trwaj\u0105 upa\u0142y i susza. Kiepscy robi\u0105 wszystko, by przetrwa\u0107 anomalie pogodowe. W ko\u0144cu wycie\u0144czeni postanawiaj\u0105 pomodli\u0107 si\u0119 w ko\u015Bciele o deszcz. I zaczyna pada\u0107! Niestety obfite ulewy powoduj\u0105 pow\u00F3d\u017A. Ferdynand jest na skraju za\u0142amania nerwowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",[]],"65440458":["Wyjadacz
Malinowska - w\u0142a\u015Bcicielka warzywniaka - udaje si\u0119 do sanatorium dla nerwowo chorych. Na czas jej urlopu za lad\u0105 staje Arnold Boczek. Mieszka\u0144cy osiedla zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jako\u015B\u0107 sprzedawanych przez niego produkt\u00F3w bardzo si\u0119 pogorszy\u0142a, a niekt\u00F3re z nich sta\u0142y si\u0119 wr\u0119cz niejadalne. Ferdynand Kiepski rozpoczyna prywatne dochodzenie w tej sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",[]],"65440459":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",[]],"65440460":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65440461":["W Laszkach Emilka i Karol doj\u0105 kozy i owce. M\u0119\u017Cczyzna nie jest jeszcze zbyt dobrze zaznajomiony ze stadem i prac\u0105 nad nim. Czeka go jeszcze wywo\u017Cenie nieczysto\u015Bci z koziarni. Mama i babcia Emilki sprawuj\u0105 tymczasem piecz\u0119 nad Laur\u0105. Nast\u0119pnie rolniczka musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 lon\u017Cownika. W Bronowicach Agnieszka i Jarek zabezpieczaj\u0105 foli\u0105 bele \u015Bwie\u017Cego siana. Cho\u0107 nara\u017Ca ich to na koszty, zapobiega utracie paszy. W pracy towarzyszy im mama rolnika. Wkr\u00F3tce ma zosta\u0107 dostarczony nowy silos. W Plutyczach Andrzej montuje poid\u0142a dla kr\u00F3w w oborach. Mimo i\u017C takie jest polecenie nadzoru weterynaryjnego, gospodarz nie jest przekonany do tego pomys\u0142u. Podobnie jak Gienek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65440462":["Amsterdam","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65440463":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65440464":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65440465":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65440466":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65440467":["Matylda pracuje jako kosmetyczka. Jej ch\u0142opak Artur jest weterynarzem i prowadzi gabinet w mie\u015Bcie. Matylda pozna\u0142a go przez przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 Wiktori\u0119, kt\u00F3ra jest przedstawicielem medycznym. Kobiet\u0119 martwi fakt, \u017Ce w rzeczach Artura znalaz\u0142a prezerwatywy, chocia\u017C oni ich nie u\u017Cywaj\u0105. Zapytany o to m\u0119\u017Cczyzna t\u0142umaczy si\u0119, \u017Ce dosta\u0142 je w promocji w galerii handlowej. W tym samym czasie dziewczyna dostaje od \"\u017Cyczliwego\" kilka zdj\u0119\u0107 ukochanego ca\u0142uj\u0105cego recepcjonistk\u0119 z jego gabinetu. Artur przysi\u0119ga, \u017Ce nic go z ni\u0105 nie \u0142\u0105czy. Wiktoria radzi Matyldzie natychmiast z nim zerwa\u0107. Dziewczyna prosi o pomoc detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"65440468":["Re\u017C.: Steve Robin.
Bad Blood
Derek i April pracuj\u0105 bez przerwy nad znalezieniem najlepszego rozwi\u0105zania dla szpitala. Cristina zmaga si\u0119 z dylematem zwi\u0105zanym z pro\u015Bb\u0105 rodziny umieraj\u0105cego ch\u0142opaka. Arizona wsp\u00F3\u0142czuje nastolatce, kt\u00F3rej problemy s\u0105 podobne do jej w\u0142asnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"65440469":["Formacja Chatelet
Spektakl kabaretowy \"Wojna p\u0142ci\" umiej\u0119tnie balansuje na granicy kabaretu i rzeczywisto\u015Bci. Skecz roz\u015Bmieszy ka\u017Cdego, ukazuj\u0105c w humorystyczny spos\u00F3b do\u015Bwiadczenia damsko-m\u0119skie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65440470":["Formacja Chatelet
Spektakl kabaretowy \"Wojna p\u0142ci\" umiej\u0119tnie balansuje na granicy kabaretu i rzeczywisto\u015Bci. Skecz roz\u015Bmieszy ka\u017Cdego, ukazuj\u0105c w humorystyczny spos\u00F3b do\u015Bwiadczenia damsko-m\u0119skie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65440471":["W tym odcinku poznajemy histori\u0119 Johna, kt\u00F3ry pracowa\u0142 przy wydobyciu ropy naftowej w pobli\u017Cu Houston. Zamieszka\u0142 w jednym z dom\u00F3w nale\u017C\u0105cych do firmy. Zacz\u0105\u0142 cierpie\u0107 na parali\u017C senny. Wkr\u00F3tce odkry\u0142, \u017Ce za jego dolegliwo\u015Bci mog\u0105 by\u0107 odpowiedzialne duchy. W programie o swoich przera\u017Caj\u0105cych prze\u017Cyciach opowiada r\u00F3wnie\u017C Tori. Gdy ona i jej m\u0105\u017C Mark dowiedzieli si\u0119, \u017Ce b\u0119d\u0105 rodzicami, zacz\u0119li szuka\u0107 nowego lokum. Uda\u0142o im si\u0119 kupi\u0107 ogromny stary dom. Niebawem ci\u0119\u017Carna kobieta zaczyna ba\u0107 si\u0119 o bezpiecze\u0144stwo swojego nienarodzonego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65440472":["Sprzedawczyki
Po przegranym meczu pi\u0142karz Pawe\u0142 zostaje wci\u0105gni\u0119ty przez zamaskowanych sprawc\u00F3w do samochodu. Robert przydziela spraw\u0119 \u0142owcom. Na nagraniu z monitoringu wida\u0107 numer rejestracyjny auta porywaczy. Jego w\u0142a\u015Bcicielem jest Gruby, przyw\u00F3dca stadionowych chuligan\u00F3w. On jednak twierdzi, \u017Ce pojazd mu skradziono, co okazuje si\u0119 prawd\u0105. \u0141owcy przes\u0142uchuj\u0105 \u017Con\u0119 zaginionego, Alicj\u0119. Kobieta nic nie wie o sprzedawaniu mecz\u00F3w, ale rzuca podejrzenie na managera Paw\u0142a. Tomek zak\u0142ada pods\u0142uch w telefonie Alicji, a jej dom zostaje wzi\u0119ty pod obserwacj\u0119. Manager zaginionego sportowca zarzeka si\u0119, \u017Ce nie porwa\u0142 Paw\u0142a i ma alibi. Wkr\u00F3tce z \u017Con\u0105 pi\u0142karza kontaktuj\u0105 si\u0119 bandyci, kt\u00F3rzy domagaj\u0105 si\u0119 5 milion\u00F3w z\u0142otych w zamian za uwolnienie zak\u0142adnika. Jagna i Brunon unikaj\u0105 sytuacji sam na sam po niespodziewanym poca\u0142unku. Oboje dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 gotowi na nic wi\u0119cej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65440473":["Serce na warsztat!
Gdy Joanna mia\u0142a 26 lat, zdiagnozowano u niej astm\u0119. Przez nast\u0119pnych 15 lat kobieta by\u0142a poddawana leczeniu sterydami, co spowodowa\u0142o u niej przyrost wagi do 145 kg. Opr\u00F3cz tego chora przesz\u0142a liczne zabiegi: operacj\u0119 p\u0119kni\u0119tego p\u0142uca oraz wszczepienie i usuni\u0119cie rozrusznika serca. Po ostatniej interwencji chirurgicznej lekarze nie dawali Joannie wi\u0119kszych szans na prze\u017Cycie. Rok po zabiegu pacjentka schud\u0142a 40 kg, jednak na jej ciele pozosta\u0142y fa\u0142dy sk\u00F3ry; nadmiar cia\u0142a uciska przepon\u0119 i utrudnia oddychanie. W dodatku sk\u00F3ra jest niezwykle wra\u017Cliwa, p\u0119ka przy nawet delikatnym poci\u0105gni\u0119ciu. Ze wzgl\u0119du na du\u017Ce ryzyko lekarze odmawiali Joannie przeprowadzenia kolejnej operacji. W ko\u0144cu kobiecie uda\u0142o si\u0119 znale\u017A\u0107 specjalist\u0119, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c jej wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. W przygotowaniach do zabiegu wspieraj\u0105 j\u0105 ukochany m\u0105\u017C i dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"65440474":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65440475":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65440476":["Kabaret \u0141owcy.B
\u0141owcy.B maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C ponad trzyna\u015Bcie lat dzia\u0142alno\u015Bci scenicznej. Na samym pocz\u0105tku swojego istnienia kabaret zdobywa\u0142 nagrody i wyr\u00F3\u017Cnienia na niemal wszystkich licz\u0105cych si\u0119 festiwalach organizowanych w Polsce. Tym razem program przygotowany przez \u0141owc\u00F3w.B w du\u017Cej mierze sk\u0142ada si\u0119 z improwizacji, piosenek oraz - co jest rzadko\u015Bci\u0105 na rodzimej scenie kabaretowej - wykonywanej na \u017Cywo muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65440477":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 1","","",[]],"65440478":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy mo\u017Cna porusza\u0107 si\u0119 po linii prostej z zamkni\u0119tymi oczami, a tak\u017Ce we\u017Amie pod lup\u0119 roboty dost\u0119pne dla zwyk\u0142ych ludzi. Odwiedzi szko\u0142\u0119 policyjn\u0105 dla ps\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami wielkiego wybuch z udzia\u0142em pi\u0142eczek. Na koniec prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego ba\u0144ka mydlana p\u0119ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65440479":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy \u015Bmiech mo\u017Ce zast\u0105pi\u0107 karnet na si\u0142owni\u0119. Witold Tomaszewski opowie o gad\u017Cetach, kt\u00F3re pomagaj\u0105 przetrwa\u0107 w trudnych warunkach. Prowadz\u0105cy odwiedzi kopalni\u0119 soli w K\u0142odawie. W cotygodniowym przegl\u0105dzie ciekawostek ze \u015Bwiata nauki i technologii przyjrzy si\u0119 m.in. lewituj\u0105cym deskorolkom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}