{"68808012":["Poca\u0142unek
Mieszkaj\u0105ca w internacie nastolatka zostaje zgwa\u0142cona przez zamaskowanego napastnika. Wkr\u00F3tce kto\u015B atakuje kolejn\u0105 dziewczyn\u0119, mieszkaj\u0105c\u0105 w tym samym budynku. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym gwa\u0142cicielem, wybieraj\u0105cym ofiary losowo. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce motywacja sprawcy jest zupe\u0142nie inna. Zostaje tak\u017Ce pobity jeden z nastoletnich podopiecznych Adama z klubu judo. Ch\u0142opak uparcie twierdzi, \u017Ce obra\u017Cenia spowodowa\u0142 upadek na rowerze. Adam, kt\u00F3ry mu nie wierzy, postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 te\u017C Agnieszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68808013":["Rodzinne k\u0142opoty
Starszy m\u0119\u017Cczyzna umiera na zawa\u0142 serca. Za\u017Cywa\u0142 leki, kt\u00F3re po ekspertyzie okazuj\u0105 si\u0119 placebo. Pierwszym podejrzanym staje si\u0119 wnuczek ofiary, kt\u00F3ry po \u015Bmierci dziadka mia\u0142 odziedziczy\u0107 cenn\u0105 kolekcj\u0119 znaczk\u00F3w pocztowych. W toku \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa wpadaj\u0105 na trop brutalnych i bezwzgl\u0119dnych producent\u00F3w dopalaczy i narkotyk\u00F3w. Tymczasem Natalia wykupuje dla siebie i \u0141ukasza urlop na Bahamach. W trakcie kolacji, kt\u00F3r\u0105 para organizuje dla przyjaci\u00F3\u0142, zostaje te\u017C ustalony termin \u015Blubu. Kuba jednak nie potrafi si\u0119 cieszy\u0107 tymi planami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68808014":["Najwi\u0119ksza tajemnica twierdzy Boyen
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnice twierdzy Boyen pod Gi\u017Cyckiem. Ten XIX-wieczny kompleks odegra\u0142 szczeg\u00F3ln\u0105 rol\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce obrona starej ceglanej fortecy mog\u0142a mie\u0107 tak ogromny wp\u0142yw na przebieg wojennych zmaga\u0144 i walki toczone przez milionowe armie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"68808015":["Wazon natyka si\u0119 na liczn\u0105 watah\u0119 wilk\u00F3w. Mariola i Fredek robi\u0105 porz\u0105dki po zimie. Edward przekonuje, \u017Ce trzeba mie\u0107 du\u017Co samozaparcia, aby si\u0119 zmierzy\u0107 z si\u0142ami natury. \u015Aliwie prze\u017Cywa, \u017Ce niemal 50 lat pobytu w Bieszczadach min\u0119\u0142o mu b\u0142yskawicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"68808016":["Tango
Tomasz znajduje swoj\u0105 dziewczyn\u0119 powieszon\u0105 w mieszkaniu. M\u0119\u017Cczyzna nie wierzy w samob\u00F3jstwo partnerki. Olgierd i Krystian dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jej list po\u017Cegnalny zosta\u0142 sfa\u0142szowany. Tymczasem Krystian martwi si\u0119 o Paulin\u0119, kt\u00F3ra nie sypia i dziwnie si\u0119 zachowuje. Kiedy dziewczyna zostaje przy\u0142apana na kradzie\u017Cy, G\u00F3rski namawia j\u0105 do porozmawiania z psychologiem policyjnym, Alicj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68808017":["Ostatni taniec
W szkole ta\u0144ca dochodzi do brutalnego pobicia i gwa\u0142tu na jednej z najlepszych tancerek. W\u015Br\u00F3d podejrzanych jest chorobliwie zazdrosny by\u0142y ch\u0142opak ofiary. M\u0119\u017Cczyzna jednak pr\u00F3buje zrzuci\u0107 win\u0119 na trenera - obwinia go o molestowanie podopiecznych. Tymczasem Natalia orientuje si\u0119, \u017Ce u Kuby mieszka Natasza. Atmosfera, jaka zapada w komendzie, powoduje, \u017Ce \u015Bledztwo w sprawie tancerki policjantka prowadzi dalej ze Stefanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68808018":["Podczas trwaj\u0105cej miesi\u0105c podr\u00F3\u017Cy do Namek, Goku i Krillin po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 treningom. Z kolei Vegeta l\u0105duje na planecie Frieza Nr 79. Gdy zostaje uleczony z ran, kt\u00F3re zadano mu na Ziemi, Kui informuje go, \u017Ce Frieza przebywa obecnie na Namek, gdzie poszukuje smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68808019":["Frieza wci\u0105\u017C zbiera namekia\u0144skie smocze kule. W tym samym czasie Vegeta udaje si\u0119 do jego statku i zabija Kui. Z kolei Krillin i Gohan nadal walcz\u0105 ze s\u0142ugusami Friezy. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zniszczy\u0107 statek, na kt\u00F3rego pok\u0142adzie przybyli na planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68808020":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68808021":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68808022":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68808023":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68808024":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68808025":["Frieza wci\u0105\u017C zbiera namekia\u0144skie smocze kule. W tym samym czasie Vegeta udaje si\u0119 do jego statku i zabija Kui. Z kolei Krillin i Gohan nadal walcz\u0105 ze s\u0142ugusami Friezy. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zniszczy\u0107 statek, na kt\u00F3rego pok\u0142adzie przybyli na planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68808026":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68808027":["Ultraliga - Lato 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"68808028":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"68808029":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68808030":["Kasia odwiedza stolic\u0119. Pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 swojego dawnego ukochanego, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie opu\u015Bci\u0142 wi\u0119zienie. Viola rozstaje si\u0119 ze swoim partnerem i desperacko stara si\u0119 wej\u015B\u0107 w kolejny zwi\u0105zek. Osiemnastoletnia Sandra dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej narzeczony po raz kolejny ma trafi\u0107 do aresztu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68808031":["Prezentacja rozgrywki z Mass Effect, kultowego erpega autorstwa studia BioWare.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"68808032":["Ultraliga - Lato 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"68807830":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68807831":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68807832":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68807833":["G\u0142\u00F3wny podejrzany
W biurze zjawiaj\u0105 si\u0119 policjanci, kt\u00F3rzy zatrzymuj\u0105 Malanowskiego jako podejrzanego w sprawie zab\u00F3jstwa Sebastiana Krawca, informatora detektyw\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce funkcjonariusze maj\u0105 zeznania \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 Bronis\u0142awa na miejscu zbrodni. \u015Aledczy, przekonani o niewinno\u015Bci szefa, rozpoczynaj\u0105 prywatne dochodzenie. Musz\u0105 sami znale\u017A\u0107 prawdziwego morderc\u0119 i odkry\u0107, kto skorzysta na oczernieniu Malanowskiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowemu naczelnikowi policji bardzo zale\u017Cy na zniszczeniu ich szefa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"68807834":["Troskliwy ojciec
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Bogdan Rylski. M\u0119\u017Cczyzna pozna\u0142 Adriana Nowackiego, narzeczonego c\u00F3rki - Malwiny. Klient uwa\u017Ca, \u017Ce przysz\u0142y zi\u0119\u0107, co\u015B ukrywa. Zaniepokojony ojciec prosi \u015Bledczych o pomoc. Malanowski, udaj\u0105c starego przyjaciela Bogdana, udaje si\u0119 na rodzinny obiad, by poobserwowa\u0107 podejrzanego. Odkrywa, \u017Ce Adrian rzeczywi\u015Bcie dziwnie si\u0119 zachowuje - jest spi\u0119ty i unika telefon\u00F3w od kogo\u015B. Detektyw odkrywa, \u017Ce Adrian ma d\u0142ugi u pewnego dilera, kt\u00F3ry grozi jemu i Malwinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"68807835":["Kr\u00F3lowa
Aktorka Laura informuje swojego m\u0119\u017Ca Jakuba, \u017Ce jest potomkiem ostatniego kr\u00F3la Polski z dynastii Jagiellon\u00F3w - Zygmunta II Augusta. M\u0119\u017Cczyzna nie chce wierzy\u0107 zapewnieniom \u017Cony, postanawia jednak przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Niebawem odkrywa, \u017Ce Laura mia\u0142a racj\u0119. M\u0119\u017Cczyzna podejmuje starania o odzyskanie maj\u0105tk\u00F3w swoich przodk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"68807836":["42-letnia Anna pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119 pobicia 10-latka z s\u0105siedztwa
Anna znajduje w lesie nieprzytomnego 10-latka. Kobieta zg\u0142asza spraw\u0119 policji i bardzo jej zale\u017Cy na tym, aby sprawca szybko zosta\u0142 uj\u0119ty. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziecko zaatakowa\u0142 ojczym - agresywny alkoholik. Niebawem s\u0105siad Anny zostaje oskar\u017Cony o pedofili\u0119. M\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Tymczasem Anna odkrywa, \u017Ce zatarg z ch\u0142opcem mia\u0142 tak\u017Ce jej w\u0142asny m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68807837":["Pierwszy stopie\u0144 do piek\u0142a
Zostaje uduszona nauczycielka, kt\u00F3ra mieszka\u0142a w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci. Kilka dni wcze\u015Bniej partner kobiety zg\u0142osi\u0142 jej zagini\u0119cie. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce zamordowana wpad\u0142a na trop pewnego przest\u0119pstwa. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 pracownica Interpolu, \u0141ucja Wilk. Kobieta szybko popada w konflikt ze Szwarcem, gdy\u017C ten nie docenia jej kompetencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"68807838":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68807839":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68807840":["Ludzie nie zapominaj\u0105
Joanna jest \u017Con\u0105 S\u0142awomira, kt\u00F3ry odsiedzia\u0142 w wi\u0119zieniu wyrok za kradzie\u017Ce. Gdy opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny, obieca\u0142 \u017Conie, \u017Ce ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie wr\u00F3ci do nieuczciwego \u017Cycia. Niespodziewanie jednak s\u0105siadka oskar\u017Ca go o kradzie\u017C w\u0119gla. S\u0142awek zaprzecza jej zarzutom, traci jednak zlecenie, a znajomi zaczynaj\u0105 odwraca\u0107 si\u0119 od pary. Wkr\u00F3tce potem zostaje zatrzymany przez policj\u0119, kt\u00F3ra chce wyja\u015Bni\u0107 z nim spraw\u0119 kradzie\u017Cy laptop\u00F3w. Joanna nie wie, co my\u015Ble\u0107. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C ma solidne alibi. M\u0119\u017Cczyzna chce wiedzie\u0107, kto rozpuszcza na jego temat fa\u0142szywe plotki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303551.jpg","",["N"]],"68807841":["El\u017Cbieta odkrywa straszn\u0105 prawd\u0119 na temat swojej c\u00F3rki Teresy
El\u017Cbieta i Krzysztof ciesz\u0105 si\u0119, poniewa\u017C ich c\u00F3rka Teresa wraca z Anglii. Okazuje si\u0119, \u017Ce towarzyszy jej m\u0142odszy o pi\u0119\u0107 lat m\u0105\u017C Marcin. El\u017Cbiecie nie podoba si\u0119 nowy zi\u0119\u0107. Kobieta nadal rozpami\u0119tuje dawny zwi\u0105zek c\u00F3rki z Oskarem, kt\u00F3ry by\u0142 jej ch\u0142opakiem od czas\u00F3w liceum. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce nowy partner wy\u0142udza pieni\u0105dze od Teresy. Do tego dochodz\u0105 sugestie, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna niegdy\u015B zarabia\u0142 na \u017Cycie jako \u017Cigolak. Na domiar z\u0142ego El\u017Cbieta dowiaduje si\u0119 o uzale\u017Cnieniu Teresy od przemocy. Gdy wraz z m\u0119\u017Cem staje si\u0119 \u015Bwiadkiem dziwnego zaj\u015Bcia w mieszkaniu c\u00F3rki, decyduje si\u0119 wezwa\u0107 policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68807842":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68807843":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68807844":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68807845":["Chcia\u0142a zosta\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0105
Marzena od d\u0142u\u017Cszego czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Zawiera znajomo\u015B\u0107 z wr\u00F3\u017Ck\u0105 Alicj\u0105, kt\u00F3ra uczy j\u0105 rozk\u0142ada\u0107 tarota. Niebawem kobieta zaczyna zarabia\u0107 na nowym hobby. Pewnego dnia zostaje zaatakowana przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 psychicznie klientk\u0119. Marzenie udaje si\u0119 schroni\u0107 w \u0142azience i przy pomocy operatora 112 uspokoi\u0107 histeryczk\u0119. Gdy jednak decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 kryj\u00F3wk\u0119, klientka ponownie wpada w sza\u0142. Popycha Marzen\u0119, kt\u00F3ra upada prosto na rozbite szk\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68807846":["Re\u017C.: Piotr Kuci\u0144ski.
Dziczyzna
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci kto\u015B przywi\u0105za\u0142 do drzewa zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Prawdopodobnie zosta\u0142 on zagryziony przez psy. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce przed \u015Bmierci\u0105 ofiar\u0119 wysmarowano kawa\u0142kami dziczyzny, co zwabi\u0142o drapie\u017Cniki. Str\u00F3\u017Ce prawa docieraj\u0105 do obro\u0144c\u00F3w praw zwierz\u0105t, kt\u00F3rzy byli sk\u0142\u00F3ceni z denatem. Szukaj\u0105 te\u017C ps\u00F3w, kt\u00F3re zagryz\u0142y ofiar\u0119. Naczelnik wydzia\u0142u kryminalnego, Piotr Zar\u0119bski, przedstawia detektywom starsz\u0105 aspirant Agat\u0119 Byczewsk\u0105, kt\u00F3ra ma zast\u0105pi\u0107 przebywaj\u0105cego w szpitalu Kub\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"68807847":["Karol szuka koz\u0142a ofiarnego, kt\u00F3ry we\u017Amie na siebie win\u0119 za wypadek na placu budowy - zawalenie si\u0119 hali. Spraw\u0119 ma zbada\u0107 inspektor, kt\u00F3ry jest dawnym znajomym Wekslera. Ich \u015Bcie\u017Cki rozesz\u0142y si\u0119 jednak w dramatycznych okoliczno\u015Bciach. \u015Amia\u0142ek chce pozna\u0107 brata Krystyny i prosi, by zaprosi\u0142a go do Wadlewa. Gdy m\u0119\u017Cczyzna w ko\u0144cu si\u0119 zjawia, dochodzi do niezr\u0119cznej sytuacji. Roman martwi si\u0119 swoim zniszczonym garniturem. Obawia si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie mia\u0142 w czym i\u015B\u0107 na w\u0142asny \u015Blub. Kinga postanawia powiedzie\u0107 synom o swojej chorobie. Chce przekaza\u0107 im t\u0119 informacj\u0119 podczas rodzinnego obiadu. Jolka nie jest zadowolona, \u017Ce Tomek odwiedza matk\u0119, i wyra\u017Anie daje mu to do zrozumienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303557.jpg","",[]],"68807848":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68807849":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68807850":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"68807851":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68807852":["Re\u017C.: Micha\u0142 W\u0119grzyn.
Lata 70. XX wieku. Edward Gierek przejmuje funkcj\u0119 pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ambitny polityk zamierza wcieli\u0107 w \u017Cycie swoj\u0105 \u015Bmia\u0142\u0105 wizj\u0119 i zmieni\u0107 Rzeczpospolit\u0105 Ludow\u0105 w przemys\u0142ow\u0105 pot\u0119g\u0119. Wychowany w robotniczej rodzinie wie, czym jest ci\u0119\u017Cka praca. Umie te\u017C rozmawia\u0107 ze zwyk\u0142ymi lud\u017Ami. Z kolei znajomo\u015Bci\u0105 j\u0119zyka francuskiego imponuje elitom. Czuje si\u0119 odpowiedzialny za przysz\u0142o\u015B\u0107 kraju. Prominenci powi\u0105zani ze Zwi\u0105zkiem Radzieckim widz\u0105 w nim zagro\u017Cenie dla swoich interes\u00F3w w Polsce. Nie zamierzaj\u0105 pozwoli\u0107 na rozw\u00F3j gospodarczy i kontakty z Zachodem w obawie przed utrat\u0105 wp\u0142yw\u00F3w. O to, by pierwszemu sekretarzowi powin\u0119\u0142a si\u0119 noga, maj\u0105 zadba\u0107 genera\u0142 KGB i jego podw\u0142adni. Seria b\u0142\u0119dnych decyzji finansowych, oszustwa wsp\u00F3lnik\u00F3w oraz dzia\u0142anie radzieckiej agentury sprawiaj\u0105, \u017Ce Edward Gierek z czasem traci popularno\u015B\u0107 i staje si\u0119 wrogiem ludu. W trudnych chwilach, gdy wa\u017C\u0105 si\u0119 losy jego kariery, mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie bliskich os\u00F3b, mi\u0119dzy innymi matki Pauliny oraz \u017Cony Stanis\u0142awy, kt\u00F3ra zamierza trwa\u0107 przy nim bez wzgl\u0119du na wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307107.jpg","",[]],"68807853":["Re\u017C.: Maciej Kawulski.
Ciesz\u0105cy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 Borys \"Kosa\" Kosi\u0144ski odnosi imponuj\u0105ce sukcesy w mieszanych sztukach walki. Publiczno\u015B\u0107 ceni sobie jego umiej\u0119tno\u015Bci w widowiskowych starciach na arenie. Na zawodniku spoczywa ogromna presja. Przede nim bowiem najwa\u017Cniejsza walka w dotychczasowej karierze - ma zmierzy\u0107 si\u0119 z Denim Takaevem. W trakcie pojedynku pope\u0142nia jednak powa\u017Cny b\u0142\u0105d, kt\u00F3ry sprawia, \u017Ce traci wszystko. Przekonuje si\u0119, jak ulotne s\u0105 s\u0142awa i presti\u017C. Odwracaj\u0105 si\u0119 od niego zar\u00F3wno kibice, jak i przyjaciele. Mija kilka lat. Skompromitowany Borys pracuje w E\u0142ku jako ochroniarz w nocnym klubie. Nie radzi sobie najlepiej z szar\u0105 rzeczywisto\u015Bci\u0105, co pr\u00F3buje wymaza\u0107 ze \u015Bwiadomo\u015Bci za pomoc\u0105 alkoholu. Pewnego dnia dostaje jednak szans\u0119, aby odmieni\u0107 los. Pomagaj\u0105 mu w tym weterynarz Nina, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje, a tak\u017Ce Deni. M\u0119\u017Cczyzna sk\u0142ada mu propozycj\u0119 powt\u00F3rzenia konfrontacji sprzed lat. Dzi\u0119ki temu m\u00F3g\u0142by udowodni\u0107 swoj\u0105 warto\u015B\u0107 i odzyska\u0107 dobre imi\u0119. Kosa staje przed niezwykle trudnym wyborem - spokojne \u017Cycie u boku partnerki czy powr\u00F3t do dawnej pasji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201053.jpg","",["N"]],"68807854":["Re\u017C.: William Kaufman.
Biznesmena Allana Campbella od jakiego\u015B czasu prze\u015Bladuje pech. Pewnej nocy spotyka on niejakiego Jonasa Arbora, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako zab\u00F3jca na zlecenie. Tajemniczy nieznajomy oferuje Campbellowi, \u017Ce za darmo zlikwiduje pi\u0119cioro jego nieprzyjaci\u00F3\u0142. Allan jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3wi powa\u017Cnie. Dla \u017Cartu przekazuje mu sw\u00F3j prywatny spis wrog\u00F3w. Nast\u0119pnego dnia osoby, kt\u00F3rych nazwiska znalaz\u0142y si\u0119 na kartce, zaczynaj\u0105 kolejno gin\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Campbella jako spraw\u0119 zbrodni. \u015Acigany przez policj\u0119 i przepe\u0142niony poczuciem winy Allan robi wszystko, by zapobiec kolejnej egzekucji. Przekonuje si\u0119, jak wiele mo\u017Ce kosztowa\u0107 pozornie upragniona zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841640.jpg","",["N"]],"68807855":["Prow.: Wojciech Charewicz.
Ceniony w kr\u0119gach w\u0119dkarstwa sportowego zawodnik, dziennikarz, globtroter i mistrz kulinarny Wojciech Charewicz udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po bezdro\u017Cach Alaski. W trakcie swojej niezwyk\u0142ej wyprawy odwiedza najdziksze zak\u0105tki tej krainy w poszukiwaniu niezwyk\u0142ych okaz\u00F3w ryb, nieznanych metod ich po\u0142owu, jak r\u00F3wnie\u017C oryginalnych, bo niezmiennych od setek lat, przepis\u00F3w kulinarnych.","","",[]],"68807856":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"68808278":["Autorzy programu towarzysz\u0105 dru\u017Cynie Avalon Extreme podczas rozgrywek Pucharu Polskiej Ligi Rugby na W\u00F3zkach. W kolejnej cz\u0119\u015Bci odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mariusza K\u0119dzierskiego, kt\u00F3ry mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci realizuje si\u0119 jako artysta-rysownik. Dowodem nieprzeci\u0119tnego talentu jest m.in. zaj\u0119cie przez niego drugiego miejsca w mi\u0119dzynarodowym konkursie Best Global Artist Awards.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68808279":["Ollie wk\u0142ada do swojego plecaka kawa\u0142ek pizzy, co doprowadza do unicestwienia jednego ze \u015Bwiat\u00F3w Multiwersum. Innego dnia ch\u0142opiec zostaje uwi\u0119ziony w swoim \u015Bnie, tu\u017C po tym, gdy u\u017Cywa plecaka w walce ze swoj\u0105 bezsenno\u015Bci\u0105.","","",["N"]],"68808280":["Ollie dostaje szlaban. Musi siedzie\u0107 w domu bez swojego plecaka i w towarzystwie w\u015Bciek\u0142ej \u0107my.Tymczasem w Portshill zjawiaj\u0105 si\u0119 dwaj w\u015Bcibscy agenci rz\u0105dowi, by zbada\u0107 miejscowe potwory.","","",["N"]],"68808281":["SpongeBob i Patryk postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w pewnym podejrzanym eksperymencie. Jednak jego skutki wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 dos\u0142ownie potworne.","","",["N"]],"68808282":["Dziesi\u0119cioletni SpongeBob wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi wybiera si\u0119 na letni ob\u00F3z do lasu Kelp Forest. Uczestnicy kolonii sp\u0119dzaj\u0105 wsp\u00F3lnie lato na \u0142owieniu meduz, przesiadywaniu przy ognisku i p\u0142ywaniu w jeziorze Yuckymuck. Prequel \"SpongeBoba Kanciastoportego\".","","",["N"]],"68808283":["Prow.: Micha\u0142 Bry\u015B.
Nowa ods\u0142ona popularnego programu kulinarnego. W tej edycji Wojciecha Modesta Amaro zast\u0105pi Micha\u0142 Bry\u015B, szef kuchni w restauracji L'Enfant Terrible. Pod jego okiem 16 \u015Bmia\u0142k\u00F3w zmierzy si\u0119 z wyj\u0105tkowo trudnymi zadaniami. Surowy juror oceni ich zdolno\u015Bci kulinarne, kreatywno\u015B\u0107, szybko\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 pracy w zespole. Zwyci\u0119zca 10-tygodniowych zmaga\u0144 otrzyma 100 tys. z\u0142 oraz posad\u0119 w L'Enfant Terrible. Restauracj\u0119 Hell's Kitchen odwiedz\u0105 rozmaici go\u015Bcie, m.in. Ewa Farna, Kamil Mokrzycki czy Kajetan Kajetanowicz. Jako zast\u0119pcy Micha\u0142a Brysia pojawi\u0105 si\u0119 kucharze znani z programu \"Top Chef\": \u0141ukasz Budzik i Marcin Piotrowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68808284":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68808285":["Rodzina Matwiejczuk\u00F3w spod Zamo\u015Bcia mieszka w starym drewnianym domu. Przed rokiem pan Janusz mia\u0142 wylew, po kt\u00F3rym d\u0142ugo by\u0142 sparali\u017Cowany. Obecnie ma problemy z poruszaniem si\u0119, a dom, w dodatku pozbawiony \u0142azienki, nie jest przystosowany do potrzeb osoby niepe\u0142nosprawnej. Katarzyna Dowbor chce pom\u00F3c rodzinie, m.in. aby trzy nastoletnie c\u00F3rki mia\u0142y mia\u0142y miejsce do nauki z dala od pi\u0119cioletnich bli\u017Aniak\u00F3w. Maciek i Artur, s\u0105 przera\u017Ceni stanem domu, ale zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"68808286":["Toksyczna mi\u0142o\u015B\u0107
Na komend\u0119 zg\u0142asza si\u0119 mama 17-letniej Julii. Kobieta jest roztrz\u0119siona. C\u00F3rka nie wr\u00F3ci\u0142a po szkole do domu, co gorsza okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce tego dnia wcale nie by\u0142o jej na lekcjach. Przyjaci\u00F3\u0142ka zaginionej, Lila, naprowadza policjant\u00F3w na trop Remka, studenta prawa z dobrego domu, kt\u00F3ry w czasie imprezy, odurzony narkotykami rzuci\u0142 si\u0119 z no\u017Cem na Juli\u0119, i \u015Bmiertelnie j\u0105 wystraszy\u0142. Mo\u017Cliwe, \u017Ce posun\u0105\u0142 si\u0119 do zab\u00F3jstwa...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68808287":["Pali si\u0119, moja panno
W mieszkaniu Pa\u017Adzioch\u00F3w wybucha po\u017Car. Ferdek, nie czekaj\u0105c na przyjazd stra\u017Cy, sam podejmuje akcj\u0119 ga\u015Bnicz\u0105. Staje si\u0119 bohaterem kamienicy, a nawet ca\u0142ego osiedla. Kiepski zaczyna rozwa\u017Ca\u0107 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 powo\u0142ania oddzia\u0142u ochotniczej s\u0105siedzkiej stra\u017Cy po\u017Carnej, na kt\u00F3rej czele mia\u0142by stan\u0105\u0107. O\u015Bwiadcza te\u017C Halinie, \u017Ce od dziecka marzy\u0142, aby zosta\u0107 stra\u017Cakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"68808288":["\u015Awiece na wietrze
Marian Pa\u017Adzioch pr\u00F3buje przegoni\u0107 go\u0142\u0119bie, kt\u00F3re zanieczyszczaj\u0105 jego parapet. Podczas walki z natr\u0119tnymi ptakami nieoczekiwanie wypada z okna. Na skutek szoku powypadkowego s\u0105siad Kiepskich dochodzi do wniosku, \u017Ce jego dotychczasowe \u017Cycie by\u0142o nudne i bezbarwne. Postanawia bezzw\u0142ocznie nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"68808289":["Kl\u0105twa Tutenchama
Pa\u017Adziochowie wracaj\u0105 z Egiptu. Podczas zwiedzania muzeum \u017Cona Pa\u017Adziocha uszkodzi\u0142a Mumi\u0119 Tutenchamona III. Aby unikn\u0105\u0107 kary, ma\u0142\u017Conkowie przywo\u017C\u0105 ze sob\u0105 oderwany fragment Mumii. Dopiero po powrocie dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce istnieje legenda wed\u0142ug kt\u00F3rej, na tego, kto naruszy spok\u00F3j Mumii i posiada jej fragment, mo\u017Ce spa\u015B\u0107 kl\u0105twa. Pa\u017Adzioch postanawia pozby\u0107 si\u0119 problemu podrzucaj\u0105c \"zawini\u0105tko\" Ferdkowi. Wkr\u00F3tce kl\u0105twa zaczyna si\u0119 spe\u0142nia\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68808290":["Kolejny tydzie\u0144 kulinarnych zmaga\u0144 przed uczestnikami \"Hell's Kitchen\". W programie ponownie pojawi si\u0119 go\u015B\u0107 specjalny, kt\u00F3ry wsp\u00F3lnie z szefem Micha\u0142em Brysiem oceni kulinarne poczynania kucharzy. Tym razem w \"Piekielnej Kuchni\" pojawi si\u0119 Ewa Farna, najpopularniejsza wokalistka m\u0142odego pokolenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68808291":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68808292":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808293":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"68808294":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68808295":["Pani Bo\u017Cena uciek\u0142a wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci z domu, w kt\u00F3rym rz\u0105dzi\u0142 nadu\u017Cywaj\u0105cy alkoholu brutalny m\u0105\u017C. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142ki uda\u0142o jej si\u0119 wynaj\u0105\u0107 ma\u0142y, stary, pozbawiony \u0142azienki budynek. Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca rodzina mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do rodzinnego domu. Budynek zosta\u0142 jednak zdewastowany przez alkoholika. Pani Bo\u017Cenie uda\u0142o si\u0119 zgromadzi\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 materia\u0142\u00F3w, potrzebnych do remontu, jednak reszta jest poza jej zasi\u0119giem finansowym. Tymczasem w\u0142a\u015Bciciel wynaj\u0119tego budynku chce, by rodzina wyprowadzi\u0142a si\u0119. Katarzyna Dowbor i jej ekipa spieszy na ratunek potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68808296":["Lady Strzygo\u0144
Zofia i Oskar wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Anglii na zaproszenie swojej krewnej - wywodz\u0105cej si\u0119 z brytyjskiej arystokracji Lady Doe. Wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy s\u0105 pod wra\u017Ceniem. Ta koligacja nie imponuje tylko Ferdkowi. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce s\u0105siedzi k\u0142ami\u0105 na temat swoich arystokratycznych krewnych. Nie daje si\u0119 przekona\u0107 nawet wtedy, gdy Zofia i Oskar wracaj\u0105 do kamienicy jako lordowie i zaczynaj\u0105 wprowadza\u0107 nowe porz\u0105dki. Kiepski postanawia zdemaskowa\u0107 uzurpator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68808297":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68808298":["Staszek i Kamil chc\u0105 zaprz\u0119gn\u0105\u0107 konie w tandemie, ale potrzebuj\u0105 bryczki. Transportuj\u0105 j\u0105 w i\u015Bcie kaskaderskim stylu. Rze\u017Abiarz Kazimierz nieustannie pracuje w swoim warsztacie przy figurach \u015Bwi\u0119tych. Karol i Jasiek przychodz\u0105 do niego na nauk\u0119. J\u00F3zek po wyklepaniu i naostrzeniu kosy, pokazuje jej mo\u017Cliwo\u015Bci w terenie. Nast\u0119pnie idzie sprawdzi\u0107 \u015Blady nied\u017Awiedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",["N"]],"68808299":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",["N"]],"68808300":["Re\u017C.: Jake Kasdan.
Czworo uczni\u00F3w liceum, w ramach kary na\u0142o\u017Conej przez dyrektora, ma posprz\u0105ta\u0107 zagracon\u0105 szkoln\u0105 piwnic\u0119. W\u015Br\u00F3d zgromadzonych przedmiot\u00F3w znajduj\u0105 star\u0105 konsol\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z lat dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tych oraz gr\u0119 Jumanji. Zaintrygowani nastolatkowie postanawiaj\u0105 uruchomi\u0107 urz\u0105dzenie. W ten spos\u00F3b zostaj\u0105 wci\u0105gni\u0119ci do wirtualnego \u015Bwiata. Trafiaj\u0105 do niebezpiecznej d\u017Cungli, gdzie jako awatary s\u0105 zmuszeni walczy\u0107 o przetrwanie. Spencer staje si\u0119 dzielnym \u0142owc\u0105 przyg\u00F3d, Fridge zamienia si\u0119 w zoologa, Bethany przybiera posta\u0107 korpulentnego profesora paleontologii, kt\u00F3ry doskonale zna si\u0119 na mapach, a Martha wciela si\u0119 w ekspertk\u0119 z zakresu sztuk walki. Spotykaj\u0105 na swej drodze przewodnika, kt\u00F3ry zdradza im cel misji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1938039.jpg","",["N"]],"68808301":["Re\u017C.: Etan Cohen.
B\u0142yskotliwy detektyw Sherlock Holmes (Will Ferrell) i doktor John Watson (John C. Reilly) po raz kolejny \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y. Maj\u0105 za zadanie zbada\u0107 spraw\u0119 tajemniczego morderstwa w Pa\u0142acu Buckingham. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do profesora Jamesa Moriarty'ego (Ralph Fiennes), okrutnego zab\u00F3jcy i wieloletniego wroga duetu. Kiedy na jaw wychodz\u0105 nowe fakty, ekscentryczny \u015Bledczy z Baker Street i jego niezawodny kompan musz\u0105 u\u017Cy\u0107 swojego legendarnego sprytu oraz niekonwencjonalnych metod dzia\u0142ania, aby schwyta\u0107 geniusza z\u0142a, zanim kr\u00F3lowa Wiktoria (Pam Ferris) stanie si\u0119 jego kolejn\u0105 ofiar\u0105. Przyjaciele maj\u0105 tylko cztery dni na uratowanie monarchini. Kolejna ekranizacja serii popularnych klasycznych krymina\u0142\u00F3w autorstwa Arthura Conana Doyle'a. Re\u017Cyser i scenarzysta, Etan Cohen, nada\u0142 znanej historii komediowe oblicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2298800.jpg","",["N"]],"68808302":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",["N"]],"68808303":["Sprawy w kancelarii Aleksa nabieraj\u0105 zaskakuj\u0105cego obrotu. Poca\u0142unek Eli i Bartka jeszcze bardziej wszystko komplikuje. Aleks, chc\u0105c pozby\u0107 si\u0119 Bartka z biura, daje mu zadanie nie do wykonania. W\u0142adek przypadkowo zwierza si\u0119 Karolowi z ma\u0142\u017Ce\u0144skich problem\u00F3w. Po tej rozmowie Karol zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107 nad sensem zwi\u0105zku z Monik\u0105. Czarek marnuje znaczn\u0105 kwot\u0119 z przyznanego kredytu. Tomasz nie chce d\u0142u\u017Cej ukrywa\u0107 romansu z Lilian\u0105. Pozwala jednak ukochanej zdecydowa\u0107, czy chce by\u0107 z nim, czy z Jarem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"68808304":["Karol odsuwa si\u0119 od Moniki, nie chc\u0105c rozbija\u0107 jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Czarek zamierza zrezygnowa\u0107 z przyznanego kredytu. Nie wie tylko, jak powiedzie\u0107 o tym Paulinie, kt\u00F3ra snuje plany o pi\u0119knym domu. Liliana podejmuje decyzj\u0119, z kim chce by\u0107. W\u0142adek ulega wypadkowi. Niespodziewanie w tej sytuacji pomaga mu Ania. Aleks umawia si\u0119 z by\u0142\u0105 dziewczyn\u0105 na randk\u0119. Spotkanie ma do\u015B\u0107 nietypowe zako\u0144czenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"68808305":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68808306":["16-latek uzale\u017Cniony od hazardu w grach wideo (loot boxy)
Barbara mieszka z m\u0119\u017Cem Tomaszem i synem z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, Filipem. Ch\u0142opak zatraca si\u0119 w grach wideo. Tymczasem jego matce ginie bi\u017Cuteria. Wkr\u00F3tce w domu pary pojawia si\u0119 pracownik parabanku, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce Tomasz nie sp\u0142aca rat zaci\u0105gni\u0119tej niedawno po\u017Cyczki. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza. Mi\u0119dzy nim a nieproszonym go\u015Bciem dochodzi do przepychanki, w trakcie kt\u00F3rej m\u0105\u017C Barbary uderza si\u0119 w szyj\u0119 i zaczyna krztusi\u0107. Jego \u017Cona dzwoni pod numer 112. W\u00F3wczas do domu wraca Filip. Gdy dowiaduje si\u0119, co zasz\u0142o, pr\u00F3buje wyskoczy\u0107 z okna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68808307":["Ten teges
Ferdynand i Halina s\u0105 zaniepokojeni faktem, \u017Ce Waldek i Jolasia nie maj\u0105 dzieci. Kiepska oskar\u017Ca o wszystko synow\u0105. Twierdzi, \u017Ce jest ma\u0142o wra\u017Cliwa i nie interesuje j\u0105 macierzy\u0144stwo. W opinii Ferdynanda brak potomstwa jeszcze bardziej pog\u0142\u0119bi kryzys gospodarczy w Polsce. W trosce o przysz\u0142o\u015B\u0107 ojczyzny i rodu Kiepskich oboje staraj\u0105 si\u0119 zach\u0119ci\u0107 m\u0142odych do powi\u0119kszenia rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"68807857":["Pani Ewa i jej pi\u0119tnastoletnia c\u00F3rka Ewelina maj\u0105 dom nieopodal Malborka, we wsi Czerwony Dw\u00F3r. Podj\u0119\u0142y decyzj\u0119 o wyprowadzce po tym, jak dziewczyna zatru\u0142a si\u0119 tu czadem ze starego pieca. Obie wynaj\u0119\u0142y niewielk\u0105 kawalerk\u0119 w Sztumie, kt\u00F3ra poch\u0142ania lwi\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 ich dochod\u00F3w. Dwa lata temu u pani Ewy zdiagnozowano nowotw\u00F3r piersi. Choroba utrudnia jej prac\u0119. Rodziny nie sta\u0107 na podstawowe wydatki, a tym bardziej na remont. Na szcz\u0119\u015Bcie z pomoc\u0105 przychodzi ekipa programu.","","",["JM"]],"68807858":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"68807859":["Eliza Kobierska jest pasjonatk\u0105 historii, zw\u0142aszcza tej odleg\u0142ej. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017Ce gdy znajduje czarno-bia\u0142\u0105 fotografi\u0119, postanawia odkry\u0107 tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci. Kobieta nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, \u017Ce rozdrapuj\u0105c stare rany, mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do rodzinnej tragedii.","","",["JM"]],"68807860":["Pok\u00F3j nauczycielski
W kr\u00F3tkim odst\u0119pie czasu zostaj\u0105 zgwa\u0142cone dwie nauczycielki z warszawskich lice\u00F3w. \u015Aledztwo utrudniaj\u0105 ludzie powi\u0105zani z obiema ofiarami, kt\u00F3rzy gro\u017C\u0105 linczem karanemu wcze\u015Bniej przest\u0119pcy seksualnemu. Detektyw\u00F3w czeka wyj\u0105tkowo trudne \u015Bledztwo. Krystian i Ewelina zyskuj\u0105 szans\u0119, by si\u0119 pogodzi\u0107 i uratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo.","","",["N"]],"68807861":["Licealna m\u0142odzie\u017C urz\u0105dza wagary na sk\u0142ocie. Po alkoholu jeden z uczestnik\u00F3w imprezy traci wzrok. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to pierwszy taki przypadek. Witacki organizuje odpraw\u0119 w tej sprawie. Masowe otrucia s\u0105 wynikiem rozprowadzania na szerok\u0105 skal\u0119 \u015Bmiertelnie truj\u0105cej odmiany alkoholu metylowego. Priorytetem jest znalezienie \u017Ar\u00F3d\u0142a dostawy tej trucizny. Markowi i Natalii pomaga Szulc. Za\u0142oga zaczyna od sprawdzenia ma\u0142ych osiedlowych sklepik\u00F3w w r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bciach miasta. W jednym z takich miejsc udaje si\u0119 trafi\u0107 na pierwszy trop. Tymczasem profos Adam dostaje do wype\u0142nienia tajn\u0105 misj\u0119 w podejrzanym klubie.","","",["N"]],"68807862":["Na oddzia\u0142 trafia 31-letni Leszek Krukowski. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 znalaz\u0142 na pod\u0142odze jego brat. Pacjent ma gor\u0105czk\u0119 i cierpi z powodu duszno\u015Bci. Jego stan jest powa\u017Cny. W szpitalu zjawia si\u0119 Agata, jego \u017Cona, mocno zaniepokojona stanem partnera. Uwa\u017Ca, \u017Ce to efekt przepracowania. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce od jakiego\u015B czasu nie uk\u0142ada im si\u0119 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie. Agata mia\u0142a nawet zamiar wyst\u0105pi\u0107 o rozw\u00F3d, ale ze wzgl\u0119du na chorob\u0119 m\u0119\u017Ca postanowi\u0142a od\u0142o\u017Cy\u0107 t\u0119 decyzj\u0119. Nie podoba si\u0119 to kochankowi Agaty, kt\u00F3rym okazuje si\u0119 Adam, brat Leszka. Stan pacjenta jest coraz powa\u017Cniejszy. Tymczasem piel\u0119gniarka Ma\u0142gosia od jakiego czas spotyka si\u0119 z Markiem, wnukiem swojego s\u0105siada. Jedyne co jej przeszkadza w tej znajomo\u015Bci to niezwyk\u0142e hobby Marka - fotografowanie poci\u0105g\u00F3w. Nied\u0142ugo wychodzi na jaw prawdziwy problem m\u0119\u017Cczyzny. Marek jest bezrobotny i nie sta\u0107 go na randki z kobiet\u0105. To z kolei nie stanowi problemu dla Ma\u0142gosi.","","",[]],"68807863":["Tajemniczy napad
Znajomi Bronis\u0142awa, Justyna i Andrzej Kowalscy, zostaj\u0105 zaatakowani w swoim domu. Gdy detektywi zjawiaj\u0105 si\u0119 na miejscu, zar\u00F3wno po napastnikach, jak i ma\u0142\u017Ce\u0144stwie nie ma \u015Bladu. C\u00F3rka Kowalskich, Ewa, prosi Malanowskiego, by odnalaz\u0142 jej rodzic\u00F3w. Podczas przeszukania domu zaginionych uwag\u0119 detektyw\u00F3w zwraca seksowna bielizna i erotyczne gad\u017Cety, kt\u00F3re Justyna najprawdopodobniej ukrywa\u0142a przed m\u0119\u017Cem. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce mia\u0142a kochanka. Tymczasem ona niespodziewanie wraca do domu. Jest w szoku. Nie pami\u0119ta te\u017C wydarze\u0144 z poprzedniej nocy.","","",["N"]],"68807864":["Bestia w ludzkiej sk\u00F3rze
Ci\u0119\u017Cko ranna Magda ucieka wraz z kilkuletni\u0105 Justyn\u0105 Stachowsk\u0105 przed tajemniczym napastnikiem. Obie chowaj\u0105 si\u0119 w magazynie. W tym samym czasie w biurze agencji Bronis\u0142aw rozmawia z roztrz\u0119sionymi rodzicami dziewczynki. Zapewnia ich, \u017Ce on i jego ludzie robi\u0105 wszystko, by odnale\u017A\u0107 Justyn\u0119. Zaniepokojeni brakiem informacji od Magdy jad\u0105 pod adres m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego mia\u0142a sprawdzi\u0107. Ona tymczasem ma coraz mniej si\u0142. Zostaje w magazynie, by zatrzyma\u0107 napastnika, a dziewczynce ka\u017Ce ucieka\u0107. Atakuje go, jednak ten okazuje si\u0119 silniejszy.","","",["N"]],"68807865":["Andrzej przed wyjazdem za granic\u0119 postanawia zadba\u0107 o siebie i idzie do fryzjera. Tymczasem Karina wzbudza przer\u00F3\u017Cne emocje u kandydatek na dziewczyn\u0119 Stefana. Agnieszka musi si\u0119 z ni\u0105 skonfrontowa\u0107 ju\u017C pierwszego dnia. Pretendentka namawia m\u0119\u017Cczyzn\u0119, by przefarbowa\u0142 si\u0119 na niebiesko. Zmiana wizerunku musi przynie\u015B\u0107 efekty.","","",["N"]],"68807866":["Daniel musia\u0142 przedwcze\u015Bnie po\u017Cegna\u0107 swoja ukochan\u0105, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a w wypadku samochodowym. Natomiast Stefan wpada w sid\u0142a Agnieszki, kt\u00F3ra zmienia jego wizerunek. Zacz\u0119\u0142o si\u0119 od w\u0142os\u00F3w. Teraz czas na paznokcie. Tymczasem Dariusz r\u00F3wnie\u017C dba o sw\u00F3j wygl\u0105d. Wierzy, \u017Ce elegancki szyk przykuje uwag\u0119 dziewczyn. Regularnie pracuje te\u017C nad swoj\u0105 sylwetk\u0105.","","",["N"]],"68807867":["Dymy na wodzie
Pewnego wieczoru Halina odbiera telefon od tajemniczej kobiety, kt\u00F3ra przedstawia si\u0119 jako dobra znajoma jej m\u0119\u017Ca, Dzidka (Krystyna Tkacz). Kiepska postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce Dzidka by\u0142a pierwsz\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105 Ferdka. Na z\u0142o\u015B\u0107 Halinie Kiepski postanawia spotka\u0107 si\u0119 z dawn\u0105 ukochan\u0105. Kupuje motor i rusza na Pomorze w poszukiwaniu wspomnie\u0144 sprzed lat.","","",["N"]],"68807868":["Go\u015Bcie wieczerzy pa\u0144skiej
Ferdynand otrzymuje poczt\u0105 zaproszenie na kolacj\u0119 do ksi\u0119dza P\u0105czka, miejscowego proboszcza. Jest niezwykle dumny z tego powodu. Zaczyna przypisywa\u0107 sobie r\u00F3\u017Cne zas\u0142ugi dla Ko\u015Bcio\u0142a, podkre\u015Blaj\u0105c jednocze\u015Bnie sw\u00F3j wk\u0142ad w dzia\u0142alno\u015B\u0107 spo\u0142eczno-charytatywn\u0105. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Kiepski nie jest jedynym zaproszonym przez duchownego go\u015Bciem. Na kolacji maj\u0105 zjawi\u0107 si\u0119 bowiem tak\u017Ce Pa\u017Adzioch i Boczek. Obecno\u015B\u0107 s\u0105siad\u00F3w psuje humor Ferdynandowi.","","",["N"]],"68807869":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"68807870":["21-letni Tomasz przypuszcza, \u017Ce kobieta kt\u00F3ra go wychowa\u0142a nie jest jego matk\u0105 i dowiaduje si\u0119 szokuj\u0105cej prawdy o biologicznych rodzicach
Ksi\u0119gowa Aneta trafia do szpitala. Syn kobiety, Tomek, odkrywa, \u017Ce jego grupa krwi i grupa krwi jego opiekunki wykluczaj\u0105 si\u0119, a wi\u0119c nie mo\u017Ce by\u0107 jej biologicznym dzieckiem. Ch\u0142opak wraz ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Anet\u0105 zaczyna grzeba\u0107 w przesz\u0142o\u015Bci. Odkrywa, \u017Ce na kilka miesi\u0119cy przed porodem matka i ciotka Tomka przebywa\u0142y w miejscowo\u015Bci na G\u00F3rnym \u015Al\u0105sku, kt\u00F3ra jest te\u017C wpisana do aktu urodzenia ch\u0142opaka. Niebawem student odkrywa, \u017Ce jego biologiczny ojciec wci\u0105\u017C \u017Cyje.","","",["N"]],"68807871":["Eliza Kobierska jest pasjonatk\u0105 historii, zw\u0142aszcza tej odleg\u0142ej. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017Ce gdy znajduje czarno-bia\u0142\u0105 fotografi\u0119, postanawia odkry\u0107 tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci. Kobieta nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, \u017Ce rozdrapuj\u0105c stare rany, mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do rodzinnej tragedii.","","",["JM"]],"68807872":["Dw\u00F3ch kat\u00F3w dwie ofiary
Do biura agencji zg\u0142asza si\u0119 pogr\u0105\u017Cona w \u017Ca\u0142obie Jolanta Tomczyk. Dzie\u0144 wcze\u015Bniej jej syn Adrian zgin\u0105\u0142 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Z ustale\u0144 policji wynika, \u017Ce zosta\u0142 pobity, a nast\u0119pnie wypchni\u0119ty z okna osiedlowego squatu. Malanowski przyjmuje zlecenie odnalezienia jego zab\u00F3jcy. Jeszcze tego samego dnia Magda i Tomek rozmawiaj\u0105 z Bartkiem i Monik\u0105, znajomymi Adriana. Para nastolatk\u00F3w dziwnie si\u0119 zachowuje. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0105 mie\u0107 co\u015B wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 kolegi. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Adrian nie by\u0142 wcale tak grzeczny, jak s\u0105dzi\u0142a jego matka...","","",["N"]],"68807873":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"68807874":["Pani Ewa i jej pi\u0119tnastoletnia c\u00F3rka Ewelina maj\u0105 dom nieopodal Malborka, we wsi Czerwony Dw\u00F3r. Podj\u0119\u0142y decyzj\u0119 o wyprowadzce po tym, jak dziewczyna zatru\u0142a si\u0119 tu czadem ze starego pieca. Obie wynaj\u0119\u0142y niewielk\u0105 kawalerk\u0119 w Sztumie, kt\u00F3ra poch\u0142ania lwi\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 ich dochod\u00F3w. Dwa lata temu u pani Ewy zdiagnozowano nowotw\u00F3r piersi. Choroba utrudnia jej prac\u0119. Rodziny nie sta\u0107 na podstawowe wydatki, a tym bardziej na remont. Na szcz\u0119\u015Bcie z pomoc\u0105 przychodzi ekipa programu.","","",["JM"]],"68807875":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"68807876":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"68807877":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"68807878":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"68807879":["Elvis i Marylin
Monika, studentka fotografii, cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 mam\u0119. Ksi\u0119gowa Ewa dziesi\u0119\u0107 lat temu zosta\u0142a wdow\u0105, ale zdo\u0142a\u0142a na nowo u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie. Po\u015Blubi\u0142a nauczyciela historii, Ludwika Fabisiaka. Wydaje si\u0119, \u017Ce s\u0105 szcz\u0119\u015Bliw\u0105 par\u0105. Pewnego dnia c\u00F3rka zastaje w jej domu tylko zdenerwowanego ojczyma. M\u0119\u017Cczyzna wyznaje, \u017Ce znalaz\u0142 w szafie \u017Cony seksowne po\u0144czochy. Od razu nabra\u0142 podejrze\u0144, \u017Ce jest zdradzany.","","",["N"]],"68807880":["Dy\u017Curny Nowak wysy\u0142a patrol do domu pewnej kobiety. Jej starszy syn zaalarmowa\u0142 s\u0142u\u017Cby, bo od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 matki, a jego m\u0142odszy brat te\u017C nie odbiera telefonu. W mieszkaniu Lena i aspirant Miko\u0142aj znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana przesz\u0142a zawa\u0142. Nie ma \u015Bladu po jej m\u0142odszym synu, za to w salonie z sufitu zwisa p\u0119tla. W trakcie poszukiwa\u0144 nastolatka, za\u0142oga natrafia na \u015Blad pasera. Tymczasem za spraw\u0105 profosa po komendzie zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 dziwne plotki na temat zaginionego jaki\u015B czas temu policjanta.","","",["N"]],"68807881":["Pakt
Policja prowadzi poszukiwania Piotra Banasia, samotnego i bezdzietnego biznesmana po rozwodzie. M\u0119\u017Cczyzna uda\u0142 si\u0119 na 30-lecie zako\u0144czenia szko\u0142y. Sp\u0119dzi\u0142 noc w zaje\u017Adzie pod Warszaw\u0105, a nast\u0119pnie znikn\u0105\u0142. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105, nale\u017C\u0105c\u0105 do niego, zakrwawion\u0105 kurtk\u0119, kt\u00F3ra zosta\u0142a porzucona w lesie niedaleko zajazdu. Podejrzenie pada na Kamila, koleg\u0119 z by\u0142ej klasy zaginionego, kt\u00F3ry mu grozi\u0142. Wkr\u00F3tce jednak policjanci zaczynaj\u0105 przypuszcza\u0107, \u017Ce przyczyn\u0105 znikni\u0119cia m\u0119\u017Cczyzny jest tajemnicza sprawa z przesz\u0142o\u015Bci, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce jeszcze w czasach szkolnych. By odnale\u017A\u0107 Piotra, funkcjonariusze musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119, kt\u00F3ra \u0142\u0105czy ludzi, znaj\u0105cych si\u0119 ponad 30 lat.","","",["N"]],"68807882":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"68807883":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"68807884":["Celina prosi Romana, aby poszed\u0142 do ko\u015Bcio\u0142a i da\u0142 na zapowiedzi. Brian jest zachwycony i natychmiast przyje\u017Cd\u017Ca do Wadlewa, \u017Ceby pom\u00F3c w przygotowaniach do \u015Blubu swojej \"babuni\". Zakochani seniorzy staraj\u0105 si\u0119 jednak studzi\u0107 jego zapa\u0142 i przekonuj\u0105 ch\u0142opaka, by nie urz\u0105dza\u0142 du\u017Cego przyj\u0119cia. Z pomys\u0142\u00F3w Briana ch\u0119tnie korzysta jednak \u015Amia\u0142ek na rzecz swojej kampanii wyborczej. Os\u0142abiony po operacji Filip wypytuje o losy Julity. Profesor Biernacki dowiaduje si\u0119, \u017Ce Iga jest dziewczyn\u0105 m\u0142odego Wenerskiego. Sytuacja staje si\u0119 niezr\u0119czna. Piotrek dowiaduje si\u0119, \u017Ce Janek, Arek i Marta wyjechali bez jego wiedzy, \u017Ceby ratowa\u0107 porwan\u0105 Julit\u0119. Policjant niezw\u0142ocznie rusza ich tropem.","","",[]],"68807885":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Zwierz\u0119 medialne
Telewizja informuje, \u017Ce z cyrku uciek\u0142a bardzo niebezpieczna ma\u0142pa. Ferdynand jest przekonany, \u017Ce to kolejna wiadomo\u015B\u0107 maj\u0105ca odwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 ludzi od kryzysu gospodarczego. Wkr\u00F3tce, chc\u0105c skorzysta\u0107 z toalety, spotyka w niej rozw\u015Bcieczone zwierz\u0119. Kiepski wszczyna alarm. Nied\u0142ugo potem na miejscu zjawia si\u0119 policja. Telewizja zaczyna przedstawia\u0107 Ferdka jako wielkiego bohatera...","","",["N"]],"68807886":["C\u00F3rka gangstera
Ada zerwa\u0142a kontakty ze swoj\u0105 mafijn\u0105 rodzin\u0105. Jej ojciec pragnie pojednania, jednak c\u00F3rka wyrzuca go z domu. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Zygmunt zmar\u0142 w Turcji i tam zosta\u0142 pochowany. Ada przejmuje maj\u0105tek ojca i wprowadza si\u0119 do jego domu. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 si\u0119 tam dzia\u0107 dziwne rzeczy. Najpierw odwiedza j\u0105 dawny kumpel Zygmunta, p\u00F3\u017Aniej za\u015B okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142y mia\u0142 olbrzymie d\u0142ugi, kt\u00F3re Ada musi sp\u0142aci\u0107.","","",["N"]],"68807887":["\u015Alepy los
W trakcie przeprowadzki do nowego lokum Paulina traci przytomno\u015B\u0107. Jej m\u0105\u017C Adam dzwoni pod numer 112. Kobieta jednak budzi si\u0119 i nie pozwala zabra\u0107 do szpitala. Poniewa\u017C jednak wci\u0105\u017C ma problemy ze wzrokiem, postanawia uda\u0107 si\u0119 do okulisty.","","",["N"]],"68807888":["Elvis i Marylin
Monika, studentka fotografii, cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 mam\u0119. Ksi\u0119gowa Ewa dziesi\u0119\u0107 lat temu zosta\u0142a wdow\u0105, ale zdo\u0142a\u0142a na nowo u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie. Po\u015Blubi\u0142a nauczyciela historii, Ludwika Fabisiaka. Wydaje si\u0119, \u017Ce s\u0105 szcz\u0119\u015Bliw\u0105 par\u0105. Pewnego dnia c\u00F3rka zastaje w jej domu tylko zdenerwowanego ojczyma. M\u0119\u017Cczyzna wyznaje, \u017Ce znalaz\u0142 w szafie \u017Cony seksowne po\u0144czochy. Od razu nabra\u0142 podejrze\u0144, \u017Ce jest zdradzany.","","",["N"]],"68807889":["Dy\u017Curny Nowak wysy\u0142a patrol do domu pewnej kobiety. Jej starszy syn zaalarmowa\u0142 s\u0142u\u017Cby, bo od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 matki, a jego m\u0142odszy brat te\u017C nie odbiera telefonu. W mieszkaniu Lena i aspirant Miko\u0142aj znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana przesz\u0142a zawa\u0142. Nie ma \u015Bladu po jej m\u0142odszym synu, za to w salonie z sufitu zwisa p\u0119tla. W trakcie poszukiwa\u0144 nastolatka, za\u0142oga natrafia na \u015Blad pasera. Tymczasem za spraw\u0105 profosa po komendzie zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 dziwne plotki na temat zaginionego jaki\u015B czas temu policjanta.","","",["N"]],"68807890":["Pok\u00F3j nauczycielski
W kr\u00F3tkim odst\u0119pie czasu zostaj\u0105 zgwa\u0142cone dwie nauczycielki z warszawskich lice\u00F3w. \u015Aledztwo utrudniaj\u0105 ludzie powi\u0105zani z obiema ofiarami, kt\u00F3rzy gro\u017C\u0105 linczem karanemu wcze\u015Bniej przest\u0119pcy seksualnemu. Detektyw\u00F3w czeka wyj\u0105tkowo trudne \u015Bledztwo. Krystian i Ewelina zyskuj\u0105 szans\u0119, by si\u0119 pogodzi\u0107 i uratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo.","","",["N"]],"68807891":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"68807892":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"68807893":["Celina prosi Romana, aby poszed\u0142 do ko\u015Bcio\u0142a i da\u0142 na zapowiedzi. Brian jest zachwycony i natychmiast przyje\u017Cd\u017Ca do Wadlewa, \u017Ceby pom\u00F3c w przygotowaniach do \u015Blubu swojej \"babuni\". Zakochani seniorzy staraj\u0105 si\u0119 jednak studzi\u0107 jego zapa\u0142 i przekonuj\u0105 ch\u0142opaka, by nie urz\u0105dza\u0142 du\u017Cego przyj\u0119cia. Z pomys\u0142\u00F3w Briana ch\u0119tnie korzysta jednak \u015Amia\u0142ek na rzecz swojej kampanii wyborczej. Os\u0142abiony po operacji Filip wypytuje o losy Julity. Profesor Biernacki dowiaduje si\u0119, \u017Ce Iga jest dziewczyn\u0105 m\u0142odego Wenerskiego. Sytuacja staje si\u0119 niezr\u0119czna. Piotrek dowiaduje si\u0119, \u017Ce Janek, Arek i Marta wyjechali bez jego wiedzy, \u017Ceby ratowa\u0107 porwan\u0105 Julit\u0119. Policjant niezw\u0142ocznie rusza ich tropem.","","",[]],"68807894":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Zwierz\u0119 medialne
Telewizja informuje, \u017Ce z cyrku uciek\u0142a bardzo niebezpieczna ma\u0142pa. Ferdynand jest przekonany, \u017Ce to kolejna wiadomo\u015B\u0107 maj\u0105ca odwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 ludzi od kryzysu gospodarczego. Wkr\u00F3tce, chc\u0105c skorzysta\u0107 z toalety, spotyka w niej rozw\u015Bcieczone zwierz\u0119. Kiepski wszczyna alarm. Nied\u0142ugo potem na miejscu zjawia si\u0119 policja. Telewizja zaczyna przedstawia\u0107 Ferdka jako wielkiego bohatera...","","",["N"]],"68807895":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"68807896":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"68807897":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"68807898":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68807899":["Przy pomocy koni, Ferdek \u015Bci\u0105ga bale z bieszczadzkich ost\u0119p\u00F3w. Andrzej \"\u017Bmiju\" postanawia nie ingerowa\u0107 w \u015Bwiat wilk\u00F3w i poprzestaje jedynie na ich obserwacji. Po latach nieobecno\u015Bci, Kirim wraca w Bieszczady. Trzech amator\u00F3w bimbru rozpoczyna produkcj\u0119 trunku w zagubionej czatowni. Mariola, niegdy\u015B pracownica sejmu, odnajduje swoje miejsce na ziemi, kt\u00F3re znajduje si\u0119 niedaleko Cisnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"68807900":["W przeddzie\u0144 Niedzieli Palmowej Ewa Wachowicz odwiedzi gmin\u0119 Liszki, gdzie od lat powstaj\u0105 s\u0142ynne, produkowane wed\u0142ug tradycyjnej receptury w\u0119dliny. Po powrocie do domu skomponuje menu z my\u015Bl\u0105 o zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 \u015Bwi\u0119tach. Ugotuje klarowny \u017Curek na wiejskiej kie\u0142basie, poka\u017Ce te\u017C, jak samodzielnie przygotowa\u0107 domow\u0105 szynk\u0119. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C s\u0142odko\u015Bci, gdy\u017C prowadz\u0105ca upiecze babk\u0119 z makiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68807901":["Krystyna bagatelizuje swoj\u0105 chorob\u0119 z powodu uczuciowego zauroczenia i zaczyna leczy\u0107 si\u0119 zio\u0142ami.
60-letnia Krystyna jest studentk\u0105 uniwersytetu trzeciego wieku. Na zaj\u0119ciach z botaniki poznaje o dwa lata starszego Feliksa. Kolega wpada jej w oko. Gdy kobieta zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce ma konkurentk\u0119, zaczyna symulowa\u0107 r\u00F3\u017Cne schorzenia, by przyku\u0107 uwag\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Feliks jednak odkrywa jej manipulacje, obra\u017Ca si\u0119 i zrywa kontakt. Wkr\u00F3tce Krystyna naprawd\u0119 zaczyna chorowa\u0107. Feliks zapomina o wszystkim i spieszy jej z pomoc\u0105. Przy okazji wychodzi na jaw tak\u017Ce jego k\u0142amstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"68807902":["Kot
Rodzina zg\u0142asza zagini\u0119cie 85-letniej Janiny. C\u00F3rka kobiety, Monika, zi\u0119\u0107 i wnuczka Kasia wydaj\u0105 si\u0119 niepokoi\u0107, poniewa\u017C staruszka nie ma demencji i jest bardzo samodzielna. Trudno jest wi\u0119c wyt\u0142umaczy\u0107 fakt, \u017Ce nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce z mieszkania Janiny znikn\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej kot. Policjanci kieruj\u0105 swoje podejrzenia na bliskich kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68807903":["Oszust
Paulina poznaje w sieci Ireneusza. Jest troch\u0119 zaskoczona, \u017Ce tak przystojny m\u0119\u017Cczyzna zwr\u00F3ci\u0142 na ni\u0105 uwag\u0119. Gdy ukochany o\u015Bwiadcza, \u017Ce musi opu\u015Bci\u0107 swoje dotychczasowe mieszkanie, Paulina proponuje, by wprowadzi\u0142 si\u0119 do niej. Niebawem jednak odkrywa, \u017Ce Ireneusz znikn\u0105\u0142, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 wiele cennych rzeczy. Kobieta dzwoni pod numer 112. P\u00F3l roku p\u00F3\u017Aniej szefowa Pauliny informuje sw\u00F3j zesp\u00F3\u0142, \u017Ce wysz\u0142a za m\u0105\u017C. Okazuje si\u0119, \u017Ce po\u015Blubi\u0142a Ireneusza. Paulina postanawia opowiedzie\u0107 szefowej swoj\u0105 histori\u0119. Ta prosi podw\u0142adn\u0105, by na razie nie zg\u0142asza\u0142a sprawy policji, gdy\u017C sama chce da\u0107 partnerowi nauczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68807904":["Rodzinne wakacje
Rodzice Szymona rozwiedli si\u0119. Ch\u0142opak oraz jego siostra, Justyna, mieszkaj\u0105 z matk\u0105, ale widuj\u0105 si\u0119 z ojcem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna i jego nowa \u017Cona, Mariola, zabiera rodze\u0144stwo do ma\u0142ego domku, znajduj\u0105cego si\u0119 w lesie. Szymon podejrzewa, \u017Ce z wyjazdem wi\u0105\u017Ce si\u0119 jaka\u015B tajemnica. Postanawia rozwik\u0142a\u0107 t\u0119 zagadk\u0119, posi\u0142kuj\u0105c si\u0119 wiedz\u0105, zaczerpni\u0119t\u0105 z ulubionych krymina\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68807905":["27-letnia Aldona pr\u00F3buje odkry\u0107, kto i dlaczego niszczy jej reputacj\u0119, robi\u0105c z niej prostytutk\u0119
Nieznajomi m\u0119\u017Cczy\u017Ani zaczepiaj\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119 i bior\u0105 j\u0105 za prostytutk\u0119. Niebawem kto\u015B zak\u0142ada jej konto w serwisie erotycznym i publikuje jej prywatne nagranie erotyczne. Poszkodowana szuka podejrzanych. Znajduje si\u0119 w\u015Br\u00F3d nich jej by\u0142y partner, niedosz\u0142a te\u015Bciowa, zazdrosa kole\u017Canka i kolega, kt\u00F3remu da\u0142a kosza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68807906":["Rozwiedziona Maria mieszka wraz z dw\u00F3jk\u0105 swoich dzieci w zrujnowanym domu w Trzci\u0144cu. By\u0142y m\u0105\u017C kobiety uton\u0105\u0142 rok temu na oczach swoich pociech. Rodze\u0144stwo wci\u0105\u017C jeszcze nie dosz\u0142o do siebie po tej tragedii. Maria pracuje i dba o to, by jej dzieciom niczego nie brakowa\u0142o, nie jest jednak w stanie zaj\u0105\u0107 si\u0119 remontem niszczej\u0105cego domu. W budynku nie ma \u0142azienki ani toalety, a przez dziurawe drewniane \u015Bciany do \u015Brodka wdziera si\u0119 zimno. Artur i Wojtek zabior\u0105 si\u0119 za remont, kt\u00F3ry nastr\u0119czy im sporo trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68807907":["\u017Begnaj Laleczko
Waldemar podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolant\u0119 o romans. Postanawia dzia\u0142a\u0107. Poszukuje prywatnego detektywa, kt\u00F3ry przeprowadzi\u0142by \u015Bledztwo i dostarczy\u0142 mu niezbitych dowod\u00F3w potwierdzaj\u0105cych zdrad\u0119 \u017Cony. M\u0142ody Kiepski postanawia wykorzysta\u0107 je w s\u0105dzie podczas rozprawy rozwodowej. Ferdek przedstawia synowi kandydatury kilku kompetentnych os\u00F3b, kt\u00F3re po niezbyt wyg\u00F3rowanej cenie podejm\u0105 si\u0119 tego trudnego zadania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68807908":["Dom z\u0142y
Mieszka\u0144com kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wci\u0105\u017C zdarzaj\u0105 si\u0119 niewyt\u0142umaczalne wypadki. Kiepscy i ich s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce na ich domu spocz\u0119\u0142a kl\u0105twa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci w budynku, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, znajdowa\u0142 si\u0119 szpital psychiatryczny. Lokatorzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 jaki\u015B zwi\u0105zek z bie\u017C\u0105cymi wydarzeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68807909":["Klitu\u015B Bajdu\u015B
S\u0105siadki prosz\u0105 Ferdynanda o przypilnowanie ich dzieci. Kiepski, kt\u00F3ry - jak sam twierdzi - nie przepada za dzie\u0107mi, niech\u0119tnie spe\u0142nia pro\u015Bb\u0119. Panie zostawiaj\u0105 swoje pociechy pod opiek\u0105 Ferdka i udaj\u0105 si\u0119 na zakupy do pobliskiego sklepu. Kiepski nieoczekiwanie odkrywa, \u017Ce maluchy go uwielbiaj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma \u015Bwietne podej\u015Bcie do dzieci, a szkraby czuj\u0105 si\u0119 znakomicie w jego towarzystwie. M\u0105\u017C Halinki odnosi spektakularny sukces jako wychowawca. W ko\u0144cu jego zdolno\u015Bci pedagogiczne zostaj\u0105 docenione - Kiepski otrzymuje oficjaln\u0105 propozycj\u0119 zorganizowania osiedlowego przedszkola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68807910":["Kasia i Oliwia
Kasia jest spe\u0142niona w \u017Cyciu prywatnym i zawodowym. Pewnego dnia poznaje inn\u0105 kobiet\u0119 sukcesu, m\u0142od\u0105 Oliwi\u0119. Zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107 i m\u0142odsza z nich opowiada starszej kole\u017Cance o swoich problemach. Z czasem jednak Kasia coraz bardziej obawia si\u0119 spotka\u0144 z Oliwi\u0105, gdy\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce ma ona negatywny wp\u0142yw na jej \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"68807911":["Pani Wioletta i pan Rafa\u0142 wychowuj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w. Starszy z nich wymaga ca\u0142odobowej opieki. Nieca\u0142e dwa lata temu na \u015Bwiat przyszed\u0142 Igna\u015B, kt\u00F3ry jest zdrowy. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w niewielkiej kawalerce, kt\u00F3ra nie jest przystosowana do potrzeb Tymka. Ma\u0142\u017Conkowie jaki\u015B czas temu kupili zrujnowane mieszkanie w tym samym budynku. Pan Rafa\u0142 remontuje je w wolnym czasie, kt\u00F3rego jednak zawsze mu brakuje. Problemem s\u0105 tak\u017Ce pieni\u0105dze. Do akcji wkraczaj\u0105 Katarzyna Dowbor, Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68807912":["18-latka odkrywa bolesn\u0105 prawd\u0119 na temat swojego wypadku z dzieci\u0144stwa i dowiaduje si\u0119, kim s\u0105 jej rodzice
Nastolatka jest oszpecona przez blizny, kt\u00F3re zosta\u0142y jej po oparzeniach. Pewnego dnia poznaje nieznan\u0105 wcze\u015Bniej siostr\u0119 swojej matki. Postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego jej rodzice nie utrzymywali z ciotk\u0105 kontaktu. Dociera na pobliski cmentarz i odkrywa prawd\u0119 na temat przera\u017Caj\u0105cego wypadku z przesz\u0142o\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce przez lata by\u0142a ok\u0142amywana przez bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68807913":["Vlogerka
Ponadczterdziestoletni Hubert zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej \u017Cony Klaudii Kajmer, znanej vlogerki kulinarnej. Tymczasem Sandra, przyjaci\u00F3\u0142ka kobiety, podejrzenia kieruje w\u0142a\u015Bnie na jej m\u0119\u017Ca. Twierdzi, \u017Ce zwi\u0105zek pary przechodzi\u0142 kryzys, poniewa\u017C Klaudia podejrzewa\u0142a partnera o zdrad\u0119. Wersj\u0119 t\u0119 potwierdza wsp\u00F3lnik Huberta. Zeznaje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna planowa\u0142 zamieszka\u0107 za granic\u0105 z kochank\u0105, Weronik\u0105, i \u017Ce nie chcia\u0142 dzieli\u0107 si\u0119 swoimi udzia\u0142ami w firmie z \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68807914":["Cwaniaki
Prostytutka zostaje zgwa\u0142cona w apartamencie wp\u0142ywowego prokuratora. Wszystkie dowody prowadz\u0105 w\u0142a\u015Bnie do niego, m\u0119\u017Cczyzna ma jednak bardzo solidne alibi. Jednak wiele os\u00F3b \u017Ale \u017Cyczy potencjalnemu sprawcy. Adam i Ewa nie wykluczaj\u0105 wi\u0119c mo\u017Cliwo\u015Bci, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje go wrobi\u0107. Adam zostaje okradziony ze wszystkich oszcz\u0119dno\u015Bci. Ew\u0119 za\u015B czeka staracie ze skompromitowanym gangsterem, Foksem. \u015Awiadkami tego zaj\u015Bcia s\u0105 jej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68807915":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68807916":["Czyste z\u0142o
Zostaje zamordowane spokojne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo w \u015Brednim wieku. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na cz\u0142owieka, kt\u00F3ry mia\u0142 motyw, by skrzywdzi\u0107 par\u0119, okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. W trakcie \u015Bledztwa policjanci odkrywaj\u0105 z\u0142o i manipulacje, kt\u00F3re wywieraj\u0105 piorunuj\u0105ce wra\u017Cenie nawet na do\u015Bwiadczonych str\u00F3\u017Cach prawa. Ewelina przedstawia Olgierdowi swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119. Irena po d\u0142ugiej przerwie nawi\u0105zuje kontakt z Piotrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68807917":["Kobieta w \u015Brednim wieku pomaga ukochanemu odzyska\u0107 prawo do opieki nad c\u00F3rk\u0105
Kobieta w \u015Brednim wieku zakochuje si\u0119 w swoim nowym s\u0105siedzie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany przez policj\u0119 za uprowadzenie c\u00F3rki. Zosta\u0142 bowiem pozbawiony praw rodzicielskich. Potencjalny przest\u0119pca przekonuje swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0119, \u017Ce nie jest domowym tyranem, a jego problemy s\u0105 wynikiem dzia\u0142a\u0144 okrutnej by\u0142ej \u017Cony. Zakochana kobieta postanawia pom\u00F3c ukochanemu oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68807918":["Interes
Pewnego dnia u Kiepskich zjawia si\u0119 daleka rodzina z prowincji. Wizyta przebiega w mi\u0142ej atmosferze, jednak go\u015Bcie wcale si\u0119 nie kwapi\u0105 do odjazdu. Ferdek jest zaniepokojony, bo jego krewni zaczynaj\u0105 dopytywa\u0107 si\u0119 o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania na sta\u0142e w jego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68807919":["Jak ten czas leci
Marian Pa\u017Adzioch u\u015Bwiadamia Ferdkowi Kiepskiemu, \u017Ce zmarnowa\u0142 swoje \u017Cycie, przesiaduj\u0105c w fotelu przed telewizorem. Wkr\u00F3tce si\u0119 okazuje, \u017Ce Halina i Arnold Boczek maj\u0105 w tej sprawie podobne zdanie. Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wszyscy pr\u00F3buj\u0105 wywrze\u0107 na nim presj\u0119, by zmieni\u0142 co\u015B w swoim \u017Cyciu. Staje si\u0119 to dla niego niezno\u015Bne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"68807920":["Kupiona \u015Bmier\u0107
Detektywi poszukuj\u0105 wynaj\u0119tego zab\u00F3jcy, kt\u00F3ry ma zamiar zabi\u0107 zamo\u017Cnego biznesmena. M\u0119\u017Cczyzna bawi\u0142 si\u0119 poprzedniej nocy w nocnym klubie, gdzie dla \u017Cartu og\u0142osi\u0142, \u017Ce zap\u0142aci du\u017Ce pieni\u0105dze osobie, kt\u00F3ra go zabije. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce jeden z go\u015Bci lokalu potraktowa\u0142 \u017Cart powa\u017Cnie. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce na drugi dzie\u0144 kto\u015B strzela\u0142 do niego pod jego domem. Tomek i Magda docieraj\u0105 do nocnego klubu i spotykaj\u0105 tam domniemanego kilera. Ten jednak strzela do Tomka i ucieka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"68807921":["Zwolniona
Klientka detektyw\u00F3w pracuje w sklepie RTV jako sprzedawczyni. W\u0142a\u015Bnie zosta\u0142a oskar\u017Cona o kradzie\u017C i zwolniona. Kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce za fa\u0142szywym oskar\u017Ceniem stoi ochroniarz sklepu, kt\u00F3ry chcia\u0142 si\u0119 wykaza\u0107 wynikami przed szefem. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce sprzedawczyni\u0119 \u0142\u0105czy\u0142 romans z \u017Conatym w\u0142a\u015Bcicielem sklepu. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w ten spos\u00F3b chcia\u0142 si\u0119 pozby\u0107 kochanki. Rozpoczyna si\u0119 dochodzenie i Tomek odkrywa, \u017Ce ochroniarz szanta\u017Cuje szefa pewnym nagraniem, na kt\u00F3rym znajduje si\u0119 dow\u00F3d, \u017Ce tak\u017Ce c\u00F3rka klientki detektyw\u00F3w ma romans z w\u0142a\u015Bcicielem sklepu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"68807922":["Mi\u0142osz zamierza si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107 Zuzannie, z kt\u00F3r\u0105 mieszka od dw\u00F3ch lat. Niepokoi go jednak, \u017Ce ostatnio jego dziewczyna cz\u0119sto znika z domu i wyra\u017Anie co\u015B ukrywa. Prosi o sprawdzenie, czy jest mu wierna, kiedy on wyje\u017Cd\u017Ca s\u0142u\u017Cbowo. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce pod nieobecno\u015B\u0107 partnera kobiet\u0119 pr\u00F3buje poderwa\u0107 jego kolega. Jego kolejne pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 jednak fiaskiem. Poza tym \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Zuzanna pracuje nie tylko w domu, ale te\u017C jako opiekunka. Poza tym wynajmuje za pieni\u0105dze mieszkanie na godziny swojej m\u0142odszej siostrze i jej ch\u0142opakowi. Wydaje si\u0119, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 zgromadzonych w ten spos\u00F3b \u015Brodk\u00F3w wydaje na ubrania. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce uzale\u017Cnienie od zakup\u00F3w jest tym, co Zuzanna ukrywa przed partnerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68807923":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68807924":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68807925":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"68807926":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68807927":["Publiczno\u015B\u0107 pozna motocyklistk\u0119 Monik\u0119 Jaworsk\u0105. Kobieta jest nies\u0142ysz\u0105ca, ale to nie przeszkodzi\u0142o jej w odnoszeniu sukces\u00F3w w tym sporcie. Prowadzi r\u00F3wnie\u017C zaj\u0119cia dla m\u0142odzie\u017Cy po\u015Bwi\u0119cone tematowi bezpiecznej jazdy. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka dotyczy\u0107 b\u0119dzie integracyjnego biegu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych i sprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68807928":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",["N"]],"68807929":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68808057":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68808058":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"68808059":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68808060":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808061":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808062":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68808063":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808064":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808065":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68808066":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808067":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808068":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68808069":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68808070":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808071":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68808072":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808073":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808074":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68808075":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808076":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68808077":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808078":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808079":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68808080":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68808081":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68808082":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68808083":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68808085":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68808086":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68808087":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"68808088":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68808089":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68808090":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68808091":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68808092":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68808093":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68808094":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68808095":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68808096":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68808097":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68808098":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68808099":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808100":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68808101":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227872.jpg","",[]],"68808102":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808103":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68808104":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68808105":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68808106":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68808107":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68808108":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68808109":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68808110":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"68808111":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"68808112":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68808113":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68808114":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68808115":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68808116":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68808117":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68808118":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68808119":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808120":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68808121":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68808122":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808123":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68808124":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68808125":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68808126":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68808127":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68808128":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68807930":["Zofia Zborowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",["N"]],"68807931":["Jolanta Pie\u0144kowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",[]],"68807932":["Oszust habilitowany \/ Opiekun naci\u0105gacz
Martyna studiuje prawo na prywatnej wy\u017Cszej uczelni. Na bran\u017Cowej imprezie poznaje Ariela. Sp\u0119dzaj\u0105 razem mi\u0142y wiecz\u00F3r. Dziewczyna nie wraca na noc, czym wzbudza niepok\u00F3j swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki Soni. Nast\u0119pnego dnia dziewczyna spotyka na uczelni Ariela. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on od niedawna pracownikiem wydzia\u0142u. Ich relacje zacie\u015Bniaj\u0105 si\u0119. Ale umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce na uczelni musz\u0105 zachowywa\u0107 pozory. Ariel po pewnym czasie zrywa z Martyn\u0105. Pewnego dnia Martyna nakrywa Ariela i Soni\u0119 w \u0142\u00F3\u017Cku. Druga historia opowiada o \u017Cyciu Jadwigi, owdowia\u0142ej emerytki. Kobieta na przej\u015Bciu dla pieszych ulega wypadkowi. Jadwiga trafia do szpitala, przez pewien czas jest w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68807933":["Szeptunk\u0119 odwiedza Tatiana, kt\u00F3ra opu\u015Bci\u0142a dom. P\u00F3\u017Aniej bez \u015Bladu znikn\u0119\u0142a jej pi\u0119tnastoletnia c\u00F3rka Julia. Zdesperowana matka dowiaduje si\u0119 koszmarnej prawdy o swoim dziecku. Okazuje si\u0119, \u017Ce obca kobieta zaplanowa\u0142a zbrodni\u0119, aby zwi\u0105za\u0107 si\u0119 z ojcem Julii.","","",[]],"68807934":["Para znajduje na przystanku autobusowym torb\u0119 pe\u0142n\u0105 got\u00F3wki. M\u0105\u017C Eleny pr\u00F3buje przekona\u0107 ukochan\u0105, aby zatrzymali pieni\u0105dze. Od tego dnia kobieta przesta\u0107 spa\u0107. Ka\u017Cdej nocy \u015Bni si\u0119 jej \u015Bmier\u0107 partnera i c\u00F3rki. Elena obawia si\u0119, \u017Ce koszmary maj\u0105 zwi\u0105zek ze znalezion\u0105 got\u00F3wk\u0105. Zwraca si\u0119 o pomoc do Baby Lyuby.","","",[]],"68807935":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"68807936":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68807937":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68807938":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"68807939":["Dorota i Rados\u0142aw Liszewscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",[]],"68807940":["Andziaks","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"68807941":["Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Micha\u0142a i Patrycji. Rado\u015B\u0107 zwi\u0105zana z tym wydarzeniem nie udziela si\u0119 jedynie El\u017Cbiecie. Kobiecie ci\u0119\u017Cko ukry\u0107 rozczarowanie - nie tak\u0105 synow\u0105 sobie bowiem wyobra\u017Ca\u0142a. Tymczasem przybywaj\u0105 pierwsi go\u015Bcie. Indze towarzyszy Piotr. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 tak\u017Ce Rafa\u0142. Z jego powodu mi\u0119dzy zakochanymi dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Gruszewska jest rozczarowana zachowaniem partnera. Nie najlepiej si\u0119 te\u017C czuje. Jest przekonana, \u017Ce to zwyk\u0142a niestrawno\u015B\u0107. Postanawia si\u0119 jednak upewni\u0107. Zuza chcia\u0142aby wyzna\u0107 Wojtkowi mi\u0142o\u015B\u0107, ale nie wie, jak ma to zrobi\u0107. Patrycja radzi jej, by swoje uczucia spisa\u0142a na kartce. Niestety, prze\u015Bladuj\u0105cy Markiewicz pech tak\u017Ce dzi\u015B daje o sobie zna\u0107. Na hotelowym korytarzu Pawe\u0142 spotyka Sylwi\u0119. Ku jego zaskoczeniu recepcjonistka jest wobec niego wyj\u0105tkowo oboj\u0119tna. Anka szuka rodziny. Skierowana przez Ing\u0119 wchodzi bez pukania do pokoju, w kt\u00F3rym ma by\u0107 Pawe\u0142. To, co widzi, bardzo j\u0105 zaskakuje. Micha\u0142 informuje rodzic\u00F3w, \u017Ce Patrycja jeszcze raz podda si\u0119 zabiegowi in vitro. Je\u015Bli zn\u00F3w nie dojdzie do zap\u0142odnienia, oboje rozwa\u017C\u0105 adopcj\u0119. El\u017Cbieta jest za\u0142amana. Uwa\u017Ca, \u017Ce wychowanie cudzego dziecka to fatalny pomys\u0142. Nie zwa\u017Caj\u0105c na okoliczno\u015Bci, postanawia powiedzie\u0107 o tym Patrycji. Anka zjawia si\u0119 w ko\u015Bciele pijana. Inga i Zuza s\u0105 przera\u017Cone stanem kole\u017Canki. Tymczasem rozpoczyna si\u0119 ceremonia za\u015Blubin. Micha\u0142 zapami\u0119ta j\u0105 na d\u0142ugo, jednak z zupe\u0142nie nieoczekiwanego powodu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2142134.jpg","",["AD"]],"68807942":["Aleksandra B., Aleksandra H., Kaja i Martyna przygotowuj\u0105 stylizacje do temat\u00F3w: \"Wy\u015Bcigi samochodowe\" oraz \"Moja historia\". Na zakupy maj\u0105 godzin\u0119. Otrzymuj\u0105 te\u017C bud\u017Cet w wysoko\u015Bci 900 z\u0142. Uczestniczki oceniaj\u0105 si\u0119 wzajemnie, przyznaj\u0105c punkty. Dodatkowo ich propozycje modowe komentuj\u0105: Ada Fija\u0142, Tomasz Jacyk\u00F3w i Jaros\u0142aw Szado. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"68807943":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68807944":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68807945":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68807946":["Bibliotekarka z przesz\u0142o\u015Bci\u0105
Wyk\u0142adowca literatury, Jacek Sanecki, podejrzewa, \u017Ce jego \u017Cona, Anna, ma kochanka. Zawsze powa\u017Cna i zamy\u015Blona kobieta bardzo si\u0119 ostatnio zmieni\u0142a. Sta\u0142a si\u0119 pogodna, emanuje z niej energia. Obserwuj\u0105cy Ann\u0119 detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 z niejakim Grzegorzem, ale nie wydaje si\u0119 on jej kochankiem, a potem z m\u0142odym ch\u0142opakiem, Kamilem, do kt\u00F3rego zwraca si\u0119, u\u017Cywaj\u0105c s\u0142owa \"kochanie\". Nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce Anna skrywa przed m\u0119\u017Cem jak\u0105\u015B tajemnic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68807947":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",[]],"68807948":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",[]],"68807949":["Micha\u0142, Szymon i Ameur zaprosili na randki singielk\u0119 Milen\u0119. Postaraj\u0105 si\u0119 sprawi\u0107, by uwierzy\u0142a, \u017Ce nadal s\u0105 kawalerami. By wygra\u0107 nagrod\u0119, kobieta nie mo\u017Ce da\u0107 si\u0119 oszuka\u0107. Musi odkry\u0107, kt\u00F3rzy panowie maj\u0105 \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"68807950":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68807951":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68807952":["Modelka Alina spotyka si\u0119 pi\u0142karzem Piotrem. Czuje si\u0119 przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 traktowana jak ozdoba. Na dodatek niedawno znikn\u0105\u0142 on na kilka dni, nie odbiera\u0142 telefon\u00F3w, a w jego rzeczach kobieta znalaz\u0142a kartk\u0119 z serduszkiem i czu\u0142\u0105 dedykacj\u0105. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci Piotr ma z\u0142e zdanie o swojej dziewczynie, a do zwi\u0105zku z ni\u0105 namawia go matka, poniewa\u017C jako para s\u0105 bardzo popularni w sieci. Najgorsze jednak wychodzi na jaw, gdy na horyzoncie pojawia si\u0119 Ola, rzekoma kuzynka m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra przyje\u017Cd\u017Ca z do jego matki z synkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68807954":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innych przyzwyczajeniach zamieni\u0105 si\u0119 domami, by sprawdzi\u0107, jak odnajd\u0105 si\u0119 w obcym stylu \u017Cycia. Jedna z nich pochodzi z wielkiego miasta, druga mieszka na prowincji. Dla obu b\u0119dzie to bardzo ciekawe, ale i momentami trudne do\u015Bwiadczenie, kt\u00F3re pomo\u017Ce im inaczej spojrze\u0107 na w\u0142asne \u017Cycie.","","",[]],"68807955":["Dean","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278681.jpg","",[]],"68808129":["Jarrod i jego partnerka staj\u0105 w obliczu trudnej decyzji. Brandi uwa\u017Ca, \u017Ce doszli do punktu, w kt\u00F3rym musz\u0105 zamkn\u0105\u0107 sklep w Long Beach. Jednak Schulz jest zdeterminowany, aby utrzyma\u0107 to miejsce. S\u0105dzi, \u017Ce uda mu si\u0119, je\u015Bli skoncentruj\u0105 si\u0119 na zdobywaniu schowk\u00F3w z cenn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Ivy usi\u0142uje onie\u015Bmieli\u0107 innych kupuj\u0105cych. Darrell funduje sobie terapi\u0119 szokow\u0105, zagl\u0105daj\u0105c do magazynu, kt\u00F3ry uda\u0142o mu si\u0119 wylicytowa\u0107. Przekonamy si\u0119 te\u017C, czy Rene osi\u0105gnie sukces dzi\u0119ki swojej pewno\u015Bci siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"68808130":["Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 na dzia\u0142anie osobno. Nie ustalili jeszcze, czy to rozwi\u0105zanie wdro\u017C\u0105 na jaki\u015B czas, czy ju\u017C na sta\u0142e. Oboje chc\u0105 pozyska\u0107 towar, kt\u00F3ry zaspokoi potrzeby ich klient\u00F3w, wi\u0119c przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do licytacji. Ivy Colin zatrudni\u0142 nowego cz\u0142owieka do jego sklepu w Palmdale. Teraz sprawdzi jego umiej\u0119tno\u015Bci i predyspozycje do tej pracy. Oka\u017Ce si\u0119, czy nadaje si\u0119 na pomocnika, czy tylko przyczyni si\u0119 do powstania dodatkowych k\u0142opot\u00F3w. Darellowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie w takcie licytacji. Zakup schowka za cen\u0119 2800 dolar\u00F3w, mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 dziesi\u0119ciokrotne przebicie. Podczas przegl\u0105dania towaru Rene znajduje rur\u0119 do ta\u0144ca. Stwierdza, \u017Ce j\u0105 zatrzyma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"68808131":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68808132":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68808133":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68808134":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68808135":["Luftwaffe Kalisch
W okolicach Kalisza Radek i Marcin poszukuj\u0105 dzia\u0142aj\u0105cego w latach 1940-1945 w miejscowo\u015Bci W\u0119gry niemieckiego polowego lotniska Luftwaffe Kalisch. Czas poka\u017Ce, czy uda im si\u0119 odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po plac\u00F3wce oraz odkry\u0107 jakie samoloty tam stacjonowa\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"68808136":["Re\u017C.: Grzegorz Siedlecki, Daniel Banaczek, Marcin Kolczy\u0144ski.
Opowie\u015B\u0107 o ludziach zajmuj\u0105cych si\u0119 sprzeda\u017C\u0105, renowacj\u0105 i odzyskiwaniem broni. Interesuj\u0105 ich militaria z okresu od drugiej wojny \u015Bwiatowej do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Pani Monika to bizneswoman z Kopanej ko\u0142o Warszawy. Na co dzie\u0144 odzyskuje metale szlachetne ze sprz\u0119tu wojskowego, skupuje czo\u0142gi Leopard, kontenery mieszkalne, odrzutowce Tornado 1 oraz samochody pancerne przeznaczone na z\u0142om. W tym fachu odnale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce bracia Wac\u0142aw i Maciej Widuchowscy, kt\u00F3rzy do swojej pasji przekonali niemal ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 Muzeum Broni Pancernej w Zabrzu, ich ulubion\u0105 zdobycz\u0105 jest czo\u0142g T72. Do ich kolekcji nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C w pe\u0142ni sprawne pojazdy Ludowego Wojska Polskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210478.jpg","",["N"]],"68808137":["Stra\u017Cnicy skarb\u00F3w
Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 cz\u0142owieka, po kt\u00F3rego \u015Bmierci w 1987 roku okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce by\u0142 kim\u015B innym ni\u017C ten, za kogo si\u0119 podawa\u0142. Do domu zmar\u0142ego mieszka\u0144ca Walim na Dolnym \u015Al\u0105sku wesz\u0142o dw\u00F3ch agent\u00F3w kontrwywiadu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani znale\u017Ali fa\u0142szywe dokumenty to\u017Csamo\u015Bci na nazwisko Antczak. Nieboszczyk w rzeczywisto\u015Bci by\u0142 w czasie wojny esesmanem, kt\u00F3ry pracowa\u0142 w fabryce, niedaleko kompleksu RIESE. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski postara si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytania, jakie mia\u0142 zadanie, czego pilnowa\u0142 i kto wyrobi\u0142 mu polskie papiery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258714.jpg","",["N"]],"68808138":["Podziemna kwatera Hitlera
W tym odcinku widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 tajemniczych podziemi zamku w Ksi\u0105\u017Cu. Pod budynkiem rozci\u0105gaj\u0105 si\u0119 gigantyczne korytarze. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski i jego zesp\u00F3\u0142 odpowiedz\u0105 na pytanie, jaki by\u0142 cel podziemnych kondygnacji, a tak\u017Ce czemu s\u0142u\u017Cy\u0142o jedno pomieszczenie w zamku wyposa\u017Cone w betonowe wzmocnienia. Dodatkowo naprzeciwko jednego z pokoi zbudowano wind\u0119, kt\u00F3ra zje\u017Cd\u017Ca\u0142a 50 pi\u0119ter w d\u00F3\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy zamek w Ksi\u0105\u017Cu mia\u0142 by\u0107 kwater\u0105 Hitlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258714.jpg","",["N"]],"68808139":["Niemieckie lotnictwo
Niemiecki przemys\u0142 lotniczy w swoim szczytowym okresie produkowa\u0142 dziesi\u0105tki tysi\u0119cy samolot\u00F3w i zatrudnia\u0142 trzy miliony pracownik\u00F3w. Pocz\u0105tkowo niemieckie lotnictwo \u015Bwietnie si\u0119 zapowiada\u0142o, jednak, jak si\u0119 okaza\u0142o, by\u0142 to tylko chwilowy sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"68808140":["Serial o szpiegach, kt\u00F3rzy zmienili bieg wydarze\u0144. W odcinkach b\u0119dzie mowa m.in. o Montagu, Garbo, Fuchsie i Penkovskim, o kt\u00F3rych nikt wcze\u015Bnie nie s\u0142ysza\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170260.jpg","",[]],"68808141":["Darrell pr\u00F3buje swoich starych sztuczek, ale to Ivy'emu udaje si\u0119 wyprowadzi\u0107 w pole konkurencj\u0119. Rene i Casey znajduj\u0105 w wylicytowanym przez siebie schowku niedu\u017Ce meteoryty. Podekscytowani zastanawiaj\u0105 si\u0119, ile mog\u0105 by\u0107 warte gwiezdne ska\u0142y. Z kolei Schulz i jego partnerka natrafiaj\u0105 na w swoim magazynie na zestaw akcesori\u00F3w erotycznych. Mimo \u017Ce s\u0105 one bezwarto\u015Bciowe, na chwil\u0119 poprawiaj\u0105 humor handlarzom. Brandi i Jarrod s\u0105 w trudnej sytuacji. Je\u015Bli szybko nie uda im si\u0119 dokona\u0107 korzystnej transakcji, b\u0119d\u0105 musieli zamkn\u0105\u0107 sw\u00F3j sklep w Long Beach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68808142":["Ivy Calvin musi jak najszybciej wylicytowa\u0107 schowek i wraca\u0107 do domu, w przeciwnym razie b\u0119dzie mia\u0142 spore k\u0142opoty. Rene wydaje najwi\u0119cej pieni\u0119dzy ze wszystkich kupuj\u0105cych, ale to Darrellowi i Brandonowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie. Jarrod i Brandi nie mog\u0105 d\u0142u\u017Cej odwleka\u0107 trudnej decyzji. Postanawiaj\u0105 wreszcie zamkn\u0105\u0107 przynosz\u0105cy straty sklep w Long Beach. Rene i Casey znajduj\u0105 w swoim schowku lalk\u0119, kt\u00F3ra przypomina im rekwizyt z horroru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68808143":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68808144":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68808145":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68808146":["Tym razem w lombardzie w stolicy hazardu pojawia si\u0119 klient z dziewi\u0119tnastowiecznym profesjonalnym zestawem krupierskim. W jego sk\u0142ad wchodz\u0105 r\u00F3wnie\u017C n\u00F3\u017C i pistolet - przydatne w razie, gdyby sytuacja przy stole wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli. Nast\u0119pnie Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 lalk\u0119 wzorowan\u0105 na postaci jego ulubionego rapera, Snoop Dogga. Po godzinach na zapleczu odbywa si\u0119 ma\u0142y turniej pokerowy. Przekonamy si\u0119, czy dziadkowi uda si\u0119 ogra\u0107 pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68808147":["Do lombardu Harrison\u00F3w klient przynosi zabytkowy b\u0119ben z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Nast\u0119pnie Rick i Corey maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 str\u00F3j cz\u0142onka Royal Riders - jednego z pierwszych ameryka\u0144skich klub\u00F3w motocyklowych. Zobaczymy, jak b\u0119d\u0105 przebiega\u0142y negocjacje cenowe. Ochroniarz Antwaun musi wzi\u0105\u0107 kilka dni wolnego. Chumlee deklaruje si\u0119, \u017Ce zast\u0105pi go na czas urlopu. Przekonamy si\u0119, czy Rick zaryzykuje i zgodzi si\u0119 na propozycj\u0119 Austina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68808148":["W halloweenowym odcinku programu w lombardzie w Las Vegas pojawia si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczny zestaw do zabijania wampir\u00F3w. W komplecie znajduje si\u0119 bro\u0144 i srebrne kule. Nast\u0119pnie do sklepu przychodzi para, kt\u00F3ra ma na sprzeda\u017C specjalny sprz\u0119t u\u017Cywany do bada\u0144 zjawisk paranormalnych, mi\u0119dzy innymi magnetofony i kamery s\u0142u\u017C\u0105ce do nagrywania duch\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Rick urz\u0105dza dla pracownik\u00F3w lombardu konkurs na najlepsze halloweenowe przebranie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68808149":["Edynburg","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"68808150":["Ostatnia aprosza
W 1756 roku wybuch\u0142 pierwszy w historii konflikt zbrojny o zasi\u0119gu globalnym. Sp\u00F3r obj\u0105\u0142 osiem pa\u0144stw po\u0142o\u017Conych na trzech kontynentach. W\u00F3wczas rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 trwaj\u0105ce siedem lat obleganie i palenie miast. Podczas star\u0107 zgin\u0119\u0142y setki tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy. Dwa lata po wybuchu wojny siedmioletniej pod prusk\u0105 twierdz\u0105 Ko\u0142obrzeg stan\u0119li Rosjanie, kt\u00F3rzy ju\u017C pr\u00F3bowali zdoby\u0107 miasto trzykrotnie. Pierwszy raz w 1758, p\u00F3\u017Aniej w 1760 i w ko\u0144cu skutecznie w 1761 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania aproszy - unikalnego elementu fortyfikacji z czas\u00F3w ostatniego obl\u0119\u017Cenia Ko\u0142obrzegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68808151":["Po pas w bagnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 najciekawsze wydarzenia z okresu II wojny \u015Bwiatowej, do jakich dosz\u0142o w okolicach \u015Awiecia. Od lokalnych mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w bagnie zaton\u0105\u0142 czo\u0142g. Postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68808152":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68808153":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68808154":["Serial o szpiegach, kt\u00F3rzy zmienili bieg wydarze\u0144. W odcinkach b\u0119dzie mowa m.in. o Montagu, Garbo, Fuchsie i Penkovskim, o kt\u00F3rych nikt wcze\u015Bnie nie s\u0142ysza\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170260.jpg","",[]],"68808155":["Czy w Uniejowie znane s\u0105 tylko termy?
Radka i Marcina czekaj\u0105 prace na zamku. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zg\u0142\u0119bi\u0107 niezbadan\u0105 do dzisiaj jego histori\u0119. Radek zbada podziemia siedziby arcybiskup\u00F3w gnie\u017Anie\u0144skich. Do Marcina u\u015Bmiechnie si\u0119 los, dzi\u0119ki czemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 prowadzi\u0107 dzia\u0142alno\u015B\u0107 ekspolaracyjn\u0105 na obszarze parku. Taka szansa nie trafia si\u0119 codziennie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["N"]],"68808156":["Re\u017C.: Grzegorz Siedlecki, Daniel Banaczek, Marcin Kolczy\u0144ski.
Opowie\u015B\u0107 o ludziach zajmuj\u0105cych si\u0119 sprzeda\u017C\u0105, renowacj\u0105 i odzyskiwaniem broni. Interesuj\u0105 ich militaria z okresu od drugiej wojny \u015Bwiatowej do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Pani Monika to bizneswoman z Kopanej ko\u0142o Warszawy. Na co dzie\u0144 odzyskuje metale szlachetne ze sprz\u0119tu wojskowego, skupuje czo\u0142gi Leopard, kontenery mieszkalne, odrzutowce Tornado 1 oraz samochody pancerne przeznaczone na z\u0142om. W tym fachu odnale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce bracia Wac\u0142aw i Maciej Widuchowscy, kt\u00F3rzy do swojej pasji przekonali niemal ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 Muzeum Broni Pancernej w Zabrzu, ich ulubion\u0105 zdobycz\u0105 jest czo\u0142g T72. Do ich kolekcji nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C w pe\u0142ni sprawne pojazdy Ludowego Wojska Polskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210478.jpg","",["N"]],"68808157":["Przyjaciele dyktator\u00F3w
Przyjaciel dyktatora, to bardzo niebezpieczne stanowisko. Wydawa\u0107 si\u0119 mo\u017Ce, \u017Ce wi\u0105\u017Ce si\u0119 ono z wieloma przywilejami i zaszczytami, jednak wbrew pozorom tak nie jest. Niezwykle wyczuleni na punkcie swojego bezpiecze\u0144stwa dyktatorzy bardzo \u0142atwo pozbywaj\u0105 si\u0119 tych, na kt\u00F3rych padnie cho\u0107by cie\u0144 podejrzenia o nielojalno\u015B\u0107. Adolf Hitler zdecydowa\u0142 o zabiciu 7 tysi\u0119cy ludzi z otaczaj\u0105cego go kr\u0119gu. Nie uszed\u0142 z \u017Cyciem nawet jego szwagier Hermann Fegelein. Pos\u0105dzany o ch\u0119\u0107 opuszczenia f\u00FChrera pod koniec wojny, zosta\u0142 zastrzelony w ogrodach Kancelarii Rzeszy. W jeszcze wi\u0119kszym niebezpiecze\u0144stwie znajdowali si\u0119 przyjaciele J\u00F3zefa Stalina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"68808158":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",[]],"68808159":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68808160":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68808161":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68808162":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68808163":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68808164":["33-letnia Dorota Ka\u017Amierska z Bydgoszczy zastrzeli\u0142a swojego m\u0119\u017Ca biznesmena. Dosta\u0142a za to 25 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Po niespe\u0142na 5 latach uciek\u0142a, korzystaj\u0105c z przepustki. Policja szuka jej od dw\u00F3ch lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68808165":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68808166":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68808167":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68808168":["Morderstwo 11-letniej Magdaleny Czechowskiej z Kielc to jedna z najbardziej zawi\u0142ych nierozwi\u0105zanych spraw \u015Bwi\u0119tokrzyskiej policji. Fajbusiewicz zajmie si\u0119 tak\u017Ce zab\u00F3jstwem Aleksandra Banacha, 93-latka z Gda\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68808169":["Kulisy zagini\u0119cia 42-letniej Ma\u0142gorzaty Gillner z Gliwic, do\u015Bwiadczonej wychowawczyni przedszkolnej. Tu\u017C przed tajemniczym znikni\u0119ciem z\u0142o\u017Cy\u0142a podanie z pro\u015Bb\u0105 o zwolnienie. Kobieta rzekomo planowa\u0142a zaj\u0105\u0107 si\u0119 czym\u015B nowym. Dyrektorka prosi\u0142a j\u0105 o zmian\u0119 decyzji. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Gillner wysz\u0142a rano do pracy, lecz nigdy tam nie dotar\u0142a. Micha\u0142 Fajbusiewicz pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119 razem z rodzin\u0105 zaginionej i jej znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68807991":["Jak zawsze na gospodarstwie Staszek ma bardzo du\u017Co pracy. Jednak m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna robi co mo\u017Ce, by znale\u017A\u0107 czas na strzelanie z bicza. Takie post\u0119powanie nie za bardzo podoba si\u0119 jego mamie, Janeczce. Kobieta uwa\u017Ca to za strat\u0119 czasu i obijanie si\u0119. Wola\u0142aby, \u017Ceby zamiast tego pomaga\u0142 jej w wype\u0142nianiu obowi\u0105zk\u00F3w. Juhas Staszek opowie przed kamerami, dlaczego tury\u015Bci ch\u0119tniej kupuj\u0105 ja\u015Bniejsze oscypki. Natomiast Stanis\u0142aw Babiarz wprowadzi widz\u00F3w w tajniki pracy w lesie. Szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 po\u015Bwieci temu, dlaczego wymaga ona tak du\u017Co ostro\u017Cno\u015Bci i skupienia uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68807992":["Stara gazd\u00F3wka Staszka wymaga po zimie prac naprawczych. M\u0119\u017Cczyzna rozpoczyna remont od naprawy dachu. Owieczka, kt\u00F3ra jest jego nieod\u0142\u0105czn\u0105 towarzyszk\u0105, nie odst\u0119puje go ani na krok. Gdyby tylko mog\u0142a, to ch\u0119tnie znalaz\u0142aby si\u0119 na dachu razem z nim. Piotrek realizuje budow\u0119 kurnika dla swojej \u017Cony. Z pozoru proste zadanie, okazuje si\u0119 jednak trudniejsze, ni\u017C przewidywa\u0142, bo Ela ma pewne wymagania. Baca Stanis\u0142aw zdradza widzom zastosowanie budek, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 przy pastwiskach dla owiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68807993":["Tadeusz z Piwnicznej uwa\u017Ca, \u017Ce kwintesencj\u0105 \u017Cycia jest wypasanie owiec. Dzieli si\u0119 on swoimi do\u015Bwiadczeniami z egzystencji w zgodzie z natur\u0105 oraz zdradza w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna naturalnie pozyska\u0107 penicylin\u0119. Tata powierza Weronice i Patrykowi magiczn\u0105 kos\u0119 po swoim dziadku. To niezwyk\u0142e narz\u0119dzie podobno samo kosi. Jan Ko\u0142odziej uczy swojego wnuczka doi\u0107 krowy. Korzystaj\u0105c ze wsp\u00F3lnie sp\u0119dzonego czasu, przekazuje mu \u017Cyciowe m\u0105dro\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68807994":["Wie\u015B Bielawy, niedaleko M\u0142awy. Pa\u0144stwo Trojanowscy wychowuj\u0105 wsp\u00F3lnie pi\u0119cioro dzieci. Rodzina utrzymuje si\u0119 z niewysokiej pensji pana Marcina, kt\u00F3ry pracuje jako kierowca, oraz z zasi\u0142k\u00F3w. Lwi\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 dochod\u00F3w poch\u0142aniaj\u0105 wydatki na rehabilitacj\u0119 jednej z c\u00F3rek. Mieszkaj\u0105 w starym domu. Z pomoc\u0105 przyjaci\u00F3\u0142 i w\u00F3jta gminy pa\u0144stwu Trojanowskim uda\u0142o si\u0119 uchroni\u0107 budynek przed zawaleniem. Ale nie wystarczy\u0142o ju\u017C \u015Brodk\u00F3w na wyko\u0144czenie. W budynku nie ma \u0142azienki ani toalety, dom jest nieocieplony, a pod\u0142ogi s\u0105 krzywe, na dodatek pojawienie si\u0119 wilgoci to tylko kwestia czasu. Katarzyna Dowbor ze swoj\u0105 ekip\u0105 wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1877569.jpg","",["N"]],"68807995":["Zuza udaje przed dziewczynami, \u017Ce nie robi na niej wra\u017Cenia fakt, \u017Ce po wypadku mo\u017Ce mie\u0107 trudno\u015Bci z zaj\u015Bciem w ci\u0105\u017C\u0119. Inga jest z\u0142a na Roberta, kt\u00F3ry bez jej wiedzy \u015Bci\u0105gn\u0105\u0142 do mieszkania Wiol\u0119. Kobieta panoszy si\u0119 w jej domu, kiedy ona chce odpocz\u0105\u0107. Anka rozpoczyna aplikacj\u0119 w kancelarii. Pawe\u0142 jest z\u0142y na \u017Con\u0119 za to, \u017Ce porzuca opiek\u0119 nad domem. Patrycja podczas spaceru z Miko\u0142ajem wpada na rowerzyst\u0119. Tomek (Micha\u0142 Czarnecki) okazuje si\u0119 sympatycznym dyrektorem pobliskiego liceum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"68807996":["Patrycja wybiera si\u0119 na spacer do parku. Ma nadziej\u0119, \u017Ce zn\u00F3w spotka tam Tomka. Gdy jest ju\u017C zm\u0119czona chodzeniem w k\u00F3\u0142ko, on si\u0119 pojawia. Sp\u0119dzaj\u0105 razem kilka chwil, jedz\u0105c lody, i umawiaj\u0105 si\u0119 na kolejne spotkanie. Zuza podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce b\u0119dzie stara\u0107 si\u0119 o dziecko. Anka nie mo\u017Ce patrze\u0107 na snuj\u0105c\u0105 si\u0119 ca\u0142ymi dniami po domu Julk\u0119. Postanawia znale\u017A\u0107 c\u00F3rce prac\u0119. Dziewczyna zatrudnia si\u0119 w salonie Seby. Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Andrzej i jego \u017Cona chc\u0105 zabra\u0107 Hani\u0119 na rok za granic\u0119, poniewa\u017C Anita zaczyna tam prac\u0119. Inga jest w\u015Bciek\u0142a na Andrzeja, kt\u00F3ry nie m\u00F3wi\u0142 jej o swoich planach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"68807997":["IQ
Od pewnego czasu Ferdek ma powa\u017Cne problemy z czytaniem. Halina podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C najzwyczajniej st\u0119pia\u0142. W domu Kiepskich wybucha panika, gdy dociera do nich wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce wkr\u00F3tce Polacy zostan\u0105 poddani Pa\u0144stwowemu Testowi Inteligencji. Ta informacja niepokoi tak\u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 obywateli. Okazuje si\u0119, \u017Ce nar\u00F3d woli nie poznawa\u0107 prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"68807998":["Harakiri
Pa\u017Adzioch zwierza si\u0119 Ferdkowi, \u017Ce od dawna zastanawia si\u0119 nad pope\u0142nieniem samob\u00F3jstwa. Jest przygn\u0119biony, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce dzisiejsze warunki polityczno-spo\u0142eczne nie sprzyjaj\u0105 nawet jednostkom wybitnym. Wyst\u0119puje zatem z zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0105. Poniewa\u017C uznaje Kiepskiego za cz\u0142owieka z fantazj\u0105, prosi go, aby obmy\u015Bli\u0142 mu jak najbardziej spektakularny rodzaj \u015Bmierci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"68807999":["Lunatyk
Arnold Boczek zostaje przy\u0142apany przez Kiepskiego na lunatykowaniu. Ku rado\u015Bci s\u0105siada okazuje si\u0119 wkr\u00F3tce, \u017Ce w lunatycznym transie wykonuje on bez wahania wszystkie powierzone mu polecenia. Pa\u017Adzioch widzi w tym \u015Bwietn\u0105 sposobno\u015B\u0107 do zrobienia pieni\u0119dzy i natychmiast zaczyna w niecny spos\u00F3b wykorzystywa\u0107 Boczka do pracy na czarno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68808000":["\u015Ani\u0119ta kr\u00F3lewna
W nocy Ferdek spotyka na klatce schodowej pi\u0119ciu krasnali. Opowiada o tym Waldkowi, kt\u00F3ry nie daj\u0105c wiary s\u0142owom ojca wychodzi na korytarz. Spotyka tam Boczka i Pa\u017Adziocha. Krasnale informuj\u0105 ich, \u017Ce poszukuj\u0105 nowego ksi\u0119cia dla kr\u00F3lewny do bajki. Wszyscy trzej zaczynaj\u0105 konkurowa\u0107 o r\u0119k\u0119 kr\u00F3lewny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"68808001":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Jedenastoletni \u0141ukasz (Dominik Kowalczyk) i jego mama (Magdalena Nie\u0107) uczestnicz\u0105 w wypadku drogowym. Kobieta zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119, a jej syn trafia do swojej jedynej krewnej. Ekscentryczna, a przy tym osch\u0142a i apodyktyczna ciotka Agata (Ewa B\u0142aszczyk) zabiera ch\u0142opca do swojego pensjonatu nad morzem. \u0141ukasz zajmuje pok\u00F3j, w kt\u00F3rym przed laty mieszka\u0142a jego matka. Pewnego dnia ch\u0142opak znajduje w nim drzwi wiod\u0105ce do innego wymiaru. Szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce ten niezwyk\u0142y \u015Bwiat potrafi by\u0107 r\u00F3wnie czaruj\u0105cy, co niebezpieczny. Inspirowana m.in. \"Opowie\u015Bciami z Narnii\" produkcja zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona Nagrod\u0105 Krajowej Izby Producent\u00F3w Audiowizualnych (KIPA) na festiwalu Netia Off Camera. Cz\u0119\u015B\u0107 wp\u0142yw\u00F3w z filmu przekazano prowadzonej przez Ew\u0119 B\u0142aszczyk fundacji Akogo?, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 dzieciom pogr\u0105\u017Conym w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206189.jpg","",[]],"68808002":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Ma\u0142y John Dolittle posiada niezwyk\u0142y dar, kt\u00F3ry pozwala mu rozmawia\u0107 ze zwierz\u0119tami. Jednak ojciec przekonany, \u017Ce syna op\u0119ta\u0142y si\u0142y nieczyste, wzywa na pomoc egzorcyst\u0119. Po latach John (Eddie Murphy), kt\u00F3ry zosta\u0142 lekarzem weterynarii, nie pami\u0119ta, \u017Ce w dzieci\u0144stwie potrafi\u0142 porozumiewa\u0107 si\u0119 ze zwierz\u0119tami. Kiedy jednak potr\u0105ca na skrzy\u017Cowaniu psa, odkrywa, \u017Ce rozumie ka\u017Cde jego s\u0142owo. Wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 si\u0119 doktor, kt\u00F3ry potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z czworono\u017Cnymi pacjentami rozchodzi si\u0119 lotem b\u0142yskawicy... Najnowsza adaptacja \"Doktora Dolittle\" przenosi bohatera znanego wszystkim z ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga w czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Odtw\u00F3rc\u0105 g\u0142\u00F3wnej roli jest Eddie Murphy (\"Nieoczekiwana zmiana miejsc\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 w Nowym Jorku\", \"Wampir w Brooklynie\", \"Gruby i chudszy\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2096022.jpg","",["N"]],"68808003":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850044.jpg","",["N"]],"68808004":["Re\u017C.: Renny Harlin.
Uczniami Spenser Academy, elitarnej szko\u0142y z internatem, s\u0105 pi\u0119kni i bogaci. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 potomkowie czterech rodzin, obdarzeni nadnaturalnymi mocami. Ich przyw\u00F3dc\u0105 jest Caleb Danvers (Steven Strait). Jego dziewczyn\u0105 za\u015B Sarah Wenham (Laura Ramsey). 300 lat temu, w 1692 roku ich rodziny pot\u0119\u017Cnych czarownik\u00F3w osiedli\u0142y si\u0119 w kolonii Ipswich w Massachusetts, gdzie zawar\u0142y pakt milczenia skierowany przeciwko \u0142owcom wied\u017Am. Moc i pakt przekazywane s\u0105 z pokolenia na pokolenie. Caleb nied\u0142ugo osi\u0105gnie pe\u0142noletno\u015B\u0107 i zdob\u0119dzie najwy\u017Csz\u0105 moc. Jednak przesz\u0142o\u015B\u0107 nie daje o sobie zapomnie\u0107. W szkole pojawia si\u0119 potomek pi\u0105tego rodu, skazanego kiedy\u015B na wygnanie. Jego powr\u00F3t mo\u017Ce spowodowa\u0107 z\u0142amanie paktu. Pe\u0142en napi\u0119cia i efekt\u00F3w specjalnych horror akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116763.jpg","",["N"]],"68808005":["Re\u017C.: Tom Tykwer.
Do\u015Bwiadczony agent Interpolu, Louis Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman (Naomi Watts), prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie International Bank of Business and Credit (IBBC). W\u0142adze tej pot\u0119\u017Cnej instytucji finansowej mog\u0105 by\u0107 zamieszane w handel broni\u0105, pranie brudnych pieni\u0119dzy, destabilizowanie rz\u0105d\u00F3w oraz finansowanie terroryst\u00F3w. Gdy w Berlinie ginie wsp\u00F3\u0142pracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian Burfield), agent jest pewny, \u017Ce stoi za tym IBBC. Wkr\u00F3tce \u017Cona zmar\u0142ego w r\u00F3wnie zagadkowych okoliczno\u015Bciach szefa banku sugeruje \u015Bledczym, by skontaktowali si\u0119 z Umberto Calvinim (Luca Barbareschi), prezesem firmy produkuj\u0105cej bro\u0144 i kandydatem na premiera W\u0142och. Tu\u017C po rozmowie z Salingerem i Whitman m\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony przez snajpera. Louis i Eleanor dostaj\u0105 rozkaz opuszczenia Europy. W Nowym Jorku spotykaj\u0105 si\u0119 z dwoma policjantami, Iggym Ornelasem (Felix Solis) i Berniem Wardem (Jack McGee), kt\u00F3rzy dysponuj\u0105 zdj\u0119ciem zab\u00F3jcy Calviniego. Razem rozpoczynaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na niego. Tymczasem w\u0142adze IBBC wydaj\u0105 na Salingera wyrok \u015Bmierci i zlecaj\u0105 wynaj\u0119temu zab\u00F3jcy zlikwidowanie go. Przygotowuj\u0105 si\u0119 te\u017C do transakcji zakupu systemu naprowadzania rakiet od firmy braci Calvinich, kt\u00F3rzy przej\u0119li w\u0142adz\u0119 po ojcu. Louisowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Aresztowany przez Ornelasa Wilhelm Wexler (Armin Mueller-Stahl), by\u0142y agent Stasi i cz\u0142onek zarz\u0105du IBBC, zdradza mu, \u017Ce je\u015Bli chce wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 nieuczciwym bankierom, musi dzia\u0142a\u0107 poza prawem. Przy okazji oferuje swoj\u0105 pomoc \u015Bledczemu. Niebawem sytuacja si\u0119 komplikuje. Do gry wchodz\u0105 bowiem wyj\u0105tkowo wp\u0142ywowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101307.jpg","",[]],"68808006":["Re\u017C.: Neill Blomkamp.
Rok 2154. Wi\u0119ksza cz\u0119\u015B\u0107 ludzko\u015Bci z trudem walczy o byt na przeludnionej i zniszczonej Ziemi, podczas gdy bogaci wybra\u0144cy \u017Cyj\u0105 na sztucznie stworzonej stacji kosmicznej, Elizjum. W\u015Br\u00F3d dost\u0119pnych im technologii s\u0105 specjalne kapsu\u0142y medyczne, kt\u00F3re lecz\u0105 z ka\u017Cdej choroby i potrafi\u0105 zatrzyma\u0107 oraz cofn\u0105\u0107 proces starzenia. Bezpiecze\u0144stwa stacji strze\u017Ce bezwzgl\u0119dna sekretarz obrony, Delacourt (Jodie Foster). W ruinach Los Angeles \u017Cyje by\u0142y z\u0142odziej samochod\u00F3w, Max Da Costa (Matt Damon), obecnie uczciwy obywatel i pracownik ta\u015Bmy produkcyjnej Armadyne Corp. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna ulega wypadkowi w fabryce i zostaje napromieniowany. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142o mu tylko pi\u0119\u0107 dni \u017Cycia. Zdesperowany i pragn\u0105cy si\u0119 uratowa\u0107, odwiedza ze swoim przyjacielem Julio (Diego Luna), przemytnika ludzi Spidera (Wagner Moura), licz\u0105c, \u017Ce pomo\u017Ce mu on dosta\u0107 si\u0119 do Elizjum. M\u0119\u017Cczyzna zgadza si\u0119 pod warunkiem, \u017Ce uprowadzi on dla niego zamo\u017Cnego Carlyle'a (William Fichtner) i zdob\u0119dzie cenne informacje finansowe. Max zgadza si\u0119. Nie spodziewa si\u0119, \u017Ce wybrany biznesmen posiada dane, kt\u00F3re mog\u0105 zniszczy\u0107 obecny porz\u0105dek \u015Bwiata. Przejmuj\u0105c je, Da Costa staje si\u0119 celem Delacourt i wys\u0142anego przez ni\u0105 agenta Krugera (Sharlto Copley).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164361.jpg","",["N"]],"68808007":["Samob\u00F3jca
Malwina znajduje wisz\u0105ce cia\u0142o m\u0119\u017Ca. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pozostawi\u0142 po sobie d\u0142ugi oraz mia\u0142 powi\u0105zania z mafi\u0105. Spod bloku znika motocykl, kt\u00F3ry do niego nale\u017Ca\u0142. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kto\u015B \u017C\u0105da od Malwiny zwrotu d\u0142ug\u00F3w. Grozi jej niebezpiecze\u0144stwo, o czym ona nie chce m\u00F3wi\u0107. Tymczasem detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 tzw. Randkowicza. M\u0119\u017Cczyzna umawia si\u0119 w Internecie z kobietami do drogich restauracji. W trakcie randki wychodzi z lokalu i zostawia swoje partnerki z rachunkami do zap\u0142acenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"68808008":["Zaw\u00F3d mi\u0142osny
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wraca ze s\u0142u\u017Cbowego wyjazdu. Znajduje zw\u0142oki dw\u00F3ch nastoletnich c\u00F3rek. Okazuje si\u0119, \u017Ce poprzedniej nocy urz\u0105dzi\u0142y w domu imprez\u0119. W gronie podejrzanych jest starszy kolega ofiar, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C karany. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B usi\u0142uje manipulowa\u0107 \u015Bledztwem. Z kolei Natalia wci\u0105\u017C pr\u00F3buje poradzi\u0107 sobie z informacj\u0105, kt\u00F3r\u0105 otrzyma\u0142a od lekarki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68808009":["Lepsze \u017Cycie
Podwarszawska wie\u015B. M\u0142oda kobieta zostaje uprowadzona. Detektywi wszczynaj\u0105 dochodzenie, natrafiaj\u0105 jednak na zmow\u0119 milczenia. Adam oraz Ewa postanawiaj\u0105 doprowadzi\u0107 do prowokacji. Krzysiek i Darek pr\u00F3buj\u0105 za wszelk\u0105 cen\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, jaki los spotka\u0142 porwan\u0105 kobiet\u0119. Artur Kr\u00F3l wpada na trop m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry chcia\u0142 go zabi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68808010":["Nocna schadzka
Ryszard, zamo\u017Cny w\u0142a\u015Bciciel hurtowni, nie akceptuje beztroskiego, rozrywkowego \u017Cycia swojej c\u00F3rki Weroniki. Aby m\u00F3c czuwa\u0107 nad dziewczyn\u0105, daje jej prac\u0119 w swojej firmie. Tam Weronika poznaje magazyniera Karola, z kt\u00F3rym wdaje si\u0119 w romans. Para postanawia urz\u0105dzi\u0107 sobie schadzk\u0119 w biurze. Nieoczekiwanie kochankowie staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami w\u0142amania. Weronika dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68808011":["Bezdomna
Uczennica pierwszej klasy liceum, Kasia, zaprzyja\u017Ania si\u0119 z bezdomn\u0105 Mart\u0105. Kobieta twierdzi, \u017Ce umie przewidywa\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107. Gdy Kasia ulega wypadkowi podczas jazdy na rowerze, jej nowa znajoma wzywa pomoc. Po wyj\u015Bciu ze szpitala dziewczyna chce podzi\u0119kowa\u0107 uczynnej kobiecie. Zastaje j\u0105 pobit\u0105 przez osiedlowych chuligan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68807956":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68807957":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68807958":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68807959":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68807960":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68807961":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68807962":["Obserwator
Fryzjerka zostaje zgwa\u0142cona przez zamaskowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w okolicy miejsca przest\u0119pstwa zatrudnieni s\u0105 wi\u0119\u017Aniowie, a jeden z nich nie wr\u00F3ci\u0142 do zak\u0142adu karnego. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnego ataku na kobiet\u0119. Tymczasem Stefan niepokoi si\u0119 o Anet\u0119. Termin porodu zbli\u017Ca si\u0119, a ona bierze na siebie coraz wi\u0119cej obowi\u0105zk\u00F3w. Wybucha mi\u0119dzy nimi k\u0142\u00F3tnia z tego powodu. Interweniuje Natalia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68807963":["Teoria Spisku
By\u0142y dziennikarz ucieka ze szpitala psychiatrycznego. M\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 na trop wielkiej afery, w kt\u00F3r\u0105 zamieszany jest szanowany biznesmen, a w przesz\u0142o\u015Bci - funkcjonariusz SB. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce celem reportera jest zemsta na tych, kt\u00F3rzy doprowadzili do umieszczenia go w zak\u0142adzie zamkni\u0119tym. Tymczasem Olgierd proponuje Mai, \u017Ceby si\u0119 do niego wprowadzi\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68807964":["Hawaje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68807965":["Bukareszt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68807966":["Na tropach 5 Kresowej pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142 silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawieniam si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowsk wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68807967":["Z kopyta do Che\u0142mna
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wybrali si\u0119 do Che\u0142mna. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 ze stowarzyszenia \"Twierdza Che\u0142mno\" uda\u0142o im si\u0119 zdoby\u0107 pozwolenie na wej\u015Bcie i przeszukanie dawnych koszar wojskowych, w kt\u00F3rych przed wojn\u0105 stacjonowa\u0142 8 Pu\u0142k Strzelc\u00F3w Konnych, czyli formacja o dzia\u0142alno\u015Bci wykraczaj\u0105cej nieco poza obronno\u015B\u0107. \u017Bo\u0142nierze 8 PSK byli niekwestionowanymi mistrzami na zawodach broni jezdnych, posiadali sp\u00F3\u0142dzielni\u0119 wybijaj\u0105c\u0105 w\u0142asne monety i brali czynny udzia\u0142 w zwalczaniu analfabetyzmu. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 jakie pami\u0105tki po 8 PSK uda\u0142o si\u0119 wykopa\u0107 oraz jakie inne skarby kryj\u0105 koszary w Che\u0142mnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68807968":["Seks i Pismo \u015Awi\u0119te
Pismo \u015Awi\u0119te jest dla chrze\u015Bcijan \u017Ar\u00F3d\u0142em nauki moralnej. Zawarte s\u0105 w nim tak\u017Ce wskaz\u00F3wki odno\u015Bnie rodziny i \u017Cycia w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie. Tw\u00F3rcy badaj\u0105, jak odnosi si\u0119 ono do spraw zwi\u0105zanych z seksualno\u015Bci\u0105 i czy istniej\u0105 tu jakie\u015B sprzeczno\u015Bci lub twierdzenia odmienne od powszechnych przekona\u0144 na ten temat.","","",[]],"68807969":["\u015Alady Wielkiej Wojny - Hrubiesz\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68807970":["Tajemnica opuszczonej wioski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68807971":["Bitwa pod Uzdowem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski przeszukuj\u0105 pole bitwy pod Tannenbergiem, kt\u00F3rej przebieg zawa\u017Cy\u0142 na wyniku Wielkiej Wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68807975":["Re\u017C.: Thierry Berrod.
Dokumentali\u015Bci przedstawiaj\u0105 dzieje toalet, od zarania dziej\u00F3w do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 np. \u017Ce jeszcze w XIX wieku publiczne wypr\u00F3\u017Cnianie by\u0142o powszechnie tolerowane, a zawarto\u015B\u0107 nocnik\u00F3w wyrzucano wprost na ulic\u0119, cz\u0119sto wcze\u015Bniej krzycz\u0105c ostrzegawczo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248446.jpg","",[]],"68807976":["Szczeg\u00F3\u0142owe funkcjonowanie meksyka\u0144skiego kartelu Sinaloa, pocz\u0105wszy od wysy\u0142ki mu\u0142\u00F3w za\u0142adowanych workami marihuany po prac\u0119 kucharzy metamfetaminy z obrze\u017Cy Culiac\u00E1n. Hiszpa\u0144ski dziennikarz David Beriain sp\u0119dzi\u0142 tygodnie w p\u00F3\u0142nocno-zachodnim Meksyku, dokumentuj\u0105c dzia\u0142ania najpot\u0119\u017Cniejszej organizacji przest\u0119pczej tego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170056.jpg","",[]],"68807977":["Re\u017C.: Bo Channon.
W staro\u017Cytno\u015Bci budowano wspania\u0142e statki, kt\u00F3rych konstrukcja by\u0142aby wyzwaniem nawet dla dzisiejszych in\u017Cynier\u00F3w. Te imponuj\u0105ce jednostki z powodzeniem \u017Ceglowa\u0142y po morzach i oceanach. W tym odcinku zobaczymy m.in. triery, kt\u00F3re pomog\u0142y stworzy\u0107 pot\u0119g\u0119 staro\u017Cytnych Aten, quadragintarem\u0119 - antyczny statek wielko\u015Bci dzisiejszego lotniskowca, drakkary, dzi\u0119ki kt\u00F3rym wikingowie zapuszczali si\u0119 tak daleko od dom\u00F3w, oraz owiane z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 \u0142odzie cesarza Kaliguli. Wszystkie te konstrukcje wyprzedza\u0142y swoj\u0105 epok\u0119. Dowiemy si\u0119, kt\u00F3re z antycznych statk\u00F3w by\u0142y najbardziej zaawansowane technologicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"68807979":["Drzycim. Od s\u0142owia\u0144skich do XX-wiecznych znalezisk
W miejscowo\u015Bci Drzycim 5 kwietnia 1091 roku wojska ksi\u0119cia W\u0142adys\u0142awa Hermana stoczy\u0142y krwaw\u0105 bitw\u0119 z Pomorzanami. Tysi\u0105c lat p\u00F3\u017Aniej, we wrze\u015Bniu 1939 roku pod naporem armii Trzeciej Rzeszy przez te tereny cofaj\u0105 si\u0119 jednostki Wojska Polskiego, pozostawiaj\u0105c militarne \u015Blady swojej obecno\u015Bci. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, trafi\u0105 na pozosta\u0142o\u015Bci tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68807980":["Skarby poligonu w Czarnem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 obszary dawnego poligonu Hammerstein. S\u0105 tam ukryte tajemnice uzbrojenia I i II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68807981":["Robert sprawdza jaskinie w poszukiwaniu nied\u017Awiedzia. Czesi, kt\u00F3rzy ogl\u0105daj\u0105 serial, podarowali Hosowi nowy piecyk. Pani W\u0142adys\u0142awa przyjecha\u0142a w Bieszczady za m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry by\u0142 tu wozakiem i drwalem. Janek \"Samolot\" nie wycina starych buk\u00F3w. Uwa\u017Ca je za pomniki przyrody. J\u00F3zek Pola\u0144ski ponad 20 lat \u017Cy\u0142 w samotni na po\u0142oninach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68807982":["Robert odnajduje w jaskiniach nietoperze w stanie hibernacji. Hos rozpala nowy piec. Staszek Natanek wspomina, jak przed laty w knajpie w Lutowiskach bili si\u0119 drwale z wozakami. Arek zamienia bieszczadzkie zbocza w galerie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68807983":["Garbusy z pojezierza drawskiego
Ekipa programu odwiedza Pojezierze Drawskie. W Szczecinku Jurek Biedrzycki w towarzystwie miejscowych w\u0119dkarzy wyp\u0142ywa na Trz\u0119siecko. Spinningowanie z \u0142odzi, z wykorzystaniem malutkich przyn\u0119t daje nadspodziewanie dobre efekty. W podbieraku l\u0105duj\u0105 dorodne, blisko p\u00F3\u0142metrowe, garbate okonie, kt\u00F3re po chwili wracaj\u0105 do swojego jeziora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68807984":["Skandynawskie podr\u00F3\u017Ce
Ekipa programu dociera na Przyl\u0105dek P\u00F3\u0142nocny. Go\u015Bciem Jurka Biedrzyckiego jest aktor Tomasz Koz\u0142owicz. Z my\u015Bl\u0105 o nim gospodarz wyprawy przygotowuje solidny sprz\u0119t i specjalistyczne zestawy na arktyczne ryby. Na w\u0119dkach pojawiaj\u0105 si\u0119 brosmy, czarniaki, karmazyny i halibut. Przyzna\u0107 trzeba, \u017Ce pocz\u0105tek ekspedycji jest obiecuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"68807985":["Zamach w Sarajewie
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przybli\u017Ca okoliczno\u015Bci zamachu w Sarajewie. Pokazuje, jak to wydarzenie zwa\u017Cy\u0142o na historii XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68807986":["Twierdze na szynach","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68807987":["W pogoni za pedofilem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68807988":["Emil \u0142owca pedofil\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68807989":["Spos\u00F3b na wnuczka
Metoda \"na wnuczka\" to coraz bardziej powszechna manipulacja oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy w ten spos\u00F3b chc\u0105 wy\u0142udzi\u0107 pieni\u0105dze od os\u00F3b starszych. Przest\u0119pcy zawsze prosz\u0105 o dyskrecj\u0119 wzgl\u0119dem innych cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Ofiara jest przekonana, \u017Ce pomaga bliskiej osobie, jednak w rzeczywisto\u015Bci to podszywaj\u0105cy si\u0119 pod wnuczka z\u0142odziej. W tym odcinku \"Ciemnej strony miasta - extra\" policjanci z Komendy Sto\u0142ecznej Policji zatrzymuj\u0105 zorganizowan\u0105 grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 pos\u0142uguj\u0105c\u0105 si\u0119 metod\u0105 \"na wnuczka\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"68807990":["Dealerzy koksu
Wydzia\u0142 do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 narkotykow\u0105 specjalizuje si\u0119 w rozpracowywaniu narkobiznesu w Polsce. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami zatrzymania handlarza kokain\u0105, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 sw\u00F3j towar w stolicy. W warszawskich klubach narkotykami handluj\u0105 wszyscy - od obs\u0142ugi a\u017C po m\u0142ode dziewczyny. Najstarszy zatrzymany przez policj\u0119 dealer mia\u0142 80 lat. Kokaina jest \u0142atwo dost\u0119pna, chocia\u017C droga. Coraz cz\u0119\u015Bciej mieszana jest z innymi, niebezpiecznymi substancjami, m.in. psychotropami, a nawet szk\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"68808308":["Re\u017C.: Eric Norris.
Stra\u017Cnicy aresztuj\u0105 Simona. Ju\u017C po wst\u0119pnym zbadaniu sprawy Trivette odkrywa, \u017Ce zosta\u0142 on nas\u0142any po to, aby go zabi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68808309":["Re\u017C.: Michael Preece.
Walker, Trivette i Alex chroni\u0105 okolic\u0119 przed gangiem bandyt\u00F3w, kt\u00F3rzy wzniecaj\u0105 po\u017Cary, a nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 zabi\u0107 przyby\u0142ych na miejsce stra\u017Cak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68808310":["Pani Emilia mieszka w starej kamienicy w \u017Byrardowie z dw\u00F3jk\u0105 dzieci: pi\u0119tnastoletni\u0105 Julk\u0105 i dziewi\u0119cioletnim Kub\u0105. Przez internet pozna\u0142a pana Andrzeja, a dzieci nam\u00F3wi\u0142y j\u0105, by wzi\u0119\u0142a z nim \u015Blub. Emilia cierpi z powodu nieoperacyjnego garbu, za\u015B choroba Andrzeja nie pozwala mu pracowa\u0107 na pe\u0142en etat. Skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont mieszkania, b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie. Pokoje dzieci s\u0105 zimne, \u0142azienka jest wydzielona niskimi \u015Bciankami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, ze starego pieca wydobywa si\u0119 dym do wn\u0119trza domu. Katarzyna Dowbor uratuje sytuacj\u0119 i zaprzyja\u017Ani si\u0119 z Kub\u0105, kt\u00F3ry chce zosta\u0107 policjantem, by pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"68808311":["Edycie jest przykro, gdy dowiaduje si\u0119, jak Adam potraktowa\u0142 Ig\u0119. Jakub postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119 i prosi domnieman\u0105 c\u00F3rk\u0119 dawnego przyjaciela o spotkanie. O Biernackim my\u015Bli te\u017C Anka. Dziewczyna boi si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna skrzywdzi Laur\u0119, poniewa\u017C kiedy\u015B zrani\u0142 ju\u017C uczucia matki Igi. Marysia jest wdzi\u0119czna Micha\u0142owi za wsparcie w ostatnich trudnych dniach. Tymczasem Karol ma dla m\u0119\u017Cczyzny wa\u017Cne zadanie. Prosi go, by uspokoi\u0142 nastroje w\u015Br\u00F3d robotnik\u00F3w, zdenerwowanych zawaleniem si\u0119 \u015Bciany budowanej hali. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce pod gruzami mo\u017Ce znajdowa\u0107 si\u0119 cz\u0142owiek. Oskar cieszy si\u0119 na wsp\u00F3lny wiecz\u00F3r z Kalin\u0105. Przygotowania do kolacji komplikuje mu jednak awaria w mieszkaniu. Z pomoc\u0105 ch\u0142opakowi przychodzi s\u0105siadka, Oliwka. Julita, kt\u00F3ra opuszcza klinik\u0119, spotyka przypadkiem Ig\u0119. Sytuacja staje si\u0119 do\u015B\u0107 niezr\u0119czna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303557.jpg","",[]],"68808312":["Bogus\u0142aw z B\u0142onia przywiezie karafk\u0119 i sze\u015B\u0107 kieliszk\u00F3w z Huty Szk\u0142a Mosera w Czechos\u0142owacji. Zestaw by\u0142 wykonany w latach 60. ze szk\u0142a bezo\u0142owiowego. Ariel chce sprzeda\u0107 zegar \u017Cy\u0142kowy, a Renata obraz olejny na tekturze Jaros\u0142awa Kami\u0144skiego, przedstawiaj\u0105cy m\u0142odego Hucu\u0142a. W programie pojawi si\u0119 te\u017C zielona patera \"Asteroid\" zaprojektowana przez Jana Sylwestra Drosta w Hucie Z\u0105bkowice w latach 70. Jej ocen\u0105 zajmie si\u0119 Maciej Szymaniak, specjalista w dziedzinie designu, historyk sztuki, kolekcjoner oraz renowator mebli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"68808313":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68808314":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68808315":["Monika Kownacka i Krzysztof Zapa\u0142a dostaj\u0105 zg\u0142oszenie od n\u0119kanego w\u0142a\u015Bciciela jednorodzinnego domu. Podejrzenie pada na s\u0105siada, z kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w konflikcie. Sprawa jednak wkr\u00F3tce si\u0119 komplikuje. Policjanci musz\u0105 zdemaskowa\u0107 tajemniczego prze\u015Bladowc\u0119 oraz pom\u00F3c starszej parze, kt\u00F3ra zosta\u0142a oszukana przy zakupie z\u0142otej bransoletki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287552.jpg","",["N"]],"68808316":["\u0141owca spadku\/Przesz\u0142o\u015B\u0107 przekle\u0144stwem
Do Septagonu zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 brat i siostra zaniepokojeni o swoj\u0105 matk\u0119. W \u017Cyciu starszej kobiety pojawi\u0142 si\u0119 nieznajomy i du\u017Co m\u0142odszy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry najprawdopodobniej uwodzi zamo\u017Cn\u0105 emerytk\u0119 dla pieni\u0119dzy. Wygl\u0105da na to, \u017Ce starsza pani ca\u0142kowicie straci\u0142a g\u0142ow\u0119 dla nowej znajomo\u015Bci. Rodze\u0144stwo liczy, \u017Ce detektywi znajd\u0105 dowody, kt\u00F3re pozwol\u0105 otworzy\u0107 ich matce oczy. Tymczasem Diablo i Ruda zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem m\u0142odej, atrakcyjnej kobiety, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje j\u0105 zabi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68808317":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"68808318":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"68808319":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo trafia sz\u00F3stk\u0119 na loterii, jednak tego samego dnia znika wygrany kupon. Podejrzana jest ca\u0142a rodzina, kt\u00F3ra przysz\u0142a \u015Bwi\u0119towa\u0107 do szcz\u0119\u015Bciarzy. Rozpoczyna si\u0119 intensywne poszukiwanie zguby. W mieszkaniu, gdzie przebywali zwyci\u0119zcy, prac\u0119 rozpoczyna policyjny technik. Za\u0142oga przes\u0142uchuje wszystkich po kolei na komendzie. Skuteczna okazuje si\u0119 obserwacja punktu, w kt\u00F3rym wydano wygrany los. Tego samego dnia Korwicki i Mr\u00F3z interweniuj\u0105 w restauracji, gdzie w\u0142a\u015Bciciel zauwa\u017Cy\u0142 \u017Cebrz\u0105ce o jedzenie dziecko. Funkcjonariusze chc\u0105 pom\u00F3c dziewczynce w trudnej sytuacji. Koszmar zwi\u0105zany z ma\u0142\u017Ce\u0144stwem Natalii trwa nadal. Arek pojawia si\u0119 w jej mieszkaniu w asy\u015Bcie dw\u00F3ch policjant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68808320":["Lamp\u0119 w stylu Hollywood Regency zaprezentuje pani Kinga ze \u015Awidnicy. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C dwie fili\u017Canki, kt\u00F3re zachwycaj\u0105 z\u0142oceniami i idealnym stanem zachowania. Kolejnym skarbem b\u0119d\u0105 przywiezione przez Bogus\u0142awa przedmioty po\u0142\u0105czone w zbi\u00F3r o kryptonimie \"zestaw toaletowy\". Licytacji zostanie poddany zestaw no\u017Cy. Ich oceny dokona Agnieszka Gniotek, historyczka i krytyczka sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"68808321":["Ania pojawi si\u0119 w studiu z niebieskim porcelanowym ka\u0142amarzem z drugiej po\u0142owy XIX wieku ze znanej na ca\u0142ym \u015Bwiecie kr\u00F3lewskiej wytw\u00F3rni w Mi\u015Bni. Dok\u0142adnego datowania i wyceny tego skarbu dokona Marek Kruczek. Katarzyna zaprezentuje dwa drewniane krzes\u0142a-zydle ze Sp\u00F3\u0142dzielni \"\u0141AD\". Kolejny skarb to ponad 100-letni carski w\u0119glowy samowar z Tu\u0142y, wykonany z niklowanego mosi\u0105dzu. W finale odb\u0119dzie si\u0119 licytacja nale\u017C\u0105cego do Jaros\u0142awa angielskiego ceramicznego telefonu stacjonarnego z lat 80. O kalkomanii, impulsach i warto\u015Bci rynkowej tego przedmiotu opowie Adam \u015Amia\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303552.jpg","",["N"]],"68808322":["Jacek rozpoczyna swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 od spotkania z m\u0142odzie\u017C\u0105 w jednej ze szk\u00F3\u0142 zawodowych. Dy\u017Curny m\u00F3wi m\u0142odym ludziom o szkodliwo\u015Bci u\u017Cywek. W tym czasie jego obowi\u0105zki na komendzie przejmuje Juliusz. Po spotkaniu w plac\u00F3wce edukacyjnej Nowak jest \u015Bwiadkiem pobicia jednego z uczni\u00F3w. Lena i Krzysztof staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107 przyczyny tego aktu agresji. W trakcie interwencji okazuje si\u0119, \u017Ce sprawa dotyczy narkotyk\u00F3w rozprowadzanych w szkole. Aby dotrze\u0107 do dostawcy, za\u0142oga postanawia zorganizowa\u0107 prowokacj\u0119. Z pomoc\u0105 przychodzi policyjna techniczka, Klara.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68808323":["Do komendy trafia nietypowe zg\u0142oszenie z mieszkania, w kt\u00F3rym z sufitu s\u0105czy si\u0119 krew. Lokal, w kt\u00F3rym mog\u0142o doj\u015B\u0107 do przest\u0119pstwa, pozostaje zamkni\u0119ty. Za\u0142oga trafia na \u015Blad w\u0142a\u015Bciciela, ale wtedy sytuacja si\u0119 komplikuje, bo do gry w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 zamo\u017Cni rodzice podejrzanego. Jednocze\u015Bnie \u015Bledczy zajmuj\u0105 si\u0119 inn\u0105 spraw\u0105 - w pijackiej melinie odnaleziono cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny. Pierwszy trop wskazuje na jego kompana od kieliszka. Tymczasem Paulina zmaga si\u0119 z doznan\u0105 traum\u0105. Nikomu jednak nie zdradza, co naprawd\u0119 j\u0105 spotka\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303555.jpg","",["N"]],"68808324":["Re\u017C.: Danny Boyle.
Rok 2057. Ludzie s\u0105 coraz bardziej zaniepokojeni tym, co dzieje si\u0119 ze S\u0142o\u0144cem. Wydaje si\u0119, \u017Ce gwiazda traci moc, a uzale\u017Cniona od niej Ziemia zaczyna stopniowo pokrywa\u0107 si\u0119 lodem. W stron\u0119 S\u0142o\u0144ca naukowcy wysy\u0142aj\u0105 ekspedycj\u0119, kt\u00F3rej zadaniem jest umieszczenie na jego powierzchni pot\u0119\u017Cnego \u0142adunku j\u0105drowego. Specjali\u015Bci przewiduj\u0105, \u017Ce taka eksplozja pobudzi aktywno\u015B\u0107 gwiazdy i tym samym uratuje \u015Bwiat przed zag\u0142ad\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce podobna misja odby\u0142a si\u0119 siedem lat wcze\u015Bniej, ale w\u00F3wczas nikt z za\u0142ogi nie zdo\u0142a\u0142 wr\u00F3ci\u0107 na Ziemi\u0119. Tym razem w przestrze\u0144 kosmiczn\u0105 wys\u0142anych zostaje osiem os\u00F3b, kt\u00F3rymi dowodzi do\u015Bwiadczony kapitan Kaneda (Hiroyuki Sanada). Na pok\u0142ad Icarusa II wchodz\u0105 m.in. Cassie (Rose Byrne), Capa (Cillian Murphy), Corazon (Michelle Yeoh) i Mace (Chris Evans). Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B dok\u0142ada wszelkich stara\u0144, by cz\u0142onkom wyprawy nie uda\u0142o si\u0119 dotrze\u0107 do celu. Tu\u017C potem jeden z pilot\u00F3w pope\u0142nia fatalny w skutkach b\u0142\u0105d i pozbawia za\u0142og\u0119 zapas\u00F3w tlenu. W dodatku statek zaczyna odbiera\u0107 sygna\u0142y ostrzegawcze od swojego poprzednika. Film w re\u017Cyserii tw\u00F3rcy kultowego dramatu \"Trainspotting\", Danny'ego Boyle'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269119.jpg","",["N"]],"68808325":["Re\u017C.: Uwe Boll.
XVIII-wieczna Rumunia. Obdarzona nadnaturalnymi mocami Rayne (Kristanna Loken) jest p\u00F3\u0142 kobiet\u0105, p\u00F3\u0142 wampirzyc\u0105. Kiedy odkrywa tajemnic\u0119 swojego pochodzenia, wszystko podporz\u0105dkowuje jednemu celowi. Chce odszuka\u0107 swojego ojca, kr\u00F3la wampir\u00F3w Kagana (Ben Kingsley), aby zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na nim za \u015Bmier\u0107 matki. Musi si\u0119 jednak pospieszy\u0107, bo Kagan zbli\u017Ca si\u0119 do odnalezienia magicznego amuletu, kt\u00F3ry zapewni mu nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107 oraz w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. W \u015Blad za Kaganem pod\u0105\u017Ca nie tylko \u017C\u0105dna zemsty Rayne, ale i cz\u0142onkowie bractwa walcz\u0105cego z krwiopijcami: Vladimir (Michael Madsen) i Sebastian (Matthew Davis). Krwawa opowie\u015B\u0107 lu\u017Ano oparta o gr\u0119 komputerow\u0105. Re\u017Cyser Uwe Boll specjalizuje si\u0119 w ekranizacjach gier komputerowych. W roli bezwzgl\u0119dnego Kagana Ben Kingsley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1915539.jpg","",[]],"68808326":["W dzisiejszym odcinku zobaczymy proces produkcji babeczek z mas\u0142em orzechowym, wymy\u015Blonych podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Obejrzymy te\u017C zak\u0142ad, w kt\u00F3rym wypieka si\u0119 trzy miliony babek piaskowych rocznie. Ich receptura zainspirowana jest osiemnastowiecznym brytyjskim przepisem. Ponadto w programie wizyta w sadzie na Florydzie - tu pomara\u0144cze, mandarynki i limonki s\u0105 specjalnie selekcjonowane, zanim powstanie z nich pyszna tradycyjna galaretka. Poznamy r\u00F3wnie\u017C sekret produkowanego w Kanadzie sosu do kurczaka ma\u015Blanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088414.jpg","",[]],"68808327":["W dzisiejszym odcinku poznamy kulisy produkcji organicznych p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych, stworzonych z zaledwie dziesi\u0119ciu sk\u0142adnik\u00F3w. Odwiedzamy te\u017C mieszcz\u0105cy si\u0119 w zabytkowym budynku w Jacksonville jeden z najwi\u0119kszych w Ameryce sklep\u00F3w ze s\u0142odyczami. Tu prawdziwi arty\u015Bci cukiernictwa tworz\u0105 pyszne czekoladki malinowe. Ka\u017Cdego roku z linii produkcyjnych w fabryce w Karolinie P\u00F3\u0142nocnej zje\u017Cd\u017Ca prawie 10 milion\u00F3w kilogram\u00F3w chrupek o smaku nowojorskich bajgli. Na koniec zobaczymy, jak powstaje \u017C\u00F3\u0142ty barwnik do \u017Cywno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088414.jpg","",[]],"68808328":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881473.jpg","",["N"]],"68808329":["\u0141ukasz Kraso\u0144 jest m\u00F3wc\u0105 motywacyjnym i pierwszym niepe\u0142nosprawnym trenerem rozwoju osobistego w Polsce. Z powodu zaniku mi\u0119\u015Bni od si\u00F3dmego roku \u017Cycia porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Mimo problem\u00F3w spowodowanych chorob\u0105 nie poddaje si\u0119 i swoj\u0105 postaw\u0105 motywuje innych do dzia\u0142ania. W programie zago\u015Bci tak\u017Ce dru\u017Cyna rugby na w\u00F3zkach - Avalon Extreme. Jej za\u0142o\u017Cycielem i trenerem jest Tomasz Budu\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68808330":["Autorzy programu towarzysz\u0105 dru\u017Cynie Avalon Extreme podczas rozgrywek Pucharu Polskiej Ligi Rugby na W\u00F3zkach. W kolejnej cz\u0119\u015Bci odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mariusza K\u0119dzierskiego, kt\u00F3ry mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci realizuje si\u0119 jako artysta-rysownik. Dowodem nieprzeci\u0119tnego talentu jest m.in. zaj\u0119cie przez niego drugiego miejsca w mi\u0119dzynarodowym konkursie Best Global Artist Awards.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68808331":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68808332":["W programie sylwetki dw\u00F3ch bohater\u00F3w - Tomasza Kowalskiego i Adriana Castro. Tomasz to utalentowany wokalista, zwyci\u0119zca czwartej edycji programu \"Tylko muzyka. Must be the music\". By\u0142 on tak\u017Ce zapalonym motocyklist\u0105, jednak kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi i obecnie je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim. Mimo to uda\u0142o mu si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do swojej pasji i obecnie znowu nagrywa piosenki wraz ze swoim zespo\u0142em. Walczy tak\u017Ce o powr\u00F3t do zdrowia poprzez codzienn\u0105 rehabilitacj\u0119 i treningi aikido. Drugi bohater - Adrian Castro - tak\u017Ce zosta\u0142 niepe\u0142nosprawny wskutek wypadku na motocyklu. Obecnie uprawia szermierk\u0119 na w\u00F3zkach i jest jednym z najlepszych zawodnik\u00F3w na \u015Bwiecie. Ma ju\u017C na swoim koncie olimpijski br\u0105z, o kt\u00F3ry pojedynkowa\u0142 si\u0119 z przysz\u0142ym te\u015Bciem. Nie traci jednak nadziei na z\u0142oto. Dzi\u0119ki szermierce pozna\u0142 tak\u017Ce swoj\u0105 narzeczon\u0105. Na zako\u0144czenie programu Izabela Sopalska-Rybak z fundacji \"Kulawa Warszawa\" powie, jak nale\u017Cy zachowywa\u0107 si\u0119 w kontaktach z osobami poruszaj\u0105cymi si\u0119 na w\u00F3zkach inwalidzkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68808333":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68808334":["Wielkie odliczanie. Szanta\u017C
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel salonu samochodowego, kt\u00F3ry jest szanta\u017Cowany. M\u0119\u017Cczyzna otrzymuje zdj\u0119cia sugeruj\u0105ce, \u017Ce \u0142\u0105cz\u0105 go bliskie stosunki z atrakcyjn\u0105 asystentk\u0105, cho\u0107 nie jest to prawd\u0105. Szanta\u017Cysta chce dosta\u0107 10 tysi\u0119cy z\u0142otych w ci\u0105gu trzech dni, w przeciwnym razie opublikuje fotografie. Klient obawia si\u0119, \u017Ce w jego rzekomy romans uwierzy \u017Cona, kt\u00F3ra uchodzi za bardzo zazdrosn\u0105. Zleceniodawca podejrzewa, \u017Ce za szanta\u017Cem mo\u017Ce sta\u0107 kto\u015B z jego pracownik\u00F3w. Novy rozpoczyna prac\u0119 w salonie, mo\u017Ce tak\u017Ce liczy\u0107 na pomoc Francuzki. Tymczasem Serb i Diablo zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 zagini\u0119cia 19-letniego ch\u0142opaka. Zosta\u0142 on oskar\u017Cony o w\u0142amanie do sklepu. Starszy brat ch\u0142opaka obawia si\u0119, \u017Ce ten ponownie do\u0142\u0105czy\u0142 do gangu. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce uda si\u0119 jeszcze zawr\u00F3ci\u0107 go na dobr\u0105 drog\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68808335":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
Wioska Grieshabern uzyska\u0142a znaczne dotacje z Unii Europejskiej dzi\u0119ki temu, \u017Ce ich cz\u0119\u015B\u0107 trafia\u0142a do kieszeni unijnego inspektora. Zawarciu ostatniej umowy towarzyszy uroczyste po\u017Cegnanie. Podczas przyj\u0119cia pijany inspektor wypada z balkonu, tu\u017C przed popisaniem dokument\u00F3w, kt\u00F3re zapewni\u0105 wyp\u0142at\u0119 ostatnich subwencji. Wezwani ratownicy nie mog\u0105 dosta\u0107 si\u0119 do ofiary, poniewa\u017C mieszka\u0144cy wsi nie chc\u0105 im odda\u0107 inspektora. Chcieliby, aby najpierw zosta\u0142a sfinalizowana transakcja. Gdy miejscowy lekarz odmawia wsp\u00F3\u0142pracy i grozi wezwaniem policji, zostaje uwi\u0119ziony w kontenerze. Mieszka\u0144cy niecierpliwie czekaj\u0105, a\u017C inspektor odzyska przytomno\u015B\u0107 i podpisze dokumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"68808336":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
Pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w Lars udaje si\u0119 na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 terenowym samochodem ojca. Odbiera ze szko\u0142y Claudi\u0119 i przeje\u017Cd\u017Ca szybko przez naprawiany most. Wibracje powoduj\u0105, \u017Ce robotnicy pracuj\u0105cy pod mostem spadaj\u0105 i doznaj\u0105 obra\u017Ce\u0144. Za\u0142oga Medicoptera zabiera rannych do szpitala. Nie\u015Bwiadomy Lars kontynuuje swoj\u0105 brawurow\u0105 jazd\u0119 i udaje si\u0119 do kamienio\u0142omu. Traci jednak panowanie nad pojazdem, przeje\u017Cd\u017Ca przez ogrodzenie i zatrzymuje si\u0119 na skraju g\u0142\u0119bokiego szybu. \u015Awiadkiem wypadku jest doktor Bernd Rehberg, kt\u00F3ry udaje si\u0119 na ratunek. Wyci\u0105ga Claudi\u0119 z pojazdu, ale podczas pr\u00F3by wyci\u0105gni\u0119cia kierowcy samoch\u00F3d zsuwa si\u0119 g\u0142\u0119biej. Bernd wypada przez rozbit\u0105 szyb\u0119 i spada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"68808337":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Mitch i Matt zostaj\u0105 uratowani przez mieszka\u0144c\u00F3w wyspy. Stephanie pomaga obcemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie odzyska\u0107 wiar\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107, a Logan w ko\u0144cu o\u015Bwiadcza si\u0119 Caroline.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"68808338":["Re\u017C.: Reza Badiyi.
Chora na raka Stephanie poddaje si\u0119 leczeniu. Spotkanie Kaye z jej dawnym ch\u0142opakiem ko\u0144czy si\u0119 katastrof\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"68808339":["Historia pewnej Brytyjki, kt\u00F3ra za pomoc\u0105 kilku popularnych przybor\u00F3w do makija\u017Cu potrafi zamieni\u0107 twarz cz\u0142owieka w dowoln\u0105 inn\u0105 twarz lub zwierz\u0119cy pyszczek. W programie tak\u017Ce opowie\u015B\u0107 o oryginalnych systemach transportu, jesiennych gad\u017Cetach i najdziwniejszych wioskach w Indiach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",[]],"68808340":["Ptak na parapecie
Karol zn\u00F3w pok\u0142\u00F3ci\u0142 si\u0119 z te\u015Bciow\u0105. Tym razem jego \u017Cona Alina ma tego dosy\u0107 i wyprowadza si\u0119 z domu. Tadzio podsuwa Karolowi genialny spos\u00F3b, kt\u00F3ry pozwoli mu sprowadzi\u0107 Alin\u0119 do domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808341":["Przed pierwsz\u0105 gwiazdk\u0105
U Krawczyk\u00F3w trwaj\u0105 przygotowania do \u015Bwi\u0105t. Karol, chc\u0105c oszcz\u0119dzi\u0107, kupi\u0142 w kiosku szkatu\u0142k\u0119, kt\u00F3ra podobno by\u0142a w\u0142asno\u015Bci\u0105 cesarza Japonii. Orientuje si\u0119, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d, kiedy zauwa\u017Ca, \u017Ce Grzelakowa podarowa\u0142a Alinie taki sam prezent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808342":["Alina i blondyna
Prezes Marsza\u0142ek ma now\u0105 \u017Con\u0119. Krawczyk i Norek postanawiaj\u0105 si\u0119 jej podliza\u0107, licz\u0105c, \u017Ce dzi\u0119ki niej trafi\u0105 w \u0142aski szefa. W odwiedziny do Marsza\u0142ka wybieraj\u0105 si\u0119 jednak z \u017Conami. Podczas tej wizyty ani Alina, ani Danusia nie s\u0105 zbyt zadowolone, widz\u0105c swoich m\u0119\u017C\u00F3w nadskakuj\u0105cych niezbyt inteligentnej, lecz m\u0142odej i \u0142adnej kobiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808343":["Miko\u0142aj chce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w mistrzostwach policjant\u00F3w w karate kyokushin i zaczyna intensywnie trenowa\u0107. Kupuje sobie te\u017C motocykl. Tymczasem kto\u015B dzwoni z informacj\u0105 o porzuconej na parkingu ci\u0119\u017Car\u00F3wce. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce w aucie uwiezieni s\u0105 nielegalni emigranci, kt\u00F3rych przemytnicy pozostawili na pewn\u0105 \u015Bmier\u0107. Funkcjonariusze przyczyni\u0105 si\u0119 do rozbicia bandyckiej szajki. Po pracy Ol\u0119 czeka romantyczny wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68808344":["Biologiczny ojciec Franka po niefortunnym upadku le\u017Cy w \u015Bpi\u0105czce w szpitalu. M\u0105\u017C Moniki zostaje aresztowany. Krzysiek i Emilka zajmuj\u0105 si\u0119 skarg\u0105 na kobiet\u0119, kt\u00F3ra w swoim mieszkaniu ma prowadzi\u0107 agencj\u0119 towarzysk\u0105. Gospodyni nie kryje, \u017Ce wiedzie bujne \u017Cycie osobiste, ale nie ma dowod\u00F3w na przest\u0119pstwo. Funkcjonariusze rozwi\u0105zuj\u0105 te\u017C zagadk\u0119 w\u0142ama\u0144 do piwnic, podczas kt\u00F3rych gin\u0105 soki i kompoty. W mi\u0119dzyczasie Emilka odbiera telefon od ojca. Po tej rozmowie zaczyna p\u0142aka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68808345":["Dwunastu student\u00F3w college'u sp\u0119dzaj\u0105cych wiosenne ferie na pok\u0142adzie statku wycieczkowego zostaje porwanych przez pirat\u00F3w. Policjanci z zespo\u0142u McGarretta rozpoczynaj\u0105 poszukiwania zak\u0142adnik\u00F3w. Piraci \u017C\u0105daj\u0105 od rodzic\u00F3w ch\u0142opak\u00F3w po 20 milion\u00F3w dolar\u00F3w okupu za ka\u017Cdego. Pr\u00F3ba uj\u0119cia porywaczy ko\u0144czy si\u0119 fiaskiem. Bandyci \u017C\u0105daj\u0105, aby okup dostarczy\u0142a im Susan, kt\u00F3ra nale\u017Cy do za\u0142ogi statku wycieczkowego, z kt\u00F3rego uprowadzono student\u00F3w. McGarrett zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, czy kobieta nie by\u0142a zaanga\u017Cowana w porwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233363.jpg","",["N"]],"68808346":["W dw\u00F3ch zamachach gin\u0105 dzieci s\u0119dziego i prokuratora. Detektywi rozpoczynaj\u0105 dochodzenie od sprawdzenia spraw, przy kt\u00F3rych pracowali obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce tajemniczym morderc\u0105 mo\u017Ce by\u0107 Travis Roan, kt\u00F3rego syn zosta\u0142 skazany i zgin\u0105\u0142 w wi\u0119zieniu. Zesp\u00F3\u0142 musi ochroni\u0107 przed jego zemst\u0105 inne potencjalne ofiary. Kolejn\u0105 mo\u017Ce by\u0107 syn prawnika, kt\u00F3ry by\u0142 zaanga\u017Cowany w proces ch\u0142opaka. Tymczasem na Hawaje przybywa brat Danny'ego, Matt. Okazuje si\u0119, \u017Ce znalaz\u0142 si\u0119 on na celowniku FBI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233363.jpg","",["N"]],"68808347":["W czasie po\u015Bcigu za przest\u0119pcami, policja ujmuje gro\u017Anego kasiarza o pseudonimie \"Lodziarz\". Wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z gang\u00F3w dzia\u0142aj\u0105cych w Dallas zleci\u0142 mu powa\u017Cne zadanie do wykonania. Policja, chc\u0105c ustali\u0107 co zamierza gang, podstawia w miejsce \"Lodziarza\" swojego cz\u0142owieka. Jest nim Charlie Brooks, drobny oszust. Jego nieudolno\u015B\u0107 sprawia, \u017Ce misterny plan policji nie powiedzie si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941324.jpg","",["JM"]],"68808348":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808349":["W programie reporterzy opowiedz\u0105 jak tanio skonstruowa\u0107 dron, a tak\u017Ce historia os\u00F3b, kt\u00F3re z dziwnej profesji uczyni\u0142y spos\u00F3b na \u017Cycie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C sk\u0105d pochodz\u0105 orzeszki piniowe oraz dlaczego parkowanie ty\u0142em jest prostsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68808350":["Re\u017C.: Marshall Adams.
\u015Aledczy badaj\u0105 okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Ali Rand. W przesz\u0142o\u015Bci z\u0142o\u017Cy\u0142a ona fa\u0142szywe zeznania w sprawie gwa\u0142ciciela, Johna Curtisa. Detektyw Jo Danville odkrywa, \u017Ce przest\u0119pca m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 wrobiony przez jej dawnego partnera z FBI, Franka Watersa, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C pr\u00F3buje doprowadzi\u0107 gwa\u0142ciciela przed s\u0105d. Nowe dowody w sprawie Ali kieruj\u0105 podejrzenia na senatora Matthewsa. Jo spotyka si\u0119 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra zosta\u0142a napadni\u0119ta przez Curtisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2251501.jpg","",[]],"68808351":["Re\u017C.: David Von Ancken.
\u015Aledczy poszukuj\u0105 zab\u00F3jcy zawodnika MMA. Dochodzenie utrudnia fakt, \u017Ce cia\u0142o ofiary zosta\u0142o podpalone w celu zatarcia dowod\u00F3w i utrudnienia identyfikacji. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest dawny prze\u015Bladowca zawodnika. W toku dalszego \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zw\u0119glone zw\u0142oki nie s\u0105 cia\u0142em sportowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2251501.jpg","",[]],"68808352":["Paulina jedzie odebra\u0107 c\u00F3rk\u0119 z obozu na Mazurach. Przy okazji ma dla Kingi nowe wiadomo\u015Bci w sprawie Jawora. Profilerka pracuje nad spraw\u0105 samob\u00F3jstwa Artura Jarczoka i dochodzi do wniosku, \u017Ce sprawa jest podejrzana. Kuba zostaje przydzielony do pary z Jankiem. Wytypowanym sprawc\u0105 morderstwa jest w\u0142a\u015Bciciel warsztatu samochodowego, zajmuj\u0105cy si\u0119 nie do ko\u0144ca czystymi interesami. Na jego win\u0119 wskazuj\u0105 znalezione dowody. Niespodziewanie na komend\u0119 dzwoni pewna kobieta, kt\u00F3ra daje podejrzanemu alibi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879763.jpg","",["N"]],"68808353":["W salonie tatua\u017Cu znaleziono cia\u0142o w\u0142a\u015Bcicielki. Kobieta zgin\u0119\u0142a od ciosu maszynk\u0105 do rysowania na ciele. Kopczyk i Latoszek odkrywaj\u0105, \u017Ce zamordowana pochodzi\u0142a z jednej z podwroc\u0142awskich wsi. Jej konserwatywny ojciec nigdy nie zaakceptowa\u0142 jej przemiany po przeprowadzce do miasta. Podejrzany jest r\u00F3wnie\u017C jej ch\u0142opak. Latoszek wspiera Bolka w pracy nad scenariuszem filmu. Sp\u0119dzaj\u0105 razem du\u017Co czasu. Kowalski niechc\u0105cy poznaje sekret, kt\u00F3rego sama Ola nie by\u0142a do ko\u0144ca \u015Bwiadoma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879763.jpg","",["N"]],"68808354":["Osiemnastu uczestnik\u00F3w zostaje wyposa\u017Conych w mapy i porzuconych w odludnym zak\u0105tku u wybrze\u017Cy Nikaragui. Tam mierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniami \u017Cycia poza cywilizacj\u0105 i przygotowanymi dla nich zadaniami. By przetrwa\u0107 w surowych warunkach, musz\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 Zawodnicy tego sezonu zostaj\u0105 podzieleni na trzy plemiona wed\u0142ug wykonywanego zaj\u0119cia i podej\u015Bcia do \u017Cycia. W pierwszej grupie znajduj\u0105 si\u0119 ludzie pracuj\u0105cy na r\u00F3\u017Cnych kierowniczych stanowiskach, w drugiej pracownicy fizyczni, za\u015B w ostatniej ci, kt\u00F3rzy nie pasuj\u0105 do \u017Cadnej z tych frakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1994289.jpg","",[]],"68808355":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"68808356":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"68808357":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68808358":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68808359":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68808201":["W bia\u0142y dzie\u0144
W Warszawie zostaje zaatakowany i brutalnie pobity m\u0119\u017Cczyzna. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on winny znaczn\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy znanemu policji lichwiarzowi. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 te\u017C, \u017Ce ofiara pomaga\u0142a rodzinie libijskich uchod\u017Ac\u00F3w i tajemniczej Ukraince Nataszy. Mariusz Jarecki, oficer Biura Spraw Wewn\u0119trznych, coraz mocniej naciska na Artura Kr\u00F3la. Jego dzia\u0142ania nara\u017Caj\u0105 dzia\u0142aj\u0105cego pod przykrywk\u0105 policjanta na powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68808202":["Rodze\u0144stwo
Zostaje uprowadzone nastoletnie rodze\u0144stwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice ofiar maj\u0105 spore d\u0142ugi i otrzymywali listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Wkr\u00F3tce str\u00F3\u017Ce prawa znajduj\u0105 cia\u0142o zaginionej dziewczyny. Janek uczestniczy w kursie nowoczesnych technik kryminalistycznych z wykorzystaniem nanotechnologii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68808203":["Bolesna sprawiedliwo\u015B\u0107
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci zostaje uprowadzona dziewczynka. Ojciec dziecka nie wsp\u00F3\u0142pracuje z policj\u0105. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma powi\u0105zania ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68808204":["Pawe\u0142 odwiedza w areszcie Ank\u0119. Mimo \u017Ce jest z\u0142y na \u017Con\u0119, stara si\u0119 jej pom\u00F3c. Tymczasem And\u017Celika zn\u00F3w przychodzi do Filipa. Micha\u0142 nie jest tym faktem zachwycony. Inga spotyka na swoim podw\u00F3rku Dorot\u0119. Postanawia poprosi\u0107 kobiet\u0119, by przesta\u0142a j\u0105 nachodzi\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest ona tu s\u0142u\u017Cbowo, ma sprzeda\u0107 mieszkanie Pauliny i Szymona. Inga jest zdziwiona, bo Szymon nic jej o tym nie m\u00F3wi\u0142. Na pro\u015Bb\u0119 Anki przyjaci\u00F3\u0142ki udaj\u0105 si\u0119 do sklepu po towar, kt\u00F3ry zam\u00F3wi\u0142a. Maj\u0105 si\u0119 nim podzieli\u0107 i zabra\u0107 do dom\u00F3w. Podczas rozdzielania w sklepie zjawia si\u0119 klientka. Bierze Patrycj\u0119 za ekspedientk\u0119. Kochan wpada na pomys\u0142, \u017Ce podczas nieobecno\u015Bci Anki przyjaci\u00F3\u0142ki wyznacz\u0105 sobie dni i b\u0119d\u0105 j\u0105 zast\u0119powa\u0107. Patrycja postanawia pom\u00F3c And\u017Celice. Odwiedza Sebo. Chce si\u0119 zapyta\u0107, czy nie potrzebuje on pomocy w swoim salonie. Dagmar przy\u0142apuje Zuz\u0119, jak ta p\u0142acze. Czuje si\u0119 niezr\u0119cznie. Zuza wyja\u015Bnia, \u017Ce to przez burz\u0119 hormon\u00F3w. Dzi\u0119ki kaucji wp\u0142aconej przez Paw\u0142a Anka wraca do domu. Odwiedzaj\u0105 j\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki. Wyjawiaj\u0105, i\u017C nie zamkn\u0119\u0142y sklepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848922.jpg","",["N"]],"68808205":["Inga musi wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w dwudniowej konferencji. Renata, jej szefowa, traktuje j\u0105 jak swoj\u0105 w\u0142asno\u015B\u0107. Wyczerpana psychicznie Gruszewska chcia\u0142aby odej\u015B\u0107 z pracy, lecz wie, \u017Ce nie mo\u017Ce sobie na to pozwoli\u0107. Anka pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Krzysztofem. Sk\u0142ada mu niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0119. Odkrywa, \u017Ce znajomy jest w fatalnym stanie. Si\u0142\u0105 zaci\u0105ga go na spotkania AA. Tymczasem Patrycja odwiedza salon Seba. Wypytuje, jak radzi sobie And\u017Celika. Fryzjer chwali dziewczyn\u0119. Z jednej strony Patrycja cieszy si\u0119 z tego powodu, z drugiej obawia si\u0119, \u017Ce teraz kobieta zabierze do siebie Filipa. Rodzice Wojtka odwiedzaj\u0105 syna i jego partnerk\u0119. S\u0105 zachwyceni, \u017Ce wkr\u00F3tce zostan\u0105 dziadkami. Wypytuj\u0105 przysz\u0142ych rodzic\u00F3w o zar\u0119czyny. Zuza jest przera\u017Cona. Przyjaci\u00F3\u0142ki pomagaj\u0105 Strzeleckiej w pieczeniu muffink\u00F3w. Markiewicz zupe\u0142nie nie radzi sobie z zadaniami w kuchni. Pos\u0142usznie jednak wykonuje wszystkie polecenia. Gdy kobieta budzi si\u0119 w nocy, nagle odkrywa krew na prze\u015Bcieradle. Spanikowana budzi Wojtka. Partner natychmiast wzywa karetk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848922.jpg","",["N"]],"68808206":["Zuza le\u017Cy w szpitalu. Odwiedzaj\u0105 j\u0105 kole\u017Canki. Markiewicz nie pokazuje po sobie \u017Cadnych emocji. Przyjaci\u00F3\u0142ki wiedz\u0105 jednak, jak bardzo prze\u017Cywa strat\u0119 dziecka. Dorota podst\u0119pem um\u00F3wi\u0142a Ing\u0119 i siebie na podw\u00F3jn\u0105 randk\u0119. Gruszewska nie ma nawet szansy zaprotestowa\u0107, poniewa\u017C na miejscu zjawiaj\u0105 si\u0119 Mariusz i Dominik - przystojni 30-latkowie. Inga pokazuje pazurki. Niespodziewanie Zuza bierze urlop w pracy i wyje\u017Cd\u017Ca z Warszawy. Nikt nie wie, gdzie si\u0119 podziewa. Anka znowu umawia si\u0119 z Ma\u0107kiem. Zamierza mu oznajmi\u0107, \u017Ce nie mog\u0105 si\u0119 wi\u0119cej spotyka\u0107 ze wzgl\u0119du na zbyt du\u017C\u0105 r\u00F3\u017Cnic\u0119 wieku mi\u0119dzy nimi. Przystojny instruktor oczarowuje Strzeleck\u0105 i przekonuje j\u0105 do zmiany zdania. Sp\u0119dzaj\u0105 razem d\u0142ug\u0105 i nami\u0119tn\u0105 noc. And\u017Celika zjawia si\u0119 po d\u0142u\u017Cszej nieobecno\u015Bci. Oznajmia, \u017Ce dosta\u0142a mieszkanie socjalne w jej rodzinnej miejscowo\u015Bci. Opowiada synkowi o jego nowym pokoju. Ch\u0142opiec jest szcz\u0119\u015Bliwy. Patrycja stara si\u0119 nie okazywa\u0107 prawdziwych emocji. W g\u0142\u0119bi duszy wie, \u017Ce wkr\u00F3tce b\u0119dzie musia\u0142a si\u0119 rozsta\u0107 z Filipem. Nabywca muffin\u00F3w informuje Ank\u0119 o rezygnacji z zam\u00F3wienia. Strzelecka nie wzi\u0119\u0142a zaliczki i nie wie, co zrobi\u0107 z tak du\u017C\u0105 liczb\u0105 babeczek. Inga wpada na pomys\u0142, jak si\u0119 ich pozby\u0107. Proponuje, by sprzeda\u0107 je w sklepie. Obmy\u015Bla plan, jak je zareklamowa\u0107. Szymon spotyka Ing\u0119. Pokazuje jej odpis orzeczenia o rozwodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848922.jpg","",["N"]],"68808207":["Inga wci\u0105\u017C ma w\u0105tpliwo\u015Bci co do swojego zwi\u0105zku z Szymonem. Nadal jest ostro\u017Cna, mimo \u017Ce dentysta si\u0119 rozwi\u00F3d\u0142. Zwierza si\u0119 Ance i Patrycji. Strzelecka opowiada o nocy sp\u0119dzonej z Ma\u0107kiem. Tymczasem Zuza postanawia pom\u00F3c A\u015Bce, w\u0142a\u015Bcicielce podupadaj\u0105cego pensjonatu, w kt\u00F3rym si\u0119 zatrzyma\u0142a. Szuka w internecie informacji na temat unijnego dofinansowania i agroturystyki. Z lektury wyrywa j\u0105 telefon od Wojtka. M\u0119\u017Cczyzna informuje j\u0105, \u017Ce odchodzi. Nie mo\u017Ce znie\u015B\u0107, \u017Ce Zuza woli samotno\u015B\u0107 od wsp\u00F3lnego zmagania si\u0119 z b\u00F3lem po stracie dziecka. Anka odprowadza Ma\u0107ka na zaj\u0119cia z jogi. Przed drzwiami ca\u0142uj\u0105 si\u0119. Nami\u0119tny poca\u0142unek przerywa pojawienie si\u0119 Julki. Nastoletnia c\u00F3rka Strzeleckiej jest w szoku, widz\u0105c matk\u0119 w obj\u0119ciach m\u0142odszego m\u0119\u017Cczyzny. Patrycja i Micha\u0142 pakuj\u0105 rzeczy Filipa. Dzi\u015B maj\u0105 go odwie\u017A\u0107 do And\u017Celiki. Cho\u0107 jest im bardzo ci\u0119\u017Cko, staraj\u0105 si\u0119 nie okazywa\u0107 smutku i zachowa\u0107 radosny nastr\u00F3j ze wzgl\u0119du na ch\u0142opca. Dla niego r\u00F3wnie\u017C to wyj\u0105tkowo trudny moment. Kolejna klientka pyta Ank\u0119 o muffiny. Strzelecka postanawia spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 w tym biznesie. Proponuje wsp\u00F3\u0142prac\u0119 Indze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848922.jpg","",["N"]],"68808208":["Nasienie \u017Cycia
Frania dostaje list ze zdj\u0119ciem dziecka swojego by\u0142ego narzeczonego. Maj jest roz\u017Calona, \u017Ce ona wci\u0105\u017C nie ma potomstwa. Tymczasem w domu Skalskiego pojawia si\u0119 gwiazda filmowa, Monika (Ewa Gawryluk), kt\u00F3ra opowiada Frani, \u017Ce urodzi\u0142a dziecko, korzystaj\u0105c z banku spermy. Zafascynowana t\u0105 opowie\u015Bci\u0105 Maj postanawia, \u017Ce zrobi tak samo jak Monika. Odwiedza wi\u0119c rzeczony bank, lecz ma trudno\u015Bci z wybraniem dawcy. W tym czasie aktorka ponownie sk\u0142ada wizyt\u0119 Maksowi, tym razem ze swoim 2-letnim synkiem Jasiem. Maluch, kt\u00F3ry zostaje pod opiek\u0105 Frani, przewraca ca\u0142y dom do g\u00F3ry nogami. W ten spos\u00F3b studzi macierzy\u0144skie zap\u0119dy niani, kt\u00F3ra stwierdza, \u017Ce dzieckiem nale\u017Cy si\u0119 cieszy\u0107 we dwoje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68808209":["Mi\u0142o\u015B\u0107 ma wiele twarzy
Zbli\u017Ca si\u0119 \u015Bwi\u0119to zakochanych. Adam i jego kolega Tomek s\u0105 zasmuceni. Nikt nie wysy\u0142a do nich kartek, sami tak\u017Ce nie maj\u0105 odwagi pisa\u0107 do kole\u017Canek. Tymczasem Frania dostaje dwie walentynki z propozycj\u0105 randek - jedn\u0105 od by\u0142ego ch\u0142opaka, policjanta Krzy\u015Bka (Andrzej Deskur), a drug\u0105 od anonimowego wielbiciela. Maj jest przekonana, \u017Ce t\u0119 drug\u0105 kartk\u0119 wys\u0142a\u0142 do niej Maks. Podczas randki z Krzy\u015Bkiem jest wi\u0119c zniecierpliwiona, obawia si\u0119 bowiem, \u017Ce sp\u00F3\u017Ani si\u0119 na spotkanie ze Skalskim. Skraca czas sp\u0119dzony z Krzysztofem i stawia si\u0119 na randce z anonimowym wielbicielem. Okazuje si\u0119 nim Tomek, nastoletni kolega Adasia. Przera\u017Cona Frania musi teraz zapobiec pope\u0142nieniu faux pas - my\u015Bl\u0105c, \u017Ce to Maks wys\u0142a\u0142 jej walentynk\u0119, wykupi\u0142a jeden z billboard\u00F3w w centrum miasta, na kt\u00F3rym wyzna\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107 Maksowi. Razem z Jolk\u0105 jedzie zamalowa\u0107 plakat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68808210":["Propozycja nie do odrzucenia
Frania umawia si\u0119 na randk\u0119 z Wiktorem Szwaj\u0105 (Tomasz Karolak), praskim gangsterem. Para idzie na kolacj\u0119 do ekskluzywnej restauracji. Niestety, wieczoru nie mo\u017Cna zaliczy\u0107 do udanych. Niewiele bowiem brakuje, by Maj znalaz\u0142a si\u0119 w centrum mafijnych porachunk\u00F3w. Przera\u017Cona perspektyw\u0105 bycia dziewczyn\u0105 przest\u0119pcy, postanawia zerwa\u0107 znajomo\u015B\u0107 z Wiktorem. Obawia si\u0119 jednak jego gwa\u0142townej reakcji. Tymczasem konflikty nie omijaj\u0105 tak\u017Ce domu Skalskich. Adam znajduje pami\u0119tnik Ma\u0142gosi i zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Siostra spe\u0142nia wszystkie rozkazy brata, obawiaj\u0105c si\u0119, \u017Ce jej prywatne zapiski trafi\u0105 do r\u0105k ojca. Z kolei Karolina zwalnia z pracy Szymona Majewskiego, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c produkcj\u0119 Szymon Majewski Show. Maks natychmiast musi znale\u017A\u0107 jego nast\u0119pc\u0119. Wpada na pomys\u0142 zatrudnienia Wiktora, kt\u00F3remu zamiast zwi\u0105zku z Frani\u0105, proponuje rol\u0119 w nowo produkowanym serialu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68808211":["Pokaz mody
Fotoreporter (Grzegorz Wo\u015B) robi zdj\u0119cie Frani z torebk\u0105, kt\u00F3ra nie pasuje do jej sukienki. Redaktorzy pisma \"Euforia\" krytykuj\u0105 str\u00F3j Maj. Niania bardzo to prze\u017Cywa. Maks, by j\u0105 pocieszy\u0107, powierza jej trudne zadanie wyboru kostium\u00F3w do sceny z \"Dziad\u00F3w\", kt\u00F3r\u0105 ma zaprezentowa\u0107 na dobroczynnym balu producent\u00F3w. Karolina jest przekonana, \u017Ce Frania nie podo\u0142a zadaniu i o\u015Bmieszy Skalskiego. W ko\u0144cu i Maks zaczyna mie\u0107 obawy. Pot\u0119guje je wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce Frania korzysta z pomocy tajemniczej kuzynki, Ewci. Nadchodzi dzie\u0144 balu. Maks jest pe\u0142en najgorszych przeczu\u0107. Jednak scena z \"Dziad\u00F3w\" okazuje si\u0119 absolutnym sukcesem. Odwieczny rywal Maksa, Lucjan Klemens Kuty\u015B, o\u015Bwiadcza, \u017Ce \"Dziady\" Skalskiego s\u0105 hitem. Wychodzi r\u00F3wnie\u017C na jaw, \u017Ce kuzynka Ewcia to znana projektantka mody Ewa Minge. Tymczasem sukces Ewy przyw\u0142aszcza sobie Karolina i sama pozuje fotoreporterom. Za kar\u0119 Frania podrzuca jej okropn\u0105 torebk\u0119, z kt\u00F3r\u0105 asystentka zostaje sfotografowana, a nast\u0119pnie wy\u015Bmiana przez tygodnik \"Euforia\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68808212":["Ukulele
Mariola nawi\u0105zuje znajomo\u015B\u0107 z tajemniczym panem Romanem Ukulele (Krzysztof Dracz). Przedstawia go rodzicom, kt\u00F3rzy maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce wkr\u00F3tce poprosi on o jej r\u0119k\u0119. Poznaj\u0105c bli\u017Cej kandydata na m\u0119\u017Ca c\u00F3rki, Ferdek i Halinka zaczynaj\u0105 mie\u0107 jednak coraz wi\u0119cej w\u0105tpliwo\u015Bci co do jego zamiar\u00F3w i prawdziwych intencji. Mariola stara si\u0119 ich przekona\u0107, \u017Ce to bardzo romantyczny i utalentowany m\u0119\u017Cczyzna, z kt\u00F3rym pragnie zwi\u0105za\u0107 si\u0119 na ca\u0142e \u017Cycie w\u0119z\u0142em ma\u0142\u017Ce\u0144skim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808213":["Upi\u00F3r
Boczek utrzymuje, \u017Ce widzia\u0142 w piwnicy upiora. Jest przera\u017Cony i rozhisteryzowany. S\u0105siedzi nie dowierzaj\u0105 mu, utrzymuj\u0105c, \u017Ce konfabuluje on w celu wy\u0142udzenia jedzenia. Plotka wywiera jednak na wszystkich niezatarte wra\u017Cenie i z czasem wszyscy mieszka\u0144cy ulegaj\u0105 psychozie. Zaczynaj\u0105 obawia\u0107 si\u0119 o swoje \u017Cycie i unikaj\u0105 schodzenia do piwnicy. Szczeg\u00F3lnie, \u017Ce w kamienicy dochodzi do awarii pr\u0105du. Jedynym, kt\u00F3ry nie boi si\u0119 upiora, jest s\u0105siad Tadeusz Kopci\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808214":["Dziki Dziad
Halina, wracaj\u0105c z pracy, spotyka na korytarzu Dziada, kt\u00F3ry \u015Bpi w pudle. Kiepska jest oburzona i stara si\u0119 wyp\u0119dzi\u0107 intruza. Dziad w odpowiedzi na to \u017Cyczy jej wszystkiego najgorszego. Kiedy Ferdek przychodzi jej pom\u00F3c, okazuje si\u0119, \u017Ce Dziad nagle znikn\u0105\u0142. Halina nie mo\u017Ce przesta\u0107 o nim my\u015Ble\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce kl\u0105twa Dziada mia\u0142a nieoczekiwany wp\u0142yw na \u017Cycie wielu os\u00F3b, kt\u00F3re go spotka\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808215":["Szcz\u0119ki
Pewnego dnia Ferdek spostrzega, \u017Ce w domu znika jedzenie. Rozpoczyna prywatne dochodzenie i zbiera dowody. Pocz\u0105tkowo podejrzewa Mariol\u0119. Nast\u0119pnie podejrzenia padaj\u0105 kolejno na wszystkich pozosta\u0142ych domownik\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce osoba, kt\u00F3ra jest sprawc\u0105 tych zagini\u0119\u0107, nie pochodzi z rodziny Kiepskich. Ferdek i Halina usi\u0142uj\u0105 zdemaskowa\u0107 sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808216":["Koszmar
Ferdek z powodu nadu\u017Cywania t\u0142ustych, ci\u0119\u017Ckostrawnych pokarm\u00F3w jest zmuszony przej\u015B\u0107 na diet\u0119. Musi przez jaki\u015B czas od\u017Cywia\u0107 si\u0119 tylko kleikiem. Pozostali cz\u0142onkowie rodziny w jego towarzystwie objadaj\u0105 si\u0119 r\u00F3\u017Cnymi smakowitymi pokarmami. Zazdrosny Ferdek przestrzega ich przed przykrymi skutkami pope\u0142niania grzechu nieumiarkowania i picia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808217":["Masz wiadomo\u015B\u0107
Pa\u017Adzioch i Ferdek postanawiaj\u0105 ubarwi\u0107 swoje nudne, monotonne \u017Cycie. Umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce b\u0119d\u0105 udawa\u0107 nawzajem swoje tajemnicze wielbicielki i flirtowa\u0107 drog\u0105 SMS-ow\u0105 z nadziej\u0105, \u017Ce rozbudzi to zazdro\u015B\u0107 \u017Con. Stopniowo tak bardzo wcielaj\u0105 si\u0119 w role, \u017Ce rozkwita mi\u0119dzy nimi wirtualny gor\u0105cy romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808218":["Dzie\u0144 Ojca
Ferdek ubolewa nad faktem, \u017Ce nikt z rodziny nie szanuje go jako ojca. Wi\u0105\u017Ce to z powszechnym upadkiem obyczaj\u00F3w i kultury. Zdesperowany postanawia zmusi\u0107 rodzin\u0119 do uroczystego celebrowania Dnia Ojca, kt\u00F3rego on ma by\u0107 g\u0142\u00F3wnym i jedynym bohaterem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808219":["R\u00F3j
W kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 pojawiaj\u0105 si\u0119 dzikie pszczo\u0142y. R\u00F3j z dnia na dzie\u0144 staje si\u0119 coraz bardziej agresywny. Przestraszeni s\u0105siedzi \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y w walce z natr\u0119tnymi owadami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808220":["Ba\u015B\u0144 z Tysi\u0105ca i Jednej Nocy
Ferdek otrzymuje od Badury stary, kolorowy turban. Po za\u0142o\u017Ceniu go na g\u0142ow\u0119 przenosi si\u0119 do \u015Bwiata dziwnych sn\u00F3w. Z czasem okazuje si\u0119, \u017Ce przedmiot jest po\u0142\u0105czony magiczn\u0105 wi\u0119zi\u0105 z dywanem, w kt\u00F3rego posiadaniu przypadkowo jest Marian. Wkr\u00F3tce w kamienicy zaczyna dochodzi\u0107 do dziwnych zdarze\u0144. Pojawiaj\u0105 si\u0119 w niej m.in. pi\u0119kne kobiety ze Wschodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808221":["Motywator
Halina Kiepska prosi prezesa Koz\u0142owskiego o pomoc - chce, \u017Ceby znalaz\u0142 prac\u0119 jej m\u0119\u017Cowi, kt\u00F3ry od lat jest bezrobotny. Prezes zgadza si\u0119 pom\u00F3c zaprzyja\u017Anionej rodzinie. Halina i Mariola pomagaj\u0105 Ferdkowi napisa\u0107 atrakcyjne CV, jednak na rozmowie kwalifikacyjnej m\u0119\u017Cczyzna robi wszystko, by zrazi\u0107 do siebie potencjalnego pracodawc\u0119. Ku swojemu zaskoczeniu udaje mu si\u0119 zdoby\u0107 etat i atrakcyjne wynagrodzenie. Rozpoczyna prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"68808222":["Business lunch
Danuta i Alina po przeczytaniu artyku\u0142u w kobiecej prasie, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ich m\u0119\u017Cowie, kt\u00F3rzy s\u0105 coraz bardziej powolni i marudni, starzej\u0105 si\u0119. Niespodziewanie Karol wraca do domu pe\u0142en zapa\u0142u i energii. Informuje \u017Con\u0119, \u017Ce zaprosi\u0142 do nich swojego szefa z \u017Con\u0105 na business lunch. Wkr\u00F3tce zjawiaj\u0105 si\u0119 dyrektor Marsza\u0142ek i Pamela. Tymczasem Karol musi natychmiast zaj\u0105\u0107 si\u0119 niespodziewan\u0105 awari\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808223":["Telefon do dozorcy
Karol, po odej\u015Bciu kolejnego dozorcy, postanawia sam zosta\u0107 gospodarzem domu. Instaluje w mieszkaniu wewn\u0119trzny telefon, przez kt\u00F3ry mieszka\u0144cy kamienicy b\u0119d\u0105 mogli zg\u0142asza\u0107 mu swoje sprawy. Doprowadza to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808224":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808225":["Zagin\u0105\u0142 dawny partner Romy i ojciec jej syna, Dominik. \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny uwa\u017Ca, \u017Ce policjantka mo\u017Ce mie\u0107 co\u015B wsp\u00F3lnego z t\u0105 spraw\u0105. Jej zdaniem mia\u0142a pow\u00F3d: Dominik chcia\u0142 jej odebra\u0107 prawo do opieki nad \u0141ukaszem. Roma s\u0105dzi jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna po prostu uciek\u0142 od ci\u0119\u017Carnej \u017Cony, bo przestraszy\u0142 si\u0119 odpowiedzialno\u015Bci. Maria i Piotr znajduj\u0105 pobitego Dominika w przechowalni ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Romy, jej koledzy po fachu chc\u0105 jednak mie\u0107 pewno\u015B\u0107, zanim nadadz\u0105 \u015Bledztwu oficjalny bieg. Tymczasem D\u0119bski wprowadza si\u0119 do Marii z powodu awarii, do jakiej dosz\u0142o w jego mieszkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"68808226":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"68808227":["Pisarz
W willi znanego pisarza Jerzego Tarnowskiego brutalnie zamordowano jego m\u0142od\u0105 \u017Con\u0119 Weronik\u0119 i jej kochanka, psychiatr\u0119 Micha\u0142a Nowaka. Literat od roku leczy\u0142 si\u0119 w klinice denata. W dniu morderstwa m\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy zosta\u0142 na chwil\u0119 wypuszczony z oddzia\u0142u przez \u017Con\u0119 Nowaka, kt\u00F3ra akurat mia\u0142a dy\u017Cur. Ona te\u017C znalaz\u0142a pacjenta w jego domu i odkry\u0142a cia\u0142a ofiar. Szybko sprz\u0105tn\u0119\u0142a \u015Blady krwi i wr\u00F3ci\u0142a z Tarnowskim do szpitala. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce kochankowie rok wstecz zainscenizowali przed nie\u015Bwiadomym Tarnowskim takie samo jak teraz zab\u00F3jstwo. Dzi\u0119ki temu zrobili z niego osob\u0119 niepoczytaln\u0105 i umie\u015Bcili w klinice psychiatrycznej, sami za\u015B korzystali z jego pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce pisarz pracuje nad krymina\u0142em, w kt\u00F3rym ze szczeg\u00F3\u0142ami opisuje podobn\u0105 zbrodni\u0119. Wgl\u0105d do niej mia\u0142 za po\u015Brednictwem swojej kochanki, asystentki pisarza, jego syn z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa i to on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68808228":["Kozio\u0142 ofiarny
Dochodzi do porwania dyrektora finansowego przetw\u00F3rni mi\u0119snej, Paw\u0142a Lebienia. Sprawca \u017C\u0105da okupu w wysoko\u015Bci pi\u0119ciuset tysi\u0119cy z\u0142otych w got\u00F3wce. Gro\u017Aby wydaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne. CW\u015A podejrzewa te\u015Bcia ofiary i jednocze\u015Bnie prezesa firmy, Marka Wolskiego. Zesp\u00F3\u0142 zmienia zdanie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona Paw\u0142a, Eliza, zdradza\u0142a go z niejakim Emilem Milewskim. Teraz to para znajduje si\u0119 na celowniku detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68808229":["Rozb\u00F3j w bia\u0142y dzie\u0144
Dwoje tajemniczych os\u00F3b przypuszcza atak na ochroniarzy, kt\u00F3rzy uzupe\u0142niaj\u0105 zasoby finansowe w bankomacie. Po kilku dniach od napadu ginie \u015Bwiadek przest\u0119pstwa. CW\u015A analizuje morderstwo kuriera, Mateusza Rybickiego. Oficer Lipski uwa\u017Ca, \u017Ce Rybickiego zabili ci sami z\u0142odzieje, kt\u00F3rzy napadli na ochroniarzy. Policjanci maj\u0105 jednak co do tego w\u0105tpliwo\u015Bci, poniewa\u017C cia\u0142o Rybickiego znaleziono w jego rodzinnej wsi. Wersja o wyeliminowaniu \u015Bwiadk\u00F3w zyskuje na prawdopodobie\u0144stwie, kiedy dochodzi do kolejnej (nieudanej tym razem) pr\u00F3by zamordowania drugiego \u015Bwiadka, Olgi Nowackiej. Jednak wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zeznania Nowackiej i Rybickiego nieco k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 z tym, co ustali\u0142a policja. Funkcjonariusze bior\u0105 pod uwag\u0119, \u017Ce ochroniarze sami zorganizowali skok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68808230":["Atak klaustrofobii
Maciek i jego rodzice goszcz\u0105 przyrodniego brata ch\u0142opaka, Kasjana, kt\u00F3ry na sta\u0142e mieszka w Niemczech. M\u0119\u017Cczyzna jest pierworodnym synem ojca ch\u0142opaka, Igora. Kasjan jest zazdrosny o Ma\u0107ka. Pewnego dnia, chc\u0105c zaimponowa\u0107 bratu, wchodzi na s\u0142up wysokiego napi\u0119cia i spada na ziemi\u0119. Maciek dzwoni pod numer 112. W trakcie rozmowy z operatorem dziwnie si\u0119 zachowuje - wydaje si\u0119 agresywny. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest pod wp\u0142ywem dopalaczy, kt\u00F3re potajemnie poda\u0142 mu Kasjan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68808231":["Nauczycielka
Magda uczy angielskiego w liceum. Pewnego dnia w drodze do pracy zauwa\u017Ca swoj\u0105 uczennic\u0119, Ul\u0119, kt\u00F3ra nagle zaczyna wymiotowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatka jest w ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna pochodzi z bardzo biednej, patologicznej rodziny i nie sta\u0107 j\u0105 na dziecko. Prosi Magd\u0119, by pomog\u0142a jej znale\u017A\u0107 lekarza, kt\u00F3ry dokona aborcji. Anglistka przekonuje nastolatk\u0119, by urodzi\u0142a i odda\u0142a malucha do adopcji. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Magd\u0119 zaczepia ojciec dziecka Uli. Ch\u0142opak jest pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Atakuje nauczycielk\u0119, w\u015Bciek\u0142y, \u017Ce wmiesza\u0142a si\u0119 w jego sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68808232":["Wiecz\u00F3r z szefow\u0105
Rozwiedziony programista Micha\u0142 samotnie wychowuje c\u00F3reczk\u0119. Szefowa, Ilona, zaprasza go do swojego domu, by doko\u0144czy\u0107 wa\u017Cny projekt. Micha\u0142 nie ma z kim zostawi\u0107 c\u00F3rki, wi\u0119c przywozi dziecko ze sob\u0105. Hania nie mo\u017Ce zasn\u0105\u0107, wi\u0119c Ilona robi jej kakao. Gdy dziewczynka zasypia, Micha\u0142 i jego szefowa przenosz\u0105 si\u0119 do sypialni. Tam wychodzi na jaw, \u017Ce Ilona jest m\u0119\u017Catk\u0105. Micha\u0142 postanawia wr\u00F3ci\u0107 do domu. Nie mo\u017Ce jednak dobudzi\u0107 Hani. Przera\u017Cony dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68808233":["Przypadek
Aldona jest rzutk\u0105 bizneswoman. Kobieta nie ma jednak czasu na \u017Cycie prywatne. Pewnego dnia, gdy jej auto nie chce odpali\u0107, pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pomaga rozwi\u0105za\u0107 problem. Aldona i jej wybawiciel, Mieszko, zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107, a niebawem bior\u0105 \u015Blub. Kobieta, kt\u00F3ra choruje na endometrioz\u0119, postanawia si\u0119 leczy\u0107. Bardzo \u017Ale znosi terapi\u0119. Gdy dolegliwo\u015Bci si\u0119 nasilaj\u0105, dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68808234":["M\u00F3j synek
32-letnia wdowa Joanna samotnie wychowuje syna Staszka. Ch\u0142opiec jest bardzo zamkni\u0119ty w sobie, nie potrafi nawi\u0105zywa\u0107 kontakt\u00F3w z r\u00F3wie\u015Bnikami. Pewnego dnia Staszek oznajmia Joannie, \u017Ce ma nowego przyjaciela Adama, jednak nie chce nic o nim powiedzie\u0107. Kobieta jest zaniepokojona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"68808033":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68808034":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68808035":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68808036":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68808037":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808038":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808039":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808040":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808041":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808042":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808043":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808044":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68808045":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808046":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808047":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808048":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808049":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808050":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68808051":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68808052":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68808053":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68808054":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68808055":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68808056":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807697":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807698":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"68807699":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807700":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68807701":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807702":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807703":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807704":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807705":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807706":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807707":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807708":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807709":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807710":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"68807711":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"68807712":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"68807713":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807714":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807715":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68807716":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68807717":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807718":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68807719":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807720":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68807721":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807722":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68807723":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68807724":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68807727":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68807728":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68807729":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68807730":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68807731":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"68807732":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68807804":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68807805":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68807806":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68807807":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68807808":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68807809":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68807810":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68807811":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807812":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68807813":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68807814":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68807815":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68807816":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68807817":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"68807818":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807819":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68807820":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"68807821":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut-Je\u017Cyn\u0119 pojawi\u0105 si\u0119 historie najwi\u0119kszych gwiazd muzyki disco polo. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, gdzie wykonawcy szukaj\u0105 natchnienia do tworzenia swoich utwor\u00F3w i co ich motywuje do pracy. Nie zabraknie te\u017C najlepszej muzyki tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68807822":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299634.jpg","",[]],"68807823":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"68807824":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68807825":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68807826":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"68807827":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"68807828":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68807829":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68807671":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68807672":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68807673":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"68807674":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807675":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68807676":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68807677":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807678":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807679":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68807680":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68807681":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68807682":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68807683":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68807684":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68807685":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68807686":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68807687":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Kolejna seria programu dla fan\u00F3w disco polo. Widzowie poznaj\u0105 historie najwi\u0119kszych gwiazd tego gatunku muzyki. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak zaczynali, gdzie szukaj\u0105 inspiracji do tworzenia nowych utwor\u00F3w oraz odkryj\u0105 kulisy powstawania najwi\u0119kszych przeboj\u00F3w. W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut- Je\u017Cyn\u0119 nie zabraknie muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68807688":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68807689":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68807690":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68807691":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68807692":["Go\u015Bcie s\u0105 podzieleni. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich to specjali\u015Bci od ekskluzywnych alkoholi. Pozostali jednak darz\u0105 szczeg\u00F3lnym afektem bimber p\u0119dzony na Podlasiu. Rodziny nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w rywalizuj\u0105 ze sob\u0105 o to, kt\u00F3ra z nich jest lepsza. W trakcie przyj\u0119cia weselnicy zauwa\u017Caj\u0105 karaluchy. Skompromitowana pani Alinka stara si\u0119 uratowa\u0107 sytuacj\u0119, ale go\u015Bcie bior\u0105 sprawy w swoje r\u0119ce. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B podrzuci\u0142 robaki, by zaszkodzi\u0107 domowi weselnemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68807693":["Rodzice panny m\u0142odej s\u0105 gotowi na ka\u017Cde nawet najbardziej ryzykowne rozwi\u0105zanie, byle tylko zaoszcz\u0119dzi\u0107. Posuwaj\u0105 si\u0119 nawet do oszustwa wzgl\u0119dem go\u015Bci. Emocje si\u0119gaj\u0105 zenitu, a k\u0142\u00F3tnia, ku przera\u017Ceniu ekipy pani Alinki, przeradza si\u0119 w ostr\u0105 awantur\u0119. Dochodzi te\u017C do zatrucia jedzeniem, co stawia organizator\u00F3w w bardzo trudnym po\u0142o\u017Ceniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68807694":["Sebastian zjawia si\u0119 w pracy ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105. Widok D\u017Cesiki nie cieszy Alinki, poniewa\u017C szefowa mia\u0142a nadziej\u0119, \u017Ce kelner dalej b\u0119dzie z ni\u0105 flirtowa\u0142. Zachowanie pary wkr\u00F3tce doprowadza j\u0105 do wybuchu. Kole\u017Canka panny m\u0142odej przesadza z alkoholem i budzi powszechne zainteresowanie weselnik\u00F3w. Go\u015Bcie pr\u00F3buj\u0105 dociec, kim w\u0142a\u015Bciwie jest. Nietrze\u017Awa kobieta tymczasem przymila si\u0119 do innych pa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68807695":["Playboys","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"68807696":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68808360":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808361":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68808362":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68808363":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808364":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68808365":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808366":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"68808367":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808368":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68808369":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68808370":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808371":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68808372":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68808235":["Pierwszy turniej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 bojem z mistrzyniami globu. Spr\u00F3buj\u0105 prze-rwa\u0107 trwaj\u0105c\u0105 od 2017 roku pass\u0119 pora\u017Cek z ekip\u0105 Serbii. Ostatnia z nich mia\u0142a miejsce w \u0107wier\u0107finale ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68808236":["W najwa\u017Cniejszym pojedynku gali w Cz\u0119stochowie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 pi\u0119\u015Bciarze pochodz\u0105cy z tego miasta. Za faworyta walki w kategorii ci\u0119\u017Ckiej jest uznawany niepokonany Marcin Siwy. W ringu pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C Nikodem Je\u017Cewski i Bart\u0142omiej Przyby\u0142a. Rywalem pierwszego z nich b\u0119dzie Serge Michel. Drugi zmierzy si\u0119 z Alessandro Fersul\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"68808237":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"68808238":["Po raz ostatni Niebiescy grali w Ekstraklasie w 2017 roku. Je\u015Bli pokonaj\u0105 w ostatniej kolejce pierwszej ligi GKS Tychy, w kolejnym sezonie wr\u00F3c\u0105 do elity. Awans mo\u017Ce da\u0107 im te\u017C remis, ale w\u00F3wczas Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie mo\u017Ce wygra\u0107 z Ark\u0105 Gdynia, a Puszcza Niepo\u0142omice - z Chrobrym G\u0142og\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68871611":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"68808240":["Arcywa\u017Cny pojedynek dla obu klub\u00F3w, cho\u0107 o inne cele. Dla Niecieczy zdobycie trzech punkt\u00F3w mo\u017Ce oznacza\u0107 bezpo\u015Bredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zwyci\u0119stwo Arki, daje jej szanse na za\u0142apanie si\u0119 w ostatniej chwili do turnieju bara\u017Cowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808241":["Pierwszy turniej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 bojem z mistrzyniami globu. Spr\u00F3buj\u0105 prze-rwa\u0107 trwaj\u0105c\u0105 od 2017 roku pass\u0119 pora\u017Cek z ekip\u0105 Serbii. Ostatnia z nich mia\u0142a miejsce w \u0107wier\u0107finale ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68808243":["W drugim swoim spotkaniu w Lidze Narod\u00F3w podopieczne Stefano Lavariniego zmierz\u0105 si\u0119 z W\u0142oszkami. Agnieszka Korneluk to wa\u017Cna posta\u0107 w reprezentacji Polski. Jej skuteczna gra blokiem jest niezb\u0119dna, by Bia\u0142o-Czerwone mog\u0142y nawi\u0105za\u0107 wyr\u00F3wnan\u0105 walk\u0119 z mistrzyniami Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68808242":["Pierwszy turniej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 bojem z mistrzyniami globu. Spr\u00F3buj\u0105 prze-rwa\u0107 trwaj\u0105c\u0105 od 2017 roku pass\u0119 pora\u017Cek z ekip\u0105 Serbii. Ostatnia z nich mia\u0142a miejsce w \u0107wier\u0107finale ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68808244":["29-letni Pawe\u0142 Czy\u017Cyk powalczy o pierwsze trofea w zawodowe karierze - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem jest W\u0142och Dragan Lepei legitymuj\u0105cy si\u0119 rekordem: 21 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek i 2 remisy. W ringu wyst\u0105pi te\u017C Ihosvany Garcia w pojedynku z Mirsadem Cebo, a tak\u017Ce niepokonany Konrad Koz\u0142owski w starciu z Bartoszem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"68808245":["Po raz ostatni Niebiescy grali w Ekstraklasie w 2017 roku. Je\u015Bli pokonaj\u0105 w ostatniej kolejce pierwszej ligi GKS Tychy, w kolejnym sezonie wr\u00F3c\u0105 do elity. Awans mo\u017Ce da\u0107 im te\u017C remis, ale w\u00F3wczas Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie mo\u017Ce wygra\u0107 z Ark\u0105 Gdynia, a Puszcza Niepo\u0142omice - z Chrobrym G\u0142og\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808246":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci sezonu zasadniczego King poleg\u0142 we w\u0142asnej hali, przegrywaj\u0105c z WKS-em 78:103. W rewan\u017Cu we Wroc\u0142awiu zagra\u0142 jednak o wiele lepiej i wywalczy\u0142 zwyci\u0119stwo 78:66. W serii fina\u0142owej postara si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 sukces z regularnych rozgrywek i wygra\u0107 chocia\u017C jedno spotkanie z dw\u00F3ch pierwszych rozgrywanych w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68871612":["Spotkanie o ogromnym ci\u0119\u017Carze gatunkowym. Dru\u017Cyna S\u0142onik\u00F3w wci\u0105\u017C ma szans\u0119 na bezpo\u015Bredni awans do najwy\u017Cszej klasy rozgrywkowej. Nie wszystko jednak zale\u017Cy od niej. Promocj\u0119 zapewni jej zwyci\u0119stwo nad Ark\u0105 i brak wygranej Ruchu Chorz\u00F3w z GKS-em Tychy. Gdynian w tym spotkaniu tak\u017Ce interesuje tylko komplet punkt\u00F3w, kt\u00F3ry mo\u017Ce da\u0107 im prawo gry w bara\u017Cach o Ekstraklas\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808248":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni by\u0142 pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy dwa metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"68871613":["Przegrywaj\u0105c z Zag\u0142\u0119biem Sosnowiec przed tygodniem, Bia\u0142a Gwiazda mocno skomplikowa\u0142a swoj\u0105 sytuacj\u0119 w wy\u015Bcigu o powr\u00F3t do Ekstraklasy. Gdyby tamten mecz zako\u0144czy\u0142 si\u0119 zwyci\u0119stwem Wis\u0142y, przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 los awansu mia\u0142aby w swoich r\u0119kach. Rzeczywisto\u015B\u0107 jest jednak inna i podopieczni Rados\u0142awa Sobolewskiego musz\u0105 si\u0119 z ni\u0105 pogodzi\u0107. Wyst\u0119p w bara\u017Cach maj\u0105 zapewniony. W ostatniej kolejce pozostaje im pokona\u0107 ekip\u0119 z \u0141\u0119cznej i czeka\u0107 na... cud, czyli strat\u0119 punkt\u00F3w przez Ruch Chorz\u00F3w, Bruk-Bet Termalic\u0119 Nieciecza i Puszcz\u0119 Niepo\u0142omice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808250":["\u0141odzianie wracaj\u0105 do Ekstraklasy po trzyletniej przerwie. Mecz z Odr\u0105 Opole poprzedzi wi\u0119c wielk\u0105 fet\u0119. \u0141odzianie chc\u0105 zako\u0144czy\u0107 sezon w dobrym stylu i w efektowny spos\u00F3b podzi\u0119kowa\u0107 swoim kibicom za wsparcie w ko\u0144cz\u0105cej si\u0119 kampanii. Dodatkowej motywacji dostarcza im wynik poprzedniego starcia z opolanami na Stadionie Miejskim im. W\u0142adys\u0142awa Kr\u00F3la. 15 maja 2022 roku \u0141KS uleg\u0142 tu go\u015Bciom a\u017C 0:4. Ma wi\u0119c z Wikingami Po\u0142udnia rachunki do wyr\u00F3wnania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808251":["Aren\u0105 155. zawod\u00F3w odbywaj\u0105cych si\u0119 pod szyldem Cage Warriors b\u0119dzie Sycuan Casino Resort w San Diego. W walce wieczoru zmierz\u0105 si\u0119 Jamey Lynch i Kyle Driscoll. Fani zobacz\u0105 te\u017C w akcji m.in. Elijaha Harrisa i Chrisa Lewisa, a tak\u017Ce Anthony'ego Orozco i Jeremy'ego Fattorusso.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["AD"]],"68808252":["Program podsumowuj\u0105cy wydarzenia kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Widzowie zobacz\u0105 bramki ze wszystkich mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie fachowych analiz i pierwszoligowych ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808253":["W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Puszcza Niepo\u0142omice podejmie na swoim boisku Chrobrego G\u0142og\u00F3w, kt\u00F3ry zapewni\u0142 ju\u017C sobie utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy, a na wyst\u0119p w bara\u017Cach nie ma ju\u017C szans. Gospodarze natomiast mog\u0105 po tym meczu \u015Bwi\u0119towa\u0107 bezpo\u015Bredni awans do najwy\u017Cszej klasy rozgrywkowej. By ten historyczny wyczyn m\u00F3g\u0142 sta\u0107 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105, musi zosta\u0107 spe\u0142nionych kilka warunk\u00F3w. Przede wszystkim konieczne jest zwyci\u0119stwo podopiecznych Tomasza Tu\u0142acza nad Chrobrym, a jednocze\u015Bnie swoich mecz\u00F3w nie mog\u0105 wygra\u0107 ani Ruch Chorz\u00F3w, ani Bruk-Bet Termalica Nieciecza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808254":["W walce wieczoru gali FEN 35 w ostr\u00F3dzkim Amfiteatrze zmierzyli si\u0119 Adrian Zieli\u0144ski i Alexander Gorshechnik. Dla Polaka by\u0142 to powr\u00F3t do Ostr\u00F3dy, gdzie rok wcze\u015Bniej, podczas gali FEN 29, pokona\u0142 przez techniczny nokaut by\u0142ego zawodnika UFC, Danilo Belluardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68808269":["Stal, mistrz Polski z 2021 roku, w p\u00F3\u0142finale nie da\u0142a rady rewelacyjnemu Kingowi Szczecin, kt\u00F3rego zdo\u0142a\u0142a pokona\u0107 zaledwie raz. Legia natomiast, tak jak przed rokiem w finale, musia\u0142a uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 \u015Al\u0105ska Wroc\u0142aw. W sezonie zasadniczym ostrowianie dwukrotnie pokonali zesp\u00F3\u0142 z Warszawy - u siebie 90:87, na wyje\u017Adzie 96:68. Sto\u0142eczna dru\u017Cyna zamierza zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 rywalom w batalii o br\u0105zowy medal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68808270":["Serbki mia\u0142y na pocz\u0105tku rozgrywek wymagaj\u0105ce przeciwniczki - USA i Turcj\u0119. Oba spotkania przegra\u0142y - z Amerykankami po tie-breaku, a z siatkarkami znad Bosforu w czterech partiach. Je\u015Bli nie b\u0119d\u0105 rozpami\u0119tywa\u0107 s\u0142abego otwarcia, powinny sobie poradzi\u0107 z Kanad\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C przegra\u0142a dwa pierwsze pojedynki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"68808271":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci sezonu zasadniczego King poleg\u0142 we w\u0142asnej hali, przegrywaj\u0105c z WKS-em 78:103. W rewan\u017Cu we Wroc\u0142awiu zagra\u0142 jednak o wiele lepiej i wywalczy\u0142 zwyci\u0119stwo 78:66. W serii fina\u0142owej postara si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 sukces z regularnych rozgrywek i wygra\u0107 chocia\u017C jedno spotkanie z dw\u00F3ch pierwszych rozgrywanych w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68808272":["Bu\u0142garki na rozpocz\u0119cie rywalizacji pokona\u0142y beniaminka tej edycji Chorwacj\u0119. W drugim spotkaniu by\u0142y bliskie pokonania Dominikany, ale ostatecznie przegra\u0142y po dogrywce. Niemki r\u00F3wnie\u017C bez problemu poradzi\u0142y sobie z Chorwatkami, a tak\u017Ce Holenderkami. Nie sprosta\u0142y jednak silnej ekipie Chin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"68808273":["Pocz\u0105tkowo w walce wieczoru mieli zmierzy\u0107 si\u0119 Nikodem Je\u017Cewski i Youri Kalenga. Polak dosta\u0142 jednak propozycj\u0119 zast\u0105pienia Krzysztofa G\u0142owackiego w pojedynku z Lawrencem Okoliem o wakuj\u0105cy pas WBO w kategorii cruiser. W efekcie najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali w Wielkim Klinczu b\u0119dzie starcie Igora Jakubowskiego i Michala Plesnika. Potyczka z sze\u015Bciokrotnym mistrzem S\u0142owacji w boksie amatorskim to dla pi\u0119\u015Bciarza z \u017Bor trzecia walka w zawodowej karierze. Poprzednie dwie wygra\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",[]],"68871614":["Po raz ostatni Niebiescy grali w Ekstraklasie w 2017 roku. Je\u015Bli pokonaj\u0105 w ostatniej kolejce pierwszej ligi GKS Tychy, w kolejnym sezonie wr\u00F3c\u0105 do elity. Awans mo\u017Ce da\u0107 im te\u017C remis, ale w\u00F3wczas Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie mo\u017Ce wygra\u0107 z Ark\u0105 Gdynia, a Puszcza Niepo\u0142omice - z Chrobrym G\u0142og\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808275":["Dru\u017Cyna znad Bosforu na zwyci\u0119stwo nad reprezentacj\u0105 Stan\u00F3w Zjednoczonych czeka od czerwca 2019 roku. W\u00F3wczas w rozgrywkach Ligi Narod\u00F3w pokona\u0142a ekip\u0119 z Ameryki P\u00F3\u0142nocnej w trzech setach. Od tamtego triumfu przegra\u0142a z ni\u0105 sze\u015B\u0107 kolejnych batalii. Czy podopiecznym Daniele Santarellego uda si\u0119 zako\u0144czy\u0107 z\u0142\u0105 seri\u0119 w meczu przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 w Antalyi?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"68871615":["Od poprzedniej kolejki pi\u0142karze Skry wiedz\u0105 ju\u017C, \u017Ce w kolejnym sezonie b\u0119d\u0105 wyst\u0119powa\u0107 w 2. lidze. W meczu ze Stal\u0105 chc\u0105 godnie po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z rozgrywkami. Gospodarze natomiast nie mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na wpadk\u0119 w tym spotkaniu. Inaczej strac\u0105 sz\u00F3ste miejsce w tabeli, ostatnie premiowane wyst\u0119pem w bara\u017Cach o awans do Ekstraklasy. Przed fina\u0142ow\u0105 kolejk\u0105 rzeszowianie maj\u0105 48 punkt\u00F3w, tyle samo co zajmuj\u0105ca si\u00F3dm\u0105 lokat\u0119 Arka Gdynia i o 2 wi\u0119cej od plasuj\u0105cego si\u0119 oczko ni\u017Cej Podbeskidzia Bielsko-Bia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68808277":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68808255":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"68808256":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"68808257":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"68808258":["Legendarny mistrz wagi p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej Jon Jones zamierza si\u0119gn\u0105\u0107 tak\u017Ce po pas kr\u00F3lewskiej dywizji. Po rezygnacji z obrony tytu\u0142u wagi ci\u0119\u017Ckiej przez Francisa Ngannou Jones b\u0119dzie walczy\u0142 o kr\u00F3lewsk\u0105 koron\u0119 z Cirylem Gane. Popularny Bon Gamin przegra\u0142 w karierze tylko raz, w\u0142a\u015Bnie w mistrzowskim pojedynku z Ngannou. Podczas gali do klatki wyjdzie tak\u017Ce Mateusz Gamrot, kt\u00F3ry zmierzy si\u0119 z Jalinem Turnerem. 27-letni Amerykanin ma za sob\u0105 pi\u0119\u0107 kolejnych zwyci\u0119skich star\u0107. Z kolei Polak chce powr\u00F3ci\u0107 do wygrywania po pora\u017Cce Beneilem Dariushem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68808259":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"68808260":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68808261":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"68808262":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"68808263":["Pierwsza gala angielskiej organizacji w 2023 roku. W londy\u0144skiej klatce zobaczymy znakomito\u015Bci wyst\u0119puj\u0105ce pod flag\u0105 Cage Warriors, mi\u0119dzy innymi Morgana Charriere, Jordana Vucenica, Justina Burlinsona i Jamesa Hendina. W gali wezm\u0105 udzia\u0142 te\u017C dwie panie Awa Sow i Kate Bacik, kt\u00F3re zmierz\u0105 si\u0119 ze sob\u0105 w limicie wagi koguciej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"68808264":["Gervonta Davis rzadko pozwala ingerowa\u0107 s\u0119dziom w wyniki pojedynk\u00F3w z jego udzia\u0142em. Niepokonany na zawodowym ringu Amerykanin tylko dwa razy zda\u0142 si\u0119 na ich os\u0105d, w pozosta\u0142ych dwudziestu pi\u0119ciu przypadkach ko\u0144czy\u0142 starcia przed czasem. Wielokrotny mistrz \u015Bwiata w wadze pi\u00F3rkowej superpi\u00F3rkowej i lekkiej zmierzy si\u0119 tym razem 31-letnim pi\u0119\u015Bciarzem z Dominikany. Hector Luis Garcia r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 dot\u0105d smaku pora\u017Cki na zawodowym ringu, cho\u0107 mia\u0142 ku temu mniej okazji ni\u017C popularny Czo\u0142g. El Androide wygra\u0142 szesna\u015Bcie pojedynk\u00F3w i to z rywalami mniejszego kalibru. Jego najwi\u0119kszym jak dot\u0105d sukcesem jest tegoroczne zwyci\u0119stwo na punkty z Chrisem Colbergiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"68808265":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"68808266":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"68808267":["Pojedynek Micha\u0142a Cie\u015Blaka z Ivic\u0105 Bacurinem zapowiada\u0142 si\u0119 jako najciekawsze wydarzenie gali w Wieliczce. Niepokonany w zawodowej karierze Polak wraca\u0142 na ring po dziesi\u0119ciomiesi\u0119cznej przerwie. Walka z do\u015Bwiadczonym Chorwatem by\u0142a jego pierwsz\u0105 w wadze ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"68808268":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"68808170":["Co robi\u0107, je\u015Bli podejrzewam, \u017Ce m\u0105\u017C mnie zdradza
Milena S\u0142awi\u0144ska i o. Micha\u0142 Legan OSPPE rozmawiaj\u0105 o tym, jak \u017Cona mo\u017Ce w\u0142a\u015Bciwie reagowa\u0107, gdy podejrzewa m\u0119\u017Ca o zdrad\u0119, tak aby nie spowodowa\u0142o to rozpadu sakramentalnego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68808171":["Teatr
Jest bardzo brzydka pogoda. Wci\u0105\u017C pada ulewny deszcz. Wszyscy mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki nudz\u0105 si\u0119. Nie maj\u0105 pomys\u0142u, co mo\u017Cna robi\u0107 w tak\u0105 pogod\u0119. Wskutek braku zaj\u0119cia staj\u0105 si\u0119 dra\u017Cliwi i niemili, wi\u0119c co chwila wybuchaj\u0105 k\u0142\u00F3tnie i swary. W ko\u0144cu Maja wpada na wspania\u0142y pomys\u0142, \u017Ceby napisa\u0107 scenariusz przedstawienia, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie je wystawi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68808172":["Zawody w lataniu
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki postanowili zorganizowa\u0107 wielkie zawody sportowe. Niestety, ci\u0105gle kto\u015B im przeszkadza w realizacji tego pomys\u0142u. Rezolutna Maja z pomoc\u0105 Gucia postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 zagadkow\u0105 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68808173":["Pierwsze imperia
Historia pierwszych pot\u0119\u017Cnych pa\u0144stw na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68808174":["Czasy Peryklesa
Autorzy przedstawiaj\u0105 \u017Cycie i osi\u0105gni\u0119cia staro\u017Cytnego m\u0119\u017Ca stanu - Peryklesa. W okresie z\u0142otego wieku by\u0142 on zarz\u0105dc\u0105 greckich Aten.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68808175":["We wsi Stok mieszka trzypokoleniowa rodzina, z\u0142o\u017Cona z samych kobiet. Pani Bogusia samotnie wychowuje male\u0144k\u0105 c\u00F3rk\u0119, poniewa\u017C jej m\u0105\u017C nie interesowa\u0142 si\u0119 rodzin\u0105. Pomaga jej mama, pani Wies\u0142awa. Dom rodziny jest w bardzo z\u0142ym stanie. Pod\u0142oga kruszy si\u0119 pod stopami, a rura odprowadzaj\u0105ca dym z ogrzewaj\u0105cego budynek pieca niemal wypada ze \u015Bciany. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki, a dach zieje dziurami. Katarzyna Dowbor zbiera wszystkie trzy panie na wakacje, a do akcji wkracza ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243732.jpg","",["JM"]],"68808176":["Tv or not Tv
Alina chce, by m\u0105\u017C kupi\u0142 nowy telewizor. Karolowi nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, jednak poniewa\u017C \u017Cona nie ust\u0119puje, wpada na znakomity pomys\u0142. Kupuje go na sp\u00F3\u0142k\u0119 z Tadziem. Nie obywa si\u0119 oczywi\u015Bcie bez problem\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani w tym samym czasie chc\u0105 ogl\u0105da\u0107 co innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68808177":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68808178":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do Utah, aby obejrze\u0107 unikatow\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 wielolufow\u0105 armat\u0119 Hotchkiss. Takie dzia\u0142a by\u0142y u\u017Cywane podczas wojny hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej 1898 roku. Nast\u0119pnie do lombardu w Las Vegas trafia stara szafa graj\u0105ca marki Wurlitzer. Wyceniaj\u0105 j\u0105 Corey i Chumlee. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klientka, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 zabytkowy sprz\u0119t do aplikowania elektrowstrz\u0105s\u00F3w - maszyn\u0119 Master Violet Ray.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183018.jpg","",["N"]],"68808179":["Dlaczego B\u00F3g milczy, gdy Go prosz\u0119 o pomoc?
Ewa Kiedio i o. Wies\u0142aw Dawidowski OSA dyskutuj\u0105 o tym, dlaczego osoby prosz\u0105ce Boga o pomoc cz\u0119sto maj\u0105 wra\u017Cenie, jakby milcza\u0142 i nie chcia\u0142 im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68808180":["Czy B\u00F3g naprawd\u0119 mo\u017Ce wybaczy\u0107 wszystko
Magdalena Wojtak i br. Grzegorz Filipiuk OFMCap rozwa\u017Caj\u0105, czy prawd\u0105 jest, twierdzenie, \u017Ce B\u00F3g potrafi wybaczy\u0107 wszystko oraz zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy s\u0105 istniej\u0105 sytuacje, w kt\u00F3rych staje si\u0119 to niemo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68808181":["Rewolucja
Eliza wraca z obozu integracyjnego dla student\u00F3w. Przywozi ze sob\u0105 narzeczonego. Zamierzaj\u0105 pobra\u0107 si\u0119 najszybciej, jak to mo\u017Cliwe. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub po trzech tygodniach znajomo\u015Bci jest doskona\u0142\u0105 decyzj\u0105. Zakochanych nie przekonuj\u0105 argumenty rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy namawiaj\u0105 ich, by najpierw lepiej si\u0119 poznali i sko\u0144czyli studia. Dziadek, obserwuj\u0105c Majk\u0119, podejrzewa, \u017Ce w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie jej i Kuby nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. S\u0105dzi, \u017Ce dziewczyna wkr\u00F3tce wyst\u0105pi o rozw\u00F3d. Wkr\u00F3tce przekonuje si\u0119, jak bardzo si\u0119 myli\u0142. Majka ma dla wszystkich wspania\u0142\u0105 wiadomo\u015B\u0107 - spodziewa si\u0119 dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"68808182":["Cro-Magnonczycy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68808183":["Bunt robot\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68808184":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68808185":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"68808186":["Bohaterowie programu czuj\u0105 si\u0119, jakby wyp\u0142ywali na wzburzone morze, gdy zg\u0142asza si\u0119 do nich cz\u0142owiek, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C platform\u0119 w kszta\u0142cie pirackiego statku. Pojazd zosta\u0142 skonstruowany z my\u015Bl\u0105 o wielkich ulicznych paradach. Nast\u0119pnie klientka lombardu przynosi kurtk\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do pilota bombowca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, oraz dziennik lot\u00F3w. Wynika z niego, \u017Ce lotnik bra\u0142 udzia\u0142 w 29 misjach, z l\u0105dowaniem w Normandii w\u0142\u0105cznie. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zabytkowy osiemnastowieczny w\u00F3zek z pancern\u0105 skrzyni\u0105, w kt\u00F3rej podr\u00F3\u017Cni chronili sw\u00F3j dobytek przed z\u0142odziejami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",["N"]],"68808187":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w dzisiejszym odcinku wyceniaj\u0105 bohaterowie programu, jest kij golfowy. Mia\u0142 on nale\u017Ce\u0107 do s\u0142ynnego aktora i piosenkarza Deana Martina, kt\u00F3ry wylansowa\u0142 takie przeboje jak \"Memories Are Made of This\", \"That's Amore\" czy \"Everybody Loves Somebody\". Do lombardu trafia te\u017C zabytkowy indian 741 - motocykl z 1941 roku. Corey i Chumlee s\u0105 pod wra\u017Ceniem jubileuszowego plakatu Kr\u00F3lika Bugsa z autografami Mela Blanca, kt\u00F3ry podk\u0142ada\u0142 g\u0142os pod t\u0119 i inne znane postaci z kresk\u00F3wek, oraz Friza Frelenga, jednego z tw\u00F3rc\u00F3w \"Zwariowanych melodii\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",["N"]],"68808188":["Re\u017C.: Regina King.
Pacjentk\u0105 doktora Murphy'ego jest nastolatka, kt\u00F3ra cierpi na bardzo rzadk\u0105 chorob\u0119 serca. Dziewczyna, uwi\u0119ziona w domu przez swoj\u0105 przypad\u0142o\u015B\u0107, ma du\u017C\u0105 grup\u0119 przyjaci\u00F3\u0142, z kt\u00F3rymi komunikuje si\u0119 online. Ma te\u017C nadziej\u0119, \u017Ce udany przeszczep serca uwolni j\u0105 od dotychczasowego \u017Cycia. Idealny dawca rodzi jednak dylematy moralne rodzic\u00F3w i pacjentki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"68808189":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
Rezydenci nadal pracuj\u0105 podzieleni. Zespo\u0142y dostaj\u0105 pozornie banalne przypadki. Pomocy potrzebuje 50-letnia kobieta z zaka\u017Ceniem kosmetycznego implantu policzka. Shaun asystuje Melendezowi podczas bardzo ryzykownej operacji. Je\u015Bli zabieg zako\u0144czy si\u0119 sukcesem, pacjent b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 chodzi\u0107. Niestety, pojawiaj\u0105 si\u0119 komplikacje, kt\u00F3re wymagaj\u0105 szybkiej interwencji lekarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"68808190":["Re\u017C.: McG.
Trzy nieprzci\u0119tnie atrakcyjne i r\u00F3wnie inteligentne dziewczyny - Dylan Sanders, Natalie Cook i Alex Munday - pracuj\u0105 dla tajemniczego milionera Charliego, kt\u00F3ry prowadzi agencj\u0119 detektywistyczn\u0105 specjalizuj\u0105c\u0105 si\u0119 w rozwi\u0105zywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych. Agentki nigdy nie spotka\u0142y swojego pracodawcy, z kt\u00F3rym porozumiewaj\u0105 si\u0119 za po\u015Brednictwem telefonu. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra ma osobisty kontakt z szefem, jest John Bosley. Wkr\u00F3tce dziewczyny dostaj\u0105 kolejne zadanie. Tym razem Charlie zleca im misj\u0119 uwolnienia z r\u0105k porywaczy Erica Knoksa, kt\u00F3ry opracowa\u0142 rewolucyjny system komputerowy pozwalaj\u0105cy na identyfikacj\u0119 g\u0142osu. Dziewczyny nie mog\u0105 dopu\u015Bci\u0107, by przest\u0119pcy wykorzystali jego wynalazek do swoich niecnych cel\u00F3w. O uprowadzenie geniusza podejrzewaj\u0105 cynicznego i bezwzgl\u0119dnego Rogera Corwina, kt\u00F3ry stoi na czele firmy b\u0119d\u0105cej najwi\u0119ksz\u0105 telekomunikacyjn\u0105 sieci\u0105 satelitarn\u0105. Przed anio\u0142kami prawdziwe wyzwanie. By wype\u0142ni\u0107 misj\u0119, b\u0119d\u0105 musia\u0142y pokona\u0107 wiele przeciwno\u015Bci. Na niebezpiecze\u0144stwo nara\u017C\u0105 tak\u017Ce swojego szefa. Nie by\u0142yby jednak sob\u0105, gdyby szybko i skutecznie nie zaradzi\u0142y problemom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193600.jpg","",["N"]],"68808191":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68808192":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68808193":["Tym razem prowadz\u0105ca skorzysta z produkt\u00F3w, kt\u00F3re mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w lesie. Przygotuje placuszki broku\u0142owe z kasz\u0105 jaglan\u0105, kt\u00F3re poda z tradycyjnym sosem grzybowym. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C gulaszu na mi\u0119sie mielonym. Na deser za\u015B Ewa poda tiramisu z biszkoptami sk\u0105panymi w piwie. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak przygotowa\u0107 marynowane kalafiory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"68808194":["Ewa poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 szybki obiad. Zacznie od zupy krem z cukinii z grzankami i z serem feta. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego trafi na st\u00F3\u0142 fettuccine z dojrzewaj\u0105cym boczkiem, czyli pancett\u0105, i owczym serem pecorino. Na deser za\u015B prowadz\u0105ca poda gruszki zapiekane w cie\u015Bcie francuskim. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak zamarynowa\u0107 grzyby z papryk\u0105 w zaprawie na bazie musztardy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68808195":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"68808196":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68808197":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68808198":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68808199":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68808200":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68807733":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807734":["Porwanie
Dora pr\u00F3buje pocieszy\u0107 Ba\u015Bk\u0119 po ostatniej rozmowie z narzeczonym. Marek dostaje informacj\u0119 o uprowadzeniu 4-letniej Julki Branickiej. Dora zbiera informacje o rodzinie i porwaniach dzieci w Polsce. Z kolei Adam i Ba\u015Bka jad\u0105 do przedszkola, gdzie ucz\u0119szcza\u0142a dziewczynka. Dyrektorka plac\u00F3wki jednak odmawia wsp\u00F3\u0142pracy. Marek rozmawia z matk\u0105 Julki. Przed kilkoma miesi\u0105cami Klara rozwiod\u0142a si\u0119 z agresywnym m\u0119\u017Cem. S\u0105d pozbawi\u0142 go praw rodzicielskich. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak mocne alibi. Tymczasem Adam trafia na trop pedofila, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 nowe fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"68807735":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807736":["Fabryka broni, polar, czarne skrzynki
Tw\u00F3rcy zadaj\u0105 sobie pytanie, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Przeprowadz\u0105 eksperyment, aby to ustali\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"68807737":["Jastrz\u0105b i Walek odwiedzaj\u0105 Gienka i Andrzeja, by pom\u00F3c im oszkli\u0107 kurnik. Gospodarze mog\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczy\u0107 na wsparcie go\u015Bci przy naprawie b\u0142otnika w ci\u0105gniku. W Ciemnoszyjach Justyna i jej wsp\u00F3\u0142pracownicy organizuj\u0105 nowe pomieszczenie dla ciel\u0105t, inspirowane czeskimi hodowlami. Zast\u0119puj\u0105 drewniane kojce nieco przestronniejszymi metalowymi klatkami. Jedno z ciel\u0105t jest chore. Weterynarz bada je i przepisuje kropl\u00F3wk\u0119 i antybiotyk. Bogdan, so\u0142tys Borowskich Cibor\u00F3w, wraz ze swoimi dzie\u0107mi sprowadza z pastwiska klacze. Zwierz\u0119ta jednak s\u0105 niesforne. Kiedy w ko\u0144cu udaje si\u0119 okie\u0142zna\u0107 stado, gospodarz podaje im lek odrobaczaj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68807738":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony poczuciu to\u017Csamo\u015Bci g\u00F3rali. Jednym z nich jest J\u00F3zek Bobak, kt\u00F3ry wraz z bac\u0105 Furtkiem, swoim wujkiem, doi owce i wyrabia oscypki. Jego ciocia pracowa\u0142a jako dziewczynka w sza\u0142asach w Jaworzynce. Tw\u00F3rcy serii wys\u0142uchaj\u0105 przer\u00F3\u017Cnych opowie\u015Bci o tradycjach g\u00F3rali. Razem z J\u00F3zkiem znajd\u0105 motyla, kt\u00F3ry w Tatrach zosta\u0142 uznany za gatunek wymieraj\u0105cy. Wsp\u00F3\u0142cze\u015Bnie \u017Cyje tylko kilka przedstawicieli tego gatunku. Kamery zarejestruj\u0105 r\u00F3wnie\u017C przygod\u0119 z nied\u017Awiedziem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304733.jpg","",[]],"68807739":["B\u0119d\u0105ce swego czasu szczytem nowoczesno\u015Bci techniki stoczniowej statki po wyj\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby rdzewiej\u0105 na wielkich cmentarzyskach okr\u0119t\u00F3w, kt\u00F3re stopniowo poch\u0142aniaj\u0105 si\u0142y natury. W tym odcinku tw\u00F3rcy serii przyjrz\u0105 si\u0119 \u0142odzi podwodnej z okresu zimnej wojny. Spr\u00F3buj\u0105 te\u017C si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego ameryka\u0144ski rz\u0105d podczas I wojny \u015Bwiatowej wyda\u0142 miliony dolar\u00F3w na flot\u0119 okr\u0119t\u00F3w wojennych, kt\u00F3re nast\u0119pnie celowo zniszczy\u0142, oraz dlaczego przodek wsp\u00F3\u0142czesnych jednostek wojennych spoczywa zapomniany pod wod\u0105 na drugim ko\u0144cu \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304053.jpg","",[]],"68807740":["W roku 2017 w Uk\u0142adzie S\u0142onecznym znalaz\u0142 si\u0119 dziwny obiekt. Niekt\u00F3rzy astronomowie stwierdzili, \u017Ce niezwyk\u0142a trajektoria jego lotu \u015Bwiadczy o tym, \u017Ce to statek kosmiczny. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mieszka\u0144cy Ziemi s\u0105 przygotowani na spotkanie z przedstawicielami obcej cywilizacji. ONZ i rz\u0105dy poszczeg\u00F3lnych kraj\u00F3w twierdz\u0105, \u017Ce nie ma \u017Cadnego planu na tak\u0105 ewentualno\u015B\u0107. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce prawda mo\u017Ce by\u0107 nieco inna. Wyniki bada\u0144 wykonanych na u\u017Cytek NASA w latach 60. XX wieku przynios\u0142y konkluzj\u0119, \u017Ce informacja o istnieniu inteligentnego \u017Cycia w kosmosie by\u0142aby nie do przyj\u0119cia dla wsp\u00F3\u0142czesnego spo\u0142ecze\u0144stwa. Dlatego wszelkie dane na ten temat s\u0105 utrzymywane w tajemnicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68807741":["W maju 2017 roku naukowcy z Uniwersytetu Stanforda prowadz\u0105cy badania z u\u017Cyciem akceleratora liniowego LINAC niespodziewanie uzyskali w cz\u0105steczce mikroskopijny wir przypominaj\u0105cy czarn\u0105 dziur\u0119. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy ten fenomen mo\u017Ce by\u0107 wyt\u0142umaczeniem r\u00F3\u017Cnych niewyja\u015Bnionych zdarze\u0144, do jakich dosz\u0142o w ci\u0105gu stuleci. Dowody na to, \u017Ce ludzie podr\u00F3\u017Cowali w czasie i przestrzeni, znajduj\u0105 si\u0119 w staro\u017Cytnych tekstach na ca\u0142ym \u015Bwiecie, m.in. w Biblii. Autorzy serii stawiaj\u0105 tez\u0119, \u017Ce portalami umo\u017Cliwiaj\u0105cymi takie woja\u017Ce by\u0142y czarne dziury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68807742":["Do Bruce'a zg\u0142asza si\u0119 nowy klient, kt\u00F3ry chce przeznaczy\u0107 spor\u0105 kwot\u0119 na bro\u0144 z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej. Crompton i Freddy bezzw\u0142ocznie wyruszaj\u0105 do Belgii. W Ypres spotykaj\u0105 si\u0119 z miejscowym handlarzem, kt\u00F3rzy na swoich polach znalaz\u0142 wiele pozosta\u0142o\u015Bci po s\u0142ynnej bitwie, m.in. oryginalne cz\u0119\u015Bci, wykorzystane do zrekonstruowania brytyjskiego czo\u0142gu. Jednak po stu latach, jakie up\u0142yn\u0119\u0142y od czas\u00F3w wielkiej wojny, trudno o autentyczne eksponaty. Dlatego te\u017C Bruce musi jecha\u0107 dalej - do Francji, gdzie udaje mu si\u0119 kupi\u0107 bardzo rzadki niemiecki mo\u017Adzierz z tego okresu. Teraz nie\u0142atwe zadanie przed Nickiem i Philem, kt\u00F3rzy zajm\u0105 si\u0119 renowacj\u0105 zabytkowego dzia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"68807743":["Gdy cz\u0142onkowie za\u0142ogi Gold Timers odkrywaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 zaledwie cztery dni na zwr\u00F3cenie po\u017Cyczonej maszyny, postanawiaj\u0105 poprosi\u0107 o pomoc dziadka Roba. Wizyta m\u0119\u017Cczyzny podnosi ich na duchu. Ponadto zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce potrzebowali dodatkowej pary r\u0105k do pracy. Wkr\u00F3tce ekipa wydobywa najwi\u0119kszy urobek w historii. Marcus otrzymuje od kuzyna zaskakuj\u0105ce wie\u015Bci. Kiedy Linden odwiedza rodzin\u0119 w Sydney, jego kompan ponownie wzywa na pomoc swojego przyjaciela Dale'a, aby pom\u00F3g\u0142 mu w poszukiwaniach, zanim kto\u015B go uprzedzi. Zdeterminowani Shane i Russell doprowadzaj\u0105 \u015Bluz\u0119 do granic wytrzyma\u0142o\u015Bci podczas poszukiwa\u0144 na skalistym terenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"68807744":["Russell, chc\u0105c jak najlepiej wykorzysta\u0107 pozosta\u0142y czas, rusza na poszukiwanie nowego sprz\u0119tu. Rob i Turbo dowiaduj\u0105 si\u0119 od lokalnego geologa, \u017Ce mog\u0105 wykopa\u0107 na swojej dzia\u0142ce dwa razy wi\u0119cej z\u0142ota, ni\u017C my\u015Bleli. Brent rekrutuje do pracy swojego 14- letniego syna Caydena. Nastolatek ma prowadzi\u0107 40-tonow\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"68807745":["W tym odcinku widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak\u0105 drog\u0119 musz\u0105 odby\u0107 najlepsze ziemniaki \u015Bwiata, zanim wyl\u0105duj\u0105 na czym\u015B talerzu. Odkryj\u0105 tak\u017Ce, jakim procesom gumy kulki zawdzi\u0119czaj\u0105 sw\u00F3j idealny kszta\u0142t oraz jak bardzo zmieni\u0142a si\u0119 receptura gor\u0105cej czekolady od czas\u00F3w Aztek\u00F3w. Na koniec tw\u00F3rcy programu zdradz\u0105 kilka tajemnic, dzi\u0119ki kt\u00F3rym uda si\u0119 w zaciszu w\u0142asnego domostwa odtworzy\u0107 smak przepysznych \u017Ceberek z grilla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68807746":["Wszyscy jad\u0105 do La Habra. Do gry powraca Ivy Calvin. Jego obecno\u015B\u0107 daje si\u0119 odczu\u0107 Darrellowi. Jarrod i Brandi trafiaj\u0105 na dobry schowek. Barry Weiss ma okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ze swoim znajomym, kt\u00F3ry jest te\u017C s\u0142awnym golfist\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"68807747":["Tym razem aukcja odbywa si\u0119 w odleg\u0142ym Lake Elsinore. Do gry do\u0142\u0105cza duet bli\u017Aniak\u00F3w, kt\u00F3rzy szybko odkrywaj\u0105 uroki tej zabawy. Jarrod i Brandi nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Barry postanawia na razie wstrzyma\u0107 si\u0119 z jak\u0105kolwiek decyzj\u0105, a Darrell i jego syn trafiaj\u0105 na znalezisko nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"68807748":["W Chatsworth ma miejsce rekordowa aukcja. Darrell Sheets przekonuje Marka Balelo do kupna zasobnych magazyn\u00F3w. Za spraw\u0105 znalezionych tam przedmiot\u00F3w atmosfera mi\u0119dzy kupuj\u0105cymi staje si\u0119 bardzo napi\u0119ta i wybuchowa. Herb i Mike maj\u0105 nadziej\u0119 na zwyci\u0119stwo. Barry Weiss natrafia na zabytki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"68807749":["Klient lombardu w Las Vegas ma na sprzeda\u017C jedno z pierwszych wyda\u0144 opowiadania \"Rip Van Winkle\" Washingtona Irvinga, ameryka\u0144skiego pisarza doby romantyzmu. Zobaczymy, ile Rick jest w stanie zap\u0142aci\u0107 za ten pi\u0119knie ilustrowany egzemplarz. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee natrafiaj\u0105 na \u015Bwiec\u0119 w kszta\u0142cie g\u0142owy prezydenta Richarda Nixona. P\u00F3\u017Aniej bohaterowie show postanawiaj\u0105 zadba\u0107 o to, by dziadek prowadzi\u0142 aktywny tryb \u017Cycia. Zabieraj\u0105 go na partyjk\u0119 shuffleboarda, czyli gry polegaj\u0105cej na trafianiu kr\u0105\u017Ckami w pola oznaczone cyframi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68807750":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia dzie\u0142o jednego z najs\u0142ynniejszych artyst\u00F3w XX wieku. Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 akwafort\u0119 samego Pabla Picassa. Nast\u0119pnie Corey i Chumleep ogl\u0105daj\u0105 kij, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do znakomitego sportowca Bo Jacksona. Ten \u015Bwietny bejsbolista i futbolista jest jedynym zawodnikiem w historii, kt\u00F3ry wyst\u0105pi\u0142 w meczach gwiazd dw\u00F3ch lig zawodowych w USA: MLB i NFL. P\u00F3\u017Aniej Chumlee zaskakuje Ricka, do\u0142\u0105czaj\u0105c do jego klubu ksi\u0105\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68807751":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony monumentalnym i zapieraj\u0105cym dech w piersiach mostom, kt\u00F3re przesta\u0142y by\u0107 u\u017Cywane i popad\u0142y w ruin\u0119. Tw\u00F3rcy programu w tym odcinku zaprezentuj\u0105 arcydzie\u0142o in\u017Cynierii, kt\u00F3re mo\u017Ce w ka\u017Cdej chwili znikn\u0105\u0107. Eksperci opowiedz\u0105 te\u017C o najwy\u017Cszym mo\u015Bcie na \u015Bwiecie, kt\u00F3ry zawali\u0142 si\u0119 w mniej ni\u017C minut\u0119, a tak\u017Ce, dlaczego most w Borovsku w Czechach nazywany jest Mostem Hitlera. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 niewidzialnego mostu w Kapsztadzie, po kt\u00F3rym nie przejecha\u0142 nigdy \u017Caden pojazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304053.jpg","",[]],"68807752":["Agnieszka i Jarek wraz z dzie\u0107mi odwiedzaj\u0105 w Cie\u0142uszkach Wiesi\u0119 i Jurka. Podczas gdy mama pokazuje Agnieszce, jak upiec pyszny chleb, Jurek oprowadza zi\u0119cia po gospodarstwie. Pokazuje mu swoje maszyny - cho\u0107 stare, nadal sprawne. Gienek i Andrzej w towarzystwie Jarka i Jastrz\u0119bia sp\u0119dzaj\u0105 mi\u0142o czas. Nad ogniskiem piek\u0105 apetyczne kie\u0142baski. W Laszkach Emilka cieszy si\u0119 z narodzin ma\u0142ych kr\u00F3liczk\u00F3w. Pokazuje je mamie i babci. Przygarni\u0119te przez rolniczk\u0119 k\u00F3zki by\u0142y dotychczas w kwarantannie. Teraz mog\u0105 wreszcie zosta\u0107 zaprowadzone do koziarni. W tym odcinku Emilka postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C lon\u017Cownik, w kt\u00F3ry niedawno zainwestowa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304735.jpg","",[]],"68807753":["Dokumentali\u015Bci przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 konsekwencjom ekologicznych zaniedba\u0144 ze strony cz\u0142owieka - degradacji natury. Z tym zjawiskiem walcz\u0105 pracownicy Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego. Bohaterem tego odcinka jest Jan Krzeptowski-Saba\u0142a, g\u00F3ral i honorowy przewodnik tatrza\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304733.jpg","",[]],"68807754":["Wojna secesyjna nieomal zniszczy\u0142a wielki eksperyment zwany Stanami Zjednoczonymi Ameryki. S\u0105 jednak dowody na to, \u017Ce krucha ameryka\u0144ska demokracja przetrwa\u0142a tylko dzi\u0119ki interwencji z kosmosu. Abraham Lincoln opisywa\u0142 dziwne wizje i przeczucia, jakich doznawa\u0142 w kluczowych momentach swej prezydentury. Oficer wojsk Unii Ambrose Bierce wspomina\u0142 tajemnicze zagini\u0119cia i podr\u00F3\u017Cowanie w inne wymiary, a setki \u017Co\u0142nierzy pod Gettysburgiem widzia\u0142o zjaw\u0119 Jerzego Waszyngtona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189990.jpg","",[]],"68807755":["S\u0142ynny sprzedawca militari\u00F3w Bruce Crompton oraz jego pomocnik Freddie Kruyer pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, czy walcz\u0105cy podczas II wojny \u015Bwiatowej \u017Co\u0142nierze mieli znacz\u0105cy wp\u0142yw na przegran\u0105 III Rzeszy. Mi\u0142o\u015Bnicy historii rozgl\u0105daj\u0105 si\u0119 za autentycznymi mundurami i wyposa\u017Ceniem armii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191543.jpg","",[]],"68807756":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68807757":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68807758":["W Plutyczach Andrzej, Gienek, Walek i Jastrz\u0105b dostaj\u0105 pod opiek\u0119 Kacperka i Ninusi\u0119. Razem z wnukami Gienka robi\u0105 budki dla ptak\u00F3w. Agnieszka i Jarek z Bronowej zamierzaj\u0105 zawie\u017A\u0107 do tartaku sosnowe wiatro\u0142omy, by poci\u0105\u0107 je na deski. Jarek, obserwuj\u0105c w tartaku ca\u0142kowicie zmechanizowany proces ci\u0119cia i \u0142adowania desek, wspomina dawne czasy, kiedy ta praca by\u0142a wykonywana r\u0119cznie i zajmowa\u0142a du\u017Co czasu. W Pokaniewie Monika i Tomek szykuj\u0105 dom dla uchod\u017Ac\u00F3w z Ukrainy. Ma w nim zamieszka\u0107 rodzina ich pracownicy. Nieu\u017Cywany dot\u0105d domek musi zosta\u0107 sprz\u0105tni\u0119ty, ogrzany i zaopatrzony w podstawowe produkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68807759":["Walek zawozi Gienka i Andrzeja do tartaku, aby wybra\u0107 deski potrzebne do wzmocnienia \u015Bcian starego chlewu. Po powrocie wszyscy trzej zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy. Nie bez k\u0142opot\u00F3w udaje im si\u0119 w ko\u0144cu wzmocni\u0107 \u015Bciany budowli od wewn\u0105trz i zewn\u0105trz. W Bronowskich Ciborach urodzi\u0142y si\u0119 jagni\u0119ta. Krzysztof, Kinga i Bogdan musz\u0105 dopilnowa\u0107, aby jedna z owiec nie odtr\u0105ci\u0142a malucha. Z wizyt\u0105 do gospodarstwa przyje\u017Cd\u017Ca Maciek. Pomaga przy demonta\u017Cu i naprawie dachu. W Ciemnoszyjach prace przy najnowszej inwestycji w gospodarstwie Justyny i \u0141ukasza dobiegaj\u0105 ko\u0144ca. W nowych pomieszczeniach zostaje zamontowany wielki zbiornik na mleko. Justyna z c\u00F3rk\u0105 Ani\u0105 karmi\u0105 kilkutygodniowe ciel\u0119ta mlekiem podawanym z butelek ze smoczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68807760":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"68807761":["\u015Aladami kawalerzyst\u00F3w z wrze\u015Bnia 1939 roku
W Wyszogrodzie Prospektor, Mario i Kiler spotykaj\u0105 si\u0119 z dyrektorem Muzeum Wis\u0142y Zbigniewem Leszczy\u0144skim. M\u0119\u017Cczyzna streszcza im rozmow\u0119 z osob\u0105 pami\u0119taj\u0105c\u0105 czasy wojny, kt\u00F3ra jako dziecko widzia\u0142a atak bombowy na polsk\u0105 kawaleri\u0119 we wrze\u015Bniu 1939 roku. Prosi o zbadanie tej historii i odszukanie pami\u0105tek po polskich \u017Co\u0142nierzach. We wskazanym miejscu poszukiwacze znajduj\u0105 kilka artefakt\u00F3w. Najwi\u0119ksz\u0105 warto\u015B\u0107 maj\u0105 dla nich nie\u015Bmiertelniki. Tymczasem Prospektor i jego koledzy dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C niedaleko st\u0105d polscy \u017Co\u0142nierze przeprawiali si\u0119 przez Bzur\u0119. W nurcie stracili armat\u0119. Niestety, poziom wody jest zbyt wysoki, by uda\u0142o si\u0119 odszuka\u0107 dzia\u0142o. Wkr\u00F3tce jednak poszukiwacze spotykaj\u0105 mieszka\u0144ca wioski, kt\u00F3ry kieruje ich do pewnego gospodarstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce ojciec \u017Cyj\u0105cego tam obecnie rolnika zakopa\u0142 po wojnie armat\u0119 na swoim polu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"68807762":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68807763":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68807764":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807765":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807766":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807767":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68807768":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68807769":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807770":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807771":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68807772":["Podw\u00F3jne oblicze
Po imprezie studentka zostaje brutalnie zgwa\u0142cona i pobita. Podejrzenia pada na barmana, kt\u00F3ry wyszed\u0142 za dziewczyn\u0105 z klubu. W czasie \u015Bledztwa wychodzi na jaw szokuj\u0105ca prawda. Pawe\u0142 prosi Natali\u0119 o pomoc w sprawie, kt\u00F3r\u0105 prowadzi jako prywatny detektyw. Nowak ustala, \u017Ce kolega pad\u0142 ofiar\u0105 wyrafinowanej intrygi, kt\u00F3ra mo\u017Ce sko\u0144czy\u0107 si\u0119 dla niego tragicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68807773":["Po kilku latach
Znikn\u0119\u0142a 40-letnia Agata. Jej 45-letni narzeczony, Damian, jest zdruzgotany. Informuje policj\u0119, \u017Ce byli szcz\u0119\u015Bliwi i miesi\u0105c wcze\u015Bniej si\u0119 zar\u0119czyli. Po przyj\u0119ciu zg\u0142oszenia detektywi rozpoczynaj\u0105 dzia\u0142ania. Zuzia Kr\u00F3l, psycholo\u017Cka z \"Fundacji Zuzy Kr\u00F3l\", kt\u00F3ra w tym czasie przebywa na komendzie, widzi zdj\u0119cie Agaty. Zuza rozpoznaje na nim zaginion\u0105 5 lat wcze\u015Bniej w Krakowie Agnieszk\u0119. Podczas analizy por\u00F3wnawczej zdj\u0119\u0107 obu kobiet okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 one bardzo podobne. Psycholo\u017Cka informuje 44-letniego Artura, m\u0119\u017Ca Agnieszki, \u017Ce jego \u017Cona zosta\u0142a odnaleziona. M\u0119\u017Cczyzna natychmiast przyje\u017Cd\u017Ca do Warszawy. Jest szcz\u0119\u015Bliwy z powodu odnalezienia partnerki, ale jednocze\u015Bnie obwinia jej obecnego narzeczonego o porwanie i przetrzymywanie jej przez 5 lat. Damian zaprzecza i t\u0142umaczy, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego z zagini\u0119ciem. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107 jak\u0105 tajemnic\u0119 skrywa Agata\/Agnieszka oraz kto przyczyni\u0142 si\u0119 do jej znikni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68807774":["Kobieta w ci\u0105\u017Cy przesadza z opalaniem \/ Ma\u0142a dziewczynka i truj\u0105ca ro\u015Blina
Monika sp\u0119dza z c\u00F3rkami, Juli\u0105 i R\u00F3\u017C\u0105, czas w domku letniskowym nad jeziorem. Pierwsza z dziewczynek bawi si\u0119 w ogrodzie, natomiast drugiej dokuczaj\u0105 niepokoj\u0105ce objawy. Ma trudno\u015Bci z oddychaniem, a potem zaczyna si\u0119 trz\u0105\u015B\u0107. Adam i jego \u017Cona w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy opalaj\u0105 si\u0119 na pla\u017Cy. Gdy m\u0119\u017Cczyzna idzie po co\u015B do jedzenia, Karolina zasypia na le\u017Caku. Po jakim\u015B czasie dostaje krwotoku z dr\u00F3g rodnych i udaru. Przera\u017Cony Adam dzwoni po pogotowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68807775":["Dzielny ratownik wspina si\u0119 po balkonie, \u017Ceby pom\u00F3c poszkodowanej osobie \/ Niewierno\u015B\u0107
Po nieprzespanej nocy Franciszek traci przytomno\u015B\u0107. Jego 6-letnia c\u00F3rka dzwoni po karetk\u0119. Kiedy ekipa przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce, wystraszona dziewczynka nie chce otworzy\u0107 drzwi. Jeden z ratownik\u00F3w wspina si\u0119 na trzecie pi\u0119tro po balkonach. Adam w tajemnicy przed swoj\u0105 partnerk\u0105 umawia si\u0119 z intryguj\u0105c\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0105 poznan\u0105 na portalu randkowym. Ju\u017C na pocz\u0105tku spotkania zostaje przez ni\u0105 u\u015Bpiony. Dziewczyna okazuje si\u0119 z\u0142odziejk\u0105. Z opresji ratuje Adama brat jego ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68807776":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"68807777":["Uwi\u0119zieni
Do domu wraca ci\u0119\u017Cko ranny 20-latek, kt\u00F3ry kilka miesi\u0119cy temu zagin\u0105\u0142 razem ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce oboje byli bici i torturowani. B\u0142aga funkcjonariuszy, by ratowa\u0107 jego partnerk\u0119, kt\u00F3r\u0105 nadal przetrzymuje psychopata. Policjanci rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem. \u0141ucja powierza \u015Bledztwo swojej najlepszej funkcjonariuszce - aspirant sztabowej Agnieszce Walczak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68807778":["Po kilku latach
Znikn\u0119\u0142a 40-letnia Agata. Jej 45-letni narzeczony, Damian, jest zdruzgotany. Informuje policj\u0119, \u017Ce byli szcz\u0119\u015Bliwi i miesi\u0105c wcze\u015Bniej si\u0119 zar\u0119czyli. Po przyj\u0119ciu zg\u0142oszenia detektywi rozpoczynaj\u0105 dzia\u0142ania. Zuzia Kr\u00F3l, psycholo\u017Cka z \"Fundacji Zuzy Kr\u00F3l\", kt\u00F3ra w tym czasie przebywa na komendzie, widzi zdj\u0119cie Agaty. Zuza rozpoznaje na nim zaginion\u0105 5 lat wcze\u015Bniej w Krakowie Agnieszk\u0119. Podczas analizy por\u00F3wnawczej zdj\u0119\u0107 obu kobiet okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 one bardzo podobne. Psycholo\u017Cka informuje 44-letniego Artura, m\u0119\u017Ca Agnieszki, \u017Ce jego \u017Cona zosta\u0142a odnaleziona. M\u0119\u017Cczyzna natychmiast przyje\u017Cd\u017Ca do Warszawy. Jest szcz\u0119\u015Bliwy z powodu odnalezienia partnerki, ale jednocze\u015Bnie obwinia jej obecnego narzeczonego o porwanie i przetrzymywanie jej przez 5 lat. Damian zaprzecza i t\u0142umaczy, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego z zagini\u0119ciem. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107 jak\u0105 tajemnic\u0119 skrywa Agata\/Agnieszka oraz kto przyczyni\u0142 si\u0119 do jej znikni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68807779":["Twardy g\u0142az
Arnold Boczek zamierza wynaj\u0105\u0107 w\u0142asne mieszkanie z powodu problem\u00F3w finansowych. Chce pozyska\u0107 dodatkowe \u015Brodki. Sam zamieszkuje na korytarzu pod drzwiami Mariana Pa\u017Adziocha. Ferdek stanowczo si\u0119 temu sprzeciwia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",[]],"68807780":["Zaci\u0119ta p\u0142yta
Mi\u0119dzy Ferdynandem i Halin\u0105 dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. Kiepski zarzuca \u017Conie, \u017Ce zepsu\u0142a kran. Twierdzi, \u017Ce nie potrafi ona zakr\u0119ci\u0107 go zgodnie z instrukcj\u0105, co doprowadzi\u0142o do awarii. W odwecie Halina wyrzuca m\u0119\u017Cowi, \u017Ce rozrzuca po ca\u0142ym domu swoje skarpety. Wzajemne pretensje coraz bardziej zaostrzaj\u0105 sytuacj\u0119. Konflikt mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami wci\u0105\u017C przybiera na sile.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",[]],"68807781":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Salon masa\u017Cu towarzyskiego
Mieszka\u0144cy kamienicy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch postanowi\u0142 otworzy\u0107 w swoim mieszkaniu dom publiczny. Informacja o tym kontrowersyjnym pomy\u015Ble wprowadza spore zamieszanie w \u017Cycie s\u0105siad\u00F3w. Lokatorzy dziel\u0105 si\u0119 na zwolennik\u00F3w i przeciwnik\u00F3w tego przedsi\u0119wzi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",[]],"68807782":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Oda do m\u0142odo\u015Bci
Podczas jednej z suto zakrapianych alkoholem imprez Ferdek i Pa\u017Adzioch wpadaj\u0105 w refleksyjny nastr\u00F3j. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mimo swojego wieku czuj\u0105 si\u0119 niezwykle m\u0142odo. Postanawiaj\u0105 udowodni\u0107 ca\u0142emu \u015Bwiatu, \u017Ce jeszcze na wiele ich sta\u0107. Powr\u00F3t do czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci Kiepski zaczyna od odkurzenia swojej starej gitary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",[]],"68807783":["Pani Tereska nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, co spotka\u0142o Ryszarda. Tymczasem ogrodnik Jarek wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce poradzi\u0107 sobie z nieudanym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Z kolei pan Stasio przeprowadza ostatni test, kt\u00F3ry odpowie na pytanie, czy Basia jest idealn\u0105 kandydatk\u0105 na synow\u0105. Pan Jacek, niezra\u017Cony niepowodzeniami, znowu zacz\u0105\u0142 umawia\u0107 si\u0119 z kobietami z og\u0142osze\u0144 matrymonialnych. Bli\u017Aniacy z Malborka pok\u0142\u00F3cili si\u0119 z powodu swoich egzotycznych wybranek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68807784":["Pan Jacek cz\u0119sto spotyka na swojej drodze kandydatki na \u017Con\u0119. Oczywi\u015Bcie, podobnie jak wszystkie poprzednie, t\u0119 ostatni\u0105 r\u00F3wnie\u017C pozna\u0142 dzi\u0119ki og\u0142oszeniu matrymonialnemu. Nowi bohaterowie \u0141ukasz i jego brat pochodz\u0105 z ma\u0142opolskiej wsi. Chocia\u017C w regionie nie brakuje panien, to znalezienie kobiety na ca\u0142e \u017Cycie nie jest prostym zadaniem. Z kolei Ryszard si\u0119 uspokoi\u0142. Zamieni\u0142 spotkania z kolegami przy alkoholu i k\u0142opoty z wyj\u015Bciem na prosto na rob\u00F3tki r\u0119czne i inne atrakcje wspieraj\u0105ce rozw\u00F3j duchowy. Natomiast Jarek rozpami\u0119tuje chwile sp\u0119dzone z kobiet\u0105, kt\u00F3ra ostatnio zwr\u00F3ci\u0142a na niego uwag\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68807785":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b musz\u0105 napoi\u0107 krowy i przygotowa\u0107 siew rzepy oraz nawozy. Pierwszy z pan\u00F3w jest przyzwyczajony do tradycyjnych metod i postanawia sia\u0107 r\u0119cznie. W Laszkach Adrian odwiedza Emilk\u0119 i pomaga jej zaj\u0105\u0107 si\u0119 inwentarzem. W gospodarstwie pojawia si\u0119 te\u017C weterynarz Rafa\u0142, by sprawdzi\u0107 stan k\u00F3zki leczonej na zapalenie wymienia. W Ciemnoszyjach rolnicy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. \u0141ukasz zaprojektowa\u0142 urz\u0105dzenie do zgarniaka obornika i teraz musi wymieni\u0107 zniszczon\u0105 skrzynk\u0119 elektryczn\u0105. Justyna z jednym z pracownik\u00F3w r\u00F3wnie\u017C ma co robi\u0107. Gospodarze mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc najstarszego syna, Wojtka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68807786":["Bruksela
Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz jad\u0105 do Sardynii. Chc\u0105 pozna\u0107 mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w, ich codzienne \u017Cycie i pasje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"68807787":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"68807788":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68807789":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68807790":["Cena \u017Cycia
Zagin\u0119\u0142a 40-letnia Magda, prokuratorka, kt\u00F3ra zadar\u0142a z wieloma przest\u0119pcami. Jej nieobecno\u015B\u0107 zg\u0142asza m\u0105\u017C, 42-letni Marek Stawecki. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na 25-letni\u0105 Sandr\u0119 Wi\u015Bniak, by\u0142\u0105 cz\u0142onkini\u0119 grupy okradaj\u0105cej domy i mieszkania. Marek widzia\u0142 j\u0105 kilka dni wcze\u015Bniej, gdy k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 z Magd\u0105 i grozi\u0142a, \u017Ce j\u0105 zniszczy. Irek i Antek dostaj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce niedaleko domu zaginionej w lesie odnaleziono jej auto oraz zakrwawione rzeczy. Niestety nie znaleziono na nich \u017Cadnych odcisk\u00F3w palc\u00F3w. Podczas wizyty w prokuraturze detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce podejrzani mog\u0105 by\u0107 tak\u017Ce cz\u0142onkowie gangu \"Bli\u017Aniacy\", poniewa\u017C prokuratorka skuteczne oskar\u017Ca\u0142a przest\u0119pc\u00F3w z tej grupy. Do \u015Bledztwa przy\u0142\u0105cza si\u0119 Martyna i od razu trafia na interesuj\u0105cy trop. Funkcjonariusze musz\u0105 dzia\u0142a\u0107 szybko, poniewa\u017C nie wiadomo, czy Magda jeszcze \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68807791":["By\u0142y pi\u0142karz Marcin zak\u0142ada monitoring, poniewa\u017C ostatnio dosz\u0142o do kilku pr\u00F3b w\u0142amania do jego samochodu. Dzi\u0119ki temu m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce pod jego nieobecno\u015B\u0107 do \u017Cony, Karoliny, przyje\u017Cd\u017Ca obcy m\u0119\u017Cczyzna. Damian Pietrow i jego ludzie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Ju\u017C pierwszego dnia odkrywaj\u0105, \u017Ce Karolina - w sekrecie przed m\u0119\u017Cem - wybiera si\u0119 na rozbieran\u0105 sesj\u0119 fotograficzn\u0105. Tam dostaje propozycj\u0119 dalszej wsp\u00F3\u0142pracy. Detektywi nadal obserwuj\u0105 kobiet\u0119, chc\u0105c si\u0119 dowiedzie\u0107, czy ma ona tak\u017Ce inne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68807792":["Rodzinne sprawy
Monika Wr\u00F3blewska zostaje znaleziona martwa w mieszkaniu. O zab\u00F3jstwo podejrzany jest jej kochanek Jakub Szwedowski. Szwagier kobiety ginie w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. Okazuje si\u0119, \u017Ce w obu sprawach macza\u0142a palce jego c\u00F3rka Karolina. Dziewczyna jest w posiadaniu nale\u017C\u0105cych do zabitej ciotki kosztowno\u015Bci. Nie chce tylko wskaza\u0107 miejsca ich ukrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"68807793":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"68807794":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"68807795":["Znane osoby ze \u015Bwiata show-biznesu stykaj\u0105 si\u0119 z niewyja\u015Bnionymi zjawiskami. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich wrestler David Otunga i aktor Max Adler. M\u0119\u017Cczy\u017Ani i ich narzeczone musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a zjawom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193149.jpg","",[]],"68807796":["Wtyka
\u0141owcy wyja\u015Bniaj\u0105 okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Johna, brytyjskiego antyterrorysty, kt\u00F3ry szkoli\u0142 polskich funkcjonariuszy. Wed\u0142ug informacji Interpolu \u0107wiczenia mia\u0142y odwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 od prawdziwego celu przyjazdu jednostki. John mia\u0142 rozpracowa\u0107 grup\u0119 handlarzy narkotykami. Patryk i Mary\u015Bka podejrzewaj\u0105, \u017Ce komandos zgin\u0105\u0142 z ich r\u0119ki. \u0141owcy sprawdzaj\u0105 lokale w pobli\u017Cu miejsca zbrodni i trafiaj\u0105 do salonu masa\u017Cu, a w rzeczywisto\u015Bci agencji towarzyskiej. W trakcie \u015Bledztwa \u0142owcy odkrywaj\u0105, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka domu publicznego nie powiedzia\u0142a im wszystkiego. Sk\u0142adaj\u0105 jej propozycj\u0119 nie do odrzucenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"68807797":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68807798":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68807799":["Kabaret Rak
Nale\u017C\u0105cy do Kabaretu Rak Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek stanowi\u0105 dwie silne osobowo\u015Bci sceniczne. Od lat wsp\u00F3lnie wyst\u0119puj\u0105 na polskich i niemieckich estradach, w bezpretensjonalny spos\u00F3b komentuj\u0105c wypadki \u017Cycia codziennego. Ich przedstawienia sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z grupowych skeczy, monolog\u00F3w oraz licznych piosenek. Wszyscy cz\u0142onkowie kabaretu m\u00F3wi\u0105 \u015Bl\u0105skim dialektem, co dodatkowo wyr\u00F3\u017Cnia ich spo\u015Br\u00F3d innych satyryk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"68807800":["Davi and Goliath
Shelby Stanga wci\u0105\u017C musi obywa\u0107 si\u0119 bez swojej \u0142odzi. Na szcz\u0119\u015Bcie mo\u017Ce liczy\u0107 na swojego pomocnika Daviego. Na alaska\u0144skiej Wyspie Kuprejanowa ekipa Papaca walczy o utrzymanie pozycji lidera w rywalizacji o tytu\u0142 Kr\u00F3la G\u00F3r. Mo\u017Ce by\u0107 to trudne, gdy\u017C w\u0142a\u015Bnie przenosz\u0105 si\u0119 do najci\u0119\u017Cszego rejonu. Kellie, kt\u00F3ry przebywa\u0142 na zwolnieniu z powodu urazu, wraca do pracy. Za\u0142oga Triack Resources jest wi\u0119c w komplecie. Na Florydzie Chapman powi\u0119ksza przewag\u0119 nad konkurencj\u0105. Dreadknots wci\u0105\u017C jednak si\u0119 nie poddaj\u0105. W Wyoming pada deszcz, co utrudnia prac\u0119 drwalom Davida Zitterkopfa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286296.jpg","",[]],"68807801":["Tiny Pasedena Starter Home
Chris i Maggie, mieszka\u0144cy Pasadeny w Kalifornii, poznali si\u0119 w sz\u00F3stej klasie i s\u0105 ze sob\u0105 od czas\u00F3w liceum. Po zako\u0144czeniu nauki wr\u00F3cili do swoich rodzinnych dom\u00F3w po\u0142o\u017Conych o kilka blok\u00F3w od siebie. Teraz, jako dwudziestokilkulatkowie, s\u0105 gotowi spr\u00F3bowa\u0107 czego\u015B ca\u0142kiem nowego - mieszkania pod jednym dachem. Mama Chrisa, kt\u00F3ra jest po\u015Brednikiem handlu nieruchomo\u015Bciami, dowodzi polowaniem na mikrodomek dla m\u0142odej pary. Pe\u0142ni te\u017C funkcj\u0119 mediatora, kiedy zakochani nie do ko\u0144ca s\u0105 w stanie zdoby\u0107 si\u0119 na kompromis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68807802":["Tiny Home Of The Kitchen Nomads
\u015Awie\u017Co upieczeni ma\u0142\u017Conkowie Nash i Sophie pracuj\u0105 jako kucharze w ekskluzywnej restauracji w Salt Lake. Je\u017Celi chc\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces w pe\u0142nym rywalizacji \u015Bwiecie kulinari\u00F3w, musz\u0105 by\u0107 elastyczni. Czasami oznacza to konieczno\u015B\u0107 postawienia wszystkiego na jedn\u0105 kart\u0119 i szybkiej przeprowadzki do nowego miasta. Postanowili kupi\u0107 mobilny domek od wytw\u00F3rcy z Nampy w stanie Idaho. Jest on specjalist\u0105 w dziedzinie budynk\u00F3w, kt\u00F3re mo\u017Cna bez problemu przetransportowa\u0107 w inne miejsce. Podczas urz\u0105dzania swojego nowego gniazdka Sophie i Nash od razu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce w \u015Bwiecie ma\u0142ych budynk\u00F3w ka\u017Cdy centymetr kwadratowy ma znaczenie, a pomys\u0142owo\u015B\u0107 stanowi klucz do sukcesu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68807803":["Once Upon A Tiny House
Mieszkaj\u0105cy w Boise pisarka Elisabeth McKetta i jej m\u0105\u017C, James Stead, maj\u0105 ma\u0142y problem. Wiedz\u0105, \u017Ce chcieliby kupi\u0107 miniaturowy dom, jednak ka\u017Cde z nich marzy o tym z zupe\u0142nie innych powod\u00F3w. Elizabeth oczami wyobra\u017Ani widzi ju\u017C chatk\u0119, w kt\u00F3rej mog\u0142aby chowa\u0107 si\u0119 przed \u015Bwiatem, aby pracowa\u0107 nad swoj\u0105 powie\u015Bci\u0105. Natomiast James pragnie kupi\u0107 znacznie wi\u0119kszy letni domek, gdzie on i dzieci mogliby sp\u0119dza\u0107 czas, kiedy Elisabeth pracuje na p\u00F3\u0142 etatu w Bostonie. Oby miejscowy projektant i architekt Derek Hurd umia\u0142 znale\u017A\u0107 rozwi\u0105zanie, kt\u00F3re zadowoli ich oboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]]}