{"73886565":["Stra\u017Cnicy skarb\u00F3w
Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 cz\u0142owieka, po kt\u00F3rego \u015Bmierci w 1987 roku okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce by\u0142 kim\u015B innym ni\u017C ten, za kogo si\u0119 podawa\u0142. Do domu zmar\u0142ego mieszka\u0144ca Walim na Dolnym \u015Al\u0105sku wesz\u0142o dw\u00F3ch agent\u00F3w kontrwywiadu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani znale\u017Ali fa\u0142szywe dokumenty to\u017Csamo\u015Bci na nazwisko Antczak. Nieboszczyk w rzeczywisto\u015Bci by\u0142 w czasie wojny esesmanem, kt\u00F3ry pracowa\u0142 w fabryce, niedaleko kompleksu RIESE. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski postara si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytania, jakie mia\u0142 zadanie, czego pilnowa\u0142 i kto wyrobi\u0142 mu polskie papiery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73886566":["Podziemna kwatera Hitlera
W tym odcinku widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 tajemniczych podziemi zamku w Ksi\u0105\u017Cu. Pod budynkiem rozci\u0105gaj\u0105 si\u0119 gigantyczne korytarze. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski i jego zesp\u00F3\u0142 odpowiedz\u0105 na pytanie, jaki by\u0142 cel podziemnych kondygnacji, a tak\u017Ce czemu s\u0142u\u017Cy\u0142o jedno pomieszczenie w zamku wyposa\u017Cone w betonowe wzmocnienia. Dodatkowo naprzeciwko jednego z pokoi zbudowano wind\u0119, kt\u00F3ra zje\u017Cd\u017Ca\u0142a 50 pi\u0119ter w d\u00F3\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy zamek w Ksi\u0105\u017Cu mia\u0142 by\u0107 kwater\u0105 Hitlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73886567":["Do boju
Wojska desantowe stanowi\u0105 wyj\u0105tkowo agresywn\u0105 formacj\u0119. Dowodem na to by\u0142y m.in. plany marsza\u0142ka Tuchaczewskiego oraz dzia\u0142ania z czasu drugiej wojny \u015Bwiatowej. Mimo tego wszystkie pa\u0144stwa NATO utrzymuj\u0105 i rozwijaj\u0105 tego typu oddzia\u0142y. W USA maj\u0105 one wielko\u015B\u0107 dywizji, a Rosja ma ich a\u017C sze\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"73886568":["Narodziny si\u0142y
Pierwsze wojska powietrznodesantowe tworzono ju\u017C pod koniec I wojny \u015Bwiatowej. Oddzia\u0142y do nich nale\u017C\u0105ce kierowano do najtrudniejszych i najwa\u017Cniejszych zada\u0144, daleko za lini\u0119 wroga. Cz\u0119sto dzia\u0142a\u0142y bez \u0142\u0105czno\u015Bci z w\u0142asnymi si\u0142ami. Nazywano je wojskami \"jednorazowego u\u017Cytku\", poniewa\u017C ich straty by\u0142y wyj\u0105tkowo du\u017Ce. Podobne jednostki powstawa\u0142y tak\u017Ce w przedwojennej Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"73886569":["Prezentacja rozgrywki z \"It Takes Two\", przygodowej platform\u00F3wki wydanej przez Electronic Arts w 2021 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"73886570":["Wojownicy Z zbieraj\u0105 si\u0119 na wyspie. To tu spodziewaj\u0105 si\u0119 bowiem ataku android\u00F3w. Ostatecznie jednak \u017Caden z wrog\u00F3w si\u0119 nie pojawia. Na miejsce przybywa natomiast Yajirobe, aby podarowa\u0107 im sw\u00F3j nowy wypiek Korin z fasolek Senzu. Gdy Yajirobe odlatuje, androidy atakuj\u0105 jego statek, a nast\u0119pnie l\u0105duj\u0105 w pobliskim mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886571":["Goku, Szatan Serduszko i Tien zwabiaj\u0105 androidy w pewne miejsce, by tam toczy\u0107 z nimi rozstrzygaj\u0105c\u0105 walk\u0119. Tymczasem Krillin o\u017Cywia Yamch\u0119 dzi\u0119ki fasolce Senzu. Yamcha opowiada o zdolno\u015Bci android\u00F3w do poch\u0142aniania energii. Wojownik wraz z Krillinem i Gohanem spiesz\u0105 ostrzec o tym pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886572":["Nowa wojna
Pod Cedyni\u0105, nieopodal brzegu Odry mo\u017Cna znale\u017A\u0107 betonowe przycz\u00F3\u0142ki. Zosta\u0142y one wykorzystane w 1979 roku, podczas \u0107wicze\u0144 Uk\u0142adu Warszawskiego \"Bariera 79\". By\u0107 mo\u017Ce manewry te stanowi\u0142y sprawdzian wielkiej inwazji na Zach\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73886573":["Decyduj\u0105cy czas
Hitlerowcy wiedzieli, \u017Ce nie maj\u0105 szans w starciu ze znacznie liczniejszymi oddzia\u0142ami Armii Czerwonej. Pomimo beznadziejnej sytuacji w lutym 1945 roku niemieckie wojska rozpocz\u0119\u0142y dwie wielkie operacje na p\u00F3\u0142nocy Polski. Wed\u0142ug jednej z teorii mog\u0142o chodzi\u0107 o obron\u0119 le\u017C\u0105cego na zapleczu teren\u00F3w walk rakietowego o\u015Brodka w Peenem\u00FCnde. Wtedy celem ofensyw by\u0142oby op\u00F3\u017Anienie zaj\u0119cia o\u015Brodka przez aliant\u00F3w i uratowanie dost\u0119pnej tam dokumentacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73886574":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"73886575":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73886576":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73886577":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73886578":["Wojownicy Z zbieraj\u0105 si\u0119 na wyspie. To tu spodziewaj\u0105 si\u0119 bowiem ataku android\u00F3w. Ostatecznie jednak \u017Caden z wrog\u00F3w si\u0119 nie pojawia. Na miejsce przybywa natomiast Yajirobe, aby podarowa\u0107 im sw\u00F3j nowy wypiek Korin z fasolek Senzu. Gdy Yajirobe odlatuje, androidy atakuj\u0105 jego statek, a nast\u0119pnie l\u0105duj\u0105 w pobliskim mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886579":["Goku, Szatan Serduszko i Tien zwabiaj\u0105 androidy w pewne miejsce, by tam toczy\u0107 z nimi rozstrzygaj\u0105c\u0105 walk\u0119. Tymczasem Krillin o\u017Cywia Yamch\u0119 dzi\u0119ki fasolce Senzu. Yamcha opowiada o zdolno\u015Bci android\u00F3w do poch\u0142aniania energii. Wojownik wraz z Krillinem i Gohanem spiesz\u0105 ostrzec o tym pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886580":["Gry pojedynkowe na pocz\u0105tek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"73886581":["11 Power Ranger\u00F3w, kt\u00F3rymi zawsze chcieli\u015Bmy zosta\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"73886582":["Niechciana forteca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73886583":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886584":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886585":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73886586":["Tajemniczy zamek
Niemiecki saper von Schrecka zostawi\u0142 testament, w kt\u00F3rym opisa\u0142, jak na zamku Grodno ukry\u0142 skarb w dw\u00F3ch skrzyniach. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski chce si\u0119 przekona\u0107, czy dokument jest prawdziwy. Wraz z ekip\u0105 sprawdzi, czy za pomoc\u0105 nowoczesnego sprz\u0119tu mo\u017Cna zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 tego tekstu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["AD"]],"73886587":["Szlak szczur\u00F3w
Podczas II wojny \u015Bwiatowej przerzucenie jednego uciekiniera z Niemiec do W\u0142och kosztowa\u0142o 18 000 dolar\u00F3w (czyli dzisiejsze 180 000 dolar\u00F3w). W tej kwocie by\u0142 zawarty koszt op\u0142aconych przewodnik\u00F3w, kryj\u00F3wek, fa\u0142szywych dokument\u00F3w i bilet\u00F3w. W tym odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, sk\u0105d Niemcy mieli tyle pieni\u0119dzy. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, czy to prawda, \u017Ce na Dolnym \u015Al\u0105sku znajdowa\u0142 si\u0119 skarbiec specjalnie stworzony w celu pokrycia koszt\u00F3w ucieczek Niemc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73886588":["Podczas przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pojedynku Goku u\u017Cywa nowej techniki walki, by o\u015Blepi\u0107 Veget\u0119. Chce w ten spos\u00F3b zyska\u0107 na czasie i znale\u017A\u0107 metod\u0119 na pokonanie wroga. Cho\u0107 przeciwnik walczy zaciekle, m\u0142odemu wojownikowi udaje si\u0119 zrani\u0107 go w oko. Niestety, Vegeta nie pozostaje mu d\u0142u\u017Cny i jednym ciosem \u0142amie Goku niemal wszystkie ko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886589":["Krillin pr\u00F3buje pom\u00F3c Goku, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C walczy z Veget\u0105. Korzysta z techniki walki zwanej Spirit Bomb. W ostatniej chwili ksi\u0119ciu saiya\u0144skiemu udaje si\u0119 uchyli\u0107 przed ciosem. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce Goku przegra, je\u015Bli nie pojawi si\u0119 kto\u015B jeszcze, kto pomo\u017Ce mu pokona\u0107 Veget\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886590":["Goku sprzeciwia si\u0119 zabiciu Vegety w chwili, gdy Krillin zamierza si\u0119, by zada\u0107 mu \u015Bmiertelny cios. Wojownik chce, \u017Ceby jego odwieczny wr\u00F3g \u017Cy\u0142. Tylko wtedy b\u0119dzie m\u00F3c ponownie stan\u0105\u0107 z nim do walki. Krillin niech\u0119tnie si\u0119 na to godzi, a Vegeta opuszcza Ziemi\u0119. W tym samym czasie Master Roshi, Bulma, Chi-Chi i Korin ruszaj\u0105 na spotkanie z Goku, Gohanem i Krillinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73886591":["Order dla Ma\u015Blany
Konieczko podczas bitwy zostaje ranny w g\u0142ow\u0119. Higienistka przyznaje mu order za odwag\u0119. Anusiak, Czesio i Ma\u015Blana s\u0105 gotowi znie\u015B\u0107 wiele b\u00F3lu, aby dosta\u0107 tak wysokie odznaczenie od dy\u017Curnej sanitariuszki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",["AD"]],"73886592":["W\u00F3jek Alfred
Samotny Czesio marzy o spotkaniu z wujkiem Alfredem. Wszyscy chc\u0105 spe\u0142ni\u0107 jego marzenie. Tymczasem pani Fra\u0142 te\u017C ma nadziej\u0119 lepiej pozna\u0107 tajemniczego wujka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73886593":["Piersza Komunja
Nadszed\u0142 czas przygotowa\u0144 do Pierwszej Komunii \u015Awi\u0119tej. Wszyscy musz\u0105 chodzi\u0107 na pr\u00F3by, zbiera\u0107 piecz\u0105tki i sporz\u0105dza\u0107 list\u0119 grzech\u00F3w. Konieczko ma jednak wa\u017Cniejsze zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",["AD"]],"73886594":["SKO, flamaster i dom strach\u00F3w
Dzieci rywalizuj\u0105, kt\u00F3remu z nich uda si\u0119 zaoszcz\u0119dzi\u0107 najwi\u0119cej pieni\u0119dzy w powo\u0142anej niedawno Szkolnej Kasie Oszcz\u0119dno\u015Bci. Tymczasem Anusiak, Ma\u015Blana, Konieczko i Czesio odkrywaj\u0105 nowe zastosowanie flamastr\u00F3w. Ch\u0142opcy s\u0105 podekscytowani, do miasta przyje\u017Cd\u017Ca bowiem weso\u0142e miasteczko. W domu strach\u00F3w zatrudniaj\u0105 si\u0119 ich dobrzy znajomi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183430.jpg","",[]],"73886595":["Dzie\u0144 lotnika
W szkole ch\u0142opc\u00F3w obchodzony jest Dzie\u0144 Lotnika. Z tej okazji klasa jedzie na wycieczk\u0119 do pobliskiego aeroklubu. Dzieciom najbardziej podoba si\u0119 sekcja spadochronowa, do kt\u00F3rej, jak si\u0119 okazuje, nale\u017Cy Higienistka. G\u0142\u00F3wn\u0105 atrakcj\u0105 ma by\u0107 jednak przelot samolotem. Czterej ch\u0142opcy jak zwykle maj\u0105 w zwi\u0105zku z tym w\u0142asne pomys\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183430.jpg","",[]],"73886596":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"73886597":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73886598":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73886599":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73886600":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"73886601":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"73886602":["The Last Oricru","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"73886603":["7 sekret\u00F3w, kt\u00F3re odkryjesz po odblokowaniu kamery","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73886402":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73886403":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73886404":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Marek Kacprzak, Bartosz Kurek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73886405":["Re\u017C.: David Soren.
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 walentynki, ulubione \u015Bwi\u0119to lwa Aleksa. Z okazji dnia zakochany Melman planuje niespodziank\u0119 dla Glorii, a Marty pr\u00F3buje zaimponowa\u0107 nowym znajomym. W dodatku wszyscy czekaj\u0105 na atrakcje, kt\u00F3re ma zapewni\u0107 kr\u00F3l Julian. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Artur \u017Bmijewski, Piotr Adamczyk oraz Lidia Sadowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838909.jpg","",["N"]],"73886406":["Re\u017C.: Steve Carr.
Nick (Ice Cube) i jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiona \u017Cona Suzanne (Nia Long) marz\u0105 o spokojnym \u017Cyciu w pi\u0119knej okolicy. Pragn\u0105 uciec od ha\u0142asu Manhattanu. Mimo pewnej r\u00F3\u017Cnicy zda\u0144, sprzedaj\u0105 swoje mieszkanie i przenosz\u0105 si\u0119 do zakupionego po okazyjnej cenie uroczego domku na przedmie\u015Bciach. Wkr\u00F3tce sielanka zamienia si\u0119 w koszmar. Okazuje si\u0119, \u017Ce dom wymaga gruntownego remontu. I tak zaczyna si\u0119 ich przygoda z ekip\u0105 remontow\u0105, kt\u00F3rej ko\u0144ca nie wida\u0107. Wyre\u017Cyserowana przez Steve'a Carra (\"Nast\u0119pny pi\u0105tek\", \"Ma\u0142olaty u taty\") kontynuacja komedii \"Daleko jeszcze?\" z 2005 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421871.jpg","",["N"]],"73886407":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Stoj\u0105cy na czele mi\u0119dzynarodowego gangu Peter Beaupre (Olek Krupa) i jego ludzie, Peter Beaupre, Alice Ribbons (Rya Kihlstedt), Burton Jernigan (Lenny von Dohlen) oraz Earl Unger (David Thornton) kradn\u0105 z Departamentu Obrony USA najnowszy model mikroprocesora. Chc\u0105 przemyci\u0107 go za granic\u0119. Ukrywaj\u0105 sw\u00F3j \u0142up w zdalnie sterowanym samochodzie zabawce, kt\u00F3ry przypadkowo trafia w r\u0119ce pani Hess (Marian Seldes). Starsza kobieta daje zabawk\u0119 synowi swoich s\u0105siad\u00F3w, Jacka (Kevin Kilner) i Karen (Haviland Morris) Pruitt\u00F3w, o\u015Bmioletniemu Aleksowi (Alex D. Linz). Ch\u0142opiec rozchorowa\u0142 si\u0119 na osp\u0119, nie mo\u017Ce wi\u0119c p\u00F3j\u015B\u0107 do szko\u0142y. Zostaje sam w domu. Nie b\u0119dzie si\u0119 jednak nudzi\u0142 - musi stawi\u0107 czo\u0142a przest\u0119pcom, kt\u00F3rzy zamierzaj\u0105 odzyska\u0107 cenn\u0105 zabawk\u0119. Sprytny Alex pr\u00F3buje pokrzy\u017Cowa\u0107 plany rabusi\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335003.jpg","",["N"]],"73886408":["Re\u017C.: Kriv Stenders.
Jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wys\u0142any na farm\u0119 do dziadka (Bryan Brown), kt\u00F3ra znajduje si\u0119 w odleg\u0142ym regionie Pilbara w zachodniej Australii. Ch\u0142opak nie jest tym faktem zachwycony. Obawia si\u0119, \u017Ce na miejscu b\u0119dzie si\u0119 nudzi\u0142 lub b\u0119dzie zmuszany do ci\u0119\u017Ckiej pracy. Szybko jednak okazuje si\u0119, jak bardzo si\u0119 myli\u0142. W \u017Cyciu Micka niespodziewanie pojawia si\u0119 Blue - pies o oryginalnym kolorze sier\u015Bci. Nastolatek i jego nowy przyjaciel staj\u0105 si\u0119 nieroz\u0142\u0105czni i prze\u017Cywaj\u0105 wsp\u00F3lnie coraz to nowe przygody. Sequel kinowego hitu z 2011 roku. M\u0105dre kino familijne z przes\u0142aniem pokazuje, jak pi\u0119kna mo\u017Ce by\u0107 przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy cz\u0142owiekiem a jego pupilem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317495.jpg","",["N"]],"73886409":["Re\u017C.: Thor Freudenthal.
Nowy Jork. Mieszka tu i uczy si\u0119 pozornie przeci\u0119tny nastolatek. Percy Jackson (Logan Lerman) cierpi na dysleksj\u0119 i nadpobudliwo\u015B\u0107. W rzeczywisto\u015Bci ch\u0142opak jest synem greckiego boga Posejdona. Pewnego dnia odwiedza go pi\u0119kna c\u00F3rka Ateny, Annabeth (Alexandra Daddario). Zawiadamia ch\u0142opaka, \u017Ce chroni\u0105ce ob\u00F3z heros\u00F3w drzewo zosta\u0142o zatrute. Mo\u017Ce je uleczy\u0107 jedynie z\u0142ote runo, mityczna sk\u00F3ra baranka posiadaj\u0105ca magiczn\u0105 moc. Aby zdoby\u0107 cudowny przedmiot i zapobiec katastrofie, Percy i Annabeth wyruszaj\u0105 na pe\u0142n\u0105 niebezpiecze\u0144stw wypraw\u0119. Zmierzaj\u0105 ku wyspie, po\u0142o\u017Conej na Morzu Potwor\u00F3w, gdzie wed\u0142ug mit\u00F3w jest ukryte z\u0142ote runo. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa tu tak\u017Ce m\u0142ody przyjaciel Percy'ego, satyr Grover (Brandon T. Jackson), wi\u0119ziony przez olbrzyma Polifema (Robert Maillet). Niebawem do wyprawy Annabeth i Jacksona do\u0142\u0105czaj\u0105 c\u00F3rka boga Aresa, Clarisse (Leven Rambin), kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C szuka z\u0142otego runa, i cyklop Tyson (Douglas Smith), przyrodni brat Percy'ego. Podczas rejsu statek, kt\u00F3rym p\u0142yn\u0105 \u015Bmia\u0142kowie, zostaje zaatakowany przez morskie potwory, Scyll\u0119 i Charybd\u0119. Scenariusz filmu powsta\u0142 na motywach jednej z powie\u015Bci Ricka Riordana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1866795.jpg","",[]],"73886410":["Re\u017C.: Andrew Stanton, Angus MacLane.
B\u0142\u0119kitna rybka Dory dorasta w oceanicznych g\u0142\u0119binach pod opiek\u0105 troskliwych rodzic\u00F3w. Cierpi na zanik pami\u0119ci kr\u00F3tkotrwa\u0142ej, wi\u0119c mama i tata przy okazji zabawy pr\u00F3buj\u0105 wierszykami zakodowa\u0107 w jej umy\u015Ble, jak ma unika\u0107 niebezpiecze\u0144stwa. Mimo ich usilnych stara\u0144 male\u0144stwo oddala si\u0119 i zostaje poniesione z oceanicznym pr\u0105dem daleko od przytulnego domu i rodziny. Osamotniona rybka podp\u0142ywa do nieznanych jej mieszka\u0144c\u00F3w oceanu i wypytuje o swoich bliskich. Nikt jednak nie potrafi wskaza\u0107 jej drogi do domu... Mijaj\u0105 lata. Dory dorasta, a w jej umy\u015Ble zaciera si\u0119 wspomnienie o dzieci\u0144stwie i bliskich. Jej now\u0105 rodzin\u0105 staj\u0105 si\u0119 b\u0142azenek Marlin i jego synek Nemo. Optymistyczna rybka pomaga te\u017C nauczycielowi p\u0142aszczce w prowadzeniu lekcji w podwodnej szk\u00F3\u0142ce. Podczas zaj\u0119\u0107 Dory ma przeb\u0142ysk pami\u0119ci, kt\u00F3ry u\u015Bwiadamia jej, \u017Ce gdzie\u015B tam czekaj\u0105 na ni\u0105 rodzice. By odnale\u017A\u0107 mam\u0119 i tat\u0119, potrzebuje pomocy marudnej o\u015Bmiornicy Hanka, wala bia\u0142ego Baileya, kt\u00F3ry ma problemy z echolokacj\u0105, oraz cierpi\u0105cej na kr\u00F3tkowzroczno\u015B\u0107 samiczki rekina wielorybiego Nadziei. Mimo swoich s\u0142abo\u015Bci tworz\u0105 oni zgran\u0105 i skuteczn\u0105 ekip\u0119. Czeka ich pe\u0142na przyg\u00F3d podwodna podr\u00F3\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055492.jpg","",[]],"73886411":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73886412":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"73886413":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"73886414":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886415":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1953055.jpg","",[]],"73886416":["Po dw\u00F3ch latach przerwy Real Madryt ponownie zagra w finale Champions League. Zesp\u00F3\u0142 ze stolicy Hiszpanii stanie przed szans\u0105 wy\u015Brubowania rekordu zwyci\u0119stw w tych rozgrywkach. Obecnie ma na koncie a\u017C czterna\u015Bcie triumf\u00F3w. Naprzeciw Kr\u00F3lewskich stanie Borussia Dortmund. Dru\u017Cyna, kt\u00F3ra w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowa\u0142a Paris Saint-Germain, zawalczy o sw\u00F3j drugi Puchar Mistrz\u00F3w. Aren\u0105 batalii ju\u017C po raz \u00F3smy w historii b\u0119dzie stadion Wembley. Zesp\u00F3\u0142 z Dortmundu spr\u00F3buje go odczarowa\u0107. W 2013 roku przegra\u0142 tu bowiem w finale Ligi Mistrz\u00F3w z Bayernem Monachium. Zadanie stoj\u0105ce przed podopiecznymi Edina Terzicia jest jednak r\u00F3wnie trudne jak misje Toma Cruise'a w serii film\u00F3w o przygodach agenta Ethana Hunta. W tej edycji rozgrywek ekipy Carla Ancelottiego nie by\u0142y w stanie pokona\u0107 nawet takie tuzy europejskiego futbolu jak Manchester City czy wspomniany Bayern.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421870.jpg","",[]],"73886417":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1953055.jpg","",[]],"73886418":["Re\u017C.: Antoine Fuqua.
Boston. \u015Awietnie wyszkolony Robert McCall s\u0142u\u017Cy\u0142 w CIA. Teraz wiedzie spokojne \u017Cycie na zas\u0142u\u017Conej emeryturze. Pracuje jako kierowca i cz\u0119sto bezinteresownie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc nieznajomym. Pewnego dnia otrzymuje druzgoc\u0105ce wie\u015Bci, kt\u00F3re wywracaj\u0105 jego \u015Bwiat do g\u00F3ry nogami. Okazuje si\u0119, \u017Ce Susan Plummer, wieloletnia przyjaci\u00F3\u0142ka oraz partnerka zawodowa, zosta\u0142a brutalnie zamordowana, a sprawcy s\u0105 nieuchwytni. Wstrz\u0105saj\u0105ca informacja sk\u0142ania m\u0119\u017Cczyzn\u0119 do porzucenia wygodnego \u017Cycia i rozpocz\u0119cia prywatnego \u015Bledztwa. Postanawia on osobi\u015Bcie dopa\u015B\u0107 osoby odpowiedzialne za brutaln\u0105 egzekucj\u0119. Zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce Susan zgin\u0119\u0142a z r\u0105k profesjonalist\u00F3w, kt\u00F3rzy teraz zacieraj\u0105 \u015Blady. Pe\u0142en gniewu McCall jest zdeterminowany dokona\u0107 krwawej zemsty. Nie cofnie si\u0119 przed niczym, by namierzy\u0107 zbrodniarzy. Ignoruje fakt, \u017Ce przez swoje dzia\u0142ania narazi\u0142 si\u0119 wp\u0142ywowym ludziom, kt\u00F3rzy wyznaczyli nagrod\u0119 za jego g\u0142ow\u0119. W potyczkach z kolejnymi przeciwnikami wykorzystuje do\u015Bwiadczenie, jakie zdoby\u0142 podczas wieloletniej pracy dla tajnych s\u0142u\u017Cb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1973923.jpg","",["N"]],"73886419":["Re\u017C.: Jodie Foster.
Lee Gates (George Clooney), zwany \"guru Wall Street\", jest gospodarzem popularnego programu telewizyjnego, w kt\u00F3rym doradza ludziom, jak i w co inwestowa\u0107 pieni\u0105dze. Producentk\u0105 show jest Patty Fenn (Julia Roberts). Pewnego dnia w studiu nadawanego na \u017Cywo programu niespodziewanie pojawia si\u0119 Kyle Budwell (Jack O'Connell).Okazuje si\u0119, \u017Ce za spraw\u0105 wskaz\u00F3wek Lee, straci\u0142 on na gie\u0142dzie wszystkie swoje oszcz\u0119dno\u015Bci. Zdesperowany m\u0119\u017Cczyzna terroryzuje ekip\u0119, gro\u017C\u0105c, \u017Ce zabije prowadz\u0105cego, je\u015Bli w ci\u0105gu doby akcje, w kt\u00F3re zainwestowa\u0142, nie p\u00F3jd\u0105 do g\u00F3ry. Publiczno\u015B\u0107 zamiera z przera\u017Cenia, a ogl\u0105dalno\u015B\u0107 show ro\u015Bnie w rekordowym tempie. Re\u017Cyserem tego trzymaj\u0105cego w napi\u0119ciu thrillera jest dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster (\"Oskar\u017Ceni\", \"Milczenie owiec\", \"Kontakt\"). Wybitna aktorka nie po raz pierwszy stan\u0119\u0142a za kamer\u0105, \"Zak\u0142adnik z Wall Street\" jest jej czwart\u0105 pe\u0142nometra\u017Cow\u0105 produkcj\u0105. W g\u0142\u00F3wne role wcieli\u0142y si\u0119 hollywoodzkie s\u0142awy: George Clooney (\"Syriana\", \"Spadkobiercy\") oraz Julia Roberts (\"Erin Brockovich\", \"Pretty Woman\"). Partneruje im m.in. Jack O'Connell (\"Niez\u0142omny\", \"300: Pocz\u0105tek Imperium\"). Obraz anga\u017Cuje emocjonalnie i zmusza do krytycznego spojrzenia na wsp\u00F3\u0142czesne media, b\u0119d\u0105c jednocze\u015Bnie ciekawym portretem gie\u0142dy i rz\u0105dz\u0105cych ni\u0105 praw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217359.jpg","",["N"]],"73886852":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony Ma\u0142gorzacie Tokarskiej, za\u0142o\u017Cycielce licencjonowanego, internetowego biura podr\u00F3\u017Cy dla os\u00F3b starszych i z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Bohaterka sama urodzi\u0142a si\u0119 z dzieci\u0119cym pora\u017Ceniem m\u00F3zgowym, przesz\u0142a du\u017Co operacji ortopedycznych i porusza si\u0119 o kuli. Nie przeszkadza jej to jednak w zwiedzaniu \u015Bwiata i rozwijaniu pasji do podr\u00F3\u017Cowania. Do tej pory Ma\u0142gorzata zobaczy\u0142a ju\u017C ponad 30. kraj\u00F3w, m.in. Indie, Meksyk, Australi\u0119 oraz Tajlandi\u0119. Autorzy programu towarzysz\u0105 jej podczas wycieczki do Florencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73886853":["Kajetan Duszy\u0144ski
odcinek","","",[]],"73886854":["Dzieci musz\u0105 odkry\u0107, dlaczego Blue jest bardzo smutny. W mi\u0119dzyczasie pomagaj\u0105 jego przyjacio\u0142om poradzi\u0107 sobie z emocjami i ucz\u0105 si\u0119 s\u0142\u00F3w na ich okre\u015Blenie.","","",["N"]],"73886855":["Joshowi nie udaje si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 Blue. By mu pom\u00F3c, dzieci musz\u0105 z\u0142apa\u0107 chytrego \u015Bwistka i odwiedzi\u0107 Wyg\u0142upowo, czyli miasto wprost stworzone do \u017Cart\u00F3w i \u015Bmiechu.","","",["N"]],"73886856":["Ma\u0142pie sztuczki
W Dolinie Spokoju dochodzi do serii kradzie\u017Cy. Mieszka\u0144cy s\u0105 zaniepokojeni. Sytuacja staje si\u0119 jeszcze bardziej napi\u0119ta, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce jest to wina Ma\u0142py.","","",["N"]],"73886857":["Bohater z dawnych lat
Do Doliny Spokoju przybywa Kwan, bohater Po. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dzisiaj to s\u0142aby staruszek. Po zgadza si\u0119 ustawi\u0107 z nim walk\u0119, aby m\u00F3g\u0142 on odzyska\u0107 dawn\u0105 s\u0142aw\u0119. Tymczasem Kwan okazuje si\u0119 nadspodziewanie sprawnym wojownikiem.","","",["N"]],"73886858":["Kung-fu opiekunka
Tygrysica musi zaopiekowa\u0107 si\u0119 ma\u0142ym dzieckiem, kt\u00F3re zosta\u0142o porzucone przez rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"73886859":["W swoim domu SpongeBob chowa sekretny przepis na kraboburgery. Gacu\u015B chroni go przed Planktonem. Dziwny wypadek w Bikini Dolnym sprawia, \u017Ce wszyscy staj\u0105 si\u0119 niem\u0105drzy. Jednak Sandy rusza z odsiecz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73886860":["Burza porywa Kraba, za\u0142og\u0119 i klient\u00F3w, kt\u00F3rzy potrzebuj\u0105 teraz pomocy, by wr\u00F3ci\u0107 z powrotem do domu. Patryk boi si\u0119 po\u017Cegna\u0107 ze swoim ostatnim z\u0119bem mlecznym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73886861":["SpongeBob i Patryk pod\u0142\u0105czaj\u0105 \u015Bmigie\u0142ko do w\u0142asnych rozumk\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej bawi\u0105 si\u0119 w znanych superbohater\u00F3w, Syrenamena i Skorupina. Zabawa si\u0119 ko\u0144czy, kiedy na horyzoncie pojawiaj\u0105 si\u0119 wrogowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73886862":["Skalmar postanawia zrobi\u0107 sobie nosek. Sponge postanawia wspiera\u0107 przyjaciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73886863":["W domu Sponge'a zamieszkuj\u0105 robaki. G\u0105bka usi\u0142uje ukry\u0107 niechcianych lokator\u00F3w przed innymi. Tymczasem Sponge zostaje poinformowany, \u017Ce na\u015Bladowanie to pewnego rodzaju schlebianie. Jednak nikt nie poinformowa\u0142 go, \u017Ce nie powinien z tym przesadza\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73886864":["Przepisy Halinci
Halina Kiepska, namawiana przez dzieci oraz synow\u0105, decyduje si\u0119 podzieli\u0107 ze \u015Bwiatem swoim wspania\u0142ym talentem kulinarnym. Kobieta poznaje, czym s\u0105 media spo\u0142eczno\u015Bciowe i zak\u0142ada sw\u00F3j autorski kana\u0142, \"Przepisy Hali\u0144ci pl\". Wkr\u00F3tce jej konto zyskuje wielk\u0105 popularno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"73886865":["Gra o schron
W kamienicy zjawiaj\u0105 si\u0119 preppersi, ludzie, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 si\u0119 na koniec \u015Bwiata. Go\u015Bcie uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce piwnica przy ulicy \u0106wiatki 3 jest doskona\u0142ym schronem na wypadek globalnej katastrofy. Postanawiaj\u0105 nawet j\u0105 kupi\u0107. Jednak lokatorzy nie maj\u0105 zamiaru jej odda\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"73886866":["Lokator wszech czas\u00F3w
Prezes Koz\u0142owski otrzymuje ze sp\u00F3\u0142dzielni \u015Brodki na zorganizowanie spotkania, kt\u00F3re ma zintegrowa\u0107 lokaln\u0105 spo\u0142eczno\u015B\u0107 s\u0105siedzk\u0105. Postanawia wi\u0119c urz\u0105dzi\u0107 wielki plebiscyt na najlepszego lokatora wszech czas\u00F3w. Zwyci\u0119zc\u0105 zostanie osoba, kt\u00F3ra wdra\u017Ca do wsp\u00F3lnoty lokatorskiej kultur\u0119 oraz dzia\u0142ania europejskie. Mieszka\u0144cy kamienicy rozpoczynaj\u0105 zaci\u0119t\u0105 rywalizacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"73886867":["Polityka
Pa\u017Adziochowa postanawia raz na zawsze zabroni\u0107 Boczkowi korzystania z toalety na jej pi\u0119trze. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel udowadnia, \u017Ce s\u0105siad notorycznie \u0142amie zasady okre\u015Blone w regulaminie korzystania z WC. Pozostali lokatorzy z entuzjazmem podchodz\u0105 do dzia\u0142a\u0144 kobiety. Jednak Ferdynard Kiepski ma sceptyczne nastawienie do sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"73886868":["Janusz z Sikor, Ma\u0142gosia z Ziel\u0105tkowa, Maciej z Chocho\u0142owa oraz Emil z Henrykowa troszcz\u0105 si\u0119 o porz\u0105dek we wsi. Kamery towarzysz\u0105 im w wykonywaniu codziennych obowi\u0105zk\u00F3w. So\u0142tys z Henrykowa dba wraz z mieszka\u0144cami o schludny wygl\u0105d nowego dworca. Janusz wraz z w\u00F3jtem o\u015Bwiadczaj\u0105, \u017Ce kolejna droga zostanie utwardzona. So\u0142tys Chocho\u0142owa zbiera podpisy pod wnioskiem dotycz\u0105cym infrastruktury. So\u0142tyska Ma\u0142gosia zamierza wybudowa\u0107 wiat\u0119 we wsi. Dokumentali\u015Bci poka\u017C\u0105 te\u017C, jak bohaterowie odcinka sp\u0119dzaj\u0105 wolny czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2372042.jpg","",["N"]],"73886869":["Re\u017C.: Peter Werner.
Lucy Cullins ju\u017C w dzieci\u0144stwie przesta\u0142a wierzy\u0107 w \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja. Po niespe\u0142nionej pro\u015Bbie dziewczynka uzna\u0142a, \u017Ce Bo\u017Ce Narodzenie jest wielkim oszustwem. Teraz doros\u0142a Lucy (Whoopi Goldberg) jest producentem kana\u0142u kablowego, kt\u00F3ry namawia widz\u00F3w do zakup\u00F3w. Postanawia zatrudni\u0107 jako \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja w serii reklam\u00F3wek starszego d\u017Centelmena, kt\u00F3ry nazywa si\u0119 Nick (Nigel Hawthorne). Okazuje si\u0119, \u017Ce to on jest prawdziwym \"dziadkiem z Laponii\". Ponad dwustuletni Nick jest w fatalnej sytuacji. Czeka go obowi\u0105zkowa emerytura ze wzgl\u0119du na s\u0119dziwy wiek. Musi znale\u017A\u0107 kogo\u015B, kto zast\u0105pi go na nast\u0119pne dwa stulecia. Osob\u0105, kt\u00F3r\u0105 sobie wybra\u0142 na nast\u0119pc\u0119, jest w\u0142a\u015Bnie Lucy Cullins.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926278.jpg","",["N"]],"73886870":["Re\u017C.: Peter Segal.
Przystojny weterynarz Henry Roth mieszka na Hawajach. Prowadzi beztroski tryb \u017Cycia. Sprzyjaj\u0105 temu panuj\u0105cy na wyspie wakacyjny klimat i liczne atrakcyjne turystki. Henry nie stroni od przelotnych romans\u00F3w. Nie ma te\u017C ochoty na sta\u0142y zwi\u0105zek, gdy\u017C ceni sobie niezale\u017Cno\u015B\u0107. Pewnego dnia jednak jego \u017Cycie zupe\u0142nie si\u0119 zmienia. Roth poznaje urocz\u0105 Lucy Whitmore, kt\u00F3rej nie potrafi si\u0119 oprze\u0107. Niefrasobliwy podrywacz zakochuje si\u0119 w niej niemal od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucie. Wszystko by\u0142oby idealnie, gdyby nie jedna powa\u017Cna przeszkoda - Lucy cierpi na zanik pami\u0119ci kr\u00F3tkotrwa\u0142ej i jak tylko traci kontakt z Henrym, zupe\u0142nie o nim zapomina. Jest to efekt bardzo powa\u017Cnego urazu, jakiego dozna\u0142a w wypadku samochodowym. W efekcie Roth musi ka\u017Cdego dnia zdobywa\u0107 uczucie swojej wybranki na nowo. Wymaga to od niego anielskiej cierpliwo\u015Bci, ogromnej pomys\u0142owo\u015Bci i wielu powa\u017Cnych wyrzecze\u0144. Na dodatek pojawienie si\u0119 adoratora wzbudza czujno\u015B\u0107 ojca i brata kobiety, kt\u00F3rzy boj\u0105 si\u0119, \u017Ce kto\u015B j\u0105 skrzywdzi. Przed Henrym prawdziwe wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2252069.jpg","",["AD"]],"73886871":["Tajemnica Arnolda Boczka
W dolno\u015Bl\u0105skich G\u00F3rach Sowich znajduje si\u0119 \u017Celbetowa konstrukcja zwana \"Stonehenge\". Ferdek dowiaduje si\u0119, \u017Ce w jej okolicy ma nast\u0105pi\u0107 inwazja kosmit\u00F3w powi\u0105zanych z by\u0142ymi \u017Co\u0142nierzami SS. Przy pomocy s\u0105siad\u00F3w, a tak\u017Ce CIA, NASA, FBI, Mosadu i MI6 postanawia uratowa\u0107 planet\u0119 przed przybyszami z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"73886872":["Lady Strzygo\u0144
Zofia i Oskar wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Anglii na zaproszenie swojej krewnej - wywodz\u0105cej si\u0119 z brytyjskiej arystokracji Lady Doe. Wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy s\u0105 pod wra\u017Ceniem. Ta koligacja nie imponuje tylko Ferdkowi. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce s\u0105siedzi k\u0142ami\u0105 na temat swoich arystokratycznych krewnych. Nie daje si\u0119 przekona\u0107 nawet wtedy, gdy Zofia i Oskar wracaj\u0105 do kamienicy jako lordowie i zaczynaj\u0105 wprowadza\u0107 nowe porz\u0105dki. Kiepski postanawia zdemaskowa\u0107 uzurpator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"73886873":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"73886874":["Re\u017C.: Josef Rusnak.
Agent Neil Shaw przez lata pracowa\u0142 dla Organizacji Narod\u00F3w Zjednoczonych. Po przej\u015Bciu na emerytur\u0119 m\u0119\u017Cczyzna dorabia jako doradca techniczny na planach filmowych. Nadal nie mo\u017Ce jednak pogodzi\u0107 si\u0119 z morderstwem swojego mentora zwanego Matk\u0105. Mimo odej\u015Bcia ze s\u0142u\u017Cby nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy zbrodni. Przyjaciel Neila, John Garret, ubiega si\u0119 o stanowisko senatora. Tymczasem zostaj\u0105 ujawnione zdj\u0119cia maj\u0105ce go skompromitowa\u0107. Garret wynajmuje Shawa, by odkry\u0142, kto pr\u00F3buje wyeliminowa\u0107 go z politycznego wy\u015Bcigu. Do\u015Bwiadczony agent przez przypadek trafia na trop korupcyjnej afery i spisku na \u017Cycie polityka Phillipsa, w kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zamieszana senator Carlson. Wkr\u00F3tce Phillips zostaje zamordowany. Wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Shawa jako sprawc\u0119. W po\u015Bcig za podejrzanym ruszaj\u0105 agenci s\u0142u\u017Cb specjalnych i zawodowy zab\u00F3jca. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w i znale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry go wrobi\u0142. Poniewa\u017C w spraw\u0119 zamieszane s\u0105 wysoko ustawione osoby z Waszyngtonu, nie b\u0119dzie to \u0142atwe. Neilowi pomaga c\u00F3rka jego zamordowanego mentora. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189107.jpg","",["N"]],"73886875":["\u0141zy Wasyla
Boczek zakochuje si\u0119 w niezwykle atrakcyjnej kobiecie. \u017Beby zdoby\u0107 jej serce, postanawia zrzuci\u0107 kilka kilogram\u00F3w. Ferdek proponuje mu niezwykle skuteczn\u0105 kuracj\u0119 odchudzaj\u0105c\u0105 po bardzo atrakcyjnej cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73886876":["Skowyt
Pewnego dnia Ferdek wyczuwa w sypialni zapach czosnku. Usi\u0142uje ustali\u0107 \u017Ar\u00F3d\u0142o tego zapachu i odkrywa, \u017Ce to Marian Pa\u017Adzioch porozwiesza\u0142 czosnek na ca\u0142ym korytarzu jako ochron\u0119 przeciwko wampirom. S\u0105siad wyjawia Ferdkowi, \u017Ce poluje na Likantropusa. Ferdek podejrzewa, \u017Ce Pa\u017Adzioch oszala\u0142 do reszty, ale wkr\u00F3tce w kamienicy rzeczywi\u015Bcie zaczynaj\u0105 dzia\u0107 si\u0119 dziwne rzeczy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73886877":["Nienagrodzony
Pewnej nocy Ferdek nie mo\u017Ce zasn\u0105\u0107. Przewraca si\u0119 z boku na bok i \u017Cali si\u0119 na sw\u00F3j los. Halina wyp\u0119dza go z sypialni, twierdz\u0105c, \u017Ce nie ma on prawa obci\u0105\u017Ca\u0107 otoczenia swoim stanem psychicznym. Na korytarzu Ferdek spotyka Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C zwraca mu uwag\u0119, aby nie obarcza\u0142 innych swoimi problemami. Tymczasem frustracja Ferdka narasta za spraw\u0105 docieraj\u0105cych z medi\u00F3w informacji o kolejnych ludziach nagrodzonych za ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015Bci. Na dodatek dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego kolega z podstaw\u00F3wki, zosta\u0142 nagrodzony za wybitne osi\u0105gni\u0119cia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73886878":["Pani Urszula i jej niepe\u0142nosprawna 29-letnia c\u00F3rka Ewa s\u0105 w bardzo trudnej sytuacji. Kobiety z dnia na dzie\u0144 straci\u0142y dach nad g\u0142ow\u0105 w wyniku konfliktu rodzinnego. Zmuszone by\u0142y zamieszka\u0107 w pustostanie po rodzicach bez dost\u0119pu do ciep\u0142ej wody, ogrzewania i z brakiem kanalizacji. Miejsce na \u0142azienk\u0119 wyposa\u017Cone jest jedynie w prowizoryczny brodzik i nieczynny sedes. \u017Bycia pani Uli nie u\u0142atwia tak\u017Ce chory kr\u0119gos\u0142up, kt\u00F3ry kobieta dodatkowo nadwyr\u0119\u017Ca, d\u017Awigaj\u0105c gotowan\u0105 w garnkach wod\u0119, aby my\u0107 c\u00F3rk\u0119 w misce. Ekipa programu zajmie si\u0119 domem oraz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenia pani Ewy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73886879":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73886420":["El\u017Cbieta Romanowska podejmuje si\u0119 remontu domu czteroletniej Kingi, kt\u00F3ra choruje na nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Dzi\u0119ki niej stary budynek stanie si\u0119 dla dziewczynki i jej bliskich bezpiecznym i przytulnym miejscem. Dodatkowo ekipa programu postanawia zmieni\u0107 oblicze szpitalnej bawialni, poniewa\u017C to r\u00F3wnie\u017C tam Kinga i inne chore dzieci sp\u0119dzaj\u0105 du\u017Co czasu. Wed\u0142ug projektu miejsce to ma si\u0119 sta\u0107 kolorowe i pe\u0142ne zabawek. Na wykonanie zadania architekci i budowla\u0144cy jak zwykle maj\u0105 pi\u0119\u0107 dni.","","",["N"]],"73886421":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["AD"]],"73886422":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"73886423":["W salonie pi\u0119kno\u015Bci pojawia si\u0119 nowy kandydat do pracy. Zapowiada si\u0119 dobrze, jednak nie udaje mu si\u0119 sprosta\u0107 oczekiwaniom pierwszej klientki. Po Uroczysku rozchodzi si\u0119 wie\u015B\u0107 o relacji ksi\u0119dza Marka i R\u00F3\u017Cy. Oboje postanawiaj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 sobie wszystko. Rosi\u0144ska, dowiedziawszy si\u0119, \u017Ce um\u00F3wili si\u0119 w barze, postanawia dopom\u00F3c ich mi\u0142o\u015Bci. Ksi\u0105dz Marek i R\u00F3\u017Ca nie s\u0105 zadowoleni z jej troski. Micha\u0142 wci\u0105\u017C t\u0119skni za Czarn\u0105. Bia\u0142ach ze zgroz\u0105 patrzy, jak odbija si\u0119 to na jego pracy. Kordas chce przygotowa\u0107 c\u00F3rki do przej\u0119cia rodzinnego interesu. Entuzjazm dziewczyn opada, gdy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce maj\u0105 zacz\u0105\u0107 prac\u0119 w dziale opakowa\u0144.","","",["N"]],"73886424":["R\u00F3\u017Ca jest za\u0142amana, \u017Ce ksi\u0105dz Marek odrzuci\u0142 jej mi\u0142o\u015B\u0107 na rzecz kap\u0142a\u0144stwa. Bogna i Rosi\u0144ska, by poprawi\u0107 kobiecie humor, urz\u0105dzaj\u0105 imprez\u0119 w barze. Adrian w podzi\u0119kowaniu za go\u015Bcin\u0119 zaprasza Bia\u0142acha i Laur\u0119 do opery. Miko\u0142aj nie ma ochoty tam i\u015B\u0107, ale zgadza si\u0119, by nie robi\u0107 narzeczonej przykro\u015Bci. Po\u017Cycza od organisty elegancki str\u00F3j, kt\u00F3ry przysparza mu jedynie problem\u00F3w. Laura, widz\u0105c jego dziwne zachowanie, spieszy z pomoc\u0105. Luiza nie mo\u017Ce si\u0119 pogodzi\u0107 z tym, \u017Ce ojciec ka\u017Ce jej i siostrze pracowa\u0107 w dziale opakowa\u0144. Dziewczyny poznaj\u0105 w przetw\u00F3rni Rze\u017Anika i jego pomocnika, J\u00F3zka. Pierwszego dnia czeka je nietypowa niespodzianka.","","",["N"]],"73886425":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",["N"]],"73886426":["Waldemar podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolant\u0119 o romans. Postanawia dzia\u0142a\u0107. Poszukuje prywatnego detektywa, kt\u00F3ry przeprowadzi\u0142by \u015Bledztwo i dostarczy\u0142 mu niezbitych dowod\u00F3w potwierdzaj\u0105cych zdrad\u0119 \u017Cony. M\u0142ody Kiepski postanawia wykorzysta\u0107 je w s\u0105dzie podczas rozprawy rozwodowej. Ferdek przedstawia synowi kandydatury kilku kompetentnych os\u00F3b, kt\u00F3re po niezbyt wyg\u00F3rowanej cenie podejm\u0105 si\u0119 tego trudnego zadania.","","",["N"]],"73886427":["W sylwestra na oddzia\u0142 trafia niezbyt mi\u0142a pani. Jej m\u0105\u017C zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 do doktora Kidlera - chce, by ten napoi\u0142 jego \u017Con\u0119 wod\u0105 mineraln\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 szkopolamin\u0119 - specyfik, po kt\u00F3rym ludziom \"rozwi\u0105zuj\u0105 si\u0119 j\u0119zyki\". W ten spos\u00F3b dowie si\u0119 prawdy o niej. Zbieg okoliczno\u015Bci sprawia jednak, \u017Ce butelka trafia podczas przyj\u0119cia sylwestrowego na st\u00F3\u0142 personelu. Wszyscy o p\u00F3\u0142nocy sk\u0142adaj\u0105 sobie szczere \u017Cyczenia.","","",[]],"73886428":["Alicja Barszczewska, \u017Cona Wojciecha, jest kierowniczk\u0105 zmiany w piekarni. Wczesnym rankiem, gdy wraca do domu, zostaje napadni\u0119ta i okradziona. Trafia do szpitala z urazem g\u0142owy. Tam si\u0119 okazuje, \u017Ce nie pami\u0119ta\u0142a, kim jest ani co si\u0119 jej przytrafi\u0142o. Po dw\u00F3ch tygodniach hospitalizacji Alicja zostaje wypisana do domu. Niestety, objawy amnezji nie ust\u0119puj\u0105.","","",["N"]],"73886429":["Kaja mieszka ze swoim ch\u0142opakiem, Rafa\u0142em. Oboje studiuj\u0105 prawo. Pewnego wieczoru, po wielu godzinach nauki, dziewczyna zaczyna odczuwa\u0107 silny b\u00F3l w kr\u0119gos\u0142upie. W ko\u0144cu upada na pod\u0142og\u0119 i nie jest w stanie si\u0119 ruszy\u0107. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni podaj\u0105 chorej zastrzyk ze \u015Brodkiem rozkurczaj\u0105cym. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce niezdrowy styl \u017Cycia doprowadzi\u0142 u Kai do powa\u017Cnego urazu kr\u0119gos\u0142upa.","","",["N"]],"73886430":["Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie od \u0141ukasza Molskiego, kt\u00F3rego niedawno porzuci\u0142a Dominika Grochowska. Jaki\u015B czas temu by\u0142y partner kobiety, Artur Tkocz, wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Dominika natychmiast do niego wr\u00F3ci\u0142a. \u0141ukasz nie mo\u017Ce si\u0119 pogodzi\u0107 z jej odej\u015Bciem. Jest przekonany, \u017Ce Artur jest niebezpiecznym recydywist\u0105, czego nie zauwa\u017Ca jego ukochana. Klient zleca \u015Bledczym, by znale\u017Ali dowody na przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny. Liczy na to, \u017Ce otworzy to oczy Dominice i kobieta wr\u00F3ci do niego.","","",["N"]],"73886431":["W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 roztrz\u0119siona Zuzanna Majer. Kobieta b\u0142aga Malanowskiego o pomoc. Tego ranka kto\u015B na ni\u0105 napad\u0142 i uprowadzi\u0142 jej 5-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Marysi\u0119. Dziewczynka cierpi na hemofili\u0119. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec porwanej. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna niedawno zmar\u0142.","","",["N"]],"73886432":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"73886433":["Hadzi nagrywa nowy utw\u00F3r. Jest w \u015Bwietnym humorze, bo po programie odezwa\u0142a si\u0119 do niego dziewczyna, z kt\u00F3r\u0105 zaiskrzy\u0142o. Natomiast Sebastian postanawia wybra\u0107 si\u0119 do lasu, gdzie chce zbudowa\u0107 sza\u0142as. Wierzy, \u017Ce gdy znajdzie swoj\u0105 wybrank\u0119, b\u0119d\u0105 mogli razem sp\u0119dza\u0107 tam upojne noce i rozkoszowa\u0107 si\u0119 blisko\u015Bci\u0105 natury. Tymczasem do Paw\u0142a zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 wreszcie dwie dziewczyny. W zwi\u0105zku z tym czekaj\u0105 go rozmowy telefoniczne, kt\u00F3rymi bardzo si\u0119 stresuje. Jednak z pomoc\u0105 przychodz\u0105 mu do\u015Bwiadczeni koledzy, kt\u00F3rzy dziel\u0105 si\u0119 radami, jak oczarowa\u0107 kobiet\u0119.","","",["N"]],"73886434":["Mietek nadal utrzymuje kontakt z kobiet\u0105, z kt\u00F3r\u0105 wiele lat temu by\u0142 zwi\u0105zany. Z ch\u0119ci\u0105 zn\u00F3w spr\u00F3bowa\u0142by z ni\u0105 zamieszka\u0107, ale ta wci\u0105\u017C go zbywa i trzyma w niepewno\u015Bci. Natomiast Wojtek, kt\u00F3ry z zawodu jest masa\u017Cyst\u0105 i cz\u0119sto obcuje z p\u0142ci\u0105 pi\u0119kn\u0105, nie jest w stanie znale\u017A\u0107 sobie partnerki. Dzisiaj znowu wykonuje zabieg atrakcyjnej i m\u0142odej kobiecie. Tymczasem Agnieszka \u017Cali si\u0119 Karinie, \u017Ce ludzie nie przestaj\u0105 postrzega\u0107 jej przez pryzmat zwi\u0105zku z P\u0105czusiem.","","",["N"]],"73886435":["Sebastian jest przekonany, \u017Ce gdy w ko\u0144cu znajdzie mi\u0142o\u015B\u0107 i stworzy zwi\u0105zek, to b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 sp\u0119dza\u0107 z wybrank\u0105 wspania\u0142e noce w sza\u0142asie i cieszy\u0107 si\u0119 kontaktem z natur\u0105. W\u0142a\u015Bnie dlatego zdecydowa\u0142, \u017Ce ju\u017C czas, aby wybra\u0107 si\u0119 do lasu i zbudowa\u0107 odpowiednie pomieszczenie. Wojtek interesuje si\u0119 sportami walki. Jest przekonany, \u017Ce regularne \u0107wiczenia na si\u0142owni i treningi dadz\u0105 mi szans\u0119 na realizacj\u0119 marzenia o wyst\u0105pieniu na jednej z wielu gal MMA. Pawe\u0142 poprawia sobie humor i podbudowuje ego na strzelnicy. Wiadomo przecie\u017C, \u017Ce bro\u0144 dodaje m\u0119\u017Cczyznom atrakcyjno\u015Bci w kobiecych oczach oraz pewno\u015Bci siebie.","","",["N"]],"73886436":["Strzelnica Renaty Mauer
Program dla tych, kt\u00F3rzy interesuj\u0105 si\u0119 strzelectwem. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cne konkurencje tego sportu, dowiedz\u0105 si\u0119, jak zacz\u0105\u0107 trening oraz poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy poszczeg\u00F3lnymi broniami, m.in. strzelb\u0105 g\u0142adkolufow\u0105 i karabinem kulowym.","","",["N"]],"73886437":["Biwakowicze z Jantaru wstaj\u0105 wcze\u015Bnie rano, by kupi\u0107 \u015Bwie\u017Ce ryby bezpo\u015Brednio od rybak\u00F3w. Podziwiaj\u0105 pla\u017C\u0119 o wschodzie s\u0142o\u0144ca. Mariola i Paulina maj\u0105 problem z przystosowaniem si\u0119 do warunk\u00F3w panuj\u0105cych w o\u015Brodku wypoczynkowym. Agata i \u0141ukasz obchodz\u0105 urodziny swoich bli\u017Aniak\u00F3w. Atrakcj\u0105 wieczoru maj\u0105 by\u0107 chi\u0144skie lampiony szcz\u0119\u015Bcia, unosz\u0105ce si\u0119 w powietrzu. Pomys\u0142 si\u0119 nie udaje, gdy\u017C, mimo licznych stara\u0144, lampiony nie chc\u0105 si\u0119 wznie\u015B\u0107. Rodzice s\u0105 zdenerwowani, a dzieci zawiedzione.","","",["N"]],"73886438":["Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 Jerzego Gar\u0119. W prowadzonym przez niego O\u015Brodku Rehabilitacji Je\u017Cy ucz\u0105 si\u0119, na czym polega codzienna opieka nad tymi ssakami. Nast\u0119pnie udaj\u0105 si\u0119 do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie wraz z dyrektor Ew\u0105 Zgrabczy\u0144sk\u0105 staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami przybycia kolejnych lw\u00F3w ewakuowanych z Doniecka. Transport organizuje Natalia Popowa. Koty docelowo trafi\u0105 do azylu w po\u0142udniowej Afryce. Prowadz\u0105cy poznaj\u0105 tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna, a tak\u017Ce za\u0142o\u017Cycielk\u0119 plac\u00F3wki Ew\u0119 Rumi\u0144sk\u0105. O pocz\u0105tkach swojej dzia\u0142alno\u015Bci charytatywnej opowiada tak\u017Ce Scarlett Szy\u0142ogalis, kt\u00F3ra ratuje stare konie w swoim schronisku o nazwie \"Tara\" w Piskorzynie.","","",["N"]],"73886439":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o sekretach gwiazd disco polo. Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski osobi\u015Bcie z\u0142o\u017Cy im wizyt\u0119, zagl\u0105daj\u0105c w najciemniejsze zakamarki mieszka\u0144 gwiazd. Wszystko po to, by zaspokoi\u0107 ciekawo\u015B\u0107 widz\u00F3w, jak mieszkaj\u0105 ich ulubieni arty\u015Bci.","","",[]],"73886440":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o sekretach gwiazd disco polo. Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski osobi\u015Bcie z\u0142o\u017Cy im wizyt\u0119, zagl\u0105daj\u0105c w najciemniejsze zakamarki mieszka\u0144 gwiazd. Wszystko po to, by zaspokoi\u0107 ciekawo\u015B\u0107 widz\u00F3w, jak mieszkaj\u0105 ich ulubieni arty\u015Bci.","","",[]],"73886441":["Prow.: Katarzyna Morawska.
Kasia Morawska zmierzy si\u0119 z zadawanymi jej pytaniami, tymi prostymi, jak i do\u015B\u0107 niewygodnymi. Widzowie otrzymaj\u0105 du\u017C\u0105 dawk\u0119 \u015Bmiechu, pikanterii oraz najlepszych hit\u00F3w muzycznych.","","",[]],"73886442":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","","",[]],"73886443":["Kuba i Natalia zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 dotkliwie pobitego pracownika korporacji taks\u00F3wkarskiej. Pocz\u0105tkowo podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u00F3g\u0142 narazi\u0107 si\u0119 kt\u00F3remu\u015B z klient\u00F3w, ale ten trop okazuje si\u0119 fa\u0142szywy. Wszystko wskazuje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna... pobi\u0142 si\u0119 sam. Wojtek \u017Barski czuje narastaj\u0105ce zagro\u017Cenie ze strony Niemczyka. Ostrzega te\u017C przed nim Natali\u0119. Wkr\u00F3tce oboje musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o zagro\u017Ceniu.","","",["N"]],"73886444":["Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","","",["N"]],"73886445":["Stanis\u0142aw Bia\u0142obrzewski wysy\u0142a syna z \u017Con\u0105 i dzie\u0107mi do Warszawy i oczekuje przyjazdu pary z miasta, Magdy Bilich i Jakuba Gawora. Pod jego okiem naucz\u0105 si\u0119 oni wykonywa\u0107 typowe rolnicze prace. Tymczasem Damian i Monika, syn i synowa pana Stanis\u0142awa, przekonaj\u0105 si\u0119, co ma im do zaoferowania wielkomiejskie \u017Cycie.","","",["N"]],"73886446":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","","",["AD"]],"73886447":["El\u017Cbieta Romanowska podejmuje si\u0119 remontu domu czteroletniej Kingi, kt\u00F3ra choruje na nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Dzi\u0119ki niej stary budynek stanie si\u0119 dla dziewczynki i jej bliskich bezpiecznym i przytulnym miejscem. Dodatkowo ekipa programu postanawia zmieni\u0107 oblicze szpitalnej bawialni, poniewa\u017C to r\u00F3wnie\u017C tam Kinga i inne chore dzieci sp\u0119dzaj\u0105 du\u017Co czasu. Wed\u0142ug projektu miejsce to ma si\u0119 sta\u0107 kolorowe i pe\u0142ne zabawek. Na wykonanie zadania architekci i budowla\u0144cy jak zwykle maj\u0105 pi\u0119\u0107 dni.","","",["N"]],"73886448":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",["N"]],"73886449":["Roman zauwa\u017Ca, \u017Ce Dorota dziwnie si\u0119 zachowuje. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce \u017Cona go zdradza, spotyka si\u0119 z dr. Rudolfem Niskim. Chce si\u0119 poradzi\u0107, jak w takiej sytuacji powinien post\u0105pi\u0107. Specjalista podpowiada mu, \u017Ceby przeszuka\u0142 torebk\u0119 \u017Cony. Roman znajduje tam ksi\u0105\u017Ck\u0119, kt\u00F3r\u0105 w tajemnicy przed Dorot\u0105 zaczyna czyta\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce to romans, od kt\u00F3rego trudno si\u0119 oderwa\u0107. Niebawem Roman, podobnie jak wcze\u015Bniej jego \u017Cona, zaczyna dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Tymczasem Brygida umawia si\u0119 z Luckiem w hotelu pod pretekstem pokazania mu miejsca, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by zorganizowa\u0107 wesele. Jej plan si\u0119 komplikuje, gdy ch\u0142opak przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce razem z And\u017Celik\u0105. Do akcji musi wkroczy\u0107 Zenon.","","",["N"]],"73886450":["Roman dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma nie\u015Blubnego syna. Obawiaj\u0105c si\u0119 reakcji Doroty, z pomoc\u0105 przyjaciela, dr. Niskiego, obmy\u015Bla plan unikni\u0119cia problem\u00F3w. Obaj postanawiaj\u0105, \u017Ce w ojcostwo mo\u017Cna wrobi\u0107 Lolka. Problem w tym, \u017Ce trzeba go najpierw do tego przekona\u0107. Tymczasem Zenon zamawia sw\u00F3j portret w rzymskiej todze i z wie\u0144cem laurowym na g\u0142owie. Ma go zamiar wykorzysta\u0107 przy kolejnej pr\u00F3bie udaremnienia \u015Blubu, a tak\u017Ce do zemsty na by\u0142ym koledze ze szko\u0142y - Romanie. Wkr\u00F3tce jednak wizyta w komendzie policji komplikuje chytry plan m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"73886451":["Lena i Darek dostaj\u0105 niepokoj\u0105ce wezwanie do domu, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do brutalnej napa\u015Bci. Na miejscu zastaj\u0105 zdenerwowan\u0105 matk\u0119 6-letniego ch\u0142opca. T\u0142umaczy ona, \u017Ce brat jej m\u0119\u017Ca zaatakowa\u0142 j\u0105, kiedy przygotowywa\u0142a \u015Bniadanie. Przeci\u0105\u0142 jej r\u0119k\u0119 no\u017Cem i zmusi\u0142, by odda\u0142a mu wszystkie pieni\u0105dze. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna przebywa\u0142 w szpitalu psychiatrycznym. Funkcjonariusze jad\u0105 te\u017C do parku, w kt\u00F3rym trwaj\u0105 przygotowania do imprezy. Organizatorka wydarzenia zg\u0142asza, \u017Ce ukradziono przeno\u015Bn\u0105 toalet\u0119. Tymczasem Lena dowiaduje si\u0119, \u017Ce Ania pobi\u0142a w szkole innego ucznia.","","",["N"]],"73886452":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",["N"]],"73886453":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"73886454":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","","",["N"]],"73886455":["Przeszczep nerki czy serca ju\u017C na nikim nie robi wra\u017Cenia. W\u0142oski neurochirurg Sergio Canavero twierdzi, \u017Ce jest w stanie przeszczepi\u0107 ludzk\u0105 g\u0142ow\u0119. W odcinku tak\u017Ce prezentacja niezwyk\u0142ego polskiego wynalazku - bionicznej r\u0119ki, daj\u0105cej si\u0119 sterowa\u0107 stop\u0105. Prowadz\u0105ce zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna przechytrzy\u0107 \u015Bmier\u0107. Porozmawiaj\u0105 z za\u0142o\u017Cycielk\u0105 kontrowersyjnej fundacji Alcor, kt\u00F3ra zamra\u017Ca ludzi.","","",["N"]],"73886456":["Pozornie pospolity \u015Brodek transportu skrywa wiele tajemnic. Widzowie poznaj\u0105 mi\u0119dzy innymi kulisy pracy konduktor\u00F3w i maszynist\u00F3w. Odkryj\u0105 niuanse regionalnych przewoz\u00F3w.","","",[]],"73886457":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"73886458":["Inga spotyka przypadkiem Szymona. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuje on jako naganiacz w klubie ze striptizem. Borys jest w\u015Bciek\u0142y, kiedy si\u0119 o tym dowiaduje. Mi\u0142osz odwiedza Ank\u0119, by odda\u0107 jej telefon. Kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce wygl\u0105da on na zmieszanego. Jest pewna, \u017Ce chodzi o to, i\u017C usi\u0142owa\u0142 j\u0105 poca\u0142owa\u0107. Pawe\u0142 nadal nie akceptuje ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Stasia. Stosunki pomi\u0119dzy Patrycj\u0105 i Wiktorem staj\u0105 si\u0119 ch\u0142odne. Oboje staraj\u0105 si\u0119 je naprawi\u0107. Pod\u015Bwiadomie boj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce znowu si\u0119 o co\u015B pok\u0142\u00F3c\u0105.","","",["N"]],"73886459":["El\u017Cbieta Romanowska podejmuje si\u0119 remontu domu czteroletniej Kingi, kt\u00F3ra choruje na nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Dzi\u0119ki niej stary budynek stanie si\u0119 dla dziewczynki i jej bliskich bezpiecznym i przytulnym miejscem. Dodatkowo ekipa programu postanawia zmieni\u0107 oblicze szpitalnej bawialni, poniewa\u017C to r\u00F3wnie\u017C tam Kinga i inne chore dzieci sp\u0119dzaj\u0105 du\u017Co czasu. Wed\u0142ug projektu miejsce to ma si\u0119 sta\u0107 kolorowe i pe\u0142ne zabawek. Na wykonanie zadania architekci i budowla\u0144cy jak zwykle maj\u0105 pi\u0119\u0107 dni.","","",["N"]],"73886460":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","","",["N"]],"73886461":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"73886462":["Zbli\u017Ca si\u0119 d\u0142ugi weekend majowy, a wraz z nim pocz\u0105tek sezonu grillowego. Prowadz\u0105ca skorzysta z pomocy Mateusza Gesslera, kt\u00F3ry specjalnie dla niej przyrz\u0105dzi schab w trzech ods\u0142onach - z ko\u015Bci\u0105 i sosem chimichurri, pikantny oraz w sosie miodowo-musztardowym. Na deser mistrzowie kuchni zaproponuj\u0105 domow\u0105 past\u0119 z pistacji i sernik na ciasteczkowym spodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",[]],"73886463":["W podkrakowskim Miechowie mieszka energiczna i zawsze u\u015Bmiechni\u0119ta pani Halina. Codziennie opiekuje si\u0119 wnukami. Marek ma 27 lat i zmaga si\u0119 z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. C\u00F3rka pani Haliny, mama ch\u0142opc\u00F3w, chorowa\u0142a na nowotw\u00F3r m\u00F3zgu i zmar\u0142a. Kilka lat p\u00F3\u017Aniej odszed\u0142 te\u017C jej m\u0105\u017C. Dzielna babcia zosta\u0142a sama z dwoma ch\u0142opcami w domu, kt\u00F3ry nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Przez dziurawe \u015Bciany wdziera si\u0119 ch\u0142\u00F3d, niekiedy pojawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C gryzonie. Dach przecieka, a liczne schody uniemo\u017Cliwiaj\u0105 Markowi normalne funkcjonowanie. Ekipa programu musi zmierzy\u0107 si\u0119 z trudnym remontem przy niesprzyjaj\u0105cej pogodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73886464":["Pani Aneta nie s\u0142yszy od urodzenia. W codziennym funkcjonowaniu pomaga jej nastoletnia c\u00F3rka. Kobiety \u017Cyj\u0105 bardzo skromnie w starym, zawilgoconym mieszkaniu na parterze wielorodzinnego budynku. Grzyb i woda s\u0105 dos\u0142ownie wsz\u0119dzie. Piec, kt\u00F3ry ogrzewa pomieszczenia, wymaga sta\u0142ego nadzoru. Pani Aneta musi dogl\u0105da\u0107 go co godzin\u0119, w okresie grzewczym jest wi\u0119c dos\u0142ownie uwi\u0119ziona w domu. Kamila marzy o w\u0142asnym pokoju i \u0142azience, w kt\u00F3rej b\u0119dzie ciep\u0142o i czysto. Niestety, przy skromnych dochodach rodzina nie mo\u017Ce nawet marzy\u0107 o remoncie. W Opat\u00F3wcu pojawia si\u0119 jednak Katarzyna Dowbor, tym razem w towarzystwie t\u0142umaczki j\u0119zyka migowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73886465":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"73886466":["23-letnia Basia \u0141uczak niepokoi si\u0119 o swojego dziadka, a nied\u0142ugo potem wpada w pu\u0142apk\u0119, kt\u00F3r\u0105 zgotowa\u0142 jej jego znajomy
Ba\u015Bka jest studentk\u0105. Mieszka z matk\u0105 i ka\u017Cd\u0105 woln\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca swojemu dziadkowi, kt\u00F3ry ma problemy zdrowotne. Pewnego dnia zauwa\u017Ca, \u017Ce znajoma m\u0119\u017Cczyzny, Jadzia, szpera w rzeczach seniora. Nast\u0119pnego dnia jej dziadka odwiedza nieznajoma para. Edward przedstawia wnuczce Micha\u0142a, m\u0142odego wolontariusza z k\u00F3\u0142ka parafialnego, w kt\u00F3rym dzia\u0142a wraz z Jadzi\u0105. Niebawem Ba\u015Bka zaczyna spotyka\u0107 si\u0119 z ch\u0142opakiem. O dziwo, Edwardowi nie bardzo si\u0119 to podoba i namawia wnuczk\u0119, by zerwa\u0142a znajomo\u015B\u0107. Dziewczyna jednak ignoruje rady dziadka. Wpada w pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886467":["Lidia zatrudnia si\u0119 w hurtowni owoc\u00F3w i kawy, poddaje si\u0119 urokowi swojego szefa i zostaje wpl\u0105tana w narkotykow\u0105 afer\u0119 przemytnicz\u0105
Lidia traci posad\u0119 kierowniczki w eleganckiej drogerii. M\u0105\u017C i syn namawiaj\u0105 j\u0105, by przyj\u0119\u0142a prac\u0119 w lokalnej hurtowni owoc\u00F3w. Kobieta ulega, chocia\u017C nie szanuje swojego nowego szefa. W okolicy kr\u0105\u017C\u0105 bowiem plotki, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie jest uczciwy. Z czasem jednak Lidia zaprzyja\u017Ania si\u0119 z prze\u0142o\u017Conym, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 czaruj\u0105cym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Wkr\u00F3tce kobieta awansuje - ma nadzorowa\u0107 import kawy z Ameryki Po\u0142udniowej. Niebawem jednak w\u0142a\u015Bciciel hurtowi znika, a w biurze Lidii pojawia si\u0119 policja, kt\u00F3ra szuka narkotyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886468":["38-letnia prokuratorka Joanna postanawia porzuci\u0107 dotychczasow\u0105 prac\u0119. Pr\u00F3buj\u0105c si\u0119 przebran\u017Cowi\u0107 - wpada w sie\u0107 intryg skierowanych przeciwko niej
Joanna rzuca prac\u0119 prokuratora i postanawia otworzy\u0107 butik z odzie\u017C\u0105. Mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie m\u0119\u017Ca. Nic jednak nie idzie po jej my\u015Bli. W lokalu p\u0119ka rura, a niebawem kto\u015B wypisuje gro\u017Aby na \u015Bcianach butiku. Kobieta podejrzewa dzia\u0142ania gro\u017Anego przest\u0119pcy, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. S\u0105dzi, \u017Ce chce si\u0119 on zem\u015Bci\u0107 za to, \u017Ce przed laty pos\u0142a\u0142a go za kratki. Kobieta mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc swojego dawnego wsp\u00F3\u0142pracownika, policjantka Mirka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886469":["Rodzice 20-letniego Felka nie maj\u0105 pomys\u0142u, jak na niego wp\u0142yn\u0105\u0107, \u017Ceby zmieni\u0142 swoje zachowanie
Felek jest m\u0142odym, rozrywkowym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry lubi imprezowa\u0107. Pewnego dnia, gdy kupuje marihuan\u0119, zostaje zatrzymany przez policj\u0119. W ramach kary za posiadanie narkotyk\u00F3w s\u0105d skazuje go na prace spo\u0142eczne w wymiarze 60 godzin. Ch\u0142opak nie ma jednak zamiaru poddawa\u0107 si\u0119 wyrokowi. Nied\u0142ugo potem powoduje wypadek w pobli\u017Cu domu rodzic\u00F3w i potr\u0105ca s\u0105siada, Janusza. Z problemu zwierza si\u0119 swojemu ojcu, Markowi, kt\u00F3ry pomaga zatrze\u0107 \u015Blady, by syn nie poszed\u0142 do wi\u0119zienia. To jednak nie koniec. Marek daje Felkowi ultimatum: musi si\u0119 zmieni\u0107 i sko\u0144czy\u0107 z u\u017Cywkami. Ch\u0142opak kolejny raz \u0142amie obietnic\u0119. Niespodziewanie w drzwiach domu znajduje list o tre\u015Bci: \"Wiem, co zrobi\u0142e\u015B\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886470":["Ciotka 12-letniej Agnieszki dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziewczynka jest molestowana
Olga i jej m\u0105\u017C Krzysztof prowadz\u0105 firm\u0119 budowlan\u0105. Parze doskonale si\u0119 powodzi, w przeciwie\u0144stwie do m\u0142odszej siostry kobiety, Kasi. Pewnego dnia w mieszkaniu Olgi zjawia si\u0119 c\u00F3rka krewnej, Agnieszka, kt\u00F3ra prosi ciotk\u0119 o pomoc. Twierdzi, \u017Ce nowy partner matki molestuje j\u0105. Olga przekonuje psycholog szkoln\u0105, by zwr\u00F3ci\u0142a uwag\u0119 na zachowanie dziewczynki. Kobieta szybko dochodzi do wniosku, \u017Ce Agnieszka sk\u0142ama\u0142a i chce mieszka\u0107 z ciotk\u0105 dlatego, \u017Ce tej doskonale si\u0119 powodzi. Olga postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886471":["Syn 43-letniej Joli zakochuje si\u0119 w starszej kobiecie, kt\u00F3ra - jak si\u0119 okazuje - chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na rodzinie za sprawy z przesz\u0142o\u015Bci
Piotrek jest synem radnego i w\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0105\u0142 studia. Pewnego dnia ch\u0142opaka przyprowadza do domu dzielnicowy. Twierdzi, \u017Ce m\u0142ody cz\u0142owiek dziwnie si\u0119 zachowywa\u0142 i jest podejrzany o pr\u00F3b\u0119 kradzie\u017Cy w eleganckim butiku. Piotrek jednak wszystkiego si\u0119 wypiera. Wkr\u00F3tce potem Jola widzi syna w towarzystwie du\u017Co starszej kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce nieznajoma jest partnerk\u0105 ch\u0142opaka. Na domiar z\u0142ego wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C Joli doskonale j\u0105 zna. Uwiod\u0142a ona Piotrka, by dokuczy\u0107 jego ojcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"73886472":["S\u0142awomir, kt\u00F3ry mierzy si\u0119 z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, mieszka z \u017Con\u0105 Marzen\u0105 i pasierbicami - King\u0105 i Juli\u0105 - w cz\u0119\u015Bci poniemieckiego domu. Ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 bardzo dumni z c\u00F3rek. M\u0142odsza Julka pi\u0119knie rysuje i interesuje si\u0119 astronomi\u0105. Starsza Kinga jest w klasie maturalnej, \u015Bwietnie si\u0119 uczy i planuje i\u015B\u0107 na studia. Ju\u017C teraz na swoje utrzymanie pracuje jako kelnerka. Mimo to skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont domu. \u0141azienka nie jest dostosowana do potrzeb S\u0142awomira, na \u015Bcianach jest grzyb, piec kopci, a stara instalacja elektryczna staje w ogniu. Rodzinie pomo\u017Ce ekipa El\u017Cbiety Romanowskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"73886473":["Terapeuta
Grzegorz prowadzi gabinet psychoterapii. Pomieszczenie obok zajmuje Jacek, kt\u00F3ry para si\u0119 podobn\u0105 dzia\u0142alno\u015Bci\u0105, ale nie ma fachowego przygotowania. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zwierza si\u0119 Grzegorzowi, \u017Ce kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 na niego w prokuraturze doniesienie dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci pope\u0142nienia przest\u0119pstwa. Terapeuta cieszy si\u0119 nieszcz\u0119\u015Bciem rywala. Wkr\u00F3tce jednak kto\u015B zaczyna niszczy\u0107 r\u00F3wnie\u017C jego reputacj\u0119. M\u0119\u017Cczy\u017Ani zawieraj\u0105 sojusz, by si\u0119 dowiedzie\u0107, kto pr\u00F3buje ich zniszczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"73886474":["B\u0142\u0105d w sztuce
Magda przyjmuje na SOR-ze starsz\u0105 kobiet\u0119, Mariol\u0119. Pacjentce towarzyszy doros\u0142y syn, Konrad. Mi\u0119dzy m\u0142odymi lud\u017Ami nawi\u0105zuje si\u0119 ni\u0107 sympatii i zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o tym matka Konrada, robi parze awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia Magda zostaje zawieszona w pracy w zwi\u0105zku z oskar\u017Ceniem o b\u0142\u0105d w sztuce lekarskiej. Odkrywa, \u017Ce oskar\u017Cy\u0142a j\u0105 Mariola. M\u0142oda lekarka postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego starsza pani bojkotuje nowy zwi\u0105zek swojego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"73886475":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Adam Zdr\u00F3jkowski.
Wyj\u0105tkowe wydarzenie muzyczne, podczas kt\u00F3rego zostan\u0105 przypomniane piosenki z wielu s\u0142ynnych film\u00F3w animowanych. Gwiazdy polskiej estrady, m.in.: Sara James, Edyta G\u00F3rniak, Roksana W\u0119giel, Kuba Badach, Oskar Cyms i Andrzej Piaseczny, wykonaj\u0105 przeboje m.in. z \"Kr\u00F3la Lwa\", \"Ma\u0142ej syrenki\", \"Tarzana\", \"Krainy lodu\", a tak\u017Ce filmu \"Nasze magiczne Encanto\" i po raz pierwszy z najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studios - \"\u017Byczenia\". Koncert poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Adam Zdr\u00F3jkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421867.jpg","",[]],"73886476":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Adam Zdr\u00F3jkowski.
Wyj\u0105tkowe wydarzenie muzyczne, podczas kt\u00F3rego zostan\u0105 przypomniane piosenki z wielu s\u0142ynnych film\u00F3w animowanych. Gwiazdy polskiej estrady, m.in.: Sara James, Edyta G\u00F3rniak, Roksana W\u0119giel, Kuba Badach, Oskar Cyms i Andrzej Piaseczny, wykonaj\u0105 przeboje m.in. z \"Kr\u00F3la Lwa\", \"Ma\u0142ej syrenki\", \"Tarzana\", \"Krainy lodu\", a tak\u017Ce filmu \"Nasze magiczne Encanto\" i po raz pierwszy z najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studios - \"\u017Byczenia\". Koncert poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Adam Zdr\u00F3jkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421867.jpg","",[]],"73886477":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73886478":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
John Connor, przyw\u00F3dca ludzi w walce z maszynami, cudem unikn\u0105\u0142 \u015Bmierci. Mimo \u017Ce od dramatycznych wydarze\u0144 up\u0142yn\u0119\u0142o dziesi\u0119\u0107 lat, on wci\u0105\u017C \u017Cyje w ukryciu. By nie zosta\u0107 namierzonym, zrezygnowa\u0142 z domu, samochodu i telefonu. Czujnie zaciera \u015Blady swojej obecno\u015Bci. S\u0142usznie podejrzewa, \u017Ce jego prze\u015Bladowcy nie dadz\u0105 za wygran\u0105. Nadchodzi dzie\u0144, gdy z przysz\u0142o\u015Bci przybywa kolejna, udoskonalona wersja cybernetycznego mordercy - robot T-X. Maj\u0105cy posta\u0107 atrakcyjnej kobiety Terminatrix posiada ogromne mo\u017Cliwo\u015Bci techniczne, jest praktycznie niezniszczalny i dysponuje ca\u0142ym arsena\u0142em zab\u00F3jczych gad\u017Cet\u00F3w. Jego zadaniem jest zlikwidowanie kilku os\u00F3b, mi\u0119dzy innymi m\u0142odej weterynarz Kate Brewster. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta ma w przysz\u0142o\u015Bci po\u015Blubi\u0107 Connora. Na razie jednak \u017Cadne z nich o tym nie wie. \u015Acie\u017Cki Kate i Johna krzy\u017Cuj\u0105 si\u0119 w dramatycznym momencie. Pocz\u0105tkowo nieufna kobieta przy\u0142\u0105cza si\u0119 do przyw\u00F3dcy ruchu oporu i razem pr\u00F3buj\u0105 unieszkodliwi\u0107 Terminatrix. Na pomoc przybywa im T-800, ten sam model robota, kt\u00F3ry dziesi\u0119\u0107 lat temu ocali\u0142 \u017Cycie nastoletniemu Connorowi i jego matce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1996661.jpg","",["N"]],"73886479":["Re\u017C.: William Kaufman.
Biznesmena Allana Campbella od jakiego\u015B czasu prze\u015Bladuje pech. Pewnej nocy spotyka on niejakiego Jonasa Arbora, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako zab\u00F3jca na zlecenie. Tajemniczy nieznajomy oferuje Campbellowi, \u017Ce za darmo zlikwiduje pi\u0119cioro jego nieprzyjaci\u00F3\u0142. Allan jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3wi powa\u017Cnie. Dla \u017Cartu przekazuje mu sw\u00F3j prywatny spis wrog\u00F3w. Nast\u0119pnego dnia osoby, kt\u00F3rych nazwiska znalaz\u0142y si\u0119 na kartce, zaczynaj\u0105 kolejno gin\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Campbella jako spraw\u0119 zbrodni. \u015Acigany przez policj\u0119 i przepe\u0142niony poczuciem winy Allan robi wszystko, by zapobiec kolejnej egzekucji. Przekonuje si\u0119, jak wiele mo\u017Ce kosztowa\u0107 pozornie upragniona zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2367764.jpg","",["N"]],"73886480":["Te\u015Bciowa wie lepiej
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Krystyna. Kobieta chce udowodni\u0107, \u017Ce jej zi\u0119\u0107, Patryk, ma kochank\u0119. Nied\u0142ugo zamierza przepisa\u0107 sw\u00F3j du\u017Cy dom na c\u00F3rk\u0119, Natali\u0119, i boi si\u0119, \u017Ce zi\u0119\u0107 przejmie jej maj\u0105tek. Krystyna opowiada, \u017Ce Patryk du\u017Co czasu sp\u0119dza ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Dorot\u0105. Kobieta nie ufa tak\u017Ce kole\u017Cance z pracy m\u0119\u017Cczyzny, Gosi. Detektywi montuj\u0105 kamery w domu, a tak\u017Ce \u015Bledz\u0105 Patryka, kt\u00F3ry pracuje w restauracji jako kelner. Wydaje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 pr\u00F3buj\u0105 podrywa\u0107 zar\u00F3wno kelnerka Gosia, jak i kucharka Maria, ale z \u017Cadn\u0105 z nich Patryk nie nawi\u0105zuje intymnej relacji, podobnie jak z Dorot\u0105, z kt\u00F3r\u0105 spotyka si\u0119 po pracy. Tymczasem uwag\u0119 detektyw\u00F3w zwraca zachowanie \u017Cony m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73886481":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73886482":["Tym razem prowadz\u0105ca przygotuje potrawy i przetwory z grzyb\u00F3w. Mog\u0105 one sta\u0107 si\u0119 znakomit\u0105 baz\u0105 do sos\u00F3w i farszu. Ewa poka\u017Ce, \u017Ce mog\u0105 te\u017C z powodzeniem wzbogaci\u0107 smak tradycyjnej polskiej zupy - krupniku. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego przygotuje potraw\u0119, kt\u00F3ra w PRL-u by\u0142a obowi\u0105zkow\u0105 pozycj\u0105 w jad\u0142ospisie wielu polskich lokali gastronomicznych. W nowym ustroju popad\u0142a w nie\u0142ask\u0119, poniewa\u017C kojarzy\u0142a si\u0119 z poprzednim ustrojem. To bryzol z pieczarkami i cebul\u0105. Na deser poda za\u015B krem su\u0142ta\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"73886483":["Ewa Wachowicz zaprasza do swojego krakowskiego domu. Na pocz\u0105tek przygotuje chleb bez glutenu, robiony na bia\u0142kach i siemieniu lnianym z dodatkiem ziaren s\u0142onecznika i czarnuszki. Do pieczywa autorka programu poda cebul\u0119 podsma\u017Can\u0105 na s\u0142oninie. P\u00F3\u017Aniej zaproponuje filet z kurczaka z boczniakami, zapiekany w cie\u015Bcie francuskim zaplecionym tak, jak zaplata si\u0119 warkocz. Ewa zaserwuje te\u017C deser czekoladowy. Przygotuje ten znany z PRL-u przysmak z doskona\u0142ych jako\u015Bciowo produkt\u00F3w, nie po\u017Ca\u0142uje r\u00F3wnie\u017C bakalii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"73886484":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73886485":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886486":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886487":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886488":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73886489":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73886628":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73886629":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362154.jpg","",[]],"73886630":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886631":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886632":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886633":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886634":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886635":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886636":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73886637":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886638":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886639":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886640":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886641":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886642":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886643":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"73886644":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73886645":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886646":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73886647":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73886648":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"73886650":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73886651":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886652":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73886653":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"73886654":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886655":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886656":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73886657":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73886659":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"73886660":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73886661":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886662":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73886663":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886697":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73886698":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73886699":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73886700":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73886701":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73886702":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73886703":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73886704":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73886705":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73886706":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73886707":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"73886708":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73886709":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73886710":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73886711":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"73886712":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"73886713":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73886714":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73886715":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73886664":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73886665":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73886666":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"73886667":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886668":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73886669":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73886670":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73886671":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73886672":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"73886673":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886674":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73886675":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886676":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886677":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73886678":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886679":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886680":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73886681":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73886682":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886683":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886684":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886685":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73886686":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73886687":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"73886688":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886689":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886690":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73886691":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73886692":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886693":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73886694":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73886695":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73886696":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886490":["Program prezentuje celebracj\u0119 chrzcin w romskiej kulturze. Widzowie poznaj\u0105 unikalne podej\u015Bcie tej spo\u0142eczno\u015Bci do narodzin i \u015Bmierci. W \u015Brodowisku tym ci\u0119\u017Carna kobieta musi post\u0119powa\u0107 wed\u0142ug \u015Bci\u015Ble okre\u015Blonych zasad, karmienie piersi\u0105 jest uwa\u017Cane za haniebne, a pogrzeb to wydarzenie pe\u0142ne przepychu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2251067.jpg","",[]],"73886491":["Program przybli\u017Ca sekrety Cygan\u00F3w oraz innych spo\u0142eczno\u015Bci, kt\u00F3re \u017Cyj\u0105, podr\u00F3\u017Cuj\u0105c. Zanurzymy si\u0119 w ich niezwyk\u0142ych tradycjach, kt\u00F3re pomog\u0105 nam zrozumie\u0107, w jaki spos\u00F3b ich cz\u0142onkowie przekazuj\u0105 je kolejnym pokoleniom.","","",[]],"73886492":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226353.jpg","",["AD"]],"73886493":["Pod Lublinem le\u017Cy niewielka wioska o nazwie Stasin. Mieszka tam pani Kasia wraz z tr\u00F3jk\u0105 swoich nastoletnich dzieci. W ich domu brakuje \u0142azienki, a ca\u0142y budynek ogrzewa niewielka kuchnia kaflowa. Rodzina ma do dyspozycji tylko dwa pomieszczenia. Tymczasem cierpi\u0105cy na zesp\u00F3\u0142 Aspargera Nataniel bardzo potrzebuje prywatno\u015Bci. Pomo\u017Ce j\u0105 stworzy\u0107 ekipa pod wodz\u0105 El\u017Cbiety Romanowskiej, Marty Ko\u0142dej i Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",["N"]],"73886494":["Ekipa programu odwiedza Jur\u0119 Krakowsko-Cz\u0119stochowsk\u0105. Mieszka tam pani Agnieszka, kt\u00F3ra samotnie wychowuje czternastoletnie trojaczki. Ch\u0142opcy s\u0105 ponad wiek dojrzali, fascynuj\u0105 si\u0119 kosmosem, dzia\u0142aj\u0105 w szkolnym teatrze. Dom, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Wlewaj\u0105ca si\u0119 do budynku przez dziurawy dach woda spowodowa\u0142a, \u017Ce strop si\u0119 zarwa\u0142 i w dachu powsta\u0142a dziura. W czasie deszczu woda bez przeszk\u00F3d wpada do \u015Brodka. W budynku nie ma te\u017C \u0142azienki, rodzina po zmierzchu myje si\u0119 pod ogrodowym prysznicem. Sytuacja jest naprawd\u0119 dramatyczna i wszystko wskazuje na to, \u017Ce budynek nie przetrwa kolejnej zimy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",["N"]],"73886495":["Alicja W\u0119gorzewska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"73886496":["Ewelina Ruckgaber i \u0141ukasz Strza\u0142ka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"73886497":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"73886498":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"73886499":["Pani Sylwia od urodzenia zmaga si\u0119 z toksoplazmoz\u0105. W wyniku tego schorzenia nie widzi na jedno oko, a drugie jest mocno uszkodzone. Strach przed ca\u0142kowit\u0105 utrat\u0105 wzroku doprowadzi\u0142 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119 do ci\u0119\u017Ckiej depresji. W szpitalu, w kt\u00F3rym si\u0119 leczy\u0142a, pozna\u0142a sanitariusza, pana Paw\u0142a. Za\u0142o\u017Cyli rodzin\u0119, maj\u0105 dwuletniego syna Frania. Wynajmuj\u0105 mieszkanie, ale marz\u0105 o tym, by zamieszka\u0107 w domu, kt\u00F3ry pani Sylwia dosta\u0142a od rodzic\u00F3w. W \u015Brodku nie ma dos\u0142ownie nic - \u015Bcian, pod\u0142\u00F3g, wody, kanalizacji ani pr\u0105du. Pan Pawe\u0142 bardzo du\u017Co pracuje, ale jego skromne dochody nie wystarcz\u0105 na remont. Nowy dom dla rodziny stworzy ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73886500":["Maja Sablewska wraz z grup\u0105 ekspert\u00F3w zadba o wygl\u0105d dw\u00F3ch kobiet. Iwona ma bardzo du\u017Cy biust. Nie czuje si\u0119 z tym dobrze. Zdarza si\u0119 nawet, \u017Ce s\u0142yszy na ulicy komentarze na ten temat. Ma\u0142gosia ostatnie lata swojego \u017Cycia po\u015Bwi\u0119ci\u0142a na wychowywanie dzieci. Wygl\u0105d nie by\u0142 w\u00F3wczas dla niej wa\u017Cny. Pierwszym etapem metamorfozy jest poddanie si\u0119 ocenie obcych ludzi. Potem obie kobiety przez 10 dni b\u0119d\u0105 przechodzi\u0107 seri\u0119 zabieg\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["AD"]],"73886501":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"73886502":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"73886503":["Katarzyna Zieli\u0144ska i Kacper Kuszewski
Go\u015B\u0107mi Krzysztofa Ibisza b\u0119d\u0105 aktorzy Katarzyna Zieli\u0144ska i Kacper Kuszewski. Opowiedz\u0105 o tym, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce nie znienawidzili si\u0119 w \"Ta\u0144cu z gwiazdami\", dlaczego Kacper rozebra\u0142 si\u0119 na pr\u00F3bie ich spektaklu i jakie s\u0105 najwi\u0119ksze wyzwania w przyja\u017Ani damsko-m\u0119skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"73886504":["P\u00F3\u0142fina\u0142! Czworo uczestnik\u00F3w stanie do ostatniej rozgrywki przed d\u0142ugo wyczekiwanym fina\u0142em. Zawodnicy b\u0119d\u0105 musieli do\u0142o\u017Cy\u0107 wszelkich stara\u0144, aby wyda\u0107 wszystkie dania podczas serwisu. Go\u015B\u0107mi restauracji b\u0119d\u0105 m.in. Sebastian Olma - zwyci\u0119zca 2. edycji \"Top Chefa\" i szef kuchni restauracji Kafe Zielony Nied\u017Awied\u017A, Pawe\u0142 Kibart - p\u00F3\u0142finalista 2. edycji \"Top Chefa\" i szef kuchni na warszawskiej Legii oraz ekspert od nowoczesnej kuchni fit, Joanna Popko i Karolina Rudolf - uczestniczki drugiej edycji \"Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia\" oraz zesp\u00F3\u0142 Papa D. Klienci to nie tylko smakosze, lecz tak\u017Ce kulinarni eksperci. Zadanie b\u0119dzie wi\u0119c wyj\u0105tkowo trudne. Kto nie sprosta wymaganiom szefa Amaro i nie zadowoli go\u015Bci lokalu, po\u017Cegna si\u0119 z marzeniami o wielkim finale.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225060.jpg","",["N"]],"73886505":["Pani Ania samotnie wychowuje Natana. Ojciec dziecka nie interesuje si\u0119 synem. Ch\u0142opiec nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo i wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W domu tej ma\u0142ej rodziny przecieka dach, \u0142azienka jest zawilgotnia\u0142a, a przewody elektryczne nie zosta\u0142y ukryte wewn\u0105trz \u015Bcian i gro\u017C\u0105 spi\u0119ciem. Sytuacja rodziny jest dramatyczna, mamie i synowi brakuje czasami nawet pieni\u0119dzy na jedzenie. Pani Annie trudno znale\u017A\u0107 prac\u0119, kt\u00F3r\u0105 mog\u0142aby pogodzi\u0107 z opiek\u0105 nad synem. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Maciek Pertkiewicz i Przemek O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417325.jpg","",["N"]],"73886506":["Re\u017C.: Steve Antin.
Ali, obdarzona wspania\u0142ym g\u0142osem dziewczyna z prowincjonalnego miasteczka, decyduje si\u0119 na ucieczk\u0119 od szarej codzienno\u015Bci i pod\u0105\u017Ca za marzeniami do Los Angeles. Po serii niepowodze\u0144 nie daje za wygran\u0105 i zostaje w Mie\u015Bcie Anio\u0142\u00F3w. Dzi\u0119ki temu przypadkiem trafia do The Burlesque Lounge, majestatycznego, ale podupadaj\u0105cego teatru rewiowego, gdzie zostaje zatrudniona jako kelnerka przez Tess, w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 klubu i gwiazd\u0119 rewii. Nowa praca ca\u0142kowicie odmienia \u017Cycie Ali. Dziewczyna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z jedn\u0105 z tancerek, zdobywa te\u017C uczucie Jacka, barmana i muzyka. Wkr\u00F3tce kierownik sceny i konferansjer odkrywaj\u0105 wokalny talent Ali. Spe\u0142nia si\u0119 najwi\u0119ksze marzenie dziewczyny - mo\u017Ce spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 na scenie. Z czasem spektakularny g\u0142os Ali przywraca zapomnianemu miejscu dawn\u0105 \u015Bwietno\u015B\u0107. Nie wszystko jednak uk\u0142ada si\u0119 po my\u015Bli dziewczyny. K\u0142ody pod nogi rzuca jej zazdrosna o talent i urod\u0119 gwiazdka, \u015Bwiadoma, \u017Ce jej czas w\u0142a\u015Bnie przemin\u0105\u0142. Pewnego dnia The Burlesque Lounge odwiedza te\u017C charyzmatyczny przedsi\u0119biorca. M\u0119\u017Cczyzna sk\u0142ada Ali propozycj\u0119 nie do odrzucenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2132491.jpg","",["N"]],"73886507":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji ceremonii \u015Blubnych i wesel, spotyka si\u0119 ze znanymi osobami z polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",[]],"73886508":["Renata i jej m\u0105\u017C Waldek razem prowadz\u0105 gospodarstwo rolne. Ostatnio byli na weselu, po kt\u00F3rym kobieta znalaz\u0142a w kieszeni marynarki partnera damsk\u0105 bielizn\u0119. Prosi detektyw\u00F3w, by ustalili, kim jest jego kochanka. Obserwacja m\u0119\u017Cczyzny wykazuje, \u017Ce pr\u00F3buje on uwie\u015B\u0107 mieszkaj\u0105c\u0105 w okolicy Wiol\u0119. Wydaje si\u0119 te\u017C, \u017Ce \u0142\u0105czy go co\u015B z Halin\u0105. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 do domu pierwszej z kobiet. \u015Aledczy ca\u0142y czas za nim pod\u0105\u017Caj\u0105, gotowi zawiadomi\u0107 klientk\u0119. Nie wiedz\u0105, \u017Ce Waldka \u015Bledzi tak\u017Ce zazdrosna Halina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"73886509":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73886510":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73886511":["Coraz wi\u0119cej dojrzewaj\u0105cych os\u00F3b odkrywa przedwcze\u015Bnie nieocenzurowan\u0105 pornografi\u0119 w internecie. Powoduje to, \u017Ce w ich g\u0142owie utrwala si\u0119 nieprawdziwy obraz blisko\u015Bci. Pi\u0119\u0107 matek postanowi\u0142o zapozna\u0107 si\u0119 z \u015Bwiatem pornografii i w odpowiedzi nagra\u0107 w\u0142asny, kr\u00F3tki film erotyczny z my\u015Bl\u0105 o m\u0142odzie\u017Cy, aby wypromowa\u0107 w\u015Br\u00F3d niej zdrowe podej\u015Bcie do relacji w zwi\u0105zku.","","",[]],"73886512":["Starsza pani podczas snu pada ofiar\u0105 brutalnego ataku. Casey i Alicia musz\u0105 znale\u017A\u0107 osob\u0119, kt\u00F3ra pope\u0142ni\u0142a t\u0119 ohydn\u0105 zbrodni\u0119.","","",[]],"73886513":["Szczoteczka do z\u0119b\u00F3w
28-letni Marek po powrocie z delegacji znajduje w domu cudz\u0105 szczoteczk\u0119 do z\u0119b\u00F3w. Obawia si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona Amelia podczas jego nieobecno\u015Bci przyjmuje kochanka. Marek wybaczy\u0142by jej ma\u0142y skok w bok, ale powa\u017Cny, d\u0142ugotrwa\u0142y romans jest dla niego nie do przyj\u0119cia. Zg\u0142asza si\u0119 po pomoc do Damiana Pietrowa. Detektyw montuje w domu klienta kamer\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta rzeczywi\u015Bcie przyjmuje kogo\u015B w domu. Ale nic nie jest takie, jakby si\u0119 wydawa\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",["N"]],"73886514":["\u017Bona z daleka
Kaja ma 25 lat i jest c\u00F3rk\u0105 biznesmena. Podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C ma romans z sekretark\u0105. Bartosz zanim o\u017Ceni\u0142 si\u0119 z Kaj\u0105 by\u0142 ubogim studentem. Teraz, dzi\u0119ki te\u015Bciowi, prowadzi interesy w ca\u0142ej Europie. Opr\u00F3cz tego ch\u0119tnie imprezuje. Podczas obserwacji Pietrow ustala, \u017Ce sekretarka Bartosza jest w ci\u0105\u017Cy, a jej prze\u0142o\u017Cony bardzo si\u0119 o ni\u0105 troszczy. Mimo to detektyw ma wra\u017Cenie, \u017Ce mi\u0119dzy tymi dwojgiem nie chodzi o romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",["N"]],"73886716":["Pacyficzny halibut
Tym razem ekipa Jurka Biedrzyckiego odwiedza kanadyjsk\u0105 wysp\u0119 Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. W miejscowym sklepie w\u0119dkarze zaopatruj\u0105 si\u0119 w niezb\u0119dne do po\u0142owu ryb licencje. Nast\u0119pnie w\u0119dkarze wyp\u0142ywaj\u0105 na ocean, by zmierzy\u0107 si\u0119 z pacyficznymi halibutami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73886717":["Atlantycki halibut
Aby zapolowa\u0107 na halibuta, ekipa programu udaje si\u0119 zim\u0105 na po\u0142o\u017Con\u0105 na morzu Norweskim wysp\u0119 Vannoya. Na tym znanym \u0142owisku przydadz\u0105 si\u0119 przetestowane w Kanadzie r\u00F3\u017Cnokolorowe o\u015Bmiorniczki, twistery i rippery w kolorze r\u00F3\u017Cowym oraz oliwne w\u0119gorzyki. Przez pierwsze dwa dni wysi\u0142ki w\u0119dkarzy nie przynosz\u0105 efekt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73886718":["W programie prezentowane malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373517.jpg","",[]],"73886719":["W programie prezentowane malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373517.jpg","",[]],"73886720":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"73886721":["W 1945 roku Amerykanie przeprowadzili tajn\u0105 operacj\u0119 maj\u0105c\u0105 na celu przej\u0119cie niemieckiej technologii rakietowej. Przywie\u017Ali nazistowskich naukowc\u00F3w i in\u017Cynier\u00F3w do USA. Kilkadziesi\u0105t lat po udanym l\u0105dowaniu na Ksi\u0119\u017Cycu i po ujawnieniu tajnych dokument\u00F3w okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w NASA pracowa\u0142a wcze\u015Bniej dla Trzeciej Rzeszy.","","",[]],"73886722":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"73886723":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"73886724":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"73886725":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"73886726":["Poligon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"73886727":["Twierdza K\u0142odzko
Twierdza K\u0142odzko po\u0142o\u017Cona jest na granicy trzech pa\u0144stw i otoczona wzg\u00F3rzami. Eksperci przedstawiaj\u0105 rekonstrukcje i inscenizacje, kt\u00F3re ukazuj\u0105 realia \u017Cycia codziennego w obr\u0119bie mur\u00F3w budowli oraz wp\u0142yw, jaki wywiera\u0142a ona na spo\u0142eczno\u015B\u0107 zamieszkuj\u0105c\u0105 okolice. Prezentacj\u0119 uzupe\u0142niaj\u0105 zdj\u0119cia lotnicze fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2318229.jpg","",[]],"73886728":["Eichmann
Schwytanie Adolfa Eichmanna przez agent\u00F3w Mosadu w Argentynie nale\u017Cy do najbardziej spektakularnych akcji tropienia nazistowskich zbrodniarzy. Proces pojmanego ujawni\u0142 \u015Bwiatu, kto sta\u0142 za organizacj\u0105 Holocaustu. Okaza\u0142o si\u0119 w\u00F3wczas, \u017Ce za zag\u0142ad\u0119 \u017Byd\u00F3w nie s\u0105 odpowiedzialne jednostki, ale wielu wysoko postawionych Niemc\u00F3w. Za Holocaustem stali urz\u0119dnicy, rekrutowani spo\u015Br\u00F3d najlepszych absolwent\u00F3w na \u015Bwietnie op\u0142acane stanowiska. Eichmann mia\u0142 jedno wyt\u0142umaczenie - twierdzi\u0142, \u017Ce tylko wykonywa\u0142 rozkazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417141.jpg","",[]],"73886729":["Szlakiem 3 dywizji strzelc\u00F3w karpackich pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142y silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawianiem si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Atak wojsk polskich rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 w nocy 12 maja 1944 roku. Poprzedzi\u0142y go artyleryjskie natarcie i bombardowanie. Pierwsze uderzenie naszych rodak\u00F3w zako\u0144czy\u0142o si\u0119 kl\u0119sk\u0105, a atakuj\u0105ce bataliony zosta\u0142y zdziesi\u0105tkowane. Drugi atak za\u015B odni\u00F3s\u0142 powodzenie, a na klasztorze Monte Cassino za\u0142opota\u0142a polska flaga. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73886730":["Na tropach 5 Kresowej pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142 silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawieniam si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowsk wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73886731":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"73886732":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"73886733":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"73886734":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"73886735":["Zima w mie\u015Bcie
Aby poobserwowa\u0107 dzik\u0105 przyrod\u0119, czasami wystarczy uda\u0107 si\u0119 do parku. Odrobina cierpliwo\u015Bci i uwa\u017Cno\u015Bci zapewnia du\u017Co atrakcji. Miasta dla wielu zwierz\u0105t s\u0105 atrakcyjnym miejscem ze wzgl\u0119du na dost\u0119pno\u015B\u0107 jedzenia i brak drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"73886736":["Wydra
Wydra wyszukuje po\u017Cywienie na dnie mulistych staw\u00F3w i rzek. W jej menu s\u0105 raki, \u017Caby i raki. Wydra lubi czyst\u0105 wod\u0119 oraz zabawy w \u015Bniegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"73886737":["Agata i \u0141ukasz zabieraj\u0105 dzieci do labiryntu kukurydzy. Rodzina gubi si\u0119 jednak w\u015Br\u00F3d kolb. Na szcz\u0119\u015Bcie maj\u0105 do dyspozycji telefon z GPS-em. Marcin pierwszy raz w \u017Cyciu widzi morze. On i jego \u017Cona Lidia po raz pierwszy od dziesi\u0119ciu lat wyjechali na urlop. Joanna zabiera Ol\u0119 na Hel i op\u0142aca jej lekcj\u0119 windsurfingu. Dziewczyna okazuje si\u0119 bardzo utalentowana w tej dziedzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"73886738":["Lidia jest zaskoczona cenami r\u00F3\u017Cnych produkt\u00F3w nad Ba\u0142tykiem. Za jednego szasz\u0142yka zap\u0142aci\u0142a 72 z\u0142ote. Marta wstydzi si\u0119 rozebra\u0107 i pozostaje na pla\u017Cy w ubraniu. Sylwia i Mateusz wspominaj\u0105 wizyt\u0119 pijanego nocnego go\u015Bcia na swoim tarasie. M\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3g\u0142 znale\u017A\u0107 swojego domku. Uda\u0142o si\u0119 jednak przekona\u0107 go, by zacz\u0105\u0142 si\u0119 zachowywa\u0107 ciszej. Agata, \u0141ukasz oraz ich dzieci id\u0105 obejrze\u0107 zach\u00F3d s\u0142o\u0144ca. W tak pi\u0119knej scenerii kobieta wyznaje partnerowi, \u017Ce spodziewa si\u0119 kolejnego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"73886739":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73886740":["Brisbane","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"73886741":["Toronto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206505.jpg","",["N"]],"73886742":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73886743":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73886744":["Kulisy zagini\u0119cia 42-letniej Ma\u0142gorzaty Gillner z Gliwic, do\u015Bwiadczonej wychowawczyni przedszkolnej. Tu\u017C przed tajemniczym znikni\u0119ciem z\u0142o\u017Cy\u0142a podanie z pro\u015Bb\u0105 o zwolnienie. Kobieta rzekomo planowa\u0142a zaj\u0105\u0107 si\u0119 czym\u015B nowym. Dyrektorka prosi\u0142a j\u0105 o zmian\u0119 decyzji. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Gillner wysz\u0142a rano do pracy, lecz nigdy tam nie dotar\u0142a. Micha\u0142 Fajbusiewicz pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119 razem z rodzin\u0105 zaginionej i jej znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"73886745":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73886746":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73886747":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73886748":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73886549":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Po raz siedemnasty b\u0119dziemy \u015Bwiadkami wokalno-tanecznego wyzwania. Jak zawsze mo\u017Cemy liczy\u0107 na silne emocje, nieoczekiwane metamorfozy, najwi\u0119ksze muzyczne hity oraz znanych i lubianych artyst\u00F3w w nowych aran\u017Cacjach. Do grona juror\u00F3w do\u0142\u0105czy zwyci\u0119zca 15. edycji programu Robert Janowski. Tym razem swoje umiej\u0119tno\u015Bci sceniczne i aktorskie zaprezentuj\u0105: wokalistka i kompozytorka Kasia Wilk, aktorka kabaretowa Ewa B\u0142achnio, gwiazda \"Dziewczyn ze Lwowa\" Katarzyna Ucherska, aktorka Akademii Sztuk Teatralnych Katarzyna Polewany, aktor i biznesmen Micha\u0142 Milowicz, wokalista i aktor Janusz Radek, aktor m\u0142odego pokolenia Jakub Zdr\u00F3jkowski i \u015Bpiewak operowy Robert Szpr\u0119giel. Ta barwna \u00F3semka zawalczy o Z\u0142ot\u0105 Twarz oraz czek na 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3ry zwyci\u0119zca przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227326.jpg","",["N"]],"73886550":["Hiszpa\u0144ski z\u0142oty wiek
W tym odcinku r\u00F3\u017Cne fakty z historii W\u0142och i Hiszpanii - kraj\u00F3w, kt\u00F3re odegra\u0142y wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 w dziejach ludzko\u015Bci. To w\u0142a\u015Bnie z W\u0142och wyruszy\u0142a morska wyprawa Krzysztofa Kolumba, kt\u00F3ry odkry\u0142 Ameryk\u0119, natomiast hiszpa\u0144scy Habsburgowie stworzyli polityczne mocarstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886551":["Epoka el\u017Cbieta\u0144ska
Za rz\u0105d\u00F3w El\u017Cbiety Anglia panowa\u0142a na morzach i kontrolowa\u0142a rozw\u00F3j wydarze\u0144 politycznych na kontynencie europejskim. Jednym z tych, kt\u00F3rzy przyczynili si\u0119 do umocnienia pozycji kr\u00F3lowej, by\u0142 Francis Drake - wielki \u017Ceglarz i g\u0142\u00F3wny bohater dzisiejszego odcinka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886552":["Zjednoczone prowincje
Pod koniec XVI wieku Niderlandy, czyli prowincje obejmuj\u0105ce dzisiejsze tereny Belgii i Holandii, uniezale\u017Cni\u0142y si\u0119 od Hiszpanii i zjednoczy\u0142y. Wkr\u00F3tce sta\u0142y si\u0119 drug\u0105 po Anglii pot\u0119g\u0105 morsk\u0105. Narrator opowiada, jak dosz\u0142o do takich wielkich zmian na mapie Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886553":["Re\u017C.: Michael Apted.
Rok 1943. Trwa II wojna \u015Bwiatowa. \u0141ucja (Georgie Henley) i Edmund (Skandar Keynes) Pevensie sp\u0119dzaj\u0105 wakacje na wsi. Razem z nimi jest tak\u017Ce niezno\u015Bny kuzyn, Eustachy Klarencjusz Scrubb (Will Poulter). Pewnego dnia tr\u00F3jka dzieci odnajduje stary obraz przedstawiaj\u0105cy statek na wzburzonym morzu. Niespodziewanie malowid\u0142o o\u017Cywa, a \u0141ucja, Edmund i Eustachy w tajemniczy spos\u00F3b przenosz\u0105 si\u0119 do jego wn\u0119trza, w sam \u015Brodek wzburzonej wody. Przemoczone dzieci zostaj\u0105 wy\u0142owione przez za\u0142og\u0119 statku. Okazuje si\u0119, \u017Ce na pok\u0142adzie znajduje si\u0119 znajomy rodze\u0144stwa Pevensie, Kaspian (Ben Barnes). Niegdy\u015B nie\u015Bmia\u0142y i niepewny swojej pozycji ksi\u0105\u017C\u0119, dzi\u015B kr\u00F3l Narnii. \u017Baglowiec o nazwie \"W\u0119drowiec do \u015Awitu\" nale\u017Cy w\u0142a\u015Bnie do niego. Kr\u00F3l z za\u0142og\u0105 wyruszyli na poszukiwania siedmiu zaginionych baron\u00F3w, kt\u00F3rych przed laty nies\u0142usznie wygnano z kr\u00F3lestwa. Ich pomoc jest potrzebna, by przywr\u00F3ci\u0107 pok\u00F3j w magicznej krainie, kt\u00F3rej zagra\u017Ca niebezpieczna, zielona mg\u0142a, wydobywaj\u0105ca si\u0119 z Ciemnej Wyspy. \u0141ucja i Edmund postanawiaj\u0105 pom\u00F3c Kaspianowi w jego misji. Nie ob\u0119dzie si\u0119 jednak bez k\u0142opot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1927450.jpg","",["N"]],"73886554":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Ma\u0142y John Dolittle posiada niezwyk\u0142y dar, kt\u00F3ry pozwala mu rozmawia\u0107 ze zwierz\u0119tami. Jednak ojciec przekonany, \u017Ce syna op\u0119ta\u0142y si\u0142y nieczyste, wzywa na pomoc egzorcyst\u0119. Po latach John (Eddie Murphy), kt\u00F3ry zosta\u0142 lekarzem weterynarii, nie pami\u0119ta, \u017Ce w dzieci\u0144stwie potrafi\u0142 porozumiewa\u0107 si\u0119 ze zwierz\u0119tami. Kiedy jednak potr\u0105ca na skrzy\u017Cowaniu psa, odkrywa, \u017Ce rozumie ka\u017Cde jego s\u0142owo. Wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 si\u0119 doktor, kt\u00F3ry potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z czworono\u017Cnymi pacjentami rozchodzi si\u0119 lotem b\u0142yskawicy... Najnowsza adaptacja \"Doktora Dolittle\" przenosi bohatera znanego wszystkim z ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga w czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Odtw\u00F3rc\u0105 g\u0142\u00F3wnej roli jest Eddie Murphy (\"Nieoczekiwana zmiana miejsc\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 w Nowym Jorku\", \"Wampir w Brooklynie\", \"Gruby i chudszy\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205922.jpg","",["N"]],"73886555":["Re\u017C.: Sean Anders.
Pete i Ellie, dobrze sytuowane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, decyduj\u0105 si\u0119 na adopcj\u0119. Ich serca kradnie nastoletnia Lizzy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyna ma rodze\u0144stwo - siostr\u0119 i brata. Ma\u0142\u017Conkowie nie chc\u0105 ich rozdziela\u0107 i w ten spos\u00F3b staj\u0105 si\u0119 rodzicami zast\u0119pczymi a\u017C tr\u00F3jki pociech. Pragn\u0105 zbudowa\u0107 z dzie\u0107mi dobr\u0105 relacj\u0119, co nie jest \u0142atwym zadaniem dla os\u00F3b bez rodzicielskiego do\u015Bwiadczenia. Od tej pory drobne wpadki i nieporozumienia staj\u0105 si\u0119 dla nich codzienno\u015Bci\u0105. W dodatku ich pi\u0119tnastoletnia podopieczna, kt\u00F3ra pocz\u0105tkowo zrobi\u0142a na nich dobre wra\u017Cenie, przechodzi okres buntu. Ma\u0142\u017Conkowie jednak nie zamierzaj\u0105 da\u0107 za wygran\u0105, co sprawia, \u017Ce doskonale odnajduj\u0105 si\u0119 w roli opiekun\u00F3w. Ich m\u0142odzi podopieczni znajduj\u0105 u nich prawdziwy dom oraz du\u017Co mi\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2158542.jpg","",["N"]],"73886556":["Re\u017C.: Galen T. Chu, Mike Thurmeier.
Do Ziemi zbli\u017Ca si\u0119 ogromna asteroida. Tymczasem g\u0142owy grupki przyjaci\u00F3\u0142 zaprz\u0105taj\u0105 bardziej przyziemne sprawy. Tygrys Diego chce za\u0142o\u017Cy\u0107 rodzin\u0119, a mamut Maniek nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce jego c\u00F3rka dorasta. Jedynie niezdarny wiewi\u00F3r niezmiennie pr\u00F3buje zdoby\u0107 upragnionego \u017Co\u0142\u0119dzia. \u015Acigaj\u0105c smako\u0142yk, przypadkowo powoduje katastrof\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce zagrozi\u0107 wszystkim mieszka\u0144com planety. Maniek, Diego i Sid musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z niezwyk\u0142ymi zjawiskami natury, kt\u00F3ry wywo\u0142uje asteroida. W polskiej wersji j\u0119zykowej wyst\u0119puj\u0105 m.in. Wojciech Malajkat jako Maniek, Piotr Fronczewski w roli Diega oraz Cezary Pazura wcielaj\u0105cy si\u0119 w Sida.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1890431.jpg","",[]],"73886557":["Re\u017C.: J Blakeson.
Nieodleg\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107. Obcy, chc\u0105c przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119 nad Ziemi\u0105, w kolejnych uderzeniach eliminuj\u0105 jej mieszka\u0144c\u00F3w. Na pocz\u0105tek wysy\u0142aj\u0105 impuls elektromagnetyczny, kt\u00F3ry uniemo\u017Cliwia dzia\u0142anie wszystkich urz\u0105dze\u0144 wykorzystuj\u0105cych energi\u0119 elektryczn\u0105, w tym samochod\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej wywo\u0142uj\u0105 szereg kataklizm\u00F3w. Ziemianie musz\u0105 si\u0119 te\u017C zmierzy\u0107 z epidemi\u0105 zmutowanej ptasiej grypy oraz inwazj\u0105 - kosmici pod postaci\u0105 ludzi morduj\u0105 tych, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 dot\u0105d przetrwa\u0107. Nastoletnia Cassie (Chlo\u00EB Grace Moretz) razem z ojcem i m\u0142odszym bratem trafia do obozu dla ocala\u0142ych. Po kilku dniach ataku z siedmiu miliard\u00F3w ludzi przy \u017Cyciu pozosta\u0142a jedynie garstka; wszyscy oni w napi\u0119ciu oczekuj\u0105 na pi\u0105ty, ostateczny cios ze strony przybysz\u00F3w. Pewnego dnia do obozu przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 \u017Co\u0142nierze, kt\u00F3rzy zabieraj\u0105 tamtejsze dzieci, by w specjalnym o\u015Brodku przygotowa\u0107 je do walki z naje\u017Ad\u017Ac\u0105. Nikt nie wie, \u017Ce tak naprawd\u0119 dzieci maj\u0105 eliminowa\u0107 ocala\u0142ych ludzi - jako narz\u0119dzia w r\u0119kach kosmit\u00F3w same stan\u0105 si\u0119 pi\u0105t\u0105 fal\u0105. Cassie, kt\u00F3ra nie zd\u0105\u017Cy\u0142a na transport do o\u015Brodka, jest \u015Bwiadkiem rzezi pozostawionych w obozie doros\u0142ych. Dziewczyna samotnie przedziera si\u0119 do wojskowej bazy, gdzie w\u015Br\u00F3d szkolonych dzieci znajduje si\u0119 jej m\u0142odszy brat. Na swojej drodze spotyka Evana (Alex Roe). Tymczasem w trakcie swojej pierwszej misji oddzia\u0142 jej brata odkrywa prawd\u0119 na temat plan\u00F3w wojska. Za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 J Blakeson, re\u017Cyser \"Uprowadzonej Alice Creed\" oraz autor scenariusza do filmu \"Zej\u015Bcie 2\". W g\u0142\u00F3wnych rolach wyst\u0105pili Chlo\u00EB Grace Moretz (Pozw\u00F3l mi wej\u015B\u0107, Hugo i jego wynalazek), Nick Robinson (Kr\u00F3lowie lata, Jurassic World), nominowany do Z\u0142otego Globu Ron Livingston (Kompania braci, Obecno\u015B\u0107), Maggie Siff (Synowie Anarchii, Wstrz\u0105s) oraz Alex Roe (Snajper: Dziedzictwo, Hot Summer Nights). Produkcja stanowi adaptacj\u0119 popularnej powie\u015Bci dla m\u0142odzie\u017Cy spod pi\u00F3ra Ricka Yanceya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2406543.jpg","",[]],"73886558":["Re\u017C.: Paul Greengrass.
Min\u0119\u0142y dwa lata od po\u015Bcigu p\u0142atnych zab\u00F3jc\u00F3w za tajnym agentem, kt\u00F3rym straci\u0142 pami\u0119\u0107. Wraz z Marie ukry\u0142 si\u0119 on na terytorium Goa, na zachodnim wybrze\u017Cu P\u00F3\u0142wyspu Indyjskiego. Nie znale\u017Ali jednak upragnionego spokoju. Jasonowi uda\u0142o si\u0119 zrekonstruowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 fakt\u00F3w ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Wie ju\u017C, \u017Ce zosta\u0142 wyszkolony przez sekretn\u0105 organizacj\u0119 Treadstone, kt\u00F3rej wys\u0142annicy chc\u0105 go teraz zlikwidowa\u0107. Pomimo stara\u0144 na \u015Blad Bourne'a wpadaj\u0105 wrogowie. W trakcie desperackiej ucieczki Marie ginie, a jej towarzysz ponownie musi podj\u0105\u0107 samotn\u0105 walk\u0119 z prze\u015Bladowcami. W Berlinie, podczas akcji kierowanej przez Pamel\u0119 Landy z CIA, \u015Bmier\u0107 ponosi jeden z jej ludzi. Na miejscu zbrodni zostaje odkryty odcisk palca Bourne'a. Kobieta poszukuje informacji na temat dawno niewidzianego agenta. Wpada na \u015Blad tajemniczej operacji, w kt\u00F3rej bra\u0142 udzia\u0142. Wraz z Abbottem i Nicky zaczyna pod\u0105\u017Ca\u0107 jego tropem. Nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce pod Jasona podszy\u0142 si\u0119 zawodowy morderca Kirill, kt\u00F3remu zlecono wyeliminowanie by\u0142ego szpiega. Niebawem uciekinier dociera do Berlina, aby stawi\u0107 czo\u0142o przeznaczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421269.jpg","",[]],"73886559":["Re\u017C.: Maciej Kawulski.
Ciesz\u0105cy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 Borys \"Kosa\" Kosi\u0144ski odnosi imponuj\u0105ce sukcesy w mieszanych sztukach walki. Publiczno\u015B\u0107 ceni sobie jego umiej\u0119tno\u015Bci w widowiskowych starciach na arenie. Na zawodniku spoczywa ogromna presja. Przed nim bowiem najwa\u017Cniejsza walka w dotychczasowej karierze - ma zmierzy\u0107 si\u0119 z Denim Takaevem. W trakcie pojedynku pope\u0142nia jednak powa\u017Cny b\u0142\u0105d, kt\u00F3ry sprawia, \u017Ce traci wszystko. Przekonuje si\u0119, jak ulotne s\u0105 s\u0142awa i presti\u017C. Odwracaj\u0105 si\u0119 od niego zar\u00F3wno kibice, jak i przyjaciele. Mija kilka lat. Skompromitowany Borys pracuje w E\u0142ku jako ochroniarz w nocnym klubie. Nie radzi sobie najlepiej z szar\u0105 rzeczywisto\u015Bci\u0105, co pr\u00F3buje wymaza\u0107 ze \u015Bwiadomo\u015Bci za pomoc\u0105 alkoholu. Pewnego dnia dostaje jednak szans\u0119, aby odmieni\u0107 los. Pomagaj\u0105 mu w tym weterynarz Nina, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje, a tak\u017Ce Deni. M\u0119\u017Cczyzna sk\u0142ada mu propozycj\u0119 powt\u00F3rzenia konfrontacji sprzed lat. Dzi\u0119ki temu m\u00F3g\u0142by udowodni\u0107 swoj\u0105 warto\u015B\u0107 i odzyska\u0107 dobre imi\u0119. Kosa staje przed niezwykle trudnym wyborem - spokojne \u017Cycie u boku partnerki czy powr\u00F3t do dawnej pasji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421869.jpg","",["N"]],"73886560":["Cyrkowcy
W jednym z salon\u00F3w sprzeda\u017Cy telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych dochodzi do kolejnej kradzie\u017Cy. Na miejsce przybywa patrol policji. Przest\u0119pcy zabijaj\u0105 klienta. Funkcjonariusze nie mog\u0105 u\u017Cy\u0107 ognia. O organizacj\u0119 w\u0142ama\u0144 podejrzany jest kierownik jednego z lokali sieci, kt\u00F3ry ju\u017C dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 rabunku. W czasie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce kradzie\u017Ce to tylko cz\u0119\u015B\u0107 wi\u0119kszej, kryminalnej zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73886561":["Message in the Bottle
Grzegorz Szczepa\u0144ski zostaje otruty na przyj\u0119ciu z okazji rocznicy swojego \u015Blubu. Zab\u00F3jca natar\u0142 trucizn\u0105 wn\u0119trze jego kieliszka. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi w sprawie s\u0105 kelner, a tak\u017Ce mened\u017Cer restauracji ofiary. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona zamordowanego zdradza\u0142a m\u0119\u017Ca z jego 19-letnim synem. Ch\u0142opak zosta\u0142 wydziedziczony przez ojca. Wkr\u00F3tce wdowa r\u00F3wnie\u017C ginie. Zostaje uderzona butelk\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73886562":["Zata\u0144cz ze mn\u0105
Na skutek wstrz\u0105su anafilaktycznego umiera uczennica szko\u0142y tanga, Kuzdrowska. W jej torebce znalezione zostaj\u0105 dokumenty, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce pracowa\u0142a jako ekspert w Zak\u0142adzie Medycyny S\u0105dowej. Kobieta uchodzi\u0142a za odludka, \u017Cy\u0142a tylko prac\u0105. Jej koledzy s\u0105 zdziwieni, \u017Ce ucz\u0119szcza\u0142a na kurs ta\u0144ca. Zmar\u0142a w wyniku kontaktu z prokain\u0105, kt\u00F3ra znajdowa\u0142a si\u0119 w r\u00F3\u017Cy, z kt\u00F3r\u0105 zata\u0144czy\u0142a. Podejrzenie pada na rywalk\u0119 ofiary - by\u0142\u0105 kr\u00F3low\u0105 tanga. Kuzdrowska wpad\u0142a tak\u017Ce w oku nauczycielowi, co mog\u0142o si\u0119 nie spodoba\u0107 jego \u017Conie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce r\u00F3\u017C\u0119 przyni\u00F3s\u0142 adorator Kuzdrowskiej - Wilski. M\u0119\u017Cczyzna zawar\u0142 t\u0119 znajomo\u015B\u0107, chc\u0105c wyci\u0105gn\u0105\u0107 z wi\u0119zienia swojego syna. Kuzdrowska robi\u0142a bowiem ekspertyz\u0119 w sprawie ch\u0142opaka. Z czasem jednak m\u0119\u017Cczyzna naprawd\u0119 zakocha\u0142 si\u0119 w kobiecie, a jego syn okaza\u0142 si\u0119 niewinny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73886563":["M\u0119\u017Cczyzna przygnieciony ci\u0119\u017Ck\u0105 paczk\u0105 w magazynie doznaje odmy op\u0142ucnowej \/ Hiphopowiec ratuje postrzelonego koleg\u0119
Cz\u0142onkowie trzyosobowego zespo\u0142u hip-hopowego: Stukot, Czacha i Bingo, wracaj\u0105 z trasy koncertowej. Zaje\u017Cd\u017Caj\u0105 pod sklep znajduj\u0105cy si\u0119 na uboczu i nagle s\u0142ycha\u0107 strza\u0142y. Stukot zostaje ranny w nog\u0119 i pada na ziemi\u0119. Anna jest bardzo obowi\u0105zkow\u0105 szefow\u0105 magazynu. Pewnego pracowitego dnia chce sama sobie poradzi\u0107 z kolejnymi za\u0142adunkami. Podnosi wielk\u0105 paczk\u0119 i upada razem z ni\u0105 na ziemi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B przes\u0142a\u0142 cz\u0119\u015B\u0107 silnika samochodowego o wadze 80 kg i nie wyczy\u015Bci\u0142 go dobrze z resztek oleju. Kobieta nie zauwa\u017Cy\u0142a wycieku z paczki i po\u015Blizgn\u0119\u0142a si\u0119 na substancji. Pod wp\u0142ywem tak nag\u0142ego uderzenia Anna nie mo\u017Ce z\u0142apa\u0107 tchu i traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73886564":["Dziewczynie spadaj\u0105ca \u0142y\u017Cwa przeci\u0119\u0142a szyj\u0119 \/ Dziewczyna orientuje si\u0119, \u017Ce jej ch\u0142opak to przemytnik narkotyk\u00F3w
Majka wraca z wakacji w Tajlandii z nowym ch\u0142opakiem, Wojtkiem. Wkr\u00F3tce orientuje si\u0119, \u017Ce Wojtek podrzuci\u0142 do jej walizki paczk\u0119 z narkotykami, kt\u00F3r\u0105 nie\u015Bwiadomie przewioz\u0142a przez granic\u0119. Kiedy on bierze prysznic, Majka wraz ze swoj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatork\u0105 dzwoni\u0105 pod 112. Sylwia przegl\u0105da szafki w poszukiwaniu pi\u0142ki siatkowej. Gdy otwiera jedn\u0105 z nich, wypada z niej \u0142y\u017Cwa, kt\u00F3ra rani jej szyj\u0119. Dziewczyna upada na pod\u0142og\u0119 i bardzo mocno krwawi. Zauwa\u017Ca to jej ch\u0142opak i szybko podbiega, by jej pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73886515":["Przegrane \u017Cycie
Do biura detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Krystyna Mazur. Starsza pani podejrzewa, \u017Ce kto\u015B kradnie jej pami\u0105tki rodzinne. C\u00F3rka kobiety twierdzi natomiast, \u017Ce matka od pewnego czasu zapomina o r\u00F3\u017Cnych rzeczach. Tymczasem \u015Bledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce wnuk Krystyny ma d\u0142ugi i nawi\u0105za\u0142 wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gangsterami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73886516":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73886517":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73886518":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73886519":["Hodowca jak\u00F3w, Thakmay Lowa, przeprowadza swoje stado przez niebezpieczn\u0105 prze\u0142\u0119cz w Himalajach. Tymczasem Eskimosi zamieszkuj\u0105cy rejony kanadyjskiej Arktyki wyruszaj\u0105 na poszukiwania muli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421868.jpg","",[]],"73886520":["Cz\u0142owiek, kt\u00F3ry chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera
Najs\u0142ynniejszym zamachowcem, kt\u00F3ry planowa\u0142 zabi\u0107 Hitlera, by\u0142 Claus von Stauffenberg. Pr\u00F3bowa\u0142 on zamordowa\u0107 F\u00FChrera w 1944 roku w Wilczym Sza\u0144cu. Jednak inicjatorem tego najbardziej znanego zamachu by\u0142 genera\u0142 Hellmuth Stieff, o kt\u00F3rym historia ca\u0142kowicie zapomnia\u0142a. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przypomni, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 Stieff podczas nieudanego ataku na przyw\u00F3dc\u0119 III Rzeszy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zmieni\u0107 bieg wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73886521":["Prow.: Ryan Reynolds.
Analiza dziesi\u0119ciu prostych i skutecznych metod, kt\u00F3re mog\u0105 pom\u00F3c w walce ze zmianami klimatycznymi.","","",[]],"73886522":["Widzowie tym razem zajrz\u0105 za kulisy fabryki uwielbianego na ca\u0142ym \u015Bwiecie napoju gazowanego Coca Cola. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak powstaje klasyczny brytyjski motocykl marki Royal Enfield. Tw\u00F3rcy fascynuj\u0105cej serii opowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C o fi\u0144skiej firmie, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a uk\u0142ad nap\u0119dowy cz\u0119sto instalowany w statkach wycieczkowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373515.jpg","",[]],"73886523":["Tw\u00F3rcy serii tym razem opowiedz\u0105 o ameryka\u0144skiej firmie Evergreen Recycling, kt\u00F3ra ka\u017Cdego dnia przetwarza imponuj\u0105c\u0105 ilo\u015B\u0107 odpad\u00F3w z tworzysz sztucznych. Nie zabraknie te\u017C wizyty w fabryce indyjskiej firmy Apollo Tyres, kt\u00F3ra wykorzystuje najnowocze\u015Bniejsze technologie, aby zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo na drogach na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak produkowa\u0107 wysokiej jako\u015Bci ci\u0119te szk\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373515.jpg","",[]],"73886524":["Re\u017C.: Gerhard J. Rekel.
Oddanie Orient Expressu, zwanego r\u00F3wnie\u017C \"poci\u0105giem poci\u0105g\u00F3w\", do u\u017Cytku pasa\u017Cer\u00F3w wymaga\u0142o wytrwa\u0142o\u015Bci. Kilkukrotnie ambitny projekt Georges'a Nagelmackersa zdawa\u0142 si\u0119 skazany na pora\u017Ck\u0119, poniewa\u017C belgijski przedsi\u0119biorca stan\u0105\u0142 w obliczu bankructwa swojej firmy produkuj\u0105cej wagony sypialne, Compagnie International des Wagons-Lits (CIWL). Mimo to nie ustawa\u0142 w d\u0105\u017Ceniu do celu, jakim by\u0142o po\u0142\u0105czenie stolic europejskich sieci\u0105 nocnych poci\u0105g\u00F3w.","","",[]],"73886526":["Poci\u0105g pancerny numer 74
W lipcu 1944 w rejonie miejscowo\u015Bci Pogorzel w powiecie mi\u0144skim mia\u0142a miejsce spektakularna bitwa niemieckiego poci\u0105gu pancernego z sowieckim oddzia\u0142em pancernym. Na zaproszenie cz\u0142onk\u00F3w Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytk\u00F3w Fortyfikacji \"Pro Fortalicium\" Ko\u0142a Terenowego \"Przedmo\u015Bcie Warszawa\" ekipa programu szuka \u015Blad\u00F3w po tym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["N"]],"73886527":["Przybli\u017Cone zostan\u0105 m.in. plany Hitlera dotycz\u0105ce wycofania oddzia\u0142\u00F3w z p\u00F3\u0142nocnego frontu. F\u00FChrer chcia\u0142 do ko\u0144ca utrzyma\u0107 transporty rudy \u017Celaza i kopalni\u0119 niklu w Petsamo. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C okoliczno\u015Bci ataku Finlandii na Niemc\u00F3w.","","",[]],"73886528":["Druga wojna \u015Bwiatowa powoli zmierza do ko\u0144ca. Niemcy rozpoczynaj\u0105 odwr\u00F3t. Do pokonania s\u0105 tysi\u0105ce kilometr\u00F3w u progu arktycznej zimy. Nazi\u015Bci stosuj\u0105 taktyk\u0119 spalonej ziemi. ZSRR rusza z wielk\u0105 ofensyw\u0105 na p\u00F3\u0142nocy, a Finowie spychaj\u0105 wroga w kierunku linii obronnej.","","",[]],"73886529":["Kuriozalna mistyfikacja
David Attenborough przybli\u017Ca historie dw\u00F3ch gatunk\u00F3w zwierz\u0105t, kt\u00F3re wywo\u0142a\u0142y du\u017Ce zamieszanie w \u015Bwiecie nauki. Przypomina okoliczno\u015Bci dyskusji z pocz\u0105tku XX wieku, kt\u00F3rych tematem sta\u0142y si\u0119 p\u0119t\u00F3wki babienice, a tak\u017Ce szczeg\u00F3\u0142y najwi\u0119kszej naukowej debaty epoki wiktoria\u0144skiej, kt\u00F3rej tematem sta\u0142 si\u0119 australijski dziobak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"73886530":["M\u0142odzi pomarszczeni
Brytyjski badacz przedstawia przypadki zwierz\u0105t, u kt\u00F3rych dziwna budowa cia\u0142a i nietypowy spos\u00F3b funkcjonowania okaza\u0142y si\u0119 kluczem do d\u0142ugowieczno\u015Bci. Omawia cechy charakterystyczne i zwyczaje s\u0142oni, kt\u00F3re potrafi\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 wiek siedemdziesi\u0119ciu lat, a tak\u017Ce \u017Cyj\u0105cych pod ziemi\u0105 golc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"73886531":["Cudowna spirala
Kie\u0142 narwala by\u0142 inspiracj\u0105 dla artyst\u00F3w, a tak\u017Ce przyczyni\u0142 si\u0119 do powstania mitu o jednoro\u017Ccu. Do dzi\u015B pozostaje w du\u017Cej mierze naukow\u0105 zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"73886532":["Re\u017C.: Stephen Dunleavy.
Widzenie wzork\u00F3w
David analizuje dwa przyk\u0142ady zwierz\u0119cych zachowa\u0144, kt\u00F3re od lat stanowi\u0105 zagadk\u0119 dla naukowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"73886533":["Jedn\u0105 z atrakcji Pirenej\u00F3w Wschodnich, kt\u00F3ra od wielu lat cieszy si\u0119 ogromnym zainteresowaniem w\u015Br\u00F3d turyst\u00F3w, jest ma\u0142y \u017C\u00F3\u0142ty poci\u0105g, nazywany kanarkiem, z kt\u00F3rego podziwia\u0107 mo\u017Cna zapieraj\u0105ce dech w piersiach krajobrazy na katalo\u0144skie zbocza g\u00F3rskie, p\u0142askowy\u017C Cerdan i wspania\u0142e jeziora. Na trasie kolejki znajduje si\u0119 mi\u0119dzy innymi zjawiskowy i wci\u0105\u017C dzia\u0142aj\u0105cy most wisz\u0105cy Pont Gisclard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268772.jpg","",[]],"73886534":["Fascynuj\u0105ca podr\u00F3\u017C do Portugalii, gdzie wzd\u0142u\u017C rzeki Duero biegnie linia kolejowa, kt\u00F3ra jako jedyna na \u015Bwiecie przecina a\u017C trzy obiekty wpisane na list\u0119 \u015Bwiatowego dziedzictwa UNESCO: historyczne centrum miasta Porto, malowniczy region winiarski Alto Douro i prehistoryczny kompleks sztuki naskalnej w dolinie C\u00F4a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268772.jpg","",[]],"73886535":["Rutynowe l\u0105dowanie na lotnisku w San Francisco ma tragiczne zako\u0144czenie. Maszyna wpada do morza. Szcz\u0119\u015Bcie w nieszcz\u0119\u015Bciu, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 pasa\u017Cer\u00F3w uchodzi z \u017Cyciem. \u015Amier\u0107 ponosi jednak troje dzieci. Eksperci analizuj\u0105 prawdopodobne przyczyny tragedii.","","",[]],"73886536":["W 1988 roku odby\u0142 si\u0119 pokaz lotniczy Air France. Niestety jeden z pilot\u00F3w wykonuj\u0105cy podniebne ewolucje zszed\u0142 zbyt nisko, przez co nie m\u00F3g\u0142 maszyny podnie\u015B\u0107 do lotu. Samolot rozbi\u0142 si\u0119, a na miejscu zgin\u0119\u0142o troje widz\u00F3w.","","",[]],"73886537":["Tajemniczy sygna\u0142 w Wi\u0105zownicy
Poszukiwacze historii udaj\u0105 si\u0119 do podradomskiej miejscowo\u015Bci Wrzos. Uda\u0142o im si\u0119 pozyska\u0107 informacje m\u00F3wi\u0105ce o tym, \u017Ce w miejscowej rzece Wi\u0105zownicy znajduj\u0105 si\u0119 szcz\u0105tki niemieckiego pojazdu, kt\u00F3ry najprawdopodobniej w 1945 roku pos\u0142u\u017Cy\u0142 Niemcom jako k\u0142adka dla cofaj\u0105cych si\u0119 wojsk. Olaf i Sebastian postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107, czy ta historia jest prawdziwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73886538":["Pogranicze w ogniu
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski zg\u0142\u0119biaj\u0105 histori\u0119 nieznanego epizodu kampanii wrze\u015Bniowej. W 1939 roku na styku wojew\u00F3dztw podlaskiego i warmi\u0144sko-mazurskiego odbywa\u0142y si\u0119 walki. W Baka\u0142arzewie Polacy bronili si\u0119 przed Niemcami, natomiast w Cimochach dosz\u0142o do rajdu polskiego wojska na terytorium III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73886539":["Robert znajduje martwego wilka. Zwierz\u0119 prawdopodobnie pad\u0142o ofiar\u0105 k\u0142usownik\u00F3w. Maryla prze\u017Cywa ci\u0119\u017Ckie chwile. Wspiera j\u0105 Fredek. Wazon tropi dzikie zwierz\u0119ta. \u0141abi \u015Bpiewa ballady bieszczadzkie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73886540":["Mariola obawia si\u0119 spotkania nied\u017Awiedzicy, kt\u00F3ra z potomstwem kr\u0105\u017Cy w okolicy. S\u0142awek przy dwudziestostopniowym mrozie udaje si\u0119 z prowiantem do osady drwali. Artur oczyszcza zasypane \u015Bniegiem le\u015Bne dukty w g\u00F3rach. \u015Aliwa odwiedza koleg\u00F3w z pracy w lesie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73886541":["Skr\u00F3cony zestaw z gum\u0105
Jurek Biedrzycki zaprosi\u0142 do programu mistrz\u00F3w sp\u0142awika: Edmunda i Ernesta Gutkiewicz\u00F3w. W deszczowej aurze, przy wyj\u0105tkowo niskim ci\u015Bnieniu panowie wyruszaj\u0105 na kolejn\u0105 wypraw\u0119. Zamierzaj\u0105 przetestowa\u0107 metod\u0119 skr\u00F3conego zestawu. W odcinku nie zabraknie rad dotycz\u0105cych doboru sp\u0142awik\u00F3w, a widzowie us\u0142ysz\u0105 liczne anegdotki zwi\u0105zane z w\u0119dkarskimi eskapadami do Norwegii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73886542":["Biebrza\u0144ski raj
W dzisiejszym odcinku Jurek Biedrzycki odkrywa unikatow\u0105 i niepowtarzaln\u0105 przyrod\u0119 Biebrza\u0144skiego Parku Narodowego. W miejscach udost\u0119pnionych do w\u0119dkowania testuje woblery i gumowe wynalazki na szczupaka. Wkr\u00F3tce udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 barwne okazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73886543":["DAG
Niemcy uwierzyli F\u00FChrerowi, \u017Ce przywr\u00F3ci wielko\u015B\u0107 ich narodu i naprawi szkod\u0119 morlana i fizyczn\u0105 wyrz\u0105dzon\u0105 im w 1918 roku. Opowiedzieli si\u0119 wi\u0119c za zbrojeniami i wojn\u0105, nie zdaj\u0105c sobie sprawy, \u017Ce nie s\u0105 do niej przygotowani. Ju\u017C w listopadzie 1939 roku, ponad miesi\u0105c po zako\u0144czeniu walk w Polsce dow\u00F3dztwo wojsk niemieckich rozpocz\u0119\u0142o intensywne przygotowania do naprawienia przedwojennego b\u0142\u0119du, czyli niedostatecznego uzbrojenia armii. Jednym z dzia\u0142a\u0144 by\u0142a decyzja o wybudowaniu wielkich zak\u0142ad\u00F3w amunicyjnych DAG Fabrik Bromberg pod Bydgoszcz\u0105. Te zak\u0142ady nigdy nie by\u0142y atakowane przez alianckie lotnictwo, cho\u0107 dzia\u0142aj\u0105ca na ich terenie kom\u00F3rka wywiadu AK przesy\u0142a\u0142a do Londynu precyzyjne informacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73886544":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 1
Na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk widniej\u0105 tajemnicze otwory. Znaleziona tam zosta\u0142a przepalona stal o grubo\u015Bci 20 cm. W grudniu 1930 roku Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej, nieznanej \u015Bwiatu broni. U\u017Cyli jej podczas ataku na belgijsk\u0105 twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku. W\u00F3wczas 80 komandos\u00F3w w przeci\u0105gu 36 godzin zdoby\u0142o twierdz\u0119 bronion\u0105 przez 800 \u017Co\u0142nierzy. Strace\u0144cy wygrali swoj\u0105 pierwsz\u0105 bitw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73886545":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73886546":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73886547":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"73886548":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"73886880":["Pierwszej licytacji poddany zostanie znaleziony na \u015Bmietniku wazon, w kt\u00F3rym pocz\u0105tkuj\u0105cy kolekcjoner, Daniel, rozpozna dzie\u0142o znanego projektanta s\u0142ynnej huty Barbara, Kazimierza Krawczyka. W odcinku pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C ceramiczne patery malowane r\u0119cznie przez znakomitego artyst\u0119 i znanego opozycjonist\u0119 Andrzeja Trzask\u0119, kt\u00F3re ich w\u0142a\u015Bcicielka, Joanna, chcia\u0142aby sprzeda\u0107 po 3,5 tys. z\u0142 za sztuk\u0119. Z kolei znalezione na strychu radio Pionier przyniesie Aleksandra, a bryd\u017Cowy serwis kawowy z \u0106mielowa, znany te\u017C pod nazw\u0105 \"kawa i papierosy\" zaoferuje \u0142owcom Dariusz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"73886881":["Zuzanna przyniesie do programu niemal nieu\u017Cywan\u0105 kultow\u0105 konsol\u0119 Gameboy Color. To pierwszy tego typu sprz\u0119t, kt\u00F3ry mia\u0142 kolorowy wy\u015Bwietlacz. By\u0142 produkowany od 1998 roku zaledwie przez par\u0119 lat. Jacek zaprezentuje szkic do plakatu Franciszka Starowieyskiego, jednego z ulubionych artyst\u00F3w ekspertki Agnieszki Gniotek, darzonego te\u017C ogromn\u0105 sympati\u0105 przez Paw\u0142a Papaja, kt\u00F3ry mia\u0142 przyjemno\u015B\u0107 pozna\u0107 malarza osobi\u015Bcie. Aneta przyniesie ceramiczny bibelot, w kt\u00F3rym ekspert Marek Kruczek rozpozna produkt manufaktury zaopatruj\u0105cej m.in. dw\u00F3r Kr\u00F3lowej Wiktorii i cesarza Franciszka J\u00F3zefa. Grzegorz i jego 10-letnia c\u00F3rka Mirella poka\u017C\u0105 natomiast zestaw kuchenny z PRL - maszynk\u0119 do frytek i talerz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"73886882":["Pawe\u0142 przyniesie do programu p\u0142yt\u0119 Beatles\u00F3w, kt\u00F3r\u0105 znalaz\u0142 na targu staroci i kupi\u0142 za 16 groszy. Emocjonuj\u0105ca licytacja parokrotnie przekroczy wycen\u0119 eksperta Jakuba Naumiuka i oczekiwania sprzedaj\u0105cego. Kolejn\u0105 uczestniczk\u0105 jest Kinga z niemieckim termoforem miedzianym sprzed oko\u0142o 50 lat. Pojawi si\u0119 te\u017C zestaw 20 pojemnik\u00F3w do przypraw, pochodz\u0105cy z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej, przyniesiony przez Ew\u0119. Ostatnim uczestnikiem odcinka b\u0119dzie Dawid, kt\u00F3ry zaoferuje \u0142owcom pi\u0119knie oprawion\u0105 opas\u0142\u0105 XVIII-wieczn\u0105 ksi\u0119g\u0119, kt\u00F3rej ekspertyz\u0119 przeprowadzi Micha\u0142 Niesio\u0142owski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"73886883":["W odcinku odb\u0119dzie si\u0119 niezwyk\u0142y eksperyment z udzia\u0142em 50 kobiet i 50 m\u0119\u017Cczyzn. Oka\u017Ce si\u0119, kt\u00F3ra p\u0142e\u0107 jest bardziej wytrzyma\u0142a na b\u00F3l. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C o ciekawej wsp\u00F3\u0142pracy brazylijskich rybak\u00F3w z dziko \u017Cyj\u0105cymi delfinami przy \u0142owieniu ryb. Kolejny materia\u0142 opowie o bardzo trudnej i stromej drodze, po\u0142o\u017Conej w Chinach. Zygzakow\u0105 tras\u0119 przetestuje reporterka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392047.jpg","",[]],"73886884":["Odcinek rozpocznie si\u0119 od wizyty w Wenecji ze wzgl\u0119du miejscowe przysmaki. Lokalna kawa to absolutna ikona w\u0142oskiego stylu. Pokazane zostan\u0105 te\u017C inne ciekawe propozycje gastronomiczne. Ekipa opowie kr\u00F3tko i zabawnie o systemie g\u0142osowania w wyborach na prezydenta USA. Luksusowe oblicze Bangkoku zaprezentuje s\u0142awna influencerka. Widzowie odwiedz\u0105 te\u017C azyl dla ps\u00F3w. To jedyne w swoim rodzaju schronisko w Kostaryce. Zwierz\u0119ta maj\u0105 tu bardzo du\u017Co swobody i wspania\u0142\u0105 opiek\u0119 dobrych ludzi. W programie nie zabraknie tak\u017Ce ekstremalnych przyk\u0142ad\u00F3w podr\u00F3\u017Cowania do pracy. Jeden m\u0119\u017Cczyzna dociera do biura, p\u0142yn\u0105c wp\u0142aw rzek\u0105, a drugi - w zasadzie mieszka w poci\u0105gu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392047.jpg","",[]],"73886885":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"73886886":["Tu\u017C przed Wielk\u0105 Niedziel\u0105 Ewa Wachowicz przyrz\u0105dza b\u0142yskawiczny barszcz bia\u0142y. Daje si\u0119 go szybko przygotowa\u0107 dzi\u0119ki temu, \u017Ce powstaje nie na zakwasie, lecz na otr\u0119bach pszennych. Po zupie prowadz\u0105ca podaje przepis na chrupi\u0105cego kurczaka, sowicie natartego mas\u0142em z przyprawami, a nast\u0119pnie mocno zrumienionego w piekarniku. Tak przygotowane mi\u0119so b\u0119dzie wyj\u0105tkowo soczyste. Na deser autorka programu upiecze babk\u0119 dro\u017Cd\u017Cow\u0105 z bakaliami - orzechami w\u0142oskimi, \u017Curawin\u0105, rodzynkami i kandyzowan\u0105 sk\u00F3rk\u0105 pomara\u0144czow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"73886887":["W eliminacjach uczestnicy mierz\u0105 si\u0119 z Power Tower, 12-metrow\u0105 wie\u017C\u0105, sprawdzaj\u0105c\u0105 nie tylko si\u0142\u0119 mi\u0119\u015Bni, ale i odwag\u0119. Jednak to w\u0142a\u015Bnie dzi\u0119ki niej Wiktor W\u00F3jcik zdoby\u0142 Z\u0142oty Bilet, kt\u00F3ry pozwoli mu omin\u0105\u0107 p\u00F3\u0142fina\u0142. Karolina Gilon pyta zawodnik\u00F3w o emocje, jakie wywo\u0142uje przeszkoda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404793.jpg","",[]],"73886888":["Najwi\u0119ksze szanse na triumf w jubileuszowej edycji wydaje si\u0119 mie\u0107 Katarzyna Skrzynecka. Poniewa\u017C do odcinka fina\u0142owego jeszcze daleko, mo\u017Ce j\u0105 pokona\u0107 Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka jest chwalona za \u0142atwo\u015B\u0107, z jak\u0105 wchodzi w kolejne sceniczne role.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405780.jpg","",[]],"73886889":["Zestawienie nieudanych uj\u0119\u0107 scen z drugiego sezonu. Cezary Pazura opowie o istocie aktorstwa i pracy na planie. Widzowie us\u0142ysz\u0105 r\u00F3wnie\u017C ciekawe wypowiedzi Piotra Zelta i Marka Perepeczki. Pokazane zostan\u0105 te\u017C wielokrotne duble czy sceny ukazuj\u0105ce trudno\u015Bci w pracy ze zwierz\u0119tami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886890":["Kasia obejmuje stanowisko komendanta posterunku pod Radomiem i odchodzi od Czarka. Policjant bardzo to prze\u017Cywa. Pozostali str\u00F3\u017Ce prawa tak\u017Ce maj\u0105 swoje problemy. Komendant t\u0119skni za Zofi\u0105, natomiast Arnie - za Luksusem. Zmartwiony komendant nie mo\u017Ce d\u0142u\u017Cej zajmowa\u0107 si\u0119 prac\u0105 i idzie do domu. Wcze\u015Bniej jednak mianuje Czarka swoim zast\u0119pc\u0105. Tymczasem do Warszawy wraca Kasia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886891":["Kasia chce wr\u00F3ci\u0107 do Czarka, jednak on zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C zainteresowa\u0107 si\u0119 now\u0105 policjantk\u0105, And\u017Celik\u0105. Mi\u0119dzy rywalkami wywi\u0105zuje si\u0119 dyskusja na temat ich przymiot\u00F3w. Czarek opowiada si\u0119 po stronie And\u017Celiki, demonstruj\u0105c jednocze\u015Bnie swoje stanowisko poprzez dotkni\u0119cie piersi nowej sympatii. Jego zachowanie zostaje jednak zauwa\u017Cone przez inspektor\u00F3w, kt\u00F3rzy po raz kolejny oskar\u017Caj\u0105 go o molestowanie i doprowadzaj\u0105 do tego, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna traci posad\u0119 zast\u0119pcy komendanta. Na jego miejsce przybywa by\u0142y saper, Rysiu. Tymczasem Kasia szuka pocieszenia u Joli. Kobieta jednak nie pr\u00F3buje pom\u00F3c kole\u017Cance w rozwi\u0105zaniu problemu, lecz jeszcze bardziej podburza j\u0105 przeciw Czarkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886892":["W komendzie zjawia si\u0119 kuzynka So\u0142tysa. Przychodzi ona razem ze swoim kilkuletnim synem. Podczas gry w pi\u0142k\u0119 ch\u0142opiec znalaz\u0142 zw\u0142oki kobiety. Dziecko doprowadza za\u0142og\u0119 do miejsca zdarzenia. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej funkcjonariusze odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara jest w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie, ale \u017Cyje. W szpitalu okazuje si\u0119, \u017Ce jest ona \u015Bwie\u017Co po porodzie. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania noworodka. Patrol trafia r\u00F3wnie\u017C do domu dziecka, w kt\u00F3rym poszkodowana zosta\u0142a wychowana. Od dyrektorki plac\u00F3wki wyci\u0105gaj\u0105 informacje o jej przesz\u0142o\u015Bci. Dostaj\u0105 adres matki, kt\u00F3rej odebrano prawa rodzicielskie. Kolejnym tropem jest ch\u0142opak m\u0142odej kobiety. Twierdzi on, \u017Ce narzeczona powinna by\u0107 teraz w Norwegii. Nikt nie ma poj\u0119cia, co si\u0119 tak naprawd\u0119 wydarzy\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"73886893":["W centrum miasta dochodzi do ataku na turyst\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to jednostkowy przypadek. Za\u0142oga pyta ofiar\u0119 o okoliczno\u015Bci zdarzenia, a chwil\u0119 potem udaje si\u0119 do miejsca, w kt\u00F3rym zatrzyma\u0142 si\u0119 poszkodowany. W hostelu rozmawiaj\u0105 z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 i pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 jaki\u015B trop. Kobieta przekazuje im zdj\u0119cia m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy niedawno pr\u00F3bowali wymusi\u0107 na niej haracz. Ma podejrzenia, \u017Ce mog\u0105 to by\u0107 ci sami, kt\u00F3rzy odpowiadaj\u0105 za napa\u015Bci na zagranicznych go\u015Bci. Policjanci ruszaj\u0105 na poszukiwania wskazanych os\u00F3b. Tymczasem Natalia wpada na pomys\u0142 wsp\u00F3lnego wyj\u015Bcia do kina. Niespodziewanie Igor zjawia si\u0119 na spotkaniu w czyim\u015B towarzystwie. Marek jest kompletnie zaskoczony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"73886894":["Miko\u0142aj i Mi\u0142osz dostaj\u0105 informacj\u0119 od oficera dy\u017Curnego o ataku no\u017Cem. Ciosy otrzyma\u0142 ok. 60-letni m\u0119\u017Cczyzna. Poszkodowany jest w ci\u0119\u017Ckim stanie. Na miejscu patrol spotyka ratownik\u00F3w, kt\u00F3rzy zabieraj\u0105 ofiar\u0119 do szpitala. Pogotowie wezwa\u0142 w\u0142a\u015Bciciel piekarni, kt\u00F3ry zauwa\u017Cy\u0142 nieprzytomnego przed sklepem. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej na miejscu zjawia si\u0119 ma\u0142\u017Conka zaatakowanego cz\u0142owieka. Kobieta podejrzewa, \u017Ce zamachowcem m\u00F3g\u0142 by\u0107 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry od dawna nachodzi\u0142 jej m\u0119\u017Ca. Pokazuje jego zdj\u0119cie w telefonie. Funkcjonariusze rozpoznaj\u0105 w nim przest\u0119pc\u0119 skazanego przed laty za napad z broni\u0105 w r\u0119ku. Tymczasem po s\u0142u\u017Cbie Bia\u0142ach nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 kluczy do domu. Chwil\u0119 potem okazuje si\u0119, \u017Ce drzwi jego mieszkania s\u0105 otwarte.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"73886895":["Stra\u017C le\u015Bna znajduje martwego cz\u0142owieka. M\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 od ciosu no\u017Cem i sam mia\u0142 w d\u0142oni bro\u0144, kt\u00F3rej posiada\u0107 nigdy nie powinien. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zamordowany prowadzi\u0142 interes z niejakim Sow\u0105. Panowie niedawno pok\u0142\u00F3cili si\u0119 o pieni\u0105dze. Kolega denata twierdzi, \u017Ce to nic powa\u017Cnego, zarzucaj\u0105c wsp\u00F3lnikowi paranoj\u0119. Problem w tym, \u017Ce podejrzany i \u017Cona ofiary nie m\u00F3wi\u0105 prawdy. Tymczasem mi\u0119dzy Gard\u0105 a pu\u0142kownik Ciszewsk\u0105 niespodziewanie rozkwita uczucie. Oboje nie zdaj\u0105 sobie sprawy z tego, \u017Ce gangster Imre Sipo, na kt\u00F3rego poluj\u0105, nie zamierza by\u0107 \u0142atwym celem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",[]],"73886896":["Zuza wyja\u015Bnia Miko\u0142ajowi, dlaczego przez tyle lat nie mia\u0142a z nim kontaktu. Jej ojciec ukry\u0142 przed ni\u0105 syna. Jak twierdzi\u0142, robi\u0142 to dla jej dobra. Ch\u0142opiec trafi\u0142 wtedy pod skrzyd\u0142a tajemniczego biznesmena Szymana, dla kt\u00F3rego pracuje do dzi\u015B. Intencje m\u0119\u017Cczyzny maj\u0105 jednak drugie dno, z czego m\u0142ody cz\u0142owiek nie zdaje sobie sprawy. Miko\u0142aj te\u017C skrywa jednak pewn\u0105 tajemnic\u0119. W rozpaczy dzwoni do matki, z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Wichura nie wie, \u017Ce w ten spos\u00F3b trafi w \u015Brodek \u015Bmiertelnej intrygi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",[]],"73886897":["Bia\u0142o-Czerwone \u015Bwietnie spisa\u0142y si\u0119 w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narod\u00F3w. W Antalyi wygra\u0142y wszystkie mecze bez straty seta. Ich ostatnimi rywalkami w zawodach w Arlington b\u0119d\u0105 aktualne mistrzynie olimpijskie. Amerykanki maj\u0105 za sob\u0105 przeci\u0119tny start rozgrywek. W turnieju w Rio de Janeiro wygra\u0142y dwa z czterech star\u0107. Spos\u00F3b na podopieczne Karcha Kiraly'ego znalaz\u0142y Chinki i Brazylijki. Polki ostatnio r\u00F3wnie\u017C ogrywa\u0142y ekip\u0119 zza oceanu. Zrobi\u0142y to zar\u00F3wno w meczu o br\u0105zowy medal ubieg\u0142orocznej Ligi Narod\u00F3w (3:2), jak i w kwalifikacjach olimpijskich (3:1). Mamy nadziej\u0119, \u017Ce ekipa Stefana Lavariniego podtrzyma dobr\u0105 pass\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421866.jpg","",[]],"73886898":["Zuza zagin\u0119\u0142a. Nikt nie wie, \u017Ce grozi jej \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Tym bardziej, \u017Ce oficjalnie zosta\u0142a podejrzana o dokonanie zab\u00F3jstwa Szymana. Z powy\u017Cszym \u015Bledztwem \u0142\u0105czy si\u0119 inna sprawa - \u015Bmier\u0107 s\u0119dziego Kawki oraz dziewczyny przez s\u0119dziego zgwa\u0142conej, kt\u00F3rej cia\u0142o znaleziono w jego piwnicy. W tym czasie Miko\u0142aj, syn Wichury, prowadzi w\u0142asn\u0105, tajemnicz\u0105 gr\u0119, w kt\u00F3r\u0105 uwik\u0142ani s\u0105 zar\u00F3wno Zuza, jak i jej nie\u017Cyj\u0105cy ojciec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",[]],"73886899":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"73886900":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73886901":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73886902":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73886903":["Ju\u017C od dw\u00F3ch lat s\u0142onica Thi jest w ci\u0105\u017Cy i pracownicy zoo nie spuszczaj\u0105 z niej oka. Na wybiegu dla pand rudych pojawili si\u0119 nowi mieszka\u0144cy. Na \u015Bwiat przysz\u0142y dwa male\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"73886904":["Re\u017C.: Simon J. Smith.
Megamind zostaje nowym obro\u0144c\u0105 Metro City. Swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 rozpoczyna od wyprzeda\u017Cy gad\u017Cet\u00F3w zwi\u0105zanych ze z\u0142em. Wszystkie przedmioty znajduj\u0105 nowych w\u0142a\u015Bcicieli - z wyj\u0105tkiem jednego. Urz\u0105dzenie intryguje Megaminda, kt\u00F3ry w ko\u0144cu naciska tajemniczy guzik. Nieprzemy\u015Blany krok poci\u0105ga za sob\u0105 nieprzewidziane skutki: w mie\u015Bcie pojawia si\u0119 Mega-Megamind, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 ca\u0142e z\u0142o jego tw\u00F3rcy. Robot my\u015Bli, \u017Ce Megamind jest Metro Manem i zaczyna go atakowa\u0107. Kiedy wydaje si\u0119, \u017Ce dla bohatera i jego towarzysza Miniona nie ma ju\u017C ratunku, nadchodzi nieprzewidziana pomoc W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Tomasz Borkowski, Marcin Hycnar i Ignacy K\u0142oczewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1892944.jpg","",["N"]],"73886905":["Re\u017C.: Will Finn.
Kr\u00F3tkometra\u017Cowa animacja na podstawie przebojowego filmu \"Skok przez p\u0142ot\". Szop RJ i paczka m\u0142odych je\u017Cy: Bucky, Quillo i Spike prze\u017Cywaj\u0105 wiele przyg\u00F3d podczas nagrywania programu przyrodniczego. Okazuje si\u0119, \u017Ce ich show jest kr\u0119cony tylko po to, aby zrobi\u0107 kawa\u0142 wiewi\u00F3rce Hammy'emu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2349442.jpg","",["N"]],"73886906":["Re\u017C.: Raman Hui.
Kot w Butach powraca, by od razu zosta\u0107 pojmanym przez stra\u017Ce i postawionym przed obliczem Jej Kr\u00F3lewskiej Mo\u015Bci. Ksi\u0119\u017Cniczka prosi go o odzyskanie skradzionego klejnotu. Maj\u0105 mu w tym pom\u00F3c schwytani pomocnicy z\u0142odzieja, kt\u00F3rymi okazuj\u0105 si\u0119 trzy ma\u0142e kotki. By jednak dosz\u0142o do jakiejkolwiek wsp\u00F3\u0142pracy, Kot w Butach b\u0119dzie musia\u0142 najpierw je oswoi\u0107 i przekona\u0107, aby mu zaufa\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1885075.jpg","",["N"]],"73886907":["Re\u017C.: Kevin Sullivan.
Rok 1945. Ania Shirley (Barbara Hershey), odnosz\u0105ca sukcesy pisarka w \u015Brednim wieku, wybiera si\u0119 na Wysp\u0119 Ksi\u0119cia Edwarda z d\u0142u\u017Csz\u0105 wizyt\u0105. Pod wp\u0142ywem impulsu postanawia napisa\u0107 sztuk\u0119 dla producenta teatralnego. Ma jej to pom\u00F3c w ucieczce przed zamartwianiem si\u0119 o swojego jedynego syna, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 z wojny. Pracuj\u0105c nad sztuk\u0105, Ania na nowo budzi wspomnienia ze swojego \u017Cycia. Powraca my\u015Blami do czas\u00F3w sprzed przybycia na farm\u0119 na Zielonym Wzg\u00F3rzu. Wtedy to m\u0142oda Ania (Hannah Endicott-Douglas) trafi\u0142a pod opiek\u0119 zamo\u017Cnej starszej kobiety Amelii Thomas (Shirley MacLaine) i jej synowej Louisy (Rachel Blanchard), co zmieni\u0142o jej \u017Cycie na zawsze...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170141.jpg","",["N"]],"73886908":["Re\u017C.: John Woo.
W laboratorium firmy farmaceutycznej stworzono wirus nowej generacji, Chimer\u0119. Cz\u0142owiek zaka\u017Cony nim umiera przed up\u0142ywem doby. Inna firma opracowa\u0142a antidotum, jednak p\u00F3ki wirus si\u0119 nie rozprzestrzenia, specyfik nie ma \u017Cadnej warto\u015Bci. By\u0142y agent Sean Ambrose kradnie Chimer\u0119, by odsprzeda\u0107 j\u0105 tym, kt\u00F3rzy maj\u0105 na ni\u0105 lekarstwo. \u017B\u0105da udzia\u0142\u00F3w w zyskach z produkcji leku. Komandor Swanbeck (Anthony Hopkins) zleca agentowi specjalnemu Ethanowi Huntowi (Tom Cruise) odnalezienie i zniszczenie wszystkich istniej\u0105cych pr\u00F3bek wirusa. Hunt werbuje do wsp\u00F3\u0142pracy z\u0142odziejk\u0119 Nyah (Thandie Newton), by\u0142\u0105 kochank\u0119 Seana. Ma ona by\u0107 wtyczk\u0105 w ekipie Ambrose'a. Niestety, przest\u0119pca dowiaduje si\u0119 o planach agenta i jego znajomo\u015Bci z Nyah. Ethan zostaje zaatakowany w laboratorium, gdy niszczy pr\u00F3bki wirusa. Ostatni\u0105 z nich zostaje zara\u017Cona Nyah. Teraz Ambrose zamierza wykorzysta\u0107 dziewczyn\u0119 jako \u017Cyw\u0105 bomb\u0119 biologiczn\u0105 - chce porzuci\u0107 j\u0105 w centrum miasta, aby doprowadzi\u0107 do wybuchu epidemii. Hunt musi zdoby\u0107 antidotum i poda\u0107 je chorej, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano. Pomaga mu genialny haker Luther (Ving Rhames).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100314.jpg","",[]],"73886909":["Re\u017C.: Peter Chelsom.
Zapracowany prawnik z Chicago - John Clark (Richard Gere) - wiedzie pouk\u0142adane i spokojne \u017Cycie. Ma kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 Beverly (Susan Sarandon) oraz dw\u00F3jk\u0119 wspania\u0142ych dzieci. Coraz cz\u0119\u015Bciej jednak odczuwa, \u017Ce ta monotonna codzienno\u015B\u0107 zaczyna go nu\u017Cy\u0107 i \u017Ce brakuje mu jakiej\u015B pasji. Ka\u017Cdego dnia, wracaj\u0105c z pracy, m\u0119\u017Cczyzna obserwuje w oknie szko\u0142y ta\u0144ca m\u0142od\u0105 nauczycielk\u0119 - Paulin\u0119 (Jennifer Lopez). Coraz bardziej zaintrygowany pi\u0119kn\u0105 dziewczyn\u0105, pod wp\u0142ywem impulsu zapisuje si\u0119 na lekcje. Dla nie\u015Bmia\u0142ego i zakompleksionego m\u0119\u017Cczyzny taniec staje si\u0119 wkr\u00F3tce sensem \u017Cycia. Spotkania z pi\u0119kn\u0105 instruktork\u0105 sprawiaj\u0105, \u017Ce Clark z nudnego urz\u0119dnika zmienia si\u0119 w przebojowego, b\u0142yskotliwego przystojniaka. Tymczasem Beverly niepokoi si\u0119 tym, \u017Ce m\u0119\u017Ca coraz cz\u0119\u015Bciej nie ma w domu. Wkr\u00F3tce zaczyna podejrzewa\u0107 go o romans. Postanawia wi\u0119c skorzysta\u0107 z us\u0142ug prywatnego detektywa i zdoby\u0107 dowody niewierno\u015Bci m\u0119\u017Ca. Hollywoodzki remake japo\u0144skiego przeboju z 1996 roku pod tym samym tytu\u0142em. Atutem filmu jest obsada oraz \u015Bwietna choreografia scen ta\u0144ca - \u017Ceby j\u0105 opanowa\u0107, zar\u00F3wno Richard Gere, jak i Jennifer Lopez musieli trenowa\u0107 przez kilka miesi\u0119cy. Na szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguje rola Stanleya Tucciego - okrzykni\u0119tego przez krytyk\u00F3w mistrzem drugiego planu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288955.jpg","",["N"]],"73886910":["Re\u017C.: Eagle Egilsson.
Magnum podejmuje si\u0119 do\u015B\u0107 nietypowego zadania: ma odnale\u017A\u0107 kota ma\u0142ej dziewczynki. Podczas poszukiwa\u0144 natyka si\u0119 na martwego w\u0142a\u015Bciciela innego pupila, a do tego zamordowany okazuje si\u0119 agentem FBI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73886911":["Re\u017C.: Peter Weller.
Umieraj\u0105cy na ch\u0142oniaka m\u0119\u017Cczyzna wynajmuje Thomasa, by odnalaz\u0142 jego dawno niewidzianego brata, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by zosta\u0107 dla niego dawc\u0105 szpiku. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwany sam potrzebuje pomocy detektywa. Pracuj\u0105c nad t\u0105 spraw\u0105, Magnum powraca do prze\u015Bladuj\u0105cych go wspomnie\u0144 o towarzyszach broni z misji SEAL, kt\u00F3ra nie potoczy\u0142a si\u0119 zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73886912":["Re\u017C.: Vincent McEveety.
Jeden z cmentarzy Los Angeles. Porucznik Columbo (Peter Falk) \u017Cegna swoj\u0105 zamordowan\u0105 \u017Con\u0119. Detektyw nie podejrzewa, \u017Ce w\u015Br\u00F3d os\u00F3b, kt\u00F3re op\u0142akuj\u0105 zmar\u0142\u0105, jest chora psychicznie wdowa Vivian Dimitri (Helen Shaver), kt\u00F3ra pragnie pom\u015Bci\u0107 \u015Bmier\u0107 swojego m\u0119\u017Ca. Pan Dimitri zmar\u0142 w wi\u0119zieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"73886913":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
Inspektor Columbo (Peter Falk) prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Jeden z nich jest by\u0142ym m\u0119\u017Cem, a drugi kochankiem Lydii Corman (Jo Anderson). Kobieta staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w tej spawie. Niebawem uwag\u0119 ekscentrycznego porucznika zwraca drugi m\u0105\u017C kobiety, dentysta Wesley Corman (James Read), kt\u00F3ry zdaje si\u0119 ukrywa\u0107 jaki\u015B sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"73886914":["Re\u017C.: Gloria Muzio.
\u015Acigaj\u0105cy z\u0142odzieja pracownik ochrony w kabinie obok hotelowego basenu odkrywa zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. Alexx stwierdza, \u017Ce w ciele ofiary znajduje si\u0119 du\u017Ca ilo\u015B\u0107 \u015Bluzu. Odkrywa te\u017C \u015Blady uk\u0105sze\u0144 w\u0119\u017Ca. W pobli\u017Cu miejsca zbrodni Eric i Tripp odnajduj\u0105 ogromnego martwego gada. Horatio, pr\u00F3buj\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d w\u0105\u017C wzi\u0105\u0142 si\u0119 w Miami, po raz kolejny wpada na trop Clavo Cruza. Do tej pory przest\u0119pcy broni\u0142 zawsze wp\u0142ywowy ojciec, tym razem jednak Horatio zamierza jednak doprowadzi\u0107 do jego skazania. Znacznie powa\u017Cniejsza, ni\u017C detektywi pocz\u0105tkowo s\u0105dzili, okazuje si\u0119 tak\u017Ce sprawa skradzionej torebki. Kobieta, kt\u00F3ra zg\u0142osi\u0142a si\u0119 po jej odbi\u00F3r, prawdopodobnie podszywa si\u0119 pod kogo\u015B innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379223.jpg","",["N"]],"73886915":["Re\u017C.: Karen Gaviola.
Calleigh dociera do prawdy o tym, jak zgin\u0105\u0142 student college'u z Miami. Tymczasem Caine i Tripp odkrywaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 morderstwa na bagnach Everglades zamieszany jest hollywoodzki gwiazdor, Ty Radcliffe. Jednak gdy docieraj\u0105 na jego \u0142\u00F3d\u017A, on ju\u017C umiera. W jego rezydencji Alexx i Delko odkrywaj\u0105 sekretny pok\u00F3j, kt\u00F3ry potwierdza podejrzenia o molestowaniu nieletnich. Alexx jest tym tak wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta, \u017Ce nie zauwa\u017Ca, kiedy do jej samochodu przedostaje si\u0119 Todd Kendrick - kryminalista, kt\u00F3rego \u015Bcigaj\u0105 Caine i Tripp. Jest powa\u017Cnie ranny i przez to jeszcze bardziej niebezpieczny. Grozi \u015Bmierci\u0105 jej dzieciom...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379223.jpg","",["N"]],"73886916":["Re\u017C.: Karen Gaviola.
Calleigh dociera do prawdy o tym, jak zgin\u0105\u0142 student college'u z Miami. Tymczasem Caine i Tripp odkrywaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 morderstwa na bagnach Everglades zamieszany jest hollywoodzki gwiazdor, Ty Radcliffe. Jednak gdy docieraj\u0105 na jego \u0142\u00F3d\u017A, on ju\u017C umiera. W jego rezydencji Alexx i Delko odkrywaj\u0105 sekretny pok\u00F3j, kt\u00F3ry potwierdza podejrzenia o molestowaniu nieletnich. Alexx jest tym tak wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta, \u017Ce nie zauwa\u017Ca, kiedy do jej samochodu przedostaje si\u0119 Todd Kendrick - kryminalista, kt\u00F3rego \u015Bcigaj\u0105 Caine i Tripp. Jest powa\u017Cnie ranny i przez to jeszcze bardziej niebezpieczny. Grozi \u015Bmierci\u0105 jej dzieciom...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379223.jpg","",["N"]],"73886917":["Re\u017C.: Renny Harlin.
Uczniami Spenser Academy, elitarnej szko\u0142y z internatem, s\u0105 pi\u0119kni i bogaci. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 potomkowie czterech rodzin, obdarzeni nadnaturalnymi mocami. Ich przyw\u00F3dc\u0105 jest Caleb Danvers (Steven Strait). Jego dziewczyn\u0105 za\u015B Sarah Wenham (Laura Ramsey). 300 lat temu, w 1692 roku ich rodziny pot\u0119\u017Cnych czarownik\u00F3w osiedli\u0142y si\u0119 w kolonii Ipswich w Massachusetts, gdzie zawar\u0142y pakt milczenia skierowany przeciwko \u0142owcom wied\u017Am. Moc i pakt przekazywane s\u0105 z pokolenia na pokolenie. Caleb nied\u0142ugo osi\u0105gnie pe\u0142noletno\u015B\u0107 i zdob\u0119dzie najwy\u017Csz\u0105 moc. Jednak przesz\u0142o\u015B\u0107 nie daje o sobie zapomnie\u0107. W szkole pojawia si\u0119 potomek pi\u0105tego rodu, skazanego kiedy\u015B na wygnanie. Jego powr\u00F3t mo\u017Ce spowodowa\u0107 z\u0142amanie paktu. Pe\u0142en napi\u0119cia i efekt\u00F3w specjalnych horror akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116763.jpg","",["N"]],"73886918":["John McPherson udaje si\u0119 na kosztown\u0105 terapi\u0119 odwykow\u0105. George w dalszym ci\u0105gu szuka sposobu, jak szybko i \u0142atwo zbi\u0107 fortun\u0119. Innym razem trafia w gazecie na informacj\u0119, \u017Ce golf jest przyk\u0142adem op\u0142acalnego sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413319.jpg","",["AD"]],"73886919":["Dorin postanawia uciec w wirtualny \u015Bwiat i portale spo\u0142eczno\u015Bciowe, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce znajdzie tam zrozumienie. Ken wci\u0105\u017C rozgl\u0105da si\u0119 za prac\u0105 i ca\u0142y przygotowuje si\u0119 do rozmowy kwalifikacyjnej. Gdy Harriet ma coraz wi\u0119kszy apetyt, bliscy podejrzewaj\u0105, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413319.jpg","",["AD"]],"73886920":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"73886921":["Uroczy wsp\u00F3\u0142lokator
Sara mieszka sama w trzypokojowym mieszkaniu. Wynajmuje jeden pok\u00F3j Ma\u0107kowi, kt\u00F3ry robi na niej dobre wra\u017Cenie. Do ch\u0142opaka nie jest przekonany dozorca budynku, Adam. Z czasem Sara i Maciek zakochuj\u0105 si\u0119. S\u0105siedzi zaczynaj\u0105 jednak donosi\u0107 kobiecie o r\u00F3\u017Cnych wydarzeniach, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce pod jej nieobecno\u015B\u0107. Sara dochodzi do wniosku, \u017Ce ukochany j\u0105 zdradza. Maciek usi\u0142uje j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce to nie prawda. Adam z satysfakcj\u0105 stwierdza, \u017Ce nie pomyli\u0142 si\u0119 co do ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73886922":["Idealna dziewczyna
Wieloletni przyjaciele Aleksy i Filip wsp\u00F3lnie wynajmuj\u0105 mieszkanie. Do s\u0105siedniego lokalu wprowadzaj\u0105 si\u0119 m\u0142odzi narzeczeni Anna i Pawe\u0142. Aleksemu dziewczyna przypomina jego licealn\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Znany ze swych uwodzicielskich sk\u0142onno\u015Bci ch\u0142opak postanawia zdoby\u0107 jej uczucie. Wydaje si\u0119, \u017Ce Anna coraz bardziej ulega urokowi Aleksego. Dziewczyna ma jednak pewien sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73886923":["Wokalista
Karol marzy o karierze wokalisty i du\u017Cych pieni\u0105dzach. Usi\u0142uj\u0105c zaistnie\u0107, wrzuca swoje nagrania do sieci i chodzi na castingi do program\u00F3w typu talent show. Pewnego razu jego ch\u0142opak, Marcin, zabiera go na imprez\u0119 do swoich znajomych, gdzie Karol poznaje charyzmatycznego Daniela. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w wytw\u00F3rni p\u0142ytowej i jest menad\u017Cerem gwiazd. Karol zmienia si\u0119 pod wp\u0142ywem nowego znajomego. Sprawy si\u0119 komplikuj\u0105, gdy piosenkarz nie chce nagrywa\u0107 takiej muzyki, jak\u0105 pr\u00F3buje narzuci\u0107 mu Daniel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"73886924":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73886778":["Niewinny
Kierowca TIR-a znajduje pobitego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara by\u0142a zamieszana w nielegalne wy\u015Bcigi samochodowe. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity by\u0142 w konflikcie ze wsp\u00F3lnikiem, a od czasu pojawienia si\u0119 policji w firmie znikn\u0119\u0142a r\u00F3wnie\u017C jedna z pracownic, Ukrainka Oksana. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 s\u0105siadki Natalii, 73-letniej Honoraty. Kobieta twierdzi, \u017Ce kto\u015B nieproszony odwiedza jej mieszkanie. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w\u0142amywacz musi mie\u0107 klucz do mieszkania ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73886779":["Zabij t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki kobiety, wszystko wskazuje na samob\u00F3jstwo. W trakcie dzia\u0142a\u0144 operacyjnych policji wychodzi na jaw, \u017Ce zosta\u0142a ona zamordowana i kto\u015B zada\u0142 sobie du\u017Co trudu, by zatrze\u0107 \u015Blady. W mi\u0119dzyczasie w klubie bokserskim, do kt\u00F3rego ucz\u0119szcza jeden z policjant\u00F3w, dochodzi do brutalnego pobicia ch\u0142opaka. Szybko okazuje si\u0119, pobicie nie by\u0142o przypadkowe, a ofiara zamieszana jest w nielegalny proceder.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73886780":["Urz\u0119dnik
Kto\u015B grozi urz\u0119dnikowi skarbowemu i jego rodzinie. M\u0119\u017Cczyzna zostaje nies\u0142usznie oskar\u017Cony o korupcj\u0119, a jego \u017Cycie zamienia si\u0119 w koszmar. Podczas \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw skrywane rodzinne sekrety. Natalia i Robert prowadz\u0105 spraw\u0119 kradzie\u017Cy krwi o rzadkiej grupie z jednego z warszawskich szpitali. Pomocny mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 Dawid Hawryluk, detektyw z Lublina, kt\u00F3ry niedawno mia\u0142 do czynienia z podobn\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73886781":["Na bosaka
Po powrocie z pracy Agata zastaje w swoim salonie ekscentrycznego projektanta obuwia, Marka. Barbara t\u0142umaczy c\u00F3rce, \u017Ce straci\u0142 on zapa\u0142 do pracy i potrzebuje terapii. Gdy seanse nie przynosz\u0105 po\u017C\u0105danego efektu, Agata radzi, by Marek porozmawia\u0142 z kim\u015B, kto natchnie go optymizmem. Barbara prosi wi\u0119c o pomoc Tomka. Po spotkaniu z Czajk\u0105 Marek wyznaje, \u017Ce zawsze chcia\u0142 by\u0107 aktorem. Nast\u0119pnie wybiega z domu Batyckiej. Po kilku dniach zjawia si\u0119 tam Ewelina, m\u0142oda kobieta z dzieckiem na r\u0119ku, kt\u00F3ra oskar\u017Ca Barbar\u0119, \u017Ce zniszczy\u0142a jej \u017Cycie. Okazuje si\u0119, \u017Ce Marek zostawi\u0142 rodzin\u0119 i wyjecha\u0142 do \u0141odzi. Barbara jest za\u0142amana. Agata namawia matk\u0119, by razem z Ewelin\u0105 pojecha\u0142a do wytw\u00F3rni filmowej i przekona\u0142a kandydata na aktora do powrotu do rodziny. Ona i Tomek w tym czasie zajm\u0105 si\u0119 dzieckiem. Po dotarciu na miejsce Barbara i Ewelina odkrywaj\u0105, \u017Ce Marek jest zafascynowany swoim nowym zaj\u0119ciem. Nie przeszkadza mu nawet, \u017Ce na planie filmowym musi znosi\u0107 kaprysy pi\u0119knej gwiazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73886782":["Zdrowe stosunki
Wkr\u00F3tce min\u0105 dwa lata od wprowadzenia si\u0119 Tomka i Marty do domu Agaty. Domownicy pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 termin uroczystej kolacji. Ku przera\u017Ceniu swoich bliskich Agata postanawia samodzielnie co\u015B ugotowa\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce trudno im ustali\u0107 termin spotkania, ka\u017Cdy bowiem jest zaj\u0119ty wa\u017Cnymi sprawami. Batycka jednak nie poddaje si\u0119. Przygotowuje romantyczn\u0105 kolacj\u0119 dla siebie i Tomka. Czajka chwali efekty jej pracy. Wkr\u00F3tce jednak ostry b\u00F3l brzucha sprawia, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 zabiera pogotowie. Przera\u017Cona Agata s\u0105dzi, \u017Ce go otru\u0142a. Lekarz jednak uspokaja j\u0105. M\u00F3wi, \u017Ce Czajk\u0119 czeka powa\u017Cny zabieg, ale jego dolegliwo\u015Bci nie maj\u0105 nic wsp\u00F3lnego z przyrz\u0105dzonym przez ni\u0105 posi\u0142kiem. Tomek boi si\u0119 operacji. Po zastrzyku na uspokojenie wyznaje Agacie mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73886783":["Czy\u017Cby \u015Blub
W domu Agaty zjawiaj\u0105 si\u0119 niezwykli go\u015Bcie. Doktor Karpowicz - ojciec kole\u017Canki Marty i przyjaci\u00F3\u0142ka Agaty - Iza postanowili si\u0119 pobra\u0107. Prosz\u0105 Agat\u0119 i Tomka, aby zostali ich \u015Bwiadkami. Przy okazji Tomek jest wypytywany o jego plany matrymonialne. Przypadkowo s\u0142yszy jak Agata opowiada o m\u0119\u017Cczy\u017Anie swoich marze\u0144. Nie\u015Bwiadomy dot\u0105d jej uczu\u0107, Tomek z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce to on jest tym idea\u0142em... Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Izy i Karpowicza. Tomek i Agata stoj\u0105 tu\u017C za m\u0142od\u0105 par\u0105. Zamiast jednak skupi\u0107 swoj\u0105 uwag\u0119 na tym, co dzieje si\u0119 przed o\u0142tarzem oboje zaczynaj\u0105 marzy\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73886784":["Siostry El\u017Cbietanki
Przyjaci\u00F3\u0142ka Marty, Eliza wybiera si\u0119 do drogiej szko\u0142y z internatem. Tomek z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce jego c\u00F3rka te\u017C chcia\u0142aby si\u0119 tam uczy\u0107, na co go nie sta\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Agata r\u00F3wnie\u017C ucz\u0119szcza\u0142a do szko\u0142y si\u00F3str El\u017Cbietanek i gor\u0105co namawia Tomka do pos\u0142ania tam c\u00F3rki. Marta pragnie ubiega\u0107 si\u0119 o stypendium i wype\u0142nia stosown\u0105 ankiet\u0119, w czym pomaga jej ca\u0142a rodzina. Nied\u0142ugo potem Tomek i Agata osobi\u015Bcie odwiedzaj\u0105 szko\u0142\u0119. Siostra Antonina (Ewa Szykulska) rozpoznaje w Agacie swoj\u0105 by\u0142\u0105 podopieczn\u0105. Gdy obie wspominaj\u0105 stare czasy, Tomek pr\u00F3buje si\u0119 w\u0142\u0105czy\u0107 do dyskusji innych rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73886785":["Armagiedon
W telewizji og\u0142oszono, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 koniec \u015Bwiata. Przera\u017Ceni mieszka\u0144cy kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 rozpoczynaj\u0105 przygotowania do ewakuacji. Pa\u017Adzioch konstruuje \"Ark\u0119 Mariana\", gdy\u017C jest przekonany, \u017Ce w momencie zag\u0142ady \u015Bwiat nawiedzi wielkie trz\u0119sienie ziemi, kt\u00F3re wywo\u0142a gigantyczn\u0105 pow\u00F3d\u017A. Boczek tworzy ogromny balon, a babka Rozalia wraz z cz\u0142onkami k\u00F3\u0142ka r\u00F3\u017Ca\u0144cowego buduje w piwnicy schron, by ukry\u0107 si\u0119 przed ognistym deszczem. Tymczasem Ferdek spokojnie czeka na armagedon, pij\u0105c piwo przed telewizorem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73886786":["Bara-bara
Ferdek bierze si\u0119 za wychowanie dorastaj\u0105cej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca bowiem, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 czasu sp\u0119dza ona w nieodpowiednim towarzystwie. Mariolka dostaje zakaz wychodzenia z domu. Ferdek postanawia zorganizowa\u0107 jej czas i wype\u0142ni\u0107 go po\u017Cyteczn\u0105 nauk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73886787":["Benefis
S\u0105siad Kiepskich, Marian Pa\u017Adzioch, odchodzi na emerytur\u0119. Pa\u017Adziochowa ma do Ferdka pewn\u0105 pro\u015Bb\u0119. Chcia\u0142aby, \u017Ceby Kiepski zorganizowa\u0142 jej m\u0119\u017Cowi po\u017Cegnalny benefis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["AD"]],"73886788":["Betonowe po\u015Bladki
Artyku\u0142 w gazecie naprowadza Ferdka na pomys\u0142 urz\u0105dzenia w\u0142asnej \"Alei Gwiazd\". Planuje sporo zarobi\u0107 na biletach za ogl\u0105danie betonowych odcisk\u00F3w w korytarzu. Wraz z s\u0105siadami organizuj\u0105 casting.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["AD"]],"73886789":["Re\u017C.: David Croft.
Pogrzeb Ren\u00E9
Ren\u00E9 zn\u00F3w prowadzi swoj\u0105 knajpk\u0119, ale ju\u017C jako bli\u017Aniaczy brat Ren\u00E9, kt\u00F3ry przecie\u017C zosta\u0142 \"rozstrzelany\". Tymczasem wszyscy przygotowuj\u0105 si\u0119 do jego pogrzebu, kt\u00F3ry przyniesie du\u017C\u0105 niespodziank\u0119.","","",[]],"73886790":["Re\u017C.: David Croft.
Czerwone ci\u0119cie pu\u0142kownika
W lokalu Ren\u00E9 odbywaj\u0105 si\u0119 urodziny pu\u0142kownika von Strohma. W tym czasie pojawiaj\u0105 si\u0119 tam cz\u0142onkowie ruchu oporu, kt\u00F3rzy chc\u0105 rozstrzela\u0107 niemieckich oficer\u00F3w. Ren\u00E9 ocala im \u017Cycie.","","",[]],"73886791":["Re\u017C.: David Croft.
Taniec Hitler Jugend
Ren\u00E9 i Edith usi\u0142uj\u0105 wykra\u015B\u0107 z mieszkania Herr Flicka obraz Madonny. Niestety, misternie uknuty plan zawodzi.","","",[]],"73886792":["Na posterunek przychodzi kobieta, kt\u00F3rej skradziono czapk\u0119. Arnie obiecuje przeprowadzi\u0107 \u015Bledztwo, Czarkowi za\u015B powierzona zostaje bardziej odpowiedzialna misja. Ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 pupilkiem swojego szefa - Pershingiem, kt\u00F3ry ma depresj\u0119. Komendant musi wyjecha\u0107 w delegacj\u0119, lecz obiecuje, \u017Ce je\u015Bli po jego powrocie Pershing b\u0119dzie w lepszym stanie, Czarek dostanie urlop. Cezary ochoczo przyst\u0119puje do psychoterapii znienawidzonego pieska. Kiedy wszelkie metody zawodz\u0105, Arnie i Czarek postanawiaj\u0105 zaaplikowa\u0107 Pershingowi solidn\u0105 dawk\u0119 \u015Brodk\u00F3w pobudzaj\u0105cych. Po nich, \u0142agodny zawsze buldog, przeistacza si\u0119 w lataj\u0105c\u0105 besti\u0119 - prawdziwego psa Baskerville'\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886793":["Pracownicy muzeum zwracaj\u0105 si\u0119 do policjant\u00F3w z trzynastego posterunku z pro\u015Bb\u0105 o przechowanie u siebie przez jeden dzie\u0144 cennego obrazu. Czarek obawia si\u0119, \u017Ce komisariat nie jest bezpiecznym miejscem dla tak drogiego dzie\u0142a. Pomimo jego sprzeciwu komendant przyjmuje eksponat. Funkcjonariusze s\u0105 ciekawi, jak wygl\u0105da obraz. Cezary, Kasia i Arnie postanawiaj\u0105 go rozpakowa\u0107. Wkr\u00F3tce zostaje on zalany klejem, a ostatecznie p\u0142onie. Czarek zamierza wi\u0119c podrobi\u0107 dzie\u0142o sztuki, kt\u00F3re wed\u0142ug niego jest \u0142atwym do odtworzenia zbiorem figur geometrycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886794":["Cezary i jego koledzy postanawiaj\u0105 nakr\u0119ci\u0107 zabawne filmiki do programu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna wygra\u0107 spor\u0105 nagrod\u0119. Nagrywaj\u0105 m.in. scen\u0119 spod prysznica prosto z horroru i And\u017Cel\u0119, kt\u00F3r\u0105 oblewaj\u0105 wiadrem farby. Cezary, zach\u0119cony s\u0142aw\u0105, jak przyni\u00F3s\u0142 im wyst\u0119p w \"Debile s\u0105 w\u015Br\u00F3d nas\", zamierza zapewni\u0107 sobie i kolegom popularno\u015B\u0107. Policjanci dostaj\u0105 kolejne propozycje. Jednak przeciwny temu komendant nie ma zamiaru zmienia\u0107 posterunku w cyrk. Czarek, nie zwa\u017Caj\u0105c na brak zgody szefa, zgadza si\u0119 na zainstalowanie na trzynastym posterunku kamery do programu \"Wielki Wuj\". Od tej pory funkcjonariusze policji oraz niech\u0119tny komendant b\u0119d\u0105 bez przerwy rejestrowani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73886795":["Rywal
Kto\u015B uprowadza przedsi\u0119biorc\u0119. Policja odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna tak naprawd\u0119 jest poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwo\u015Bci gangsterem, kieruj\u0105cym grup\u0105 handlarzy narkotyk\u00F3w. Dzi\u0119ki pomocy zaufanego informatora detektywi wpadaj\u0105 na trop porywacza. Krystian przywozi Ewelin\u0119 i Franka ze szpitala. M\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce si\u0119 nacieszy\u0107 nowo narodzonym synkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73886796":["Listonosz
W ma\u0142ej podwarszawskiej miejscowo\u015Bci dochodzi do zab\u00F3jstwa listonosza. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 zamieszany w nielegalne interesy, nadzorowane przez naczelniczk\u0119 poczty. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce inni mieszka\u0144cy miasteczka tak\u017Ce skrywaj\u0105 sekrety. Natalia umawia si\u0119 na zakupy z Edyt\u0105. W trakcie tego wyj\u015Bcia przyjaci\u00F3\u0142ki jeszcze bardziej si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73886797":["Gracze
Dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w uprowadza par\u0119 ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0142odzi porywacze maj\u0105 konkretne \u017C\u0105dania i nie zamierzaj\u0105 negocjowa\u0107. Wprowadzaj\u0105 w \u017Cycie koszmarny plan, kt\u00F3ry zmienia \u017Cycie ich ofiar w piek\u0142o. Adam i Weronika pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 m\u0142odych psychopat\u00F3w. Gdy negocjacje nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w, Szwarc decyduje o eliminacji porywaczy. Weronika, cho\u0107 prze\u017Cy\u0142a nami\u0119tne chwile ze swoim nowym kochankiem, nie widzi przysz\u0142o\u015Bci dla tego zwi\u0105zku. Przera\u017Ca j\u0105 te\u017C, \u017Ce jej partner zdaj si\u0119 odczuwa\u0107 co\u015B zupe\u0142nie innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73886798":["Nielegalna c\u00F3rka
Zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki 13-latki. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna uciek\u0142a z domu, gdy dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a adoptowana. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara potajemnie nawi\u0105za\u0142a kontakt ze swoim biologicznym ojcem, kt\u00F3ry straci\u0142 prawa rodzicielskie, gdy trafi\u0142 do zak\u0142adu karnego. \u017Beby odnale\u017A\u0107 zab\u00F3jc\u0119, detektywi musz\u0105 odtworzy\u0107 ostatnie chwile \u017Cycia ofiary. Systemy komendy atakuje tajemniczy haker o pseudonimie Feniks. Okazuje si\u0119 on dawnym znajomym policyjnej informatyczki, \u017Banety Kujawskiej. M\u0119\u017Cczyzna jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73886799":["Zasadzka
Policja znajduje porzucony przy drodze samoch\u00F3d, wewn\u0105trz kt\u00F3rego widniej\u0105 \u015Blady krwi. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce autem podr\u00F3\u017Cowa\u0142 zamo\u017Cny przedsi\u0119biorca i jego m\u0142oda kochanka. Trop prowadzi str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do biznesowego konkurenta m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce \u017Cona uprowadzonego z\u0142o\u017Cy\u0142a fa\u0142szywe zeznania. Kuba i Darek sp\u0119dzaj\u0105 razem wiecz\u00F3r. Rozmawiaj\u0105 o kobietach. Okazuje si\u0119, \u017Ce obaj znajduj\u0105 si\u0119 podobnej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73886800":["Re\u017C.: Fernando Coimbra.
Bez wyj\u015Bcia
Pena przygotowuje si\u0119 do sekretnej misji schwytania jednego z cz\u0142onk\u00F3w kartelu z Cali. Je\u015Bli chce osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces, musi si\u0119 spieszy\u0107.","","",[]],"73886801":["Re\u017C.: Fernando Coimbra.
\u017By\u0107 razem
David chce pom\u015Bci\u0107 swojego ojca. Jego dzia\u0142ania sprowadzaj\u0105 niebezpiecze\u0144stwo na Enrique. Tymczasem Pena pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 do pomocy Don Berna.","","",[]],"73886802":["Re\u017C.: Guillermo del Toro.
Rok 1944. Nazi\u015Bci przegrywaj\u0105 wojn\u0119. Zdesperowani z pomoc\u0105 okrutnego szale\u0144ca Rasputina (Karel Roden) chc\u0105 sprowadzi\u0107 z piekie\u0142 na ziemi\u0119 niezwyk\u0142ego wojownika - Hellboya. Maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce pomo\u017Ce on im w walce. Otwieraj\u0105 wi\u0119c specjalne wrota do innego wymiaru. Ceremoni\u0119 t\u0119 przerywaj\u0105 ameryka\u0144scy \u017Co\u0142nierze. W rezultacie z za\u015Bwiat\u00F3w przybywa demon-dziecko. Tym sposobem monstrum trafia w r\u0119ce aliant\u00F3w. Opiek\u0119 nad nim roztacza profesor Broom, za\u0142o\u017Cyciel tajnej organizacji znanej pod nazw\u0105 Biuro Bada\u0144 Paranormalnych i Obrony. Naukowiec wychowuje ma\u0142ego Hellboya jak w\u0142asnego syna. Mimo szata\u0144skiego pochodzenia z czasem staje si\u0119 on uosobieniem dobra. Podejmuje walk\u0119 z si\u0142ami ciemno\u015Bci, kt\u00F3re zagra\u017Caj\u0105 ludzko\u015Bci. Pomagaj\u0105 mu w tym Abe Sapien a tak\u017Ce Liz Sherman, w kt\u00F3rej Hellboy (Ron Perlman) si\u0119 zakochuje. Razem maj\u0105 do zrealizowania trudn\u0105 misj\u0119. Musz\u0105 odnale\u017A\u0107 geniusza z\u0142a, Rasputina, i stawi\u0107 czo\u0142o nazistom kt\u00F3rzy 40 lat wcze\u015Bniej powo\u0142ali Hellboya do \u017Cycia. Znakomita ekranizacja s\u0142ynnego komiksu Mike'a Mignoli z Dark Horse Comics wysz\u0142a spod r\u0119ki Guillermo del Toro, tw\u00F3rcy mrocznych filmowych fantazji, takich jak \"Labirynt Fauna\", \"Blade: Wieczny \u0142owca II\" czy \"Kr\u0119gos\u0142up diab\u0142a\". Obraz zosta\u0142 nagrodzony statuetk\u0105 Saturna za charakteryzacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095653.jpg","",["N"]],"73886803":["Re\u017C.: Ruben Fleischer.
Mija dziesi\u0119\u0107 lat, odk\u0105d Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) i Little Rock (Abigail Breslin) postanowili wsp\u00F3lnie stawia\u0107 czo\u0142o \u015Bwiatu pe\u0142nemu \u017Cywych trup\u00F3w. Wydawa\u0142o si\u0119, \u017Ce o zombie wiedz\u0105 ju\u017C wszystko i potrafi\u0105 si\u0119 z nimi rozprawi\u0107. Z biegiem czasu jednak krwio\u017Cercze stwory zd\u0105\u017Cy\u0142y ewoluowa\u0107 i rozpanoszy\u0107 si\u0119 po ca\u0142ym kraju. Czworo bohater\u00F3w musi zmierzy\u0107 si\u0119 z nowym zagro\u017Ceniem. Problemy si\u0119 pi\u0119trz\u0105, a i mi\u0119dzy nimi nie brakuje typowo rodzinnych konflikt\u00F3w. Na swojej drodze spotykaj\u0105 te\u017C innych ocala\u0142ych. Sequel \"Zombielandu\" z 2009 roku. To ju\u017C kolejna wsp\u00F3\u0142praca Jesse'ego Eisenberga i Woody'ego Harrelsona - spotkali si\u0119 m.in. na planie dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci \"Iluzji\". Do wytworzenia realistycznie wygl\u0105daj\u0105cej krwi u\u017Cywano mieszanki czekolady i kawy - g\u0142\u00F3wni aktorzy zgodnie przyznali, \u017Ce smakowa\u0142o to jednak chemi\u0105 i nie chcieliby wciela\u0107 si\u0119 w postacie zombie, kt\u00F3re mia\u0142y t\u0119 sztuczn\u0105 krew w ustach i na z\u0119bach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2313297.jpg","",[]],"73886804":["Niezdrowa mi\u0142o\u015B\u0107
Czterdziestoletnia Barbara od roku jest wdow\u0105. Samotnie wychowuje syna Patryka i prowadzi odziedziczon\u0105 po m\u0119\u017Cu sie\u0107 si\u0142owni. Od niedawna spotyka si\u0119 te\u017C z Leszkiem, nauczycielem WF-u. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna postanawia wprowadzi\u0107 si\u0119 do mieszkania swojej partnerki, Patryk nie jest z tego zadowolony. Ch\u0142opak, posuwaj\u0105c si\u0119 do licznych k\u0142amstw i manipulacji, robi wszystko, by sk\u0142\u00F3ci\u0107 zakochanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73886604":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73886605":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73886606":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73886607":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73886608":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886609":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886610":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886611":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886612":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886613":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886614":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886615":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73886616":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886617":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886618":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886619":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886620":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886621":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73886622":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73886623":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73886624":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73886625":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73886626":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73886627":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73886269":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886270":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"73886271":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886272":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73886273":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886274":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73886275":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886276":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73886277":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886278":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"73886279":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886281":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886282":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"73886283":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886284":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"73886285":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886286":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"73886287":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73886288":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73886289":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73886290":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73886291":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"73886292":["Re\u017C.: James Burrows.
Monica, Rachel, Ross, Chandler, Joey i Phoebe tworz\u0105 zgran\u0105 paczk\u0119 przyjaci\u00F3\u0142. Wszyscy s\u0105 atrakcyjni i szalenie dowcipni. Wierz\u0105, \u017Ce \u017Cycie oferuje im nieograniczone mo\u017Cliwo\u015Bci. Marz\u0105 o prawdziwej mi\u0142o\u015Bci i poszukuj\u0105 upragnionego partnera. \u017Bycie nie szcz\u0119dzi im jednak niespodzianek. Rachel w\u0142a\u015Bnie zostawi\u0142a narzeczonego przed o\u0142tarzem. Z kolei Ross jest w depresji. Niedawno dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego ukochana \u017Cona jest lesbijk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73886293":["Re\u017C.: James Burrows.
Ross dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego by\u0142a \u017Cona Carol jest w ci\u0105\u017Cy, a on jest ojcem dziecka. Tego samego dnia on i Monica spotykaj\u0105 si\u0119 ze swoimi rodzicami. Monica jest podenerwowana, bo ojciec i matka faworyzuj\u0105 jej brata. Tymczasem Rachel obawia si\u0119 spotkania z Barrym, poniewa\u017C ma mu odda\u0107 pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy. Dowiaduje si\u0119 jednak, \u017Ce spotyka si\u0119 on z Mindy. Ross ma okazj\u0119 ogl\u0105da\u0107 swoje dziecko na ultrasonografie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73886294":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73886295":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73886296":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73886297":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon nie jest zachwycony tym, \u017Ce musi pracowa\u0107 ze swoim najwi\u0119kszym wrogiem - Barry'm Kripke'm. Sytuacja powoduje u niego wyrzuty sumienia. Howard i Raj kupuj\u0105 za tysi\u0105c dolar\u00F3w figurki przedstawiaj\u0105ce ich samych.","","",[]],"73886298":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard nie mo\u017Ce znie\u015B\u0107 zachowania Sheldona i wyprowadza si\u0119 do Penny. Amy jest z\u0142a na kole\u017Cank\u0119. Pod nieobecno\u015B\u0107 Howarda Raj sp\u0119dza wiecz\u00F3r z pani\u0105 Wolowitz.","","",[]],"73886299":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73886300":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73886301":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon zostaje oskar\u017Cony o molestowanie seksualne asystentki. Wci\u0105ga w sw\u00F3j k\u0142opot Leonarda, Raja i Howarda.","","",[]],"73886302":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Przyjaciele wyruszaj\u0105 na konwent komiksowy do Bakersfield przebrani za postaci z serialu Star Trek. Podczas postoju kto\u015B kradnie im samoch\u00F3d. W tym czasie dziewczyny zostaj\u0105 w domu i pr\u00F3buj\u0105 odkry\u0107 magi\u0119 komiks\u00F3w.","","",[]],"73886303":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73886304":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73886305":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73886306":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73886307":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73886308":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"73886309":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73886383":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73886384":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73886385":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73886386":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"73886387":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"73886388":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"73886389":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"73886390":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"73886391":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"73886392":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73886393":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"73886394":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73886395":["Prowadz\u0105cy zaprezentuj\u0105 najbardziej popularne koncerty disco polo. Pojawi\u0105 si\u0119 relacje z topowych festiwali, z Mr\u0105gowa, Ostr\u00F3dy, Olsztyna, \u0141odzi czy Augustowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410587.jpg","",[]],"73886396":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"73886397":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"73886398":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Maciej Smoli\u0144ski, Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska-Tutkaj.
Na scenie zaprezentuje si\u0119 20 najpopularniejszych wykonawc\u00F3w muzyki disco. Wyst\u0105pi\u0105: S\u0142awomir i Kajra, Marcin Miller, zesp\u00F3\u0142 Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Rados\u0142aw Liszewski z zespo\u0142u Weekend, Classic, Playboys, Andre, Bayer Full, Top Girls, Mejk, Defis, After Party, Czadoman, Masters, Ma\u0142gosia G\u0142\u00F3wka z zespo\u0142u Camasutra, Power Play, Marcin Siegie\u0144czuk i Luka Rosi. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce g\u00F3rale, reprezentowani przez Kapel\u0119 Ciupaga i zesp\u00F3\u0142 Zb\u00F3je. Za\u015Bpiewaj\u0105 popularne przeboje weselne i biesiadne. Us\u0142yszymy takie piosenki jak: \"Bella Mari\", \"Hej soko\u0142y\", \"Marianno\", \"Takiego Janicka\", \"Zabra\u0142a\u015B serce moje\", \"Zagraj mi pi\u0119kny cyganie\". Arty\u015Bci b\u0119d\u0105 nie tylko \u015Bpiewa\u0107, ta\u0144czy\u0107 i bawi\u0107 si\u0119 z publiczno\u015Bci\u0105, ale te\u017C opowiedz\u0105 anegdoty dotycz\u0105ce swoich najbardziej udanych imprez sylwestrowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73886399":["W programie fani us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje disco polo i dance, kt\u00F3re mo\u017Cna us\u0142ysze\u0107 na imprezach. Zar\u00F3wno w klubach jak i na dyskotekach, a tak\u017Ce na dom\u00F3wkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399351.jpg","",[]],"73886400":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404023.jpg","",[]],"73886401":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73886250":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73886251":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73886252":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"73886253":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73886254":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"73886255":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73886256":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73886257":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"73886258":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"73886259":["Prow.: Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska.
Program, kt\u00F3ry pozwala mi\u0142o\u015Bnikom disco polo by\u0107 na bie\u017C\u0105co z najnowszymi hitami muzycznymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399345.jpg","",[]],"73886260":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73886261":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"73886262":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73886263":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73886264":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73886265":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73886266":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"73886267":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"73886268":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73886925":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886926":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886927":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886928":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886929":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886930":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73886931":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73886932":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73886933":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73886934":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73886935":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73886936":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73886937":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73886805":["Wicemistrzynie \u015Bwiata kontra br\u0105zowe medalistki \u015Bwiatowego czempionatu. Przed dwoma laty Kanarki pozbawi\u0142y W\u0142oszki marze\u0144 o walce o z\u0142oty medal, pokonuj\u0105c je w p\u00F3\u0142finale w czterech setach. Rok temu w Lidze Narod\u00F3w tak\u017Ce g\u00F3r\u0105 by\u0142y Brazylijki, wygrywaj\u0105c ze Squadra Azzrura po dogrywce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"73958461":["Kolejnymi rywalkami Bia\u0142o-Czerwonych podczas turnieju w Arlington b\u0119d\u0105 Niemki. Tu\u017C przed startem sezonu nasze zachodnie s\u0105siadki zosta\u0142y bez trenera, bowiem Vital Heynen niespodziewanie zrezygnowa\u0142 z posady. Jego nast\u0119pca Alex Waibl mia\u0142 niewiele czasu, by przygotowa\u0107 dru\u017Cyn\u0119. Polki powinny to wykorzysta\u0107. Z Niemkami ostatnio regularnie wygrywa\u0142y. Ich triumfem zako\u0144czy\u0142o si\u0119 sze\u015B\u0107 spotka\u0144 z rz\u0119du. Mamy nadziej\u0119, \u017Ce podopieczne Stefana Lavariniego przed\u0142u\u017C\u0105 dobr\u0105 seri\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"73886808":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73943597":["","","",["AD"]],"73886809":["Z czterech ostatnich pojedynk\u00F3w mi\u0119dzy Chinami i Tajlandi\u0105 a\u017C trzy ko\u0144czy\u0142y si\u0119 dogrywkami. Bilans za\u015B wypada na remis - dwa razy zwyci\u0119\u017Ca\u0142y zawodniczki z Pa\u0144stwa \u015Arodka i dwa razy g\u00F3r\u0105 by\u0142y Tajki. Je\u015Bli s\u0105dzi\u0107 po wynikach spotka\u0144 z pierwszego tygodnia, faworytkami tego starcia s\u0105 Chinki, kt\u00F3re mia\u0142y na koncie trzy zwyci\u0119stwa, przy zerowym dorobku rywalek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73886810":["Kolejnymi rywalkami Bia\u0142o-Czerwonych podczas turnieju w Arlington b\u0119d\u0105 Niemki. Tu\u017C przed startem sezonu nasze zachodnie s\u0105siadki zosta\u0142y bez trenera, bowiem Vital Heynen niespodziewanie zrezygnowa\u0142 z posady. Jego nast\u0119pca Alex Waibl mia\u0142 niewiele czasu, by przygotowa\u0107 dru\u017Cyn\u0119. Polki powinny to wykorzysta\u0107. Z Niemkami ostatnio regularnie wygrywa\u0142y. Ich triumfem zako\u0144czy\u0142o si\u0119 sze\u015B\u0107 spotka\u0144 z rz\u0119du. Mamy nadziej\u0119, \u017Ce podopieczne Stefana Lavariniego przed\u0142u\u017C\u0105 dobr\u0105 seri\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"73886811":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1953055.jpg","",[]],"73886812":["Po dw\u00F3ch latach przerwy Real Madryt ponownie zagra w finale Champions League. Zesp\u00F3\u0142 ze stolicy Hiszpanii stanie przed szans\u0105 wy\u015Brubowania rekordu zwyci\u0119stw w tych rozgrywkach. Obecnie ma na koncie a\u017C czterna\u015Bcie triumf\u00F3w. Naprzeciw Kr\u00F3lewskich stanie Borussia Dortmund. Dru\u017Cyna, kt\u00F3ra w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowa\u0142a Paris Saint-Germain, zawalczy o sw\u00F3j drugi Puchar Mistrz\u00F3w. Aren\u0105 batalii ju\u017C po raz \u00F3smy w historii b\u0119dzie stadion Wembley. Zesp\u00F3\u0142 z Dortmundu spr\u00F3buje go odczarowa\u0107. W 2013 roku przegra\u0142 tu bowiem w finale Ligi Mistrz\u00F3w z Bayernem Monachium. Zadanie stoj\u0105ce przed podopiecznymi Edina Terzicia jest jednak r\u00F3wnie trudne jak misje Toma Cruise'a w serii film\u00F3w o przygodach agenta Ethana Hunta. W tej edycji rozgrywek ekipy Carla Ancelottiego nie by\u0142y w stanie pokona\u0107 nawet takie tuzy europejskiego futbolu jak Manchester City czy wspomniany Bayern.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421870.jpg","",[]],"73886813":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1953055.jpg","",[]],"73886814":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1953055.jpg","",[]],"73886815":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"73886816":["Zanim do pojedynku o mistrzowski pas w kategorii lekkiej stan\u0105 Is\u0142am Machaczew i Dustin Poirier, w oktagonie pojawi si\u0119 mi\u0119dzy innymi Micha\u0142 Oleksiejczuk. Polski wojownik zawalczy z Kevinem Hollandem o swe \u00F3sme zwyci\u0119stwo pod flag\u0105 UFC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421873.jpg","",[]],"73886817":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392408.jpg","",["N"]],"73886818":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"73943598":["Zar\u00F3wno dru\u017Cyna z Karaib\u00F3w, jak i zesp\u00F3\u0142 z Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni rozpocz\u0105\u0142 turniej w Makau od pora\u017Cki. Reprezentacja Dominikany do\u015B\u0107 niespodziewanie przegra\u0142a z Tajlandi\u0105, kt\u00F3ra w poprzednich meczach tej edycji Ligi Narod\u00F3w nie odnios\u0142a \u017Cadnego zwyci\u0119stwa. Japonki natomiast stoczy\u0142y zaci\u0119ty b\u00F3j z Brazylijkami, zako\u0144czony dopiero w tie-breaku. Je\u015Bli w tym meczu zaprezentuj\u0105 r\u00F3wnie dobr\u0105 siatk\u00F3wk\u0119, powinny zrobi\u0107 kolejny krok w kierunku turnieju fina\u0142owego rozgrywek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"73886819":["Podczas gali w Toruniu Ihosvany'ego Garci\u0119 czeka najtrudniejszy pojedynek w zawodowej karierze. Przemys\u0142aw Gorgo\u0144 to do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz, kt\u00F3ry jest w stanie pozbawi\u0107 Kuba\u0144czyka miana niepokonanego. Opr\u00F3cz nich w ringu r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 dzi\u015B m.in. Marcin Siwy i Marcelo Nascimento.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"73886820":["Fina\u0142ow\u0105 batali\u0119 o mistrzostwo Polski czas zacz\u0105\u0107. Rywalizacja toczy\u0107 si\u0119 b\u0119dzie do czterech zwyci\u0119stw. Rok temu z tytu\u0142u cieszyli si\u0119 gracze Kinga Szczecin, kt\u00F3rzy pokonali \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. W tym sezonie r\u00F3wnie\u017C bior\u0105 udzia\u0142 w decyduj\u0105cej rozgrywce. Ich rywalem jest Trefl Sopot. Zesp\u00F3\u0142 z Tr\u00F3jmiasta w rundzie zasadniczej rozgrywek ust\u0105pi\u0142 tylko Anwilowi W\u0142oc\u0142awek. W p\u00F3\u0142finale natomiast wyeliminowa\u0142 wspomniany \u015Al\u0105sk. Wilki Morskie pokona\u0142y Sp\u00F3jni\u0119 Stargard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420839.jpg","",[]],"73886821":["Po dw\u00F3ch pierwszych meczach reprezentantki Francji maj\u0105 na swoim koncie komplet punkt\u00F3w. Tym razem Tr\u00F3jkolorowe zmierz\u0105 si\u0119 na wyje\u017Adzie ze swoimi najgro\u017Aniejszymi rywalkami do awansu, Angielkami. C\u00F3rki Albionu chc\u0105 wygra\u0107, by wskoczy\u0107 na pierwsze miejsce w grupie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405244.jpg","",[]],"73886822":["Pierwsza ods\u0142ona dwumeczu, w kt\u00F3rym zostanie wy\u0142oniony br\u0105zowy medalista mistrzostw Polski w sezonie 2023\/2024. \u015Al\u0105sk staje przed szans\u0105 uko\u0144czenia rozgrywek na podium po raz czwarty z rz\u0119du. W 2021 roku by\u0142 trzeci, w 2022 roku zosta\u0142 mistrzem, a rok temu zaj\u0105\u0142 drugie miejsce. Sp\u00F3jnia natomiast zawalczy o sw\u00F3j drugi ligowy medal w historii. W p\u00F3\u0142finale trwaj\u0105cej kampanii trzykrotnie przegra\u0142a z Kingiem Szczecin, natomiast zesp\u00F3\u0142 z Wroc\u0142awia okaza\u0142 si\u0119 s\u0142abszy od Trefla Sopot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73886823":["Broni\u0105ce tytu\u0142u mistrzy\u0144 Ligi Narod\u00F3w Turczynki po \u015Brednio udanym pierwszym turnieju LN musz\u0105 odrabia\u0107 straty do Polek, Brazylijek i innych ekip z czo\u0142\u00F3wki tabeli. Do konfrontacji z reprezentacj\u0105 Korei Po\u0142udniowej podejd\u0105 z zamiarem kontynuowania passy zwyci\u0119stw nad tymi rywalkami. Pokona\u0142y je w trzech poprzednich meczach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73886824":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73886825":["Bia\u0142o-Czerwone \u015Bwietnie spisa\u0142y si\u0119 w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narod\u00F3w. W Antalyi wygra\u0142y wszystkie mecze bez straty seta. Ich ostatnimi rywalkami w zawodach w Arlington b\u0119d\u0105 aktualne mistrzynie olimpijskie. Amerykanki maj\u0105 za sob\u0105 przeci\u0119tny start rozgrywek. W turnieju w Rio de Janeiro wygra\u0142y dwa z czterech star\u0107. Spos\u00F3b na podopieczne Karcha Kiraly'ego znalaz\u0142y Chinki i Brazylijki. Polki ostatnio r\u00F3wnie\u017C ogrywa\u0142y ekip\u0119 zza oceanu. Zrobi\u0142y to zar\u00F3wno w meczu o br\u0105zowy medal ubieg\u0142orocznej Ligi Narod\u00F3w (3:2), jak i w kwalifikacjach olimpijskich (3:1). Mamy nadziej\u0119, \u017Ce ekipa Stefana Lavariniego podtrzyma dobr\u0105 pass\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421866.jpg","",[]],"73886826":["Relacja z festiwalu je\u017Adzieckiego, kt\u00F3ry w dniach 23-26 maja 2024 roku odby\u0142 si\u0119 w Babor\u00F3wku, wsi po\u0142o\u017Conej niedaleko Szamotu\u0142 w wojew\u00F3dztwie wielkopolskim. By\u0142a to ju\u017C 16. edycja zawod\u00F3w. O nagrody z puli wynosz\u0105cej 70 tys. euro walczyli zawodnicy z 16 kraj\u00F3w, w tym Niemiec Christoph Wahler, Szwajcar Felix Vogg i Szwedka Louise Romeike.","","",[]],"73886827":["Mistrzynie \u015Bwiata zako\u0144cz\u0105 udzia\u0142 w turnieju w Arlington spotkaniem z dru\u017Cyn\u0105, kt\u00F3ra na koniec maja zajmowa\u0142a w rankingu FIVB 21. miejsce. Bu\u0142garki na pocz\u0105tku tego sezonu nie pokaza\u0142y siatk\u00F3wki, kt\u00F3ra pozwala\u0142aby dawa\u0107 im szanse na korzystny rezultat w starciu z Serbkami. I to mimo tego, \u017Ce dru\u017Cyna z Ba\u0142kan\u00F3w r\u00F3wnie\u017C nie by\u0142a ostatnio w najlepszej dyspozycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"73886828":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73886829":["Po dw\u00F3ch pierwszych meczach reprezentantki Francji maj\u0105 na swoim koncie komplet punkt\u00F3w. Tym razem Tr\u00F3jkolorowe zmierz\u0105 si\u0119 na wyje\u017Adzie ze swoimi najgro\u017Aniejszymi rywalkami do awansu, Angielkami. C\u00F3rki Albionu chc\u0105 wygra\u0107, by wskoczy\u0107 na pierwsze miejsce w grupie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404970.jpg","",[]],"73886830":["Fina\u0142ow\u0105 batali\u0119 o mistrzostwo Polski czas zacz\u0105\u0107. Rywalizacja toczy\u0107 si\u0119 b\u0119dzie do czterech zwyci\u0119stw. Rok temu z tytu\u0142u cieszyli si\u0119 gracze Kinga Szczecin, kt\u00F3rzy pokonali \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. W tym sezonie r\u00F3wnie\u017C bior\u0105 udzia\u0142 w decyduj\u0105cej rozgrywce. Ich rywalem jest Trefl Sopot. Zesp\u00F3\u0142 z Tr\u00F3jmiasta w rundzie zasadniczej rozgrywek ust\u0105pi\u0142 tylko Anwilowi W\u0142oc\u0142awek. W p\u00F3\u0142finale natomiast wyeliminowa\u0142 wspomniany \u015Al\u0105sk. Wilki Morskie pokona\u0142y Sp\u00F3jni\u0119 Stargard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379560.jpg","",[]],"73943599":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218043.jpg","",[]],"73943600":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"73886833":["Niepokonany na zawodowym ringu Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Tamasem Lodim. 30-letni przeciwnik polskiego pi\u0119\u015Bciarza ma na koncie 34 stoczone pojedynki, z czego 20 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego zwyci\u0119stwem. Je\u017Cewski boksowa\u0142 w osiemnastu walkach, z kt\u00F3rych dziewi\u0119\u0107 zako\u0144czy\u0142 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"73886834":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421872.jpg","",[]],"73886835":["Fina\u0142ow\u0105 batali\u0119 o mistrzostwo Polski czas zacz\u0105\u0107. Rywalizacja toczy\u0107 si\u0119 b\u0119dzie do czterech zwyci\u0119stw. Rok temu z tytu\u0142u cieszyli si\u0119 gracze Kinga Szczecin, kt\u00F3rzy pokonali \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. W tym sezonie r\u00F3wnie\u017C bior\u0105 udzia\u0142 w decyduj\u0105cej rozgrywce. Ich rywalem jest Trefl Sopot. Zesp\u00F3\u0142 z Tr\u00F3jmiasta w rundzie zasadniczej rozgrywek ust\u0105pi\u0142 tylko Anwilowi W\u0142oc\u0142awek. W p\u00F3\u0142finale natomiast wyeliminowa\u0142 wspomniany \u015Al\u0105sk. Wilki Morskie pokona\u0142y Sp\u00F3jni\u0119 Stargard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420839.jpg","",[]],"73886836":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373027.jpg","",[]],"73886837":["W Jaworznie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73886838":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"73886839":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"73886840":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["JM"]],"73886841":["Marcin Tybura powraca do klatki po przegranym pojedynku z Tomem Aspinallem w lipcu ubieg\u0142ego roku. Jego rywalem jest efektownie walcz\u0105cy Tai Tuivasa. Australijczyk nie mia\u0142 jednak ostatnio dobrej passy - przegra\u0142 trzy starcia z rz\u0119du i to wszystkie przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2397032.jpg","",[]],"73886842":["Jakub Sosi\u0144ski wejdzie do ringu po trzech pora\u017Ckach z rz\u0119du. Popularny Sosna uleg\u0142 kolejno - Kacprowi Meynie, Mariuszowi Wachowi i niedawno Peterowi Kadiru. Nikodem Je\u017Cewski za\u015B odbudowuje si\u0119 powoli po przegranej batalii o pas IBO Inter-Continental z Arturem Mannem. Je\u015Bli pokona Sosi\u0144skiego, b\u0119dzie to jego trzecie zwyci\u0119stwo z rz\u0119du i 23 w karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"73886843":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"73886844":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73897339":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1972012.jpg","",[]],"73886845":["Starcie w wadze lekkiej pomi\u0119dzy Filipem Lamparskim a W\u0142ochem Davide Martinezem b\u0119dzie wydarzeniem wieczoru podczas gali w Jaworznie. W karcie walk znalaz\u0142o si\u0119 jeszcze osiem innych pojedynk\u00F3w, m.in. Micha\u0142a Pietrzaka z Joelem Kouadj\u0105 oraz Jaros\u0142awa Lecha z Mariuszem Krzeszowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73886846":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["AD"]],"73886847":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim by\u0142 nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wyszed\u0142 na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387904.jpg","",["N"]],"73886848":["Gala w Lubinie b\u0119dzie celebracj\u0105 dziesi\u0105tych urodzin organizacji Fight Exclusive Night. Fani zobacz\u0105 w akcji m.in. Damiana Rzepeckiego, kt\u00F3ry zmierzy si\u0119 z debiutuj\u0105cym pod szyldem federacji Estabilim Amato. W walce wieczoru Cezary Oleksiejczuk podejmie natomiast Chrisa Fishgolda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73886849":["Micha\u0142a Cie\u015Blaka czeka najtrudniejszy pojedynek w karierze. Jego rywalem b\u0119dzie by\u0142y tymczasowy mistrz \u015Bwiata WBA w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej, Youri Kayembre Kalenga. Podczas gali w Legionowie dojdzie tak\u017Ce do walki Piotra Gudela z Wiktorem Kotoczigowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402218.jpg","",["N"]],"73886850":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73886851":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"73886749":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"73886750":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"73886751":["Pch\u0142a i pies
Owady zamieszkuj\u0105ce \u0142\u0105k\u0119 szykuj\u0105 si\u0119 do zimowego snu. Maja i Gucio tak\u017Ce przygotowuj\u0105 si\u0119 do tej pory roku. Gromadz\u0105 zapasy. Tymczasem rezolutna pszcz\u00F3\u0142ka znajduje zamarzni\u0119t\u0105 pch\u0142\u0119 Funi\u0119 i postanawia si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73886752":["Zima
W ko\u0144cu nadesz\u0142a zima i Maja i Gucio po raz pierwszy mog\u0105 zobaczy\u0107 \u015Bnieg i l\u00F3d. Korzystaj\u0105 z zimowej aury, bawi\u0105c si\u0119 na dworze. Natykaj\u0105 si\u0119 na zmarzni\u0119tego owada i postanawiaj\u0105 si\u0119 nim zaopiekowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73886753":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"73886754":["Dwie rodziny o bardzo zr\u00F3\u017Cnicowanych dochodach na pi\u0119\u0107 dni zamieniaj\u0105 si\u0119 swoimi domami i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"73886755":["Dwie rodziny o bardzo zr\u00F3\u017Cnicowanych dochodach na pi\u0119\u0107 dni zamieniaj\u0105 si\u0119 swoimi domami i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"73886756":["Wielkie pranie
Majka wybiera si\u0119 do Pary\u017Ca. Przed wyjazdem robi wielkie pranie. Jej ojciec denerwuje si\u0119, \u017Ce \u0142azienka jest zaj\u0119ta, wi\u0119c dziewczyna postanawia popra\u0107 w piwnicy. Ula wraca z delegacji i przywozi wszystkim prezenty. Niestety - myli podarki, co ma zabawne konsekwencje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"73886757":["Grypa i bunt
Pewnego dnia Jacek budzi si\u0119 z potwornym b\u00F3lem gard\u0142a. Lekarz stwierdza, \u017Ce jest chory na gryp\u0119. Majka buntuje si\u0119 i odmawia chodzenia na zaj\u0119cia k\u00F3\u0142ka matematycznego. Pod wp\u0142ywem ostatnio przeczytanej ksi\u0105\u017Cki twierdzi, \u017Ce jej \u017Cycie nie ma sensu. Buntuje si\u0119 przeciwko wy\u015Bcigowi szczur\u00F3w i bezustannej pogoni za pieni\u0119dzmi. Swymi pomys\u0142ami pr\u00F3buje zarazi\u0107 reszt\u0119 rodze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"73886758":["Seks i ortografia
M\u0142odsze rodze\u0144stwo zadaje sobie pytanie, sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 dzieci. Filip postanawia zapyta\u0107 o to ojca. Jacek zr\u0119cznie wykr\u0119ca si\u0119 od odpowiedzi. Tymczasem w pobli\u017Cu domu pracuje spychacz, kt\u00F3ry przeszkadza domownikom. Okazuje si\u0119, \u017Ce to nowi s\u0105siedzi - Kosoniowie - postanowili wybudowa\u0107 sobie skaln\u0105 ozdob\u0119 w ogr\u00F3dku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"73886759":["Tajemnice NATO
Zdenerwowana ciocia Ula wpada do domu rodziny Kwiatkowskich. Okazuje si\u0119, \u017Ce pope\u0142ni\u0142a b\u0142\u0105d w t\u0142umaczeniu tajnych dokument\u00F3w NATO. Konsekwencje mog\u0105 by\u0107 straszne. Jednocze\u015Bnie Majka zastanawia si\u0119 nad kierunkiem przysz\u0142ych studi\u00F3w. Ta decyzja mo\u017Ce zawa\u017Cy\u0107 na jej \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"73886760":["Historie spektakularnych katastrof na morzu, w powietrzu oraz na orbicie oko\u0142oziemskiej. Szczeg\u00F3\u0142owa analiza przyczyn oraz dramatyczny opis wypadk\u00F3w sekunda po sekundzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411048.jpg","",[]],"73886761":["Erupcja Mount St. Helens z 1980 roku to najwi\u0119kszy w historii wybuch wulkanu na terenie USA. Jego skutki by\u0142y widoczne w 48 stanach z wy\u0142\u0105czeniem Alaski. Podczas katastrofy \u017Cycie straci\u0142o 57 os\u00F3b, w tym geolog David A. Johnston. Zgin\u0119\u0142y tak\u017Ce tysi\u0105ce zwierz\u0105t, a prawie trzy miliardy metr\u00F3w sze\u015Bciennych ska\u0142 wype\u0142ni\u0142o znaczn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 rzeki Toutle. 380 km2 powierzchni las\u00F3w zosta\u0142o zniszczonych. Wybuch wulkanu spowodowa\u0142, \u017Ce zbocze Mount St. Helens na zawsze pozosta\u0142o uszkodzone. Obszar ten zosta\u0142 obj\u0119ty pa\u0144stwow\u0105 ochron\u0105 w ramach Narodowego Pomnika Przyrody Mount St. Helens.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257803.jpg","",[]],"73886762":["Zielona Planeta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886763":["W stron\u0119 Andromedy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886764":["Cro-Magnonczycy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886765":["Bunt robot\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886766":["Re\u017C.: Philip Marlatt.
Po nag\u0142ej utracie ukochanej \u017Cony Clint (Travis McCoy) decyduje si\u0119 zabra\u0107 swoje dzieci, Skyler (Tyler Nixon) i Luke'a (Axle McCoy), na pi\u0119kn\u0105 tropikaln\u0105 wysp\u0119, gdzie przed laty po\u015Blubi\u0142 ich matk\u0119. Na miejscu rodze\u0144stwo zaprzyja\u017Ania si\u0119 z delfinem, kt\u00F3remu nadaje imi\u0119 Echo. Ssak, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - od\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 od stada, nawi\u0105zuje niezwyk\u0142\u0105 wi\u0119\u017A z dzie\u0107mi, co pomaga im upora\u0107 z b\u00F3lem po stracie mamy. R\u00F3wnie\u017C dzi\u0119ki zwierz\u0119ciu Luke oswaja sw\u00F3j l\u0119k przed wod\u0105 i na nowo odkrywa rado\u015B\u0107 z p\u0142ywania. Wkr\u00F3tce z pomoc\u0105 pracuj\u0105cych na wyspie student\u00F3w biologii morskiej Clint i jego dzieci postanawiaj\u0105 odnale\u017A\u0107 stado Echa, by m\u00F3g\u0142 wr\u00F3ci\u0107 do rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2349256.jpg","",["N"]],"73886767":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73886768":["Re\u017C.: Frank Coraci.
Michael Newman jest architektem, kt\u00F3ry wszystkie si\u0142y i ca\u0142\u0105 uwag\u0119 skupia na pracy. Niestety, zupe\u0142nie oddany zawodowym obowi\u0105zkom zaniedbuje swoj\u0105 rodzin\u0119 - kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 Donn\u0119 oraz dwoje dzieci. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym stresie. Wci\u0105\u017C jednak liczy, \u017Ce jego po\u015Bwi\u0119cenie si\u0119 op\u0142aci i wkr\u00F3tce otrzyma za nie wynagrodzenie. Newman ma bowiem nadziej\u0119, \u017Ce szef Ammer w ko\u0144cu zaproponuje mu sp\u00F3\u0142k\u0119. Niebawem \u017Cycie pracoholika rzeczywi\u015Bcie si\u0119 zmienia. Dzieje si\u0119 to jednak w zupe\u0142nie nieoczekiwany spos\u00F3b. Pewnego dnia ekscentryczny sprzedawca Morty daje Michaelowi elektronicznego pilota. Okazuje si\u0119, \u017Ce urz\u0105dzenie posiada magiczn\u0105 moc. Dzi\u0119ki niemu Newman zyskuje niezwyk\u0142\u0105 w\u0142adz\u0119 nad czasem - mo\u017Ce zobaczy\u0107 wydarzenia ze swojej przesz\u0142o\u015Bci i pozna\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107. Pocz\u0105tkowo jest zachwycony cudownym wynalazkiem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce pozwoli mu on pogodzi\u0107 obowi\u0105zki rodzinne i zawodowe. Czar jednak szybko pryska. Wkr\u00F3tce bowiem pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy. Okazuje si\u0119, \u017Ce pilot nie zawsze dzia\u0142a zgodnie z \u017Cyczeniem swojego w\u0142a\u015Bciciela, kt\u00F3ry stopniowo traci kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2033766.jpg","",["N"]],"73886769":["Lunaparki przyci\u0105gaj\u0105 t\u0142umy \u017C\u0105dnych mocnych wra\u017Ce\u0144 ludzi. Kolejki g\u00F3rskie, gigantyczne wahad\u0142a i karuzele s\u0105 budowane zgodnie z wymogami bezpiecze\u0144stwa, ale wystarczy jeden ma\u0142y b\u0142\u0105d lub drobna awaria, by dosz\u0142o do tragedii. Dokumentali\u015Bci pokazuj\u0105, jak projektuje si\u0119 i konserwuje takie machiny, by wytrzymywa\u0142y dzia\u0142aj\u0105ce na nie si\u0142y fizyczne. Poddaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owej analizie kilka nieszcz\u0119\u015Bliwych wypadk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287138.jpg","",[]],"73886770":["Katastrofy tankowc\u00F3w s\u0105 ogromnym zagro\u017Ceniem dla ekosystem\u00F3w morskich. Zatoni\u0119cie MV \"Erika\", kt\u00F3re mia\u0142o miejsce w grudniu 1999 roku, zmieni\u0142o wiele w kwestii bezpiecze\u0144stwa morskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175503.jpg","",[]],"73886771":["Tym razem prowadz\u0105ca poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przyrz\u0105dzi\u0107 krem z pieczonej dyni i marchewki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaproponuje natomiast pier\u015B g\u0119si marynowan\u0105 i pieczon\u0105 w czerwonym winie, kt\u00F3r\u0105 poda z kisielem na domowych winogronach i ry\u017Cem po persku. Potrawa ta b\u0119dzie tradycyjnie gotowana z szafranem i rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73886772":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"73886773":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73886774":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73886775":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73886776":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73886777":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73886310":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886311":["Sprawa pana X","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"73886312":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886313":["Budowniczowie katedr
Epoka \u015Bredniowiecza to nie tylko czasy krucjat. Powstawa\u0142y w\u00F3wczas r\u00F3wnie\u017C pierwsze uniwersytety, a tak\u017Ce katedry, kt\u00F3re wsp\u00F3\u0142cze\u015Bnie uchodz\u0105 za cuda architektury. W\u015Br\u00F3d budowniczych s\u0142ynnych \u015Bredniowiecznych \u015Bwi\u0105ty\u0144 by\u0142a rodzina Pierre'a. Mistrz opowiada, na czym polega wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 katedr, kt\u00F3re powsta\u0142y w epoce wiek\u00F3w \u015Brednich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886314":["Podr\u00F3\u017Ce Marco Polo
W XIII wieku pochodz\u0105cy z Wenecji Marco Polo odby\u0142 d\u0142ug\u0105 podr\u00F3\u017C na Daleki Wsch\u00F3d. Z opisu tej wyprawy Europa dowiedzia\u0142a si\u0119 po raz pierwszy o papierowym pieni\u0105dzu u\u017Cywanym w Chinach, najwi\u0119kszej rzece \u015Bwiata i wielu innych osobliwo\u015Bciach Pa\u0144stwa \u015Arodka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886315":["Wojna stuletnia
W programie historia dzia\u0142a\u0144 wojennych, kt\u00F3re trwa\u0142y ponad sto lat, a \u015Bmier\u0107 ponios\u0142o w niej tysi\u0105ce rycerzy angielskich i francuskich. G\u0142\u00F3wn\u0105 przyczyn\u0105 ataku by\u0142y ambicje Anglik\u00F3w do obj\u0119cia francuskiego tronu po dynastii Kapetyng\u00F3w. Udzia\u0142 w wojennych zmaganiach bra\u0142a m.in. Joanna d'Arc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886316":["W\u0142oskie odrodzenie
Wiek XV i pocz\u0105tek kolejnego, szesnastego stulecia okaza\u0142y si\u0119 wa\u017Cn\u0105 epok\u0105 nie tylko w historii W\u0142och, ale tak\u017Ce ca\u0142ej Europy. Renesans zaowocowa\u0142 wieloma koncepcjami filozoficznymi, z kt\u00F3rych najwa\u017Cniejsz\u0105 by\u0142 humanizm. By\u0142a to r\u00F3wnie\u017C epoka wielkich malarzy i mecenas\u00F3w sztuki. Widzowie zapoznaj\u0105 si\u0119 m.in. z tw\u00F3rczo\u015Bci\u0105 Leonarda da Vinci i Micha\u0142a Anio\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886317":["Hiszpa\u0144ski z\u0142oty wiek
W tym odcinku r\u00F3\u017Cne fakty z historii W\u0142och i Hiszpanii - kraj\u00F3w, kt\u00F3re odegra\u0142y wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 w dziejach ludzko\u015Bci. To w\u0142a\u015Bnie z W\u0142och wyruszy\u0142a morska wyprawa Krzysztofa Kolumba, kt\u00F3ry odkry\u0142 Ameryk\u0119, natomiast hiszpa\u0144scy Habsburgowie stworzyli polityczne mocarstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886318":["Pan Jarek chce sprzeda\u0107 drogocenn\u0105, z\u0142ot\u0105 bransolet\u0119, kt\u00F3rej warto\u015B\u0107 i estetyk\u0119 ocenia Urszula Prus, bieg\u0142a s\u0105dowa z zakresu wyceny bi\u017Cuterii i kamieni szlachetnych. Kolejny skarb, czyli dwa ka\u0142amarze szklane na marmurowej podstawce z przykrywkami, wyceni kuratorka wystaw Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka. Pojawi si\u0119 te\u017C lustro nale\u017C\u0105ce do Ady z Wo\u0142omina. Program zako\u0144czy licytacja karafki, kt\u00F3rej filigranowa forma zwr\u00F3ci uwag\u0119 eksperta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",[]],"73886319":["W programie pojawi si\u0119 skarb o tajemniczej przesz\u0142o\u015Bci. Podczas pog\u0142\u0119biania studni rodzice Marleny odkryli we wn\u0119ce cembrowiny zawini\u0105tko, a w nim oryginalnie zdobiony stary wazon. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C licytacja kolczyk\u00F3w kupionych w latach 90. za miliony. Widzowie zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C miodow\u0105 pater\u0119 s\u0142ynnej i cenionej polskiej projektantki, o kt\u00F3rej wi\u0119cej opowie ekspert Jakub Naumiuk, a tak\u017Ce cepeliowsk\u0105 toaletk\u0119, kt\u00F3rej ekspertyzy dokona Daniel Stoi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",[]],"73886320":["Za\u0142o\u017Cycielem City Park Hotel & Residence, firmy oferuj\u0105cej us\u0142ugi sprz\u0105taj\u0105cej, jest Wies\u0142aw Jan Prusiecki, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przekona\u0107 si\u0119, jak jego pracownicy radz\u0105 sobie z codziennymi obowi\u0105zkami. Do\u015Bwiadcza zm\u0119czenia b\u0119d\u0105cego skutkiem sprz\u0105tania pokoi i czyszczenia \u0142azienek. Praca w housekeepingu wymaga si\u0142y i staranno\u015Bci. Podczas przygotowywania posi\u0142k\u00F3w dla go\u015Bci hotelu Wies\u0142aw Jan Prusiecki zaprzyja\u017Ania si\u0119 te\u017C z personelem kuchennym. Jego zmagania w kuchni oceniaj\u0105 podw\u0142adni. Jeden z pracownik\u00F3w, Tobiasz, okazuje si\u0119 bardzo ambitny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"73886321":["Andrzej z Plutycz musia\u0142 zostawi\u0107 na drodze ci\u0105gnik, poniewa\u017C uszkodzi\u0142 ko\u0142o. Teraz on, Genek, Tomek i Jastrz\u0105b id\u0105 po maszyn\u0119. Odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B ukrad\u0142 akumulator. Po zainstalowaniu nowego odpalaj\u0105 ci\u0105gnik. Walek pomaga naprawi\u0107 ko\u0142o. Okazuje si\u0119, \u017Ce problemem jest \u0142o\u017Cysko. Andrzej zaprasza koleg\u00F3w na obiad - sushi. W Pokaniewie Tomek i Monika musz\u0105 wybra\u0107 ja\u0142\u00F3wki na sprzeda\u017C. Przygotowuj\u0105 si\u0119 do licytacji. Jarek i Agnieszka z Bronowa s\u0105 ch\u0119tni za zakup. Wybieraj\u0105 dwie sztuki. Maciek z Kundzicz ma du\u017Co drewna na budow\u0119 wiaty. Igor jest got\u00F3w do pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"73886322":["Andrzej, Genek i Jastrz\u0105b przy \u0142adowaniu obornika rozmawiaj\u0105 o tym, czy widzieliby si\u0119 w roli ministra. Pierwszy z nich nie marzy o karierze wysoko postawionego polityka, ale zastanowi\u0142by si\u0119 nad funkcj\u0105 so\u0142tysa. Panowie za\u0142adowanym wozem wyruszaj\u0105 do warzywnika Pauliny, by rozrzuci\u0107 obornik. W Laszkach Emilka i jej mama doj\u0105 kozy i dokarmiaj\u0105 Flork\u0119. Babcia ma jab\u0142ka dla krowy. Emilka z niecierpliwo\u015Bci\u0105 oczekuje, a\u017C Florka si\u0119 ocieli. Okazuje si\u0119, \u017Ce rolniczka niedok\u0142adnie zamkn\u0119\u0142a koziarni\u0119, przez co zwierz\u0119ta wydosta\u0142y si\u0119 na zewn\u0105trz i narobi\u0142y szk\u00F3d. Maciek z Kundzicz nie mo\u017Ce odpali\u0107 ci\u0105gnika. Akumulator si\u0119 roz\u0142adowa\u0142. Co gorsza, psuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C pi\u0142a. To jednak nie koniec nieszcz\u0119\u015B\u0107 na dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"73886323":["W Plutyczach Genek karmi zwierz\u0119ta sianem. Pomaga mu Jastrz\u0105b. Nast\u0119pnie gospodarz wraz z synem, Andrzejem, oraz Heniem i Jarkiem przepychaj\u0105 w\u00F3z do przewozu obornika pod dach stodo\u0142y - tam pojazd b\u0119dzie odnawiany. Po zako\u0144czonej pracy rolnicy testuj\u0105 w\u00F3z na pr\u00F3bnej przeja\u017Cd\u017Cce. W Borowskich Ciborach nie ma Bogdana. Gospodarstwem opiekuj\u0105 si\u0119 jego \u017Cona i dzieci. Ma tam zawita\u0107 weterynarka Agnieszka i obejrze\u0107 jedn\u0105 z kr\u00F3w, kt\u00F3ra ma problem z nogami. Okazuje si\u0119, \u017Ce niestety nie da si\u0119 skorygowa\u0107 tej wady. W Pokaniewie Tomek i Monika czekaj\u0105 na Mateusza, kt\u00F3ry ma pom\u00F3c im z przewozem byczk\u00F3w do obory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"73886324":["Parking w Van Nuys jest ma\u0142y, ale Mary potrzebuje pomocy. Ivy poluje na jakikolwiek rower. Zawarto\u015B\u0107 skrytki Dave'a okazuje si\u0119 mie\u0107 w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci terapeutyczne, a Justin pokazuje wszystkim, jak wykorzysta\u0107 zdobycz do maksimum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"73886325":["Brandi i Jarrod pojawiaj\u0105 si\u0119 wraz ze starym znajomym w mie\u015Bcie Orange. Towarzysz ma im pom\u00F3c d\u017Awiga\u0107 ci\u0119\u017Cary. Ivy cieszy si\u0119 z drobiazg\u00F3w, a Mary odkrywa, jak si\u0119 mo\u017Cna ustawi\u0107 w \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"73886326":["W odcinku pojawi si\u0119 projekt realizowany nieopodal Dubaju. W specjalnych skrzynkach sadzi si\u0119 drzewa. Pojemniki maj\u0105 chroni\u0107 ro\u015Bliny i wspomaga\u0107 ich wzrost. Widzowie poznaj\u0105 najwa\u017Cniejsze informacje o b\u0142onniku i porady dietetyka. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C o cz\u0142owieku, kt\u00F3ry wykonuje kostiumy i maski dla aktor\u00F3w odgrywaj\u0105cych role superbohater\u00F3w. Nie zabraknie historii o spe\u0142nianiu marze\u0144. Jej bohaterk\u0105 jest niewidoma kobieta, kt\u00F3ra pobiera lekcj\u0119 pilotowania samolot\u00F3w. Na koniec przybli\u017Cone zostan\u0105 osobliwo\u015Bci kulinarne z Walii i Sri Lanki, m.in. trudna sztuka krojenia warzyw stopami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73886327":["W programie pojawi si\u0119 historia siedmiodolarowego banknotu z Fid\u017Ci. Zaprezentowane zostan\u0105 porady dotycz\u0105ce uprawy warzyw i owoc\u00F3w, nawet na balkonie. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z miasta na Kubie, kt\u00F3re mia\u0142o by\u0107 wzorcowym projektem wykorzystuj\u0105cym elektrowni\u0119 j\u0105drow\u0105. Nie zabraknie pi\u0119ciu ciekawostek na temat historii powstania s\u0142ynnego sosu tabasco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73886328":["Eksperci tym razem przyjrz\u0105 si\u0119 miastu duch\u00F3w w USA, z kt\u00F3rego bez \u015Bladu znikn\u0119li nagle jego mieszka\u0144cy. Oka\u017Ce si\u0119, czy przy pomocy nowoczesnej technologii uda si\u0119 odkry\u0107 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 tego miejsca. Niekt\u00F3rzy wierz\u0105, \u017Ce dosz\u0142o tam do kl\u0119ski \u017Cywio\u0142owej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310994.jpg","",[]],"73886329":["Barnbow
Podczas I wojny \u015Bwiatowej powsta\u0142o wiele wojennych fabryk, kt\u00F3re wyr\u00F3\u017Cnia\u0142a szybko\u015B\u0107 dzia\u0142ania i najwy\u017Csza jako\u015B\u0107 wykonania. Wiele z nich przetar\u0142o szlaki dzisiejszym wytw\u00F3rniom broni i amunicji na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Zak\u0142ady takie jak Citroen i Renault za\u0142o\u017Cone zosta\u0142y, aby produkowa\u0107 m.in. uzbrojenie oraz czo\u0142gi, a nie - jak mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107 - samochody. Innym przyk\u0142adem zak\u0142adu, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 pochwali\u0107 si\u0119 imponuj\u0105cym wynikiem by\u0142a fabryka pocisk\u00F3w Barnbow, kt\u00F3rej pracownicy w ci\u0105gu zaledwie czterech lat wyprodukowali ponad p\u00F3\u0142 miliona ton materia\u0142\u00F3w wybuchowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"73886330":["Speer
Czo\u0142owy architekt Trzeciej Rzeszy Albert Speer unikn\u0105\u0142 odpowiedzialno\u015Bci za swoje zbrodnie i po wojnie odcina\u0142 kupony od swojego statusu nazi-celebryty. W 1942 roku zosta\u0142 ministrem uzbrojenia i amunicji. By\u0142 odpowiedzialny za \u015Bmier\u0107 milion\u00F3w pracownik\u00F3w przymusowych, ale w Norymberdze k\u0142ama\u0142, zaprzeczaj\u0105c, aby mia\u0142 jak\u0105kolwiek wiedz\u0119 na temat Holocaustu. Ideologia nazistowska to pe\u0142na sprzeczno\u015Bci kombinacja nienawistnych przes\u0105d\u00F3w i uprzedze\u0144. Speer zdo\u0142a\u0142 jednak sprawi\u0107, \u017Ce narodowy socjalizm zyska\u0142 kszta\u0142t atrakcyjnej wizji. Organizuj\u0105c s\u0142ynny wiec w Norymberdze, jak na ironi\u0119, kopiowa\u0142 choreografi\u0119 stworzon\u0105 przez \u017Cydowskich tw\u00F3rc\u00F3w z Hollywoodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417141.jpg","",[]],"73886331":["Od zarania dziej\u00F3w ludzie pr\u00F3bowali przewidzie\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107, w tym mi\u0119dzy innymi koniec \u015Bwiata. Przez tysi\u0105ce lat powsta\u0142o wiele teorii dotycz\u0105cych apokalipsy, jak m.in. ta o zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 do Ziemi asteroidzie. Tw\u00F3rcy programu rozwa\u017Caj\u0105, czy w rzeczywisto\u015Bci mo\u017Cna uchroni\u0107 si\u0119 przed zag\u0142ad\u0105. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C, czy nasza cywilizacja upadnie, czy jednak jest szansa, \u017Ce uda si\u0119 znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na przetrwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261680.jpg","",[]],"73886332":["Od tysi\u0119cy lat ludzie wierz\u0105 w istnienie szatana, kt\u00F3ry sprowadza na \u015Bwiat z\u0142o. Niekt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105 nawet, \u017Ce jest on w stanie op\u0119ta\u0107 dusze. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy rzekoma obecno\u015B\u0107 diab\u0142a w naszym \u015Bwiecie jest jedynie mitem, czy jednak istniej\u0105 dowody, kt\u00F3re dowodz\u0105 jego rzekomej obecno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261680.jpg","",[]],"73886333":["Rzut oka na opuszczone elektrownie, kt\u00F3re jeszcze niedawno funkcjonowa\u0142y i dostarcza\u0142y energi\u0119. W\u015Br\u00F3d nich zak\u0142ad w Kelenfold w Budapeszcie i elektrownia Wardeclyffe Tower w Nowym Jorku. Tw\u00F3rcy serii zbadaj\u0105 tak\u017Ce pozosta\u0142o\u015Bci rewolucyjnego generatora Nikoli Tesli, kt\u00F3ry planowa\u0142 zapewni\u0107 \u015Bwiatu nieograniczone dostawy pr\u0105du. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, dlaczego pewien genialny matematyk zosta\u0142 zapomniany, mimo \u017Ce wymy\u015Blony przez niego projekt konstrukcyjny jest obecnie u\u017Cywany do tworzenia najwi\u0119kszych budynk\u00F3w na globie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"73886334":["B\u0119d\u0105ce swego czasu szczytem nowoczesno\u015Bci techniki stoczniowej statki po wyj\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby rdzewiej\u0105 na wielkich cmentarzyskach okr\u0119t\u00F3w, kt\u00F3re stopniowo poch\u0142aniaj\u0105 si\u0142y natury. W tym odcinku tw\u00F3rcy serii przyjrz\u0105 si\u0119 \u0142odzi podwodnej z okresu zimnej wojny. Spr\u00F3buj\u0105 te\u017C si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego ameryka\u0144ski rz\u0105d podczas I wojny \u015Bwiatowej wyda\u0142 miliony dolar\u00F3w na flot\u0119 okr\u0119t\u00F3w wojennych, kt\u00F3re nast\u0119pnie celowo zniszczy\u0142, oraz dlaczego przodek wsp\u00F3\u0142czesnych jednostek wojennych spoczywa zapomniany pod wod\u0105 na drugim ko\u0144cu \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"73886335":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"73886336":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"73886337":["Skarb boratynek
Bohaterowie programu \"Misja Skarb\" - Kiler, Mario i Prospektor, otrzymuj\u0105 zlecenie od pracuj\u0105cego w Sandomierzu konserwatora zabytk\u00F3w, dr. hab. Marka Florka. Prosi on o przeszukanie okolic miejscowo\u015Bci Brzezie, gdzie kiedy\u015B znajdowa\u0142 si\u0119 \u015Bredniowieczny dw\u00F3r. Po ca\u0142ym dniu bada\u0144 Kiler i jego wsp\u00F3\u0142pracownicy natrafiaj\u0105 na skarb. S\u0105 to monety: kilkaset miedzianych boratynek z XVII w., a tak\u017Ce kilka sztuk sz\u00F3stak\u00F3w oraz ort\u00F3w - srebrnych numizmat\u00F3w z tego samego okresu. Dawid odnajduje nawet niezwykle rzadk\u0105 z\u0142ot\u0105 monet\u0119 - dukat holenderski z 1758 roku. Nast\u0119pnego dnia poszukiwacze wpadaj\u0105 na nowy trop. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce po wojnie okoliczni mieszka\u0144cy znale\u017Ali tu trzy z\u0142ote monety pochodz\u0105ce prawdopodobnie z czas\u00F3w rzymskich. Kontynuuj\u0105 badania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"73886338":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",[]],"73886339":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",[]],"73886340":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73886341":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73886342":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886343":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886344":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73886345":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73886346":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886347":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886348":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73886349":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"73886350":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"73886351":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73886352":["Planeta Omega","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886353":["Jaszczury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886354":["Zielona Planeta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73886355":["Viva Los Churros
Kulisy produkcji p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych wytwarzanych z fasoli, soczewicy, ciecierzycy i br\u0105zowego ry\u017Cu, a tak\u017Ce popularnego napoju gazowanego o wyrazistym smaku. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C sk\u0142adniki wega\u0144skiego majonezu. Rocznie powstaje 4 miliony kilogram\u00F3w tego produktu. Na koniec za\u015B \u0107wier\u0107 miliona churros, kt\u00F3re zosta\u0142y perfekcyjnie wysma\u017Cone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73886356":["Pasta Straight Up
Opowie\u015B\u0107 o paluszkach serowych kryj\u0105cych zdrowy sekret i systemie dbaj\u0105cym o to, by przysmaki zawsze mia\u0142y odpowiedni kszta\u0142t. Ponadto kulisy produkcji milion\u00F3w mi\u0119towych czekoladek i sosu pomidorowego do makaronu. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, czy do jego wyrobu co miesi\u0105c zu\u017Cywa si\u0119 200 litr\u00F3w w\u00F3dki. Sprawdz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, czy chili w proszku rzeczywi\u015Bcie zawiera siedem przypraw z odleg\u0142ych zak\u0105tk\u00F3w \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73886357":["Lights, Camera, Popcorn
Poznamy tajniki produkcji tortilli, kt\u00F3ra najpierw trafia do pieca, a dopiero p\u00F3\u017Aniej sma\u017Cy si\u0119 w g\u0142\u0119bokim oleju. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak wygl\u0105da produkcja popcornu przeznaczonego do podgrzewania w mikrofal\u00F3wce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73886358":["Fishing for Spuds
Kulisy produkcji tr\u00F3jczekoladowego sernika i chrupi\u0105cych frytek ze s\u0142odkich ziemniak\u00F3w. Ponadto historia wypieku krakers\u00F3w w kszta\u0142cie r\u00F3\u017Cnych zwierz\u0105tek. Na koniec tofu w nowym wydaniu. Z dania bez wyrazu stanie si\u0119 s\u0142odko-pikantnym rarytasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73886359":["Stra\u017Cniczka miejska Kasia Kazana i kucharz Przemek Duszy\u0144ski to para z Warszawy, kt\u00F3ra zawita do ma\u0142ej Wiejskiej Wsi nad Bugiem. Uczestnicy programu naucz\u0105 si\u0119 tam doi\u0107 krowy i zobacz\u0105, jak wygl\u0105da produkcja prawdziwego roso\u0142u. Do stolicy z kolei pojad\u0105 Elwira i Rafa\u0142 Ga\u0142aguzowie z c\u00F3rkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"73886360":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"73886361":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"73886362":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"73886363":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"73886364":["W Laszkach w gospodarstwie Emilki na \u015Bwiat przychodz\u0105 kolejne ma\u0142e k\u00F3zki. Rolniczka musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 przych\u00F3wkiem. Rozmawia r\u00F3wnie\u017C z babci\u0105 i matk\u0105 o swojej ci\u0105\u017Cy. B\u0142oto u Gienka i Andrzeja w Plutyczach uniemo\u017Cliwia uruchomienie ci\u0105gnika. Dla rolnik\u00F3w oznacza to dodatkow\u0105, ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119. S\u0142om\u0119 dla kr\u00F3w gospodarze zmuszeni s\u0105 przenosi\u0107 samodzielnie. W Pokaniewie Tomek r\u00F3wnie\u017C ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Rozsiewa naw\u00F3z uzyskanym z w\u0142asnej biogazowni. Musi robi\u0107 to rankiem i po zmierzchu, kiedy ziemia jest twarda, aby zapobiec zakopywaniu si\u0119 ci\u0105gnik\u00F3w. Natalia i jej znajome bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie na danie regionalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73886365":["U Andrzeja i Gienka w domu wreszcie powstanie \u0142azienka. Hydraulik zamontuje instalacje i bojler. Rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na zakupy po sprz\u0119ty niezb\u0119dne do wyposa\u017Cenia \u0142azienki. Weterynarz odwiedza gospodarstwo Justyny i \u0141ukasza w Ciemnoszyjach. Rolnicy dowiedz\u0105 si\u0119, kt\u00F3ra krowa urodzi m\u0142ode. Gospodyni musi obci\u0105\u0107 rogi ciel\u0119tom. W Laszkach Emilia opowiada o pozytywnych skutkach przebywania w\u015Br\u00F3d k\u00F3z. Jej babcia Helena jest tego samego zdania. M\u0142oda gospodyni jak zawsze ma mn\u00F3stwo pracy - musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 codziennym obrz\u0105dkiem, ale tym razem nale\u017Cy zadba\u0107 r\u00F3wnie\u017C o profilaktyk\u0119 zdrowotn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73886366":["Andrzej z Plutycz wybiera si\u0119 do dentysty. Towarzyszy mu Jarek. Okazuje si\u0119, \u017Ce Andrzeja czeka trzymiesi\u0119czne leczenie. W Bronowie Jarek si\u0119ga do tradycji. Metod\u0105 przej\u0119t\u0105 od ojca i dziadka splata uwi\u0105z potrzebny do przeprowadzenia krowy do krycia. Agnieszka i Jarek targuj\u0105 si\u0119 przy sprzeda\u017Cy byd\u0142a. Nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie \u015Bcinaj\u0105 drzewo. Karol i Sylwia przygarn\u0119li stadko k\u00F3z. Wraz z Ma\u0107kiem z Kundzicz buduj\u0105 wybieg dla zwierz\u0105t. W obawie o bezpiecze\u0144stwo swoich dzieci Karol i Sylwia podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o oddaniu capa Ma\u0107kowi. Poro\u017Ce zwierz\u0119cia stanowi zagro\u017Cenie dla latoro\u015Bli rolnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73886367":["W Bronowie podkuwana jest klacz. W Laszkach doktor weterynarii, Agnieszka, usuwa k\u0142y ogierowi. Z kolei w Plutyczach Gienek, jego syn oraz Jastrz\u0105b zamurowuj\u0105 dziur\u0119 w fundamencie. Ich poczynania nadzoruje Walek. Andrzej narzeka, \u017Ce nie sta\u0107 go na now\u0105 obor\u0119. Intensywnie pracuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C gospodarze z Haciek - Micha\u0142 i Olek przygotowuj\u0105 owies na siew. Zamierzaj\u0105 te\u017C naprawi\u0107 d\u0119tk\u0119 ci\u0105gnika. W pewnym momencie Natalia zaczyna rodzi\u0107. M\u0105\u017C zawozi j\u0105 do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73886368":["C\u00F3rka dyrektora
Dochodzi do zagini\u0119cia 17-letniej Ma\u0142gorzaty. Trop najpierw prowadzi policjant\u00F3w do jej ch\u0142opaka, Natana, kt\u00F3ry grozi\u0142 dziewczynie, gdy ta z nim zerwa\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest on niewinny. Kolejnym podejrzanym staje si\u0119 ojciec zaginionej, Waldemar. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuj\u0105cy jako dyrektor liceum m\u0119\u017Cczyzna ma sporo do ukrycia, w tym romans ze znacznie m\u0142odsz\u0105 od siebie kosmetyczk\u0105 Sandr\u0105. Policjanci \u015Bcigaj\u0105 si\u0119 z czasem, by odnale\u017A\u0107 nastolatk\u0119, nim zostanie skrzywdzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73886369":["Wschodz\u0105ca gwiazda
Na komend\u0119 przychodzi 46-letnia Klaudia. Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0142odszego o rok brata, Zygmunta, scenarzysty popularnej telenoweli. Twierdzi, \u017Ce s\u0105 bardzo z\u017Cyci, ale od kilku dni nie mo\u017Ce si\u0119 z krewnym skontaktowa\u0107. Policjanci zaczynaj\u0105 czynno\u015Bci \u015Bledcze od przeszukania biura produkcji serialu i przes\u0142uchania ekipy. Bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne scenariusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73886370":["Bogacz
Klaudia informuje policjant\u00F3w o zagini\u0119ciu m\u0119\u017Ca, Marka, kt\u00F3ry jest w\u0142a\u015Bcicielem klubu nocnego \"Casablanca\". M\u0119\u017Cczyzna niedawno wszed\u0142 w konflikt z grup\u0105 diler\u00F3w handluj\u0105cych narkotykami w jego lokalu. Poniewa\u017C zabroni\u0142 im wst\u0119pu, ci zdemolowali klub. Policjantom wydaje si\u0119 prawdopodobne, \u017Ce przest\u0119pcy mogli posun\u0105\u0107 si\u0119 tak\u017Ce do porwania. Wkr\u00F3tce w \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek. Podejrzenie pada na pracuj\u0105cego w \"Casablance\" DJ-a, kt\u00F3ry mia\u0142 romans z \u017Con\u0105 zaginionego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73886371":["Kot
Rodzina zg\u0142asza zagini\u0119cie 85-letniej Janiny. C\u00F3rka kobiety, Monika, zi\u0119\u0107 i wnuczka Kasia wydaj\u0105 si\u0119 niepokoi\u0107, poniewa\u017C staruszka nie ma demencji i jest bardzo samodzielna. Trudno jest wi\u0119c wyt\u0142umaczy\u0107 fakt, \u017Ce nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce z mieszkania Janiny znikn\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej kot. Policjanci kieruj\u0105 swoje podejrzenia na bliskich kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73886372":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Kr\u00F3lestwo niebieskie
Tomasz i jego \u017Cona Agata zostaj\u0105 zabici siekier\u0105 w swoim domu. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 za\u0142o\u017Cone kajdany, a kobieta trzyma\u0142a pejcz. W tym samym budynku policjanci znajduj\u0105 c\u00F3rk\u0119 zamordowanych, Dari\u0119, oraz dwie cz\u0142onkinie dalszej rodziny, Len\u0119 i Malwin\u0119. Ostatnia z nich twierdzi, \u017Ce dosz\u0142o do napadu, za kt\u00F3rym stoj\u0105 ukrai\u0144scy pracownicy. Podobno robotnicy byli zatrudnieni nielegalnie, a Tomasz traktowa\u0142 ich jak niewolnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73886373":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Dzia\u0142kowa historia
Po po\u017Carze spowodowanym wybuchem na pogorzelisku zostaje znalezione cia\u0142o z dokumentami Stanis\u0142awa Skulskiego. Podejrzan\u0105 o jest by\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, Klara. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do sier\u017Canta policji Bara\u0144skiego. Funkcjonariusz z pomoc\u0105 pracownika Starostwa Powiatowego i notariusza przejmowa\u0142, a nast\u0119pnie odsprzedawa\u0142 atrakcyjne grunty, wykorzystuj\u0105c do tego celu dokumenty Skulskiego. O wszystkim dowiedzia\u0142a si\u0119 Klara i zacz\u0119\u0142a szanta\u017Cowa\u0107 Bara\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73886374":["\u015Amier\u0107 dziennikarza
Wielu przest\u0119pc\u00F3w trafi\u0142o za kratki dzi\u0119ki pracy dziennikarza \u015Bledczego Micha\u0142a Stachowiaka. Zdenerwowana \u017Cona redaktora przychodzi do \"Expressu Codziennego\", by poprosi\u0107 o pomoc w odnalezieniu jej zaginionego m\u0119\u017Ca. Marek, prywatnie przyjaciel Stachowiaka, od razu rozpoczyna \u015Bledztwo. Niestety, wkr\u00F3tce potem policja odnajduje zw\u0142oki Micha\u0142a. Zamordowany dziennikarz zajmowa\u0142 si\u0119 ostatnio afer\u0105 zwi\u0105zan\u0105 z radnym Januszem G\u0142azem. \u015Aledztwo komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, kiedy dziennikarze odkrywaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany by\u0142 tak\u017Ce prezes gazety, w kt\u00F3rej pracowa\u0142 zmar\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"73886375":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73886376":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73886377":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886378":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73886379":["Wr\u00F3g w mojej g\u0142owie
21-letni Micha\u0142 z Radomia zas\u0142ab\u0142 nagle w trakcie podr\u00F3\u017Cy warszawskim metrem. Badania wykaza\u0142y, \u017Ce ch\u0142opak mia\u0142 napad padaczki spowodowany gro\u017Anym naczyniakiem wywieraj\u0105cym nacisk na jego m\u00F3zg. Zdaniem lekarzy w tym przypadku najskuteczniejszy b\u0119dzie zabieg przeprowadzany bez rozcinania czaszki pacjenta. Operator dociera specjalnym mikrocewnikiem do naczyniaka i za pomoc\u0105 kleju odcina go od uk\u0142adu krwiono\u015Bnego. Ze wzgl\u0119du na rozmiar zmiany leczenie przebiega stopniowo, dlatego to ju\u017C trzecia operacja, kt\u00F3rej zostanie poddany Micha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192759.jpg","",[]],"73886380":["21-letni Emil wa\u017Cy 209 kg, a jego matka Ela - 139 kg. 51-latka i jej syn mieszkaj\u0105 niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Oboje szykuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu do szpitala na zabieg chirurgicznego zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka, kt\u00F3ry przeprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Pa\u015Bnik. Najpierw musz\u0105 jednak zmniejszy\u0107 mas\u0119 cia\u0142a o 10%. Z kolei 34-letnia Karolina z Warszawy wa\u017Cy 123 kg. W Katowicach przygotowuje pokaz mody, zupe\u0142nie ignoruj\u0105c w\u0142asne potrzeby. \u017Byje w ci\u0105g\u0142ym p\u0119dzie, nie ma czasu na jedzenie i odpoczynek. Podczas pokazu doznaje silnego b\u00F3lu kr\u0119gos\u0142upa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73886381":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73886382":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73886938":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886939":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886940":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886941":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886942":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886943":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886944":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886945":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886946":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886947":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886948":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886949":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886950":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886951":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886952":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73886953":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886954":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886955":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886956":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886957":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886958":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"73886959":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886960":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886961":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886962":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886963":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886964":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73886965":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886966":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886967":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886968":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886969":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886970":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886971":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886972":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73886973":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886974":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886975":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886976":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886977":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73886978":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886979":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886980":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"73886981":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886982":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73886983":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73886984":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73886985":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73886986":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73886987":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}