{"65429430":["Dziecko niezgody
W parku znalezione zostaje uduszone niemowl\u0119. Detektywi, dzia\u0142aj\u0105c pod wielk\u0105 presj\u0105 czasu oraz medi\u00F3w, staraj\u0105 si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 zagadk\u0119 \u015Bmierci niewinnego dziecka. R\u00F3wnolegle policjanci otrzymuj\u0105 polecenie zbadania sprawy kradzie\u017Cy motoru. W\u0142a\u015Bciciel pojazdu niedawno wyszed\u0142 na wolno\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 \u0142\u0105czy bliska za\u017Cy\u0142o\u015B\u0107 z c\u00F3rk\u0105 bossa gangu z\u0142odziei samochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65429431":["Niewinny
Kierowca TIR-a znajduje pobitego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara by\u0142a zamieszana w nielegalne wy\u015Bcigi samochodowe. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity by\u0142 w konflikcie ze wsp\u00F3lnikiem, a od czasu pojawienia si\u0119 policji w firmie znikn\u0119\u0142a r\u00F3wnie\u017C jedna z pracownic, Ukrainka Oksana. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 s\u0105siadki Natalii, 73-letniej Honoraty. Kobieta twierdzi, \u017Ce kto\u015B nieproszony odwiedza jej mieszkanie. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w\u0142amywacz musi mie\u0107 klucz do mieszkania ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65429432":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 2
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA. Jego plany zniweczy\u0142y wody Atlantyku, kt\u00F3re zapewni\u0142y Stanom najlepsz\u0105 ochron\u0119, gdy\u017C Niemcy nie posiadali bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Jednak od 1943 roku rozwa\u017Cano atak i go przygotowywano. Zamierzono ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Plany te nie zosta\u0142y zrealizowane, tak samo jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\", czy odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. Za\u015B pod koniec wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, by zrealizowa\u0107 uderzenie. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski poznaje tajemnice zwi\u0105zane z ta histori\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65429433":["\u015Aliwa urz\u0105dza skansen piec\u00F3w do wypa\u0142u w\u0119gla drzewnego. Robert tropi nied\u017Awiedzie w gawrach. Waldka w latach 80. powo\u0142ano do wojska w Bieszczadach i od tego czasu nigdzie si\u0119 nie przenosi\u0142. J\u00F3zek odnalaz\u0142 spok\u00F3j w okolicznych lasach. Bosman idzie na uroczyst\u0105 kolacj\u0119. Drwal Czes\u0142aw po\u015Bwi\u0119ca rodzinie tylko niedziele. Edward przekonuje, \u017Ce hoduje koniki polne i gra dla nich na flecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65429434":["Prezentacja rozgrywki z Super Lucky's Tale. Platform\u00F3wka stworzona przez Playful Studios spotka\u0142a si\u0119 z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem recenzent\u00F3w, zbieraj\u0105c \u015Bredni\u0105 ocen 76\/100 w serwisie Metacritic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65429435":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65429436":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65429437":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65429438":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65429439":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65429440":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65429441":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 2
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA. Jego plany zniweczy\u0142y wody Atlantyku, kt\u00F3re zapewni\u0142y Stanom najlepsz\u0105 ochron\u0119, gdy\u017C Niemcy nie posiadali bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Jednak od 1943 roku rozwa\u017Cano atak i go przygotowywano. Zamierzono ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Plany te nie zosta\u0142y zrealizowane, tak samo jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\", czy odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. Za\u015B pod koniec wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, by zrealizowa\u0107 uderzenie. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski poznaje tajemnice zwi\u0105zane z ta histori\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65429442":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65429443":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65429444":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65429445":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"65429446":["7 najbardziej niezbalansowanych postaci w historii e-sportu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65429447":["EU Masters - Summer 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65429448":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65429449":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65429450":["Outriders, produkcja autorstwa polskiego studia People Can Fly, mia\u0142a swoj\u0105 premier\u0119 w kwietniu 2021 roku. Osadzona w \u015Bwiecie science-fiction wieloosobowa strzelanka zosta\u0142a bardzo ciep\u0142o przyj\u0119ta zar\u00F3wno przez graczy, jak i recenzent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"65429451":["EU Masters - Summer 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65429262":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65429263":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65429264":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65429265":["Re\u017C.: Ash Brannon, Chris Buck.
Antarktyda. Pingwin Cody Ma-verick w swojej spo\u0142eczno\u015Bci jest uwa\u017Cany za dziwaka. Pasjonuje si\u0119 surfingiem i marzy o tym, by osi\u0105gn\u0105\u0107 w tej dyscyplinie takie sukcesy jak jego najwi\u0119kszy idol - legendarny Big Z. Chce r\u00F3wnie\u017C wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w odbywaj\u0105cym si\u0119 ka\u017Cdego roku Wielkim Memoriale Biga Z, b\u0119d\u0105cym najbardziej presti\u017Cow\u0105 tego typu imprez\u0105 na \u015Bwiecie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119\u017Cy w turnieju, a triumf przyniesie mu podziw i szacunek innych pingwin\u00F3w. Cody opuszcza wi\u0119c sw\u00F3j rodzinny dom w Shiverpoolu na Antarktyce i wyrusza na wysp\u0119 Pen Gu, aby wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zawodach. Towarzyszy mu ekipa filmowa, kt\u00F3ra chce udokumentowa\u0107 do\u015Bwiadczenia m\u0142odego sportowca. Jednym z jego g\u0142\u00F3wnych konkurent\u00F3w jest Tank Evans, kt\u00F3ry nie zamierza odda\u0107 m\u0142okosowi pierwszego miejsca bez walki. Wkr\u00F3tce Cody poznaje Geeka, weterana surfingu, kt\u00F3ry u\u015Bwiadamia mu pewn\u0105 bardzo wa\u017Cn\u0105 prawd\u0119... Kolejna animacja, kt\u00F3ra jest atrakcyjna tak\u017Ce dla doros\u0142ych widz\u00F3w. Wartka akcja, dobry humor i \u015Bwietna realizacja zaowocowa\u0142y nominacj\u0105 do Oscara.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835464.jpg","",["N"]],"65429266":["Re\u017C.: Mike Mitchell.
Weso\u0142e i roz\u015Bpiewane trolle prowadz\u0105 spokojne \u017Cycie w barwnym lesie. Ka\u017Cd\u0105 woln\u0105 chwil\u0119 wykorzystuj\u0105 na \u015Bpiewanie piosenek i taniec, dlatego w wiosce rozrywkowych stworzonek wci\u0105\u017C rozbrzmiewa muzyka. W\u0142a\u015Bciwe im pozytywne nastawienie do \u015Bwiata w najwi\u0119kszym stopniu przejawia Poppy. Jej beztroska i rado\u015B\u0107 udziela si\u0119 ka\u017Cdemu poza Mrukiem, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce jego pobratymcom grozi niebezpiecze\u0144stwo. Przy ka\u017Cdej okazji powtarza swoje z\u0142owrogie proroctwo i nie podziela entuzjazmu pozosta\u0142ych trolli. Jego z\u0142owieszcze s\u0142owa sprawdzaj\u0105 si\u0119, gdy osad\u0119 sympatycznych mieszka\u0144c\u00F3w lasu odnajduj\u0105 ich najgro\u017Aniejsi wrogowie, Bergeni, kt\u00F3rych celem jest schwytanie i po\u017Carcie ma\u0142ych trolli. Po ataku naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w Poppy z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce wszyscy jej przyjaciele zostali porwani. Teraz to od niej zale\u017Cy, czy sko\u0144cz\u0105 w \u017Co\u0142\u0105dkach wyg\u0142odnia\u0142ych Bergen\u00F3w. Dzielna Poppy podejmuje wyzwanie i rusza na ratunek nieszcz\u0119snym zak\u0142adnikom. Nieoczekiwanie w tej najtrudniejszej misji towarzyszy jej Mruk, kt\u00F3ry bardzo niech\u0119tnie opuszcza sw\u00F3j dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223628.jpg","",[]],"65429267":["Re\u017C.: Mike Mitchell.
Ogr zawiera pakt z podst\u0119pnym kar\u0142em. Czar przenosi go do alternatywnej rzeczywisto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063511.jpg","",[]],"65429268":["W programie liczy si\u0119 nie tylko si\u0142a mi\u0119\u015Bni, ale te\u017C koncentracja i umiej\u0119tno\u015B\u0107 trzymania emocji na wodzy. Go\u015Bciem tego odcinka b\u0119dzie Jacek Jeschke. Trener znany z \"Ta\u0144ca z Gwiazdami\" b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 liczy\u0107 na wsparcie duchowe swojej narzeczonej, Hani \u017Budziewicz. Atmosfer\u0119 w studiu dodatkowo podgrzej\u0105 romantyczne wyznania zawodnik\u00F3w, dojdzie nawet do zar\u0119czyn. Dowiemy si\u0119, czy zostan\u0105 przyj\u0119te...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225241.jpg","",[]],"65429269":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Po raz siedemnasty b\u0119dziemy \u015Bwiadkami wokalno-tanecznego wyzwania. Jak zawsze mo\u017Cemy liczy\u0107 na silne emocje, nieoczekiwane metamorfozy, najwi\u0119ksze muzyczne hity oraz znanych i lubianych artyst\u00F3w w nowych aran\u017Cacjach. Do grona juror\u00F3w do\u0142\u0105czy zwyci\u0119zca 15. edycji programu Robert Janowski. Tym razem swoje umiej\u0119tno\u015Bci sceniczne i aktorskie zaprezentuj\u0105: wokalistka i kompozytorka Kasia Wilk, aktorka kabaretowa Ewa B\u0142achnio, gwiazda \"Dziewczyn ze Lwowa\" Katarzyna Ucherska, aktorka Akademii Sztuk Teatralnych Katarzyna Polewany, aktor i biznesmen Micha\u0142 Milowicz, wokalista i aktor Janusz Radek, aktor m\u0142odego pokolenia Jakub Zdr\u00F3jkowski i \u015Bpiewak operowy Robert Szpr\u0119giel. Ta barwna \u00F3semka zawalczy o Z\u0142ot\u0105 Twarz oraz czek na 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3ry zwyci\u0119zca przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214097.jpg","",[]],"65429270":["Izabela Janachowska wesprze swoimi dzia\u0142aniami Dominik\u0119 i Paw\u0142a. Para ju\u017C od dawna planuje sw\u00F3j \u015Blub, jednak pandemia zniweczy\u0142a te zamiary. Pierwszy termin musia\u0142 zosta\u0107 odwo\u0142any, a kolejny ci\u0105gle przek\u0142adano. Teraz m\u0142odzi nie chc\u0105 ju\u017C d\u0142u\u017Cej zwleka\u0107. Czas goni, bo babcia Paw\u0142a jest powa\u017Cnie chora, a \u015Blub ko\u015Bcielny ch\u0142opaka to wydarzenie, na kt\u00F3re czeka\u0142a od bardzo dawna. Ekipa programu zrobi wszystko, aby jak najszybciej przygotowa\u0107 ca\u0142\u0105 imprez\u0119. Cho\u0107 nagl\u0105ce tempo prac generuje du\u017Co stresu, to skuteczno\u015B\u0107 dzia\u0142a\u0144 musi go zniwelowa\u0107, gdy\u017C Dominika i Pawe\u0142 spodziewaj\u0105 si\u0119 dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215141.jpg","",[]],"65429271":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65429272":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65429273":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65429274":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
W programie zostan\u0105 pokazane historie ludzi prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105, kt\u00F3rzy od lat walcz\u0105 z niekompetentnymi urz\u0119dnikami i ich bezpodstawnymi decyzjami. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 jaskrawy przyk\u0142ad urz\u0119dniczej samowoli, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do bankructwa przedsi\u0119biorstwa i zwolnienia wielu pracownik\u00F3w. Dziennikarze \"Pa\u0144stwa w pa\u0144stwie\" \u015Bcigaj\u0105 takie przypadki, zarazem pi\u0119tnuj\u0105c karygodne zachowania urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105c si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych.","","",[]],"65429275":["Prow.: Robert G\u00F3rski.
Znani satyrycy powracaj\u0105, by po raz kolejny ukazywa\u0107 rzeczywisto\u015B\u0107 w krzywym zwierciadle. Z odrobin\u0105 dystansu przyjrzymy si\u0119 sytuacji politycznej w naszym kraju. Zobrazuj\u0105 j\u0105 premierowe skecze z autorskiego cyklu Roberta G\u00F3rskiego \"Na stacji paliwowej\". Nie zabraknie te\u017C scenek obyczajowych, prezentuj\u0105cych polsk\u0105 rodzin\u0119, bo taki rodzaj humoru najbardziej lubi\u0105 widzowie. Po\u015Bmiejemy si\u0119 z przys\u0142owiowego Janusza i Gra\u017Cynki, \"b\u0119d\u0105cych na skraju za\u0142amania nerwowego w czasach galopuj\u0105cej inflacji\". Gospodarzami show s\u0105 liderzy popularnych polskich kabaret\u00F3w, Robert G\u00F3rski z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Robert Kor\u00F3lczyk z Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218529.jpg","",[]],"65429276":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65429277":["Re\u017C.: Jaume Collet-Serra.
Agent ubezpieczeniowy Michael MacCauley wiedzie ustabilizowane \u017Cycie, sumiennie wype\u0142niaj\u0105c swoje obowi\u0105zki. Od dziesi\u0119ciu lat codziennie o tej samej porze jedzie poci\u0105giem na przedmie\u015Bcia, za\u015B wieczorem wraca do rodziny. Pewnego dnia przysiada si\u0119 do niego tajemnicza kobieta, Joanna. Rozmowa rozpoczyna si\u0119 niewinnie i dotyczy spraw zwi\u0105zanych z podr\u00F3\u017Cowaniem ustalon\u0105 tras\u0105. Jednak z ka\u017Cd\u0105 chwil\u0105 atmosfera g\u0119stnieje, a pytania zadawane przez nieznajom\u0105 s\u0105 coraz bardziej szczeg\u00F3\u0142owe. Michael orientuje si\u0119, \u017Ce kobieta posiada zaskakuj\u0105co du\u017Co informacji o jego \u017Cyciu. Niespodziewanie powierza mu te\u017C zadanie - zanim poci\u0105g dotrze do celu, m\u0119\u017Cczyzna musi znale\u017A\u0107 osob\u0119, kt\u00F3rej nie powinno tam by\u0107. Je\u015Bli nie zdo\u0142a rozwi\u0105za\u0107 zagadki, zginie jego rodzina oraz reszta pasa\u017Cer\u00F3w. Pocz\u0105tkowo zdezorientowany MacCauley szybko zadaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce zosta\u0142 uwik\u0142any w rozgrywk\u0119, kt\u00F3r\u0105 musi potraktowa\u0107 powa\u017Cnie. Rozpoczyna w\u0119dr\u00F3wk\u0119 przez kolejne wagony, by namierzy\u0107 odpowiedniego cz\u0142owieka. Czeka na niego wiele wyzwa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026309.jpg","",["N"]],"65429278":["Re\u017C.: Wolfgang Petersen.
Frank Horrigan to weteran ameryka\u0144skich tajnych s\u0142u\u017Cb specjalnych. Uchodzi za eskperta w swoim fachu. Sam jednak zmaga si\u0119 z prze\u015Bladuj\u0105cymi go demonami przesz\u0142o\u015Bci. M\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C wini si\u0119 za wydarzenia, do kt\u00F3rych dosz\u0142o przed trzydziestoma laty, gdy pracowa\u0142 w \u015Bcis\u0142ej obstawie prezydenta Stan\u00F3w Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego. Feralnego dnia podczas zamachu w Dallas zawaha\u0142 sie i nie zdo\u0142a\u0142 go zas\u0142oni\u0107 w\u0142asnym cia\u0142em. Wspomnienie tamtej tragedii i wyrzuty sumienia prze\u015Bladuj\u0105 go do dzi\u015B. Pewnego dnia Horrigan wpada na trop cz\u0142owieka, kt\u00F3ry mo\u017Ce zagra\u017Ca\u0107 \u017Cyciu obecnej g\u0142owy pa\u0144stwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce potencjalnym zamachowcem jest Mitch Leary, dobrze znany policji zawodowy zab\u00F3jca. Aby sp\u0142aci\u0107 sw\u00F3j d\u0142ug z przesz\u0142o\u015Bci, Horrigan zatrudnia si\u0119 w obstawie prezydenta. Mitch zaczyna prowadzi\u0107 z Frankiem niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Wybra\u0142 go sobie, bo uwa\u017Ca, \u017Ce wbrew pozorom s\u0105 do siebie podobni - obaj samotni, nie maj\u0105 dla kogo \u017Cy\u0107. Tymczasem ambitny agent robi wszystko, by dowie\u015B\u0107, \u017Ce jest inaczej. Wsp\u00F3\u0142pracuje z atrakcyjn\u0105 agentk\u0105 Lilly Raines. Wkr\u00F3tce nawi\u0105zuj\u0105 romans. Frank wie, \u017Ce nadszed\u0142 czas, by zamkn\u0105\u0107 pewne sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209531.jpg","",["N"]],"65429279":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"65429670":["Iwona Cichosz, Maciej Jaraszek
Maciej Dowbor zaprosi\u0142 do studia Iwon\u0119 Cichosz, nies\u0142ysz\u0105c\u0105 uczestniczk\u0119 programu \"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami\" oraz Miss \u015Awiata G\u0142uchych z 2016 roku. Porozmawia r\u00F3wnie\u017C z Maciejem Jaraszkiem. M\u0119\u017Cczyzna mimo amputowanej r\u0119ki czynnie zajmuje si\u0119 sportem. Uprawia triatlon - jedn\u0105 z najtrudniejszych dyscyplin. Zawodowo jest fizjoterapeut\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65429671":["Pieski ratuj\u0105 patrolowiec\/ Pieski ratuj\u0105 wrony
Danny ponownie rozrabia. Psi Patrol wie jednak, jak wyci\u0105gn\u0105\u0107 z dna zatoki zatopiony Patrolowiec. Tymczasem patrol Alexa pomaga pieskom w rozwi\u0105zaniu zagadki zaginionych przedmiot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429672":["Pieski ratuj\u0105 lataj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142\/ Pieski ratuj\u0105 satelit\u0119
Pieski maj\u0105 za zadanie uratowa\u0107 Zatok\u0119 Przyg\u00F3d przed szalonymi dronami nale\u017C\u0105cymi do pana Portera. Zwierz\u0119ta ratuj\u0105 tak\u017Ce burmistrza Humdingera, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 ukra\u015B\u0107 diabelski m\u0142yn z Zatoki Przyg\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429673":["Pieski znajduj\u0105 D\u017Cina\/ Pieski ratuj\u0105 linoskoczka
Rubble znajduje stare pude\u0142ko z wyskakuj\u0105cym ze \u015Brodka klaunem. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka w nim d\u017Cin, kt\u00F3ry obiecuje mu spe\u0142nienie trzech \u017Cycze\u0144. W wyst\u0119pie Turbota przeszkadza grupa mew, dlatego kapitan wzywa na pomoc psi patrol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429674":["Pieski ratuj\u0105 poszukiwania z\u0142ota\/ Pieski ratuj\u0105 patrolowiec
Stary poszukiwacz z\u0142ota znajduje z\u0142o\u017Ce w Zatoce Przyg\u00F3d. Fakt ten wywo\u0142uje w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w krainy ogromny entuzjazm. Z kolei burmistrz i jego kocia za\u0142oga obmy\u015Blaj\u0105 plan kradzie\u017Cy patrolowego pojazdu piesk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429675":["Pieski ratuj\u0105 mecz\/ Pieski ratuj\u0105 obro\u017C\u0119
Pieski rozgrywaj\u0105 mecz pi\u0142karski z koci\u0105 dru\u017Cyn\u0105 burmistrza Humdingera. Nowa obro\u017Ca przynosi szcz\u0119\u015Bcie Marshallowi, jednak nie wiadomo jak d\u0142ugo to potrwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429676":["Pieski ratuj\u0105 minipatrol Alexa \/ Pieski ratuj\u0105 zgubiony z\u0105b
Alex zak\u0142ada w\u0142asny patrol, jednak wpada w k\u0142opoty i musi liczy\u0107 na pomoc prawdziwych piesk\u00F3w. Przyjaciele wspieraj\u0105 go r\u00F3wnie\u017C, kiedy ch\u0142opcu wypada pierwszy mleczny z\u0105b, kt\u00F3ry od razu zapodziewa. Ekipa ma za zadanie odnale\u017A\u0107 zgub\u0119 przed przybyciem z\u0119bowej wr\u00F3\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65429677":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65429678":["Re\u017C.: P.J. Hogan.
Historia ch\u0142opca, kt\u00F3ry postanowi\u0142 na zawsze by\u0107 dzieckiem, jest niezwykle inspiruj\u0105ca dla tw\u00F3rc\u00F3w kina. W \u015Bwiatowej kinematografii powsta\u0142o 9 wersji tej niezwyk\u0142ej ba\u015Bni. Piotru\u015B Pan (Jeremy Sumpter) z nieod\u0142\u0105cznym Dzwoneczkiem przybywa do mieszkania pa\u0144stwa Darling, gdzie dzieci, pod wodz\u0105 Wendy (Rachel Hurd-Wood), ekscytuj\u0105 si\u0119 opowie\u015Bciami o legendarnym piracie, kapitanie Haku (Jason Isaacs). Piotru\u015B Pan zabiera je ze sob\u0105 w podr\u00F3\u017C. Noc\u0105, nad u\u015Bpionym Londynem udaj\u0105 si\u0119 do Nibylandii, krainy, w kt\u00F3rej rz\u0105dz\u0105 prawa dalekie \u015Bwiatu doros\u0142ych. Dzieci prze\u017Cywaj\u0105 niesamowite przygody, spotykaj\u0105 wiele bajkowych postaci, ale wpadaj\u0105 te\u017C w powa\u017Cne tarapaty. Ich spok\u00F3j zak\u0142\u00F3ca kapitan Hak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848477.jpg","",["N"]],"65429679":["Re\u017C.: Sean McCormack, Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein.
12-letni Luis czuje si\u0119 samotny. Nastolatek nie ma przyjaci\u00F3\u0142, a jego ojciec, ufolog Armin, ca\u0142e noce sp\u0119dza przy teleskopie, szukaj\u0105c \u015Blad\u00F3w \u017Cycia w kosmosie. Pewnego dnia dyrektor szko\u0142y chce wys\u0142a\u0107 ch\u0142opca do internatu poza miastem. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy na podw\u00F3rku Luisa rozbija si\u0119 statek kosmiczny, pilotowany przez tr\u00F3jk\u0119 weso\u0142ych kosmit\u00F3w. Ch\u0142opiec zaprzyja\u017Ania si\u0119 z obcymi. Musi jednak ukrywa\u0107 ich przed swoim tat\u0105, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce przybysze z innych planet s\u0105 niebezpieczni. Pr\u00F3buj\u0105c pom\u00F3c nowym kompanom w powrocie do domu, Luis nabiera ochoty na pozaziemsk\u0105 podr\u00F3\u017C. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Jaros\u0142aw Boberek, Pawe\u0142 Domaga\u0142a, Klaudiusz Kaufmann oraz Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088438.jpg","",["N"]],"65429680":["Re\u017C.: Kevin Sullivan.
(I) Tytu\u0142owa bohaterka, Ania Shirley (Megan Follows) sko\u0144czy\u0142a osiemna\u015Bcie lat. Jej najbli\u017Csza przyjaci\u00F3\u0142ka, Diana (Schuyler Grant), wysz\u0142a ju\u017C za m\u0105\u017C. Gilbert (Jonathan Crombie), w kt\u00F3rym Ania skrycie si\u0119 kocha, zwr\u00F3ci\u0142 uczucia ku innej. Po \u015Bmierci Mateusza (Richard Farnsworth), dziewczyna opuszcza Maryl\u0119 (Colleen Dewhurst) i Zielone Wzg\u00F3rza. Podejmuje prac\u0119 nauczycielki w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport. W nowym miejscu panna Shirley daje si\u0119 pozna\u0107 jako wspania\u0142a organizatorka; udziela si\u0119 szczeg\u00F3lnie przy przedstawieniu teatralnym, kt\u00F3re szko\u0142a zamierza wystawi\u0107 dla pozyskania sponsor\u00F3w. Przy pracach nad spektaklem, Ania poznaje bli\u017Cej, Emmelin\u0119 Harris (Genevieve Appleton). Dziewczyna jest zrozpaczona - b\u0119dzie musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 szko\u0142\u0119. M\u0142oda nauczycielka decyduje si\u0119 pom\u00F3c uczennicy. (II) Ania Shirley (Megan Follows) podj\u0119\u0142a prac\u0119 jako nauczycielka w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport, w Nowej Szkocji. Staj\u0105c w obronie jednej z uczennic, Emmeliny Harris (Genevieve Appleton), szybko pozyska\u0142a sympati\u0119 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w jej rodziny i sta\u0142a si\u0119 cz\u0119stym go\u015Bciem w rezydencji Harris\u00F3w. Wkr\u00F3tce panna Shirley wybiera si\u0119 wraz z Emmelin\u0105, jej ciotk\u0105 i babk\u0105 do Bostonu, w odwiedziny do ojca dziewczyny, Morgana Harrisa (Frank Converse). Ania zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce z powodu r\u00F3\u017Cnic w statusie spo\u0142ecznym nie mo\u017Ce liczy\u0107 na jego zainteresowanie. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce zdo\u0142a sk\u0142oni\u0107 go, by po\u015Bwi\u0119ca\u0142 c\u00F3rce wi\u0119cej czasu i uwagi. Ania, Emmelina i Morgan sp\u0119dzaj\u0105 we troje wspania\u0142e chwile. Kiedy bohaterce wydaje si\u0119, \u017Ce nie ma ju\u017C \u017Cadnych szans na bli\u017Cszy zwi\u0105zek z Harrisem, spotyka go na balu charytatywnym. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej, podczas romantycznego nocnego spaceru Morgan prosi Ani\u0119 o r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844901.jpg","",["N"]],"65429681":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Z wi\u0119zienia o zaostrzonym rygorze znajduj\u0105cego si\u0119 na Ksi\u0119\u017Cycu ucieka diaboliczny kosmita Boris, zwany Besti\u0105. Zbieg przez ostatnie czterdzie\u015Bci lat \u017Cy\u0142 \u017C\u0105dz\u0105 zemsty na cz\u0142owieku, kt\u00F3ry go aresztowa\u0142. Mia\u0142 dostatecznie du\u017Co czasu, by u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie plan zbrodni doskona\u0142ej. Teraz uciekinier wprowadza swoje mordercze zamys\u0142y w \u017Cycie. Cofa si\u0119 do roku 1969, by zabi\u0107 m\u0142odego agenta K. Pocz\u0105tkowo wszystko przebiega zgodnie z za\u0142o\u017Ceniami i udaje mu si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 cel. Wkr\u00F3tce jednak napotka problemy. W tym czasie agent J, kt\u00F3ry od lat pr\u00F3buje zrozumie\u0107 i polubi\u0107 K - sarkastycznego i ma\u0142om\u00F3wnego partnera z supertajnej organizacji kontroluj\u0105cej obcych - orientuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B zaburzy\u0142 bieg historii. Wie, \u017Ce musi szybko reagowa\u0107. Aby ocali\u0107 \u017Cycie starszego kolegi oraz istnienie ca\u0142ej planety, decyduje si\u0119 na desperacki krok. Rusza do przesz\u0142o\u015Bci, by zapobiec \u015Bmierci K i przywr\u00F3ci\u0107 sprawom w\u0142a\u015Bciwy bieg. Podczas niesamowitej podr\u00F3\u017Cy agent J przekonuje si\u0119, \u017Ce wszech\u015Bwiat wci\u0105\u017C skrywa przed nim wiele tajemnic. Odkrywa te\u017C nieznane dot\u0105d fakty z \u017Cycia partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2043160.jpg","",["N"]],"65429682":["Pies ogrodnika
Marian Pa\u017Adzioch nie ust\u0119puje w walce z Arnoldem Boczkiem, kt\u00F3ry mimo pr\u00F3\u015Bb i gr\u00F3\u017Ab nadal bezprawnie korzysta ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze. Postanawia raz na zawsze uniemo\u017Cliwi\u0107 s\u0105siadowi wst\u0119p do tego miejsca. W tym celu zamierza u\u017Cy\u0107 najnowocze\u015Bniejszych zabezpiecze\u0144. W dzia\u0142ania Pa\u017Adziocha anga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ca\u0142a rodzina Kiepskich. Przeciwnik okazuje si\u0119 jednak niezwykle przebieg\u0142y...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65429683":["Bankomat
Halina, wyp\u0142acaj\u0105c pieni\u0105dze z bankomatu, przez roztargnienie zapomina je zabra\u0107. Jest za\u0142amana tym, co jej si\u0119 przytrafi\u0142o i nabiera przekonania, \u017Ce got\u00F3wka trafi\u0142a w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Ferdek przeprowadza w tej sprawie prywatne \u015Bledztwo. Ustala, \u017Ce tak nieuczciwego czynu m\u00F3g\u0142 dopu\u015Bci\u0107 si\u0119 ich s\u0105siad, Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65429684":["Re\u017C.: Adam Shankman.
Trener dru\u017Cyny koszyk\u00F3wki Tom Baker (Steve Martin) i jego \u017Cona Kate (Bonnie Hunt) postanawiaj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 z dwana\u015Bciorgiem swoich dzieci mi\u0142e wakacje nad jeziorem Win-netka. By\u0107 mo\u017Ce to ich ostatni wsp\u00F3lny wyjazd, bowiem dorastaj\u0105ce pociechy zajmuj\u0105 si\u0119 w\u0142asnymi sprawami i nie przyjmuj\u0105 tej propozycji z dawnym entuzjazmem. Tom, mimo wszystko, liczy na relaksuj\u0105cy wypoczynek w rodzinnym gronie. Jego nadzieja pryska, gdy po przybyciu na miejsce odkrywa, \u017Ce na podobny pomys\u0142 wpad\u0142 jego odwieczny rywal, Jimmy Murtaugh (Eugene Levy) - ojciec sporej, ale w odr\u00F3\u017Cnieniu od Baker\u00F3w, niezwykle zdyscyplinowanej gromadki. Jak zwykle panowie pr\u00F3buj\u0105 udowodni\u0107 sobie nawzajem, kt\u00F3ra z rodzin jest lepsza. Wsp\u00F3\u0142zawodnictwo Toma i Jimmy'ego przybiera na sile, gdy obaj zg\u0142aszaj\u0105 swoje rodziny do udzia\u0142u w organizowanych co roku zawodach. Rozgrywki pomi\u0119dzy g\u0142owami rodzin nie przeszkadzaj\u0105 ich dzieciom we wsp\u00F3lnej zabawie i zawieraniu przyja\u017Ani. Nie s\u0105 te\u017C w stanie zaszkodzi\u0107 rodz\u0105cym si\u0119 m\u0142odzie\u0144czym uczuciom... W roli g\u0142\u00F3wnej znany m.in. z komedii \"Roksane\" oraz \"Wielka heca Bowfingera\" Steve Martin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180278.jpg","",["N"]],"65429685":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Atrakcyjna nowojorska dziennikarka Gwen Cummings (Sandra Bullock) uwielbia dobr\u0105 zabaw\u0119. Ze swoim przystojnym i r\u00F3wnie rozrywkowym ch\u0142opakiem Jasperem (Dominic West) cz\u0119sto chodzi na imprezy, nie stroni\u0105c od alkoholu i narkotyk\u00F3w. Stopniowo uzale\u017Cnia si\u0119 od u\u017Cywek, lecz nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce coraz trudniej jest jej si\u0119 bez nich oby\u0107. Podczas weselnego przyj\u0119cia swojej siostry, Lily (Elizabeth Perkins), upija si\u0119 i w tym stanie wsiada do samochodu. Powoduje niegro\u017Any wypadek. Za jazd\u0119 pod wp\u0142ywem alkoholu grozi jej jednak pobyt w wi\u0119zieniu. By go unikn\u0105\u0107, kobieta zgadza si\u0119 podda\u0107 dobrowolnie kuracji odwykowej i sp\u0119dzi\u0107 w klinice 28 dni. Pocz\u0105tkowo s\u0105dzi, \u017Ce pobyt w o\u015Brodku b\u0119dzie w jej \u017Cyciu kolejn\u0105 przygod\u0105. Wkr\u00F3tce jednak Gwen zaczyna sobie u\u015Bwiadamia\u0107, \u017Ce nadu\u017Cywaj\u0105c alkoholu i bior\u0105c narkotyki, pr\u00F3buje zag\u0142uszy\u0107 poczucie osamotnienia i nieumiej\u0119tno\u015B\u0107 porozumienia si\u0119 z innymi. Dostrzega te\u017C, \u017Ce oddaj\u0105c si\u0119 tylko zabawie, nie osi\u0105gnie szcz\u0119\u015Bcia. Ciekawa kreacja Sandry Bullock. Aktorka zosta\u0142a nagrodzona Oscarem za pierwszoplanow\u0105 rol\u0119 w dramacie biograficznym \"Wielki Mike\" z 2009 r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1869606.jpg","",["N"]],"65429686":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65429687":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce tak naprawd\u0119 w czasoch\u0142onnej kolejce do lekarza zawsze mo\u017Cna si\u0119 czego\u015B nauczy\u0107, a \u017Cycie celebryty nie do ko\u0144ca jest us\u0142ane r\u00F3\u017Cami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65429688":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce niewinne gry nie zawsze s\u0105 takie niewinne, jak mog\u0142oby si\u0119 udawa\u0107, a \u0142ysienie bywa niekiedy najmniejszym problemem po\u015Br\u00F3d wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65429689":["W tym odcinku widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce funkcja \"\u017Cycie\" dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C w trybie samolotowym, a znak zodiaku ma wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107 dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65429690":["Panama","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65429691":["Bruksela
Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz jad\u0105 do Sardynii. Chc\u0105 pozna\u0107 mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w, ich codzienne \u017Cycie i pasje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65429692":["W starym domu we wsi Liskowate w Bieszczadach mieszka sze\u015Bcioosobowa rodzina: pani Ma\u0142gorzata, jej m\u0105\u017C, pan Adam, ich syn, dziewi\u0119cioletni Mateusz, oraz c\u00F3rka Mariola ze swoim rocznym synkiem Krystianem. Ca\u0142a rodzina ma do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j. W budynku nie ma \u0142azienki, a wod\u0119 do mycia trzeba podgrzewa\u0107 na kaflowej kuchni, s\u0142u\u017C\u0105cej te\u017C do ogrzewania domu. Mateusz marzy o spokojnym miejscu do nauki. Ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105ca i utrzymuj\u0105ca ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 pani Ma\u0142gorzata nie ma miejsca do spokojnego wypoczynku. Pan Adam z powodu ci\u0119\u017Ckiej choroby nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Sytuacja rodziny jest trudna, dlatego w ich domu pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i ekip\u0105 budowlan\u0105 Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65429693":["M\u0142oda kobieta znika przed swoim \u015Blubem
Dominika znika bez \u015Bladu w dzie\u0144 swojego \u015Blubu. Zaniepokojeni najbli\u017Csi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Jej narzeczony wpada na trop trenera fitnessu. Rodzina zaginionej pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, co \u0142\u0105czy\u0142o tych dwoje. W tym czasie policja ustala prawdopodobne miejsce pobytu niedosz\u0142ej panny m\u0142odej. Prawda o znikni\u0119ciu kobiety zaskoczy wszystkich zaanga\u017Cowanych w spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65429694":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Piwniczka
Pa\u017Adzioch marzy o miejscu, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by mie\u0107 odrobin\u0119 prywatno\u015Bci, i gdzie jego \u017Cona nie mia\u0142aby wst\u0119pu. Wykupuje krypt\u0119 na cmentarzu i urz\u0105dza tam mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65429280":["Pani Magda samotnie wychowuje Nikol\u0119 i Krzysia. Uwolni\u0142a si\u0119 z toksycznego zwi\u0105zku z alkoholikiem, by zapewni\u0107 swoim pociechom spok\u00F3j. Teraz wraz z dzie\u0107mi i czterema innymi osobami mieszka w lokalu, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodzi tylko jeden pok\u00F3j i kuchnia. Ojciec podarowa\u0142 pani Magdzie przylegaj\u0105ce do budynku mieszkalnego pomieszczenie gospodarcze. Kobieta zacz\u0119\u0142a je remontowa\u0107, by stworzy\u0107 sobie i dzieciom przytulny k\u0105t. Oszcz\u0119dno\u015Bci szybko si\u0119 jednak sko\u0144czy\u0142y, na domiar z\u0142ego kobieta straci\u0142a prac\u0119. W budynku, w kt\u00F3rym nie ma kuchni, \u0142azienki ani nawet pod\u0142\u00F3g, nie da si\u0119 mieszka\u0107. Katarzyna Dowbor wraz z zespo\u0142em odwiedza malowniczy Drochlin, by przywr\u00F3ci\u0107 pani Magdzie nadziej\u0119 na lepsze jutro.","","",["N"]],"65429281":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"65429282":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"65429283":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"65429284":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",[]],"65429285":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","","",["N"]],"65429286":["Telewizor
Kto\u015B kradnie z mieszkania Kiepskich telewizor. Ferdek, pozbawiony ulubionej rozrywki, traci rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Jego stan dodatkowo pogarsza decyzja Halinki, kt\u00F3ra nie chce kupi\u0107 nowego odbiornika. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce znikni\u0119cie telewizora jest elementem planu Zofii, kt\u00F3ra chce wyleczy\u0107 Kiepskiego z uzale\u017Cnienia. Nie\u015Bwiadom jej zamiar\u00F3w Ferdek postanawia skorzysta\u0107 z rady Badury i za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119 w do\u015B\u0107 niekonwencjonalny spos\u00F3b.","","",["N"]],"65429287":["Pierwszy ch\u0142opak
Do szpitala trafia nieprzytomny alpinista, kt\u00F3ry spad\u0142 z p\u00F3\u0142ki skalnej. Opiekuje si\u0119 nim siostra Basen. Pacjent niespodziewanie otwiera oczy i wymawia jej imi\u0119: \"Gienia\". Piel\u0119gniarka mdleje z wra\u017Cenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to jej pierwszy ch\u0142opak - Rosiko\u0144. Tymczasem pacjent Nowak konstruuje szczytownic\u0119 - przyrz\u0105d do osi\u0105gania rozkoszy. Siostra Basen u\u017Cywa tego oryginalnego wynalazku, nie wiedz\u0105c, do czego on s\u0142u\u017Cy. Chce tylko, aby chory odzyska\u0142 przytomno\u015B\u0107. Wydarzenie przez przypadek zauwa\u017Ca dr Kidler. Dr Basen szybko zaczyna wi\u0119c s\u0105dzi\u0107, \u017Ce \u017Cona romansuje z alpinist\u0105. Z tego powodu pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Niespodziewanie szczytownica znika.","","",[]],"65429288":["G\u0142\u00F3d
Wdowa Maria od kilku miesi\u0119cy spotyka si\u0119 z Tomaszem. W trakcie spaceru para zauwa\u017Ca syna kobiety, Norberta, kt\u00F3ry wygl\u0105da na odurzonego narkotykami. Kobieta ba\u0142a si\u0119 przyzna\u0107 ukochanemu, \u017Ce ch\u0142opak jest na\u0142ogowcem. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu. Niebawem wraca na narkotycznym g\u0142odzie. W mieszkaniu jest akurat Tomasz. Norbert chce, by matka da\u0142a mu pieni\u0105dze na narkotyki, jednak kobieta odmawia. Wywi\u0105zuje si\u0119 awantura. Tomasz zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Maria dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"65429289":["Upokorzony
Tomek spotyka si\u0119 z Marlen\u0105. Pewnego dnia, gdy para wraca ze wsp\u00F3lnej kolacji, kobiet\u0119 zaczepia i obra\u017Ca nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna. Tomek milczy, gdy\u017C obawia si\u0119 konfrontacji z silniejszym napastnikiem. Od tego dnia mi\u0119dzy zakochanymi zaczyna si\u0119 psu\u0107. Tomek obawia si\u0119, \u017Ce Marlena uwa\u017Ca go za tch\u00F3rza. Przyjaciel, Karol, sugeruje mu, by sfingowa\u0142 fikcyjny napad, w trakcie kt\u00F3rego m\u00F3g\u0142by wykaza\u0107 si\u0119 odwag\u0105. Sam ma gra\u0107 rol\u0119 ulicznego opryszka. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Tomek zabiera Marlen\u0119 na spacer. Drog\u0119 zachodzi im przebrany w kominiark\u0119 Karol, kt\u00F3ry domaga si\u0119 telefon\u00F3w i portfeli. Marlena reaguje w spos\u00F3b, kt\u00F3rego \u017Caden z koleg\u00F3w nie przewidzia\u0142...","","",["N"]],"65429290":["Utracona narzeczona
Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie od \u0141ukasza Molskiego, kt\u00F3rego niedawno porzuci\u0142a Dominika Grochowska. Jaki\u015B czas temu by\u0142y partner kobiety, Artur Tkocz, wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Dominika natychmiast do niego wr\u00F3ci\u0142a. \u0141ukasz nie mo\u017Ce si\u0119 pogodzi\u0107 z jej odej\u015Bciem. Jest przekonany, \u017Ce Artur jest niebezpiecznym recydywist\u0105, czego nie zauwa\u017Ca jego ukochana. Klient zleca \u015Bledczym, by znale\u017Ali dowody na przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny. Liczy na to, \u017Ce otworzy to oczy Dominice i kobieta wr\u00F3ci do niego.","","",["N"]],"65429291":["Zagini\u0119cie Marysi
W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 roztrz\u0119siona Zuzanna Majer. Kobieta b\u0142aga Malanowskiego o pomoc. Tego ranka kto\u015B na ni\u0105 napad\u0142 i uprowadzi\u0142 jej 5-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Marysi\u0119. Dziewczynka cierpi na hemofili\u0119. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec porwanej. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna niedawno zmar\u0142.","","",["N"]],"65429292":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65429293":["Sylwia, siostra Kampia, tak samo jak on mierzy si\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Kapsel nareszcie si\u0119 ustatkowa\u0142. Kampio potrafi zaskoczy\u0107 dziewczyn\u0119 nie tylko poezj\u0105. Asia nie potrafi utrzyma\u0107 si\u0119 w \u017Cadnej pracy, za to Ryszard postanawia sprawdzi\u0107 swoje mo\u017Cliwo\u015Bci w wi\u0119zieniu. Czas pozornego lenistwa doprowadza Radka do \u017Cyciowych postanowie\u0144. Bandziorek t\u0119skni za dziewczyn\u0105, mi\u0142o\u015Bci\u0105 i \u017Cyciow\u0105 stabilizacj\u0105.","","",["N"]],"65429294":["Iwona i S\u0142awek wci\u0105\u017C wspominaj\u0105 pierwsze wsp\u00F3lne chwile. Kampio nie ma ani dziewczyny, ani pracy, a wci\u0105\u017C brakuje mu czasu. Kapslowi i Micha\u0142owi si\u0119 powiod\u0142o, obaj maj\u0105 prac\u0119. Ukochana Jarusia wyjecha\u0142a na kilka dni, by uregulowa\u0107 zaleg\u0142e sprawy rodzinne. Kobieta, z kt\u00F3r\u0105 Supermario wi\u0105za\u0142 plany na przysz\u0142o\u015B\u0107, pogardzi\u0142a jego uczuciem. Pan Janek Pszczelarz pozna\u0142 pewn\u0105 pann\u0119. Niestety rozleg\u0142e plany wzi\u0119\u0142y w \u0142eb ju\u017C po pierwszym spotkaniu.","","",["N"]],"65429295":["Jaru\u015B wybaczy\u0142 mamie dzieci\u0119c\u0105 poniewierk\u0119 po domach dziecka i wszelkie k\u0142\u00F3tnie. Cho\u0107 Ryszard jest zamkni\u0119ty na d\u0142ugie miesi\u0105ce, Asia cieszy si\u0119 szcz\u0119\u015Bciem, kt\u00F3re jej podarowa\u0142. Radek skoczy\u0142 na g\u0142\u0119bok\u0105 wod\u0119, rzuci\u0142 prac\u0119 i podj\u0105\u0142 now\u0105, a potem pozna\u0142 dziewczyn\u0119. Mi\u0142o\u015B\u0107 Iwony i S\u0142awka prowadzi ju\u017C tylko do \u015Blubu.","","",["N"]],"65429296":["W Wielk\u0105 Sobot\u0119 Ewa Wachowicz zademonstruje, jak przygotowa\u0107 \u015Bwi\u0105teczn\u0105 ozdob\u0119 z ga\u0142\u0119zi przybran\u0105 ptaszkami z kolorowych pi\u00F3r oraz wydmuszkami - drzewko wielkanocne. W dalszej cz\u0119\u015Bci przyrz\u0105dzi \u017Curek benedykty\u0144ski na bezglutenowym zakwasie z p\u0142atk\u00F3w owsianych. Wyj\u0105tkowo podany z twarogiem, a nie tradycyjnie z jajkiem. Jako danie g\u0142\u00F3wne autorka programu zaproponuje klops z papryk\u0105 z dodatkiem sa\u0142atki ziemniaczanej z marynowanymi karczochami. Ukoronowaniem posi\u0142ku b\u0119dzie deser. Ewa przyszykuje sernik z bia\u0142\u0105 czekolad\u0105 udekorowany w\u0142asnor\u0119cznie usma\u017Con\u0105 przez siebie sk\u00F3rk\u0105 cytrynow\u0105 na wz\u00F3r wielkanocnych mazurk\u00F3w.","","",["N"]],"65429297":["Tym razem Ewa ugotuje krupnik, czerpi\u0105c z tradycyjnej podlaskiej receptury. Zupa powstanie na wywarze z ko\u015Bci wo\u0142owych, uzupe\u0142ni j\u0105 kasza p\u0119czak, a miejsce tradycyjnie posiekanych ziemniak\u00F3w zajm\u0105 gugle, czyli ziemniaczane kluseczki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego gospodyni programu zaserwuje odwr\u00F3con\u0105 tart\u0119 tatin. Zamiast owoc\u00F3w znajd\u0105 si\u0119 w niej jednak warzywa. Na deser Ewa ulepi pierogi z suszonymi \u015Bliwkami i migda\u0142ami. Poka\u017Ce tak\u017Ce, jak przygotowa\u0107 klarowane mas\u0142o.","","",["N"]],"65429298":["Kasia podejmuje si\u0119 walki z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz Klaudii (Katarzyna Ucherska), kt\u00F3ra ma mocno zniekszta\u0142con\u0105 twarz. Kobieta potkn\u0119\u0142a si\u0119 i upad\u0142a twarz\u0105 w ognisko. Ubezpieczyciele jednak nie chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 jej odszkodowania, poniewa\u017C wydarzy\u0142o si\u0119 to w trakcie imprezy i dziewczyna spo\u017Cywa\u0142a alkohol. Oszpecon\u0105 Klaudi\u0119 porzuci\u0142 te\u017C narzeczony, kt\u00F3ry teraz nie chce rozmawia\u0107 z Kasi\u0105. Matka ch\u0142opaka popiera jego stanowisko. Prawniczka ponosi pora\u017Ck\u0119 w s\u0105dzie, a jej klientka jest za\u0142amana. Kasia postanawia z\u0142o\u017Cy\u0107 apelacj\u0119.","","",["N"]],"65429299":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski
Lider s\u0142ynnego zespo\u0142u Ich Troje spotyka si\u0119 z Izabel\u0105 Janachowsk\u0105, aby opowiedzie\u0107 o wszystkich ceremoniach, kt\u00F3re uprawomocnia\u0142y jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zdradza, \u017Ce cho\u0107 mia\u0142 5 \u017Con, sakramentalne \"tak\" wypowiada\u0142 7 razy. Przed zawarciem ma\u0142\u017Ce\u0144stwa w obecno\u015Bci duchownego decydowa\u0142 si\u0119 bowiem na \u015Blub cywilny. W programie Wi\u015Bniewski opowie m.in. o g\u0142o\u015Bnej ceremonii na biegunie, po kt\u00F3rej jego \u017Con\u0105 zosta\u0142a Marta \"Mandaryna\" Mandrynkiewicz, a tak\u017Ce o ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Ann\u0105 \u015Awi\u0105tczak, kt\u00F3re rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 w Las Vegas.","","",["N"]],"65429300":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"65429301":["Zuza nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 tego, jak si\u0119 czu\u0142a, gdy jej ojciec uprowadzi\u0142 Grzesia. Dr\u0119cz\u0105 j\u0105 koszmary. W dodatku kobieta wci\u0105\u017C nie dogaduje si\u0119 z B\u0142a\u017Cejem w sprawach \u0142\u00F3\u017Ckowych. Anka wraca z sanatorium w doskona\u0142ej formie. Zauwa\u017Ca, \u017Ce Pawe\u0142 i Maria co\u015B przed ni\u0105 ukrywaj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Strzeleccy mog\u0105 straci\u0107 dom. Inga nie czuje si\u0119 jeszcze gotowa, by zamieszka\u0107 z Rafa\u0142em. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje zmieni\u0107 ten stan rzeczy. Patrycja martwi si\u0119 o stan zdrowia Wiktora, kt\u00F3ry zosta\u0142 uderzony kamieniem w g\u0142ow\u0119. Ela zaczyna akceptowa\u0107 partnera fryzjerki.","","",["N"]],"65429302":["Panna m\u0142oda zostaje otruta po wyj\u015Bciu z ko\u015Bcio\u0142a \/ 25-letni karierowicz dostaje zawa\u0142u od nadmiaru redbulla
Zar\u0119czony z Karolin\u0105 Krzysztof zakocha\u0142 si\u0119 w jej przyjaci\u00F3\u0142ce Alicji. Teraz zamierza si\u0119 z ni\u0105 o\u017Ceni\u0107. W dniu \u015Blubu pod ko\u015Bcio\u0142em zjawia si\u0119 zdradzona Karolina. Wr\u0119cza pannie m\u0142odej pi\u0119kny bukiet kwiat\u00F3w. Jak si\u0119 okazuje jest w nim trucizna. Alicja po kilku godzinach zaczyna mie\u0107 niepokoj\u0105ce objawy. Konrad pracuje w korporacji. Ma mieszkanie na kredyt, kt\u00F3re w po\u0142owie wynajmuje dw\u00F3m studentkom - Majce i Gosi. Dziewczyny dziwi\u0105 si\u0119 zawrotnemu tempu \u017Cycia gospodarza, kt\u00F3ry du\u017Co czasu sp\u0119dza w firmie, ma\u0142o sypia i na okr\u0105g\u0142o pije kaw\u0119 oraz napoje energetyczne. Pewnego razu Gosia znajduje go le\u017C\u0105cego na pod\u0142odze.","","",["N"]],"65429303":["Maks mieszka wraz z zakochanymi, Krzy\u015Bkiem i Natk\u0105. Czuje si\u0119 jak pi\u0105te ko\u0142o u wozu. Wiktor proponuje, by przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 do niego. Maks troch\u0119 si\u0119 obawia zamieszka\u0107 z szefem, gdy jednak Krzysiek zaczyna sugerowa\u0107, \u017Ce im przeszkadza, przyjmuje propozycj\u0119. W\u0142a\u015Bciciel restauracji Claude Monet k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Leszkiem, kt\u00F3ry sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do pracy.","","",["N"]],"65429304":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"65429305":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"65429306":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"65429307":["Prow.: Hanna Lis.
Talk show Hanny Lis, w kt\u00F3ry dziennikarka w domowym zaciszu dyskutuje z wyj\u0105tkowymi go\u015B\u0107mi. Pretekstem do rozmowy i decyduj\u0105cym czynnikiem przy wyborze bohatera kolejnych odcink\u00F3w b\u0119d\u0105 gor\u0105ce newsy na jego temat. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie elektryzuj\u0105cych osobowo\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 lepiej pozna\u0107 m.in. Dod\u0119 i Piotra Stramowskiego. Opr\u00F3cz spotkania Hanny Lis z jej go\u015Bciem, obejrz\u0105 tak\u017Ce towarzysz\u0105cy felieton.","","",[]],"65429308":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","","",[]],"65429309":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
W tym sezonie Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzi 12 kolejnych rodzin, kt\u00F3re zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami \u017Cyciowymi i nie sta\u0107 ich na to, by poprawi\u0107 swoje warunki mieszkaniowe. Budowla\u0144cy pojawi\u0105 si\u0119 w Radomiu, na Podlasiu, na \u015Al\u0105sku i Zamojszczy\u017Anie. W tym sezonie z remontami zmierz\u0105 si\u0119: Martyna Kupczyk, Marta Ko\u0142dej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wies\u0142aw Nowobilski i Przemys\u0142aw O\u015Blak.","","",["N"]],"65429310":["Pani Magda samotnie wychowuje Nikol\u0119 i Krzysia. Uwolni\u0142a si\u0119 z toksycznego zwi\u0105zku z alkoholikiem, by zapewni\u0107 swoim pociechom spok\u00F3j. Teraz wraz z dzie\u0107mi i czterema innymi osobami mieszka w lokalu, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodzi tylko jeden pok\u00F3j i kuchnia. Ojciec podarowa\u0142 pani Magdzie przylegaj\u0105ce do budynku mieszkalnego pomieszczenie gospodarcze. Kobieta zacz\u0119\u0142a je remontowa\u0107, by stworzy\u0107 sobie i dzieciom przytulny k\u0105t. Oszcz\u0119dno\u015Bci szybko si\u0119 jednak sko\u0144czy\u0142y, na domiar z\u0142ego kobieta straci\u0142a prac\u0119. W budynku, w kt\u00F3rym nie ma kuchni, \u0142azienki ani nawet pod\u0142\u00F3g, nie da si\u0119 mieszka\u0107. Katarzyna Dowbor wraz z zespo\u0142em odwiedza malowniczy Drochlin, by przywr\u00F3ci\u0107 pani Magdzie nadziej\u0119 na lepsze jutro.","","",["N"]],"65429311":["Jak zosta\u0107 astronaut\u0105
Ola i Milena przejd\u0105 kosmiczn\u0105 rekrutacj\u0119, kt\u00F3ra wyka\u017Ce, czy nadaj\u0105 si\u0119 do lotu w kosmos. Dowiedz\u0105 si\u0119, jakie cechy musi mie\u0107 kandydat na astronaut\u0119 oraz jak wygl\u0105da codzienne \u017Cycie na Mi\u0119dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Go\u015Bciem specjalnym odcinka b\u0119dzie Miros\u0142aw Hermaszewski, kt\u00F3ry opowie o swojej podr\u00F3\u017Cy na orbit\u0119 w 1978 roku.","","",["N"]],"65429312":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","","",["N"]],"65429313":["Ksi\u0105dz sp\u00F3\u017Ania si\u0119 na zbi\u00F3rk\u0119 pielgrzymki. Postanawia wi\u0119c zorganizowa\u0107 w\u0142asn\u0105. Podst\u0119pem udaje mu si\u0119 nak\u0142oni\u0107 do udzia\u0142u Klub Kawalera. Duchowny jest szcz\u0119\u015Bliwy, gdy p\u00F3\u017Aniej zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 jeszcze Kacper i Laura. Mama Czarnej mo\u017Ce za\u0142atwi\u0107 c\u00F3rce i zi\u0119ciowi prac\u0119 na jachcie p\u0142ywaj\u0105cym po Morzu Karaibskim. Czarna waha si\u0119, bo nie chce zostawi\u0107 Miko\u0142aja samego w barze. Bia\u0142ach przekonuje j\u0105, by przyj\u0119li propozycj\u0119. Zenek jest gotowy zosta\u0107 kucharzem w zast\u0119pstwie. Micha\u0142 sprawdza jego umiej\u0119tno\u015Bci kulinarne. Tamara i Luiza dochodz\u0105 do porozumienia. Obmy\u015Blaj\u0105 plan dzia\u0142ania przeciwko Julii. Zlecaj\u0105 Dawidowi jej uwiedzenie. By umo\u017Cliwi\u0107 mu wykonanie zadania, zamierzaj\u0105 za\u0142atwi\u0107 mu posad\u0119 kierowcy u Kordasa.","","",["N"]],"65429314":["Podczas pielgrzymki Wincenty przez pomy\u0142k\u0119 bierze plecak Kacpra. Znajduje w \u015Brodku ikony. Rozpoznaje jedn\u0105 z nich jako nale\u017C\u0105c\u0105 do ksi\u0119dza Zieli\u0144skiego. M\u00F3wi o wszystkim Laurze, kt\u00F3ra doradza zachowanie spokoju. Dla pewno\u015Bci jednak prosi Bia\u0142acha, by sprawdzi\u0142 ikon\u0119. Miko\u0142aj razem z organist\u0105 badaj\u0105 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce co\u015B jest na rzeczy. Do Patryka przychodzi kolejny klient, Adam. Prosi o przetestowanie wierno\u015B\u0107 swojej przysz\u0142ej narzeczonej, Weroniki. By wykona\u0107 zlecenie, Patryk do\u0142\u0105cza do treningu jogi, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 dziewczyna. W komisariacie trwaj\u0105 przygotowania do konkursu policyjnych talent\u00F3w. \u017Bbikowski spotyka w barze sier\u017Canta Czajkowskiego, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C wybiera si\u0119 na t\u0119 imprez\u0119. Janusz postanawia wi\u0119c przyspieszy\u0107 wyjazd. Jeszcze tego samego dnia udaje si\u0119 z Magd\u0105 na miejsce. Tymczasem Tamara pr\u00F3buje za\u0142atwi\u0107 Dawidowi posad\u0119 kierowcy Julii.","","",["N"]],"65429315":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",[]],"65429316":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"65429317":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"65429318":["Ukochany
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Iwona. Kobieta opowiada, \u017Ce jej ch\u0142opak, Sebastian, wyszed\u0142 w czasie kolacji do pobliskiego sklepu i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Cho\u0107 para spotyka\u0142a si\u0119 od kilku miesi\u0119cy, \u015Bledztwo wykazuje, \u017Ce kobieta niewiele wie o ukochanym. Nie zna m.in. jego rodziny ani znajomych. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce Sebastian nie pracuje w agencji reklamowej, o kt\u00F3rej jej opowiada\u0142. Przeszukuj\u0105cy mieszkanie kobiety policjanci znajduj\u0105 na dywanie \u015Blady krwi. Jak si\u0119 okazuje, jest to krew Sebastiana. W tym samym czasie na komend\u0119 przychodzi Dorota, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego, Wojtka. Kobiety si\u0119 znaj\u0105.","","",["N"]],"65429319":["Po drugiej stronie
Na komend\u0119 telefonuje Wanda, kt\u00F3ra zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, 70-letniego Mieczys\u0142awa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 rano na ryby i nie wr\u00F3ci\u0142. Komisarz Ireneusz Zalewski i sier\u017Cant Antoni Godula rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od rzeki, poniewa\u017C dosz\u0142o tam do strzelaniny. Podejrzenie kieruj\u0105 na jednego z w\u0119dkarzy, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - m\u00F3g\u0142 by\u0107 zazdrosny o \u017Con\u0119. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek - du\u017Co m\u0142odszej od zaginionego kobiety, z kt\u00F3r\u0105 kontaktowa\u0142 si\u0119 on w tajemnicy przed ma\u0142\u017Conk\u0105.","","",["N"]],"65429320":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65429321":["
Krzysztof Zalewski zaprosi\u0142 na scen\u0119 przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy dbaj\u0105 o nasz\u0105 planet\u0119 i bliski im jest ekologiczny tryb \u017Cycia. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119: Monika Brodka, Igo, Grubson, Smolik, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz oraz Katarzyna Nosowska. Wykonaj\u0105 nie tylko najwi\u0119ksze przeboje swojego gospodarza, ale r\u00F3wnie\u017C covery takie jak \"Kolorowy wiatr\" Edyty G\u00F3rniak, czy te\u017C \"Earth Song\" Michaela Jacksona. Arty\u015Bci wykonaj\u0105 tak\u017Ce swoje najwi\u0119ksze przeboje. Tematem przewodnim wydarzenia b\u0119d\u0105 cztery \u017Cywio\u0142y: ogie\u0144, woda, ziemia i powietrze.","","",[]],"65429322":["Telewizor
Kto\u015B kradnie z mieszkania Kiepskich telewizor. Ferdek, pozbawiony ulubionej rozrywki, traci rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Jego stan dodatkowo pogarsza decyzja Halinki, kt\u00F3ra nie chce kupi\u0107 nowego odbiornika. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce znikni\u0119cie telewizora jest elementem planu Zofii, kt\u00F3ra chce wyleczy\u0107 Kiepskiego z uzale\u017Cnienia. Nie\u015Bwiadom jej zamiar\u00F3w Ferdek postanawia skorzysta\u0107 z rady Badury i za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119 w do\u015B\u0107 niekonwencjonalny spos\u00F3b.","","",["N"]],"65429323":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65429324":["\u015Aliwa urz\u0105dza skansen piec\u00F3w do wypa\u0142u w\u0119gla drzewnego. Robert tropi nied\u017Awiedzie w gawrach. Waldka w latach 80. powo\u0142ano do wojska w Bieszczadach i od tego czasu nigdzie si\u0119 nie przenosi\u0142. J\u00F3zek odnalaz\u0142 spok\u00F3j w okolicznych lasach. Bosman idzie na uroczyst\u0105 kolacj\u0119. Drwal Czes\u0142aw po\u015Bwi\u0119ca rodzinie tylko niedziele. Edward przekonuje, \u017Ce hoduje koniki polne i gra dla nich na flecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65429325":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"65429326":["Pani Jadwiga i pan Stanis\u0142aw mieszkaj\u0105 w Gorlicach, niewielkiej miejscowo\u015Bci, w kt\u00F3rej kiedy\u015B wydobywano rop\u0119 naftow\u0105. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla swojego wnuka, dwunastoletniego Kuby. Ich dom nie nadaje si\u0119 do zamieszkania, poniewa\u017C brakuje w nim \u0142azienki, dlatego dziadkowie wynajmuj\u0105 male\u0144ki pok\u00F3j. Wynajem obci\u0105\u017Ca bud\u017Cet rodziny, a ch\u0142opiec nie ma w\u0142asnego k\u0105ta do nauki. Ekipa programu przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce i odkrywa, \u017Ce w domu rodziny trzeba zrobi\u0107 w\u0142a\u015Bciwie wszystko - wymieni\u0107 dach, doprowadzi\u0107 wod\u0119, kanalizacj\u0119 oraz znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na ogrzewanie pomieszcze\u0144. Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy, a Katarzyna Dowbor proponuje dziadkom i wnukowi wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65429327":["Bezdzietne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo
Marzena i Fabian od niedawna s\u0105 szcz\u0119\u015Bliw\u0105 par\u0105. Po\u0142\u0105czy\u0142o ich przede wszystkim zami\u0142owanie do tucz\u0105cych potraw i odraza wobec sportu. Oboje zmagaj\u0105 si\u0119 z du\u017C\u0105 nadwag\u0105 i nie uznaj\u0105 \u017Cadnej formy aktywno\u015Bci fizycznej. Marzena ubolewa nad tym, \u017Ce nie mo\u017Ce zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Co gorsza, spostrzega, \u017Ce Fabian zacz\u0105\u0142 z dnia na dzie\u0144 uprawia\u0107 sport. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jej ukochany znalaz\u0142 inn\u0105 kobiet\u0119, szczuplejsz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65429328":["Dawca
Aneta nie potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z nowym partnerem matki, Konradem, kt\u00F3rego uwa\u017Ca za lenia. Nie podoba jej si\u0119, \u017Ce ten mieszka z nimi pod jednym dachem. Pewnego dnia matka Anety traci przytomno\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce wymaga hospitalizacji. Aneta korzysta z sytuacji i wyrzuca Konrada z domu. Jej stosunek do m\u0119\u017Cczyzny zmienia si\u0119 diametralnie, kiedy spostrzega, jak wiele jest on w stanie po\u015Bwi\u0119ci\u0107 dla jej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65429329":["Moja c\u00F3rka ma trzech ch\u0142opak\u00F3w
Owdowia\u0142a Zofia samotnie wychowuje swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119, Dorot\u0119. Teraz dziewczyna ma ju\u017C dziewi\u0119tna\u015Bcie lat i dobrze dogaduje si\u0119 z matk\u0105, kt\u00F3ra darzy j\u0105 du\u017Cym zaufaniem. Zofia lubi r\u00F3wnie\u017C ch\u0142opaka Doroty i dobrze \u017Cyczy tej parze, dlatego jest w szoku, kiedy pewnego dnia spostrzega na ulicy c\u00F3rk\u0119 obejmowan\u0105 przez znacznie starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wkr\u00F3tce odkrywa kolejne zaskakuj\u0105ce tajemnice Doroty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65429330":["Matka podrywa partnera c\u00F3rki, \u017Ceby udowodni\u0107, \u017Ce zale\u017Cy mu tylko na pieni\u0105dzach
40-letnia Anna Por\u0119bska mieszka wraz z m\u0119\u017Cem Henrykiem i c\u00F3rk\u0105 Mart\u0105. Oboje pracuj\u0105 w radzie nadzorczej pewnej sp\u00F3\u0142ki, dzi\u0119ki czemu rodzinie powodzi si\u0119 dobrze. Pewnego dnia ich c\u00F3rka zaprasza do domu swojego ch\u0142opaka Andrzeja, kt\u00F3rego pozna\u0142a w trakcie praktyk studenckich w jednej z firm nadzorowanych przez jej rodzic\u00F3w. Po dw\u00F3ch tygodniach znajomo\u015Bci Andrzej postanawia o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Marcie. Anna podejrzewa, \u017Ce ch\u0142opakowi zale\u017Cy wy\u0142\u0105cznie na pieni\u0105dzach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65429331":["Idealny tata
Barbara samotnie wychowuje Marcina. Jej m\u0105\u017C zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym, kiedy ich syn mia\u0142 pi\u0119\u0107 lat. Od tej chwili matka opowiada dziecku o tym, jak dzielnym i wspania\u0142ym policjantem by\u0142 jego tata. Pewnego dnia Marcin zauwa\u017Ca swoj\u0105 matk\u0119 w ramionach Zdzis\u0142awa, kt\u00F3ry niebawem ma si\u0119 do nich wprowadzi\u0107. Wkr\u00F3tce niezadowolony syn odkrywa prawd\u0119 na temat wypadku swojego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65429332":["Patrycja martwi si\u0119 problemami Wiktora, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pe\u0142nej sprawno\u015Bci - nadal ma problemy z koordynacj\u0105 ruchow\u0105 i niewyra\u017Anie m\u00F3wi. M\u0119\u017Cczyzna planuje o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 fryzjerce. Inga nie chce, by Marta zamieszka\u0142a w tym samym bloku co ona. Rafa\u0142 stara si\u0119 dzia\u0142a\u0107 bardziej spontanicznie. Nad rodzin\u0105 Anki wisi powa\u017Cne zagro\u017Cenie, o kt\u00F3rym kobieta nie ma poj\u0119cia. Ze wzgl\u0119du na stan jej zdrowia Pawe\u0142 nie chce informowa\u0107 \u017Cony o sytuacji z obwodnic\u0105 ani o tym, \u017Ce mog\u0105 straci\u0107 dom. Maria pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, ale nie ma takiej mo\u017Cliwo\u015Bci. Sta\u015B bierze sprawy w swoje r\u0119ce i organizuje protest przed urz\u0119dem. Zuza i B\u0142a\u017Cej wci\u0105\u017C nie mog\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Kobieta nie potrafi przesta\u0107 kontrolowa\u0107 partnera. Chce jednak nad sob\u0105 pracowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"65429333":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
W tym sezonie Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzi 12 kolejnych rodzin, kt\u00F3re zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami \u017Cyciowymi i nie sta\u0107 ich na to, by poprawi\u0107 swoje warunki mieszkaniowe. Budowla\u0144cy pojawi\u0105 si\u0119 w Radomiu, na Podlasiu, na \u015Al\u0105sku i Zamojszczy\u017Anie. W tym sezonie z remontami zmierz\u0105 si\u0119: Martyna Kupczyk, Marta Ko\u0142dej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wies\u0142aw Nowobilski i Przemys\u0142aw O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"65429334":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Koncert b\u0119dzie zwie\u0144czeniem festiwalu w Uniejowie. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 gwiazdy, kt\u00F3rym zagadnienia dotycz\u0105ce troski o \u015Brodowisko naturalne nie s\u0105 obce. Tego wieczoru za\u015Bpiewaj\u0105: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Doda, Ma\u0142gorzata Ostrowska, Micha\u0142 Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszy\u0107 b\u0119dzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadz\u0105 Ilona Krawczy\u0144ska i Marcelina Zawadzka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223636.jpg","",[]],"65429335":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Koncert b\u0119dzie zwie\u0144czeniem festiwalu w Uniejowie. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 gwiazdy, kt\u00F3rym zagadnienia dotycz\u0105ce troski o \u015Brodowisko naturalne nie s\u0105 obce. Tego wieczoru za\u015Bpiewaj\u0105: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Doda, Ma\u0142gorzata Ostrowska, Micha\u0142 Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszy\u0107 b\u0119dzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadz\u0105 Ilona Krawczy\u0144ska i Marcelina Zawadzka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223636.jpg","",[]],"65429336":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Ho\u0142d dla ofiar barbarzy\u0144skiego konfliktu zbrojnego, kt\u00F3ry toczy si\u0119 tu\u017C za nasz\u0105 granic\u0105. Opr\u00F3cz utwor\u00F3w muzycznych us\u0142yszymy te\u017C wstrz\u0105saj\u0105ce \u015Bwiadectwa dzieci, kt\u00F3re prze\u017Cy\u0142y piek\u0142o wojny. Znani polscy arty\u015Bci za\u015Bpiewaj\u0105 znane utwory po\u015Bwi\u0119cone walce o wolno\u015B\u0107. B\u0119dzie im akompaniowa\u0107 orkiestra pod batut\u0105 Micha\u0142a Grotta. Tego wieczoru na festiwalowej scenie wyst\u0105pi\u0105: Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musia\u0142owski, Kasia Kowalska, Maciej Male\u0144czuk, Grzegorz Hy\u017Cy, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Pawe\u0142 Domaga\u0142a, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazule. Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Je\u017Cyna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209526.jpg","",[]],"65429337":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Ho\u0142d dla ofiar barbarzy\u0144skiego konfliktu zbrojnego, kt\u00F3ry toczy si\u0119 tu\u017C za nasz\u0105 granic\u0105. Opr\u00F3cz utwor\u00F3w muzycznych us\u0142yszymy te\u017C wstrz\u0105saj\u0105ce \u015Bwiadectwa dzieci, kt\u00F3re prze\u017Cy\u0142y piek\u0142o wojny. Znani polscy arty\u015Bci za\u015Bpiewaj\u0105 znane utwory po\u015Bwi\u0119cone walce o wolno\u015B\u0107. B\u0119dzie im akompaniowa\u0107 orkiestra pod batut\u0105 Micha\u0142a Grotta. Tego wieczoru na festiwalowej scenie wyst\u0105pi\u0105: Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musia\u0142owski, Kasia Kowalska, Maciej Male\u0144czuk, Grzegorz Hy\u017Cy, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Pawe\u0142 Domaga\u0142a, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazule. Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Je\u017Cyna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209526.jpg","",[]],"65429338":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65429339":["Re\u017C.: Michael Apted.
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest przekonana, \u017Ce to m\u0119\u017Cczyzna jej \u017Cycia. Zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105 i wkr\u00F3tce bior\u0105 \u015Blub. Ma\u0142\u017Conkowie mieszkaj\u0105 w pi\u0119knym domu, a kiedy rodzi im si\u0119 dziecko, m\u0142oda matka czuje si\u0119 bardzo szcz\u0119\u015Bliwa. Jednak idylla nie trwa d\u0142ugo. Pewnego dnia Slim odkrywa, \u017Ce jej partner ma kochank\u0119. Pocz\u0105tkowo pr\u00F3buje ratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ale Mitch staje si\u0119 wobec niej coraz bardziej brutalny. Na poz\u00F3r idealny ma\u0142\u017Conek okazuje si\u0119 pozbawionym uczu\u0107 sadyst\u0105. Maltretowana przez niego kobieta, boj\u0105c si\u0119 zar\u00F3wno o siebie jak i o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Gracie, ucieka z domu. Zmienia nazwisko i wygl\u0105d, jednak to dopiero pocz\u0105tek koszmaru. Mitch wci\u0105\u017C j\u0105 prze\u015Bladuje. Z czasem Slim dochodzi do wniosku, \u017Ce jest tylko jeden spos\u00F3b, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Ca - musi go zabi\u0107... G\u0142\u00F3wna rola zosta\u0142a napisana z my\u015Bl\u0105 o Sandrze Bullock, ale producenci, licz\u0105c na kasowy sukces, zaanga\u017Cowali jako \"magnes\" popularn\u0105 piosenkark\u0119 i aktork\u0119 Jennifer Lopez. Mimo nominacji do Z\u0142otej Maliny, niekt\u00F3rzy recenzenci zaskakuj\u0105co dobrze ocenili jej gr\u0119. Sam film bazuje jednak na utartych schematach, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 m.in. w obrazie \"Sypiaj\u0105c z wrogiem\" z Juli\u0105 Roberts i Patrickiem Berginem. Tw\u00F3rcy gwarantuj\u0105 mimo wszystko pe\u0142en napi\u0119cia wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854454.jpg","",["N"]],"65429340":["Doda odbiera swojego najlepszego przyjaciela D\u017Cag\u0119 z nocnego klubu. Rozmawia z nim o przebiegu eksperymentu, kt\u00F3rego si\u0119 podj\u0119\u0142a. Plan zak\u0142ada 12 spotka\u0144 z 12 r\u00F3\u017Cnymi m\u0119\u017Cczyznami. Niestety, kolejne randki okazuj\u0105 si\u0119 rozczarowaniami. W trakcie spotka\u0144 z psychologiem piosenkarka ujawnia szczeg\u00F3\u0142y swoich poprzednich relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214469.jpg","",[]],"65429341":["Osoba publiczna
Ferdek staje si\u0119 \u015Bwiadkiem napadu na sklep \"U Stasia\" i... przypadkowo go udaremnia. Wie\u015B\u0107 o jego bohaterskim czynie szybko roznosi si\u0119 po okolicy. Kiepski staje si\u0119 obiektem zainteresowania medi\u00F3w, a wkr\u00F3tce awansuje na lokalnego celebryt\u0119. Z czasem jednak popularno\u015B\u0107 zaczyna go m\u0119czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225970.jpg","",["N"]],"65429342":["Android
W kamienicy na \u0106wiartki pojawia si\u0119 nowy lokator - android, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do Ferdka. Zosta\u0142 skonstruowany przez s\u0105siada Kiepskiego, Oskara. Maszyna szybko zajmuje miejsce Ferdka w jego w\u0142asnym domu, poniewa\u017C wydaje si\u0119 nie mie\u0107 wad - nie pije, zna zasady savoir vivre'u, a w dodatku chodzi do pracy. Z czasem jednak obecno\u015B\u0107 intruza zaczyna coraz bardziej przeszkadza\u0107 Ferdynandowi. Zw\u0142aszcza gdy okazuje si\u0119, \u017Ce humanoid ma pewien plan, kt\u00F3rego nie przewidzia\u0142 dla niego konstruktor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225970.jpg","",["N"]],"65429343":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429344":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65429345":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65429346":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429347":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"65429348":["Koncert zatytu\u0142owany \"The Best Of The Best\" odby\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, w katedrze \u015Bw. Marii Magdaleny. Piotr Rubik wyst\u0105pi\u0142 z orkiestr\u0105 symfoniczn\u0105, ch\u00F3rem oraz sze\u015Bcioma solistami. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli us\u0142ysze\u0107 najbardziej znane oratoria tego kompozytora.","","",[]],"65429349":["\"Prze\u015Bladowany\" przez nied\u017Awiedzia Andrzej \"Hos\" postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 na niego pu\u0142apk\u0119. Kuracja odwykowa Janka pomog\u0142a mu. Mariola uwa\u017Ca, \u017Ce d\u0142ugotrwa\u0142e samotne przebywanie w g\u00F3rach z wielu wzgl\u0119d\u00F3w jest niebezpieczne. Andrzej \"\u017Bmiju\" znajduje \u017Cbika w najdzikszych i pierwotnych zak\u0105tkach Bieszczad. Wojtkowi uda\u0142o si\u0119 zrobi\u0107 sesj\u0119 fotograficzn\u0105 z watah\u0105 wilk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65429350":["Zenek, gdy spogl\u0105da z bieszczadzkich po\u0142onin, czuje si\u0119 jak w letargu. Harnasia odwiedza nied\u017Awiedzica z ma\u0142ym misiem. Krzysztof zakupi\u0142 jaki\u015B czas temu z\u0142o\u015Bliwego ogiera. \u015Aliwa nie wierzy, \u017Ce \"\u017Bmiju\" myje schody w bloku nad Zalewem Soli\u0144skim. Andrzej \"Hos\" pokazuje \u015Blady po wsiach spalonych w trakcie akcji \"Wis\u0142a\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65429351":["Udusi\u0142em \u017Con\u0119
Historia wstrz\u0105saj\u0105cego zab\u00F3jstwa. Na jednym ze spokojnych osiedli zostaje zamordowana w wannie 40-letnia kobieta. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce zmar\u0142a by\u0142a ofiar\u0105 przemocy domowej, przez 20 lat by\u0142a maltretowana psychicznie i fizycznie przez m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna jako jedyny mia\u0142 motyw. Policjanci staj\u0105 przed trudnym zadaniem. Podejrzany nie ma na koncie ani jednego mandatu, a w czasie, gdy dokonano zbrodni, by\u0142 w pracy. Wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 relacj\u0119 przedstawiaj\u0105: syn zamordowanej, pracodawczyni i m\u0105\u017C ofiary przebywaj\u0105cy w zak\u0142adzie karnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"65429352":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65429476":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65429478":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65429479":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"65429480":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429481":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65429482":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429483":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429484":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429485":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65429486":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429487":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65429488":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429489":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429490":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65429491":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65429492":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65429493":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65429494":["Prow.: \u0141ukasz Jankowski.
Zaproszeni do studia go\u015Bcie, w tym politycy i publicy\u015Bci, wsp\u00F3lnie z dziennikarzem pr\u00F3buj\u0105 przeanalizowa\u0107 wydarzenia nadchodz\u0105cego tygodnia.","","",[]],"65429495":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429496":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65429497":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65429498":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"65429499":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429500":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65429501":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"65429502":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65429503":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65429504":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65429505":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429506":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65429507":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429508":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429509":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"65429510":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429511":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65429512":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429513":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65429514":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65429515":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65429516":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65429517":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65429518":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"65429519":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65429520":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65429521":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65429522":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65429523":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429524":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65429525":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65429526":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"65429527":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65429528":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429529":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65429530":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65429531":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65429532":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65429533":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65429353":["Joanna i Marcin Ambroziakowie
Go\u015B\u0107mi Izabeli Janachowskiej s\u0105 Joanna i Marcin Ambroziakowie. Podczas rozmowy prowadz\u0105ca dowiaduje si\u0119 wielu szczeg\u00F3\u0142\u00F3w dotycz\u0105cych wst\u0105pienia w zwi\u0105zek ma\u0142\u017Ce\u0144ski, a tak\u017Ce o\u015Bwiadczyn, do kt\u00F3rych dochodzi\u0142o a\u017C kilkana\u015Bcie razy. Para zdradza tak\u017Ce, \u017Ce podczas \u015Blubu pana m\u0142odego rozbawi\u0142o drugie imi\u0119 \u017Cony, a na wesele, kt\u00F3re zorganizowano w ogrodzie, nowo\u017Ce\u0144cy za\u0142o\u017Cyli nietypowe kreacje - letni garnitur kupiony w ostatniej chwili oraz szyfonow\u0105 zielon\u0105 sukienk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170051.jpg","",["N"]],"65429354":["Maria Sadowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170051.jpg","",[]],"65429355":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"65429356":["Dwie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci natomiast sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"65429357":["Dwie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci natomiast sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"65429358":["Kaszubska wie\u015B Po\u0142chowo. Mieszka tam pani Halina, jej syn Leszek z \u017Con\u0105 Ew\u0105 i wnuki - siedmioletnie bli\u017Aniaczki Eliza i Amanda oraz dwuletni Kuba. U ojca rodziny niedawno zdiagnozowano nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna nie zrezygnowa\u0142 z pracy zarobkowej. Jego dochody nie wystarcz\u0105 jednak na przeprowadzenie remontu. W budynku w\u0142a\u015Bciwie nie ma kuchni, a ca\u0142o\u015B\u0107 ogrzewaj\u0105 dwa rozpadaj\u0105ce si\u0119 piece. Nowy dom zaprojektuje Maciej Pertkiewicz, a zbuduje ekipa Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65429359":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65429360":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"65429361":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"65429362":["Pod\u0142\u0119\u017C to rolnicza wie\u015B nieopodal Pu\u0142aw. W zaadaptowanym na mieszkanie budynku gospodarczym \u017Cyje pani Janina wraz z wnukiem Robertem. Rodzice zaniedbywali syna, babcia stoczy\u0142a wi\u0119c batali\u0119 o prawo do opieki nad wnukiem. W ich domu panuje przenikliwy ch\u0142\u00F3d, sufity pokryte s\u0105 grzybem, a \u0142azienka znajduje si\u0119 w piwnicy i jest zawilgocona. Do akcji wkraczaj\u0105 Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski ze swoimi ekipami, a Katarzyna Dowbor zabiera babci\u0119 i wnuka na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65429363":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski z c\u00F3rk\u0105 Fabienne","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"65429364":["Aleksandra Doma\u0144ska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170092.jpg","",[]],"65429365":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926722.jpg","",["N"]],"65429366":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65429367":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65429368":["Piekarz Jarek rok wcze\u015Bniej zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z Justyn\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 w pracy. Kobieta porzuci\u0142a dla niego poprzedniego partnera. Para trzy miesi\u0119cy temu wzi\u0119\u0142a \u015Blubu. Mimo kr\u00F3tkiego sta\u017Cu zwi\u0105zku m\u0119\u017Cczyzna zaczyna podejrzewa\u0107 ukochan\u0105 o zdrad\u0119. Ze swoich obaw zwierza si\u0119 szwagrowi, Sebastianowi, on jednak nie wierzy w win\u0119 siostry. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Justyna udost\u0119pnia ich wsp\u00F3lne mieszkanie na schadzki zam\u0119\u017Cnej kole\u017Cance, Marysi. Jarkowi jednak takie wyja\u015Bnienie nie wystarcza. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna poznaje szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o swojej ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65429369":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"65429370":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"65429371":["Szkolna mi\u0142o\u015B\u0107
Detektyw\u00F3w prosi o pomoc 41-letnia Danuta Ko\u0142odziejska. Kobieta od 22 lat jest \u017Con\u0105 dentysty Leszka. Po tym, jak ich dzieci wyjecha\u0142y na studia, m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Rzadko bywa w domu, chodzi na si\u0142owni\u0119, kupuje du\u017Co ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i modnych gad\u017Cet\u00F3w. Danuta jest przekonana, \u017Ce stoi za tym jaka\u015B kobieta. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce wynaj\u0105\u0142 on specjalist\u0119 od podrywania, kt\u00F3ry ma go nauczy\u0107 tej sztuki. Do \u017Cadnej zdrady jednak nie dochodzi. Gdy \u015Bledczy nabieraj\u0105 pewno\u015Bci, \u017Ce Leszek nie ma kochanki, okazuje si\u0119, \u017Ce dla niego do Polski przylatuje Alicja, mieszkaj\u0105ca obecnie w Szwecji dawna kole\u017Canka z liceum, z kt\u00F3r\u0105 od dawna flirtowa\u0142 przez Internet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65429373":["S\u0142ynni chirurdzy plastyczni, doktor Terry Dubrow i doktor Paul Nassif, pomagaj\u0105 ofiarom nieudanych operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"65429374":["Tajlandia kojarzy si\u0119 z wakacjami, morzem i pi\u0119kn\u0105 pogod\u0105. Jednak niekt\u00F3rzy jad\u0105 tam, by podda\u0107 si\u0119 operacji plastycznej. Tw\u00F3rcy dokumentu odwiedzili kobiety, kt\u00F3re zgadzaj\u0105 si\u0119 podda\u0107 ca\u0142ej serii zabieg\u00F3w - wszystko pod wp\u0142ywem zapewnie\u0144, \u017Ce w Tajlandii za nisk\u0105 cen\u0119 mo\u017Cna skorzysta\u0107 z us\u0142ug najlepszych specjalist\u00F3w. Przechodz\u0105 liftingi twarzy, liposukcj\u0119, labioplastyk\u0119, powi\u0119kszenie biustu, podniesienie po\u015Bladk\u00F3w i plastyk\u0119 brzucha. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C osob\u0119, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 na operacj\u0119 zmiany p\u0142ci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"65429375":["Dr Nassif pomaga pacjentowi odzyska\u0107 uszy. Lekarze spotykaj\u0105 si\u0119 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra przesz\u0142a 17 operacji, by osi\u0105gn\u0105\u0107 wymarzony wygl\u0105d wr\u00F3\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","",[]],"65429376":["Angelina Jolie","","",[]],"65429378":["Pogotowie przywozi 18-letniego S\u0142awka, kt\u00F3ry prawdopodobnie uleg\u0142 ostremu zatruciu podczas studni\u00F3wki. Na pro\u015Bb\u0119 ch\u0142opaka Antek, jego kolega, szuka grzyb\u00F3w, kt\u00F3re nastolatek przyni\u00F3s\u0142 na bal maturalny. Kiedy mimo wysi\u0142k\u00F3w lekarzy jego stan zdrowie znacznie si\u0119 pogarsza, Antek wyznaje, \u017Ce S\u0142awek zjad\u0142 grzyby z lasu. Tymczasem do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca inna uczestniczka studni\u00F3wki, Lucyna, cierpi\u0105ca na silne b\u00F3le brzucha. Zdaniem jej ojca - r\u00F3wnie\u017C lekarza - dziewczyna zatru\u0142a si\u0119 sa\u0142atk\u0105 z cateringu. Tata S\u0142awka, w\u0142a\u015Bciciel firmy odpowiedzialnej za jedzenie na balu, boi si\u0119 oskar\u017Cenia o zbiorowe zatrucie i przekonuje koleg\u0119 syna, \u017Ceby wzi\u0105\u0142 na siebie win\u0119 za przyniesienie grzyb\u00F3w. Podczas operacji lekarze znajduj\u0105 w jelitach Lucyny cia\u0142o obce. Na jaw wychodzi, \u017Ce marz\u0105ca o schudni\u0119ciu dziewczyna od jakiego\u015B czasu po\u0142yka\u0142a wat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65429534":["Norweskie seje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65429535":["Podhala\u0144ska g\u0142owacica","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65429536":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"65429537":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"65429538":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65429539":["Marlin pasiasty
Jurek Biedrzycki i jego towarzysze kontynuuj\u0105 wypraw\u0119 po Czarnym L\u0105dzie, przemierzaj\u0105 afryka\u0144sk\u0105 sawann\u0119 i podziwiaj\u0105 z bliska dzikie zwierz\u0119ta. W\u0119dkarze zamierzaj\u0105 wyp\u0142yn\u0105\u0107 na Ocean Indyjski, lecz wzburzone wody nie wr\u00F3\u017C\u0105 pomy\u015Blnych po\u0142ow\u00F3w. Uczestnicy podr\u00F3\u017Cy \u0142owi\u0105 m.in. tu\u0144czyki bonito - idealn\u0105 przyn\u0119t\u0119 na ryby miecznikowate, snappera bia\u0142ego, wahoo i tu\u0144czyka \u017C\u00F3\u0142top\u0142etwego. Pod koniec rejsu spe\u0142nia si\u0119 marzenie Jurka Biedrzyckiego - udaje mu si\u0119 z\u0142apa\u0107 marlina pasiastego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"65429540":["Lidia jest zaskoczona cenami r\u00F3\u017Cnych produkt\u00F3w nad Ba\u0142tykiem. Za jednego szasz\u0142yka zap\u0142aci\u0142a 72 z\u0142ote. Marta wstydzi si\u0119 rozebra\u0107 i pozostaje na pla\u017Cy w ubraniu. Sylwia i Mateusz wspominaj\u0105 wizyt\u0119 pijanego nocnego go\u015Bcia na swoim tarasie. M\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3g\u0142 znale\u017A\u0107 swojego domku. Uda\u0142o si\u0119 jednak przekona\u0107 go, by zacz\u0105\u0142 si\u0119 zachowywa\u0107 ciszej. Agata, \u0141ukasz oraz ich dzieci id\u0105 obejrze\u0107 zach\u00F3d s\u0142o\u0144ca. W tak pi\u0119knej scenerii kobieta wyznaje partnerowi, \u017Ce spodziewa si\u0119 kolejnego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"65429541":["Agata uwa\u017Ca, \u017Ce ich s\u0105siadka kokietuje \u0141ukasza. Chce zmieni\u0107 fryzur\u0119, by lepiej si\u0119 czu\u0107 i wygl\u0105da\u0107. Lidia i jej dzieci z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekali na wypraw\u0119 statkiem wycieczkowym. Dopad\u0142a ich jednak choroba morska. Tylko Marcinowi uda\u0142o si\u0119 zachowa\u0107 dobre samopoczucie. Ola jest bardzo wdzi\u0119czna mamie za pe\u0142en atrakcji wyjazd. Po powrocie do Warszawy chce si\u0119 jej jako\u015B zrewan\u017Cowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"65429542":["Mariusz, Kasia oraz dw\u00F3jka ich ma\u0142ych dzieci, przejechali ca\u0142\u0105 Polsk\u0119, aby sp\u0119dzi\u0107 wakacje nad Ba\u0142tykiem. Jako miejsce odpoczynku wybrali Jantar. Druga rodzina to Mariusz, Katarzyna i troje ich nastoletnich syn\u00F3w. Pierwsza wizyta na pla\u017Cy okazuje si\u0119 by\u0107 dla rodziny pewn\u0105 niespodziank\u0105. W\u0142a\u015Bnie trwa renowacja brzegu. Tymczasem do W\u0142adys\u0142awowa docieraj\u0105 Agata i \u0141ukasz wraz z trojgiem kilkuletnich dzieci. To ich pierwsze wsp\u00F3lne wakacje nad morzem. Droga na pole kampingowe jest dla rodziny ci\u0119\u017Ckim i d\u0142ugim spacerem. Z kolei Mariola i Andrzej razem z dzie\u0107mi zatrzymuj\u0105 si\u0119 w \u0141azach. Tu\u017C po przyje\u017Adzie decyduj\u0105 si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na pla\u017C\u0119. Niestety na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce jest sztorm i powiewa czerwona flaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"65429543":["Re\u017C.: Grzegorz Siedlecki, Daniel Banaczek, Marcin Kolczy\u0144ski.
Opowie\u015B\u0107 o ludziach zajmuj\u0105cych si\u0119 sprzeda\u017C\u0105, renowacj\u0105 i odzyskiwaniem broni. Interesuj\u0105 ich militaria z okresu od drugiej wojny \u015Bwiatowej do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Pani Monika to bizneswoman z Kopanej ko\u0142o Warszawy. Na co dzie\u0144 odzyskuje metale szlachetne ze sprz\u0119tu wojskowego, skupuje czo\u0142gi Leopard, kontenery mieszkalne, odrzutowce Tornado 1 oraz samochody pancerne przeznaczone na z\u0142om. W tym fachu odnale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce bracia Wac\u0142aw i Maciej Widuchowscy, kt\u00F3rzy do swojej pasji przekonali niemal ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 Muzeum Broni Pancernej w Zabrzu, ich ulubion\u0105 zdobycz\u0105 jest czo\u0142g T72. Do ich kolekcji nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C w pe\u0142ni sprawne pojazdy Ludowego Wojska Polskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210478.jpg","",["N"]],"65429544":["Kuba to zawodowy krupier. Jego powodzenie u kobiet oraz dotychczasowe przygody wynikaj\u0105 w\u0142a\u015Bnie z racji zawodu. Stefan i Arek si\u0119 zaprzyja\u017Anili. Sp\u0119dzaj\u0105 razem du\u017Co czasu i planuj\u0105 wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 za miasto bez Kariny. Artur jest zapalonym mi\u0142o\u015Bnikiem western\u00F3w. Nie wyobra\u017Ca sobie funkcjonowania bez kapelusza i broni. S\u0105 to dla niego atrybuty prawdziwego m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65429545":["Do Marcina odzywa si\u0119 dziewczyna, kt\u00F3ra go oczarowa\u0142a. Chce od razu do niego przyjecha\u0107 i by\u0107 mo\u017Ce zosta\u0107 na d\u0142u\u017Cszy czas. Andelek pasjonuje si\u0119 piosenkami ludowymi. Najbardziej lubi te o dziewczynach i mi\u0142o\u015Bci. Dowiaduje si\u0119 o tym Wassyl, kt\u00F3ry jest miejscowym wokalist\u0105 disco-polo. Zaprasza fana muzyki do swojego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65429546":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",["AD"]],"65429547":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"65429548":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65429549":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"65429550":["Wyspa Man","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["AD"]],"65429551":["Gor\u0105co Polecam
Prezes Bartek zarz\u0105dza biznesem \"Gor\u0105co Polecam\". Cho\u0107 zaczyna\u0142 jako franczyzobiorca, teraz jest w\u0142a\u015Bcicielem marki. W programie wcieli si\u0119 w sta\u017Cyst\u0119, aby sprawdzi\u0107, czy jego nowe ustalenia s\u0105 przestrzegane. Przekona si\u0119, w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna by udoskonali\u0107 starsze lokale. Przetestuje r\u00F3wnie\u017C swoje umiej\u0119tno\u015Bci w piekarni rzemie\u015Blniczej, wyrabiaj\u0105c ciasto na croissanty i chleb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"65429552":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65429553":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65429554":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65429555":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65429556":["Haga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"65429557":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65429558":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65429559":["Tomek jako DJ Kaczor mia\u0142 du\u017Ce powodzenie u dziewczyn, ale teraz zosta\u0142 sam. Jaru\u015B bierze \u015Blub. W przygotowaniach pomaga mu pani Ewa, kt\u00F3ra jest s\u0105siadk\u0105 jego przysz\u0142ej \u017Cony, Gosi. Tymczasem Sebastian dostaje mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania w drewnianym domku. Przywyk\u0142 do swojego starego, ma\u0142ego lokum i musi przystosowa\u0107 si\u0119 do \u017Cycia w luksusach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65429560":["Pani Ewa i Gosia rozmawiaj\u0105 o Jarusiu oraz ich wsp\u00F3lnej przysz\u0142o\u015Bci. Sebastian postanawia wr\u00F3ci\u0107 na miejsce wypadku, w kt\u00F3rym zmieni\u0142o si\u0119 jego \u017Cycie. W tym czasie Zuzia wraca z Niemiec, gdzie pojecha\u0142a na zarobek, do Roberta. Chc\u0105 nacieszy\u0107 si\u0119 swoim towarzystwem. Po przerwie trzeba r\u00F3wnie\u017C zreperowa\u0107 samoch\u00F3d kobiety. Nie jest to jednak \u0142atwe zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65429561":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65429562":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429563":["Wiedzia\u0142em, \u017Ce tak b\u0119dzie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429564":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65429565":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65429566":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa w Toruniu. Przed laty pewne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wypoczywa\u0142o nad jeziorem. Zbrodniarze po\u0142aszczyli si\u0119 na samoch\u00F3d pary. Policjanci szybko trafili na ich \u015Blad. Jeden z nich, niedosz\u0142y detektyw, zosta\u0142 skazany na 25 lat wi\u0119zienia. Po 12 latach wyszed\u0142 na przepustk\u0119, by spotka\u0107 si\u0119 z notariuszem. Od 11 lat jest poszukiwany. Druga sprawa dotyczy makabrycznego zab\u00F3jstwa Piotra Cynowskiego. M\u0119\u017Cczyzna na sta\u0142e mieszka\u0142 w Niemczech, przyjecha\u0142 do Pi\u0142y. Po tygodniu pobytu u ojca jecha\u0142 autobusem do Poznania. Odt\u0105d \u015Blad po nim zagin\u0105\u0142. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej znaleziono jego rozcz\u0142onkowane cia\u0142o ko\u0142o Mosiny. Nied\u0142ugo po zab\u00F3jstwie do ojca ofiary przysz\u0142a poczt\u00F3wka z Poznania z pozdrowieniami od syna. Policja ustali\u0142a, \u017Ce wiadomo\u015Bci nie napisa\u0142 Piotr Cynowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65429567":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje sylwetk\u0119 Jaros\u0142awa \"Iwana\" Iwa\u0144czuka, mordercy z Warszawy, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C si\u0119 ukrywa. Nast\u0119pnie przedstawia histori\u0119 28-letniej Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej z Poznania. Policja nie ma najmniejszych w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka biura nieruchomo\u015Bci zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65429568":["Na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. archiwum X z Komendy Wojew\u00F3dzkiej w Lublinie Micha\u0142 Fajbusiewicz powraca do trzech dot\u0105d nie wyja\u015Bnionych zbrodni sprzed wielu lat. W ka\u017Cdej ze spraw zgromadzono nadzwyczaj du\u017Co materia\u0142u dowodowego, a mimo to pozostaj\u0105 nierozwi\u0105zane. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa Anny Kaczor w Bychawce. Nast\u0119pnie widzowie zobacz\u0105 inscenizacj\u0119 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z tajemniczym znikni\u0119ciem niemieckiego biznesmena - Lutza Steindorfa. M\u0119\u017Cczyzna zagin\u0105\u0142 w okolicach Poznania. Najprawdopodobniej zosta\u0142 zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65429569":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65429570":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65429571":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65429572":["Kocham, kocham, kocham cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429573":["Masa\u017C na kocyku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429411":["Za kilka miesi\u0119cy \u015Aliwa przejdzie na emerytur\u0119, a wtedy, by\u0107 mo\u017Ce, bieszczadzki wypa\u0142 w\u0119gla przestanie istnie\u0107. W przerwach podczas pracy Siwy i Ma\u0142y jak zwykle rozmawiaj\u0105 o kobietach i dzikich zwierz\u0119tach. \u017Bmiju opowiada o znikni\u0119ciu Baranka. Staszek przestrzega, by nie zatraci\u0107 si\u0119 w odkrywaniu zapomnianych wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65429412":["\u015Aliwa wspomina czasy m\u0142odo\u015Bci. W\u0142adek, mimo \u017Ce mieszka na odludziu w domku pozbawiony elektryczno\u015Bci, uwa\u017Ca si\u0119 za szcz\u0119\u015Bciarza. Wazon nabra\u0142 szacunku do wilk\u00F3w. Kirim umie \u015Bpiewa\u0107 w kilku j\u0119zykach. \u017Bmiju opowiada o znajomym rze\u017Abiarzu, kt\u00F3ry chce porzuci\u0107 zgubny na\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65429413":["\u015Aliwa jest ju\u017C ca\u0142kowicie zdrowy. W przesz\u0142o\u015Bci W\u0142adek wozi\u0142 na polowania wa\u017Cne osobisto\u015Bci. \u017Bmiju dzieli si\u0119 histori\u0105 o poecie, kt\u00F3ry popchn\u0105\u0142 przyjaciela wprost w obj\u0119cia nied\u017Awiedzia. \u0141ysy by\u0142 kiedy\u015B drwalem, ale teraz zajmuje si\u0119 rze\u017Abiarstwem. Pani Zosia opowiada Fredkowi o \u015Bmierci m\u0119\u017Ca. W\u0142adek w \u015Brodku nocy przyjmuje wizyt\u0119 uciekiniera z Iranu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65429414":["Re\u017C.: Debbie Isitt.
Nauczyciel Paul Maddens (Martin Freeman) organizuje jase\u0142ka w podstaw\u00F3wce, w kt\u00F3rej pracuje. Jego podopieczni rywalizuj\u0105 z lokaln\u0105 szko\u0142\u0105 o miano tw\u00F3rcy najlepszego widowiska bo\u017Conarodzeniowego. W trakcie przygotowa\u0144 pedagog dowiaduje si\u0119, \u017Ce na widowni ma znale\u017A\u0107 si\u0119 Jennifer (Ashley Jensen), z kt\u00F3r\u0105 przed laty by\u0142 zwi\u0105zany. Kobieta zrobi\u0142a karier\u0119 w Hollywood, gdzie pracuje jako producentka. M\u0119\u017Cczyzna chce zaimponowa\u0107 Jennifer jako re\u017Cyser szkolnego przedstawienia. \u015Awi\u0105teczna atmosfera ma mu pom\u00F3c odzyska\u0107 dawn\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1849298.jpg","",["N"]],"65429415":["Re\u017C.: Raman Hui.
Po pokonaniu Tai Lunga panda Po zdobywa tytu\u0142 Smoczego Wojownika. Mistrz Shifu wyznacza nied\u017Awiadkowi kolejne zadanie - ma uczy\u0107 kung-fu. Nowymi adeptami wschodniej sztuki walki zostaj\u0105 pe\u0142ne zapa\u0142u kr\u00F3liczki. Opr\u00F3cz doskonalenia techniki Po musi wpoi\u0107 maluchom filozofi\u0119 kung-fu i takie cechy charakteru jak odwaga, pewno\u015B\u0107 siebie i cierpliwo\u015B\u0107. Aby osi\u0105gn\u0105\u0107 cel, opowiada im historie z przesz\u0142o\u015Bci wielkich wojownik\u00F3w - \u017Burawia, \u017Bmii, Tygrysicy, Ma\u0142py i Modliszki.... W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Marcin Hycnar (Po) i Jan Peszek (Shifu).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2118038.jpg","",["N"]],"65429416":["Re\u017C.: Anthony Leondis.
Po i Pot\u0119\u017Cna Pi\u0105tka - Tygrysica, Ma\u0142pa, \u017Bmija, \u017Buraw i Modliszka - odkrywaj\u0105 legend\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z trzema mistrzami kung-fu: Lataj\u0105cym Mistrzem Rhino, Wo\u0142em i Krokodylem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846161.jpg","",["N"]],"65429417":["Re\u017C.: Rodolphe Guenoden.
Bezradnych mieszka\u0144c\u00F3w wiosek le\u017C\u0105cych w Dolinie Spokoju terroryzuje pot\u0119\u017Cny Dzik. Shifu, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie zapad\u0142 na zdrowiu, prosi Tygrysic\u0119, aby sprowadzi\u0142a na pomoc czterech wyszkolonych wojownik\u00F3w. Podczas podr\u00F3\u017Cy wys\u0142anniczka nie korzysta jednak z listy przygotowanej przez mistrza, lecz ze zwoju stworzonego przez Po. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce zapiski dotycz\u0105... zawod\u00F3w, w jakich m\u0142ody panda m\u00F3g\u0142by si\u0119 w przysz\u0142o\u015Bci realizowa\u0107. W wyniku pomy\u0142ki Tygrysica sprowadza do Jadeitowego Pa\u0142acu: sprz\u0105tacza \u017Burawia, komika Ma\u0142p\u0119, tancerk\u0119 \u017Bmij\u0119 oraz lekarza Modliszk\u0119. Wkr\u00F3tce niepozorni wybra\u0144cy staj\u0105 si\u0119 Pot\u0119\u017Cn\u0105 Pi\u0105tk\u0105. Kr\u00F3tkometra\u017Cowa opowie\u015B\u0107 o perypetiach Po z czas\u00F3w, zanim zosta\u0142 on Smoczym Wojownikiem. Wyst\u0119puj\u0105 w niej postacie znane z trzech kolejnych pe\u0142nometra\u017Cowych cz\u0119\u015Bci s\u0142ynnej animowanej serii.","","",["N"]],"65429418":["Re\u017C.: Roberts Gannaway.
Dusty, po awarii silnika, musi porzuci\u0107 karier\u0119 sportowca. Pocz\u0105tkowo nie mo\u017Ce tego zaakceptowa\u0107 i stara si\u0119 udowodni\u0107 sobie, \u017Ce wci\u0105\u017C jest sprawny. Niestety, podczas jednej z pr\u00F3b rozbija si\u0119. Wypadek wywo\u0142uje po\u017Car w jego rodzinnym miasteczku. W\u00F3wczas Dusty do\u0142\u0105cza do lotniczej stra\u017Cy po\u017Carnej. Z czasem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pomoc innym daje mu wi\u0119ksz\u0105 satysfakcj\u0119 ni\u017C wy\u015Bcigi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2012933.jpg","",[]],"65429419":["Re\u017C.: Miguel Arteta.
Dwunastoletniego Alexandra Coopera (Ed Oxenbould) prze\u015Bladuje pech. Ch\u0142opiec budzi si\u0119 z gum\u0105 we w\u0142osach. Po kolejnych przykrych wydarzeniach dowiaduje si\u0119, \u017Ce nikt nie przyjdzie na jego urodziny, gdy\u017C w tym samym czasie odbywa si\u0119 ciekawsze przyj\u0119cie. Obra\u017Cony na ca\u0142y \u015Bwiat Alexander nie mo\u017Ce znie\u015B\u0107 tego, \u017Ce jego mam\u0119, tat\u0119 i rodze\u0144stwo w og\u00F3le nie spotykaj\u0105 nieszcz\u0119\u015Bcia. W nocy przed swoimi urodzinami ch\u0142opiec wypowiada zgubne \u017Cyczenie. Nast\u0119pnego dnia ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 Alexandra zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 pech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211022.jpg","",[]],"65429420":["Re\u017C.: Jim Abrahams.
Topper Harley (Charlie Sheen) po prze\u017Cytym zawodzie mi\u0142osnym zamieszkuje w buddyjskim klasztorze. Wyrzeka si\u0119 przemocy i \u015Blubuje celibat. Jego dawny prze\u0142o\u017Cony, pu\u0142kownik Denton Walters (Richard Crenna), bezskutecznie pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 Harleya do wzi\u0119cia udzia\u0142u w misji odbicia ameryka\u0144skich zak\u0142adnik\u00F3w w Iraku. Nie udaje si\u0119 to tak\u017Ce uroczej agentce CIA, Michelle (Brenda Bakke). Jednak gdy prowadzona przez Waltersa akcja ko\u0144czy si\u0119 fiaskiem, a sam pu\u0142kownik przepada gdzie\u015B na pustyni, Topper i Michelle ruszaj\u0105 z pomoc\u0105 jemu i uwi\u0119zionym oddzia\u0142om. Do\u0142\u0105cza do nich dawna ukochana Harleya, Ramada (Valeria Golino), kt\u00F3ra poszukuje zaginionego na Bliskim Wschodzie m\u0119\u017Ca, Dextera (Rowan Atkinson). Wkr\u00F3tce sytuacja komplikuje si\u0119, gdy\u017C do akcji wkracza nieobliczalny Tug Benson (Lloyd Bridges). Parodia najs\u0142ynniejszych film\u00F3w akcji, mi\u0119dzy innymi \"Rambo\" i \"Top Gun\". Gratka dla smakoszy niewyszukanego humoru sytuacyjnego, kt\u00F3rzy dobrze znaj\u0105 wy\u015Bmiewane obrazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985901.jpg","",["N"]],"65429421":["Re\u017C.: Morten Tyldum.
Misja kosmiczna wyrusza na przeznaczon\u0105 do kolonizacji planet\u0119 w odleg\u0142ej galaktyce. Poniewa\u017C podr\u00F3\u017C ma trwa\u0107 120 lat, uczestnicy ekspedycji zostaj\u0105 poddani hibernacji. Niestety, system zawodzi i jeden z pasa\u017Cer\u00F3w statku - mechanik Jim (Chris Pratt) budzi si\u0119 90 lat za wcze\u015Bnie. M\u0119\u017Cczyzna czuje si\u0119 bardzo samotny, postanawia wi\u0119c znale\u017A\u0107 sobie partnerk\u0119. Jego wyb\u00F3r pada na pi\u0119kn\u0105 pisark\u0119 Auror\u0119 (Jennifer Lawrence). Chocia\u017C oboje pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Bwiat\u00F3w, szybko nawi\u0105zuj\u0105 ni\u0107 porozumienia, a z czasem zakochuj\u0105 si\u0119 w sobie. Ich sielanka nie trwa jednak d\u0142ugo. Aurora i Jim odkrywaj\u0105, \u017Ce statek kosmiczny, kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cuj\u0105, jest w ogromnym niebezpiecze\u0144stwie. R\u00F3wnie\u017C ich relacja zostaje poddana trudnej pr\u00F3bie, gdy kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce to nie awaria systemu doprowadzi\u0142a do tego, \u017Ce zbudzi\u0142a si\u0119 przed czasem... W jedn\u0105 z g\u0142\u00F3wnych r\u00F3l wcieli\u0142a si\u0119 nagrodzona Oscarem Jennifer Lawrence, natomiast za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 nominowany do tej nagrody Morten Tyldum. Produkcja zarobi\u0142a 300 mln dolar\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie i znalaz\u0142a si\u0119 w\u015Br\u00F3d kandydat\u00F3w do Oscara w kategoriach najlepsza muzyka i najlepsza scenografia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854919.jpg","",["N"]],"65429422":["Re\u017C.: Stewart Hendler.
Max McGareth (Ben Winchell) wiedzie \u017Cycie normalnego 16-latka. Wraz z matk\u0105 przeprowadza si\u0119 do miasta Copper Canyon, gdzie lata temu w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142 ojciec ch\u0142opaka, kt\u00F3ry by\u0142 naukowcem. Pewnego dnia nastolatek odkrywa, \u017Ce jego cia\u0142o wytwarza siln\u0105 energi\u0119, nad kt\u00F3r\u0105 nie jest w stanie zapanowa\u0107. Jej nadmiar mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do eksplozji. Poczynania Maksa \u015Bledzi przybysz z innej planety, Steel (Josh Brener). Ich spotkanie doprowadza do stworzenia najpot\u0119\u017Cniejszego superbohatera, jaki kiedykolwiek istnia\u0142. Jest nim Max Steel. Kompani wsp\u00F3lnie usi\u0142uj\u0105 odkry\u0107 tajemnic\u0119, kt\u00F3ra stoi za \u015Bmierci\u0105 badacza. Tymczasem pragn\u0105cym pozna\u0107 prawd\u0119 \u015Bmia\u0142kom i ca\u0142ej Ziemi zaczyna zagra\u017Ca\u0107 pot\u0119\u017Cny wr\u00F3g. G\u0142\u00F3wna posta\u0107 by\u0142a inspirowana kultow\u0105 zabawk\u0105 firmy Mattel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165101.jpg","",["N"]],"65429423":["Re\u017C.: Michael Keusch.
Jack Foster (Steven Seagal), by\u0142y funkcjonariusz CIA i mistrz wschodnich sztuk walki, nie ma poj\u0119cia, \u017Ce byli koledzy z pracy postanowili go wykorzysta\u0107. Wiedz\u0105c, \u017Ce planuje on wyjazd za granic\u0119, uczynili z niego kuriera \u015Bmiertelnego wirusa, kt\u00F3ry ma zosta\u0107 wywieziony poza granice USA. Niczego niepodejrzewaj\u0105cy Jack zabiera swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Amand\u0119 (Skye Bennett) w podr\u00F3\u017C do Europy. Wkr\u00F3tce dziewczynka zostaje porwana. Foster rozpoczyna \u015Bledztwo. Wie, \u017Ce by odzyska\u0107 dziecko, musi ponownie wkroczy\u0107 w bezwzgl\u0119dny \u015Bwiat mi\u0119dzynarodowych szpieg\u00F3w. Przysi\u0119ga sobie, \u017Ce nie dopu\u015Bci, aby gro\u017Any wirus dosta\u0142 si\u0119 w r\u0119ce wroga i sprawi, i\u017C jego c\u00F3rka wr\u00F3ci bezpiecznie do domu. Foster nie rezygnuje te\u017C z zemsty na tych, kt\u00F3rzy go oszukali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223315.jpg","",[]],"65429424":["Re\u017C.: Randall Wallace.
Weteran wojny w Korei, podpu\u0142kownik Hal Moore (Mel Gibson) wraz z \u017Con\u0105 (Madeleine Stowe) oraz dzie\u0107mi przybywa na \u0107wiczenia do obozu w Georgii. Szkoleniem \u015Bwie\u017Co upieczonych \u017Co\u0142nierzy zajmuje si\u0119 lojalny wobec dow\u00F3dcy sier\u017Cant Plumley (Sam Elliott). Jeden z rekrut\u00F3w, Bruce Crandall (Greg Kinnear), ws\u0142awia si\u0119 podczas \u0107wicze\u0144 wyj\u0105tkow\u0105 brawur\u0105. Przychodzi dzie\u0144 odlotu do Wietnamu... Wkr\u00F3tce rozpoczyna si\u0119 jedna z najbardziej krwawych bitew - w dolinie La Drang nazwanej wkr\u00F3tce Dolin\u0105 \u015Amierci. 14 listopada 1965 roku Moore oraz jego 400 \u017Co\u0142nierzy z elitarnej ameryka\u0144skiej dywizji bojowej zostaje otoczonych przez 2000 \u017Co\u0142nierzy Wietnamu P\u00F3\u0142nocnego. Gin\u0105 ludzie, ameryka\u0144skie oddzia\u0142y s\u0105 ju\u017C nieliczne, ale kontynuuj\u0105 walk\u0119. \u017Bo\u0142nierze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce to jedyny spos\u00F3b na przetrwanie. Trwaj\u0105ca trzy doby bitwa poch\u0142on\u0119\u0142a setki ofiar i by\u0142a pierwszym spotkaniem Amerykan\u00F3w z regularn\u0105 armi\u0105 wietnamsk\u0105. Film powsta\u0142 na podstawie ksi\u0105\u017Cki Harolda G. Moore'a i reportera Josepha L. Gallowaya, uczestnik\u00F3w bitwy w dolinie La Drang. Podczas nagrywania filmu Moore by\u0142 konsultantem re\u017Cysera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165098.jpg","",["N"]],"65429425":["Ostatni raz
Grupka nastolatk\u00F3w - rodze\u0144stwo Micha\u0142 i Ola oraz ich przyjaci\u00F3\u0142ka \u017Baneta - odpoczywa nad jeziorem. Dziewcz\u0119ta zostaj\u0105 uprowadzone w czasie chwilowej nieobecno\u015Bci ch\u0142opaka. Micha\u0142owi udaje si\u0119 umkn\u0105\u0107 porywaczom i poinformowa\u0107 o ca\u0142ym zdarzeniu rodzic\u00F3w swoich oraz \u017Banety. W trakcie przekazywania okupu porywacz zamierza uwolni\u0107 Ol\u0119. Sp\u0142oszony przez przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy samoch\u00F3d oddaje jednak strza\u0142 w kierunku dziewczyny oraz jej matki Sylwii. Agenci CW\u015A poszukuj\u0105 \u017Banety. Tymczasem Micha\u0142 nie zamierza bezczynnie czeka\u0107 na rozw\u00F3j wydarze\u0144. Wykrada bro\u0144 swojego ojca i rusza na poszukiwanie napastnik\u00F3w. \u015Aledczy tropi\u0105 ch\u0142opaka. Udaje im si\u0119 uwolni\u0107 go tu\u017C przed planowan\u0105 przez bandyt\u00F3w egzekucj\u0105. Niebawem z jeziora zostaje wy\u0142owione cia\u0142o \u017Banety. Sekcja zw\u0142ok wykazuje, \u017Ce dziewczyna zmar\u0142a zanim jeszcze dosz\u0142o do przekazania okupu. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce rodziny ofiar nie m\u00F3wi\u0105 im ca\u0142ej prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65429426":["Faraon
Magdalena Lewicka zostaje zastrzelona we w\u0142asnym domu. Str\u00F3\u017Ce prawa typuj\u0105 kilku podejrzanych: m\u0119\u017Ca kobiety - egiptologa w podesz\u0142ym wieku, jego syn oraz ochroniarz, z kt\u00F3rym ofiara mia\u0142a romans. Ka\u017Cdy z nich ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce sprawca wcale nie musia\u0142 znajdowa\u0107 si\u0119 na miejscu zbrodni, poniewa\u017C Magda zosta\u0142a zastrzelona z broni, ustawionej na automatyczny wystrza\u0142. Kobieta sama uruchomi\u0142a mechanizm, wchodz\u0105c do domu. W tej sytuacji dotarcie do mordercy okazuje si\u0119 jeszcze trudniejsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65429427":["Wierny fan
Cosplayerka zostaje odurzona i zgwa\u0142cona podczas sesji zdj\u0119ciowej. Policjanci podejrzewaj\u0105 fotografa, kt\u00F3ry w przesz\u0142o\u015Bci molestowa\u0142 modelki. Natalia i Kuba wpadaj\u0105 tak\u017Ce na trop stalkera dziewczyny. Wiktoria wybiera si\u0119 na wczasy odchudzaj\u0105ce i postanawia zatrzyma\u0107 si\u0119 na kilka dni u Anety i Stefana. Te\u015Bciowa ca\u0142y czas krytykuje kuchni\u0119, styl \u017Cycia i sylwetk\u0119 synowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65429428":["Ayahuasca
Pawe\u0142 i Marek pracuj\u0105 w mi\u0119dzynarodowej korporacji. Doskonale zarabiaj\u0105 i pozornie niczego im nie brakuje. Pawe\u0142 t\u0119skni jednak za czasami, kiedy w\u0119drowa\u0142 po g\u00F3rach i je\u017Adzi\u0142 na sp\u0142ywy kajakowe, a Marek zmaga si\u0119 z depresj\u0105. Na szkoleniu w Londynie poznaj\u0105 menad\u017Cera z holenderskiego oddzia\u0142u ich firmy. Opowiada im on o modnym ostatnio india\u0144skim specyfiku, kt\u00F3ry pozwala odzyska\u0107 rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Pawe\u0142 chce spr\u00F3bowa\u0107 tego wywaru i szuka informacji na jego temat. Zwierza si\u0119 ze swoich pragnie\u0144 \u017Conie przyjaciela, Marcie. Kobieta zamawia specyfik przez internet. W tajemnicy przed m\u0119\u017Cem za\u017Cywa tabletki i traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65429429":["Zatrucie pokarmowe
36-letnia Nina Dobrowolska samotnie wychowuje c\u00F3rk\u0119, Ad\u0119. Od pewnego czasu kobieta spotyka si\u0119 z Rafa\u0142em. Sw\u00F3j zwi\u0105zek ukrywa jednak przed c\u00F3rk\u0105, poniewa\u017C obawia si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie zaakceptuje jej nowego partnera. Tymczasem Ada postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. Znajduje adres Rafa\u0142a i \u015Bledzi go. Odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mieszka z \u017Con\u0105 i dwoma c\u00F3rkami. Ada postanawia powiedzie\u0107 wszystko matce. Przychodzi na schadzk\u0119 pary. Dochodzi do awantury i r\u0119koczyn\u00F3w. W pewnym momencie Rafa\u0142 dostaje ostrego b\u00F3lu brzucha i zaczyna wymiotowa\u0107. Nina dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65429379":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65429380":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65429381":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65429382":["Emil sprawdzi, jak w r\u0119kach nieprzeszkolonego policjanta zachowuje si\u0119 urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci ISKRA. Z jego pomoc\u0105 prowadz\u0105cy odkryje, \u017Ce jedna z urz\u0119dniczek gorzowskiego starostwa - nie ruszaj\u0105c si\u0119 z miejsca - wraz z biurkiem przemieszcza si\u0119 z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 57km\/h. Opr\u00F3cz tego widzowi us\u0142ysz\u0105 te\u017C o b\u0142\u0119dzie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy po wystawieniu mandatu z 6 punktami karnymi do systemu wpisali punkt\u00F3w 10. Kolejnym tematem b\u0119dzie fotoradar w \u0141odzi, kt\u00F3ry w opinii bieg\u0142ego jest nieprawid\u0142owo ustawiony. Urz\u0105dzenie zebra\u0142o ju\u017C \u017Cniwo w liczbie co najmniej 93 ofiar niezas\u0142u\u017Conych mandat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65429383":["\u017Bydowska organizacja \"M\u015Bciciele\" postawi\u0142a przed sob\u0105 zadanie poci\u0105gni\u0119cia do odpowiedzialno\u015Bci karnej hitlerowc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie zostali postawieni przed \u017Cadnym s\u0105dem. Ich celem stali si\u0119 tacy nazi\u015Bci jak Aleksander Laak odpowiedzialny za \u015Bmier\u0107 100 000 \u017Byd\u00F3w w Estonii i Otto Abetz, by\u0142y ambasador Francji, kt\u00F3ry wys\u0142a\u0142 wielu \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"65429384":["Pa\u0142ac nad jeziorem
Niestrudzony Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski bada histori\u0119 pa\u0142acu rodziny Lehndorff\u00F3w, w kt\u00F3rej w 1941 roku zamieszka\u0142 minister spraw zagranicznych III Rzeszy. Trzy lata p\u00F3\u017Aniej polityk dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel posiad\u0142o\u015Bci by\u0142 jednym z uczestnik\u00F3w spisku antyhitlerowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65429385":["Bro\u0144 XX wieku
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 tajemnicze wydarzenia XX wieku. W tym odcinku zajmie si\u0119 rodzajami broni u\u017Cywanej w obydwu wojnach. Niekt\u00F3re z nich, jak bomba atomowa, sta\u0142y si\u0119 symbolem czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65429386":["Opowie\u015B\u0107 o pot\u0119\u017Cnych, uzbrojonych okr\u0119tach, kt\u00F3re sia\u0142y zniszczenie na morzach. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C historie ich tw\u00F3rc\u00F3w i za\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65429387":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65429388":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190498.jpg","",[]],"65429389":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65429390":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65429391":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65429392":["Re\u017C.: Emma Stamp.
Po najgorszych rosyjskich kierowcach czas na obywateli USA, kt\u00F3rzy tak\u017Ce maj\u0105 wiele przewinie\u0144 drogowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65429393":["Dzikie zwierz\u0119ta Australii zasiedlaj\u0105 najr\u00F3\u017Cniejsze ekosystemy kontynentu: od niego\u015Bcinnego, po\u0142udniowo-zachodniego wybrze\u017Ca, przez gor\u0105c\u0105 pustyni\u0119 w \u015Brodkowej cz\u0119\u015Bci, po tropikaln\u0105 puszcz\u0119 na p\u00F3\u0142nocy. Mo\u017Cna je spotka\u0107 na dziewiczych terenach, ale te\u017C na obszarach ucywilizowanych przez cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207603.jpg","",[]],"65429394":["Dzikie zwierz\u0119ta Australii zasiedlaj\u0105 najr\u00F3\u017Cniejsze ekosystemy kontynentu: od niego\u015Bcinnego, po\u0142udniowo-zachodniego wybrze\u017Ca, przez gor\u0105c\u0105 pustyni\u0119 w \u015Brodkowej cz\u0119\u015Bci, po tropikaln\u0105 puszcz\u0119 na p\u00F3\u0142nocy. Mo\u017Cna je spotka\u0107 na dziewiczych terenach, ale te\u017C na obszarach ucywilizowanych przez cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207603.jpg","",[]],"65429397":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"65429398":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"65429399":["Morska twierdza - cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65429400":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65429401":["Cz\u0142owiek, kt\u00F3ry chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera
Najs\u0142ynniejszym zamachowcem, kt\u00F3ry planowa\u0142 zabi\u0107 Hitlera, by\u0142 Claus von Stauffenberg. Pr\u00F3bowa\u0142 on zamordowa\u0107 F\u00FChrera w 1944 roku w Wilczym Sza\u0144cu. Jednak inicjatorem tego najbardziej znanego zamachu by\u0142 genera\u0142 Hellmuth Stieff, o kt\u00F3rym historia ca\u0142kowicie zapomnia\u0142a. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przypomni, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 Stieff podczas nieudanego ataku na przyw\u00F3dc\u0119 III Rzeszy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zmieni\u0107 bieg wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65429402":["Najwi\u0119ksza tajemnica twierdzy Boyen
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnice twierdzy Boyen pod Gi\u017Cyckiem. Ten XIX-wieczny kompleks odegra\u0142 szczeg\u00F3ln\u0105 rol\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce obrona starej ceglanej fortecy mog\u0142a mie\u0107 tak ogromny wp\u0142yw na przebieg wojennych zmaga\u0144 i walki toczone przez milionowe armie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65429403":["Sumowa corrida cz. 2
Odkrywaj\u0105c uroki katalo\u0144skiej rzeki Ebro, ekipa programu kontynuuje polowanie na olbrzymie w\u0105sate sumy. Dzi\u0119ki radom miejscowego przewodnika Jerzy Biedrzycki i jego towarzysze wyprawy \u0142owi\u0105 prawdziwe okazy tych ryb, mimo \u017Ce musz\u0105 w to w\u0142o\u017Cy\u0107 wiele wysi\u0142ku. Na brzegu l\u0105duj\u0105 sumy o wadze 54 kg i 80 kg. Jeden z nich ma d\u0142ugo\u015B\u0107 210 cm. Zgodnie z tradycj\u0105 wszystkie z\u0142owione ryby trafiaj\u0105 z powrotem do wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65429404":["Mazurskie mi\u0119tusy
Ekipa \"Taaakiej ryby\" przemierza mazurskie bezdro\u017Ca w pogoni za s\u0142odkowodnym przedstawicielem ryb dorszowatych, mi\u0119tusem. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w eskapady znajduje si\u0119 czterokrotny indywidualny sp\u0142awikowy mistrz Polski Edmund Gutkiewicz, kt\u00F3ry podzieli si\u0119 z widzami swoj\u0105 wiedz\u0105. Tu\u017C przed zmrokiem w jednym z jeziorek le\u015Bnych udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 kilka przepi\u0119knych mozaikowych mi\u0119tus\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65429405":["Bro\u0144 do zada\u0144 specjalnych","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65429406":["Niechciana forteca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65429407":["Za\u0142\u00F3\u017C bia\u0142e majteczki i Kocham, kocham, kocham cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429408":["Kocham, kocham, kocham cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65429409":["Bohaterk\u0105 dzisiejszego odcinka jest Asia, dziewczyna Tymoteusza \"Omena\" Swi\u0105tka, kt\u00F3ra trenuje MMA. Dziewczyn\u0119 czeka kolejna walka. Asia musi si\u0119 skoncentrowa\u0107, je\u015Bli chce udowodni\u0107, tym kt\u00F3rzy w ni\u0105 w\u0105tpi\u0105, \u017Ce mo\u017Ce wygra\u0107. W dalszej cz\u0119\u015Bci widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 Bartka, kt\u00F3ry jest uzale\u017Cniony od sportu. Ch\u0142opak musi pokona\u0107 swoje s\u0142abo\u015Bci i naprawi\u0107 skomplikowane relacje z matk\u0105, \u017Ceby m\u00F3g\u0142 si\u0119 skupi\u0107 na kolejnej walce. Z kolei Renata Naczaj jest trenerk\u0105 MMA. Ta weteranka sztuk walki jest zwi\u0105zana ze sportem od 1984 roku. Wiele lat trenowa\u0142a wbrew rodzinie i opinii wszystkich, kt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce dziewczynie nie wypada uprawia\u0107 sztuk walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"65429410":["Widzowie poznaj\u0105 17-letniego Dominika Kowalskiego, kt\u00F3ry rozpocz\u0105\u0142 swoj\u0105 przygod\u0119 ze sportem od gimnastyki artystycznej. Obecnie ch\u0142opak przygotowuje si\u0119 pod okiem Paw\u0142a Nastuli do pierwszej walki w MMA. Z kolei Basia \"Shogun\" dowiaduje si\u0119, \u017Ce w pierwszej walce w swoim \u017Cyciu zmierzy si\u0119 z zawodniczk\u0105 z Rosji. Je\u015Bli chce wygra\u0107, musi pokona\u0107 stres, kt\u00F3ry j\u0105 obezw\u0142adnia. Natomiast Bartek przez kilka dni jest na surowej diecie, poniewa\u017C chce zbi\u0107 wag\u0119. Oczywi\u015Bcie jest ryzyko, \u017Ce podczas walki w takim stanie mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 zbyt s\u0142aby i przeciwnik go pokona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"65429695":["Przetrwa\u0107 koniec
Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"65429696":["Kraina tajemnic
Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"65429697":["Ekipa wyja\u015Bni w naukowy spos\u00F3b, sk\u0105d bierze si\u0119 z\u0142a s\u0142awa broku\u0142\u00F3w. Pojawi\u0105 si\u0119 informacje o rodzajach p\u0142aczu i mechanizmie produkcji \u0142ez. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z Chile dotyczacy pustyni, kt\u00F3ra sta\u0142a si\u0119 wysypiskiem niechcianych ubra\u0144. Przybli\u017Cona zostanie historia m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry jest jedn\u0105 z kilkuset tysi\u0119cy os\u00F3b na \u015Bwiecie posiadaj\u0105cych niezwykle rzadk\u0105 grup\u0119 krwi. Reporterzy odwiedz\u0105 niecodzienn\u0105 restauracj\u0119, kt\u00F3ra z obcymi i inwazyjnymi gatunkami walczy w ten spos\u00F3b, \u017Ce przygotowuje z nich dania. Robi np. gulasz z szopa pracza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"65429698":["Kolejny odcinek nauki gotowania po\u0142\u0105czonej z rywalizacj\u0105 amator\u00F3w. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z chi\u0144skiego miasta Chongquing, gdzie dokona\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a zmiana. Po kilku latach reporterzy powracaj\u0105 m.in. na opuszczon\u0105 stacj\u0119 metra. Ekipa odwiedzi te\u017C miejscowo\u015B\u0107 w Chile, gdzie popularne s\u0105 \"piekarniki\" wykorzystuj\u0105ce do gotowania energi\u0119 s\u0142oneczn\u0105. Zaprezentowane zostan\u0105 te\u017C ciekawostki o zwierz\u0119tach, kt\u00F3re uchodz\u0105 za najwolniejsze na \u015Bwiecie. Nie zabraknie opowie\u015Bci o stereotypach dotycz\u0105cych Niemc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"65429699":["Re\u017C.: Marc Webb.
Zbli\u017Ca si\u0119 zako\u0144czenie roku szkolnego. Pozornie zwyk\u0142y nastolatek Peter Parker pr\u00F3buje godzi\u0107 obowi\u0105zki przeci\u0119tnego ucznia z wyzwaniami, jakie stawia przed nim bycie nowojorskim superbohaterem. Jako cz\u0142owiek paj\u0105k chroni przedstawicieli ludzko\u015Bci przed gro\u017Anymi stworami. Stawia r\u00F3wnie\u017C czo\u0142o niebezpiecznym szale\u0144com, \u017C\u0105dnym w\u0142adzy nad \u015Bwiatem. Stara si\u0119 te\u017C rozwi\u0105za\u0107 tajemnic\u0119 znikni\u0119cia swoich rodzic\u00F3w. Jednocze\u015Bnie prowadzi zwyczajne \u017Cycie. Jest szcz\u0119\u015Bliwy u boku ukochanej, Gwen Stacy. Na ich relacji k\u0142adzie si\u0119 jednak cieniem \u015Bmier\u0107 ojca dziewczyny. Peter pami\u0119ta bowiem o obietnicy, jak\u0105 niegdy\u015B mu z\u0142o\u017Cy\u0142. Konieczno\u015B\u0107 wype\u0142nienia zobowi\u0105za\u0144 sprawia, \u017Ce jest w rozterce. Pewnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka\u0144com miasta grozi wielkie niebezpiecze\u0144stwo ze strony Electro, \u017Cywego generatora energii. Peter musi stan\u0105\u0107 do walki z tym pot\u0119\u017Cnym wrogiem. Tymczasem powa\u017Cnie chory Harry Osborne, jego przyjaciel z dzieci\u0144stwa, kontynuuje zagra\u017Caj\u0105cy ludzko\u015Bci tajny projekt zmar\u0142ego ojca, szefa Oscorp. Z czasem nabiera przekonania, \u017Ce jego \u017Cycie mo\u017Ce uratowa\u0107 jedynie transfuzja krwi pochodz\u0105cej od Spider-Mana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836726.jpg","",["N"]],"65429700":["Re\u017C.: John Whitesell.
Agent Malcolm Turner odni\u00F3s\u0142 ju\u017C sukces, gdy dzia\u0142a\u0142 pod przykrywk\u0105 jako detektyw Mamu\u015Bka. Gdy dostaje kolejn\u0105 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, postanawia jeszcze raz skorzysta\u0107 ze swojego damskiego alter ego. Malcolm podejrzewa, \u017Ce by\u0142y pracownik agencji wojskowej Tom Fuller jest tw\u00F3rc\u0105 gro\u017Anego wirusa komputerowego, kt\u00F3ry umo\u017Cliwia dost\u0119p do wszystkich tajnych akt rz\u0105dowych. Wyciek danych m\u00F3g\u0142by zagrozi\u0107 bezpiecze\u0144stwu narodowemu. Sprawa jest wi\u0119c wagi pa\u0144stwowej. Dla dobra \u015Bledztwa Turner wciela si\u0119 w za\u017Cywn\u0105 Mamu\u015Bk\u0119. Przyjmuje to\u017Csamo\u015B\u0107 dobrodusznej Hattie Mae Pierce i stara si\u0119 o posad\u0119 w domu podejrzanego hakera. Wkr\u00F3tce zostaje niani\u0105 u Fuller\u00F3w. Szybko przekonuje si\u0119, \u017Ce praca gospodyni domowej to nie \u017Carty. Mamu\u015Bka ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Tom i Leah s\u0105 bowiem rodzicami trojga dzieci: Andrew i starszych od niego Carrie i Molly. Agent w przebraniu musi ka\u017Cdego dnia, nie wzbudzaj\u0105c podejrze\u0144, wykonywa\u0107 liczne m\u0119cz\u0105ce obowi\u0105zki domowe, a jednocze\u015Bnie zebra\u0107 niezb\u0119dne dowody. Dzielnie lawiruje pomi\u0119dzy sprz\u0105taniem i gotowaniem a tropieniem podejrzanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223635.jpg","",[]],"65429701":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Po latach bada\u0144 Amerykanie tworz\u0105 typ samolotu zwiadowczego, kt\u00F3ry dzi\u0119ki zastosowaniu najnowszych rozwi\u0105za\u0144 technicznych jest niewykrywalny nie tylko dla radar\u00F3w, ale tak\u017Ce niedostrzegalny dla ludzkich oczu. Dzi\u0119ki takiej broni b\u0119d\u0105 w stanie szpiegowa\u0107 wszystkich swoich wrog\u00F3w. Buduj\u0105 prototyp tego samolotu. Wkr\u00F3tce jednak zostaje on skradziony z tajnych rz\u0105dowych zak\u0142ad\u00F3w przez mi\u0119dzynarodowego handlarza broni\u0105, niejakiego Gundarsa (Malcolm McDowell). Agent Alex Scott (Owen Wilson) podejmuje si\u0119 misji odzyskania skradzionej maszyny. A poniewa\u017C przest\u0119pca jest mi\u0142o\u015Bnikiem boksu, do akcji zostaje zaanga\u017Cowany r\u00F3wnie\u017C mistrz wagi ci\u0119\u017Ckiej, Kelly Robinson (Eddie Murphy). Partneruje im tajna agentka Rachel Wright (Famke Janssen). Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce sportowiec traktuje powierzone mu zadanie jako \u015Bwietn\u0105 zabaw\u0119. Jego postawa ogromnie denerwuje agenta Scotta, kt\u00F3ry zdaje sobie spraw\u0119 z niebezpiecze\u0144stw, jakie na nich czekaj\u0105... Filmowa wersja serialu szpiegowskiego z lat 60. W pierwowzorze boksera gra\u0142 bia\u0142y aktor Robert Culp, za\u015B detektywa czarnosk\u00F3ry Bill Cosby. Tu postawiono na duet aktorski Eddie Murphy - Owen Wilson, licz\u0105c g\u0142\u00F3wnie na talent komediowy pierwszego z nich. Niekt\u00F3rzy widzowie mog\u0105 jednak czu\u0107 si\u0119 rozczarowani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1900454.jpg","",["N"]],"65429702":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65429703":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65429704":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65429705":["Re\u017C.: Stanley Tong.
Huating Tang (Jackie Chan) jest szefem tajnej firmy ochroniarskiej \"Szpica\". Zatrudniani przez niego elitarni \u017Co\u0142nierze, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest Kaixuan Zhang (Lun Ai), podejmuj\u0105 si\u0119 bronienia ludzi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 na celowniku najgro\u017Aniejszych najemnik\u00F3w na \u015Bwiecie. Kiedy celem zab\u00F3jc\u00F3w stanie si\u0119 ksi\u0119gowy i jego c\u00F3rka, Tang osobi\u015Bcie we\u017Amie udzia\u0142 w niezwykle trudnej akcji. Walki toczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 na kilku kontynentach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223633.jpg","",[]],"65429706":["Re\u017C.: Nicholas Mastandrea.
Pi\u0119cioro przyjaci\u00F3\u0142: John (Oliver Hudson), jego brat Matt (Eric Lively), dziewczyna Matta Nicki (Michelle Rodriguez) oraz Sara (Taryn Manning) i Noah (Hill Harper), spe\u0142nia swoje marzenie i sp\u0119dza weekend na ma\u0142ej opuszczonej wyspie. Przekonani, \u017Ce s\u0105 na nieznanym l\u0105dzie zupe\u0142nie sami, bawi\u0105 si\u0119 i odpoczywaj\u0105. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce wysp\u0119 zamieszkuje stado zmutowanych genetycznie dzikich ps\u00F3w. Pocz\u0105tkowo wydaj\u0105 si\u0119 one \u0142agodne, ale tak naprawd\u0119 s\u0105 krwio\u017Cerczymi, inteligentnymi zab\u00F3jczymi bestiami. Grupa przera\u017Conych przyjaci\u00F3\u0142 rozpoczyna walk\u0119 o \u017Cycie. Film dla ludzi o mocnych nerwach. Debiut re\u017Cysera Nicholasa Mastandrei. Rol\u0119 Nicki gra Michelle Rodriguez, znana z serialu \"Zagubieni\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223632.jpg","",[]],"65429707":["Tr\u00F3jk\u0105t Bermudzki
Do tej pory nikt nie podj\u0105\u0142 si\u0119 analizy g\u0142\u0119bin T\u00F3jk\u0105ta Bermudzkiego. A\u017C do teraz, kiedy jedna z najbardziej zaawansowanych jednostek poszukiwawczych postanawia zbada\u0107 ten zagadkowy rejon przy pomocy najnowszych metod technologicznych.","","",[]],"65429708":["Sztab naczelnego wodza Polski planuje spotkania z jednym z najpot\u0119\u017Cniejszych ludzi na \u015Bwiecie. Przy okazji wychodzi na jaw inny plan, maj\u0105cy na celu pewnego rodzaju terapi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031385.jpg","",[]],"65429709":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65429710":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65429711":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65429712":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65429713":["Niebezpieczny budynek\/Zakochany wandal
Detektyw\u00F3w Septagonu prosi o pomoc zrozpaczona kobieta, kt\u00F3rej siostra zosta\u0142a znaleziona martwa na klatce schodowej. Wygl\u0105da na to, \u017Ce spad\u0142a ze schod\u00F3w i skr\u0119ci\u0142a kark, klientka podejrzewa jednak, \u017Ce zdarzenie to nie by\u0142o jedynie nast\u0119pstwem nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku. Jest to bowiem ju\u017C drugi tego typu wypadek w tej samej kamienicy. Detektywi dyskretnie przepytuj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w. Niebawem dochodzi do nag\u0142ej awarii, w wyniku kt\u00F3rej zalana zostaje piwnica. Mieszka\u0144cy s\u0105 zaskoczeni, bo zepsuta cz\u0119\u015B\u0107 instalacji by\u0142a zupe\u0142nie nowa - niedawno j\u0105 wymieniano. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnego tajemniczego wypadku. Detektywi pomagaj\u0105 tak\u017Ce Alicji, kt\u00F3ra po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca przeprowadzi\u0142a si\u0119 na wie\u015B i otworzy\u0142a gospodarstwo agroturystyczne. Niestety, kto\u015B bardzo si\u0119 stara uprzykrzy\u0107 jej \u017Cycie i zmusi\u0107 do powrotu do miasta. W gospodarstwie wszystko si\u0119 psuje - pr\u0105d, odpadaj\u0105 rynny, leje si\u0119 woda w piwnicy, zostaj\u0105 wy\u0142amane deski w pod\u0142odze. Klientka radzi sobie tylko dzi\u0119ki pomocy miejscowej z\u0142otej r\u0105czki, pana Stanis\u0142awa. Klientka podejrzewa, \u017Ce za wszystkim stoi nie\u017Cyczliwa s\u0105siadka, Teresa, kt\u00F3ra nie potrafi ukry\u0107 zazdro\u015Bci, jak\u0105 wzbudza w niej atrakcyjniejsza kobieta. Detektywi zwracaj\u0105 uwag\u0119 na 17-letniego syna Alicji, kt\u00F3ry bardzo t\u0119skni za miejskim \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65429714":["Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, czy w ka\u017Cdej \u0142y\u017Ceczce pewnych lod\u00F3w faktycznie znajduje si\u0119 kawa\u0142ek ciasta red velvet. Ponadto kulisy produkcji batonik\u00F3w zbo\u017Cowych z dyni\u0105 i korzennymi przyprawami, a tak\u017Ce kremu z czekolady i \u015Bwie\u017Co zmielonych pra\u017Conych migda\u0142\u00F3w. Tw\u00F3rcy udowodni\u0105 tak\u017Ce, jak olejek z 24 tysi\u0119cy cytryn mo\u017Ce pos\u0142u\u017Cy\u0107 do wytworzenia stu partii ciasteczek z cytrynowym nadzieniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"65429715":["W trakcie wizyty w kolejnej fabryce mo\u017Cna przekona\u0107 si\u0119, \u017Ce ogromny piec do pra\u017Cenia orzeszk\u00F3w ziemnych ma imi\u0119. Przedstawione te\u017C zostan\u0105 kulisy produkcji czekoladowych baton\u00F3w z liofilizowanymi warzywami i chrupi\u0105cych papryczek jalapeno nadziewanych serkiem \u015Bmietankowym. Oka\u017Ce si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce tajna receptura tradycyjnej przyprawy do stek\u00F3w sk\u0142ada si\u0119 a\u017C z 20 zi\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"65429716":["Re\u017C.: E.W. Swackhamer.
Cooper Redman (Gary Hershberger) i Justin Rowe (Stephen Caffrey) studiuj\u0105 na Harvardzie u szanowanego profesora kryminologii Ruska (James Sutorius). Pewnego dnia wyk\u0142adowca dowiaduje si\u0119, \u017Ce ci dwaj studenci, nienale\u017C\u0105cy do pilnych, wykradli mu testy. Zirytowany, zamierza wyrzuci\u0107 ich z uczelni. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej zaj\u0119cia na uczelni, w zast\u0119pstwie za znajomego, prowadzi porucznik Columbo (Peter Falk). Jego wyk\u0142ad podoba si\u0119 s\u0142uchaczom, kt\u00F3rzy pytaj\u0105c o szczeg\u00F3\u0142y, odprowadzaj\u0105 go a\u017C na parking. Tam, znajduj\u0105 cia\u0142o profesora Ruska. Cooper i Justin oferuj\u0105 porucznikowi swoj\u0105 pomoc w prowadzeniu \u015Bledztwa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Rusk mia\u0142 romans z \u017Con\u0105 trenera koszykarzy, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzi\u0142 ostatni\u0105 noc. Co wi\u0119cej, wiadomo, \u017Ce prowadzi\u0142 spraw\u0119 dotycz\u0105c\u0105 bankowych malwersacji, a w dodatku narazi\u0142 si\u0119 kt\u00F3remu\u015B ze student\u00F3w. Sprawa okazuje si\u0119 niezwykle skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2075123.jpg","",[]],"65429717":["Re\u017C.: Mike Phillips.
1942 rok. Stany Zjednoczone pr\u00F3buj\u0105 zatrzyma\u0107 ofensyw\u0119 japo\u0144sk\u0105 na Oceanie Spokojnym. By zastawi\u0107 pu\u0142apk\u0119 na wroga, lokuj\u0105 grup\u0119 lotniskowc\u00F3w u wybrze\u017Cy Midway. Dochodzi do bitwy b\u0119d\u0105cej punktem zwrotnym w wojnie na Pacyfiku. Podczas starcia dwuosobowa za\u0142oga bombowca nurkuj\u0105cego zmuszona jest do wodowania na morzu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani dryfuj\u0105 na bezkresnych wodach oceanu, wypatruj\u0105c samolot\u00F3w rozpoznawczo-ratowniczych i pr\u00F3buj\u0105c znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z sytuacji, w jakiej si\u0119 znale\u017Ali. Z ka\u017Cdym dniem ich szanse na prze\u017Cycie malej\u0105.","","",[]],"65429718":["Prow.: Karolina Gilon.
Po raz kolejny grupa wysportowanych Polak\u00F3w stanie do walki o 150 tysi\u0119cy z\u0142otych i presti\u017Cowy tytu\u0142 Ninja Warrior. Zwyci\u0119zca b\u0119dzie musia\u0142 pokona\u0107 150 metr\u00F3w usianego 32 przeszkodami toru. Swoich si\u0142 w programie spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce go\u015Bcie specjalni: aktor Marek Kaliszuk, tancerka i Miss Polonia 2017 Agata Biernat, by\u0142y pi\u0142karz a obecnie zawodnika MMA Piotr \u015Awierczewski oraz siatkarz \u0141ukasz Kadziewicz. Wyczyny wysportowanych Polak\u00F3w komentowa\u0107 b\u0119d\u0105: dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski, zawodnik MMA \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski, a tak\u017Ce prowadz\u0105ca - Karolina Gilon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205525.jpg","",["N"]],"65429719":["U Asi Zato\u0144skiej w domu pojawia si\u0119 wychowawczyni jej m\u0142odszego brata. Okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatek wagaruje. Nauczycielka podejrzewa, \u017Ce ch\u0142opak wpad\u0142 w z\u0142e towarzystwo. W pracy Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski odpowiadaj\u0105 na wezwanie opiekunki starszej kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej podopieczna umiera. Po przyjrzeniu si\u0119 sprawie str\u00F3\u017Ce prawa dochodz\u0105 jednak do wniosku, \u017Ce ta nie kwalifikuje si\u0119 do kryminalnych. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce intuicja ich zawiod\u0142a. Nast\u0119pnie patrol si\u00F3dmy pomaga pobitemu ch\u0142opakowi. Nastolatek nie chce zdradzi\u0107 szczeg\u00F3\u0142\u00F3w zaj\u015Bcia. Dopiero podczas przes\u0142ucha\u0144 policjanci poznaj\u0105 nazwisko domniemanego sprawcy. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce oskar\u017Cony jest ofiar\u0105 a nie katem. Tymczasem Profos, kt\u00F3ry przekona\u0142 si\u0119, \u017Ce jego wybranka nie ma uczciwych zamiar\u00F3w, straci\u0142 ju\u017C nadziej\u0119 na znalezienie mi\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65429720":["Drawska wraca do pracy. Na komendzie czeka j\u0105 ciep\u0142e powitanie. Miko\u0142aj wypytuje Karolin\u0119 o by\u0142ego narzeczonego. Policjant jest zazdrosny o Kamila, kt\u00F3ry znowu zabiega o wzgl\u0119dy Rachwa\u0142. Tymczasem na patrolu Bia\u0142ach musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 spraw\u0105 zagini\u0119cia nastolatki. Podejrzenie pada na ojca dziewczyny, kt\u00F3ry jest zamieszany w handel narkotykami. Pomocni w tej sprawie okazuj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze wydzia\u0142u narkotykowego. \u015Aledztwo nabiera tempa, gdy policjanci odkryj\u0105, \u017Ce uprowadzona dziewczyna by\u0142a adoptowana. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy celowego poparzenia cia\u0142a. Ofiara to cz\u0142owiek zajmuj\u0105cy si\u0119 naturalnymi metodami leczenia. M\u0119\u017Cczyzna obawia si\u0119, \u017Ce to jeden z jego przeciwnik\u00F3w mo\u017Ce pr\u00F3bowa\u0107 si\u0119 m\u015Bci\u0107. Po rozmowie z podejrzanym o przest\u0119pstwo lekarzem policjanci odkrywaj\u0105 jednak zupe\u0142nie nowe fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65429721":["Jaskowska nie pojawia si\u0119 na porannej odprawie. Obowi\u0105zek rozdzielenia pracy patrolom spada na dy\u017Curnego Jacka. W tym zamieszaniu pojawia si\u0119 pierwsze wezwanie. Dzwoni recepcjonistka ze szko\u0142y jogi, kt\u00F3ra nie potrafi zapanowa\u0107 nad agresywnym klientem. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce sprawc\u0105 zamieszania jest m\u0105\u017C jednej z klientek. Oskar\u017Ca on instruktork\u0119 o to, \u017Ce manipuluje jego \u017Con\u0105. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 roztrz\u0119siona kobieta z listem od porywaczy swojej nastoletniej c\u00F3rki. Patrol sz\u00F3sty podejrzewa jednak, \u017Ce dziewczyna wcale nie zosta\u0142a uprowadzona - litery, sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 na list, pochodz\u0105 bowiem z magazynu dla nastolatk\u00F3w. To nasuwa pewne skojarzenia i wyznacza kierunek \u015Bledztwa. Rachwa\u0142 dostaje kolejny prezent od Kamila. Tym razem jest to sentymentalna pami\u0105tka, kt\u00F3ra uruchamia wspomnienia z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65429722":["Ginie cenny ko\u0144 wy\u015Bcigowy. W\u0142a\u015Bciciel ogiera oskar\u017Ca stajennego. Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo, w kt\u00F3rego toku policjanci stan\u0105 przed moralnym dylematem, za\u015B poszkodowany straci wiarygodno\u015B\u0107. Jacek Nowak nadal zajmuje si\u0119 odprawami pod nieobecno\u015B\u0107 Jaskowskiej. Prosi Zieli\u0144skiego, by odwiedzi\u0142 prze\u0142o\u017Con\u0105. Szymon odkrywa, \u017Ce Jaskowska jest w rozsypce. Tymczasem trzeba si\u0119 zaj\u0105\u0107 kolejnym zg\u0142oszeniem. Zieli\u0144ski i Zato\u0144ska jad\u0105 na wezwanie kobiety, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zosta\u0142a pobita przez m\u0119\u017Ca. Problem w tym, \u017Ce sam oskar\u017Cony podczas owego zaj\u015Bcia przebywa\u0142 prawdopodobnie w delegacji... Joanna proponuje swojemu partnerowi, by odwiedzi\u0142 j\u0105 w domu. Szymon z przyjemno\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65429723":["Dy\u017Curny Jacek przejmuje obowi\u0105zki nieobecnej Jaskowskiej. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce je\u015Bli pani komendant szybko nie wr\u00F3ci do formy, na jej stanowisko mo\u017Ce zosta\u0107 przys\u0142any kto\u015B z zewn\u0105trz. Bia\u0142acha bardziej poch\u0142aniaj\u0105 jednak jego w\u0142asne problemy - nie daje mu spokoju sytuacja z by\u0142ym narzeczonym Karoliny. Od kiedy Kamil pojawi\u0142 si\u0119 w ich \u017Cyciu, on nie do ko\u0144ca ufa Rachwa\u0142. Tymczasem przychodzi wezwanie do kobiety, kt\u00F3ra zg\u0142osi\u0142a zagini\u0119cie swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki. Patrolowi pi\u0105temu szybko udaje si\u0119 namierzy\u0107 zaginion\u0105. Nic nie wskazuje jednak na to, \u017Ce zosta\u0142a uprowadzona. Kobieta zapewnia, \u017Ce po prostu wyjecha\u0142a na urlop. Wkr\u00F3tce jednak sprawa powraca. Tego dnia Wysocka i Bia\u0142ach zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C ma\u0142ym ch\u0142opcem, b\u0142\u0105kaj\u0105cym si\u0119 po parku. Szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce patologiczni rodzice zupe\u0142nie nie przejmuj\u0105 si\u0119 losem dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65429724":["Porwanie dla okupu
Do biura przychodz\u0105 Tomasz i Marta, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce ich 18-letni syn, Maks, zosta\u0142 uprowadzony. Niebawem porywacze \u017C\u0105daj\u0105 od zrozpaczonych rodzic\u00F3w okupu. Mimo ogromnego zaanga\u017Cowania Igorowi i Majce nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka przed dniem wyznaczonym na przekazanie bandytom pieni\u0119dzy. Spraw\u0119 komplikuje zdenerwowanie Tomasza, kt\u00F3ry rzuca si\u0119 na sprawc\u0119 w chwili przekazania okupu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65429725":["I \u017Ce ci\u0119 nie opuszcz\u0119
Nina zm\u0119czona k\u0142opotami ze swoim by\u0142ym m\u0119\u017Cem, Adamem, postanawia zrobi\u0107 sobie dzie\u0144 wolny. Wybiera si\u0119 na \u015Blub syna zamo\u017Cnej klientki z kliniki. Przed urz\u0119dem stanu cywilnego pojawia si\u0119 Bartek, zazdrosny by\u0142y ch\u0142opak panny m\u0142odej. Dochodzi do awantury, a chwil\u0119 potem dziewczyna znika. Nina i Adek przyjmuj\u0105 zlecenie odszukania ofiary, kt\u00F3ra prawdopodobnie zosta\u0142a porwana przez dawnego partnera. Wychodzi na jaw, \u017Ce Bartek chce te\u017C skrzywdzi\u0107 narzeczonego poszukiwanej i nas\u0142a\u0142 na niego niebezpiecznego bandyt\u0119. Nina i Adek chc\u0105 ostrzec ch\u0142opaka, ale sprawy si\u0119 komplikuj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce pan m\u0142ody ma swoje mroczne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65429726":["Nad terytorium USA znika z radar\u00F3w rosyjski bombowiec. Callen i Sam pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 go na pustyni, aby zabezpieczy\u0107 znajduj\u0105ce si\u0119 na jego pok\u0142adzie bro\u0144 oraz dane wywiadowcze. Musz\u0105 ubiec rosyjskich \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy zamierzaj\u0105 zniszczy\u0107 maszyn\u0119. Tymczasem Hetty zleca Nell tajemnicze zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65429727":["Rozpoczyna si\u0119 proces starszego bosmana sztabowego. Callen i Sam aresztowali go rok wcze\u015Bniej, stawiaj\u0105c mu zarzut zbrodni wojennych. Tymczasem oddzia\u0142 NCIS otrzymuje zadanie znalezienia wa\u017Cnego \u015Bwiadka w prowadzonej sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65429728":["Re\u017C.: John Ottman.
Amy (Jennifer Morrison), Travis (Matthew Davis) i Graham (Joseph Lawrence) s\u0105 studentami wydzia\u0142u re\u017Cyserii. Wszyscy bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie o presti\u017Cow\u0105 nagrod\u0119 imienia Alfreda Hitchcocka, kt\u00F3ra mo\u017Ce otworzy\u0107 im drog\u0119 do kariery w Hollywood. Amy, kt\u00F3ra dot\u0105d zajmowa\u0142a si\u0119 dokumentem, postanawia nakr\u0119ci\u0107 horror na podstawie tajemniczych opowie\u015Bci kr\u0105\u017C\u0105cych w\u015Br\u00F3d lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. Wkr\u00F3tce po rozpocz\u0119ciu zdj\u0119\u0107 w miasteczku nast\u0119puje seria brutalnych morderstw. Kiedy w nieszcz\u0119\u015Bliwych wypadkach gin\u0105 kolejni cz\u0142onkowie ekipy, Amy zaczyna zdawa\u0107 sobie spraw\u0119, \u017Ce jej \u017Cycie r\u00F3wnie\u017C znajduje si\u0119 w ogromnym niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2119304.jpg","",[]],"65429729":["Kurde
Klasa IIb poznaje zasady ruchu drogowego. Dzieci id\u0105 do miasteczka ruchu drogowego, gdzie pani Fra\u0142 i policjanci ucz\u0105 ich przepis\u00F3w. Uczniowie dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak zachowywa\u0107 si\u0119 na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"65429730":["Pok\u00F3ta
Nadszed\u0142 czas postu i pokuty. Anusiak, Konieczko, Ma\u015Blana i Czesio dowiaduj\u0105 si\u0119 od Katechetki, \u017Ce ka\u017Cdy ma swego szatana, kt\u00F3ry go dusi i namawia do grzechu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"65429731":["Zwierz\u0105tko
Pani Fra\u0142 postanawia, \u017Ce uczniowie powinni si\u0119 nauczy\u0107 odpowiedzialno\u015Bci. Decyduje, \u017Ce klasa b\u0119dzie opiekowa\u0107 si\u0119 zwierz\u0105tkiem. Anusiak, Ma\u015Blana i ich koledzy zastanawiaj\u0105 si\u0119, jakie to b\u0119dzie zwierze - pies, je\u017C, skorpion, muszki, a mo\u017Ce waran.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",["AD"]],"65429732":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65429733":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65429734":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65429735":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65429600":["Miasto noc\u0105
Zostaje pobita pracownica klubu nocnego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce sadystyczny menad\u017Cer dr\u0119czy\u0142 swoich podw\u0142adnych i nie wyp\u0142aca\u0142 im wynagrodzenia w terminie. Niebawem jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 dowody, kt\u00F3re popychaj\u0105 \u015Bledztwo w zupe\u0142nie innym kierunku. Adam korzysta z pomocy dawnego informatora, \u0142\u00F3dzkiego barmana Karola. Tymczasem Weronika ma wypadek samochodowy w drodze do pracy. Sprawa jest podejrzana, poniewa\u017C funkcjonariuszka niedawno odebra\u0142a auto z serwisu. Weronika odkrywa, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel warsztatu samochodowego prowadzi nielegalne interesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65429601":["O\u015Bka
Nastolatki znajduj\u0105 materia\u0142y wybuchowe w porzuconym na parkingu samochodzie. Okazuje si\u0119, \u017Ce auto jest w\u0142asno\u015Bci\u0105 policji. Korzysta\u0142 z niego dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 str\u00F3\u017C prawa, kt\u00F3ry jednak jaki\u015B czas temu znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Jego koledzy podejrzewaj\u0105, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 cz\u0142onk\u00F3w grupy przest\u0119pczej, kt\u00F3r\u0105 rozpracowywa\u0142. Prawda okazuje si\u0119 jednak zupe\u0142nie inna. Olgierda i \u0141ucj\u0119 odwiedza siostra kobiety, Agata. Na kolacji pojawia si\u0119 tak\u017Ce siostrzeniec m\u0119\u017Cczyzny, Mateusz. Przystojny ch\u0142opak wyra\u017Anie wpada w oko Agacie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65429602":["Potw\u00F3r
Ma\u0142\u017Conkowie odkrywaj\u0105 znikniecie 11-letniego syna. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 mieszkaj\u0105cy w okolicy pedofil, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Zrozpaczeni rodzice oraz ich s\u0105siedzi organizuj\u0105 na niego ob\u0142aw\u0119. Detektywi musz\u0105 szybko odnale\u017A\u0107 zaginionego ch\u0142opca, by nie dopu\u015Bci\u0107 do tragedii. Tymczasem Natalia proponuje Kubie weekendowy wypada za miasto. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie jest zachwycony tym pomys\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65429603":["Re\u017C.: Rob Corn.
Nowa szefowa kardiochirurgii, dr Maggie Pierce bez powodzenia pr\u00F3bowa\u0142a nawi\u0105za\u0107 ni\u0107 porozumienia ze swoj\u0105 przyrodni\u0105 siostr\u0105, Meredith. Pracuj\u0105 razem, ale unikaj\u0105 si\u0119. W ko\u0144cu dochodzi mi\u0119dzy nimi do ostrego konfliktu - pretekstem staje si\u0119 przypadek nieuleczalnie chorej staruszki. C\u00F3rka pacjentki domaga si\u0119, by personel ratowa\u0142 \u017Cycie jej matki za wszelk\u0105 cen\u0119. Na oddzia\u0142 chirurgiczny zostaje przyj\u0119ta kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Odradzano jej posiadanie dzieci, bo ma s\u0142abe serce i mo\u017Ce nie prze\u017Cy\u0107 porodu. Na izb\u0119 przyj\u0119\u0107 trafia m\u0142oda kobieta, kt\u00F3ra dozna\u0142a udaru po intensywnym seksie... w si\u0142owni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65429604":["Re\u017C.: Rob Corn.
Owen namawia Callie, by do projektu badawczego przyj\u0119\u0142a by\u0142ych \u017Co\u0142nierzy si\u0142 specjalnych, kt\u00F3rzy stracili ko\u0144czyny na polu walki. Wymy\u015Blone przez ni\u0105 protezy mog\u0142yby tym weteranom po amputacji pom\u00F3c powr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. Meredith nie rozmawia z m\u0119\u017Cem, pomimo i\u017C Derek dla niej zrezygnowa\u0142 z kariery w Waszyngtonie. Oczekuje wsparcia od Alexa, o co jego narzeczona, rezydentka Jo, jest zazdrosna... w tym czasie Alex i Miranda rywalizuj\u0105 o miejsce w zarz\u0105dzie szpitala - opuszczone przez Cristin\u0119. Meredith nie do ko\u0144ca wierzy, \u017Ce jest spokrewniona z Maggie. W tym czasie Richard zbiera si\u0119 na odwag\u0119, by wyzna\u0107 nowej szefowej kardiochirurgii, \u017Ce jest jej ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65429605":["Re\u017C.: Nicole Cummins.
W szpitalu pojawia si\u0119 plotka, \u017Ce Maggie odchodzi z pracy. Miranda polubi\u0142a now\u0105 szefow\u0105 kardiochirurgii i chce, by kobieta zmieni\u0142a zadanie. Meredith wci\u0105\u017C nie dopuszcza do siebie my\u015Bli, \u017Ce jej s\u0142awna matka - dr Ellis Grey - mia\u0142a sekret: dziecko, kt\u00F3re po urodzeniu odda\u0142a do adopcji. Derek przypadkowo dowiaduje si\u0119, kim naprawd\u0119 jest Maggie, i postanawia pogodzi\u0107 siostry, urz\u0105dzaj\u0105c rodzinn\u0105 kolacj\u0119. Przy wej\u015Bciu do szpitala zostaje znaleziona dziesi\u0119ciolatka. Wszyscy s\u0105 w szoku, bo wst\u0119pne badanie ujawnia, \u017Ce to porzucona dziewczynka jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, i\u017C mo\u017Ce by\u0107 jeszcze gorzej...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65429606":["Re\u017C.: Jesse Bochco.
Callie i Arizona wci\u0105\u017C k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119. Nie pomaga nawet terapia ma\u0142\u017Ce\u0144ska, gdy\u017C psycholog doradza im... separacj\u0119. Na domiar z\u0142ego, mentorka Arizony - dr Herman (Geena Davis) ma do niej pretensj\u0119 o zbyt ma\u0142e zaanga\u017Cowanie w prac\u0119. Pod opiek\u0119 Dereka i Callie trafia dziewczyna, kt\u00F3ra od dziesi\u0119ciu lat cierpi na potworny b\u00F3l g\u0142owy i z tego powodu doprowadzi\u0142a do wypadku samochodowego. Lekarka kontynuuje te\u017C prac\u0119 nad nowatorsk\u0105 protez\u0105 dla okaleczonych weteran\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65429607":["Re\u017C.: Howard Zieff.
Trzynastoletnia Vada (Anna Chlumsky) mieszka z ojcem, w\u0142a\u015Bcicielem zak\u0142adu pogrzebowego, Harrym (Dan Aykroyd) i jego drug\u0105 \u017Con\u0105 Shelly (Jamie Lee Curtis), kt\u00F3ra spodziewa si\u0119 dziecka. Trwaj\u0105 przygotowania do jego narodzin, co sprawia, \u017Ce Vada zaczyna t\u0119skni\u0107 za swoj\u0105 matk\u0105. Pomimo czu\u0142ej opieki macochy i wyrozumia\u0142o\u015Bci ojca dziewczynka czuje si\u0119 samotna. Pracuje w\u0142a\u015Bnie nad szkolnym wypracowaniem o osobie, kt\u00F3rej nie zna\u0142a, ale kt\u00F3r\u0105 bardzo podziwia. Postanawia opisa\u0107 swoj\u0105 matk\u0119. U\u015Bwiadamia sobie w\u00F3wczas, jak ma\u0142o o niej wie. Z nielicznych pozosta\u0142ych po zmar\u0142ej dokument\u00F3w dowiaduje si\u0119, \u017Ce przyjecha\u0142a ona do miasta razem z teatrem na go\u015Bcinne wyst\u0119py. Zakocha\u0142a si\u0119 w Harrym i po dw\u00F3ch tygodniach znajomo\u015Bci wzi\u0119li \u015Blub. Aby pozna\u0107 wi\u0119cej szczeg\u00F3\u0142\u00F3w z \u017Cycia mamy, dziewczynka postanawia wyjecha\u0107 do Los Angeles do wuja Phila (Richard Masur). Zaprzyja\u017Ania si\u0119 tam z Nickiem (Austin O'Brien), synem dziewczyny wuja, Rose (Christine Ebersole). Z pomoc\u0105 nowego znajomego Vada odkrywa kolejne miejsca i wydarzenia, kt\u00F3re pozwalaj\u0105 jej dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o \u017Cyciu jej mamy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1961060.jpg","",["N"]],"65429608":["Re\u017C.: Frank Coraci.
40-letni Scott Voss uczy biologii w liceum. Kiedy\u015B by\u0142 pe\u0142en idea\u0142\u00F3w i mia\u0142 ch\u0119\u0107 do pracy, po latach straci\u0142 ju\u017C ca\u0142y zapa\u0142 i ambicj\u0119. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce szko\u0142a, w kt\u00F3rej pracuje, ma powa\u017Cne problemy finansowe. W przysz\u0142o\u015Bci mo\u017Ce jej grozi\u0107 nawet zamkni\u0119cie. Na razie dyrekcja, rozpaczliwie szukaj\u0105c oszcz\u0119dno\u015Bci, decyduje si\u0119 zwolni\u0107 przyjaciela m\u0119\u017Cczyzny, nauczyciela muzyki. Dobroduszny i nieco naiwny Marty Streb jest pedagogiem z powo\u0142ania, lecz nie potrafi zawalczy\u0107 o swoj\u0105 pozycj\u0119. Scott postanawia wi\u0119c mu pom\u00F3c. Biolog organizuje zbi\u00F3rk\u0119 pieni\u0119dzy, kt\u00F3re pozwol\u0105 wstrzyma\u0107 ci\u0119cia bud\u017Cetowe. Niestety, w akcj\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 tylko szkolna piel\u0119gniarka Bella Flores, w kt\u00F3rej nauczyciel skrycie si\u0119 podkochuje. Akcja ko\u0144czy si\u0119 wi\u0119c ca\u0142kowit\u0105 kl\u0119sk\u0105. Wtedy zdesperowany Voss wpada na szalony pomys\u0142. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zawodach mieszanych sztuk walki. Pomimo pocz\u0105tkowych problem\u00F3w i sprzeciwu ze strony znajomych zdeterminowany pedagog zaczyna ci\u0119\u017Cko trenowa\u0107 pod okiem by\u0142ego zawodnika MMA znanego jako Niko. Zwie\u0144czeniem tych przygotowa\u0144 jest debiut Scotta w zawodowej federacji UFC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108830.jpg","",["N"]],"65429609":["Rybny targ
Boczek chwali si\u0119 szklan\u0105 ryb\u0105, a s\u0105siedzi go wy\u015Bmiewaj\u0105. Nadanie reporta\u017Cu w telewizji wywo\u0142uje rywalizacj\u0119 mi\u0119dzy Ferdkiem i Pa\u017Adziochem o to, kt\u00F3ry z nich b\u0119dzie milszy dla Boczka, \u017Ceby ten sprzeda\u0142 mu tanio ryb\u0119. Boczek zak\u0142opotany t\u0105 sytuacj\u0105 postanawia, \u017Ce najbardziej sprawiedliwym wyj\u015Bciem b\u0119dzie licytacja...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"65429610":["Sanda\u0142y ojca Gaudentego
W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozchodzi si\u0119 wie\u015B\u0107, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch zam\u00F3wi\u0142 we W\u0142oszech par\u0119 kosztownych sanda\u0142\u00F3w s\u0142ynnego ojca Gaudentego z Kornwalii. Buty s\u0105 gwarantem powodzenia w \u017Cyciu i finansach. Wszyscy zazdroszcz\u0105 Pa\u017Adziochowi zakupu. Jedynie Ferdek Kiepski pozostaje sceptyczny, twierdz\u0105c, \u017Ce nie wierzy w zabobony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65429611":["Spiryty\u015Bci
S\u0142owa wypowiedziane w z\u0142\u0105 godzin\u0119 podczas k\u0142\u00F3tni Ferdka z Pa\u017Adziochem sprawiaj\u0105, \u017Ce Kiepskich nawiedza duch. Halina sprowadza do domu egzorcyst\u0119, kt\u00F3ry pozbywa si\u0119 zjawy. Zawiedziony Ferdek, kt\u00F3ry \"u\u017Cywa\u0142\" mary do straszenia s\u0105siada, konstruuje urz\u0105dzenie do wywo\u0142ywania duch\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"65429612":["Spos\u00F3b na blondynk\u0119
Coraz bli\u017Cej do sylwestra - Mariolka szykuje si\u0119 do hucznej zabawy. Waldu\u015B wpada w przygn\u0119bienie. Uwa\u017Ca siebie za brzydala i wie, \u017Ce dlatego noc sylwestrow\u0105 sp\u0119dzi samotnie. Jego ojciec i s\u0105siedzi, chc\u0105c pocieszy\u0107 ch\u0142opaka, postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 mu towarzyszk\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"65429613":["Szczur l\u0105dowy
Pa\u017Adzioch opowiada Ferdkowi o swoim najwi\u0119kszym marzeniu. Wyznaje, \u017Ce od lat w tajemnicy buduje jacht, kt\u00F3rym zamierza przez reszt\u0119 \u017Cycia p\u0142ywa\u0107 po morzach ca\u0142ego \u015Bwiata. Zaprasza Kiepskiego na wsp\u00F3lny rejs. S\u0105siad jest jednak sceptycznie nastawiony do tego pomys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65429614":["Szkielet Fon Bibersztajna
Na podw\u00F3rku kamienicy Kiepskich prowadzone s\u0105 prace remontowe. Pracuj\u0105ca tam ekipa niespodziewanie wykopuje ludzki szkielet. Boczek jest zdenerwowany. M\u00F3wi, \u017Ce to z\u0142y znak i \u017Ce prawdopodobnie budynek zosta\u0142 postawiony na terenie starego poga\u0144skiego cmentarza. Tymczasem Pa\u017Adzioch ma na ten temat zupe\u0142nie inn\u0105 teori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65429615":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Wikingowie przypuszczaj\u0105 drugi atak na Pary\u017C. Cesarz Karol staje w obliczu w niezwykle trudnej decyzji, widz\u0105c dramatyczn\u0105 sytuacj\u0119 obl\u0119\u017Conego miasta i jego mieszka\u0144c\u00F3w. Z r\u00F3wnie nie\u0142atwym wyborem musi zmierzy\u0107 si\u0119 Judith.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"65429616":["Chrzest ci\u0119\u017Cko rannego Ragnara wywo\u0142uje zdumienie jego pobratymc\u00F3w. Wojownik ucieka si\u0119 do \u015Bmia\u0142ego podst\u0119pu, by podbi\u0107 Pary\u017C. Jedynie Bjorn wie o jego zamiarach. Niebawem dochodzi do bitwy. Po zwyci\u0119skim starciu cz\u0119\u015B\u0107 wojownik\u00F3w odp\u0142ywa do domu. We Francji zostaje jedynie oddzia\u0142, kt\u00F3rym dowodzi Rollo. Cesarz Karol sk\u0142ada mu zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"65429617":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Ragnar dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas obl\u0119\u017Cenia Pary\u017Ca. Rany zagra\u017Caj\u0105 jego \u017Cyciu. O obj\u0119ciu tronu my\u015Bl\u0105 Aslaug i Bj\u00F6rn. We Francji pozosta\u0142 Rollo, kt\u00F3remu cesarz Karol zaproponowa\u0142 nieoczekiwany sojusz, by chroni\u0107 swoich podw\u0142adnych przed dalszymi najazdami. Wiking dosta\u0142 ofert\u0119 po\u015Blubienia c\u00F3rki w\u0142adcy, niezwykle dumnej Giseli. Tymczasem Lagertha wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce zosta\u0142a zdradzona przez dawnego sojusznika, Kalfa. Z kolei Floki, kt\u00F3ry zabi\u0142 Athelstana, musi ponie\u015B\u0107 konsekwencje swojego okrutnego czynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"65429618":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Bjorn decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 rodzinne Kattegatt. Wyrusza na nieznan\u0105 P\u00F3\u0142noc, by tam sprawdzi\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przetrwania w niesprzyjaj\u0105cych warunkach. Tymczasem obalona zostaje Kwentrith, ambitna kr\u00F3lowa Mercji w Anglii. Egbert organizuje wypraw\u0119, by uratowa\u0107 j\u0105 z opresji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"65429619":["Re\u017C.: Daniel Zirilli.
Azja Po\u0142udniowo-Wschodnia. Dw\u00F3ch ameryka\u0144skich emigrant\u00F3w, Jack (John Edward Lee ) i Sam (Byron Gibson ), okrada banki. Podczas jednej z akcji nie\u015Bwiadomie przyw\u0142aszczaj\u0105 sobie pieni\u0105dze nale\u017C\u0105ce do barona narkotykowego. Tym samym staj\u0105 si\u0119 celem niebezpiecznych gangster\u00F3w, kt\u00F3rym przewodzi Gan Sirankiri (Steven Seagal). Wkr\u00F3tce Sam zostaje zabity, a Jake \u0142\u0105czy si\u0142y z Pon, mi\u0142o\u015Bci\u0105 swojego \u017Cycia. Razem stawiaj\u0105 czo\u0142a niebezpiecznym ludziom, kt\u00F3rzy czyhaj\u0105 na ich \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223630.jpg","",[]],"65429620":["Nauczycielka
Znaleziono zw\u0142oki m\u0142odej nauczycielki j\u0119zyka polskiego Natalii Jaworskiej. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce prowadzi\u0142a ona podw\u00F3jne \u017Cycie. Docieraj\u0105 do Sylwii Brzozowskiej, kt\u00F3ra zna\u0142a denatk\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Natalia pomaga\u0142a jej w zem\u015Bcie na pewnym m\u0119\u017Cczy\u017Anie za oszustwo. Sytuacja jednak wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli i kompanka przesta\u0142a wykonywa\u0107 jej rozkazy. Detektywi \u0142api\u0105 nieznajomego w zasadzk\u0119. Ten utrzymuje, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 Natalii i sam pad\u0142 jej ofiar\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65429621":["M\u0142oda kobieta po cesarskim ci\u0119ciu dostaje krwotoku wewn\u0119trznego \/ Nastoletni detektywi doprowadzaj\u0105 do zatrzymania bandyt\u00F3w
Marta kilka dni temu, dzi\u0119ki cesarskiemu ci\u0119ciu, urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. W opiece nad dzieckiem pomaga jej m\u0105\u017C, Pawe\u0142. Pewnego dnia musi na chwil\u0119 pojecha\u0107 do pracy i obiecuje, \u017Ce w drodze powrotnej zrobi zakupy. Mija jednak kilka godzin, a m\u0119\u017Cczyzna nie wraca. Marta postanawia sama wybra\u0107 si\u0119 do sklepu. Niestety z powodu awarii windy musi znie\u015B\u0107 w\u00F3zek po schodach. Nieszcz\u0119\u015Bliwie przewraca si\u0119 na pod\u0142og\u0119. Dw\u00F3ch nieletnich detektyw\u00F3w-amator\u00F3w trafia przypadkiem na bandyt\u00F3w, kt\u00F3rzy dokonali napadu na bank. Ch\u0142opcy chc\u0105 zg\u0142osi\u0107 spraw\u0119 na policj\u0119, ale w telefonie wyczerpuje si\u0119 bateria. Jeden z nastolatk\u00F3w trafia w r\u0119ce przest\u0119pc\u00F3w. Kolega pr\u00F3buje go ratowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65429622":["Randka starszych kochank\u00F3w ko\u0144czy si\u0119 zawa\u0142em\/Gangsterzy gro\u017C\u0105 \u015Bmierci\u0105 drobnemu przedsi\u0119biorcy
Wdowa Sabina spotyka si\u0119 z Ryszardem, kt\u00F3rego \u017Cona zmar\u0142a ju\u017C jaki\u015B czas temu. Oboje wstydz\u0105 si\u0119 powiedzie\u0107 o swoim zwi\u0105zku dzieciom, dlatego umawiaj\u0105 si\u0119 na spotkania w domku letniskowym. W trakcie jednego z nich m\u0119\u017Cczyzna dostaje zawa\u0142u serca. Marek K\u0119pi\u0144ski jest w\u0142a\u015Bcicielem niewielkiej firmy produkcyjnej, kt\u00F3ra ostatnio ma powa\u017Cne problemy finansowe. Pewnego dnia do biznesmena zg\u0142asza si\u0119 Tomasz podaj\u0105cy si\u0119 za dziennikarza. Marek zapewnia go, \u017Ce interes idzie \u015Bwietnie. Kilka godzin p\u00F3\u017Aniej pod budynek zaje\u017Cd\u017Ca samoch\u00F3d, z kt\u00F3rego wysiada trzech m\u0119\u017Cczyzn w kominiarkach i z broni\u0105 w r\u0119ku. W\u0142a\u015Bciciel zamyka si\u0119 w biurze i dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65429623":["Z\u0142amanie ko\u015Bci udowej podczas gry w paintball \/ Kobieta wpuszcza do domu rannego, kt\u00F3rego \u015Bciga gro\u017Any przest\u0119pca
Szymon, Piotrek i Jacek graj\u0105 w paintball na terenie opuszczonego budynku. W pewnym momencie Szymon, kryj\u0105c si\u0119 przed strza\u0142em, spad\u0142 z du\u017Cej wysoko\u015Bci i straci\u0142 przytomno\u015B\u0107. Koledzy dopiero po czasie zorientowali si\u0119, \u017Ce jeden z nich znikn\u0105\u0142. W ko\u0144cu znajduj\u0105 ch\u0142opaka, kt\u00F3ry krwawi z g\u0142owy. Do domu pewnej kobiet przychodzi ranny m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce przewr\u00F3ci\u0142 si\u0119 na rowerze. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziura w jego boku mo\u017Ce by\u0107 ran\u0105 postrza\u0142ow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65429624":["Dziewczyna dozna\u0142a poparze\u0144 od wybuchu telefonu kom\u00F3rkowego \/ Recepcjonistka ratuje ofiar\u0119 handlu lud\u017Ami
Beacie psuje si\u0119 bateria w telefonie. Postanawia kupi\u0107 nieoryginalny, ale ta\u0144szy jej odpowiednik. Aparat znajduj\u0105cy si\u0119 w kieszeni jej spodni wybucha, powoduj\u0105c oparzenia nogi. Agata jest recepcjonistk\u0105 w niewielkim hostelu. Pewnego dnia zwraca uwag\u0119 na podejrzanie zachowuj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z dziewczynk\u0105 u boku. Kobieta postanawia zadzwoni\u0107 pod 112. Okazuje si\u0119, dziecko kilka dni wcze\u015Bniej zosta\u0142o porwane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65429625":["Tajemnice r\u0119kopisu
Osiemnastoletnia Dominika Ciszewska jest fank\u0105 swojego wujka, poczytnego autora krymina\u0142\u00F3w Marka. M\u0119\u017Cczyzna niespodziewanie umiera. Zrozpaczona dziewczyna znajduje w domu wujostwa autobiografi\u0119 pisarza, kt\u00F3rej ten nie zd\u0105\u017Cy\u0142 wyda\u0107. Ksi\u0105\u017Cka jednak znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach, a rodzinie Dominiki bardzo zale\u017Cy na tym, by nigdy nie ujrza\u0142a \u015Bwiat\u0142a dziennego. Dziewczyna zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Marek zosta\u0142 zamordowany, a g\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi staj\u0105 si\u0119 jej ciotka i ojciec. Dominika s\u0105dzi, \u017Ce zabili m\u0119\u017Ca i brata, by na jaw nigdy nie wyszy\u0142y rodzinne sekrety, kt\u00F3re m\u0119\u017Cczyzna opisa\u0142 w swojej ksi\u0105\u017Cce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65429452":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65429453":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65429454":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65429455":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65429456":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429457":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429458":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429459":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429460":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429461":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429462":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429463":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65429464":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429465":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429466":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429467":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429468":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429469":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65429470":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429471":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429472":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429473":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429474":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429475":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429128":["","","",["JM"]],"65429129":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65429130":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65429131":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65429132":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65429133":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65429134":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65429135":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65429136":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"65429137":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65429138":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65429139":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"65429140":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"65429141":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"65429142":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65429143":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65429144":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65429145":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65429146":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"65429147":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"65429148":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"65429149":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",[]],"65429150":["Re\u017C.: Sindre Sandemo.
Seria komediowych skeczy, kt\u00F3re z humorem, bez tabu oraz z dystansem komentuj\u0105 relacje mi\u0119dzyludzkie i codzienne sytuacje o tematyce spo\u0142ecznej, kulturalnej, a tak\u017Ce politycznej. Polska wersja brazylijskiej produkcji pt. \"Porta dos Fundos\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",[]],"65429151":["W ka\u017Cdym odcinku jedna singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",[]],"65429153":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65429154":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65429155":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65429156":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65429157":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65429158":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65429233":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65429234":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"65429235":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65429236":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65429237":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65429238":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"65429239":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65429240":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65429241":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65429242":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65429243":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"65429244":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"65429245":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65429246":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"65429247":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"65429248":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65429249":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65429250":["
Druga edycja talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y z r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bci Polski prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 czw\u00F3rk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, znanymi z wielu przeboj\u00F3w artystami, Shazz\u0105, Marcinem Millerem, Rados\u0142awem Liszewskim oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Jasionowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"65429251":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65429252":["Alina organizuje kolejne przyj\u0119cie. Tym razem dla pary influencer\u00F3w. Pan m\u0142ody relacjonuje wesele w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jego internetowi fani krytykuj\u0105 jednak wodzireja zabawy, Krystiana. Mikrofon przejmuje Robson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65429253":["Na weselu zjawia si\u0119 niezapowiedziany i nikomu nieznany go\u015B\u0107, Rysiek. Tymczasem Alina pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Robsonem. Z\u0142oty szef kuchni nie odbiera telefonu, jedynie wysy\u0142a tajemnicze SMS-y. Szefowa podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 porwany. Kobieta wzywa na pomoc reszt\u0119 ekipy i wsp\u00F3lnie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65429254":["Na sali weselnej Aliny tym razem zjawia si\u0119 upiorna panna m\u0142oda, kt\u00F3ra dopiero co przesz\u0142a zabieg botoksem. Wygl\u0105d kobiety jednak wprawia go\u015Bci weselnych w os\u0142upienie. Tymczasem Seba bierze udzia\u0142 w mieszanych sztukach walki. W\u015Br\u00F3d zgromadzonych wybucha awantura. Do akcji wkracza szefowa domu weselnego i wreszcie na parkiecie nastaje spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65429255":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429256":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429257":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429258":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429259":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429260":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429261":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65429110":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65429111":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65429112":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65429113":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429114":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65429115":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65429116":["Jak co roku gospodarzami imprezy b\u0119d\u0105 Ela Romanowska i Rafa\u0142 Maserak, czyli festiwalowe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z 6-letnim sta\u017Cem. W roli pana m\u0142odego - rodowitego g\u00F3rala spod samiu\u015Bkich Tatr - zobaczymy Andrzeja Koz\u0142owskiego, a w roli panny m\u0142odej - konkretnej i lubi\u0105cej stawia\u0107 na swoim \u015Al\u0105zaczki - Ewelin\u0119 Wojtak. Ich \u015Bwiadkami b\u0119d\u0105 Klaudia Halejcio i \u0141ukasz \u017Bak. W pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r w mr\u0105gowskim amfiteatrze us\u0142yszymy najwi\u0119ksze weselne hity. Wyst\u0105pi\u0105 m.in. Brathanki, Urszula, S\u0142awomir, Golec uOrkiestra, Masters, Classic czy Boys. Drugiego dnia odb\u0119dzie si\u0119 natomiast wielki jubileusz 25-lecia zespo\u0142u Ich Troje, podczas kt\u00F3rego wyst\u0105pi\u0105 m.in. Doda i Nocny Kochanek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220565.jpg","",[]],"65429117":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65429118":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65429119":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65429120":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65429121":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65429122":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"65429123":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65429124":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65429125":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65429126":["Bogobojni bliscy Arka dok\u0142adnie sprawdzaj\u0105 ka\u017Cdego, kto chce do\u0142\u0105czy\u0107 do ich rodziny. Surowej ocenie sprosta\u0142a Iwona. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce panna m\u0142oda k\u0142amie w sprawie swojej przesz\u0142o\u015Bci. Jej wybranek mo\u017Ce wkr\u00F3tce pozna\u0107 prawd\u0119, poniewa\u017C go\u015Bcie dobrze wiedz\u0105, kim tak naprawd\u0119 jest jego \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"65429127":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65429736":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429737":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65429738":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429739":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65429740":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429741":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"65429742":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429743":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429744":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65429745":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65429626":["Starcie wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Joe Joyce, z by\u0142ym czempionem wagi ci\u0119\u017Ckiej Josephem Parkerem stanowi g\u0142\u00F3wny punkt programu gali w Manchesterze. Zwyci\u0119zca tego pojedynku zostanie pretendentem do tytu\u0142u mistrza WBO i wkr\u00F3tce zmierzy si\u0119 z Aleksandrem Usykiem lub Anthonym Joshu\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"65429627":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["AD"]],"65429628":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65429629":["Portugalia wygra\u0142a pierwszy mecz z Czechami w tym sezonie Ligi Narod\u00F3w 2:0. Je\u015Bli pokona podopiecznych Jaroslava Silhavego r\u00F3wnie\u017C w Pradze, zachowa szanse na wyst\u0119p w turnieju fina\u0142owym. Przed ni\u0105 jednak trudne zadanie. Nasi po\u0142udniowi s\u0105siedzi nie przegrali bowiem meczu u siebie od lipca 2021 roku. W\u00F3wczas ulegli Du\u0144czykom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223317.jpg","",[]],"65429630":["W finale pocieszenia zmierz\u0105 si\u0119 zespo\u0142y, kt\u00F3rym nie poszcz\u0119\u015Bci\u0142o si\u0119 w p\u00F3\u0142fina\u0142ach. Pierwsz\u0105 par\u0119 tworzy\u0142y Grupa Azoty ZAKSA K\u0119dzierzyn-Ko\u017Ale i Volley Club Barkom Lw\u00F3w, w drugiej zagrali Aluron CMC Warta Zawiercie i Berlin Recycling Volleys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"65429631":["W poprzednim roku po zwyci\u0119stwo w turnieju si\u0119gn\u0119\u0142a ZAKSA K\u0119dzierzyn-Ko\u017Ale. Teraz r\u00F3wnie\u017C faworytem jest najlepszy klub w Polsce i Europie. By zagra\u0107 kolejny raz w finale, k\u0119dzierzynianie w poprzedniej rundzie musieli pokona\u0107 Volley Club Barkom Lw\u00F3w. W drugiej parze rywalizowa\u0142y zespo\u0142y Aluronu CMC Warty Zawiercie i Berlin Recycling Volleys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"65429632":["Pomara\u0144czowi \u015Bwietnie spisali si\u0119 w pierwszym pojedynku z Belgami, pokonuj\u0105c przeciwnik\u00F3w na ich terenie 4:1. Znakomite zawody rozegra\u0142 Memphis Depay, zdobywaj\u0105c dwie bramki. Je\u015Bli Holendrzy znowu oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od Czerwonych Diab\u0142\u00F3w, zapewni\u0105 sobie ju\u017C awans do fina\u0142owego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"65429633":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"65429634":["W czerwcu Du\u0144czycy utarli nosa pewnym siebie Tr\u00F3jkolorowym, pokonuj\u0105c ich na Saint-Denis 2:1. Oba gole strzeli\u0142 dla nich Andreas Cornelius. Mistrzowie \u015Bwiata chc\u0105 w Kopenhadze zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 gospodarzom i udanie zako\u0144czy\u0107 ten sezon Ligi Narod\u00F3w. Nawet je\u015Bli zrealizuj\u0105 cel, do turnieju fina\u0142owego rozgrywek i tak nie awansuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223634.jpg","",[]],"65429635":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65507389":["Karabinki AK
odcinek","","",[]],"65507390":["Na inauguracj\u0119 sezonu 2022\/2023 torunianie zagraj\u0105 z koszykarzami Treflu Sopot. Zobaczymy, czy pod wodz\u0105 nowego trenera, Milosa Mitrovicia, Araon Cel i jego koledzy poradz\u0105 sobie z ekip\u0105 z Pomorza. Ich przeciwnicy r\u00F3wnie\u017C licz\u0105, \u017Ce dzi\u0119ki szkoleniowcowi \u017Banowi Tabakowi, kt\u00F3ry powr\u00F3ci\u0142 do zespo\u0142u, poka\u017C\u0105 si\u0119 w spotkaniu z dobrej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65429637":["Czterdziesta \u00F3sma ods\u0142ona berli\u0144skiego maratonu. Jego poprzednia edycja odby\u0142a si\u0119 w 2021 roku. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn najlepszy czas osi\u0105gn\u0105\u0142 w\u00F3wczas Guye Adola z Kenii. W elicie kobiet zwyci\u0119stwo odnios\u0142a reprezentantka Etiopii, Gotytom Gebreslase.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218043.jpg","",[]],"65429638":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65429639":["Kenijki, aktualnie wicemistrzynie Afryki, rozpocz\u0119\u0142y mistrzostwa \u015Bwiata od meczu z Holenderkami. Wydaje si\u0119, \u017Ce w drugiej kolejce fazy grupowej czeka je \u0142atwiejsze zadanie. W Arnhem zmierz\u0105 si\u0119 bowiem z Belgi\u0105, kt\u00F3ra plasuje si\u0119 poza czo\u0142ow\u0105 dziesi\u0105tk\u0105 rankingu FIVB.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"65429640":["Triumfator tegorocznego Moselle Open otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w wysoko\u015Bci 81 tysi\u0119cy euro. Przegrany b\u0119dzie musia\u0142 zadowoli\u0107 si\u0119 nieco ponad po\u0142ow\u0105 tej kwoty. Na zako\u0144czenie poprzedniej edycji turnieju w Metzu w wielkim finale spotkali si\u0119 Hubert Hurkacz i Pablo Carreno-Busta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65429641":["W poprzednim sezonie zasadniczym Anwil dwukrotnie okazywa\u0142 si\u0119 lepszy od Zastalu. G\u0142odni rewan\u017Cu zielonog\u00F3rzanie s\u0105 zdeterminowani, by zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 Rottweilerom i tym samym udanie wej\u015B\u0107 w now\u0105 kampani\u0119 Energa Basket Ligi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65429642":["Spotkanie ekip, kt\u00F3re uko\u0144czy\u0142y poprzedni sezon na 14. i 15. miejscu w tabeli. W bezpo\u015Brednim starciu faworytami wydaj\u0105 si\u0119 koszykarze D\u0105browy G\u00F3rniczej maj\u0105cy za sob\u0105 dobrze przepracowany okres przygotowawczy. W jednym z mecz\u00F3w towarzyskich podopieczni Jacka Winnickiego pokonali m.in. litewski Prienu Labas Gas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65507392":["Broni\u0105ce tytu\u0142u mistrzy\u0144 \u015Bwiata Serbki zainauguruj\u0105 rozgrywki od starcia z Kanad\u0105, kt\u00F3ra w rankingu FIVB zajmuje 17. miejsce. Zespo\u0142y w tym roku mierzy\u0142y si\u0119 ju\u017C ze sob\u0105 w Lidze Narod\u00F3w. Podopieczne Daniele Santarellego wygra\u0142y w\u00F3wczas 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"65507393":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"65429657":["Tryumf Izana Guevary w Grand Prix Aragonii sprawi\u0142, \u017Ce kierowca Autosolar GASGAS Aspar Team odskoczy\u0142 rywalom w klasyfikacji generalnej. Zawody poza pierwsz\u0105 dziesi\u0105tk\u0105 ko\u0144czyli Sergio Garcia i Dennis Foggia. W Japonii obaj zawodnicy musz\u0105 wznie\u015B\u0107 si\u0119 na wy\u017Cyny swoich umiej\u0119tno\u015Bci, by zniwelowa\u0107 strat\u0119 do lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218034.jpg","",[]],"65429658":["Trzecie miejsce w Aragonii pozwoli\u0142o Augusto Fernandezowi utrzyma\u0107 pozycj\u0119 lidera klasyfikacji generalnej. Przewaga Hiszpana nad drugim Ai Ogur\u0105 wci\u0105\u017C jest jednak minimalna i wynosi siedem punkt\u00F3w. Japo\u0144czyk we w\u0142asnej ojczy\u017Anie postara si\u0119 o dogonienie rywala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170088.jpg","",[]],"65429659":["Do ko\u0144ca sezonu pozosta\u0142o jeszcze pi\u0119\u0107 wy\u015Bcig\u00F3w, a szans\u0119 na tytu\u0142 mistrzowski wci\u0105\u017C maj\u0105 Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia i Aleix Espargaro. Nie nale\u017Cy skre\u015Bla\u0107 r\u00F3wnie\u017C Enei Bastianiniego, kt\u00F3ry w ostatnim czasie prezentuje si\u0119 bardzo dobrze. W Japonii mo\u017Cemy spodziewa\u0107 si\u0119 ogromnych emocji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170088.jpg","",[]],"65429660":["\u017B\u00F3\u0142te Tygrysice rozpoczn\u0105 mistrzostwa od spotkania z Portorykankami. Zesp\u00F3\u0142 z Karaib\u00F3w od 2002 roku regularnie melduje si\u0119 w turniejach fina\u0142owych, ale nie by\u0142 w stanie ani razu przebi\u0107 si\u0119 do fazy pucharowej. Belgijki w XXI wieku tylko raz wyst\u0105pi\u0142y na mundialu. W 2014 roku uko\u0144czy\u0142y rywalizacj\u0119 na 11. pozycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65429661":["Zdecydowanymi faworytkami spotkania s\u0105 reprezentantki USA. Podopieczne Karcha Kiraly'ego przyst\u0119puj\u0105 do tegorocznego mundialu jako liderki rankingu FIVB i z pewno\u015Bci\u0105 marz\u0105 o tym, \u017Ceby po o\u015Bmiu latach zn\u00F3w stan\u0105\u0107 na najwy\u017Cszym stopniu podium. Pi\u0119\u0107 ostatnich pojedynk\u00F3w z Kazachstanem Amerykanki wygra\u0142y bez straty seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65429662":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"65429663":["W decyduj\u0105cym spotkaniu, kt\u00F3re wy\u0142oni tryumfatora Europejskiej Ligi Futbolu w 2022 roku, zmierz\u0105 si\u0119 zespo\u0142y Hamburg Sea Devils i Vikings Vienna. W p\u00F3\u0142finale Niemcy wyeliminowali ekip\u0119 Raiders Tirol, a klub z Wiednia okaza\u0142 si\u0119 lepszy od futbolist\u00F3w Barcelona Dragons.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180835.jpg","",[]],"65507394":["Starcie wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Joe Joyce, z by\u0142ym czempionem wagi ci\u0119\u017Ckiej Josephem Parkerem stanowi g\u0142\u00F3wny punkt programu gali w Manchesterze. Zwyci\u0119zca tego pojedynku zostanie pretendentem do tytu\u0142u mistrza WBO i wkr\u00F3tce zmierzy si\u0119 z Aleksandrem Usykiem lub Anthonym Joshu\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",[]],"65429665":["W czerwcu Du\u0144czycy utarli nosa pewnym siebie Tr\u00F3jkolorowym, pokonuj\u0105c ich na Saint-Denis 2:1. Oba gole strzeli\u0142 dla nich Andreas Cornelius. Mistrzowie \u015Bwiata chc\u0105 w Kopenhadze zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 gospodarzom i udanie zako\u0144czy\u0107 ten sezon Ligi Narod\u00F3w. Nawet je\u015Bli zrealizuj\u0105 cel, do turnieju fina\u0142owego rozgrywek i tak nie awansuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223634.jpg","",[]],"65429666":["Prowadzone przez by\u0142ego selekcjonera polskich siatkarzy Vitala Heynena Niemki rozpoczynaj\u0105 mundial od meczu z Bu\u0142garkami. Rywalki b\u0119d\u0105 chcia\u0142y im si\u0119 zrewan\u017Cowa\u0107 za pora\u017Ck\u0119 z ubieg\u0142orocznych mistrzostw Europy. W fazie grupowej przegra\u0142y w\u00F3wczas 2:3.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"65507395":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65429645":["Podczas gali w Minneapolis uwaga kibic\u00F3w b\u0119dzie zwr\u00F3cona na pojedynek Tima Tszyu z Terrellem Gaush\u0105. Triumfator tej konfrontacji otworzy sobie drog\u0119 do stoczenia mistrzowskiej walki o cztery pasy w wadze junior \u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"65429646":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",["N"]],"65429647":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"65429648":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",[]],"65429649":["\u0141ukasz Sudolski powraca na ring po pierwszej pora\u017Cce w karierze. Na gali Dana White's Contender Series pokona\u0142 go Ihor Potieria. 28-latek b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 powetowa\u0107 to niepowodzenie w walce wieczoru z Micha\u0142em Pasternakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65429650":["W pojedynku, kt\u00F3ry zamknie rywalizacj\u0119 podczas gali w Hard Rock Hotel & Casino stan\u0105 naprzeciw siebie byli mistrzowie \u015Bwiata w wadze lekkiej - Jose Pedraza i Richard Commey. Pedraza by\u0142 tak\u017Ce wielokrotnym czempionem w kategorii superpi\u00F3rkowej. Z kolei pi\u0119\u015Bciarz z Ghany cztery razy stawa\u0142 do starcia, kt\u00F3rego stawk\u0105 by\u0142 mistrzowski pas. Dwa razy Commey wykorzysta\u0142 swoj\u0105 szans\u0119. W 2019 roku najpierw zdoby\u0142 tytu\u0142 organizacji IBF, a potem go obroni\u0142. Zdetronizowa\u0142 go pod sam koniec roku Teofimo Lopez.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"65429651":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65429652":["Na ringu w Warszawie pojawi si\u0119 m.in. Radomir Obru\u015Bniak, kt\u00F3ry stanie do obrony tytu\u0142u mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej. Jego rywalem b\u0119dzie do\u015Bwiadczony Urugwajczyk Caril Herrera. Podczas tych zawod\u00F3w kibice zobacz\u0105 w akcji r\u00F3wnie\u017C Kewina Gibasa. Dla dziewi\u0119tnastoletniego podopiecznego Grzegorza Proksy starcie z Ondrejem Schilderem b\u0119dzie dopiero trzeci\u0105 walk\u0105 w zawodowej karierze. W ringu pojawi si\u0119 tak\u017Ce m.in. niepokonany w zawodowej karierze Marcin Siwy, kt\u00F3ry zmierzy si\u0119 z Bo\u015Bniakiem Adnanem Deronj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",["N"]],"65429653":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65429654":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",["N"]],"65429655":["Faworytem wydaje si\u0119 do\u015Bwiadczony Antoni Chmielewski, kt\u00F3ry ma na swoim koncie 37 stoczonych pojedynk\u00F3w. Dla Piotra Wawrzyniaka to dopiero \u00F3sma konfrontacja w oktagonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"65429656":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"65429574":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"65429575":["Uk\u0142ad oddechowy
Oddychanie jest potrzebne do funkcjonowania organizmu. W odcinku zaprezentowane zostaj\u0105 p\u0142uca, kt\u00F3re wykonuj\u0105 trudn\u0105 prac\u0119 dostarczania tlenu do hemoglobiny. Wyja\u015Bnione zostan\u0105 te\u017C r\u00F3\u017Cnice w oddychaniu ustami i nosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65429576":["M\u00F3zg
Dzieci dowiaduj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142a narz\u0105d uwa\u017Cany za centrum decyzyjne ludzkiego organizmu - m\u00F3zg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65429577":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"65429578":["Jak B\u00F3g oczyszcza Ko\u015Bci\u00F3\u0142?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65429579":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175508.jpg","",[]],"65429580":["Adopcje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"65429581":["Re\u017C.: Kevin Sullivan.
(I) Tytu\u0142owa bohaterka, Ania Shirley (Megan Follows) sko\u0144czy\u0142a osiemna\u015Bcie lat. Jej najbli\u017Csza przyjaci\u00F3\u0142ka, Diana (Schuyler Grant), wysz\u0142a ju\u017C za m\u0105\u017C. Gilbert (Jonathan Crombie), w kt\u00F3rym Ania skrycie si\u0119 kocha, zwr\u00F3ci\u0142 uczucia ku innej. Po \u015Bmierci Mateusza (Richard Farnsworth), dziewczyna opuszcza Maryl\u0119 (Colleen Dewhurst) i Zielone Wzg\u00F3rza. Podejmuje prac\u0119 nauczycielki w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport. W nowym miejscu panna Shirley daje si\u0119 pozna\u0107 jako wspania\u0142a organizatorka; udziela si\u0119 szczeg\u00F3lnie przy przedstawieniu teatralnym, kt\u00F3re szko\u0142a zamierza wystawi\u0107 dla pozyskania sponsor\u00F3w. Przy pracach nad spektaklem, Ania poznaje bli\u017Cej, Emmelin\u0119 Harris (Genevieve Appleton). Dziewczyna jest zrozpaczona - b\u0119dzie musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 szko\u0142\u0119. M\u0142oda nauczycielka decyduje si\u0119 pom\u00F3c uczennicy. (II) Ania Shirley (Megan Follows) podj\u0119\u0142a prac\u0119 jako nauczycielka w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport, w Nowej Szkocji. Staj\u0105c w obronie jednej z uczennic, Emmeliny Harris (Genevieve Appleton), szybko pozyska\u0142a sympati\u0119 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w jej rodziny i sta\u0142a si\u0119 cz\u0119stym go\u015Bciem w rezydencji Harris\u00F3w. Wkr\u00F3tce panna Shirley wybiera si\u0119 wraz z Emmelin\u0105, jej ciotk\u0105 i babk\u0105 do Bostonu, w odwiedziny do ojca dziewczyny, Morgana Harrisa (Frank Converse). Ania zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce z powodu r\u00F3\u017Cnic w statusie spo\u0142ecznym nie mo\u017Ce liczy\u0107 na jego zainteresowanie. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce zdo\u0142a sk\u0142oni\u0107 go, by po\u015Bwi\u0119ca\u0142 c\u00F3rce wi\u0119cej czasu i uwagi. Ania, Emmelina i Morgan sp\u0119dzaj\u0105 we troje wspania\u0142e chwile. Kiedy bohaterce wydaje si\u0119, \u017Ce nie ma ju\u017C \u017Cadnych szans na bli\u017Cszy zwi\u0105zek z Harrisem, spotyka go na balu charytatywnym. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej, podczas romantycznego nocnego spaceru Morgan prosi Ani\u0119 o r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844901.jpg","",["N"]],"65429582":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"65429583":["Europa to kontynent definiowany raczej przez kultur\u0119, ni\u017C geografi\u0119. Jego nazwa pochodzi od imienia mitycznej kr\u00F3lowej porwanej przez greckiego boga Zeusa. P\u00F3\u017Aniej wszystkie drogi prowadz\u0105 do Rzymu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65429584":["Chrze\u015Bcija\u0144stwo stanowi\u0142o g\u0142\u00F3wny pr\u0105d decyduj\u0105cy o to\u017Csamo\u015Bci Europy ju\u017C od \u015Aredniowiecza. Wiele wierze\u0144 i idei, kt\u00F3re kszta\u0142towa\u0142y Europ\u0119 pochodzi\u0142o jednak ze Wschodu. Dotyczy to nawet samego chrze\u015Bcija\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65429585":["Co nas czeka jutro?
Stra\u017Cnicy Ziemi pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co czeka cz\u0142owieka w przysz\u0142o\u015Bci. Mistrz prezentuje im pozytywne skutki i negatywne konsekwencje szybkiego rozwoju technologicznego i ci\u0105gle prowadzonych przez naukowc\u00F3w bada\u0144. T\u0142umaczy te\u017C, jakie zagro\u017Cenia czekaj\u0105 na ludzi w kolejnych dekadach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65429586":["Re\u017C.: Albert Barill\u00E9.
Pierwsi Amerykanie
Historia pierwszych migrant\u00F3w, kt\u00F3rzy zasiedlili kontynent p\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"65429587":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Pracoholik Bob Munro (Robin Williams) postanawia wynagrodzi\u0107 \u017Conie Jamie (Cheryl Hines) i dzieciom: nastoletniej Cassie (Joanna \"JoJo\" Levesque) i Carlowi (Josh Hutcherson), \u017Ce ich zaniedbuje. Obiecuje bliskim wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 na Hawaje. W ostatniej chwili jednak wymagaj\u0105cy szef Todd Mallory (Will Arnett) zleca mu zaj\u0119cie si\u0119 niecierpi\u0105cymi zw\u0142oki sprawami w Kolorado. Gdy nie wype\u0142ni zadania, straci prac\u0119. W tej sytuacji Munro oznajmia rodzinie, \u017Ce zamiast sp\u0119dzi\u0107 urlop na s\u0142onecznych Hawajach, wybior\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C samochodem kempingowym do Kolorado. Doskona\u0142a komedia przygodowa w re\u017Cyserii Barry'ego Sonnenfelda, tw\u00F3rcy \"Rodziny Addams\u00F3w\", \"Dorwa\u0107 ma\u0142ego\" i \"Facet\u00F3w w czerni\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197271.jpg","",["N"]],"65429588":["Na ryby
Karol i Tadzio wybieraj\u0105 si\u0119 razem z kolegami z Klubu Sier\u017Canta na ryby. Pech chce, \u017Ce Alina i Danuta zamierzaj\u0105 pojecha\u0107 razem z nimi. Nie przyjmuj\u0105 do wiadomo\u015Bci, \u017Ce jest to wyprawa wy\u0142\u0105cznie w m\u0119skim gronie. Karol i Tadzio postanawiaj\u0105 uwolni\u0107 si\u0119 od \u017Con.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65429589":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Jedenasta edycja show, w kt\u00F3rym osoby z pierwszych stron gazet przeistaczaj\u0105 si\u0119 w najwi\u0119ksze ikony polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Uczestnicy nie tylko musz\u0105 perfekcyjnie za\u015Bpiewa\u0107 piosenk\u0119, lecz tak\u017Ce mo\u017Cliwie jak najbardziej upodobni\u0107 si\u0119 do artysty wykonuj\u0105cego orygina\u0142. O Z\u0142ot\u0105 Twarz i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych na dowolny cel charytatywny walczy o\u015Bmiu uczestnik\u00F3w: El\u017Cbieta Romanowska, Stanis\u0142aw Karpiel-Bu\u0142ecka, Antek Smykiewicz, Kazimierz Mazur, Iga Krefft, Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel), Katarzyna D\u0105browska i Marta Wiejak. W jury zasiadaj\u0105: Katarzyna Skrzynecka, Pawe\u0142 Kr\u00F3likowski, Ma\u0142gorzata Walewska oraz Kacper Kuszewski. Program prowadz\u0105 Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214460.jpg","",["N"]],"65429590":["Przegl\u0105d najwi\u0119kszych i najlepszych maszyn wojennych ze wszystkich kraj\u00F3w. Tw\u00F3rcy serii podr\u00F3\u017Cuj\u0105 po \u015Bwiecie, aby zobaczy\u0107 najnowszy sprz\u0119t bojowy oraz spotka\u0107 \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy wykorzystuj\u0105 go na co dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214096.jpg","",[]],"65429591":["W Kurowie, niewielkiej wsi nieopodal Sandomierza, mieszkaj\u0105 dziadkowie: pani Alicja i z m\u0119\u017Cem Wies\u0142awem, mama Sylwia i sze\u015Bcioletnia Julka. Najwi\u0119kszym problemem w ich domu jest brak wody i kanalizacji. Rodzina \u017Cyje bez \u0142azienki, toalety i kuchni z prawdziwego zdarzenia. Wod\u0119 do picia, mycia, prania i gotowania trzeba przywozi\u0107 z oddalonego o kilka kilometr\u00F3w \u017Ar\u00F3d\u0142a. Na domiar z\u0142ego dach domu pokryty jest eternitem, przecieka, a na \u015Bcianach jest grzyb. Pokoje ogrzewaj\u0105 niebezpieczne piece. Rodzina utrzymuje si\u0119 z pensji, pracuj\u0105cej w sklepie pani Sylwii. Ma\u0142a Julka marzy o w\u0142asnym pokoju, \u0142\u00F3\u017Cku i biurku, jakie maj\u0105 jej r\u00F3wie\u015Bniczki. Marzenia ca\u0142ej rodziny spe\u0142ni\u0105 si\u0119 za spraw\u0105 Katarzyny Dowbor i doborowej ekipy budowlanej z Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i Arturem Witkowskim na czele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"65429592":["Ten odcinek dedykowany jest osobom, kt\u00F3re lubi\u0105 kulinarne nowo\u015Bci na wigilijnym stole. Na przystawk\u0119 zaserwuje sa\u0142atk\u0119 Waldorf i pasztet drobiowy. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119d\u0105 za\u015B roladki z karpia z le\u015Bnymi grzybami, a na deser - sernik z brzoskwiniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"65429593":["Przed Bo\u017Cym Narodzeniem warto pomy\u015Ble\u0107 o tradycyjnych ozdobach i wypr\u00F3bowa\u0107 wigilijne przepisy. Ewa Wachowicz poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 zup\u0119 z suszu, groch z kapust\u0105 oraz karpia faszerowanego chrzanem, pieczonego w ca\u0142o\u015Bci w piecyku. Na deser przygotuje makowiec z herbatnikami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",["N"]],"65429594":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"65429595":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65429596":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65429597":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65429598":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"65429599":["Staszek organizuje szko\u0142y przetrwania i dzikie spacery w okolicznych lasach. Piotr opowiada, jak pracowa\u0142 przy budowach pierwszych dr\u00F3g w Bieszczadach. Uczestniczy\u0142 te\u017C w stawianiu tamy nad Solin\u0105. Mariola narzeka na wilki, kt\u00F3re panosz\u0105 si\u0119 w okolicach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65429159":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65429160":["Kamienica pani Julii
Antek m\u00F3wi Basi, \u017Ce za\u0142atwi\u0142 jej posad\u0119 w \"London Daily\". Tymczasem Adam dowiaduje si\u0119 o morderstwie w\u0142a\u015Bcicielki starej kamienicy, o kt\u00F3rej kiedy\u015B pisa\u0142 artyku\u0142. Kobieta zgin\u0119\u0142a tu\u017C po sprzeda\u017Cy nieruchomo\u015Bci. Z domu ofiary znikn\u0119\u0142a bi\u017Cuteria, cenny obraz i pieni\u0105dze. Dora ustala, \u017Ce budynek zosta\u0142 w ci\u0105gu tygodnia sprzedana dwa razy. Marek zg\u0142\u0119bia mechanizm dzia\u0142ania oszust\u00F3w. Niebawem udaje si\u0119 zebra\u0107 dowody obci\u0105\u017Caj\u0105ce Krystiana Sawickiego i kancelari\u0119 notarialn\u0105. Wieczorem Ba\u015Bka postanawia zadzwoni\u0107 do Londynu, by pozna\u0107 warunki swojej nowej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65429161":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65429162":["Hu\u015Btawka
Mat ma dla Pata prezent - magiczne pude\u0142ko z ukryt\u0105 wewn\u0105trz hu\u015Btawk\u0105. Niestety, mechanizm zabawki szybko si\u0119 psuje i przyjaciele musz\u0105 go naprawi\u0107. Co oczywiste, naprawianie rzeczy nie jest najmocniejsz\u0105 stron\u0105 \u017Cadnego z nich, wi\u0119c koledzy decyduj\u0105 si\u0119 stworzy\u0107 w\u0142asn\u0105, pe\u0142nowymiarow\u0105 hu\u015Btawk\u0119. Umieszczenie jej w domu okazuje si\u0119 nie najlepszym pomys\u0142em. Urz\u0105dzenie znacznie lepiej sprawdza si\u0119 na zewn\u0105trz. Koledzy nie mog\u0105 jednak cieszy\u0107 si\u0119 zabawk\u0105 w tym samym czasie. Szukaj\u0105c rozwi\u0105zania, zauwa\u017Caj\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429163":["Malowanie pod\u0142ogi
Podczas sprz\u0105tania Pat i Mat niechc\u0105cy zarysowuj\u0105 szaf\u0119. Na pocz\u0105tek pr\u00F3buj\u0105 to zamalowa\u0107, ale farba okazuje si\u0119 z\u0142ego koloru. Co gorsza, kilka kropel upada na pod\u0142og\u0119. Kiedy nie udaje si\u0119 zmy\u0107 farby, przyjaciele postanawiaj\u0105 zamalowa\u0107 ca\u0142\u0105 posadzk\u0119. U\u0142atwi\u0107 ma im to specjalne urz\u0105dzenie zrobione z czajnika. Nagle u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce Pat utkn\u0105\u0142 w k\u0105cie. Pr\u00F3buj\u0105c ochroni\u0107 \u015Bwie\u017Co pomalowan\u0105 pod\u0142og\u0119, Mat wycina kawa\u0142ki dywanu i uk\u0142ada je przed Patem, \u017Ceby umo\u017Cliwi\u0107 mu bezpieczne wyj\u015Bcie. Nie wie jeszcze, \u017Ce wsz\u0119dzie zostawia za sob\u0105 pi\u0119kne, czerwone \u015Blady but\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429164":["K\u00F3\u0142eczka
Przyjaciele znajduj\u0105 w skrzynkach pocztowych ulotki reklamuj\u0105ce \"system k\u00F3\u0142kowy\" - wszystko na k\u00F3\u0142kach. Stopniowo wyposa\u017Caj\u0105 kolejne meble w malutkie k\u00F3\u0142ka, zaopatruj\u0105 si\u0119 te\u017C w pilot do zdalnego sterowania. Niestety, sprz\u0119ty wkr\u00F3tce wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli, a dom pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w chaosie. Poza tym ma\u0142o wytrzyma\u0142e k\u00F3\u0142eczka zaczynaj\u0105 si\u0119 psu\u0107. Ostatecznie koledzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce wszystko to nie by\u0142 wcale dobry pomys\u0142, i kupuj\u0105 sobie rolki. Ko\u0144cz\u0105 ten pe\u0142en wra\u017Ce\u0144 dzie\u0144 skomplikowanym ta\u0144cem synchronicznym na wrotkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429165":["Psia buda
Mat obchodzi urodziny i z tej okazji Pat ma dla niego prezent - podobizn\u0119 psa. To bardzo udany podarek, ale od rze\u017Aby czy plakatu jeszcze lepszy by\u0142by prawdziwy pies. Czas rozpocz\u0105\u0107 wielkie przygotowania. Zanim wezm\u0105 si\u0119 za budowanie budy, przyjaciele szukaj\u0105 inspiracji. Konstrukcja musi by\u0107 dostatecznie du\u017Ca, \u017Ceby pomie\u015Bci\u0107 w sobie bernardyna. Obaj koledzy maj\u0105 nadziej\u0119 stworzy\u0107 prawdziwe arcydzie\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429166":["Puzzle
Uwielbiane przez kolejne pokolenia perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej sytuacji. Tym razem Pat i Mat pr\u00F3buj\u0105 u\u0142o\u017Cy\u0107 puzzle ze swoj\u0105 w\u0142asn\u0105 podobizn\u0105. Rzecz jasna, si\u0119gaj\u0105 po niebanalne metody. Niezale\u017Cnie od dokonanych przy okazji zniszcze\u0144 obaj s\u0105 bardzo zadowoleni z efektu swojej ci\u0119\u017Ckiej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429167":["Szklarnia
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Tym razem Pat i Mat znajduj\u0105 w gazecie instrukcj\u0119, jak zbudowa\u0107 szklarni\u0119 ze s\u0142oik\u00F3w. Zaintrygowani pomys\u0142em natychmiast zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy. Wyci\u0105gaj\u0105 ze schowka wszystkie puste s\u0142oiki, ale szybko okazuje si\u0119, \u017Ce jest ich zbyt ma\u0142o. Dla pomys\u0142owych przyjaci\u00F3\u0142 to jednak \u017Caden problem - przecie\u017C zawsze znajdzie si\u0119 co\u015B, co mo\u017Cna wykorzysta\u0107 jako zamiennik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65429168":["Do Bruce'a zg\u0142asza si\u0119 nowy klient, kt\u00F3ry chce przeznaczy\u0107 spor\u0105 kwot\u0119 na bro\u0144 z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej. Crompton i Freddy bezzw\u0142ocznie wyruszaj\u0105 do Belgii. W Ypres spotykaj\u0105 si\u0119 z miejscowym handlarzem, kt\u00F3rzy na swoich polach znalaz\u0142 wiele pozosta\u0142o\u015Bci po s\u0142ynnej bitwie, m.in. oryginalne cz\u0119\u015Bci, wykorzystane do zrekonstruowania brytyjskiego czo\u0142gu. Jednak po stu latach, jakie up\u0142yn\u0119\u0142y od czas\u00F3w wielkiej wojny, trudno o autentyczne eksponaty. Dlatego te\u017C Bruce musi jecha\u0107 dalej - do Francji, gdzie udaje mu si\u0119 kupi\u0107 bardzo rzadki niemiecki mo\u017Adzierz z tego okresu. Teraz nie\u0142atwe zadanie przed Nickiem i Philem, kt\u00F3rzy zajm\u0105 si\u0119 renowacj\u0105 zabytkowego dzia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"65429169":["Zainspirowany wspomnieniami przyjaciela Bruce wraz z Freddym udaje si\u0119 na pla\u017Ce Dunkierki. Zbli\u017Caj\u0105ca si\u0119 rocznica ci\u0119\u017Ckich walk z Niemcami, kt\u00F3re toczy\u0142y si\u0119 w tym rejonie, sprawia, \u017Ce kolekcjonerzy zainteresowali si\u0119 przedmiotami zwi\u0105zanymi z tymi wydarzeniami. Crompton i jego pomocnik odnajduj\u0105 unikatowe eksponaty, kt\u00F3re opowiadaj\u0105 prawdziw\u0105 histori\u0119 ewakuacji wojsk brytyjskich. \u017Bona Bruce'a, Sue, organizuje dla niego przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 jednym z ostatnich brytyjskich kutr\u00F3w torpedowych z tamtych czas\u00F3w. Tymczasem bli\u017Aniacy przeprowadzaj\u0105 renowacj\u0119 dw\u00F3ch niemieckich telefon\u00F3w polowych z 1940 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"65429170":["Tym razem obejrzymy zdj\u0119cia satelitarne ukazuj\u0105ce majestatyczn\u0105 piramid\u0119. Znajduje si\u0119 ona jednak nie w Egipcie, lecz Dakocie P\u00F3\u0142nocnej, i wygl\u0105da na nale\u017C\u0105c\u0105 do w\u0142adz. Tw\u00F3rcy serii dociekaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co si\u0119 dzieje w \u015Bci\u015Ble strze\u017Conym chi\u0144skim obiekcie, w kt\u00F3rym ludzie przepadaj\u0105 bez \u015Bladu. Przekonamy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego w pobli\u017Cu niedawno odkrytej rzymskiej \u015Bwi\u0105tyni boga podziemi umieraj\u0105 ptaki. Wskaz\u00F3wk\u0105 mog\u0105 by\u0107 zdj\u0119cia satelitarne, ukazuj\u0105ce bia\u0142\u0105 plam\u0119 w pobli\u017Cu ruin. W programie tak\u017Ce o dziwnym kraterze w Iranie i zagadkowych znakach na bezludnej wyspie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175495.jpg","",[]],"65429171":["Brian i Jon podejmuj\u0105 si\u0119 sprawdzenia mit\u00F3w zwi\u0105zanych ze strzelaniem. Najpierw dowiedz\u0105 si\u0119, czy p\u0142on\u0105ca strza\u0142a wystrzelona w bak samochodu mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do wybuchu. W tym celu organizuj\u0105 kusz\u0119 i mn\u00F3stwo strza\u0142, nie zapominaj\u0105c oczywi\u015Bcie o ogniu. Duet przekona si\u0119, czy wystrzelona w g\u00F3r\u0119 strza\u0142a mo\u017Ce kogo\u015B \u015Bmiertelnie ugodzi\u0107, spadaj\u0105c w d\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196055.jpg","",[]],"65429172":["Courtland Gray z Peavey Electronics jest got\u00F3w przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad firm\u0105 w tej samej chwili, w kt\u00F3rej jego ojczym, Hartley Peavey, legendarny za\u0142o\u017Cyciel przedsi\u0119biorstwa, postanowi przej\u015B\u0107 na emerytur\u0119. Courtland m\u00F3wi wprost, \u017Ce jego zdaniem podw\u0142adnych zawsze nale\u017Cy trzyma\u0107 na odleg\u0142o\u015B\u0107. Poniewa\u017C by\u0107 mo\u017Ce ju\u017C nied\u0142ugo b\u0119dzie odpowiedzialny za ca\u0142\u0105 mark\u0119, warto, aby dobrze si\u0119 przyjrza\u0142 funkcjonowaniu Peavey Electronics. Chce przekona\u0107 si\u0119, co szeregowi pracownicy my\u015Bl\u0105 na temat swojego szefa i ca\u0142ego przedsi\u0119biorstwa. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce jeden z zatrudnionych tam ludzi oskar\u017Ca firm\u0119 o brak patriotyzmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209527.jpg","",[]],"65429173":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samolot treningowy North American T-6 Texan z 1942 roku - ten model by\u0142 u\u017Cywany przez Amerykan\u00F3w oraz kraje Wsp\u00F3lnoty Brytyjskiej podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Nast\u0119pnie klient lombardu chce sprzeda\u0107 volkswagena thinga z 1974 roku. Rick czuje pewien sentyment do tego auta, poniewa\u017C jego pierwszy samoch\u00F3d to by\u0142 w\u0142a\u015Bnie thing. P\u00F3\u017Aniej w sklepie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z kolekcj\u0105 kul armatnich z czas\u00F3w wojny secesyjnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65429174":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 pami\u0119tniki i ksi\u0105\u017Cka prezydenta Harry'ego Trumana z dedykacj\u0105 autora. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 pami\u0105tki po polityku. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kopi\u0119 robota Robby'ego, kt\u00F3ry wyst\u0105pi\u0142 w \"Zakazanej planecie\" z 1956 roku - filmie zaliczanym do klasyki SF. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi puszk\u0119... z odchodami s\u0142onia. Ten dziwaczny gad\u017Cet sprzedaje ogr\u00F3d zoologiczny w Michigan City w Indianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65429175":["Tym razem Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 egzemplarz jednej z najrzadszych broni, jakie pojawi\u0142y si\u0119 w ameryka\u0144skiej historii. Klient lombardu chce bowiem spieni\u0119\u017Cy\u0107 dziewi\u0119ciostrza\u0142owy rewolwer LeMat - model, kt\u00F3ry by\u0142 na wyposa\u017Ceniu armii konfederackiej. Corey ogl\u0105da opon\u0119 podpisan\u0105 przez legendarnego kierowc\u0119 wy\u015Bcigowego Dale'a Earnhardta. P\u00F3\u017Aniej m\u0142ody Harrison i jego przyjaciel wyceniaj\u0105 przeno\u015Bn\u0105 konsol\u0119 gier wideo z lat 80. XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65429176":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 banknot jednodolarowy z autografem Clarka Gable'a. Wed\u0142ug klientki pami\u0105tka pochodzi z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, kiedy s\u0142ynny aktor s\u0142u\u017Cy\u0142 w ameryka\u0144skich si\u0142ach powietrznych. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 dubelt\u00F3wk\u0119, kt\u00F3rej u\u017Cywano na Dzikim Zachodzie do obrony dyli\u017Cans\u00F3w przed bandytami. P\u00F3\u017Aniej do r\u0105k Ricka trafia pami\u0105tkowa karta z pogrzebu prezydenta Ulyssesa Simpsona Granta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65429177":["Gold Gypsies pr\u00F3buj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z pechem. Victoria Diggers op\u0142akuj\u0105 \u015Bmier\u0107 cz\u0142onka rodziny. Poseidon Crew robi\u0105 wszystko, by osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"65429178":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w, m.in. Natasha, Tamara, Dwight i Tyesha, transportuje nietypowe \u0142adunki, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na ameryka\u0144skich drogach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65429179":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w, m.in. Natasha, Tamara, Dwight i Tyesha, transportuje nietypowe \u0142adunki, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na ameryka\u0144skich drogach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65429180":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w, m.in. Natasha, Tamara, Dwight i Tyesha, transportuje nietypowe \u0142adunki, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na ameryka\u0144skich drogach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65429181":["Wojny przewo\u017Anik\u00F3w
Grupa niezale\u017Cnych fachowc\u00F3w, m.in. Natasha, Tamara, Dwight i Tyesha, transportuje nietypowe \u0142adunki, kt\u00F3rych przewozem nie chc\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 tradycyjne firmy dzia\u0142aj\u0105ce w bran\u017Cy spedycyjnej. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami codziennych zmaga\u0144 kierowc\u00F3w na ameryka\u0144skich drogach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65429182":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b musz\u0105 napoi\u0107 krowy i przygotowa\u0107 siew rzepy oraz nawozy. Pierwszy z pan\u00F3w jest przyzwyczajony do tradycyjnych metod i postanawia sia\u0107 r\u0119cznie. W Laszkach Adrian odwiedza Emilk\u0119 i pomaga jej zaj\u0105\u0107 si\u0119 inwentarzem. W gospodarstwie pojawia si\u0119 te\u017C weterynarz Rafa\u0142, by sprawdzi\u0107 stan k\u00F3zki leczonej na zapalenie wymienia. W Ciemnoszyjach rolnicy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. \u0141ukasz zaprojektowa\u0142 urz\u0105dzenie do zgarniaka obornika i teraz musi wymieni\u0107 zniszczon\u0105 skrzynk\u0119 elektryczn\u0105. Justyna z jednym z pracownik\u00F3w r\u00F3wnie\u017C ma co robi\u0107. Gospodarze mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc najstarszego syna, Wojtka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65429183":["Zm\u0119czony upa\u0142em Andrzej przysypia i \u015Bni o wymarzonej partnerce. Gienek i Jastrz\u0105b dyskutuj\u0105 na temat roli kobiety w gospodarstwie. Panowie kibicuj\u0105 Andrzejowi w poszukiwaniu partnerki. Sprawa jest tak donios\u0142a, \u017Ce w domu trwa dobudowywanie \u0142azienki w domu. W Cie\u0142uszkach Wiesia i Jurek goszcz\u0105 do\u015Bwiadczonego pszczelarza Artura i Natali\u0119, Micha\u0142a i Olka z Haciek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani rozpoczynaj\u0105 \u017Cniwa. Micha\u0142owi i Arturowi nie przychodzi to \u0142atwo. Natomiast panie zamierzaj\u0105 upiec chleb i przygotowa\u0107 jedzenie dla ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105cych pan\u00F3w. Podczas posi\u0142ku panuje przyjazna atmosfera. W Pokaniewie r\u00F3wnie\u017C \u017Cniwa. Tomek zamierza skosi\u0107 j\u0119czmie\u0144 kombajnem. Ziarno trafia do stod\u00F3\u0142. Plony z tego roku s\u0105 bardzo obiecuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65429184":["Rolnicy. Podlasie
W kolejnej ods\u0142onie serii dokumentalnej eksploruj\u0105cej \u017Cycie wsp\u00F3\u0142czesnego rolnika tw\u00F3rcy wracaj\u0105 na Podlasie, aby przekona\u0107 si\u0119, co s\u0142ycha\u0107 u bohater\u00F3w dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez wzgl\u0119du na por\u0119 roku musz\u0105 wk\u0142ada\u0107 mn\u00F3stwo energii w opiek\u0119 nad swoim inwentarzem. Zwierz\u0119ta ka\u017Cdego dnia wymagaj\u0105 du\u017Co uwagi. P\u00F3l uprawnych r\u00F3wnie\u017C nie mo\u017Cna zaniedba\u0107. Dokumentali\u015Bci rejestruj\u0105 codzienne zmagania na polskiej wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65429185":["Miasto Wie\u015B
Rodziny ze wsi i miasta zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami. Osoby na co dzie\u0144 pracuj\u0105ce na roli wierz\u0105, \u017Ce w ten spos\u00F3b odpoczn\u0105 wreszcie od swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Opieka nad gospodarstwem trwa ca\u0142y dzie\u0144 i tylko w \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia rolnicy pozwalaj\u0105 sobie na chwil\u0119 wytchnienia. Miastowi, kt\u00F3rzy zast\u0105pi\u0105 ich w obowi\u0105zkach w kurniku, stajni itp., przekonaj\u0105 si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, \u017Ce zwierz\u0119tom nale\u017Cy okazywa\u0107 du\u017Co cierpliwo\u015Bci i uwagi. Zar\u00F3wno uczestnik\u00F3w programu, jak i widz\u00F3w przed telewizorami czeka wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"65429186":["Tajwan jest pa\u0144stwem demokratycznym. Ma prezydenta, wiod\u0105c\u0105 gospodark\u0119 i wszystkie znamiona wolno\u015Bci. Problem polega na tym, \u017Ce Chiny zawsze uwa\u017Ca\u0142y Tajwan za swoje terytorium. Chi\u0144ski polityk, Xi Jinping, nie ukrywa, \u017Ce rozwa\u017Ca u\u017Cycie si\u0142y w celu przej\u0119cia Tajwanu. Tajwa\u0144czycy nie zamierzaj\u0105 jednak pozostawa\u0107 bierni. To wa\u017Cna zmiana w ich postawie. Wcze\u015Bniej bardzo uwa\u017Cali, by nie urazi\u0107 Chin. Od 2014 roku jednak coraz wi\u0119cej m\u0142odych os\u00F3b manifestuje swoje pogl\u0105dy niepodleg\u0142o\u015Bciowe i demokratyczne. Wiedz\u0105, \u017Ce muz\u0105 liczy\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce Pekin spr\u00F3buje zaanektowa\u0107 ma\u0142\u0105 wysp\u0119, nawet je\u015Bli naruszy to kruchy pok\u00F3j mi\u0119dzy pa\u0144stwami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223631.jpg","",[]],"65429187":["Holandia, Belgia, Norwegia i Francja po kolei zostaj\u0105 zaj\u0119te przez Trzeci\u0105 Rzesz\u0119. Dzi\u0119ki unikatowym materia\u0142om widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 m.in. paniczn\u0105 ucieczk\u0119 mieszka\u0144c\u00F3w Pary\u017Ca przed okupantem, po\u017Car Rotterdamu oraz przera\u017Cenie i zniszczenie, jakie sia\u0142y stukasy podczas nalot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221067.jpg","",[]],"65429188":["W ka\u017Cdym spo\u0142ecze\u0144stwie obowi\u0105zuj\u0105 niepisane zasady, kt\u00F3re pozwalaj\u0105 ludziom zgodnie \u017Cy\u0107 obok siebie. Gdy kto\u015B \u0142amie te regu\u0142y, mo\u017Ce spotka\u0107 si\u0119 z ostracyzmem. Poznajemy Szkota, kt\u00F3ry zra\u017Ca do siebie innych swoim ci\u0105g\u0142ym przeklinaniem. M\u0142oda kobieta z Idaho jest stygmatyzowana, poniewa\u017C si\u0119 okalecza. M\u0142ody Anglik zyskuje opini\u0119 leniwego, gdy\u017C zawsze jest \u015Bpi\u0105cy. W programie wyst\u0119puje tak\u017Ce dw\u00F3ch przyjaci\u00F3\u0142 z Vermontu, kt\u00F3rzy z powodu swojego zachowania uwa\u017Cani s\u0105 dziwak\u00F3w, a nawet budz\u0105 l\u0119k. Obaj cierpi\u0105 z powodu zaburze\u0144, kt\u00F3rych nie potrafi\u0105 kontrolowa\u0107. Mimo to s\u0105 odrzuceni przez spo\u0142ecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217384.jpg","",[]],"65429189":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"65429190":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"65429191":["Arka Bruce'a Beacha
Andrzej Meller pozna w Kanadzie w\u0142a\u015Bciciela niezwyk\u0142ej arki i konstruktora schronu przeciwatomowego. Prepersi z Zachodu wydaj\u0105 zdecydowanie wi\u0119cej pieni\u0119dzy na zapewnienie bezpiecze\u0144stwa sobie i najbli\u017Cszym. Ich obawy i stopie\u0144 przygotowania cz\u0119sto mog\u0105 wydawa\u0107 si\u0119 abstrakcyjne, a nawet przesadzone. Bohaterem odcinka b\u0119dzie 81-letni Bruce Beach - w\u0142a\u015Bciciel arki stworzonej z 42 szkolnych autobus\u00F3w, kt\u00F3ra w chwili zagro\u017Cenia stanie si\u0119 miejscem ewakuacji dla niego i 500 innych os\u00F3b. Andrzej Meller zostanie oprowadzony po posiad\u0142o\u015Bci staruszka. Odwiedzi te\u017C by\u0142ego \u017Co\u0142nierza Micheala \"Cookie\" Cooka. Zwiedzi zbudowany przez niego schron przeciwatomowy, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 tu\u017C przy domu prepersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65429192":["Czego boj\u0105 si\u0119 kanadyjscy prepersi?
Andrzej Meller kontynuuje podr\u00F3\u017C po Kanadzie, podczas kt\u00F3rej odwiedza kolejnych bohater\u00F3w. Che Bodhi to jeden z najbardziej do\u015Bwiadczonych tutaj prepers\u00F3w, tw\u00F3rca Ontario Prepper Survival Network. Uprawia tzw. survival le\u015Bny, potrafi \u0142owi\u0107 zwierzyn\u0119 przy u\u017Cyciu prymitywnych metod, kt\u00F3re stworzyli i kultywowali lokalni Indianie. M\u0119\u017Cczyzna demonstruje r\u00F3\u017Cne metody tworzenia pu\u0142apek. Pokazuje, jakie \u015Brodki przedsi\u0119wzi\u0105\u0142, by przygotowa\u0107 si\u0119 na najgorsze. Z kolei Robert Studer zaprasza Andrzeja do swego campera ucieczkowego i wyja\u015Bnia zasady jego funkcjonowania. Opowiada te\u017C, na jakie zagro\u017Cenia jest przygotowany. Andrzej Meller bierze r\u00F3wnie\u017C udzia\u0142 w szkoleniu z zakresu obrony przed zombie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65429193":["Marcin G\u0105sienica Kotelnicki i Wojtek G\u0105sienica Roj udaj\u0105 si\u0119 na lodow\u0105 wspinaczk\u0119 po Kuluarze Kurtyki. W Murowa\u0144cu TOPR prowadzi szkolenie lawinowe z udzia\u0142em ps\u00F3w. Przystosowanie zwierz\u0119cia do pracy okazuje si\u0119 nie lada wyzwaniem. Grzegorz Bryniarski i Stanis\u0142aw Dziado\u0144 patroluj\u0105 Dolin\u0119 Pi\u0119ciu Staw\u00F3w. Tymczasem Zbyszek Mierczak, Marcin N\u0119dza-Chotarski i Jan Polak przygotowuj\u0105 si\u0119 do udzia\u0142u w zawodach Patrouille di Glaciers.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"65429194":["Ba\u0142tyckie trocie
Dwaj zapaleni w\u0119dkarze, Pawe\u0142 Mirecki i Tomasz Krysiak, udaj\u0105 si\u0119 na Gotlandi\u0119 - rejon po\u0142owu troci. By z\u0142owi\u0107 te ryby, b\u0119d\u0105 musieli znie\u015B\u0107 wiele niedogodno\u015Bci: kamieniste dno, lodowat\u0105 wod\u0119 i silne fale. Udany po\u0142\u00F3w zrekompensuje jednak ich wysi\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65429195":["Spos\u00F3b na belon\u0119
Grupa zapale\u0144c\u00F3w wybiera si\u0119 na wiosenny po\u0142\u00F3w. Ich celem b\u0119d\u0105 belony, kt\u00F3re powszechnie wyst\u0119puj\u0105 w polskich wodach przybrze\u017Cnych, ale wci\u0105\u017C s\u0105 ma\u0142o znane. Tylko nieliczni w\u0119dkarze wiedz\u0105, \u017Ce potrafi\u0105 one dostarczy\u0107 wielu niesamowitych emocji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65429196":["Z w\u0119dk\u0105 na Kanary
Podczas wakacyjnej wyprawy na Wyspy Kanaryjskie mo\u017Cna odda\u0107 si\u0119 w\u0119dkarskiej pasji. W pobli\u017Cu znajduj\u0105 si\u0119 \u0142owiska karpi, do kt\u00F3rych dosta\u0107 si\u0119 mo\u017Cna jedynie \u015Bmig\u0142owcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65429197":["Wielka maj\u00F3wka, cz\u0119\u015B\u0107 1
Gdy zbli\u017Ca si\u0119 majowy weekend nad polskie rzeki przybywaj\u0105 t\u0142umy w\u0119dkarzy. To jest doskona\u0142a okazja, by wyby\u0107 z kraju. W taki spos\u00F3b zrodzi\u0142 si\u0119 pomys\u0142 na wypraw\u0119 do Bo\u015Bni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65429198":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65429199":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65429200":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65429201":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65429202":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65429203":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65429204":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65429205":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65429206":["Pieski i nied\u017Awiedzie \/ Pieski ratuj\u0105 tulipany
Odwa\u017Cny Danny tym razem ucieka na drzewo przed nied\u017Awiedziem. Burmistrz Humdinger przed konkursem kwiat\u00F3w niszczy tulipany. Chase i Rocky musz\u0105 ruszy\u0107 na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65429207":["Gwiazdy filmowe \/ Pieski ratuj\u0105 festiwal filmowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65429208":["Pieski w d\u017Cemie\/ Pieski ratuj\u0105 surfuj\u0105c\u0105 \u015Bwink\u0119
Mr\u00F3wki porywaj\u0105 owoce w trakcie corocznego konkursu na najlepszy d\u017Cem. Psi Patrol rusza na ratunek. Zuma wyrusza na akcj\u0119 wodn\u0105, podczas gdy Korneliusz odp\u0142ywa na desce surfingowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65429209":["Pieski i wielkie warzywa\/ Pieski ratuj\u0105 kosmiczn\u0105 zabawk\u0119
Naw\u00F3z sprawi\u0142, \u017Ce ro\u015Bliny farmerki zacz\u0119\u0142y coraz szybciej rosn\u0105\u0107. Sytuacj\u0119 musi opanowa\u0107 Psi Patrol. Ryder i psiaki rysuj\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o zagubionej zabawce ma\u0142ego kosmity na polu farmera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65429210":["Pieski i skunks\/ Pieski i wielorybek
Everest zostaje spryskana przez skunksa. Pieski pr\u00F3buj\u0105 jej powiedzie\u0107, \u017Ce powinna wzi\u0105\u0107 k\u0105piel. Ryder i jego przyjaciele wyruszaj\u0105 na pomoc uwi\u0119zionemu pod lodem wielorybkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65429211":["Czerwona kapusta z \u017Curawin\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214464.jpg","",[]],"65429212":["W\u0105tr\u00F3bka z owocami i jarmu\u017Cem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214464.jpg","",[]],"65429213":["Tym razem kamery b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 ziemniakom podczas ich d\u0142ugiej i pe\u0142nej przyg\u00F3d drogi, aby sta\u0107 si\u0119 chrupi\u0105cymi czipsami. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce przy produkcji po\u0142udniowoazjatyckiego deseru o nazwie gulab jamun niezb\u0119dna jest doskona\u0142a harmonia maszyn i ludzkich r\u0105k. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105 te\u017C, w jaki spos\u00F3b 6 milion\u00F3w jajek przemienia si\u0119 w 75 milion\u00F3w wybornych w\u0142oskich ciasteczek z migda\u0142ami. Na koniec oka\u017Ce si\u0119, jak z bogatych w bia\u0142ko ziaren soi powstaje tofu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"65429214":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, dlaczego orzeszkom ziemnym s\u0142u\u017Cy odrobina potrz\u0105sania i k\u0105piel w rozgrzanym oleju. Opr\u00F3cz tego w odcinku pojawi si\u0119 przemys\u0142owa sokowir\u00F3wka, kt\u00F3ra ka\u017Cdego dnia przetwarza ogromne ilo\u015Bci kremowych koktajli mango. Tw\u00F3rcy programu zdradz\u0105 te\u017C, jakie chemiczne sztuczki pozwalaj\u0105 na produkcj\u0119 pe\u0142nych t\u0142uszczu ser\u00F3w bocconcini oraz co sprawia, \u017Ce wegetaria\u0144skie ciasteczka s\u0105 tak zdrowe, a jednocze\u015Bnie tak kusz\u0105co smaczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"65429215":["Gospodarze programu projektuj\u0105 lokum dla m\u0142odych ma\u0142\u017Conk\u00F3w z Rochester. Nowo\u017Ce\u0144cy maj\u0105 pasje, kt\u00F3re wymagaj\u0105 przestrzeni. M\u0119\u017Cczyzna zajmuje si\u0119 warzeniem piwa, a kobieta trenuje taniec na rurze. John i Zack pr\u00F3buj\u0105 stworzy\u0107 warunki dla uprawiania ich hobby w domu o powierzchni 20 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"65429216":["Aleksandra i Piotr oraz ich dzieci mieszkaj\u0105 w przestronnym nowoczesnym domu. Kobieta jest prawniczk\u0105, a jaj m\u0105\u017C prowadzi firm\u0119 detektywistyczn\u0105. Dochody miesi\u0119czne ma\u0142\u017Conk\u00F3w si\u0119gaj\u0105 30000 z\u0142. Iwona samotnie wychowuje czworo dzieci. Obecnie kobieta przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Na dodatek ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem i d\u0142ugi w bankach. Rodzina mieszka w jednym pokoju z kuchni\u0105 i \u0142azienk\u0105. Po zap\u0142aceniu rachunk\u00F3w Iwonie zostaje do dyspozycji 600 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65429217":["Wioletta, Konrad i ich dzieci m\u00F3wi\u0105, \u017Ce mieszkaj\u0105 biednie, ale nie tragicznie. Wydaj\u0105 si\u0119 nie zauwa\u017Ca\u0107 wilgoci i grzyba na \u015Bcianach. Miesi\u0119czny bud\u017Cet Adriana i Agnieszki wynosi 20000 z\u0142otych. Kobieta zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi, a Adrian prowadzi w\u0142asny zak\u0142ad stolarski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65429218":["Kraj Bask\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65429219":["Maroko","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65429220":["O dobry humor widz\u00F3w wraz z prowadz\u0105c\u0105 program kieleck\u0105 formacj\u0105 zadbaj\u0105 tym razem m.in. Miko\u0142aj Cie\u015Blak i Kabaret Moralnego Niepokoju, Monika Dryl, Adrianna Borek oraz Kabaret K2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"65429221":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"65429222":["Re\u017C.: Marc Erlbaum.
Claire (Jennifer Love Hewitt) i Todd (Daniel Eric Gold) razem pracuj\u0105 w kameralnej, troch\u0119 zaniedbanej, ale ci\u0105gle pe\u0142nej uroku kawiarence. Todd jest nie\u015Bmia\u0142ym muzykiem, kt\u00F3ry po kryjomu podkochuje si\u0119 w swojej wsp\u00F3\u0142pracowniczce. Mimo otwartego charakteru Claire jego pr\u00F3by wyznania prawdziwych uczu\u0107 zawsze ko\u0144cz\u0105 si\u0119 chwil\u0105 niezr\u0119czno\u015Bci. Ponadto dziewczyna jest ju\u017C w zwi\u0105zku. Ukochany nie traktuje jej dobrze, jednak Claire uwa\u017Ca, \u017Ce nie zas\u0142uguje na nic wi\u0119cej. Kawiarnia ma swoj\u0105 sta\u0142\u0105 klientel\u0119. Nale\u017Cy do niej m.in. pisarz, kt\u00F3ry spisuje wszystko, co dzieje si\u0119 wok\u00F3\u0142 niego. Nikt nie wie, \u017Ce literat jest w szczeg\u00F3lny spos\u00F3b zwi\u0105zany z lokalem. Do cz\u0119stych go\u015Bci kawiarenki nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C pewna siebie i odwa\u017Cna Jasmine, aktywna dzia\u0142aczka na rzecz spo\u0142eczno\u015Bci w niebezpiecznej dzielnicy, oraz Craig, zapalony komputerowiec, kt\u00F3ry odkrywa, \u017Ce jego \u017Cyciem kieruje kto\u015B inny. Przy stoliku w rogu kawiarni swoje \"biuro\" ma dealer narkotykowy o imieniu Glenn. Jest obserwowany przeze Braina, policjanta, kt\u00F3ry codziennie przychodzi tam na kaw\u0119. Opr\u00F3cz tego w kafejce bywa te\u017C m\u0142ody narkoman, d\u0142u\u017Cnik Glenna. Dla niego oraz pozosta\u0142ych go\u015Bci kawiarnia stanowi ostoj\u0119, gdzie mo\u017Cna sp\u0119dzi\u0107 wolny czas, zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w lekturze lub porozmawia\u0107 z kim\u015B ciekawym. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy pewnego dnia za drzwiami lokalu rozlegaj\u0105 si\u0119 strza\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223314.jpg","",[]],"65429223":["Re\u017C.: Patrick Tatopoulos.
Przed wiekami na \u015Bwiecie \u017Cy\u0142y dwie rasy nadnaturalnych istot: arystokratyczne, \u017Cywi\u0105ce si\u0119 krwi\u0105 wampiry i wilko\u0142aki - dzikie bestie, w kt\u00F3rych \u017C\u0105dza przemocy wypar\u0142a cz\u0142owiecze\u0144stwo. Jedna z ras cechowa\u0142a si\u0119 inteligencj\u0105, druga - si\u0142\u0105. Nadszed\u0142 dzie\u0144, kt\u00F3ry zak\u0142\u00F3ci\u0142 odwieczn\u0105 r\u00F3wnowag\u0119. Samica wilko\u0142aka, uwi\u0119ziona przez wampiry, urodzi\u0142a maj\u0105cego ludzkie cechy Luciana. W\u0142adca \u0142akn\u0105cych krwi arystokrat\u00F3w, Viktor, wykorzystuje genetycznego miesza\u0144ca do stworzenia nowej rasy - niewolnik\u00F3w Lykan\u00F3w. Mijaj\u0105 lata. Viktor rz\u0105dzi wampirzym dworem i Lykanami \u017Celazn\u0105 r\u0119k\u0105. Jego waleczna c\u00F3rka Sonja wraz z elitarnym oddzia\u0142em wampir\u00F3w broni posiad\u0142o\u015Bci przed pl\u0105druj\u0105cymi j\u0105 wilko\u0142akami. Pewnego dnia zakochuje si\u0119 w Lucianie - zniewolonym kowalu wytwarzaj\u0105cym dla wampir\u00F3w bro\u0144. \u017Bycie kochank\u00F3w zale\u017Cy od utrzymania w tajemnicy zakazanego romansu. Prawda wychodzi jednak na jaw. Lucianowi udaje si\u0119 wraz z innymi Lykanami wydosta\u0107 z loch\u00F3w. Pragnie ocali\u0107 ukochan\u0105. Zbiera armi\u0119 pobratymc\u00F3w. Niebawem mi\u0119dzy zast\u0119pami wampir\u00F3w a marz\u0105cymi o wolno\u015Bci potomkami wilko\u0142ak\u00F3w dochodzi do bitwy, kt\u00F3ra zadecyduje o losach obu ras.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088436.jpg","",[]],"65429224":["W sierpniu 2005 roku Greg i jego starszy brat Jake odziedziczyli po zmar\u0142ym wujku dom w Nowym Meksyku. Wybieraj\u0105 si\u0119 obejrze\u0107 budynek. Zamierzaj\u0105 sprzeda\u0107 go jak najszybciej. Docieraj\u0105 do zrujnowanej rezydencji po zmroku. Miejsce robi na nich upiorne wra\u017Cenie. Wkr\u00F3tce staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami nadprzyrodzonych zjawisk. Bracia odkrywaj\u0105 przera\u017Caj\u0105cy sekret. W programie tak\u017Ce historia Lindsay, m\u0142odej nauczycielki, kt\u00F3r\u0105 prze\u015Bladuje duch dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65429225":["\u0141adunek
\u0141owcy przejmuj\u0105 spraw\u0119 tajemniczej eksplozji, do kt\u00F3rej dosz\u0142o na przystanku. Pirotechnik uznaje, \u017Ce bomba by\u0142a domowej roboty. Wkr\u00F3tce sto\u0142eczne komendy policji dostaj\u0105 anonimowe wiadomo\u015Bci ostrzegaj\u0105ce przed kolejnymi atakami. Mary\u015Bka i Patryk kontaktuj\u0105 si\u0119 z Harad\u0105, kt\u00F3ry przekazuje im informacje o Belgu, kt\u00F3rego Interpol powi\u0105za\u0142 z neonazistowskimi terrorystami. \u0141owcy wnikaj\u0105 w struktur\u0119 bojownik\u00F3w, ale okazuje si\u0119, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce konstruktork\u0105 bomby jest chemiczka Wiktoria. Tym razem kobieta wzi\u0119\u0142a zak\u0142adnika i domaga si\u0119 okupu. Mary\u015Bka ko\u0144czy przygotowania do imprezy urodzinowej c\u00F3rki, ale przerywa jej telefon od Adama. Okazuje si\u0119, \u017Ce razem z matk\u0105 organizuj\u0105 konkurencyjn\u0105 imprez\u0119, kt\u00F3rej Kalinka i Igor nie mog\u0105 si\u0119 doczeka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65429226":["Bo\u017Cena i jej c\u00F3rka Olga spotykaj\u0105 si\u0119 z dietetyczk\u0105. Po wizycie Olga po raz pierwszy po wielu latach udaje si\u0119 na trening karate. Tymczasem El\u0119 i jej syna odwiedza Artur, uczestnik pierwszej edycji serialu, kt\u00F3ry schud\u0142 55 kg. Dla Emila to bardzo wa\u017Cne spotkanie, gdy\u017C w ko\u0144cu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 porozmawia\u0107 z kim\u015B, kto bardzo dobrze rozumie jego problemy. Z kolei Bj\u00F6rn stylizuje polsk\u0105 mistrzyni\u0119 boksu Ew\u0119 Brodnick\u0105. Po pracy spotyka si\u0119 z Karolin\u0105, jedn\u0105 z uczestniczek programu. Na stole pojawia si\u0119 bardzo wykwintne menu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"65429227":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65429228":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65429229":["Formacja Chatelet
Spektakl kabaretowy \"Wojna p\u0142ci\" umiej\u0119tnie balansuje na granicy kabaretu i rzeczywisto\u015Bci. Skecz roz\u015Bmieszy ka\u017Cdego, ukazuj\u0105c w humorystyczny spos\u00F3b do\u015Bwiadczenia damsko-m\u0119skie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65429230":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 2","","",[]],"65429231":["Prowadz\u0105cy odkryje sekrety ziewania. Opowie o dost\u0119pnych w sprzeda\u017Cy komercyjnych dronach, a tak\u017Ce odwiedzi Baz\u0119 Lotnictwa Taktycznego w \u0141asku. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, czy mo\u017Cna pod\u0142\u0105czy\u0107 m\u00F3zg do komputera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65429232":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy wygl\u0105d ma wp\u0142yw na to, jak odbiera nas spo\u0142ecze\u0144stwo. Joanna Sosnowska opowie o gad\u017Cetach pomagaj\u0105cych uprawia\u0107 sport. Ekipa programu odwiedzi afrykanarium we Wroc\u0142awiu. Widzowie b\u0119d\u0105 tez \u015Bwiadkami wy\u015Bcigu pojazd\u00F3w odrzutowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}