{"63816169":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63816170":["Kochankowie
Sprz\u0105taczka Daria znajduje swojego pracodawc\u0119 wycie\u0144czonego i przykutego do kaloryfera. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest by\u0142a dziewczyna ofiary, w\u0142a\u015Bcicielka portalu randkowego. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy m\u0119\u017Cczyzna dostaje wiadomo\u015B\u0107 z pogr\u00F3\u017Ckami. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 10-letniego Ignasia, prymusa klasowego, kt\u00F3ry uciek\u0142 z domu. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce zagini\u0119cie ch\u0142opca zwi\u0105zane jest z rodzinnymi sekretami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816171":["Robert pokazuje park dla dzikich zwierz\u0105t. Andrzej skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce w Bieszczadach jest zbyt ma\u0142o interesuj\u0105cych kobiet. Narzeka te\u017C na prze\u015Bladuj\u0105cego go nied\u017Awiedzia. Wojtek odkrywa w sobie artystycznego ducha. Opowiada tak\u017Ce o swoim \u017Cyciu - na\u0142ogu alkoholowym i ucieczce w g\u00F3ry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816172":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8f772bc47b3e7d48c10845c7918ed52b",["N"]],"63816173":["Diablo II: Resurrected","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63816174":["7 najlepszych gier z uniwersum Dragon Balla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63816175":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63816176":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176838.jpg","",[]],"63816177":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d75be6f617a30e1dcc6db617e36e066",["N"]],"63816178":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8f772bc47b3e7d48c10845c7918ed52b",["N"]],"63816179":["Grzesiek opowiada o tym, w jaki spos\u00F3b pojmuje wolno\u015B\u0107. Szukaj\u0105c jej, porzuca miasto i wyje\u017Cd\u017Ca w Bieszczady. Robert obja\u015Bnia, co powinno si\u0119 robi\u0107 w razie ataku nied\u017Awiedzia. Tymczasem Zdzichu, chc\u0105c pobi\u0107 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105, zwi\u0119ksza cz\u0119stotliwo\u015B\u0107 swoich trening\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816180":["Robert pokazuje park dla dzikich zwierz\u0105t. Andrzej skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce w Bieszczadach jest zbyt ma\u0142o interesuj\u0105cych kobiet. Narzeka te\u017C na prze\u015Bladuj\u0105cego go nied\u017Awiedzia. Wojtek odkrywa w sobie artystycznego ducha. Opowiada tak\u017Ce o swoim \u017Cyciu - na\u0142ogu alkoholowym i ucieczce w g\u00F3ry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816181":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63816182":["Curse of the Dead Gods","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63816183":["Assassin's Creed Valhalla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63816184":["Car Mechanic Simulator","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63816185":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63816186":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63816187":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63815996":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63815997":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63815998":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63815999":["Re\u017C.: Anthony Silverston.
Historia samca afryka\u0144skiej zebry, kt\u00F3ry urodzi\u0142 si\u0119 z pasiast\u0105 po\u0142ow\u0105 cia\u0142a. Odtr\u0105cony przez rodzinne stado Kumba postanawia wyruszy\u0107 na poszukiwanie magicznego \u017Ar\u00F3d\u0142a. Wed\u0142ug legendy w\u0142a\u015Bnie tu pierwsze zebry zyska\u0142y swoje pasy. Podczas pe\u0142nej niebezpiecze\u0144stw w\u0119dr\u00F3wki Kumba spotyka nowych przyjaci\u00F3\u0142, nadopieku\u0144cz\u0105 antylop\u0119 gnu, Mam\u0119 W., i pewnego szalonego strusia Bradleya. Tropem odmie\u0144ca pod\u0105\u017Ca gro\u017Any lampart Fango. Drapie\u017Cnik wierzy, \u017Ce upolowanie Kumby, nietypowego umaszczonego przedstawiciela swojego gatunku, zapewni mu wielk\u0105 moc. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu udzia\u0142 wzi\u0119li m.in. Maciej Musia\u0142 jako Kumba, Jaros\u0142aw Boberek w roli Bradleya i Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska jako Mama W.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848475.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4708b225f1f371bddf4124dd6b0bfc35",["N"]],"63816000":["Tym razem prowadz\u0105ca ugotuje zielony barszcz ukrai\u0144ski, podobny troch\u0119 do szczawiowej, ale z wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015Bci\u0105 zieleniny. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda risotto z kurczakiem, szparagami i oscypkiem. Na deser Ewa zaserwuje lody o smaku zielonego karmelu. Baz\u0105 do ich przygotowania b\u0119dzie w\u0142asnor\u0119cznie przyrz\u0105dzony kajmak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164362.jpg","",[]],"63816001":["Re\u017C.: John Puglisi.
Pyskacz jest przekonany, \u017Ce za podpaleniem jego domu stoi legendarny smok Gnatochrup. Kiedy \u017Caden z s\u0105siad\u00F3w nie chce uwierzy\u0107 w istnienie bestii, stary wiking postanawia upolowa\u0107 prze\u015Bladuj\u0105cego go smoka. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do niego Czkawka i przyjaciele, kt\u00F3rzy maj\u0105 dopilnowa\u0107 bezpiecznego powrotu Pyskacza. Podczas morskiej podr\u00F3\u017Cy wys\u0142uchuj\u0105 coraz bardziej nieprawdopodobnych opowie\u015Bci o rywalizacji wikinga z potworem. W ko\u0144cu w\u0119drowcy rozbijaj\u0105 si\u0119 na smoczej wyspie, gdzie poznaj\u0105 prawd\u0119 o Gnatochrupie. Animacja stanowi kontynuacj\u0119 filmu \"Jak wytresowa\u0107 smoka\". W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Tomasz Traczy\u0144ski, Mateusz Narloch, Grzegorz Drojewski oraz Julia Kami\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838442.jpg","",["N"]],"63816002":["Re\u017C.: Cody Cameron.
Kolejne spotkanie z Bogusiem i jego weso\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A postanawia wyruszy\u0107 na prawdziw\u0105 m\u0119sk\u0105 wypraw\u0119 wraz ze swoimi kolegami. Jednak \u017Caden z nich nie mo\u017Ce mu towarzyszy\u0107. Rozczarowany mi\u015B nie chce rezygnowa\u0107 ze swoich plan\u00F3w i wyrusza na samotn\u0105 wycieczk\u0119 w nieznane. Niebawem spotyka na swoje drodzy cyrk i poznaje pracuj\u0105ce tam zwierz\u0119tami. Jego uwag\u0119 zwraca przede wszystkim grizzly, kt\u00F3ry wygl\u0105da jak lustrzane odbicie Bogusia. Nied\u017Awiedzie postanawiaj\u0105 prze\u017Cy\u0107 przygod\u0119 swojego \u017Cycia i zamieni\u0107 si\u0119 miejscami. Po przedstawieniu cyrkowcy wyruszaj\u0105 do rodzinnej Rosji, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u. Bogu\u015B zostaje uwi\u0119ziony w nieznanym sobie \u015Bwiecie. Elliot, wiewi\u00F3r McSquizzy i Pan Kabanos ruszaj\u0105 z odsiecz\u0105. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu Bogusiowi u\u017Cyczy\u0142 Jaros\u0142aw Boberek. W roli Elliota widzowie us\u0142ysz\u0105 Dariusza Toczka. Alistair przem\u00F3wi\u0142 g\u0142osem Waldemara Barwi\u0144skiego, Mcsquizzy Grzegorza Pawlaka, a pan Weenie Zbigniewa Suszy\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177312.jpg","",["N"]],"63816003":["Ewa, Igor i Nadia \u017Cyj\u0105 bardzo skromnie, po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na \u017Cycie pozostaje im 500 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Agnieszka, Krzysztof, Letycja i Idalia dysponuj\u0105 kwot\u0105 18 000 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Cz\u0119sto podr\u00F3\u017Cuj\u0105 i pr\u00F3buj\u0105 nowych rzeczy. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"63816004":["Andrzej znajduje pozosta\u0142o\u015Bci po zwierzynie, kt\u00F3ra zosta\u0142a zaatakowana przez wilki. Spaceruje po \u0142\u0105kach, poszukuj\u0105c ro\u015Blin jadalnych, przydatnych do przyrz\u0105dzania posi\u0142k\u00F3w. Opowiada tak\u017Ce o w\u0142asnych do\u015Bwiadczeniach zwi\u0105zanych z za\u017Cywaniem grzybk\u00F3w halucynogennych. Wojtek przygotowuje si\u0119 do ocieplenia swojej przyczepy. Ma r\u00F3wnie\u017C zamiar doprowadzi\u0107 do niej pr\u0105d i sp\u0119dzi\u0107 w niej ca\u0142\u0105 zim\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816005":["Adam oraz jego mi\u0119dzynarodowa ekipa wyruszaj\u0105 na trzydniow\u0105 w\u0119dr\u00F3wk\u0119 konn\u0105 na W\u0119gry. Wojtek zdradza, \u017Ce wszystkie jego ksi\u0105\u017Cki, wiersze i piosenki zosta\u0142y napisane pod wp\u0142ywem. M\u0119\u017Cczyzna ma nadzieje, w Bieszczadach to si\u0119 zmieni. Krzysztof zosta\u0142 sam. Hanka wytrze\u017Awia\u0142a i wyjecha\u0142a do Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816006":["W Plutyczach Walek i S\u0142awek musz\u0105 za\u0142ata\u0107 dziur\u0119 w podmur\u00F3wce obory. Zdaniem Andrzeja, nie jest to potrzebne. Kiedy praca jest wykonana, panowie wyrzucaj\u0105 obornik na rozstrz\u0105sark\u0119 i jad\u0105 na pole. Nie obchodzi si\u0119 bez komplikacji - pojazd gubi \u0142a\u0144cuch, a Andrzej o wszystko obwinia ojca. Kamil oraz \u0141ukasz z \u017Con\u0105 i dzie\u0107mi z miejscowo\u015Bci Po\u015Bwi\u0119tne przeganiaj\u0105 m\u0142ode ciel\u0119ta do zagrody. Wymagaj\u0105 one izolacji ze wzgl\u0119du na kruche zdrowie. Potem Kamil zajmuje si\u0119 napraw\u0105 belarki oraz kosi lucern\u0119 na pasz\u0119 dla kr\u00F3w. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasz przeganiaj\u0105 swoje stado do ob\u00F3r na zimowanie. Potrzebuj\u0105 pomocy pracownik\u00F3w, gdy\u017C jest to niebezpieczne i wyczerpuj\u0105ce zaj\u0119cie. Justyna opiekuje si\u0119 nowo narodzonym cielakiem. Widzowie dowiaduj\u0105 si\u0119 paru ciekawych rzeczy na temat instynktu macierzy\u0144skiego u kr\u00F3w mlecznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1999029.jpg","",["N"]],"63816007":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816008":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816009":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816010":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816011":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"63816012":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"63816013":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63816014":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"63816015":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63816016":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63816017":["Jadzia i Kasia walcz\u0105 z alkoholizmem. Aby Heniek i Zenon zrezygnowali ze spo\u017Cywania napoj\u00F3w wyskokowych, wynajmuj\u0105 szeptuch\u0119, kt\u00F3ra ma rzuci\u0107 na m\u0119\u017Cczyzn zakl\u0119cie. Obaj zainteresowani drwi\u0105 ze staruszki, ona jednak daje kobietom specjaln\u0105 mikstur\u0119. Kiedy panowie j\u0105 spo\u017Cywaj\u0105, do\u0142\u0105cza do nich zrozpaczona Anna. Pod wp\u0142ywem tego specyfiku proponuje spotkanie Albertowi. Heniek za\u015B planuje nowy biznes. Pieni\u0105dze, kt\u00F3re Piotr dosta\u0142 od Hamleta, inwestuje w zakup fajerwerk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816018":["Albert zaprasza Piotrka na partyjk\u0119 pokera. Stawk\u0105 w niej maj\u0105 by\u0107 wzgl\u0119dy Anny. Tymczasem Kowalska, kt\u00F3ra zamierza\u0142a da\u0107 m\u0119\u017Cowi drug\u0105 szans\u0119, dowiaduje si\u0119, \u017Ce ten zamieszka\u0142 z Laur\u0105. Nikodem uparcie walczy o mi\u0142o\u015B\u0107 Eli. Heniek nie mo\u017Ce sprzeda\u0107 swoich fajerwerk\u00F3w, poniewa\u017C monopol na nie ma pewna firma w mie\u015Bcie. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak dopisuje szcz\u0119\u015Bcie. Gdy niedopa\u0142ek powoduje po\u017Car w magazynie, Kowalski wykorzystuje sytuacj\u0119. Udaje mu si\u0119 sprzeda\u0107 fajerwerki z ogromnym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816019":["Re\u017C.: Gore Verbinski.
Karaiby, XVIII wiek. Kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp) przewodzi\u0142 pirackiemu okr\u0119towi \"Czarna Per\u0142a\". Statek opanowali jednak buntownicy pod wodz\u0105 pierwszego oficera Barbossy (Geoffrey Rush). Po pewnym czasie, w wyniku niepomy\u015Blnego zbiegu okoliczno\u015Bci, kapitan Sparrow trafia w r\u0119ce brytyjskich \u017Co\u0142nierzy i zostaje aresztowany. Niebawem korsarze atakuj\u0105 karaibskie miasto Port Royal i porywaj\u0105 Elizabeth Swann (Keira Knightley), pi\u0119kn\u0105 c\u00F3rk\u0119 gubernatora. Zamierzaj\u0105 dotrze\u0107 z ni\u0105 na tajemnicz\u0105 wysp\u0119 Isla de Muerte. Tylko tam, przy pomocy medalionu, kt\u00F3ry posiada porwana dziewczyna, Barbossa i jego podw\u0142adni b\u0119d\u0105 mogli uwolni\u0107 si\u0119 od azteckiej kl\u0105twy, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce nic nie czuj\u0105 i s\u0105 nie\u015Bmiertelni. Tymczasem kapitan Jack ucieka z aresztu. Chce odzyska\u0107 ukochany okr\u0119t. Nieoczekiwanie znajduje sprzymierze\u0144ca w osobie p\u0142atnerza Willa Turnera (Orlando Bloom), w kt\u00F3rego \u017Cy\u0142ach p\u0142ynie piracka krew. Will pragnie uwolni\u0107 Elizabeth, w kt\u00F3rej si\u0119 kocha, z r\u0105k pirat\u00F3w. Kapitan Sparrow i Will wyruszaj\u0105 za buntownikami na pok\u0142adzie najszybszego statku brytyjskiej floty, \"HMS Interceptor\". Za nimi pod\u0105\u017Ca niedosz\u0142y narzeczony Elizabeth, m\u0142ody komandor Norrington (Jack Davenport).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177310.jpg","",[]],"63816020":["Re\u017C.: Matt Reeves.
Mija dziesi\u0119\u0107 lat odk\u0105d epidemia wirusa u\u015Bmierci\u0142 niemal ca\u0142\u0105 ras\u0119 ludzk\u0105. Genetycznie zmodyfikowane ma\u0142py przewodz\u0105 ogromnej populacji orangutan\u00F3w, szympans\u00F3w i goryli. Caesar (Andy Serkis), wychowany przez cz\u0142owieka samiec, kt\u00F3ry swego czasu poprowadzi\u0142 istoty cz\u0142ekokszta\u0142tne do rewolucji, jest ich przyw\u00F3dc\u0105. Obecnie, wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Korneli\u0105 (Judy Greer), wychowuje dw\u00F3jk\u0119 m\u0142odych, staraj\u0105c si\u0119 prowadzi\u0107 spokojne \u017Cycie. Pewnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce w ruinach San Francisco funkcjonuje kolonia odpornych na wirusa ludzi. Ich liderem jest by\u0142y policjant Dreyfus (Gary Oldman). Pomagaj\u0105 mu: architekt Malcolm (Jason Clarke) oraz Ellie (Keri Russell), piel\u0119gniarka z Centrum Zapobiegania Chorobom. W czasie jednego z patroli dochodzi do spotkania ludzi z ma\u0142pami. Caesar i Malcolm zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce konfrontacja stron jest nieunikniona. Obraz uzyska\u0142 nominacj\u0119 do Oscara 2015 i nagrody BAFTA za efekty wizualne i przynios\u0142a doch\u00F3d w wysoko\u015Bci 709 milion\u00F3w dolar\u00F3w, czym pobi\u0142 wyniki wcze\u015Bniejszej cz\u0119\u015Bci, \"Genezy planety ma\u0142p\", kt\u00F3ra zarobi\u0142a 469 milion\u00F3w. Na stanowisko re\u017Cysera brani byli pod uwag\u0119 m.in. Guillermo del Toro, autor \"Labiryntu fauna\" i J.A. Bayona, tw\u00F3rca \"Sieroci\u0144ca\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856601.jpg","",[]],"63816021":["Sto lat
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 setne urodziny Babki. Taka okr\u0105g\u0142a rocznica staje si\u0119 pretekstem do zorganizowania niezwyk\u0142ej biesiady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4109",["N"]],"63816022":["Akademia umiej\u0119tno\u015Bci
Waldek postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie telewizyjnym, kt\u00F3rego tematem jest prezentacja ludzi wyj\u0105tkowo uzdolnionych. Wraz z Ferdkiem rozpoczynaj\u0105 poszukiwania ukrytych talent\u00F3w Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4080",["N"]],"63816417":["W programie historie Micha\u0142a Pawlaka oraz Sebastiana Flisa. Micha\u0142 nale\u017Cy do kadry narodowej i jest wicemistrzem Europy w parataekwondo. Jest nie tylko zawodnikiem, ale tak\u017Ce trenerem oraz dyrektorem administracyjnym w warszawskim klubie. Jego sparingpartnerem jest inny utytu\u0142owany niepe\u0142nosprawny zawodnik - Przemys\u0142aw Wieczorek. Sylwester Flis uprawia hokej na sledgach. Jest jednym z najlepszych na \u015Bwiecie zawodnik\u00F3w w tej dyscyplinie. Reprezentowa\u0142 Stany Zjednoczone, dla kt\u00F3rych wywalczy\u0142 z\u0142oty medal podczas igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Obecnie promuje ten sport w Polsce, gdzie wci\u0105\u017C jest on bardzo ma\u0142o popularny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/276aba1ac725fcebb8474143cc71e18d",["N"]],"63816418":["Historia Wojtka Makowskiego, kt\u00F3ry swoje \u017Cycie dzieli mi\u0119dzy dwie pasje - p\u0142ywanie i muzyk\u0119. Wojtek we wczesnym dzieci\u0144stwie ca\u0142kowicie utraci\u0142 wzrok. W\u00F3wczas ojciec postanowi\u0142 zarazi\u0107 go mi\u0142o\u015Bci\u0105 do wody. Obecnie Wojtek jest wicemistrzem paraolimpijskim z Rio. Ponadto nagrywa materia\u0142 na w\u0142asn\u0105 p\u0142yt\u0119. Arkadiusz Pilch wskutek wypadku, kt\u00F3remu uleg\u0142 w dzieci\u0144stwie, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Zaczyna\u0142 od szermierki, obecnie za\u015B gra w koszyk\u00F3wk\u0119 na w\u00F3zkach, je\u017Adzi na rowerze, uprawia crossfit, bierze udzia\u0142 w Wheelmageddonie i zawodach na ergometrach wio\u015Blarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4fa2b4aa42dcee0e5ae4607e7fc5ad80",["N"]],"63816419":["Pieski ratuj\u0105 koncert psiego rocka
Do miasta ma przyby\u0107 wielka muzyczna gwiazda. Nagle zrywa si\u0119 huragan, kt\u00F3ry niszczy scen\u0119. Ca\u0142a nadzieja w patrolu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816420":["Pieski szczekaj\u0105 z dinozaurami
Pieski prowadz\u0105 wykopaliska. Znajduj\u0105 jaja, z kt\u00F3rych wykluwaj\u0105 si\u0119 pterodaktyle. Ma\u0142e dinozaury uciekaj\u0105. Psiaki musz\u0105 jak najszybciej je wy\u0142apa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816421":["Pieski znajduj\u0105 D\u017Cina\/ Pieski ratuj\u0105 linoskoczka
Rubble znajduje stare pude\u0142ko z wyskakuj\u0105cym ze \u015Brodka klaunem. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka w nim d\u017Cin, kt\u00F3ry obiecuje mu spe\u0142nienie trzech \u017Cycze\u0144. W wyst\u0119pie Turbota przeszkadza grupa mew, dlatego kapitan wzywa na pomoc psi patrol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816422":["Pieski ratuj\u0105 poszukiwania z\u0142ota\/ Pieski ratuj\u0105 patrolowiec
Stary poszukiwacz z\u0142ota znajduje z\u0142o\u017Ce w Zatoce Przyg\u00F3d. Fakt ten wywo\u0142uje w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w krainy ogromny entuzjazm. Z kolei burmistrz i jego kocia za\u0142oga obmy\u015Blaj\u0105 plan kradzie\u017Cy patrolowego pojazdu piesk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816423":["Pieski ratuj\u0105 mecz\/ Pieski ratuj\u0105 obro\u017C\u0119
Pieski rozgrywaj\u0105 mecz pi\u0142karski z koci\u0105 dru\u017Cyn\u0105 burmistrza Humdingera. Nowa obro\u017Ca przynosi szcz\u0119\u015Bcie Marshallowi, jednak nie wiadomo jak d\u0142ugo to potrwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816424":["Pieski ratuj\u0105 minipatrol Alexa \/ Pieski ratuj\u0105 zgubiony z\u0105b
Alex zak\u0142ada w\u0142asny patrol, jednak wpada w k\u0142opoty i musi liczy\u0107 na pomoc prawdziwych piesk\u00F3w. Przyjaciele wspieraj\u0105 go r\u00F3wnie\u017C, kiedy ch\u0142opcu wypada pierwszy mleczny z\u0105b, kt\u00F3ry od razu zapodziewa. Ekipa ma za zadanie odnale\u017A\u0107 zgub\u0119 przed przybyciem z\u0119bowej wr\u00F3\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63816425":["W niewielkiej wsi Bucha\u0142owice na Lubelszczy\u017Anie stoi dom pani Agnieszki i jej m\u0119\u017Ca Piotra. Para wychowuje trzy c\u00F3rki - Patrycj\u0119, Oliwi\u0119 i Wiktori\u0119. Najwi\u0119kszym marzeniem kobiety, kt\u00F3ra sp\u0119dzi\u0142a dzieci\u0144stwo w sieroci\u0144cu, by\u0142o zawsze stworzenie licznej rodziny. Uda\u0142o si\u0119 je spe\u0142ni\u0107. Niestety, dom kobiety oraz jej bliskich jest w katastrofalnym stanie. Dach pokrywa rakotw\u00F3rczy eternit, w budynku brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Z powodu z\u0142ych warunk\u00F3w mieszkaniowych najstarsza c\u00F3rka musia\u0142a zmieni\u0107 szko\u0142\u0119. R\u00F3wie\u015Bnicy bowiem skutecznie uprzykrzali jej \u017Cycie. Rodzinie pomaga Katarzyna Dowbor, szef ekipy budowlanej Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Maciek Pertkiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["N"]],"63816426":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"63816427":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","","",["N"]],"63816428":["Sk\u00F3ra
Wiele os\u00F3b my\u015Bli, \u017Ce \u0142adny wygl\u0105d sk\u00F3ry ma znaczenie tylko estetyczne. Autorzy programu przekonuj\u0105, \u017Ce r\u00F3wnie wa\u017Cne jest zdrowie.","","",["N"]],"63816429":["Nasz cz\u0142owiek z Paragwaju
Po przeprowadzce do kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 syn Mariana Pa\u017Adziocha chce zintegrowa\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami. Pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 przyjazn\u0105 relacj\u0119 z Ferdkiem, jednak ten pozostaje sceptyczny wobec nowego lokatora. Nie chce zacie\u015Bnia\u0107 relacji byle kim. Janusz jest jednak zdeterminowany, by przekona\u0107 do siebie s\u0105siada. Wr\u0119cza mu wi\u0119c pewien egzotyczny podarunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fadc26bdf32045f60ee771ba72398413",["N"]],"63816430":["Poni\u017Cej pasa
Halina widzi Ferdka w niejednoznacznej sytuacji. Na skutek fatalnego nieporozumienia Kiepski zostaje oskar\u017Cony przez \u017Con\u0119 o zdrad\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza, jakoby dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 jakiegokolwiek niemoralnego czynu. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce Halina wesz\u0142a w posiadanie twardych dowod\u00F3w rzeczowych jego winy. Postanawia zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z t\u0105 spraw\u0105 do adwokata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/23df3d551edc7f85d8eacca9aaacb825",["N"]],"63816431":["Troll
Jolasia marzy o karierze youtuberki. Kobieta od razu przyst\u0119puje do realizacji swoich plan\u00F3w i zak\u0142ada vlog modowy. Pe\u0142na zapa\u0142u wymy\u015Bla kolejne filmiki i osi\u0105ga sukces. Zyskuje wielu fan\u00F3w, niestety w\u015Br\u00F3d widz\u00F3w pojawia si\u0119 te\u017C jeden z\u0142o\u015Bliwy troll. Jolasia, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 krytyki, popada w g\u0142\u0119bok\u0105 frustracj\u0119. Waldek postanawia odszuka\u0107 hejtera i wymierzy\u0107 mu surow\u0105 kar\u0119 za dr\u0119czenie jego ukochanej \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a5911d4d19560feb3d61ca60a5c07c53",["N"]],"63816432":["W poszukiwaniu straconego czasu
Halina traci cierpliwo\u015B\u0107 z powodu nier\u00F3bstwa Ferdka. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0105\u017C permanentnie marnuje czas. Bior\u0105c pod lup\u0119 wszystkie aktywno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny w ci\u0105gu ca\u0142ego dnia, ze zdziwieniem odkrywa, \u017Ce nie mia\u0142a racji. Ma\u0142\u017Conek dokona\u0142 bowiem wielu po\u017Cytecznych czyn\u00F3w, a nawet kilka razy wykaza\u0142 si\u0119 bohaterstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4dd544cb18a27aaf2c3ce1f8820c056f",["N"]],"63816433":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63816434":["Re\u017C.: Harald Siepermann, Boris Aljinovic.
Bobo jest uwa\u017Cany za najwi\u0119kszego fajt\u0142ap\u0119 w gronie krasnoludk\u00F3w. Pewnego dnia przez przypadek k\u0142uje ksi\u0119\u017Cniczk\u0119 R\u00F3\u017C\u0119 i sprawia, \u017Ce ta zapada w trwaj\u0105cy sto lat sen, a wraz z ni\u0105 ca\u0142e kr\u00F3lestwo. Z\u0142y czar mo\u017Ce zdj\u0105\u0107 jedynie poca\u0142unek kochanka. Krasnale wiedz\u0105, \u017Ce R\u00F3\u017Ca jest zakochana w Jasiu, pracuj\u0105cym jako pomoc kuchenna. Problem w tym, \u017Ce przebywa on w niewoli smoka Palnika, b\u0119d\u0105cego na us\u0142ugach z\u0142ej czarownicy. Tej samej, kt\u00F3ra rzuci\u0142a zakl\u0119cie na R\u00F3\u017C\u0119. Bobo wraz z sze\u015Bcioma pobratymcami, m.in. \u015Amieszkiem i Krzepkiem, wyrusza do siedziby wied\u017Amy, by uwolni\u0107 kuchcika. Czeka ich d\u0142uga i pe\u0142na niebezpiecze\u0144stw podr\u00F3\u017C. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Antoni Kr\u00F3likowski (Bobo), Czes\u0142aw Mozil (\u015Amieszek), Wojciech Mann (Pichcik) i Jaros\u0142aw Boberek (Chy\u017Cy). Po raz pierwszy swoich si\u0142 w dubbingu spr\u00F3bowali mistrz olimpijski w pchni\u0119ciu kul\u0105 Tomasz Majewski, dziennikarka Agata M\u0142ynarska i blogerka modowa Julia Kuczy\u0144ska, znana jako Maffashion.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1928139.jpg","",["N"]],"63816435":["Tym razem b\u0119dziemy \u015Bledzi\u0107 wyczyny Paw\u0142a Murawskiego z Warszawy, Mateusza Skrodzkiego z Gda\u0144ska czy Micha\u0142a Grocho\u0142y z Miko\u0142owa. Wszyscy wymienieni zawodnicy wyst\u0105pili ju\u017C w poprzednich seriach programu. Na torze przeszk\u00F3d swoich si\u0142 spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce aktorka Marcjanna Lelek oraz gwiazda Tik Toka, Mans Bikeev.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170181.jpg","",[]],"63816436":["Nasz cz\u0142owiek z Paragwaju
Po przeprowadzce do kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 syn Mariana Pa\u017Adziocha chce zintegrowa\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami. Pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 przyjazn\u0105 relacj\u0119 z Ferdkiem, jednak ten pozostaje sceptyczny wobec nowego lokatora. Nie chce zacie\u015Bnia\u0107 relacji byle kim. Janusz jest jednak zdeterminowany, by przekona\u0107 do siebie s\u0105siada. Wr\u0119cza mu wi\u0119c pewien egzotyczny podarunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fadc26bdf32045f60ee771ba72398413",["N"]],"63816437":["Poni\u017Cej pasa
Halina widzi Ferdka w niejednoznacznej sytuacji. Na skutek fatalnego nieporozumienia Kiepski zostaje oskar\u017Cony przez \u017Con\u0119 o zdrad\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza, jakoby dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 jakiegokolwiek niemoralnego czynu. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce Halina wesz\u0142a w posiadanie twardych dowod\u00F3w rzeczowych jego winy. Postanawia zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z t\u0105 spraw\u0105 do adwokata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/23df3d551edc7f85d8eacca9aaacb825",["N"]],"63816438":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
1912 r. Ojciec nastoletniego Indiany (River Phoenix) sprawia, \u017Ce obaj ci\u0105gle wpadaj\u0105 w tarapaty. Rodzic wymaga od ch\u0142opaka, by to on zawsze ratowa\u0142 ich z opresji. W 1938 r. Indiana Jones (Harrison Ford) jest uznanym wyk\u0142adowc\u0105 archeologii. Pewnego dnia kolekcjoner dzie\u0142 sztuki, Walter Donovan (Julian Glover), m\u00F3wi mu o ekspedycji poszukuj\u0105cej \u015Awi\u0119tego Graala. Wed\u0142ug legendy artefakt ten zapewnia nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107. Wskaz\u00F3wki, jak dotrze\u0107 do naczynia, wyryto na kamiennej p\u0142ycie. Brakuje jednak fragmentu z nazw\u0105 miasta, w pobli\u017Cu kt\u00F3rego ukryto kielich. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce jeden z uczestnik\u00F3w wyprawy zosta\u0142 porwany przez nazist\u00F3w, kt\u00F3rzy te\u017C chc\u0105 znale\u017A\u0107 Graala. Gdy Indiana dowiaduje si\u0119, \u017Ce uprowadzony cz\u0142onek ekspedycji to jego niewidziany od dawna ojciec, Henry (Sean Connery), jedzie z muzealnikiem Marcusem Brodym (Denholm Elliott) do Wenecji. Zamierza odszuka\u0107 grobowiec jednego z trzech \u015Bredniowiecznych rycerzy, kt\u00F3rzy odnale\u017Ali cudowne naczynie. Zabiera ze sob\u0105 notatki ojca, zawieraj\u0105ce wyniki bada\u0144 nad \u015Awi\u0119tym Graalem. Na miejscu spotykaj\u0105 niemieck\u0105 uczon\u0105, dr Els\u0119 Schneider (Alison Doody). Indiana zakochuje si\u0119 w niej. Nie wie jednak, \u017Ce jest ona agentk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875497.jpg","",["N"]],"63816439":["Re\u017C.: Anna Foerster.
Krwawy sp\u00F3r mi\u0119dzy wampirami a wilko\u0142akami wybucha na nowo. Zwyci\u0119stwo jednej ze stron mo\u017Ce zale\u017Ce\u0107 od Eve, ukochanej c\u00F3rki Selene (Kate Beckinsale). Dziewczynka jest pierwsz\u0105 w dziejach hybryd\u0105 obu zwa\u015Bnionych ras. Aby zdoby\u0107 jej krew, Marius (Tobias Menzies) posunie si\u0119 do wszystkiego. Przyw\u00F3dca lyka\u0144skiej watahy pragnie zdoby\u0107 nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107 i w ten spos\u00F3b zapewni\u0107 sobie triumf w wojnie z gro\u017Anym przeciwnikiem. Po stronie Selene staj\u0105 jedynie nale\u017C\u0105cy do grupy wampir\u00F3w David (Theo James) i jego ojciec Thomas (Charles Dance). To ju\u017C pi\u0105ta ods\u0142ona serii zapocz\u0105tkowanej przez Lena Wisemana w 2003 roku. Za kamer\u0105 tym razem stan\u0119\u0142a debiutantka, Anna Foerster, a w jednej z r\u00F3l wyst\u0105pi\u0142 nominowany do Z\u0142otego Globu Tobias Menzies. Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y w Pradze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177308.jpg","",["N"]],"63816440":["Radiowy Przeb\u00F3j Roku
Na scenie Opery Le\u015Bnej zagoszcz\u0105 arty\u015Bci najcz\u0119\u015Bciej pojawiaj\u0105cy si\u0119 w polskich rozg\u0142o\u015Bniach radiowych w 2017 roku. Gwiazdami koncertu b\u0119d\u0105: Margaret, kt\u00F3ra za\u015Bpiewa \"What you do\", Kayah z hitem \"Po co\", Grzegorz Hy\u017Cy w utworach \"O Pani!\" oraz \"Noc i dzie\u0144\", C-BooL - \"DJ is your second name\" oraz \"Magic symphony\", Sound'n'Grace i Filip Lato - \"100\", Gromee i Mahan Moin - \"Spirit\", \"Runaway\", Natalia Szroeder - \"Zamieni\u0119 Ci\u0119\", Ewa Farna - \"Wszystko albo nic\", \"Echo\", Anna Wyszkoni - \"Nie chc\u0119 ci\u0119 obchodzi\u0107\", Loka - \"Atom mi\u0142o\u015Bci\", a tak\u017Ce Lanberry z piosenk\u0105 \"Ostatni most\". Imprez\u0119 poprowadz\u0105: Ewa Farna i Maciej Rock, Dariusz Maciborek i Krzysztof Ibisz oraz Ewa B\u0142achnio i Kabaret M\u0142odych Pan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1873315.jpg","",["N"]],"63816441":["Tamta Dziewczyna ma jubileusz - Sylwia Grzeszczak
Artystka zadebiutowa\u0142a 10 lat temu p\u0142yt\u0105 \"Ona i on\" nagran\u0105 z m\u0119\u017Cem Liberem. Jej solowa kariera rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 albumem \"Sen o przysz\u0142o\u015Bci\", wydanym w 2011 r. Sylwia Grzeszczak skutecznie unika skandali, wywiad\u00F3w i medialnej wrzawy, mimo to nale\u017Cy do najbardziej rozpoznawalny wsp\u00F3\u0142czesnych polskich wokalistek. Podczas jubileuszowego koncertu za\u015Bpiewa swoje najwi\u0119ksze hity: \"Co z nami b\u0119dzie?\", \"Ma\u0142e rzeczy\", \"Ksi\u0119\u017Cniczka\", \"Nowa ty, nowa ja\", \"Tamta dziewczyna\", ale b\u0119dzie te\u017C premierowa piosenka \"Kolory\", kt\u00F3r\u0105 piosenkarka wykona w duecie z Liberem. Widowisko poprowadzi Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1873315.jpg","",[]],"63816442":["M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie, Ewelina i Grzegorz, wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Od kilku lat staraj\u0105 si\u0119 wyremontowa\u0107 stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105. Do wyko\u0144czenia pozosta\u0142a \u0142azienka. Nale\u017Cy te\u017C zabezpieczy\u0107 rury z wod\u0105, by nie zamarza\u0142y zim\u0105. Poza tym brakuje toalety i prawdziwego ogrzewania. Chory na hemofili\u0119 ojciec rodziny nie jest w stanie zrobi\u0107 tego wszystkiego sam. Na pomoc spieszy ekipa programu. Go\u015Bciem specjalnym odcinka jest dziennikarz Pawe\u0142 Loroch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9a36cd656896492e7b3deaab3fd2a74c",["JM"]],"63816443":["Nastolatka odnajduje biologiczn\u0105 matk\u0119 i przez przypadek doprowadza do zawa\u0142u jej babci\u0119
18-letnia Julia Wroniewicz po rozstaniu z ch\u0142opakiem sprawia problemy wychowawcze. Pewnego dnia przypadkowo pods\u0142uchuje rozmow\u0119 rodzic\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce zosta\u0142a adoptowana. Postanawia pozna\u0107 swoj\u0105 biologiczn\u0105 matk\u0119. Rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, kt\u00F3re prowadzi j\u0105 do prababci, Krystyny Ja\u015Bkiewicz. Dzi\u0119ki niej Julii udaje si\u0119 w ko\u0144cu spotka\u0107 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra przed laty zostawi\u0142a j\u0105 w sieroci\u0144cu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma ona inn\u0105 rodzin\u0119 - m\u0119\u017Ca i dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Mi\u0119dzy Juli\u0105 a dwiema pozosta\u0142ymi kobietami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Zdenerwowana Krystyna doznaje zawa\u0142u serca. Domownicy dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a059f63a3fa5226c6d91c5164d40cff7",["N"]],"63816444":["Bilans kwartalny
Ferdek dokonuje bilansu swojego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Halin\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce \u017Cona by\u0142aby szcz\u0119\u015Bliwsza z innym adoratorem z czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci. Postanawia by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i sko\u0144czy\u0107 z piciem alkoholu. Pa\u017Adzioch i Boczek id\u0105 jego \u015Bladem i r\u00F3wnie\u017C wybieraj\u0105 abstynencj\u0119. Wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 to obla\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/62ca276472d98eb849b0340610664c19",["N"]],"63816023":["Pani Ania samotnie wychowuje Natana. Ojciec dziecka nie interesuje si\u0119 synem. Ch\u0142opiec nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo i wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W domu tej ma\u0142ej rodziny przecieka dach, \u0142azienka jest zawilgotnia\u0142a, a przewody elektryczne nie zosta\u0142y ukryte wewn\u0105trz \u015Bcian i gro\u017C\u0105 spi\u0119ciem. Sytuacja rodziny jest dramatyczna, mamie i synowi brakuje czasami nawet pieni\u0119dzy na jedzenie. Pani Annie trudno znale\u017A\u0107 prac\u0119, kt\u00F3r\u0105 mog\u0142aby pogodzi\u0107 z opiek\u0105 nad synem. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Maciek Pertkiewicz i Przemek O\u015Blak.","","",[]],"63816024":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"63816025":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"63816026":["Tajemnice liceum
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski po raz kolejny na tropie najciekawszych wydarze\u0144 historycznych - tym razem z prze\u0142omu 1918 i 1919 roku. Zapaleni poszukiwacze docieraj\u0105 do trzech ksi\u0105\u017Ceczek wojskowych z tych lat, kt\u00F3re przez sto lat pozostawa\u0142y ukryte na strychu inowroc\u0142awskiego liceum.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5edb27157cd455d76121221aa48307c7",["JM"]],"63816027":["Od ciosu zadanego no\u017Cem ginie ksi\u0119gowy, Daniel. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zabi\u0142 go chory psychicznie mieszkaniec pobliskiego o\u015Brodka, Krystian. Mia\u0142 pono\u0107 m\u015Bci\u0107 si\u0119 na Danielu za to, \u017Ce rozwiesza\u0142 w okolicy plakaty nawo\u0142uj\u0105ce go zamkni\u0119cia zak\u0142adu, w kt\u00F3rym mieszka\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Maria wpada na \u015Blad prawdziwego mordercy. Kobieta unika \u0141ukasza, chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 doskona\u0142y kontakt z jej dzie\u0107mi. Maria nie chce jednak wik\u0142a\u0107 si\u0119 z zwi\u0105zek z zaj\u0119tym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem policjantka przypadkowo spotyka Klar\u0119, dziewczyn\u0119 \u0141ukasza. Kobieta m\u00F3wi jej, \u017Ce zosta\u0142a porzucona.","","",["N"]],"63816028":["Szkielet Fon Bibersztajna
Na podw\u00F3rku kamienicy Kiepskich prowadzone s\u0105 prace remontowe. Pracuj\u0105ca tam ekipa niespodziewanie wykopuje ludzki szkielet. Boczek jest zdenerwowany. M\u00F3wi, \u017Ce to z\u0142y znak i \u017Ce prawdopodobnie budynek zosta\u0142 postawiony na terenie starego poga\u0144skiego cmentarza. Tymczasem Pa\u017Adzioch ma na ten temat zupe\u0142nie inn\u0105 teori\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3970",["N"]],"63816029":["Tajemnica X muzy
W mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 pi\u0119kna i tajemnicza kobieta, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 muz\u0105 poezji. Ferdek szybko wpada na pomys\u0142, w jaki spos\u00F3b zarobi\u0107 na poetyckim natchnieniu.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4141",[]],"63816030":["Etylina 95
Jeden z pacjent\u00F3w szpitala, Sidor, cierpi na nietypow\u0105 dolegliwo\u015B\u0107. Zamiast moczu oddaje benzyn\u0119 bezo\u0142owiow\u0105. Ca\u0142y personel postanawia wykorzysta\u0107 t\u0105 sytuacj\u0119. Przynosz\u0105 do szpitala kanistry na benzyn\u0119. W procederze uczestnicz\u0105 dr Kidler, ordynator, doktor Basen i Sta\u017Cystka. Wszystkim zale\u017Cy na darmowej benzynie. Niestety, Sidor udaje si\u0119 po porad\u0119 do pacjenta Nowaka.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/10185",[]],"63816031":["Przeprowadzka
Nastoletni Maciek jest zakochany w swojej kole\u017Cance Beacie. Niestety jego rodzice planuj\u0105 przeprowadzk\u0119 do innego miasta. Dziewczyna bardzo prze\u017Cywa rozstanie. W nowej szkole Maciek poznaje Klaudi\u0119 i zakochuje si\u0119 w niej. Tymczasem we Wroc\u0142awiu pojawia si\u0119 Beata, kt\u00F3ra postanowi\u0142a zrobi\u0107 niespodziank\u0119 by\u0142emu ch\u0142opakowi. Gdy zastaje go w towarzystwie innej dziewczyny, zagniewana odchodzi. Wkr\u00F3tce potem Maciek dowiaduje si\u0119 od matki Beaty, \u017Ce dziewczyna uciek\u0142a z domu i szuka jej policja.","","",["N"]],"63816032":["Niewygodna lokatorka
Pod drzwiami mieszkania Anity pojawia si\u0119 pobita kole\u017Canka, Karolina. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce uciek\u0142a od brutalnego partnera. Po kilku tygodniach Karolina godzi si\u0119 z ch\u0142opakiem, a ten wprowadza si\u0119 do mieszkania Anity, aby by\u0107 bli\u017Cej ukochanej. Dziewczyna zamierza pozby\u0107 si\u0119 niechcianych lokator\u00F3w. Karolina jednak oznajmia, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy i nie zamierza si\u0119 wyprowadza\u0107. Wkr\u00F3tce potem Ania odkrywa, \u017Ce jej lokatorzy zmienili zamki z drzwiach. Udaje jej si\u0119 wej\u015B\u0107 do mieszkania, gdzie dzwoni pod 112. Wbrew radom operatora k\u0142\u00F3ci si\u0119 z partnerem Karoliny. Zostaje pchni\u0119ta przez niego no\u017Cem.","","",["N"]],"63816033":["Marzenia szesnastolatki
Detektyw\u00F3w wynajmuje Barbara Wro\u0144ska, kt\u00F3rej nastoletnia c\u00F3rka Dagmara zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 z du\u017Co starszym Kub\u0105 Jackiewiczem. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie chce uzna\u0107 dziecka. Barbara prosi detektyw\u00F3w, \u017Ceby udowodnili, \u017Ce Kuba k\u0142amie. Tymczasem kto\u015B zaczyna grozi\u0107 Dagmarze i chce j\u0105 sk\u0142oni\u0107 do dokonania aborcji.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2daee3d22b24f2b6f45602023fb4c50b",[]],"63816034":["Zab\u00F3jcza obsesja
Malanowskiego prosi o pomoc kobieta, kt\u00F3ra pracuje jako luksusowa prostytutka. Obawia si\u0119 ona o swoje \u017Cycie, bowiem od jakiego\u015B czasu kto\u015B grozi jej \u015Bmierci\u0105. Podejrzanym jest jeden z licznych adorator\u00F3w, kt\u00F3rzy obsypuj\u0105 klientk\u0119 prezentami. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy ochraniaj\u0105ca kobiet\u0119 Marta zostaje oskar\u017Cona o zamordowanie ochroniarza z klubu, w kt\u00F3rym pracowa\u0142a prostytutka.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/25ad2507c8708dd091d5b1c3efdb35ce",[]],"63816035":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63816036":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63816037":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63816038":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"63816039":["Z okazji \u015Bwi\u0119ta niepodleg\u0142o\u015Bci Ewa Wachowicz zaprosi na tradycyjny polski obiad. Na pocz\u0105tek przygotuje aromatyczny bulion na perlicy oraz giczy ciel\u0119cej. Potem przyrz\u0105dzi g\u0119\u015B faszerowan\u0105 kapust\u0105 kiszon\u0105 i boczkiem. S\u0142odkim zako\u0144czeniem posi\u0142ku b\u0119dzie wy\u015Bmienita szarlotka, czyli kruche ciasto z jab\u0142kami. Prowadz\u0105ca u\u017Cyje odmiany z\u0142ota reneta.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6a4f0b5f6fa849f44acbf693ab55d1d5",["N"]],"63816040":["Gospodyni programu przygotuje propozycje lunchowe dla pracownik\u00F3w korporacji. Postara si\u0119, by by\u0142o szybko, smacznie i po\u017Cywnie. Zacznie od zrobienia kanapek w dw\u00F3ch wersjach. Dla wegetarian u\u017Cyje pasty dyniowej i og\u00F3rka kiszonego, dla mi\u0119so\u017Cernych - majonezu, rukoli, w\u0119dzonego fileta z indyka oraz duszonej cebuli. Obiad Ewy Wachowicz dla zapracowanych b\u0119dzie sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z makaronu z oliw\u0105, czosnkiem i papryczk\u0105 chili, p\u0142atami w\u0119dzonego \u0142ososia oraz pra\u017Conymi p\u0142atkami migda\u0142\u00F3w. Na deser prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi mus czekoladowy na bazie awokado i banana, a udekoruje go suszonymi \u015Bliwkami i morelami.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bab09144a877553ae944970881a7e94c",["N"]],"63816041":["Malibu","","",[]],"63816042":["Joker","","",[]],"63816043":["Luka Rosi","","",[]],"63816044":["Mejk","","",[]],"63816045":["Skaner","","",[]],"63816046":["Kaszuby, cz\u0119\u015B\u0107 2","","",[]],"63816047":["Tajemniczy ogr\u00F3d
Na terenie pewnej posesji ogrodnicy wykopuj\u0105 fragmenty ludzkiego szkieletu. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w przeci\u0105gu paru lat dzia\u0142ka zmieni\u0142a w\u0142a\u015Bciciela dwukrotnie i obaj maj\u0105 co\u015B do ukrycia. Kluczowy dla sprawy okazuje si\u0119 trop zagini\u0119cia osiemnastoletniego syna by\u0142ych jej posiadaczy. Policjanci badaj\u0105 te\u017C spraw\u0119 pijanego pracownika banku, kt\u00F3rego, wed\u0142ug \u015Bwiadk\u00F3w, z okna na pierwszym pi\u0119trze wypchn\u0119\u0142a tajemnicza kobieta. Ofiara prze\u017Cy\u0142a, ale nic nie pami\u0119ta.","","",["N"]],"63816048":["Motylki
Znika 15-letnia Zuza. Rodzice dziewczyny umieraj\u0105 z niepokoju. Policjanci szybko docieraj\u0105 do grupy znajomych nastolatki, kt\u00F3rzy ewidentnie co\u015B ukrywaj\u0105. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Zuza sp\u0119dzi\u0142a noc w pustostanie, gdzie zosta\u0142a zaatakowana przez bezdomnych. Po tym incydencie znikn\u0119\u0142a. \u015Aledczy maj\u0105 coraz wi\u0119cej przes\u0142anek, by s\u0105dzi\u0107, \u017Ce w tle ucieczki z domu Zuzy kryj\u0105 si\u0119 narkotyki. Jedna z przyjaci\u00F3\u0142ek dziewczyny traci przytomno\u015B\u0107 podczas kursu ta\u0144ca w osiedlowym domu kultury. Na miejsce wezwana zostaje karetka. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Zuza jest pod wp\u0142ywem tych samych \u015Brodk\u00F3w psychoaktywnych.","","",["N"]],"63816049":["Pierwszy dzie\u0144 wolno\u015Bci
24-letnia Matylda zagin\u0119\u0142a pierwszego dnia po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia na wolno\u015B\u0107. Odbywa\u0142a tam kar\u0119 za zab\u00F3jstwo ojca, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad matk\u0105. Dziewczyna stan\u0119\u0142a w jej obronie. Zagini\u0119cie Matyldy zg\u0142asza narzeczony by\u0142ej skazanej, 33-letni Natan. Niestety, nie zna on jej wszystkich tajemnic. Tymczasem Irek z Antkiem odkrywaj\u0105, i\u017C znikni\u0119cie Matyldy ma zwi\u0105zek z jej przesz\u0142o\u015Bci\u0105 i prawdopodobnie pad\u0142a ona ofiar\u0105 wi\u0119ziennych porachunk\u00F3w.","","",["N"]],"63816050":["Prow.: Piotr Gumulec, Ewa B\u0142achnio.
Kolejna edycja lubianego przez widz\u00F3w programu. Tym razem rol\u0119 gospodarzy pe\u0142ni\u0107 b\u0119d\u0105 Ewa B\u0142achnio i Piotr Gumulec. T\u0142em dla premierowych skecz\u00F3w stanie si\u0119 za\u015B redakcja news\u00F3w. \"Powa\u017Cnych\" dziennikarzy wespr\u0105 \"szalone\" dziennikarki, znane z Klinki Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, czyli Adrianna Borek i Dominika Najdek.","","",[]],"63816051":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/36b77240a85aaf8088d76d376c2fac7c",["N"]],"63816052":["Od ciosu zadanego no\u017Cem ginie ksi\u0119gowy, Daniel. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zabi\u0142 go chory psychicznie mieszkaniec pobliskiego o\u015Brodka, Krystian. Mia\u0142 pono\u0107 m\u015Bci\u0107 si\u0119 na Danielu za to, \u017Ce rozwiesza\u0142 w okolicy plakaty nawo\u0142uj\u0105ce go zamkni\u0119cia zak\u0142adu, w kt\u00F3rym mieszka\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Maria wpada na \u015Blad prawdziwego mordercy. Kobieta unika \u0141ukasza, chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 doskona\u0142y kontakt z jej dzie\u0107mi. Maria nie chce jednak wik\u0142a\u0107 si\u0119 z zwi\u0105zek z zaj\u0119tym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem policjantka przypadkowo spotyka Klar\u0119, dziewczyn\u0119 \u0141ukasza. Kobieta m\u00F3wi jej, \u017Ce zosta\u0142a porzucona.","","",["N"]],"63816053":["Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski dostrzegaj\u0105 na ulicy zataczaj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry w niepokoj\u0105cy spos\u00F3b dotyka swojej twarzy. \u015Awiadek zeznaje, \u017Ce kto\u015B napad\u0142 na poszkodowanego i zaatakowa\u0142 go gazem \u0142zawi\u0105cym. Patrol jedzie do domu domniemanego sprawcy, kt\u00F3ry pokazuje funkcjonariuszom zapis z wideorejestratora w swoim samochodzie. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebieg zdarzenia by\u0142 zupe\u0142nie inny ni\u017C pocz\u0105tkowo s\u0105dzili. Asia i Szymon jad\u0105 do starszego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry znalaz\u0142 na \u015Bmietnik\u00F3w paczk\u0119 z pieni\u0119dzmi. Pewien cz\u0142owiek twierdzi, \u017Ce staruszek go okrad\u0142.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3090cd8e85ef73dc40f17e9bf2414357",["N"]],"63816054":["Natalia Siwiec
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Natali\u0105 Siwiec. Modelka wysz\u0142a za m\u0105\u017C ju\u017C kilka lat temu, ale poniewa\u017C ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Las Vegas, w Polsce nadal jest pann\u0105. Cho\u0107 decyzj\u0119 o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu kobieta podj\u0119\u0142a spontanicznie, uroczysto\u015B\u0107 okaza\u0142a si\u0119 spe\u0142nieniem jej marze\u0144. Tak\u017Ce ona sama w urz\u0119dzie stanu cywilnego w s\u0142ynnym ameryka\u0144skim mie\u015Bcie zrobi\u0142a niema\u0142\u0105 furor\u0119.","","",[]],"63816055":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",[]],"63816056":["Katarzyna samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w, odk\u0105d zosta\u0142a opuszczona przez partnera. Kobieta mieszka z dzie\u0107mi w starej kamienicy, kt\u00F3ra wymaga remontu i w kt\u00F3rej nie ma centralnego ogrzewania. Natalia i Jaros\u0142aw pochodz\u0105 z Ukrainy. Tam wiod\u0142o im si\u0119 \u017Ale, ale sze\u015B\u0107 lat ci\u0119\u017Ckiej pracy w Polsce zaowocowa\u0142o otworzeniem pierwszego - z planowanych trzech - w\u0142asnego sklepu. Para wychowuje syna. Na pi\u0119\u0107 dni zamieni si\u0119 z Katarzyn\u0105 i jej dzie\u0107mi miejscem zamieszkania.","","",[]],"63816057":["Prawniczka zajmuje si\u0119 spraw\u0105 R\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rej m\u0105\u017C mia\u0142 gro\u017Any wypadek motocyklowy i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Firma ubezpieczeniowa nie chce wyp\u0142aci\u0107 odszkodowania. Jej przedstawiciele twierdz\u0105, \u017Ce motocykl nie by\u0142 w pe\u0142ni sprawny, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna sam wymienia\u0142 niekt\u00F3re jego elementy. Kasia i Adi namierzaj\u0105 osoby, kt\u00F3re tak\u017Ce ucierpia\u0142y w tego typu wypadkach. Przyczyn\u0105 by\u0142y wadliwe amortyzatory. Porada namawia poszkodowanych do z\u0142o\u017Cenia pozwu zbiorowego przeciwko producentowi. W pewnym momencie cz\u0119\u015B\u0107 klient\u00F3w si\u0119 wycofuje i przechodzi do kancelarii Aleksandra. Wyrzykowski nie jest z Kasi\u0105 szczery ani prywatnie, ani zawodowo. Kobieta jest zawiedziona.","","",["N"]],"63816058":["W\u0142a\u015Bciciel u\u015Bwiadamia si\u0119, \u017Ce dochody w Claude Monet znacz\u0105co spad\u0142y. Zapowiada ci\u0119cia we wszystkich dziedzinach. Jego podw\u0142adnych ma kontrolowa\u0107 by\u0142a pracownica lokalu, a obecnie \u017Cona w\u0142a\u015Bciciela, Nel. Niebawem kobieta zostaje now\u0105 szefow\u0105. Aby uzyska\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci, postanawia zwolni\u0107 wszystkich kucharzy.","","",["N"]],"63816059":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63816060":["Po rozstaniu z Wiktorem Patrycja nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie. Gdy wraca do domu, zauwa\u017Ca, \u017Ce Miko\u0142aj gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Anka i Pawe\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu na Karaiby. Kobieta od pewnego czasu ma z\u0142e przeczucia. Okazuje si\u0119, \u017Ce spraw\u0119 Janka mo\u017Cna rozwi\u0105za\u0107 szybciej, ni\u017C si\u0119 wydawa\u0142o. Jego by\u0142a \u017Cona sk\u0142ania si\u0119 ku zawarciu ugody. Do Zuzy dzwoni B\u0142a\u017Cej. Chce z ni\u0105 pom\u00F3wi\u0107 o czym\u015B istotnym. Wkr\u00F3tce si\u0119 godz\u0105. Hubert odbiera Grzesia z przedszkola. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 z nim uda\u0142. Inga odnawia relacje z Sar\u0105. Hania i Marysia w tajemnicy szykuj\u0105 dla niej przyj\u0119cie.","","",[]],"63816061":["Pani Ania samotnie wychowuje Natana. Ojciec dziecka nie interesuje si\u0119 synem. Ch\u0142opiec nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo i wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W domu tej ma\u0142ej rodziny przecieka dach, \u0142azienka jest zawilgotnia\u0142a, a przewody elektryczne nie zosta\u0142y ukryte wewn\u0105trz \u015Bcian i gro\u017C\u0105 spi\u0119ciem. Sytuacja rodziny jest dramatyczna, mamie i synowi brakuje czasami nawet pieni\u0119dzy na jedzenie. Pani Annie trudno znale\u017A\u0107 prac\u0119, kt\u00F3r\u0105 mog\u0142aby pogodzi\u0107 z opiek\u0105 nad synem. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Maciek Pertkiewicz i Przemek O\u015Blak.","","",[]],"63816062":["Kron jest pewien, \u017Ce znalaz\u0142 morderc\u0119 Tomka. Micha\u0142 za\u015B coraz gorzej si\u0119 czuje w\u015Br\u00F3d swoich najbli\u017Cszych. Sytuacja dodatkowo si\u0119 pogarsza, gdy Justyna donosi na niego policji. Wkr\u00F3tce potem Ewa znika bez \u015Bladu. Kron za\u015B dociera do intryguj\u0105cych nagra\u0107 z monitoringu. Opuszczony przez wszystkich Micha\u0142 wpada na trop, kt\u00F3ra zmienia jego \u017Cycie w jeszcze wi\u0119kszy koszmar. Jednocze\u015Bnie jest on kluczem do zagadki \u015Bmierci syna Justyny.","","",["N"]],"63816063":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"63816064":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63816065":["Ewa Wachowicz odwiedzi restauracj\u0119 w Zatorze, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji przyj\u0119\u0107 imieninowych. Ugotuje krem dyniowy z mleczkiem kokosowym, upiecze paluchy dro\u017Cd\u017Cowe, a tak\u017Ce przyrz\u0105dzi tradycyjnego rosyjskiego strogonowa. Na deser natomiast upiecze kruche ciasteczka z kremem cytrynowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63816066":["Ewa Wachowicz odwiedzi pasiek\u0119. Zdob\u0119dzie tam kilka przydatnych informacji na temat pszczelich produkt\u00F3w - miodu, py\u0142ku czy propolisu. W\u0142asnor\u0119cznie zbije tak\u017Ce ramk\u0119, w kt\u00F3rej znajdzie si\u0119 plaster miodu. W programie przyrz\u0105dzi r\u00F3wnie\u017C domowy syrop z miodu, imbiru i cytryny. Zrobi te\u017C owsiank\u0119 s\u0142odzon\u0105 miodem i okraszon\u0105 py\u0142kiem kwiatowym. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda natomiast bitki wo\u0142owe z sosem grzybowym na miodzie pitnym, a na deser upiecze miodownik z budyniem orzechowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63816067":["Zesp\u00F3\u0142 programu przybywa do Z\u0142otoryi. Mieszka tu Daria, kt\u00F3ra sama wychowuje syn\u00F3w - Mi\u0142osza i Oskara. Pierwszy choruje na zesp\u00F3\u0142 nerczycowy, ma te\u017C martwic\u0119 mi\u0119\u015Bni i porusza si\u0119 na w\u00F3zku. Drugi cierpi na zesp\u00F3\u0142 Aspergera. Mieszkanie rodziny nosi \u015Blady rozpocz\u0119tych i nigdy niedoko\u0144czonych remont\u00F3w, brakuje centralnego ogrzewania, w \u0142azience jest tylko zimna woda, a w pokoju ch\u0142opc\u00F3w nie ma normalnych \u0142\u00F3\u017Cek. Do tego uk\u0142ad pomieszcze\u0144 uniemo\u017Cliwia Mi\u0142oszowi samodzielne przemieszczanie si\u0119. Ekipa pod wodz\u0105 Katarzyny Dowbor zabiera si\u0119 do pracy, by poprawi\u0107 warunki \u017Cycia Darii i jej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170053.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/47583afb5acbd5bb838a20deb399c9db",["JM"]],"63816068":["Metamorfoza
Ewelina ma ju\u017C do\u015B\u0107 bycia szar\u0105 myszk\u0105. Kobieta narzuca sobie restrykcyjn\u0105 diet\u0119 i zaczyna trenowa\u0107 na si\u0142owni. Niebawem jednak zauwa\u017Ca, \u017Ce jej m\u0105\u017C Micha\u0142 coraz mniej si\u0119 ni\u0105 interesuje. Kobieta podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma romans. Chc\u0105c si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107, wpl\u0105tuje si\u0119 w niebezpieczny romans z pewnym fotografem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/20e04f124986c3df66c8ca4669e4f173",["N"]],"63816069":["Rozliczenia kochank\u00F3w
Oskar jest sk\u0105py. M\u0119\u017Cczyzna ma zamieszka\u0107 wraz z ukochan\u0105, Mart\u0105. Nie zamierza jednak p\u0142aci\u0107 swojej cz\u0119\u015Bci rachunk\u00F3w, a w dodatku pr\u00F3buje po\u017Cyczy\u0107 pieni\u0105dze od partnerki. Pewnego dnia do dziewczyny zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 podejrzanie wygl\u0105daj\u0105cy m\u0119\u017Cczy\u017Ani, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce Oskar ma u nich d\u0142ugi. Kobieta postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, na co ukochany potrzebowa\u0142 got\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cbbc56d1b185c8a97289491aa444aa39",["N"]],"63816070":["Feralne zdj\u0119cia
Nastoletnia Karolina zostaje zatrzymana przez policj\u0119 za kradzie\u017C. Dziewczynie pomaga matka, Joanna. Nastolatka jednak nie chce niczego wyja\u015Bni\u0107. Joanna postanawia na w\u0142asn\u0105 odkry\u0107, dlaczego c\u00F3rka tak bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Okazuje si\u0119, \u017Ce kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej Karolina bra\u0142a udzia\u0142 w pr\u00F3bnej sesji zdj\u0119ciowej. W trakcie straci\u0142a jednak przytomno\u015B\u0107. Obudzi\u0142a si\u0119 kilka godzin p\u00F3\u017Aniej zupe\u0142nie naga, a teraz jest szanta\u017Cowana kompromituj\u0105cymi zdj\u0119ciami. Fotograf \u017C\u0105da od dziewczyny kilku tysi\u0119cy z\u0142otych. Karolina twierdzi, \u017Ce nie by\u0142a jedyn\u0105 ofiar\u0105 oszusta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/32e1a406f3af8bac82c90520adbb75d1",["N"]],"63816071":["Druga \u017Cona
Monika podejrzewa, \u017Ce narzeczona jej ojca ma kochanka. Nie wie, \u017Ce tajemniczym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, z kt\u00F3rym spotyka si\u0119 potajemnie przysz\u0142a macocha, jest brat kobiety. Niedawno opu\u015Bci\u0142 on zak\u0142ad karny. Igor by\u0142 skazany za gwa\u0142t. Uparcie twierdzi jednak, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra wierzy w jego wersj\u0119 zdarze\u0144, jest siostra, Ewa. Kobieta boi si\u0119 jednak wyzna\u0107 Janowi, \u017Ce ma brata z kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f0bbda43f4d72971a6f781c870ad80df",["N"]],"63816072":["B\u0142\u0119dy m\u0142odo\u015Bci
18-letni Maciek ma doskona\u0142y kontakt ze swoimi rodzicami. Zmienia si\u0119 to, gdy ch\u0142opak poznaje starsz\u0105 od siebie Laur\u0119, kt\u00F3ra ma na niego z\u0142y wp\u0142yw. Ch\u0142opak wyprowadza si\u0119 z domu, rzuca szko\u0142\u0119 i zatrudnia w lombardzie, prowadzonym przez brata dziewczyny. Pewnego dnia w punkcie skupu pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Ostrzega on Ma\u0107ka przez Laur\u0105 i jej bratem. Radzi mu, by jak najszybciej zerwa\u0142 z nimi wszelkie kontakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4073a5346c93c66467b584c24c177e61",["N"]],"63816073":["Niespodziewany wsp\u00F3\u0142lokator
Marek i Hania mieszkaj\u0105 w lokalu, kt\u00F3ry wynajmuj\u0105 od ciotki m\u0119\u017Cczyzny. Niespodziewanie wprowadza si\u0119 do nich syn kobiety, Patryk. Ch\u0142opak prowadzi bardzo rozrywkowy tryb \u017Cycia, co przeszkadza Hani. Marek pr\u00F3buje broni\u0107 kuzyna, co doprowadza do rozpadu jego zwi\u0105zku. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Patryk zaci\u0105gn\u0105\u0142 d\u0142ugi u mafii i teraz nie ma z czego odda\u0107 pieni\u0119dzy. Marek raz jeszcze spieszy na ratunek nieodpowiedzialnemu kuzynowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e9287f53900b40a051b2ff51f691d29d",["N"]],"63816074":["Pani Marianna mieszka z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105, kt\u00F3ra cierpi na czteroko\u0144czynowe pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Starsza z kobieta nie daje sobie rady z opiek\u0105 nad c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra wymaga pomocy przy wszystkich codziennych czynno\u015Bciach. Dodatkowy problem stanowi konieczno\u015B\u0107 palenia w piecu. Pani Marianna nie ma si\u0142y, by r\u0105ba\u0107 i nosi\u0107 drewno na opa\u0142. Martyna Kupczyk musi zaprojektowa\u0107 dom przyjazny dla obu kobiet. Katarzyna Dowbor za\u015B pr\u00F3buje umili\u0107 im czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153847.jpg","",[]],"63816075":["Kron jest pewien, \u017Ce znalaz\u0142 morderc\u0119 Tomka. Micha\u0142 za\u015B coraz gorzej si\u0119 czuje w\u015Br\u00F3d swoich najbli\u017Cszych. Sytuacja dodatkowo si\u0119 pogarsza, gdy Justyna donosi na niego policji. Wkr\u00F3tce potem Ewa znika bez \u015Bladu. Kron za\u015B dociera do intryguj\u0105cych nagra\u0107 z monitoringu. Opuszczony przez wszystkich Micha\u0142 wpada na trop, kt\u00F3ra zmienia jego \u017Cycie w jeszcze wi\u0119kszy koszmar. Jednocze\u015Bnie jest on kluczem do zagadki \u015Bmierci syna Justyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143669.jpg","",["N"]],"63816076":["Prawniczka zajmuje si\u0119 spraw\u0105 R\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rej m\u0105\u017C mia\u0142 gro\u017Any wypadek motocyklowy i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Firma ubezpieczeniowa nie chce wyp\u0142aci\u0107 odszkodowania. Jej przedstawiciele twierdz\u0105, \u017Ce motocykl nie by\u0142 w pe\u0142ni sprawny, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna sam wymienia\u0142 niekt\u00F3re jego elementy. Kasia i Adi namierzaj\u0105 osoby, kt\u00F3re tak\u017Ce ucierpia\u0142y w tego typu wypadkach. Przyczyn\u0105 by\u0142y wadliwe amortyzatory. Porada namawia poszkodowanych do z\u0142o\u017Cenia pozwu zbiorowego przeciwko producentowi. W pewnym momencie cz\u0119\u015B\u0107 klient\u00F3w si\u0119 wycofuje i przechodzi do kancelarii Aleksandra. Wyrzykowski nie jest z Kasi\u0105 szczery ani prywatnie, ani zawodowo. Kobieta jest zawiedziona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163369.jpg","",["N"]],"63816077":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Maria (Paulina Chru\u015Bciel) jest matk\u0105 czworga dzieci: Elizy (Julia Karpi\u0144ska), Juliusza (Maksymilian Balcerowski) oraz bli\u017Aniak\u00F3w: Marcina i Leona (Kacper i Jakub Kustra). Ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 ich wychowaniu, na 10 lat rezygnuj\u0105c z pracy i kariery w policji. Po rozstaniu z m\u0119\u017Cem postanawia to zmieni\u0107. Obdarzona niezwyk\u0142ym zmys\u0142em obserwacji Maria z trudem jednak zyskuje szacunek swojego nowego zespo\u0142u. Tymczasem jej niekonwencjonalne metody \u015Bledcze okazuj\u0105 si\u0119 wyj\u0105tkowo skuteczne. Maria jest tak\u017Ce \u015Bwietnym psychologiem i potrafi wciela\u0107 si\u0119 w r\u00F3\u017Cne role, by jak najszybciej dotrze\u0107 do swego rozm\u00F3wcy. W \u017Cyciu kobiety nie zabraknie tak\u017Ce mi\u0142osnych zawirowa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"63816078":["Polityka
Pa\u017Adziochowa postanawia raz na zawsze zabroni\u0107 Boczkowi korzystania z toalety na jej pi\u0119trze. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel udowadnia, \u017Ce s\u0105siad notorycznie \u0142amie zasady okre\u015Blone w regulaminie korzystania z WC. Pozostali lokatorzy z entuzjazmem podchodz\u0105 do dzia\u0142a\u0144 kobiety. Jednak Ferdynard Kiepski ma sceptyczne nastawienie do sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"63816079":["Jaszczurze oko
Ferdynand po obejrzeniu wywiadu z pewnym brytyjskim naukowcem, znawc\u0105 teorii spiskowych, zaczyna wierzy\u0107, \u017Ce \u015Bwiatem rz\u0105dz\u0105 Reptilianie. Jaszczury te, wed\u0142ug uczonego, przyby\u0142y z kosmosu i ukrywaj\u0105 si\u0119 w ludzkich cia\u0142ach. Niebawem Ferdek zaczyna bacznie przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ludziom w swoim otoczeniu i z czasem popada w paranoj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"63816080":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63816081":["Re\u017C.: Don Michael Paul.
Kontynuacja kultowej serii. Samotny terrorysta zabija wysokich rang\u0105 oficer\u00F3w, jednego po drugim. Sier\u017Cant Brandon Beckett (Chad Michael Collins) dostaje informacj\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 mordercy pad\u0142 r\u00F3wnie\u017C jego ojciec, legendarny snajper Thomas Beckett (Tom Berenger). \u017B\u0105dny zemsty nast\u0119pca legendy wkracza do akcji, by uj\u0105\u0107 sprawc\u0119. Gdy jednak ojciec ratuje Brandona z zasadzki, ten zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 cz\u0119\u015Bci\u0105 misternej intrygi uknutej przez dow\u00F3dztwo, by schwyta\u0107 morderc\u0119. Obaj nie cofn\u0105 si\u0119 przed niczym, by po\u0142o\u017Cy\u0107 kres rzezi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162457.jpg","",["N"]],"63816082":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013214.jpg","",["N"]],"63816083":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63816084":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816085":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816086":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816087":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63816088":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63816089":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816090":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816091":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816092":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816093":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63816094":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63816212":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63816213":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816214":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816215":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63816216":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816217":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816218":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63816219":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816220":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816221":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63816222":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816223":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816224":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63816225":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816226":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63816227":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",["N"]],"63816228":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63816229":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63816230":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63816231":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",[]],"63816232":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"63816233":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63816234":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816235":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63816236":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63816237":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",["N"]],"63816238":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816239":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"63816240":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63816241":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"63816242":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"63816243":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"63816244":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816245":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63816246":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63816247":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816248":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816249":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63816250":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63816251":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"63816252":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816253":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63816254":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63816255":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63816256":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816257":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63816258":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816259":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63816260":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816261":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63816262":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816263":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63816264":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63816265":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63816266":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63816267":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816268":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"63816269":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63816270":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63816271":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816272":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816273":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63816274":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63816275":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63816276":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63816277":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63816097":["Olimpijska bobsleistka Elana k\u0142\u00F3ci si\u0119 ze swoj\u0105 nieznosz\u0105c\u0105 sprzeciwu matk\u0105 w sprawie d\u0142ugo\u015Bci sukienki. Z kolei panna m\u0142oda Lacie nie jest pewna, czy dobrze wybra\u0142a balow\u0105 kreacj\u0119.","","",[]],"63816098":["Elizabeth ju\u017C po raz drugi stanie na \u015Blubnym kobiercu. W salonie pojawia si\u0119 z matk\u0105, kt\u00F3r\u0105 chce przekona\u0107, \u017Ce tym razem podejmuje przemy\u015Blan\u0105 decyzj\u0119. Rachel ma bardzo ograniczony bud\u017Cet.","","",[]],"63816099":["Ben Affleck","","",[]],"63816100":["Coraz cz\u0119\u015Bciej doro\u015Bli m\u0142odzi ludzie dalej mieszkaj\u0105 z rodzicami i to ze swoimi partnerami. Kilka takich par zgodzi\u0142o si\u0119 na eksperyment. Wyprowadz\u0105 si\u0119 do wynaj\u0119tego mieszkania i spr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 samodzielnie, bez pomocy rodziny.","","",[]],"63816101":["Katarzyna Dowbor wraz z ekip\u0105 odwiedza pani\u0105 Anet\u0119. Kobieta opiekuje si\u0119 dwiema dziewczynkami - Nikol\u0105 i swoj\u0105 siostrzenic\u0105 Oliwk\u0105, kt\u00F3rej biologiczna mama nie by\u0142a w stanie sprawowa\u0107 nad ni\u0105 pieczy z powodu choroby alkoholowej. Jedenastoletnie dziewczynki s\u0105 sobie bardzo bliskie. Jedynymi problemami rodziny s\u0105 wo\u0142aj\u0105ce o pomst\u0119 do nieba warunki mieszkaniowe. Pani Aneta wraz z dziewczynkami, babci\u0105 i dwoma bra\u0107mi mieszkaj\u0105 w jednopokojowym mieszkaniu. Pod\u0142ogi i \u015Bciany s\u0105 zniszczone, nie ma w nim ogrzewana, a sytuacj\u0119 pogarsza niesprawna \u0142azienka. Dziewczynki tymczasem marz\u0105 o pi\u0119knym pokoju i wygodnym \u0142\u00F3\u017Cku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/55825a6ac4da5e3a86596c4b104ca65a",["JM"]],"63816102":["Re\u017C.: P.J. Hogan.
Julianne Potter, znana krytyczka kulinarna, od szkolnych lat przyja\u017Ani si\u0119 z dziennikarzem sportowym Michaelem O'Nealem. Przez jaki\u015B czas byli nawet par\u0105. Gdy im nie wysz\u0142o, przyrzekli sobie, \u017Ce je\u017Celi do 28 roku \u017Cycia pozostan\u0105 samotni, pobior\u0105 si\u0119. W tym czasie ka\u017Cde z nich prze\u017Cy\u0142o wiele zwi\u0105zk\u00F3w, wymieniaj\u0105c wzajemnie uwagi na temat swoich partner\u00F3w. Tymczasem nieub\u0142aganie zbli\u017Ca si\u0119 termin realizacji ich umowy. Michael zaskakuje jednak Julianne. Przedstawia jej bowiem swoj\u0105 narzeczon\u0105. Jest ni\u0105 \u0142adna, pochodz\u0105ca z zamo\u017Cnej rodziny i na dodatek bardzo mi\u0142a Kimberly Wallace. Zdumiona Julianne dopiero teraz u\u015Bwiadamia sobie zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119, \u017Ce kocha Michaela. Postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 nie dopu\u015Bci\u0107 do jego \u015Blubu z Kimberly. Zdesperowana, prosi o pomoc swojego wydawc\u0119, homoseksualist\u0119 George'a Downesa. Przedstawia go ukochanemu jako narzeczonego, chc\u0105c w ten spos\u00F3b wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107. Usi\u0142uje go tak\u017Ce por\u00F3\u017Cni\u0107 z przysz\u0142ym te\u015Bciem. Kobieta ucieka si\u0119 do coraz bardziej wyrafinowanych sztuczek. Ma jednak bardzo ma\u0142o czasu, tylko cztery dni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907366.jpg","",["N"]],"63816103":["Adrianna Biedrzy\u0144ska z c\u00F3rk\u0105 Michalin\u0105 Robakiewicz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170264.jpg","",[]],"63816104":["W starym domu we wsi Liskowate w Bieszczadach mieszka sze\u015Bcioosobowa rodzina: pani Ma\u0142gorzata, jej m\u0105\u017C, pan Adam, ich syn, dziewi\u0119cioletni Mateusz, oraz c\u00F3rka Mariola ze swoim rocznym synkiem Krystianem. Ca\u0142a rodzina ma do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j. W budynku nie ma \u0142azienki, a wod\u0119 do mycia trzeba podgrzewa\u0107 na kaflowej kuchni, s\u0142u\u017C\u0105cej te\u017C do ogrzewania domu. Mateusz marzy o spokojnym miejscu do nauki. Ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105ca i utrzymuj\u0105ca ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 pani Ma\u0142gorzata nie ma miejsca do spokojnego wypoczynku. Pan Adam z powodu ci\u0119\u017Ckiej choroby nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Sytuacja rodziny jest trudna, dlatego w ich domu pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i ekip\u0105 budowlan\u0105 Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170053.jpg","",["JM"]],"63816105":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170116.jpg","",[]],"63816106":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"63816107":["Do rywalizacji o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w stan\u0105: pedagog i logopeda Paulina, instruktorka zumby Paula, stylistka paznokci Klaudia oraz instruktorka snowboardu Beata. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy: \"Dresiara\" i \"Niebo na Ziemi\". Wykonane przez uczestniczki stylizacje oceni\u0105 profesjonali\u015Bci: modelka Lidia Popiel, aktorka Ada Fija\u0142 oraz krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63816108":["Prow.: Maria Konarowska.
W ka\u017Cdym odcinku bohaterowie programu zostan\u0105 poddani metamorfozom, kt\u00F3re zmieni\u0105 ich wygl\u0105d nie do poznania. Celem tego zabiegu jest niedopuszczenie, aby osoba, z kt\u00F3r\u0105 uczestnik programu p\u00F3\u017Aniej p\u00F3jdzie na randk\u0119, ocenia\u0142a go po wygl\u0105dzie. Jedyn\u0105 podstaw\u0105 do wydania jakiejkolwiek opinii b\u0119dzie zachowanie rozm\u00F3wcy, a tak\u017Ce jego charakter, poczucie humoru, temperament i osobowo\u015B\u0107. Tylko za pomoc\u0105 tych narz\u0119dzi b\u0119d\u0105 mogli oczarowa\u0107 randkowicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170085.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a85198e754f834304ce12ccad674a9b4",["N"]],"63816109":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170085.jpg","",[]],"63816110":["Na podkarpackiej wsi, w ma\u0142ym domku pozbawionym \u0142azienki i kanalizacji, mieszkaj\u0105 pani Jadwiga i jej c\u00F3rka Martyna. Kobiecie z trudem uda\u0142o si\u0119 wyzwoli\u0107 spod w\u0142adzy agresywnego, nadu\u017Cywaj\u0105cego alkoholu m\u0119\u017Ca. Domowego tyrana eksmitowano. W D\u0105br\u00F3wce Starze\u0144skiej zjawia si\u0119 ekipa programu, kt\u00F3r\u0105 czeka bardzo trudny remont. Dodatkowe utrudnienie stanowi dojazd do posesji. Samochody dostawcze z trudem pn\u0105 si\u0119 po stromym zboczu, ton\u0105c w b\u0142ocie i glinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63816111":["Przedsi\u0119biorca Eryk prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili jego \u017Con\u0119. Twierdzi, \u017Ce Olga zdradza go z jednym z klient\u00F3w lokalu, w kt\u00F3rym pracuje w weekendy jako kelnerka. Obserwacja od pocz\u0105tku jest utrudniona, poniewa\u017C klient nie zgadza si\u0119 na zamontowanie kamer w mieszkaniu. Mimo to Petrow ustala, \u017Ce kobieta nie ma romansu z \u017Cadnym z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rymi rozmawia czy si\u0119 spotyka. Detektywa niepokoi natomiast zachowanie samego Eryka, kt\u00F3ry zdaje si\u0119 k\u0142ama\u0107. Na dodatek m\u0119\u017Cczyzn\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 \u017Cony odwiedza s\u0105siadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63816112":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170116.jpg","",[]],"63816113":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"63816114":["Bohaterk\u0105 odcinka jest singielka, kt\u00F3ra odwiedza mieszkania trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dwaj z nich s\u0105 w zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skim, jeden jest kawalerem. Podczas randek wszyscy trzej panowie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali przekona\u0107 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 samotni. Zadaniem uczestniczki jest odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich m\u00F3wi prawd\u0119. Je\u015Bli uda jej si\u0119 tego dokona\u0107, otrzymuje nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 dzieli si\u0119 z nowo poznanym kawalerem. Je\u015Bli jednak kobieta nie zgadnie, nagroda zostanie przyznana m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 j\u0105 oszuka\u0107, oraz jego \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["AD"]],"63816115":["Weso\u0142y domek
Hodowca kr\u00F3w Bogdan ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119, Karolin\u0119. Poniewa\u017C ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nie jest ju\u017C tak udane jak wcze\u015Bniej, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 zdradzany. S\u0105dzi, \u017Ce Karolina ma romans z s\u0105siadem, Jackiem. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze studentk\u0105, kt\u00F3ra mieszka niedaleko razem z innymi m\u0142odymi lud\u017Ami w wynajmowanym domu. Bogdan ze zdziwieniem przyjmuje informacj\u0119, \u017Ce jego \u017Cona w sekrecie przed nim cz\u0119sto odwiedza student\u00F3w. \u015Aledczym udaje si\u0119 zamontowa\u0107 kamery w wynajmowanym domu. Ich uwag\u0119 zwraca przede wszystkim Adrian.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"63816116":["M\u0142odzi ludzie codziennie por\u00F3wnuj\u0105 si\u0119 w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych do wyimaginowanych, wygl\u0105daj\u0105cych doskonale kobiet i m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, do czego s\u0105 zdolni w d\u0105\u017Ceniu do perfekcji.","","",[]],"63816117":["S\u0142ynni chirurdzy plastyczni, doktor Terry Dubrow i doktor Paul Nassif, pomagaj\u0105 ofiarom nieudanych operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"63816119":["Re\u017C.: Nathanael Friloux.
Sztuka wi\u0105zania Kinbaku, znana tak\u017Ce jako Shibari, pochodzi z Japonii. Pierwotnie u\u017Cywano jej podczas wojny do unieruchamiania je\u0144c\u00F3w. Obecnie w czasach pokoju rzadko \u0142\u0105czy si\u0119 j\u0105 z technik\u0105 wojenn\u0105. Sta\u0142a si\u0119 zamiast tego do\u015B\u0107 rozpowszechnionym elementem erotyki i sposobem na urozmaicenie \u017Cycia seksualnego. Pojawia si\u0119 w popkulturze, czego przyk\u0142adem s\u0105 sesje zdj\u0119ciowe gwiazd, na kt\u00F3rych pozuj\u0105, b\u0119d\u0105c sp\u0119tanymi w profesjonalny spos\u00F3b. Takie fotografie wykona\u0142a m.in. Lady Gaga. Tw\u00F3rcy dokumentu oddadz\u0105 g\u0142os japo\u0144skim mistrzom Shibari i za\u0142o\u017Cycielom paryskiej szko\u0142y wi\u0105zania opartej na tej sztuce. Film jest pierwszym obrazem skupionym ca\u0142kowicie na Kinbaku.","","",[]],"63816120":["Kamera podpatruje przysz\u0142e panny m\u0142ode, kt\u00F3re poszukuj\u0105 idealnej sukni \u015Blubnej w jednym z najwi\u0119kszych salon\u00F3w w USA. Widzowie obserwuj\u0105 wybuchy rado\u015Bci i p\u0142aczu, a tak\u017Ce zagl\u0105daj\u0105 za kulisy sklepu.","","",[]],"63816121":["Coraz cz\u0119\u015Bciej doro\u015Bli m\u0142odzi ludzie dalej mieszkaj\u0105 z rodzicami i to ze swoimi partnerami. Kilka takich par zgodzi\u0142o si\u0119 na eksperyment. Wyprowadz\u0105 si\u0119 do wynaj\u0119tego mieszkania i spr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 samodzielnie, bez pomocy rodziny.","","",[]],"63816278":["\u017Baglica z Madagaskaru
Wizyta w Po\u0142udniowej Afryce i na Madagaskarze. Po d\u0142ugiej i m\u0119cz\u0105cej ekipa programu wyp\u0142ywa na po\u0142\u00F3w na Ocean Indyjski. Na wyspie Nosy Be Jurek i jego koledzy kwateruj\u0105 si\u0119 na katamaranie. Ta szybka jednostka mo\u017Ce pokona\u0107 kilkaset kilometr\u00F3w w ci\u0105gu kilku dni. Rozpoczyna si\u0119 \u0142owienie. Pierwsze na w\u0119dkach melduj\u0105 si\u0119 \u0142awicowe tu\u0144czyki bonito, kt\u00F3re stan\u0105 si\u0119 przyn\u0119t\u0105 dla wi\u0119kszych okaz\u00F3w Po paru godzinach marzenia w\u0119dkarzy si\u0119 spe\u0142niaj\u0105, przychodzi im walczy\u0107 z ogromnymi i nieust\u0119pliwymi \u017Caglicami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777282033c3815b64d8be5ed0910b4d",[]],"63816279":["\u017Bar\u0142acz bia\u0142y
Kolejny dzie\u0144 w\u0119dkowania na Oceanie Indyjskim. Jerzy i jego ekipa poluj\u0105 na \u017Car\u0142acza bia\u0142ego. Przed wyp\u0142yni\u0119ciem w morze odwiedzaj\u0105 jedn\u0105 z wiosek Malgasz\u00F3w. Nast\u0119pnie, po przygotowaniu sprz\u0119tu i przyn\u0119t, rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 wody. Wypatruj\u0105 \u017Ceruj\u0105cych rekin\u00F3w. Wreszcie nadchodzi d\u0142ugo oczekiwany moment. Walka z rekinami raz ko\u0144czy si\u0119 pora\u017Ck\u0105 a raz sukcesem. Na szcz\u0119\u015Bcie obie budz\u0105ce respekt ryby wracaj\u0105 do swojego \u015Brodowiska bez szwanku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777f14a14b7ee9771575e0036e89ad1",[]],"63816280":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63816281":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63816282":["Re\u017C.: Emma Stamp.
W odcinku, jak zawsze, widzowie zobacz\u0105 mro\u017C\u0105ce krew w \u017Cy\u0142ach relacje uczestnik\u00F3w z miejsc wypadk\u00F3w. Nie zabraknie analiz nieszcz\u0119\u015Bliwych kolizji z udzia\u0142em niezdyscyplinowanych kierowc\u00F3w b\u0105d\u017A przez skomplikowane skrzy\u017Cowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"63816283":["Re\u017C.: Emma Stamp.
Drogowe potyczki rowerzyst\u00F3w i kierowc\u00F3w aut oraz niebezpieczne niespodzianki w ruchu drogowym. W odcinku tak\u017Ce pokazano relacje uczestnik\u00F3w z miejsc wypadk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"63816285":["Combat Countdown Surprise Attack","","",[]],"63816286":["8 maja, rok 1945. W ca\u0142ej Europie trwaj\u0105 triumfalne przemarsze armii kraj\u00F3w sprzymierzonych. Jednocze\u015Bnie ostatni nazi\u015Bci pr\u00F3buj\u0105 uciec do Ameryki Po\u0142udniowej, Zwi\u0105zek Radziecki terroryzuje mieszka\u0144c\u00F3w zdobytych przez siebie terytori\u00F3w, a alianci z nadziej\u0105 oczekuj\u0105 na nadej\u015Bcie nowej ery demokracji. Dzie\u0144 zwyci\u0119stwa okazuje si\u0119 zarazem pocz\u0105tkiem zimnej wojny.","","",[]],"63816288":["Pierwsza bitwa tomaszowska
Szukaj\u0105c \u015Blad\u00F3w historii Olaf i Sebastian wyruszaj\u0105 w okolice Tomaszowa Lubelskiego. Na tych terenach, we wrze\u015Bniu 1939 roku, mia\u0142a miejsce pierwsza bitwa tomaszowska. W starciu z si\u0142ami niemieckimi po stronie polskiej wzi\u0119\u0142o udzia\u0142 oko\u0142o 80 pojazd\u00F3w z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Celem ekipy jest potwierdzenie przebiegu walk oraz odnalezienie element\u00F3w dokumentuj\u0105cych obecno\u015B\u0107 na tym terenie TKS-\u00F3w, vickers\u00F3w czy 7 TP. Wed\u0142ug historycznych \u017Ar\u00F3de\u0142 i map, natarcie WBPM opiera\u0142o si\u0119 na drogach utwardzonych, kt\u00F3re obecnie s\u0105 drogami krajowymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",[]],"63816289":["Codzienne \u017Cycie Trzeciej Rzeszy w czasach nazist\u00F3w zarejestrowane na amatorskich ta\u015Bmach filmowych. Ukazuje zwyk\u0142ych obywateli, kt\u00F3rzy z wielk\u0105 gorliwo\u015Bci\u0105 przyj\u0119li wizj\u0119 Fuhrera.","","",[]],"63816290":["Re\u017C.: Nina Beliaeva, Jean-Pierre Bozon.
30 kwietnia 1945 roku armia rosyjska otoczy\u0142a Berlin. W\u00F3wczas Hitler pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo w swoim bunkrze. Jego cia\u0142o zosta\u0142o odkryte kilka dni p\u00F3\u017Aniej przez Sowiet\u00F3w. Podczas \u015Bci\u015Ble tajnego dochodzenia w identyfikacji mia\u0142 pom\u00F3c osobisty dentysta Hitlera. Nie wiadomo, co si\u0119 sta\u0142o z dwiema kobietami, kt\u00F3re tak\u017Ce bra\u0142y udzia\u0142 w ustaleniu to\u017Csamo\u015Bci znalezionego cia\u0142a. Tymczasem Stalin publicznie og\u0142osi\u0142, \u017Ce jego armia nie jest w stanie znale\u017A\u0107 zw\u0142ok F\u00FChrera. Posun\u0105\u0142 si\u0119 tak\u017Ce do oskar\u017Cenia niekt\u00F3rych swoich sojusznik\u00F3w o pomoc w ucieczce zbrodniarza. Po latach badacze staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, co si\u0119 wtedy wydarzy\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170268.jpg","",[]],"63816291":["Kolejna aukcja w El Monte, gdzie du\u017Ce schowki oznaczaj\u0105 du\u017Ce pieni\u0105dze. Dave Hester w licytowanym przez siebie magazynku znajduje mn\u00F3stwo akcesori\u00F3w przydatnych na imprezach. Jedzie w miejsce, gdzie mo\u017Ce szybko sprzeda\u0107 ca\u0142o\u015B\u0107. Dostaje za wszystko 850 dolar\u00F3w. Przy okazji daje upust swojej niech\u0119ci do Darrella. Brandi i Jarrod w swoim schowku natrafiaj\u0105 na gigantyczny zestaw do gry w szachy. Okazuje si\u0119, \u017Ce pionki i figury s\u0105 warte 3,5 tysi\u0105ca dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170110.jpg","",["N"]],"63816292":["Tym razem handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Koreatown, czyli dzielnicy Los Angeles, zdominowanej przez ludno\u015B\u0107 pochodzenia korea\u0144skiego. Dave ma nadziej\u0119, \u017Ce zdob\u0119dzie tu sporo towar\u00F3w z wy\u017Cszej p\u00F3\u0142ki. Tymczasem Darrell, kt\u00F3ry nigdy wcze\u015Bniej nie by\u0142 w tej okolicy, czuje si\u0119 nieco zagubiony. Podczas licytacji Mary nie chce odpu\u015Bci\u0107 mimo wysokich cen. Mi\u0119dzy Brandi a Jarrodem dochodzi do spi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170110.jpg","",["N"]],"63816293":["Tym razem bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 kapelusz, kt\u00F3ry wed\u0142ug sprzedaj\u0105cego nosi\u0142 s\u0142ynny westernowy gwiazdor John Wayne. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 akwafort\u0119, kt\u00F3r\u0105 mia\u0142 wykona\u0107 jeden z najwi\u0119kszych artyst\u00F3w w historii, Rembrandt. Przekonamy si\u0119, czy to cenne dzie\u0142o sztuki, czy mo\u017Ce falsyfikat. Do lombardu przychodzi kobieta, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 klasyczn\u0105 zabawk\u0119 z lat 50. ubieg\u0142ego wieku - ma\u0142pk\u0119 graj\u0105c\u0105 na talerzach perkusyjnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",["AD"]],"63816294":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem samochodu terenowego - wymagaj\u0105cego gruntownego remontu jeepa CJ5 z 1973 roku. Nast\u0119pnie Rick rozmawia z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C kolekcj\u0119 fotografii i negatyw\u00F3w, dokumentuj\u0105cych ostatni\u0105 misj\u0119 w ramach programu Apollo. Kolejny klient, kt\u00F3ry przychodzi do lombardu, chce spieni\u0119\u017Cy\u0107 z\u0142ot\u0105 monet\u0119 o nominale 20 dolar\u00F3w, wybit\u0105 w 1861 roku, zwan\u0105 double eagle (\"podw\u00F3jny orze\u0142\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",["AD"]],"63816295":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63816296":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63816297":["Grzegorz Sawicki zaczyna dzie\u0144 na zielonym Podlasiu. Dzi\u015B b\u0119d\u0105 mu pomaga\u0107 mama Jadwiga i s\u0105siadka Ula. Tymczasem w Drawnie do wyjazdu w pole szykuj\u0105 si\u0119 Buchajczykowie. \u0141ukasz b\u0119dzie dzisiaj prowadzi\u0107 nowy nabytek - nowoczesn\u0105 pras\u0119. W gospodarstwie pa\u0144stwa Dziewi\u0105tkowskich tata Ryszard i c\u00F3rka Paulina wybieraj\u0105 si\u0119 na bujne o tej porze roku pastwiska. W Rgielsku tej wiosny wspaniale obrodzi\u0142y zio\u0142a. I w\u0142a\u015Bnie nad nimi pochyl\u0105 si\u0119 dzisiaj pani Anna i pan Aleksander Olejniczakowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63816298":["Mama Ma\u0142gorzata i c\u00F3rka Paulina zagl\u0105daj\u0105 do stajni. Pa\u0144stwo Olejniczakowie prowadz\u0105cy swoje gospodarstwo w Wielkopolsce musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 m.in. pomidorami. W Kujbiedach w bocianim gnie\u017Adzie dorasta nowe pokolenie najbli\u017Cszych s\u0105siad\u00F3w rodziny Borys\u00F3w. Tymczasem w Drawnie Buchajczykowie b\u0119d\u0105 mie\u0107 okazj\u0119, by wypr\u00F3bowa\u0107 now\u0105 maszyn\u0119 przy koszeniu trawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63816299":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63816300":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63816301":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"63816302":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",[]],"63816303":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",[]],"63816304":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",[]],"63816305":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816306":["Codzienno\u015B\u0107 skazanych osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 te\u017C kulisy pracy stra\u017Cnik\u00F3w i personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63816307":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje sylwetk\u0119 Jaros\u0142awa \"Iwana\" Iwa\u0144czuka, mordercy z Warszawy, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C si\u0119 ukrywa. Nast\u0119pnie przedstawia histori\u0119 28-letniej Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej z Poznania. Policja nie ma najmniejszych w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka biura nieruchomo\u015Bci zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c493657d14b06dc5c0140741a9f01a38",["N"]],"63816308":["Na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. archiwum X z Komendy Wojew\u00F3dzkiej w Lublinie Micha\u0142 Fajbusiewicz powraca do trzech dot\u0105d nie wyja\u015Bnionych zbrodni sprzed wielu lat. W ka\u017Cdej ze spraw zgromadzono nadzwyczaj du\u017Co materia\u0142u dowodowego, a mimo to pozostaj\u0105 nierozwi\u0105zane. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa Anny Kaczor w Bychawce. Nast\u0119pnie widzowie zobacz\u0105 inscenizacj\u0119 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z tajemniczym znikni\u0119ciem niemieckiego biznesmena - Lutza Steindorfa. M\u0119\u017Cczyzna zagin\u0105\u0142 w okolicach Poznania. Najprawdopodobniej zosta\u0142 zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5924ec5233649178c8f2ef03b307cf1f",["N"]],"63816309":["Zab\u00F3jstwo w Lublinie w latach 90. Na miejscu zbrodni zosta\u0142o zgubione przez morderc\u0119 zdj\u0119cie. Do dzi\u015B nie ustalono personali\u00F3w z\u0142oczy\u0144cy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu o zab\u00F3jstwie w\u0142a\u015Bcicielki sklepu na Mazowszu. Sprawcy zbrodni chcia\u0142 upozorowa\u0107 samob\u00F3jstwo ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d92a24e1fa04dc04458ec032e3f36bf4",["N"]],"63816310":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63816311":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63816312":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63816313":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63816314":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63816152":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63816153":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"63816154":["Re\u017C.: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam.
Du\u0144sko-niemiecko-finlandzko-irlandzki sequel \u015Bwi\u0105tecznego filmu \"Renifer Niko ratuje \u015Bwi\u0119ta\". Do domu sympatycznego renifera, kt\u00F3ry jest ju\u017C prawie nastolatkiem, wprowadza si\u0119 nowy partner jego mamy, Lenni wraz z ma\u0142ym synkiem Rikiem. Psotny maluch natychmiast staje si\u0119 pupilkiem ca\u0142ego stada. Tymczasem Niko go nie znosi, gdy\u017C przez niego czuje si\u0119 zaniedbywany. Marzy o tym, by Riko znikn\u0105\u0142 z jego \u017Cycia. Nagle jego \u017Cyczenie si\u0119 spe\u0142nia - orze\u0142, na zlecenie \u017C\u0105dnej zemsty Bia\u0142ej Wilczycy, porywa malucha. Niko \u017Ca\u0142uje swoich z\u0142ych my\u015Bli i natychmiast wyrusza, aby ratowa\u0107 przybranego brata. Pomagaj\u0105 mu jego niezawodni przyjaciele - przem\u0105drza\u0142y wiewi\u00F3r Juliusz i rezolutna \u0142asica Wilma. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu g\u0142osu postaciom udzielili m.in.: Franciszek Dziduch (Niko), Jaros\u0142aw Boberek (Juliusz), Ryszard Dziduch (Riko), Katarzyna Pakosi\u0144ska (Bia\u0142a Wilczyca) oraz Anna Dereszowska (Wilma).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099434.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b972e716657f3849a30afb6466a24b90",["N"]],"63816155":["Re\u017C.: David Soren.
George Beard i Harold Hutchins, dwaj przyjaciele z podstaw\u00F3wki, s\u0142yn\u0105 z bujnej wyobra\u017Ani i nietuzinkowych pomys\u0142\u00F3w. Ich najwi\u0119kszym hobby jest rysowanie komiks\u00F3w. Gdy pewnego dnia podpadaj\u0105 dyrektorowi szko\u0142y, postanawiaj\u0105 go zahipnotyzowa\u0107. Wmawiaj\u0105 mu, \u017Ce jest superbohaterem, niezbyt rozgarni\u0119tym \"Kapitanem Majtasem\". Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce profesor Pofajdanek, kt\u00F3ry udaje chemika, w rzeczywisto\u015Bci d\u0105\u017Cy do przej\u0119cia w\u0142adzy nad \u015Bwiatem. Jego najwi\u0119ksz\u0105 broni\u0105 jest rozmiarotron, wynalazek, kt\u00F3ry umo\u017Cliwia powi\u0119kszanie i pomniejszanie przedmiot\u00F3w. Dyrektor szko\u0142y musi wykorzysta\u0107 swoje nowe wcielenie, aby powstrzyma\u0107 z\u0142oczy\u0144c\u0119. Scenariusz powsta\u0142 na podstawie popularnego cyklu ksi\u0105\u017Cek Dava Pilkeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856997.jpg","",[]],"63816156":["Re\u017C.: Thurop Van Orman.
Kolorowe stado nielot\u00F3w i przebieg\u0142e Zielone \u015Awinki dalej wdaj\u0105 si\u0119 w awantury i nie mog\u0105 nawzajem \u015Bcierpie\u0107 swojej obecno\u015Bci. Niespodziewanie jednak musz\u0105 zawrze\u0107 rozejm i zapomnie\u0107 o niesnaskach. Ich wyspom zagra\u017Ca zupe\u0142nie nowy wr\u00F3g, kt\u00F3rego pokona\u0107 mog\u0105 tylko walcz\u0105c rami\u0119 w rami\u0119. Red, Bomba, Chuck i jego siostra Silver dogaduj\u0105 si\u0119 wi\u0119c z Leonardem i jego ekip\u0105. Drugi film zainspirowany popularn\u0105 smartfonow\u0105 gr\u0105. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142os pod\u0142o\u017Cyli: Jacek Bo\u0144czyk (Red), Agnieszka Mrozi\u0144ska (Silver), Janusz Zadura (Chuck), Piotr B\u0105k (Bomba), Pawe\u0142 Szcz\u0119sny (Leonard).","","",[]],"63816157":["Re\u017C.: Steve Carr.
Dalszy ci\u0105g przyg\u00F3d lekarza weterynarii, kt\u00F3ry rozumie mow\u0119 zwierz\u0105t. Film inspirowany jest seri\u0105 ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga. John Dolittle (Eddie Murphy) jest s\u0142awn\u0105 osob\u0105, rozpoznawan\u0105 zar\u00F3wno przez ludzi, jak i przez zwierz\u0119ta. Przez t\u0119 popularno\u015B\u0107 ma tak du\u017Co pracy, \u017Ce zaniedbuje swoj\u0105 rodzin\u0119. Pr\u00F3buje mi\u0119dzy innymi pom\u00F3c samotnej nied\u017Awiedzicy Avie, kt\u00F3ra szuka dla siebie odpowiedniego towarzysza \u017Cycia. Na \u015Bwiecie pozosta\u0142o jednak ju\u017C bardzo ma\u0142o drapie\u017Cnik\u00F3w tego gatunku co ona. M\u0119\u017Cczyzna zamierza wi\u0119c znale\u017A\u0107 dla niej partnera w cyrku. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce zwierz\u0119ta, kt\u00F3re wychowywa\u0142y si\u0119 w zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cnych warunkach, nie potrafi\u0105 si\u0119 ze sob\u0105 porozumie\u0107. Sprawa ta u\u015Bwiadamia doktorowi, \u017Ce tak\u017Ce powinien poprawi\u0107 swoje relacje z \u017Con\u0105 i c\u00F3rk\u0105. Tymczasem pies weterynarza zakochuje si\u0119 w wilczycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163368.jpg","",["N"]],"63816158":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"63816159":["Re\u017C.: Tony Leondis.
W milionach smartfon\u00F3w na \u015Bwiecie istnieje aplikacja s\u0142u\u017C\u0105ca do wysy\u0142ania wiadomo\u015B\u0107, przez kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna komunikowa\u0107 swoje uczucia oraz nastroje. To w niej ukryte jest miasto Tekstopolis, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 emotki. Zadaniem ka\u017Cdej z nich jest wyra\u017Canie innego stanu ducha. Wyj\u0105tkiem jest Minek, kt\u00F3ry potrafi wyrazi\u0107 ka\u017Cd\u0105 z emocji. Marzy on jednak, by by\u0107 podobnym do innych. Wraz z Pi\u0105tkiem i superhakerk\u0105 Matrix wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po telefonie w poszukiwaniu rozwi\u0105zania. Re\u017Cyserem filmu animowanego jest Tony Leondis (\"Kung Fu Panda: Sekrety mistrz\u00F3w\"). W polskie wersji j\u0119zykowej, wyst\u0105pili mi\u0119dzy innymi: Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Szymon Roszak, Monika Piku\u0142a oraz Katarzyna Kwiatkowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854028.jpg","",["N"]],"63816160":["Re\u017C.: Jon Watts.
Uczniowie \u015Bwi\u0119tuj\u0105 zako\u0144czenie roku szkolnego. Uczelnia Midtown School of Science and Technology, kt\u00F3rej s\u0142uchaczem jest Peter Parker (Tom Holland), organizuje dwutygodniow\u0105 wycieczk\u0119 do Europy. Ch\u0142opak wci\u0105\u017C jeszcze op\u0142akuje \u015Bmier\u0107 swojego mentora, Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.), mimo to podczas tej wyprawy zamierza wyzna\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 MJ (Zendaya). Gdy uczniowie zwiedzaj\u0105 Wenecj\u0119, miasto atakuje pot\u0119\u017Cny \u017Bywio\u0142ak Wody. Peter pr\u00F3buje ratowa\u0107 koleg\u00F3w. Ch\u0142opak jest jednak bezsilny w starciu z kreatur\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi mu tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako Mysterio (Jake Gyllenhaal), i zabija stworzenie. Wkr\u00F3tce potem Nick Fury (Samuel L. Jackson) daje Peterowi okulary Starka, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 przej\u0119cie kontroli nad stworzon\u0105 przez milionera sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 E.D.I.T.H., zarz\u0105dzaj\u0105c\u0105 ca\u0142ym zapasem broni w Stark Industries. Tymczasem Mysterio opowiada Parkerowi smutn\u0105 histori\u0119 swojego \u017Cycia i namawia go, by do\u0142\u0105czy\u0142 do niego w walce z \u017Bywio\u0142akami. Ch\u0142opak zamierza jednak wie\u015B\u0107 \u017Cycie normalnego nastolatka i odmawia. W wyniku podst\u0119pu, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 tak\u017Ce Fury, musi jednak zmieni\u0107 zdanie. Niebawem Parker i Mysterio lec\u0105 do Berlina, by om\u00F3wi\u0107 pomys\u0142 stworzenia nowego zespo\u0142u superbohater\u00F3w. Peter nie chce jednak walczy\u0107 z monstrami. Dlatego przekazuje odziedziczone po Starku okulary Mysteriowi. Wkr\u00F3tce jednak u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 straszliwy b\u0142\u0105d. Drugi film z serii o Spider-Manie opieraj\u0105cy si\u0119 na komiksach Marvel Comics. Za sw\u00F3j wyst\u0119p Tom Holland zosta\u0142 nagrodzony Saturnem za \"Najlepsz\u0105 kreacj\u0119 m\u0142odego aktora\". T\u0119 sam\u0105 nagrod\u0119 otrzyma\u0142a te\u017C Zendaya w kategorii \"Najlepsza aktorka drugoplanowa\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2123446.jpg","",["N"]],"63816161":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Ray Breslin prowadzi firm\u0119, kt\u00F3rej celem jest niesienie pomocy nies\u0142usznie osadzonym w zak\u0142adach karnych. Ekip\u0119 tworz\u0105 do\u015Bwiadczeni Hush i Abigail. Nowicjusze Shu Ren, Jasper Kimbral i Luke Graves dzia\u0142aj\u0105 jako operatorzy terenowi. Uda\u0142o si\u0119 im wypracowa\u0107 sobie renom\u0119. Uwa\u017Cani s\u0105 za najlepszych w swoim fachu. Pewnego dnia nieznani sprawcy porywaj\u0105 Shu. Umieszczaj\u0105 go w nietypowym wi\u0119zieniu, zwanym Hadesem. M\u0119\u017Cczyzna trafia na aren\u0119, na kt\u00F3rej zak\u0142adnicy staj\u0105 do krwawych pojedynk\u00F3w. On r\u00F3wnie\u017C ma dostarczy\u0107 rozrywki psychopatycznym oprawcom. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce miejscem zarz\u0105dza niejaki Gregor Faust. Poznaje te\u017C motywy jego dzia\u0142ania. Ray rusza na ratunek przyjacielowi. Znalezienie miejsca przetrzymywania kumpla nie jest \u0142atwe. Spraw\u0119 utrudnia fakt, \u017Ce tajemniczy Hades zbudowany jest w oparciu o niezwykle zaawansowan\u0105 technologi\u0119. W dodatku jego uk\u0142ad zmienia si\u0119 ka\u017Cdej nocy. Stworzenie planu ucieczki b\u0119dzie prawdziwym wyzwaniem. Breslin ma jednak do\u015Bwiadczenie w forsowaniu najbardziej skomplikowanych zabezpiecze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176834.jpg","",[]],"63816162":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
El Mariachi, w\u0119drowny muzyk podr\u00F3\u017Cuj\u0105cy z ca\u0142ym arsena\u0142em broni schowanym w futerale od gitary, zyska\u0142 s\u0142aw\u0119. Teraz jednak owiany legend\u0105 m\u015Bciciel pragnie spokoju. Zrozpaczony po stracie ukochanej \u017Cony Caroliny oraz c\u00F3rki ukrywa si\u0119 przed lud\u017Ami. Tymczasem nad Meksykiem zawis\u0142a gro\u017Aba zamachu stanu. Kartel narkotykowy, na czele kt\u00F3rego stoi baron Barrillo, planuje zlikwidowa\u0107 prezydenta, by przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Do swych cel\u00F3w zamierza wykorzysta\u0107 okrytego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 genera\u0142a Marqueza. Skorumpowany agent CIA, Sands, widzi w tym wielk\u0105 szans\u0119 dla siebie. Pragnie ob\u0142owi\u0107 si\u0119 na politycznym przewrocie. Poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie Marquez stoi za \u015Bmierci\u0105 bliskich El Mariachi, Sands sk\u0142ada gitarzy\u015Bcie propozycj\u0119. Aby intryga agenta w pe\u0142ni si\u0119 powiod\u0142a, genera\u0142 musi zgin\u0105\u0107 tu\u017C po tym, jak sam zabije prezydenta. El Mariachi ma okazj\u0119 do wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w. Wyrusza w drog\u0119 razem z swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Lorenzem i Fideo. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich gangster Billy i by\u0142y agent FBI Ramirez, kt\u00F3ry chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Barillo za \u015Bmier\u0107 partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895353.jpg","",["N"]],"63816163":["Do samej \u015Bmierci
Adwokat Tadeusz Milski nie odni\u00F3s\u0142 \u017Cadnych powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas wypadku drogowego. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 spraw\u0119 swojej kochanki oskar\u017Conej o spowodowanie samob\u00F3jstwa uczennicy. CW\u015A snuje przypuszczenia, \u017Ce zaj\u015Bcie na drodze nie by\u0142o dzie\u0142em przypadku, lecz zosta\u0142o zaplanowane przez ojca samob\u00F3jczyni. W dniu wypadku znika tak\u017Ce nastoletnia c\u00F3rka oskar\u017Conej Arlety, Ola. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, jak\u0105 rol\u0119 do odegrania mia\u0142 w tym wszystkim sam prawnik. W prywatnej korespondencji dziewczyny jego posta\u0107 pojawia si\u0119 w nietypowym kontek\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63816164":["Pogrzebowe gry
Detektyw z CW\u015A poszukuje Leny Rodowskiej, kt\u00F3ra jest c\u00F3rk\u0105 genera\u0142a policji. Zw\u0142oki dziewczyny zostaj\u0105 odkryte na cmentarzu, na kt\u00F3rym str\u00F3\u017Cowa\u0142 jej kochanek. Cz\u0142onek rodziny w\u0142a\u015Bciciela zak\u0142adu pogrzebowego by\u0142 \u015Bwiadkiem zdarzenia i chcia\u0142 zaszanta\u017Cowa\u0107 przest\u0119pc\u0119 nagraniem, co obr\u00F3ci\u0142o si\u0119 przeciwko niemu, poniewa\u017C po jakim\u015B czasie r\u00F3wnie\u017C i on zostaje znaleziony martwy. Sytuacja staje si\u0119 jeszcze bardziej zagmatwana, kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest w\u0142a\u015Bciciel firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63816165":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63816166":["Nocna przygoda
Szyma\u0144ska znajduje w swoim domu martwego m\u0119\u017Ca oraz \u015Blady napadu rabunkowego. W pobliskim lesie detektywi odkrywaj\u0105 zw\u0142oki Barbary Trojeckiej. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce za oba zab\u00F3jstwa odpowiada \u017Cona zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Trop wiedzie jednak do niejakiego Grzegorza Czabatora. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do jego domku my\u015Bliwskiego, gdzie znajduj\u0105 przykut\u0105 do \u015Bciany c\u00F3rk\u0119 Trojeckiej, cia\u0142a podejrzanego i znajomego Agnieszki - Kamila Wilczy\u0144skiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a \u015Bwiadkiem ich w\u0142amania do willi Szyma\u0144skich. Zeznaje, \u017Ce widzia\u0142a \u015Bmier\u0107 tr\u00F3jki os\u00F3b i przyznaje si\u0119 do zab\u00F3jstwa Czabatora w obronie w\u0142asnej. \u015Aledczy nie wierz\u0105 jednak w jej wersj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63816167":["M\u0142oda gwiazda kulinarna dostaje zawa\u0142u... \/ Wyciek\u0142y jej nagie zdj\u0119cia i postanowi\u0142a si\u0119 zabi\u0107
Justyna pisze pikantne esemesy ze swoim ch\u0142opakiem. Alan przes\u0142a\u0142 kilka roznegli\u017Cowanych zdj\u0119\u0107 ukochanej kolegom. Zostaj\u0105 one upublicznione na stronie szko\u0142y, a wszyscy uznaj\u0105 dziewczyn\u0119 za puszczalsk\u0105. Justyna postanawia pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, przedawkowuj\u0105c leki nasenne, kt\u00F3re kradnie mamie. Przed za\u017Cyciem \u015Brodk\u00F3w przygotowuje snapchata, kt\u00F3rego wy\u015Bwietla Alan. Ch\u0142opak dzwoni pod numer alarmowy 112... Klaudia Pary\u015B jest wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0105 program\u00F3w kulinarnych, a tak\u017Ce znan\u0105 i lubian\u0105 blogerk\u0105 i vlogerk\u0105 kulinarn\u0105. Ze wzgl\u0119du na obowi\u0105zki zawodowe je du\u017Co i t\u0142usto, prowadzi te\u017C bardzo intensywny tryb \u017Cycia. W trakcie kr\u0119cenie zdj\u0119\u0107 do kolejnego odcinka programu dziewczyna zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce zosta\u0142a otruta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma zawa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bdd5437286253e60dfbb267ca1d7b14d",[]],"63816168":["Dieta gorsetowa u m\u0142odej mamy \/ Rani\u0142 si\u0119 w nog\u0119 na pla\u017Cy
Natalia po urodzeniu dziecka chce szybko odzyska\u0107 szczup\u0142\u0105 sylwetk\u0119 sprzed ci\u0105\u017Cy. Dowiaduje si\u0119 o diecie gorsetowej stosowan\u0105 przez aktorki, kt\u00F3re niedawno zosta\u0142y mamami i postanawia j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107. Nosi gorsety przez ca\u0142y dzie\u0144. Modeluje figur\u0119, ale zaczyna mie\u0107 problemy z p\u0142ucami. Grupa znajomych sp\u0119dza mi\u0142e chwile na pla\u017Cy nad jeziorem. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy kolegami dochodzi do konfliktu. By rozwi\u0105za\u0107 sp\u00F3r, Marcin proponuje kolegom mecz rugby. Wygrani maj\u0105 pierwsze\u0144stwo podrywu, przegrani musz\u0105 odsun\u0105\u0107 si\u0119 w cie\u0144. W trakcie rozgrywki Igor przewraca si\u0119 i rozcina sobie udo. Rana jest g\u0142\u0119boka, a koledzy poszkodowanego przez nieumiej\u0119tne udzielanie pomocy doprowadzaj\u0105 do krwotoku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5380269fd0abf5d38e0430ab392ce809",["N"]],"63816122":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b99da154f5110541eb17fc9a0326a05",["N"]],"63816123":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/74e10467f8da70db54dc20affb52f985",["N"]],"63816124":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/be70cc7cf7819f643843af617d2cba1d",["N"]],"63816125":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bc11ea11ea60ddc7ed19e848d07cfd66",["N"]],"63816126":["Druga seria programu wyja\u015Bniaj\u0105cego tajemnicze fenomeny obu wojen \u015Bwiatowych. Tw\u00F3rcy cyklu badaj\u0105 relacje naocznych \u015Bwiadk\u00F3w dziwacznych zdarze\u0144, do kt\u00F3rych dochodzi\u0142o po\u015Br\u00F3d bitewnego chaosu. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C genez\u0119 najbardziej niedorzecznych strategii, jakie zrodzi\u0142y si\u0119 w umys\u0142ach wodz\u00F3w. Przekonamy si\u0119 mi\u0119dzy innymi, ile prawdy by\u0142o w doniesieniach o samolotach widmach czy niesamowitym batalionie, kt\u00F3ry nagle znikn\u0105\u0142. Poznamy r\u00F3wnie\u017C s\u0142abo\u015B\u0107 faszyst\u00F3w do okultyzmu i proroctw jasnowidz\u00F3w, a tak\u017Ce zobaczymy najdziwniejsze bronie wymy\u015Blone przez cz\u0142owieka. W tej serii tak\u017Ce historia prowadzonych przez Niemc\u00F3w poszukiwa\u0144 Bursztynowej Komnaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170098.jpg","",[]],"63816129":["Palawan: ostatnia granica
Palawan to najbardziej na zach\u00F3d wysuni\u0119ta wyspa archipelagu, znana r\u00F3wnie\u017C jako \"ostatnia granica\". Nigel sprawdzi, co kryj\u0105 jej g\u0119ste puszcze, dziewicze wybrze\u017Ca, rafy koralowe i wspania\u0142e jaskinie.","","",[]],"63816130":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"63816131":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"63816132":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"63816133":["Prow.: Sarah Parcak, Dan Snow.
Dan Snow wraz z archeolog kosmiczn\u0105, dr Sarah Parcak, odkrywaj\u0105 zaginionych wiking\u00F3w w Ameryce. Spekuluj\u0105 na temat tras ich morskiej ekspansji oraz celu, w jakim podr\u00F3\u017Cowali: poczynaj\u0105c od wypraw w roli naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w, by nast\u0119pnie sta\u0107 si\u0119 osadnikami i handlarzami w Wielkiej Brytanii oraz na dalszych terenach, a\u017C po Islandi\u0119 i Grenlandi\u0119. Filmowcy docieraj\u0105 tak\u017Ce do by\u0107 mo\u017Ce najbardziej wysuni\u0119tej na zach\u00F3d osady wiking\u00F3w, jak\u0105 uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176387.jpg","",[]],"63816134":["Prow.: Sarah Parcak, Dan Snow.
Dan Snow wraz z archeolog kosmiczn\u0105, dr Sarah Parcak, odkrywaj\u0105 zaginionych wiking\u00F3w w Ameryce. Spekuluj\u0105 na temat tras ich morskiej ekspansji oraz celu, w jakim podr\u00F3\u017Cowali: poczynaj\u0105c od wypraw w roli naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w, by nast\u0119pnie sta\u0107 si\u0119 osadnikami i handlarzami w Wielkiej Brytanii oraz na dalszych terenach, a\u017C po Islandi\u0119 i Grenlandi\u0119. Filmowcy docieraj\u0105 tak\u017Ce do by\u0107 mo\u017Ce najbardziej wysuni\u0119tej na zach\u00F3d osady wiking\u00F3w, jak\u0105 uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176387.jpg","",[]],"63816135":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63816136":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63816137":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63816138":["Re\u017C.: Rupert Wingfield-Hayes.
29 kwietnia 2016 roku w\u0142adze Korei P\u00F3\u0142nocnej wydali\u0142y reportera BBC Ruperta Wingfielda-Hayesa za brak szacunku i \"zniekszta\u0142canie fakt\u00F3w\". Dziennikarz opowiada filmie o swoim pobycie w tym kraju. Zastanawia si\u0119 , czy mo\u017Cliwa jest poprawa sytuacji polityczno-gospodarczej Korei. Zadaje sobie r\u00F3wnie\u017C pytanie, czy obywatele faktycznie s\u0105 lojalni wobec Kim Dzong Una, czy te\u017C ich pos\u0142usze\u0144stwo wynika jedynie z terroru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177301.jpg","",[]],"63816139":["Czo\u0142gi to najwa\u017Cniejsza bro\u0144 XX wieku, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a wojn\u0119 l\u0105dow\u0105. W serialu przedstawiono najbardziej imponuj\u0105ce machiny wojenne.","","",[]],"63816140":["\u015Aladami genera\u0142a Maczka
We wrze\u015Bniu 1944 roku 1 dywizja pancerna genera\u0142a Maczka rozpocz\u0119\u0142a operacj\u0119 zdobycia uj\u015B\u0107 Mozy. Kampania nazywana p\u00F3\u017Aniej \"Od baarle Nassau do Moerdijk\" przynios\u0142a chwa\u0142\u0119 naszemu \u017Co\u0142nierzowi. Jej najbardziej spektakularnym momentem by\u0142o zdobycie Bredy - bez jakichkolwiek zniszcze\u0144 i strat w\u015Br\u00F3d ludno\u015Bci cywilnej. Tw\u00F3rcy programu ruszaj\u0105 na wyj\u0105tkow\u0105 wypraw\u0119 do Holandii, w poszukiwaniu \u015Blad\u00F3w po pancerniakach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e94d3f5d13e5f89f7c92dc55f65a2c15",["JM"]],"63816141":["Od Bredy do Moerdijk
Olaf i Sebastian przyjrz\u0105 si\u0119 bli\u017Cej operacji zdobycia uj\u015B\u0107 Mozy przez 1 dywizj\u0119 pancern\u0105 genera\u0142a Maczka, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce we wrze\u015Bniu 1944 roku. Po szybkim zaj\u0119ciu Bredy oddzia\u0142 zdecydowa\u0142 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C zdoby\u0107, posiadaj\u0105c\u0105 wspania\u0142e mosty, miejscowo\u015B\u0107 Moerdijk. Okaza\u0142o si\u0119 jednak, \u017Ce Niemcy przygotowali si\u0119 na tak\u0105 ewentualno\u015B\u0107 - wcze\u015Bniej zaminowali drogi oraz pola, wy\u0142\u0105czyli tak\u017Ce holenderskie wiatraki, czym spowodowali zalanie wi\u0119kszo\u015Bci terenu, tym samym utrudniaj\u0105c wojsku przemieszczanie si\u0119. Poszukiwacze historii rusz\u0105 \u015Bladami dzielnej armii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63816142":["Janek nie wszystkie drzewa wycina precyzyjnie, tak jakby chcia\u0142. Hosa zatrzyma\u0142a policja i trzy dni sp\u0119dzi\u0142 w areszcie. Staszek tropi nied\u017Awiedzia, a Bogdan od trzech dni le\u015Bne koty. Mariola chce wybudowa\u0107 wi\u0119kszy dom. Fredek pierwszy raz w \u017Cyciu trafi\u0142 do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816143":["Krzysztof Bross chce sprawi\u0107 Hani prezent i kupuje jej klacz do konnej jazdy. Hos nie ujawnia si\u0119 ze swoim \u017Cyciem uczuciowym. Wazon dokonuje fascynuj\u0105cego odkrycia. Udaje mu si\u0119 zarejestrowa\u0107 na kamerze trudne do zaobserwowania w Bieszczadach zwierz\u0119 - \u017Cbika. Andrzej Rudy twierdzi, \u017Ce stworzy\u0142y go konie. Zdzis\u0142aw Pele pomimo zimy codziennie gra w pi\u0142k\u0119. Dzi\u0119ki ochronnemu kombinezonowi Jankowi Samolotowi uda\u0142o si\u0119 unikn\u0105\u0107 niebezpiecznego wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63816144":["Dunajecki OS
Tym razem tw\u00F3rcy programu z Jurkiem Biedrzyckim na czele wyruszaj\u0105 na odcinek specjalny Dunajca. Na prze\u0142omie Gorc\u00F3w i Beskidu S\u0105deckiego b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali swoich si\u0142, w\u0119dkuj\u0105c na sztuczn\u0105 much\u0119 na haku bezzadziorowym. Oczywi\u015Bcie w tym miejscu obowi\u0105zywa\u0107 b\u0119dzie zasada \"catch and release\", czyli \"nie zabija\u0107\". Dzi\u0119ki propagowaniu tej formy w\u0119dkowania dunajecki odcinek specjalny ju\u017C teraz uzna\u0107 mo\u017Cna za bardzo atrakcyjne \u0142owisko. Widzowie zobacz\u0105 uchwycone okiem kamery spotkanie w\u0119dkarzy z dorodn\u0105 g\u0142owacic\u0105 ioraz poka\u017Anym pstr\u0105giem potokowym, a to tylko cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d, jakie spotkaj\u0105 amator\u00F3w \u0142owienia ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8d5e935dba0146558e3e413423de27e5",["N"]],"63816145":["Ba\u0142tycki dorsz
Jurek Biedrzycki zaprasza nad rzeki Pomorza i Ba\u0142tyk na wsp\u00F3lne w\u0119dkowanie. Go\u015Bciem programu b\u0119dzie mi\u0119dzynarodowy mistrz Polski w w\u0119dkarstwie morskim, Mariusza Getke, kt\u00F3ry opowie widzom o podstawowym wyposa\u017Ceniu prawdziwego w\u0119dkarza morskiego. Nast\u0119pnie ekipa wyruszy na pe\u0142ne morze na po\u0142\u00F3w ba\u0142tyckich dorszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b46924b75285d0f0ac1d5de148c44d1e",["N"]],"63816146":["Gehlen
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski wyja\u015Bnia tajemnic\u0119 Reinharda Gehlena, szefa niemieckiego wywiadu wojskowego. Kiedy po zako\u0144czonej wojnie podda\u0142 on si\u0119 Amerykanom, tamtejszy wywiad uzna\u0142 go wiarygodnego informatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63816147":["Legenda
Radziecki czo\u0142g T-34 jest jednym z najbardziej znanych tank\u00F3w z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Jego produkcja odbywa\u0142a si\u0119 w wielkim po\u015Bpiechu, pojazd nie spe\u0142nia\u0142 norm technicznych, a kierowanie nim wymaga\u0142o ogromnej si\u0142y. Mimo tych niedopatrze\u0144, w konfrontacji z niemieckimi czo\u0142gami, by\u0142 nie do pokonania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63816148":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0dead8e743b00438776d215d499f0f5c",["N"]],"63816149":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4f716f62e04416ba4c74433039b6f700",["N"]],"63816150":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/20df9a8aa02a3a2ce163b57fec2abfe0",[]],"63816151":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e1a58b345e2abd1ff07c18969e964d29",[]],"63816445":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63816446":["W Kanadzie policjanci nie kojarz\u0105 si\u0119 tylko z karami. W Richmond dobre zachowanie mieszka\u0144c\u00F3w jest przez nich nagradzane. Oka\u017Ce si\u0119, jak pozytywne mandaty wp\u0142ywaj\u0105 na wizerunek mundurowych. Podr\u00F3\u017Cowanie ma coraz wi\u0119cej fan\u00F3w. Oka\u017Ce si\u0119, dok\u0105d najch\u0119tniej najch\u0119tniej je\u017Cd\u017C\u0105 tury\u015Bci i jak zwiedza\u0107 \u015Bwiatowe metropolie, nie trac\u0105c przy tym maj\u0105tku. \u015Awietn\u0105 alternatywa dla niespe\u0142nionych ogrodnik\u00F3w jest aplikacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej mo\u017Cna uprawia\u0107 ro\u015Bliny przez telefon. Wirtualne klikni\u0119cia przek\u0142adaj\u0105 si\u0119 jednak na realne plony dostarczane pod same drzwi. W walce z plastikowymi odpadami prowadz\u0105cy poszukuj\u0105 alternatywnych rozwi\u0105za\u0144. W programie b\u0119d\u0105 wi\u0119c testowane przyjazne \u015Brodowisku s\u0142omki do napoj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"63816447":["Rodowity W\u0142och potrafi za pomoc\u0105 prostych narz\u0119dzi wyczarowa\u0107 z arbuza postaci z \"W\u0142adcy pier\u015Bcieni\" i nie tylko. Piesze w\u0119dr\u00F3wki to spos\u00F3b na emerytur\u0119 pewnego Amerykanina, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przemierzy\u0107 na w\u0142asnych nogach kultow\u0105 tras\u0119 Route 66. Zainspirowany europejskimi winnicami i zamkami chi\u0144ski biznesmen postanowi\u0142 zbudowa\u0107 w\u0142asne imperium w centrum Azji. Co roku jego pa\u0142ace odwiedzaj\u0105 tysi\u0105ce turyst\u00F3w. Galileo postanowi\u0142o te\u017C sprawdzi\u0107, czy stereotypy na temat folii aluminiowej s\u0105 prawdziwe. Reporterzy zapytali wi\u0119c ekspert\u00F3w, czy oblizywanie aluminiowego wieczka od jogurtu mo\u017Ce by\u0107 niebezpieczne dla zdrowia. Ameryka\u0144sk\u0105 metropoli\u0119 opanowa\u0142a moda na ekstrawaganckie zastosowanie og\u00F3rka. Niekt\u00F3re propozycje s\u0105 zaskakuj\u0105co smaczne i zdrowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"63816448":["Pojawi\u0105 si\u0119 r\u00F3\u017Cnorodne propozycje na kolacj\u0119. Widzowie poznaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnika motoryzacji, kt\u00F3ry przerabia kultowe, stare auta na pojazdy elektryczne. Zaprezentowany zostanie obszerny reporta\u017C o mi\u0142o\u015Bniku dzikich zwierz\u0105t - bogaczu, kt\u00F3ry walczy z k\u0142usownictwem w Parku Narodowym w Afryce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"63816449":["Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cnorodne propozycje da\u0144, kt\u00F3re przydadz\u0105 si\u0119 w upalne dni. Nie zabraknie ciekawych i kuriozalnych fakt\u00F3w z \u017Cycia japo\u0144skiej metropolii. Chodzi m.in. o wypo\u017Cyczalni\u0119 parasoli. Tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 zabawny poradnik na temat zagro\u017Ce\u0144, kt\u00F3re mog\u0105 na nas czyha\u0107 podczas urlopu i powiedz\u0105 co\u015B interesuj\u0105cego o cytrynach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"63816450":["Re\u017C.: Robert Adetuyi.
Cheerleaderki pod wodz\u0105 Destiny (Cristine Prosperi) maj\u0105 na koncie trzykrotne mistrzostwo kraju. Wkr\u00F3tce pojawia si\u0119 jednak nowa dru\u017Cyna, kt\u00F3ra rzuca im wyzwanie. Sytuacja komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, kiedy najwi\u0119ksza internetowa gwiazda cheerleadingu, Cheer Goddess (Vivica A. Fox), organizuje wirtualne zawody mi\u0119dzynarodowe. Destiny oraz jej grupa musz\u0105 pokona\u0107 rywalki z ca\u0142ego \u015Bwiata. Przewodnicz\u0105ca ekip\u0105 dziewczyna postanawia \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 do pomocy Blake'a (Jordan Rodrigues) i jego koleg\u00F3w, tancerzy street dance. Mimo dobrych intencji obu stron wsp\u00F3\u0142praca nie przebiega zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017231.jpg","",[]],"63816451":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"63816452":["Miliardy lat przed pojawieniem si\u0119 cz\u0142owieka, a nawet miliardy lat przed dinozaurami, Ziemia t\u0119tni\u0142a \u017Cyciem. Oceany roi\u0142y si\u0119 od jednokom\u00F3rkowych organizm\u00F3w, a po l\u0105dzie pe\u0142za\u0142y \u017Cywe istoty. Obraz ukazuje ewolucj\u0119 planety, kt\u00F3ra doprowadzi\u0142a do powstania wielu stworze\u0144. Opowie\u015B\u0107 wzbogac\u0105 animacje oraz efekty komputerowe, komentarze znakomitych archeolog\u00F3w, geolog\u00F3w i fizyk\u00F3w oraz wyprawy do egzotycznych miejsc, w kt\u00F3rych wsp\u00F3\u0142czesna nauka poszukuje odpowiedzi na pytanie o pochodzenie \u017Cycia. Widzowie zobacz\u0105 m.in. m\u0142od\u0105 Ziemi\u0119 z czas\u00F3w, gdy zderza\u0142a si\u0119 z ogromnymi kometami i jednokom\u00F3rkowe organizmy, kt\u00F3re dziel\u0105 si\u0119, mutuj\u0105 i ewoluuj\u0105 w bardziej z\u0142o\u017Cone stworzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2132223.jpg","",[]],"63816453":["Tajemnice produkcji lod\u00F3w karmelowo-czekoladowych, kt\u00F3re podaje si\u0119 jak ciasto, i wci\u0105\u017C udoskonalanego sosu tatarskiego. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jaka maszyna jest niezb\u0119dna do wykrawania ciasteczkowych lizak\u00F3w w przemys\u0142owych ilo\u015Bciach. Z kolei aromatyczne migda\u0142y z sol\u0105 z Morza Martwego pra\u017C\u0105 si\u0119 w piecu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088414.jpg","",[]],"63816454":["Kulisy powstawania oblanych czekolad\u0105 baton\u00F3w z wi\u00F3rkami kokosowymi, pra\u017Conymi migda\u0142ami i rumem. Ponadto dowiedzie\u0107 si\u0119 b\u0119dzie mo\u017Cna, jak ze 100 kilogram\u00F3w m\u0105ki kukurydzianej i mn\u00F3stwa przypraw przygotowa\u0107 aromatyczne chipsy. W programie r\u00F3wnie\u017C s\u0142ynne du\u0144skie ciastko z syropem klonowym. Ponadto szczeg\u00F3\u0142y produkcji risotta. Co roku na rynek trafia a\u017C 25 milion\u00F3w pude\u0142ek tej popularnej potrawy kuchni w\u0142oskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088414.jpg","",[]],"63816455":["Patrol ma do czynienia z profesjonaln\u0105 szko\u0142\u0105 podrywu, kiedy jeden z jej adept\u00F3w pr\u00F3buje poderwa\u0107 funkcjonariuszk\u0119 podczas s\u0142u\u017Cby. Lena i Bia\u0142ach postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 plac\u00F3wce i porozmawia\u0107 z w\u0142a\u015Bcicielem o jego metodach. Na miejscu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce dzieje si\u0119 tam co\u015B podejrzanego. Str\u00F3\u017Ce prawa anga\u017Cuj\u0105 Profosa do akcji pod przykrywk\u0105. Adam nie spodziewa si\u0119 jednak, jak niebezpieczne okazuje si\u0119 to zdanie. Lena rozmawia z c\u00F3rk\u0105 o \u015Blubie kole\u017Canki. Szulc, pods\u0142uchuj\u0105c za drzwiami, mylnie rozumie sens tej wypowiedzi. Komisarz postanawia przygotowa\u0107 dla swojej ukochanej niespodziank\u0119. Do pomocy anga\u017Cuje Juliusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63816456":["G\u00F3ral ma wra\u017Cenie, \u017Ce Jagna od jakiego\u015B czasu go unika. Przypadkowo spotyka j\u0105 pod blokiem i zaprasza na wieczorn\u0105 randk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna liczy na wyja\u015Bnienia. Tymczasem patrol wys\u0142uchuje w\u0142a\u015Bciciela lombardu, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do kradzie\u017Cy. Kamera monitoringu nagra\u0142a zdarzenie i szef pokazuje za\u0142odze zdj\u0119cie sprawcy. Zaskoczony Zieli\u0144ski rozpoznaje na fotografii jednego z wychowank\u00F3w o\u015Brodka, Rac\u0119. Ch\u0142opak sprytnie ukrywa si\u0119 przed policjantami. Ekipa szuka pomocy u Nadii, kt\u00F3ra zna popularne w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w miejsca. Dziewczyna nagle znika z komendy, gdzie jeszcze chwil\u0119 wcze\u015Bniej pracowa\u0142a. Niebawem funkcjonariusze dostaj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce Raca wpakowa\u0142 si\u0119 w jak\u0105\u015B afer\u0119, a miejscem spotkania ma by\u0107 szkolne boisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63816457":["Ma\u0142\u017Conkowie odkrywaj\u0105 zmumifikowane zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny za szaf\u0105 w mieszkaniu, do kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bnie si\u0119 wprowadzili. Okazuje si\u0119, \u017Ce to jeden z wcze\u015Bniejszych lokator\u00F3w. Przepad\u0142 on bez \u015Bladu dwa lata temu. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce by\u0142o to morderstwo. Rozpoczyna si\u0119 trudne \u015Bledztwo i poszukiwania os\u00F3b zwi\u0105zanych z denatem oraz dowod\u00F3w zbrodni. Funkcjonariusze ustalaj\u0105, \u017Ce w domu przez dwa lata mieszka\u0142 brat zabitego. Staje si\u0119 on g\u0142\u00F3wnym podejrzanym, podobnie jak konkubina ofiary. Kolejne ustalenia z sekcji zw\u0142ok przynosz\u0105 prze\u0142om w dochodzeniu. Natalia coraz lepiej dogaduje si\u0119 ze swoim nowym partnerem na s\u0142u\u017Cbie. Kiedy Marek zostawia telefon w komendzie, kole\u017Canka postanawia zawie\u017A\u0107 w\u0142a\u015Bcicielowi zgub\u0119 do domu. Marek niech\u0119tnie wpuszcza Natali\u0119 do \u015Brodka. Z niezrozumia\u0142ych dla niej przyczyn, dochodzi mi\u0119dzy nimi do spi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63816458":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o zdemolowanym hotelowym pokoju. Na miejscu za\u0142oga odkrywa zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny zawini\u0119te w po\u015Bciel. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce zamordowany pos\u0142ugiwa\u0142 si\u0119 cudz\u0105 to\u017Csamo\u015Bci\u0105, a jedynym \u015Bwiadkiem zdarzenia jest prostytutka, kt\u00F3ra by\u0142a w pokoju podczas napa\u015Bci. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 komisarz Szulc. Tymczasem Szymon jest przekonany, \u017Ce jego macocha co\u015B ukrywa. Dzieli si\u0119 swoimi spostrze\u017Ceniami z ojcem, ale prokurator Zieli\u0144ski nie chce w to uwierzy\u0107. Szymon umawia si\u0119 z tat\u0105 na wieczorne spotkanie w jego ulubionej restauracji. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce Jaskowska zorganizowa\u0142a przyj\u0119cie niespodziank\u0119 dla swojego m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",[]],"63816459":["Ania, c\u00F3rka Leny, obchodzi 18. urodziny. Dziewczyna pod nieobecno\u015B\u0107 matki szykuje potajemn\u0105 imprez\u0119 w domu Szulca. Z konwoju ucieka niebezpieczny przest\u0119pca, kt\u00F3ry szuka schronienia w bloku policjanta i trafia na urodzinowe spotkanie. Tam zaczyna terroryzowa\u0107 go\u015Bci nabit\u0105 broni\u0105. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 negocjacje z policj\u0105. Przest\u0119pca \u017C\u0105da sprowadzenia do lokalu jego \u017Cony, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 kluczem w tej sprawie. Witacki wysy\u0142a do domu Szulca oddzia\u0142 antyterroryst\u00F3w. Lena strasznie boi si\u0119 o c\u00F3rk\u0119. Tymczasem na obrze\u017Cach miasta dochodzi do wypadku busa pasa\u017Cerskiego podr\u00F3\u017Cuj\u0105cego z Holandii. Jest du\u017Co ofiar. Bia\u0142ach ma z\u0142e przeczucia, a do tego dzwoni do niego m\u0142odsza c\u00F3rka z niepokoj\u0105cymi informacjami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63816460":["Latoszek i Kopczyk dostaj\u0105 now\u0105 spraw\u0119. W mieszkaniu znaleziono martwego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim Kalisiuk. W oczach agent\u00F3w z Biura Spraw Wewn\u0119trznych Kopczyk staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Uwa\u017Caj\u0105 oni, \u017Ce lata temu funkcjonariusz podmieni\u0142 dow\u00F3d rzeczowy w post\u0119powaniu przygotowawczym, co doprowadzi\u0142o do nies\u0142usznego skazania Zielonki. Ku zaskoczeniu wszystkich agenci BSW znajduj\u0105 u Krzy\u015Bka dow\u00F3d potwierdzaj\u0105cy jego win\u0119. Ola nie wierzy w oskar\u017Cenia i rozpoczyna samodzielne \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",[]],"63816461":["Po znikni\u0119ciu Oli Kubis zwraca si\u0119 do Kopczyka o pomoc. Tylko on posiada informacje mog\u0105ce nakierowa\u0107 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa na \u015Blad zaginionej kole\u017Canki. Problem w tym, \u017Ce Kopczyk wyl\u0105dowa\u0142 w areszcie, wi\u0119c Kubis musi nagi\u0105\u0107 przepisy, \u017Ceby go wyci\u0105gn\u0105\u0107. Je\u015Bli wyjdzie na jaw, \u017Ce zatrzymany opu\u015Bci\u0142 areszt, inspektor znajdzie si\u0119 w powa\u017Canych tarapatach. Czasu na dzia\u0142anie jest niewiele. Kopczyk jest przekonany, \u017Ce to Zielonka porwa\u0142 policjantk\u0119. Niestety Oli nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107. Krzysiek za wszelk\u0105 cen\u0119 postanawia pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce i wchodzi na drog\u0119, z kt\u00F3rej nie ma ju\u017C powrotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",[]],"63816462":["Re\u017C.: Bruce Hunt.
Czasy zimnej wojny, Rumunia. Kilku \u015Bmia\u0142k\u00F3w dociera do ukrytego w g\u00F3rskich lasach XIII-wiecznego ko\u015Bcio\u0142a. Postanawiaj\u0105 go okra\u015B\u0107, przeczuwaj\u0105c, \u017Ce budynek sakralny zbudowany w tak niezwyk\u0142ym miejscu musi skrywa\u0107 jak\u0105\u015B tajemnic\u0119. Postawiona na jaskini budowla zawala si\u0119, grzebi\u0105c intruz\u00F3w pod gruzami. Mija 30 lat. Speleolog Nicolai zamierza udowodni\u0107, \u017Ce rumu\u0144ska jaskinia jest najwi\u0119ksz\u0105 na planecie. Zaawansowany technologicznie sprz\u0119t pozwala mu ustali\u0107, \u017Ce pod ziemi\u0105 p\u0142ynie ogromna rzeka. Do naukowca do\u0142\u0105czaj\u0105 m.in. biolog Kathryn, p\u0142etwonurkowie Jack i jego brat oraz alpinistka Charlie. Wszyscy cz\u0142onkowie ekipy maj\u0105 du\u017Ce do\u015Bwiadczenie w niebezpiecznych wyprawach i dysponuj\u0105 nowatorskim sprz\u0119tem. Eksploruj\u0105c odci\u0119ty od \u015Bwiata ekosystem, czuj\u0105 dreszcz emocji. Ekscytacja ust\u0119puje miejsca przera\u017Ceniu, gdy droga wyj\u015Bcia z jaskini zawala si\u0119, a tkwi\u0105cy w podziemnej pu\u0142apce ludzie przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce poluje na nich nieznany gatunek stworze\u0144. Jack uchodzi z \u017Cyciem z pierwszego pojedynku. Niebawem jego towarzysze zaczynaj\u0105 dostrzega\u0107 w nim niepokoj\u0105ce zmiany. Tymczasem ko\u0144cz\u0105 si\u0119 zapasy tlenu, a \u017C\u0105dne krwi bestie szykuj\u0105 kolejny atak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177309.jpg","",[]],"63816463":["Mariusz i Maciej postanawiaj\u0105 uszcz\u0119\u015Bliwi\u0107 Prezesa, a wyborcom u\u0142atwi\u0107 decyzj\u0119, kogo popiera\u0107 w rankingach. Decyduj\u0105 si\u0119 nakr\u0119ci\u0107 film o najwi\u0119kszym bohaterze swoich czas\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawdziwa trudno\u015B\u0107 dopiero przed nimi - to obsadzenie g\u0142\u00F3wnej roli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"63816464":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63816465":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63816466":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63816467":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63816468":["Sprawy rodzinne. Niebezpieczne milczenie
Diablo i Serb zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 rodziny, kt\u00F3rej kilka tygodni temu kto\u015B przys\u0142a\u0142 nagranie na DVD. Wida\u0107 na nim, \u017Ce zar\u00F3wno rodzice, jak i ich syn oraz siedemnastoletnia c\u00F3rka s\u0105 obserwowani. Tymczasem Francuzka i Novy pomagaj\u0105 gospodyni domowej, kt\u00F3ra zamartwia si\u0119 o swojego m\u0119\u017Ca. Trzydziestokilkuletni restaurator od kilku tygodni zachowuje si\u0119 inaczej ni\u017C zwykle. Do tego okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce po\u017Cyczy\u0142 od swojej siostry spor\u0105 kwot\u0119 na rzekome remonty, cho\u0107 w restauracji nic remontu nie wymaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8522827a4e1471119c350b4274b29db8",["N"]],"63816469":["Widzowie zobacz\u0105 nowe zwierz\u0119ta i wspania\u0142ych opiekun\u00F3w. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"63816470":["Re\u017C.: Danny DeVito.
Matylda Wormwood (Mara Wilson) jest wyj\u0105tkow\u0105 dziewczynk\u0105. Jej niezwyk\u0142o\u015B\u0107 zdumiewa tym bardziej, \u017Ce wychowuje si\u0119 w ca\u0142kiem przeci\u0119tnej, niewyr\u00F3\u017Cniaj\u0105cej si\u0119 rodzinie. Ku zaskoczeniu rodzic\u00F3w - sprzedawcy samochod\u00F3w Harry'ego (Danny DeVito) i jego \u017Cony Zinnii (Rhea Perlman) - Matylda ju\u017C jako roczne dziecko potrafi napisa\u0107 swoje imi\u0119. Gdy ma pi\u0119\u0107 lat, zaczyna czyta\u0107 ksi\u0105\u017Cki. Po przestudiowaniu wszystkich dzieci\u0119cych lektur, bez wahania zabiera si\u0119 za literatur\u0119 dla doros\u0142ych. W ko\u0144cu nieprzeci\u0119tna dziewczynka zostaje wys\u0142ana do szko\u0142y, kt\u00F3r\u0105 kieruje surowa Agatha Trunchbull (Pam Ferris). Matyldzie sprzyja tam bardzo sympatyczna m\u0142oda nauczycielka, panna Jennifer Honey (Embeth Davidtz). Z pomoc\u0105 jej oraz nowych przyjaci\u00F3\u0142 niedoceniana do tej pory dziewczynka zaczyna wierzy\u0107 w siebie. Odkrywa, \u017Ce posiada zdolno\u015Bci telekinetyczne: jest w stanie si\u0142\u0105 woli przenosi\u0107 przedmioty, otwiera\u0107 drzwi, a nawet doprowadzi\u0107 do eksplozji telewizora... Sympatyczna rodzinna komedia w re\u017Cyserii znanego ameryka\u0144skiego aktora Danny'ego DeVito.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2059271.jpg","",[]],"63816471":["Prezentacja wyczyn\u00F3w \u015Bmia\u0142k\u00F3w wymachuj\u0105cych mieczem, uprawiaj\u0105cych base jumping czy freestyle na rowerze BMX. B\u0119dzie mo\u017Cna si\u0119 przekona\u0107, jakich doznaj\u0105 obra\u017Ce\u0144, a tak\u017Ce upokorze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63816472":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna si\u0119 o\u015Bmieszy\u0107 podczas zjazdu rowerem ze schod\u00F3w, ulicznych wy\u015Bcig\u00F3w na sankach oraz \u0107wicze\u0144 na dr\u0105\u017Cku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63816473":["Specjalna edycja programu, kt\u00F3rej bohaterami s\u0105 uczestnicy poprzednich sezon\u00F3w wy\u0142onieni w g\u0142osowaniu internetowym. Dwudziestu uczestnik\u00F3w rywalizuje o milion dolar\u00F3w na wyspie Koh Rong w Kambod\u017Cy. Wyposa\u017Ceni jedynie w mapy i niewielkie zapasy mierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniami \u017Cycia poza cywilizacj\u0105 oraz przygotowanymi dla nich zadaniami. Najwytrwalszy z nich otrzyma nagrod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1994289.jpg","",[]],"63816474":["Specjalna edycja programu, kt\u00F3rej bohaterami s\u0105 uczestnicy poprzednich sezon\u00F3w wy\u0142onieni w g\u0142osowaniu internetowym. Dwudziestu uczestnik\u00F3w rywalizuje o milion dolar\u00F3w na wyspie Koh Rong w Kambod\u017Cy. Wyposa\u017Ceni jedynie w mapy i niewielkie zapasy mierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniami \u017Cycia poza cywilizacj\u0105 oraz przygotowanymi dla nich zadaniami. Najwytrwalszy z nich otrzyma nagrod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1994289.jpg","",[]],"63816475":["Widzowie zobacz\u0105, jak mo\u017Cna si\u0119 o\u015Bmieszy\u0107 i poturbowa\u0107 podczas skakania ze ska\u0142, wymachiwania m\u0142otem i jazdy na skuterze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63816476":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Biggi i Enrico chc\u0105 sp\u0119dzi\u0107 spokojny weekend w g\u00F3rach, dlatego nie zabieraj\u0105 ze sob\u0105 nawet telefonu kom\u00F3rkowego. Cisza i spok\u00F3j zostaj\u0105 przerwane przez dramatyczne wo\u0142anie o pomoc. Ma\u0142a dziewczynka Ulrike w trakcie wspinaczki traci r\u00F3wnowag\u0119, upada i mo\u017Ce w ka\u017Cdej chwili run\u0105\u0107 w przepa\u015B\u0107. Biggi i Enrico ratuj\u0105 dziewczynk\u0119. W drodze do szpitala maj\u0105 jednak wypadek i ich samoch\u00F3d zostaje zasypany przez zwa\u0142y piasku. Ca\u0142a tr\u00F3jka nie mo\u017Ce wydosta\u0107 si\u0119 z wozu, a w pobli\u017Cu nie ma nikogo, kto m\u00F3g\u0142by im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63816477":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Trwaj\u0105 przygotowania do koncertu grupy rockowej. Jednak w czasie montowania sceny dochodzi do dw\u00F3ch wypadk\u00F3w. W akcji ratunkowej niezwykle pomocny okazuje si\u0119 Florian Lenz, pracownik techniczny, kt\u00F3ry obs\u0142uguje tourn\u00E9e. Na miejsce przybywa za\u0142oga Medicoptera. W\u00F3wczas obserwuj\u0105c opanowanie i fachowo\u015B\u0107 Floriana, Gina i Karin dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce by\u0142by on znakomitym nast\u0119pc\u0105 Enrico.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63816478":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Max i Florian staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami pr\u00F3by morderstwa. Ofiar\u0105 mia\u0142 by\u0107 Wilmann, w\u0142a\u015Bciciel sk\u0142adu z\u0142omu. Niestety, niedoszli mordercy zauwa\u017Caj\u0105 niechcianych obserwator\u00F3w. Max ukrywa si\u0119 w ci\u0119\u017Car\u00F3wce pe\u0142nej materia\u0142\u00F3w wybuchowych. Zanim zd\u0105\u017Cy\u0142 zrobi\u0107 cokolwiek, samoch\u00F3d odje\u017Cd\u017Ca z miejsca zdarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63816479":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Sabine nie powiod\u0142o si\u0119 na egzaminach. Zrozpaczona dziewczyna chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Przyjaciele pr\u00F3buj\u0105 j\u0105 powstrzyma\u0107. Sabine dociera na szczyt jednej z wie\u017C browaru. Roland stara si\u0119 sprowadzi\u0107 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 na ziemi\u0119. U\u017Cywa w tym celu w\u0119\u017Ca stra\u017Cackiego, niestety sam traci r\u00F3wnowag\u0119. Na ratunek spieszy za\u0142oga Medicoptera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63816480":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
Hugh Creighton (Dabney Coleman) jest cenionym adwokatem, kt\u00F3ry nie przegra\u0142 \u017Cadnej sprawy. Niestety jego \u017Cycie prywatne nie jest us\u0142ane r\u00F3\u017Cami. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cyje z by\u0142\u0105 piosenkark\u0105 rockow\u0105 Marcy Edwards (Cheryl Paris), kt\u00F3ra nie nale\u017Cy do najwierniejszych kobiet. Pewnego dnia od prywatnego detektywa prawnik dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego przyjaci\u00F3\u0142ka zdradzi\u0142a go w jego domku pla\u017Cowym z przystojnym \u017C\u00F3\u0142todziobem Neddym Malcolmem (Julian Stone). Postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Marcy pr\u00F3buje go jeszcze szanta\u017Cowa\u0107, ale jej starania nie przynosz\u0105 \u017Cadnego skutku. Kobieta pada ofiar\u0105 starannie przemy\u015Blanej zbrodni. W\u00F3wczas do akcji wkracza porucznik Columbo (Peter Falk), kt\u00F3ry musi udowodni\u0107, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 by\u0142 Hugh. Niestety, adwokat ma doskona\u0142e alibi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170127.jpg","",[]],"63816481":["Po\u0142\u0105czenie w jednym napoju protein i kawy jest reklamowane jako drink dobry dla os\u00F3b trenuj\u0105cych sport. Ekipa sprawdzi, czy to prawda. Widzowie poznaj\u0105 student\u00F3w \u017Cyj\u0105cych w ogromnej wsp\u00F3lnocie mieszkaniowej oraz rodzin\u0119, kt\u00F3ra mieszka samotnie na odleg\u0142ej wyspie. Pojawi si\u0119 te\u017C przepis na burgera ton\u0105cego w zawiesistym sosie. Tw\u00F3rcy programu zdradz\u0105 5 ciekawostek o Syberii i powiedz\u0105, co rosyjska rodzina musi zabra\u0107 na wycieczk\u0119 na \u0142ono natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63816482":["30-letni Jeffrey Dampier trafi\u0142 szcz\u0119\u015Bliwy los na loterii i z dnia na dzie\u0144 sta\u0142 si\u0119 milionerem. W zaledwie kilka miesi\u0119cy jego \u017Cycie zmieni\u0142o si\u0119 diametralnie. Jeffrey ponownie si\u0119 o\u017Ceni\u0142, kupi\u0142 bajeczn\u0105 will\u0119 na Florydzie i zadba\u0142 o bezpiecze\u0144stwo finansowe swoich bliskich. Jednak jego fortuna sta\u0142a si\u0119 dla niego przekle\u0144stwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"63816483":["Lisa i Marcus wiedli spokojne, ma\u0142\u017Ce\u0144skie \u017Cycie do momentu, gdy kobieta pozna\u0142a 29-letniego Sienky Lallemanda. Lisa wda\u0142a si\u0119 w p\u0142omienny romans z m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przez dwa lata ukrywa\u0142a sw\u00F3j zwi\u0105zek przed m\u0119\u017Cem, a\u017C w ko\u0144cu Marcus zacz\u0105\u0142 co\u015B podejrzewa\u0107. Prawda o romansie wysz\u0142a na jaw. Para podj\u0119\u0142a decyzj\u0119 o rozwodzie. Jednak niespodziewanie Marcus zgin\u0105\u0142 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"63816484":["Re\u017C.: R.D. Braunstein.
Angela Jitrenka (Sarah Butler) ucz\u0119szcza na terapi\u0119 grupow\u0105 dla ofiar przemocy fizycznej. Nikt nie wie, \u017Ce ukrywa ona swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 i naprawd\u0119 nazywa si\u0119 Jennifer Hills. Na spotkania przychodzi odwa\u017Cna i wygadana Marla (Jennifer Landon). Wkr\u00F3tce dziewczyna zostaje zaatakowana i zamordowana przez swojego by\u0142ego ch\u0142opaka. Angela postanawia j\u0105 pom\u015Bci\u0107. Kontynuacja los\u00F3w g\u0142\u00F3wnej bohaterki z pierwszej cz\u0119\u015Bci filmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1974214.jpg","",[]],"63816485":["Prow.: Anna G\u0142ogowska, Krzysztof Ibisz.
Kolejna edycja emocjonuj\u0105cego show. Do rywalizacji o Kryszta\u0142ow\u0105 Kul\u0119 przyst\u0105pi dwana\u015Bcie par. Swoich si\u0142 na parkiecie spr\u00F3buje aktorka Agnieszka Sienkiewicz, kt\u00F3ra wyst\u0105pi w parze ze Stefanem Terrazzinem. Wokalistka Anna Wyszkoni stworzy taneczny duet z Janem Klimentem, a piosenkarka Honorata \"Honey\" Skarbek pojawi si\u0119 u boku Kamila Kuroczki. Miss Polonia Marcelina Zawadzka zata\u0144czy z mistrzem parkietu Rafa\u0142em Maserakiem, a aktorka Marta Wierzbicka stanie u boku innego weterana programu - \u0141ukasza Czarneckiego. Z kolei Aktorka Joanna Orlea\u0144ska wyst\u0105pi w parze z Przemys\u0142awem Modrzy\u0144skim. Lider i wokalista zespo\u0142u Boys Marcin Miller zata\u0144czy z Nin\u0105 Tyrk\u0105, a podr\u00F3\u017Cnik Jan Mela zawiruje z Magdalen\u0105 Soszy\u0144sk\u0105-Michno. Aktora Artura Dziurmana we\u017Amie w obroty \u015Bliczna Walerija \u017Burawlewa. Micha\u0142 Koterski z kolei zata\u0144czy z Janj\u0105 Lesar. Najprzystojniejszy Polak Rafa\u0142 Ma\u015Blak, mister Polski 2014, pojawi si\u0119 u boku tancerki i aktorki Agnieszki Kaczorowskiej. Ostatni uczestnik aktor Mateusz Banasiuk stworzy duet z tancerk\u0105 Hann\u0105 \u017Budziewicz. W jury zasi\u0105d\u0105 ponownie: Beata Tyszkiewicz, Iwona Pavlovi\u0107, Micha\u0142 Malitowski oraz Andrzej Grabowski. Program poprowadz\u0105 Anna G\u0142ogowska i Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170270.jpg","",["N"]],"63816486":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"63816487":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63816488":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63816489":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63816490":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63816342":["Rachunek sumienia
S\u0105siedzi zg\u0142aszaj\u0105 na policj\u0119 krzyki i p\u0142acz dochodz\u0105ce z domu starszej kobiety. Policjanci w piwnicy znajduj\u0105 paromiesi\u0119czne dziecko. Kobieta nie umie wyt\u0142umaczy\u0107, sk\u0105d si\u0119 wzi\u0119\u0142o i czyje jest. Kluczowe dla rozwi\u0105zana sprawy staj\u0105 si\u0119 zeznania znajomej syna starszej pani. W tym samym czasie w\u0142a\u015Bciciel ubojni zg\u0142asza na policj\u0119 zniszczenie nowego samochodu. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszana dzia\u0142aczka organizacji broni\u0105cej praw zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63816343":["Nie zabijaj
Dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w znajduje w opuszczonym budynku zw\u0119glone zw\u0142oki. Okazuje si\u0119, \u017Ce zamordowany to technik kryminalny, przyjaciel Jana. M\u0119\u017Cczyzna po odej\u015Bciu z policji na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 pracowa\u0142 nad spraw\u0105 niewyja\u015Bnionego zab\u00F3jstwa sprzed kilkunastu lat. Mi\u0119dzy Len\u0105 a \u0141ucj\u0105 dochodzi do scysji, gdy \u0141ucja kwestionuje kompetencje m\u0142odej informatyk i zarzuca jej nadu\u017Cywanie uprawnie\u0144. Lena unosi si\u0119 honorem i o\u015Bwiadcza, \u017Ce odchodzi z policji. Krystian i Krzysztof pr\u00F3buj\u0105 j\u0105 przekona\u0107, by zmieni\u0142a zdanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63816344":["Gryps
Stra\u017Cnik wi\u0119zienny zostaje zaatakowany przez no\u017Cownika tu\u017C pod murami wi\u0119zienia; m\u0119\u017Cczyzna walczy o \u017Cycie. Znaleziony w rzeczach ofiary gryps sugeruje, \u017Ce wartownik m\u00F3g\u0142 pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 okrutnej zemsty. Detektywi odkrywaj\u0105 coraz mroczniejsze fakty dotycz\u0105ce relacji pomi\u0119dzy pracownikami zak\u0142adu karnego a wi\u0119\u017Aniami. Stefan stara si\u0119 czule opiekowa\u0107 Anet\u0105, kt\u00F3ra pomimo ci\u0105\u017Cy nie zwalnia tempa w pracy. Jest to przyczyn\u0105 spi\u0119\u0107 i nieporozumie\u0144 na komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63816345":["Re\u017C.: Gra\u017Cyna Barszczewska.
Przebieranki
Ma\u0142gosia jest zaproszona na przyj\u0119cie urodzinowe do Anastazji Lubomirskiej. Nie chce tam jednak p\u00F3j\u015B\u0107, poniewa\u017C jest bardzo nie\u015Bmia\u0142a. Frania postanawia jej pom\u00F3c zapraszaj\u0105c wcze\u015Bniej hrabin\u0119 i jej c\u00F3rk\u0119 na kolacj\u0119. Prosi Maksa i Konrada, aby nauczyli j\u0105 zachowywa\u0107 si\u0119 jak dama. Ca\u0142kowicie odmieniona wydaje wytworne, lecz nudne przyj\u0119cie. Po k\u0142\u00F3tni z Ma\u0142gosi\u0105 zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 naturalnie, co bardzo przypada do gustu hrabinie Lubomirskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816346":["Przyzwoitka
Konrad jest przezi\u0119biony. Frania postanawia da\u0107 mu odpocz\u0105\u0107 i zamawia jedzenie na wynos. Zam\u00F3wienie dostarcza ch\u0142opak, z kt\u00F3rym Ma\u0142gosia ca\u0142owa\u0142a si\u0119 na przyj\u0119ciu. Zaprasza on Ma\u0142gosi\u0119 do kina. Frania decyduje si\u0119 powa\u017Cnie porozmawia\u0107 z Maksem, kt\u00F3ry nie chce pogodzi\u0107 si\u0119 z dorastaniem c\u00F3rki. W rezultacie ojciec decyduje, \u017Ce niania p\u00F3jdzie z m\u0142odymi na randk\u0119 w charakterze przyzwoitki. Podczas wyj\u015Bcia do kina Ma\u0142gosia jest onie\u015Bmielona, natomiast Frania swobodnie rozmawia z ch\u0142opakiem. Nast\u0119pnego dnia Ma\u0142gosia jest za\u0142amana. Uwa\u017Ca, \u017Ce randka wypad\u0142a fatalnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816347":["S\u0142odkie potomstwo
Karolina jest bardzo zazdrosna o Frani\u0119. Denerwuje j\u0105, \u017Ce nowa niania zadomowi\u0142a si\u0119 u Skalskich i ma dobry kontakt z dzie\u0107mi. Maks proponuje jej wi\u0119c, by zabra\u0142a ca\u0142\u0105 tr\u00F3jk\u0119 do zoo. Wycieczka okazuje si\u0119 wielk\u0105 pora\u017Ck\u0105. Dzieciaki opowiadaj\u0105 Karolinie, \u017Ce Frania jest wspania\u0142\u0105 niani\u0105 i lubi si\u0119 nimi zajmowa\u0107 w przeciwie\u0144stwie do niej. W zem\u015Bcie Karolina oznajmia dzieciom, \u017Ce ich wspania\u0142a opiekunka robi to wy\u0142\u0105cznie dla pieni\u0119dzy. Szczeg\u00F3lnie dotyka to najm\u0142odsz\u0105 z rodze\u0144stwa Zuzi\u0119. Dziewczynka ucieka i pojawia si\u0119 w domu Frani, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie razem z matk\u0105 wybiera si\u0119 na \u015Blub. Frania rozmawia z ma\u0142\u0105 i przekonuje, \u017Ce opowie\u015Bci Karoliny s\u0105 nieprawd\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816348":["Nieoczekiwana zamiana miejsc
Adam zosta\u0142 wybrany na gospodarza klasy. Maks jest z niego bardzo dumny i aby uczci\u0107 wygran\u0105 o syna zabiera dzieci na wycieczk\u0119 do muzeum. Tymczasem Konrad marzy o cz\u0142onkostwie w stowarzyszeniu kamerdyner\u00F3w. Do domu przyje\u017Cd\u017Ca matka Frani. Chce, aby pod nieobecno\u015B\u0107 Maksa Frania udawa\u0142a jego \u017Con\u0119. Liczy, \u017Ce zaimponuje tym swojemu bratu J\u00F3zkowi i jego c\u00F3rce Marcie. Go\u015Bcie okazuj\u0105 si\u0119 jednak bardzo uci\u0105\u017Cliwi, gdy\u017C za wszelk\u0105 cen\u0119 chc\u0105 pozna\u0107 ma\u0142\u017Conka pani domu. Zdesperowana Frania ostatecznie obsadza w tej roli Konrada. Kr\u00F3tko po tym w domu zjawiaj\u0105 si\u0119 przedstawiciele stowarzyszenia kamerdyner\u00F3w. Chc\u0105 sprawdzi\u0107, czy Konrad zas\u0142uguje na to, aby do\u0142\u0105czy\u0107 do ich organizacji. Kiedy Kamerdynerzy bior\u0105 Konrada za pana Skalskiego, pojawia si\u0119 Maks z dzie\u0107mi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816349":["Wymy\u015Blona przyjaci\u00F3\u0142ka
Zuzia chodzi do psychoterapeutki, gdy\u017C coraz cz\u0119\u015Bciej rozmawia z wymy\u015Blon\u0105 przez siebie przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Aureli\u0105. Wed\u0142ug Maksa, popieranego przez Karolin\u0119, wizyty u specjalisty pomog\u0105 dziewczynce lepiej wyrazi\u0107 emocje. Frania jest zaniepokojona stanem swojej podopiecznej. Uwa\u017Ca, \u017Ce zamiast terapii Zuzi przyda\u0142oby si\u0119 od \u017Cycia wi\u0119cej przyjemno\u015Bci. Proponuje jej wsp\u00F3lne pieczenie ciasteczek. Niestety, w pewnym momencie Frania nieopatrznie zjada ciastko, na kt\u00F3rym siedzi przyjaci\u00F3\u0142ka dziewczynki. Ca\u0142a rodzina musi zaanga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w pogrzeb nieistniej\u0105cej Aurelii. Gdy stan Zuzi nie ulega poprawie, terapeutka zaprasza na wizyt\u0119 jej ojca oraz niani\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816350":["G\u0142\u0119bokie gard\u0142o
Dzieci s\u0105 lekko przezi\u0119bione. Zaniepokojona niania wybiera si\u0119 z Zuzi\u0105 do lekarza, kt\u00F3ry stwierdza, \u017Ce dziewczynka jest ju\u017C zupe\u0142nie zdrowa. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to Frani co\u015B dolega, poniewa\u017C powinna mi\u0119\u0107 usuni\u0119te migda\u0142ki. Domownicy przejmuj\u0105 si\u0119 czekaj\u0105cym na niani\u0119 zabiegiem. Jedynie Karolina ignoruje ca\u0142\u0105 spraw\u0119, gdy\u017C wybiera si\u0119 na zjazd absolwent\u00F3w uczelni. Jako swojego partnera chce zabra\u0107 Maksa. Ten jednak zupe\u0142nie nieoczekiwanie zostaje przy Frani a\u017C do ko\u0144ca operacji. W\u015Bciek\u0142a Karolina musi pojecha\u0107 na bal sama. Po zabiegu Frania wyznaje Maksowi mi\u0142o\u015B\u0107. Ten zaskoczony postanawia delikatnie z ni\u0105 na ten temat porozmawia\u0107. Szybko si\u0119 jednak okazuje, \u017Ce wyznanie by\u0142o tylko efektem odurzenia \u015Brodkami znieczulaj\u0105cymi, kt\u00F3re podano Frani przed operacj\u0105. Maks udaj\u0119 si\u0119 w ko\u0144cu na bal. Doje\u017Cd\u017Ca w\u0142a\u015Bciwie ju\u017C po imprezie i zastaje tam kompletnie pijan\u0105 Karolin\u0119. Frania i Konrad przezi\u0119biaj\u0105 si\u0119 i tym razem to dzieci musz\u0105 si\u0119 nimi zajmowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816351":["Stosunki s\u0142u\u017Cbowe
Maks zdenerwowany nieco w\u015Bcibskim zachowaniem Frani postanawia wyra\u017Anie oddzieli\u0107 \u017Cycie prywatne od spraw s\u0142u\u017Cbowych. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce jest to niemo\u017Cliwe. Znany aktor, kt\u00F3rego Maks chce zaanga\u017Cowa\u0107 do swojego serialu, stawia niecodzienne wymagania. Chce, aby ten zaaran\u017Cowa\u0142 mu randk\u0119 z Frani\u0105. Zmusza to Skalskiego do rezygnacji z nowo wprowadzonej zasady. Frania pocz\u0105tkowo szcz\u0119\u015Bliwa z propozycji, wraca z randki rozczarowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816352":["Retro-niania
Maksa odwiedza jego dawna niania, panna Klara Przytyk. Opiekunka opowiada si\u0119 za tradycyjnymi metodami wychowawczymi, opartymi na porz\u0105dku i dyscyplinie. Pan domu jest ni\u0105 zachwycony, gdy\u017C jej obecno\u015B\u0107 pozwala mu powr\u00F3ci\u0107 wspomnieniami do idealizowanych czas\u00F3w dzieci\u0144stwa. Klara zyskuje te\u017C sympati\u0119 Karoliny i Konrada, kt\u00F3ry kiedy\u015B si\u0119 w niej kocha\u0142. Frania, chc\u0105c ponownie odzyska\u0107 wzgl\u0119dy rodziny, musi stoczy\u0107 walk\u0119 z konkurentk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63816353":["Nikodem wyjawia bliskim, \u017Ce zostanie ojcem, co wywo\u0142uje spore zamieszanie. Ela jest za\u0142amana, s\u0142ysz\u0105c te wie\u015Bci. Ci\u0119\u017Carna Diana chce pom\u00F3wi\u0107 z rodzicami ch\u0142opaka. On z kolei zamierza wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Potajemnie udaje si\u0119 do Alberta, aby poprosi\u0107 go o r\u0119k\u0119 c\u00F3rki. Tymczasem Zenon zastanawia si\u0119, czemu Katarzyna wybra\u0142a w\u0142a\u015Bnie jego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816354":["Albert zostaje uwi\u0119ziony na dachu przez Nikodema. Nie chce bowiem wyrazi\u0107 zgody na \u015Blub i zakazuje ch\u0142opakowi widywania si\u0119 z jego c\u00F3rk\u0105. Tymczasem Anna oddaje swoj\u0105 sypialni\u0119 Dianie, a sama przenosi si\u0119 do Jadzi i He\u0144ka. Ma k\u0142opoty ze snem z powodu ich g\u0142o\u015Bnych mi\u0142osnych igraszek. My\u015Bli o tym, aby zamieszka\u0107 na strychu. W trakcie porz\u0105dk\u00F3w jej m\u0105\u017C znajduje stare listy. Janek proponuje, by podrzuci\u0107 mi\u0142osne wyznania Annie, aby na nowo rozbudzi\u0107 jej uczucia. Piotr organizuje randk\u0119 w celu przypomnienia partnerce pocz\u0105tk\u00F3w ich znajomo\u015Bci. Ona jednak odkrywa, \u017Ce wiersze napisa\u0142 kto inny, a w dodatku cz\u0119\u015B\u0107 z nich jest kierowana do Laury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816355":["Diana i Nikodem postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Jadzia namawia ich, by zorganizowali wesel. Zenon chce wr\u0119czy\u0107 m\u0142odym elegancki prezent. Zamierza wykra\u015B\u0107 dla nich jaki\u015B przedmiot z dawnego domu Anny i Piotra. Dostaje si\u0119 tam, udaj\u0105c pracownika pogotowia gazowego. Tymczasem Anna postanawia wyst\u0105pi\u0107 o rozw\u00F3d. Janek nie zamierza do tego dopu\u015Bci\u0107. W tym celu ucieka z domu. Anna uwa\u017Ca, \u017Ce ch\u0142opak ukry\u0142 si\u0119 w rezydencji. Wraz z Piotrem udaje si\u0119 na miejsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816356":["Anna u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce Piotr i Janek zawi\u0105zali spisek, by zrezygnowa\u0142a z rozwodu. Nie zmienia jednak zdania. Nikodem i Diana ustalaj\u0105 dat\u0119 \u015Blubu. Jadzia pomaga przysz\u0142ej synowej w organizacji wesela. Zabiera j\u0105 te\u017C do salonu sukien \u015Blubnych, kt\u00F3ry prowadzi jej kole\u017Canka, Roma. Dziwnie radosne zachowanie Janka budzi podejrzenia pozosta\u0142ych cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Heniek s\u0105dzi, \u017Ce syn ma problemy z narkotykami. Diana przy\u0142apuje ch\u0142opaka w ramionach Laury. W ramach zemsty Janek przegl\u0105da prywatne rzeczy dziewczyny. Znajduje dow\u00F3d, kt\u00F3ry \u015Bwiadczy o tym, \u017Ce nie jest ona w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63816357":["Do Kasi zg\u0142asza si\u0119 Damian Kolbus (Dariusz Toczek), kt\u00F3remu amputowano r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pracowa\u0142 nielegalnie na budowie w Niemczech. Teraz nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 \u017Cadnej posady, a renta nie wystarcza mu na utrzymanie rodziny. M\u0119\u017Cczyzna opowiada Kasi swoj\u0105 histori\u0119. Trafi\u0142 do szpitala po wypadku. Tam bez jego zgody amputowano mu r\u0119k\u0119, poniewa\u017C rzekomo na jego ramieniu znaleziono nieoperacyjnego guza. Prawniczka uwa\u017Ca, \u017Ce historia ta jest naci\u0105gana. Mimo licznych utrudnie\u0144 dr\u0105\u017Cy spraw\u0119. Niebawem odkrywa, \u017Ce lekarza, kt\u00F3ry mia\u0142 operowa\u0107 Damiana... w dniu zabiegu nie by\u0142o w szpitalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163369.jpg","",["N"]],"63816358":["Po udanej akcji rozbicia grupy handluj\u0105cej trefnymi lekami \u017Beromski wraca do pracy. Poradzi\u0142 sobie z na\u0142ogiem i wszed\u0142 w zwi\u0105zek. Tymczasem zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie zagini\u0119cia instruktorki \u017Ceglarstwa, Zuzanny Pawlak. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta mieszka\u0142a z tajemnicz\u0105 dziewczynk\u0105, kt\u00F3ra jednak r\u00F3wnie\u017C znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Uczniowie Zuzanny twierdz\u0105, \u017Ce dziecko by\u0142o c\u00F3rk\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki zaginionej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to nieprawda, a dziewczynka pochodzi\u0142a z innego kraju. Dzi\u0119ki temu odkryciu policjanci trafiaj\u0105 na trop organizacji nios\u0105cej pomoc humanitarn\u0105, w kt\u00F3rej pracuje Konrad Czarnecki. W dniu zagini\u0119cia \u017Ceglarki mi\u0119dzy nim a Zuzann\u0105 dosz\u0142o do ostrej wymiany zda\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163367.jpg","",["N"]],"63816359":["Zamkni\u0119ty kr\u0105g
Po\u0142o\u017Cna jednego ze szpitali po\u0142o\u017Cniczych znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce dochodzi tam do nielegalnych proceder\u00F3w, jednak w plac\u00F3wce panuje zmowa milczenia. R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci badaj\u0105 spraw\u0119 skradzionej to\u017Csamo\u015Bci. Na pro\u015Bb\u0119 \u017Cony m\u0105\u017C informuje o przest\u0119pstwie, potem jednak w tajemnicy przed ni\u0105 usilnie stara si\u0119 wycofa\u0107 zg\u0142oszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816360":["Niezagojone rany
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie 19-letniej c\u00F3rki. Dziewczyna dzie\u0144 przed swoim znikni\u0119ciem wysz\u0142a z klubu z nieznajomym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce mia\u0142a wiele tajemnic oraz \u017Ce w rodzinie trwa nieustaj\u0105cy konflikt. Sprawa komplikuje si\u0119, kiedy z wycieczki szkolnej znika brat zaginionej. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 odnalezieniem policyjnej informatorki, prostytutki Nataszy. Zar\u00F3wno detektywi, jak i kole\u017Canki Nataszy nie mog\u0105 si\u0119 z ni\u0105 skontaktowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta mog\u0142a podpa\u015B\u0107 nowemu alfonsowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816361":["Student
Student jednej z warszawskich uczelni zostaje porwany. By\u0142 torturowany. Policjanci uwalniaj\u0105 ch\u0142opaka, ale on nie chce zeznawa\u0107. Podejrzanym staje si\u0119 ojciec jego osiemnastoletniej dziewczyny, \u017Co\u0142nierz, kt\u00F3ry niedawno wr\u00F3ci\u0142 z misji w Iraku. \u015Aledztwo zatacza coraz szersze kr\u0119gi. Okazuje si\u0119, \u017Ce nikt nie jest w tej sprawie bez winny. Jednocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce napadu na o\u015Bmioletni\u0105 dziewczynk\u0119 przed szko\u0142\u0105 muzyczn\u0105. Skradziono jej skrzypce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816362":["Koniec imprezy
Duet gwiazd muzyki disco polo zostaje otruty - w wodzie, kt\u00F3r\u0105 wypili znalaz\u0142a si\u0119 silnie \u017Cr\u0105ca substancja. Muzycy s\u0105 w ci\u0119\u017Ckim stanie. Detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, w jaki spos\u00F3b pieni\u0105dze i s\u0142awa sta\u0142y si\u0119 powodem pr\u00F3by podw\u00F3jnego morderstwa. M\u0142oda dziewczyna trafia do szpitala. Wiele wskazuje na to, \u017Ce przedawkowa\u0142a nowy narkotyk, kt\u00F3ry sieje spustoszenie w\u015Br\u00F3d m\u0142odzie\u017Cy. Detektywi analizuj\u0105 wszystkie informacje i dokonuj\u0105 niepokoj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816363":["Najgorsza noc
W jednym z warszawskich klub\u00F3w zostaje znaleziona pobita dziewczyna. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a zgwa\u0142cona przez kilku m\u0119\u017Cczyzn. Podejrzanymi s\u0105 znajomi, z kt\u00F3rymi przysz\u0142a do klubu, ale prawda okazuje si\u0119 znacznie bardziej szokuj\u0105ca... Policjanci musz\u0105 te\u017C zmierzy\u0107 si\u0119 ze spraw\u0105 regularnego okradania wolontariuszy kwestuj\u0105cych na dom dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816364":["Ostatnia rola
Podczas zdj\u0119\u0107 do serialu internetowego ginie jeden z aktor\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 \"omy\u0142kowo\" postrzelony z prawdziwej broni. Pistolet nie znalaz\u0142 si\u0119 na planie przypadkowo, ale podejrzanych o jego pod\u0142o\u017Cenie jest przynajmniej kilku - aktor mia\u0142 wielu wrog\u00F3w i zatargi ze wszystkimi cz\u0142onkami ekipy. Znajomy Olgierda zg\u0142asza zagini\u0119cie matki. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta pozna\u0142a przez internet m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry mia\u0142 chrapk\u0119 na jej maj\u0105tek...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63816365":["Re\u017C.: Evan Goldberg, Seth Rogen.
W Los Angeles ma miejsce seria paranormalnych wydarze\u0144, przywodz\u0105cych na my\u015Bl koniec \u015Bwiata. W tym czasie grupa nie\u015Bwiadomych zagro\u017Cenia przyjaci\u00F3\u0142 bawi si\u0119 na przyj\u0119ciu. Impreza trwa w najlepsze, gdy Miasto Anio\u0142\u00F3w niszczy trz\u0119sienie ziemi, a mieszka\u0144c\u00F3w uprowadzaj\u0105 obcy. Z minuty na minut\u0119 sytuacja staje si\u0119 coraz bardziej dramatyczna. Dopiero jednak gdy na posesji gospodarza przyj\u0119cia pojawia si\u0119 olbrzymia rozpadlina, go\u015Bcie zostaj\u0105 zmuszeni do podj\u0119cia walki o \u017Cycie. Ograniczone zapasy jedzenia i nerwowe oczekiwanie na to, co jeszcze przyniesie los, rodz\u0105 konflikty. Opuszczenie bezpiecznego na poz\u00F3r schronienia nie jest jednak dobrym pomys\u0142em, gdy na ulicach zaczyna grasowa\u0107 tajemnicze, \u017C\u0105dne krwi monstrum. W ko\u0144cu z\u0142e moce dostaj\u0105 si\u0119 do domu przyjaci\u00F3\u0142. Jeden z uczestnik\u00F3w zabawy zostaje op\u0119tany przez szatana. Nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, pozostali decyduj\u0105 si\u0119 opu\u015Bci\u0107 budynek, by stawi\u0107 czo\u0142a chaosowi panuj\u0105cemu na zewn\u0105trz. Nie podejrzewaj\u0105 przy tym, \u017Ce starcie z band\u0105 wyg\u0142odnia\u0142ych kanibali b\u0119dzie ich najmniejszym problemem.","","",[]],"63816366":["Niezgodno\u015B\u0107
Zostaje zamordowany w\u0142a\u015Bciciel warsztatu samochodowego, Leszek Kowalski. Jego cia\u0142o zostaje znalezione w pobli\u017Cu jeziora. Zmar\u0142y by\u0142 kochaj\u0105cym m\u0119\u017Cem i ojcem dw\u00F3ch dziewczynek. Jedno z dzieci by\u0142o adoptowane. Okazuje si\u0119, \u017Ce przysposobiona dziewczynka mia\u0142a uratowa\u0107 powa\u017Cnie chor\u0105 biologiczn\u0105 c\u00F3rk\u0119 Leszka. Po udanej operacji ojczym postanowi\u0142 pozby\u0107 si\u0119 adoptowanego dziecka, by sprawa nigdy nie wysz\u0142a na jaw. Kto\u015B jednak uprzedzi\u0142 Leszka i zabi\u0142 go, nim to on posun\u0105\u0142 si\u0119 do zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63816367":["\u015Amier\u0107 kanibalom
Kto\u015B morduje dw\u00F3ch prokurator\u00F3w i adwokata. Str\u00F3\u017Ce prawa znajduj\u0105 w willi jednej z ofiar, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do zbrodni, \u015Blady wskazuj\u0105ce na to, \u017Ce odby\u0142a si\u0119 tam orgia. Trzej m\u0142odzi m\u0119\u017Cczy\u017Ani prawdopodobnie nie tylko imprezowali w towarzystwie dam do wynaj\u0119cia, lecz tak\u017Ce... jedli ludzkie mi\u0119so. Kilka tygodni przed tym wydarzeniem tajemnicza kobieta zap\u0142aci\u0142a gospodyni, Hannie O\u017C\u00F3g, spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy, by tego dnia nie wywi\u0105za\u0142a si\u0119 ze swoich obowi\u0105zk\u00F3w i nie gotowa\u0142a na przyj\u0119ciu. Na podstawie zezna\u0144 kobiety CW\u015A tworzy portret pami\u0119ciowy nieznajomej, a dzi\u0119ki odciskom palc\u00F3w na banknotach udaje si\u0119 j\u0105 szybko zidentyfikowa\u0107. To Natalia Karwan, kryminalistka obj\u0119ta programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63816368":["Starszy brat
Kostek, mimo niedostatku, doskonale si\u0119 uczy. W domu, w kt\u00F3rym mieszka z matk\u0105, zjawia si\u0119 jego starszy brat, \u0141ukasz. M\u0119\u017Cczyzna niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Teraz obiecuje matce, \u017Ce zmieni swoje \u017Cycie i zaopiekuje si\u0119 rodzin\u0105. Szybko jednak \u0142amie obietnic\u0119 i nawi\u0105zuje znajomo\u015B\u0107 z grup\u0105 pseudokibic\u00F3w. Na spotkania grupy zabiera Kostka. W trakcie jednej z ustawek kolega braci pada nieprzytomny na ziemi\u0119. Kostek dzwoni pod numer 112. \u0141ukasz jednak wyrywa mu telefon. Gdy na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 ratownicy, koledzy nieprzytomnego ch\u0142opaka atakuj\u0105 ich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d0432bbf79ce09741733eabad01f7935",["N"]],"63816369":["Rodzina zast\u0119pcza
Marcin i Katarzyna nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Decyduj\u0105 si\u0119 na adopcj\u0119. Rodzice m\u0119\u017Cczyzny nie akceptuj\u0105 pomys\u0142u pary i zrywaj\u0105 kontakt z dzie\u0107mi. Tymczasem ma\u0142\u017Conkowie zostaj\u0105 rodzicami zast\u0119pczymi dla Marcelka. Pomimo \u017Ce ch\u0142opiec cierpi na chorob\u0119 genetyczn\u0105, kt\u00F3ra atakuje nerki, para nie zra\u017Ca si\u0119. Kilka miesi\u0119cy p\u00F3\u017Aniej Katarzyna odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Rodzice Marcina, na wie\u015B\u0107 o potencjalnym wnuku, postanawiaj\u0105 odnowi\u0107 kontakty. Nadal jednak nie akceptuj\u0105 Marcela, kt\u00F3remu jawnie okazuj\u0105 swoj\u0105 niech\u0119\u0107. W trakcie k\u0142\u00F3tni Katarzyna wychodzi z domu. Odczuwa gwa\u0142towny b\u00F3l w podbrzuszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb8e4db62eb007dfa7f4dafceffe7288",["N"]],"63816370":["Z\u0142a synowa
Kasia i Miko\u0142aj zamieszkuj\u0105 w domu podarowanym im przez matk\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Niespodziewanie jednak uczynna te\u015Bciowa doznaje udaru. Okazuje si\u0119, \u017Ce odt\u0105d b\u0119dzie potrzebowa\u0142a sta\u0142ej opieki. Kasia bierze urlop dzieka\u0144ski, by zajmowa\u0107 si\u0119 te\u015Bciow\u0105, kt\u00F3ra zamieszkuje z synem i jego \u017Con\u0105. Z czasem m\u0142oda kobieta staje si\u0119 jednak coraz bardziej sfrustrowana. Pewnego dnia Miko\u0142aj wraca wcze\u015Bniej do domu. Staje si\u0119 \u015Bwiadkiem dramatycznej w skutkach sceny. Dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63816371":["Poza domem
Paulina wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Jej m\u0105\u017C pracuje na dw\u00F3ch etatach, \u017Ceby jak najszybciej zamieni\u0107 niewielkie mieszkanie na wymarzony dom z ogr\u00F3dkiem. Pewnego dnia, gotuj\u0105c obiad, kobieta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce zabrak\u0142o jej \u015Bmietany. Zostawia zup\u0119 na gazie i wychodzi do sklepu. Bardzo si\u0119 spieszy, obawiaj\u0105c, \u017Ce zostawione bez opieki dzieci zrobi\u0105 sobie krzywd\u0119. Wchodz\u0105c do windy, zderza si\u0119 z nios\u0105cym paczki kurierem. Paulina upada tak niefortunnie, \u017Ce doznaje urazu g\u0142owy. Kurier dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63816372":["Kryzys wieku \u015Bredniego
Karol i Katarzyna Niedzielscy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z wieloletnim sta\u017Cem. M\u0119\u017Cczyzna jest znanym lokalnym politykiem. Od lat spotyka si\u0119 w tajemnicy ze swoj\u0105 asystentk\u0105 Ann\u0105. Ten prowizoryczny porz\u0105dek zostaje zaburzony pojawieniem si\u0119 kolejnej kobiety w \u017Cyciu Karola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63816188":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63816189":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63816190":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63816191":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63816192":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816193":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816194":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816195":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816196":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816197":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816198":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816199":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63816200":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816201":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816202":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816203":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816204":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816205":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63816206":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63816207":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63816208":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63816209":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63816210":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63816211":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63815870":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63815871":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63815872":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63815873":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63815874":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63815875":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63815876":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63815877":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"63815878":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"63815879":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63815880":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63815881":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63815882":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63815883":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"63815884":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63815885":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63815886":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63815887":["Zestawienie tanecznych hit\u00F3w, kt\u00F3re idealnie sprawdzaj\u0105 si\u0119 na imprezach. W czasie programu widzowie mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 wiadomo\u015Bci SMS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170066.jpg","",[]],"63815888":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63815889":["Prow.: Micha\u0142 Kempa.
Przed mikrofonem staj\u0105 satyrycy amatorzy i profesjonali\u015Bci, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 swoich si\u0142 w stand-upie. Ci najlepsi potrafi\u0105 roz\u015Bmieszy\u0107 widowni\u0119 do \u0142ez w kilka minut. Gospodarzem programu jest Micha\u0142 Kempa.","","",[]],"63815890":["\u015Awie\u017Cak bawi si\u0119 gumk\u0105 do w\u0142os\u00F3w. Du\u017Ca Ania s\u0142yszy od Damiana wyznanie mi\u0142o\u015Bci. Magda odkrywa, \u017Ce czuje co\u015B do Alana.","","",[]],"63815891":["Damian kolejny raz u\u017Cywa klikacza. Du\u017Ca Ania odczuwa konsekwencje niep\u00F3j\u015Bcia do pracy. Pawe\u0142 i Ewelina id\u0105 na kozetk\u0119, tymczasem Wojtek t\u0119skni.","","",[]],"63815892":["Alan Andersz1","","",[]],"63815893":["Karolina Gilon1","","",[]],"63815894":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63815895":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63815896":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63815897":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63815898":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63815899":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63815971":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63815972":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"63815973":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63815974":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63815975":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63815976":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"63815977":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63815978":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63815979":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63815980":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63815981":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63815982":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63815983":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"63815984":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63815985":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"63815986":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"63815987":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177304.jpg","",[]],"63815988":["Zapisy wyst\u0119p\u00F3w najpopularniejszych zespo\u0142\u00F3w z gatunku disco polo. Kamery towarzysz\u0105 wykonawcom podczas koncert\u00F3w w klubach i na festiwalach w r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bciach kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170079.jpg","",[]],"63815989":["Najwi\u0119ksze gwiazdy disco polo zaprezentuj\u0105 swoje ulubione piosenki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 wielu ciekawostek na ich temat, poznaj\u0105 tajemnice i przygody artyst\u00F3w zwi\u0105zane z wybranymi przebojami. Gwiazdy zdradz\u0105 przy tym swoje muzyczne gusta, opowiedz\u0105 czego s\u0142uchaj\u0105, by si\u0119 zrelaksowa\u0107 oraz przy jakich hitach lubi\u0105 si\u0119 bawi\u0107. W dwunastu odcinkach swoje tajemnice wyjawi\u0105 m.in. Zenek Martyniuk, Radek Liszewski, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, After Party, Power Play, Czadoman, Mig, Top Girls.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170199.jpg","",[]],"63815990":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"63815991":["Kolejna seria los\u00F3w zespo\u0142u pani Alinki (Dorota Salamon), kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 organizowaniem wesel. Podczas przyj\u0119\u0107 pracownicy s\u0105 \u015Bwiadkami niecodziennych sytuacji, rodzinnych spor\u00F3w i skandali. Czasami sami zostaj\u0105 uwik\u0142ani w perypetie pary m\u0142odej i ich go\u015Bci. Ekipa domu weselnego zostaje wpl\u0105tana w historie pe\u0142ne intryg, szale\u0144stwa i \u015Bmiechu. Go\u015Bcinnie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy muzyki disco-polo, m.in. Camasutra, Gesek czy Cristo Dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63815992":["Kolejna seria los\u00F3w zespo\u0142u pani Alinki (Dorota Salamon), kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 organizowaniem wesel. Podczas przyj\u0119\u0107 pracownicy s\u0105 \u015Bwiadkami niecodziennych sytuacji, rodzinnych spor\u00F3w i skandali. Czasami sami zostaj\u0105 uwik\u0142ani w perypetie pary m\u0142odej i ich go\u015Bci. Ekipa domu weselnego zostaje wpl\u0105tana w historie pe\u0142ne intryg, szale\u0144stwa i \u015Bmiechu. Go\u015Bcinnie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy muzyki disco-polo, m.in. Camasutra, Gesek czy Cristo Dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63815993":["Sebastian zjawia si\u0119 w pracy ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105. Widok D\u017Cesiki nie cieszy Alinki, poniewa\u017C szefowa mia\u0142a nadziej\u0119, \u017Ce kelner dalej b\u0119dzie z ni\u0105 flirtowa\u0142. Zachowanie pary wkr\u00F3tce doprowadza j\u0105 do wybuchu. Kole\u017Canka panny m\u0142odej przesadza z alkoholem i budzi powszechne zainteresowanie weselnik\u00F3w. Go\u015Bcie pr\u00F3buj\u0105 dociec, kim w\u0142a\u015Bciwie jest. Nietrze\u017Awa kobieta tymczasem przymila si\u0119 do innych pa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63815994":["Autorski program Kuby Urba\u0144skiego i Norberta Bie\u0144kowskiego z zespo\u0142u Playboys, w kt\u00F3rym przedstawiaj\u0105 oni widzom swoje propozycje muzyczne. Zaprezentuj\u0105 utwory imprezowe, idealne na zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 taneczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170275.jpg","",[]],"63815995":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63815854":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63815855":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63815856":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"63815857":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63815858":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"63815859":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63815860":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63815861":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63815862":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"63815863":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"63815864":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63815865":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63815866":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63815867":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63815868":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"63815869":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63816491":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63816492":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63816493":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63816494":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63816495":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63816496":["Cz\u0142onkowie zespo\u0142u \u0141obuzy podr\u00F3\u017Cuj\u0105 po Polsce w poszukiwaniu inspiracji do nagrania nowego przeboju. W ka\u017Cdym odcinku Filip oraz Boogie rozmawiaj\u0105 z innym przedstawicielem muzyki ludowej, staraj\u0105c si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 wsp\u00F3\u0142czesne brzmienie z tradycjami danego regionu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170059.jpg","",[]],"63816497":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63816498":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63816499":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63892138":["Po dw\u00F3ch spotkaniach w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska Legia remisowa\u0142a z WKS-em 1:1. Warszawska ekipa nie wykorzysta\u0142a przewagi w\u0142asnego parkietu w meczach numer trzy i cztery. Pierwszy przegra\u0142a 74:81, a w drugim uleg\u0142a rywalom 63:66. Wroc\u0142awian od z\u0142otego medalu dzieli ju\u017C tylko jedno zwyci\u0119stwo, Legia potrzebuje trzech wiktorii z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178593.jpg","",[]],"63816374":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63816375":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177300.jpg","",[]],"63816376":["Ekipa z Polski staje przed szans\u0105 wygrania rozgrywek Champions League po raz drugi z rz\u0119du. Przed rokiem w finale ZAKSA pokona\u0142a 3:1 Trentino Itas. K\u0119dzierzynianie licz\u0105 na powt\u00F3rzenie tego wyniku, natomiast Aleksander \u015Aliwka na ponowne zdobycie tytu\u0142u MVP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"63816377":["W najl\u017Cejszej kategorii wagowej pa\u0144 \u015Bwietnymi wynikami w dwuboju legitymuj\u0105 si\u0119 dwie zawodniczki z Turcji - Saziye Erdogan i Cansu Bektas. Nawi\u0105za\u0107 walk\u0119 z zawodniczkami znad Bosforu b\u0119d\u0105 chcia\u0142y Teodora Hincu z Mo\u0142dawii i Serbka Radmila Zagorac.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63816378":["Do stolicy Albanii z najlepszym tegorocznym wynikiem przyjecha\u0142a w\u0142oska sztangistka Giulia Imperio, kt\u00F3ra przed rokiem uplasowa\u0142a si\u0119 tu\u017C za podium na czwartej pozycji. Niewiele ust\u0119puje jej zawodniczka z Ukrainy Anhelina \u0141omaczy\u0144ska, pi\u0105ta w poprzednich mistrzostwach Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63816379":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63816380":["Relacja z trzeciego mityngu w tegorocznym cyklu. W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 konkurs skoku o tyczce m\u0119\u017Cczyzn z udzia\u0142em m.in. dwukrotnego mistrza \u015Bwiata Sama Kendricksa oraz rekordzisty globu, Armanda Duplantisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63892139":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63816382":["Wywalczenie przynajmniej punktu w wyjazdowym spotkaniu z Sassuolo zapewni Milanowi upragnione scudetto. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces, Rossoneri nie mog\u0105 pozwoli\u0107 sobie na zlekcewa\u017Cenie rywala, kt\u00F3ry potrafi punktowa\u0107 w starciach ze \u015Bcis\u0142\u0105 czo\u0142\u00F3wk\u0105 Serie A. W ko\u0144cz\u0105cym si\u0119 w\u0142a\u015Bnie sezonie ekipa Alessio Dionisiego zanotowa\u0142a m.in. zwyci\u0119stwa nad Interem, Lazio, Juventusem oraz obecnym liderem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177303.jpg","",[]],"63892140":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63816384":["Po dw\u00F3ch spotkaniach w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska Legia remisowa\u0142a z WKS-em 1:1. Warszawska ekipa nie wykorzysta\u0142a przewagi w\u0142asnego parkietu w meczach numer trzy i cztery. Pierwszy przegra\u0142a 74:81, a w drugim uleg\u0142a rywalom 63:66. Wroc\u0142awian od z\u0142otego medalu dzieli ju\u017C tylko jedno zwyci\u0119stwo, Legia potrzebuje trzech wiktorii z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178593.jpg","",[]],"63816385":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","","",[]],"63816386":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63892141":["W grupie E przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 spotka\u0144 trzy zespo\u0142y walcz\u0105 o dwa miejsca premiowane awansem do fazy play-off. W najlepszej sytuacji jest Deportivo Cali, kt\u00F3re prowadzi w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, jak drugi w zestawieniu Corinthians. Boca Juniors zajmuj\u0105 trzecie miejsce, trac\u0105c do prowadz\u0105cej dw\u00F3jki jedno oczko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63816388":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"63825182":["Felipe Drugovich wyrasta na g\u0142\u00F3wnego kandydata do tytu\u0142u mistrza F2 w tym sezonie. Brazylijczyk b\u0142ysn\u0105\u0142 form\u0105 podczas ostatnich zawod\u00F3w na Circuit de Barcelona-Catalunya, kiedy to wygra\u0142 oba wy\u015Bcigi. W rezultacie przed rywalizacj\u0105 w Monako ma ju\u017C 26 punkt\u00F3w przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej kierowc\u00F3w Theo Pourchaire'em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164547.jpg","",[]],"63892142":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63816389":["Ekipa z Polski staje przed szans\u0105 wygrania rozgrywek Champions League po raz drugi z rz\u0119du. Przed rokiem w finale ZAKSA pokona\u0142a 3:1 Trentino Itas. K\u0119dzierzynianie licz\u0105 na powt\u00F3rzenie tego wyniku, natomiast Aleksander \u015Aliwka na ponowne zdobycie tytu\u0142u MVP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"63892143":["Starcie czwartej z pi\u0105t\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w pierwszoligowej tabeli. Odra Opole zako\u0144czy\u0142a sezon zasadniczy w s\u0142abym stylu - przegra\u0142a bowiem u siebie z Resovi\u0105 0:3. By\u0107 mo\u017Ce jest to jednak zas\u0142ona dymna przed pierwszym meczem bara\u017Cowym z Koron\u0105 Kielce. Scyzoryki ostatnio r\u00F3wnie\u017C nie prezentowa\u0142y si\u0119 lepiej, czego efektem seria trzech spotka\u0144 bez zwyci\u0119stwa. Atutem zespo\u0142u Leszka Ojrzy\u0144skiego jest to, \u017Ce b\u00F3j z Odr\u0105 stocz\u0105 na w\u0142asnym stadionie. W poprzednim starciu z opolanami na tym obiekcie zwyci\u0119\u017Cyli 2:1. Podobny rezultat w tym spotkaniu da im awans do fina\u0142u play-off\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63864438":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892144":["Najwa\u017Cniejsze wydarzenia gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 15 czerwca 2019 roku w ostr\u00F3dzkim amfiteatrze. G\u0142\u00F3wnym punktem programu by\u0142a rewan\u017Cowa walka pomi\u0119dzy Maciejem Jewtuszko i Vaso Bakoceviciem. 4 pa\u017Adziernika 2014 roku podczas KSW 28 g\u00F3r\u0105 by\u0142 polski mistrz nokautu. Do\u015Bwiadczony Czarnog\u00F3rzec zamierza\u0142 mu udowodni\u0107, \u017Ce wcale nie jest od niego gorszym wojownikiem. W trakcie gali FEN zmierzyli si\u0119 tak\u017Ce m.in. Adrian Zieli\u0144ski i Fabiano Silva oraz Krystian Bielski i Tomasz Skrzypek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63895735":["Program dla fan\u00F3w rodeo. Znajd\u0105 si\u0119 w nim relacje z zawod\u00F3w organizowanych przez organizacj\u0119 PBR (Professional Bull Riders), w kt\u00F3rych bior\u0105 udzia\u0142 kowboje m.in. z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170050.jpg","",[]],"63895736":["W tym sezonie MLS lepiej radzi sobie na razie zesp\u00F3\u0142 FC Cincinnati, kt\u00F3ry z 19 punktami na koncie zajmuje czwart\u0105 lokat\u0119 w tabeli Konferencji Wschodniej. New England Revolution jest dopiero jedenaste z dorobkiem zaledwie 12 oczek. Smaczku rywalizacji na TQL Stadium dodaje bardzo ciekawie zapowiadaj\u0105cy si\u0119 pojedynek napastnik\u00F3w - Brandona Vasqueza i Adama Buksy. Obaj w trwaj\u0105cej kampanii ligowej zdobyli po 6 goli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895737":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"63895738":["W najwa\u017Cniejszej walce FEN 28 zmierzyli si\u0119 Mateusz R\u0119becki i Fabiano Silva. Stawk\u0105 pojedynku by\u0142 nale\u017C\u0105cy do Polaka pas mistrzowski w kategorii lekkiej. W trakcie zawod\u00F3w naprzeciw siebie stan\u0119li tak\u017Ce m.in. Oli Thompson i Szymon Bajor, Marcin W\u00F3jcik i Rafa\u0142 Kija\u0144czuk oraz Piotr Szeliga i Krystian Pudzianowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63895739":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63895740":["Starcie czwartej z pi\u0105t\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w pierwszoligowej tabeli. Odra Opole zako\u0144czy\u0142a sezon zasadniczy w s\u0142abym stylu - przegra\u0142a bowiem u siebie z Resovi\u0105 0:3. By\u0107 mo\u017Ce jest to jednak zas\u0142ona dymna przed pierwszym meczem bara\u017Cowym z Koron\u0105 Kielce. Scyzoryki ostatnio r\u00F3wnie\u017C nie prezentowa\u0142y si\u0119 lepiej, czego efektem seria trzech spotka\u0144 bez zwyci\u0119stwa. Atutem zespo\u0142u Leszka Ojrzy\u0144skiego jest to, \u017Ce b\u00F3j z Odr\u0105 stocz\u0105 na w\u0142asnym stadionie. W poprzednim starciu z opolanami na tym obiekcie zwyci\u0119\u017Cyli 2:1. Podobny rezultat w tym spotkaniu da im awans do fina\u0142u play-off\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63895741":["W grupie E przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 spotka\u0144 trzy zespo\u0142y walcz\u0105 o dwa miejsca premiowane awansem do fazy play-off. W najlepszej sytuacji jest Deportivo Cali, kt\u00F3re prowadzi w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, jak drugi w zestawieniu Corinthians. Boca Juniors zajmuj\u0105 trzecie miejsce, trac\u0105c do prowadz\u0105cej dw\u00F3jki jedno oczko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895742":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","","",[]],"63895743":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63895744":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895745":["W walce wieczoru gali Babilon MMA 6 w podwarszawskim Raszynie zmierz\u0105 si\u0119 Pawe\u0142 Pawlak i Daniel Skibi\u0144ski. Jej stawk\u0105 jest pas organizacji w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Pawlak ma za sob\u0105 wyst\u0119py w UFC, a w ostatnim pojedynku pokona\u0142 Rafa\u0142a Lewonia. Skibi\u0144ski natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 pass\u0105 sze\u015Bciu zwyci\u0119stw z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63816392":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"63816393":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63816394":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63816395":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63816396":["Stawk\u0105 walki Mateusza R\u0119beckiego z Jose Barriosem by\u0142 pas mistrzowski w kategorii lekkiej nale\u017C\u0105cy do Polaka. Faworytem starcia by\u0142 popularny Chi\u0144czyk, kt\u00F3ry ju\u017C po raz pi\u0105ty broni\u0142 tytu\u0142u. Zawodnik z Argentyny przed gal\u0105 wykazywa\u0142 si\u0119 jednak du\u017C\u0105 pewno\u015Bci\u0105 siebie i zapowiada\u0142 swoj\u0105 wygran\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63816397":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63816398":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"63816399":["W programie gali w Pruszkowie znalaz\u0142y si\u0119 walki bokserskie i w formule MMA. W pojedynku pi\u0119\u015Bciarskim o tytu\u0142 mi\u0119dzynarodowego mistrza Polski w kategorii junior ci\u0119\u017Ckiej niepokonany na zawodowym ringu Micha\u0142 Cie\u015Blak zmierzy\u0142 si\u0119 z Olanrewaju Durodol\u0105. By\u0142o to najtrudniejsze starcie w karierze zawodnika z Radomia. Z kolei fani MMA czekali na potyczki Micha\u0142a Kity i \u0141ukasza Brzeskiego oraz Daniela Rutkowskiego i Damiana Zorczykowskiego. Stawk\u0105 tej drugiej walki by\u0142 pas Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63816400":["W walce wieczoru spotkaj\u0105 si\u0119 dwaj niepokonani na zawodowym ringu pi\u0119\u015Bciarze. 24-letni Shakur Stevenson ma na koncie siedemna\u015Bcie wiktorii i jest posiadaczem pasa mistrzowskiego federacji WBO. Z kolei 31-letni Oscar Valdez wygra\u0142 w karierze 30 pojedynk\u00F3w, z czego 23 przed czasem. Meksykanin po raz pierwszy zosta\u0142 mistrzem \u015Bwiata w 2016 roku. Od 2021 roku jest mistrzem organizacji WBC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63816401":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63816402":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63816403":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63816404":["Faworytem wydaje si\u0119 do\u015Bwiadczony Antoni Chmielewski, kt\u00F3ry ma na swoim koncie 37 stoczonych pojedynk\u00F3w. Dla Piotra Wawrzyniaka to dopiero \u00F3sma konfrontacja w oktagonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63816405":["W s\u0142ynnej londy\u0144skiej York Hall dojdzie do pojedynku o wakuj\u0105cy tytu\u0142 mistrza Wielkiej Brytanii w wadze junior koguciej. W walce wieczoru Chris Bourke skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z Markiem Leachem. Faworytem starcia jest niepokonany dot\u0105d w zawodowym ringu Bourke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63816315":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"63816316":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"63816317":["Mendel i zielony groszek
Czeski zakonnik Gregor Johann Mendel swoje badania prowadzi\u0142 w klasztorze. Krzy\u017Cowa\u0142 odmiany ro\u015Blin o wyra\u017Anych przeciwstawnych cechach. Wykaza\u0142, \u017Ce dziedziczenie cech po rodzicach jest uwarunkowane czynnikami, kt\u00F3re nazwano p\u00F3\u017Aniej genami. Wyniki swoich do\u015Bwiadcze\u0144 opublikowa\u0142 w 1866 roku. Pocz\u0105tkowo by\u0142y one niedocenione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63816318":["Pasteur i mikroorganizmy
Francuski chemik i biolog Ludwik Pasteur jest s\u0142ynny jako wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rca szczepie\u0144 ochronnych. Od jego nazwiska pochodzi te\u017C nazwa metody unieszkodliwiania bakterii w napojach - pasteryzacja. Pasteur podkre\u015Bla\u0142 znaczenie sterylno\u015Bci w pracy lekarzy. Zajmowa\u0142 si\u0119 badaniem w\u0105glika - choroby zaka\u017Anej atakuj\u0105cej byd\u0142o, a tak\u017Ce inne zwierz\u0119ta i ludzi. Wyhodowa\u0142 os\u0142abion\u0105 odmian\u0119 bakterii w\u0105glika, kt\u00F3r\u0105 wstrzykn\u0105\u0142 byd\u0142u. Dzi\u0119ki temu zwierz\u0119ta zyskiwa\u0142y odporno\u015B\u0107 na gro\u017An\u0105 posta\u0107 choroby. Opracowa\u0142 tak\u017Ce metod\u0119 szczepienia ludzi przeciwko w\u015Bciekli\u017Anie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63816319":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63816320":["Re\u017C.: Phil Lord, Chris Miller.
Flint Lockwood jest zwariowanym naukowcem z ma\u0142ej miejscowo\u015Bci Chewandswallow. Pewnego dnia wpada na pomys\u0142 urz\u0105dzenia, kt\u00F3re rozwi\u0105za\u0142oby problem g\u0142odu na Ziemi. Gdy pr\u00F3buje je przetestowa\u0107, ono odlatuje, doprowadzaj\u0105c go do rozpaczy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce maszyna dzia\u0142a. Pewnego dnia z nieba zaczyna pada\u0107 deszcz jedzenia. \u015Anieg zamienia si\u0119 w ziemniaczane pur\u00E9e albo spaghetti, a grad spada w postaci pysznych hamburger\u00F3w. Pocz\u0105tkowo mieszka\u0144cy Chewandswallow s\u0105 zachwyceni wynalazkiem. Z czasem ca\u0142e miasteczko zostaje zasypane przez ogromne ilo\u015Bci \u017Cywno\u015Bci. Flint musi wy\u0142\u0105czy\u0107 urz\u0105dzenie, inaczej okolic\u0119 czeka katastrofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854456.jpg","",["N"]],"63816321":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Pracoholik Bob Munro (Robin Williams) postanawia wynagrodzi\u0107 \u017Conie Jamie (Cheryl Hines) i dzieciom: nastoletniej Cassie (Joanna \"JoJo\" Levesque) i Carlowi (Josh Hutcherson), \u017Ce ich zaniedbuje. Obiecuje bliskim wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 na Hawaje. W ostatniej chwili jednak wymagaj\u0105cy szef Todd Mallory (Will Arnett) zleca mu zaj\u0119cie si\u0119 niecierpi\u0105cymi zw\u0142oki sprawami w Kolorado. Gdy nie wype\u0142ni zadania, straci prac\u0119. W tej sytuacji Munro oznajmia rodzinie, \u017Ce zamiast sp\u0119dzi\u0107 urlop na s\u0142onecznych Hawajach, wybior\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C samochodem kempingowym do Kolorado. Doskona\u0142a komedia przygodowa w re\u017Cyserii Barry'ego Sonnenfelda, tw\u00F3rcy \"Rodziny Addams\u00F3w\", \"Dorwa\u0107 ma\u0142ego\" i \"Facet\u00F3w w czerni\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861932.jpg","",["N"]],"63816322":["List do szefa
Karol otrzymuje z dzia\u0142u zarz\u0105dzania informacj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie ju\u017C kierowc\u0105 tramwaju. Za\u0142amany Krawczyk s\u0105dzi, \u017Ce dosta\u0142 wypowiedzenie z pracy. Z pomoc\u0105 Tadzia postanawia napisa\u0107 obra\u017Aliwy list do szefa. Gdy Norek idzie go wys\u0142a\u0107, Karol dostaje dalsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 informacji. Okazuje si\u0119, \u017Ce awansowa\u0142 na stanowisko kierownika nadzoru ruchu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9ed0827aa2599203abaa437535255af5",[]],"63816323":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63816324":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63816325":["Bunt robot\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170146.jpg","",[]],"63816326":["Planeta Mito","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170146.jpg","",[]],"63816327":["Tajemnica zaginionych \u017Co\u0142\u0119dzi \/ Ma\u0142pka z Loch Ness
Niespodziewanie znika sterta \u017Co\u0142\u0119dzi nale\u017C\u0105ca do wiewi\u00F3rki Jumpy. My\u015Bli, \u017Ce sprawc\u0105 kradzie\u017Cy jest George. Niewinna ma\u0142pka postanawia znale\u017A\u0107 prawdziwego z\u0142odzieja orzech\u00F3w. \/ George wyrusza do Szkocji, by odwiedzi\u0107 swojego wujka, Pana w \u017B\u00F3\u0142tym Kapeluszu. Na miejscu poznaje legend\u0119 o potworze z Loch Ness. Udaje si\u0119 na poszukiwania, by zrobi\u0107 zdj\u0119cie bestii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170310.jpg","",[]],"63816328":["Podwodne \u015Bwiate\u0142ka\/S\u00F3wka dzban\u00F3wka
George sp\u0119dza wakacje na Malediwach. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 ze stadem delfin\u00F3w. Nast\u0119pnie odbywa wycieczk\u0119 \u0142odzi\u0105 na raf\u0119 koralow\u0105. Niestety, w wodnym \u015Brodku transportu ko\u0144czy si\u0119 paliwo. Uczestnicy wycieczki zostaj\u0105 uwi\u0119zieni na morzu, a na dodatek zasz\u0142o s\u0142o\u0144ce. Nagle woda zaczyna \u015Bwieci\u0107. Ma\u0142pka postara si\u0119 roz\u015Bwietli\u0107 morze na tyle, by ratownicy ich znale\u017Ali. \/ Noc\u0105 Ciekawski George odkrywa dzban, kt\u00F3ry \"wydaje d\u017Awi\u0119ki\". Ma\u0142pka jest przekonana, \u017Ce to nowe stworzenie, sowa dzbanowa. Wraz z Allie opiekuj\u0105 si\u0119 nowym przyjacielem, do czasu a\u017C dzban p\u0119ka i sowa... znika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170310.jpg","",[]],"63816329":["Re\u017C.: Howard Zieff.
Trzynastoletnia Vada (Anna Chlumsky) mieszka z ojcem, w\u0142a\u015Bcicielem zak\u0142adu pogrzebowego, Harrym (Dan Aykroyd) i jego drug\u0105 \u017Con\u0105 Shelly (Jamie Lee Curtis), kt\u00F3ra spodziewa si\u0119 dziecka. Trwaj\u0105 przygotowania do jego narodzin, co sprawia, \u017Ce Vada zaczyna t\u0119skni\u0107 za swoj\u0105 matk\u0105. Pomimo czu\u0142ej opieki macochy i wyrozumia\u0142o\u015Bci ojca dziewczynka czuje si\u0119 samotna. Pracuje w\u0142a\u015Bnie nad szkolnym wypracowaniem o osobie, kt\u00F3rej nie zna\u0142a, ale kt\u00F3r\u0105 bardzo podziwia. Postanawia opisa\u0107 swoj\u0105 matk\u0119. U\u015Bwiadamia sobie w\u00F3wczas, jak ma\u0142o o niej wie. Z nielicznych pozosta\u0142ych po zmar\u0142ej dokument\u00F3w dowiaduje si\u0119, \u017Ce przyjecha\u0142a ona do miasta razem z teatrem na go\u015Bcinne wyst\u0119py. Zakocha\u0142a si\u0119 w Harrym i po dw\u00F3ch tygodniach znajomo\u015Bci wzi\u0119li \u015Blub. Aby pozna\u0107 wi\u0119cej szczeg\u00F3\u0142\u00F3w z \u017Cycia mamy, dziewczynka postanawia wyjecha\u0107 do Los Angeles do wuja Phila (Richard Masur). Zaprzyja\u017Ania si\u0119 tam z Nickiem (Austin O'Brien), synem dziewczyny wuja, Rose (Christine Ebersole). Z pomoc\u0105 nowego znajomego Vada odkrywa kolejne miejsca i wydarzenia, kt\u00F3re pozwalaj\u0105 jej dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o \u017Cyciu jej mamy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116308.jpg","",["N"]],"63816330":["Du\u017Cy mi\u015B
Karol gubi pieni\u0105dze koleg\u00F3w pochodz\u0105ce ze sk\u0142adek na Klub Sier\u017Canta. Wydaje mu si\u0119, \u017Ce w tej sytuacji uratowa\u0107 go mo\u017Ce jedynie nag\u0142a wygrana. Razem z Tadziem Norkiem postanawiaj\u0105 zagra\u0107 na wy\u015Bcigach konnych. S\u0105 przekonani, \u017Ce dzi\u0119ki rozmowie, kt\u00F3r\u0105 udaje im si\u0119 tam pods\u0142ucha\u0107, zostan\u0105 milionerami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/af4495fae769e23c8ecfcff2582388cd",[]],"63816331":["Wielki fina\u0142 programu. Gwiazda, kt\u00F3ra zebra\u0142a najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w za wyst\u0119py we wszystkich odcinkach programu, wygrywa 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Do niej nale\u017Cy przyjemno\u015B\u0107 przekazania tej kwoty na cele charytatywne. W sz\u00F3stym odcinku tryumfowa\u0142a Paulla, kt\u00F3ra nokautowa\u0142a rywali wykonaniem piosenki \"Zombie\" zespo\u0142u Cranberries. W klasyfikacji og\u00F3lnej po 6 odcinkach prowadzi Agnieszka W\u0142odarczyk, kt\u00F3ra zdoby\u0142a w sumie 168 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170054.jpg","",["N"]],"63816332":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176151.jpg","",[]],"63816333":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63816334":["Wakacje sko\u0144czy\u0142y si\u0119, ale gospodyni programu postanawia jeszcze poleniuchowa\u0107 i wyrusza nad polskie morze - do Ko\u0142obrzegu. Planuje odpocz\u0105\u0107 i zregenerowa\u0107 si\u0119, ale znajduje czas na gotowanie. Na przystawk\u0119 b\u0119dzie tatar z dorsza i awokado. Nast\u0119pnie, jako danie g\u0142\u00F3wne, poda \u0142ososia przyrz\u0105dzonego na parze, a do niego czarn\u0105 soczewic\u0119 i domowej roboty pesto. Na koniec nie mo\u017Ce zabrakn\u0105\u0107 deseru. Ewa przygotowuje bezowy wieniec z kremem kawowym, truskawkami i jagodami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/106926a2bc00a61bf0315d7233a1fe17",[]],"63816335":["Ewa Wachowicz odwiedzi ko\u0142obrzesk\u0105 marin\u0119 oraz eko-park. Przygotuje kanapk\u0119 ze \u015Bledziem, sosem majonezowym i konfitur\u0105 z cebuli, przyrz\u0105dzi tak\u017Ce ma\u0142o popularne flaczki z kalmar\u00F3w oraz domowe lody z ananasa i mleczka kokosowego, kt\u00F3re udekoruje orzechami nerkowca obtoczonymi w karmelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3f15432b337d2b1abff763f924c4dfaf",["N"]],"63816336":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f2e9aeb7afb64be3ad6af6814fb6b182",[]],"63816337":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/823297031fb9a5f94d9bc84d64fba9f1",["N"]],"63816338":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63816339":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63816340":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63816341":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63815900":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63815901":["Warsztaty literackie
W redakcji zjawiaj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze policji. Okazuje si\u0119, \u017Ce 19-latek przetrzymuje w sklepie kasjerk\u0119, gro\u017C\u0105c jej \u015Bmierci\u0105. Napastnik chce rozmawia\u0107 tylko z Markiem, kt\u00F3rego zna z warsztat\u00F3w literackich. Dziennikarz jedzie na miejsce zdarzenia, aby prowadzi\u0107 negocjacje. Niespodziewanie, sam staje si\u0119 zak\u0142adnikiem. W spraw\u0119 anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 wszyscy pracownicy redakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63815902":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63815903":["Drzwi
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat przypadkowo zatrzaskuje si\u0119 na zewn\u0105trz domu. Jego wierny druh, Mat, usi\u0142uje pom\u00F3c koledze dosta\u0107 si\u0119 z powrotem do \u015Brodka. Jak zwykle nie ob\u0119dzie si\u0119 bez komplikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815904":["Dach
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat usi\u0142uj\u0105 naprawi\u0107 dach. Kiedy pomimo wielu stara\u0144 i zbieg\u00F3w nie udaje im si\u0119 tego zrobi\u0107, koledzy postanawiaj\u0105 wymy\u015Bli\u0107, w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna wykorzysta\u0107 deszcz\u00F3wk\u0119 w salonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815905":["Pu\u0142apka na myszy
To nic przyjemnego, gdy do domu gospodarza poch\u0142oni\u0119tego budowaniem modeli samolot\u00F3w zawita w tym czasie nieproszony go\u015B\u0107 - malutka myszka. Pat i Mat wypowiadaj\u0105 wojn\u0119 niechcianemu przybyszowi. Przechodz\u0105 samych siebie, aby schwyta\u0107 gryzonia, niestety bez wi\u0119kszych sukces\u00F3w. Kiedy wszelkie inne sposoby zawodz\u0105, przyjaciele postanawiaj\u0105 zawrze\u0107 pok\u00F3j ze swoim nieoczekiwanym lokatorem. Dopiero oka\u017Ce si\u0119, czy tym razem ich plan przyniesie spodziewane efekty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815906":["Malowanie okien
Pat i Mat dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce trzeba odmalowa\u0107 okna w ich domu. Najpierw jednak nale\u017Cy usun\u0105\u0107 z ram star\u0105 farb\u0119. Przyjaciele umieszczaj\u0105 okno w wannie pe\u0142nej rozmaitych chemikali\u00F3w, ale niestety pozwala to tylko cz\u0119\u015Bciowo pozby\u0107 si\u0119 barwnika. \u017Beby uko\u0144czy\u0107 rozpocz\u0119t\u0105 prac\u0119, domoro\u015Bli majsterkowicze musz\u0105 sami wynale\u017A\u0107 ca\u0142kowicie now\u0105 technologi\u0119. Pytanie, czy oka\u017Ce si\u0119 ona wystarczaj\u0105co skuteczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815907":["Ochroniarze
Mat przynosi do domu rze\u017Ab\u0119 - tors Wenus. Teraz dr\u0119czy go obawa, \u017Ce kto\u015B m\u00F3g\u0142by si\u0119 w\u0142ama\u0107 i ukra\u015B\u0107 jego skarb. Wzywa wi\u0119c na pomoc przyjaciela, Pata, kt\u00F3ry ma pom\u00F3c mu zabezpieczy\u0107 ca\u0142y budynek. Kiedy alarm i klatka spuszczana na eksponat okazuj\u0105 si\u0119 niewystarczaj\u0105cymi \u015Brodkami ostro\u017Cno\u015Bci, koledzy postanawiaj\u0105 zablokowa\u0107 wszystkie drzwi i okna. Obaj zadowoleni \u015Bwi\u0119tuj\u0105 sw\u00F3j sukces na balkonie Pata, nie\u015Bwiadomi, \u017Ce w ca\u0142ym tym zamieszaniu zostawili rze\u017Ab\u0119 na zewn\u0105trz domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815908":["Fax
Perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej, nawet z pozoru beznadziejnej sytuacji. Tym razem Pat i Mat postanawiaj\u0105 kupi\u0107 nowe urz\u0105dzenie - faks. To \u015Bwietna okazja, \u017Ceby da\u0107 upust swojej wyobra\u017Ani i wymy\u015Bli\u0107 kilka dotychczas nieznanych zastosowania dla automatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"63815909":["\u0141odzie wiking\u00F3w zmieni\u0142y bieg historii, umo\u017Cliwiaj\u0105c swoim tw\u00F3rcom wyprawy handlowe i liczne grabie\u017Ce. Por\u00F3wnanie konstrukcji z okresu niemal tysi\u0105ca lat du\u017Co m\u00F3wi o umiej\u0119tno\u015Bciach i uzbrojeniu wiking\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177307.jpg","",[]],"63815910":["He\u0142m kevlarowy, zapalniczka Zippo, przeno\u015Bna stacja benzynowa, imitator bomby improwizowanej
W tym odcinku zobaczymy, jak z w\u0142\u00F3kien aramidowych powstaj\u0105 supernowoczesne he\u0142my balistyczne. Zapewniaj\u0105 one \u017Co\u0142nierzom komfort noszenia oraz ochron\u0119 na polu walki. W programie tak\u017Ce historia zapalniczki, kt\u00F3ra u\u017Cywana by\u0142a przez ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy i sta\u0142a si\u0119 jednym z ikonicznych przedmiot\u00F3w XX wieku. Zippo mieli przy sobie cz\u0142onkowie oddzia\u0142\u00F3w walcz\u0105cych podczas II wojny \u015Bwiatowej i wojny wietnamskiej. Przyjrzymy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C procesowi produkcji przeno\u015Bnych dystrybutor\u00F3w paliwa, kt\u00F3re mog\u0105 te\u017C s\u0142u\u017Cy\u0107 jako nylonowy 125-litrowy zbiornik na benzyn\u0119. Ponadto w programie wizyta w firmie, w kt\u00F3rej opracowano symulator wybuchu min l\u0105dowych, wykorzystywany w treningach \u017Co\u0142nierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"63815911":["Colt M1911, w\u00F3z stra\u017Cacki, kamufla\u017C ghillie, bojowy w\u00F3z piechoty CV90
W fabryce w Pensylwanii stalowy blok zamienia si\u0119 w nowoczesn\u0105 wersj\u0119 klasycznego ameryka\u0144skiego pistoletu Colt M1911. \u017Bo\u0142nierze armii USA byli wyposa\u017Ceni w t\u0119 bro\u0144 podczas obu wojen \u015Bwiatowych oraz wojny wietnamskiej. W programie tak\u017Ce kulisy produkcji wozu stra\u017Cackiego z zamontowanym zbiornikiem wody, kt\u00F3rej ilo\u015B\u0107 wystarczy\u0142aby do wype\u0142nienia ma\u0142ego basenu. Zobaczymy te\u017C, jak powstaj\u0105 stroje maskuj\u0105ce strzelc\u00F3w wyborowych zwane ghillie suit. W tym odcinku r\u00F3wnie\u017C wizyta w fabryce szwedzkiej firmy BAE Systems AB, w kt\u00F3rej produkowane s\u0105 bojowe wozy piechoty CV90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"63815912":["W dzisiejszym odcinku dowiemy si\u0119 mi\u0119dzy innymi, jak powstaje krokant, czyli posypka cukiernicza z mas\u0142a, cukru i siekanych orzech\u00F3w. W programie tak\u017Ce odwiedziny w zak\u0142adzie, w kt\u00F3rym ka\u017Cdego dnia z linii produkcyjnej zje\u017Cd\u017Ca sto tysi\u0119cy kie\u0142basek w cie\u015Bcie. Tw\u00F3rcy programu podgl\u0105daj\u0105 prac\u0119 w ca\u0142odobowym sklepiku, w kt\u00F3rym na miejscu pieczone s\u0105 bajgle w ilo\u015Bciach hurtowych. Przekonamy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce trzeba 48 godzin, aby przygotowa\u0107 r\u0119cznie robione d\u017Calebi - b\u0119d\u0105ce indyjskim przysmakiem ciasteczka z lanego ciasta sma\u017Cone w g\u0142\u0119bokim t\u0142uszczu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170114.jpg","",[]],"63815913":["Tym razem tw\u00F3rcy serii ukazuj\u0105 jak powstaj\u0105 Chicken Bones - popularne w Kanadzie cukierki czekoladowe, produkowane od 1985 roku. Poznamy te\u017C histori\u0119 i kulisy dzisiejszej produkcji babeczek budyniowych z ciasta francuskiego, charakterystycznych dla kuchni portugalskiej. Ich receptura zosta\u0142a opracowana przez mnich\u00F3w z lizbo\u0144skiego klasztoru. W programie tak\u017Ce wizyta na kalifornijskim ranczu, kt\u00F3re przetwarza trzy tysi\u0105ce ton czosnku rocznie. Zobaczymy te\u017C tajniki produkcji czekoladowych przysmak\u00F3w w kszta\u0142cie pomara\u0144czy, kt\u00F3ra z \u0142atwo\u015Bci\u0105 dzieli si\u0119 na cz\u0105stki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170114.jpg","",[]],"63815914":["Przedstawione zostan\u0105 skutki kolejnej hipotetycznej katastrofy, kt\u00F3ra doprowadzi\u0142aby do zag\u0142ady. Wybuch III wojny \u015Bwiatowej mia\u0142by tragiczne skutki dla ludzko\u015Bci. Tysi\u0105ce bomb wodorowych zniszczy\u0142yby najwi\u0119ksze miasta \u015Bwiata. Nasta\u0142aby zima nuklearna, kt\u00F3ra drastycznie ograniczy\u0142aby produkcj\u0119 \u017Cywno\u015Bci. Ocalali cierpieliby z powodu g\u0142odu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170170.jpg","",[]],"63815915":["Fatburger powsta\u0142 w latach 50. jako miejsce spotka\u0144 dla muzyk\u00F3w. Firma szybko osi\u0105gn\u0119\u0142a mi\u0119dzynarodowy sukces, a swoje powodzenie zawdzi\u0119cza burgerom, kt\u00F3re wielu przywodz\u0105 na my\u015Bl wspomnienia z rodzinnego domu. Dyrektor wykonawczy przedsi\u0119biorstwa Andy Wiederhorn ma za sob\u0105 trudn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 - za swoje nie do ko\u0144ca legalne interesy zosta\u0142 skazany na czterna\u015Bcie miesi\u0119cy wi\u0119zienia. Ma nadziej\u0119, \u017Ce udzia\u0142 w programie pomo\u017Ce mu rozpocz\u0105\u0107 nowy etap w \u017Cyciu prywatnym i zawodowym. W trakcie tej przygody biznesmen poznaje historie pracownik\u00F3w, kt\u00F3rzy r\u00F3wnie\u017C zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma tragediami. Niekt\u00F3rzy z nich pokonali uzale\u017Cniania, inni stracili bliskich lub zostali z nimi rozdzieleni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170055.jpg","",[]],"63815916":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 kawa\u0142ek historii ameryka\u0144skiego sportu - kij hokejowy podpisany przez zawodnik\u00F3w dru\u017Cyny olimpijskiej z 1980 roku. W drodze do z\u0142otego medalu igrzysk zesp\u00F3\u0142 USA pokona\u0142 ekip\u0119 ZSRR, uwa\u017Can\u0105 w\u00F3wczas za najlepsz\u0105 na \u015Bwiecie. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi cz\u0142owiek z oryginaln\u0105 p\u0142yt\u0105 winylow\u0105 Boba Dylana z 1970 roku. P\u00F3\u017Aniej Chumlee dostaje od Ricka specjalne zadanie. Przekonamy si\u0119, czy si\u0119 z niego wywi\u0105\u017Ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170058.jpg","",[]],"63815917":["W dzisiejszym odcinku klient lombardu chce sprzeda\u0107 samoch\u00F3d wy\u015Bcigowy z lat 70. ubieg\u0142ego wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 zestaw s\u0142u\u017C\u0105cy do \u0107wiczenia ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy w wykrywaniu japo\u0144skich min l\u0105dowych podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Komplet nale\u017Ca\u0142 do ojca sprzedaj\u0105cego. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee wyceniaj\u0105 maszyn\u0119 do sprzeda\u017Cy napoj\u00F3w Dr Pepper, wyprodukowan\u0105 w 1957 roku. Stary automat zosta\u0142 gruntownie odrestaurowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170058.jpg","",[]],"63815918":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 m.in. w pe\u0142ni sprawny transporter opancerzony z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej - M3 scout car. Przekonamy si\u0119, czy pracownicy lombardu zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 ten historyczny pojazd. Nast\u0119pnie Rick i Corey spotykaj\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C czek podpisany przez mafiosa Carla Gambino. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem komputera firmy Apple z 1987 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177306.jpg","",[]],"63815919":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu stan\u0105 oko w oko z ziej\u0105cym ogniem Robosaurusem, czyli olbrzymim robotem w kszta\u0142cie dinozaura, skonstruowanym przez Douga Malewickiego. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 \u017Celiwn\u0105 skarbonk\u0119 z postaci\u0105 Wuja Sama. Przedmiot pochodzi z 1886 roku. P\u00F3\u017Aniej Harrisonowie usi\u0142uj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z awari\u0105 komputera, kt\u00F3ra parali\u017Cuje prac\u0119 lombardu. Je\u015Bli szybko nie znajd\u0105 wyj\u015Bcia z sytuacji, b\u0119d\u0105 musieli zamkn\u0105\u0107 sklep po raz pierwszy od 22 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177306.jpg","",[]],"63815920":["Zesp\u00F3\u0142 w ko\u0144cu dociera na dno krateru Breach 6. Najnowsze dowody sugeruj\u0105 jednak, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 ju\u017C za p\u00F3\u017Ano. Tymczasem pracuj\u0105cy w tunelu g\u00F3rnicy mierz\u0105 si\u0119 z sytuacj\u0105, kt\u00F3ra zagra\u017Ca ich bezpiecze\u0144stwu. Bingo dowiaduje si\u0119, kto jeszcze mo\u017Ce szuka\u0107 z\u0142ota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170214.jpg","",[]],"63815921":["Jarrett zamawia \u0142adunek ma\u0142p. M\u0119\u017Cczyzna szybko u\u015Bwiadamia sobie znaczenie pewnego przys\u0142owia. Tymczasem Marc traci cierpliwo\u015B\u0107 podczas realizacji zam\u00F3wienia dla magika z Las Vegas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63815922":["Chris i Robbie wpadaj\u0105 na niecodzienny pomys\u0142 modyfikacji ci\u0119\u017Car\u00F3wki. Przerobiony przez nich pojazd je\u017Adzi na paliwie otrzymanym z oleju ro\u015Blinnego. Przewo\u017Anicy decyduj\u0105 si\u0119 \u015Bmia\u0142y krok - postanawiaj\u0105 przemierzy\u0107 Stany Zjednoczone na zbiorniku wype\u0142nionym darmowym t\u0142uszczem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63815923":["Chris i Robbie s\u0105 przekonani, \u017Ce czeka ich spokojna podr\u00F3\u017C. Przysz\u0142a panna m\u0142oda krzy\u017Cuje ich plany. Tymczasem Jarrett i Chris wpadaj\u0105 w tarapaty, gdy trac\u0105 ze sob\u0105 kontakt na trasie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63815924":["Johnny'emu Chavezowi udaje si\u0119 w ko\u0144cu zdoby\u0107 \u0142adunek. Dobry humor psuje mu Marc, kt\u00F3ry postanawia zrobi\u0107 przyjacielowi kawa\u0142. Tymczasem Jennifer przewozi niezbyt przyjemny towar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"63815925":["Drewsmol
Pan J\u00F3zef prawie trzydzie\u015Bci lat temu za\u0142o\u017Cy\u0142 rodzinn\u0105 szk\u00F3\u0142k\u0119 drzew Drewsmol w malowniczym Badowie G\u00F3rnym. Pocz\u0105tki by\u0142y trudne, ale z czasem zmieni\u0142y si\u0119 potrzeby Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy zapragn\u0119li mie\u0107 pi\u0119kne ogrody, i ci\u0119\u017Cka praca wreszcie zaowocowa\u0142a sukcesem. Pan J\u00F3zef zatrudnia zgran\u0105 ekip\u0119 do\u015Bwiadczonych pracownik\u00F3w - Olka, Tolka, Kol\u0119, Romana i Mirka, kt\u00F3rzy w\u0142a\u015Bnie szkol\u0105 praktykantk\u0119 Kasi\u0119. Praca bywa niebezpieczna i wymagaj\u0105ca. O tym, jak sobie z ni\u0105 radz\u0105 pracownicy Drewsmolu, przekona si\u0119 Ania, c\u00F3rka pana J\u00F3zefa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174215.jpg","",[]],"63815926":["James Luke i czarna owca zajmuj\u0105 si\u0119 za\u0142adowan\u0105 ci\u0119\u017Ckimi drzwiami przyczep\u0105 ci\u0105gnika, a Cam i Colin pe\u0142nym drewna opa\u0142owego 18-ko\u0142owym pojazdem. Gord i Al musz\u0105 wykona\u0107 delikatny manewr, aby przenie\u015B\u0107 kontener ze \u015Bmieciami z autostrady Trans Canada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170220.jpg","",[]],"63815927":["Wir polarny zaskakuje kierowc\u00F3w ci\u0119\u017Car\u00F3wek i operator\u00F3w holownik\u00F3w na autostradzie Coquihalla, kt\u00F3rzy musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z trudnymi warunkami pracy. Colin zmaga si\u0119 z zamarzni\u0119t\u0105 platform\u0105. Cam ma dylemat z powodu jednego z pojazd\u00F3w Jamiego. Dobrze zapowiadaj\u0105cy si\u0119 operator staje jednak na kraw\u0119dzi katastrofy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170220.jpg","",[]],"63815928":["Nieodkryte sekrety II wojny \u015Bwiatowej
Wiele aspekt\u00F3w kluczowych bitew II wojny \u015Bwiatowej wci\u0105\u017C jest owianych tajemnic\u0105. Technika teledetekcji pozwoli odtworzy\u0107 przebieg kampanii, kt\u00F3re dla historyk\u00F3w nadal stanowi\u0105 zagadk\u0119. Specjali\u015Bci na nowo b\u0119d\u0105 interpretowa\u0107 wojskowe akta i zeznania weteran\u00F3w, aby pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170154.jpg","",[]],"63815929":["Pacyficzny pier\u015Bcie\u0144 ognia to strefa wyst\u0119powania podwodnych wulkan\u00F3w, silnych trz\u0119sie\u0144 ziemi i tsunami. W tym niebezpiecznym rejonie mieszka 500 milion\u00F3w ludzi. Technologia mapowania tr\u00F3jwymiarowego pozwoli wirtualnie osuszy\u0107 Ocean Spokojny. Dzi\u0119ki temu mo\u017Cna odnale\u017A\u0107 \u015Blady zjawisk geologicznych zwi\u0105zanych z najwi\u0119kszymi katastrofami naturalnymi w dziejach Ziemi. Przedstawione zostan\u0105 zagro\u017Cenia kryj\u0105ce si\u0119 w wodach nieopodal Seattle, Tokio i u wybrze\u017Cy Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170259.jpg","",[]],"63815930":["Marzec 1953. Umiera Stalin. Potencjalni nast\u0119pcy bezwzgl\u0119dnego dyktatora gromadz\u0105 si\u0119, by odda\u0107 mu ho\u0142d. W Berlinie Wschodnim w\u015Br\u00F3d niemieckich robotnik\u00F3w tli si\u0119 nadzieja na odzyskanie wolno\u015Bci. W Azji konflikt dobiega ko\u0144ca. Stany Zjednoczone opuszczaj\u0105 Kore\u0119, podczas gdy Francuzi wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119 Vietminh w dolinie Dien Bien Phu, gdzie tocz\u0105 ostatni\u0105 bitw\u0119. Konferencja genewska czyni Ho Chi Minha niekwestionowanym przyw\u00F3dc\u0105 Wietnamu P\u00F3\u0142nocnego, ale Po\u0142udnie pozostaje w r\u0119kach Zachodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170300.jpg","",[]],"63815931":["Tym razem Bruce Crompton ma zrealizowa\u0107 zam\u00F3wienie produkcji hollywoodzkiego filmu wojennego. Potrzebny jest jeep, kt\u00F3ry b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142, jakby w\u0142a\u015Bnie wyjecha\u0142 z las\u00F3w okupowanej Francji w 1944 roku. To pojazdy, kt\u00F3re pomys\u0142owi \u017Co\u0142nierze SAS-u samodzielnie przystosowali do swoich potrzeb. Wyposa\u017Cyli samochody w dodatkowe zbiorniki paliwa, szyby kuloodporne i stanowiska karabin\u00F3w maszynowych, dzi\u0119ki czemu mogli zaskakiwa\u0107 wroga na jego ty\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"63815932":["Tym razem odwiedzamy budynek dawnego kina w Nottingham. Do 1959 roku odbywa\u0142y si\u0119 tu seanse filmowe, a obecnie mie\u015Bci si\u0119 muzeum, w kt\u00F3rym zgromadzone s\u0105 eksponaty z nawiedzonych miejsc. Steve i Marie zarejestrowali paranormaln\u0105 aktywno\u015B\u0107 w pobli\u017Cu karawanu z epoki wiktoria\u0144skiej. Producenci programu wysy\u0142aj\u0105 na miejsce MJ Dickson, \u017Ceby zbada\u0142a spraw\u0119. Z kolei w studiu eksperci analizuj\u0105 materia\u0142y filmowe i relacje z r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tk\u00F3w \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170107.jpg","",[]],"63815933":["Jedno ogniwo
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 miejscowo\u015B\u0107 Rumoka, gdzie w styczniu 1945 roku nast\u0105pi\u0142 odwr\u00F3t Niemc\u00F3w w stron\u0119 Prus. W okolicy odnaleziono ogniwo pojazdu, pochodz\u0105ce z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Poszukiwacze postanawiaj\u0105 odnale\u017A\u0107 inne elementy samochodu, by dowiedzie\u0107 si\u0119, z jakiego pojazdu korzystali Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e8f771bc39d585fec77ea5517d8f6ba3",[]],"63815934":["Tajemnica zaginionego sztandaru
Olaf i Sebastian szukaj\u0105 sztandaru 18. Pu\u0142ku U\u0142an\u00F3w Pomorskich, kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu we wrze\u015Bniu 1939 roku. Cho\u0107 ju\u017C po wojnie rotmistrz Godlewski pr\u00F3bowa\u0142 wskaza\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym ukry\u0142 pami\u0105tk\u0119, to nie uda\u0142o jej si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2bdcde27d10fa346c1cc8dd7dc60221e",[]],"63815935":["Marcin G\u0105sienica-Kotelnicki, Andrzej G\u0105sienica-Roj, Magda Sitarz, Sebastian Szadkowski, a tak\u017Ce niepe\u0142nosprawna Anna Kr\u00F3l od dziecka pasjonowali si\u0119 wspinaczk\u0105. To zami\u0142owanie nie przesz\u0142o z czasem, lecz tylko sta\u0142o si\u0119 silniejsze. Stefan, kt\u00F3ry wraz z \u017Con\u0105 prowadzi schronisko w Dolinie Roztoki, ma do wspinaczki podobny stosunek. Swoj\u0105 pasj\u0119 chce zaszczepi\u0107 w dw\u00F3ch synach - starszy z nich ma 12 lat, m\u0142odszy 6 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9c6f5087447799cbccefc3263b6f02eb",[]],"63815936":["P\u0142ocie z Czorsztyna
Wielu po\u0142awiaczy zaczyna\u0142o swoj\u0105 przygod\u0119 od \u0142owienia ma\u0142ych rybek na prost\u0105 w\u0119dk\u0119 sp\u0142awikow\u0105. Schwytanie wi\u0119kszej sztuki wcale nie jest \u0142atwe i wiele czynnik\u00F3w mo\u017Ce mie\u0107 wp\u0142yw na wyniki. Film jest lekcj\u0105 dla pocz\u0105tkuj\u0105cych oraz ciekawym od\u015Bwie\u017Ceniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych w\u0119dkarzy. Przy okazji widzowie zobacz\u0105 przepi\u0119kne okolice Zalewu Czorszty\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63815937":["Sandacz szkoleniowy
P\u00F3\u017Ana jesie\u0144 to najlepszy czas na wodne drapie\u017Cniki i kolejn\u0105 wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105 w towarzystwie mistrz\u00F3w spinningu. Dwaj do\u015Bwiadczeni \u0142owcy zdradz\u0105, jak dobra\u0107 sprz\u0119t i przyn\u0119ty i jak je prowadzi\u0107 w wodzie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, gdzie szuka\u0107 stanowisk ryb, by przechytrzy\u0107 jedne z najbardziej ostro\u017Cnych i nieufnych drapie\u017Cnik\u00F3w s\u0142odkowodnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63815938":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63815939":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63815940":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63815941":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63815942":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63815943":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63815944":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63815945":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"63815946":["Rewolucja francuska
W 1789 roku lud Pary\u017Ca zbuntowa\u0142 si\u0119 przeciwko swojemu kr\u00F3lowi i pod has\u0142em \"Wolno\u015B\u0107, r\u00F3wno\u015B\u0107, braterstwo\" wszcz\u0105\u0142 rewolucj\u0119. Bohaterowie serii \u015Bledz\u0105 wydarzenia, kt\u00F3re w ci\u0105gu kilku lat odmieni\u0142y nie tylko Francj\u0119, ale tak\u017Ce ca\u0142\u0105 Europ\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"63815947":["Wiosna Lud\u00F3w
Wiek XIX to czas wielkich wynalazk\u00F3w, przemian spo\u0142ecznych i wspania\u0142ej literatury. Mistrz i narrator snuj\u0105 swoj\u0105 opowie\u015B\u0107 o lokomotywie, powstaniach, kt\u00F3re ogarn\u0119\u0142y ca\u0142\u0105 Europ\u0119, i zjednoczeniu W\u0142och. To wszystko dzia\u0142o si\u0119 podczas Wiosny Lud\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"63815948":["Och, pi\u0119kna epoka
Ostatnie dekady XIX wieku to belle \u00E9poque - okres rozkwitu przemys\u0142u, post\u0119pu technicznego i wzgl\u0119dnego spokoju politycznego. To r\u00F3wnie\u017C czasy, w kt\u00F3rych powstaj\u0105 liczne ruchy socjalistyczne i rewolucyjne. T\u0119 epok\u0119 przerywa jednak wybuch I wojny \u015Bwiatowej w 1914 roku i rewolucji pa\u017Adziernikowej w 1917 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"63815949":["Lata szale\u0144stwa
Mistrz opowiada o najwi\u0119kszym marzeniu cz\u0142owieka - lataniu. Zdradza, jak dosz\u0142o do tego, \u017Ce cz\u0142owiek zbudowa\u0142 pierwszy samolot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"63815950":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"63815951":["Odcinek programu b\u0119dzie inspirowany kuchni\u0105 dyplomatyczn\u0105. Oficjalne przyj\u0119cie warto zacz\u0105\u0107 od przystawki. Ewa Wachowicz zrobi w\u0142oskie carpaccio - nie u\u017Cyje jednak wo\u0142owiny, ale p\u00F3\u0142g\u0119ska. Nast\u0119pnie ugotuje wykwintn\u0105 zup\u0119 rakow\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi policzki z dzika, a poda je z opiekanymi ziemniakami i fioletow\u0105 marchewk\u0105. Na deser za\u015B przygotuje mro\u017Cony nugat orzechowy na lustrze z sosu malinowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174653.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/36e995bf4c60d7f9e334dac9ac85a082",[]],"63815952":["Prowadz\u0105ca przygotuje dania dla aktywnych. Zacznie od przyrz\u0105dzenia napoju z kiwi, banan\u00F3w, limonki, pomara\u0144czy i natki pietruszki. Nast\u0119pnie zrobi kanapki w dw\u00F3ch wersjach - z past\u0105 z suszonych pomidor\u00F3w i w\u0119dzonym tofu oraz z pieczon\u0105 piersi\u0105 indyka. Na obiad Ewa Wachowicz zaproponuje kisz, czyli rodzaj wytrawnej tarty z \u0142ososiem i broku\u0142ami. Z kolei na deser upiecze sernik z bananami i mas\u0142em orzechowym na spodzie z krakers\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174653.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2e5c3a2d7995651271e495ca61931177",[]],"63815953":["Re\u017C.: Johnny Shipley.
Earthquake City - Los Angeles
Tw\u00F3rcy serii przy pomocy niezwyk\u0142ych animacji komputerowych ukazuj\u0105 fenomen jednego z najbardziej nara\u017Conych na trz\u0119sienia ziemi miast na \u015Bwiecie. Los Angeles jest po\u0142o\u017Cone na po\u0142udniowo-zachodnim skrzydle uskoku San Andreas - obszarze wyj\u0105tkowo intensywnej aktywno\u015Bci sejsmicznej. Autorzy programu prezentuj\u0105 cuda in\u017Cynierii oraz si\u0142y geologiczne, kt\u00F3rym Miasto Anio\u0142\u00F3w zawdzi\u0119cza swoje przetrwanie. Zobaczymy m.in. konstrukcje s\u0142ynnych drapaczy chmur i most\u00F3w Los Angeles. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak miasto przygotowuje si\u0119 na nadej\u015Bcie wielkiego kataklizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170205.jpg","",[]],"63815954":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"63815955":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"63815956":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"63815957":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"63815958":["W Wojszkach rok by\u0142 mokry, dzi\u0119ki czemu \u0142\u0105ki da\u0142y obfite plony. Teraz czas na sianokosy. Rolnicy z ekologicznego gospodarstwa musz\u0105 najpierw ci\u0105gnikiem przemierzy\u0107 rzeczk\u0119 i odnale\u017A\u0107 w\u015Br\u00F3d trzcin granice \u0142\u0105ki. Zadanie nie jest takie \u0142atwe, poniewa\u017C ci\u0105gniki ci\u0119gle grz\u0119zn\u0105 w b\u0142ocie. Po wyznaczeniu ko\u0144ca dzia\u0142ki Adam i Stanis\u0142aw udaj\u0105 si\u0119 na obch\u00F3d p\u00F3l i do obory i wyja\u015Bni\u0105 r\u00F3\u017Cnic\u0119 mi\u0119dzy uprawami konwencjonalnymi a ekologicznymi. Andrzej i Jarek sprawdzaj\u0105, czy w odebranym z naprawy ci\u0105gniku gra radio. Nast\u0119pnie pierwszy z nich uda si\u0119 wraz z Jarkiem pod las, gdzie na przeoranie czeka ug\u00F3r. Do braci do\u0142\u0105czy Gienek z wnukami, kt\u00F3re bardzo chc\u0105 wybra\u0107 si\u0119 na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 ci\u0105gnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"63815959":["Rolnicy z Haciek musz\u0105 zmagazynowa\u0107 w stodole zebrane pot\u0119\u017Cne i ci\u0119\u017Ckie bele siana, kt\u00F3re stanowi\u0105 pokarm dla ich zwierz\u0105t na ca\u0142y rok. Aby zachowa\u0142 on w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci i walory smakowe, musi odle\u017Ce\u0107 w sprzyjaj\u0105cych warunkach. Micha\u0142 ma du\u017Co pracy do wykonania. Jego siostrzenica, Ola, umila czas, \u015Bpiewaj\u0105c ukrai\u0144sk\u0105 ludow\u0105 piosenk\u0119. Natalia nie do ko\u0144ca j\u0105 rozumie. Gienek i Andrzej kontynuuj\u0105 sianokosy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ci\u0105gnik si\u0119 nie spisuje. W gospodarstwie Emilki jednego konia, Kub\u0119, czeka kastracja. Trzeba to zrobi\u0107 jak najszybciej, aby nie utrwali\u0142y si\u0119 niebezpieczne samcze zachowania. Lekarz weterynarii, Agnieszka, to znajoma Emilii, kt\u00F3ra z \u0142atwo\u015Bci\u0105 wykonuje zabieg kastracji. Ko\u0144 zostaje najpierw sp\u0119tany, potem za\u015B u\u015Bpiony i ostro\u017Cnie po\u0142o\u017Cony na ziemi. Agnieszka musi r\u00F3wnie\u017C przebada\u0107 niebiesk\u0105 ja\u0142\u00F3wk\u0119, kt\u00F3ra ma problemy z wypr\u00F3\u017Cnianiem. Po badaniach gospodyni przyrz\u0105dza kolacj\u0119 - jaja ogiera. Szkoda je marnowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"63815960":["Igrzyska w San Escobar!
Odcinek poprowadzi Marcin W\u00F3jcik. Stanis\u0142aw Tym wyst\u0105pi z monologiem zatytu\u0142owanym \"Komentator sportowy\". Zaprezentuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce \u0141owcy.B, Kabaret na Koniec \u015Awiata, m\u0142ody kabaret BudaPesz, Ko\u0144 Polski oraz S\u0142awomir Zapa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1837561.jpg","",[]],"63815961":["J\u0119zyk lata jak \u0142opata
Gospodarzem odcinka zatytu\u0142owanego \"J\u0119zyk lata jak \u0142opata\" b\u0119dzie formacja Smile. W roz\u015Bmieszaniu widz\u00F3w pomog\u0105 im zaproszeni go\u015Bcie: kabaret Zachodni, Ireneusz Krosny, S\u0142oiczek po Cukrze, aktorka Joanna Bartel, znana z roli \u017Cony Bercika w serialu komediowym \"\u015Awi\u0119ta wojna\", oraz aktor Andrzej Grabowski. O opraw\u0119 muzyczn\u0105 zadba Kayah. Artystce b\u0119dzie towarzyszy\u0107 grupa nies\u0142ysz\u0105cych dzia\u0142aj\u0105ca pod nazw\u0105 M\u0142odzi Migaj\u0105 Muzyk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1837561.jpg","",[]],"63815962":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Rok 1763, P\u00F3\u0142nocna Karolina. W koloniach ko\u0144czy si\u0119 wojna z Francuzami i krwawe starcia z Indianami. Owdowia\u0142y \u017Co\u0142nierz Benjamin Martin (Mel Gibson) wraca na swoj\u0105 farm\u0119. Zajmuje si\u0119 gospodarstwem i samotnie wychowuje gromadk\u0119 dzieci. W 1776 roku wojna wybucha na nowo. Anglicy chc\u0105 ca\u0142kowicie podporz\u0105dkowa\u0107 sobie trzyna\u015Bcie ameryka\u0144skich kolonii. Natrafiaj\u0105 jednak na op\u00F3r. Amerykanie czuj\u0105 si\u0119 ju\u017C odr\u0119bnym narodem i brytyjskie zwierzchnictwo postrzegaj\u0105 jako okupacj\u0119. Benjamin jest jednak przeciwny wojnie. Jego najstarszy syn, Gabriel (Heath Ledger), zaci\u0105ga si\u0119 na ochotnika do armii. Po dw\u00F3ch latach ci\u0119\u017Cko ranny wraca do domu. Zostaje jednak schwytany i trafia do niewoli. Gdy jego brat Thomas (Gregory Smith) pr\u00F3buje go broni\u0107, zostaje z zimn\u0105 krwi\u0105 zabity przez pu\u0142kownika Williama Tavingtona (Jason Isaacs). Zrozpaczony Martin z pomoc\u0105 dw\u00F3ch m\u0142odszych syn\u00F3w zabija \u017Co\u0142nierzy z oddzia\u0142u oficera, poprzysi\u0119gaj\u0105c jemu samemu zemst\u0119. Zostawiwszy dzieci pod opiek\u0105 szwagierki, Benjamin uwalnia Gabriela i rusza z nim do walki. Z czasem z m\u015Bciciela zmienia si\u0119 w \u015Bwiadomego bojownika o s\u0142uszn\u0105 spraw\u0119. Jedna ze zrealizowanych z epickim rozmachem ameryka\u0144skich produkcji, si\u0119gaj\u0105ca po wielkie has\u0142a i wznios\u0142e idee. Dla widz\u00F3w, kt\u00F3rzy lubi\u0105 si\u0119 wzrusza\u0107 i ceni\u0105 aktorstwo Mel Gibsona. Film otrzyma\u0142 trzy nominacje do Oscara, m.in. za muzyk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162862.jpg","",[]],"63815963":["Re\u017C.: Richard Attenborough.
Archibald Belaney (Pierce Brosnan) przyszed\u0142 na \u015Bwiat w Anglii w Hastings. Od dziecka zaczytywa\u0142 si\u0119 w lekturach o Indianach i pragn\u0105\u0142 sta\u0107 si\u0119 jednym z nich. W ko\u0144cu jego marzenie si\u0119 spe\u0142nia. Rok 1934. Archie, nosz\u0105cy imi\u0119 Szara Sowa, mieszka w\u015Br\u00F3d czerwonosk\u00F3rych w Kanadzie. Zafascynowana przystojnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 Anahareo, zwana Pony (Annie Galipeau), wbrew jego woli zamieszkuje z nim w rezerwacie. Tej decyzji przeciwstawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ojciec dziewczyny, kt\u00F3ry marzy, by c\u00F3rka wyjecha\u0142a na studia do Montrealu. Oboj\u0119tno\u015B\u0107 Szarej Sowy wobec Pony zupe\u0142nie nieoczekiwanie przeradza si\u0119 w g\u0142\u0119bsze uczucie. M\u0119\u017Cczyzna ratuje Anahareo od \u015Bmierci w jeziorze, kiedy zarywa si\u0119 pod ni\u0105 l\u00F3d. Dramatyczne do\u015Bwiadczenie zbli\u017Ca ich do siebie. Za namow\u0105 ukochanej Szara Sowa postanawia porzuci\u0107 traperski \u017Cywot i po\u015Bwi\u0119ci\u0107 swoje \u017Cycie ochronie \u015Brodowiska naturalnego. Daje si\u0119 pozna\u0107 jako wielki obro\u0144ca zwierz\u0105t. Wkr\u00F3tce dostaje propozycj\u0119 obj\u0119cia funkcji stra\u017Cnika w Narodowym Parku Prince Albert. Jego artyku\u0142y o dzikiej przyrodzie s\u0105 przedrukowywane w magazynach na ca\u0142ym \u015Bwiecie... Scenariusz filmu powsta\u0142 na kanwie prawdziwej historii Archibalda Belaneya (1888-1938), zafascynowanego Indianami, kt\u00F3ry wybra\u0142 \u017Cycie w\u015Br\u00F3d czerwonosk\u00F3rych mieszka\u0144c\u00F3w Kanady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177299.jpg","",[]],"63815964":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"63815965":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63815966":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63815967":["Kabaret Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych
Program stanowi podsumowanie ostatnich lat Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, podczas kt\u00F3rych grupa zdoby\u0142a ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107 w telewizji i internecie. Formacja s\u0142ynie z improwizacji i interakcji z publiczno\u015Bci. Widownia zgromadzona w Teatrze Capitol z pewno\u015Bci\u0105 stanie si\u0119 \u015Bwiadkiem niepowtarzalnego spektaklu, w kt\u00F3rym odegra te\u017C niema\u0142\u0105 rol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63815968":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63815969":["Rower, ceramika z Boles\u0142awca, pralki
Tw\u00F3rcy zadaj\u0105 sobie pytanie, czy da si\u0119 przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119, omijaj\u0105c wszystkie kamery monitoringu. Z wiadomo\u015Bci naukowych autorzy serii opowiedz\u0105 o mobilnym gad\u017Cecie \u0142agodz\u0105cym b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/163a471f689b0806d413855b5d939126",[]],"63815970":["Armatura, bi\u017Cuteria, kawa
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, w jakim wieku ludzie zaczynaj\u0105 k\u0142ama\u0107, omawiaj\u0105 te\u017C wiadomo\u015Bci naukowe, m.in. o kanadyjskiej deskorolce do latania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dfbfcb81db051d2bf1c253fbc41e8d78",[]]}