{"67177941":["Niebezpieczne zwi\u0105zki
Podczas rabunku ginie kobieta. Natalia i Kuba ustalaj\u0105, \u017Ce za w\u0142amaniem mo\u017Ce sta\u0107 zorganizowana szajka przest\u0119pc\u00F3w. Tymczasem Danuta nadal nie radzi sobie z synem, Nikodemem. Nastolatek ca\u0142y czas sprawia problemy wychowawcze. Kolejna pr\u00F3ba ucieczki ch\u0142opaka z domu ko\u0144czy si\u0119 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67177942":["Matrona
Starsza kobieta, by\u0142a radna, zostaje brutalnie pobita we w\u0142asnym mieszkaniu. Prawdopodobnie zna\u0142a napastnika. Policjanci podejrzewaj\u0105 wnuczk\u0119 poszkodowanej, kt\u00F3ra niedawno wysz\u0142a z odwyku. Oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce wi\u0119cej os\u00F3b mog\u0142o chcie\u0107 jej zaszkodzi\u0107. Tymczasem Maja kryje si\u0119 przed kolegami z komendy ze swoim zwi\u0105zkiem z Olgierdem. Mimo to dostaje anonimowe listy sugeruj\u0105ce, \u017Ce dosta\u0142a prac\u0119 dzi\u0119ki romansowi z policjantem. Maja obawia si\u0119, \u017Ce autor ujawni ich relacj\u0119 przed naczelnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67177943":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 1
Hel mia\u0142 szczeg\u00F3lne znaczenie dla odradzaj\u0105cej si\u0119 Polski. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku udowodni\u0142a, jak wa\u017Cne znaczenie mia\u0142by wojenny port podczas ataku nieprzyjaciela. Tak w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a historia Helu, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje pozna\u0107 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski. W\u015Br\u00F3d drzew i krzak\u00F3w trudno dzi\u015B odkry\u0107 prawdziwy charakter tych pag\u00F3rk\u00F3w. Zdradzaj\u0105 go jedynie linie kolejki w\u0105skotorowej. W tych wzniesieniach ukryto bowiem magazyny amunicyjne Rejonu Umocnionego Hel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67177944":["Trunek z jab\u0142ek ju\u017C nie d\u0142ugo b\u0119dzie gotowy. Andrzej \"\u017Bmiju\" nie boi si\u0119 miejscowych w\u0119\u017Cy. Niezale\u017Cnie od innych Mariola prowadzi takie \u017Cycie, jakie jej odpowiada. Wed\u0142ug Kiryma kobiety wol\u0105 zakapior\u00F3w. Majsterek wierzy, \u017Ce jest z niego wspania\u0142y artysta, brakuje mu tylko ch\u0119ci do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67177945":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67177946":["Kochankowie
Sprz\u0105taczka Daria znajduje swojego pracodawc\u0119 wycie\u0144czonego i przykutego do kaloryfera. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest by\u0142a dziewczyna ofiary, w\u0142a\u015Bcicielka portalu randkowego. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy m\u0119\u017Cczyzna dostaje wiadomo\u015B\u0107 z pogr\u00F3\u017Ckami. W mi\u0119dzyczasie detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 10-letniego Ignasia, prymusa klasowego, kt\u00F3ry uciek\u0142 z domu. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce zagini\u0119cie ch\u0142opca zwi\u0105zane jest z rodzinnymi sekretami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67177947":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67177948":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67177949":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67177950":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67177951":["Orcs Must Die 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67177952":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67177953":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67177954":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67177955":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67177956":["Jak umiera\u0142y twierdze cz. 1
Cytadela w twierdzy Grudzi\u0105dz, wybudowana gigantycznym kosztem w ko\u0144cu XVIII wieku, ju\u017C nieca\u0142y wiek p\u00F3\u017Aniej okaza\u0142a si\u0119 zupe\u0142nie nieprzygotowana do odparcia szturmu wojsk, dysponuj\u0105cych nowoczesnym uzbrojeniem. Tw\u00F3rcy odcinka odpowiedz\u0105, co takiego si\u0119 sta\u0142o, \u017Ce te wielkie budowle zacz\u0119\u0142y umiera\u0107 w XIX wieku, aby ostatecznie straci\u0107 sw\u0105 warto\u015B\u0107 w wieku XX.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67177957":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67177958":["7 najdziwniejszych odcink\u00F3w w Ricku i Mortym","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67177959":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"67177960":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"67177961":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67177962":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67177963":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"67177761":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67177762":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67177763":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67177764":["Walka o \u017Cycie
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Monika \u015Aledzi\u0144ska. Zagin\u0105\u0142 jej dwunastoletni syn Mateusz. Nikt z koleg\u00F3w nie wie, gdzie mo\u017Ce przebywa\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce znikn\u0119\u0142a tak\u017Ce c\u00F3rka s\u0105siad\u00F3w \u015Aledzi\u0144skich, Matylda. Dziewczyna jest chora na cukrzyc\u0119 i wkr\u00F3tce powinna wzi\u0105\u0107 kolejn\u0105 dawk\u0119 insuliny. Je\u015Bli tego nie zrobi, grozi jej nawet \u015Bpi\u0105czka. Malanowski jest pewny, \u017Ce znikni\u0119cie dw\u00F3jki dzieci z tej samej ulicy nie mo\u017Ce by\u0107 przypadkiem. Razem ze swoimi podw\u0142adnymi rozpoczyna ich poszukiwania. Czasu jest niewiele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67177765":["Mi\u0142o\u015B\u0107 na zab\u00F3j
Marek i Anna s\u0105 \u015Bwiadkami napadu na dilera narkotyk\u00F3w, Mateusza Traczyka. Ch\u0142opak zostaje potr\u00F3jnie ugodzony no\u017Cem. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dogoni\u0107 napastnika, ale ten ucieka. Kilka godzin p\u00F3\u017Aniej razem ze swoj\u0105 klientk\u0105, Zofi\u0105 Abramowicz, zjawiaj\u0105 si\u0119 w mieszkaniu jej c\u00F3rki Julii, dziewczyny Mateusza. Matka prosi j\u0105, by zerwa\u0142a z nim wszelkie kontakty. Ona jednak na wie\u015B\u0107 o wypadku Traczyka natychmiast chce jecha\u0107 do niego do szpitala. Wcze\u015Bniej prosi detektyw\u00F3w, by znale\u017Ali no\u017Cownika, kt\u00F3ry zrani\u0142 jej ukochanego. Okazuje si\u0119, \u017Ce sprawcy nie trzeba d\u0142ugo szuka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67177766":["To\u015Bka Janicka nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 swoich osiemnastych urodzin. Niestety, ten dzie\u0144 nie jest dla jubilatki tym najszcz\u0119\u015Bliwszym. Dziewczyna odkrywa bowiem, \u017Ce kobieta, kt\u00F3r\u0105 dot\u0105d uwa\u017Ca\u0142a za matk\u0119, nie jest jej rodzicielk\u0105. Ma \u017Cal do rodzic\u00F3w, \u017Ce przez tyle lat j\u0105 oszukiwali. Wyprowadza si\u0119 z domu do ciotki Ma\u0142gorzaty, siostry ojca. Od tej pory \u015Bwie\u017Co upieczona 18-latka rozpoczyna poszukiwania biologicznej matki. Wkr\u00F3tce napotyka problemy i poznaje rodzinny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"67177767":["Nowy partner 40-latki za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje pozby\u0107 si\u0119 z jej \u017Cycia jej m\u0119\u017Ca
Po 15 latach ma\u0142\u017Ce\u0144stwa m\u0105\u017C Anny Wawrzyniec, Zbigniew, wyjecha\u0142 do pracy we W\u0142oszech i zerwa\u0142 z ni\u0105 kontakt. Kobieta od niedawna jest zwi\u0105zana z Paw\u0142em P\u0142ochlikiem i czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Pewnego dnia dostaje wiadomo\u015B\u0107 od Zbigniewa, kt\u00F3ry wr\u00F3ci\u0142 do kraju. \u017B\u0105da on rozwodu i podzia\u0142u maj\u0105tku. O\u015Bwiadcza te\u017C, \u017Ce zamierza mieszka\u0107 w ich wsp\u00F3lnym domu. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce narazi\u0142 si\u0119 w\u0142oskiej mafii. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Anna chce obarczy\u0107 go win\u0105 za rozpad zwi\u0105zku, wpada w furi\u0119. Wkr\u00F3tce potem kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do ich domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67177768":["Wielki Wy\u015Bcig
Tu\u017C przed d\u0142ugo wyczekiwan\u0105 gonitw\u0105 zamaskowany sprawca pr\u00F3buje zabi\u0107 d\u017Cokeja. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 faworytem wy\u015Bcigu, Agnieszka i Maja postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 konkurentowi ofiary. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy policjantki odkrywaj\u0105, \u017Ce tak\u017Ce w\u0142a\u015Bciciel stadniny mia\u0142 motyw, \u017Ceby \u017Ale \u017Cyczy\u0107 d\u017Cokejowi. Niebawem str\u00F3\u017Ce prawa docieraj\u0105 do podejrzanych przelew\u00F3w, kt\u00F3re wp\u0142ywa\u0142y na konto potencjalnej ofiary oraz kilku jego koleg\u00F3w po fachu. To odkrycie kieruje \u015Bledztwo na zupe\u0142nie inny trop. Tymczasem Agnieszka i Marcin prowadz\u0105 w\u0142asne dochodzenie. Jego celem jest oczyszczenie Adama z ci\u0105\u017C\u0105cych na nim zarzut\u00F3w. Nieoczekiwanym sprzymierze\u0144cem okazuje si\u0119 ojciec Agnieszki, Ryszard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67177769":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67177770":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67177771":["Matka podrywa partnera c\u00F3rki, \u017Ceby udowodni\u0107, \u017Ce zale\u017Cy mu tylko na pieni\u0105dzach
40-letnia Anna Por\u0119bska mieszka wraz z m\u0119\u017Cem Henrykiem i c\u00F3rk\u0105 Mart\u0105. Oboje pracuj\u0105 w radzie nadzorczej pewnej sp\u00F3\u0142ki, dzi\u0119ki czemu rodzinie powodzi si\u0119 dobrze. Pewnego dnia ich c\u00F3rka zaprasza do domu swojego ch\u0142opaka Andrzeja, kt\u00F3rego pozna\u0142a w trakcie praktyk studenckich w jednej z firm nadzorowanych przez jej rodzic\u00F3w. Po dw\u00F3ch tygodniach znajomo\u015Bci Andrzej postanawia o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Marcie. Anna podejrzewa, \u017Ce ch\u0142opakowi zale\u017Cy wy\u0142\u0105cznie na pieni\u0105dzach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"67177772":["Oskar\u017Cona narzeczona
Piotr o\u015Bwiadcza si\u0119 swojej ukochanej Matyldzie. Niebawem jednak kobieta zostaje aresztowana. Piotr nie wierzy w win\u0119 ukochanej. Niebawem odkrywa, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest jego ojciec, znany w mie\u015Bcie biznesmen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","",["N"]],"67177773":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67177774":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67177775":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67177776":["\u017Byj wed\u0142ug liczb
Andrzej Nowak jest profesjonalnym ochroniarzem. W trakcie pr\u00F3by udaremnienia kradzie\u017Cy zostaje ranny i trafia do szpitala. W ramach nagrody za skuteczn\u0105 interwencj\u0119 kierownictwo przydziela mu mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. M\u0119\u017Cczyzna zamierza zamieszka\u0107 w nim ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Agnieszk\u0105. Andrzej, kt\u00F3ry wierzy w numerologi\u0119, uwa\u017Ca, \u017Ce powinni si\u0119 sprawdzi\u0107, zanim zdecyduj\u0105 si\u0119 na \u015Blub. Z czasem jego fascynacja przeradza si\u0119 w niebezpieczn\u0105 obsesj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67177777":["Trauma
Na komisariacie pojawia si\u0119 kobieta trzymaj\u0105ca zakrwawiony n\u00F3\u017C, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zabi\u0142a swojego m\u0119\u017Ca, lokalnego filantropa. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak udaje si\u0119 prze\u017Cy\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on domowym tyranem. Z czasem \u015Bledztwo coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Chocia\u017C kobieta pr\u00F3bowa\u0142a zabi\u0107 swojego partnera, str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 odkry\u0107, co tak naprawd\u0119 zasz\u0142o w domu ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Olgierd pr\u00F3buje pociesza\u0107 za\u0142amanego po \u015Bmierci matki Mateusza. M\u0119\u017Cczyzna cieszy si\u0119, \u017Ce siostrzeniec w ko\u0144cu zacz\u0105\u0142 si\u0119 znowu odzywa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67177778":["Fabian i Gabrysia s\u0105 bardzo zadowoleni z tego, co napisali. M\u0119\u017Cczyzna snuje plany wydawnicze. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce tylko jemu zale\u017Cy na tym, aby ich tekst trafi\u0142 do szerszej publiczno\u015Bci. Prosi Briana, by pom\u00F3g\u0142 mu przekona\u0107 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 do zmiany zdania. Zaaferowany ch\u0142opak anga\u017Cuje w ten projekt wszystkich koleg\u00F3w z pracy. Piotrek zauwa\u017Ca wa\u017Cny detal w opublikowanych w prasie zdj\u0119ciach z pogrzebu. Zamierza skonsultowa\u0107 si\u0119 z Edwardem. Marcin przyje\u017Cd\u017Ca do Wadlewa, by spotka\u0107 si\u0119 z Emilk\u0105. Nie zastaje jednak ukochanej. Marysia rozmy\u015Bla o swojej sytuacji z Wenerskim. Odwiedza j\u0105 kto\u015B, kto potrzebuje pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67177779":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67177780":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67177781":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67177782":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67177783":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Ludzie, kt\u00F3rzy nigdy wcze\u015Bniej nie mieszkali na wsi, porzucaj\u0105 wygodne \u017Cycie w mie\u015Bcie na rzecz sparta\u0144skich warunk\u00F3w panuj\u0105cych na po\u0142o\u017Conym z dala od cywilizacji ranczu. Czeka ich praca fizyczna i opieka nad zwierz\u0119tami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 te\u017C musieli nauczy\u0107 si\u0119 dzieli\u0107 produkty \u017Cywno\u015Bciowe, by wystarczy\u0142o ich dla wszystkich. W tej edycji mieszka\u0144cy rancza zadbaj\u0105 o teren dwa razy wi\u0119kszy ni\u017C w poprzednim sezonie, na kt\u00F3rym b\u0119dzie jeszcze mniej udogodnie\u0144. Zmieni\u0105 si\u0119 te\u017C zasady - w ka\u017Cdym odcinku z programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 odpa\u015B\u0107 wi\u0119cej ni\u017C jeden uczestnik. Ranczerzy zawr\u0105 przyja\u017Anie i sojusze, by\u0107 mo\u017Ce tak\u017Ce kto\u015B nawi\u0105\u017Ce romans. W tej przygodzie towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 prowadz\u0105ce, Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska, i opiekun farmy, rolnik Szymon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258496.jpg","",[]],"67177784":["Re\u017C.: Peyton Reed.
Scott Lang (Paul Rudd) wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po wydarzeniach, w jakich bra\u0142 udzia\u0142 wraz z innymi superbohaterami. Z powodu czyn\u00F3w, kt\u00F3rych si\u0119 dopu\u015Bci\u0142, zosta\u0142 osadzony w areszcie domowym. Wydarzenia te wp\u0142ywaj\u0105 na niego zar\u00F3wno jako na herosa, jak r\u00F3wnie\u017C ojca. Mimo to Scott stara si\u0119 pogodzi\u0107 swoje obowi\u0105zki z superbohatera z rol\u0105 ojca rodziny. Pr\u00F3buje tak\u017Ce odzyska\u0107 szacunek swojej \u017Cony oraz c\u00F3rki, Cassie (Abby Ryder Fortson). Jego spokojne \u017Cycie zaburza jednak pojawienie si\u0119 doktora Hanka Pyma (Michael Douglas) i Hope van Dyne (Evangeline Lilly), kt\u00F3rzy maja dla niego kolejne zadanie. Pojawiaj\u0105 si\u0119 oni zaledwie kilka dni przed zako\u0144czeniem kary przez Langa. Aby odkry\u0107 pewien sekret z przesz\u0142o\u015Bci, Scott musi po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y z Os\u0105 i nauczy\u0107 si\u0119 walczy\u0107 u jej boku. Z pocz\u0105tku nie jest to \u0142atwe, gdy\u017C oboje maj\u0105 zupe\u0142nie inne podej\u015Bcie do \u017Cycia i metody walki. Wsp\u00F3lnie zamierzaj\u0105 ocali\u0107 Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), uwiezion\u0105 w innym wymiarze. Zaginiona daje im dok\u0142adne wskaz\u00F3wki, dotycz\u0105ce miejsca, w kt\u00F3rym przebywa, ostrzega jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie \u0142atwo do niej dotrze\u0107. Po dw\u00F3ch godzinach bowiem tajemnicze przej\u015Bcie si\u0119 zamknie, odcinaj\u0105c superbohater\u00F3w od realnego \u015Bwiata. Ich plany dodatkowo komplikuje Ava Starr (Hannah John-Kamen).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1987310.jpg","",[]],"67177785":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267897.jpg","",["N"]],"67177786":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67177787":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67177788":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"67178205":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mi\u0142osza Krawczyka - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry tak bardzo kocha adrenalin\u0119, \u017Ce nawet po urazie, jakiego dozna\u0142 w wyniku powa\u017Cnego wypadu na motocyklu, postanowi\u0142 z niej nie rezygnowa\u0107. Mi\u0142osz je\u017Adzi na quadzie, skacze na bungee i wraz ze swoim psem-opiekunem podr\u00F3\u017Cuje w najdalsze zak\u0105tki \u015Bwiata. Stworzy\u0142 tak\u017Ce wynalazek, specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3ry bardzo u\u0142atwi\u0142 \u017Cycie jemu, a tak\u017Ce innym niepe\u0142nosprawnym na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C relacj\u0119 z zawod\u00F3w na ergometrach wio\u015Blarskich, w kt\u00F3rych bra\u0142y udzia\u0142 osoby sprawne i niepe\u0142nosprawne. Celem zawod\u00F3w by\u0142 zakup sprz\u0119tu sportowego dostosowanego dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawnych. Powr\u00F3ci tak\u017Ce Rafa\u0142 Gr\u0119likowski, niepe\u0142nosprawny podr\u00F3\u017Cnik, kt\u00F3ry przemierza \u015Bwiat na rowerze w poszukiwaniu ruin \u015Bredniowiecznych zamk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67178206":["Pieski ratuj\u0105 odwa\u017Cnego Danny'ego\/Pieski na urlopie
Patrol musi interweniowa\u0107, kiedy Danny podejmuje pr\u00F3b\u0119 przeskoczenia przez Kanion Grzechotnika. Nast\u0119pnie Psiaki wyruszaj\u0105 do powietrznej akcji ratunkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67178207":["Pieski ratuj\u0105 smoka\/Pieski ratuj\u0105 trzy \u015Bwinki
Marshallowi \u015Bni si\u0119 ziej\u0105cy ogniem smok. Stworzenie zagra\u017Ca bazie Psiego Patrolu. Ryder i czworonogi pomagaj\u0105 tak\u017Ce \u015Bwinkom, kt\u00F3rych zagroda wymaga naprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67178208":["Magenta kupuje nowe okulary. Ponadto widzowie wraz z Blue i Joshem musz\u0105 odgadn\u0105\u0107, co tym razem b\u0119dzie chcia\u0142a robi\u0107 wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi po powrocie ze sklepu.","","",["N"]],"67178209":["Josh szuka psich \u0142apek, by dowiedzie\u0107 si\u0119, jaki eksperyment chce przeprowadzi\u0107 Blue. Tymczasem dzieci spogl\u0105daj\u0105 na \u015Bwiat przez lup\u0119 i poznaj\u0105 nazwy planet.","","",["N"]],"67178210":["P\u00F3\u0142fina\u0142! W przedostatnim odcinku kucharze b\u0119d\u0105 musieli popisa\u0107 si\u0119 nie tylko znajomo\u015Bci\u0105 sztuki kulinarnej, lecz tak\u017Ce... filmowej. W ramach zadania uczestnicy przygotuj\u0105 dania inspirowane klasyk\u0105 \u015Bwiatowego kina. Potrawy jak zawsze oceni szef Wojciech Modest Amaro, a pomog\u0105 mu go\u015Bcie specjalni - prowadz\u0105cy program \"Gwiazdy na dywaniku\" Joanna Horody\u0144ska i Tomasz Jacyk\u00F3w, czyli modowy postrach gwiazd. Zawodnicy musz\u0105 si\u0119 naprawd\u0119 postara\u0107. To ju\u017C ostatnia prosta. Nast\u0119pny przystanek - wielki fina\u0142!","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231342.jpg","",["N"]],"67178211":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67178212":["Wie\u015B Kry\u0144sk. Pani Irena opiekuje si\u0119 pi\u0119cioma wnukami, odk\u0105d matka ch\u0142opc\u00F3w zgin\u0119\u0142a w wypadku samochodowym. Liczna rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w dwupokojowym mieszkaniu, w kt\u00F3rym nie ma wentylacji, panuje wilgo\u0107, a na \u015Bcianach pojawi\u0142 si\u0119 grzyb. Ekipa Katarzyny Dowbor rozpoczyna remont.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1877569.jpg","",["N"]],"67178213":["Re\u017C.: Debbie Allen.
W Grey Sloan Memorial rozpoczyna prac\u0119 nowa dziewczyna Owena - Emma. Zakochani nie kryj\u0105 si\u0119 z okazywaniem sobie czu\u0142o\u015Bci. Cristina zachowuje si\u0119, jakby nie czu\u0142a zazdro\u015Bci, a mimo to umawia si\u0119 na randk\u0119 z podw\u0142adnym. Arizona wraca do Callie. Przyznaje si\u0119, \u017Ce w trakcie separacji wielokrotnie dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 zdrady. Jej partnerka nie jest zachwycona przyp\u0142ywem szczero\u015Bci. Z kolei April jest coraz bardziej poddenerwowana zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 \u015Blubem. Tak\u017Ce Jackson czuje si\u0119 niekomfortowo. Nie wiadomo, czy on i jego aktualna dziewczyna, Stephanie, przyjm\u0105 zaproszenie na wesele. Ben opowiada Derekowi, \u017Ce Miranda ma problemy psychiczne. Zwierza si\u0119 w zaufaniu koledze, a w rzeczywisto\u015Bci sk\u0142ada donos na w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119 do zarz\u0105du szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"67178214":["Dinozaur
Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce Boczek robi dziurki w pasku za pomoc\u0105 dziwnego przedmiotu, przypominaj\u0105cego kie\u0142 dinozaura. Co\u015B podobnego widzia\u0142 w telewizji. S\u0105siad przechwala si\u0119, \u017Ce posiada nie tylko z\u0105b, lecz ca\u0142y szkielet prehistorycznego gada. Kiepski i Pa\u017Adzioch zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak wy\u0142udzi\u0107 od Boczka szcz\u0105tki dinozaura. Zamierzaj\u0105 sprzeda\u0107 je z du\u017Cym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67178215":["Momento Mori
Halina Kiepska o\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce gdy umrze, nie chce spoczywa\u0107 z nim w tym samym grobie. Uwa\u017Ca, \u017Ce wystarczaj\u0105co d\u0142ugo m\u0119czy\u0142a si\u0119 z nim za \u017Cycia, wi\u0119c nie zamierza robi\u0107 tego r\u00F3wnie\u017C po \u015Bmierci. Roz\u017Calony Ferdek zwierza si\u0119 Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad zauwa\u017Ca, \u017Ce rozdzielno\u015B\u0107 maj\u0105tkowa i grobowa sta\u0142a si\u0119 powszechnym problemem we wsp\u00F3\u0142czesnym spo\u0142ecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67178216":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"67178217":["Pe\u0142en emocji fina\u0142! W ostatecznej rozgrywce wezm\u0105 udzia\u0142 tylko dwie osoby. Kucharze b\u0119d\u0105 musieli wzbogaci\u0107 menu restauracji o skomponowane przez siebie dania. Oczekiwania szefa Wojciecha Modesta Amaro s\u0105 ogromne! Finali\u015Bci musz\u0105 r\u00F3wnie\u017C sprosta\u0107 wymaganiom go\u015Bci lokalu, m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Saszan, Patryka Pniewskiego, Agnieszki W\u0142odarczyk i Miko\u0142aja Krawczyka oraz Joanny Opozdy. Pomog\u0105 im w tym pozostali uczestnicy show, kt\u00F3rzy po\u017Cegnali si\u0119 z programem. Zwyci\u0119zc\u0119 wybierze Wojciech Modest Amaro oraz go\u015Bcie lokalu, kt\u00F3rzy po degustacji wype\u0142ni\u0105 ankiety. Ich opinia na pewno pomo\u017Ce prowadz\u0105cemu podj\u0105\u0107 decyzj\u0119. Zawodnicy musz\u0105 da\u0107 z siebie wszystko, poniewa\u017C stawk\u0105 jest 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i praca w lokalu Wojciecha Modesta Amaro, w\u0142a\u015Bciciela Atelier Amaro, jedynej w Polsce restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 gwiazdk\u0105 Michelina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231342.jpg","",["N"]],"67178218":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67178219":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67178220":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"67178221":["W Tomaszowie Mazowieckim mieszka pani Zofia wraz nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Natali\u0105. Chocia\u017C ich dom z pozoru nie r\u00F3\u017Cni si\u0119 od tych, jakie mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w s\u0105siedztwie, wewn\u0105trz wygl\u0105da tragicznie. Nie ma w nim bowiem bie\u017C\u0105cej wody, po kt\u00F3r\u0105 trzeba chodzi\u0107 do studni, brakuje tak\u017Ce \u0142azienki. Kobieta i jej c\u00F3rka, ofiary przemocy domowej, nie maj\u0105 wyg\u00F3rowanych marze\u0144 - chc\u0105 tylko normalnie \u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67178222":["Pani Irena samotnie wychowuje dwie c\u00F3rki, Kasi\u0119 i Emilk\u0119. Rodzina mieszka w starym, rozpadaj\u0105cym si\u0119 domu. Dziurawy dach przecieka, a kobiety gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym, podzielonym rega\u0142em pokoju. W budynku nie ma te\u017C \u0142azienki ani toalety. Emilka uczy si\u0119 w szkole specjalnej i bardzo kocha zwierz\u0119ta. Studiuj\u0105ca zaocznie Kasia pracuje w piekarni, by wesprze\u0107 pracuj\u0105c\u0105 fizycznie matk\u0119. Mimo ich wysi\u0142k\u00F3w cz\u0119sto brakuje pieni\u0119dzy na codzienne potrzeby. Na ratunek spieszy ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67178223":["Dusseldorf
Boczek otrzymuje bardzo intratn\u0105 propozycj\u0119 pracy w D\u00FCsseldorfie. Waha si\u0119, czy j\u0105 przyj\u0105\u0107, poniewa\u017C z jednej strony jest korzystna finansowo, ale z drugiej wi\u0105\u017Ce si\u0119 z przeprowadzk\u0105 i radykaln\u0105 zmian\u0105 dotychczasowego \u017Cycia. Ferdek robi wszystko, aby nak\u0142oni\u0107 s\u0105siada do wyjazdu, bo to oznacza\u0142oby pozbycie si\u0119 go na zawsze z kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67178224":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67178225":["Re\u017C.: Jonathan Hensleigh.
Tajny agent Frank Castle (Thomas Jane) planuje odej\u015B\u0107 ze s\u0142u\u017Cby. Podczas jego ostatniej misji ginie Bobby Saint (James Carpinello), syn skorumpowanego biznesmena, powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym bezwzgl\u0119dnego Howarda Sainta (John Travolta). W odwecie Saint zabija \u017Con\u0119 agenta, Mari\u0119 (Samantha Mathis) i jego syna Willa (Marcus Johns). Frankowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na mordercy. Przyjmuje pseudonim Punisher i przygotowuje plan dzia\u0142ania. Wynajmuje mieszkanie niedaleko domu biznesmena. Chce dowiedzie\u0107 si\u0119 wszystkiego o rodzinie Saint\u00F3w - obserwuje nie tylko Howarda, ale tak\u017Ce jego \u017Con\u0119 Livi\u0119 (Laura Harring) i syna Johna (James Carpinello). \u015Aledzi te\u017C zaufanego cz\u0142owieka biznesmena - prawnika Quentina Glassa (Will Patton). Gdy Frank pr\u00F3buje zaszkodzi\u0107 interesom Sainta, przest\u0119pca orientuje si\u0119, \u017Ce jego wrogowi uda\u0142o si\u0119 prze\u017Cy\u0107. Wynajmuje p\u0142atnego morderc\u0119 Harry'ego Hecka (Mark Collie) W wykonaniu zadania ma pom\u00F3c mu Rosjanin (Kevin Nash). Castle nie rezygnuje ze swojego planu. Wspieraj\u0105 go jego nowi przyjaciele - kelnerka Joan (Rebecca Romijn-Stamos), powi\u0105zany z p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem Dave (Ben Foster) oraz samotnik Mr. Bumpo (John Pinette). Ekranizacja popularnego komiksu Marvela, kt\u00F3rego g\u0142\u00F3wnym bohaterem jest - w odr\u00F3\u017Cnieniu od innych niezwyk\u0142ych komiksowych postaci - zwyczajny cz\u0142owiek, nieposiadaj\u0105cy \u017Cadnych nadprzyrodzonych zdolno\u015Bci. Jednym z autor\u00F3w scenariusza jest Michael France, kt\u00F3ry bra\u0142 ju\u017C udzia\u0142 w tego typu przedsi\u0119wzi\u0119ciach - pracowa\u0142 nad scenariuszami do filmu \"Hulk\" Anga Lee i \"Fantastycznej czw\u00F3rki\" Tima Story'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233036.jpg","",["N"]],"67178226":["Re\u017C.: David Koepp.
S\u0142awny pisarz Mort Rainey (Johnny Depp) w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwi\u00F3d\u0142 z Amy (Maria Bello). Prze\u017Cywa te\u017C kryzys tw\u00F3rczy. By zn\u00F3w zacz\u0105\u0107 pisa\u0107, przenosi si\u0119 na wie\u015B. Tam jednak przesypia ca\u0142e dnie. Niespodziewanie w jego domu zjawia si\u0119 tajemniczy nieznajomy, John Shooter (John Turturro) i oskar\u017Ca go o plagiat opowiadania pt. \"Sekretne okno\". Mort dyskutuje z nim, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce zosta\u0142o ono wydane znacznie wcze\u015Bniej, ni\u017C powsta\u0142 maszynopis, kt\u00F3ry pokaza\u0142 mu Shooter. Przybysz \u017C\u0105da jednak dowodu i grozi, \u017Ce je\u015Bli pisarz go nie przedstawi, wydarzy si\u0119 co\u015B strasznego. Mort postanawia zdoby\u0107 magazyn, w kt\u00F3rym opublikowa\u0142 utw\u00F3r. Wkr\u00F3tce Shooter zabija jego psa, a dom, w kt\u00F3rym mieszka Amy zostaje spalony. Przera\u017Cony Mort zatrudnia prywatnego detektywa. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce odnalezienie pisma z opowiadaniem nie b\u0119dzie \u0142atwe. Tymczasem gin\u0105 kolejni ludzie z otoczenia Morta. Do tego okazuje si\u0119, \u017Ce nikt inny nigdy nie widzia\u0142 Johna Shootera... Film powsta\u0142 na podstawie opowiadania Stephena Kinga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2119880.jpg","",["N"]],"67178227":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67178228":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce tak naprawd\u0119 w czasoch\u0142onnej kolejce do lekarza zawsze mo\u017Cna si\u0119 czego\u015B nauczy\u0107, a \u017Cycie celebryty nie do ko\u0144ca jest us\u0142ane r\u00F3\u017Cami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67178229":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce niewinne gry nie zawsze s\u0105 takie niewinne, jak mog\u0142oby si\u0119 udawa\u0107, a \u0142ysienie bywa niekiedy najmniejszym problemem po\u015Br\u00F3d wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67178230":["Paulina pr\u00F3buje wp\u0142yn\u0105\u0107 na Czarka, by kupi\u0142 dzia\u0142k\u0119 od Moniki. Chce bowiem jak najszybciej rozpocz\u0105\u0107 budow\u0119 domu. M\u0119\u017Cczyzna obiecuje, \u017Ce si\u0119 tym zajmie, ale partnerka, nie czekaj\u0105c, bierze sprawy w swoje r\u0119ce. W\u0142adek przypadkiem dowiaduje si\u0119, \u017Ce Monika sprzeda\u0142a Czarkowi dzia\u0142k\u0119. Liliana deklaruje Tomaszowi, \u017Ce zerwie z Jarem. Na przeszkodzie staje d\u0142ug ojca. Niebawem r\u00F3wnie\u017C senior trafia do szpitala z podejrzeniem zawa\u0142u. Ela coraz powa\u017Cniej traktuje uczucie Bartka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67178231":["Rodzinie Liliany grozi bankructwo. Jarkowi udaje si\u0119 odzyska\u0107 cze\u015B\u0107 d\u0142ugu ojca kobiety. Liliana czuje si\u0119 zobowi\u0105zania i dochodzi do wniosku, \u017Ce nie mo\u017Ce go teraz zostawi\u0107. Teresa jest zm\u0119czona obecno\u015Bci\u0105 Moniki w swoim domu. Ich relacje staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej napi\u0119te. Czarek, pod wp\u0142ywem Pauliny, wpl\u0105tuje si\u0119 w bardzo powa\u017Cne k\u0142opoty w pracy. W\u0142adek unosi si\u0119 dum\u0105 i odmawia przyj\u0119cia pomocy finansowej od Moniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67178232":["Pani Joanna, mama tr\u00F3jki dzieci, odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad ni\u0105 fizycznie. Wraz z Gabrysi\u0105, Rafa\u0142em i Dawidem mieszka w domu w Stefanowie. Stan budynku przera\u017Ca nawet do\u015Bwiadczonych fachowc\u00F3w. Wn\u0119trze jest czarne od sadzy i dymu wydobywaj\u0105cych si\u0119 z kozy. Dzieci \u015Bpi\u0105 na materacach na pod\u0142odze. Nie ma \u0142azienki. Pomimo trudnych warunk\u00F3w domownicy jednak nie trac\u0105 optymizmu. Go\u015Bcinnie na planie odcinka pojawi si\u0119 Agnieszka Kaczorowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67178233":["Walentynki
Alicja i Maurycy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce niebawem zostan\u0105 rodzicami. Para dzieli si\u0119 t\u0105 informacj\u0105 z bratem dziewczyny, Alkiem. M\u0119\u017Cczyzna cieszy si\u0119 z radosnej nowiny, jednak wygl\u0105da te\u017C na zaniepokojonego. Chce wiedzie\u0107, czy Alicja powiedzia\u0142a o wszystkim ojcu. Dziewczyna zaprzecza, poniewa\u017C nie utrzymuje kontaktu z rodzicem. Maurycy postanawia odprowadzi\u0107 Alka na przystanek i dowiedzie\u0107, co pr\u00F3bowa\u0142 ukry\u0107 przed siostr\u0105. Szwagier opowiada mu o rodzinnej tragedii, o kt\u00F3rej Alicja nie ma poj\u0119cia. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo mia\u0142o jeszcze jedn\u0105 siostr\u0119, kt\u00F3ra urodzi\u0142a si\u0119 z powa\u017Cn\u0105 wad\u0105 genetyczn\u0105 i niebawem zmar\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67178234":["Podlaska
Do pustego lokalu w kamienicy Kiepskich wprowadza si\u0119 niespodziewanie nowa s\u0105siadka - pani Podlaska-D\u017Cekson, Amerykanka polskiego pochodzenia, kt\u00F3ra na stare lata wr\u00F3ci\u0142a do Polski. S\u0105siedzi natychmiast postanawiaj\u0105 zdoby\u0107 sympati\u0119 zamo\u017Cnej lokatorki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67177789":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","","",["JM"]],"67177790":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"67177791":["Niewinna
Nastoletnia Matylda idzie na wagary, by pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w sp\u0119dzi\u0107 troch\u0119 czasu za swoim ch\u0142opakiem. W domu zastaje jednak nieznajom\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest jej kuzynk\u0105. Matylda jest wobec go\u015Bcia podejrzliwa, poniewa\u017C nigdy wcze\u015Bniej nie s\u0142ysza\u0142a o takiej krewnej. Przy wsparciu swojego ch\u0142opaka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat Anny. Odkrywa, \u017Ce rodzice zataili przed ni\u0105 istnienie tej krewnej. Za ich k\u0142amstwem kryje si\u0119 rodzinna tajemnica.","","",["JM"]],"67177792":["Niedoko\u0144czone zlecenie
Motocyklista ulega wypadkowi i trafia do szpitala w stanie \u015Bpi\u0105czki. Przy m\u0119\u017Cczy\u017Anie policja znajduje bro\u0144 z wytartym numerem seryjnym oraz wej\u015Bci\u00F3wk\u0119 na wystaw\u0119 dzie\u0142 sztuki. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 nowa osoba, zaginiona pracownica galerii. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 tajemnicz\u0105 Rosjank\u0119. Niespodziewanie znika tak\u017Ce dwoje policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy zaanga\u017Cowali si\u0119 w \u015Bledztwo. Naczelnik wydzia\u0142u, Piotr Zar\u0119bski, musi podj\u0105\u0107 kilka dramatycznych decyzji, by ratowa\u0107 swoich podw\u0142adnych.","","",["N"]],"67177793":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o kradzie\u017Cy na przyj\u0119ciu weselnym. Znikn\u0119\u0142y wszystkie koperty z pieni\u0119dzmi dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w. G\u00F3ral i Zieli\u0144ski pr\u00F3buj\u0105 zapanowa\u0107 nad chaosem w\u015Br\u00F3d go\u015Bci. Pomocne okazuj\u0105 si\u0119 wskaz\u00F3wki jednego z uczestnik\u00F3w imprezy, Janka. Ch\u0142opak jest jednym z podejrzanych, ale podczas przeprowadzonego na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 \u015Bledztwa wpada na w\u0142a\u015Bciwy trop i pomaga policjantom. Tego samego dnia Bachleda i Zieli\u0144ski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o pr\u00F3bie zab\u00F3jstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z uczestniczek zorganizowanego morsowania oskar\u017Ca instruktora o brak kompetencji i nara\u017Cenie \u017Cycia jej kolegi, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C bra\u0142 udzia\u0142 w szkoleniu. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do zaniedba\u0144. Szymon przyprowadza na komend\u0119 Nadi\u0119, kt\u00F3ra ma tam zacz\u0105\u0107 prac\u0119 przy sprz\u0105taniu. Dziewczyna poznaje innych funkcjonariuszy i spotyka si\u0119 z serdecznym przyj\u0119ciem.","","",["N"]],"67177794":["13-letnia Natalka czeka na przeszczep nerki. Ojciec dziewczynki, Adam, nie mo\u017Ce by\u0107 dawc\u0105 z powodu wady wrodzonej. Matka Sylwia nie jest jej biologicznym rodzicem. Natali\u0119 urodzi\u0142a surogatka. Adam postanawia skontaktowa\u0107 si\u0119 z synem z poprzedniego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Ale ch\u0142opak, z\u0142y na ojca za jego odej\u015Bcie, odmawia pomocy. Ostatni\u0105 nadziej\u0119 para pok\u0142ada w biologicznej matce swojej c\u00F3rki, Dorocie. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta cierpi na depresj\u0119. Sylwia i Adam obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce strac\u0105 swoje dziecko. Tymczasem piel\u0119gniarka Anna dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej kole\u017Canka, Ka\u015Bka jest w ci\u0105\u017Cy z doktorem Jeziorem. Postanawia doprowadzi\u0107 do pojednania sk\u0142\u00F3conej pary.","","",[]],"67177795":["Walka o \u017Cycie
Mariola Grochal boi si\u0119 o swojego syna, Grzegorza. Znalaz\u0142a u niego bro\u0144. Nie chce, aby ch\u0142opak sko\u0144czy\u0142 tak samo, jak jego brat, Wojtek, kt\u00F3ry niedawno powiesi\u0142 si\u0119 w klubie bokserskim. Klientka zrobi wszystko, aby nie dopu\u015Bci\u0107 do powt\u00F3rzenia si\u0119 rodzinnej tragedii. Maj\u0105 jej w tym pom\u00F3c detektywi Malanowskiego, kt\u00F3rzy postanawiaj\u0105 obserwowa\u0107 Grzegorza, aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej na temat ch\u0142opaka.","","",[]],"67177796":["P\u00F3\u017Ana mi\u0142o\u015B\u0107
Katarzyna Stasik martwi si\u0119 o ojca. Dwa miesi\u0105ce temu o\u017Ceni\u0142 si\u0119 on z du\u017Co m\u0142odsz\u0105 kobiet\u0105. Przed \u015Blubem wydawa\u0142o si\u0119, \u017Ce wszystko jest w porz\u0105dku. Jednak teraz sprawy wygl\u0105daj\u0105 inaczej. Antoni schud\u0142, unika kontaktu z dzie\u0107mi i swoimi dawnymi przyjaci\u00F3\u0142mi, straci\u0142 rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Detektywi podejmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnienia sprawy.","","",[]],"67177797":["Wojtek wci\u0105\u017C pozostaje samotny. Natomiast Ryszard, kt\u00F3ry jeszcze do niedawna nie mia\u0142 nic: ani z\u0119b\u00F3w, ani roweru, ani dziewczyny, zamierza wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Tymczasem Mariusz postanowi\u0142 jeszcze raz przejrze\u0107 swoje wymagania wzgl\u0119dem idealnej kobiety i natychmiast znajduje kandydatk\u0119 na now\u0105 partnerk\u0119. Z kolei nowy bohater Andrzej, rolnik na zwolnieniu lekarskim, pozna\u0142 ju\u017C gorzki smak nieszcz\u0119\u015Bliwej mi\u0142o\u015Bci, lecz nie ustaje w poszukiwaniu szcz\u0119\u015Bcia.","","",["N"]],"67177798":["Bandziorek jest zafascynowany jedyn\u0105 woln\u0105 w okolicy dziewczyn\u0105. Niestety i tym razem nie ma szcz\u0119\u015Bcia, jego kolega okazuje si\u0119 szybszy i ubiega ch\u0142opaka w staraniach o kobiet\u0119. Natomiast Pan Jacek, kt\u00F3ry - jak sam o sobie m\u00F3wi - jest kawalerem od urodzenia, nieustannie szuka tej jedynej. W tym celu od kilkunastu lat zamieszcza w prasie og\u0142oszenia matrymonialne. Z kolei Ryszard, kt\u00F3ry wreszcie mo\u017Ce si\u0119 poszczyci\u0107 pe\u0142nym u\u015Bmiechem, postanawia zmieni\u0107 sw\u00F3j og\u00F3lny wizerunek. Tymczasem Mariusz z Gostynina wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce si\u0119 odnale\u017A\u0107 w du\u017Cym mie\u015Bcie i przyzwyczai\u0107 do wielkomiejskiego stylu \u017Cycia. Natomiast panu Stasiowi wpada w oko pewna kobieta.","","",["N"]],"67177799":["Trendi
Mariola wypomina Ferdkowi, \u017Ce nie jest on \"trendi\". Po tej rozmowie Ferdek i Boczek, kt\u00F3ry ma podobny problem, pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 na czym tak naprawd\u0119 polega idea bycia \"trendi\". Okazuje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119cej na ten temat wie Marian Pa\u017Adzioch.","","",["N"]],"67177800":["W pale si\u0119 nie mie\u015Bci
Listonosz przynosi wezwanie od komornika za niezap\u0142acony rachunek za mieszkanie. Ferdek ustala, \u017Ce pieni\u0105dze przeznaczone na ten cel Waldek wyda\u0142 na piwo. Kiepski postanawia w tej sytuacji upozorowa\u0107 porwanie Babki dla okupu, \u017Ceby unikn\u0105\u0107 awantury ze strony swojej \u017Cony Haliny.","","",["N"]],"67177801":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"67177802":["Szalona mi\u0142o\u015B\u0107
Micha\u0142 rozwija swoj\u0105 firm\u0119, a jego \u017Cona Ewa pracuje jako graficzka komputerowa. Kobieta zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107. Twierdzi, \u017Ce z jej skrzynki mailowej znikaj\u0105 wiadomo\u015Bci, nie pami\u0119ta te\u017C o terminach. Nie mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie m\u0119\u017Ca ani matki, kt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jest po prostu nieuwa\u017Cna. Ew\u0119 wspiera tylko brat. Niebawem kobieta trafia do szpitala psychiatrycznego. Jej brat przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 Micha\u0142a z piel\u0119gniark\u0105. M\u0119\u017Cczyzna p\u0142aci kobiecie, by podawa\u0142a Ewie dodatkowe leki.","","",["N"]],"67177803":["Niewinna
Nastoletnia Matylda idzie na wagary, by pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w sp\u0119dzi\u0107 troch\u0119 czasu za swoim ch\u0142opakiem. W domu zastaje jednak nieznajom\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest jej kuzynk\u0105. Matylda jest wobec go\u015Bcia podejrzliwa, poniewa\u017C nigdy wcze\u015Bniej nie s\u0142ysza\u0142a o takiej krewnej. Przy wsparciu swojego ch\u0142opaka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat Anny. Odkrywa, \u017Ce rodzice zataili przed ni\u0105 istnienie tej krewnej. Za ich k\u0142amstwem kryje si\u0119 rodzinna tajemnica.","","",["JM"]],"67177804":["Toksyczna mi\u0142o\u015B\u0107
Tomek Orlik wdaje si\u0119 w romans z m\u0119\u017Catk\u0105, Ma\u0142gorzat\u0105 Marciniak. Wydaje si\u0119, \u017Ce detektyw wreszcie spotka\u0142 na swojej drodze kobiet\u0119, z kt\u00F3r\u0105 mo\u017Ce odnale\u017A\u0107 szcz\u0119\u015Bcie. Niespodziewanie pojawia si\u0119 m\u0105\u017C Ma\u0142gorzaty, Krzysztof, kt\u00F3ry dotkliwie j\u0105 bije. Pomi\u0119dzy Krzysztofem i Tomkiem dochodzi do ostrej przepychanki. Nast\u0119pnego dnia w biurze Malanowskiego zjawia si\u0119 policja. Krzysztof Marciniak zosta\u0142 zastrzelony, a g\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest Tomek, po kt\u00F3rym wszelki \u015Blad zagin\u0105\u0142.","","",[]],"67177805":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67177806":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","","",["JM"]],"67177807":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"67177808":["Andrzej cz\u0119sto szuka lepszego zarobku poza granicami kraju. W swoich podr\u00F3\u017Cach mia\u0142 okazj\u0119 pozna\u0107 kilka dziewczyn, kt\u00F3re go zafascynowa\u0142y. Szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zwr\u00F3ci\u0142 na pewn\u0105 czarnosk\u00F3r\u0105 pi\u0119kno\u015B\u0107. Andelek pr\u00F3buje swoich si\u0142 w studiu muzycznym. Razem z Tomkiem - wokalist\u0105 disco polo - nagrywa nowy kawa\u0142ek. Liczy, \u017Ce kariera muzyczna zrobi wra\u017Cenie na dziewczynach. Mietek tak\u017Ce szuka kobiety. Mimo do\u015B\u0107 zaawansowanego wieku nie zamierza rezygnowa\u0107 z cielesnych uciech. Pragnie \u017Cy\u0107 w taki spos\u00F3b jak m\u0142ode pary.","","",["N"]],"67177809":["Ewa Wachowicz przygotuje zdrow\u0105 past\u0119 jajeczn\u0105 z awokado podan\u0105 z chlebem. Nast\u0119pnie prowadz\u0105ca poka\u017Ce widzom, jak zrobi\u0107 domow\u0105 s\u00F3l sezamow\u0105, czyli gomasio. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119d\u0105 klopsiki z mi\u0119sa wieprzowego zapiekane na kiszonej kapu\u015Bcie. Ponadto Wachowicz przygotuje domowy ocet jab\u0142kowy. Na zako\u0144czenie czterechsetnego odcinka gospodyni zaprezentuje przepis na pi\u0119trowy tort z kremem czekoladowym oraz mas\u0105 mango.","","",["N"]],"67177810":["Anka, kt\u00F3ra postanowi\u0142a odpocz\u0105\u0107 od rodzinnych problem\u00F3w, nadal mieszka w hotelu. Pawe\u0142 zaczyna zdawa\u0107 sobie spraw\u0119 z pope\u0142nionych przez siebie b\u0142\u0119d\u00F3w. Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Robert i Sara s\u0105 par\u0105. Czuje si\u0119 oszukana przez swatk\u0119. Zastanawia si\u0119 tak\u017Ce, jak powinna post\u0105pi\u0107 z \u0141ukaszem. M\u0119\u017Cczyzna jej si\u0119 podoba, ale zaznaczy\u0142, \u017Ce nie chce zwi\u0105zku. Zuza szuka sposobu, by pom\u00F3c B\u0142a\u017Cejowi. Kto\u015B pr\u00F3buje zepsu\u0107 reputacj\u0119 jego firmy. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce jest to dzia\u0142anie by\u0142ego wsp\u00F3\u0142pracownika B\u0142a\u017Ceja. Markiewicz stara si\u0119 tak\u017Ce naprawi\u0107 relacje mi\u0119dzy Stef\u0105 i Hubertem. Zaprasza ich na obiad. Wiktor chce, by Patrycja i Miko\u0142aj przeprowadzili si\u0119 do niego. Okazuje si\u0119, \u017Ce bez zgody kobiety znalaz\u0142 najemc\u0119 na jej mieszkanie. Patrycja staje przed dylematem.","","",["N"]],"67177811":["S\u0105d rodzinny
Adam studiowa\u0142 w USA. Wraca do Polski, gdzie ma zamiar rozpocz\u0105\u0107 aplikacj\u0119 adwokack\u0105 i przedstawi\u0107 rodzicom swoj\u0105 narzeczon\u0105, Natali\u0119. Dziewczyna jednak nie przypada do gustu matce m\u0119\u017Cczyzny. Nie podoba jej si\u0119 zaj\u0119cie potencjalnej synowej, kt\u00F3ra jest tancerk\u0105 pole dance. Matka Adama robi, co mo\u017Ce, by nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu. Jej syn jednak zamierza walczy\u0107 o swoje szcz\u0119\u015Bcie.","","",["N"]],"67177812":["Natalia i Arek maj\u0105 niespodziewanych go\u015Bci. W progu ich mieszkania staj\u0105 rodzice m\u0119\u017Cczyzny. Chc\u0105 pozna\u0107 \u017Con\u0119 swojego syna. Tymczasem znika m\u0142oda kobieta. Zawiadomienie sk\u0142ada jej zaniepokojona przyjaci\u00F3\u0142ka. Zaginiona mia\u0142a si\u0119 spotka\u0107 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 z portalu randkowego. Funkcjonariusze musz\u0105 sprawdzi\u0107 alibi podejrzanego. Kobieta pracowa\u0142a jako psycholog wi\u0119zienny, dlatego Natalia i Wojtek rozwa\u017Caj\u0105 jeszcze inne tropy. Niebawem wpadaj\u0105 na \u015Blad przest\u0119pcy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na zaginionej. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy dzikiego lokatora, kt\u00F3rego w jednym z mieszka\u0144 znalaz\u0142 agent nieruchomo\u015Bci. Interwencja ko\u0144czy si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0105.","","",["N"]],"67177813":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","","",["N"]],"67177814":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"67177815":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"67177816":["Laura jest roztrz\u0119siona po powrocie z przes\u0142uchania na komisariacie. Martwi j\u0105 los c\u00F3rki i brak zaanga\u017Cowania ze strony policji. Anka wraz z Bia\u0142ym i Filipem stara si\u0119 wyswobodzi\u0107 od ludzi Azora. Sytuacja staje si\u0119 niebezpieczna. Wywi\u0105zuje si\u0119 strzelanina. Natomiast Lucynka i Ka\u015Bka ustalaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142y aukcji. Ka\u015Bka wpada na pomys\u0142, jak zach\u0119ci\u0107 kupuj\u0105cych do licytacji przedmiot\u00F3w. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce matka Lusi wcale nie jest zadowolona ze zbi\u00F3rki zorganizowanej w jej imieniu. Pani Natalia nie \u017Cyczy sobie darowizny ani innej pomocy.","","",[]],"67177817":["Koniec \u015Bwiata m\u0119skiego bata
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce staj\u0105 si\u0119 stopniowo ofiarami \u017Ce\u0144skiego szowinizmu. Do tego nie maj\u0105 \u017Cadnego pomys\u0142u, jak mogliby temu przeciwdzia\u0142a\u0107. Z pomoc\u0105 przychodzi im dopiero pewien tajemniczy cz\u0142owiek z Bydgoszczy, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce znalaz\u0142 recept\u0119 na przetrwanie m\u0119\u017Cczyzn w sfeminizowanym \u015Bwiecie.","","",["N"]],"67177818":["I b\u0119dziesz siedzia\u0142
Jola spotyka przed domem zap\u0142akan\u0105 dziewczyn\u0119 swojego syna Patryka, Agat\u0119. Ch\u0142opak m\u00F3wi matce, \u017Ce zerwa\u0142 z ukochan\u0105, dlatego ta si\u0119 zdenerwowa\u0142a. Nast\u0119pnego dnia jednak matka Agaty wyznaje jej, \u017Ce Patryk zgwa\u0142ci\u0142 jej c\u00F3rk\u0119, a sprawa zosta\u0142a zg\u0142oszona policji. Jola nie potrafi uwierzy\u0107 synowi, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce nie zrobi\u0142 niczego z\u0142ego. Jej m\u0105\u017C Darek staje po stronie syna. Wywozi Patryka do swojej matki, by unikn\u0105\u0142 spotkania z policj\u0105. Tymczasem str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 Dariuszem.","","",["N"]],"67177819":["G\u0142\u00F3d
Wdowa Maria od kilku miesi\u0119cy spotyka si\u0119 z Tomaszem. W trakcie spaceru para zauwa\u017Ca syna kobiety, Norberta, kt\u00F3ry wygl\u0105da na odurzonego narkotykami. Kobieta ba\u0142a si\u0119 przyzna\u0107 ukochanemu, \u017Ce ch\u0142opak jest na\u0142ogowcem. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu. Niebawem wraca na narkotycznym g\u0142odzie. W mieszkaniu jest akurat Tomasz. Norbert chce, by matka da\u0142a mu pieni\u0105dze na narkotyki, jednak kobieta odmawia. Wywi\u0105zuje si\u0119 awantura. Tomasz zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Maria dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"67177820":["S\u0105d rodzinny
Adam studiowa\u0142 w USA. Wraca do Polski, gdzie ma zamiar rozpocz\u0105\u0107 aplikacj\u0119 adwokack\u0105 i przedstawi\u0107 rodzicom swoj\u0105 narzeczon\u0105, Natali\u0119. Dziewczyna jednak nie przypada do gustu matce m\u0119\u017Cczyzny. Nie podoba jej si\u0119 zaj\u0119cie potencjalnej synowej, kt\u00F3ra jest tancerk\u0105 pole dance. Matka Adama robi, co mo\u017Ce, by nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu. Jej syn jednak zamierza walczy\u0107 o swoje szcz\u0119\u015Bcie.","","",["N"]],"67177821":["Natalia i Arek maj\u0105 niespodziewanych go\u015Bci. W progu ich mieszkania staj\u0105 rodzice m\u0119\u017Cczyzny. Chc\u0105 pozna\u0107 \u017Con\u0119 swojego syna. Tymczasem znika m\u0142oda kobieta. Zawiadomienie sk\u0142ada jej zaniepokojona przyjaci\u00F3\u0142ka. Zaginiona mia\u0142a si\u0119 spotka\u0107 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 z portalu randkowego. Funkcjonariusze musz\u0105 sprawdzi\u0107 alibi podejrzanego. Kobieta pracowa\u0142a jako psycholog wi\u0119zienny, dlatego Natalia i Wojtek rozwa\u017Caj\u0105 jeszcze inne tropy. Niebawem wpadaj\u0105 na \u015Blad przest\u0119pcy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na zaginionej. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy dzikiego lokatora, kt\u00F3rego w jednym z mieszka\u0144 znalaz\u0142 agent nieruchomo\u015Bci. Interwencja ko\u0144czy si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0105.","","",["N"]],"67177822":["Niedoko\u0144czone zlecenie
Motocyklista ulega wypadkowi i trafia do szpitala w stanie \u015Bpi\u0105czki. Przy m\u0119\u017Cczy\u017Anie policja znajduje bro\u0144 z wytartym numerem seryjnym oraz wej\u015Bci\u00F3wk\u0119 na wystaw\u0119 dzie\u0142 sztuki. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 nowa osoba, zaginiona pracownica galerii. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 tajemnicz\u0105 Rosjank\u0119. Niespodziewanie znika tak\u017Ce dwoje policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy zaanga\u017Cowali si\u0119 w \u015Bledztwo. Naczelnik wydzia\u0142u, Piotr Zar\u0119bski, musi podj\u0105\u0107 kilka dramatycznych decyzji, by ratowa\u0107 swoich podw\u0142adnych.","","",["N"]],"67177823":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67177824":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"67177825":["Laura jest roztrz\u0119siona po powrocie z przes\u0142uchania na komisariacie. Martwi j\u0105 los c\u00F3rki i brak zaanga\u017Cowania ze strony policji. Anka wraz z Bia\u0142ym i Filipem stara si\u0119 wyswobodzi\u0107 od ludzi Azora. Sytuacja staje si\u0119 niebezpieczna. Wywi\u0105zuje si\u0119 strzelanina. Natomiast Lucynka i Ka\u015Bka ustalaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142y aukcji. Ka\u015Bka wpada na pomys\u0142, jak zach\u0119ci\u0107 kupuj\u0105cych do licytacji przedmiot\u00F3w. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce matka Lusi wcale nie jest zadowolona ze zbi\u00F3rki zorganizowanej w jej imieniu. Pani Natalia nie \u017Cyczy sobie darowizny ani innej pomocy.","","",[]],"67177826":["Koniec \u015Bwiata m\u0119skiego bata
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce staj\u0105 si\u0119 stopniowo ofiarami \u017Ce\u0144skiego szowinizmu. Do tego nie maj\u0105 \u017Cadnego pomys\u0142u, jak mogliby temu przeciwdzia\u0142a\u0107. Z pomoc\u0105 przychodzi im dopiero pewien tajemniczy cz\u0142owiek z Bydgoszczy, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce znalaz\u0142 recept\u0119 na przetrwanie m\u0119\u017Cczyzn w sfeminizowanym \u015Bwiecie.","","",["N"]],"67177827":["Anka, kt\u00F3ra postanowi\u0142a odpocz\u0105\u0107 od rodzinnych problem\u00F3w, nadal mieszka w hotelu. Pawe\u0142 zaczyna zdawa\u0107 sobie spraw\u0119 z pope\u0142nionych przez siebie b\u0142\u0119d\u00F3w. Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Robert i Sara s\u0105 par\u0105. Czuje si\u0119 oszukana przez swatk\u0119. Zastanawia si\u0119 tak\u017Ce, jak powinna post\u0105pi\u0107 z \u0141ukaszem. M\u0119\u017Cczyzna jej si\u0119 podoba, ale zaznaczy\u0142, \u017Ce nie chce zwi\u0105zku. Zuza szuka sposobu, by pom\u00F3c B\u0142a\u017Cejowi. Kto\u015B pr\u00F3buje zepsu\u0107 reputacj\u0119 jego firmy. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce jest to dzia\u0142anie by\u0142ego wsp\u00F3\u0142pracownika B\u0142a\u017Ceja. Markiewicz stara si\u0119 tak\u017Ce naprawi\u0107 relacje mi\u0119dzy Stef\u0105 i Hubertem. Zaprasza ich na obiad. Wiktor chce, by Patrycja i Miko\u0142aj przeprowadzili si\u0119 do niego. Okazuje si\u0119, \u017Ce bez zgody kobiety znalaz\u0142 najemc\u0119 na jej mieszkanie. Patrycja staje przed dylematem.","","",["N"]],"67177828":["Andrzej cz\u0119sto szuka lepszego zarobku poza granicami kraju. W swoich podr\u00F3\u017Cach mia\u0142 okazj\u0119 pozna\u0107 kilka dziewczyn, kt\u00F3re go zafascynowa\u0142y. Szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zwr\u00F3ci\u0142 na pewn\u0105 czarnosk\u00F3r\u0105 pi\u0119kno\u015B\u0107. Andelek pr\u00F3buje swoich si\u0142 w studiu muzycznym. Razem z Tomkiem - wokalist\u0105 disco polo - nagrywa nowy kawa\u0142ek. Liczy, \u017Ce kariera muzyczna zrobi wra\u017Cenie na dziewczynach. Mietek tak\u017Ce szuka kobiety. Mimo do\u015B\u0107 zaawansowanego wieku nie zamierza rezygnowa\u0107 z cielesnych uciech. Pragnie \u017Cy\u0107 w taki spos\u00F3b jak m\u0142ode pary.","","",["N"]],"67177829":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"67177830":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67177831":["Robert znajduje martwego wilka. Zwierz\u0119 prawdopodobnie pad\u0142o ofiar\u0105 k\u0142usownik\u00F3w. Maryla prze\u017Cywa ci\u0119\u017Ckie chwile. Wspiera j\u0105 Fredek. Wazon tropi dzikie zwierz\u0119ta. \u0141abi \u015Bpiewa ballady bieszczadzkie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67177832":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"67177833":["Dom nad brzegiem morza
Katarzyna jest \u017Con\u0105 Zenka. Pewnego dnia wraca wcze\u015Bniej do domu i przy\u0142apuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z kochank\u0105, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce spodziewa si\u0119 jego dziecka. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce by\u0142o to k\u0142amstwo. Zenek chce wr\u00F3ci\u0107 do \u017Cony. Kobieta zgadza si\u0119. Zenek jednak zachowuje si\u0119 jeszcze bardziej grubia\u0144sko ni\u017C dawniej. Katarzyna wyje\u017Cd\u017Ca do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Poznaje w\u0142a\u015Bciciela agencji modelek, Grzegorza, z kt\u00F3rym nawi\u0105zuj\u0105 romans. Niebawem kobieta spotyka doros\u0142ego syna swojego partnera. Piotr jednak dziwnie si\u0119 zachowuje. Zaczyna wmawia\u0107 Katarzynie, \u017Ce jego ojciec jest chory psychicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67177834":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67177835":["Narzeczona na niby
Grafik komputerowy Arek wci\u0105\u017C jest singlem, co wywo\u0142uje lawin\u0119 plotek w\u015Br\u00F3d jego bliskich. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zaprosi\u0107 na 40. urodziny wynaj\u0119t\u0105 pani\u0105 do towarzystwa i przedstawi\u0107 j\u0105 jako swoj\u0105 dziewczyn\u0119. Karolina doskonale odgrywa t\u0119 rol\u0119. Arek zgadza si\u0119, by kobieta zosta\u0142a w jego domu na noc. Nast\u0119pnego dnia pojawia si\u0119 u niego zazdrosny ch\u0142opak jego go\u015Bcia. Mi\u0119dzy Arkiem a Paw\u0142em wywi\u0105zuje si\u0119 awantura. Matka grafika dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"67177836":["Ciocia
Zofia budzi w nocy swoje nastoletnie c\u00F3rki, Soni\u0119 i Ol\u0119, ka\u017Ce im si\u0119 ubiera\u0107 i przygotowywa\u0107 do wyj\u015Bcia. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta odkry\u0142a zdrad\u0119 m\u0119\u017Ca, a ten podczas k\u0142\u00F3tni uderzy\u0142 j\u0105. Zofia obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce by\u0107 niebezpieczny, i uwa\u017Ca, \u017Ce rodzina powinna na pewien czas si\u0119 ukry\u0107. Wraz z c\u00F3rkami doje\u017Cd\u017Ca do ma\u0142ego domku w lesie, w kt\u00F3rym mieszka nieznana im wcze\u015Bniej ciotka Dorota. Gdy Zofia opuszcza budynek, kobieta zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107. Niemal dochodzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"67177837":["55-letnia Krystyna Bizo\u0144 musi si\u0119 broni\u0107 przed utrat\u0105 interesu swojego \u017Cycia
Krystyna prowadzi niewielk\u0105 gospod\u0119 w ma\u0142ym miasteczku. Zatrudnia w niej syna swojej siostry, Damiana, kt\u00F3ry nie dosta\u0142 si\u0119 na aplikacj\u0119 prawnicz\u0105. Nowatorskie pomys\u0142y ch\u0142opaka nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ani Krystynie ani jej kucharzowi, Sebastianowi. Tymczasem Damian informuje ciotk\u0119, \u017Ce w jej lokalu ma si\u0119 niebawem zjawi\u0107 mafia. W dodatku kto\u015B demoluje zaplecze i kradnie pieni\u0105dze z kasy. Krystyna podejrzewa Sebastiana. Po k\u0142\u00F3tni z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kucharz rzuca prac\u0119. Tymczasem Damian namawia ciotk\u0119, by odsprzeda\u0142a sw\u00F3j lokal tajemniczemu inwestorowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67177838":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67177839":["O\u017Cenek
Mariola Kiepska dosz\u0142a do wniosku, \u017Ce czas ju\u017C opu\u015Bci\u0107 rodzinny dom. Dziewczyna bardzo pragnie znale\u017A\u0107 wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 i wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C. Id\u0105c z duchem czasu, postanawia umie\u015Bci\u0107 swoj\u0105 ofert\u0119 matrymonialn\u0105 w internecie. Zainteresowanych jest sporo i wkr\u00F3tce w domu Kiepskich odbywa si\u0119 casting na m\u0119\u017Ca Marioli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67177840":["Na dobre i niedobre
W kamienicy, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 Kiepscy pojawia si\u0119 nowy lokator. Ferdek z Pa\u017Adziochem s\u0105 coraz bardziej zaniepokojeni, gdy\u017C ich \u017Cony ulegaj\u0105 niezdrowej fascynacji zab\u00F3jczo przystojnym blondynem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67177841":["Kraina obfito\u015Bci
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek bior\u0105 udzia\u0142 w rewolucyjnym eksperymencie. Ma on na celu ostatecznie za\u017Cegna\u0107 problem biedy i niedostatku w spo\u0142ecze\u0144stwie polskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67177842":["Teresa staje w obronie syna...
52-letnia Teresa Jaroda od wielu lat robi wszystko, aby jej synowi \u017Cy\u0142o si\u0119 jak najlepiej. Zadba\u0142a o jego wychowanie, wyposa\u017Cenie i edukacj\u0119. Ca\u0142a troska o dziecko spoczywa na jej barkach, poniewa\u017C by\u0142y m\u0105\u017C nie wierzy w Bartka. Kobieta \u017Cyje w przekonaniu, \u017Ce jej syn to dobry cz\u0142owiek, wi\u0119c zarzuty od rodziny Luizy, o z\u0142ym traktowaniu jego dziewczyny, mocno ni\u0105 wstrz\u0105sn\u0119\u0142y. Bartek przekonuje matk\u0119, \u017Ce to nie on, tylko kochanek dziewczyny j\u0105 skrzywdzi\u0142. Teresa zaczyna podejrzewa\u0107 rodzin\u0119 Luizy o pr\u00F3b\u0119 wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy w zamian za wycofanie oskar\u017Ce\u0144. Wkr\u00F3tce jednak docieraj\u0105 do niej kolejne plotki, kt\u00F3re okazuj\u0105 si\u0119 prawdziwe. Obraz syna zostaje ca\u0142kowicie zburzony w oczach matki, gdy odkrywa ona, \u017Ce nied\u0142ugo zostanie babci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67177843":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67177844":["Hubert zakochuje si\u0119 w studentce, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 oszustk\u0105 matrymonialn\u0105
Hubert, chocia\u017C doskonale zarabia jako informatyk, nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia poznaje Julk\u0119. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna proponuje partnerce, by razem zamieszkali. Znajomi odradzaj\u0105 jednak Hubertowi ten krok. Informuj\u0105 go, \u017Ce Julka spotyka si\u0119 z jeszcze jednym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Gdy informatyk konfrontuje si\u0119 z ukochan\u0105, ta wyjawia mu sw\u00F3j sekret. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0105, z kt\u00F3rym j\u0105 widywano, jest jej niepe\u0142nosprawny brat. Dziewczyna jest te\u017C prze\u015Bladowana przez cz\u0142owieka, kt\u00F3ry ma powi\u0105zania z mafi\u0105. Hubert pr\u00F3buje pom\u00F3c ukochanej, pada jednak ofiar\u0105 spisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67177845":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67177846":["Wszystko zostaje w rodzinie
Zostaje pobity mieszkaj\u0105cy w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci w\u0142a\u015Bciciel restauracji. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma sporo d\u0142ug\u00F3w. Gdy trwa przes\u0142uchanie jednego z podejrzanych w sprawie, zostaje pobity w\u0142a\u015Bciciel warsztatu samochodowego. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiary s\u0105 spokrewnione. Trop prowadzi do miejscowego lichwiarza, od kt\u00F3rego obaj poszkodowani po\u017Cyczali pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67177847":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67177848":["Zapach i g\u0142os
Kto\u015B gwa\u0142ci niewidom\u0105 kobiet\u0119 w drodze do domu. Ofiara pr\u00F3buje naprowadzi\u0107 detektyw\u00F3w na trop sprawcy, opisuj\u0105c jego g\u0142os i zapach. Dzi\u0119ki pomocy profilerki str\u00F3\u017Com prawa udaje si\u0119 wytypowa\u0107 podejrzanego. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Kuba wraca do s\u0142u\u017Cby. Tymczasem Szwarc podejmuje ostateczn\u0105 decyzj\u0119 w sprawie Agaty i jej obecno\u015Bci na komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67177849":["Znana polska wokalistka spr\u00F3buje znale\u017A\u0107 tego jedynego. Pomo\u017Ce jej w tym psycholog Leszek Mellibruda. To w\u0142a\u015Bnie z nim b\u0119dzie omawia\u0107 kolejne spotkania z kandydatami. W trakcie rozm\u00F3w z terapeut\u0105 wokalistka ods\u0142oni swoj\u0105 prawdziw\u0105 twarz, dalek\u0105 od barwnej scenicznej osobowo\u015Bci. Program potrwa 40 dni, a w tym czasie Doda przeniesie si\u0119 do wynaj\u0119tego eleganckiego domu, aby uciec od zgie\u0142ku miasta i zapewni\u0107 sobie komfort i spok\u00F3j. B\u0119d\u0105 j\u0105 wspiera\u0107 przyjaciele: oficjalny sobowt\u00F3r Mariusz Z\u0105bkowski \"D\u017Caga\" i przyjaci\u00F3\u0142ka Oliwka. Kandydaci, z kt\u00F3rymi artystka spotyka si\u0119 w programie, zostali wybrani na podstawie jej w\u0142asnych preferencji. To m\u0119\u017Cczy\u017Ani pochodz\u0105cy z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, o r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym, tak\u017Ce obcokrajowcy. Po odbyciu 12 randek Doda wybierze czterech pan\u00F3w, z kt\u00F3rymi spotyka si\u0119 ponownie. Na koniec wska\u017Ce tego jedynego i sp\u0119dzi z nim romantyczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67177850":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
Samotny w\u0119drowny muzyk El Mariachi (Antonio Banderas) przybywa do przygranicznego meksyka\u0144skiego miasteczka. Ubrany na czarno m\u0119\u017Cczyzna nosi ze sob\u0105 futera\u0142 na gitar\u0119, lecz w \u015Brodku zamiast instrumentu ma bro\u0144. Nie gra bowiem od czasu, kiedy bandyci przestrzelili mu d\u0142o\u0144 i zamordowali jego ukochan\u0105. Teraz m\u0119\u017Cczyzna poszukuje bossa miejscowego kartelu narkotykowego, Bucha (Joaquim de Almeida), by si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Wkr\u00F3tce przybysz zostaje zaatakowany na ulicy przez ludzi swojego wroga. Chroni si\u0119 przed napastnikami w ksi\u0119garni nale\u017C\u0105cej do pi\u0119knej Caroliny (Salma Hayek). Kobieta pomaga mu si\u0119 ukry\u0107. Niebawem zostaj\u0105 kochankami. Gdy ich nami\u0119tny romans kwitnie, wiadomo\u015B\u0107 o pojawieniu si\u0119 nieust\u0119pliwego m\u015Bciciela z gitar\u0105 dociera do samego Bucha. Bandyta nakazuje swoim podw\u0142adnym odnale\u017A\u0107 zagra\u017Caj\u0105cego mu El Mariachi. Rozpoczyna si\u0119 bezpardonowa walka, w kt\u00F3rej wszystkie chwyty s\u0105 dozwolone. Absolutny hit kina rozrywkowego - doskona\u0142a re\u017Cyseria, \u015Bwietnie poprowadzona akcja i aktorstwo na wysokim poziomie, a do tego muzyka zespo\u0142u Los Lobos. W \"Desperado\" Antonio Banderas i Salma Hayek stworzyli najseksowniejsz\u0105 ekranow\u0105 par\u0119 i stali si\u0119 prawdziwymi mi\u0119dzynarodowymi gwiazdami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2019230.jpg","",["N"]],"67177851":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67177852":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67177853":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67177854":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67177855":["Karabinki AR
odcinek","","",["N"]],"67177856":["Ryszard Wolny
odcinek","","",["N"]],"67177857":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67177858":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67177988":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67177989":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"67177990":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67177991":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177992":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177993":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67177994":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177995":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177996":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67177997":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177998":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67177999":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67178000":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67178001":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178002":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67178003":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178004":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178005":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67178006":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178007":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67178008":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67178009":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178010":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67178011":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67178012":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67178013":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67178014":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178015":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67178016":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178017":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67178018":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67178019":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67178020":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178021":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67178022":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178023":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67178024":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67178025":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67178026":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67178027":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178028":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67178029":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67178030":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178031":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178032":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67178033":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"67178034":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178035":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67178036":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67178037":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178038":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67178039":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67178040":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67178041":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67178042":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67178043":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"67178044":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"67178045":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67178046":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178047":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67178048":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67178049":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67178050":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178051":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67178052":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67178053":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67178054":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67178055":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178056":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67178057":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67178058":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67178059":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67177859":["Ma\u0142gorzata Foremniak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67177860":["Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska
Prowadz\u0105cy zaprasza do rozmowy Gra\u017Cyn\u0119 Szapo\u0142owsk\u0105. Magnetyczna rola w \"Kr\u00F3tkim filmie o mi\u0142o\u015Bci\" Krzysztofa Kie\u015Blowskiego pozwoli\u0142a jej zapisa\u0107 si\u0119 w historii polskiego kina. Uznanie przynios\u0142a aktorce te\u017C posta\u0107 Telimeny w \"Panu Tadeuszu\" Andrzeja Wajdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67177861":["Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki
Z Krzysztofem Ibiszem spotkaj\u0105 si\u0119 Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki. Ci niezwykli ma\u0142\u017Conkowie zawsze potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 czas dla siebie nawzajem mimo chaosu i wymaga\u0144 show-biznesu. Para opowie o pocz\u0105tkach swojego zwi\u0105zku, przyja\u017Ani, kt\u00F3ra przemieni\u0142a si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107. Nie ominie milczeniem r\u00F3\u017Cnych problem\u00F3w, z jakimi musia\u0142a si\u0119 zmierzy\u0107, i wyzna, jakie jest ich osobiste mi\u0142osne zakl\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67177862":["W \"Piekielnej Kuchni\" pojawiaj\u0105 si\u0119 uznani za najpi\u0119kniejszych: Miss Polski 2015 Magdalena Bie\u0144kowska, Miss Polski Widz\u00F3w Polsatu 2015 Kamila Wenderlich, Mister Polski 2014 Rafa\u0142 Ma\u015Blak oraz Mister Polski 2015 Rafa\u0142 Jonkisz. Oni oraz kilka innych os\u00F3b b\u0119d\u0105 gotowa\u0107 wsp\u00F3lnie z uczestnikami zmaga\u0144 pod okiem Wojciecha Modesta Amaro. Jak zwykle przegranych czeka kara, a zwyci\u0119zc\u00F3w - radosne \u015Bwi\u0119towanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67177863":["Fa\u0142szywy emigrant \/ Podstawiony
Beata Kowalczuk w\u0142a\u015Bnie straci\u0142a prac\u0119 i narzeczonego. Pierwszego dnia pracy w fundacji charytatywnej, organizuj\u0105cej pomoc uchod\u017Acom z Ukrainy, Beata poznaje Nazara. Mi\u0119dzy Beat\u0105 i Nazarem szybko rodzi si\u0119 wi\u0119\u017A. Beata nie chce si\u0119 z nim wi\u0105za\u0107, nie pozwala jej na to przekonanie, \u017Ce to by\u0142oby nieprofesjonalne. Bohaterk\u0105 drugiej opowie\u015Bci jest Marta - tegoroczna maturzystka. Niedawno rozsta\u0142a si\u0119 z ch\u0142opakiem, kt\u00F3ry by\u0142 o ni\u0105 chorobliwie zazdrosny. Teraz Marta chce znale\u017A\u0107 partnera, kt\u00F3ry p\u00F3jdzie z ni\u0105 na studni\u00F3wk\u0119. W tym celu zak\u0142ada konto na portalu randkowym. Jej uwag\u0119 przyci\u0105ga e-mail od przystojnego 19-latka, Borysa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67177864":["Bo\u017Cena samotnie wychowuje 19-letniego Bartosza, kt\u00F3ry jest powa\u017Cnie upo\u015Bledzony intelektualnie. Ch\u0142opiec ma problemy z m\u00F3wieniem i komunikacj\u0105. Ojciec ch\u0142opca porzuci\u0142 rodzin\u0119. Kilka miesi\u0119cy temu, gdy w mieszkaniu nikogo nie by\u0142o, zapali\u0142a si\u0119 instalacja elektryczna i wszystko doszcz\u0119tnie sp\u0142on\u0119\u0142o. Otrzymany przez rodzin\u0119 lokal socjalny sk\u0142ada si\u0119 z male\u0144kiego pokoju i \u0142azienki. Bo\u017Cena nie ma nawet gdzie przechowywa\u0107 posi\u0142k\u00F3w, a Bartek t\u0119skni za dawnym mieszkaniem i \u017Ale znosi zmian\u0119. Ze wzgl\u0119du na to, \u017Ce Bo\u017Cen\u0119 nie sta\u0107 na remont mieszkania, do akcji wkracza ekipa \"Naszego Nowego Domu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"67177865":["Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107, jak wygl\u0105daj\u0105 najbardziej ekstrawaganckie wesela w Azji. W ka\u017Cdym odcinku pojawi si\u0119 inna m\u0142oda para, kt\u00F3ra planuje swoje przyj\u0119cie weselne.","","",[]],"67177866":["Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107, jak wygl\u0105daj\u0105 najbardziej ekstrawaganckie wesela w Azji. W ka\u017Cdym odcinku pojawi si\u0119 inna m\u0142oda para, kt\u00F3ra planuje swoje przyj\u0119cie weselne.","","",[]],"67177867":["Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107, jak wygl\u0105daj\u0105 najbardziej ekstrawaganckie wesela w Azji. W ka\u017Cdym odcinku pojawi si\u0119 inna m\u0142oda para, kt\u00F3ra planuje swoje przyj\u0119cie weselne.","","",[]],"67177868":["W tym odcinku zmierz\u0105 si\u0119 ze sob\u0105 marz\u0105ca o w\u0142asnej firmie Adrianna, pracuj\u0105ca w lokalnych mediach Agata, tancerka ludowa Klaudia i cukierniczka Ola. Przygotuj\u0105 dwie pe\u0142ne stylizacje w tematach wybranych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105 - \"Odyseja kosmiczna\" i \"Piknik\". Oceni\u0105 je surowi s\u0119dziowie: krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142 oraz projektantka Joanna Osiecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"67177869":["Fina\u0142 pi\u0105tej polskiej edycji kulinarnego reality show. W ostatecznej rozgrywce bior\u0105 udzia\u0142 tylko dwie osoby. Para finalist\u00F3w ma za zadanie wzbogaci\u0107 menu restauracji \"Hell's Kitchen\" o w\u0142asne dania i wyda\u0107 najwa\u017Cniejszy serwis pi\u0105tej edycji \"Piekielnej Kuchni\". Stawk\u0105 jest 100 tys. z\u0142 i praca w Atelier Amaro. Finalistom pomagaj\u0105 wszyscy uczestnicy tej edycji. O zwyci\u0119stwie decyduje szef Amaro oraz go\u015Bcie restauracji, kt\u00F3rzy po degustacji wype\u0142ni\u0105 ankiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67177870":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67177871":["Garbacz to ma\u0142a wie\u015B w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Mieszka tam pani Kasia, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dwie c\u00F3reczki, Magd\u0119 i Maj\u0119. Kobieta opiekuje si\u0119 tak\u017Ce swoj\u0105 babci\u0105, Halin\u0105. Starsza pani wiele lat temu dozna\u0142a udaru, ma powa\u017Cne problemy z poruszaniem si\u0119. W domu nie ma wody ani kanalizacji. My\u0107, pra\u0107 i zmywa\u0107 nale\u017Cy, korzystaj\u0105c z misek. Katarzyna Dowbor jest poruszona dramatem m\u0142odej mamy, kt\u00F3ra codziennie przynosi ze studni kilkadziesi\u0105t litr\u00F3w wody. Dziewczynki nie maj\u0105 swojego pokoju, a ich prababcia \u015Bpi w kuchni. Dom ogrzewa zaledwie koza, o kt\u00F3r\u0105 mog\u0105 poparzy\u0107 si\u0119 dzieci. Do akcji wkraczaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67177872":["Katarzyna Dowbor odwiedza dom samotnego ojca, pana Ireneusza, kt\u00F3ry wychowuje trzynastoletniego Bartka. M\u0119\u017Cczyzna opiekuje si\u0119 tak\u017Ce swoim osiemdziesi\u0119ciosiedmioletnim ojcem, Zygmuntem. Bartek cierpi na nieuleczaln\u0105 chorob\u0119 - zanik mi\u0119\u015Bni. Od kilku lat porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. W domu, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, nie ma \u0142azienki, brakuje tak\u017Ce porz\u0105dnego ogrzewania i kanalizacji. Dziurawe i krzywe pod\u0142ogi utrudniaj\u0105 poruszanie si\u0119 na w\u00F3zku, a w\u0105skie przej\u015Bcia czyni\u0105 niekt\u00F3re pomieszczenia niedost\u0119pnymi dla Bartka. Nad przebudow\u0105 domu czuwaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz ze swoimi ekipami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["N"]],"67177873":["Ch\u0142opak z gitar\u0105
Barmanka Ewa s\u0105dzi, \u017Ce jej narzeczony, gitarzysta Micha\u0142, mo\u017Ce mie\u0107 kochank\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zmieni\u0142 ostatnio fryzur\u0119 - \u015Bci\u0105\u0142 d\u0142ugie w\u0142osy, i zacz\u0105\u0142 ubiera\u0107 si\u0119 eleganckie. Na dodatek Ewa w rzeczach narzeczonego znalaz\u0142a damsk\u0105 bielizn\u0119. Micha\u0142 t\u0142umaczy\u0142 si\u0119, \u017Ce to gad\u017Cety z oczepin, kt\u00F3re przez przypadek znalaz\u0142y si\u0119 u niego, ale Ewa mimo wszystko zdecydowa\u0142a si\u0119 zg\u0142osi\u0107 do detektyw\u00F3w. Petrow zak\u0142ada pods\u0142uch zar\u00F3wno w domu pary, jak i w sali, w kt\u00F3rej zesp\u00F3\u0142 Micha\u0142a ma pr\u00F3by. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z wokalistk\u0105 Marzen\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67177874":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226353.jpg","",["N"]],"67177875":["Bohaterk\u0105 odcinka jest singielka, kt\u00F3ra odwiedza mieszkania trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dwaj z nich s\u0105 w zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skim, jeden jest kawalerem. Podczas randek wszyscy trzej panowie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali przekona\u0107 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 samotni. Zadaniem uczestniczki jest odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich m\u00F3wi prawd\u0119. Je\u015Bli uda jej si\u0119 tego dokona\u0107, otrzymuje nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 dzieli si\u0119 z nowo poznanym kawalerem. Je\u015Bli jednak kobieta nie zgadnie, nagroda zostanie przyznana m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 j\u0105 oszuka\u0107, oraz jego \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"67177876":["Krawiec
Ma\u0142\u017Conkowie Wiola i Romek poznali si\u0119 w liceum. Od dawna s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem i wychowuj\u0105 dwoje dzieci. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi zak\u0142ad krawiecki, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 po matce. Jego \u017Cona za\u015B pracuje w banku. Kobieta zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w, poniewa\u017C czuje zmian\u0119 w zachowaniu m\u0119\u017Ca. Na dodatek znalaz\u0142a w jego marynarce paragon z kwiaciarni, a sama bukietu od niego nie dosta\u0142a. Wiola s\u0105dzi, \u017Ce Romek nawi\u0105za\u0142 romans z jedn\u0105 ze swoich klientek. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zaprzyja\u017Aniony z wieloma kobietami, dla kt\u00F3rych szyje ubrania. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce z \u017Cadn\u0105 nie \u0142\u0105czy go romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67177877":["Edyta, studentka Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, pod okiem profesora Szczyg\u0142a przygotowuje si\u0119 do zagranicznych koncert\u00F3w. Jej ch\u0142opak Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce \u0107wiczenia s\u0105 tak intensywne i podejrzewa, \u017Ce pianistk\u0119 i mistrza \u0142\u0105czy romans. Pewnego dnia zaczepia wyk\u0142adowc\u0119 i zaczyna mu grozi\u0107. Wkr\u00F3tce po tym incydencie profesor o\u015Bwiadcza zaskoczonej Edycie, \u017Ce na tourn\u00E9e pojedzie inna artystka. Anna, instruktorka jogi i mama dw\u00F3ch dorastaj\u0105cych ch\u0142opc\u00F3w, zatrudnia do pomocy Ol\u0119, kt\u00F3ra ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej synami. Dziewczyna doskonale sprawdza si\u0119 w roli niani i staje si\u0119 niemal cz\u0142onkiem rodziny. Sielanka ko\u0144czy si\u0119 tu\u017C przed wsp\u00F3lnym wyjazdem na sylwestra. Ola wyznaje swojej pracodawczyni, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, a ojcem dziecka jest Micha\u0142, m\u0105\u017C Anny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67177878":["Mo\u017Cna za\u0142o\u017Cy\u0107, \u017Ce najcz\u0119\u015Bciej to dojrzewaj\u0105ce dzieci s\u0105 atrakcyjniejsze od swoich rodzic\u00F3w. Dokument opowiada o przypadkach takich relacji, gdzie jest ca\u0142kiem na odwr\u00F3t i to w\u0142a\u015Bnie matki i ojcowie pragn\u0105 podkre\u015Bli\u0107 swoj\u0105 urod\u0119, spychaj\u0105 przy tym swoje dzieci w cie\u0144.","","",[]],"67177879":["Re\u017C.: Chris Alcock.
Znana dziennikarka i prezenterka Billie JD Porter tym razem udaje si\u0119 do Argentyny. Mieszka\u0144cy tego po\u0142udniowoameryka\u0144skiego pa\u0144stwa s\u0105 rozdarci pomi\u0119dzy targaj\u0105cymi nimi nami\u0119tno\u015Bciami a tradycyjnymi, surowymi warto\u015Bciami wynikaj\u0105cymi z ich oddania wierze katolickiej. \u017Bycie wielu Argenty\u0144czyk\u00F3w toczy si\u0119 nieprzerwanie na granicy beztroskiej zabawy i wyrzut\u00F3w sumienia.","","",[]],"67177880":["Coraz wi\u0119cej dojrzewaj\u0105cych os\u00F3b odkrywa przedwcze\u015Bnie nieocenzurowan\u0105 pornografi\u0119 w internecie. Powoduje to, \u017Ce w ich g\u0142owie utrwala si\u0119 nieprawdziwy obraz blisko\u015Bci. Pi\u0119\u0107 matek postanowi\u0142o zapozna\u0107 si\u0119 z \u015Bwiatem pornografii i w odpowiedzi nagra\u0107 w\u0142asny, kr\u00F3tki film erotyczny z my\u015Bl\u0105 o m\u0142odzie\u017Cy, aby wypromowa\u0107 w\u015Br\u00F3d niej zdrowe podej\u015Bcie do relacji w zwi\u0105zku.","","",[]],"67177881":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 najmaj\u0119tniejszych i najs\u0142awniejszych os\u00F3b na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Kamery zajrz\u0105 do ich luksusowych posiad\u0142o\u015Bci, zarejestruj\u0105 zaj\u0119cia, kt\u00F3rym si\u0119 oddaj\u0105 i poka\u017C\u0105, na co bogacze wydaj\u0105 pieni\u0105dze. Osobi\u015Bci asystenci gwiazd zdradz\u0105, co robi\u0107, by \u017Cy\u0107 jak celebryci.","","",[]],"67177882":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67177883":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67178060":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67178061":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67178062":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67178063":["Tym razem bohaterowie programu niespodziewanie dla nich samych zyskuj\u0105 dost\u0119p do \u015Bci\u015Ble tajnych informacji. Do lombardu trafia bowiem kolekcja przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do by\u0142ego prokuratora generalnego Jamesa Howarda McGratha. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 fa\u0142szywe pieni\u0105dze, listy od Edgara Hoovera i legitymacja Secret Service. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 wojskowego d\u017Cipa M422 Mighty Mite z lat 60. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej dziadek podziwia urz\u0105dzenie z lat 70., kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 w typowaniu zwyci\u0119zcy wy\u015Bcig\u00F3w konnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178064":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178065":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67178066":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67178067":["Re\u017C.: Marcin Kolczy\u0144ski.
Program opowiada o kulisach pracy Grzegorza \"Walusia\" Walczaka i jego wsp\u00F3lnika Micha\u0142a, kt\u00F3rzy zajmuj\u0105 si\u0119 sprz\u0105taniem niemieckich mieszka\u0144. Znajduj\u0105 tam r\u00F3\u017Cne skarby, kt\u00F3re nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 sprzeda\u0107. Podejmuj\u0105 spore ryzyko, jednak cz\u0119sto udaje im si\u0119 dobrze na tym zarobi\u0107.","","",["N"]],"67178068":["Re\u017C.: Marcin Kolczy\u0144ski.
Program opowiada o kulisach pracy Grzegorza \"Walusia\" Walczaka i jego wsp\u00F3lnika Micha\u0142a, kt\u00F3rzy zajmuj\u0105 si\u0119 sprz\u0105taniem niemieckich mieszka\u0144. Znajduj\u0105 tam r\u00F3\u017Cne skarby, kt\u00F3re nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 sprzeda\u0107. Podejmuj\u0105 spore ryzyko, jednak cz\u0119sto udaje im si\u0119 dobrze na tym zarobi\u0107.","","",["N"]],"67178069":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"67178070":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"67178071":["Costa Coffee
Krzysztof Rabia\u0144ski zarz\u0105dza w Polsce sieci\u0105 londy\u0144skich kawiarni Costa Coffe. W programie zamierza udawa\u0107 Leszka, kt\u00F3ry przyucza si\u0119 do zawodu baristy. Jego zadaniem b\u0119dzie nauczenie si\u0119 obs\u0142ugi ekspresu do kawy, zapoznanie si\u0119 z asortymentem i obs\u0142uga nierzadko wymagaj\u0105cych klient\u00F3w. Odpowie r\u00F3wnie\u017C za czysto\u015B\u0107 w lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"67178072":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67178073":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67178074":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178075":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178076":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 lamborghini murci\u00E9lago, kt\u00F3re w 2003 roku kosztowa\u0142o 400 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Przekonamy si\u0119, jak Corey poprowadzi negocjacje cenowe. Nast\u0119pnie klient prezentuje Rickowi zestaw odcisk\u00F3w palc\u00F3w Saddama Husajna. Zosta\u0142y one pozyskane przez FBI w Bagdadzie. P\u00F3\u017Aniej Rick i Corey zachwycaj\u0105 si\u0119 srebrnym walkmanem, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do cz\u0142onka grupy The Who Johna Entwsitle'a. Odtwarzacz przynios\u0142a do lombardu by\u0142a \u017Cona muzyka, Maxine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178077":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 oldsmobile'a z 1937 roku. W\u0142a\u015Bcicielem auta mia\u0142 by\u0107 Bugsy Siegel, gangster urodzony na Brooklynie, kt\u00F3ry w latach 40. XX wieku robi\u0142 w Las Vegas milionowe interesy. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C pochodni\u0119 olimpijsk\u0105 z letnich igrzysk w 1984 roku. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 najmniejszy pistolet \u015Bwiata. Przekonamy si\u0119, czy miniaturowa austriacka bro\u0144 trafi na p\u00F3\u0142k\u0119 w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178078":["Bruksela
Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz jad\u0105 do Sardynii. Chc\u0105 pozna\u0107 mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w, ich codzienne \u017Cycie i pasje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67178079":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67178080":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67178081":["Ur z Wydrzy
Do poszukiwaczy zwraca si\u0119 jeden z telewidz\u00F3w, kt\u00F3ry podczas prac w gospodarstwie znalaz\u0142 legendarn\u0105 polsk\u0105 broni\u0105 pochodz\u0105c\u0105 z wrze\u015Bnia 1939 roku. Olaf i Sebastian chc\u0105 potwierdzi\u0107, \u017Ce znaleziony przedmiot jest pozosta\u0142o\u015Bci\u0105 po wrze\u015Bniowej przeprawie przez Wis\u0142\u0119 w rejonie Baranowa Sandomierskiego. Duet przeszuka tak\u017Ce pewien tajemniczy strych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67178082":["Kr\u0119gi z Osia
Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 za poszukiwania skarb\u00F3w wykorzystuj\u0105c metod\u0119 Lidar (Light Detection and Ranging). Dzi\u0119ki niej mo\u017Cna \"zobaczy\u0107\" map\u0119 terenu bez szaty ro\u015Blinnej i zabudowa\u0144. Mo\u017Cliwo\u015Bci tej technologii \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y ekip\u0119 programu w Bory Tucholskie. Eksperci odkryli na tamtejszych ziemiach obraz wielkiego kr\u0119gu, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 \u015Bladem kultury Got\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67178083":["Szlakiem 3 dywizji strzelc\u00F3w karpackich pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142y silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawianiem si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Atak wojsk polskich rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 w nocy 12 maja 1944 roku. Poprzedzi\u0142y go artyleryjskie natarcie i bombardowanie. Pierwsze uderzenie naszych rodak\u00F3w zako\u0144czy\u0142o si\u0119 kl\u0119sk\u0105, a atakuj\u0105ce bataliony zosta\u0142y zdziesi\u0105tkowane. Drugi atak za\u015B odni\u00F3s\u0142 powodzenie, a na klasztorze Monte Cassino za\u0142opota\u0142a polska flaga. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67178084":["Na tropach 5 Kresowej pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142 silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawieniam si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowsk wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67178085":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"67178086":["Wielkie zmiany w \u017Cyciu Bandziorka odciskaj\u0105 swoje pi\u0119tno nie tylko na nim, ale tak\u017Ce na jego bliskich. Najbardziej przyczynia si\u0119 do nich Danusia, kt\u00F3ra ma na niego bardzo pozytywny wp\u0142yw i wr\u0119cz go odmieni\u0142a. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie potrafi zaspokoi\u0107 jego kulinarnych oczekiwa\u0144, wi\u0119c omija restauracje i sam sobie gotuje. Sebastian nazywany \"Jezusem\" sprawdza mo\u017Cliwo\u015Bci jakie daje Internet. Wbrew temu co mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, znalezienie partnerki w aplikacjach randkowych wcale nie jest \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67178087":["Rafa\u0142 dostrzega, \u017Ce alkohol u kobiet zdecydowanie przeszkadza mu w u\u0142o\u017Ceniu sobie \u017Cycia na nowo. Na zarobek do Niemiec pojecha\u0142a Zuzia, m\u0142oda \u017Cona Roberta. M\u0119\u017Cczyzna \u017Ale to znosi i codziennie pr\u00F3buje z ni\u0105 chocia\u017C porozmawia\u0107 przez telefon. Portale internetowe nie zawsze s\u0105 dobrym sposobem na znalezienie uczciwej i ciekawej osoby. Przekona\u0142 si\u0119 o tym Artur, kt\u00F3ry ma z\u0142e do\u015Bwiadczenia z poszukiwaniem partnerki w Internecie. \u017Bycie towarzyskie Rafa\u0142a rozkr\u0119ci\u0142o si\u0119 po jego wyst\u0119pie w programie. Sta\u0142 si\u0119 rozpoznawalny i nie skar\u017Cy si\u0119 na brak zainteresowania ze strony p\u0142ci pi\u0119knej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67178088":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236105.jpg","",["N"]],"67178089":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"67178090":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67178091":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67178092":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67178093":["Wiedzia\u0142em, \u017Ce tak b\u0119dzie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67178094":["Piwnica","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67178095":["Dziennikarz \u015Bledczy przedstawi jedn\u0105 z najtrudniejszych spraw kryminalnych sto\u0142ecznej policji, kt\u00F3ra do tej pory nie zosta\u0142a rozwi\u0105zana. Na prze\u0142omie roku 2004\/2005 w Wi\u015Ble znaleziono zmasakrowane zw\u0142oki trzech m\u0119\u017Cczyzn. Szcz\u0105tki ofiar by\u0142y niekompletne. Dot\u0105d nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci zmar\u0142ych. Wiadomo jedynie, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani przed \u015Bmierci\u0105 pili alkohol i jedli chi\u0144ski fast food. Zw\u0142oki zosta\u0142y zapakowane w worki po torfie sprowadzanym z Estonii, dlatego podejrzewano, \u017Ce ofiarami s\u0105 cudzoziemcy. Niespodziewanie w trakcie realizacji programu do Fajbusiewicza docieraj\u0105 zaskakuj\u0105ce informacje dotycz\u0105ce tej makabrycznej zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67178096":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67178097":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67178098":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67178099":["Zab\u00F3jstwo w Lublinie w latach 90. Na miejscu zbrodni zosta\u0142o zgubione przez morderc\u0119 zdj\u0119cie. Do dzi\u015B nie ustalono personali\u00F3w z\u0142oczy\u0144cy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu o zab\u00F3jstwie w\u0142a\u015Bcicielki sklepu na Mazowszu. Sprawcy zbrodni chcia\u0142 upozorowa\u0107 samob\u00F3jstwo ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67178100":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje historie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, kt\u00F3re marzy\u0142y o \u017Cyciu w wielkim mie\u015Bcie. Obie opu\u015Bci\u0142y swoje ma\u0142e, rodzinne miejscowo\u015Bci, by szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bciach w wielkich aglomeracjach. Wpad\u0142y w r\u0119ce morderc\u00F3w. Pierwsza ofiara uciek\u0142a z ma\u0142ej wioski do Szczecina, a druga przyjecha\u0142a do stolicy. Obie sko\u0144czy\u0142y tragicznie. Sprawcy zbrodni do tej pory nie zostali schwytani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67177920":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67177921":["Jak zawsze na gospodarstwie Staszek ma bardzo du\u017Co pracy. Jednak m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna robi co mo\u017Ce, by znale\u017A\u0107 czas na strzelanie z bicza. Takie post\u0119powanie nie za bardzo podoba si\u0119 jego mamie, Janeczce. Kobieta uwa\u017Ca to za strat\u0119 czasu i obijanie si\u0119. Wola\u0142aby, \u017Ceby zamiast tego pomaga\u0142 jej w wype\u0142nianiu obowi\u0105zk\u00F3w. Juhas Staszek opowie przed kamerami, dlaczego tury\u015Bci ch\u0119tniej kupuj\u0105 ja\u015Bniejsze oscypki. Natomiast Stanis\u0142aw Babiarz wprowadzi widz\u00F3w w tajniki pracy w lesie. Szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 po\u015Bwieci temu, dlaczego wymaga ona tak du\u017Co ostro\u017Cno\u015Bci i skupienia uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67177922":["Stara gazd\u00F3wka Staszka wymaga po zimie prac naprawczych. M\u0119\u017Cczyzna rozpoczyna remont od naprawy dachu. Owieczka, kt\u00F3ra jest jego nieod\u0142\u0105czn\u0105 towarzyszk\u0105, nie odst\u0119puje go ani na krok. Gdyby tylko mog\u0142a, to ch\u0119tnie znalaz\u0142aby si\u0119 na dachu razem z nim. Piotrek realizuje budow\u0119 kurnika dla swojej \u017Cony. Z pozoru proste zadanie, okazuje si\u0119 jednak trudniejsze, ni\u017C przewidywa\u0142, bo Ela ma pewne wymagania. Baca Stanis\u0142aw zdradza widzom zastosowanie budek, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 przy pastwiskach dla owiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67177923":["Pani Wioletta i pan Rafa\u0142 wychowuj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w. Starszy z nich wymaga ca\u0142odobowej opieki. Nieca\u0142e dwa lata temu na \u015Bwiat przyszed\u0142 Igna\u015B, kt\u00F3ry jest zdrowy. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w niewielkiej kawalerce, kt\u00F3ra nie jest przystosowana do potrzeb Tymka. Ma\u0142\u017Conkowie jaki\u015B czas temu kupili zrujnowane mieszkanie w tym samym budynku. Pan Rafa\u0142 remontuje je w wolnym czasie, kt\u00F3rego jednak zawsze mu brakuje. Problemem s\u0105 tak\u017Ce pieni\u0105dze. Do akcji wkraczaj\u0105 Katarzyna Dowbor, Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67177924":["Zuzie imponuje lu\u017Ane podej\u015Bcie do \u017Cycia Igora. Czuje si\u0119 w jego towarzystwie doskonale. Przy okazji u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce w jej \u017Cyciu od dawna nie by\u0142o ju\u017C \u017Cadnych przyjemno\u015Bci. Markiewicz czuje si\u0119 coraz bardziej zm\u0119czona codziennymi obowi\u0105zkami. Wiktor wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce si\u0119 przekona\u0107 do nowej opiekunki Miko\u0142aja i Klary. Postanawia zamontowa\u0107 w domu kamerk\u0119, by j\u0105 kontrolowa\u0107. \u0179le dzieje si\u0119 tak\u017Ce w zwi\u0105zku m\u0119\u017Cczyzny z Patrycj\u0105. Para coraz bardziej oddala si\u0119 od siebie. Inga jest zniesmaczona zachowaniem Maksa. Zmienia zdanie na temat m\u0119\u017Cczyzny i postanawia zerwa\u0107 z nim kontakt. Gdy dostrzega na wy\u015Bwietlaczu telefonu kilka nieodebranych po\u0142\u0105cze\u0144 od dawnego kochanka, ignoruje je.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67177925":["Hania bez ogr\u00F3dek m\u00F3wi matce, \u017Ce jej zachowanie j\u0105 zawstydza. Powinna by\u0107 autorytetem dla dorastaj\u0105cej dziewczyny, tymczasem sama zachowuje si\u0119 jak nastolatka. Inga jest nieco ura\u017Cona, jednak postanawia przemy\u015Ble\u0107 s\u0142owa c\u00F3rki. Igor, ku rozczarowaniu Zuzy, zamierza znowu wyruszy\u0107 w podr\u00F3\u017C. Ostatni\u0105 noc pragnie jednak sp\u0119dzi\u0107 w wyj\u0105tkowy spos\u00F3b i zaprasza szwagierk\u0119 do opery. W zwi\u0105zku Wiktora i Patrycji nadal \u017Ale si\u0119 dzieje. M\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 niezwykle osch\u0142y wobec \u017Cony. Niebawem Patrycja przypadkowo odtwarza filmik z domowej kamerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67177926":["Perpetum mobile
Pa\u0144stwowa Akademia Nauk og\u0142asza konkurs na wymy\u015Blenie maszyny samonap\u0119dzaj\u0105cej si\u0119, czyli do stworzenia perpetuum mobile. Wysoko\u015B\u0107 nagrody kusi Ferdka do wzi\u0119cia udzia\u0142u w rywalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67177927":["Operacja bobas
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 tajny agent s\u0142u\u017Cb bezpiecze\u0144stwa. Oznajmia, \u017Ce okna Kiepskich wychodz\u0105 dok\u0142adnie na okna mieszkania, w kt\u00F3rym ukrywa si\u0119 wr\u00F3g narodu polskiego. Rekwiruje ich mieszkanie w celu zorganizowania w nim punktu obserwacyjnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67177928":["Pi\u0119\u0107 minut
Ferdek przypadkowo robi osza\u0142amiaj\u0105c\u0105 karier\u0119 w mediach. Pa\u017Adzioch, zazdrosny o popularno\u015B\u0107 i sukcesy s\u0105siada, sam postanawia wykreowa\u0107 si\u0119 na gwiazd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67177929":["Telewidz
Pewnego ranka Boczek przychodzi do mieszkania Kiepskich, aby popatrze\u0107 na telewizj\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny, a Ferdek i Halina s\u0105 coraz bardziej zm\u0119czeni obecno\u015Bci\u0105 go\u015Bcia, kt\u00F3ry ca\u0142y czas siedzi przed telewizorem i z zadowoleniem skacze po kana\u0142ach. Poniewa\u017C nie skutkuj\u0105 \u017Cadne subtelne pro\u015Bby, aby s\u0105siad opu\u015Bci\u0142 wreszcie ich mieszkanie, Ferdek postanawia pozby\u0107 si\u0119 go podst\u0119pem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67177930":["Tajemnica X muzy
W mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 pi\u0119kna i tajemnicza kobieta, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 muz\u0105 poezji. Ferdek szybko wpada na pomys\u0142, w jaki spos\u00F3b zarobi\u0107 na poetyckim natchnieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67177931":["Re\u017C.: Rob Minkoff.
Kilkuletni George Malutki (Jonathan Lipnicki) mieszka wraz z rodzicami w komfortowo urz\u0105dzonym domu niedaleko nowojorskiego Central Parku. Ch\u0142opiec ma wszystko, czego zapragnie. Mimo to marzy o rodze\u0144stwie. Rodzice George'a - Eleanor (Geena Davis) i Fredrick (Hugh Laurie) - postanawiaj\u0105 adoptowa\u0107 dziecko. Niestety, zamiast upragnionego braciszka lub siostrzyczki, przynosz\u0105 do domu mysz - Stuarta. George ma k\u0142opoty z zaakceptowaniem nowego cz\u0142onka rodziny. Jeszcze wi\u0119kszy problem ma kot \u015Anie\u017Cek, kt\u00F3ry nie ukrywa w\u015Bciek\u0142o\u015Bci z faktu, \u017Ce mysz zosta\u0142a jego panem. Aby wykurzy\u0107 z domu uwielbianego przez ludzi Stuarta, czworon\u00F3g prosi o pomoc Mu\u0144ka, powi\u0105zanego z kocim \u015Bwiatem przest\u0119pczym. Id\u0105c za rad\u0105 gangster\u00F3w, \u015Anie\u017Cek wynajmuje par\u0119 myszy oszust\u00F3w, kt\u00F3re podaj\u0105 si\u0119 za cudownie odnalezionych rodzic\u00F3w Stuarta i domagaj\u0105 si\u0119 oddania im dziecka. I tak biedny Stuart zostaje zmuszony do opuszczenia domu Malutkich. Film jest po\u0142\u0105czeniem gry aktorskiej i komputerowej animacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835777.jpg","",["N"]],"67177932":["Re\u017C.: Amy Heckerling.
Ksi\u0119gowa Mollie (Kirstie Alley) zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119 ze swoim pracodawc\u0105. Poniewa\u017C kochanek jest \u017Conaty, kobieta decyduje si\u0119 samotnie wychowywa\u0107 dziecko. W dniu porodu bezinteresown\u0105 pomoc\u0105 s\u0142u\u017Cy jej sympatyczny taks\u00F3wkarz James Ubriacco (John Travolta). Niebawem zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119. Nowy znajomy cz\u0119sto j\u0105 odwiedza i pomaga jej w opiece nad male\u0144stwem. James, mimo swojej lekkomy\u015Blno\u015Bci, wydaje si\u0119 znakomitym kandydatem na tat\u0119 dla malucha. W tym momencie w \u017Cyciu Mollie ponownie pojawia si\u0119 jednak biologiczny ojciec ch\u0142opca. Oryginalny pomys\u0142 wykorzystany w filmie polega na tym, \u017Ce wydarzenia komentuje kilkumiesi\u0119czne niemowl\u0119. W wersji oryginalnej g\u0142osu ma\u0142emu bohaterowi u\u017Cyczy\u0142 sam Bruce Willis. Film zyska\u0142 wielk\u0105 popularno\u015B\u0107 na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1961821.jpg","",["AD"]],"67177933":["Re\u017C.: Franck Gastambide.
Sylvain Marot (Franck Gastambide) jest oficerem policji i szalonym mistrzem kierownicy. Mimo usilnych protest\u00F3w, zostaje przeniesiony do Marsylii. Tam prze\u0142o\u017Ceni powierzaj\u0105 mu wa\u017Cne zadanie - musi zako\u0144czy\u0107 dzia\u0142alno\u015B\u0107 w\u0142oskiego gangu, kt\u00F3ry terroryzuje okolic\u0119. Przest\u0119pcza organizacja dokonuje spektakularnych napad\u00F3w, poruszaj\u0105c si\u0119 po mie\u015Bcie pot\u0119\u017Cnym, niedo\u015Bcignionym Ferrari. By ich powstrzyma\u0107, Sylvain potrzebuje szybszego \u015Brodka transportu, ni\u017C policyjne auta. Koledzy z komendy opowiadaj\u0105 mu o legendarnej bia\u0142ej taks\u00F3wce. Policjant znajduje siostrze\u0144ca w\u0142a\u015Bciciela samochodu, Daniela. Okazuje si\u0119 nim Eddy Maklouf (Malik Bentalha). To \u017Cyciowy nieudacznik, maj\u0105cy opini\u0119 najgorszego kierowcy w Marsylii. Marot proponuje mu wsp\u00F3\u0142prac\u0119. Pi\u0105ta ods\u0142ona jeden z najbardziej popularnych filmowych serii. G\u00E9rarda Krawczyka, re\u017Cysera trzech ostatnich cz\u0119\u015Bci, na tym stanowisku zast\u0105pi\u0142 Franck Gastambide.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1959394.jpg","",["N"]],"67177934":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Na Ziemi przebywa wielu kosmit\u00F3w, cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Kontrol\u0119 nad przybyszami z innych planet sprawuje supertajna organizacja z siedzib\u0105 w Nowym Jorku. Jej cz\u0142onkowie nie maj\u0105 prawa do \u017Cycia prywatnego. Zamiast imion i nazwisk pos\u0142uguj\u0105 si\u0119 jednoliterowymi pseudonimami. Nosz\u0105 czarne garnitury i ciemne okulary. Traktuj\u0105 kosmit\u00F3w pokojowo, ale je\u015Bli odkryj\u0105, \u017Ce kt\u00F3ry\u015B z przybysz\u00F3w mo\u017Ce by\u0107 niebezpieczny dla Ziemian, bezwzgl\u0119dnie go unieszkodliwiaj\u0105. Do\u015Bwiadczony, wzorowy agent K (Tommy Lee Jones) w\u0142a\u015Bnie znajduje sobie nowego partnera. Wybiera m\u0142odego policjanta Jamesa Edwardsa (Will Smith), kt\u00F3ry ws\u0142awi\u0142 si\u0119 po\u015Bcigiem za jednym z kosmit\u00F3w. Pocz\u0105tkowo James nie ma ochoty wst\u0119powa\u0107 do organizacji. Decyduje si\u0119 jednak to zrobi\u0107, gdy K udowadnia mu, jak wielu obcych \u017Cyje w jego otoczeniu. K i J dostaj\u0105 kolejne, tym razem bardzo niebezpieczne zadanie. W ciele farmera Edgara (Vincent D'Onofrio) ukrywa si\u0119 bardzo gro\u017Any kosmita. Zmierza on do Nowego Jorku, by przechwyci\u0107 tajemniczy kamie\u0144 o pot\u0119\u017Cnej mocy. K i J musz\u0105 go powstrzyma\u0107, gdy\u017C w przeciwnym razie ludziom grozi zag\u0142ada. Sukcesem okaza\u0142 si\u0119 nie tylko sam film, ale tak\u017Ce piosenka \"Man in Black\" wykonywana przez Willa Smitha. Kasowa produkcja doczeka\u0142a si\u0119 kontynuacji w 2002 i 2012 roku, w kt\u00F3rych r\u00F3wnie\u017C wyst\u0105pili Will Smith i Tommy Lee Jones.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835789.jpg","",["N"]],"67177935":["Re\u017C.: Michael Bay.
Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith), detektywi z wydzia\u0142u antynarkotykowego policji w Miami, musz\u0105 odnale\u017A\u0107 heroin\u0119 o warto\u015Bci 100 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Narkotyki znikn\u0119\u0142y z depozytu na posterunku. Policjanci maj\u0105 zaledwie trzy dni na ich odzyskanie. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce w kradzie\u017C jest zamieszany bezwzgl\u0119dny gangster Fouchet (Tch\u00E9ky Karyo). Tymczasem na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 przera\u017Cona Julie Mott (T\u00E9a Leoni), kt\u00F3ra by\u0142a \u015Bwiadkiem morderstwa pope\u0142nionego przez Foucheta. Chce rozmawia\u0107 tylko z Mikiem, kt\u00F3ry zna\u0142 jej wsp\u00F3\u0142lokatork\u0119 Theres\u0119 zabit\u0105 w strzelaninie. Poniewa\u017C Mike'a nie ma na miejscu, na spotkanie z dziewczyn\u0105 jedzie Marcus. Aby zdoby\u0107 jej zaufanie, detektywi s\u0105 zmuszeni zamieni\u0107 si\u0119 rolami. \u017Bonaty Burnett, podaj\u0105c si\u0119 za koleg\u0119, ukrywa dziewczyn\u0119 w jego ekskluzywnym apartamencie. Z kolei bogaty podrywacz Mike zamieszkuje na ten czas z rodzin\u0105 Marcusa. Powoduje to wiele komicznych sytuacji. Tymczasem gangsterzy za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buj\u0105 zlikwidowa\u0107 \u015Bwiadka. Przeb\u00F3j kinowy Michaela Baya to przyk\u0142ad doskona\u0142ego, cho\u0107 niewymagaj\u0105cego kina akcji z naprawd\u0119 dobr\u0105 muzyk\u0105. Pozycja obowi\u0105zkowa dla wielbicieli talentu charyzmatycznego Willa Smitha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073069.jpg","",[]],"67177936":["Re\u017C.: John McTiernan.
Policjant John McClane (Bruce Willis) leci z Nowego Jorku do Los Angeles, aby spotka\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 bardzo zapracowan\u0105 \u017Con\u0105, Holly (Bonnie Bedelia), i sp\u0119dzi\u0107 z ni\u0105 Bo\u017Ce Narodzenie. Udaje si\u0119 do firmy, w kt\u00F3rej ona pracuje. Siedziba przedsi\u0119biorstwa znajduje si\u0119 w 34-pi\u0119trowym wie\u017Cowcu Nakatomi Plaza. Odbywa si\u0119 tu w\u0142a\u015Bnie \u015Bwi\u0105teczne spotkanie wszystkich jej pracownik\u00F3w. Kiedy John na chwil\u0119 wychodzi z przyj\u0119cia, budynek zostaje opanowany przez grup\u0119 terroryst\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105 zrabowa\u0107 ze skarbca 60 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Pocz\u0105tkowo niezauwa\u017Cony przez bandyt\u00F3w John robi wszystko, \u017Ceby oswobodzi\u0107 zak\u0142adnik\u00F3w, w tym w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119, i zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119 miejscowej policji. Ma przy sobie jedynie niewielki pistolet. Wkr\u00F3tce jego obecno\u015B\u0107 wychodzi na jaw. Terrory\u015Bci chc\u0105 go zlikwidowa\u0107. Policjant zabija jednak kolejnych przest\u0119pc\u00F3w, zw\u0142aszcza \u017Ce ogromny budynek daje mu wiele mo\u017Cliwo\u015Bci do ukrycia si\u0119 i zastawienia pu\u0142apek. W pewnym momencie McClane staje oko w oko z szefem terroryst\u00F3w, Gruberem (Alan Rickman). Adaptacja powie\u015Bci Rodericka Thorpa zosta\u0142a doskonale zrealizowana. Obraz otrzyma\u0142 cztery nominacje do Oscara, m.in. za monta\u017C i efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267898.jpg","",["N"]],"67177937":["To tylko kolega
Dosz\u0142o do zab\u00F3jstwa trzech uczni\u00F3w. Wszystkie ofiary w dniu \u015Bmierci odebra\u0142y SMS od kolegi z klasy, Krystiana Babika, z propozycj\u0105 spotkania. Zgin\u0119li dok\u0142adnie o tej samej godzinie, na kt\u00F3r\u0105 by\u0142o ono wyznaczone. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 podejrzanego o dokonanie zbrodni Krystiana martwego. Wychodzi na jaw, \u017Ce czw\u00F3rka zabitych przyjaci\u00F3\u0142 k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 o pieni\u0105dze i dziewczyny. Wed\u0142ug \u015Bledczych Krystian za\u0142o\u017Cy\u0142 si\u0119 z kolegami, \u017Ce uwiedzie kole\u017Cank\u0119 z klasy, Krystyn\u0119 Steck\u0105. W zwi\u0105zku z tym policjanci przypuszczaj\u0105, ze ch\u0142opc\u00F3w zabi\u0142 jej ojciec. Okazuje si\u0119 jednak, ze to nie Krysia by\u0142a powodem konfliktu. Krystian uwi\u00F3d\u0142 jej m\u0142od\u0105 macoch\u0119. Zakochana w nim kole\u017Canka mog\u0142a chcie\u0107 zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67177938":["Message in the Bottle
Grzegorz Szczepa\u0144ski zostaje otruty na przyj\u0119ciu z okazji rocznicy swojego \u015Blubu. Zab\u00F3jca natar\u0142 trucizn\u0105 wn\u0119trze jego kieliszka. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi w sprawie s\u0105 kelner, a tak\u017Ce mened\u017Cer restauracji ofiary. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona zamordowanego zdradza\u0142a m\u0119\u017Ca z jego 19-letnim synem. Ch\u0142opak zosta\u0142 wydziedziczony przez ojca. Wkr\u00F3tce wdowa r\u00F3wnie\u017C ginie. Zostaje uderzona butelk\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67177939":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
\u017Bycie wieczne
W rurach w piwnicy zostaje znaleziony ludzki kciuk. W jednym z mieszka\u0144 kamienicy detektywi natykaj\u0105 si\u0119 na cia\u0142o emerytki Heleny Jankowskiej. Odkryty palec nale\u017Ca\u0142 do jej opiekunki, Wiolety. Kobieta zosta\u0142a napadni\u0119ta w lokalu swojej chlebodawczyni. Podejrzenie pada na siostrzenic\u0119 staruszki, Ann\u0119. Kiedy to przypuszczenie si\u0119 nie potwierdza, \u015Bledczy zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 w\u0105tkiem znajomo\u015Bci Wiolety z bogatym filantropem Piotrem Ryszkowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67177940":["Paranoja
Amelia, kt\u00F3ra na sta\u0142e mieszka w USA, przyje\u017Cd\u017Ca do Polski na rocznic\u0119 \u015Blubu swoich rodzic\u00F3w. Kuba, m\u0142odszy brat kobiety, nie rozpoznaje siostry. Ch\u0142opak zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107, a w ko\u0144cu dzwoni pod numer 112. W domu rodziny pojawia si\u0119 policja. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce to nie pierwszy tego typu wybryk Kuby. Amelia uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0142odszy brat ma problemy psychiczne. Jej ojciec nie zgadza si\u0119 jednak, by podda\u0107 ch\u0142opaka leczeniu psychiatrycznemu. Tymczasem stan Kuby pogarsza si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67177884":["Emil sprawdzi, jak w r\u0119kach nieprzeszkolonego policjanta zachowuje si\u0119 urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci ISKRA. Z jego pomoc\u0105 prowadz\u0105cy odkryje, \u017Ce jedna z urz\u0119dniczek gorzowskiego starostwa - nie ruszaj\u0105c si\u0119 z miejsca - wraz z biurkiem przemieszcza si\u0119 z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 57km\/h. Opr\u00F3cz tego widzowi us\u0142ysz\u0105 te\u017C o b\u0142\u0119dzie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy po wystawieniu mandatu z 6 punktami karnymi do systemu wpisali punkt\u00F3w 10. Kolejnym tematem b\u0119dzie fotoradar w \u0141odzi, kt\u00F3ry w opinii bieg\u0142ego jest nieprawid\u0142owo ustawiony. Urz\u0105dzenie zebra\u0142o ju\u017C \u017Cniwo w liczbie co najmniej 93 ofiar niezas\u0142u\u017Conych mandat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67177885":["Niestety, nawet na p\u0142atnych autostradach mo\u017Cna natkn\u0105\u0107 si\u0119 na dzikie zwierz\u0119ta czy za\u015Bmiecaj\u0105ce jezdni\u0119 \u015Bruby, wkr\u0119ty, opony i butelki. Te przedmioty mog\u0105 uszkodzi\u0107 przeje\u017Cd\u017Caj\u0105ce tras\u0105 samochody, a w efekcie sta\u0107 si\u0119 zagro\u017Ceniem dla zdrowia i \u017Cycia pasa\u017Cer\u00F3w. Ani ubezpieczyciel, ani zarz\u0105dca autostrady nie czuj\u0105 si\u0119 odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Emil odwiedzi r\u00F3wnie\u017C Szczecin, kt\u00F3rego w\u0142adze zarabiaj\u0105 na \u017Ale oznaczonej strefie p\u0142atnego parkowania. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 tak\u017Ce innym nieprawid\u0142owo\u015Bciom, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce na ulicach tego miasta. R\u00F3wnie\u017C w Bydgoszczy panuje du\u017Cy ba\u0142agan. Mo\u017Cna tam znale\u017A\u0107 wykluczaj\u0105ce si\u0119 znaki drogowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67177886":["Drog\u00F3wka z Zamo\u015Bcia zatrzyma\u0142a pewnego kierowc\u0119 pod zarzutem jazdy z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 ponad 100 km\/h, podczas gdy licznik jego samochodu wy\u015Bwietla\u0142 niewiele ponad 50 km\/h. Badaj\u0105c t\u0119 spraw\u0119, Emil przekona si\u0119, \u017Ce zamojscy policjanci zawsze pozostaj\u0105 czujni i nawet po pracy lubi\u0105 gn\u0119bi\u0107 kierowc\u00F3w. W trakcie wizyty na tamtejszej komendzie prowadz\u0105cy padnie ofiar\u0105 fa\u0142szywych oskar\u017Ce\u0144 o nieprawid\u0142owe parkowanie. Emil uda si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do Warszawy, gdzie Stra\u017C Miejska wykorzystywa\u0142a z\u0142e oznaczenie drogi, by naci\u0105ga\u0107 w\u0142a\u015Bcicieli samochod\u00F3w na koszty holowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67177887":["Pewien kierowca z Nowego Dworu Gda\u0144skiego zosta\u0142 zatrzymany przez nocny patrol, kiedy wi\u00F3z\u0142 koleg\u0119 w stanie krytycznym. Przekroczy\u0142 przy tym dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107, wi\u0119c zamiast eskortowa\u0107 auto do szpitala, policjanci odebrali kierowcy prawo jazdy. Emil pozna te\u017C widza, kt\u00F3ry nie zgodzi\u0142 si\u0119 z zaproponowanym mu mandatem. Sprawa trafi\u0142a do s\u0105du, o czym sam zainteresowany dowiedzia\u0142 si\u0119 dopiero, gdy do jego drzwi zapukali mundurowi z propozycj\u0105 czterech dni aresztu. Na koniec historia widza z rejonu P\u0142o\u0144ska, kt\u00F3ry na w\u0142asnej sk\u00F3rze przekona\u0142 si\u0119, ile mo\u017Ce kosztowa\u0107 kierowc\u0119 b\u0142\u0105d ustawie\u0144 zegara w fotoradarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67177888":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67177889":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67177890":["Za plecami
Zgwa\u0142cono masa\u017Cystk\u0119. Policja odkrywa, \u017Ce ofiara by\u0142a wcze\u015Bniej molestowana przez m\u0119\u017Ca w\u0142a\u015Bcicielki salonu masa\u017Cu. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie jest sprawc\u0105. W tym samym miejscu wkr\u00F3tce dochodzi do podobnego przest\u0119pstwa. Policjanci wpadaj\u0105 na trop grupy odpowiedzialnej za gwa\u0142ty. Agnieszka dowiaduje si\u0119 od koleg\u00F3w z pracy, \u017Ce ma otrzyma\u0107 awans i ma by\u0107 przeniesiona do Komendy G\u0142\u00F3wnej Policji. Policjantka s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje jej zaszkodzi\u0107. Pog\u0142oski o rzekomej nobilitacji okazuj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67177891":["Smak zemsty
Natalia i Kuba badaj\u0105 spraw\u0119 otrucia panny m\u0142odej. Odkrywaj\u0105, \u017Ce te\u015Bciowa kobiety robi\u0142a wszystko, by nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu. Klucz do rozwi\u0105zania tej zagadki mo\u017Ce jednak znajdowa\u0107 si\u0119 w przesz\u0142o\u015Bci pana m\u0142odego. Aneta zamierza napisa\u0107 doktorat. Decyzja ta nie podoba si\u0119 Wiktorii, kt\u00F3ra uwa\u017Ca, \u017Ce synowa zamiast na karierze powinna skupi\u0107 si\u0119 na rodzinie. Stefan popiera swoj\u0105 matk\u0119, co stanowi \u017Ar\u00F3d\u0142o konfliktu w rodzinie Dobosz\u00F3w. Natalia prosi Kub\u0119, by porozmawia\u0142 ze Stefanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67177892":["Malta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"67177893":["Rio de Janeiro","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"67177894":["Potopione skarby
350 lat temu przez nasz kraj przetoczy\u0142 si\u0119 potop szwedzki. M\u00F3wi si\u0119, \u017Ce w wyniku tego najazdu Polska ponios\u0142a straty proporcjonalnie wi\u0119ksze ni\u017C w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Warszawa ucierpia\u0142a najbardziej. Naje\u017Ad\u017Acy zabierali: dzie\u0142a sztuki, r\u0119kopisy, marmury, kosztowno\u015Bci. Jednak nie wszystko uda\u0142o im si\u0119 wywie\u017A\u0107. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 archeolog\u00F3w korzystaj\u0105c z niskiego stanu Wis\u0142y w Warszawie wyruszaj\u0105 na poszukiwanie zatopionego szwedzkiego transportu z dzie\u0142ami sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67177895":["Zapomniana bitwa. Kunersdorf 1759
W odcinku odwiedziny na polu najwi\u0119kszej europejskiej bitwy XVIII stulecia, bitwy pod Kunersdorfem, czyli Kunowicami. Olaf i Radek wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy pod wodz\u0105 dr. Podrucznego przeczesz\u0105 miejsce po wielkiej i zapomnianej bitwie wojny siedmioletniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67177896":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"67177897":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"67177898":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"67177899":["Potopione skarby
350 lat temu przez nasz kraj przetoczy\u0142 si\u0119 potop szwedzki. M\u00F3wi si\u0119, \u017Ce w wyniku tego najazdu Polska ponios\u0142a straty proporcjonalnie wi\u0119ksze ni\u017C w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Warszawa ucierpia\u0142a najbardziej. Naje\u017Ad\u017Acy zabierali: dzie\u0142a sztuki, r\u0119kopisy, marmury, kosztowno\u015Bci. Jednak nie wszystko uda\u0142o im si\u0119 wywie\u017A\u0107. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 archeolog\u00F3w korzystaj\u0105c z niskiego stanu Wis\u0142y w Warszawie wyruszaj\u0105 na poszukiwanie zatopionego szwedzkiego transportu z dzie\u0142ami sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67177900":["Podczas wybuchu II wojny \u015Bwiatowej Amerykanie nie byli odpowiednio przygotowani do tego, by prowadzi\u0107 wojn\u0119 w powietrzu. Pod tym wzgl\u0119dem Luftwaffe mia\u0142a ogromn\u0105 przewag\u0119. Amerykanie musieli jak najszybciej zaopatrzy\u0107 si\u0119 w du\u017C\u0105 liczb\u0119 samolot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"67177901":["Podczas wybuchu II wojny \u015Bwiatowej najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 cieszy\u0142y si\u0119 francuskie marki samochodowe, tj. Peugeot, Citro\u00EBn czy Renault. Szybko jednak zosta\u0142y przej\u0119te przez nazist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"67177902":["Istnieje wiele nieprawdopodobnych informacji na temat kr\u00F3lestwa zwierz\u0105t. Tylko cz\u0119\u015B\u0107 z nich jest prawdziwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67177903":["Orangutany przez wiele lat uwa\u017Cano tylko za zr\u0119cznych na\u015Bladowc\u00F3w. Zmieni\u0142o to dopiero odkrycie, kt\u00F3rego dokonali naukowcy na bagnach Sumatry. Ujawni\u0142o one potencja\u0142 tych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67177904":["Anakonda potrafi po\u0142kn\u0105\u0107 zdobycz w\u0142asnych rozmiar\u00F3w. Znawcy tematu t\u0142umacz\u0105, jak to jest mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67177905":["Najdziwniejsze sposoby od\u017Cywiania si\u0119 w kr\u00F3lestwie zwierz\u0105t. Zobaczymy m.in. p\u0142etwale b\u0142\u0119kitne i flamingi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67177906":["Re\u017C.: Michael Lachmann.
Panuje opinia, \u017Ce czerwone mi\u0119so szkodzi, powoduje raka i znacznie skraca \u017Cycie. Michael Mosley podchodzi do tych zarzut\u00F3w sceptycznie. Postanawia sprawdzi\u0107, czy czerwone mi\u0119so (wo\u0142owina, jagni\u0119cina i wieprzowina) oraz mi\u0119so przetworzone (jak boczek, szynka i r\u00F3\u017Cnego rodzaju wyroby mi\u0119sne, np. kie\u0142basa) s\u0105 rzeczywi\u015Bcie tak niedobre, jak si\u0119 to ludziom wmawia. Mosley o zdanie pyta naukowc\u00F3w i lekarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189100.jpg","",[]],"67177907":["Re\u017C.: Rowan Crawford.","","",[]],"67177908":["Bory Tucholskie
Rados\u0142aw Biczak i Olaf Popkiewicz tym razem odwiedz\u0105 Bory Tucholskie, obszar wielu niezbadanych dot\u0105d dzia\u0142a\u0144 zbrojnych w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Mi\u0142o\u015Bnicy historii poszukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w po przeprawie polskich oddzia\u0142\u00F3w przez rzek\u0119 Wd\u0119. \u017Bo\u0142nierze wycofywali si\u0119 w 1939 roku przed Niemcami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67177909":["Ko\u015Bciuszkowcy
Mi\u0142o\u015Bnicy czas\u00F3w minionych zmierz\u0105 si\u0119 z tematem walk o Wa\u0142 Pomorski w 1945 roku. Ekipa programu uczestniczy w ekshumacji nieoznaczonej mogi\u0142y, pochodz\u0105cej z tamtych czas\u00F3w. Badacze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto zosta\u0142 w niej pogrzebany i w jakich okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67177910":["Zdzichu przez ponad trzy godziny na siedz\u0105co \u017Conglowa\u0142 pi\u0142k\u0105. To nowy rekord Guinnessa, jednak s\u0119dzia nie w\u0142\u0105czy\u0142 kamery, kt\u00F3ra mog\u0142aby zarejestrowa\u0107 jego wyczyn. Ambitny sklepikarz musi podj\u0105\u0107 wyzwanie po raz drugi. Hos wreszcie ma s\u0105siada. Jest nim jego brat, kt\u00F3ry zainstalowa\u0142 obok swoj\u0105 przyczep\u0119. Hos nie b\u0119dzie wreszcie sp\u0119dza\u0142 wieczor\u00F3w samotnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67177911":["Do Grze\u015Bka na jego now\u0105 dzia\u0142k\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny Patryk. Ma mu pom\u00F3c w oczyszczeniu jej z ga\u0142\u0119zi i resztek tarniny, bo pracy jest bardzo du\u017Co. Dla Patryka nocowanie zim\u0105 podczas mroz\u00F3w w namiocie okazuje si\u0119 du\u017Cym wyzwaniem. Piotrek przybli\u017Ca widzom konflikt, kt\u00F3ry ma miejsce mi\u0119dzy le\u015Bnikami reprezentuj\u0105cymi Lasy Pa\u0144stwowe, a ekologami pr\u00F3buj\u0105cymi chroni\u0107 drzewa przed wycink\u0105. Jego zdaniem obie strony maj\u0105 swoje racje i obie chc\u0105 dobra bieszczadzkich las\u00F3w, ale to \"dobro\" definiuj\u0105 w zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cny spos\u00F3b. Andrzej \"Hos\" wchodzi na nowy poziom cywilizacji, bo wkr\u00F3tce do jego budy zostanie podpi\u0119ty Internet. Co prawda nie ma w niej jeszcze pr\u0105du, ale chce kupi\u0107 u\u017Cywany agregat. Uwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce komputer znajdzie na \u015Bmietniku. Ju\u017C cieszy si\u0119 na my\u015Bl, o tym, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 ogl\u0105da\u0107 dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67177912":["Pstr\u0105gi z We\u0142tawy
Jurek Biedrzycki, zaproszony przez czeskich w\u0119dkarzy, wybra\u0142 si\u0119 na \u0142owy na po\u0142udnie Czech. Spotkanie z We\u0142taw\u0105, od jej g\u00F3rskich po nizinne fragmenty, wywo\u0142a\u0142o zachwyt uczestnik\u00F3w wyprawy. Na haczykach raz po raz meldowa\u0142y si\u0119 pstr\u0105gi t\u0119czowe, a nieco rzadziej potokowe. U\u017Cywane na przyn\u0119t\u0119 \"bia\u0142e duchy\" okaza\u0142y si\u0119 rewelacj\u0105 podczas ob\u0142awianiu w\u00F3d op\u0142ywaj\u0105cych ruiny trzynastowiecznego zamczyska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67177913":["Karpiowska zasiadka
Tradycyjnie ju\u017C na wiosn\u0119 ekipa programu wyrusza na po\u0142\u00F3w karpi. Specjalistyczny sprz\u0119t i najnowsze techniczne nowinki u\u0142atwiaj\u0105 w\u0119dkarsk\u0105 zasiadk\u0119 i daj\u0105 tysi\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci przechytrzenia jeziorowych ryb. Przygotowane na t\u0119 wypraw\u0119 smako\u0142yki zwabiaj\u0105 przepi\u0119kne lustrzenie oraz pe\u0142no\u0142uskie sazany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67177914":["\u017Bo\u0142nierze Himmlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67177915":["Historia jednego karabinu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67177916":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67177917":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67177918":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"67177919":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"67178235":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Steven Nim, policyjny informator, alarmuje Stra\u017Cnik\u00F3w Teksasu, \u017Ce dzia\u0142aj\u0105ca w Dallas grupa wietnamskich przest\u0119pc\u00F3w szykuje si\u0119 do wielkiego przerzutu broni z Chin. Ku przera\u017Ceniu policji okazuje si\u0119, i\u017C chodzi o granatniki przeciwpancerne. Walkerowi i Jimmiemu udaje si\u0119 skonfiskowa\u0107 przest\u0119pcom dyskietk\u0119 z danymi na temat ich nielegalnych transkacji. Informacje s\u0105 jednak zaszyfrowane. W ich odczytaniu str\u00F3\u017Com prawa pomaga syn Stevena, Peter.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67178236":["Re\u017C.: Eric Norris.
Alex Cahill jedzie w odwiedziny do znajomych, Jake'a i Nicole, mieszkaj\u0105cych na rancho tu\u017C przy granicy z Meksykiem. Przyjaciele skar\u017C\u0105 si\u0119 jej, \u017Ce handlarze narkotykami wci\u0105\u017C bezprawnie wchodz\u0105 na ich teren. Kiedy Jake nakrywa kolejn\u0105 grup\u0119 przest\u0119pc\u00F3w, zostaje zastrzelony. Na miejscu zjawiaja si\u0119 Walker i Trivette. Udaje im si\u0119 rozbi\u0107 siatk\u0119 diler\u00F3w i aresztowa\u0107 pozostaj\u0105cego w zmowie z narkotykowymi bossami Travisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67178237":["Pani Ania i pan Waldemar maj\u0105 dwoje dzieci: nastoletni\u0105 Ew\u0119 i chorego na autyzm 10-letniego Marcina. Opieka nad synem poch\u0142ania ca\u0142y czas jego mamy. Jej m\u0105\u017C chcia\u0142by jej pomaga\u0107, ale ca\u0142y dzie\u0144 zarabia na utrzymanie rodziny. Ich dom jest w op\u0142akanym stanie, a wszechobecny grzyb utrudnia walk\u0119 z astm\u0105 Marcina. Brakuje kuchni, \u0142azienka wymaga remontu, a dzieci musz\u0105 mieszka\u0107 w jednym pokoju. Katarzyna Dowbor planuje remont, by ul\u017Cy\u0107 rodzicom i odmieni\u0107 \u017Cycie dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67178238":["Kacper jest zawiedziony zachowaniem Magdy, kt\u00F3ra \u015Bwiadomie narazi\u0142a jedn\u0105 z pacjentek na pogorszenie jej stanu zdrowia. Postanawia szczerze porozmawia\u0107 z dziewczyn\u0105. Niespodziewanie Filip informuje go o planach Wenerskiego wobec Marysi. Zygmunt przychodzi do kliniki, by po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z synem. M\u00F3wi mu, \u017Ce planuje wyjazd na wakacje. Piotrkowi nie jest \u0142atwo podczas ceremonii pogrzebowej. Chce za wszelk\u0105 cen\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, kto zabi\u0142 Mi\u0142k\u0119. \u017B\u0105da od Huberta, by przekaza\u0142 mu obiecane wcze\u015Bniej informacje na temat kolejnego tropu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67178239":["Mi\u0142o\u015B\u0107 i fejm
Dwudziestoletnia Hanka przeprowadza si\u0119 z ma\u0142ego miasta do Warszawy. Studiuje pedagogik\u0119 i razem z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 wynajmuje ma\u0142e mieszkanie. Zatrudnia si\u0119 jako asystentka celebrytki Zuzy. Kobieta \u017Ale j\u0105 traktuje. By podo\u0142a\u0107 obowi\u0105zkom, Hanka musi wzi\u0105\u0107 urlop dzieka\u0144ski na uczelni. Dziewczyna zaczyna sp\u0119dza\u0107 coraz wi\u0119cej czasu z nowym ch\u0142opakiem Zuzy, Micha\u0142em. Powoli zakochuje si\u0119 w przystojnym celebrycie. Wydaje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak te\u017C zaczyna co\u015B do niej czu\u0107. Hanka musi wybra\u0107 mi\u0119dzy mi\u0142o\u015Bci\u0105 a prac\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"67178240":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178241":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178242":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178243":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67178244":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Alex i Walkera. Narzeczeni przygotowuj\u0105 si\u0119 do ceremonii. Tymczasem do Dallas wraca Michael Westmoreland, bezwzgl\u0119dny p\u0142atny, zab\u00F3jca. Przest\u0119pca zamierza teraz zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoim dawnym wrogu, Walkerze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67178245":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"67178246":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67178247":["Pierwsze wezwanie dotyczy dewastacji prywatnego mieszkania. W\u0142a\u015Bciciel apartamentu na wynajem twierdzi, \u017Ce lokator zburzy\u0142 ca\u0142\u0105 wewn\u0119trzn\u0105 \u015Bcian\u0119. Mi\u0142osz i Emilka jad\u0105 na miejsce, by sprawdzi\u0107 skal\u0119 zniszczenia i odnale\u017A\u0107 tropy. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania odpowiedzialnego za szkody m\u0119\u017Cczyzny. Informacje, jakie zostawi\u0142 w umowie najmu, okazuj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe. W \u015Bledztwie pomaga s\u0105siadka, kt\u00F3ra jest dobrym obserwatorem \u017Cycia w kamiennicy. Patrol interweniuje te\u017C w sprawie pr\u00F3by samob\u00F3jczej. Zg\u0142aszaj\u0105cy to podgl\u0105dacz, kt\u00F3ry pomimo nagannych nawyk\u00F3w, mo\u017Ce tym razem uratowa\u0107 komu\u015B \u017Cycie. Tymczasem Bachleda za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje pom\u00F3c Szymonowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67178248":["Odcinek rozpocznie pani Dorota z Sanoka. Jej skarb to wazon \"Krakusek\" zaprojektowany przez Micha\u0142a Jakubasa. Grzegorz z Warszawy zaoferuje \u0142owcom maszynk\u0119 do golenia firmy Gillette, kt\u00F3rej ekspertyzy dokona Jakub Naumiuk. W programie pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C lampa pod\u0142ogowa z onyksu marki Zimmermann z oryginalnym kloszem oraz zestaw odlew\u00F3w niemieckich p\u0142askorze\u017Ab \"Cztery pory roku\". Warto\u015B\u0107 artystyczn\u0105 i materialn\u0105 eksponat\u00F3w oceni Agnieszka Gniotek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67178249":["Weronika z Brzegu przyjedzie do programu z sof\u0105 \"Gerderland\" z Holandii. Dariusz z Lublina zaprezentuje serwis do kawy z Zak\u0142ad\u00F3w Porcelany Sto\u0142owej \"Karolina\" projektu Wincentego Potockiego. Warto\u015B\u0107 artystyczn\u0105 i materialn\u0105 serwisu oceni doktor Marek Kruczek. Licytacji poddana zostanie te\u017C lalka Barbie z 1996 roku ze specjalnej, \u015Bwi\u0105tecznej serii Holiday. Ostatnia uczestniczka, Wioletta z Sulechowa, ma do sprzedania kapelusz i kaszkiet po dziadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67178250":["Tomasz jest \u015Bwiadkiem porannego napadu na sklep. Sprawcy udaje si\u0119 uciec. Do pomocy w tej sprawie ruszaj\u0105 Natalia i Marek. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej bandyta uprowadza lekarza z prywatnej kliniki. Aby zrozumie\u0107 intencje sprawcy, funkcjonariusze staraj\u0105 si\u0119 odkry\u0107 motywy jego dzia\u0142a\u0144. Tego samego dnia za\u0142oga interweniuje w sprawie ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Przyczyn\u0105 sprzeczki s\u0105 umieszczone w sieci nagie zdj\u0119cia kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C. Jednak Natalia odkrywa inny trop. Tymczasem do Emilki docieraj\u0105 niepokoj\u0105ce plotki. Udaje si\u0119 ona z nimi do Witackiego, gdzie czeka j\u0105 niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67178251":["Gwiazd\u0105 tego odcinka jest Kabaret Zdolni i Skromni w sk\u0142adzie: \u0141ukasz Zaczek, Klaudia Halejcio, Olga \u0141asak, Ewelina Wojtak i Andrzej Koz\u0142owski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228368.jpg","",["N"]],"67178252":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 po\u017Cegnalnego wyst\u0119pu Kabaretu Ka\u0142asznikof, kt\u00F3ry zaprezentuje najwa\u017Cniejsze skecze ze swojego dorobku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228368.jpg","",["N"]],"67178253":["W mieszkaniu zostaj\u0105 znalezione zmumifikowane zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Z bada\u0144 wynika, \u017Ce zgin\u0105\u0142 na skutek urazu g\u0142owy, a do jego \u015Bmierci mog\u0142o doj\u015B\u0107 wiele lat temu. W\u0142a\u015Bciciel lokalu zmar\u0142 niedawno i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek \u0142\u0105czy\u0142o go z ofiar\u0105. Podejrzenie pada na mieszkaj\u0105cego obok s\u0105siada, kt\u00F3ry od pocz\u0105tku nie m\u00F3wi funkcjonariuszom prawdy. Kluczem do rozwi\u0105zania zagadki staje si\u0119 tajemnicza korespondencja, jak\u0105 zmar\u0142y gospodarz prowadzi\u0142 z pewn\u0105 dziewczyn\u0105. Tymczasem Jagie\u0142\u0142o rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo w sprawie swojego prze\u015Bladowcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67178254":["Kowalski, Kropelka i Pakulska zostaj\u0105 przydzieleni do nowo powsta\u0142ego zespo\u0142u do spraw niewykrytych zab\u00F3jstw. \u015Aledztwo dotyczy ludzkich szcz\u0105tk\u00F3w, kt\u00F3re s\u0105 wmurowane w \u015Bcian\u0119 starego magazynu. Zw\u0142oki nale\u017C\u0105 prawdopodobnie do partnerki bogatego biznesmena. M\u0119\u017Cczyzna pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo, a w li\u015Bcie po\u017Cegnalnym przyzna\u0142 si\u0119 do morderstwa kobiety. Zaskakuj\u0105ce jest jednak to, \u017Ce cia\u0142a zosta\u0142y zamurowane w budynku, kt\u00F3ry powsta\u0142 wiele lat po \u015Bmierci biznesmena. \u015Aledczy ruszaj\u0105 do Czech, aby rozwik\u0142a\u0107 spraw\u0119 sprzed ponad 20 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67178255":["Re\u017C.: Bruce Hunt.
Czasy zimnej wojny, Rumunia. Kilku \u015Bmia\u0142k\u00F3w dociera do ukrytego w g\u00F3rskich lasach XIII-wiecznego ko\u015Bcio\u0142a. Postanawiaj\u0105 go okra\u015B\u0107, przeczuwaj\u0105c, \u017Ce budynek sakralny zbudowany w tak niezwyk\u0142ym miejscu musi skrywa\u0107 jak\u0105\u015B tajemnic\u0119. Postawiona na jaskini budowla zawala si\u0119, grzebi\u0105c intruz\u00F3w pod gruzami. Mija 30 lat. Speleolog Nicolai zamierza udowodni\u0107, \u017Ce rumu\u0144ska jaskinia jest najwi\u0119ksz\u0105 na planecie. Zaawansowany technologicznie sprz\u0119t pozwala mu ustali\u0107, \u017Ce pod ziemi\u0105 p\u0142ynie ogromna rzeka. Do naukowca do\u0142\u0105czaj\u0105 m.in. biolog Kathryn, p\u0142etwonurkowie Jack i jego brat oraz alpinistka Charlie. Wszyscy cz\u0142onkowie ekipy maj\u0105 du\u017Ce do\u015Bwiadczenie w niebezpiecznych wyprawach i dysponuj\u0105 nowatorskim sprz\u0119tem. Eksploruj\u0105c odci\u0119ty od \u015Bwiata ekosystem, czuj\u0105 dreszcz emocji. Ekscytacja ust\u0119puje miejsca przera\u017Ceniu, gdy droga wyj\u015Bcia z jaskini zawala si\u0119, a tkwi\u0105cy w podziemnej pu\u0142apce ludzie przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce poluje na nich nieznany gatunek stworze\u0144. Jack uchodzi z \u017Cyciem z pierwszego pojedynku. Niebawem jego towarzysze zaczynaj\u0105 dostrzega\u0107 w nim niepokoj\u0105ce zmiany. Tymczasem ko\u0144cz\u0105 si\u0119 zapasy tlenu, a \u017C\u0105dne krwi bestie szykuj\u0105 kolejny atak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177309.jpg","",["N"]],"67178256":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67178257":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67178258":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67178259":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67178260":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67178261":["Mi\u0142o\u015B\u0107 od pierwszego wejrzenia\/Uk\u0142ad z zi\u0119ciem
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 23-letnia studentka Lena. Dziewczyna za par\u0119 miesi\u0119cy ma wzi\u0105\u0107 \u015Blub, ale niedawno nabra\u0142a podejrze\u0144, ze narzeczony j\u0105 zdradza. Pozna\u0142a go trzy lata wcze\u015Bniej i cho\u0107 z pocz\u0105tku ch\u0142opak nie podoba\u0142 si\u0119 jej dobrze sytuowanym i konserwatywnym rodzicom, uda\u0142o si\u0119 ich do niego przekona\u0107. Ojciec Leny zatrudni\u0142 go nawet w swoim sklepie. Niestety od tego czasu w zwi\u0105zku Leny wiele si\u0119 zmieni\u0142o. Narzeczony ma dla niej coraz mniej czasu i dziewczyna podejrzewa, \u017Ce romansuje z m\u0142od\u0105 atrakcyjn\u0105 praktykantk\u0105. Pracownicy Septagonu zajm\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem dotycz\u0105cym bardzo romantycznej historii. Ich klientem jest wiolonczelista z miejskiej orkiestry, kt\u00F3ry pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 kobiet\u0119, z kt\u00F3r\u0105 miesi\u0105c wcze\u015Bniej zaci\u0105\u0142 si\u0119 w windzie. W tych nietypowych okoliczno\u015Bciach mi\u0119dzy nieznajomymi narodzi\u0142a si\u0119 fascynacja. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna chcia\u0142 wzi\u0105\u0107 numer telefonu od swojej towarzyszki, ta szepn\u0119\u0142a mu do ucha, \u017Ceby spotkali si\u0119 w noc \u015Bwi\u0119toja\u0144sk\u0105 na szczycie wie\u017Cy widokowej. Niestety na drodze do szcz\u0119\u015Bcia pary stan\u0105\u0142 wypadek drogowy, kt\u00F3ry uniemo\u017Cliwi\u0142 m\u0119\u017Cczy\u017Anie dotarcie na miejsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67178262":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Mitch i jego dziewczyna staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami pr\u00F3by zab\u00F3jstwa, przez co \u015Bci\u0105gaj\u0105 na siebie niebezpiecze\u0144stwo. Jesse Lee Harris pomaga ratownikom z ekipy patrolu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67178263":["Re\u017C.: Georg Fenady.
Caroline \u015Bni si\u0119, \u017Ce Loganowi pomagaj\u0105 Anio\u0142ki Charliego. Caroline wciela si\u0119 w Kelly Garrett, CJ - w Jill Monroe, za\u015B Stephanie gra Sabrin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67178264":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Hulk Hogan pomaga ratownikom S\u0142onecznego patrolu zbiera\u0107 pieni\u0105dze na utrzymanie m\u0142odzie\u017Cowego centrum rekreacji. Stephanie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma raka sk\u00F3ry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67178265":["Re\u017C.: Leo Zahn.
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Frank Stolte (Johannes Brandrup) i Ingo Fischer (Rainer Strecker), detektywi w oddziale patrolu drogowego, otrzymuj\u0105 nowe zadanie. Dochodzi do serii zamach\u00F3w bombowych. Na miejscu zbrodni funkcjonariusze znajduj\u0105 tylko ta\u015Bm\u0119 z nagraniem kogo\u015B, kto przedstawia si\u0119 jako Rascar Capac oraz plastikow\u0105 figurk\u0119 komiksowego bohatera Tintina. Szanta\u017Cysta dzwoni i grozi, \u017Ce je\u015Bli nie otrzyma okupu, zdetonuje wi\u0119cej bomb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"67178266":["Reporter programu sprawdza, czy kr\u0119cenie pi\u0142ki do koszyk\u00F3wki na jednym palcu wymaga specjalnych predyspozycji, czy jedynie cierpliwo\u015Bci i treningu. Widzowie poznaj\u0105 projektanta luksusowej szafy, wykonanej z drewna cyprysowego sprowadzanego z Toskanii. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak pozyskuje si\u0119 wyj\u0105tkowo odporny i dekoracyjny czarny granit oraz co mo\u017Cna z niego wykona\u0107. Tw\u00F3rcy programu sprawdzaj\u0105 te\u017C, jak funkcjonuje nowoczesny drapacz chmur we Frankfurcie nad Menem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67178267":["Gwiazda reklamy
Karol dostaje propozycj\u0119 wyst\u0105pienia w reklamie batonik\u00F3w czekoladowych. Jednak w nocy przed nagraniem zaczyna bole\u0107 go z\u0105b. Rano Tadek zabiera przyjaciela do dentysty, ale w ostatniej chwili Krawczyka ogarnia strach i korzystaj\u0105c z nieuwagi lekarza i jego asystentki, m\u0119\u017Cczyzna ucieka z gabinetu. Zabiera ze sob\u0105 znieczulaj\u0105cy \u017Cel. Lekarstwo to przestaje jednak dzia\u0142a\u0107 podczas nagrywania reklamy i Karol nie jest w stanie zagra\u0107 swojej roli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178268":["Manager
Karol wraca z pracy nieco p\u00F3\u017Aniej, ni\u017C zwykle, w dodatku przynosi bukiet kwiat\u00F3w dla Aliny i butelk\u0119 szampana. Us\u0142ysza\u0142 przypadkowo w pracy rozmow\u0119, z kt\u00F3rej wyci\u0105gn\u0105\u0142 wnioski, \u017Ce ma zosta\u0107 mened\u017Cerem. Dumny, wszystkim wko\u0142o opowiada o swoim zawodowym sukcesie. Zaczyna te\u017C zachowywa\u0107 si\u0119, jak szef firmy, planuje te\u017C z \u017Con\u0105 wsp\u00F3lny wyjazd. Czeka go jednak niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178269":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178270":["Para student\u00F3w zostaje przy\u0142apana na podpowiadaniu koledze, zdaj\u0105cemu egzamin. Wykorzystuj\u0105 w tym celu telefon. Dziekan stara si\u0119 bagatelizowa\u0107 spraw\u0119. Jednak gdy matka jednego ze student\u00F3w zg\u0142asza pobicie syna, policjanci z patrolu sz\u00F3stego przyst\u0119puj\u0105 do dzia\u0142ania. Okazuje si\u0119, \u017Ce afera ze \u015Bci\u0105ganiem stanowi\u0142a tylko wierzcho\u0142ek g\u00F3ry lodowej. Na komendzie pojawia si\u0119 Wojtek Nied\u017Awiecki. Jaskowska proponuje Zapale, by zabra\u0142 go ze sob\u0105 na patrol. Zapa\u0142a wie, \u017Ce to jego w szpitalu odwiedza\u0142a Drawska. Dy\u017Curny otrzymuje wyniki bada\u0144 proszku, kt\u00F3ry znajdowa\u0142 si\u0119 w tajemniczej kopercie. S\u0105 one dla niego zaskoczeniem. Policjanci postanawiaj\u0105 niezw\u0142ocznie odnale\u017A\u0107 nadawc\u0119 przesy\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67178271":["Higiena ponad wszystko. Ch\u0142opak wraca do swojej mi\u0142o\u015Bci, a ona go okrada
Pawe\u0142 i Kasia oraz Dominik i Ania sp\u0119dzaj\u0105 wakacje na Gran Canarii. Ju\u017C pierwszego dnia pobytu Kasia ma do\u015B\u0107 swoich towarzyszy. Zapach potu Dominika jest nie do wytrzymania, a zawarto\u015B\u0107 baga\u017Cu pary - do\u015B\u0107 oryginalna. Tak\u017Ce ich zachowanie jest dalekie od idea\u0142u, a zasady dobrego wychowania s\u0105 im zupe\u0142nie obce. Rafa\u0142 idzie z Mateuszem i Kacprem do pubu, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 jest jego ukochana, Diana. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyna ju\u017C tam nie pracuje. Co wi\u0119cej, lokal prawdopodobnie nigdy do niej nie nale\u017Ca\u0142. Wkr\u00F3tce Rafa\u0142owi i kolegom udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 Dian\u0119. Ta jest zaskoczona wizyt\u0105 ch\u0142opaka. Mimo \u017Ce nie pami\u0119ta nawet jego imienia, ten zabiera j\u0105 na drogie zakupy. Wieczorem wszyscy bawi\u0105 si\u0119 w dyskotece. W pewnym momencie Diana znika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106806.jpg","",["N"]],"67178272":["Sven Berchtold przyje\u017Cd\u017Ca na lotnisko. Ma walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce czekaj\u0105 na niego Mornau i Kulkikow. Svenowi udaje si\u0119 ukry\u0107 got\u00F3wk\u0119. Ucieka przed \u015Bledz\u0105cymi go m\u0119\u017Cczyznami. Aby ich powstrzyma\u0107, powoduje wypadek samochodowy. Na miejsce wydarzenia dociera Za\u0142oga A. Niestety, Kulkikow umiera. Sven po przewiezieniu do szpitala zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Tymczasem Murnau zauwa\u017Ca pust\u0105 walizk\u0119 Berchtolda. Jest przekonany, \u017Ce cz\u0142onkowie Medicoptera ukradli pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"67178273":["Le\u015Bne zacisze
Karol i Tadek, pod wp\u0142ywem reklamy, postanawiaj\u0105 kupi\u0107 po bardzo niskiej cenie letni domek po\u0142o\u017Cony w lesie. Ich \u017Cony s\u0105 temu przeciwne, ale w ko\u0144cu ust\u0119puj\u0105. We czw\u00F3rk\u0119 udaj\u0105 si\u0119 do sklepu, gdzie sprzedawca (Rados\u0142aw Pazura) przekonuje ich do skorzystania ze wspania\u0142ej okazji. Kiedy Krawczykowie i Norkowie razem przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, okazuje si\u0119, \u017Ce sprzedawca ich oszuka\u0142, a wymarzony domek jest zupe\u0142n\u0105 ruin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178274":["Business lunch
Danuta i Alina po przeczytaniu artyku\u0142u w kobiecej prasie, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ich m\u0119\u017Cowie, kt\u00F3rzy s\u0105 coraz bardziej powolni i marudni, starzej\u0105 si\u0119. Niespodziewanie Karol wraca do domu pe\u0142en zapa\u0142u i energii. Informuje \u017Con\u0119, \u017Ce zaprosi\u0142 do nich swojego szefa z \u017Con\u0105 na business lunch. Wkr\u00F3tce zjawiaj\u0105 si\u0119 dyrektor Marsza\u0142ek i Pamela. Tymczasem Karol musi natychmiast zaj\u0105\u0107 si\u0119 niespodziewan\u0105 awari\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178275":["Telefon do dozorcy
Karol, po odej\u015Bciu kolejnego dozorcy, postanawia sam zosta\u0107 gospodarzem domu. Instaluje w mieszkaniu wewn\u0119trzny telefon, przez kt\u00F3ry mieszka\u0144cy kamienicy b\u0119d\u0105 mogli zg\u0142asza\u0107 mu swoje sprawy. Doprowadza to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178276":["Reporterzy pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, czym w\u0142a\u015Bciwie jest nirvana i jak j\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107. Bohaterami odcinka s\u0105 freeganie, czyli cz\u0142onkowie antykonsumpcyjnego ruchu, \u017Cywi\u0105cy si\u0119 jedzeniem wyrzucanym z powodu utraty daty wa\u017Cno\u015Bci. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C podstawowych rzeczy, kt\u00F3re mog\u0105 by\u0107 przydatne podr\u00F3\u017Cuj\u0105cym po Maroku. Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 te\u017C Seszele w poszukiwaniu palmy, na kt\u00F3rej rosn\u0105 najwi\u0119ksze i najdro\u017Csze orzechy kokosowe \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67178277":["Re\u017C.: Rob Zombie.
Podczas balu przebiera\u0144c\u00F3w, zorganizowanego przez kr\u00F3la porno Tony'ego Enrighta, dochodzi do gwa\u0142tu i morderstwa. Odciski palc\u00F3w znalezione na miejscu zbrodni nale\u017C\u0105 do Coopa Daly'ego, ochroniarza milionera, kt\u00F3ry staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. M\u0119\u017Cczy\u017Anie udaje si\u0119 jednak obali\u0107 zarzuty, ale Calleigh i Walter wci\u0105\u017C maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci. Postanawiaj\u0105 przeszuka\u0107 posiad\u0142o\u015B\u0107 Enrighta. Wkr\u00F3tce znajduj\u0105 aparatur\u0119 pods\u0142uchow\u0105, z kt\u00F3rej sygna\u0142 trafia wprost do siedziby CSI. Okazuje si\u0119, \u017Ce stoi za tym Jesse Cardoza, kt\u00F3ry ma z Tonym rachunki do wyr\u00F3wnania. Jest przekonany, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie milioner zabi\u0142 przed w laty w Los Angeles jego \u017Con\u0119. Prokurator \u017C\u0105da od Horatia, by usun\u0105\u0142 Cardoz\u0119 z zespo\u0142u. Ten jednak nie zamierza da\u0107 si\u0119 zastraszy\u0107. Do nadzorowania \u015Bledztwa w sprawie morderstwa w posiad\u0142o\u015Bci Enrighta zostaje wyznaczony Eric Delko. Razem z Caine'em jedzie do Los Angeles, by rozwi\u0105za\u0107 spraw\u0119 zab\u00F3jstwa \u017Cony Cardozy. Obaj s\u0105 przekonani, \u017Ce ta zbrodnia stanowi klucz do sukcesu aktualnego \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"67178278":["Re\u017C.: Helen Shaver.
Porunn rodzi c\u00F3reczk\u0119, kt\u00F3rej nadaje imi\u0119 Siggy. Z kolei Judith wydaje na \u015Bwiat syna. P\u00F3\u017Aniej zostaje skazana na kar\u0119 obci\u0119cia nosa i uszu za cudzo\u0142\u00F3stwo. Nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 tortur, wyznaje w ko\u0144cu, \u017Ce ojcem jej dziecka jest Athelstan. Rolnik Stender wraca z Wessex. Przekazuje Ragnarowi dramatyczne wie\u015Bci o losie osadnik\u00F3w. Hrabia Kalf prowadzi sw\u0105 flot\u0119 do Kattegat, by do\u0142\u0105czy\u0107 do wyprawy na Pary\u017C. Floki dostaje tajemniczy znak od bog\u00F3w, kt\u00F3ry sk\u0142ania go do podj\u0119cia drastycznych krok\u00F3w. Postanawia zabi\u0107 Athelstana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"67178279":["Re\u017C.: Kelly Makin.
Statki wiking\u00F3w docieraj\u0105 do Francji. Wojownicy przygotowuj\u0105 si\u0119 do ataku na Pary\u017C. Zak\u0142adaj\u0105 ob\u00F3z nad rzek\u0105 i opracowuj\u0105 szczeg\u00F3\u0142y napa\u015Bci. Ich pojawienie si\u0119 wywo\u0142uje panik\u0119 w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w, kt\u00F3rzy musz\u0105 przygotowa\u0107 si\u0119 do obl\u0119\u017Cenia. Cesarz Karol III og\u0142asza, \u017Ce dw\u00F3r nie opu\u015Bci zagro\u017Conego przez pogan miasta. Jego obron\u0105 ma dowodzi\u0107 hrabia Odo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"67178280":["Re\u017C.: Kelly Makin.
Rozpoczyna si\u0119 atak na Pary\u017C. Hrabia Odo umiej\u0119tnie kieruje obron\u0105 miasta. Naje\u017Ad\u017Acy s\u0105 jednak zdeterminowani, by wedrze\u0107 si\u0119 do twierdzy. Podczas zaci\u0119tej bitwy Ragnar i jego kompani odnosz\u0105 powa\u017Cne obra\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"67178281":["W pierwszym odcinku na trudnym torze przeszk\u00F3d zobaczymy modela i fizjoterapeut\u0119 Micha\u0142a Baryz\u0119. M\u0119\u017Cczy\u017Anie b\u0119dzie kibicowa\u0107 mama. Swoich si\u0142 spr\u00F3buje tak\u017Ce gwiazda Tik Toka, Filip Zabielski. Go\u015Bciem specjalnym odcinka b\u0119dzie polski sobowt\u00F3r Chucka Norrisa, Marcin Olpi\u0144ski. M\u0119\u017Cczyzna stanie do rywalizacji z w\u0142asnym synem, Szymonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170181.jpg","",["N"]],"67178282":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"67178283":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"67178284":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67178285":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67178286":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67178128":["Tajemnica matki
Bogata kobieta zostaje utopiona w wannie w swojej willi. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara odda\u0142a nie\u015Blubn\u0105 c\u00F3rk\u0119 do adopcji, a kr\u00F3tko przed \u015Bmierci\u0105 odnalaz\u0142a nastolatk\u0119 i pr\u00F3bowa\u0142a si\u0119 z ni\u0105 skontaktowa\u0107. Kuba i Natalia przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 rodzinie, kt\u00F3ra przygarn\u0119\u0142a dziewczynk\u0119. Tymczasem Jana W\u00F3jcika nachodzi jego nadopieku\u0144cza matka, dezorganizuj\u0105c tym samym prac\u0119 w komendzie. Jej cz\u0119ste wizyty s\u0105 przyczyn\u0105 \u017Cart\u00F3w i zabawnych sytuacji, ale tak\u017Ce powodem powa\u017Cnej pomy\u0142ki funkcjonariusza, kt\u00F3ra mo\u017Ce mie\u0107 fatalne skutki dla \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67178129":["\u015Amier\u0107
Szkolny chuligan zostaje znaleziony ci\u0119\u017Cko ranny w szatni. Wkr\u00F3tce zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Detektywi zauwa\u017Caj\u0105 sfa\u0142szowane fotografie o\u015Bmieszaj\u0105ce nastolatka. Podejrzanymi s\u0105 koledzy z jego klasy oraz pracownicy szko\u0142y, kt\u00F3rzy byli wcze\u015Bniej prze\u015Bladowani przez ofiar\u0119. Tymczasem do Olgierda wprowadza si\u0119 Maja i postanawia przeprowadzi\u0107 w jego mieszkaniu rewolucj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67178130":["Wi\u0119zi
Instruktor wspinaczki zostaje dotkliwie pobity. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 w ostrym konflikcie ze swoim wsp\u00F3lnikiem. W toku \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na inny trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce powodem ataku by\u0142o tragiczne wydarzenie z przesz\u0142o\u015Bci. W mi\u0119dzyczasie Stefan nabiera podejrze\u0144 co do relacji \u0142\u0105cz\u0105cej Kub\u0119 z policyjn\u0105 informatork\u0105 Natasz\u0105. Odkrywa, \u017Ce mieszkaj\u0105 razem. Zastanawia si\u0119, czy powiedzie\u0107 o tym Natalii, czy by\u0107 lojalnym wobec Kuby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67178131":["After
Dochodzi do brutalnego napadu na m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 raperowi, w zespole kt\u00F3rego ta\u0144czy\u0142a ofiara. Niebawem jednak muzyk zostaje otruty, pojawia si\u0119 tak\u017Ce stalker, kt\u00F3ry pono\u0107 prze\u015Bladowa\u0142 tancerk\u0119. Ewa nie potrafi si\u0119 pogodzi\u0107 z utrat\u0105 m\u0119\u017Ca. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest winna jego \u015Bmierci. Z tego powodu postanawia zapomnie\u0107 o Foksie, gangsterze, kt\u00F3ry zabi\u0142 jej brata. Adam i \u017Baneta pr\u00F3buj\u0105 przekona\u0107 j\u0105, by nie rezygnowa\u0142a ze \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"67178132":["Zosta\u0144 w domu
Kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do domu znanego blogera podr\u00F3\u017Cniczego. W trakcie zdarzenia zostaje postrzelona jego dziewczyna. Trwa \u015Bledztwo, ale sami poszkodowani utrudniaj\u0105 detektywom dzia\u0142ania. Podejrzany jest ogrodnik, kt\u00F3ry ma kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Niebawem maj\u0105 miejsce kolejne brutalne w\u0142amania do dom\u00F3w zamo\u017Cnych celebryt\u00F3w. Detektywi wzmagaj\u0105 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu odnalezienie sprawcy. Konflikt Krystiana i Eweliny wci\u0105\u017C trwa. Skumulowane u \u017Cony detektywa silne emocje, zwi\u0105zane z ostatnimi traumatycznymi wydarzeniami, wybuchaj\u0105 ze zdwojon\u0105 si\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"67178133":["Granica
Gminny radny zostaje napadni\u0119ty i pobity. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jest on skonfliktowany z opozycj\u0105. Dochodzi do przeszukania domu ofiary. Agenci CBP znajduj\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 z arabskimi napisami i spor\u0105 kwot\u0119 zgromadzon\u0105 w dolarach. Nast\u0119pnie odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna cz\u0119sto podr\u00F3\u017Cowa\u0142 do Niemiec i pod granic\u0119 z Bia\u0142orusi\u0105. Funkcjonariusze trafiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C na trop grupy, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 nielegalnym transportem emigrant\u00F3w. W tym samym czasie Beata przekonuje policjant\u00F3w, \u017Ce Agata nigdy na nich nie donios\u0142a. Nowa cz\u0142onkini zespo\u0142u oferuje nawet pomoc przy \u015Bledztwie w sprawie zab\u00F3jstwa nastolatki, w kt\u00F3re wpl\u0105tany jest Robert Szwarc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"67178134":["Karma wraca
Zostaje uprowadzone dziecko samotnej matki. Funkcjonariusze rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Wspiera ich emerytowany policjant a wuj dziecka. W trakcie dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce ojca uprowadzonego malca widziano pod domem by\u0142ej \u017Cony i jednocze\u015Bnie matki ofiary, chocia\u017C w tym czasie powinien przebywa\u0107 poza granicami kraju. Sprawa komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy kobieta spotyka si\u0119 z jakim\u015B podejrzanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"67178135":["Niania porywaczka
Frania pomaga na przystanku kobiecie, kt\u00F3ra ma pod opiek\u0105 kilkoro dzieci i mn\u00F3stwo baga\u017Cu. Gdy bierze na r\u0119ce niemowl\u0119, jego matka znika w tramwaju porwana przez t\u0142um. Frania zostaje na ulicy z obcym dzieckiem w ramionach, zabiera wi\u0119c je do domu Skalskich. Ca\u0142a rodzina jest zauroczona niemowl\u0119ciem. Wtedy w telewizji ukazuje si\u0119 portret pami\u0119ciowy Frani i informacja o porwaniu dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67178136":["Ka\u017Cdy potrzebuje babci
W domu spokojnej staro\u015Bci trwa remont i babcia Frani, Apolonia, musi wyprowadzi\u0107 si\u0119 na kilka dni. Teresa przyprowadza j\u0105 do domu Skalskich. Niestety ani Maks, ani Frania nie zdaj\u0105 sobie sprawy, ile k\u0142opot\u00F3w mo\u017Ce przysporzy\u0107 jedna \u017Cywotna staruszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67178137":["Frania numer dwa
Po feriach wielkanocnych dzieci id\u0105 do szko\u0142y. W podstaw\u00F3wce Adasia rozpoczynaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia na basenie, co przysparza ch\u0142opcu nowych, kr\u0119puj\u0105cych problem\u00F3w, z kt\u00F3rych zwierza si\u0119 Frani. Tymczasem Maks po raz pierwszy daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na wieczorne wyj\u015Bcie do klubu, gdzie poznaje bardzo podobn\u0105 do Frani - Hani\u0119. Niania cieszy si\u0119 z jego szcz\u0119\u015Bcia, za to Konrad usilnie sugeruje Maksowi, \u017Ce zadowala si\u0119 tylko imitacj\u0105 Frani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67178138":["Zab\u00F3jcze paluszki
Karolina chce dotrze\u0107 do cenionego krytyka, aby wystawi\u0142 premierze filmowej Maksa dobre recenzje. Dzi\u0119ki Zuzi, kt\u00F3ra chodzi do szko\u0142y z synem recenzenta, aran\u017Cuje spotkanie. Ch\u0142opiec bardzo denerwuje niani\u0119. Zirytowana jego zachowaniem podczas wsp\u00F3lnego spaceru uderza go bagietk\u0105. Jego ojciec jest oburzony i \u017C\u0105da przeprosin. Aby go uspokoi\u0107, Konrad serwuje pyszne paluszki. Maks jest przekonany, \u017Ce po incydencie krytyk wystawi niepochlebne recenzje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67178139":["Og\u00F3r
Ferdynand Kiepski budzi si\u0119 w nocy i stwierdza, \u017Ce nasz\u0142a go straszna ochota na og\u00F3rka kiszonego. Stanowczo odrzuca oferowane mu przez Halin\u0119 og\u00F3rki ze sklepu i \u017C\u0105da domowego kiszonego, wed\u0142ug starej receptury. Obsesja kiszenia og\u00F3rk\u00F3w zara\u017Ca pozosta\u0142ych s\u0105siad\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178140":["Bob
Pewnego dnia Arnold Boczek zmienia nazwisko na Bob Marley. T\u0142umaczy s\u0105siadom, \u017Ce poprawia mu to samopoczucie. Ferdynand Kiepski krytykuje go za to otwarcie: jego zdaniem to zdrada narodu polskiego. W tym odcinku poznamy te\u017C Gra\u017Cynk\u0119, kole\u017Cank\u0119 Halinki Kiepskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178141":["Ciucholand
Marian Pa\u017Adzioch otwiera na korytarzu kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 sklep z u\u017Cywan\u0105 odzie\u017C\u0105, kt\u00F3ry szybko zaczyna si\u0119 cieszy\u0107 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w i mieszka\u0144c\u00F3w osiedla. Jedynie Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru nic w nim kupowa\u0107. Stanowczo twierdzi, \u017Ce \"honor mu na to nie pozwala\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178142":["Skok
S\u0105siedzi Marian Pa\u017Adzioch oraz Ferdynand Kiepski nie widz\u0105 \u017Cadnej mo\u017Cliwo\u015Bci zarobienia du\u017Cych pieni\u0119dzy uczciw\u0105 prac\u0105. Po namy\u015Ble postanawiaj\u0105 wkroczy\u0107 na drog\u0119 przest\u0119pcz\u0105. Obmy\u015Blaj\u0105 plan obrabowania pobliskiego banku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178143":["Radny
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia swoim s\u0105siadom, \u017Ce postanowi\u0142 kandydowa\u0107 na radnego. Jest przekonany, \u017Ce cieszy si\u0119 og\u00F3lnym poparciem rodzin mieszkaj\u0105cych po s\u0105siedzku, a nawet w ca\u0142ej dzielnicy. Jeden Ferdynand Kiepski uwa\u017Ca, \u017Ce Pa\u017Adzioch nie zas\u0142uguje na tak odpowiedzialne spo\u0142ecznie stanowisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178144":["Salomon baba
Halina Kiepska dochodzi do wniosku, \u017Ce w jej \u017Cyciu ma\u0142\u017Ce\u0144skim od lat panuje stagnacja. O\u015Bwiadcza, \u017Ce nadszed\u0142 czas na zmiany. Na pocz\u0105tek postanawia przemeblowa\u0107 mieszkanie, a potem zmieni\u0107 wygl\u0105d zewn\u0119trzny i osobowo\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca, Ferdynanda. Jej duchowym przyw\u00F3dc\u0105 zostaje modny guru - Salomon Baba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67178145":["Aktywistka
Marcin zg\u0142asza zagini\u0119cie \u017Cony, Malwiny. Od s\u0105siada dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce kobieta pojecha\u0142a na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 rowerow\u0105. Gdy jednak zacz\u0105\u0142 jej szuka\u0107, znalaz\u0142 w parku jedynie porzucony dwu\u015Blad. Marcin opowiada te\u017C policjantom, \u017Ce po \u015Bmierci synka jego \u017Cona sta\u0142a si\u0119 aktywistk\u0105 walcz\u0105c\u0105 o czyste \u015Brodowisko. Podejrzewa, \u017Ce za jej znikni\u0119ciem stoj\u0105 ludzie, z kt\u00F3rymi by\u0142a w konflikcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67178146":["Na\u0142\u00F3g (Chirurg)
Funkcjonariusze z wydzia\u0142u do spraw zagini\u0119\u0107 poszukuj\u0105 43-letniego Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna, podobnie jak jego \u017Cona Melania, jest chirurgiem. Trop prowadzi policjant\u00F3w do m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry wini Rafa\u0142a za \u015Bmier\u0107 \u017Cony. Jest przekonany, \u017Ce lekarz pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d podczas operacji i dlatego pacjentka zmar\u0142a. Swoje podejrzenia funkcjonariusze kieruj\u0105 te\u017C na w\u0142a\u015Bciciela nielegalnego lokalu z grami hazardowymi, u kt\u00F3rego zaginiony mia\u0142 d\u0142ug.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67178147":["Trzy i p\u00F3\u0142
Atrakcyjna, m\u0142oda kobieta Alicja Arszewska zostaje znaleziona powieszona. Przez kilka miesi\u0119cy za pomoc\u0105 charakteryzacji udawa\u0142a oty\u0142\u0105, by m\u00F3c ucz\u0119szcza\u0107 na spotkania Anonimowych \u017Bar\u0142ok\u00F3w XXX. Tam sprzedawa\u0142a innym uczestnikom niebezpieczny narkotyk, maj\u0105cy rzekomo pomaga\u0107 szybko zrzuci\u0107 wag\u0119. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce okrutnej zbrodni dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 jedna z oszukanych, Katarzyna. Kiedy jednak i ona wkr\u00F3tce umiera, utopiona we w\u0142asnej wannie, funkcjonariusze musz\u0105 zmieni\u0107 kierunek \u015Bledztwa. Sprawdzaj\u0105, czy za oba przest\u0119pstwa odpowiada ten sam sprawca. W trakcie analizowania nowych trop\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 coraz wi\u0119cej o dilerskiej dzia\u0142alno\u015Bci Alicji, a tak\u017Ce o jej ofiarach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178148":["O dw\u00F3ch mniej
Dw\u00F3ch by\u0142ych policjant\u00F3w - Lewakowski i Polit - pope\u0142nia samob\u00F3jstwo przez powieszenie. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce nie zrobili tego sami. Dzi\u0119ki \u015Bladom pozostawionym w mieszkaniu CW\u015A wpada na trop licealistki Nikoli Gawro\u0144skiej. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, czym zajmowali si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Ani po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby. Panowie zatrzymywali osoby rzekomo naruszaj\u0105ce prawo, a nast\u0119pnie wy\u0142udzali od nich pieni\u0105dze. Zadaniem Nikoli by\u0142o podrzucanie ofiarom narkotyk\u00F3w. Jednym z pechowc\u00F3w by\u0142 jej kolega z klasy, Mateusz Kowalewski. Nied\u0142ugo po tej historii nagle umar\u0142 dziadek ch\u0142opaka, a on dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce przyczynili si\u0119 do tego Lewakowski i Polit. Nastolatek ma motyw, ale dowody nadal obci\u0105\u017Caj\u0105 Nikol\u0119. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dociec prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178149":["To tylko kolega
Dosz\u0142o do zab\u00F3jstwa trzech uczni\u00F3w. Wszystkie ofiary w dniu \u015Bmierci odebra\u0142y SMS od kolegi z klasy, Krystiana Babika, z propozycj\u0105 spotkania. Zgin\u0119li dok\u0142adnie o tej samej godzinie, na kt\u00F3r\u0105 by\u0142o ono wyznaczone. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 podejrzanego o dokonanie zbrodni Krystiana martwego. Wychodzi na jaw, \u017Ce czw\u00F3rka zabitych przyjaci\u00F3\u0142 k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 o pieni\u0105dze i dziewczyny. Wed\u0142ug \u015Bledczych Krystian za\u0142o\u017Cy\u0142 si\u0119 z kolegami, \u017Ce uwiedzie kole\u017Cank\u0119 z klasy, Krystyn\u0119 Steck\u0105. W zwi\u0105zku z tym policjanci przypuszczaj\u0105, ze ch\u0142opc\u00F3w zabi\u0142 jej ojciec. Okazuje si\u0119 jednak, ze to nie Krysia by\u0142a powodem konfliktu. Krystian uwi\u00F3d\u0142 jej m\u0142od\u0105 macoch\u0119. Zakochana w nim kole\u017Canka mog\u0142a chcie\u0107 zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178150":["Message in the Bottle
Grzegorz Szczepa\u0144ski zostaje otruty na przyj\u0119ciu z okazji rocznicy swojego \u015Blubu. Zab\u00F3jca natar\u0142 trucizn\u0105 wn\u0119trze jego kieliszka. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi w sprawie s\u0105 kelner, a tak\u017Ce mened\u017Cer restauracji ofiary. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona zamordowanego zdradza\u0142a m\u0119\u017Ca z jego 19-letnim synem. Ch\u0142opak zosta\u0142 wydziedziczony przez ojca. Wkr\u00F3tce wdowa r\u00F3wnie\u017C ginie. Zostaje uderzona butelk\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178151":["Z\u0142e geny
CW\u015A dostaje zadanie odnalezienia zaginionego siedemnastolatka, Tymona Tarkowskiego. Wychowany we wp\u0142ywowej rodzinie adopcyjnej ch\u0142opak zosta\u0142 uprowadzony dla okupu. W otoczeniu oddzia\u0142\u00F3w specjalnych bliscy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z szanta\u017Cyst\u0105, by przekaza\u0107 pieni\u0105dze. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim znajomy c\u00F3rki Tarkowskich, a jednocze\u015Bnie ojciec jej dziecka, kt\u00F3re usun\u0119\u0142a. Wychodzi na jaw, \u017Ce doros\u0142y Tarkowski podejrzewa\u0142 Tymona o gwa\u0142t na nastolatce i chcia\u0142 si\u0119 go pozby\u0107. Wkr\u00F3tce zostaje odnaleziona jego biologiczna matka. Alkoholiczka bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia mog\u0142a chcie\u0107 zarobi\u0107 na porwaniu syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178152":["To si\u0119 nazywa pech
Na drodze pod miastem dochodzi do eksplozji samochodu, w wyniku kt\u00F3rej ginie kobieta, a jej syn - seryjny gwa\u0142ciciel - doznaje jedynie poparze\u0144 i drobnych st\u0142ucze\u0144. Ocalony Adrian sze\u015B\u0107 lat wcze\u015Bniej zosta\u0142 skazany za zgwa\u0142cenie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, podejrzewano go natomiast o zamordowanie trzech innych w Wa\u0142brzychu. O pod\u0142o\u017Cenie \u0142adunku podejrzewany jest ch\u0142opak siostry zwyrodnialca, Sabiny. Detektywi bior\u0105 te\u017C pod uwag\u0119 ojca jednej z jego ofiar. Sprawy przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t, kiedy Adrian ucieka ze szpitala i jak podejrzewa policja jedzie do Wa\u0142brzycha, by zlikwidowa\u0107 kobiety, kt\u00F3re obci\u0105\u017Cy\u0142y go zeznaniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178153":["Czysty przypadek
W parku znaleziono zw\u0142oki uduszonej tydzie\u0144 wcze\u015Bniej dziewczyny. Bliscy i znajomi denatki s\u0105 w szoku, gdy\u017C ca\u0142y czas kontaktowali si\u0119 z ni\u0105 na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym. Wychodzi na jaw, \u017Ce wiadomo\u015Bci wysy\u0142a\u0142 ojczym Anny, kt\u00F3ry tego feralnego dnia j\u0105 pobi\u0142 i zabra\u0142 telefon. Pod paznokciami zamordowanej specjali\u015Bci znajduj\u0105 cz\u0105steczki materia\u0142u budowlanego - betonu polimerowego. Trop prowadzi na politechnik\u0119, gdzie kobieta studiowa\u0142a. \u015Aledczy chc\u0105 porozmawia\u0107 z jej ch\u0142opakiem. Niestety, on te\u017C zostaje zabity. Ich uwaga kieruje si\u0119 wi\u0119c w stron\u0119 profesora, kt\u00F3ry wynalaz\u0142 rewolucyjny materia\u0142 budowlany...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67178154":["Siostry z piek\u0142a rodem
Barbara od kilku miesi\u0119cy pracuje w salonie fryzjerskim, nale\u017C\u0105cym do jej si\u00F3str - Pauliny i Marty. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobiety czerpi\u0105 dodatkowe korzy\u015Bci materialne ze spotka\u0144 ze starszymi m\u0119\u017Cczyznami. Kiedy jednak Paulina zaczyna si\u0119 umawia\u0107 z m\u0119\u017Cem jednej z klientek, postanawia zareagowa\u0107 i powiedzie\u0107 o swoich podejrzeniach \u017Conie m\u0119\u017Cczyzny. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej dochodzi do tragedii - oblana kwasem Patrycja trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67178155":["Kobieta odkrywa, \u017Ce jej ch\u0142opak jest atakowany z powodu koprolalii
Daniel i Wiktoria od kilku miesi\u0119cy s\u0105 par\u0105. W\u0142a\u015Bnie podj\u0119li decyzj\u0119 o tym, by wsp\u00F3lnie zamieszka\u0107. Niebawem jednak Daniel zostaje zaatakowany na osiedlu. Ataki powtarzaj\u0105 si\u0119. Niebawem Wiktoria dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142y dzie\u0142em przypadku czy niekorzystnego zbiegu okoliczno\u015Bci. Dziewczyna poznaje przera\u017Caj\u0105c\u0105 prawd\u0119 na temat swojego ukochanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67178156":["Zakaz k\u0105pieli
Rodzice nastoletniej Marty D\u0105browskiej wybieraj\u0105 si\u0119 na pogrzeb. Dziewczyna musi w tym czasie zaj\u0105\u0107 si\u0119 swoim 12-letnim bratem \u0141ukaszem. Jest niepocieszona, poniewa\u017C planowa\u0142a sp\u0119dzi\u0107 weekend ze znajomymi nad jeziorem. Przyjaciel, Kostek, namawia j\u0105, by zignorowa\u0142a nakaz rodzic\u00F3w i pojecha\u0142a na wycieczk\u0119 z reszt\u0105 paczki. Marta postanawia zabra\u0107 ze sob\u0105 brata i do\u0142\u0105czy\u0107 do przyjaci\u00F3\u0142. Po przybyciu na miejsce \u0141ukasz od razu chce pop\u0142ywa\u0107 w jeziorze. Nikt z m\u0142odych ludzi nie zauwa\u017Ca tabliczki ostrzegawczej, informuj\u0105cej o zakazie k\u0105pieli. Niebawem niemal dochodzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67178157":["Jubiler
Olga i jej m\u0105\u017C Konrad prowadz\u0105 salon jubilerski. Kobieta spodziewa si\u0119 dziecka, zatrudnia wi\u0119c do pomocy Kasi\u0119. Energiczna i zaradna dziewczyna ma doskona\u0142y kontakt z klientami i doskonale sobie radzi jako ekspedientka. Niebawem sprz\u0105taczka, pani Basia, informuje Olg\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C bardzo zbli\u017Cy\u0142 si\u0119 do nowej pracownicy. Mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami coraz cz\u0119\u015Bciej wybuchaj\u0105 k\u0142\u00F3tnie. Wszystkie spory id\u0105 jednak w zapomnienie, gdy w salonie pojawia si\u0119 niezadowolony klient. M\u0119\u017Cczyzna utrzymuje, \u017Ce kupi\u0142 pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy, kt\u00F3ry okaza\u0142 si\u0119 podr\u00F3bk\u0105 i wzywa policj\u0119. Wkr\u00F3tce potem historia si\u0119 powtarza. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Kasi. Ma\u0142\u017Conkowie postanawiaj\u0105 zainstalowa\u0107 ukryt\u0105 kamer\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67178158":["Bia\u0142a dama
Mariola mieszka wraz z m\u0119\u017Cem Wojciechem w rodzinnym domu. Pewnego dnia w budynku zaczynaj\u0105 si\u0119 dzia\u0107 dziwne rzeczy. Domownikom ukazuje si\u0119... bia\u0142a dama. Przera\u017Cona Mariola kontaktuje si\u0119 z wr\u00F3\u017Ck\u0105. Adelajda s\u0105dzi, \u017Ce rodzina powinna zmieni\u0107 miejsce zamieszkania, bo zagra\u017Ca jej niebezpiecze\u0144stwo. Mariola pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co si\u0119 dzieje. Trafia na trop mrocznych wydarze\u0144 dotycz\u0105cych przesz\u0142o\u015Bci swoich bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67177964":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67177965":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67177966":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67177967":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67177968":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177969":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177970":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177971":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177972":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177973":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177974":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177975":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67177976":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177977":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177978":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177979":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177980":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177981":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67177982":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67177983":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67177984":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67177985":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67177986":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67177987":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67177629":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177630":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67177631":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177632":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67177633":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177634":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67177635":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177636":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67177637":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67177638":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67177639":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177640":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67177641":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67177642":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67177643":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"67177644":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67177645":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"67177646":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177647":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67177649":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177650":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67177651":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177652":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67177653":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177654":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67177655":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67177656":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67177659":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67177660":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67177661":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67177662":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67177663":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67177664":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67177738":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67177739":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67177740":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67177741":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67177742":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67177743":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67177744":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67177745":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67177746":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67177747":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67177748":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67177749":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67177750":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67177751":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67177752":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"67177753":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67177754":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67177755":["Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67177756":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67177757":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67177758":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"67177759":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67177760":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67177613":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67177614":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67177615":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67177616":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67177617":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67177618":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67177619":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67177620":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67177621":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67177622":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67177623":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67177624":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67177625":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67177626":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67177627":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"67177628":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67178287":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67178288":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67178289":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67178290":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67178291":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67178292":["Prow.: Klaudia Bednarz.
Klaudia Bednarz spotyka si\u0119 z mieszka\u0144cami Warszawy. Uczestnicy muzycznego show musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy odpowiedzie\u0107 szczerze na niewygodne pytanie. W zamian mog\u0105 podj\u0105\u0107 trudne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67178293":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67178294":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67178295":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67178296":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67178297":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67178159":["W poprzednim sezonie Asseco zatrzyma\u0142o si\u0119 w Pucharze Polski w p\u00F3\u0142finale, w kt\u00F3rym po dogrywce musia\u0142o uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Jastrz\u0119bskiego W\u0119gla. Je\u015Bli rzeszowianie wywi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z roli faworyta w meczu ze \u015Alepskiem, w walce o fina\u0142 zmierz\u0105 z lepszym z pary CHKS Arka Che\u0142m - Jastrz\u0119bski W\u0119giel. Jest wi\u0119c bardzo mo\u017Cliwe, \u017Ce b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 do rewan\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"67178160":["29-letni Pawe\u0142 Czy\u017Cyk powalczy o pierwsze trofea w zawodowe karierze - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem jest W\u0142och Dragan Lepei legitymuj\u0105cy si\u0119 rekordem: 21 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek i 2 remisy. W ringu wyst\u0105pi te\u017C Ihosvany Garcia w pojedynku z Mirsadem Cebo, a tak\u017Ce niepokonany Konrad Koz\u0142owski w starciu z Bartoszem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"67178161":["Po raz pierwszy w historii mistrzostw \u015Bwiata w walce o medale b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 sportowcy w parabobslejach. Mi\u0119dzynarodowa Federacja Bobslej\u00F3w i Skeletonu chce w ten spos\u00F3b ujednolici\u0107 i uatrakcyjni\u0107 rywalizacj\u0119 sportowc\u00F3w zdrowych i niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67178162":["Po raz pierwszy w historii mistrzostw \u015Bwiata w walce o medale b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 sportowcy w parabobslejach. Mi\u0119dzynarodowa Federacja Bobslej\u00F3w i Skeletonu chce w ten spos\u00F3b ujednolici\u0107 i uatrakcyjni\u0107 rywalizacj\u0119 sportowc\u00F3w zdrowych i niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67178163":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67178164":["Tytu\u0142u z poprzedniego roku broni Kaillie Humphries. Amerykanka tak\u017Ce w tym sezonie spisuje si\u0119 bardzo dobrze. Triumfowa\u0142a w dw\u00F3ch zawodach pucharowych i jest trzecia w klasyfikacji generalnej. O kilka punkt\u00F3w wyprzedzaj\u0105 j\u0105 jej dwie najwi\u0119ksze konkurentki, Niemki Kim Kalicki i Laura Nolte, czyli trzecia i druga zawodniczka ostatniego \u015Bwiatowego czempionatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67178165":["Tytu\u0142u z poprzedniego roku broni Kaillie Humphries. Amerykanka tak\u017Ce w tym sezonie spisuje si\u0119 bardzo dobrze. Triumfowa\u0142a w dw\u00F3ch zawodach pucharowych i jest trzecia w klasyfikacji generalnej. O kilka punkt\u00F3w wyprzedzaj\u0105 j\u0105 jej dwie najwi\u0119ksze konkurentki, Niemki Kim Kalicki i Laura Nolte, czyli trzecia i druga zawodniczka ostatniego \u015Bwiatowego czempionatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67178166":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",["JM"]],"67178167":["Czerwona latarnia PlusLigi go\u015Bci trzeci\u0105 dru\u017Cyn\u0119 w tabeli. Aluronowi w ostatnim miesi\u0105cu przydarzy\u0142y si\u0119 trzy pora\u017Cki, w tym ostatnia i najbardziej zaskakuj\u0105ca z GKS-em. Warta przegra\u0142a w Katowicach do zera. Zobaczymy, czy bielszczanom uda si\u0119 wykorzysta\u0107 s\u0142absz\u0105 dyspozycj\u0119 zawiercian i wygra\u0107 trzeci mecz w sezonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67178168":["Beniaminek mierzy si\u0119 z liderem TAURON Ligi. Rzeszowianki imponuj\u0105 form\u0105, wygrywaj\u0105c spotkanie za spotkaniem. Dot\u0105d tylko \u0141KS znalaz\u0142 na nie spos\u00F3b. Tarnowianki w pierwszej rundzie nie zdo\u0142a\u0142y wydrze\u0107 wicemistrzyniom Polski nawet seta. Bardzo mo\u017Cliwe, \u017Ce ten sam scenariusz powt\u00F3rzy si\u0119 tak\u017Ce w meczu rewan\u017Cowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"67178169":["Robert Lewandowski i sp\u00F3\u0142ka niedawno zdobyli Superpuchar Hiszpanii. W p\u00F3\u0142finale pi\u0142karze FC Barcelony pokonali po karnych Betis. B\u00F3j z Verdiblancos w lidze te\u017C nie b\u0119dzie dla nich \u0142atwy. Jednak s\u0105 faworytami tego meczu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213222.jpg","",[]],"67178170":["Podczas gali kibice b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 w akcji \u0141ukasza Staniocha. Niepokonany Polak w swojej dziewi\u0105tej walce w zawodowej karierze zmierzy si\u0119 z do\u015Bwiadczonym Khorenem Gevorem. Ormianin ma za sob\u0105 pojedynki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze \u015Bredniej z takimi pi\u0119\u015Bciarzami jak Felix Sturm czy Arthur Abraham.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"67267537":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220440.jpg","",[]],"67178171":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67178172":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re s\u0105 na samym dole rankingu uwzgl\u0119dniaj\u0105cego \u015Bredni\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w zdobywanych w meczach Energa Basket Ligi. Wynik Czarnych S\u0142upsk to 77 oczek, natomiast Soko\u0142a \u0141a\u0144cut - tylko 72.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67178173":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67178174":["Stawk\u0105 tej walki jest mistrzostwo Polski w wadze super\u015Bredniej. Wi\u0119ksze szanse na zdobycie tytu\u0142u fachowcy daj\u0105 Przemys\u0142awowi Gorgoniowi, mimo \u017Ce jego rywal jest niepokonany w zawodowej karierze. Opr\u00F3cz nich w Bia\u0142ymstoku wyst\u0105pi\u0105 m.in. Jakub Sosi\u0144ski i Marcin Ma\u0142yszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67239273":["Drugi mecz eksportowego polskiego duetu w turnieju Elite 16 w Katarze. Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl czuj\u0105 si\u0119 w Dosze bardzo dobrze. W ubieg\u0142ym sezonie wygrali tu majowe zawody z cyklu Challenge, a przed tygodniem stan\u0119li na drugim stopniu podium The Finals. Starcie z brazylijskim duetem Vitor Felipe\/Renato nie b\u0119dzie dla nich \u0142atw\u0105 przepraw\u0105. Je\u015Bli jednak zagraj\u0105 na swoim poziomie, nie powinni mie\u0107 problem\u00F3w z odniesieniem zwyci\u0119stwa.","","",[]],"67178175":["Mistrzynie Polski maj\u0105 ju\u017C tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce w grupie E. Potrzebuj\u0105 jednak punkt\u00F3w w dw\u00F3ch ostatnich meczach tej fazy, by zapewni\u0107 sobie awans do play-off\u00F3w. W pierwszym spotkaniu z Maritz\u0105 P\u0142owdiw siatkarki Chemika wygra\u0142y 3:0. W Bu\u0142garii musz\u0105 by\u0107 gotowe na trudniejsz\u0105 przepraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"67256940":["Zmagania w grupie B Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl zako\u0144cz\u0105 meczem z niemieck\u0105 par\u0105 Nils Ehlers - Clemens Wickler. Za faworyt\u00F3w tej konfrontacji uchodz\u0105 Polacy, zajmuj\u0105cy obecnie pi\u0105te miejsce w rankingu FIVB. Ich rywale plasuj\u0105 si\u0119 na dwudziestej trzeciej pozycji. Najwi\u0119kszym sukcesem niemieckiego duetu w poprzednim sezonie World Beach Pro Touru by\u0142o trzecie miejsce w turnieju rangi Elite 16 w Hamburgu. Najlepsi w tamtych zawodach byli... \u0141osiak i Bryl.","","",[]],"67178177":["Ekipa z Tr\u00F3jmiasta w ostatnim meczu ligowym pokaza\u0142a charakter. Dzi\u0119ki znakomitej postawie w ostatniej kwarcie spotkania ze Startem Lublin, pokona\u0142a rywala 74:69. Potwierdzi\u0142a w ten spos\u00F3b, \u017Ce nale\u017Cy jej si\u0119 miejsce w czo\u0142\u00F3wce EBL. Powody do rado\u015Bci mieli tak\u017Ce koszykarze Astorii, kt\u00F3rzy pokonali na wyje\u017Adzie GTK Gliwice. Cho\u0107 wci\u0105\u017C zajmuj\u0105 przedostatnie miejsce w tabeli, do \u00F3smej lokaty premiowanej wyst\u0119pem w play-offach trac\u0105 ju\u017C tylko trzy oczka. W starciu z Treflem zrobi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by zn\u00F3w zgarn\u0105\u0107 komplet punkt\u00F3w, a przy okazji zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 sopocianom za pora\u017Ck\u0119 71:90 w pa\u017Adzierniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67178178":["Mateusz Ponitka nale\u017Cy do najwa\u017Cniejszych graczy greckiej dru\u017Cyny w tym sezonie Euroligi. W pierwszym meczu z Baskoni\u0105 zdoby\u0142 pi\u0119tna\u015Bcie punkt\u00F3w, a Panathinaikos wygra\u0142 98:83. Teraz liczy r\u00F3wnie okaza\u0142\u0105 zdobycz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1900024.jpg","",[]],"67178179":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67178180":["Tytu\u0142u z poprzedniego roku broni Kaillie Humphries. Amerykanka tak\u017Ce w tym sezonie spisuje si\u0119 bardzo dobrze. Triumfowa\u0142a w dw\u00F3ch zawodach pucharowych i jest trzecia w klasyfikacji generalnej. O kilka punkt\u00F3w wyprzedzaj\u0105 j\u0105 jej dwie najwi\u0119ksze konkurentki, Niemki Kim Kalicki i Laura Nolte, czyli trzecia i druga zawodniczka ostatniego \u015Bwiatowego czempionatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67178181":["Podczas gali we Wroc\u0142awiu kibice obejrzeli a\u017C trzy walki mistrzowskie. Po raz drugi tytu\u0142u w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej broni\u0142 Cezary Oleksiejczuk. Jego rywalem by\u0142 do\u015Bwiadczony Adrian Zieli\u0144ski. O pas w wadze ci\u0119\u017Ckiej rywalizowali Micha\u0142 Andryszak i Eder de Souza, natomiast w wadze lekkiej - \u0141ukasz Charzewski i Anatolij \u017Burawski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67178196":["Siatkarki \u0141KS-u \u0141\u00F3d\u017A przegra\u0142y pierwszy mecz z mistrzyniami MTV Stuttgart 0:3. Je\u015Bli zn\u00F3w oka\u017C\u0105 si\u0119 s\u0142absze od rywalek, strac\u0105 szanse na zwyci\u0119stwo w grupie D Champions League. Przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 zrobi\u0105 wszystko, by pokaza\u0107 swoj\u0105 warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"67200511":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143171.jpg","",[]],"67178198":["Duma Katalonii w ostatnich spotkaniach Euroligi spisywa\u0142a si\u0119 w kratk\u0119. Zwyci\u0119stwa przeplata\u0142a pora\u017Ckami i to z zespo\u0142ami z dolnej cz\u0119\u015Bci tabeli. Nie sprosta\u0142a te\u017C Realowi Madryt, co jak zawsze w starciach z tym przeciwnikiem odczu\u0142a bole\u015Bnie. Z kolei Bayern mia\u0142 niez\u0142y okres, wygrywaj\u0105c w styczniu cztery spotkania, w tym z Baskoni\u0105 i Anadolu Efes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221069.jpg","",[]],"67178199":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re s\u0105 na samym dole rankingu uwzgl\u0119dniaj\u0105cego \u015Bredni\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w zdobywanych w meczach Energa Basket Ligi. Wynik Czarnych S\u0142upsk to 77 oczek, natomiast Soko\u0142a \u0141a\u0144cut - tylko 72.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67178200":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy by\u0142 pojedynek wagi ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Paw\u0142em Sowikiem a eksmistrzem Chin Shi Yun Longiem. Dla pi\u0119\u015Bciarza z Pa\u0144stwa \u015Arodka to debiut na zawodowym ringu. Opr\u00F3cz nich r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Kacper Meyna i Andras Csomor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"67178203":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248445.jpg","",[]],"67178202":["Ekipa z Tr\u00F3jmiasta w ostatnim meczu ligowym pokaza\u0142a charakter. Dzi\u0119ki znakomitej postawie w ostatniej kwarcie spotkania ze Startem Lublin, pokona\u0142a rywala 74:69. Potwierdzi\u0142a w ten spos\u00F3b, \u017Ce nale\u017Cy jej si\u0119 miejsce w czo\u0142\u00F3wce EBL. Powody do rado\u015Bci mieli tak\u017Ce koszykarze Astorii, kt\u00F3rzy pokonali na wyje\u017Adzie GTK Gliwice. Cho\u0107 wci\u0105\u017C zajmuj\u0105 przedostatnie miejsce w tabeli, do \u00F3smej lokaty premiowanej wyst\u0119pem w play-offach trac\u0105 ju\u017C tylko trzy oczka. W starciu z Treflem zrobi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by zn\u00F3w zgarn\u0105\u0107 komplet punkt\u00F3w, a przy okazji zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 sopocianom za pora\u017Ck\u0119 71:90 w pa\u017Adzierniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67200512":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143171.jpg","",[]],"67178204":["Przypomnienie gali pod szyldem jednej z najwi\u0119kszych polskich organizacji promuj\u0105cych mieszane sztuki walki, za\u0142o\u017Conej przez Tomasza Babilo\u0144skiego. Pierwsze zawody z cyklu Babilon MMA odby\u0142y si\u0119 18 sierpnia 2017 roku w Mi\u0119dzyzdrojach. Do tej pory mia\u0142o miejsce ponad dwadzie\u015Bcia pi\u0119\u0107 tego typu wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67178182":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"67178183":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"67178184":["Gwo\u017Adziem programu zawod\u00F3w w Grodzisku Mazowieckim b\u0119dzie pojedynek \u0141ukasza Sudolskiego z Marcinem \u0141azarzem o pas mistrzowski w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Ponadto kibice zobacz\u0105 hitowo zapowiadaj\u0105ce si\u0119 starcie kickbokser\u00F3w - Jana Lodzika i Macieja Zembika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67178185":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"67178186":["Fina\u0142 Turnieju Wagi Ci\u0119\u017Ckiej w St\u0119\u017Cycy. Stawk\u0105 pojedynku pomi\u0119dzy Mateuszem Cielepa\u0142\u0105 i Kacprem Meyn\u0105 jest zawodowy kontrakt z Rocky Boxing Promotions. Zwyci\u0119zca walki otrzyma tak\u017Ce nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67178187":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"67178188":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67178189":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67178190":["Gervonta Davis rzadko pozwala ingerowa\u0107 s\u0119dziom w wyniki pojedynk\u00F3w z jego udzia\u0142em. Niepokonany na zawodowym ringu Amerykanin tylko dwa razy zda\u0142 si\u0119 na ich os\u0105d, w pozosta\u0142ych dwudziestu pi\u0119ciu przypadkach ko\u0144czy\u0142 starcia przed czasem. Wielokrotny mistrz \u015Bwiata w wadze pi\u00F3rkowej superpi\u00F3rkowej i lekkiej zmierzy si\u0119 tym razem 31-letnim pi\u0119\u015Bciarzem z Dominikany. Hector Luis Garcia r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 dot\u0105d smaku pora\u017Cki na zawodowym ringu, cho\u0107 mia\u0142 ku temu mniej okazji ni\u017C popularny Czo\u0142g. El Androide wygra\u0142 szesna\u015Bcie pojedynk\u00F3w i to z rywalami mniejszego kalibru. Jego najwi\u0119kszym jak dot\u0105d sukcesem jest tegoroczne zwyci\u0119stwo na punkty z Chrisem Colbergiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"67178191":["Jubileuszowa, trzydziesta gala Babilon MMA odb\u0119dzie si\u0119 w amfiteatrze w Mi\u0119dzyzdrojach. W walce wieczoru o pas w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Sudolski i Przemys\u0142aw Mysiala. Kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Marcina Kalat\u0119 i Marcina Sianosa, a tak\u017Ce Eliz\u0119 Kuczy\u0144sk\u0105 i Weronik\u0119 Zygmunt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67178192":["17. walka w karierze Macieja Sul\u0119ckiego, do kt\u00F3rej dosz\u0142o 1 marca 2014 roku. Polak przyst\u0119powa\u0142 do pojedynku maj\u0105c status niepokonanego na zawodowym ringu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"67178193":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"67178194":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim b\u0119dzie nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wejdzie na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67178195":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",[]],"67178101":["Dlaczego czcimy relikwie?
Mateusz Dzieduszycki i ksi\u0105dz Piotr Kieniewicz rozmawiaj\u0105 o tym, dlaczego katolicy czcz\u0105 relikwie \u015Bwi\u0119tych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67178102":["Re\u017C.: Peter Lepeniotis.
Chloe przeprowadza si\u0119 wraz z mam\u0105 do nowego miasta. Wszystko jest dla niej obce - dom, okolica, szko\u0142a i znajomi. Stary budynek, w kt\u00F3rym mieszka wydaje si\u0119 skrywa\u0107 wiele tajemnic. Jedn\u0105 z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia ma\u0142e figurki o\u017Cywaj\u0105. Wychodzi na jaw, \u017Ce skrzaty s\u0105 tak naprawd\u0119 legendarnymi stra\u017Cnikami, kt\u00F3rzy od wiek\u00F3w broni\u0105 \u015Bwiata przed \u017Car\u0142ocznymi istotami z innych wymiar\u00F3w. Dzielna Chloe oraz jej kolega z s\u0105siedztwa, Liam, przy\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do akcji. Musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z pozaziemskim zagro\u017Ceniem. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jerzy Stuhr, Olaf Lubaszenko, Robert G\u00F3rski, Natalia Jankiewicz i Mi\u0142osz Konkel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1992798.jpg","",["N"]],"67178103":["W niewielkiej kaszubskiej wsi mieszka pani Regina, piel\u0119gniarka. Samotnie wychowuje pi\u0119cioro dzieci. Najstarszy Karol jest osob\u0105 powa\u017Cnie upo\u015Bledzon\u0105, wymaga ca\u0142odobowej opieki. R\u00F3wnie\u017C 23-letni Jan jest niepe\u0142nosprawny, ale samodzielny. Mimo bardzo z\u0142ej sytuacji materialnej i braku miejsca w domu, kobieta przyj\u0119\u0142a pod dach jeszcze jedn\u0105 osob\u0119 - Ilon\u0119, narzeczon\u0105 Jana, kt\u00F3r\u0105 jej bliscy oddali do o\u015Brodka opieku\u0144czego. Ca\u0142a rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w trzech pokojach, wi\u0119kszo\u015B\u0107 pomieszcze\u0144 jest przechodnia. Pani Regina nie ma miejsca, w kt\u00F3rym mog\u0142aby odpocz\u0105\u0107 po nocnych dy\u017Curach w szpitalu. 9-letnia Magda r\u00F3wnie\u017C nie ma w\u0142asnego k\u0105cika w domu zdominowanym przez starszych braci. Ponadto ca\u0142y budynek pe\u0142en jest wilgoci. Katarzyna Dowbor natychmiast podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie im ekipa programu wyremontuje dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"67178104":["Jajeczko Faberge
Karol by\u0142 na przyj\u0119ciu u dyrektora Marsza\u0142ka. Przyni\u00F3s\u0142 stamt\u0105d Alinie - w\u015Bciek\u0142ej, \u017Ce nie zosta\u0142a zabrana na imprez\u0119, ma\u0142y prezent. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo cenne ozdobne jajeczko Faberge. \u017Bona szefa, Pamela Marsza\u0142ek, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ono zosta\u0142o skradzione, postanawia je odzyska\u0107 i zawiadamia policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67178105":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"67178106":["S\u0142ynny badacz dementuje krzywdz\u0105ce mity dotycz\u0105ce niekt\u00F3rych gatunk\u00F3w zwierz\u0105t. Opowiada o zwyczajach goryli oraz nietoperzy wampir\u00F3w, kt\u00F3re wci\u0105\u017C wywo\u0142uj\u0105 l\u0119k u sporych grup ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67178107":["Co robi\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia
Weronika Kostrzewa i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o tym, jak post\u0119powa\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67178108":["Dziewice, \u015Bwi\u0119te i... - rola kobiety w Ko\u015Bciele
Dominika Szczawi\u0144ska i o. Jacek Szymczak OP rozmawiaj\u0105 o tym, jak\u0105 rol\u0119 pe\u0142ni\u0105, a jak\u0105 maj\u0105 do spe\u0142nienia kobiety w Ko\u015Bciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67178109":["Stary przyjaciel
Alutka i J\u0119drula maj\u0105 i\u015B\u0107 na bal ministerstwie. Kobieta chce kupi\u0107 sobie na t\u0119 okazj\u0119 now\u0105 sukni\u0119, co denerwuje jej m\u0119\u017Ca. Jego wybuch przera\u017Ca Alutk\u0119, kt\u00F3ra dochodzi do wniosku, \u017Ce J\u0119drula jest chorobliwie sk\u0105py i potrzebuje psychoterapii. M\u0119\u017Cczyzna, zdenerwowany spotkaniem ze specjalist\u0105, postanawia udowodni\u0107 \u017Conie, \u017Ce jest bardzo hojny. Jego ch\u0119\u0107 rozdawania pieni\u0119dzy jeszcze bardziej przera\u017Ca kobiet\u0119. Jacek pr\u00F3buje przekona\u0107 Ank\u0119 o konieczno\u015Bci zmiany wiecznie psuj\u0105cego si\u0119 samochodu na nowy. Kiedy \u017Cona daje si\u0119 wreszcie przekona\u0107 do sprzeda\u017Cy starego auta, a policjant znajduje kupca, Jacek zaczyna mie\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"67178110":["Dyzio
Gucio zostawia Maj\u0119 i wraca do ula. Tymczasem pszcz\u00F3\u0142ka spotyka niedoros\u0142\u0105 mr\u00F3wk\u0119 i ma\u0142ego konika polnego. Oba oseski s\u0105 bardzo niezno\u015Bne. Bardzo rozrabiaj\u0105 i wsz\u0119dzie jest ich pe\u0142no. Maja postanawia si\u0119 nimi zaj\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67178111":["\u015Awierszcz Kazio
Ma\u0142e \u015Bwierszcze pod okiem profesora ucz\u0105 si\u0119 gra\u0107 na skrzypcach. Uwa\u017Cnie s\u0142uchaj\u0105 jego uwag. Tylko Kazio pr\u00F3buje unikn\u0105\u0107 nauki. Zaczyna nawet symulowa\u0107 chorob\u0119. Udaje, \u017Ce ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 staje si\u0119 jednak bardziej pilny. Wkr\u00F3tce tak\u017Ce i on mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107, \u017Ce pi\u0119knie gra na skrzypcach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67178112":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67178113":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"67178114":["Bohaterowie programu s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy w progach sklepu staje klient z pier\u015Bcieniem Super Bowl z 2004 roku, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do gracza New England Patriots. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z pami\u0119tnikiem swojego przodka, w kt\u00F3rym opisano wspomnienia z wielu bitew z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Niestety charakter pisma autora prawie uniemo\u017Cliwia odczytanie zapisk\u00F3w. Na koniec Rick rozwa\u017Ca zakup plakatu z filmu \"Bullitt\" z podpisami: Steve'a McQueena, Roberta Duvalla i Jacqueline Bisset.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178115":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67178116":["Re\u017C.: Ron Underwood.
Po rozmowach z dr Herman, April i Jackson podejmuj\u0105 trudn\u0105 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 ich nienarodzonego dziecka. Catherine wpada na Richarda w szpitalu. Tymczasem Meredith chce jecha\u0107 do Dereka na weekend, szuka kogo\u015B, kto zaopiekuje si\u0119 jej dzie\u0107mi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67178117":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Meredith unika odpowiedzi na pytania Maggie o pobyt w Waszyngtonie. Kobieta czuje si\u0119 tym ura\u017Cona. Do szpitala zostaje przyj\u0119ty brat doktora Warrena. Stan jego zdrowia bardzo niepokoi Bailey i Bena. Dr Herman zaczyna traktowa\u0107 Arizon\u0119 z wi\u0119ksz\u0105 serdeczno\u015Bci\u0105. Tymczasem Richardowi coraz bardziej przeszkadzaj\u0105 pr\u00F3by manipulowania nim podejmowane przez Catherine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67178118":["Re\u017C.: Gabriele Muccino.
Ben Thomas, agent podatkowy, nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po tragicznym wypadku samochodowym, kt\u00F3rego by\u0142 sprawc\u0105. W katastrofie zgin\u0119\u0142a jego narzeczona oraz sze\u015B\u0107 przypadkowych os\u00F3b. Wyrzuty sumienia nie pozwalaj\u0105 Benowi zapomnie\u0107 o tym, co si\u0119 sta\u0142o, wi\u0119c postanawia odkupi\u0107 swoje winy. Poszukuje siedmiu najbardziej potrzebuj\u0105cych os\u00F3b, kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by w jaki\u015B spos\u00F3b pom\u00F3c i odmieni\u0107 ich \u017Cycie. Jego wyb\u00F3r pada mi\u0119dzy innymi na niewidomego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry uwielbia gra\u0107 na pianinie, maltretowan\u0105 przez narzeczonego Meksykank\u0119, trenera m\u0142odzie\u017Cowej dru\u017Cyny hokejowej oraz czekaj\u0105c\u0105 na przeszczep serca Emily. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, kiedy mi\u0119dzy nim a Emily niespodziewanie zaczyna rodzi\u0107 si\u0119 szczere i gor\u0105ce uczucie. Wzruszaj\u0105ca opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci, przyja\u017Ani i przebaczeniu. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0119puje dwukrotnie nominowany do Oscara Will Smith. Wed\u0142ug wielu os\u00F3b jest to jedna z ciekawszych jego r\u00F3l. Aktor bowiem podo\u0142a\u0142 wyzwaniu zagrania w filmie, kt\u00F3ry stanowi swoist\u0105 mieszank\u0105 gatunkow\u0105 - melodramatu, romansu i sensacji. Stworzy\u0142 tu znakomity duet z Rosario Dawson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2005612.jpg","",["N"]],"67178119":["Re\u017C.: Debbie Allen.
Derek przygotowuje si\u0119 do przeprowadzki do Waszyngtonu. Tymczasem Meredith ma mn\u00F3stwo pracy w szpitalu. Jackson i April musz\u0105 poradzi\u0107 sobie z trudnymi wie\u015Bciami. Arizona i Amelia dyskutuj\u0105, jak w najlepszy spos\u00F3b podej\u015B\u0107 do dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67178120":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
April stara si\u0119 zachowa\u0107 optymizm, gdy Arizona zaczyna bada\u0107 jej dziecko. Dr Herman planuje przyspieszony kurs chirurgii p\u0142odu. Owen i Callie usi\u0142uj\u0105 na nowo nawi\u0105za\u0107 relacj\u0119. Meredith, Maggie i Bailey wykorzystuj\u0105 tr\u00F3jwymiarow\u0105 drukark\u0119, aby dok\u0142adniej zbada\u0107 guz u ich pacjenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67178121":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje sa\u0142atk\u0119 z pieczon\u0105 dyni\u0105 i kasz\u0105 gryczan\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda leczo, czyli inspirowany kuchni\u0105 w\u0119giersk\u0105 gulasz z r\u00F3\u017Cnokolorowej papryki. Na deser przygotuje dyniowe babeczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67178122":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67178123":["Kamil Aleksejew jest na pocz\u0105tku swojej kariery sportowej. Mimo niepe\u0142nosprawno\u015Bci, pr\u00F3buje swoich si\u0142 w r\u00F3\u017Cnych dyscyplinach, m.in. sportach walki, bieganiu czy wspinaczce. Tymczasem Kamil Fabisiak jest cz\u0142onkiem kadry narodowej w tenisie na w\u00F3zkach i z dum\u0105 reprezentuje kraj na najwa\u017Cniejszych zawodach sportowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67178124":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67178125":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67178126":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67178127":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["AD"]],"67177665":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177666":["Bezdomni
Marek otrzymuje nagrod\u0119 za swoj\u0105 prac\u0119. Po wyj\u015Bciu z bankietu dziennikarz znajduje nieprzytomnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. W szpitalu wychodzi na jaw, \u017Ce wyci\u0119to mu nerk\u0119. Redaktorzy postanawiaj\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 spraw\u0105 mafii handlarzy ludzkimi narz\u0105dami. Podczas dochodzenia Marek pr\u00F3buje oszuka\u0107 gangster\u00F3w, aby przyjrze\u0107 si\u0119 im z bliska. Niespodziewanie znika. Policja i przyjaciele z redakcji robi\u0105 wszystko, by go odnale\u017A\u0107, nim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67177667":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177668":["Mleko, szminka, szkolenie pilot\u00F3w
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, czy wi\u0119kszy wp\u0142yw wywiera grupa na jednostk\u0119 czy odwrotnie. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowe, m.in. aparat fotograficzny dla psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"67177669":["Produkcja, kt\u00F3ra ukazuje zmagania rolnika w XXI wieku. Wraz z rozwojem technologii i innych dziedzin zmienia si\u0119 spos\u00F3b funkcjonowania ludzi zwi\u0105zanych z upraw\u0105 ziemi i hodowl\u0105 zwierz\u0105t. Obecnie rolnicy musz\u0105 operowa\u0107 wiedz\u0105 z zakresu ekonomii, ksi\u0119gowo\u015Bci, biologii, mechaniki i weterynarii. T\u0142em opowie\u015Bci o ich \u017Cyciu i pracy b\u0119dzie Podlasie, w kt\u00F3rym dochodzi do zaz\u0119bienia si\u0119 ze sob\u0105 kultur. W obr\u0119bie tego regionu wiele os\u00F3b to wyznawcy prawos\u0142awia. Przede wszystkim jest to jednak miejsce, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 wspaniali ludzie przywi\u0105zani do tradycji. Dokumentali\u015Bci staraj\u0105 si\u0119 zaprezentowa\u0107 dwa oblicza wsi XXI wieku - zar\u00F3wno w nowym, jak i starym wydaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181365.jpg","",[]],"67177670":["Harlan Kent jest dyrektorem wykonawczym w Yankee Candle, najwi\u0119kszej na \u015Bwiecie firmie produkuj\u0105cej \u015Bwiece. W trakcie trwania programu udaje Dana Johnsona, kucharza z Cincinnati, kt\u00F3ry by\u0142 zmuszony zamkn\u0105\u0107 swoj\u0105 restauracj\u0119 i za\u0142o\u017Cy\u0107 sklep, cho\u0107 nie ma \u017Cadnego do\u015Bwiadczenia na tym polu. Harlan pracuje w firmie ju\u017C dziesi\u0119\u0107 lat. Przez ten czas zajmowa\u0142 r\u00F3\u017Cne stanowiska, dyrektorem wykonawczym zosta\u0142 dopiero dwa lata temu. Tym razem b\u0119dzie musia\u0142 porzuci\u0107 swoje biuro i wzi\u0105\u0107 na siebie obowi\u0105zki szeregowego pracownika Yankee Candle. To dla niego okazja, aby dobrze przyjrze\u0107 si\u0119 swoim podw\u0142adnym i sprawdzi\u0107, czy podchodz\u0105 do swoich zaj\u0119\u0107 z odpowiednim nastawieniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"67177671":["Colt
W szczycie II wojny \u015Bwiatowej pi\u0119tna\u015Bcie tysi\u0119cy robotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy pracowali ca\u0142\u0105 dob\u0119 w ameryka\u0144skich fabrykach broni produkowa\u0142o setki tysi\u0119cy sztuk pistolet\u00F3w, karabin\u00F3w oraz broni maszynowej dla armii aliant\u00F3w. Tw\u00F3rcy programu opowiedz\u0105 o Samuelu Colcie, kt\u00F3rego do stworzenia broni palnej zainspirowa\u0142 silnik okr\u0119towy. Widzowie us\u0142ysz\u0105 tak\u017Ce o pocz\u0105tkach firmy Colt Browning & Thompson oraz przekonaj\u0105 si\u0119, kto jest najwi\u0119kszym producentem s\u0142ynnego karabinku AK47.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67177672":["Tatua\u017Ce, kolczyki i modyfikacje cia\u0142a to obecnie bran\u017Ca gospodarki, warta prawie miliard dolar\u00F3w rocznie. Taki spos\u00F3b ingerencji w cia\u0142o jest w dzisiejszych czasach powszechnie akceptowany jako forma wyra\u017Cenia samego siebie. Ma te\u017C d\u0142ug\u0105, licz\u0105c\u0105 tysi\u0105ce lat tradycj\u0119. Tatua\u017Ce by\u0142y popularne w staro\u017Cytnym Egipcie. W Alpach odkryto te\u017C neolityczn\u0105 mumi\u0119 z 64 tatua\u017Cami, kt\u00F3re mia\u0142y zwi\u0105zek z punktami akupunkturowymi, co \u015Bwiadczy o zdumiewaj\u0105cym poziomie wiedzy wykonuj\u0105cego ozdob\u0119. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy drastyczne modyfikacje cia\u0142a, kt\u00F3re umo\u017Cliwia nowa technologia, upodobni\u0105 ludzi do ich kosmicznych przodk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67177673":["Wiele mit\u00F3w m\u00F3wi o specjalnych napojach i pokarmach bog\u00F3w, kt\u00F3rymi czasem dzielili si\u0119 oni z lud\u017Ami, by da\u0107 im moc, wiedz\u0119, a nawet nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy ambrozja i nektar mog\u0142y by\u0107 po\u017Cywieniem dla przybysz\u00F3w z kosmosu. W tym odcinku przeanalizujemy m.in. biblijn\u0105 opowie\u015B\u0107 o mannie z nieba oraz relacje os\u00F3b, kt\u00F3re utrzymuj\u0105, \u017Ce zosta\u0142y porwane przez UFO. Twierdz\u0105 one, \u017Ce zmuszano je do wypicia substancji powoduj\u0105cej amnezj\u0119. Przypomina to nap\u00F3j zapomnienia, kt\u00F3ry bogowie z mitologii greckiej podawali \u015Bmiertelnikom, \u017Ceby nie pami\u0119tali o ich spotkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67177674":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"67177675":["Zaginiony zamek w Krzepicach
Tym razem Mario, Kiler i Prospektor przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do miejscowo\u015Bci Krzepice, le\u017C\u0105cej mi\u0119dzy Wieluniem a Cz\u0119stochow\u0105. Na miejscu spotykaj\u0105 si\u0119 z burmistrzem Krystianem Kotyni\u0105. Okazuje si\u0119, i\u017C pragnie on otworzy\u0107 muzeum z eksponatami ze stoj\u0105cego tu w okresie \u015Bredniowiecza zamku. Najpierw poszukiwacze postanawiaj\u0105 jednak zweryfikowa\u0107 legend\u0119 o usytuowaniu na terenie miasta grobu pewnego genera\u0142a. Pomaga im w tym kolega, Maciek, obs\u0142uguj\u0105cy georadar i sprz\u0119t do badania elektrooporowego. Po pewnym czasie znajduje on w ziemi wiele ciekawych artefakt\u00F3w zwi\u0105zanych z zamkiem. Cho\u0107 poszukiwacze nie trafiaj\u0105 na \u015Blad grobu, nadal staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 zamkowe mury. Badania przynosz\u0105 zaskakuj\u0105ce rezultaty. Wbrew temu co s\u0105dzili archeolodzy, nie zachowa\u0142y si\u0119 fundamenty. Najwyra\u017Aniej twierdza zosta\u0142a ca\u0142kowicie rozebrana. Kontynuuj\u0105cy badania Mario i jego towarzysze natrafiaj\u0105 w ko\u0144cu na fragment zamkowego muru. Okazuje si\u0119, \u017Ce przy nim zachowa\u0142 si\u0119 skarb - jagiello\u0144skie denary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"67177676":["Pancerny \u015Blad II wojny \u015Bwiatowej
Kiler, Mario i Prospektor odwiedzaj\u0105 Muzeum Or\u0142a Bia\u0142ego w Skar\u017Cysku-Kamiennej. Pracownicy plac\u00F3wki otrzymali bowiem od rolnika mieszkaj\u0105cego w okolicznej wsi zdj\u0119cie fragmentu g\u0105sienicy pojazdu opancerzonego, wykopanego na polu. Wydaje si\u0119, i\u017C jest to pozosta\u0142o\u015B\u0107 po samochodzie pancernym typu RSO lub SDKFz. Po otrzymaniu zgody na rozpocz\u0119cie poszukiwa\u0144 Mario i jego koledzy udaj\u0105 si\u0119 na wskazane pole. Tam, po pokonaniu wielu trudno\u015Bci, wyci\u0105gaj\u0105 z ziemi ko\u0142o, kt\u00F3re prawdopodobnie pochodzi z innego jeszcze pojazdu - ameryka\u0144skiego half trucka. Ostatecznie ci\u0119\u017Cki sprz\u0119t wykopuje liczne fragmenty podwozia i nadwozia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"67177677":["Jarret podejmuje si\u0119 przetransportowania mobilnego pubu, w kt\u00F3rym zamontowane s\u0105 peda\u0142y. Natomiast Jenny musi przewie\u017A swoj\u0105 przyczep\u0105 kilka automat\u00F3w do gier. Jednak nie wszystkie si\u0119 w niej mieszcz\u0105. Czy uda si\u0119 jej znale\u017A\u0107 rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"67177678":["Przewo\u017Anik nie dostarcza na czas samochodu w kszta\u0142cie kurczaka zespo\u0142owi Mumford & Sons. Roy wpada w powa\u017Cne tarapaty, kiedy odkrywa, \u017Ce otrzyma\u0142 zepsuty towar, kt\u00F3rego nie mo\u017Cna za\u0142adowa\u0107 ani nawet przetransportowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67177679":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67177680":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67177681":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67177682":["Tym razem Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 egzemplarz jednej z najrzadszych broni, jakie pojawi\u0142y si\u0119 w ameryka\u0144skiej historii. Klient lombardu chce bowiem spieni\u0119\u017Cy\u0107 dziewi\u0119ciostrza\u0142owy rewolwer LeMat - model, kt\u00F3ry by\u0142 na wyposa\u017Ceniu armii konfederackiej. Corey ogl\u0105da opon\u0119 podpisan\u0105 przez legendarnego kierowc\u0119 wy\u015Bcigowego Dale'a Earnhardta. P\u00F3\u017Aniej m\u0142ody Harrison i jego przyjaciel wyceniaj\u0105 przeno\u015Bn\u0105 konsol\u0119 gier wideo z lat 80. XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",[]],"67177683":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 banknot jednodolarowy z autografem Clarka Gable'a. Wed\u0142ug klientki pami\u0105tka pochodzi z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, kiedy s\u0142ynny aktor s\u0142u\u017Cy\u0142 w ameryka\u0144skich si\u0142ach powietrznych. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 dubelt\u00F3wk\u0119, kt\u00F3rej u\u017Cywano na Dzikim Zachodzie do obrony dyli\u017Cans\u00F3w przed bandytami. P\u00F3\u017Aniej do r\u0105k Ricka trafia pami\u0105tkowa karta z pogrzebu prezydenta Ulyssesa Simpsona Granta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",[]],"67177684":["Stosunkowo powszechny \u015Brodek transportu, postrzegany jako jeden z najbezpieczniejszych, mo\u017Ce nagle dostarczy\u0107 pasa\u017Cerom koszmarnych prze\u017Cy\u0107. W programie us\u0142yszymy mro\u017C\u0105ce krew w \u017Cy\u0142ach historie os\u00F3b, kt\u00F3re zosta\u0142y uwi\u0119zione lub ranne w windzie. Dowiemy si\u0119, jak te traumatyczne do\u015Bwiadczenia wp\u0142yn\u0119\u0142y na psychik\u0119 ofiar. Z pomoc\u0105 ekspert\u00F3w poznamy przyczyny przywo\u0142anych wypadk\u00F3w oraz wprowadzone przez producent\u00F3w wind rozwi\u0105zania, kt\u00F3re maj\u0105 zapobiec podobnym awariom w przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253524.jpg","",[]],"67177685":["Mitch, Merv i James pr\u00F3buj\u0105 wsp\u00F3lnymi si\u0142ami uratowa\u0107 \u0142adunek przyczepy traktora, kt\u00F3ra utkn\u0119\u0142a na kraw\u0119dzi g\u00F3rskiej drogi. Jamie Davis po latach polegania na starym i zu\u017Cytym sprz\u0119cie postanawia dokona\u0107 zmian i prezentuje ekipie pewn\u0105 niespodziank\u0119. Pracownicy Mission Towing otrzymuj\u0105 informacje o stanie zdrowia Kena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265403.jpg","",[]],"67177686":["W trakcie wojny na Pacyfiku kluczowe znaczenie mia\u0142a bitwa o wysp\u0119 Saipan. W przypadku nieutrzymania pozycji przez wojska cesarstwa, Japonia mia\u0142a znale\u017A\u0107 si\u0119 w zasi\u0119gu \u015Bmierciono\u015Bnych bombowc\u00F3w B-29, nowej broni Amerykan\u00F3w. Dow\u00F3dcy dalekowschodniego imperium wierzyli jednak w swoich odwa\u017Cnych \u017Co\u0142nierzy, gotowych na ka\u017Cde po\u015Bwi\u0119cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179429.jpg","",[]],"67177687":["Tw\u00F3rcy serii przedstawiaj\u0105 teorie m\u00F3wi\u0105ce, \u017Ce w XX wieku dosz\u0142o do kontaktu ludzi z kosmitami. Przypominaj\u0105 m.in. incydent z 1942 roku, gdy Amerykanie otworzyli ogie\u0144 do niezidentyfikowanych obiekt\u00F3w lataj\u0105cych nad Kaliforni\u0105. Podczas II wojny \u015Bwiatowej alianckie si\u0142y lotnicze mia\u0142y by\u0107 atakowane przez pociski obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264869.jpg","",[]],"67177688":["Podczas wyprowadzania kr\u00F3w na pastwisko w Plutyczach Gienek, Andrzej i Jastrz\u0105b maj\u0105 problem z niesforn\u0105 niebiesk\u0105. Kiedy jednak udaje si\u0119 poskromi\u0107 zwierz\u0119, panowie mog\u0105 odpocz\u0105\u0107. Paulina i Andrzej wraz z dzie\u0107mi szykuj\u0105 tort z okazji 67. urodzin dziadka Gienka. W Laszkach Karol i Emilka reaguj\u0105 na brak paszy na pastwisku, przewo\u017C\u0105c przyczepk\u0105 krowy na inne pole. Wykonuj\u0105 a\u017C pi\u0119tna\u015Bcie rund, gdy\u017C ka\u017Cde zwierz\u0119 musi zosta\u0107 przetransportowane osobno. To ca\u0142y dzie\u0144 ci\u0119\u017Ckiej pracy przy niesprzyjaj\u0105cej pogodzie. W Pokaniewie Monika i Tomek zastanawiaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re ja\u0142\u00F3wki pokaza\u0107 na wystawie. Rolnicy pr\u00F3buj\u0105 si\u0119 nauczy\u0107 obs\u0142ugi koparki. Spotyka ich niemi\u0142a przygoda - maszyna grz\u0119\u017Anie w gruncie. Do wyci\u0105gania jej z b\u0142ota przyda si\u0119 ci\u0105gnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67177689":["24 lutego 2022 roku rosyjskie wojska na rozkaz W\u0142adimira Putina dokona\u0142y zbrojnej napa\u015Bci na Ukrain\u0119 pod pretekstem denazyfikacji kraju. Prezydent Federacji Rosyjskiej grozi\u0142 u\u017Cyciem broni j\u0105drowej w przypadku interwencji ze strony pa\u0144stw zachodnich. Inwazja na Ukrain\u0119 wydaje si\u0119 kulminacj\u0105 strategii, jak\u0105 rosyjski przyw\u00F3dca stosuje od czasu obj\u0119cia w\u0142adzy w 2000 roku. Putin nieustannie destabilizuje s\u0105siednie kraje. Zaczynaj\u0105c od wojny w Czeczenii w 1999 roku, przez interwencj\u0119 wojskow\u0105 w Gruzji w 2008 roku, a ko\u0144cz\u0105c na aneksji Krymu w 2014 roku. Celem dyktatora jest ponowne zintegrowanie terytori\u00F3w tych kraj\u00F3w z Rosj\u0105. Prezydent Czeczeni, Ramzan Kadyrow, wys\u0142a\u0142 na front 10 tysi\u0119cy swoich \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy wspierali armi\u0119 rosyjsk\u0105 w czasie agresji zbrojnej na wschodniego s\u0105siada Polski. Ponadto W\u0142adimir Putin chroni\u0142 syryjskiego dyktatora Baszara al-Assada, a tak\u017Ce interweniowa\u0142 w Libii, Republice \u015Arodkowoafryka\u0144skiej i Wenezueli za po\u015Brednictwem nies\u0142awnej Grupy Wagnera. Co wi\u0119cej, rosyjski przyw\u00F3dca zastrasza, morduje i wi\u0119zi wi\u0119kszo\u015B\u0107 swoich wrog\u00F3w, kt\u00F3rymi s\u0105 dziennikarze, obro\u0144cy praw cz\u0142owieka, a nawet oligarchowie. Tw\u00F3rcom dokumentu uda\u0142o si\u0119 porozmawia\u0107 z krewnymi zamordowanych przeciwnik\u00F3w Putina. Z pomoc\u0105 zgromadzonych raport\u00F3w, wywiad\u00F3w i dowod\u00F3w stworzyli portret bezwzgl\u0119dnego rosyjskiego dyktatora, kt\u00F3rego boi si\u0119 ca\u0142y \u015Bwiat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197745.jpg","",[]],"67177690":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67177691":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67177692":["Plany Walka, by przyspawa\u0107 literki \"A\" i \"G\" do bramy gospodarstwa Gienka, spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Ka\u017Cda pr\u00F3ba uruchomienia spawarki powoduje wy\u0142\u0105czenie kork\u00F3w. Panowie postanawiaj\u0105 przetransportowa\u0107 bram\u0119 do warsztatu Walka w Strabli i tam j\u0105 ozdobi\u0107. Po powrocie z grzybobrania Andrzej zauwa\u017Ca brak bramy. S\u0105dzi, \u017Ce zosta\u0142a skradziona. Jurek z Cie\u0142uszek wraz z \u017Con\u0105, c\u00F3rk\u0105, zi\u0119ciem i synem przygotowuje konie na wystaw\u0119. Weterynarz Agnieszka pobiera krew i w\u0142osy od ogier\u00F3w do bada\u0144. \u0141ukasz i Justyna prowadz\u0105 ja\u0142\u00F3wki na pastwisko. Musz\u0105 pokona\u0107 rzek\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67177693":["S\u0105siedzi starszego m\u0119\u017Cczyzny wzywaj\u0105 pomoc, zaniepokojeni jego zdrowiem. Stra\u017Cacy musz\u0105 otworzy\u0107 mieszkanie. Ochotnicy wraz z zawodowcami z PSP wywa\u017Caj\u0105 drzwi. Tymczasem w O\u017Carowie Mazowieckim wci\u0105\u017C dzwoni telefon. Zg\u0142oszenie dotyczy p\u0119kni\u0119tej rury gazowej na budowie. Zaraz po zako\u0144czeniu tej akcji bohaterowie serii otrzymuj\u0105 kolejne zadanie. Zajmuj\u0105 si\u0119 osobami poszkodowanymi w wypadku. Samoch\u00F3d osobowy zderzy\u0142 si\u0119 z tirem. Ci\u0119\u017Cki dzie\u0144 wie\u0144cz\u0105 poszukiwania p\u0142on\u0105cego s\u0142upa linii wysokiego napi\u0119cia. Na skutek po\u017Caru ca\u0142e osiedle zosta\u0142o pozbawione pr\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"67177694":["Ta\u0144cz\u0105cy z jesiotrami, cz\u0119\u015B\u0107 2
Druga ods\u0142ona w\u0119dkarskiego show z jesiotrami zamieszkuj\u0105cymi rzek\u0119 Fraser w roli g\u0142\u00F3wnej. Trzech \u015Bmia\u0142k\u00F3w wyrusza na ekscytuj\u0105c\u0105 wypraw\u0119 do Kanady. Unikalne zdj\u0119cia i mistrzowski instrukta\u017C jednego z najlepszych przewodnik\u00F3w po rzece s\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 okazj\u0105 do lepszego poznania tych niespotykanie silnych i walecznych ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67177695":["Dziko\u015B\u0107 pstr\u0105ga
Dokument przybli\u017Ca sposoby po\u0142owu pstr\u0105g\u00F3w. W\u0119dkarz, kt\u00F3ry planuje z\u0142owi\u0107 t\u0119 ryb\u0119, musi posiada\u0107 techniczne umiej\u0119tno\u015Bci, gdy\u017C pstr\u0105gi potrafi\u0105 zachowywa\u0107 si\u0119 niespokojnie i szarpa\u0107 podczas wyci\u0105gania w\u0119dki. Techniki po\u0142owu zaprezentuj\u0105 dwaj pasjonaci: Pawe\u0142 Mirecki i Dariusz Ostrowski. M\u0119\u017Cczy\u017Ani udadz\u0105 si\u0119 w jedno najpi\u0119kniejszych \u0142owisk pstr\u0105g\u00F3w w p\u00F3\u0142nocnej cz\u0119\u015Bci Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67177696":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67177697":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67177698":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177699":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177700":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177701":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67177702":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67177703":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177704":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177705":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67177706":["Nigdy ci nie wybacz\u0119
Przed barem zostaje postrzelony m\u0119\u017Cczyzna. Policjanci badaj\u0105 miejsce zdarzenia i sprawdzaj\u0105 podejrzanych. Wychodzi na jaw, \u017Ce ranny kilka lat wcze\u015Bniej by\u0142 oskar\u017Cony o gwa\u0142t. Funkcjonariusz sprawdzaj\u0105 hipotez\u0119 o zem\u015Bcie. Olgierd zauwa\u017Ca, \u017Ce Krystian spotyka si\u0119 z tajemniczym nieznajomym. Detektyw zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jego przyjaciel wpl\u0105ta\u0142 si\u0119 w jakie\u015B podejrzane interesy. Prawda go zaskoczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67177707":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67177708":["Kobieta na skutek diety niskobia\u0142kowej ma hipofosfatemi\u0119 \/ Pracownica firmy po\u017Cyczkowej zaatakowana przez klienta w jego mieszkaniu
Podczas wieszania firanek Krystyna spada z drabiny. Boli j\u0105 g\u0142owa i szyja. Jej syn \u0141ukasz dzwoni pod 112. Ratownik ocenia stan kobiety jako nie wymagaj\u0105cy nag\u0142ej pomocy. Niestety dolegliwo\u015Bci Krystyny zaczynaj\u0105 si\u0119 nasila\u0107, ma objawy parestezji, zaburzenia cz\u0119\u015Bciowe \u015Bwiadomo\u015Bci, w ko\u0144cu atak drgawek. Do drzwi Jadwigi Nowak puka pracownica firmy po\u017Cyczkowej, Ada Go\u0142\u0119biowska. Kobieta szuka Zbigniewa Urba\u0144skiego, kt\u00F3ry um\u00F3wi\u0142 si\u0119 z ni\u0105 na spotkanie. Jadwiga wskazuje drzwi do mieszkania s\u0105siada, ale nieznajoma wzbudza w niej podejrzenia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67177709":["Striptizer traci przytomno\u015B\u0107 podczas wyst\u0119pu \/ Wybuch bomby w sklepie
Podczas wieczoru panie\u0144skiego wyst\u0119puj\u0105 striptizerzy amatorzy. Nagle jeden z nich, Kuba, upada na pod\u0142og\u0119. Objawy m\u0119\u017Cczyzny wskazuj\u0105 na zawa\u0142. Jego kolega, Marcin, wspomina, \u017Ce Kuba niedawno chorowa\u0142 na gryp\u0119, kt\u00F3r\u0105 przechodzi\u0142 zamiast przele\u017Ce\u0107. Mo\u017Ce on mie\u0107 pogrypowe zapalenie mi\u0119\u015Bnia sercowego. W\u0142a\u015Bciciele sklepu s\u0105 szanta\u017Cowani przez bandyt\u0119. Maj\u0105 przekaza\u0107 mu pieni\u0105dze i nie informowa\u0107 policji o jego telefonie. Przest\u0119pca podk\u0142ada w lokalu bomb\u0119, kt\u00F3ra eksploduje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67177710":["Do szpitala trafia nastolatka znaleziona za kierownic\u0105 rozbitego auta. Po kilku godzinach okazuje si\u0119, \u017Ce w samochodzie znajdowa\u0142 si\u0119 jeszcze m\u0142ody ch\u0142opak. Oboje zostali uratowani w ostatniej chwili. Teraz musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 nie tylko ze zdrowotnymi, ale i prawnymi konsekwencjami wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"67177711":["Chciwo\u015B\u0107
Nad Wis\u0142\u0105 znaleziono cia\u0142o m\u0142odej kobiety. \u015Alady wskazuj\u0105, \u017Ce kolejna mog\u0142a zosta\u0107 porwana. Kuba i Natalia odkrywaj\u0105, \u017Ce obie zna\u0142y mened\u017Cera klubu ze striptizem. M\u0119\u017Cczyzna ma za sob\u0105 kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 i wiele do ukrycia... Pawe\u0142 Lasecki od pewnego czasu unika towarzystwa pracownik\u00F3w komendy. Nowak i Roguz dostrzegaj\u0105 jego dziwne zachowanie. Detektywi nakrywaj\u0105 koleg\u0119 w bardzo dwuznacznej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67177712":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67177713":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Po\u017Cegnanie z Afryk\u0105
Ferdynand Kiepski nie mo\u017Ce patrze\u0107 na to, jak Waldek zosta\u0142 zdominowany przez swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolasi\u0119. Zainspirowany ameryka\u0144skim filmem, kt\u00F3rego bohater to typowy twardziel, Ferdek postanawia przypomnie\u0107 Waldkowi, jak powinien wygl\u0105da\u0107 i zachowywa\u0107 si\u0119 prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna. Jako n\u0119dzny przyk\u0142ad skrajnego podporz\u0105dkowania si\u0119 kobiecie przedstawia Waldkowi Mariana Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67177714":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzie\u0142o \u017Cycia
Podczas kolacji \u0142amie si\u0119 krzes\u0142o, na kt\u00F3rym siedzi Halina. Kiepska \u017C\u0105da od m\u0119\u017Ca, \u017Ceby natychmiast naprawi\u0142 mebel. Ferdek wyj\u0105tkowo gorliwie zabiera si\u0119 do pracy. Naprawiaj\u0105c krzes\u0142o, ulepsza je i wzbogaca o nowe funkcje, by sta\u0142o si\u0119 jak najbardziej komfortowe. W ko\u0144cu stwierdza, \u017Ce konstrukcja ta jest najwi\u0119kszym dzie\u0142em jego \u017Cycia. Zwraca si\u0119 nawet z pro\u015Bb\u0105 do ksi\u0119dza o b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67177715":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzieje grzechu
W czasie imprezy imieninowej Ferdek upija si\u0119 i obra\u017Ca go\u015Bci. Halina jest oburzona i stwierdza, \u017Ce m\u0105\u017C przekroczy\u0142 wszelkie granice przyzwoito\u015Bci. Na skutek przejedzenia i przedawkowania alkoholu Kiepski dostaje zapa\u015Bci. Odwiedza go \u015Amier\u0107, kt\u00F3ra przypomina mu wszystkie grzechy z jego przesz\u0142o\u015Bci. Zach\u0119ca go r\u00F3wnie\u017C do zrobienia rachunku sumienia oraz odbycia pokuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67177716":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Pampeluna
Helena Pa\u017Adziochowa razem z m\u0119\u017Cem organizuj\u0105 prezentacj\u0119 eleganckich ko\u0142der. Obiecuj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy nabywca do\u0142\u0105czy do elitarnej grupy klient\u00F3w. Halina bardzo chcia\u0142aby mie\u0107 ten produkt, ale nie sta\u0107 jej na niego. Namawia Ferdka, by sprzedali niepotrzebne dobra rodzinne, a za zarobione pieni\u0105dze kupili ko\u0142dr\u0119. Gdy w ko\u0144cu udaje im si\u0119 zebra\u0107 odpowiedni\u0105 sum\u0119 i naby\u0107 towar, okazuje si\u0119, \u017Ce do grupy elitarnych klient\u00F3w do\u0142\u0105czy\u0142 kto\u015B, kogo na drog\u0105 ko\u0142dr\u0119 zupe\u0142nie nie by\u0142o sta\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67177717":["Wiesiek postanowi\u0142 spr\u00F3bowa\u0107 szcz\u0119\u015Bcia z nieco starszymi kobietami. Mama P\u0105czusia bardzo polubi\u0142a przysz\u0142\u0105 synow\u0105 Agnieszk\u0119. Zamierza uda\u0107 si\u0119 z wizyt\u0105 do jej rodzic\u00F3w. Heniek chce da\u0107 jasny przekaz dziewczynom ze swojej wsi. Pawe\u0142 pr\u00F3buje na wszystkie sposoby przekona\u0107 do siebie Sylwi\u0119. Bandziorek nie jest w stanie pogodzi\u0107 si\u0119 z losem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67177718":["Ostatnia dziewczyna nie sprosta\u0142a wymaganiom Andelka. Kampio ma nadziej\u0119, \u017Ce jego pasja zwr\u00F3ci uwag\u0119 p\u0142ci pi\u0119knej, kt\u00F3ra tak jak on kocha samochody. Bandziorek, mimo sytuacji, w jakiej si\u0119 znajduje, nie porzuci\u0142 marze\u0144 o kobietach. Bogdan szuka nowej wybranki. Pragnie, by ona go zrozumia\u0142a bez roztrz\u0105sania szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Heniek s\u0105dzi, \u017Ce tylko narzeczona ze wsi, kt\u00F3ra lubi rolnictwo, mo\u017Ce si\u0119 zdecydowa\u0107 na gospodarstwo i niego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67177719":["Po powrocie ze szpitala Emilka spotyka si\u0119 z radosn\u0105 reakcj\u0105 mamy i babci. Po obra\u017Ceniach odniesionych w starciu z bykiem m\u0142oda gospodyni ci\u0105gle jest obola\u0142a, jednak nie ma czasu na odpoczynek. Tego dnia z pomoc\u0105 mamy, babci i brata ma zamiar otworzy\u0107 nowy kurnik. Gienio i Andrzej przygotowuj\u0105 si\u0119 do \u017Cniw. W pracy mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Bogdana i jego syn\u00F3w. Monika i Tomek planuj\u0105 przechowywa\u0107 plony za pomoc\u0105 nowoczesnej metody, dzi\u0119ki kt\u00F3rej ziarno ma by\u0107 bardziej po\u017Cywne dla kr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67177720":["Ibiza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67177721":["Aleksandra i Piotr oraz ich dzieci mieszkaj\u0105 w przestronnym nowoczesnym domu. Kobieta jest prawniczk\u0105, a jaj m\u0105\u017C prowadzi firm\u0119 detektywistyczn\u0105. Dochody miesi\u0119czne ma\u0142\u017Conk\u00F3w si\u0119gaj\u0105 30000 z\u0142. Iwona samotnie wychowuje czworo dzieci. Obecnie kobieta przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Na dodatek ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem i d\u0142ugi w bankach. Rodzina mieszka w jednym pokoju z kuchni\u0105 i \u0142azienk\u0105. Po zap\u0142aceniu rachunk\u00F3w Iwonie zostaje do dyspozycji 600 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67177722":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67177723":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67177724":["48h. Zaginieni
Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych wyja\u015Bnia, co dzieje si\u0119, gdy bliska osoba znika bez \u015Bladu. Najlepsi detektywi, psycholodzy i specjali\u015Bci z dziedziny kryminalistyki przeprowadzaj\u0105c czynno\u015Bci \u015Bledcze analizuj\u0105 czas tu\u017C przez incydentem, relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz potencjalne konflikty, aby rodzina mog\u0142a pozna\u0107 prawd\u0119 o losie nieobecnych. Fabu\u0142a zosta\u0142a osadzona na podstawie prawdziwych zdarze\u0144, a ka\u017Cdy odcinek stanowi ca\u0142\u0105 histori\u0119 48-godzinnego \u015Bledztwa zako\u0144czonego wyja\u015Bnieniem sprawy. Program jest inspirowany Centrum Poszukiwa\u0144 Os\u00F3b Zaginionych, kt\u00F3re dzia\u0142a przy Komendzie G\u0142\u00F3wnej Policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67177725":["Dorota i Rados\u0142aw Su\u0142kowscy prowadz\u0105 razem niewielkie gospodarstwo rolne i agroturystyczne. Kobieta s\u0105dzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza, poniewa\u017C ten bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Po tym jak zacz\u0105\u0142 narzeka\u0107 na swoj\u0105 prac\u0119, do\u0142\u0105czy\u0142 do grupy medytacyjnej, kt\u00F3rej przewodzi tajemniczy guru. Rados\u0142aw regularnie bierze udzia\u0142 w tych spotkaniach, za to zaniedbuje gospodarstwo i odmawia \u017Conie blisko\u015Bci, wymawiaj\u0105c si\u0119 nakazami guru. Dorota prosi o pomoc detektyw\u00F3w.Gdy jeden z nich zapisuje si\u0119 do zgromadzenia, odkrywa, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 jego cz\u0142onk\u00F3w ma problemy z wierno\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"67177726":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Moment of Truth
Cristina i inni rezydenci z jej rocznika w Seattle Grace Hospital lec\u0105 do San Francisco. Zatrzymuj\u0105 si\u0119 w tym samym hotelu, gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 ich ko\u0144cowe egzaminy. Meredith zarazi\u0142a si\u0119 od c\u00F3rki gryp\u0105 \u017Co\u0142\u0105dkow\u0105, a od niej reszta grupy. Alex interesuje si\u0119 losem wcze\u015Bniaka, kt\u00F3remu uratowa\u0142 \u017Cycie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego ma\u0142a pacjentka - c\u00F3reczka Morgan - pilnie potrzebuje kolejnej operacji. Do szpitala trafia 16-letni kierowca, kt\u00F3ry w wypadku dozna\u0142 urazu brzucha i klatki piersiowej. Richard przylatuje do San Francisco jako egzaminator i zn\u00F3w spotyka matk\u0119 Jacksona. Zaczynaj\u0105 ze sob\u0105 flirtowa\u0107. Mark wyznaje Lexie, \u017Ce t\u0119skni za ni\u0105, z kolei Cristina wyjawia Meredith, \u017Ce chce opu\u015Bci\u0107 Owena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"67177727":["Kabaret Elita, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a i Kabaretu Inaczej
Ka\u017Cdy zna kultowe piosenki napisane i wykonywane przez wroc\u0142awski Kabaret Elita. W\u015Br\u00F3d nich mo\u017Cna znale\u017A\u0107 takie przeboje jak \"Do serca przytul psa\", \"Nie odlecimy do ciep\u0142ych kraj\u00F3w\", \"Czego si\u0119 boisz g\u0142upia\" czy \"Warto by\u0142o czeka\u0107\". Podczas wyj\u0105tkowego wyst\u0119pu przygotowanego specjalnie dla stacji Nowa TV Elicie go\u015Bcinnie towarzysz\u0105 panowie z kabaretu Inaczej oraz wielokrotnie nagradzany Kabaret Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67177728":["Kabaret Czesuaf & Kabaret Chyba, cz\u0119\u015B\u0107 1
W sk\u0142ad kabaretu Czesuaf wchodz\u0105 trzej atrakcyjni m\u0119\u017Cczy\u017Ani z Poznania, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 rozbawi\u0107 ka\u017Cd\u0105 publiczno\u015B\u0107. S\u0105 znani z b\u0142yskotliwych \u017Cart\u00F3w i pomys\u0142owych piosenek. Natomiast kabaret Chyba to by\u0107 mo\u017Ce najzdolniejsza grupa satyryk\u00F3w m\u0142odego pokolenia. Maj\u0105 na swoim koncie wszystkie najwa\u017Cniejsze nagrody na polskich festiwalach kabaretowych. W ich programie zatytu\u0142owanym \"Chyba sobie \u017Carty robi\" mo\u017Cna zale\u017A\u0107 zar\u00F3wno kultowego ju\u017C \"Organist\u0119\" oraz dobrze znanego widowni powolnego Pana Maczka, jak i ca\u0142kiem nowe skecze i piosenki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67177729":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67177730":["Porywaczka
\u0141owcy zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 Wandy, kt\u00F3ra wywioz\u0142a swoje roczne dziecko od m\u0119\u017Ca z Niemiec. Synek zagin\u0105\u0142. Kobieta broni si\u0119, \u017Ce nakry\u0142a partnera na przegl\u0105daniu materia\u0142\u00F3w pedofilskich. Ekipa namierza w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 auta, w kt\u00F3rym znaleziono Wand\u0119. Pr\u00F3buj\u0105 te\u017C ustali\u0107 miejsce pobytu jej m\u0119\u017Ca. Jagna pods\u0142uchuje rozmow\u0119 Brunona z Robertem. Okazuje si\u0119, \u017Ce odnaleziono cia\u0142o nastolatka i jest podejrzenie, \u017Ce to jej zaginiony brat. Brunon oferuje kobiecie, \u017Ce b\u0119dzie jej towarzyszy\u0142 przy identyfikacji zw\u0142ok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"67177731":["Musz\u0119 \u017Cy\u0107 dla dzieci
Widzowie poznaj\u0105 metody diagnozowania nowotwor\u00F3w jamy brzusznej. 43-letni Piotr od d\u0142u\u017Cszego czasu cierpi na chroniczne b\u00F3le brzucha. Badania wykaza\u0142y, \u017Ce ma guza trzustki i konieczne jest szybkie sprawdzenie, czy to zmiana nowotworowa. Lekarze musz\u0105 operacyjnie pobra\u0107 materia\u0142 do bada\u0144 i sprawdzi\u0107 r\u00F3wnie\u017C zmienion\u0105 chorobowo w\u0105trob\u0119. Kamera rejestruje prac\u0119 chirurg\u00F3w i patomorfolog\u00F3w. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, na czym polegaj\u0105 badania patomorfologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"67177732":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67177733":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67177734":["Kabaret Rak
Nale\u017C\u0105cy do Kabaretu Rak Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek stanowi\u0105 dwie silne osobowo\u015Bci sceniczne. Od lat wsp\u00F3lnie wyst\u0119puj\u0105 na polskich i niemieckich estradach, w bezpretensjonalny spos\u00F3b komentuj\u0105c wypadki \u017Cycia codziennego. Ich przedstawienia sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z grupowych skeczy, monolog\u00F3w oraz licznych piosenek. Wszyscy cz\u0142onkowie kabaretu m\u00F3wi\u0105 \u015Bl\u0105skim dialektem, co dodatkowo wyr\u00F3\u017Cnia ich spo\u015Br\u00F3d innych satyryk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67177735":["Nowe odcinki popularnego show i pozycja obowi\u0105zkowa ka\u017Cdego mi\u0142o\u015Bnika dobrego humoru. Satyrycy przedstawiaj\u0105 swoje najwi\u0119ksze hity oraz przegl\u0105d absurdalnych i zaskakuj\u0105cych postaci, kt\u00F3re s\u0105 zabawnym komentarzem do naszej codzienno\u015Bci. W rolach g\u0142\u00F3wnych w nowej serii programu wyst\u0105pi\u0105 m.in. Kabaret Nowaki i K2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67177736":["Perfumy, leki przeciwb\u00F3lowe, szyby
Tw\u00F3rcy ustalaj\u0105, kt\u00F3re desery s\u0105 najwytrzymalsze. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C najciekawsze nowinki naukowo-technologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"67177737":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}