{"71267193":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267194":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267195":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71267196":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267197":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267198":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71267199":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71267200":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71267201":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71267202":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71267203":["Po transformacji Goku kontynuuje walk\u0119 z Friez\u0105. Jest w pe\u0142ni si\u0142 i okazuje si\u0119 zbyt trudnym przeciwnikiem. Frieza wypuszcza kilka kontratak\u00F3w, lecz wszystko wskazuje na to, \u017Ce nie robi\u0105 one na Goku najmniejszego wra\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267204":["Atak Friezy na Namek powoduje detonacj\u0119 j\u0105dra planety. Sam wojownik utrzymuje, \u017Ce wybuchnie ona za 5 minut. Super-Sajanin Goku jest pewien, \u017Ce tyle czasu w zupe\u0142no\u015Bci wystarczy mu do pokonania Friezy. W\u00F3wczas jego przeciwnik postanawia u\u017Cy\u0107 100% swojej mocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267205":["Na umieraj\u0105cej planecie Namek wci\u0105\u017C trwa spektakularna walka pomi\u0119dzy Goku Super-Sajaninem a Friez\u0105. Tymczasem na Ziemi King Kai zostaje poinformowany przez Kami, \u017Ce pan Popo zebra\u0142 siedem ziemskich smoczych kul. Oznacza to, \u017Ce posiada ju\u017C ca\u0142y ich komplet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267206":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71267207":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71267208":["Gotham Knights","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"71267209":["Atak Friezy na Namek powoduje detonacj\u0119 j\u0105dra planety. Sam wojownik utrzymuje, \u017Ce wybuchnie ona za 5 minut. Super-Sajanin Goku jest pewien, \u017Ce tyle czasu w zupe\u0142no\u015Bci wystarczy mu do pokonania Friezy. W\u00F3wczas jego przeciwnik postanawia u\u017Cy\u0107 100% swojej mocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267210":["Na umieraj\u0105cej planecie Namek wci\u0105\u017C trwa spektakularna walka pomi\u0119dzy Goku Super-Sajaninem a Friez\u0105. Tymczasem na Ziemi King Kai zostaje poinformowany przez Kami, \u017Ce pan Popo zebra\u0142 siedem ziemskich smoczych kul. Oznacza to, \u017Ce posiada ju\u017C ca\u0142y ich komplet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267211":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71267212":["Ewolucja kosmit\u00F3w
Zwolennicy paleoastronautyki s\u0105dz\u0105, \u017Ce postacie bog\u00F3w, przedstawione w wielu kulturach, to \u015Bwiadectwa wizyt obcych. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci\u0105 tych istot - od antropomorficznych ptak\u00F3w i gad\u00F3w, po bog\u00F3w z niebiesk\u0105 sk\u00F3r\u0105 albo wieloma ko\u0144czynami. By\u0107 mo\u017Ce \u015Bwiadczy to o tym, \u017Ce nasz\u0105 planet\u0119 zamieszkiwa\u0142y r\u00F3\u017Cne gatunki kosmit\u00F3w. Autorzy programu zadaj\u0105 pytanie, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce wszystkie te istoty mia\u0142y wsp\u00F3lnych przodk\u00F3w i \u017Ce my r\u00F3wnie\u017C od nich pochodzimy. W programie przywo\u0142ywane jest m.in. peruwia\u0144skie znalezisko - niezwyk\u0142ego kszta\u0142tu czaszki z Paracas, uwa\u017Cane przez niekt\u00F3rych za szcz\u0105tki obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71267213":["Mass Effect 3: Legendary Edition","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"71267214":["Podczas trwaj\u0105cej miesi\u0105c podr\u00F3\u017Cy do Namek, Goku i Krillin po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 treningom. Z kolei Vegeta l\u0105duje na planecie Frieza Nr 79. Gdy zostaje uleczony z ran, kt\u00F3re zadano mu na Ziemi, Kui informuje go, \u017Ce Frieza przebywa obecnie na Namek, gdzie poszukuje smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267215":["Frieza wci\u0105\u017C zbiera namekia\u0144skie smocze kule. W tym samym czasie Vegeta udaje si\u0119 do jego statku i zabija Kui. Z kolei Krillin i Gohan nadal walcz\u0105 ze s\u0142ugusami Friezy. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zniszczy\u0107 statek, na kt\u00F3rego pok\u0142adzie przybyli na planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267216":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267217":["Krillin i Hogan ratuj\u0105 ma\u0142ego, namekia\u0144skiego ch\u0142opca imieniem Dende, kt\u00F3rego zaatakowa\u0142 Dodoria. Ca\u0142ej tr\u00F3jce udaje si\u0119 uciec i ukry\u0107 w bezpiecznym miejscu. Tymczasem Dodoria musi zmierzy\u0107 si\u0119 z Veget\u0105. Bardzo szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce przegra pojedynek. B\u0142aga o darowanie mu \u017Cycia, a w zamian oferuje zdradzenie prawdziwych przyczyn zag\u0142ady jego planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71267218":["Mi\u015B Przekliniak
Czesio traci swojego przyjaciela - Misia Przekliniaka. Ch\u0142opcy robi\u0105 wszystko, aby go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71267219":["Za k\u00F3lisami
W tym odcinku b\u0119dzie mo\u017Cna pozna\u0107 tajniki produkcji serialu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71267220":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"71267221":["Fluder
W klasie pojawia si\u0119 nowy kolega - Fluder. Ch\u0142opak jest bardzo du\u017Cy i silny. Przy pomocy strzykawki i ig\u0142y postanawia wyleczy\u0107 wszystkich ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",[]],"71267222":["Kosmata demokrancja
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Kandyduj\u0105cy na najwy\u017Cszy urz\u0105d w pa\u0144stwie ojciec Anusiaka liczy na du\u017Ce poparcie. Tymczasem jego syn zamierza gospodarzem klasy. Czesio natomiast chcia\u0142by ju\u017C by\u0107 doros\u0142y. Marzy o tym, by mie\u0107 zarost jak prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",[]],"71267223":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"71267224":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267225":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71267226":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267227":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71267228":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71267229":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71267011":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71267012":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71267013":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71267014":["Marzenie dziecka
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Katarzyna Tomczak, matka ci\u0119\u017Cko chorej Sandry. Dziewczynka zosta\u0142a pocz\u0119ta w wyniku wakacyjnego flirtu, a jej ojciec Robert Kujawiak wypar\u0142 si\u0119 dziecka. Mimo tego marzeniem ma\u0142ej Sandry jest go pozna\u0107. Katarzyna postanawia spe\u0142ni\u0107 \u017Cyczenie c\u00F3rki i prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Tomek dociera do stadniny pod Warszaw\u0105, gdzie pracuje Robert. Pod\u0105\u017Caj\u0105c jego \u015Bladem trafia do mieszkania, kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna opiekuje si\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 kolegi. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy detektyw postanawia je przeszuka\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"71267015":["K\u0142amca
Detektywi na zlecenie El\u017Cbiety Zalewskiej obserwuj\u0105 jej partnera Micha\u0142a Wasilewskiego. Kobieta dosta\u0142a od syna zdj\u0119cie, na kt\u00F3rym wida\u0107 Wasilewskiego podczas transakcji ze znanym w dzielnicy dilerem narkotyk\u00F3w. Ludzie Malanowskiego ustalaj\u0105, \u017Ce mia\u0142 on w przesz\u0142o\u015Bci problemy z policj\u0105 z powodu u\u017Cywek. El\u017Cbieta jest za\u0142amana. Niedawno rozsta\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem alkoholikiem, by zwi\u0105za\u0107 si\u0119 z kolejnym uzale\u017Cnionym, tym razem od narkotyk\u00F3w. Micha\u0142 uspokaja j\u0105 jednak, przedstawiaj\u0105c wiarygodne wyja\u015Bnienie ca\u0142ej sytuacji. El\u017Cbieta ko\u0144czy wi\u0119c zlecenie. Nied\u0142ugo potem w biurze Malanowskiego zjawia si\u0119 policja. Bronis\u0142aw musi wyt\u0142umaczy\u0107, sk\u0105d na dowodzie przest\u0119pstwa znalaz\u0142y si\u0119 jego odciski palc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"71267016":["Anonim
Do niewielkiego miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca ambitna dziennikarka Wiktoria. Kobieta chce przeprowadzi\u0107 wywiad z w\u0142a\u015Bcicielem lokalnej spalarni. Na miejscu odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Wiktoria jest za\u0142amana z powodu utraty tematu. Szuka sposobu, by artyku\u0142 jednak powsta\u0142. Nieoczekiwanie dostaje anonim, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce powinna bli\u017Cej si\u0119 przyjrze\u0107 sprawie \u015Bmierci w\u0142a\u015Bciciela spalarni. Rozpoczyna dziennikarskie \u015Bledztwo. Szybko wpada w tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"71267017":["30-letnia Lidia mierzy si\u0119 z post\u0119puj\u0105c\u0105 chorob\u0105 alkoholow\u0105
Magazynierka nie potrafi zrezygnowa\u0107 z alkoholu, kt\u00F3ry rujnuje jej \u017Cycie. Towarzyszy jej tajemniczy adorator. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna filmowa\u0142 swoj\u0105 partnerk\u0119. Nagrania trafiaj\u0105 do internetu, a kobieta traci prac\u0119. Odkrywa, \u017Ce nowy znajomy zosta\u0142 nas\u0142any przez jej siostr\u0119. Postanawia si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego krewna chce zrujnowa\u0107 jej \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71267018":["Plantator
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci zamordowano plantatora pomidor\u00F3w. Siostra ofiary zeznaje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 od pewnego czasu nachodzili ludzie, kt\u00F3rzy chcieli, aby zaj\u0105\u0142 si\u0119 upraw\u0105 marihuany. \u015Aledztwo prowadzi str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do nielegalnego klubu pokerowego, kt\u00F3rego go\u015Bciem by\u0142 zamordowany. Niebawem wychodzi na jaw prawdziwy pow\u00F3d \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny. Natalia organizuje kolacj\u0119 zapoznawcz\u0105 dla Edyty, Rus\u0142ana oraz Filipa. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn przypadkowo ujawnia spraw\u0119, kt\u00F3ra jeszcze nie powinna ujrze\u0107 \u015Bwiat\u0142a dziennego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"71267019":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71267020":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267021":["Doping
Nastoletnia \u0141ucja pochodzi z ubogiego domu. Dziewczyna jest dobrze rokuj\u0105c\u0105 lekkoatletk\u0105. Podczas wa\u017Cnych zawod\u00F3w dziewczyna nagle traci przytomno\u015B\u0107. Lekarze znajduj\u0105 w jej organizmie obecno\u015B\u0107 dopalaczy. Sportsmenka zostaje wyrzucona z kadry. Ojciec \u0141ucji pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, kto poda\u0142 jego c\u00F3rce dopalacze i jak do tego dosz\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71267022":["Narzeczony 25-letniej Kai zostaje znaleziony martwy, a ona sama musi si\u0119 zmierzy\u0107 z oskar\u017Ceniami lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci
Kaja jest zar\u0119czona z Robertem. Uchodz\u0105 za \u015Bwietnie dobran\u0105 par\u0119. Pewnego dnia dziewczyna znajduje w samochodzie narzeczonego damsk\u0105 bielizn\u0119. Urz\u0105dza mu awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zostaje znaleziony martwy w lesie, a ona staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105. Dziewczyn\u0119 wspieraj\u0105 matka, kole\u017Cnka i przyjaciel Roberta, kt\u00F3rych zdo\u0142a\u0142a przekona\u0107 o swojej niewinno\u015Bci. \u015Aledztwo jednak trwa, a ca\u0142a wiejska spo\u0142eczno\u015B\u0107 zwraca si\u0119 przeciwko Kai. Kto\u015B podsyca niech\u0119\u0107 s\u0105siad\u00F3w. Atmosfera g\u0119stnieje, a dziewczyna i jej matka zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107 samos\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71267023":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71267024":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267025":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267026":["Korporacja
Jan zostaje zwolniony z kierowniczego stanowiska. Jego miejsce zajmuje Natalia. Kobieta zaczyna uwodzi\u0107 Jana. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna odrzuca jej zaloty, Natalia zaczyna si\u0119 m\u015Bci\u0107. Chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 stara, nie przed\u0142u\u017Ca z nim umowy. Za\u0142amany Jan dostaje zawa\u0142u. Jego kolega Grzegorz dzwoni pod numer alarmowy 112. Tymczasem w firmie Jana pojawia si\u0119 jego \u017Cona, Ewa. Kobieta chce powiedzie\u0107 ukochanemu, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Kobieta wdaje si\u0119 w k\u0142\u00F3tni\u0119 z Natali\u0105. Frustratka rozbija Ewie na g\u0142owie szklany czajnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363611.jpg","",["N"]],"71267027":["After
Dochodzi do brutalnego napadu na m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 raperowi, w zespole kt\u00F3rego ta\u0144czy\u0142a ofiara. Niebawem jednak muzyk zostaje otruty, pojawia si\u0119 tak\u017Ce stalker, kt\u00F3ry pono\u0107 prze\u015Bladowa\u0142 tancerk\u0119. Ewa nie potrafi si\u0119 pogodzi\u0107 z utrat\u0105 m\u0119\u017Ca. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest winna jego \u015Bmierci. Z tego powodu postanawia zapomnie\u0107 o Foksie, gangsterze, kt\u00F3ry zabi\u0142 jej brata. Adam i \u017Baneta pr\u00F3buj\u0105 przekona\u0107 j\u0105, by nie rezygnowa\u0142a ze \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71267028":["Kalina \u017C\u0105da od Krystiana, by wykona\u0142 test na obecno\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w w organizmie. Od jego wyniku kobieta uzale\u017Cnia swoj\u0105 zgod\u0119 na to, aby widywa\u0142 si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. M\u0119\u017Cczyzna czuje si\u0119 ura\u017Cony jej podejrzeniami. Pomimo wcze\u015Bniejszej pora\u017Cki Arek nadal usi\u0142uje odnale\u017A\u0107 gangstera o pseudonimie Grabarz. Prosi Marysi\u0119, \u017Ceby sprawdzi\u0142a, czy daty lub godziny operacji nie zosta\u0142y w ostatniej chwili zmienione. Jest przekonany, \u017Ce przest\u0119pca zosta\u0142 przez kogo\u015B uprzedzony o planach policji. Marysia pomaga im, cho\u0107 wie, \u017Ce mo\u017Ce si\u0119 narazi\u0107 Gra\u017Cynie. Arek i Marta pod\u0105\u017Caj\u0105 tropem przez ni\u0105 podrzuconym. Wpadaj\u0105 jednak w pu\u0142apk\u0119. W Wadlewie Marian \u015Amia\u0142ek kompletuje dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71267029":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267030":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71267031":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"71267032":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267033":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) stara si\u0119 powiadomi\u0107 Bia\u0142y Dom o zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 kl\u0119sce \u017Cywio\u0142owej. Nikt jednak nie traktuje jego ostrze\u017Cenia powa\u017Cnie. W tym samym czasie od Antarktydy odrywa si\u0119 du\u017Cy fragment pokrywy lodowej. Zdarzenie to wywo\u0142uje seri\u0119 kataklizm\u00F3w na ca\u0142ej Ziemi. W kr\u00F3tkim czasie Nowy Jork zostaje zalany przez gigantyczn\u0105 fal\u0119 powodziow\u0105. Po niej nast\u0119puje gwa\u0142towny spadek temperatury. Wszystko zamarza w ci\u0105gu kilku minut. Rz\u0105d podejmuje decyzj\u0119 o natychmiastowej ewakuacji do Meksyku ludno\u015Bci mieszkaj\u0105cej na po\u0142udnie od Nowego Jorku. Niestety, nie ma czasu ani \u015Brodk\u00F3w, by ratowa\u0107 pozosta\u0142ych. Tymczasem w skutej lodem metropolii przebywa siedemnastoletni syn Jacka, Sam (Jake Gyllenhaal). Ch\u0142opak wraz z grup\u0105 ocala\u0142ych z powodzi chroni si\u0119 w bibliotece publicznej. Stamt\u0105d udaje mu si\u0119 zatelefonowa\u0107 do ojca. Jack wraz z przyjacielem Frankiem Harrisem (Jay O. Sanders) wyrusza na p\u00F3\u0142noc, by ratowa\u0107 dziecko. Film wyre\u017Cyserowa\u0142 Roland Emmerich, specjalista od film\u00F3w katastroficznych. Ma on w swoim imponuj\u0105cym dorobku takie hity jak \"Dzie\u0144 Niepodleg\u0142o\u015Bci\" \"Godzill\u0119\" i \"2012\". Jego produkcje gwarantuj\u0105 rozrywk\u0119 na najwy\u017Cszym poziomie - odpowiednio dozowane napi\u0119cie, ciekawe zdj\u0119cia oraz znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198136.jpg","",[]],"71267034":["Re\u017C.: Tony Scott.
Nowy Jork. Walter Garber pracowa\u0142 z zarz\u0105dzie transportu miasta. Z powodu podejrzenia przyj\u0119cia \u0142ap\u00F3wki na czas \u015Bledztwa zdegradowano go do stanowiska pracownika centrum kontroli ruchu metra. W\u0142a\u015Bnie zaczyna kolejny dzie\u0144 pracy. Nic nie zwiastuje koszmaru, kt\u00F3ry niebawem si\u0119 zacznie. Do poci\u0105gu metra wdziera si\u0119 grupa uzbrojonych m\u0119\u017Cczyzn. Terroryzuj\u0105 oni maszynist\u0119, konduktork\u0119 i pasa\u017Cer\u00F3w. Zatrzymuj\u0105 wagon w jednym z podziemnych korytarzy. Przyw\u00F3dca telefonuje do Garbera. Przedstawia si\u0119 jako Ryder i \u017C\u0105da okupu za zak\u0142adnik\u00F3w - 10 milion\u00F3w dolar\u00F3w w ci\u0105gu godziny. Ka\u017Cda minuta op\u00F3\u017Anienia b\u0119dzie kosztowa\u0142a \u017Cycie jednego cz\u0142owieka. O sytuacji kryzysowej zostaje zawiadomiony do\u015Bwiadczony negocjator, porucznik Camonetti, ale Ryder chce rozmawia\u0107 wy\u0142\u0105cznie z Walterem. By postawi\u0107 na swoim, zabija maszynist\u0119. Dyspozytor ruchu przyjmuje na siebie odpowiedzialno\u015B\u0107 za \u017Cycie zak\u0142adnik\u00F3w. Podtrzymuje z bandyt\u0105 rozmow\u0119, by zyska\u0107 na czasie. W ko\u0144cu zgadza si\u0119 spe\u0142ni\u0107 ostatnie \u017C\u0105danie - osobi\u015Bcie dostarczy\u0107 okup. Jego znajomo\u015B\u0107 sieci podziemnych korytarzy przes\u0105dzi o wszystkim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365433.jpg","",["N"]],"71267035":["Re\u017C.: Dolph Lundgren.
Motocyklista Ryder (Dolph Lundgren) przyje\u017Cd\u017Ca do ma\u0142ego miasteczka w Teksasie na pogrzeb swojego przyjaciela J.J'a. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie umar\u0142 on \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105, lecz zosta\u0142 on brutalnie zamordowany przez ludzi Johna Reno (Matthew Tompkins) miejscowego biznesmena, kt\u00F3ry chce wybudowa\u0107 kasyno w miejscu starego rezerwatu Indian. Gangsterami, kt\u00F3rzy dopu\u015Bcili si\u0119 morderstwa, dowodzi okrutny Jarfe (John Enos III). Ryder postanawia wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 winnym \u015Bmierci przyjaciela i przywr\u00F3ci\u0107 porz\u0105dek w rz\u0105dzonych przez przest\u0119pc\u00F3w mie\u015Bcie. Uzbrojony w motocykl, pistolet i Bibli\u0119, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 nie rozstaje, rozpoczyna krwaw\u0105 wendet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1845278.jpg","",["N"]],"71267036":["Mi\u0144sk Mazowiecki. Pani Agnieszka samotnie wychowuje troje dzieci, Marzen\u0119, Ma\u0142gosi\u0119 i Grzesia, oraz przysposobionego brata. Ekipa programu ze zdumieniem odkrywa, \u017Ce mieszkaj\u0105ca w bloku rodzina od pi\u0119ciu lat \u017Cyje bez ogrzewania. Z powodu grzyba i wilgoci \u015Bciany si\u0119 osypuj\u0105, a meble przegni\u0142y. Domownicy za\u015B cz\u0119sto choruj\u0105. Budowla\u0144cy szukaj\u0105 sposobu na tanie i bezpieczne ogrzanie lokalu. W tym czasie Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"71267037":["Prow.: Wojciech Charewicz.
Ceniony w kr\u0119gach w\u0119dkarstwa sportowego zawodnik, dziennikarz, globtroter i mistrz kulinarny Wojciech Charewicz udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po bezdro\u017Cach Alaski. W trakcie swojej niezwyk\u0142ej wyprawy odwiedza najdziksze zak\u0105tki tej krainy w poszukiwaniu niezwyk\u0142ych okaz\u00F3w ryb, nieznanych metod ich po\u0142owu, jak r\u00F3wnie\u017C oryginalnych, bo niezmiennych od setek lat, przepis\u00F3w kulinarnych.","","",[]],"71267481":["Katarzyna Rogowiec w wieku 3 lat straci\u0142a obie r\u0119ce w wypadku ze sprz\u0119tem \u017Cniwnym. Dzi\u0119ki swojemu uporowi i ci\u0119\u017Ckiej pracy nauczy\u0142a si\u0119 jednak radzi\u0107 sobie w r\u00F3\u017Cnych sytuacjach. Katarzyna jest m.in. dwukrotn\u0105 mistrzyni\u0105 paraolimpijsk\u0105 w biegach narciarskich oraz utytu\u0142owan\u0105 biathlonistk\u0105. Kolejny bohater odcinka to Pawe\u0142 Karpi\u0144ski. Jego pasj\u0105 jest taniec. Pawe\u0142 choruje na przepuklin\u0119 oponowo-rdzeniow\u0105 i jest niepe\u0142nosprawny od urodzenia. Mimo to, jako jedyna osoba niepe\u0142nosprawna w Polsce, uzyska\u0142 uprawnienia instruktora ta\u0144ca sportowego. Widzowie spotkaj\u0105 te\u017C ponownie Rafa\u0142a Miszkiela - niepe\u0142nosprawnego youtuber. W programie wyst\u0105pi ze swoim cyklem \"\u017Bycie na w\u00F3zku TV\". Rafa\u0142 poka\u017Ce w nim kilka prostych patent\u00F3w, kt\u00F3re pomagaj\u0105 mu w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267482":["Zarz\u0105dca wprowadza ca\u0142kowity zakaz trzymania zwierz\u0105t w budynku. Annie i Kucek postaraj\u0105 si\u0119 zmieni\u0107 zdanie najemcy. Kiedy pies s\u0105siadki, b\u0119d\u0105cy wielkim wrogiem Kucka, maj\u0105 razem sp\u0119dzi\u0107 czas, Annie chce znale\u017A\u0107 spos\u00F3b, by zwierz\u0119ta si\u0119 dogada\u0142y.","","",["N"]],"71267483":["Annie obawia si\u0119, ze tata mo\u017Ce chcie\u0107 pozby\u0107 si\u0119 Kucka. Ponadto marzy jej si\u0119 wzi\u0119cie udzia\u0142u w meczu pi\u0142ki no\u017Cnej. Jednak, kiedy usi\u0142uje rozdzieli\u0107 Psiaka oraz Kucka, ko\u0144 nadeptuje dziewczyn\u0119 na stop\u0119.","","",["N"]],"71267484":["Deszczowa pogoda sprawia, \u017Ce obozowicze bardzo si\u0119 nudz\u0105. Dzieci postanawiaj\u0105 pobawi\u0107 si\u0119 w berka pod dachem.","","",["N"]],"71267485":["Niespodziewanie cotygodniowa dostawa jedzenia znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Uczestnicy obozu musz\u0105 uda\u0107 si\u0119 na polowanie. Tymczasem grupa nocnych obozowicz\u00F3w podejmuje straszn\u0105 zabaw\u0119 ze SpongeBobem i Patrykiem.","","",["N"]],"71267486":["Go\u015Bci \"Piekielnej Kuchni\" czeka wielka uczta z okazji jubileuszowej, pi\u0105tej edycji kulinarnego show. Wsp\u00F3lnie z szefem Wojciechem Modestem Amaro \u015Bwi\u0119towa\u0107 b\u0119d\u0105 wokalistka Ewelina Lisowska oraz aktorka Anna Luci\u0144ska, znana z serialu \"Malanowski i Partnerzy\". Panie nie pojawi\u0105 si\u0119 wy\u0142\u0105cznie w roli go\u015Bci restauracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71267487":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71267488":["Ekipa programu dociera na Kaszuby. W \u017Bukowie mieszka pi\u0119cioosobowa rodzina Hermann\u00F3w. Pani Joanna i pan Rafa\u0142 mieli bardzo trudne dzieci\u0144stwo, dlatego ogromnie im zale\u017Cy, aby ich dzieci mia\u0142y kochaj\u0105c\u0105 si\u0119 rodzin\u0119 i ciep\u0142y oraz bezpieczny dom. Niestety ich w\u0142asne lokum nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. To stary budynek w stanie surowym, kt\u00F3ry pan Rafa\u0142 remontuje sam wieczorami, po pracy. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w wynajmowanym pomieszczeniu gara\u017Cowym, kt\u00F3re musi opu\u015Bci\u0107 za kilka tygodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","",["JM"]],"71267489":["Wariatka
Ze szpitala psychiatrycznego ucieka Weronika. Jaki\u015B czas temu kobieta zosta\u0142a ubezw\u0142asnowolniona przez s\u0105d na wniosek m\u0119\u017Ca, Darka. M\u0119\u017Cczyzna wykazywa\u0142 bowiem, \u017Ce Weronika jest agresywna i zn\u0119ca si\u0119 nad ich 6-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Nin\u0105. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w ucieczce pom\u00F3g\u0142 kobiecie Mariusz, kt\u00F3ry pracuje jako sanitariusz. Zar\u00F3wno on, jak I znaj\u0105ca spraw\u0119 Weroniki reporterka utrzymuj\u0105, \u017Ce kobieta jest zdrowa, a do szpitala trafi\u0142a przez k\u0142amstwa m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry chce przej\u0105\u0107 jej maj\u0105tek. Tymczasem poszukiwana porywa c\u00F3rk\u0119. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce mo\u017Ce zrobi\u0107 jej krzywd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"71267490":["Kobieta za lad\u0105
Mieszka\u0144cy osiedla stwierdzaj\u0105, \u017Ce zachowanie pani Malinowskiej, ekspedientki sklepu U Stasia, sta\u0142o si\u0119 skandaliczne. Sprzedawczyni jest nieuprzejma wobec klient\u00F3w, a nawet ich obra\u017Ca i poni\u017Ca. Oburzony Ferdek postanawia napisa\u0107 petycj\u0119 w sprawie odwo\u0142ania jej ze stanowiska. Szybko okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie wszyscy s\u0105 tego samego zdania co on.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"71267491":["Ja to za\u0142atwi\u0119
Mieszka\u0144cy kamienicy zawsze mog\u0105 polega\u0107 na prezesie Koz\u0142owskim (Andrzej Ga\u0142\u0142a), Przewodnicz\u0105cym Rady Osiedla. Wyznaje on zasad\u0119, \u017Ce dla niego nie ma spraw nie do za\u0142atwienia. Kiepscy i ich s\u0105siedzi s\u0105 przyzwyczajeni, \u017Ce niezawodny Koz\u0142owski rozwi\u0105\u017Ce ka\u017Cdy problem. Stopniowo prezes zaczyna si\u0119 ugina\u0107 pod ci\u0119\u017Carem ich coraz wi\u0119kszych oczekiwa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"71267492":["Nie b\u00F3j \u017Caby
Halina i Ferdek wybieraj\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C do wujka. Wszyscy pomagaj\u0105 im pakowa\u0107 walizk\u0119. Po wyje\u017Adzie rodzic\u00F3w Mariolka zaprasza do mieszkania koleg\u0119, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce potrafi wywo\u0142a\u0107 diab\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71267493":["Go\u015Bcie, zdenerwowani czasem oczekiwania na potrawy, postanawiaj\u0105 wej\u015B\u0107 do kuchni i samodzielnie przygotowa\u0107 sobie dania. Wizyta w \"Piekielnej Kuchni\" nie oka\u017Ce si\u0119 najmilsz\u0105 dla Krystiana Kuku\u0142ki, aktora z \"Barw szcz\u0119\u015Bcia\". Na jego garniturze l\u0105duje przystawka. Szef Wojciech Modest Amaro musi sobie poradzi\u0107 z nieoczekiwanymi zwrotami akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71267494":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71267495":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267496":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"71267497":["Pani Wiera przekroczy\u0142a ju\u017C siedemdziesi\u0105t lat i razem z trzydziestodwuletnim synem, Piotrem, chorym na zesp\u00F3\u0142 Downa mieszka w Hajn\u00F3wce. Kobieta ca\u0142e swoje \u017Cycie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a innym: by\u0142a instrumentariuszk\u0105 na bloku operacyjnym oraz pracowa\u0142a z terminalnie chorymi. Dzi\u015B niska emerytura i niewielkie \u015Bwiadczenia na syna ledwo wystarczaj\u0105 im na utrzymanie. Gdy zmar\u0142 jej m\u0105\u017C, postanowi\u0142a zadba\u0107 o przysz\u0142o\u015B\u0107 dziecka i zapewni\u0107 mu bezpieczne schronienie. Wykupi\u0142a mieszkanie w starej zabudowie szeregowej i planowa\u0142a je wyremontowa\u0107. Niestety ekipa wykonuj\u0105ca prace porzuci\u0142a je w po\u0142owie, informuj\u0105c pani\u0105 Wier\u0119, \u017Ce wykorzystali ju\u017C ca\u0142e przekazane im fundusze i na nic wi\u0119cej nie wystarczy. Rodzinie pom\u00F3g\u0142 s\u0105siad, udost\u0119pniaj\u0105c mieszkanie, w kt\u00F3rym teraz przebywaj\u0105. T\u0119 spraw\u0119 zg\u0142osili do programu dobrzy ludzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"71267498":["Pani Kasia jest samotn\u0105 mam\u0105 Pauli, Hani i Antosia. Po zako\u0144czeniu nieudanych zwi\u0105zk\u00F3w zamieszka\u0142a w mazowieckiej wsi D\u0119bowce ze swoj\u0105 mam\u0105, kt\u00F3ra przeznaczy\u0142a swoje oszcz\u0119dno\u015Bci na remont domu. Wkr\u00F3tce potem kobieta zachorowa\u0142a na z\u0142o\u015Bliwy nowotw\u00F3r i po kilku miesi\u0105cach zmar\u0142a, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce zabezpieczy\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107 c\u00F3rki i wnuk\u00F3w. Niestety w budynku wybuch\u0142 po\u017Car, kt\u00F3ry zniszczy\u0142 po\u0142ow\u0119 pomieszcze\u0144, a reszt\u0119 pokry\u0142 sadz\u0105. Teraz wn\u0119trza nie nadaj\u0105 si\u0119 do zamieszkania. Pani Kasia z dzie\u0107mi przebywa w lokalu socjalnym, ale wkr\u00F3tce ko\u0144czy im si\u0119 umowa najmu i b\u0119d\u0105 musieli go opu\u015Bci\u0107. Niestety wyl\u0105duj\u0105 wtedy na bruku. Now\u0105 wersj\u0119 ich domu zaprojektuje Martyna Kupczyk, a realizacj\u0105 zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski z ekip\u0105 budowlan\u0105. W tym czasie Katarzyna Dowbor zadba o atrakcje dla rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"71267499":["Mocne uderzenie
Kazimierz Badura w odruchu s\u0105siedzkiej sympatii obdarowuje Ferdynanda znalezion\u0105 na \u015Bmietniku perkusj\u0105. Nieoczekiwanie instrument budzi ogromne zainteresowanie w\u015Br\u00F3d rodziny Kiepskich i ich s\u0105siad\u00F3w. Pos\u0142u\u017Cy do roz\u0142adowania spo\u0142ecznych napi\u0119\u0107 i frustracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71267500":["Wysokie obcasy
Jolasia \u017C\u0105da od Waldka, \u017Ceby kupi\u0142 jej nowe buty. Waldemar o\u015Bwiadcza jej, \u017Ce w tym momencie nie sta\u0107 go na taki wydatek, wi\u0119c Jolasia wpada w sza\u0142. Zrozpaczony m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu i b\u0142\u0105ka si\u0119 po parku. Niespodziewanie z pomoc\u0105 przychodzi mu napotkany tam Kazimierz Badura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71267501":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359198.jpg","",["N"]],"71267502":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359198.jpg","",["N"]],"71267503":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359198.jpg","",["N"]],"71267504":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359198.jpg","",["N"]],"71267505":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Jaskiniowcy Zed (Jack Black) i Oh (Michael Cera), cz\u0142onkowie zgromadzenia \u0142owieckiego, z powodu swojego lenistwa i braku zaanga\u017Cowania w sprawy wioski zostaj\u0105, decyzj\u0105 starszyzny, wygnani ze swej spo\u0142eczno\u015Bci. Pope\u0142nili oni powa\u017Cne przest\u0119pstwo - zjedli owoce z drzewa poznania dobra i z\u0142a. Musieli wi\u0119c ponie\u015B\u0107 najsurowsz\u0105 kar\u0119. Niezra\u017Ceni tym przyjaciele rozpoczynaj\u0105 szalon\u0105, pe\u0142n\u0105 niesamowitych przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C. Podczas swojej w\u0119dr\u00F3wki ci dwaj niezdarni my\u015Bliwi nieoczekiwanie bior\u0105 udzia\u0142 w najbardziej kluczowych momentach w dziejach ludzko\u015Bci. Na swojej drodze spotykaj\u0105 patriarch\u0119 Abrahama i powstrzymuj\u0105 go przed zabiciem swojego syna Izaaka, poznaj\u0105 braci Kaina i Abla, a tak\u017Ce trafiaj\u0105 do biblijnej Sodomy. Tam na ich drodze staje pot\u0119\u017Cny arcykap\u0142an. Ich g\u0142\u00F3wnym celem jest uwolni\u0107 May\u0119 (June Diane Raphael) i Eem\u0119 (Juno Temple), kobiety kt\u00F3re kochaj\u0105. W tym celu Zed pr\u00F3buje zawi\u0105za\u0107 sojusz z ksi\u0119\u017Cniczk\u0105 Innan\u0105 (Olivia Wilde). Niestety, wsp\u00F3\u0142praca ta przynosi zupe\u0142nie odwrotny od zamierzonego skutek. Zabawny, pe\u0142en gag\u00F3w obraz wyre\u017Cyserowa\u0142 mistrz komedii - Harold Ramis, autor \"Dnia \u015Bwistaka\" czy \"Depresji gangstera\". W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0105pili, nominowany do Z\u0142otego Globu Jack Black, znany z \"Przeboj\u00F3w i podboj\u00F3w\", oraz Michael Cera, kt\u00F3rego widzowie mog\u0105 pami\u0119ta\u0107 z \"Supersamca\" i \"Juno\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240815.jpg","",["N"]],"71267506":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce istnieje spos\u00F3b na to, aby past\u0119 do z\u0119b\u00F3w poleci\u0142o 10\/10 dentyst\u00F3w oraz \u017Ce k\u0142\u00F3tnia wymaga niekiedy wezwania posi\u0142k\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"71267507":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce przysi\u0119ga ma\u0142\u017Ce\u0144ska nie zawsze oznacza dla ka\u017Cdego to samo, a idealna rozmowa kwalifikacyjna mo\u017Ce mie\u0107 r\u00F3\u017Cne oblicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"71267508":["D\u017Cakarta i Bali","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"71267509":["Paulina pr\u00F3buje wp\u0142yn\u0105\u0107 na Czarka, by kupi\u0142 dzia\u0142k\u0119 od Moniki. Chce bowiem jak najszybciej rozpocz\u0105\u0107 budow\u0119 domu. M\u0119\u017Cczyzna obiecuje, \u017Ce si\u0119 tym zajmie, ale partnerka, nie czekaj\u0105c, bierze sprawy w swoje r\u0119ce. W\u0142adek przypadkiem dowiaduje si\u0119, \u017Ce Monika sprzeda\u0142a Czarkowi dzia\u0142k\u0119. Liliana deklaruje Tomaszowi, \u017Ce zerwie z Jarem. Na przeszkodzie staje d\u0142ug ojca. Niebawem r\u00F3wnie\u017C senior trafia do szpitala z podejrzeniem zawa\u0142u. Ela coraz powa\u017Cniej traktuje uczucie Bartka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"71267510":["Rodzinie Liliany grozi bankructwo. Jarkowi udaje si\u0119 odzyska\u0107 cze\u015B\u0107 d\u0142ugu ojca kobiety. Liliana czuje si\u0119 zobowi\u0105zania i dochodzi do wniosku, \u017Ce nie mo\u017Ce go teraz zostawi\u0107. Teresa jest zm\u0119czona obecno\u015Bci\u0105 Moniki w swoim domu. Ich relacje staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej napi\u0119te. Czarek, pod wp\u0142ywem Pauliny, wpl\u0105tuje si\u0119 w bardzo powa\u017Cne k\u0142opoty w pracy. W\u0142adek unosi si\u0119 dum\u0105 i odmawia przyj\u0119cia pomocy finansowej od Moniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"71267511":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje 17-letniego wnuka Mateusza. Mieszkaj\u0105 w parterowym, wielorodzinnym budynku w gliwickiej dzielnicy \u0141ab\u0119dy. Lokal, kt\u00F3ry zajmuj\u0105, ma gnij\u0105ce pod\u0142ogi, odpadaj\u0105cy tynk i niebezpieczna instalacj\u0119 elektryczn\u0105. Kobieta pracuje jako dostawca pizzy i marzy o lepszej przysz\u0142o\u015Bci dla podopiecznego. Nastolatek jest zapalonym siatkarzem, czym zaskarbia sobie sympati\u0119 Katarzyny Dowbor. Podczas gdy specjali\u015Bci remontuj\u0105 dom ch\u0142opaka, prowadz\u0105ca organizuje dla niego wyj\u0105tkowe spotkanie - z Bartoszem Kurkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71267512":["Choroba poca\u0142unk\u00F3w
Miko\u0142aj i Beata przygotowuj\u0105 si\u0119 do \u015Blubu. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 wcze\u015Bniej zwi\u0105zany z Julit\u0105, kt\u00F3ra z\u0142ama\u0142a mu serce. Nieoczekiwanie by\u0142a partnerka zn\u00F3w pojawia si\u0119 w jego \u017Cyciu. W trakcie spotkania wyznaje Miko\u0142ajowi mi\u0142o\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna postanawia jednak dochowa\u0107 wierno\u015B\u0107 ukochanej. Gdy wraca do domu, zastaje Beat\u0119 os\u0142abion\u0105 oznakami post\u0119puj\u0105cej choroby. Gdy kobieta mdleje, dzwoni pod numer 112. Operator podejrzewa angin\u0119 i zaleca wizyt\u0119 u lekarza. Kobieta obawia si\u0119, czy uda jej si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do zdrowia przed \u015Blubem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"71267513":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Biedny kraj bogatych ludzi
Boczek zwierza si\u0119 Ferdkowi, \u017Ce znalaz\u0142 z\u0142oty zegarek nale\u017C\u0105cy do Mariana Pa\u017Adziocha. Uczciwo\u015B\u0107 nakazuje mu odda\u0107 zgub\u0119, ale w ko\u0144cu j\u0105 zatrzymuje, dochodz\u0105c do wniosku, \u017Ce Marian jest cz\u0142owiekiem zamo\u017Cnym i z pewno\u015Bci\u0105 nie zauwa\u017Cy straty zegarka. Jemu natomiast taki zegarek jest bardzo potrzebny. Ferdek wspiera go w tym przekonaniu i zapewnia, \u017Ce jego czyn jest w pe\u0142ni uzasadniony, a nawet, \u017Ce jest to sprawiedliwo\u015B\u0107 dziejowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267038":["Pani Teresa mieszka wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami - Oskarem i Hubertem, we wsi Piaseczno w okolicach W\u0142oc\u0142awka. Oskar przyszed\u0142 na \u015Bwiat z wad\u0105 serca, dosz\u0142o te\u017C do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, teraz ch\u0142opiec wymaga sta\u0142ej opieki. Kuba i Hubert graj\u0105 w pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w miejscowym klubie. Niestety, dom rodziny nie jest bezpieczny ani wygodny. Brakuje w nim \u0142azienki, zrujnowany dach podcieka, a pozrywane pod\u0142ogi strasz\u0105 dziurami. Nikt nie ma miejsca dla siebie. Remont tego budynku oka\u017Ce si\u0119 ogromnym wyzwaniem. Zabieraj\u0105 si\u0119 za to Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["N"]],"71267039":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"71267040":["Oddajcie mi moj\u0105 rodzin\u0119
Odnosz\u0105ca sukcesy zawodowe Zuzanna wraca z podr\u00F3\u017Cy s\u0142u\u017Cbowej. W domu zostaje zaatakowana przez roznegli\u017Cowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Udaje jej si\u0119 pozby\u0107 intruza. Niebawem jednak m\u0119\u017Cczyzna ponownie atakuje. Zuzanna rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, by pozna\u0107 motywy dzia\u0142ania swojego prze\u015Bladowcy.","","",["JM"]],"71267041":["Przesz\u0142o\u015B\u0107
Pocz\u0105tkuj\u0105cy warszawski policjant zostaje zamieszany w przest\u0119pstwo. Sprawa dotyczy jego ojca, kt\u00F3ry ma kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 on tak\u017Ce dawnym informatorem Olgierda, z kt\u00F3rym ten wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 przed laty. Ojcu m\u0142odego str\u00F3\u017Ca prawa grozi niebezpiecze\u0144stwo ze strony gangstera, kt\u00F3ry szuka zemsty. Sprawa si\u0119 komplikuje, gdy w mafijne porachunki zostaje wmieszany kolejny policjant.","","",["N"]],"71267042":["W jednej z kamienic w centrum miasta dochodzi do w\u0142amania. Na miejscu za\u0142oga zastaje pogotowie i poszkodowanego w\u0142a\u015Bciciela mieszkania. Z\u0142odziej ukrad\u0142 drobne AGD i nietypowo si\u0119 zachowywa\u0142. Miko\u0142aj i Mi\u0142osz szukaj\u0105 tropu w pobliskim lombardzie. Jest szansa, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie tam zosta\u0142y sprzedane ukradzione przedmioty. Patrol interweniuje te\u017C w sprawie b\u00F3jki na oddziale okulistyki szpitala dzieci\u0119cego. W ca\u0142e zaj\u015Bcie wpl\u0105tani s\u0105 nie tylko pacjenci, ale przede wszystkim ich rodzice. W trakcie interwencji wychodzi na jaw, \u017Ce to jedna z rezolutnych piel\u0119gniarek sprowokowa\u0142a sytuacj\u0119 i nie \u017Ca\u0142uje swojej decyzji. Tymczasem Bia\u0142ach ma do wyja\u015Bnienia wa\u017Cn\u0105 kwesti\u0119 z policyjn\u0105 psycholo\u017Ck\u0105, Id\u0105.","","",["N"]],"71267043":["Andrzej trafia na chirurgi\u0119 z urazem g\u0142owy. Piel\u0119gniarce m\u00F3wi, \u017Ce spad\u0142 ze schod\u00F3w, a \u017Conie, \u017Ce potr\u0105ci\u0142 go samoch\u00F3d. Przyparty do muru wyznaje, \u017Ce zosta\u0142 napadni\u0119ty, a tak naprawd\u0119 pobi\u0142 si\u0119 z przyjacielem rodziny, Markiem. Powodem b\u00F3jki by\u0142o odkrycie, \u017Ce Andrzej ma romans z dziewczyn\u0105 Marka. W pewnej chwili \u017Cona poszkodowanego mdleje. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest ci\u0119\u017Cko chora. Tymczasem piel\u0119gniarka Jadwiga odbiera telefon od Ry\u015Bka. M\u0119\u017Cczyzna chce z ni\u0105 powa\u017Cnie porozmawia\u0107.","","",[]],"71267044":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski, Mariusz Wojaczek.
Zaginiona dziewica
Detektywi maj\u0105 odnale\u017A\u0107 studentk\u0119, kt\u00F3ra zagin\u0119\u0142a w trakcie poszukiwa\u0144 stancji. Na basenie, gdzie dziewczyna pracuje, tak\u017Ce nikt nie wie, co si\u0119 mog\u0142o z ni\u0105 sta\u0107. Detektywi docieraj\u0105 do pary student\u00F3w, kt\u00F3rzy przeprowadzili z zaginion\u0105 swoisty casting na wsp\u00F3\u0142lokatork\u0119. Magda D\u0119bska i Tomek Orlik zdobywaj\u0105 p\u0142yt\u0119 z nagraniem, na kt\u00F3rym studenci nagrali dziwn\u0105 rozmow\u0119 z poszukiwan\u0105 dziewczyn\u0105...","","",[]],"71267045":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski, Mariusz Wojaczek.
Podejrzewana o zdrad\u0119
Rados\u0142aw Trawi\u0144ski podejrzewa \u017Con\u0119 o romans w miejscu pracy. Marek zatrudnia si\u0119 w ekipie remontuj\u0105cej siedzib\u0119 firmy Sylwii Trawi\u0144skiej, aby sprawdzi\u0107, czy podejrzenia klienta s\u0105 s\u0142uszne. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta ma wiele do ukrycia.","","",[]],"71267046":["Sebastian jest nie\u015Bmia\u0142y. Ta cecha utrudnia mu nawi\u0105zywanie znajomo\u015Bci z kobietami. Na jednej z randek praktycznie nie m\u00F3g\u0142 wydusi\u0107 z siebie s\u0142owa. Drugiej szansy nie dosta\u0142. Jacek musia\u0142 wybra\u0107 t\u0119 jedyn\u0105 spo\u015Br\u00F3d trzech kandydatek. Decyzja nie by\u0142a \u0142atwa, zw\u0142aszcza gdy okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jego wybranka ma ju\u017C dwoje dzieci z poprzedniego zwi\u0105zku. Grzegorz namawia mam\u0119, by odezwa\u0142a si\u0119 do pana Henia i okaza\u0142a mu swoje zainteresowanie. M\u0119\u017Cczyzna od razu przechodzi do konkret\u00F3w i zaprasza wybrank\u0119 do siebie.","","",["N"]],"71267047":["Irek jest wokalist\u0105 zespo\u0142u rockowego. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna mocno wierzy w Boga. Niedawno postanowi\u0142 ufundowa\u0107 kapliczk\u0119 dla Naj\u015Bwi\u0119tszej Marii Panny. Sebastian w dzieci\u0144stwie uleg\u0142 wypadkowi. Po latach nadal zmaga si\u0119 z przykrymi konsekwencjami tego zdarzenia. Kobiety s\u0105dz\u0105, \u017Ce jego zachrypni\u0119ty g\u0142os jest efektem nadmiernego spo\u017Cywania alkoholu. M\u0119\u017Cczyzna od dawna zapuszcza brod\u0119. Nie ma zamiaru jej \u015Bcina\u0107. Jest ona symbolem jego buntu i niestandardowego podej\u015Bcia do \u017Cycia.","","",["N"]],"71267048":["Niszczyciel
Arnold Boczek przypadkiem niszczy pieczo\u0142owicie konstruowany przez Pa\u017Adziocha model samolotu. Na skutek tego Pa\u017Adzioch dostaje zawa\u0142u serca i l\u0105duje w szpitalu. S\u0105siedzi obarczaj\u0105 win\u0105 Boczka. Ten rozpaczliwie pr\u00F3buje si\u0119 zrehabilitowa\u0107.","","",["N"]],"71267049":["Og\u00F3r
Ferdynand Kiepski budzi si\u0119 w nocy i stwierdza, \u017Ce nasz\u0142a go straszna ochota na og\u00F3rka kiszonego. Stanowczo odrzuca oferowane mu przez Halin\u0119 og\u00F3rki ze sklepu i \u017C\u0105da domowego kiszonego, wed\u0142ug starej receptury. Obsesja kiszenia og\u00F3rk\u00F3w zara\u017Ca pozosta\u0142ych s\u0105siad\u00F3w.","","",["N"]],"71267050":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"71267051":["18-letnia Ania odkrywa, \u017Ce jej mama pracuje w strip clubie, \u017Ceby op\u0142aci\u0107 leczenie ojca
Nastoletnia Ania dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej pozornie szcz\u0119\u015Bliwi rodzice planuj\u0105 rozw\u00F3d. Jednocze\u015Bnie zauwa\u017Ca, \u017Ce matka prawie przesta\u0142a nocowa\u0107 w domu, a rano przyprowadza j\u0105 gro\u017Anie wygl\u0105daj\u0105cy m\u0119\u017Cczyzna. Postanawia \u015Bledzi\u0107 kobiet\u0119. Odkrywa, \u017Ce rodzicielka pracuje jako striptizerka. Niebezpieczne powi\u0105zania kobiety sprowadzaj\u0105 powa\u017Cne problemy na ca\u0142\u0105 jej rodzin\u0119. Ania pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego matka zdecydowa\u0142a si\u0119 podj\u0105\u0107 tak\u0105 prac\u0119.","","",["N"]],"71267052":["Oddajcie mi moj\u0105 rodzin\u0119
Odnosz\u0105ca sukcesy zawodowe Zuzanna wraca z podr\u00F3\u017Cy s\u0142u\u017Cbowej. W domu zostaje zaatakowana przez roznegli\u017Cowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Udaje jej si\u0119 pozby\u0107 intruza. Niebawem jednak m\u0119\u017Cczyzna ponownie atakuje. Zuzanna rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, by pozna\u0107 motywy dzia\u0142ania swojego prze\u015Bladowcy.","","",["JM"]],"71267053":["G\u0142owa rodziny
Malanowski szykuje si\u0119 do urlopu. Pod jego nieobecno\u015B\u0107 Tomek ma przej\u0105\u0107 obowi\u0105zki szefa. W biurze zjawia si\u0119 Iga Wola\u0144ska, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jej partner Janusz zagin\u0105\u0142. Tomek ustala, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do szpitala, z kt\u00F3rego odebra\u0142a go inna kobieta - jego kochanka And\u017Celika Janik. W tym samym czasie Magda dowiaduje si\u0119, \u017Ce poszukiwany m\u0119\u017Cczyzna ma jeszcze \u017Con\u0119 i doros\u0142ego syna. Detektyw jedzie do mieszkania And\u017Celiki. Zastaje w nim zwi\u0105zan\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce Janusz zosta\u0142 porwany przez zamaskowanych napastnik\u00F3w.","","",["N"]],"71267054":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"71267055":["Pani Teresa mieszka wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami - Oskarem i Hubertem, we wsi Piaseczno w okolicach W\u0142oc\u0142awka. Oskar przyszed\u0142 na \u015Bwiat z wad\u0105 serca, dosz\u0142o te\u017C do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, teraz ch\u0142opiec wymaga sta\u0142ej opieki. Kuba i Hubert graj\u0105 w pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w miejscowym klubie. Niestety, dom rodziny nie jest bezpieczny ani wygodny. Brakuje w nim \u0142azienki, zrujnowany dach podcieka, a pozrywane pod\u0142ogi strasz\u0105 dziurami. Nikt nie ma miejsca dla siebie. Remont tego budynku oka\u017Ce si\u0119 ogromnym wyzwaniem. Zabieraj\u0105 si\u0119 za to Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["N"]],"71267056":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"71267057":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"71267058":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"71267059":["Klara i Miko\u0142aj maj\u0105 nieco ponad 20 lat, a zar\u0119czyli si\u0119 ju\u017C po 9 miesi\u0105cach zwi\u0105zku. Wiele os\u00F3b z ich otoczenia krytykowa\u0142o tak powa\u017Cny krok. Zakochani s\u0105 jednak pewni swoich uczu\u0107 i nie dali si\u0119 zniech\u0119ci\u0107. Mi\u0142o\u015B\u0107 jest dla nich lekarstwem na rany z przesz\u0142o\u015Bci, a \u015Blub stanowi symbol rozpocz\u0119cia nowego rozdzia\u0142u. Dzi\u0119ki wsparciu finansowym rodziny narzeczeni wynaj\u0119li sal\u0119, kt\u00F3ra podkre\u015Bla ich wsp\u00F3lne zami\u0142owanie do natury. Izabela Janachowska pomo\u017Ce w zrealizowaniu pozosta\u0142ych marze\u0144.","","",["N"]],"71267060":["Bezdzietni z wyboru
Teresa jest zadowolon\u0105 z \u017Cycia matk\u0105 i babci\u0105. Jej spok\u00F3j zak\u0142\u00F3ca wypadek samochodowy najstarszej c\u00F3rki, Sary. Seniorka postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 poszkodowan\u0105. Szybko zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce kobieta ma problemy z zaj\u015Bciem w ci\u0105\u017C\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Sara i jej m\u0105\u017C po prostu nie chc\u0105 mie\u0107 dzieci. Teresa pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 c\u00F3rk\u0119 na macierzy\u0144stwo.","","",["N"]],"71267061":["Emilka zostaje postawiona w trudnej sytuacji. Ma odby\u0107 porann\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 ze swoim m\u0119\u017Cem. Pierwsze wezwanie dotyczy awantury pod restauracj\u0105. Jak si\u0119 okazuje, zg\u0142oszenia dokona\u0142 Poniatowski, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 zje\u015B\u0107 tam \u015Bniadanie. Str\u00F3\u017Ce prawa, by dowiedzie\u0107 si\u0119, czego dotyczy sp\u00F3r, musz\u0105 najpierw uspokoi\u0107 rozz\u0142oszczonych m\u0119\u017Cczyzn. Okazuje, \u017Ce sprawa jest powa\u017Cna, gdy\u017C jeden z restaurator\u00F3w oskar\u017Ca drugiego o kopiowanie da\u0144 z jego kuchni. Tymczasem Lena i jej \u017Cyciowy partner, Tomasz, r\u00F3wnie\u017C uczestnicz\u0105 w pewnej akcji. S\u0105siadka Szulca, starsza pani, prawie zosta\u0142a zag\u0142odzona przez opiekunk\u0119. Funkcjonariusze porzucaj\u0105 swoje prywatne sprawy, by pom\u00F3c kobiecie.","","",["N"]],"71267062":["Stand-uperka
Krzysztof zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonej Tamary. Podejrzewa, \u017Ce mogli skrzywdzi\u0107 j\u0105 z\u0142odzieje, kt\u00F3rzy w nocy w\u0142amali si\u0119 do ich domu. Z kolei jego matka Jagoda dzie\u0144 wcze\u015Bniej widzia\u0142a podejrzanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry szanta\u017Cowa\u0142 jej przysz\u0142\u0105 synow\u0105. Kolejny trop zwi\u0105zany jest z pasj\u0105 Tamary - stand-upem. Kobieta niegdy\u015B odnosi\u0142a sukcesy na scenie. Po latach przerwy postanowi\u0142a powr\u00F3ci\u0107 do dawnego zaj\u0119cia. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce podczas wyst\u0119pu Tamary w klubie dosz\u0142o do ostrej wymiany zda\u0144 mi\u0119dzy ni\u0105, a obecnymi na sali agresywnymi kibicami.","","",["N"]],"71267063":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"71267064":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"71267065":["Policja przeszukuje mieszkanie Kamila. Ch\u0142opak jest przekonany, \u017Ce stoi za tym Filip, kt\u00F3ry chce upokorzy\u0107 go przed Ig\u0105. Nie zamierza tego tak zostawi\u0107. Chce skonfrontowa\u0107 si\u0119 z m\u0142odym Wenerskim. Marysia postanawia powiedzie\u0107 Julce o swojej bliskiej relacji z Kacprem. Bardzo jej zale\u017Cy, \u017Ceby c\u00F3rka zaakceptowa\u0142a ten zwi\u0105zek. Edward postanawia urz\u0105dzi\u0107 rodzinn\u0105 kolacj\u0119, na kt\u00F3r\u0105 zaprasza r\u00F3wnie\u017C Marysi\u0119 z ukochanym. Po tym jednak, co zasz\u0142o mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami, atmosfera nie jest najlepsza. Ka\u015Bka i Fabian s\u0105 w\u015Bciekli, \u017Ce dosz\u0142o do zniszczenia teleobiektywu. Zaczynaj\u0105 rozwa\u017Ca\u0107 ponown\u0105 zmian\u0119 bran\u017Cy.","","",["N"]],"71267066":["Dom z\u0142y
Mieszka\u0144com kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wci\u0105\u017C zdarzaj\u0105 si\u0119 niewyt\u0142umaczalne wypadki. Kiepscy i ich s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce na ich domu spocz\u0119\u0142a kl\u0105twa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci w budynku, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, znajdowa\u0142 si\u0119 szpital psychiatryczny. Lokatorzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 jaki\u015B zwi\u0105zek z bie\u017C\u0105cymi wydarzeniami.","","",["N"]],"71267067":["45-latka odkrywa, \u017Ce jej przybrany syn zabi\u0142 swoj\u0105 narzeczon\u0105 i sfingowa\u0142 jej porwanie
Nauczycielka uczestniczy w uroczysto\u015Bci \u015Blubnej swojego adoptowanego syna. Niespodziewanie niedosz\u0142a panna m\u0142oda ucieka sprzed o\u0142tarza. Matka pana m\u0142odego pr\u00F3buje zrozumie\u0107 zachowanie narzeczonej. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna zosta\u0142a porwana. Nauczycielka postanawia j\u0105 odnale\u017A\u0107. Niebawem odkrywa, \u017Ce niedosz\u0142a synowa by\u0142a kiedy\u015B prostytutk\u0105. Jednym z podejrzanych w sprawie uprowadzenia jest partner ofiary.","","",["N"]],"71267068":["Ryzykowana terapia
Rafa\u0142 i Renata w\u0142a\u015Bnie obchodz\u0105 10. rocznic\u0119 \u015Blubu. W trakcie uroczystej imprezy m\u0119\u017Cczyzna zaczyna odczuwa\u0107 bolesne dolegliwo\u015Bci w miejscach intymnych. Renata dzwoni pod numer 112, a nast\u0119pnie odwozi m\u0119\u017Ca do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej partner ma taka prostaty i tylko ryzykowna terapia mo\u017Ce uratowa\u0107 mu \u017Cycie. \u017Bona jest gotowa wspiera\u0107 Rafa\u0142a w ci\u0119\u017Ckiej chorobie.","","",["N"]],"71267069":["Bezdzietni z wyboru
Teresa jest zadowolon\u0105 z \u017Cycia matk\u0105 i babci\u0105. Jej spok\u00F3j zak\u0142\u00F3ca wypadek samochodowy najstarszej c\u00F3rki, Sary. Seniorka postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 poszkodowan\u0105. Szybko zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce kobieta ma problemy z zaj\u015Bciem w ci\u0105\u017C\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Sara i jej m\u0105\u017C po prostu nie chc\u0105 mie\u0107 dzieci. Teresa pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 c\u00F3rk\u0119 na macierzy\u0144stwo.","","",["N"]],"71267070":["Emilka zostaje postawiona w trudnej sytuacji. Ma odby\u0107 porann\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 ze swoim m\u0119\u017Cem. Pierwsze wezwanie dotyczy awantury pod restauracj\u0105. Jak si\u0119 okazuje, zg\u0142oszenia dokona\u0142 Poniatowski, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 zje\u015B\u0107 tam \u015Bniadanie. Str\u00F3\u017Ce prawa, by dowiedzie\u0107 si\u0119, czego dotyczy sp\u00F3r, musz\u0105 najpierw uspokoi\u0107 rozz\u0142oszczonych m\u0119\u017Cczyzn. Okazuje, \u017Ce sprawa jest powa\u017Cna, gdy\u017C jeden z restaurator\u00F3w oskar\u017Ca drugiego o kopiowanie da\u0144 z jego kuchni. Tymczasem Lena i jej \u017Cyciowy partner, Tomasz, r\u00F3wnie\u017C uczestnicz\u0105 w pewnej akcji. S\u0105siadka Szulca, starsza pani, prawie zosta\u0142a zag\u0142odzona przez opiekunk\u0119. Funkcjonariusze porzucaj\u0105 swoje prywatne sprawy, by pom\u00F3c kobiecie.","","",["N"]],"71267071":["Przesz\u0142o\u015B\u0107
Pocz\u0105tkuj\u0105cy warszawski policjant zostaje zamieszany w przest\u0119pstwo. Sprawa dotyczy jego ojca, kt\u00F3ry ma kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 on tak\u017Ce dawnym informatorem Olgierda, z kt\u00F3rym ten wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 przed laty. Ojcu m\u0142odego str\u00F3\u017Ca prawa grozi niebezpiecze\u0144stwo ze strony gangstera, kt\u00F3ry szuka zemsty. Sprawa si\u0119 komplikuje, gdy w mafijne porachunki zostaje wmieszany kolejny policjant.","","",["N"]],"71267072":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"71267073":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"71267074":["Policja przeszukuje mieszkanie Kamila. Ch\u0142opak jest przekonany, \u017Ce stoi za tym Filip, kt\u00F3ry chce upokorzy\u0107 go przed Ig\u0105. Nie zamierza tego tak zostawi\u0107. Chce skonfrontowa\u0107 si\u0119 z m\u0142odym Wenerskim. Marysia postanawia powiedzie\u0107 Julce o swojej bliskiej relacji z Kacprem. Bardzo jej zale\u017Cy, \u017Ceby c\u00F3rka zaakceptowa\u0142a ten zwi\u0105zek. Edward postanawia urz\u0105dzi\u0107 rodzinn\u0105 kolacj\u0119, na kt\u00F3r\u0105 zaprasza r\u00F3wnie\u017C Marysi\u0119 z ukochanym. Po tym jednak, co zasz\u0142o mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami, atmosfera nie jest najlepsza. Ka\u015Bka i Fabian s\u0105 w\u015Bciekli, \u017Ce dosz\u0142o do zniszczenia teleobiektywu. Zaczynaj\u0105 rozwa\u017Ca\u0107 ponown\u0105 zmian\u0119 bran\u017Cy.","","",["N"]],"71267075":["Dom z\u0142y
Mieszka\u0144com kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wci\u0105\u017C zdarzaj\u0105 si\u0119 niewyt\u0142umaczalne wypadki. Kiepscy i ich s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce na ich domu spocz\u0119\u0142a kl\u0105twa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci w budynku, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, znajdowa\u0142 si\u0119 szpital psychiatryczny. Lokatorzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 jaki\u015B zwi\u0105zek z bie\u017C\u0105cymi wydarzeniami.","","",["N"]],"71267076":["Klara i Miko\u0142aj maj\u0105 nieco ponad 20 lat, a zar\u0119czyli si\u0119 ju\u017C po 9 miesi\u0105cach zwi\u0105zku. Wiele os\u00F3b z ich otoczenia krytykowa\u0142o tak powa\u017Cny krok. Zakochani s\u0105 jednak pewni swoich uczu\u0107 i nie dali si\u0119 zniech\u0119ci\u0107. Mi\u0142o\u015B\u0107 jest dla nich lekarstwem na rany z przesz\u0142o\u015Bci, a \u015Blub stanowi symbol rozpocz\u0119cia nowego rozdzia\u0142u. Dzi\u0119ki wsparciu finansowym rodziny narzeczeni wynaj\u0119li sal\u0119, kt\u00F3ra podkre\u015Bla ich wsp\u00F3lne zami\u0142owanie do natury. Izabela Janachowska pomo\u017Ce w zrealizowaniu pozosta\u0142ych marze\u0144.","","",["N"]],"71267077":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"71267078":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"71267079":["W po\u0142o\u017Conej na Dolnym \u015Al\u0105sku Jedlinie-Zdroju mieszka pani Marta z dwoma synami. Konrad i Mateusz s\u0105 niepe\u0142nosprawni intelektualnie. Matka ca\u0142e dnie sp\u0119dza z dzie\u0107mi, a sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna. Ich mieszkanie w starym poniemieckim budynku od lat wymaga remontu. Nie ma w nim prawdziwej kuchni, okna, ze wzgl\u0119du na ogromne szpary, pozas\u0142aniane s\u0105 ko\u0142drami, a ogrzewanie zapewnia niebezpieczna koza stoj\u0105ca w rogu pokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","",["JM"]],"71267080":["W my\u015Bl ludowych wierze\u0144 w Wigili\u0119 zwierz\u0119ta m\u00F3wi\u0105 ludzkim g\u0142osem. Ewa Wachowicz wybierze si\u0119 do lasu, gdzie spr\u00F3buje porozmawia\u0107 z sarenkami. Po powrocie do domu przygotuje postne potrawy. Zrobi barszcz czerwony zakwaszany wod\u0105 z kapusty kiszonej, a p\u00F3\u017Aniej usma\u017Cy kapelusze grzyb\u00F3w w cie\u015Bcie nale\u015Bnikowym. Przyrz\u0105dzi te\u017C dzwonka z karpia w zielonym, warzywnym sosie. Z kolei na deser upiecze b\u0142yskawiczny piernik, kt\u00F3ry wcale nie powstaje tak szybko, poniewa\u017C ciasto na niego musi le\u017Cakowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"71267081":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71267082":["Gangrena
Marta i jej m\u0105\u017C Piotr wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 Eryka. M\u0119\u017Cczyzna bardzo dba o form\u0119 i ma liczne hobby. Pewnego dnia podczas prac ciesielskich mocno rani si\u0119 w palec. Marta mdleje na widok krwi, a Piotr dzwoni pod numer alarmowy 112. Dzi\u0119ki wskaz\u00F3wkom operatora kobieta odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Zaleca on tak\u017Ce Piotrowi wizyt\u0119 na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. M\u0119\u017Cczyzna jednak bagatelizuje spraw\u0119. Niebawem gorzko tego \u017Ca\u0142uje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71267083":["Zacznijmy od nowa
Edyta, \u017Cona z dwudziestoletnim sta\u017Cem, pewnego dnia dowiaduje si\u0119 o zdradzie m\u0119\u017Ca, Tadeusza. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna wyprowadza si\u0119 do swojej m\u0142odej kochanki. Edyta bardzo \u017Ale to znosi. Para rozwodzi si\u0119, sprzedaje wsp\u00F3lny dom i dzieli pieni\u0119dzmi. Edyta wraz z c\u00F3rk\u0105 wyprowadza si\u0119 do mniejszego mieszkania. Niebawem nawi\u0105zuje romans ze swoim przyjacielem Juliuszem. Niespodziewanie w \u017Cyciu kobiety pojawia si\u0119 by\u0142y m\u0105\u017C. Twierdzi, \u017Ce kochanka go okrad\u0142a, a on nie ma dok\u0105d p\u00F3j\u015B\u0107. Edyta ulega pro\u015Bbom c\u00F3rki i zgadza si\u0119, by Tadeusz z nimi zamieszka\u0142. Juliusz \u017Ale znosi t\u0119 sytuacj\u0119, wi\u0119c kobieta zrywa z nim. Nie wie jednak, czy powinna da\u0107 jeszcze jedn\u0105 szans\u0119 by\u0142emu m\u0119\u017Cowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71267084":["Nie szukajcie nas
Na komend\u0119 przychodzi przestraszony dwunastolatek, Janek. Jego rodzice, Dariusz i Basia, zagin\u0119li. Po powrocie ze szko\u0142y ch\u0142opiec i jego starsza siostra, Agnieszka, znale\u017Ali list, w kt\u00F3rym ma\u0142\u017Conkowie prosili, by ich nie szuka\u0107. Jacek wbrew siostrze poinformowa\u0142 policj\u0119. Dziewczyna uwa\u017Ca, \u017Ce rodzice chc\u0105 im jedynie da\u0107 nauczk\u0119 i niebawem sami wr\u00F3c\u0105 do domu. Policjanci szybko dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo sprawia\u0142o du\u017Ce problemy wychowawcze. Musz\u0105 ustali\u0107, czy rodzice faktycznie postanowili porzuci\u0107 w\u0142asne dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71267085":["Radomir
Elena jest nauczycielk\u0105 plastyki. Od miesi\u0105ca spotyka si\u0119 z informatykiem Radomirem. Kobieta liczy na powa\u017Cny zwi\u0105zek. M\u0119\u017Cczyzna jednak trzyma swoj\u0105 partnerk\u0119 na dystans. Matka Eleny postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Niebawem odkrywa sekrety Radomira.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"71267086":["Idealny m\u0105\u017C
Dawid jest bardzo szcz\u0119\u015Bliwy u boku swojej \u017Cony Edyty. Jego \u017Cycie wali si\u0119 w gruzy, gdy kobieta trafia do szpitala z powa\u017Cnym urazem g\u0142owy. Czuwaj\u0105c przy \u0142\u00F3\u017Cku \u017Cony, Dawid zakochuje si\u0119 w jej przyjaci\u00F3\u0142ce, Kasi. Tymczasem w trakcie \u015Bledztwa, kt\u00F3re ma wyja\u015Bni\u0107 prawd\u0119 na temat wypadku, jakiemu uleg\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, wychodz\u0105 na jaw jej liczne k\u0142amstwa. Gdy m\u0119\u017Cczyzna dowiaduje si\u0119, \u017Ce partnerka od dawna go zdradza\u0142a, postanawia zwi\u0105za\u0107 si\u0119 z Kasi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71267087":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71267088":["Tamten \u015Bwiat
Pewnej nocy zaspany Ferdynand Kiepski odbiera telefon od wujka W\u0142adka. Z przera\u017Ceniem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce przecie\u017C wuj od kilku miesi\u0119cy ju\u017C nie \u017Cyje. Sytuacja staje si\u0119 dramatyczna, gdy niezwyk\u0142y rozm\u00F3wca zaczyna kategorycznie domaga\u0107 si\u0119 butelki w\u00F3dki, kt\u00F3r\u0105 Ferdek obieca\u0142 postawi\u0107 mu jeszcze za \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267089":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Zaj\u0105c wielkanocny
W rodzinie Kiepskich powstaje sp\u00F3r na temat wy\u017Cszo\u015Bci \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia nad \u015Bwi\u0119tami Wielkiej Nocy. Podczas ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sprzeczki Halina przy\u0142apuje Ferdka na tym, \u017Ce nie ma on kompletnie poj\u0119cia, co symbolizuje zaj\u0105c w tradycji wielkanocnej. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 wielkanocnego zaj\u0105ca. Jak si\u0119 okazuje niestety jest mu bardzo trudno sk\u0105dkolwiek uzyska\u0107 jednoznaczn\u0105 odpowied\u017A...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267090":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dwa Tysi\u0105ce Dwana\u015Bcie
Marian Pa\u017Adzioch po obejrzeniu filmu katastroficznego pt. \"2012\" popada w paranoj\u0119 l\u0119kow\u0105 na tle zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 ko\u0144ca \u015Bwiata. Wieszczy nadchodz\u0105cy kataklizm. Stopniowo wszyscy ulegaj\u0105 jego histerii. Zrozpaczeni s\u0105siedzi postanawiaj\u0105 zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do premiera Donalda Tuska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267091":["Wyb\u00F3r Ewy
Ewa mieszka ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105 oraz z matk\u0105, Ma\u0142gorzat\u0105. By\u0142y m\u0105\u017C m\u0142odszej z kobiet, Jaros\u0142aw, zagin\u0105\u0142 dziesi\u0119ciu lat temu. Ewa, kt\u00F3ra straci\u0142a nadziej\u0119 na jego powr\u00F3t, ma w\u0142a\u015Bnie zamiar ponownie wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za swojego s\u0105siada, lekarza W\u0142odka. Jednak pewnego dnia Jarek si\u0119 zjawia. T\u0142umaczy, \u017Ce w czasie gdy pracowa\u0142 z dala od domu, zosta\u0142 oszukany. Przez lata nie dawa\u0142 znaku \u017Cycia, poniewa\u017C wstydzi\u0142 si\u0119, \u017Ce nie uda\u0142o mu si\u0119 niczego dorobi\u0107. Ewa chce si\u0119 z nim rozwie\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"71267092":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71267093":["Wymarzony narzeczony Martyny okaza\u0142 si\u0119 oszustem
Martyna mieszka w domu, kt\u00F3ry odziedziczy\u0142a po rodzicach, wraz ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Ann\u0105. Pewnego dnia poznaje przystojnego i szarmanckiego Grzegorza, dla kt\u00F3rego z miejsca traci g\u0142ow\u0119. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna jej si\u0119 o\u015Bwiadcza, od razu godzi si\u0119 na \u015Blub. Ukochany proponuje, by wsp\u00F3lnie zaci\u0105gn\u0119li kredyt pod zastaw domu. Chce otworzy\u0107 w\u0142asny klub fitness. Anna i s\u0105siad Pawe\u0142 pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 kobiet\u0119 od tego niebezpiecznego kroku, ona jednak ignoruje ich rady i zrywa wszelkie kontakty. Przyjaciele jednak nie daj\u0105 za wygran\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71267094":["Narzeczony
Justyna zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego Mateusza, z kt\u00F3rym za kilka dni mia\u0142a wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce za znikni\u0119ciem mo\u017Ce sta\u0107 by\u0142y partner przysz\u0142ej panny m\u0142odej, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce si\u0119 pogodzi\u0107 z rozstaniem. Zaginiony dzie\u0144 wcze\u015Bniej mia\u0142 te\u017C pojecha\u0107 do matki Bo\u017Ceny, alkoholiczki, z kt\u00F3r\u0105 od lat jest sk\u0142\u00F3cony. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nigdy do niej nie dotar\u0142. Dzi\u0119ki zeznaniom kobiety \u015Bledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce syn ma skomplikowan\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107, kt\u00F3r\u0105 zatai\u0142 przed narzeczon\u0105. Prowadzi\u0142 z koleg\u0105 szemrane interesy, a za kilka dni mia\u0142 zeznawa\u0107 przeciwko niemu w s\u0105dzie. By\u0107 mo\u017Ce to dawny kumpel po fachu ma co\u015B wsp\u00F3lnego z jego zagini\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71267095":["S\u0142odkie \u017Cycie
Dogl\u0105daj\u0105cy pasieki pszczelarz zostaje zaatakowany przez no\u017Cownika. W tym samym czasie drugi sprawca napada w domu na partnerk\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B grozi\u0142 poszkodowanemu \u015Bmierci\u0105. Trop prowadzi ich do kilku notowanych m\u0119\u017Cczyzn, ale okazuje si\u0119, \u017Ce maj\u0105 alibi. Wkr\u00F3tce detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce napadni\u0119ty ukry\u0142 przed nimi wa\u017Cne dla sprawy fakty. Tymczasem Pati pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 Kub\u0119 i Mariusza na \u017Cyciow\u0105 rewolucj\u0119. Wed\u0142ug niej powinni przeprowadzi\u0107 si\u0119 nad morze i otworzy\u0107 tam bar oraz szko\u0142\u0119 kitesurfingu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71267096":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267097":["Wszystko dla mojego dziecka
Zamaskowany m\u0119\u017Cczyzna og\u0142usza kobiet\u0119 i porywa jej c\u00F3reczk\u0119. Olgierd i Krystian ustalaj\u0105, gdzie znajduje si\u0119 samoch\u00F3d sprawcy, ale gdy docieraj\u0105 do auta, okazuje si\u0119 ono puste. Wkr\u00F3tce wp\u0142ywa \u017C\u0105danie okupu. W toku \u015Bledztwa wychodzi jednak na jaw, \u017Ce prawdziwa motywacja przest\u0119pcy jest inna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71267098":["50-letnia Barbara i jej rodzina musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z depresj\u0105 i frustracj\u0105 adoptowanego syna
Barbara i Miros\u0142aw maj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w, 25-letniego Jaros\u0142awa i 16-letniego \u0141ukasza. Starszy ch\u0142opak \u017Cyje z dnia na dzie\u0144. Pracuje dorywczo i zajmuje si\u0119 swoim hobby, militariami. M\u0142odszy to niezwykle zdolny ucze\u0144 liceum. Pewnego dnia znajduje w domu dokumenty adopcyjne. Jest w\u015Bciek\u0142y i roz\u017Calony, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie jest biologicznym dzieckiem Barbary i Mirka. Buntuje si\u0119, zmienia szko\u0142\u0119 i zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 jedn\u0105 z nauczycielek. Ku zaskoczeniu matki coraz ch\u0119tniej te\u017C sp\u0119dza czas z Jarkiem. Dzieli z nim niebezpieczn\u0105 fascynacj\u0119 broni\u0105 czarnoprochow\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71267099":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Sobowt\u00F3r
Pewnego dnia Halina czyta kolorowe pismo kobiece i spostrzega uderzaj\u0105ce podobie\u0144stwo Ferdka do znanego milionera - Domenico Fellucciego. Gdy s\u0105siedzi si\u0119 o tym dowiaduj\u0105, staj\u0105 si\u0119 dla Kiepskiego zaskakuj\u0105co mili. Pa\u017Adzioch namawia go do wykorzystania przypadkowego podobie\u0144stwa. Ferdek daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267100":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Mecz
Pewnego dnia prezes Koz\u0142owski proponuje Ferdkowi, aby utworzy\u0142 osiedlow\u0105 dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i zosta\u0142 trenerem reprezentacji. Oferuje du\u017Ce dotacje na ten szczytny cel. Ferdek honorowo przyjmuje propozycj\u0119. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 eliminacje, a potem treningi do decyduj\u0105cego meczu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267101":["Idol
Znika m\u0142ody raper, kt\u00F3ry mia\u0142 wielu wrog\u00F3w w bran\u017Cy. Dzi\u0119ki monitoringowi z hotelu, w kt\u00F3rym muzyk si\u0119 zatrzyma\u0142, szybko wychodzi na jaw, \u017Ce zosta\u0142 porwany. Poszukiwania prowadz\u0105 policjant\u00F3w do hiphopowc\u00F3w, kt\u00F3rzy grozili zaginionemu i psychofanki, kt\u00F3ra nie potrafi\u0142a przyj\u0105\u0107 do wiadomo\u015Bci, \u017Ce idol nie jest ni\u0105 zainteresowany. W tle pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C tajemnicza posta\u0107 by\u0142ego menad\u017Cera artysty, kt\u00F3ry ma osobiste powody do zemsty. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego klient uwi\u00F3d\u0142 mu ukochan\u0105, a nast\u0119pnie zerwa\u0142 wsp\u00F3\u0142prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"71267102":["Seks i hazard
Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 o pomoc Wioleta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej brat, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi warsztat samochodowy, ma \u017Con\u0119 i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Detektywi obserwuj\u0105 Kamila, kiedy ten jest w pracy. Jad\u0105 za nim, gdy bierze z kasy znaczn\u0105 kwot\u0119 i wychodzi z warsztatu. Pod kasynem Kamil spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105 imieniem Lena, kt\u00F3rej daje pieni\u0105dze i z kt\u00F3r\u0105 \u0142\u0105cz\u0105 go za\u017Cy\u0142e relacje. Sprawa zaskakuje detektyw\u00F3w, poniewa\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce Kamil p\u0142aci du\u017Ce sumy pieni\u0119dzy za udzia\u0142 w tajemniczej grze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"71267103":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267104":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje zup\u0119 kalafiorow\u0105 z domowymi kluseczkami. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje filety z kurczaka sma\u017Cone w plastrach boczku. Na deser poda za\u015B gruszki w syropie cukrowym i popularne w Wielkiej Brytanii bu\u0142eczki z rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71267105":["Tym razem prowadz\u0105ca zaproponuje kilka potraw, w sk\u0142ad kt\u00F3rych wchodz\u0105 ziemniaki. Na pocz\u0105tek ugotuje krem kartoflany z dodatkiem pora. Przygotuje te\u017C bia\u0142\u0105 kie\u0142bas\u0119 duszon\u0105 z fasol\u0105 w sosie pomidorowym z dodatkiem bia\u0142ego wina. Idealnym uzupe\u0142nieniem tej potrawy b\u0119d\u0105 placuszki z kaszy gryczanej. Ewa poka\u017Ce tak\u017Ce, jak za\u0142o\u017Cy\u0107 domow\u0105 upraw\u0119 kie\u0142k\u00F3w. Na deser za\u015B zaproponuje krem czekoladowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71267106":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71267107":["Bohaterem odcinka jest Bartek Mr\u00F3z, kt\u00F3ry jest pierwszym polskim parabadmintonist\u0105 i osi\u0105ga znacz\u0105ce sukcesy w tej dyscyplinie. Z determinacj\u0105 zach\u0119ca osoby, kt\u00F3re s\u0105 w takim samym po\u0142o\u017Ceniu co on, do spe\u0142niania marze\u0144. W odcinku zostanie tak\u017Ce zaprezentowana relacja z Avalon Extreme Race Day Cup, zawod\u00F3w motoryzacyjnych, w kt\u00F3rych do rywalizacji stan\u0119\u0142y zar\u00F3wno osoby sprawne, jak i niepe\u0142nosprawne. Bra\u0142 w nich udzia\u0142 m.in. znany z programu Sebastian Luty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267108":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"71267109":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71267254":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71267255":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"71267256":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71267257":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267258":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267259":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267260":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267261":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267262":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267263":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267264":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267265":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267266":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71267267":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267268":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267269":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267270":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267271":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71267272":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71267273":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71267274":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267275":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71267276":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267277":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71267278":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71267280":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71267281":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71267282":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"71267283":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71267284":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71267285":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71267286":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71267287":["Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski przeszukuj\u0105 pole bitwy pod Tannenbergiem, kt\u00F3rej przebieg zawa\u017Cy\u0142 na wyniku Wielkiej Wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364394.jpg","",["N"]],"71267288":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"71267289":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71267290":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267291":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71267292":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71267293":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71267294":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267295":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"71267296":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"71267297":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267298":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71267299":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71267300":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"71267301":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71267302":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71267303":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71267304":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71267305":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"71267306":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"71267307":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71267308":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71267309":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71267310":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71267311":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267312":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71267313":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267314":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267315":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71267316":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71267317":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267318":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267319":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71267320":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71267321":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71267322":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71267323":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71267110":["Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki
Z Krzysztofem Ibiszem spotkaj\u0105 si\u0119 Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki. Ci niezwykli ma\u0142\u017Conkowie zawsze potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 czas dla siebie nawzajem mimo chaosu i wymaga\u0144 show-biznesu. Para opowie o pocz\u0105tkach swojego zwi\u0105zku, przyja\u017Ani, kt\u00F3ra przemieni\u0142a si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107. Nie ominie milczeniem r\u00F3\u017Cnych problem\u00F3w, z jakimi musia\u0142a si\u0119 zmierzy\u0107, i wyzna, jakie jest ich osobiste mi\u0142osne zakl\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"71267111":["Emerytowany elektryk, Ryszard Krzy\u017Canowski, \u015Bwi\u0119tuje wraz z rodzin\u0105 90. urodziny swojej matki Jadwigi. Uroczysto\u015B\u0107 przerywa pojawienie si\u0119 tajemniczego prawnika, J\u0119drzeja Wielgusa. Wed\u0142ug niego Ryszard jest potomkiem hrabiego. Otrzyma\u0142 w spadku ogromn\u0105 fortun\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71267112":["Dziennikarz \u015Bledczy Mariusz Konczalik odbiera anonimowy telefon. G\u0142os w s\u0142uchawce twierdzi, \u017Ce w wi\u0119zieniu od 20 lat siedzi cz\u0142owiek nies\u0142usznie skazany za morderstwo. Reporter musi podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, czy anga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w spraw\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 r\u00F3wnie\u017C na jego rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71267113":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334306.jpg","",["N"]],"71267114":["Pani Kasia samotnie wychowywa\u0142a Patryka, kt\u00F3ry cierpi na rzadk\u0105 i nieuleczaln\u0105 chorob\u0119 genetyczn\u0105. Kilka lat temu pozna\u0142a pana Arkadiusza i za\u0142o\u017Cy\u0142a z nim rodzin\u0119. Niedawno na \u015Bwiat przyszed\u0142 syn pary, Franek. Pan Arek dorabia na r\u00F3\u017Cne sposoby, jednak nie ma sta\u0142ego zatrudnienia, gdy\u017C musi pomaga\u0107 w opiece nad Patrykiem. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodziny poch\u0142ania kosztowna rehabilitacja ch\u0142opca. W domu, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, najwi\u0119kszy problem stanowi \u0142azienka - nieprzystosowana dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Pary nie sta\u0107 jednak na remont z prawdziwego zdarzenia. Ekipa programu pomo\u017Ce to zmieni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71267115":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71267116":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"71267117":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"71267118":["W tym odcinku rywalizowa\u0107 ze sob\u0105 b\u0119d\u0105 przysz\u0142a neurolog-logopeda Michalina, fotomodelka i wielbicielka cosplayu Samuela, maj\u0105ca dziennikarskie aspiracje Ewelina oraz pasjonatka pi\u0142ki no\u017Cnej Martyna. Przygotuj\u0105 dwie stylizacje w tematach \"Samochody i tramwaje\" oraz \"Randka z nieznajomym\", kt\u00F3re wybra\u0142a prowadz\u0105ca Joanna Horody\u0144ska. Wykonane kreacje oceni\u0105 krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w, stylista Jarek Szado oraz krytyczka modowa Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"71267119":["Uczestniczkami tego odcinka b\u0119dzie rozmowna Dorota, cicha Agnieszka, zaznajomiona ze najnowszymi trendami blogerka Ewelina i uwielbiaj\u0105ca mod\u0119 Zuzanna. B\u0119d\u0105 musia\u0142y przygotowa\u0107 dwie kreacje, maj\u0105c na uwadze tematy przewodnie - \"Fitness w mie\u015Bcie\" i \"Galaretka z owocami\". Efekty ich pracy oceni stylista Jarek Szado, aktorka Ada Fija\u0142 oraz krytyczka modowa Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"71267120":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"71267121":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334306.jpg","",["N"]],"71267122":["Pani Wioleta i pan Dariusz s\u0105 rodzicami Zosi i Patryka. Od lat pr\u00F3buj\u0105 wyremontowa\u0107 stary dom, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po swoich bliskich. Te plany leg\u0142y w gruzach rok temu, gdy pani Wioleta dozna\u0142a rozleg\u0142ego wylewu. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 pieni\u0119dzy z domowego bud\u017Cetu poch\u0142ania teraz rehabilitacja kobiety. Rodzina mieszka w wynaj\u0119tym mieszkaniu i bardzo chcia\u0142aby zaoszcz\u0119dzi\u0107 pieni\u0105dze, kt\u00F3re musi co miesi\u0105c przeznacza\u0107 na czynsz. Jego wn\u0119trze nie jest te\u017C dostosowane do potrzeb osoby niepe\u0142nosprawnej. Pensja pana Darka z trudem wystarcza na wszystkie wydatki. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71267123":["Wie\u015B Prusy w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Pani Katarzyna niedawno pochowa\u0142a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zmar\u0142 na nowotw\u00F3r m\u00F3zgu. Teraz kobieta samotnie wychowuje 12-letniego Adama. Na ich dom sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 dwa pomieszczenia - pok\u00F3j i kuchnia. Brakuje \u0142azienki i toalety, a dach pokrywa eternit. Stary piec ci\u0105gle si\u0119 psuje i nie jest w stanie ogrza\u0107 ca\u0142ego budynku. W 200. jubileuszowym odcinku spotkaj\u0105 si\u0119 wszyscy wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105cy z programem architekci i obaj szefowie ekip budowlanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71267124":["Szewc
Ilona pos\u0105dza partnera o zdrad\u0119. Jej obawy wzbudzi\u0142y dwuznaczne SMS-y. Wpierw detektyw obserwuje atrakcyjn\u0105 przedstawicielk\u0119 medyczn\u0105, kt\u00F3ra cz\u0119sto przychodzi do apteki pod nieobecno\u015B\u0107 jego klientki. Z czasem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C Ilony liczy\u0142 jedynie na wycieczk\u0119 zagraniczn\u0105 w prezencie od koncernu farmaceutycznego. Nast\u0119pnie uwag\u0119 Damiana Petrowa wzbudza jedna z pracownic. Wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta faktycznie ma romans. Niebawem dochodzi do konfrontacji ca\u0142ej tr\u00F3jki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"71267125":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["AD"]],"71267126":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",[]],"71267127":["Ostatnio g\u0142\u00F3wnym tematem rozm\u00F3w wyst\u0119puj\u0105cych w programie pa\u0144 jest nowa uczestniczka show, Monika. Wszystkie uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce nie pasuje ona do ich stylu \u017Cycia. G\u0142o\u015Bna i pewna siebie kobieta jako jedyna nie dosta\u0142a zaproszenia na urodziny Ani. Czuje si\u0119 wykluczona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336113.jpg","",[]],"71267128":["Przedsi\u0119biorca Eryk prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili jego \u017Con\u0119. Twierdzi, \u017Ce Olga zdradza go z jednym z klient\u00F3w lokalu, w kt\u00F3rym pracuje w weekendy jako kelnerka. Obserwacja od pocz\u0105tku jest utrudniona, poniewa\u017C klient nie zgadza si\u0119 na zamontowanie kamer w mieszkaniu. Mimo to Petrow ustala, \u017Ce kobieta nie ma romansu z \u017Cadnym z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rymi rozmawia czy si\u0119 spotyka. Detektywa niepokoi natomiast zachowanie samego Eryka, kt\u00F3ry zdaje si\u0119 k\u0142ama\u0107. Na dodatek m\u0119\u017Cczyzn\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 \u017Cony odwiedza s\u0105siadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"71267129":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71267130":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71267131":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"71267132":["Sze\u015B\u0107 par postanawia udowodni\u0107, \u017Ce nawet najwi\u0119ksza r\u00F3\u017Cnica wieku nie stanowi przeszkody dla prawdziwej mi\u0142o\u015Bci. Bohaterowie opowiadaj\u0105 o tym, jak wygl\u0105da relacja z partnerem, kt\u00F3ry jest w wieku ich rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2250759.jpg","",[]],"71267133":["Single konkuruj\u0105 o znalezienie drugiej po\u0142\u00F3wki na Majorce. Uczestnicy marz\u0105 zar\u00F3wno o mi\u0142o\u015Bci, jak i o pieni\u0105dzach. G\u0142\u00F3wn\u0105 wygran\u0105 jest 50 tysi\u0119cy funt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"71267134":["Ben Brown","","",[]],"71267324":["Handlarze udaj\u0105 si\u0119 do rodzinnego miasta Dana. Zakupy Kenny'ego mocno nadwer\u0119\u017Caj\u0105 jego portfel, a Brandi i Jarrod si\u0119gaj\u0105 po swoje wakacyjne fundusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71267325":["W niezwykle gor\u0105cy dzie\u0144 w Riverside Kenny zaczyna mie\u0107 przywidzenia. Ivy udziela wsparcia Mary, a Shana i Edwina trafiaj\u0105 do raju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71267326":["W Victorville na jaw wychodzi z\u0142o\u015Bliwo\u015B\u0107 Brandi i Jarroda. Ivy wygrywa licytacj\u0119 grat\u00F3w, na kt\u00F3re nikt inny nawet nie chce spojrze\u0107. Tymczasem Mary daje si\u0119 we znaki nowemu uczestnikowi aukcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71267327":["Rysiek i Asia uk\u0142adaj\u0105 sobie wsp\u00F3lne \u017Cycie. Kilka gorzkich rozsta\u0144 nie sprawi\u0142o, \u017Ce Radek przesta\u0142 my\u015Ble\u0107 o nowym zwi\u0105zku. Razem z m\u0142odo\u015Bci\u0105 Jankowi pszczelarzowi uciek\u0142a szansa na u\u0142o\u017Cenie sobie \u017Cycia. Marek, kt\u00F3ry zosta\u0142 Elvisem chcia\u0142by wie\u015B\u0107 \u017Cycie jak kr\u00F3l rock'n'rolla. Bogdan z pokor\u0105 przyjmuje ka\u017Cdy dzie\u0144, jaki mu pozosta\u0142 do ko\u0144ca odsiadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71267328":["Dawniej pszczelarzowi Jankowi samotno\u015B\u0107 nie dokucza\u0142a a\u017C tak, poniewa\u017C zawsze kto\u015B kr\u0119ci\u0142 si\u0119 po jego obej\u015Bciu. Asia nie potrafi rozsta\u0107 si\u0119 z dawnymi mi\u0142o\u015Bciami. Ry\u015Bkowi te\u017C trudno porzuci\u0107 stare przyzwyczajenia. Przez kilka lat Radek przebywa\u0142 w miejscowo\u015Bciach wi\u0119kszych ni\u017C Mordy, gdzie liczy\u0142 na poznanie dziewczyny. Aniela wr\u00F3ci\u0142a do Janusza, ale nie potrafi wyrzuci\u0107 z pami\u0119ci z\u0142ych wspomnie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71267329":["Radek postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie. Bandziorek wci\u0105\u017C \u017Cywi nadziej\u0119 na sta\u0142y zwi\u0105zek. Elvis sporo czasu po\u015Bwi\u0119ca na drobne prace wok\u00F3\u0142 domu. Nadal jednak \u017Cyje wspomnieniami o dawnych mi\u0142o\u015Bciach. Pszczelarz Janek chcia\u0142by, by w ko\u0144cu jego marzenia zmieni\u0142y si\u0119 w rzeczywisto\u015B\u0107. SuperMario pragnie si\u0119 zmieni\u0107. Tymczasem Kamil nie ma zamiaru niczego zmienia\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71267330":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267331":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267332":["Ostatni rozkaz genera\u0142a von Sauckena
Mierzeja Wi\u015Blana by\u0142a pe\u0142na niemieckich odznacze\u0144. W dniu kapitulacji III Rzeszy by\u0142y to najmniej po\u017C\u0105dane \u015Bwiecide\u0142ka. Je\u015Bli do niewoli oddawa\u0142 si\u0119 Niemiec obwieszony odznakami, dla radzieckich bojc\u00F3w by\u0142 to znak, \u017Ce najprawdopodobniej zabi\u0142 wielu ich towarzyszy i wr\u00F3\u017Cy\u0142o mu to szans\u0119 na sp\u0119dzenie \u017Cycia w niewoli. 9 maja 1945 rozwi\u0105zywa\u0142y si\u0119 ca\u0142e sztaby niemieckich jednostek. Zmagazynowane, niewydane odznaczenia by\u0142y porzucane w ilo\u015Bciach hurtowych. Po wojnie takie hitlerowskie precjoza \u017Ale si\u0119 kojarzy\u0142y i ma\u0142o kto si\u0119 po nie schyla\u0142. Po kilkudziesi\u0119ciu latach to si\u0119 jednak zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71267333":["700 lat historii wsi Wogenap
Pierwsze wzmianki o wsi Wogenap, obecnie Jagodno, po\u0142o\u017Conej 5 kilometr\u00F3w od Pr\u00F3chnika, pochodz\u0105 z 1332 roku. W\u0142a\u015Bcicielem by\u0142 Heinrich Horden, zobowi\u0105zany do s\u0142u\u017Cby ludno-zbrojnej w armii Zakonu Krzy\u017Cackiego. W \u017Ar\u00F3d\u0142ach z ostatnich 25 lat XIV wieku pojawia si\u0119 informacja o m\u0142ynie. W wieku XVIII staje tu ku\u017Ania, a w czasie II wojny \u015Bwiatowej stacjonuj\u0105 na tych terenach oddzia\u0142y niemieckich wojsk. Przez stulecia przez Wogenap przewin\u0119\u0142o si\u0119 wielu w\u0142a\u015Bcicieli, kupc\u00F3w i \u017Co\u0142nierzy. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski razem z kilkudziesi\u0119cioma poszukiwaczami z okolicznych stowarzysze\u0144 pr\u00F3buj\u0105 przywr\u00F3ci\u0107 pami\u0119\u0107 o tej cz\u0119\u015Bci Polski i odnale\u017A\u0107 pami\u0105tki dokumentuj\u0105ce histori\u0119 tego zapomnianego po 1945 roku miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71267334":["IS2 - Zwieraboj
W styczniu 1945 roku w ramach ofensywy Armii Czerwonej w okolicach Rypina dochodzi do przeprawy przez bagna czo\u0142g\u00F3w IS2, kt\u00F3re s\u0105 zagro\u017Ceniem dla niemieckich panter i tygrys\u00F3w. Dwa z nich ulegaj\u0105 zatopieniu. Zadaniem poszukiwaczy Olafa Popkiewicza oraz Sebastiana Witkowskiego jest sprawdzi\u0107, czy przetrwa\u0142y w grz\u0119zawisku do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71267335":["Kosmici przed nasz\u0105 er\u0105
Archeologowie ci\u0105gle odkrywaj\u0105 przedmioty i budowle, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 zaprzecza\u0107 chronologii dziej\u00F3w ludzko\u015Bci. Na ca\u0142ym \u015Bwiecie znajdowane s\u0105 megalityczne konstrukcje, kt\u00F3rych wzniesienie przypisywane jest tajemniczym przodkom, dziwne figury o humanoidalnych kszta\u0142tach oraz pozosta\u0142o\u015Bci staro\u017Cytnych podziemnych schron\u00F3w wykutych w litej skale. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy s\u0105 to dowody na to, \u017Ce tysi\u0105ce, a nawet dziesi\u0105tki tysi\u0119cy lat temu na naszej planecie \u017Cy\u0142a wysoko rozwini\u0119ta rasa. By\u0107 mo\u017Ce w mitycznych opowie\u015Bciach o bogach, kt\u00F3rzy niegdy\u015B mieli \u017Cy\u0107 na ziemi, jest ziarno prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71267336":["W Lancasterze Ivy ubija \u015Bwietny interes. Bliskie relacje z nim wykorzystuje Dave. Tymczasem Justin wychodzi na prost\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71267337":["Panie z Vegas poznaj\u0105 Dave'a, kt\u00F3ry natychmiast przejmuje ich magazyn. Zostawia jedynie resztki. Kenny u\u017Cywa Mary jako tarczy. Natrafia na ca\u0142kiem przyzwoity schowek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71267338":["Panie z Vegas wypr\u00F3bowuj\u0105 w\u0142asny styl licytowania. Kiedy Brandi i Jarrod staraj\u0105 si\u0119 u\u017Cywa\u0107 w tym celu telefonu, Kenny oraz jego brat pokazuj\u0105 wszystkim, \u017Ce rodzina wcale nie jest dla nich najwa\u017Cniejsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71267339":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71267340":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71267341":["Sylwetki czterech os\u00F3b, kt\u00F3rych historie s\u0105 przyk\u0142adami na to, \u017Ce ka\u017Cda zmiana mo\u017Ce w ogromnym stopniu wp\u0142yn\u0105\u0107 na jako\u015B\u0107 \u017Cycia. Z pozoru zwyczajni ludzie poka\u017C\u0105, jak ich codzienno\u015B\u0107 nabra\u0142a barw dzi\u0119ki odrobinie motywacji i determinacji, by \u017Cy\u0107 lepiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362736.jpg","",[]],"71267342":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71267343":["Bohaterowie programu s\u0105 zdumieni, gdy w sklepie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z lask\u0105, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 strzelb\u0105. Przekonamy si\u0119, ile Rick zaoferuje za t\u0119 zabytkow\u0105 bro\u0144. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 motocykl marki Indian. Pojazd wyprodukowano w 1940 roku i by\u0142 w\u0142asno\u015Bci\u0105 s\u0142ynnego aktora Steve'a McQueena. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafia ksi\u0105\u017Cka wydrukowana przez jednego z ameryka\u0144skich ojc\u00F3w za\u0142o\u017Cycieli, Benjamina Franklina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267344":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia klamra od paska, b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015Bci\u0105 konfederackiego munduru. W klamrze tkwi pocisk karabinowy typu Mini\u00E9, u\u017Cywanego podczas wojny secesyjnej. Bohaterowie programu nabywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C egzemplarz pierwszego wydania powie\u015Bci \"Komu bije dzwon\" Ernesta Hemingwaya. Ksi\u0105\u017Ck\u0119 kupuje nast\u0119pnie znany dziennikarz i prezenter telewizyjny George Stephanopoulos. Kolejny klient lombardu ma na sprzeda\u017C lincolna roadstera z 1932 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267345":["Bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 na strzelnic\u0119, aby przetestowa\u0107 dzia\u0142ko, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 jeden z bohater\u00F3w \"Magnum\" - popularnego serialu kryminalnego z lat 80. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 zdj\u0119cia ze \u015Bci\u015Ble tajnego ameryka\u0144skiego programu pr\u00F3b j\u0105drowych z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek, zwi\u0105zanych z kultow\u0105 seri\u0105 \"Star Trek\". Kolejny klient przynosi koszul\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a nale\u017Ce\u0107 do aktora Roya Rogersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267346":["Wyspa Man","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"71267347":["Rzym","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","",["N"]],"71267348":["Oslo","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","",["N"]],"71267349":["Brze\u015B\u0107 Kujawski
Brze\u015B\u0107 Kujawski by\u0142 jednym z najwa\u017Cniejszych miast \u015Bredniowiecznej Polski. To tu urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 przysz\u0142y kr\u00F3l Polski W\u0142adys\u0142aw \u0141okietek. Olaf z Radkiem wyruszaj\u0105 na poszukiwania tajemniczego tunelu biegn\u0105cego pod miastem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71267350":["Krwawy nalot w Lubodzie\u017Cy
3 wrze\u015Bnia 1939 roku wie\u015B Lubodzie\u017C zosta\u0142a zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Celem by\u0142y znajduj\u0105ce si\u0119 w miejscowo\u015Bci tabory wycofuj\u0105cej si\u0119 Armii Pomorze. Na pomniku upami\u0119tniaj\u0105cym to zdarzenie do dzi\u015B nie ma szczeg\u00F3\u0142owych informacji dotycz\u0105cych poleg\u0142ych \u017Co\u0142nierzy. Olaf z Radkiem pr\u00F3buj\u0105 to ustali\u0107, oraz znale\u017A\u0107 w ziemi pami\u0105tki po tym tragicznym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71267351":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"71267352":["Zesp\u00F3\u0142 prowadz\u0105cych poszukiwania, w kt\u00F3rego sk\u0142ad wchodz\u0105 m.in. Rados\u0142aw Herman, Jacek Dzik i Jacek \u0141okaj, powi\u0119ksza si\u0119 o nowe postaci. \u0141owcy historycznych artefakt\u00F3w ponownie udaj\u0105 si\u0119 na bagna Polesia, w pomorskie bory oraz na pola Mazowsza. Wertuj\u0105 stare archiwa i odwiedzaj\u0105 zapomniane dwory. Ich celem jest jeszcze g\u0142\u0119bsze i dok\u0142adniejsze zbadanie dawnych dziej\u00F3w, kt\u00F3re przez wieki odciska\u0142y swe pi\u0119tno na Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",[]],"71267353":["Twierdze XX wieku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["AD"]],"71267354":["Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje kolejne tajemnice dotycz\u0105ce historii XX wieku. Mimo wieloletnich prac historyk\u00F3w, nadal nie odkryto wielu z nich. Prowadz\u0105cy \u015Bledzi tajne wydarzenia i zaginione fortuny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",[]],"71267355":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",[]],"71267356":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"71267357":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267358":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267359":["Kocham, kocham, kocham cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71267360":["Masa\u017C na kocyku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71267361":["W dzisiejszym wydaniu Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi dwie sprawy. Pierwsza dotyczy 30-letniej mieszkanki Cz\u0119stochowy Ireny Rudeckiej, kt\u00F3ra po powrocie z emigracji w 2005 roku zosta\u0142a zamordowana w jej w\u0142asnym mieszkaniu. Do dzi\u015B nie zatrzymano sprawcy zbrodni. Druga sprawa dotyczy listu go\u0144czego wydanego za Marianem Ozg\u0105 z Podkarpacia. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany za podpalenie w\u0142asnej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"71267362":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71267363":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71267364":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71267365":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71267169":["Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do domu Laury. Pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co si\u0119 z ni\u0105 sta\u0142o. Za\u0142amany Miko\u0142aj wyrzuca sobie, \u017Ce nie ochroni\u0142 lekarki. Lena ka\u017Ce mu och\u0142on\u0105\u0107. Wr\u00F3bel idzie do przychodni, gdzie dy\u017Cur pe\u0142ni Julia. Pod nieobecno\u015B\u0107 piel\u0119gniarki siada za biurkiem i og\u0142asza, \u017Ce jest doktorem Judymem. Postanawia wyleczy\u0107 Hipochondryka oraz Kawalera Smutnego. Luiza postanawia odbudowa\u0107 relacj\u0119 z Tamar\u0105. Na wie\u015B\u0107 o tym Maryla i Patryk nie kryj\u0105 oburzenia. Mimo wszystko dziewczyna zamierza odebra\u0107 siostr\u0119 ze szpitala. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce Tamara nie ma dok\u0105d p\u00F3j\u015B\u0107. Maryla dowiaduje si\u0119, \u017Ce Patryk znalaz\u0142 nowe \u017Ar\u00F3d\u0142o zarobku. Na plebanii gospodyni, organista i ksi\u0105dz Marek rozmawiaj\u0105 o ostatnich wydarzeniach. Nagle s\u0142ysz\u0105 wo\u0142anie o pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71267170":["Organista wzywa lekarza do Kawalera Smutnego. Niespodziewanie zjawia si\u0119 Bartosz. Poszkodowany nie chce przyj\u0105\u0107 pomocy od weterynarza. Emil jest z\u0142y na Laur\u0119, \u017Ce skontaktowa\u0142a si\u0119 z Miko\u0142ajem. Poniewa\u017C stan m\u0119\u017Cczyzny jest powa\u017Cny, lekarka decyduje si\u0119 pojecha\u0107 do przychodni. Kordas odnawia znajomo\u015B\u0107 z dawnym koleg\u0105, Alosz\u0105. Prosi go, by odnalaz\u0142 Laur\u0119. Cena, jakiej ten \u017C\u0105da za przys\u0142ug\u0119, przerasta mo\u017Cliwo\u015Bci biznesmena z Uroczyska. Policjantom z Wroc\u0142awia udaje si\u0119 namierzy\u0107 telefon pani doktor. Miko\u0142aj z Lena jad\u0105 to sprawdzi\u0107. Tamara wyznaje Luizie wszystkie swoje winy wzgl\u0119dem niej. Obietnica poprawy powoduje pojednanie si\u00F3str. Dziewczyny udaj\u0105 si\u0119 do Kordasa. Zamiast ojca zastaj\u0105 jednak Juli\u0119. Gospodyni oferuje swoj\u0105 pomoc w barze. Spotyka tam Rosi\u0144sk\u0105, kt\u00F3ra przysz\u0142a z pretensjami do Miko\u0142aja. Jolanta podaje si\u0119 za zast\u0119pczyni\u0119 so\u0142tysa i postanawia dzia\u0142a\u0107. W tym czasie dwaj nieznajomi, pan Daniel i D\u0105bek, kradn\u0105 karetk\u0119 spod prywatnej przychodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71267171":["Laura z Emilem wybieraj\u0105 si\u0119 do komendy miejskiej. Wychodz\u0105c z pokoju hotelowego, natykaj\u0105 si\u0119 na pana Daniela i D\u0105bka. W czasie patrolu Bia\u0142ach i Lena rozpytuj\u0105 o lekark\u0119. Spotykaj\u0105 sanitariuszy w karetce, kt\u00F3rzy wzbudzaj\u0105 w Miko\u0142aju podejrzenia. \u017Bbikowski z Kub\u0105 wracaj\u0105 z objazdu Uroczyska z dwoma sk\u0142\u00F3conymi g\u00F3ralami - C\u00F3rusiem i G\u0105sienic\u0105. M\u0119\u017Cczy\u017Ani spieraj\u0105 si\u0119 o owc\u0119 Basi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce Magda \u015Bwietnie m\u00F3wi gwar\u0105. Udaje jej si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 konflikt. Na plebanii zjawia si\u0119 Janusz. Na widok ks. Marka wpada w rozpacz. My\u015Bli, \u017Ce ma do czynienia z nast\u0119pc\u0105 Wincentego. Wojtala t\u0142umaczy, \u017Ce przyjecha\u0142, by zaopiekowa\u0107 si\u0119 bratem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71267172":["Pani Magda i pan S\u0142awomir oraz tr\u00F3jka ich dzieci zajmowa\u0142a poddasze starego drewnianego domu w J\u00F3zefowie. Jaki\u015B czas temu w ich mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Dym zauwa\u017Cy\u0142a dziewi\u0119cioletnia Emilka i to ona zaalarmowa\u0142a rodzic\u00F3w. Nikt nie ucierpia\u0142, jednak ca\u0142y dorobek rodziny przepad\u0142 w p\u0142omieniach. Obecnie wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim pokoju w mieszkaniu mamy pani Magdy, kt\u00F3ra przyj\u0119\u0142a ich do siebie. Ekipa programu spr\u00F3buje stworzy\u0107 rodzinie ciep\u0142y i przyjazny, a przede wszystkim bezpieczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365077.jpg","",["JM"]],"71267173":["Po k\u0142\u00F3tni z Ja\u015Bkiem Zuza wpada w wir pracy. Kole\u017Canki pr\u00F3buj\u0105 jej u\u015Bwiadomi\u0107, \u017Ce nie mo\u017Ce oczekiwa\u0107 od m\u0119\u017Cczyzny, aby by\u0142 ojcem dziecka, ale nie uczestniczy\u0142 w jego wychowaniu. Pawe\u0142 jest zaabsorbowany spraw\u0105 nowej klientki, Joanny (Katarzyna Maci\u0105g). Anka nabiera podejrze\u0144. Patrycja wybiera si\u0119 na randk\u0119 z Micha\u0142em. Jest zaskoczona, gdy m\u0105\u017C zabiera j\u0105 do restauracji, w kt\u00F3rej \u015Bwi\u0119towali swoje rocznice \u015Blubu. Spotkanie jest sympatyczne do momentu, gdy Micha\u0142 prosi \u017Con\u0119, aby do niego wr\u00F3ci\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["AD"]],"71267174":["Zuza odnosi kolejny zawodowy sukces - zostaje szefow\u0105 najlepszego departamentu ryzyka i finans\u00F3w w Europie \u015Arodkowej. Z tej okazji prezes banku organizuje bankiet, na kt\u00F3ry Zuza zaprasza Ja\u015Bka. Mi\u0119dzy nimi na nowo zaczyna si\u0119 uk\u0142ada\u0107. W trakcie kolejnej wizyty u specjalisty zawiedziona Markiewicz dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie uda\u0142o jej si\u0119 zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Anka coraz lepiej radzi sobie w kancelarii Wiktora. Pawe\u0142 radzi jej, by zmieni\u0142a miejsce pracy. Tomek zaprasza Patrycj\u0119 na kolacj\u0119, a nast\u0119pnego dnia odwiedza j\u0105 w mieszkaniu. Gdy bawi si\u0119 z Miko\u0142ajem, do domu wchodzi Micha\u0142. Jest zaskoczony zastan\u0105 sytuacj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["AD"]],"71267175":["Kot\u0142owy
Halina po znajomo\u015Bci za\u0142atwia m\u0119\u017Cowi posad\u0119. Ferdek ma odt\u0105d pracowa\u0107 jako palacz w szpitalnej kot\u0142owni. Jest tym przera\u017Cony i pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 skuteczny spos\u00F3b na wymiganie si\u0119 od tej niezwykle ci\u0119\u017Ckiej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"71267176":["Krawczyk
Podczas libacji alkoholowej Ferdynand Kiepski z synem Waldemarem dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Arnold Boczek jest \u0142udz\u0105co podobny do pewnego popularnego piosenkarza. W miar\u0119 up\u0142ywu czasu sam Arnold zaczyna si\u0119 czu\u0107 prawdziw\u0105 gwiazd\u0105 polskiego show-biznesu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71267177":["Zbrodnia i kara
Pa\u017Adzioch urz\u0105dza sobie suto zakrapian\u0105 kolacj\u0119. Wkr\u00F3tce znika bez wie\u015Bci. Jego \u017Cona obawia si\u0119 najgorszego. Ferdek i Waldek nie bez powodu czuj\u0105 si\u0119 winni zaistnia\u0142ej sytuacji. Prawda okazuje si\u0119 bardzo trywialna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71267178":["Balcyrewicz musi odej\u015B\u0107
Pewnego dnia Ferdek okrywa straszn\u0105 rzecz. Lod\u00F3wka jest ca\u0142kowicie pusta. Zwierza si\u0119 ze swego odkrycia Boczkowi. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce cierpi\u0105 n\u0119dz\u0119 i g\u0142\u00F3d. Wpadaj\u0105 na pomys\u0142, \u017Ce wszystkiemu winien jest minister Balcyrewicz. W ich g\u0142owach kie\u0142kuje pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71267179":["Kiepski prezydent
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Za namowa Waldka Ferdek postanawia kandydowa\u0107 na g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa. Zaczynaj\u0105 si\u0119 \u017Cmudne przygotowania do kampanii wyborczej, ostra rywalizacja z innymi kandydatami i... wybory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71267180":["Wzorowy obywatel
W mieszkaniu Kiepskich spad\u0142o radio. Po upadku zosta\u0142o naprawione przez Waldka, ale zaczyna odbiera\u0107 dziwn\u0105 stacj\u0119. Ferdek szybko orientuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 to rozmowy \"tajnych s\u0142u\u017Cb\". Wzorowa postawa obywatelska nakazuje mu zg\u0142osi\u0107 ten fakt wojsku w celu ochrony Ojczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71267181":["Pocieszacz
Pewnego dnia zdumiony Ferdek odkrywa, \u017Ce brzmienie jego g\u0142osu, pogodne usposobienie i ujmuj\u0105cy spos\u00F3b bycia dzia\u0142aj\u0105 koj\u0105co na otoczenie. Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce nie mo\u017Ce zmarnowa\u0107 kolejnej okazji do zdobycia maj\u0105tku. Postanawia wi\u0119c bezzw\u0142ocznie wykorzysta\u0107 swoje walory w celach komercyjnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71267182":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Jedenastoletni \u0141ukasz (Dominik Kowalczyk) i jego mama (Magdalena Nie\u0107) uczestnicz\u0105 w wypadku drogowym. Kobieta zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119, a jej syn trafia do swojej jedynej krewnej. Ekscentryczna, a przy tym osch\u0142a i apodyktyczna ciotka Agata (Ewa B\u0142aszczyk) zabiera ch\u0142opca do swojego pensjonatu nad morzem. \u0141ukasz zajmuje pok\u00F3j, w kt\u00F3rym przed laty mieszka\u0142a jego matka. Pewnego dnia ch\u0142opak znajduje w nim drzwi wiod\u0105ce do innego wymiaru. Szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce ten niezwyk\u0142y \u015Bwiat potrafi by\u0107 r\u00F3wnie czaruj\u0105cy, co niebezpieczny. Inspirowana m.in. \"Opowie\u015Bciami z Narnii\" produkcja zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona Nagrod\u0105 Krajowej Izby Producent\u00F3w Audiowizualnych (KIPA) na festiwalu Netia Off Camera. Cz\u0119\u015B\u0107 wp\u0142yw\u00F3w z filmu przekazano prowadzonej przez Ew\u0119 B\u0142aszczyk fundacji Akogo?, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 dzieciom pogr\u0105\u017Conym w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184352.jpg","",[]],"71267183":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850044.jpg","",["N"]],"71267184":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
Chocia\u017C Bruce Willis najbardziej znany jest z r\u00F3l twardzieli w mocno osadzonych we wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci filmach sensacyjnych, zaskakuj\u0105co dobrze wypada tak\u017Ce w kinie akcji spod znaku science fiction. Przyk\u0142adem tego jest jego udzia\u0142 w filmie \"12 ma\u0142p\" z 1995 roku czy te\u017C w powsta\u0142ym dwa lata p\u00F3\u017Aniej \"Pi\u0105tym elemencie\". Tym razem hollywoodzki gwiazdor stworzy\u0142 ciekawa kreacj\u0119 w produkcji re\u017Cysera Jonathana Mostowa, tw\u00F3rcy mi\u0119dzy innymi tak widowiskowych hit\u00F3w, jak \"U-71\" czy \"Terminator 3: Bunt maszyn\". Bli\u017Cej nieokre\u015Blona przysz\u0142o\u015B\u0107. Ludzie \u017Cyj\u0105 w zupe\u0142nej izolacji i utrzymuj\u0105 ze sob\u0105 kontakt jedynie za po\u015Brednictwem robot\u00F3w zwanych surogatami. Zosta\u0142y one stworzone jako doskonalsze wersje swoich ludzkich odpowiednik\u00F3w. W tym niemal idealnym \u015Bwiecie nie ma miejsca na przemoc, bowiem tw\u00F3rcy robot\u00F3w bardzo d\u0142ugo pracowali, aby j\u0105 wyeliminowa\u0107. Niespodziewanie jednak w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zostaj\u0105 zniszczone dwa surogaty, a nast\u0119pnie w wyniku obra\u017Ce\u0144 gin\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy nimi kierowali. Agent FBI Tom Greer wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Jennifer Peters rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jstwa dokonano prototypowym rodzajem broni, kt\u00F3ra jest w stanie jednocze\u015Bnie pozbawi\u0107 \u017Cycia surogata i jego operatora. Nowoczesna technologia obraca si\u0119 przeciwko ludziom. Trop wiedzie do firmy, kt\u00F3ra stworzy\u0142a surogat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178985.jpg","",["N"]],"71267185":["Re\u017C.: George Tillman Jr..
Driver opuszcza mury wi\u0119zienia, w kt\u00F3rym sp\u0119dzi\u0142 dziesi\u0119\u0107 lat. Odsiedzia\u0142 wyrok za napad na bank. Akcja zako\u0144czy\u0142a si\u0119 tragicznie. Towarzysz\u0105cy mu brat zosta\u0142 bowiem zamordowany przez gangster\u00F3w. Po odzyskaniu wolno\u015Bci m\u0119\u017Cczy\u017Anie przy\u015Bwieca tylko jeden cel - odwet na ludziach odpowiedzialnych za \u015Bmier\u0107 krewnego. Z zimn\u0105 krwi\u0105 eliminuje kolejne osoby zamieszane w spraw\u0119, nie zwa\u017Caj\u0105c na \u015Bwiadk\u00F3w i dowody pozostawiane na miejscach zbrodni. Tropem nieust\u0119pliwego m\u015Bciciela pod\u0105\u017Caj\u0105 zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 do emerytury policjant oraz p\u0142atny zab\u00F3jca, wynaj\u0119ty przez spanikowanych przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rzy coraz bardziej obawiaj\u0105 si\u0119 o w\u0142asne \u017Cycie. Wideoklipowa, dopracowana wizualnie sensacyjna produkcja, w kt\u00F3rej mierz\u0105 si\u0119 Dwayne Johnson - wrestler i gwiazdor kina akcji, Billy Bob Thornton - nominowany do Oscara za udzia\u0142 w \"Bliznach przesz\u0142o\u015Bci\" oraz brytyjski aktor i model Oliver Jackson-Cohen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170064.jpg","",[]],"71267186":["Re\u017C.: Roel Rein\u00E9.
Matt Conlin osiem lat temu straci\u0142 prac\u0119 w policji. Wtedy rozpad\u0142o si\u0119 tak\u017Ce jego \u017Cycie prywatne - rozwi\u00F3d\u0142 si\u0119 z \u017Con\u0105 i straci\u0142 kontakt ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105. M\u0119\u017C-czyzna nie widzi ju\u017C sensu swojej egzystencji. Wtedy w\u0142a\u015Bnie spotyka tajemniczego cz\u0142owieka, kt\u00F3ry sk\u0142ada mu intratn\u0105 propozycj\u0119. Oferuje sp\u0142at\u0119 wszystkich d\u0142ug\u00F3w plus 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w w zamian za pewn\u0105 przys\u0142ug\u0119. Matt ma odt\u0105d wykonywa\u0107 wszelkie jego polecenia. G\u0142\u00F3wnym zadaniem, jakie dostaje, jest odnalezienie trzech wskazanych przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 os\u00F3b. Gdy Conlin zdaje sobie spraw\u0119, kto jest jego ostatnim celem, zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, po kt\u00F3rej stronie ma stan\u0105\u0107. Wykonanie zadania utrudnia tak\u017Ce n\u0119kaj\u0105ca go choroba alkoholowa. Steven Seagal to ju\u017C troch\u0119 cz\u0142owiek instytucja. Jako wytrawny mistrz sztuk walki zrobi\u0142 aktorsk\u0105 karier\u0119 w Hollywood - tworz\u0105c charakterystyczne kino sensacyjne. Potem zacz\u0105\u0142 tak\u017Ce pisa\u0107 dla siebie scenariusze, a nawet produkowa\u0107 filmy. We wszystkich on sam gra g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119, a ka\u017Cda z takich produkcji opiera si\u0119 na dobrze znanym schemacie walki dobra ze z\u0142em. Produkcje z Seagalem to ju\u017C znak firmowy przyzwoitej rozrywki sensacyjnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365438.jpg","",["N"]],"71267187":["Rozgrzeszenie
Policjanci badaj\u0105 spraw\u0119 pobitego ksi\u0119dza. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce duchowny ukrywa na plebanii dwie kobiety. Pada podejrzenie, \u017Ce jedna z nich to zaginiona przed paroma miesi\u0105cami siostra wikarego. Tymczasem babcia m\u0142odszej aspirant Mai Brzeskiej trafia do szpitala. Staruszka dosta\u0142a zawa\u0142u, kiedy przest\u0119pca pr\u00F3bowa\u0142 wy\u0142udzi\u0107 od niej okup za rzekomo porwan\u0105 wnuczk\u0119. Maja i Olgierd rozpoczynaj\u0105 poszukiwania oszusta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71267188":["Zbrodnia z mi\u0142o\u015Bci
Kobieta zajmuj\u0105ca si\u0119 windykacj\u0105 zostaje napadni\u0119ta noc\u0105 w swoim mieszkaniu. Z pocz\u0105tku policja podejrzewa d\u0142u\u017Cnik\u00F3w, z kt\u00F3rymi ofiara mia\u0142a do czynienia w pracy, jednak \u015Bledztwo ujawnia rodzinne sekrety poszkodowanej. Kolega Adama, policyjnego bieg\u0142ego z dziedziny cyberprzest\u0119pczo\u015Bci, jest oskar\u017Cony o w\u0142amanie do banku. M\u0142ody haker twierdzi jednak, \u017Ce nie mia\u0142 niczego wsp\u00F3lnego z przest\u0119pstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71267189":["K.O.
Znany zawodnik MMA, \"Wariat\" Wariacki, zostaje znaleziony martwy w swojej willi pod Warszaw\u0105. Na zw\u0142oki jako pierwszy natkn\u0105\u0142 si\u0119 policyjny informator, a jednocze\u015Bnie przyjaciel ofiary, Misiek. \u015Aledztwo w tej sprawie prowadz\u0105 Adam i Ewa. Wydaje si\u0119, \u017Ce dosz\u0142o do wypadku, z biegiem czasu jednak str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Cczyzny nie by\u0142a dzie\u0142em przypadku. Wymagaj\u0105ca pe\u0142nego zaanga\u017Cowania praca w CBP odbija si\u0119 na \u017Cyciu prywatnym Ewy. Kobieta powoli traci kontakt ze swoimi dzie\u0107mi. Pomaga jej sympatyczny s\u0105siad, Gerd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"71267190":["Przemoc
Str\u00F3\u017Ce prawa poszukuj\u0105 cz\u0142onk\u00F3w gangu, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 uprowadzeniami dla okupu. Detektywom udaje si\u0119 uwolni\u0107 jedno z porwanych dzieci, ale sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Niebawem dochodzi do kolejnego uprowadzenia i nikt nie jest w stanie powiedzie\u0107, jak sko\u0144czy si\u0119 \u015Bledztwo. Olgierd znajduje w okolicy swojego bloku nieprzytomn\u0105 Iz\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna przedawkowa\u0142a. Str\u00F3\u017Cowi prawa udaje si\u0119 ocali\u0107 jej \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"71267191":["M\u0119\u017Cczyzna odnalaz\u0142 syna i uratowa\u0142 go przed alternatywnymi metodami leczenia
Artur i jego \u017Cona Miros\u0142awa od kilku lat bezskutecznie staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna spotyka na ulicy swoj\u0105 by\u0142a partnerk\u0119, Wiolett\u0119, wraz z kilkuletnim synem. Artur podejrzewa, \u017Ce jest ojcem dziecka. Prosi ojca Wioletty, by porozmawia\u0142 na ten temat z c\u00F3rk\u0105. W trakcie tego spotkania Bogdan niespodziewanie s\u0142abnie. Kiedy jednak wychodzi ze szpitala, potwierdza podejrzenia Artura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71267192":["K\u0142opotliwa ci\u0105\u017Ca
Singielka Katarzyna marzy o wielkiej mi\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia, wyje\u017Cd\u017Caj\u0105c z parkingu, potr\u0105ca rowerzyst\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest mocno poturbowany, wi\u0119c kobieta dzwoni pod numer 112. Operator wysy\u0142a na miejsce zdarzenia pogotowie i policj\u0119. Ratownicy zabieraj\u0105 poszkodowanego Adama do szpitala. Kasia obiecuje zaopiekowa\u0107 si\u0119 jego rowerem, podaje mu sw\u00F3j adres i numer telefonu. Gdy m\u0119\u017Cczyzna przyje\u017Cd\u017Ca do niej po swoje rzeczy, okazuje si\u0119, \u017Ce jest sympatyczny i kulturalny. Kasia jest nim oczarowana. Wybucha mi\u0119dzy nimi p\u0142omienny romans, kt\u00F3ry trwa do chwili, w kt\u00F3rej kobieta odkrywa, \u017Ce Adam jest \u017Conaty. Kasia zrywa z kochankiem. Niebawem jednak odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71267135":["Polscy obywatele marz\u0105, by policjanci nie zawalali bezsensown\u0105 prac\u0105 s\u0105d\u00F3w i bieg\u0142ych. Za\u015B Stra\u017Cnicy Miejscy \u015Bni\u0105 o eskapadach na sygna\u0142ach. Tymczasem Emil wymarzy\u0142 sobie, by znaki drogowe by\u0142y ustawione prawid\u0142owo. Prowadz\u0105cy spekuluje, czy kt\u00F3ra\u015B z zachcianek kiedy\u015B si\u0119 spe\u0142ni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"71267136":["W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie o odpowiedzialno\u015Bci. Przedstawi, jak Stra\u017C Miejska i Policja jej unikaj\u0105, a tak\u017Ce jak do odpowiedzialno\u015Bci poci\u0105gany niewinny obywatel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"71267137":["Emil tropi absurdy na polskich drogach. W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie, jak Stra\u017C Graniczna karze za w\u0142asne przywidzenia. Uka\u017Ce te\u017C jak Stra\u017C Miejska \u0142apie za jazd\u0119 bez celu oraz zaprezentuje, jak nadle\u015Bnictwo zmienia cele dzia\u0142alno\u015Bci i zamienia si\u0119 w punkt poboru op\u0142at od kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"71267138":["Odcinek zaczyna si\u0119 oburzaj\u0105c\u0105 histori\u0105 z okolic Tymbarku. GDDiA remontuje drog\u0119 i w rezultacie uniemo\u017Cliwia rolnikowi wjazd na w\u0142asn\u0105 posesj\u0119, maluj\u0105c mu przed bram\u0105 podw\u00F3jn\u0105 ci\u0105g\u0142\u0105 lini\u0119. Gdy ten protestuje, dyrektor radzi mu dyskretnie, by si\u0119 nie przejmowa\u0142 i \u0142ama\u0142 przepisy. Nast\u0119pnie widzowie obejrz\u0105 film z Krosna, gdzie Stra\u017C Graniczna zatrzymuje kierowc\u0119 do kontroli i z miejsca zaczyna ostr\u0105 wymian\u0119 zda\u0144. Emil postanawia dostarczy\u0107 stra\u017Cnikom podr\u0119cznik savoir vivre. Na koniec prowadz\u0105cy uda si\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie obywatel zostaje pozwany do s\u0105du przez Stra\u017C Miejsk\u0105. Przyczyn\u0105 sprawy jest donos, \u017Ce jego kot sika w ogr\u00F3dku s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"71267139":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71267140":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71267141":["Listy do kr\u00F3lowej
Znajomi odnajduj\u0105 cia\u0142o znanej dzia\u0142aczki spo\u0142ecznej. Kobieta zosta\u0142a zamordowana we w\u0142asnym domu. W okolicy nie by\u0142o \u017Cadnego monitoringu, a wi\u0119kszo\u015B\u0107 \u015Blad\u00F3w zosta\u0142a celowo zatarta. Z domu zgin\u0119\u0142a drogocenna bi\u017Cuteria, wi\u0119c policjanci bior\u0105 pod uwag\u0119 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 napadu na tle rabunkowym. Zaskakuje ich tak\u017Ce reakcja rodziny na wie\u015B\u0107 o \u015Bmierci staruszki - jej bliscy nie wydaj\u0105 si\u0119 zbytnio przej\u0119ci jej losem, twierdz\u0105, \u017Ce by\u0142a niespe\u0142na rozumu. Podczas tego samego dy\u017Curu detektywi dostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C zg\u0142oszenie o \"Pizzamanie\" - m\u0142odym ch\u0142opaku, kt\u00F3ry zamawia pod blokiem pizz\u0119 i odbiera j\u0105 bez p\u0142acenia, a w razie oporu, bije dostawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71267142":["Plan doskona\u0142y
Olgierd i Krystian badaj\u0105 spraw\u0119 p\u00F3\u0142nagiego i umazanego krwi\u0105 m\u0119\u017Cczyzny z amnezj\u0105. \u015Aledztwo utrudnia fakt, \u017Ce nie pami\u0119ta on, co sta\u0142o si\u0119 poprzedniego wieczora i czyj\u0105 krew ma na r\u0119kach. Tymczasem do policjant\u00F3w trafia sprawa starszego pana, zatrzymanego podczas demolowania sklepu. Jak si\u0119 szybko okazuje, m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w, kt\u00F3re s\u0142u\u017Cy\u0142y mu do u\u015Bmierzenia b\u00F3lu. Grozi mu wi\u0119zienie, poniewa\u017C nie chce wyjawi\u0107, sk\u0105d wzi\u0105\u0142 zakazane \u015Brodki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71267143":["Korsyka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"71267144":["Ryga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"71267145":["Pi\u0119\u0107 metr\u00F3w pod wod\u0105
Ekipa programu rusza do Mikoszewa, sk\u0105d pochodzi Olaf. To w\u0142a\u015Bnie tam 8 maja 1945 roku kapituluj\u0105ce oddzia\u0142y niemieckie zniszczy\u0142y pojazdy, kt\u00F3re w innym przypadku mog\u0142yby przys\u0142u\u017Cy\u0107 si\u0119 Armii Czerwonej. Poszukiwacze z pomoc\u0105 nurk\u00F3w zweryfikuj\u0105 legend\u0119 o zatopionym w przekopie Wis\u0142y poje\u017Adzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"71267146":["Rajd Maliszewskiego
1 wrze\u015Bnia 1939 roku, na pozycji obronnej \"Rytel\" 35. pu\u0142k piechoty pod rozkazami pp\u0142k. Maliszewskiego stawi\u0142 op\u00F3r si\u0142om niemieckim. Niebezpiecze\u0144stwo oskrzydlenia przez elementy XIX Korpusu Pancernego Guderiana zmusi\u0142a pu\u0142k do odwrotu w kierunku Bydgoszczy. Wtedy te\u017C rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 seria star\u0107 i potyczek, znana dzi\u015B jako \"rajd Maliszewskiego\". Poszukiwacze chc\u0105 odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po walkach pod Stronnem, czyli najdramatyczniejszej z rozegranych w\u00F3wczas bitew. Maj\u0105 nadziej\u0119 natrafi\u0107 na \u015Blady po legendarnym karabinie UR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"71267147":["Rzymski prefekt Judei musi podj\u0105\u0107 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 los\u00F3w Jezusa. Poncjusz Pi\u0142at jest poddawany coraz silniejszym naciskom \u017Byd\u00F3w, kt\u00F3rzy \u017C\u0105daj\u0105 \u015Bmierci k\u0142opotliwego kaznodziei, ale \u017Cona prefekta nalega, by darowa\u0142 mu \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264133.jpg","",[]],"71267148":["Tajemnica dna Narwi
Prowadz\u0105cy program usi\u0142uj\u0105 rozwik\u0142a\u0107 tajemnic\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z legend\u0105 jeszcze z czas\u00F3w potopu szwedzkiego. Potrzebuj\u0105 dowod\u00F3w, a one mog\u0105 by\u0107 ukryte na dnie Narwi w pobli\u017Cu \u0141om\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71267149":["Gdy 31 grudnia 1999 roku W\u0142adimir Putin zosta\u0142 prezydentem Rosji, specjali\u015Bci ds. wizerunku zabrali si\u0119 do pracy, by stworzy\u0107 image nieustraszonego si\u0142acza. Jego dawni koledzy z KGB u\u0142atwili by\u0142emu szpiegowi obj\u0119cie tego urz\u0119du, widz\u0105c w nim niezagra\u017Caj\u0105cego nikomu przyw\u00F3dc\u0119, kt\u00F3rego z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119d\u0105 popiera\u0107 oligarchowie. Putin obieca\u0142 wszystkim, \u017Ce przywr\u00F3ci Rosji utracon\u0105 w latach 90. XX wieku stabilno\u015B\u0107 oraz dum\u0119. W swoim przem\u00F3wieniu z 2005 roku nazwa\u0142 upadek Zwi\u0105zku Radzieckiego najwi\u0119ksz\u0105 katastrof\u0105 geopolityczn\u0105 XX wieku. Rzekoma kl\u0119ska mo\u017Ce by\u0107 uznana za si\u0142\u0119 nap\u0119dow\u0105 agresji mocarstwa na Ukrain\u0119. 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji pogr\u0105\u017Cy\u0142 sw\u00F3j kraj i zszokowa\u0142 ca\u0142\u0105 Europ\u0119, wszczynaj\u0105c najwi\u0119ksz\u0105 wojn\u0119 l\u0105dow\u0105 od 1945 roku. Zachodnie pa\u0144stwa nie pozosta\u0142y oboj\u0119tne na autorytarne i bestialskie decyzje przyw\u00F3dcy i na\u0142o\u017Cy\u0142y liczne sankcje na Rosj\u0119. Wydaje si\u0119, \u017Ce nic nie jest jednak w stanie powstrzyma\u0107 by\u0142ego szpiega KGB. Wyczerpuj\u0105ca wojna ze wschodnim s\u0105siadem Polski z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119dzie mia\u0142a zatrwa\u017Caj\u0105ce konsekwencje dla ca\u0142ej Europy w nadchodz\u0105cych latach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225969.jpg","",[]],"71267150":["Po inwazji zbrojnej na Ukrain\u0119 w Rosji zlikwidowano niezale\u017Cne media, zablokowano serwisy spo\u0142eczno\u015Bciowe, portale informacyjne, a przeciwnicy w\u0142adzy zostali skazani na wi\u0119zienie. Ka\u017Cdego wieczoru na kanale Rossija 1 dziennikarz W\u0142adimir So\u0142owjow musi wyg\u0142asza\u0107 kolejne k\u0142amstwa na temat wojny. Redaktor zgodzi\u0142 si\u0119 przyj\u0105\u0107 tw\u00F3rc\u00F3w dokumentu za kulisy, by opowiedzie\u0107 o tym, jak pad\u0142 ofiar\u0105 zamachu przeprowadzonego rzekomo przez grup\u0119 neonazistowsk\u0105 i CIA. Powszechnie uwa\u017Ca si\u0119 jednak, \u017Ce atak zosta\u0142 zainscenizowany. Tatian\u0119 Felgenhauer, kt\u00F3ra pracowa\u0142a dla moskiewskiego radia, zmuszono do zaprzestania nadawania w marcu 2022 roku. Kobieta jednak wci\u0105\u017C informuje opini\u0119 publiczn\u0105 o konsekwencjach wojny na swoim kanale w internecie. Obawiaj\u0105ca si\u0119 jednak o swoje bezpiecze\u0144stwo dziennikarka wyjecha\u0142a z Rosji. Zdaniem Putina sankcje, kt\u00F3re wywo\u0142a\u0142y kryzys gospodarczy, s\u0105 oznak\u0105 silnej niech\u0119ci Europy i Stan\u00F3w Zjednoczonych wobec Rosji. Demonizacja Zachodu jest zauwa\u017Calna m.in. w instytucjach kultury, np. w Muzeum Historii Wsp\u00F3\u0142czesnej w Moskwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356435.jpg","",[]],"71267151":["Islandia jest krain\u0105 lodu i ognia. Na jej terenie znajduje si\u0119 ponad dwie\u015Bcie wulkan\u00F3w, mn\u00F3stwo lodowc\u00F3w, a warstwy lawy pokrywaj\u0105 wi\u0119ksz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 jej obszaru. Kraj ma r\u00F3wnie\u017C staro\u017Cytn\u0105 histori\u0119 i jeden z najstarszych parlament\u00F3w na \u015Bwiecie. Pomimo tego, \u017Ce jest przesi\u0105kni\u0119ta mitami i legendami, Islandia ma ca\u0142kowicie nowoczesne spojrzenie na takie obszary, jak wytwarzanie i ochrona energii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"71267152":["Walia s\u0142ynie z pi\u0119knych krajobraz\u00F3w i historycznej przesz\u0142o\u015Bci. Posiada te\u017C silne dziedzictwo przemys\u0142owe jako g\u0142\u00F3wny producent miedzi, \u017Celaza, stali i w\u0119gla. Dodatkowo przyci\u0105ga miliony turyst\u00F3w, kt\u00F3rzy podziwiaj\u0105 jej przyrod\u0119 oraz niezwyk\u0142e formy terenu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"71267153":["Ka\u017Cdego roku na \u015Bwiecie sprzedawanych jest prawie 56 milion\u00F3w ton odzie\u017Cy. Dzi\u0119ki przyst\u0119pnym cenom klienci mog\u0105 nieustannie wymienia\u0107 garderob\u0119. Wytwarzanie tanich ubra\u0144 w b\u0142yskawicznym tempie odbywa si\u0119 jednak kosztem \u015Brodowiska. Bran\u017Ca tekstylna jest druga - po przemy\u015Ble naftowym - na li\u015Bcie najwi\u0119kszych trucicieli. Najbardziej cierpi\u0105 jej pracownicy, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 w fabrykach od 12 do 15 godzin za mniej ni\u017C po\u0142ow\u0119 stawki minimalnej. Pracuj\u0105 w strasznych warunkach. Chemikalia, u\u017Cywane w zak\u0142adach, szkodz\u0105 nie tylko zatrudnionym, lecz tak\u017Ce okolicznym mieszka\u0144com. W tym tempie nie ma te\u017C czasu na tworzenie swoich projekt\u00F3w; coraz cz\u0119\u015Bciej kopiuje si\u0119 produkty konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180834.jpg","",[]],"71267154":["Tw\u00F3rcy dokumentu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy bambusow\u0105 rurk\u0119 mo\u017Cna uzna\u0107 za pierwszy w historii pistolet. Z kolei w staro\u017Cytnym r\u0119kopisie opisano pociski smugowe.","","",[]],"71267155":["Opowie\u015Bci o ludziach, kt\u00F3rzy byli odpowiedzialni za zmienianie si\u0119 i tworzenie nowego \u015Bwiata. Historia ludzko\u015Bci to nieko\u0144cz\u0105ca si\u0119 opowie\u015B\u0107 o przemianach - zar\u00F3wno rewolucyjnych, jak i ewolucyjnych. Jednak \u017Cadne stulecie nie odmieni\u0142o \u015Bwiata tak drastycznie, jak XX wiek.","","",[]],"71267156":["Opowie\u015Bci o ludziach, kt\u00F3rzy byli odpowiedzialni za zmienianie si\u0119 i tworzenie nowego \u015Bwiata. Historia ludzko\u015Bci to nieko\u0144cz\u0105ca si\u0119 opowie\u015B\u0107 o przemianach - zar\u00F3wno rewolucyjnych, jak i ewolucyjnych. Jednak \u017Cadne stulecie nie odmieni\u0142o \u015Bwiata tak drastycznie, jak XX wiek.","","",[]],"71267157":["Cztery T-34
Raporty rosyjskie z lipca 1944 roku m\u00F3wi\u0105 o czterech czo\u0142gach, kt\u00F3re ugrz\u0119z\u0142y w rzece. Mieszka\u0144cy miejscowo\u015Bci Wysocko wspominaj\u0105 zatopione pojazdy w starorzeczu Sanu. Miejscowe stowarzyszenie poszukiwaczy namierza sygna\u0142y w bagnie i uzyskuje zgod\u0119 na eksploracj\u0119 terenu. Olaf i Sebastian z nadziej\u0105 podejmuj\u0105 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu namierzenie czo\u0142g\u00F3w nale\u017C\u0105cych do 11. Korpusu Pancernego Armii Czerwonej, kt\u00F3re bra\u0142y udzia\u0142 w bitwie w dniach 23-26 lipca 1944 roku. Pocz\u0105tkowo zadanie nie wydaje si\u0119 trudne, ale grz\u0105ski teren i niesprzyjaj\u0105ca pogoda utrudniaj\u0105 poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"71267158":["Zatopione dzia\u0142o
Poszukiwacze pod\u0105\u017C\u0105 tropem legendy o niemieckim dziale, kt\u00F3re wed\u0142ug relacji naocznych \u015Bwiadk\u00F3w spoczywa na dnie Jeziora Ostrowskiego. Poniewa\u017C poziom wody zmieni\u0142 si\u0119 od czas\u00F3w wojny w znacz\u0105cym stopniu, \u015Blad\u00F3w wydarze\u0144 ze stycznia 1945 roku trzeba poszuka\u0107 najpierw na brzegu zbiornika. Olaf i Sebastian dokonaj\u0105 tam zaskakuj\u0105cego odkrycia, kt\u00F3re sprawia, \u017Ce potrzebna jest pomoc profesjonalnych nurk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"71267159":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71267160":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71267161":["Mazurskie mi\u0119tusy
Ekipa \"Taaakiej ryby\" przemierza mazurskie bezdro\u017Ca w pogoni za s\u0142odkowodnym przedstawicielem ryb dorszowatych, mi\u0119tusem. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w eskapady znajduje si\u0119 czterokrotny indywidualny sp\u0142awikowy mistrz Polski Edmund Gutkiewicz, kt\u00F3ry podzieli si\u0119 z widzami swoj\u0105 wiedz\u0105. Tu\u017C przed zmrokiem w jednym z jeziorek le\u015Bnych udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 kilka przepi\u0119knych mozaikowych mi\u0119tus\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71267162":["Sandacze z Caspe
Jurek Biedrzycki z wsp\u00F3\u0142pracownikami pozostaje w Katalonii. Tym razem zamierza zapolowa\u0107 na sandacze. W tym celu wyp\u0142ywa na zbiornik zaporowy Caspe. Dzi\u0119ki hiszpa\u0144skim przewodnikom poznaje wiele sekret\u00F3w zwi\u0105zanych z po\u0142owem tych drapie\u017Cnik\u00F3w. Mimo wietrznej pogody uczestnikom wyprawy udaje si\u0119 z\u0142owi\u0107 kilka pi\u0119knych ryb tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71267163":["Droga do Polski
Walki w schronach w W\u0119gierskiej G\u00F3rce trwa\u0142y kr\u00F3tko, bo tylko p\u00F3\u0142tora dnia. Jednak je\u017Celi we\u017Amie si\u0119 pod uwag\u0119 warunki, w jakich przysz\u0142o si\u0119 broni\u0107 obsadzaj\u0105cym je \u017Co\u0142nierzom - w zabudowaniach brakowa\u0142o wentylacji, a beton, z kt\u00F3rego powsta\u0142y, nie zd\u0105\u017Cy\u0142 jeszcze zaschn\u0105\u0107 - okazuje si\u0119, \u017Ce nawet tych kilkadziesi\u0105t godzin \u015Bwiadczy o niezwyk\u0142ym m\u0119stwie walcz\u0105cych. W Czechach, po drugiej stronie granicy, Niemcy przej\u0119li schrony bez ani jednego wystrza\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71267164":["Prezentuj bro\u0144
W 1936 roku rozpocz\u0119to wielk\u0105 modernizacj\u0119 polskiej armii. Tw\u00F3rcy programu chc\u0105 wyja\u015Bni\u0107, dlaczego dzia\u0142ania te podj\u0119to dopiero w kilka miesi\u0119cy po \u015Bmierci marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego. Wed\u0142ug niekt\u00F3rych blokowa\u0142 on wprowadzenie zmian w polskim wojsku i tym samym uniemo\u017Cliwi\u0142 lepsze przygotowanie do odparcia atak\u00F3w ze strony hitlerowc\u00F3w i sowiet\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71267165":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71267166":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71267167":["Spos\u00F3b na wnuczka
Metoda \"na wnuczka\" to coraz bardziej powszechna manipulacja oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy w ten spos\u00F3b chc\u0105 wy\u0142udzi\u0107 pieni\u0105dze od os\u00F3b starszych. Przest\u0119pcy zawsze prosz\u0105 o dyskrecj\u0119 wzgl\u0119dem innych cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Ofiara jest przekonana, \u017Ce pomaga bliskiej osobie, jednak w rzeczywisto\u015Bci to podszywaj\u0105cy si\u0119 pod wnuczka z\u0142odziej. W tym odcinku \"Ciemnej strony miasta - extra\" policjanci z Komendy Sto\u0142ecznej Policji zatrzymuj\u0105 zorganizowan\u0105 grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 pos\u0142uguj\u0105c\u0105 si\u0119 metod\u0105 \"na wnuczka\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"71267168":["Dealerzy koksu
Wydzia\u0142 do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 narkotykow\u0105 specjalizuje si\u0119 w rozpracowywaniu narkobiznesu w Polsce. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami zatrzymania handlarza kokain\u0105, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 sw\u00F3j towar w stolicy. W warszawskich klubach narkotykami handluj\u0105 wszyscy - od obs\u0142ugi a\u017C po m\u0142ode dziewczyny. Najstarszy zatrzymany przez policj\u0119 dealer mia\u0142 80 lat. Kokaina jest \u0142atwo dost\u0119pna, chocia\u017C droga. Coraz cz\u0119\u015Bciej mieszana jest z innymi, niebezpiecznymi substancjami, m.in. psychotropami, a nawet szk\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"71267514":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
W jednej ze szk\u00F3\u0142 w Dallas dochodzi do tragedii. Prze\u015Bladowany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w kilkunastoletni ch\u0142opiec, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 nieustannych szykan, pope\u0142nia samob\u00F3jstwo na oczach swojej matki i Cordella Walkera. Stra\u017Cnik postanawia zatrudni\u0107 si\u0119 jako nauczyciel, by pom\u00F3c dzieciom, kt\u00F3re znalaz\u0142y si\u0119 w podobnej sytuacji. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego g\u0142\u00F3wnym zadaniem b\u0119dzie walka z niebezpiecznymi gangami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71267515":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
W Dallas ma si\u0119 odby\u0107 rodeo, z kt\u00F3rego doch\u00F3d zostanie przeznaczony na cele dobroczynne. Zapowiedziane s\u0105 wyst\u0119py najwi\u0119kszych gwiazd. W czasie przygotowa\u0144 dochodzi do szamotaniny z policj\u0105, w wyniku kt\u00F3rej ginie jeden z pracownik\u00F3w, Buddy. Ojciec zmar\u0142ego postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Jimmym, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w bijatyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71267516":["Mi\u0119dzyle\u015B na Mazowszu. Pani Katarzyna od rozwodu z m\u0119\u017Cem alkoholikiem mieszka z dzie\u0107mi w starym domu odziedziczonym po ojcu. W budynku nie ma bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki ani toalety, a stara koza, kt\u00F3ra ogrzewa mieszkanie, stanowi powa\u017Cne zagro\u017Cenie. Problemem dorastaj\u0105cych dzieci jest te\u017C brak akceptacji ze strony r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Katarzyna Dowbor postanawia przywr\u00F3ci\u0107 rodzinie normalne \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835345.jpg","",["JM"]],"71267517":["Arek i Marta s\u0105 pewni, \u017Ce poszukiwany przez policj\u0119 gangster b\u0119dzie nied\u0142ugo operowany w klinice We-Med. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce Grabarz zamierza zupe\u0142nie zmieni\u0107 rysy twarzy. Arek chce doprowadzi\u0107 do uj\u0119cia przest\u0119pcy. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 te\u017C Piotrek, kt\u00F3ry planuje aresztowa\u0107 gangstera z pomoc\u0105 antyterroryst\u00F3w. Kalina obawia si\u0119, \u017Ce Krystian zn\u00F3w uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od narkotyk\u00F3w. Martwi j\u0105 bezpiecze\u0144stwo Marlenki. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzn\u0119 znowu odwiedzaj\u0105 windykatorzy. Marian \u015Amia\u0142ek chce stworzy\u0107 dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105, z kt\u00F3r\u0105 wygra lokalne mistrzostwa. Ma jednak spory problem ze skompletowaniem zespo\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71267518":["Odcinek poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski. Wojciech przywiezie do programu wazon z Mi\u015Bni, kt\u00F3ry jest pami\u0105tk\u0105 rodzinn\u0105. Naczynie pochodzi z lat 30. lub 40., o czym \u015Bwiadczy specyficzna sygnatura. Kolejny skarb to nale\u017C\u0105cy do Macieja namiot cz\u0119stochowskiej firmy POLNAM z 1988 roku. Andrzej zaoferuje \u0142owcom kupiony w Mediolanie impresjonistyczny obraz olejny przedstawiaj\u0105cy dw\u00F3ch d\u017Centelmen\u00F3w. W\u0142oska autorka, Federica Ravizza, urodzi\u0142a si\u0119 w 1947 roku i jest znana bardziej jako powie\u015Bciopisarka ni\u017C malarka. Na koniec widzowie zobacz\u0105 drewniany pojemnik do papieros\u00F3w w kszta\u0142cie ptaszka. Przedmiot nale\u017Ca\u0142 niegdy\u015B do dziadka Martyny i powsta\u0142 w latach 60.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343197.jpg","",["N"]],"71267519":["Morawska i Zapa\u0142a jad\u0105 do eleganckiego hotelu, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do kradzie\u017Cy. Podejrzenie pada na sprz\u0105taczk\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a dost\u0119p do pokoju. Kobieta jednak wszystkiego si\u0119 wypiera. Sprawa rusza do przodu dzi\u0119ki spostrzegawczo\u015Bci Morawskiej. Policjanci pomagaj\u0105 tak\u017Ce dziewczynce, kt\u00F3rej kto\u015B ukrad\u0142 psy. Sprawa, kt\u00F3r\u0105 zajmuj\u0105 si\u0119 Krzysiek i Alicja, ma bardzo ponury fina\u0142. Wieczorem Morawska i Zapa\u0142a dostaj\u0105 zadanie doprowadzenia na komend\u0119 dilera, kt\u00F3ry szanta\u017Cowa\u0142 Miko\u0142aja. W domu podejrzanego czeka na nich fatalna niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2329847.jpg","",["N"]],"71267520":["Miko\u0142aj przes\u0142uchiwany jest przez Biuro Spraw Wewn\u0119trznych. Funkcjonariusze BSW s\u0105 przekonani o winie Bia\u0142acha i nawet jego koledzy z komendy wydaj\u0105 si\u0119 nie mie\u0107 ju\u017C z\u0142udze\u0144... Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra zdaje si\u0119 rozumie\u0107 funkcjonariusza, jest policyjny psycholog. Ola, kt\u00F3rej nowym partnerem zosta\u0142 Mieszko, jest bardzo przybita zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0105. Tymczasem trzeba interweniowa\u0107 w sprawie kobiety, kt\u00F3ra po\u017Cycza pieni\u0105dze od wszystkich s\u0105siad\u00F3w. Jakby tego by\u0142o ma\u0142o, ofiar\u0105 tego procederu pad\u0142 te\u017C posterunkowy Pawlak. Kolejne zg\u0142oszenie pochodzi od 12-letniego ch\u0142opca, kt\u00F3ry zadzwoni\u0142 na komisariat, by zg\u0142osi\u0107 wypadek, jakiego by\u0142 \u015Bwiadkiem niedaleko swojego domu. Kto\u015B potr\u0105ci\u0142 cz\u0142owieka. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce potr\u0105conym by\u0142 ojciec zg\u0142aszaj\u0105cego zdarzenie ch\u0142opca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2330737.jpg","",["N"]],"71267521":["\u017B\u0105dna uwagi
Zrozpaczona matka przywozi do szpitala niemowl\u0119, kt\u00F3re jest w ci\u0119\u017Ckim stanie. Dziecko umiera, a lekarze podejrzewaj\u0105 otrucie. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszana matka dziecka. W toku \u015Bledztwa detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce dzieci podejrzanej zadziwiaj\u0105co cz\u0119sto trafia\u0142y do szpitala i by\u0142y obj\u0119te wysokimi polisami ubezpieczeniowymi. Na komendzie pojawia si\u0119 \u0141ucja, kt\u00F3ra prosi Olgierda o pomoc w sprawie przemytu. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym okazuje si\u0119... ch\u0142opak Majki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71267522":["Atak chuligan\u00F3w na kebab-bar\/Podczas kursu samoobrony dochodzi do wypadku
Monika i jej ch\u0142opak, Turek Ali, otwieraj\u0105 kebab. Do lokalu wchodzi dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy zaczynaj\u0105 wyzywa\u0107 par\u0119. Dochodzi do szarpaniny, w czasie kt\u00F3rej kobieta uderza jednego z napastnik\u00F3w kas\u0105 fiskaln\u0105 w g\u0142ow\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest nieprzytomny. Paulina, prze\u015Bladowana przez by\u0142ego partnera, idzie na kurs samoobrony. Podczas \u0107wicze\u0144 kole\u017Canka j\u0105 poddusza, w konsekwencji Paulina traci przytomno\u015B\u0107. Kiedy odzyskuje \u015Bwiadomo\u015B\u0107, ma duszno\u015Bci i \u015Bwiszczenie krtani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"71267523":["Dobry duszek
Do biura Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 przera\u017Cony Karol, kt\u00F3ry obudzi\u0142 si\u0119 godzin\u0119 wcze\u015Bniej obok zw\u0142ok nieznanej kobiety. Detektywi udaj\u0105 si\u0119 we wskazane przez niego miejsce, jednak nie znajduj\u0105 \u017Cadnych zw\u0142ok, ani jakichkolwiek \u015Blad\u00F3w \u015Bwiadcz\u0105cych o pope\u0142nionej zbrodni. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce kobieta by\u0142a tylko wytworem wyobra\u017Ani m\u0119\u017Cczyzny. Nast\u0119pnego dnia Karol otrzymuje list od szanta\u017Cysty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71267524":["Zatruta mi\u0142o\u015B\u0107
Na oczach Malanowskiego umiera m\u0142oda Chorwatka, Veneta. Sekcja zw\u0142ok stwierdza zgon z przyczyn naturalnych. Narzeczony Venety, Grzegorz, nie chce si\u0119 z tym pogodzi\u0107. M\u0119\u017Cczyzna wynajmuje Malanowskiego, aby rozwik\u0142a\u0142 zagadk\u0119 \u015Bmierci dziewczyny. Detektywi szybko trafiaj\u0105 na \u015Blad tajemniczego m\u0119\u017Cczyzny z charakterystycznym sygnetem, kt\u00F3ry rozmawia\u0142 z Venet\u0105 na chwil\u0119 przed jej \u015Bmierci\u0105. Ku zaskoczeniu detektyw\u00F3w trop prowadzi do s\u0142u\u017Cb specjalnych z by\u0142ej Jugos\u0142awii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71267525":["\u015Amier\u0107 w piekarni
Malanowski jest \u015Bwiadkiem k\u0142\u00F3tni pomi\u0119dzy w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 piekarni a jej m\u0119\u017Cem. Kobieta prosi Malanowskiego o pomoc. Boi si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wyszed\u0142 z wi\u0119zienia, mo\u017Ce zagra\u017Ca\u0107 jej c\u00F3rkom. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 skazany za gwa\u0142t na nieletniej c\u00F3rce. Wkr\u00F3tce c\u00F3rka klientki zostaje znaleziona martwa. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71267526":["Mi\u0142osz i Miko\u0142aj interweniuj\u0105 w sprawie agresywnych zachowa\u0144 w\u015Br\u00F3d uczennic jednej z miejskich szk\u00F3\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce post\u0119powanie m\u0142odzie\u017Cy spowodowane jest podst\u0119pnym dzia\u0142aniem doros\u0142ych. Funkcjonariusze musz\u0105 znale\u017A\u0107 winnego ca\u0142ego zamieszania. Kolejne zg\u0142oszenie pochodzi z samej komendy. Poszkodowanym jest m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3remu skradziono portfel w czasie, gdy sk\u0142ada\u0142 zeznania jako \u015Bwiadek. Str\u00F3\u017Ce prawa nie mog\u0105 w to uwierzy\u0107, ale szybko udaj\u0119 si\u0119 uj\u0105\u0107 z\u0142odzieja. Tymczasem bez s\u0142owa znika techniczka Klara. Jej przyszywany wujek, Bia\u0142ach, martwi si\u0119 o dziewczyn\u0119. Nie ma z ni\u0105 \u017Cadnego kontaktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356982.jpg","",["N"]],"71267527":["Nadia zawsze uwa\u017Ca\u0142a ojca za wz\u00F3r do na\u015Bladowania. Pewnego dnia s\u0142yszy rozmow\u0119, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce jej nieskazitelny rodzic m\u00F3g\u0142 siedzie\u0107 w wi\u0119zieniu. Kuzyn Rafa\u0142 pomaga kobiecie dowiedzie\u0107 si\u0119 prawdy. Sprawa staje si\u0119 bardziej zagmatwana, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce to krewny stoi za k\u0142opotami jej ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71267528":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Krzysztof Ibisz, wyst\u0105pi Albert z zestawem butelek i pojemniczk\u00F3w pochodz\u0105cych ze starej apteki. Krystyna przywiezie odziedziczony po rodzicach nietypowy potr\u00F3jne siedzisko nazywane niedyskretk\u0105. Na kolejnej licytacji wyst\u0105pi Agnieszka, kt\u00F3ra jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 dwukolorowego szklanego \u015Bwiecznika. Kamil zaoferuje jeden z zaledwie 150 egzemplarzy \"Genesis z Ducha. Modlitwa\" Juliusza S\u0142owackiego z 1926 roku, oprawiony przez s\u0142ynnego introligatora, Franciszka Radziszewskiego. Ilustracje do niego stworzy\u0142 Franciszek Siedlecki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"71267529":["W komendzie pojawia si\u0119 przera\u017Cona kobieta z ma\u0142ym ch\u0142opcem. Uciek\u0142a z domu, poniewa\u017C jej m\u0105\u017C zachowywa\u0142 si\u0119 agresywnie i demolowa\u0142 mieszkanie. Patrol jedzie na miejsce zdarzenia. W mieszkaniu \u015Bledczy zastaj\u0105 pobudzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego ledwo udaje im si\u0119 obezw\u0142adni\u0107. Funkcjonariusze odkrywaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z by\u0142ym komandosem. Natomiast badania toksykologiczne zatrzymanego wykazuj\u0105 znaczn\u0105 ilo\u015B\u0107 \u015Brodk\u00F3w psychotropowych we krwi. Mi\u0142osz i Emilka musz\u0105 ustali\u0107, co si\u0119 wydarzy\u0142o i kto stoi za otruciem m\u0119\u017Cczyzny. Tego samego dnia za\u0142oga interweniuje w sprawie w\u0142amania. Poszkodowan\u0105 jest starsza kobieta, za\u015B winnym okazuje si\u0119 kto\u015B z jej bliskiego otoczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71267530":["Po zawodzie mi\u0142osnym m\u0142oda komisarz, Agata Wilczewska, chce spali\u0107 za sob\u0105 mosty. Ucieka na drugi koniec Polski do niewielkiego Uroczyska. Sielska okolica okazuje si\u0119 miejscem szokuj\u0105cej zbrodni. W miejscowym muzeum na zamku znalezione zosta\u0142o cia\u0142o nieznajomego. \u015Aledztwo prowadzi policyjny zesp\u00F3\u0142 dowodzony przez komisarza Ziomeckiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71267531":["Ba\u015Bka w asy\u015Bcie Kopernika i Bolka przeprowadza operacj\u0119, kt\u00F3rej celem jest aresztowanie znanego im gangstera Mieczys\u0142awa. Policjanci korzystaj\u0105 z pomocy Krzywego, bandyty, kt\u00F3ry zgodzi\u0142 si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowokacji. Jest on jednak przygotowany na taki podst\u0119p - znika Kalickiej z oczu razem z reszt\u0105 policjant\u00F3w. Ba\u015Bka mo\u017Ce tylko zastanawia\u0107 si\u0119, czy Krzywy nie wr\u00F3ci\u0142 na ich stron\u0119. Martwi si\u0119 te\u017C o \u017Cycie Kopernika i Kowalskiego. \u015Aledcza prowadzi r\u00F3wnie\u017C poszukiwania S\u0142awka K\u0142osa. Podobno przebywa\u0142 jaki\u015B czas w o\u015Brodku odwykowym. Udaje jej si\u0119 te\u017C ustali\u0107, \u017Ce kupowa\u0142 znaczne ilo\u015Bci narkotyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71267532":["Re\u017C.: Keoni Waxman.
Alexander Coates (Steven Seagal) ma zlikwidowa\u0107 afga\u0144skiego handlarza narkotyk\u00F3w, kt\u00F3rego wiedza zagra\u017Ca operacjom przeprowadzanym przez mi\u0119dzynarodowe kartele. M\u0119\u017Cczyzna posiada informacje dotycz\u0105ce zysk\u00F3w z heroiny, dzielonych mi\u0119dzy wp\u0142ywowe klany w Afganistanie i ich pot\u0119\u017Cnych ameryka\u0144skich mocodawc\u00F3w. Podczas akcji okazuje si\u0119, \u017Ce jest on zamieszany w handel \u017Cywym towarem. Alexander ratuje z r\u0105k przest\u0119pc\u00F3w jedn\u0105 z dziewczyn, tym samym nara\u017Ca si\u0119 na gniew bossa seksualnego podziemia (Vinnie Jones). Gangster wydaje na niego wyrok \u015Bmierci. Kolejny wsp\u00F3lny projekt Stevena Seagala i re\u017Cysera, Keoniego Waxmana. Sequel filmu \"W imi\u0119 zasad\" z 2014 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2036666.jpg","",["N"]],"71267533":["Re\u017C.: John Stockwell.
Ava (Gina Carano) chce zerwa\u0107 z mroczn\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105 i u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie. Niebawem kobieta zakochuje si\u0119 i wychodzi za m\u0105\u017C. Ma nadziej\u0119, \u017Ce za\u0142o\u017Cenie rodziny pozwoli jej zapomnie\u0107 o dramatycznych prze\u017Cyciach i z optymizmem spojrze\u0107 w przysz\u0142o\u015B\u0107. Wraz ze swoim wybrankiem udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po\u015Blubn\u0105 na Karaiby. Tam jednak Derek (Cam Gigandet) znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Zdesperowana kobieta postanawia go za wszelk\u0105 cen\u0119 odszuka\u0107. Wyszkolona przed laty w sztukach walki wykorzystuje w tym celu wszystkie swoje umiej\u0119tno\u015Bci. Odnajduje osoby odpowiedzialne za znikni\u0119cie m\u0119\u017Ca i wymierza im sprawiedliwo\u015B\u0107. Jednocze\u015Bnie ma nadziej\u0119, \u017Ce nie jest jeszcze za p\u00F3\u017Ano na uratowanie ukochanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283549.jpg","",["JM"]],"71267534":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"71267535":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881473.jpg","",["N"]],"71267536":["Po raz kolejny bohaterem odcinka zostanie Krzysztof Stern, organizator oboz\u00F3w sportowych dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Autorzy programu odwiedz\u0105 grup\u0119 jego podopiecznych, kt\u00F3ra trenuje crossfit oraz wakeboard. W drugiej cz\u0119\u015Bci \"SuperLudzi\" widzowie poznaj\u0105 Vlodi Tafela - s\u0142ynnego perkusist\u0119 mog\u0105cego pochwali\u0107 si\u0119 wsp\u00F3\u0142prac\u0105 z takimi gwiazdami jak Patrycja Markowska, Robert Gawli\u0144ski czy Zbigniew Wodecki. Muzyk od dziecka marzy\u0142, aby zosta\u0107 profesjonalnym pi\u0142karzem, jednak jego plany pokrzy\u017Cowa\u0142 rak ko\u015Bci. Po amputacji nogi Vlodi postanowi\u0142 skupi\u0107 si\u0119 na karierze instrumentalisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267537":["Maciej Jaraszek straci\u0142 r\u0119k\u0119 w wypadku motocyklowym. Pocz\u0105tkowo wszystko straci\u0142o dla niego sens, jednak po pewnym czasie pozna\u0142 kobiet\u0119 swojego \u017Cycia. Ten impuls sprawi\u0142, \u017Ce Maciek postanowi\u0142 realizowa\u0107 marzenia. Rozpocz\u0105\u0142 prac\u0119 jako fizjoterapeuta w \u0142\u00F3dzkiej klinice rehabilitacji oraz odkry\u0142 now\u0105 pasj\u0119 - triatlon. Bohaterk\u0105 odcinka b\u0119dzie tak\u017Ce Sylwia Gajewska, cierpi\u0105ca na artrogrypoz\u0119. W roku 2014 za\u0142o\u017Cy\u0142a ona pierwsz\u0105 w Polsce agencj\u0119 dla niepe\u0142nosprawnych modelek i modeli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267538":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71267539":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony Ma\u0142gorzacie Tokarskiej, za\u0142o\u017Cycielce licencjonowanego, internetowego biura podr\u00F3\u017Cy dla os\u00F3b starszych i z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Bohaterka sama urodzi\u0142a si\u0119 z dzieci\u0119cym pora\u017Ceniem m\u00F3zgowym, przesz\u0142a du\u017Co operacji ortopedycznych i porusza si\u0119 o kuli. Nie przeszkadza jej to jednak w zwiedzaniu \u015Bwiata i rozwijaniu pasji do podr\u00F3\u017Cowania. Do tej pory Ma\u0142gorzata zobaczy\u0142a ju\u017C ponad 30. kraj\u00F3w, m.in. Indie, Meksyk, Australi\u0119 oraz Tajlandi\u0119. Autorzy programu towarzysz\u0105 jej podczas wycieczki do Florencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267540":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71267541":["Haker\/Nielegalne wy\u015Bcigi
Do Septagonu przychodzi Jacek, wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bciciel fabryki produkuj\u0105cej krasnale ogrodowe. Z konta przedsi\u0119biorstwa od jakiego\u015B czasu gin\u0105 pieni\u0105dze. Zleceniodawca podejrzewa swojego wsp\u00F3lnika, a pierwsze tropy w \u015Bledztwie potwierdzaj\u0105 jego obawy. Wkr\u00F3tce jednak podejrzenie pada na informatyczk\u0119, z kt\u00F3r\u0105 Jacek mia\u0142 niegdy\u015B romans. Ona z kolei wskazuje na jednego ze swoich by\u0142ych student\u00F3w. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego samoch\u00F3d zosta\u0142 wykorzystany do nagrania niebezpiecznych ewolucji, \u0142ami\u0105cego dziesi\u0105tki przepis\u00F3w. Film z tymi wyczynami znalaz\u0142 si\u0119 w sieci, przez co klient Septagonu znalaz\u0142 si\u0119 w powa\u017Cnych tarapatach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"71267542":["Jedna z funkcjonariuszek traci m\u0119\u017Ca, inny policjant szuka syna, a kolejna pracownica komendy zostaje oskar\u017Cona o morderstwo. W tej sytuacji skompletowanie za\u0142ogi staje si\u0119 niezwykle trudne. Na patrol postanawia wyruszy\u0107 Jacek. Towarzyszy mu Emilia. Pierwsze zg\u0142oszenie tego dnia dotyczy niepokoj\u0105cych odg\u0142os\u00F3w w ruinach starego szpitala. Na miejscu policjanci odkrywaj\u0105 \u017Ar\u00F3d\u0142o d\u017Awi\u0119k\u00F3w. Niestety to nie koniec sprawy, bo kilka godzin p\u00F3\u017Aniej w tym samym miejscu zostaje zamordowana dw\u00F3jka m\u0142odych ludzi. Tymczasem Krzysztof podejmuje ostateczn\u0105 decyzj\u0119, co do swoich los\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"71267543":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
Tr\u00F3jka przyjaci\u00F3\u0142 pasjonuje si\u0119 skokami na spadochronie. Ten, kt\u00F3ry ostatni poci\u0105gnie za link\u0119 wyzwalaj\u0105c\u0105, uwa\u017Cany jest za najodwa\u017Cniejszego. Pewnego dnia ch\u0142opcy chc\u0105 zaryzykowa\u0107 jeszcze bardziej. W zwi\u0105zku z tym dw\u00F3ch postanawia skoczy\u0107 z jednym spadochronem. Kiedy za\u0142oga Medicoptera dowiaduje si\u0119 o tych planach, chce powstrzyma\u0107 m\u0142odych ryzykant\u00F3w. Jednak ich samolot ju\u017C wystartowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"71267544":["Re\u017C.: Axel Barth.
Richard Denz kradnie bro\u0144 najnowszej generacji. Jego tropem rusza bezwzgl\u0119dna zab\u00F3jczyni, Eva Weissmann. Jan i Semir docieraj\u0105 do rabusia przed ni\u0105, jednak Richard zostaje zastrzelony w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami. Eva i jej ludzie chc\u0105 te\u017C utopi\u0107 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa w zbiorniku z kwasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71267545":["Re\u017C.: Axel Sand.
Tancerka Betty zostaje powa\u017Cnie ranna, gdy kto\u015B spycha jej samoch\u00F3d z autostrady. Pracodawca kobiety podejrzewa, \u017Ce \u015Bmierci jego pracownicy m\u00F3g\u0142 pragn\u0105\u0107 jego dawny rywal, Rocco Spillane. Gdy Jan i Semir sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 podejrzanemu, odkrywaj\u0105, \u017Ce jest to ich stary znajomy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71267546":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71267547":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71267548":["Egzorcysta
Danka jest poch\u0142oni\u0119ta lektur\u0105 pism po\u015Bwi\u0119conych wr\u00F3\u017Cbom i zjawiskom nadprzyrodzonym. Niespodziewanie stwierdza, \u017Ce Karol sta\u0142 si\u0119 bardzo gwa\u0142towny. Podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 op\u0119tany przez demony. Alinka dla spokoju godzi si\u0119 sprowadzi\u0107 egzorcyst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267549":["Rendez-vous w ciemno
Krawczyk spotyka przypadkowo swojego dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y. Bolek jest bardzo nie\u015Bmia\u0142y i nie potrafi poderwa\u0107 \u017Cadnej dziewczyny. Bardzo cierpi z tego powodu. Karol postanawia mu pom\u00F3c. Jednak jego dzia\u0142ania wywo\u0142uj\u0105 zazdro\u015B\u0107 Aliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267550":["Komenda dostaje szczeg\u00F3lne zadanie od Stra\u017Cy Granicznej. Policjanci maj\u0105 pom\u00F3c w przechwyceniu gro\u017Anego przemytnika, kt\u00F3ry prawdopodobnie przebywa we Wroc\u0142awiu. Policjantom z patrolu sz\u00F3stego udaje si\u0119 pojma\u0107 poszukiwanego. Zapa\u0142a zdobywa si\u0119 na gest wsp\u00F3\u0142czucia wobec zatrzymanego. Na komendzie pojawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119. Dziewczyna wyjecha\u0142a na studia do Wroc\u0142awia z ma\u0142ej miejscowo\u015Bci, ale od jakiego\u015B czasu nie ma z ni\u0105 kontaktu. Policjanci zaczynaj\u0105 od rozmowy ze wsp\u00F3\u0142lokatork\u0105 dziewczyny, kt\u00F3ra m\u00F3wi, \u017Ce kole\u017Canka podpisa\u0142a kontrakt z agencj\u0105 modelek i wyjecha\u0142a do W\u0142och. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce agencja zamieszana jest w gro\u017Any przest\u0119pczy proceder. By uj\u0105\u0107 sprawc\u00F3w, Julia decyduje si\u0119 na niebezpieczn\u0105 policyjn\u0105 prowokacj\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71267551":["Na komend\u0119 dzwoni anonimowy informator, kt\u00F3ry powiadamia o narkotykach ukrytych w samochodzie. W zatrzymanym poje\u017Adzie Wysocka i J\u00F3\u017Awiak znajduj\u0105 worki z marihuan\u0105. W\u0142a\u015Bciciel auta utrzymuje jednak, \u017Ce nie mia\u0142 poj\u0119cia o pakunku i nie ma z nim nic wsp\u00F3lnego. Policja przes\u0142uchuje \u017Con\u0119 podejrzanego. Kobieta ma w\u0105tpliwo\u015Bci co do uczciwo\u015Bci swojego m\u0119\u017Ca. Tymczasem przychodzi kolejne zg\u0142oszenie. Dotyczy ono dziecka porzuconego przed sklepem monopolowym. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania jego opiekun\u00F3w od okolicznych plac\u00F3w zabaw i rozm\u00F3w z ewentualnymi s\u0105siadami. Tym tropem docieraj\u0105 do prawdopodobnego miejsca zamieszkania ch\u0142opca. Ku swemu zdumieniu zastaj\u0105 tam dw\u00F3ch starszych pan\u00F3w rozgrywaj\u0105cych partyjk\u0119 szach\u00F3w. Podczas przerwy obiadowej policjanci staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami nietypowego zaj\u015Bcia z udzia\u0142em Juliusza i Mariusza. Romantyczny spektakl ma jednak sw\u00F3j fina\u0142 w gabinecie pani komendant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71267552":["Re\u017C.: Rubba Nada.
Dochodzi do kradzie\u017Cy samochodu Giny (Kelen Coleman), weteranki marines. Thomas i Juliet pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 w\u00F3z, w \u015Brodku kt\u00F3rego znajdowa\u0142 si\u0119 pies pomocnik kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce z\u0142odziej sam mo\u017Ce by\u0107 zbieg\u0142\u0105 ofiar\u0105 porwania. Niezadowolony klient postanawia pozwa\u0107 TC. M\u0119\u017Cczyzna prosi Ricka i Jina, by pomogli mu odwodni\u0107, \u017Ce zosta\u0142 fa\u0142szywie oskar\u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71267553":["Re\u017C.: Peter Weller.
Thomas i Higgins pracuj\u0105 nad odzyskaniem cennych trufli, kt\u00F3re skradziono z restauracji. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zaopiekowa\u0107 si\u0119 niemowl\u0119ciem porzuconym przy bramie ich posiad\u0142o\u015Bci. Pomoc w namierzeniu matki dziecka otrzymuj\u0105 od Kumu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71267554":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
W jednej ze szk\u00F3\u0142 w Dallas dochodzi do tragedii. Prze\u015Bladowany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w kilkunastoletni ch\u0142opiec, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 nieustannych szykan, pope\u0142nia samob\u00F3jstwo na oczach swojej matki i Cordella Walkera. Stra\u017Cnik postanawia zatrudni\u0107 si\u0119 jako nauczyciel, by pom\u00F3c dzieciom, kt\u00F3re znalaz\u0142y si\u0119 w podobnej sytuacji. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego g\u0142\u00F3wnym zadaniem b\u0119dzie walka z niebezpiecznymi gangami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71267555":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
W Dallas ma si\u0119 odby\u0107 rodeo, z kt\u00F3rego doch\u00F3d zostanie przeznaczony na cele dobroczynne. Zapowiedziane s\u0105 wyst\u0119py najwi\u0119kszych gwiazd. W czasie przygotowa\u0144 dochodzi do szamotaniny z policj\u0105, w wyniku kt\u00F3rej ginie jeden z pracownik\u00F3w, Buddy. Ojciec zmar\u0142ego postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Jimmym, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w bijatyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71267556":["Re\u017C.: Deran Sarafian.
M\u0142oda kobieta zostaje zamordowana w pobli\u017Cu apartamentowca. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zab\u00F3jczyni\u0105 jest inna kobieta, kt\u00F3r\u0105 \u015Bwiadek widzia\u0142 na miejscu zbrodni i kt\u00F3rej d\u0142onie by\u0142y umazane krwi\u0105 ofiary. Mac Taylor i Stella Bonasera orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce z domnieman\u0105 morderczyni\u0105, Opheli\u0105, kt\u00F3ra dozna\u0142a urazu psychicznego, trudno jest nawi\u0105za\u0107 kontakt. Wygl\u0105da na to, \u017Ce w nocy nie by\u0142a \u015Bwiadoma tego, co robi. Niezale\u017Cnie od poszukiwania prawdziwego mordercy Mac pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 r\u00F3wnie\u017C zagadk\u0119 pozornie irracjonalnego zachowania Ophelii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361074.jpg","",["N"]],"71267557":["Re\u017C.: Greg Yaitanes.
W Queens motorniczy metra zauwa\u017Ca na torach cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Udaje mu si\u0119 wyhamowa\u0107 dos\u0142ownie w ostatniej chwili. Dzi\u0119ki temu detektywi Mac Taylor i Stella Bonasera mog\u0105 zbada\u0107 zw\u0142oki. Wygada na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142, spadaj\u0105c na szyny. Jednak podczas autopsji okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142o inaczej. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 ju\u017C martwy, gdy trafi\u0142 na torowisko. Wiadomo tak\u017Ce, \u017Ce uprawia\u0142 ekstremalny sport, parkour, kt\u00F3ry polega na jak najszybszym i jak najefektywniejszym pokonywaniu r\u00F3\u017Cnych miejskich przeszk\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361074.jpg","",["N"]],"71267558":["Jawor i Kalicka dostaj\u0105 spraw\u0119 pobicia, jakiego dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 niejaki Witold Adamiec. Alkoholik skatowa\u0142 \u017Con\u0119 i znikn\u0105\u0142 z mieszkania z kilkoma cennymi przedmiotami. \u015Aledztwo utrudnia fakt, \u017Ce sprawca p\u00F3\u0142 roku temu zosta\u0142 wy\u0142owiony martwy z Odry i le\u017Cy na okolicznym cmentarzu. Tymczasem Jawor, cho\u0107 nie przyznaje tego przed otoczeniem, \u017Cyje pod du\u017C\u0105 presj\u0105. W ka\u017Cdej chwili spodziewa si\u0119 telefonu od Krzysztofa Czerwca. Funkcjonariusze maj\u0105 przygotowany system, kt\u00F3ry pozwoli im \u015Bledzi\u0107 koleg\u0119 z pracy, ale przest\u0119pca r\u00F3wnie\u017C przygotowa\u0142 dla nich niespodziank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107283.jpg","",["N"]],"71267559":["Daga jest zaniepokojona przed\u0142u\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 nieobecno\u015Bci\u0105 Lilki. Prosi o pomoc Bolka. Razem ustalaj\u0105, \u017Ce dziewczyna nigdzie nie pojecha\u0142a. Jej telefon przez ca\u0142y czas logowa\u0142 si\u0119 do sieci w jednej z dzielnic Wroc\u0142awia. G\u00F3rska rozpoczyna poszukiwania zaginionej przyjaci\u00F3\u0142ki, w kt\u00F3rych wspieraj\u0105 j\u0105 Kowalski i K\u0142os. R\u00F3wnolegle za\u0142oga wyja\u015Bnia okoliczno\u015Bci samob\u00F3jczej \u015Bmierci adwokata Daniela Prygi. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 depresj\u0119 i wiele wskazuje na to, \u017Ce sam targn\u0105\u0142 si\u0119 na swoje \u017Cycie. Bolek znajduje jednak podejrzan\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce zmar\u0142y oferowa\u0142 r\u00F3\u017Cnym ludziom, \u017Ce zagwarantuje im korzystny wyrok w procesach s\u0105dowych, w kt\u00F3re byli uwik\u0142ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107283.jpg","",["N"]],"71267560":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267561":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71267562":["Roman powierza swoj\u0105 spraw\u0119 Mariuszowi i Dariuszowi. Maj\u0105 oni zabra\u0107 recydywist\u0119 do jego matki, by m\u00F3g\u0142 on si\u0119 po\u017Cegna\u0107 przed odsiadk\u0105. W trakcie tej operacji bandyta ucieka. Str\u00F3\u017Com prawa udaje si\u0119 nie tylko pojma\u0107 przest\u0119pc\u0119, ale wraz z nim zatrzyma\u0107 tak\u017Ce jego wsp\u00F3lnika, kt\u00F3ry od dw\u00F3ch lat by\u0142 poszukiwany listem go\u0144czym. Szef jest bardzo zadowolony, ale my\u015Bli \u017Ce akcj\u0105 kierowa\u0142 Roman i to jemu wr\u0119cza nagrod\u0119 oraz premi\u0119. Z kolei Grzesiek na pro\u015Bb\u0119 prze\u0142o\u017Conego jedzie odebra\u0107 jego syna ze szko\u0142y. Funkcjonariusz namawia ch\u0142opaka do b\u00F3jki z koleg\u0105. Awantura ko\u0144czy si\u0119 podbitym okiem u dziecka. W obawie przed reakcj\u0105 komendanta Grzesiek przekupuje jego syna tabletem, by nic m\u00F3wi\u0142 o zaj\u015Bciu. Tymczasem przed powrotem do domu ch\u0142opak przewraca si\u0119 na rolkach. \u0141amie sobie r\u0119k\u0119 i nog\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345969.jpg","",["N"]],"71267563":["\u017Bona zarzuca Grze\u015Bkowi, \u017Ce ca\u0142ymi dniami pracuje, przez co zaniedbuje wychowywanie dzieci. Kobieta ma tego dosy\u0107 i postanawia wyprowadzi\u0107 si\u0119 z domu na jaki\u015B czas. M\u0105\u017C przekonuj\u0105 j\u0105, by zosta\u0142a w mieszkaniu i sam decyduje si\u0119 na przeprowadzk\u0119. Roman postanawia mu pom\u00F3c. Proponuje zamieszkanie pod jednym dachem z jego dziewczyn\u0105, cho\u0107 ta nie jest zachwycona tym pomys\u0142em. Aby j\u0105 przekona\u0107, Roman wymy\u015Bla mro\u017C\u0105c\u0105 krew w \u017Cy\u0142ach histori\u0119. Tymczasem szef zatrudnia do pracy w komisariacie syna swojego znajomego, kt\u00F3ry zostaje nowym partnerem Dariusza i Mariusza. Amadeusz pochodzi z zamo\u017Cnej rodziny i ma wp\u0142ywowych rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345969.jpg","",["N"]],"71267564":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"71267565":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"71267566":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71267567":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71267568":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71267399":["Wierny fan
Cosplayerka zostaje odurzona i zgwa\u0142cona podczas sesji zdj\u0119ciowej. Policjanci podejrzewaj\u0105 fotografa, kt\u00F3ry w przesz\u0142o\u015Bci molestowa\u0142 modelki. Natalia i Kuba wpadaj\u0105 tak\u017Ce na trop stalkera dziewczyny. Wiktoria wybiera si\u0119 na wczasy odchudzaj\u0105ce i postanawia zatrzyma\u0107 si\u0119 na kilka dni u Anety i Stefana. Te\u015Bciowa ca\u0142y czas krytykuje kuchni\u0119, styl \u017Cycia i sylwetk\u0119 synowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"71267400":["Podejrzana przesy\u0142ka
Do nauczycielki trafia przesy\u0142ka ze \u017Cr\u0105c\u0105 substancj\u0105. Powa\u017Cnie poparzona kobieta l\u0105duje w szpitalu. Detektywi podejrzewaj\u0105 jej m\u0119\u017Ca, zwolnionego ze szko\u0142y chemika. Syn rzuca podejrzenia na dyrektora plac\u00F3wki. Ewelina i Krystian mieszkaj\u0105 razem. Dziewczynie nie podoba si\u0119 obecno\u015B\u0107 w domu ojca ukochanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"71267401":["Prywatne sprawy
Agnieszka i Adam poszukuj\u0105 zab\u00F3jcy prywatnego detektywa. Wiele os\u00F3b mia\u0142o motyw, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Wsp\u00F3\u0142praca mi\u0119dzy nowymi partnerami nie uk\u0142ada si\u0119 pomy\u015Blnie. Policjanci prosz\u0105 o pomoc Paw\u0142a, kt\u00F3ry po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby zosta\u0142 prywatnym detektywem. Natalia i Kuba spotykaj\u0105 siostrzenic\u0119 Zar\u0119bskiego, Ann\u0119, kt\u00F3ra zosta\u0142a wydalona z policji za wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z przest\u0119pcami. Kobieta prosi ich o pomoc w znalezieniu pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"71267402":["Anka wyjawia c\u00F3rce, co powiedzia\u0142 jej Pawe\u0142. Julia t\u0142umaczy matce, \u017Ce nale\u017Cy si\u0119 dowiedzie\u0107, kim jest tajemnicza kobieta. Zniech\u0119ca j\u0105 do biernego przygl\u0105dania si\u0119 sytuacji. Aby zdoby\u0107 informacje, zmotywowana przez c\u00F3rk\u0119 Strzelecka zaczyna \u015Bledzi\u0107 m\u0119\u017Ca. Inga i Maks si\u0119 spotykaj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaskarbia sobie jej sympati\u0119 i proponuje uk\u0142ad bez zobowi\u0105za\u0144. Inga zaczyna to rozwa\u017Ca\u0107. Zuza pr\u00F3buje nak\u0142oni\u0107 Dari\u0119, \u017Ceby odsprzeda\u0142a Ja\u015Bkowi udzia\u0142y w salonie. Ona jednak nie chce zrezygnowa\u0107 ze swojej pasji. W salonie Ja\u015Bka jej m\u0105\u017C flirtuje z Zuz\u0105. Patrycja obawia si\u0119, \u017Ce Wika nie podda si\u0119 w pr\u00F3bach odebrania jej Klary. Wiktor jednak s\u0105dzi, \u017Ce przejmuje si\u0119 bez powodu. W urz\u0119dzie paszportowym spotyka si\u0119 z Wik\u0105. Chce wyrobi\u0107 c\u00F3rce dokument, a do tego potrzebna jest obecno\u015B\u0107 obojga rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"71267403":["Inga zaprasza Maksa do swojego domu. Liczy na co\u015B wi\u0119cej, tymczasem m\u0119\u017Cczyzna ma trze\u017Awe podej\u015Bcie do ich zwi\u0105zku. Gruszewska s\u0105dzi, \u017Ce b\u0119dzie to ich ostatnie spotkanie. Anka podejrzewa, \u017Ce Pawe\u0142 zakocha\u0142 si\u0119 w c\u00F3rce nowych s\u0105siad\u00F3w - To\u015Bce. Nie chce przyj\u0105\u0107 tego do wiadomo\u015Bci. Strzelecki pod pretekstem przycinania \u017Cywop\u0142otu podgl\u0105da Mariann\u0119 i To\u015Bk\u0119, kt\u00F3re za\u017Cywaj\u0105 sauny. Przy\u0142apuje go \u017Cona. Stan Heidi, kole\u017Canki Zuzy z terapii, jest powa\u017Cny. Przyjaci\u00F3\u0142ka postanawia odwiedzi\u0107 j\u0105 w Niemczech. Na miejscu dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobieta zmar\u0142a. Zuza telefonicznie kontaktuje si\u0119 z Chrisem, kt\u00F3ry prosi, by do niego przyjecha\u0142a. Patrycj\u0119 wci\u0105\u017C przepe\u0142nia strach o Klar\u0119. Tymczasem Wika nachodzi jej rodzin\u0119 w domu. O\u015Bwiadcza, \u017Ce chce widywa\u0107 si\u0119 z dzieckiem. Po uwagach Patrycji Wiktor postanawia uporz\u0105dkowa\u0107 swoje \u017Cycie. Wyruszaj\u0105 z ma\u0142\u0105 do jej dziadka Dariusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"71267404":["Indze coraz bardziej podoba si\u0119 Maks, ale nie daje mu tego po sobie pozna\u0107. Granie niedost\u0119pnej nie przynosi zamierzonego skutku. Pawe\u0142 proponuje Ance, by zmienili dom po to, by by\u0107 daleko od Marianny. Uwa\u017Ca, \u017Ce tylko tak uda mu si\u0119 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 nowe uczucie. \u017Bona jest w\u015Bciek\u0142a za jego samolubne podej\u015Bcie i odrzuca ten pomys\u0142. Niebawem s\u0105siedzi sk\u0142adaj\u0105 Strzeleckim wizyt\u0119. Chc\u0105 wsp\u00F3lnie z nimi \u015Bwi\u0119towa\u0107 rocznic\u0119 \u015Blubu. Anka niechc\u0105cy oblewa Mariann\u0119 barszczem. Pawe\u0142 uwa\u017Ca, \u017Ce zrobi\u0142a to z ch\u0119ci zemsty. Po upojnej nocy z Chrisem Zuza ma ogromne wyrzuty sumienia. Waha si\u0119, czy powiedzie\u0107 Ja\u015Bkowi prawd\u0119. Ku wielkiemu niezadowoleniu Patrycji Wika regularnie zabiera Klar\u0119 na spacery. Wiktor wci\u0105\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce niepotrzebnie si\u0119 martwi, tym bardziej, \u017Ce Wika, jako biologiczna matka, ma prawo widywa\u0107 si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. W trakcie jednej z wizyt kobiety Klara nagle wybucha ogromnym p\u0142aczem. Doro\u015Bli zabieraj\u0105 niemowl\u0119 natychmiast do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"71267405":["Andrzej telefonicznie informuje Ing\u0119, \u017Ce Hania spad\u0142a ze ska\u0142ki na wycieczce szkolnej w g\u00F3rach. Kobieta decyduje si\u0119 natychmiast jecha\u0107 do Zakopanego. W drodze na dworzec natyka si\u0119 na Maksa, kt\u00F3ry oferuje swoj\u0105 pomoc w dotarciu na miejsce. Inga leci helikopterem pogotowia ratunkowego. Pawe\u0142 ma pretensje do Anki, \u017Ce pozwoli\u0142a Mariannie i To\u015Bce u nich nocowa\u0107. W ko\u0144cu jednak przyjmuje s\u0105siadki po kr\u00F3lewsku. Zniesmaczona jego zachowaniem Strzelecka postanawia po pracy nie wraca\u0107 do domu. Jasiek i Zuza czekaj\u0105 w szpitalu na wyniki tomografii. Spotykaj\u0105 Chrisa, kt\u00F3ry na kilka dni przyjecha\u0142 do Warszawy. Nie\u015Bwiadomy zasz\u0142o\u015Bci mi\u0119dzy nimi Jasiek zaprasza by\u0142ego lekarza \u017Cony na kolacj\u0119. Podczas przygotowa\u0144 Zuza usi\u0142uje sprawi\u0107, by Chris odwo\u0142a\u0142 wizyt\u0119. Patrycja znajduje na grobie by\u0142ej \u017Cony i synka Wiktora wieniec od Wiki. Jest zazdrosna o to, \u017Ce partner poinformowa\u0142 dawn\u0105 kochank\u0119, gdzie pochowana jest jego rodzina. M\u0119\u017Cczyzna jak zwykle bagatelizuje spraw\u0119. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy Patrycj\u0105 a Wik\u0105 dochodzi do sprzeczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"71267406":["Rodzice Anny
W odwiedziny maj\u0105 przyjecha\u0107 Lucjan (Marek Barbasiewicz) i Zofia (Barbara Brylska) - dziadkowie Ma\u0142gosi, Adasia i Zuzi, rodzice zmar\u0142ej \u017Cony Maksa. Przej\u0119ty Skalski robi wszystko, by wizyta by\u0142a udana. Niestety, spotkanie nie przebiega tak, jakby sobie tego \u017Cyczy\u0142. Frania ci\u0105gle pope\u0142nia gafy. W dodatku go\u015Bcie dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce nowa pani Skalska zamierza adoptowa\u0107 ich wnuki. Kategorycznie si\u0119 temu sprzeciwiaj\u0105 i gro\u017C\u0105, \u017Ce w s\u0105dzie udowodni\u0105, i\u017C nie mo\u017Ce ona by\u0107 adopcyjn\u0105 matk\u0105. Frania za\u0142amuje si\u0119. Boi si\u0119, \u017Ce wyjd\u0105 na jaw sprawy, o jakich nie chcia\u0142aby, by jej m\u0105\u017C si\u0119 dowiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71267407":["Ch\u0142opak Ma\u0142gosi
Ma\u0142gosia przedstawia rodzinie swojego nowego ch\u0142opaka, Micha\u0142a (\u017Bora Korolyov). To \u015Bwietnie zarabiaj\u0105cy model, syn wzi\u0119tego chirurga plastycznego. Frania jest nim oczarowana. Maks z kolei nie uwa\u017Ca go za odpowiedniego partnera dla swojej c\u00F3rki. Zwraca \u017Conie uwag\u0119, \u017Ce zbyt liberalnie wychowuje dzieci. Wkr\u00F3tce Ma\u0142gosia wyprowadza si\u0119 do Micha\u0142a. Skalski wy\u0142adowuje swoj\u0105 z\u0142o\u015B\u0107 na Frani, kt\u00F3ra ucieka przed jego gniewem do matki. Teresa m\u00F3wi c\u00F3rce, \u017Ce sk\u0142oni dziewczyn\u0119 do powrotu, gdy wzbudzi w niej poczucie winy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71267408":["Przy nadziei
Frania i Maks dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce Ma\u0142gosia i Micha\u0142 ze sob\u0105 sypiaj\u0105. Skalski obwinia \u017Con\u0119 o to, \u017Ce nie potrafi\u0142a utrzyma\u0107 w domu dyscypliny. Sytuacja pogarsza si\u0119 jeszcze bardziej, gdy nast\u0119pnego dnia Ma\u0142gosia informuje, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 w ci\u0105\u017Cy. Poniewa\u017C test z apteki nie daje jednoznacznego wyniku, obie Skalskie wybieraj\u0105 si\u0119 do ginekologa. Lekarz o\u015Bwiadcza im, \u017Ce jedna z nich spodziewa si\u0119 dziecka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71267409":["Mama, jak to \u0142atwo powiedzie\u0107
Frania nie ma odwagi wyzna\u0107 Maksowi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Tymczasem on m\u00F3wi jej, \u017Ce na razie nie chce mie\u0107 dzieci. Teresa radzi, by c\u00F3rka przygotowa\u0142a kolacj\u0119 przy \u015Bwiecach i wtedy wyjawi\u0142a m\u0119\u017Cowi prawd\u0119 o swoim odmiennym stanie. Skalska korzysta z jej rady, ale wychodzi z tego wielkie nieporozumienie. Zrozpaczona Frania idzie wyp\u0142aka\u0107 si\u0119 do parku. Spotyka tam m\u0142od\u0105 matk\u0119. Gdy ju\u017C nabiera odwagi do rozmowy z Maksem, dostaje nag\u0142ych skurcz\u00F3w i trafia do szpitala. Tymczasem Konrad niechc\u0105cy zdradza Karolinie sekret Frani i musi wykonywa\u0107 jej polecenia, by zachowa\u0142a tajemnic\u0119 dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71267410":["Po prostu by\u0107
Ferdek i Pa\u017Adzioch s\u0105 zaniepokojeni przed\u0142u\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 nieobecno\u015Bci\u0105 ich s\u0105siada, Arnolda Boczka. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105siad wyjecha\u0142. Kr\u0105\u017C\u0105 plotki, \u017Ce wst\u0105pi\u0142 do seminarium duchownego. Marian jest przera\u017Cony. Uwa\u017Ca, \u017Ce to mo\u017Ce grozi\u0107 upadkiem polskiego Ko\u015Bcio\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267411":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wszystko na sprzeda\u017C
Marian Pa\u017Adzioch sk\u0142ada s\u0105siadom ofert\u0119 nie do odrzucenia. Zamierza zatrudni\u0107 ich w swojej prywatnej korporacji. Ferdek jest oburzony. Warunki finansowe proponowane przez Pa\u017Adziocha okazuj\u0105 si\u0119 jednak bardzo korzystne. W tej sytuacji Halina zmusza m\u0119\u017Ca do podj\u0119cia pracy, gro\u017C\u0105c rozwodem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267412":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Opowie\u015B\u0107 o lekkim zabarwieniu erotycznym
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce zachowanie kobiet w ich otoczeniu staje si\u0119 niepokoj\u0105ce i prowokuj\u0105ce. Marian twierdzi, \u017Ce to zgubny wp\u0142yw medi\u00F3w, kt\u00F3re kreuj\u0105 wizerunek wyzwolonej ladacznicy. M\u0119\u017Cczy\u017Ani postanawiaj\u0105 przeciwdzia\u0142a\u0107 temu zjawisku...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267413":["Kosmiczna odyseja
Ferdek i Pa\u017Adzioch drog\u0105 losowania zostaj\u0105 wybrani do uczestnictwa w rejsie pierwszego polskiego promu kosmicznego Piast. Pa\u017Adzioch jest podekscytowany mo\u017Cliwo\u015Bci\u0105 prze\u017Cycia kosmicznej przygody. Ferdek jednak nie wykazuje takiego entuzjazmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267414":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Cztery noce z Mari\u0105
Halina o\u015Bwiadcza Ferdkowi, \u017Ce za klika dni przyjedzie do nich w odwiedziny jej ciotka, Maria. Ferdek jest oburzony konieczno\u015Bci\u0105 znoszenia obecno\u015Bci niespodziewanego go\u015Bcia w ich domu. Halina pozostaje nieust\u0119pliwa i o\u015Bwiadcza, \u017Ce on musi si\u0119 po\u015Bwi\u0119ci\u0107 w imi\u0119 zacie\u015Bniania wi\u0119z\u00F3w rodzinnych...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267415":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
\u015Awi\u0105teczna ballada o problemach s\u0105siada
Marian Pa\u017Adzioch jest za\u0142amany jego z\u0142ymi relacjami z Helen\u0105. Pomimo zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia, postanawia pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo skacz\u0105c z dachu. Od desperackiego kroku ratuj\u0105 go Ferdek i Boczek. Pa\u017Adzioch prosi Kiepskich o to, aby m\u00F3g\u0142 z nimi sp\u0119dzi\u0107 \u015Bwi\u0119ta. Halina postanawia pom\u00F3c w pojednaniu sk\u0142\u00F3conych ma\u0142\u017Conk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267416":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Sylwester marze\u0144
Zbli\u017Ca si\u0119 sylwester. S\u0105siedzi Kiepskich s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy\u017C wi\u0119kszo\u015B\u0107 z nich wykupi\u0142a bilety na bal w luksusowej restauracji. Ferdek zamierza jednak tradycyjnie sp\u0119dzi\u0107 sylwestrowy wiecz\u00F3r, czyli przed telewizorem. Niezadowolona Halina grozi m\u0119\u017Cowi rozwodem i zmusza go do udzia\u0142u w zabawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71267417":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Ostatni w\u00F3dz Szoszon\u00F3w
Ferdynand Kiepski otrzymuje telegram, w kt\u00F3rym jego syn, Waldek, zawiadamia rodzin\u0119, \u017Ce wraca do Polski po kilkuletnim pobycie w Ameryce. Ferdek z jednej strony si\u0119 cieszy, ale nie kryje r\u00F3wnie\u017C \u017Calu do syna, \u017Ce nie pomaga\u0142 rodzinie finansowo. Halina zarzuca Ferdkowi, \u017Ce jest \u0142asy na pieni\u0105dze w\u0142asnego dziecka. Wkr\u00F3tce Waldu\u015B powraca w rodzinne strony. Kiepscy wraz z mieszka\u0144cami kamienicy planuj\u0105 zorganizowa\u0107 z tek okazji wielk\u0105 imprez\u0119. Jedyn\u0105 osob\u0105 niebior\u0105c\u0105 udzia\u0142u w przygotowaniach imprezy-niespodzianki jest Ferdek, dla kt\u00F3rego Waldu\u015B sta\u0142 si\u0119 synem marnotrawnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71267418":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Cyc i Pupcia
Waldek przedstawia rodzicom swoj\u0105 narzeczon\u0105 Jolasi\u0119 (Anna Ilczuk), czyli Pupci\u0119. Informuje rodzin\u0119, \u017Ce jest bardzo zakochany i zamierza si\u0119 wkr\u00F3tce o\u017Ceni\u0107. Ferdynand Kiepski jest za\u0142amany pomys\u0142em syna. Twierdzi, \u017Ce dziewczyna jest zainteresowana dolarami jego syna przywiezionymi z Ameryki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71267419":["Moje wielkie wroc\u0142awskie wesele
Ferdynand Kiepski na wie\u015B\u0107 o nadchodz\u0105cym weselu swojego syna i Jolasi stara si\u0119 w podst\u0119pny spos\u00F3b sk\u0142\u00F3ci\u0107 narzeczonych. Razem z Pa\u017Adziochem organizuj\u0105 Waldkowi wieczorek kawalerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71267420":["Telefon do dozorcy
Karol, po odej\u015Bciu kolejnego dozorcy, postanawia sam zosta\u0107 gospodarzem domu. Instaluje w mieszkaniu wewn\u0119trzny telefon, przez kt\u00F3ry mieszka\u0144cy kamienicy b\u0119d\u0105 mogli zg\u0142asza\u0107 mu swoje sprawy. Doprowadza to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267421":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267422":["Idol
Do kamienicy wprowadza si\u0119 12-letni Tomek z matk\u0105. Ch\u0142opiec, kt\u00F3ry nie ma ojca, jest zapatrzony w Karola. Krawczyk jest dumny z tego, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 dla Tomka wzorem do na\u015Bladowania. Wykorzystuj\u0105c jego naiwno\u015B\u0107, podbudowuje swoje ego. Opowiada ma\u0142emu s\u0105siadowi o swoich sukcesach w pracy i sportowych osi\u0105gni\u0119ciach. Ch\u0142opiec opisuje to wszystko w szkolnym wypracowaniu pod tytu\u0142em \"Bohater moich marze\u0144\". Nauczycielka Tomka, pani Halska, postanawia porozmawia\u0107 z Karolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267423":["Obiecuj\u0105cy m\u0142ody cz\u0142owiek
Alina robi wielkie porz\u0105dki w szafie m\u0119\u017Ca. Zamierza wyrzuci\u0107 do piwnicy jego stare ubrania i pami\u0105tki, ale Karol nie chce do tego dopu\u015Bci\u0107. Wspomina swoj\u0105 m\u0142odo\u015B\u0107, kiedy by\u0142 obiecuj\u0105cym m\u0142odym cz\u0142owiekiem, oraz niespe\u0142nione marzenia. Tymczasem Krawczyk\u00F3w odwiedzaj\u0105 dawni lokatorzy ich mieszkania, pa\u0144stwo Lasakowie. S\u0105 bardzo zamo\u017Cni - Lasak (Jan Machulski) jest znanym biznesmenem, kt\u00F3ry znalaz\u0142 w\u0142asna recept\u0119 na sukces. Karol chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 w jego \u015Blady, ale pewne cechy jego charakteru uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu to. Tadek marzy o tym, aby zosta\u0107 m\u0142odszym inspektorem urz\u0105dze\u0144 sanitarnych i przesta\u0107 wreszcie pracowa\u0107 w kana\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267424":["Napad
Karol, aby przypodoba\u0107 si\u0119 swojemu szefowi, postanawia zebra\u0107 pieni\u0105dze od ca\u0142ej za\u0142ogi i kupi\u0107 prezent \u015Blubny c\u00F3rce prze\u0142o\u017Conego. Zapomina jednak o imieninach swojej \u017Cony. Kiedy Alina znajduje w domu kosztowny zegarek, my\u015Bli, \u017Ce to prezent dla niej. Krawczyk nie wie, jak wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji. W ko\u0144cu wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142. Postanawia wynaj\u0105\u0107 kogo\u015B, kto udaj\u0105c przest\u0119pc\u0119, napadnie na Alin\u0119 i ukradnie zegarek. Jego rozmow\u0119 z Tadkiem pods\u0142uchuje prawdziwy kryminalista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267425":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Mariusz Palej.
Syn gangstera
Oddzia\u0142 policji zajmuj\u0105cy si\u0119 przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 zorganizowan\u0105 zatrzymuje Tymona Kubasi\u0144skiego, 23-letniego studenta AWF-u i dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 karatek\u0119. Jego ojcem jest J\u00F3zef Kubasi\u0144ski, pseudonim \"Kuba\", szef zorganizowanej grupy przest\u0119pczej specjalizuj\u0105cej si\u0119 przemycie narkotyk\u00F3w. Gangster d\u0142ugo rz\u0105dzi\u0142 przest\u0119pczym podziemiem, w ko\u0144cu jednak trafi\u0142 za kratki. Przepad\u0142 w\u00F3wczas jego maj\u0105tek, kt\u00F3ry zosta\u0142 zaj\u0119ty przez Skarb Pa\u0144stwa. Tymon od pi\u0119ciu lat mieszka\u0142 sam i wi\u00F3d\u0142 skromne \u017Cycie. Jednak policja podejrzewa, \u017Ce by\u0142a to tylko przykrywka. \u017Beby zdoby\u0107 got\u00F3wk\u0119, ch\u0142opak mia\u0142 zaplanowa\u0107 zab\u00F3jstwo babci swojej dziewczyny, pani Leokadii. Kobieta zapisa\u0142a wnuczce w testamencie star\u0105 will\u0119, jednak dziewczyna mia\u0142a j\u0105 otrzyma\u0107 dopiero po \u015Bmierci babki. Tymon zaprzecza tym pog\u0142oskom, jednak policja trafia na tropy, kt\u00F3re stawiaj\u0105 ch\u0142opaka w z\u0142ym \u015Bwietle.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"71267426":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Maciej Migas.
Jackpot
Gin\u0105 kolejni uczestnicy obozu przetrwania dla doros\u0142ych. CW\u015A pr\u00F3buje si\u0119 zorientowa\u0107, czy morderca polowa\u0142 na kogo\u015B szczeg\u00F3lnego, czy te\u017C planowa\u0142 zlikwidowa\u0107 wszystkich. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z organizator\u00F3w obozu, Eryk, by\u0142 kochankiem \u017Cony zabitego trenera, Micha\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna zostaje zatrzymany. W czasie stypy dochodzi do kolejnego ataku. Kto\u015B dodaje trucizn\u0119 do kruszonu. Umiera te\u015Bciowa denata, powa\u017Cnemu zatruciu ulegaj\u0105 te\u017C jego zi\u0119\u0107 i c\u00F3rka. Okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 dzie\u0144 przed obozem wygra\u0142 dziewi\u0119\u0107 milion\u00F3w z\u0142otych w loterii. O jego upodobaniu do gier liczbowych wiedzia\u0142o wiele os\u00F3b. Opr\u00F3cz Eryka podejrzana jest te\u017C niewierna \u017Cona Micha\u0142a i jego te\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"71267427":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Genetyczna bomba
W Darknecie pojawia si\u0119 zlecenie zab\u00F3jstwa m\u0142odej pani genetyk - Zofii Soko\u0142owskiej. \u015Aledczy, chc\u0105c zapobiec tragedii, pozoruj\u0105 zab\u00F3jstwo dziewczyny. Trwa dochodzenie, kto i z jakiego powodu zleci\u0142 morderstwo. W toku \u015Bledztwa pojawia si\u0119 kilka trop\u00F3w, a wszystkie one maj\u0105 zwi\u0105zek z genetyk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71267428":["10-latka odebra\u0142a por\u00F3d mamy\/Dziewczyna zostaje zaatakowana przez ch\u0142opaka podczas jego wyprowadzki
Agata ka\u017Ce wyprowadzi\u0107 si\u0119 swojemu ch\u0142opakowi Bartkowi, kt\u00F3ry jest \u0142obuzem i kobieciarzem. Nie mog\u0105 dogada\u0107 si\u0119 co do podzia\u0142u wsp\u00F3lnych rzeczy - dochodzi do awantury. Agata zostaje pobita i zamkni\u0119ta w pokoju. B\u0119d\u0105ca w 38-tygodniu ci\u0105\u017Cy Patrycja zostaje w domu sama z 10-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Ameli\u0105. Nagle zaczyna czu\u0107 si\u0119 gorzej. Amelia dzwoni do ojca, a gdy ten nie odbiera, po pogotowie. W tym czasie Patrycja dostaje skurcz\u00F3w. Dziewczynka musi pom\u00F3c mamie przy porodzie, dop\u00F3ki nie przyjad\u0105 ratownicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71267429":["Biznesmen zapomina, jak si\u0119 m\u00F3wi w czasie wa\u017Cnego spotkania\/W czasie imienin jednemu z go\u015Bci p\u0119ka wrz\u00F3d w \u017Co\u0142\u0105dku
Przedsi\u0119biorca Piotr ma prezentacj\u0119 przed powa\u017Cnym klientem. W pewnej chwili zaczyna mie\u0107 powa\u017Cne trudno\u015Bci z m\u00F3wieniem. Sprawia wra\u017Cenie jakby zapomina\u0142, jak si\u0119 m\u00F3wi. S\u0142uchacze pocz\u0105tkowo traktuj\u0105 to jako \u017Cart, z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest jednak coraz gorzej. Okazuje si\u0119, \u017Ce dozna\u0142 udaru m\u00F3zgu. Krystyna obchodzi imieniny. Podczas uroczysto\u015Bci jej m\u0119\u017Cowi p\u0119ka wrz\u00F3d, a szwagier dostaje ataku \u015Blepej kiszki. Siostra solenizantki podejrzewa, \u017Ce chcia\u0142a ona otru\u0107 obu m\u0119\u017Cczyzn. Mi\u0119dzy kobietami dochodzi do b\u00F3jki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71267430":["Podczas korepetycji ucze\u0144 pod wp\u0142ywem dopalaczy atakuje nauczycielk\u0119\/D\u0142awica piersiowa w wyniku silnego stresu
Nauczycielka j\u0119zyka francuskiego Gabriela udziela korepetycji jednemu z uczni\u00F3w, 17-letniemu Adrianowi. Pewnego popo\u0142udnia ch\u0142opak za\u017Cywa tabletk\u0119, kt\u00F3r\u0105 dosta\u0142 od znajomych - maj\u0105 to by\u0107 witaminy. Wkr\u00F3tce potem zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107. Gabriela zaczyna si\u0119 go ba\u0107. Adrian prawdopodobnie jest pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Marzena wraca ze szpitala od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Kobieta jest przeci\u0105\u017Cona i chce chwil\u0119 odespa\u0107, ale przychodz\u0105 do niej te\u015Bciowie. Dodatkowy stres powoduje, \u017Ce kobieta dostaje ataku d\u0142awicy piersiowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71267431":["Ch\u0142opak dostaje ataku epilepsji podczas striptizu transmitowanego na Facebooku\/Urodzinowy kostium przyczyn\u0105 tragedii
Joanna i Wiktoria namawiaj\u0105 koleg\u0119 z klasy, Mi\u0142osza, aby przebra\u0142 si\u0119 w damskie ubrania i zrobi\u0142 striptiz. Dziewczyny chc\u0105 o\u015Bmieszy\u0107 ch\u0142opaka przed szko\u0142\u0105 i transmituj\u0105 wszystko przez internet. Wiktoria znienacka tr\u0105bi mu przy uchu, w wyniku czego Mi\u0142osz dostaje ataku epilepsji. Druga opowie\u015B\u0107 w tym odcinku: Rodzice kupuj\u0105 synowi na urodziny wymarzony kostium. Ch\u0142opczyk przymierza str\u00F3j, zak\u0142ada he\u0142m i mask\u0119, ale okazuje si\u0119, \u017Ce nie mo\u017Ce w nich oddycha\u0107. Na domiar nieszcz\u0119\u015Bcia zamek w kasku psuje si\u0119 i nie daje si\u0119 zdj\u0105\u0107. Dziecko zaczyna si\u0119 dusi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71267432":["Tr\u00F3jk\u0105t
Maturzystka Olga opiekuje si\u0119 swoj\u0105 chor\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra niedawno przesz\u0142a zawa\u0142. Stan kobiety pogarsza si\u0119. Le\u017C\u0105c na \u0142o\u017Cu \u015Bmierci, Maria wyznaje, \u017Ce tak naprawd\u0119 jest babci\u0105 Olgi, a jej biologiczna matka zgin\u0119\u0142a tragicznie, gdy dziewczynka by\u0142a noworodkiem. Na pogrzebie kobiety pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawia si\u0119 jako przyjaciel rodziny, kt\u00F3ry przez lata mieszka\u0142 za granic\u0105. Olga postanawia pozna\u0107 jego histori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"71267230":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71267231":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71267232":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71267233":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71267234":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267235":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267236":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267237":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267238":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267239":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267240":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267241":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71267242":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267243":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267244":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267245":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267246":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267247":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71267248":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71267249":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71267250":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71267251":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71267252":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71267253":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71266879":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266880":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"71266881":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266882":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71266883":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266884":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71266885":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266886":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71266887":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266888":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71266889":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266890":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71266891":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266892":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"71266893":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266894":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"71266895":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266896":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"71266897":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71266898":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71266899":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71266900":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71266901":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"71266902":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71266903":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71266904":["Re\u017C.: Gary Halvorson.
Emily robi wszystko, by Ross zapomnia\u0142 o by\u0142ej dziewczynie. Prosi m\u0119\u017Ca, by zerwa\u0142 kontakty z Rachel i namawia do przeprowadzki do ich nowego apartamentu. Joey w ko\u0144cu wyznaje, co przyjaciele s\u0105dz\u0105 o post\u0119powaniu Emily. Okazuje si\u0119, \u017Ce wszyscy s\u0105 zdania, i\u017C Emily nie ma prawa \u017C\u0105da\u0107 od Rossa, aby ten przesta\u0142 kontaktowa\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 paczk\u0105 przyjaci\u00F3\u0142. Ross dochodzi do wniosku, \u017Ce maj\u0105 racj\u0119. Podczas rozmowy z \u017Con\u0105 t\u0142umaczy jej, \u017Ce ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo musi opiera\u0107 si\u0119 na zaufaniu i \u017Ce nadal zamierza widywa\u0107 si\u0119 z Rachel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71266905":["Re\u017C.: Gary Halvorson.
Ross i Emily rozwodz\u0105 si\u0119. Ross zamieszkuje tymczasowo z Joeyem i Chandlerem. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jest bardzo uci\u0105\u017Cliwym wsp\u00F3\u0142lokatorem. Jego nawyki do tego stopnia denerwuj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142, \u017Ce postanawiaj\u0105 si\u0119 go pozby\u0107. Niestety Ross odkrywa ich plan i zawstydzeni swoim zachowaniem pozwalaj\u0105 mu zosta\u0107 w ich apartamencie. Tymczasem Phoebe spotyka si\u0119 z inspektorem nadzoruj\u0105cym prace w restauracjach. Pocz\u0105tkowo jego funkcja, umo\u017Cliwiaj\u0105ca mu zamykanie lokali gastronomicznych, bardzo jej imponuje. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce przez nadgorliwo\u015B\u0107 Larry'ego przyjaciele nie maj\u0105 ju\u017C gdzie jada\u0107, Phoebe zmienia o nim zdanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71266906":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard poznaje dzi\u0119ki Sheldonowi zasady gry w football. Przyja\u017A\u0144 Howarda i Raja zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119. Ich znajomo\u015B\u0107 mo\u017Ce zniszczy\u0107 z pozoru drobny incydent.","","",[]],"71266907":["Mi\u0119dzy Penny a Leonardem dochodzi do pierwszej powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. Por\u00F3\u017Cniona para nie mo\u017Ce ju\u017C ze sob\u0105 normalnie rozmawia\u0107. W tej nieprzyjemnej sytuacji roli mediatora podejmuje si\u0119 Sheldon.","","",[]],"71266908":["Re\u017C.: Shelley Jensen.
Joey otrzymuje propozycj\u0119 pracy dla telewizji PBS. Kiedy trafia do studia, okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie jedynie odbiera\u0142 telefony od widz\u00F3w i to poza anten\u0105. Rachel przy\u0142apuje Monic\u0119, czekaj\u0105c\u0105 na spotkanie z Chandlerem. Aby si\u0119 nie zdradzi\u0107 przyjaci\u00F3\u0142ka wymy\u015Bla historyjk\u0119 o randce z koleg\u0105 z pracy. Rossowi udaje si\u0119 w ko\u0144cu porozmawia\u0107 telefonicznie z Emily. Obiecuje wybaczy\u0107 m\u0119\u017Cowi, ale pod warunkiem, \u017Ce on na sta\u0142e przeniesie si\u0119 do Londynu. Ross nie mo\u017Ce jednak opu\u015Bci\u0107 Nowego Jorku ze wzgl\u0119du na swojego syna, Bena, kt\u00F3rego wychowuje jego by\u0142a \u017Cona Carol. Emily stawia wi\u0119c inny warunek - przyjedzie do Nowego Jorku, ale Ross nie mo\u017Ce w og\u00F3le widywa\u0107 si\u0119 z Rachel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71266909":["Re\u017C.: Dana DeVally.
Ross m\u00F3wi Rachel, \u017Ce, gdy przyjedzie Emily, nie b\u0119d\u0105 si\u0119 mogli widywa\u0107. Dziewczyna martwi si\u0119, i\u017C b\u0119dzie musia\u0142a ograniczy\u0107 kontakty z pozosta\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi, ale Ross pociesza j\u0105, \u017Ce to on wycofa si\u0119 z \u017Cycia towarzyskiego. Chandler i Monica maj\u0105 do\u015B\u0107 ci\u0105g\u0142ego ukrywania swojego zwi\u0105zku. Zakochani postanawiaj\u0105 powiedzie\u0107 przyjacio\u0142om, \u017Ce maj\u0105 s\u0142u\u017Cbowe wyjazdy i sp\u0119dzi\u0107 weekend tylko we dwoje. Niestety, wyprawa nie nale\u017Cy do udanych. Tymczasem Joey zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Chandler i Monica nie powiedzieli prawdy. W ko\u0144cu odkrywa ich zwi\u0105zek. Przyjaciele b\u0142agaj\u0105 go, \u017Ceby nikomu nie m\u00F3wi\u0142, o tym, \u017Ce s\u0105 par\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71266910":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Raj wpad\u0142 w powa\u017Cne tarapaty. Musi znale\u017A\u0107 sobie now\u0105 prac\u0119, bo w przeciwnym razie zostanie odes\u0142any do Indii. Z pomoc\u0105 przyjacielowi przychodzi Shledon, kt\u00F3ry wpada na pomys\u0142, jak rozwi\u0105za\u0107 t\u0119 trudn\u0105 sytuacj\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce realizacja tego pomys\u0142u bardzo utrudni \u017Cycie Leonardowi i Penny.","","",[]],"71266911":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 chwili, kiedy b\u0119dzie mia\u0142 w ko\u0144cu mo\u017Cliwo\u015B\u0107 wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w ze swoim odwiecznym wrogiem. Tymczasem Howard bardzo chcia\u0142by si\u0119 um\u00F3wi\u0107 na randk\u0119 z jedn\u0105 z kole\u017Canek Penny. B\u0142aga wi\u0119c Leonarda, \u017Ceby nam\u00F3wi\u0142 dziewczyn\u0119 na zorganizowanie mu takiego spotkania.","","",[]],"71266912":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71266913":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71266914":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71266915":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71266916":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71266917":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71266918":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"71266919":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71266990":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71266991":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"71266992":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"71266993":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71266994":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71266995":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"71266996":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71266997":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71266998":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71266999":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357250.jpg","",[]],"71267000":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71267001":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71267002":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71267003":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71267004":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71267005":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71267006":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71267007":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71267008":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71267009":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71267010":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71266852":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71266853":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71266854":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"71266855":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71266856":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71266857":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71266858":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"71266859":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"71266860":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71266861":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71266862":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71266863":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71266864":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"71266865":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71266866":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71266867":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71266868":["Skolim","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71266869":["Energy Girls","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71266870":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71266871":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71266872":["W domu weselnym tym razem bawi\u0105 si\u0119 \u015Al\u0105zacy. Para m\u0142oda jest witana w\u0119glem i wod\u0105, a w weselnych zabawach mo\u017Cna wygra\u0107 ba\u0144k\u0119 ropy. Go\u015Bcie rywalizuj\u0105 ze sob\u0105 o prowadzenie naftowego biznesu. Opr\u00F3cz tego na parkiecie zaiskrzy\u0142o mi\u0119dzy Seb\u0105 a Damianem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"71266873":["Na sali weselnej Aliny tym razem zjawia si\u0119 upiorna panna m\u0142oda, kt\u00F3ra dopiero co przesz\u0142a zabieg botoksem. Wygl\u0105d kobiety jednak wprawia go\u015Bci weselnych w os\u0142upienie. Tymczasem Seba bierze udzia\u0142 w mieszanych sztukach walki. W\u015Br\u00F3d zgromadzonych wybucha awantura. Do akcji wkracza szefowa domu weselnego i wreszcie na parkiecie nastaje spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"71266874":["W domu weselnym Alinki organizowany jest wesele mecenasa. Na przyj\u0119ciu m\u0142odego prawnika zjawia si\u0119 kole\u017Canka z jego studi\u00F3w, kt\u00F3ra szanta\u017Cuje go, \u017Ce wyjawi wszystkim jego tajemnic\u0119. Pan m\u0142ody robi, co mo\u017Ce, aby jego ukochana nie odkry\u0142a prawdy o jego przekr\u0119cie. Tymczasem Marysia dowiaduje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142a dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"71266875":["Panna m\u0142oda do z\u0142udzenia przypomina Marysi\u0119. Pracownica rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, chc\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119 czy kobieta jest jej krewn\u0105. Tymczasem na sali weselnej zjawia si\u0119 z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 akwizytor. Przedstawiciel handlowy sprzedaje damsk\u0105 bielizn\u0119, kt\u00F3r\u0105 z ch\u0119ci\u0105 przymierzaj\u0105 bawi\u0105ce si\u0119 na przyj\u0119ciu kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"71266876":["Matka panny m\u0142odej nie jest zadowolona z wyboru swojej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce jej przysz\u0142y zi\u0119\u0107 jest rozwi\u0105z\u0142y. Kobieta postanawia wi\u0119c si\u0119 zem\u015Bci\u0107 i pojawia si\u0119 na weselu w prze\u017Aroczystej kreacji. Str\u00F3j przysz\u0142ej te\u015Bciowej przyci\u0105ga uwag\u0119 pana m\u0142odego, jak i jego koleg\u00F3w. Panna m\u0142oda z niesmakiem spogl\u0105da na sukienk\u0119 swojej matki. Tymczasem Sebulek og\u0142asza konkurs rycerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"71266877":["Hity warte miliony","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"71266878":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71267569":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267570":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71267571":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71267572":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267573":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"71267574":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267575":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy program, Wojtek Kaczmarczyk, b\u0119dzie mia\u0142 wiele wyzwa\u0144 dla gwiazd, kt\u00F3re zmierz\u0105 si\u0119 w trzech konkurencjach. Liczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 odwaga, refleks i przede wszystkim dystans do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71267576":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267577":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71267578":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267579":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71267580":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71267433":["Dru\u017Cyna z Be\u0142chatowa zawodzi kibic\u00F3w drugi sezon z rz\u0119du. W si\u00F3dmej serii spotka\u0144 przegra\u0142a nawet z beniaminkiem PlusLigi z Cz\u0119stochowy. W rezultacie ma\u0142o kto daje jej szanse na uzyskanie korzystnego wyniku w starciu z dobrze dysponowan\u0105 ekip\u0105 z Rzeszowa, kt\u00F3ra ma ju\u017C na rozk\u0142adzie takie firmy jak Zaksa i Warta Zawiercie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365921.jpg","",[]],"71267434":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w \u017Bukowie b\u0119dzie pas WBC Francophone w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Zawalcz\u0105 o niego Kacper Meyna, aktualny mistrz Polski w tej kategorii, oraz Krzysztof Twardowski maj\u0105cy na koncie m.in. zwyci\u0119stwo nad Krzysztofem Zimnochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"71267435":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"71267436":["Wicemistrzowie Polski nie zawsze umiej\u0105 pouk\u0142ada\u0107 dobrze gr\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 kilku graczy lecz\u0105cych urazy. Szczeg\u00F3lnie dotkliwa jest absencja Marcina Janusza. Zobaczymy, czy k\u0119dzierzynianie znajd\u0105 spos\u00F3b na Cuprum, czy te\u017C lublinianie powt\u00F3rz\u0105 sukces Barkomu sprzed tygodnia, kt\u00F3ry pokona\u0142 Zaks\u0119 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"71267438":["Spotkanie Jurajskich Rycerzy z siatkarzami z Tr\u00F3jmiasta zapowiada si\u0119 jako hit kolejki. Gospodarze z\u0142apali wiatr w \u017Cagle i p\u0142yn\u0105 zwyci\u0119skim kursem ju\u017C od sze\u015Bciu kolejek. W ostatniej nie dali szans ambitnie graj\u0105cej Bogdance, pokonuj\u0105c rywala bez straty seta. Z kolei Trefl tylko jeden mecz w sezonie zako\u0144czy\u0142 bez zdobyczy punktowej, kiedy nie sprosta\u0142 w si\u00F3dmej serii gier Projektowi (0:3).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"71267439":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Pucharu Polski. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty oraz analizy mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund, a tak\u017Ce zapowiedzi najciekawszych spotka\u0144. Zwyci\u0119zca PP otrzymuje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy i w meczu o Superpuchar Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71267440":["Uroczyste wr\u0119czenie nagr\u00F3d zwyci\u0119zcom 5. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku. Nagrody przyznane zostan\u0105 tak\u017Ce w czterech innych kategoriach: trener\/trenerka, wydarzenie, organizacja i dru\u017Cyna roku. W\u015Br\u00F3d nominowanych znalaz\u0142y si\u0119 mi\u0119dzy innymi Natalia Partyka i Dorota Buc\u0142aw. W\u015Br\u00F3d wydarze\u0144 sportowych o nagrod\u0119 rywalizowa\u0142y mistrzostwa Europy w szermierce na w\u00F3zkach.","","",[]],"71267441":["Zesp\u00F3\u0142 z Bydgoszczy zaj\u0105\u0142 \u00F3sme miejsce w poprzednim sezonie ligowym. W tym mia\u0142 si\u0119 poprawi\u0107, ale po siedmiu kolejkach jego dorobek wynosi\u0142 zero punkt\u00F3w. Niewiele lepiej spisywa\u0142a si\u0119 Stal, kt\u00F3ra po ci\u0119\u017Ckim boju z opolankami wywalczy\u0142a jedno zwyci\u0119stwo za dwa punkty. Na razie oba zespo\u0142y s\u0105 g\u0142\u00F3wnymi kandydatami do opuszczenia TAURON Ligi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365436.jpg","",[]],"71267442":["Wicemistrzowie Polski nie zawsze umiej\u0105 pouk\u0142ada\u0107 dobrze gr\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 kilku graczy lecz\u0105cych urazy. Szczeg\u00F3lnie dotkliwa jest absencja Marcina Janusza. Zobaczymy, czy k\u0119dzierzynianie znajd\u0105 spos\u00F3b na Cuprum, czy te\u017C lublinianie powt\u00F3rz\u0105 sukces Barkomu sprzed tygodnia, kt\u00F3ry pokona\u0142 Zaks\u0119 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"71267443":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy b\u0119dzie pojedynek o pas mistrza Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Broni\u0105cy tytu\u0142u Kacper Meyna pierwotnie mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Jakubem Sosi\u0144skim w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku, jednak walka zosta\u0142a prze\u0142o\u017Cona z powodu kontuzji pretendenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"71267444":["Czas na pierwszoligowe derby Ma\u0142opolski. W poprzedniej kolejce w spotkaniach z udzia\u0142em obu dru\u017Cyn kibice zobaczyli po pi\u0119\u0107 goli. Z t\u0105 r\u00F3\u017Cnic\u0105, \u017Ce Wis\u0142a pokona\u0142a GKS Katowice, a Bruk-Bet Termalica przegra\u0142 z GKS-em Tychy. Na korzy\u015B\u0107 Bia\u0142ej Gwiazda przemawia te\u017C fakt, \u017Ce w starciu z Gieks\u0105 przegrywa\u0142a 1:2 a\u017C do 97. minuty, a jednak zdo\u0142a\u0142a odwr\u00F3ci\u0107 losy meczu. Z kolei ekipa S\u0142onik\u00F3w wypu\u015Bci\u0142a zwyci\u0119stwo z r\u0105k. W Tychach prowadzi\u0142a ju\u017C bowiem 2:0. By\u0142 to trzeci z rz\u0119du ligowy mecz niecieczan bez wygranej. Czy prze\u0142amanie nast\u0105pi ju\u017C w spotkaniu z zespo\u0142em dowodzonym przez Rados\u0142awa Sobolewskiego?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"71267445":["Starcie s\u0105siad\u00F3w w ligowej tabeli, czyli \u00F3sma Stal kontra dziewi\u0105ty \u015Al\u0105sk. Ostrowianie ostatnio cz\u0119\u015Bciej zawodzili swoich kibic\u00F3w, ni\u017C spe\u0142niali ich oczekiwania. Z czterech mecz\u00F3w ligowych wygrali tylko jeden - po dogrywce z MKS-em D\u0105browa G\u00F3rnicza 103:102. N\u0119kana przez kontuzje dru\u017Cyna z Wroc\u0142awia spisywa\u0142a si\u0119 nieco lepiej, cho\u0107 do idea\u0142u du\u017Co jej brakowa\u0142o. Do spotkania z podopiecznymi Andrzeja Urbana podejdzie jednak podbudowana pierwszym zwyci\u0119stwem w EuroCupie. Ciekawie zapowiadaj\u0105 si\u0119 pojedynki Damiana Kuliga z Dusanem Mileticiem oraz Arunasa Mikalauskasa z Jakubem Nizio\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"71267446":["Stawk\u0105 walki Kuba\u0144czyka z Ukrai\u0144cem b\u0119dzie pas mistrza \u015Bwiata IBO w wadze super\u015Bredniej. Iglesias nie poni\u00F3s\u0142 do tej pory pora\u017Cki w zawodowej karierze. Velikovskiy natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 czternastu wygranych potyczek z rz\u0119du. Podczas gali w Gliwicach kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Konrada Kaczmarkiewicza i Mi\u0142osza Grabowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"71267447":["Prow.: Paulina Chylewska.
W programie znajd\u0105 si\u0119 fachowe zapowiedzi, podsumowania i analizy konkurs\u00F3w Pucharu \u015Awiata w skokach narciarskich. Prowadz\u0105ca Paulina Chylewska wraz z go\u015B\u0107mi skomentuje ostatnie wydarzenia w tej tak lubianej przez Polak\u00F3w dyscyplinie sportu ze szczeg\u00F3lnych uwzgl\u0119dnieniem wyst\u0119p\u00F3w Bia\u0142o-Czerwonych na czele z Kamilem Stochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136900.jpg","",[]],"71267448":["Zesp\u00F3\u0142 z Eindhoven gra w tym sezonie jak z nut. W Lidze Mistrz\u00F3w zapewni\u0142 sobie awans do 1\/8 fina\u0142u na kolejk\u0119 przed ko\u0144cem fazy grupowej. W Eredivisie natomiast w trzynastu rozegranych do tej pory meczach zdoby\u0142 komplet punkt\u00F3w. Przed podopiecznymi Petera Bosza konfrontacja z mistrzem Holandii. Feyenoordowi w Champions League nie sz\u0142o tak dobrze jak PSV. W efekcie dru\u017Cyna ta wiosn\u0105 zagra w Lidze Europy. Nie zmienia to faktu, \u017Ce Santiago Gimenez i sp\u00F3\u0142ka maj\u0105 potencja\u0142, by zosta\u0107 pierwszym zespo\u0142em w kampanii 2023\/2024, kt\u00F3ry pozbawi punkt\u00F3w rozp\u0119dzon\u0105 ekip\u0119 ze Stadionu Philipsa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"71267449":["Po dw\u00F3ch tygodniach przerwy panczeni\u015Bci i panczenistki wracaj\u0105 do rywalizacji w Pucharze \u015Awiata. Przed nimi start w Stavanger. W Pekinie \u015Bwietnie spisa\u0142a si\u0119 polska dru\u017Cyna sprinterek, kt\u00F3ra przegra\u0142a jedynie z Holenderkami i Kanadyjkami. Mamy nadziej\u0119, \u017Ce w Norwegii spisze si\u0119 r\u00F3wnie dobrze. Liczymy tak\u017Ce na Damiana \u017Burka, kt\u00F3rego od medalu na 500 metr\u00F3w w stolicy Chin dzieli\u0142y zaledwie 0,03 sekundy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114018.jpg","",[]],"71267450":["Bielszczanki s\u0105 rewelacj\u0105 tego sezonu TAURON Ligi. Dopiero w poprzedniej kolejce ponios\u0142y pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 i to z nie byle kim - uleg\u0142y bowiem faworyzowanym Rysicom Rzesz\u00F3w 0:3. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej dosta\u0142y kolejny cios - tym razem od Chemika Police w Pucharze CEV. W spotkaniu z pod\u0142aman\u0105 dwoma pora\u017Ckami z rz\u0119du Radomk\u0105 siatkarki BKS zamierzaj\u0105 wr\u00F3ci\u0107 na zwyci\u0119sk\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358924.jpg","",[]],"71267451":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Coppa Italia. Widzowie znajd\u0105 w nim m.in. skr\u00F3ty mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund oraz ciekawostki z oboz\u00F3w dru\u017Cyn bior\u0105cych udzia\u0142 w rywalizacji. Pierwsza edycja Pucharu W\u0142och odby\u0142a si\u0119 w 1922 roku. Najcz\u0119\u015Bciej po trofeum si\u0119ga\u0142 Juventus - czterna\u015Bcie razy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2355473.jpg","",[]],"71267452":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom Eredivisie. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty mecz\u00F3w ostatniej kolejki, naj\u0142adniejsze bramki i parady bramkarskie oraz wiele ciekawostek zwi\u0105zanych z lig\u0105 holendersk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"71267453":["Program podsumowuj\u0105cy wydarzenia kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Widzowie zobacz\u0105 bramki ze wszystkich mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie fachowych analiz i pierwszoligowych ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"71267454":["Zesp\u00F3\u0142 z Lubelszczyzny w poprzedniej kolejce do\u015B\u0107 niespodziewanie przegra\u0142 w Rzeszowie ze Stal\u0105 a\u017C 0:3. By\u0142a to dopiero druga pora\u017Cka podopiecznych Ireneusza Mamrota w tym sezonie 1. ligi. Przed G\u00F3rnikiem mecz z GKS-em Tychy. Dru\u017Cyna ze \u015Al\u0105ska w ubieg\u0142ym tygodniu pokona\u0142a Bruk-Bet Termalic\u0119 Nieciecza 3:2, mimo \u017Ce rywal prowadzi\u0142 ju\u017C 2:0. Zwyci\u0119stwo pozwoli\u0142o jej awansowa\u0107 na trzecie miejsce w tabeli. Ekipa Dariusza Banasika ma obecnie 28 punkt\u00F3w, o 2 wi\u0119cej od swojego nast\u0119pnego przeciwnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"71267455":["Kacper Formela broni\u0142 pasa mistrza FEN w kategorii pi\u00F3rkowej dwa razy. Oba pojedynki ko\u0144czy\u0142 w pierwszej rundzie. Jak potoczy si\u0119 jego walka z Nurzhanem Akishevem? Tytu\u0142 czempiona w wadze lekkiej b\u0119dzie natomiast stawk\u0105 walki \u0141ukasza Charzewskiego i Patryka Du\u0144skiego. Podczas zawod\u00F3w w Ostr\u00F3dzie kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce inne ciekawe potyczki, np. Adriana Zieli\u0144skiego z Maksimem Grabowiczem czy Micha\u0142a Borowskiego z Patrykiem Semeniukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"71267471":["The Celts s\u0105 jedyn\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w Premiership, kt\u00F3ra nie przegra\u0142a w tym sezonie spotkania. Obecnie s\u0105 liderem i maj\u0105 8 punkt\u00F3w przewagi nad zawodnikami Rangers, kt\u00F3rzy maj\u0105 jeden mecz rozegrany mniej. Ich najbli\u017Cszy rywal St. Johnstone zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i nic nie zwiastuje, aby mia\u0142 wskoczy\u0107 do grupy mistrzowskiej, do kt\u00F3rej traci 6 pkt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361075.jpg","",[]],"71267472":["Po szesnastu kolejkach czeskiej ekstraklasy SK Slavia Praga traci do prowadz\u0105cej AC Sparty Praga dwa punkty. Pi\u0142karze z Fortuna Arena chc\u0105 za wszelk\u0105 cen\u0119 dogoni\u0107 swoich najwi\u0119kszych rywali w walce o tytu\u0142. O komplet punkt\u00F3w w starciu z fatalnie spisuj\u0105cym si\u0119 FC Zlin mog\u0105 by\u0107 praktycznie pewni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"71333750":["Amsterdamczycy powoli pn\u0105 si\u0119 w tabeli. W ostatnim meczu nie sprostali jednak rewelacyjnie dysponowanemu w tym sezonie zespo\u0142owi z Eindhoven. NEC z kolei kolekcjonuje remisy. Przed tygodniem po raz pi\u0105ty z rz\u0119du podzieli\u0142o si\u0119 punktami. Tym razem z G.A. Eagles (1:1).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"71267474":["Starcie s\u0105siad\u00F3w w ligowej tabeli, czyli \u00F3sma Stal kontra dziewi\u0105ty \u015Al\u0105sk. Ostrowianie ostatnio cz\u0119\u015Bciej zawodzili swoich kibic\u00F3w, ni\u017C spe\u0142niali ich oczekiwania. Z czterech mecz\u00F3w ligowych wygrali tylko jeden - po dogrywce z MKS-em D\u0105browa G\u00F3rnicza 103:102. N\u0119kana przez kontuzje dru\u017Cyna z Wroc\u0142awia spisywa\u0142a si\u0119 nieco lepiej, cho\u0107 do idea\u0142u du\u017Co jej brakowa\u0142o. Do spotkania z podopiecznymi Andrzeja Urbana podejdzie jednak podbudowana pierwszym zwyci\u0119stwem w EuroCupie. Ciekawie zapowiadaj\u0105 si\u0119 pojedynki Damiana Kuliga z Dusanem Mileticiem oraz Arunasa Mikalauskasa z Jakubem Nizio\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"71267475":["W najwa\u017Cniejszej walce gali w Gda\u0144sku pochodz\u0105cy z Konga pi\u0119\u015Bciarz zmierzy si\u0119 z 31-letnim S\u0142owakiem, kt\u00F3ry w 2020 roku pokona\u0142 Igora Jakubowskiego. Stawk\u0105 tego pojedynku jest tzw. trofeum frankofo\u0144skie federacji WBC. Opr\u00F3cz Kalengi i Plesnika w ringu pojawi\u0105 m.in. Ihosvany Garcia i Dominik Szalczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"71267476":["Dru\u017Cyna z G\u00F3rnego \u015Al\u0105ska w listopadzie wygra\u0142a wszystkie mecze. Du\u017Ca w tym zas\u0142uga Joshuy Price'a, najskuteczniejszego obecnie zawodnika nie tylko Tauronu GTK Gliwice, ale i ca\u0142ej koszykarskiej ekstraklasy. Je\u015Bli legioni\u015Bci nie znajd\u0105 sposobu na ograniczenie boiskowych poczyna\u0144 Amerykanina, mo\u017Ce by\u0107 im trudno wygra\u0107 trzeci mecz ligowy z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347921.jpg","",[]],"71267477":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71267478":["Plasuj\u0105cy si\u0119 pod koniec stawki gospodarze nie mieli ostatnio dobrej passy. Pi\u0142karze FK Pardubice przegrali trzy spotkania z rz\u0119du i w starciu z liderem tabeli nie b\u0119dzie im \u0142atwo o przerwanie tej serii. AC Sparta Praga jak dot\u0105d tylko raz nie zdoby\u0142a punkt\u00F3w - w 13. kolejce uleg\u0142a FK Mladzie Boleslav.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"71267479":["Po rywalizacji w Japonii i Chinach nadszed\u0142 czas na pierwsze w tym sezonie Pucharu \u015Awiata zawody w Europie. Najlepszych panczenist\u00F3w i panczenistki go\u015Bci Stavanger w Norwegii. Trzeciego dnia zawod\u00F3w zobaczymy m.in. bieg na 1500 metr\u00F3w m\u0119\u017Cczyzn i 5000 metr\u00F3w kobiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2030503.jpg","",[]],"71267480":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Nowym Targu jest starcie Piotra Wawrzyniaka z Adamem \u0141agun\u0105. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA kategorii \u015Bredniej. W karcie walk figuruj\u0105 tak\u017Ce konfrontacje m.in. Dominika Zadory z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Marcina Kalaty z Fatihem Aktasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71267456":["Stawk\u0105 pojedynku, do kt\u00F3rego dojdzie w Telford Interntional Centre, b\u0119d\u0105 a\u017C cztery pasy. Liam Davies broni tytu\u0142u mistrza Wielkiej Brytanii w wadze superkoguciej. Jason Cunningham k\u0142adzie na szali pas EBU europejskiej wagi super koguciej, tytu\u0142 WBC International Super koguciej, a tak\u017Ce tytu\u0142 WBO International Super koguciej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"71267457":["Najwa\u017Cniejszym punktem zawod\u00F3w b\u0119dzie pojedynek w kr\u00F3lewskiej kategorii pomi\u0119dzy niepokonanym w pi\u0119ciu walkach z rz\u0119du Sergeiem Pavlovichem i Curtisem Blaydesem, kt\u00F3ry mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 trzema kolejnymi zwyci\u0119stwami. Opr\u00F3cz nich do rywalizacji w klatce stan\u0105 m.in. Brad Tavares i Bruno Silva, Bobby Green i Jared Gordon, a tak\u017Ce Jermian Wells i Matthew Semelsberger.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"71267458":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentowali si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka\u0142o w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy\u0142 si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi\u0142 te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"71267459":["Adam \u0141aguna powraca do oktagonu po nieudanej pr\u00F3bie zdobycia pasa Bablion MMA w wadze \u015Bredniej. W Ostro\u0142\u0119ce 29-latek postara si\u0119 powr\u00F3ci\u0107 na zwyci\u0119sk\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119 w pojedynku Joelem Kouadj\u0105. Francuz wygra\u0142 w \u015Bwietnym stylu sze\u015B\u0107 z o\u015Bmiu ostatnich walk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"71267460":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["JM"]],"71267461":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w \u0141\u0119cznej b\u0119dzie pojedynek w formule cage boxing. Naprzeciw siebie stan\u0105 Przemys\u0142aw Runowski, aktualny mistrz IBO Intercontinental w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej, oraz Patryk Semeniuk - wschodz\u0105ca gwiazda MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71267462":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"71267463":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"71267464":["Kacper Formela broni\u0142 pasa mistrza FEN w kategorii pi\u00F3rkowej dwa razy. Oba pojedynki ko\u0144czy\u0142 w pierwszej rundzie. Jak potoczy si\u0119 jego walka z Nurzhanem Akishevem? Tytu\u0142 czempiona w wadze lekkiej b\u0119dzie natomiast stawk\u0105 walki \u0141ukasza Charzewskiego i Patryka Du\u0144skiego. Podczas zawod\u00F3w w Ostr\u00F3dzie kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce inne ciekawe potyczki, np. Adriana Zieli\u0144skiego z Maksimem Grabowiczem czy Micha\u0142a Borowskiego z Patrykiem Semeniukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71267465":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",[]],"71267466":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"71267467":["Polski pi\u0119\u015Bciarz ma na koncie tylko trzy zawodowe walki, ale wszystkie wygra\u0142 w znakomitym stylu. Kajetan Kalinowski pos\u0142a\u0142 swoich rywali na deski, w tym dw\u00F3ch ju\u017C w pierwszej rundzie. Jego przeciwnikiem podczas gali w Gda\u0144sku by\u0142 utalentowany Cristian Lopez, kt\u00F3ry ma na koncie dwa zwyci\u0119stwa. Kuba\u0144czyk w ostatnim boju okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Damiana Smagie\u0142a, ko\u0144cz\u0105c pojedynek nokautuj\u0105cym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"71267468":["Przypomnienie zawod\u00F3w zorganizowanych przez najwi\u0119ksz\u0105 polsk\u0105 federacj\u0119 mieszanych sztuk walki. Pierwsza gala pod szyldem KSW odby\u0142a si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott. Imprezy z tego cyklu dzi\u0119ki udzia\u0142owi znakomitych zawodnik\u00F3w zar\u00F3wno z Polski, jak i zagranicy gwarantuj\u0105 wysoki poziom sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71267469":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"71267470":["22. walka w karierze Krzysztofa Zimnocha, do kt\u00F3rej dosz\u0142o 22 pa\u017Adziernika 2016 roku. Jego rywal, Marcin Rekowski, wszed\u0142 do ringu po raz 21.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"71267366":["Jak pokona\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144ski kryzys?
Ewa Kiedio i ks. Wojciech Szychowski dyskutuj\u0105 o tym, jak pokona\u0107 kryzys w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"71267367":["Mieszkaj\u0105cy w Rawie Mazowieckiej Anna i Mariusz wychowuj\u0105 troje dzieci ze swoich poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w oraz jedno wsp\u00F3lne. On jest w\u0142a\u015Bcicielem firmy utylizuj\u0105cej odpady, a ona zajmuje si\u0119 ezoteryk\u0105 i pisze ksi\u0105\u017Cki. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi 30 tys. z\u0142otych. Pawe\u0142 i Katarzyna z Wroc\u0142awia na swoje utrzymanie wydaj\u0105 3500 tys. z\u0142otych. Kobieta jest chora, z tego powodu ma\u0142\u017Conkom zosta\u0142o odebrane dziecko. Na 5 dni rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami i sprawdz\u0105, jak odnajd\u0105 si\u0119 w nowej rzeczywisto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"71267368":["Barbara i Adam mieszkaj\u0105 wraz z trojgiem dzieci w skromnych warunkach w budynku socjalnym. Do najbli\u017Cszego sklepu maj\u0105 10 km. Barbara nie pracuje, a Adam podejmuje si\u0119 dorywczych prac, za kt\u00F3re otrzymuje 700 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Ich g\u0142\u00F3wnym \u017Ar\u00F3d\u0142em utrzymania s\u0105 wi\u0119c zasi\u0142ki. Po op\u0142atach zostaje rodzinie 600 z\u0142otych. Anna i Tomasz r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. M\u0119\u017Cczyzna zajmuje si\u0119 obecnie bran\u017C\u0105 budowlan\u0105, a jego partnerka prowadzi dom. Miesi\u0119czny doch\u00F3d pary to oko\u0142o 20 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala jej na cz\u0119ste i dalekie podr\u00F3\u017Ce. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71267369":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia jednoosobowa \u0142\u00F3d\u017A podwodna. Dziadek i Corey s\u0105 mocno zdziwieni faktem, \u017Ce Rick decyduje si\u0119 j\u0105 kupi\u0107. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 awans oficerski z czas\u00F3w wojny o niepodleg\u0142o\u015B\u0107 Stan\u00F3w Zjednoczonych, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do cz\u0142onka oddzia\u0142\u00F3w ochotniczych z New Hampshire. P\u00F3\u017Aniej bohaterowie programu rozmawiaj\u0105 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry ma nadziej\u0119 sprzeda\u0107 miniaturowego forda T z dzia\u0142aj\u0105cym silnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267370":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia n\u00F3\u017C bojowy z czas\u00F3w wojny secesyjnej. To bro\u0144, kt\u00F3rej u\u017Cywali konfederaci, nazywaj\u0105c j\u0105 wyka\u0142aczk\u0105 z Arkansas. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 rolexa z 1936. Zegarek nale\u017Ca\u0142 wcze\u015Bniej do Bernarda Madoffa, skazanego za oszustwa finansisty. P\u00F3\u017Aniej Harrisonowie wyceniaj\u0105 automat do gry z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. W programie pojawia si\u0119 tak\u017Ce honda z 1970 roku i gong ringowy z autografem boksera Sonny'ego Listona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267371":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227873.jpg","",[]],"71267372":["Grubas
Tym razem to Maja popada w powa\u017Cne tarapaty. Pszcz\u00F3\u0142ka niechc\u0105cy zapl\u0105tuje si\u0119 w sie\u0107 paj\u0119czycy Tekli. Na szcz\u0119\u015Bcie, znajduj\u0105cy si\u0119 w pobli\u017Cu Grubas spieszy jej na ratunek. Pomaga znajomej uwolni\u0107 si\u0119 z sieci. Wkr\u00F3tce jednak sam ma k\u0142opoty. Maja ma wi\u0119c okazj\u0119, by odwdzi\u0119czy\u0107 si\u0119 za okazan\u0105 jej pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71267373":["Odorek
Podczas ulewy Maja i Gucio znajduj\u0105 schronienie. Wkr\u00F3tce okazuje, \u017Ce w tym samym miejscu deszcz przeczekuje tak\u017Ce Odorek. Jego towarzystwo jest dla nich wyj\u0105tkowo k\u0142opotliwe. Ich nowy znajomy, gdy si\u0119 wzruszy lub zez\u0142o\u015Bci, wydziela bardzo nieprzyjemny zapach. Ta przykra cecha Odorka ratuje jednak pszcz\u00F3\u0142ki przed modliszk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71267374":["Neandertalczyk
Tw\u00F3rcy serii ukazuj\u0105 100 tysi\u0119cy lat panowania cz\u0142owieka neandertalskiego na kontynencie europejskim. Omawiaj\u0105 pojawienie si\u0119 pierwszych narz\u0119dzi opartych o krzemienne ostrze. Ukazuj\u0105 tak\u017Ce narodziny sztuki oraz powstanie amulet\u00F3w i pierwszego kalendarza my\u015Bliwych. Przybli\u017Caj\u0105 r\u00F3wnie\u017C fakt opanowania ognia przez neandertalczyk\u00F3w. Na koniec pr\u00F3buj\u0105 dociec przyczyn ich wygini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71267375":["Cz\u0142owiek z Cro-Magnon
W tym odcinku o tym, kim by\u0142 cz\u0142owiek z Cro-Magnon, jak \u017Cy\u0142 i jakie by\u0142y jego najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cia ewolucyjne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71267376":["Koszmar koszmar\u00F3w
Poszukiwania kuzynki Alutki nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w. Jej c\u00F3reczka Alinka nadal mieszka w domu ciotki. J\u0119drula niespodziewanie odkrywa w sobie ojcowskie instynkty i nie widzi \u015Bwiata poza ma\u0142\u0105. Nie dostrzega r\u00F3wnie\u017C udr\u0119ki Alutki, a na niej dziecko praktykuje swoje paranormalne zdolno\u015Bci, zdarzaj\u0105ce si\u0119 czasem u dziewczynek w jej wieku. Kiedy\u015B takie cechy wykazywa\u0142a Eliza, wi\u0119c Alutka prosi j\u0105 o pomoc. Dziewczynki staczaj\u0105 ze sob\u0105 swoisty pojedynek czarownic, kt\u00F3ry wygrywa Alinka, a Eliza musi si\u0119 ratowa\u0107 ucieczk\u0105. Po tym wydarzeniu dalsze przebywanie Alutki ze strasznym dzieckiem pod jednym dachem staje si\u0119 niemo\u017Cliwe, co nie oznacza jednak wcale, \u017Ce to dziecko musi odej\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"71267377":["Stargazer L - 1011","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71267378":["Twin Otter","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71267379":["W tym odcinku rozmowa o dekalogu udanego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240000.jpg","",[]],"71267380":["Tym razem do sklepu trafia element uzbrojenia z czas\u00F3w zimnej wojny - system naprowadzania termicznego, b\u0119d\u0105cy cz\u0119\u015Bci\u0105 ameryka\u0144skiej rakiety powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 buicka regala z 1986 roku. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 oryginalny kostium kr\u00F3liczka \"Playboya\" z lat 60. ubieg\u0142ego wieku. Ponadto w programie pojawiaj\u0105 si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczna skrzynia z narz\u0119dziami stolarskimi i nierozpakowana kostka Rubika z 1980 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267381":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 kolta z pocz\u0105tk\u00F3w lat 90. XIX wieku - klasyczny rewolwer u\u017Cywany przez kowboj\u00F3w, str\u00F3\u017C\u00F3w prawa i rzezimieszk\u00F3w z Dzikiego Zachodu. Nast\u0119pnie Rick rozmawia z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 sprzedaj\u0105cym swoje zdj\u0119cia japo\u0144skiego my\u015Bliwca Mitsubishi A6M \"Zero\", wykonane podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej na Alasce. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafia dokumentacja medyczna samego kr\u00F3la rock and rolla, Elvisa Presleya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71267382":["Gienek, Andrzej i Jastrz\u0105b przyst\u0119puj\u0105 do generalnych porz\u0105dk\u00F3w. Wynosz\u0105 z domu wszystkie sprz\u0119ty, czyszcz\u0105 \u015Bciany, sufity i pod\u0142ogi. Podczas sprz\u0105tania panowie dokonuj\u0105 ciekawych odkry\u0107. Agnieszka i Jarek z Bronowa przymierzaj\u0105 si\u0119 do zbior\u00F3w siana. Najpierw trzeba przygotowa\u0107 maszyny - m.in. uzupe\u0142ni\u0107 z\u0119by grabarki. Na szcz\u0119\u015Bcie rolnikom sprzyja pogoda. Zbi\u00F3r siana przebiega po ich my\u015Bli. Micha\u0142, nowy bohater serii, prowadzi w Poczopku stadnin\u0119 wierzchowc\u00F3w. Odwiedza go weterynarz Agnieszka - ma ona ustali\u0107, czy jedna z klaczy zosta\u0142a zap\u0142odniona i co jest przyczyn\u0105 kaszlu innego konia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",["N"]],"71267383":["Dylematy w\u0142adzy
Majka dostaje awans. Zostaje kierownikiem dzia\u0142u w gazecie, w kt\u00F3rej pracuje. Wkr\u00F3tce przekona si\u0119, \u017Ce zarz\u0105dzanie lud\u017Ami nie jest \u0142atwe. Zosia ma k\u0142opoty w szkole. Dziewczynka postanawia zmieni\u0107 swoje plany edukacyjne i przenie\u015B\u0107 si\u0119 do technikum fryzjerskiego. Stwierdza, \u017Ce lepiej by\u0107 zadowolon\u0105 z \u017Cycia fryzjerk\u0105 ni\u017C sfrustrowan\u0105, niedouczon\u0105 pani\u0105 magister. Wkr\u00F3tce odwiedza j\u0105 korepetytor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"71267384":["Narodziny
Karol i Tadzio oczekuj\u0105 w szpitalu narodzin dzieci. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce wszystko potrwa jeszcze jaki\u015B czas i wracaj\u0105 do domu. Panowie postanawiaj\u0105 przygotowa\u0107 mieszkanie na przyj\u0119cie potomk\u00F3w i zamieniaj\u0105 salon w pobojowisko. Po telefonie ze szpitala wracaj\u0105 do \u017Con. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce to Danka urodzi\u0142a syna. Zawiedziony Karol walczy z zazdro\u015Bci\u0105. W domu przyjaciele zastaj\u0105 matk\u0119 Aliny, ta zap\u0119dza obu pan\u00F3w do robienia porz\u0105dk\u00F3w. W ko\u0144cu w domu zjawiaj\u0105 si\u0119 dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"71267385":["\u017Bywe zw\u0142oki
Karol Krawczyk - tramwajarz z Woli - dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142o mu jeszcze tylko 6 miesi\u0119cy \u017Cycia. Za namow\u0105 swojego wiernego przyjaciela, kanalarza Tadzia Norka postanawia zabezpieczy\u0107 swoj\u0105 \u017Con\u0119 na przysz\u0142o\u015B\u0107. Jego \u015Bwietny plan ma jednak pewn\u0105 powa\u017Cn\u0105 wad\u0119 - Karol nie umiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267386":["Kuzguwu Boski Dynamit
Karol przypadkowo wchodzi do pewnego klubu nocnego i ze zdumieniem widzi tam swojego s\u0105siada Norka, kt\u00F3ry ma w\u0142a\u015Bnie na scenie pr\u00F3b\u0119 wyst\u0119pu estradowego. Tadek jednak nie poznaje go. Kiedy spotykaj\u0105 si\u0119 w domu, niczego nie pami\u0119ta. Krawczyk stwierdza, \u017Ce jego przyjaciel cierpi na rozdwojenie ja\u017Ani. Zabiera go do klubu, gdzie spotykaj\u0105 Dank\u0119 i Alin\u0119. Wszyscy dziwnie t\u0142umacz\u0105 si\u0119 z przyczyn tego spotkania, a tymczasem na scenie pojawia si\u0119 Norek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71267387":["Katarzyna Dowbor uda si\u0119 do Opactwa, wsi po\u0142o\u017Conej na styku Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie mieszka pani Jadwiga z dw\u00F3jk\u0105 dzieci - czternastoletnim Kub\u0105 i dziesi\u0119cioletni\u0105 Oliwi\u0105. M\u0105\u017C kobiety zmar\u0142 z powodu wycie\u0144czenia organizmu przez alkohol. Samotna matka jest zaradna i pogodna, pracuje w sklepie i od kilku lat pe\u0142ni funkcj\u0119 so\u0142tysa. Rodzina \u017Cyje jednak w skromnych warunkach. Pani Jadwiga z niskiej pensji nie jest w stanie poprawi\u0107 ich bytu. Zajmuj\u0105 po\u0142ow\u0119 wiekowego domu - pok\u00F3j z kuchni\u0105 ogrzewane kaflowym piecem. Dzieci marz\u0105 o w\u0142asnych pokojach i przede wszystkim o \u0142azience. Maciej Pertkiewicz stworzy odpowiedni projekt przebudowy, a ekipa Artura Witkowskiego zajmie si\u0119 jego realizacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["N"]],"71267388":["Pani Ewa i jej pi\u0119tnastoletnia c\u00F3rka Ewelina maj\u0105 dom nieopodal Malborka, we wsi Czerwony Dw\u00F3r. Podj\u0119\u0142y decyzj\u0119 o wyprowadzce po tym, jak dziewczyna zatru\u0142a si\u0119 tu czadem ze starego pieca. Obie wynaj\u0119\u0142y niewielk\u0105 kawalerk\u0119 w Sztumie, kt\u00F3ra poch\u0142ania lwi\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 ich dochod\u00F3w. Dwa lata temu u pani Ewy zdiagnozowano nowotw\u00F3r piersi. Choroba utrudnia jej prac\u0119. Rodziny nie sta\u0107 na podstawowe wydatki, a tym bardziej na remont. Na szcz\u0119\u015Bcie z pomoc\u0105 przychodzi ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71267389":["Boeing 747","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71267390":["C2A Greyhound","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71267391":["W przeddzie\u0144 Niedzieli Palmowej Ewa Wachowicz odwiedzi gmin\u0119 Liszki, gdzie od lat powstaj\u0105 s\u0142ynne, produkowane wed\u0142ug tradycyjnej receptury w\u0119dliny. Po powrocie do domu skomponuje menu z my\u015Bl\u0105 o zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 \u015Bwi\u0119tach. Ugotuje klarowny \u017Curek na wiejskiej kie\u0142basie, poka\u017Ce te\u017C, jak samodzielnie przygotowa\u0107 domow\u0105 szynk\u0119. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C s\u0142odko\u015Bci, gdy\u017C prowadz\u0105ca upiecze babk\u0119 z makiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"71267392":["W Wielk\u0105 Sobot\u0119 Ewa doradzi, co przygotowa\u0107 na \u015Bwi\u0105teczny obiad. Ugotuje ros\u00F3\u0142 wo\u0142owy z w\u0105tr\u00F3bk\u0105, usma\u017Cy te\u017C kotlety schabowe. Na deser za\u015B poda ciasto orzechowe. Zaproszeni go\u015Bcie opowiedz\u0105 o tegorocznych trendach \u015Blubnych. Korzystaj\u0105c z ich rad, Ewa przygotowuje gustowny tort dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71267393":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mi\u0142osza Krawczyka - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry tak bardzo kocha adrenalin\u0119, \u017Ce nawet po urazie, jakiego dozna\u0142 w wyniku powa\u017Cnego wypadu na motocyklu, postanowi\u0142 z niej nie rezygnowa\u0107. Mi\u0142osz je\u017Adzi na quadzie, skacze na bungee i wraz ze swoim psem-opiekunem podr\u00F3\u017Cuje w najdalsze zak\u0105tki \u015Bwiata. Stworzy\u0142 tak\u017Ce wynalazek, specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3ry bardzo u\u0142atwi\u0142 \u017Cycie jemu, a tak\u017Ce innym niepe\u0142nosprawnym na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C relacj\u0119 z zawod\u00F3w na ergometrach wio\u015Blarskich, w kt\u00F3rych bra\u0142y udzia\u0142 osoby sprawne i niepe\u0142nosprawne. Celem zawod\u00F3w by\u0142 zakup sprz\u0119tu sportowego dostosowanego dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawnych. Powr\u00F3ci tak\u017Ce Rafa\u0142 Gr\u0119likowski, niepe\u0142nosprawny podr\u00F3\u017Cnik, kt\u00F3ry przemierza \u015Bwiat na rowerze w poszukiwaniu ruin \u015Bredniowiecznych zamk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"71267394":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71267395":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71267396":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"71267397":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71267398":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71266920":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266921":["Tajemniczy prze\u015Bladowca
Patrycja uwa\u017Ca, \u017Ce jest n\u0119kana przez swojego by\u0142ego ch\u0142opaka. Regularnie otrzymuje wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami, znajduje w nich w\u0142asne zdj\u0119cia, na kt\u00F3rych ma wydrapane oczy, oraz li\u015Bciki z wulgarnymi has\u0142ami. Ostatnio hamulce w samochodzie dziewczyny uleg\u0142y awarii, co doprowadzi\u0142o do gro\u017Anego wypadku. Tak\u017Ce w szpitalu do Patrycji dociera list z do\u0142\u0105czonym kosmykiem jej w\u0142os\u00F3w. \u015Aledztwo wykazuje, \u017Ce dziewczyna cierpi na zaburzenia psychiczne. Redaktorzy nie s\u0105 pewni, czy Patrycj\u0119 faktycznie kto\u015B prze\u015Bladuje, czy to tylko wymys\u0142 jej chorej wyobra\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71266922":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266923":["Eksperyment poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b klienci s\u0105 manipulowani przez koncerny spo\u017Cywcze. Zaprezentowane r\u00F3wnie\u017C zostan\u0105: komputerowa animacja ludzkiego szkieletu podczas jogi, przelot i ewolucje nad Dubajem w rozdzielczo\u015Bci 4K oraz wirtualne latanie. Tw\u00F3rcy serii wyt\u0142umacz\u0105 tak\u017Ce, jak dzia\u0142a Elektrociep\u0142ownia Siekierki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71266924":["Zaginiony schron
Na samym pocz\u0105tku 1945 r. niemiecka obrona na linii Wis\u0142y zosta\u0142a prze\u0142amana przez pot\u0119\u017Cne uderzenie Armii Czerwonej. Ogromna liczba ludzi cofn\u0119\u0142a si\u0119 wtedy w stron\u0119 Berlina. Podj\u0119to pr\u00F3by zatrzymania tego niekontrolowanego ruchu wojska, a punktem zbornym si\u0142 wycofuj\u0105cych spod Warszawy zosta\u0142 Toru\u0144. Tam naprawiano pojazdy, uzupe\u0142niano straty i tworzono nowe oddzia\u0142y z ocala\u0142ych cz\u0142onk\u00F3w rozbitych formacji. Rosjanie nie planowali zdoby\u0107 tego miasta-twierdzy, pozwolili obro\u0144com na ucieczk\u0119 i zniszczyli wycofuj\u0105cy si\u0119 garnizon. Po odej\u015Bciu Niemc\u00F3w w Toruniu pozosta\u0142o wiele umocnie\u0144 i sprz\u0119tu wojskowego. Tym razem poszukiwacze odwiedz\u0105 jeden ze schron\u00F3w nale\u017C\u0105cych do niemieckiej linii obrony w styczniu 1945 r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",[]],"71266925":["Tajemnica piwnic w centrum Braniewa
Poszukiwacze prowadz\u0105 badania w \u015Bcis\u0142ym centrum Braniewa. W lutym 1945 roku miasto s\u0142u\u017Cy\u0142o Niemcom za punkt ewakuacyjny w kierunku Mierzei Wi\u015Blanej. Nast\u0119pnie zosta\u0142o zniszczone przez wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska. Po starych kamienicach Braniewa pozosta\u0142 plac otoczony nowymi blokami - zdaniem niekt\u00F3rych pod ziemi\u0105 kryj\u0105 si\u0119 piwnice, do kt\u00F3rych czasami wpadaj\u0105 mieszka\u0144cy. Ekipa programu spr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 nieznane do dzi\u015B podziemia i wydoby\u0107 z nich pami\u0105tki z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",[]],"71266926":["Staro\u017Cytne opowie\u015Bci o zaawansowanej cywilizacji, kt\u00F3ra istnia\u0142a na d\u0142ugo przed nasz\u0105, wr\u0119cz nieprawdopodobnie stare wspania\u0142e budowle, nowe odkrycia, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 przeczy\u0107 historycznej chronologii - wszystko to mo\u017Ce dowodzi\u0107, \u017Ce to nie ludzie jako pierwsi dysponowali wyrafinowan\u0105 technologi\u0105 na naszej planecie. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mity o bogach \u017Cyj\u0105cych niegdy\u015B na ziemi s\u0105 w rzeczywisto\u015Bci \u015Bwiadectwem spotka\u0144 naszych przodk\u00F3w z kosmitami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"71266927":["Re\u017C.: Julien Johan.
Opowie\u015B\u0107 o m\u0142odych ludziach, kt\u00F3rzy dorastali w nazistowskich Niemczech. W czerwcu 1943 roku w Antwerpii powsta\u0142a 12 Dywizja Pancerna SS \"Hitlerjugend\". Tysi\u0105ce nastoletnich fanatyk\u00F3w przyrzek\u0142o odda\u0107 \u017Cycie za F\u00FChrera. Wys\u0142ano ich m.in. do Normandii, gdzie mieli zatrzyma\u0107 inwazj\u0119 aliant\u00F3w. We francuskim dokumencie o Hitlerjugend wykorzystano materia\u0142y archiwalne i relacje \u015Bwiadk\u00F3w, kt\u00F3rzy opowiedzieli o tym, jak cz\u0142onkowie okrytej nies\u0142aw\u0105 jednostki siali strach i zniszczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364512.jpg","",[]],"71266928":["Szef kuchni podpowie, jak podczas wizyty w restauracji zaoszcz\u0119dzi\u0107 pieni\u0105dze albo dosta\u0107 co\u015B gratis. Pawe\u0142 sprawdzi, co tkwi w \u015Blinie i wyt\u0142umaczy, na czym polegaj\u0105 jej koj\u0105ce w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do specjalnego seminarium, podczas kt\u00F3rego doro\u015Bli Japo\u0144czycy ucz\u0105 si\u0119 m.in. okazywa\u0107 uczucia i p\u0142aka\u0107. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce osoby neuronietypowe s\u0105 idealnymi pracownikami myjni samochodowej. Klienci doceniaj\u0105 ich szczeg\u00F3ln\u0105 dba\u0142o\u015B\u0107 o detale. W programie odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C prezentacja gigantycznego telewizora, kt\u00F3ry sk\u0142ada si\u0119 w harmonijk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71266929":["Za\u0142o\u017Cona w San Antonio w Teksasie w 2004 roku firma Massage Heights posiada ju\u017C niemal 100 lokali na terenie ca\u0142ej Ameryki P\u00F3\u0142nocnej. W teorii marka ma oferowa\u0107 najwy\u017Cszej jako\u015Bci us\u0142ugi w konkurencyjnych cenach. Shane Evans oraz jej m\u0105\u017C sp\u0119dzili ostatnich 9 lat rozwijaj\u0105c za\u0142o\u017Cone przez siebie przedsi\u0119biorstwo. Zanim Massage Heights otworzy kolejnych 300 lokali, kobieta chce sprawdzi\u0107, jak wygl\u0105da obs\u0142uga klient\u00F3w jej firmy. Jest pe\u0142na entuzjazmu i pragnie naprawi\u0107 wszelkie problemy, na jakie natrafi podczas programu. Na swojej drodze spotka m.in. cz\u0142owieka, kt\u00F3ry musi pracowa\u0107 na kilku etatach, aby utrzyma\u0107 swoj\u0105 rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189605.jpg","",[]],"71266930":["Czas rozpali\u0107 grill i rozpocz\u0105\u0107 nowy odcinek programu. A w nim m.in. sosy firmy Cattle BoyZ, stanowi\u0105ce doskona\u0142e po\u0142\u0105czenie smak\u00F3w s\u0142odkiego i pikantnego. Jedna partia tego produktu wystarczy na wype\u0142nienie a\u017C 4 tys. butelek. Inne przedsi\u0119biorstwo, Del Monte Fresh, dba o to, by ka\u017Cdy mi\u0142o\u015Bnik grillowania m\u00F3g\u0142 skosztowa\u0107 krojonych ananas\u00F3w prosto z Kostaryki. Z czarnej fasoli i komasy ry\u017Cowej pracownicy firmy Dr. Praeger przygotowuj\u0105 zdrowe, ale syc\u0105ce burgery warzywne. Na deser widzowie poznaj\u0105 dw\u00F3ch zakochanych w przyprawach braci, kt\u00F3rzy dzi\u0119ki przepisowi swojej babci stworzyli w\u0142asny biznes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198817.jpg","",[]],"71266931":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach zawarto\u015Bci zapomnianych schowk\u00F3w w magazynach w Lake Elsinore. Jedni znajd\u0105 tam skarby, inni tylko k\u0142opoty. Dave Hester zjawia si\u0119 na miejscu w zaskakuj\u0105co dobrym nastroju. Jak zwykle jednak uprzykrza \u017Cycie wszystkim innym. Rene Nezhoda i Jarrod Schulz id\u0105 \u0142eb w \u0142eb, licytuj\u0105c \u015Bwietne schowki, podczas gdy Ivy Calvin musi si\u0119 napoci\u0107, dzia\u0142aj\u0105c w nieznanej mu okolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71266932":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w Santa Ana w hrabstwie Orange, gdzie Dave Hester czuje si\u0119 jak w domu. Bezwzgl\u0119dnie wykorzystuje swoj\u0105 przewag\u0119, maksymalnie utrudniaj\u0105c pozosta\u0142ym handlarzom wylicytowanie schowka z cenn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Jarrodowi i Brandi nie wiedzie si\u0119, a Rene Nezhoda musi wykaza\u0107 si\u0119 determinacj\u0105, by wygra\u0107 licytacj\u0119. Przekonamy si\u0119, jak Ivy Calvin poradzi sobie z now\u0105 konkurencj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71266933":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancasteru. Tutaj Ivy czuje si\u0119 szczeg\u00F3lnie pewnie, poniewa\u017C \u015Bwietnie zna to miejsce. Mary Padian ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 dobi\u0107 targu z Calvinem. Okazuje si\u0119 on zaskakuj\u0105co twardym negocjatorem, ale w ko\u0144cu kupuje rzeczy, kt\u00F3rych pr\u00F3bowa\u0142a pozby\u0107 si\u0119 handlarka. Jarrod i Brandi podnosz\u0105 ci\u015Bnienie konkurencji i sobie nawzajem, podczas gdy Rene Nezhoda stara si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce jest najlepszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71266934":["Rick wybiera si\u0119 do Bostonu, licz\u0105c na to, \u017Ce uda mu si\u0119 zdoby\u0107 kolekcj\u0119 pami\u0105tek dru\u017Cyny baseballowej Red Sox. Tymczasem w lombardzie Corey rozwa\u017Ca kupno kurtki z okresu II wojny \u015Bwiatowej. P\u00F3\u017Aniej Chum wraz z Coreyem ucz\u0105 si\u0119 kilku nowych sztuczek, dzi\u0119ki staremu zestawowi ma\u0142ego magika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"71266935":["Od niepami\u0119tnych czas\u00F3w \u017Ceglarze powtarzali legendy o zaginionych wyspach, na kt\u00F3rych ludzie \u017Cyli w harmonii, korzystaj\u0105c z dobrodziejstw zaawansowanej cywilizacji. Autorzy programu badaj\u0105, czy te opowie\u015Bci to wy\u0142\u0105cznie wytw\u00F3r bujnej wyobra\u017Ani, czy te\u017C kryje si\u0119 w nich ziarno prawdy. Istniej\u0105 teorie, \u017Ce odleg\u0142e wyspy by\u0142y w przesz\u0142o\u015Bci zamieszkane przez obcych. Niekt\u00F3rzy podejrzewaj\u0105 nawet, \u017Ce kosmici wci\u0105\u017C odwiedzaj\u0105 swoje dawne w\u0142o\u015Bci. Tw\u00F3rcy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce bazy obcych znajduj\u0105 si\u0119 w g\u0142\u0119binach ocean\u00F3w w pobli\u017Cu takich wysp. T\u0142umaczy\u0142oby to liczne w tych rejonach doniesienia o pojawianiu si\u0119 UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71266936":["Biblijna Arka Przymierza rozpala wyobra\u017Ani\u0119 poszukiwaczy skarb\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Ta poz\u0142acana skrzynia, w kt\u00F3rej przechowywano tablice z dziesi\u0119ciorgiem przykaza\u0144, mia\u0142a by\u0107 obdarzona niezwyk\u0142ymi mocami. Dzi\u0119ki nim mog\u0142a zabija\u0107 tych, kt\u00F3rzy si\u0119 do niej zbli\u017Cyli, burzy\u0107 kamienne mury, a tak\u017Ce umo\u017Cliwia\u0107 kontakt z Bogiem. Autorzy programu badaj\u0105, czy w tych niezwyk\u0142ych opowie\u015Bciach o bezcennej relikwii kryje si\u0119 prawda. Dociekaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co sta\u0142o si\u0119 z Ark\u0105 Przymierza i czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce jej odnalezienie ujawni\u0142oby pozaziemskie pochodzenie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71266937":["Gienio i Andrzej musz\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 specjalny pojazd umo\u017Cliwiaj\u0105cy sprawne oczyszczanie ob\u00F3r. Mimo to praca wcale nie jest \u0142atwa. Ciasne pomieszczenia wymagaj\u0105 precyzji, a ka\u017Cdy nieprzemy\u015Blany ruch mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do niemi\u0142ych konsekwencji. Rodzina Bogdana przygotowuje si\u0119 do zmian. Na wsi wszystko toczy si\u0119 zgodnie z rytmem wyznaczonym przez natur\u0119. Gospodarze w Borowskich Ciborach z kolei musz\u0105 zgromadzi\u0107 zapasy zar\u00F3wno dla siebie, jak i inwentarza. Czeka ich pracowity dzie\u0144. Nowi bohaterowie, Justyna i \u0141ukasz, mieszkaj\u0105 w Ciemnoszyjach. Mi\u0119dzy nimi cz\u0119sto dochodzi do konflikt\u00F3w, poniewa\u017C oboje maj\u0105 silny charakter.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71266938":["W Plutyczach Gienek i Andrzej jak zawsze maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Dzi\u015B zamierzaj\u0105 przeprowadzi\u0107 bezpiecznie krowy na inne pastwisko. Zwierz\u0119ta bywaj\u0105 niesforne i jedno z nich ucieka. Andrzej i Gienek czym pr\u0119dzej musz\u0105 je z\u0142apa\u0107. Sylwia i Karol r\u00F3wnie\u017C przyst\u0119puj\u0105 do pracy w swoim gospodarstwie. Poniewa\u017C skupiaj\u0105 si\u0119 na uprawach ekologicznych, sw\u00F3j ogr\u00F3d warzywny wy\u015Bcie\u0142aj\u0105 s\u0142om\u0105 i kartonami. Podczas pracy mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc trojga dzieci. Na li\u015Bcie zada\u0144 jest jeszcze obuczanie klaczy. W spraw\u0119 zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani do\u015Bwiadczeni hodowcy koni - Agnieszka i Jarek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71266939":["Gdy temperatura spada w rozgrzaniu si\u0119 pomaga jedzenie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co spo\u017Cywaj\u0105 mieszka\u0144cy Kanady i Szwecji w ch\u0142odne dni. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C o ludziach na wyspie La Palma, gdzie przez wiele tygodni wulkan powodowa\u0142 ogromne straty. Przybli\u017Cona zostanie sylwetka szwajcarskiego serowara. Jego wyroby doceniaj\u0105 najlepsi kucharze. Ekipa b\u0119dzie towarzyszy\u0107 podczas patrolu paryskim policjantom ze specjalnego oddzia\u0142u na rolkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71266940":["Kr\u0119gi z Osia
Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 za poszukiwania skarb\u00F3w wykorzystuj\u0105c metod\u0119 Lidar (Light Detection and Ranging). Dzi\u0119ki niej mo\u017Cna \"zobaczy\u0107\" map\u0119 terenu bez szaty ro\u015Blinnej i zabudowa\u0144. Mo\u017Cliwo\u015Bci tej technologii \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y ekip\u0119 programu w Bory Tucholskie. Eksperci odkryli na tamtejszych ziemiach obraz wielkiego kr\u0119gu, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 \u015Bladem kultury Got\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71266941":["Szlakiem 3 dywizji strzelc\u00F3w karpackich pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142y silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawianiem si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Atak wojsk polskich rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 w nocy 12 maja 1944 roku. Poprzedzi\u0142y go artyleryjskie natarcie i bombardowanie. Pierwsze uderzenie naszych rodak\u00F3w zako\u0144czy\u0142o si\u0119 kl\u0119sk\u0105, a atakuj\u0105ce bataliony zosta\u0142y zdziesi\u0105tkowane. Drugi atak za\u015B odni\u00F3s\u0142 powodzenie, a na klasztorze Monte Cassino za\u0142opota\u0142a polska flaga. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71266942":["Autorzy programu opowiedz\u0105, jak staro\u017Cytnym Egipcjanom udawa\u0142o si\u0119 przenosi\u0107 wielotonowe obeliski, powiedz\u0105 te\u017C, jak problemy transportu ci\u0119\u017Ckiego budulca rozwi\u0105zali Rzymianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71266943":["Rok 1956. Chruszczow krytykuje brutaln\u0105 i pe\u0142n\u0105 nadu\u017Cy\u0107 polityk\u0119 stalinowsk\u0105. Radziecki przyw\u00F3dca chce otworzy\u0107 ZSRR na \u015Bwiat i zaskakuje wszystkich swoj\u0105 wizyt\u0105 w Stanach Zjednoczonych. Chruszczow zamierza zbudowa\u0107 pokojowe stosunki z nowo wybranym prezydentem Kennedym. Ponadto 26 czerwca 1963 ameryka\u0144ska g\u0142owa pa\u0144stwa wyg\u0142asza swoje s\u0142ynne, pe\u0142ne nadziei przem\u00F3wienie do t\u0142umu, m\u00F3wi\u0105c: \"Ich bin ein Berliner\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170300.jpg","",[]],"71266944":["Losy tego sezonu mog\u0105 si\u0119 jeszcze odmieni\u0107 za spraw\u0105 pot\u0119\u017Cnych maszyn i zmiennych warunk\u00F3w atmosferycznych. Na Alasce Joe pope\u0142nia b\u0142\u0105d, wskutek kt\u00F3rego dochodzi do powa\u017Cnego uszkodzenia wci\u0105garki zrywkowej. W stanie Waszyngton Gabe Rygaard sprowadza ogromn\u0105 maszyn\u0119 \u015Bcinkowo-uk\u0142adaj\u0105c\u0105 - jedn\u0105 z najwi\u0119kszych w przemy\u015Ble le\u015Bnym. Na Florydzie za\u0142amuje si\u0119 pogoda. Ekipy Dreadknots i Chapman Logging staraj\u0105 si\u0119 przetrwa\u0107 gro\u017An\u0105 nawa\u0142nic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2280660.jpg","",[]],"71266945":["W gospodarstwie w Laszkach Emilia przygotowuje si\u0119 na narodziny ma\u0142ych ko\u017Al\u0105tek. Jest to najwa\u017Cniejszy czas w roku. Tym razem w tym problematycznym momencie gospodyni\u0119 wspieraj\u0105 babcia, matka i Adrian. Wszyscy s\u0105 w pe\u0142nej gotowo\u015Bci, zw\u0142aszcza Emilia i Adrian, kt\u00F3rzy pe\u0142ni\u0105 wart\u0119 w ko\u017Alarni, aby w ka\u017Cdej chwili m\u00F3c udzieli\u0107 pomocy przy porodach... W Plutyczach Gienek i jego synowie przygotowuj\u0105 sprz\u0119t na nowy sezon. Traktor wymaga konsultacji z mechanikiem. W Pokaniewie Tomek ma do zagospodarowania ogromne pole, kt\u00F3re nale\u017Cy przygotowa\u0107 do zasiania. Przy wsp\u00F3lnej pracy ma okazj\u0119 sp\u0119dzi\u0107 z synem troch\u0119 czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71266946":["Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105, jak wygl\u0105da gospodarstwo Bogdana, kt\u00F3ry niejednokrotnie pomaga\u0142 Gienkowi w poprzednich odcinkach. M\u0119\u017Cczyzna hoduje ponad 100 kr\u00F3w trudnej pod wieloma wzgl\u0119dami rasy limousine. Zwierz\u0119ta te potrafi\u0105 w obronie ciel\u0119cia zaatakowa\u0107 gospodarza. Gospodarz musi z\u0142apa\u0107 na lasso i odrobaczy\u0107 ca\u0142e swoje stado - \u015Brodkiem, za kt\u00F3rego smakiem krowy nie przepadaj\u0105. W pracy pomagaj\u0105 mu synowie i c\u00F3rki. Dzieci lubi\u0105 jazd\u0119 konno. Rozwijanie pasji umo\u017Cliwia im fakt, \u017Ce Bogdan hoduje te\u017C kilka zimnokrwistych koni. Andrzej i Gienio walcz\u0105 z awari\u0105 pr\u0105du. Tomek musi wykaza\u0107 si\u0119 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w obliczu pewnych problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71266947":["Na pocz\u0105tku roku 1945 w Prusach Wschodnich dosz\u0142o do zaci\u0119tych walk, kt\u00F3re toczy\u0142y si\u0119 r\u00F3wnie\u017C w powietrzu. Armia ZSRR, by raz na zawsze rozprawi\u0107 si\u0119 z wojskami niemieckimi, zgromadzi\u0142a imponuj\u0105ce si\u0142y powietrze. Liczy\u0142y one kilka tysi\u0119cy samolot\u00F3w. Niemcy mierzy\u0142y si\u0119 z pot\u0119\u017Cnym wrogiem, a w dodatku mieli problem z zaopatrzeniem swoich wojsk m.in. w cz\u0119\u015Bci zamienne. Jedna z walk powietrznych mia\u0142a miejsce nad Braniewem. Poszukiwacze postaraj\u0105 si\u0119 odszuka\u0107 szcz\u0105tki rozbitego samolotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"71266948":["W O\u017Carowie Mazowieckim dochodzi do po\u017Caru w budynku. Ratownicy ruszaj\u0105 na ratunek pijanemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 w \u015Brodku. Musz\u0105 czym pr\u0119dzej wydosta\u0107 go ze \u015Brodka. W \u017Bukowie ofiara wypadku jest zakleszczona w aucie. \u017Beby j\u0105 stamt\u0105d wyci\u0105gn\u0105\u0107, trzeba rozci\u0105\u0107 karoseri\u0119. Tymczasem m\u0142odzie\u017C razem z Brunonem udaje si\u0119 do lokalnego punktu, by odda\u0107 krew - robi\u0105 to regularnie, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192453.jpg","",[]],"71266949":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71266950":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71266951":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266952":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266953":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266954":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71266955":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71266956":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266957":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266958":["Gienek i Jastrz\u0105b sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 Walkowi. Przynosz\u0105 zepsuty szpikulec potrzebny do pracy na roli. Walek go naprawia. Po powrocie do swojej wsi Gienek i Jastrz\u0105b orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce musz\u0105 jecha\u0107 po rop\u0119, gdy\u017C zaczyna brakowa\u0107 jej w ci\u0105gniku. Id\u0105 z kanistrami na stacj\u0119 benzynow\u0105. Tam znajduj\u0105 podw\u00F3zk\u0119 z powrotem do Plutycz. Kierowc\u0105 jest widz programu. Gienek daje mu w podzi\u0119ce jajka. W Kundziczach Maciek i Ukrainiec Igor organizuj\u0105 drapak dla byka, kt\u00F3ry jako jedyny ze stada nie pasie si\u0119 w lesie. Musz\u0105 r\u00F3wnie\u017C naprawi\u0107 drog\u0119 w gospodarstwie Ma\u0107ka. W Laszkach Emilka wraz z Karolem chc\u0105 po raz pierwszy osiod\u0142a\u0107 dwuletniego Zefira. Ko\u0144 jest dosy\u0107 pos\u0142uszny. Gospodyni decyduje si\u0119 go dosi\u0105\u015B\u0107. Mimo pocz\u0105tkowej nerwowo\u015Bci zwierz\u0119cia wszystko idzie zgodnie z planem. Karola zach\u0119ca to do nauki jazdy konno. Nast\u0119pnie para przygotowuje daszek dla kaczki, kt\u00F3ra niedawno znios\u0142a jaja. Dyskutuje r\u00F3wnie\u017C na temat wychowania c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71266959":["Odwet
Z wi\u0119zienia ucieka gro\u017Any recydywista. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona zdradza go i policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce skazaniec szuka zemsty. Kluczowy dla z\u0142apania m\u0119\u017Cczyzny okazuje si\u0119 trop prowadz\u0105cy do handlarza \u017Cywym towarem, kt\u00F3ry dzia\u0142a przy wschodniej granicy. Tymczasem Krystian coraz gwa\u0142towniej post\u0119puje z przest\u0119pcami. Brutalne zachowanie detektywa nie budzi aprobaty jego partnera, Olgierda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71266960":["Nie szukajcie nas
Na komend\u0119 przychodzi przestraszony dwunastolatek, Janek. Jego rodzice, Dariusz i Basia, zagin\u0119li. Po powrocie ze szko\u0142y ch\u0142opiec i jego starsza siostra, Agnieszka, znale\u017Ali list, w kt\u00F3rym ma\u0142\u017Conkowie prosili, by ich nie szuka\u0107. Jacek wbrew siostrze poinformowa\u0142 policj\u0119. Dziewczyna uwa\u017Ca, \u017Ce rodzice chc\u0105 im jedynie da\u0107 nauczk\u0119 i niebawem sami wr\u00F3c\u0105 do domu. Policjanci szybko dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo sprawia\u0142o du\u017Ce problemy wychowawcze. Musz\u0105 ustali\u0107, czy rodzice faktycznie postanowili porzuci\u0107 w\u0142asne dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71266961":["30-latka dowiaduje si\u0119 o podw\u00F3jnym \u017Cyciu siostry i partnera
Aneta jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 osiedlowego klubu fitness. Pewnego dnia dochodzi w nim do napadu na klientk\u0119, Nin\u0119. Spraw\u0105 interesuje si\u0119 siostra Anety, Dominika. Niebawem w\u0142a\u015Bcicielka klubu zauwa\u017Ca, \u017Ce krewna ma jakie\u015B tajemnice z jej narzeczonym, a w dodatku dziwnie si\u0119 zachowuje. Tymczasem kto\u015B zabija Nin\u0119. Z czasem Aneta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce morderstwo dawnej klientki, a tak\u017Ce niecodzienne zachowanie siostry i partnera s\u0105 ze sob\u0105 powi\u0105zane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71266962":["Tata z Ameryki
Malwina wychowywa\u0142a si\u0119 bez ojca, kt\u00F3ry porzuci\u0142 rodzin\u0119 i wyjecha\u0142 do USA w poszukiwaniu lepszego \u017Cycia. Niespodziewanie m\u0119\u017Cczyzna wraca do kraju i pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 kontakt z c\u00F3rk\u0105, co spotyka si\u0119 ze sprzeciwem ze strony jego by\u0142ej \u017Cony. Malwina jednak nie potrafi odwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 od rodzica. Niebawem w towarzystwie zamo\u017Cnego Jerzego pojawia si\u0119 tajemnicza m\u0142oda kobieta. Nastolatka pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego jej ojciec ukrywa sw\u00F3j maj\u0105tek i dlaczego tak naprawd\u0119 porzuci\u0142 rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71266963":["33-letnia Ewelina oddaje pod opiek\u0119 swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 siostrze i odkrywa, \u017Ce jej dziecko sta\u0142o si\u0119 powodem fatalnej zazdro\u015Bci
Ewelina postanawia zako\u0144czy\u0107 urlop rodzicielski i wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Ta decyzja nie podoba si\u0119 m\u0119\u017Cowi kobiety, informatykowi Paw\u0142owi. M\u0119\u017Cczyzna denerwuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy Ewelina zatrudnia swoj\u0105 m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119, Agat\u0119, w roli opiekunki do dziecka. Pocz\u0105tkowo m\u0142oda matka jest zadowolona z tego, jak krewna wykonuje swoje obowi\u0105zki, a kolejne przytyki m\u0119\u017Ca traktuje jako uci\u0105\u017Cliw\u0105 wojn\u0119 w rodzinie. Jednak z czasem dostrzega, \u017Ce jej c\u00F3reczka staje si\u0119 coraz bardziej nerwowa i p\u0142aczliwa. W ko\u0144cu daje si\u0119 przekona\u0107 Paw\u0142owi i zwalnia Agat\u0119. W zamian zatrudnia s\u0105siadk\u0119, kt\u00F3ra ma do\u015Bwiadczenie w opiece nad dzie\u0107mi. Nied\u0142ugo po tych wydarzeniach Ewelina znajduje na laptopie m\u0119\u017Ca obrazek z mi\u0142osn\u0105 tre\u015Bci\u0105. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Pawe\u0142 ma romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71266964":["Kochany Maks
Weronika niedawno pochowa\u0142a syna, Maksa. Nieoczekiwanie zjawia si\u0119 u niej dawna partnerka ch\u0142opaka, Beata. Twierdzi, \u017Ce jest z Maksem w ci\u0105\u017Cy. Wkr\u00F3tce potem jednak Weronika dowiaduje si\u0119, \u017Ce Beata mia\u0142a romans z przyjacielem jej syna, Szymonem. Po porodzie m\u0142oda matka podrzuca dziecko niedosz\u0142ej te\u015Bciowej i ucieka. Policja odnajduje Beat\u0119. Zostaj\u0105 jej odebrane prawa rodzicielskie, dziewczyna dostaje te\u017C kuratora. Badania DNA wykazuj\u0105 jednak, \u017Ce Maks faktycznie jest ojcem dziecka dziewczyny. Weronika idzie do s\u0105du, by zapewni\u0107 sobie prawo do opieki nad wnukiem. Po kilku latach jednak Beata powraca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71266965":["Pacjent zwany ordynatorem
W swojej kilkudziesi\u0119cioletniej karierze lekarskiej ordynator \u0141ubicz z czym\u015B takim jeszcze si\u0119 nie spotka\u0142. Dr Kidler a\u017C sze\u015Bciokrotnie prosi go o spotkanie. Chce z nim porozmawia\u0107 o swoich finansach. Gdy w ko\u0144cu ordynator znajduje dla niego czas, dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie chodzi tu bynajmniej o podwy\u017Ck\u0119, lecz o obni\u017Cenie pensji Kidlera. Jest ju\u017C jednak zbyt p\u00F3\u017Ano na taki krok. \u0141ubicz nie mo\u017Ce sobie darowa\u0107, \u017Ce z kasy szpitala mog\u0142o wyp\u0142ywa\u0107 mniej pieni\u0119dzy. Staje si\u0119 strz\u0119pem cz\u0142owieka. Zmuszony jest poprosi\u0107 o pomoc pi\u0119kn\u0105 pani\u0105 psycholog (Magdalena Stu\u017Cy\u0144ska-Brauer).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71266966":["Leczenie eksperymentalne
Ordynator, przekonany przez atrakcyjn\u0105 pani\u0105 psycholog o wspania\u0142ych efektach leczenia hipoterapi\u0105, postanawia zastosowa\u0107 t\u0119 metod\u0119 w szpitalu. Pacjenci s\u0105 bardzo z tego zadowoleni i wysoko oceniaj\u0105 jej skuteczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71266967":["Wied\u017Amin i Bestia
Szpital atakuje Bestia, kt\u00F3ra wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne postacie. Doktor Basen pada ofiar\u0105 jej podst\u0119pnej intrygi. Jego dni s\u0105 policzone. Jedynym ratunkiem dla doktora i ca\u0142ego personelu staje si\u0119 wezwanie egzorcysty. Siostra Basen znajduje w ksi\u0105\u017Cce telefonicznej niejakiego Wied\u017Amina (Daniel Olbrychski), kt\u00F3rego wzywa na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71266968":["Taniec z wyjazdami
Szpital ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w pewnym konkursie. Ma okazj\u0119 pokaza\u0107 w nim sw\u00F3j wieloletni dorobek i od lat doskonalony warsztat. Do rywalizacji zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 plac\u00F3wki z r\u00F3\u017Cnych miast Europy - m.in. z Monachium, Marsylii, Sofii. Wkr\u00F3tce sprawa staje si\u0119 \u015Bwiatowa. Sukces mo\u017Ce jednak drogo kosztowa\u0107 szpital. Doktor Kidler boi si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 bardzo z\u0142e konsekwencje, gdy\u017C pacjenci mog\u0105 odwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 plecami do chor\u00F3b. Plac\u00F3wka s\u0142u\u017Cby zdrowia mo\u017Ce na tym bardzo ucierpie\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71266969":["Moje kiepskie \u017Cycie
Halina za namow\u0105 s\u0105siadki, Heleny, postanawia napisa\u0107 autobiografi\u0119. By uatrakcyjni\u0107 swoj\u0105 histori\u0119, ubarwia pewne fakty. Gdy Ferdynand si\u0119 o tym dowiaduje, obra\u017Ca si\u0119 na \u017Con\u0119 i zaczyna grozi\u0107 jej rozwodem. Reakcje s\u0105siad\u00F3w i dzieci Kiepskich na ksi\u0105\u017Ck\u0119 r\u00F3wnie\u017C s\u0105 bardzo gwa\u0142towne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71266970":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71266971":["Marzyciele
Ferdynand dowiaduje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119kszym marzeniem Mariana Pa\u017Adziocha jest zakup traktora ogrodowego, kt\u00F3ry posiada r\u00F3wnie\u017C funkcj\u0119 koszenia trawnik\u00F3w. Jego \u017Cona, Helena, wola\u0142aby jednak zestaw do karaoke i absolutnie nie zgadza si\u0119 na kupno kosiarki. Z czasem w konflikt ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Pa\u017Adzioch\u00F3w zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71266972":["Be\u0142kot
Podczas wieczornego ogl\u0105dania telewizji Ferdynand wyg\u0142asza ordynarne komentarze pod adresem pojawiaj\u0105cych si\u0119 na ekranie celebryt\u00F3w i dziennikarzy. Najbardziej nie znosi prezentera pogody, kt\u00F3ry z kolei przypad\u0142 do gustu Halinie. Kiepska jest zdenerwowana zachowaniem m\u0119\u017Ca. Ma do niego pretensje, \u017Ce zak\u0142\u00F3ca jej wieczorn\u0105 rozrywk\u0119. Z czasem w konflikt zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71266973":["Madagaskar","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"71266974":["Nie szukajcie nas
Na komend\u0119 przychodzi przestraszony dwunastolatek, Janek. Jego rodzice, Dariusz i Basia, zagin\u0119li. Po powrocie ze szko\u0142y ch\u0142opiec i jego starsza siostra, Agnieszka, znale\u017Ali list, w kt\u00F3rym ma\u0142\u017Conkowie prosili, by ich nie szuka\u0107. Jacek wbrew siostrze poinformowa\u0142 policj\u0119. Dziewczyna uwa\u017Ca, \u017Ce rodzice chc\u0105 im jedynie da\u0107 nauczk\u0119 i niebawem sami wr\u00F3c\u0105 do domu. Policjanci szybko dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo sprawia\u0142o du\u017Ce problemy wychowawcze. Musz\u0105 ustali\u0107, czy rodzice faktycznie postanowili porzuci\u0107 w\u0142asne dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71266975":["48h. Zaginieni 3
Funkcjonariusze Policyjnego Centrum Poszukiwania Zaginionych zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem tajemnic dotycz\u0105cych tego, co dzieje si\u0119 z cz\u0142owiekiem, gdy znika bez \u015Bladu. Najwa\u017Cniejsze jest pierwsze 48 godzin i w tym czasie specjalna grupa operacyjna musi przeprowadzi\u0107 dochodzenie oraz ustali\u0107, czy by\u0142 to wypadek, ucieczka, a mo\u017Ce zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71266976":["Piekarz Jarek rok wcze\u015Bniej zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z Justyn\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 w pracy. Kobieta porzuci\u0142a dla niego poprzedniego partnera. Para trzy miesi\u0119cy temu wzi\u0119\u0142a \u015Blubu. Mimo kr\u00F3tkiego sta\u017Cu zwi\u0105zku m\u0119\u017Cczyzna zaczyna podejrzewa\u0107 ukochan\u0105 o zdrad\u0119. Ze swoich obaw zwierza si\u0119 szwagrowi, Sebastianowi, on jednak nie wierzy w win\u0119 siostry. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Justyna udost\u0119pnia ich wsp\u00F3lne mieszkanie na schadzki zam\u0119\u017Cnej kole\u017Cance, Marysi. Jarkowi jednak takie wyja\u015Bnienie nie wystarcza. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna poznaje szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o swojej ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",[]],"71266977":["Tulipan
Na osiedlu grasuje gwa\u0142ciciel, jednak ofiary milcz\u0105 i nie chc\u0105 zeznawa\u0107. Poszukiwany m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje myli\u0107 tropy i zwodzi\u0107 policj\u0119. Jedna z poszlak prowadzi do sprawy sprzed lat. R\u00F3wnolegle detektywi musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 spraw\u0119 zagadkowego zagini\u0119cia syna bogatego biznesmena. Nerwowy przedsi\u0119biorca nie u\u0142atwia policji dotarcia do prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71266978":["Grzesznicy
Gin\u0105 cz\u0142onkowie kilku rodzin. Ojcowie, matki oraz ich nastoletnie c\u00F3rki. \u015Aledczy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce sprawca zmusza m\u0119\u017Cczyzn, by zabijali swoich bliskich, a nast\u0119pnie pope\u0142niali samob\u00F3jstwa. Podejrzenie pada na nauczyciela informatyki Potockiego, kt\u00F3ry mia\u0142 konflikt z zaginionymi nastolatkami. Wkr\u00F3tce znika kolejna rodzina. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zaginiony ostatnio ojciec i m\u0105\u017C, Micha\u0142 Kluk, by\u0142 winien spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy pewnej grupie przest\u0119pczej. Rozwi\u0105zanie tej zagadki zaskoczy wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71266979":["Objazd
W trakcie \u015Bledztwa, dotycz\u0105cego skradzionego auta, str\u00F3\u017Ce prawa przypadkowo znajduj\u0105 zbiorow\u0105 mogi\u0142\u0119. Niebawem odkrywaj\u0105, \u017Ce pojazd ukrad\u0142 W\u0142adys\u0142aw Szumski, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 si\u0119 ukry\u0107 przed lud\u017Ami lokalnego mafiosa, Ma\u0142olepszego. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 jednak pecha. Uciekaj\u0105c, wpad\u0142 w r\u0119ce szajki z\u0142odziei i zosta\u0142 przez nich zamordowany. W\u0142adys\u0142aw mia\u0142 przy sobie materia\u0142y kompromituj\u0105ce Ma\u0142olepszego, kt\u00F3re zdoby\u0142a kochanka przest\u0119pcy, Wiktoria Dorociak. Pozyskanie tych plik\u00F3w zleci\u0142 kobiecie Adam, brat W\u0142adys\u0142awa i by\u0142y partner Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71266980":["Porywaczka
\u0141owcy zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 Wandy, kt\u00F3ra wywioz\u0142a swoje roczne dziecko od m\u0119\u017Ca z Niemiec. Synek zagin\u0105\u0142. Kobieta broni si\u0119, \u017Ce nakry\u0142a partnera na przegl\u0105daniu materia\u0142\u00F3w pedofilskich. Ekipa namierza w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 auta, w kt\u00F3rym znaleziono Wand\u0119. Pr\u00F3buj\u0105 te\u017C ustali\u0107 miejsce pobytu jej m\u0119\u017Ca. Jagna pods\u0142uchuje rozmow\u0119 Brunona z Robertem. Okazuje si\u0119, \u017Ce odnaleziono cia\u0142o nastolatka i jest podejrzenie, \u017Ce to jej zaginiony brat. Brunon oferuje kobiecie, \u017Ce b\u0119dzie jej towarzyszy\u0142 przy identyfikacji zw\u0142ok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"71266981":["Warsztaty literackie
W redakcji zjawiaj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze policji. Okazuje si\u0119, \u017Ce 19-latek przetrzymuje w sklepie kasjerk\u0119, gro\u017C\u0105c jej \u015Bmierci\u0105. Napastnik chce rozmawia\u0107 tylko z Markiem, kt\u00F3rego zna z warsztat\u00F3w literackich. Dziennikarz jedzie na miejsce zdarzenia, aby prowadzi\u0107 negocjacje. Niespodziewanie, sam staje si\u0119 zak\u0142adnikiem. W spraw\u0119 anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 wszyscy pracownicy redakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71266982":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71266983":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71266984":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266985":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71266986":["Prognatyzm
30-letnia Marlena to atrakcyjna m\u0142oda kobieta, kt\u00F3ra cierpi na tzw. syndrom habsburski. Jej \u017Cuchwa jest nienaturalnie wysuni\u0119ta do przodu, co od wielu lat jest \u017Ar\u00F3d\u0142em kompleks\u00F3w. Nie tylko jednak wzgl\u0119dy estetyczne sk\u0142oni\u0142y Marlen\u0119 do poddania si\u0119 operacji. Wada zgryzu jest coraz bardziej bolesna - ka\u017Cdy k\u0119s sprawia, \u017Ce kobieta cierpi. Lekarze zdecydowali si\u0119 przeprowadzi\u0107 skomplikowany zabieg, tzw. operacj\u0119 dwuszcz\u0119kow\u0105, kt\u00F3ry ma nada\u0107 \u017Cuchwie odpowiedni kszta\u0142t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"71266987":["Nerwiak m\u00F3zgu
Tw\u00F3rcy przenios\u0105 si\u0119 na oddzia\u0142 laryngologii. B\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 60-letniemu Grzegorzowi, u kt\u00F3rego zwyk\u0142a chrypka okaza\u0142a si\u0119 by\u0107 wynikiem guza krtani. \u017Beby uratowa\u0107 mu \u017Cycie, lekarze wykonaj\u0105 operacj\u0119 wyci\u0119cia krtani. M\u0119\u017Cczyzna musi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce ju\u017C nigdy nie b\u0119dzie normalnie m\u00F3wi\u0142. Kamery b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Grzegorzowi podczas zabiegu, jak r\u00F3wnie\u017C w czasie rehabilitacji. Widzowie zobacz\u0105, jak ci\u0119\u017Cko trzeba pracowa\u0107 , by na nowo zacz\u0105\u0107 m\u00F3wi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"71266988":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"71266989":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}