{"73283734":["Powr\u00F3t do zamku Grodno
W dzisiejszym wydaniu Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski sprawdzi, dlaczego hitlerowcy tak bardzo interesowali si\u0119 zamkiem Grodno. Prawdopodobnie powodem tego zainteresowania by\u0142y nieodnalezione do dzi\u015B lochy lub po\u0142o\u017Cenie budowli. Wiele wskazuje na to, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie tutaj Niemcy ukryli skarby. Mo\u017Cliwe \u017Ce w\u0142a\u015Bnie do Grodna trafi\u0142y dzie\u0142a sztuki, kt\u00F3re Hitler planowa\u0142 wystawi\u0107 w muzeum w Linzu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73283735":["Skarb Wa\u0142brzycha
Podczas II wojny \u015Bwiatowej Wa\u0142brzych by\u0142 jednym z najlepiej przygotowanych do obrony miast zaj\u0119tych przez Niemc\u00F3w. W jego okolicach stacjonowa\u0142o ponad 100 tys. \u017Co\u0142nierzy, a pod miastem swoj\u0105 kwater\u0119 mia\u0142 sztab 17. Armii. Mimo to Wa\u0142brzych zosta\u0142 zaj\u0119ty w maju 1945 roku przez Armi\u0119 Czerwon\u0105 w\u0142a\u015Bciwie bez jednego wystrza\u0142u. Zdaniem wielu \u015Bwiadk\u00F3w miasto pe\u0142ni\u0142o funkcj\u0119 wielkiej skrytki na skarby. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski sprawdzi, czy Niemcy zabrali ze sob\u0105 dzie\u0142a sztuki, czy te\u017C spoczywaj\u0105 one nadal w Wa\u0142brzychu. Prawdopodobnie najwi\u0119ksze tajemnice tego miasta spoczywaj\u0105 g\u0142\u0119boko pod ziemi\u0105 w chodnikach opuszczonych kopal\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73283736":["Linia Mo\u0142otowa
Dla niekt\u00F3rych ukszta\u0142towanie oraz warunki budowy linii Mo\u0142otowa sugeruj\u0105, \u017Ce atak Hitlera na ZSRR 22 czerwca 1941 o dwa tygodnie uprzedzi\u0142 agresj\u0119 ze strony Stalina. Jednak prawda jest inna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73283737":["Tajemnica miasta
Kilka kilometr\u00F3w od \u015Awinouj\u015Bcia, w Golm znajduje si\u0119 cmentarz ofiar wielkiego nalotu alianckich bombowc\u00F3w. Odpowied\u017A na pytanie, dlaczego pod koniec wojny nadmorski kurort sta\u0142 si\u0119 celem ataku, nie jest wcale taka oczywista. Okazuje si\u0119, \u017Ce istnia\u0142y plany, by uczyni\u0107 ze \u015Awinouj\u015Bcia gigantyczn\u0105 baz\u0119 okr\u0119t\u00F3w podwodnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73283738":["Prezentacja rozgrywki \"Immortals Fenyx Rising\". Produkcja Ubisoftu z 2020 roku zebra\u0142a wysokie oceny recenzent\u00F3w, m.in. dzi\u0119ki swojemu podobie\u0144stwu do \"The Legend of Zelda: Breath of the Wild\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"73283739":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283740":["Krillin i Hogan ratuj\u0105 ma\u0142ego, namekia\u0144skiego ch\u0142opca imieniem Dende, kt\u00F3rego zaatakowa\u0142 Dodoria. Ca\u0142ej tr\u00F3jce udaje si\u0119 uciec i ukry\u0107 w bezpiecznym miejscu. Tymczasem Dodoria musi zmierzy\u0107 si\u0119 z Veget\u0105. Bardzo szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce przegra pojedynek. B\u0142aga o darowanie mu \u017Cycia, a w zamian oferuje zdradzenie prawdziwych przyczyn zag\u0142ady jego planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283741":["Tajemnica Dirksena
Herbert von Dirksen zosta\u0142 uprowadzony przez niemieckich oficer\u00F3w z jego zamku w Grod\u017Acu, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bniej by\u0142 zaj\u0119ty przez radzieckich \u017Co\u0142nierzy. Tw\u00F3rcy programu postaraj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 dlaczego do tego dosz\u0142o oraz jakiej tajemnicy strzeg\u0142 by\u0142y ambasador.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"73283742":["Z\u0142oto Wroc\u0142awia
Gigantyczny maj\u0105tek, kt\u00F3ry mia\u0142o tworzy\u0107 z\u0142oto wroc\u0142awskich bank\u00F3w jest mitem. W bankach tego miasta nie by\u0142o sztab z\u0142ota, gdy\u017C te przechowywano tylko w banku centralnym lub terenowych oddzia\u0142ach. Dokumenty i realia tamtego czasu pozwalaj\u0105 na jednoznaczne okre\u015Blenie tej sensacyjnej historii jako wymys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"73283743":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73283744":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73283745":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73283746":["Na umieraj\u0105cej planecie Namek wci\u0105\u017C trwa spektakularna walka pomi\u0119dzy Goku Super-Sajaninem a Friez\u0105. Tymczasem na Ziemi King Kai zostaje poinformowany przez Kami, \u017Ce pan Popo zebra\u0142 siedem ziemskich smoczych kul. Oznacza to, \u017Ce posiada ju\u017C ca\u0142y ich komplet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283747":["Shenron wskrzesza wszystkich wojownik\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali zabici na Namek przez Friez\u0119 i jego poplecznik\u00F3w. Tylko Krillina nie udaje mu si\u0119 uratowa\u0107. Tymczasem Wielki Starzec oraz nameckie smocze kule zostaj\u0105 przywiezione z powrotem na planet\u0119. King Kai natychmiast informuje Starca o zaistnia\u0142ej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283748":["Wojownicy kontynuuj\u0105 zaci\u0119t\u0105 walk\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce \u017Caden z przeciwnik\u00F3w nie zd\u0105\u017Cy odnie\u015B\u0107 zwyci\u0119stwa przed wybuchem i zag\u0142ad\u0105 planety. W pewnym momencie Goku orientuje si\u0119, \u017Ce 100% mocy Friezy pr\u0119dko si\u0119 wyczerpuje, gdy\u017C takie zu\u017Cycie energii znacznie os\u0142abia jego organizm. Upatruje w tym swojej szansy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283749":["Tajemniczy zamek
Niemiecki saper von Schrecka zostawi\u0142 testament, w kt\u00F3rym opisa\u0142, jak na zamku Grodno ukry\u0142 skarb w dw\u00F3ch skrzyniach. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski chce si\u0119 przekona\u0107, czy dokument jest prawdziwy. Wraz z ekip\u0105 sprawdzi, czy za pomoc\u0105 nowoczesnego sprz\u0119tu mo\u017Cna zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 tego tekstu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["AD"]],"73283750":["Szlak szczur\u00F3w
Podczas II wojny \u015Bwiatowej przerzucenie jednego uciekiniera z Niemiec do W\u0142och kosztowa\u0142o 18 000 dolar\u00F3w (czyli dzisiejsze 180 000 dolar\u00F3w). W tej kwocie by\u0142 zawarty koszt op\u0142aconych przewodnik\u00F3w, kryj\u00F3wek, fa\u0142szywych dokument\u00F3w i bilet\u00F3w. W tym odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, sk\u0105d Niemcy mieli tyle pieni\u0119dzy. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, czy to prawda, \u017Ce na Dolnym \u015Al\u0105sku znajdowa\u0142 si\u0119 skarbiec specjalnie stworzony w celu pokrycia koszt\u00F3w ucieczek Niemc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73283751":["Lego 2K Drive","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"73283752":["Shenron wskrzesza wszystkich wojownik\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali zabici na Namek przez Friez\u0119 i jego poplecznik\u00F3w. Tylko Krillina nie udaje mu si\u0119 uratowa\u0107. Tymczasem Wielki Starzec oraz nameckie smocze kule zostaj\u0105 przywiezione z powrotem na planet\u0119. King Kai natychmiast informuje Starca o zaistnia\u0142ej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283753":["Wojownicy kontynuuj\u0105 zaci\u0119t\u0105 walk\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce \u017Caden z przeciwnik\u00F3w nie zd\u0105\u017Cy odnie\u015B\u0107 zwyci\u0119stwa przed wybuchem i zag\u0142ad\u0105 planety. W pewnym momencie Goku orientuje si\u0119, \u017Ce 100% mocy Friezy pr\u0119dko si\u0119 wyczerpuje, gdy\u017C takie zu\u017Cycie energii znacznie os\u0142abia jego organizm. Upatruje w tym swojej szansy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73283754":["7 Najlepszych Gier 2019","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73283755":["16 europejskich zespo\u0142\u00F3w walczy nie tylko o zwyci\u0119stwo, ale tak\u017Ce o awans do letniego splitu LEC. Ostatni\u0105 polsk\u0105 dru\u017Cyn\u0105, kt\u00F3rej uda\u0142o si\u0119 tego dokona\u0107 jest AGO Rogue w 2020 roku. Fani licz\u0105, \u017Ce Zero Tenacity lub Orbit Anonymo Esports powt\u00F3rz\u0105 ten sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73283756":["Szczypionka dla Frycka
W szkole trwaj\u0105 szczepienia przeciwko gru\u017Alicy. Tymczasem Czesio poznaje nowego koleg\u0119 - mistrza gry na cymba\u0142kach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351680.jpg","",["AD"]],"73283757":["Mokre sny I
Ma\u015Blana w nocy moczy si\u0119 i dostaje pieluchomajtki. Jego klasa wybiera si\u0119 na biwak nad jezioro, gdzie ch\u0142opak zamierza z\u0142owi\u0107 wielk\u0105 ryb\u0119. Tymczasem Anusiak, Czesio i Konieczko zast\u0119puj\u0105 Ma\u015Blan\u0119 And\u017Celik\u0105. Nie chc\u0105 bawi\u0107 si\u0119 z koleg\u0105 w pieluchomajtkach. Odrzucony Ma\u015Blana spotyka samotnego Korespondenta Wojennego i nawi\u0105zuje z nim kontakt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"73283758":["Mokre sny II
Mimo \u017Ce pieluchomajtki Ma\u015Blany sprawdzaj\u0105 si\u0119 doskonale, Anusiak, Konieczko i Czesio nie chc\u0105 przyj\u0105\u0107 go do dru\u017Cyny biwakowej, uczestnicz\u0105cej w podchodach. Podczas opalania si\u0119 higienistka czyta ksi\u0105\u017Ck\u0119 Ma\u015Blany. Ch\u0142opiec postanawia uciec z biwaku. Wyrusza pontonem przed siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"73283759":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"73283760":["16 europejskich zespo\u0142\u00F3w walczy nie tylko o zwyci\u0119stwo, ale tak\u017Ce o awans do letniego splitu LEC. Ostatni\u0105 polsk\u0105 dru\u017Cyn\u0105, kt\u00F3rej uda\u0142o si\u0119 tego dokona\u0107 jest AGO Rogue w 2020 roku. Fani licz\u0105, \u017Ce Zero Tenacity lub Orbit Anonymo Esports powt\u00F3rz\u0105 ten sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73283553":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73283554":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73283555":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73283556":["Jedyny \u015Bwiadek
Agnieszka Lato, kole\u017Canka Marka z czas\u00F3w szkolnych, chce wynaj\u0105\u0107 biuro Malanowskiego. Kiedy detektywi przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do domu kobiety, znajduj\u0105 j\u0105 martw\u0105. Marek nie wierzy w wersj\u0119 o samob\u00F3jstwie. Jest przekonany, \u017Ce Agnieszka zosta\u0142a zamordowana. Jego podejrzenia potwierdza sekcja zw\u0142ok. Detektywi z pomoc\u0105 policji pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 fakty. Jedynym \u015Bwiadkiem, a jednocze\u015Bnie podejrzanym jest nastolatek, kt\u00F3rego detektywi widzieli przed domem ofiary. Ania z Markiem trafiaj\u0105 na trop dziewczyny, kt\u00F3ra kontaktuje si\u0119 z ch\u0142opakiem. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce znajoma Marka mia\u0142a romans z \u017Conatym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 mie\u0107 motyw, by j\u0105 zabi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"73283557":["O\u015Bwiecenie
Adam Zawadzki prosi detektyw\u00F3w o sprawdzenie, czy ukochany jego c\u00F3rki nie jest naci\u0105gaczem. Domniemany oszust uwa\u017Ca si\u0119 za duchowego przewodnika i prowadzi drogie warsztaty terapeutyczne. Tomek postanawia wyjecha\u0107 na weekendowe medytacje, aby pozna\u0107 prawd\u0119. Podejrzenia budzi k\u0142\u00F3tnia jogina ze sparali\u017Cowan\u0105 siostr\u0105. Prze\u0142omem w \u015Bledztwie okazuje si\u0119 by\u0142a partnerka guru, Peruwianka Rosario.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"73283558":["Umowa
Udane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo 31-letnich Jaros\u0142awa i Marty prze\u017Cywa kryzys, gdy pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna w \u0142azience myli \u017Con\u0119 z jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Juli\u0105. Wkr\u00F3tce m\u0105\u017C odkrywa jednak, \u017Ce zdarzenie nie by\u0142o przypadkowe. Znajoma wyra\u017Anie zabiega o jego wzgl\u0119dy, a partnerka zdaje si\u0119 co\u015B przed nim ukrywa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"73283559":["Droga do piek\u0142a
Milena pracuje jako dyspozytorka w firmie transportowej swojego ojca Edwarda. Pewnego dnia jej brat Maksymilian ma wypadek podczas niezaplanowanego wyjazdu s\u0142u\u017Cbowym samochodem. Kobieta chce wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119 samowolnej podr\u00F3\u017Cy. Wkr\u00F3tce w jednym z aut znajduje zbiornik z nielegalnym paliwem i urz\u0105dzenia nawigacyjne. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce ojciec wozi podejrzane towary pod holendersk\u0105 granic\u0119 na zlecenie grupy przest\u0119pczej. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest szanta\u017Cowany. Mimo to nie chce i\u015B\u0107 na policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835455.jpg","",["N"]],"73283560":["Alibi doskona\u0142e
Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w szpitalu zosta\u0142 zamordowany pacjent, kt\u00F3ry trafi\u0142 tam po wypadku na budowie. W gronie podejrzanych znajduje si\u0119 \u017Cona ofiary, kt\u00F3ra mia\u0142a romans z jego by\u0142ym wsp\u00F3lnikiem. Detektywi wyruszaj\u0105 na budow\u0119, by przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie wypadku. Trop wiedzie ich do jednego z wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w ofiary, kt\u00F3ry od jakiego\u015B czasu nie pojawia\u0142 si\u0119 w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"73283561":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73283562":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283563":["Powr\u00F3t m\u0119\u017Ca
Tadeusz, kt\u00F3ry od ponad 10 lat pracuje w Ameryce, planuje powr\u00F3t do Polski, do \u017Cony Marii. Zarobi\u0142 ju\u017C na dom, a w przysz\u0142o\u015Bci zamierza otworzy\u0107 w\u0142asny biznes. Plany m\u0119\u017Cczyzny komplikuje wypadek, kt\u00F3remu ulega na budowie. Gdy wraca do Polski, Maria opiekuje si\u0119 nim najlepiej, jak potrafi. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce wbrew temu, co m\u0105\u017C jej m\u00F3wi\u0142, pracowa\u0142 na budowie na czarno i za pobyt w ameryka\u0144skim szpitalu musi zap\u0142aci\u0107 100 tys. dolar\u00F3w. Kobieta jest w\u015Bciek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",[]],"73283564":["Matka influencerki
M\u0105\u017C Iwony, Rafa\u0142, pracuje za granic\u0105, dlatego wi\u0119kszo\u015B\u0107 obowi\u0105zk\u00F3w zwi\u0105zanych z wychowaniem dzieci spada na ni\u0105. Pewnego dnia kobieta zastaje swoj\u0105 17-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Alicj\u0119 w dwuznacznej sytuacji z ch\u0142opakiem, 27-letnim Micha\u0142em. Zszokowana wyrzuca go z domu. Potem jednak, widz\u0105c smutek c\u00F3rki, zmienia decyzj\u0119. Pozwala dziewczynie na kontynuowanie znajomo\u015Bci, pod warunkiem \u017Ce b\u0119dzie si\u0119 spotyka\u0107 z Micha\u0142em w obecno\u015Bci innych domownik\u00F3w. Z czasem kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma toksyczny wp\u0142yw na Alicj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2406157.jpg","",["N"]],"73283565":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73283566":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283567":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283568":["Idealna
Ewa boi si\u0119 przyzna\u0107 zazdrosnemu narzeczonemu, \u017Ce korzysta z us\u0142ug masa\u017Cysty. Z tego samego powodu nie idzie na wizyt\u0119 do lekarza, gdy terapeuta zauwa\u017Ca, \u017Ce ma ona asymetryczne piersi. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej problem z biustem powraca, a Ewa dowiaduje si\u0119, \u017Ce choruje na raka i czeka j\u0105 operacja usuni\u0119cia obu piersi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381696.jpg","",["N"]],"73283569":["Skrywane tajemnice
Dochodzi do brutalnego pobicia m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on podejrzewany o stosowanie przemocy domowej. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo Adam i Olga szybko ustalaj\u0105, \u017Ce bliscy poszkodowanego manipuluj\u0105 dowodami. Chroni\u0105 jednak w ten spos\u00F3b zar\u00F3wno pobitego, jak i napastnika. Jednocze\u015Bnie detektywi kontynuuj\u0105 prywatne \u015Bledztwo Rafalskiego i Ma\u0142eckiej. Szybko udaje im si\u0119 namierzy\u0107 diler\u00F3w i zaplanowa\u0107 akcj\u0119 ich zatrzymania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403714.jpg","",[]],"73283570":["Lilka pomaga pobitemu Jankowi. T\u0142umaczy mu, kim jest pijany m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry go zaatakowa\u0142. Po powrocie do domu Sta\u0144czuk nie m\u00F3wi Kindze prawdy o swoich obra\u017Ceniach. Teresa dostrzega, \u017Ce zi\u0119\u0107 nie jest szczery. Piotrek jest przekonany, \u017Ce Melka przebywa we Wroc\u0142awiu, ale si\u0119 ukrywa. Pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119, poniewa\u017C coraz bardziej obawia si\u0119 o jej bezpiecze\u0144stwo. W ko\u0144cu udaje mu si\u0119 j\u0105 spotka\u0107. Marysia dostaje intryguj\u0105cy SMS z nieznanego numeru. Gra\u017Cyna podejrzewa Micha\u0142a o zdrad\u0119. Gdy decyduje si\u0119 skorzysta\u0107 z kamer, kt\u00F3re zainstalowa\u0142a w swoim mieszkaniu, jej obawy wydaj\u0105 si\u0119 potwierdza\u0107. Kobieta nadal nie wie jednak, z kim potajemnie spotyka si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2408219.jpg","",[]],"73283571":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283572":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73283573":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"73283574":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283575":["Re\u017C.: Justin Lin.
Dominic Toretto, Brian O'Conner i ich towarzysze wiod\u0105 dostatnie \u017Cycie poza granicami Stan\u00F3w Zjednoczonych. Ich ostatni brawurowy skok na skorumpowanego biznesmena Hernana Reyesa w Rio de Janeiro sprawi\u0142, \u017Ce ekipa wzbogaci\u0142a si\u0119 o sto milion\u00F3w dolar\u00F3w. B\u0142yskotliwi z\u0142odzieje musieli jednak opu\u015Bci\u0107 sw\u00F3j kraj, aby nie trafi\u0107 w r\u0119ce organ\u00F3w \u015Bcigania. Niespodziewanie agent Luke Hobbs sk\u0142ada Dominicowi i jego ludziom pewn\u0105 propozycj\u0119. W zamian za ca\u0142kowite uwolnienie od stawianych im zarzut\u00F3w zesp\u00F3\u0142 Toretto mia\u0142by rozbi\u0107 gro\u017Any gang bezwzgl\u0119dnych przest\u0119pc\u00F3w, dzia\u0142aj\u0105cy na terenie dwunastu kraj\u00F3w. Nale\u017C\u0105cy do szajki bandyci s\u0105 \u015Bwietnie wyszkolonymi kierowcami. Szef grupy, by\u0142y funkcjonariusz si\u0142 specjalnych i ekspert od logistyki, Owen Shaw, zamierza zdoby\u0107 nowoczesn\u0105 bro\u0144, kt\u00F3ra mog\u0142aby zagrozi\u0107 bezpiecze\u0144stwu USA. Przest\u0119pcy pomaga nieust\u0119pliwa Letty, by\u0142a dziewczyna Dominica, od dawna uznawana za zmar\u0142\u0105. Ta wiadomo\u015B\u0107 przekonuje Toretto do podj\u0119cia si\u0119 zadania. Wraz ze swoimi towarzyszami wyrusza on w pe\u0142en niebezpiecze\u0144stw po\u015Bcig za bandytami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240008.jpg","",[]],"73283576":["Re\u017C.: Micha\u0142 W\u0119grzyn.
Tomasz Chada (Piotr Witkowski), m\u0142ody mieszkaniec blokowiska, jest utalentowanym raperem. S\u0105dzi, \u017Ce uda mu si\u0119 zrobi\u0107 karier\u0119, jednak nim si\u0119 to stanie, nie waha si\u0119 nielegalnie zdobywa\u0107 pieni\u0119dzy, m.in. kradn\u0105c samochody na zlecenie mafii, za co trafia do wi\u0119zienia. Dziewczyna muzyka, Monika (Agnieszka Wi\u0119d\u0142ocha), prosi go, by znalaz\u0142 uczciw\u0105 prac\u0119, ale dla niego jedyn\u0105 alternatyw\u0105 jest nagrywanie utwor\u00F3w, czemu po\u015Bwi\u0119ca si\u0119 z wielk\u0105 determinacj\u0105 w okresach pomi\u0119dzy kolejnymi odsiadkami. Prac\u0119 w studiu umo\u017Cliwia m\u0142odemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie szczerze wierz\u0105cy w jego talent producent Pawe\u0142 Krok (Antoni Pawlicki). Teksty tworzone przez Chad\u0119 s\u0105 bezpo\u015Brednie, pe\u0142ne goryczy i szczere do b\u00F3lu. Dzi\u0119ki nim Chada staje si\u0119 popularnym raperem. Niestety, prowadzone przez muzyka niebezpieczne \u017Cycie ko\u0144czy si\u0119 niespodziewanie i bardzo tragicznie. Opowie\u015B\u0107 o \u017Cyciu zmar\u0142ego w 2018 roku w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach kontrowersyjnego rapera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407250.jpg","",[]],"73283577":["Re\u017C.: Joel Souza.
Policjanci, Ray Mandel (Thomas Jane) i Nick Holland (Luke Kleintank), przemierzaj\u0105 ulice Los Angeles. Podczas patrolu otrzymuj\u0105 zlecenie, by uda\u0107 si\u0119 w po\u015Bcig za mordercami funkcjonariuszy. Zbli\u017Ca si\u0119 noc, musz\u0105 si\u0119 wi\u0119c spieszy\u0107, by zwi\u0119kszy\u0107 swoje szanse na z\u0142apanie przest\u0119pc\u00F3w. Wskutek niespodziewanych zdarze\u0144 rozpoczynaj\u0105 te\u017C poszukiwania zaginionej dziewczyny i stawiaj\u0105 czo\u0142o nieuczciwemu policjantowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409626.jpg","",[]],"73283578":["Re\u017C.: McG.
Rok 2018. \u015Awiatem rz\u0105dz\u0105 zbuntowane maszyny. Ludzie pr\u00F3buj\u0105 przetrwa\u0107 w rozproszonych na Ziemi grupkach. S\u0142uchaj\u0105 za po\u015Brednictwem radia przekazu od jednego z dow\u00F3dc\u00F3w ruchu oporu, Johna Connora. Matka m\u0119\u017Cczyzny, Sarah, wiele lat temu stoczy\u0142a walk\u0119 z przys\u0142anymi z przysz\u0142o\u015Bci terminatorami. Nagra\u0142a synowi wskaz\u00F3wki. To, co si\u0119 stanie wkr\u00F3tce, wci\u0105\u017C pozostaje zagadk\u0105. John ustala, \u017Ce maszyny obra\u0142y sobie za g\u0142\u00F3wny cel zlikwidowanie jego ojca, Kyle'a Reese'a. Nigdy go nie spotka\u0142. Od jego ocalenia zale\u017Cy jednak przysz\u0142o\u015B\u0107 ludzi. W tym czasie nastoletni Kyle z ma\u0142\u0105 Star usi\u0142uj\u0105 przetrwa\u0107, ukrywaj\u0105c si\u0119 na zgliszczach dawnego \u015Bwiata. Do\u0142\u0105cza do nich tajemniczy przybysz, Marcus. Podczas wsp\u00F3lnej w\u0119dr\u00F3wki atakuj\u0105 ich maszyny. Kyle i jego towarzyszka trafiaj\u0105 do niewoli. Marcusowi udaje si\u0119 uciec i dotrze\u0107 do kwatery g\u0142\u00F3wnej ruchu oporu. Wychodzi na jaw zaskakuj\u0105cy fakt o przybyszu. Mo\u017Ce on okaza\u0107 si\u0119 zar\u00F3wno wrogiem, jak i sojusznikiem. Nieznajomy, kt\u00F3ry sam nie wie, jak si\u0119 znalaz\u0142 w \u015Bwiecie przysz\u0142o\u015Bci, obiecuje Connorowi pomoc w ocaleniu ojca. John musi zaufa\u0107 intuicji i podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, kt\u00F3ra zawa\u017Cy na losie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1999027.jpg","",["N"]],"73284023":["Bohater odcinka to Bartek Osta\u0142owski, kt\u00F3ry w wieku 19 lat straci\u0142 obie r\u0119ce w wypadku komunikacyjnym. Mimo wszystko, zosta\u0142 pierwszym na \u015Bwiecie zawodowym kierowc\u0105 prowadz\u0105cym samoch\u00F3d za pomoc\u0105 st\u00F3p. Poza driftem, Bartek zajmuje si\u0119 tak\u017Ce malarstwem i tworzy przepi\u0119kne obrazy. W kolejnej cz\u0119\u015Bci programu autorzy przygotowali relacj\u0119 z konkursu Miss \u015Awiata na W\u00F3zku, w kt\u00F3rym udzia\u0142 wzi\u0119\u0142a Adrianna Zawadzi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284024":["Idealna matka
Adam i Patrycja cztery lata temu si\u0119 pobrali. Maj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Len\u0119. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce jego \u017Cona jest dobr\u0105 matk\u0105, ale otoczenie dostrzega, \u017Ce ich dziecko nie zachowuje si\u0119 normalnie. Adam podejrzewa, \u017Ce to wina opiekunki. S\u0105dzi, \u017Ce kobieta zn\u0119ca si\u0119 nad Len\u0105 i chce jej zwolnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"73284025":["Zakochana dziewczyna
Podczas imprezy w akademiku Grzegorz, ukochany El\u017Cbiety, znika na kilkana\u015Bcie minut. Dziewczyna odnajduje go nieprzytomnego. Dzwoni pod 112. Od operatora CPR dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u00F3g\u0142 on przedawkowa\u0107 narkotyki. Ch\u0142opak trafia do szpitala na odtrucie. Zakochana 18-latka postanawia pom\u00F3c mu zerwa\u0107 z na\u0142ogiem. Wkr\u00F3tce z jej domu rodzinnego zaczynaj\u0105 gin\u0105\u0107 cenne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"73284026":["Prostytutka z dobrego domu
Milena ma s\u0142aby kontakt ze skupionymi na sobie rodzicami, kt\u00F3rzy w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwiedli. Poznaje ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym prze\u017Cywa sw\u00F3j pierwszy raz. Wkr\u00F3tce potem okazuje si\u0119, \u017Ce Bartek nagra\u0142 ukryt\u0105 kamer\u0119 nag\u0105 Milen\u0119. Szanta\u017Cuje j\u0105, gro\u017C\u0105c, \u017Ce je\u015Bli nie b\u0119dzie dla niego pracowa\u0107 jako prostytutka, opublikuje jej kompromituj\u0105ce nagranie w sieci. Tymczasem matka dziewczyny s\u0105dzi, \u017Ce cierpi ona na anoreksj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"73284027":["Nastolatek pr\u00F3buje swoich si\u0142 w e-sporcie
Rafa\u0142 ca\u0142e dnie sp\u0119dza na graniu na komputerze. Podczas nieobecno\u015Bci rodzic\u00F3w urz\u0105dza wielogodzinny maraton. Jego dziewczyna czuje si\u0119 zaniedbywana. By rozbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 ukochanego, robi sobie dwuznaczne zdj\u0119cia z przyjacielem. Nie wie, \u017Ce znajomy jest w niej zadurzony i szuka\u0142 sposobu, by rozbi\u0107 ich zwi\u0105zek. Sylwia postanawia wyja\u015Bni\u0107 nieporozumienie z Rafa\u0142em. Idzie do jego domu i znajduje go nieprzytomnego przed komputerem i ze s\u0142uchawkami na uszach. Dzwoni po pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"73284028":["W czwartym odcinku programu zawodnik\u00F3w czeka zaskoczenie. Do\u0142\u0105czy do nich nowa osoba. Ju\u017C na pocz\u0105tku, razem ze wszystkimi, b\u0119dzie musia\u0142a poradzi\u0107 sobie z przygotowaniem domowego obiadu. By\u0107 mo\u017Ce przyczyni si\u0119 do wygranej swojej dru\u017Cyny. Nagrod\u0105 odcinka jest wizyta w SPA oraz odwiedziny w laboratorium Wojciecha Modesta Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360454.jpg","",["N"]],"73284029":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"73284030":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"73284031":["Easy rajder
Halina kupuje samoch\u00F3d. Nie mo\u017Ce jednak usi\u0105\u015B\u0107 za kierownic\u0105, poniewa\u017C nie ma prawa jazdy. Ferdek posiada wprawdzie taki dokument, jednak \u017Cona zabrania mu wypr\u00F3bowa\u0107 auto. T\u0142umaczy m\u0119\u017Cowi, \u017Ce od trzech dekad nie je\u017Adzi\u0142, a poza tym zbyt cz\u0119sto pije alkohol i nie nadaje si\u0119 na kierowc\u0119. Z czasem samoch\u00F3d staje si\u0119 powodem s\u0105siedzkich kpin i rodzinnych niesnasek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"73284032":["Warszawa
Jolasia oznajmia Waldkowi, \u017Ce zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Warszawy i zrobi\u0107 tam karier\u0119. Ch\u0142opak jest zrozpaczony. Poniewa\u017C nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia w stolicy, pr\u00F3buje powstrzyma\u0107 zon\u0119. Natomiast Ferdek z zapa\u0142em wspiera nowy pomys\u0142 synowej. Liczy na to, \u017Ce dzi\u0119ki przeprowadzce pozb\u0119dzie si\u0119 jej z domu raz na zawsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"73284033":["Fakty i mity
Pa\u017Adzioch postanawia walczy\u0107 z chuliga\u0144stwem i upadkiem moralnym na osiedlu. Na samym pocz\u0105tku zamierza wyeksmitowa\u0107 Arnolda Boczka, poniewa\u017C uznaje go za g\u0142\u00F3wn\u0105 przyczyn\u0119 ba\u0142aganu panuj\u0105cego w kamienicy. W zwi\u0105zku ze swoimi planami Marian proponuje Ferdkowi, aby po\u0142\u0105czyli si\u0142y i wsp\u00F3lnie utworzyli komitet obywatelski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"73284034":["Pi\u0119tna\u015Bcie minut
Jolasia i Waldek wpadaj\u0105 w spiral\u0119 kredytow\u0105. Grozi im eksmisja. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce do sp\u0142acenia d\u0142ug\u00F3w dzieci zmuszeni zostaj\u0105 Halina i Ferdek. Marian podpowiada Kiepskim, jak mogliby zarobi\u0107 spore pieni\u0105dze. Twierdzi, \u017Ce powinni wyst\u0105pi\u0107 w filmie pornograficznym. Ci s\u0105 g\u0142\u0119boko wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci niemoraln\u0105 propozycj\u0105 Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"73284035":["Ceg\u0142a Gutenberga
Na skutek fatalnego wypadku Ferdynand traci pami\u0119\u0107. Halina i Mariolka pr\u00F3buj\u0105 wykorzysta\u0107 nadarzaj\u0105c\u0105 si\u0119 okazj\u0119 i nieobecno\u015B\u0107 Waldka, by odmieni\u0107 niezno\u015Bnego m\u0119\u017Ca i ojca. Postanawiaj\u0105 wi\u0119c odtworzy\u0107 mu pami\u0119\u0107 z ma\u0142ymi korektami, tak, by Kiepski bardziej odpowiada\u0142 ich oczekiwaniom. W efekcie tych podst\u0119pnych zabieg\u00F3w, niczego nie podejrzewaj\u0105cy Ferdek staje si\u0119 zaprzysi\u0119g\u0142ym abstynentem i domowym pracusiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73284036":["Uczestnicy programu musz\u0105 przygotowa\u0107 jajko. Okazuje si\u0119, \u017Ce zadanie przerasta niekt\u00F3rych uczestnik\u00F3w. Wygrani w tej konkurencji maj\u0105 doskona\u0142\u0105 zabaw\u0119. W ich domu pojawi si\u0119 pewna znana wokalistka oraz dw\u00F3ch piosenkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360454.jpg","",["N"]],"73284037":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"73284038":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73284039":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"73284040":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"73284041":["U\u015Bmiech losu
Wydaje si\u0119, \u017Ce tym razem rodzinie Kiepskich w ko\u0144cu dopisa\u0142o szcz\u0119\u015Bcie. Wieczni pechowcy, niespodziewanie dostaj\u0105 w spadku okr\u0105g\u0142y milion dolar\u00F3w. Przed oszo\u0142omionymi Kiepskimi otwieraj\u0105 si\u0119 praktycznie nieograniczone mo\u017Cliwo\u015Bci. Jednak wielkie pieni\u0105dze to, jak si\u0119 okazuje, r\u00F3wnie\u017C wielkie k\u0142opoty. Zaskoczeni wysoko\u015Bci\u0105 otrzymanej kwoty Kiepscy nie bardzo wiedza, co zrobi\u0107 z tak ogromnymi pieni\u0119dzmi. Ciekawe, jak Ferdynand i jego rodzina zdecyduj\u0105 si\u0119 je spo\u017Cytkowa\u0107?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73284042":["Rolki, czyli total gigant
Nadchodz\u0105 urodziny Marioli. Ferdynand nieopatrznie obieca\u0142 kupi\u0107 c\u00F3rce w prezencie \u0142y\u017Cworolki. Niestety, nie jest w stanie dotrzyma\u0107 s\u0142owa, gdy\u017C rolki s\u0105 zbyt drogie, a Ferdynand jak zwykle nie ma pracy. Z pomoc\u0105 przychodzi Edzio Listonosz, kt\u00F3ry ma dla Ferdynanda propozycj\u0119 zarobienia pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73284043":["T\u0142usty czwartek
Zbli\u017Ca si\u0119 t\u0142usty czwartek i wszyscy czuj\u0105 przymus zakupienia i zjedzenia jak najwi\u0119kszej ilo\u015Bci p\u0105czk\u00F3w. Ferdek stwierdza, \u017Ce nie przepada za nimi, a kupowanie ich w du\u017Cych ilo\u015Bciach uwa\u017Ca za marnowanie pieni\u0119dzy, kt\u00F3re mo\u017Cna przeznaczy\u0107 na po\u017Cyteczniejsze artyku\u0142y, jak na przyk\u0142ad alkohol. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest odosobniony w swoich przekonaniach. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozpocznie si\u0119 powa\u017Cna debata na temat znaczenia p\u0105czk\u00F3w w tradycji narodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2321836.jpg","",["N"]],"73284044":["\u015Aledzik
Pewnego dnia Kiepskich odwiedza prezes Koz\u0142owski. Wyznaje Ferdkowi, \u017Ce \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym strachu, poniewa\u017C s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B usi\u0142uje z\u0142ama\u0107 jego karier\u0119 zawodow\u0105. Podejrzenia m\u0119\u017Cczyzny staj\u0105 si\u0119 jego obsesj\u0105. Ferdynand Kiepski szuka sposobu, aby wesprze\u0107 prezesa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2321836.jpg","",["N"]],"73284045":["Dwa Staszki, ojciec i syn, podejmuj\u0105 si\u0119 wymiany podk\u00F3w u swojego ulubionego konia, Hadesa. Irenka i Karolina po zako\u0144czeniu w\u0119dzenia kie\u0142basy zabieraj\u0105 si\u0119 za pieczenie chleba. Kobieta przybli\u017Ca tak\u017Ce g\u00F3ralskie sposoby na odporno\u015B\u0107 i wzmocnienie. Staszkowi nie przeszkadza brak pr\u0105du. Gotuje wod\u0119, wykorzystuj\u0105c \u015Bnieg z podw\u00F3rka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"73284046":["Staszek i Kamil, cho\u0107 nie lubi\u0105 sprz\u0105ta\u0107, rozpoczynaj\u0105 porz\u0105dki w gospodarstwie. Czeka ich wiele pracy. U Irenki w obej\u015Bciu pojawi\u0142 si\u0119 nowy kucyk, Kubu\u015B. Wraz z Karolin\u0105 pomagaj\u0105 w przygotowaniach gniazda dla g\u0119si. Stado Staszka powi\u0119kszy\u0142o si\u0119 o niedawno urodzone jagni\u0119ta. M\u0142ode zwierz\u0119ta trzeba dodatkowo dokarmia\u0107, wi\u0119c m\u0119\u017Cczyzna traktuje je jak cz\u0142onk\u00F3w rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"73284047":["Korzystaj\u0105c z wolnego popo\u0142udnia, Jacek pomaga Kazkowi podczas prac wyko\u0144czeniowych przy drewnianej kapliczce. Dla braci to czas, gdy wreszcie mog\u0105 spotka\u0107 si\u0119 i porozmawia\u0107. Staszek i Kamil nadal porz\u0105dkuj\u0105 gospodarstwo. Tym razem pomaga im tak\u017Ce szwagier Staszek. Aby dotrze\u0107 na ty\u0142y dzia\u0142ki i uprz\u0105tn\u0105\u0107 zawalony dach starej stodo\u0142y, m\u0119\u017Cczy\u017Ani musz\u0105 utorowa\u0107 sobie drog\u0119 ci\u0105gnikiem. S\u0142awek uczy Szymka, swojego wnuka, jak nale\u017Cy gazdowa\u0107. Widzowie maj\u0105 tak\u017Ce okazj\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, jak Irenka pozna\u0142a swojego m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"73284048":["Staszek i J\u0119drek, razem z ich przysz\u0142ym szwagrem Andrzejem wype\u0142niaj\u0105 codzienne obowi\u0105zki w gospodarstwie. Ch\u0142opaki s\u0105 zadowoleni z wyboru dokonanego przez siostr\u0119, bo jej narzeczony jest pracowitym g\u00F3ralem, a nie jakim\u015B ceprem z nizin. J\u00F3zek pracuje w swoim przydomowym tartaku. Zamierza poci\u0105\u0107 wielkie drzewo na deski, wi\u0119c ruszy\u0142 z wszystkimi przygotowaniami. Jego zdaniem g\u00F3ral i drewno stanowi\u0105 jedno\u015B\u0107. Sam daje tego doskona\u0142y przyk\u0142ad. Obdarzony wieloma talentami ko\u0142odziej ma mn\u00F3stwo roboty. Na szcz\u0119\u015Bcie nie jest z ni\u0105 sam. Pomaga mu Tomek, kt\u00F3ry w tym czasie wiele si\u0119 od niego uczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"73284049":["Dagmara i jej randkowa ekipa ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do stolicy. Jacek i Conan zabieraj\u0105 Ka\u017Amiersk\u0105 do klubu bokserskiego, gdzie kobieta pozna Rafa\u0142a. Pi\u0119\u015Bciarz powita Dagmar\u0119 spocony i z bukietem kwiat\u00F3w w r\u0119ku. Kr\u00F3lowa nie da si\u0119 d\u0142ugo namawia\u0107 do treningu. Zanim kandydat zabierze Dagmar\u0119 na randk\u0119, czeka go pojedynek w ringu z Jackiem. P\u00F3\u017Aniej para wybierze si\u0119 w rejs po Wi\u015Ble. Po odwiedzinach w Warszawie Ka\u017Amierska i jej prywatni ochroniarze wyrusz\u0105 w okolice Wroc\u0142awia. Tam, na terenie kompleksu pa\u0142acowego, ekipa powr\u00F3ci wspomnieniami do dzieci\u0144stwa. Zabawa wymknie si\u0119 spod kontroli, kiedy Jacek zostanie wch\u0142oni\u0119ty przez rur\u0119... W tych nietypowych okoliczno\u015Bciach Dagmara spotka kolejnego kandydata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2367498.jpg","",["N"]],"73284050":["Re\u017C.: Arthur Hiller.
G\u0142uchy Dave (Gene Wilder) jest w\u0142a\u015Bcicielem kiosku z gazetami, papierosami i s\u0142odyczami. Zatrudnia do pomocy niewidomego Wally'ego (Richard Pryor). Pewnego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami, jak atrakcyjna Eve (Joan Severance) zabija bukmachera Sutherlanda (Anthony Zerbe). Niestety, policja nies\u0142usznie pos\u0105dza o morderstwo w\u0142a\u015Bnie ich. Zostaj\u0105 aresztowani. Tymczasem Eve i jej przyjaciel Kirgo (Kevin Spacey) poszukuj\u0105 cennej monety, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do zabitego m\u0119\u017Cczyzny. S\u0105dz\u0105c, \u017Ce maj\u0105 j\u0105 Dave i Wally, pr\u00F3buj\u0105 wyci\u0105gn\u0105\u0107 ich z aresztu za kaucj\u0105, podaj\u0105c si\u0119 za ich adwokat\u00F3w. Wi\u0119\u017Aniowie domy\u015Blaj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce to Eve jest zab\u00F3jczyni\u0105. Dave jednak rozpoznaje pi\u0119kn\u0105 morderczyni\u0119. Zapami\u0119ta\u0142 j\u0105, gdy\u017C feralnego dnia jego uwag\u0119 przyci\u0105gn\u0119\u0142y jej zgrabne nogi. Jego niewidomy kolega identyfikuje kobiet\u0119 po zapachu perfum. W obawie o w\u0142asne \u017Cycie przera\u017Ceni przyjaciele ratuj\u0105 si\u0119 ucieczk\u0105. Rozpoczyna si\u0119 szalony po\u015Bcig za zbiegami. Tw\u00F3rc\u0105 tej zabawnej komedii jest ameryka\u0144ski re\u017Cyser Arthur Hiller, kojarzony przede wszystkim z melodramatem wszech czas\u00F3w - \"Love Story\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152378.jpg","",["N"]],"73284051":["Jamajka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73284052":["Browar z kominem
Halina zauwa\u017Ca, \u017Ce z kranu w kuchni cieknie dziwna, z\u0142ocista ciesz. Prosi Ferdynanda, by to naprawi\u0142, lecz ten nie ma zamiaru brudzi\u0107 sobie r\u0105k. Tymczasem Pa\u017Adzioch informuje Kiepskiego, \u017Ce wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w reklamie proszku do prania. Twierdzi, \u017Ce bardzo du\u017Co zarobi\u0142. Ferdynand razem z Waldemarem, Edziem i Boczkiem postanawia wi\u0119c nakr\u0119ci\u0107 w\u0142asny spot. Z braku pomys\u0142\u00F3w panowie robi\u0105 reklam\u0119 piwa \"Mocny Full\". Nied\u0142ugo potem dowiaduj\u0105 si\u0119 o organizowanym w okolicy festiwalu piosenki piwnej, w kt\u00F3rym nagrod\u0105 jest beczka z\u0142ocistego napoju. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73284053":["Dymy na wodzie
Pewnego wieczoru Halina odbiera telefon od tajemniczej kobiety, kt\u00F3ra przedstawia si\u0119 jako dobra znajoma jej m\u0119\u017Ca, Dzidka (Krystyna Tkacz). Kiepska postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce Dzidka by\u0142a pierwsz\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105 Ferdka. Na z\u0142o\u015B\u0107 Halinie Kiepski postanawia spotka\u0107 si\u0119 z dawn\u0105 ukochan\u0105. Kupuje motor i rusza na Pomorze w poszukiwaniu wspomnie\u0144 sprzed lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"73284054":["Go\u015Bcie wieczerzy pa\u0144skiej
Ferdynand otrzymuje poczt\u0105 zaproszenie na kolacj\u0119 do ksi\u0119dza P\u0105czka, miejscowego proboszcza. Jest niezwykle dumny z tego powodu. Zaczyna przypisywa\u0107 sobie r\u00F3\u017Cne zas\u0142ugi dla Ko\u015Bcio\u0142a, podkre\u015Blaj\u0105c jednocze\u015Bnie sw\u00F3j wk\u0142ad w dzia\u0142alno\u015B\u0107 spo\u0142eczno-charytatywn\u0105. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Kiepski nie jest jedynym zaproszonym przez duchownego go\u015Bciem. Na kolacji maj\u0105 zjawi\u0107 si\u0119 bowiem tak\u017Ce Pa\u017Adzioch i Boczek. Obecno\u015B\u0107 s\u0105siad\u00F3w psuje humor Ferdynandowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"73284055":["Ekipa programu jedzie do miejscowo\u015Bci Lisewo w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim, gdzie mieszkaj\u0105 14-letnia Zuzia i 12-letnia Dominika z rodzicami, Tadeuszem i Danut\u0105. M\u0142odsza z dziewcz\u0105t choruje na ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 cukrzycy i wymaga nieustannej opieki. Z tego powodu pani Danuta nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 pracy, wi\u0119c rodzina utrzymuje si\u0119 ze skromnej pensji pana Tadeusza. Ma\u0142\u017Conkowie chcieliby przeprowadzi\u0107 remont swojego domu, poniewa\u017C dach przecieka i \u015Bciany oraz sufit pokrywa grzyb. Nale\u017Ca\u0142oby tak\u017Ce rozdzieli\u0107 kot\u0142owni\u0119 z \u0142azienk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"73284056":["Podczas wycieczki dziecko uszkadza gniazdo os i zostaje pok\u0105sane \/ Nastolatka na gigancie ratuje cz\u0142owieka, kt\u00F3rego przest\u0119pcy chc\u0105 zakopa\u0107
Rodzina Rybnickich wybra\u0142a si\u0119 na wycieczk\u0119 rowerow\u0105 za miasto. Podczas kr\u00F3tkiego wypoczynku c\u00F3reczka znacznie oddala si\u0119 od rodzic\u00F3w. Biegnie w g\u0142\u0105b \u0142\u0105ki w poszukiwaniu nowych okaz\u00F3w ro\u015Blin do swojego albumu. Nieszcz\u0119\u015Bliwie potyka si\u0119 o do\u0142ek, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 gniazdo agresywnych owad\u00F3w. Siedemnastoletnia zbuntowana Agata Pop\u0142awska po ucieczce z domu mieszka w opuszczonym budynku gdzie\u015B na odludziu. W \u015Brodku dnia jej uwag\u0119 przykuwa warkot silnika samochodowego. Przez okno widzi, jak na placu przed budynkiem zatrzymuje si\u0119 samoch\u00F3d. Wysiadaj\u0105 z niego dwaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Nastolatka obserwuje, jak najpierw zaczynaj\u0105 kopa\u0107 d\u00F3\u0142, a p\u00F3\u017Aniej wyci\u0105gaj\u0105 z baga\u017Cnika nie daj\u0105cego oznak \u017Cycia m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Agata zg\u0142asza zdarzenie, dzwoni\u0105c pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73284057":["Le\u017C\u0105ca luzem butelka rani pasa\u017Cerk\u0119 podczas hamowania \/ Parkurowiec doznaje urazu miednicy
W\u015Br\u00F3d grupy ch\u0142opc\u00F3w uprawiaj\u0105cych parkour pojawia si\u0119 nowy w okolicy Grzesiek. Ch\u0142opak chce pokaza\u0107 si\u0119 od jak najlepszej strony i podejmuje si\u0119 przej\u015Bcia przez tras\u0119, kt\u00F3rej za dobrze nie zna. Jego brawura ko\u0144czy si\u0119 wypadkiem. Ela i Radek wybrali si\u0119 w podr\u00F3\u017C. Gdy w pewnym momencie Radek musi ostro zahamowa\u0107, le\u017C\u0105ca luzem szklana butelka rani dziewczyn\u0119 w g\u0142ow\u0119, powoduj\u0105c powa\u017Cny uraz m\u00F3zgu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73283579":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","","",["N"]],"73283580":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["AD"]],"73283581":["Dominika niedawno urodzi\u0142a dziecko. Kobiet\u0119 odwiedza siostra, Marta. \u015Awie\u017Co upieczona matka skupia si\u0119 wy\u0142\u0105cznie na sobie, co bardzo irytuje jej krewn\u0105, kt\u00F3ra od lat nie mo\u017Ce zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Pewnego dnia dziecko Dominiki znika. Kobieta oskar\u017Ca o porwanie ma\u0142ej R\u00F3\u017Cy siostr\u0119. Sprawa okazuje si\u0119 jednak bardziej skomplikowana.","","",["JM"]],"73283582":["M\u0119\u017Cczyzna zostaje zasztyletowany w trakcie swojej imprezy urodzinowej. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 jest jedna z os\u00F3b, kt\u00F3re by\u0142y obecne na zabawie. Staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, kto z go\u015Bci mia\u0142 motyw, by targn\u0105\u0107 si\u0119 na \u017Cycie jubilata. Ci\u0119\u017Carna Ewelina, kt\u00F3ra przebywa na zwolnieniu, nudzi si\u0119 w domu. Chcia\u0142aby, aby Krystian sp\u0119dza\u0142 z ni\u0105 wi\u0119cej czasu, on jednak nie mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 urlopu. M\u0119\u017Cczyzna zastanawia si\u0119 jednak, jak poprawi\u0107 nastr\u00F3j \u017Conie.","","",["N"]],"73283583":["Do komendy dzwoni kobieta, kt\u00F3ra widzia\u0142a porwanie s\u0105siada. Bia\u0142ach i Bachleda ruszaj\u0105 pod wskazany adres. Okazuje si\u0119, \u017Ce w domu ofiary zosta\u0142a uwi\u0119ziona jego \u017Cona. Dw\u00F3ch zamaskowanych m\u0119\u017Cczyzn dosta\u0142o si\u0119 do domu drzwiami tarasowymi. M\u0105\u017C jest wyk\u0142adowc\u0105 na jednej z uczelni, unika jakichkolwiek konflikt\u00F3w. Niebawem jego partnerka dostaje wiadomo\u015B\u0107 z \u017C\u0105daniem okupu. Za\u0142oga ustala plan dzia\u0142ania. Na miejscu czeka na porywacza z torb\u0105 pieni\u0119dzy. Jednak \u017Cona uprowadzonego nauczyciela nie pojawia si\u0119 w um\u00F3wionym miejscu. Mi\u0142osz pr\u00F3buje chroni\u0107 Tamar\u0119 i jej syna. Dostali oni anonimowe pogr\u00F3\u017Cki.","","",["N"]],"73283584":["Urszula trafia do szpitala z silnymi b\u00F3lami brzucha. Lekarze nie wiedz\u0105, co jej dolega. O kobiet\u0119 troszczy si\u0119 jej sporo m\u0142odszy m\u0105\u017C, Jan. Wkr\u00F3tce na oddziale pojawia si\u0119 c\u00F3rka chorej, Monika. Dziewczyna Zarzuca Janowi, \u017Ce podtruwa jej matk\u0119, poniewa\u017C chce przej\u0105\u0107 jej dom i pieni\u0105dze z ubezpieczenia. Mi\u0119dzy Janem a Monik\u0105 dochodzi do ostrej k\u0142\u00F3tni, kt\u00F3r\u0105 przerywa Urszula. Wyprasza c\u00F3rk\u0119 i nie \u017Cyczy sobie wi\u0119cej kontaktu z ni\u0105. Mimo to dziewczyna nie daje za wygran\u0105 i zamierza udowodni\u0107 win\u0119 ojczyma. Niebawem piel\u0119gniarka znajduje przy \u0142\u00F3\u017Cku Urszuli nieopisane leki. Okazuje si\u0119, \u017Ce pacjentka przyjmuje nieznane medykamenty, kt\u00F3re kupi\u0142a w internecie. Opiekuj\u0105ca si\u0119 ni\u0105 Jadwiga jest zaskoczona. Okazuje si\u0119, \u017Ce to one s\u0105 przyczyn\u0105 z\u0142ego stanu pacjentki.","","",[]],"73283585":["W\u0142a\u015Bciciel klubu ze striptizem, Oliwer Szarek dzi\u0119kuje Malanowskiemu za wykonanie zlecenia. Sprawa, kt\u00F3r\u0105 rozwi\u0105za\u0142 niejaki Jacek, dotyczy\u0142a kradzie\u017Cy w jego lokalu. Bronis\u0142aw jest zaskoczony, bo w jego agencji nie ma pracownika o tym imieniu, a inni nie zajmowali si\u0119 nigdy podobn\u0105 spraw\u0105. Malanowski, Magda i Tomek postanawiaj\u0105 z\u0142apa\u0107 fa\u0142szywego detektywa, zanim zaszkodzi reputacji biura. Szybko namierzaj\u0105 jego numer telefonu i jad\u0105 do niego do domu. Nie zostaj\u0105 wpuszczeni do \u015Brodka. Tomek postanawia raz jeszcze porozmawia\u0107 z Szarkiem. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z pracuj\u0105cych w klubie dziewczyn zna Jacka, ale od chwili, w kt\u00F3rej rozwi\u0105za\u0142 spraw\u0119 kradzie\u017Cy, nie ma z nim \u017Cadnego kontaktu.","","",["N"]],"73283586":["Malanowski rozmawia z Beat\u0105. Kobieta martwi si\u0119 o matk\u0119, Zuzann\u0119, kt\u00F3rej drugi m\u0105\u017C, Adam, jest kobieciarzem i brutalem. Klientka agencji denerwuje si\u0119, bo mimo pr\u00F3b nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 do domu i ma z\u0142e przeczucia. Magda i Tomek jad\u0105 pod podany przez Beat\u0119 adres. Pod budynkiem stoi grupka s\u0105siad\u00F3w, kt\u00F3rzy czekaj\u0105 na przyjazd policji. Gdy detektywi wchodz\u0105 do domu, zastaj\u0105 w nim Adama, kt\u00F3ry z pistoletem w r\u0119ku tuli cia\u0142o Zuzanny. Widz\u0105c ich, m\u0119\u017Cczyzna pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce Adam podejrzewa\u0142 swoj\u0105 \u017Con\u0119 o romans. Zrozpaczona Beata chce, \u017Ceby detektywi znale\u017Ali kochanka jej matki i dowiedzieli si\u0119 prawdy.","","",["N"]],"73283587":["Snajper jest bez pami\u0119ci zakochany w Patrycji. Para planuje \u015Blub. R\u00F3wnie\u017C Rafa\u0142 wpad\u0142 w sid\u0142a mi\u0142o\u015Bci. Gdy kosi\u0142 traw\u0119 u siebie na polu, zauwa\u017Cy\u0142a go jedna z s\u0105siadek. Niebawem otrzyma\u0142 od niej ciekaw\u0105 propozycj\u0119. Krzysio prowadzi sw\u00F3j kana\u0142 na youtubie. Chce zainspirowa\u0107 osoby niepe\u0142nosprawne, aby spe\u0142nia\u0142y swoje marzenia.","","",["N"]],"73283588":["Zwi\u0105zek Rafa\u0142a z bardziej do\u015Bwiadczon\u0105 kobiet\u0105 trwa\u0142 zaledwie tydzie\u0144. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce powodem rozstania by\u0142 alkohol, kt\u00F3rego nadu\u017Cywa\u0142a jego partnerka. S\u0105siadka uczy Jarusia, jak powinien post\u0119powa\u0107 z dziewczynami. Kobieta wyja\u015Bnia mu, \u017Ce nie powinien dawa\u0107 prezent\u00F3w kobietom ju\u017C na pierwszej randce. Ostrzega r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce warto poczeka\u0107 z cielesnym zbli\u017Ceniem.","","",["N"]],"73283589":["Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce Halina Kiepska i Helena Pa\u017Adziochowa tego samego dnia wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Warszawy. Obie musz\u0105 za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy w stolicy. Ferdek i Marian zostaj\u0105 sami. Przed odjazdem \u017Cony pouczaj\u0105 ich, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci w domu ma panowa\u0107 spok\u00F3j i porz\u0105dek. Panowie obiecuj\u0105 zastosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00F3wek \u017Con. Niestety na skutek nieprzewidzianych okoliczno\u015Bci sytuacja wymyka si\u0119 im spod kontroli.","","",["N"]],"73283590":["Mieszka\u0144cy kamienicy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce najwy\u017Cszy czas, by w budynku zosta\u0142a zainstalowana winda. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie to mo\u017Cliwe w\u00F3wczas, gdy toaleta na korytarzu zostanie zlikwidowana. Wsp\u00F3lnota mieszkaniowa postanawia wybudowa\u0107 now\u0105, luksusow\u0105 ubikacj\u0119 w piwnicy. Niestety szybko zaczynaj\u0105 z niej korzysta\u0107 osoby do tego nieuprawnione. Pa\u017Adzioch sk\u0142ada wniosek o powo\u0142anie obywatelskich dy\u017Cur\u00F3w we wsp\u00F3lnym WC.","","",["N"]],"73283591":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"73283592":["Ewa pracuje jako masa\u017Cystka. Pewnego dnia dzwoni do niej nowa klientka, Natalia, kt\u00F3ra chce, by us\u0142uga zosta\u0142a wykonana w jej mieszkaniu. Ewa o wyznaczonej godzinie zjawia si\u0119 pod wskazanym adresem. Widz\u0105c otwarte drzwi, wchodzi do budynku. Na pod\u0142odze dostrzega puste pude\u0142ko po bi\u017Cuterii. Nagle w pomieszczeniu pojawia si\u0119 Wiktor. M\u0119\u017Cczyzna oskar\u017Ca Ew\u0119 o kradzie\u017C diamentowego naszyjnika i wzywa policj\u0119. Wszystkie dowody \u015Bwiadcz\u0105 na niekorzy\u015B\u0107 masa\u017Cystki. Kobieta traci klient\u00F3w, opuszcza j\u0105 m\u0105\u017C, a w ko\u0144cu s\u0105d odbiera jej prawo do opieki nad synem.","","",["N"]],"73283593":["Dominika niedawno urodzi\u0142a dziecko. Kobiet\u0119 odwiedza siostra, Marta. \u015Awie\u017Co upieczona matka skupia si\u0119 wy\u0142\u0105cznie na sobie, co bardzo irytuje jej krewn\u0105, kt\u00F3ra od lat nie mo\u017Ce zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Pewnego dnia dziecko Dominiki znika. Kobieta oskar\u017Ca o porwanie ma\u0142ej R\u00F3\u017Cy siostr\u0119. Sprawa okazuje si\u0119 jednak bardziej skomplikowana.","","",["JM"]],"73283594":["W biurze detektyw\u00F3w pojawia si\u0119 Ryszard Wojnicki, kt\u00F3ry niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Marcelin\u0119. Zwi\u0105za\u0142a si\u0119 ona z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3rego Ryszard nie akceptuje. Podejrzewa nawet, \u017Ce dziewczyna jest ofiar\u0105 przemocy. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce podejrzenia klienta to tylko wierzcho\u0142ek g\u00F3ry lodowej.","","",["N"]],"73283595":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"73283596":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","","",["N"]],"73283597":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["AD"]],"73283598":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"73283599":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"73283600":["Dla bohater\u00F3w serialu dzia\u0142alno\u015B\u0107 so\u0142tysa stanowi misj\u0119 i powo\u0142anie. R\u00F3\u017Cni ich wiek, sytuacja rodzinna i wykonywany zaw\u00F3d, jednak \u0142\u0105czy zmys\u0142 organizatorski, cierpliwo\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 dogadywania si\u0119 z innymi. Przyjrzymy si\u0119 codziennemu \u017Cyciu tych ludzi, przekonamy si\u0119, jak \u0142\u0105cz\u0105 obowi\u0105zki so\u0142tysa z prac\u0105 i sfer\u0105 prywatn\u0105. Poznamy ich niezwyk\u0142e inicjatywy, kt\u00F3re maj\u0105 na celu integracj\u0119 lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. W tej galerii barwnych postaci i wyrazistych osobowo\u015Bci znajdziemy m.in. \u0141ukasza Zdyba z Soko\u0142owic, przedsi\u0119biorc\u0119 i wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0119 disco polo, Ma\u0142gorzat\u0119 Grabowsk\u0105 z Ziel\u0105tkowa, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 artystyczn\u0105 prac\u0105 w drewnie, czy Emila Ro\u0144d\u0119 z Henrykowa, kt\u00F3ry so\u0142tysem po raz pierwszy zosta\u0142 w wieku 21 lat.","","",["N"]],"73283601":["Sara Maj, c\u00F3rka Tamary i Micha\u0142a, studiuje we Wroc\u0142awiu. Pewnego dnia zaprasza na obiad do rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, w kt\u00F3rym si\u0119 zakocha\u0142a. Na widok m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny ojciec dziewczyny wpada w z\u0142o\u015B\u0107 i wyrzuca go z domu. Na dodatek nakazuje Sarze zako\u0144czy\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107 i nie chce poda\u0107 powod\u00F3w swojego zachowania. Mimo to przez kolejne tygodnie Sara i Marcin spotykaj\u0105 si\u0119 we Wroc\u0142awiu w sekrecie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0142oda kobieta zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Na wie\u015B\u0107 o tym Micha\u0142 ponownie wpada w sza\u0142.","","",["N"]],"73283602":["Trwa \u017Ca\u0142oba po stracie jednego z funkcjonariuszy. Kami\u0144ska i Drawska-Zapa\u0142a badaj\u0105 spraw\u0119 zamkni\u0119tego w samochodzie nieprzytomnego dziecka. Policjantki na sygnale ruszaj\u0105 na miejsce. Udaje si\u0119 im obudzi\u0107 ch\u0142opca. Okazuje si\u0119, \u017Ce matka kaza\u0142a mu czeka\u0107 w aucie, a sama uda\u0142a si\u0119 do ca\u0142odobowego pubu w okolicy. Lena idzie do lokalu. Po d\u0142u\u017Cszych poszukiwaniach znajduje nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119 w toalecie. Pogotowie zabiera poszkodowan\u0105, a za\u0142oga wraca do komendy. Tam ch\u0142opiec bawi si\u0119 z Lun\u0105.","","",["N"]],"73283603":["Na komisariacie pojawia si\u0119 pani Irena. Kobieta bardzo niepokoi si\u0119 znikni\u0119ciem swojej starszej s\u0105siadki 72-letniej pani Krysi, kt\u00F3ra zajmuje mieszkanie w tej samej kamienicy. Nie ma z ni\u0105 kontaktu ju\u017C od kilku dni. Syn zaginionej, 38-letni Artur, kt\u00F3ry z ni\u0105 mieszka, poinformowa\u0142 Iren\u0119, \u017Ce jego mama wyjecha\u0142a do sanatorium. Kobieta jednak w to nie wierzy i uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna opowiada bzdury. Podczas rozmowy z policjantami przyci\u015Bni\u0119ty przez nich Artur wyjawia, \u017Ce nie ma poj\u0119cia, co sta\u0142o si\u0119 z jego matk\u0105. Nie przejmuje si\u0119 tym jednak, bo jej nie znosi. Postanowi\u0142 wi\u0119c nie informowa\u0107 nikogo o znikni\u0119ciu, a emerytur\u0119 zatrzyma\u0107 dla siebie, gdy\u017C pieni\u0105dze s\u0105 mu potrzebne. Detektywi maj\u0105 uzasadnione podejrzenia, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zabi\u0142 matk\u0119, poniewa\u017C w mieszkaniu znaleziono \u015Blady krwi. Wytr\u0105cona z r\u00F3wnowagi zagini\u0119ciem s\u0105siadki Irena informuje \u0141ukasza i Mirona o tym, \u017Ce Pani Krysia si\u0119 niedawno zakocha\u0142a i od jakiego\u015B czasu spotyka si\u0119 z 68-letnim Waldemarem. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do m\u0119\u017Cczyzny, gdzie ujawniaj\u0105 pewne tajemnice z przesz\u0142o\u015Bci.","","",["N"]],"73283604":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","","",["N"]],"73283605":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"73283606":["Krystian wpada w panik\u0119, gdy zauwa\u017Ca, \u017Ce mo\u017Ce przegra\u0107 z Kalin\u0105 w s\u0105dzie i straci\u0107 prawa rodzicielskie. Decyduje si\u0119 poprosi\u0107 o pomoc Oliwk\u0119. Aniela kupuje test ci\u0105\u017Cowy. Tymczasem Sylwester wci\u0105\u017C k\u0142\u00F3ci si\u0119 z \u017Con\u0105, Pamel\u0105, kt\u00F3ra nie zamierza z niego rezygnowa\u0107. Kobieta obmy\u015Bla plan, jak odzyska\u0107 wzgl\u0119dy m\u0119\u017Ca. Teresa chwali si\u0119 Kindze, \u017Ce kogo\u015B pozna\u0142a. Niebawem Marek zaczyna szuka\u0107 u c\u00F3rki pocieszenia. Prosi j\u0105 te\u017C o jak\u0105\u015B rad\u0119. Kinga pr\u00F3buje ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo rodzic\u00F3w. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mo\u017Ce si\u0119 to odbi\u0107 na jej rodzinie.","","",[]],"73283607":["Halinka przynosi z pracy maszyn\u0119 do badania gen\u00F3w na kilkadziesi\u0105t pokole\u0144 wstecz. Rodzina i s\u0105siedzi Kiepskich dowiaduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105cych fakt\u00F3w na temat swojego pochodzenia. Powstaj\u0105 podzia\u0142y plemienne. Ferdek b\u0119d\u0105c bezplemienny odmawia udzia\u0142u w badaniu, przez co ulega indoktrynacji z obu stron.","","",["N"]],"73283608":["Weronika studiuje prawo, a po zaj\u0119ciach pracuje jako recepcjonistka w salonie fryzjerskim. Doskonale si\u0119 tam czuje. Pewnego dnia jednak z torebki klientki znikaj\u0105 pieni\u0105dze. Poniewa\u017C Weronika jest najm\u0142odsza sta\u017Cem w\u015Br\u00F3d za\u0142ogi, zostaje pos\u0105dzona o kradzie\u017C. Dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce nie ma z t\u0105 spraw\u0105 nic wsp\u00F3lnego.","","",["N"]],"73283609":["28-letnia Natalia jest zatrudniona w firmie produkuj\u0105cej sprz\u0119t medyczny. Nowym szefem dziewczyny zostaje Ksawery Gartnik, kt\u00F3ry w czasie studi\u00F3w by\u0142 jej sponsorem. Pracownica obawia si\u0119, \u017Ce prawda wyjdzie na jaw. Po kilku dniach Ksawery niespodziewanie odwiedza podw\u0142adn\u0105 i jej narzeczonego. Gdy przez chwil\u0119 zostaj\u0105 sami, zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Chce odnowi\u0107 dawn\u0105 relacj\u0119. Natalia postanawia nagra\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 i zdyskredytowa\u0107 go jako prze\u0142o\u017Conego.","","",["N"]],"73283610":["Sara Maj, c\u00F3rka Tamary i Micha\u0142a, studiuje we Wroc\u0142awiu. Pewnego dnia zaprasza na obiad do rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, w kt\u00F3rym si\u0119 zakocha\u0142a. Na widok m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny ojciec dziewczyny wpada w z\u0142o\u015B\u0107 i wyrzuca go z domu. Na dodatek nakazuje Sarze zako\u0144czy\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107 i nie chce poda\u0107 powod\u00F3w swojego zachowania. Mimo to przez kolejne tygodnie Sara i Marcin spotykaj\u0105 si\u0119 we Wroc\u0142awiu w sekrecie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0142oda kobieta zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Na wie\u015B\u0107 o tym Micha\u0142 ponownie wpada w sza\u0142.","","",["N"]],"73283611":["Trwa \u017Ca\u0142oba po stracie jednego z funkcjonariuszy. Kami\u0144ska i Drawska-Zapa\u0142a badaj\u0105 spraw\u0119 zamkni\u0119tego w samochodzie nieprzytomnego dziecka. Policjantki na sygnale ruszaj\u0105 na miejsce. Udaje si\u0119 im obudzi\u0107 ch\u0142opca. Okazuje si\u0119, \u017Ce matka kaza\u0142a mu czeka\u0107 w aucie, a sama uda\u0142a si\u0119 do ca\u0142odobowego pubu w okolicy. Lena idzie do lokalu. Po d\u0142u\u017Cszych poszukiwaniach znajduje nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119 w toalecie. Pogotowie zabiera poszkodowan\u0105, a za\u0142oga wraca do komendy. Tam ch\u0142opiec bawi si\u0119 z Lun\u0105.","","",["N"]],"73283612":["M\u0119\u017Cczyzna zostaje zasztyletowany w trakcie swojej imprezy urodzinowej. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 jest jedna z os\u00F3b, kt\u00F3re by\u0142y obecne na zabawie. Staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, kto z go\u015Bci mia\u0142 motyw, by targn\u0105\u0107 si\u0119 na \u017Cycie jubilata. Ci\u0119\u017Carna Ewelina, kt\u00F3ra przebywa na zwolnieniu, nudzi si\u0119 w domu. Chcia\u0142aby, aby Krystian sp\u0119dza\u0142 z ni\u0105 wi\u0119cej czasu, on jednak nie mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 urlopu. M\u0119\u017Cczyzna zastanawia si\u0119 jednak, jak poprawi\u0107 nastr\u00F3j \u017Conie.","","",["N"]],"73283613":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"73283614":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"73283615":["Krystian wpada w panik\u0119, gdy zauwa\u017Ca, \u017Ce mo\u017Ce przegra\u0107 z Kalin\u0105 w s\u0105dzie i straci\u0107 prawa rodzicielskie. Decyduje si\u0119 poprosi\u0107 o pomoc Oliwk\u0119. Aniela kupuje test ci\u0105\u017Cowy. Tymczasem Sylwester wci\u0105\u017C k\u0142\u00F3ci si\u0119 z \u017Con\u0105, Pamel\u0105, kt\u00F3ra nie zamierza z niego rezygnowa\u0107. Kobieta obmy\u015Bla plan, jak odzyska\u0107 wzgl\u0119dy m\u0119\u017Ca. Teresa chwali si\u0119 Kindze, \u017Ce kogo\u015B pozna\u0142a. Niebawem Marek zaczyna szuka\u0107 u c\u00F3rki pocieszenia. Prosi j\u0105 te\u017C o jak\u0105\u015B rad\u0119. Kinga pr\u00F3buje ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo rodzic\u00F3w. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mo\u017Ce si\u0119 to odbi\u0107 na jej rodzinie.","","",[]],"73283616":["Halinka przynosi z pracy maszyn\u0119 do badania gen\u00F3w na kilkadziesi\u0105t pokole\u0144 wstecz. Rodzina i s\u0105siedzi Kiepskich dowiaduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105cych fakt\u00F3w na temat swojego pochodzenia. Powstaj\u0105 podzia\u0142y plemienne. Ferdek b\u0119d\u0105c bezplemienny odmawia udzia\u0142u w badaniu, przez co ulega indoktrynacji z obu stron.","","",["N"]],"73283617":["Dagmara Ka\u017Amierska przemierza kraj w poszukiwaniu mi\u0142o\u015Bci \u017Cycia. W tym przedsi\u0119wzi\u0119ciu wspieraj\u0105 j\u0105 syn Conan i przyjaciel Jacek. Podr\u00F3\u017C przez Polsk\u0119 obfituje w rozmaite przygody i komiczne perypetie, ale na szcz\u0119\u015Bcie bohaterom show nie brakuje poczucia humoru. Chocia\u017C Dagmarze przy\u015Bwiecaj\u0105 matrymonialne pobudki, program opowiada r\u00F3wnie\u017C o przyja\u017Ani i tym, co sprawia, \u017Ce czujemy si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwi. Momentami sk\u0142ania do refleksji i wzrusza. Syn i przyjaciel nie tylko kibicuj\u0105 Ka\u017Amierskiej, ale tak\u017Ce znajduj\u0105 dla niej kandydat\u00F3w w r\u00F3\u017Cnym wieku. Dagmara ka\u017Cdego z nich pr\u00F3buje lepiej pozna\u0107. Oni tymczasem usi\u0142uj\u0105 zaprezentowa\u0107 si\u0119 z jak najlepszej strony.","","",[]],"73283618":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"73283619":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"73283620":["W tym odcinku nie tylko potrawy s\u0105 \u015Bwi\u0105teczne, ale tak\u017Ce dekoracje. Po posi\u0142ku Ewa Wachowicz porozmawia o nich z zawodow\u0105 florystk\u0105. Jako przystawk\u0119 gospodyni programu proponuje bulion z pierogami nadzianymi domow\u0105 bia\u0142\u0105 kie\u0142bas\u0105. Nast\u0119pnie podaje jajka po szkocku. To popularne w Wielkiej Brytanii danie robione jest z jaj kurzych i odpowiednio przyprawionej wieprzowiny. Na deser Ewa przygotuje mazurek na kruchym spodzie w formie na tart\u0119, wi\u0119c ciasto jest okr\u0105g\u0142e.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"73283621":["Na podkarpackiej wsi, w ma\u0142ym domku pozbawionym \u0142azienki i kanalizacji, mieszkaj\u0105 pani Jadwiga i jej c\u00F3rka Martyna. Kobiecie z trudem uda\u0142o si\u0119 wyzwoli\u0107 spod w\u0142adzy agresywnego, nadu\u017Cywaj\u0105cego alkoholu m\u0119\u017Ca. Domowego tyrana eksmitowano. W D\u0105br\u00F3wce Starze\u0144skiej zjawia si\u0119 ekipa programu, kt\u00F3r\u0105 czeka bardzo trudny remont. Dodatkowe utrudnienie stanowi dojazd do posesji. Samochody dostawcze z trudem pn\u0105 si\u0119 po stromym zboczu, ton\u0105c w b\u0142ocie i glinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"73283622":["Przemoc w rodzinie
Ewelina niespodziewanie dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C chce si\u0119 z ni\u0105 rozwie\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna wyprowadza si\u0119 z domu i zrywa kontakt z rodzin\u0105. Nastoletnia Roksana nie potrafi zaakceptowa\u0107 tej sytuacji. Zaczyna wymusza\u0107 na matce, by spe\u0142nia\u0142a r\u00F3\u017Cne jej zachcianki. Gdy kobieta odmawia, dziewczyna grozi, \u017Ce zadzwoni pod 112 i poinformuje, \u017Ce rodzina stosuje wobec niej przemoc. Po kolejnej k\u0142\u00F3tni Roksana spe\u0142nia swoj\u0105 gro\u017Ab\u0119. Ewelina pr\u00F3buje wyt\u0142umaczy\u0107 operatorowi, \u017Ce c\u00F3rka k\u0142amie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381696.jpg","",["N"]],"73283623":["Przyjaciel rodziny
Anna i Piotr wiod\u0105 szcz\u0119\u015Bliwe, dostatnie \u017Cycie. W trakcie spaceru kobieta zostaje okradziona. Pomaga jej przypadkowy przechodzie\u0144, kt\u00F3ry odbiera z\u0142odziejowi jej w\u0142asno\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 nim dawny kolega Anny z liceum, Grzegorz. Kobieta w ramach podzi\u0119kowania zaprasza go na kolacj\u0119. Piotr jednak traktuje dawnego znajomego bardzo ch\u0142odno. Grzegorz wyznaje Annie, \u017Ce straci\u0142 prac\u0119 i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 \u017Cadnej innej. Kobieta pomaga mu znale\u017A\u0107 posad\u0119 ochroniarza. Wkr\u00F3tce potem Grzegorz wyznaje Annie, \u017Ce w liceum Piotr i jego koledzy zn\u0119cali si\u0119 nad nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381696.jpg","",["N"]],"73283624":["Tancerka z przymusu
Karolina traci ukochan\u0105 matk\u0119 w wypadku samochodowym i nie tylko musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 domem, ale te\u017C zdoby\u0107 pieni\u0105dze na utrzymanie siebie i bliskich. Ojczym dziewczyny, kt\u00F3ry zawsze lubi\u0142 zagl\u0105da\u0107 do kieliszka, coraz wi\u0119cej pije i zad\u0142u\u017Ca si\u0119 u wszystkich znajomych. M\u0142odszy brat Karoliny chodzi w\u0142asnymi \u015Bcie\u017Ckami i nie interesuje go to, co dzieje si\u0119 w domu. Karolina \u0142apie si\u0119 ka\u017Cdej dorywczej pracy, jak\u0105 tylko jest w stanie znale\u017A\u0107. Mimo to rodzinie i tak grozi eksmisja. Karolina decyduje si\u0119 wi\u0119c przyj\u0105\u0107 prac\u0119 w nocnym klubie, gdzie ma ta\u0144czy\u0107 na rurze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73283625":["9-letni Maciu\u015B znajduje na strychu domu pude\u0142ko ze slajdami. Wielopokoleniowa rodzina Makowskich zasiada do ich ogl\u0105dania. Jedno ze zdj\u0119\u0107 przedstawia najstarszego z rodu, Tadeusza, z nieznajom\u0105 dziewczynk\u0105 na kolanach. M\u0119\u017Cczyzna, zapytany, kim jest to dziecko, nagle traci przytomno\u015B\u0107. Jego syn postanawia rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73283626":["Grzegorz i Eliza s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od 20 lat. Ich nastoletnia c\u00F3rka, Iga, jest chorowita, dlatego matka bardzo o ni\u0105 dba. Lekarze nie potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 skutecznej terapii na liczne dolegliwo\u015Bci dziewczyny, kt\u00F3rej stan zdrowia coraz bardziej si\u0119 pogarsza. Iga pr\u00F3buje leczy\u0107 si\u0119 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, ale omal nie ko\u0144czy si\u0119 to tragicznie. Przyczyna jej z\u0142ej kondycji okazuje si\u0119 zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73283627":["Ci\u0119\u017Carna wpada w sid\u0142a zaburzonej kobiety chc\u0105cej ukra\u015B\u0107 jej dziecko
30-letnia kobieta dowiaduje si\u0119 o zdradzie m\u0119\u017Ca i postanawia od niego odej\u015B\u0107. Jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy i nie ma \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Pomaga jej przypadkowo poznana w parku kobieta. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce nowa znajoma zdradzonej jest chora psychicznie i skrywa wiele mrocznych sekret\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"73283628":["Po \u015Bmierci mamy pani Marta zachorowa\u0142a na depresj\u0119. Kobieta, szukaj\u0105c ukojenia w jedzeniu, popad\u0142a w oty\u0142o\u015B\u0107. Podda\u0142a si\u0119 jednak operacji zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka i schud\u0142a ju\u017C 30 kilogram\u00F3w. W walce wspieraj\u0105 j\u0105 m\u0105\u017C \u0141ukasz, te\u015Bciowa Bo\u017Cena oraz dw\u00F3jka dzieci. Rodzina mieszka w Elbl\u0105gu, w niewielkim mieszkanku, w kt\u00F3rym instalacja elektryczna stanowi \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie, a \u015Bciany dziecinnego pokoju pokrywa grzyb. Przez znajduj\u0105cy si\u0119 w \u0142azience piecyk gazowy pan \u0141ukasz uleg\u0142 zaczadzeniu. Architekt Wojtek Strzelczyk spr\u00F3buje jako\u015B rozlokowa\u0107 trzypokoleniow\u0105 rodzin\u0119 na niewielkiej przestrzeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"73283629":["Wiara czyni cuda
Wyrwana ze snu Babka dostrzega na \u015Bcianie w du\u017Cym pokoju tajemniczy znak. W ci\u0105gu kilku godzin mieszkanie Kiepskich zamienia si\u0119 w miejsce pielgrzymek r\u00F3\u017Cnych indywidu\u00F3w. Zjawisko przychodzi obejrze\u0107 nawet proboszcz. Tymczasem Ferdynand wymy\u015Bla wspania\u0142y wynalazek. Duchowny b\u0119dzie jednym z pierwszych, kt\u00F3rzy jego dzia\u0142anie odczuj\u0105 na w\u0142asnej sk\u00F3rze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73283630":["Kiepscy zbocze\u0144cy
Do mieszkania Kiepskich przychodzi tajemniczy akwizytor sprzedaj\u0105cy skarpetki. Pokazuje je Ferdkowi spod p\u0142aszcza. Zauwa\u017Ca to listonosz, kt\u00F3ry pos\u0105dza Ferdynanda o zupe\u0142nie co\u015B innego. Plotka o zbocze\u0144cu szybko roznosi si\u0119 po osiedlu. Po awarii pieca kaflowego Halina wzywa fachowego czy\u015Bciciela. Kiedy ten przychodzi, listonosz znowu przez przypadek to zauwa\u017Ca. M\u00F3wi Pa\u017Adziochowej, \u017Ce Halina wynaj\u0119\u0142a m\u0142ode cia\u0142o z agencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73283631":["Rekord Guinnessa
Najbli\u017Cszy s\u0105siad rodziny Kiepskich, Pa\u017Adzioch, postanawia pobi\u0107 rekord Guinnessa w pewnej bardzo oryginalnej dyscyplinie. Ferdynand uzyskuje informacje, \u017Ce jego sponsorem jest browar \"Siedz\u0105cy Marian\". Wkr\u00F3tce on sam r\u00F3wnie\u017C decyduje si\u0119 na udzia\u0142 w pr\u00F3bie bicia oryginalnego rekordu. By zmniejszy\u0107 ryzyko pora\u017Cki, anga\u017Cuje w swojej dzia\u0142ania ca\u0142\u0105 rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73283632":["Kiepski film
Na podw\u00F3rku kamienicy, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 Kiepscy, b\u0119dzie kr\u0119cony film wojenny. Wszyscy mieszka\u0144cy s\u0105 poruszeni t\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Re\u017Cyserem ma by\u0107 pono\u0107 sam Steven Spielberg. Takiej okazji nie wolno przepu\u015Bci\u0107. Ferdek wraz z Waldkiem i licznymi s\u0105siadami postanawiaj\u0105 zg\u0142osi\u0107 si\u0119 na plan w charakterze statyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73283633":["Umcia, umcia
Pewnej bezksi\u0119\u017Cycowej nocy mieszkanie Kiepskich odwiedza tajemniczy przybysz z kosmosu. Jego rasa jest zagro\u017Cona wygini\u0119ciem. Dla uratowania swoich bliskich jest got\u00F3w zrobi\u0107 wszystko. Aby jego misja mog\u0142a zako\u0144czy\u0107 si\u0119 sukcesem, musi zmieni\u0107 obowi\u0105zuj\u0105ce na naszej planecie prawa natury. Rano Ferdynand budzi si\u0119 z silnymi b\u00F3lami brzucha. Nie s\u0105 to bynajmniej objawy zatrucia pokarmowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73283634":["Natalia, jej odnaleziona siostra i ich matka, padaj\u0105 ofiar\u0105 nieuczciwego ch\u0142opaka Natalii
M\u0142oda kobieta o imieniu Natalia poznaje swoj\u0105 przyrodni\u0105 siostr\u0119, o kt\u00F3rej istnieniu nie mia\u0142a poj\u0119cia. \u015Awie\u017Co odnaleziona krewna okazuje si\u0119 jednak nieszczera i manipuluj\u0105ca. W ko\u0144cu siostry zaczynaj\u0105 si\u0119 k\u0142\u00F3ci\u0107. Kiedy matka Natalii zostaje okradziona, ta podejrzewa, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest jej przyrodnia siostra. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce prawda jest o wiele bardziej skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"73283635":["Klub w podziemiach
Komisarze rozpoczynaj\u0105 akcj\u0119 poszukiwawcz\u0105 zaginionej 25-letniej DJ-ki Dagmary. Znikni\u0119cie zg\u0142osi\u0142 Jagodzie i Jurkowi jej 24-letni ch\u0142opak, Julian. Po zako\u0144czeniu pracy w nocnym klubie, dziewczyna poinformowa\u0142a wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, \u017Ce wraca do mieszkania. Niestety nigdy tam nie dotar\u0142a. Julian informuje \u015Bledczych, \u017Ce od jakiego\u015B czasu pod ich blokiem cz\u0119sto stoj\u0105 jacy\u015B dresiarze. Ponadto dwa tygodnie wcze\u015Bniej Dagmara zosta\u0142a pobita. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do miejsca pracy m\u0142odej kobiety i tam przepytuj\u0105: 42-letniego Micha\u0142a w\u0142a\u015Bciciela klubu, barmana - 21-letniego Olafa, i 31-letniego ochroniarza Darka. Wszyscy trzej sprawiaj\u0105 wra\u017Cenie, \u017Ce zupe\u0142nie nie przejmuj\u0105 si\u0119 znikni\u0119ciem DJ-ki. W biegiem czasu wychodzi jednak na jaw, \u017Ce jeden z m\u0119\u017Cczyzn w nachalny spos\u00F3b stara\u0142 si\u0119 o wzgl\u0119dy wsp\u00F3\u0142pracownicy. Wkr\u00F3tce policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce o wiadomo\u015Bciach, kt\u00F3re Dagmara otrzymywa\u0142a od jednego z osiedlowych dresiarzy. Zawieraj\u0105 one informacje na temat tego, \u017Ce dziewczyna na jego terenie handlowa\u0142a narkotykami. Mo\u017Cliwe, \u017Ce jej zagini\u0119cie jest efektem podpadni\u0119cia gangsterom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73283636":["Intuicja wr\u00F3\u017Cki
Na komisariacie pojawia si\u0119 45-letnia wr\u00F3\u017Cka Paloma, kt\u00F3ra od dw\u00F3ch lat w ka\u017Cd\u0105 niedziel\u0119 telefonicznie udziela \u017Cyciowych porad 34-letniej Ilonie. Kobieta dzwoni\u0142a zawsze, nawet w najgorszych momentach, jednak teraz, co do niej niepodobne, milczy ju\u017C drugi tydzie\u0144. Niestety Paloma nie posiada \u017Cadnych wi\u0119cej informacji o swojej rozm\u00F3wczyni, nie zna nawet nazwiska, a jedynie numer telefonu. Wie jednak, \u017Ce zaginiona mia\u0142a problemy z jakim\u015B m\u0119\u017Cczyzn\u0105. R\u00F3wnocze\u015Bnie rodzice zg\u0142aszaj\u0105 znikni\u0119cie c\u00F3rki. Nie mog\u0105 nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontaktu ju\u017C od kilku dni. Po podj\u0119ciu dzia\u0142a\u0144 \u015Bledczych detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce ich c\u00F3rka i Ilona to jedna osoba. Udaj\u0105 si\u0119 wi\u0119c na wie\u015B do domu 34-latki i ju\u017C w ogrodzie odnajduj\u0105 \u015Blady krwi. Ze znalezionego telefonu poszukiwanej udaje im si\u0119 odzyska\u0107 nagranie na poczcie g\u0142osowej, na kt\u00F3rym jaka\u015B kobieta krzyczy, \u017Ce zabije Ilon\u0119 za to, co jej zrobi\u0142a. W trakcie dochodzenia okazuje si\u0119, \u017Ce wiadomo\u015B\u0107 zostawi\u0142a 33-letnia Kamila, przyjaci\u00F3\u0142ka zaginionej. Niedawno wybuch\u0142a mi\u0119dzy nimi awantura o pewnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Kamila zrealizowa\u0142a swoj\u0105 gro\u017Ab\u0119 i zabi\u0142a Ilon\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73283637":["Winny
W podwarszawskiej wsi zostaje \u015Bmiertelnie potr\u0105cone dwuletnie dziecko. Olga i Adam typuj\u0105 podejrzanego. Jest nim ch\u0142opak, kt\u00F3ry w czasie, gdy dosz\u0142o do przest\u0119pstwa, ucieka\u0142 przed policyjnym po\u015Bcigiem. Jednak podczas gdy detektywi namierzaj\u0105 jego samoch\u00F3d, w sprawie \u015Bmierci dziecka pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe tropy, kt\u00F3re komplikuj\u0105 dochodzenie. Tymczasem Olga nadal martwi si\u0119 o swoj\u0105 ob\u0142o\u017Cnie chor\u0105 babci\u0119. Na dodatek niepokoi j\u0105 post\u0119powanie kuzynki, Weroniki. Policjantka nabiera bowiem podejrze\u0144, \u017Ce nie ma ona uczciwych zamiar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403714.jpg","",[]],"73283638":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283639":["Demony przesz\u0142o\u015Bci
Zostaje uprowadzona kilkuletnia dziewczynka. Zrozpaczeni rodzice pocz\u0105tkowo podejrzewaj\u0105 brata matki dziecka, z kt\u00F3rym spierali si\u0119 o maj\u0105tek. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ojciec dziewczynki pr\u00F3buje zatai\u0107 przed detektywami mroczn\u0105 prawd\u0119 dotycz\u0105c\u0105 swojej przesz\u0142o\u015Bci. Dochodzi tak\u017Ce do dramatycznych wydarze\u0144 domu babci Olgi. Krystyna zostaje napadni\u0119ta przez Sylwi\u0119, kt\u00F3ra ucieka z oszcz\u0119dno\u015Bciami kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"73283640":["Hotel
Mieszka\u0144cy kamienicy wpadaj\u0105 na pomys\u0142 zagospodarowania nieu\u017Cywanej od lat wolnej przestrzeni na klatce schodowej. Postanawiaj\u0105 wsp\u00F3lnymi si\u0142ami otworzy\u0107 tam hotel. Zyski z dzia\u0142alno\u015Bci zamierzaj\u0105 dzieli\u0107 po po\u0142owie. Niestety, koncepcje rodziny Pa\u017Adzioch\u00F3w i Kiepskich na temat charakteru pensjonatu s\u0105 skrajnie odmienne. Idea, kt\u00F3ra mia\u0142a po\u0142\u0105czy\u0107 s\u0105siad\u00F3w, staje si\u0119 \u017Ar\u00F3d\u0142em konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405917.jpg","",["N"]],"73283641":["Alternatywy 3\/4
Ferdek dowiaduje si\u0119 o naukowej teorii dotycz\u0105cej istnienia \u015Bwiat\u00F3w r\u00F3wnoleg\u0142ych. Wraz z Halin\u0105 puszczaj\u0105 wodze fantazji i rozmy\u015Blaj\u0105 na temat mo\u017Cliwo\u015Bci lepszego \u017Cycia w alternatywnej rzeczywisto\u015Bci. Jak na \u017Cyczenie Kiepski spotyka cz\u0142owieka, kt\u00F3ry proponuje mu podr\u00F3\u017C przez tunel czasoprzestrzenny. Ferdynand namawia \u017Con\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 w poszukiwaniu perspektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405917.jpg","",["N"]],"73283642":["Cz\u0142owiek bez planu
Jolasia stwierdza, \u017Ce Waldek jest cz\u0142owiekiem nieprzystosowanym i niepouk\u0142adanym. Wed\u0142ug niej prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna powinien mie\u0107 pomys\u0142 na \u017Cycie. Aby zmusi\u0107 m\u0119\u017Ca do obmy\u015Blenia egzystencjalnego planu, grozi mu rozwodem. Waldek rozpaczliwie szuka wyj\u015Bcia z sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405917.jpg","",["N"]],"73283643":["Latarenka
Podczas burzy Waldek zostaje trzykrotnie ra\u017Cony piorunem. Powszechne zaskoczenie wywo\u0142uje fakt, \u017Ce Kiepski wychodzi z wypadku bez szwanku. Wkr\u00F3tce mieszka\u0144cy kamienicy odkrywaj\u0105 nadprzyrodzone zdolno\u015Bci Waldka. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna je wykorzysta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405917.jpg","",["N"]],"73283644":["Szko\u0142a \u017Cycia
W podwarszawskim liceum od dw\u00F3ch dni nie pojawi\u0142 si\u0119 w pracy nauczyciel historii Arkadiusz. Nie odbiera telefon\u00F3w, nie ma go w mieszkaniu, ale nic nie wskazuje, by wyjecha\u0142. Podejrzenie zagini\u0119cia zg\u0142asza zaniepokojona dyrekcja szko\u0142y. Policja ustala, \u017Ce historyk mieszka sam, ale mia\u0142 za\u017Cy\u0142e relacje z jedn\u0105 ze swoich uczennic, 18-letni\u0105 Monik\u0105, prymusk\u0105 klasy humanistycznej. Wkr\u00F3tce nad rzek\u0105 zostaje znalezione cia\u0142o Arkadiusza. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy Monika ma zwi\u0105zek z t\u0105 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73283645":["Niegdy\u015B zamo\u017Cny Wojtek straci\u0142 maj\u0105tek i wpad\u0142 w d\u0142ugi. Obecnie pracuje jako kierowca. Du\u017Co mniejsze ni\u017C poprzednio zarobki wp\u0142ywaj\u0105 na jego relacje z \u017Con\u0105, Karolin\u0105. Wymagaj\u0105ca kobieta ma pretensje, \u017Ce obni\u017Cy\u0142 si\u0119 poziom jej \u017Cycia. Para ci\u0105gle si\u0119 k\u0142\u00F3ci. Ostatnio Wojtek przez przypadek znalaz\u0142 w\u015Br\u00F3d rzeczy Karoliny drogie ubrania, kt\u00F3rych nigdy nie widzia\u0142. Na dodatek \u017Cona zacz\u0119\u0142a go unika\u0107. M\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ma ona sponsora. Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie i zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 kobiet\u0119, kt\u00F3ra jako zwyk\u0142y pracownik zajmuje si\u0119 obs\u0142ug\u0105 imprez okoliczno\u015Bciowych. Gdy jeden z nich idzie na rozmow\u0119 kwalifikacyjn\u0105 do firmy zatrudniaj\u0105cej kobiet\u0119, odkrywa, \u017Ce ostatnio awansowa\u0142a, o czym nie powiedzia\u0142a m\u0119\u017Cowi. Wkr\u00F3tce dzi\u0119ki kamerom \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Karolina trzyma w biurku r\u00F3\u017Cnego rodzaju stroje z sex-shopu, a tak\u017Ce \u017Ce prowadzi w\u0142asny interes. Musz\u0105 jeszcze ustali\u0107, co si\u0119 za tym kryje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73283646":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283647":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje zup\u0119 kalafiorow\u0105 z domowymi kluseczkami. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje filety z kurczaka sma\u017Cone w plastrach boczku. Na deser poda za\u015B gruszki w syropie cukrowym i popularne w Wielkiej Brytanii bu\u0142eczki z rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73283648":["Tym razem prowadz\u0105ca zaproponuje kilka potraw, w sk\u0142ad kt\u00F3rych wchodz\u0105 ziemniaki. Na pocz\u0105tek ugotuje krem kartoflany z dodatkiem pora. Przygotuje te\u017C bia\u0142\u0105 kie\u0142bas\u0119 duszon\u0105 z fasol\u0105 w sosie pomidorowym z dodatkiem bia\u0142ego wina. Idealnym uzupe\u0142nieniem tej potrawy b\u0119d\u0105 placuszki z kaszy gryczanej. Ewa poka\u017Ce tak\u017Ce, jak za\u0142o\u017Cy\u0107 domow\u0105 upraw\u0119 kie\u0142k\u00F3w. Na deser za\u015B zaproponuje krem czekoladowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73283649":["Konserwacja broni i rusznikarstwo
odcinek","","",["N"]],"73283650":["Rafa\u0142 Gr\u0119\u017Alikowski, Sylwester Flis
W studiu SuperLudzi Maciej Dowbor go\u015Bci Rafa\u0142a Gr\u0119\u017Alikowskiego. Bohater odcinka jest osob\u0105 po amputacji nogi i porusza si\u0119 u\u017Cywaj\u0105c protezy. Realizuje swoje pasje podr\u00F3\u017Cuj\u0105c na rowerze. Przeje\u017Cd\u017Ca tysi\u0105ce kilometr\u00F3w zwiedzaj\u0105c \u015Bredniowieczne zamki. Drugim go\u015Bciem programu jest poruszaj\u0105cy si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim Sylwester Flis. To on zainicjowa\u0142 oraz upowszechni\u0142 uprawianie hokeju na slegdach w Polsce, przywo\u017C\u0105c go ze Stan\u00F3w zjednoczonych, poniewa\u017C tam wcze\u015Bniej mieszka\u0142 i trenowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73283651":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73283785":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73283786":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142ecznych i politycznych. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opinie i komentarze go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392411.jpg","",[]],"73283787":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73283788":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283789":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283790":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283791":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283792":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283793":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283794":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283795":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283796":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283797":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73283798":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283799":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283800":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283801":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283802":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73283803":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73283804":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73283805":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283806":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73283807":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283808":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73283809":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392407.jpg","",[]],"73283810":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73283811":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73283812":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",["N"]],"73283813":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"73283814":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73283815":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73283816":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73283817":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73283818":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"73283819":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73283820":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283821":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73283822":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",["N"]],"73283854":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73283855":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73283856":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73283857":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73283858":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73283859":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73283860":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73283861":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73283862":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73283863":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73283864":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",["N"]],"73283865":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"73283866":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73283867":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386101.jpg","",[]],"73283868":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"73283869":["Andrzej Bachleda-Curu\u015B III odkrywa przed widzami uroki najs\u0142ynniejszych ameryka\u0144skich stacji narciarskich. Sprawdzi co maj\u0105 do zaoferowania kurorty takie jak Aspen, Deervalley czy Park City i por\u00F3wna je ze stacjami we w\u0142oskich Dolomitach, we francuskim regionie Mont Blanc czy w Genewie. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli przyjrze\u0107 si\u0119 jak prowadz\u0105cy uczy jazdy na nartach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378728.jpg","",[]],"73283870":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",["N"]],"73283823":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73342734":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73342735":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73283825":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73342736":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73342737":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73342738":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73283828":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73283829":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73283830":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73283831":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73342739":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73283833":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73283834":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73283835":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"73283836":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"73283837":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73283838":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73283839":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73283840":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73283841":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283842":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73283844":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73342740":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"73342741":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73283843":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283847":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283848":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283849":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73283850":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73283851":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73283852":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73283853":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73283652":["Jaros\u0142aw Bieniuk z c\u00F3rk\u0105 Oliwi\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"73283653":["Ma\u0142gorzata Rozenek i Rados\u0142aw Majdan","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"73283654":["Rafa\u0142 i Grzegorz Zawieruchowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"73283655":["Powr\u00F3t mamy
Nastoletnia Marika mieszka w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci z dziadkami. Jej rodzice nie \u017Cyj\u0105. Pewnego dnia w \u017Cyciu dziewczyny pojawia si\u0119 tajemnicza kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest jej biologiczn\u0105 matk\u0105. Na pocz\u0105tku Marika podejrzewa, \u017Ce pad\u0142a ofiar\u0105 okrutnego \u017Cartu. W ko\u0144cu jednak postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. W rozwi\u0105zaniu tej zagadki pomaga dziewczynie ukochany, Andrzej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"73283656":["Lepkie r\u0105czki
Kasia Bara\u0144ska studiuje architektur\u0119. Pewnego dnia matka dziewczyny odkrywa, \u017Ce c\u00F3rka nie jest z ni\u0105 szczera. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce Kasia wpad\u0142a w z\u0142e towarzystwo i zacz\u0119\u0142a bra\u0107 narkotyki. Studentka oddala si\u0119 od rodziny. Jej matka pr\u00F3buje jako\u015B dotrze\u0107 do c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"73283657":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Kolejna ods\u0142ona programu, w kt\u00F3rym wy\u0142oniona w castingach grupa ludzi zamieszkuje w gospodarstwie rolnym, by zmierzy\u0107 si\u0119 z codzienn\u0105 prac\u0105 fizyczn\u0105 i panuj\u0105cymi tam sparta\u0144skimi warunkami. Tym razem na wie\u015B najpierw trafia osiem kobiet, przywyk\u0142ych do \u017Cycia w mie\u015Bcie i licznych udogodnie\u0144. P\u00F3\u017Aniej do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W kolejnych odcinkach sprawdzaj\u0105 oni wszyscy si\u0142\u0119 swojego charakteru, wytrzyma\u0142o\u015B\u0107, determinacj\u0119, ale tak\u017Ce zdaj\u0105 egzamin z empatii i troski o zwierz\u0119ta. Ci, kt\u00F3rzy najs\u0142abiej radz\u0105 sobie z kolejnymi zadaniami, odpadaj\u0105 po g\u0142osowaniu przeprowadzonym w\u015Br\u00F3d pozosta\u0142ych uczestnik\u00F3w. Zwyci\u0119zca zdob\u0119dzie tytu\u0142 Farmera Roku oraz nagrod\u0119 wynosz\u0105c\u0105 sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Show prowadz\u0105 Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczy\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402528.jpg","",[]],"73283658":["Agnieszka Kaczorowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",["N"]],"73283659":["Prow.: Grzegorz \u0141apanowski.
Sztuka gotowania po\u0142\u0105czona z zajad\u0142\u0105 rywalizacj\u0105 o g\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0119, tytu\u0142 Top Chef oraz 100 tys.z\u0142. Nowa grupa profesjonalist\u00F3w staje do walki na no\u017Ce. Jury w niezmienionym od poprzedniej edycji sk\u0142adzie: Wojciech Modest Amaro, Joseph Seeletso, Maciej Nowak oraz Ewa Wachowicz, ocenia\u0107 b\u0119dzie kreatywno\u015B\u0107, dok\u0142adno\u015B\u0107, wszechstronno\u015B\u0107 i odporno\u015B\u0107 psychiczn\u0105 uczestnik\u00F3w programu. Ka\u017Cdy odcinek to seria skomplikowanych konkurencji. Zwyci\u0119stwo w jednej z nich daje Wygranemu immunitet, inne zadania eliminuj\u0105 najs\u0142abszych. Przegrany musi spakowa\u0107 swoje no\u017Ce i opu\u015Bci\u0107 studio. Program prowadzi Grzegorz \u0141apanowski. Zwyci\u0119zc\u0105 pierwszej polskiej edycji kulinarnego show zosta\u0142 Martin Gimenez Castro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",["N"]],"73283660":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"73283661":["Karolina, Ma\u0142gorzata, Oliwia i Zuza przygotowuj\u0105 po dwie stylizacje. Ich tematy, zaproponowane przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105, to: \"Bez lukru\" i \"Podr\u00F3\u017C w nieznane\". Zwie\u0144czeniem pracy uczestniczek jest zaprezentowanie kreacji przed rywalkami, a tak\u017Ce jury w sk\u0142adzie: modelka Ada Fija\u0142, krytyk mody Tomasz Jacyk\u00F3w i fotograficzka Lidia Popiel. Bohaterki oceniaj\u0105 si\u0119 wzajemnie, przyznaj\u0105c punkty, a eksperci komentuj\u0105 zaproponowane przez nie stylizacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212506.jpg","",["N"]],"73283662":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73283663":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"73283664":["W dzisiejszym odcinku a\u017C kipi od emocji! W restauracji goszcz\u0105 diwa polskiej muzyki - Edyta G\u00F3rniak oraz aktor Marek Kaliszuk - zwyci\u0119zca 2. edycji programu \"Twoja Twarz Brzmi Znajomo\". Znana piosenkarka z pomoc\u0105 wielkiego ko\u0142a fortuny wylosuje sk\u0142adniki, z kt\u00F3rych kucharze b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 tajskie dania wegetaria\u0144skie. Z kolei popularny aktor b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 spr\u00F3bowa\u0107 potraw z menu samego szefa Wojciecha Modesta Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"73283665":["Pani Kasia jest samotn\u0105 mam\u0105 Pauli, Hani i Antosia. Po zako\u0144czeniu nieudanych zwi\u0105zk\u00F3w zamieszka\u0142a w mazowieckiej wsi D\u0119bowce ze swoj\u0105 mam\u0105, kt\u00F3ra przeznaczy\u0142a swoje oszcz\u0119dno\u015Bci na remont domu. Wkr\u00F3tce potem kobieta zachorowa\u0142a na z\u0142o\u015Bliwy nowotw\u00F3r i po kilku miesi\u0105cach zmar\u0142a, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce zabezpieczy\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107 c\u00F3rki i wnuk\u00F3w. Niestety w budynku wybuch\u0142 po\u017Car, kt\u00F3ry zniszczy\u0142 po\u0142ow\u0119 pomieszcze\u0144, a reszt\u0119 pokry\u0142 sadz\u0105. Teraz wn\u0119trza nie nadaj\u0105 si\u0119 do zamieszkania. Pani Kasia z dzie\u0107mi przebywa w lokalu socjalnym, ale wkr\u00F3tce ko\u0144czy im si\u0119 umowa najmu i b\u0119d\u0105 musieli go opu\u015Bci\u0107. Niestety wyl\u0105duj\u0105 wtedy na bruku. Now\u0105 wersj\u0119 ich domu zaprojektuje Martyna Kupczyk, a realizacj\u0105 zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski z ekip\u0105 budowlan\u0105. W tym czasie Katarzyna Dowbor zadba o atrakcje dla rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2241004.jpg","",["N"]],"73283666":["Pani Aneta z m\u0119\u017Cem Leszkiem oraz dzie\u0107mi: dwunastoletnim Szymonem i siedmioletni\u0105 Zuzi\u0105 niedawno zakupi\u0142a stary dom do remontu w Mak\u00F3wcu, rolniczej wsi w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim. Zuzia cierpi przez wadliw\u0105 budow\u0119 m\u00F3zgu, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce jest dzieckiem le\u017C\u0105cym i nie m\u00F3wi. Komunikuje si\u0119 jednak ze \u015Bwiatem na sw\u00F3j w\u0142asny spos\u00F3b. To w\u0142a\u015Bnie ze wzgl\u0119du na potrzeby c\u00F3rki rodzina postanowi\u0142a opu\u015B\u0107 mieszkanie na czwartym pi\u0119trze bez windy i dopasowa\u0107 do nich stary dom na wsi. Niestety koszty remontu przeros\u0142y ich mo\u017Cliwo\u015Bci i teraz w domu trzeba zrobi\u0107 praktycznie wszystko. Brakuje kuchni i \u0142azienki, a tak\u017Ce wi\u0119kszo\u015Bci mebli. Ekipa pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor zabiera si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2241004.jpg","",["N"]],"73283667":["Mened\u017Cerka banku Karolina od trzech miesi\u0119cy mieszka z nauczycielk\u0105 ta\u0144ca Laur\u0105. Zdecydowa\u0142a si\u0119 na taki krok po tym, jak ujawni\u0142a swoje preferencje seksualne przed rodzin\u0105. Niestety, cho\u0107 kobieta planuje powa\u017Cny zwi\u0105zek, znalaz\u0142a w komputerze partnerki jej korespondencj\u0119 z by\u0142\u0105 kochank\u0105, Id\u0105, kt\u00F3ra wyjecha\u0142a na Majork\u0119, ale - jak si\u0119 okazuje - wkr\u00F3tce ma wr\u00F3ci\u0107 do Polski. Ju\u017C pierwszego dnia obserwacji detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce \u015Bledzona kobieta spotyka si\u0119 z bliskim sobie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Okazuje si\u0119 nim Waldek, brat Karoliny, za kt\u00F3rego po\u015Brednictwem panie si\u0119 pozna\u0142y i kt\u00F3ry cz\u0119sto po\u017Cycza pieni\u0105dze od zamo\u017Cnej siostry. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej dochodzi tak\u017Ce do spotkania Idy i Laury. Na jaw wychodzi intryga, kt\u00F3ra \u0142\u0105czy obie kobiety, a tak\u017Ce Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73283668":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["AD"]],"73283669":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["AD"]],"73283670":["Magda wsp\u00F3lnie z grup\u0105 przyjaci\u00F3\u0142 przymierza przebrania na nadchodz\u0105cy \"bal singli\". Kobieta zdecydowa\u0142a, \u017Ce zostanie seksownym kr\u00F3liczkiem. Henrik jest m\u0142odym samotnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o arme\u0144skich korzeniach. Czeka go dzisiaj wyj\u0105tkowy dzie\u0144, bo um\u00F3wi\u0142 si\u0119 na randk\u0119 z dziewczyn\u0105 poznan\u0105 w internecie. Pierwsze wra\u017Cenie jest pozytywne, ale przed nimi kolacja, kt\u00F3ra zweryfikuje t\u0119 now\u0105 znajomo\u015B\u0107. Krzysztof ma problem. Czasami pisz\u0105 do niego dziewczyny z zagranicy. Niestety, pojawia si\u0119 bariera j\u0119zykowa. M\u0119\u017Cczyzna podejmuje decyzj\u0119, by opanowa\u0107 podstawy j\u0119zyka angielskiego.","","",["N"]],"73283671":["Trwa randka Henrika i Oliwii. Atmosfera jest bardzo dobra i temat\u00F3w do rozm\u00F3w nie brakuje, a mimo to oboje nadal wydaj\u0105 si\u0119 spi\u0119ci. Patryk jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry w g\u0142\u0119bi duszy czuje si\u0119 kobiet\u0105. Gdy korzysta z aplikacji dla singli, umawia si\u0119 z przedstawicielami obu p\u0142ci. Spotkania te bywaj\u0105 pikantne. Kuba pracuje jako model, wi\u0119c musi dba\u0107 o sylwetk\u0119. Ma te\u017C nadziej\u0119, \u017Ce wygl\u0105d pomo\u017Ce mu wyr\u00F3\u017Cnia\u0107 si\u0119 w portalach randkowych.","","",["N"]],"73283672":["Seks i hazard
Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 o pomoc Wioleta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej brat, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi warsztat samochodowy, ma \u017Con\u0119 i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Detektywi obserwuj\u0105 Kamila, kiedy ten jest w pracy. Jad\u0105 za nim, gdy bierze z kasy znaczn\u0105 kwot\u0119 i wychodzi z warsztatu. Pod kasynem Kamil spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105 imieniem Lena, kt\u00F3rej daje pieni\u0105dze i z kt\u00F3r\u0105 \u0142\u0105cz\u0105 go za\u017Cy\u0142e relacje. Sprawa zaskakuje detektyw\u00F3w, poniewa\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce Kamil p\u0142aci du\u017Ce sumy pieni\u0119dzy za udzia\u0142 w tajemniczej grze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73283673":["Historie kobiet skrzywdzonych przez m\u0119\u017Cczyzn. Na pocz\u0105tku zwi\u0105zku wszystko wydaje si\u0119 idealne. Zakochani snuj\u0105 wsp\u00F3lne plany na przysz\u0142o\u015B\u0107, wierz\u0105, \u017Ce razem doczekaj\u0105 staro\u015Bci, a ich dnie wype\u0142niaj\u0105 romantyczne spacery i czu\u0142e wyznania. Niekiedy jednak po wielkiej mi\u0142o\u015Bci zostaje nie tylko rozpacz, depresja i my\u015Bli samob\u00F3jcze, lecz tak\u017Ce ca\u0142a masa innych problem\u00F3w, m.in. zobowi\u0105zania kredytowe i d\u0142ugi. Bohaterki programu zosta\u0142y oszukane przez partner\u00F3w. Pozna\u0142y gorycz rozczarowania i musz\u0105 si\u0119 teraz zmierzy\u0107 z wieloma k\u0142opotami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"73283674":["Zn\u00F3w to samo\/Pan doktor
Piel\u0119gniarka Patrycja od pi\u0119ciu miesi\u0119cy spotyka si\u0119 z Adamem, w\u0142a\u015Bcicielem prywatnej kliniki, w kt\u00F3rej pracuje. Adam jest w separacji z \u017Con\u0105, ale obiecuje, \u017Ce wkr\u00F3tce si\u0119 rozwiedzie. Pewnego dnia kole\u017Canka Patrycji, Julita, wyjawia jej, \u017Ce pozna\u0142a cudownego faceta. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim Adam. Obie postanawiaj\u0105 skonfrontowa\u0107 sytuacj\u0119 z doktorem. Eliza jest rozw\u00F3dk\u0105 po wielu zwi\u0105zkach. P\u00F3\u0142 roku temu pozna\u0142a Tomasza, sprzedawc\u0119 w sklepie z ubraniami. Para postanawia zamieszka\u0107 razem i wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Niestety m\u0119\u017Cczyzna nie pojawia si\u0119 na ceremonii, a potem t\u0142umaczy Elizie, \u017Ce to wina jego matki, kt\u00F3ra nie toleruje rozw\u00F3dek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73283675":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"73283676":["Re\u017C.: Julie Noon.
W dniu, w kt\u00F3rym mia\u0142a rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 masowa eksmisja na Dale Farm, najwi\u0119kszy brytyjski portal podr\u00F3\u017Cniczy bada kontrowersyjne relacje mi\u0119dzy Cyganami i podr\u00F3\u017Cnikami, ich s\u0105siadami i prawem.","","",[]],"73283677":["Iwona Pavlovic z m\u0119\u017Cem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",[]],"73283678":["Grzegorz jest zamo\u017Cnym w\u0142a\u015Bcicielem kilku restauracji. M\u0119\u017Cczyzna od pi\u0119ciu lat jest zwi\u0105zany z m\u0142odsz\u0105 od siebie Sylwi\u0105, kt\u00F3ra od niedawna prowadzi gabinet kosmetyczny. Mimo i\u017C Grzegorz sam otworzy\u0142 ten punkt dla \u017Cony, bardzo tego \u017Ca\u0142uje. Kobieta p\u00F3\u017Ano wraca do domu i kupuje mn\u00F3stwo ubra\u0144 i bielizny. Na dodatek ze wsp\u00F3lnego konta ma\u0142\u017Conk\u00F3w znika du\u017Co pieni\u0119dzy. W ko\u0144cu Grzegorz, boj\u0105c si\u0119, \u017Ce ukochana go zdradza, prosi o pomoc detektyw\u00F3w. M\u00F3wi im, i\u017C o romans z Sylwi\u0105 podejrzewa masa\u017Cyst\u0119 Krzysztofa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73283871":["Laponia w porze zimowej
Prowadz\u0105cy program odwiedzaj\u0105 zasypan\u0105 \u015Bniegiem Laponi\u0119, czyli kolebk\u0119 zimowego w\u0119dkarstwa podlodowego. Jurek Biedrzycki na \u0142owisko dociera psim zaprz\u0119giem. Po lodzie razem z reszt\u0105 ekipy przemieszcza si\u0119 \u015Bnie\u017Cnym skuterem. Po wywierceniu przer\u0119bli w metrowej grubo\u015Bci lodzie pokrywaj\u0105cym jezioro, do wody trafiaj\u0105 pierwsze zestawy. Wkr\u00F3tce na w\u0119dkach pojawiaj\u0105 si\u0119 dorodne mi\u0119tusy i ogromne szczupaki. Zwie\u0144czeniem udanego dnia jest przepyszna zupa rybna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73283872":["Hinduskie \u017Cniwa
Tym razem prowadz\u0105cy program p\u0142ywaj\u0105 po wodach Oceanu Indyjskiego prowadzeni przez przewodnik\u00F3w z Indii. Mo\u017Cliwo\u015Bci, jakie daje akwen, zach\u0119caj\u0105 do aktywnego i dynamicznego \u0142owienia z wykorzystaniem popper\u00F3w. Rafy natomiast pozwalaj\u0105 na jigowanie i wabienie ryb na mi\u0119sne przyn\u0119ty. W czasie mi\u0119dzy braniami Hindusi chwytaj\u0105 jadalne ka\u0142amarnice. Cz\u0142onk\u00F3w ekipy bardziej ciesz\u0105 pi\u0119kne graniki, strz\u0119piele, r\u00F3\u017Cne odmiany karanks\u00F3w oraz przepi\u0119knie ubarwione ryby rafowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73283873":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73283874":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73283875":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73283876":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73283877":["Program pokazuje przygody oraz biwakowe \u017Cycie charyzmatycznych w\u0119dkarzy. Mi\u0142o\u015Bnicy \u0142owienia spotykaj\u0105 si\u0119 nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. W rzeczywisto\u015Bci ryby to tylko pretekst, by przedstawi\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"73283878":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["JM"]],"73283879":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["JM"]],"73283880":["Mary i Ivy nie kryj\u0105 zaskoczenia, jak du\u017Co magazyn\u00F3w jest wystawionych na aukcji organizowanej w Rialto. Zak\u0142adaj\u0105 si\u0119, kto lepiej odgadnie ostateczn\u0105 cen\u0119 ka\u017Cdego ze schowk\u00F3w. Rene i Tatianna zdobywaj\u0105 dawne ubrania i sprz\u0119t sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",["N"]],"73283881":["Emily zabiera ze sob\u0105 mam\u0119 do Walnut. Darrell od razu zdobywa przewag\u0119. W Whitter Kenny'emu rad udziela legenda muzyki. Shana i Edwina postanawiaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 bardziej roztropnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",["N"]],"73283882":["W Desert Hot Springs uczestnicy licytacji zmagaj\u0105 si\u0119 z trudnymi warunkami pogodowymi. Silny wiatr sprawia, \u017Ce kupuj\u0105cy z trudem utrzymuj\u0105 si\u0119 na nogach. Rene i Gunther przegl\u0105daj\u0105 stary magazyn. Brandi i Jarrod s\u0105 zaskoczeni zawarto\u015Bci\u0105 swojego. Kenny za\u015B z impetem wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",["N"]],"73283883":["Nie wszystkim przypada do gustu, \u017Ce panie z Vegas pojawiaj\u0105 si\u0119 w Orange w stylu vintage. Casey kupuje obiecuj\u0105cy kontener. Darrell usi\u0142uje sprzeda\u0107 sw\u00F3j towar Emily, ale godzi si\u0119 na przyzwoity magazyn.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",["N"]],"73283884":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73283885":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73283886":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73283887":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73283888":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 pi\u0142k\u0119 podpisan\u0105 przez zawodnik\u00F3w Chicago Bears w 1967 roku, czyli w ostatnim sezonie, w kt\u00F3rym trenerem by\u0142 s\u0142ynny George Halas. Nast\u0119pnie Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 band\u017Co Gibsona z 1925 roku. P\u00F3\u017Aniej do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 rekwizyty z horroru \"Laleczka Chucky\". Zainspirowany Chumlee postanawia nakr\u0119ci\u0107 w\u0142asny film o tym, co si\u0119 dzieje w sklepie. Przekonamy si\u0119, jak Rick odniesie si\u0119 do tego projektu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283889":["Pracownicy lombardu w Las Vegas przygotowuj\u0105 si\u0119 do dorocznej imprezy bo\u017Conarodzeniowej. W tym roku za organizacj\u0119 odpowiada Chumlee, kt\u00F3ry musi zmie\u015Bci\u0107 si\u0119 w bud\u017Cecie, by otrzyma\u0107 premi\u0119 \u015Bwi\u0105teczn\u0105. Rick i jego syn ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 zgromadzon\u0105 przez Lorenza W. Cooka, weterana wojny secesyjnej, w trakcie jego kariery wojskowej. W zbiorze s\u0105 medale i dokumenty podpisane przez siedmiu ameryka\u0144skich prezydent\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 w\u0142oski plakat reklamuj\u0105cy film \"Bullitt\" ze Steve'em McQueenem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283890":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia strzelba, wyprodukowana w 1874 roku przez Sharps Rifle Manufacturing Company. Ten model by\u0142 ceniony za swoj\u0105 precyzj\u0119 i u\u017Cywany do polowa\u0144 na bizony. Nast\u0119pnie Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 aforyzm podpisany przez jednego z najwi\u0119kszych ameryka\u0144skich pisarzy, Marka Twaina. P\u00F3\u017Aniej pracownicy sklepu ogl\u0105daj\u0105 poszukiwane przez kolekcjoner\u00F3w, pochodz\u0105ce z ery wiktoria\u0144skiej naczynia do przechowywania pikli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283891":["Tym razem pracownicy lombardu w Las Vegas maj\u0105 okazj\u0119 podziwia\u0107 litografi\u0119 autorstwa samego Pabla Picassa. Nast\u0119pnie do sklepu trafia siod\u0142o, na kt\u00F3rym je\u017Adzi\u0142 John Wayne podczas kr\u0119cenia filmu \"Prawdziwe m\u0119stwo\" z 1969 roku. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi dziewi\u0119tnastowieczny katar, czyli indyjski sztylet. W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w wycenianych w dzisiejszym odcinku jest te\u017C ksi\u0105\u017Cka polityka i naukowca Williama A. Eddy'ego. Egzemplarz jest z autografem autora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283892":["Wyspa Man","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"73283893":["Alaska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"73283894":["Wielu Niemc\u00F3w chcia\u0142o pracowa\u0107 w Auschwitz. Posada w obozie by\u0142a o wiele bezpieczniejsza ni\u017C s\u0142u\u017Cba na froncie, a co najwa\u017Cniejsze - du\u017Co bardziej dochodowa. Pracownicy bez skrupu\u0142\u00F3w kradli rzeczy nale\u017C\u0105ce do wi\u0119\u017Ani\u00F3w. Coraz cz\u0119stsze rabunki doprowadzi\u0142y jesieni\u0105 1943 roku do kontroli. W\u0142adze Trzeciej Rzeszy chcia\u0142by bowiem, by wszystkie odebrane osadzonym kosztowno\u015Bci trafia\u0142y do pa\u0144stwowego skarbca. W tym samym roku w Auschwitz zjawi\u0142 si\u0119 te\u017C doktor Josef Mengele. Nazwany potem \"Anio\u0142em \u015Amierci\" prawie do ko\u0144ca funkcjonowania obozu prowadzi\u0142 w nim przera\u017Caj\u0105ce eksperymenty na ludziach. W tym odcinku ocalona z Auschwitz kobieta opowie o ich szczeg\u00F3\u0142ach. Widzowie wys\u0142uchaj\u0105 te\u017C historii by\u0142ego \u017Co\u0142nierza SS i wi\u0119\u017Ania Auschwitz, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 uciec z niewoli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376933.jpg","",[]],"73283895":["Pasjonaci historii wsp\u00F3\u0142czesnej dziel\u0105 si\u0119 swoimi do\u015Bwiadczeniami z dziedziny handlu militariami oraz przywracania maszyn bojowych do pe\u0142nej sprawno\u015Bci. Opowiadaj\u0105 tak\u017Ce o artefaktach i ich przeznaczeniu, a tak\u017Ce mocnych i s\u0142abych stronach. Marian i Sebastian z Fortu w Malechowie specjalizuj\u0105 si\u0119 w ci\u0119\u017Car\u00F3wkach i sprz\u0119cie ci\u0119\u017Ckim okresu powojennego. Rodzina Widuchowskich z Bytomia prowadzi muzeum broni. Ka\u017Cdy z prezentowanych tam eksponat\u00F3w dzia\u0142a. W Ptakach pod Warszaw\u0105 in\u017Cynier Zbigniew Nowosielski, przerabia maszyny sprzed 80 lat za pomoc\u0105 wsp\u00F3\u0142czesnych cz\u0119\u015Bci. Jego dum\u0105 jest polska tankietka TKS z czas\u00F3w mi\u0119dzywojennych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404794.jpg","",[]],"73283896":["Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje kolejne tajemnice dotycz\u0105ce historii XX wieku. Mimo wieloletnich prac historyk\u00F3w, nadal nie odkryto wielu z nich. Prowadz\u0105cy \u015Bledzi tajne wydarzenia i zaginione fortuny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"73283897":["W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375694.jpg","",["N"]],"73283898":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["AD"]],"73283899":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"73283900":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"73283901":["Rajtuzy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73283902":["G\u0142uchy telefon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73283903":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie makabryczne zbrodnie. Pierwsza ze spraw dotyczy \u015Bmierci 74-letniej Zofii Pi\u0105tkowskiej, kt\u00F3ra od lat cierpia\u0142a na zaniki pami\u0119ci. Co jaki\u015B czas staruszka wyrusza\u0142a w podr\u00F3\u017C po Polsce, by odwiedzi\u0107 dawn\u0105 nie\u017Cyj\u0105c\u0105 siostr\u0119. Po jakim\u015B czasie policjanci przywozili j\u0105 bezpiecznie do domu. W 2008 roku kobieta zagin\u0119\u0142a. Jej por\u0105bane cia\u0142o znaleziono kilka miesi\u0119cy p\u00F3\u017Aniej w Krakowie. Nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci mordercy. Druga sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa Edyty, wychowanki domu dziecka. Dziewczyna pozna\u0142a S\u0142awomira Pawlika i zamieszka\u0142a z nim. M\u0119\u017Cczyzna miesi\u0105cami si\u0119 nad ni\u0105 zn\u0119ca\u0142. W 1992 roku znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Po kilku miesi\u0105cach w Poznaniu znaleziono jej zw\u0142oki przetrzymywane w lod\u00F3wce. Pawlik jest poszukiwany do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"73283904":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 si\u0119 nagimnastykowa\u0107, aby odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej, hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144 odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347379.jpg","",["N"]],"73283905":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"73283906":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"73283907":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"73283712":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73283713":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73283714":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73283715":["Bez odwrotu
Pierwsza z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci odcinka. Tom i Semir \u015Bcigaj\u0105 trzech gangster\u00F3w, kt\u00F3rzy napadli na bank. Jednemu z przest\u0119pc\u00F3w, Mosserowi, udaje si\u0119 zbiec. Dwaj pozostali uprowadzaj\u0105 autobus wraz z pasa\u017Cerami. Pojazd omija blokad\u0119 na autostradzie, ale okazuje si\u0119, \u017Ce ko\u0144czy mu si\u0119 benzyna. Semir siada za kierownic\u0105 cysterny i jedzie w kierunku p\u0119dz\u0105cego autobusu. Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce musi zast\u0105pi\u0107 rannego kierowc\u0119. Z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce w autobusie znajduje si\u0119 bomba, a gangsterzy zaplanowali pomys\u0142ow\u0105 ucieczk\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73283716":["Inga jest zdenerwowana z powodu telefon\u00F3w od nieznajomych m\u0119\u017Cczyzn, przekonanych, \u017Ce dzwoni\u0105 na numer sekstelefonu. Kole\u017Canki wspieraj\u0105 Ank\u0119, kt\u00F3ra ma pierwsz\u0105 rozpraw\u0119 rozwodow\u0105. Adwokat Paw\u0142a ujawnia przed s\u0105dem, \u017Ce kobieta ma sk\u0142onno\u015Bci do nadu\u017Cywania alkoholu. Za\u0142amana Strzelecka s\u0105dzi, \u017Ce zostan\u0105 jej odebrane prawa rodzicielskie. Postanawia wst\u0105pi\u0107 do baru. Podczas zebrania \u0141ukasz staje w obronie Zuzy. Kobieta dzi\u0119kuje mu przyjacielskim poca\u0142unkiem. Przypadkowym \u015Bwiadkiem tej sceny jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny. Przyjaci\u00F3\u0142ki Anki pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 kochanki Paw\u0142a, Ew\u0119 i Sylwi\u0119, aby zeznawa\u0142y przeciwko niemu w s\u0105dzie. Inga po raz kolejny k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Szymonem. Postanawia da\u0107 nauczk\u0119 uci\u0105\u017Cliwemu s\u0105siadowi. Zainteresowany Patrycj\u0105 Sebo chce, by kobieta towarzyszy\u0142a mu podczas kolejnego zlecenia, jakim jest reklama bi\u017Cuterii. Skacowana Anka zastaje w salonie Krzysztofa i pr\u00F3buje go wyprosi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2144669.jpg","",["N"]],"73283717":["Inga i Patrycja pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 kochanki Paw\u0142a, aby zeznawa\u0142y przeciwko Strzeleckiemu. Dzi\u0119ki nim Anka ma szans\u0119 poprawi\u0107 sw\u00F3j wizerunek podczas rozprawy rozwodowej i najwa\u017Cniejsze - zatrzyma\u0107 przy sobie dzieci. Stefa przyje\u017Cd\u017Ca do warszawskiego szpitala na chemioterapi\u0119. Po spotkaniu z matk\u0105 Zuza stwierdza, \u017Ce blisko\u015B\u0107 i czu\u0142o\u015B\u0107 w zwi\u0105zku jest bardzo wa\u017Cna. Nieoczekiwanie dla siebie samej prosi Wojtka, aby pom\u00F3g\u0142 jej popracowa\u0107 nad stworzeniem takich w\u0142a\u015Bnie relacji. Patrycja i Stempel szykuj\u0105 si\u0119 do wyj\u015Bcia. Sebo zn\u00F3w zaprosi\u0142 ich, aby towarzyszyli mu podczas sesji. Patrycja nie zauwa\u017Ca, jak bardzo podoba si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Anie. S\u0105dzi, \u017Ce s\u0142ynny fryzjer jest partnerem Jerry'ego. Z kolei Jerry'emu wpad\u0142 w oko Stempel. Anka nie radzi sobie z Julk\u0105, kt\u00F3ra ignoruje zakazy matki. C\u00F3rka informuje j\u0105, \u017Ce po rozwodzie zamieszka z ojcem. Wojtek odwiedza Stef\u0119 w szpitalu. Kobieta jest lekko zdziwiona, gdy\u017C nie wiedzia\u0142a, \u017Ce Zuza ma partnera. Szybko orientuje si\u0119 z jakiego powodu Wojtek j\u0105 odwiedzi\u0142... Inga czeka w swoim nowym mieszkaniu na hydraulika. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim jeden z m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy do niej wydzwaniaj\u0105 z erotycznej infolinii. M\u0119\u017Cczyzna nieoczekiwanie sk\u0142ada Gruszewskiej dosy\u0107 nietypow\u0105 propozycj\u0119. Julka nie odbiera telefon\u00F3w od matki. Zaniepokojona Anka prosi o pomoc Krzysztofa. Okazuje si\u0119, \u017Ce nauczyciel us\u0142ysza\u0142, jak nastolatki umawia\u0142y si\u0119 na imprez\u0119. Oboje wyruszaj\u0105 na poszukiwania c\u00F3rki Strzeleckiej. Inga przychodzi do Andrzeja i Doroty po Hani\u0119. Ju\u017C w drzwiach dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej by\u0142y m\u0105\u017C wda\u0142 si\u0119 w romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2144669.jpg","",["N"]],"73283718":["Pi\u0119\u0107 minut
Ferdek przypadkowo robi osza\u0142amiaj\u0105c\u0105 karier\u0119 w mediach. Pa\u017Adzioch, zazdrosny o popularno\u015B\u0107 i sukcesy s\u0105siada, sam postanawia wykreowa\u0107 si\u0119 na gwiazd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73283719":["P\u0142ywak \u017C\u00F3\u0142tobrze\u017Cek
Podczas przypadkowej rozmowy wychodzi na jaw, \u017Ce Arnold Boczek nie prze\u017Cy\u0142 dot\u0105d inicjacji seksualnej. S\u0105siedzi wydaj\u0105 si\u0119 wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci t\u0105 informacj\u0105. Wsp\u00F3lnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce brak jakiejkolwiek aktywno\u015Bci erotycznej mo\u017Ce mie\u0107 z\u0142y wp\u0142yw na jego psychik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402925.jpg","",["N"]],"73283720":["Pa\u0142a, czyli dw\u00F3ja
U Pa\u017Adzioch\u00F3w zatrzymuje si\u0119 bogata kuzynka, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a zdawa\u0107 egzaminy wst\u0119pne na studia. Za namow\u0105 Ferdka dziewczyna udziela korepetycji Waldkowi, by m\u00F3g\u0142 on kontynuowa\u0107 nauk\u0119 w szkole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73283721":["Ceg\u0142a Gutenberga
Na skutek fatalnego wypadku Ferdynand traci pami\u0119\u0107. Halina i Mariolka pr\u00F3buj\u0105 wykorzysta\u0107 nadarzaj\u0105c\u0105 si\u0119 okazj\u0119 i nieobecno\u015B\u0107 Waldka, by odmieni\u0107 niezno\u015Bnego m\u0119\u017Ca i ojca. Postanawiaj\u0105 wi\u0119c odtworzy\u0107 mu pami\u0119\u0107 z ma\u0142ymi korektami, tak, by Kiepski bardziej odpowiada\u0142 ich oczekiwaniom. W efekcie tych podst\u0119pnych zabieg\u00F3w, niczego nie podejrzewaj\u0105cy Ferdek staje si\u0119 zaprzysi\u0119g\u0142ym abstynentem i domowym pracusiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73283722":["Ta okropna niedziela
Ferdek, Waldek, Boczek i Pa\u017Adzioch zastanawiaj\u0105 si\u0119, co zrobi\u0107 z niedzielnym popo\u0142udniem. Mimo wielu pomys\u0142\u00F3w i pr\u00F3b zorganizowania sobie czasu, nie mog\u0105 si\u0119 zdecydowa\u0107, kt\u00F3ry z nich b\u0119dzie najlepszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73283723":["Dzie\u0144, w kt\u00F3rym zapcha\u0142 si\u0119 kibel
W kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dochodzi do awarii toalety. Mieszka\u0144cy natychmiast wzywaj\u0105 na pomoc hydraulika. On jednak nie jest w stanie naprawi\u0107 ubikacji. Nast\u0119pnie na miejsce przybywa magik, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie rozwi\u0105zuje problemu. W ko\u0144cu Ferdynand bierze sprawy w swoje r\u0119ce i postanawia przywr\u00F3ci\u0107 WC do u\u017Cytku. Pomaga mu Waldemar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73283724":["Re\u017C.: Andy Tennant.
Alex Hitchens przed laty bole\u015Bnie prze\u017Cy\u0142 mi\u0142osny zaw\u00F3d. Postanowi\u0142, \u017Ce ju\u017C nigdy si\u0119 nie zakocha, ale jednocze\u015Bnie zdecydowa\u0142 si\u0119 przys\u0142u\u017Cy\u0107 innym m\u0119\u017Cczyznom i podzieli\u0107 z nimi swoj\u0105 wiedz\u0105 na temat kobiecej natury. Odt\u0105d para si\u0119 do\u015B\u0107 nietypow\u0105 profesj\u0105 - doradza, jak najskuteczniej uwodzi\u0107 kobiety. Szczyci si\u0119 tym, \u017Ce z ka\u017Cdego ze swoich klient\u00F3w potrafi zrobi\u0107 niezawodnego podrywacza. Dok\u0142ada jednak wszelkich stara\u0144, by zachowa\u0107 anonimowo\u015B\u0107. S\u0142awa o jego skuteczno\u015Bci szybko si\u0119 rozchodzi i przyci\u0105ga klient\u00F3w. Jednym z nich jest bardzo nie\u015Bmia\u0142y, a do tego oty\u0142y ksi\u0119gowy Albert. M\u0119\u017Cczyzna zakocha\u0142 si\u0119 bez wzajemno\u015Bci w pi\u0119knej i s\u0142awnej dziedziczce wielkiej fortuny Allegrze Cole. Pewnego dnia Alex poznaje dziennikark\u0119 Sar\u0119, kt\u00F3ra ma przeprowadzi\u0107 wywiad z Allegr\u0105. Kobieta pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim jest s\u0142ynny mistrz uwodzenia. Nieoczekiwanie Alex zakochuje si\u0119 w niej. W\u00F3wczas okazuje si\u0119, \u017Ce akurat w tym przypadku jego metody zawodz\u0105. Mimo to stopniowo udaje mu si\u0119 zdoby\u0107 wzgl\u0119dy Sary. Wtedy ona odkrywa jego sekret...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855735.jpg","",["N"]],"73283725":["Re\u017C.: Jason Reitman.
Callie (Carrie Coon) ma problemy finansowe. Z tego powodu zostaje eksmitowana z mieszkania w Chicago. Wkr\u00F3tce przeprowadza si\u0119 wraz z dzie\u0107mi, Phoebe (Mckenna Grace) i Trevorem (Finn Wolfhard), do Summerville w stanie Oklahoma na farm\u0119 odziedziczon\u0105 po swoim ojcu, Egonie Spenglerze. Jej zafascynowana nauk\u0105 c\u00F3rka zapisuje si\u0119 na letnie zaj\u0119cia prowadzone przez pasjonata sejsmologii i wielkiego fana pogromc\u00F3w duch\u00F3w, Gary'ego Groobersona (Paul Rudd). To dzi\u0119ki niemu poznaje ich histori\u0119 oraz prawd\u0119 o swoim dziadku i spu\u015Bci\u017Anie po nim. Wkr\u00F3tce wraz z bratem i nowymi znajomymi, m.in. Podcastem (Logan Kim), staje do walki z pojawiaj\u0105cymi si\u0119 w okolicy zjawami. Film stanowi ho\u0142d dla klasycznego dzie\u0142a Ivana Reitmana z 1984 roku, a zw\u0142aszcza dla zmar\u0142ego 30 lat p\u00F3\u017Aniej Harolda Ramisa, kt\u00F3ry wcieli\u0142 si\u0119 w nim w posta\u0107 Egona Spenglera. Graj\u0105ca Phoebe we wsp\u00F3\u0142czesnej wersji filmu Mckenna Grace sama napisa\u0142a i za\u015Bpiewa\u0142a piosenk\u0119, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna us\u0142ysze\u0107 podczas wy\u015Bwietlania napis\u00F3w ko\u0144cowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354459.jpg","",[]],"73283726":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Atrakcyjna nowojorska dziennikarka Gwen Cummings (Sandra Bullock) uwielbia dobr\u0105 zabaw\u0119. Ze swoim przystojnym i r\u00F3wnie rozrywkowym ch\u0142opakiem Jasperem (Dominic West) cz\u0119sto chodzi na imprezy, nie stroni\u0105c od alkoholu i narkotyk\u00F3w. Stopniowo uzale\u017Cnia si\u0119 od u\u017Cywek, lecz nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce coraz trudniej jest jej si\u0119 bez nich oby\u0107. Podczas weselnego przyj\u0119cia swojej siostry, Lily (Elizabeth Perkins), upija si\u0119 i w tym stanie wsiada do samochodu. Powoduje niegro\u017Any wypadek. Za jazd\u0119 pod wp\u0142ywem alkoholu grozi jej jednak pobyt w wi\u0119zieniu. By go unikn\u0105\u0107, kobieta zgadza si\u0119 podda\u0107 dobrowolnie kuracji odwykowej i sp\u0119dzi\u0107 w klinice 28 dni. Pocz\u0105tkowo s\u0105dzi, \u017Ce pobyt w o\u015Brodku b\u0119dzie w jej \u017Cyciu kolejn\u0105 przygod\u0105. Wkr\u00F3tce jednak Gwen zaczyna sobie u\u015Bwiadamia\u0107, \u017Ce nadu\u017Cywaj\u0105c alkoholu i bior\u0105c narkotyki, pr\u00F3buje zag\u0142uszy\u0107 poczucie osamotnienia i nieumiej\u0119tno\u015B\u0107 porozumienia si\u0119 z innymi. Dostrzega te\u017C, \u017Ce oddaj\u0105c si\u0119 tylko zabawie, nie osi\u0105gnie szcz\u0119\u015Bcia. Ciekawa kreacja Sandry Bullock. Aktorka zosta\u0142a nagrodzona Oscarem za pierwszoplanow\u0105 rol\u0119 w dramacie biograficznym \"Wielki Mike\" z 2009 r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1869606.jpg","",["N"]],"73283727":["Re\u017C.: Edward Zwick.
Teksasem wstrz\u0105sa tragedia. W po\u017Carze domu gin\u0105 trzy dziewczynki. Bardzo szybko okazuje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142 to skutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku. Oskar\u017Cony o podpalenie zostaje ojciec ofiar, Cameron Todd Willingham (Jack O'Connell). Wkr\u00F3tce zapada wyrok \u015Bmierci. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do winy i zarzeka si\u0119, \u017Ce nigdy nie skrzywdzi\u0142by swoich ukochanych dzieci. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra wierzy w jego zapewnienia, jest Elizabeth Gilbert (Laura Dern). Kobieta zamierza dowie\u015B\u0107 jego niewinno\u015Bci. Film na podstawie prawdziwej historii Camerona Todda Willinghama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409038.jpg","",[]],"73283728":["Re\u017C.: Lee Tamahori.
Agentowi Augustusowi Gibbonsowi (Samuel L. Jackson) cudem udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem z zamachu. Podejrzewa, \u017Ce mordercy zostali nas\u0142ani przez tajn\u0105 frakcj\u0119, kt\u00F3ra zamierza przeprowadzi\u0107 zamach stanu. Odkrywa, \u017Ce przest\u0119pcy przenikn\u0119li w struktury ameryka\u0144skiej armii. Dowodzi nimi sekretarz obrony, genera\u0142 George Deckert (Willem Dafoe), kt\u00F3ry planuje porwa\u0107 i zabi\u0107 prezydenta. Gibbons postanawia dzia\u0142a\u0107. Wie, \u017Ce nie mo\u017Ce ufa\u0107 nikomu z najbli\u017Cszego otoczenia. Chce wi\u0119c przekona\u0107 swojego dawnego kompana z wojska - Dariusa Stone'a (Ice Cube) - by mu pom\u00F3g\u0142. Problem w tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna aktualnie odsiaduje wyrok w pilnie strze\u017Conym wi\u0119zieniu. Zosta\u0142 skazany, poniewa\u017C podczas akcji w Kosowie odm\u00F3wi\u0142 wykonania rozkazu Deckerta. Gibbons pomaga mu w ucieczce. Razem zamierzaj\u0105 przeszkodzi\u0107 genera\u0142owi w realizacji jego zbrodniczego planu. Sequel kinowego hitu Roba Cohena \"xXx\". Vina Diesela zast\u0105pi\u0142 w roli g\u0142\u00F3wnej popularny aktor i raper Ice Cube, a re\u017Cyseri\u0105 zaj\u0105\u0142 si\u0119 Lee Tamahori. Zmiany personalne nast\u0105pi\u0142y dwa miesi\u0105ce przed rozpocz\u0119ciem zdj\u0119\u0107 do filmu. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o si\u0119 na czas skompletowa\u0107 now\u0105 ekip\u0119 i zrobi\u0107 ciekawy, klimatyczny film akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2321548.jpg","",["JM"]],"73283729":["Dla ciebie wszystko
Kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy zostaje napadni\u0119ta i zamordowana. \u015Alady prowadz\u0105 do jej ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym wielokrotnie k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 i chcia\u0142a si\u0119 rozsta\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobiet\u0119 nachodzi\u0142 w pracy tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. W tym samym czasie policjanci otrzymuj\u0105 nietypowe zg\u0142oszenie - m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 znaleziony zwi\u0105zany w studiu fotograficznym. Twierdzi, \u017Ce sp\u0142oszy\u0142 w\u0142amywaczy, kt\u00F3rzy napadli go i zamkn\u0119li w \u015Brodku, ale wszystko wskazuje na to, \u017Ce facet ma co\u015B do ukrycia. Na domiar z\u0142ego m\u0142odszy aspirant Stefan Dobosz jest dziwnie rozkojarzony, jakby si\u0119 zakocha\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"73283730":["Bez szans
Zostaje uprowadzony Robert Szwarc, szefa Centralnego Biura Policji. Sprawcy domagaj\u0105 si\u0119 wielomilionowego okupu. \u015Aledztwo w tej sprawie idzie jak po grudzie. W trakcie dochodzenia str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 nieznane dot\u0105d fakty z \u017Cycia prze\u0142o\u017Conego. Podw\u0142adni porwanego rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem. \u0141ucja poznaje niepokoj\u0105ce informacje dotycz\u0105ce przesz\u0142o\u015Bci Izy. Olgierd musi podj\u0105\u0107 wa\u017Cn\u0105 decyzj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"73283731":["Nielegalne \u015Bledztwo
Szef CBP Robert Szwarc budzi si\u0119 rano u boku martwej nastolatki. \u015Aledztwo w sprawie jego porwania prowadzi Wydzia\u0142 Wewn\u0119trzny, a podw\u0142adni uprowadzonego zostaj\u0105 odsuni\u0119ci od sprawy. Mimo to Natalia i Kuba przy pomocy swoich koleg\u00F3w prowadz\u0105 nielegalnie prywatne \u015Bledztwo. Z ramienia Komendy G\u0142\u00F3wnej w spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Beata - funkcjonariusz, kt\u00F3ra wcze\u015Bniej popad\u0142a w konflikt z podw\u0142adnymi Szwarca. Kobieta ma nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, by CBP mia\u0142o dost\u0119p do informacji dotycz\u0105cych \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"73283732":["Zatrucie podczas renowacji mebli \/ W\u0142amywacz d\u0142awi si\u0119 wybitymi z\u0119bami
Grzesiek i jego \u017Cona dostali od dziadka przepi\u0119kn\u0105, star\u0105, ale zniszczon\u0105 komod\u0119. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry jest stolarzem, postanawia sam przeprowadzi\u0107 renowacj\u0119. W mro\u017Any dzie\u0144 w gara\u017Cu rozpoczyna lakierowanie mebla. Po kilku godzinach opary powoduj\u0105 u niego zawroty g\u0142owy i zas\u0142abni\u0119cie. Bartek, syn Aldony i Jerzego, rozpoczyna studia i zamieszkuje w akademiku. Rodzice zostali sami w du\u017Cym domu na obrze\u017Cach miasta. Pewnej nocy Aldon\u0119 budzi dochodz\u0105cy z parteru ha\u0142as. Jest przekonana, \u017Ce to Bartek niespodziewanie wr\u00F3ci\u0142 na weekend. Idzie sprawdzi\u0107. Zamiast niego widzi w salonie obcego cz\u0142owieka pakuj\u0105cego do plecaka odtwarzacz DVD.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"73283733":["Kobieta ma atak porfirii w\u0105trobowej \/ Nieprzytomny ochroniarz naprowadza na z\u0142odziei okradaj\u0105cych sejf
Pewnego dnia Agacie sk\u0142ada wizyt\u0119 jej brat, Darek. Widzi, \u017Ce siostra ma na twarzy \u015Blady pobicia. Ona twierdzi, \u017Ce nie pami\u0119ta sk\u0105d ma siniaki. Darek nabiera przekonania, \u017Ce to sprawka jej m\u0119\u017Ca, Paw\u0142a. Dzwoni pod 112. Marek ma biuro na pi\u0119trze, kt\u00F3re wsp\u00F3\u0142dzieli z kantorem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna musi wr\u00F3ci\u0107 po wa\u017Cne dokumenty. Zauwa\u017Ca zwi\u0105zanego, zakneblowanego i nieprzytomnego ochroniarza z zakrwawion\u0105 g\u0142ow\u0105. S\u0142yszy te\u017C g\u0142osy dobiegaj\u0105ce z kantoru. Dzwoni na policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"73283679":["Cena szcz\u0119\u015Bcia
Do biura detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Natalia Lisek. Przera\u017Cona kobieta jest przekonana, \u017Ce jej i jej c\u00F3reczce grozi niebezpiecze\u0144stwo. Klientka niedawno znalaz\u0142a na wycieraczce zmasakrowan\u0105 lalk\u0119, a potem kto\u015B rozbi\u0142 szyb\u0119 w jej domu. \u015Aledczy docieraj\u0105 do s\u0105siadki Natalii, kt\u00F3ra jest przekonana, \u017Ce mieszkanie, kt\u00F3re zajmuj\u0105 Liskowie, jest przekl\u0119te.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73283680":["Podejrzany deweloper
Na zlecenie Barbary Izdebskiej detektywi poszukuj\u0105 zab\u00F3jcy jej m\u0119\u017Ca - dziennikarza \u015Bledczego. Ania zatrudnia si\u0119 w firmie deweloperskiej Jacka Danielewicz, o kt\u00F3rym pisa\u0142 zmar\u0142y, a Marek inwigiluje \u015Brodowisko nielegalnych hazardzist\u00F3w. Niebawem detektyw odkrywa, \u017Ce kto\u015B zleci\u0142 zab\u00F3jstwo Malanowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73283681":["Impreza \u017Cycia
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 zdesperowana Katarzyna Kulawiak. Kobieta prosi o odszukanie jej partnera. Od tego zale\u017Cy \u017Cycie jej ci\u0119\u017Cko chorego synka, kt\u00F3ry musi za\u017Cywa\u0107 wyj\u0105tkowo drogi lek. M\u0119\u017Cczyzna wspiera\u0142 bowiem finansowo kobiet\u0119 i jej dziecko. \u015Aledczy docieraj\u0105 do przyjaciela zaginionego. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce kolega m\u00F3g\u0142 uciec, poniewa\u017C nie wytrzyma\u0142 trud\u00F3w utrzymywania klientki i jej syna, kt\u00F3ry na dodatek nie jest jego dzieckiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73283682":["Areszt domowy
Izabela Surmacz podczas awantury zrzuci\u0142a ze schod\u00F3w m\u0119\u017Ca pijaka i sadyst\u0119. Zosta\u0142a skazana i ma doz\u00F3r policyjny. Na jej polecenie detektywi szukaj\u0105 jej 18-letniej c\u00F3rki Oli, kt\u00F3ra nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. Klienta jest przekonana, \u017Ce za jej znikni\u0119ciem stoi agresywny partner. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce klientka nie jest z nimi szczera. Wkr\u00F3tce w biurze Malanowskiego zjawia si\u0119 zap\u0142akana Ola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73283683":["Aktywistka
Marcin zg\u0142asza zagini\u0119cie \u017Cony, Malwiny. Od s\u0105siada dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce kobieta pojecha\u0142a na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 rowerow\u0105. Gdy jednak zacz\u0105\u0142 jej szuka\u0107, znalaz\u0142 w parku jedynie porzucony dwu\u015Blad. Marcin opowiada te\u017C policjantom, \u017Ce po \u015Bmierci synka jego \u017Cona sta\u0142a si\u0119 aktywistk\u0105 walcz\u0105c\u0105 o czyste \u015Brodowisko. Podejrzewa, \u017Ce za jej znikni\u0119ciem stoj\u0105 ludzie, z kt\u00F3rymi by\u0142a w konflikcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"73283684":["Zapach pieni\u0119dzy
Na podwarszawskim parkingu dochodzi do napadu na kierowc\u0119 furgonetki i kradzie\u017Cy samochodu. Policjanci trafiaj\u0105 na trop szajki zajmuj\u0105cej si\u0119 rozprowadzaniem nielegalnego alkoholu. Dowody znalezione na komputerze jednego z podejrzanych prowadz\u0105 do zaskakuj\u0105cych wniosk\u00F3w. W tym samym czasie kierownik wydzia\u0142u kryminalnego Piotr Zar\u0119bski ma do koleg\u00F3w dyskretn\u0105 pro\u015Bb\u0119. W szafce jego siostrzenicy, pocz\u0105tkuj\u0105cej policjantki, znaleziono narkotyki. Dziewczyna nie przyznaje si\u0119 do winy, ale jaki\u015B czas temu zerwa\u0142a z ch\u0142opakiem narkomanem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"73283685":["Pod ostrza\u0142em
Zamaskowani m\u0119\u017Cczy\u017Ani napadaj\u0105 na m\u0142od\u0105 matk\u0119 i odbieraj\u0105 jej rocznego synka. Podejrzenie pada na by\u0142ego m\u0119\u017Ca kobiety, kt\u00F3ry nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z rozstaniem. Wkr\u00F3tce jednak nasuwa si\u0119 podejrzenie, \u017Ce wszystko zaaran\u017Cowa\u0142a sama pokrzywdzona. Olgierd wraca do sprawy mordercy i gwa\u0142ciciela, kt\u00F3ry, uniewinniony, wyszed\u0142 z wi\u0119zienia i teraz oskar\u017Ca policj\u0119 o sfa\u0142szowanie dowod\u00F3w. Za namow\u0105 naczelnika detektyw postanawia udowodni\u0107, \u017Ce wypuszczony przest\u0119pca zas\u0142uguje na kar\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"73283686":["Finlandia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73283687":["Korsyka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73283688":["Bitwa wyrska
1 wrze\u015Bnia 1939 roku pod Tychami mia\u0142a miejsce nierozstrzygni\u0119ta bitwa graniczna. Niemcy mieli nadziej\u0119, \u017Ce uda im si\u0119 odnale\u017A\u0107 s\u0142aby punkt polskiej linii obrony. Poszukiwania przynios\u0142y rezultat. Na szcz\u0119\u015Bcie sztabowcy Wojska Polskiego w sam\u0105 por\u0119 zapobiegli zamiarom wroga. 2 wrze\u015Bnia w Lesie Wyrskim dosz\u0142o do krwawego pojedynku. Poszukiwacze Historii przyjrz\u0105 si\u0119 bli\u017Cej tej walce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73283689":["Tajna kwatera Luftwafe
Rok 1941. Walki przenosz\u0105 si\u0119 na tereny Zwi\u0105zku Radzieckiego, wskutek czego zostaje podj\u0119ta decyzja o przeniesieniu najwy\u017Cszych niemieckich dow\u00F3dztw bli\u017Cej frontu. Wkr\u00F3tce k\u0119trzy\u0144ski Wilczy Szaniec zostaje wype\u0142niony kwaterami r\u00F3\u017Cnych rodzaj\u00F3w broni i administracji III Rzeszy. Powstaje tam r\u00F3wnie\u017C m.in. Oberkommando der Luftwaffe, czyli kwatera g\u0142\u00F3wna wojsk lotniczych. Poszukiwacze wyruszaj\u0105 w to niezwyk\u0142e miejsce, by odkry\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"73283690":["Re\u017C.: Ksenia Bolchakova, Alexandra Jousset.
Tw\u00F3rcy dokumentu opowiadaj\u0105 o Grupie Wagnera, czyli prywatnej firmie wojskowej, kt\u00F3ra jest powi\u0105zana z rosyjskim wywiadem. Prezesem organizacji jest bliski W\u0142adimirowi Putinowi i obj\u0119ty licznymi mi\u0119dzynarodowymi sankcjami biznesmen Jewgienij Prigo\u017Cyn. Nale\u017C\u0105cy do tej grupy najemnicy maj\u0105 za zadanie rozszerza\u0107 strefy wp\u0142yw\u00F3w Federacji Rosyjskiej, zw\u0142aszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a tak\u017Ce prowadzi\u0107 kampanie dezinformacyjne i destabilizuj\u0105ce mocarstwa zachodnie. Wagnerowcy dokonuj\u0105 te\u017C zbrodni wojennych oraz zab\u00F3jstw na zlecenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379874.jpg","",[]],"73283691":["Szpanga
Sebastian i Olaf poszukuj\u0105 kolejnych \u015Blad\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej w p\u00F3\u0142nocnej Polsce, na terenie Prus Wschodnich, w okolicy Braniewa. Jad\u0105 tam na zaproszenie Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory. Prowadz\u0105 prace wykopaliskowe m.in. niedaleko s\u0142ynnej autostrady \"Berlinka\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"73283692":["Sebastian i Olaf ruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po Wielkopolsce. Sprawdzaj\u0105 kilka namiar\u00F3w i miejsc wys\u0142anych przez widz\u00F3w. To co odkrywaj\u0105, przechodzi ich naj\u015Bmielsze oczekiwanie. Wszystko jest nietypowe: spos\u00F3b informacji, miejsce znaleziska i sam przedmiot. Flak 18 to niemieckie dzia\u0142o przeciwlotnicze i przeciwpancerne z okresu II wojny \u015Bwiatowej, jest jednym z najbardziej znanych dzia\u0142 z tego okresu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"73283693":["Re\u017C.: Anastasia Kirilenko, Nicolas Tonev.
Bohater dokumentu, W\u0142adimir Putin, przeszed\u0142 drog\u0119 od drugorz\u0119dnego szpiega KGB do fotela jednego z najbardziej pot\u0119\u017Cnych ludzi \u015Bwiata. Cz\u0142owiek ten rzekomo zdo\u0142a\u0142 zgromadzi\u0107 prywatn\u0105 fortun\u0119 wart\u0105 czterdzie\u015Bci miliard\u00F3w dolar\u00F3w. Zyska\u0142 te\u017C przydomek \"ojciec chrzestny mafii\". Teraz zostaj\u0105 ujawnione nowe fakty dotycz\u0105ce jego przesz\u0142o\u015Bci i tera\u017Aniejszo\u015Bci. Przed kamerami wypowiadaj\u0105 si\u0119 byli wsp\u00F3lnicy w interesach, osoby zajmuj\u0105ce si\u0119 praniem brudnych pieni\u0119dzy oraz cz\u0142onkowie mafii. Ich zeznania obna\u017C\u0105 t\u0105 nieoficjaln\u0105 twarz W\u0142adimira Putina, kt\u00F3ra kryje mroczne sekrety. Ponadto dokument pokazuje mechanizmy dzia\u0142ania mafii, histori\u0119 jej ekspansji, sposoby obrony czy przenikanie do szarej strefy z w\u0142adz\u0105 pa\u0144stwow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301998.jpg","",[]],"73283694":["Kiedy Rosja zaatakowa\u0142a Ukrain\u0119, \u017Co\u0142nierze, jak i cywile niezw\u0142ocznie odpowiedzieli na wezwanie do obrony swojej ojczyzny. Z dnia na dzie\u0144 przybywa\u0142o wolontariuszy, kt\u00F3rzy robili wszystko, co w ich mocy, aby wesprze\u0107 wojska i pom\u00F3c ofiarom wojny. Widzowie poznaj\u0105 niezwyk\u0142e historie os\u00F3b, kt\u00F3re bez zastanowienia porzuci\u0142y swoje obowi\u0105zki, aby stan\u0105\u0107 do walki o wolno\u015B\u0107 Ukrainy. W\u015Br\u00F3d nich jest m.in. biznesmen Mikhailo Puryshev, kt\u00F3ry ryzykowa\u0142 \u017Cycie, ewakuuj\u0105c setki ludzi z obl\u0119\u017Conego Mariupola. Kolejnym bohaterem jest mened\u017Cer baru, Tata Kepler, kt\u00F3ry dociera z pomoc\u0105 medyczn\u0105 do pogr\u0105\u017Conych wojn\u0105 wsi. Odwag\u0105 wykaza\u0142 si\u0119 te\u017C znany muzyk Pianoboy, kt\u00F3ry zaanga\u017Cowa\u0142 si\u0119 w obron\u0119 Ukrainy, wst\u0119puj\u0105c do wojska i walcz\u0105c na froncie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352059.jpg","",[]],"73283695":["Wiadomo\u015B\u0107 o inwazji Rosji na Ukrain\u0119 zszokowa\u0142a ca\u0142y \u015Bwiat. Dzia\u0142ania W\u0142adimira Putina zosta\u0142y pot\u0119pione przez zachodni\u0105 Europ\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nawet 60 procent Rosjan popar\u0142o to, co ich prezydent nazwa\u0142 \"specjaln\u0105 operacj\u0105 wojskow\u0105\". Pozostali pocz\u0105tkowo protestowali przeciwko re\u017Cimowi, ale ostatecznie musieli ucieka\u0107 ze swojego kraju. Inni za\u015B zobowi\u0105zali si\u0119 do wspierania kampanii wojskowej, kt\u00F3ra poch\u0142on\u0119\u0142a setki tysi\u0119cy ofiar po obu stronach. Widzowie poznaj\u0105 losy pi\u0119ciorga Rosjan, kt\u00F3rzy maj\u0105 odmienne zdanie na temat zbrojnej agresji ich ojczyzny przeciwko Ukrainie. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 m.in. bloger Ivan Kondakov, kt\u00F3ry deklaruje niezachwian\u0105 wiar\u0119 w porz\u0105dek stworzony przez prezydenta Putina, oraz dziennikarka Marina Ovsyannikova, kt\u00F3ra rozpocz\u0119\u0142a antywojenny protest w telewizji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352059.jpg","",[]],"73283696":["Szczeg\u00F3\u0142owa analiza kilku tragicznych wypadk\u00F3w, po kt\u00F3rych wyci\u0105gni\u0119to wnioski wa\u017Cne dla budowy i u\u017Cytkowania kolei linowych. One i wyci\u0105gi to codzienny \u015Brodek transportu dla mieszka\u0144c\u00F3w i turyst\u00F3w w wielu g\u00F3rzystych miejscach na \u015Bwiecie. Ich w\u0142a\u015Bciwa konserwacja oraz sumienne przegl\u0105dy zapobiegaj\u0105 awariom oraz zapewniaj\u0105 bezpiecze\u0144stwo osobom z nich korzystaj\u0105cym.","","",[]],"73283697":["Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o spektakularnych katastrofach na morzu, w powietrzu oraz na orbicie oko\u0142oziemskiej. Szczeg\u00F3\u0142owo analizuj\u0105 ich przyczyn oraz opisuj\u0105 tragiczne zdarzenia sekunda po sekundzie.","","",[]],"73283698":["Opowie\u015B\u0107 o spektakularnych katastrofach na morzu, w powietrzu oraz na orbicie oko\u0142oziemskiej. Tw\u00F3rcy dokumentu szczeg\u00F3\u0142owo analizuj\u0105 przyczyny dramatycznych wypadk\u00F3w i opisuj\u0105 je sekunda po sekundzie.","","",[]],"73283699":["Erupcja Mount St. Helens z 1980 roku to najwi\u0119kszy w historii wybuch wulkanu na terenie USA. Jego skutki by\u0142y widoczne w 48 stanach z wy\u0142\u0105czeniem Alaski. Podczas katastrofy \u017Cycie straci\u0142o 57 os\u00F3b, w tym geolog David A. Johnston. Zgin\u0119\u0142y tak\u017Ce tysi\u0105ce zwierz\u0105t, a prawie trzy miliardy metr\u00F3w sze\u015Bciennych ska\u0142 wype\u0142ni\u0142o znaczn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 rzeki Toutle. 380 km2 powierzchni las\u00F3w zosta\u0142o zniszczonych. Wybuch wulkanu spowodowa\u0142, \u017Ce zbocze Mount St. Helens na zawsze pozosta\u0142o uszkodzone. Obszar ten zosta\u0142 obj\u0119ty pa\u0144stwow\u0105 ochron\u0105 w ramach Narodowego Pomnika Przyrody Mount St. Helens.","","",[]],"73283700":["Zaginiony depozyt
W styczniu 1945 roku na ca\u0142ym froncie wschodnim trwa\u0142 wielki odwr\u00F3t Niemc\u00F3w. Armia Radziecka p\u0119dzi\u0142a przed sob\u0105 masy wrogich dywizji. Po przej\u015Bciu obu wojsk kraj by\u0142 us\u0142any wrakami, porzuconymi taborami oraz tysi\u0105cami cia\u0142 zabitych wtedy ludzi. Poszukiwacze przybywaj\u0105 do Podzamku Golubskiego, miejscowo\u015Bci znajduj\u0105cej si\u0119 na trasie \u00F3wczesnego odwrotu. Poznana tam kobieta przekazuje im dane wielkiego depozytu niemieckiej broni i amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"73283701":["Bitwa pod Sp\u0119dami - prawdziwa historia
Olaf i Piotr b\u0119d\u0105 szukali pozosta\u0142o\u015Bci po bitwie stoczonej pod miejscowo\u015Bci\u0105 Sp\u0119dy w 1807 roku. To w tym miejscu \u017Co\u0142nierzom pruskim przysz\u0142o atakowa\u0107 pot\u0119\u017Cnie umocniony przez wojska francuskie przycz\u00F3\u0142ek zbudowany na p\u00F3\u0142wyspie w zakolu Pas\u0142\u0119ki. W eksploracji ponad kilometrowego odcinka prowadz\u0105cym pomo\u017Ce czterdziestoosobowa grupa poszukiwaczy. W trakcie dzia\u0142a\u0144 spr\u00F3buj\u0105 oni tak\u017Ce odnie\u015B\u0107 dziewi\u0119tnastowieczne mapy batalii do sytuacji obecnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"73283702":["Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce \u017Cyj\u0105ce w okolicznych lasach nied\u017Awiedzie s\u0105 ostatnio wyj\u0105tkowo aktywne. Wyg\u0142odzone po d\u0142ugim \u015Bnie zdrapuj\u0105 kor\u0119 z drzew. Zapewnia im ona du\u017C\u0105 dawk\u0119 witamin i w\u0119glowodan\u00F3w. Wielu turyst\u00F3w odwiedza przyczep\u0119 Hosa. Samotnik ocenia ich pod k\u0105tem uprzejmo\u015Bci oraz ilo\u015Bci wypitego alkoholu. W Tarninie nie ma zasi\u0119gu ani internetu. Lilka prowadzi tam stadnin\u0119 koni i czuje si\u0119 wyj\u0105tkowo szcz\u0119\u015Bliwa - ma zapewnione czyste powietrze, spok\u00F3j i sympatycznych ludzi wok\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73283703":["Wypalanie drewna to praca dobra dla samotnik\u00F3w. Bywa\u0142o, \u017Ce Zbychu na przestrzeni czterech miesi\u0119cy spotyka\u0142 tylko kilku przypadkowych turyst\u00F3w. Stachu przepi\u0142 pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych i ma jeszcze trzy tysi\u0105ce d\u0142ugu. Musi wr\u00F3ci\u0107 na wypa\u0142 i zarobi\u0107 troch\u0119 pieni\u0119dzy. Hos uleg\u0142 urokowi jednej z lokalnych policjantek. Chocia\u017C nie ceni str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, wci\u0105\u017C ma erotyczne fantazje z kobiet\u0105 w roli g\u0142\u00F3wnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73283704":["Hipolit gwinejski
Jerzy Biedrzycki i jego towarzysze sp\u0119dzaj\u0105 kolejny dzie\u0144 na archipelagu Bijag\u00F3s na Oceanie Atlantyckim w Gwinei Bissau. Podr\u00F3\u017Cnicy wybieraj\u0105 si\u0119 na bezludn\u0105 wysp\u0119, zamieszkan\u0105 wy\u0142\u0105cznie przez dzikie ptactwo i gro\u017Ane hipopotamy. Po dotarciu do brzegu w\u0119dkarze wyruszaj\u0105 na poszukiwania ma\u0142o znanych egzotycznych gatunk\u00F3w ryb. Na pocz\u0105tek \u0142owi\u0105 m.in. sardyny, dorady, morskie czerwone karpie i lucjany szare. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 namierzy\u0107 r\u00F3wnie\u017C endemiczne gatunki, m.in. pi\u0119kne i niezwykle waleczne ottolity senegalskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73283705":["Afryka\u0144skie olbrzymy
Jurek Biedrzycki kontynuuje wypraw\u0119 na archipelag Bijag\u00F3s na Oceanie Atlantyckim. Tym razem w\u0119dkarz i jego towarzysze odwiedzaj\u0105 bezludn\u0105 wysp\u0119, kt\u00F3ra zachwyca dzik\u0105 przyrod\u0105. Podr\u00F3\u017Cnicy kolejny raz wyp\u0142ywaj\u0105 na ocean. Udaje im si\u0119 z\u0142owi\u0107 wyj\u0105tkowo du\u017Ce ryby, m.in. lokaln\u0105 odmian\u0119 karpia, olbrzymie barrakudy, niebezpieczne p\u0142aszczki raje i krzy\u017C\u00F3wk\u0119 p\u0142aszczki z rekinem, oraz ponad stukilogramowego \u017C\u00F3\u0142wia morskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73283706":["Ostatnia linia
Czechos\u0142owacja mog\u0142a pom\u00F3c Polsce w obronie przed wojskami hitlerowskimi, dysponowa\u0142a bowiem nowoczesnymi umocnieniami, np. pokazanym w tym odcinku programu schronem bojowym Brzezinka. Niestety, w\u0142adze obu kraj\u00F3w nie potrafi\u0142y doj\u015B\u0107 do porozumienia i zawrze\u0107 sojuszu przeciwko pot\u0119\u017Cnemu wrogowi. Wszystko przez wydarzenia z 1919 roku, kiedy to zamieszkane w wi\u0119kszo\u015Bci przez Polak\u00F3w tereny Zaolzia zosta\u0142y wcielone do Czechos\u0142owacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73283707":["Bo\u017Ce chro\u0144 cara
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski tym razem bada jedn\u0105 z prywatnych tragedii rodu Romanow\u00F3w. Carewicz Aleksiej cierpia\u0142 bowiem na hemofili\u0119. Ta nieuleczalna choroba mia\u0142a wp\u0142yw nie tylko na niego, ale te\u017C na decyzje polityczne i wojskowe podejmowane przez cara Miko\u0142aja II. W efekcie gigantyczny potencja\u0142 militarny rosyjskiej armii zosta\u0142 zwyczajnie zmarnowany, co skrz\u0119tnie wykorzystali bolszewicy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73283708":["Sponsor Janusz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"73283709":["Sylwester z Polsatem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"73283710":["Dealerzy koksu
Wydzia\u0142 do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 narkotykow\u0105 specjalizuje si\u0119 w rozpracowywaniu narkobiznesu w Polsce. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami zatrzymania handlarza kokain\u0105, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 sw\u00F3j towar w stolicy. W warszawskich klubach narkotykami handluj\u0105 wszyscy - od obs\u0142ugi a\u017C po m\u0142ode dziewczyny. Najstarszy zatrzymany przez policj\u0119 dealer mia\u0142 80 lat. Kokaina jest \u0142atwo dost\u0119pna, chocia\u017C droga. Coraz cz\u0119\u015Bciej mieszana jest z innymi, niebezpiecznymi substancjami, m.in. psychotropami, a nawet szk\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"73283711":["Z\u0142odzieje samochod\u00F3w
Widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107, jak z bliska wygl\u0105da kradzie\u017C samochodu. Tajniki przest\u0119pczego fachu ods\u0142oni by\u0142y z\u0142odziej, tzw. ma\u0142y \u015Bwiadek koronny. By\u0142y przest\u0119pca zdradzi m.in. dlaczego w Niemczech kradnie si\u0119 najlepiej i ile zarabia z\u0142odziej samochodowy. Ekipa towarzyszy policjantom podczas operacji zatrzymania gangu z\u0142odziei samochod\u00F3w z Wo\u0142omina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"73284058":["Ten odcinek poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski. Pierwszym go\u015Bciem b\u0119dzie Wojciech, kt\u00F3ry przywiezie poka\u017Anych rozmiar\u00F3w wazon z zak\u0142ad\u00F3w fajansu we W\u0142oc\u0142awku. Kolejnym uczestnikiem b\u0119dzie Zbigniew, do kt\u00F3rego nale\u017Cy papiero\u015Bnica z wizerunkiem marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego. Na licytacji pojawi si\u0119 te\u017C mosi\u0119\u017Cny \u017Cyrandol z lat 20\/30. Ostatni skarb to zegar kominkowy Junghans, kt\u00F3ry by\u0142 w rodzinie Adriana od dawna. O datowaniu przedmiotu, u\u017Cytych materia\u0142ach, rodzaju mechanizmu, stanie zachowania i jego warto\u015Bci rynkowej opowie Janek Rygiel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405497.jpg","",["N"]],"73284059":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, jako pierwszy wyst\u0105pi Stanis\u0142aw ze skarbem o imponuj\u0105cych wymiarach - sze\u015Bciopunktowym \u017Cyrandolem w stylu art d\u00E9co o d\u0142ugo\u015Bci p\u00F3\u0142tora metra. Na kolejnej aukcji pojawi si\u0119 Gabriela wraz ze swoj\u0105 lamp\u0105 w kszta\u0142cie g\u0119si. Zosta\u0142a ona kupiona na pchlim targu w Polsce, ale pochodzi z Niemiec. Wojciech zaprezentuje zestaw kryszta\u0142owych kieliszk\u00F3w i karafek do likieru w eleganckiej drewnianej skrzyneczce wykonanej m.in. z palisandru, orzecha i klonu. Ostatnim licytowanym w tym odcinku skarbem b\u0119dzie nale\u017C\u0105ca do Marioli waga analityczna s\u0142u\u017C\u0105ca do prac jubilerskich, farmaceutycznych i innych wymagaj\u0105cych du\u017Cej precyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405497.jpg","",["N"]],"73284060":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"73284061":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"73284062":["Matka podrywa partnera c\u00F3rki, \u017Ceby udowodni\u0107, \u017Ce zale\u017Cy mu tylko na pieni\u0105dzach
40-letnia Anna Por\u0119bska mieszka wraz z m\u0119\u017Cem Henrykiem i c\u00F3rk\u0105 Mart\u0105. Oboje pracuj\u0105 w radzie nadzorczej pewnej sp\u00F3\u0142ki, dzi\u0119ki czemu rodzinie powodzi si\u0119 dobrze. Pewnego dnia ich c\u00F3rka zaprasza do domu swojego ch\u0142opaka Andrzeja, kt\u00F3rego pozna\u0142a w trakcie praktyk studenckich w jednej z firm nadzorowanych przez jej rodzic\u00F3w. Po dw\u00F3ch tygodniach znajomo\u015Bci Andrzej postanawia o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Marcie. Anna podejrzewa, \u017Ce ch\u0142opakowi zale\u017Cy wy\u0142\u0105cznie na pieni\u0105dzach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"73284063":["Idealny tata
Barbara samotnie wychowuje Marcina. Jej m\u0105\u017C zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym, kiedy ich syn mia\u0142 pi\u0119\u0107 lat. Od tej chwili matka opowiada dziecku o tym, jak dzielnym i wspania\u0142ym policjantem by\u0142 jego tata. Pewnego dnia Marcin zauwa\u017Ca swoj\u0105 matk\u0119 w ramionach Zdzis\u0142awa, kt\u00F3ry niebawem ma si\u0119 do nich wprowadzi\u0107. Wkr\u00F3tce niezadowolony syn odkrywa prawd\u0119 na temat wypadku swojego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"73284064":["Krzysiek m\u00F3wi Emilce, \u017Ce Adam poprosi\u0142 go, by zawi\u00F3z\u0142 go do Niemiec, gdy\u017C straci\u0142 prawo jazdy. M\u0119\u017Cczyzna cieszy si\u0119 na wyjazd do Berlina. Chce kupi\u0107 tam \u017Conie co\u015B \u0142adnego. P\u00F3ki co funkcjonariusz jedzie wraz z Juli\u0105 do ubogiej dzielnicy, gdzie okradziono kobiet\u0119. C\u00F3rka poszkodowanej podejrzewa swojego ojca, kt\u00F3remu wci\u0105\u017C brakuje pieni\u0119dzy na alkohol. Kolejna interwencja dotyczy zbiorowego zatrucia. Nauczycielka na wycieczce szkolnej kupi\u0142a dzieciom p\u0105czki, po zjedzeniu kt\u00F3rych ca\u0142a klasa trafi\u0142a do szpitala. W spraw\u0119 anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 rodzice uczni\u00F3w, domagaj\u0105cy si\u0119 natychmiastowego wyci\u0105gni\u0119cia konsekwencji. W trakcie dnia Jaskowska sugeruje Profosowi, \u017Ce zatrudni dla niego dodatkow\u0105 pomoc. Adam jednak stanowczo odmawia. Krzysztof podczas nocnego powrotu z Berlina zostaje zatrzymany przez drog\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["AD"]],"73284065":["Co do grosza
Zamordowano m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec zabitego, kt\u00F3ry stosowa\u0142 wobec swoich dzieci przemoc. W trakcie dochodzenia detektywi analizuj\u0105 znajomo\u015Bci i \u015Brodowisko ofiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Cczyzny zamieszana mo\u017Ce by\u0107 ca\u0142a jego rodzina. Kuba chce odzyska\u0107 pieni\u0105dze, kt\u00F3re wcze\u015Bniej po\u017Cyczy\u0142 koledze. Znajomy jednak nie zamierza szybko zwr\u00F3ci\u0107 d\u0142ugu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"73284066":["Wymarzona c\u00F3rka
Mateusz i Magda s\u0105 lud\u017Ami sukcesu. Poch\u0142ania ich przeprowadzka oraz budowa nowego domu. Od d\u0142u\u017Cszego czasu staraj\u0105 si\u0119 te\u017C o dziecko i kiedy w ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce nied\u0142ugo zostan\u0105 rodzicami, nie posiadaj\u0105 si\u0119 ze szcz\u0119\u015Bcia. Kobieta zaczyna\u0142a ju\u017C bowiem w\u0105tpi\u0107, \u017Ce rodzicielstwo jest im pisane. Dzieli si\u0119 dobr\u0105 informacj\u0105 z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Ani\u0105, matk\u0105 dw\u00F3jki dzieci. Szcz\u0119\u015Bcie pary nie trwa\u0142o jednak d\u0142ugo. Magda traci dziecko. Pogr\u0105\u017Cona w rozpaczy porywa niemowl\u0119 Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73284067":["Najlepszy przyjaciel cz\u0142owieka
Patryk Wolski i jego syn Antek znajduj\u0105 w lesie psa. Zwierz\u0119 jest przywi\u0105zane do drzewa. Uwalniaj\u0105 go i zabieraj\u0105 do domu. Z tego faktu nie jest zadowolona matka Antka, jednak ostatecznie zgadza si\u0119, by pies u nich zosta\u0142. Po pewnym czasie rodzina dowiaduje si\u0119, kim byli poprzedni w\u0142a\u015Bciciela pupila. Dochodzi do sprzeczki, kt\u00F3ra przeradza si\u0119 w ostr\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0119. Musi interweniowa\u0107 policja. Ostatecznie rodzinie udaje si\u0119 zatrzyma\u0107 zwierz\u0119. Po pewnym czasie na osiedlu ukazuje si\u0119 informacja o wykryciu kilku przypadk\u00F3w w\u015Bcieklizny. Antek dostaje zakaz wychodzenia z psem na spacery, kt\u00F3ry jednak \u0142amie. Po tygodniu zwierz\u0119 zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107. Ch\u0142opiec dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73284068":["Noc\u0105 na osiedlu 40-letnia kobieta wypada z balkonu. W ci\u0119\u017Ckim stanie zostaje przewieziona do szpitala, gdzie lekarze wprowadzaj\u0105 j\u0105 w \u015Bpi\u0105czk\u0119 farmakologiczn\u0105. \u015Awiadek zdarzenia zeznaje, \u017Ce z ofiar\u0105 jest kto\u015B jeszcze. Podejrzenie pada na m\u0119\u017Cczyzn\u0119, z kt\u00F3rym poszkodowana spotyka si\u0119 od czasu, gdy porzuci\u0142 j\u0105 m\u0105\u017C. Policja zwraca te\u017C uwag\u0119 na 16-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 kobiety. Dziewczyna od dawna sprawia problemy wychowawcze, wielokrotnie oskar\u017Ca\u0142a matk\u0119 o przemoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392417.jpg","",[]],"73284069":["Natalia i G\u00F3ral udaj\u0105 si\u0119 do domu kobiety, kt\u00F3ra zg\u0142asza, \u017Ce jej syn zosta\u0142 porwany. Przera\u017Cona matka znalaz\u0142a te\u017C kopert\u0119 ze zdj\u0119ciami skr\u0119powanego ch\u0142opaka i \u017C\u0105daniem okupu. Wkr\u00F3tce dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu w sprawie. Jaskowska prosi Mariusza, \u017Ceby w ci\u0105gu dnia zaopiekowa\u0142 si\u0119 Micha\u0142kiem. Syn obawia si\u0119, \u017Ce nie poradzi sobie z ma\u0142ym dzieckiem. Tymczasem Mi\u0142osza martwi nieobecno\u015B\u0107 Sta\u015Bka. Nieoczekiwanie na komend\u0119 przychodzi kartka pocztowa zaadresowana do G\u00F3rala. Po pracy Mr\u00F3z i Bachleda id\u0105 do razem klubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"73284070":["Braki kadrowe doprowadzaj\u0105 do sytuacji, w kt\u00F3rej Krzysiek Zapa\u0142a i Wojtek Nied\u017Awiecki musz\u0105 pracowa\u0107 razem jako za\u0142oga 06. Mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do tar\u0107. Funkcjonariusze odbieraj\u0105 zg\u0142oszenie od przestraszonej starszej pani, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce widzia\u0142a z okna mieszkania rytualne morderstwo. Nastawieni sceptycznie policjanci jad\u0105 na miejsce gdzie czeka ich ogromne zaskoczenie. Interwencja ko\u0144czy si\u0119 w niespodziewany spos\u00F3b. Kolejne wezwanie nadchodzi z firmy, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do otrucia jednej z pracownic. Wywiad przeprowadzony z szefem i wsp\u00F3\u0142pracownikami kobiety dowodzi, \u017Ce wiele os\u00F3b ma co\u015B do ukrycia. Matka Zuzy namawia j\u0105 na p\u00F3j\u015Bcie na zwolnienie lekarskie. Kowal jedzie na komend\u0119, by porozmawia\u0107 z Jaskowsk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"73284071":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Odcinek poprowadzi Krzysztof Ibisz. Pierwszym go\u015Bciem b\u0119dzie Patryk, kt\u00F3ry przyjedzie z metalow\u0105 podwieszan\u0105 ko\u0142ysk\u0105 z pocz\u0105tku XX wieku. Na kolejnej licytacji wyst\u0105pi Monika wraz ze stolikiem kawowym z W\u0142och. Nast\u0119pny uczestnik, Piotr, jest w\u0142a\u015Bcicielem nietypowego roweru. Jako ostatni sw\u00F3j skarb zaprezentuje \u0142owcom Kamil. Nale\u017Cy do niego stylizowany mosi\u0119\u017Cny gazetnik, kt\u00F3ry zosta\u0142 kupiony na gie\u0142dzie staroci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389163.jpg","",["AD"]],"73284072":["W szkole \u015Bredniej ucze\u0144 dostaje ataku epilepsji. Dyrektor zawiadamia policj\u0119, gdy\u017C ma podejrzenie, \u017Ce ch\u0142opak jest pod wp\u0142ywem nielegalnej substancji. W jego plecaku r\u00F3wie\u015Bnicy znajduj\u0105 buteleczk\u0119 z nieznanym p\u0142ynem. Lena i Bartosz sprawdzaj\u0105 tropy. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 uczni\u00F3w odmawia wsp\u00F3\u0142pracy. Zg\u0142asza si\u0119 jedna dziewczyna. Uczennica twierdzi, \u017Ce wie dok\u0142adnie, kto rozprowadza po plac\u00F3wce gro\u017Ane specyfiki. Dzi\u0119ki jej zeznaniom i nagraniom z monitoringu za\u0142oga jest coraz bli\u017Cej rozwi\u0105zania zagadki. Tymczasem Jacek pomaga kole\u017Cance z pracy. Tym razem chodzi o zadanie specjalne, trzeba po\u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki zawodowe z opiek\u0105 nad jej c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392409.jpg","",["AD"]],"73284073":["Walczak i Wichura zostaj\u0105 przydzieleni do sprawy zw\u0142ok znalezionych w altance w ogr\u00F3dkach dzia\u0142kowych. Denat zostaje zidentyfikowany jako Filip Joniak, drobny recydywista, kt\u00F3ry pracowa\u0142 dla Miecha, lokalnego gangstera. Rzekomo okrad\u0142 on szefa, ale gangster ma alibi - w czasie morderstwa by\u0142 za granic\u0105. Cia\u0142o znale\u017Ali bezdomni. \u015Aledczy nie wiedz\u0105, \u017Ce okradli oni cia\u0142o, zabieraj\u0105c m.in. telefon, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 kluczowym dowodem w sprawie. Wszyscy w komendzie szykuj\u0105 si\u0119 do zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 pogrzebu Julii. Na uroczysto\u015B\u0107 przyje\u017Cd\u017Ca Bolek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403711.jpg","",[]],"73284074":["Re\u017C.: William Kaufman.
Po upadku komunizmu na wschodzie Europy faktyczne rz\u0105dy sprawuj\u0105 siatki przest\u0119pcze. Znajduje tu schronienie r\u00F3wnie\u017C wielu \u015Bciganych przez policj\u0119 uciekinier\u00F3w z USA. Praga staje si\u0119 prawdziw\u0105 stolic\u0105 gangster\u00F3w. Jednym z nich jest p\u0142atny morderca Ray Carver (Cuba Gooding Jr.), kt\u00F3ry pracuje dla dw\u00F3ch rywalizuj\u0105cych ze sob\u0105 grup przest\u0119pczych. Gdy zabija brata mafijnego bossa, ten poprzysi\u0119ga mu zemst\u0119. Zatrudnia legendarnego rosyjskiego morderc\u0119 Alekseya Andreeva (Dolph Lundgren). Gdy obaj najemnicy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce stali si\u0119 pionkami w gangsterskich porachunkach, postanawiaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353244.jpg","",["N"]],"73284075":["Re\u017C.: Peter Leeson.
Australijska wersja brytyjskiego show. Na Majorce spotyka si\u0119 dziesi\u0119\u0107 os\u00F3b, kt\u00F3re w tym rajskim miejscu maj\u0105 nadziej\u0119 znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107. Single przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do willi na kilka tygodni i musz\u0105 po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 w pary - pozosta\u0107 razem, aby zabezpieczy\u0107 swoje miejsce w domu lub rozsta\u0107 si\u0119, ryzykuj\u0105c wyrzucenie. W tym czasie staj\u0105 przed publicznym g\u0142osowaniem i mog\u0105 zosta\u0107 wyeliminowani z programu. Inni wyspiarze do\u0142\u0105czaj\u0105 i pr\u00F3buj\u0105 rozbi\u0107 pary.","","",[]],"73284076":["Re\u017C.: Peter Leeson.
Australijska wersja brytyjskiego show. Na Majorce spotyka si\u0119 dziesi\u0119\u0107 os\u00F3b, kt\u00F3re w tym rajskim miejscu maj\u0105 nadziej\u0119 znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107. Single przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do willi na kilka tygodni i musz\u0105 po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 w pary - pozosta\u0107 razem, aby zabezpieczy\u0107 swoje miejsce w domu lub rozsta\u0107 si\u0119, ryzykuj\u0105c wyrzucenie. W tym czasie staj\u0105 przed publicznym g\u0142osowaniem i mog\u0105 zosta\u0107 wyeliminowani z programu. Inni wyspiarze do\u0142\u0105czaj\u0105 i pr\u00F3buj\u0105 rozbi\u0107 pary.","","",[]],"73284077":["Widzowie poznaj\u0105 historie by\u0142ego przest\u0119pc\u0119 Sebastiana, kt\u00F3ry przeszed\u0142 ca\u0142kowit\u0105 przemian\u0119 oraz ksi\u0119dza Jakuba Bartczaka z Sulistrowic. Kap\u0142an porywa za sob\u0105 m\u0142odzie\u017C rapem o niezwyk\u0142ym przes\u0142aniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989568.jpg","",["JM"]],"73284078":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73284079":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73284080":["Wojtek Taraba jest wielkim pasjonatem snowboardu, co jednak doprowadzi\u0142o do wypadku, kt\u00F3ry na jaki\u015B czas wykluczy\u0142 go ze sportu. Wojtek na szcz\u0119\u015Bcie postanowi\u0142 si\u0119 nie poddawa\u0107, a jego determinacja zapewni\u0142a mu powr\u00F3t w wielkim stylu. Maciej Lepiato jest jednym z najbardziej utytu\u0142owanych para olimpijczyk\u00F3w w Polsce. W sportach paraolimpijskich osi\u0105gn\u0105\u0142 wszystko, co by\u0142o mo\u017Cliwe, teraz chcia\u0142by zmierzy\u0107 si\u0119 z osobami w pe\u0142ni sprawnymi podczas igrzysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284081":["Jako nastolatek Przemek Wieczorek sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 wypadku, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie r\u0119ce. Obecnie jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o wielu zainteresowaniach. Twierdzi, \u017Ce to nieszcz\u0119\u015Bliwe zdarzenie sprawi\u0142o, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 warto\u015Bciowszym cz\u0142owiekiem. Lena G\u0142uch jest m\u0142od\u0105, tryskaj\u0105c\u0105 optymizmem kobiet\u0105, kt\u00F3ra pasjonuje si\u0119 \u0142ucznictwem. Mi\u0142o\u015B\u0107 do tego sportu zaszczepili w niej rodzice. Mimo wrodzonej niepe\u0142nosprawno\u015Bci dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce je\u015Bli czego\u015B si\u0119 naprawd\u0119 pragnie, to mo\u017Cna to osi\u0105gn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284082":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284083":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284084":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284085":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73284086":["Re\u017C.: Tony Mordente.
W Miami Walker podaje si\u0119 za dilera kokainy, by schwyta\u0107 barona narkotykowego i uratowa\u0107 wi\u0119zionego policjanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"73284087":["Re\u017C.: Michael Preece.
Umiera pracownik platformy wiertniczej. Walker analizuje pechowe zdarzenia z ostatnich kilku dni. Dokonuje infiltracji platformy, by pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"73284088":["Do komendy dzwoni kobieta, kt\u00F3ra s\u0142ysza\u0142a strza\u0142y w okolicy starych magazyn\u00F3w. Bia\u0142ach nie stawi\u0142 si\u0119 na s\u0142u\u017Cbie, wi\u0119c do pary Bachledzie zostaje przydzielony So\u0142tys. W pustych pomieszczeniach pofabrycznych funkcjonariusze znajduj\u0105 \u015Blady krwi oraz \u0142uski po nabojach. Do akcji wkracza technik. Nieco dalej patrol za\u0142oga znajduje dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra s\u0142ysz\u0105c strza\u0142y przestraszy\u0142a si\u0119 i pr\u00F3bowa\u0142a uciec. Upad\u0142a jednak i zwichn\u0119\u0142a nog\u0119. Tymczasem Mi\u0142osz niepokoi si\u0119 o Miko\u0142aja. Po s\u0142u\u017Cbie postanawia poszuka\u0107 swojego patrolowego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392409.jpg","",["AD"]],"73284089":["Na treningu karate Andr\u00E9 walczy z uczniem o imieniu Olaf. Po pewnym czasie ch\u0142opiec umiera. Komendant oskar\u017Ca Andr\u00E9 o morderstwo i zawiesza w wykonywaniu obowi\u0105zk\u00F3w. Semir odkrywa, \u017Ce Olaf zmar\u0142 z powodu przedawkowania narkotyku o niewiadomym pochodzeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u015Bmier\u0107 ch\u0142opca by\u0142a zemst\u0105 Ungera - m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego Andr\u00E9 skaza\u0142 kiedy\u015B na wi\u0119zienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73284090":["Nieznany sprawca kradnie z koszar czo\u0142g. Semir i Andre podejrzewaj\u0105 Gerda Bauschniga. Prawdopodobnie zmierza on do pobliskiego wi\u0119zienia, gdzie przebywa Hubert Neuber oskar\u017Cony o zamordowanie jego c\u00F3rki. Niestety wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce detektywi mieli racj\u0119. Gerd strzela w kierunku budynku zak\u0142adu karnego i zabija cz\u0142owieka. \u017B\u0105da wydania Neubera w przeci\u0105gu godziny. Semir i Andre musz\u0105 szybko powstrzyma\u0107 szale\u0144ca, ale nie wiedz\u0105, jak si\u0119 do niego dosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73284091":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"73284092":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73284093":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73284094":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73284095":["Karina Wolniewicz po kr\u00F3tkim urlopie wraca na s\u0142u\u017Cb\u0119. Razem z Zapa\u0142\u0105 odpowiada na wezwanie ze szpitala miejskiego. Rano zosta\u0142 tam przywieziony poparzony siedemnastolatek. Policj\u0119 wezwali jego rodzice. Kto\u015B zostawi\u0142 ch\u0142opaka na izbie przyj\u0119\u0107 i uciek\u0142. Kluczem do rozwi\u0105zania zagadki mo\u017Ce by\u0107 kolega, u kt\u00F3rego poszkodowany mia\u0142 sp\u0119dzi\u0107 noc. Ten sam ch\u0142opak zostaje odnaleziony na poligonie wojskowym. \u015Aledztwo nagle nabiera rozp\u0119du. Bia\u0142ach trafia do szpitala. Ma szans\u0119 na operacj\u0119, dzi\u0119ki kt\u00F3rej odzyska w\u0142adz\u0119 w nogach. Zabieg jest jednak bardzo ryzykowny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881472.jpg","",["N"]],"73284096":["Kto\u015B zostawi\u0142 kilkuletnie dziecko w sali zabaw. Patrol pr\u00F3buje ustali\u0107 przyczyn\u0119 porzucenia. Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski niebawem odkrywaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opcem czasami opiekuje si\u0119 ciocia. Udaje si\u0119 do niej dotrze\u0107. Str\u00F3\u017Ce prawa uzyskuj\u0105 od niej informacje, kt\u00F3re kieruj\u0105 \u015Bledztwo na zupe\u0142nie inny tor. Zato\u0144ska dostaje na komendzie bukiet kwiat\u00F3w. Zaciekawiony Szymon po kryjomu czyta li\u015Bcik. Niestety zostaje nakryty przez swoj\u0105 s\u0142u\u017Cbow\u0105 partnerk\u0119. Dochodzi miedzy nimi do ma\u0142ego spi\u0119cia. Jaskowska szykuje si\u0119 do kolejnej wizyty u ginekologa. Ojciec Szymona chcia\u0142by by\u0107 obecny przy badaniu, ale Jaskowska wyra\u017Anie mu tego zabrania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881472.jpg","",["N"]],"73284097":["Dalsze perypetie niemieckich policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy strzeg\u0105 porz\u0105dku na autostradzie. W trakcie ryzykownego uj\u0119cia kaskader Frank Zimmer zostaje ci\u0119\u017Cko ranny i doznaje trwa\u0142ego uszczerbku na zdrowiu. Je\u015Bli nie przejdzie kosztownej operacji, b\u0119dzie musia\u0142 zrezygnowa\u0107 z zawodu. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 wi\u0119c do J\u00FCrgena i Tony'ego Stelter\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 dokona\u0107 napadu na bank. Niestety w trakcie rabunku Tony zostaje postrzelony, a J\u00FCrgen zabija stra\u017Cnika. Frankowi udaje si\u0119 uciec, ale \u015Bciga go ca\u0142a policja i bracia Stelterowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73284098":["Re\u017C.: Christoph Eichhorn.
Andre i Semir usi\u0142uj\u0105 zatrzyma\u0107 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119, kt\u00F3r\u0105 s\u0105 przewo\u017Ceni nielegalni robotnicy budowlani. Dochodzi do karambolu. Kierowca i pasa\u017Cerowie uciekaj\u0105. Detektywi przeszukuj\u0105 okoliczne budowy. Spotykaj\u0105 podejrzanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ale nie mog\u0105 mu niczego udowodni\u0107. Tymczasem Kr\u00FCger, znajomy in\u017Cyniera Bartuschaka, ma kilka furgonetek do przewozu got\u00F3wki. In\u017Cynier nam\u00F3wi\u0142 go, aby napad\u0142 na jedn\u0105 z nich i przej\u0105\u0142 diamenty warte 10 milion\u00F3w marek. Markus, syn Kr\u00FCgera, pods\u0142ucha\u0142 rozmow\u0119. Postanawia zakra\u015B\u0107 si\u0119 do furgonetki i udaremni\u0107 plan Bartuschaka. Niestety sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 i Markus jest w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73284099":["Re\u017C.: Peter Weller.
Mimo \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 dzie\u0144 ich \u015Blubu, Magnum i Higgins wyci\u0105gaj\u0105 z k\u0142opot\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 odpowiedniczk\u0119 Robin Hooda. Kobieta, chc\u0105c pom\u00F3c w uzupe\u0142nianiu szkolnych materia\u0142\u00F3w, nie\u015Bwiadomie wchodzi w posiadanie narkotyk\u00F3w. Rick asystuje emerytowanemu \u017Co\u0142nierzowi, kt\u00F3ry pr\u00F3buje wr\u00F3ci\u0107 na rynek pracy jako cywil.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"73284100":["Re\u017C.: Eric Norris.
Lichwiarz planuje kradzie\u017C pieni\u0119dzy pochodz\u0105cych z dobroczynnego maratonu telewizyjnego. Walker i Trivette maj\u0105 trudnych rywali w Mi\u0119dzynarodowych Zawodach Arbitr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73284101":["Re\u017C.: Michael Preece.
Walker, Trivette i Alex chroni\u0105 okolic\u0119 przed gangiem bandyt\u00F3w, kt\u00F3rzy wzniecaj\u0105 po\u017Cary, a nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 zabi\u0107 przyby\u0142ych na miejsce stra\u017Cak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73284102":["Re\u017C.: Deran Sarafian.
M\u0142oda kobieta zostaje zamordowana w pobli\u017Cu apartamentowca. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zab\u00F3jczyni\u0105 jest inna kobieta, kt\u00F3r\u0105 \u015Bwiadek widzia\u0142 na miejscu zbrodni i kt\u00F3rej d\u0142onie by\u0142y umazane krwi\u0105 ofiary. Mac Taylor i Stella Bonasera orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce z domnieman\u0105 morderczyni\u0105, Opheli\u0105, kt\u00F3ra dozna\u0142a urazu psychicznego, trudno jest nawi\u0105za\u0107 kontakt. Wygl\u0105da na to, \u017Ce w nocy nie by\u0142a \u015Bwiadoma tego, co robi. Niezale\u017Cnie od poszukiwania prawdziwego mordercy Mac pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 r\u00F3wnie\u017C zagadk\u0119 pozornie irracjonalnego zachowania Ophelii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361074.jpg","",["N"]],"73284103":["Re\u017C.: Greg Yaitanes.
W Queens motorniczy metra zauwa\u017Ca na torach cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Udaje mu si\u0119 wyhamowa\u0107 dos\u0142ownie w ostatniej chwili. Dzi\u0119ki temu detektywi Mac Taylor i Stella Bonasera mog\u0105 zbada\u0107 zw\u0142oki. Wygada na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142, spadaj\u0105c na szyny. Jednak podczas autopsji okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142o inaczej. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 ju\u017C martwy, gdy trafi\u0142 na torowisko. Wiadomo tak\u017Ce, \u017Ce uprawia\u0142 ekstremalny sport, parkour, kt\u00F3ry polega na jak najszybszym i jak najefektywniejszym pokonywaniu r\u00F3\u017Cnych miejskich przeszk\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361074.jpg","",["N"]],"73284104":["Tomek zamartwia si\u0119 chorob\u0105 swojego syna. W mie\u015Bcie pojawia si\u0119 Wojtala, kt\u00F3ry zawsze potrafi podnie\u015B\u0107 go na duchu. Tym razem stary druh ma do Jawora zaskakuj\u0105c\u0105 pro\u015Bb\u0119. Tymczasem z rzeki wy\u0142owione zostaje cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zgin\u0105\u0142 od strza\u0142u w skro\u0144. G\u00F3rska, kt\u00F3ra pojawia si\u0119 na miejscu, rozpoznaje, \u017Ce denat to G\u0142az, cz\u0142owiek powi\u0105zany ze spraw\u0105, kt\u00F3r\u0105 rozpracowywa\u0142a wraz ze swoim przyjacielem, Paszkowskim. Daga nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 do kolegi, co bardzo j\u0105 niepokoi. Jawor wydaje si\u0119 zazdrosny o uczucia G\u00F3rskiej i ch\u0142odno traktuje partnerk\u0119. Daga sama jedzie do Paszkowskiego. Znajduje zw\u0142oki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2395548.jpg","",["N"]],"73284105":["Kornelia zabiera Agat\u0119 na weekend za miastem. Paulina nie mo\u017Ce pozby\u0107 si\u0119 przeczucia, \u017Ce Krupa wzi\u0105\u0142 sobie jej c\u00F3rk\u0119 na cel. Wach razem z Walczakiem wraca do niewyja\u015Bnionych przypadk\u00F3w gwa\u0142t\u00F3w, jakie wydarzy\u0142y si\u0119 w ostatnim czasie. Kiedy jad\u0105 porozmawia\u0107 z jedn\u0105 z ofiar, Luiz\u0105, ta jest mocno zaskoczona. Doskonale zna ona Krup\u0119 i ma o nim jak najlepsze zdanie. Wynajmuje mu nawet po\u0142o\u017Cony na uboczu gara\u017C. Za\u0142oga sprawdza, co jest w \u015Brodku. Tymczasem Paulina dostaje wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce jej c\u00F3rka wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod opieki Kornelii. Agata wr\u00F3ci\u0142a do Wroc\u0142awia na osiemnastk\u0119 kolegi i nie ma z ni\u0105 kontaktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2395548.jpg","",["N"]],"73284106":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"73284107":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"73284108":["Gospodyni odkrywa, kto pod\u0142o\u017Cy\u0142 dyktafon w konfesjonale. Bia\u0142ach podejrzewa, kto jest sprawc\u0105 w\u0142amania do domu rodzic\u00F3w Aurelii. Urz\u0105dza prowokacj\u0119, dzi\u0119ki kt\u00F3rej policjanci aresztuj\u0105 przest\u0119pc\u00F3w. Tymczasem Luiza jest zszokowana dziwnym zachowaniem profesora Stasi\u0144skiego. Po zaj\u0119ciach dowiaduje si\u0119, co jest tego przyczyn\u0105. Dziewczyn\u0119 odwiedza Kordas. Wr\u0119cza jej prezent urodzinowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202287.jpg","",["N"]],"73284109":["\u017Bbikowski jest dumny z rozwi\u0105zanej sprawy w\u0142amania. Przypisuje sobie wszystkie zas\u0142ugi. Kordas spotyka si\u0119 z Zibim. Biznesman chce ponownie nawi\u0105za\u0107 z nim wsp\u00F3\u0142prac\u0119. W barze trwaj\u0105 przygotowania do \u015Blubu Czarnej i Micha\u0142a. Wracaj\u0105ca z zakupami Jolanta prawie zostaje potr\u0105cona na przej\u015Bciu dla pieszych. Gospodyni zauwa\u017Ca w aucie dziewczynk\u0119. Dziecko wykonuje taki gest, jak gdyby prosi\u0142o o pomoc. Kobieta dyskretnie powiadamia o tym policj\u0119. Aurelia, w podzi\u0119kowaniu za okazane wsparcie, zaprasza Bia\u0142acha na kolacj\u0119. Tymczasem Luiza odwiedza Kordasa w jego nowym domu. Po przeczytaniu prawdziwego pami\u0119tnika, dziewczyna chce pogodzi\u0107 si\u0119 z ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202287.jpg","",["N"]],"73284110":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"73284111":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"73284112":["Wymagaj\u0105ca szefowa
Aneta i Mariusz s\u0105 szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Maj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 nastoletnich dzieci. Gdy Aneta dostaje dobr\u0105 prac\u0119, rodzina przeprowadza si\u0119 do nowego domu. Wychodzi na jaw, \u017Ce naprzeciwko mieszka jej wymagaj\u0105ca szefowa Maryla, kt\u00F3ra zaczyna podrzuca\u0107 kobiecie zadania do domu. Mariusza denerwuje ta sytuacja. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Aneta jest w ci\u0105\u017Cy. Partner usi\u0142uje uwolni\u0107 \u017Con\u0119 od prze\u0142o\u017Conej, kt\u00F3ra jest pracoholiczk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"73284113":["Oko wsp\u00F3lnoty
Aktor Marcel i harfistka Olga nie maj\u0105 sta\u0142ej pracy. Niespodziewanie szcz\u0119\u015Bcie si\u0119 do nich u\u015Bmiecha i w ko\u0144cu mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na mieszkanie w dobrej dzielnicy. Po podpisaniu umowy okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ich s\u0105siadka Celina jest przedstawicielk\u0105 wsp\u00F3lnoty mieszkaniowej w budynku. Wredna kobieta zatruwa im \u017Cycie na r\u00F3\u017Cne sposoby. Para usi\u0142uje rozwi\u0105za\u0107 uci\u0105\u017Cliwy problem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"73284114":["Cena szcz\u0119\u015Bcia
Zosia pochodzi z bogatej rodziny i nigdy nie brakowa\u0142o jej adorator\u00F3w. Dziewczyna jest z natury romantyczk\u0105 i czeka na tego jedynego. Pewnego dnia poznaje Andrija, piel\u0119gniarza pochodz\u0105cego z Ukrainy. Ojcu Zosi nie podoba si\u0119, \u017Ce jego c\u00F3rka spotyka si\u0119 ze s\u0142abo zarabiaj\u0105cym obcokrajowcem. Wkr\u00F3tce para postanawia si\u0119 pobra\u0107. Ojciec zgadza si\u0119 na \u015Blub pod jednym warunkiem: Andrij ma zap\u0142aci\u0107 za wystawne wesele. Ch\u0142opak robi wszystko, \u017Ceby zdoby\u0107 pieni\u0105dze: bierze dodatkowe dy\u017Cury w szpitalu i zaczyna pracowa\u0107 jako taks\u00F3wkarz. Przez nadmiar pracy cierpi jego relacja z narzeczon\u0105, dla kt\u00F3rej Andrij nie ma czasu. Dziewczyna jest nieszcz\u0119\u015Bliwa i coraz cz\u0119\u015Bciej k\u0142\u00F3ci si\u0119 z partnerem. Wkr\u00F3tce odkrywa w jego telefonie wiadomo\u015Bci od tajemniczej Marty. Zazdrosna, \u015Bledzi wybranka i widzi, jak ten spotyka si\u0119 z pewn\u0105 brunetk\u0105. Zosia jest przekonana, \u017Ce Andrij j\u0105 zdradza i robi mu awantur\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zapewnia j\u0105 o swojej mi\u0142o\u015Bci i zaklina si\u0119, \u017Ce nie ma romansu. Sprawy przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"73284115":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73283939":["Zab\u00F3jczy romans
Jeden z klient\u00F3w SPA znika po wyj\u015Bciu z budynku. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna szed\u0142 wzd\u0142u\u017C rzeki i wygl\u0105da\u0142 na pijanego. Detektywi podejrzewaj\u0105 nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, niebawem jednak odkrywaj\u0105, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel kliniki ma powi\u0105zania ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym. W dodatku \u017Cona przedsi\u0119biorcy prawdopodobnie mia\u0142a romans z zaginionym. Dominika wspomina Olgierdowi o nietypowym zab\u00F3jstwie bezdomnego, w kt\u00F3re zaanga\u017Cowani s\u0105 wszyscy pracownicy komisariatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359200.jpg","",["N"]],"73283940":["Wsp\u00F3\u0142praca
Zostaje zastrzelona wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka jednego z warszawskich bar\u00F3w, Eliza. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta by\u0142a sk\u0142\u00F3cona ze swoim wsp\u00F3lnikiem, w dodatku od pewnego czasu \u017Cy\u0142a ponad stan. Wkr\u00F3tce na obrze\u017Cach miasta zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki 40-letniego m\u0119\u017Cczyzny, cz\u0119stego bywalca baru Elizy. Str\u00F3\u017Ce prawa zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te sprawy s\u0105 ze sob\u0105 powi\u0105zane. Krzysiek dzi\u0119ki pomocy Okonia znajduje rodzin\u0119 Ivanki. Detektywi informuj\u0105 rodzin\u0119 dziewczyny o jej \u015Bmierci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359200.jpg","",["N"]],"73283941":["Mi\u0142o\u015B\u0107 a\u017C po gr\u00F3b
W pijackiej melinie zostaje znalezione cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Dzi\u0119ki le\u017C\u0105cym obok niego przedmiotom detektywom udaje si\u0119 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna odebra\u0142 w pracy zaliczk\u0119, po czym nigdy wi\u0119cej tam nie wr\u00F3ci\u0142. Do tego zad\u0142u\u017Cy\u0142 si\u0119 w jednym z parabank\u00F3w. Matka ofiary nie dzieli si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105 z detektywami. Razem z przyjaci\u00F3\u0142mi syna zamierza wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359200.jpg","",["N"]],"73283942":["Patrycja mocno martwi si\u0119 o stan zdrowia Wiktora. Namawia go, aby zrobi\u0142 sobie przerw\u0119 w pracy. Anka chce jak najszybciej zako\u0144czy\u0107 spraw\u0119 przeprowadzki, ale niestety nie mo\u017Ce ostatecznie dogada\u0107 si\u0119 z Paw\u0142em na temat nowego mieszkania. Marcin coraz bardziej ujawnia swoje zainteresowanie Ani\u0105. Zuz\u0119 i B\u0142a\u017Ceja m\u0119cz\u0105 wyrzuty sumienia. Stefan zaczyna domy\u015Bla\u0107 si\u0119, \u017Ce co\u015B jest nie tak, jak powinno. Konrad pragnie kontynuowa\u0107 swoj\u0105 relacj\u0119 z Zuz\u0105. Inga w ko\u0144cu godzi si\u0119 z przyjaci\u00F3\u0142kami. Niestety ci\u0105gle doskwiera jej sprawa zagini\u0119cia \u0141ukasza. Nie jest \u015Bwiadoma tego, \u017Ce akcja poszukiwawcza si\u0119 sko\u0144czy\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"73283943":["Anka z pomoc\u0105 Marty urz\u0105dza mieszkanie. Nie potrafi si\u0119 jednak na tym skupi\u0107, poniewa\u017C martwi si\u0119 o Stasia. Inga z\u0142o\u015Bci si\u0119 na \u0141ukasza. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna j\u0105 ignoruje. Na dodatek mi\u0119dzy ni\u0105 a Hani\u0105 wybucha powa\u017Cna awantura. Miko\u0142aj orientuje si\u0119, \u017Ce Patrycja i Wiktor co\u015B przed nim ukrywaj\u0105. Kolejne k\u0142amstwo sprawia, \u017Ce jest bardzo rozgniewany. Perspektywa powrotu Huberta przera\u017Ca Zuz\u0119. W ko\u0144cu kobieta nie wytrzymuje i otwiera si\u0119 przed Stef\u0105. Opowiada jej o sytuacji z Konradem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"73283944":["Anka martwi si\u0119 o Stasia, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 ze szpitala. Ch\u0142opiec potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Pawe\u0142 jednak nie dopuszcza do siebie tej my\u015Bli. Inga dowiaduje si\u0119 problemach Marysi w szkole. Pami\u0119taj\u0105c o ultimatum, jakie postawi\u0142 jej Rafa\u0142, nie decyduje si\u0119 na spotkanie z \u0141ukaszem. Zuza i B\u0142a\u017Cej dostaj\u0105 od Huberta pude\u0142ko zabawek. Kobieta jest w\u015Bciek\u0142a. Iza szanta\u017Cuje B\u0142a\u017Ceja. Patrycja wci\u0105\u017C martwi si\u0119 Wiktora, cho\u0107 ten twierdzi, \u017Ce czuje si\u0119 lepiej. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna ma atak i odchodzi w nieznane. Nie ma z nim kontaktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"73283945":["Patrycja ma problemy z jedn\u0105 z klientek. Tak\u017Ce w jej \u017Cyciu prywatnym \u017Ale si\u0119 dzieje. Fryzjerka bardzo \u017Ale znosi problemy zdrowotne Wiktora. Anka wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po utracie kancelarii. Od kilku dni nie wychodzi z domu. W ko\u0144cu jednak decyduje si\u0119 pom\u00F3c szanta\u017Cowanej przez klientk\u0119 Patrycji. Inga i Andrzej chc\u0105 uczci\u0107 sukces Hani, kt\u00F3ra dosta\u0142a si\u0119 na medycyn\u0119. Marta namawia Gruszewsk\u0105, by zgodzi\u0142a si\u0119 na jeszcze jedn\u0105 rozmow\u0119 z \u0141ukaszem. Iza zaczepia B\u0142a\u017Ceja w szatni. Przy\u0142apuje ich Szymon. B\u0142a\u017Cej postanawia przyzna\u0107 si\u0119 Zuzie do romansu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"73283946":["Zuza i B\u0142a\u017Cej znajduj\u0105 uj\u015Bcie dla frustracji, staczaj\u0105c pojedynki w mieszkaniu Szymona. To pomaga im upora\u0107 si\u0119 z problemami. Inga te\u017C prze\u017Cywa trudne chwile. \u0141ukasz wci\u0105\u017C nalega na spotkanie, a Rafa\u0142 nadal pods\u0142uchuje jej rozmowy. Patrycja nie zamierza zwalnia\u0107 Patryka z pracy. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca jednak, \u017Ce wyjdzie to na dobre salonowi. Wiktor wie, \u017Ce Patrycja si\u0119 o niego martwi. Jej zachowania sprawiaj\u0105, \u017Ce czuje si\u0119 st\u0142amszony. Mimo to pomaga ukochanej, kt\u00F3r\u0105 szanta\u017Cuje jedna z klientek. Anka zwierza si\u0119 Paw\u0142owi z tego, co zasz\u0142o z Marcinem. M\u0119\u017Cczyzna jest w\u015Bciek\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"73283947":["Agata dowiaduje si\u0119, \u017Ce musi si\u0119 wyprowadzi\u0107 z domku kempingowego. Pr\u00F3b\u0119 rozwi\u0105zania tego problemu skomplikuje kolejne morderstwo w Uroczysku, do kt\u00F3rego dochodzi na terenie o\u015Brodka. Cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny znajduje c\u00F3rka w\u0142a\u015Bciciela tego miejsca. Funkcjonariusze musz\u0105 ustali\u0107, kto jest winny \u015Bmierci 40- letniego Marka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"73283948":["Agata korzysta z pomocy Filipa i sp\u0119dza u niego noc. Nast\u0119pny dzie\u0144 nie b\u0119dzie \u0142atwy dla pary policjant\u00F3w. Odnaleziony przez nich martwy m\u0119\u017Cczyzna ma na g\u0142owie g\u0142\u0119bok\u0105 ran\u0119. Wilczewska zabezpiecza przedmiot, kt\u00F3ry morderca schowa\u0142 w ustach swojej ofiary. Fakt ten wytycza nowy kierunek w \u015Bledztwie. Na w\u0142a\u015Bciwy trop naprowadzi komisarzy fotografia z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"73283949":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wsp\u00F3lnota
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski dowiaduje si\u0119 od prezesa sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej, \u017Ce mo\u017Cna uzyska\u0107 fundusze z Unii Europejskiej na remont kamienicy. Wiadomo\u015B\u0107 wywo\u0142uje w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w poruszenie - jedni odnosz\u0105 si\u0119 do niej z entuzjazmem, niekt\u00F3rzy nieufnie lub oboj\u0119tnie, jeszcze inni wietrz\u0105 osobiste korzy\u015Bci. Aby doj\u015B\u0107 do porozumienia, decyduj\u0105 si\u0119 na walne g\u0142osowanie i wybory osoby, kt\u00F3ra b\u0119dzie godnie reprezentowa\u0107 interesy wszystkich. Wskutek g\u0142osowania zupe\u0142nie nieoczekiwanie zostaje wybrany kto\u015B, kogo nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283950":["Andromeda
Marian Pa\u017Adzioch ma nowe hobby - astronomi\u0119. Przez teleskop kosmiczny lubi obserwowa\u0107 rozliczne konstelacje gwiazd. Pewnego mglistego wieczoru, gdy nie wida\u0107 \u017Cadnego z gwiazdozbior\u00F3w, przypadkowo zaczyna podgl\u0105da\u0107 s\u0105siadk\u0119 mieszkaj\u0105c\u0105 w s\u0105siednim bloku. Naukowe obserwacje stopniowo przeradzaj\u0105 si\u0119 w fascynacj\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283951":["Tamten \u015Bwiat
Pewnej nocy zaspany Ferdynand Kiepski odbiera telefon od wujka W\u0142adka. Z przera\u017Ceniem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce przecie\u017C wuj od kilku miesi\u0119cy ju\u017C nie \u017Cyje. Sytuacja staje si\u0119 dramatyczna, gdy niezwyk\u0142y rozm\u00F3wca zaczyna kategorycznie domaga\u0107 si\u0119 butelki w\u00F3dki, kt\u00F3r\u0105 Ferdek obieca\u0142 postawi\u0107 mu jeszcze za \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283952":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Zaj\u0105c wielkanocny
W rodzinie Kiepskich powstaje sp\u00F3r na temat wy\u017Cszo\u015Bci \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia nad \u015Bwi\u0119tami Wielkiej Nocy. Podczas ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sprzeczki Halina przy\u0142apuje Ferdka na tym, \u017Ce nie ma on kompletnie poj\u0119cia, co symbolizuje zaj\u0105c w tradycji wielkanocnej. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 wielkanocnego zaj\u0105ca. Jak si\u0119 okazuje niestety jest mu bardzo trudno sk\u0105dkolwiek uzyska\u0107 jednoznaczn\u0105 odpowied\u017A...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283953":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dwa Tysi\u0105ce Dwana\u015Bcie
Marian Pa\u017Adzioch po obejrzeniu filmu katastroficznego pt. \"2012\" popada w paranoj\u0119 l\u0119kow\u0105 na tle zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 ko\u0144ca \u015Bwiata. Wieszczy nadchodz\u0105cy kataklizm. Stopniowo wszyscy ulegaj\u0105 jego histerii. Zrozpaczeni s\u0105siedzi postanawiaj\u0105 zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do premiera Donalda Tuska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283954":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dla doros\u0142ych
Halina Kiepska wyje\u017Cd\u017Ca na dwa tygodnie do sanatorium. Podczas jej nieobecno\u015Bci do Ferdka zg\u0142asza si\u0119 Marian Pa\u017Adzioch, kt\u00F3ry namawia go, aby wynaj\u0105\u0142 swoje mieszkanie w charakterze planu filmowego. Ferdek zgadza si\u0119. Produkcja rusza, jednak w trakcie zdj\u0119\u0107 aktor graj\u0105cy g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 niespodziewanie zrywa kontrakt. Zrozpaczony re\u017Cyser proponuje Ferdkowi, by go zast\u0105pi\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73283955":["
Serial o niemieckich policjantach, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Komisarze Semir Gerkhan oraz Tom Kranich strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73283956":["
Serial o niemieckich policjantach, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Komisarze Semir Gerkhan oraz Tom Kranich strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73283957":["Re\u017C.: Scott Lautanen.
Zamaskowany napastnik wdziera si\u0119 do nocnego klubu po godzinach otwarcia. Zabija dw\u00F3ch m\u0142odych w\u0142a\u015Bcicieli lokalu. Trzeci z m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy przebywali w klubie, zostaje ranny i zawiadamia policj\u0119. Horatio podejrzewa, \u017Ce cudem ocala\u0142y \u015Bwiadek zdarzenia nie jest zupe\u0142nie szczery z policj\u0105. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiary za\u017Cywa\u0142y przed \u015Bmierci\u0105 kokain\u0119. Na miejscu zbrodni znajduj\u0105 tak\u017Ce \u015Blady czwartej, nieznanej osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407251.jpg","",["N"]],"73283958":["Re\u017C.: Joe Chappelle.
Zesp\u00F3\u0142 bada trzy podejrzane przypadki \u015Bmierci po przej\u015Bciu huraganu przez Miami. W chaosie, kt\u00F3ry zapanowa\u0142 po kataklizmie, trudno jest cokolwiek ustali\u0107. Jedna z ofiar, kt\u00F3rej \u015Bmier\u0107 bada zesp\u00F3\u0142 CSI, spad\u0142a na mask\u0119 samochodu pary uciekaj\u0105cej przed \u017Cywio\u0142em. Horatio znajduje tak\u017Ce umieraj\u0105cego cz\u0142owieka, kt\u00F3ry w dziwny spos\u00F3b spad\u0142 z w\u0142asnego dachu. Calleigh zwraca uwag\u0119 na cz\u0142owieka wynosz\u0105cego sprz\u0119t ze zrujnowanego domu. Ona i detektyw Tripp znajduj\u0105 niebawem zw\u0142oki. R\u00F3wnie\u017C w tym przypadku \u015Bmierci nie mog\u0142y spowodowa\u0107 si\u0142y natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407251.jpg","",["N"]],"73283959":["Re\u017C.: David Grossman.
Podczas wy\u015Bcigu kwalifikacyjnego do Grand Prix Miami jeden z kierowc\u00F3w zatrzymuje bolid, gdy\u017C jego kombinezon zaczyna p\u0142on\u0105\u0107. Chwil\u0119 wcze\u015Bniej zawodnik tankowa\u0142 paliwo. W wyniku zdarzenia m\u0119\u017Cczyzna ginie, a wy\u015Bcigi zostaj\u0105 zawieszone. Horatio jest pewien, \u017Ce by\u0142o to morderstwo. Alexx przeprowadza autopsj\u0119 i potwierdza te przypuszczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407251.jpg","",["N"]],"73283960":["Re\u017C.: Joe Chappelle.
W biurze zostaje zamordowany makler gie\u0142dowy. Agenci orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce brakuje laptopa. Zabezpieczaj\u0105 \u015Blady obcas\u00F3w, butelk\u0119 szampana i \u015Bwiece. Przy ofierze znajduj\u0105 r\u00F3wnie\u017C profesjonalny sprz\u0119t do pods\u0142uchu. Horatio po raz kolejny bada spraw\u0119 \u015Bmierci swojego brata, Raymonda. Do Miami wraca jego kochanka. Policja odkrywa w jej samochodzie \u015Blady tego samego narkotyku, od kt\u00F3rego uzale\u017Cniony by\u0142 brat Caine'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407251.jpg","",["N"]],"73283961":["Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
W baga\u017Cniku samochodu zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki elektryka Roberta Kazimierskiego. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 og\u0142uszono i pobito, a nast\u0119pnie porzucono w aucie w lesie, gdzie zamarz\u0142 w mro\u017An\u0105 noc. Kazimierski mia\u0142 bardzo dobr\u0105 opini\u0119. By\u0142 przyk\u0142adnym ojcem i solidnym fachowcem. Niedawno dosta\u0142 intratn\u0105 ofert\u0119 pracy w Niemczech, ale ze wzgl\u0119du na rodzin\u0119 odrzuci\u0142 j\u0105. \u015Aledczy trafiaj\u0105 na trop zwi\u0105zany z konfliktem. Kilka tygodni wcze\u015Bniej Kazimierski robi\u0142 instalacj\u0119 elektryczn\u0105 w gara\u017Cu swojego s\u0105siada. Z niewiadomych przyczyn dosz\u0142o do zap\u0142onu i dom omal nie sp\u0142on\u0105\u0142. S\u0105siad oskar\u017Cy\u0142 go jednak o fuszerk\u0119, \u017C\u0105da\u0142 pieni\u0119dzy i zastrasza\u0142 c\u00F3rk\u0119 elektryka. Wkr\u00F3tce CW\u015A wpada na kolejny trop. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce c\u00F3rka Kazimierskiego - Sylwia by\u0142a niegdy\u015B zwi\u0105zana z drobnym dilerem narkotyk\u00F3w. Ch\u0142opak trafi\u0142 do aresztu, ale za\u0142ama\u0142 si\u0119 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Matka zmar\u0142ego oskar\u017Cy\u0142a ojca dziewczyny o to, \u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0142 donos na policji. Kolejny zaskakuj\u0105cy w\u0105tek prowadzi do m\u0142odego studenta ASP, kt\u00F3ry by\u0142 wychowankiem \u017Cony Kazimierskiego - Darii. S\u0105siedzi plotkowali, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 w \"pani z domu kultury\". Policjanci z CW\u015A dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ka\u017Cdy mia\u0142 motyw do zab\u00F3jstwa Roberta, nawet jego c\u00F3rka i \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73283962":["Nieszkodliwa staruszka
Starsza kobieta zostaje uduszona we w\u0142asnym domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a ona \u015Bwiadkiem wypadku drogowego, a jeden z uczestnik\u00F3w zdarzenia kwestionowa\u0142 jej zeznania. W\u015Br\u00F3d podejrzanych s\u0105 ojciec sprawcy wypadku oraz syn emerytki, by\u0142y wi\u0119zie\u0144. Podczas \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta chcia\u0142a wyda\u0107 swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 za m\u0105\u017C za bogatego Daniela Chruszcza. Najpierw musia\u0142a si\u0119 jednak pozby\u0107 m\u0119\u017Ca c\u00F3rki, biednego, spokojnego nieudacznika W\u0142adka, z kt\u00F3rym wi\u0105za\u0142a si\u0119 jej w\u0142asna historia. Zatrudni\u0142a swojego syna w charakterze p\u0142atnego zab\u00F3jcy. Tymczasem zi\u0119\u0107 nieoczekiwanie zmar\u0142 na skutek ataku serca. \u015Aledztwo wyja\u015Bnia, \u017Ce emerytka i Chruszcz byli przy m\u0119\u017Cczy\u017Anie w chwili ataku, ale nie wezwali pogotowia. C\u00F3rka kobiety zaczyna podejrzewa\u0107 matk\u0119 o udzia\u0142 w \u015Bmierci ukochanego m\u0119\u017Ca, a Chruszcza dr\u0119cz\u0105 wyrzuty sumienia. CW\u015A musi wykluczy\u0107 z kr\u0119gu podejrzewanych odpowiednie osoby i odkry\u0107, komu staruszka przeszkadza\u0142a tak bardzo, \u017Ce postanowi\u0142 si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73283963":["Echo
Dwie m\u0142ode kobiety zostaj\u0105 porwane przez maniaka seksualnego Zbyszka Koleckiego. Przest\u0119pca gwa\u0142ci jedn\u0105 z nich, a drugiej, Sandrze, udaje si\u0119 uciec. Dziewczyna opowiada o tym zdarzeniu policji, ale z obawy przed reakcj\u0105 narzeczonego i otoczenia ukrywa swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Kiedy policja do niej dociera, ojciec Koleckiego, Franciszek, chc\u0105c chroni\u0107 syna bierze ca\u0142\u0105 win\u0119 na siebie. Sandra nie zaprzecza, \u017Ce to nie on by\u0142 oprawc\u0105. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej Zbyszek uprowadza i zabija kolejne dwie dziewczyny. Matka jednej z ofiar nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tragiczn\u0105 \u015Bmierci\u0105 c\u00F3rki. Dociera do informacji o poprzednim porwaniu, kt\u00F3re przypomina\u0142o scenariusz porwania jej c\u00F3rki. Kobieta dochodzi do wniosku, \u017Ce policja nie zrobi\u0142a w\u00F3wczas wszystkiego, aby zapobiec kolejnej zbrodni. Tymczasem wkr\u00F3tce Sandra zn\u00F3w znika...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73283964":["Sztuczny biust
Anna zakochuje si\u0119 w pochodz\u0105cym z zamo\u017Cnej rodziny Marcinie. Poniewa\u017C ch\u0142opak lubi efektowne kobiety, dziewczyna postanawia powi\u0119kszy\u0107 sobie biust. Marcin obiecuje op\u0142aci\u0107 ten zabieg. Po operacji zachowanie ch\u0142opaka wzgl\u0119dem partnerki zmienia si\u0119, bywa on nawet agresywny. Ani pomaga Adam, w kt\u00F3rym ta niebawem si\u0119 zakochuje. Dla niego zrywa z Marcinem. Ch\u0142opak jednak \u017C\u0105da, by dawna partnerka zwr\u00F3ci\u0142a mu pieni\u0105dze, kt\u00F3re wyda\u0142 na jej operacj\u0119 plastyczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73283965":["Rodzicielska duma
Anna i jej m\u0105\u017C Dariusz wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dorastaj\u0105c\u0105 c\u00F3rk\u0119. Dziewczyna nie potrafi sprosta\u0107 oczekiwaniom wymagaj\u0105cego ojca, kt\u00F3ry nigdy nie jest z niej zadowolony. Nie ma odwagi powiedzie\u0107 mu o tym, \u017Ce si\u0119 zakocha\u0142a. Anna, kt\u00F3ra przypadkowo spotyka par\u0119, zaprasza ch\u0142opaka c\u00F3rki, Ma\u0107ka, na rodzinne spotkanie. Ono jednak nie przebiega zgodnie z planem. Zrozpaczona Karolina ucieka z domu. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej w domu rodziny dochodzi do w\u0142amania. Sprawcy knebluj\u0105 Ann\u0119, gdy ta usi\u0142owa\u0142a ich powstrzyma\u0107. Kobieta z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce jednym z rabusi\u00F3w jest jej c\u00F3rka, drugim za\u015B jej ch\u0142opak. Darek dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73283966":["Pijawki
Wdowiec Robert samotnie wychowuje 10-letniego Grzesia. Ojca i syna \u0142\u0105czy wsp\u00F3lna pasja - pi\u0142ka no\u017Cna. Niebawem do ich mieszkania wprowadza si\u0119 ukochana Roberta, Alicja. Gdy kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce Grze\u015B cierpi na atopowe zapalenie sk\u00F3ry, namawia partnera, by zabra\u0142 go na hirudoterapi\u0119. Poniewa\u017C jednak Robert si\u0119 nie zgadza, Alicja wciela w \u017Cycie okrutny plan. Za spraw\u0105 jej intrygi Grze\u015B zostaje pobity przez koleg\u00F3w z klasy. W\u00F3wczas Robert decyduje si\u0119 zabra\u0107 syna na zabieg. Ch\u0142opiec jednak bardzo \u017Ale go znosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73283967":["Kompromituj\u0105ce zdj\u0119cie
C\u00F3rka podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w, Maja, przeprowadza si\u0119 i zmienia szko\u0142\u0119. Tam poznaje przystojnego Antka, kt\u00F3ry zaprasza j\u0105 na randk\u0119. Kole\u017Canka Mai, Aneta, jest jednak mocno sceptyczna wobec tej znajomo\u015Bci, gdy\u017C ch\u0142opak nie ma dobrej opinii. C\u00F3rka podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w jednak uwa\u017Ca, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka jest po prostu zazdrosna. Tymczasem Aneta znajduje w internecie tajemnicz\u0105 grup\u0119 o nazwie \"wy\u015Bmia\u0107 paszteta\", do kt\u00F3rej nale\u017Cy Antek. Dziewczyna zak\u0142ada fa\u0142szywy profil i zostaje jej cz\u0142onkiem. W\u00F3wczas odkrywa, \u017Ce koledzy Antka organizuj\u0105 specyficzny ranking. Wkr\u00F3tce Maja staje si\u0119 obiektem niewybrednych \u017Cart\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73283968":["30-letnia Katarzyna Bi\u0142ka do tej pory mieszka z toksyczn\u0105 matk\u0105 - Mari\u0105. Pewnego dnia w ich domu zjawia si\u0119 nieznajoma kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce to wykl\u0119ta przez rodzin\u0119 ciotka Aniela, ca\u0142kowite przeciwie\u0144stwo swojej siostry Marii. Katarzyna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z nowo odnalezion\u0105 krewn\u0105. Dzi\u0119ki niej odkrywa, \u017Ce ca\u0142e \u017Cycie by\u0142a ok\u0142amywana. Na jaw wychodz\u0105 tajemnice z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73283761":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73283762":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73283763":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73283764":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73283765":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283766":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283767":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283768":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283769":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283770":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283771":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283772":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73283773":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283774":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283775":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283776":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283777":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283778":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73283779":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73283780":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73283781":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73283782":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73283783":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73283784":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73283419":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283420":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"73283421":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283422":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73283423":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283424":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73283425":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283426":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73283427":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283428":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73283429":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283430":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73283431":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283432":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"73283433":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283434":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"73283435":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283436":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"73283437":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73283438":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73283439":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73283440":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73283441":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"73283442":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73283443":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73283444":["Re\u017C.: David Schwimmer.
Phoebe z okazji swoich urodzin zaprasza wszystkich przyjaci\u00F3\u0142 na kolacj\u0119 w popularnej restauracji. Z r\u00F3\u017Cnych powod\u00F3w go\u015Bcie nie mog\u0105 dotrze\u0107 tam na czas. Phoebe i Joey, kt\u00F3rzy jako jedyni przybywaj\u0105 punktualnie, walcz\u0105 z natr\u0119tn\u0105 obs\u0142ug\u0105, by nie straci\u0107 rezerwacji. Podczas s\u0142u\u017Cbowego spotkania w nowym miejscu pracy Chandler dowiaduje si\u0119, \u017Ce w stanie Oklahoma pracownicy mog\u0105 pali\u0107 papierosy w swoich firmach. Ona sam na pro\u015Bb\u0119 Moniki rzuci\u0142 na\u0142\u00F3g, ale pod wp\u0142ywem nowych koleg\u00F3w powraca do niego. Gdy przyje\u017Cd\u017Ca do domu, \u017Cona od razu wyczuwa zapach nikotyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"73283445":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Monica ma now\u0105 prac\u0119. Jest ni\u0105 zachwycona. Szczeg\u00F3lnie dobrze dogaduje si\u0119 z jednym z koleg\u00F3w, kt\u00F3ry jej zdaniem jest najzabawniejszym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, jakiego kiedykolwiek pozna\u0142a. Chandler czuje zazdro\u015B\u0107. Kiedy jego \u017Cona dowiaduje si\u0119 o tym, pr\u00F3buje przekona\u0107 m\u0119\u017Ca, \u017Ce nie ma powod\u00F3w do obaw. Rachel i Ross intensywnie poszukuj\u0105 niani dla ma\u0142ej Emmy. \u017Badna z kandydatek nie spe\u0142nia jednak ich oczekiwa\u0144. W ko\u0144cu w ich mieszkaniu pojawia si\u0119 idealny, zdaniem Rachel, cz\u0142owiek - Sandy (Freddie Prinze, Jr.). Rossowi nie podoba si\u0119 charakter wra\u017Cliwego m\u0119\u017Cczyzny. Zwi\u0105zek Phoebe i Mike'a rozwija si\u0119. On wr\u0119cza jej klucz do swojego mieszkania, a ona odwdzi\u0119cza mu si\u0119 tym samym. Gdy Phoebe odwiedza niespodziewanie jej stary znajomy David, kobieta ok\u0142amuje go, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce nie spotyka si\u0119 obecnie z \u017Cadnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"73283446":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 chwili, kiedy b\u0119dzie mia\u0142 w ko\u0144cu mo\u017Cliwo\u015B\u0107 wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w ze swoim odwiecznym wrogiem. Tymczasem Howard bardzo chcia\u0142by si\u0119 um\u00F3wi\u0107 na randk\u0119 z jedn\u0105 z kole\u017Canek Penny. B\u0142aga wi\u0119c Leonarda, \u017Ceby nam\u00F3wi\u0142 dziewczyn\u0119 na zorganizowanie mu takiego spotkania.","","",[]],"73283447":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard poznaje dzi\u0119ki Sheldonowi zasady gry w football. Przyja\u017A\u0144 Howarda i Raja zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119. Ich znajomo\u015B\u0107 mo\u017Ce zniszczy\u0107 z pozoru drobny incydent.","","",[]],"73283448":["Re\u017C.: Roger Christiansen.
Chandler informuje przyjaci\u00F3\u0142 o przeprowadzce do Tulsy. Wszyscy s\u0105 zmartwieni. Rachel jest przewra\u017Cliwiona na punkcie zdrowia swojej ma\u0142ej c\u00F3reczki Emmy. Zm\u0119czony jej ci\u0105g\u0142ymi telefonami doktor rezygnuje z opieki nad niemowl\u0119ciem. Zdesperowana kobieta poszukuje nowego pediatry. Prosi o pomoc Rossa. Joey i Phoebe umawiaj\u0105 si\u0119 wsp\u00F3lnie na randk\u0119 w ciemno. Ka\u017Cde z nich ma zabra\u0107 ze sob\u0105 zaprzyja\u017Anion\u0105 osob\u0119 jako partnera dla przyjaciela. Joey zapomina o umowie i w ostatniej chwili zaprasza przypadkowego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego spotyka w kawiarni. Prawda w ko\u0144cu wychodzi na jaw. Phoebe jest z\u0142a na Joeya za to, \u017Ce um\u00F3wi\u0142 j\u0105 z nieznajomym. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ona i Mike \u015Bwietnie si\u0119 dogaduj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"73283449":["Re\u017C.: Ben Weiss.
Monica sk\u0142ada Chandlerowi niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0119 w Tulsie, gdzie przebywa on na wyje\u017Adzie s\u0142u\u017Cbowym. Ross chce si\u0119 dowiedzie\u0107 od Phoebe, co j\u0105 \u0142\u0105czy z Mikiem. Nie\u015Bwiadomie sugeruje przyjaci\u00F3\u0142ce, \u017Ce ta nie potrafi zaanga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w trwa\u0142y zwi\u0105zek, przez co jej wszystkie znajomo\u015Bci ko\u0144cz\u0105 si\u0119 rozstaniem. Kobieta jest za\u0142amana i martwi si\u0119, \u017Ce nigdy nie wyjdzie za m\u0105\u017C. Podczas kolejnej randki z Mikiem nagle dostaje ataku p\u0142aczu. Ross obawia si\u0119, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka zniech\u0119ci do siebie m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Chce wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 w rozmowie z Mikiem, ale bardziej szkodzi tym Phoebe, ni\u017C pomaga. Joey poznaje w kawiarni pi\u0119kn\u0105 dziewczyn\u0119. Idzie z ni\u0105 do jej apartamentu. Zauwa\u017Ca, \u017Ce ju\u017C kiedy\u015B w nim by\u0142. Dochodzi do wniosku, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci spotka\u0142 si\u0119 z t\u0105 kobiet\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce by\u0142o inaczej...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"73283450":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Howard i Raj wybieraj\u0105 si\u0119 do nocnego klubu, gdzie maj\u0105 nadziej\u0119 pozna\u0107 jakie\u015B atrakcyjne kobiety. Tymczasem Sheldon przeprowadza na Penny sw\u00F3j niecodzienny eksperyment. Za ka\u017Cdym razem, kiedy dziewczyna zachowa si\u0119 w odpowiedni, wed\u0142ug Sheldona, spos\u00F3b - nagradza j\u0105 czekolad\u0105.","","",[]],"73283451":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Raj wpad\u0142 w powa\u017Cne tarapaty. Musi znale\u017A\u0107 sobie now\u0105 prac\u0119, bo w przeciwnym razie zostanie odes\u0142any do Indii. Z pomoc\u0105 przyjacielowi przychodzi Shledon, kt\u00F3ry wpada na pomys\u0142, jak rozwi\u0105za\u0107 t\u0119 trudn\u0105 sytuacj\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce realizacja tego pomys\u0142u bardzo utrudni \u017Cycie Leonardowi i Penny.","","",[]],"73283452":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73283453":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73283454":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73283455":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73283456":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73283457":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73283458":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"73283459":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73283531":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73283532":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73283533":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73283534":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"73283535":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"73283536":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399796.jpg","",[]],"73283537":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"73283538":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"73283539":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382108.jpg","",[]],"73283540":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73283541":["Prow.: Tomasz Szymborski.
Kolejna edycja kultowego ju\u017C programu disco polo. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393631.jpg","",[]],"73283542":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"73283543":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73283544":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73283545":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"73283546":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73283547":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73283548":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73283549":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"73283550":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"73283551":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"73283552":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73283394":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73283395":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73283396":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"73283397":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73283398":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73283399":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73283400":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"73283401":["Prow.: Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska.
Program, kt\u00F3ry pozwala mi\u0142o\u015Bnikom disco polo by\u0107 na bie\u017C\u0105co z najnowszymi hitami muzycznymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399345.jpg","",[]],"73283402":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73283403":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73283404":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73283405":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73283406":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73283407":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73283408":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73283409":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73283410":["Bandziorek po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia czuje si\u0119 znakomicie. Ma ju\u017C prac\u0119, a teraz czas znale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119. Andelek wpada na pomys\u0142, jak zarobi\u0107 na \u017Cycie, a przy okazji si\u0119 nie nam\u0119czy\u0107. Postanowi\u0142 sprzedawa\u0107 koszulki z swoj\u0105 podobizn\u0105. Do wej\u015Bcia w nowy biznes namawia Marka. Andrzej cz\u0119sto flirtuje z dziewczynami w internecie, ale nie wi\u0105\u017Ce du\u017Cych nadziei z relacjami z sieci. Mimo powodzenia na portalach randkowych nadal nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 kobiety swojego \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"73283411":["Marcin po tym jak zostawi\u0142a go \u017Cona, postanowi\u0142 da\u0107 sobie drug\u0105 szans\u0119. Zamierza znale\u017A\u0107 kobiet\u0119 swojego \u017Cycia. Relacje damsko-m\u0119skie to dla niego trudny temat, wi\u0119c jedzie do znajomego zapyta\u0107 o rad\u0119. Andelek rozwija pomys\u0142 sprzeda\u017Cy koszulek z swoj\u0105 podobizn\u0105. Razem z Markiem opracowuj\u0105 plan promocji. Maciek liczy, \u017Ce jego wrodzony talent do ta\u0144ca podbije serce dziewczyny. Trenuje kroki przed kolejn\u0105 imprez\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"73283412":["Stefan rozsta\u0142 si\u0119 z Laur\u0105. Karina twierdzi, \u017Ce jej brat by\u0142 za bardzo st\u0142amszony przez dziewczyn\u0119. Piotr wr\u00F3ci\u0142 z zagranicy i szuka w Polsce kandydatki na \u017Con\u0119. M\u0119\u017Cczyzna ma bardzo wysokie wymagania i kilka dziewczyn odpad\u0142o ju\u017C w przedbiegach. Nawet tak szalony artysta jak \u0141ukasz musi czasami pos\u0142ucha\u0107 g\u0142osu rozs\u0105dku. Pan Boles\u0142aw z racji swojego wieku i do\u015Bwiadczenia ch\u0119tnie dzieli si\u0119 radami z m\u0142odszym przyjacielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"73283413":["Krzysiek mimo problem\u00F3w z zdrowiem ka\u017Cdego dnia stara si\u0119 spe\u0142nia\u0107 swoje marzenia. Jednym z nich jest znalezienie mi\u0142o\u015Bci. Robert nagrywa kolejny teledysk. Taniec przyci\u0105ga do niego r\u00F3\u017Cne dziewczyny i ma nadziej\u0119, \u017Ce w ko\u0144cu trafi si\u0119 ta jedyna. Karina ci\u0105gle motywuje brata, \u017Ceby zacz\u0105\u0142 trenowa\u0107. Podsuwa mu \u0107wiczenie, kt\u00F3re przynosi \u015Bwietne efekty. Andelek mia\u0142 powa\u017Cny wypadek. Trafi\u0142 do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"73283414":["Wiecznie m\u0142ody
Martyna zauwa\u017Ca, \u017Ce od pewnego czasu jej m\u0105\u017C Bogdan w godzinach pracy znika z biura. W tym samym czasie nie ma przy stanowisku nowej pracownicy Heleny. Martyna jest przekonana, \u017Ce Bogdan ma romans. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce par\u0119 nic nie \u0142\u0105czy. Niestety nie oznacza to, \u017Ce obserwowany m\u0119\u017Cczyzna nie ma kochanki. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma drugi telefon, kt\u00F3ry ukrywa przed \u017Con\u0105. \u015Aledczy pods\u0142uchuj\u0105 jego rozmow\u0119 z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105 i \u015Bledz\u0105 par\u0119. Now\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105 Bogdana okazuje si\u0119 kole\u017Canka jego c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376936.jpg","",["N"]],"73283415":["Podr\u00F3\u017Cnik
Marcin Waraszy\u0144ski z zawodu jest fotoreporterem, kt\u00F3ry je\u017Adzi po ca\u0142ym kraju i \u015Bwiecie. Kocha swoj\u0105 \u017Con\u0119 i t\u0119skni za ni\u0105 podczas delegacji. Na dodatek, znaj\u0105c temperament partnerki, niepokoi si\u0119, \u017Ce nudz\u0105ca si\u0119 w domu Sandra w ko\u0144cu znajdzie kogo\u015B, kto pocieszy j\u0105 w samotne wieczory. Obawy Marcina nasilaj\u0105 si\u0119, gdy podczas upojnej nocy \u017Cona prawie myli jego imi\u0119. Zaniepokojony m\u0119\u017Cczyzna prosi o pomoc specjalist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376936.jpg","",["N"]],"73283416":["Wiecz\u00F3r panie\u0144ski. Salon pi\u0119kno\u015Bci
Pierwsza historia. Matka Anny twierdzi, \u017Ce niedawno widzia\u0142a narzeczonego c\u00F3rki ca\u0142uj\u0105cego si\u0119 z inn\u0105 kobieta. Zakochana w Jurku kobieta prosi specjalist\u00F3w o pomoc. Ma jednak cich\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce \u015Bledczy niczego nie znajd\u0105, a Jurek oka\u017Ce si\u0119 niewinny. Ekipa Damiana Petrowa rozpoczyna obserwacj\u0119. Druga historia. Zaniepokojony Micha\u0142 prosi specjalist\u00F3w o pomoc. Jest przekonany, \u017Ce jego narzeczona ma romans. Ostatnio Ewa unika seksu, cho\u0107 kiedy\u015B ich zwi\u0105zek by\u0142 pe\u0142en nami\u0119tno\u015Bci. Na dodatek Micha\u0142 znalaz\u0142 w koszu na \u015Bmieci test ci\u0105\u017Cowy z wynikiem pozytywnym, lecz narzeczona zaprzeczy\u0142a, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Niestety podejrzenia klienta si\u0119 potwierdzaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376936.jpg","",["N"]],"73283417":["Siostry
Iwona Go\u0142\u0119biewska podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C Piotr ma romans z jej starsz\u0105 siostr\u0105 Monik\u0105, z kt\u00F3r\u0105 spotyka\u0142 si\u0119 przed laty. Klientka przypomina sobie r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce krewna odradza\u0142a jej \u015Blub z Piotrem. Twierdzi\u0142a bowiem, \u017Ce ukochany Iwony jest kobieciarzem i z pewno\u015Bci\u0105 nie da jej szcz\u0119\u015Bcia. Prywatny detektyw Damian Petrow i jego zesp\u00F3\u0142 rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 rzekomych kochank\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376936.jpg","",["N"]],"73283418":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73284116":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73284117":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73284118":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"73284119":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73284120":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73284121":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73284122":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73284123":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73284124":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73284125":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73284126":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"73284127":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"73284128":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73284129":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73284130":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73284131":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73283969":["Na w\u0142asnym podw\u00F3rku Resovia sprawi\u0142a obro\u0144com tytu\u0142u ogromne k\u0142opoty i pokaza\u0142a siatk\u00F3wk\u0119 na wysokim poziomie. Mecz m\u00F3g\u0142 si\u0119 podoba\u0107 nawet najwybredniejszym kibicom. By\u0142o w nim wszystko - gra na przewagi (pierwszy i trzeci set), pi\u0119kne akcje z obu stron i na koniec dogrywka, w kt\u00F3rej lepsi byli jastrz\u0119bianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"73283970":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73283971":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"73283972":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"73283973":["Pawe\u0142 Szlendak
odcinek","","",["N"]],"73283974":["Karabinki AK
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73374557":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"73283975":["Dwa z trzech set\u00F3w rozegranych podczas pierwszego starcia Jurajskich Rycerzy z siatkarzami Projektu zako\u0144czy\u0142y si\u0119 gr\u0105 na przewagi, ale wszystkie lewe wzi\u0119\u0142a dru\u017Cyna z Zawiercia. Dzi\u0119ki temu zwyci\u0119stwu jest ju\u017C jedn\u0105 nog\u0105 w finale, chyba \u017Ce w rewan\u017Cu Projekt poka\u017Ce zupe\u0142nie inne oblicze i poszuka awansu w z\u0142otym secie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"73360190":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"73283976":["Pierwsze spotkanie do\u015B\u0107 \u0142atwo wygrali katowiczanie, rozstrzygaj\u0105c losy meczu w trzech ods\u0142onach. Do zwyci\u0119stwa poprowadzili GKS Marcin Wali\u0144ski zdobywca 17 punkt\u00F3w i Jonas Kwalen, kt\u00F3ry zako\u0144czy\u0142 spotkanie z dorobkiem 13 oczek. W zespole Cuprum najwi\u0119cej punkt\u00F3w zdoby\u0142 Kamil Kwasowski (15).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73360191":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"73283977":["Lublinianie niespodziewanie g\u0142adko rozprawili si\u0119 w pierwszym spotkaniu z Treflem. Bogdanka nie da\u0142a siatkarzom z Tr\u00F3jmiasta w \u017Cadnej partii osi\u0105gn\u0105\u0107 dwudziestu punkt\u00F3w. Pierwsze dwie ods\u0142ony wygra\u0142a do 19, a w trzeciej ca\u0142kowicie ju\u017C panowa\u0142a na parkiecie, pokonuj\u0105c rywali do 14.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364513.jpg","",[]],"73283978":["Dwa z trzech set\u00F3w rozegranych podczas pierwszego starcia Jurajskich Rycerzy z siatkarzami Projektu zako\u0144czy\u0142y si\u0119 gr\u0105 na przewagi, ale wszystkie lewe wzi\u0119\u0142a dru\u017Cyna z Zawiercia. Dzi\u0119ki temu zwyci\u0119stwu jest ju\u017C jedn\u0105 nog\u0105 w finale, chyba \u017Ce w rewan\u017Cu Projekt poka\u017Ce zupe\u0142nie inne oblicze i poszuka awansu w z\u0142otym secie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"73283979":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392408.jpg","",["N"]],"73283980":["Kibice b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami pojedynku o pas WBC Francophone w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Naprzeciw siebie stan\u0105 niepokonani w zawodowej karierze Jan Lodzik i Mateusz Polski. Pierwszy z nich w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Konrada D\u0105browskiego. Natomiast pi\u0119\u015Bciarz z Bia\u0142ogardu w tym roku stoczy\u0142 ju\u017C dwa zwyci\u0119skie pojedynki - z Denisem Madrym i Konstantine'em Jangavadze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387900.jpg","",["N"]],"73283981":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73283982":["Najwy\u017Cej rozstawionym zawodnikiem tegorocznej edycji zawod\u00F3w w stolicy Katalonii mia\u0142 by\u0107 by\u0142y lider \u015Bwiatowego rankingu Carlos Alcaraz. Hiszpan, kt\u00F3ry wygrywa\u0142 w Barcelonie w dw\u00F3ch ostatnich sezonach, wycofa\u0142 si\u0119 jednak przed startem imprezy. W tej sytuacji na jednego z faworyt\u00F3w wyr\u00F3s\u0142 Casper Ruud.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"73283983":["Jakub Sosi\u0144ski wejdzie do ringu po trzech pora\u017Ckach z rz\u0119du. Popularny Sosna uleg\u0142 kolejno - Kacprowi Meynie, Mariuszowi Wachowi i niedawno Peterowi Kadiru. Nikodem Je\u017Cewski za\u015B odbudowuje si\u0119 powoli po przegranej batalii o pas IBO Inter-Continental z Arturem Mannem. Je\u015Bli pokona Sosi\u0144skiego, b\u0119dzie to jego trzecie zwyci\u0119stwo z rz\u0119du i 23 w karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"73283984":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"73283985":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"73283986":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73283987":["Pojedynek wicelidera i trzeciej dru\u017Cyny szkockiej Premiership. Faworytami spotkania wydaj\u0105 si\u0119 pi\u0142karze Rangers FC, kt\u00F3rzy licz\u0105 na trzecie w obecnym sezonie zwyci\u0119stwo nad rywalami. W lidze ograli ich wcze\u015Bniej 1:0 i 5:0.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217364.jpg","",[]],"73283988":["Po Grand Prix Indonezji liderem klasyfikacji kierowc\u00F3w jest Rusty Wyatt, kt\u00F3ry wygra\u0142 zmagania na jeziorze Toba. Dobrze w\u00F3wczas zaprezentowa\u0142 si\u0119 Bartek Marsza\u0142ek, kt\u00F3ry zaj\u0105\u0142 5. miejsce. Kanadyjczyka oraz Polaka zobaczymy tym razem w Quy Nhon, w kt\u00F3rym odb\u0119dzie si\u0119 debiutuj\u0105ce w kalendarzu Grand Prix Wietnamu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362153.jpg","",[]],"73283989":["Zar\u00F3wno zabrzanie, jak i zesp\u00F3\u0142 z P\u0142ocka zgodnie z planem zameldowali si\u0119 w najlepszej czw\u00F3rce rozgrywek. G\u00F3rnik nie da\u0142 z\u0142udze\u0144 MKS-owi Kalisz, pokonuj\u0105c go w dwumeczu r\u00F3\u017Cnic\u0105 a\u017C siedemnastu goli. Nafciarze z kolei zdobyli dziesi\u0119\u0107 bramek wi\u0119cej od Ostrovii. Wykonali postawione im zadanie, cho\u0107, zw\u0142aszcza w rewan\u017Cu, nie zachwycili swoj\u0105 gr\u0105. Ekipa ze \u015Al\u0105ska z pewno\u015Bci\u0105 postawi wi\u015Blakom trudniejsze warunki. Poprzednie ligowe starcia tych ekip w bie\u017C\u0105cym sezonie by\u0142y ca\u0142kiem wyr\u00F3wnane. P\u0142occzanie u siebie wygrali 26:22, a na wyje\u017Adzie 24:22.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386483.jpg","",[]],"73283990":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"73283991":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Coppa Italia. Widzowie znajd\u0105 w nim m.in. skr\u00F3ty mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund oraz ciekawostki z oboz\u00F3w dru\u017Cyn bior\u0105cych udzia\u0142 w rywalizacji. Pierwsza edycja Pucharu W\u0142och odby\u0142a si\u0119 w 1922 roku. Najcz\u0119\u015Bciej po trofeum si\u0119ga\u0142 Juventus - czterna\u015Bcie razy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402529.jpg","",[]],"73283992":["Program podsumowuj\u0105cy wydarzenia kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Widzowie zobacz\u0105 bramki ze wszystkich mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie fachowych analiz i pierwszoligowych ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"73283993":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73283994":["Lider czeskiej ekstraklasy kontra czwarta dru\u017Cyna tabeli. Sparta Praga b\u0119dzie chcia\u0142a po raz drugi w tym sezonie pokona\u0107 Banik Ostrawa i umocni\u0107 si\u0119 na prowadzeniu. Poprzednio pokona\u0142a przeciwnik\u00F3w 1:0.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"73283995":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73283996":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73374558":["W poprzedniej rundzie pi\u0142karze Aberdeen FC wygrali 3:1 z Kilmarnock FC. Celtic FC o p\u00F3\u0142fina\u0142 walczy\u0142 z Livingston FC i tak\u017Ce zapisa\u0142 na swoim koncie do\u015B\u0107 pewne zwyci\u0119stwo, pokonuj\u0105c rywali 4:2. Poprzednie starcie tych ekip, w lidze, zako\u0144czy\u0142o si\u0119 remisem 1:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"73284013":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"73284014":["Czas uzyska\u0107 najwa\u017Cniejsze odpowiedzi dotycz\u0105ce drugiego w tym roku turnieju z cyklu Beach Pro Tour najwy\u017Cszej rangi Elite 16. Do rywalizacji w Meksyku przyst\u0105pi\u0142y m.in. aktualne mistrzynie \u015Bwiata Sara Hughes i Kelly Cheng, a tak\u017Ce najlepszy duet ostatnich mistrzostw Europy, Tanja H\u00FCberli - Nina Brunner. W gronie uczestniczek zawod\u00F3w w Tepic zabrak\u0142o reprezentantek Polski.","","",[]],"73284015":["Pora wy\u0142oni\u0107 medalist\u00F3w zawod\u00F3w w Meksyku. Do g\u0142\u00F3wnego etapu rywalizacji w Tepic przyst\u0105pi\u0142o szesna\u015Bcie duet\u00F3w. W tym gronie znale\u017Ali si\u0119 Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl, trzecia para ostatnich mistrzostw \u015Bwiata, oraz Stefan Boermans i Yorick de Groot, kt\u00F3rzy okazali si\u0119 najlepsi w marcowym turnieju Elite 16 w Dosze. W imprezie udzia\u0142 wzi\u0119li r\u00F3wnie\u017C aktualni czempioni globu - Ondrej Perusi\u0107 i David Schweiner.","","",[]],"73284016":["Czas uzyska\u0107 najwa\u017Cniejsze odpowiedzi dotycz\u0105ce drugiego w tym roku turnieju z cyklu Beach Pro Tour najwy\u017Cszej rangi Elite 16. Do rywalizacji w Meksyku przyst\u0105pi\u0142y m.in. aktualne mistrzynie \u015Bwiata Sara Hughes i Kelly Cheng, a tak\u017Ce najlepszy duet ostatnich mistrzostw Europy, Tanja H\u00FCberli - Nina Brunner. W gronie uczestniczek zawod\u00F3w w Tepic zabrak\u0142o reprezentantek Polski.","","",[]],"73284017":["Pora wy\u0142oni\u0107 medalist\u00F3w zawod\u00F3w w Meksyku. Do g\u0142\u00F3wnego etapu rywalizacji w Tepic przyst\u0105pi\u0142o szesna\u015Bcie duet\u00F3w. W tym gronie znale\u017Ali si\u0119 Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl, trzecia para ostatnich mistrzostw \u015Bwiata, oraz Stefan Boermans i Yorick de Groot, kt\u00F3rzy okazali si\u0119 najlepsi w marcowym turnieju Elite 16 w Dosze. W imprezie udzia\u0142 wzi\u0119li r\u00F3wnie\u017C aktualni czempioni globu - Ondrej Perusi\u0107 i David Schweiner.","","",[]],"73284018":["Podczas gali Rocky Boxing Night w Koszalinie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 dwaj przedstawiciele kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej. Stawk\u0105 pojedynku Adama Kownackiego z Kacprem Meyn\u0105 b\u0119dzie presti\u017Cowy tytu\u0142 mistrza Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404968.jpg","",["N"]],"73374559":["Zesp\u00F3\u0142 Znicza po zwyci\u0119stwie nad Bruk-Betem Termalic\u0105 Nieciecza nie wygra\u0142 \u017Cadnego z czterech kolejnych mecz\u00F3w ligowych. W efekcie wci\u0105\u017C nie jest pewny pozostania na zapleczu Ekstraklasy w kolejnym sezonie. Bia\u0142ej Gwie\u017Adzie te\u017C ostatnio nie sz\u0142o najlepiej. W starciach z Chrobrym G\u0142og\u00F3w, Motorem Lublin i Wis\u0142\u0105 P\u0142ock zdoby\u0142a zaledwie punkt. Je\u015Bli nie prze\u0142amie s\u0142abej passy w Pruszkowie, mocno ograniczy swoje szanse na powr\u00F3t do ligowej elity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"73374560":["Diamentowa Liga ponownie zawita na Egret Stadium. Liczymy, \u017Ce tegoroczna ods\u0142ona dostarczy nam wielu emocji, tak jak mia\u0142o to miejsce podczas poprzedniej wizyty w Xiamenie. W Chinach zobaczymy mi\u0119dzy innymi Natali\u0119 Kaczmarek w biegu na 400 metr\u00F3w. Wicemistrzyni \u015Bwiata z Budapesztu mo\u017Ce potwierdzi\u0107 swoj\u0105 \u015Bwietn\u0105 form\u0119 z przygotowa\u0144 w RPA tu\u017C przed IO w Pary\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218043.jpg","",[]],"73374561":["Tylko przez tydzie\u0144 gdynianie przewodzili ligowej stawce. Ich remis z Motorem Lublin wykorzysta\u0142a Lechia Gda\u0144sk, kt\u00F3ra pokona\u0142a Bruk-Bet i znowu jest liderem z jednopunktow\u0105 przewag\u0105 nad lokalnymi rywalami. Z kolei p\u0142occzanie nie zdo\u0142ali pokona\u0107 Wis\u0142y Krak\u00F3w i nadal notuj\u0105 trzypunktow\u0105 strat\u0119 do dru\u017Cyn, kt\u00F3re zajmuj\u0105 miejsca premiowane udzia\u0142em w turnieju bara\u017Cowym o awans do PKO BP Ekstraklasy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387154.jpg","",[]],"73284022":["W Jaworznie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73283997":["Po raz trzeci Aljamain Sterling wychodzi do klatki, by broni\u0107 pasa zdobytego w 2021 roku. Jego przeciwnikiem jest by\u0142y mistrz UFC w wadze pi\u00F3rkowej i koguciej. Henry Cejudo odszed\u0142 od czynnego uprawienia sportu w 2020 roku jako kr\u00F3l obu wag. Teraz mistrz olimpijski w zapasach w stylu wolnym powraca, by jeszcze raz pokaza\u0107 kibicom sw\u00F3j kunszt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"73283998":["Jakub Sosi\u0144ski wejdzie do ringu po trzech pora\u017Ckach z rz\u0119du. Popularny Sosna uleg\u0142 kolejno - Kacprowi Meynie, Mariuszowi Wachowi i niedawno Peterowi Kadiru. Nikodem Je\u017Cewski za\u015B odbudowuje si\u0119 powoli po przegranej batalii o pas IBO Inter-Continental z Arturem Mannem. Je\u015Bli pokona Sosi\u0144skiego, b\u0119dzie to jego trzecie zwyci\u0119stwo z rz\u0119du i 23 w karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"73283999":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73284000":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"73284001":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73284002":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"73284003":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73284004":["Filip Lamparski znajduje si\u0119 na fali sze\u015Bciu wygranych pojedynk\u00F3w z rz\u0119du. Je\u015Bli w Wieliczce zdo\u0142a przed\u0142u\u017Cy\u0107 \u015Bwietn\u0105 pass\u0119 w konfrontacji z Mateuszem Makarowskim, zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA w wadze lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73284005":["Ostatnia ods\u0142ona dziewi\u0105tej edycji pe\u0142nego sportowych wyzwa\u0144 show. W sze\u015Bciu odcinkach eliminacyjnych do fina\u0142u zakwalifikowali si\u0119 m.in. tak utytu\u0142owani zawodnicy, jak Katarzyna Jonaczyk, Last Woman Standing dw\u00F3ch poprzednich sezon\u00F3w, Robert Bandosz, Last Man Standing drugiej edycji, Wiktor W\u00F3jcik i Jan Tatarowicz, zdobywcy Z\u0142otych Bilet\u00F3w, a tak\u017Ce Grzegorz Niecko, Wojciech Rychlewski czy Wojciech Borkowski. Fina\u0142owe starcie z pewno\u015Bci\u0105 pe\u0142ne b\u0119dzie emocji. Najwi\u0119cej tradycyjnie budzi niezdobyta dot\u0105d przez \u017Cadnego z uczestnik\u00F3w polskich edycji programu G\u00F3ra Midoriyama, 21-metrowa lina, na kt\u00F3r\u0105 nale\u017Cy wspi\u0105\u0107 si\u0119 w limicie czasu. Na osob\u0119, kt\u00F3ra prze\u0142amie z\u0142\u0105 pass\u0119 i zdob\u0119dzie t\u0119 przeszkod\u0119, czeka statuetka Shurikena oraz 200 000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404793.jpg","",[]],"73284006":["G\u0142\u00F3wn\u0105 atrakcj\u0105 wieczoru w Scotiabank Arena w Toronto jest pojedynek aktualnego mistrza wagi \u015Bredniej Seana Stricklanda z dobrze znanym polskim kibicom by\u0142ym mistrzem KSW Dricusem du Plessisem. Popularny Tarzan zdoby\u0142 mistrzowski pas we wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku i od tego czasu nie pojawi\u0142 si\u0119 w oktagonie. Jego przeciwnik mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 znakomit\u0105 pass\u0105 w UFC. Od chwili podpisania kontraktu w 2019 roku stoczy\u0142 osiem walk i wszystkie rozstrzygn\u0105\u0142 na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"73284007":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"73284008":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391831.jpg","",["N"]],"73284009":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"73284010":["Drugi pojedynek Dariusza S\u0119ka z rywalem z Ukrainy. W marcu ubieg\u0142ego roku lepszy okaza\u0142 si\u0119 Polak, kt\u00F3ry wygra\u0142 na punkty. W Tarnowie stanie on przed szans\u0105 wywalczenia pi\u0105tego zwyci\u0119stwa z rz\u0119du. W ostatniej walce pokona\u0142 na punkty Marko Benzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392947.jpg","",[]],"73284011":["To b\u0119dzie pierwszy pojedynek Piotra \u015Awierczewskiego w formule MMA. By\u0142y kapitan reprezentacji Polski w pi\u0142ce no\u017Cnej rozpocznie swoj\u0105 przygod\u0119 z mieszanymi sztukami walki od konfrontacji z Gregiem Collinsem.Jego rywal ma ju\u017C za sob\u0105 wygrane starcie podczas premierowej gali Free Fight Federation.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"73283908":["Granice ryzyka - jak nie wystawia\u0107 Boga na pr\u00F3b\u0119?
Ewa Kiedio i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o granicach ryzyka - jak ufaj\u0105c Bogu, nie wystawia\u0107 Go jednocze\u015Bnie na pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"73283909":["Barbara i Adam mieszkaj\u0105 wraz z trojgiem dzieci w skromnych warunkach w budynku socjalnym. Do najbli\u017Cszego sklepu maj\u0105 10 km. Barbara nie pracuje, a Adam podejmuje si\u0119 dorywczych prac, za kt\u00F3re otrzymuje 700 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Ich g\u0142\u00F3wnym \u017Ar\u00F3d\u0142em utrzymania s\u0105 wi\u0119c zasi\u0142ki. Po op\u0142atach zostaje rodzinie 600 z\u0142otych. Anna i Tomasz r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. M\u0119\u017Cczyzna zajmuje si\u0119 obecnie bran\u017C\u0105 budowlan\u0105, a jego partnerka prowadzi dom. Miesi\u0119czny doch\u00F3d pary to oko\u0142o 20 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala jej na cz\u0119ste i dalekie podr\u00F3\u017Ce. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73283910":["Mieszkaj\u0105cy w Olsztynie Aneta i Zbigniew wychowuj\u0105 troje dzieci. Obydwoje s\u0105 bezrobotni, wi\u0119c utrzymuj\u0105 si\u0119 z renty i zasi\u0142k\u00F3w. Los nie oszcz\u0119dzi\u0142 tej rodziny. Kobieta by\u0142a ofiar\u0105 przemocy, a jej najm\u0142odsze dziecko cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Dodatkowo Aneta i Zbigniew mieszkaj\u0105 w z\u0142ych warunkach. Nie maj\u0105 nawet \u0142azienki. Krzysztof i Iwona wraz z 11-letnim synem mieszkaj\u0105 w Gdyni. Para zajmuje si\u0119 bran\u017C\u0105 fitness. Obydwoje s\u0105 trenerami personalnymi. Ich zarobki przekraczaj\u0105 12 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala wie\u015B\u0107 dostatnie \u017Cycie. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73283911":["W dzisiejszym odcinku Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 hudsona commodore'a z 1949 roku. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119d\u0105 chcieli do\u0142\u0105czy\u0107 do swojej kolekcji to luksusowe auto klasy premium z ery powojennej. Nast\u0119pnie klient lombardu w Las Vegas przynosi licz\u0105ce dwa tysi\u0105ce lat krzesiwo. Zainspirowany Chumlee pr\u00F3buje rozpali\u0107 ogie\u0144 w tradycyjny spos\u00F3b. P\u00F3\u017Aniej Rick ma okazj\u0119 przyjrze\u0107 si\u0119 eksponatowi z epoki lodowcowej - skamienia\u0142emu k\u0142owi mastodonta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283912":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia sprz\u0119t wojskowy, u\u017Cywany podczas l\u0105dowania w Normandii w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee zachwycaj\u0105 si\u0119 siedemnastowiecznym samurajskim mieczem. Katan\u0119 przyni\u00F3s\u0142 do sklepu m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry jaki\u015B czas temu sprzeda\u0142 statuetk\u0119 Grammy. P\u00F3\u017Aniej Rick pyta syna o przeprowadzon\u0105 przez niego ryzykown\u0105 transakcj\u0119. Corey kieruje rozmow\u0119 na temat jego udzia\u0142\u00F3w w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283913":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"73283914":["\u017Baba
Maja i Gucio spotykaj\u0105 \u017Cab\u0119. Nie wiedz\u0105, \u017Ce nowa znajoma post\u0119pem chce ich schwyta\u0107. Na szcz\u0119\u015Bcie w pobli\u017Cu zjawia si\u0119 Filip. T\u0142umaczy naiwnym pszcz\u00F3\u0142kom, w jakim znalaz\u0142y si\u0119 niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73283915":["Deszcz
Podczas bardzo ulewnego deszczu ma\u0142a larwa wpada do wody. Maja, nie bacz\u0105c na gro\u017C\u0105ce jej niebezpiecze\u0144stwo, rusza jej na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73283916":["Rewolucja francuska
W 1789 roku lud Pary\u017Ca zbuntowa\u0142 si\u0119 przeciwko swojemu kr\u00F3lowi i pod has\u0142em \"Wolno\u015B\u0107, r\u00F3wno\u015B\u0107, braterstwo\" wszcz\u0105\u0142 rewolucj\u0119. Bohaterowie serii \u015Bledz\u0105 wydarzenia, kt\u00F3re w ci\u0105gu kilku lat odmieni\u0142y nie tylko Francj\u0119, ale tak\u017Ce ca\u0142\u0105 Europ\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73283917":["Wiosna Lud\u00F3w
Wiek XIX to czas wielkich wynalazk\u00F3w, przemian spo\u0142ecznych i wspania\u0142ej literatury. Mistrz i narrator snuj\u0105 swoj\u0105 opowie\u015B\u0107 o lokomotywie, powstaniach, kt\u00F3re ogarn\u0119\u0142y ca\u0142\u0105 Europ\u0119, i zjednoczeniu W\u0142och. To wszystko dzia\u0142o si\u0119 podczas Wiosny Lud\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73283918":["Gombrowicz stosowany
Filip ma powa\u017Cne problemy z wuefist\u0105. Nauczyciel postawi\u0142 mu ju\u017C dwadzie\u015Bcia pa\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak zamiast lekkiej atletyki wola\u0142by zajmowa\u0107 si\u0119 pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W skryto\u015Bci ducha Jacek przyznaje mu racj\u0119. Filip postanawia udawa\u0107, \u017Ce jest nieszcz\u0119\u015Bliwie zakochany w pani od biologii, kt\u00F3r\u0105 uczuciem darzy r\u00F3wnie\u017C wuefista. W ten przewrotny spos\u00F3b zamierza zmi\u0119kczy\u0107 jego serce. Tymczasem Jadzia postanawia urz\u0105dzi\u0107 u J\u0119drul\u00F3w strajk w\u0142oski. Wszystkie czynno\u015Bci wykonuje trzy razy wolniej. J\u0119drula wpada w sza\u0142, gdy o 17 przynosi mu \u015Bniadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"73283919":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"73283920":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"73283921":["Tym razem bohaterowie programu wyceniaj\u0105 japo\u0144ski granatnik wz. 89, u\u017Cywany podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej w trakcie walk w d\u017Cungli. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 ostatni kontrakt Wayne'a Gretzky'ego z klubem New York Rangers. Na dokumencie widnieje podpis s\u0142ynnego hokeisty. Syn Ricka wci\u0105\u017C nie rezygnuje ze stara\u0144 o udzia\u0142y w interesie. Twierdzi, \u017Ce mo\u017Ce sfinalizowa\u0107 wi\u0119ksze transakcje ni\u017C ojciec, i jest got\u00F3w si\u0119 o to za\u0142o\u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283922":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia cenna karta z wizerunkiem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha z okresu, kiedy gra\u0142 on jako miotacz w dru\u017Cynie Boston Red Sox. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da miecz, kt\u00F3rym walczono podczas wojny 1812 roku, zwanej te\u017C drug\u0105 wojn\u0105 o niepodleg\u0142o\u015B\u0107 Stan\u00F3w Zjednoczonych. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i jego przyjaciel maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 keyboard, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 ameryka\u0144ski zesp\u00F3\u0142 rockowy Three Dog Night w trakcie nagrywania singla \"It's a Jungle\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"73283923":["Podczas pierwszego sianobrania w Plutyczach Andrzej zwozi bele. Nie ma ich zbyt du\u017Co w tym roku z powodu suszy. P\u00F3\u017Aniej z Gienkiem, Markiem i Jastrz\u0119biem znosz\u0105 bele do stodo\u0142y i robi\u0105 ciuki z zesz\u0142orocznego siana. Nast\u0119pnie Andrzej i Genek zdaj\u0105 w sklepie rolniczym naczynia po \u015Brodkach do oprysk\u00F3w. S\u0142u\u017Cy to zapobieganiu zatruwaniu \u015Brodowiska. W Pokaniewie Tomek i Monika przyzwyczajaj\u0105 ja\u0142\u00F3wki do chodzenia na uwi\u0119zi w ramach przygotowa\u0144 do wystawy. Nie jest to \u0142atwe zadanie. Po zako\u0144czeniu pracy Tomek i Wiesiek przyrz\u0105dzaj\u0105 nowy ekologiczny \u015Brodek do oprysku kukurydzy. W Ha\u0107kach Micha\u0142 i Natalia grabi\u0105 siano, a Olek roztrz\u0105sa je maszyn\u0105, co sprzyja wysychaniu pokos\u00F3w. Nast\u0119pnie panowie id\u0105 na pastwiska, by przegoni\u0107 krowy z obszar\u00F3w, na kt\u00F3rych nie ma ju\u017C trawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2280476.jpg","",["N"]],"73283924":["Plagi egipskie
W domu Kwiatkowskich panuje wielkie zamieszanie. A wszystko to za spraw\u0105 karalucha, kt\u00F3rego Anka znalaz\u0142a w \u0142azience. Przera\u017Cona, od razu zarz\u0105dza w ca\u0142ym domu generaln\u0105 dezynsekcj\u0119. Jacek zostaje wydelegowany po zakupy wszelkich dost\u0119pnych na rynku \u015Brodk\u00F3w do t\u0119pienia robak\u00F3w. Tymczasem Alutka dowiaduje si\u0119 od policjanta, \u017Ce ostatnio w okolicy wzmog\u0142y si\u0119 w\u0142amania do dom\u00F3w. W obawie przed z\u0142odziejami chce jak najszybciej zaopatrzy\u0107 si\u0119 w jak\u0105\u015B bro\u0144. Posterunkowy wyja\u015Bnia Alutce, jak dzia\u0142aj\u0105 paralizatory, gazy i inne \u015Brodki obronne. By zapewni\u0107 spok\u00F3j \u017Conie, J\u0119drula decyduje si\u0119 w ko\u0144cu na za\u0142o\u017Cenie alarmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"73283925":["List do szefa
Karol otrzymuje z dzia\u0142u zarz\u0105dzania informacj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie ju\u017C kierowc\u0105 tramwaju. Za\u0142amany Krawczyk s\u0105dzi, \u017Ce dosta\u0142 wypowiedzenie z pracy. Z pomoc\u0105 Tadzia postanawia napisa\u0107 obra\u017Aliwy list do szefa. Gdy Norek idzie go wys\u0142a\u0107, Karol dostaje dalsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 informacji. Okazuje si\u0119, \u017Ce awansowa\u0142 na stanowisko kierownika nadzoru ruchu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73283926":["Mocne plecy
Alina chce, by Karol odwiedzi\u0142 jej rodzin\u0119. Niestety, jej m\u0105\u017C nie znosi te\u015Bciowej, a poza tym ma inne plany na wiecz\u00F3r. Karol musi wymy\u015Bli\u0107 spos\u00F3b, jak wyprowadzi\u0107 w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119 w pole. Jego przyjaciel Tadzio gotowy jest zosta\u0107 w tym celu lunatykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73283927":["Krzy\u017Cacy
\u017Bona dyrektora Marsza\u0142ka, Pamela, postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w castingu do najnowszej wersji \"Krzy\u017Cak\u00F3w\". Karol r\u00F3wnie\u017C zaczyna powa\u017Cnie si\u0119 zastanawia\u0107 nad karier\u0105 aktorsk\u0105. Alinka zauwa\u017Cy\u0142a, \u017Ce ostatnio b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu gra\u0142 osob\u0119 trze\u017Aw\u0105 tak dobrze, \u017Ce zas\u0142u\u017Cy\u0142 na Oscara. W czasie dyskusji z Norkami uznano, \u017Ce \u017Cona Tadzia powinna zagra\u0107 filmow\u0105 Danusi\u0119. Jej m\u0105\u017C te\u017C przebiera si\u0119 za ulubionego sienkiewiczowskiego bohatera, ale wybiera pana Wo\u0142odyjowskiego. Gdy Karol upiera si\u0119, \u017Ce to jednak musi by\u0107 posta\u0107 z \"Krzy\u017Cak\u00F3w\", omal nie dochodzi do bitwy, bo Tadzio stanowczo odmawia zagrania tego, kt\u00F3ry na polu grunwaldzkim wr\u0119czy dwa nagie miecze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73283928":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Pi\u0119ciu koleg\u00F3w z dzieci\u0144stwa - Lenny, Marcus, Rob, Eric oraz Kurt - spotyka si\u0119 po trzydziestu latach na pogrzebie swojego ulubionego szkolnego trenera koszyk\u00F3wki. Ka\u017Cdy z m\u0119\u017Cczyzn ma \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce wiele mu zawdzi\u0119cza. Przybywaj\u0105 na t\u0119 smutn\u0105 uroczysto\u015B\u0107 w towarzystwie swoich ma\u0142\u017Conek i dzieci. Po wzruszaj\u0105cej ceremonii przyjaciele oraz ich bliscy zatrzymuj\u0105 si\u0119 w domu zmar\u0142ego, kt\u00F3ry jest po\u0142o\u017Cony nad jeziorem w malowniczej okolicy. Zamierzaj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 tam ca\u0142y weekend, gdy\u017C w\u0142a\u015Bnie wypada \u015Awi\u0119to Niepodleg\u0142o\u015Bci. Koledzy szybko zapominaj\u0105 o \u017Ca\u0142obie po lubianym belfrze i wspominaj\u0105c dawne czasy, wykorzystuj\u0105 wsp\u00F3lne chwile na beztrosk\u0105 zabaw\u0119. Stateczni m\u0119\u017Cowie i ojcowie na dwa dni zdejmuj\u0105 maski powa\u017Cnych, odpowiedzialnych pracownik\u00F3w i partner\u00F3w, by odreagowa\u0107 stres oraz \u017Cyciowe niepowodzenia. Przy okazji postanawiaj\u0105 udowodni\u0107 swoim \u017Conom i dzieciom, \u017Ce mimo up\u0142ywu lat nadal s\u0105 m\u0142odzi duchem, potrafi\u0105 zaszale\u0107, powyg\u0142upia\u0107 si\u0119 i bynajmniej nie s\u0105 nudziarzami. Z czasem jednak ich coraz bardziej zwariowane wyskoki zaczynaj\u0105 budzi\u0107 niepok\u00F3j najbli\u017Cszych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844516.jpg","",["N"]],"73283929":["Po zako\u0144czeniu drugiej wojny \u015Bwiatowej ka\u017Cdy doros\u0142y Niemiec jest przes\u0142uchiwany przez aliant\u00F3w. Albert Speer, architekt Hitlera i minister uzbrojenia i amunicji, prezentuje si\u0119 jako wykszta\u0142cony, mi\u0142y cz\u0142owiek, kt\u00F3rego zwiod\u0142a ambicja. Melita Maschmann, by\u0142a liderka \u017Ce\u0144skiej sekcji Hitlerjugend, m\u00F3wi o podsycaniu rasizmu w\u015Br\u00F3d m\u0142odych Niemc\u00F3w. Okultysta Karl Maria Wiligut wyja\u015Bnia obsesj\u0119 nazist\u00F3w na punkcie tajemnych si\u0142 i mistycznych ceremonii. M\u00F3wi te\u017C, w jakim celu organizowano takie imponuj\u0105ce widowiska jak wielkie zjazdy NSDAP czy Igrzyska Olimpijskie w Berlinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193150.jpg","",[]],"73283930":["Rok 1945. Alianci przes\u0142uchuj\u0105 prominentnych cz\u0142onk\u00F3w partii, okrutnych zbrodniarzy wojennych, ale te\u017C ludzi ma\u0142o znacz\u0105cych w niemieckich strukturach. W tym odcinku dowiemy si\u0119, jak wed\u0142ug zezna\u0144 hitlerowc\u00F3w wygl\u0105da\u0142y pierwsze lata III Rzeszy. Tw\u00F3rcy serii opieraj\u0105 si\u0119 na zapisach przes\u0142ucha\u0144: organizatora agitacji antysemickiej, za\u0142o\u017Cyciela \"Der St\u00FCrmera\" Juliusa Streichera (Zenon Zeleniuch), architekta Hitlera i ministra uzbrojenia i amunicji Alberta Speera (Bradford How), komendanta Auschwitz Rudolfa H\u00F6ssa (Thomas Butler), liderki \u017Ce\u0144skiej sekcji Hitlerjugend Melity Maschmann (Jessica Krueger) oraz Karla Gephardta - lekarza, kt\u00F3ry dokonywa\u0142 zbrodniczych eksperyment\u00F3w na wi\u0119\u017Aniach oboz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193150.jpg","",[]],"73283931":["Tym razem Ewa upiecze jab\u0142ka w cie\u015Bcie, kt\u00F3re przyprawi cynamonem. Poda te\u017C ros\u00F3\u0142 na kaczym korpusie i kark\u00F3wk\u0119 z warzywami, kt\u00F3r\u0105 przyrz\u0105dzi w my\u015Bliwskim kocio\u0142ku, ustawionym na ogniu. Poka\u017Ce te\u017C, jak zrobi\u0107 kiszonk\u0119 z papryki i kapusty. Na deser za\u015B zaserwuje kogel-mogel na owocach - brzoskwiniach, morelach i gruszkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"73283932":["Gospodyni najpierw zaproponuje wytrawne ciasto z oliwkami, papryk\u0105 i suszonymi pomidorami. P\u00F3\u017Aniej poda golonki indycze w kiszonej kapu\u015Bcie, kt\u00F3re zostan\u0105 upieczone w \u017Celiwnym kocio\u0142ku. Ewa Wachowicz poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak przyrz\u0105dzi\u0107 kiszone jab\u0142ka. Na deser zrobi kruche ciasto z jab\u0142kami i pian\u0105 z bia\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73283933":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"73283934":["Wojtek Taraba jest wielkim pasjonatem snowboardu, co jednak doprowadzi\u0142o do wypadku, kt\u00F3ry na jaki\u015B czas wykluczy\u0142 go ze sportu. Wojtek na szcz\u0119\u015Bcie postanowi\u0142 si\u0119 nie poddawa\u0107, a jego determinacja zapewni\u0142a mu powr\u00F3t w wielkim stylu. Maciej Lepiato jest jednym z najbardziej utytu\u0142owanych para olimpijczyk\u00F3w w Polsce. W sportach paraolimpijskich osi\u0105gn\u0105\u0142 wszystko, co by\u0142o mo\u017Cliwe, teraz chcia\u0142by zmierzy\u0107 si\u0119 z osobami w pe\u0142ni sprawnymi podczas igrzysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73283935":["Letnie pstr\u0105gi
Adam i Mariusz brodz\u0105 w bardzo p\u0142ytkiej wodzie podczas po\u0142owu pstr\u0105g\u00F3w, kt\u00F3re z powodu letniej suszy sta\u0142o si\u0119 prawdziwym wyzwaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73283936":["Jezioro Sierakowo
Adam udaje si\u0119 na nowe \u0142owisko, aby poczu\u0107 klimat zasiadki, dzi\u0119ki kt\u00F3rej udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 p\u0142ocie, leszcze oraz lina. W odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce jak ryby poluj\u0105 na swoje ofiary oraz przedstawione zostan\u0105 ciekawostki z \u017Cycia tych wodnych stworze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73283937":["Zbychu ju\u017C od trzydziestu pi\u0119\u0107 lat pracuje przy wypalaniu w\u0119gla drzewnego. Nie stroni jednak od alkoholu. Hos postanowi\u0142 urz\u0105dzi\u0107 obok swojej przyczepy ogr\u00F3dek. Zasadzi\u0142 w nim warzywa. Zdzichu chce zdoby\u0107 szczyt, nie przestaj\u0105c \u017Conglowa\u0107 pi\u0142ki. Jacek rze\u017Abi w drewnie przy u\u017Cyciu pi\u0142y elektrycznej. Tym razem tworzy wagin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73283938":["Lilka jest szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C uda\u0142o jej si\u0119 zmieni\u0107 pasj\u0119 w zaw\u00F3d. Prowadzi w Bieszczadach stadnin\u0119 koni. Nigdy nie narzeka na brak zaj\u0119cia. Grzegorz chcia\u0142by doprowadzi\u0107 do swojej dzia\u0142ki wod\u0119. Wykopanie studni i jej udro\u017Cnienie okazuje si\u0119 jednak bardzo trudne. Grzesiek nie traci jednak wiary w to, \u017Ce pojawi si\u0119 w niej woda z podziemnych \u017Ar\u00F3de\u0142. Zbychu pracuje przy wypalaniu w\u0119g\u0142a drzewnego. Razem z przyjacielem wspomina czasy, w kt\u00F3rych w okolicy by\u0142o o wiele wi\u0119cej kobiet. M\u0119\u017Cczyzna nie planuje z nikim si\u0119 wi\u0105za\u0107 na staro\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73283460":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony wydarzeniom, do kt\u00F3rych na przestrzeni lat dosz\u0142o 22 kwietnia. W 1937 roku przyszed\u0142 na \u015Bwiat Jack Nicholson, jeden z najpopularniejszych aktor\u00F3w ameryka\u0144skich. W 1973 roku odby\u0142a si\u0119 premiera komedii \"Poszukiwany, poszukiwana\" w re\u017Cyserii Stanis\u0142awa Barei, a w 2001 r. - premiera \"Shreka\". W 1992 roku w wyniku serii kilkunastu eksplozji w meksyka\u0144skiej Guadalajarze dosz\u0142o do \u015Bmierci ponad 200 os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283461":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy mo\u017Cna porusza\u0107 si\u0119 po linii prostej z zamkni\u0119tymi oczami, a tak\u017Ce we\u017Amie pod lup\u0119 roboty dost\u0119pne dla zwyk\u0142ych ludzi. Odwiedzi szko\u0142\u0119 policyjn\u0105 dla ps\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami wielkiego wybuch z udzia\u0142em pi\u0142eczek. Na koniec prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego ba\u0144ka mydlana p\u0119ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"73283462":["Historie z Wyspy Zamkowej
Tym razem celem wyprawy jest wyspa na Jeziorze E\u0142ckim - niezwyk\u0142e miejsce, na kt\u00F3rym od XII wieku mia\u0142o miejsce wiele historycznych wydarze\u0144. Mi\u0142o\u015Bnicy historii wyja\u015Bni\u0105 co wsp\u00F3lnego ma Urlich von Jungingen z polskim Alcatraz oraz jakie tajemnice kryj\u0105 si\u0119 na dnie zbiornika wodnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378904.jpg","",[]],"73283463":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony wydarzeniom, do kt\u00F3rych na przestrzeni lat dosz\u0142o 22 kwietnia. W 1937 roku przyszed\u0142 na \u015Bwiat Jack Nicholson, jeden z najpopularniejszych aktor\u00F3w ameryka\u0144skich. W 1973 roku odby\u0142a si\u0119 premiera komedii \"Poszukiwany, poszukiwana\" w re\u017Cyserii Stanis\u0142awa Barei, a w 2001 r. - premiera \"Shreka\". W 1992 roku w wyniku serii kilkunastu eksplozji w meksyka\u0144skiej Guadalajarze dosz\u0142o do \u015Bmierci ponad 200 os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283464":["Kolejny odcinek program ukazuj\u0105cy proces powstawania popularnych produkt\u00F3w \u017Cywno\u015Bciowych. Tym razem widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak powstaje fasolka po breto\u0144sku, odwiedz\u0105 lini\u0119 produkcyjn\u0105 s\u0142ynnych cukierk\u00F3w Kerr, ponadto dowiedz\u0105 si\u0119, jak tworzone s\u0105 \u015Bniadaniowe szkockie babeczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402531.jpg","",[]],"73283465":["Pan samochodzik
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 kobieta, chc\u0105ca odzyska\u0107 zabawk\u0119, kt\u00F3r\u0105 jej synowi podarowa\u0142a babcia. Samoch\u00F3d sta\u0142 nieu\u017Cywany na p\u00F3\u0142ce, wi\u0119c ch\u0142opiec odda\u0142 go na dobroczynn\u0105 zbi\u00F3rk\u0119, ale podczas ostatniej wizyty te\u015Bciowa z oburzeniem odkry\u0142a brak zabawki, kt\u00F3ra podobno zosta\u0142a zrobiona na zam\u00F3wienie. Stron\u0119 swojej matki wzi\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C m\u0105\u017C klientki. Detektywi zaczynaj\u0105 od kontenera, do kt\u00F3rego trafi\u0142 w\u00F3r z wybranymi zabawkami. W sortowni detektywi dostaj\u0105 list\u0119 organizacji, do kt\u00F3rych trafiaj\u0105 rzeczy ze zbi\u00F3rek. Lepsze przedmioty wybieraj\u0105 jednak dla siebie pracownicy instytucji. Detektywi robi\u0105 zdj\u0119cia szefowi zmiany, kt\u00F3ry pakuje jakie\u015B pud\u0142a do swojego auta. Obiecuje on odzyska\u0107 zabawk\u0119 syna ich klientki, ale nast\u0119pnego dnia znika. Wkr\u00F3tce oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce zabawka skrywa\u0142a pewien rodzinny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835472.jpg","",[]],"73283466":["Ziemi\u0119 zamieszkuje niewyobra\u017Calna liczba owad\u00F3w. W wielu kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie niekt\u00F3re gatunki otaczano boskim kultem. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy staro\u017Cytni Egipcjanie mieli kontakt z istotami z kosmosu przypominaj\u0105cymi wygl\u0105dem insekty. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opis szara\u0144czy z Apokalipsy \u015Bw. Jana. Niekt\u00F3rzy zwolennicy koncepcji paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce owady s\u0105 spokrewnione z obcymi. By\u0107 mo\u017Ce ich obecno\u015B\u0107 na Ziemi ma jaki\u015B cel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"73283467":["Patryk przywiezie ze sob\u0105 gr\u0119 \"Flirt towarzyski\". Partyjk\u0119 spr\u00F3buj\u0105 rozegra\u0107 Pawe\u0142 Orlea\u0144ski oraz Jakub Naumiuk, kt\u00F3ry opowie o historii tych kart oraz ich spo\u0142ecznym i kulturowym znaczeniu. Nast\u0119pny skarb to figurka \"Kaczka\" z lat 50. Kolejny sprzedaj\u0105cy, Bogus\u0142aw, zaoferuje \u0142owcom konduktork\u0119 Pa\u0144stwowej Komunikacji Samochodowej z czas\u00F3w PRL-u, wype\u0142nion\u0105 biletami z epoki. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C licytacj\u0119 dw\u00F3ch foteli z lat 60., nale\u017C\u0105cych do Marcela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405307.jpg","",[]],"73283468":["Katarzyna przyjedzie do programu ze szkatu\u0142\u0105 na bi\u017Cuteri\u0119 z prze\u0142omu XIX i XX wieku. Barbara zaprezentuje elementy zastawy sto\u0142owej z bawarskiej fabryki Rosenthala z XX wieku. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C licytacja nale\u017C\u0105cych do Krzysztofa dw\u00F3ch plakat\u00F3w s\u0142ynnych Or\u0142\u00F3w G\u00F3rskiego, kt\u00F3rych ekspertyzy dokona Jakub Naumiuk. Nie zabraknie aukcji rodzinnej pami\u0105tki Joanny - zestawu sze\u015Bciu kieliszk\u00F3w na srebrnej tacy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405307.jpg","",[]],"73283469":["Tym razem bohaterowie programu powracaj\u0105 do Montebello - miejsca, w kt\u00F3rym znalezione zosta\u0142y najwi\u0119ksze skarby i dochodzi\u0142o do gorsz\u0105cych scen. Ivy nigdy nie mia\u0142 tutaj szcz\u0119\u015Bcia, wi\u0119c teraz jest bardzo zmotywowany. Za wszelk\u0105 cen\u0119 chce kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 schowka, kt\u00F3ra przyniesie mu zysk. Jarrod i Brandi s\u0105 zdeterminowani, \u017Ceby nie da\u0107 sobie sprz\u0105tn\u0105\u0107 sprzed nosa kolejnego du\u017Cego magazynu. Tymczasem Dave zamierza licytowa\u0107 ostro\u017Cnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"73283470":["Moreno Valley znajduje si\u0119 nieco na uboczu, ale podczas ka\u017Cdej aukcji magazynowej mog\u0105 trafi\u0107 si\u0119 ukryte skarby, dlatego bohaterowie programu nie odpuszczaj\u0105. Mary dochodzi do wniosku, \u017Ce w ko\u0144cu powinna wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce i zaryzykowa\u0107 now\u0105 strategi\u0119. Tymczasem Ivy post\u0119puje ostro\u017Cnie i decyduje si\u0119 kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 magazynu, w kt\u00F3rym swoje rzeczy sk\u0142adowa\u0142 jaki\u015B robotnik. Rene stara si\u0119 nie koncentrowa\u0107 na innych kupuj\u0105cych, lecz na przedmiocie licytacji. Dave wchodzi mu jednak w drog\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"73283471":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. muszkiet z lat 30. XIX wieku. Bro\u0144 pochodzi z presti\u017Cowej oficerskiej szko\u0142y wojskowej West Point. Nast\u0119pny klient ma na sprzeda\u017C kolekcj\u0119 list\u00F3w i licencji pilota, podpisanych przez Orville'a Wrighta - jednego ze s\u0142ynnych braci, kt\u00F3rzy przeszli do historii jako pionierzy lotnictwa i konstruktorzy pierwszego sprawnego samolotu. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119. Ta zabytkowa maszyna hazardowa z lat 30. ubieg\u0142ego wieku zosta\u0142a wyprodukowana przez przedsi\u0119biorstwo Jennings & Company.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73283472":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do Utah, aby obejrze\u0107 unikatow\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 wielolufow\u0105 armat\u0119 Hotchkiss. Takie dzia\u0142a by\u0142y u\u017Cywane podczas wojny hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej 1898 roku. Nast\u0119pnie do lombardu w Las Vegas trafia stara szafa graj\u0105ca marki Wurlitzer. Wyceniaj\u0105 j\u0105 Corey i Chumlee. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klientka, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 zabytkowy sprz\u0119t do aplikowania elektrowstrz\u0105s\u00F3w - maszyn\u0119 Master Violet Ray.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73283473":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu kawa\u0142ek marmuru pochodz\u0105cy rzekomo z grobowca Abrahama Lincolna. Nie ma jednak \u017Cadnych dowod\u00F3w na autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Przekonamy si\u0119, jak potraktuje go Rick. Nast\u0119pnie do sklepu trafia zabytkowy afryka\u0144ski miecz, kt\u00F3ry prawdopodobnie by\u0142 u\u017Cywany do wykonywania egzekucji przez \u015Bci\u0119cie. P\u00F3\u017Aniej dziadkowi i Chumlee'emu odbiera mow\u0119 na widok stuletniej nakr\u0119canej lalki wzorowanej na Charliem Chaplinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73283474":["Bohaterowie programu staraj\u0105 si\u0119 nie okazywa\u0107 emocji na widok srebrnej \u0142y\u017Cki, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do konfederackiego genera\u0142a Roberta Lee, oraz fajki z pianki morskiej genera\u0142a Ulyssesa Granta. Zobaczymy, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 te historyczne przedmioty. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 podkow\u0119, kt\u00F3r\u0105 by\u0142 podkuty jeden z najlepszych koni wy\u015Bcigowych wszech czas\u00F3w - Secretariat - podczas gonitw zaliczaj\u0105cych si\u0119 do Potr\u00F3jnej Korony. Przekonamy si\u0119, czy eksponat przyniesie szcz\u0119\u015Bcie kupuj\u0105cym. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi klient ze starym wykrywaczem metalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73283475":["Bob Baer i John Cencich uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce w 1955 roku, po utracie w\u0142adzy przez prezydenta Argentyny, zagorza\u0142ego zwolennika nazist\u00F3w Juana Dominga Per\u00F3na, Hitler musia\u0142 zmieni\u0107 kryj\u00F3wk\u0119. \u015Aledczy analizuj\u0105 odtajnione dokumenty w poszukiwaniu potencjalnych miejsc, w kt\u00F3rych m\u00F3g\u0142 si\u0119 schroni\u0107 w\u00F3dz III Rzeszy. S\u0105dz\u0105, \u017Ce wyjecha\u0142 on do Chile albo Paragwaju. W obu pa\u0144stwach wpadaj\u0105 na trop wysoko postawionych nazist\u00F3w, kt\u00F3rzy ukryli si\u0119 tam po wojnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263136.jpg","",[]],"73283476":["Biblijna Arka Przymierza rozpala wyobra\u017Ani\u0119 poszukiwaczy skarb\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Ta poz\u0142acana skrzynia, w kt\u00F3rej przechowywano tablice z dziesi\u0119ciorgiem przykaza\u0144, mia\u0142a by\u0107 obdarzona niezwyk\u0142ymi mocami. Dzi\u0119ki nim mog\u0142a zabija\u0107 tych, kt\u00F3rzy si\u0119 do niej zbli\u017Cyli, burzy\u0107 kamienne mury, a tak\u017Ce umo\u017Cliwia\u0107 kontakt z Bogiem. Autorzy programu badaj\u0105, czy w tych niezwyk\u0142ych opowie\u015Bciach o bezcennej relikwii kryje si\u0119 prawda. Dociekaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co sta\u0142o si\u0119 z Ark\u0105 Przymierza i czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce jej odnalezienie ujawni\u0142oby pozaziemskie pochodzenie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"73283477":["W staro\u017Cytnych cywilizacjach na ca\u0142ym \u015Bwiecie g\u00F3ry by\u0142y postrzegane jako siedziby wszechmocnych bog\u00F3w. To element wsp\u00F3lny wielu kultur na r\u00F3\u017Cnych kontynentach - od wierze\u0144 antycznej Grecji, po religi\u0119 Ink\u00F3w. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy dawni bogowie byli przedstawicielami pozaziemskiej cywilizacji, kt\u00F3rzy wybierali najwy\u017Csze szczyty na miejsce kontaktu z lud\u017Ami. By\u0107 mo\u017Ce to t\u0142umaczy nasz\u0105 trwaj\u0105c\u0105 od tysi\u0119cy lat fascynacj\u0119 g\u00F3rami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"73283478":["Agnieszka i Jarek wraz z dzie\u0107mi odwiedzaj\u0105 w Cie\u0142uszkach Wiesi\u0119 i Jurka. Podczas gdy mama pokazuje Agnieszce, jak upiec pyszny chleb, Jurek oprowadza zi\u0119cia po gospodarstwie. Pokazuje mu swoje maszyny - cho\u0107 stare, nadal sprawne. Gienek i Andrzej w towarzystwie Jarka i Jastrz\u0119bia sp\u0119dzaj\u0105 mi\u0142o czas. Nad ogniskiem piek\u0105 apetyczne kie\u0142baski. W Laszkach Emilka cieszy si\u0119 z narodzin ma\u0142ych kr\u00F3liczk\u00F3w. Pokazuje je mamie i babci. Przygarni\u0119te przez rolniczk\u0119 k\u00F3zki by\u0142y dotychczas w kwarantannie. Teraz mog\u0105 wreszcie zosta\u0107 zaprowadzone do koziarni. W tym odcinku Emilka postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C lon\u017Cownik, w kt\u00F3ry niedawno zainwestowa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370239.jpg","",[]],"73283479":["W Plutyczach Gienio i Andrzej maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Musz\u0105 przyszykowa\u0107 nowe pomieszczenie dla ciel\u0119cia. Wyprawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do lasu ze smako\u0142ykami dla dzikich zwierz\u0105t. Podczas spaceru pies Andrzeja dokonuje interesuj\u0105cego odkrycia. Jak to cz\u0119sto bywa w Plutyczach podczas \u015Bnie\u017Cyc, ga\u015Bnie \u015Bwiat\u0142o. To niweczy plany Andrzeja, kt\u00F3ry zamierza\u0142 zrobi\u0107 placki z jab\u0142kami. Emilka dostaje od brata ma\u0142ego owczarka szkockiego. Wraz z nim rolniczka przygotowuje przer\u0119ble w skutym lodem stawie, aby jej stadko mia\u0142o sk\u0105d czerpa\u0107 wod\u0119. Gospodyni przygotowuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do przyj\u015Bcia na \u015Bwiat jej c\u00F3reczki. Imi\u0119 jest ju\u017C wybrane. Tomek i jego dzieci dbaj\u0105 zim\u0105 o zwierz\u0119ta le\u015Bne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370239.jpg","",[]],"73283480":["Jako pierwszy wyst\u0105pi Jacek z kolekcj\u0105 zabawek z okresu PRL-u. Przedmioty te zosta\u0142y mu po dziadku, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 je w swoim kiosku. Kolejny skarb to znalezione na strychu folie animacyjne pochodz\u0105ce ze Studia Film\u00F3w Rysunkowych w Bielsku-Bia\u0142ej. Przedstawiaj\u0105 one bohater\u00F3w z kresk\u00F3wek, takich jak: \"Podr\u00F3\u017Ce do bajek\", \"Szpak Marceli\", \"Reksio i koguty\" czy \"Podr\u00F3\u017Ce kapitana Klipera\". O animacjach z prze\u0142omu lat 80. i 90. oraz o warto\u015Bci kolekcji opowie Micha\u0142 Niesio\u0142owski. Magdalena zaoferuje \u0142owcom niemieck\u0105 lamp\u0119 Detektyw Kruk z lat 80. firmy Heico, kt\u00F3ra do dzi\u015B produkuje r\u0119cznie obrabiane lampy dekoracyjne. Na koniec wyst\u0105pi Agnieszka z pater\u0105 ozdobn\u0105 z motywem Kopciuszka. Powsta\u0142a ona w latach 60. w fabryce porcelany \"Karolina\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405307.jpg","",[]],"73283481":["Odrestaurowany gramofon wraz ze wzmacniaczem niemieckiej firmy Grundig to prawdziwa gratka dla fan\u00F3w sprz\u0119tu audio z lat 60. Kolejny sprzedaj\u0105cy proponuje wazon \"Ikebana\" projektu Leszka Dutki. O wszechstronnym arty\u015Bcie, kt\u00F3ry tworzy\u0142 dla Krakowskiej Sp\u00F3\u0142dzielni Artystycznej \"Millenium\" opowie Jakub Naumiuk. Nast\u0119pny skarb to r\u0119cznie rze\u017Abiona fajka z wizerunkiem hutnika, przez kt\u00F3rego nos ulatnia si\u0119 dym podczas palenia. Przedmiotem ostatniej licytacji b\u0119dzie oryginalna, nieu\u017Cywana lniana serweta ze \u015Bwi\u0105tecznym motywem ludowym. Pochodzi z 1979 roku. Przele\u017Ca\u0142a ona w domowej szafie kilka dekad, o czym \u015Bwiadczy metka producenta, Zak\u0142ad\u00F3w Lniarskich \"\u017Byrard\u00F3w\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405307.jpg","",[]],"73283482":["Bruce Crompton to prawdziwy mi\u0142o\u015Bnik historii i militari\u00F3w. W jego zbiorach znajduj\u0105 si\u0119 m.in. zestawy radiowe czy czo\u0142gi z okresu II wojny \u015Bwiatowej. W wynajdywaniu sprz\u0119tu pomagaj\u0105 mu najlepsi specjali\u015Bci z bran\u017Cy. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Ian - ekspert od militari\u00F3w, a tak\u017Ce bli\u017Aniacy, Nick i Phil, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 naprawi\u0107 dos\u0142ownie wszystko. Bruce Crompton wraz z nimi podr\u00F3\u017Cuje po ca\u0142ej Europie, poluj\u0105c na wojskowe trofea. Ekipa zrobi wszystko, aby zdoby\u0107 okazyjny egzemplarz i jeszcze na nim zarobi\u0107. \"Handlarze histori\u0105\" to serial o szalonych zapale\u0144cach, a tak\u017Ce oryginalne i pe\u0142ne \u015Bwie\u017Co\u015Bci spojrzenie na histori\u0119 militari\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407522.jpg","",[]],"73283483":["Bruce Crompton to prawdziwy mi\u0142o\u015Bnik historii i militari\u00F3w. W jego zbiorach znajduj\u0105 si\u0119 m.in. zestawy radiowe czy czo\u0142gi z okresu II wojny \u015Bwiatowej. W wynajdywaniu sprz\u0119tu pomagaj\u0105 mu najlepsi specjali\u015Bci z bran\u017Cy. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Ian - ekspert od militari\u00F3w, a tak\u017Ce bli\u017Aniacy, Nick i Phil, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 naprawi\u0107 dos\u0142ownie wszystko. Bruce Crompton wraz z nimi podr\u00F3\u017Cuje po ca\u0142ej Europie, poluj\u0105c na wojskowe trofea. Ekipa zrobi wszystko, aby zdoby\u0107 okazyjny egzemplarz i jeszcze na nim zarobi\u0107. \"Handlarze histori\u0105\" to serial o szalonych zapale\u0144cach, a tak\u017Ce oryginalne i pe\u0142ne \u015Bwie\u017Co\u015Bci spojrzenie na histori\u0119 militari\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2407522.jpg","",[]],"73283484":["Wraz z rozwojem technologicznym powstawa\u0142y coraz pot\u0119\u017Cniejsze narz\u0119dzia do zabijania. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy w wyprodukowaniu straszliwej broni nie pomogli ludziom kosmici. Przywo\u0142uj\u0105 m.in. staro\u017Cytne hinduskie teksty o bogach w\u0142adaj\u0105cych niezwyk\u0142ymi pociskami, kt\u00F3re nigdy nie chybia\u0142y celu. By\u0107 mo\u017Ce ta bro\u0144 powsta\u0142a dzi\u0119ki obcym. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C pytanie o pochodzenie wsp\u00F3\u0142czesnych \u015Bmierciono\u015Bnych wynalazk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354854.jpg","",[]],"73283485":["Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105, jak wygl\u0105da gospodarstwo Bogdana, kt\u00F3ry niejednokrotnie pomaga\u0142 Gienkowi w poprzednich odcinkach. M\u0119\u017Cczyzna hoduje ponad 100 kr\u00F3w trudnej pod wieloma wzgl\u0119dami rasy limousine. Zwierz\u0119ta te potrafi\u0105 w obronie ciel\u0119cia zaatakowa\u0107 gospodarza. Gospodarz musi z\u0142apa\u0107 na lasso i odrobaczy\u0107 ca\u0142e swoje stado - \u015Brodkiem, za kt\u00F3rego smakiem krowy nie przepadaj\u0105. W pracy pomagaj\u0105 mu synowie i c\u00F3rki. Dzieci lubi\u0105 jazd\u0119 konno. Rozwijanie pasji umo\u017Cliwia im fakt, \u017Ce Bogdan hoduje te\u017C kilka zimnokrwistych koni. Andrzej i Gienio walcz\u0105 z awari\u0105 pr\u0105du. Tomek musi wykaza\u0107 si\u0119 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w obliczu pewnych problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409881.jpg","",[]],"73283486":["Genio i Andrzej z Plutycz oczekuj\u0105 na wizyt\u0119 weterynarza, musz\u0105 si\u0119 do niej przygotowa\u0107. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 nowi uczestnicy programu. Na wsi wsp\u00F3\u0142praca s\u0105siedzka jest bezcenna. Micha\u0142 z Haciek pracuje nad now\u0105 inwestycj\u0105, czyli kurnikiem. Wbrew pozorom zapanowanie nad rozbieganym drobiem nie zawsze jest \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409881.jpg","",[]],"73283487":["Najwi\u0119ksze budowle antycznego \u015Bwiata s\u0105 \u015Bwiadectwem nie tylko bogactwa, lecz tak\u017Ce si\u0142y. Mia\u0142y odstrasza\u0107 potencjalnych przeciwnik\u00F3w. W dzisiejszym odcinku poznamy tajemnice Stonehenge, zaliczanego do siedmiu cud\u00F3w \u015Bwiata staro\u017Cytnego Kolosa Rodyjskiego, a tak\u017Ce Koloseum i zapieraj\u0105cego dech w piersiach zespo\u0142u \u015Bwi\u0105tynnego w Karnaku. Zobaczymy, kt\u00F3ra ze wspania\u0142ych staro\u017Cytnych konstrukcji jest uznawana przez ekspert\u00F3w za najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cie architektoniczne i in\u017Cynieryjne antycznego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"73283488":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"73283489":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73283490":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73283491":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283492":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283493":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283494":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73283495":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73283496":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283497":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283498":["Ewa Wachowicz pochyli si\u0119 tym razem nad tematem zapiekanek. Bohaterk\u0105 odcinka b\u0119dzie d\u0142uga bagietka z bia\u0142ego pieczywa. Zostanie jednak przyrz\u0105dzona inaczej ni\u017C za dawnych lat, ketchup i majonez zast\u0105pi\u0105 w niej sos holenderski i szczypiorek. Nie zabraknie te\u017C wiosennej zupy kalafiorowej. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego Ewa poka\u017Ce, jak wykorzysta\u0107 nale\u015Bniki z poprzedniego obiadu. Na deser za\u015B zaproponuje biszkopty robione na bia\u0142kach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145357.jpg","",[]],"73283499":["Ewa Wachowicz cieszy si\u0119 wiosn\u0105 i dostatkiem \u015Bwie\u017Cych oraz pysznych owoc\u00F3w i warzyw, kt\u00F3rych w naszej diecie powinno by\u0107 jak najwi\u0119cej. Na pocz\u0105tek zaproponuje ch\u0142odnik na pomidorach, pieczonych burakach i jab\u0142kach. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119d\u0105 pierogi z farszem ziemniaczano-serowym. Niestandardowo prowadz\u0105ca zamiast zwyk\u0142ego twarogu u\u017Cyje w\u0119dzonego sera bia\u0142ego. Dodatkowo w farszu znajdzie si\u0119 te\u017C \u017Curawina i pesto z czosnku nied\u017Awiedziego. Na deser poda ma\u0142e placuszki serowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145357.jpg","",[]],"73283500":["Seria
M\u0119\u017Cczyzna po kilkudniowej nieobecno\u015Bci w domu dokonuje makabrycznego odkrycia - jego \u017Conie kto\u015B poder\u017Cn\u0105\u0142 gard\u0142o. Atrakcyjna kobieta pracowa\u0142a jako opiekunka do dzieci. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski. Uwik\u0142ani w g\u0119st\u0105 sie\u0107 k\u0142amstw detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kolejna zbrodnia wisi na w\u0142osku. Wydzia\u0142 kryminalny bada spraw\u0119 zagini\u0119cia osiemnastoletniego ch\u0142opaka. Jego matka jest przera\u017Cona znikni\u0119ciem - syn wys\u0142a\u0142 jej SMS-a, w kt\u00F3rym b\u0142aga\u0142 o pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"73283501":["Vendetta
Zamordowany zostaje kierowca furgonetki. Zdesperowana \u017Cona ofiary dostarcza cennych informacji. Podejrzanym staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel firmy przewozowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce w zbrodni\u0119 zamieszane s\u0105 \u015Brodowiska terrorystyczne, a strzelanina z udzia\u0142em policji ma tragiczny fina\u0142. Ca\u0142\u0105 spraw\u0105 interesuje si\u0119 dziennikarka tabloidu, kt\u00F3ra nie cofnie si\u0119 przed niczym, \u017Ceby wydoby\u0107 informacje od jednego z detektyw\u00F3w. Fina\u0142 operacji zawa\u017Cy na losach ca\u0142ego wydzia\u0142u kryminalnego. Nie wiadomo, kto prze\u017Cyje wybuch...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"73283502":["Ksi\u0105dz
Proboszcz ma\u0142ej parafii zg\u0142asza zagini\u0119cie ksi\u0119dza Bartka. Duchowny po odprawieniu wieczornej mszy wyszed\u0142 na spacer i znikn\u0105\u0142. Prowadz\u0105cy poszukiwania policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce wiejsk\u0105 spo\u0142eczno\u015B\u0107 niepokoi\u0142a za\u017Cy\u0142a znajomo\u015B\u0107 m\u0142odego ksi\u0119dza z jednym z ministrant\u00F3w. Ojciec ch\u0142opca publicznie oskar\u017Cy\u0142 go o pedofili\u0119 i grozi\u0142. Gospodyni z plebanii kieruje podejrzenia na jedn\u0105 z parafianek, Justyn\u0119, kt\u00F3ra kocha\u0142a si\u0119 w ksi\u0119dzu Bartku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73283503":["Hania
Policjanci z sekcji ds. zagini\u0119\u0107, Ela i Kamil, otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o znikni\u0119ciu czteroletniej Hani. Zrozpaczeni rodzice po\u0142o\u017Cyli c\u00F3rk\u0119 do \u0142\u00F3\u017Cka, a kilka godzin p\u00F3\u017Aniej zorientowali si\u0119, \u017Ce dziecka nie ma. Zostaje uruchomiona procedura Child Alert. Poszukiwania trwaj\u0105, policjanci podejrzewaj\u0105 zar\u00F3wno rodzic\u00F3w, jak i s\u0105siada skazanego za przest\u0119pstwa seksualne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73283504":["Rodzina jest najwa\u017Cniejsza
Ekipa pr\u00F3buje ustali\u0107 miejsce pobytu 63-letniego Stefana. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna bra\u0142 po\u017Cyczki i wpad\u0142 w p\u0119tl\u0119 d\u0142ug\u00F3w. Stara\u0142 si\u0119 o ustanowienie upad\u0142o\u015Bci. W dniu, w kt\u00F3rym wyszed\u0142 z domu po raz ostatni, mia\u0142 spraw\u0119 w s\u0105dzie. Gdy policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce jego wniosek odrzucono, zaczynaj\u0105 bra\u0107 pod uwag\u0119 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 samob\u00F3jstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73283505":["W Wojszkach rok by\u0142 mokry, dzi\u0119ki czemu \u0142\u0105ki da\u0142y obfite plony. Teraz czas na sianokosy. Rolnicy z ekologicznego gospodarstwa musz\u0105 najpierw ci\u0105gnikiem przemierzy\u0107 rzeczk\u0119 i odnale\u017A\u0107 w\u015Br\u00F3d trzcin granice \u0142\u0105ki. Zadanie nie jest takie \u0142atwe, poniewa\u017C ci\u0105gniki ci\u0119gle grz\u0119zn\u0105 w b\u0142ocie. Po wyznaczeniu ko\u0144ca dzia\u0142ki Adam i Stanis\u0142aw udaj\u0105 si\u0119 na obch\u00F3d p\u00F3l i do obory i wyja\u015Bni\u0105 r\u00F3\u017Cnic\u0119 mi\u0119dzy uprawami konwencjonalnymi a ekologicznymi. Andrzej i Jarek sprawdzaj\u0105, czy w odebranym z naprawy ci\u0105gniku gra radio. Nast\u0119pnie pierwszy z nich uda si\u0119 wraz z Jarkiem pod las, gdzie na przeoranie czeka ug\u00F3r. Do braci do\u0142\u0105czy Gienek z wnukami, kt\u00F3re bardzo chc\u0105 wybra\u0107 si\u0119 na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 ci\u0105gnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409881.jpg","",[]],"73283506":["L\u015Bnienie
Mieszka\u0144c\u00F3w osiedla Kosmonaut\u00F3w elektryzuje wiadomo\u015B\u0107 o tym, \u017Ce Kazimierz Badura, znany wszystkim pijak, zerwa\u0142 z ulubionym na\u0142ogiem. Ferdek twierdzi, \u017Ce to za niemo\u017Cliwe. Halinka i s\u0105siedzi przekonuj\u0105 go, \u017Ce tak korzystny wp\u0142yw na alkoholika wywar\u0142a \u0142aska boska. Ze szkodliwymi lub nawet zgubnymi przyzwyczajeniami zrywaj\u0105 kolejne osoby, zainspirowane histori\u0105 Badury. W daj\u0105cej do my\u015Blenia sytuacji jedynie Kiepski trwa przy swoich nawykach, pozostaj\u0105c jedynym, zdeklarowanym, osiedlowym degeneratem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",[]],"73283507":["Kopakabana
Halina oznajmia m\u0119\u017Cowi, \u017Ce wreszcie zamierza korzysta\u0107 z \u017Cycia. Aby zdoby\u0107 pieni\u0105dze na planowane szale\u0144stwa, chce sprzeda\u0107 ich mieszkanie. Ku jej zdziwieniu Ferdek nie ma nic przeciwko tej decyzji. Wkr\u00F3tce lokal przy \u0106wiartki 3\/4 zaczynaj\u0105 odwiedza\u0107 potencjalni nabywcy. W\u015Br\u00F3d nich jest nawet pewien kulturalny m\u0119\u017Cczyzna. Niestety, ani on, ani \u017Caden z pozosta\u0142ych zainteresowanych nie jest godzien wej\u015Bcia w posiadanie rodowej nieruchomo\u015Bci Kiepskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",[]],"73283508":["Szpital przemienienia
Ferdek coraz cz\u0119\u015Bciej narzeka na zdrowie. Jego samopoczucie jest coraz gorsze. Pewnego dnia odmawia wstania z \u0142\u00F3\u017Cka. Widz\u0105c m\u0119\u017Ca w takim stanie, Halina chce wys\u0142a\u0107 go do szpitala. Kiepski z miejsca zaczyna narzeka\u0107 na pa\u0144stwow\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zdrowia. Proponuje, aby \u017Cona jako profesjonalna piel\u0119gniarka, leczy\u0142a go w domu. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce hospitalizacj\u0105 w prywatnej klinice pa\u0144stwa Kiepskich interesuj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ich s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",[]],"73283509":["Ludzie bezdomni
Jolasia i Waldek maj\u0105 coraz wi\u0119cej d\u0142ug\u00F3w. Halina, chc\u0105c pom\u00F3c dzieciom, sprzedaje mieszkanie. Kiepscy zostaj\u0105 bez dachu nad g\u0142ow\u0105. Nagle odkrywaj\u0105, \u017Ce w identycznym po\u0142o\u017Ceniu znale\u017Ali si\u0119 Pa\u017Adziochowie, Boczek, a nawet - uchodz\u0105cy za zamo\u017Cnego - prezes Koz\u0142owski. Wszyscy l\u0105duj\u0105 na ulicy. Z pomoc\u0105 przychodzi im Kazimierz Badura, bezdomny z wieloletnim sta\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",[]],"73283510":["Re\u017C.: Wojciech Adamczyk.
Szko\u0142a rodzenia
Karol i Tadek, zmuszeni do porz\u0105dkowania ogrodu, zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak pozby\u0107 si\u0119 na jaki\u015B czas swoich \u017Con. Zamierzaj\u0105 znale\u017A\u0107 im jakie\u015B absorbuj\u0105ce zaj\u0119cie. Postanawiaj\u0105 wys\u0142a\u0107 je do szko\u0142y rodzenia. Prowadz\u0105cym szkolenie b\u0119dzie doktor Zawisza. Jednak nic nie uk\u0142ada si\u0119 po my\u015Bli sprytnych m\u0119\u017Cczyzn. W efekcie zabieg\u00F3w Ali i Danki na kursie l\u0105duj\u0105 Karol, Tadek oraz rodzice Aliny. Dziewczyny tymczasem wychodz\u0105 na spotkanie biznesowe. Ojciec Aliny symuluje atak korzonk\u00F3w i wymyka si\u0119 na randk\u0119 ze sw\u0105 by\u0142\u0105 sekretark\u0105. Doktor Zawisza w pewnym sugeruje, \u017Ce \u017Cony Karola i Tadzia nie nale\u017C\u0105 do najwierniejszych. Rozw\u015Bcieczona tym stwierdzeniem te\u015Bciowa, wyrzuca doktora z domu i postanawia poprowadzi\u0107 dalej szkolenie. Z tej opresji nieszcz\u0119snych ojc\u00F3w ratuj\u0105 \u017Cony wracaj\u0105ce ze spotkania biznesowego. Przynosz\u0105 wie\u015Bci, \u017Ce pr\u00F3bna kolekcja \"Bejbusia\" bardzo si\u0119 spodoba\u0142a klientom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"73283511":["Swaty
Danka i Alina postanawiaj\u0105 wyswata\u0107 Rafa\u0142a z Agnieszk\u0105. Karol i Tadek r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 taki zamiar. Danka czyta ksi\u0105\u017Cki o magii. Tam szuka wskaz\u00F3wek, jak mo\u017Cna wzbudzi\u0107 uczucie pomi\u0119dzy dwojgiem ludzi. Chce wykorzysta\u0107 do tego kolczyk Agnieszki, kt\u00F3ry Ala znalaz\u0142a przed jej domem. Wkr\u00F3tce przyszli ma\u0142\u017Conkowie zostaj\u0105 zaproszeni na herbat\u0119 do Krawczyk\u00F3w. Agnieszka w ostatniej chwili odwo\u0142uje swoje przyj\u015Bcie. Na stole znajduje si\u0119 torcik, kt\u00F3ry rzekomo, Agnieszka upiek\u0142a specjalnie dla Rafa\u0142a. Przypadkowo Karol zjada kawa\u0142ek przeznaczony dla Rafa\u0142a. Po chwili zrywa si\u0119 z dzikim krzykiem. U\u0142ama\u0142 z\u0105b na kolczyku Agnieszki, kt\u00F3ry Danka specjalnie w\u0142o\u017Cy\u0142a do tortu, aby Rafa\u0142 go zjad\u0142 i zakocha\u0142 si\u0119 w Agnieszce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"73283512":["Pret a Porter
Alina i Danka s\u0105 w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Pewnego dnia obie zostaj\u0105 zaproszone na presti\u017Cowy pokaz mody znanego projektanta, Aladiusa Klinge. Maj\u0105 tam zaprezentowa\u0107 kolekcj\u0119 ciuszk\u00F3w dla dzieci wyprodukowanych przez ich firm\u0119. Karol i Tadek zamierzaj\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 profesjonalnym przygotowaniem pokazu. Pod nieobecno\u015B\u0107 dziewczyn zapraszaj\u0105 do domu atrakcyjn\u0105 modelk\u0119. Karol szyje dla dziewczyny ogromn\u0105 pieluch\u0119. Przyp\u0142aca to poranionymi palcami. Wreszcie nadchodzi dzie\u0144 wielkiego pokazu. Karol i Tadek udzielaj\u0105 wywiad\u00F3w i pozuj\u0105 do zdj\u0119\u0107 w towarzystwie modelek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"73283513":["Narodziny
Karol i Tadzio oczekuj\u0105 w szpitalu narodzin dzieci. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce wszystko potrwa jeszcze jaki\u015B czas i wracaj\u0105 do domu. Panowie postanawiaj\u0105 przygotowa\u0107 mieszkanie na przyj\u0119cie potomk\u00F3w i zamieniaj\u0105 salon w pobojowisko. Po telefonie ze szpitala wracaj\u0105 do \u017Con. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce to Danka urodzi\u0142a syna. Zawiedziony Karol walczy z zazdro\u015Bci\u0105. W domu przyjaciele zastaj\u0105 matk\u0119 Aliny, ta zap\u0119dza obu pan\u00F3w do robienia porz\u0105dk\u00F3w. W ko\u0144cu w domu zjawiaj\u0105 si\u0119 dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"73283514":["\u017Bywe zw\u0142oki
Karol Krawczyk - tramwajarz z Woli - dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142o mu jeszcze tylko 6 miesi\u0119cy \u017Cycia. Za namow\u0105 swojego wiernego przyjaciela, kanalarza Tadzia Norka postanawia zabezpieczy\u0107 swoj\u0105 \u017Con\u0119 na przysz\u0142o\u015B\u0107. Jego \u015Bwietny plan ma jednak pewn\u0105 powa\u017Cn\u0105 wad\u0119 - Karol nie umiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73283515":["Ukochany
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Iwona. Kobieta opowiada, \u017Ce jej ch\u0142opak, Sebastian, wyszed\u0142 w czasie kolacji do pobliskiego sklepu i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Cho\u0107 para spotyka\u0142a si\u0119 od kilku miesi\u0119cy, \u015Bledztwo wykazuje, \u017Ce kobieta niewiele wie o ukochanym. Nie zna m.in. jego rodziny ani znajomych. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce Sebastian nie pracuje w agencji reklamowej, o kt\u00F3rej jej opowiada\u0142. Przeszukuj\u0105cy mieszkanie kobiety policjanci znajduj\u0105 na dywanie \u015Blady krwi. Jak si\u0119 okazuje, jest to krew Sebastiana. W tym samym czasie na komend\u0119 przychodzi Dorota, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego, Wojtka. Kobiety si\u0119 znaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73283516":["Po drugiej stronie
Na komend\u0119 telefonuje Wanda, kt\u00F3ra zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, 70-letniego Mieczys\u0142awa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 rano na ryby i nie wr\u00F3ci\u0142. Komisarz Ireneusz Zalewski i sier\u017Cant Antoni Godula rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od rzeki, poniewa\u017C dosz\u0142o tam do strzelaniny. Podejrzenie kieruj\u0105 na jednego z w\u0119dkarzy, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - m\u00F3g\u0142 by\u0107 zazdrosny o \u017Con\u0119. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek - du\u017Co m\u0142odszej od zaginionego kobiety, z kt\u00F3r\u0105 kontaktowa\u0142 si\u0119 on w tajemnicy przed ma\u0142\u017Conk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73283517":["El\u017Cbieta jest dyrektorem oddzia\u0142u mi\u0119dzynarodowego koncernu. Po rozwodzie przez cztery lata nie mog\u0142a zaufa\u0107 \u017Cadnemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie. Rok temu zawr\u00F3ci\u0142 jej w g\u0142owie kilka lat m\u0142odszy Mariusz. Od pewnego czasu jego zachowanie wzbudza u kobiety niepok\u00F3j. Mariusz coraz cz\u0119\u015Bciej wyje\u017Cd\u017Ca i dostaje sporo SMS-\u00F3w. El\u017Cbieta nie daje wiary t\u0142umaczeniom, \u017Ce chodzi o koleg\u00F3w z uczelni, i prosi o pomoc ekip\u0119 programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",[]],"73283518":["Zwierz\u0119
Dwie m\u0142ode kobiety gin\u0105 w podobny spos\u00F3b. Policjanci wracaj\u0105 do starej, nierozwi\u0105zanej sprawy seryjnego mordercy, kt\u00F3ry u\u017Cywa\u0142 nietypowego narz\u0119dzia zbrodni. Przeprowadzaj\u0105 nowoczesne badania toksykologiczne. Tymczasem pomi\u0119dzy partnerem \u017Cyciowym Natalii, Wojtkiem \u017Barskim, a Robertem Niemczykiem wybucha b\u00F3jka. \u015Awiadkiem zdarzenia jest Natalia. Niemczykowi wymyka si\u0119 pewien szczeg\u00F3\u0142 z ich wsp\u00F3lnej przesz\u0142o\u015Bci. Zwi\u0105zek Nowak i \u017Barskiego zostaje wystawiony na powa\u017Cn\u0105 pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"73283519":["Ksi\u0119\u017Cniczka
Jakub Toru\u0144ski pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Przed \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3bowa\u0142 skontaktowa\u0107 si\u0119 z niejak\u0105 Aleksandr\u0105 Sareck\u0105, kt\u00F3r\u0105 uwa\u017Ca\u0142 za swoj\u0105 dawn\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobieta, z kt\u00F3r\u0105 mia\u0142 romans, nazywa\u0142a si\u0119 Zuzanna Nowak i dzi\u015B ju\u017C nie \u017Cyje - zmar\u0142a za granic\u0105 w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce Jakub, kt\u00F3ry mia\u0142 niestabiln\u0105 osobowo\u015B\u0107 i problemy z narkotykami, przeni\u00F3s\u0142 swoje uczucia do by\u0142ej dziewczyny na Aleksandr\u0119. Policjanci postanawiaj\u0105 bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 38-latce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73283520":["Zaniedbanie
W jednym z prywatnych sanatori\u00F3w w trakcie zabiegu w kriokomorze zamarza pacjent, Leon Kowalski. Lekarka Barbara Zemska przyznaje si\u0119 do zaniedbania. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dzia\u0142ania kobiety by\u0142y celowe. Wcze\u015Bniej poda\u0142a bowiem m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Brodek nasenny. Nazajutrz rano pani doktor zostaje znaleziona powieszona. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Zemska by\u0142a szanta\u017Cowana. Gro\u017Cono jej \u015Bmierci\u0105 syna, je\u015Bli nie zabije Kowalskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73283521":["Pomy\u0142ka
W eksplozji samochodu ginie by\u0142y policjant, kolega Patryka, Andrzej. S\u0105siad ofiary naprowadza ekip\u0119 na Le\u0144skiego, oszusta z powi\u0105zaniami w \u015Bwiecie przest\u0119pczym, ale okazuje si\u0119, \u017Ce nie ma on z zamachem nic wsp\u00F3lnego. \u0141owcy id\u0105 wi\u0119c tropem materia\u0142\u00F3w, u\u017Cytych do produkcji bomby. Trafiaj\u0105 do domu, w kt\u00F3rym sprawca zostawi\u0142 tykaj\u0105cy \u0142adunek. Mary\u015Bka rozwa\u017Ca rezygnacj\u0119 z pracy w policji. Nie chce nara\u017Ca\u0107 bliskich. Wbrew jej obawom Adam zapewnia j\u0105 o swoim wsparciu i namawia do pozostania w jednostce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"73283522":["\u017Bycie na pokaz
W jednym z dom\u00F3w jednorodzinnych stoj\u0105cych na przedmie\u015Bciach wybuch\u0142 po\u017Car. W \u015Brodku znajdowa\u0142a si\u0119 trzyosobowa rodzina Pawelc\u00F3w. Doro\u015Bli wyszli z katastrofy ca\u0142o, jednak ich pi\u0119cioletni synek zosta\u0142 powa\u017Cnie poparzony i teraz walczy o \u017Cycie. Policja uwa\u017Ca, \u017Ce dosz\u0142o do podpalenia. Gdy rodzina spa\u0142a, kto\u015B wrzuci\u0142 przez okno kilka butelek z benzyn\u0105. Podejrzanymi s\u0105 byli pracownicy Pawelc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie otrzymuj\u0105 nale\u017Cnej im zap\u0142aty. Tymczasem Dora jest zazdrosna o now\u0105 znajom\u0105 Grzegorza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"73283523":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73283524":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73283525":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283526":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73283527":["Karolina spotyka si\u0119 z dawnym znajomym Bj\u00F6rnem Svensonem. M\u0119\u017Cczyzna jest oty\u0142y, a na domiar z\u0142ego boryka si\u0119 z cukrzyc\u0105. Jest stylist\u0105 i ma na swoim koncie wsp\u00F3\u0142prac\u0119 ze znanymi gwiazdami. Wszyscy bohaterowie spotykaj\u0105 si\u0119 w poczekalni u profesora Pa\u015Bnika i dietetyka. Ka\u017Cdy z nich przechodzi inny etap walki z oty\u0142o\u015Bci\u0105. Bj\u00F6rn jest tu po raz pierwszy i denerwuje si\u0119, czy lekarz zakwalifikuje go do operacji. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C, jak El\u017Cbieta i Emil ucz\u0105 si\u0119 trudnej sztuki masa\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73283528":["Bo\u017Cena i jej c\u00F3rka Olga spotykaj\u0105 si\u0119 z dietetyczk\u0105. Po wizycie Olga po raz pierwszy po wielu latach udaje si\u0119 na trening karate. Tymczasem El\u0119 i jej syna odwiedza Artur, uczestnik pierwszej edycji serialu, kt\u00F3ry schud\u0142 55 kg. Dla Emila to bardzo wa\u017Cne spotkanie, gdy\u017C w ko\u0144cu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 porozmawia\u0107 z kim\u015B, kto bardzo dobrze rozumie jego problemy. Z kolei Bj\u00F6rn stylizuje polsk\u0105 mistrzyni\u0119 boksu Ew\u0119 Brodnick\u0105. Po pracy spotyka si\u0119 z Karolin\u0105, jedn\u0105 z uczestniczek programu. Na stole pojawia si\u0119 bardzo wykwintne menu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73283529":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73283530":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73284132":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284133":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284134":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284135":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284136":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284137":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284138":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284139":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284140":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"73284141":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284142":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284143":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284144":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284145":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73284146":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73284147":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284148":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284149":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284150":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284151":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73284152":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73284153":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73284154":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"73284155":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284156":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284157":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284158":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284159":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73284160":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73284161":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73284162":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"73284163":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284164":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284165":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284166":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73284167":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73284168":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73284169":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284170":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284171":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284172":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284173":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73284174":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73284175":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73284176":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73284177":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"73284178":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73284179":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73284180":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73284181":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73284182":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73284183":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}