{"68795391":["Z\u0142amana przysi\u0119ga
Popularny coach i ekspert od zwi\u0105zk\u00F3w zostaje zasztyletowany we w\u0142asnej \u0142azience przez zamaskowanego sprawc\u0119. Podejrzan\u0105 staje si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka mieszkania. Kobieta s\u0142u\u017Cy\u0142a w wojsku i teraz cierpi na zesp\u00F3\u0142 stresu pourazowego. Trudno jednak ustali\u0107 miejsce jej pobytu. W trakcie \u015Bledztwa na jaw wychodz\u0105 tajemnice ofiary. W tym samym czasie Ewelina, dziewczyna Krystiana, zostaje oskar\u017Cona o zn\u0119canie si\u0119 nad dzieckiem w przedszkolu. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce jest niewinna i matka malucha pr\u00F3buje j\u0105 wrobi\u0107. Prosi Krystiana o pomoc. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zorganizowa\u0107 konfrontacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68795392":["Poca\u0142unek
Mieszkaj\u0105ca w internacie nastolatka zostaje zgwa\u0142cona przez zamaskowanego napastnika. Wkr\u00F3tce kto\u015B atakuje kolejn\u0105 dziewczyn\u0119, mieszkaj\u0105c\u0105 w tym samym budynku. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym gwa\u0142cicielem, wybieraj\u0105cym ofiary losowo. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce motywacja sprawcy jest zupe\u0142nie inna. Zostaje tak\u017Ce pobity jeden z nastoletnich podopiecznych Adama z klubu judo. Ch\u0142opak uparcie twierdzi, \u017Ce obra\u017Cenia spowodowa\u0142 upadek na rowerze. Adam, kt\u00F3ry mu nie wierzy, postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 te\u017C Agnieszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68795393":["Cz\u0142owiek, kt\u00F3ry chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera
Najs\u0142ynniejszym zamachowcem, kt\u00F3ry planowa\u0142 zabi\u0107 Hitlera, by\u0142 Claus von Stauffenberg. Pr\u00F3bowa\u0142 on zamordowa\u0107 F\u00FChrera w 1944 roku w Wilczym Sza\u0144cu. Jednak inicjatorem tego najbardziej znanego zamachu by\u0142 genera\u0142 Hellmuth Stieff, o kt\u00F3rym historia ca\u0142kowicie zapomnia\u0142a. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przypomni, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 Stieff podczas nieudanego ataku na przyw\u00F3dc\u0119 III Rzeszy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zmieni\u0107 bieg wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"68795394":["Edward znalaz\u0142 kwiat paproci. Mariola i Fredek stale si\u0119 przekomarzaj\u0105 i nie ukrywaj\u0105 wzajemnej sympatii. Stanis\u0142aw i jego rodzina wygospodarowali mieszkanie w cz\u0119\u015Bci owczarni. \u015Aliwa wybiera\u0142 szczeniaka z kilku m\u0142odych piesk\u00F3w, kt\u00F3rymi opiekuje si\u0119 Hanka. Wazon tropi rysie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"68795395":["Tango
Tomasz znajduje swoj\u0105 dziewczyn\u0119 powieszon\u0105 w mieszkaniu. M\u0119\u017Cczyzna nie wierzy w samob\u00F3jstwo partnerki. Olgierd i Krystian dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jej list po\u017Cegnalny zosta\u0142 sfa\u0142szowany. Tymczasem Krystian martwi si\u0119 o Paulin\u0119, kt\u00F3ra nie sypia i dziwnie si\u0119 zachowuje. Kiedy dziewczyna zostaje przy\u0142apana na kradzie\u017Cy, G\u00F3rski namawia j\u0105 do porozmawiania z psychologiem policyjnym, Alicj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68795396":["Krillin pr\u00F3buje pom\u00F3c Goku, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C walczy z Veget\u0105. Korzysta z techniki walki zwanej Spirit Bomb. W ostatniej chwili ksi\u0119ciu saiya\u0144skiemu udaje si\u0119 uchyli\u0107 przed ciosem. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce Goku przegra, je\u015Bli nie pojawi si\u0119 kto\u015B jeszcze, kto pomo\u017Ce mu pokona\u0107 Veget\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68795397":["Goku sprzeciwia si\u0119 zabiciu Vegety w chwili, gdy Krillin zamierza si\u0119, by zada\u0107 mu \u015Bmiertelny cios. Wojownik chce, \u017Ceby jego odwieczny wr\u00F3g \u017Cy\u0142. Tylko wtedy b\u0119dzie m\u00F3c ponownie stan\u0105\u0107 z nim do walki. Krillin niech\u0119tnie si\u0119 na to godzi, a Vegeta opuszcza Ziemi\u0119. W tym samym czasie Master Roshi, Bulma, Chi-Chi i Korin ruszaj\u0105 na spotkanie z Goku, Gohanem i Krillinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68795398":["Po bitwie z Veget\u0105 Goku, Krillin i Gohan powoli dochodz\u0105 do siebie. W szpitalu odwiedzaj\u0105 ich bliscy i przyjaciele. Tymczasem w telewizji wyemitowany zostaje dokument dotycz\u0105cy nowego pojazdu kosmicznego Nappy. Bulma niechc\u0105cy niszczy statek, naciskaj\u0105c niew\u0142a\u015Bciwy przycisk na specjalnym pilocie. W\u00F3wczas pojawia si\u0119 Popo, kt\u00F3ry stwierdza, \u017Ce z pewno\u015Bci\u0105 istnieje inny pojazd kosmiczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68795399":["Podczas trwaj\u0105cej miesi\u0105c podr\u00F3\u017Cy do Namek, Goku i Krillin po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 treningom. Z kolei Vegeta l\u0105duje na planecie Frieza Nr 79. Gdy zostaje uleczony z ran, kt\u00F3re zadano mu na Ziemi, Kui informuje go, \u017Ce Frieza przebywa obecnie na Namek, gdzie poszukuje smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68795400":["Frieza wci\u0105\u017C zbiera namekia\u0144skie smocze kule. W tym samym czasie Vegeta udaje si\u0119 do jego statku i zabija Kui. Z kolei Krillin i Gohan nadal walcz\u0105 ze s\u0142ugusami Friezy. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zniszczy\u0107 statek, na kt\u00F3rego pok\u0142adzie przybyli na planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68795401":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68795402":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68795403":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68795404":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176838.jpg","",[]],"68795405":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"68795406":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68795407":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68795408":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68795409":["Prezentacja rozgrywki z Mass Effect, kultowego erpega autorstwa studia BioWare.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"68795410":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"68795222":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68795223":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68795224":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68795225":["Re\u017C.: Carlos Saldanha.
Ary Blu i Jewel wiod\u0105 w Brazylii szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie obok ludzi. Wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 b\u0142\u0119kitnych pociech: oczytan\u0105 Bi\u0119, \u0142obuziaka Tiaga i artystk\u0119 Carl\u0119. Gdy papuzia mama s\u0142yszy w telewizji, \u017Ce w amazo\u0144skiej d\u017Cungli mo\u017Ce \u017Cy\u0107 stado ptak\u00F3w jej gatunku, namawia rodzin\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 podr\u00F3\u017C. Przyjaciele Blu - Nico, Pedro i Luiz - ostrzegaj\u0105 go przed niebezpiecze\u0144stwami, kt\u00F3re czyhaj\u0105 w dzikich ost\u0119pach. Nic nie jest jednak w stanie os\u0142abi\u0107 entuzjazmu Jewel. Podczas ekscytuj\u0105cej wyprawy skrzydlata rodzina spotyka stado uznanych za wymar\u0142e ar niebieskich. Blu poznaje swojego surowego te\u015Bcia i uwodzicielskiego rywala, kt\u00F3ry wp\u0119dza go w kompleksy. Tymczasem jego wr\u00F3g, Nigel, knuje intryg\u0119, by si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Pomaga mu truj\u0105ca \u017Cabka Gabi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131848.jpg","",[]],"68795226":["Re\u017C.: David P. Smith, Walt Dohrn.
Poppy wiedzie spokojne \u017Cycie w swoim kolorowym i roz\u015Bpiewanym kr\u00F3lestwie. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce poza jego granicami istniej\u0105 tak\u017Ce inne krainy zamieszkane przez trolle. W ka\u017Cdym z nich rozbrzmiewaj\u0105 inne rytmy. Tak jak ona kocha pop, tak zamieszkuj\u0105ce odleg\u0142e l\u0105dy stworki wol\u0105 rock, funk, techno, country czy muzyk\u0119 klasyczn\u0105. Zaciekawiona kr\u00F3lowa wraz z Mrukiem i innymi przyjaci\u00F3\u0142mi rusza w podr\u00F3\u017C, by pozna\u0107 i zjednoczy\u0107 swoich pobratymc\u00F3w. B\u0119dzie musia\u0142a stawi\u0107 czo\u0142o zbuntowanej Barb, kt\u00F3ra chce sprawi\u0107, by we wszystkich krainach rz\u0105dzi\u0142 wy\u0142\u0105cznie rock. Kontynuacja hitu z 2016 roku trzyma si\u0119 sprawdzonej recepty na sukces - radosna, niezwykle kolorowa animacja naszpikowana jest wielkimi przebojami, pokazuj\u0105c jednocz\u0105c\u0105 si\u0142\u0119 muzyki i potrzeb\u0119 tolerancji. Pandemia sprawi\u0142a, \u017Ce film zapisa\u0142 si\u0119 w historii kina jako pierwsza wysokobud\u017Cetowa produkcja, kt\u00F3ra trafi\u0142a od razu do serwis\u00F3w VOD, bez premiery kinowej. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Magdalena Wasylik (Poppy), Piotr Bajtlik (Mruk) i Monika W\u0119giel-Jaroci\u0144ska (Barb).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2289373.jpg","",[]],"68795227":["Re\u017C.: Marc Webb.
Nastoletni samotnik Peter Parker jest wychowywany przez stryja Bena i jego \u017Con\u0119 May. Skrycie podkochuje si\u0119 w swojej kole\u017Cance, \u015Blicznej Gwen. Cho\u0107 daleko mu do najbardziej przebojowych ch\u0142opak\u00F3w w szkole, ma odwag\u0119 chadza\u0107 w\u0142asnymi drogami. Za wszelk\u0105 cen\u0119 usi\u0142uje si\u0119 dowiedzie\u0107, co przydarzy\u0142o si\u0119 jego rodzicom. Teczka, kt\u00F3r\u0105 zostawi\u0142 mu ojciec Richard, doprowadza go do doktora Curta Connorsa - dawnego wsp\u00F3\u0142pracownika. On jednak nie chce wyjawi\u0107 Peterowi tajemnicy dotycz\u0105cej jego rodziny. Jak si\u0119 niebawem oka\u017Ce, skrywa on te\u017C swoje w\u0142asne mroczne sekrety. W\u0119sz\u0105cy w laboratorium naukowca nastolatek zostaje uk\u0105szony przez paj\u0105ka o zmodyfikowanym DNA. Zyskuje nadprzyrodzone moce, kt\u00F3re stopniowo odkrywa. Staje si\u0119 szybszy, zwinniejszy, mo\u017Ce spacerowa\u0107 po \u015Bcianach i sufitach na przek\u00F3r prawom fizyki. Metamorfoza obejmuje r\u00F3wnie\u017C mechanizm produkcji i wystrzeliwania paj\u0119czych sieci. Tak oto mierz\u0105cy si\u0119 z problemami dorastania Peter przemienia si\u0119 w Spider-Mana. W\u00F3wczas Connors ods\u0142ania przed nim swoje drugie oblicze. Jako Jaszczur staje si\u0119 wrogiem Cz\u0142owieka Paj\u0105ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191951.jpg","",["N"]],"68795228":["Re\u017C.: Tadeusz Chmielewski.
Szeregowiec Dolas (Marian Kociniak), kt\u00F3rego prze\u015Bladuje pech, jest przekonany, \u017Ce rozpocz\u0105\u0142 II wojn\u0119 \u015Bwiatow\u0105 strza\u0142em na granicy polsko-niemieckiej. Wkr\u00F3tce trafia do hitlerowskiego obozu jenieckiego, sk\u0105d usi\u0142uje si\u0119 wydosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170049.jpg","",["N"]],"68795229":["Re\u017C.: Sylwester Ch\u0119ci\u0144ski.
Kresy Wschodnie przed II wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105. Mi\u0119dzy dwiema rodzinami - Kargul\u00F3w i Pawlak\u00F3w - nieustannie wybuchaj\u0105 s\u0105siedzkie k\u0142\u00F3tnie i wci\u0105\u017C dochodzi do nieporozumie\u0144. W ich wyniku sp\u0142on\u0119\u0142y dwie stodo\u0142y, pola\u0142a si\u0119 te\u017C krew. Jasiek Pawlak (Zdzis\u0142aw Karczewski), musi ucieka\u0107 do Ameryki, by unikn\u0105\u0107 wi\u0119zienia. Po wielu latach odwiedza krewnych w Polsce i ze zdziwieniem stwierdza, \u017Ce obie rodziny \u017Cyj\u0105 teraz w przyja\u017Ani, nadal ze sob\u0105 s\u0105siaduj\u0105c, ale ju\u017C na Ziemiach Odzyskanych. Brat Ja\u015Bka, Kazimierz (Wac\u0142aw Kowalski), opowiada mu, jak potoczy\u0142a si\u0119 historia spor\u00F3w mi\u0119dzy nim a W\u0142adys\u0142awem Kargulem (W\u0142adys\u0142aw Ha\u0144cza). Spotkanie sk\u0142\u00F3conych od pokole\u0144 rodzin na Ziemiach Zachodnich doprowadzi\u0142o bowiem do ma\u0142\u017Ce\u0144stwa c\u00F3rk\u0105 W\u0142adys\u0142awa i synem Kazimierza. Chc\u0105 oni, by Jasiek zosta\u0142 ojcem chrzestnym ich c\u00F3rki Ani. Nie\u015Bmiertelny przeb\u00F3j polskiego kina. Min\u0119\u0142o ponad 40 lat od dnia premiery filmu, a sentencje wyg\u0142aszane przez Wac\u0142awa Kowalskiego i W\u0142adys\u0142awa Ha\u0144cz\u0119 nadal bawi\u0105 widz\u00F3w. Wywodz\u0105ca si\u0119 z tradycji Fredrowskiej \"Zemsty\" komedia \u017Cartobliwie komentuje narodowe stereotypy i jest, jak zawsze, zaskakuj\u0105co aktualna. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, kt\u00F3ry pomys\u0142 na opowie\u015B\u0107 o repatriantach zaczerpn\u0105\u0142 ze wspomnie\u0144 rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850873.jpg","",["N"]],"68795230":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68795231":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"68795232":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68795233":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
W programie zostan\u0105 pokazane historie ludzi prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105, kt\u00F3rzy od lat walcz\u0105 z niekompetentnymi urz\u0119dnikami i ich bezpodstawnymi decyzjami. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 jaskrawy przyk\u0142ad urz\u0119dniczej samowoli, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do bankructwa przedsi\u0119biorstwa i zwolnienia wielu pracownik\u00F3w. Dziennikarze \"Pa\u0144stwa w pa\u0144stwie\" \u015Bcigaj\u0105 takie przypadki, zarazem pi\u0119tnuj\u0105c karygodne zachowania urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105c si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68795234":["Znani satyrycy, m.in. Ewa B\u0142achnio, ukazuj\u0105 rzeczywisto\u015B\u0107 w krzywym zwierciadle. Ze spor\u0105 doz\u0105 dystansu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 sytuacji politycznej w naszym kraju. Nie zabraknie scenek obyczajowych ukazuj\u0105cych polsk\u0105 rodzin\u0119. Go\u015Bcie programu, w\u015Br\u00F3d nich Mateusz Banaszkiewicz i Bartosz Demczuk, po\u015Bmiej\u0105 si\u0119 z ulubionego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Polak\u00F3w Janusza i Gra\u017Cynki, \"b\u0119d\u0105cych na skraju za\u0142amania nerwowego w czasach galopuj\u0105cej inflacji\". Program prowadz\u0105 Robert G\u00F3rski z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Robert Kor\u00F3lczyk z Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2291616.jpg","",[]],"68795235":["Re\u017C.: Rawson Marshall Thurber.
W liceum Bob Stone by\u0142 oty\u0142ym fajt\u0142ap\u0105, niezbyt lubianym i cz\u0119sto wy\u015Bmiewanym przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Pewnego dnia postanowi\u0142 jednak zmieni\u0107 swoje \u017Cycie. W tym czasie Calvin Joyner by\u0142 prawdziw\u0105 gwiazd\u0105 szkolnych korytarzy. Popularny w\u015Br\u00F3d dziewcz\u0105t i podziwiany przez koleg\u00F3w wierzy\u0142, \u017Ce w przysz\u0142o\u015Bci wiele osi\u0105gnie. Dawni uczniowie spotykaj\u0105 si\u0119 dwadzie\u015Bcia lat p\u00F3\u017Aniej na zje\u017Adzie absolwent\u00F3w. Los okaza\u0142 si\u0119 jednak przewrotny. Zakompleksiony Bob sta\u0142 si\u0119 doskonale wyszkolonym agentem CIA, kt\u00F3ry bierze udzia\u0142 w kluczowych akcjach. Z kolei Calvin jest znudzony monotonnym \u017Cyciem ksi\u0119gowym, kt\u00F3ry t\u0119skni za dawnymi czasami. W pracy wci\u0105\u017C czeka na upragniony awans i codziennie towarzyszy mu uczucie, \u017Ce wszystko to, co najlepsze, ju\u017C ma za sob\u0105. Codzienno\u015B\u0107 Calvina nabiera barw, gdy Stone wci\u0105ga go do swojego \u015Bwiata, anga\u017Cuj\u0105c w tajne \u015Bledztwo, kt\u00F3re wa\u015Bnie prowadzi. Do niedawna spokojny finansista zaczyna bra\u0107 udzia\u0142 w strzelaninach, po\u015Bcigach samochodowych, mafijnych porachunkach oraz spotkaniach z gangsterami. Musi jednak zmierzy\u0107 si\u0119 ze swoimi l\u0119kami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237633.jpg","",[]],"68795236":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) stara si\u0119 powiadomi\u0107 Bia\u0142y Dom o zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 kl\u0119sce \u017Cywio\u0142owej. Nikt jednak nie traktuje jego ostrze\u017Cenia powa\u017Cnie. W tym samym czasie od Antarktydy odrywa si\u0119 du\u017Cy fragment pokrywy lodowej. Zdarzenie to wywo\u0142uje seri\u0119 kataklizm\u00F3w na ca\u0142ej Ziemi. W kr\u00F3tkim czasie Nowy Jork zostaje zalany przez gigantyczn\u0105 fal\u0119 powodziow\u0105. Po niej nast\u0119puje gwa\u0142towny spadek temperatury. Wszystko zamarza w ci\u0105gu kilku minut. Rz\u0105d podejmuje decyzj\u0119 o natychmiastowej ewakuacji do Meksyku ludno\u015Bci mieszkaj\u0105cej na po\u0142udnie od Nowego Jorku. Niestety, nie ma czasu ani \u015Brodk\u00F3w, by ratowa\u0107 pozosta\u0142ych. Tymczasem w skutej lodem metropolii przebywa siedemnastoletni syn Jacka, Sam (Jake Gyllenhaal). Ch\u0142opak wraz z grup\u0105 ocala\u0142ych z powodzi chroni si\u0119 w bibliotece publicznej. Stamt\u0105d udaje mu si\u0119 zatelefonowa\u0107 do ojca. Jack wraz z przyjacielem Frankiem Harrisem (Jay O. Sanders) wyrusza na p\u00F3\u0142noc, by ratowa\u0107 dziecko. Film wyre\u017Cyserowa\u0142 Roland Emmerich, specjalista od film\u00F3w katastroficznych. Ma on w swoim imponuj\u0105cym dorobku takie hity jak \"Dzie\u0144 Niepodleg\u0142o\u015Bci\" \"Godzill\u0119\" i \"2012\". Jego produkcje gwarantuj\u0105 rozrywk\u0119 na najwy\u017Cszym poziomie - odpowiednio dozowane napi\u0119cie, ciekawe zdj\u0119cia oraz znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198136.jpg","",["JM"]],"68795237":["Minister wszystkich Polak\u00F3w
Waldek znajduje na ulicy telefon kom\u00F3rkowy. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017Cy do ministra. Ferdek z Waldkiem postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 t\u0119 sytuacj\u0119. Chc\u0105 podj\u0105\u0107 kilka rz\u0105dowych decyzji dla dobra ludu. Jednak w\u0142a\u015Bciciel kom\u00F3rki odnajduje Ferdka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68795238":["Mistrz podrob\u00F3w
Ferdek ogl\u0105da w telewizji reporta\u017C na temat tw\u00F3rcy, kt\u00F3rego obrazy sta\u0142y si\u0119 kulturaln\u0105 sensacj\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce tak naprawd\u0119 s\u0105 to zwyk\u0142e bohomazy. Jednak my\u015Bl o sztuce nie daje mu spokoju. Postanawia stworzy\u0107 w\u0142asne prymitywistyczne dzie\u0142a i sta\u0107 si\u0119 \u015Bwiatowej s\u0142awy artyst\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68795631":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"68795632":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"68795633":["Nastolatek namawia van Horna, by ten umo\u017Cliwi\u0142 mu schwytanie potwora i zast\u0105pi\u0142 go na czas odbywania szkolnej kary. Bernie zostaje przyj\u0119ty do elitarnej szko\u0142y.","","",["N"]],"68795634":["Potw\u00F3r chuligan podszywa si\u0119 pod Olliego. Ch\u0142opiec pr\u00F3buje go wytropi\u0107. Ollie \u017Cywi wobec Turnera tak z\u0142e emocje, \u017Ce z ich nagromadzenia rodzi si\u0119 przera\u017Caj\u0105ca istota.","","",["N"]],"68795635":["Re\u017C.: Chris Savino.
Perypetie 11-letniego Hirka Harmidomskiego i jego dziesi\u0119ciu si\u00F3str. Najstarsza z nich liczy sobie 17 lat i cz\u0119sto pr\u00F3buje rz\u0105dzi\u0107 reszt\u0105 rodze\u0144stwa, najm\u0142odsza za\u015B ma zaledwie rok. Jako jedyny syn w rodzinie ch\u0142opak musi codziennie wymy\u015Bla\u0107 kolejne sposoby na rozwi\u0105zanie problem\u00F3w, kt\u00F3rej w familii Harmidomskich nie brakuje.","","",["N"]],"68795636":["Hirek zostaje zapisany przez mam\u0119 na zaj\u0119cia pi\u0142ki no\u017Cnej. Ch\u0142opak anga\u017Cuje Hel\u0119, by go zast\u0105pi\u0142a na treningach. Hercia przepowiada przysz\u0142o\u015B\u0107 Hirkowi, a ten staje si\u0119 hipochondrykiem.","","",["N"]],"68795637":["SpongeBob postanawia zg\u0142osi\u0107 si\u0119 na pomocnika w kuchni obozowej. Wkr\u00F3tce staje si\u0119 \u015Bwiadkiem wynalezienia niesamowitej kanapki.","","",["N"]],"68795638":["SpongeBob przebiera Gacusia za obozowicza, aby ukry\u0107 go przed pani\u0105 Puf. Przyjazna g\u0105bka i Patryk dokonuj\u0105 odkrycia skarbu, na kt\u00F3ry chrapk\u0119 ma pan Krab.","","",["N"]],"68795639":["Re\u017C.: Steve Hickner.
W r\u0119ce Czkawki, Astrid, \u015Aledzika i Pyskacza trafia Smoczy Podr\u0119cznik. Przegl\u0105daj\u0105c ksi\u0105\u017Ck\u0119, przyjaciele poznaj\u0105 tajemnice smok\u00F3w. Pyskacz opowiada pozosta\u0142ym histori\u0119 Borka Pechowca, kt\u00F3ry jako pierwszy opisa\u0142 te niezwyk\u0142e stworzenia. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Grzegorz Drojewski, Tomasz Traczy\u0144ski, Julia Kami\u0144ska oraz Janusz Wituch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2119579.jpg","",["N"]],"68795640":["Re\u017C.: Richard Rich.
Brytyjska guwernantka Anna Leonowens przybywa do Syjamu, aby uczy\u0107 dzieci w\u0142adcy tego egzotycznego kraju. Monarcha jest pewny siebie i bardzo uparty. W przygodach dzieci, ich nauczycielki i kr\u00F3la bierze tak\u017Ce udzia\u0142 tr\u00F3jka wyj\u0105tkowych zwierz\u0105t: s\u0142oni\u0105tko Tusker, swawolna ma\u0142pka Moonshee i dostojna czarna pantera Rama. Do\u015Bwiadczenia Anny Leonowens w nauczaniu dzieci rodziny kr\u00F3lewskiej sta\u0142y si\u0119 podwalin\u0105 ksi\u0105\u017Cki Margaret Landon pod tytu\u0142em \"Anna i kr\u00F3l Syjamu\". Ksi\u0105\u017Cka pos\u0142u\u017Cy\u0142a za podstaw\u0119 \u015Bwiatowej s\u0142awy musicalu \"Kr\u00F3l i ja\", a tak\u017Ce filmu obyczajowego z 1956 roku, kt\u00F3ry otrzyma\u0142 pi\u0119\u0107 Oscar\u00F3w. Po kilkudziesi\u0119ciu latach wytw\u00F3rnie filmowe postanowi\u0142y w przepi\u0119knej oprawie muzycznej przypomnie\u0107 najm\u0142odszym widzom wyj\u0105tkow\u0105 histori\u0119 Anny Leonowens. Powsta\u0142a jej wersja animowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2242597.jpg","",[]],"68795641":["Re\u017C.: Christopher Cain.
Rodzice Julie Pierce (Hilary Swank) zgin\u0119li w wypadku. Nastolatk\u0119 wychowuje babcia (Constance Towers), kt\u00F3ra jednak nie mo\u017Ce sobie poradzi\u0107 z dziewczyn\u0105. Julie nie potrafi si\u0119 r\u00F3wnie\u017C dogada\u0107 z r\u00F3wie\u015Bnikami. Dokucza jej zw\u0142aszcza Ned (Michael Cavalieri) - ulubieniec nauczyciela WF-u, pu\u0142kownika Dugana (Michael Ironside). Jedyn\u0105 jej bratni\u0105 dusz\u0105 jest sympatyczny Eric (Chris Conrad), kt\u00F3ry pracuje jako ochroniarz na kolei. Babcia Julie prosi o pomoc w zapanowaniu nad wnuczk\u0105 pana Miyagiego (Pat Morita), kt\u00F3ry podczas II wojny \u015Bwiatowej walczy\u0142 razem z dziadkiem Julie. Staruszek jest mistrzem karate i nauczycielem m\u0142odzie\u017Cy. Kiedy z powodu kolejnego przewinienia, Julie zostaje zawieszona w szkole, Miyagi zabiera j\u0105 do klasztoru buddyjskich mnich\u00F3w. Tam nastolatka zaczyna trenowa\u0107 karate. Dzi\u0119ki jej \u015Bwietnemu refleksowi i uporowi wykonuje \u017Cmudne i m\u0119cz\u0105ce \u0107wiczenia, a\u017C wreszcie opanowuje arkana sztuk walki. Po powrocie do szko\u0142y Julie jeszcze bardziej zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Erikiem. Chce im jednak zaszkodzi\u0107 zazdrosny o dziewczyn\u0119 Ned.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835350.jpg","",["N"]],"68795642":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Kevin Brown (Tommy Lee Jones), kt\u00F3ry dzia\u0142a\u0142 niegdy\u015B jako agent K, zrezygnowa\u0142 z pracy w supertajnej organizacji kontroluj\u0105cej przybysz\u00F3w z obcych planet. Wymazano mu wi\u0119c pami\u0119\u0107. M\u0119\u017Cczyzna od czterech lat wiedzie spokojne \u017Cycie przeci\u0119tnego obywatela. Jego miejsce w firmie zaj\u0105\u0142 agent J (Will Smith), kt\u00F3ry doskonale sobie radzi z kolejnymi zadaniami, jakie zleca mu agencja. Podczas rutynowego dochodzenia w sprawie przest\u0119pstwa pope\u0142nionego przez obcych wpada na trop intrygi przygotowanej przez podst\u0119pn\u0105 kosmitk\u0119 z odleg\u0142ej galaktyki, Serleen\u0119. Ukrywa si\u0119 ona obecnie w ciele atrakcyjnej modelki (Lara Flynn Boyle). Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce uratowa\u0107 planet\u0119, jest Kevin Brown. Jego by\u0142y partner musi przywr\u00F3ci\u0107 mu pami\u0119\u0107 i nak\u0142oni\u0107 do wsp\u00F3\u0142pracy, w przeciwnym razie \u015Bwiatu grozi zag\u0142ada. Sequel jednego z najwi\u0119kszych hit\u00F3w 1997 roku, kt\u00F3ry powiela pomys\u0142y i gagi z pierwszej cz\u0119\u015Bci. Do roli przebieg\u0142ej kosmitki zaanga\u017Cowana zosta\u0142a pierwotnie Famke Janssen (\"GoldenEye\", \"X-men\"), kt\u00F3ra z powod\u00F3w osobistych musia\u0142a zrezygnowa\u0107, a jej miejsce zaj\u0119\u0142a Lara Flynn Boyle (\"Miasteczko Twin Peaks\", \"Red Rock West\"). W zwi\u0105zku z zamachem terrorystycznym z 11 wrze\u015Bnia 2001 roku zmieniono tak\u017Ce zako\u0144czenie filmu, kt\u00F3re przewidywa\u0142o sceny ukazuj\u0105ce wie\u017Ce WTC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2041215.jpg","",["N"]],"68795643":["Re\u017C.: Elizabeth Banks.
In\u017Cynier Elena Houghlin zarz\u0105dza nowatorskim projektem Calisto zwi\u0105zanym z odnawialnym \u017Ar\u00F3d\u0142em energii. Jest \u015Bwiadoma powa\u017Cnej usterki w programie - konstruowane przez ni\u0105 urz\u0105dzenie mo\u017Cna u\u017Cy\u0107 jako bro\u0144. Kiedy to odkrywa, postanawia poinformowa\u0107 o tym fakcie swojego prze\u0142o\u017Conego. Ku jej zaskoczeniu pracodawca zupe\u0142nie lekcewa\u017Cy zagro\u017Cenie. Elena decyduje si\u0119 wi\u0119c samodzielnie ujawni\u0107 prawd\u0119 o niebezpiecze\u0144stwie. W\u00F3wczas staje si\u0119 celem ataku - kto\u015B pr\u00F3buje j\u0105 zlikwidowa\u0107. M\u0142oda badaczka cudem unika \u015Bmierci. Sabina Wilson i Jane Kano nale\u017C\u0105 do Anio\u0142k\u00F3w Charliego, mi\u0119dzynarodowej organizacji ochroniarsko-\u015Bledczej. Bior\u0105 Elen\u0119 pod swoj\u0105 opiek\u0119. Musz\u0105 namierzy\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 uciszy\u0107. Jednocze\u015Bnie maj\u0105 odzyska\u0107 urz\u0105dzenie, zanim wpadnie ono w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Trop prowadzi do opuszczonego kamienio\u0142omu w Stambule. Tam okazuje si\u0119, \u017Ce Calisto jest przedmiotem nielegalnej transakcji. Agentki wkraczaj\u0105 do akcji, ale ko\u0144czy si\u0119 ona fiaskiem - prototyp znika. Kobiety domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w ich organizacji pojawi\u0142 si\u0119 szpieg, kt\u00F3ry wsp\u00F3\u0142pracuje z wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240433.jpg","",["N"]],"68795644":["Patoturystyka
Do Oskara przyje\u017Cd\u017Ca z wizyt\u0105 jego dawny znajomy, \u015Bwiatowej s\u0142awy profesor antropologii. Mimo stara\u0144 Zofii znamienity go\u015B\u0107 szybko poznaje codzienno\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy - s\u0105siedzkie awantury, alkohol i wandalizm. Jednak ku zaskoczeniu Strzygoni\u00F3w naukowiec jest tym zachwycony. Uwa\u017Ca, \u017Ce lokatorzy z ulicy \u0106wiartki stanowi\u0105 prawdziwy fenomen, skansen zwalczanej w Europie patokultury. Niechc\u0105cy podsuwa Zofii pomys\u0142, jak na tym zarobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68795645":["Tajemnica Arnolda Boczka
W dolno\u015Bl\u0105skich G\u00F3rach Sowich znajduje si\u0119 \u017Celbetowa konstrukcja zwana \"Stonehenge\". Ferdek dowiaduje si\u0119, \u017Ce w jej okolicy ma nast\u0105pi\u0107 inwazja kosmit\u00F3w powi\u0105zanych z by\u0142ymi \u017Co\u0142nierzami SS. Przy pomocy s\u0105siad\u00F3w, a tak\u017Ce CIA, NASA, FBI, Mosadu i MI6 postanawia uratowa\u0107 planet\u0119 przed przybyszami z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68795646":["Re\u017C.: Sam Raimi.
Peter Parker (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy ze z\u0142em, odnajduje szcz\u0119\u015Bcie u boku swojej szkolnej mi\u0142o\u015Bci, Mary Jane (Kirsten Dunst). Ich zwi\u0105zek prze\u017Cywa jednak kryzys. Dziewczyna nie odnosi sukcesu na Broadwayu, o kt\u00F3rym zawsze marzy\u0142a, i musi podj\u0105\u0107 prac\u0119 kelnerki. Tymczasem superbohater zyskuje s\u0142aw\u0119 i jest uwielbiany przez mieszka\u0144c\u00F3w miasta. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119, gdy w wyniku dzia\u0142ania tajemniczego kosmicznego organizmu Spider-Man ulega dziwnej przemianie. Jego kostium staje si\u0119 czarny, daj\u0105c mu jeszcze wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 i sprawno\u015B\u0107. Przede wszystkim sprawia jednak, \u017Ce ujawnia si\u0119 mroczna strona osobowo\u015Bci cz\u0142owieka paj\u0105ka. Peter staje si\u0119 arogancki i zarozumia\u0142y. Jednocze\u015Bnie w jego \u017Cyciu pojawia si\u0119 nowa kobieta. Wprowadza ona wiele zamieszania w zwi\u0105zek Parkera z Mary Jane. Tymczasem bohatera czeka starcie z najwi\u0119kszymi wrogami, czyli Sandmanem i Venomem. Najtrudniejsz\u0105 walk\u0119 Spider-Man musi jednak stoczy\u0107 z budz\u0105cymi si\u0119 w nim mrocznymi si\u0142ami. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d cz\u0142owieka paj\u0105ka na podstawie komiksu Stana Lee oraz Steve'a Ditko. Krytycy oceniaj\u0105 j\u0105 do\u015B\u0107 wysoko, zwracaj\u0105c uwag\u0119 na dobry scenariusz oraz sprawnie przeplataj\u0105ce si\u0119 w\u0105tki komediowe i dramatyczne. Dodatkowym atutem s\u0105 efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112134.jpg","",["N"]],"68795648":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"68795649":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce tak naprawd\u0119 w czasoch\u0142onnej kolejce do lekarza zawsze mo\u017Cna si\u0119 czego\u015B nauczy\u0107, a \u017Cycie celebryty nie do ko\u0144ca jest us\u0142ane r\u00F3\u017Cami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"68795650":["Majorka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68795651":["Kostaryka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68795652":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68795653":["Chcia\u0142 zosta\u0107 z\u0142ot\u0105 r\u0105czk\u0105, porazi\u0142 go pr\u0105d
Adam po utracie pracy w wydawnictwie postanawia zosta\u0107 \"z\u0142ot\u0105 r\u0105czk\u0105\". Zatrudnia si\u0119 w firmie budowlanej. Ok\u0142amuje szefow\u0105, \u017Ce sko\u0144czy\u0142 technikum elektroniczne. Podstaw elektroniki uczy si\u0119 z internetu. W trakcie remontu mieszkania razi go pr\u0105d. Adam spada z drabiny i \u0142amie sobie kr\u0119gos\u0142up. Jego szefowa dzwoni pod numer 112 i wraz z operatorem pomaga pracownikowi. Dochodzi jednak do kolejnego wypadku. Adam zostawi\u0142 bowiem na pod\u0142odze \u017Ale zabezpieczon\u0105 puszk\u0119 z olejem do drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68795654":["Widziad\u0142o
Pewnej nocy w mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 duch nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Zaniepokojona rodzina opowiada o tym s\u0105siadom. Okazuje si\u0119, \u017Ce to samo widmo pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ferdynand i Marian staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, kim jest zjawa i dlaczego zak\u0142\u00F3ca im spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"68795240":["Ekipa programu go\u015Bci w miejscowo\u015Bci L\u0119dyczek, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 pani Aneta i pan Bartek. W wyniku wylewu krwi do m\u00F3zgu i powik\u0142a\u0144 oko\u0142oporodowych syn pary, Wiktor, jest niepe\u0142nosprawny - nie siedzi, nie m\u00F3wi, prawdopodobnie nie widzi. Pani Aneta pracuje, pan Bartek zajmuje si\u0119 synem. Z pomoc\u0105 rodzic\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144stwo kupi\u0142o p\u00F3\u0142 starego domu, kt\u00F3ry jednak wymaga generalnego remontu. Niestety, brak pieni\u0119dzy uniemo\u017Cliwi\u0142 dostosowanie budynku do potrzeb Wiktora. W wymarzonym domu nie ma \u0142azienki ani toalety, kuchni i porz\u0105dnego ogrzewania, a dach przecieka. Do pracy przyst\u0105pi ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka. Nowy dom zaprojektuje za\u015B Maciek Pertkiewicz.","","",["N"]],"68795241":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"68795242":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"68795243":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"68795244":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"68795245":["Ma\u0142gorzata i jej syn Adam mieszkaj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach. Dach ich domu przecieka, a miejscami si\u0119 zapada. Mimo to oboje pr\u00F3buj\u0105 sobie radzi\u0107, jak mog\u0105. Pawe\u0142 i Anzhela za\u015B, kt\u00F3rzy wychowuj\u0105 c\u00F3rk\u0119, mieszkaj\u0105 w willi. Nie narzekaj\u0105 na brak pieni\u0119dzy. Wydaj\u0105 je m.in. na swoje liczne pasje. Obie rodziny na pi\u0119\u0107 dni zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","","",[]],"68795246":["Nasz cz\u0142owiek z Paragwaju
Po przeprowadzce do kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 syn Mariana Pa\u017Adziocha chce zintegrowa\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami. Pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 przyjazn\u0105 relacj\u0119 z Ferdkiem, jednak ten pozostaje sceptyczny wobec nowego lokatora. Nie chce zacie\u015Bnia\u0107 relacji byle kim. Janusz jest jednak zdeterminowany, by przekona\u0107 do siebie s\u0105siada. Wr\u0119cza mu wi\u0119c pewien egzotyczny podarunek.","","",["N"]],"68795247":["Ranny ptaszek
Do szpitala trafia ranny ptaszek. Siostra Basen wymusza na m\u0119\u017Cu, by podj\u0105\u0142 si\u0119 jego operacji. Basen, by\u0142y doktor, a obecnie salowy, zgadza si\u0119 niech\u0119tnie. W tym czasie doktor Karinka skar\u017Cy si\u0119 Kidlerowi na natr\u0119tnego znajomego. Doktor zobowi\u0105zuje si\u0119 w razie potrzeby stan\u0105\u0107 w jej obronie. Dla poprawienia swoich szans wznawia, przerwane za m\u0142odu, treningi bokserskie.","","",[]],"68795248":["Porwanie
Studenci Pawe\u0142 i Wioletta niebawem zostan\u0105 rodzicami. Dziewczyna nie planowa\u0142a tej ci\u0105\u017Cy i bardzo si\u0119 boi reakcji swoich rodzic\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0142usznie - para wpada we w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107 i zarzuca Paw\u0142owi, \u017Ce zmarnowa\u0142 \u017Cycie ich jedynaczce. Niedosz\u0142y zi\u0119\u0107 nie zgadza si\u0119 na aborcj\u0119. Rodzice Wioletty chc\u0105 wyrzuci\u0107 ch\u0142opaka z domu. Dzwoni\u0105 pod numer alarmowy 112, by wezwa\u0107 policj\u0119. Zakochani uciekaj\u0105 z domu rozjuszonych rodzic\u00F3w Wioletty.","","",["N"]],"68795249":["Kierowca staranowa\u0142 m\u0142od\u0105 par\u0119
Oliwia i Jakub przygotowuj\u0105 si\u0119 do \u015Blubu. Tu\u017C przed zajazdem, w kt\u00F3rym ma si\u0119 odby\u0107 ich wesele, dziewczyna zostaje potr\u0105cona przez samoch\u00F3d. Kuba dzwoni pod numer 112 i dzi\u0119ki wsparciu operatorki udziela ukochanej pierwszej pomocy. Oliwia ma z\u0142amany kr\u0119gos\u0142up, miednic\u0119 i krwotok wewn\u0119trzny. Kierowca, kt\u00F3ry j\u0105 potr\u0105ci\u0142, odczuwa wyrzuty sumienia. Przekroczy\u0142 dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107, gdy\u017C wi\u00F3z\u0142 do szpitala ci\u0119\u017Cko chor\u0105 \u017Con\u0119. Podejrzewa u partnerki koronawirusa. Na domiar z\u0142ego, kobieta nie jest zaszczepiona. Waldemar r\u00F3wnie\u017C dzwoni pod numer 112, by wezwa\u0107 drug\u0105 karetk\u0119.","","",["N"]],"68795250":["Przypadkowa ofiara
Tajemniczy napastnik pchn\u0105\u0142 no\u017Cem \u017Con\u0119 Jacka Plizgi, Mart\u0119. \u015Awiadkami zdarzenia s\u0105 detektywi. Marek rusza w po\u015Bcig za no\u017Cownikiem, ale nie udaje mu si\u0119 go dogoni\u0107. Tymczasem ci\u0119\u017Cko ranna Marta umiera. Nast\u0119pnego dnia Jacek zjawia si\u0119 w biurze Malanowskiego. Prosi detektyw\u00F3w, by schwytali zab\u00F3jc\u0119 jego \u017Cony. Ci szybko ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta nie by\u0142a z nim szczera i mia\u0142a mn\u00F3stwo tajemnic. Jej mi\u0142osna korespondencja z pewnym wi\u0119\u017Aniem rzuca na spraw\u0119 nowe \u015Bwiat\u0142o.","","",["N"]],"68795251":["Zardzewia\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107
Brygida Rusinek podejrzewa swojego m\u0119\u017Ca Igora o zdrad\u0119. Prosi detektyw\u00F3w, by znale\u017Ali dowody jego niewierno\u015Bci. Tomek i Magda trafiaj\u0105 za nim do dyskoteki. Tam s\u0105 \u015Bwiadkami dziwnej sytuacji. Tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna instruuje bowiem m\u0119\u017Ca ich klientki, jak ma podrywa\u0107 kobiety. Pr\u00F3by Igora s\u0105 jednak nieudolne. Brygida chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce m\u0105\u017C nie ma zamiaru jej zdradzi\u0107 i sugeruje detektywom, by wykonali prowokacj\u0119. Testerk\u0105 wierno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny zostaje Magda. Tymczasem Tomek ustala, kim jest cz\u0142owiek, kt\u00F3ry instruowa\u0142 m\u0119\u017Ca Brygidy w dyskotece.","","",["N"]],"68795252":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"68795253":["Rafix jest w pe\u0142ni \u015Bwiadomy swoich fizycznych atut\u00F3w. Wie, \u017Ce dopracowana klatka piersiowa i wyrze\u017Abione mi\u0119\u015Bnie brzucha dzia\u0142aj\u0105 na niejedn\u0105 kobiet\u0119. Robert rozwa\u017Ca sprzeda\u017C auta i powr\u00F3t do jazdy na skuterze. Nie chce trzyma\u0107 bezu\u017Cytecznego pojazdu, kt\u00F3ry od wyjazdu Zuzi tylko zajmuje miejsce na podw\u00F3rzu. Rafa\u0142 ma wiele pasji. Cho\u0107 muzyka nie jest jego najwa\u017Cniejszym hobby, to pr\u00F3buje swoich si\u0142 w hip-hopie. Wspiera go Dawid, kt\u00F3ry pomaga mu w nauce trudnej sztuki rymowania.","","",["N"]],"68795254":["Rafa\u0142 wymienia ju\u017C coraz bardziej pikantne zdj\u0119cia z Barbar\u0105. W ich internetowym zwi\u0105zku temperatura zdecydowanie ro\u015Bnie. Pan Piotr dla dobra potomstwa \u017Cyje w zgodzie ze swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0105 i bierze pe\u0142ni\u0119 odpowiedzialno\u015Bci za dzieci. Skomplikowana sytuacja \u017Cyciowa go z tego nie zwalnia. Samotno\u015B\u0107 nadal doskwiera Tadeuszowi. Jego gospodarstwo si\u0119 rozwija, przybywa w nim kur, ale ci\u0105gle brakuje towarzyszki, kt\u00F3ra obdzieli\u0142aby go mi\u0142o\u015Bci\u0105 i pomog\u0142a w codziennych pracach.","","",["N"]],"68795255":["Bandziorek na Mazurach rozpocz\u0105\u0142 zupe\u0142nie nowe \u017Cycie. Aby jednak m\u00F3g\u0142 nazywa\u0107 si\u0119 prawdziwym \"ch\u0142opem z Mazur\", musi jeszcze nauczy\u0107 si\u0119 \u0142owi\u0107 ryby. Dzisiaj pierwsza lekcja. Rafa\u0142 po\u015Bwi\u0119ci\u0142 du\u017Co czasu i pieni\u0119dzy na dopieszczenie swojego motoroweru. Wreszcie nadszed\u0142 czas, aby zacz\u0105\u0107 z niego korzysta\u0107. Robert \"Tancerz\" w ko\u0144cu doczeka\u0142 si\u0119 dnia, w kt\u00F3rym mo\u017Ce si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 przez kamerk\u0119 internetow\u0105 z Zuzi\u0105. Dziewczyna jednak nie jest ch\u0119tna na videopo\u0142\u0105czenie.","","",["N"]],"68795256":["Ewa Wachowicz jest przeciwniczk\u0105 marnowania jedzenia, wi\u0119c tym razem proponuje bulion z wczorajszego obiadu z lanymi kluskami. Po takiej przystawce przygotowuje garnuszek g\u00F3rnika. To \u015Bl\u0105skie danie w wielu domach serwowane jest na wszelkiego rodzaju uroczysto\u015Bci rodzinne. Na deser natomiast Ewa podaje jab\u0142ka w szlafrokach. Go\u015Bcinnie w programie wyst\u0119puje wspania\u0142y kucharz Adam Borowicz. Ten rodowity \u015Al\u0105zak wprowadza widz\u00F3w w tajniki kuchni g\u00F3rno\u015Bl\u0105skiej.","","",["N"]],"68795257":["Ch\u0142odniki, czyli zupy na zimno, stanowi\u0105 idealn\u0105 propozycj\u0119 na ciep\u0142e dni. Ewa Wachowicz pokazuje, jak zrobi\u0107 tego typu potraw\u0119 z awokado. Nast\u0119pnie prowadz\u0105ca przyrz\u0105dza filety z pstr\u0105ga zapiekane z broku\u0142ami i kasz\u0105 owsian\u0105, kt\u00F3re mo\u017Cna poda\u0107 jako danie g\u0142\u00F3wne. Na deser za\u015B przygotuje lekki torcik na zimno, bazuj\u0105cy na bitej \u015Bmietanie.","","",["N"]],"68795258":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","","",["N"]],"68795259":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski
Lider s\u0142ynnego zespo\u0142u Ich Troje spotyka si\u0119 z Izabel\u0105 Janachowsk\u0105, aby opowiedzie\u0107 o wszystkich ceremoniach, kt\u00F3re uprawomocnia\u0142y jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zdradza, \u017Ce cho\u0107 mia\u0142 5 \u017Con, sakramentalne \"tak\" wypowiada\u0142 7 razy. Przed zawarciem ma\u0142\u017Ce\u0144stwa w obecno\u015Bci duchownego decydowa\u0142 si\u0119 bowiem na \u015Blub cywilny. W programie Wi\u015Bniewski opowie m.in. o g\u0142o\u015Bnej ceremonii na biegunie, po kt\u00F3rej jego \u017Con\u0105 zosta\u0142a Marta \"Mandaryna\" Mandrynkiewicz, a tak\u017Ce o ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Ann\u0105 \u015Awi\u0105tczak, kt\u00F3re rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 w Las Vegas.","","",["N"]],"68795260":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"68795261":["Zuza nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 tego, jak si\u0119 czu\u0142a, gdy jej ojciec uprowadzi\u0142 Grzesia. Dr\u0119cz\u0105 j\u0105 koszmary. W dodatku kobieta wci\u0105\u017C nie dogaduje si\u0119 z B\u0142a\u017Cejem w sprawach \u0142\u00F3\u017Ckowych. Anka wraca z sanatorium w doskona\u0142ej formie. Zauwa\u017Ca, \u017Ce Pawe\u0142 i Maria co\u015B przed ni\u0105 ukrywaj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Strzeleccy mog\u0105 straci\u0107 dom. Inga nie czuje si\u0119 jeszcze gotowa, by zamieszka\u0107 z Rafa\u0142em. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje zmieni\u0107 ten stan rzeczy. Patrycja martwi si\u0119 o stan zdrowia Wiktora, kt\u00F3ry zosta\u0142 uderzony kamieniem w g\u0142ow\u0119. Ela zaczyna akceptowa\u0107 partnera fryzjerki.","","",["N"]],"68795262":["Buszkrafterowicz ugryziony przez nietoperza \/ M\u0142oda dziennikarka daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na suplement, wsiada za k\u00F3\u0142ko i powoduje wypadek
Czterech w\u0119drowc\u00F3w zwiedza opuszczony budynek. Zostaj\u0105 obrzuceni przez bezdomnego pustymi butelkami, kt\u00F3re p\u0142osz\u0105 nietoperza. Zwierz\u0119 gryzie jednego z m\u0119\u017Cczyzn. Drobny wypadek mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 \u015Bmierci\u0105 poszkodowanego. 28-letnia Agnieszka nie wie, \u017Ce suplement polecony przez kole\u017Cank\u0119 to \u015Brodek odurzaj\u0105cy. Za\u017Cywa go i wsiada do samochodu, powoduj\u0105c wypadek.","","",["N"]],"68795263":["Lulu dowiaduje si\u0119, \u017Ce Jacek zdradzi\u0142 j\u0105 z Maj\u0105 w ich ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sypialni. Nie mo\u017Ce si\u0119 skupi\u0107 na pracy. Na ratunek spieszy niezawodna Olga, kt\u00F3ra zaprasza siostr\u0119 do siebie. Tymczasem dziadek wykorzystuje opustosza\u0142\u0105 kuchni\u0119, by oczarowa\u0107 Elk\u0119 swoimi zdolno\u015Bciami kulinarnymi. Tadek bierze udzia\u0142 w konkursie, w kt\u00F3rym mo\u017Cna wygra\u0107 du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Gdy jeden z uczestnik\u00F3w jego zespo\u0142u niespodziewanie rezygnuje, prosi Olg\u0119, by do\u0142\u0105czy\u0142a do jego zespo\u0142u.","","",["N"]],"68795264":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"68795265":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"68795266":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"68795267":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",[]],"68871603":["Wielkie wydarzenie muzyczne w 34. rocznic\u0119 pierwszych wolnych wybor\u00F3w. Na Placu Zebra\u0144 Ludowych w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 muzyczne widowisko pt. \"Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w\". Zagraj\u0105 ikony polskiej sceny muzycznej z lat 80., m.in. Big Cyc, D\u017Cem czy Lombard, ale te\u017C arty\u015Bci m\u0142odego pokolenia, m.in. Natalia Szroeder, Mateusz Zi\u00F3\u0142ko i Daria Marx. Na scenie nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C takich gwiazd, jak: Doda, Kayah, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek czy zesp\u00F3\u0142 LemON.","","",[]],"68871604":["Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w.","","",[]],"68795272":["Patryk i Maryla chc\u0105 przyj\u015B\u0107 z wizyt\u0105 do Tamary i Luizy. Dziewczyny bior\u0105 wolne w fabryce i przygotowuj\u0105 si\u0119 na spotkanie. Maryla przekazuje kole\u017Cankom zaskakuj\u0105ce wie\u015Bci. Tamara i Luiza wci\u0105\u017C ukrywaj\u0105 to, gdzie pracuj\u0105. Atmosfer\u0119 psuje Rze\u017Anik, kt\u00F3ry ujawnia ich k\u0142amstwo. Micha\u0142 wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce sobie poradzi\u0107 z t\u0119sknot\u0105 za Czarn\u0105. Laura znajduje lekarstwo na jego bol\u0105czk\u0119, ale gdy sama rozmowa nie przynosi rezultatu, decyduje si\u0119 zastosowa\u0107 mocniejsz\u0105 terapi\u0119. Hubert zaczyna prac\u0119 w salonie pi\u0119kno\u015Bci. Poprawia fryzur\u0119 gospodyni, kt\u00F3ra w ko\u0144cu jest zadowolona z efektu. Hubert zauwa\u017Ca plakat w koszu na \u015Bmieci. Okazuje si\u0119, \u017Ce fundacja \"Unia Kawalerska\" sponsoruje badania nad aktywizacj\u0105 wiejskich m\u0119\u017Cczyzn. Bogna zak\u0142ada si\u0119 z Jolant\u0105, \u017Ce z Klubu Kawalera uczyni Klub Gentlemana.","","",["N"]],"68795273":["Kordas s\u0105dzi, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B z jego c\u00F3rek zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Siostry nie wyprowadzaj\u0105 go z b\u0142\u0119du. Tymczasem J\u00F3zek chce poderwa\u0107 Luiz\u0119. Dziewczyna obmy\u015Bla plan pozbycia si\u0119 natr\u0119ta. \u015Awiadkiem jej stara\u0144 staje si\u0119 Kordas, kt\u00F3ry \u017Ale interpretuje t\u0119 sytuacj\u0119 i my\u015Bli, \u017Ce to J\u00F3zek jest ojcem dziecka. Matka Bartosza znajduje w domu pud\u0142o z dziwn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Zn\u00F3w zaczyna \u017Ale my\u015Ble\u0107 o Magdzie. Ostatecznie jednak postanawia zaprzyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105 syna. Bogna rozpoczyna prac\u0119 nad przemian\u0105 cz\u0142onk\u00F3w Klubu Kawalera w gentelman\u00F3w. Prosi ksi\u0119dza Marka o pomoc w nauczeniu ich manier. Gdy gospodyni o wszystkim si\u0119 dowiaduje, pr\u00F3buje odwie\u015B\u0107 duchownego od udzia\u0142u w spisku. Bogna znajduje nowego eksperta od savoir-vivre'u - Krzysztofa Ibisza. Na posterunku Kuba odbywa powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z podkomisarz Sk\u00F3r\u0105. Chce wiedzie\u0107, dlaczego od samego pocz\u0105tku prze\u0142o\u017Cona tak surowo go traktuje. Jej odpowied\u017A zaskakuje policjanta.","","",["N"]],"68795274":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"68795275":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"68795276":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"68795277":["Motyw
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Wioli. Nastolatka wysz\u0142a z domu zobaczy\u0107 si\u0119 z by\u0142ym ukochanym Sebastianem i nie wr\u00F3ci\u0142a. Ch\u0142opak jest uwielbiany przez rodzin\u0119 dziewczyny. Nawet po rozstaniu ona i jej bliscy pozostali z nim w dobrych stosunkach. Nastolatek jest wystraszony tym, \u017Ce co\u015B mog\u0142o sta\u0107 si\u0119 jego przyjaci\u00F3\u0142ce. Wsp\u00F3\u0142pracuje z policj\u0105. Opowiada, \u017Ce rozmawia\u0142 z Wiol\u0105, bo chcia\u0142a do niego wr\u00F3ci\u0107, a rzuci\u0142 j\u0105, gdy wysz\u0142o na jaw, \u017Ce dziewczyna zacz\u0119\u0142a spotyka\u0107 si\u0119 ze starszym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. \u015Aledczy musz\u0105 ustali\u0107, kim by\u0142 nowy partner Wioli i czy ma zwi\u0105zek z jej znikni\u0119ciem.","","",["N"]],"68795278":["W tym odcinku pa\u0144stwo Urbaniak ze wsi Kobylinki poznaj\u0105 \u017Cycie w Warszawie. Zamieni\u0105 si\u0119 miejscami z pa\u0144stwem Krukami, kt\u00F3rzy z kolei zmierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniem \u017Cycia i pracy w gospodarstwie. Wszyscy s\u0105 ciekawi, jak barman ze stolicy odnajdzie si\u0119 na wsi i czy stawi czo\u0142o obowi\u0105zkom zwi\u0105zanym z oporz\u0105dzaniem chlewu, kurnika i pola.","","",["N"]],"68795279":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"68871605":["Wielkie wydarzenie muzyczne w 34. rocznic\u0119 pierwszych wolnych wybor\u00F3w. Na Placu Zebra\u0144 Ludowych w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 muzyczne widowisko pt. \"Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w\". Zagraj\u0105 ikony polskiej sceny muzycznej z lat 80., m.in. Big Cyc, D\u017Cem czy Lombard, ale te\u017C arty\u015Bci m\u0142odego pokolenia, m.in. Natalia Szroeder, Mateusz Zi\u00F3\u0142ko i Daria Marx. Na scenie nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C takich gwiazd, jak: Doda, Kayah, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek czy zesp\u00F3\u0142 LemON.","","",[]],"68871606":["Wielkie wydarzenie muzyczne w 34. rocznic\u0119 pierwszych wolnych wybor\u00F3w. Na Placu Zebra\u0144 Ludowych w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 muzyczne widowisko pt. \"Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w\". Zagraj\u0105 ikony polskiej sceny muzycznej z lat 80., m.in. Big Cyc, D\u017Cem czy Lombard, ale te\u017C arty\u015Bci m\u0142odego pokolenia, m.in. Natalia Szroeder, Mateusz Zi\u00F3\u0142ko i Daria Marx. Na scenie nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C takich gwiazd, jak: Doda, Kayah, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek czy zesp\u00F3\u0142 LemON.","","",[]],"68795283":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68795284":["Czesiek zabrania \u017Conie m\u00F3wi\u0107 o niebezpiecze\u0144stwach, jakie czekaj\u0105 go w lesie. Jasiek i Grze\u015B \"\u015Aliwa\" surowo oceniaj\u0105 obraz namalowany przez Andrzeja \"\u017Bmiju\". Najszcz\u0119\u015Bliwszy dzie\u0144 w \u017Cyciu Piotrka. Bieszczady uratowa\u0142y Hani\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"68795285":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795286":["W Jaroszewie Biskupim mieszka pani Hanna wraz z synem \u0141ukaszem, synow\u0105 Sabin\u0105 i sze\u015Bcioletni\u0105 wnuczk\u0105 Zuzi\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zachorowa\u0142 na stwardnienie rozsiane, a u jego \u017Cony stwierdzono genetyczn\u0105 chorob\u0119 prowadz\u0105c\u0105 do zwyrodnienia uk\u0142adu nerwowego. Kobieta przesta\u0142a ju\u017C chodzi\u0107 i coraz trudniej jej m\u00F3wi\u0107. Pan \u0141ukasz nie jest w stanie samodzielnie zajmowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105. Cz\u0119sto musi korzysta\u0107 z pomocy matki. W dodatku dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nie jest przystosowany do potrzeb rodziny. Dach zieje dziurami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca \u017Cyciu, a piec okropnie kopci. Zmiany wprowadz\u0105 Martyna Kupczyk i ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68795287":["M\u00F3j syn jest przest\u0119pc\u0105
Kelnerka Ma\u0142gorzata samotnie wychowuje 18-letniego Krzy\u015Bka. Kobieta niespodziewanie traci prac\u0119. Syn, chc\u0105c pom\u00F3c matce, przenosi si\u0119 do szko\u0142y wieczorowej i postanawia znale\u017A\u0107 prac\u0119. Zostaje zatrudniony na budowie, gdzie pracuje jego ojciec. Ch\u0142opak szybko jednak wpada w z\u0142e towarzystwo. Gdy na osiedlu, na kt\u00F3rym mieszka Krzysiek, odchodzi do napadu rabunkowego, syn Ma\u0142gorzaty znajduje si\u0119 w kr\u0119gu podejrzanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"68795288":["Nastolatek zakochuje si\u0119 w m\u0119\u017Catce
Dorota i jej m\u0105\u017C zamieszkuj\u0105 w nowym domu. Pewnego dnia kobieta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce jest \u015Bledzona przez drona. Okazuje si\u0119, \u017Ce Dorot\u0119 szpieguje zakochany w niej nastolatek. Kobieta odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak ma powa\u017Cne problemy w domu. Niesiona wsp\u00F3\u0142czuciem postanawia mu pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"68795289":["\u017Bona zakupoholiczka
Karola czeka kosztowna naprawa auta. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie ma potrzebnych \u015Brodk\u00F3w na koncie, poniewa\u017C pobra\u0142a je wcze\u015Bniej jego \u017Cona Natalia. M\u0119\u017Cczyzna z rozpacz\u0105 odkrywa, \u017Ce straci\u0142 wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, gdy\u017C kobieta zupe\u0142nie ju\u017C nie panuje nad swoim zakupoholizmem. Karol pr\u00F3buje u\u015Bwiadomi\u0107 Natalii, \u017Ce post\u0119puje nieodpowiedzialnie. Rozpoczyna walk\u0119 o szcz\u0119\u015Bcie swojej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"68795290":["Tylko ty
Stella i Darek od pi\u0119ciu lat s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest bezp\u0142odny, dlatego para postanawia rozwa\u017Cy\u0107 adopcj\u0119. Stella przywi\u0105zuje si\u0119 do dziewczynki, kt\u00F3r\u0105 para pozna\u0142a w sieroci\u0144cu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziecko jest powa\u017Cnie chore. Wkr\u00F3tce potem Stella dowiaduje si\u0119, \u017Ce Darek nie jest jej wierny. Za\u0142amana kobieta postanawia jednak nie rezygnowa\u0107 z marze\u0144 o dziecku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"68795291":["By\u0142a kochanka chce zemsty
Aneta znajduje w telefonie swojego m\u0119\u017Ca zaskakuj\u0105cego SMS-a. Podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma kochank\u0119. Poniewa\u017C jednak partner wszystkiego si\u0119 wypiera, kobieta postanawia zastosowa\u0107 nietypow\u0105 strategi\u0119. Prosi o pomoc przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, kt\u00F3ra zgadza si\u0119 zatrudni\u0107 w firmie m\u0119\u017Cczyzny i obserwowa\u0107 go. Niebawem poznaje kobiet\u0119 obsesyjnie zakochan\u0105 w m\u0119\u017Cu Anety, kt\u00F3ra pr\u00F3buje zniszczy\u0107 parze \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"68795292":["Patrycja ma problemy z jedn\u0105 z klientek. Tak\u017Ce w jej \u017Cyciu prywatnym \u017Ale si\u0119 dzieje. Fryzjerka bardzo \u017Ale znosi problemy zdrowotne Wiktora. Anka wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po utracie kancelarii. Od kilku dni nie wychodzi z domu. W ko\u0144cu jednak decyduje si\u0119 pom\u00F3c szanta\u017Cowanej przez klientk\u0119 Patrycji. Inga i Andrzej chc\u0105 uczci\u0107 sukces Hani, kt\u00F3ra dosta\u0142a si\u0119 na medycyn\u0119. Marta namawia Gruszewsk\u0105, by zgodzi\u0142a si\u0119 na jeszcze jedn\u0105 rozmow\u0119 z \u0141ukaszem. Iza zaczepia B\u0142a\u017Ceja w szatni. Przy\u0142apuje ich Szymon. B\u0142a\u017Cej postanawia przyzna\u0107 si\u0119 Zuzie do romansu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",["N"]],"68795293":["Pani \u017Baneta razem z dzie\u0107mi, Marcinem i Kasi\u0105, uciek\u0142a od m\u0119\u017Ca i strasznego losu, kt\u00F3ry jej zgotowa\u0142. Po czasie dopisa\u0142o jej jednak szcz\u0119\u015Bcie i zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z panem Markiem, swoj\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105 ze szkolnych lat. Obecnie maj\u0105 czworo dzieci, a pan Marek jest dla wszystkich tat\u0105. Ich \u017Cycie jest teraz pe\u0142ne spokoju i bezpiecze\u0144stwa, ale brakuje im w\u0142asnego dachu nad g\u0142ow\u0105. Co prawda posiadaj\u0105 odziedziczony po dziadku domek, ale nie nadaje si\u0119 on do zamieszkania. Jest za ma\u0142y dla sze\u015Bciu os\u00F3b, brakuje w nim ogrzewania i \u0142azienki, dach jest stary, a jego \u015Bciany dziurawe. W zwi\u0105zku z tym wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodziny poch\u0142ania wynajem mieszkania. Pan Marek jest kierowc\u0105 i chocia\u017C stara si\u0119 w\u0142asnymi si\u0142ami remontowa\u0107 dom, to nie wystarcza mu na to pieni\u0119dzy. Rodzina marzy o w\u0142asnym miejscu, w kt\u00F3rym dzieci mog\u0142yby realizowa\u0107 swoje pasje. Pom\u00F3c mo\u017Ce jedynie ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"68795294":["Prow.: Robert G\u00F3rski.
Znani satyrycy powracaj\u0105, by po raz kolejny ukazywa\u0107 rzeczywisto\u015B\u0107 w krzywym zwierciadle. Z odrobin\u0105 dystansu przyjrzymy si\u0119 sytuacji politycznej w naszym kraju. Zobrazuj\u0105 j\u0105 premierowe skecze z autorskiego cyklu Roberta G\u00F3rskiego \"Na stacji paliwowej\". Nie zabraknie te\u017C scenek obyczajowych, prezentuj\u0105cych polsk\u0105 rodzin\u0119, bo taki rodzaj humoru najbardziej lubi\u0105 widzowie. Po\u015Bmiejemy si\u0119 z przys\u0142owiowego Janusza i Gra\u017Cynki, \"b\u0119d\u0105cych na skraju za\u0142amania nerwowego w czasach galopuj\u0105cej inflacji\". Gospodarzami show s\u0105 liderzy popularnych polskich kabaret\u00F3w, Robert G\u00F3rski z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Robert Kor\u00F3lczyk z Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2291616.jpg","",[]],"68795295":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"68795296":["Chroni\u0107 matk\u0119
Ewelina Romecka mieszka razem z dwudziestoletnim synem Tomkiem. Pewnego dnia wraca pobita z pracy. Gdy nie chce powiedzie\u0107 Tomkowi, co si\u0119 sta\u0142o, on rozpoczyna w\u0142asne \u015Bledztwo w tej sprawie. Usi\u0142uje pozna\u0107 tajemnic\u0119 skrywan\u0105 przez matk\u0119 oraz ustali\u0107, jaki zwi\u0105zek z pobiciem ma jej partner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68795297":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68871607":["Wielkie wydarzenie muzyczne w 34. rocznic\u0119 pierwszych wolnych wybor\u00F3w. Na Placu Zebra\u0144 Ludowych w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 muzyczne widowisko pt. \"Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w\". Zagraj\u0105 ikony polskiej sceny muzycznej z lat 80., m.in. Big Cyc, D\u017Cem czy Lombard, ale te\u017C arty\u015Bci m\u0142odego pokolenia, m.in. Natalia Szroeder, Mateusz Zi\u00F3\u0142ko i Daria Marx. Na scenie nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C takich gwiazd, jak: Doda, Kayah, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek czy zesp\u00F3\u0142 LemON.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306153.jpg","",[]],"68871608":["Wielkie wydarzenie muzyczne w 34. rocznic\u0119 pierwszych wolnych wybor\u00F3w. Na Placu Zebra\u0144 Ludowych w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 muzyczne widowisko pt. \"Pokolenia Wolno\u015Bci. Koncert z okazji rocznicy I wolnych wybor\u00F3w\". Zagraj\u0105 ikony polskiej sceny muzycznej z lat 80., m.in. Big Cyc, D\u017Cem czy Lombard, ale te\u017C arty\u015Bci m\u0142odego pokolenia, m.in. Natalia Szroeder, Mateusz Zi\u00F3\u0142ko i Daria Marx. Na scenie nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C takich gwiazd, jak: Doda, Kayah, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek czy zesp\u00F3\u0142 LemON.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306153.jpg","",[]],"68795299":["Filip ma powa\u017Cne k\u0142opoty ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Beat\u0105. Max odkrywa, \u017Ce przyjaciel wynaj\u0105\u0142 jego pok\u00F3j stalkerce Sylwii. Karolina martwi si\u0119, \u017Ce m\u0142ody barman zamierza si\u0119 do niej wprowadzi\u0107. Nie jest gotowa na tak powa\u017Cny krok. Pr\u00F3buje pom\u00F3c Maxowi i Filipowi pozby\u0107 si\u0119 Sylwii z mieszkania. R\u00F3wnie\u017C jej partner u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce na wsp\u00F3lne mieszkanie jeszcze za wcze\u015Bnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304382.jpg","",["N"]],"68795300":["Nowi wsp\u00F3\u0142pracownicy Ignacego, Ala, Micha\u0142, Kazik, Jarosz i pani Krystyna, pr\u00F3buj\u0105 wesprze\u0107 prezydenta w walce o dobro kraju. Natrafiaj\u0105 jednak na liczne przeszkody. Jeden z problem\u00F3w stanowi\u0105 genera\u0142owie z ministerstwa obrony. Ala musi upora\u0107 si\u0119 z domagaj\u0105cymi si\u0119 sprawiedliwo\u015Bci klientami parabanku, kt\u00F3ry og\u0142osi\u0142 upad\u0142o\u015B\u0107. Micha\u0142 jako minister spraw zagranicznych pr\u00F3buje okre\u015Bli\u0107 swoje stanowisko w zwi\u0105zku z wojskowym przewrotem w Burkina Faso. Jan, Piotr i Aleksander, kt\u00F3rym nie podoba si\u0119 niezale\u017Cno\u015B\u0107 nowego prezydenta, bior\u0105 na celownik now\u0105 szefow\u0105 s\u0142u\u017Cb specjalnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293835.jpg","",["N"]],"68795301":["W kraju nie milkn\u0105 echa skandalu wywo\u0142anego przez szefow\u0105 s\u0142u\u017Cb specjalnych Krystyn\u0119 Srok\u0119. Sytuacji nie u\u0142atwia fakt, \u017Ce oskar\u017Cona znika bez wie\u015Bci. Ignacy musi w trybie pilnym znale\u017A\u0107 kogo\u015B na jej miejsce. Swoje wsparcie oferuje mu Cezary, jednak g\u0142owa pa\u0144stwa odrzuca jego propozycj\u0119. Jan, Piotr i Aleksander podejmuj\u0105 kolejne dzia\u0142ania, by zaszkodzi\u0107 prezydentowi. Po Krystynie przychodzi kolej na pozosta\u0142ych przyjaci\u00F3\u0142 Ignacego. Sosnowski, zaufany cz\u0142owiek lobbyst\u00F3w, sk\u0142ada nowym urz\u0119dnikom propozycje nie do odrzucenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293835.jpg","",["N"]],"68795302":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795303":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68795304":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795305":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"68795306":["Koncert zatytu\u0142owany \"The Best Of The Best\" odby\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, w katedrze \u015Bw. Marii Magdaleny. Piotr Rubik wyst\u0105pi\u0142 z orkiestr\u0105 symfoniczn\u0105, ch\u00F3rem oraz sze\u015Bcioma solistami. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli us\u0142ysze\u0107 najbardziej znane oratoria tego kompozytora.","","",[]],"68795307":["Robert odnajduje w jaskiniach nietoperze w stanie hibernacji. Hos rozpala nowy piec. Staszek Natanek wspomina, jak przed laty w knajpie w Lutowiskach bili si\u0119 drwale z wozakami. Arek zamienia bieszczadzkie zbocza w galerie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68795308":["Udusi\u0142em \u017Con\u0119
Historia wstrz\u0105saj\u0105cego zab\u00F3jstwa. Na jednym ze spokojnych osiedli zostaje zamordowana w wannie 40-letnia kobieta. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce zmar\u0142a by\u0142a ofiar\u0105 przemocy domowej, przez 20 lat by\u0142a maltretowana psychicznie i fizycznie przez m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna jako jedyny mia\u0142 motyw. Policjanci staj\u0105 przed trudnym zadaniem. Podejrzany nie ma na koncie ani jednego mandatu, a w czasie, gdy dokonano zbrodni, by\u0142 w pracy. Wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 relacj\u0119 przedstawiaj\u0105: syn zamordowanej, pracodawczyni i m\u0105\u017C ofiary przebywaj\u0105cy w zak\u0142adzie karnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"68795435":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68795437":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68795438":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"68795439":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795440":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68795441":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795442":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795443":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795444":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68795445":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795446":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68795447":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795448":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795449":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795450":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68795451":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68795452":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68795453":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68795454":["Prow.: \u0141ukasz Jankowski.
Zaproszeni do studia go\u015Bcie, w tym politycy i publicy\u015Bci, wsp\u00F3lnie z dziennikarzem pr\u00F3buj\u0105 przeanalizowa\u0107 wydarzenia nadchodz\u0105cego tygodnia.","","",[]],"68795455":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68795456":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68795457":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"68795458":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"68795459":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68795460":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68795461":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"68795462":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68795463":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68795464":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795465":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68795466":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68795467":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795468":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68795469":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",[]],"68795470":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795471":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68795472":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68795473":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68795474":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",[]],"68795475":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795476":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68795477":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68795478":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"68795479":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795480":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68795481":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68795482":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68795483":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68795484":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68795485":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"68795486":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68795487":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68795488":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795489":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68795490":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68795491":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68795492":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68795310":["Lara Gessler","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"68795311":["Marianna Gierszewska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"68795312":["Kasia uwielbia je\u015B\u0107 i gotowa\u0107, szczeg\u00F3lnie dla swojego narzeczonego, Marcina. Kobieta ma ju\u017C kilka pomys\u0142\u00F3w na zorganizowanie \u015Blubu i wesela. Nie mo\u017Ce si\u0119 jednak zdecydowa\u0107 na wyb\u00F3r rodzaju kreacji. Marzy jej si\u0119 zar\u00F3wno romantyczna sukienka w stylu boho, jak i elegancka suknia godna rodziny kr\u00F3lewskiej. By\u0107 mo\u017Ce jednak Izabela Janachowska nam\u00F3wi Kasi\u0119 na jeszcze inn\u0105 stylizacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170057.jpg","",["N"]],"68795313":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170057.jpg","",["N"]],"68795314":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170057.jpg","",["N"]],"68795315":["W programie pojawia si\u0119 wielu niezwyk\u0142ych go\u015Bci. Znalaz\u0142 si\u0119 w\u015Br\u00F3d nich m.in. mistrz \u015Bwiata w sushi, pochodz\u0105cy z Tokio Alon Than. Uczestnicy musieli przygotowa\u0107 jego popisowe danie w taki spos\u00F3b, by trafi\u0142o w gust doskona\u0142ego kucharza. U boku Japo\u0144czyka w jury zasiad\u0142 surowy Mateusz Gessler .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303851.jpg","",[]],"68795316":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68795317":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["AD"]],"68795318":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"68795319":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"68795320":["Pani Angelika wychowuje czw\u00F3rk\u0119 dzieci. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo kobiety rozpad\u0142o si\u0119, a jej by\u0142y m\u0105\u017C nie interesuje si\u0119 swoimi pociechami. Pani Angelice pomaga drugi partner, Piotr, kt\u00F3ry nie tylko kocha i wspiera ukochan\u0105, lecz tak\u017Ce opiekuje si\u0119 jej dzie\u0107mi. Jeden z syn\u00F3w kobiety, Oskar, cierpi na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Ma problemy z oddychaniem i potrzebuje respiratora. Rodzina wynajmuje mieszkanie, nie sta\u0107 jej jednak na remont nale\u017C\u0105cej do pana Piotra po\u0142owy domu. M\u0119\u017Cczyzna stara si\u0119 wykonywa\u0107 niekt\u00F3re prace na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, w czasie wolnym, nie ma go jednak zbyt wiele. Dzieci za\u015B marz\u0105 o w\u0142asnych pokojach. Ekipa programu pomo\u017Ce im spe\u0142ni\u0107 to marzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68795321":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2291340.jpg","",[]],"68795322":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.","","",[]],"68795323":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Maria (Paulina Chru\u015Bciel) jest matk\u0105 czworga dzieci: Elizy (Julia Karpi\u0144ska), Juliusza (Maksymilian Balcerowski) oraz bli\u017Aniak\u00F3w: Marcina i Leona (Kacper i Jakub Kustra). Ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 ich wychowaniu, na 10 lat rezygnuj\u0105c z pracy i kariery w policji. Po rozstaniu z m\u0119\u017Cem postanawia to zmieni\u0107. Obdarzona niezwyk\u0142ym zmys\u0142em obserwacji Maria z trudem jednak zyskuje szacunek swojego nowego zespo\u0142u. Tymczasem jej niekonwencjonalne metody \u015Bledcze okazuj\u0105 si\u0119 wyj\u0105tkowo skuteczne. Maria jest tak\u017Ce \u015Bwietnym psychologiem i potrafi wciela\u0107 si\u0119 w r\u00F3\u017Cne role, by jak najszybciej dotrze\u0107 do swego rozm\u00F3wcy. W \u017Cyciu kobiety nie zabraknie tak\u017Ce mi\u0142osnych zawirowa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"68795324":["Od ciosu zadanego no\u017Cem ginie ksi\u0119gowy, Daniel. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zabi\u0142 go chory psychicznie mieszkaniec pobliskiego o\u015Brodka, Krystian. Mia\u0142 pono\u0107 m\u015Bci\u0107 si\u0119 na Danielu za to, \u017Ce rozwiesza\u0142 w okolicy plakaty nawo\u0142uj\u0105ce go zamkni\u0119cia zak\u0142adu, w kt\u00F3rym mieszka\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Maria wpada na \u015Blad prawdziwego mordercy. Kobieta unika \u0141ukasza, chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 doskona\u0142y kontakt z jej dzie\u0107mi. Maria nie chce jednak wik\u0142a\u0107 si\u0119 z zwi\u0105zek z zaj\u0119tym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem policjantka przypadkowo spotyka Klar\u0119, dziewczyn\u0119 \u0141ukasza. Kobieta m\u00F3wi jej, \u017Ce zosta\u0142a porzucona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074329.jpg","",["N"]],"68795325":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"68795326":["Pani Jadwiga i pan Stanis\u0142aw mieszkaj\u0105 w Gorlicach, niewielkiej miejscowo\u015Bci, w kt\u00F3rej kiedy\u015B wydobywano rop\u0119 naftow\u0105. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla swojego wnuka, dwunastoletniego Kuby. Ich dom nie nadaje si\u0119 do zamieszkania, poniewa\u017C brakuje w nim \u0142azienki, dlatego dziadkowie wynajmuj\u0105 male\u0144ki pok\u00F3j. Wynajem obci\u0105\u017Ca bud\u017Cet rodziny, a ch\u0142opiec nie ma w\u0142asnego k\u0105ta do nauki. Ekipa programu przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce i odkrywa, \u017Ce w domu rodziny trzeba zrobi\u0107 w\u0142a\u015Bciwie wszystko - wymieni\u0107 dach, doprowadzi\u0107 wod\u0119, kanalizacj\u0119 oraz znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na ogrzewanie pomieszcze\u0144. Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy, a Katarzyna Dowbor proponuje dziadkom i wnukowi wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243732.jpg","",["JM"]],"68795327":["Kochanki mojego kochanka
M\u0119\u017Catka Justyna od pewnego czasu w tajemnicy spotyka si\u0119 z Rafa\u0142em. Cho\u0107 jej kochanek nie wydaje si\u0119 zainteresowany zwi\u0105zkiem na sta\u0142e, zakochana kobieta chce dla niego porzuci\u0107 m\u0119\u017Ca. Najpierw jednak prosi detektyw\u00F3w, by sprawdzili, czy Rafa\u0142, kt\u00F3ry bywa bardzo tajemniczy, na pewno nie spotyka si\u0119 z innymi kobietami. Na pocz\u0105tek \u015Bledczy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna k\u0142ama\u0142, twierdz\u0105c, \u017Ce pracuje w biurze. Jest bowiem taks\u00F3wkarzem. Nast\u0119pnie udaje si\u0119 im ustali\u0107, \u017Ce w jego \u017Cyciu poza Justyn\u0105 s\u0105 tak\u017Ce inne kochanki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68795328":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",[]],"68795329":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"68795330":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68795331":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68795332":["Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 barman Borys, kt\u00F3ry dosta\u0142 od znajomego zdj\u0119cie z nocnego klubu. Wida\u0107 na nim jego narzeczon\u0105, Agat\u0119, w ramionach obcego m\u0119\u017Cczyzny. Borys nie wierzy jednak, \u017Ce kobieta mog\u0142aby go oszuka\u0107. Chce tylko, \u017Ceby \u015Bledczy potwierdzili, \u017Ce zdj\u0119cie to nieporozumienie. Detektywi ju\u017C pierwszego dnia nakrywaj\u0105 Agat\u0119 na zdradzie. Cho\u0107 okazuje si\u0119, \u017Ce to Lidka, jej bli\u017Aniaczka, wydaje si\u0119, \u017Ce Agata tak\u017Ce ma co\u015B na sumieniu. Niebawem obie siostry umawiaj\u0105 si\u0119 w mieszkaniu z jakim\u015B m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68795333":["Pewnej Kanadyjce bardzo zale\u017Cy na spotkaniu z Paulem. Lekarze pomagaj\u0105 by\u0142ej modelce, kt\u00F3ra szykuje si\u0119 do \u015Blubu i chce sobie poprawi\u0107 nos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","",[]],"68795334":["Wyb\u00F3r dziesi\u0119ciu najciekawszych przypadk\u00F3w plastycznej fuszerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","",[]],"68795335":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innych przyzwyczajeniach zamieni\u0105 si\u0119 domami, by sprawdzi\u0107, jak odnajd\u0105 si\u0119 w obcym stylu \u017Cycia. Jedna z nich pochodzi z wielkiego miasta, druga mieszka na prowincji. Dla obu b\u0119dzie to bardzo ciekawe, ale i momentami trudne do\u015Bwiadczenie, kt\u00F3re pomo\u017Ce im inaczej spojrze\u0107 na w\u0142asne \u017Cycie.","","",[]],"68795336":["John","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278681.jpg","",[]],"68795493":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"68795494":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"68795495":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"68795497":["Jesienny szczupak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68795498":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"68795499":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"68795500":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"68795501":["Piotrek ma sztywne zasady. Jedn\u0105 z nich jest ca\u0142kowita abstynencja od alkoholu. Jednak jest tak\u017Ce \u015Bwiadomy, \u017Ce takie post\u0119powanie nie nale\u017Cy do cz\u0119stych. W zwi\u0105zku z tym bierze pod uwag\u0119, \u017Ce mo\u017Ce zamieszka\u0107 z partnerk\u0105, kt\u00F3ra czasem si\u0119ga po lampk\u0119 wina. Janek i Marek ko\u0144cz\u0105 budow\u0119 ma\u0142ego domu w ogrodzie. Efekt ich zadowala. Przy pracy maj\u0105 tak\u017Ce okazj\u0119, by porozmawia\u0107 o kobietach. Bartek jest zatrudniony w sklepie. Cz\u0119sty kontakt z lud\u017Ami wydaje si\u0119 doskona\u0142\u0105 sposobno\u015Bci\u0105 do poznania dziewczyny. Niestety m\u0119\u017Cczyzna nie potrafi pokona\u0107 swojej nie\u015Bmia\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68795502":["Jaru\u015B i Gosia udaj\u0105 si\u0119 do papugarni. Blisko\u015B\u0107 ptak\u00F3w stanowi dla dziewczyny du\u017Ce wyzwanie. Pawe\u0142 jest cz\u0142owiekiem do\u015Bwiadczonym przez los. Najbardziej traumatycznym prze\u017Cyciem by\u0142 dla niego wypadek, kt\u00F3ry wywo\u0142a\u0142 traum\u0119 i wymusi\u0142 przewarto\u015Bciowanie postawy. Rafa\u0142 \"Bzik\" rusza na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 po mie\u015Bcie i poszukiwania pi\u0119knych kobiet. Posiada zamontowane radio CB, wi\u0119c mo\u017Ce na bie\u017C\u0105co dzieli\u0107 si\u0119 wra\u017Ceniami ze swoim przyjacielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68795503":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236105.jpg","",[]],"68795504":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68795505":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"68795506":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
W Siemianowicach \u015Al\u0105skich rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard. W programie pokazuje widzom, na czym polega taka praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",[]],"68795507":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68795508":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"68795509":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68795510":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68795511":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68795512":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68795513":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68795514":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795515":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795516":["Leszek \"Prezes\" dzi\u0119ki \u0107wiczeniu pompek mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 doskona\u0142\u0105 sprawno\u015Bci\u0105 fizyczn\u0105 i wspania\u0142\u0105 sylwetk\u0105. Bart\u0142omiej i jego tata wsp\u00F3lnie ogl\u0105daj\u0105 stare \u015Blubne fotografie. Ch\u0142opak znajduje tak\u017Ce wiele zdj\u0119\u0107 jego by\u0142ych dziewczyn. Robert jest praktycznie samowystarczalny. W jego kr\u00F3lestwie brakuje jedynie kobiety, z kt\u00F3r\u0105 m\u00F3g\u0142by cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68795517":["Sebastian udaje si\u0119 do lasu po czerwone muchomory. Te grzyby s\u0105 dla niego bardzo wa\u017Cne i stanowi\u0105 \u017Ar\u00F3d\u0142o nowych dozna\u0144. Bartek odkrywa, \u017Ce jego tata idealnie wpisuje si\u0119 w okre\u015Blenie \"cicha woda brzegi rwie\". Kolekcja zdj\u0119\u0107 dziewczyn, kt\u00F3re zna\u0142, jest imponuj\u0105ca. Pawe\u0142 jest wiernym kibicem Wis\u0142y P\u0142ock. Jako dow\u00F3d prezentuje koszulki, szaliki i czapki z emblematami swojej ulubionej dru\u017Cyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68795518":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68795519":["Pochodz\u0105cy z Wroc\u0142awia Krzysztof Dymkowski s\u0142ynie z tego, \u017Ce w internecie wyszukuje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks. Nast\u0119pnie razem z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Podczas dzia\u0142a\u0144 zawsze towarzyszy mu pies, Sara, oraz zawodowa partnerka, profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, by chroni\u0107 nieletnich przed przest\u0119pstwami seksualnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",[]],"68795520":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"68795521":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"68795522":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"68795523":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68795524":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68795525":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci programu o tajemniczej \u015Bmierci hodowcy kur spod Kutna, 69-letniego Janusza Tybury. W drugiej prezentacja zbrodniczej dzia\u0142alno\u015Bci poszukiwanego listem go\u0144czym 42-letniego Mariusza Choi\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68795526":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68795527":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68795528":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68795529":["Pierwsz\u0105 omawian\u0105 w odcinku zbrodni\u0105 b\u0119dzie morderstwo dokonane w Woli Mrokowskiej ko\u0142o Piaseczna w grudniu 2009 roku. Ofiar\u0105 pad\u0142 60-letni Stanis\u0142aw Kowalik, dostawca pomidor\u00F3w. Micha\u0142 Fajbusiewicz spr\u00F3buje odtworzy\u0107 ostatnie dni \u017Cycia m\u0119\u017Cczyzny. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka opowie o pope\u0142nionym w Bia\u0142ymstoku zab\u00F3jstwie gospodyni domowej Marianny Radziwo\u0144skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68795530":["Prowadz\u0105cy powraca po latach do sprawy morderstwa w niewielkiej wsi Przybyszyce ko\u0142o \u0141odzi. Ofiara zbrodni to hodowca kr\u00F3w mlecznych, 46-letni kawaler Stefan Chrz\u0105szcz. Do tej pory policji nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motyw\u00F3w zab\u00F3jstwa. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce inscenizacj\u0119 filmow\u0105 dotycz\u0105c\u0105 morderstwa emeryta ze Szczecina, 73-letniego Ryszarda Ku\u017Aniewskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68795372":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795373":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795374":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795375":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795376":["Re\u017C.: John Stevenson, Mark Osborne.
Panda Po to du\u017Cy, niezgrabny, ale bardzo sympatyczny mi\u015B. Ten znany \u0142akomczuch pracuje w gospodzie serwuj\u0105cej piero\u017Cki, ciasteczka z wr\u00F3\u017Cb\u0105 i kluski. Jest mi\u0142o\u015Bnikiem wschodnich sztuk walki i marzy o zdobyciu tytu\u0142u mistrza kung-fu. Pewnego dnia, ku zaskoczeniu znajomych, Po zostaje wskazany przez s\u0119dziwego mistrza Oogwaya jako ten, kt\u00F3ry wype\u0142ni staro\u017Cytn\u0105 przepowiedni\u0119. M\u0119drzec twierdzi, \u017Ce mi\u015B to Smoczy Wojownik, maj\u0105cy uratowa\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w doliny przed nadci\u0105gaj\u0105cym niebezpiecze\u0144stwem. Panda do\u0142\u0105cza do grupy szkolonej przez mistrza Shifu i rozpoczyna trening u boku swoich idoli: Tygrysicy, \u017Burawia, Modliszki, \u017Bmii i Ma\u0142py. Pi\u0105tka legendarnych zawodnik\u00F3w nie ukrywa pogardy dla oty\u0142ego adepta. Tymczasem z wi\u0119zienia ucieka demoniczny bia\u0142y lampart Tai Lung, kt\u00F3ry chce zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoim by\u0142ym nauczycielu, Shifu, i zmierzy\u0107 si\u0119 ze Smoczym Wojownikiem. W polskiej wersji j\u0119zykowej wyst\u0119puj\u0105 m.in. Marcin Hycnar, Jan Peszek, Izabella Bukowska, Wiktor Zborowski i Krzysztof Banaszyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218524.jpg","",["N"]],"68795377":["Re\u017C.: Rodolphe Guenoden.
Bezradnych mieszka\u0144c\u00F3w wiosek le\u017C\u0105cych w Dolinie Spokoju terroryzuje pot\u0119\u017Cny Dzik. Shifu, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie zapad\u0142 na zdrowiu, prosi Tygrysic\u0119, aby sprowadzi\u0142a na pomoc czterech wyszkolonych wojownik\u00F3w. Podczas podr\u00F3\u017Cy wys\u0142anniczka nie korzysta jednak z listy przygotowanej przez mistrza, lecz ze zwoju stworzonego przez Po. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce zapiski dotycz\u0105... zawod\u00F3w, w jakich m\u0142ody panda m\u00F3g\u0142by si\u0119 w przysz\u0142o\u015Bci realizowa\u0107. W wyniku pomy\u0142ki Tygrysica sprowadza do Jadeitowego Pa\u0142acu: sprz\u0105tacza \u017Burawia, komika Ma\u0142p\u0119, tancerk\u0119 \u017Bmij\u0119 oraz lekarza Modliszk\u0119. Wkr\u00F3tce niepozorni wybra\u0144cy staj\u0105 si\u0119 Pot\u0119\u017Cn\u0105 Pi\u0105tk\u0105. Kr\u00F3tkometra\u017Cowa opowie\u015B\u0107 o perypetiach Po z czas\u00F3w, zanim zosta\u0142 on Smoczym Wojownikiem. Wyst\u0119puj\u0105 w niej postacie znane z trzech kolejnych pe\u0142nometra\u017Cowych cz\u0119\u015Bci s\u0142ynnej animowanej serii.","","",["N"]],"68795378":["Re\u017C.: David Soren.
George Beard i Harold Hutchins, dwaj przyjaciele z podstaw\u00F3wki, s\u0142yn\u0105 z bujnej wyobra\u017Ani i nietuzinkowych pomys\u0142\u00F3w. Ich najwi\u0119kszym hobby jest rysowanie komiks\u00F3w. Gdy pewnego dnia podpadaj\u0105 dyrektorowi szko\u0142y, postanawiaj\u0105 go zahipnotyzowa\u0107. Wmawiaj\u0105 mu, \u017Ce jest superbohaterem, niezbyt rozgarni\u0119tym \"Kapitanem Majtasem\". Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce profesor Pofajdanek, kt\u00F3ry udaje chemika, w rzeczywisto\u015Bci d\u0105\u017Cy do przej\u0119cia w\u0142adzy nad \u015Bwiatem. Jego najwi\u0119ksz\u0105 broni\u0105 jest rozmiarotron, wynalazek, kt\u00F3ry umo\u017Cliwia powi\u0119kszanie i pomniejszanie przedmiot\u00F3w. Dyrektor szko\u0142y musi wykorzysta\u0107 swoje nowe wcielenie, aby powstrzyma\u0107 z\u0142oczy\u0144c\u0119. Scenariusz powsta\u0142 na podstawie popularnego cyklu ksi\u0105\u017Cek Dava Pilkeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856997.jpg","",[]],"68795379":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Ma\u0142y John Dolittle posiada niezwyk\u0142y dar, kt\u00F3ry pozwala mu rozmawia\u0107 ze zwierz\u0119tami. Jednak ojciec przekonany, \u017Ce syna op\u0119ta\u0142y si\u0142y nieczyste, wzywa na pomoc egzorcyst\u0119. Po latach John (Eddie Murphy), kt\u00F3ry zosta\u0142 lekarzem weterynarii, nie pami\u0119ta, \u017Ce w dzieci\u0144stwie potrafi\u0142 porozumiewa\u0107 si\u0119 ze zwierz\u0119tami. Kiedy jednak potr\u0105ca na skrzy\u017Cowaniu psa, odkrywa, \u017Ce rozumie ka\u017Cde jego s\u0142owo. Wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 si\u0119 doktor, kt\u00F3ry potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z czworono\u017Cnymi pacjentami rozchodzi si\u0119 lotem b\u0142yskawicy... Najnowsza adaptacja \"Doktora Dolittle\" przenosi bohatera znanego wszystkim z ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga w czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Odtw\u00F3rc\u0105 g\u0142\u00F3wnej roli jest Eddie Murphy (\"Nieoczekiwana zmiana miejsc\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 w Nowym Jorku\", \"Wampir w Brooklynie\", \"Gruby i chudszy\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2096022.jpg","",["N"]],"68795380":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Gus (Rob Schneider), Richie (David Spade) i Clark (Jon Heder) s\u0105 trzydziestoletnimi kumplami, kt\u00F3rzy przyja\u017Ani\u0105 si\u0119 od lat. Wszystkich trzech \u0142\u0105cz\u0105 przykre do\u015Bwiadczenia z czas\u00F3w szkolnych, kiedy to uwa\u017Cani byli za niedorajdy. Przez to zostali wykluczeni z gry w bejsbol przez silniejszych i bardziej wysportowanych r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Teraz, pomimo up\u0142ywaj\u0105cego czasu, wci\u0105\u017C marz\u0105 o grze. Pewnego dnia wybieraj\u0105 si\u0119 na boisko w lokalnym parku, gdzie chc\u0105 sobie pogra\u0107. Trafiaj\u0105 tam na trening dru\u017Cyny z ma\u0142ej ligi. S\u0105 \u015Bwiadkami prze\u015Bladowania jednego z ch\u0142opc\u00F3w przez pozosta\u0142ych koleg\u00F3w. Gus, Richie i Clark rzucaj\u0105 im wyzwanie i w trzech przeciwko dziewi\u0119ciu pokonuj\u0105 grupk\u0119 nastolatk\u00F3w. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce gn\u0119biony dzieciak ma bogatego ojca (John Lovitz), kt\u00F3ry jest pod wra\u017Ceniem zwariowanej tr\u00F3jki i proponuje im udzia\u0142 w jego turnieju. Wygrana dru\u017Cyna ma dosta\u0107 boisko do bejsbola. Tr\u00F3jka przyjaci\u00F3\u0142 postanawia przyj\u0105\u0107 propozycj\u0119. W turnieju maj\u0105 wyst\u0119powa\u0107 obok dzieci\u0119cych dru\u017Cyn i reprezentowa\u0107 prze\u015Bladowanych nastolatk\u00F3w siedz\u0105cych na \u0142awce rezerwowej. Zabawna historia wyprodukowana przez znanego aktora komediowego Adama Sandlera. W jednej z g\u0142\u00F3wnych r\u00F3l wyst\u0105pi\u0142 Rob Schneider, pi\u0119ciokrotnie nominowany do nagrody Z\u0142otej Maliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1919585.jpg","",["N"]],"68795381":["Re\u017C.: Jan De Bont.
Pozbawiony skrupu\u0142\u00F3w psychopata Howard Payne podk\u0142ada bomb\u0119 w autobusie pe\u0142nym ludzi. \u017B\u0105da okupu. \u0141adunek wybuchnie, je\u015Bli pr\u0119dko\u015B\u0107 pojazdu spadnie poni\u017Cej pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciu mil na godzin\u0119. Rozpoczyna si\u0119 dramatyczna walka z czasem. Sprawa dodatkowo si\u0119 komplikuje, gdy jeden z pasa\u017Cer\u00F3w rani kierowc\u0119. Niezdolnego do dalszej jazdy m\u0119\u017Cczyzn\u0119 zast\u0119puje jedna z pasa\u017Cerek - sympatyczna Annie Porter. Mimo parali\u017Cuj\u0105cego stresu usi\u0142uje zachowa\u0107 trze\u017Awo\u015B\u0107 umys\u0142u. Od niej bowiem zale\u017Cy \u017Cycie bardzo wielu os\u00F3b. Annie pozostaje r\u00F3wnie\u017C w sta\u0142ym kontakcie z centrum kryzysowym. Tymczasem pojazd zostaje skierowany na autostrad\u0119 poza miastem, a do jego wn\u0119trza dostaje si\u0119 m\u0142ody, odwa\u017Cny funkcjonariusz Jack Traven. Mia\u0142 on do czynienia z Payne'em, gdy ten pr\u00F3bowa\u0142 wysadzi\u0107 w powietrze wind\u0119 pe\u0142n\u0105 ludzi. Teraz musi wymy\u015Bli\u0107 spos\u00F3b na uratowanie os\u00F3b jad\u0105cych feralnym autobusem. Wszyscy s\u0105 \u015Bmiertelnie przera\u017Ceni. Annie i Jack nie mog\u0105 sobie jednak pozwoli\u0107 na chwil\u0119 zawahania. Musz\u0105 opanowa\u0107 panik\u0119, zachowa\u0107 zimn\u0105 krew i znale\u017A\u0107 jakie\u015B wyj\u015Bcie z tej beznadziejnej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2124723.jpg","",[]],"68795382":["Re\u017C.: Jake Kasdan.
Czworo uczni\u00F3w liceum, w ramach kary na\u0142o\u017Conej przez dyrektora, ma posprz\u0105ta\u0107 zagracon\u0105 szkoln\u0105 piwnic\u0119. W\u015Br\u00F3d zgromadzonych przedmiot\u00F3w znajduj\u0105 star\u0105 konsol\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z lat dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tych oraz gr\u0119 Jumanji. Zaintrygowani nastolatkowie postanawiaj\u0105 uruchomi\u0107 urz\u0105dzenie. W ten spos\u00F3b zostaj\u0105 wci\u0105gni\u0119ci do wirtualnego \u015Bwiata. Trafiaj\u0105 do niebezpiecznej d\u017Cungli, gdzie jako awatary s\u0105 zmuszeni walczy\u0107 o przetrwanie. Spencer staje si\u0119 dzielnym \u0142owc\u0105 przyg\u00F3d, Fridge zamienia si\u0119 w zoologa, Bethany przybiera posta\u0107 korpulentnego profesora paleontologii, kt\u00F3ry doskonale zna si\u0119 na mapach, a Martha wciela si\u0119 w ekspertk\u0119 z zakresu sztuk walki. Spotykaj\u0105 na swej drodze przewodnika, kt\u00F3ry zdradza im cel misji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1938039.jpg","",["N"]],"68795383":["Re\u017C.: Kurt Wimmer.
Koniec XXI w. Na \u015Bwiecie rozprzestrzenia si\u0119 tajemniczy wirus, w wyniku kt\u00F3rego ludzie zapadaj\u0105 na tajemnicz\u0105 chorob\u0119 o nazwie hemophagia. Zara\u017Cone osoby dysponuj\u0105 ponadprzeci\u0119tn\u0105 wytrzyma\u0142o\u015Bci\u0105 i szybko\u015Bci\u0105 oraz du\u017Co wy\u017Cszym ni\u017C pozostali ilorazem inteligencji. \u0141atwo ich rozpozna\u0107, gdy\u017C maj\u0105 d\u0142ugie k\u0142y upodabniaj\u0105ce ich do wampir\u00F3w. Chorzy za swoje nowe umiej\u0119tno\u015Bci p\u0142ac\u0105 jednak wysok\u0105 cen\u0119 - \u017Cyj\u0105 kr\u00F3cej od zdrowych os\u00F3b. W\u0142adze nie potrafi\u0105 zapanowa\u0107 nad epidemi\u0105. Decyduj\u0105 si\u0119 wi\u0119c na ostateczne rozwi\u0105zanie - postanawiaj\u0105 zlikwidowa\u0107 wszystkich zara\u017Conych. Violet (Milla Jovovich) pr\u00F3buje udaremni\u0107 rz\u0105dowy spisek i ocali\u0107 od \u015Bmierci pewnego ch\u0142opca (Cameron Bright), kt\u00F3ry jest nadziej\u0105 na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306154.jpg","",[]],"68795384":["Re\u017C.: Peter Segal.
Dave Buznik (Adam Sandler), nie\u015Bmia\u0142y projektant ubranek dla kot\u00F3w, podczas podr\u00F3\u017Cy samolotem zostaje nies\u0142usznie oskar\u017Cony o napastowanie stewardesy. S\u0105d uznaje go za niebezpiecznego furiata i kieruje na 20 godzin terapii kontroli gniewu. Jego opiekunem zostaje ekscentryczny doktor Buddy Rydell (Jack Nicholson), stosuj\u0105cy bardzo niekonwencjonalne metody, kt\u00F3ry tupetem nadrabia brak przygotowania merytorycznego. Wkr\u00F3tce pechowiec Dave wpl\u0105tuje si\u0119 w niefortunn\u0105 awantur\u0119 w barze, wskutek kt\u00F3rej po raz kolejny trafia przed s\u0105d. Otrzymuje ultimatum - albo p\u00F3jdzie na rok do wi\u0119zienia, albo zgodzi si\u0119 ca\u0142kowicie odda\u0107 w r\u0119ce szalonego terapeuty. Lekarz zobowi\u0105zuje si\u0119 wyleczy\u0107 go z atak\u00F3w furii. Jednak aby to osi\u0105gn\u0105\u0107, musi przebywa\u0107 ze swoim pacjentem 24 godziny na dob\u0119 - w domu, w pracy, a nawet podczas snu. Dla Dave'a \u017Cycie z szalonym doktorem oka\u017Ce si\u0119 prawdziw\u0105 gehenn\u0105. Nieco chaotyczna komedia, kt\u00F3rej najwi\u0119kszym atutem jest rola Jacka Nicholsona. Gwiazdor swoim urokiem osobistym i demonicznym u\u015Bmiechem jak zwykle podbija serca widz\u00F3w. Nie rekompensuje to jednak w pe\u0142ni licznych niedor\u00F3bek scenariusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306790.jpg","",[]],"68795385":["Przemoc domowa
Grupa poszukuj\u0105ca zaginionej 15-latki natrafia w lesie na zakopane zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. \u015Alady po z\u0142amaniach ko\u015Bci wskazuj\u0105, \u017Ce za \u017Cycia pad\u0142a ona ofiar\u0105 przemocy domowej. Dzi\u0119ki implantom z\u0119bowym udaje si\u0119 zidentyfikowa\u0107 ofiar\u0119. Jej m\u0105\u017C by\u0142 przekonany, \u017Ce \u017Cona \u017Cyje, tylko odesz\u0142a z powodu awantur i przemocy. Detektywi zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 pewnym o\u015Brodkiem - azylem dla kobiet, kt\u00F3re do\u015Bwiadczy\u0142y zn\u0119cania si\u0119, a prowadzonym przez stowarzyszenie \"Siostrzana pomoc\". Dyrekcja nie chce udziela\u0107 \u017Cadnych informacji. Wkr\u00F3tce znika kolejna podopieczna tej organizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68795386":["Niedost\u0119pny dow\u00F3d
Przest\u0119pca gwa\u0142ci i zabija trzeci\u0105 z kolei kobiet\u0119. \u015Aledczy docieraj\u0105 do Adrianny Wysockiej, kt\u00F3rej m\u0119\u017Cczyzna darowa\u0142 \u017Cycie. Ofiara zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale postanowi\u0142a zatrzyma\u0107 dziecko. Policja pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105, by zgodzi\u0142a si\u0119 na pobranie DNA p\u0142odu, jednak Adrianna nie zgadza si\u0119 na to z uwagi na zagro\u017Cenie powik\u0142aniami. CW\u015A ustalaj\u0105 trzech potencjalnych podejrzanych. S\u0105 to dzielnicowy, sprzedawca z delikates\u00F3w i lekarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68795387":["Samob\u00F3jca
Malwina znajduje wisz\u0105ce cia\u0142o m\u0119\u017Ca. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pozostawi\u0142 po sobie d\u0142ugi oraz mia\u0142 powi\u0105zania z mafi\u0105. Spod bloku znika motocykl, kt\u00F3ry do niego nale\u017Ca\u0142. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kto\u015B \u017C\u0105da od Malwiny zwrotu d\u0142ug\u00F3w. Grozi jej niebezpiecze\u0144stwo, o czym ona nie chce m\u00F3wi\u0107. Tymczasem detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 tzw. Randkowicza. M\u0119\u017Cczyzna umawia si\u0119 w Internecie z kobietami do drogich restauracji. W trakcie randki wychodzi z lokalu i zostawia swoje partnerki z rachunkami do zap\u0142acenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"68795388":["Dla elity
Zdesperowana gosposia celuje z pistoletu do swojego pracodawcy. Policjantom udaje si\u0119 zapobiec tragedii, ale jej zeznania ujawniaj\u0105 proceder zwi\u0105zany z wykorzystywaniem m\u0142odych dziewczyn przez wp\u0142ywowych biznesmen\u00F3w. Na komend\u0119 coraz liczniej zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 tury\u015Bci okradani podczas wycieczek po Warszawie. Okazuje si\u0119, \u017Ce wszyscy oni korzystali z us\u0142ug tej samej firmy oferuj\u0105cej przez Internet wycieczki \u015Bladami Warsa i Sawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"68795389":["Migrena
Ma\u0142gorzata i jej kole\u017Canka Ewa wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 salon fryzjerski. Pierwsza z kobiet cierpi na bardzo silne, nawracaj\u0105ce migreny. Z powodu swojego schorzenia traci jedn\u0105 z klientek. Kobieta wzywa karetk\u0119, ale grozi Gosi policj\u0105 i pozwem s\u0105dowym. Kobieta obawia si\u0119, \u017Ce poszkodowana pogr\u0105\u017Cy jej salon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68795390":["Nocna schadzka
Ryszard, zamo\u017Cny w\u0142a\u015Bciciel hurtowni, nie akceptuje beztroskiego, rozrywkowego \u017Cycia swojej c\u00F3rki Weroniki. Aby m\u00F3c czuwa\u0107 nad dziewczyn\u0105, daje jej prac\u0119 w swojej firmie. Tam Weronika poznaje magazyniera Karola, z kt\u00F3rym wdaje si\u0119 w romans. Para postanawia urz\u0105dzi\u0107 sobie schadzk\u0119 w biurze. Nieoczekiwanie kochankowie staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami w\u0142amania. Weronika dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68795337":["Jeden z kierowc\u00F3w z Lw\u00F3wka udzieli\u0142 pierwszej pomocy ofiarom kraksy, kt\u00F3rej by\u0142 \u015Bwiadkiem. W ramach podzi\u0119kowania dosta\u0142 wysoki mandat za spowodowanie wypadku. Na szcz\u0119\u015Bcie ca\u0142e zdarzenie uwieczni\u0142 za pomoc\u0105 kamery samochodowej. Emil us\u0142yszy r\u00F3wnie\u017C o czujnym s\u0105siedzie-policjancie, kt\u00F3ry ch\u0119tnie donosi na wszystkich wok\u00F3\u0142. Zarzuca im m.in., \u017Ce parkuj\u0105 na swoich w\u0142asnych posesjach. Opr\u00F3cz tego w odcinku b\u0119dzie mowa o fotoradarze w okolicach \u015Awi\u0119toch\u0142owic. Jeden z widz\u00F3w programu dysponuje opini\u0105 bieg\u0142ego, kt\u00F3ry stwierdzi\u0142, \u017Ce urz\u0105dzenie dzia\u0142a\u0142o nieprawid\u0142owo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68795338":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68795339":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68795340":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68795341":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"68795342":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"68795343":["Opowie\u015B\u0107 bitwie, kt\u00F3ra przes\u0105dzi\u0142a o losach drugiej wojny \u015Bwiatowej. W trakcie tej krwawej batalii miejskiej wojska Stalina i Hitlera stoczy\u0142y ze sob\u0105 rozpaczliw\u0105 walk\u0119. Tw\u00F3rcy dokumentu zgromadzili relacje \u015Bwiadk\u00F3w i uczestnik\u00F3w tych wydarze\u0144 oraz autentyczne nagrania z bitwy.","","",[]],"68795344":["Opowie\u015B\u0107 bitwie, kt\u00F3ra przes\u0105dzi\u0142a o losach drugiej wojny \u015Bwiatowej. W trakcie tej krwawej batalii miejskiej wojska Stalina i Hitlera stoczy\u0142y ze sob\u0105 rozpaczliw\u0105 walk\u0119. Tw\u00F3rcy dokumentu zgromadzili relacje \u015Bwiadk\u00F3w i uczestnik\u00F3w tych wydarze\u0144 oraz autentyczne nagrania z bitwy.","","",[]],"68795345":["Opowie\u015B\u0107 bitwie, kt\u00F3ra przes\u0105dzi\u0142a o losach drugiej wojny \u015Bwiatowej. W trakcie tej krwawej batalii miejskiej wojska Stalina i Hitlera stoczy\u0142y ze sob\u0105 rozpaczliw\u0105 walk\u0119. Tw\u00F3rcy dokumentu zgromadzili relacje \u015Bwiadk\u00F3w i uczestnik\u00F3w tych wydarze\u0144 oraz autentyczne nagrania z bitwy.","","",[]],"68795346":["Autorzy serii przegl\u0105daj\u0105 staro\u017Cytne teksty w poszukiwaniu niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, takich jak konny w\u00F3z miotaj\u0105cy strza\u0142y czy pierwszy na \u015Bwiecie czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68795347":["Ekipa programu poszukuje niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, jak np. pierwszy czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68795350":["Sowy od lat fascynuj\u0105 ludzi ze wzgl\u0119du na sw\u00F3j wygl\u0105d, spos\u00F3b komunikacji i nocny styl \u017Cycia. Tym razem widzowie poznaj\u0105 te niezwyk\u0142e stworzenia od spotkania przysz\u0142ych rodzic\u00F3w, rytua\u0142\u00F3w godowych, przez zak\u0142adanie gniazda i opiek\u0119 nad m\u0142odymi, po moment nauki latania i opuszczenia domu.","","",[]],"68795351":["Sowy od lat fascynuj\u0105 ludzi ze wzgl\u0119du na sw\u00F3j wygl\u0105d, spos\u00F3b komunikacji i nocny styl \u017Cycia. Tym razem widzowie poznaj\u0105 te niezwyk\u0142e stworzenia od spotkania przysz\u0142ych rodzic\u00F3w, rytua\u0142\u00F3w godowych, przez zak\u0142adanie gniazda i opiek\u0119 nad m\u0142odymi, po moment nauki latania i opuszczenia domu.","","",[]],"68795352":["Prowadz\u0105cy przygl\u0105da si\u0119 dw\u00F3m zwierz\u0119tom hybrydowym, kt\u00F3re zawdzi\u0119czaj\u0105 swoje istnienie ingerencji cz\u0142owieka. Jednym z nich jest nied\u017Awied\u017A pizzly. To krzy\u017C\u00F3wka nied\u017Awiedzia polarnego i grizzly, kt\u00F3ry powsta\u0142 w odpowiedzi na kryzys globalnego ocieplenia. Innym zwierz\u0119ciem tego rodzaju jest pszczo\u0142a zab\u00F3jca, zwana Killer Bee. Owad powsta\u0142 w wyniku przeniesienia pszcz\u00F3\u0142 afryka\u0144skich do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68795353":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury.
Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kt\u00F3re zwierz\u0119ta maj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 zdolno\u015B\u0107 orientowania si\u0119 w terenie i na czym ona polega. Autorzy obserwuj\u0105 m.in. wysi\u0142ki \u017Cuka gnojowego, kt\u00F3ry kieruje prowadzon\u0105 przez siebie kul\u0105 w odpowiednim kierunku, wykorzystuj\u0105c unikalne sygna\u0142y emitowane przez s\u0142o\u0144ce, ksi\u0119\u017Cyc, a nawet Drog\u0119 Mleczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68795354":["Prowadz\u0105cy i jego ekipa przedstawiaj\u0105 r\u00F3\u017Cne wyj\u0105tkowo interesuj\u0105ce typy potomstwa. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich m\u0142ode pandy, zadziwiaj\u0105co niewielkich rozmiar\u00F3w i zdecydowanie najmniej samodzielne ze wszystkich ssak\u00F3w, a tak\u017Ce ptaki kiwi, znosz\u0105ce nieproporcjonalnie du\u017Ce jaja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68795355":["David zastanawia si\u0119, czy zwierz\u0119ta potrafi\u0105 liczy\u0107. Ponad sto lat temu ko\u0144 w Niemczech o imieniu Hans zosta\u0142 og\u0142oszony matematycznym geniuszem. By\u0142 jednak pewien haczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68795356":["Tajemnicze proroctwa
Uwa\u017Ca si\u0119, \u017Ce biblijne proroctwa s\u0105 przes\u0142aniami i ostrze\u017Ceniami Boga, lecz nie zawsze wiadomo, co przepowiadaj\u0105. Badacze zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy jest mo\u017Cliwe ich rozszyfrowanie i przewidzenie na ich podstawie przysz\u0142o\u015Bci, jaka czeka ludzko\u015B\u0107.","","",[]],"68795357":["Seks i Pismo \u015Awi\u0119te
Pismo \u015Awi\u0119te jest dla chrze\u015Bcijan \u017Ar\u00F3d\u0142em nauki moralnej. Zawarte s\u0105 w nim tak\u017Ce wskaz\u00F3wki odno\u015Bnie rodziny i \u017Cycia w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie. Tw\u00F3rcy badaj\u0105, jak odnosi si\u0119 ono do spraw zwi\u0105zanych z seksualno\u015Bci\u0105 i czy istniej\u0105 tu jakie\u015B sprzeczno\u015Bci lub twierdzenia odmienne od powszechnych przekona\u0144 na ten temat.","","",[]],"68795360":["Przyjaciele","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795361":["Linia nadziei","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795362":["Miecz Hitlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795363":["Miecz Kremla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795364":["Nocne karpiowanie
Tw\u00F3rcy programu ruszaj\u0105 tropem karpi, kt\u00F3ry prowadzi ich na dolno\u015Bl\u0105skie \u0142owiska. Docieraj\u0105 do Pstr\u0105\u017Cnej. Czekaj\u0105c na zmierzch przygotowuj\u0105 sprz\u0119t, montuj\u0105 zestawy i zarzucaj\u0105 w\u0119dki na du\u017Cego zwierza. Nocne \u0142owy wie\u0144czy sukces. Jurek Biedrzycki wygrywa pojedynek z blisko dziesi\u0119ciokilogramowym karpiem, kt\u00F3ry po zmierzeniu i zwa\u017Ceniu wraca do swojego kr\u00F3lestwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68795365":["Ole\u015Bnikowe jesiotry
Ekipa programu odwiedza Powiat Gr\u00F3jecki. Miejscowi w\u0119dkarze, zaproszeni przez Jurka Biedrzyckiego, \u0142owi\u0105 metod\u0105 sp\u0142awikow\u0105 i na feeder. Dzi\u0119ki temu na haczykach pojawiaj\u0105 si\u0119 dorodne p\u0142ocie, karasie, amury, a przede wszystkim oryginalnie wygl\u0105daj\u0105ce jesiotry. Wszystkie zas\u0142uguj\u0105 na miano ryb dnia. Okolica przekonuje, \u017Ce cenne i malownicze \u0142owiska znale\u017A\u0107 mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C na Mazowszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68795366":["Ostatnia twierdza
Wrzesie\u0144, 1939 rok. Polskie wojska cofaj\u0105ce si\u0119 przed Wehrmachtem stawiaj\u0105 twardy op\u00F3r w twierdzy Modlin. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, dlaczego Sztab G\u0142\u00F3wny WP nie zaplanowa\u0142 obrony na linii Wis\u0142y w starych twierdzach, takich jak Osowiec czy D\u0119blin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795367":["Droga przez Wis\u0142\u0119
Rosjanie przez dziesi\u0119ciolecia budowali twierdz\u0119 D\u0119blin. Mieli nadziej\u0119, \u017Ce zapewni ona ochron\u0119 wa\u017Cnych szlak\u00F3w. Niespodziewanie forteca zosta\u0142a zburzona. Widzowie odkryj\u0105, \u017Ce sta\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 g\u0142upoty jednego cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68795368":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68795369":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68795370":["Dominik, podopieczny Paw\u0142a Nastuli, prze\u017Cywa kryzys i zaniedbuje treningi. Tymczasem Renata Naczaj przygotowa\u0142a swoich zawodnik\u00F3w do Mistrzostw Mazowsza MMA. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak poradz\u0105 sobie m.in. Oskar i Bartek. Poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C Dawida \"Harnasia\", kt\u00F3ry jest znany w \u015Brodowisku MMA z tego, \u017Ce przegrywa walk\u0119 za walk\u0105. Ch\u0142opak nie traci jednak nadziei i wierzy, \u017Ce w ko\u0144cu odniesie pierwszy sukces. Za serce do walki podziwiaj\u0105 go zawodnicy i trenerzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"68795371":["Ci\u0105g dalszy historii Dawida \"Harnasia\" Harasa, zawodnika kt\u00F3ry dot\u0105d nie zwyci\u0119\u017Cy\u0142 w \u017Cadnej walce. Wszystkie dziesi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w, w kt\u00F3rych bra\u0142 udzia\u0142, zako\u0144czy\u0142o si\u0119 pora\u017Ck\u0105. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy pod okiem trenerki Renaty Naczaj wreszcie pokona z\u0142\u0105 pass\u0119 i uda mu si\u0119 odnie\u015B\u0107 pierwsze zwyci\u0119stwo na zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 gali w Ostro\u0142\u0119ce. Tymczasem Patryk ma dopiero 17 lat, lecz nie ma godnego rywala na krajowym ringu, wszystkich przeciwnik\u00F3w w swojej kategorii ju\u017C pokona\u0142. Menad\u017Cerowie szukaj\u0105 dla niego rywala w Szwajcarii i Niemczech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"68795655":["Reporterzy odwiedzaj\u0105 gdy\u0144sk\u0105 stoczni\u0119, by zobaczy\u0107 powstaj\u0105cy tam wyj\u0105tkowy statek, kt\u00F3ry mo\u017Ce s\u0142u\u017Cy\u0107 jako d\u017Awig. Poznaj\u0105 tak\u017Ce tajniki popularnej w Tajlandii turystyki zwi\u0105zanej z uprawianiem boksu. Biznes ten przynosi korzy\u015Bci tamtejszym wi\u0119\u017Aniom. W odcinku r\u00F3wnie\u017C wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie funkcjonuje wyj\u0105tkowy rynek tuningowania aut. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, jak produkuje si\u0119 s\u0142odki turecki przysmak zwany lokum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68795656":["Samochody dla mas
Lata 20. to czasy, kiedy w USA zaczynaj\u0105 upowszechnia\u0107 si\u0119 samochody. Europa jednak wci\u0105\u017C pozostaje w tyle, podczas gdy Japonia stara si\u0119 dotrzyma\u0107 Ameryce kroku. Niebawem rozw\u00F3j motoryzacji zostaje utrudniony przez wybuch II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"68795657":["W tym odcinku kucharz podaje swoim go\u015Bciom ro\u015Blinn\u0105 \"pier\u015B z kaczki\". Jego zdaniem 8 na 10 os\u00F3b nie odgadnie, \u017Ce to wega\u0144ska wersja dania. Kolejnym bohaterem jest pewien niezwyk\u0142y mistrz serowarstwa. Jego produkty s\u0105 rozchwytywane przez sklepy z delikatesami i wytworne restauracje z ca\u0142ego \u015Bwiata. W programie zostanie r\u00F3wnie\u017C zaprezentowany reporta\u017C dotycz\u0105cy m\u0142odego pokolenia Australijczyk\u00F3w. W czasie jego trwania autorzy przybli\u017Caj\u0105 sylwetki os\u00F3b dbaj\u0105cych o \u015Brodowisko, narodowe tradycje, a tak\u017Ce m\u0142odego cz\u0142owieka, kt\u00F3ry \u0142apie w\u0119\u017Ce. Podczas audycji, prowadz\u0105cy wyja\u015Bni\u0105 tak\u017Ce czym charakteryzuje si\u0119 zjawisko heterochromii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"68795658":["W tym odcinku zostan\u0105 przedstawione ciekawostki dotycz\u0105ce moli. Prowadz\u0105cy przytocz\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 niesamowitej relacji m\u0119\u017Cczyzny i lwicy w Bostwanie z afryka\u0144sk\u0105 przyrod\u0105 w tle. Poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C kolejne dzieci\u0119ce przysmaki. Tym razem s\u0105 to s\u0142ynne ameryka\u0144skie pianki pieczone w ognisku oraz tradycyjna islandzka kanapka z ryb\u0105. Nast\u0119pnie przybli\u017C\u0105 co musi si\u0119 wydarzy\u0107, aby maszyny sta\u0142y si\u0119 m\u0105drzejsze od ludzi. Na koniec Pawe\u0142 wyja\u015Bni, czy po przepo\u0142owieniu d\u017Cd\u017Cownicy obie jej cz\u0119\u015Bci mog\u0105 \u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",[]],"68795659":["Re\u017C.: J.J. Abrams.
Agent jednostki Impossible Missions Force, Ethan Hunt (Tom Cruise), postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107. W dniu zar\u0119czyn z Juli\u0105 (Michelle Monaghan) dostaje jednak wiadomo\u015B\u0107 o zagini\u0119ciu funkcjonariuszki Lindsey Farris (Kerri Russell). W tajemnicy przed narzeczon\u0105 Ethan podejmuje si\u0119 misji ratunkowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce Lindsey zosta\u0142a porwana przez handlarza broni\u0105 OwenaDaviana (Philip Seymour Hoffman). Wydaje si\u0119, \u017Ce operacja tajnego agenta ma szans\u0119 powodzenia. Rzeczywi\u015Bcie, Huntowi szybko udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 i odbi\u0107 Farris. Wkr\u00F3tce dochodzi jednak do tragedii. Przest\u0119pcy wszczepili bowiem w g\u0142ow\u0119 kobiety \u0142adunek wybuchowy. Uwolniona agentka ginie na skutek jego eksplozji. Hunt rusza do Watykanu, gdzie ma przej\u0105\u0107 bro\u0144 chemiczn\u0105, a tak\u017Ce schwyta\u0107 przebywaj\u0105cego tam Daviana, odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 Lindsey. Udaje mu si\u0119 aresztowa\u0107 gangstera, lecz jego sukces jest kr\u00F3tkotrwa\u0142y. W drodze do Ameryki przebieg\u0142y handlarz zostaje uwolniony przez swoich ludzi. Wkr\u00F3tce porywa Juli\u0119. W zamian za darowanie jej \u017Cycia \u017C\u0105da, aby Hunt wykrad\u0142 dla niego pot\u0119\u017Cn\u0105 bro\u0144. Atutem brawurowo zrealizowanego filmu s\u0105 znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1945609.jpg","",[]],"68795660":["Re\u017C.: Terry Gilliam.
Niemcy, XIX wiek. Dwaj sprytni oszu\u015Bci, Jakub (Heath Ledger) i Wilhelm Grimm (Matt Damon), w\u0119druj\u0105 od wioski do wioski, przekonuj\u0105c zabobonnych mieszka\u0144c\u00F3w, \u017Ce w ich domach grasuj\u0105 demony, wied\u017Amy i inne potwory rodem nie z tego \u015Bwiata. Bracia oferuj\u0105 ludziom pomoc, przekonuj\u0105c, \u017Ce dzi\u0119ki egzorcyzmom potrafi\u0105 odprawi\u0107 z\u0142e moce. Oczywi\u015Bcie, pomoc ta nie jest bezinteresowna. Jakub i Wilhelm oczekuj\u0105 bowiem w zamian niewielkiej op\u0142aty. Proceder trwa bez przeszk\u00F3d a\u017C do chwili, gdy trafiaj\u0105 oni do nawiedzonej osady Marbaden. Mieszka\u0144cy miasteczka twierdz\u0105, \u017Ce od pewnego czasu w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach gin\u0105 tu m\u0142ode dziewcz\u0119ta. Ma to by\u0107 wynikiem kl\u0105twy, rzuconej niegdy\u015B na ca\u0142\u0105 okolic\u0119 przez z\u0142\u0105 kr\u00F3low\u0105. Bracia Grimm pocz\u0105tkowo przekonani s\u0105, \u017Ce to \u017Cart, kt\u00F3ry dotychczas sami wykorzystywali do wy\u0142udzania od ludzi pieni\u0119dzy. Z czasem jednak przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z czarn\u0105 magi\u0105 i si\u0142ami nadprzyrodzonymi.","","",[]],"68795661":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Jack Sadelstein (Adam Sandler) i jego siostra bli\u017Aniczka Jill (Adam Sandler) fizycznie s\u0105 do siebie bardzo podobni, ale ich charaktery r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 zasadniczo. Mieszkaj\u0105cy w Los Angeles Jack pracuje w bran\u017Cy reklamowej. Spe\u0142nia si\u0119 te\u017C jako m\u0105\u017C uroczej Erin (Katie Holmes) i ojciec dw\u00F3jki dzieci. Natomiast nieobliczalna Jill wiedzie szalone \u017Cycie na nowojorskim Bronksie. Rodze\u0144stwo od wielu lat nie potrafi si\u0119 ze sob\u0105 porozumie\u0107. W tym roku jednak kobieta postanawia odwiedzi\u0107 brata z okazji \u015Awi\u0119ta Dzi\u0119kczynienia. Gdy tylko przekracza pr\u00F3g domu Jacka, atmosfera robi si\u0119 napi\u0119ta. Niezra\u017Cona tym Jill chce zosta\u0107 w Kalifornii na d\u0142u\u017Cej. Wojna mi\u0119dzy bli\u017Aniakami wydaje si\u0119 nieunikniona... Kolejne dzie\u0142o zabawnego duetu: Adam Sandler i Dennis Dugan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1860010.jpg","",["N"]],"68795662":["Go\u015Bciem odcinka jest Kabaret Moralnego Niepokoju. Podczas wyst\u0119pu towarzysz\u0105 mu aktorki: Agata W\u0105tr\u00F3bska, Marta Podobas i Ewelina Wojtak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303558.jpg","",["N"]],"68795663":["W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 skarby. Uczestnicy programu poznaj\u0105 warto\u015B\u0107 r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 gratk\u0105 mi\u0119dzy innymi dla kolekcjoner\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303552.jpg","",["N"]],"68795664":["W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 skarby. Uczestnicy programu poznaj\u0105 warto\u015B\u0107 r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 gratk\u0105 mi\u0119dzy innymi dla kolekcjoner\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303552.jpg","",[]],"68795665":["Re\u017C.: Simon West.
Po o\u015Bmiu latach sp\u0119dzonych w wi\u0119zieniu za spowodowanie nieumy\u015Blnego zab\u00F3jstwa Cameron Poe (Nicolas Cage), by\u0142y \u017Co\u0142nierz i bohater wojenny, ma wreszcie zosta\u0107 wypuszczony na wolno\u015B\u0107. Marzy o powrocie do ukochanej \u017Cony i c\u00F3reczki, kt\u00F3rej jeszcze nigdy nie widzia\u0142. Przypadek sprawia, \u017Ce w drodze do domu trafia na pok\u0142ad wi\u0119ziennego samolotu, kt\u00F3ry przewozi grup\u0119 najgro\u017Aniejszych przest\u0119pc\u00F3w w ca\u0142ych Stanach Zjednoczonych. Jest w\u015Br\u00F3d nich czarnosk\u00F3ry morderca Diamond Dog (Ving Rhames), a tak\u017Ce psychopatyczny gwa\u0142ciciel Johnny-23 (Danny Trejo). Zaraz po starcie dowodzeni przez szalonego Cyrusa \"Wirusa\" Grissoma (John Malkovich) bandyci przejmuj\u0105 kontrol\u0119 nad maszyn\u0105. Poe przekonuje przest\u0119pc\u00F3w, \u017Ce jest po ich stronie. W tajemnicy nawi\u0105zuje jednak kontakt z nadzoruj\u0105cym z ziemi lot agentem federalnym (John Cusack). Film otrzyma\u0142 dwie nominacje do Oscara - za najlepsz\u0105 piosenk\u0119 (Diane Warren - \"How Do I Live\") i d\u017Awi\u0119k. Na uwag\u0119 zas\u0142uguje r\u00F3wnie\u017C rola geniusza i maniaka zarazem, w kt\u00F3r\u0105 wcieli\u0142 si\u0119 znakomity John Malkovich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268776.jpg","",[]],"68795666":["Re\u017C.: Alexandre Aja.
By\u0142y policjant, Bob Carter (Ted Levine) i jego niezwykle rozmowna \u017Cona Ethel (Kathleen Quinlan) \u015Bwi\u0119tuj\u0105 w\u0142a\u015Bnie 25. rocznic\u0119 \u015Blubu. Uznaj\u0105, \u017Ce jest to doskona\u0142a okazja, by podreperowa\u0107 nadszarpni\u0119te rodzinne wi\u0119zi. Zabieraj\u0105 wi\u0119c na wycieczk\u0119 do Kalifornii wszystkie swoje dzieci. \u017Badne z nich nie ma ochoty na t\u0119 wypraw\u0119. Najstarsza c\u00F3rka, Lynn (Vinessa Shaw), martwi si\u0119 o bezpiecze\u0144stwo swojego ma\u0142ego dziecka, a jej m\u0105\u017C ma z te\u015Bciami nie najlepszy kontakt. Nastoletnia Brenda (Emilie de Ravin) buntuje si\u0119 przeciwko wakacjom z rodzicami, za\u015B najm\u0142odszy Bobby (Dan Byrd) nie chce zajmowa\u0107 si\u0119 owczarkami ojca. Wszystko jednak idzie zgodnie z planem do chwili, gdy w\u0142a\u015Bciciel stacji benzynowej namawia rodzin\u0119 do skorzystania ze skr\u00F3tu przez pustyni\u0119. Maj\u0105 jecha\u0107 drog\u0105 przez wzg\u00F3rza. Zanim jednak do nich docieraj\u0105, psuje si\u0119 samoch\u00F3d. Okazuje si\u0119, \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 tu nieprzypadkowo - w\u0142a\u015Bciciel stacji, w obawie o w\u0142asne \u017Cycie, kieruje w to miejsce nie\u015Bwiadomych niebezpiecze\u0144stwa turyst\u00F3w. Maj\u0105 oni pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 okrutnych kanibali - potomk\u00F3w g\u00F3rnik\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkali w tym miejscu, gdy rz\u0105d przeprowadza\u0142 tu liczne pr\u00F3by nuklearne. Remake horroru Wesa Cravena z 1977 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1900453.jpg","",[]],"68795667":["Historie pi\u0119ciu rodzin i ich niesamowite \u015Bwiadectwa dotycz\u0105ce reinkarnacji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wyja\u015Bni\u0107 niezwyk\u0142\u0105 wiedz\u0119 religijn\u0105 czterolatka lub relacje dzieci o ich spotkaniach z kim\u015B z poprzedniego \u017Cycia. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C wspomnienia trzynastolatka z \u017Cycia samurajskiego wojownika, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 kluczowe w jego walce z bia\u0142aczk\u0105.","","",[]],"68795668":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68795669":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68795670":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68795671":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68795672":["Sprawy rodzinne. Niebezpieczne milczenie
Diablo i Serb zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 rodziny, kt\u00F3rej kilka tygodni temu kto\u015B przys\u0142a\u0142 nagranie na DVD. Wida\u0107 na nim, \u017Ce zar\u00F3wno rodzice, jak i ich syn oraz siedemnastoletnia c\u00F3rka s\u0105 obserwowani. Tymczasem Francuzka i Novy pomagaj\u0105 gospodyni domowej, kt\u00F3ra zamartwia si\u0119 o swojego m\u0119\u017Ca. Trzydziestokilkuletni restaurator od kilku tygodni zachowuje si\u0119 inaczej ni\u017C zwykle. Do tego okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce po\u017Cyczy\u0142 od swojej siostry spor\u0105 kwot\u0119 na rzekome remonty, cho\u0107 w restauracji nic remontu nie wymaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68795673":["Pod p\u0142aszczem. Stacja benzynowa
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 kobieta z pro\u015Bb\u0105 o schwytanie grasuj\u0105cego w okolicy ekshibicjonisty, kt\u00F3ry zaczepia\u0142 jej szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119. Ruda i Bibi ruszaj\u0105 na poszukiwanie m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem Diablo i Serb przyjmuj\u0105 zlecenie dzier\u017Cawcy stacji benzynowej, kt\u00F3ry boryka si\u0119 z awanturuj\u0105cymi si\u0119 klientami i kradzie\u017Cami paliwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68795674":["Re\u017C.: Patrick McGoohan.
Reporterka telewizyjna Verity Chandler planuje zemst\u0119 na by\u0142ym kochanku Ericu, kt\u00F3ry porzuci\u0142 j\u0105 dla innej. Grozi, \u017Ce upubliczni kompromituj\u0105ce informacje na temat jego \u017Cycia. Wkr\u00F3tce ginie bez \u015Bladu. Porucznik Columbo, zajmuj\u0105cy si\u0119 spraw\u0105, nie wierzy, \u017Ce kobieta zosta\u0142a uprowadzana przez grup\u0119 handlarzy narkotyk\u00F3w. Postanawia porozmawia\u0107 z Erikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",[]],"68795675":["Re\u017C.: Patrick McGoohan.
Porucznik Columbo prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci m\u0142odego, nieco ekscentrycznego kompozytora Gabriela McEnery'ego (Chad Willett). Ten utalentowany muzyk, gdy trwa\u0142y studyjne nagrania utwor\u00F3w jego autorstwa, wspina\u0142 si\u0119 na dach budynku i dyrygowa\u0142 wyimaginowan\u0105 orkiestr\u0105. Pewnego dnia jego cia\u0142o znaleziono na jednej z ulic. Columbo nie wierzy, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku. Podejrzewa, \u017Ce zabi\u0142 go jego nauczyciel, utytu\u0142owany profesor i s\u0142ynny kompozytor Findlay Crawford (Billy Connolly), kt\u00F3ry chcia\u0142 pozby\u0107 si\u0119 konkurencji. Najprawdopodobniej otru\u0142 Gabriela, wyprowadzi\u0142 na dach i p\u00F3\u0142przytomnego zepchn\u0105\u0142 na d\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"68795676":["Re\u017C.: Anne Wheeler.
Dan Barnes (Steve Austin), zawodowy bokser, ko\u0144czy swoj\u0105 pe\u0142n\u0105 brutalno\u015Bci karier\u0119 i zostaje dozorc\u0105 szkolnym. Pr\u00F3buje pom\u00F3c jednemu z uczni\u00F3w, Matthew Millerowi (Daniel Magder), dr\u0119czonemu przez band\u0119 szkolnych \u0142obuz\u00F3w. Jeden z nich, Hector (Jaren Brandt Bartlett), jest szkolnym pi\u0119\u015Bciarskim czempionem. Dan uczy swojego podopiecznego boksu. Znajomo\u015B\u0107 z ch\u0142opakiem pomaga mu te\u017C pogodzi\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 burzliw\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221066.jpg","",[]],"68795677":["Aspirant Mr\u00F3z i sier\u017Cant Nied\u017Awiecki dostaj\u0105 wezwanie do szpitala miejskiego, gdzie trafi\u0142a kobieta ze \u015Bladami pobicia. Przewodnicz\u0105ca ch\u00F3ru ko\u015Bcielnego zosta\u0142a znaleziona nieprzytomna na \u0142awce w miasteczku studenckim. Jej m\u0105\u017C nie ma poj\u0119cia, jak tam trafi\u0142a i dlaczego pi\u0142a alkohol. Funkcjonariusze odkrywaj\u0105, \u017Ce ze spraw\u0105 ma zwi\u0105zek 19-letni student AWF-u, kt\u00F3ry dorabia jako striptizer. Tymczasem w barze Miko\u0142aja zjawia si\u0119 Pola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795678":["Kowal i Zapa\u0142a otrzymuj\u0105 dramatyczne wezwanie. Na \u015Bmietniku znaleziono nieprzytomn\u0105 dziewczyn\u0119. Dzie\u0144 wcze\u015Bniej poszkodowana by\u0142a na imprezie, na kt\u00F3rej prawdopodobnie za\u017Cy\u0142a narkotyki. Do tego samego szpitala kilka godzin wcze\u015Bniej kto\u015B podrzuci\u0142 ch\u0142opaka, znajduj\u0105cego si\u0119 pod wp\u0142ywem tej samej substancji. Wychodzi na jaw, \u017Ce sprawy \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 ze sob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795679":["Na komend\u0119 dzwoni studentka. Pod drzwiami mieszkania awanturuje si\u0119 pijany dawny partner jej wsp\u00F3\u0142lokatorki. Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski dowiaduj\u0105 si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzny, \u017Ce jego by\u0142a dziewczyna marzy o karierze internetowej influencerki. By poprawi\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d, planuje ona wykona\u0107 zabieg powi\u0119kszania po\u015Bladk\u00F3w w podejrzanej klinice. Policjanci musz\u0105 j\u0105 odnale\u017A\u0107, zanim dojdzie do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795680":["Natalia Mr\u00F3z idzie do banku. Do plac\u00F3wki wpada trzech zamaskowanych m\u0119\u017Cczyzn. Policjantka pr\u00F3buje udaremni\u0107 brutalny napad. Sytuacja z ka\u017Cd\u0105 minut\u0105 robi si\u0119 coraz bardziej dramatyczna. Na komisariacie zjawia si\u0119 zaniepokojona nauczycielka, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jeden z jej uczni\u00F3w jest ofiar\u0105 przemocy domowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice ch\u0142opca s\u0105 rozwiedzeni, a rozstanie negatywnie wp\u0142yn\u0119\u0142o na ich syna. Wojtek zn\u00F3w spotyka Antka, koleg\u0119 z dawnych lat. Ch\u0142opak podrzuca funkcjonariuszowi narkotyki, kt\u00F3re p\u00F3\u017Aniej znajduje Natalia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795681":["Za\u0142oga jedzie na pole namiotowe, gdzie zagin\u0119\u0142a studentka. Znajomi widzieli j\u0105 ostatni raz na nocnej imprezie. Dziewczyna pok\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 z kole\u017Cank\u0105 i pozna\u0142a przystojnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Kowal i Zapa\u0142a przes\u0142uchuj\u0105 \u015Bwiadk\u00F3w, a grupa nurk\u00F3w przeszukuje pobliskie jeziorko. Juliusz i Profos uwa\u017Cnie przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 Zuzie i Zapale. U Miko\u0142aja zjawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795682":["Szymon Zieli\u0144ski i Joanna Zato\u0144ska jad\u0105 do mieszkania wynajmowanego przez dwie studentki, kt\u00F3re zosta\u0142y okradzione w nocy. Na miejscu nie znajduj\u0105 \u015Blad\u00F3w w\u0142amania. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyny bez wiedzy w\u0142a\u015Bcicieli podorabia\u0142y klucze do lokum. Funkcjonariusze otrzymuj\u0105 te\u017C wezwanie do grupki m\u0142odych ludzi, kt\u00F3ra zorganizowa\u0142a sesj\u0119 zdj\u0119ciow\u0105 w miejskiej fontannie. Z pozoru prosta interwencja przybiera nieoczekiwany obr\u00F3t. Na komendzie zjawia si\u0119 \u0141ukasz, by\u0142y m\u0105\u017C Igi. Przekazuje Szymonowi niepokoj\u0105ce informacje. Zieli\u0144ski musi podj\u0105\u0107 trudn\u0105 decyzj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"68795683":["Historia pewnej Brytyjki, kt\u00F3ra za pomoc\u0105 kilku popularnych przybor\u00F3w do makija\u017Cu potrafi zamieni\u0107 twarz cz\u0142owieka w dowoln\u0105 inn\u0105 twarz lub zwierz\u0119cy pyszczek. W programie tak\u017Ce opowie\u015B\u0107 o oryginalnych systemach transportu, jesiennych gad\u017Cetach i najdziwniejszych wioskach w Indiach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68795684":["Zesp\u00F3\u0142 NCIS tropi szefa organizacji przest\u0119pczej, kt\u00F3ry pr\u00F3buje kupi\u0107 skradzion\u0105 technologi\u0119 obronn\u0105. Callen zadaje Annie wa\u017Cne pytanie. Hetty sprawia Deeksowi, kt\u00F3rego wyrzucono ze szkolenia, niespodziank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"68795685":["Re\u017C.: Tawnia McKiernan.
C\u00F3rka Sama, organizatorka protest\u00F3w, zostaje porwana. Agent natychmiast przyst\u0119puje do poszukiwa\u0144. Deeks ponownie do\u0142\u0105cza do NCIS. Callen chce wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 Anny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"68795686":["Re\u017C.: Andr\u00E9 Ovredal.
Cia\u0142o pi\u0119knej dziewczyny zostaje znalezione na odludziu. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce ofiara nie zmar\u0142a \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Dwaj patolodzy s\u0105dowi - ojciec i syn - w jedn\u0105 noc musz\u0105 ustali\u0107 przyczyn\u0119 zgonu. Pracuj\u0105 metodycznie i spokojnie. Pocz\u0105tkowo odrzucaj\u0105 tropy, kt\u00F3rych nie da si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 naukowo, ale wkr\u00F3tce b\u0119d\u0105 zmuszeni do nich wr\u00F3ci\u0107 i zweryfikowa\u0107 wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczn\u0105 rozumie\u0107 sens prawdy, na kt\u00F3rej trop wpadli, nie b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 wycofa\u0107. Nic z czym si\u0119 dot\u0105d zetkn\u0119li nie przygotowa\u0142o ich na konfrontacj\u0119 z koszmarem, kt\u00F3ry odkryli. Mro\u017C\u0105ca krew w \u017Cy\u0142ach produkcja w re\u017Cyserii Andr\u00E9 Ovredala (\"\u0141owca trolli\"). Film otrzyma\u0142 nominacj\u0119 do nagrody Saturna w kategorii Najlepszy horror.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306787.jpg","",[]],"68795687":["Wizytancja
Pani Fra\u0142 oczekuje przyjazdu wizytatora, kt\u00F3ry podczas lekcji oceni jej prac\u0119 dydaktyczn\u0105. Jest przy tym bardzo zdenerwowana, gdy\u017C obawia si\u0119, \u017Ce ch\u0142opcy z IIB znowu b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali si\u0119 wyg\u0142upia\u0107. Nie wie, jak temu zapobiec, szuka wi\u0119c ratunku uciekaj\u0105c w \u015Bwiat wyobra\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191955.jpg","",["AD"]],"68795688":["Rzu\u0142ta koszulka i \u015Brubowkr\u0119t
Ch\u0142opcy z IIB upodobali sobie niebezpieczn\u0105 gr\u0119 w grzyba. Niestety, pani Fra\u0142 zabrania im ich ulubionej rozrywki. Zamiast tego wi\u0119c Czesio, Ma\u015Blana, Konieczko i Anusiak rozpoczynaj\u0105 zawody kolarskie w kapsle. Niespodziewanie dowiaduj\u0105 si\u0119 od pani higienistki, \u017Ce zaplanowana trasa s\u0142ynnego Wy\u015Bcigu Pokoju b\u0119dzie przebiega\u0107 obok ich szko\u0142y. Przyjaciele zamierzaj\u0105 im kibicowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191955.jpg","",["AD"]],"68795689":["\u0141ospa Wieczna
Uczniowie klasy IIB maj\u0105 nowy k\u0142opot - ich nauczycielka, Pani Frau, postanawia podnie\u015B\u0107 poziom nauczania. Ze swoimi problemami borykaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C And\u017Celika, Anusiak i Ma\u015Blana. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce g\u0142\u00F3wn\u0105 przyczyn\u0105 ich nieszcz\u0119\u015B\u0107 jest ospa. Jednak sprytni koledzy potrafi\u0105 wykorzysta\u0107 nawet chorob\u0119 do swoich cel\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"68795690":["\u017Benadera bohatera
Na lekcji uczniowie rozmawiaj\u0105 o ulubionych postaciach z lektur szkolnych. Pani Fra\u0142 w ramach pracy domowej ka\u017Ce im napisa\u0107 na ten temat wypracowanie. Anusiak, Ma\u015Blana, Konieczko i Czesio maj\u0105 ogromny problem. Ch\u0142opcy zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy lektura to to samo co tektura, a na domiar z\u0142ego \u017Caden z nich nie czyta ksi\u0105\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203487.jpg","",["AD"]],"68795691":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"68795692":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68795693":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68795694":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68795560":["Gracze
Dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w uprowadza par\u0119 ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0142odzi porywacze maj\u0105 konkretne \u017C\u0105dania i nie zamierzaj\u0105 negocjowa\u0107. Wprowadzaj\u0105 w \u017Cycie koszmarny plan, kt\u00F3ry zmienia \u017Cycie ich ofiar w piek\u0142o. Adam i Weronika pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 m\u0142odych psychopat\u00F3w. Gdy negocjacje nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w, Szwarc decyduje o eliminacji porywaczy. Weronika, cho\u0107 prze\u017Cy\u0142a nami\u0119tne chwile ze swoim nowym kochankiem, nie widzi przysz\u0142o\u015Bci dla tego zwi\u0105zku. Przera\u017Ca j\u0105 te\u017C, \u017Ce jej partner zdaj si\u0119 odczuwa\u0107 co\u015B zupe\u0142nie innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68795561":["Nielegalna c\u00F3rka
Zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki 13-latki. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna uciek\u0142a z domu, gdy dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a adoptowana. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara potajemnie nawi\u0105za\u0142a kontakt ze swoim biologicznym ojcem, kt\u00F3ry straci\u0142 prawa rodzicielskie, gdy trafi\u0142 do zak\u0142adu karnego. \u017Beby odnale\u017A\u0107 zab\u00F3jc\u0119, detektywi musz\u0105 odtworzy\u0107 ostatnie chwile \u017Cycia ofiary. Systemy komendy atakuje tajemniczy haker o pseudonimie Feniks. Okazuje si\u0119 on dawnym znajomym policyjnej informatyczki, \u017Banety Kujawskiej. M\u0119\u017Cczyzna jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68795562":["Zasadzka
Policja znajduje porzucony przy drodze samoch\u00F3d, wewn\u0105trz kt\u00F3rego widniej\u0105 \u015Blady krwi. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce autem podr\u00F3\u017Cowa\u0142 zamo\u017Cny przedsi\u0119biorca i jego m\u0142oda kochanka. Trop prowadzi str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do biznesowego konkurenta m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce \u017Cona uprowadzonego z\u0142o\u017Cy\u0142a fa\u0142szywe zeznania. Kuba i Darek sp\u0119dzaj\u0105 razem wiecz\u00F3r. Rozmawiaj\u0105 o kobietach. Okazuje si\u0119, \u017Ce obaj znajduj\u0105 si\u0119 podobnej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68795563":["Przed pierwsz\u0105 gwiazdk\u0105
U Krawczyk\u00F3w trwaj\u0105 przygotowania do \u015Bwi\u0105t. Karol, chc\u0105c oszcz\u0119dzi\u0107, kupi\u0142 w kiosku szkatu\u0142k\u0119, kt\u00F3ra podobno by\u0142a w\u0142asno\u015Bci\u0105 cesarza Japonii. Orientuje si\u0119, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d, kiedy zauwa\u017Ca, \u017Ce Grzelakowa podarowa\u0142a Alinie taki sam prezent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68795564":["Niespodzianka urodzinowa
Alina otrzymuje propozycj\u0119 renowacji mieszkania na koszt firmy, chc\u0105cej w ten spos\u00F3b zareklamowa\u0107 swe us\u0142ugi. Postanawia z tego remontu uczyni\u0107 prezent urodzinowy dla Karola. Jej zabiegi, aby utrzyma\u0107 to w tajemnicy, sprawiaj\u0105, \u017Ce w g\u0142owie Karola rodzi si\u0119 straszne podejrzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68795565":["Awans
Karol namawia Tadzia, aby z determinacj\u0105 walczy\u0142 o podwy\u017Ck\u0119. W efekcie Norek l\u0105duje na bruku. Aby nie martwi\u0107 Karola, udaje, \u017Ce w nowej pracy jest mu fantastycznie. Teraz Krawczyk zaczyna zastanawia\u0107 si\u0119 nad zmian\u0105 posady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68795566":["Sier\u017Cant Roku
Tadzio i Karol s\u0105 cz\u0142onkami elitarnego klubu zrzeszaj\u0105cego by\u0142ych sier\u017Cant\u00F3w jednostek desantowych. Krawczyk jest przekonany, \u017Ce w tym roku to on zdob\u0119dzie zaszczytny tytu\u0142 Sier\u017Canta Roku. Postanawia przygotowa\u0107 si\u0119 do ceremonii wr\u0119czenia nagr\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68795567":["Wind\u0105 do nieba
Dzie\u0144 po udanej imprezie Maksa m\u0119czy potworny kac. Na dodatek m\u0119\u017Cczyzna skar\u017Cy si\u0119 Frani, \u017Ce na przyj\u0119ciu \u017Cadna kobieta nie zwraca\u0142a na niego uwagi. Niania t\u0142umaczy Skalskiemu, \u017Ce to przez obr\u0105czk\u0119, kt\u00F3r\u0105 nadal nosi. Karolina proponuje Skalskiemu zmian\u0119 wizerunku. W tym celu Maks zatrudnia specjalistk\u0119 od PR. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest ni\u0105 niezwykle atrakcyjna Aleks (Anna Dereszowska). Niepokoi to zar\u00F3wno Frani\u0119, jak i Karolin\u0119. Dzi\u0119ki staraniom Aleks Maks trafia na szczyt listy \"dziesi\u0119ciu najgorzej ubranych s\u0142aw\". Wkr\u00F3tce Skalski umawia si\u0119 na randk\u0119. Wybrank\u0105 jest w\u0142a\u015Bnie Aleks. Frania postanawia w\u00F3wczas przeprowadzi\u0107 z ni\u0105 powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce specjalistka od wizerunku w rzeczywisto\u015Bci woli kobiety. Tak wi\u0119c na randk\u0119 idzie w ko\u0144cu Frania. Ona i Maks zacinaj\u0105 si\u0119 razem w windzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68795568":["O czym marzy dziewczyna
Jola m\u00F3wi Frani o planach matrymonialnych jej by\u0142ego ch\u0142opaka, Daniela Jarosi\u0144skiego. Zamierza on o\u017Ceni\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105, dla kt\u00F3rej kiedy\u015B rzuci\u0142 Frani\u0119. Aby si\u0119 pocieszy\u0107, niania idzie z Zuzi\u0105 na zakupy. Dziewczynka z przera\u017Ceniem patrzy, jak jej opiekunka wydaje krocie na zupe\u0142nie niepotrzebne przedmioty. M\u00F3wi o tym ojcu. Zaniepokojony Maks namawia Frani\u0119, \u017Ceby zacz\u0119\u0142a chodzi\u0107 na terapi\u0119 dla zakupoholik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68795569":["Dwie panie Skalskie
Maks oczekuje wizyty swojej matki. Z tej okazji Frania udaje si\u0119 do kwiaciarni po tulipany. Na miejscu wdaje si\u0119 w awantur\u0119 ze starsz\u0105 pani\u0105, kt\u00F3ra chce kupi\u0107 te same kwiaty. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce rozmawia w\u0142a\u015Bnie z El\u017Cbiet\u0105 Skalsk\u0105 (Hanna Stank\u00F3wna). Tymczasem Maks od rana nie ukrywa zdenerwowania i rozdra\u017Cnienia. Jego stosunki z mam\u0105 nie s\u0105 bowiem najlepsze. Po przybyciu do domu syna pani Skalska staje oko w oko z Frani\u0105. Nie jest to najlepszy pocz\u0105tek spotkania, tym bardziej, \u017Ce jej syn nie potrafi zaniecha\u0107 wobec matki z\u0142o\u015Bliwo\u015Bci. Atmosfera jest napi\u0119ta, gdy\u017C ona odp\u0142aca mu tym samym. Jedyn\u0105 osob\u0105, z kt\u00F3r\u0105 El\u017Cbieta potrafi nawi\u0105za\u0107 porozumienie, jest Karolina. Panie maj\u0105 takie samo zdanie r\u00F3wnie\u017C w kwestii Frani. El\u017Cbieta postanawia wi\u0119c nam\u00F3wi\u0107 syna, by zwolni\u0142 niani\u0119. On jednak na z\u0142o\u015B\u0107 matce, daje jej do zrozumienia, \u017Ce z Frani\u0105 nie \u0142\u0105cz\u0105 go wy\u0142\u0105cznie stosunki s\u0142u\u017Cbowe. Gdy El\u017Cbieta go lekcewa\u017Cy, Maks przy wszystkich o\u015Bwiadcza si\u0119 Frani. Jego matka jest bliska omdlenia, a tymczasem Teresa natychmiast rozpoczyna przygotowania do \u015Blubu c\u00F3rki. Gorzej jednak, \u017Ce do Frani powoli dociera, i\u017C zar\u0119czyny by\u0142y tylko blefem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68795570":["Do\u015B\u0107 tej zabawy
Maks i Karolina wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na kilka dni w podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105. Ku niezadowoleniu Karoliny Konrad pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 Skalskiego, by zabra\u0142 ze sob\u0105 Zuzi\u0119 i Adasia. Korzystaj\u0105c z wolnego domu, Frania i Jola postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 party dla singli. Na imprezie niania poznaje bardzo przystojnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Niestety okazuje si\u0119, \u017Ce jest on policjantem, kt\u00F3ry na dodatek aresztuje Maj za zak\u0142\u00F3canie ciszy nocnej. Tymczasem Maks wraca wcze\u015Bniej do domu i dowiaduje si\u0119 o zabawie. Frania staje przed s\u0105dem, lecz Skalski przychodzi jej z pomoc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68795571":["Re\u017C.: John G. Avildsen.
Nastoletni Daniel (Ralph Macchio) przeprowadza si\u0119 wraz z matk\u0105, Lucille (Randee Heller), z New Jersey do Los Angeles. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 ze swoim r\u00F3wie\u015Bnikiem Tommym (Rob Garrison). Podczas przyj\u0119cia na pla\u017Cy ch\u0142opiec poznaje sympatyczn\u0105 blondynk\u0119 Ali (Elisabeth Shue). Oboje od razu przypadaj\u0105 sobie do gustu, co nie podoba si\u0119 jej by\u0142emu ch\u0142opakowi, Johnny'emu (William Zabka). Jako doskona\u0142y karateka bez trudu daje rywalowi nauczk\u0119. Upokorzony Daniel postanawia tak\u017Ce zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 wschodnie sztuki walki, by pokona\u0107 wroga. Niestety, nie mo\u017Ce si\u0119 zapisa\u0107 do miejscowego klubu, poniewa\u017C \u0107wiczy tam Johnny i jego r\u00F3wnie niesympatyczni i brutalni koledzy. Pewnego wieczoru Daniel ponownie zostaje przez nich zaatakowany. Z opresji ratuje go staruszek, pan Miyagi (Noriyuki \"Pat\" Morita), kt\u00F3ry okazuje si\u0119 mistrzem wschodnich sztuk walki. Odt\u0105d nastolatek pod jego czujnym okiem poznaje tajniki karate. Japo\u0144czyk uczy go nie tylko stylu walki, ale i wiele o \u017Cyciu... Doskona\u0142y film dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w karate. Za rol\u0119 mistrza Noriyuki \"Pat\" Morita otrzyma\u0142 nominacj\u0119 do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz nominacj\u0119 do Z\u0142otego Globu. Re\u017Cyser obrazu John G. Avildsen jest znany jako tw\u00F3rca legendarnego ju\u017C \"Rocky'ego\" z 1976 roku z Sylvestrem Stallone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1909604.jpg","",["N"]],"68795572":["Re\u017C.: McG.
Trzy nieprzci\u0119tnie atrakcyjne i r\u00F3wnie inteligentne dziewczyny - Dylan Sanders, Natalie Cook i Alex Munday - pracuj\u0105 dla tajemniczego milionera Charliego, kt\u00F3ry prowadzi agencj\u0119 detektywistyczn\u0105 specjalizuj\u0105c\u0105 si\u0119 w rozwi\u0105zywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych. Agentki nigdy nie spotka\u0142y swojego pracodawcy, z kt\u00F3rym porozumiewaj\u0105 si\u0119 za po\u015Brednictwem telefonu. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra ma osobisty kontakt z szefem, jest John Bosley. Wkr\u00F3tce dziewczyny dostaj\u0105 kolejne zadanie. Tym razem Charlie zleca im misj\u0119 uwolnienia z r\u0105k porywaczy Erica Knoksa, kt\u00F3ry opracowa\u0142 rewolucyjny system komputerowy pozwalaj\u0105cy na identyfikacj\u0119 g\u0142osu. Dziewczyny nie mog\u0105 dopu\u015Bci\u0107, by przest\u0119pcy wykorzystali jego wynalazek do swoich niecnych cel\u00F3w. O uprowadzenie geniusza podejrzewaj\u0105 cynicznego i bezwzgl\u0119dnego Rogera Corwina, kt\u00F3ry stoi na czele firmy b\u0119d\u0105cej najwi\u0119ksz\u0105 telekomunikacyjn\u0105 sieci\u0105 satelitarn\u0105. Przed anio\u0142kami prawdziwe wyzwanie. By wype\u0142ni\u0107 misj\u0119, b\u0119d\u0105 musia\u0142y pokona\u0107 wiele przeciwno\u015Bci. Na niebezpiecze\u0144stwo nara\u017C\u0105 tak\u017Ce swojego szefa. Nie by\u0142yby jednak sob\u0105, gdyby szybko i skutecznie nie zaradzi\u0142y problemom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193600.jpg","",["N"]],"68795573":["Korumpcja
Marian Pa\u017Adzioch organizuje Uni\u0119 S\u0105siedzk\u0105. Cz\u0142onkowie organizacji zamierzaj\u0105 mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czasu na korytarzu. Niestety, wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w miar\u0119 rozrastania si\u0119 organizacji potrzeba coraz wi\u0119cej przestrzeni na jej dzia\u0142alno\u015B\u0107. Pa\u017Adzioch usi\u0142uje podst\u0119pnie zaanektowa\u0107 mieszkanie Kiepskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68795574":["\u015Amietnik historii
Marian Pa\u017Adzioch gromadzi w swoim mieszkaniu niepotrzebne rzeczy. Znajomum oznajmia, \u017Ce zamierza zorganizowa\u0107 magazyn i skup przedmiot\u00F3w odzyskanych. Zaniepokojona zachowaniem m\u0119\u017Ca Helena zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Kiepskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68795575":["Emigranci
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy Kiepskich ogarnia nagle zniech\u0119cenie i przekonanie, \u017Ce w kraju nie maj\u0105 \u017Cadnych perspektyw. Pewnego dnia wszyscy postanawiaj\u0105, \u017Ce jedynym rozwi\u0105zaniem ich sytuacji jest emigracja. Jedynym, kt\u00F3ry obawia si\u0119, \u017Ce nie jest to s\u0142uszna decyzja, jest Ferdek. Kiepski wszelkimi sposobami stara si\u0119 zatrzyma\u0107 potencjalnych emigrant\u00F3w w ojczystym kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68795576":["Plan dnia
Lenistwo i pog\u0142\u0119biaj\u0105ca si\u0119 abnegacja Ferdka, po raz kolejny doprowadzaj\u0105 Kiepsk\u0105 do sza\u0142u. Tym razem Halina stawia jednak ma\u0142\u017Conkowi ultimatum. Albo Ferdynand natychmiast zaplanuje sobie \u017Cycie, albo wkr\u00F3tce czeka go sprawa rozwodowa. Przestraszony Ferdek bierze sobie gro\u017Aby \u017Cony do serca, nie za bardzo wie jednak, sk\u0105d i od kogo wzi\u0105\u0107 pomys\u0142 na zaplanowanie sobie cho\u0107by jednego dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68795577":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
El Mariachi, w\u0119drowny muzyk podr\u00F3\u017Cuj\u0105cy z ca\u0142ym arsena\u0142em broni schowanym w futerale od gitary, zyska\u0142 s\u0142aw\u0119. Teraz jednak owiany legend\u0105 m\u015Bciciel pragnie spokoju. Zrozpaczony po stracie ukochanej \u017Cony Caroliny oraz c\u00F3rki ukrywa si\u0119 przed lud\u017Ami. Tymczasem nad Meksykiem zawis\u0142a gro\u017Aba zamachu stanu. Kartel narkotykowy, na czele kt\u00F3rego stoi baron Barrillo, planuje zlikwidowa\u0107 prezydenta, by przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Do swych cel\u00F3w zamierza wykorzysta\u0107 okrytego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 genera\u0142a Marqueza. Skorumpowany agent CIA, Sands, widzi w tym wielk\u0105 szans\u0119 dla siebie. Pragnie ob\u0142owi\u0107 si\u0119 na politycznym przewrocie. Poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie Marquez stoi za \u015Bmierci\u0105 bliskich El Mariachi, Sands sk\u0142ada gitarzy\u015Bcie propozycj\u0119. Aby intryga agenta w pe\u0142ni si\u0119 powiod\u0142a, genera\u0142 musi zgin\u0105\u0107 tu\u017C po tym, jak sam zabije prezydenta. El Mariachi ma okazj\u0119 do wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w. Wyrusza w drog\u0119 razem z swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Lorenzem i Fideo. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich gangster Billy i by\u0142y agent FBI Ramirez, kt\u00F3ry chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Barillo za \u015Bmier\u0107 partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895353.jpg","",["N"]],"68795578":["Re\u017C.: Daniel Espinosa.
Astronauci znajduj\u0105 dowody na istnienie \u017Cycia na Marsie. Czeka ich desperacka walka o przetrwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1857747.jpg","",["N"]],"68795579":["Witryna
Niespodziewanie znika w\u0142a\u015Bcicielka butiku - Inga Zimi\u0144ska. Przest\u0119pcy \u017C\u0105daj\u0105 od jej rodziny okupu. M\u0105\u017C odbiera w nocy telefon z numeru swojej \u017Cony. Gruby m\u0119ski g\u0142os chce dwustu tysi\u0119cy euro za uwolnienie zak\u0142adniczki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kochanek Ingi, projektant Micha\u0142owski, znalaz\u0142 jej zw\u0142oki na witrynie butiku, a nast\u0119pnie ukry\u0142. Policja podejrzewa o morderstwo i szanta\u017C Olafa Zimi\u0144skiego i jego kochank\u0119. Gdy \u015Bledczy planuj\u0105 schwytanie ich w czasie przekazywania okupu, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jednak winien jest kto inny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68795580":["Szczur w szkole
Licealistka Lena \u015Awiderska zostaje zabita ciosem prosto w serce nieopodal swojej szko\u0142y. Dziewczyna by\u0142a podejrzewana o okradanie koleg\u00F3w. W dniu zab\u00F3jstwa mia\u0142a przy sobie aparat fotograficzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej nale\u017Ca\u0142 do Janka Zab\u0142ockiego z tej samej klasy. Ch\u0142opak wkr\u00F3tce po tragedii zostaje napadni\u0119ty na klatce schodowej swojego domu. W szamotaninie rani napastnika. Trop wiedzie do tajemniczego przyjaciela \u015Awiderskiej z czas\u00F3w jej pobytu w domu dziecka. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce to on jest winien \u015Bmierci Leny. M\u00F3g\u0142 zabi\u0107 w przyp\u0142ywie zazdro\u015Bci za to, \u017Ce odrzuci\u0142a jego zaloty. Sprawa ujawnia sekrety dotycz\u0105ce te\u017C innych maturzyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68795581":["Nauczycielka
Znaleziono zw\u0142oki m\u0142odej nauczycielki j\u0119zyka polskiego Natalii Jaworskiej. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce prowadzi\u0142a ona podw\u00F3jne \u017Cycie. Docieraj\u0105 do Sylwii Brzozowskiej, kt\u00F3ra zna\u0142a denatk\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Natalia pomaga\u0142a jej w zem\u015Bcie na pewnym m\u0119\u017Cczy\u017Anie za oszustwo. Sytuacja jednak wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli i kompanka przesta\u0142a wykonywa\u0107 jej rozkazy. Detektywi \u0142api\u0105 nieznajomego w zasadzk\u0119. Ten utrzymuje, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 Natalii i sam pad\u0142 jej ofiar\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68795582":["Powt\u00F3rka z rozrywki
Eryk wychodzi z wi\u0119zienia. Wkr\u00F3tce potem zakochuje si\u0119 w Dorocie. Nie przyznaje si\u0119 jednak ukochanej do swojej kryminalnej przesz\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia na ulicy Eryka zaczepia dawny znajomy, Grzegorz. M\u0119\u017Cczyzna proponuje by\u0142emu wi\u0119\u017Aniowi kolejne nielegalne zlecenie. Gdy Eryk odmawia, zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107, twierdz\u0105c, \u017Ce zrobi krzywd\u0119 Dorocie. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta niemal ginie pod ko\u0142ami auta nieostro\u017Cnego kierowcy. Eryk domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce za kierownic\u0105 siedzia\u0142 Grzegorz. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zorganizowanym przez znajomego napadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68795583":["Przyrodni brat
Marta udost\u0119pnia pok\u00F3j swojej krewnej, Paulinie, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a na studia do miasta. Nie bierze od niej pieni\u0119dzy, poniewa\u017C dziewczyna jest w trudnej sytuacji materialnej. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Paulina pyta swoj\u0105 gospodyni\u0119, czy mo\u017Ce si\u0119 do nich wprowadzi\u0107 jej ukochany, Oskar. M\u0119\u017Cczyzna okazuje si\u0119 osob\u0105 aroganck\u0105, w dodatku cz\u0119sto organizuje g\u0142o\u015Bne imprezy. Gdy Marta zaczyna protestowa\u0107, zamyka j\u0105 w kom\u00F3rce. Kobieta doznaje ataku klaustrofobii i dzwoni pod numer 112. Paulina pr\u00F3buje uwolni\u0107 krewn\u0105. W\u00F3wczas Oskar atakuje tak\u017Ce ukochan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68795584":["Atak klaustrofobii
Maciek i jego rodzice goszcz\u0105 przyrodniego brata ch\u0142opaka, Kasjana, kt\u00F3ry na sta\u0142e mieszka w Niemczech. M\u0119\u017Cczyzna jest pierworodnym synem ojca ch\u0142opaka, Igora. Kasjan jest zazdrosny o Ma\u0107ka. Pewnego dnia, chc\u0105c zaimponowa\u0107 bratu, wchodzi na s\u0142up wysokiego napi\u0119cia i spada na ziemi\u0119. Maciek dzwoni pod numer 112. W trakcie rozmowy z operatorem dziwnie si\u0119 zachowuje - wydaje si\u0119 agresywny. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest pod wp\u0142ywem dopalaczy, kt\u00F3re potajemnie poda\u0142 mu Kasjan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68795585":["Nauczycielka
Magda uczy angielskiego w liceum. Pewnego dnia w drodze do pracy zauwa\u017Ca swoj\u0105 uczennic\u0119, Ul\u0119, kt\u00F3ra nagle zaczyna wymiotowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatka jest w ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna pochodzi z bardzo biednej, patologicznej rodziny i nie sta\u0107 j\u0105 na dziecko. Prosi Magd\u0119, by pomog\u0142a jej znale\u017A\u0107 lekarza, kt\u00F3ry dokona aborcji. Anglistka przekonuje nastolatk\u0119, by urodzi\u0142a i odda\u0142a malucha do adopcji. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Magd\u0119 zaczepia ojciec dziecka Uli. Ch\u0142opak jest pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Atakuje nauczycielk\u0119, w\u015Bciek\u0142y, \u017Ce wmiesza\u0142a si\u0119 w jego sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68795586":["Szanta\u017C
Pewnego dnia do domu Basi puka windykator. Dziewczyna dowiaduje si\u0119 o problemach finansowych swoich rodzic\u00F3w. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej jej matka wyje\u017Cd\u017Ca i przestaje odbiera\u0107 telefon, a w pokoju rodzic\u00F3w dziewczyna znajduje kartk\u0119 z gro\u017Abami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"68795411":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68795412":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68795413":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68795414":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68795415":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795416":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795417":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795418":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795419":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795420":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795421":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795422":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68795423":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795424":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795425":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795426":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795427":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795428":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68795429":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795430":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68795431":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795432":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795433":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68795434":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795091":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795092":["","","",["JM"]],"68795093":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68795094":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795095":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68795096":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795097":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68795098":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68795099":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68795100":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68795101":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795102":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68795103":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68795104":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"68795105":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"68795107":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"68795108":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795109":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68795110":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68795111":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795112":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68795113":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795114":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68795115":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795116":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68795117":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68795118":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68795119":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68795121":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68795122":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68795123":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68795124":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68795125":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"68795126":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68795200":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68795201":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"68795202":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68795203":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68795204":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68795205":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"68795206":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68795207":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"68795208":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68795209":["Disco i Relax z Tomkiem Samborskim 3
Trzecia ju\u017C seria kultowego programu muzycznego. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299813.jpg","",[]],"68795210":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"68795211":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68795212":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"68795213":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68795214":["Prow.: Tomasz Samborski.
Trzecia ju\u017C seria kultowego programu muzycznego. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299813.jpg","",[]],"68795215":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Edyta Folwarska.
Czwarta edycja talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny disco polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y z r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bci Polski prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 czw\u00F3rk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, znanymi z wielu przeboj\u00F3w artystami, Shazz\u0105, Marcinem Millerem, Patrykiem Pegz\u0105 i Rados\u0142awem Liszewskim. Za kulisami wspieraj\u0105 ich prowadz\u0105cy Edyta Folwarska i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307574.jpg","",[]],"68795216":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68795217":["Agnieszka, prezydent miasta i lekarka, samotnie wychowuje syna Leona i stara si\u0119 o reelekcj\u0119. Kampania wyborcza j\u0105 stresuje, a zbuntowany nastolatek dok\u0142ada kolejnych zmartwie\u0144. Na joggingu kobieta poznaje m\u0142odszego od niej o 15 lat Marka. Ich znajomo\u015B\u0107 rozwija si\u0119, ale Agnieszka nie jest gotowa, by ujawnia\u0107 sw\u00F3j nowy zwi\u0105zek w obawie o reakcje wyborc\u00F3w. Pewnego dnia dostaje kompromituj\u0105ce zdj\u0119cia z Markiem i \u017C\u0105danie 10 tysi\u0119cy z\u0142otych w zamian za milczenie. Jest pewna, \u017Ce szanta\u017Cuje j\u0105 m\u0142ody kochanek. Prawda jest du\u017Co bardziej skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68795218":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68795219":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306151.jpg","",[]],"68795220":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68795221":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68795067":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68795068":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68795069":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"68795070":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68795071":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68795072":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68795073":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795074":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Kolejna seria programu dla fan\u00F3w disco polo. Widzowie poznaj\u0105 historie najwi\u0119kszych gwiazd tego gatunku muzyki. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak zaczynali, gdzie szukaj\u0105 inspiracji do tworzenia nowych utwor\u00F3w oraz odkryj\u0105 kulisy powstawania najwi\u0119kszych przeboj\u00F3w. W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut- Je\u017Cyn\u0119 nie zabraknie muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68795075":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68795076":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68795077":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795078":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68795079":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68795080":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68795081":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68795082":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68795083":["Kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przeboj\u00F3w to wydarzenie z udzia\u0142em najwi\u0119kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W mr\u0105gowskim Amfiteatrze odb\u0119dzie si\u0119 najlepsza impreza tego lata, kt\u00F3r\u0105 u\u015Bwietni\u0105 najpopularniejsi polscy wykonawcy. Wyst\u0105pi\u0105 m.in.: Kayah, Akcent, S\u0142awomir, Boys, Classic, Masters, Top Girls, Eleni, Cleo, Elektryczne Gitary, Daj to g\u0142o\u015Bniej, Andrzej Rybi\u0144ski i Andre.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1984302.jpg","",["N"]],"68795084":["Kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przeboj\u00F3w to wydarzenie z udzia\u0142em najwi\u0119kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W mr\u0105gowskim Amfiteatrze odb\u0119dzie si\u0119 najlepsza impreza tego lata, kt\u00F3r\u0105 u\u015Bwietni\u0105 najpopularniejsi polscy wykonawcy. Wyst\u0105pi\u0105 m.in.: Kayah, Akcent, S\u0142awomir, Boys, Classic, Masters, Top Girls, Eleni, Cleo, Elektryczne Gitary, Daj to g\u0142o\u015Bniej, Andrzej Rybi\u0144ski i Andre.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1984302.jpg","",["N"]],"68795085":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68795086":["Bogobojni bliscy Arka dok\u0142adnie sprawdzaj\u0105 ka\u017Cdego, kto chce do\u0142\u0105czy\u0107 do ich rodziny. Surowej ocenie sprosta\u0142a Iwona. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce panna m\u0142oda k\u0142amie w sprawie swojej przesz\u0142o\u015Bci. Jej wybranek mo\u017Ce wkr\u00F3tce pozna\u0107 prawd\u0119, poniewa\u017C go\u015Bcie dobrze wiedz\u0105, kim tak naprawd\u0119 jest jego \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"68795087":["Nowy pracownik, kelner Sebastian, jest pod ogromnym wra\u017Ceniem swojej prze\u0142o\u017Conej. Pieszczotliwie zaczyna nazywa\u0107 pani\u0105 Alink\u0119 \"truskaweczk\u0105\". Mirek, ojciec pana m\u0142odego, okazuje si\u0119 dawnym znajomym kucharza Robsona. Obaj panowie lubi\u0105, gdy otaczaj\u0105 ich kobiety. By zapewni\u0107 sobie powodzenie na przyj\u0119ciu, spryskuj\u0105 si\u0119 feromonami. Nie mija du\u017Co czasu, gdy o Mirka zaczynaj\u0105 zabiega\u0107 najpi\u0119kniejsze z pa\u0144. Robson natomiast oczarowuje Aleksego, koleg\u0119 pary m\u0142odej. Kucharzowi niekoniecznie jednak si\u0119 to podoba. Musi znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68795088":["Starsi sta\u017Cem pracownicy maj\u0105 do\u015B\u0107 zachowania Sebastiana, kt\u00F3ry pr\u00F3buje nimi zarz\u0105dza\u0107. Z inicjatywy Krystiana rozpoczyna si\u0119 strajk. Pani Alinka jest w nie lada tarapatach - tylko nowy kelner jest ch\u0119tny do pracy. \u015Awie\u017Co upieczeni ma\u0142\u017Conkowie, Agata i Maciek, ukrywaj\u0105 nieco fakt\u00F3w ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Panna m\u0142oda jest w ci\u0105\u017Cy, a jej wybranek uwielbia dobr\u0105 zabaw\u0119. Podczas przyj\u0119cia kto\u015B z zespo\u0142u pani Alinki pozwala sobie na \u017Cart, kt\u00F3ry ko\u0144czy si\u0119 karczemn\u0105 awantur\u0105. Tymczasem trzeba wybra\u0107 managera domu weselnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68795089":["Top Girls & Cliver","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"68795090":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68795695":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68795696":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68795697":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68795698":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"68795699":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68795700":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68795701":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68795702":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68795703":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68795587":["Dru\u017Cyna z Ameryki Po\u0142udniowej nie powinna mie\u0107 problem\u00F3w z pokonaniem Chorwatek, kt\u00F3re do turnieju w Nagoi przyst\u0105pi\u0142y w s\u0142abej formie. Przebieg spotkania zale\u017Cy g\u0142\u00F3wnie od Brazylijek. Je\u015Bli nie zlekcewa\u017C\u0105 ni\u017Cej notowanych rywalek, szybko zako\u0144cz\u0105 t\u0119 rozgrywk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"68795588":["Bu\u0142garki na rozpocz\u0119cie rywalizacji pokona\u0142y beniaminka tej edycji Chorwacj\u0119. W drugim spotkaniu by\u0142y bliskie pokonania Dominikany, ale ostatecznie przegra\u0142y po dogrywce. Niemki r\u00F3wnie\u017C bez problemu poradzi\u0142y sobie z Chorwatkami, a tak\u017Ce Holenderkami. Nie sprosta\u0142y jednak silnej ekipie Chin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"68795589":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"68795590":["Po dw\u00F3ch seriach gier gospodarze spotkania maj\u0105 na koncie jedno zwyci\u0119stwo i jedn\u0105 pora\u017Ck\u0119. Klub z Grodziska Mazowieckiego jeszcze nie wygra\u0142 \u017Cadnego meczu i zamyka tabel\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220440.jpg","",[]],"68830686":["Serbki mia\u0142y na pocz\u0105tku rozgrywek wymagaj\u0105ce przeciwniczki - USA i Turcj\u0119. Oba spotkania przegra\u0142y - z Amerykankami po tie-breaku, a z siatkarkami znad Bosforu w czterech partiach. Je\u015Bli nie b\u0119d\u0105 rozpami\u0119tywa\u0107 s\u0142abego otwarcia, powinny sobie poradzi\u0107 z Kanad\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C przegra\u0142a dwa pierwsze pojedynki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"68795591":["Pierwszy turniej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 bojem z mistrzyniami globu. Spr\u00F3buj\u0105 prze-rwa\u0107 trwaj\u0105c\u0105 od 2017 roku pass\u0119 pora\u017Cek z ekip\u0105 Serbii. Ostatnia z nich mia\u0142a miejsce w \u0107wier\u0107finale ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68795593":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68795594":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci sezonu zasadniczego King poleg\u0142 we w\u0142asnej hali, przegrywaj\u0105c z WKS-em 78:103. W rewan\u017Cu we Wroc\u0142awiu zagra\u0142 jednak o wiele lepiej i wywalczy\u0142 zwyci\u0119stwo 78:66. W serii fina\u0142owej postara si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 sukces z regularnych rozgrywek i wygra\u0107 chocia\u017C jedno spotkanie z dw\u00F3ch pierwszych rozgrywanych w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2252451.jpg","",[]],"68795595":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68795596":["W pojedynku wieczoru Nowozelandczyk Kai Kara-France spotka si\u0119 w klatce z Amirem Albazim. Ira\u0144czyk w siedemnastu walkach tylko raz musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 rywala. Od kiedy w 2020 roku rozpocz\u0105\u0142 przygod\u0119 z UFC, jest niepokonany. Jego przeciwnik nie ma tak znakomitego rekordu - ma ju\u017C bowiem na koncie dziesi\u0119\u0107 pora\u017Cek przy dwudziestu czterech zwyci\u0119stwach. Ostatnio uleg\u0142 Brandonowi Moreno, przegrywaj\u0105c przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Stawk\u0105 tamtego pojedynku by\u0142 tymczasowy tytu\u0142 UFC w wadze muszej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"68795597":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"68795598":["Dru\u017Cyna z Ameryki Po\u0142udniowej nie powinna mie\u0107 problem\u00F3w z pokonaniem Chorwatek, kt\u00F3re do turnieju w Nagoi przyst\u0105pi\u0142y w s\u0142abej formie. Przebieg spotkania zale\u017Cy g\u0142\u00F3wnie od Brazylijek. Je\u015Bli nie zlekcewa\u017C\u0105 ni\u017Cej notowanych rywalek, szybko zako\u0144cz\u0105 t\u0119 rozgrywk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"68830687":["W Ostrawie odbywa si\u0119 czwarty w tym sezonie turniej z cyklu World Beach Pro Tour Elite 16. W industrialnym otoczeniu najlepsze siatkarki pla\u017Cowe \u015Bwiata rywalizuj\u0105 o nagrody pieni\u0119\u017Cne z puli wynosz\u0105cej 300 tys. dolar\u00F3w i punkty w kwalifikacjach olimpijskich. Do zawod\u00F3w przyst\u0105pi\u0142y m.in. liderki rankingu FIVB, Brazylijki Ana Patricia i Duda.","","",[]],"68830688":["W Ostrawie odbywa si\u0119 czwarty w tym sezonie turniej z cyklu World Beach Pro Tour Elite 16. W industrialnym otoczeniu najlepsze siatkarki pla\u017Cowe \u015Bwiata rywalizuj\u0105 o nagrody pieni\u0119\u017Cne z puli wynosz\u0105cej 300 tys. dolar\u00F3w i punkty w kwalifikacjach olimpijskich. Do zawod\u00F3w przyst\u0105pi\u0142y m.in. liderki rankingu FIVB, Brazylijki Ana Patricia i Duda.","","",[]],"68830689":["Czwarty tegoroczny turniej z presti\u017Cowego cyklu Elite 16. Do rywalizacji w Ostrawie przyst\u0105pi\u0142a ca\u0142a \u015Bwiatowa elita na czele z Andersem Molem i Christianem Serumem, kt\u00F3rzy wygrali zawody w Czechach przed rokiem. W tym elitarnym gronie znale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl.","","",[]],"68830690":["Czwarty tegoroczny turniej z presti\u017Cowego cyklu Elite 16. Do rywalizacji w Ostrawie przyst\u0105pi\u0142a ca\u0142a \u015Bwiatowa elita na czele z Andersem Molem i Christianem Serumem, kt\u00F3rzy wygrali zawody w Czechach przed rokiem. W tym elitarnym gronie znale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl.","","",[]],"68795601":["W swoim pierwszym meczu w tegorocznej Lidze Narod\u00F3w reprezentacja Tajlandii postawi\u0142a si\u0119 wy\u017Cej notowanym W\u0142oszkom. Przegra\u0142a co prawda po tie-breaku, ale momentami prezentowa\u0142a naprawd\u0119 dobr\u0105 siatk\u00F3wk\u0119. Tego samego nie mo\u017Cna powiedzie\u0107 o wyst\u0119pie Koreanek w przegranym 0:3 spotkaniu z Turczynkami. Ka\u017Cda batalia to jednak zupe\u0142nie inna historia i podopieczne Cesara Hernandeza Gonzaleza w starciu z Tajkami wcale nie stoj\u0105 na straconej pozycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"68830691":["Czwarty tegoroczny turniej z presti\u017Cowego cyklu Elite 16. Do rywalizacji w Ostrawie przyst\u0105pi\u0142a ca\u0142a \u015Bwiatowa elita na czele z Andersem Molem i Christianem Serumem, kt\u00F3rzy wygrali zawody w Czechach przed rokiem. W tym elitarnym gronie znale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl.","","",[]],"68830692":["Czwarty tegoroczny turniej z presti\u017Cowego cyklu Elite 16. Do rywalizacji w Ostrawie przyst\u0105pi\u0142a ca\u0142a \u015Bwiatowa elita na czele z Andersem Molem i Christianem Serumem, kt\u00F3rzy wygrali zawody w Czechach przed rokiem. W tym elitarnym gronie znale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce Bartosz \u0141osiak i Micha\u0142 Bryl.","","",[]],"68830693":["Rywalizacja w czwartym tegorocznym turnieju z cyklu World Beach Pro Tour Elite 16 dobieg\u0142a ko\u0144ca. Czas nagrodzi\u0107 pary, kt\u00F3re w zawodach w czeskiej Ostrawie spisa\u0142y si\u0119 najlepiej.","","",[]],"68795603":["Dru\u017Cyna znad Bosforu na zwyci\u0119stwo nad reprezentacj\u0105 Stan\u00F3w Zjednoczonych czeka od czerwca 2019 roku. W\u00F3wczas w rozgrywkach Ligi Narod\u00F3w pokona\u0142a ekip\u0119 z Ameryki P\u00F3\u0142nocnej w trzech setach. Od tamtego triumfu przegra\u0142a z ni\u0105 sze\u015B\u0107 kolejnych batalii. Czy podopiecznym Daniele Santarellego uda si\u0119 zako\u0144czy\u0107 z\u0142\u0105 seri\u0119 w meczu przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 w Antalyi?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"68795604":["Podsumowanie 76. edycji Coppa Italia. W finale, kt\u00F3ry zosta\u0142 rozegrany 24 maja na Stadio Olimpico w Rzymie, Inter Mediolan pokona\u0142 Fiorentin\u0119 2:1. Obroni\u0142 w ten spos\u00F3b tytu\u0142 wywalczony w ubieg\u0142ym sezonie. By\u0142 to dziewi\u0105ty puchar w historii Nerazzurrich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"68871609":["Przegrywaj\u0105c z Zag\u0142\u0119biem Sosnowiec przed tygodniem, Bia\u0142a Gwiazda mocno skomplikowa\u0142a swoj\u0105 sytuacj\u0119 w wy\u015Bcigu o powr\u00F3t do Ekstraklasy. Gdyby tamten mecz zako\u0144czy\u0142 si\u0119 zwyci\u0119stwem Wis\u0142y, przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 los awansu mia\u0142aby w swoich r\u0119kach. Rzeczywisto\u015B\u0107 jest jednak inna i podopieczni Rados\u0142awa Sobolewskiego musz\u0105 si\u0119 z ni\u0105 pogodzi\u0107. Wyst\u0119p w bara\u017Cach maj\u0105 zapewniony. W ostatniej kolejce pozostaje im pokona\u0107 ekip\u0119 z \u0141\u0119cznej i czeka\u0107 na... cud, czyli strat\u0119 punkt\u00F3w przez Ruch Chorz\u00F3w, Bruk-Bet Termalic\u0119 Nieciecza i Puszcz\u0119 Niepo\u0142omice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68795606":["Najciekawsze fragmenty gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 27 marca 2021 roku. Kacper Formela \u015Bwietnie radzi sobie w kategorii pi\u00F3rkowej i ju\u017C nied\u0142ugo mo\u017Ce stan\u0105\u0107 przed szans\u0105 walki o mistrzowski tytu\u0142. Najpierw jednak musi pokona\u0107 Damiana Frankiewicza, kt\u00F3ry wygra\u0142 dziewi\u0119\u0107 z ostatnich dwunastu pojedynk\u00F3w. Opr\u00F3cz walki wieczoru widzowie zobaczyli siedem star\u0107 na zasadach MMA, w tym jedno z udzia\u0142em pa\u0144. W formule K-1 zmierzyli si\u0119 Dominik Zadora i Pavel Sach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68795621":["Stal, mistrz Polski z 2021 roku, w p\u00F3\u0142finale nie da\u0142a rady rewelacyjnemu Kingowi Szczecin, kt\u00F3rego zdo\u0142a\u0142a pokona\u0107 zaledwie raz. Legia natomiast, tak jak przed rokiem w finale, musia\u0142a uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 \u015Al\u0105ska Wroc\u0142aw. W sezonie zasadniczym ostrowianie dwukrotnie pokonali zesp\u00F3\u0142 z Warszawy - u siebie 90:87, na wyje\u017Adzie 96:68. Sto\u0142eczna dru\u017Cyna zamierza zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 rywalom w batalii o br\u0105zowy medal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68795622":["Kibice zgromadzeni na stadionie we Florencji b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ego pojedynku sprinterskiego, do kt\u00F3rego na lekkoatletycznej arenie dojdzie po raz pierwszy od 2012 roku. Mistrz olimpijski, W\u0142och Marcell Jacobs, powalczy z mistrzem \u015Bwiata, Amerykaninem Fredem Kerleyem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307106.jpg","",[]],"68795623":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"68795624":["W ubieg\u0142orocznej edycji rozgrywek ze starcia pomi\u0119dzy tymi zespo\u0142ami zwyci\u0119sko wysz\u0142y siatkarki z Japonii, kt\u00F3re odda\u0142y rywalkom tylko jedn\u0105 parti\u0119. Chinki zrewan\u017Cowa\u0142y im si\u0119 podczas mistrzostw \u015Bwiata, pokonuj\u0105c je 3:0.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"68830695":["W Ostrawie odbywa si\u0119 czwarty w tym sezonie turniej z cyklu World Beach Pro Tour Elite 16. W industrialnym otoczeniu najlepsze siatkarki pla\u017Cowe \u015Bwiata rywalizuj\u0105 o nagrody pieni\u0119\u017Cne z puli wynosz\u0105cej 300 tys. dolar\u00F3w i punkty w kwalifikacjach olimpijskich. Do zawod\u00F3w przyst\u0105pi\u0142y m.in. liderki rankingu FIVB, Brazylijki Ana Patricia i Duda.","","",[]],"68871610":["Od poprzedniej kolejki pi\u0142karze Skry wiedz\u0105 ju\u017C, \u017Ce w kolejnym sezonie b\u0119d\u0105 wyst\u0119powa\u0107 w 2. lidze. W meczu ze Stal\u0105 chc\u0105 godnie po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z rozgrywkami. Gospodarze natomiast nie mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na wpadk\u0119 w tym spotkaniu. Inaczej strac\u0105 sz\u00F3ste miejsce w tabeli, ostatnie premiowane wyst\u0119pem w bara\u017Cach o awans do Ekstraklasy. Przed fina\u0142ow\u0105 kolejk\u0105 rzeszowianie maj\u0105 48 punkt\u00F3w, tyle samo co zajmuj\u0105ca si\u00F3dm\u0105 lokat\u0119 Arka Gdynia i o 2 wi\u0119cej od plasuj\u0105cego si\u0119 oczko ni\u017Cej Podbeskidzia Bielsko-Bia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68795626":["Podczas mityngu w Hengelo odb\u0119d\u0105 si\u0119 m.in. zawody w biegach na 200 i 400 m, skoku o tyczce i skoku wzwy\u017C. W\u015Br\u00F3d najwi\u0119kszych gwiazd imprezy b\u0119d\u0105 Armand Duplantis, Femke Bol, Grant Holloway, Lieke Klaver i Jaros\u0142awa Mahuczich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306152.jpg","",[]],"68795627":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68795628":["Pi\u0142karze Fluminense FC b\u0119d\u0105 chcieli prze\u0142ama\u0107 z\u0142\u0105 pass\u0119. Przegrali bowiem dwa ostatnie spotkania. W tym czasie lepiej radzili sobie zawodnicy Red Bull Bragantino, kt\u00F3rzy zapisali na swoim koncie dwa zwyci\u0119stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"68795629":["W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Puszcza Niepo\u0142omice podejmie na swoim boisku Chrobrego G\u0142og\u00F3w, kt\u00F3ry zapewni\u0142 ju\u017C sobie utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy, a na wyst\u0119p w bara\u017Cach nie ma ju\u017C szans. Gospodarze natomiast mog\u0105 po tym meczu \u015Bwi\u0119towa\u0107 bezpo\u015Bredni awans do najwy\u017Cszej klasy rozgrywkowej. By ten historyczny wyczyn m\u00F3g\u0142 sta\u0107 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105, musi zosta\u0107 spe\u0142nionych kilka warunk\u00F3w. Przede wszystkim konieczne jest zwyci\u0119stwo podopiecznych Tomasza Tu\u0142acza nad Chrobrym, a jednocze\u015Bnie swoich mecz\u00F3w nie mog\u0105 wygra\u0107 ani Ruch Chorz\u00F3w, ani Bruk-Bet Termalica Nieciecza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68795630":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68795607":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68795608":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"68795609":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy b\u0119dzie pojedynek o pas mistrza Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Broni\u0105cy tytu\u0142u Kacper Meyna pierwotnie mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Jakubem Sosi\u0144skim w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku, jednak walka zosta\u0142a prze\u0142o\u017Cona z powodu kontuzji pretendenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"68795610":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"68830694":["Uczestnicy Ostrava Elite 16 rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 150 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Przed startem imprezy eksperci nie wyobra\u017Cali sobie, by w strefie medalowej turnieju kobiet mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 duetu Kristen Nuss i Taryn Kloth. W tym sezonie Amerykanki stan\u0119\u0142y na najwy\u017Cszym stopniu podium w brazylijskiej Uberlandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"68795612":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w \u0141\u0119cznej b\u0119dzie pojedynek w formule cage boxing. Naprzeciw siebie stan\u0105 Przemys\u0142aw Runowski, aktualny mistrz IBO Intercontinental w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej, oraz Patryk Semeniuk - wschodz\u0105ca gwiazda MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68795613":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"68795614":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68795615":["Kr\u00F3l Cygan\u00F3w powraca do gry. Na Tottenham Hotspur Stadium w trzeciej obronie pasa zmierzy si\u0119 ze swoim starym znajomym z ringu. W 2014 roku Tyson Fury zmierzy\u0142 si\u0119 bowiem z Derekiem Chisor\u0105 i oczywi\u015Bcie wyszed\u0142 z tej potyczki zwyci\u0119sko. Fury tylko raz w karierze nie wygra\u0142 walki. Przed czterema laty zremisowa\u0142 pojedynek z Dentonay'em Wilderem. P\u00F3\u017Aniej jednak pokona\u0142 tego rywala dwa razy, nie pozostawiaj\u0105c w\u0105tpliwo\u015Bci, kto jest lepszym pi\u0119\u015Bciarzem. 38-letni Chisora ma za sob\u0105 trudny okres. W 2020 i 2021 roku trzy razy wychodzi\u0142 do ringu i za ka\u017Cdym razem musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 przeciwnika. Najpierw przegra\u0142 z Oleksandrem Usykiem, a p\u00F3\u017Aniej dwa razy poleg\u0142 w starciach z Josephem Parkerem. Jednak w tym roku wreszcie uda\u0142o mu si\u0119 zwyci\u0119\u017Cy\u0107. W lipcu podczas gali w Londynie decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Kubrata Puleva.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"68795616":["Fani MMA z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekaj\u0105 na walk\u0119 wieczoru radomskiej gali, czyli pojedynek Konrada Rusi\u0144skiego i \u0141ukasza Siwieca. Stawka ich konfrontacji jest mistrzowski pas wagi p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C debiut Bart\u0142omieja \"Bio\u0142y\" Nowaka, kt\u00F3ry stoczy b\u00F3j z Krystianem Szcz\u0119snym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68795617":["Denzel Bentley przyst\u0119puje do obrony tytu\u0142u mistrza Wielkiej Brytanii w wadze \u015Bredniej. Pi\u0119\u015Bciarz zdoby\u0142 go zaledwie cztery miesi\u0105ce temu, pokonuj\u0105c Linusa Udofi\u0119. Jego rywalem podczas gali w York Hall b\u0119dzie 29-letni Marcus Morrison.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"68795618":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"68795619":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"68795620":["W Legnicy odb\u0119dzie si\u0119 pierwsza gala nowo powsta\u0142ej federacji kickboxingu - KFN. Dojdzie podczas niej do sze\u015Bciu walk mistrzostw Polski K-1 oraz pi\u0119ciu star\u0107 zawodowych. Kibice zobacz\u0105 m.in. pojedynki Mohammada El-Mira z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Piotra Tomalskiego z Danielem Majk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",["N"]],"68795531":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"68795532":["Zima
W ko\u0144cu nadesz\u0142a zima i Maja i Gucio po raz pierwszy mog\u0105 zobaczy\u0107 \u015Bnieg i l\u00F3d. Korzystaj\u0105 z zimowej aury, bawi\u0105c si\u0119 na dworze. Natykaj\u0105 si\u0119 na zmarzni\u0119tego owada i postanawiaj\u0105 si\u0119 nim zaopiekowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68795533":["Wiosna
Maja i Gucio znajduj\u0105 poczwark\u0119. Wygl\u0105da ona tak, jakby potrzebowa\u0142a pomocy. Postanawiaj\u0105 wi\u0119c si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107. Gdy nadchodzi wiosna, ku ich zaskoczeniu podopieczna przeobra\u017Ca si\u0119 w pi\u0119knego motyla. Pszcz\u00F3\u0142ki przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce z poczwarki powsta\u0142 pa\u017A kr\u00F3lowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68795534":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"68795535":["Przeznaczenie czy przypadek?
Tomasz Kr\u00F3lak i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o r\u00F3\u017Cnych \u017Cyciowych sytuacjach, kt\u00F3re jedni traktuj\u0105 jako przypadki, a inni jako przeznaczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68831850":["Re\u017C.: Miros\u0142aw Krzyszkowski, Joanna Zaj\u0105c.
Podczas wielkanocnych misteri\u00F3w w Kalwarii Zebrzydowskiej, nazywanej Polsk\u0105 Jerozolim\u0105, gromadz\u0105 si\u0119 t\u0142umy pielgrzym\u00F3w. Oba miasta posiadaj\u0105 bogat\u0105 histori\u0119, wi\u0105\u017C\u0105c\u0105 si\u0119 z cennym dziedzictwem kulturowym i religijnym. Kalwari\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0142 w pierwszej po\u0142owie XVII wieku Miko\u0142aj Zebrzydowski, polityk, \u017Co\u0142nierz, kochaj\u0105cy m\u0105\u017C i ojciec. Autorzy ukazuj\u0105 histori\u0119 tego miejsca a\u017C do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238334.jpg","",[]],"68795537":["Po amputacji","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"68795538":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Sympatyczne niebieskie stworki \u017Cyj\u0105 w swojej wiosce ukrytej w lesie. Niestety, gro\u017Any czarodziej Gargamel (Hank Azaria) i jego wredny kocur Klakier wci\u0105\u017C nie daj\u0105 im spokoju. Pewnego dnia uciekaj\u0105c przed swoimi prze\u015Bladowcami Papa Smerf, Smerfetka, Wa\u017Cniak, Maruda i Ciamajda w magiczny spos\u00F3b przenosz\u0105 si\u0119 ze swej sielskiej krainy wprost do ha\u0142a\u015Bliwego i chaotycznego Nowego Jorku. Grupa niebieskich skrzat\u00F3w musi nie tylko przetrwa\u0107 na ulicach wielkiego miasta, ale te\u017C odnale\u017A\u0107 drog\u0119 do domu. Z pomoc\u0105 smerfiej rodzinie przychodzi m\u0142oda para: Grace (Jayma Mays) i Patrick (Neil Patrick Harris) Winslowowie. Niestety, odwieczny wr\u00F3g niebieskich bohater\u00F3w ca\u0142y czas depcze im po pi\u0119tach... Przygody stwork\u00F3w znanych z popularnego w latach 80. serialu animowanego, a wymy\u015Blonych przez belgijskiego rysownika komiks\u00F3w, Peyo. W polskiej wersji j\u0119zykowej postaciom g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Jerzy Stuhr, Ma\u0142gorzata Socha oraz Waldemar Barwi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839801.jpg","",["N"]],"68795539":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305343.jpg","",[]],"68795540":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68795541":["Ziemia obiecana
Maestro przedstawia histori\u0119 i zwyczaje grup zamieszkuj\u0105cych r\u00F3wnin\u0119 od G\u00F3r Skalistych po g\u00F3ry Sierra Nevada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68795542":["Budowniczowie kopc\u00F3w
Historia pewnej cywilizacji, stworzonej na terenach Arizony i Nowego Meksyku przez wymar\u0142y ju\u017C lud.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68795543":["Aztekowie przed podbojem
M\u0142odzi widzowie poznaj\u0105 kultur\u0119 i spo\u0142ecze\u0144stwo dawnych Aztek\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68795544":["Re\u017C.: Kriv Stenders.
Historia bezpa\u0144skiego psa, kt\u00F3ry trafia do robotniczej miejscowo\u015Bci Dampier. Zwierz\u0119 zjednuje sobie sympati\u0119 za\u0142ogi. Mieszka\u0144cy nadaj\u0105 mu imi\u0119 Red Dog. Pochodzi ono od charakterystycznego koloru tamtejszej ziemi. Pies jest dobrem wsp\u00F3lnym, nie nale\u017Cy do nikogo. Gdy do miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca John (Josh Lucas), m\u0119\u017Cczyzna zostaje zaakceptowany przez zwierz\u0119 i wkr\u00F3tce mianowany jego w\u0142a\u015Bcicielem. Film oparto na prawdziwych wydarzeniach, kt\u00F3re do dzi\u015B stanowi\u0105 australijsk\u0105 legend\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306789.jpg","",["N"]],"68795545":["Koniec \u015Bwiata
Karol i Tadek chc\u0105 pojecha\u0107 na bardzo wa\u017Cny mecz do Manchesteru. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak zdoby\u0107 na to fundusze. Krawczyk wpada na wspania\u0142y pomys\u0142 - chce wykorzysta\u0107 zapowiedzi ko\u0144ca \u015Bwiata, kt\u00F3re ukazuj\u0105 si\u0119 w prasie. Ma on nast\u0105pi\u0107 za tydzie\u0144. Alina, sceptycznie nastawiona do takich rewelacji, tym razem ulega sugestii i postanawia spe\u0142ni\u0107 swoje najwi\u0119ksze pragnienie. Jednak jej plany s\u0105 sprzeczne z planami Karola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68795546":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795547":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795548":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795549":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68795550":["Hitler by\u0142 zdecydowany rozszerzy\u0107 Niemcy na wsch\u00F3d, aby uczyni\u0107 z kraju wielkie mocarstwo kontynentalne. Jego polityka, oparta na ideologii rasistowskiej, zak\u0142ada\u0142a wyeliminowanie lub zniewolenie ludno\u015Bci, kt\u00F3ra sta\u0142a na drodze Rzeszy. Ow\u0142adni\u0119ty swoj\u0105 wizj\u0105, rozpocz\u0105\u0142 wojn\u0119, kt\u00F3rej celem by podb\u00F3j Polski, Bia\u0142oruskiej i Ukrai\u0144skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz kraj\u00F3w nadba\u0142tyckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206904.jpg","",[]],"68795551":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68795552":["Na pocz\u0105tku programu Ewa Wachowicz przygotuje tradycyjn\u0105 sa\u0142atk\u0119 szwajcarsk\u0105 z sera, og\u00F3rk\u00F3w konserwowych, szynki i sosu winegret. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 \u017Ceberka w sosie pieprzowym. Kluczem do sukcesu tego dania jest kefirowa marynata. Z kolei na deser prowadz\u0105ca upiecze tart\u0119 z owocami le\u015Bnymi i bia\u0142\u0105 czekolad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"68795553":["Tym razem prowadz\u0105ca skorzysta z produkt\u00F3w, kt\u00F3re mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w lesie. Przygotuje placuszki broku\u0142owe z kasz\u0105 jaglan\u0105, kt\u00F3re poda z tradycyjnym sosem grzybowym. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C gulaszu na mi\u0119sie mielonym. Na deser za\u015B Ewa poda tiramisu z biszkoptami sk\u0105panymi w piwie. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak przygotowa\u0107 marynowane kalafiory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68795554":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"68795555":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68795556":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68795557":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68795558":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68795559":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68795127":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795128":["Mieszkanie do wynaj\u0119cia
Alicja informuje Basi\u0119 i Adama, \u017Ce dotychczasowy szef dzia\u0142u \u015Bledczego \"Expressu Codziennego\" opu\u015Bci\u0142 redakcj\u0119. Przedstawia Marka Wolskiego, kt\u00F3ry ma go zast\u0105pi\u0107. M\u0119\u017Cczyzna proponuje, \u017Ceby zaj\u0105\u0107 si\u0119 tematem oszust\u00F3w mieszkaniowych. Dziennikarze podejmuj\u0105 si\u0119 zbadania sprawy dotycz\u0105cej m\u0119\u017Cczyzny wynajmuj\u0105cego lokal kilku osobom jednocze\u015Bnie. Dora postanawia wcieli\u0107 si\u0119 w potencjaln\u0105 ofiar\u0119. Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Kiedy dziewczyna zostaje zdemaskowana, policja i Marek \u015Bpiesz\u0105 jej na ratunek. Basia, mimo uczucia do Antka, rezygnuje z wyjazdu do Londynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"68795129":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795130":["Kabriolet","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795131":["Awaria","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795132":["Bilard","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795133":["\u017Bywop\u0142ot","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795134":["Trezor","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795135":["B\u0142otnik","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795136":["Modelarze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795137":["Windsurfing","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795138":["Dekarze
C\u00F3\u017C pocz\u0105\u0107, kiedy kapi\u0105ca z sufitu woda nie pozwala za\u017Cy\u0107 popo\u0142udniowego odpoczynku. W tej sytuacji Pat postanawia zajrze\u0107 na dach. Okazuje si\u0119, \u017Ce trzeba zmieni\u0107 kilka dach\u00F3wek. Pat szybko rozpoczyna przygotowania do naprawy, jednak tym razem b\u0119dzie potrzebowa\u0142 pomocy Mata oraz jego zdalnie sterowanego balonu. Kiedy ju\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce wszystko przebiega zgodnie oczekiwaniami, nast\u0119puje prawdziwa katastrofa. Ostatecznie przyjaciele musz\u0105 zmieni\u0107 swoje plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68795139":["Pogromcy mit\u00F3w - i problem z g\u0142owy!
Przypomnienie najlepszych i najciekawszych moment\u00F3w z minionych sezon\u00F3w programu \"Pogromcy mit\u00F3w\". Starannie wybrane materia\u0142y archiwalne zosta\u0142y pogrupowane w tematyczne odcinki. B\u0119d\u0105ce przy\u015Bpieszonym kursem naukowym show bawi i uczy jednocze\u015Bnie. Encyklopedia zderze\u0144, eksplozji i eksperyment\u00F3w zachwyci ka\u017Cdego i pozwoli zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w takie zagadnienia jak m.in. woda, gaz, grawitacja, pr\u0119dko\u015B\u0107 czy energia. Widzowie poznaj\u0105 m.in. prawa Newtona,a tak\u017Ce dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest ci\u015Bnienie atmosferyczne i hydrostatyczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2298129.jpg","",[]],"68795140":["Pogromcy mit\u00F3w - i problem z g\u0142owy!
Przypomnienie najlepszych i najciekawszych moment\u00F3w z minionych sezon\u00F3w programu \"Pogromcy mit\u00F3w\". Starannie wybrane materia\u0142y archiwalne zosta\u0142y pogrupowane w tematyczne odcinki. B\u0119d\u0105ce przy\u015Bpieszonym kursem naukowym show bawi i uczy jednocze\u015Bnie. Encyklopedia zderze\u0144, eksplozji i eksperyment\u00F3w zachwyci ka\u017Cdego i pozwoli zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w takie zagadnienia jak m.in. woda, gaz, grawitacja, pr\u0119dko\u015B\u0107 czy energia. Widzowie poznaj\u0105 m.in. prawa Newtona,a tak\u017Ce dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest ci\u015Bnienie atmosferyczne i hydrostatyczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2298129.jpg","",[]],"68795141":["Instynkt macierzy\u0144ski
Link to charakterna samica manata. Jest w ci\u0105\u017Cy. Termin porodu zbli\u017Ca si\u0119 nieub\u0142aganie. Opiekunowie martwi\u0105 si\u0119, \u017Ce Link odrzuci swoje dziecko. Tak\u017Ce tygrysy sumatrza\u0144skie oczekuj\u0105 na pojawienie si\u0119 nowego cz\u0142onka rodziny. Malcowi mo\u017Ce grozi\u0107 niebezpiecze\u0144stwo ze strony ojca, kt\u00F3ry w naturalnych warunkach nie by\u0142by obecny przy wychowaniu dziecka. W\u015Br\u00F3d lemur\u00F3w narodzi\u0142o si\u0119 pi\u0119cioro m\u0142odych, ich ojcem jest najwa\u017Cniejszy w stadzie Kr\u00F3l Julian. Potomstwo ma\u0142o go jednak odchodzi. Opieka spoczywa na barkach samic, kt\u00F3re mog\u0105 liczy\u0107 na siebie wzajemnie. W ogrodzie mieszka te\u017C para gibon\u00F3w, kt\u00F3re nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Kilkukrotne poronienie by\u0142o dla nich trudnym do\u015Bwiadczeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2280813.jpg","",[]],"68795142":["Zesp\u00F3\u0142 Traska Bradbury'ego tym razem wyruszy na Floryd\u0119, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 Pegazem i Smokiem, czyli jednym z najwi\u0119kszych na \u015Bwiecie pos\u0105g\u00F3w. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na to, by wspi\u0105\u0107 si\u0119 na tak wysok\u0105 budowl\u0119. Nast\u0119pnie wybior\u0105 si\u0119 do Karoliny P\u00F3\u0142nocnej, gdzie przeprowadz\u0105 inspekcj\u0119 ogromnej kolejki g\u00F3rskiej. Trask wraz z ekip\u0105 musi dosta\u0107 si\u0119 na sam szczyt instalacji z pomoc\u0105 lin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2308653.jpg","",[]],"68795143":["Re\u017C.: Bo Channon.
W staro\u017Cytno\u015Bci budowano wspania\u0142e statki, kt\u00F3rych konstrukcja by\u0142aby wyzwaniem nawet dla dzisiejszych in\u017Cynier\u00F3w. Te imponuj\u0105ce jednostki z powodzeniem \u017Ceglowa\u0142y po morzach i oceanach. W tym odcinku zobaczymy m.in. triery, kt\u00F3re pomog\u0142y stworzy\u0107 pot\u0119g\u0119 staro\u017Cytnych Aten, quadragintarem\u0119 - antyczny statek wielko\u015Bci dzisiejszego lotniskowca, drakkary, dzi\u0119ki kt\u00F3rym wikingowie zapuszczali si\u0119 tak daleko od dom\u00F3w, oraz owiane z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 \u0142odzie cesarza Kaliguli. Wszystkie te konstrukcje wyprzedza\u0142y swoj\u0105 epok\u0119. Dowiemy si\u0119, kt\u00F3re z antycznych statk\u00F3w by\u0142y najbardziej zaawansowane technologicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"68795144":["W dzisiejszym odcinku Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 szpad\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do genera\u0142a walcz\u0105cego w wojnie secesyjnej. Nast\u0119pnie do lombardu w Las Vegas trafia pude\u0142ko ze starymi lekarstwami dla zwierz\u0105t - ampu\u0142ki w skrzyneczce pochodz\u0105 z XIX wieku. P\u00F3\u017Aniej Chumlee wycenia zabawkowe roboty kosmiczne z lat 60. ubieg\u0142ego wieku. Rick ogl\u0105da przypink\u0119 z igrzysk olimpijskich, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 w 1936 roku w Berlinie. Zobaczymy, czy zdecyduje si\u0119 j\u0105 kupi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68795145":["Rick ma okazj\u0119 naby\u0107 dziewi\u0119tnastowieczny zegar s\u0142oneczny z armatk\u0105, kt\u00F3ra sama wystrzela w po\u0142udnie. Nast\u0119pnie do lombardu trafia rekwizyt z filmu \"Wrota niebios\" - produkcji, kt\u00F3ra okaza\u0142a si\u0119 jedn\u0105 z najwi\u0119kszych klap w historii Hollywoodu. P\u00F3\u017Aniej Rick ogl\u0105da srebrn\u0105 figurk\u0119 przedstawiaj\u0105c\u0105 bobasa. Corey zastanawia si\u0119, ile jest warta wyprodukowana w 1964 roku gra planszowa z Beatlesami. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduje si\u0119 j\u0105 kupi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68795146":["Corey i jego ojciec maj\u0105 okazj\u0119 zanuci\u0107 \"Jingle Bells\", gdy\u017C jeden z klient\u00F3w lombardu chce sprzeda\u0107 dziewi\u0119tnastowieczne jednokonne sanie - dok\u0142adnie takie, o jakich m\u00F3wi tekst s\u0142ynnej \u015Bwi\u0105tecznej piosenki. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da zabytkow\u0105 strzelb\u0119. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafiaj\u0105 nieopublikowane wersje bo\u017Conarodzeniowych ok\u0142adek satyrycznego magazynu komiksowego \"Mad\". Autorem rysunk\u00F3w jest sam Don Martin. Rick wycenia te\u017C jedn\u0105 ze \u015Bwi\u0105tecznych puszek, kt\u00F3re otrzymali \u017Co\u0142nierze brytyjscy podczas pierwszej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68795147":["Tym razem klient lombardu ma na sprzeda\u017C gr\u0119 Sigma Derby z lat 80. ubieg\u0142ego wieku. W jej sk\u0142ad wchodzi zabawkowy tor wy\u015Bcig\u00F3w konnych. Nast\u0119pnie Chumlee wycenia komiks \"Moby Dick\" z lat 40. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 banknot podpisany przez Walta Disneya i Ronalda Reagana. W lombardzie zjawia si\u0119 te\u017C sympatyczna kobieta, kt\u00F3ra chce pozby\u0107 si\u0119 pochodz\u0105cego z pierwszej dekady XX wieku urz\u0105dzenia do zaklejania kopert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68795148":["Symbol ameryka\u0144skiej pot\u0119gi, po\u0142o\u017Cony na wyspach i p\u00F3\u0142wyspie Nowy Jork, otaczaj\u0105 wody zatoki i Oceanu Atlantyckiego. Metropolia, kt\u00F3ra ledwo wznosi si\u0119 nad poziom morza, jest szczeg\u00F3lnie nara\u017Cona na katastrofalne skutki globalnego ocieplenia. Szacuje si\u0119, \u017Ce do ko\u0144ca wieku poziom oceanu b\u0119dzie si\u0119 zwi\u0119ksza\u0142 o dwa metry co pi\u0119\u0107 lat. Niebezpiecze\u0144stwo jest realne: czterysta tysi\u0119cy nowojorczyk\u00F3w \u017Cyje w strefie zagro\u017Conej zalaniem. Zobaczymy, jakie innowacyjne konstrukcje projektuj\u0105 in\u017Cynierowie, by uratowa\u0107 najludniejsze miasto USA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170177.jpg","",[]],"68795149":["Porzucone konstrukcje
Na \u015Bwiecie znajduje si\u0119 mn\u00F3stwo niezwyk\u0142ych in\u017Cynieryjnych projekt\u00F3w, kt\u00F3re z r\u00F3\u017Cnych przyczyn zosta\u0142y jednak porzucone. Widzowie poznaj\u0105 historie tych konstrukcji i ludzi, kt\u00F3rzy je stworzyli. Za ka\u017Cd\u0105 z nich kryj\u0105 si\u0119 bowiem fascynuj\u0105ce dzieje. Tw\u00F3rcy drugiej serii programu opowiedz\u0105 o fabryce benzyny syntetycznej w Niemczech, zaporze wodnej na rzece Vajont we W\u0142oszech czy dworcu kolejowym Canfranc w hiszpa\u0144skich Pirenejach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305935.jpg","",[]],"68795150":["Czas pracy, czas relaksu
Monika i Rafa\u0142, w\u0142a\u015Bciciele trzech ps\u00F3w zaprz\u0119gowych, na dzia\u0142ce buduj\u0105 sanki do psiego zaprz\u0119gu. Tam r\u00F3wnie\u017C odpoczywaj\u0105. Na swoim terenie maj\u0105 niedu\u017Cy basen. Sylwii sk\u0142ada wizyt\u0119 Magda i przedstawia ci\u0105g dalszy konfliktu o tuje ze swoim s\u0105siadem. Okazuje si\u0119, \u017Ce wbrew decyzji zarz\u0105du oczekuje on usuni\u0119cia drzew. Na dzia\u0142k\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca r\u00F3wnie\u017C Piotr z sadzonkami. W warszawskich ogr\u00F3dkach dzia\u0142kowych pan Grzegorz, z\u0142ota r\u0105czka, wraz z s\u0105siadem Wojtkiem konstruuje stolik. Daje popis swojego talentu do majsterkowania. Prezesem warszawskich ROD jest Miros\u0142aw. Obowi\u0105zki zajmuj\u0105 mu mn\u00F3stwo czasu. Kiedy w ko\u0144cu znajduje chwil\u0119 wolnego, na w\u0142asnej dzia\u0142ce naprawia z pomoc\u0105 \u017Cony oczko wodne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178592.jpg","",[]],"68795151":["Paulina i Andrzej jad\u0105 do sklepu ogrodniczego po sadzonki. W Plutyczach praca wre - m\u0105\u017C rolniczki wraz z pomocnikami maluje bram\u0119 i ogrodzenie. W podzi\u0119kowaniu za wsparcie Jastrz\u0105b otrzymuje prezent - sadzonk\u0119 r\u00F3\u017Cy. W Pokaniewie Tomek i Monika wykopuj\u0105 krzewy z maliniaku, w kt\u00F3rym rosn\u0105 wysokiej jako\u015Bci owoce. Rolniczka wysy\u0142a sadzonki przyjacio\u0142om i cz\u0142onkom rodziny. Tomek i Wiesiek przeprowadzaj\u0105 w polu wzruszanie g\u0142\u0119bokich warstw gleby. W Ciemnoszyjach Justyna spodziewa si\u0119 transportu budek dla cielak\u00F3w. To droga inwestycja, ale \u0141ukasz utrzymuje, \u017Ce konieczna. Gospodarz kupuje r\u00F3wnie\u017C samobie\u017Cny pojazd rozwo\u017C\u0105cy mleko dla m\u0142odych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305578.jpg","",[]],"68795152":["W czasie siew\u00F3w Andrzej potrzebuje ci\u0105gnika. Niestety, jego w\u0142asny jest w naprawie. Rolnik mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc Bogdana i Krzy\u015Bka. Panowie wraz z Gienkiem i Jastrz\u0119biem dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ich praca nie jest szanowana w spo\u0142ecze\u0144stwie. Rozmawiaj\u0105 te\u017C o \u017Cyciu w mie\u015Bcie i wyborze \u015Bcie\u017Cki \u017Cyciowej. Nast\u0119pnie rozpalaj\u0105 ognisko i przyrz\u0105dzaj\u0105 ziemniaki. W Laszkach Emilka, jej c\u00F3rka i babcia ogl\u0105daj\u0105 m\u0142ode kr\u00F3liki. Laura bardzo lubi zwierz\u0119ta. Rolniczka podj\u0119\u0142a decyzj\u0119 o likwidacji plantacji truskawek, poniewa\u017C ju\u017C nie op\u0142aca si\u0119 ich uprawia\u0107. Karol i Emilka ucz\u0105 si\u0119 obs\u0142ugi nowej maszyny. W Bronowie Agnieszka, Jarek i Jerzy przygotowuj\u0105 ogiera na wystaw\u0119 koni. Maciek przyje\u017Cd\u017Ca, by pom\u00F3c im zamontowa\u0107 okno nad wrotami w stajni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305578.jpg","",[]],"68795153":["Rolnicy. Podlasie
W pi\u0105tym sezonie programu dokumentali\u015Bci powracaj\u0105 na Podlasie, aby sprawdzi\u0107, jak wiedzie si\u0119 znanym wszystkim widzom bohaterom serii, m.in.: Emilce i Karolowi z Laszek, Tomkowi z Pokaniewa, rodzinie Bogdana mieszkaj\u0105cego w Borowskich Ciborach czy Gieniowi z Plutycz i jego bliskim. W ich \u017Cyciu teraz wiele si\u0119 dzieje. Szykuj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne zmiany. Ich gospodarstwa si\u0119 rozwijaj\u0105, pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe zwierz\u0119ta. Rolnicy snuj\u0105 coraz \u015Bmielsze plany dotycz\u0105ce ich pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305578.jpg","",[]],"68795154":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"68795155":["Co roku pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy Europejczyk\u00F3w umiera przedwcze\u015Bnie wskutek zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego nadu\u017Cywaniem przez wiele pa\u0144stw w\u0119gla. Obywatele ca\u0142ego \u015Bwiata ca\u0142y czas walcz\u0105 o popraw\u0119 tej dramatycznej sytuacji. Jednak ich wezwania do poprawy jako\u015Bci powietrza s\u0105 regularnie ignorowane. Naukowcy wraz z dziennikarzami rozpoczynaj\u0105 wi\u0119c poszukiwania namacalnych dowod\u00F3w na ska\u017Cenie powietrza. W Polsce 75% energii elektrycznej jest produkowane w\u0142a\u015Bnie z w\u0119gla. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w ca\u0142ej Europie jest po\u0142o\u017Cony w wojew\u00F3dztwie \u015Bl\u0105skim Rybnik. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa mieszkaj\u0105ce tam dzieci nosi\u0142y maski ochronne w trakcie zabawy na dworze, a wszystkim zalecano sp\u0119dzanie czasu w pomieszczeniach, aby unikn\u0105\u0107 oddychania toksycznym powietrzem. Przeprowadzone w Rybniku badanie pokaza\u0142o, \u017Ce mieszkaj\u0105ce tam dzieci maj\u0105 w organizmie 425% wi\u0119cej w\u0119gla ni\u017C ich r\u00F3wie\u015Bnicy w Strasburgu. Ponadto dochodzenie to wykaza\u0142o, \u017Ce ci najm\u0142odsi Francuzi, mieszkaj\u0105cy w mie\u015Bcie o \u015Brednim poziomie zanieczyszczenia powietrza dla europejskiej metropolii, maj\u0105 w moczu prawie milion cz\u0105stek w\u0119gla na mililitr.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174643.jpg","",[]],"68795156":["Fiat","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"68795157":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68795158":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68795159":["W tym odcinku dokumentali\u015Bci prowokuj\u0105 nas do zadania sobie pytania, czy wiemy, kim naprawd\u0119 s\u0105 nasi koledzy z pracy, przyjaciele, a nawet najbli\u017Csi. Mo\u017Ce jednak co\u015B przed nami ukrywaj\u0105. W dzisiejszym programie zaprezentowane s\u0105 osoby, kt\u00F3re wiod\u0105 podw\u00F3jne \u017Cycie. Poznamy kobiet\u0119, kt\u00F3ra udaje niepe\u0142nosprawn\u0105 przykut\u0105 do w\u00F3zka, cho\u0107 w rzeczywisto\u015Bci mo\u017Ce chodzi\u0107. Zobaczymy, jak bardzo kostium mo\u017Ce odmieni\u0107 cz\u0142owieka. Przekonamy si\u0119, czym kieruje si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry \u017Cyje na ulicy razem z bezdomnymi, cho\u0107 jest w\u0142a\u015Bcicielem domu wartego milion dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217384.jpg","",[]],"68795160":["\u015Amier\u0107 w Samoobronie
Tomasz Sekielski sprawdza, czy \u015Bmier\u0107 by\u0142ego wicepremiera i lidera Samoobrony Andrzeja Leppera rzeczywi\u015Bcie by\u0142a samob\u00F3jstwem. Ukrai\u0144ski trop w sprawie dzia\u0142alno\u015Bci polityka podwa\u017Ca oficjaln\u0105 przyczyn\u0119 jego \u015Bmierci. Spos\u00F3b, w jaki zosta\u0142o przeprowadzone \u015Bledztwo, tak\u017Ce rodzi mn\u00F3stwo pyta\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180283.jpg","",[]],"68795161":["W Licheniu Starym rozpoczynaj\u0105 si\u0119 trzydniowe Trzynaste Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W rywalizacji bierze udzia\u0142 dwadzie\u015Bcia dziewi\u0119\u0107 dru\u017Cyn stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, w tym pi\u0119\u0107 sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 z kobiet. Faworytami s\u0105 zesz\u0142oroczni laureaci, Pawe\u0142 wraz ze swoj\u0105 za\u0142og\u0105 z jednostki OSP w Licheniu. Naczelnik jednostki OSP w Milan\u00F3wku kompletuje zesp\u00F3\u0142 do akcji usuni\u0119cia drzewa, kt\u00F3re w trakcie wichury zwali\u0142o si\u0119 na ziemi\u0119 w pobli\u017Cu trakcji kolejowej. Mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do tragedii. Szybka reakcja Piotra zapobiega nieszcz\u0119\u015Bciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192453.jpg","",[]],"68795162":["Tajemniczy grobowiec Ossoli\u0144skich
Tym razem bohaterowie programu, Prospektor, Kiler i Mario, udaj\u0105 si\u0119 w regiony Ossolina, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 ruiny zamku Hieronima Ossoli\u0144skiego. \u0179r\u00F3d\u0142a historyczne podaj\u0105, i\u017C miejscem poch\u00F3wku szlachcica jest lokalny ko\u015Bci\u00F3\u0142 w Go\u017Alicach. Informacja ta jednak nigdy nie zosta\u0142a oficjalnie potwierdzona. Celem poszukiwaczy staje si\u0119 weryfikacja pog\u0142osek m\u00F3wi\u0105cych o tym, \u017Ce cia\u0142o Ossoli\u0144skiego zosta\u0142o z\u0142o\u017Cone w innym miejscu. Na teranie g\u00F3ry zamkowej w Ossolinie zostaj\u0105 przeprowadzone profesjonalne badania archeologiczne, kt\u00F3re wykazuj\u0105, i\u017C podziemia zamku zosta\u0142y zniszczone przez wybuch dynamitu podczas II wojny \u015Bwiatowej. W ko\u015Bciele za\u015B udaje si\u0119 zbada\u0107 trzy krypty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"68795163":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68795164":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68795165":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795166":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795167":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68795168":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68795169":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795170":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68795171":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68795172":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68795173":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68795174":["Pierwsze imperia
Historia pierwszych pot\u0119\u017Cnych pa\u0144stw na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68795175":["Czasy Peryklesa
Autorzy przedstawiaj\u0105 \u017Cycie i osi\u0105gni\u0119cia staro\u017Cytnego m\u0119\u017Ca stanu - Peryklesa. W okresie z\u0142otego wieku by\u0142 on zarz\u0105dc\u0105 greckich Aten.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68795176":["Cesarstwo Rzymskie
W tym odcinku Mistrz opowiada, jak wygl\u0105da\u0142o imperium rzymskie za czas\u00F3w Juliusza Cezara. Narrator pokazuje, w jaki spos\u00F3b budowano tam drogi i kiedy dosz\u0142o do powstania kalendarza julia\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68795177":["Podboje islamu
Narrator rozpoczyna swoj\u0105 opowie\u015B\u0107 od kresu panowania Rzymu. Cesarze przenosz\u0105 si\u0119 do Konstantynopola. Niebawem na wschodnich rubie\u017Cach imperium pojawia si\u0119 nowy prorok - Mahomet. To on w\u0142a\u015Bnie b\u0119dzie pierwszym misjonarzem nowej wiary - islamu. Wyznawcy tej religii - Arabowie - przygotowuj\u0105 si\u0119 do podboju Afryki P\u00F3\u0142nocnej i kra\u0144c\u00F3w Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68795178":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"68795179":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"68795180":["Prowadz\u0105cy pomagaj\u0105 Simonowi i Lindsey, trenerom ptak\u00F3w. Para marzy o niewielkim domu, w kt\u00F3rym znalaz\u0142oby si\u0119 miejsce na organizowanie \u0107wicze\u0144 z udzia\u0142em dziewi\u0119ciorga zwierz\u0105t. Trenerzy samodzielnie zgromadzili potrzebne materia\u0142y budowlane, takie jak drewno i metal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"68795181":["Katarzyna sama wychowuje c\u00F3rk\u0119. Pomaga jej babcia, Danuta. Obie kobiety pracuj\u0105 dorywczo. Razem s\u0105 w stanie zarobi\u0107 3000 z\u0142, z czego na \u017Cycie zostaje im 1000 z\u0142. Sylwia i Arek prowadz\u0105 w\u0142asn\u0105, dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Zarz\u0105dzaj\u0105 ni\u0105 g\u0142\u00F3wnie z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"68795182":["Karolina i Serhii wychowuj\u0105 jedno dziecko. \u017Badne z nich nie ma sta\u0142ego zaj\u0119cia. Zarabiaj\u0105, przyjmuj\u0105c dorywcze prace. Na dodatek ci\u0105gnie si\u0119 za nimi niesp\u0142acony kredyt. Musz\u0105 si\u0119 bardzo stara\u0107, by zwi\u0105za\u0107 koniec z ko\u0144cem. Po op\u0142aceniu zobowi\u0105za\u0144 na \u017Cycie zostaje im bowiem 500 z\u0142. Sebastian i Anna maj\u0105 odpowiedzialne i dobrze p\u0142atne posady. Para mieszka w \u0142adnym domu, a jej priorytetem jest zapewnienie jak najlepszego \u017Cyciowego startu swoim dzieciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"68795183":["Lizbona","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"68795184":["Wyspa Man","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"68795185":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"68795186":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"68795187":["Emil Filarowski piastuje stanowisko dyrektora w firmie, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 szkole\u0144. M\u0119\u017Cczyzna s\u0105dzi, \u017Ce jego \u017Cona, Sylwia, ma kochanka. Kobieta jest menad\u017Cerk\u0105 w ekskluzywnej restauracji, a \u017Con\u0105 Emila od p\u00F3\u0142tora roku. Para \u015Bwiadomie podj\u0119\u0142a decyzj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie mie\u0107 dzieci, by nic ich nie ogranicza\u0142o. Ostatnio Sylwia bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Nie chce sp\u0119dza\u0107 czasu z Emilem. Unika te\u017C z nim blisko\u015Bci. Jest skryta i zamy\u015Blona. M\u0119\u017Cczyzna tak\u017Ce dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona cz\u0119sto na godzin\u0119 lub dwie wychodzi z pracy. Zlecenie Emila przyjmuje detektyw Petrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68795188":["Maciej Kolubi\u0144ski pracuje jako t\u0142umacz przysi\u0119g\u0142y. Jego \u017Cona Natalia, fryzjerka i manikiurzystka, od niedawna \u015Bwiadczy swoje us\u0142ugi w domach klientek, odwiedzaj\u0105c je osobi\u015Bcie. Od pewnego czasu Maciej podejrzewa, \u017Ce kobieta ma romans. W ko\u0144cu prosi o pomoc detektyw\u00F3w. Ci decyduj\u0105 si\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0107 kamery w domach tych ludzi, kt\u00F3rych Natalia odwiedza regularnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68795189":["Mateusz ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119 Jowit\u0119, kt\u00F3ra pracuje jako listonoszka. Niestety, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ukochana go zdradza, poniewa\u017C SMS-owa\u0142a z kim\u015B w \u015Brodku nocy. Na dodatek us\u0142ysza\u0142 rozmow\u0119 mi\u0119dzy Jowit\u0105 a jednym z jej wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika\u0142o, \u017Ce podczas pracy jego \u017Cona gdzie\u015B znika. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Szybko zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Jowit\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze starszym od niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry kiedy\u015B by\u0142 jej nauczycielem, z Filipem, kt\u00F3ry mieszka na tym samym osiedlu, a tak\u017Ce z trzydziestoletnim Piotrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68795190":["Patrycja, kt\u00F3ra jest w 6 miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy, s\u0105dzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Zbyszek, ma kochank\u0119. Kobieta jest jego drug\u0105 \u017Con\u0105. Kiedy nawi\u0105zali romans w pracy, sama nauczy\u0142a go, jak ok\u0142amywa\u0107 ma\u0142\u017Conk\u0119. Teraz zauwa\u017Ca, \u017Ce Zbyszek korzysta z tych samych sposob\u00F3w, by j\u0105 oszuka\u0107. Zanim detektywom udaje si\u0119 ustali\u0107, z kim spotyka si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 jego wsp\u00F3lnikowi. Okazuje si\u0119, \u017Ce ten zamierza zrujnowa\u0107 Zbyszka i odebra\u0107 mu firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68795191":["Troje aktor\u00F3w do\u015Bwiadcza spotkania z duszami zmar\u0142ych. Jillian Barberie poznaje wa\u017Cne fakty na temat swojej przesz\u0142o\u015Bci, natomiast Dan Cortese otrzymuje pomoc z za\u015Bwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193149.jpg","",[]],"68795192":["Z\u0142odzieje
Brunon i Jagna dostaj\u0105 spraw\u0119 Piotra, wi\u0119\u017Ania skazanego za wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z grup\u0105 przest\u0119pcz\u0105. M\u0119\u017Cczyzna nie wr\u00F3ci\u0142 z przepustki do zak\u0142adu karnego. Tomek dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna o podobnym rysopisie jest poszukiwany za napad na kierowc\u0119. \u0141owcy sprawdzaj\u0105 dom rodziny Piotra. Wkr\u00F3tce trafiaj\u0105 na trop jego kochanki, by\u0142ej prostytutki Lizy. Kobieta m\u00F3wi \u015Bledczym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna planuje napad, ale nie zdradzi\u0142 jej szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Wie, \u017Ce jego wsp\u00F3lnikiem jest niejaki Pablito. \u0141owcy sprawdzaj\u0105 jego to\u017Csamo\u015B\u0107. Jagna spotyka si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3rego pozna\u0142a za po\u015Brednictwem internetu, Filipem. Wsp\u00F3lna kolacja ko\u0144czy si\u0119 u niej w mieszkaniu. Gdy funkcjonariuszka wychodzi do \u0142azienki, str\u0105ca torebk\u0119, z kt\u00F3rej wypada pods\u0142uch. Filip rozpoznaje przedmiot, chce wiedzie\u0107, gdzie Jagna pracuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"68795193":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68795194":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68795195":["Kabaret Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych
Program stanowi podsumowanie ostatnich lat Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, podczas kt\u00F3rych grupa zdoby\u0142a ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107 w telewizji i internecie. Formacja s\u0142ynie z improwizacji i interakcji z publiczno\u015Bci. Widownia zgromadzona w Teatrze Capitol z pewno\u015Bci\u0105 stanie si\u0119 \u015Bwiadkiem niepowtarzalnego spektaklu, w kt\u00F3rym odegra te\u017C niema\u0142\u0105 rol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"68795196":["Gdy szef oka\u017Ce gniew
Nadchodzi p\u00F3\u0142metek sezonu. Ekipa Rygaarda nadrabia straty g\u0142\u00F3wnie za spraw\u0105 Jeremiaha. Niestety, m\u0119\u017Cczyzna nie zjawia si\u0119 w pracy. Trzeba szybko znale\u017A\u0107 operatora wci\u0105garki, by utrzyma\u0107 przewag\u0119 nad rywalami. Shelby Stanga z pomoc\u0105 siostrze\u0144ca dalej szuka cyprys\u00F3w. Zitterkopf & Sons zatrudnia nowego pracownika, by zwi\u0119kszy\u0107 produkcj\u0119. Z kolei w Kanadzie Triack Resources pr\u00F3buje przetransportowa\u0107 k\u0142ody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286296.jpg","",[]],"68795197":["Tiny 2nd Home In Honolulu
Jako steward Jeff wi\u0119kszo\u015B\u0107 swojego czasu sp\u0119dza w powietrzu. \u017Bycie na walizkach nauczy\u0142o go ogranicza\u0107 si\u0119 do minimum, co wida\u0107 w jego 27-metrowym mieszkaniu w San Francisco. W ramach pracy Jeff odwiedzi\u0142 Hawaje niezliczon\u0105 ilo\u015B\u0107 razy, a teraz postanowi\u0142 zapolowa\u0107 na miniaturowy, cichy domek w Honolulu, gdzie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 prowadzi\u0107 spokojne \u017Cycie i sp\u0119dza\u0107 czas w towarzystwie mieszkaj\u0105cych tam przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68795198":["Tiny Retreat In Kansas City
Jako menad\u017Cerka muzyczna Angela sp\u0119dza osiem miesi\u0119cy w roku w autobusie przewo\u017C\u0105cym j\u0105 z jednego koncertu na drugi. Ka\u017Cdego dnia odwiedza inne miasto, organizuje sobie biuro, czuwa nad przygotowaniami do wyst\u0119pu oraz jego przebiegiem, a nast\u0119pnie znowu si\u0119 pakuje i rusza w drog\u0119. Kiedy trasa koncertowa dobiega ko\u0144ca, zazwyczaj wraca do rodzinnego Kansas City, gdzie zatrzymuje si\u0119 u swojej mamy. Po o\u015Bmiu latach takiego \u017Cycia Angela chce wyda\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci na mikrodomek, kt\u00F3ry b\u0119dzie mog\u0142a nazywa\u0107 w\u0142asnym k\u0105tem. W polowaniu na wymarzone lokum pomo\u017Ce jej Jill, kole\u017Canka ze szkolnej \u0142awy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68795199":["Tiny Honeymoon Home In San Diego
Bianca i Sara pozna\u0142y si\u0119 w szkole wy\u017Cszej i szybko zosta\u0142y przyjaci\u00F3\u0142kami. Po semestrze nauki za granic\u0105 jeszcze bardziej zbli\u017Cy\u0142y si\u0119 do siebie i w ko\u0144cu u\u015Bwiadomi\u0142y sobie, \u017Ce \u0142\u0105czy je co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko sympatia. Teraz, ju\u017C zar\u0119czone, dziewczyny jednocze\u015Bnie poluj\u0105 na w\u0142asne lokum i planuj\u0105 sw\u00F3j \u015Blub. Chc\u0105 dalej mieszka\u0107 w modnej, ale drogiej cz\u0119\u015Bci San Diego, dlatego zdecydowa\u0142y si\u0119 na ma\u0142y metra\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]]}