{"65412093":["W r\u0119kach bestii
Robert Barcz i Natalia Nowak prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce kobiety, kt\u00F3ra prze\u017Cy\u0142a koszmar - torturowana, o ma\u0142y w\u0142os nie zgin\u0119\u0142a z r\u0105k seryjnego mordercy. Porozumienie si\u0119 z kobiet\u0105 jest niezwykle trudne. Detektywi podejmuj\u0105 ryzyko i wprowadzaj\u0105 w \u017Cycie misterny plan, \u017Ceby dorwa\u0107 jej oprawc\u0119. Podczas losowania pad\u0142a rekordowa nagroda, 30 milion\u00F3w z\u0142otych. Zwyci\u0119zca zg\u0142asza jednak kradzie\u017C kuponu. Detektywi pracuj\u0105 nad t\u0105 tajemnicz\u0105 spraw\u0105, typuj\u0105 podejrzanych, ale fina\u0142 sprawy zaskakuje wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65412094":["Dziecko niezgody
W parku znalezione zostaje uduszone niemowl\u0119. Detektywi, dzia\u0142aj\u0105c pod wielk\u0105 presj\u0105 czasu oraz medi\u00F3w, staraj\u0105 si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 zagadk\u0119 \u015Bmierci niewinnego dziecka. R\u00F3wnolegle policjanci otrzymuj\u0105 polecenie zbadania sprawy kradzie\u017Cy motoru. W\u0142a\u015Bciciel pojazdu niedawno wyszed\u0142 na wolno\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 \u0142\u0105czy bliska za\u017Cy\u0142o\u015B\u0107 z c\u00F3rk\u0105 bossa gangu z\u0142odziei samochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65412095":["Czes\u0142aw ocenia ten rok jako wyj\u0105tkowo niebezpieczny, gdy\u017C zgin\u0119\u0142o ju\u017C kilku drwali. Robert w starym drzewostanie poszukuje nied\u017Awiedzi. Zdzichu, zwany Pelem z Bieszczad, zaczyna\u0142 od sma\u017Calni ryb w Ustrzykach G\u00F3rnych. J\u00F3zek przed laty wybra\u0142 wypa\u0142y drewna zamiast pracy w Hucie Katowice. Bosmana na swoje urodziny zaprasza tajemnicza kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65412096":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA, jednak Atlantyk okaza\u0142 si\u0119 skuteczn\u0105 ochron\u0105. Niemcy nie mieli bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Pomimo tego od 1943 roku rozwa\u017Cano plany ataku i przygotowywano uderzenie. Zamierzano ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Obmys\u0142y te nie zosta\u0142y zrealizowane. Tak samo, jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\" i odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. W ko\u0144cu wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, aby plan ten zrealizowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65412097":["Prezentacja rozgrywki z Super Lucky's Tale. Platform\u00F3wka stworzona przez Playful Studios spotka\u0142a si\u0119 z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem recenzent\u00F3w, zbieraj\u0105c \u015Bredni\u0105 ocen 76\/100 w serwisie Metacritic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65412098":["Prezentacja rozgrywki z Super Lucky's Tale. Platform\u00F3wka stworzona przez Playful Studios spotka\u0142a si\u0119 z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem recenzent\u00F3w, zbieraj\u0105c \u015Bredni\u0105 ocen 76\/100 w serwisie Metacritic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65412099":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65412100":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65412101":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65412102":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65412103":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65412104":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA, jednak Atlantyk okaza\u0142 si\u0119 skuteczn\u0105 ochron\u0105. Niemcy nie mieli bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Pomimo tego od 1943 roku rozwa\u017Cano plany ataku i przygotowywano uderzenie. Zamierzano ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Obmys\u0142y te nie zosta\u0142y zrealizowane. Tak samo, jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\" i odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. W ko\u0144cu wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, aby plan ten zrealizowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65412105":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65412106":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65412107":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65412108":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65412109":["7 polskich graczy, kt\u00F3rzy osi\u0105gn\u0119li najwi\u0119cej na \u015Bwiatowej scenie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65412110":["EU Masters - Summer 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65412111":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65412112":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65412113":["Outriders, produkcja autorstwa polskiego studia People Can Fly, mia\u0142a swoj\u0105 premier\u0119 w kwietniu 2021 roku. Osadzona w \u015Bwiecie science-fiction wieloosobowa strzelanka zosta\u0142a bardzo ciep\u0142o przyj\u0119ta zar\u00F3wno przez graczy, jak i recenzent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"65412114":["EU Masters - Summer 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65411921":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65411922":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65411923":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65411924":["Re\u017C.: Steve Carr.
Nick (Ice Cube) i jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiona \u017Cona Suzanne (Nia Long) marz\u0105 o spokojnym \u017Cyciu w pi\u0119knej okolicy. Pragn\u0105 uciec od ha\u0142asu Manhattanu. Mimo pewnej r\u00F3\u017Cnicy zda\u0144, sprzedaj\u0105 swoje mieszkanie i przenosz\u0105 si\u0119 do zakupionego po okazyjnej cenie uroczego domku na przedmie\u015Bciach. Wkr\u00F3tce sielanka zamienia si\u0119 w koszmar. Okazuje si\u0119, \u017Ce dom wymaga gruntownego remontu. I tak zaczyna si\u0119 ich przygoda z ekip\u0105 remontow\u0105, kt\u00F3rej ko\u0144ca nie wida\u0107. Wyre\u017Cyserowana przez Steve'a Carra (\"Nast\u0119pny pi\u0105tek\", \"Ma\u0142olaty u taty\") kontynuacja komedii \"Daleko jeszcze?\" z 2005 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209528.jpg","",["N"]],"65411925":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz po raz kolejny poka\u017Ce, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, z wykorzystaniem produkt\u00F3w lokalnych, w oparciu o rodzime i zagraniczne receptury. Wszystkie odcinki b\u0119d\u0105 realizowane w duchu ekologii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",[]],"65411926":["Katarzyna Dowbor wraz z zespo\u0142em odwiedzi cudown\u0105 i kochaj\u0105c\u0105 si\u0119 rodzin\u0119, kt\u00F3rej skromne dochody nie pozwalaj\u0105 na przeprowadzenie generalnego remontu. Pani Renata, mama Zuzi (9 l.) i Janka (11 l.), jest bardzo do\u015Bwiadczona przez los, gdy\u017C jej m\u0105\u017C latami pastwi\u0142 si\u0119 nad ni\u0105 w obecno\u015Bci dzieci. Gdy w spadku po swoim ojcu kobieta otrzyma\u0142a po\u0142ow\u0119 starego i bardzo zniszczonego domu, postanowi\u0142a zerwa\u0107 z przesz\u0142o\u015Bci\u0105 i uciek\u0142a od agresora. Niestety to nie zako\u0144czy\u0142o ich problem\u00F3w, gdy\u017C m\u0119\u017Cczyzna nocami nachodzi\u0142 rodzin\u0119, budzi\u0142 dzieci, wszczyna\u0142 awantury. Pani Renata jednak nie ustawa\u0142a w staraniach o odzyskanie spokoju i uzyska\u0142a s\u0105dowy zakaz zbli\u017Cania. Na szcz\u0119\u015Bcie po tych trudnych do\u015Bwiadczeniach nadszed\u0142 dla niej dobry czas. Po latach przypadkowo spotka\u0142a swoj\u0105 szkoln\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 - pana Tomka. Teraz para mieszka razem i tworzy udan\u0105 rodzin\u0119. Pomimo trudno\u015Bci finansowych sfinalizowali wymian\u0119 dachu i teraz sp\u0142acaj\u0105 zaci\u0105gni\u0119ty na niego kredyt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",[]],"65411927":["Dorota, Krystian, Piotru\u015B, Kacper i Julia \u017Cyj\u0105 skromnie w domu, kt\u00F3ry wymaga remontu. Zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Wspomagaj\u0105 si\u0119 zasi\u0142kiem i 500+. Izabela, Adrian, Oliwier, Aleksander i Estera maj\u0105 zupe\u0142nie inne warunki. Miesi\u0119cznie zarabiaj\u0105 ponad 15 000 z\u0142otych, ciesz\u0105 si\u0119 pi\u0119kn\u0105 posiad\u0142o\u015Bci\u0105 i nie narzekaj\u0105 na problemy finansowe. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65411928":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"65411929":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"65411930":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65411931":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65411932":["W Plutyczach Andrzejowi udaje si\u0119 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 najwi\u0119kszy l\u0119k. M\u0119\u017Cczyzna jedzie do Bielska Podlaskiego i zostaje honorowym krwiodawc\u0105. Przemek, zi\u0119\u0107 Gienka, z pomoc\u0105 te\u015Bcia, swoich dzieci i Jastrz\u0119bia uk\u0142ada chodnik prowadz\u0105cy do domu. Andrzej rozdaje dzieciom czekolad\u0119, kt\u00F3r\u0105 otrzyma\u0142 po oddaniu krwi. W Borowskich Ciborach Agnieszka przebiera ziemniaki do sadzenia. Bogdan wspomagany przez dzieci przypina konia do nowej bryczki. P\u00F3\u017Aniej sprawdza na \u0142\u0105ce star\u0105 ambon\u0119 dla my\u015Bliwych. Poniewa\u017C konstrukcja si\u0119 trzyma, postanawia jej nie \u015Bcina\u0107. W drodze powrotnej tnie i zabiera zwalone drzewo. W Ciemnoszyjach Justyna przygotowuje ziarno kukurydzy na siew. Zaprawia je chili, by zabezpieczy\u0107 je przed dzikami. W tym czasie \u0141ukasz wraz z synem ko\u0144cz\u0105 przygotowywa\u0107 pole pod wysiewanie. Po sko\u0144czonym sianiu Justyna wraz z pomocnikiem Dawidem rozpina na kukurydzianych polach kolorowe sznurki, kt\u00F3re maj\u0105 odstrasza\u0107 \u017Curawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",["N"]],"65411933":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["AD"]],"65411934":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["AD"]],"65411935":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["AD"]],"65411936":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"65411937":["Rafix nie ukrywa, \u017Ce jego celem s\u0105 starsze kobiety. Doszed\u0142 ju\u017C do perfekcji, wyszukuj\u0105c potencjalne kandydatki w internecie. Mateusz zamierza dokona\u0107 zmian w swoim \u017Cyciu. Potrzebuje kogo\u015B, kto by mu w tym pom\u00F3g\u0142. Strza\u0142em w dziesi\u0105tk\u0119 by\u0142aby sympatyczna dziewczyna. Iras jest mocno poturbowany przez punkrockowy styl \u017Cycia. Szuka nie tylko drugiej po\u0142\u00F3wki, ale i nowych dozna\u0144, kt\u00F3ry wyrw\u0105 go ze stagnacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",["N"]],"65411938":["M\u0142ody Mateusz wszelkimi sposobami stara si\u0119 przyci\u0105gn\u0105\u0107 uwag\u0119 dziewczyn. Ma zami\u0142owania muzyczne, wi\u0119c wraz z koleg\u0105 pr\u00F3buje si\u0142 w tej dziedzinie. Mirek spotyka si\u0119 z Ireneuszem. Dwaj arty\u015Bci poszukuj\u0105 odpowiedzi na odwieczne pytanie - chc\u0105 ustali\u0107, jaki jest sekret udanych relacji damsko-m\u0119skich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",["N"]],"65411939":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65411940":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",[]],"65411941":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65411942":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65411943":["Doda udaje si\u0119 do studia nagra\u0144, aby sfinalizowa\u0107 prace nad p\u0142yt\u0105. To najbardziej intensywny czas w jej karierze od 10 lat. Pomimo dynamicznych dzia\u0142a\u0144, artystka nie rezygnuje z eksperymentu. W tym odcinku jedna z randek odb\u0119dzie si\u0119 w trakcie ekskluzywnej kolacji. Zaskoczeniem oka\u017Ce si\u0119 przybycie ksi\u0119cia na bia\u0142ym koniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214469.jpg","",[]],"65411944":["Re\u017C.: Mike Mitchell.
Ogr zawiera pakt z podst\u0119pnym kar\u0142em. Czar przenosi go do alternatywnej rzeczywisto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063511.jpg","",[]],"65411945":["Re\u017C.: Wolfgang Petersen.
Frank Horrigan to weteran ameryka\u0144skich tajnych s\u0142u\u017Cb specjalnych. Uchodzi za eskperta w swoim fachu. Sam jednak zmaga si\u0119 z prze\u015Bladuj\u0105cymi go demonami przesz\u0142o\u015Bci. M\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C wini si\u0119 za wydarzenia, do kt\u00F3rych dosz\u0142o przed trzydziestoma laty, gdy pracowa\u0142 w \u015Bcis\u0142ej obstawie prezydenta Stan\u00F3w Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego. Feralnego dnia podczas zamachu w Dallas zawaha\u0142 sie i nie zdo\u0142a\u0142 go zas\u0142oni\u0107 w\u0142asnym cia\u0142em. Wspomnienie tamtej tragedii i wyrzuty sumienia prze\u015Bladuj\u0105 go do dzi\u015B. Pewnego dnia Horrigan wpada na trop cz\u0142owieka, kt\u00F3ry mo\u017Ce zagra\u017Ca\u0107 \u017Cyciu obecnej g\u0142owy pa\u0144stwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce potencjalnym zamachowcem jest Mitch Leary, dobrze znany policji zawodowy zab\u00F3jca. Aby sp\u0142aci\u0107 sw\u00F3j d\u0142ug z przesz\u0142o\u015Bci, Horrigan zatrudnia si\u0119 w obstawie prezydenta. Mitch zaczyna prowadzi\u0107 z Frankiem niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Wybra\u0142 go sobie, bo uwa\u017Ca, \u017Ce wbrew pozorom s\u0105 do siebie podobni - obaj samotni, nie maj\u0105 dla kogo \u017Cy\u0107. Tymczasem ambitny agent robi wszystko, by dowie\u015B\u0107, \u017Ce jest inaczej. Wsp\u00F3\u0142pracuje z atrakcyjn\u0105 agentk\u0105 Lilly Raines. Wkr\u00F3tce nawi\u0105zuj\u0105 romans. Frank wie, \u017Ce nadszed\u0142 czas, by zamkn\u0105\u0107 pewne sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209531.jpg","",["N"]],"65411946":["Re\u017C.: Danny Cannon.
Julie James (Jennifer Love Hewitt), Karla (Brandy Norwood) i Tyrell (Mekhi Phifer) wybieraj\u0105 si\u0119 na Bahamy. Julie chcia\u0142aby wzi\u0105\u0107 ze sob\u0105 nowego przyjaciela, Raya (Freddie Prinze Jr.), ale nie mog\u0105 si\u0119 porozumie\u0107 i w rezultacie towarzyszy jej nowo poznany Will (Matthew Settle). Posezonowa wyprawa zbiega si\u0119 z nadej\u015Bciem pory huragan\u00F3w. Przyjaciele zostaj\u0105 odci\u0119ci od \u015Bwiata, a w dodatku na ekranie telewizora pojawia si\u0119 napis: \"A ja wci\u0105\u017C wiem, co zrobili\u015Bcie zesz\u0142ego lata!\". Okazuje si\u0119, \u017Ce bezwzgl\u0119dny zab\u00F3jca Ben Willis (Muse Watson) zn\u00F3w postanowi\u0142 zaatakowa\u0107. Tymczasem Ray postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 do Julie. Wyrusza w podr\u00F3\u017C wraz z koleg\u0105. Niestety, zostaj\u0105 zaatakowani przez Bena. Ray trafia do szpitala. Policja nie wierzy jego opowie\u015Bciom. Lekarze stwierdzaj\u0105, \u017Ce cierpi na uraz g\u0142owy. Nie wiedz\u0105c nic o tych wydarzeniach czw\u00F3rka wycieczkowicz\u00F3w rozpoczyna pobyt na wyspie. Tymczasem Ray znika ze szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2137947.jpg","",["N"]],"65411947":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",["N"]],"65412312":["Bartosz Osta\u0142owski, Wojciech Makowski
Bartosz Osta\u0142owski jest profesjonalnym kierowc\u0105 i jako jedyny drifter prowadzi samoch\u00F3d za pomoc\u0105 st\u00F3p. Inn\u0105 pasj\u0105 dzisiejszego go\u015Bcia jest sztuka. Bartek stopami maluje tak\u017Ce obrazy. Maciej Dowbor spotka si\u0119 jeszcze z Wojciechem Makowskim, niewidomym p\u0142ywakiem i medalist\u0105 igrzysk paraolimpijskich. Poza sportem m\u0119\u017Cczyzna zajmuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 - tworzy i nagrywa rap.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65412313":["Pieski i wielkie warzywa\/ Pieski ratuj\u0105 kosmiczn\u0105 zabawk\u0119
Naw\u00F3z sprawi\u0142, \u017Ce ro\u015Bliny farmerki zacz\u0119\u0142y coraz szybciej rosn\u0105\u0107. Sytuacj\u0119 musi opanowa\u0107 Psi Patrol. Ryder i psiaki rysuj\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o zagubionej zabawce ma\u0142ego kosmity na polu farmera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412314":["Pieski i skunks\/ Pieski i wielorybek
Everest zostaje spryskana przez skunksa. Pieski pr\u00F3buj\u0105 jej powiedzie\u0107, \u017Ce powinna wzi\u0105\u0107 k\u0105piel. Ryder i jego przyjaciele wyruszaj\u0105 na pomoc uwi\u0119zionemu pod lodem wielorybkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412315":["Pieski i papuga\/ Psyrenki ratuj\u0105 Turbot\u00F3w
Rocky traci g\u0142os. Nie mo\u017Ce przez to szczeka\u0107 i uruchomi\u0107 swoich specjalistycznych narz\u0119dzi. Z pomoc\u0105 przychodzi mu papuga Matea.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412316":["\u015Aniegowy Festiwal Piesk\u00F3w
\u015Aniegowy Festiwal jest zagro\u017Cony, gdy Humdinger porywa pingwiny. Psiaki musz\u0105 je odnale\u017A\u0107, poniewa\u017C w przeciwnym razie pokaz si\u0119 nie odb\u0119dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412317":["Pieski ratuj\u0105 lataj\u0105cych Turbot\u00F3w\/ Pieski ratuj\u0105 samolot
Rocky traci g\u0142os przez co nie mo\u017Ce uruchomi\u0107 narz\u0119dzia. Pom\u00F3c mu mo\u017Ce tylko papuga o imieniu Matea. Pojawienie si\u0119 Magicznego Ksi\u0119\u017Cyca oznacza powr\u00F3t psyrenek, kt\u00F3re pomog\u0105 Psiemu Patrolowi w kolejnej misji ratunkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412318":["Pieski ratuj\u0105 wielk\u0105 ro\u015Blin\u0119\/ Pieski i elektromagnes
Ro\u015Blina nale\u017C\u0105ca do pani burmistrz, kt\u00F3ra zosta\u0142a posadzona w z\u0142ym miejscu zaczyna nagle rosn\u0105\u0107 jak szalona. Pom\u00F3c mo\u017Ce Psi Patrol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65412319":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"65412320":["W tym odcinku Katarzyna Montgomery odwiedzi rodzin\u0119 z Zakopanego: Beat\u0119 i jej c\u00F3rk\u0119 Ag\u0119, kt\u00F3ra cierpi na SM, oraz Tadzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214462.jpg","",["JM"]],"65412321":["Ibiza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65412322":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412323":["Non profit
Mieszka\u0144cami kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci wieloletniego dozorcy, pana Kieliszkowskiego. S\u0105siedzi zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto przejmie jego funkcj\u0119. Niespodziewanie i samozwa\u0144czo gospodarzem domu mianuje si\u0119 Boczek, kt\u00F3ry powo\u0142uje si\u0119 na protekcj\u0119 prezesa Koz\u0142owskiego. Ferdek jest pe\u0142en obaw. Wkr\u00F3tce jego z\u0142e proroctwa si\u0119 spe\u0142niaj\u0105. Boczek zaczyna terroryzowa\u0107 lokator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412324":["Arcyfakt
Marian Pa\u017Adzioch od jakiego\u015B czasu zachowuje si\u0119 w spos\u00F3b bardzo tajemniczy. Nie wytrzymuje i podczas nocnej rozmowy z Ferdkiem zdradza mu, \u017Ce jest w posiadaniu pewnych informacji na temat dzia\u0142ania Zakonu Templariuszy na Dolnym \u015Al\u0105sku. S\u0105siad twierdzi, \u017Ce jest o krok od niecodziennego odkrycia. Natrafi\u0142 na \u015Blad mitycznego \u015Awi\u0119tego Graala, kt\u00F3ry pomo\u017Ce mu zdoby\u0107 w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142\u0105 planet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412325":["Fachowiec
W mieszkaniu Kiepskich kolejno dochodzi do powa\u017Cnych awarii. Zawodzi system hydrauliczny, elektryczny i grzewczy. Ferdek czuje si\u0119 bezradny i twierdzi, \u017Ce nie ma kwalifikacji, by naprawi\u0107 usterki. Szybko jednak \u017Ca\u0142uje tych deklaracji, gdy\u017C Halina zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Boczka. Ku niezadowoleniu Kiepskiego s\u0105siad przedstawia si\u0119 jako sprawdzony fachowiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412326":["Orinoko
Marian Pa\u017Adzioch zdradza Ferdkowi w tajemnicy, \u017Ce od wielu lat jest kolekcjonerem egzotycznych odmian motyli. Prezentuje s\u0105siadowi swoje zbiory i oznajmia, \u017Ce do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu jeszcze tylko jednego niezwyk\u0142ego okazu o nazwie Orinoko. Proponuje Kiepskiemu wypraw\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412327":["Kalafior
W domu Kiepskich z nieoczekiwan\u0105 wizyt\u0105 pojawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Informuje Ferdka, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 wielki jubileusz 50-lecia osiedla Kosmonaut\u00F3w, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142oby godnie uczci\u0107. Prezes sk\u0142ada Ferdkowi propozycj\u0119 stworzenia oryginalnego pomys\u0142u na uroczyste obchody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412328":["Re\u017C.: Daniel Petrie.
Steve Turner (Jon Tenney) traci prac\u0119 i postanawia wraz z rodzin\u0105 wyprowadzi\u0107 si\u0119 z miasta. Przenosz\u0105 si\u0119 do Wirginii, gdzie zamierzaj\u0105 kupi\u0107 farm\u0119. Podczas podr\u00F3\u017Cy zauwa\u017Caj\u0105 na autostradzie rozbit\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119. Jej kierowca zgin\u0105\u0142 w wypadku. Pies, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 prze\u017Cy\u0107 kraks\u0119, daremnie czeka na swojego pana. Turnerowie postanawiaj\u0105 zaopiekowa\u0107 si\u0119 zwierz\u0119ciem. Ich trzynastoletni syn Matt (Tom Guiry) szybko si\u0119 z nim zaprzyja\u017Ania. Dzi\u0119ki temu samotny i zagubiony ch\u0142opiec \u0142atwiej przyzwyczaja si\u0119 do nowego \u015Brodowiska. Lassie przywi\u0105zuje si\u0119 do swoich nowych opiekun\u00F3w. Pomaga Turnerom w walce z wrogo nastawionymi do nich s\u0105siadami, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 zmusi\u0107 rodzin\u0119 Matta do sprzeda\u017Cy ziemi. Film jest kolejn\u0105 wersj\u0105 przyg\u00F3d niezwykle inteligentnego owczarka szkockiego, kt\u00F3ry sta\u0142 si\u0119 najs\u0142ynniejszym psem w historii kina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926731.jpg","",["N"]],"65412329":["Prow.: Karolina Gilon.
Po raz kolejny grupa wysportowanych Polak\u00F3w stanie do walki o 150 tysi\u0119cy z\u0142otych i presti\u017Cowy tytu\u0142 Ninja Warrior. Zwyci\u0119zca b\u0119dzie musia\u0142 pokona\u0107 150 metr\u00F3w usianego 32 przeszkodami toru. Swoich si\u0142 w programie spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce go\u015Bcie specjalni: aktor Marek Kaliszuk, tancerka i Miss Polonia 2017 Agata Biernat, by\u0142y pi\u0142karz a obecnie zawodnika MMA Piotr \u015Awierczewski oraz siatkarz \u0141ukasz Kadziewicz. Wyczyny wysportowanych Polak\u00F3w komentowa\u0107 b\u0119d\u0105: dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski, zawodnik MMA \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski, a tak\u017Ce prowadz\u0105ca - Karolina Gilon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205525.jpg","",["N"]],"65412330":["M\u0119\u017Cczyzna w kapeluszu
Halina, za\u0142amana kompletnym lenistwem Ferdka, postanawia wyrzuci\u0107 fotel, na kt\u00F3rym z upodobaniem przesiaduje on ca\u0142e dnie przed telewizorem. Kiepski jest oburzony i kategorycznie \u017C\u0105da powrotu ulubionego mebla. Halina informuje go, \u017Ce jest to niemo\u017Cliwe, gdy\u017C trafi\u0142 na \u015Bmietnik i nie wiadomo co si\u0119 z nim sta\u0142o. Zdeterminowany Ferdek wyrusza na poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412331":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z rozs\u0105dku
Mariola g\u0142o\u015Bno deklaruje, \u017Ce nie zamierza wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C. Ferdek obawia si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 jedynej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna m\u00F3wi tak, bo po prostu nie pozna\u0142a jeszcze odpowiedniego m\u0119\u017Cczyzny dla siebie. Troskliwy ojciec zaczyna organizowa\u0107 jej randki. Aby zach\u0119ci\u0107 Mariol\u0119 do spotka\u0144, roztacza przed ni\u0105 wizj\u0119 szcz\u0119\u015Bliwego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65412332":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65412333":["Re\u017C.: Keoni Waxman.
By\u0142y \u017Co\u0142nierz Tom Jensen (Luke Goss) znajduje zatrudnienie w agencji federalnej, odpowiadaj\u0105cej za eskort\u0119 wi\u0119\u017Ani\u00F3w. Tym razem przewozi z Odessy do Stan\u00F3w Zjednoczonych narkotykowego barona (Florin Piersic Jr.), kt\u00F3ry ma zeznawa\u0107 przeciwko swojemu kartelowi. Po drodze zatrzymuj\u0105 si\u0119 w hotelu w Mamai, gdzie Tom i jego oddzia\u0142 maj\u0105 oczekiwa\u0107 na dalsze instrukcje. Ludzie gangstera szybko wpadaj\u0105 na ich trop. Posi\u0142ki nadejd\u0105 jednak dopiero rano, do tego czasu Tom i jego ludzie musz\u0105 walczy\u0107 o \u017Cycie \u015Bwiadka i swoje z grup\u0105 doskonale wyszkolonych zab\u00F3jc\u00F3w. M\u0119skie kino pe\u0142ne przemocy. W jednej z r\u00F3l nieco zapomniany gwiazdor tej konwencji, Steven Seagal. Jego fani powinni by\u0107 zadowoleni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219112.jpg","",["N"]],"65412334":["Koncert Platynowy
Pierwszego dnia zaprezentuj\u0105 si\u0119 arty\u015Bci, kt\u00F3rych p\u0142yty pokry\u0142y si\u0119 platyn\u0105. W sklepach muzycznych ich kr\u0105\u017Cki by\u0142y najbardziej rozchwytywane. Na scenie Opery Le\u015Bnej w Sopocie wyst\u0105pi\u0105: IRA, Maciej Male\u0144czuk, Tulia, Micha\u0142 Szpak, B.R.O oraz Boys. Opr\u00F3cz tego swoje jubileusze b\u0119d\u0105 \u015Bwi\u0119towa\u0107 Maryla Rodowicz, Varius Manx i zesp\u00F3\u0142 D\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1874509.jpg","",["N"]],"65412335":["Grodzisko Dolne, wie\u015B nieopodal \u0141a\u0144cuta. Mieszka tam pan Marek, samotny ojciec siedmioletniej Julki. M\u0119\u017Cczyzna kupi\u0142 stary, drewniany budynek, by jak najszybciej wyprowadzi\u0107 si\u0119 z zajmowanego obecnie pokoju w domu rodzic\u00F3w. Nie chce, by Julka dorasta\u0142a w towarzystwie jego uzale\u017Cnionych od alkoholu braci. Nowy dom wymaga jednak generalnego remontu, a m\u0119\u017Cczyzna przeliczy\u0142 si\u0119 ze swoimi mo\u017Cliwo\u015Bciami. Remont trwa ju\u017C 3 lata i tylko jedno pomieszczenie nadaje si\u0119 do zamieszkania. W budynku nadal nie ma kuchni, \u0142azienki ani kanalizacji. Do akcji wkracza ekipa Artura Witkowskiego. Nowy dom dla pana Marka i Julki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65412336":["Fikcyjny \u015Blub
Za 20 tys. z\u0142 Iwona decyduje si\u0119 na fikcyjne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z obywatelem Ukrainy, Sasz\u0105. Kole\u017Canka kobiety, Kamila, przestrzega j\u0105 przed tym krokiem, jednak do zawarcia zwi\u0105zku dochodzi. Wkr\u00F3tce \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiony m\u0105\u017C znika, a Iwona zaczyna by\u0107 nachodzona przez jego wierzycieli, kt\u00F3rzy \u017C\u0105daj\u0105 zwrotu pieni\u0119dzy. Bandyci porywaj\u0105 Kamil\u0119 i szanta\u017Cuj\u0105 Iwon\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65412337":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Chichot
Arnold Boczek od d\u0142u\u017Cszego czasu ma bardzo dobry humor. Pytany o cokolwiek, odpowiada g\u0142o\u015Bnym chichotem i sprawia wra\u017Cenie osoby bardzo zadowolonej z siebie. Pa\u017Adziocha i Ferdka wyra\u017Anie dra\u017Cni zachowanie s\u0105siada. Postanawiaj\u0105 zepsu\u0107 mu ten \"wiecznie\" dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65411948":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
W tym sezonie Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzi 12 kolejnych rodzin, kt\u00F3re zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami \u017Cyciowymi i nie sta\u0107 ich na to, by poprawi\u0107 swoje warunki mieszkaniowe. Budowla\u0144cy pojawi\u0105 si\u0119 w Radomiu, na Podlasiu, na \u015Al\u0105sku i Zamojszczy\u017Anie. W tym sezonie z remontami zmierz\u0105 si\u0119: Martyna Kupczyk, Marta Ko\u0142dej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wies\u0142aw Nowobilski i Przemys\u0142aw O\u015Blak.","","",["N"]],"65411949":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"65411950":["W Moszczance w wojew\u00F3dztwie opolskim pszczelarzem jest pan Jaros\u0142aw Gierczak. Pasj\u0105 zarazi\u0142 ju\u017C \u017Con\u0119 Ew\u0119, a teraz w tajniki hodowli pszcz\u00F3\u0142 i produkcji miodu wprowadza r\u00F3wnie\u017C c\u00F3rk\u0119. W Dobrzyni\u00F3wce na Podlasiu Grzegorza Sawickiego odwiedza Marcin Borys. Kuzyni z Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce - Krzysztof Gorzela\u0144czyk i Bartek Purul - docieraj\u0105 do punktu skupu zb\u00F3\u017C. Maj\u0105 do sprzedania ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119 wype\u0142nion\u0105 po brzegi kukurydz\u0105.","","",["N"]],"65411951":["Jan dowiaduje si\u0119, \u017Ce stalker jest w Uroczysku i nalega na przyspieszenie \u015Blubu. Bia\u0142ach nabiera podejrze\u0144 wzgl\u0119dem ca\u0142ego wydarzenia i radzi Klarze by uda\u0142a, \u017Ce mdleje. Przed barem Micha\u0142 spotyka m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry za wszelk\u0105 cen\u0119 chce zobaczy\u0107 si\u0119 z Klar\u0105. Tymczasem \u017Bbikowski chce zdemaskowa\u0107 prawdziwe zamiary wr\u00F3\u017Cki. Idzie do niej, udaj\u0105c bogatego biznesmana, kt\u00F3ry szuka wskaz\u00F3wek, gdzie ulokowa\u0107 pieni\u0105dze. Ksi\u0105dz zwo\u0142uje na plebanii narad\u0119 w zwi\u0105zku z nadchodz\u0105cym przegl\u0105dem sztuki sakralnej. Gospodyni proponuje, by za\u0142o\u017Cy\u0107 ch\u00F3r.","","",["N"]],"65411952":["Eryk wyja\u015Bnia Klarze, \u017Ce nadal j\u0105 kocha, a ich zwi\u0105zek rozpad\u0142 si\u0119 przez jej ojca. Pan m\u0142ody jest w\u015Bciek\u0142y obrotem sytuacji. Bia\u0142ach przekonuje Jana, \u017Ce szcz\u0119\u015Bcie c\u00F3rki powinno by\u0107 najwa\u017Cniejsze. \u017Bbikowski spotyka si\u0119 z wr\u00F3\u017Ck\u0105, by om\u00F3wi\u0107 potencjalne inwestycje. Laura, po wygl\u0105dzie tarocistki, diagnozuje u niej objawy choroby. Ta w podzi\u0119kowaniu obiecuje odda\u0107 oszukanym ludziom pieni\u0105dze. Gospodyni, zmartwiona wybuchami z\u0142o\u015Bci ksi\u0119dza, zaprasza na plebani\u0119 kole\u017Cank\u0119 ze studi\u00F3w, kt\u00F3ra prowadzi terapi\u0119 \u015Bmiechem. Jednak wizyta nie przynosi spodziewanych rezultat\u00F3w, a Wincenty planuje uda\u0107 si\u0119 na pielgrzymk\u0119.","","",["N"]],"65411953":["Zesp\u00F3\u0142 Marii zmaga si\u0119 z problemami kadrowymi: \u017Beromski nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pracy, a Jan zrezygnowa\u0142. Tymczasem policjantka nawi\u0105za\u0142a romans z D\u0119bskim, kt\u00F3ry starannie ukrywa. W godzinach pracy wraz z Rom\u0105 bada okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Jacka Brylewskiego. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 otruty strychnin\u0105. Na komendzie pojawia si\u0119 ojciec ofiary. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 przekonany, \u017Ce syn pracuje na Kubie. Piotr, kt\u00F3ry wbrew zaleceniom lekarzy wr\u00F3ci\u0142 do pracy, zdobywa cenne dla \u015Bledztwa informacje. Brylewski nale\u017Ca\u0142 do grupy freegan i mieszka\u0142 w opuszczonym pa\u0142acyku w Herbinowie.","","",["N"]],"65411954":["Android
W kamienicy na \u0106wiartki pojawia si\u0119 nowy lokator - android, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do Ferdka. Zosta\u0142 skonstruowany przez s\u0105siada Kiepskiego, Oskara. Maszyna szybko zajmuje miejsce Ferdka w jego w\u0142asnym domu, poniewa\u017C wydaje si\u0119 nie mie\u0107 wad - nie pije, zna zasady savoir vivre'u, a w dodatku chodzi do pracy. Z czasem jednak obecno\u015B\u0107 intruza zaczyna coraz bardziej przeszkadza\u0107 Ferdynandowi. Zw\u0142aszcza gdy okazuje si\u0119, \u017Ce humanoid ma pewien plan, kt\u00F3rego nie przewidzia\u0142 dla niego konstruktor.","","",["N"]],"65411955":["Eliksir m\u0142odo\u015Bci
Szpital otrzyma\u0142 dla pracownik\u00F3w przydzia\u0142 jednakowych kubeczk\u00F3w do napoj\u00F3w. Niestety, po pewnym czasie wszystkie naczynia zaczynaj\u0105 si\u0119 myli\u0107. Nikt ju\u017C nie wie, z czyjego kubka pije, a przecie\u017C ka\u017Cdy z personelu co\u015B dodaje do swojej herbaty. Dr Basen odrobin\u0119 spirytusu, dr Wstrz\u0105s - w\u00F3dki cytrynowej, Karina - proszek na j\u0119drno\u015B\u0107 sk\u00F3ry, a siostra Basia - spolegumin\u0119. Przez pomy\u0142k\u0119 wszystkie te produkty trafiaj\u0105 do jednego kubka, z kt\u00F3rego pije ordynator. Wkr\u00F3tce zamienia si\u0119 on w ma\u0142ego ch\u0142opca, co pozwala przypuszcza\u0107, \u017Ce spo\u017Cy\u0142 eliksir m\u0142odo\u015Bci.","","",[]],"65411956":["Grill na dzia\u0142ce
Martyna ma prawie 18 lat, koniecznie chce wyj\u015B\u0107 szybko za m\u0105\u017C. Od kilku miesi\u0119cy spotyka si\u0119 ze starszym o 10 lat Karolem, kt\u00F3ry wychowywa\u0142 si\u0119 w domu dziecka. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna postanawia wr\u0119czy\u0107 jej pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy ze szklanym szkie\u0142kiem. Matka nigdy nie akceptowa\u0142a wyboru c\u00F3rki i pr\u00F3buje j\u0105 zniech\u0119ci\u0107. Przeszkadza jej fakt, \u017Ce Karol wychowywa\u0142 si\u0119 w rodzinie zast\u0119pczej. Martyna postanawia uciec z domu i zamieszka\u0107 z ukochanym. Ukrywaj\u0105 si\u0119 w starej altanie na dzia\u0142ce Karola. Niebawem dochodzi do wypadku.","","",["N"]],"65411957":["Amnezja
Marta ulega gro\u017Anemu wypadkowi. Jej m\u0105\u017C Mi\u0142osz dzwoni pod numer 112. Kobieta trafia do szpitala z ci\u0119\u017Ckim urazem g\u0142owy. Gdy wraca do domu, okazuje si\u0119, \u017Ce straci\u0142a pami\u0119\u0107. Traktuje m\u0119\u017Ca i c\u00F3rk\u0119 jak obce osoby. Nieoczekiwanie w \u017Cyciu Marty pojawia si\u0119 jej szkolna mi\u0142o\u015B\u0107, Igor. W trakcie mi\u0142osnej schadzki z dawnym partnerem kobieta zaczyna odzyskiwa\u0107 pami\u0119\u0107. Chce wraca\u0107 do domu, jednak Igor staje si\u0119 napastliwy. Przera\u017Cona kobieta wyrywa si\u0119 i ucieka. Dzwoni do m\u0119\u017Ca i pod numer 112.","","",["N"]],"65411958":["Najwi\u0119kszy koszmar
Marek i Ania poszukuj\u0105 zaginionej studentki Klaudii Wilczek. Ania i Marek przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, w kt\u00F3rym prawdopodobnie przebywa dziewczyna. Z domu s\u0142ycha\u0107 kobiet\u0119 wzywaj\u0105c\u0105 pomocy. Detektywi wkraczaj\u0105 do akcji. Znajduj\u0105 jedynie radiotelefon. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce porzucony przez Klaudi\u0119 partner, Rafa\u0142 Kmiecik, postanowi\u0142 si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Zrealizowa\u0142 najwi\u0119kszy koszmar ukochanej - pogrzeba\u0142 j\u0105 \u017Cywcem. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. \u015Aledczy musz\u0105 odnale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","","",["N"]],"65411959":["Anio\u0142 str\u00F3\u017C
W biurze zjawia si\u0119 Justyna S\u0105decka, matka nastoletniej Roksany, kt\u00F3ra zosta\u0142a potr\u0105cona przez pirata drogowego. Od dnia wypadku dziewczyna porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. W tym samym wypadku zgin\u0105\u0142 m\u0105\u017C Justyny. Kobieta z dnia na dzie\u0144 musia\u0142a porzuci\u0107 prac\u0119, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 Roksan\u0105. Jest w trudnej sytuacji finansowej. Jednak od niedawna kto\u015B podrzuca jej koperty z pieni\u0119dzmi. Kobieta prosi detektyw\u00F3w o ustalenie nazwiska darczy\u0144cy. Domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce jest nim sprawca wypadku, kt\u00F3ry pr\u00F3buje w ten spos\u00F3b odkupi\u0107 swoje winy.","","",["N"]],"65411960":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65411961":["Ryszard wyl\u0105dowa\u0142 za murami, a Asi pozosta\u0142 smutek i \u017Cal. Pani Tereska ma do\u015B\u0107 utrapie\u0144 z synem Ryszardem. Jaru\u015B wyruszy\u0142 w Polsk\u0119, poniewa\u017C nie uda\u0142o si\u0119 zorganizowa\u0107 spotka\u0144. Pan Janek Pszczelarz zaplanowa\u0142 corrid\u0119. Supermario wi\u0105\u017Ce powa\u017Cne plany z now\u0105 znajom\u0105.","","",["N"]],"65411962":["Przysz\u0142a te\u015Bciowa Asi, pani Tereska, prze\u015Bwietla narzeczon\u0105 syna lepiej ni\u017C promienie rentgenowskie. Jaru\u015B przemierza Polsk\u0119, kolekcjonuj\u0105c kobiece serca. Sylwia, czekaj\u0105ca na mi\u0142o\u015B\u0107 siostra Kampia, nie zostawia suchej nitki na m\u0119\u017Cczyznach. Bandziorek zmienia sw\u00F3j image. Samotnych braci \u0141ukasza i S\u0142awka prze\u015Bladuje pech, ale nie do ko\u0144ca.","","",["N"]],"65411963":["Gospodarstwo Janka Pszczelarza odwiedza kobieta. Elvis czuje si\u0119 gotowy na mi\u0142o\u015B\u0107 i sta\u0142y zwi\u0105zek. Papuga mia\u0142a tylko ubarwi\u0107 smutne \u017Cycie Jarusia, a przynios\u0142a prawdziw\u0105 rado\u015B\u0107. Pani\u0105 Aniel\u0119 spotyka dotkliwa przykro\u015B\u0107. Porzucony Kampio koncentruje si\u0119 na w\u0142asnej urodzie. S\u0142awek i Iwona wiedz\u0105, \u017Ce czekali na siebie ca\u0142e \u017Cycie.","","",["N"]],"65411964":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje proste wegetaria\u0144skie potrawy. Zaproponuje mi\u0119dzy innymi b\u0142yskawiczn\u0105 sa\u0142atk\u0119 z kalafiora, orzech\u00F3w w\u0142oskich i majonezu. P\u00F3\u017Aniej upiecze domowy chleb na m\u0105ce orkiszowej, aromatyzowany zio\u0142ami i suszonymi pomidorami. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda za\u015B ziemniaki z rozmarynem z \u0142atwym do przygotowania sosem pomidorowym. Na deser zaserwuje bezglutenowy chlebek szpinakowy.","","",["N"]],"65411965":["Ewa Wachowicz rozpoczyna przygotowania do \u015Bwi\u0105t Wielkanocnych. Na pocz\u0105tek przygotuje piecze\u0144 z piersi indyka. Mo\u017Cna j\u0105 poda\u0107 zar\u00F3wno na ciep\u0142o, jak i wykorzysta\u0107 na zimno w postaci w\u0119dliny do kanapek. Nast\u0119pnie zaserwuje pol\u0119dwiczki wieprzowe nadziewane farszem szpinakowym z dodatkiem suszonych pomidor\u00F3w. Na koniec przygotuje deser - babk\u0119 czekoladow\u0105 z lukrem pomara\u0144czowym. Przy okazji Ewa zdradzi jak samodzielnie przygotowa\u0107 zakwas na \u017Cur - klasyczny na m\u0105ce \u017Cytniej oraz bezglutenowy na p\u0142atkach owsianych.","","",["N"]],"65411966":["Mejk","","",[]],"65411967":["Marcin Siegie\u0144czuk","","",[]],"65411968":["Bobi","","",[]],"65411969":["Jorrgus","","",[]],"65411970":["Jagoda & Brylant","","",[]],"65411971":["Bia\u0142ystok, go\u015Bcinnie: Wojciech Grodzki","","",[]],"65411972":["Dobre kobiety
Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o morderstwie m\u0142odej Bia\u0142orusinki. Wkr\u00F3tce dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce by\u0142a ona opiekunk\u0105 dziecka Doroty i \u017Ce kobiety \u0142\u0105czy\u0142 romans. Ponadto znikn\u0105\u0142 gdzie\u015B Jacek, m\u0105\u017C Doroty, kt\u00F3ry by\u0142 ostatni\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mog\u0142a widzie\u0107 ofiar\u0119. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C spraw\u0105 zagini\u0119cia szesnastolatka. Rodzice s\u0105 przera\u017Ceni, bo w jego szkolnym plecaku znale\u017Ali skarpetki wypchane metamfetamin\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce to nie narkotyk, tylko silikonowy \u017Cwirek do kociej kuwety. Jednocze\u015Bnie do by\u0142ej \u017Cony Olgierda przyje\u017Cd\u017Ca jej partner z Anglii, kt\u00F3ry chce zabra\u0107 j\u0105 i Zosi\u0119 ze sob\u0105.","","",["N"]],"65411973":["Ukochany
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Iwona. Kobieta opowiada, \u017Ce jej ch\u0142opak, Sebastian, wyszed\u0142 w czasie kolacji do pobliskiego sklepu i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Cho\u0107 para spotyka\u0142a si\u0119 od kilku miesi\u0119cy, \u015Bledztwo wykazuje, \u017Ce kobieta niewiele wie o ukochanym. Nie zna m.in. jego rodziny ani znajomych. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce Sebastian nie pracuje w agencji reklamowej, o kt\u00F3rej jej opowiada\u0142. Przeszukuj\u0105cy mieszkanie kobiety policjanci znajduj\u0105 na dywanie \u015Blady krwi. Jak si\u0119 okazuje, jest to krew Sebastiana. W tym samym czasie na komend\u0119 przychodzi Dorota, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego, Wojtka. Kobiety si\u0119 znaj\u0105.","","",["N"]],"65411974":["Po drugiej stronie
Na komend\u0119 telefonuje Wanda, kt\u00F3ra zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, 70-letniego Mieczys\u0142awa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 rano na ryby i nie wr\u00F3ci\u0142. Komisarz Ireneusz Zalewski i sier\u017Cant Antoni Godula rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od rzeki, poniewa\u017C dosz\u0142o tam do strzelaniny. Podejrzenie kieruj\u0105 na jednego z w\u0119dkarzy, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - m\u00F3g\u0142 by\u0107 zazdrosny o \u017Con\u0119. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek - du\u017Co m\u0142odszej od zaginionego kobiety, z kt\u00F3r\u0105 kontaktowa\u0142 si\u0119 on w tajemnicy przed ma\u0142\u017Conk\u0105.","","",["N"]],"65411975":["Jubileusz 25-lecia Ich Troje
W drugim dniu festiwalu w Mr\u0105gowie Ich Troje b\u0119dzie obchodzi\u0142o sw\u00F3j jubileusz. To ju\u017C 25 lat ich obecno\u015Bci na scenie muzycznej. Podczas koncertu w mr\u0105gowskim amfiteatrze mo\u017Cna b\u0119dzie us\u0142ysze\u0107 najwi\u0119ksze hity zespo\u0142u: \"Powiedz\", \"A wszystko to...\", \"Zawsze z Tob\u0105 chcia\u0142bym by\u0107\" oraz piosenki z nowej p\u0142yty, na przyk\u0142ad \"Nie szukaj mnie\". Go\u015Bcinnie na scenie wyst\u0105pi\u0105 Doda i Nocny Kochanek.","","",[]],"65411976":["Jubileusz 25-lecia Ich Troje
W drugim dniu festiwalu w Mr\u0105gowie Ich Troje b\u0119dzie obchodzi\u0142o sw\u00F3j jubileusz. To ju\u017C 25 lat ich obecno\u015Bci na scenie muzycznej. Podczas koncertu w mr\u0105gowskim amfiteatrze mo\u017Cna b\u0119dzie us\u0142ysze\u0107 najwi\u0119ksze hity zespo\u0142u: \"Powiedz\", \"A wszystko to...\", \"Zawsze z Tob\u0105 chcia\u0142bym by\u0107\" oraz piosenki z nowej p\u0142yty, na przyk\u0142ad \"Nie szukaj mnie\". Go\u015Bcinnie na scenie wyst\u0105pi\u0105 Doda i Nocny Kochanek.","","",[]],"65411977":["Zesp\u00F3\u0142 Marii zmaga si\u0119 z problemami kadrowymi: \u017Beromski nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pracy, a Jan zrezygnowa\u0142. Tymczasem policjantka nawi\u0105za\u0142a romans z D\u0119bskim, kt\u00F3ry starannie ukrywa. W godzinach pracy wraz z Rom\u0105 bada okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Jacka Brylewskiego. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 otruty strychnin\u0105. Na komendzie pojawia si\u0119 ojciec ofiary. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 przekonany, \u017Ce syn pracuje na Kubie. Piotr, kt\u00F3ry wbrew zaleceniom lekarzy wr\u00F3ci\u0142 do pracy, zdobywa cenne dla \u015Bledztwa informacje. Brylewski nale\u017Ca\u0142 do grupy freegan i mieszka\u0142 w opuszczonym pa\u0142acyku w Herbinowie.","","",["N"]],"65411978":["Na komend\u0119 przychodzi nauczycielka. Ojciec jednej z dziewczynek nie odebra\u0142 c\u00F3rki z wycieczki, nie mo\u017Cna si\u0119 do niego dodzwoni\u0107 i nie ma go w domu. M\u0119\u017Cczyzna wychowuje dziecko samotnie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zaginiony mia\u0142 kontakt z agencj\u0105 towarzysk\u0105. Szymon jedzie do lokalu. Udaje klienta, by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B od pracuj\u0105cych tam prostytutek. W barze Miko\u0142aja zjawia si\u0119 Juliusz z Lun\u0105. Prosi Bia\u0142acha, by zaj\u0105\u0142 si\u0119 jego psem. Jaskowska rozmawia z prokuratorem Zieli\u0144skim.","","",["N"]],"65411979":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski
Lider s\u0142ynnego zespo\u0142u Ich Troje spotyka si\u0119 z Izabel\u0105 Janachowsk\u0105, aby opowiedzie\u0107 o wszystkich ceremoniach, kt\u00F3re uprawomocnia\u0142y jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zdradza, \u017Ce cho\u0107 mia\u0142 5 \u017Con, sakramentalne \"tak\" wypowiada\u0142 7 razy. Przed zawarciem ma\u0142\u017Ce\u0144stwa w obecno\u015Bci duchownego decydowa\u0142 si\u0119 bowiem na \u015Blub cywilny. W programie Wi\u015Bniewski opowie m.in. o g\u0142o\u015Bnej ceremonii na biegunie, po kt\u00F3rej jego \u017Con\u0105 zosta\u0142a Marta \"Mandaryna\" Mandrynkiewicz, a tak\u017Ce o ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Ann\u0105 \u015Awi\u0105tczak, kt\u00F3re rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 w Las Vegas.","","",["N"]],"65411980":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"65411981":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"65411982":["Kasia podejmuje si\u0119 walki z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz Klaudii (Katarzyna Ucherska), kt\u00F3ra ma mocno zniekszta\u0142con\u0105 twarz. Kobieta potkn\u0119\u0142a si\u0119 i upad\u0142a twarz\u0105 w ognisko. Ubezpieczyciele jednak nie chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 jej odszkodowania, poniewa\u017C wydarzy\u0142o si\u0119 to w trakcie imprezy i dziewczyna spo\u017Cywa\u0142a alkohol. Oszpecon\u0105 Klaudi\u0119 porzuci\u0142 te\u017C narzeczony, kt\u00F3ry teraz nie chce rozmawia\u0107 z Kasi\u0105. Matka ch\u0142opaka popiera jego stanowisko. Prawniczka ponosi pora\u017Ck\u0119 w s\u0105dzie, a jej klientka jest za\u0142amana. Kasia postanawia z\u0142o\u017Cy\u0107 apelacj\u0119.","","",["N"]],"65411983":["Maks mieszka wraz z zakochanymi, Krzy\u015Bkiem i Natk\u0105. Czuje si\u0119 jak pi\u0105te ko\u0142o u wozu. Wiktor proponuje, by przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 do niego. Maks troch\u0119 si\u0119 obawia zamieszka\u0107 z szefem, gdy jednak Krzysiek zaczyna sugerowa\u0107, \u017Ce im przeszkadza, przyjmuje propozycj\u0119. W\u0142a\u015Bciciel restauracji Claude Monet k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Leszkiem, kt\u00F3ry sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do pracy.","","",["N"]],"65411984":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65411985":["Zuza nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 tego, jak si\u0119 czu\u0142a, gdy jej ojciec uprowadzi\u0142 Grzesia. Dr\u0119cz\u0105 j\u0105 koszmary. W dodatku kobieta wci\u0105\u017C nie dogaduje si\u0119 z B\u0142a\u017Cejem w sprawach \u0142\u00F3\u017Ckowych. Anka wraca z sanatorium w doskona\u0142ej formie. Zauwa\u017Ca, \u017Ce Pawe\u0142 i Maria co\u015B przed ni\u0105 ukrywaj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Strzeleccy mog\u0105 straci\u0107 dom. Inga nie czuje si\u0119 jeszcze gotowa, by zamieszka\u0107 z Rafa\u0142em. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje zmieni\u0107 ten stan rzeczy. Patrycja martwi si\u0119 o stan zdrowia Wiktora, kt\u00F3ry zosta\u0142 uderzony kamieniem w g\u0142ow\u0119. Ela zaczyna akceptowa\u0107 partnera fryzjerki.","","",["N"]],"65411986":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
W tym sezonie Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzi 12 kolejnych rodzin, kt\u00F3re zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami \u017Cyciowymi i nie sta\u0107 ich na to, by poprawi\u0107 swoje warunki mieszkaniowe. Budowla\u0144cy pojawi\u0105 si\u0119 w Radomiu, na Podlasiu, na \u015Al\u0105sku i Zamojszczy\u017Anie. W tym sezonie z remontami zmierz\u0105 si\u0119: Martyna Kupczyk, Marta Ko\u0142dej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wies\u0142aw Nowobilski i Przemys\u0142aw O\u015Blak.","","",["N"]],"65411987":["Prow.: Hanna Lis.
Talk show Hanny Lis, w kt\u00F3ry dziennikarka w domowym zaciszu dyskutuje z wyj\u0105tkowymi go\u015B\u0107mi. Pretekstem do rozmowy i decyduj\u0105cym czynnikiem przy wyborze bohatera kolejnych odcink\u00F3w b\u0119d\u0105 gor\u0105ce newsy na jego temat. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie elektryzuj\u0105cych osobowo\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 lepiej pozna\u0107 m.in. Dod\u0119 i Piotra Stramowskiego. Opr\u00F3cz spotkania Hanny Lis z jej go\u015Bciem, obejrz\u0105 tak\u017Ce towarzysz\u0105cy felieton.","","",[]],"65411988":["Doda","","",[]],"65411989":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"65411990":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65411991":["Czes\u0142aw ocenia ten rok jako wyj\u0105tkowo niebezpieczny, gdy\u017C zgin\u0119\u0142o ju\u017C kilku drwali. Robert w starym drzewostanie poszukuje nied\u017Awiedzi. Zdzichu, zwany Pelem z Bieszczad, zaczyna\u0142 od sma\u017Calni ryb w Ustrzykach G\u00F3rnych. J\u00F3zek przed laty wybra\u0142 wypa\u0142y drewna zamiast pracy w Hucie Katowice. Bosmana na swoje urodziny zaprasza tajemnicza kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65411992":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"65411993":["Katarzyna Dowbor odwiedza Stary Karolin\u00F3w, gdzie mieszka pani Ewa. Kobieta samotnie wychowuje dwoje dzieci, Oliwk\u0119 i Filipa. Odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nadu\u017Cywa\u0142 alkoholu. Wykupi\u0142a cz\u0119\u015B\u0107 domu i stara si\u0119 zapewni\u0107 c\u00F3rce i synkowi jak najlepsze warunki. Nie jest to jednak \u0142atwe. W przedsionku, w kt\u00F3rym zamiast sufitu wisi stara folia, urz\u0105dzi\u0142a kuchni\u0119, pomieszczenia ogrzewaj\u0105 tylko stare piece. W domu nie ma te\u017C \u0142azienki ani toalety. Pani Ewa uko\u0144czy\u0142a liczne kursy, ale ze wzgl\u0119du na Filipa, kt\u00F3ry jest bardzo chorowitym dzieckiem, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105 pomog\u0105 jej stworzy\u0107 dzieciom pi\u0119kny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65411994":["Porzucona 40-latka pr\u00F3buje odkry\u0107, dlaczego jej m\u0105\u017C nagle chce j\u0105 odzyska\u0107
Kobieta w \u015Brednim wieku zostaje porzucona przez m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nawi\u0105zuje romans ze swoj\u0105 m\u0142od\u0105 sekretark\u0105. Matka wraz z c\u00F3rk\u0105 zamieszkuje w kawalerce. Dziewczyna zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze. Niespodziewanie m\u0105\u017C wraca i b\u0142aga \u017Con\u0119 o wybaczenie. Kobieta postanawia da\u0107 mu drug\u0105 szans\u0119. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce skrucha m\u0119\u017Cczyzny nie by\u0142a bezinteresowna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65411995":["M\u0105\u017C podst\u0119pem wrabia \u017Con\u0119 w romans z jego bratem, by m\u00F3c si\u0119 z ni\u0105 rozwie\u015B\u0107 i przej\u0105\u0107 ich wsp\u00F3lny maj\u0105tek
Pewna kobieta niespodziewanie poznaje brata swojego m\u0119\u017Ca. Dot\u0105d nie mia\u0142a poj\u0119cia, \u017Ce partner ma rodze\u0144stwo. Jest wyra\u017Anie zaniepokojona, poniewa\u017C nowo przyby\u0142y krewny ma problemy z prawem. Sprawy jednak przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t i kobieta zakochuje si\u0119 w szwagrze. Wkr\u00F3tce potem dowiaduje si\u0119, \u017Ce kto\u015B zap\u0142aci\u0142 m\u0119\u017Cczy\u017Anie za to, aby j\u0105 uwi\u00F3d\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65411996":["Kobieta w \u015Brednim pr\u00F3buje odkry\u0107, jakie k\u0142opoty ma jej doros\u0142a c\u00F3rka
Kobieta jest dumna ze swojej c\u00F3rki, kt\u00F3ra studiuje na presti\u017Cowej uczelni. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Rodzice nie znaj\u0105 ojca jej dziecka. C\u00F3rka przyje\u017Cd\u017Ca do bliskich, by przedstawi\u0107 im swojego partnera. W trakcie wizyty m\u0142odych ginie kilka cennych rzeczy. Matka dochodzi do wniosku, \u017Ce ukrad\u0142 je ch\u0142opak c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65411997":["30-letnia kobieta pr\u00F3buje odkry\u0107, kto porwa\u0142 i chcia\u0142 zmusi\u0107 do aborcji jej nastoletni\u0105 siostr\u0119
M\u0142oda kobieta po \u015Bmierci rodzic\u00F3w roztacza opiek\u0119 nad swoj\u0105 nieletni\u0105 siostr\u0105. Nieoczekiwanie dziewczyna zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119, a wkr\u00F3tce potem znika bez \u015Bladu. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce ojcem jej dziecka jest m\u0105\u017C siostry, kt\u00F3ry uprowadzi\u0142 szwagierk\u0119, by zmusi\u0107 j\u0105 do poddania si\u0119 aborcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2034681.jpg","",["N"]],"65411998":["Dostawczyni jedzenia zostaje wpl\u0105tana w pr\u00F3b\u0119 morderstwa przez swojego m\u0119\u017Ca i jego kochank\u0119
W\u0142a\u015Bcicielka restauracji, dowo\u017C\u0105c jedzenie do klienta, staje si\u0119 \u015Bwiadkiem rodzinnej awantury. Widzi, jak m\u0119\u017Cczyzna zostaje brutalnie pchni\u0119ty no\u017Cem. \u017Bona, kt\u00F3ra zada\u0142a mu cios, twierdzi, \u017Ce od dawna by\u0142a ofiar\u0105 przemocy domowej i broni\u0142a si\u0119 przed kolejnym atakiem. Bizneswoman, niesiona lito\u015Bci\u0105, zamierza pom\u00F3c kobiecie. Ta jednak pr\u00F3buje wrobi\u0107 j\u0105 w usi\u0142owanie zab\u00F3jstwa swojego m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65411999":["Psia krew
Roman i Monika poznali si\u0119 w jednym z wroc\u0142awskich dom\u00F3w dziecka. Teraz s\u0105 ju\u017C ma\u0142\u017Ce\u0144stwem, wynajmuj\u0105 kawalerk\u0119 i oszcz\u0119dzaj\u0105 na w\u0142asne mieszkanie. Roman jest pracownikiem myjni samochodowej, a jego \u017Cona - kuchark\u0105 w przedszkolu. Kobieta od lat marzy o otworzeniu w\u0142asnej nale\u015Bnikarni. Pewnego dnia jeden z klient\u00F3w zleca m\u0119\u017Cczy\u017Anie wypranie krwi z tapicerki jego auta. W baga\u017Cniku jego wozu Roman znajduje torb\u0119 wype\u0142nion\u0105 dolarami. Tego samego dnia Monice trafia si\u0119 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 kupienia taniego lokalu w centrum miasta. Nie ma jednak szans na kredyt. Roman postanawia ukra\u015B\u0107 pieni\u0105dze swojego klienta, by wspom\u00F3c \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","",["N"]],"65412000":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
W tym sezonie Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzi 12 kolejnych rodzin, kt\u00F3re zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami \u017Cyciowymi i nie sta\u0107 ich na to, by poprawi\u0107 swoje warunki mieszkaniowe. Budowla\u0144cy pojawi\u0105 si\u0119 w Radomiu, na Podlasiu, na \u015Al\u0105sku i Zamojszczy\u017Anie. W tym sezonie z remontami zmierz\u0105 si\u0119: Martyna Kupczyk, Marta Ko\u0142dej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wies\u0142aw Nowobilski i Przemys\u0142aw O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"65412001":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215141.jpg","",["N"]],"65412002":["\u017Bona Bartka, Kamila, z dnia na dzie\u0144 zmienia zwyczaje w ich domu. Ka\u017Ce partnerowi przej\u015B\u0107 na wegetarianizm, zabrania mu je\u017Adzi\u0107 samochodem, by nie zatruwa\u0142 \u015Brodowiska, a sama zaczyna uprawia\u0107 jog\u0119. Na dodatek przekazuje spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy pewnej organizacji ekologicznej. Bartek nie rozumie post\u0119powania Kamili i niepokoi si\u0119 o ni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65412003":["Mariusz Petrucki ma nadziej\u0119, \u017Ce jego syn Rafa\u0142 zgodnie z tradycj\u0105 rodzinn\u0105 r\u00F3wnie\u017C p\u00F3jdzie do szko\u0142y policyjnej. Tymczasem ch\u0142opak ma w\u0105tpliwo\u015Bci, co jest powodem coraz cz\u0119stszych napi\u0119\u0107 mi\u0119dzy nimi. Familia jednoczy si\u0142y, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Rafa\u0142 jest prze\u015Bladowany przez tajemniczego stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65412004":["M\u0105\u017C Krystyny Szaniawskiej, Ryszard, niedawno straci\u0142 prac\u0119 i zacz\u0105\u0142 pi\u0107. C\u00F3rka pary, Agnieszka, nie akceptuje zachowania ojca i postanawia wyjecha\u0107 z kole\u017Cank\u0105 do Anglii. Za\u0142amana Krystyna boi si\u0119, \u017Ce w ten spos\u00F3b straci z ni\u0105 kontakt. Tymczasem pewna tajemnica, kt\u00F3ra w przesz\u0142o\u015Bci po\u0142\u0105czy\u0142a ma\u0142\u017Conk\u00F3w, mo\u017Ce wyj\u015B\u0107 na jaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65412005":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65412006":["Re\u017C.: mink.
Podczas kampanii wyborczej zostaje zamordowany gubernator Tokio, Takayama. Spraw\u0119 t\u0119 ma wyja\u015Bni\u0107 by\u0142y agent CIA Travis Hunter (Steven Seagal), kt\u00F3remu do pomocy zostaje przydzielony niedo\u015Bwiadczony funkcjonariusz FBI Sean Mack (Matthew Davis). Hunter dorasta\u0142 w Japonii i \u015Bwietnie zna panuj\u0105ce tam realia. Trenowany niegdy\u015B przez by\u0142ego cz\u0142onka jakuzy, doskonale w\u0142ada mieczem i jest mistrzem sztuk walki. Postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 bli\u017Cej aktualnym interesom japo\u0144skich gangster\u00F3w. Odkrywa, \u017Ce trwa wojna mi\u0119dzy starszymi cz\u0142onkami jakuzy a m\u0142od\u0105 gwardi\u0105, na czele kt\u00F3rej stoi okrutny i nieobliczalny Kuroda (Takao Osawa). Kojima (Masatoh Eve ), niegdy\u015B jeden z przyw\u00F3dc\u00F3w przest\u0119pczej organizacji, m\u00F3wi Hunterowi, \u017Ce Kuroda zawar\u0142 uk\u0142ad z chi\u0144sk\u0105 mafi\u0105. Razem planuj\u0105 stworzy\u0107 sie\u0107 dystrybucji narkotyk\u00F3w na ogromn\u0105 skal\u0119. Hunter zamierza pokrzy\u017Cowa\u0107 ich plany. W odwecie Kuroda zabija jego narzeczon\u0105 Nayako (Kanako Yamaguchi). Teraz misja Travisa staje si\u0119 dla niego przede wszystkim okazj\u0105 do zemsty za \u015Bmier\u0107 ukochanej. W polowaniu na gangstera pomagaj\u0105 mu szpieg CIA Jewel (Juliette Marquis) i Kawamura (Daisuke Honda), kt\u00F3rego \u017Cona i c\u00F3rka tak\u017Ce zgin\u0119\u0142y z r\u0105k Kurody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203490.jpg","",["N"]],"65412007":["Re\u017C.: Michael Apted.
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest przekonana, \u017Ce to m\u0119\u017Cczyzna jej \u017Cycia. Zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105 i wkr\u00F3tce bior\u0105 \u015Blub. Ma\u0142\u017Conkowie mieszkaj\u0105 w pi\u0119knym domu, a kiedy rodzi im si\u0119 dziecko, m\u0142oda matka czuje si\u0119 bardzo szcz\u0119\u015Bliwa. Jednak idylla nie trwa d\u0142ugo. Pewnego dnia Slim odkrywa, \u017Ce jej partner ma kochank\u0119. Pocz\u0105tkowo pr\u00F3buje ratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ale Mitch staje si\u0119 wobec niej coraz bardziej brutalny. Na poz\u00F3r idealny ma\u0142\u017Conek okazuje si\u0119 pozbawionym uczu\u0107 sadyst\u0105. Maltretowana przez niego kobieta, boj\u0105c si\u0119 zar\u00F3wno o siebie jak i o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Gracie, ucieka z domu. Zmienia nazwisko i wygl\u0105d, jednak to dopiero pocz\u0105tek koszmaru. Mitch wci\u0105\u017C j\u0105 prze\u015Bladuje. Z czasem Slim dochodzi do wniosku, \u017Ce jest tylko jeden spos\u00F3b, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Ca - musi go zabi\u0107... G\u0142\u00F3wna rola zosta\u0142a napisana z my\u015Bl\u0105 o Sandrze Bullock, ale producenci, licz\u0105c na kasowy sukces, zaanga\u017Cowali jako \"magnes\" popularn\u0105 piosenkark\u0119 i aktork\u0119 Jennifer Lopez. Mimo nominacji do Z\u0142otej Maliny, niekt\u00F3rzy recenzenci zaskakuj\u0105co dobrze ocenili jej gr\u0119. Sam film bazuje jednak na utartych schematach, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 m.in. w obrazie \"Sypiaj\u0105c z wrogiem\" z Juli\u0105 Roberts i Patrickiem Berginem. Tw\u00F3rcy gwarantuj\u0105 mimo wszystko pe\u0142en napi\u0119cia wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854454.jpg","",["N"]],"65412008":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"65412009":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412010":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65412011":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412012":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65412013":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65412014":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412015":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412016":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412017":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412018":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65412019":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65412139":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65412140":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412141":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412142":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65412143":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412150":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412151":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65412146":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412147":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412148":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65412149":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412153":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65412154":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"65412155":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412156":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65412157":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65412158":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"65412159":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"65412160":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65412161":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412162":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65412163":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65412164":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412165":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412166":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"65412167":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65412168":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"65412169":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65412170":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65412171":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412172":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65412173":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65412174":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412175":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412176":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65412177":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65412178":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"65412179":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412180":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65412181":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65412182":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65412183":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412184":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65412185":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412186":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65412187":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412188":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412189":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412190":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65412191":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412192":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65412193":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65412194":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412195":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"65412196":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412197":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65412198":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412199":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412200":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65412201":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65412202":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65412203":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65412204":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65412020":["Natalia Siwiec
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Natali\u0105 Siwiec. Modelka wysz\u0142a za m\u0105\u017C ju\u017C kilka lat temu, ale poniewa\u017C ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Las Vegas, w Polsce nadal jest pann\u0105. Cho\u0107 decyzj\u0119 o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu kobieta podj\u0119\u0142a spontanicznie, uroczysto\u015B\u0107 okaza\u0142a si\u0119 spe\u0142nieniem jej marze\u0144. Tak\u017Ce ona sama w urz\u0119dzie stanu cywilnego w s\u0142ynnym ameryka\u0144skim mie\u015Bcie zrobi\u0142a niema\u0142\u0105 furor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170051.jpg","",["N"]],"65412021":["Zofia \u015Alota\u0142a
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Zofi\u0105 \u015Alota\u0142\u0105. Przysz\u0142y m\u0105\u017C, Kamil Haidar, o\u015Bwiadczy\u0142 si\u0119 celebrytce, gdy by\u0142a ju\u017C matk\u0105 dw\u00F3jki jego dzieci. W urz\u0119dzie stanu cywilnego para wybra\u0142a termin, kt\u00F3ry wypada\u0142 za kilka dni. \u015Alota\u0142a, kt\u00F3ra uwa\u017Ca siebie za bardzo dobr\u0105 organizatork\u0119, nie przestraszy\u0142a si\u0119. Siedem dni p\u00F3\u017Aniej odby\u0142y si\u0119 jej \u015Blub i wesele - obie uroczysto\u015Bci w Starej Oran\u017Cerii w \u0141azienkach Kr\u00F3lewskich. I cho\u0107 w przyj\u0119ciu uczestniczyli tylko najbli\u017Csi cz\u0142onkowie rodziny, by\u0142o ono dopracowane w najmniejszych szczeg\u00F3\u0142ach, a panna m\u0142oda za\u0142o\u017Cy\u0142a nietypowy bia\u0142y kombinezon - elegancki i ekstrawagancki zarazem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170051.jpg","",["N"]],"65412022":["Tajlandia kojarzy si\u0119 z wakacjami, morzem i pi\u0119kn\u0105 pogod\u0105. Jednak niekt\u00F3rzy jad\u0105 tam, by podda\u0107 si\u0119 operacji plastycznej. Tw\u00F3rcy dokumentu odwiedzili kobiety, kt\u00F3re zgadzaj\u0105 si\u0119 podda\u0107 ca\u0142ej serii zabieg\u00F3w - wszystko pod wp\u0142ywem zapewnie\u0144, \u017Ce w Tajlandii za nisk\u0105 cen\u0119 mo\u017Cna skorzysta\u0107 z us\u0142ug najlepszych specjalist\u00F3w. Przechodz\u0105 liftingi twarzy, liposukcj\u0119, labioplastyk\u0119, powi\u0119kszenie biustu, podniesienie po\u015Bladk\u00F3w i plastyk\u0119 brzucha. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C osob\u0119, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 na operacj\u0119 zmiany p\u0142ci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"65412023":["Johnny Depp","","",[]],"65412024":["Coraz cz\u0119\u015Bciej doro\u015Bli m\u0142odzi ludzie dalej mieszkaj\u0105 z rodzicami i to ze swoimi partnerami. Kilka takich par zgodzi\u0142o si\u0119 na eksperyment. Wyprowadz\u0105 si\u0119 do wynaj\u0119tego mieszkania i spr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 samodzielnie, bez pomocy rodziny.","","",[]],"65412025":["W Go\u0142kowicach G\u00F3rnych mieszka pani Maria z c\u00F3rkami, Nikol\u0105 i Nin\u0105. Starsza z nich, Nikola, choruje na bia\u0142aczk\u0119. Po d\u0142ugim i wyczerpuj\u0105cym leczeniu dziewczynka potrzebuje dobrych warunk\u00F3w mieszkaniowych. Tymczasem rodzina musi lada dzie\u0144 opu\u015Bci\u0107 mieszkanie socjalne, w kt\u00F3rym do tej pory przebywa\u0142a. W ich rodzinnym domu nie ma warunk\u00F3w dla chorej dziewczyny - brakuje pod\u0142\u00F3g i ogrzewania, przecieka dach, nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remontem budynku zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski, a jego projekt stworzy Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65412026":["Re\u017C.: Kinga Lewi\u0144ska.
\u017Byj\u0105cy z dnia na dzie\u0144 Filip traci kolejn\u0105 prac\u0119. Wiadomo\u015B\u0107 o tym, \u017Ce wkr\u00F3tce zostanie ojcem, oznacza koniec jego beztroski. Najlepszy przyjaciel Filipa, Tomasz, planuje \u015Blub z Basi\u0105 - swoj\u0105 pierwsz\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105. Przyt\u0142aczaj\u0105 go w\u0105tpliwo\u015Bci, czy w\u0142a\u015Bnie takiego \u017Cycia pragnie. Gdy spotyka seksown\u0105 Monik\u0119, musi zdecydowa\u0107, co jest dla niego najwa\u017Cniejsze. Producent muzyczny Kordian od stabilizacji woli \u017Cycie playboya. Spe\u0142nia si\u0119 zawodowo i pozornie ma wszystko - powodzenie u kobiet, sportowy samoch\u00F3d, luksusowy apartament. Pod jego skrzyd\u0142a trafia dawny gwiazdor Ricky. Ich wsp\u00F3\u0142praca sprawia, \u017Ce lekkoduch zaczyna pragn\u0105\u0107 zmiany, tym bardziej \u017Ce ma w pami\u0119ci dawn\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, poznan\u0105 na Podhalu Dominik\u0119. Weteran wojny w Afganistanie, Stefan, obecnie pracuje jako kierowca autobusu. Nie radzi sobie z emocjami. Odchodzi od niego \u017Cona Julia. Poszukuje ona m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry by\u0142by wzorem dla jej syna. Niebawem poznaje kontrolera sanepidu Jaros\u0142awa, kt\u00F3rego zalety ukryte s\u0105 pod mask\u0105 nieporadno\u015Bci i onie\u015Bmielenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038189.jpg","",[]],"65412027":["Grzegorz Wons z synem Jakubem
Krzysztof Ibisz rozmawia w studiu z Grzegorzem Wonsem i jego synem Jakubem. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn jest znanym aktorem, wyst\u0119puj\u0105cym na deskach warszawskich teatr\u00F3w, obecnie zwi\u0105zanym z Teatrem Kwadrat. Cho\u0107 artysta gra\u0142 tak\u017Ce w wielu produkcjach telewizyjnych, najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015B\u0107 przynios\u0142a mu rola w serialu \"Ranczo\". Jakub poszed\u0142 w \u015Blady ojca. Podobnie jak on pojawia si\u0119 zar\u00F3wno na deskach teatru, jak i na ma\u0142ym ekranie. Krzysztofowi Ibiszowi obaj arty\u015Bci opowiedz\u0105 o wzajemnych relacjach, podziel\u0105 si\u0119 z nim wspomnieniami, a tak\u017Ce zabawnymi anegdotami z \u017Cycia prywatnego i zawodowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"65412028":["And\u017Celika i Dominik wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki, Julk\u0119 i Ad\u0119. W prezencie od rodzic\u00F3w otrzymali po\u0142ow\u0119 niewielkiego domu. Para planowa\u0142a \u015Blub i bajkowe \u017Cycie. Ich marzenia przerwa\u0142 jednak wypadek, w wyniku kt\u00F3rego Dominik dozna\u0142 powa\u017Cnego urazu g\u0142owy. Lekarze nie dawali mu du\u017Cych szans na prze\u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 do bliskich, nie jest jednak w stanie pracowa\u0107. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym male\u0144kim pokoju i nie ma nadziei na odmian\u0119 losu. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy do drzwi puka ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65412029":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"65412030":["Izabela, Kamila, Sylwia i Weronika otrzymuj\u0105 zadanie wykonania dw\u00F3ch stylizacji, kt\u00F3rych tematy przewodnie brzmi\u0105: \"Miasto\" i \"Iluzja\". Na wywi\u0105zanie si\u0119 z zadania przeznaczony jest okre\u015Blony czas i bud\u017Cet. Uczestniczki musz\u0105 wykaza\u0107 si\u0119 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 i kreatywno\u015Bci\u0105, do czego zach\u0119ca je prowadz\u0105ca program Joanna Horody\u0144ska. Po zako\u0144czeniu pracy uczestniczki czeka prezentacja stylizacji przed rywalkami, a tak\u017Ce jury w sk\u0142adzie Ada Fija\u0142, Tomasz Jacyk\u00F3w i Jaros\u0142aw Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212506.jpg","",["N"]],"65412031":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W ka\u017Cdym odcinku bohaterowie programu s\u0105 poddawani metamorfozom, kt\u00F3re zmieniaj\u0105 ich wygl\u0105d nie do poznania. Celem tego zabiegu jest niedopuszczenie, aby osoba, z kt\u00F3r\u0105 uczestnik programu p\u00F3\u017Aniej p\u00F3jdzie na randk\u0119, ocenia\u0142a go po wygl\u0105dzie. Jedyn\u0105 podstaw\u0105 do wydania jakiejkolwiek opinii b\u0119dzie zachowanie rozm\u00F3wcy, a tak\u017Ce jego charakter, poczucie humoru, temperament i osobowo\u015B\u0107. Tylko z pomoc\u0105 tych narz\u0119dzi bohaterowie b\u0119d\u0105 mogli oczarowa\u0107 nowo poznan\u0105 osob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211764.jpg","",["N"]],"65412032":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211764.jpg","",["N"]],"65412033":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65412034":["Jan pracuje w hurtowni spo\u017Cywczej, a jego \u017Cona Anna jest policjantk\u0105. S\u0105 5 lat po \u015Blubie, ale Anna nie chce s\u0142ysze\u0107 o dzieciach. Kobieta awansowa\u0142a do wydzia\u0142u dochodzeniowego i ca\u0142y czas sp\u0119dza na s\u0142u\u017Cbie. Jan podejrzewa, \u017Ce powodem pracoholizmu \u017Cony nie jest ch\u0119\u0107 walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105, tylko romans z koleg\u0105 z wydzia\u0142u. P\u00F3\u0142 roku temu funkcjonariuszka dosta\u0142a nowego partnera, Tomka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"65412035":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"65412036":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"65412037":["Bohaterk\u0105 odcinka jest singielka, kt\u00F3ra odwiedza mieszkania trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dwaj z nich s\u0105 w zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skim, jeden jest kawalerem. Podczas randek wszyscy trzej panowie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali przekona\u0107 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 samotni. Zadaniem uczestniczki jest odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich m\u00F3wi prawd\u0119. Je\u015Bli uda jej si\u0119 tego dokona\u0107, otrzymuje nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 dzieli si\u0119 z nowo poznanym kawalerem. Je\u015Bli jednak kobieta nie zgadnie, nagroda zostanie przyznana m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 j\u0105 oszuka\u0107, oraz jego \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"65412038":["Urodzony drapie\u017Cnik
Iwona wychowuje 4-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119 razem ze swoim m\u0119\u017Cem Wiktorem, kt\u00F3ry prowadzi firm\u0119 dewelopersk\u0105. Ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo od pocz\u0105tku nie by\u0142o udane. Nawet narodziny dziecka nie poprawi\u0142y ich relacji. Pewnego dnia Iwon\u0119 odwiedza kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce mia\u0142a romans z Wiktorem, oraz \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma wiele kochanek. Jednak gdy w\u015Bciek\u0142a Iwona \u017C\u0105da rozwodu, m\u0105\u017C straszy j\u0105, \u017Ce je\u015Bli od niego odejdzie, on pozbawi j\u0105 \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Kobieta postanawia wynaj\u0105\u0107 prywatnego detektywa, ale ten nie znajduje dowod\u00F3w winy Wiktora. Dopiero ustalenia Damiana Petrova i jego ludzi daj\u0105 Iwonie nadziej\u0119 na rozw\u00F3d na jej warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65412039":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65412040":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65412041":["Do\u015Bwiadczeni fryzjerzy, kosmetolodzy i dietetycy pomagaj\u0105 ludziom, kt\u00F3rzy padli ofiar\u0105 nieudolnych zabieg\u00F3w, terapii czy kuracji. Skutki niekt\u00F3rych z nich s\u0105 szokuj\u0105ce, za\u015B inne bardzo zabawne, niestety, tylko dla osoby postronnej. W\u0142a\u015Bcicielce \u017Ale ufarbowanych w\u0142os\u00F3w wcale nie jest do \u015Bmiechu. Podobnie sfrustrowana jest kobieta z nieumiej\u0119tnie wstrzykni\u0119tym do ust kolagenem, a tak\u017Ce osoba po niedok\u0142adnym zabiegu konturowania twarzy. Widzowie zobacz\u0105, czy ekspertom uda si\u0119 pom\u00F3c ofiarom kosmetycznych fuszerek.","","",[]],"65412043":["W programie nie istniej\u0105 tematy tabu. Problematyka serii dotyczy seksualno\u015Bci cz\u0142owieka. Przedstawione zostan\u0105 prawdziwe historie zwi\u0105zk\u00F3w.","","",[]],"65412044":["Penelope Cruz","","",[]],"65412045":["Cate Blanchett","","",[]],"65412046":["Adam i Rafa\u0142 pakuj\u0105 do auta ukradzione przez siebie przedmioty, kiedy na drodze pojawia si\u0119 policja. Ch\u0142opcy uciekaj\u0105 w r\u00F3\u017Cne strony, ale pierwszy z nich zostaje ranny w rami\u0119 i trafia do szpitala dzieci\u0119cego. Drugi w\u0142amywacz gro\u017Abami chce go zmusi\u0107 do zachowania milczenia. Do plac\u00F3wki zg\u0142asza si\u0119 te\u017C 16-letnia Monika, kt\u00F3ra straci\u0142a przytomno\u015B\u0107 w trakcie lekcji. Na izbie przyj\u0119\u0107 serce dziewczyny przestaje bi\u0107 i niezb\u0119dna jest reanimacja. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce nienaturalne pobudzenie Moniki to wynik za\u017Cycia du\u017Cej dawki amfetaminy. Ojciec nastolatki twierdzi, \u017Ce jego c\u00F3rka nigdy nie sprawia\u0142a \u017Cadnych k\u0142opot\u00F3w. Jego zdaniem kto\u015B musia\u0142 poda\u0107 jej narkotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65412205":["Jesiotr bia\u0142y cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65412206":["Jesienny szczupak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65412207":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65412208":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65412209":["Re\u017C.: Emma Stamp.
Uczestnikami wypadk\u00F3w mog\u0105 by\u0107 nierozwa\u017Cni motocykli\u015Bci, szaleni kierowcy ci\u0119\u017Car\u00F3wek i nieodpowiedzialni piesi. Zachowania przedstawicieli tych trzech grup przeanalizuj\u0105 autorzy programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65412210":["Re\u017C.: Emma Stamp.
W tym odcinku widzowie zobacz\u0105 agresywnych kierowc\u00F3w, tych z wyd\u0142u\u017Conym czasem reakcji oraz takich, kt\u00F3rzy musz\u0105 podr\u00F3\u017Cowa\u0107 przy z\u0142ych warunkach atmosferycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65412211":["Bruce zdobywa nowego klienta, kt\u00F3ry zabiera jego firm\u0119 w nast\u0119pne stulecie. Rebellion, firma zajmuj\u0105ca si\u0119 grami komputerowymi, chce zeskanowa\u0107 w 3D przedmioty zwi\u0105zane z Blitzem, seri\u0105 nalot\u00F3w niemieckich na Wielk\u0105 Brytani\u0119. Przedsi\u0119biorstwo chce stworzy\u0107 dok\u0142adne modele cyfrowe, kt\u00F3re mo\u017Cna w\u0142\u0105czy\u0107 do ich gier komputerowych z II wojny \u015Bwiatowej. Szukaj\u0105 r\u00F3\u017Cnorodnych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re opowiadaj\u0105 historie wojny. Seria nalot\u00F3w Blitz jest dla Bruce'a szczeg\u00F3lnie osobista, poniewa\u017C w trakcie wojny jego dziadek by\u0142 w\u0142a\u015Bcicielem pubu Black Lion na londy\u0144skim East Endzie. Tam dorasta\u0142a te\u017C jego matka. Bruce i Freddie wybieraj\u0105 objazd, aby spotka\u0107 obecnego w\u0142a\u015Bciciela Toma, kt\u00F3ry pokazuje im r\u00F3\u017Cne poruszaj\u0105ce zdj\u0119cia. W centrali bli\u017Aniacy naprawiaj\u0105 r\u0119czn\u0105 syren\u0119 przeciwlotnicz\u0105, kt\u00F3r\u0105 znalaz\u0142 Bruce.","","",[]],"65412212":["W XVII wieku to Francja wyznacza\u0142a standardy w Europie. Kiedy Wiosna Lud\u00F3w zosta\u0142a krwawo st\u0142umiona, okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jeszcze zbyt wcze\u015Bnie na realizacj\u0119 europejskich marze\u0144 o pokoju i wolno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65412213":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"65412214":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"65412215":["Samob\u00F3jcze oddzia\u0142y
W\u0142ochy, Niemcy oraz Japonia podczas wojny pr\u00F3bowa\u0142y formowa\u0107 oddzia\u0142y \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy dokonywaliby samob\u00F3jczych zamach\u00F3w. Pa\u0144stwa chcia\u0142y w ten spos\u00F3b odwr\u00F3ci\u0107 bieg historii, ale cen\u0119 ponosili m\u0142odzi, niewinni ludzie. Rz\u0105dowi japo\u0144skiemu nie chodzi\u0142o jednak o wynik bitew. W ka\u017Cdej japo\u0144skiej rodzinie mia\u0142 si\u0119 znale\u017A\u0107 bohater, o kt\u00F3rym pami\u0119\u0107 pozwoli\u0142aby zachowa\u0107 tradycj\u0119, kultur\u0119 i religi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65412216":["Hitler by\u0142 zdecydowany rozszerzy\u0107 Niemcy na wsch\u00F3d, aby uczyni\u0107 z kraju wielkie mocarstwo kontynentalne. Jego polityka, oparta na ideologii rasistowskiej, zak\u0142ada\u0142a wyeliminowanie lub zniewolenie ludno\u015Bci, kt\u00F3ra sta\u0142a na drodze Rzeszy. Ow\u0142adni\u0119ty swoj\u0105 wizj\u0105, rozpocz\u0105\u0142 wojn\u0119, kt\u00F3rej celem by podb\u00F3j Polski, Bia\u0142oruskiej i Ukrai\u0144skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz kraj\u00F3w nadba\u0142tyckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206904.jpg","",[]],"65412217":["Hitler by\u0142 zdecydowany rozszerzy\u0107 Niemcy na wsch\u00F3d, aby uczyni\u0107 z kraju wielkie mocarstwo kontynentalne. Jego polityka, oparta na ideologii rasistowskiej, zak\u0142ada\u0142a wyeliminowanie lub zniewolenie ludno\u015Bci, kt\u00F3ra sta\u0142a na drodze Rzeszy. Ow\u0142adni\u0119ty swoj\u0105 wizj\u0105, rozpocz\u0105\u0142 wojn\u0119, kt\u00F3rej celem by podb\u00F3j Polski, Bia\u0142oruskiej i Ukrai\u0144skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz kraj\u00F3w nadba\u0142tyckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206904.jpg","",[]],"65412218":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"65412219":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"65412220":["Vitberg
Niespe\u0142na trzydzie\u015Bci lat temu Jacek otworzy\u0142 firm\u0119 Vitberg, produkuj\u0105c\u0105 sprz\u0119ty do wibroterapii. Szef jest przekonany, \u017Ce podw\u0142adni szybko by go rozpoznali, gdyby pr\u00F3bowa\u0142 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie, wi\u0119c w rol\u0119 szeregowego pracownika wcieli si\u0119 Dobrota, piastuj\u0105ca stanowisko wiceprezesa. Chce si\u0119 przekona\u0107, jakie modyfikacje warto by wprowadzi\u0107 w pracy poszczeg\u00F3lnych dzia\u0142\u00F3w, i dowiedzie\u0107, na co skar\u017C\u0105 si\u0119 pracownicy firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174215.jpg","",[]],"65412221":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65412222":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65412223":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65412224":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65412225":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",["N"]],"65412226":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",["N"]],"65412227":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["N"]],"65412228":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"65412229":["Haga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"65412230":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"65412231":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65412232":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65412233":["W dzisiejszym wydaniu Micha\u0142 Fajbusiewicz zaprezentuje spraw\u0119 zab\u00F3jstwa pracownika salonu gier w Sosnowcu. W 2009 roku m\u0119\u017Cczyzna obs\u0142uguj\u0105cy maszyny zabarykadowa\u0142 si\u0119 przed szale\u0144cem w toalecie. Niestety nie da\u0142 rady oprawcy, zosta\u0142 zamordowany. Wiadomo, \u017Ce sprawc\u0105 by\u0142 jeden z graczy, lecz do dzi\u015B nie ustalono jego to\u017Csamo\u015Bci. Druga sprawa dotyczy tragicznych wydarze\u0144 z Poznania. W 2007 roku wy\u0142owiono z Warty rozcz\u0142onkowane cia\u0142o 30-letniego Krzysztofa S. Do dzi\u015B nie z\u0142apano morderc\u00F3w, ani nie ustalono motywu makabrycznej zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65412234":["W dzisiejszym odcinku Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi trzy sprawy. Pierwsza z nich dotyczy \u015Bmierci m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny z P\u0142ocka, na kt\u00F3rym wykonano wyrok za nielojalno\u015B\u0107 wobec kumpli. Policja wci\u0105\u017C poszukuje podejrzanego Jerzego Trojniaka z P\u0142ocka. Kolejna sprawa dotyczy nierozwi\u0105zanej zagadki morderstwa w Rydu\u0142towach, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 maszynista PKP Jerzy Gajda. Ostatnia sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa 27-letniej Agnieszki z Sok\u00F3\u0142ki. O tej zbrodni m\u00F3wiono ju\u017C na antenie Polsatu Play kilka miesi\u0119cy temu. Pi\u0119\u0107 lat po zab\u00F3jstwie uda\u0142o si\u0119 zatrzyma\u0107 sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65412235":["W dzisiejszym wydaniu Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi dwie sprawy. Pierwsza dotyczy 30-letniej mieszkanki Cz\u0119stochowy Ireny Rudeckiej, kt\u00F3ra po powrocie z emigracji w 2005 roku zosta\u0142a zamordowana w jej w\u0142asnym mieszkaniu. Do dzi\u015B nie zatrzymano sprawcy zbrodni. Druga sprawa dotyczy listu go\u0144czego wydanego za Marianem Ozg\u0105 z Podkarpacia. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany za podpalenie w\u0142asnej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65412236":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65412237":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65412238":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65412239":["Spotkanie na Nikiszu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65412240":["Za\u0142\u00F3\u017C bia\u0142e majteczki i Kocham, kocham, kocham cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65412077":["Dla Marioli jazda ko\u0144mi huculskimi to nieod\u0142\u0105czna cz\u0119\u015B\u0107 \u017Cycia w Bieszczadach. Trzech bimbrownik\u00F3w szykuje ju\u017C szklanki. Andrzej \"\u017Bmiju\" udaje si\u0119 do starego tartaku, gdzie szuka w\u0119\u017Cy. Zdaniem Majsterka za \u015Bmier\u0107 jego \u017Cony mog\u0142o by\u0107 odpowiedzialne u\u017C\u0105dlenie przez pszczo\u0142\u0119. W\u0142adek przyjecha\u0142 w g\u00F3ry po wojsku i nigdzie si\u0119 nie wybiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65412078":["Wazon prze\u017Cy\u0142 koszmarne spotkanie z nied\u017Awiedziem. Siwy i Ma\u0142y wycinaj\u0105 drzewo. Kirym uwa\u017Ca si\u0119 za cz\u0142owieka wolnego, ale zaznacza przy tym, \u017Ce w Bieszczadach bardziej ni\u017C gdziekolwiek indziej musi dba\u0107 o sw\u00F3j wygl\u0105d. W\u0142adkowi tylko raz uda\u0142o si\u0119 spotka\u0107 kobiet\u0119 dla siebie. Wazon w ko\u0144cu wybudowa\u0142 czatowni\u0119, z kt\u00F3rej mo\u017Cna z bliska obserwowa\u0107 nied\u017Awiedzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65412079":["Re\u017C.: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam.
Du\u0144sko-niemiecko-finlandzko-irlandzki sequel \u015Bwi\u0105tecznego filmu \"Renifer Niko ratuje \u015Bwi\u0119ta\". Do domu sympatycznego renifera, kt\u00F3ry jest ju\u017C prawie nastolatkiem, wprowadza si\u0119 nowy partner jego mamy, Lenni wraz z ma\u0142ym synkiem Rikiem. Psotny maluch natychmiast staje si\u0119 pupilkiem ca\u0142ego stada. Tymczasem Niko go nie znosi, gdy\u017C przez niego czuje si\u0119 zaniedbywany. Marzy o tym, by Riko znikn\u0105\u0142 z jego \u017Cycia. Nagle jego \u017Cyczenie si\u0119 spe\u0142nia - orze\u0142, na zlecenie \u017C\u0105dnej zemsty Bia\u0142ej Wilczycy, porywa malucha. Niko \u017Ca\u0142uje swoich z\u0142ych my\u015Bli i natychmiast wyrusza, aby ratowa\u0107 przybranego brata. Pomagaj\u0105 mu jego niezawodni przyjaciele - przem\u0105drza\u0142y wiewi\u00F3r Juliusz i rezolutna \u0142asica Wilma. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu g\u0142osu postaciom udzielili m.in.: Franciszek Dziduch (Niko), Jaros\u0142aw Boberek (Juliusz), Ryszard Dziduch (Riko), Katarzyna Pakosi\u0144ska (Bia\u0142a Wilczyca) oraz Anna Dereszowska (Wilma).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099434.jpg","",["N"]],"65412080":["Re\u017C.: Jennifer Yuh Nelson.
Po jest Smoczym Wojownikiem. Razem z przyjaci\u00F3\u0142mi i mistrzami kung-fu, Pot\u0119\u017Cn\u0105 Pi\u0105tk\u0105, chroni Dolin\u0119 Spokoju. Mimo sukcesu, panda musi kontynuowa\u0107 sw\u00F3j trening, koncentruj\u0105c si\u0119 na szukaniu wewn\u0119trznego spokoju. Pewnego dnia na wiosk\u0119 le\u017C\u0105c\u0105 u st\u00F3p Jadeitowego Pa\u0142acu napada wataha wilk\u00F3w. Bandyci kradn\u0105 metal. Po dostrzega na uzbrojeniu jednego z napastnik\u00F3w tajemniczy symbol, kt\u00F3ry na chwil\u0119 wy\u0142\u0105cza go z walki. Ma te\u017C wizj\u0119, w kt\u00F3rej pojawia si\u0119 jego matka uciekaj\u0105ca przed wilkami. Panda postanawia zapyta\u0107 ojca, Pana Pinga, o swoje pochodzenie. Tak dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 adoptowany. Tymczasem Shifu otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 z Gongmen. Do miasta powr\u00F3ci\u0142 nijaki Lord Shen. Zabi\u0142 on Mistrza Nosoro\u017Cca - przyw\u00F3dc\u0119 rady kung-fu i opiekuna tamtejszej ludno\u015Bci. Pojawiaj\u0105 si\u0119 plotki, \u017Ce tajemniczy z\u0142oczy\u0144ca zamierza podbi\u0107 ca\u0142e Chiny za pomoc\u0105 nowej broni. Po i Pot\u0119\u017Cna Pi\u0105tka wyruszaj\u0105 do Gongmen, by powstrzyma\u0107 Lorda Shena. Podczas starcia z wrogiem panda odkrywa swoj\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2000698.jpg","",[]],"65412081":["Re\u017C.: Kelly Asbury.
Smerfetka chce pozna\u0107 prawd\u0119 na sw\u00F3j temat. Zabiera tajemnicz\u0105 map\u0119 i rusza w podr\u00F3\u017C w nieznane. Wraz z M\u0105dral\u0105, Osi\u0142kiem i Ciamajd\u0105 dociera do Zakazanego Lasu, zamieszkanego przez wiele magicznych istot. Niebiescy poszukiwacze przyg\u00F3d ca\u0142y czas musz\u0105 pami\u0119ta\u0107, \u017Ce ich tropem pod\u0105\u017Ca przebieg\u0142y Gargamel. Wreszcie udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 zaginion\u0105 wiosk\u0119. Tam poznaj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 tajemnic\u0119 w dziejach smerf\u00F3w. Za kamer\u0105 Kelly Asbury, trzykrotny kandydat do nagrody Annie. Bohaterom swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Ma\u0142gorzata Socha, Maciej Stuhr, Kinga Preis, Julia Kuczy\u0144ska i Margaret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223313.jpg","",["N"]],"65412082":["Re\u017C.: Peter Hewitt.
Z\u0142e moce zagra\u017Caj\u0105 \u015Bwiatu. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce uratowa\u0107 ludzko\u015B\u0107 jest emerytowany superbohater Jack Shepard alias \"Kapitan Zoom\" (Tim Allen). Jest jednak jeden problem: Jack utraci\u0142 swoje niezwyk\u0142e moce. Genera\u0142 Larraby (Rip Torn) i doktor Grant (Chevy Chase) postanawiaj\u0105 wi\u0119c go przekona\u0107, by podj\u0105\u0142 si\u0119 wa\u017Cnego zadania. Ma wyszkoli\u0107 grup\u0119 niesfornych dzieciak\u00F3w, kt\u00F3rzy posiadaj\u0105 nadprzyrodzone moce, ale nie potrafi\u0105 z nich korzysta\u0107, w dru\u017Cyn\u0119 heros\u00F3w. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Marsha Holloway (Courteney Cox), z kt\u00F3r\u0105 ma przekona\u0107 nastolatk\u00F3w, \u017Ceby po\u0142\u0105czyli swoje si\u0142y i stan\u0119li do walki z wrogiem. Ale do tego musz\u0105 si\u0119 poczu\u0107, \u017Ce s\u0105 jedn\u0105 dru\u017Cyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131578.jpg","",[]],"65412083":["Re\u017C.: Jim Abrahams.
Komandor Block (Kevin Dunn) sk\u0142ada pilotowi Topperowi Harleyowi (Charlie Sheen) propozycj\u0119 powrotu do s\u0142u\u017Cby w marynarce wojennej Stan\u00F3w Zjednoczonych. Ma on wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w tajnej misji. Niestety, Topper ma pewne problemy psychiczne. Jego terapeutka Ramada Thompson (Valeria Golino) pr\u00F3buje powstrzyma\u0107 go przed powrotem do latania, ale on jej nie s\u0142ucha. Z ka\u017Cd\u0105 wizyt\u0105 zakochuje si\u0119 w niej jednak coraz bardziej. Wkr\u00F3tce wdaje si\u0119 w rywalizacj\u0119 o miano najlepszego pilota w jednostce z porucznikiem Kentem Gregorym (Cary Elwes). Ten obwinia jego ojca za \u015Bmier\u0107 swojego taty. Tymczasem Topper staje na czele misji specjalnej. Jego oddzia\u0142 ma zniszczy\u0107 fabryk\u0119 broni nuklearnej w Iraku. Podczas zadania pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane problemy. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w grupie Harleya dzia\u0142a sabota\u017Cysta. Parodia hollywoodzkich hit\u00F3w, m.in. \"Top Gun\", \"Ta\u0144cz\u0105cego z wilkami\" czy \"Rambo\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1984518.jpg","",[]],"65412084":["Re\u017C.: Brett Ratner.
Grupa mutant\u00F3w - wychowank\u00F3w profesora Xaviera (Patrick Stewart) - dostaje szans\u0119 na normalne \u017Cycie. Dzi\u0119ki wynalezionemu przez naukowc\u00F3w jednej z firm farmaceutycznych antidotum odwracaj\u0105cemu mutacj\u0119, mog\u0105 straci\u0107 swoje nadzwyczajne zdolno\u015Bci. X-Meni cierpi\u0105 bowiem z powodu swojej odmienno\u015Bci. Ka\u017Cdy z nich obdarzony jest moc\u0105, kt\u00F3ra pozwala im dokonywa\u0107 niezwyk\u0142ych rzeczy, ale nara\u017Ca ich te\u017C na odrzucenie przez spo\u0142ecze\u0144stwo. Wolverine (Hugh Jackman) ma stalowe pazury i zdolno\u015B\u0107 uzdrawiania. Storm (Halle Berry) potrafi lata\u0107 i wp\u0142ywa\u0107 na pogod\u0119. Rogue (Anna Paquin) poch\u0142ania energi\u0119 i wciela si\u0119 w ka\u017Cdego, kogo dotknie. Mystique (Rebecca Romijn) umie zmienia\u0107 kszta\u0142ty. Oczy Cyclopsa (James Marsden) przewiercaj\u0105 nawet pot\u0119\u017Cne g\u00F3ry. Iceman (Shawn Ashmore) mo\u017Ce b\u0142yskawicznie zamrozi\u0107 wszystko wok\u00F3\u0142. Pyro (Aaron Stanford) panuje nad ogniem. Colossus (Daniel Cudmore) zmienia swoje cia\u0142o w lit\u0105 stal. Kitty (Ellen Page) przenika przez \u015Bciany, budynki i wszelkie inne zapory. Wszyscy s\u0105 samotni i cho\u0107 wiele razy uratowali ludzko\u015B\u0107 przed zag\u0142ad\u0105, \u017Cyj\u0105 na jej marginesie. Teraz musz\u0105 podj\u0105\u0107 ostateczn\u0105 decyzj\u0119. Profesor jest zwolennikiem pokojowego wsp\u00F3\u0142istnienia ludzi i mutant\u00F3w. Tymczasem jego przeciwnik, Magneto (Ian McKellen), zbiera pot\u0119\u017Cn\u0105 armi\u0119. Uwa\u017Ca on, \u017Ce to mutanci powinni rz\u0105dzi\u0107 \u015Bwiatem i nie chce dopu\u015Bci\u0107, by stracili swoje niezwyk\u0142e umiej\u0119tno\u015Bci. X-Meni po raz kolejny staj\u0105 do walki z pot\u0119\u017Cnym wrogiem. W bitwie tej we\u017Amie udzia\u0142 tak\u017Ce Phoenix (Famke Janssen), obdarzona zdolno\u015Bciami telekinetycznymi i telepatycznymi, kt\u00F3ra w poprzednim starciu po\u015Bwi\u0119ci\u0142a swoje \u017Cycie. Teraz powraca, a jej pot\u0119\u017Cne moce pozosta\u0142y nietkni\u0119te. Nikt nie wie jednak, po kt\u00F3rej ze stron si\u0119 opowie. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d komiksowych mutant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026818.jpg","",["N"]],"65412085":["Re\u017C.: Morten Tyldum.
Misja kosmiczna wyrusza na przeznaczon\u0105 do kolonizacji planet\u0119 w odleg\u0142ej galaktyce. Poniewa\u017C podr\u00F3\u017C ma trwa\u0107 120 lat, uczestnicy ekspedycji zostaj\u0105 poddani hibernacji. Niestety, system zawodzi i jeden z pasa\u017Cer\u00F3w statku - mechanik Jim (Chris Pratt) budzi si\u0119 90 lat za wcze\u015Bnie. M\u0119\u017Cczyzna czuje si\u0119 bardzo samotny, postanawia wi\u0119c znale\u017A\u0107 sobie partnerk\u0119. Jego wyb\u00F3r pada na pi\u0119kn\u0105 pisark\u0119 Auror\u0119 (Jennifer Lawrence). Chocia\u017C oboje pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Bwiat\u00F3w, szybko nawi\u0105zuj\u0105 ni\u0107 porozumienia, a z czasem zakochuj\u0105 si\u0119 w sobie. Ich sielanka nie trwa jednak d\u0142ugo. Aurora i Jim odkrywaj\u0105, \u017Ce statek kosmiczny, kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cuj\u0105, jest w ogromnym niebezpiecze\u0144stwie. R\u00F3wnie\u017C ich relacja zostaje poddana trudnej pr\u00F3bie, gdy kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce to nie awaria systemu doprowadzi\u0142a do tego, \u017Ce zbudzi\u0142a si\u0119 przed czasem... W jedn\u0105 z g\u0142\u00F3wnych r\u00F3l wcieli\u0142a si\u0119 nagrodzona Oscarem Jennifer Lawrence, natomiast za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 nominowany do tej nagrody Morten Tyldum. Produkcja zarobi\u0142a 300 mln dolar\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie i znalaz\u0142a si\u0119 w\u015Br\u00F3d kandydat\u00F3w do Oscara w kategoriach najlepsza muzyka i najlepsza scenografia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854919.jpg","",["N"]],"65412086":["Re\u017C.: Matthew Vaughn.
Min\u0105\u0142 rok od dnia, gdy niepokorny Eggsy Unwin uko\u0144czy\u0142 wymagaj\u0105ce szkolenie. Obecnie jest ju\u017C pe\u0142noprawnym cz\u0142onkiem tajnej organizacji. Pos\u0142uguje si\u0119 pseudonimem Galahad, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 od swojego zmar\u0142ego mentora Harry'ego Harta. Spotyka si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z ksi\u0119\u017Cniczk\u0105 Tilde. Pewnego dnia obj\u0119te tajemnic\u0105 dane, dotycz\u0105ce po\u0142o\u017Cenia kwatery g\u0142\u00F3wnej agencji, trafiaj\u0105 do szefowej najwi\u0119kszego kartelu \u015Bwiata, Poppy Adams. Bezwzgl\u0119dna kobieta decyduje si\u0119 na radykalne rozwi\u0105zanie. Poleca swoim ludziom pod\u0142o\u017Cy\u0107 \u0142adunek wybuchowy pod budynkiem s\u0142u\u017Cb. Ca\u0142o z pot\u0119\u017Cnej eksplozji udaje si\u0119 wyj\u015B\u0107 tylko Eggsy'emu i Merlinowi. M\u0119\u017Cczy\u017Ani nie zamierzaj\u0105 si\u0119 jednak poddawa\u0107. Odkrywaj\u0105 istnienie siostrzanej grupy o nazwie Statesman, dzia\u0142aj\u0105cej w Stanach Zjednoczonych. W\u0142amuj\u0105 si\u0119 do jej siedziby, gdzie zostaj\u0105 z\u0142apani przez Tequil\u0119, a nast\u0119pnie zabrani na przes\u0142uchanie. W trakcie rozmowy dokonuj\u0105 zaskakuj\u0105cego odkrycia. Nast\u0119pnie trafiaj\u0105 przed oblicze Champa, kt\u00F3ry zgadza si\u0119 pom\u00F3c im w uj\u0119ciu sprawc\u00F3w krwawego ataku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1999611.jpg","",[]],"65412087":["Re\u017C.: Michael Keusch.
Jack Foster (Steven Seagal), by\u0142y funkcjonariusz CIA i mistrz wschodnich sztuk walki, nie ma poj\u0119cia, \u017Ce byli koledzy z pracy postanowili go wykorzysta\u0107. Wiedz\u0105c, \u017Ce planuje on wyjazd za granic\u0119, uczynili z niego kuriera \u015Bmiertelnego wirusa, kt\u00F3ry ma zosta\u0107 wywieziony poza granice USA. Niczego niepodejrzewaj\u0105cy Jack zabiera swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Amand\u0119 (Skye Bennett) w podr\u00F3\u017C do Europy. Wkr\u00F3tce dziewczynka zostaje porwana. Foster rozpoczyna \u015Bledztwo. Wie, \u017Ce by odzyska\u0107 dziecko, musi ponownie wkroczy\u0107 w bezwzgl\u0119dny \u015Bwiat mi\u0119dzynarodowych szpieg\u00F3w. Przysi\u0119ga sobie, \u017Ce nie dopu\u015Bci, aby gro\u017Any wirus dosta\u0142 si\u0119 w r\u0119ce wroga i sprawi, i\u017C jego c\u00F3rka wr\u00F3ci bezpiecznie do domu. Foster nie rezygnuje te\u017C z zemsty na tych, kt\u00F3rzy go oszukali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223315.jpg","",["N"]],"65412088":["Duch z przesz\u0142o\u015Bci
Kto\u015B dokonuje serii brutalnych morderstw. Dramat rozgrywa si\u0119 w ci\u0105gu kilku dni. Ofiarami s\u0105 kobiety w r\u00F3\u017Cnym wieku, kt\u00F3re przed \u015Bmierci\u0105 zosta\u0142y zgwa\u0142cone. Pierwsze podejrzenia \u015Bledczych padaj\u0105 na pewnego szale\u0144ca, ten jednak okazuje si\u0119 niewinny. Wszystkie zab\u00F3jstwa zosta\u0142y bowiem dok\u0142adnie zaplanowane, chocia\u017C agenci CW\u015A nie potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 \u017Cadnego zwi\u0105zku pomi\u0119dzy ofiarami. Odpowied\u017A znajduj\u0105 w przesz\u0142o\u015Bci czterech koleg\u00F3w: Marcina Iwa\u0144skiego, Aleksandra Kulawika, Ryszarda Sielskiego i Igora Rybczaka. Wszyscy byli kiedy\u015B uczniami szko\u0142y sportowej, a po latach po\u0142\u0105czy\u0142y ich szemrane interesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65412089":["Uzbrojona pi\u0119kno\u015B\u0107
Zostaje zastrzelona \u017Cona zamo\u017Cnego biznesmena, Marina. Kobieta ginie w swoim samochodzie. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co kobieta robi\u0142a p\u00F3\u017Anym wieczorem w opuszczonym miejscu i dlaczego mia\u0142a na sobie seksown\u0105 bielizn\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 m\u0105\u017C ofiary, Wiktor. Biznesmenowi zapewnia jednak alibi przyjaciel, Olek. Okazuje si\u0119 ono jednak fa\u0142szywe. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce Wiktor mia\u0142 kochank\u0119 i m\u00F3g\u0142 planowa\u0107 pozbycie si\u0119 \u017Cony. Niebawem pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak dowody \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 spisku, uknutego przez Marin\u0119 i jej kochanka... Olka. Oboje chcieli sprawi\u0107, by Wiktor uwierzy\u0142, \u017Ce zamordowa\u0142 swoj\u0105 \u017Con\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa usi\u0142uj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim jest wobec tego kobieta, kt\u00F3ra ponios\u0142a \u015Bmier\u0107 w samochodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65412090":["Ostatni raz
Grupka nastolatk\u00F3w - rodze\u0144stwo Micha\u0142 i Ola oraz ich przyjaci\u00F3\u0142ka \u017Baneta - odpoczywa nad jeziorem. Dziewcz\u0119ta zostaj\u0105 uprowadzone w czasie chwilowej nieobecno\u015Bci ch\u0142opaka. Micha\u0142owi udaje si\u0119 umkn\u0105\u0107 porywaczom i poinformowa\u0107 o ca\u0142ym zdarzeniu rodzic\u00F3w swoich oraz \u017Banety. W trakcie przekazywania okupu porywacz zamierza uwolni\u0107 Ol\u0119. Sp\u0142oszony przez przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy samoch\u00F3d oddaje jednak strza\u0142 w kierunku dziewczyny oraz jej matki Sylwii. Agenci CW\u015A poszukuj\u0105 \u017Banety. Tymczasem Micha\u0142 nie zamierza bezczynnie czeka\u0107 na rozw\u00F3j wydarze\u0144. Wykrada bro\u0144 swojego ojca i rusza na poszukiwanie napastnik\u00F3w. \u015Aledczy tropi\u0105 ch\u0142opaka. Udaje im si\u0119 uwolni\u0107 go tu\u017C przed planowan\u0105 przez bandyt\u00F3w egzekucj\u0105. Niebawem z jeziora zostaje wy\u0142owione cia\u0142o \u017Banety. Sekcja zw\u0142ok wykazuje, \u017Ce dziewczyna zmar\u0142a zanim jeszcze dosz\u0142o do przekazania okupu. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce rodziny ofiar nie m\u00F3wi\u0105 im ca\u0142ej prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65412091":["Spos\u00F3b na podryw
Dziewi\u0119tnastoletni Micha\u0142 stara si\u0119 o wzgl\u0119dy pi\u0119knej kole\u017Canki. Dziewczyna ma jeszcze jednego adoratora, Patryka. Ch\u0142opak wpada na pewien szalony pomys\u0142, kt\u00F3ra ma mu pom\u00F3c zdoby\u0107 serce wybranki. Postanawia uprowadzi\u0107 jej ukochanego psa, a nast\u0119pnie intensywnie zaanga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w poszukiwania, by upozorowa\u0107 znalezienie i zosta\u0107 bohaterem. Sytuacja jednak wymyka si\u0119 spod kontroli i plan idealny zmienia si\u0119 w ci\u0105g niefortunnych zdarze\u0144, kt\u00F3re zagro\u017C\u0105 nie tylko \u017Cyciu niewinnego zwierz\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65412092":["Ayahuasca
Pawe\u0142 i Marek pracuj\u0105 w mi\u0119dzynarodowej korporacji. Doskonale zarabiaj\u0105 i pozornie niczego im nie brakuje. Pawe\u0142 t\u0119skni jednak za czasami, kiedy w\u0119drowa\u0142 po g\u00F3rach i je\u017Adzi\u0142 na sp\u0142ywy kajakowe, a Marek zmaga si\u0119 z depresj\u0105. Na szkoleniu w Londynie poznaj\u0105 menad\u017Cera z holenderskiego oddzia\u0142u ich firmy. Opowiada im on o modnym ostatnio india\u0144skim specyfiku, kt\u00F3ry pozwala odzyska\u0107 rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Pawe\u0142 chce spr\u00F3bowa\u0107 tego wywaru i szuka informacji na jego temat. Zwierza si\u0119 ze swoich pragnie\u0144 \u017Conie przyjaciela, Marcie. Kobieta zamawia specyfik przez internet. W tajemnicy przed m\u0119\u017Cem za\u017Cywa tabletki i traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65412047":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65412048":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65412049":["W Warszawie Emil \u015Bciga urz\u0119dnik\u00F3w, kt\u00F3rzy za cichym przyzwoleniem Stra\u017Cy Miejskiej parkuj\u0105 swoje auta, gdzie im si\u0119 podoba. Z kolei w \u0141odzi natrafia na absurdalne ustawienie znak\u00F3w znajduj\u0105ce si\u0119 tu\u017C pod siedzib\u0105 miejscowej policji. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce rozmieszczenie drogowskaz\u00F3w wprowadza kierowc\u00F3w w b\u0142\u0105d, to jeszcze stwarza dodatkowe niebezpiecze\u0144stwo na jezdni. Emil odwiedza r\u00F3wnie\u017C Wroc\u0142aw, gdzie stra\u017Cnicy miejscy potrafi\u0105 wezwa\u0107 stra\u017C po\u017Carn\u0105 do plamki oleju ro\u015Blinnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65412050":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65412051":["Hitler by\u0142 zdecydowany rozszerzy\u0107 Niemcy na wsch\u00F3d, aby uczyni\u0107 z kraju wielkie mocarstwo kontynentalne. Jego polityka, oparta na ideologii rasistowskiej, zak\u0142ada\u0142a wyeliminowanie lub zniewolenie ludno\u015Bci, kt\u00F3ra sta\u0142a na drodze Rzeszy. Ow\u0142adni\u0119ty swoj\u0105 wizj\u0105, rozpocz\u0105\u0142 wojn\u0119, kt\u00F3rej celem by podb\u00F3j Polski, Bia\u0142oruskiej i Ukrai\u0144skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz kraj\u00F3w nadba\u0142tyckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206904.jpg","",[]],"65412052":["Morze, nasze morze...
Pod koniec lat 30-tych XX w. Kierownictwo Marynarki Wojennej przyst\u0105pi\u0142o do modernizacji polskiej floty. Zakupiono dwa wielkie oceaniczne okr\u0119ty podwodne Orze\u0142 i S\u0119p, z kt\u00F3rych ka\u017Cdy kosztowa\u0142 20 mln z\u0142. Planowano zakupienie trzech r\u00F3wnie wielkich. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy te jednostki by\u0142y potrzebne naszej marynarce operuj\u0105cej na Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65412053":["Zamach na Lenina
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski bada wydarzenia z roku 1918, kiedy to Lenin zosta\u0142 ci\u0119\u017Cko zraniony w wyniku postrzelenia. Tajna policja polityczna oskar\u017Cy\u0142a o to Fani\u0119 Kap\u0142an. Ta straci\u0142a \u017Cycie. Dzi\u015B ju\u017C jest jasne, \u017Ce to nie ona odpowiada\u0142a za zamach. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ustali, kto zorganizowa\u0142 zamach na Lenina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65412054":["Sky Princess","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"65412055":["Dzikie zwierz\u0119ta Australii zasiedlaj\u0105 najr\u00F3\u017Cniejsze ekosystemy kontynentu: od niego\u015Bcinnego, po\u0142udniowo-zachodniego wybrze\u017Ca, przez gor\u0105c\u0105 pustyni\u0119 w \u015Brodkowej cz\u0119\u015Bci, po tropikaln\u0105 puszcz\u0119 na p\u00F3\u0142nocy. Mo\u017Cna je spotka\u0107 na dziewiczych terenach, ale te\u017C na obszarach ucywilizowanych przez cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207603.jpg","",[]],"65412056":["Na nietkni\u0119tych przez ludzi obszarach dzia\u0142aj\u0105 tysi\u0105ce \u015Bwietnie zorganizowanych zwierz\u0119cych pracownik\u00F3w. Buduj\u0105 swoje domostwa czy organizuj\u0105 \u015Brodowisko \u017Cycia na znacznie wi\u0119ksz\u0105 skal\u0119 ni\u017C ludzie. Zmieniaj\u0105 \u015Bwiat, dokonuj\u0105c cud\u00F3w in\u017Cynierii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209259.jpg","",[]],"65412057":["Na nietkni\u0119tych przez ludzi obszarach dzia\u0142aj\u0105 tysi\u0105ce \u015Bwietnie zorganizowanych zwierz\u0119cych pracownik\u00F3w. Buduj\u0105 swoje domostwa czy organizuj\u0105 \u015Brodowisko \u017Cycia na znacznie wi\u0119ksz\u0105 skal\u0119 ni\u017C ludzie. Zmieniaj\u0105 \u015Bwiat, dokonuj\u0105c cud\u00F3w in\u017Cynierii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209259.jpg","",[]],"65412058":["Na nietkni\u0119tych przez ludzi obszarach dzia\u0142aj\u0105 tysi\u0105ce \u015Bwietnie zorganizowanych zwierz\u0119cych pracownik\u00F3w. Buduj\u0105 swoje domostwa czy organizuj\u0105 \u015Brodowisko \u017Cycia na znacznie wi\u0119ksz\u0105 skal\u0119 ni\u017C ludzie. Zmieniaj\u0105 \u015Bwiat, dokonuj\u0105c cud\u00F3w in\u017Cynierii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209259.jpg","",[]],"65412059":["Prow.: Jean-Michel Cousteau.
Jean-Michel Cousteau oraz jego dzieci, syn Fabien i c\u00F3rka Celine, badaj\u0105 najdziwniejsze tajemnice ocean\u00F3w, kt\u00F3rych przez lata nie uda\u0142o si\u0119 rozwi\u0105za\u0107. Wznawiaj\u0105 przy tym kilka dochodze\u0144 Jacquesa, kt\u00F3re ten prowadzi\u0142 podczas swoich wypraw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194437.jpg","",[]],"65412060":["Prow.: Jean-Michel Cousteau.
Jean-Michel Cousteau oraz jego dzieci, syn Fabien i c\u00F3rka Celine, badaj\u0105 najdziwniejsze tajemnice ocean\u00F3w, kt\u00F3rych przez lata nie uda\u0142o si\u0119 rozwi\u0105za\u0107. Wznawiaj\u0105 przy tym kilka dochodze\u0144 Jacquesa, kt\u00F3re ten prowadzi\u0142 podczas swoich wypraw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194437.jpg","",[]],"65412061":["Opowie\u015B\u0107 o pot\u0119\u017Cnych, uzbrojonych okr\u0119tach, kt\u00F3re sia\u0142y zniszczenie na morzach. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C historie ich tw\u00F3rc\u00F3w i za\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65412062":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65412063":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190498.jpg","",[]],"65412064":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190498.jpg","",[]],"65412065":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65412066":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65412067":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"65412068":["W 1756 roku wybuch\u0142 pierwszy w historii konflikt zbrojny o zasi\u0119gu globalnym. Sp\u00F3r obj\u0105\u0142 osiem pa\u0144stw po\u0142o\u017Conych na trzech kontynentach. W\u00F3wczas rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 trwaj\u0105ce siedem lat obleganie i palenie miast. Podczas star\u0107 zgin\u0119\u0142y setki tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy. Dwa lata po wybuchu wojny siedmioletniej pod prusk\u0105 twierdz\u0105 Ko\u0142obrzeg stan\u0119li Rosjanie, kt\u00F3rzy ju\u017C pr\u00F3bowali zdoby\u0107 miasto trzykrotnie. Pierwszy raz w 1758, p\u00F3\u017Aniej w 1760 i w ko\u0144cu skutecznie w 1761 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania aproszy - unikalnego elementu fortyfikacji z czas\u00F3w ostatniego obl\u0119\u017Cenia Ko\u0142obrzegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"65412069":["Mimo ryzyka Wazon dalej tropi nied\u017Awiedzie. Harna\u015B upora\u0142 si\u0119 ze swoimi demonami, porzuci\u0107 zaw\u00F3d drwala i teraz rze\u017Abi anielice. Mariola i Ferdek znaj\u0105 si\u0119 na konnej je\u017Adzie. \u015Aliwa, \u017Cegnaj\u0105c si\u0119 z karier\u0105 wypalacza, ostrzega: Bieszczady nie s\u0105 za darmo. W o\u015Brodku hipoterapii Tadek Koza czy\u015Bci kopyta koniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65412070":["M\u0142ody drwal Gracjan wyspecjalizowa\u0142 si\u0119 w zrywce \u015Bci\u0119tych bali. Andrzej \"Hos\" swoje spotkanie z nied\u017Awiedziem zapami\u0119ta na ca\u0142e \u017Cycie. \"\u017Bmiju\" zakupi\u0142 sw\u00F3j pierwszy dom w Bieszczadach. \u015Aliwa zamyka rozdzia\u0142 zwi\u0105zany z prac\u0105. Hanka mieszka osobno i zaj\u0119\u0142a si\u0119 szyciem na maszynie. Janek musia\u0142 zrezygnowa\u0107 z bycia drwalem i zosta\u0142 rze\u017Abiarzem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65412071":["Miecz Hitlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65412072":["Miecz Kremla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65412073":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65412074":["Spotkanie na Nikiszu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65412075":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"65412076":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"65412338":["Ekipa przeprowadzi test kurtki zimowej z wbudowanymi przewodami grzejnymi. Sprawdzi, czy sterowane aplikacj\u0105 ubranie spe\u0142nia swoj\u0105 rol\u0119. Pojawi si\u0119 te\u017C eksperyment dotycz\u0105cy ilo\u015Bci spo\u017Cywanego jedzenia, a tak\u017Ce reporta\u017C o najd\u0142u\u017Cszej trasie w Europie. Prowadzi ona przez zamarzni\u0119ty Ba\u0142tyk. Specjalny pracownik zbada grubo\u015B\u0107 lodu i zdecyduje o dopuszczeniu drogi do u\u017Cytku. Tw\u00F3rcy programu pojad\u0105 z wizyt\u0105 do ukrai\u0144skiej wioski, znanej z du\u017Cej liczby rodz\u0105cych si\u0119 tam bli\u017Ani\u0105t. Mieszka\u0144cy podejrzewaj\u0105, \u017Ce tajemnica fenomenu tkwi w wodzie bogatej w selen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"65412339":["Ekipa przedstawi kilka prostych trik\u00F3w, kt\u00F3re pozwol\u0105 wybra\u0107 si\u0119 w d\u0142u\u017Csz\u0105 podr\u00F3\u017C tylko z baga\u017Cem podr\u0119cznym. Reporter zatrudni si\u0119 na kilka dni w chi\u0144skiej fabryce, kt\u00F3ra specjalnie postarza d\u017Cinsy. Pawe\u0142 wyt\u0142umaczy, czy ryby potrzebuj\u0105 wody do \u017Cycia i sprawdzi r\u00F3\u017Cnice pomi\u0119dzy s\u0142odkowodnymi a s\u0142onowodnymi gatunkami tych istot. Tw\u00F3rcy sprawdz\u0105 te\u017C warunki panuj\u0105ce na terenie kopalni rubin\u00F3w. W tym miejscu wydobywa si\u0119 kamienie szlachetne w ekologiczny spos\u00F3b i szanuje si\u0119 prawa pracownik\u00F3w oraz przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"65412340":["W odcinku pojawi\u0105 si\u0119 najnowsze trendy kulinarne. Ekspert oceni modne produkty i dania. Ekipa odwiedzi plantacj\u0119 awokado w Izraelu. Reporter na w\u0142asnej sk\u00F3rze przekona si\u0119, jak wygl\u0105da uprawa tego owocu. Program wyt\u0142umaczy te\u017C, co dzieje si\u0119 w ciele cz\u0142owieka podczas skaleczenia. Przybli\u017Cy r\u00F3wnie\u017C, jak tworzy si\u0119 strup i blizna. Korea P\u00F3\u0142nocna otwiera si\u0119 na zagranicznych podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w. Reporterka udowadnia jednak, \u017Ce ka\u017Cdy krok turysty jest tam uwa\u017Cnie obserwowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"65412341":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 nieznane w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci napoju, kt\u00F3ry uchodzi za skuteczny pobudzacz. Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C por\u00F3wnawczy na temat produkcji no\u017Cy kuchennych w wielkiej fabryce i manufakturze. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 w gigantycznym markecie, kt\u00F3ry przypomina park rozrywki. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C test szwajcarskiego wynalazku - wega\u0144skiego jaja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"65412342":["Widzowie zobacz\u0105 felieton o odrodzeniu si\u0119 na wyspie Helgoland populacji foki szarej. Pojawi si\u0119 zaskakuj\u0105cy niezb\u0119dnik kierowc\u00F3w we Francji, czyli alkomat. Zaprezentowany zostanie reporta\u017C o izraelskim producencie urz\u0105dze\u0144 do gazowania wody. Pojawi\u0105 si\u0119 ciekawostki o zawodzie pracownika kontroli bezpiecze\u0144stwa na lotnisku. Pokazany zostanie tak\u017Ce materia\u0142 na temat zalet i wad diety wega\u0144skiej oraz stereotyp\u00F3w dotycz\u0105cych tego stylu \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",[]],"65412343":["Re\u017C.: Anne Wheeler.
Dan Barnes (Steve Austin), zawodowy bokser, ko\u0144czy swoj\u0105 pe\u0142n\u0105 brutalno\u015Bci karier\u0119 i zostaje dozorc\u0105 szkolnym. Pr\u00F3buje pom\u00F3c jednemu z uczni\u00F3w, Matthew Millerowi (Daniel Magder), dr\u0119czonemu przez band\u0119 szkolnych \u0142obuz\u00F3w. Jeden z nich, Hector (Jaren Brandt Bartlett), jest szkolnym pi\u0119\u015Bciarskim czempionem. Dan uczy swojego podopiecznego boksu. Znajomo\u015B\u0107 z ch\u0142opakiem pomaga mu te\u017C pogodzi\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 burzliw\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221066.jpg","",[]],"65412344":["Porwanie dla okupu
Do biura przychodz\u0105 Tomasz i Marta, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce ich 18-letni syn, Maks, zosta\u0142 uprowadzony. Niebawem porywacze \u017C\u0105daj\u0105 od zrozpaczonych rodzic\u00F3w okupu. Mimo ogromnego zaanga\u017Cowania Igorowi i Majce nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka przed dniem wyznaczonym na przekazanie bandytom pieni\u0119dzy. Spraw\u0119 komplikuje zdenerwowanie Tomasza, kt\u00F3ry rzuca si\u0119 na sprawc\u0119 w chwili przekazania okupu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65412345":["I \u017Ce ci\u0119 nie opuszcz\u0119
Nina zm\u0119czona k\u0142opotami ze swoim by\u0142ym m\u0119\u017Cem, Adamem, postanawia zrobi\u0107 sobie dzie\u0144 wolny. Wybiera si\u0119 na \u015Blub syna zamo\u017Cnej klientki z kliniki. Przed urz\u0119dem stanu cywilnego pojawia si\u0119 Bartek, zazdrosny by\u0142y ch\u0142opak panny m\u0142odej. Dochodzi do awantury, a chwil\u0119 potem dziewczyna znika. Nina i Adek przyjmuj\u0105 zlecenie odszukania ofiary, kt\u00F3ra prawdopodobnie zosta\u0142a porwana przez dawnego partnera. Wychodzi na jaw, \u017Ce Bartek chce te\u017C skrzywdzi\u0107 narzeczonego poszukiwanej i nas\u0142a\u0142 na niego niebezpiecznego bandyt\u0119. Nina i Adek chc\u0105 ostrzec ch\u0142opaka, ale sprawy si\u0119 komplikuj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce pan m\u0142ody ma swoje mroczne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65412346":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"65412347":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"65412348":["Jagna wraca do Wroc\u0142awia. G\u00F3ral spotyka j\u0105 z walizk\u0105 przed domem. Mi\u0142osz przyznaje si\u0119, \u017Ce wypytywa\u0142 wr\u00F3\u017Cbit\u0119 Macieja o ich zwi\u0105zek. Nie zna jednak szczeg\u00F3\u0142\u00F3w przepowiedni. Zdesperowany policjant prosi Zieli\u0144skiego o pomoc. Tymczasem uzbrojony m\u0119\u017Cczyzna napada na kantor. Funkcjonariuszom udaje si\u0119 opanowa\u0107 sytuacj\u0119 i schwyta\u0107 z\u0142odzieja. Okazuje si\u0119, \u017Ce to jaki\u015B dzieciak, kt\u00F3ry sterroryzowa\u0142 w\u0142a\u015Bciciela kantoru pistoletem-zabawk\u0105. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy strzelaniny na placu zabaw. Snajper u\u017Cywa\u0142 \u015Brutu. Mi\u0142osz i Szymon rozpoczynaj\u0105 poszukiwania sprawcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65412349":["Przechodzie\u0144 z psem znajduje w lesie nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. Patrol spotyka w pobli\u017Cu potencjalnych \u015Bwiadk\u00F3w, jednak para pij\u0105ca alkohol nie jest ch\u0119tna do wsp\u00F3\u0142pracy z Natali\u0105 i Korwickim. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, ze ofiara by\u0142a pod sta\u0142\u0105 opiek\u0105 psychiatry, a g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o jej n\u0119kanie jest jej m\u0105\u017C. Mr\u00F3z i Marek dostaj\u0105 te\u017C zg\u0142oszenie w\u0142amania. Starsza kobieta twierdzi, \u017Ce kto\u015B podmieni\u0142 jej kota, a przy tym zostawi\u0142 u niej bi\u017Cuteri\u0119. Marek wyznaje Natalii, \u017Ce ma kilkuletniego syna, kt\u00F3rego rzadko widuje. Zwierza si\u0119 jej z trudnych relacji z matk\u0105 ch\u0142opca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65412350":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o kradzie\u017Cy katalizatora. Okazuje si\u0119, \u017Ce ca\u0142e osiedle zmaga si\u0119 plag\u0105 podobnych rabunk\u00F3w, a jego mieszka\u0144cy oskar\u017Caj\u0105 o wszystko pobliskiego mechanika. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna by\u0107 n\u0119kany przez poszkodowanych. Kolejne wezwanie zwi\u0105zane jest ze znikni\u0119ciem egzotycznego w\u0119\u017Ca z terrarium w prywatnym mieszkaniu. Jeden z trop\u00F3w prowadzi do syna w\u0142a\u015Bciciela, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zabra\u0107 zwierz\u0119, by pochwali\u0107 si\u0119 nim kole\u017Cance. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry wtargn\u0105\u0142 do mieszkania Bia\u0142acha, zostaje wypuszczony na wolno\u015B\u0107. Nadal nie wiadomo, sk\u0105d zna c\u00F3rk\u0119 Miko\u0142aja i jakie ma z ni\u0105 relacje. Ojciec postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65412351":["Szymon nie odpuszcza w sprawie Jaskowskiej. Wraz ze swoim patrolowym koleg\u0105 \u015Bledzi macoch\u0119. Przy\u0142apuje j\u0105 na rozmowie z by\u0142ym funkcjonariuszem z ich komendy, Darkiem Wi\u015Bniewskim. Renata jest jednak przebieg\u0142ym przeciwnikiem. Zauwa\u017Ca \u015Bledz\u0105cego j\u0105 pasierba i postanawia da\u0107 mu nauczk\u0119. Zieli\u0144ski zastanawia si\u0119, co kobieta ma wsp\u00F3lnego z Wi\u015Bniewskim, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Tymczasem na patrolu z G\u00F3ralem ma do rozwi\u0105zania spraw\u0119 zagini\u0119cia by\u0142ego pracownika du\u017Cej korporacji. M\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142 w dniu, kiedy zosta\u0142 zwolniony. Wybi\u0142 te\u017C wtedy szyb\u0119 w budynku. \u017Bona martwi si\u0119 o niego i nie wierzy w jego dobrowolne znikni\u0119cie. Zieli\u0144ski i Bachleda rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Tego dnia czeka ich tak\u017Ce przygoda w szpitalu psychiatrycznym. Zostaj\u0105 nabrani przez sprytnego pacjenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65412352":["Patrol zajmuje si\u0119 spraw\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zg\u0142osi\u0142 problem z nieuczciw\u0105 lokatork\u0105. Dziewczyna przesta\u0142a p\u0142aci\u0107 za wynajem, nie odbiera telefon\u00F3w i nie otwiera drzwi. \u015Aledczy sprawdzaj\u0105 wynajmowane lokum. Nie zastaj\u0105 w nim dziewczyny, ale natrafiaj\u0105 na \u015Blady, kt\u00F3re wskazuj\u0105, \u017Ce mog\u0142o doj\u015B\u0107 do przest\u0119pstwa. Korwicki i Mr\u00F3z maj\u0105 te\u017C do czynienia z grup\u0105 staruszk\u00F3w, kt\u00F3rzy na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 postanawiaj\u0105 rozprawi\u0107 si\u0119 z miejscowym z\u0142odziejem. Tymczasem m\u0105\u017C Natalii pr\u00F3buje przekona\u0107 komendanta, by Natalia wr\u00F3ci\u0142a do pracy w karetce. Witacki jest nieprzejednany i odsy\u0142a Arka z niczym. Zazdrosny ratownik prowokuje kolejn\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0119 z \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65412353":["\u015Aledztwo w sprawie tajemniczej \u015Bmierci Leichmana trwa. Str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, czy to w jego krwi zosta\u0142 utopiony Jasienica. Obydwie ofiary \u0142\u0105czy pacjent, u kt\u00F3rego podejrzewano syndrom Renfielda, co oznacza, \u017Ce chory mia\u0142 nieuzasadnion\u0105 potrzeb\u0119 picia krwi. Kropelka odkrywa, \u017Ce pod domem Jasienicy i Leichmana sta\u0142 zaparkowany samoch\u00F3d. S\u0105siedzi ofiar widzieli w pobli\u017Cu tajemnicz\u0105 kobiet\u0119. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy trafiaj\u0105 na jej \u015Blad. Tymczasem Jawor pr\u00F3buje sprosta\u0107 ojcowskim obowi\u0105zkom, anga\u017Cuj\u0105c do tego pracownik\u00F3w komendy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65412354":["W szkole ta\u0144ca w brutalny spos\u00F3b zostaje zamordowana instruktorka. Kto\u015B wbi\u0142 jej w oczod\u00F3\u0142 obcas, przebijaj\u0105c m\u00F3zg. Przyjaci\u00F3\u0142ka dziewczyny zwraca uwag\u0119, \u017Ce morderstwa m\u00F3g\u0142 dokona\u0107 jej chorobliwie zazdrosny partner. Za\u0142oga odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wysy\u0142a\u0142 do ofiary pe\u0142ne nienawi\u015Bci wiadomo\u015Bci. Atmosfera zag\u0119szcza si\u0119, gdy dochodzi do kolejnego, r\u00F3wnie makabrycznego morderstwa. Tymczasem Wach i Walczak przechodz\u0105 trudne chwile w \u017Cyciu prywatnym. Zwi\u0105zek z Korneli\u0105 jest dla Pauliny nie do zaakceptowania. Nie jest to jednak jedyny problem Kuby, poniewa\u017C niespodziewanie w jego drzwiach staje ojciec dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65412355":["Re\u017C.: Richard Kelly.
Richmond w stanie Virginia, rok 1976. Arthur (James Marsden) i Norma (Cameron Diaz) Lewisowie wychowuj\u0105 nies\u0142ysz\u0105cego synka, Waltera (Sam Oz Stone). Ma\u0142\u017Conkowie borykaj\u0105 si\u0119 z problemami finansowymi. Pewnego dnia pod drzwiami domu znajduj\u0105 tajemnicze pude\u0142ko z przyciskiem oraz za\u0142\u0105czon\u0105 wiadomo\u015B\u0107, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce jeszcze tego samego dnia po po\u0142udniu odwiedzi ich niejaki Arlington Steward. Tajemniczy go\u015B\u0107 (Frank Langella) istotnie zjawia si\u0119 u Lewis\u00F3w. Starszy m\u0119\u017Cczyzna o twarzy zniekszta\u0142conej przez blizny sk\u0142ada parze zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119. Jest got\u00F3w zap\u0142aci\u0107 im milion dolar\u00F3w za wci\u015Bni\u0119cia guzika na pude\u0142ku. Kiedy jednak to uczyni\u0105, kto\u015B poniesie \u015Bmier\u0107. Po d\u0142ugich rozmy\u015Blaniach Norma naciska przycisk. W tym samym momencie, w innym zak\u0105tku kraju, nieznany im m\u0119\u017Cczyzna morduje \u017Con\u0119. Wkr\u00F3tce Steward ponownie odwiedza Lewis\u00F3w, by wr\u0119czy\u0107 im pieni\u0105dze i odebra\u0107 pude\u0142ko. Na po\u017Cegnanie informuje par\u0119, \u017Ce nie wiadomo, kto nast\u0119pny otrzyma podobn\u0105 ofert\u0119 i czy w\u00F3wczas kt\u00F3re\u015B z nich nie zginie. Arthur i Norma musz\u0105 jak najszybciej odkry\u0107, na czym naprawd\u0119 polega ta bezwzgl\u0119dna gra. Scenariusz oparto na powie\u015Bci \"Button, Button\" Richarda Mathesona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1998417.jpg","",[]],"65412356":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65412357":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65412358":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65412359":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65412360":["Chwyt na chore dziecko\/Co si\u0119 sta\u0142o z Championem
Do biura Septagonu zg\u0142asza si\u0119 czworo rozhisteryzowanych staruszk\u00F3w. Wszyscy oni po\u017Cyczyli pieni\u0105dze swojemu m\u0142odemu s\u0105siadowi. Znaj\u0105 go od dziecka, dlatego uwierzyli, kiedy powiedzia\u0142, \u017Ce zbiera na operacj\u0119 dla swojej 5-letniej c\u00F3reczki, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Ce uratowa\u0107 tylko kosztowny zabieg w Niemczech. Niebawem ojciec i c\u00F3rka znikaj\u0105 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Detektywi montuj\u0105 kamery przed drzwiami mieszkania m\u0119\u017Cczyzny. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej w zapisie z monitoringu wida\u0107, jak zakapturzona posta\u0107 wynosi z mieszkania jakie\u015B pud\u0142a. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem kobiety, kt\u00F3rej zgin\u0105\u0142 ukochany piesek. Zaginiony york jest wielokrotnym medalist\u0105 i przygotowywany by\u0142 w\u0142a\u015Bnie do kolejnego konkursu. Znikn\u0105\u0142 w pism salonie pi\u0119kno\u015Bci, kiedy w\u0142a\u015Bcicielka p\u0142aci\u0142a za zabieg. Kobieta jest przekonana, \u017Ce pupil zosta\u0142 porwany...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65412361":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","","",[]],"65412362":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","","",[]],"65412363":["Indyk z tofu to doskona\u0142a wegetaria\u0144ska propozycja na \u015Awi\u0119to Dzi\u0119kczynienia. W programie r\u00F3wnie\u017C historia przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy stworzyli zdrowe batony orzechowe. Ponadto wizyta w fabryce produkuj\u0105cej codziennie 1,5 miliona puszek popularnego napoju dla dzieci. Na koniec pyszne s\u0142odko\u015Bci z chrupi\u0105cymi migda\u0142ami, kwaskow\u0105 \u017Curawin\u0105 i delikatn\u0105 bia\u0142\u0105 czekolad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"65412364":["Re\u017C.: Jitka Rudolfov\u00E1.
Urban (Michael Balcar) po \u015Bmierci matki zostaje wychowywany przez zegarmistrza (Viktor Preiss) i jego \u017Con\u0119 (\u00C9va Bandor). M\u0119\u017Cczyzna uczy ch\u0142opaka fachu, a gdy ten osi\u0105ga odpowiedni wiek, proponuje mu r\u0119k\u0119 swojej jedynej c\u00F3rki Laury (Dana Droppov\u00E1). Urban i Laura czuj\u0105 podekscytowanie na my\u015Bl o \u015Blubie. Zanim jednak do niego dojdzie, Urban musi wyruszy\u0107 na poszukiwania mitycznego zegarka, kt\u00F3ry ostrzega przed nadchodz\u0105c\u0105 \u015Bmierci\u0105. Dodatkowo ch\u0142opak nie wie, jakie s\u0105 rzeczywiste plany zegarmistrza wobec jego osoby. Czesko-s\u0142owacka ba\u015B\u0144 o mi\u0142o\u015Bci, w kt\u00F3rej nie brakuje magicznych stwor\u00F3w, ale tak\u017Ce mora\u0142u.","","",[]],"65412365":["Re\u017C.: Michael Baumgarten.
Nastoletni Robbie (Jansen Panettiere) sprawia problemy wychowawcze. Babcia wysy\u0142a ch\u0142opaka do wuja i ciotki na Floryd\u0119. W Cocoa Beach Robbie poznaje sympatyczn\u0105 Rin\u0119 (Kathryn Newton), ale zostaje zaatakowany przez jej ch\u0142opaka. Nast\u0119pnego dnia konfrontuje si\u0119 z kolejnym \u0142obuzem. Wkr\u00F3tce Robbie rozpoczyna nauk\u0119 sztuk walki. Ta decyzja zapocz\u0105tkowuje tak\u017Ce jego przemian\u0119 wewn\u0119trzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149626.jpg","",[]],"65412366":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"65412367":["Re\u017C.: Svetlana Cvetko.
Szkotka Ana (Hayley McLaughlin) dzi\u0119ki studenckiej wymianie trafia na ameryka\u0144ski uniwersytet. Dziewczyna staje si\u0119 celem niebezpiecznego stalkera. \u017Beby od niego uciec, postanawia skorzysta\u0107 z zaproszenia Monicy (Danika Yarosh), kole\u017Canki z uczelni, i zamieszka\u0107 w jej rodzinnym domu po\u0142o\u017Conym w sielskim miasteczku. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce Ana jest podobna do siostry Monicy, Camilli, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a w wypadku samochodowym. Rodzice Monicy, Olivia (Teri Polo) i Peter (Dylan Walsh) traktuj\u0105 j\u0105 jakby by\u0142a ich zmar\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0105. Ana zaczyna odkrywa\u0107 mroczne sekrety rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1983349.jpg","",[]],"65412368":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Jack Sadelstein (Adam Sandler) i jego siostra bli\u017Aniczka Jill (Adam Sandler) fizycznie s\u0105 do siebie bardzo podobni, ale ich charaktery r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 zasadniczo. Mieszkaj\u0105cy w Los Angeles Jack pracuje w bran\u017Cy reklamowej. Spe\u0142nia si\u0119 te\u017C jako m\u0105\u017C uroczej Erin (Katie Holmes) i ojciec dw\u00F3jki dzieci. Natomiast nieobliczalna Jill wiedzie szalone \u017Cycie na nowojorskim Bronksie. Rodze\u0144stwo od wielu lat nie potrafi si\u0119 ze sob\u0105 porozumie\u0107. W tym roku jednak kobieta postanawia odwiedzi\u0107 brata z okazji \u015Awi\u0119ta Dzi\u0119kczynienia. Gdy tylko przekracza pr\u00F3g domu Jacka, atmosfera robi si\u0119 napi\u0119ta. Niezra\u017Cona tym Jill chce zosta\u0107 w Kalifornii na d\u0142u\u017Cej. Wojna mi\u0119dzy bli\u017Aniakami wydaje si\u0119 nieunikniona... Kolejne dzie\u0142o zabawnego duetu: Adam Sandler i Dennis Dugan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167074.jpg","",["N"]],"65412369":["Re\u017C.: E.W. Swackhamer.
Cooper Redman (Gary Hershberger) i Justin Rowe (Stephen Caffrey) studiuj\u0105 na Harvardzie u szanowanego profesora kryminologii Ruska (James Sutorius). Pewnego dnia wyk\u0142adowca dowiaduje si\u0119, \u017Ce ci dwaj studenci, nienale\u017C\u0105cy do pilnych, wykradli mu testy. Zirytowany, zamierza wyrzuci\u0107 ich z uczelni. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej zaj\u0119cia na uczelni, w zast\u0119pstwie za znajomego, prowadzi porucznik Columbo (Peter Falk). Jego wyk\u0142ad podoba si\u0119 s\u0142uchaczom, kt\u00F3rzy pytaj\u0105c o szczeg\u00F3\u0142y, odprowadzaj\u0105 go a\u017C na parking. Tam, znajduj\u0105 cia\u0142o profesora Ruska. Cooper i Justin oferuj\u0105 porucznikowi swoj\u0105 pomoc w prowadzeniu \u015Bledztwa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Rusk mia\u0142 romans z \u017Con\u0105 trenera koszykarzy, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzi\u0142 ostatni\u0105 noc. Co wi\u0119cej, wiadomo, \u017Ce prowadzi\u0142 spraw\u0119 dotycz\u0105c\u0105 bankowych malwersacji, a w dodatku narazi\u0142 si\u0119 kt\u00F3remu\u015B ze student\u00F3w. Sprawa okazuje si\u0119 niezwykle skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2075123.jpg","",[]],"65412370":["Za g\u0142osem serca
Adek poszukuje Kamili, przyjaci\u00F3\u0142ki swojej zaginionej siostry. Gdy udaje mu si\u0119 do niej dotrze\u0107, kobieta nie chce z nim rozmawia\u0107, poniewa\u017C kto\u015B jej grozi. Do biura trafia 30-latka, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jest zdradzana przez m\u0119\u017Ca. Adek i Nina odkrywaj\u0105, \u017Ce partner klientki rzeczywi\u015Bcie spotyka si\u0119 w ukryciu z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce domniemana kochanka jest prywatnym detektywem, kt\u00F3ra na zlecenie m\u0119\u017Ca klientki gromadzi informacje o 6-letniej dziewczynce. Sprawa jest niepokoj\u0105ca, poniewa\u017C przed rokiem w wypadku samochodowym klientka i jej m\u0105\u017C stracili ukochan\u0105 c\u00F3reczk\u0119. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna chce uprowadzi\u0107 dziewczynk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65412371":["Porwanie dla okupu
Do biura przychodz\u0105 Tomasz i Marta, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce ich 18-letni syn, Maks, zosta\u0142 uprowadzony. Niebawem porywacze \u017C\u0105daj\u0105 od zrozpaczonych rodzic\u00F3w okupu. Mimo ogromnego zaanga\u017Cowania Igorowi i Majce nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka przed dniem wyznaczonym na przekazanie bandytom pieni\u0119dzy. Spraw\u0119 komplikuje zdenerwowanie Tomasza, kt\u00F3ry rzuca si\u0119 na sprawc\u0119 w chwili przekazania okupu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",[]],"65412372":["Re\u017C.: Carey Meyer.
Panna m\u0142oda z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czeka na narzeczonego. W tym czasie dw\u00F3ch dru\u017Cb\u00F3w zostaje odnalezionych w fontannie pe\u0142nej krwi. S\u0105 skuci kajdankami i nie wiedz\u0105, jak si\u0119 tam znale\u017Ali. Ekipa CSI podejrzewa, ze dosz\u0142o do morderstwa. Panna m\u0142oda i zebrani go\u015Bcie obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 mo\u017Ce by\u0107 Charlie, jej narzeczony. Calleigh odkrywa, \u017Ce nie dogadywa\u0142 si\u0119 on z dru\u017Cbami. Ryan odnajduje w ich krwi skopolamin\u0119, narkotyk powoduj\u0105cy chwilow\u0105 amnezj\u0119. Porucznik Horatio Caine i jego ekipa musz\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co si\u0119 wydarzy\u0142o i odnale\u017A\u0107 zaginionego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"65412373":["Re\u017C.: Sam Hill.
Horatio Caine otrzymuje zadanie odnalezienia zaginionej Ashley Tanner, kt\u00F3rej samoch\u00F3d znaleziono na Everglades. Podczas gdy Calleigh i Jesse analizuj\u0105 \u015Blady z porzuconego auta, Ryan i Natalia odwiedzaj\u0105 hotel, w kt\u00F3rym poszukiwana dziewczyna si\u0119 zatrzyma\u0142a. Poznaj\u0105 jej kochanka, Jimmy'ego Burrisa, kt\u00F3ry podaje si\u0119 za agenta modelek. Tymczasem policja namierza par\u0119, kt\u00F3ra pos\u0142uguje si\u0119 kart\u0105 kredytow\u0105 zaginionej. Madeline Briggs i jej towarzysz twierdz\u0105, \u017Ce tylko po\u017Cyczyli sobie jej portfel. We wskazanym przez nich miejscu \u015Bledczy dokonuj\u0105 makabrycznego odkrycia. Natrafiaj\u0105 na odci\u0119t\u0105 r\u0119k\u0119 i nog\u0119. R\u0119ka nale\u017Ca\u0142a do Ashley, ale noga - do innej kobiety. Co wi\u0119cej, ko\u0144czyna jest pokryta radioaktywnym piachem, kt\u00F3ry wyst\u0119puje tylko w Las Vegas. Horatio wzywa na pomoc dr. Raya Langstona. Ten stwierdza, \u017Ce noga nale\u017Cy do Samanthy Matthews - dziewczyny, kt\u00F3rej poszukiwa\u0142a ekipa z Las Vegas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"65412374":["Re\u017C.: Lin Oeding.
Drwal Joe Braven (Jason Momoa) ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 wyr\u0119bem drzew i prowadzi spokojne \u017Cycie u boku \u017Cony Stephanie (Jill Wagner), wychowuj\u0105c z ni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Charlotte (Sasha Rossof). Pewnego dnia do m\u0119\u017Cczyzny trafia na grupa gro\u017Anych przemytnik\u00F3w narkotyk\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105, by jego zak\u0142ad sta\u0142 si\u0119 przykrywk\u0105 dla ich interes\u00F3w. Gdy si\u0119 im sprzeciwia, Bravenom zaczyna grozi\u0107 niebezpiecze\u0144stwo. Rodzina staje do walki z bezwzgl\u0119dnymi przest\u0119pcami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839807.jpg","",[]],"65412375":["Prow.: Anna G\u0142ogowska, Krzysztof Ibisz.
Kolejna edycja emocjonuj\u0105cego show. Do rywalizacji o Kryszta\u0142ow\u0105 Kul\u0119 przyst\u0105pi 11 gwiazd, kt\u00F3rym na parkiecie i treningach b\u0119d\u0105 partnerowa\u0107 zawodowi tancerzy. O cenne trofeum b\u0119d\u0105 walczy\u0107: aktorka Ma\u0142gorzata Pie\u0144kowska, czyli serialow\u0105 Marysia Rogowska z \"M jak mi\u0142o\u015B\u0107\", by\u0142y reprezentant Polski i siatkarski wicemistrz \u015Bwiata \u0141ukasz Kadziewicz, obdarzony niebanalnym g\u0142osem wokalista S\u0142awomir Uniatowski, aktorka Anna Cie\u015Blak, piosenkarka Ewelina Lisowska, autorka przeboju \"W stron\u0119 s\u0142o\u0144ca\", Artur Pontek graj\u0105cy sympatycznego sier\u017Canta w \"Ojcu Mateuszu\", m\u0142ody aktor Patryk Pniewski, znany z serialu \"Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107\", Cleo, wokalistka, kt\u00F3ra wraz z Donatanem wylansowa\u0142a przeb\u00F3j \"My S\u0142owianie\", aktor Rafa\u0142 Mohr, s\u0142ynny Nielat z serialu \"Pitbull\", pogodynka Ma\u0142gorzata Tomaszewska-S\u0142omina oraz aktorka i sportsmenka Magdalena Lamparska. W jury ponownie zasi\u0105d\u0105: pierwsza dama polskiego kina Beata Tyszkiewicz, s\u0119dzia mi\u0119dzynarodowy Iwona Pavlovi\u0107, utytu\u0142owany zawodowy tancerz, wielokrotny mistrz \u015Bwiata i Europy Micha\u0142 Malitowski oraz charyzmatyczny aktor Andrzej Grabowski. Program poprowadz\u0105 Anna G\u0142ogowska i Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211763.jpg","",["N"]],"65412376":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65412377":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65412378":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65412379":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65412241":["Spirala strachu
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci zostaje zgwa\u0142cona ci\u0119\u017Carna kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce w okolicy dochodzi\u0142o ju\u017C do podobnych napa\u015Bci. Mieszka\u0144cy miasteczka postanawiaj\u0105 odnale\u017A\u0107 sprawc\u0119 i wymierzy\u0107 mu sprawiedliwo\u015B\u0107. Detektywi organizuj\u0105 ryzykown\u0105 prowokacj\u0119. Tymczasem Adam przygotowuje swoich podopiecznych z klubu judo do wa\u017Cnych zawod\u00F3w. Jeden z zawodnik\u00F3w nie przyk\u0142ada si\u0119 jednak do trening\u00F3w. W klubie pojawia si\u0119 te\u017C jego kolega. Okazuje si\u0119 on k\u0142opotliwym go\u015Bciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65412242":["Dary losu
Zostaje zamordowana para staruszk\u00F3w. Chocia\u017C sprawcy spl\u0105drowali dom ofiar, ich c\u00F3rka twierdzi, \u017Ce znikn\u0119\u0142a tylko jedna rzecz. Jest to obraz, kt\u00F3ry by\u0142 w rodzinie od pokole\u0144 i uchodzi\u0142 za przedmiot przynosz\u0105cy pecha. Tymczasem Maja u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce Szwarc zbyt du\u017Co wie na temat swoich koleg\u00F3w z komendy. Nie tylko wydaje si\u0119 wtajemniczony w ich osobiste sprawy, lecz tak\u017Ce potrafi przywo\u0142a\u0107 szczeg\u00F3\u0142y prowadzonych przez innych pracownik\u00F3w komendy \u015Bledztw sprzed lat. Detektywi postanawiaj\u0105 baczniej mu si\u0119 przyjrze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65412243":["Wizja
Zagin\u0119\u0142a mieszkanka jednego z podwarszawskich miasteczek, 16-letnia Daria. W spraw\u0119 zaanga\u017Cowani s\u0105 funkcjonariusze policji wodnej, kt\u00F3rzy przeczesuj\u0105 pobliskie jezioro. Rodzice Darii anga\u017Cuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C jasnowidza. M\u0119\u017Cczyzna odgrywa istotn\u0105 rol\u0119 w \u015Bledztwie. Tymczasem Natalia i Kuba maj\u0105 ciche dni. M\u0119\u017Cczyzna nocuje u kolegi i wyrabia nadgodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65412244":["Artur wprowadza si\u0119 do A\u015Bki. Kaja zauwa\u017Ca ich przed hotelem. Wkr\u00F3tce m\u00F3wi Natalii, \u017Ce widzia\u0142a G\u00F3rskiego ca\u0142uj\u0105cego si\u0119 z nieznajom\u0105 dziewczyn\u0105. Zdenerwowana Lipska odwo\u0142uje zaplanowane wcze\u015Bniej spotkanie z nim. W zamian wybiera si\u0119 z Kaj\u0105 do klubu. Igor jedzie do Marzeny, by przekaza\u0107 jej umow\u0119. Przy okazji jest \u015Bwiadkiem jej k\u0142\u00F3tni z zazdrosnym m\u0119\u017Cem. Tymczasem w hotelu zjawiaj\u0105 si\u0119 Kamil (Tomasz Borkowski) i Wera (Ilona Ostrowska). Zakochan\u0105 par\u0119 obserwuje Hubert (Pawe\u0142 \u0141awrynowicz). Nied\u0142ugo potem Kamil o\u015Bwiadcza si\u0119 Werze. Nast\u0119pnego dnia w hotelowym barze przypadkowo spotyka on Huberta. Wkr\u00F3tce pojawia Wera, kt\u00F3ra chce porozmawia\u0107 z Kamilem. Hubert nie wytrzymuje i wtr\u0105ca si\u0119 w ich dyskusj\u0119. Dopiero wtedy Wera m\u00F3wi Kamilowi, \u017Ce Hubert jest jej m\u0119\u017Cem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217377.jpg","",["N"]],"65412245":["W hotelu zjawiaj\u0105 si\u0119 Irena (Agnieszka Wosi\u0144ska) i jej dwie c\u00F3rki: nastoletnia Monika (Marta Wierzbicka) i roczna Ola. Przypadkowo klucz do ich pokoju dostaje tak\u017Ce Wandenberg (Lionel Lagerbe), trener pi\u0142karski, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 do Polski negocjowa\u0107 kontrakt z jednym z polskich klub\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna szykuje si\u0119 do prezentacji. Wkr\u00F3tce Monika dla \u017Cartu zamienia tekst wyst\u0105pienia, dodaj\u0105c do niego mn\u00F3stwo przekle\u0144stw rodem z kibicowskiego slangu. Niebawem udaje si\u0119 do sklepu z dopalaczami. Artur i A\u015Bka wracaj\u0105 z treningu. Nagle G\u00F3rski zauwa\u017Ca p\u0119dz\u0105cy w stron\u0119 dziewczyny motocykl. Na szcz\u0119\u015Bcie w ostatniej chwili udaje mu si\u0119 wyci\u0105gn\u0105\u0107 j\u0105 spod k\u00F3\u0142 maszyny. A\u015Bka upadaj\u0105c, uderza go w klatk\u0119 piersiow\u0105. W efekcie Artur zostaje przetransportowany do szpitala. Zrozpaczona dziewczyna biegnie do hotelu zawiadomi\u0107 personel o jego wypadku. Tymczasem Iwona \u015Bwi\u0119tuje razem z Andrzejem swoje urodziny. Nagle w przyp\u0142ywie emocji pyta go, czy zostanie jej m\u0119\u017Cem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217377.jpg","",["N"]],"65412246":["A\u015Bka podj\u0119\u0142a samodzieln\u0105 decyzj\u0119 o wyci\u0119ciu fragmentu audiobuka. Wydawnictwo boi si\u0119 procesu z autorem, kt\u00F3ry jest niezadowolony ze zmian. Artur postanawia zaanga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w spraw\u0119 i z pomoc\u0105 Kuby przekona\u0107 pisarza do zaakceptowania poprawek. W hotelu zatrzymuj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie, kt\u00F3rzy przyjechali na pogrzeb biznesmena Jerzego Hajdara. W\u015Br\u00F3d \u017Ca\u0142obnik\u00F3w s\u0105 wdowa Izabela (Dorota Kwiatkowska-Rae), syn Maciej (Andrzej Deskur) oraz pracownicy - Anka (Barbara Ka\u0142u\u017Cna) i Piotr (Krzysztof Pluskota). Ostatni\u0105 wol\u0105 zmar\u0142ego by\u0142o wy\u015Bwietlenie DVD z jego po\u017Cegnaniem dla rodziny. Nagranie zawiera dowody zdrady Izabeli i informacj\u0119, \u017Ce Hajdar ca\u0142y sw\u00F3j maj\u0105tek zapisa\u0142 wiernym wsp\u00F3\u0142pracownikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217377.jpg","",["N"]],"65412247":["Andrzej umawia si\u0119 z Marzen\u0105 na kolejny objazd po biurach. B\u0142a\u017Cej pods\u0142uchuje rozmow\u0119 \u017Cony. Podejrzewa, \u017Ce kobieta ma romans z Wysockim. Czeka na niego pod jego domem i kiedy ten podje\u017Cd\u017Ca, rzuca si\u0119 na niego z pi\u0119\u015Bciami. W hotelu zjawia si\u0119 Marcin Zawada, kt\u00F3ry um\u00F3wi\u0142 si\u0119 tam z kochank\u0105, Wand\u0105. Wkr\u00F3tce przyje\u017Cd\u017Ca tam te\u017C przyjaciel Marcina i... m\u0105\u017C Wandy. Grzegorz r\u00F3wnie\u017C um\u00F3wi\u0142 si\u0119 w hotelu ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105, Patrycj\u0105. Okazuje si\u0119 ona c\u00F3rk\u0105 Marcina. Tymczasem Kosi\u0144ski bez wcze\u015Bniejszego uprzedzenia odwiedza Natali\u0119 w hotelu. Wychodzi na jaw, \u017Ce zna\u0142 ojca dziewczyny. Marzena ponownie spotyka si\u0119 w motelu z Igorem. Natalia daje do zrozumienia Arturowi, \u017Ce powinien poszuka\u0107 innej pracy. Lipska coraz bardziej zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Kaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217377.jpg","",["N"]],"65412248":["Piotr i Anna nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Udaj\u0105 si\u0119 na konsultacj\u0119 do terapeuty. Specjalistka radzi Annie, by uwolni\u0142a sw\u00F3j stres t\u0142uk\u0105c gliniane naczynia, kt\u00F3re wcze\u015Bniej ulepi\u0142a. Nastr\u00F3j biologicznych rodzic\u00F3w udziela si\u0119 tak\u017Ce Nikodemowi. W trakcie kolejnego spotkania z terapeut\u0105 Piotr zaczyna wymachiwa\u0107 siekier\u0105. Henio i Zenon postanawiaj\u0105 interweniowa\u0107. Ela prosi Nikodema, by zosta\u0142 jej tanecznym partnerem. Ch\u0142opak jednak musi odm\u00F3wi\u0107. Wcze\u015Bniej bowiem zawar\u0142 z Jankiem pakt, w my\u015Bl kt\u00F3rego obaj trzymaj\u0105 si\u0119 od dziewczyny z daleka. Jego brat nie jest jednak tak honorowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65412249":["Piotr budzi si\u0119 po suto zakrapianej imprezie. Ku swemu przera\u017Ceniu odkrywa, \u017Ce w trakcie rodzinnej libacji pozwoli\u0142 Jadzi za\u0142o\u017Cy\u0107 warzywnik na trawniku przed domem. Kiedy Kowalska rozrzuca na grz\u0105dkach obornik, w ogrodzie pojawia si\u0119 Milena. Piotr zazdro\u015Bci Hamletowi, kt\u00F3ry zam\u00F3wi\u0142 sobie portret w stroju du\u0144skiego ksi\u0119cia. Chc\u0105c sprawi\u0107 mu przyjemno\u015B\u0107, Henryk zamierza kupi\u0107 pos\u0105g ze styropianu, na kt\u00F3rym zamo\u017Cny Kowlski wciela si\u0119 w Apolla. Ela prosi Nikodema, by napisa\u0142 za ni\u0105 prac\u0119 klasow\u0105. Hamlet obieca\u0142 bowiem c\u00F3rce nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, je\u015Bli poprawi oceny. W ramach podzi\u0119kowania dziewczyna ca\u0142uje Nikodema w policzek. Janek szaleje z zazdro\u015Bci. Zenon pr\u00F3buje upi\u0107 Piotra nalewk\u0105 miodow\u0105 w\u0142asnej roboty, by zgodzi\u0142 si\u0119 na za\u0142o\u017Cenie pasieki w ogrodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65412250":["Anna i Piotr ok\u0142amuj\u0105 bliskich, \u017Ce wybieraj\u0105 si\u0119 na Cypr, po czym... zaszywaj\u0105 si\u0119 w swoim le\u015Bnym domku. Henryk postanawia skorzysta\u0107 z okazji i zorganizowa\u0107 w rezydencji przyj\u0119cie urodzinowe. Janek r\u00F3wnie\u017C zaprasza koleg\u00F3w na imprez\u0119 w basenie. Wcze\u015Bniej jednak musi pozby\u0107 si\u0119 Jadwigi. Romantyczne chwile Anny i Piotra przerywa odg\u0142os zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 krok\u00F3w. Przera\u017Cona para chowa si\u0119 w piwniczce na wina, gdzie spotyka... z\u0142odzieja. Ma\u0142\u017Conkowie musz\u0105 sp\u0119dzi\u0107 w jego towarzystwie kilka godzin, na g\u00F3rze bowiem krz\u0105taj\u0105 si\u0119 Jadwiga i s\u0142u\u017C\u0105ca Kasia, kt\u00F3re postanowi\u0142y uporz\u0105dkowa\u0107 le\u015Bny domek. W trakcie imprezy w basenie Ela nagle traci przytomno\u015B\u0107. Janek i Nikodem pr\u00F3buj\u0105 j\u0105 ocuci\u0107. Zostaj\u0105 przy\u0142apani przez Hamleta, kt\u00F3ry oskar\u017Ca ich o molestowanie swojej c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65412251":["Henryk \u015Bwi\u0119tuje swoje 45. urodziny. Tymczasem Piotra odwiedza partner biznesowy, Romek. Henryk rozpoznaje w nim m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry dwadzie\u015Bcia lat wcze\u015Bniej go oszuka\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 by\u0142 zamieszany r\u00F3wnie\u017C Piotr. Anna i Milena sugeruj\u0105 Jadwidze, \u017Ce powinna uwie\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca i zaprezentowa\u0107 si\u0119 mu w sypialni w jakim\u015B seksownym stroju. Janek i Nikodem nagrywaj\u0105 film urodzinowy dla Henryka. Udaje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 do udzia\u0142u w nim wszystkich znajomych jubilata, a tak\u017Ce Marcina Millera, lidera ulubionego zespo\u0142u bohatera dnia, grupy Boys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65412252":["Pierwsz\u0105 klientk\u0105 Kasi jest 19-letnia zwyci\u0119\u017Cczyni konkursu pi\u0119kno\u015Bci, kt\u00F3ra zosta\u0142a oszukana przez organizatora wydarzenia. Prawniczka podejrzewa jednak, \u017Ce sprawa jest bardziej skomplikowana. W s\u0105dzie czeka j\u0105 starcie z bezkompromisowym mecenasem Wyrzykowskim (Antoni Pawlicki).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180279.jpg","",["N"]],"65412253":["Do Kasi zg\u0142asza si\u0119 samotny ojciec tr\u00F3jki dzieci, kt\u00F3remu pa\u0144stwo chce odebra\u0107 pociechy. M\u0119\u017Cczyzna t\u0142umaczy swoje problemy wychowawcze rozpacz\u0105 po \u015Bmierci \u017Cony. Kasi udaje si\u0119 wygra\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Niebawem jednak odkrywa, \u017Ce dzieci pozostawiono bez opieki, podczas gdy ich ojciec dobrze si\u0119 bawi na mie\u015Bcie. Kasia szuka sposobu, by naprawi\u0107 sw\u00F3j b\u0142\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180279.jpg","",["N"]],"65412254":["Ojciec Chrzestny
Rodzina Mastelarz\u00F3w idzie na pogrzeb wiekowego Henryka, szanowanego przedsi\u0119biorcy z Warszawy. Tymczasem zostaje zastrzelona synowa m\u0119\u017Cczyzny, Dorota. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzina mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. Jest w\u015Br\u00F3d nich wydziedziczony syn Mastelarz\u00F3w. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce Dorota by\u0142a przypadkow\u0105 ofiar\u0105. Natalia przy\u0142apuje Agat\u0119 na fotografowaniu akt starych spraw. Podejrzewa, \u017Ce kole\u017Canka donosi. Zastanawia si\u0119, jak powinna zareagowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412255":["K.O.
Znany zawodnik MMA, \"Wariat\" Wariacki, zostaje znaleziony martwy w swojej willi pod Warszaw\u0105. Na zw\u0142oki jako pierwszy natkn\u0105\u0142 si\u0119 policyjny informator, a jednocze\u015Bnie przyjaciel ofiary, Misiek. \u015Aledztwo w tej sprawie prowadz\u0105 Adam i Ewa. Wydaje si\u0119, \u017Ce dosz\u0142o do wypadku, z biegiem czasu jednak str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Cczyzny nie by\u0142a dzie\u0142em przypadku. Wymagaj\u0105ca pe\u0142nego zaanga\u017Cowania praca w CBP odbija si\u0119 na \u017Cyciu prywatnym Ewy. Kobieta powoli traci kontakt ze swoimi dzie\u0107mi. Pomaga jej sympatyczny s\u0105siad, Gerd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412256":["Przemoc
Str\u00F3\u017Ce prawa poszukuj\u0105 cz\u0142onk\u00F3w gangu, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 uprowadzeniami dla okupu. Detektywom udaje si\u0119 uwolni\u0107 jedno z porwanych dzieci, ale sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Niebawem dochodzi do kolejnego uprowadzenia i nikt nie jest w stanie powiedzie\u0107, jak sko\u0144czy si\u0119 \u015Bledztwo. Olgierd znajduje w okolicy swojego bloku nieprzytomn\u0105 Iz\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna przedawkowa\u0142a. Str\u00F3\u017Cowi prawa udaje si\u0119 ocali\u0107 jej \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412257":["Regu\u0142y gry
M\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony na progu swojego domu. Jego partnerka, trafiona rykoszetem, zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Zab\u00F3jca strzela\u0142 z samochodu, kt\u00F3ry nale\u017Cy do by\u0142ej dziewczyny denata. Kobieta zostaje zatrzymana. Tajemnice, kt\u00F3re wychodz\u0105 na jaw za jej po\u015Brednictwem, bardzo komplikuj\u0105 \u015Bledztwo. Natalia i Aneta przygotowuj\u0105 prowokacj\u0119, kt\u00F3ra pozwoli im ustali\u0107, czy Agata donosi na innych cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412258":["Fundamenty
Zostaje uprowadzony mieszkaj\u0105cy w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci deweloper. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna obawia\u0142 si\u0119 o swoje bezpiecze\u0144stwo, a wok\u00F3\u0142 jego firmy kr\u0119cili si\u0119 podejrzani ludzie. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce uprowadzony by\u0142 uwik\u0142any w nielegalne interesy. Trop prowadzi str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do brutalnego morderstwa, kt\u00F3re pope\u0142niono na Ukrainie. Ewa, dzi\u0119ki pomocy \u017Banety, poznaje prawd\u0119 na temat Gerda. Sympatyczny z pozoru Niemiec okazuje si\u0119 gro\u017Anym pedofilem. Aneta postanawia ze wszelk\u0105 cen\u0119 go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412259":["Echa przesz\u0142o\u015Bci
Kto\u015B uprowadza nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 by\u0142ego gangstera. Trop prowadzi do dawnego konkurenta ojca dziewczyny. Sprawy komplikuj\u0105, gdy w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych ofiary pojawiaj\u0105 si\u0119 podejrzane komentarze. Pozwalaj\u0105 one przypuszcza\u0107, \u017Ce to jednak nie rywal ojca stoi za uprowadzeniem. Matka Krystiana, Alicja, chce zacz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"65412260":["Re\u017C.: Director X..
Priest (Trevor Jackson ) jest m\u0142odym, lecz zaradnym dilerem narkotykowym. Pewnego dnia postanawia zrezygnowa\u0107 z prowadzenia tego rodzaju biznesu. Zanim jednak ca\u0142kiem wycofa si\u0119 z nielegalnej dzia\u0142alno\u015Bci, chce po raz ostatni si\u0119 wzbogaci\u0107. Priest udaje si\u0119 do Meksyku, gdzie planuje skontaktowa\u0107 si\u0119 z dostawc\u0105 towaru - kartelem. Film jest remake'em nakr\u0119conego w latach 70. \"Odlotu\".","","",[]],"65412261":["Witryna
Niespodziewanie znika w\u0142a\u015Bcicielka butiku - Inga Zimi\u0144ska. Przest\u0119pcy \u017C\u0105daj\u0105 od jej rodziny okupu. M\u0105\u017C odbiera w nocy telefon z numeru swojej \u017Cony. Gruby m\u0119ski g\u0142os chce dwustu tysi\u0119cy euro za uwolnienie zak\u0142adniczki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kochanek Ingi, projektant Micha\u0142owski, znalaz\u0142 jej zw\u0142oki na witrynie butiku, a nast\u0119pnie ukry\u0142. Policja podejrzewa o morderstwo i szanta\u017C Olafa Zimi\u0144skiego i jego kochank\u0119. Gdy \u015Bledczy planuj\u0105 schwytanie ich w czasie przekazywania okupu, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jednak winien jest kto inny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65412262":["Szczur w szkole
Licealistka Lena \u015Awiderska zostaje zabita ciosem prosto w serce nieopodal swojej szko\u0142y. Dziewczyna by\u0142a podejrzewana o okradanie koleg\u00F3w. W dniu zab\u00F3jstwa mia\u0142a przy sobie aparat fotograficzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej nale\u017Ca\u0142 do Janka Zab\u0142ockiego z tej samej klasy. Ch\u0142opak wkr\u00F3tce po tragedii zostaje napadni\u0119ty na klatce schodowej swojego domu. W szamotaninie rani napastnika. Trop wiedzie do tajemniczego przyjaciela \u015Awiderskiej z czas\u00F3w jej pobytu w domu dziecka. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce to on jest winien \u015Bmierci Leny. M\u00F3g\u0142 zabi\u0107 w przyp\u0142ywie zazdro\u015Bci za to, \u017Ce odrzuci\u0142a jego zaloty. Sprawa ujawnia sekrety dotycz\u0105ce te\u017C innych maturzyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65412263":["Pod nieobecno\u015B\u0107 szefa ch\u0142opak i dziewczyna zostaj\u0105 napadni\u0119ci w jego apartamencie\/Modelka mdleje podczas sesji
Malwina marzy o karierze fotomodelki i w\u0142a\u015Bnie podpisa\u0142a sw\u00F3j pierwszy kontrakt na zdj\u0119cia do katalogu modowego. Dziewczyna jest gotowa zrobi\u0107 wszystko, \u017Ceby dobrze wypa\u015B\u0107. Na kilka dni przed sesj\u0105 g\u0142odzi si\u0119 w celu utrzymania perfekcyjnej sylwetki. To prowadzi do os\u0142abienia organizmu i w trakcie sesji Malwina traci przytomno\u015B\u0107. Kamil podczas nieobecno\u015Bci swojego szefa ma podlewa\u0107 kwiatki w jego mieszkaniu. Ch\u0142opak zaprasza do niego Zuz\u0119. Tymczasem na miejscu pojawia si\u0119 dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy \u017C\u0105daj\u0105 wskazania sejfu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65412264":["M\u0142oda kobieta po cesarskim ci\u0119ciu dostaje krwotoku wewn\u0119trznego \/ Nastoletni detektywi doprowadzaj\u0105 do zatrzymania bandyt\u00F3w
Marta kilka dni temu, dzi\u0119ki cesarskiemu ci\u0119ciu, urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. W opiece nad dzieckiem pomaga jej m\u0105\u017C, Pawe\u0142. Pewnego dnia musi na chwil\u0119 pojecha\u0107 do pracy i obiecuje, \u017Ce w drodze powrotnej zrobi zakupy. Mija jednak kilka godzin, a m\u0119\u017Cczyzna nie wraca. Marta postanawia sama wybra\u0107 si\u0119 do sklepu. Niestety z powodu awarii windy musi znie\u015B\u0107 w\u00F3zek po schodach. Nieszcz\u0119\u015Bliwie przewraca si\u0119 na pod\u0142og\u0119. Dw\u00F3ch nieletnich detektyw\u00F3w-amator\u00F3w trafia przypadkiem na bandyt\u00F3w, kt\u00F3rzy dokonali napadu na bank. Ch\u0142opcy chc\u0105 zg\u0142osi\u0107 spraw\u0119 na policj\u0119, ale w telefonie wyczerpuje si\u0119 bateria. Jeden z nastolatk\u00F3w trafia w r\u0119ce przest\u0119pc\u00F3w. Kolega pr\u00F3buje go ratowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65412265":["Randka starszych kochank\u00F3w ko\u0144czy si\u0119 zawa\u0142em\/Gangsterzy gro\u017C\u0105 \u015Bmierci\u0105 drobnemu przedsi\u0119biorcy
Wdowa Sabina spotyka si\u0119 z Ryszardem, kt\u00F3rego \u017Cona zmar\u0142a ju\u017C jaki\u015B czas temu. Oboje wstydz\u0105 si\u0119 powiedzie\u0107 o swoim zwi\u0105zku dzieciom, dlatego umawiaj\u0105 si\u0119 na spotkania w domku letniskowym. W trakcie jednego z nich m\u0119\u017Cczyzna dostaje zawa\u0142u serca. Marek K\u0119pi\u0144ski jest w\u0142a\u015Bcicielem niewielkiej firmy produkcyjnej, kt\u00F3ra ostatnio ma powa\u017Cne problemy finansowe. Pewnego dnia do biznesmena zg\u0142asza si\u0119 Tomasz podaj\u0105cy si\u0119 za dziennikarza. Marek zapewnia go, \u017Ce interes idzie \u015Bwietnie. Kilka godzin p\u00F3\u017Aniej pod budynek zaje\u017Cd\u017Ca samoch\u00F3d, z kt\u00F3rego wysiada trzech m\u0119\u017Cczyzn w kominiarkach i z broni\u0105 w r\u0119ku. W\u0142a\u015Bciciel zamyka si\u0119 w biurze i dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"65412266":["Zemsta jest s\u0142odka
45-letni Witold Mirawski ma do\u015B\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144skiej rutyny. By j\u0105 przerwa\u0107, nawi\u0105zuje romans z du\u017Co m\u0142odsz\u0105 od siebie Oliwi\u0105. Niebawem si\u0119 w niej zakochuje. Gdy \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, Iwona, wyje\u017Cd\u017Ca do c\u00F3rki do Francji, Witold postanawia przeprowadzi\u0107 si\u0119 do kochanki. Oliwia jednak odrzuca jego o\u015Bwiadczyny. W tym samym czasie m\u0119\u017Cczy\u017Anie urywa si\u0119 tak\u017Ce kontakt z Iwon\u0105. Witold zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce \u017Cona tak\u017Ce ma swoje sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65412115":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65412116":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65412117":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65412118":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65412119":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412120":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412121":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412122":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412123":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412124":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412125":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412126":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65412127":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412128":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412129":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412130":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412131":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412132":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65412133":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412134":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412135":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412136":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412137":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412138":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65411791":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65411792":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65411793":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65411794":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65411795":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65411796":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"65411797":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"65411798":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"65411799":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"65411800":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65411801":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65411802":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65411803":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"65411804":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"65411805":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65411806":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65411807":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65411808":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65411809":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65411810":["Prow.: Micha\u0142 Kempa.
Przed mikrofonem staj\u0105 satyrycy amatorzy i profesjonali\u015Bci, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 swoich si\u0142 w stand-upie. Ci najlepsi potrafi\u0105 roz\u015Bmieszy\u0107 widowni\u0119 do \u0142ez w kilka minut. Gospodarzem programu jest Micha\u0142 Kempa.","","",[]],"65411813":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65411814":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65411815":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65411816":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65411817":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65411818":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65411819":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65411895":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65411896":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"65411897":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65411898":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65411899":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65411900":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"65411901":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65411902":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65411903":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65411904":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"65411905":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65411906":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"65411907":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"65411908":["Marek Sierocki zaprasza na podr\u00F3\u017C sentymentaln\u0105 do czas\u00F3w ery disco. W ka\u017Cdym odcinku prowadz\u0105cy przypomni histori\u0119 \u017Cycia i kariery jednego z najpopularniejszych wykonawc\u00F3w i zespo\u0142\u00F3w nale\u017C\u0105cych do tego nurtu. W programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno rodzimi muzycy, jak i gwiazdy \u015Bwiatowego formatu, a ka\u017Cdemu z bohater\u00F3w b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 jego najbardziej znane hity. Opr\u00F3cz przeboj\u00F3w disco Marek Sierocki zajmie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C muzyk\u0105 z gatunk\u00F3w eurodance i italodisco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170091.jpg","",[]],"65411909":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"65411910":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65411911":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65411912":["
Kolejny z kolei wielki koncert disco polo w I\u0142owie, b\u0119d\u0105cy muzycznym zako\u0144czeniem wakacji. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 znani arty\u015Bci oraz zespo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220705.jpg","",[]],"65411913":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Kolejna seria programu dla fan\u00F3w disco polo. Widzowie poznaj\u0105 historie najwi\u0119kszych gwiazd tego gatunku muzyki. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak zaczynali, gdzie szukaj\u0105 inspiracji do tworzenia nowych utwor\u00F3w oraz odkryj\u0105 kulisy powstawania najwi\u0119kszych przeboj\u00F3w. W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut- Je\u017Cyn\u0119 nie zabraknie muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65411914":["
Kolejny z kolei wielki koncert disco polo w I\u0142owie, b\u0119d\u0105cy muzycznym zako\u0144czeniem wakacji. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 znani arty\u015Bci oraz zespo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220705.jpg","",[]],"65411915":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"65411916":["Alina organizuje kolejne przyj\u0119cie. Tym razem dla pary influencer\u00F3w. Pan m\u0142ody relacjonuje wesele w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jego internetowi fani krytykuj\u0105 jednak wodzireja zabawy, Krystiana. Mikrofon przejmuje Robson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65411917":["Na weselu zjawia si\u0119 niezapowiedziany i nikomu nieznany go\u015B\u0107, Rysiek. Tymczasem Alina pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Robsonem. Z\u0142oty szef kuchni nie odbiera telefonu, jedynie wysy\u0142a tajemnicze SMS-y. Szefowa podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 porwany. Kobieta wzywa na pomoc reszt\u0119 ekipy i wsp\u00F3lnie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65411918":["Na sali weselnej Aliny tym razem zjawia si\u0119 upiorna panna m\u0142oda, kt\u00F3ra dopiero co przesz\u0142a zabieg botoksem. Wygl\u0105d kobiety jednak wprawia go\u015Bci weselnych w os\u0142upienie. Tymczasem Seba bierze udzia\u0142 w mieszanych sztukach walki. W\u015Br\u00F3d zgromadzonych wybucha awantura. Do akcji wkracza szefowa domu weselnego i wreszcie na parkiecie nastaje spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65411919":["Autorski program Kuby Urba\u0144skiego i Norberta Bie\u0144kowskiego z zespo\u0142u Playboys, w kt\u00F3rym przedstawiaj\u0105 oni widzom swoje propozycje muzyczne. Zaprezentuj\u0105 utwory imprezowe, idealne na zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 taneczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170275.jpg","",[]],"65411920":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65411775":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65411776":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65411777":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65411778":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65411779":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65411780":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65411781":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65411782":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65411783":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65411784":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65411785":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65411786":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65411787":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65411788":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65411789":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"65411790":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65412380":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65412381":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65412382":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65412383":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412384":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65412385":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65412386":["Wyst\u0119py najwi\u0119kszych gwiazd muzyki disco, dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65412387":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65412388":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65412267":["Czerwone Diab\u0142y wci\u0105\u017C maj\u0105 szans\u0119 wygra\u0107 rywalizacj\u0119 w \"polskiej\" grupie Ligi Narod\u00F3w. Aby zrealizowa\u0107 cel, musz\u0105 pokona\u0107 w Brukseli Wali\u0119, a za trzy dni ogra\u0107 Holendr\u00F3w w Amsterdamie. Trener Belg\u00F3w liczy m.in. na Edena Hazarda. 31-letni pi\u0142karz b\u0142ysn\u0105\u0142 form\u0105 w meczu Realu Madryt z Celtikiem w Lidze Mistrz\u00F3w, w kt\u00F3rym zdoby\u0142 gola i zanotowa\u0142 asyst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222547.jpg","",[]],"65507379":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"65412269":["Po wyjazdowym zwyci\u0119stwie 4:0 nad Angli\u0105 W\u0119grzy przyst\u0119puj\u0105 do meczu z Niemcami jako liderzy swojej grupy Ligi Narod\u00F3w. Przed starciem w Red Bull Arenie w Lipsku Die Mannschaft trac\u0105 do Madziar\u00F3w tylko jeden punkt. Pi\u0142karze Marco Rossiego pokazali ju\u017C jednak, \u017Ce maj\u0105 patent na silnych rywali. Przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 byli w stanie zremisowa\u0107 z Niemcami 1:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"65507380":["B\u00F3j otwieraj\u0105cy dziewi\u0119tnast\u0105 edycj\u0119 mistrzostw \u015Bwiata. Cho\u0107 Polki wraz z Holenderkami s\u0105 wsp\u00F3\u0142gospodyniami turnieju, z Chorwatkami zmierz\u0105 si\u0119 w Arnhem. Chc\u0105 udanie rozpocz\u0105\u0107 czempionat i w dobrych humorach przyby\u0107 do Gda\u0144ska, gdzie rozegraj\u0105 kolejne mecze w grupie B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"65412271":["Przygotowuj\u0105cy si\u0119 do nowego sezonu mistrzowie Polski i zwyci\u0119zcy Ligi Mistrz\u00F3w zmierz\u0105 si\u0119 z wicemistrzem Ukrainy, kt\u00F3ry w zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 sezonie wyst\u0119powa\u0107 b\u0119dzie w PlusLidze. Po podw\u00F3jnym sukcesie k\u0119dzierzynian z zespo\u0142em po\u017Cegna\u0142 si\u0119 dotychczasowy trener Gheorge Cretu. Jego miejsce zaj\u0105\u0142 inny znakomity szkoleniowiec Fin Tuomas Sammelvuo, zdobywca tytu\u0142u wicemistrza olimpijskiego podczas igrzysk w Tokio z reprezentacj\u0105 Rosji. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jaki wp\u0142yw na postaw\u0119 Zaksy mia\u0142a zmiana szkoleniowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"65412272":["Jurajscy Rycerze przed inauguracyjnym dla nich sezonem w Lidze Mistrz\u00F3w postarali si\u0119 o wzmocnienia. Zakontraktowali srebrnego medalist\u0119 mistrzostw \u015Bwiata Bartosza Kwolka, a tak\u017Ce br\u0105zowego medalist\u0119 olimpijskiego Santiago Dananiniego graj\u0105cego na pozycji libero. Przeszed\u0142 on do polskiego klubu z dru\u017Cyny Recyclig Volleys, z kt\u00F3r\u0105 Warta rywalizuje o awans do fina\u0142u towarzyskiego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"65412273":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["AD"]],"65412274":["Portugalia wygra\u0142a pierwszy mecz z Czechami w tym sezonie Ligi Narod\u00F3w 2:0. Je\u015Bli pokona podopiecznych Jaroslava Silhavego r\u00F3wnie\u017C w Pradze, zachowa szanse na wyst\u0119p w turnieju fina\u0142owym. Przed ni\u0105 jednak trudne zadanie. Nasi po\u0142udniowi s\u0105siedzi nie przegrali bowiem meczu u siebie od lipca 2021 roku. W\u00F3wczas ulegli Du\u0144czykom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223317.jpg","",[]],"65483711":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65412275":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65507381":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65412277":["Szlagier pi\u0105tej kolejki Ligi Narod\u00F3w. W poprzednich meczach Synowie Albionu zdobyli tylko dwa punkty - w tym jeden w starciu z W\u0142ochami na Molineux Stadium w Wolverhampton. W efekcie stracili szanse na awans do turnieju fina\u0142owego. Squadra Azzurra wci\u0105\u017C mo\u017Ce tego dokona\u0107. Los podopiecznych Roberta Manciniego nie zale\u017Cy jednak wy\u0142\u0105cznie od nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183426.jpg","",[]],"65412278":["Pojedynek Fin\u00F3w z Rumunami mo\u017Ce wy\u0142oni\u0107 dru\u017Cyn\u0119, kt\u00F3ra po\u017Cegna si\u0119 z drugim poziomem rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Pierwsze spotkanie w Bukareszcie wygrali 1:0 pi\u0142karze z Rumunii i by\u0142y to ich jedyne punkty zdobyte w czterech wiosennych meczach. Je\u015Bli w Helsinkach Suomi si\u0119gn\u0105 po zwyci\u0119stwo, Tr\u00F3jkolorowych czeka degradacja bez wzgl\u0119du na wynik ich ostatniego starcia z Bo\u015Bni\u0105 i Hercegowin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"65412279":["Przed czterema laty na mistrzostwach \u015Bwiata Turczynki zaj\u0119\u0142y dziesi\u0105t\u0105 lokat\u0119. Na rozpocz\u0119cie kolejnych zawod\u00F3w podopieczne Giovanniego Guidettiego powalcz\u0105 w meczu z Tajlandkami. Zawodniczki licz\u0105 na powt\u00F3rzenie wyniku ze spotkania w tegorocznej Ligi Narod\u00F3w, kt\u00F3re wygra\u0142y 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65412280":["W\u0142oszki w 2022 roku zdoby\u0142y tytu\u0142 mistrzy\u0144 Europy oraz wygra\u0142y Lig\u0119 Narod\u00F3w. By zdoby\u0107 kolejne zwyci\u0119stwo w wielkiej imprezie, b\u0119d\u0105 musia\u0142y zmierzy\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy innymi z reprezentantkami Kamerunu. Ich przeciwniczki to mistrzynie Afryki z 2021 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65412281":["Na inauguracj\u0119 sezonu 2022\/2023 torunianie zagraj\u0105 z koszykarzami Treflu Sopot. Zobaczymy, czy pod wodz\u0105 nowego trenera, Milosa Mitrovicia, Araon Cel i jego koledzy poradz\u0105 sobie z ekip\u0105 z Pomorza. Ich przeciwnicy r\u00F3wnie\u017C licz\u0105, \u017Ce dzi\u0119ki szkoleniowcowi \u017Banowi Tabakowi, kt\u00F3ry powr\u00F3ci\u0142 do zespo\u0142u, poka\u017C\u0105 si\u0119 w spotkaniu z dobrej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65412282":["Starcie wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Joe Joyce, z by\u0142ym czempionem wagi ci\u0119\u017Ckiej Josephem Parkerem stanowi g\u0142\u00F3wny punkt programu gali w Manchesterze. Zwyci\u0119zca tego pojedynku zostanie pretendentem do tytu\u0142u mistrza WBO i wkr\u00F3tce zmierzy si\u0119 z Aleksandrem Usykiem lub Anthonym Joshu\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",[]],"65507382":["\u017B\u00F3\u0142te Tygrysice rozpoczn\u0105 mistrzostwa od spotkania z Portorykankami. Zesp\u00F3\u0142 z Karaib\u00F3w od 2002 roku regularnie melduje si\u0119 w turniejach fina\u0142owych, ale nie by\u0142 w stanie ani razu przebi\u0107 si\u0119 do fazy pucharowej. Belgijki w XXI wieku tylko raz wyst\u0105pi\u0142y na mundialu. W 2014 roku uko\u0144czy\u0142y rywalizacj\u0119 na 11. pozycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65507383":["Podczas gali w Toruniu Ihosvany'ego Garci\u0119 czeka\u0142 najtrudniejszy pojedynek w zawodowej karierze. Przemys\u0142aw Gorgo\u0144 to do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz, kt\u00F3ry jest w stanie pozbawi\u0107 Kuba\u0144czyka miana niepokonanego. Opr\u00F3cz nich w ringu r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Marcin Siwy i Marcelo Nascimento.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"65507384":["Szans\u0119 na zwyci\u0119stwo w turnieju ma ju\u017C tylko czterech tenisist\u00F3w. O udzia\u0142 w tym etapie zmaga\u0144 walczy\u0142 mi\u0119dzy innymi Hubert Hurkacz. Wroc\u0142awianin w \u0107wier\u0107finale zmierzy\u0142 si\u0119 z reprezentantem gospodarzy, Arthurem Rinderknechem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65412300":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",["N"]],"65412301":["B\u00F3j otwieraj\u0105cy dziewi\u0119tnast\u0105 edycj\u0119 mistrzostw \u015Bwiata. Cho\u0107 Polki wraz z Holenderkami s\u0105 wsp\u00F3\u0142gospodyniami turnieju, z Chorwatkami zmierz\u0105 si\u0119 w Arnhem. Chc\u0105 udanie rozpocz\u0105\u0107 czempionat i w dobrych humorach przyby\u0107 do Gda\u0144ska, gdzie rozegraj\u0105 kolejne mecze w grupie B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"65412302":["Koszykarze Startu nie ukrywaj\u0105, \u017Ce ich celem w nowej kampanii jest zapewnienie sobie awansu do play-off\u00F3w Energa Basket Ligi. Ekipa z Lublina b\u0119dzie chcia\u0142a z przytupem rozpocz\u0105\u0107 sezon zasadniczy, by potwierdzi\u0107 swoje wysokie aspiracje. Nale\u017Cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017Ce gdy Astoria Bydgoszcz go\u015Bci\u0142a ostatnio w Hali Globus, wygra\u0142a tu 80:73.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65507385":["Wsp\u00F3\u0142gospodynie tegorocznego czempionatu globu, Holenderki, swoje zmagania w fazie grupowej zainauguruj\u0105 meczem z Kenijkami. Pomara\u0144czowe chcia\u0142yby rozpocz\u0105\u0107 turniej od pewnego zwyci\u0119stwa, kt\u00F3re postawi\u0142oby je w uprzywilejowanej pozycji przed kolejnymi spotkaniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65507386":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"65412305":["Bolesna pora\u017Cka 0:3 w zaleg\u0142ym meczu ze Szkocj\u0105 sprawi\u0142a, \u017Ce reprezentacja Ukrainy spad\u0142a na drugie miejsce w swojej grupie. Podopieczni O\u0142eksandra Petrakowa zostali ca\u0142kowicie zdominowani przez Wyspiarzy i o popraw\u0119 humor\u00F3w powalcz\u0105 w spotkaniu z Armeni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"65412306":["Zaledwie dwa punkty maj\u0105 na swoim koncie reprezentanci S\u0142owenii i zajmuj\u0105 ostatnie miejsce w grupie. Je\u015Bli zesp\u00F3\u0142 prowadzony przez Matja\u017Ea Keka wci\u0105\u017C liczy na utrzymanie w dywizji B, nie mo\u017Ce przegra\u0107 na w\u0142asnym terenie z pierwsz\u0105 w tabeli Norwegi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217364.jpg","",[]],"65412307":["Portugalia wygra\u0142a pierwszy mecz z Czechami w tym sezonie Ligi Narod\u00F3w 2:0. Je\u015Bli pokona podopiecznych Jaroslava Silhavego r\u00F3wnie\u017C w Pradze, zachowa szanse na wyst\u0119p w turnieju fina\u0142owym. Przed ni\u0105 jednak trudne zadanie. Nasi po\u0142udniowi s\u0105siedzi nie przegrali bowiem meczu u siebie od lipca 2021 roku. W\u00F3wczas ulegli Du\u0144czykom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223317.jpg","",[]],"65412308":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"65412309":["Brazylijki, druga dru\u017Cyna tegorocznej Ligi Narod\u00F3w, rozpocznie zmagania o tytu\u0142 mistrzy\u0144 globu od spotkania z Czeszkami. Ich przeciwniczki ostatni raz bra\u0142y udzia\u0142 w tej imprezie w 2010 roku. Wywalczy\u0142y wtedy dziesi\u0105te miejsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65412310":["Szans\u0119 na zwyci\u0119stwo w turnieju ma ju\u017C tylko czterech tenisist\u00F3w. O udzia\u0142 w tym etapie zmaga\u0144 walczy\u0142 mi\u0119dzy innymi Hubert Hurkacz. Wroc\u0142awianin w \u0107wier\u0107finale zmierzy\u0142 si\u0119 z reprezentantem gospodarzy, Arthurem Rinderknechem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65507388":["Jubileuszowa, trzydziesta gala Babilon MMA odb\u0119dzie si\u0119 w amfiteatrze w Mi\u0119dzyzdrojach. W walce wieczoru o pas w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Sudolski i Przemys\u0142aw Mysiala. Kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Marcina Kalat\u0119 i Marcina Sianosa, a tak\u017Ce Eliz\u0119 Kuczy\u0144sk\u0105 i Weronik\u0119 Zygmunt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",["N"]],"65412285":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"65412286":["Najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali w SSE Arenie w Belfa\u015Bcie b\u0119dzie pojedynek w kategorii pi\u00F3rkowej pomi\u0119dzy Michaelem Conlanem a Miguelem Marriag\u0105. Dla Irlandczyka to pierwsza walka po przegranym marcowym starciu o pas WBA World z Leigh Woodem. Kolumbijczyk tak\u017Ce \u017Ale wspomina swoj\u0105 poprzedni\u0105 potyczk\u0119, w kt\u00F3rej musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Eduarda Ramireza. Obaj maj\u0105 wi\u0119c sobie i swoim krytykom co\u015B do udowodnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"65412287":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"65412288":["W walce wieczoru niepokonany w zawodowej karierze \u0141ukasz Sudolski zmierzy si\u0119 z by\u0142ym zawodnikiem UFC, Joachimem Christensenem. Stawk\u0105 potyczki jest pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Wcze\u015Bniej debiut w gali Babilon MMA zaliczy Sylwester Ko\u0142ecki, m\u0142odszy brat Szymona, mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ci\u0119\u017Car\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce konfrontacj\u0119 Dawida \u015Amie\u0142owskiego i Krzysztofa Gutowskiego. Pojedynek ten wy\u0142oni pretendenta do tytu\u0142u mistrza wagi pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",["N"]],"65412289":["Polski pi\u0119\u015Bciarz ma na koncie tylko trzy zawodowe walki, ale wszystkie wygra\u0142 w znakomitym stylu. Kajetan Kalinowski pos\u0142a\u0142 swoich rywali na deski, w tym dw\u00F3ch ju\u017C w pierwszej rundzie. Jego przeciwnikiem podczas gali w Gda\u0144sku by\u0142 utalentowany Cristian Lopez, kt\u00F3ry ma na koncie dwa zwyci\u0119stwa. Kuba\u0144czyk w ostatnim boju okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Damiana Smagie\u0142a, ko\u0144cz\u0105c pojedynek nokautuj\u0105cym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"65412290":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"65412291":["Przeciwnikiem kuba\u0144skiego pi\u0119\u015Bciarza jest 38-letni bokser z RPA. Stoczy\u0142 on na zawodowym ringu 31 walk, z czego 22 wygra\u0142, 8 przegra\u0142 i jedn\u0105 zremisowa\u0142. Z kolei niepokonany Radomir Obru\u015Bniak zmierzy si\u0119 ze S\u0142owakiem, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 jeszcze smaku pora\u017Cki. Do\u015Bwiadczenie jest po stronie Zsolta Osadana, kt\u00F3ry wchodzi\u0142 ju\u017C do ringu dwadzie\u015Bcia jeden razy, podczas gdy Obru\u015Bniak ma na koncie zaledwie sze\u015B\u0107 pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"65412292":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"65412293":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",[]],"65412294":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"65412295":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65412296":["Po sze\u015Bciu latach karuzela UFC zawita\u0142a znowu do Salt Lake City, tym razem z numerowan\u0105 gal\u0105 i walk\u0105 wieczoru, w kt\u00F3rej stawk\u0105 b\u0119dzie mistrzowski pas. Kamaru Usman b\u0119dzie ju\u017C po raz sz\u00F3sty broni\u0142 wywalczonego w 2019 roku tytu\u0142u najlepszego zawodnika kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Jego przeciwnikiem jest Leon Edwards, kt\u00F3ry mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 znakomit\u0105 seri\u0105 dziewi\u0119ciu zwyci\u0119stw z rz\u0119du. Obaj panowie spotkali si\u0119 ze sob\u0105 w oktagonie siedem lat temu. W\u00F3wczas Usman wygra\u0142 z Brytyjczykiem niejednog\u0142o\u015Bn\u0105 decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w. W karcie walk preeliminacyjnych znalaz\u0142o si\u0119 nazwisko polskiego fightera. Marcin Tybura spotka si\u0119 w pojedynku wagi ci\u0119\u017Ckiej z Aleksandrem Romanowem. Mo\u0142dawianin w zawodowej karierze stoczy\u0142 16 walk i wszystkie wygra\u0142. Tylko raz s\u0119dziowie decydowali o wyniku starcia z jego udzia\u0142em, w pozosta\u0142ych pi\u0119tnastu ko\u0144czy\u0142 rywalizacj\u0119 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",[]],"65412297":["Stawk\u0105 pojedynku w Copper Box Arenie jest wakuj\u0105cy pas WBC Silver w wadze \u015Bredniej. Dla Hamzah Sheeraza to szesnasta walka w zawodowej karierze. Nigdy nie zazna\u0142 jeszcze smaku pora\u017Cki, a a\u017C jedena\u015Bcie razy posy\u0142a\u0142 przeciwnik\u00F3w na deski. Przed Francisco Torresem trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",["N"]],"65412298":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65412299":["38-letni Micha\u0142 ''Masakra'' Kita (17 zwyci\u0119stw, 10 pora\u017Cek) stanie do walki z 36-letnim Arturem G\u0142uchowskim (6 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek). Dla ''G\u0142uchego'' to pierwszy pojedynek w MMA od listopada 2015 roku, dla obu zawodnik\u00F3w, wyst\u0119puj\u0105cych w wadze ci\u0119\u017Ckiej, - debiut w organizacji Babilon MMA. [Pojedynek z 25 stycznia 2019 r.]","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"65425331":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"65425332":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65425333":["P\u0142ytki krwi
W kolejnym odcinku zostaj\u0105 zaprezentowane p\u0142ytki krwi. Powstaj\u0105 one w szpiku kostnym i pozwalaj\u0105 organizmowi broni\u0107 si\u0119 przed zarazkami. O ich po\u017Cytecznej roli opowiada pani porucznik Psi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65425334":["Serce
Kolejna opowie\u015B\u0107 przybli\u017Cy najm\u0142odszym widzom mechanizm dzia\u0142ania serca. Sympatyczni bohaterowie wyja\u015Bni\u0105, jak dzia\u0142a ta wielka pompa nap\u0119dzaj\u0105ca krew. Profesor Globus poka\u017Ce, jak zbudowane jest serce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65425335":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65425336":["Re\u017C.: Kevin Sullivan.
(I) Tytu\u0142owa bohaterka, Ania Shirley (Megan Follows) sko\u0144czy\u0142a osiemna\u015Bcie lat. Jej najbli\u017Csza przyjaci\u00F3\u0142ka, Diana (Schuyler Grant), wysz\u0142a ju\u017C za m\u0105\u017C. Gilbert (Jonathan Crombie), w kt\u00F3rym Ania skrycie si\u0119 kocha, zwr\u00F3ci\u0142 uczucia ku innej. Po \u015Bmierci Mateusza (Richard Farnsworth), dziewczyna opuszcza Maryl\u0119 (Colleen Dewhurst) i Zielone Wzg\u00F3rza. Podejmuje prac\u0119 nauczycielki w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport. W nowym miejscu panna Shirley daje si\u0119 pozna\u0107 jako wspania\u0142a organizatorka; udziela si\u0119 szczeg\u00F3lnie przy przedstawieniu teatralnym, kt\u00F3re szko\u0142a zamierza wystawi\u0107 dla pozyskania sponsor\u00F3w. Przy pracach nad spektaklem, Ania poznaje bli\u017Cej, Emmelin\u0119 Harris (Genevieve Appleton). Dziewczyna jest zrozpaczona - b\u0119dzie musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 szko\u0142\u0119. M\u0142oda nauczycielka decyduje si\u0119 pom\u00F3c uczennicy. (II) Ania Shirley (Megan Follows) podj\u0119\u0142a prac\u0119 jako nauczycielka w prywatnej szkole dla dziewcz\u0105t w Kingsport, w Nowej Szkocji. Staj\u0105c w obronie jednej z uczennic, Emmeliny Harris (Genevieve Appleton), szybko pozyska\u0142a sympati\u0119 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w jej rodziny i sta\u0142a si\u0119 cz\u0119stym go\u015Bciem w rezydencji Harris\u00F3w. Wkr\u00F3tce panna Shirley wybiera si\u0119 wraz z Emmelin\u0105, jej ciotk\u0105 i babk\u0105 do Bostonu, w odwiedziny do ojca dziewczyny, Morgana Harrisa (Frank Converse). Ania zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce z powodu r\u00F3\u017Cnic w statusie spo\u0142ecznym nie mo\u017Ce liczy\u0107 na jego zainteresowanie. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce zdo\u0142a sk\u0142oni\u0107 go, by po\u015Bwi\u0119ca\u0142 c\u00F3rce wi\u0119cej czasu i uwagi. Ania, Emmelina i Morgan sp\u0119dzaj\u0105 we troje wspania\u0142e chwile. Kiedy bohaterce wydaje si\u0119, \u017Ce nie ma ju\u017C \u017Cadnych szans na bli\u017Cszy zwi\u0105zek z Harrisem, spotyka go na balu charytatywnym. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej, podczas romantycznego nocnego spaceru Morgan prosi Ani\u0119 o r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844901.jpg","",["N"]],"65425337":["Re\u017C.: Jay Russell.
Szkocja, czasy drugiej wojny \u015Bwiatowej. Angus MacMorrow (Alex Etel) jest dwunastoletnim ch\u0142opcem, kt\u00F3remu cz\u0119sto doskwiera samotno\u015B\u0107. Jednak pewnego dnia jego \u017Cycie ca\u0142kowicie si\u0119 odmienia. Na brzegu jeziora Loch Ness znajduje on bowiem ogromne, tajemnicze jajo. Wkr\u00F3tce wykluwa si\u0119 z niego niezwyk\u0142e stworzenie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to znany jedynie z legend ko\u0144 wodny. Przej\u0119ty Angus postanawia nada\u0107 mu imi\u0119 Crusoe. Ch\u0142opiec nie chce, \u017Ceby jego mama - Anne (Emily Watson) - dowiedzia\u0142a si\u0119 o istnieniu mitycznego zwierz\u0119cia. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce zachowanie tajemnicy b\u0119dzie wyj\u0105tkowo trudne, gdy\u017C nowy przyjaciel Angusa niewiarygodnie szybko ro\u015Bnie i nie da si\u0119 ju\u017C go tak \u0142atwo ukrywa\u0107. Pewnego dnia ch\u0142opiec razem ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi postanawia podarowa\u0107 koniowi wodnemu wolno\u015B\u0107. Chce wypu\u015Bci\u0107 go na wodach Loch Ness. Decyzja ta ma niezwyk\u0142e konsekwencje. Dobre kino familijne. Jego wyj\u0105tkowy urok doceni\u0105 szczeg\u00F3lnie mi\u0142o\u015Bnicy urzekaj\u0105cych, bajkowych krajobraz\u00F3w Szkocji. Tw\u00F3rc\u00F3w filmu zainspirowa\u0142a stara szkocka legenda. Scenariusz powsta\u0142 na podstawie powie\u015Bci Dicka King-Smitha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008670.jpg","",["N"]],"65425338":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65425339":["Europa to kontynent definiowany raczej przez kultur\u0119, ni\u017C geografi\u0119. Jego nazwa pochodzi od imienia mitycznej kr\u00F3lowej porwanej przez greckiego boga Zeusa. P\u00F3\u017Aniej wszystkie drogi prowadz\u0105 do Rzymu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65425340":["Klimat: Zanieczyszczenie atmosfery
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o dzia\u0142aniach cz\u0142owieka, kt\u00F3re szkodz\u0105 klimatowi. Stra\u017Cnicy Ziemi opracowuj\u0105 szereg rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re mog\u0142yby pom\u00F3c planecie i rozwi\u0105za\u0107 rozmaite problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65425341":["Zdrowie i edukacja
Stra\u017Cnicy Ziemi trafiaj\u0105 do regionu Casamance w Senegalu, kt\u00F3ry niedawno zaatakowa\u0142a szara\u0144cza w\u0119drowna. Na miejscu dowiaduj\u0105 si\u0119 o codziennych problemach lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci, w tym o g\u0142odzie i chorobach. Ucz\u0105 si\u0119 te\u017C jak niebezpieczne mog\u0105 by\u0107 niekt\u00F3re gatunki owad\u00F3w, m.in. komary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65425342":["Nowoczesna technika
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o prze\u0142omowych wynalazkach z historii my\u015Bli technicznej, kt\u00F3re wp\u0142yn\u0119\u0142y na \u017Cycie cz\u0142owieka. Wspomina m.in. stworzenie d\u0142ugopisu, komputera, a tak\u017Ce pierwszych rakiet, kt\u00F3re umo\u017Cliwi\u0142y lot w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65425343":["Re\u017C.: Andrzej Konic, Janusz Morgenstern.
Hans Kloss jest adiutantem genera\u0142a Fistera. Na jego rozkaz ma dopilnowa\u0107 wysadzenia mostu po przej\u015Bciu wycofuj\u0105cych si\u0119 wojsk niemieckich. J-23 nawi\u0105zuje kontakt z miejscowym ruchem oporu. Polacy planuj\u0105 akcj\u0119 \"Li\u015B\u0107 d\u0119bu\", kt\u00F3rej celem jest przej\u0119cie mostu przed jego zniszczeniem przez Niemc\u00F3w. Oddzia\u0142 spadochroniarzy ma wyl\u0105dowa\u0107 w lesie na ty\u0142ach armii niemieckiej. Kloss w ostatniej chwili dowiaduje si\u0119 jednak, \u017Ce stacjonuj\u0105 tam oddzia\u0142y wroga. Musi sam pom\u00F3c polskim \u017Co\u0142nierzom. Nast\u0119pnie Hans otrzymuje zadanie odnalezienia niemieckiego archiwum, kt\u00F3re ukry\u0142 pu\u0142kownik Ring. W cywilnym ubraniu dociera do domu brata oficera. Podaje si\u0119 za znajomego pu\u0142kownika. Jego bratanica Inga znajduje nieopodal domu rannego inwalid\u0119, Millera. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce to jej stryj strzela\u0142 do niego. Staruszek widzia\u0142, jak Ring zatapia\u0142 w jeziorze wielk\u0105 skrzyni\u0119. Wkr\u00F3tce Miller zostaje zamordowany. Tymczasem do miasta wkracza polskie wojsko. Kloss odkrywa, \u017Ce panna Elken jest agentk\u0105 ameryka\u0144skiego wywiadu i r\u00F3wnie\u017C pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 archiwum. Kiedy Niemcy ponownie wkraczaj\u0105 do miasta, w domu pojawia si\u0119 pu\u0142kownik. Panna Elken sk\u0142ada mu propozycj\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy. Kloss nie mo\u017Ce jednak dopu\u015Bci\u0107, aby archiwum przej\u0119li Amerykanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196864.jpg","",["N"]],"65425344":["Re\u017C.: Maciej Wojtyszko.
Czyste pieni\u0105dze
Karol i Tadek zn\u00F3w wybieraj\u0105 si\u0119 do banku. Ich dobre samopoczucie zostaje zak\u0142\u00F3cone przez kolejne ponaglenie dotycz\u0105ce sp\u0142aty kredytu. Gdy za oknem rozlega si\u0119 klakson, obaj wpadaj\u0105 w panik\u0119. S\u0105dz\u0105, \u017Ce pod ich drzwiami czeka komornik. Okazuje si\u0119, \u017Ce to cz\u0142owiek z szambiark\u0105, kt\u00F3ry proponuje im nielegalny uk\u0142ad z wywozem nieistniej\u0105cych nieczysto\u015Bci. Krawczyk przegania oszusta. Wizyta w banku ko\u0144czy si\u0119 jak zwykle niepowodzeniem. Projekt ich przedsi\u0119wzi\u0119cia zostaje oceniony jako pozbawiony sensu. Ich \u017Cony wyci\u0105gaj\u0105 oszcz\u0119dno\u015Bci, z kt\u00F3rych zbiera si\u0119 kwota na sp\u0142at\u0119 raty. Tymczasem Karol wpada na pomys\u0142, \u017Ce z\u0142amie r\u0119k\u0119 Norkowi. Pieni\u0105dze z ubezpieczenia pozwol\u0105 im wyj\u015B\u0107 z k\u0142opot\u00F3w. Norek w panice ucieka przed Krawczykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189111.jpg","",[]],"65425345":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Jedenasta edycja show, w kt\u00F3rym osoby z pierwszych stron gazet przeistaczaj\u0105 si\u0119 w najwi\u0119ksze ikony polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Uczestnicy nie tylko musz\u0105 perfekcyjnie za\u015Bpiewa\u0107 piosenk\u0119, lecz tak\u017Ce mo\u017Cliwie jak najbardziej upodobni\u0107 si\u0119 do artysty wykonuj\u0105cego orygina\u0142. O Z\u0142ot\u0105 Twarz i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych na dowolny cel charytatywny walczy o\u015Bmiu uczestnik\u00F3w: El\u017Cbieta Romanowska, Stanis\u0142aw Karpiel-Bu\u0142ecka, Antek Smykiewicz, Kazimierz Mazur, Iga Krefft, Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel), Katarzyna D\u0105browska i Marta Wiejak. W jury zasiadaj\u0105: Katarzyna Skrzynecka, Pawe\u0142 Kr\u00F3likowski, Ma\u0142gorzata Walewska oraz Kacper Kuszewski. Program prowadz\u0105 Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214460.jpg","",["N"]],"65425346":["Przegl\u0105d najwi\u0119kszych i najlepszych maszyn wojennych ze wszystkich kraj\u00F3w. Tw\u00F3rcy serii podr\u00F3\u017Cuj\u0105 po \u015Bwiecie, aby zobaczy\u0107 najnowszy sprz\u0119t bojowy oraz spotka\u0107 \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy wykorzystuj\u0105 go na co dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214096.jpg","",[]],"65425347":["Urzejowice na Podkarpaciu. Mieszka tu razem trzypokoleniowa rodzina - dziadkowie W\u0142adys\u0142awa i Ryszard, ich c\u00F3rka El\u017Cbieta i troje jej dzieci. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce choruj\u0105 starsi pa\u0144stwo, to jeszcze problemy ze zdrowiem ma ma\u0142a Karolina. 10-latka codziennie musi dostawa\u0107 hormon wzrostu. Katarzynie Dowbor imponuje 19-letni Kuba, kt\u00F3ry mimo tragicznych warunk\u00F3w w domu osi\u0105ga doskona\u0142e wyniki w nauce i dosta\u0142 si\u0119 na wymarzone studia. W ich lokalu nie ma \u0142azienki, prowizoryczna toaleta jest na korytarzu, a wszyscy poza dziadkiem, kt\u00F3remu za sypialni\u0119 s\u0142u\u017Cy kuchnia, \u015Bpi\u0105 w jednym pokoju. Ekipa budowla\u0144c\u00F3w b\u0119dzie si\u0119 stara\u0142a odpowiednio zagospodarowa\u0107 ka\u017Cdy centymetr powierzchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"65425348":["Tym razem prowadz\u0105ca proponuje lekki obiad trzydaniowy. Przygotuje krem z batat\u00F3w, na danie g\u0142\u00F3wne poda filet z indyka ugotowany z warzywami na parze, a na deser - kruche ciasteczka prze\u0142o\u017Cone dwukolorow\u0105 piank\u0105 z kakao i wanili\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",["N"]],"65425349":["Ten odcinek dedykowany jest osobom, kt\u00F3re lubi\u0105 kulinarne nowo\u015Bci na wigilijnym stole. Na przystawk\u0119 zaserwuje sa\u0142atk\u0119 Waldorf i pasztet drobiowy. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119d\u0105 za\u015B roladki z karpia z le\u015Bnymi grzybami, a na deser - sernik z brzoskwiniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",["N"]],"65425350":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65425351":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65425352":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65425353":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65425354":["Grzegorz przez pi\u0119tna\u015Bcie lat mieszka\u0142 samotnie zajmuj\u0105c si\u0119 wypalaniem w\u0119gla. Teraz oprowadza turyst\u00F3w, pokazuj\u0105c im mniej znane atrakcje Bieszczad. Andrzej narzeka, \u017Ce nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 sobie partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65425355":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65411820":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65411821":["Dom starc\u00F3w
W redakcji \"Expressu Codziennego\" zjawia si\u0119 Maria. Prosi Basi\u0119 o pomoc w odnalezieniu przyjaci\u00F3\u0142ki Lusi, kt\u00F3ra po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca przeprowadzi\u0142a si\u0119 do domu seniora. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej b\u0142aga\u0142a o ratunek, ale po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane. Dziennikarka jedzie do mieszkania zaginionej. Od s\u0105siadki dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego nowym w\u0142a\u015Bcicielem jest Roman Kowalczyk - geriatra pracuj\u0105cy w o\u015Brodku spokojnej staro\u015Bci. Reporterzy docieraj\u0105 do podobnych przypadk\u00F3w. W ko\u0144cu odkrywaj\u0105, \u017Ce Ludwika jest przetrzymywana wbrew swojej woli i spotyka si\u0119 z brutalnym traktowaniem przez sprz\u0105taczki i lekarza. Basia dzwoni na policj\u0119, by ocali\u0107 \u017Cycie kobiecie. Po zako\u0144czeniu akcji musi upora\u0107 si\u0119 z problemami osobistymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65411822":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65411823":["Trezor","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411824":["B\u0142otnik","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411825":["Modelarze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411826":["Windsurfing","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411827":["Druciarze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411828":["Grill
Uwielbiane przez kolejne pokolenia dzieci perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Kolejne pora\u017Cki nie odbieraj\u0105 im animuszu - prawdziwy z\u0142ota r\u0105czka poradzi sobie przecie\u017C z ka\u017Cd\u0105 awari\u0105. Tym razem Pat i Mat maj\u0105 ochot\u0119 na grillowanego kurczaka. Nie tak \u0142atwo jednak przyrz\u0105dzi\u0107 ca\u0142ego ptaka, zw\u0142aszcza je\u017Celi jest on nadal zamro\u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"65411829":["Bruce ma okazj\u0119 poczu\u0107 klimat serialu \"Allo, Allo\", kiedy klient pyta go o przedmioty kolekcjonerskie zwi\u0105zane z dzielnymi cz\u0142onkami francuskiego ruchu oporu. W poszukiwaniu tych skarb\u00F3w Crompton wybiera si\u0119 na po\u0142udnie Francji, by spotka\u0107 si\u0119 z weteranem, kt\u00F3ry wspomina szczeg\u00F3\u0142y brawurowych misji podejmowanych przeciwko niemieckim okupantom. Bruce odkrywa stodo\u0142\u0119 pe\u0142n\u0105 rzeczy nale\u017C\u0105cych niegdy\u015B do cz\u0142onk\u00F3w ruchu oporu, m.in. opaski noszone przez nich podczas walki. Tymczasem bli\u017Aniacy naprawiaj\u0105 kosz ze spadochronem, u\u017Cywanym przez RAF do dostarczania Francuzom broni podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"65411830":["Do Bruce'a zg\u0142asza si\u0119 nowy klient, kt\u00F3ry chce przeznaczy\u0107 spor\u0105 kwot\u0119 na bro\u0144 z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej. Crompton i Freddy bezzw\u0142ocznie wyruszaj\u0105 do Belgii. W Ypres spotykaj\u0105 si\u0119 z miejscowym handlarzem, kt\u00F3rzy na swoich polach znalaz\u0142 wiele pozosta\u0142o\u015Bci po s\u0142ynnej bitwie, m.in. oryginalne cz\u0119\u015Bci, wykorzystane do zrekonstruowania brytyjskiego czo\u0142gu. Jednak po stu latach, jakie up\u0142yn\u0119\u0142y od czas\u00F3w wielkiej wojny, trudno o autentyczne eksponaty. Dlatego te\u017C Bruce musi jecha\u0107 dalej - do Francji, gdzie udaje mu si\u0119 kupi\u0107 bardzo rzadki niemiecki mo\u017Adzierz z tego okresu. Teraz nie\u0142atwe zadanie przed Nickiem i Philem, kt\u00F3rzy zajm\u0105 si\u0119 renowacj\u0105 zabytkowego dzia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"65411831":["Autorzy programu pod\u0105\u017Caj\u0105 tropem zdj\u0119cia ukazuj\u0105cego olbrzymi\u0105 szar\u0105 plam\u0119 poch\u0142aniaj\u0105c\u0105 miasto w Indonezji. Pr\u00F3buj\u0105 te\u017C rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119 budynk\u00F3w w Sudanie, kt\u00F3rymi rzekomo zarz\u0105dza Mosad. Zobaczymy r\u00F3wnie\u017C zdj\u0119cia satelitarne ukazuj\u0105ce radziecki okr\u0119t szpiegowski, a tak\u017Ce fotografi\u0119 przedstawiaj\u0105c\u0105 miasteczko w Kolorado, oplecione przez... gigantyczn\u0105 paj\u0119czyn\u0119. Ponadto tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o dziwnym kompleksie, wybudowanym na meksyka\u0144skim wybrze\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175495.jpg","",[]],"65411832":["Jon i Brian testuj\u0105 dwa wybuchowe mity. Najpierw badaj\u0105, czy odpalenie zapalniczki w \u015Bpiworze pe\u0142nym gaz\u00F3w mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do \u015Bmierci. Nast\u0119pnie ulubiony element pogromcy zostaje zamieniony w wa\u017C\u0105c\u0105 siedemset funt\u00F3w torped\u0119 wycelowan\u0105 prosto w rodzinny kamper.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196055.jpg","",[]],"65411833":["Gina Butler piastuje wysokie stanowisko w Gigi's Cupcakes. Jako wsp\u00F3\u0142za\u0142o\u017Cycielka i jedna z os\u00F3b odpowiedzialnych za funkcjonowanie firmy bizneswoman \u017Celazn\u0105 r\u0119k\u0105 rz\u0105dzi wykonaniem ka\u017Cdej babeczki, kt\u00F3ra zostaje wyprodukowana pod jej opiek\u0105. Ta perfekcjonistka postanowi\u0142a wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie, aby upewni\u0107 si\u0119, czy obs\u0142uga wszystkich lokali spe\u0142nia narzucone przez ni\u0105 standardy. Ciastka sprzedawane przez Gigi's Cupcakes powinny by\u0107 dekorowane w pewien charakterystyczny, wyj\u0105tkowy spos\u00F3b, jednak ku zaskoczeniu Giny nie zawsze przestrzega si\u0119 tej zasady. Kobieta ze smutkiem odkrywa r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce jeden z piekarzy postanowi\u0142 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 udoskonali\u0107 stworzony przez ni\u0105 przepis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209527.jpg","",[]],"65411834":["Tym razem do lombardu trafia muszkiet z lat 30. XIX wieku. Bro\u0144 skonstruowa\u0142 Eli Whitney, znany jako wynalazca odziarniarki - maszyny stosowanej we wst\u0119pnym procesie przetwarzania bawe\u0142ny. Nast\u0119pnie klient przynosi pi\u0142eczk\u0119 golfow\u0105, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do prezydenta USA Lyndona B. Johnsona. P\u00F3\u017Aniej w sklepie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna ze znaczkami z podobiznami cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny bejsbolowej Chicago Cubs. Na pochodz\u0105cej z 1929 roku przypince widniej\u0105 zawodnicy ze sk\u0142adu wyst\u0119puj\u0105cego w rozgrywkach World Series.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65411835":["Tym razem Rick ma okazj\u0119 zapozna\u0107 si\u0119 z instrukcjami, jakie przed meczami otrzymywali zawodnicy dru\u017Cyny futbolowej Miami Dolphins w 1966 roku. Przekonamy si\u0119, czy Harrison zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 zbiory sekretnych strategii. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce posiada nigdy wcze\u015Bniej niepokazywane nagrania prezydenta Franklina Delano Roosevelta. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ruszaj\u0105 w drog\u0119, by obejrze\u0107 zabytkow\u0105 kas\u0119 z lat 20. XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65411836":["Tym razem do lombardu trafia do\u015B\u0107 rzadki egzemplarz broni - karabin wyprodukowany w latach 70. XIX wieku przez firm\u0119 Volcanic Repeating Arms. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 mask\u0119 przeciwgazow\u0105 - element wyposa\u017Cenia \u017Co\u0142nierzy US Navy w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej. P\u00F3\u017Aniej dziadek w ko\u0144cu si\u0119 o\u017Cywia na widok olbrzymiego mi\u015Bka z pierwszej dekady XX wieku. Ta gigantyczna zabawka powsta\u0142a w firmie niemieckiego projektanta Richarda Steiffa, kt\u00F3ry pom\u00F3g\u0142 stworzy\u0107 popularne do dzi\u015B pluszowe misie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65411837":["W tym odcinku do lombardu trafia jedena\u015Bcie starych fotografii, na kt\u00F3rych - jak twierdzi klient - s\u0105 nies\u0142awny przest\u0119pca i rewolwerowiec Jesse James oraz cz\u0142onkowie jego bandy. Nast\u0119pnie Chumlee i dziadek ogl\u0105daj\u0105 system g\u0142o\u015Bnikowy do organ\u00F3w Hammonda z lat 50. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C harcerski zestaw pierwszej pomocy z lat 30. XX wieku. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na kupno zabytkowej apteczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217383.jpg","",[]],"65411838":["Dust Devils staraj\u0105 si\u0119 zdoby\u0107 jak najwy\u017Cszy wynik. Chc\u0105 pobi\u0107 rekord w historii programu. Goldtimers znajduj\u0105 cenne z\u0142o\u017Ce. Gold Gypsies odnosz\u0105 pora\u017Ck\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"65411839":["Natasha ma przewie\u017A\u0107 klasyczne samochodziki do zderzania si\u0119 rodem z weso\u0142ego miasteczka. Tymczasem Tamara zgadza si\u0119 na transport, kt\u00F3ry ma sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z dwunastu element\u00F3w. Zlecenie jednak okazuje si\u0119 wi\u0119ksze, ni\u017C zosta\u0142o to wcze\u015Bniej ustalone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65411840":["Molly i Russell maj\u0105 dostarczy\u0107 kultowy samoch\u00F3d na premier\u0119 filmow\u0105. Doug zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce przew\u00F3z zje\u017Cd\u017Calni prosto z parku wodnego mo\u017Ce przysporzy\u0107 wiele problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65411841":["Natasha ma w\u0105tpliwo\u015Bci, czy jej w\u00F3zek wid\u0142owy poradzi sobie z transportem ogromnej wie\u017Cy ko\u015Bcielnej. Ze zleceniem musi jednak poradzi\u0107 sobie w pojedynk\u0119. Natomiast Dwight i Tyesha maj\u0105 przewie\u017A\u0107 r\u0119cznie robiony tron oraz gigantyczne ciasto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65411842":["Molly i Russell maj\u0105 przewie\u017A\u0107 z g\u00F3r w Vermoncie do G\u00F3r Skalistych w Colorado zabytkowe wyci\u0105gi narciarskie. Z kolei Doug otrzymuje nowe zlecenie. Ma przetransportowa\u0107 wyj\u0105tkowy domek letniskowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215146.jpg","",[]],"65411843":["W tym odcinku miejscami zamieni\u0105 si\u0119 dwie niezwyk\u0142e rodziny, kt\u00F3re podzielaj\u0105 pasj\u0119 do muzyki. Skrzypaczka Iza mieszka z m\u0119\u017Cem i synem w Warszawie. We troje zaznaj\u0105 \u017Cycia na farmie zielonon\u00F3\u017Cek w miejscowo\u015Bci Uciekajka. Z kolei siostry Karolina Goch i Dominika Ma\u015B skorzystaj\u0105 z tego, co do zaoferowania ma \u017Cycie w stolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"65411844":["Jamie Davis kontynuuje zmagania z najtrudniejszym zadaniem, z jakim mia\u0142 do czynienia w ostatnich latach. Niezb\u0119dny okazuje si\u0119 pot\u0119\u017Cny holownik drogowy z \u017Curawiem o ud\u017Awigu 50 ton. Al dok\u0142ada stara\u0144, aby wyci\u0105gn\u0105\u0107 z b\u0142ota siedemdziesi\u0119ciotonow\u0105 kopark\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211765.jpg","",[]],"65411845":["Al Quiring przyjmuje zg\u0142oszenie o wypadku z udzia\u0142em autokaru. Jamie zyskuje w ko\u0144cu okazj\u0119, aby wypr\u00F3bowa\u0107 pot\u0119\u017Cne urz\u0105dzenie przymocowane z przodu holownika. Nowa ekipa dzia\u0142aj\u0105ca w rejonie trasy Coquihalla spieszy na pomoc kierowcy uszkodzonej ci\u0119\u017Car\u00F3wki. Pojazd transportuje \u015Bwinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211765.jpg","",[]],"65411846":["Tajne bazy nazist\u00F3w
Nieodkryte tajemnice i rozsiane po ca\u0142ym \u015Bwiecie miejsca do dzi\u015B kryj\u0105 sekrety III Rzeszy. Tw\u00F3rcy dokumentu prezentuj\u0105 niekt\u00F3re z zagadkowych lokacji, zastanawiaj\u0105c si\u0119 jak inaczej mog\u0142y potoczy\u0107 si\u0119 losy II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220699.jpg","",[]],"65411847":["Na pocz\u0105tku 1943 roku Niemcy zaczynaj\u0105 przegrywa\u0107 starcie na Oceanie Atlantyckim. Ich zab\u00F3jcze U-Booty coraz cz\u0119\u015Bciej s\u0105 zatapiane. Hitler wraz z Naczelnym Dow\u00F3dztwem Marynarki Wojennej szukaj\u0105 sposobu, aby odzyska\u0107 przewag\u0119 w wojnie morskiej. Du\u017Ce nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 z projektem okr\u0119tu podwodnego typu XXI. Konstrukcja kad\u0142uba, uk\u0142ad kontroli ognia i uk\u0142ad nap\u0119dowy w tych \u0142odziach by\u0142y niezwykle nowatorskie i zaawansowane technicznie. Program ich budowy by\u0142 zatwierdzony przez Hitlera, kt\u00F3ry nada\u0142 mu najwy\u017Cszy priorytet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170245.jpg","",[]],"65411848":["Re\u017C.: Micha\u00EBl Prazan.
Einsatzgruppen - nazistowskie brygady \u015Bmierci
Historia nazistowskich \"brygad \u015Bmierci\". Ich zadaniem by\u0142a eksterminacja wskazanych do likwidacji grup spo\u0142ecznych i etnicznych. Dzia\u0142ania tych oddzia\u0142\u00F3w charakteryzowa\u0142y si\u0119 du\u017Cym okrucie\u0144stwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184740.jpg","",[]],"65411849":["Najwi\u0119ksz\u0105 pasj\u0105 Erica s\u0105 s\u0142ynni mordercy. M\u0119\u017Cczyzna je\u017Adzi w miejsca zbrodni, by zdoby\u0107 rzeczy nale\u017C\u0105ce do ofiary b\u0105d\u017A zab\u00F3jcy, albo kupuje je przez internet. Sam r\u00F3wnie\u017C prowadzi stron\u0119 internetow\u0105, na kt\u00F3rej mo\u017Cna naby\u0107 tego rodzaju przedmioty. W laboratorium w Oklahomie przygotowuje si\u0119 ludzkie zw\u0142oki do bada\u0144 na uczelniach medycznych b\u0105d\u017A do ekspozycji w muzeach. Z regu\u0142y s\u0105 to cia\u0142a dawc\u00F3w organ\u00F3w pochodz\u0105ce z kaplic i szpitali. Pracuj\u0105cy tam laboranci czyszcz\u0105 i konserwuj\u0105 zw\u0142oki. \u015Amier\u0107 nie jest dla nich tematem tabu, bo do martwych cia\u0142 podchodz\u0105 jak do tworzywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217384.jpg","",[]],"65411850":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"65411851":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"65411852":["\u017Bywno\u015B\u0107 - \u015Bwiat bez sklep\u00F3w
Prepersi wyja\u015Bni\u0105, jak przygotowuj\u0105 si\u0119 na sytuacj\u0119 kryzysow\u0105 w zakresie zabezpieczania \u017Cywno\u015Bci. Adolf Kudli\u0144ski oprowadzi prowadz\u0105cego po w\u0142asnym ogrodzie. Opowie, jak wa\u017Cne jest robienie wek\u00F3w i dlaczego warto magazynowa\u0107 s\u0142odycze z d\u0142ugim okresem przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia. Andrzej Meller odwiedzi te\u017C Katarzyn\u0119 Mikulsk\u0105, kt\u00F3rej specjalno\u015Bci\u0105 jest zielarstwo. Interesuje si\u0119 kuchni\u0105 dawn\u0105. Wie, jak przygotowa\u0107 potrawy z tego, co daje natura. Katarzyna zaprosi Andrzeja do zbudowania obozowiska. Nast\u0119pnie widzowie poznaj\u0105 Krystyn\u0119 Kuszewsk\u0105, kt\u00F3ra jako pasjonatka alternatywnego stylu \u017Cycia wie wszystko o zasobach jadalnych ro\u015Blin, zi\u00F3\u0142 i naturalnych lek\u00F3w oraz ich praktycznym wykorzystaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65411853":["Ucieczka z miasta
Ka\u017Cdy prepers wie, \u017Ce w sytuacji kryzysowej nale\u017Cy jak najszybciej ewakuowa\u0107 si\u0119 z miasta. Zanim dojdzie do niebezpiecze\u0144stwa, opracowuje plan ucieczki. W odcinku specjalnym Andrzej Meller razem z Katarzyn\u0105 Daniszewsk\u0105, Krzysztofem Lisem i Marcinem Borkowskim spr\u00F3buje wydosta\u0107 si\u0119 z Warszawy. Przyda mu si\u0119 wiedza, kt\u00F3r\u0105 do tej pory zdoby\u0142 dzi\u0119ki spotkaniom z prepersami. Du\u017C\u0105 rol\u0119 odegraj\u0105 tak\u017Ce sprawno\u015B\u0107 fizyczna, umiej\u0119tno\u015B\u0107 dzia\u0142ania w stresie i pod presj\u0105 czasu. Podczas hipotetycznej sytuacji, epidemii wywo\u0142anej wirusem, widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy przygotowa\u0107 ekwipunek ucieczkowy, jakie obra\u0107 drogi ucieczki, a tak\u017Ce jak zachowa\u0107 si\u0119 wobec ludzi, kt\u00F3rzy mog\u0105 by\u0107 zara\u017Ceni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65411854":["Odcinek pokazuje, w jaki spos\u00F3b zmienia\u0142y si\u0119 g\u00F3ry na przestrzeni lat. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zapozna\u0107 si\u0119 z histori\u0105 dawnego szlaku, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 do Morskiego Oka. Poznaj\u0105 te\u017C kilka ciekawostek zwi\u0105zanych z umieraj\u0105c\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 Tatr. Go\u015Bciem odcinka jest pracownik Muzeum Tatrza\u0144skiego, kt\u00F3ry t\u0142umaczy, dlaczego armia rosyjska blokowa\u0142a dost\u0119p do g\u00F3r. Mi\u0142o\u015Bnicy Tatr, pod wodz\u0105 komandosa Darka Pachuta, wnosz\u0105 niepe\u0142nosprawnego ch\u0142opca na Rysy. Wojtek Szatkowski i Killer wyja\u015Bniaj\u0105, do czego s\u0142u\u017Cy\u0142y sztolnie uranowe. Pawe\u0142 Skawi\u0144ski opowiada widzom, \u017Ce przyroda nie potrzebuje ingerencji cz\u0142owieka. Tymczasem Grzegorz Bryniarski i Wojtek G\u0105sienica Roj wyruszaj\u0105 w okolice Wodospadu Ni\u017Cniego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"65411855":["Ta\u0144cz\u0105cy z jesiotrami, cz\u0119\u015B\u0107 2
Druga ods\u0142ona w\u0119dkarskiego show z jesiotrami zamieszkuj\u0105cymi rzek\u0119 Fraser w roli g\u0142\u00F3wnej. Trzech \u015Bmia\u0142k\u00F3w wyrusza na ekscytuj\u0105c\u0105 wypraw\u0119 do Kanady. Unikalne zdj\u0119cia i mistrzowski instrukta\u017C jednego z najlepszych przewodnik\u00F3w po rzece s\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 okazj\u0105 do lepszego poznania tych niespotykanie silnych i walecznych ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65411856":["Dziko\u015B\u0107 pstr\u0105ga
Dokument przybli\u017Ca sposoby po\u0142owu pstr\u0105g\u00F3w. W\u0119dkarz, kt\u00F3ry planuje z\u0142owi\u0107 t\u0119 ryb\u0119, musi posiada\u0107 techniczne umiej\u0119tno\u015Bci, gdy\u017C pstr\u0105gi potrafi\u0105 zachowywa\u0107 si\u0119 niespokojnie i szarpa\u0107 podczas wyci\u0105gania w\u0119dki. Techniki po\u0142owu zaprezentuj\u0105 dwaj pasjonaci: Pawe\u0142 Mirecki i Dariusz Ostrowski. M\u0119\u017Cczy\u017Ani udadz\u0105 si\u0119 w jedno najpi\u0119kniejszych \u0142owisk pstr\u0105g\u00F3w w p\u00F3\u0142nocnej cz\u0119\u015Bci Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65411857":["Na w\u0119dkarskim poligonie, cz\u0119\u015B\u0107 1
Jakub V\u00E1gner udaje si\u0119 do dw\u00F3ch \u0142owisk specjalnych w Czechach. Udowadnia, \u017Ce s\u0105 to warte odwiedzenia miejsca, kt\u00F3re daj\u0105 pasjonatom w\u0119dkarstwa mo\u017Cliwo\u015B\u0107 po\u0142ow\u00F3w przez ca\u0142y rok oraz doskonalenia swojej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65411858":["Na w\u0119dkarskim poligonie, cz\u0119\u015B\u0107 2
Jakub V\u00E1gner udaje si\u0119 do dw\u00F3ch \u0142owisk specjalnych w Czechach. Udowadnia, \u017Ce s\u0105 to warte odwiedzenia miejsca, kt\u00F3re daj\u0105 pasjonatom w\u0119dkarstwa mo\u017Cliwo\u015B\u0107 po\u0142ow\u00F3w przez ca\u0142y rok oraz doskonalenia swojej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65411859":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65411860":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65411861":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65411862":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65411863":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65411864":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65411865":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65411866":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"65411867":["Pieski ratuj\u0105 polarne misie\/Piesek w przebraniu owcy
Ryder i reszta piesk\u00F3w lec\u0105 Patrolowcem by ratowa\u0107 polarne nied\u017Awiedzie. Psi Patrol rusza na poszukiwania ma\u0142ej owieczki, gdy ta ucieka farmerowi Alowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65411868":["Pieski ratuj\u0105 autobus szkolny\/Pieski ratuj\u0105 ptaki
Ryder proponuje zawie\u017A\u0107 dzieci do szko\u0142y. Niespodziewanie p\u0119kaj\u0105 wszystkie opony w szkolnym autobusie. Gdy znikaj\u0105 s\u0142ynne \u015Bpiewaj\u0105ce ptaki, Ryder i pieski wyruszaj\u0105 na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65411869":["Pieski ratuj\u0105 gejzer\/ Pieski ratuj\u0105 kucyka
Psi Patrol ma za zadanie odblokowa\u0107 gejzer, by woda nie zala\u0142a ca\u0142ego miasta. Pieski spiesz\u0105 r\u00F3wnie\u017C na pomoc sympatycznemu kucykowi, kt\u00F3ry utkn\u0105\u0142 w w\u0105wozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65411870":["Pieski ratuj\u0105 dzie\u0144 sportu \/ Pieski ratuj\u0105 robozaura
Gdy robot dinozaur nieoczekiwanie o\u017Cywa, Psi Patrol musi jak najszybciej go odnale\u017A\u0107 i powstrzyma\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65411871":["Tracker do\u0142\u0105cza do piesk\u00F3w
Ma\u0142pka Mandy ukrad\u0142a cenn\u0105 koron\u0119. Tracker i reszta dzielnych czworonog\u00F3w z psiego patrolu maj\u0105 za zadanie odnalezienie jej i odzyskanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65411872":["W\u0105tr\u00F3bka z owocami i jarmu\u017Cem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214464.jpg","",[]],"65411873":["Krem z pasternaku i jab\u0142ek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214464.jpg","",[]],"65411874":["Kolejna ods\u0142ona programu, kt\u00F3ry ods\u0142ania procesy technologiczne odpowiadaj\u0105ce za powstanie najbardziej popularnych artyku\u0142\u00F3w spo\u017Cywczych. Tym razem widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak piwo przekszta\u0142ca si\u0119 w s\u0142ynn\u0105 kanadyjsk\u0105 whisky, jakie znaczenie ma l\u00F3d w produkcji francuskich brioszek oraz dlaczego zupa jarzynowa Campbella jest synonimem wybornego obiadu. Na zako\u0144czenie poznaj\u0105 zabiegi, dzi\u0119ki kt\u00F3rym powstaj\u0105 cukierki Razzles.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"65411875":["Sok jab\u0142kowy, ciasteczka imbirowe, w\u0142oski deser tartufo czy grecki placek spanakopita - je\u015Bli kto\u015B jest zainteresowany procesami, dzi\u0119ki kt\u00F3rym te pyszno\u015Bci trafiaj\u0105 na p\u00F3\u0142ki sklepowe, a p\u00F3\u017Aniej do naszych dom\u00F3w, ten odcinek jest dla niego. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak\u0105 rol\u0119 zr\u0119czne palce pe\u0142ni\u0105 przy powstawaniu greckiego przysmaku, jak odpowiednie przygotowanie surowc\u00F3w wp\u0142ywa na smak i jako\u015B\u0107 ciasteczek z imbiru oraz jaki jest okres przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia soku jab\u0142kowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"65411876":["Na wschodzie stanu Tennessee John i Zack projektuj\u0105 dom dla czteroosobowej rodziny. Specjali\u015Bci maj\u0105 zaaran\u017Cowa\u0107 przestrze\u0144 do spania dla rodzic\u00F3w i dwojga nastolatk\u00F3w. Ka\u017Cdy z domownik\u00F3w b\u0119dzie mia\u0142 do dyspozycji przestrze\u0144 mniejsz\u0105 ni\u017C 10 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"65411877":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"65411878":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"65411879":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"65411880":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"65411881":["W Plutyczach Gienek i Andrzej zaganiaj\u0105 byd\u0142o na pastwisko. Zwierz\u0119ta stawiaj\u0105 op\u00F3r. Rolnicy musz\u0105 poskromi\u0107 niesfornego cielaka, kt\u00F3ry ucieka ze stada. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 im Jastrz\u0105b i Walek. Marek z Kundzicz rozplanowuje przestrze\u0144 na pastwisku. Maj\u0105 tam powsta\u0107 trzy oddzielne sekcje, aby zwierz\u0119ta wyjada\u0142y traw\u0119 tylko w wydzielonym miejscu, a w pozosta\u0142ych ro\u015Blinno\u015B\u0107 ma odrasta\u0107. Nast\u0119pnie gospodarz pr\u00F3buje zakolczykowa\u0107 ciel\u0119ta ze stada. Nie jest \u0142atwo zmusi\u0107 je do wsp\u00F3\u0142pracy. Emilka prowadzi niedawno urodzon\u0105 klacz na pastwisko. Nast\u0119pnie wraz z mam\u0105 i babci\u0105 gospodyni sprawdza, czy w klatkach kr\u00F3liczych lub w koziarni pojawi\u0142y si\u0119 m\u0142ode.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65411882":["Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b z pomoc\u0105 Walka montuj\u0105 akumulator do elektrycznego pastucha na polu nad Orlank\u0105. Po pracy panowie wracaj\u0105 do domu. Niestety na podmok\u0142ej \u0142\u0105ce motorower Walka nagle si\u0119 psuje. Andrzej \u015Bpieszy z pomoc\u0105. Gospodarstwo Micha\u0142a i Olka w Ha\u0107kach odwiedza weterynarz, aby zbada\u0107 chor\u0105 krow\u0119 i postawi\u0107 diagnoz\u0119. Zwierz\u0119 potrzebuje lek\u00F3w i kropl\u00F3wki. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej rolnicy wyprowadzaj\u0105 krow\u0119 na pastwisko, aby przekona\u0107 si\u0119, jak sobie radzi. Monika z Pokaniewa z pomoc\u0105 \u0141ukasza, fryzjera zwierz\u0119cego, przygotowuje krow\u0119 na wizyt\u0119 reportera i fotografa z pisma hodowlanego. Zwierz\u0119 jest rekordzistk\u0105, je\u015Bli chodzi o wydawanie mleka - jej wynik to sto tysi\u0119cy litr\u00F3w w ci\u0105gu dziesi\u0119ciu lat \u017Cycia. Tymczasem Tomek pobiera pr\u00F3bki k\u0142os\u00F3w, aby si\u0119 upewni\u0107, \u017Ce nie jest ono dotkni\u0119te mykotoksynami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65411883":["Go\u015B\u0107mi tego odcinka b\u0119d\u0105: Kabaret Nowaki, Kabaret K2 oraz dwie utalentowane aktorki - Monika Dryl i Adrianna Borek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"65411884":["Go\u015B\u0107mi tego odcinka b\u0119d\u0105: Robert Kor\u00F3lczyk, Kabaret M\u0142odych Pan\u00F3w, Kabaret K2 i aktorka Monika Dryl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"65411885":["Re\u017C.: Tony Goldwyn.
Drobny przest\u0119pca, Kenny Waters (Sam Rockwell), jest podejrzany o zabicie kobiety. Na podstawie zezna\u0144 \u015Bwiadk\u00F3w zostaje skazany na do\u017Cywocie w wi\u0119zieniu o zaostrzonym rygorze. Cho\u0107 nigdy nie umia\u0142 trzyma\u0107 si\u0119 z dala od k\u0142opot\u00F3w, jego siostra Betty Anne (Hilary Swank) jest przekonana o jego niewinno\u015Bci. Tymczasem osadzony m\u0119\u017Cczyzna prze\u017Cywa za\u0142amanie i my\u015Bli o samob\u00F3jstwie. Chc\u0105c ratowa\u0107 brata, Betty Anne postanawia i\u015B\u0107 na studia prawnicze i sama go reprezentowa\u0107. Okazuje si\u0119 to wyzwaniem niemal ponad si\u0142y. Kobieta musi pogodzi\u0107 obowi\u0105zki \u017Cony i matki dw\u00F3ch syn\u00F3w z prac\u0105 zarobkow\u0105 i nauk\u0105. Odbija si\u0119 to na jej stosunkach z najbli\u017Cszymi i doprowadza do rozpadu ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Mimo to Betty Anne nie poddaje si\u0119 i robi wszystko, by udowodni\u0107 niewinno\u015B\u0107 brata. Pomaga jej przyjaci\u00F3\u0142ka ze szko\u0142y, Abra Rice (Minnie Driver). Film opowiada prawdziw\u0105 histori\u0119 Kennetha Watersa, kt\u00F3ry sp\u0119dzi\u0142 18 lat w wi\u0119zieniu za zbrodni\u0119, kt\u00F3rej nie pope\u0142ni\u0142. Uwolnienie skazanego w 2001 roku nie mia\u0142oby miejsca, gdyby nie heroiczna, wieloletnia batalia jego siostry, Betty Anne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221064.jpg","",[]],"65411886":["Re\u017C.: Marc Erlbaum.
Claire (Jennifer Love Hewitt) i Todd (Daniel Eric Gold) razem pracuj\u0105 w kameralnej, troch\u0119 zaniedbanej, ale ci\u0105gle pe\u0142nej uroku kawiarence. Todd jest nie\u015Bmia\u0142ym muzykiem, kt\u00F3ry po kryjomu podkochuje si\u0119 w swojej wsp\u00F3\u0142pracowniczce. Mimo otwartego charakteru Claire jego pr\u00F3by wyznania prawdziwych uczu\u0107 zawsze ko\u0144cz\u0105 si\u0119 chwil\u0105 niezr\u0119czno\u015Bci. Ponadto dziewczyna jest ju\u017C w zwi\u0105zku. Ukochany nie traktuje jej dobrze, jednak Claire uwa\u017Ca, \u017Ce nie zas\u0142uguje na nic wi\u0119cej. Kawiarnia ma swoj\u0105 sta\u0142\u0105 klientel\u0119. Nale\u017Cy do niej m.in. pisarz, kt\u00F3ry spisuje wszystko, co dzieje si\u0119 wok\u00F3\u0142 niego. Nikt nie wie, \u017Ce literat jest w szczeg\u00F3lny spos\u00F3b zwi\u0105zany z lokalem. Do cz\u0119stych go\u015Bci kawiarenki nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C pewna siebie i odwa\u017Cna Jasmine, aktywna dzia\u0142aczka na rzecz spo\u0142eczno\u015Bci w niebezpiecznej dzielnicy, oraz Craig, zapalony komputerowiec, kt\u00F3ry odkrywa, \u017Ce jego \u017Cyciem kieruje kto\u015B inny. Przy stoliku w rogu kawiarni swoje \"biuro\" ma dealer narkotykowy o imieniu Glenn. Jest obserwowany przeze Braina, policjanta, kt\u00F3ry codziennie przychodzi tam na kaw\u0119. Opr\u00F3cz tego w kafejce bywa te\u017C m\u0142ody narkoman, d\u0142u\u017Cnik Glenna. Dla niego oraz pozosta\u0142ych go\u015Bci kawiarnia stanowi ostoj\u0119, gdzie mo\u017Cna sp\u0119dzi\u0107 wolny czas, zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w lekturze lub porozmawia\u0107 z kim\u015B ciekawym. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy pewnego dnia za drzwiami lokalu rozlegaj\u0105 si\u0119 strza\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223314.jpg","",[]],"65411887":["Paul i jego \u017Cona Caitlin wraz z dzie\u0107mi wreszcie zamieszkali w swoim wymarzonym domu, kt\u00F3rego uko\u0144czenia nie mogli si\u0119 doczeka\u0107. Pocz\u0105tki \u017Cycia w nowym miejscu nie s\u0105 najszcz\u0119\u015Bliwsze. Ich kilkuletnia c\u00F3reczka wypada z okna na pi\u0119trze i \u0142amie obie nogi. Dziewczynka twierdzi, \u017Ce to braciszek j\u0105 wypchn\u0105\u0142. Ma\u0142y Charlie m\u00F3wi, \u017Ce za wypadek odpowiedzialny jest ch\u0142opiec z szafy. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce synek Paula i Caitlin nie zmy\u015Bla... W programie tak\u017Ce opowie\u015B\u0107 Jeanette, kt\u00F3ra po rozwodzie na p\u00F3\u0142 roku wynaj\u0119\u0142a chat\u0119 na pustkowiu. Wkr\u00F3tce przekonuje si\u0119, \u017Ce miejsce jest nawiedzone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65411888":["Na tropie wampira
Graficiarze znajduj\u0105 cia\u0142o nastolatki. Dziewczyna zosta\u0142a brutalnie pobita i otrzyma\u0142a kilkana\u015Bcie cios\u00F3w no\u017Cem. Sprawa zab\u00F3jstwa nastolatki trafia do \u0142owc\u00F3w. Okoliczno\u015Bci zbrodni wskazuj\u0105 bowiem na seryjnego zab\u00F3jc\u0119, kt\u00F3ry grasowa\u0142 w mie\u015Bcie kilkana\u015Bcie lat temu - \"Wampira z Mokotowa\". Problem w tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do wi\u0119zienia, w kt\u00F3rym pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. \u015Aledczy docieraj\u0105 do syna zab\u00F3jcy, czterdziestoletniego Micha\u0142a. Okazuje si\u0119, \u017Ce cz\u0119sto dostaje on listy od fan\u00F3w jego ojca - zazwyczaj os\u00F3b niezr\u00F3wnowa\u017Conych psychicznie. \u0141owcy postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107 ten trop. Po identyfikacji zw\u0142ok i podejrzeniu, \u017Ce jej brat nie \u017Cyje, Jagna jest rozbita. Rozwa\u017Ca nawet odej\u015Bcie z pracy. Gdy Brunon odwozi kobiet\u0119 do domu, dochodzi mi\u0119dzy nimi do poca\u0142unku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65411889":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65411890":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65411891":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65411892":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 1","","",[]],"65411893":["Eksperyment ujawni, kto wywiera wi\u0119kszy wp\u0142yw - grupa czy jednostka. Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 ponadto aparat fotograficzny dla psa z obro\u017C\u0105 monitoruj\u0105c\u0105 t\u0119tno, a tak\u017Ce zaprezentuj\u0105 przebieg prac nad sztuczn\u0105 sk\u00F3r\u0105 wytwarzan\u0105 za pomoc\u0105 biodrukarki 3D. Poka\u017C\u0105 te\u017C gad\u017Cet uzupe\u0142niaj\u0105cy inteligentne zegarki. Nast\u0119pnie go\u015B\u0107 Adam \u017Belazko opowie o unifikacji urz\u0105dze\u0144, a widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak dzia\u0142a Teatr Wielki. Pan Korek z kolei przeprowadzi do\u015Bwiadczenie z d\u017Awi\u0119kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65411894":["W ramach eksperymentu widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re desery s\u0105 kuloodporne. Poznaj\u0105 te\u017C szczeg\u00F3\u0142y projektu Uniwersytetu w Waszyngtonie i Google'a, kt\u00F3re po\u0142\u0105czy\u0142y miliony zdj\u0119\u0107 r\u00F3\u017Cnych miejsc z internetu. Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C interaktywny obraz z laserowego rzutnika. Go\u015B\u0107 Witold Tomaszewski opowie o projektorach, a pan Korek przeprowadzi do\u015Bwiadczenie z \u017Car\u00F3wk\u0105 i o\u0142\u00F3wkiem. Tw\u00F3rcy serii zdradz\u0105 r\u00F3wnie\u017C kulisy dzia\u0142ania \"Super Expressu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}