{"67165075":["Lichwa
Na osiedlu dochodzi do strzelaniny, w wyniku kt\u00F3rej ginie Ormianin. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce chodzi o gangsterskie porachunki, jednak okazuje si\u0119, \u017Ce zamordowany p\u0142aci\u0142 haracze na czas. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, komu mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na \u015Bmierci sklepikarza. Tymczasem Alicja oznajmia Krystianowi, \u017Ce to koniec jego terapii. M\u0119\u017Cczyzna nie wydaje si\u0119 jednak szcz\u0119\u015Bliwy z tego powodu - postanawia zaprosi\u0107 psycholog na randk\u0119, \u017Ceby m\u00F3c sp\u0119dzi\u0107 z ni\u0105 wi\u0119cej czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67165076":["Niebezpieczne zwi\u0105zki
Podczas rabunku ginie kobieta. Natalia i Kuba ustalaj\u0105, \u017Ce za w\u0142amaniem mo\u017Ce sta\u0107 zorganizowana szajka przest\u0119pc\u00F3w. Tymczasem Danuta nadal nie radzi sobie z synem, Nikodemem. Nastolatek ca\u0142y czas sprawia problemy wychowawcze. Kolejna pr\u00F3ba ucieczki ch\u0142opaka z domu ko\u0144czy si\u0119 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67165077":["Bimbrownicy oceniaj\u0105 zacier przygotowywany do destylacji. Tosia przyjecha\u0142a konno na odludzie, gdzie mieszka Majsterek. Andrzej \"Ma\u0142y\" i Wiesiek \"Siwy\" na chwil\u0119 porzucaj\u0105 drwalski fach. Kamil wyprowadza na pastwiska najwi\u0119kszy bieszczadzki redyk. Zenek to pierwszy b\u0119bniarz w ca\u0142ej okolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67165078":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67165079":["Desperat
Zagin\u0105\u0142 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry po domowej awanturze opu\u015Bci\u0142 dom - mia\u0142 przy sobie pistolet. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo Natalia Nowak i Robert Barcz ustalaj\u0105, \u017Ce pistolet to tylko cz\u0119\u015B\u0107 arsena\u0142u, kt\u00F3ry posiada m\u0119\u017Cczyzna. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 zapobiec tragedii. Nast\u0119pnie policjanci s\u0105 przypadkowymi \u015Bwiadkami b\u00F3jki. Ku ich zdziwieniu ofiara ucieka. \u015Aledczy robi\u0105 wszystko, \u017Ceby namierzy\u0107 zamaskowanego nastolatka, kt\u00F3remu grozi \u015Bmier\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67165080":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67165081":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67165082":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67165083":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67165084":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67165085":["Mass Effect 2: Legendary Edition","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67165086":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67165087":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67165088":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67165089":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67165090":["Twierdza Osowiec
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przyjrzy si\u0119 sekretom twierdzy Osowiec, kt\u00F3r\u0105 zamierzano zlikwidowa\u0107 na rozkaz cara. Ten plan nie zosta\u0142 jednak zrealizowany, a genera\u0142, kt\u00F3ry namawia\u0142 do tego w\u0142adc\u0119, Suchomlinow, zosta\u0142 skazany na katorg\u0119 za malwersacje. W 1917 roku twierdza zosta\u0142a zaatakowana przez armie niemieckie. Na Osowiec spad\u0142o wg raport\u00F3w oko\u0142o 120 tys. pocisk\u00F3w. Zagadk\u0105 pozostaje, jak twierdza wytrzyma\u0142a takie natarcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67165091":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67165092":["7 postaci z kresk\u00F3wek, kt\u00F3re uwielbiali Polacy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67165093":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"67165094":["Ewa Maria Szczepanowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"67165095":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67165096":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67165097":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"67165098":["7 postaci z kresk\u00F3wek, kt\u00F3re uwielbiali Polacy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67164892":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67164893":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67164894":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67164895":["Przerwane wakacje
Z Malanowskim kontaktuje si\u0119 Justyna Laskowska. Kobieta przebywa obecnie za granic\u0105 i niepokoi j\u0105 brak kontaktu ze swoim partnerem, Patrykiem Mioduszewskim. Boi si\u0119, \u017Ce mog\u0142o mu si\u0119 co\u015B sta\u0107. Magda i Tomek jad\u0105 do jego mieszkania. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest zupe\u0142nie puste. W \u015Bmieciach pozostawionych w koszu Tomek znajduje ulotk\u0119 tajemniczego lokalu. Tymczasem Bronis\u0142aw informuje klientk\u0119, \u017Ce firma, kt\u00F3r\u0105 rzekomo prowadzi\u0142 Patryk, tak naprawd\u0119 nie istnieje. Co wi\u0119cej, sprzeda\u0142 on swoje mieszkanie. Justyna jest zaskoczona. Nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce Patryk nic jej nie powiedzia\u0142. Nied\u0142ugo potem Tomek i Magda docieraj\u0105 pod adres zamieszczony na ulotce. Okazuje si\u0119, \u017Ce w lokalu organizowane s\u0105 nielegalne walki...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67164896":["Porachunki po lekcjach
Zagin\u0105\u0142 Damian, syn Marzeny Lipie\u0144. Kobieta prosi detektyw\u00F3w, by go odnale\u017Ali. Podejrzewa, \u017Ce jego ucieczka mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z faktem, i\u017C niedawno powiedzia\u0142a mu, \u017Ce jest adoptowany. Nastolatek nie potrafi sobie z tym poradzi\u0107. Sprawia problemy wychowawcze, a ostatnio zosta\u0142 zawieszony w prawach uczniach za udzia\u0142 w b\u00F3jce. Anna i Marek ustalaj\u0105, \u017Ce Damian jest w konflikcie z koleg\u0105 ze szko\u0142y, Marcinem Kozenkiem. Ju\u017C po jego znikni\u0119ciu ch\u0142opcy byli widziani razem. Pod\u0105\u017Caj\u0105c tym tropem, detektywi trafiaj\u0105 na z\u0142omowisko. Dokonuj\u0105 tam makabrycznego odkrycia, kt\u00F3re zmienia zupe\u0142nie charakter prowadzonego przez nich \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67164897":["Rodzice i m\u0105\u017C 40-letniej Magdaleny Madejskiej s\u0105 przera\u017Ceni jej dziwnym zachowaniem. Kobieta sprawia wra\u017Cenie chorej psychicznie. Rodzina boi si\u0119, \u017Ce to co\u015B bardzo powa\u017Cnego, tym bardziej, \u017Ce krewna nagle znika z domu, a wcze\u015Bniej odby\u0142a wizyt\u0119 u psychiatry. W sprawie pojawia si\u0119 nowy w\u0105tek - by\u0107 mo\u017Ce Magdalenie grozi niebezpiecze\u0144stwo, dlatego przed czym\u015B lub przed kim\u015B ucieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"67164898":["35-latka dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej 16-letnia c\u00F3rka zosta\u0142a zgwa\u0142cona i pr\u00F3buje odkry\u0107, kto skrzywdzi\u0142 jej dziecko
35-letnia Daria mieszka z 16-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Agat\u0105 i m\u0119\u017Cem u jego kuzyna, 45-letniego Bartosza. Przeprowadzili si\u0119 tu, gdy ich rodzinna firma upad\u0142a. S\u0105 pogr\u0105\u017Ceni w d\u0142ugach i nie sta\u0107 ich na wynajem \u017Cadnego lokum. Niebawem Daria dowiaduje si\u0119, \u017Ce Agata zaatakowa\u0142a koleg\u0119 w szkole. Do tego niebawem policja znajduje nastolatk\u0119 pijan\u0105 na ulicy. Lekarze potwierdzaj\u0105 obawy matki - dziewczyna zosta\u0142a wykorzystana seksualnie. Ona jednak stanowczo zaprzecza. Daria nie zamierza si\u0119 poddawa\u0107. Postanawia znale\u017A\u0107 gwa\u0142ciciela c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67164899":["Zhakowany
Konto finansowego start-upu zostaje wyczyszczone do zera. Za\u0142amany szef firmy pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Trop prowadzi do znanego policji zdolnego hakera oraz zleceniodawcy kradzie\u017Cy, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, ni\u017C policjanci wcze\u015Bniej przypuszczali. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kto\u015B podsuwa detektywom fa\u0142szywe tropy... Kuba tymczasem martwi si\u0119 o stan zdrowia Natalii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67164900":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67164901":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67164902":["Moja c\u00F3rka ma trzech ch\u0142opak\u00F3w
Owdowia\u0142a Zofia samotnie wychowuje swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119, Dorot\u0119. Teraz dziewczyna ma ju\u017C dziewi\u0119tna\u015Bcie lat i dobrze dogaduje si\u0119 z matk\u0105, kt\u00F3ra darzy j\u0105 du\u017Cym zaufaniem. Zofia lubi r\u00F3wnie\u017C ch\u0142opaka Doroty i dobrze \u017Cyczy tej parze, dlatego jest w szoku, kiedy pewnego dnia spostrzega na ulicy c\u00F3rk\u0119 obejmowan\u0105 przez znacznie starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wkr\u00F3tce odkrywa kolejne zaskakuj\u0105ce tajemnice Doroty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"67164903":["Panna Nikt
Po rozwodzie Anna samotnie wychowuje Basi\u0119. Dziewczyna jest ju\u017C nastolatk\u0105 i nigdy nie sprawia\u0142a \u017Cadnych problem\u00F3w wychowawczych. To zmienia si\u0119, kiedy pewnego dnia przychodzi do domu w zniszczonej kurtce. Okazuje si\u0119, \u017Ce Basia pada ofiar\u0105 prze\u015Bladowa\u0144 ze strony bogatszych kole\u017Canek. Anna jest zrozpaczona. Robi wszystko, by uchroni\u0107 c\u00F3rk\u0119 przed cierpieniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","",["N"]],"67164904":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67164905":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67164906":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67164907":["Gra
Maciek jest prezesem sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej. M\u0119\u017Cczyzna ukrywa przed bliskimi sw\u00F3j na\u0142\u00F3g - jest na\u0142ogowym graczem komputerowym. Pewnego dnia wykorzystuje swoj\u0105 funkcj\u0119, aby kupi\u0107 drogi sprz\u0119t dla siebie i koleg\u00F3w. Wkr\u00F3tce zostaje zwolniony z pracy. Maciek nie m\u00F3wi jednak o niczym \u017Conie i jeszcze mocniej anga\u017Cuje si\u0119 w \u015Bwiat gier. Niebawem dochodzi do tragedii. 4-letnia c\u00F3rka m\u0119\u017Cczyzny, niepilnowana przez roztargnionego ojca, przykleja do sk\u00F3ry plastry z truj\u0105cym fenatylem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67164908":["Okno \u017Cycia
W oknie \u017Cycia zostaje odnaleziony zakrwawiony kilkumiesi\u0119czny ch\u0142opiec. Krew nale\u017Cy jednak do matki dziecka, kt\u00F3ra ma ju\u017C kartotek\u0119. Kilka lat wcze\u015Bniej odsiedzia\u0142a kilka lat za rozb\u00F3j. Policjanci jad\u0105 do jej mieszkania. Tam jednak znajduj\u0105 zw\u0142oki kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142a mia\u0142a konflikt ze swoj\u0105 siostr\u0105, a jego przedmiotem by\u0142 spos\u00F3b wychowania dziecka. Adam jest coraz bardziej zm\u0119czony natr\u0119tnym zachowaniem rehabilitantki Romy, zaczyna jej unika\u0107. Kobieta nie zamierza si\u0119 jednak poddawa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67164909":["Kacper jest zawiedziony zachowaniem Magdy, kt\u00F3ra \u015Bwiadomie narazi\u0142a jedn\u0105 z pacjentek na pogorszenie jej stanu zdrowia. Postanawia szczerze porozmawia\u0107 z dziewczyn\u0105. Niespodziewanie Filip informuje go o planach Wenerskiego wobec Marysi. Zygmunt przychodzi do kliniki, by po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z synem. M\u00F3wi mu, \u017Ce planuje wyjazd na wakacje. Piotrkowi nie jest \u0142atwo podczas ceremonii pogrzebowej. Chce za wszelk\u0105 cen\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, kto zabi\u0142 Mi\u0142k\u0119. \u017B\u0105da od Huberta, by przekaza\u0142 mu obiecane wcze\u015Bniej informacje na temat kolejnego tropu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67164910":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67164911":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67164912":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67164913":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67164914":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Ludzie, kt\u00F3rzy nigdy wcze\u015Bniej nie mieszkali na wsi, porzucaj\u0105 wygodne \u017Cycie w mie\u015Bcie na rzecz sparta\u0144skich warunk\u00F3w panuj\u0105cych na po\u0142o\u017Conym z dala od cywilizacji ranczu. Czeka ich praca fizyczna i opieka nad zwierz\u0119tami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 te\u017C musieli nauczy\u0107 si\u0119 dzieli\u0107 produkty \u017Cywno\u015Bciowe, by wystarczy\u0142o ich dla wszystkich. W tej edycji mieszka\u0144cy rancza zadbaj\u0105 o teren dwa razy wi\u0119kszy ni\u017C w poprzednim sezonie, na kt\u00F3rym b\u0119dzie jeszcze mniej udogodnie\u0144. Zmieni\u0105 si\u0119 te\u017C zasady - w ka\u017Cdym odcinku z programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 odpa\u015B\u0107 wi\u0119cej ni\u017C jeden uczestnik. Ranczerzy zawr\u0105 przyja\u017Anie i sojusze, by\u0107 mo\u017Ce tak\u017Ce kto\u015B nawi\u0105\u017Ce romans. W tej przygodzie towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 prowadz\u0105ce, Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska, i opiekun farmy, rolnik Szymon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258496.jpg","",[]],"67164915":["Re\u017C.: Tom Dey.
Trzydziestopi\u0119cioletni Tripp (Matthew McConaughey) ma niez\u0142\u0105 prac\u0119, ale wci\u0105\u017C nie chce si\u0119 usamodzielni\u0107. Prowadzi beztroski tryb \u017Cycia, sp\u0119dzaj\u0105c noce w klubach ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Ace'em (Justin Bartha) i Demo (Bradley Cooper). Nie musi troszczy\u0107 si\u0119 o domowe obowi\u0105zki, bowiem wci\u0105\u017C mieszka ze swoimi rodzicami, Sue (Kathy Bates) i i Alem (Terry Bradshaw). Mama sprz\u0105ta mu pok\u00F3j, podaje \u015Bniadanie i pierze jego rzeczy. Powoli jednak zar\u00F3wno ona, jak i jej m\u0105\u017C maj\u0105 ju\u017C do\u015B\u0107 tej sytuacji. Te\u017C chc\u0105 nacieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem, lecz niekoniecznie w towarzystwie rozpieszczonego jedynaka. Zdesperowana para postanawia wi\u0119c wynaj\u0105\u0107 atrakcyjn\u0105 Paul\u0119 (Sarah Jessica Parker), kt\u00F3ra ma rozkocha\u0107 w sobie Trippa i nak\u0142oni\u0107 do przeprowadzki. Kobieta specjalizuje si\u0119 w wyprowadzaniu doros\u0142ych m\u0119\u017Cczyzn z domu rodzinnego. Pocz\u0105tkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Tripp s\u0105dzi, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 idealn\u0105 kobiet\u0119. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119, gdy oboje zakochuj\u0105 si\u0119 w sobie. Do tego Ace dowiaduje si\u0119 o uk\u0142adzie, jaki Paula zawar\u0142a z Sue i Alem. Lojalny kolega przekazuje informacj\u0119 Trippowi. Gdy ten dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 perfidnie oszukany, postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2122267.jpg","",["N"]],"67164916":["Re\u017C.: Marta Ferencov\u00E1.
Linda (Tatiana Pauhofov\u00E1) i Vanda (Kl\u00E1ra Issov\u00E1) s\u0105 nieroz\u0142\u0105cznymi przyjaci\u00F3\u0142kami i wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielkami ma\u0142ej ksi\u0119garni w centrum miasta. Pierwsza z nich jest odpowiedzialna, dobrze wykszta\u0142cona i ma c\u00F3rk\u0119, posiada wi\u0119c to, czego brakuje jej znajomej, wolnej, rozrywkowej, niezale\u017Cnej kobiecie, kt\u00F3ra przyci\u0105ga m\u0119\u017Cczyzn jak magnes. Nie potrafi ona jednak znale\u017A\u0107 w\u0142a\u015Bciwego partnera. W ksi\u0119garni pracuje r\u00F3wnie\u017C wra\u017Cliwy i zamkni\u0119ty w sobie gej, Edo (Lubo Kosteln\u00FD), kt\u00F3rego marzeniem jest dozgonna mi\u0142o\u015B\u0107. W \u017Cyciu ca\u0142ej tr\u00F3jki pojawia si\u0119 kilku m\u0119\u017Cczyzn. Linda poznaje charyzmatycznego dewelopera Jakuba (Micha\u0142 \u017Bebrowski), kt\u00F3ry nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje, Vanda - by\u0142ego profesora uniwersyteckiego, Alad\u00E1ra (Krzysztof Tyniec), a Edo pr\u00F3buje stworzy\u0107 wi\u0119\u017A z Leo (Petr Van\u011Bk).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1868156.jpg","",[]],"67164917":["Re\u017C.: Aaron Sorkin.
Molly (Jessica Chastain) zak\u0142ada ekskluzywny klub pokerowy. Po pewnym czasie nielegalnie za\u0142o\u017Conym lokalem zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 agenci FBI. Kobieta, obawiaj\u0105c si\u0119 wi\u0119zienia i utraty dorobku \u017Cycia, postanawia walczy\u0107. Prosi o pomoc znajomego adwokata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957523.jpg","",[]],"67165345":["Katarzyna Rogowiec w wieku 3 lat straci\u0142a obie r\u0119ce w wypadku ze sprz\u0119tem \u017Cniwnym. Dzi\u0119ki swojemu uporowi i ci\u0119\u017Ckiej pracy nauczy\u0142a si\u0119 jednak radzi\u0107 sobie w r\u00F3\u017Cnych sytuacjach. Katarzyna jest m.in. dwukrotn\u0105 mistrzyni\u0105 paraolimpijsk\u0105 w biegach narciarskich oraz utytu\u0142owan\u0105 biathlonistk\u0105. Kolejny bohater odcinka to Pawe\u0142 Karpi\u0144ski. Jego pasj\u0105 jest taniec. Pawe\u0142 choruje na przepuklin\u0119 oponowo-rdzeniow\u0105 i jest niepe\u0142nosprawny od urodzenia. Mimo to, jako jedyna osoba niepe\u0142nosprawna w Polsce, uzyska\u0142 uprawnienia instruktora ta\u0144ca sportowego. Widzowie spotkaj\u0105 te\u017C ponownie Rafa\u0142a Miszkiela - niepe\u0142nosprawnego youtuber. W programie wyst\u0105pi ze swoim cyklem \"\u017Bycie na w\u00F3zku TV\". Rafa\u0142 poka\u017Ce w nim kilka prostych patent\u00F3w, kt\u00F3re pomagaj\u0105 mu w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67165346":["Pieski ratuj\u0105 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani
W Zatoce Przyg\u00F3d odbywa si\u0119 Dzie\u0144 Przyja\u017Ani. Burmistrz Humdinger zamierza zepsu\u0107 wszystkim to \u015Bwi\u0119to. Tymczasem szczeniaki z Psiego Patrolu robi\u0105 co mog\u0105, aby dostarczy\u0107 kartki oraz pyszne ciasto, zanim rozpocznie si\u0119 wielkie przyj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67165347":["Pieski ratuj\u0105 Apollo\/Pieski ratuj\u0105 hipopotamy
Apollo odwiedza Zatok\u0119 Przyg\u00F3d w \u015Bnie Rubble'a. Psiaki musz\u0105 uratowa\u0107 swojego bohatera. Ta\u0144cz\u0105ce hipopotamy Raimunda zawalaj\u0105 cyrkowy namiot. Psi Patrol musi odbudowa\u0107 go przed wyst\u0119pem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67165348":["Josh stara si\u0119 odgadn\u0105\u0107, jak\u0105 piosenk\u0119 chce za\u015Bpiewa\u0107 Blue. Dzieci ucz\u0105 si\u0119 rozpoznawania d\u017Awi\u0119k\u00F3w i pomagaj\u0105 kurczaczkom przypomnie\u0107 sobie s\u0142owa piosenki.","","",["N"]],"67165349":["Josh i Blue odkrywaj\u0105, jak rosn\u0105 warzywa oraz owoce. Widzowie dowiaduj\u0105 si\u0119, w jak\u0105 gr\u0119 tym razem chce pogra\u0107 Blue.","","",["N"]],"67165350":["W dzisiejszym odcinku a\u017C kipi od emocji! W restauracji goszcz\u0105 diwa polskiej muzyki - Edyta G\u00F3rniak oraz aktor Marek Kaliszuk - zwyci\u0119zca 2. edycji programu \"Twoja Twarz Brzmi Znajomo\". Znana piosenkarka z pomoc\u0105 wielkiego ko\u0142a fortuny wylosuje sk\u0142adniki, z kt\u00F3rych kucharze b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 tajskie dania wegetaria\u0144skie. Z kolei popularny aktor b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 spr\u00F3bowa\u0107 potraw z menu samego szefa Wojciecha Modesta Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231342.jpg","",["N"]],"67165351":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67165352":["Katarzyna Dowbor jedzie do wsi Studzianek, nieopodal Rawy Mazowieckiej. Pani Barbara, jej wnuczka Dominika i prawnuczka Oliwka mieszkaj\u0105 w pomieszczeniu gospodarczym zaadaptowanym na skromny pok\u00F3j. Dominika w m\u0142odym wieku urodzi\u0142a niepe\u0142nosprawn\u0105 c\u00F3reczk\u0119. Oliwka ma rozleg\u0142y rozszczep kr\u0119gos\u0142upa, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 skromnych \u015Brodk\u00F3w jest przeznaczana na leczenie i rehabilitacj\u0119 dziewczynki. Budynek, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Ekipa budowlana wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1877569.jpg","",["N"]],"67165353":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Callie cztery miesi\u0105ce temu przeprowadzi\u0142a nowatorsk\u0105 operacj\u0119, w kt\u00F3r\u0105 by\u0142o wpisane ryzyko. Niestety pojawi\u0142y si\u0119 powa\u017Cne komplikacje, a jej pacjent - utalentowany sportowiec z szans\u0105 na olimpijskie trofeum - w wyniku pooperacyjnej infekcji utraci\u0142 obie nogi. Callie nie zgadza si\u0119 z zarzutem o pope\u0142nienie b\u0142\u0119du lekarskiego. Gdy \u015Bwiat wydaje si\u0119 wali\u0107 jej na g\u0142ow\u0119, niespodziewanie zjawia si\u0119 ojciec (Hector Elizondo), by j\u0105 wesprze\u0107 na duchu. Proces toczy si\u0119 przeciw niej i przeciw szpitalowi. Je\u015Bli przegraj\u0105, Grey Sloan Memorial grozi bankructwo, mimo to wszyscy pr\u00F3cz Cristiny popieraj\u0105 Callie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"67165354":["Ma\u0142pia grypa
We Wroc\u0142awiu rozprzestrzenia si\u0119 nowy wirus tzw. ma\u0142piej grypy. Z powodu epidemii wybucha panika w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w. Ludzie stopniowo bowiem zaczynaj\u0105 si\u0119 zamienia\u0107 w ma\u0142py. Wszelkie antybiotyki okazuj\u0105 si\u0119 nieskuteczne. Ferdek jako jedyny wydaje si\u0119 odporny na dzia\u0142anie wirusa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67165355":["Ram D\u017Cam D\u017Cam
Prezes Koz\u0142owski staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym bohaterem plotek. Kr\u0105\u017C\u0105 opowie\u015Bci na temat jego w\u0105tpliwej moralno\u015Bci. Podobno prezes jest erotomanem. Na dodatek \u017Cona Koz\u0142owskiego \u017C\u0105da rozwodu. Po jej stronie staj\u0105 wszystkie kobiety z osiedla. Osamotniony prezes znajduje wsparcie i zrozumienie u Ferdynanda Kiepskiego i Mariana Pa\u017Adziocha, kt\u00F3rzy r\u00F3wnie\u017C nie ciesz\u0105 si\u0119 najlepsz\u0105 opini\u0105 u swoich partnerek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67165356":["\u015Amier\u0107 i Ferdynand
Ferdynand, Waldemar i Pa\u017Adzioch ogl\u0105daj\u0105 w telewizji mecz. Przy okazji trenuj\u0105 rzuty puszkami po piwie do kosza. Jedna z nich trafia w Halin\u0119. Rozz\u0142oszczona kobieta odgra\u017Ca si\u0119, \u017Ce sko\u0144czy z pija\u0144stwem m\u0119\u017Ca i syna. Wymawia zakl\u0119cie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce piwo spo\u017Cywane przez Kiepskich i Mariana zaczyna \u015Bmierdzie\u0107. Po pewnym czasie w ich mieszkaniu pojawia si\u0119 \u015Amier\u0107. Przysz\u0142a po Ferdynanda, ale ten nie zamierza z ni\u0105 odchodzi\u0107. W ko\u0144cu domownicy przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do jej obecno\u015Bci. Nadaj\u0105 jej nawet imi\u0119 - Gienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67165357":["P\u00F3\u0142fina\u0142! W przedostatnim odcinku kucharze b\u0119d\u0105 musieli popisa\u0107 si\u0119 nie tylko znajomo\u015Bci\u0105 sztuki kulinarnej, lecz tak\u017Ce... filmowej. W ramach zadania uczestnicy przygotuj\u0105 dania inspirowane klasyk\u0105 \u015Bwiatowego kina. Potrawy jak zawsze oceni szef Wojciech Modest Amaro, a pomog\u0105 mu go\u015Bcie specjalni - prowadz\u0105cy program \"Gwiazdy na dywaniku\" Joanna Horody\u0144ska i Tomasz Jacyk\u00F3w, czyli modowy postrach gwiazd. Zawodnicy musz\u0105 si\u0119 naprawd\u0119 postara\u0107. To ju\u017C ostatnia prosta. Nast\u0119pny przystanek - wielki fina\u0142!","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231342.jpg","",["N"]],"67165358":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67165359":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67165360":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"67165361":["W Go\u0142kowicach G\u00F3rnych mieszka pani Maria z c\u00F3rkami, Nikol\u0105 i Nin\u0105. Starsza z nich, Nikola, choruje na bia\u0142aczk\u0119. Po d\u0142ugim i wyczerpuj\u0105cym leczeniu dziewczynka potrzebuje dobrych warunk\u00F3w mieszkaniowych. Tymczasem rodzina musi lada dzie\u0144 opu\u015Bci\u0107 mieszkanie socjalne, w kt\u00F3rym do tej pory przebywa\u0142a. W ich rodzinnym domu nie ma warunk\u00F3w dla chorej dziewczyny - brakuje pod\u0142\u00F3g i ogrzewania, przecieka dach, nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remontem budynku zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski, a jego projekt stworzy Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67165362":["Kaszubska wie\u015B Po\u0142chowo. Mieszka tam pani Halina, jej syn Leszek z \u017Con\u0105 Ew\u0105 i wnuki - siedmioletnie bli\u017Aniaczki Eliza i Amanda oraz dwuletni Kuba. U ojca rodziny niedawno zdiagnozowano nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna nie zrezygnowa\u0142 z pracy zarobkowej. Jego dochody nie wystarcz\u0105 jednak na przeprowadzenie remontu. W budynku w\u0142a\u015Bciwie nie ma kuchni, a ca\u0142o\u015B\u0107 ogrzewaj\u0105 dwa rozpadaj\u0105ce si\u0119 piece. Nowy dom zaprojektuje Maciej Pertkiewicz, a zbuduje ekipa Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67165363":["Czekolada
Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67165364":["Zmiana czasu
W kraju nast\u0119puje zmiana czasu z zimowego na letni. Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru respektowa\u0107 tego rozporz\u0105dzenia. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ono idiotyczne i przysparza ludziom wielu niepotrzebnych k\u0142opot\u00F3w. Wed\u0142ug niego cz\u0142owiek powinien \u017Cy\u0107 w zgodzie z rytmem natury i czterech p\u00F3r roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67165365":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"67165366":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"67165367":["Re\u017C.: James Foley.
Dziennikarka \u015Bledcza Rowena Price spotyka swoj\u0105 dawno niewidzian\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, kt\u00F3ra namawia j\u0105, by zaj\u0119\u0142a si\u0119 spraw\u0105 pewnego szefa agencji reklamowej, Harrisona Hilla. Kiedy tydzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej dziewczyna zostaje znaleziona martwa, dziennikarka rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. S\u0105dzi, \u017Ce za \u015Bmierci\u0105 kobiety stoi w\u0142a\u015Bnie Hill. Rowena postanawia zdoby\u0107 dowody przeciwko niemu. Z pomoc\u0105 b\u0142yskotliwego asystenta Milesa Haleya przenika do \u015Brodowiska Harrisona. Jako Katherina zatrudnia si\u0119 w jego agencji, a jako Weronika prowadzi z nim internetowy flirt. Sytuacja si\u0119 komplikuje, gdy Rowena odkrywa, \u017Ce nie tylko ona podaje si\u0119 za kogo\u015B innego. Od tej chwili jej \u017Cycie jest w niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150371.jpg","",["N"]],"67165368":["Re\u017C.: Jonathan Hensleigh.
Tajny agent Frank Castle (Thomas Jane) planuje odej\u015B\u0107 ze s\u0142u\u017Cby. Podczas jego ostatniej misji ginie Bobby Saint (James Carpinello), syn skorumpowanego biznesmena, powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym bezwzgl\u0119dnego Howarda Sainta (John Travolta). W odwecie Saint zabija \u017Con\u0119 agenta, Mari\u0119 (Samantha Mathis) i jego syna Willa (Marcus Johns). Frankowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na mordercy. Przyjmuje pseudonim Punisher i przygotowuje plan dzia\u0142ania. Wynajmuje mieszkanie niedaleko domu biznesmena. Chce dowiedzie\u0107 si\u0119 wszystkiego o rodzinie Saint\u00F3w - obserwuje nie tylko Howarda, ale tak\u017Ce jego \u017Con\u0119 Livi\u0119 (Laura Harring) i syna Johna (James Carpinello). \u015Aledzi te\u017C zaufanego cz\u0142owieka biznesmena - prawnika Quentina Glassa (Will Patton). Gdy Frank pr\u00F3buje zaszkodzi\u0107 interesom Sainta, przest\u0119pca orientuje si\u0119, \u017Ce jego wrogowi uda\u0142o si\u0119 prze\u017Cy\u0107. Wynajmuje p\u0142atnego morderc\u0119 Harry'ego Hecka (Mark Collie) W wykonaniu zadania ma pom\u00F3c mu Rosjanin (Kevin Nash). Castle nie rezygnuje ze swojego planu. Wspieraj\u0105 go jego nowi przyjaciele - kelnerka Joan (Rebecca Romijn-Stamos), powi\u0105zany z p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem Dave (Ben Foster) oraz samotnik Mr. Bumpo (John Pinette). Ekranizacja popularnego komiksu Marvela, kt\u00F3rego g\u0142\u00F3wnym bohaterem jest - w odr\u00F3\u017Cnieniu od innych niezwyk\u0142ych komiksowych postaci - zwyczajny cz\u0142owiek, nieposiadaj\u0105cy \u017Cadnych nadprzyrodzonych zdolno\u015Bci. Jednym z autor\u00F3w scenariusza jest Michael France, kt\u00F3ry bra\u0142 ju\u017C udzia\u0142 w tego typu przedsi\u0119wzi\u0119ciach - pracowa\u0142 nad scenariuszami do filmu \"Hulk\" Anga Lee i \"Fantastycznej czw\u00F3rki\" Tima Story'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233036.jpg","",["N"]],"67165369":["Sprawy w kancelarii Aleksa nabieraj\u0105 zaskakuj\u0105cego obrotu. Poca\u0142unek Eli i Bartka jeszcze bardziej wszystko komplikuje. Aleks, chc\u0105c pozby\u0107 si\u0119 Bartka z biura, daje mu zadanie nie do wykonania. W\u0142adek przypadkowo zwierza si\u0119 Karolowi z ma\u0142\u017Ce\u0144skich problem\u00F3w. Po tej rozmowie Karol zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107 nad sensem zwi\u0105zku z Monik\u0105. Czarek marnuje znaczn\u0105 kwot\u0119 z przyznanego kredytu. Tomasz nie chce d\u0142u\u017Cej ukrywa\u0107 romansu z Lilian\u0105. Pozwala jednak ukochanej zdecydowa\u0107, czy chce by\u0107 z nim, czy z Jarem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67165370":["Karol odsuwa si\u0119 od Moniki, nie chc\u0105c rozbija\u0107 jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Czarek zamierza zrezygnowa\u0107 z przyznanego kredytu. Nie wie tylko, jak powiedzie\u0107 o tym Paulinie, kt\u00F3ra snuje plany o pi\u0119knym domu. Liliana podejmuje decyzj\u0119, z kim chce by\u0107. W\u0142adek ulega wypadkowi. Niespodziewanie w tej sytuacji pomaga mu Ania. Aleks umawia si\u0119 z by\u0142\u0105 dziewczyn\u0105 na randk\u0119. Spotkanie ma do\u015B\u0107 nietypowe zako\u0144czenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67165371":["Pa\u0144stwo Janiccy z dzie\u0107mi, Klaudi\u0105 i Micha\u0142em, \u017Cyj\u0105 w niewielkim mieszkaniu w starym, zniszczonym budynku. Wilgo\u0107 i grzyb \u017Ale wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia o\u015Bmioletniego ch\u0142opca, kt\u00F3ry jest astmatykiem. Na dodatek w domu jest tylko prowizoryczne ogrzewanie. Woda nie dochodzi do kuchni, ani wanny w \u0142azience. Pan Marek, g\u0142owa rodziny, nie jest w stanie sam wyremontowa\u0107 lokalu. Z pomoc\u0105 przychodzi ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67165372":["Zakleszczenie
Joanna zamierza prze\u017Cy\u0107 sw\u00F3j pierwszy raz z ukochanym Micha\u0142em w trakcie imprezy z okazji 18. urodzin. Wcze\u015Bniej jednak wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi organizuje gr\u0119 w butelk\u0119. Joanna, pomimo klaustrofobii, musi zamkn\u0105\u0107 si\u0119 na godzin\u0119 w starej lod\u00F3wce. W tym czasie jej ukochany sp\u0119dza czas w ciemnym pokoju z Oliwi\u0105. Para uprawia seks. Zostaje jednak przy\u0142apana. Niebawem dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku. Konieczny jest telefon pod 112 i interwencja ratownik\u00F3w medycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67165373":["Azazel Pazuzu
Marian Pa\u017Adzioch, odprawiaj\u0105c egzorcyzmy w celu uzdrowienia duszy Ferdka, sam pada ofiar\u0105 demona Azazela Pazuzu. Od tego czasu jest op\u0119tany ide\u0105 sp\u0142odzenia potomka antychrysta. Szuka kandydatki na matk\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67164918":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","","",["JM"]],"67164919":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"67164920":["Niebezpieczny blondyn
Malwina odwiedza swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 Judyt\u0119, kt\u00F3ra jest wr\u00F3\u017Ck\u0105. Ta widzi w kartach dw\u00F3ch blondyn\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 si\u0119 niebawem pojawi\u0107 w \u017Cyciu jej klientki. Jeden j\u0105 oszuka, a drugi oka\u017Ce si\u0119 bardzo niebezpieczny. Malwina bagatelizuje te przepowiednie, jednak jej \u017Cycie nieoczekiwanie si\u0119 komplikuje.","","",["JM"]],"67164921":["Trauma
Na komisariacie pojawia si\u0119 kobieta trzymaj\u0105ca zakrwawiony n\u00F3\u017C, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zabi\u0142a swojego m\u0119\u017Ca, lokalnego filantropa. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak udaje si\u0119 prze\u017Cy\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on domowym tyranem. Z czasem \u015Bledztwo coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Chocia\u017C kobieta pr\u00F3bowa\u0142a zabi\u0107 swojego partnera, str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 odkry\u0107, co tak naprawd\u0119 zasz\u0142o w domu ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Olgierd pr\u00F3buje pociesza\u0107 za\u0142amanego po \u015Bmierci matki Mateusza. M\u0119\u017Cczyzna cieszy si\u0119, \u017Ce siostrzeniec w ko\u0144cu zacz\u0105\u0142 si\u0119 znowu odzywa\u0107.","","",["N"]],"67164922":["Lena i Ania pomieszkuj\u0105 u Szulca, kt\u00F3ry wykazuje si\u0119 du\u017C\u0105 cierpliwo\u015Bci\u0105 wobec diametralnych zmian w jego \u017Cyciu. Tomek ze stoickim spokojem znosi uci\u0105\u017Cliwe lub niezr\u0119czne sytuacje, jak wci\u0105\u017C zaj\u0119ta \u0142azienka czy damskie akcesoria porozrzucane po ca\u0142ym domu. U Wolskiego zjawia si\u0119 Jaskowska. Kiedy poznaje jego plany co do komendanta Witackiego, jest przera\u017Cona bezwzgl\u0119dno\u015Bci\u0105 swojego nowego szefa. Tymczasem za\u0142oga przejmuje spraw\u0119 kobiety, kt\u00F3ra obawia si\u0119 agresji ze strony by\u0142ego m\u0119\u017Ca. Jest przekonana, \u017Ce by\u0142y partner chce j\u0105 zabi\u0107. Lena i Bia\u0142ach jad\u0105 do jego kliniki weterynaryjnej. Na miejscu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce sprawy wygl\u0105daj\u0105 inaczej ni\u017C przedstawia\u0142a j\u0105 by\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny. Funkcjonariusze musz\u0105 zorganizowa\u0107 ustawk\u0119, by przy\u0142apa\u0107 winnego na gor\u0105cym uczynku.","","",["N"]],"67164923":["W szpitalu w Sali pooperacyjnej le\u017Cy nieprzytomny pacjent. Przy jego \u0142\u00F3\u017Cku czuwa \u017Cona, Kalina. Zaniepokojona wyznaje, \u017Ce jej m\u0105\u017C ze wzgl\u0119du na prac\u0119 bardzo rzadko bywa w domu. Tymczasem do Heleny, jednej z piel\u0119gniarek, zg\u0142asza si\u0119 trzydziestopi\u0119cioletnia Marianna, kt\u00F3ra szuka podaje si\u0119 za przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Poniewa\u017C nie jest uprawniona do otrzymywania informacji o chorym, zostaje odes\u0142ana do Kaliny. Po chwili okazuje si\u0119, \u017Ce od dw\u00F3ch lat jest kochank\u0105 chorego. Mi\u0119dzy kobietami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cadna z nich nie wiedzia\u0142a o istnieniu tej drugiej. Obie panie w ostrych s\u0142owach, ale spokojnie, wyja\u015Bniaj\u0105 sobie sytuacj\u0119. W ko\u0144cu dochodz\u0105 do porozumienia.","","",[]],"67164924":["\u015Amiertelny upadek
Wnuk Haliny Babierz, student szko\u0142y aktorskiej, pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta nie chce w to uwierzy\u0107. Podejrzewa, \u017Ce kto\u015B m\u00F3g\u0142 go do tego nak\u0142oni\u0107. Przyje\u017Cd\u017Ca z rodzinnego Podkarpacia, \u017Ceby wyja\u015Bni\u0107 okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Krzysztofa. Najbardziej zastanawia j\u0105 tajemnicza dziewczyna, z kt\u00F3r\u0105 jej wnuk nawi\u0105za\u0142 romans w ostatnich miesi\u0105cach, a kt\u00F3rej nikt nigdy nie widzia\u0142. Detektywi postanawiaj\u0105 j\u0105 odnale\u017A\u0107.","","",[]],"67164925":["Prze\u015Bladowana przez zab\u00F3jc\u0119
Detektywi udaremniaj\u0105 pr\u00F3b\u0119 zamachu na \u017Cycie Niny Skalskiej. Bandycie udaje si\u0119 jednak uciec. W mieszkaniu dziewczyny znajduj\u0105 cia\u0142o jej ch\u0142opaka, kt\u00F3rego zabi\u0142 ten sam m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry strzela\u0142 do niej. Klientka detektyw\u00F3w nie potrafi powiedzie\u0107, dlaczego jej ch\u0142opak zgin\u0105\u0142. Tymczasem bandyci pr\u00F3buj\u0105 ponownie j\u0105 zabi\u0107...","","",[]],"67164926":["Pan Franek z determinacj\u0105 szuka kobiety, dlatego przesy\u0142a do prasy og\u0142oszenia matrymonialne. Andrzej, cho\u0107 zawi\u00F3d\u0142 si\u0119 na poszukiwaniach mi\u0142o\u015Bci, nie chce rezygnowa\u0107 z przyjemno\u015Bci \u017Cycia. Bandziorek wraz z koleg\u0105 wci\u0105\u017C zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak zdoby\u0107 serce kobiety i przesta\u0107 by\u0107 w ko\u0144cu samotnym. Natomiast Wojtek chyba znalaz\u0142 odpowied\u017A na to pytanie: aby zdoby\u0107 dziewczyn\u0119, ch\u0142opak zainwestowa\u0142 w samoch\u00F3d.","","",[]],"67164927":["Pan Franek porz\u0105dkuje swoje \u017Cycie, poniewa\u017C wierzy, \u017Ce taki sam \u0142ad zapanuje w jego \u017Cyciu uczuciowym. Wojtek przechowuje korespondencj\u0119 od kobiet w specjalnym miejscu w kom\u00F3rce. Niespodziewanie Bandziorek, podobnie jak wcze\u015Bniej pan Sta\u015B, zosta\u0142 specjalist\u0105 do spraw sercowych i doradza, jak zdoby\u0107 kobiet\u0119.","","",[]],"67164928":["Telewidz
Pewnego ranka Boczek przychodzi do mieszkania Kiepskich, aby popatrze\u0107 na telewizj\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny, a Ferdek i Halina s\u0105 coraz bardziej zm\u0119czeni obecno\u015Bci\u0105 go\u015Bcia, kt\u00F3ry ca\u0142y czas siedzi przed telewizorem i z zadowoleniem skacze po kana\u0142ach. Poniewa\u017C nie skutkuj\u0105 \u017Cadne subtelne pro\u015Bby, aby s\u0105siad opu\u015Bci\u0142 wreszcie ich mieszkanie, Ferdek postanawia pozby\u0107 si\u0119 go podst\u0119pem.","","",["N"]],"67164929":["Titanic
Obudziwszy si\u0119 pewnego dnia rano, Ferdek stwierdza, \u017Ce widok z jego okna stanowczo si\u0119 zmieni\u0142. Zamiast podw\u00F3rka, a\u017C po horyzont rozci\u0105ga si\u0119 szumi\u0105ce morze. Co wi\u0119cej, ca\u0142a kamienica zdaje si\u0119 dryfowa\u0107 w nieznanym kierunku.","","",["N"]],"67164930":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"67164931":["Dorota pr\u00F3buje zaprzyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z dzie\u0107mi swojego narzeczonego i dowiaduje si\u0119 prawdy o jego \u017Cyciu i rodzinie
Dorota planuje \u015Blub z Arkadiuszem. Kobieta nie potrafi jednak dogada\u0107 si\u0119 z dzie\u0107mi swojego partnera. Zuzanna i Filip okazuj\u0105 jej jawn\u0105 wrogo\u015B\u0107 i manipuluj\u0105 ni\u0105. Kobieta jest poddawana nieustannej presji i oskar\u017Cana o r\u00F3\u017Cne wymy\u015Blone przewinienia. Dorota przy pomocy przyjaciela, Rafa\u0142a, pr\u00F3buje dociec, dlaczego dzieci ukochanego tak bardzo jej nie lubi\u0105, a tak\u017Ce odkry\u0107 prawd\u0119 na temat tajemniczej \u015Bmierci pierwszej \u017Cony Arkadiusza.","","",["N"]],"67164932":["Niebezpieczny blondyn
Malwina odwiedza swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 Judyt\u0119, kt\u00F3ra jest wr\u00F3\u017Ck\u0105. Ta widzi w kartach dw\u00F3ch blondyn\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 si\u0119 niebawem pojawi\u0107 w \u017Cyciu jej klientki. Jeden j\u0105 oszuka, a drugi oka\u017Ce si\u0119 bardzo niebezpieczny. Malwina bagatelizuje te przepowiednie, jednak jej \u017Cycie nieoczekiwanie si\u0119 komplikuje.","","",["JM"]],"67164933":["\u015Alubny biznes
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka salonu sukien \u015Blubnych. Jest przera\u017Cona, poniewa\u017C kto\u015B usi\u0142owa\u0142 spali\u0107 jej sklep. Kobieta sp\u0142oszy\u0142a napastnika, ale obawia si\u0119, \u017Ce atak mo\u017Ce si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107. Klientka twierdzi, \u017Ce kto\u015B chce zniszczy\u0107 jej biznes. Podejrzenie pada na by\u0142\u0105 wsp\u00F3lniczk\u0119. Detektywi odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest r\u00F3wnie\u017C narzeczony klientki.","","",[]],"67164934":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67164935":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","","",["JM"]],"67164936":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"67164937":["Ci\u0105g dalszy historycznych poszukiwa\u0144 archeologa Olafa Popkiewicza i poszukiwacza skarb\u00F3w Rados\u0142awa Biczaka. Prowadz\u0105cy wspierani przez specjalist\u00F3w, w tym p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, tropi\u0105 relikty przesz\u0142o\u015Bci. Dzi\u0119ki programowi widzowie poznaj\u0105 interesuj\u0105ce fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 o wielu wydarzeniach, m.in. zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","","",["N"]],"67164938":["Ci\u0105g dalszy historycznych poszukiwa\u0144 archeologa Olafa Popkiewicza i poszukiwacza skarb\u00F3w Rados\u0142awa Biczaka. Prowadz\u0105cy wspierani przez specjalist\u00F3w, w tym p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, tropi\u0105 relikty przesz\u0142o\u015Bci. Dzi\u0119ki programowi widzowie poznaj\u0105 interesuj\u0105ce fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 o wielu wydarzeniach, m.in. zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","","",["N"]],"67164939":["Martyna, Kamil, Kacper, Amelia i Kinga zmagaj\u0105 si\u0119 ze sporymi trudno\u015Bciami finansowymi. Mieszkaj\u0105 w fatalnych warunkach, na \u015Bcianach jest grzyb, a na \u017Cycie pozostaje im 12 z\u0142otych dziennie. Eryk, Matylda, Max i Bruno mieszkaj\u0105 w bardzo \u0142adnym, zadbanym budynku, miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 kwot\u0105 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","","",[]],"67164940":["Kobieta odkrywa, \u017Ce jej partner ma narzeczon\u0105
Pewnego dnia, bez \u017Cadnego ostrze\u017Cenia, Iwona zostaje wyprowadzona przez ochroniarzy z siedziby firmy, w kt\u00F3rej pracuje. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a zwolniona dyscyplinarnie. Nie wie jednak, jaki b\u0142\u0105d pope\u0142ni\u0142a. Postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119 ze swoim szefem, a jednocze\u015Bnie partnerem, Jaros\u0142awem. M\u0119\u017Cczyzna jednak unika Iwony, a tak\u017Ce ignoruje jej telefony. Kobieta nie mo\u017Ce tak\u017Ce nawi\u0105za\u0107 kontaktu z \u017Cadn\u0105 z firmowych kole\u017Canek. Iwona za\u0142amuje si\u0119. Postanawia jednak walczy\u0107 o swoje dobre imi\u0119 i sprawiedliwo\u015B\u0107.","","",["N"]],"67164941":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o kradzie\u017Cy na przyj\u0119ciu weselnym. Znikn\u0119\u0142y wszystkie koperty z pieni\u0119dzmi dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w. G\u00F3ral i Zieli\u0144ski pr\u00F3buj\u0105 zapanowa\u0107 nad chaosem w\u015Br\u00F3d go\u015Bci. Pomocne okazuj\u0105 si\u0119 wskaz\u00F3wki jednego z uczestnik\u00F3w imprezy, Janka. Ch\u0142opak jest jednym z podejrzanych, ale podczas przeprowadzonego na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 \u015Bledztwa wpada na w\u0142a\u015Bciwy trop i pomaga policjantom. Tego samego dnia Bachleda i Zieli\u0144ski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o pr\u00F3bie zab\u00F3jstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z uczestniczek zorganizowanego morsowania oskar\u017Ca instruktora o brak kompetencji i nara\u017Cenie \u017Cycia jej kolegi, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C bra\u0142 udzia\u0142 w szkoleniu. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do zaniedba\u0144. Szymon przyprowadza na komend\u0119 Nadi\u0119, kt\u00F3ra ma tam zacz\u0105\u0107 prac\u0119 przy sprz\u0105taniu. Dziewczyna poznaje innych funkcjonariuszy i spotyka si\u0119 z serdecznym przyj\u0119ciem.","","",["N"]],"67164942":["Malarz
Kamila zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Juliana, nauczyciela prywatnej szko\u0142y rysunku i malarstwa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 wieczorem na piwo ze wsp\u00F3\u0142pracownikami i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Ma wy\u0142\u0105czony telefon. Policjanci jad\u0105 do szko\u0142y i szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Julian nie by\u0142 um\u00F3wiony na \u017Cadne spotkanie. Nie by\u0142 lubiany przez wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w i uczni\u00F3w. Jedna z podopiecznych Iwona ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Patrycja obwinia o problemy c\u00F3rki nauczyciela. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce Julian mia\u0142 bliskie relacje z pracownic\u0105 biurow\u0105 szko\u0142y, a zazdrosny m\u0105\u017C kobiety odkry\u0142 ich sekret.","","",["N"]],"67164943":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"67164944":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"67164945":["Filip i Bia\u0142y pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co Anka mia\u0142a na my\u015Bli, przekazuj\u0105c im zaszyfrowan\u0105 wiadomo\u015B\u0107 podczas rozmowy telefonicznej. Czas si\u0119 ko\u0144czy, a \u017Cycie ukochanej Kamila wisi na w\u0142osku. Laura dowiaduje si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka jest w niebezpiecze\u0144stwie. Janek proponuje Kindze romantyczny wiecz\u00F3r we dwoje. Marcin wpada do Janka z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 i skar\u017Cy si\u0119 na sytuacj\u0119 mieszkaniow\u0105. Wygl\u0105da na to, \u017Ce randka mo\u017Ce nie doj\u015B\u0107 do skutku. Tymczasem w King's Fitness uruchamia si\u0119 alarm przeciwpo\u017Carowy.","","",["N"]],"67164946":["Ca\u0142a Polska szykuje si\u0119 do Mistrzostw Europy w pi\u0142ce no\u017Cnej w 2012 roku. Mieszka\u0144cy kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ich dom ma zosta\u0107 zburzony, a w tym miejscu ma stan\u0105\u0107 nowoczesny stadion sportowy. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w reaguje entuzjastycznie. Tylko Marian Pa\u017Adzioch jest niezadowolony i apeluje do s\u0105siad\u00F3w, aby z\u0142o\u017Cyli zbiorowy protest.","","",["N"]],"67164947":["Szalona mi\u0142o\u015B\u0107
Micha\u0142 rozwija swoj\u0105 firm\u0119, a jego \u017Cona Ewa pracuje jako graficzka komputerowa. Kobieta zaczyna si\u0119 dziwnie zachowywa\u0107. Twierdzi, \u017Ce z jej skrzynki mailowej znikaj\u0105 wiadomo\u015Bci, nie pami\u0119ta te\u017C o terminach. Nie mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie m\u0119\u017Ca ani matki, kt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jest po prostu nieuwa\u017Cna. Ew\u0119 wspiera tylko brat. Niebawem kobieta trafia do szpitala psychiatrycznego. Jej brat przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 Micha\u0142a z piel\u0119gniark\u0105. M\u0119\u017Cczyzna p\u0142aci kobiecie, by podawa\u0142a Ewie dodatkowe leki.","","",["N"]],"67164948":["Amnezja
Marta ulega gro\u017Anemu wypadkowi. Jej m\u0105\u017C Mi\u0142osz dzwoni pod numer 112. Kobieta trafia do szpitala z ci\u0119\u017Ckim urazem g\u0142owy. Gdy wraca do domu, okazuje si\u0119, \u017Ce straci\u0142a pami\u0119\u0107. Traktuje m\u0119\u017Ca i c\u00F3rk\u0119 jak obce osoby. Nieoczekiwanie w \u017Cyciu Marty pojawia si\u0119 jej szkolna mi\u0142o\u015B\u0107, Igor. W trakcie mi\u0142osnej schadzki z dawnym partnerem kobieta zaczyna odzyskiwa\u0107 pami\u0119\u0107. Chce wraca\u0107 do domu, jednak Igor staje si\u0119 napastliwy. Przera\u017Cona kobieta wyrywa si\u0119 i ucieka. Dzwoni do m\u0119\u017Ca i pod numer 112.","","",["N"]],"67164949":["Kobieta odkrywa, \u017Ce jej partner ma narzeczon\u0105
Pewnego dnia, bez \u017Cadnego ostrze\u017Cenia, Iwona zostaje wyprowadzona przez ochroniarzy z siedziby firmy, w kt\u00F3rej pracuje. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a zwolniona dyscyplinarnie. Nie wie jednak, jaki b\u0142\u0105d pope\u0142ni\u0142a. Postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119 ze swoim szefem, a jednocze\u015Bnie partnerem, Jaros\u0142awem. M\u0119\u017Cczyzna jednak unika Iwony, a tak\u017Ce ignoruje jej telefony. Kobieta nie mo\u017Ce tak\u017Ce nawi\u0105za\u0107 kontaktu z \u017Cadn\u0105 z firmowych kole\u017Canek. Iwona za\u0142amuje si\u0119. Postanawia jednak walczy\u0107 o swoje dobre imi\u0119 i sprawiedliwo\u015B\u0107.","","",["N"]],"67164950":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o kradzie\u017Cy na przyj\u0119ciu weselnym. Znikn\u0119\u0142y wszystkie koperty z pieni\u0119dzmi dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w. G\u00F3ral i Zieli\u0144ski pr\u00F3buj\u0105 zapanowa\u0107 nad chaosem w\u015Br\u00F3d go\u015Bci. Pomocne okazuj\u0105 si\u0119 wskaz\u00F3wki jednego z uczestnik\u00F3w imprezy, Janka. Ch\u0142opak jest jednym z podejrzanych, ale podczas przeprowadzonego na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 \u015Bledztwa wpada na w\u0142a\u015Bciwy trop i pomaga policjantom. Tego samego dnia Bachleda i Zieli\u0144ski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o pr\u00F3bie zab\u00F3jstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z uczestniczek zorganizowanego morsowania oskar\u017Ca instruktora o brak kompetencji i nara\u017Cenie \u017Cycia jej kolegi, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C bra\u0142 udzia\u0142 w szkoleniu. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do zaniedba\u0144. Szymon przyprowadza na komend\u0119 Nadi\u0119, kt\u00F3ra ma tam zacz\u0105\u0107 prac\u0119 przy sprz\u0105taniu. Dziewczyna poznaje innych funkcjonariuszy i spotyka si\u0119 z serdecznym przyj\u0119ciem.","","",["N"]],"67164951":["Trauma
Na komisariacie pojawia si\u0119 kobieta trzymaj\u0105ca zakrwawiony n\u00F3\u017C, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zabi\u0142a swojego m\u0119\u017Ca, lokalnego filantropa. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak udaje si\u0119 prze\u017Cy\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on domowym tyranem. Z czasem \u015Bledztwo coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Chocia\u017C kobieta pr\u00F3bowa\u0142a zabi\u0107 swojego partnera, str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 odkry\u0107, co tak naprawd\u0119 zasz\u0142o w domu ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Olgierd pr\u00F3buje pociesza\u0107 za\u0142amanego po \u015Bmierci matki Mateusza. M\u0119\u017Cczyzna cieszy si\u0119, \u017Ce siostrzeniec w ko\u0144cu zacz\u0105\u0142 si\u0119 znowu odzywa\u0107.","","",["N"]],"67164952":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67164953":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"67164954":["Filip i Bia\u0142y pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co Anka mia\u0142a na my\u015Bli, przekazuj\u0105c im zaszyfrowan\u0105 wiadomo\u015B\u0107 podczas rozmowy telefonicznej. Czas si\u0119 ko\u0144czy, a \u017Cycie ukochanej Kamila wisi na w\u0142osku. Laura dowiaduje si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka jest w niebezpiecze\u0144stwie. Janek proponuje Kindze romantyczny wiecz\u00F3r we dwoje. Marcin wpada do Janka z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 i skar\u017Cy si\u0119 na sytuacj\u0119 mieszkaniow\u0105. Wygl\u0105da na to, \u017Ce randka mo\u017Ce nie doj\u015B\u0107 do skutku. Tymczasem w King's Fitness uruchamia si\u0119 alarm przeciwpo\u017Carowy.","","",["N"]],"67164955":["Ca\u0142a Polska szykuje si\u0119 do Mistrzostw Europy w pi\u0142ce no\u017Cnej w 2012 roku. Mieszka\u0144cy kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ich dom ma zosta\u0107 zburzony, a w tym miejscu ma stan\u0105\u0107 nowoczesny stadion sportowy. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w reaguje entuzjastycznie. Tylko Marian Pa\u017Adzioch jest niezadowolony i apeluje do s\u0105siad\u00F3w, aby z\u0142o\u017Cyli zbiorowy protest.","","",["N"]],"67164956":["Martyna, Kamil, Kacper, Amelia i Kinga zmagaj\u0105 si\u0119 ze sporymi trudno\u015Bciami finansowymi. Mieszkaj\u0105 w fatalnych warunkach, na \u015Bcianach jest grzyb, a na \u017Cycie pozostaje im 12 z\u0142otych dziennie. Eryk, Matylda, Max i Bruno mieszkaj\u0105 w bardzo \u0142adnym, zadbanym budynku, miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 kwot\u0105 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","","",[]],"67164957":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67164958":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"67164959":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67164960":["Hos poddaje krytyce polowania na jelenie. \u0141abi wspomina zimy w Bieszczadach, kiedy to na ziemi le\u017Ca\u0142o ponad dwa metry \u015Bniegu. Przyrodnik Robert i \u017Bmiju znajduj\u0105 dowody na nielegalne polowanie na wilki. \u015Aliwa odwiedza Hank\u0119 i oferuje jej swoj\u0105 pomoc. S\u0142awek rozwozi chleb i mleko do miejscowo\u015Bci, gdzie nie docieraj\u0105 autobusy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67164961":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"67164962":["P\u0105czek Julia
Julia niedawno urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. Nie mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do dawnej wagi. Jej m\u0105\u017C Jakub twierdzi, \u017Ce zupe\u0142nie mu to nie przeszkadza, jednak w \u017Cartach nazywa \u017Con\u0119 p\u0105czusiem. Kobieta czuje si\u0119 ura\u017Cona. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zapomina z domu wa\u017Cnych dokument\u00F3w i partnerka zawozi mu je do pracy. Przypadkiem spotyka szefa swojego ukochanego i odkrywa, \u017Ce ten na s\u0142u\u017Cbowe spotkanie przyprowadzi\u0142 zupe\u0142nie inn\u0105 kobiet\u0119. M\u0142oda matka robi m\u0119\u017Cowi awantur\u0119 i wyrzuca go z domu. Gdy wydaje si\u0119, \u017Ce para dosz\u0142a do porozumienia, Kuba po raz kolejny obra\u017Ca Juli\u0119, przedstawiaj\u0105c j\u0105 swojemu szefowi jako siostr\u0119. Biznesmen jest wyra\u017Anie zainteresowany kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67164963":["Malarz
Kamila zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Juliana, nauczyciela prywatnej szko\u0142y rysunku i malarstwa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 wieczorem na piwo ze wsp\u00F3\u0142pracownikami i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Ma wy\u0142\u0105czony telefon. Policjanci jad\u0105 do szko\u0142y i szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Julian nie by\u0142 um\u00F3wiony na \u017Cadne spotkanie. Nie by\u0142 lubiany przez wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w i uczni\u00F3w. Jedna z podopiecznych Iwona ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Patrycja obwinia o problemy c\u00F3rki nauczyciela. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce Julian mia\u0142 bliskie relacje z pracownic\u0105 biurow\u0105 szko\u0142y, a zazdrosny m\u0105\u017C kobiety odkry\u0142 ich sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67164964":["Czterdziestolatek
Karolina po bolesnym rozstaniu szuka partnera na portalu randkowym. Umawia si\u0119 na randk\u0119 z Micha\u0142em. W drodze na spotkanie zostaje okradziona. Dzwoni pod numer alarmowy 112. Tymczasem podchodzi do niej m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 odzyska\u0107 jej torebk\u0119. Okazuje si\u0119 nim Micha\u0142. M\u0119\u017Cczyzna jest jednak du\u017Co starszy ni\u017C deklarowa\u0142. Mimo to Karolina zgadza si\u0119 wypi\u0107 z nim kaw\u0119. Szybko ulega urokowi nowego znajomego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"67164965":["Synku, dlaczego?
Mariola z trudem akceptuje fakt, \u017Ce jej syn Kamil jest gejem. Z czasem jednak zaprzyja\u017Ania si\u0119 z jego partnerem Marcinem. Dogaduje si\u0119 z nim nawet lepiej ni\u017C z w\u0142asnym dzieckiem i traktuje go jak cz\u0142onka rodziny. Pewnego dnia Kamil informuje matk\u0119, \u017Ce ma dla niej ciekaw\u0105 informacj\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce zerwa\u0142 z Marcinem i zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z kobiet\u0105. Mariola nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z decyzj\u0105 syna. Pr\u00F3buje pozna\u0107 powody jego decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"67164966":["I b\u0119dziesz siedzia\u0142
Jola spotyka przed domem zap\u0142akan\u0105 dziewczyn\u0119 swojego syna Patryka, Agat\u0119. Ch\u0142opak m\u00F3wi matce, \u017Ce zerwa\u0142 z ukochan\u0105, dlatego ta si\u0119 zdenerwowa\u0142a. Nast\u0119pnego dnia jednak matka Agaty wyznaje jej, \u017Ce Patryk zgwa\u0142ci\u0142 jej c\u00F3rk\u0119, a sprawa zosta\u0142a zg\u0142oszona policji. Jola nie potrafi uwierzy\u0107 synowi, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce nie zrobi\u0142 niczego z\u0142ego. Jej m\u0105\u017C Darek staje po stronie syna. Wywozi Patryka do swojej matki, by unikn\u0105\u0142 spotkania z policj\u0105. Tymczasem str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 Dariuszem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67164967":["Pan Robert prowadzi podupadaj\u0105ce gospodarstwo rolne, kt\u00F3re odziedziczy\u0142 po rodzicach. M\u0119\u017Cczyzna i jego \u017Cona Aleksandra wychowuj\u0105 troje dzieci. Pani Ola pracuje na stacji paliw, ale obecnie przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Rodzinie brakuje pieni\u0119dzy. Ich dom ogrzewa stara koza, kt\u00F3ra dymi i grozi zatruciem. Na \u015Bcianach \u0142azienki widnieje grzyb, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67164968":["Dzie\u0144, w kt\u00F3rym zapcha\u0142 si\u0119 kibel
W kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dochodzi do awarii toalety. Mieszka\u0144cy natychmiast wzywaj\u0105 na pomoc hydraulika. On jednak nie jest w stanie naprawi\u0107 ubikacji. Nast\u0119pnie na miejsce przybywa magik, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie rozwi\u0105zuje problemu. W ko\u0144cu Ferdynand bierze sprawy w swoje r\u0119ce i postanawia przywr\u00F3ci\u0107 WC do u\u017Cytku. Pomaga mu Waldemar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67164969":["Szara strefa
Pewnego dnia, Ferdek i jego syn, przypadkowo odwiedzaj\u0105 mieszkanie Pa\u017Adziocha. Kiepscy s\u0105 zszokowani tym, co widzieli w lokalu s\u0105siada. U\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce ich bliski s\u0105siad nie jest tym, za kogo go brali, ale kim\u015B zupe\u0142nie innym. Wydaje si\u0119 te\u017C, \u017Ce pan Pa\u017Adzioch ukrywa przed \u015Bwiatem jak\u0105\u015B straszn\u0105 tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67164970":["To\u017Csamo\u015B\u0107 Mariana
S\u0105siedzi s\u0105 zaniepokojeni dziwnym post\u0119powaniem Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 jak kobieta. Przebiera si\u0119 w damskie stroje i wsz\u0119dzie rozk\u0142ada kwiaty. Ferdynand wzywa ksi\u0119dza, by wyp\u0119dzi\u0142 z Mariana z\u0142ego ducha. Egzorcyzmy nie przynosz\u0105 jednak skutku. Kiepski razem z Boczkiem dochodzi do wniosku, \u017Ce s\u0105siadowi mo\u017Ce pom\u00F3c tylko terapia wstrz\u0105sowa. Po zabiegu Pa\u017Adzioch staje si\u0119 jednak agresywny. Kolejne pr\u00F3by jego uleczenia sprawiaj\u0105 z kolei, \u017Ce zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 on jak dziecko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67164971":["W poszukiwaniu Matyldy
Kasia i Filip s\u0105 szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Pewnego dnia w ich domu pojawia si\u0119 tajemnicza Matylda, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest kochank\u0105 m\u0119\u017Cczyzny. Kasia na pocz\u0105tku nie wierzy w t\u0119 histori\u0119, zmienia jednak zdanie, gdy nieznajoma pokazuje jej zegarek Filipa, kt\u00F3ry ten rzekomo zgubi\u0142. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje przekona\u0107 \u017Con\u0119, \u017Ce nie zna Matyldy i kto\u015B robi im okrutny dowcip, partnerka jednak wyrzuca go z domu i sk\u0142ada pozew o rozw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67164972":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67164973":["55-letnia Krystyna Bizo\u0144 musi si\u0119 broni\u0107 przed utrat\u0105 interesu swojego \u017Cycia
Krystyna prowadzi niewielk\u0105 gospod\u0119 w ma\u0142ym miasteczku. Zatrudnia w niej syna swojej siostry, Damiana, kt\u00F3ry nie dosta\u0142 si\u0119 na aplikacj\u0119 prawnicz\u0105. Nowatorskie pomys\u0142y ch\u0142opaka nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ani Krystynie ani jej kucharzowi, Sebastianowi. Tymczasem Damian informuje ciotk\u0119, \u017Ce w jej lokalu ma si\u0119 niebawem zjawi\u0107 mafia. W dodatku kto\u015B demoluje zaplecze i kradnie pieni\u0105dze z kasy. Krystyna podejrzewa Sebastiana. Po k\u0142\u00F3tni z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kucharz rzuca prac\u0119. Tymczasem Damian namawia ciotk\u0119, by odsprzeda\u0142a sw\u00F3j lokal tajemniczemu inwestorowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67164974":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67164975":["Wszystko zostaje w rodzinie
Zostaje pobity mieszkaj\u0105cy w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci w\u0142a\u015Bciciel restauracji. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma sporo d\u0142ug\u00F3w. Gdy trwa przes\u0142uchanie jednego z podejrzanych w sprawie, zostaje pobity w\u0142a\u015Bciciel warsztatu samochodowego. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiary s\u0105 spokrewnione. Trop prowadzi do miejscowego lichwiarza, od kt\u00F3rego obaj poszkodowani po\u017Cyczali pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67164976":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67164977":["Dzieci i potwory
Znajomi prosz\u0105 Olgierda, by przyjrza\u0142 si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry zaczepia uczennice szko\u0142y podstawowej. Policjant i jego koledzy znajduj\u0105 w rzeczach podejrzanego zdj\u0119cia nagich dzieci. Nieoczekiwanie m\u0119\u017Cczyzna zostaje zamordowany. Olgierd i Dominika coraz bardziej si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105, a ca\u0142a komenda huczy od plotek na temat ich rzekomego romansu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67164978":["Syn 43-letniej Joli zakochuje si\u0119 w starszej kobiecie, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na rodzinie za sprawy z przesz\u0142o\u015Bci
Piotrek jest synem radnego i w\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0105\u0142 studia. Pewnego dnia ch\u0142opaka przyprowadza do domu dzielnicowy. Twierdzi, \u017Ce m\u0142ody cz\u0142owiek dziwnie si\u0119 zachowywa\u0142 i jest podejrzany o pr\u00F3b\u0119 kradzie\u017Cy w eleganckim butiku. Piotrek jednak wszystkiego si\u0119 wypiera. Wkr\u00F3tce potem Jola widzi syna w towarzystwie du\u017Co starszej kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce nieznajoma jest partnerk\u0105 ch\u0142opaka. Na domiar z\u0142ego wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C Joli doskonale j\u0105 zna. Uwiod\u0142a ona Piotrka, by dokuczy\u0107 jego ojcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67164979":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67164980":["Kopernik
Na korytarzu pod drzwiami Kiepskich pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna z bukietem kwiat\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Miko\u0142aj Kopernik (Andrzej K\u0142ak) i kocha Mariol\u0119. Niestety dziewczyna nie podziela jego uczu\u0107 i u\u017Cywa wszelkich sposob\u00F3w, aby unikn\u0105\u0107 zalot\u00F3w natr\u0119tnego adoratora. M\u0119\u017Cczyzna nie rezygnuje jednak i podwaja starania, by podbi\u0107 serce c\u00F3rki Ferdynanda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67164981":["Re\u017C.: \u0141ukasz Ko\u015Bmicki.
Monika dowiaduje si\u0119, kto i dlaczego umie\u015Bci\u0142 j\u0105 w o\u015Brodku odwykowym. Poznaje coraz wi\u0119cej szczeg\u00F3\u0142\u00F3w dotycz\u0105cych w\u0142asnej przesz\u0142o\u015Bci. Od Wali\u0144skiej dowiaduje si\u0119, \u017Ce przed laty na Dworcu Centralnym zgin\u0105\u0142 m\u0142ody ch\u0142opak, zamordowany w taki sam spos\u00F3b jak ostatnie ofiary. Gra\u017Cyna ostrzega Brzozowsk\u0105, \u017Ce miesza si\u0119 w niebezpieczne sprawy zwi\u0105zane z mafi\u0105 wo\u0142omi\u0144sk\u0105. Cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 pot\u0119\u017Cnych gangster\u00F3w zwi\u0105zanych ze spraw\u0105 ju\u017C nie \u017Cyje, to dw\u00F3ch, Borys G. i Pajac, wci\u0105\u017C pozostaje aktywnych i niebezpiecznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212512.jpg","",[]],"67164982":["Piel\u0119gniarka Alicja jest \u017Con\u0105 Wojtka. Sympatyczny i spokojny m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako architekt. Wojtek cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 siostr\u0119 Urszul\u0119, kt\u00F3ra z\u0142ama\u0142a nog\u0119 w wypadku samochodowym. Chocia\u017C kobieta wraca do zdrowia, m\u0119\u017Cczyzna nadal ch\u0119tnie j\u0105 odwiedza. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 Alicja postanawia \u015Bledzi\u0107 ma\u0142\u017Conka. W mieszkaniu Urszuli zastaje jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, atrakcyjn\u0105 Kamil\u0119. Widzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C otwarcie z ni\u0105 flirtuje. Kobieta podejrzewa, \u017Ce para ma romans. Zg\u0142asza si\u0119 do programu \"Zdrady\". Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Urszula nie lubi Alicji i namawia brata na rozw\u00F3d. Widz\u0105 te\u017C, jak m\u0119\u017Cczyzna flirtuje z Kamil\u0105. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest... lesbijk\u0105 i \u0142\u0105cz\u0105 j\u0105 za\u017Cy\u0142e stosunki z Urszul\u0105. Kolejny trop prowadzi detektyw\u00F3w do tajemniczej nieznajomej, kt\u00F3r\u0105 Wojtek pozna\u0142 na solarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"67164983":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67164984":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67164985":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67164986":["W tym odcinku publiczno\u015B\u0107 pozna histori\u0119 Jaros\u0142awa Kailinga. Jaros\u0142aw porusza si\u0119 na w\u00F3zku, odk\u0105d w spos\u00F3b tragiczny sko\u0144czy\u0142 si\u0119 dla niego jeden ze skok\u00F3w spadochronowych. Od tamtego czasu nie uprawia ju\u017C spadochroniarstwa, ale swoj\u0105 energi\u0119 ulokowa\u0142 w wio\u015Blarstwie. Dosta\u0142 si\u0119 do kadry narodowej. Drugim bohaterem odcinka jest Piotr Sza\u0142ajko, kt\u00F3rego niepe\u0142nosprawno\u015B\u0107 r\u00F3wnie\u017C wynik\u0142a z wypadku. Po tym wydarzeniu troch\u0119 si\u0119 zaniedba\u0142, lecz w ko\u0144cu postanowi\u0142 zrobi\u0107 co\u015B ze swoim \u017Cyciem i zacz\u0105\u0142 \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni. Obecnie odnosi sukcesy w kulturystyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"67164987":["Publiczno\u015B\u0107 pozna motocyklistk\u0119 Monik\u0119 Jaworsk\u0105. Kobieta jest nies\u0142ysz\u0105ca, ale to nie przeszkodzi\u0142o jej w odnoszeniu sukces\u00F3w w tym sporcie. Prowadzi r\u00F3wnie\u017C zaj\u0119cia dla m\u0142odzie\u017Cy po\u015Bwi\u0119cone tematowi bezpiecznej jazdy. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka dotyczy\u0107 b\u0119dzie integracyjnego biegu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych i sprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67164988":["Patrycja Gepner jest osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, jednak nie przeszkadza jej to w uprawianiu parauje\u017Cd\u017Cania. Kobieta ma w sobie mn\u00F3stwo cierpliwo\u015Bci i determinacji, nie brakuje jej tak\u017Ce pozytywnego nastawienia do \u017Cycia. Jej celem jest udowodnienie, \u017Ce ograniczenia s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w naszych g\u0142owach. Drugim bohaterem odcinka jest J\u0119drzej Jaxa-Ro\u017Cen. M\u0119\u017Cczyzna uprawia paralotnictwo. Wydaje si\u0119 to paradoksalne, je\u015Bli si\u0119 we\u017Amie pod uwag\u0119, \u017Ce J\u0119drzej je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim w\u0142a\u015Bnie wskutek wypadku, do kt\u00F3rego dosz\u0142o, kiedy uprawia\u0142 sport ekstremalny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67164989":["Igor Sikorski jest znany z poprzedniej serii programu. Wtedy zaprezentowa\u0142 swoj\u0105 pierwsz\u0105 pasj\u0119 - narciarstwo alpejskie. Obserwowali\u015Bmy jego przygotowania do udzia\u0142u w igrzyskach w Pjongczang, gdzie zdoby\u0142 trzecie miejsce. Dzi\u015B poznamy jego kolejn\u0105 pasj\u0119 - sitwake, czyli p\u0142ywanie na desce z lin\u0105 pod\u0142\u0105czon\u0105 do wyci\u0105gu. Drugim bohaterem odcinka jest Sebastian G\u00F3rniak, kt\u00F3ry znalaz\u0142 si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim wskutek wypadku samochodowego. Teraz uprawia spadochroniarstwo, boks i rugby i nurkuje, a ponadto prowadzi fundacj\u0119 pomagaj\u0105c\u0105 osoby b\u0119d\u0105ce w podobnej sytuacji \u017Cyciowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67164990":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67165123":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67165124":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"67165125":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67165126":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165127":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165128":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67165129":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165130":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165131":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67165132":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165133":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165134":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67165135":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67165136":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165137":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67165138":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165139":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165140":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67165141":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165142":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67165143":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67165144":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165145":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67165146":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67165147":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67165148":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67165149":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165150":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67165151":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165152":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67165153":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67165154":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67165155":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165156":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67165157":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165158":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67165159":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67165160":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67165161":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67165162":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165163":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67165164":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67165165":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165166":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165167":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67165168":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"67165169":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165170":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67165171":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67165172":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165173":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67165174":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67165175":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67165176":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67165177":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67165178":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"67165179":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"67165180":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67165181":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165182":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67165183":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67165184":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67165185":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165186":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67165187":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67165188":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67165189":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67165190":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165191":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67165192":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67165193":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67165194":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67164991":["Ewa Kasprzyk
Ewa Kasprzyk opowie o swojej przesz\u0142o\u015Bci i s\u0142awie, kt\u00F3r\u0105 przynios\u0142y jej m.in. role w filmach \"Kogel-mogel\" i \"Bellissima\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67164992":["Dorota Rabczewska
Pochodz\u0105ca z Ciechanowa Dorota Rabczewska szybko opanowa\u0142a tamtejsze sceny. Gdy wygra\u0142a ju\u017C wszystkie lokalne konkursy piosenki, zadebiutowa\u0142a na antenie telewizji Polsat, a p\u00F3\u017Aniej dosta\u0142a si\u0119 do studia wokalnego El\u017Cbiety Zapendowskiej i w ko\u0144cu do teatru Buffo. To sk\u0142oni\u0142o j\u0105 do przerwania kariery lekkoatletycznej. Zanim sta\u0142a si\u0119 s\u0142ynn\u0105 Dod\u0105, pracowa\u0142a m.in., podk\u0142adaj\u0105c g\u0142osy w reklamach i w modelingu. W wieku 16 lat podpisa\u0142a sw\u00F3j pierwszy kontrakt fonograficzny. By\u0142a ju\u017C wtedy wokalistk\u0105 zespo\u0142u Virgin. Wkr\u00F3tce zdoby\u0142a sopockiego s\u0142owika publiczno\u015Bci i pierwsz\u0105 Telekamer\u0119. Kariera solowa Dody ugruntowa\u0142a jej pozycj\u0119 w show-biznesie, a jej unikalny styl bycia sta\u0142 si\u0119 popkulturowym zjawiskiem. Dwukrotna laureatka MTV Music Award nie zawraca sobie g\u0142owy opiniami i przyjemno\u015Bci\u0105 \u0142amie kolejne tabu i m\u0119skie serca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67164993":["El\u017Cbieta Romanowska
Prowadz\u0105cy rozmawia z El\u017Cbiet\u0105 Romanowsk\u0105, kt\u00F3ra ol\u015Bni\u0142a publiczno\u015B\u0107 rolami musicalowymi, m.in. w kultowym \"Hair\". Gwiazda uwa\u017Ca, \u017Ce jest nie\u015Bmia\u0142a i staro\u015Bwiecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67164994":["W \"Piekielnej Kuchni\" zaroi si\u0119 od gwiazd. W nowym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 gwiazdy serialu \"Powiedz TAK\" - Sylwia Gliwa i Miko\u0142aj Roznerski oraz Adam Zdr\u00F3jkowski z serialu \"Rodzinka.pl\" wraz z bratem bli\u017Aniakiem i rodzicami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 musieli sprosta\u0107 wysokim wymaganiom go\u015Bci oraz samego szefa Amaro, kt\u00F3ry wr\u0119czy kucharzom czarne bluzy. Na najlepszych czeka te\u017C niesamowita nagroda - wizyta w jednej z berli\u0144skich restauracji, kt\u00F3ra zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona dwiema gwiazdkami Michelin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67164995":["Mam na imi\u0119 James \/ Lokal z niespodziank\u0105
Agnieszka, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodzi, po poznaje w pracy Jamesa Novaka, Amerykanina polskiego pochodzenia. Kobieta ulega jego urokowi. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Ann\u0119 i Grzegorza, kt\u00F3rzy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od kilku miesi\u0119cy. Anna jest fryzjerk\u0105 i ma w\u0142asny zak\u0142ad, w\u0142a\u015Bnie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Grzegorz zajmuje si\u0119 wykonywaniem prac wyko\u0144czeniowych. Po miodowym miesi\u0105cu Anna zrobi\u0142a si\u0119 podejrzliwa. Pewnego dnia do mieszkania wszed\u0142 obcy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawi\u0142 si\u0119 jako nowy w\u0142a\u015Bciciel mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67164996":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"67164997":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67164998":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67164999":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226353.jpg","",["N"]],"67165000":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"67165001":["O nagrod\u0119 zawalcz\u0105 uwielbiaj\u0105ca W\u0142ochy Olga, pasjonatka projektowania Ksenia, artystyczna Sandra i Weronika pochodz\u0105ca z niewielkiej miejscowo\u015Bci. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy przewodnie, pod kt\u00F3re musz\u0105 przygotowa\u0107 stylizacje: \"Rozwa\u017Cna i romantyczna\" oraz \"Lemoniada\". Uczestniczki dostan\u0105 jedynie dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych i godzin\u0119, by przyszykowa\u0107 co\u015B, co zachwyci juror\u00F3w - krytyka Tomasza Jacykowa, aktork\u0119 Ad\u0119 Fija\u0142 oraz stylist\u0119 gwiazd Jarka Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"67165002":["W \"Piekielnej Kuchni\" pojawiaj\u0105 si\u0119 uznani za najpi\u0119kniejszych: Miss Polski 2015 Magdalena Bie\u0144kowska, Miss Polski Widz\u00F3w Polsatu 2015 Kamila Wenderlich, Mister Polski 2014 Rafa\u0142 Ma\u015Blak oraz Mister Polski 2015 Rafa\u0142 Jonkisz. Oni oraz kilka innych os\u00F3b b\u0119d\u0105 gotowa\u0107 wsp\u00F3lnie z uczestnikami zmaga\u0144 pod okiem Wojciecha Modesta Amaro. Jak zwykle przegranych czeka kara, a zwyci\u0119zc\u00F3w - radosne \u015Bwi\u0119towanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67165003":["Samotne matki, Klaudia i \u017Baneta, borykaj\u0105 si\u0119 z brakiem pieni\u0119dzy. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w kobietom pozostaje na \u017Cycie tylko 1500 z\u0142otych. Aneta i \u0141ukasz \u017Cyj\u0105 w pi\u0119knym lofcie, miesi\u0119cznie zarabiaj\u0105 26 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67165004":["Iryna i Krzysztof poznali si\u0119, gdy kobieta przyjecha\u0142a do Polski z Ukrainy w celach zarobkowych. Maj\u0105 szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Ani\u0119. Ich dom, po\u0142o\u017Cony w podwarszawskim J\u00F3zefowie, jest w bardzo z\u0142ym stanie. Nie ma odpowiedniej wentylacji ani systemu ogrzewania, pe\u0142no w nim wilgoci, a piec stanowi zagro\u017Cenie. Takie warunki wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ma problemy z uk\u0142adem kr\u0105\u017Cenia, natomiast jego \u017Cona zmaga si\u0119 z astm\u0105, przesz\u0142a r\u00F3wnie\u017C udar. Architekt Maciek Pertkiewicz podejmie si\u0119 remontu i zapewni rodzinie bezpiecze\u0144stwo oraz ciep\u0142o. Zostan\u0105 r\u00F3wnie\u017C zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, kt\u00F3re ogranicz\u0105 znacznie wydatki na pr\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67165005":["Ekipa programu spieszy na pomoc pani El\u017Cbiecie. Kobieta samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka, kt\u00F3rego matka, a jej c\u00F3rka, zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Pani El\u017Cbieta zrobi\u0142a wszystko, co w jej mocy, by stworzy\u0107 ch\u0142opcu ciep\u0142y, rodzinny dom. Z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych os\u00F3b uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. Dzi\u015B jednak pani El\u017Cbieta jest ju\u017C na emeryturze i musi opu\u015Bci\u0107 lokum. W jej w\u0142asnym domu nie ma jednak warunk\u00F3w odpowiednich do wychowania dziecka. Brakuje bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki i toalety. Instalacja elektryczna jest stara i grozi po\u017Carem. Dom nie jest ocieplany i brakuje w nim ogrzewania. Babcia boi si\u0119, \u017Ce z powodu nieodpowiednich warunk\u00F3w wnuk trafi do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67165006":["Szkolna mi\u0142o\u015B\u0107
Detektyw\u00F3w prosi o pomoc 41-letnia Danuta Ko\u0142odziejska. Kobieta od 22 lat jest \u017Con\u0105 dentysty Leszka. Po tym, jak ich dzieci wyjecha\u0142y na studia, m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Rzadko bywa w domu, chodzi na si\u0142owni\u0119, kupuje du\u017Co ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i modnych gad\u017Cet\u00F3w. Danuta jest przekonana, \u017Ce stoi za tym jaka\u015B kobieta. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce wynaj\u0105\u0142 on specjalist\u0119 od podrywania, kt\u00F3ry ma go nauczy\u0107 tej sztuki. Do \u017Cadnej zdrady jednak nie dochodzi. Gdy \u015Bledczy nabieraj\u0105 pewno\u015Bci, \u017Ce Leszek nie ma kochanki, okazuje si\u0119, \u017Ce dla niego do Polski przylatuje Alicja, mieszkaj\u0105ca obecnie w Szwecji dawna kole\u017Canka z liceum, z kt\u00F3r\u0105 od dawna flirtowa\u0142 przez Internet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67165007":["Dla Magdy lata sp\u0119dzone z by\u0142ym ju\u017C obecnie m\u0119\u017Cem by\u0142y koszmarem. Przez niego kobieta nie dba\u0142a o siebie. Teraz chcia\u0142aby zn\u00F3w wygl\u0105da\u0107 atrakcyjnie. Najbardziej przeszkadzaj\u0105 jej zmarszczki. My\u015Bli te\u017C o zmianie fryzury. Basia po\u015Bwi\u0119ci\u0142a wiele lat na opiek\u0119 nad chorym synem. Teraz gdy jest on ju\u017C doros\u0142y, zacz\u0119\u0142a my\u015Ble\u0107 o sobie. Maja Sablewska z pomoc\u0105 ekspert\u00F3w postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie obu pa\u0144 o \u0142adnym wygl\u0105dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"67165008":["Szukaj\u0105c\u0105 \u017Cyciowego partnera Emili\u0119 zapraszaj\u0105 na randk\u0119 Mateusz, Kacper i Rafa\u0142. Tylko jeden z m\u0119\u017Cczyzn jest singlem, ale dwaj pozostali b\u0119d\u0105 ich udawa\u0107. Zadaniem Emilii jest za\u015B odkry\u0107, kt\u00F3ry z nowych znajomych jest z ni\u0105 szczery i nie za\u0142o\u017Cy\u0142 jeszcze rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239196.jpg","",[]],"67165009":["Z mi\u0142o\u015Bci do sztuki
Rze\u017Abiarka Iwona Kotecka niedawno obj\u0119\u0142a stanowisko dziekana na uczelni. Kobieta od roku jest zwi\u0105zana ze starszym od siebie o 15 lat Andrzejem Iwanickim, artyst\u0105 malarzem. Zrezygnowa\u0142 on z funkcji rektora, aby po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 pracy artystycznej. W wolnych chwilach jednak nadal udziela prywatnych lekcji malarstwa. Poniewa\u017C zwi\u0105zek Iwony i Andrzeja przechodzi kryzys, kobieta prosi detektyw\u00F3w o pomoc. S\u0105dzi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z jedn\u0105 z odwiedzaj\u0105cych go studentek. Marcin Kosmala decyduje si\u0119 to sprawdzi\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna rzeczywi\u015Bcie wydaje si\u0119 zauroczony atrakcyjn\u0105 Anastazj\u0105, kt\u00F3ra nago pozuje mu do obrazu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67165010":["M\u0105\u017C Irminy, Patryk, wraca na Bo \u017Ce Narodzenie do Polski. Od kilku lat pracuje w Irlandii, ale po \u015Bwi\u0119tach maj\u0105 jecha\u0107 tam razem na sta\u0142e. W domu m\u0119\u017Cczyzna zmienia zdanie i prosi \u017Con\u0119, by wstrzyma\u0142a si\u0119 z wyjazdem jeszcze przez rok. Chce te\u017C od niej 10 tys. z\u0142 na sp\u0142at\u0119 d\u0142ug\u00F3w. Wieczorem, gdy Patryk bierze prysznic, Irmina widzi na jego telefonie po\u0142\u0105czenie z zagranicy i po chwili wahania odbiera. Do m\u0119\u017Ca dzwoni kobieta z Irlandii. B\u0142aga, by wraca\u0142, gdy\u017C ich synek jest ci\u0119\u017Cko chory... Edyta kandyduje na radn\u0105. W trakcie kampanii wyborczej odnawia znajomo\u015B\u0107 z dawnym ch\u0142opakiem Kamilem, kt\u00F3ry obiecuje pomoc w rozwieszaniu plakat\u00F3w i rozdawaniu ulotek. Wkr\u00F3tce m\u0142oda kobieta zaczyna dostawa\u0107 telefony z pogr\u00F3\u017Ckami, a jej materia\u0142y promocyjne w tajemniczy spos\u00F3b znikaj\u0105 z ulic miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67165012":["Haydn chce zrobi\u0107 porz\u0105dek ze swoj\u0105 trwa\u0142\u0105.Z kolei Connor ma ma do\u015B\u0107 swoich nieestetycznych ma\u0142\u017Cowin usznych.","","",[]],"67165013":["Autorzy przedstawiaj\u0105 poruszaj\u0105ce historie Brytyjczyk\u00F3w, uzale\u017Cnionych od gromadzenia r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w na ekstremaln\u0105 skal\u0119. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce przyczyny rozwoju tej patologii bywaj\u0105 bardzo osobiste.","","",[]],"67165014":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 najmaj\u0119tniejszych i najs\u0142awniejszych os\u00F3b na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Kamery zajrz\u0105 do ich luksusowych posiad\u0142o\u015Bci, zarejestruj\u0105 zaj\u0119cia, kt\u00F3rym si\u0119 oddaj\u0105 i poka\u017C\u0105, na co bogacze wydaj\u0105 pieni\u0105dze. Osobi\u015Bci asystenci gwiazd zdradz\u0105, co robi\u0107, by \u017Cy\u0107 jak celebryci.","","",[]],"67165015":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67165016":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67165195":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67165196":["Tym razem \u0142owcy okazji wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancaster. Jarrod i Brandi stawiaj\u0105 na dobr\u0105 zabaw\u0119. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, kupuj\u0105c schowek za 425 dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119stwo przyniesie im magazynek, kt\u00F3ry nabyli naprawd\u0119 tanio. Casey chce si\u0119 sprawdzi\u0107 podczas licytacji. Ivy Calvin urz\u0105dza w swoim sklepie prawdziwy dom aukcyjny. Zobaczymy, czy impreza oka\u017Ce si\u0119 op\u0142acalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"67165197":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony Brandi Passante i Jarrodowi Schulzowi, barwnej parze wyst\u0119puj\u0105cej w show od pierwszego sezonu. Brandi i Jarrod wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 sklep z u\u017Cywanymi rzeczami w Orange w Kalifornii. Prywatnie r\u00F3wnie\u017C s\u0105 par\u0105 i maj\u0105 dwoje dzieci, Camerona i Payton. W programie zobaczymy ich najbardziej udane transakcje oraz najcenniejsze zdobycze. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C moment\u00F3w, kt\u00F3re najmocniej zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 telewidzom i uczestnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67165198":["Bohaterowie programu s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy w progach sklepu staje klient z pier\u015Bcieniem Super Bowl z 2004 roku, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do gracza New England Patriots. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z pami\u0119tnikiem swojego przodka, w kt\u00F3rym opisano wspomnienia z wielu bitew z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Niestety charakter pisma autora prawie uniemo\u017Cliwia odczytanie zapisk\u00F3w. Na koniec Rick rozwa\u017Ca zakup plakatu z filmu \"Bullitt\" z podpisami: Steve'a McQueena, Roberta Duvalla i Jacqueline Bisset.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165199":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165200":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165201":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165202":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67165203":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67165204":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["AD"]],"67165205":["Sajgon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"67165206":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67165207":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67165208":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165209":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165210":["Tym razem bohaterowie programu niespodziewanie dla nich samych zyskuj\u0105 dost\u0119p do \u015Bci\u015Ble tajnych informacji. Do lombardu trafia bowiem kolekcja przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do by\u0142ego prokuratora generalnego Jamesa Howarda McGratha. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 fa\u0142szywe pieni\u0105dze, listy od Edgara Hoovera i legitymacja Secret Service. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 wojskowego d\u017Cipa M422 Mighty Mite z lat 60. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej dziadek podziwia urz\u0105dzenie z lat 70., kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 w typowaniu zwyci\u0119zcy wy\u015Bcig\u00F3w konnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165211":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165212":["Panama","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67165213":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67165214":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67165215":["Kubinka - historia na wyci\u0105gni\u0119cie r\u0119ki
Tw\u00F3rcy programu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce wycieczka do legendarnej miejscowo\u015Bci Kubinka i po\u0142o\u017Conego w Rosji Parku Patriot mo\u017Ce by\u0107 r\u00F3wnie interesuj\u0105ca, jak prawdziwe wykopaliska. Poszukiwaczom uda si\u0119 znale\u017A\u0107 wa\u017C\u0105ce po kilkadziesi\u0105t ton metalowe elementy o d\u0142ugo\u015Bci si\u0119gaj\u0105cej wielu metr\u00F3w. W programie specjalnym Olaf opowie o pojazdach, kt\u00F3re sta\u0142y si\u0119 bohaterami poprzednich odcink\u00F3w: Tygrysie, Panterze, Mausie i innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67165216":["Po\u0142\u00F3w na rzece Drawa
W obawie przed Polsk\u0105 Niemcy na pocz\u0105tku lat 30. rozpocz\u0119li budow\u0119 systemu umocnie\u0144 na wschodniej granicy III Rzeszy. Do tego kompleksu nale\u017Ca\u0142 Pommerrstellung, czyli Wa\u0142 Pomorski, ci\u0105gn\u0105cy si\u0119 od Dar\u0142owa po Gorz\u00F3w Wielkopolski. W 1945 roku t\u0119 pozycj\u0119 zdoby\u0142y oddzia\u0142y 1 Armii LWP. Na zaproszenie miejscowej grupy poszukiwaczy ekipa telewizyjna udaje si\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 wzd\u0142u\u017C rzeki Drawy, b\u0119d\u0105cej elementem Wa\u0142u Pomorskiego. Tym razem Piotr i Olaf skorzystaj\u0105 ze sprz\u0119tu nurkowego oraz magnesu neodymowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["AD"]],"67165217":["Kierat pana Juliana
Historia jednego z naszych najcenniejszych odkry\u0107. W wojew\u00F3dztwie \u015Bl\u0105skim, w niewielkim gospodarstwie u pana Juliana jest zakopana wie\u017Ca czo\u0142gu. Po wojnie obiekt s\u0142u\u017Cy\u0142 za podstaw\u0119 kieratu, urz\u0105dzenia wykorzystuj\u0105cego si\u0142\u0119 zwierz\u0105t do nap\u0119dzania maszyn rolniczych. Prowadz\u0105cy chc\u0105 ustali\u0107, co to za czo\u0142g i dlaczego sta\u0142 si\u0119 w\u0142asno\u015Bci\u0105 gospodarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67165218":["Bitwa pancerna pod Gostycynem
W tym odcinku tw\u00F3rcy programu wybieraj\u0105 si\u0119 ponownie w okolice Gostycyna le\u017C\u0105cego w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim. Kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej, na polu bitwy z 10 i 11 lutego 1945 roku, uda\u0142o nam si\u0119 odnale\u017A\u0107 fragmenty rozbitego w tej bitwie tygrysa. Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 silnik od s\u0142ynnego radzieckiego czo\u0142gu T34. Tak jak uprzednio w poszukiwaniach pomog\u0105 im stra\u017Cacy z OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67165219":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67165220":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67165221":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67165222":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165223":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165224":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67165225":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67165226":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67165227":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67165228":["Nie ka\u017Cdego szkoda","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67165229":["Uj\u0119cie obywatelskie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67165230":["Dziennikarz \u015Bledczy rekonstruuje ostatnie chwile \u017Cycia studenta sto\u0142ecznej politechniki. Reporter korzysta, m.in. z nagra\u0144 monitoringu w autobusach oraz pomocy kolegi ofiary i miejscowego prokuratora. Cia\u0142o studenta zosta\u0142o znalezione w pa\u017Adzierniku 2012 roku nad Wis\u0142\u0105. Nast\u0119pnie Fajbusiewicz prezentuje list go\u0144czy za Markiem Miastkowskim, kt\u00F3ry przez lata terroryzowa\u0142 mieszka\u0144c\u00F3w Bia\u0142egostoku. M\u0119\u017Cczyzna jest podejrzany, m.in. o zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67165231":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"67165232":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"67165233":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67165234":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje sylwetk\u0119 Jaros\u0142awa \"Iwana\" Iwa\u0144czuka, mordercy z Warszawy, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C si\u0119 ukrywa. Nast\u0119pnie przedstawia histori\u0119 28-letniej Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej z Poznania. Policja nie ma najmniejszych w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka biura nieruchomo\u015Bci zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67165235":["Na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. archiwum X z Komendy Wojew\u00F3dzkiej w Lublinie Micha\u0142 Fajbusiewicz powraca do trzech dot\u0105d nie wyja\u015Bnionych zbrodni sprzed wielu lat. W ka\u017Cdej ze spraw zgromadzono nadzwyczaj du\u017Co materia\u0142u dowodowego, a mimo to pozostaj\u0105 nierozwi\u0105zane. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa Anny Kaczor w Bychawce. Nast\u0119pnie widzowie zobacz\u0105 inscenizacj\u0119 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z tajemniczym znikni\u0119ciem niemieckiego biznesmena - Lutza Steindorfa. M\u0119\u017Cczyzna zagin\u0105\u0142 w okolicach Poznania. Najprawdopodobniej zosta\u0142 zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67165053":["Karolina z rodzicami udaje si\u0119 do swojego lasu. Czas ju\u017C zrobi\u0107 w nim porz\u0105dki. Dziewczynie nie podoba si\u0119 wizja takiej pracy, co wywo\u0142uje zabawne sprzeczki z jej mam\u0105 Irenk\u0105. Marek Dziedzina to nowa osoba w programie, jest rze\u017Abiarzem. Fachu nauczy\u0142 si\u0119 sam. Jan t\u0142umaczy swojemu 8-letniemu wnukowi, co to jest prawdziwa g\u00F3ralska robota i na czym ona polega.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165054":["Irenka i Karolina id\u0105 do lasu. B\u0119d\u0105 zbieraj\u0105 p\u0119dy sosny, aby sporz\u0105dzi\u0107 z nich syrop, kt\u00F3ry jest doskona\u0142ym lekarstwem na b\u00F3l gard\u0142a. Ela potrzebuje kurnika na 300 kur. Prosi o jego zbudowanie Piotra, jednak sama musi wszystkiego dopilnowa\u0107. To nie u\u0142atwi m\u0119\u017Cczy\u017Anie zadania. Staszka odwiedza stary znajomy, Wiesiek. Pomaga mu przenie\u015B\u0107 drabin\u0119, a w zamian prosi go o ogolenie brody. Staszek jest wprawiony w strzy\u017Ceniu owiec, wi\u0119c taka przys\u0142uga to dla niego \u017Caden problem i ch\u0119tnie si\u0119 zgadza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165055":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67165056":["Rozwiedziona Maria mieszka wraz z dw\u00F3jk\u0105 swoich dzieci w zrujnowanym domu w Trzci\u0144cu. By\u0142y m\u0105\u017C kobiety uton\u0105\u0142 rok temu na oczach swoich pociech. Rodze\u0144stwo wci\u0105\u017C jeszcze nie dosz\u0142o do siebie po tej tragedii. Maria pracuje i dba o to, by jej dzieciom niczego nie brakowa\u0142o, nie jest jednak w stanie zaj\u0105\u0107 si\u0119 remontem niszczej\u0105cego domu. W budynku nie ma \u0142azienki ani toalety, a przez dziurawe drewniane \u015Bciany do \u015Brodka wdziera si\u0119 zimno. Artur i Wojtek zabior\u0105 si\u0119 za remont, kt\u00F3ry nastr\u0119czy im sporo trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67165057":["Patrycja z trudem godzi obowi\u0105zki zawodowe z domowymi. My\u015Bli o zatrudnieniu opiekunki, ale Wiktor nie chce, by kto\u015B obcy zajmowa\u0142 si\u0119 Klar\u0105. Pomimo sprzeciwu m\u0119\u017Ca Patrycja postanawia zatrudni\u0107 atrakcyjn\u0105 dziewczyn\u0119 o imieniu Kalina (Maria Paw\u0142owska). Poniewa\u017C Jasiek wyjecha\u0142 do pracy do Gda\u0144ska, wszystkie obowi\u0105zki rodzicielskie spadaj\u0105 na Zuz\u0119. Kobieta z trudem radzi sobie w nowej sytuacji, mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc Dagmara. M\u0119\u017Cczyzna marzy o w\u0142asnych dzieciach i doskonale si\u0119 odnajduje w roli opiekunki. Jasiek powoli staje si\u0119 zazdrosny o relacje m\u0119\u017Cczyzny z jego synami... Inga jest przekonana, \u017Ce ju\u017C nic nie czuje do Maksa. Do momentu, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Hania wybiera si\u0119 na \u015Blub jej dawnego kochanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67165058":["Inga nie potrafi zrozumie\u0107, jak Maks mo\u017Ce planowa\u0107 \u015Blub z kobiet\u0105 poznan\u0105 przez aplikacj\u0119 randkow\u0105. Cho\u0107 trudno jej to przyzna\u0107 samej przed sob\u0105, jest o niego zazdrosna. Przez przypadek zjawia si\u0119 na weselu by\u0142ego kochanka. Zuza spotyka Igora, brata Ja\u015Bka, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 do Warszawy. Proponuje mu, by zatrzyma\u0142 si\u0119 u niej na kilka dni. Pawe\u0142 coraz gorzej radzi sobie z t\u0142umieniem agresji. Anka nie zamierza tego d\u0142u\u017Cej tolerowa\u0107. Umawia m\u0119\u017Ca na wizyt\u0119 u psychologa. Wiktor wci\u0105\u017C nie ufa nowej opiekunce, Kalinie. Dzi\u0119ki niej jednak mo\u017Ce po raz pierwszy od d\u0142u\u017Cszego czasu sp\u0119dzi\u0107 romantyczny wiecz\u00F3r z Patrycj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67165059":["Go\u015B\u0107 w dom
W odwiedziny do Boczka przyje\u017Cd\u017Ca rodzina. Niestety nie zastaj\u0105 go w domu. Ferdek zgadza si\u0119, aby go\u015Bcie jego s\u0105siada zaczekali u niego. Kr\u00F3tka wizyta przeci\u0105ga si\u0119 jednak w niesko\u0144czono\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67165060":["Z\u0142ote jajko
Babci\u0119 Kiepsk\u0105 odwiedza baba ze wsi z koszem jaj. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedno z jajek jest z\u0142ote i posiada niezwyk\u0142\u0105 moc. Z\u0142ote jajko spe\u0142nia trzy \u017Cyczenia Ferdka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67165061":["Sto lat
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 setne urodziny Babki. Taka okr\u0105g\u0142a rocznica staje si\u0119 pretekstem do zorganizowania niezwyk\u0142ej biesiady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67165062":["Szkielet Fon Bibersztajna
Na podw\u00F3rku kamienicy Kiepskich prowadzone s\u0105 prace remontowe. Pracuj\u0105ca tam ekipa niespodziewanie wykopuje ludzki szkielet. Boczek jest zdenerwowany. M\u00F3wi, \u017Ce to z\u0142y znak i \u017Ce prawdopodobnie budynek zosta\u0142 postawiony na terenie starego poga\u0144skiego cmentarza. Tymczasem Pa\u017Adzioch ma na ten temat zupe\u0142nie inn\u0105 teori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67165063":["Szczur l\u0105dowy
Pa\u017Adzioch opowiada Ferdkowi o swoim najwi\u0119kszym marzeniu. Wyznaje, \u017Ce od lat w tajemnicy buduje jacht, kt\u00F3rym zamierza przez reszt\u0119 \u017Cycia p\u0142ywa\u0107 po morzach ca\u0142ego \u015Bwiata. Zaprasza Kiepskiego na wsp\u00F3lny rejs. S\u0105siad jest jednak sceptycznie nastawiony do tego pomys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67165064":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"67165065":["Re\u017C.: G\u00E9rard Pautonnier.
Do ma\u0142ego, podupadaj\u0105cego zak\u0142adu pogrzebowego w pewnym opustosza\u0142ym miasteczku, w samym \u015Brodku mro\u017Anej zimy niespodziewanie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 klienci z nieboszczykiem. Georges (Jean-Pierre Bacri) i Eddie (Arthur Dupont) musz\u0105 poprowadzi\u0107 konw\u00F3j pogrzebowy i dostarczy\u0107 zmar\u0142ego na miejsce wiecznego spoczynku. Karawan nieoczekiwanie gubi drog\u0119, a zlokalizowanie cmentarza okazuje si\u0119 po prostu niemo\u017Cliwe. Podr\u00F3\u017C szybko staje si\u0119 najgorszym koszmarem, w kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczy\u017Ani musz\u0105 walczy\u0107 o prze\u017Cycie. Film to koprodukcja francusko-belgijsko-polska. Zdj\u0119cia powsta\u0142y na Podkarpaciu i w Ma\u0142opolsce. Scenariusz na podstawie ksi\u0105\u017Cki \"Edmond Ganglion i Syn\" Jo\u00EBla Egloffa zosta\u0142 napisany wsp\u00F3lnie przez re\u017Cysera i autora powie\u015Bci. W obsadzie widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 Jeana-Pierre'a Bacri (\"Gusta i gu\u015Bciki\", \"Popatrz na mnie\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 z nie tej bajki\"), Oliviera Gourmet (\"Obietnica\", \"Syn\") oraz Arthura Dupont (\"Bus Palladium\").","","",[]],"67165066":["Re\u017C.: Fred Wolf.
Shelley Darlingson (Anna Faris) wychowywa\u0142a si\u0119 w domu dziecka. Teraz jest cenion\u0105 modelk\u0105 \"Playboya\". W dniu swoich 27 urodzin do\u015Bwiadcza wielkiego rozczarowania. Zostaje wyrzucona ze s\u0142awnej rezydencji Hugh Hefnera i nie ma gdzie si\u0119 podzia\u0107. Przez przypadek trafia do studenckiego campusu i przy\u0142\u0105cza si\u0119 do grupy niezbyt urodziwych dziewcz\u0105t z \u017Ce\u0144skiego zgromadzenia \"Zeta Alpha Zeta\", kt\u00F3re s\u0105 po\u015Bmiewiskiem uczelni. Shelley, wykorzystuj\u0105c swoje liczne talenty, robi wszystko, by poprawi\u0107 wizerunek nowych przyjaci\u00F3\u0142ek i nauczy\u0107 je prawdziwej rado\u015Bci \u017Cycia. Wkr\u00F3tce przekszta\u0142ca wy\u015Bmiewan\u0105 organizacj\u0119 w najbardziej gor\u0105c\u0105 grup\u0119 na kampusie. Niestety, w\u0142adze uniwersytetu usilnie pr\u00F3buj\u0105 doprowadzi\u0107 do jej zamkni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1891415.jpg","",["N"]],"67165067":["Re\u017C.: Christie Will.
Weterynarz Carly Monroe (Jen Lilley) zakochuje si\u0119 w przystojnym Danie Landisie (Jason Cermak), w\u0142a\u015Bcicielu schroniska dla ps\u00F3w, kt\u00F3re cz\u0119sto odwiedza. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zamierza po\u015Blubi\u0107 kogo\u015B innego. Planuje te\u017C przeprowadzk\u0119 do Nowego Jorku. Gdy zbli\u017Ca si\u0119 wa\u017Cny dla niego dzie\u0144, jego siostra Michelle (Lucie Guest) decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886733.jpg","",["N"]],"67165068":["Re\u017C.: Cameron Crowe.
Jerry Maguire (Tom Cruise), bezwzgl\u0119dny i cyniczny agent zajmuj\u0105cy si\u0119 transferami i kontraktami sportowc\u00F3w, jest jednym z najlepszych specjalist\u00F3w w swojej dziedzinie. Ma w bran\u017Cy znakomit\u0105 pozycj\u0119, \u015Bwietnie zarabia i zwi\u0105zany jest z atrakcyjn\u0105 Avery (Kelly Preston). \u017Bycie Jerry'ego zmienia si\u0119 jednak z dnia na dzie\u0144, po tym jak dr\u0119czony wyrzutami sumienia pisze memoria\u0142 o potrzebie uczciwo\u015Bci. Rozsy\u0142a go do wszystkich pracownik\u00F3w swojej firmy. Cho\u0107 pocz\u0105tkowo wydaje si\u0119, \u017Ce apel zosta\u0142 dobrze przyj\u0119ty, wkr\u00F3tce Jerry zostaje wyrzucony z pracy. Nagle odwracaj\u0105 si\u0119 od niego przyjaciele, porzuca narzeczona i najbardziej warto\u015Bciowi klienci. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra staje po jego stronie, jest skromna asystentka Dorothy (Ren\u00E9e Zellweger), samotnie wychowuj\u0105ca kilkuletniego syna, Raya (Jonathan Lipnicki). Solidarnie odchodzi razem z Jerrym z pracy i s\u0142u\u017Cy pomoc\u0105, kiedy postanawia on mimo wszystko utrzyma\u0107 si\u0119 w bran\u017Cy. Jego jedynym klientem jest teraz arogancki futbolista Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.). Zawodnik liczy na to, \u017Ce Jerry pomo\u017Ce mu podpisa\u0107 lukratywny kontrakt. Oryginalne po\u0142\u0105czenie dramatu obyczajowego, komedii i romansu. \u015Awietny scenariusz i re\u017Cyseria Camerona Crowe'a oraz znakomita gra Toma Cruise'a i jego koleg\u00F3w sprawi\u0142y, \u017Ce film cieszy\u0142 si\u0119 wielkim uznaniem zar\u00F3wno w\u015Br\u00F3d krytyk\u00F3w, jak i publiczno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182237.jpg","",[]],"67165069":["Re\u017C.: Russell Mulcahy.
Trzy lata po zrzuceniu bomby na miasto Raccoon City. Korporacja Umbrella, dowodzona przez Alberta Weskera (Jason O'Mara), nie zdo\u0142a\u0142a opanowa\u0107 rozprzestrzeniania si\u0119 wirusa, kt\u00F3ry wywo\u0142a\u0142 epidemi\u0119 na skal\u0119 \u015Bwiatow\u0105. Obdarzona nadnaturalnymi mocami Alice (Milla Jovovich) dowodzi konwojem ludzi, kt\u00F3rzy pozostali przy \u017Cyciu. Przez pustynn\u0105 Nevad\u0119 zmierzaj\u0105 w stron\u0119 Alaski, jednego z najmniej zaludnionych region\u00F3w \u015Bwiata, gdzie b\u0119d\u0105 w ko\u0144cu bezpieczni. Tymczasem tw\u00F3rca wirusa, nale\u017C\u0105cy do Umbrelli doktor Isaacs (Iain Glen), zrobi wszystko, aby przeszkodzi\u0107 ocala\u0142ym w dotarciu do celu. Ma mu w tym pom\u00F3c najnowszej generacji mutant wirusa \"T\". Alice czeka wi\u0119c starcie z bezwzgl\u0119dnymi zombie. Krwio\u017Cerczym stworom musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a tak\u017Ce jej towarzysze. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich spotkani na pustynnych terenach Nevady dawni przyjaciele, Carlos Olivera (Oded Fehr) i L.J. (Mike Epps), oraz kilka pozosta\u0142ych przy \u017Cyciu os\u00F3b - Claire Redfield (Ali Larter), K-Mart (Spencer Locke) i Betty (Ashanti). Grupa obro\u0144c\u00F3w ludzko\u015Bci pr\u00F3buje pokona\u0107 hordy stwor\u00F3w, b\u0119d\u0105cych skutkiem oddzia\u0142ywania wirusa \"T\". Zamierza r\u00F3wnie\u017C po\u0142o\u017Cy\u0107 kres makabrycznym eksperymentom Umbrelli. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 ciesz\u0105cej si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 serii powsta\u0142ej na podstawie gry komputerowej pod tym samym tytu\u0142em. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0119puje znana z poprzednich cz\u0119\u015Bci Milla Jovovich (\"Pi\u0105ty element\", \"Joanna d'Arc\"). Na szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 niesamowite efekty specjalne oraz scenografia Eugenia Caballera, nagrodzonego Oscarem za \"Labirynt fauna\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113530.jpg","",["N"]],"67165070":["Trzy i p\u00F3\u0142
Atrakcyjna, m\u0142oda kobieta Alicja Arszewska zostaje znaleziona powieszona. Przez kilka miesi\u0119cy za pomoc\u0105 charakteryzacji udawa\u0142a oty\u0142\u0105, by m\u00F3c ucz\u0119szcza\u0107 na spotkania Anonimowych \u017Bar\u0142ok\u00F3w XXX. Tam sprzedawa\u0142a innym uczestnikom niebezpieczny narkotyk, maj\u0105cy rzekomo pomaga\u0107 szybko zrzuci\u0107 wag\u0119. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce okrutnej zbrodni dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 jedna z oszukanych, Katarzyna. Kiedy jednak i ona wkr\u00F3tce umiera, utopiona we w\u0142asnej wannie, funkcjonariusze musz\u0105 zmieni\u0107 kierunek \u015Bledztwa. Sprawdzaj\u0105, czy za oba przest\u0119pstwa odpowiada ten sam sprawca. W trakcie analizowania nowych trop\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 coraz wi\u0119cej o dilerskiej dzia\u0142alno\u015Bci Alicji, a tak\u017Ce o jej ofiarach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67165071":["O dw\u00F3ch mniej
Dw\u00F3ch by\u0142ych policjant\u00F3w - Lewakowski i Polit - pope\u0142nia samob\u00F3jstwo przez powieszenie. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce nie zrobili tego sami. Dzi\u0119ki \u015Bladom pozostawionym w mieszkaniu CW\u015A wpada na trop licealistki Nikoli Gawro\u0144skiej. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, czym zajmowali si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Ani po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby. Panowie zatrzymywali osoby rzekomo naruszaj\u0105ce prawo, a nast\u0119pnie wy\u0142udzali od nich pieni\u0105dze. Zadaniem Nikoli by\u0142o podrzucanie ofiarom narkotyk\u00F3w. Jednym z pechowc\u00F3w by\u0142 jej kolega z klasy, Mateusz Kowalewski. Nied\u0142ugo po tej historii nagle umar\u0142 dziadek ch\u0142opaka, a on dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce przyczynili si\u0119 do tego Lewakowski i Polit. Nastolatek ma motyw, ale dowody nadal obci\u0105\u017Caj\u0105 Nikol\u0119. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dociec prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67165072":["Re\u017C.: Anna Maszczy\u0144ska-B\u0105k.
Bogate wesele, biedny pogrzeb
Ada zostaje zabita na w\u0142asnym weselu, a jej \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiony m\u0105\u017C \u0141ukasz ucieka z pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re para otrzyma\u0142a jako prezent \u015Blubny. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna sprzedawa\u0142 fa\u0142szywe pakiety medyczne emerytom. Okazuje si\u0119, \u017Ce policjanci prowadz\u0105cy \u015Bledztwo na ten temat sfingowali przes\u0142uchania \u015Bwiadk\u00F3w. Udaje si\u0119 dotrze\u0107 do dw\u00F3ch funkcjonariuszy , przy kt\u00F3rych jest zrabowana na weselu got\u00F3wka. Sojka i Kulesza odkryli przekr\u0119t \u0141ukasza i go szanta\u017Cowali, \u017C\u0105daj\u0105c \u0142ap\u00F3wki. Dochodzenie trwa, tymczasem Anna Szpunar opuszcza CW\u015A, a jej miejsce zajmuje dawna kole\u017Canka ze studi\u00F3w, Nikola Jastrz\u0119bska (Ada Fija\u0142).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67165073":["Hejter
16-letni Micha\u0142 prowadzi kana\u0142 na YouTubie. Ch\u0142opaka zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 hejter, kt\u00F3ry zostawia niewybredne komentarze pod jego filmami. Z czasem niezr\u00F3wnowa\u017Cony psychicznie internauta zdobywa prywatny numer nastolatka i wysy\u0142a mu obra\u017Aliwe SMS-y. W ko\u0144cu posuwa si\u0119 jeszcze dalej, informuj\u0105c tat\u0119 Micha\u0142a, \u017Ce jego syn zgin\u0105\u0142 w wypadku. M\u0119\u017Cczyzna trafia do szpitala ze stanem przedzawa\u0142owym. Za\u0142amany Micha\u0142 postanawia zrezygnowa\u0107 z prowadzenia kana\u0142u. Udaje mu si\u0119 tak\u017Ce namierzy\u0107 hejtera. Postanawia si\u0119 z nim skonfrontowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67165074":["Zbi\u00F3rka
Monika i Patryk wszystkie swoje oszcz\u0119dno\u015Bci wydali na remont mieszkania. Pewnego dnia odwiedza ich kuzynka kobiety, \u0141ucja. Roztrz\u0119siona wyznaje, \u017Ce wykryto u niej rzadki typ nowotworu, a nie sta\u0107 jej na nierefundowane leki. Ma\u0142\u017Conkowie postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 zbi\u00F3rk\u0119 w internecie. Akcja okazuje si\u0119 olbrzymim sukcesem. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Patryk dostrzega w ekskluzywnym butiku odzie\u017Cowym osob\u0119 \u0142udz\u0105co podobn\u0105 do \u0141ucji. Monika nie chce wierzy\u0107, \u017Ce kuzynka mog\u0142aby j\u0105 tak cynicznie oszuka\u0107. Postanawia to sprawdzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67165017":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67165018":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67165019":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67165020":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67165021":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165022":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165023":["Nie igraj z ogniem
Ginie pracownik korporacji. Zosta\u0142 uduszony. W jego mieszkaniu policjanci znajduj\u0105 narkotyki i sporo got\u00F3wki. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 kolejne tajemnice m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawda o nim znacznie r\u00F3\u017Cni si\u0119 od jego publicznego wizerunku. Natalia musi natychmiast przerwa\u0107 wyjazd z \u0141ukaszem. Nie jest jednak z tego powodu zmartwiona. Aneta zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce mi\u0119dzy ni\u0105 a narzeczonym nie wszystko jest w porz\u0105dku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67165024":["Wielki sekret
Pobito m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry wraca\u0142 do domu. Pocz\u0105tkowo podejrzanymi s\u0105 osiedlowi chuligani. Olgierd i Krystian dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce poszkodowany m\u00F3g\u0142 mie\u0107 na sumieniu powa\u017Cne przest\u0119pstwa, a za napadem mog\u0105 sta\u0107 gangsterzy. Niebawem Olgierd dostaje list od notariusza. Z jego tre\u015Bci wynika, \u017Ce pewien zmar\u0142y niedawno m\u0119\u017Cczyzna zapisa\u0142 detektywowi w spadku du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67165025":["Lima","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"67165026":["Buenos Aires","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"67165027":["Rajd IV Pancernej
Olaf i Radek zajmuj\u0105 si\u0119 pewnym epizodem z 1945 roku. W dniach 1 i 2 lutego mocno uszczuplone si\u0142y IV Dywizji Pancernej przeprowadzi\u0142y atak na radzieckie zagony pancerne. Celem akcji by\u0142o otwarcie drogi dla przedzieraj\u0105cych si\u0119 w stron\u0119 niemieckich pozycji resztek garnizonu toru\u0144skiego. Poszukiwacze udaj\u0105 si\u0119 w teren by odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67165028":["Tajemnica Klasztoru Werbist\u00F3w
Skutki walki o Grup\u0119 w pobli\u017Cu Grudzi\u0105dza w ostatnich dniach lutego 1945 trwale odbi\u0142y si\u0119 na okolicy. Olaf i Radek wiedz\u0105, \u017Ce teren by\u0142 gruntownie przeszukiwany, i postanawiaj\u0105 dosta\u0107 si\u0119 na teren klasztorny, gdzie w 1945 roku stacjonowa\u0142 niemiecki sztab. Efekt ich poszukiwa\u0144 okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67165029":["Podczas wybuchu II wojny \u015Bwiatowej najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 cieszy\u0142y si\u0119 francuskie marki samochodowe, tj. Peugeot, Citro\u00EBn czy Renault. Szybko jednak zosta\u0142y przej\u0119te przez nazist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193601.jpg","",[]],"67165030":["Rajd IV Pancernej
Olaf i Radek zajmuj\u0105 si\u0119 pewnym epizodem z 1945 roku. W dniach 1 i 2 lutego mocno uszczuplone si\u0142y IV Dywizji Pancernej przeprowadzi\u0142y atak na radzieckie zagony pancerne. Celem akcji by\u0142o otwarcie drogi dla przedzieraj\u0105cych si\u0119 w stron\u0119 niemieckich pozycji resztek garnizonu toru\u0144skiego. Poszukiwacze udaj\u0105 si\u0119 w teren by odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67165031":["Tajemnica Klasztoru Werbist\u00F3w
Skutki walki o Grup\u0119 w pobli\u017Cu Grudzi\u0105dza w ostatnich dniach lutego 1945 trwale odbi\u0142y si\u0119 na okolicy. Olaf i Radek wiedz\u0105, \u017Ce teren by\u0142 gruntownie przeszukiwany, i postanawiaj\u0105 dosta\u0107 si\u0119 na teren klasztorny, gdzie w 1945 roku stacjonowa\u0142 niemiecki sztab. Efekt ich poszukiwa\u0144 okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67165033":["Informacje o przeciwniku stanowi\u0105 klucz do zwyci\u0119stwa na wojnie. Odpowiednie urz\u0105dzenia pozwalaj\u0105 przechwytywa\u0107, przekazywa\u0107, a nast\u0119pnie analizowa\u0107 wa\u017Cne dane wojskowe. Maszyny takie by\u0142y wykorzystywane przez agent\u00F3w SOE, szpieg\u00F3w wykradaj\u0105cych plany techniczne Royal Navy czy za\u0142og\u0119 okr\u0119tu podwodnego na terytorium ZSRR.","","",[]],"67165034":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67165035":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67165036":["Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67165037":["Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67165038":["W programie najwi\u0119ksze statki, jakie p\u0142ywa\u0142y tysi\u0105ce lat temu. Widzowie zobacz\u0105, jak wygl\u0105da\u0142 najwi\u0119kszy okr\u0119t wojenny \u015Bwiata antycznego - grecka trirema.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"67165039":["Staro\u017Cytni potrafili przeprawi\u0107 wojska przez rzek\u0119 o szeroko\u015Bci kilometra, wydobywa\u0107 rop\u0119 z ziemi bez u\u017Cycia nowoczesnych technik wiertniczych i zbudowa\u0107 zbiornik na wod\u0119 o pojemno\u015Bci prawie 100 mln litr\u00F3w. Autorzy serii t\u0142umacz\u0105, jak by\u0142o to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"67165040":["Tajemnica dna Narwi
Prowadz\u0105cy program usi\u0142uj\u0105 rozwik\u0142a\u0107 tajemnic\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z legend\u0105 jeszcze z czas\u00F3w potopu szwedzkiego. Potrzebuj\u0105 dowod\u00F3w, a one mog\u0105 by\u0107 ukryte na dnie Narwi w pobli\u017Cu \u0141om\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"67165041":["Mierzeja
Mierzeja Wi\u015Blana i dramatyczne wydarzenia, kt\u00F3re rozegra\u0142y si\u0119 w pobli\u017Cu niej podczas II wojny \u015Bwiatowej, to jeden z najwa\u017Cniejszych temat\u00F3w zainteresowa\u0144 badaczy zajmuj\u0105cych si\u0119 latami 1939-1945. Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak sprawdz\u0105, czy na tym przekopanym wzd\u0142u\u017C i wszerz niewielkim obszarze mo\u017Cna jeszcze znale\u017A\u0107 co\u015B ciekawego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67165042":["W\u0142oc\u0142awek
W wielu punktach skupu z\u0142omu we W\u0142oc\u0142awku pojawi\u0142y si\u0119 kule armatnie. Wygl\u0105daj\u0105 na bardzo stare. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak spr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto dostarczy\u0142 dawne pociski na z\u0142om. Mi\u0142o\u015Bnicy historii ustalaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, z jakiego okresu pochodz\u0105 i w jaki spos\u00F3b znalaz\u0142y si\u0119 na dnie Wis\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67165043":["W dzikiej cz\u0119\u015Bci Bieszczad swoje \u017Cycie planuje Grzesiek. Kupi\u0142 ju\u017C ma\u0142\u0105 dzia\u0142k\u0119 i chocia\u017C tymczasowo mieszka w prowizorycznym namiocie, i myje si\u0119 w potoku, to ju\u017C kocha to miejsce. Zdzichu zamierza pobi\u0107 rekord Guinnessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105 na siedz\u0105co. Pilnie si\u0119 do tego przygotowuje. \u0106wiczy codziennie po cztery godziny. \u015Aciany w knajpie Rafa\u0142a zdobi\u0105 portrety ludzi, kt\u00F3rych pozna\u0142 na pocz\u0105tku swojej drogi z Bieszczadami. To jego spos\u00F3b na zatrzymanie ich w pami\u0119ci i udokumentowanie \u015Bwiata, kt\u00F3ry wed\u0142ug niego ju\u017C przemin\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67165044":["Grzesiek kupi\u0142 ma\u0142\u0105 dzia\u0142k\u0119 w dzikiej cz\u0119\u015Bci Bieszczad\u00F3w. Razem z dziewczyn\u0105 stworzy\u0142 na niej obozowisko. Na razie warunki s\u0105 polowe, jednak oboje maj\u0105 wielkie plany. W ruinach cerkwi odbywa si\u0119 nabo\u017Ce\u0144stwo prawos\u0142awne z okazji zjazdu Bojk\u00F3w. Postawiono krzy\u017C, by uczci\u0107 pami\u0119\u0107 grupy etnicznej, kt\u00F3ra kiedy\u015B zamieszkiwa\u0142a ten region. Niedaleko obozowiska Hosa wilki zagryz\u0142y jelenia. M\u0119\u017Cczyzna wyci\u0105\u0142 najlepsze kawa\u0142ki mi\u0119sa, \u017Ceby mie\u0107 co je\u015B\u0107 przez najbli\u017Csze tygodnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67165045":["Morze Czerwone
Jurek Biedrzycki skuszony wizj\u0105 spotkania z kolorowymi rybami rafowymi wyp\u0142ywa na Morze Czerwone. Sprz\u0119t w\u0119dkarski przywieziony z kraju okazuje si\u0119 nieprzydatny w zmaganiach z miejscowymi potworami. Po\u0142amane w\u0119dziska, popalone mechanizmy morskich multiplikator\u00F3w, poobcinane zestawy, to plon jednego tylko wyp\u0142yni\u0119cia na mocno zasolone \u0142owisko. Tym razem potkanie z b\u0142\u0119kitnymi rekinami zako\u0144czy\u0142o si\u0119 pora\u017Ck\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67165046":["Bornholmska tro\u0107
Ekipa programu rusza na wiosenny po\u0142\u00F3w na du\u0144ska wysp\u0119 Bornholm. Brodz\u0105c po nabrze\u017Cu Ba\u0142tyku, w sztormowym polarnym klimacie, Jurek Biedrzycki wraz z kompanami bada najlepsze morskie miejsc\u00F3wki. Najskuteczniejsz\u0105 metod\u0105 okazuje si\u0119 delikatny spinning z rodzim\u0105 wahad\u0142\u00F3wk\u0105 \"makrel\u0105\". Przez kilka dni biczowania wody na haczykach meldowa\u0142y si\u0119 srebrzyste \u0142ososie i z\u0142otawo-miedziane trocie w\u0119drowne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67165047":["Bro\u0144 do zada\u0144 specjalnych","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67165048":["Niechciana forteca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67165049":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67165050":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67165051":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"67165052":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"67165374":["Re\u017C.: Michael Preece.
Do Dallas trafia du\u017Ca partia tzw. czarnej heroiny - niezwykle silnego narkotyku. Stra\u017Cnicy Teksasu ustalaj\u0105, \u017Ce dystrybucj\u0105 zajmuje si\u0119 syn chi\u0144skiego dyplomaty, P.K. Song. Nie mog\u0105 go jednak aresztowa\u0107, gdy\u017C Songa chroni immunitet dyplomatyczny. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest powi\u0105zany z chi\u0144sk\u0105 mafi\u0105 - Czarnymi Smokami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67165375":["Aby podkre\u015Bli\u0107 sukcesy miasta w jednoczeniu ludzi r\u00F3\u017Cnych narodowo\u015Bci i ras, burmistrz Dallas og\u0142asza najbli\u017Csz\u0105 niedziel\u0119 Dniem Jedno\u015Bci. Uroczysto\u015Bci maj\u0105 si\u0119 odby\u0107 w szpitalu dzieci\u0119cym i Centrum Opieki Spo\u0142ecznej. Skrajnie prawicowa grupa o nazwie \u017Bo\u0142nierze Nowego Tysi\u0105clecia przygotowuje si\u0119 do zak\u0142\u00F3cenia obchod\u00F3w. Z wojskowych magazyn\u00F3w ginie kilka kilogram\u00F3w materia\u0142\u00F3w wybuchowych. Stra\u017Cnicy Teksasu wszczynaj\u0105 dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67165376":["Pani Ma\u0142gorzata jest samotn\u0105 matk\u0105 niepe\u0142nosprawnego Sebastiana. Ch\u0142opiec ma pora\u017Cenie m\u00F3zgowe, niedow\u0142ady, przepuklin\u0119 rdzeniow\u0105, lekkie upo\u015Bledzenie umys\u0142owe, musi by\u0107 cewnikowany. Rodzina mieszka u matki pani Ma\u0142gorzaty, ale jej dom jest w fatalnym stanie. Nie ma w nim \u0142azienki, a dorastaj\u0105cy Sebastian nie mie\u015Bci si\u0119 ju\u017C w misce, w kt\u00F3rej my\u0142a go mama. Katarzyna Dowbor obiecuje pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67165377":["Julita pr\u00F3buje ratowa\u0107 Blue Moon. Inni pracownicy nie s\u0105 jednak skorzy do wsp\u00F3\u0142pracy, a klienci wci\u0105\u017C maj\u0105 o co\u015B pretensje. Filip i Bia\u0142y wpadaj\u0105 na pewien pomys\u0142. Emilce dobrze si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracuje z Melis\u0105 w fabryce. Docenia jej wiedz\u0119 i zaanga\u017Cowanie. Ambitna Melisa chce jednak wprowadzi\u0107 wi\u0119cej zmian, kt\u00F3re pozwol\u0105 poszerzy\u0107 kr\u0105g odbiorc\u00F3w ich produkt\u00F3w. Emilka nie jest pewna, czy to s\u0142uszna decyzja. Z pomoc\u0105 przychodzi Andrzejek, kt\u00F3ry jest zachwycony kremem zrobionym przez Melis\u0119. Magda, siostra Kaliny, rozpoczyna terapi\u0119 grupow\u0105, na kt\u00F3rej poznaje pozosta\u0142ych pacjent\u00F3w oraz ich problemy. Sama jednak nie potrafi si\u0119 otworzy\u0107. Kacper ma nadziej\u0119, \u017Ce dziewczyna zmieni zdanie, cho\u0107 widzi, \u017Ce nie b\u0119dzie to \u0142atwe. Postanawia skontaktowa\u0107 si\u0119 z Kalin\u0105. Laura prosi Bia\u0142ego o pomoc w pewnej niezr\u0119cznej sprawie. Chce, aby odebra\u0142 jej rzeczy z domu Wenerskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67165378":["W imi\u0119 chwa\u0142y
Utalentowany malarz Jacek powoli ugruntowuje swoj\u0105 pozycj\u0119 w artystycznym \u015Bwiecie. Ma narzeczon\u0105 Ilon\u0119, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 marketingiem w firmie budowlanej. Kobieta bardzo go wspiera w malarskich aspiracjach. Pewnego dnia kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do galerii sztuki. Zostaje skradziony obraz Jacka. Iwona namawia ukochanego, by wynaj\u0105\u0142 detektywa. Jego niekonwencjonalne metody prowadzenia \u015Bledztwa zaskakuj\u0105 klient\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"67165379":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165380":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165381":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165382":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67165383":["Re\u017C.: Mike Norris.
Walker, Trivette i Gage wybieraj\u0105 si\u0119 na ryby. Nie wiedz\u0105, \u017Ce nad jeziorem, gdzie planuj\u0105 rozbi\u0107 ob\u00F3z, grasuje niebezpieczny nied\u017Awied\u017A, kt\u00F3ry zabi\u0142 ju\u017C grup\u0119 my\u015Bliwych. Pierwszy ofiar\u0105 drapie\u017Cnika pada Gage. Walker i Trivette ukrywaj\u0105 swojego ci\u0119\u017Cko rannego koleg\u0119 w le\u015Bnej chacie i pr\u00F3buj\u0105 wezwa\u0107 pomoc. W tym czasie nad jezioro przybywa grupa najemnik\u00F3w, kt\u00F3ra ma zlikwidowa\u0107 Walkera. Przest\u0119pcy zostaj\u0105 zaatakowani przez nied\u017Awiedzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67165384":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67165385":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67165386":["Dy\u017Curny Nowak wysy\u0142a patrol do domu pewnej kobiety. Jej starszy syn zaalarmowa\u0142 s\u0142u\u017Cby, bo od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 matki, a jego m\u0142odszy brat te\u017C nie odbiera telefonu. W mieszkaniu Lena i aspirant Miko\u0142aj znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana przesz\u0142a zawa\u0142. Nie ma \u015Bladu po jej m\u0142odszym synu, za to w salonie z sufitu zwisa p\u0119tla. W trakcie poszukiwa\u0144 nastolatka, za\u0142oga natrafia na \u015Blad pasera. Tymczasem za spraw\u0105 profosa po komendzie zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 dziwne plotki na temat zaginionego jaki\u015B czas temu policjanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67165387":["Oka\u017Ce si\u0119, kto to jest lampucer i co to jest lampuceria. Opowie o tym pan Janusz, reprezentuj\u0105cy zapomniany dzi\u015B, cho\u0107 niegdy\u015B bardzo szanowany fach. Jego skarb to lampa naftowa marki Ditmar w rzadko spotykanej wersji z dwoma palnikami. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C pradziadka, a w\u0142a\u015Bciwie prababci\u0119, wsp\u00F3\u0142czesnych gamingowych urz\u0105dze\u0144, czyli konsol\u0119 typu Pong wyprodukowan\u0105 w latach 70. w Hongkongu, a przywiezion\u0105 do programu przez Marcina z Bodzentyna. Globus, na kt\u00F3rym daremnie szuka\u0107 Polski, podobnie jak kilku innych kraj\u00F3w, zaoferuje \u0142owcom pan Dariusz. Kupuj\u0105cych najbardziej zachwyci jednak przywieziony przez pana Krzysztofa secesyjny serwis z serii Malmaison z bawarskiej wytw\u00F3rni Rosenthala z prze\u0142omu XIX i XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67165388":["Widzowie poznaj\u0105 adeptk\u0119 szermierki samurajskiej, Justyn\u0119, kt\u00F3ra pojawi si\u0119 w studiu z japo\u0144skim drzeworytem z XIX wieku autorstwa tw\u00F3rcy pochodz\u0105cego ze znanego rodu artyst\u00F3w. O tym, na czym polega\u0142a ich wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 oraz o przedstawionej na obrazku dzielnicy uciech Yoshiwara, zamieszkanej przez gejsze, opowie Agnieszka Gniotek. W pojawi si\u0119 te\u017C per\u0142a polskiego designu, mebel wystawiany w najlepszych muzeach - przywiezione przez pana Piotra krzes\u0142o stolarskie projektu Wandy Gengi z ko\u0144ca lat 50. XX wieku. Patryk zaprezentuje star\u0105 srebrn\u0105 tac\u0119 z zagadkowym monogramem. Nie zabraknie tak\u017Ce stylowej porcelany, kt\u00F3r\u0105 reprezentowa\u0107 b\u0119dzie przywieziony przez pana Micha\u0142a serwis kawowy \"Iza\" z Chodzie\u017Cy zaprojektowany przez J\u00F3zefa Wrze\u015Bnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",[]],"67165389":["Pierwsze wezwanie dotyczy dewastacji prywatnego mieszkania. W\u0142a\u015Bciciel apartamentu na wynajem twierdzi, \u017Ce lokator zburzy\u0142 ca\u0142\u0105 wewn\u0119trzn\u0105 \u015Bcian\u0119. Mi\u0142osz i Emilka jad\u0105 na miejsce, by sprawdzi\u0107 skal\u0119 zniszczenia i odnale\u017A\u0107 tropy. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania odpowiedzialnego za szkody m\u0119\u017Cczyzny. Informacje, jakie zostawi\u0142 w umowie najmu, okazuj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe. W \u015Bledztwie pomaga s\u0105siadka, kt\u00F3ra jest dobrym obserwatorem \u017Cycia w kamiennicy. Patrol interweniuje te\u017C w sprawie pr\u00F3by samob\u00F3jczej. Zg\u0142aszaj\u0105cy to podgl\u0105dacz, kt\u00F3ry pomimo nagannych nawyk\u00F3w, mo\u017Ce tym razem uratowa\u0107 komu\u015B \u017Cycie. Tymczasem Bachleda za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje pom\u00F3c Szymonowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67165390":["W gabinecie dentystycznym dochodzi do \u015Bmierci pacjenta. Odpowiedzialny za zabieg stomatolog znika bez \u015Bladu. Sytuacja komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara by\u0142a niebezpiecznym przest\u0119pc\u0105. \u015Aledczy bior\u0105 na celownik jego brata. Tymczasem Kornelia i Walczak zamierzaj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z problemem, jaki stanowi ojciec dziewczyny. W rozwini\u0119t\u0105 na szerok\u0105 skal\u0119 operacj\u0119 zostaje zaanga\u017Cowany Kowalski. Natomiast Paulina nie potrafi poradzi\u0107 sobie z decyzj\u0105 Piotra, kt\u00F3ry chce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 w\u0142asn\u0105 karier\u0119 dla dobra D\u0119bickiego. Napi\u0119cie mi\u0119dzy Wach a G\u0142owackim ro\u015Bnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67165391":["Re\u017C.: Bryan Singer.
Druga wojna \u015Bwiatowa. W kwietniu 1943 roku pu\u0142kownik Claus von Stauffenberg pr\u00F3buje ratowa\u0107 \u017Co\u0142nierzy ze swojego oddzia\u0142u i zostaje ci\u0119\u017Cko ranny podczas walk w Tunezji. Traci oko i d\u0142o\u0144. Po dwumiesi\u0119cznej rekonwalescencji w szpitalu okaleczony wojskowy obejmuje funkcj\u0119 oficera sztabowego Og\u00F3lnego Urz\u0119du Si\u0142 Zbrojnych w berli\u0144skim biurze. Tam on i inni wysokiej rangi wojskowi, m.in. genera\u0142 Henning von Tresckow, zawi\u0105zuj\u0105 spisek maj\u0105cy na celu odsuni\u0119cie nazist\u00F3w od w\u0142adzy. Ich zdaniem Niemcy jak najszybciej powinny przerwa\u0107 dzia\u0142ania wojenne. Operacja nosi kryptonim \"Walkiria\", a jej pierwszym etapem ma by\u0107 zamach na Adolfa Hitlera. Stauffenberg postanawia dokona\u0107 go osobi\u015Bcie. Pocz\u0105tkowo planuje jednoczesne zab\u00F3jstwo F\u00FChrera i Himmlera, ale ostatecznie postanawia zg\u0142adzi\u0107 Hitlera. 20 lipca 1944 roku jedzie do Wilczego Sza\u0144ca na Mazurach - pilnie strze\u017Conej kwatery g\u0142\u00F3wnej, gdzie ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w naradzie wojskowej. W teczce obok dokument\u00F3w ma przy sobie dwa \u0142adunki wybuchowe. Od powodzenia tej operacji zale\u017C\u0105 losy wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267656.jpg","",[]],"67165392":["Re\u017C.: Daniel Petrie Jr..
Rozrabiaka Billy Tepper (Sean Astin) jest przyw\u00F3dc\u0105 grupy nastolatk\u00F3w. Jego najlepszy kumpel Joey Trotta (Wil Wheaton) jest synem szefa nowojorskiej mafii, a ojciec innego kolegi, Snuffa (Keith Cogan), wa\u017Cnym republika\u0144skim politykiem. Ch\u0142opcy sprawiaj\u0105 mn\u00F3stwo problem\u00F3w wychowawcy, Deanowi Parkerowi (Louis Gossett, Jr). Pewnego dnia szko\u0142a staje si\u0119 obiektem ataku po\u0142udniowoameryka\u0144skich gangster\u00F3w pod wodz\u0105 Luisa Calii. Jego ojcu, pot\u0119\u017Cnemu handlarzowi narkotyk\u00F3w, grozi ekstradycja do Stan\u00F3w, co jest jednoznaczne z wieloletnim wyrokiem. Aby u\u0142atwi\u0107 s\u0119dziemu podj\u0119cie \"w\u0142a\u015Bciwej\" decyzji, bandyta postanawia uprowadzi\u0107 jego syna. Poniewa\u017C w\u0142adze ukry\u0142y ch\u0142opaka, przest\u0119pcy musz\u0105 si\u0119 zadowoli\u0107 jego kolegami i nauczycielami. Nie wzi\u0119li pod uwag\u0119, \u017Ce wprawdzie uczniowie tej szko\u0142y nie przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do nauki, ale za to uwielbiaj\u0105 wszelkie wyzwania...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876154.jpg","",[]],"67165393":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881473.jpg","",["N"]],"67165394":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67165395":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67165396":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67165397":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67165398":["R\u0119ce przy sobie\/Na ratunek mi\u0142o\u015Bci
M\u0142oda kobieta, od miesi\u0119cy molestowana przez swojego szefa, zostaje zwolniona z pracy, gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 przeciwstawi\u0107. Ruda i Bury musz\u0105 udowodni\u0107, \u017Ce decyzja jej prze\u0142o\u017Conego by\u0142a bezpodstawna. W rol\u0119 przyn\u0119ty wciela si\u0119 asystentka detektyw\u00F3w - Kasia. W tym odcinku detektywi Septagonu zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem klienta szukaj\u0105cego kobiety, kt\u00F3r\u0105 pokocha\u0142 od pierwszego - i jedynego jak dot\u0105d - wejrzenia. Na swoj\u0105 wybrank\u0119 wpad\u0142 na ulicy, jednak nie mia\u0142 odwagi zagada\u0107 i straci\u0142 swoj\u0105 szans\u0119. Pr\u00F3bowa\u0142 jej szuka\u0107 na wszelkie sposoby - przez znajomych, w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych, przez og\u0142oszenia do radia i lokalnej gazety jednak bez rezultat\u00F3w. Detektywi postanawiaj\u0105 da\u0107 mi\u0142o\u015Bci szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67165399":["Re\u017C.: Gregory J. Bonann.
Cody przygotowuje si\u0119 do igrzysk. Tymczasem Logan znajduje w wie\u017Cy ratowniczej porzucone niemowl\u0119. Podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 ojcem tego dziecka i postanawia je wychowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67165400":["Re\u017C.: Gregory J. Bonann.
Caroline czuje si\u0119 odpowiedzialna za utoni\u0119cie jednej z ofiar podczas nocnej akcji ratunkowej. Za namow\u0105 Neely postanawia si\u0119 zabawi\u0107, by zapomnie\u0107 o wyrzutach sumienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67165401":["Re\u017C.: David W. Hagar.
CJ, Caroline i Neely pr\u00F3buj\u0105 trafi\u0107 na ok\u0142adk\u0119 magazynu \"Inside Sports\". Okazuje si\u0119, \u017Ce w sieci kanalizacyjnej pojawi\u0142 si\u0119 aligator. Mitch, Logan i Cody chc\u0105 go schwyta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67165402":["Re\u017C.: Leo Zahn.
Serial o niemieckich policjantach, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom. Frank Stolte (Johannes Brandrup) i Ingo Fischer (Rainer Strecker), detektywi w oddziale patrolu drogowego, otrzymuj\u0105 nowe zadanie. Dochodzi do serii zamach\u00F3w bombowych. Na miejscu zbrodni funkcjonariusze znajduj\u0105 tylko ta\u015Bm\u0119 z nagraniem kogo\u015B, kto przedstawia si\u0119 jako Rascar Capac oraz plastikow\u0105 figurk\u0119 komiksowego bohatera Tintina. Szanta\u017Cysta dzwoni i grozi, \u017Ce je\u015Bli nie otrzyma okupu, zdetonuje wi\u0119cej bomb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"67165403":["Ekolodzy zdradzaj\u0105, w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna uratowa\u0107 licz\u0105c\u0105 20 tysi\u0119cy lat Wielk\u0105 Raf\u0119 Koralow\u0105 u wybrze\u017Cy Australii. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce przebieg pi\u0119ciu spektakularnych wyburze\u0144 m.in. wysadzenie stadionu pi\u0142karskiego, wiaduktu i wie\u017Cowca. Reporterzy odwiedzaj\u0105 te\u017C w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 firmy, kt\u00F3ra wykorzystuje zdolno\u015Bci os\u00F3b z zespo\u0142em Aspergera. Antropolog Jamila Bargach opowiada natomiast o swoim pomy\u015Ble pozyskiwania wody z mg\u0142y. Jego realizacja mog\u0142aby pom\u00F3c mieszka\u0144com wioski na skraju Sahary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67165404":["Opiekunka do dzieci
W mieszkaniu pa\u0144stwa Krawczyk\u00F3w pojawia si\u0119 nowy sprz\u0119t domowy. Jak zwykle w tej rodzinie ten fakt wywo\u0142uje mn\u00F3stwo zabawnych sytuacji. Tymczasem Alina po raz kolejny postanawia i\u015B\u0107 do pracy. Karol zn\u00F3w jest zazdrosny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165405":["Na ryby
Karol i Tadzio wybieraj\u0105 si\u0119 razem z kolegami z Klubu Sier\u017Canta na ryby. Pech chce, \u017Ce Alina i Danuta zamierzaj\u0105 pojecha\u0107 razem z nimi. Nie przyjmuj\u0105 do wiadomo\u015Bci, \u017Ce jest to wyprawa wy\u0142\u0105cznie w m\u0119skim gronie. Karol i Tadzio postanawiaj\u0105 uwolni\u0107 si\u0119 od \u017Con.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165406":["Sprawa wielkiej wagi
Karol nie mo\u017Ce si\u0119 zmie\u015Bci\u0107 w kabinie tramwajowej. Zostaje mu postawione ultimatum: albo schudnie, albo straci prac\u0119. Natychmiast wprowadzona ostra dieta okazuje si\u0119 bardzo trudnym do\u015Bwiadczeniem nie tylko dla niego - przede wszystkim dla jego najbli\u017Cszych. Pozbawiony mo\u017Cliwo\u015Bci najedzenia si\u0119 do syta Karol Krawczyk staje si\u0119 niebezpieczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165407":["Policjanci z patrolu pi\u0105tego przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do elitarnej szko\u0142y, w kt\u00F3rej nastolatka grozi\u0142a no\u017Cem ch\u0142opakowi. Dziewczyna chcia\u0142a p\u00F3\u017Aniej podci\u0105\u0107 sobie \u017Cy\u0142y. Dyrektor plac\u00F3wki boi si\u0119 skandalu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w szkole dzia\u0142a tajemniczy system punktacji dziewcz\u0105t. Niskie miejsce w rankingu oznacza k\u0142opoty. Rachwa\u0142 musi pojecha\u0107 na patrol z Bia\u0142achem. Nie czuje si\u0119 dobrze po nocy sp\u0119dzonej z Borysem. Po pracy mi\u0119dzy ni\u0105 a Miko\u0142ajem dochodzi do gwa\u0142townej wymiany zda\u0144. Karolina ca\u0142kowicie traci nad sob\u0105 kontrol\u0119 i atakuje Bia\u0142acha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67165408":["Jajcarze, trzy okradzione dziewczyny
Tata Agnieszki przysy\u0142a c\u00F3rce i jej kole\u017Cankom pieni\u0105dze. Wkr\u00F3tce hiszpa\u0144ska policja odnajduje ich skradzione dokumenty, co wprawia dziewczyny w dobry nastr\u00F3j. Marek i Sebastian ponownie szukaj\u0105 okazji do zemsty na Danielu i Jakubie. Udaje im si\u0119 ich skompromitowa\u0107. Po wyr\u00F3wnaniu rachunk\u00F3w wszyscy podaj\u0105 sobie r\u0119ce na zgod\u0119. Tymczasem na Gran Canari\u0119 przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 Rafa\u0142, Kacper i Mateusz. Ten pierwszy ma nadziej\u0119 bli\u017Cej pozna\u0107 pracuj\u0105c\u0105 na wyspie dziewczyn\u0119, kt\u00F3r\u0105 spotka\u0142 ju\u017C wcze\u015Bniej. Jest ni\u0105 oczarowany. Urlop w Hiszpanii sp\u0119dzaj\u0105 tak\u017Ce dwie pary: Pawe\u0142 i Kasia oraz Dominik i Ania. Kasia nie mo\u017Ce znie\u015B\u0107 nieprzyjemnego zapachu Dominika. Zaskakuje j\u0105 tak\u017Ce baga\u017C towarzyszy podr\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rzy zabrali ze sob\u0105 bardzo dziwne rzeczy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106806.jpg","",["N"]],"67165409":["Joe Malina poszukuje z\u0142ota w starej, opuszczonej kopalni. Odpala \u0142adunki wybuchowe. W tym samym momencie do kopalni wbiega dziecko jego s\u0105siad\u00F3w, Wally. Niestety, nie mo\u017Cna ju\u017C zapobiec eksplozji. W wyniku wybuchu dziecko zostaje uwi\u0119zione w jednym z korytarzy. Joe jest ci\u0119\u017Cko ranny. Udaje mu si\u0119 jednak powiadomi\u0107 o wypadku Za\u0142og\u0119 A. Natychmiast zostaje podj\u0119ta akcja ratunkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"67165410":["Gwiazda reklamy
Karol dostaje propozycj\u0119 wyst\u0105pienia w reklamie batonik\u00F3w czekoladowych. Jednak w nocy przed nagraniem zaczyna bole\u0107 go z\u0105b. Rano Tadek zabiera przyjaciela do dentysty, ale w ostatniej chwili Krawczyka ogarnia strach i korzystaj\u0105c z nieuwagi lekarza i jego asystentki, m\u0119\u017Cczyzna ucieka z gabinetu. Zabiera ze sob\u0105 znieczulaj\u0105cy \u017Cel. Lekarstwo to przestaje jednak dzia\u0142a\u0107 podczas nagrywania reklamy i Karol nie jest w stanie zagra\u0107 swojej roli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165411":["Manager
Karol wraca z pracy nieco p\u00F3\u017Aniej, ni\u017C zwykle, w dodatku przynosi bukiet kwiat\u00F3w dla Aliny i butelk\u0119 szampana. Us\u0142ysza\u0142 przypadkowo w pracy rozmow\u0119, z kt\u00F3rej wyci\u0105gn\u0105\u0142 wnioski, \u017Ce ma zosta\u0107 mened\u017Cerem. Dumny, wszystkim wko\u0142o opowiada o swoim zawodowym sukcesie. Zaczyna te\u017C zachowywa\u0107 si\u0119, jak szef firmy, planuje te\u017C z \u017Con\u0105 wsp\u00F3lny wyjazd. Czeka go jednak niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165412":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165413":["Reporter programu sprawdza, czy kr\u0119cenie pi\u0142ki do koszyk\u00F3wki na jednym palcu wymaga specjalnych predyspozycji, czy jedynie cierpliwo\u015Bci i treningu. Widzowie poznaj\u0105 projektanta luksusowej szafy, wykonanej z drewna cyprysowego sprowadzanego z Toskanii. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak pozyskuje si\u0119 wyj\u0105tkowo odporny i dekoracyjny czarny granit oraz co mo\u017Cna z niego wykona\u0107. Tw\u00F3rcy programu sprawdzaj\u0105 te\u017C, jak funkcjonuje nowoczesny drapacz chmur we Frankfurcie nad Menem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67165414":["W National Counterterrorism Center Callen przes\u0142uchuje Rosjanina, zwi\u0105zanego ze spraw\u0105 rozbitego samolotu, kt\u00F3r\u0105 prowadzi\u0142 kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Wkr\u00F3tce dochodzi do zaskakuj\u0105cej sytuacji - agent zostaje zatrzymany pod zarzutem wsp\u00F3\u0142pracy z rosyjskim wywiadem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67165415":["Callen otrzymuje tajemnicz\u0105 wiadomo\u015B\u0107 od Hetty. Wkr\u00F3tce udaje mu si\u0119 namierzy\u0107 osob\u0119, kt\u00F3ra go \u015Bledzi\u0142a. Trop prowadzi go do Rosjan, Czeka go te\u017C spotkanie twarz\u0105 w twarz z Ann\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67165416":["Paulina Wach zauwa\u017Ca pod blokiem Walczaka kobiet\u0119, kt\u00F3ra dosy\u0107 brutalnie ci\u0105gnie za sob\u0105 dw\u00F3jk\u0105 dzieci. Policjantka interweniuje i przekonuje si\u0119, \u017Ce opiekunka jest s\u0105siadk\u0105, kt\u00F3ra zaj\u0119\u0142a si\u0119 dzie\u0107mi pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w. Ich mama zagin\u0119\u0142a i dzieci same wyruszy\u0142y na poszukiwanie. Paulina z Kub\u0105 szybko ustalaj\u0105, \u017Ce w pobli\u017Cu znaleziono kobiet\u0119, kt\u00F3rej rysopis pasuje do matki przedsi\u0119biorczych malc\u00F3w. Zosta\u0142a pobita i zgwa\u0142cona. Wach i Walczak poszukuj\u0105 sprawc\u00F3w. Kuba tymczasem pr\u00F3buje odwr\u00F3ci\u0107 od siebie uwag\u0119 Hieronima. Po raz kolejny prosi o pomoc Wojtal\u0119. Hieronim jest bardzo przej\u0119ty, ogl\u0105daj\u0105c zdj\u0119cia rzekomego ch\u0142opaka c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"67165417":["Re\u017C.: Fred Toye.
Zesp\u00F3\u0142 \u015Bledczych tropi grup\u0119 z\u0142odziei, kt\u00F3rzy obrabowali galeri\u0119 sztuki. Pomoc\u0105 i rad\u0105 s\u0142u\u017Cy im by\u0142y oszust August March. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 samoch\u00F3d, kt\u00F3ry by\u0142 wykorzystany podczas napadu. W \u015Brodku odkrywaj\u0105 zw\u0142oki. Okazuje si\u0119, \u017Ce przest\u0119pcy porwali tak\u017Ce c\u00F3rk\u0119 by\u0142ego kierowcy wy\u015Bcigowego. Dochodzenie coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Teraz detektywi musz\u0105 nie tylko odnale\u017A\u0107 skradzione dzie\u0142a sztuki, lecz tak\u017Ce uprowadzon\u0105 dziewczyn\u0119. Tymczasem McGarrett prosi Catherine, by dowiedzia\u0142a si\u0119, gdzie znikn\u0119\u0142a jego matka, po tym jak rozmawia\u0142 z lud\u017Ami z programu ochrony \u015Bwiadk\u00F3w. Rollins dociera do jednego z agent\u00F3w. Podczas flirtu wyci\u0105ga od niego zaskakuj\u0105ce informacje na temat Doris.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"67165418":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67165419":["Zachowanie rodziny stawia \u015Blub ich c\u00F3rki pod znakiem zapytania
W tym odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak zako\u0144czy\u0142a si\u0119 historia Marka, kt\u00F3ry zakocha\u0142 si\u0119 w Marcie, dziewczynie swojego przyjaciela. Poznaj\u0105 te\u017C szczeg\u00F3\u0142y kolejnej opowie\u015Bci. Natalia i jej narzeczony, Hiszpan Diego, s\u0105 par\u0105 od 5 lat. Niedawno otworzyli w Lloret de Mar ma\u0142y bar tapas. Dziewczyna nie utrzymuje bliskich kontakt\u00F3w z rodzin\u0105. Jednak postanawia zaprosi\u0107 j\u0105 na \u015Blub. Podczas spotkania wychodz\u0105 na jaw ogromne r\u00F3\u017Cnice mentalne i spo\u0142eczne mi\u0119dzy pracowitymi i dobrze sytuowanymi rodzicami Diego, a rodzin\u0105 Natalii, kt\u00F3ra za swoje niepowodzenia obwinia innych. Konflikty omal nie doprowadzaj\u0105 do odwo\u0142ania ceremonii, a relacje mi\u0119dzy Natali\u0105 i jej narzeczonym zostaj\u0105 wystawione na pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"67165420":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"67165421":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67165422":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67165423":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67165268":["Teoria Spisku
By\u0142y dziennikarz ucieka ze szpitala psychiatrycznego. M\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 na trop wielkiej afery, w kt\u00F3r\u0105 zamieszany jest szanowany biznesmen, a w przesz\u0142o\u015Bci - funkcjonariusz SB. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce celem reportera jest zemsta na tych, kt\u00F3rzy doprowadzili do umieszczenia go w zak\u0142adzie zamkni\u0119tym. Tymczasem Olgierd proponuje Mai, \u017Ceby si\u0119 do niego wprowadzi\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67165269":["Z zimn\u0105 krwi\u0105
Zajmuj\u0105cy si\u0119 trudnymi sprawami prokurator zostaje brutalnie pobity w swoim domu. Podejrzanym jest jeden z przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rego prawnik oskar\u017Ca\u0142. W toku \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw zdarzenia sprzed lat. Aneta zwierza si\u0119 Natalii, \u017Ce wkr\u00F3tce zako\u0144czy prac\u0119 w komendzie - namawiana przez Stefana i jego matk\u0119 zdecydowa\u0142a si\u0119 wcze\u015Bniej p\u00F3j\u015B\u0107 na urlop macierzy\u0144ski. Ostatecznie jej por\u00F3d odb\u0119dzie si\u0119 w niecodziennych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67165270":["Przed wybuchem
Na policyjnym parkingu zostaje znaleziony \u0142adunek wybuchowy. W tym samym czasie do instytucji w ca\u0142ym mie\u015Bcie wp\u0142ywaj\u0105 informacje o planowanym kolejnym zamachu bombowym. S\u0105 podpisane nazwiskiem warszawskiej bizneswoman. Kobieta twierdzi jednak, \u017Ce nie ma z tym nic wsp\u00F3lnego. Krystian w tajemnicy przed Olgierdem pomaga Paulinie stan\u0105\u0107 na nogi po utracie pracy i mieszkania. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce naprawd\u0119 si\u0119 zmieni\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67165271":["Najlepszy przyjaciel
Policyjna psycholog Zuza poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z amnezj\u0105. Nieznajomy nie ma przy sobie nic poza star\u0105 monet\u0105 w kieszeni. Na policji zeznaje, \u017Ce nie pami\u0119ta swojego nazwiska ani fakt\u00F3w z \u017Cycia, ma jednak dr\u0119cz\u0105ce prze\u015Bwiadczenie, \u017Ce wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Policja zapewnia choremu pomoc medyczn\u0105, organizuje mu tymczasowe lokum i prosi Zuz\u0119 o wsparcie psychologiczne. Jednocze\u015Bnie str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67165272":["Hejtowane nastolatki
Zagin\u0119\u0142y nastoletnie Maja i Kamila. Obie by\u0142y prze\u015Bladowane przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w z powodu kompromituj\u0105cego filmiku w sieci. Okazuje si\u0119, i\u017C podczas jednej z imprez, dwaj ch\u0142opcy dosypali dziewczynom co\u015B do drink\u00F3w, zgwa\u0142cili je, a ca\u0142e zdarzenie nagrali telefonami kom\u00F3rkowymi. Ch\u0142opcy wypieraj\u0105 si\u0119, \u017Ce dosz\u0142o do przest\u0119pstwa. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C nastolatki planuj\u0105 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Trwa walka z czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67165273":["Modelki
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie swojej c\u00F3rki Julii, aspiruj\u0105cej modelki. Chcieli zrobi\u0107 c\u00F3rce niespodziank\u0119 i bez zapowiedzi przyjechali do hotelu, w kt\u00F3rym odbywa\u0142 si\u0119 kurs modelingu. Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce Julia nigdy tam nie dotar\u0142a. W tym samym czasie znikn\u0119\u0142a jej najlepsza kole\u017Canka Kasia. Wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyny od dawna nie mieszkaj\u0105 ju\u017C w akademiku. Zamiast tego wynajmuj\u0105 luksusowy apartament, jedna z nich naby\u0142a r\u00F3wnie\u017C sportowy samoch\u00F3d. Policja zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce studentki trudni\u0105 si\u0119 prostytucj\u0105. Nie wiadomo, dlaczego z dnia na dzie\u0144 zapad\u0142y si\u0119 pod ziemi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67165274":["Niepozorny dentysta
Julia zg\u0142osi\u0142a zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Mehdiego, kt\u00F3ry jest Syryjczykiem i od 10 lat mieszka w Polsce. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako dentysta i niebawem wraz z \u017Con\u0105 oczekuj\u0105 dziecka. Pierwsze przypuszczenia s\u0105 takie, \u017Ce Mehdi uciek\u0142 od \u017Cony. Policjanci trafiaj\u0105 na trop powi\u0105za\u0144 z islamskimi fundamentalistami, ale Julia zaprzecza, twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C by\u0142 daleki od radykalnych pogl\u0105d\u00F3w. Trwaj\u0105 poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"67165275":["Materialistka
Frania spotyka na przyj\u0119ciu Ank\u0119, swoj\u0105 dawn\u0105 kole\u017Cank\u0119 z Pragi, kt\u00F3ra zrobi\u0142a karier\u0119 dzi\u0119ki ma\u0142\u017Ce\u0144stwu z bogatym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Anka namawia Frani\u0119 na randk\u0119 z przyjacielem m\u0119\u017Ca, r\u00F3wnie zamo\u017Cnym biznesmenem Waldemarem. Frania pocz\u0105tkowo nie ma na to ochoty, ale w ko\u0144cu postanawia spr\u00F3bowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce Waldemar, wprawdzie mi\u0142y, dowcipny i bardzo bogaty, ma siedemdziesi\u0105t lat. Frania daje si\u0119 jednak zaprosi\u0107 na podr\u00F3\u017C do Pary\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67165276":["Oda do Kayah
W odwiedziny do Skalskich przychodzi ojciec Karoliny, Witold. Okazuje si\u0119 sympatycznym starszym panem z wielkim poczuciem humoru. Witold zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Frani\u0105 i zaprasza j\u0105 na koncert Kayah. Frania jest tym bardzo podekscytowana. Karolina udaje, \u017Ce przyja\u017A\u0144 niani i Witolda nic j\u0105 nie obchodzi, ale jest bardzo zazdrosna. Na dodatek przy\u0142apuje ich w sytuacji, kt\u00F3r\u0105 odbiera jako zaloty. Konrad sugeruje Karolinie, \u017Ce Frania mo\u017Ce zosta\u0107 jej... macoch\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67165277":["Niania porywaczka
Frania pomaga na przystanku kobiecie, kt\u00F3ra ma pod opiek\u0105 kilkoro dzieci i mn\u00F3stwo baga\u017Cu. Gdy bierze na r\u0119ce niemowl\u0119, jego matka znika w tramwaju porwana przez t\u0142um. Frania zostaje na ulicy z obcym dzieckiem w ramionach, zabiera wi\u0119c je do domu Skalskich. Ca\u0142a rodzina jest zauroczona niemowl\u0119ciem. Wtedy w telewizji ukazuje si\u0119 portret pami\u0119ciowy Frani i informacja o porwaniu dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67165278":["Ka\u017Cdy potrzebuje babci
W domu spokojnej staro\u015Bci trwa remont i babcia Frani, Apolonia, musi wyprowadzi\u0107 si\u0119 na kilka dni. Teresa przyprowadza j\u0105 do domu Skalskich. Niestety ani Maks, ani Frania nie zdaj\u0105 sobie sprawy, ile k\u0142opot\u00F3w mo\u017Ce przysporzy\u0107 jedna \u017Cywotna staruszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67165279":["Janusz i Adelajda
Janusz zakochuje si\u0119 w nowej sprzedawczyni, Adelajdzie Muchomorek. Nie podoba si\u0119 to Ferdkowi (Andrzej Grabowski) ani pozosta\u0142ym mieszka\u0144com kamienicy. Zazdro\u015Bni s\u0105siedzi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce teraz kobieta przestanie dawa\u0107 im produkty na kresk\u0119. Nie zamierzaj\u0105 na to pozwoli\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67165280":["Wr\u00F3\u017Cba
Halina ogl\u0105da program, w kt\u00F3rym wyst\u0119puj\u0105 wr\u00F3\u017Cbici. Pragnie si\u0119 dowiedzie\u0107, czy czeka j\u0105 jeszcze co\u015B dobrego w \u017Cyciu. Kobieta nie mo\u017Ce si\u0119 jednak dodzwoni\u0107 do telewizji, co doprowadza j\u0105 do sza\u0142u. Okazuje si\u0119, \u017Ce wszystkie mieszkanki kamienicy s\u0105 zainteresowane przepowiedniami. Szczeg\u00F3lnie Pa\u017Adziochowa, kt\u00F3rej wr\u00F3\u017Cka przepowiada wygran\u0105 na loterii. \u017Bona Mariana poleca wszystkim us\u0142ugi swojego medium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67165281":["Dzie\u0144 Wszystkich Kiepskich
We Wszystkich \u015Awi\u0119tych Ferdka prze\u015Bladuje g\u0142os, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C proponuje mu \"browara albo psikusa\". Odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce przemawia do niego Waldu\u015B, jednak nie ma poj\u0119cia, gdzie syn mo\u017Ce si\u0119 znajdowa\u0107. Zofia Strzygo\u0144 odnajduje szczelin\u0119 w czasoprzestrzeni, przez kt\u00F3r\u0105 Ferdek b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 przedosta\u0107 w za\u015Bwiaty i po raz ostatni spotka\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 zmar\u0142a rodzin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67165282":["Weso\u0142ych \u015Bwi\u0105t
Pa\u017Adzioch wyznaje Kiepskiemu, \u017Ce jego ulubionym dniem w roku jest Wigilia Bo\u017Cego Narodzenia, poniewa\u017C tylko wtedy jego \u017Cona Helena staje si\u0119 dla niego mi\u0142a i nawet mu nie dokucza. Ferdynand dochodzi do wniosku, \u017Ce w jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwie wygl\u0105da to tak samo. M\u0119\u017Cczy\u017Ani postanawiaj\u0105 przed\u0142u\u017Cy\u0107 \u015Bwi\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67165283":["Zakazane piosenki
Marian Pa\u017Adzioch przychodzi do mieszkania Kiepskich. Opowiada Halinie, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Ferdynand, by\u0142 widziany w stanie nietrze\u017Awym i, co gorsza, publicznie wykonywa\u0142 piosenk\u0119, kt\u00F3ra nara\u017Ca\u0142a na szwank dobre imi\u0119 prezydenta. Pa\u017Adzioch informuje s\u0105siadk\u0119, \u017Ce zamierza skierowa\u0107 spraw\u0119 do s\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67165284":["Niszczyciel
Arnold Boczek przypadkiem niszczy pieczo\u0142owicie konstruowany przez Pa\u017Adziocha model samolotu. Na skutek tego Pa\u017Adzioch dostaje zawa\u0142u serca i l\u0105duje w szpitalu. S\u0105siedzi obarczaj\u0105 win\u0105 Boczka. Ten rozpaczliwie pr\u00F3buje si\u0119 zrehabilitowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67165285":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Nowy zarz\u0105d szpitala wprowadza chaos w plac\u00F3wce. Lekarze zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119 nad swoj\u0105 przysz\u0142o\u015Bci\u0105 w Seattle Grace. Tymczasem personel czeka trudne zadanie. W klinice r\u00F3wnocze\u015Bnie ma zosta\u0107 przeprowadzonych kilka przeszczep\u00F3w. Ka\u017Cda z operacji przynosi inne trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67165286":["Re\u017C.: David Greenspan.
Nowe kierownictwo szpitala kontynuuje wprowadzanie kolejnych zmian. Lekarze zaczynaj\u0105 u\u015Bwiadamia\u0107 sobie ile obowi\u0105zk\u00F3w i k\u0142opot\u00F3w wi\u0105\u017Ce si\u0119 z byciem w\u0142a\u015Bcicielem plac\u00F3wki medycznej. Meredith martwi si\u0119 stanem swojego nienarodzonego dziecka. Callie i Arizona pr\u00F3buj\u0105 zmieni\u0107 co\u015B w swoim zwi\u0105zku. Alex rywalizuje z nowym ch\u0142opakiem Jo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67165287":["Na autostradzie w Seattle wybucha cysterna z gazem. Zostaje rannych wiele os\u00F3b. W\u015Br\u00F3d poszkodowanych jest ratownik medyczny Matthew. Meredith i Jo pomagaj\u0105 zrozpaczonej matce, kt\u00F3rej dziecko cierpi na tajemnicz\u0105 chorob\u0119. Owen zaprzyja\u017Ania si\u0119 z ch\u0142opcem, kt\u00F3rego rodzice znajduj\u0105 si\u0119 w ci\u0119\u017Ckim krytycznym. Alex jest zmuszony do wsp\u00F3\u0142pracy z ch\u0142opakiem Jo. Prowadzi to do ujawnienia prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67165288":["Re\u017C.: Nicole Rubio.
Meredith i Derek dowiaduj\u0105 si\u0119 niepokoj\u0105cych rzeczy i postanawiaj\u0105 zabezpieczy\u0107 przysz\u0142o\u015Bci swoich dzieci. Do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca grupa lekarzy z Syrii, aby wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w intensywnym kursie chirurgicznym. April chce by\u0107 uczciwa z Matthew. Tymczasem wielu pacjent\u00F3w oczekuj\u0105cych na operacj\u0119 ulega infekcji. Jedna z lekarek obawia si\u0119, \u017Ce mog\u0142a to by\u0107 jej wina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67165289":["Re\u017C.: Scott Derrickson.
19-letni\u0105 studentk\u0119, g\u0142\u0119boko wierz\u0105c\u0105 katoliczk\u0119 Emily Rose (Jennifer Carpenter) zaczynaj\u0105 prze\u015Bladowa\u0107 z\u0142e moce. W wyniku nasilaj\u0105cych si\u0119 halucynacji, przera\u017Caj\u0105cych wizji i towarzysz\u0105cych im konwulsji dziewczyna trafia do szpitala. Lekarze podejrzewaj\u0105 u niej epilepsj\u0119. Zalecona przez jednego z nich terapia okazuje si\u0119 nieskuteczna. Dziewczyna wierzy, \u017Ce zosta\u0142a op\u0119tana przez demony. Wkr\u00F3tce w jej domu zjawia si\u0119 ksi\u0105dz Richard Moore (Tom Wilkinson), kt\u00F3ry na pro\u015Bb\u0119 Emily i jej rodziny ma zamiar odprawi\u0107 egzorcyzmy. Kilka dni po odprawieniu rytua\u0142u dziewczyna umiera. Duchowny zostaje postawiony przed s\u0105dem i oskar\u017Cony o nieumy\u015Blne spowodowanie \u015Bmierci. Jego obro\u0144c\u0105 zostaje niewierz\u0105ca i sceptycznie nastawiona do ca\u0142ej sprawy prawniczka Erin Bruner (Laura Linney). Proces ten ma jej pom\u00F3c w karierze. Wraz z up\u0142ywem czasu pani adwokat zaczyna jednak przekonywa\u0107 si\u0119, \u017Ce istniej\u0105 zjawiska, kt\u00F3rych nie da si\u0119 racjonalnie wyja\u015Bni\u0107... Film oparty na autentycznych wydarzeniach, kt\u00F3re zosta\u0142y opisane przez Felicitas D. Goodman w ksi\u0105\u017Cce \"Egzorcyzmy Anneliese Michel\". Historia wydarzy\u0142a si\u0119 w latach 70. XX wieku w Niemczech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164357.jpg","",[]],"67165290":["W\u0119drowna szajka
W czasie w\u0142amania do domu Adama Kisielewskiego ginie jego syn, Staszek. Spos\u00F3b dzia\u0142ania przest\u0119pc\u00F3w przypomina metody tzw. w\u0119drownej szajki, specjalizuj\u0105cej si\u0119 w okradaniu bogatych dom\u00F3w. Jednak ta ofiara \u015Bmiertelna wydaje si\u0119 ich wypadkiem przy pracy. Grupa pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce nie ma ze spraw\u0105 nic wsp\u00F3lnego i wydaje CW\u015A swojego informatora. Dochodzi do zatrzymania bandy. Funkcjonariusze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, czy \u015Bmier\u0107 Staszka by\u0142a celowa i kto m\u00F3g\u0142 jej chcie\u0107. Pewnym tropem jest wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ch\u0142opaka \u0142\u0105czy\u0142a z macoch\u0105 skomplikowana relacja, co ten skrupulatnie udokumentowa\u0142. Na dodatek kobieta romansowa\u0142a z naczelnikiem policji. By\u0107 mo\u017Ce dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 morderstwa ze strachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67165291":["Zapomnie\u0107
Ania Borkowska znajduje swoj\u0105 matk\u0119 Lucyn\u0119 powieszon\u0105 w gara\u017Cu. W przeddzie\u0144 zdarzenia dziewczyna i jej partner zosta\u0142a zaatakowana przez nieznanego sprawc\u0119, za\u015B jej ojciec znikn\u0105\u0142. CW\u015A dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a ona adoptowana, a niedawno odziedziczy\u0142a spadek po biologicznych rodzicach. Wtedy to ojczym Ani, Jan, pr\u00F3bowa\u0142 j\u0105 zabi\u0107. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce on tak\u017Ce przyczyni\u0142 si\u0119 do \u015Bmierci Lucyny, jednak wkr\u00F3tce zostaje znaleziony martwy. CW\u015A odkrywa kolejne wstrz\u0105saj\u0105ce fakty - ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Borkowskich w 1995 roku dopu\u015Bci\u0142o si\u0119 zab\u00F3jstwa prawdziwych rodzic\u00F3w Ani. Motywem by\u0142y pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67165292":["Sk\u0105piec
Milioner Eugeniusz Kucharski zostaje zasztyletowany. Dzie\u0144 przed \u015Bmierci\u0105 kaza\u0142 notariuszowi wykre\u015Bli\u0107 ze swojego testamentu jednego z syn\u00F3w. Podejrzenie o zbrodni\u0119 pada na m\u0142odszego - Micha\u0142a, kt\u00F3ry okrada\u0142 biznes ojca, a tak\u017Ce starszego - Grzegorza, b\u0119d\u0105cego w d\u0142ugach. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 prawdziwego sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67165293":["Nastolatek dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 adoptowany
16-letni Kamil Bergiel przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego rodzice s\u0105 szanta\u017Cowani. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jednak bagatelizuje problem. Mimo to Kamil postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. \u015Aledzi ojca, kt\u00F3ry przekazuje pieni\u0105dze tajemniczej kobiecie. Przyparty do muru m\u0119\u017Cczyzna wyznaje synowi prawd\u0119, dodaje jednak, \u017Ce nie ma zamiaru zg\u0142asza\u0107 si\u0119 na policj\u0119. Kamil postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce - wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi uj\u0105\u0107 szanta\u017Cystk\u0119 i odda\u0107 j\u0105 w r\u0119ce str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Niebawem kobieta wyznaje Kamilowi, \u017Ce jest jego biologiczn\u0105 matk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67165294":["Porwanie dla okupu
Monika i Olgierd prowadz\u0105 niewielki lombard. Pewnego dnia kobieta kupuje od miejscowego chuligana kamer\u0119 wideo. Olgierd obawia si\u0119, \u017Ce sprz\u0119t jest kradziony. Oboje postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 kamerze. Znajduj\u0105 nagranie, na kt\u00F3rym zarejestrowano atak na operatora. Monika postanawia pojecha\u0107 w miejsce, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zdarzenia. Trop wiedzie j\u0105 do opuszczonego budynku, w kt\u00F3rym spotyka trzech dresiarzy oraz ofiar\u0119 ich napa\u015Bci. Gdy kobieta pr\u00F3buje zadzwoni\u0107 po pomoc, zostaje obezw\u0142adniona. Zaniepokojona nag\u0142ym przerwaniem rozmowy operatorka postanawia wys\u0142a\u0107 na miejsce zdarzenia patrol policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67165295":["Siostry z piek\u0142a rodem
Barbara od kilku miesi\u0119cy pracuje w salonie fryzjerskim, nale\u017C\u0105cym do jej si\u00F3str - Pauliny i Marty. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobiety czerpi\u0105 dodatkowe korzy\u015Bci materialne ze spotka\u0144 ze starszymi m\u0119\u017Cczyznami. Kiedy jednak Paulina zaczyna si\u0119 umawia\u0107 z m\u0119\u017Cem jednej z klientek, postanawia zareagowa\u0107 i powiedzie\u0107 o swoich podejrzeniach \u017Conie m\u0119\u017Cczyzny. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej dochodzi do tragedii - oblana kwasem Patrycja trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67165296":["Kobieta odkrywa, \u017Ce jej ch\u0142opak jest atakowany z powodu koprolalii
Daniel i Wiktoria od kilku miesi\u0119cy s\u0105 par\u0105. W\u0142a\u015Bnie podj\u0119li decyzj\u0119 o tym, by wsp\u00F3lnie zamieszka\u0107. Niebawem jednak Daniel zostaje zaatakowany na osiedlu. Ataki powtarzaj\u0105 si\u0119. Niebawem Wiktoria dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142y dzie\u0142em przypadku czy niekorzystnego zbiegu okoliczno\u015Bci. Dziewczyna poznaje przera\u017Caj\u0105c\u0105 prawd\u0119 na temat swojego ukochanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67165297":["Siostrzyczki
Nastoletnia Basia nie lubi swojego ojczyma. Dziewczyna coraz gorzej radzi sobie w szkole, zaczyna te\u017C wagarowa\u0107. W ko\u0144cu ucieka z domu. Po nocy sp\u0119dzonej w parku wraca w towarzystwie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy aresztuj\u0105 m\u0119\u017Ca jej matki. Okazuje si\u0119, \u017Ce Basia oskar\u017Cy\u0142a go o molestowanie. Agata staje po stronie partnera. M\u0119\u017Cczyzna zostaje jednak zabrany na przes\u0142uchanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67165099":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67165100":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67165101":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67165102":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67165103":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165104":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165105":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165106":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165107":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165108":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165109":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165110":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67165111":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165112":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165113":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165114":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165115":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165116":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67165117":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67165118":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67165119":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67165120":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67165121":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67165122":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67164758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164759":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67164760":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164761":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"67164762":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164763":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164764":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164765":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164766":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164767":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164768":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164769":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67164770":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164772":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67164774":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67164775":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164776":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67164777":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67164778":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164779":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67164780":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164781":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67164782":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164783":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67164784":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67164785":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"67164788":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67164789":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67164790":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67164791":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67164792":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67164793":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67164867":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67164868":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67164869":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67164870":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67164871":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67164872":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67164873":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67164874":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67164875":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67164876":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67164877":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67164878":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67164879":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67164880":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67164881":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"67164882":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67164883":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67164884":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67164885":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267658.jpg","",[]],"67164886":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67164887":["Prow.: Rafa\u0142 Maserak, El\u017Cbieta Romanowska.
Przypomnienie koncertu z udzia\u0142em najwi\u0119kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Swoje najwi\u0119ksze przeboje, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce si\u0119 odby\u0107 \u017Cadne polskie wesele, za\u015Bpiewali m.in. Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Top Girls, Exaited oraz legendarny Gang Marcela. Nie zabrak\u0142o hit\u00F3w takich jak \"D\u0142uga noc\", \"Konik na biegunach\", \"Dmuchawce, latawce, wiatr\" i \"Tyle z\u0142amanych serc\". W nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w wcielili si\u0119 El\u017Cbieta Romanowska i Rafa\u0142 Maserak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67164888":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67164889":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67164890":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67164891":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67164736":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67164737":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67164738":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67164739":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67164740":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67164741":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67164742":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67164743":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67164744":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67164745":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67164746":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67164747":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67164748":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67164749":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67164750":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"67164751":["W domu weselnym tym razem organizowane jest przyj\u0119cie panny m\u0142odej z USA i pana m\u0142odego pochodz\u0105cego z g\u00F3r. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jedno z nich ma ju\u017C \u015Blub za sob\u0105. Tymczasem w kuchni z\u0142oty kr\u00F3l nie przestaje wydawa\u0107 rozkaz\u00F3w kolegom i kole\u017Cankom z pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"67164752":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67164753":["Przed pani\u0105 Krysi\u0105 nie lada zadanie. Razem ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyprawia wesele dla Igi i Sebastiana. Przyj\u0119cie op\u0142aca wuj z Ameryki, wi\u0119c nowo\u017Ce\u0144cy zdecydowali si\u0119 na wyj\u0105tkowe menu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce wesele nie przypada hojnemu krewnemu do gustu, co zrodzi problemy. W dodatku nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w czeka noc po\u015Blubna, a dla Igi b\u0119dzie to pierwszy stosunek w \u017Cyciu. Gdy do koleg\u00F3w pana m\u0142odego dociera informacja, \u017Ce jego wybranka jest dziewic\u0105, wymy\u015Blaj\u0105 pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227873.jpg","",["N"]],"67164754":["Pora na wesele Jagody i Alana. Podczas przyj\u0119cia nie braknie niespodzianek, a nie wszystkie s\u0105 przyjemne. Bliscy panny m\u0142odej wcale nie wiedzieli, \u017Ce jej ukochany jest czarnosk\u00F3ry. Ojca panny m\u0142odej, Bart\u0142omieja, spotyka ogromny wstrz\u0105s, niekoniecznie jednak zwi\u0105zany z pochodzeniem zi\u0119cia. Na zabaw\u0119 trafia kto\u015B, kogo nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142. Mo\u017Ce to sk\u0142oni\u0107 Bartka do podzielenia si\u0119 swoj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 tajemnic\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240000.jpg","",["N"]],"67164755":["Podczas pierwszego wesela wyprawianego przez pani\u0105 Alink\u0119 dochodzi do wielu nieprzyjemnych incydent\u00F3w. Panna m\u0142oda jest starsza od w\u0142asnej te\u015Bciowej, ale nie brakuje jej energii. \u015Awie\u017Co upieczony m\u0105\u017C z kolei nie umie dochowa\u0107 wierno\u015Bci swojej \u017Conie ju\u017C w trakcie przyj\u0119cia. Matka pana m\u0142odego nie ustaje w wysi\u0142kach, by pozby\u0107 si\u0119 synowej. Jego kolega natomiast nie potrafi powstrzyma\u0107 zazdro\u015Bci o pewn\u0105 osob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67164756":["Daj to g\u0142o\u015Bniej\/Andre","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"67164757":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67165424":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67165425":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67165426":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67165427":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67165428":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67165429":["Widzowie VOX Music TV ruszaj\u0105 w po\u015Bcig za \u015Awi\u0119tym Miko\u0142ajem. Jego z\u0142apanie zapewni szcz\u0119\u015Bliwcom wyj\u0105tkowe, muzyczne prezenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2247722.jpg","",[]],"67165430":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67165431":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67165432":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67165433":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67165434":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67165435":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67165298":["Pi\u0142karzy Girony FC w 19. kolejce La Ligi czeka niezwykle trudne zadanie. Podejmuj\u0105 bowiem lidera rozgrywek. FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Ekipa Roberta Lewandowskiego w konfrontacji z jedenastym zespo\u0142em tabeli nie powinna pozwoli\u0107 sobie na strat\u0119 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213222.jpg","",[]],"67165299":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67165300":["Po raz pierwszy w historii mistrzostw \u015Bwiata w walce o medale b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 sportowcy w parabobslejach. Mi\u0119dzynarodowa Federacja Bobslej\u00F3w i Skeletonu chce w ten spos\u00F3b ujednolici\u0107 i uatrakcyjni\u0107 rywalizacj\u0119 sportowc\u00F3w zdrowych i niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67165301":["Po raz pierwszy w historii mistrzostw \u015Bwiata w walce o medale b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 sportowcy w parabobslejach. Mi\u0119dzynarodowa Federacja Bobslej\u00F3w i Skeletonu chce w ten spos\u00F3b ujednolici\u0107 i uatrakcyjni\u0107 rywalizacj\u0119 sportowc\u00F3w zdrowych i niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67165302":["Rossoneri zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnym kryzysem. W ostatnim czasie przegrali z Interem mecz o Superpuchar W\u0142och, odpadli z rozrywek Coppa Italia oraz ulegli 0:4 SS Lazio w Serie A. W starciu z Sassuolo podopieczni Stefano Pioliego musz\u0105 wr\u00F3ci\u0107 na w\u0142a\u015Bciwe tory. Inaczej wypadn\u0105 poza ligowe podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233812.jpg","",[]],"67165303":["K\u0119dzierzynianie zdobywali Puchar Polski w trzech poprzednich sezonach. Je\u015Bli pokonaj\u0105 ekip\u0119 Trefla Gda\u0144sk, w p\u00F3\u0142finale tegorocznej edycji rozgrywek zagraj\u0105 ze zwyci\u0119zc\u0105 batalii MKS B\u0119dzin - Aluron Warta Zawiercie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"67165304":["W poprzednim sezonie Asseco zatrzyma\u0142o si\u0119 w Pucharze Polski w p\u00F3\u0142finale, w kt\u00F3rym po dogrywce musia\u0142o uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Jastrz\u0119bskiego W\u0119gla. Je\u015Bli rzeszowianie wywi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z roli faworyta w meczu ze \u015Alepskiem, w walce o fina\u0142 zmierz\u0105 z lepszym z pary CHKS Arka Che\u0142m - Jastrz\u0119bski W\u0119giel. Jest wi\u0119c bardzo mo\u017Cliwe, \u017Ce b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 do rewan\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67165305":["W trzynastej serii gier bielszczanki goszcz\u0105 si\u00F3dm\u0105 dru\u017Cyn\u0119 w tabeli. Wroc\u0142awianki maj\u0105 za sob\u0105 dwa spotkania z zespo\u0142ami ze szczytu tabeli - Chemikiem i Developresem. W obu musia\u0142y uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 przeciwniczek. W Bielsku-Bia\u0142ej postaraj\u0105 si\u0119 zrewan\u017Cowa\u0107 BKS-owi za pora\u017Ck\u0119 2:3 z pierwszej rundy rozgrywek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"67165306":["Przyjezdni chc\u0105 wreszcie przerwa\u0107 czarn\u0105 seri\u0119 sze\u015Bciu kolejnych pora\u017Cek w lidze. Astra po raz ostatni wygra\u0142a w lidze 10 grudnia ubieg\u0142ego roku, kiedy okaza\u0142a si\u0119 lepsza od Legii Warszawa. Olimpia nie ma takich problem\u00F3w. Siatkarze z Sul\u0119cina wygrali trzy mecz z rz\u0119du, ale trzeba pami\u0119ta\u0107, \u017Ce grali z trzema ostatnimi zespo\u0142ami w tabeli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"67165307":["K\u0119dzierzynianie zdobywali Puchar Polski w trzech poprzednich sezonach. Je\u015Bli pokonaj\u0105 ekip\u0119 Trefla Gda\u0144sk, w p\u00F3\u0142finale tegorocznej edycji rozgrywek zagraj\u0105 ze zwyci\u0119zc\u0105 batalii MKS B\u0119dzin - Aluron Warta Zawiercie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"67165308":["Stawk\u0105 walki Kuba\u0144czyka z Ukrai\u0144cem b\u0119dzie pas mistrza \u015Bwiata IBO w wadze super\u015Bredniej. Iglesias nie poni\u00F3s\u0142 do tej pory pora\u017Cki w zawodowej karierze. Velikovskiy natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 czternastu wygranych potyczek z rz\u0119du. Podczas gali w Gliwicach kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Konrada Kaczmarkiewicza i Mi\u0142osza Grabowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67165309":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67165310":["Mistrzynie Polski maj\u0105 ju\u017C tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce w grupie E. Potrzebuj\u0105 jednak punkt\u00F3w w dw\u00F3ch ostatnich meczach tej fazy, by zapewni\u0107 sobie awans do play-off\u00F3w. W pierwszym spotkaniu z Maritz\u0105 P\u0142owdiw siatkarki Chemika wygra\u0142y 3:0. W Bu\u0142garii musz\u0105 by\u0107 gotowe na trudniejsz\u0105 przepraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"67165311":["Siatkarki \u0141KS-u \u0141\u00F3d\u017A przegra\u0142y pierwszy mecz z mistrzyniami MTV Stuttgart 0:3. Je\u015Bli zn\u00F3w oka\u017C\u0105 si\u0119 s\u0142absze od rywalek, strac\u0105 szanse na zwyci\u0119stwo w grupie D Champions League. Przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 zrobi\u0105 wszystko, by pokaza\u0107 swoj\u0105 warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"67239272":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67165312":["Polski pi\u0119\u015Bciarz stan\u0105\u0142 przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze. Nigdy wcze\u015Bniej nie walczy\u0142 bowiem z zawodnikiem tej klasy co Ryan Ford. \u0141ukasz Stanioch w starciu z Kanadyjczykiem zamierza\u0142 udowodni\u0107 swoim krytykom, \u017Ce stale si\u0119 rozwija, a statusu niepokonanego nie zawdzi\u0119cza jedynie s\u0142abo\u015Bci swoich rywali. Podczas gali w Jaworznie 29 pa\u017Adziernika 2021 roku zmierzyli si\u0119 tak\u017Ce m.in. Jan Lodzik i Patrik Balaz oraz Karol Welter i Damian Mielewczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"67165313":["The Hoops pewnie zmierzaj\u0105 po 53. tytu\u0142 mistrza Szkocji. W poprzedniej kolejce szkockiej ekstraklasy pokonali Saint Mirren FC 4:0. W tym sezonie ligowym strzelili ju\u017C 69 goli, co daje \u015Bredni\u0105 ponad 3 bramek na mecz. W dalszej cz\u0119\u015Bci kampanii Celtic b\u0119dzie musia\u0142 sobie radzi\u0107 bez Josipa Juranovicia. Prawy obro\u0144ca przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 bowiem do Unionu Berlin. Nawet bez Chorwata w sk\u0142adzie ekipa z Glasgow nie powinna mie\u0107 problem\u00F3w z pokonaniem zajmuj\u0105cego dziesi\u0105te miejsce w tabeli Dundee United.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"67165314":["Szlagier 19. kolejki Eredivisie. Naprzeciw siebie stan\u0105 czwarta i pierwsza dru\u017Cyna w tabeli. Pi\u0142karze Twente chc\u0105 zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 Feyenoordowi za pora\u017Ck\u0119 0:2 w pa\u017Adzierniku. Sebastian Szyma\u0144ski zrobi, co w jego mocy, by tak si\u0119 nie sta\u0142o. Przy okazji spr\u00F3buje poprawi\u0107 swoje statystyki w holenderskiej ekstraklasie. W siedemnastu dotychczasowych meczach strzeli\u0142 sze\u015B\u0107 goli i zanotowa\u0142 trzy asysty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"67165315":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re s\u0105 na samym dole rankingu uwzgl\u0119dniaj\u0105cego \u015Bredni\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w zdobywanych w meczach Energa Basket Ligi. Wynik Czarnych S\u0142upsk to 77 oczek, natomiast Soko\u0142a \u0141a\u0144cut - tylko 72.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67256938":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67165316":["Dla Starej Damy Coppa Italia wydaje si\u0119 jedyn\u0105 drog\u0105 do europejskich puchar\u00F3w w przysz\u0142ym sezonie. Kibice obawiaj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce pogr\u0105\u017Cona w kryzysie dru\u017Cyna mo\u017Ce nie by\u0107 w stanie wykorzysta\u0107 stoj\u0105cej przed ni\u0105 szansy. W swoim ostatnim meczu podopieczni Massimilia Allegrego przegrali na w\u0142asnym boisku z beniaminkiem Serie A, Monz\u0105, 0:2. Na domiar z\u0142ego kontuzji dozna\u0142 Arkadiusz Milik. Lazio ostatnio zachwyci\u0142o ekspert\u00F3w, gromi\u0105c Milan 4:0. W kolejnym spotkaniu jednak tylko zremisowa\u0142o z Fiorentin\u0105 1:1, zn\u00F3w potwierdzaj\u0105c, \u017Ce ma problemy z rozegraniem dw\u00F3ch mecz\u00F3w z rz\u0119du na wysokim poziomie. Pi\u0142karze Juventusu licz\u0105 na to, \u017Ce w konfrontacji z nimi ekipa z Rzymu poka\u017Ce swoj\u0105 gorsz\u0105 twarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217364.jpg","",[]],"67165317":["Mistrz Holandii zmaga si\u0119 z kryzysem. Cho\u0107 w wi\u0119kszo\u015Bci spotka\u0144 jest lepszy od swojego rywala, nie potrafi udokumentowa\u0107 tego golami. W efekcie notuje niespotykan\u0105 seri\u0119 remis\u00F3w - dzieli\u0142 si\u0119 punktami z przeciwnikiem w sze\u015Bciu ostatnich meczach ligowych. Nawet jedna z najs\u0142abszych dru\u017Cyn w Eredivisie, FC Volendam, zdo\u0142a\u0142a zdoby\u0107 w starciu z Ajaksem punkt. Ten przyk\u0142ad pozwala pi\u0142karzom Excelsioru uwierzy\u0107 w to, \u017Ce ich konfrontacja z ekip\u0105 z Amsterdamu nie musi sko\u0144czy\u0107 si\u0119 tak \u017Ale jak w trzech poprzednich przypadkach. Zesp\u00F3\u0142 z Rotterdamu przegrywa\u0142 bowiem z utytu\u0142owanym rywalem kolejno 1:7, 2:6 i zn\u00F3w 1:7.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"67165318":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67165335":["The Hoops pewnie zmierzaj\u0105 po 53. tytu\u0142 mistrza Szkocji. W poprzedniej kolejce szkockiej ekstraklasy pokonali Saint Mirren FC 4:0. W tym sezonie ligowym strzelili ju\u017C 69 goli, co daje \u015Bredni\u0105 ponad 3 bramek na mecz. W dalszej cz\u0119\u015Bci kampanii Celtic b\u0119dzie musia\u0142 sobie radzi\u0107 bez Josipa Juranovicia. Prawy obro\u0144ca przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 bowiem do Unionu Berlin. Nawet bez Chorwata w sk\u0142adzie ekipa z Glasgow nie powinna mie\u0107 problem\u00F3w z pokonaniem zajmuj\u0105cego dziesi\u0105te miejsce w tabeli Dundee United.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"67165336":["Szlagier 19. kolejki Eredivisie. Naprzeciw siebie stan\u0105 czwarta i pierwsza dru\u017Cyna w tabeli. Pi\u0142karze Twente chc\u0105 zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 Feyenoordowi za pora\u017Ck\u0119 0:2 w pa\u017Adzierniku. Sebastian Szyma\u0144ski zrobi, co w jego mocy, by tak si\u0119 nie sta\u0142o. Przy okazji spr\u00F3buje poprawi\u0107 swoje statystyki w holenderskiej ekstraklasie. W siedemnastu dotychczasowych meczach strzeli\u0142 sze\u015B\u0107 goli i zanotowa\u0142 trzy asysty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67165337":["Pi\u0142karze PSV Eindhoven w poprzedniej kolejce doznali niespodziewanej pora\u017Cki 0:1 z du\u017Co ni\u017Cej notowanym FC Emmen. Zawodnicy Go Ahead Eagles r\u00F3wnie\u017C nie zdobyli punkt\u00F3w, przegrywaj\u0105c a\u017C 1:4 z AZ Alkmaar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"67165338":["Poprzednie starcie tych zespo\u0142\u00F3w okaza\u0142o si\u0119 niezwykle zaci\u0119te. Dopiero pi\u0105ty set bowiem wy\u0142oni\u0142 jego triumfatorki. Ostatecznie dwa punkty zapisa\u0142y na swoim koncie siatkarki Volero Le Cannet. CS Volei Alba Blaj u siebie b\u0119dzie chcia\u0142 si\u0119 zrewan\u017Cowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"67165339":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim b\u0119dzie nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wejdzie na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"67165340":["Spotkanie pomi\u0119dzy CSM Targoviste i Eczacibasi Dynavit Stambu\u0142 mo\u017Ce mie\u0107 kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty Chemika Police. Na dwie kolejki przed ko\u0144cem fazy grupowej mistrzynie Polski wyprzedzaj\u0105 Rumunki o dwa punkty i ewentualna pora\u017Cka gospody\u0144 mo\u017Ce zapewni\u0107 im awans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"67165341":["Na dwa mecze przed ko\u0144cem rywalizacji w pierwszej fazie rozgrywek siatkarki Fenerbahce Opet Stambu\u0142 zajmuj\u0105 trzecie miejsce w swojej grupie. Wygrana z Tenerife La Laguna jest w tej sytuacji kluczowa dla Turczynek, kt\u00F3re wci\u0105\u017C marz\u0105 o wyprzedzeniu ekip z \u0141odzi i Stuttgartu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"67256939":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re s\u0105 na samym dole rankingu uwzgl\u0119dniaj\u0105cego \u015Bredni\u0105 liczb\u0119 punkt\u00F3w zdobywanych w meczach Energa Basket Ligi. Wynik Czarnych S\u0142upsk to 77 oczek, natomiast Soko\u0142a \u0141a\u0144cut - tylko 72.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67165343":["Duma Katalonii w ostatnich spotkaniach Euroligi spisywa\u0142a si\u0119 w kratk\u0119. Zwyci\u0119stwa przeplata\u0142a pora\u017Ckami i to z zespo\u0142ami z dolnej cz\u0119\u015Bci tabeli. Nie sprosta\u0142a te\u017C Realowi Madryt, co jak zawsze w starciach z tym przeciwnikiem odczu\u0142a bole\u015Bnie. Z kolei Bayern mia\u0142 niez\u0142y okres, wygrywaj\u0105c w styczniu cztery spotkania, w tym z Baskoni\u0105 i Anadolu Efes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221069.jpg","",[]],"67165344":["Wydarzeniem wieczoru podczas gali w \u017Byrardowie by\u0142a pierwsza w historii walka o pas kategorii lekkiej federacji Babilon MMA. Zmierzyli si\u0119 o niego Piotr Niedzielski i Ivan Vulchin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67165319":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"67165320":["Najwa\u017Cniejszym wydarzeniem pierwszej w 2021 roku gali organizowanej przez grup\u0119 Babilion Promotion by\u0142 pojedynek Eweliny P\u0119kalskiej z Lott\u0105 Loikkanen o tytu\u0142 mistrzyni Europy w wadze muszej. Rywalka Polki poprzednio walczy\u0142a w grudniu 2019 roku. W\u00F3wczas przegra\u0142a walk\u0119 z Sarah Bormann, kt\u00F3rej stawk\u0105 by\u0142y trzy pasy w kategorii junior muszej, w tym ten przyznawany przez federacj\u0119 WBF. Podczas tych zawod\u00F3w r\u0119kawice skrzy\u017Cowali te\u017C m.in. Micha\u0142 Kr\u00F3lik i Jakub Dobrzy\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"67165321":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67165322":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67165323":["Niezwykle interesuj\u0105co zapowiada si\u0119 rywalizacja Michaela Rivery z Frankiem Martinem. Obaj bokserzy nie zaznali jeszcze smaku pora\u017Cki w zawodowej karierze. 24-letni Riveira mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 24 zwyci\u0119stwami, o trzy lata starszy Martin wygrywa\u0142 16 razy. Cz\u0119\u015Bciej walki przed czasem ko\u0144czy\u0142 Amerykanin, za to wi\u0119ksze do\u015Bwiadczenie w ringu i starciach co najmniej dziesi\u0119ciorundowych ma pi\u0119\u015Bciarz z Dominikany. Zakontraktowany na dwana\u015Bcie rund pojedynek jest oficjalnym eliminatorem federacji WBA. Jego zwyci\u0119zca b\u0119dzie walczy\u0142 o mistrzowski pas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"67165324":["W szczeci\u0144skiej Netto Arenie dojdzie do dw\u00F3ch walk, kt\u00F3rych stawk\u0105 b\u0119dzie pas mistrzowski. Starciem wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze lekkiej Mateusza R\u0119beckiego z Aigunem Akhmedovem. Wcze\u015Bniej do obrony tytu\u0142u w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej stanie Marcin W\u00F3jcik. Jego przeciwnikiem b\u0119dzie Brazylijczyk Eder De Souza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67165325":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67165326":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"67165327":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Nowym Targu jest starcie Piotra Wawrzyniaka z Adamem \u0141agun\u0105. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA kategorii \u015Bredniej. W karcie walk figuruj\u0105 tak\u017Ce konfrontacje m.in. Dominika Zadory z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Marcina Kalaty z Fatihem Aktasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67165328":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"67165329":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"67165330":["Przeciwnikiem kuba\u0144skiego pi\u0119\u015Bciarza jest 38-letni bokser z RPA. Stoczy\u0142 on na zawodowym ringu 31 walk, z czego 22 wygra\u0142, 8 przegra\u0142 i jedn\u0105 zremisowa\u0142. Z kolei niepokonany Radomir Obru\u015Bniak zmierzy si\u0119 ze S\u0142owakiem, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 jeszcze smaku pora\u017Cki. Do\u015Bwiadczenie jest po stronie Zsolta Osadana, kt\u00F3ry wchodzi\u0142 ju\u017C do ringu dwadzie\u015Bcia jeden razy, podczas gdy Obru\u015Bniak ma na koncie zaledwie sze\u015B\u0107 pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"67165331":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"67165332":["Pierwsze zawody pod szyldem Free Fight Federation, nowej organizacji w polskim \u015Brodowisku mieszanych sztuk walki. Podczas gali w Zielonej G\u00F3rze pojedynek stocz\u0105 pozostaj\u0105cy w konflikcie Pawe\u0142 \"Trybson\" Tryba\u0142a i Marcin Najman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67165333":["We wroc\u0142awskiej hali Orbita Diablo broni pasa mistrzowskiego IBF Inter-Continental w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej, kt\u00F3ry zdoby\u0142 w maju dzi\u0119ki wygranej przez techniczny nokaut z Kaiem Kurzaw\u0105. Dla rywala Polaka dzisiejsza walka jest najwa\u017Cniejsz\u0105 w karierze. Niemiec stoczy\u0142 do tej pory pi\u0119tna\u015Bcie pojedynk\u00F3w, tylko raz schodz\u0105c z ringu pokonanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"67165334":["W amfiteatrze nad jeziorem Drw\u0119ckim w Ostr\u00F3dzie odby\u0142o si\u0119 osiem pojedynk\u00F3w - sze\u015B\u0107 w formule MMA i dwa w K-1. Podczas imprezy wyst\u0105pili m.in. Katarzyna Lubo\u0144ska i Rafa\u0142 Kija\u0144czuk. W walce wieczoru zmierzyli si\u0119 Maciej Jewtuszko i Vaso Bakocevic. Do momentu walki z Czarnog\u00F3rcem, Polak wygra\u0142 w karierze 12 pojedynk\u00F3w, wszystkie przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67165236":["Kiedy przyja\u017A\u0144 jest prawdziwa?
Agata Pu\u015Bcikowska i ojciec Jan Maria Szewek dyskutuj\u0105 o tym, czym jest prawdziwa przyja\u017A\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67165237":["Mila i Nocu\u015B
Maja i Gucio poznaj\u0105 motyla nocnego Nocusia oraz pann\u0119 motylk\u00F3wn\u0119 imieniem Mila. Kiedy ich nowa kole\u017Canka wpada w sid\u0142a paj\u0105ka, dzielny Nocu\u015B ratuje j\u0105 z opresji. Motyl zakochuje si\u0119 w niej. Niestety, Mila jest niezbyt sta\u0142a w uczuciach i ostatecznie odlatuje z innym wielbicielem, motylem dziennym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165238":["Mr\u00F3wki i mszyce
Mszyce wydzielaj\u0105 ros\u0119 miodow\u0105, kt\u00F3r\u0105 zbieraj\u0105. Pilnie strzeg\u0105 swoich zapas\u00F3w. Ta rosa stanowi prawdziwy przysmak mr\u00F3wek. Ich wrogie oddzia\u0142y atakuj\u0105 mszyce, by zdoby\u0107 smako\u0142yk. Maja i Gucio ruszaj\u0105 na ratunek ofiarom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165239":["Nie ma wody","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165240":["Gangsterzy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165241":["Pani Genowefa ma 84 lata. Mimo podesz\u0142ego wieku jest osob\u0105 niezwykle aktywn\u0105 - wymaga tego od niej zadanie, kt\u00F3rego si\u0119 podj\u0119\u0142a. Przekona\u0142a s\u0105d, by powierzy\u0142 jej prawn\u0105 opiek\u0119 nad prawnukiem - Dawidem. Mama porzuci\u0142a ch\u0142opca, gdy ten mia\u0142 dwa lata. Ojciec zajmowa\u0142 si\u0119 nim, ale sko\u0144czy\u0142o si\u0119 to dramatycznie. M\u0119\u017Cczyzna sprzeda\u0142 w\u00F3zek dziecka, by mie\u0107 pieni\u0105dze na alkohol. Ponadstuletni dom, w kt\u00F3rym mieszka kobieta, jest w co raz gorszym stanie, pop\u0119kane mury gro\u017C\u0105 zawaleniem. Nieogrzewana \u0142azienka nie jest przystosowana do potrzeb starszej osoby. Pok\u00F3j Dawida niczym nie przypomina pokoju nastolatka marz\u0105cego o karierze bramkarza. Do akcji wkracza Katarzyna Dowbor z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"67165242":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67165243":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67165244":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury, Hilary Jeffkins.
Odcinek po\u015Bwi\u0119cony najwytrawniejszym oszustom w \u015Bwiecie zwierz\u0105t. Bohaterkami b\u0119d\u0105 kuku\u0142ka, kt\u00F3ra podrzuca swoje jaja pod opiek\u0119 innym ptakom, oraz zmierzchnica trupia g\u0142\u00F3wka sprytnie wykradaj\u0105ca mi\u00F3d z gniazda pszcz\u00F3\u0142. Realizatorzy spr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytania, co sprawia, \u017Ce przybrani rodzice traktuj\u0105 podrzucone kuku\u0142cze jaja i wyklute z nich piskl\u0119ta jak w\u0142asne, oraz w jaki spos\u00F3b \u0107ma ze z\u0142owrogim symbolem na ciele nieatakowana wypija cenny mi\u00F3d i opuszcza gniazdo wroga ca\u0142a i zdrowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67165245":["Dlaczego czcimy relikwie?
Mateusz Dzieduszycki i ksi\u0105dz Piotr Kieniewicz rozmawiaj\u0105 o tym, dlaczego katolicy czcz\u0105 relikwie \u015Bwi\u0119tych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67165246":["Co robi\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia
Weronika Kostrzewa i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o tym, jak post\u0119powa\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67165247":["Pot\u0119ga medytacji
Zdenerwowany J\u0119drula przychodzi do Anki. Alutka nam\u00F3wi\u0142a Jadzi\u0119 na medytacj\u0119, przez co gosposia stwierdzi\u0142a, \u017Ce jedzenie mi\u0119sa jest niehumanitarne i zacz\u0119\u0142a przygotowywa\u0107 wy\u0142\u0105cznie wegetaria\u0144skie potrawy. Anka obiecuje porozmawia\u0107 z Jadzi\u0105. Kiedy idzie do s\u0105siadki, zastaje Alutk\u0119 i gosposi\u0119 pogr\u0105\u017Cone w medytacji. Nam\u00F3wiona przez nie, zgadza si\u0119 przy\u0142\u0105czy\u0107. W medytacji znajduje ucieczk\u0119 od problem\u00F3w z dzie\u0107mi, kt\u00F3re zaczynaj\u0105 mie\u0107 typowe dla m\u0142odzie\u017Cy pomys\u0142y: Romek chce przek\u0142u\u0107 uszy, dziewczyny zrobi\u0107 sobie tatua\u017Ce, a Filip chcia\u0142by gra\u0107 na gie\u0142dzie rodzinnymi pieni\u0119dzmi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"67165248":["Jajeczka
Maja i Gucio poznaj\u0105 bardzo roztargnion\u0105 much\u0119. Zupe\u0142nie nie mo\u017Ce sobie ona przypomnie\u0107, gdzie z\u0142o\u017Cy\u0142a jajeczka. Przyjaciele pomagaj\u0105 nowej znajomej w poszukiwaniach. Odnalezienie w\u0142a\u015Bciwego miejsca okazuje si\u0119 jednak trudniejsze, ni\u017C przypuszczali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165249":["Gustaw i Okrutna Eryka
Maja wraz z Guciem poznaje Gustawa Mocnego. Opowiada on pszcz\u00F3\u0142kom o swoich bohaterskich wyczynach. Kiedy wi\u0119c na \u0142\u0105ce pojawia si\u0119 gro\u017Any szersze\u0144, wszystkie owady s\u0105 przekonane, \u017Ce dzielny Gustaw je obroni. Niestety, wszystkich spotyka zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67165250":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67165251":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67165252":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 odrzutowy samolot szkoleniowy L-39 Albatros produkcji czechos\u0142owackiej. W czasach zimnej wojny na tym modelu szkolili si\u0119 piloci ze Zwi\u0105zku Radzieckiego, Czechos\u0142owacji i innych kraj\u00F3w Uk\u0142adu Warszawskiego. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kij i r\u0119kawica z autografem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zestaw zabytkowych dziewi\u0119tnastowiecznych bombek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165253":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu podobizn\u0119 prezydenta Abrahama Lincolna z jego podpisem. Rick ma jednak pewne w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 armat\u0119 z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3rej u\u017Cywano do salw honorowych na cze\u015B\u0107 weteran\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i jego dziadek ogl\u0105daj\u0105 sfatygowan\u0105 mandolin\u0119 z lat czterdziestych ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67165254":["Re\u017C.: Debbie Allen.
Derek przygotowuje si\u0119 do przeprowadzki do Waszyngtonu. Tymczasem Meredith ma mn\u00F3stwo pracy w szpitalu. Jackson i April musz\u0105 poradzi\u0107 sobie z trudnymi wie\u015Bciami. Arizona i Amelia dyskutuj\u0105, jak w najlepszy spos\u00F3b podej\u015B\u0107 do dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67165255":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
April stara si\u0119 zachowa\u0107 optymizm, gdy Arizona zaczyna bada\u0107 jej dziecko. Dr Herman planuje przyspieszony kurs chirurgii p\u0142odu. Owen i Callie usi\u0142uj\u0105 na nowo nawi\u0105za\u0107 relacj\u0119. Meredith, Maggie i Bailey wykorzystuj\u0105 tr\u00F3jwymiarow\u0105 drukark\u0119, aby dok\u0142adniej zbada\u0107 guz u ich pacjenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67165256":["W podwarszawskim Hipolitowie mieszka pani Beata i jej trzy wnuczki. Babcia od sze\u015Bciu lat jest dla dziewcz\u0105t rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Ich matka przyjmowa\u0142a narkotyki i zostawia\u0142a dzieci bez opieki. Pani Beata dzi\u0119ki ci\u0119\u017Ckiej pracy stworzy\u0142a dziewczynkom bezpieczny dom. Budynek jest jednak w tragicznym stanie. Jedynym \u017Ar\u00F3d\u0142em ciep\u0142a jest stoj\u0105ca w pokoju kobiety koza. Piec dymi, komin si\u0119 zapycha, a pani Beata samodzielnie musi czy\u015Bci\u0107 oblodzony dach. Pomieszczenia s\u0105 zagrzybione, a ma\u0142a \u0142azienka nie ma nawet drzwi. Ekipa Wies\u0142awa Nowobilskiego realizuje projekt architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza. W tym czasie Kasia Dowbor zabiera dziewczyny na fantastyczne wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67165257":["Grodzisko Dolne, wie\u015B nieopodal \u0141a\u0144cuta. Mieszka tam pan Marek, samotny ojciec siedmioletniej Julki. M\u0119\u017Cczyzna kupi\u0142 stary, drewniany budynek, by jak najszybciej wyprowadzi\u0107 si\u0119 z zajmowanego obecnie pokoju w domu rodzic\u00F3w. Nie chce, by Julka dorasta\u0142a w towarzystwie jego uzale\u017Cnionych od alkoholu braci. Nowy dom wymaga jednak generalnego remontu, a m\u0119\u017Cczyzna przeliczy\u0142 si\u0119 ze swoimi mo\u017Cliwo\u015Bciami. Remont trwa ju\u017C 3 lata i tylko jedno pomieszczenie nadaje si\u0119 do zamieszkania. W budynku nadal nie ma kuchni, \u0142azienki ani kanalizacji. Do akcji wkracza ekipa Artura Witkowskiego. Nowy dom dla pana Marka i Julki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67165258":["Re\u017C.: Bobby Roth.
Wychodz\u0105 na jaw sekrety zwi\u0105zane z dawnymi uzale\u017Cnieniami Amelii. Zar\u00F3wno ona jak i szpital mog\u0105 mie\u0107 z tego powodu k\u0142opoty. Bailey nadzoruje pierwsz\u0105 samodzieln\u0105 operacj\u0119 Jo. Pod nieobecno\u015B\u0107 dr Herman Arizona musi podj\u0105\u0107 trudn\u0105 decyzj\u0119. Na oddzia\u0142 ratunkowy zostaje przywieziona para ocala\u0142a z po\u017Caru. Lekarze musz\u0105 dzia\u0142a\u0107 szybko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67165259":["Re\u017C.: Rob Corn.
Derek ma odmienne zdanie na temat w\u0142a\u015Bciwego sposobu leczenia jednego z pacjent\u00F3w ni\u017C Maggie i Meredith. Prowadzi to do ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Callie czuje si\u0119 odpowiedzialna za sytuacj\u0119 jednego z jej weteran\u00F3w. Rutynowy zabieg jednego z lekarzy prowadzi do druzgoc\u0105cej diagnozy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67165260":["W szk\u00F3\u0142ce le\u015Bnej Ewa Wachowicz wybierze sobie sadzonk\u0119 do ogrodu oraz zobaczy, jak wygl\u0105da prowadzenie takiej uprawy. Obiad b\u0119dzie si\u0119 sk\u0142ada\u0142 z zupy grzybowej z boczkiem i swojsk\u0105 kie\u0142bas\u0105 oraz kark\u00F3wki wieprzowej pieczonej z kapust\u0105 kiszon\u0105. Na deser poda placuszki owsiane z jagodami, przypominaj\u0105ce racuchy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67165261":["Do schroniskowych klasyk\u00F3w nale\u017Cy fasolka po breto\u0144sku, kt\u00F3r\u0105 Ewa Wachowicz przyrz\u0105dzi z bia\u0142\u0105 kie\u0142bas\u0105, oraz kotlety mielone. Deserem b\u0119dzie ciasto jogurtowe ze \u015Bliwkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67165262":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67165263":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67165264":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67165265":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67165266":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67165267":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67164794":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164795":["Mordercze dzia\u0142ki
Dora przekonuje redaktor\u00F3w, by zaj\u0119li si\u0119 spraw\u0105 wykupywania teren\u00F3w ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych pod budow\u0119 osiedla. Jedna z dzia\u0142kowiczek jest zastraszana, jednak policja przyst\u0119puje do \u015Bledztwa dopiero, gdy Dora znajduje zw\u0142oki swojej informatorki. M\u0142oda fotoreporterka ma szanse wykaza\u0107 si\u0119 w roli dziennikarki \u015Bledczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67164796":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164797":["Armatura, bi\u017Cuteria, kawa
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, w jakim wieku ludzie zaczynaj\u0105 k\u0142ama\u0107, omawiaj\u0105 te\u017C wiadomo\u015Bci naukowe, m.in. o kanadyjskiej deskorolce do latania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"67164798":["W kolejnym odcinku programu dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 zbi\u00F3r kukurydzy u Tomka i Moniki. W Pokaniewie mo\u017Cna liczy\u0107 na s\u0105siedzk\u0105 pomoc. Wszyscy gospodarze ze wsi goszcz\u0105 w trakcie \u017Cniw u ka\u017Cdego po kolei. Od zbior\u00F3w zale\u017Cy, czy zwierz\u0119ta hodowlane b\u0119d\u0105 mia\u0142y dosy\u0107 jedzenia na zim\u0119. Ilo\u015B\u0107 paszy wp\u0142ywa z kolei na jako\u015B\u0107 mleka i wynagrodzenie rolnika. W Strabli rodzice, nauczyciele i uczniowie walcz\u0105 o szko\u0142\u0119, organizuj\u0105c zbi\u00F3rk\u0119 internetow\u0105. W Sieniewicach Piotrek, Roman i Wiesiek wywo\u017C\u0105 obornik, zmagaj\u0105 si\u0119 przy tym z awari\u0105 rozrzutnika. Z kolei Gienek i Andrzej przygotowuj\u0105 si\u0119 na nadchodz\u0105c\u0105 zim\u0119. Musz\u0105 naci\u0105\u0107 drewno na opa\u0142 w swoim lesie, jednak problemem jest brak pi\u0142y mechanicznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181365.jpg","",[]],"67164799":["Tym razem udzia\u0142 w programie bierze Sam Taylor, stoj\u0105cy na czele Oriental Trading Company, jednego z najwi\u0119kszych w Stanach Zjednoczonych sprzedawc\u00F3w gad\u017Cet\u00F3w na przyj\u0119cia i imprezy. Ma nadziej\u0119 przekona\u0107 si\u0119, \u017Ce idea\u0142y firmy nie s\u0105 obce r\u00F3wnie\u017C ni\u017Cszym rangom pracownikom. Kiedy do\u0142\u0105czy\u0142 do Oriental Trading Company, firma prze\u017Cywa\u0142a w\u0142a\u015Bnie powa\u017Cny kryzys finansowy. Jedn\u0105 z jego inicjatyw w tym czasie by\u0142a pierwsza w historii przedsi\u0119biorstwa redukcja etat\u00F3w. Podczas tego do\u015Bwiadczenia Sam odkryje, \u017Ce nie dla wszystkich pracownik\u00F3w pomaganie w organizowaniu imprez jest dobr\u0105 zabaw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"67164800":["Avro
W wytw\u00F3rni samolot\u00F3w Avro, za\u0142o\u017Conej w 1910 roku w Brownsfield Mills pod Manchesterem w Anglii, stworzono s\u0142ynny czterosilnikowy samolot bombowy Avro Lancaster. Uwa\u017Ca si\u0119, \u017Ce bombowiec ten odegra\u0142 du\u017C\u0105 rol\u0119 w pokonaniu nazist\u00F3w. Brytyjski zak\u0142ad, kt\u00F3ry by\u0142 w\u00F3wczas najwi\u0119kszym budynkiem w Europie, produkowa\u0142 uzbrojenie najwy\u017Cszej jako\u015Bci. Za\u0142o\u017Cycielem fabryki by\u0142 Alliott Verdon Roe - sta\u017Cysta kolejowy i entuzjasta lotnictwa amatorskiego, kt\u00F3ry sko\u0144czy\u0142 szko\u0142\u0119 w wieku czternastu lat. Dzi\u0119ki wygranej w konkursie Daily Mail uda\u0142o mu si\u0119 zbudowa\u0107 tr\u00F3jp\u0142atowiec, kt\u00F3ry zosta\u0142 zaadoptowany przez armi\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej jako samolot szkoleniowy, przynosz\u0105c m\u0119\u017Cczy\u017Anie uznanie i pieni\u0105dze na rozwijanie swojej wytw\u00F3rni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67164801":["W XXI wieku prezydenci USA i kandydaci na to stanowisko, pytani o UFO i teorie spiskowe dotycz\u0105ce obcych, traktuj\u0105 te zagadnienia z powag\u0105. Cho\u0107 Bia\u0142y Dom konsekwentnie zaprzecza, aby w\u0142adze mia\u0142y jak\u0105kolwiek wiedz\u0119 na temat statk\u00F3w kosmicznych przylatuj\u0105cych na Ziemi\u0119, ufolodzy kolekcjonuj\u0105 dowody na to, \u017Ce jest inaczej. Jerzy Waszyngton mia\u0142 spotka\u0107 si\u0119 ze \u015Bwiec\u0105c\u0105 postaci\u0105. Thomas Jefferson by\u0142 \u015Bwiadkiem pojawienia si\u0119 UFO, a Abraham Lincoln twierdzi\u0142, \u017Ce we \u015Bnie mia\u0142 wizje przysz\u0142o\u015Bci. Podczas prezydentury Harry'ego Trumana nad Waszyngtonem wielokrotnie widziano niezidentyfikowane obiekty lataj\u0105ce. Jimmy Carter i Ronald Reagan twierdzili, \u017Ce sami zaobserwowali UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67164802":["Tym razem poznamy niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 rancza po\u0142o\u017Conego w odleg\u0142ej dolinie w Utah. Przez dziesi\u0119ciolecia jego w\u0142a\u015Bciciele donosili o przera\u017Caj\u0105cych stworzeniach, tajemniczych okaleczeniach byd\u0142a, a nawet pojawianiu si\u0119 UFO. Miejscowi Indianie twierdz\u0105, \u017Ce ta okolica jest przekl\u0119ta od co najmniej 200 lat i nawiedzana przez zmiennokszta\u0142tnego upiora zwanego Skinwalkerem. W latach 90. ubieg\u0142ego wieku milioner Robert Bigelow sprowadzi\u0142 na ranczo zesp\u00F3\u0142 badaczy, kt\u00F3rzy mieli zweryfikowa\u0107 niesamowite relacje mieszka\u0144c\u00F3w. Ustalenia ekipy pozostaj\u0105 sekretem, ale obecnie rozpocz\u0119to nowe badania przy u\u017Cyciu najnowszej technologii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67164803":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"67164804":["\u015Aladami kawalerzyst\u00F3w z wrze\u015Bnia 1939 roku
W Wyszogrodzie Prospektor, Mario i Kiler spotykaj\u0105 si\u0119 z dyrektorem Muzeum Wis\u0142y Zbigniewem Leszczy\u0144skim. M\u0119\u017Cczyzna streszcza im rozmow\u0119 z osob\u0105 pami\u0119taj\u0105c\u0105 czasy wojny, kt\u00F3ra jako dziecko widzia\u0142a atak bombowy na polsk\u0105 kawaleri\u0119 we wrze\u015Bniu 1939 roku. Prosi o zbadanie tej historii i odszukanie pami\u0105tek po polskich \u017Co\u0142nierzach. We wskazanym miejscu poszukiwacze znajduj\u0105 kilka artefakt\u00F3w. Najwi\u0119ksz\u0105 warto\u015B\u0107 maj\u0105 dla nich nie\u015Bmiertelniki. Tymczasem Prospektor i jego koledzy dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C niedaleko st\u0105d polscy \u017Co\u0142nierze przeprawiali si\u0119 przez Bzur\u0119. W nurcie stracili armat\u0119. Niestety, poziom wody jest zbyt wysoki, by uda\u0142o si\u0119 odszuka\u0107 dzia\u0142o. Wkr\u00F3tce jednak poszukiwacze spotykaj\u0105 mieszka\u0144ca wioski, kt\u00F3ry kieruje ich do pewnego gospodarstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce ojciec \u017Cyj\u0105cego tam obecnie rolnika zakopa\u0142 po wojnie armat\u0119 na swoim polu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"67164805":["Tajemnice niszczyciela czo\u0142g\u00F3w
Prospektor, Mario i Kiler zjawiaj\u0105 si\u0119 w Sochaczewie. Spotykaj\u0105 si\u0119 tam z dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur\u0105 Paw\u0142em Rozd\u017Cestwie\u0144skim. Gdy m\u0119\u017Cczyzna informuje ich, i\u017C otrzyma\u0142 informacj\u0119 o zakopanych w okolicy pozosta\u0142o\u015Bciach po niemieckim poje\u017Adzie pancernym, by\u0107 mo\u017Ce tzw. hetzerze, ruszaj\u0105 w teren. Niestety, miejsce okazuje si\u0119 nieprzyst\u0119pne. S\u0105 to lesiste tereny bagienne. Poniewa\u017C wykrywacz ramowy wskazuje, \u017Ce pod ziemi\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 wi\u0119ksze metalowe elementy, na miejsce przyje\u017Cd\u017Ca koparka. Sytuacja si\u0119 komplikuje, gdy maszyna natrafia na amunicj\u0119. Trzeba wezwa\u0107 sapera, kt\u00F3ry b\u0119dzie nadzorowa\u0107 prace. Ostatecznie zostaje znalezionych wiele element\u00F3w wysadzonego w powietrze pojazdu. Pp\u0142k Ogrodniczuk, ekspert z Muzeum Wojska Polskiego, potwierdza, \u017Ce s\u0105 to cz\u0119\u015Bci lekkiego niszczyciela czo\u0142g\u00F3w zwanego hetzerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"67164806":["Chelsea i Courtney staj\u0105 przed bardzo trudnym zadaniem. Musz\u0105 przetransportowa\u0107 \u017Cywego rekina, kt\u00F3ry wydaje si\u0119 przera\u017Caj\u0105cy. Jarret do\u0142\u0105cza do Marca podczas wy\u015Bcigu wielkich ci\u0119\u017Car\u00F3wek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"67164807":["Kolejnym nietypowym \u0142adunkiem, na kt\u00F3ry decyduje si\u0119 Marc, s\u0105 cztery miliony pszcz\u00F3\u0142. Czy uda mu si\u0119 za\u0142adowa\u0107 do naczepy ten wyj\u0105tkowo rozlatany towar?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170272.jpg","",[]],"67164808":["Tym razem \u0142owcy okazji wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancaster. Jarrod i Brandi stawiaj\u0105 na dobr\u0105 zabaw\u0119. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, kupuj\u0105c schowek za 425 dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119stwo przyniesie im magazynek, kt\u00F3ry nabyli naprawd\u0119 tanio. Casey chce si\u0119 sprawdzi\u0107 podczas licytacji. Ivy Calvin urz\u0105dza w swoim sklepie prawdziwy dom aukcyjny. Zobaczymy, czy impreza oka\u017Ce si\u0119 op\u0142acalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"67164809":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony Brandi Passante i Jarrodowi Schulzowi, barwnej parze wyst\u0119puj\u0105cej w show od pierwszego sezonu. Brandi i Jarrod wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 sklep z u\u017Cywanymi rzeczami w Orange w Kalifornii. Prywatnie r\u00F3wnie\u017C s\u0105 par\u0105 i maj\u0105 dwoje dzieci, Camerona i Payton. W programie zobaczymy ich najbardziej udane transakcje oraz najcenniejsze zdobycze. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C moment\u00F3w, kt\u00F3re najmocniej zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 telewidzom i uczestnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67164810":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67164811":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samolot treningowy North American T-6 Texan z 1942 roku - ten model by\u0142 u\u017Cywany przez Amerykan\u00F3w oraz kraje Wsp\u00F3lnoty Brytyjskiej podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Nast\u0119pnie klient lombardu chce sprzeda\u0107 volkswagena thinga z 1974 roku. Rick czuje pewien sentyment do tego auta, poniewa\u017C jego pierwszy samoch\u00F3d to by\u0142 w\u0142a\u015Bnie thing. P\u00F3\u017Aniej w sklepie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z kolekcj\u0105 kul armatnich z czas\u00F3w wojny secesyjnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",[]],"67164812":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 pami\u0119tniki i ksi\u0105\u017Cka prezydenta Harry'ego Trumana z dedykacj\u0105 autora. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 pami\u0105tki po polityku. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kopi\u0119 robota Robby'ego, kt\u00F3ry wyst\u0105pi\u0142 w \"Zakazanej planecie\" z 1956 roku - filmie zaliczanym do klasyki SF. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi puszk\u0119... z odchodami s\u0142onia. Ten dziwaczny gad\u017Cet sprzedaje ogr\u00F3d zoologiczny w Michigan City w Indianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",[]],"67164813":["\u015Awiat staje si\u0119 coraz bardziej zurbanizowany - ponad po\u0142owa populacji Ziemi \u017Cyje w miastach. Panoramy nowoczesnych metropolii zachwycaj\u0105 drapaczami chmur. Przemieszczaj\u0105c si\u0119 pomi\u0119dzy kondygnacjami wysokich budynk\u00F3w, nie spos\u00F3b oby\u0107 si\u0119 bez schod\u00F3w ruchomych i wind, kt\u00F3re sta\u0142y si\u0119 nieodzown\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 miejskiego \u017Cycia, cho\u0107 rzadko po\u015Bwi\u0119camy im uwag\u0119. Mimo \u017Ce nale\u017C\u0105 one do najbezpieczniejszych \u015Brodk\u00F3w transportu, czasem dochodzi do gro\u017Anych sytuacji. Poznamy relacje os\u00F3b, kt\u00F3re zosta\u0142y uwi\u0119zione albo ranne w windzie lub na schodach ruchomych. Dowiemy si\u0119, jak dosz\u0142o do tych mro\u017C\u0105cych krew w \u017Cy\u0142ach zdarze\u0144 i jakie \u015Brodki bezpiecze\u0144stwa wprowadzono, by unikn\u0105\u0107 podobnych wypadk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253163.jpg","",[]],"67164814":["Jednemu z ocala\u0142ych kierowc\u00F3w wypadku w Dolinie Fraser w Kolumbii Brytyjskiej udaje si\u0119 zarejestrowa\u0107 na kamerze samochodowej katastrof\u0119. Ogromna ci\u0119\u017Car\u00F3wka przewraca si\u0119 na samym \u015Brodku drogi, blokuj\u0105c ruchliw\u0105 autostrad\u0119. Na pomoc rusza Chris Morgan. Tymczasem ekipa otrzymuje szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Jeden z cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u trafia do szpitala z powodu zawa\u0142u serca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265403.jpg","",[]],"67164815":["Arktyczna twierdza Hitlera
Oto historia jednej z najbardziej dalekosi\u0119\u017Cnych operacji drugiej wojny \u015Bwiatowej - niemieckiej okupacji i ufortyfikowania Norwegii. Mia\u0142a si\u0119 ona sta\u0107 arktyczn\u0105 twierdz\u0105, z kt\u00F3rej nazi\u015Bci mogliby zaatakowa\u0107 Zwi\u0105zek Radziecki. Hitler zwr\u00F3ci\u0142 uwag\u0119 r\u00F3wnie\u017C na inny aspekt: zasoby naturalne tego kraju by\u0142y wa\u017Cne dla kolejnego strategicznego celu - zbudowania wojny atomowej, kt\u00F3ra zapewni\u0142aby mu zwyci\u0119stwo w wojnie. Gdy w 1940 roku Niemcy zaj\u0119li Norwegi\u0119, zacz\u0119li budowa\u0107 tam bazy lotnicze, umocnienia oraz o\u015Brodki szkoleniowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175928.jpg","",[]],"67164816":["Tw\u00F3rcy serii przedstawiaj\u0105 teorie m\u00F3wi\u0105ce, \u017Ce w XX wieku dosz\u0142o do kontaktu ludzi z kosmitami. Przypominaj\u0105 m.in. bitw\u0119 o Los Angeles, czyli incydentu z 1942 roku, gdy Amerykanie otworzyli ogie\u0144 do niezidentyfikowanych obiekt\u00F3w lataj\u0105cych nad Kaliforni\u0105. Podczas II wojny \u015Bwiatowej alianckie si\u0142y lotnicze mia\u0142y by\u0107 atakowane przez pociski obcych. Autorzy programu wracaj\u0105 te\u017C do tajemniczych wydarze\u0144 z 1947 roku, kiedy to w Roswell w Nowym Meksyku rzekomo rozbi\u0142 si\u0119 statek kosmit\u00F3w. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C nad tym, czy istniej\u0105 instrukcje na wypadek, gdyby przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej faktycznie postanowili si\u0119 z nami skontaktowa\u0107, i kto reprezentowa\u0142by Ziemi\u0119 w imieniu ludzko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264869.jpg","",[]],"67164817":["W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b wyprowadzaj\u0105 konie na letnie pastwiska. Paulina po\u015Bwi\u0119ca palemk\u0105 zwierz\u0119ta. W drodze dochodzi do zaskakuj\u0105cego wydarzenia. Na miejscu rolnicy kr\u0119puj\u0105 konie, aby nie niszczy\u0142y one elektrycznego pastucha. Andrzej przynosi akumulator, by go pod\u0142\u0105czy\u0107. Podczas powrotu do domu gospodarze \u015Bpiewaj\u0105 piosenki. W Laszkach Emilka opiekuje si\u0119 g\u0105skami, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyklu\u0142y, i oddziela m\u0142ode owieczki od matek, by je zakolczykowa\u0107. Tak\u017Ce jedna z kr\u00F3w urodzi\u0142a ciel\u0119. Emilka i Karol s\u0105 bardzo zadowoleni, \u017Ce to ja\u0142\u00F3wka. Karol i Krzysztof k\u0142ad\u0105 dach na przysz\u0142ej serowarni. Jurek i Wiesia z Cie\u0142uszek spodziewaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcia - Artura. Ma on przywie\u017A\u0107 ule. Podczas monta\u017Cu hodowca wymienia sposoby wabienia pszcz\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67164818":["W trzeciej ods\u0142onie programu Bob Baer, by\u0142y pracownik CIA, i jego zesp\u00F3\u0142 podejd\u0105 do sprawy rzekomej ucieczki przyw\u00F3dcy III Rzeszy w zupe\u0142nie inny spos\u00F3b. Po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y z nowym ekspertem, kt\u00F3ry pomo\u017Ce im tropi\u0107 Hitlera zupe\u0142nie jakby by\u0142 on gro\u017Anym terroryst\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267657.jpg","",[]],"67164819":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67164820":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67164821":["Gienek i Jastrz\u0105b odwiedzaj\u0105 Ma\u0107ka w Kundziczach. Maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 jego stado. Gospodarz mo\u017Ce liczy\u0107 na ich pomoc przy wyrzucaniu obornika ze stajni niesfornego osio\u0142ka Terrorka. Rolnicy zbieraj\u0105 jab\u0142ka dla zwierz\u0105t. Maciek przedstawia swoj\u0105 partnerk\u0119. W Ciemnoszyjach Justyna i jej pomocnicy porz\u0105dkuj\u0105 obor\u0119 po nawa\u0142nicy. Wymaga to bardzo wiele pracy. Do gospodarstwa Justyny i \u0141ukasza przybywa tak\u017Ce agronom, by pobra\u0107 pr\u00F3bki z ich pola konopi do bada\u0144. Agnieszka i Jarek odwiedzaj\u0105 pana Kazika, kt\u00F3ry ma pewien problem. Klacz kryta przez bronowickiego konia nie chce przyj\u0105\u0107 \u017Arebaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67164822":["Stra\u017Cacy z O\u017Carowa Mazowieckiego maj\u0105 za zadanie ugasi\u0107 traw\u0119, kt\u00F3ra p\u0142onie tu\u017C przy torach kolejowych. Musz\u0105 si\u0119 spieszy\u0107, poniewa\u017C w bliskiej odleg\u0142o\u015Bci znajduje si\u0119 transformator zasilaj\u0105cy i kontroluj\u0105cy szlaban i sygnalizacj\u0119 \u015Bwietln\u0105 na przeje\u017Adzie kolejowym. Zaraz po powrocie z tej akcji Patryk odbiera kolejne zg\u0142oszenie. Tym razem ochotnicy musz\u0105 uwolni\u0107 kota uwi\u0119zionego pod mask\u0105 samochodu. Tymczasem stra\u017Cacy z OSP Aleksandr\u00F3w \u0141\u00F3dzki wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do po\u017Caru maszyny s\u0142u\u017C\u0105cej do produkcji rajstop. Po powrocie otrzymuj\u0105 kolejne wyzwanie. Tym razem chodzi o po\u017Car trawy. Ogie\u0144 zbli\u017Ca si\u0119 ju\u017C do terenu lasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"67164823":["Powr\u00F3t sandacza, cz\u0119\u015B\u0107 2
Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka po\u015Bwi\u0119conego sandaczom. W\u0119dkarze przenosz\u0105 si\u0119 do Hiszpanii, by \u0142owi\u0107 w odmiennych warunkach klimatycznych i zupe\u0142nie innymi metodami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67164824":["Ta\u0144cz\u0105cy z jesiotrami, cz\u0119\u015B\u0107 1
Widzowie poznaj\u0105 bli\u017Cej jesiotry, sporych rozmiar\u00F3w ryby, kt\u00F3re zamieszkuj\u0105 s\u0142odkie wody. Waga i rozmiary okazuj\u0105 si\u0119 nie przeszkadza\u0107 tym zwierz\u0119tom w wykonywaniu nadwodnych akrobacji. Tw\u00F3rcy t\u0142umacz\u0105, jak z powodzeniem \u0142owi\u0107 tak wielkie ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67164825":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67164826":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67164827":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164828":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164829":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164830":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67164831":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67164832":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164833":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164834":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67164835":["Toksyczna mi\u0142o\u015B\u0107
Niezidentyfikowany porywacz przetrzymuje m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Podczas dochodzenia Natalia i Kuba orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce poszkodowan\u0105 otacza wiele sekret\u00F3w. Jej dwuznacznie zachowuj\u0105cy si\u0119 ch\u0142opak, zaborczy ojciec, a tak\u017Ce trwaj\u0105cy konflikt w rodzinie ka\u017C\u0105 \u015Bledczym sprawdzi\u0107 wiele trop\u00F3w. Dla Nowak jest to pierwsza sprawa od zako\u0144czenia rehabilitacji po zamachu na \u017Cycie funkcjonariuszki. Kuba, kt\u00F3ry nadal podejrzewa \u017Barskiego o ciemne interesy, pods\u0142uchuje jego pe\u0142n\u0105 pogr\u00F3\u017Cek rozmow\u0119 z Niemczykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67164836":["Malarz
Kamila zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Juliana, nauczyciela prywatnej szko\u0142y rysunku i malarstwa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 wieczorem na piwo ze wsp\u00F3\u0142pracownikami i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Ma wy\u0142\u0105czony telefon. Policjanci jad\u0105 do szko\u0142y i szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Julian nie by\u0142 um\u00F3wiony na \u017Cadne spotkanie. Nie by\u0142 lubiany przez wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w i uczni\u00F3w. Jedna z podopiecznych Iwona ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Patrycja obwinia o problemy c\u00F3rki nauczyciela. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce Julian mia\u0142 bliskie relacje z pracownic\u0105 biurow\u0105 szko\u0142y, a zazdrosny m\u0105\u017C kobiety odkry\u0142 ich sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67164837":["M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna podaje bratu ci\u0119\u017Cki odwa\u017Cnik, kt\u00F3ry przygniata mu klatk\u0119 piersiow\u0105 i powoduje uraz g\u0142owy \/ Znachorka omal nie doprowadza do \u015Bmierci chor\u0105 na zapalenie p\u0142uc
Bartek stoi na drabinie i podaje m\u0142odszemu bratu S\u0142awkowi odwa\u017Cniki z szafki. Jeden z nich jest tak ci\u0119\u017Cki, \u017Ce nie udaje mu si\u0119 go utrzyma\u0107 i spada z nim na ch\u0142opca. Przyrz\u0105d przygniata klatk\u0119 piersiow\u0105 S\u0142awka. Anna odwiedza na wsi siostr\u0119 Karolin\u0119. Niepokoi\u0142 j\u0105 brak wie\u015Bci od niej. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce chor\u0105 na zapalenie p\u0142uc Karolin\u0119 leczy znachorka. Kobieta u\u017Cy\u0142a bardzo silnej substancji, kt\u00F3ra zagra\u017Ca \u017Cyciu jej podopiecznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67164838":["Studentka dostaje ataku migreny\/Zdesperowany frankowicz chce sprzeda\u0107 nerk\u0119
Kasia i Agata s\u0105 studentkami i wsp\u00F3\u0142lokatorkami. Ca\u0142y wolny czas sp\u0119dzaj\u0105 na nauce. W sobotni wiecz\u00F3r przyjaci\u00F3\u0142ki mia\u0142y obejrze\u0107 razem film, by odpocz\u0105\u0107, jednak Kasia rezygnuje i wraca do ksi\u0105\u017Cek. Jest przem\u0119czona, ale usi\u0142uje doda\u0107 sobie energii du\u017Cymi ilo\u015Bciami kawy. W ko\u0144cu dziewczyna traci wzrok i walczy z ogromnym b\u00F3lem g\u0142owy. Agata postanawia zadzwoni\u0107 po pogotowie. Monika wraca wcze\u015Bniej z delegacji. Na podje\u017Adzie stoi obcy samoch\u00F3d. Kobieta zakrada si\u0119 do domu. Pods\u0142uchuje rozmow\u0119 m\u0119\u017Ca z obcymi lud\u017Ami, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce sprzeda\u0142 on nerk\u0119, a zabieg ma si\u0119 odby\u0107 za chwil\u0119 w ich domu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67164839":["Trwa walka o \u017Cycie nastoletniego Kajetana, kt\u00F3ry zatru\u0142 si\u0119 dopalaczami niewiadomego pochodzenia. Lekarze zauwa\u017Caj\u0105 u ch\u0142opca coraz dziwniejsze objawy. W tym samym czasie policja szuka os\u00F3b, kt\u00F3re Kajetan zd\u0105\u017Cy\u0142 pocz\u0119stowa\u0107 \u015Brodkami. \u017Bycie dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w wisi na w\u0142osku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"67164840":["Nigdy ci nie wybacz\u0119
Przed barem zostaje postrzelony m\u0119\u017Cczyzna. Policjanci badaj\u0105 miejsce zdarzenia i sprawdzaj\u0105 podejrzanych. Wychodzi na jaw, \u017Ce ranny kilka lat wcze\u015Bniej by\u0142 oskar\u017Cony o gwa\u0142t. Funkcjonariusz sprawdzaj\u0105 hipotez\u0119 o zem\u015Bcie. Olgierd zauwa\u017Ca, \u017Ce Krystian spotyka si\u0119 z tajemniczym nieznajomym. Detektyw zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jego przyjaciel wpl\u0105ta\u0142 si\u0119 w jakie\u015B podejrzane interesy. Prawda go zaskoczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67164841":["Malarz
Kamila zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Juliana, nauczyciela prywatnej szko\u0142y rysunku i malarstwa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 wieczorem na piwo ze wsp\u00F3\u0142pracownikami i nie wr\u00F3ci\u0142 do domu. Ma wy\u0142\u0105czony telefon. Policjanci jad\u0105 do szko\u0142y i szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Julian nie by\u0142 um\u00F3wiony na \u017Cadne spotkanie. Nie by\u0142 lubiany przez wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w i uczni\u00F3w. Jedna z podopiecznych Iwona ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Patrycja obwinia o problemy c\u00F3rki nauczyciela. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce Julian mia\u0142 bliskie relacje z pracownic\u0105 biurow\u0105 szko\u0142y, a zazdrosny m\u0105\u017C kobiety odkry\u0142 ich sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67164842":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Trzystu
Ferdynand dowiaduje si\u0119 z telewizji o trudno\u015Bciach zwi\u0105zanych z budow\u0105 autostrady A2, kt\u00F3rej chi\u0144ski wykonawca nie wywi\u0105za\u0142 si\u0119 z umowy. Martwi go, \u017Ce obecne pokolenie Polak\u00F3w nie chce bezinteresownie po\u015Bwi\u0119ca\u0107 swojego czasu na rzecz kraju. Kiepski t\u0119skni za czasami swojej m\u0142odo\u015Bci, kiedy to czyn spo\u0142eczny by\u0142 wr\u0119cz narodowym obowi\u0105zkiem. Wkr\u00F3tce w jego mieszkaniu zjawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Proponuje on Ferdynandowi, by razem z 300 ochotnikami, pom\u00F3g\u0142 mu doko\u0144czy\u0107 budow\u0119 autostrady A2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67164843":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Coming out
W tabloidach i telewizji pojawiaj\u0105 si\u0119 materia\u0142y, w kt\u00F3rych znani m\u0119\u017Cczy\u017Ani ujawniaj\u0105, \u017Ce s\u0105 gejami. Zaniepokojona tym Halina zaczyna doszukiwa\u0107 si\u0119 u Ferdynanda homoseksualnych cech. Ten z kolei, zaniepokojony sugestiami \u017Cony, dopatruje si\u0119 ich u wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67164844":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Myszy i ludzie
Ferdynand staje si\u0119 wyznawc\u0105 teorii spiskowych. Wkr\u00F3tce wpada na trop pot\u0119\u017Cnej intrygi. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Polsk\u0105 maj\u0105 zaw\u0142adn\u0105\u0107 szczury. By ratowa\u0107 kraj przed inwazj\u0105 gryzoni, schodzi do kana\u0142\u00F3w, gdzie \u017Cyje najwi\u0119cej tych zwierz\u0105t. W akcji pomaga mu pan Badura, znajomy ze z\u0142omowiska i znawca obyczaj\u00F3w oraz psychiki szczur\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67164845":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Turbo Jolanta
Jolasia i Mariola marz\u0105 o tym, by mie\u0107 solarium we w\u0142asnym domu. Razem z Waldkiem postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny biznes. Dzi\u0119ki pomocy Pa\u017Adziocha wkr\u00F3tce otwieraj\u0105 salon pi\u0119kno\u015Bci Turbo Jolanta. Niestety, pocz\u0105tki okazuj\u0105 si\u0119 bardzo trudne, gdy\u017C brakuje im klient\u00F3w. W ko\u0144cu wpadaj\u0105 na pomys\u0142, by zaprosi\u0107 jakiego\u015B celebryt\u0119, kt\u00F3rego obecno\u015B\u0107 ich przyci\u0105gnie. Niebawem w nowo otwartym solarium zjawia si\u0119 Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67164846":["Pawe\u0142 i Sylwia b\u0119d\u0105 mieli chwil\u0119, by porozmawia\u0107 w cztery oczy. Kampio wie, \u017Ce mimo i\u017C jest samotnym ojcem, to w nastawieniu dziewczyn nic to nie zmienia. \u0141ukasz pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, co z nim jest nie tak. Matka Paw\u0142a postanowi\u0142a zainteresowa\u0107 si\u0119 \u017Cyciem mi\u0142osnym syna. Bandziorkowi ci\u0119\u017Cko pogodzi\u0107 si\u0119 z losem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67164847":["Zbyszek Snajper zosta\u0142 bezdomnym. W\u00F3wczas w jego \u017Cyciu niespodziewanie pojawi\u0142a si\u0119 dziewczyna. Pawe\u0142 i Sylwia rozmawiaj\u0105 z rodzicami. Kinia i Robert powoli planuj\u0105 wsp\u00F3ln\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. Sylwia, siostra Kampia, jeszcze nie wybra\u0142a narzeczonego. Wiesiek nie ma szcz\u0119\u015Bcia do kobiet. Ka\u017Cda wyje\u017Cd\u017Ca niemal od razu po pierwszym spotkaniu z nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67164848":["Gienio i Andrzej musz\u0105 znale\u017A\u0107 matk\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla niedawno narodzonego cielaka, kt\u00F3ry nagle zosta\u0142 osierocony. Je\u015Bli nie zdo\u0142aj\u0105, ciel\u0119 nie ma szans na prze\u017Cycie. Agnieszka i Jarek przymierzaj\u0105 si\u0119 do sprz\u0105tania obory, aby ich krowy \u017Cy\u0142y w wi\u0119kszym komforcie. S\u0105 zadowoleni z efekt\u00F3w pracy, ale jedna z kr\u00F3w psuje dobry nastr\u00F3j, uciekaj\u0105c. Agnieszka i Jarek musz\u0105 schwyta\u0107 zbiega. W Pokaniewie Tomek, aby lepiej kontrolowa\u0107 jako\u015B\u0107 mleka, instaluje nowoczesny zbiornik. Tymczasem jego \u017Cona Monika i jej znajome przygotowuj\u0105 wieniec do\u017Cynkowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67164849":["Kostaryka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67164850":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67164851":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67164852":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67164853":["48h. Zaginieni
Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych wyja\u015Bnia, co dzieje si\u0119, gdy bliska osoba znika bez \u015Bladu. Najlepsi detektywi, psycholodzy i specjali\u015Bci z dziedziny kryminalistyki przeprowadzaj\u0105c czynno\u015Bci \u015Bledcze analizuj\u0105 czas tu\u017C przez incydentem, relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz potencjalne konflikty, aby rodzina mog\u0142a pozna\u0107 prawd\u0119 o losie nieobecnych. Fabu\u0142a zosta\u0142a osadzona na podstawie prawdziwych zdarze\u0144, a ka\u017Cdy odcinek stanowi ca\u0142\u0105 histori\u0119 48-godzinnego \u015Bledztwa zako\u0144czonego wyja\u015Bnieniem sprawy. Program jest inspirowany Centrum Poszukiwa\u0144 Os\u00F3b Zaginionych, kt\u00F3re dzia\u0142a przy Komendzie G\u0142\u00F3wnej Policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67164854":["By\u0142y pi\u0142karz Marcin zak\u0142ada monitoring, poniewa\u017C ostatnio dosz\u0142o do kilku pr\u00F3b w\u0142amania do jego samochodu. Dzi\u0119ki temu m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce pod jego nieobecno\u015B\u0107 do \u017Cony, Karoliny, przyje\u017Cd\u017Ca obcy m\u0119\u017Cczyzna. Damian Pietrow i jego ludzie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Ju\u017C pierwszego dnia odkrywaj\u0105, \u017Ce Karolina - w sekrecie przed m\u0119\u017Cem - wybiera si\u0119 na rozbieran\u0105 sesj\u0119 fotograficzn\u0105. Tam dostaje propozycj\u0119 dalszej wsp\u00F3\u0142pracy. Detektywi nadal obserwuj\u0105 kobiet\u0119, chc\u0105c si\u0119 dowiedzie\u0107, czy ma ona tak\u017Ce inne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"67164855":["Re\u017C.: Ron Underwood.
The Girl With No Name
Meredith, Cristina i inni rezydenci rozpoczynaj\u0105 nowy etap swojej kariery. Jedni z nich je\u017Cd\u017C\u0105 na rozmowy kwalifikacyjne, inni wysy\u0142aj\u0105 aplikacje. Do szpitala trafia m\u0142oda kobieta o nieznanej to\u017Csamo\u015Bci. Znaleziono j\u0105 na dnie w\u0105wozu. Jest wych\u0142odzona i poraniona. Ratownicy uznali, \u017Ce mia\u0142a wypadek w g\u00F3rach. Teddy na zdj\u0119ciu rentgenowskim rozpoznaje jednak, \u017Ce to ofiara tortur. \u015Aledczy s\u0105dz\u0105, \u017Ce to dziewczyna, kt\u00F3ra zosta\u0142a uprowadzona w wieku sze\u015Bciu lat. Pacjentka ze wzgl\u0119du na ci\u0119\u017Ckie urazy pilnie potrzebuje operacji. Meredith zdo\u0142a\u0142a nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontakt, zostaje przy niej pomimo um\u00F3wionych spotka\u0144 kwalifikacyjnych w sprawie nowej pracy. Richard odwiedza Adele w o\u015Brodku dla os\u00F3b chorych na alzheimera. Poznaje sekret \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"67164856":["Jerzy Kryszak
Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich komik\u00F3w. Jest znany z parodiowania takich postaci jak Lech Wa\u0142\u0119sa, Andrzej Lepper czy Adam Michnik. Ten uwielbiany przez publiczno\u015B\u0107 satyryk nie tylko doskonale na\u015Bladuje g\u0142osy i maniery r\u00F3\u017Cnych osobisto\u015Bci, ale te\u017C potrafi sprawi\u0107, \u017Ce ich wypowiedzi nabior\u0105 ca\u0142kiem nowego sensu. Wyst\u0119py komika to \u015Bwietna zabawa, a jednocze\u015Bnie b\u0142yskotliwy komentarz spraw bie\u017C\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67164857":["Kabaret Elita, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a i Kabaretu Inaczej, cz\u0119\u015B\u0107 1
Ka\u017Cdy zna kultowe piosenki napisane i wykonywane przez wroc\u0142awski Kabaret Elita. W\u015Br\u00F3d nich mo\u017Cna znale\u017A\u0107 takie przeboje jak \"Do serca przytul psa\", \"Nie odlecimy do ciep\u0142ych kraj\u00F3w\", \"Czego si\u0119 boisz g\u0142upia\" czy \"Warto by\u0142o czeka\u0107\". Podczas wyj\u0105tkowego wyst\u0119pu przygotowanego specjalnie dla stacji Nowa TV Elicie go\u015Bcinnie towarzysz\u0105 panowie z kabaretu Inaczej oraz wielokrotnie nagradzany Kabaret Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67164858":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67164859":["La Bella Vita
\u0141owcy dostaj\u0105 informacj\u0119 od Harady, \u017Ce w Polsce ukrywa si\u0119 Marcello, by\u0142y boss w\u0142oskiej mafii. Wed\u0142ug oficjalnych danych m\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 trzy lata temu w wybuchu samochodu-pu\u0142apki. Jednak par\u0119 dni temu skontaktowa\u0142 si\u0119 ze swoim synem we W\u0142oszech. Klaudia odkrywa, \u017Ce telefon, z kt\u00F3rego dzwoni\u0142 Marcello logowa\u0142 si\u0119 z jednego z warszawskich osiedli. Podejrzenia budzi w\u0142oska pizzeria, kt\u00F3ra powsta\u0142a w tej okolicy trzy lata temu, a jej w\u0142a\u015Bcicielem jest W\u0142och. Mary\u015Bka zatrudnia si\u0119 tam jako kelnerka i pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o szefie. W mi\u0119dzyczasie Patryk i Klaudia prze\u015Bwietlaj\u0105 pracownik\u00F3w. W nocy Mary\u015Bka wchodzi do pizzerii z Patrykiem, \u015Bci\u0105gaj\u0105 odciski palc\u00F3w z biura Lorenzo i zak\u0142adaj\u0105 tam pods\u0142uch. Nast\u0119pnego dnia w\u0142a\u015Bciciel lokalu wo\u0142a Mary\u015Bk\u0119 do siebie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta zosta\u0142a zdemaskowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"67164860":["Uratujcie m\u00F3j wzrok
Odcinek po\u015Bwi\u0119cono jaskrze, cz\u0119sto wyst\u0119puj\u0105cej chorobie oczu, kt\u00F3ra nieleczona prowadzi do utraty wzroku. Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Sylwii. Kobieta oczekuje na operacj\u0119 nowatorsk\u0105 metod\u0105 zwan\u0105 kanaloplastyk\u0105. Eksperci wyja\u015Bni\u0105, na czym polega ten zabieg i czym r\u00F3\u017Cni si\u0119 od powszechnie stosowanego. Kolejna bohaterka ma przej\u015B\u0107 bardzo skomplikowan\u0105 operacj\u0119. Podczas jednego zabiegu lekarze postaraj\u0105 si\u0119 wyleczy\u0107 jej jaskr\u0119 i usun\u0105\u0107 za\u0107m\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"67164861":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67164862":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67164863":["Kabaret pod Wyrwigroszem
Wywodz\u0105cy si\u0119 z Krakowa Kabaret pod Wyrwigroszem to jedna z najbardziej znanych grup tego rodzaju w Polsce. Tym razem satyrycy wyst\u0105pi\u0105 w swoim najnowszym programie pod tytu\u0142em \"Variat\u00E9\". To przezabawna rewia stworzona zar\u00F3wno ze skeczy, jak i piosenek czy inteligentnych monolog\u00F3w. Satyrycy zaskakuj\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 skojarze\u0144 i przenikliwo\u015Bci\u0105 czynionych przez siebie spostrze\u017Ce\u0144. Program odni\u00F3s\u0142 sukces na estradach ca\u0142ego kraju - teraz czas, by poznali go tak\u017Ce telewidzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67164864":["Nowe odcinki popularnego show i pozycja obowi\u0105zkowa ka\u017Cdego mi\u0142o\u015Bnika dobrego humoru. Satyrycy przedstawiaj\u0105 swoje najwi\u0119ksze hity oraz przegl\u0105d absurdalnych i zaskakuj\u0105cych postaci, kt\u00F3re s\u0105 zabawnym komentarzem do naszej codzienno\u015Bci. W rolach g\u0142\u00F3wnych w nowej serii programu wyst\u0105pi\u0105 m.in. Kabaret Nowaki i K2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67164865":["Armatura, bi\u017Cuteria, kawa
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, w jakim wieku ludzie zaczynaj\u0105 k\u0142ama\u0107, omawiaj\u0105 te\u017C wiadomo\u015Bci naukowe, m.in. o kanadyjskiej deskorolce do latania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"67164866":["Mleko, szminka, szkolenie pilot\u00F3w
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, czy wi\u0119kszy wp\u0142yw wywiera grupa na jednostk\u0119 czy odwrotnie. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowe, m.in. aparat fotograficzny dla psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]]}