{"63801376":["Desperat
Zagin\u0105\u0142 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry po domowej awanturze opu\u015Bci\u0142 dom - mia\u0142 przy sobie pistolet. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo Natalia Nowak i Robert Barcz ustalaj\u0105, \u017Ce pistolet to tylko cz\u0119\u015B\u0107 arsena\u0142u, kt\u00F3ry posiada m\u0119\u017Cczyzna. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 zapobiec tragedii. Nast\u0119pnie policjanci s\u0105 przypadkowymi \u015Bwiadkami b\u00F3jki. Ku ich zdziwieniu ofiara ucieka. \u015Aledczy robi\u0105 wszystko, \u017Ceby namierzy\u0107 zamaskowanego nastolatka, kt\u00F3remu grozi \u015Bmier\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63801377":["Ostatnia randka
W podrz\u0119dnym hostelu zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Na jego ciele kto\u015B wymalowa\u0142 napisy oskar\u017Caj\u0105ce go o zdrad\u0119 i rozwi\u0105z\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zgin\u0119\u0142a od bardzo rzadkiej trucizny. Podejrzana jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, ale nagle pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne zw\u0142oki... R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy cennej figurki sprzed jednej z restauracji. Sprawcami mog\u0105 by\u0107 lokalni z\u0142omiarze, nie\u015Bwiadomi jej warto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63801378":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d75be6f617a30e1dcc6db617e36e066",["N"]],"63801379":["Grzesiek opowiada o tym, w jaki spos\u00F3b pojmuje wolno\u015B\u0107. Szukaj\u0105c jej, porzuca miasto i wyje\u017Cd\u017Ca w Bieszczady. Robert obja\u015Bnia, co powinno si\u0119 robi\u0107 w razie ataku nied\u017Awiedzia. Tymczasem Zdzichu, chc\u0105c pobi\u0107 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105, zwi\u0119ksza cz\u0119stotliwo\u015B\u0107 swoich trening\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63801380":["Batman Arkham Knight","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63801381":["7 sekret\u00F3w, kt\u00F3re odkryjesz po odblokowaniu kamery","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63801382":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63801383":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63801384":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63801385":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176838.jpg","",[]],"63801386":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63801387":["Mass Effect 3: Legendary Edition","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63801388":["Curse of the Dead Gods","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63801389":["Assassin's Creed Valhalla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63801390":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63801391":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63801392":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63801200":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63801201":["Fotograf
W biurze detektyw\u00F3w pojawia si\u0119 Ryszard Wojnicki, kt\u00F3ry niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Marcelin\u0119. Zwi\u0105za\u0142a si\u0119 ona z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3rego Ryszard nie akceptuje. Podejrzewa nawet, \u017Ce dziewczyna jest ofiar\u0105 przemocy. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce podejrzenia klienta to tylko wierzcho\u0142ek g\u00F3ry lodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f6d613fac47fdacc6d2af0fabfe1a6ce",["N"]],"63801202":["Szcz\u0119\u015Bliwy ojciec
Kacper, przyjaciel Tomka, prosi detektywa o pomoc. Jego partnerka Karolina jest w ci\u0105\u017Cy, ale do ko\u0144ca nie wiadomo, czy si\u0119 z tego cieszy. Kiedy Kacper wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119, Tomek i Magda dyskretnie obserwuj\u0105 kobiet\u0119. To, co odkrywaj\u0105, zaskakuje wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9168601d83555ed68eb700fb359824b1",["N"]],"63801203":["Casting do burdelu
Karolina zapisuje si\u0119 do agencji modelek. Nie m\u00F3wi o niczym swojemu ch\u0142opakowi Ma\u0107kowi. Obawia si\u0119, \u017Ce uchodz\u0105cy za zazdro\u015Bnika m\u0119\u017Cczyzna urz\u0105dzi jej scen\u0119 zazdro\u015Bci. Niebawem dziewczyna otrzymuje propozycje udzia\u0142u w kolejnych sesjach zdj\u0119ciowych, a w ko\u0144cu - wyjazdu za granic\u0119. Maciek obawia si\u0119 jednak, \u017Ce agencja, z kt\u00F3r\u0105 zwi\u0105za\u0142a si\u0119 Karolina, nie dzia\u0142a uczciwie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ma racj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/084b28b185c15b836917138c39e1a347",["N"]],"63801204":["Niebezpieczny tr\u00F3jk\u0105t
Sprz\u0105taczka znajduje cia\u0142o swojego pracodawcy ukryte w starym kufrze. W noc zab\u00F3jstwa w domu obecne by\u0142y trzy osoby: skonfliktowani z ofiar\u0105 szwagier oraz wsp\u00F3lnik, a tak\u017Ce \u017Cona, kt\u00F3ra z polisy ubezpieczeniowej m\u0119\u017Ca otrzyma ogromne pieni\u0105dze. Policjanci typuj\u0105 podejrzanego, tymczasem kto\u015B \"po\u017Cycza\" samoch\u00F3d zamordowanego. Do Olgierda przychodzi by\u0142a te\u015Bciowa. Jej m\u0105\u017C Czes\u0142aw wyszed\u0142 z domu kilka godzin temu i nie wr\u00F3ci\u0142. Staruszek mia\u0142 pocz\u0105tki choroby Alzheimera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63801205":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63801206":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63801207":["To nie jest dobry moment
22-letnia Marta odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Jej ch\u0142opak Wojtek w\u0142a\u015Bnie straci\u0142 prac\u0119, a mama czepia si\u0119 o ka\u017Cd\u0105 z\u0142ot\u00F3wk\u0119. \u017Bycie dziewczyny komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy pojawia si\u0119 w nim by\u0142y ch\u0142opak Tomek, kt\u00F3ry chce do niej wr\u00F3ci\u0107. Matka Marty, Wandy, kt\u00F3ra przez wi\u0119kszo\u015B\u0107 swojego \u017Cycia by\u0142a biedna, za wszelk\u0105 cen\u0119 chce, by c\u00F3rka unikn\u0119\u0142a jej losu. Dlatego namawia c\u00F3rk\u0119, aby ponownie zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z zamo\u017Cnym Tomkiem. Zdaje si\u0119 nie pami\u0119ta\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 wobec jej c\u00F3rki agresywny. Tymczasem Wojtek zostaje pobity i trafia do szpitala. Marta obawia si\u0119, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 Tomka. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce przysz\u0142y ojciec po\u017Cyczy\u0142 pieni\u0105dze od podejrzanych ludzi, kt\u00F3rzy teraz upominaj\u0105 si\u0119 o swoje. Marta nie wie, czy b\u0119dzie jeszcze kiedy\u015B mog\u0142a zaufa\u0107 partnerowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879764.jpg","",["N"]],"63801208":["Czaszka
Karina Nowacka, ilustratorka ksi\u0105\u017Cek dla dzieci i \u017Cona architekta Wiktora, jest te\u017C matk\u0105 Filipa, kt\u00F3ry studiuje w Belgii. Kobieta bardzo si\u0119 cieszy z nowego domu, do kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bnie si\u0119 wprowadzi\u0142a. Z tej okazji urz\u0105dza imprez\u0119 w ogrodzie. W trakcie zabawy pies ich s\u0105siada, emeryta D\u0105browskiego, przynosi fragmenty ludzkiej czaszki. Karina i Wiktor m\u00F3wi\u0105 policji, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142 miesi\u0105c wcze\u015Bniej i nikt go od rej pory nie widzia\u0142. Tymczasem w okolicy czu\u0107 bardzo nieprzyjemny zapach, kt\u00F3ry z dnia na dzie\u0144 si\u0119 wzmaga. Karina zaczyna mie\u0107 obsesj\u0119 na punkcie zaginionego s\u0105siada. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej widzi m\u0142od\u0105 ci\u0119\u017Carn\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra dobija si\u0119 do drzwi D\u0105browskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163822.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a6152be845418b806c5f6c1e03cf9506",["N"]],"63801209":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63801210":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801211":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63801212":["Rodzicielska duma
Anna i jej m\u0105\u017C Dariusz wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dorastaj\u0105c\u0105 c\u00F3rk\u0119. Dziewczyna nie potrafi sprosta\u0107 oczekiwaniom wymagaj\u0105cego ojca, kt\u00F3ry nigdy nie jest z niej zadowolony. Nie ma odwagi powiedzie\u0107 mu o tym, \u017Ce si\u0119 zakocha\u0142a. Anna, kt\u00F3ra przypadkowo spotyka par\u0119, zaprasza ch\u0142opaka c\u00F3rki, Ma\u0107ka, na rodzinne spotkanie. Ono jednak nie przebiega zgodnie z planem. Zrozpaczona Karolina ucieka z domu. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej w domu rodziny dochodzi do w\u0142amania. Sprawcy knebluj\u0105 Ann\u0119, gdy ta usi\u0142owa\u0142a ich powstrzyma\u0107. Kobieta z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce jednym z rabusi\u00F3w jest jej c\u00F3rka, drugim za\u015B jej ch\u0142opak. Darek dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/953798b61cd20661dd1306c7728cbfe4",["N"]],"63801213":["W majestacie prawa
Do domu prokuratora w\u0142amuje si\u0119 przest\u0119pca. Poszkodowany strzela do w\u0142amywacza i zabija go. Twierdzi, \u017Ce dzia\u0142a\u0142 w obronie w\u0142asnej. Detektywi szybko jednak ustalaj\u0105, \u017Ce s\u0142owa poszkodowanego mijaj\u0105 si\u0119 z prawd\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce prokurator zna\u0142 swoj\u0105 ofiar\u0119 i mia\u0142 sw\u00F3j interes w tym, aby si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176385.jpg","",["N"]],"63801214":["Grzegorz pr\u00F3buje zrozumie\u0107 trudn\u0105 sytuacj\u0119 Wowy. Widzi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest przestraszony. Postanawia mu pom\u00F3c. Kierownikowi budowy nie podoba si\u0119 postawa Grzegorza i zamierza mu przeszkodzi\u0107. Emilka spotyka si\u0119 z matk\u0105 Maszy. Chce porozmawia\u0107 na temat toksycznej relacji, w kt\u00F3rej kobieta tkwi. Mateusz zajmuje si\u0119 przezi\u0119bion\u0105 Mart\u0105. Daje jej tak\u017Ce wykonany przez siebie prezent. Laura martwi si\u0119 o Grzegorza, kt\u00F3ry nie wraca z pracy o ustalonej porze. Nie mo\u017Ce si\u0119 do niego dodzwoni\u0107. Celina rozmawia z Romanem na temat swojej sytuacji. Kobieta dobrze si\u0119 czuje w towarzystwie m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63801215":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63801216":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63801217":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63801218":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801219":["Re\u017C.: Chris Miller, Raman Hui.
Shrek i Fiona wiod\u0105 spokojne i szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie na swoim bagnisku. Tymczasem kr\u00F3l Zasiedmiog\u00F3rogrodu, Harold, powa\u017Cnie zapada na zdrowiu. Przeczuwaj\u0105c rych\u0142\u0105 \u015Bmier\u0107, na swego nast\u0119pc\u0119 wyznacza zi\u0119cia. Skromny i nieobyty w dworskiej etykiecie ogr nie zamierza przyjmowa\u0107 odpowiedzialnej funkcji w\u0142adcy. Postanawia jednak znale\u017A\u0107 idealnego dziedzica tronu. Wybornym kandydatem wydaje si\u0119 zbuntowany kuzyn Fiony, ksi\u0105\u017C\u0119 Artie. Shrek z pomoc\u0105 wiernych towarzyszy, os\u0142a i Kota w Butach, wyrusza do odleg\u0142ego Worcestershire, by sprowadzi\u0107 m\u0142odzie\u0144ca. Tu\u017C przed wypraw\u0105 Fiona oznajmia m\u0119\u017Cowi, \u017Ce zostan\u0105 rodzicami. Ogra zaczynaj\u0105 gn\u0119bi\u0107 obawy zwi\u0105zane z czekaj\u0105cymi go po powrocie obowi\u0105zkami ojca. Nie wie jeszcze, \u017Ce jego nieobecno\u015B\u0107 zamierza wykorzysta\u0107 zdegradowany Ksi\u0105\u017C\u0119 z Bajki, kt\u00F3ry ze swoj\u0105 band\u0105 planuje zamach stanu. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 brawurowej serii o przygodach zielonego stwora, nakr\u0119cona na podstawie ksi\u0105\u017Cki Williama Steiga. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Zbigniew Zamachowski (Shrek), Jerzy Stuhr (osio\u0142), Agnieszka Kunikowska (Fiona) oraz Wojciech Malajkat (Kot w Butach).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1913663.jpg","",["N"]],"63801220":["Re\u017C.: Bryan Singer.
Lata 80. XX wieku. Min\u0119\u0142a dekada od ujawnienia si\u0119 mutant\u00F3w i zamachu Magneto, kt\u00F3ry zosta\u0142 udaremniony przez Mystique. Szko\u0142a profesora Charlesa Xaviera doskonale prosperuje i przyjmuje nowych, obdarzonych niezwyk\u0142ymi talentami uczni\u00F3w. Tymczasem w Egipcie do \u017Cycia powraca En Sabah Nur, kt\u00F3rego przez wieki czczono niczym boga. Potrafi on absorbowa\u0107 moce innych mutant\u00F3w, dzi\u0119ki czemu zyska\u0142 nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107 i sta\u0142 si\u0119 niepokonany. Po przebudzeniu postanawia zniszczy\u0107 wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 cywilizacj\u0119, kt\u00F3ra bardzo go zawiod\u0142a. Tyran pragnie przej\u0105\u0107 niepodzieln\u0105 w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. Werbuje obdarzonych nadludzkimi mo\u017Cliwo\u015Bciami Storm, Angela i Psylock. Dociera r\u00F3wnie\u017C do Magneto, kt\u00F3ry rozczarowany i pozbawiony z\u0142udze\u0144, uda\u0142 si\u0119 na dobrowolne wygnanie - znalaz\u0142 schronienie w Polsce, gdzie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodzin\u0119 i podj\u0105\u0142 prac\u0119 w fabryce stali. Do\u0142\u0105cza on do En Sabah Nura, zwanego Apocalypse. Los B\u0142\u0119kitnej Planety zdaje si\u0119 przes\u0105dzony. Charles Xavier, Jean Grey oraz przedstawiciele m\u0142odego pokolenia postanawiaj\u0105 powstrzyma\u0107 wroga i pokrzy\u017Cowa\u0107 jego zamiary. Nie b\u0119dzie to \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2019644.jpg","",[]],"63801221":["Re\u017C.: Matt Bettinelli-Olpin, Tyle Gillett.
Grace (Samara Weaving) wychodzi za m\u0105\u017C za Alexa (Mark O'Brien). M\u0119\u017Cczyzna nale\u017Cy do szanowanego i maj\u0119tnego rodu Le Domas\u00F3w. W ogromnej rodzinnej posiad\u0142o\u015Bci tu\u017C po ceremonii panna m\u0142oda dowiaduje si\u0119, \u017Ce rodzina ma pewien, do\u015B\u0107 ekscentryczny zwyczaj. Ka\u017Cdy nowy cz\u0142onek rodziny uczestniczy w zabawie w chowanego. Musi znale\u017A\u0107 sobie na tyle dobr\u0105 kryj\u00F3wk\u0119, by nikt go nie znalaz\u0142. Je\u015Bli jednak mu si\u0119 to nie uda, czeka go straszliwy los. Wkr\u00F3tce Grace zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce stawk\u0105 w upiornej grze jest jej \u017Cycie. W \u015Blad za dziewczyn\u0105, przemierzaj\u0105c\u0105 gigantyczn\u0105 rezydencj\u0119, pod\u0105\u017Caj\u0105 bogacze o z\u0142owieszczych zamiarach, kt\u00F3rzy \u015Bwi\u0119cie wierz\u0105, \u017Ce niedope\u0142nienie rytua\u0142u sprowadzi na ich klan nieszcz\u0119\u015Bcia i utrat\u0119 rodzinnej fortuny. To niepierwszy wyst\u0119p Samary Weaving w horrorze; gatunek tej staje si\u0119 jej specjalno\u015Bci\u0105. Aktorka gra\u0142a m.in. w \"Korpo\" i \"Opiekunce\". Za re\u017Cyseri\u0119 filmu odpowiadaj\u0105 stali wsp\u00F3\u0142pracownicy: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin i Chad Villell. Wyst\u0119puj\u0105cy w roli Daniela Le Domasa Adam Brody przyzna\u0142, \u017Ce gra na planie pe\u0142nym sztucznej krwi by\u0142a emocjonuj\u0105cym do\u015Bwiadczeniem.","","",[]],"63801222":["Na dobre i niedobre
W kamienicy, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 Kiepscy pojawia si\u0119 nowy lokator. Ferdek z Pa\u017Adziochem s\u0105 coraz bardziej zaniepokojeni, gdy\u017C ich \u017Cony ulegaj\u0105 niezdrowej fascynacji zab\u00F3jczo przystojnym blondynem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4058",[]],"63801223":["Kraina obfito\u015Bci
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek bior\u0105 udzia\u0142 w rewolucyjnym eksperymencie. Ma on na celu ostatecznie za\u017Cegna\u0107 problem biedy i niedostatku w spo\u0142ecze\u0144stwie polskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4054",[]],"63801642":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"63801643":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63801644":["Pieski ratuj\u0105 wesele
Farmer Yumi i farmer Al bior\u0105 \u015Blub. Ich weselu grozi burza. Psi Patrol musi uchroni\u0107 przyj\u0119cie przed nadchodz\u0105c\u0105 katastrof\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63801645":["Pieski ratuj\u0105 pokaz talent\u00F3w
W Zatoce Przyg\u00F3d zorganizowano pokaz talent\u00F3w. Pani Burmistrz jest bardzo podekscytowana i nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 wyst\u0119p\u00F3w. Obawia si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie zbyt wielu ch\u0119tnych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63801646":["Marshall sam w bazie
Wszystkie pieski opr\u00F3cz Marshalla s\u0105 na treningu spadochronowym. To w\u0142a\u015Bnie on b\u0119dzie musia\u0142 pom\u00F3c zaginionym kotkom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63801647":["Biwak pana Pinga
Sifu i pan Ping rywalizuj\u0105 o uwag\u0119 Po w trakcie biwaku.","","",["N"]],"63801648":["Nadchodzi \u015Bwi\u0119to Halloween. Wszyscy mieszka\u0144cy Biki Dolnego najedz\u0105 si\u0119 strachu, nawet SpongeBob.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"63801649":["Spencer zyskuje nowego wroga. Jego przeciwnikiem jest m\u0142odszy brat Chucka, Chip. Freddie naprawia replik\u0119 lasera z Wojny Galaktyk. Przedmiot przestaje by\u0107 niewinn\u0105 zabawk\u0105.","","",["N"]],"63801651":["Pan Stanis\u0142aw zmaga si\u0119 z nowotworem m\u00F3zgu i nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Utrzymanie rodziny spad\u0142o na barki jego \u017Cony Beaty. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo \u017Badzi\u0142k\u00F3w wychowuje dwie c\u00F3rki - 10-letni\u0105 Karolin\u0119 i 9-letni\u0105 Martyn\u0119. Dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nale\u017Cy do dziadka. Ma przegni\u0142e pod\u0142ogi i dziurawe \u015Bciany. Mieszka\u0144cy \u017Cyj\u0105 w dw\u00F3ch niewielkich pokojach. Najbardziej doskwiera im jednak brak \u0142azienki. Ekipa programu zabiera si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164363.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/697c9cf03b3d558943dd278320dbae2a",["JM"]],"63801652":["Pa\u0144stwo Janiccy z dzie\u0107mi, Klaudi\u0105 i Micha\u0142em, \u017Cyj\u0105 w niewielkim mieszkaniu w starym, zniszczonym budynku. Wilgo\u0107 i grzyb \u017Ale wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia o\u015Bmioletniego ch\u0142opca, kt\u00F3ry jest astmatykiem. Na dodatek w domu jest tylko prowizoryczne ogrzewanie. Woda nie dochodzi do kuchni, ani wanny w \u0142azience. Pan Marek, g\u0142owa rodziny, nie jest w stanie sam wyremontowa\u0107 lokalu. Z pomoc\u0105 przychodzi ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164363.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e73071a08c628d46a6c22c7b406d7c41",["JM"]],"63801653":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","","",["N"]],"63801654":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","","",["N"]],"63801655":["Dejwid Koperfilc
Po obejrzeniu programu ze znanym magikiem Dejwidem Koperficem, Ferdek i Waldek postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w konkursie na najlepszego iluzjonist\u0119. Musz\u0105 przygotowa\u0107 program i przekona\u0107 do tego Halin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4154",["N"]],"63801656":["Ta okropna niedziela
Ferdek, Waldek, Boczek i Pa\u017Adzioch zastanawiaj\u0105 si\u0119, co zrobi\u0107 z niedzielnym popo\u0142udniem. Mimo wielu pomys\u0142\u00F3w i pr\u00F3b zorganizowania sobie czasu, nie mog\u0105 si\u0119 zdecydowa\u0107, kt\u00F3ry z nich b\u0119dzie najlepszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4079",["N"]],"63801657":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Nadszed\u0142 dzie\u0144 \u015Blubu Callie i Arizony. Rodzice pierwszej z kobiet nie s\u0105 zachwyceni zbli\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 uroczysto\u015Bci\u0105. Ich c\u00F3rka oficjalnie zwi\u0105\u017Ce si\u0119 z lesbijk\u0105, a na dodatek urodzi\u0142a nie\u015Blubne dziecko. Do Seattle przybywaj\u0105 dzieci z Afryki w ramach wymy\u015Blonego przez Aleksa programu badawczego. Jeden z ma\u0142ych pacjent\u00F3w pilnie wymaga zabiegu kardiochirgicznego. Cristina chce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w operacji. Jackson jest sfrustrowany, bo w ramach swoich bada\u0144 musi opiekowa\u0107 si\u0119... myszami. Alex unika Meredith po tym, jak przy\u0142apa\u0142 j\u0105 na przydzieleniu Adele wbrew procedurom nowatorskiego leku na alzheimera. Derek prosi \u017Con\u0119, by adoptowali osierocon\u0105 afryka\u0144sk\u0105 dziewczynk\u0119, kt\u00F3ra te\u017C b\u0119dzie operowana w Seattle Grace. Wcze\u015Bniej powinni zawrze\u0107 zwi\u0105zek ma\u0142\u017Ce\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63801658":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",[]],"63801659":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63801660":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["JM"]],"63801661":["We wsi Piaski stoi stary zrujnowany dom z czerwonej ceg\u0142y. Chcia\u0142aby w nim zamieszka\u0107 pani Magda wraz z synem Miko\u0142ajem. Ojciec ch\u0142opca zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad rodzin\u0105 i ma s\u0105dowy zakaz zbli\u017Cania si\u0119 do bliskich. Po traumatycznych przygodach ch\u0142opiec potrzebuje terapii i spokoju. Obecnie wraz z matk\u0105 pomieszkuje w kuchni u dziadk\u00F3w. Mimo wysi\u0142k\u00F3w pani Magdy ich dom nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Nie ma w nim kuchni ani \u0142azienki, a w pozosta\u0142ych pomieszczeniach brakuje pod\u0142\u00F3g i sufit\u00F3w. Budynek trzeba te\u017C ociepli\u0107. Pi\u0119kny dom dla matki i jej syna zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk, a wykona go Artur Witkowski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63801662":["W Goszczynie mieszka pan Stanis\u0142aw wraz z dw\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna niedawno pochowa\u0142 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra zmar\u0142a na gru\u017Alic\u0119. Rodzina wci\u0105\u017C jeszcze nie otrz\u0105sn\u0119\u0142a si\u0119 po tej tragedii. Ojciec wraz z dzie\u0107mi zajmuje dwa pomieszczenia oddzielone korytarzem, kt\u00F3ry prowadzi tak\u017Ce do mieszkania s\u0105siad\u00F3w. W domu brakuje \u0142azienki - funkcj\u0119 t\u0119 pe\u0142ni oddzielona parawanem cz\u0119\u015B\u0107 kuchni. Wszyscy \u015Bpi\u0105 w jednym pokoju. Nastolatki ani ich ojciec nie maj\u0105 w\u0142asnego k\u0105ta. Uk\u0142ad budynku jest ogromnym wyzwaniem dla architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza. Remontu podejmuje si\u0119 ekipa budowlana, kt\u00F3r\u0105 kieruje Przemys\u0142aw O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63801663":["Pa\u017A kr\u00F3lowej
Jolasia pod wp\u0142ywem obejrzanego w telewizji programu postanawia zosta\u0107 kr\u00F3low\u0105. Twierdzi, \u017Ce to stan umys\u0142u, nie funkcja. \u017Bona Waldemara zaczyna lansowa\u0107 w swoim otoczeniu nowy styl \u017Cycia. Rozpoczyna mod\u0119, kt\u00F3r\u0105 podchwytuj\u0105 inne znajome kobiety. Na jej drodze staje te\u017C Kr\u00F3lowa Weronika Babilona (Weronika Ksi\u0105\u017Ckiewicz) oraz Kat (Mariusz W\u0119g\u0142owski).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ca11bde72a0223e8871384e237b3c254",["N"]],"63801664":["Marian ma syna
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch dzieli si\u0119 z Ferdkiem szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma syna, o kt\u00F3rego istnieniu do tej pory nie wiedzia\u0142. Twierdzi, \u017Ce Janusz (S\u0142awomir Szcz\u0119\u015Bniak) jest owocem jego dawnego, przelotnego romansu z pewn\u0105 pi\u0119kn\u0105 Romk\u0105 (Edyta Herbu\u015B). \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny jest pe\u0142na najgorszych obaw. Szczeg\u00F3lnie martwi j\u0105 kwestia testamentu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b1c9733ccb9ed56508604d69b0fec90a",["N"]],"63801665":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63801666":["Re\u017C.: Hideo Nakata.
Sze\u015B\u0107 miesi\u0119cy po mro\u017C\u0105cych krew w \u017Cy\u0142ach wydarzeniach w Seattle Rachel Keller (Naomi Watts) i jej syn Aidan (David Dorfman) staraj\u0105 si\u0119 uciec przed nawiedzaj\u0105cymi ich wspomnieniami. Kobieta decyduje si\u0119 na przeprowadzk\u0119 do nadmorskiego miasteczka Astoria w stanie Oregon, licz\u0105c, \u017Ce tu rozpoczn\u0105 nowe \u017Cycie. Nadzieje okazuj\u0105 si\u0119 p\u0142onne. W okolicy dochodzi do zbrodni, w kt\u00F3rej kluczowa jest kaseta wideo. Rachel zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce m\u015Bciwa Samara (Bonnie Morgan) powr\u00F3ci\u0142a i zamierza sia\u0107 terror i \u015Bmier\u0107. Druga cz\u0119\u015B\u0107 znanego horroru.","","",[]],"63801667":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63801668":["Szkielet Fon Bibersztajna
Na podw\u00F3rku kamienicy Kiepskich prowadzone s\u0105 prace remontowe. Pracuj\u0105ca tam ekipa niespodziewanie wykopuje ludzki szkielet. Boczek jest zdenerwowany. M\u00F3wi, \u017Ce to z\u0142y znak i \u017Ce prawdopodobnie budynek zosta\u0142 postawiony na terenie starego poga\u0144skiego cmentarza. Tymczasem Pa\u017Adzioch ma na ten temat zupe\u0142nie inn\u0105 teori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3970",["N"]],"63801669":["Haracz
Bu\u017Aka i Murek przyjmuj\u0105 pierwsz\u0105 spraw\u0119 w nowej siedzibie kancelarii. Zg\u0142asza si\u0119 do nich wydawca, kt\u00F3ry zap\u0142aci\u0142 autorowi popularnych krymina\u0142\u00F3w du\u017C\u0105 zaliczk\u0119 za jego ostatni\u0105 ksi\u0105\u017Ck\u0119, ale nie dosta\u0142 maszynopisu. Nadia stara si\u0119 wp\u0142yn\u0105\u0107 na zachowanie aroganckiego nowego wsp\u00F3\u0142pracownika, Adama. U\u017Cywa do tego swojego sprytu i uroku osobistego. Jednocze\u015Bnie pomaga drobnym przedsi\u0119biorcom z Pragi, kt\u00F3rych n\u0119kaj\u0105 przest\u0119pcy wymuszaj\u0105cy haracze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63801670":["Mieszkaj\u0105ca w Borkowie Wielkim pani Hanna wychowuje c\u00F3rk\u0119 Milen\u0119, od urodzenia cierpi\u0105c\u0105 na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Kobieta z powodu niedawno doznanego pora\u017Cenia nerwu twarzowego nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ego zatrudnienia. Jej lokum ca\u0142kowicie nie nadaje si\u0119 dla niepe\u0142nosprawnych os\u00F3b. Zim\u0105 jest ogrzewane przez piec, kt\u00F3ry nieustannie trzeba dogl\u0105da\u0107. \u0141azienka to tak naprawd\u0119 jedynie wanna, do kt\u00F3rej wod\u0119 trzeba grza\u0107 na kuchni. Do tego wszystkiego dach przecieka. Katarzyna Dowbor oraz architekt Martyna Kupczyk i budowla\u0144cy zabieraj\u0105 si\u0119 do remontu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/80a37d984aa236c1a333411ea71e1f22",["JM"]],"63801671":["Poprawianie urody
Martyna chce zamieszka\u0107 z Tomkiem. W zaufaniu m\u00F3wi mu o swoim najwi\u0119kszym kompleksie - odstaj\u0105cych uszach. Ukochany przekonuje, by zdecydowa\u0142a si\u0119 na korekcj\u0119 tej niedoskona\u0142o\u015Bci. Wkr\u00F3tce wybranek namawia j\u0105 na kolejne operacje. Dziewczyna decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust, ale z powodu z\u0142ego samopoczucia usuwa implanty. W\u00F3wczas Tomek z ni\u0105 zrywa. Ch\u0142opak zaczyna zabiega\u0107 o wzgl\u0119dy jej znajomej, Joli. Now\u0105 partnerk\u0119 tak\u017Ce namawia na zabiegi upi\u0119kszaj\u0105ce. Martyna pr\u00F3buje porozmawia\u0107 z kole\u017Cank\u0105, ta jednak nie chce s\u0142ucha\u0107, podejrzewaj\u0105c o zazdro\u015B\u0107. Gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 j\u0105 odwiedzi\u0107, znajduje Jol\u0119 nieprzytomn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c18432546451d3714a2c5bfb26512efd",["N"]],"63801672":["UFO
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce wszed\u0142 w bezpo\u015Bredni kontakt z obc\u0105 cywilizacj\u0105. Twierdzi ponadto, \u017Ce g\u0142\u00F3wn\u0105 bol\u0105czk\u0105 UFO jest ich poga\u0144stwo i brak wiary w wy\u017Csze warto\u015Bci. Kompletuje wi\u0119c ekwipunek, aby wyruszy\u0107 w kosmos z misj\u0105 nawr\u00F3cenia wszech\u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5503d8c497004fc6be53f5f03a51eec8",["N"]],"63801224":["Pan Jacek wraz z \u017Con\u0105 i tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka na jednym z cz\u0119stochowskich osiedli. Ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 osobami niepe\u0142nosprawnymi, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Ich mieszkanie nie nadaje si\u0119 jednak dla pi\u0119ciu os\u00F3b. Na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb, a pr\u0105d doprowadzono tylko do jednego pomieszczenia. Kuchnia i \u0142azienka tak\u017Ce pilnie wymagaj\u0105 remontu. Podczas gdy rodzina wypoczywa na wakacjach, ich dom odmieni\u0105 Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105.","","",["JM"]],"63801225":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"63801226":["Wnuczek
Nastoletni Kuba nie mo\u017Ce wytrzyma\u0107 w domu rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 ze sob\u0105 do porozumienia. Ch\u0142opak w ko\u0144cu przeprowadza si\u0119 do swojego dziadka, Romana. M\u0119\u017Cczyzna wraz z \u017Con\u0105 wspiera wnuka w realizacji hobby, kt\u00F3re - zdaniem rodzic\u00F3w ch\u0142opaka - kolidowa\u0142o z nauk\u0105. Tymczasem Roman jest podekscytowany, \u017Ce Kuba jest rozpoznawany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w i intensywnie dzia\u0142a w Internecie.","","",["N"]],"63801227":["Fatalne zauroczenie
Przypadkowy przechodzie\u0144 widzi, jak m\u0142oda kobieta zostaje potr\u0105cona przez samoch\u00F3d, a nast\u0119pnie wci\u0105gni\u0119ta do wn\u0119trza pojazdu. Na miejscu zdarzenia policjanci znajduj\u0105 okulary, kt\u00F3re mog\u0142y nale\u017Ce\u0107 do uprowadzonej. Na komisariacie pojawiaj\u0105 si\u0119 rodzice zaginionej, kt\u00F3rzy rzucaj\u0105 nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Wyja\u015Bniaj\u0105, \u017Ce ich c\u00F3rka by\u0142a prze\u015Bladowana przez kole\u017Cank\u0119 ze studi\u00F3w. Tymczasem Agnieszka spotyka si\u0119 z pracownikiem socjalnym, kt\u00F3ry informuje j\u0105, \u017Ce sta\u0142a si\u0119 rodzin\u0105 zaprzyja\u017Anion\u0105 Emilki. Uszcz\u0119\u015Bliwiona kobieta nie ustaje w wysi\u0142kach, by sta\u0107 si\u0119 dla swojej wychowanki rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mo\u017Ce to utrudni\u0107 specyfika wykonywanej przez ni\u0105 pracy.","","",["N"]],"63801228":["Ksi\u0119gowy
35-letni Kacper, z zawodu ksi\u0119gowy, nie wraca z firmowego wyjazdu integracyjnego. Zagini\u0119cie zg\u0142asza jego \u017Cona Beata. W czasie poszukiwa\u0144 policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie by\u0142 przyk\u0142adem wierno\u015Bci ma\u0142\u017Ce\u0144skiej, a kolejne podboje mi\u0142osne coraz bardziej komplikowa\u0142y jego \u017Cycie. Do tego okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 skonfliktowany z szefem firmy, kt\u00F3remu jego znikni\u0119cie jest w zasadzie na r\u0119k\u0119.","","",["N"]],"63801229":["Micha\u0142 Kosi\u0144ski trafia do szpitala z atakiem kolki nerkowej. Opiekuje si\u0119 nim Alina, \u017Cona jego przyjaciela z dzieci\u0144stwa. U pacjenta zostaje rozpoznana nieuleczalna choroba - pl\u0105sawica Huntingtona. Alina jest przera\u017Cona, poniewa\u017C przed laty mia\u0142a romans z koleg\u0105 m\u0119\u017Ca, a jej syn Tymek jest owocem zdrady. By\u0107 mo\u017Ce on r\u00F3wnie\u017C choruje. B\u0119dzie musia\u0142a wyzna\u0107 synowi prawd\u0119 o jego biologicznym ojcu i nam\u00F3wi\u0107 go na badania genetyczne.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f9bab639a8a613f656fc71c059f6ddee",[]],"63801230":["Feralny artyku\u0142
Do biura detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Anita St\u0119pie\u0144, kt\u00F3ra jest zast\u0119pc\u0105 redaktora naczelnego w jednej z warszawskich gazet. Kobieta prosi Malanowskiego i jego ekip\u0119 o odnalezienie jednej z jej dziennikarek, Iwony Skalskiej. Ostatnio pracowa\u0142a ona nad artyku\u0142em o przemocy w agencjach towarzyskich. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce swoje tajemnice ma te\u017C klientka detektyw\u00F3w...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ab5866f7569079a8cbd7c637f7868945",[]],"63801231":["Sekret ojca
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Patrycja, zaniepokojona wzajemnymi relacjami jej rodzic\u00F3w. Chce, by Malanowski i jego ludzie dowiedzieli si\u0119, czy jej ojciec ma romans. Detektywi bardzo szybko potwierdzaj\u0105 jej podejrzenia, jednak pojawia si\u0119 kolejne pytanie: kim jest tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, mieszkaj\u0105cy na dzia\u0142ce ojca klientki i dlaczego go szanta\u017Cuje?","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fa63603d62d7263c0c7d8f1a75aa99ed",[]],"63801232":["Iwona i S\u0142awek wci\u0105\u017C wspominaj\u0105 pierwsze wsp\u00F3lne chwile. Kampio nie ma ani dziewczyny, ani pracy, a wci\u0105\u017C brakuje mu czasu. Kapslowi i Micha\u0142owi si\u0119 powiod\u0142o, obaj maj\u0105 prac\u0119. Ukochana Jarusia wyjecha\u0142a na kilka dni, by uregulowa\u0107 zaleg\u0142e sprawy rodzinne. Kobieta, z kt\u00F3r\u0105 Supermario wi\u0105za\u0142 plany na przysz\u0142o\u015B\u0107, pogardzi\u0142a jego uczuciem. Pan Janek Pszczelarz pozna\u0142 pewn\u0105 pann\u0119. Niestety rozleg\u0142e plany wzi\u0119\u0142y w \u0142eb ju\u017C po pierwszym spotkaniu.","","",["N"]],"63801233":["Jaru\u015B wybaczy\u0142 mamie dzieci\u0119c\u0105 poniewierk\u0119 po domach dziecka i wszelkie k\u0142\u00F3tnie. Cho\u0107 Ryszard jest zamkni\u0119ty na d\u0142ugie miesi\u0105ce, Asia cieszy si\u0119 szcz\u0119\u015Bciem, kt\u00F3re jej podarowa\u0142. Radek skoczy\u0142 na g\u0142\u0119bok\u0105 wod\u0119, rzuci\u0142 prac\u0119 i podj\u0105\u0142 now\u0105, a potem pozna\u0142 dziewczyn\u0119. Mi\u0142o\u015B\u0107 Iwony i S\u0142awka prowadzi ju\u017C tylko do \u015Blubu.","","",["N"]],"63801234":["Pejza\u017C powyborczy
Podczas rozmowy na korytarzu wychodzi na jaw, \u017Ce ka\u017Cdy z mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy jest zwolennikiem innej opcji politycznej i j\u0105 popiera. Na tym tle dochodzi do powa\u017Cnego konfliktu. W rezultacie wzajemne stosunki s\u0105siedzkie ulegaj\u0105 zerwaniu.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3914",["N"]],"63801235":["Twardy g\u0142az
Arnold Boczek zamierza wynaj\u0105\u0107 w\u0142asne mieszkanie z powodu problem\u00F3w finansowych. Chce pozyska\u0107 dodatkowe \u015Brodki. Sam zamieszkuje na korytarzu pod drzwiami Mariana Pa\u017Adziocha. Ferdek stanowczo si\u0119 temu sprzeciwia.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3913",["N"]],"63801236":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"63801237":["Znachor
Janusz wraca do Polski po wielu latach sp\u0119dzonych w Niemczech. Odnawia relacj\u0119 ze swoim bratem Karolem i poznaje jego \u017Con\u0119 Paulin\u0119. Atrakcyjna kobieta robi bardzo dobre pierwsze wra\u017Cenie. Z czasem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Karola nie jest szcz\u0119\u015Bliwe. M\u0119\u017Cczyzna nie radzi sobie bowiem z agresywn\u0105 Paulin\u0105.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28c02752f0404cf1676220816b2b86b4",["N"]],"63801238":["Wnuczek
Nastoletni Kuba nie mo\u017Ce wytrzyma\u0107 w domu rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 ze sob\u0105 do porozumienia. Ch\u0142opak w ko\u0144cu przeprowadza si\u0119 do swojego dziadka, Romana. M\u0119\u017Cczyzna wraz z \u017Con\u0105 wspiera wnuka w realizacji hobby, kt\u00F3re - zdaniem rodzic\u00F3w ch\u0142opaka - kolidowa\u0142o z nauk\u0105. Tymczasem Roman jest podekscytowany, \u017Ce Kuba jest rozpoznawany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w i intensywnie dzia\u0142a w Internecie.","","",["N"]],"63801239":["Chirurg pod no\u017Cem
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 chirurg plastyczny, kt\u00F3ry uwa\u017Ca, \u017Ce kto\u015B go terroryzuje. Podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra niedawno dowiedzia\u0142a si\u0119 o jego romansie z pracownic\u0105 kliniki. Detektywi zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 \u017Con\u0119 i odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 z m\u0142odszym kochankiem, z kt\u00F3rym planuje dokona\u0107 zemsty na m\u0119\u017Cu...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e7a01c57e55b8559379599fa99bec138",[]],"63801240":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63801241":["Pan Jacek wraz z \u017Con\u0105 i tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka na jednym z cz\u0119stochowskich osiedli. Ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 osobami niepe\u0142nosprawnymi, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Ich mieszkanie nie nadaje si\u0119 jednak dla pi\u0119ciu os\u00F3b. Na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb, a pr\u0105d doprowadzono tylko do jednego pomieszczenia. Kuchnia i \u0142azienka tak\u017Ce pilnie wymagaj\u0105 remontu. Podczas gdy rodzina wypoczywa na wakacjach, ich dom odmieni\u0105 Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105.","","",["JM"]],"63801242":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"63801243":["","","",["N"]],"63801244":["Prowadz\u0105ca przygotuje potrawy regionalne w nowoczesnym wydaniu. Na pocz\u0105tek zrobi sa\u0142atk\u0119 z pieczonych burak\u00F3w i koziego sera. Nast\u0119pnie - piecze\u0144 ze schabu faszerowan\u0105 cebul\u0105 i jab\u0142kiem. Ugotuje j\u0105 w jednym garnku z ziemniakami. Potem b\u0119dzie deser - ciasto czekoladowe w stylu brownie z truskawkami.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5297311b68f8760588ddcc81e564146f",["N"]],"63801245":["Po rozstaniu z Wiktorem Patrycja nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie. Gdy wraca do domu, zauwa\u017Ca, \u017Ce Miko\u0142aj gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Anka i Pawe\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu na Karaiby. Kobieta od pewnego czasu ma z\u0142e przeczucia. Okazuje si\u0119, \u017Ce spraw\u0119 Janka mo\u017Cna rozwi\u0105za\u0107 szybciej, ni\u017C si\u0119 wydawa\u0142o. Jego by\u0142a \u017Cona sk\u0142ania si\u0119 ku zawarciu ugody. Do Zuzy dzwoni B\u0142a\u017Cej. Chce z ni\u0105 pom\u00F3wi\u0107 o czym\u015B istotnym. Wkr\u00F3tce si\u0119 godz\u0105. Hubert odbiera Grzesia z przedszkola. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 z nim uda\u0142. Inga odnawia relacje z Sar\u0105. Hania i Marysia w tajemnicy szykuj\u0105 dla niej przyj\u0119cie.","","",[]],"63801246":["Nie do naprawy","","",["N"]],"63801247":["Zieli\u0144ski i G\u00F3ral udaj\u0105 si\u0119 do poprawczaka, z kt\u00F3rego uciek\u0142 podopieczny. Ch\u0142opak nie sprawia\u0142 wcze\u015Bniej problem\u00F3w i za miesi\u0105c mia\u0142 opu\u015Bci\u0107 zak\u0142ad. Str\u00F3\u017Ce prawa przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 innym mieszka\u0144com o\u015Brodka. Wkr\u00F3tce znajduj\u0105 notes uciekiniera. Wynika z niego, \u017Ce by\u0142 u kogo\u015B zad\u0142u\u017Cony. Funkcjonariusze dostaj\u0105 te\u017C zg\u0142oszenie ze sklepu z bielizn\u0105, w kt\u00F3rym klientka dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 kradzie\u017Cy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce z\u0142odziej jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 przebranym za kobiet\u0119 i dobrze zna ekspedientk\u0119. Tymczasem G\u00F3ral zwierza si\u0119 Szymonowi, \u017Ce dziewczyna, kt\u00F3r\u0105 poznali podczas ostatniej interwencji, to Ka\u015Bka, jego dawna mi\u0142o\u015B\u0107. Po po\u0142udniu kobieta chce si\u0119 spotka\u0107 z Bachled\u0105. M\u00F3wi mu, \u017Ce grozi jej niebezpiecze\u0144stwo.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6f1b9b24bca9bf6e3190f6bf961bf7d7",["N"]],"63801248":["Warsztat samochodowy
16-letnia Pamela zosta\u0142a wci\u0105gni\u0119ta do samochodu pod w\u0142asnym domem na oczach kolegi. Trop prowadzi do Darka, kt\u00F3ry pozna\u0142 zaginion\u0105 w internecie, rozkocha\u0142 w sobie, a potem zacz\u0105\u0142 szanta\u017Cowa\u0107. Chcia\u0142, by sprzedawa\u0142a si\u0119 innym m\u0119\u017Cczyznom za pieni\u0105dze. Tymczasem do ojca Pameli dzwoni nieznajomy. M\u00F3wi, i\u017C maj\u0105 zak\u0142adniczk\u0119 i wypuszcz\u0105 j\u0105 za informacj\u0119 o miejscu pobytu jego brata.","","",["N"]],"63801249":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"63801250":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"63801251":["Anka prze\u017Cywa odrzucenie przez Kamila. Laura radzi jej, by skupi\u0142a si\u0119 na swoich obowi\u0105zkach. Jankowi przykro, \u017Ce Kinga zrezygnowa\u0142a z prowadzenia audycji. Okazuje si\u0119, \u017Ce ogl\u0105dalno\u015B\u0107 odcink\u00F3w, kt\u00F3re prowadzi\u0142a, by\u0142a bardzo du\u017Ca. Producent chce, by kobieta wr\u00F3ci\u0142a do pracy. Tymczasem Kinga nie jest zadowolona z tego, \u017Ce Lucynka zrezygnowa\u0142a z pracy w fitness klubie. Mimo nagra\u0144 z monitoringu nie wierzy, \u017Ce jest ona z\u0142odziejk\u0105. Lucynka postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Marta spotyka na targu Mateusza, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 nam\u00F3wi\u0107 na spotkanie. Anka nie jest pewna, czy firma, w kt\u00F3rej pracuje, dzia\u0142a uczciwie. Podejrzewa nielegalne interesy.","","",[]],"63801252":["Kocid\u0142o
Na podw\u00F3rku kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 pojawia si\u0119 tajemniczy, du\u017Cy kocur. Zak\u0142\u00F3ca cisz\u0119 nocn\u0105 g\u0142o\u015Bnym miauczeniem. Ferdek lekcewa\u017Cy problem, natomiast Halina jest zaniepokojona, poniewa\u017C od dzieci\u0144stwa boi si\u0119 kot\u00F3w. Wszelkie pr\u00F3by pozbycia si\u0119 intruza ko\u0144cz\u0105 si\u0119 niepowodzeniem. Co wi\u0119cej zwierzak, nieproszony, zaczyna wchodzi\u0107 do mieszkania Kiepskich. Halina podejrzewa, \u017Ce w spraw\u0119 mog\u0105 by\u0107 zamieszane si\u0142y nieczyste.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/71860a61d32a1cbecab7ce148d983d92",["N"]],"63801253":["Podw\u00F3jna to\u017Csamo\u015B\u0107
Krysia przy\u0142apuje swojego narzeczonego, Wojtka, na k\u0142amstwie. M\u0119\u017Cczyzna dziwnie si\u0119 zachowuje i coraz cz\u0119\u015Bciej znika z domu, niczego nie wyja\u015Bniaj\u0105c. Kobieta rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. Niebawem odkrywa, \u017Ce jej partner prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie i w pewnych kr\u0119gach znany jest jako Jerzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna kilka lat wcze\u015Bniej zosta\u0142 obj\u0119ty programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w. Spotka\u0142 jednak przypadkowo swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0119 i dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce ma syna. Chc\u0105c stan\u0105\u0107 na wysoko\u015Bci zadania, postanowi\u0142 pom\u00F3c kobiecie i dziecku.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e49b5bbf7cde1e985d59925b241c48fa",["N"]],"63801254":["Niezap\u0142acony rachunek
Marek i Karolina od p\u00F3\u0142tora roku s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Niespodziewanie m\u0119\u017Cczyzna dowiaduje si\u0119, \u017Ce niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia jego by\u0142y wsp\u00F3lnik, Wojtek Bucynowicz. Twierdzi on, \u017Ce Marek jest mu winny 15 tysi\u0119cy z\u0142otych. Na jaw wychodzi mroczna przesz\u0142o\u015B\u0107 Marka. M\u0119\u017Cczyzna traci zaufanie ukochanej kobiety. To jednak nie koniec k\u0142opot\u00F3w pary. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce jeden z klient\u00F3w Karoliny jest w niej zakochany, a jej m\u0119\u017Ca traktuje jak rywala.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d6b9da0ffcfbd22caf9e91ee52cc970d",["N"]],"63801255":["Nie do naprawy","","",["N"]],"63801256":["Zieli\u0144ski i G\u00F3ral udaj\u0105 si\u0119 do poprawczaka, z kt\u00F3rego uciek\u0142 podopieczny. Ch\u0142opak nie sprawia\u0142 wcze\u015Bniej problem\u00F3w i za miesi\u0105c mia\u0142 opu\u015Bci\u0107 zak\u0142ad. Str\u00F3\u017Ce prawa przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 innym mieszka\u0144com o\u015Brodka. Wkr\u00F3tce znajduj\u0105 notes uciekiniera. Wynika z niego, \u017Ce by\u0142 u kogo\u015B zad\u0142u\u017Cony. Funkcjonariusze dostaj\u0105 te\u017C zg\u0142oszenie ze sklepu z bielizn\u0105, w kt\u00F3rym klientka dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 kradzie\u017Cy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce z\u0142odziej jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 przebranym za kobiet\u0119 i dobrze zna ekspedientk\u0119. Tymczasem G\u00F3ral zwierza si\u0119 Szymonowi, \u017Ce dziewczyna, kt\u00F3r\u0105 poznali podczas ostatniej interwencji, to Ka\u015Bka, jego dawna mi\u0142o\u015B\u0107. Po po\u0142udniu kobieta chce si\u0119 spotka\u0107 z Bachled\u0105. M\u00F3wi mu, \u017Ce grozi jej niebezpiecze\u0144stwo.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6f1b9b24bca9bf6e3190f6bf961bf7d7",["N"]],"63801257":["Fatalne zauroczenie
Przypadkowy przechodzie\u0144 widzi, jak m\u0142oda kobieta zostaje potr\u0105cona przez samoch\u00F3d, a nast\u0119pnie wci\u0105gni\u0119ta do wn\u0119trza pojazdu. Na miejscu zdarzenia policjanci znajduj\u0105 okulary, kt\u00F3re mog\u0142y nale\u017Ce\u0107 do uprowadzonej. Na komisariacie pojawiaj\u0105 si\u0119 rodzice zaginionej, kt\u00F3rzy rzucaj\u0105 nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Wyja\u015Bniaj\u0105, \u017Ce ich c\u00F3rka by\u0142a prze\u015Bladowana przez kole\u017Cank\u0119 ze studi\u00F3w. Tymczasem Agnieszka spotyka si\u0119 z pracownikiem socjalnym, kt\u00F3ry informuje j\u0105, \u017Ce sta\u0142a si\u0119 rodzin\u0105 zaprzyja\u017Anion\u0105 Emilki. Uszcz\u0119\u015Bliwiona kobieta nie ustaje w wysi\u0142kach, by sta\u0107 si\u0119 dla swojej wychowanki rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mo\u017Ce to utrudni\u0107 specyfika wykonywanej przez ni\u0105 pracy.","","",["N"]],"63801258":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63801259":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"63801260":["Anka prze\u017Cywa odrzucenie przez Kamila. Laura radzi jej, by skupi\u0142a si\u0119 na swoich obowi\u0105zkach. Jankowi przykro, \u017Ce Kinga zrezygnowa\u0142a z prowadzenia audycji. Okazuje si\u0119, \u017Ce ogl\u0105dalno\u015B\u0107 odcink\u00F3w, kt\u00F3re prowadzi\u0142a, by\u0142a bardzo du\u017Ca. Producent chce, by kobieta wr\u00F3ci\u0142a do pracy. Tymczasem Kinga nie jest zadowolona z tego, \u017Ce Lucynka zrezygnowa\u0142a z pracy w fitness klubie. Mimo nagra\u0144 z monitoringu nie wierzy, \u017Ce jest ona z\u0142odziejk\u0105. Lucynka postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Marta spotyka na targu Mateusza, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 nam\u00F3wi\u0107 na spotkanie. Anka nie jest pewna, czy firma, w kt\u00F3rej pracuje, dzia\u0142a uczciwie. Podejrzewa nielegalne interesy.","","",[]],"63801261":["Kocid\u0142o
Na podw\u00F3rku kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 pojawia si\u0119 tajemniczy, du\u017Cy kocur. Zak\u0142\u00F3ca cisz\u0119 nocn\u0105 g\u0142o\u015Bnym miauczeniem. Ferdek lekcewa\u017Cy problem, natomiast Halina jest zaniepokojona, poniewa\u017C od dzieci\u0144stwa boi si\u0119 kot\u00F3w. Wszelkie pr\u00F3by pozbycia si\u0119 intruza ko\u0144cz\u0105 si\u0119 niepowodzeniem. Co wi\u0119cej zwierzak, nieproszony, zaczyna wchodzi\u0107 do mieszkania Kiepskich. Halina podejrzewa, \u017Ce w spraw\u0119 mog\u0105 by\u0107 zamieszane si\u0142y nieczyste.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/71860a61d32a1cbecab7ce148d983d92",["N"]],"63801262":["Po rozstaniu z Wiktorem Patrycja nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie. Gdy wraca do domu, zauwa\u017Ca, \u017Ce Miko\u0142aj gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Anka i Pawe\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu na Karaiby. Kobieta od pewnego czasu ma z\u0142e przeczucia. Okazuje si\u0119, \u017Ce spraw\u0119 Janka mo\u017Cna rozwi\u0105za\u0107 szybciej, ni\u017C si\u0119 wydawa\u0142o. Jego by\u0142a \u017Cona sk\u0142ania si\u0119 ku zawarciu ugody. Do Zuzy dzwoni B\u0142a\u017Cej. Chce z ni\u0105 pom\u00F3wi\u0107 o czym\u015B istotnym. Wkr\u00F3tce si\u0119 godz\u0105. Hubert odbiera Grzesia z przedszkola. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 z nim uda\u0142. Inga odnawia relacje z Sar\u0105. Hania i Marysia w tajemnicy szykuj\u0105 dla niej przyj\u0119cie.","","",[]],"63801263":["","","",["N"]],"63801264":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"63801265":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63801266":["Ewa Wachowicz odwiedza niewielk\u0105 rodzinn\u0105 winnic\u0119. Tam przygotowuje potrawy z udzia\u0142em winogron i wina. Na przystawk\u0119 poda grillowany camembert, a w ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje kurczaka duszonego w czerwonym winie. Na deser natomiast poda jab\u0142ecznik z budyniem gotowanym na bia\u0142ym winie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63801267":["Ewa Wachowicz doradzi, jak ubra\u0107 si\u0119 na jesienny spacer. Podpowie te\u017C jak z octu jab\u0142kowego, czosnku, cebuli, imbiru, chrzanu i papryczki chili przygotowa\u0107 domowy antybiotyk, kt\u00F3ry wzmacnia odporno\u015B\u0107. Nast\u0119pnie ugotuje krem czosnkowy. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda makaron z sosem cebulowym, a na deser b\u0119d\u0105 gruszki zapiekane z kruszonk\u0105 z p\u0142atk\u00F3w owsianych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63801268":["Nastolatka staje si\u0119 ofiar\u0105 cyberprzemocy
Licealistka Marcelina Gajewska dostaje SMS-y z pogr\u00F3\u017Ckami z nieznanego numeru. Wkr\u00F3tce potem kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do jej szkolnej szafki i zostawia zdj\u0119cie, nak\u0142aniaj\u0105ce do pope\u0142nienia samob\u00F3jstwa. Nastolatka traci te\u017C kontrol\u0119 nad swoim profilem na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym. Osoba, kt\u00F3ra si\u0119 pod ni\u0105 podszywa, codziennie publikuje informacje kompromituj\u0105ce nastolatk\u0119. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnych przera\u017Caj\u0105cych wydarze\u0144. Za\u0142amana nastolatka przechodzi za\u0142amanie nerwowe i pr\u00F3buje targn\u0105\u0107 si\u0119 na swoje \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63801269":["Ryzykowna wr\u00F3\u017Cba
O zagini\u0119ciu syna Miko\u0142aja i by\u0142ej \u017Cony Beaty zawiadamia policj\u0119 Pawe\u0142. Rozwiedli si\u0119 5 lat temu i od tamtej pory nie mieszkaj\u0105 razem. Z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 m\u0119\u017Cczyzna utrzymywa\u0142 poprawne stosunki, dba\u0142 o kontakt z dzieckiem. Od jakiego\u015B czasu jednak zachowanie Beaty zacz\u0119\u0142o go niepokoi\u0107. Zainteresowa\u0142a si\u0119 bowiem magi\u0105 i okultyzmem, we wszystkich sprawach radzi\u0142a si\u0119 medium. Ten trop doprowadza funkcjonariuszy do wr\u00F3\u017Cki Jasminy, ale \u015Bledztwo utyka w miejscu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63801270":["Dzieci zatru\u0142y si\u0119 kokain\u0105 przemycan\u0105 w bananach
Jakub samotnie wychowuje dwoje dzieci. \u017Bona porzuci\u0142a rodzin\u0119 dla kochanka. Teraz \u017C\u0105da rozwodu. Chce tak\u017Ce, by dzieci zamieszka\u0142y z ni\u0105 i jej nowym partnerem. Jakub nie zamierza do tego dopu\u015Bci\u0107. Jego \u017Cona odwiedza jednak dawn\u0105 rodzin\u0119 w towarzystwie pracownicy MOPS-u. Tymczasem Jakub wraca z zakup\u00F3w. Nie wie, \u017Ce w kartonie z bananami znajduje si\u0119 przemycana kokaina. Dzieci truj\u0105 si\u0119 ni\u0105. Jakub dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63801271":["Uzdrowiciel
34-letnia Daria przechodzi przeszczep szpiku kostnego. Dawczyni\u0105 by\u0142a kobieta, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a w wypadku samochodowym. Jej grupa krwi i podobie\u0144stwo genetyczne by\u0142o zadziwiaj\u0105co zbie\u017Cne z wynikami Darii. Kobieta dociera do rodzic\u00F3w dawczyni. W ich domu dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest do niej bardzo podobna r\u00F3wnie\u017C fizycznie. Anga\u017Cuj\u0105c si\u0119 w spraw\u0119, Daria odkrywa mroczny sekret swojej rodziny, a tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w miasteczka, z kt\u00F3rego pochodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63801272":["W\u0105tpliwa mi\u0142o\u015B\u0107
Lena pracuje jako ratownik medyczny. Jej zawodowy partnerem jest szwagier, Bartek. M\u0119\u017Cczyzna zostaje jednak ranny podczas jednej z interwencji. Miejsce Bartka zajmuje S\u0142awek. Lena od razu nawi\u0105zuje z nim dobry kontakt, a znajomo\u015B\u0107 powoli przeradza si\u0119 w przyja\u017A\u0144. Kobieta wtajemnicza S\u0142awka w swoje rodzinne sekrety. M\u00F3wi mu m.in., \u017Ce jej m\u0105\u017C poszukuje surogatki, kt\u00F3ra urodzi im upragnione dziecko. Niebawem S\u0142awek wyznaje Lenie, \u017Ce widzia\u0142 Marka w towarzystwie innej kobiety. Pokazuje te\u017C zdj\u0119cia, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce par\u0119 \u0142\u0105czy co\u015B wi\u0119cej ni\u017C platoniczna znajomo\u015B\u0107. Lena decyduje si\u0119 rozm\u00F3wi\u0107 z m\u0119\u017Cem. Marek jednak wszystkiemu zaprzecza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4f35e9c6100ff0273a1bd5bd4cf70871",["N"]],"63801273":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163162.jpg","",["JM"]],"63801274":["Orinoko
Marian Pa\u017Adzioch zdradza Ferdkowi w tajemnicy, \u017Ce od wielu lat jest kolekcjonerem egzotycznych odmian motyli. Prezentuje s\u0105siadowi swoje zbiory i oznajmia, \u017Ce do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu jeszcze tylko jednego niezwyk\u0142ego okazu o nazwie Orinoko. Proponuje Kiepskiemu wypraw\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/010ed667999b53073a7ba5ad60a2df3d",["N"]],"63801275":["Kalafior
W domu Kiepskich z nieoczekiwan\u0105 wizyt\u0105 pojawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Informuje Ferdka, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 wielki jubileusz 50-lecia osiedla Kosmonaut\u00F3w, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142oby godnie uczci\u0107. Prezes sk\u0142ada Ferdkowi propozycj\u0119 stworzenia oryginalnego pomys\u0142u na uroczyste obchody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/950dffa5c5a56e56ad7ec23d43a4109d",["N"]],"63801276":["M\u0119\u017Cczyzna w kapeluszu
Halina, za\u0142amana kompletnym lenistwem Ferdka, postanawia wyrzuci\u0107 fotel, na kt\u00F3rym z upodobaniem przesiaduje on ca\u0142e dnie przed telewizorem. Kiepski jest oburzony i kategorycznie \u017C\u0105da powrotu ulubionego mebla. Halina informuje go, \u017Ce jest to niemo\u017Cliwe, gdy\u017C trafi\u0142 na \u015Bmietnik i nie wiadomo co si\u0119 z nim sta\u0142o. Zdeterminowany Ferdek wyrusza na poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a7ee36a47a5b36322988a7a895d736ec",["N"]],"63801277":["Znajomy z sanatorium wywraca \u017Cycie Jadwigi do g\u00F3ry nogami
Zamo\u017Cna Jadwiga mieszka wraz ze swoimi doros\u0142ymi dzie\u0107mi. Pewnego dnia c\u00F3rka przedstawia jej swojego ch\u0142opaka, Micha\u0142a. Kasia oznajmia matce, \u017Ce jej partner z nimi zamieszka. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 jest narkomanem. Jadwiga postanawia odci\u0105\u0107 si\u0119 od rodzinnych zmartwie\u0144 i u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie z poznanym w sanatorium Ryszardem. Znajoma jednak informuje j\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna uwodzi kobiety dla pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"63801278":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","","",["JM"]],"63801279":["Uprowadzona
Osiemnastoletni Micha\u0142 znajduje w koszu na \u015Bmieci test ci\u0105\u017Cowy. W ten spos\u00F3b dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego starsza o sze\u015B\u0107 lat dziewczyna Maja zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Cieszy si\u0119 na my\u015Bl o zostaniu ojcem, jednocze\u015Bnie nie potrafi wybaczy\u0107 ukochanej, \u017Ce o niczym mu nie powiedzia\u0142a. Zaczyna by\u0107 wobec niej podejrzliwy. Wkr\u00F3tce potem odkrywa, \u017Ce Maja spotka\u0142a si\u0119 z wytatuowanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. 25-latka wyja\u015Bnia, \u017Ce to jej kuzyn, kt\u00F3ry przez kilka lat pracowa\u0142 w Anglii. Micha\u0142 jej jednak nie wierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63801280":["Podw\u00F3jne \u017Cycie Dominiki
Znika 21-letnia Dominika, kt\u00F3ra ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Barbara mieszka we W\u0142oszech, ale stara si\u0119 mie\u0107 ci\u0105g\u0142y kontakt z c\u00F3rk\u0105. Tymczasem dziewczyna od dw\u00F3ch dni nie odbiera telefonu. Policjanci trafiaj\u0105 na pewien trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce w zagini\u0119cie Dominiki jest zamieszany dawny przyjaciel kobiety, niepe\u0142nosprawny Rafa\u0142. \u015Aledztwo zmierza jednak w zupe\u0142nie innym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63801281":["Martwe z\u0142o
Na parkingu policja odnajduje zw\u0142oki prostytutki. Niebawem dochodzi do zab\u00F3jstwa kolejnej kobiety. Spos\u00F3b dzia\u0142ania wskazuje na kogo\u015B, kto wzoruje si\u0119 na s\u0142ynnym zab\u00F3jcy - Kubie Rozpruwaczu. Detektywi wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata zmuszanych do prostytucji Ukrainek. Adam planujej zosta\u0107 wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielem klubu judo. Sk\u0142ada wi\u0119c swoj\u0105 propozycj\u0119 w\u0142a\u015Bcicielowi klubu, Jackowi Norkowi. Zaskoczony ofert\u0105 m\u0119\u017Cczyzna prosi o czas na zastanowienie si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63801282":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801283":["Zemsta na zimno
Kobieta zostaje oblana w windzie swojego apartamentowca silnym kwasem. Sprawca by\u0142 zamaskowany. Trop prowadzi \u015Bledczych do by\u0142ego m\u0119\u017Ca kobiety. M\u0119\u017Cczyzna po rozwodzie straci\u0142 wszystko i m\u00F3g\u0142 szuka\u0107 zemsty. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 dow\u00F3d, kt\u00F3ry potwierdza win\u0119 podejrzanego. Prowadz\u0105cy dochodzenie \u015Bledczy zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci kto\u015B nimi manipuluje. Sytuacja Kuby znowu si\u0119 komplikuje, gdy pewne formalno\u015Bci staj\u0105 mu na drodze w otrzymaniu pieni\u0119dzy z ubezpieczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63801284":["Wr\u00F3\u017Cka Ksymena
Do Adama zg\u0142asza si\u0119 po pomoc zaniepokojony zachowaniem \u017Cony m\u0119\u017Cczyzna. Tomasz uwa\u017Ca, \u017Ce Helena znajduje si\u0119 pod silnym wp\u0142ywem wr\u00F3\u017Cki. Wyda\u0142a niemal ju\u017C ca\u0142e ich oszcz\u0119dno\u015Bci na us\u0142ugi Ksymeny i nadal chodzi na spotkania. \u015Aledztwo demaskatora wykazuje, \u017Ce jasnowidzka, dzia\u0142aj\u0105c w porozumieniu z s\u0105siadk\u0105, truje swoje klientki ci\u0119\u017Ckimi narkotykami, kt\u00F3re dosypuje im do herbaty. Wprowadza swoje ofiary w stan odurzenia, by wyci\u0105gn\u0105\u0107 od nich spore sumy. S\u0105siadka za\u015B \u015Bledzi kobiety i dostarcza Ksymenie informacji na ich temat, uwiarygadniaj\u0105c jej paranormalne zdolno\u015Bci. Zdemaskowana oszustka zobowi\u0105zuje si\u0119 odda\u0107 pieni\u0105dze wszystkim swoim oszukanym klientom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136021.jpg","",["N"]],"63801285":["Re\u017C.: Don Michael Paul.
Kontynuacja kultowej serii. Samotny terrorysta zabija wysokich rang\u0105 oficer\u00F3w, jednego po drugim. Sier\u017Cant Brandon Beckett (Chad Michael Collins) dostaje informacj\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 mordercy pad\u0142 r\u00F3wnie\u017C jego ojciec, legendarny snajper Thomas Beckett (Tom Berenger). \u017B\u0105dny zemsty nast\u0119pca legendy wkracza do akcji, by uj\u0105\u0107 sprawc\u0119. Gdy jednak ojciec ratuje Brandona z zasadzki, ten zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 cz\u0119\u015Bci\u0105 misternej intrygi uknutej przez dow\u00F3dztwo, by schwyta\u0107 morderc\u0119. Obaj nie cofn\u0105 si\u0119 przed niczym, by po\u0142o\u017Cy\u0107 kres rzezi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162457.jpg","",["N"]],"63801286":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63801287":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63801288":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801289":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801290":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63801291":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63801292":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63801293":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63801294":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7be7ba913cbccaea8877165cc4956a59",["N"]],"63801295":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63801417":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63801418":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"63801419":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63801420":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801421":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801422":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801423":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801424":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801425":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801426":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801427":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801428":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801429":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63801430":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801431":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801432":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801433":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801434":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63801435":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801436":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63801437":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63801438":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801439":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63801440":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63801441":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63801442":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63801443":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801444":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63801445":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801446":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63801447":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63801448":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63801449":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801450":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63801451":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801452":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63801453":["Ekipa filmowa towarzyszy funkcjonariuszom w ich codziennej pracy w dbaniu o bezpiecze\u0144stwo na warszawskich drogach. Nieoznakowane i oznakowane wozy policyjne s\u0105 wyposa\u017Cone w nowoczesny sprz\u0119t - wideorejestratory. W programie nie zabraknie po\u015Bcig\u00F3w za piratami drogowymi, a z zespo\u0142em wypadkowym b\u0119d\u0105 dokumentowane tragiczne kolizje i wypadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835379.jpg","",["N"]],"63801454":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","",["N"]],"63801455":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63801456":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801457":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63801458":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63801459":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801460":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801461":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801462":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"63801463":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801464":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63801465":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63801466":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801467":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63801468":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801469":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63801470":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801471":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63801472":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63801473":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63801474":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63801475":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801476":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63801477":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63801478":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63801479":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801480":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63801481":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63801482":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63801483":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801484":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801485":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63801486":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63801487":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63801488":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63801296":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9469ba1eea745318a0368bade288b5dd",["N"]],"63801297":["M\u0105\u017C Irminy, Patryk, wraca na Bo \u017Ce Narodzenie do Polski. Od kilku lat pracuje w Irlandii, ale po \u015Bwi\u0119tach maj\u0105 jecha\u0107 tam razem na sta\u0142e. W domu m\u0119\u017Cczyzna zmienia zdanie i prosi \u017Con\u0119, by wstrzyma\u0142a si\u0119 z wyjazdem jeszcze przez rok. Chce te\u017C od niej 10 tys. z\u0142 na sp\u0142at\u0119 d\u0142ug\u00F3w. Wieczorem, gdy Patryk bierze prysznic, Irmina widzi na jego telefonie po\u0142\u0105czenie z zagranicy i po chwili wahania odbiera. Do m\u0119\u017Ca dzwoni kobieta z Irlandii. B\u0142aga, by wraca\u0142, gdy\u017C ich synek jest ci\u0119\u017Cko chory... Edyta kandyduje na radn\u0105. W trakcie kampanii wyborczej odnawia znajomo\u015B\u0107 z dawnym ch\u0142opakiem Kamilem, kt\u00F3ry obiecuje pomoc w rozwieszaniu plakat\u00F3w i rozdawaniu ulotek. Wkr\u00F3tce m\u0142oda kobieta zaczyna dostawa\u0107 telefony z pogr\u00F3\u017Ckami, a jej materia\u0142y promocyjne w tajemniczy spos\u00F3b znikaj\u0105 z ulic miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170160.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b2da7c94c7d470fa630a7aa2e78c0fa4",["N"]],"63801298":["Dwie pary czeka kilka randek. Swojego partnera poznaj\u0105 dopiero w trakcie pierwszego spotkania. Nie wiadomo, co ich czeka: mo\u017Ce by\u0107 to k\u0105piel w miodzie, walka w kisielu czy mycie wy\u015Bcigowego samochodu. Nieznaj\u0105ce si\u0119 w og\u00F3le osoby b\u0119d\u0105 musia\u0142y wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, by sprosta\u0107 szalonym wyzwaniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",["N"]],"63801299":["Kinga Korta
Modelka Kinga Korta opowie, jak potoczy\u0142a si\u0119 jej mi\u0119dzynarodowa kariera. Przyzna te\u017C, \u017Ce ma s\u0142abo\u015B\u0107 do wy\u017C\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a86111956064582c396a0882de5c5062",["N"]],"63801300":["Ewa Kasprzyk
Ewa Kasprzyk opowie o swojej przesz\u0142o\u015Bci i s\u0142awie, kt\u00F3r\u0105 przynios\u0142y jej m.in. role w filmach \"Kogel-mogel\" i \"Bellissima\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4363b7b8e3e5e57a1aa9f8681dbf543b",["N"]],"63801301":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63801302":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["AD"]],"63801303":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["AD"]],"63801304":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski
Lider s\u0142ynnego zespo\u0142u Ich Troje spotyka si\u0119 z Izabel\u0105 Janachowsk\u0105, aby opowiedzie\u0107 o wszystkich ceremoniach, kt\u00F3re uprawomocnia\u0142y jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zdradza, \u017Ce cho\u0107 mia\u0142 5 \u017Con, sakramentalne \"tak\" wypowiada\u0142 7 razy. Przed zawarciem ma\u0142\u017Ce\u0144stwa w obecno\u015Bci duchownego decydowa\u0142 si\u0119 bowiem na \u015Blub cywilny. W programie Wi\u015Bniewski opowie m.in. o g\u0142o\u015Bnej ceremonii na biegunie, po kt\u00F3rej jego \u017Con\u0105 zosta\u0142a Marta \"Mandaryna\" Mandrynkiewicz, a tak\u017Ce o ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Ann\u0105 \u015Awi\u0105tczak, kt\u00F3re rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 w Las Vegas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170051.jpg","",[]],"63801305":["W dzisiejszym odcinku zawodnicy wezm\u0105 udzia\u0142 w wega\u0144skiej sztafecie. Przygotowuj\u0105c dania wy\u0142\u0105cznie z produkt\u00F3w pochodzenia ro\u015Blinnego, nie b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 ze sob\u0105 komunikowa\u0107. Nast\u0119pnie has\u0142em zadania eliminacyjnego b\u0119dzie Surf and Turf, czyli potrawy \u0142\u0105cz\u0105ce w sobie owoce morza i mi\u0119so. W dogrywce kucharze, kt\u00F3rym grozi opuszczenie programu, b\u0119d\u0105 przygotowywa\u0107 potrawy z kie\u0142bas\u0105 lisieck\u0105 jako motywem przewodnim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",["N"]],"63801306":["Tym razem rywalizowa\u0107 ze sob\u0105 b\u0119d\u0105: urz\u0119dniczka i modelka Ma\u0142gorzata, zarz\u0105dzaj\u0105ca organizacj\u0105 pozarz\u0105dow\u0105 Justyna, mi\u0142o\u015Bniczka ta\u0144ca i bollywood Gra\u017Cyna oraz bizneswoman i matka pi\u0119ciorga dzieci Hanna. Uczestniczki przygotuj\u0105 dwie stylizacje zgodne z tematami wybranymi przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105: \"R\u00F3\u017Cowa pantera\" i \"Teraz albo nigdy\". Na ca\u0142o\u015B\u0107 b\u0119d\u0105 mia\u0142y zaledwie godzin\u0119 i dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych. Kreacje oceni\u0105 surowi jurorzy - recenzent Tomasz Jacyk\u00F3w, fotografka i modelka Lidia Popiel oraz aktorka Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63801307":["O tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w walczy\u0107 b\u0119d\u0105: piosenkarka jazzowa Aleksandra, mi\u0142o\u015Bniczka sztuki i studentka Laura, tancerka hip-hopu Sandra oraz stylistka paznokci Gabriela. Joanna Horody\u0144ska przygotowa\u0142a dla nich dwa tematy przewodnie, zgodnie z kt\u00F3rymi maj\u0105 wykona\u0107 pe\u0142ne kreacje - \"\u017Bar tropik\u00F3w\" i \"Powr\u00F3t do przysz\u0142o\u015Bci\". Na ca\u0142o\u015B\u0107 zadania uczestniczki maj\u0105 jedynie godzin\u0119 i dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych. Ich prac\u0119 oceni\u0105: aktorka Ada Fija\u0142, stylista Jarek Szado oraz krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63801308":["Marta, kt\u00F3ra zmaga si\u0119 z chorobami przewlek\u0142ymi, samotnie wychowuje troje dzieci. Kobieta ma tak\u017Ce za sob\u0105 bardzo trudny, pe\u0142en przemocy zwi\u0105zek. Wraca po nim powoli do r\u00F3wnowagi psychicznej, ale jest jej ci\u0119\u017Cko. Justyna i Grzegorz maj\u0105 jedn\u0105 c\u00F3rk\u0119. Oboje pracuj\u0105 w korporacji, a w czasie wolnym po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 swoim pasjom, m.in. fotografii. Para kocha podr\u00F3\u017Ce i cieszy si\u0119 \u017Cyciem. Po tym jak zamieni\u0105 si\u0119 na mieszkania z Mart\u0105, prawdopodobnie inaczej spojrz\u0105 na rzeczywisto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63801309":["W niewielkiej wsi Bucha\u0142owice na Lubelszczy\u017Anie stoi dom pani Agnieszki i jej m\u0119\u017Ca Piotra. Para wychowuje trzy c\u00F3rki - Patrycj\u0119, Oliwi\u0119 i Wiktori\u0119. Najwi\u0119kszym marzeniem kobiety, kt\u00F3ra sp\u0119dzi\u0142a dzieci\u0144stwo w sieroci\u0144cu, by\u0142o zawsze stworzenie licznej rodziny. Uda\u0142o si\u0119 je spe\u0142ni\u0107. Niestety, dom kobiety oraz jej bliskich jest w katastrofalnym stanie. Dach pokrywa rakotw\u00F3rczy eternit, w budynku brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Z powodu z\u0142ych warunk\u00F3w mieszkaniowych najstarsza c\u00F3rka musia\u0142a zmieni\u0107 szko\u0142\u0119. R\u00F3wie\u015Bnicy bowiem skutecznie uprzykrzali jej \u017Cycie. Rodzinie pomaga Katarzyna Dowbor, szef ekipy budowlanej Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Maciek Pertkiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["N"]],"63801310":["W warszawskim Kole mieszka pani Irena wraz c\u00F3rk\u0105 i dwojgiem wnucz\u0105t. Kobieta ca\u0142e swoje \u017Cycie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a pacjentom. W pracy dozna\u0142a udaru, po kt\u00F3rym uda\u0142o jej si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do pe\u0142ni si\u0142. Nadszed\u0142 jednak drugi udar, a potem zawa\u0142. Dzi\u015B pani Irena potrzebuje ca\u0142odobowej opieki. Mieszkaj\u0105ca z ni\u0105 c\u00F3rka Anna samotnie wychowuje dwoje dzieci, o\u015Bmioletni\u0105 Maj\u0119 i p\u00F3\u0142torarocznego Franka. Mieszkanie rodziny jest bardzo stare. Instalacja elektryczna niedawno si\u0119 zapali\u0142a, kanalizacja przecieka i zalewa sufit s\u0105siad\u00F3w. Pani Iwona, kt\u00F3ra porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim, ma utrudniony dost\u0119p do \u0142azienki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a remontu dokona ekipa Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63801311":["Jan pracuje w hurtowni spo\u017Cywczej, a jego \u017Cona Anna jest policjantk\u0105. S\u0105 5 lat po \u015Blubie, ale Anna nie chce s\u0142ysze\u0107 o dzieciach. Kobieta awansowa\u0142a do wydzia\u0142u dochodzeniowego i ca\u0142y czas sp\u0119dza na s\u0142u\u017Cbie. Jan podejrzewa, \u017Ce powodem pracoholizmu \u017Cony nie jest ch\u0119\u0107 walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105, tylko romans z koleg\u0105 z wydzia\u0142u. P\u00F3\u0142 roku temu funkcjonariuszka dosta\u0142a nowego partnera, Tomka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170274.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c8bcbd84a07cba9dd6d2d4ce484e709a",["N"]],"63801312":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170085.jpg","",[]],"63801313":["Karolina um\u00F3wi si\u0119 z trzema m\u0119\u017Cczyznami i spr\u00F3buje odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry jest stanu wolnego. Tylko Norbert to kawaler, Jakub i Marcin s\u0105 \u017Conaci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["N"]],"63801314":["Niegdy\u015B zamo\u017Cny Wojtek straci\u0142 maj\u0105tek i wpad\u0142 w d\u0142ugi. Obecnie pracuje jako kierowca. Du\u017Co mniejsze ni\u017C poprzednio zarobki wp\u0142ywaj\u0105 na jego relacje z \u017Con\u0105, Karolin\u0105. Wymagaj\u0105ca kobieta ma pretensje, \u017Ce obni\u017Cy\u0142 si\u0119 poziom jej \u017Cycia. Para ci\u0105gle si\u0119 k\u0142\u00F3ci. Ostatnio Wojtek przez przypadek znalaz\u0142 w\u015Br\u00F3d rzeczy Karoliny drogie ubrania, kt\u00F3rych nigdy nie widzia\u0142. Na dodatek \u017Cona zacz\u0119\u0142a go unika\u0107. M\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ma ona sponsora. Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie i zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 kobiet\u0119, kt\u00F3ra jako zwyk\u0142y pracownik zajmuje si\u0119 obs\u0142ug\u0105 imprez okoliczno\u015Bciowych. Gdy jeden z nich idzie na rozmow\u0119 kwalifikacyjn\u0105 do firmy zatrudniaj\u0105cej kobiet\u0119, odkrywa, \u017Ce ostatnio awansowa\u0142a, o czym nie powiedzia\u0142a m\u0119\u017Cowi. Wkr\u00F3tce dzi\u0119ki kamerom \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Karolina trzyma w biurku r\u00F3\u017Cnego rodzaju stroje z sex-shopu, a tak\u017Ce \u017Ce prowadzi w\u0142asny interes. Musz\u0105 jeszcze ustali\u0107, co si\u0119 za tym kryje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63801315":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170262.jpg","",[]],"63801316":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170262.jpg","",[]],"63801317":["Prow.: Terry Dubrow, Paul Nassif.
Dwaj chirurdzy plastycznymi, Terry Dubrow i Paul Nassif, pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c ofiarom nieudolnych lub wr\u0119cz oszpecaj\u0105cych operacji plastycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"63801318":["W programie nie istniej\u0105 tematy tabu. Problematyka serii dotyczy seksualno\u015Bci cz\u0142owieka. Przedstawione zostan\u0105 prawdziwe historie zwi\u0105zk\u00F3w.","","",[]],"63801320":["Kamera podpatruje przysz\u0142e panny m\u0142ode, kt\u00F3re poszukuj\u0105 idealnej sukni \u015Blubnej w jednym z najwi\u0119kszych salon\u00F3w w USA. Widzowie obserwuj\u0105 wybuchy rado\u015Bci i p\u0142aczu, a tak\u017Ce zagl\u0105daj\u0105 za kulisy sklepu.","","",[]],"63801321":["Coraz cz\u0119\u015Bciej doro\u015Bli m\u0142odzi ludzie dalej mieszkaj\u0105 z rodzicami i to ze swoimi partnerami. Kilka takich par zgodzi\u0142o si\u0119 na eksperyment. Wyprowadz\u0105 si\u0119 do wynaj\u0119tego mieszkania i spr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 samodzielnie, bez pomocy rodziny.","","",[]],"63801489":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63801490":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ab06bbfd32d79afa75012c07e4722760",["N"]],"63801491":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/24482e4783ac825c669eb73584c93e92",["N"]],"63801492":["W tym odcinku Emil bierze pod lup\u0119 klasyczn\u0105 postaw\u0119 funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy ze wzgl\u0119du na swoja pozycj\u0119 nie boj\u0105 si\u0119 \u0142ama\u0107 przepis\u00F3w. Ukazuje jak pracownik Stra\u017Cy Miejskiej w Warszawie zawraca na zakazie, a tak\u017Ce jak by\u0142y policjant z Bytomia \u0142amie przepisy, gdy\u017C nawet po zrzuceniu munduru jest pewien \u017Ce wymiga si\u0119 od odpowiedzialno\u015Bci. Tymczasem pracownicy GiDT znowu wystawiaj\u0105 mandaty niewinnym ludziom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ed38a1195d05637a6ffb96dd2a4fbb3a",["N"]],"63801493":["Polscy obywatele marz\u0105, by policjanci nie zawalali bezsensown\u0105 prac\u0105 s\u0105d\u00F3w i bieg\u0142ych. Za\u015B Stra\u017Cnicy Miejscy \u015Bni\u0105 o eskapadach na sygna\u0142ach. Tymczasem Emil wymarzy\u0142 sobie, by znaki drogowe by\u0142y ustawione prawid\u0142owo. Prowadz\u0105cy spekuluje, czy kt\u00F3ra\u015B z zachcianek kiedy\u015B si\u0119 spe\u0142ni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/287f7d11dda0663aefd9febc6d260836",["N"]],"63801494":["W Los Angeles uczestnicy programu bior\u0105 udzia\u0142 w zupe\u0142nie nowym rodzaju aukcji. Zamiast ca\u0142ych magazyn\u00F3w tym razem na sprzeda\u017C wystawiane s\u0105 palety i skrzynie. Darrell Sheets wykorzysta t\u0119 okazj\u0119, aby zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na Dave'ie Hesterze. R\u00F3wnie\u017C Barry Weiss ambitnie podchodzi do nadchodz\u0105cej licytacji.","","",["N"]],"63801495":["Rodzinne wi\u0119zi czeka ci\u0119\u017Cka pr\u00F3ba. Darrell Sheets pr\u00F3buje podszkoli\u0107 swojego syna, Brandona, w kupowaniu na aukcjach. Niestety, postanawia zrobi\u0107 to kosztem Jarroda i Brandi. M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie poka\u017C\u0105 swoim rywalom, \u017Ce ich r\u00F3wnie\u017C na wiele sta\u0107. Barry kupuje schowek, w kt\u00F3rym znajduje jedynie karm\u0119 dla kurczak\u00F3w.","","",["N"]],"63801496":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu stan\u0105 oko w oko z ziej\u0105cym ogniem Robosaurusem, czyli olbrzymim robotem w kszta\u0142cie dinozaura, skonstruowanym przez Douga Malewickiego. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 \u017Celiwn\u0105 skarbonk\u0119 z postaci\u0105 Wuja Sama. Przedmiot pochodzi z 1886 roku. P\u00F3\u017Aniej Harrisonowie usi\u0142uj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z awari\u0105 komputera, kt\u00F3ra parali\u017Cuje prac\u0119 lombardu. Je\u015Bli szybko nie znajd\u0105 wyj\u015Bcia z sytuacji, b\u0119d\u0105 musieli zamkn\u0105\u0107 sklep po raz pierwszy od 22 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801497":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. kawa\u0142ek materia\u0142u, kt\u00F3ry wed\u0142ug Ricka m\u00F3g\u0142 pochodzi\u0107 z kampanii prezydenckiej Williama Henry'ego Harrisona. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee rozmawiaj\u0105 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, szukaj\u0105cym kupca na zabytkowy, ale w pe\u0142ni sprawny automat z zabawkami. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 pude\u0142ko kuba\u0144skich cygar, sprowadzonych jeszcze przed embargiem. Sprzedaj\u0105cy znalaz\u0142 je w skrzyni, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do jego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801498":["Diamond Princess","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"63801499":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"63801500":["Darrell Sheets \u015Bwi\u0119ci sukcesy w aukcji, kt\u00F3ra odbywa si\u0119 w Azusa, uwa\u017Canym za najlepsze miasteczko w ca\u0142ych Stanach Zjednoczonych. Jarred i Brandi dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce zamiast na ilo\u015B\u0107 warto postawi\u0107 na jako\u015B\u0107. Maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce nic nie przeszkodzi im w realizacji ich przemy\u015Blanej strategii. Barry Weiss staje przed trudnym wyborem.","","",["N"]],"63801501":["Kupuj\u0105cy jad\u0105 na rozpalon\u0105 kalifornijsk\u0105 pustyni\u0119 w Hemet. Barry Wise pr\u00F3buje walczy\u0107 z irytuj\u0105cym nawykiem Dave'a, kt\u00F3ry sta\u0142 si\u0119 ju\u017C s\u0142ynny za spraw\u0105 g\u0142o\u015Bnego \"Yuup!\" wykrzykiwanego w trakcie licytacji. Darrell jest zagubiony i poirytowany, ale jemu r\u00F3wnie\u017C udaje si\u0119 odnie\u015B\u0107 sukces. Dave ma tym razem nadziej\u0119 na du\u017Cy zarobek.","","",["N"]],"63801502":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63801503":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63801504":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 m.in. osiemnastowieczne skrzypce. Sprzedaj\u0105cy twierdzi, \u017Ce to stradivarius i \u017Ce znalaz\u0142 instrument w skrzyni w nowo kupionym domu. Rick jednak uwa\u017Ca, \u017Ce nie s\u0105 to oryginalne skrzypce wykonane przez Stradivariego. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 naturalnej wielko\u015Bci figury postaci z \"Gwiezdnych wojen\" - Jar Jar Binksa i Dartha Maula. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 oktant pochodz\u0105cy z samolotu z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801505":["W tym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 list podpisany przez jednego z najwybitniejszych polityk\u00F3w XX wieku, Winstona Churchilla. Nie s\u0105 jednak pewni autentyczno\u015Bci dokumentu. Rick i dziadek rozmawiaj\u0105 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 relikwi\u0119 \u015Bw. El\u017Cbiety Seton, pierwszej Amerykanki kanonizowanej przez Ko\u015Bci\u00F3\u0142 katolicki. Do lombardu trafia te\u017C miniaturowy zdalnie sterowany hummer. Pojazd jest uszkodzony, ale Chumlee chce go naprawi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801506":["Bangkok
Bangkok s\u0142ynie ze wspania\u0142ej pogody, przyjaznych ludzi, niskich cen i pysznego jedzenia. To w\u0142a\u015Bnie dlatego wielu ludzi wybiera si\u0119 tam na wakacyjne szale\u0144stwa. Tymczasem troje Polak\u00F3w wybra\u0142o to miasto na idealne miejsce do rozkr\u0119cenia w\u0142asnego biznesu. Maciek jest za\u0142o\u017Cycielem sieci szk\u00F3\u0142 j\u0119zykowych, zatrudnia 120 os\u00F3b, a w jego plac\u00F3wkach uczy si\u0119 ponad 5 tysi\u0119cy student\u00F3w. Oczywi\u015Bcie zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cym prawem nie p\u0142aci podatk\u00F3w. Krzysztof, w\u0142a\u015Bciciel firmy produkuj\u0105cej aplikacje edukacyjne, obecnie my\u015Bli o trzech \u015Blubach z t\u0119 sam\u0105 kobiet\u0105. Na jednej z uroczysto\u015Bci ma by\u0107 a\u017C tysi\u0105c go\u015Bci. Z kolei Piotrek, konsultant biznesowy, zarabia w miesi\u0105c tyle, ile kiedy\u015B z Polsce przez ca\u0142y rok. Wszyscy, kt\u00F3rzy maj\u0105 \u015Bwietny pomys\u0142 na w\u0142asny interes lub po prostu maj\u0105 ochot\u0119 si\u0119 zabawi\u0107, powinni przyjecha\u0107 do Bangkoku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a5fcba4c245fead1a5624d991dc7d421",["N"]],"63801507":["Dubaj
Dubaj - piek\u0142o czy raj? Wprawdzie litr benzyny kosztuje tu tylko 1,5 z\u0142, lecz ju\u017C pok\u00F3j z \u0142azienk\u0105 - 6000 z\u0142. Ciep\u0142olubni b\u0119d\u0105 zadowoleni - w styczniu temperatura utrzymuje si\u0119 oko\u0142o 25 stopni Celsjusza, lecz ju\u017C we wrze\u015Bniu mo\u017Ce si\u0119 podnie\u015B\u0107 nawet do 50. W tym odcinku widzowie poznaj\u0105 Justyn\u0119, kt\u00F3ra w Dubaju handluje z\u0142otem, czyli nieruchomo\u015Bciami, oraz Ma\u0107ka, kt\u00F3ry wyposa\u017Ca najdro\u017Csze hotele w dzie\u0142a sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/448ddcc992303c8042f5b4565a913275",["N"]],"63801508":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801509":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801510":["Acht komma acht
Sebastian i Olaf ruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po Wielkopolsce. Sprawdzaj\u0105 kilka namiar\u00F3w i miejsc wys\u0142anych przez widz\u00F3w. To co odkrywaj\u0105, przechodzi ich naj\u015Bmielsze oczekiwanie. Wszystko jest nietypowe: spos\u00F3b informacji, miejsce znaleziska i sam przedmiot. Flak 18 to niemieckie dzia\u0142o przeciwlotnicze i przeciwpancerne z okresu II wojny \u015Bwiatowej, jest jednym z najbardziej znanych dzia\u0142 z tego okresu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ee1fb5fa5ddc22fd9703784dd628588d",["N"]],"63801511":["Tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca
Sebastian i Olaf na zaproszenie jednego ze stowarzysze\u0144 z zachodniopomorskiego trafili w okolice Ko\u0142obrzegu. Oka\u017Ce si\u0119, czy tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca zostanie odkryta przez ekip\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6c244c273c110382998999b96f102203",["N"]],"63801512":["Festung Thorn
Kolejnym miejscem na mapie programu jest rodzinne miasto Olafa. Poszukiwacze prowadz\u0105 prace eksploracyjne na terenie schronu piechoty, kt\u00F3ry po\u0142o\u017Cony jest nieopodal stacji Toru\u0144 G\u0142\u00F3wny. Najprawdopodobniej ten XIX-wieczny schron stanowi\u0142 magazyn dla Wehrmachtu. Po wojnie Wojsko Polskie dokona\u0142o tam porz\u0105dk\u00F3w, usuwaj\u0105c zb\u0119dne przedmioty porzucone przez wycofuj\u0105cych si\u0119 Niemc\u00F3w. Tematem odcinka jest logistyka II wojny \u015Bwiatowej, a tak\u017Ce rozpoznawanie r\u00F3\u017Cnorodnych przedmiot\u00F3w, niezb\u0119dnych III Rzeszy w prowadzeniu wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4d8d4e4e23debf3a258a7b2c384c2ade",["N"]],"63801513":["Poszukiwacze historii na wakacjach
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski odkrywaj\u0105 r\u00F3\u017Cne relikty przesz\u0142o\u015Bci i prawdziwe skarby. Ich pasja to cenna lekcja historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63801514":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801515":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801516":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",[]],"63801517":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",[]],"63801518":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",["AD"]],"63801519":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",[]],"63801520":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63801521":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801522":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63801523":["W dzisiejszym odcinku Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi trzy sprawy. Pierwsza z nich dotyczy \u015Bmierci m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny z P\u0142ocka, na kt\u00F3rym wykonano wyrok za nielojalno\u015B\u0107 wobec kumpli. Policja wci\u0105\u017C poszukuje podejrzanego Jerzego Trojniaka z P\u0142ocka. Kolejna sprawa dotyczy nierozwi\u0105zanej zagadki morderstwa w Rydu\u0142towach, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 maszynista PKP Jerzy Gajda. Ostatnia sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa 27-letniej Agnieszki z Sok\u00F3\u0142ki. O tej zbrodni m\u00F3wiono ju\u017C na antenie Polsatu Play kilka miesi\u0119cy temu. Pi\u0119\u0107 lat po zab\u00F3jstwie uda\u0142o si\u0119 zatrzyma\u0107 sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4e1aad6ea1eac9450779f2293e517d95",["N"]],"63801524":["W dzisiejszym wydaniu Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi dwie sprawy. Pierwsza dotyczy 30-letniej mieszkanki Cz\u0119stochowy Ireny Rudeckiej, kt\u00F3ra po powrocie z emigracji w 2005 roku zosta\u0142a zamordowana w jej w\u0142asnym mieszkaniu. Do dzi\u015B nie zatrzymano sprawcy zbrodni. Druga sprawa dotyczy listu go\u0144czego wydanego za Marianem Ozg\u0105 z Podkarpacia. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany za podpalenie w\u0142asnej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9468de29557f5484c0c5e4bcd6c092e6",["N"]],"63801525":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa w Toruniu. Przed laty pewne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wypoczywa\u0142o nad jeziorem. Zbrodniarze po\u0142aszczyli si\u0119 na samoch\u00F3d pary. Policjanci szybko trafili na ich \u015Blad. Jeden z nich, niedosz\u0142y detektyw, zosta\u0142 skazany na 25 lat wi\u0119zienia. Po 12 latach wyszed\u0142 na przepustk\u0119, by spotka\u0107 si\u0119 z notariuszem. Od 11 lat jest poszukiwany. Druga sprawa dotyczy makabrycznego zab\u00F3jstwa Piotra Cynowskiego. M\u0119\u017Cczyzna na sta\u0142e mieszka\u0142 w Niemczech, przyjecha\u0142 do Pi\u0142y. Po tygodniu pobytu u ojca jecha\u0142 autobusem do Poznania. Odt\u0105d \u015Blad po nim zagin\u0105\u0142. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej znaleziono jego rozcz\u0142onkowane cia\u0142o ko\u0142o Mosiny. Nied\u0142ugo po zab\u00F3jstwie do ojca ofiary przysz\u0142a poczt\u00F3wka z Poznania z pozdrowieniami od syna. Policja ustali\u0142a, \u017Ce wiadomo\u015Bci nie napisa\u0142 Piotr Cynowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/175c46fb63414cd21e5f354ce6004d32",["N"]],"63801526":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63801527":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63801528":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63801529":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63801530":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63801354":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63801355":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63801356":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63801357":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63801358":["Ing\u0119 irytuj\u0105 wynurzenia Andrzeja dotycz\u0105ce jego by\u0142ych partnerek. Kobieta odkrywa te\u017C, co mo\u017Ce by\u0107 powodem kryzysu w zwi\u0105zku Roberta i Dominiki. Zamierza podzieli\u0107 si\u0119 swoimi spostrze\u017Ceniami. Stefa odradza Zuzie \u015Blub w trudnym dla niej momencie. Markiewicz nie s\u0142ucha rad matki i zamierza urz\u0105dzi\u0107 ceremoni\u0119 w swoim ogrodzie. Przyjaci\u00F3\u0142ki oferuj\u0105 jej pomoc przy organizacji przyj\u0119cia. Sprawa rozwodowa Patrycji i Wiktora dobiega ko\u0144ca. Mimo \u017Ce nie s\u0105 ju\u017C razem, oboje zjawiaj\u0105 si\u0119 na \u015Blubie Dariusza. Podczas ceremonii m\u0119\u017Cczyzna jest wyj\u0105tkowo bezwzgl\u0119dny dla syna. Anka ze znajomymi z pracy \u015Bwi\u0119tuje zawodowy sukces w hotelowej restauracji. Zauwa\u017Ca starania Tomka i nie pozostaje wobec nich oboj\u0119tna. Julka decyduje, \u017Ce sama b\u0119dzie wychowywa\u0107 Oliwiera. Poprawiaj\u0105 si\u0119 relacje mi\u0119dzy ni\u0105 i Ank\u0105. Wkr\u00F3tce jednak w domu Strzeleckiej zjawiaj\u0105 si\u0119 policjanci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170113.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4dec1c4b7b9e546ba46a4c10c244ebe8",["N"]],"63801359":["Inga i Patrycja wspieraj\u0105 Ank\u0119 w trudnych chwilach. Ci\u0119\u017Ckie do\u015Bwiadczenie, jakie spotka\u0142o kobiet\u0119, ca\u0142kowicie zmienia jej \u017Cycie. Dominika zostawia Roberta. Patrycja nie pojawia si\u0119 w pracy. Ela domy\u015Bla si\u0119, co jest tego powodem. Swoimi podejrzeniami dzieli si\u0119 z Tadkiem. M\u0119\u017Cczyzna po kr\u00F3tkotrwa\u0142ym rozczarowaniu zwraca swoj\u0105 uwag\u0119 na King\u0119. Wice nie podoba si\u0119, ze Wiktor wr\u00F3ci\u0142 do Patrycji. Rozgoryczona wyjawia rywalce d\u0142ugo skrywan\u0105 tajemnic\u0119. Jasiek i Stefa, mimo niepokoj\u0105cej opinii onkologa, nie zamierzaj\u0105 si\u0119 za\u0142amywa\u0107. Markiewicz, coraz bardziej wyniszczona przez chorob\u0119, boi si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie na si\u0142ach, by stan\u0105\u0107 przed o\u0142tarzem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170113.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/91a5571b4d7274f7c4c5fa520e2ad0ae",["N"]],"63801360":["Uk\u0142ad
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce jego relacje z Babk\u0105 nie uk\u0142adaj\u0105 si\u0119 najlepiej. Niewiele my\u015Bl\u0105c, postanawia si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4037",[]],"63801361":["Wizerunek
Na korytarzu kamienicy pojawi\u0142o si\u0119 du\u017Ce lustro. Nie wiadomo, kto je tam powiesi\u0142 i w jakim celu. Lokatorzy nie s\u0105 z tego zadowoleni. Przygl\u0105daj\u0105c si\u0119 swoim odbiciom, dochodz\u0105 bowiem do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 zbyt atrakcyjni. Szczeg\u00F3lnie Arnold Boczek zdecydowanie odbiega od lansowanego powszechnie w mediach wizerunku wsp\u00F3\u0142czesnego Polaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3965",["N"]],"63801362":["Wszystko dla Ciebie
Halina ogl\u0105da w telewizji program o m\u0119\u017Cczyznach, kt\u00F3rzy dokonuj\u0105 niezwyk\u0142ych czyn\u00F3w, by okaza\u0107 swoim kobietom mi\u0142o\u015B\u0107. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce od lat Ferdek nie pokaza\u0142 jej, \u017Ce j\u0105 kocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3966",["N"]],"63801363":["Zaczadzony umys\u0142
Ferdek wypala bardzo du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 papieros\u00F3w. Traci przytomno\u015B\u0107. Lekarz stwierdza u niego zaczadzenie umys\u0142u. Pociesza, \u017Ce jest to powszechna choroba w naszym kraju. Cierpi\u0105 na ni\u0105 nawet ludzie z kr\u0119gu polityki i udaje im si\u0119 z tym \u017Cy\u0107. Zaczadzony Ferdek pr\u00F3buje wykorzysta\u0107 sw\u00F3j stan do \u017Cyciowych cel\u00F3w. Opracowuje w\u0142asn\u0105 koncepcj\u0119 produkcji biopaliw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3989",["N"]],"63801364":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
17-letnia Julia Morska mieszka z rodzin\u0105 w USA. Chodzi do dobrej szko\u0142y, ma oddanych przyjaci\u00F3\u0142 i pasj\u0119, kt\u00F3r\u0105 jest muzyka. Prowadzi te\u017C kana\u0142 w internecie, kt\u00F3ry cieszy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy rodzice dziewczyny podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o powrocie do Polski. Po pe\u0142nym emocji po\u017Cegnaniu z przyjaci\u00F3\u0142mi Julia wyrusza do kraju, kt\u00F3ry zna niemal wy\u0142\u0105cznie ze s\u0142yszenia. Mimo to z ciekawo\u015Bci\u0105 wygl\u0105da pierwszego dnia w nowej szkole. Tam jednak spotyka si\u0119 z odrzuceniem. Klasowa outsiderka, Magenta, wprowadza j\u0105 w tajniki \u017Cycie polskich nastolatk\u00F3w. W liceum, do kt\u00F3rego trafi\u0142a Julka, rz\u0105dzi ekipa, kt\u00F3rej przewodzi zarozumia\u0142a Wiktoria. Dziewczyna, widz\u0105c w przyby\u0142ej z zagranicy kole\u017Cance zagro\u017Cenie, upokarza j\u0105 i o\u015Bmiesza. W dodatku nadaje Julii obra\u017Aliwe miano MISFIT, czyli ma\u0142o instagramowej, snapchatowej i t\u0119pej, co w praktyce oznacza spo\u0142eczny ostracyzm. Pe\u0142na optymizmu nastolatka nie zamierza si\u0119 jednak poddawa\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o konkursie muzycznym, w kt\u00F3rym do wygrania jest stypendium w USA, staje do walki z grup\u0105 Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073066.jpg","",["N"]],"63801365":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
Min\u0119\u0142o a\u017C 19 lat od wej\u015Bcia na ekrany 3. cz\u0119\u015Bci s\u0142ynnej serii o przygodach archeologa Indiany Jonesa, kiedy producenci postanowili jeszcze raz przypomnie\u0107 widzom o tej kultowej postaci kina. Harrison Ford, mimo \u017Ce by\u0142 ju\u017C dobrze po sze\u015B\u0107dziesi\u0105tce, ponownie zagra\u0142 rol\u0119 g\u0142\u00F3wnego bohatera, kt\u00F3rej - na sp\u00F3\u0142k\u0119 z udzia\u0142em w cyklu \"Gwiezdne wojny\" - zawdzi\u0119cza mi\u0119dzynarodow\u0105 s\u0142aw\u0119 i gwiazdorski status. Rok 1957. Konflikt mi\u0119dzy Zwi\u0105zkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi przybiera na sile. S\u0142ynny archeolog awanturnik Indiana Jones i George \"Mac\" McHale wymykaj\u0105 si\u0119 z r\u0105k sowieckich agent\u00F3w. Ich brawurowa ucieczka zwraca jednak uwag\u0119 ameryka\u0144skiej administracji. Politycy obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce kolejne wybryki mog\u0105 pogorszy\u0107 napi\u0119te stosunki mi\u0119dzy USA a ZSRR. Naciskaj\u0105 wi\u0119c na w\u0142adze uniwersytetu, by zwolniono Jonesa z posady wyk\u0142adowcy. Tymczasem do archeologa zg\u0142asza si\u0119 m\u0142ody buntownik Mutt Williams. Proponuje on Indianie, \u017Ce w zamian za pomoc w pewnej osobistej sprawie naprowadzi go na \u015Blad legendarnej Kryszta\u0142owej Czaszki, kt\u00F3ra ukryta jest w Peru. Do wyprawy do\u0142\u0105cza Marion Ravenwood. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce na \u015Blad cennego artefaktu natrafili r\u00F3wnie\u017C radzieccy agenci pod wodz\u0105 bezwzgl\u0119dnej Iriny Spalko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1877328.jpg","",["N"]],"63801366":["Re\u017C.: Bethany Ashton Wolf.
Saint Augustine, Luizjana. Liam Page (Alex Roe) jest jednym z najs\u0142ynniejszych piosenkarzy muzyki country na \u015Bwiecie. Osiem lat temu celebryta zostawi\u0142 swoj\u0105 narzeczon\u0105 Josie (Jessica Rothe) przed o\u0142tarzem. Liczy\u0142y si\u0119 dla niego wy\u0142\u0105cznie s\u0142awa i pieni\u0105dze. M\u0119\u017Cczyzna nigdy nie przesta\u0142 kocha\u0107 swojej \u00F3wczesnej partnerki. Gdy ponownie przyje\u017Cd\u017Ca do rodzinnego miasta na pogrzeb przyjaciela, pr\u00F3buje ukry\u0107 swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107, ale by\u0142a dziewczyna go rozpoznaje. Muzyk odwiedza znajomego pastora, Briana (John Benjamin Hickey). Nast\u0119pnego dnia jego \u017Cycie ulega nieoczekiwanej zmianie. Gwiazda musi zmierzy\u0107 si\u0119 z konsekwencjami dawnych decyzji. Poznaje swoj\u0105 siedmioletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Billy (Abby Ryder Fortson), o kt\u00F3rej istnieniu nie mia\u0142 poj\u0119cia. Obraz powsta\u0142 na podstawie opowiadania Heidi McLaughlin. Inspiracj\u0119 dla autorki stanowi\u0142o zdj\u0119cie zamieszczone na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym Facebook, na kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje przeprosi\u0107 dziewczyn\u0119. Odtw\u00F3rca g\u0142\u00F3wnej roli, Alex Roe, na potrzeby filmu nauczy\u0142 si\u0119 \u015Bpiewa\u0107 oraz gra\u0107 na gitarze w trzy miesi\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176389.jpg","",["N"]],"63801367":["Re\u017C.: Tony Leondis.
W milionach smartfon\u00F3w na \u015Bwiecie istnieje aplikacja s\u0142u\u017C\u0105ca do wysy\u0142ania wiadomo\u015B\u0107, przez kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna komunikowa\u0107 swoje uczucia oraz nastroje. To w niej ukryte jest miasto Tekstopolis, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 emotki. Zadaniem ka\u017Cdej z nich jest wyra\u017Canie innego stanu ducha. Wyj\u0105tkiem jest Minek, kt\u00F3ry potrafi wyrazi\u0107 ka\u017Cd\u0105 z emocji. Marzy on jednak, by by\u0107 podobnym do innych. Wraz z Pi\u0105tkiem i superhakerk\u0105 Matrix wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po telefonie w poszukiwaniu rozwi\u0105zania. Re\u017Cyserem filmu animowanego jest Tony Leondis (\"Kung Fu Panda: Sekrety mistrz\u00F3w\"). W polskie wersji j\u0119zykowej, wyst\u0105pili mi\u0119dzy innymi: Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Szymon Roszak, Monika Piku\u0142a oraz Katarzyna Kwiatkowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854028.jpg","",["N"]],"63801368":["Re\u017C.: George Tillman Jr..
Driver opuszcza mury wi\u0119zienia, w kt\u00F3rym sp\u0119dzi\u0142 dziesi\u0119\u0107 lat. Odsiedzia\u0142 wyrok za napad na bank. Akcja zako\u0144czy\u0142a si\u0119 tragicznie. Towarzysz\u0105cy mu brat zosta\u0142 bowiem zamordowany przez gangster\u00F3w. Po odzyskaniu wolno\u015Bci m\u0119\u017Cczy\u017Anie przy\u015Bwieca tylko jeden cel - odwet na ludziach odpowiedzialnych za \u015Bmier\u0107 krewnego. Z zimn\u0105 krwi\u0105 eliminuje kolejne osoby zamieszane w spraw\u0119, nie zwa\u017Caj\u0105c na \u015Bwiadk\u00F3w i dowody pozostawiane na miejscach zbrodni. Tropem nieust\u0119pliwego m\u015Bciciela pod\u0105\u017Caj\u0105 zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 do emerytury policjant oraz p\u0142atny zab\u00F3jca, wynaj\u0119ty przez spanikowanych przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rzy coraz bardziej obawiaj\u0105 si\u0119 o w\u0142asne \u017Cycie. Wideoklipowa, dopracowana wizualnie sensacyjna produkcja, w kt\u00F3rej mierz\u0105 si\u0119 Dwayne Johnson - wrestler i gwiazdor kina akcji, Billy Bob Thornton - nominowany do Oscara za udzia\u0142 w \"Bliznach przesz\u0142o\u015Bci\" oraz brytyjski aktor i model Oliver Jackson-Cohen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170064.jpg","",[]],"63801369":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Ray Breslin prowadzi firm\u0119, kt\u00F3rej celem jest niesienie pomocy nies\u0142usznie osadzonym w zak\u0142adach karnych. Ekip\u0119 tworz\u0105 do\u015Bwiadczeni Hush i Abigail. Nowicjusze Shu Ren, Jasper Kimbral i Luke Graves dzia\u0142aj\u0105 jako operatorzy terenowi. Uda\u0142o si\u0119 im wypracowa\u0107 sobie renom\u0119. Uwa\u017Cani s\u0105 za najlepszych w swoim fachu. Pewnego dnia nieznani sprawcy porywaj\u0105 Shu. Umieszczaj\u0105 go w nietypowym wi\u0119zieniu, zwanym Hadesem. M\u0119\u017Cczyzna trafia na aren\u0119, na kt\u00F3rej zak\u0142adnicy staj\u0105 do krwawych pojedynk\u00F3w. On r\u00F3wnie\u017C ma dostarczy\u0107 rozrywki psychopatycznym oprawcom. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce miejscem zarz\u0105dza niejaki Gregor Faust. Poznaje te\u017C motywy jego dzia\u0142ania. Ray rusza na ratunek przyjacielowi. Znalezienie miejsca przetrzymywania kumpla nie jest \u0142atwe. Spraw\u0119 utrudnia fakt, \u017Ce tajemniczy Hades zbudowany jest w oparciu o niezwykle zaawansowan\u0105 technologi\u0119. W dodatku jego uk\u0142ad zmienia si\u0119 ka\u017Cdej nocy. Stworzenie planu ucieczki b\u0119dzie prawdziwym wyzwaniem. Breslin ma jednak do\u015Bwiadczenie w forsowaniu najbardziej skomplikowanych zabezpiecze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176834.jpg","",[]],"63801370":["Pierwsza kobieta
Zofia Makowska znajduje cia\u0142o swojego m\u0119\u017Ca, Igora. Wszystko wskazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 otruty w trakcie intymnego spotkania. \u015Aledczy ustaj\u0105 jednak, \u017Ce trucizna znajdowa\u0142a si\u0119 w whisky i wlano j\u0105 do alkoholu znacznie wcze\u015Bniej. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Olgi Krawczyk. Wkr\u00F3tce potem kobieta jednak r\u00F3wnie\u017C ginie. W\u00F3wczas g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Makowska. Agenci CW\u015A zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce Zofii zale\u017Ca\u0142o na tym, aby zrzuci\u0107 podejrzenie na Olg\u0119. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Makowska tak\u017Ce by\u0142a ofiar\u0105 swojego partnera, Mariusza Klekota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"63801371":["Domek pod Palmami
CW\u015A prowadzi \u015Bledztwo w sprawie nag\u0142ej \u015Bmierci dw\u00F3ch studentek: Mai Solskiej i Diany Florek. Dziewczyny zosta\u0142y otrute, a substancj\u0119 dodano im do wina. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie ofiary dorabia\u0142y jako prostytutki. Solska zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 ze znanym w mie\u015Bcie imprezowiczem, Wiktorem Draganem. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zleci\u0107 zab\u00F3jstwo kochanki szefowi ochrony ze swojej firmy, Klimczakowi. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ten mia\u0142 jedynie zap\u0142aci\u0107 kochance Wiktora za aborcj\u0119. Ochroniarz naprowadza jednak \u015Bledczych na trop drobnego oszusta Antoniego Bednarskiego, zwanego Banderasem. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce celem zab\u00F3jcy by\u0142a tylko Diana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63801372":["Kozio\u0142 ofiarny
Dochodzi do porwania dyrektora finansowego przetw\u00F3rni mi\u0119snej, Paw\u0142a Lebienia. Sprawca \u017C\u0105da okupu w wysoko\u015Bci pi\u0119ciuset tysi\u0119cy z\u0142otych w got\u00F3wce. Gro\u017Aby wydaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne. CW\u015A podejrzewa te\u015Bcia ofiary i jednocze\u015Bnie prezesa firmy, Marka Wolskiego. Zesp\u00F3\u0142 zmienia zdanie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona Paw\u0142a, Eliza, zdradza\u0142a go z niejakim Emilem Milewskim. Teraz to para znajduje si\u0119 na celowniku detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63801373":["Rozb\u00F3j w bia\u0142y dzie\u0144
Dwoje tajemniczych os\u00F3b przypuszcza atak na ochroniarzy, kt\u00F3rzy uzupe\u0142niaj\u0105 zasoby finansowe w bankomacie. Po kilku dniach od napadu ginie \u015Bwiadek przest\u0119pstwa. CW\u015A analizuje morderstwo kuriera, Mateusza Rybickiego. Oficer Lipski uwa\u017Ca, \u017Ce Rybickiego zabili ci sami z\u0142odzieje, kt\u00F3rzy napadli na ochroniarzy. Policjanci maj\u0105 jednak co do tego w\u0105tpliwo\u015Bci, poniewa\u017C cia\u0142o Rybickiego znaleziono w jego rodzinnej wsi. Wersja o wyeliminowaniu \u015Bwiadk\u00F3w zyskuje na prawdopodobie\u0144stwie, kiedy dochodzi do kolejnej (nieudanej tym razem) pr\u00F3by zamordowania drugiego \u015Bwiadka, Olgi Nowackiej. Jednak wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zeznania Nowackiej i Rybickiego nieco k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 z tym, co ustali\u0142a policja. Funkcjonariusze bior\u0105 pod uwag\u0119, \u017Ce ochroniarze sami zorganizowali skok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63801374":["Nieudana pr\u00F3ba wy\u0142udzenia polisy na operacj\u0119 plastyczn\u0105 \/ Nieprzymocowana bramka spada na dziecko
Kinga nie akceptuje kszta\u0142tu swojego nosa. Od dzieci\u0144stwa jest on powodem licznych kompleks\u00F3w i niskiej samooceny. Dziewczyna marzy o operacji plastycznej, na kt\u00F3r\u0105 jej nie sta\u0107. Zakochany w dziewczynie Filip postanawia zdoby\u0107 dla ukochanej pieni\u0105dze na zabieg, wy\u0142udzaj\u0105c odszkodowanie. Prosi o pomoc siostr\u0119 Kingi, Ani\u0119. Aby plan si\u0119 powi\u00F3d\u0142, on musi mie\u0107 ubezpieczenie NNW, ona OC. Nast\u0119pnie dziewczyna ma zezna\u0107, \u017Ce przypadkowo oparzy\u0142a wybranka siostry. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy do domu nieoczekiwanie wraca Kinga. Pr\u00F3buj\u0105c ratowa\u0107 Filipa, wylewa wrz\u0105tek na siebie. Katarzyna wraz z m\u0119\u017Cem i dw\u00F3jk\u0105 dzieci sp\u0119dza popo\u0142udnie na boisku do gry w pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwu towarzysz\u0105 znajomi z dzieckiem. W trakcie gry w pi\u0142k\u0119 dochodzi do tragedii. Bramka przewraca si\u0119 na 5-letni\u0105 Zuzi\u0119. Dziewczynka doznaje obra\u017Ce\u0144 p\u0142uc. Spanikowani rodzice dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f59f7ad963c1f56777b92a06e81ba080",["N"]],"63801375":["M\u0142oda gwiazda kulinarna dostaje zawa\u0142u... \/ Wyciek\u0142y jej nagie zdj\u0119cia i postanowi\u0142a si\u0119 zabi\u0107
Justyna pisze pikantne esemesy ze swoim ch\u0142opakiem. Alan przes\u0142a\u0142 kilka roznegli\u017Cowanych zdj\u0119\u0107 ukochanej kolegom. Zostaj\u0105 one upublicznione na stronie szko\u0142y, a wszyscy uznaj\u0105 dziewczyn\u0119 za puszczalsk\u0105. Justyna postanawia pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, przedawkowuj\u0105c leki nasenne, kt\u00F3re kradnie mamie. Przed za\u017Cyciem \u015Brodk\u00F3w przygotowuje snapchata, kt\u00F3rego wy\u015Bwietla Alan. Ch\u0142opak dzwoni pod numer alarmowy 112... Klaudia Pary\u015B jest wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0105 program\u00F3w kulinarnych, a tak\u017Ce znan\u0105 i lubian\u0105 blogerk\u0105 i vlogerk\u0105 kulinarn\u0105. Ze wzgl\u0119du na obowi\u0105zki zawodowe je du\u017Co i t\u0142usto, prowadzi te\u017C bardzo intensywny tryb \u017Cycia. W trakcie kr\u0119cenie zdj\u0119\u0107 do kolejnego odcinka programu dziewczyna zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce zosta\u0142a otruta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma zawa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bdd5437286253e60dfbb267ca1d7b14d",["N"]],"63801322":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/aecac9eaef1b7ca54fe0412fd98c24db",["N"]],"63801323":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7ba392963c960865578ba1d67c0ca372",["N"]],"63801324":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7e6fb56673a14ebe60591b985f9713a2",["N"]],"63801325":["W Warszawie Emil \u015Bciga urz\u0119dnik\u00F3w, kt\u00F3rzy za cichym przyzwoleniem Stra\u017Cy Miejskiej parkuj\u0105 swoje auta, gdzie im si\u0119 podoba. Z kolei w \u0141odzi natrafia na absurdalne ustawienie znak\u00F3w znajduj\u0105ce si\u0119 tu\u017C pod siedzib\u0105 miejscowej policji. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce rozmieszczenie drogowskaz\u00F3w wprowadza kierowc\u00F3w w b\u0142\u0105d, to jeszcze stwarza dodatkowe niebezpiecze\u0144stwo na jezdni. Emil odwiedza r\u00F3wnie\u017C Wroc\u0142aw, gdzie stra\u017Cnicy miejscy potrafi\u0105 wezwa\u0107 stra\u017C po\u017Carn\u0105 do plamki oleju ro\u015Blinnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cca501bce1a22d94ab7d1973d1666407",["N"]],"63801326":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63801327":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63801328":["W parku dochodzi do napadu i gwa\u0142tu na m\u0142odej kobiecie. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie by\u0142a przypadkow\u0105 ofiar\u0105. Zab\u00F3jca wybra\u0142 j\u0105 prawdopodobnie ze wzgl\u0119du na jej biseksualn\u0105 orientacj\u0119 i \u017Cycie w otwartym zwi\u0105zku. Krystian odkrywa prawd\u0119 o romansie \u0141ucji i Olgierda, cho\u0107 ten wszystkiemu zaprzecza. Mi\u0119dzy detektywami dochodzi do konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63801329":["Agentka nieruchomo\u015Bci w jednym z dom\u00F3w znajduje p\u00F3\u0142nag\u0105, martw\u0105 dziewczyn\u0119. W\u0142a\u015Bcicielka budynku przyznaje, \u017Ce jej m\u0105\u017C bywa\u0142 agresywny, jednak m\u0119\u017Cczyzna ma na czas zab\u00F3jstwa alibi - przebywa\u0142 w innym mie\u015Bcie. Detektywi usi\u0142uj\u0105 znale\u017A\u0107 osoby powi\u0105zane zar\u00F3wno z nieruchomo\u015Bci\u0105, w kt\u00F3rej znaleziono zw\u0142oki, jak i z sam\u0105 ofiar\u0105. Na jaw wychodz\u0105 tajemnice agencji. Tymczasem relacja Kuby i Magdy si\u0119 rozwija. M\u0119\u017Cczyzna umawia si\u0119 z nauczycielk\u0105 swojego chrze\u015Bniaka na trening w parku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63801330":["Wyspy Owcze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63801331":["Hamburg","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63801332":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"63801333":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/71ab0f3026e7e0203264b6aca1a9a04b",["JM"]],"63801334":["Prow.: Sarah Parcak, Dan Snow.
Dan Snow wraz z archeolog kosmiczn\u0105, dr Sarah Parcak, odkrywaj\u0105 zaginionych wiking\u00F3w w Ameryce. Spekuluj\u0105 na temat tras ich morskiej ekspansji oraz celu, w jakim podr\u00F3\u017Cowali: poczynaj\u0105c od wypraw w roli naje\u017Ad\u017Ac\u00F3w, by nast\u0119pnie sta\u0107 si\u0119 osadnikami i handlarzami w Wielkiej Brytanii oraz na dalszych terenach, a\u017C po Islandi\u0119 i Grenlandi\u0119. Filmowcy docieraj\u0105 tak\u017Ce do by\u0107 mo\u017Ce najbardziej wysuni\u0119tej na zach\u00F3d osady wiking\u00F3w, jak\u0105 uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176387.jpg","",[]],"63801336":["Re\u017C.: Micha\u00EBl Prazan.
Po rewolucji pa\u017Adziernikowej w 1918 roku w ZSRR powsta\u0142y obozy pracy przymusowej. Brutalny system, w kt\u00F3rego tryby wt\u0142oczono miliony wi\u0119\u017Ani\u00F3w, do dzi\u015B odciska swoje pi\u0119tno na mieszka\u0144cach Rosji, a jego historia wci\u0105\u017C kryje wiele niewiadomych. Re\u017Cyser Micha\u00EBl Prazan \u015Bledzi dzia\u0142anie aparatu opresji od Moskwy po skrajne granice wschodniej Syberii. Narratork\u0105 jest wnuczka jednego z wi\u0119\u017Ani\u00F3w gu\u0142agu. Materia\u0142y archiwalne przeplataj\u0105 si\u0119 z relacjami ofiar re\u017Cimu.","","",[]],"63801337":["Druga seria programu wyja\u015Bniaj\u0105cego tajemnicze fenomeny obu wojen \u015Bwiatowych. Tw\u00F3rcy cyklu badaj\u0105 relacje naocznych \u015Bwiadk\u00F3w dziwacznych zdarze\u0144, do kt\u00F3rych dochodzi\u0142o po\u015Br\u00F3d bitewnego chaosu. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C genez\u0119 najbardziej niedorzecznych strategii, jakie zrodzi\u0142y si\u0119 w umys\u0142ach wodz\u00F3w. Przekonamy si\u0119 mi\u0119dzy innymi, ile prawdy by\u0142o w doniesieniach o samolotach widmach czy niesamowitym batalionie, kt\u00F3ry nagle znikn\u0105\u0142. Poznamy r\u00F3wnie\u017C s\u0142abo\u015B\u0107 faszyst\u00F3w do okultyzmu i proroctw jasnowidz\u00F3w, a tak\u017Ce zobaczymy najdziwniejsze bronie wymy\u015Blone przez cz\u0142owieka. W tej serii tak\u017Ce historia prowadzonych przez Niemc\u00F3w poszukiwa\u0144 Bursztynowej Komnaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170098.jpg","",[]],"63801338":["Druga seria programu wyja\u015Bniaj\u0105cego tajemnicze fenomeny obu wojen \u015Bwiatowych. Tw\u00F3rcy cyklu badaj\u0105 relacje naocznych \u015Bwiadk\u00F3w dziwacznych zdarze\u0144, do kt\u00F3rych dochodzi\u0142o po\u015Br\u00F3d bitewnego chaosu. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C genez\u0119 najbardziej niedorzecznych strategii, jakie zrodzi\u0142y si\u0119 w umys\u0142ach wodz\u00F3w. Przekonamy si\u0119 mi\u0119dzy innymi, ile prawdy by\u0142o w doniesieniach o samolotach widmach czy niesamowitym batalionie, kt\u00F3ry nagle znikn\u0105\u0142. Poznamy r\u00F3wnie\u017C s\u0142abo\u015B\u0107 faszyst\u00F3w do okultyzmu i proroctw jasnowidz\u00F3w, a tak\u017Ce zobaczymy najdziwniejsze bronie wymy\u015Blone przez cz\u0142owieka. W tej serii tak\u017Ce historia prowadzonych przez Niemc\u00F3w poszukiwa\u0144 Bursztynowej Komnaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170098.jpg","",[]],"63801341":["Luzon jest najwi\u0119ksz\u0105 wysp\u0105 Filipin i krain\u0105 kontrast\u00F3w. Mo\u017Cemy tam zobaczy\u0107 wszystko, od ogromnej aglomeracji miejskiej Manili, po dzikie puszcze. Nigel poznaje r\u00F3\u017Cne zwierz\u0119ta \u017Cyj\u0105ce na tych terenach.","","",[]],"63801342":["Palawan: The Last Frontier
Palawan to najbardziej na zach\u00F3d wysuni\u0119ta wyspa archipelagu, znana r\u00F3wnie\u017C jako \"ostatnia granica\". Nigel sprawdzi, co kryj\u0105 jej g\u0119ste puszcze, dziewicze wybrze\u017Ca, rafy koralowe i wspania\u0142e jaskinie.","","",[]],"63801343":["Wyspy Mindanao, Bohol i Cebu to miejsca pe\u0142ne niesamowitych dzikich zwierz\u0105t. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C znane z niezwykle pi\u0119knych krajobraz\u00F3w. Nigel poka\u017Ce mi\u0119dzy innymi Wzg\u00F3rza Czekoladowe i s\u0142ynny wulkan Apo.","","",[]],"63801344":["Nie boimy si\u0119 sztormu
Tym razem prowadz\u0105cy b\u0119d\u0105 eksplorowa\u0107 pla\u017Ce. Ruszaj\u0105 do Ko\u0142obrzegu, a tam w mro\u017Any, zimowy dzie\u0144, poszukuj\u0105 artefakt\u00F3w, kt\u00F3re wyrzuci\u0142o morze. Wyb\u00F3r miejsca nie by\u0142 przypadkowy. Tu\u017C obok znajduje si\u0119 by\u0142e ko\u0142obrzeskie lotnisko Bagicz, kt\u00F3rego historia si\u0119ga lat 30-tych ubieg\u0142ego wieku. Po II wojnie \u015Bwiatowej, w miejsce Luftwaffe, teren przej\u0119\u0142a Armia Radziecka, tworz\u0105c z niego tajny kompleks. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co uda si\u0119 znale\u017A\u0107 poszukiwaczom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63801345":["Bagno wci\u0105ga
31 stycznia 1945 roku o 4 rano \u017Co\u0142nierze radzieccy zaj\u0119li bez walki Lidzbark Warmi\u0144ski. Zrobili to tak pr\u0119dko, \u017Ce przegonili wycofuj\u0105ce si\u0119 oddzia\u0142y Wehrmachtu. Niemcy niczego nie\u015Bwiadomi wjechali wprost pod lufy Rosjan. Zacz\u0119li si\u0119 wycofywa\u0107, porzucaj\u0105c czo\u0142gi i dzia\u0142a szturmowe. Ekipa poszukiwaczy rusza na lidzbarskie bagno w poszukiwaniu \u015Blad\u00F3w po tych rozbitych niemieckich pojazdach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6334a95704ff241661ef537296cb1746",["JM"]],"63801346":["Adam 'Rudy' nie odczuwa ju\u017C w Bieszczadach tej wsp\u00F3lnoty, kt\u00F3ra by\u0142a dawniej. Bogdan 'Wazon' w ko\u0144cu uchwyci\u0142 na zdj\u0119ciu rysia. Zdarza si\u0119, \u017Ce Andrzej 'Hos' suszy pranie przez kilka miesi\u0119cy. Janek 'Samolot' od momentu, gdy sta\u0142 si\u0119 abstynentem, zacz\u0105\u0142 gra\u0107 w warcaby. Hania z Krzysztofem Brossem chc\u0105 \u017Cy\u0107 zgodnie z wymogami cywilizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63801347":["Janek wyci\u0105\u0142 kiedy\u015B drzewo buk o \u015Brednicy prawie dw\u00F3ch metr\u00F3w. Staszek wyruszy\u0142 na poszukiwanie nied\u017Awiedzia mieszkaj\u0105cego w jaskini. Hos niezwykle prze\u017Cy\u0142 odwiedziny chorej dziewczynki. Andrzej zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce w Bieszczadach tak\u017Ce panuje przekonanie, \u017Ce jest si\u0119 kim\u015B, gdy ma si\u0119 du\u017Ce pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63801348":["Tajemniczy zamach, cz\u0119\u015B\u0107 1
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przyjrzy si\u0119 wydarzeniom, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w listopadzie 1989 roku w mie\u015Bcie Bad Homburg. W\u0142a\u015Bnie tam Alfred Herrhausen, szef niemieckiego banku, zosta\u0142 zaatakowany przez zamachowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63801349":["Tajemniczy zamach, cz\u0119\u015B\u0107 2
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zajmie si\u0119 niewyja\u015Bnion\u0105 spraw\u0105 Alfreda Herrhausena, szefa banku, na kt\u00F3rym w listopadzie 1989 roku przeprowadzono zamach. Motywy zamachowc\u00F3w do teraz s\u0105 niejasne. Boj\u00F3wkarze z terrorystycznej organizacji sponsorowanej przez tajne s\u0142u\u017Cby NRD u\u017Cyli w tej akcji broni, zaprojektowanej w okresie II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63801350":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d9dcb0ef8827805a2f0b0ef391a91a0f",["N"]],"63801351":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b7ee94da0d2496fcac2589f0ffd7e5c",["N"]],"63801352":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/564ee86b37c596adc32fd7f477ca9ec6",[]],"63801353":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d490a671abb1325e3456899b2190d976",[]],"63801673":["
Niez\u0142omny str\u00F3\u017C prawa Cordell Walker (Chuck Norris) ma za sob\u0105 wiele lat do\u015Bwiadczenia w walce ze z\u0142em. Zawsze spieszy na pomoc potrzebuj\u0105cym, nie bacz\u0105c na niebezpiecze\u0144stwo. Intuicja oraz znajomo\u015B\u0107 sztuk walki sprawiaj\u0105, \u017Ce zawsze wychodzi zwyci\u0119sko z potyczek ze z\u0142oczy\u0144cami. W jego misjach towarzyszy mu czarnosk\u00F3ry przyjaciel James Trivette (Clarence Gilyard). Walker mo\u017Ce r\u00F3wnie\u017C liczy\u0107 na wsparcie uroczej prokurator Alex Cahill (Sheree J. Wilson).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"63801674":["W siedzibie gubernatora odbywa si\u0119 coroczny Dzie\u0144 Dzieci\u0119cych Rz\u0105d\u00F3w. Autobus, kt\u00F3rym Alex i CD wioz\u0105 dzieci na imprez\u0119 zostaje zatrzymany w tunelu przez grup\u0119 porywaczy. Walker podejrzewa, \u017Ce w uprowadzenie zamieszany jest jeden ze wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w gubernatora. Przypuszczenie zostaje potwierdzone, kiedy skruszony wsp\u00F3lnik porywaczy wyjawia, \u017Ce autobus z dzie\u0107mi zosta\u0142 pogrzebany na obrze\u017Cach miasta. Stra\u017Cnicy musz\u0105 do niego dotrze\u0107, zanim zabraknie tlenu. W akcji ratunkowej przeszkadza jednak tornado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63801675":["Katarzyna Dowbor odwiedza wie\u015B Kaliga w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim, gdzie mieszka pani Sylwia z czw\u00F3rk\u0105 dzieci. Pi\u0119cioosobowa rodzina \u017Cyje w jednym pokoju przedzielonym rega\u0142em na cz\u0119\u015B\u0107 sypialn\u0105 i kuchenn\u0105, bez \u0142azienki. \u015Aciany budynku s\u0105 tak zbutwia\u0142e, \u017Ce do \u015Brodka wdziera si\u0119 ch\u0142\u00F3d i wilgo\u0107. Dwunastoletnia Patrycja, jedenastoletni Micha\u0142, dziewi\u0119cioletnia Asia i o\u015Bmioletni Dawid chcieliby mie\u0107 miejsce do rozwoju swoich zainteresowa\u0144. Architekt i budowniczowie postaraj\u0105 si\u0119 im to umo\u017Cliwi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a2621bb918b245f46ba4583889312801",["JM"]],"63801676":["Ewelina i Masza nie mog\u0105 zasn\u0105\u0107 w celi. Opowiadaj\u0105 sobie swoje losy i wyznaj\u0105, dlaczego trafi\u0142y do wi\u0119zienia. Masza oczekuje na wizyt\u0119 matki. Ta jednak ma dla niej przykre wie\u015Bci. Ewelina prosi Bartka, by na kolejne widzenie przysz\u0142a Emilka. Julita m\u00F3wi Olce, jak idzie jej uwodzenie Sebastiana. M\u0119\u017Cczyzna niedawno zaproponowa\u0142 jej randk\u0119. Mieszka\u0144cy Wadlewa wci\u0105\u017C si\u0119 zastanawiaj\u0105, jak pom\u00F3c Celinie. Nie chc\u0105, by kobieta czu\u0142a si\u0119 niezr\u0119cznie. Jolka uwa\u017Ca, \u017Ce jej nauczycielka j\u0119zyka polskiego dziwnie si\u0119 zachowuje. Nastolatk\u0119 niepokoi, \u017Ce pani Irena wypytuje o jej ojca. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta chce z\u0142o\u017Cy\u0107 Fabianowi wizyt\u0119. Grzegorz nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 Wowy, kt\u00F3ry nie pojawia si\u0119 w pracy. Bia\u0142ego odwiedza niespodziewany go\u015B\u0107. Ta wizyta jest cz\u0119\u015Bci\u0105 premii od Sebastiana. Sandra dowiaduje si\u0119, \u017Ce szef nie jest zadowolony z efekt\u00F3w jej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63801677":["Przeszczep
Kelnerka Anna pracuje na dwie zmiany, poniewa\u017C zbiera na w\u0142asn\u0105 kawiarni\u0119. Pewnego razu w lokalu pojawia si\u0119 wyk\u0142adowca Tomasz. Rodzi si\u0119 mi\u0119dzy nimi przyja\u017A\u0144. M\u0119\u017Cczyzna sugeruje, \u017Ce dziewczyna za du\u017Co pracuje. Anna opowiada mu o braku dotacji z urz\u0119du. Stwierdza, \u017Ce sama musi zebra\u0107 jeszcze 35 tysi\u0119cy, \u017Ceby przej\u0105\u0107 wymarzony lokal na swoim osiedlu. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta znajduje torb\u0119 z dok\u0142adnie tak\u0105 kwot\u0105 pieni\u0119dzy i listem, \u017Ce to wsparcie jej przysz\u0142ego biznesu. Anna jest pewna, \u017Ce to prezent od Tomasza. Pr\u00F3buje go odnale\u017A\u0107. Kobieta podejrzewa, \u017Ce hojny m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce by\u0107 jej ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"63801678":["Wa\u017Cka
Na si\u0142owni umiera m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Jego kolega twierdzi, \u017Ce przedawkowa\u0142 dopalacze. Na miejscu zjawia si\u0119 karetka, policja i ojciec zmar\u0142ego, kt\u00F3ry przez przypadek dowiaduje si\u0119, \u017Ce obecny tam Diablo jest detektywem. Diablo i Lily przyjmuj\u0105 jego zlecenie i obiecuj\u0105 ustali\u0107, kto sprzeda\u0142 jego synowi dopalacze. Kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce kolega powinien przepyta\u0107 Wa\u017Ck\u0119, z kt\u00F3rym uda\u0142o mu si\u0119 troch\u0119 zbli\u017Cy\u0107 podczas wsp\u00F3lnych trening\u00F3w i kt\u00F3remu stara si\u0119 pomaga\u0107 przez wzgl\u0105d na dawne czasy. Detektyw jednak stanowczo odmawia. Ch\u0142opakowi z trudem uda\u0142o si\u0119 zerwa\u0107 z niebezpiecznymi kumplami, wi\u0119c nie chce go teraz nara\u017Ca\u0107. Niebawem jednak dochodzi do zdarze\u0144, kt\u00F3re stawiaj\u0105 przemian\u0119 ch\u0142opaka pod znakiem zapytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835472.jpg","",["JM"]],"63801679":["Stara mi\u0142o\u015B\u0107 nie rdzewieje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63801680":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63801681":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63801682":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"63801683":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63801684":["Patrol dostaje zg\u0142oszenie o zdemolowanym hotelowym pokoju. Na miejscu za\u0142oga odkrywa zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny zawini\u0119te w po\u015Bciel. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce zamordowany pos\u0142ugiwa\u0142 si\u0119 cudz\u0105 to\u017Csamo\u015Bci\u0105, a jedynym \u015Bwiadkiem zdarzenia jest prostytutka, kt\u00F3ra by\u0142a w pokoju podczas napa\u015Bci. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 komisarz Szulc. Tymczasem Szymon jest przekonany, \u017Ce jego macocha co\u015B ukrywa. Dzieli si\u0119 swoimi spostrze\u017Ceniami z ojcem, ale prokurator Zieli\u0144ski nie chce w to uwierzy\u0107. Szymon umawia si\u0119 z tat\u0105 na wieczorne spotkanie w jego ulubionej restauracji. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce Jaskowska zorganizowa\u0142a przyj\u0119cie niespodziank\u0119 dla swojego m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",[]],"63801685":["Re\u017C.: Steve Boyum.
Na Maui na polu trzciny cukrowej zostaje znalezione spalone cia\u0142o zastrzelonego m\u0119\u017Cczyzny. Ofiar\u0105 jest Aiden O'Connell. Detektywi podczas \u015Bledztwa docieraj\u0105 do terapeutki zamordowanego - uwodzicielskiej Olivii Victor. Ju\u017C podczas pierwszej rozmowy McGarrett nabiera przekonania o jej winie. Wydaje mu si\u0119, \u017Ce podejrzana prowadzi z nim dziwn\u0105 gr\u0119. Tymczasem Catherine wci\u0105\u017C szuka informacji na temat matki Steve'a. Pozyskuje do wsp\u00F3\u0142pracy Chrisa Channinga, by dotrze\u0107 do tajnych informacji wywiadu na jej temat. Udaje im si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce kolumbijski zamachowiec Mangosta, kt\u00F3rego mia\u0142a zlikwidowa\u0107 Doris, sfingowa\u0142 swoj\u0105 \u015Bmier\u0107. Niedosz\u0142a ofiara chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na matce Steve'a. Doris jest w niebezpiecze\u0144stwie. Catherine i Channing pr\u00F3buj\u0105 dopa\u015B\u0107 m\u015Bciciela, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63801686":["Re\u017C.: Eric Laneuville.
Podczas kempingowej wycieczki dru\u017Cyny skautek, do kt\u00F3rej nale\u017Cy Grace, c\u00F3rka Danny'ego, uzbrojony m\u0119\u017Cczyzna strzela do McGarretta i zamyka wszystkich w starym magazynie. Bierze zak\u0142adnik\u00F3w. Wspania\u0142a wyprawa zmienia si\u0119 w ob\u00F3z przetrwania. Tymczasem Adam przedstawia Kono swojego brata, Michaela, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63801687":["Ania, c\u00F3rka Leny, obchodzi 18. urodziny. Dziewczyna pod nieobecno\u015B\u0107 matki szykuje potajemn\u0105 imprez\u0119 w domu Szulca. Z konwoju ucieka niebezpieczny przest\u0119pca, kt\u00F3ry szuka schronienia w bloku policjanta i trafia na urodzinowe spotkanie. Tam zaczyna terroryzowa\u0107 go\u015Bci nabit\u0105 broni\u0105. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 negocjacje z policj\u0105. Przest\u0119pca \u017C\u0105da sprowadzenia do lokalu jego \u017Cony, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 kluczem w tej sprawie. Witacki wysy\u0142a do domu Szulca oddzia\u0142 antyterroryst\u00F3w. Lena strasznie boi si\u0119 o c\u00F3rk\u0119. Tymczasem na obrze\u017Cach miasta dochodzi do wypadku busa pasa\u017Cerskiego podr\u00F3\u017Cuj\u0105cego z Holandii. Jest du\u017Co ofiar. Bia\u0142ach ma z\u0142e przeczucia, a do tego dzwoni do niego m\u0142odsza c\u00F3rka z niepokoj\u0105cymi informacjami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",[]],"63801688":["Gwiazd\u0105 odcinka jest Kabaret DNO, czyli kr\u00F3lowie rekwizyt\u00F3w, wielokrotni laureaci RYJKA i PAKI, specjalizuj\u0105cy si\u0119 w humorystycznym po\u0142\u0105czeniu rozmaitych technologii oraz trik\u00F3w rekwizytorskich z rockow\u0105 muzyk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070553.jpg","",["AD"]],"63801689":["Prow.: Roman Awi\u0144ski.
Uczestnicy opowiadaj\u0105 kawa\u0142y, staraj\u0105c si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 publiczno\u015B\u0107 w studiu i jury programu. Na jego czele stoi stand-uper Micha\u0142 Pa\u0142ubski, za\u015B pozostali cz\u0142onkowie zostaj\u0105 wybrani spo\u015Br\u00F3d widowni. Obok tytu\u0142u mistrza dowcipu, zwyci\u0119zca otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105. Rywalizacja dzieli si\u0119 na trzy nast\u0119puj\u0105ce po sobie etapy. W pierwszym z nich mo\u017Cna zdoby\u0107 po 100 z\u0142 za ka\u017Cdy dowcip, w drugim 300 z\u0142, za\u015B w ostatniej cz\u0119\u015Bci 500 z\u0142 za ka\u017Cdy udany kawa\u0142. O ile w pierwszym i drugim etapie wystarczy przekona\u0107 do siebie wi\u0119kszo\u015B\u0107 juror\u00F3w, to w ostatnim wymagana jest jednog\u0142o\u015Bna aprobata wszystkich oceniaj\u0105cych. W roli prowadz\u0105cego wyst\u0119puje Roman Awi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145004.jpg","",["AD"]],"63801690":["Prow.: Roman Awi\u0144ski.
Uczestnicy opowiadaj\u0105 kawa\u0142y, staraj\u0105c si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 publiczno\u015B\u0107 w studiu i jury programu. Na jego czele stoi stand-uper Micha\u0142 Pa\u0142ubski, za\u015B pozostali cz\u0142onkowie zostaj\u0105 wybrani spo\u015Br\u00F3d widowni. Obok tytu\u0142u mistrza dowcipu, zwyci\u0119zca otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105. Rywalizacja dzieli si\u0119 na trzy nast\u0119puj\u0105ce po sobie etapy. W pierwszym z nich mo\u017Cna zdoby\u0107 po 100 z\u0142 za ka\u017Cdy dowcip, w drugim 300 z\u0142, za\u015B w ostatniej cz\u0119\u015Bci 500 z\u0142 za ka\u017Cdy udany kawa\u0142. O ile w pierwszym i drugim etapie wystarczy przekona\u0107 do siebie wi\u0119kszo\u015B\u0107 juror\u00F3w, to w ostatnim wymagana jest jednog\u0142o\u015Bna aprobata wszystkich oceniaj\u0105cych. W roli prowadz\u0105cego wyst\u0119puje Roman Awi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145004.jpg","",["AD"]],"63801691":["\u015Aledztwo w sprawie pary podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w wchodzi w kolejny etap. Po odkryciu zw\u0142ok \u017Baby okazuje si\u0119, \u017Ce podobnie jak w Ma\u0107kowi, dziewczynie r\u00F3wnie\u017C wyrwano serce. \u017Beby zrozumie\u0107 spos\u00F3b dzia\u0142ania mordercy, Kowalski pr\u00F3buje ustali\u0107, co oznaczaj\u0105 pozostawione na miejscach zbrodni biblijne symbole. Tymczasem dochodzi do aresztowania m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry wrzuci\u0142 do sieci prywatne filmy bloger\u00F3w. Po sprawdzeniu jego mieszkania \u015Bledczy s\u0105 przekonani, \u017Ce uj\u0119li morderc\u0119. Tymczasem Kuba nie wie, jak si\u0119 odnale\u017A\u0107 po rozstaniu z Korneli\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi S\u0142o\u0144, kt\u00F3ry ma dla przyjaciela kilka cennych porad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",[]],"63801692":["Ekipa Kowalskiego odkrywa kolejne zw\u0142oki. Wszystkie sprawy \u0142\u0105czy to, \u017Ce osoby te zosta\u0142y zamordowane wedle charakterystycznego schematu. \u015Alady prowadz\u0105 do sieroci\u0144ca, gdzie pracowa\u0142a jedna z ofiar. Z czasem wychodzi na jaw, \u017Ce mury o\u015Brodka skrywaj\u0105 przera\u017Caj\u0105c\u0105 tajemnic\u0119. Tymczasem znika Janik. Do \u015Bledztwa w\u0142\u0105cza si\u0119 Jagie\u0142\u0142o, kt\u00F3ry odkrywa, \u017Ce wiele lat temu prokurator bra\u0142 udzia\u0142 w sprawie, kt\u00F3ra mo\u017Ce mie\u0107 co\u015B wsp\u00F3lnego z bie\u017C\u0105cym dochodzeniem. Walczak i Kornelia pr\u00F3buj\u0105 rozwi\u0105za\u0107 problem z ojcem dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",[]],"63801693":["Re\u017C.: Louis Morneau.
Po\u0142owa XIX wieku, niewielka osada w \u015Brodkowej Europie. M\u0142ody Daniel (Guy Wilson) rozpoczyna praktyk\u0119 medyczn\u0105 u miejscowego lekarza (Stephen Rea). Od pewnego czasu do doktora trafiaj\u0105 ofiary atak\u00F3w wilko\u0142aka. Wkr\u00F3tce do wioski zaczynaj\u0105 zje\u017Cd\u017Ca\u0107 rz\u0105dni sensacji \u0142owcy nagr\u00F3d, wszelkiej ma\u015Bci awanturnicy i szarlatani. Wszyscy chc\u0105 zobaczy\u0107 besti\u0119, kt\u00F3ra przy pe\u0142ni ksi\u0119\u017Cyca terroryzuje okolic\u0119. Jednym z przybysz\u00F3w jest tajemniczy Charles (Ed Quinn), kt\u00F3ry przewodzi grupie my\u015Bliwych. Daniel do\u0142\u0105cza do nich, pomimo sprzeciwu swojej matki Vadomy (Nia Peeples). Ch\u0142opak naiwnie s\u0105dzi, \u017Ce to on zdob\u0119dzie s\u0142aw\u0119 pogromcy bezwzgl\u0119dnego drapie\u017Cnika. Wilko\u0142ak okazuje si\u0119 jednak silniejszy, sprytniejszy i bardziej niebezpieczny, ni\u017C ktokolwiek m\u00F3g\u0142by si\u0119 spodziewa\u0107. Rosn\u0105ca liczba ofiar i panika, jaka ogarnia mieszka\u0144c\u00F3w wioski sprawiaj\u0105, \u017Ce wszyscy chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim za dnia jest gro\u017Any potw\u00F3r. Daniel za\u015B nabiera podejrze\u0144, \u017Ce \u0142\u0105czy go z wilko\u0142akiem szczeg\u00F3lnie bliska wi\u0119\u017A... Atutami tej gotyckiej opowie\u015Bci s\u0105 imponuj\u0105ce zdj\u0119cia nakr\u0119cone w Rumunii oraz efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859304.jpg","",[]],"63801694":["W wyniku drobnych zaniecha\u0144 administracja pa\u0144stwowa zawodzi, dlatego nale\u017Cy znale\u017A\u0107 winnego. Prezes staje przed nie\u0142atwym zadaniem znalezienia koz\u0142a ofiarnego. Zadanie jest tym trudniejsze, \u017Ce Mariusz tym razem nie mo\u017Ce mu w tym pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035265.jpg","",[]],"63801695":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801696":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801697":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801698":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63801699":["Kradzie\u017C psa. Lodowisko
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przed kilkoma miesi\u0105cami otworzy\u0142 lodowisko. Jego interes kwitnie, ale martwi si\u0119 o bezpiecze\u0144stwo klient\u00F3w. Na lodowisku coraz cz\u0119\u015Bciej dochodzi do nieprzyjemnych incydent\u00F3w z chuliganami. Tymczasem Francuzka i Novy przyjmuj\u0105 zlecenie pewnej mi\u0142o\u015Bniczki ps\u00F3w, kt\u00F3rej dwa dni temu zagin\u0105\u0142 ukochany labrador. Kobieta ma ju\u017C podejrzanego, to jej s\u0105siad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f17eb7ad536f0594af050fabe72108da",["N"]],"63801700":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63801701":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63801702":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63801703":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63801704":["Re\u017C.: Dror Zahavi.
Nieletni J\u00F6rg jest cz\u0142onkiem ulicznego gangu. On i jego koledzy wdali si\u0119 w b\u00F3jk\u0119 z motocyklistami. M\u0142odociani przest\u0119pcy chc\u0105 przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad dzielnic\u0105, aby na jej terenie handlowa\u0107 narkotykami. Motocykli\u015Bci reaguj\u0105 bardzo ostro - Atze godzi no\u017Cem Danny'ego, kt\u00F3ry umiera w ramionach J\u00F6rga, swojego najlepszego przyjaciela. Andr\u00E9 i Semir zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105, ale nikt nie chce z nimi wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. J\u00F6rg poprzysi\u0119ga motocyklistom zemst\u0119. Katja, siostra J\u00F6rga, oraz Andr\u00E9 i Semir namawiaj\u0105 ch\u0142opca na opuszczenie grupy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce gang nie pozwoli mu tak \u0142atwo odej\u015B\u0107. M\u0142odociani przest\u0119pcy porywaj\u0105 Atze i daj\u0105 J\u00F6rgowi okazj\u0119 do zemsty...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"63801705":["Tw\u00F3rcy programu t\u0142umacz\u0105 widzom, w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna walczy\u0107 z marnowaniem jedzenia, opowiadaj\u0105 histori\u0119 pochodzenia ameryka\u0144skiego bajgla oraz testuj\u0105 gad\u017Cet, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 bardzo pomocny podczas transportu paczek. Bior\u0105 r\u00F3wnie\u017C udzia\u0142 w wyprawie poszukiwawczej UFO i odpowiadaj\u0105 na wszelkie pytania zwi\u0105zane ze szczepieniem przeciwko COVID-19.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63801706":["Krawczyk przeciwko Norkowi
Z okazji urodzin Tadka Karol kupuje dla wszystkich bilety do kina. Ich posiadacze bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie. Norek wygrywa g\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0119 - telewizor. Krawczyk jednak uwa\u017Ca, \u017Ce powinien nale\u017Ce\u0107 do niego, gdy\u017C to on kupi\u0142 bilety. \u017Baden z nich nie zamierza ust\u0105pi\u0107. W efekcie rozk\u0142adaj\u0105 telewizor na cz\u0119\u015Bci. Poniewa\u017C nie przynosi to \u017Cadnych efekt\u00F3w, postanawiaj\u0105 rozegra\u0107 pojedynek bilardowy. R\u00F3wnie\u017C i on nie rozwi\u0105zuje problemu. Wreszcie ich sp\u00F3r trafia do s\u0105du. Wyrok s\u0119dziego jest zaskakuj\u0105cy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1fb2c77bfe019daf05188fa5fb1baee1",[]],"63801707":["Kanalersi
Norek i Krawczyk spotykaj\u0105 si\u0119 z kompozytorem, u kt\u00F3rego zam\u00F3wili muzyk\u0119 do hymnu Klubu Sier\u017Canta. Z zaskoczeniem dowiaduj\u0105 si\u0119, ile mo\u017Cna zarobi\u0107 na takiej tw\u00F3rczo\u015Bci. Postanawiaj\u0105 sami zaj\u0105\u0107 si\u0119 tworzeniem piosenek. Zak\u0142adaj\u0105 zesp\u00F3l o nazwie Kanalersi. Tadek ma pisa\u0107 muzyk\u0119, a Karol s\u0142owa piosenek. Musz\u0105 jednak kupi\u0107 jaki\u015B instrument. W mieszkaniu Krawczyk\u00F3w pojawia si\u0119 wkr\u00F3tce wielkie pud\u0142o. Uszcz\u0119\u015Bliwiona Alina my\u015Bli, \u017Ce jest to nowa lod\u00F3wka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e84913d6cb51ee6bbdf3052da503ff2e",[]],"63801708":["Wysocka i J\u00F3\u017Awiak interweniuj\u0105 w sprawie g\u0142o\u015Bniej m\u0142odzie\u017Cowej imprezy. W mieszkaniu opr\u00F3cz pijanych uczestnik\u00F3w znajduj\u0105 nieprzytomnego ch\u0142opaka. Policjanci udzielaj\u0105 mu pierwszej pomocy i wzywaj\u0105 karetk\u0119. Inni uczestnicy nie chc\u0105 jednak wyzna\u0107, co za\u017Cywa\u0142 ich kolega. Poszkodowany nastolatek jest w stanie krytycznym. Do Wysockiej dzwoni kolega z innego patrolu. Zatrzyma\u0142 w galerii handlowej wagaruj\u0105cego Marka. Ola martwi si\u0119 o syna, kt\u00F3ry od jakiego\u015B czasu dziwnie si\u0119 zachowuje. W dodatku kolejny raz ma zniszczone ubranie. Na komendzie pojawia si\u0119 staruszka. Zg\u0142asza kradzie\u017C telefonu. Patrol wyrusza na poczt\u0119, gdzie dosz\u0142o do zdarzenia. Na monitoringu wida\u0107 sprawc\u0119, a na op\u0142acanym przez niego mandacie widniej\u0105 dane osobowe. Na komendzie pojawia si\u0119 te\u017C Madzia. Z niewiadomych przyczyn ok\u0142amuje ona Ol\u0119, \u017Ce Szymon czuje si\u0119 dobrze w areszcie. Wysocka nie daje si\u0119 jednak przekona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f71608a1de1c26d8a1377952d922c25b",["N"]],"63801709":["Detektywi w Akcji Dawca honorowy\/Romantyczny w\u0142amywacz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"63801710":["Biurowe Love
Ambitny pracownik korporacji, Micha\u0142, walczy o wymarzony awans. By go otrzyma\u0107, musi wykaza\u0107 si\u0119 ustabilizowanym \u017Cyciem prywatnym i partnerk\u0105, kt\u00F3ra spe\u0142ni wizerunkowe oczekiwania jego szefa. Zdesperowany m\u0119\u017Cczyzna zg\u0142asza si\u0119 do biura Anki. Wszystkie kandydatki zawodz\u0105. Z pomoc\u0105 Niny Majka przemienia si\u0119 w ambitn\u0105 prawniczk\u0119. Podczas firmowej imprezy, na kt\u00F3r\u0105 idzie z Micha\u0142em, zauwa\u017Ca ona chemi\u0119 mi\u0119dzy Micha\u0142em a sekretark\u0105 szefa, Agnieszk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149625.jpg","",["N"]],"63801711":["Podczas lotu balonem Erich Troger ma atak serca. Udaje mu si\u0119 wyl\u0105dowa\u0107, ale wypada z kosza i traci przytomno\u015B\u0107. Balon unosi si\u0119 w powietrze. Okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Brodku zosta\u0142a ma\u0142a c\u00F3reczka Ericha, Kathi. Za\u0142oga Medicoptera odnajduje Trogera i zabiera go do szpitala. Max odkrywa przy nim nadajnik. S\u0142yszy Kathi, kt\u00F3ra wzywa pomocy. Natychmiast zostaje podj\u0119ta akcja ratunkowa. Szanse na ocalenia dziewczynki s\u0105 jednak niewielkie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63801712":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2a085d1e7d25de2917caefe46886b95e",[]],"63801713":["Ukryte kamery
Karol da\u0142 si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 i zgodzi\u0142 si\u0119 na zainstalowanie w swoim mieszkaniu ukrytych kamer. Nie powiedzia\u0142 jednak nic o tym Alinie. Ca\u0142a okolica, a tak\u017Ce s\u0105siedzi i rodzina, mo\u017Ce teraz ogl\u0105da\u0107 to, co dzieje si\u0119 w domu Krawczyk\u00F3w. Karol i Tadek postanawiaj\u0105 uatrakcyjni\u0107 nieco to widowisko. W tym celu pisz\u0105 scenariusz serialu. Wtedy pojawiaj\u0105 si\u0119 prawdziwe k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/21b216b37ac9defe113a603cb4fce105",[]],"63801714":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 ciekawe przepisy na potrawy \u015Bniadaniowe z r\u00F3\u017Cnych stron \u015Bwiata. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do zak\u0142adu produkuj\u0105cego adwentowe wie\u0144ce. Widzowie obejrz\u0105 kolejny odcinek cyklu dotycz\u0105cego obyczaj\u00F3w danego kraju. Dowiedz\u0105 si\u0119, \u017Ce nale\u017Cy zwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 na liczb\u0119 kwiat\u00F3w, zanim podaruje si\u0119 je danej osobie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63801715":["Re\u017C.: Sam Hill.
Na ulicy zostaje znaleziony m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Jest pozbawiony pami\u0119ci, a na jego ubraniu s\u0105 \u015Blady krwi. Podejrzewa, \u017Ce kogo\u015B zabi\u0142. Detektyw policji Tripp i ekipa CSI rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Badanie krwi wskazuje, \u017Ce nale\u017Cy ona do trzech innych, ale spokrewnionych ze sob\u0105 ludzi. M\u0119\u017Cczyzna zostaje w o\u015Brodku FBI poddany nowatorskiej metodzie badania fal m\u00F3zgowych. \u015Aledczy ustalaj\u0105 jego poprzednie miejsce pobytu. Eric i Horatio trafiaj\u0105 do rezydencji doradcy finansowego, kt\u00F3ry wraz z \u017Con\u0105 i c\u00F3reczk\u0105 w pop\u0142ochu opu\u015Bci\u0142 dom. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna doprowadzi\u0142 kilku swoich inwestor\u00F3w do pot\u0119\u017Cnych strat finansowych...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"63801716":["Re\u017C.: Matt Earl Beesley.
Robert Banyon, w\u0142a\u015Bciciel konia wy\u015Bcigowego, zostaje zamordowany na torze. Na nagraniu z wy\u015Bcigu wida\u0107, \u017Ce jego ko\u0144, kt\u00F3ry by\u0142 faworytem, zwolni\u0142 tu\u017C przed met\u0105. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce wy\u015Bcig zosta\u0142 ustawiony. Okazuje si\u0119, \u017Ce sprawa powi\u0105zana jest z rosyjsk\u0105 mafi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"63801717":["Re\u017C.: Michael Mann.
Neil McCauley wraz ze swoimi kolegami - na\u0142ogowym hazardzist\u0105 Chrisem Shiherlisem i Michaelem Cheritto - organizuj\u0105 napad na furgonetk\u0119 przewo\u017C\u0105c\u0105 obligacje. Akcja przebiega zgodnie z planem, jednak jeden z najemnik\u00F3w, Waingro, nie wytrzymuje napi\u0119cia i pope\u0142nia b\u0142\u0105d. Wywi\u0105zuje si\u0119 strzelanina, w wyniku kt\u00F3rej gin\u0105 stra\u017Cnicy. \u015Aledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna, zas\u0142u\u017Cony policjant z wydzia\u0142u zab\u00F3jstw, od wielu lat walcz\u0105cy z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 w Los Angeles, mistrz w swoim fachu. Po przybyciu na miejsce zbrodni Hanna i jego ekipa zbieraj\u0105 dowody i szczeg\u00F3\u0142owo odtwarzaj\u0105 przebieg tragedii, trafiaj\u0105c wkr\u00F3tce na trop przest\u0119pc\u00F3w. W tym czasie perfekcjonista McCauley przygotowuje ostatni wielki skok na bank, po kt\u00F3rym zamierza wycofa\u0107 si\u0119 z dzia\u0142alno\u015Bci przest\u0119pczej i wyjecha\u0107 do Nowej Zelandii. Jego celem jest 12 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Vincent Hanna czeka na odpowiedni moment, by wkroczy\u0107 do akcji. Mi\u0119dzy inteligentnym przest\u0119pc\u0105 a dor\u00F3wnuj\u0105cym mu policjantem rozpoczyna si\u0119 psychologiczna rozgrywka. Na ulicach Miasta Anio\u0142\u00F3w dochodzi do rozlewu krwi, kt\u00F3rego obie strony wola\u0142yby unikn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2115514.jpg","",[]],"63801718":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63801719":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801720":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63801721":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63801722":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63801560":["Dobre kobiety
Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o morderstwie m\u0142odej Bia\u0142orusinki. Wkr\u00F3tce dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce by\u0142a ona opiekunk\u0105 dziecka Doroty i \u017Ce kobiety \u0142\u0105czy\u0142 romans. Ponadto znikn\u0105\u0142 gdzie\u015B Jacek, m\u0105\u017C Doroty, kt\u00F3ry by\u0142 ostatni\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mog\u0142a widzie\u0107 ofiar\u0119. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C spraw\u0105 zagini\u0119cia szesnastolatka. Rodzice s\u0105 przera\u017Ceni, bo w jego szkolnym plecaku znale\u017Ali skarpetki wypchane metamfetamin\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce to nie narkotyk, tylko silikonowy \u017Cwirek do kociej kuwety. Jednocze\u015Bnie do by\u0142ej \u017Cony Olgierda przyje\u017Cd\u017Ca jej partner z Anglii, kt\u00F3ry chce zabra\u0107 j\u0105 i Zosi\u0119 ze sob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63801561":["Taki biznes
Z domu bogatego biznesmena zostaje uprowadzone dziecko. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 okupu. Podczas \u015Bledztwa detektywi musz\u0105 nie tylko stoczy\u0107 walk\u0119 z czasem, by odszuka\u0107 zaginione dziecko, ale i przekona\u0107 jedno z rodzic\u00F3w do wsp\u00F3\u0142pracy. R\u00F3wnocze\u015Bnie jeden z detektyw\u00F3w prowadzi konfrontacj\u0119 z now\u0105 policjantk\u0105. Pr\u00F3ba szanta\u017Cu wydarzeniami sprzed lat mo\u017Ce doprowadzi\u0107 jedno z policjant\u00F3w do rezygnacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63801562":["Odroczenie
Prokuratorka w drodze do s\u0105du zostaje oblana kwasem. Kobieta prowadzi\u0142a spraw\u0119 gro\u017Anego gangstera i to on jest g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. W trakcie \u015Bledztwa wychodz\u0105 jednak na jaw tajemnice skrywane przez pani\u0105 prokurator. \u017Bona naczelnika Piotra Zar\u0119bskiego sk\u0142ada pozew o rozw\u00F3d. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0105\u017C od dawna j\u0105 zaniedbywa\u0142, zajmuj\u0105c si\u0119 tylko prac\u0105. Naczelnik za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje przekona\u0107 \u017Con\u0119, by zmieni\u0142a zdanie. Olgierd i Krystian obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce ich szef wpakuje si\u0119 w k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63801563":["Re\u017C.: Bill D'Elia.
Do szpitala trafia pacjentka pozbawiona mimiki. Zabieg ma pozwoli\u0107 dziewczynie u\u015Bmiechn\u0105\u0107 si\u0119 po raz pierwszy w \u017Cyciu. Shaun kwestionuje jednak konieczno\u015B\u0107 zabiegu, kt\u00F3ry mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 wi\u0119cej szk\u00F3d ni\u017C korzy\u015Bci. Tymczasem Melendez, Claire i Morgan zajmuj\u0105 si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 z zaka\u017Con\u0105 ran\u0105 pooperacyjn\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Lucy nie bra\u0142a przepisanego antybiotyku. Nagle pacjentka znika ze szpitala. Po jakim\u015B czasie kobieta wraca, ale okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inn\u0105 osob\u0105. Celez, dziewczyna poparzona podczas wypadku autobusu, i Jared zaczynaj\u0105 co\u015B do siebie czu\u0107. Shaun jest przekonany, \u017Ce Glassman potrzebuje przyjaciela. Aran\u017Cuje wi\u0119c dla niego randk\u0119 z kelnerk\u0105 Debbie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"63801564":["Re\u017C.: Mike Listo.
Glassman wyznaje Shaunowi, \u017Ce ma nowotw\u00F3r m\u00F3zgu i zosta\u0142o mu niewiele czasu. M\u0142ody lekarz nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z t\u0105 diagnoz\u0105 i stara si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 dyrektora na dalsze badania. Melendez wraz z rezydentami zajmuje si\u0119 Cadenem, studentem ze z\u0142aman\u0105 kostk\u0105. Podczas operacji stan ch\u0142opaka nagle si\u0119 pogarsza. Park uwa\u017Ca, \u017Ce nale\u017Cy wypyta\u0107 koleg\u0119 chorego, Blake'a. Niebawem Melendez zostaje wezwany do gro\u017Anego przypadku. Lekarz zleca rozproszonemu Shaunowi doko\u0144czenie zabiegu. Kiedy stan pacjenta zn\u00F3w ulega pogorszeniu, podejrzenie o pope\u0142nienie b\u0142\u0119du pada na Murphy'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"63801565":["Re\u017C.: Mike Listo.
Andrews, nowy dyrektor szpitala \u015Bw. Bonawentury, dokonuje oceny rezydent\u00F3w. Dla Jareda to ostatni dzie\u0144 pracy i postanawia go sp\u0119dzi\u0107 z Shaunem w objazdowej przychodni dla bezdomnych. Lekarz u jednego z jej bywalc\u00F3w podejrzewa zapalenie opon m\u00F3zgowych i postanawia przywie\u017A\u0107 do szpitala na punkcj\u0119. Andrews jest w\u015Bciek\u0142y z powodu jego decyzji. Tymczasem Mel\u00E9ndez odmawia wykonania nowatorskiej operacji, dzi\u0119ki kt\u00F3rej Andrews chce zarobi\u0107. Aoki doradza dyrektorowi, by si\u0119 nie poddawa\u0142 i d\u0105\u017Cy\u0142 do celu wzorem Glassmana. Tymczasem dawny szef plac\u00F3wki oczekuje na wyniki bada\u0144 onkologicznych. Jared namawia Shauna, \u017Ceby udzieli\u0142 przyjacielowi wsparcia, lecz ten wykr\u0119ca si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"63801566":["Re\u017C.: Steve Robin.
Na podstawie niepozornego objawu Shaun rozpoznaje u salowego raka trzustki. Mel\u00E9ndez uwa\u017Ca jednak, \u017Ce jego diagnoza nie jest s\u0142uszna. Mimo wszystko zleca Paulowi zrobi\u0107 wszystkie badania. Tymczasem w szpitalu zjawia si\u0119 nastolatka, kt\u00F3ra prosi o wykonanie u niej kosmetycznej operacji krocza. Doktor Lim pocz\u0105tkowo zamierza j\u0105 odes\u0142a\u0107, ale ostatecznie zgadza si\u0119 przebada\u0107 dziewczyn\u0119. Odkrywa, \u017Ce pacjentka jest ofiar\u0105 \u017Ce\u0144skiego obrzezania. Pani doktor postanawia jej pom\u00F3c bez powiadamiania rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy prawdopodobnie stoj\u0105 za jej okaleczeniem. Glassman wybiera neurochirurga, kt\u00F3ry ma wykona\u0107 operacj\u0119 jego m\u00F3zgu. \u017Baden jednak nie spe\u0142nia jego oczekiwa\u0144. Shaun bezskutecznie pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, a doktor Blaize ucieka si\u0119 nawet do szanta\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"63801567":["Wymarzona Wigilia
Na \u015Bwi\u0119ta Maks planuje wyjecha\u0107 z Karolin\u0105 do Wroc\u0142awia, by poprowadzi\u0107 koncert charytatywny. Frania jest oburzona, \u017Ce dzieci sp\u0119dz\u0105 Wigili\u0119 bez ojca. Jej zdumienie narasta, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce co roku prezenty pod choink\u0119 ma\u0142ym Skalskim kupowa\u0142a asystentka Maksa. Niania przekonuje go, \u017Ce najwa\u017Cniejsze s\u0105 prezenty kupione osobi\u015Bcie. Tymczasem dowiaduje si\u0119 od Konrada, \u017Ce jak co roku pan Skalski przeka\u017Ce personelowi nagrody pieni\u0119\u017Cne. Na konto swej przysz\u0142ej wyp\u0142aty Frania kupuje dzieciom prezenty. Jednak zamiast got\u00F3wki Frania otrzymuje prezent \"od serca\" - antyczny wazonik. Aby sp\u0142aci\u0107 debet, zastawia prezent w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"63801568":["Nie b\u0119d\u0119 Juli\u0105
Do Maksa przychodzi jego znajomy re\u017Cyser teatralny, Ryszard. Zamierza wystawi\u0107 \"Romea i Juli\u0119\" i poszukuje odtw\u00F3rczyni g\u0142\u00F3wnej roli. W oko wpada mu Frania, kt\u00F3ra jest zachwycona perspektyw\u0105 grania na scenie. Maks stara si\u0119 j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce nie ma talentu, co przynosi odwrotny skutek. Skalski jest niepocieszony, tym bardziej \u017Ce bez niani w domu panuje ba\u0142agan. Przypadkowo Karolina dowiaduje si\u0119, \u017Ce Ryszard zatrudni\u0142 Frani\u0119 tylko dlatego, \u017Ceby jego przedstawienie ponios\u0142o klap\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63801569":["Wymarzone wakacje
Maks postanawia zabra\u0107 dzieci i Frani\u0119 na wczasy. Karolina tak\u017Ce bierze urlop i planuje wyjazd z tajemniczym senatorem. Jednak w drodze na lotnisko okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu \u015Bnie\u017Cycy wszystkie loty zosta\u0142y odwo\u0142ane. Skalscy, Frania, Karolina oraz Konrad znajduj\u0105 schronienie w domu mamy Frani - Teresy. Przygotowuj\u0105c posi\u0142ek Frania znajduje w zamro\u017Conym kurczaku li\u015Bcik rze\u017Anika do Teresy. Podejrzewa matk\u0119 o romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63801570":["Przerwijcie \u015Blub, ja wysiadam
Do Maksa przyje\u017Cd\u017Ca jego siostra Joanna ze swoim narzeczonym - angielskim dyplomat\u0105 Nigelem. Podekscytowana Frania wpada na pomys\u0142, \u017Ceby ich wesele urz\u0105dzi\u0107 w domu Skalskich. Maks przyjmuje ten pomys\u0142 z entuzjazmem. Gdy przygotowania ruszaj\u0105 pe\u0142n\u0105 par\u0105, okazuje si\u0119, \u017Ce Joanna bardziej ni\u017C przysz\u0142ym m\u0119\u017Cem interesuje si\u0119 swoim szoferem - Jakubem. Wtedy Frania zaczyna robi\u0107 wszystko, \u017Ceby nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63801571":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Pampeluna
Helena Pa\u017Adziochowa razem z m\u0119\u017Cem organizuj\u0105 prezentacj\u0119 eleganckich ko\u0142der. Obiecuj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy nabywca do\u0142\u0105czy do elitarnej grupy klient\u00F3w. Halina bardzo chcia\u0142aby mie\u0107 ten produkt, ale nie sta\u0107 jej na niego. Namawia Ferdka, by sprzedali niepotrzebne dobra rodzinne, a za zarobione pieni\u0105dze kupili ko\u0142dr\u0119. Gdy w ko\u0144cu udaje im si\u0119 zebra\u0107 odpowiedni\u0105 sum\u0119 i naby\u0107 towar, okazuje si\u0119, \u017Ce do grupy elitarnych klient\u00F3w do\u0142\u0105czy\u0142 kto\u015B, kogo na drog\u0105 ko\u0142dr\u0119 zupe\u0142nie nie by\u0142o sta\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77770bec8608193d7d830e9123ffa7c0",[]],"63801572":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nim poleje si\u0119 krew
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77773f91c0ea29e580acb095a517999a",[]],"63801573":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dolczewita
Waldek i Jolasia niespodziewanie zjawiaj\u0105 si\u0119 noc\u0105 w mieszkaniu Kiepskich i prosz\u0105 rodzic\u00F3w o nocleg. Twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 gdzie si\u0119 podzia\u0107 po tym, jak ich mieszkanie zosta\u0142o zalane. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Jolasia ma konkretny plan zwi\u0105zany z mieszkaniem te\u015Bci\u00F3w. Ferdynand, ostrze\u017Cony przez s\u0105siad\u00F3w, postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 je pokrzy\u017Cowa\u0107. Rozpoczyna si\u0119 przebieg\u0142a gra o dominacj\u0119 w rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777b03eba44fff190791901e5b42cf6",[]],"63801574":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Portfel
Ferdynand obchodzi urodziny. Waldek i Jolasia daj\u0105 mu w prezencie portfel, \u017Cycz\u0105c mu przy okazji, by wype\u0142ni\u0142 si\u0119 on pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re uczyni\u0105 go zamo\u017Cnym i szanowanym obywatelem. Wzruszaj\u0105ca sytuacja sk\u0142ania Kiepskiego i jego \u017Con\u0119 do wspomnie\u0144. Ma\u0142\u017Conkowie przypominaj\u0105 sobie chwile z m\u0142odo\u015Bci, analizuj\u0105c przy tym, jak zmienia\u0142a si\u0119 zawarto\u015B\u0107 ich portfeli w ci\u0105gu ca\u0142ego ich \u017Cycia. Wkr\u00F3tce Ferdynand znajduje spos\u00F3b, dzi\u0119ki kt\u00F3remu \u017Cyczenia syna i synowej si\u0119 spe\u0142ni\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77775b07ec3d72bc1ecf508922ff309a",[]],"63801575":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Happy New Year
Ferdynand i Halina przygotowuj\u0105 si\u0119 do zabawy sylwestrowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce wieczorowe kreacje sta\u0142y si\u0119 dla nich za ciasne, a na nowe niestety ich nie sta\u0107. Ze smutkiem stwierdzaj\u0105, \u017Ce po raz kolejny sp\u0119dz\u0105 sylwestra w domu. Wkr\u00F3tce jednak dostaj\u0105 zaproszenie od tajemniczego Goldenmana do Hollywood, gdzie maj\u0105 przywita\u0107 Nowy Rok w towarzystwie gwiazd show-biznesu. Ferdynand nie mo\u017Ce w to uwierzy\u0107, Halina z kolei rozpoczyna przygotowania do wyjazdu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777780d1c522e28c7d4c27438d6d88ce",[]],"63801576":["Glonojad
Boczek daje Ferdynandowi w prezencie rybk\u0119 glonojada. Kiepski bardzo anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad stworzeniem, do kt\u00F3rego mocno si\u0119 przywi\u0105zuje. Rodzina nie podziela jednak jego fascynacji rybk\u0105. Jolasia uwa\u017Ca wr\u0119cz, \u017Ce glonojad jest brzydki i postanawia zapewni\u0107 mu bardziej atrakcyjne towarzystwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777754d074eacb5e2fbf6a9b81d96ed",["N"]],"63801577":["Pozory
75-letnia Jadwiga zg\u0142asza zagini\u0119cie wnuczki, Ady. Poprzedniego dnia dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a z pracy do domu, ale babcia za\u0142o\u017Cy\u0142a, \u017Ce spotka\u0142a si\u0119 ona ze swoim ch\u0142opakiem Mariuszem i nocowa\u0142a u niego. Kiedy jednak nie pojawi\u0142a si\u0119, \u017Ceby zawie\u017A\u0107 j\u0105 do lekarza, a jej telefon jest wy\u0142\u0105czony, zacz\u0119\u0142a si\u0119 martwi\u0107. Policjanci nie wykluczaj\u0105, \u017Ce Ada mog\u0142a mie\u0107 do\u015B\u0107 opiekowania si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 i zwyczajnie j\u0105 porzuci\u0142a, ale musz\u0105 sprawdzi\u0107 wszystkie tropy. Bior\u0105 pod lup\u0119 by\u0142ego ch\u0142opaka Ady, Paw\u0142a, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z odwyku.","","",["N"]],"63801578":["Rodzinne wi\u0119zi
16-letni Patryk ukrad\u0142 ojcu kr\u00F3tk\u0105 sportow\u0105 bro\u0144 z sejfu i uciek\u0142 z domu. Rodzice boj\u0105 si\u0119, \u017Ce chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Irek z Antkiem jad\u0105 do klubu taekwondo, gdzie ch\u0142opak trenowa\u0142. Podejrzanym jest Kornel, kt\u00F3ry mia\u0142 do Patryka pretensje o zachowanie podczas zawod\u00F3w. Uwa\u017Ca\u0142, \u017Ce specjalnie przegrywa\u0142 on sparingi, przez co jako dru\u017Cyna stracili wiele punkt\u00F3w w og\u00F3lnej klasyfikacji. Uwag\u0119 policjant\u00F3w zwraca te\u017C dziwnie zachowanie rodzic\u00F3w zaginionego.","","",["N"]],"63801579":["G\u0142owa rodziny
Regina zg\u0142asza zagini\u0119cie syna Stefana, w\u0142a\u015Bciciela sieci komis\u00F3w samochodowych. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w\u00F3jtem gminy i cieszy si\u0119 powszechnym szacunkiem we wsi. Jego \u017Cona Hanna choruje na raka, ich doros\u0142e dzieci Marianna i Marek mieszkaj\u0105 z rodzicami i opiekuj\u0105 si\u0119 schorowan\u0105 matk\u0105. W komisariacie Marek m\u00F3wi policjantom, \u017Ce matka przesadza, bo nie raz wyci\u0105ga\u0142 pijanego ojca z baru czy domu publicznego. Str\u00F3\u017Ce prawa bacznie obserwuj\u0105 rodzin\u0119 i pr\u00F3buj\u0105 dociec, kto jest kim w tej uk\u0142adance.","","",["N"]],"63801580":["Dom dziecka
Podczas nocnego obchodu opiekunka z domu dziecka stwierdza znikni\u0119cie 7-letniej Alicji. Funkcjonariusze przes\u0142uchuj\u0105 pracownik\u00F3w plac\u00F3wki, gdy\u017C na tym etapie wszyscy s\u0105 podejrzani. Policyjny pies gubi trop, co oznacza, \u017Ce dziewczynka wsiad\u0142a do samochodu. Nie wiadomo jednak, czy wesz\u0142a do niego dobrowolnie czy te\u017C zosta\u0142a porwana. \u015Aledczy nie wykluczaj\u0105, \u017Ce za jej znikni\u0119cie odpowiadaj\u0105 starsi ch\u0142opcy, kt\u00F3rzy zn\u0119cali si\u0119 nad m\u0142odszymi dzie\u0107mi z o\u015Brodka.","","",["N"]],"63801581":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Napa\u015B\u0107
W wielkiej sali jasnowidz przepowiada przysz\u0142o\u015B\u0107 jarlowi Haraldsonowi. M\u00F3wi mu, \u017Ce Ragnar Lothbrok pragnie jego \u015Bmierci. W\u00F3dz nie ma zamiaru biernie czeka\u0107 na rozw\u00F3j wydarze\u0144 i postanawia dzia\u0142a\u0107. Niebawem podpala gospodarstwo swojego rywala. Dokonuje zbrodniczego czynu, wiedz\u0105c \u017Ce Ragnar jest w \u015Brodku. M\u0119\u017Cczy\u017Anie udaje si\u0119 uciec przed zemst\u0105 wroga, zostaje jednak ranny i musi si\u0119 ukrywa\u0107. Lothbrok marzy jednak o tym, by wr\u00F3ci\u0107 do swoich. Ma nadziej\u0119, \u017Ce bogowie mu sprzyjaj\u0105 i niebawem stanie si\u0119 to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"63801582":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Pogrzeb
Ragnar wci\u0105\u017C jeszcze cierpi z powodu ran, kt\u00F3re odni\u00F3s\u0142 w po\u017Carze swego domu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie mu dane odzyskiwa\u0107 si\u0142 w spokoju. Odkrywa bowiem, \u017Ce jego brat, Rollo, jest torturowany na zlecenie Haraldsona. Cho\u0107 wci\u0105\u017C jeszcze jest s\u0142aby i obola\u0142y, postanawia stawi\u0107 czo\u0142a rywalowi i wyzywa go na pojedynek. T\u0119 walk\u0119 mo\u017Ce prze\u017Cy\u0107 tylko jeden z nich. Mimo os\u0142abienia Ragnarowi udaje si\u0119 pokona\u0107 wodza. Wkr\u00F3tce potem m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna zostaje nowym jarlem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"63801583":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Kr\u00F3lewski okup
Ragnar i jego dzielni wojownicy ruszaj\u0105 na kolejn\u0105 wypraw\u0119. Trzy statki pe\u0142ne gotowych na wszystko m\u0119\u017Cczyzn p\u0142yn\u0105 w g\u00F3r\u0119 rzeki, do centrum wschodniej Anglii. Tam znajduje si\u0119 pa\u0142ac kr\u00F3la Aelle. Ragnar planuje przedstawi\u0107 w\u0142adcy swoj\u0105 propozycj\u0119. Chce zaoferowa\u0107 monarsze pok\u00F3j w zamian za wysokie \u0142upy. Aelle nie ma jednak zamiaru ust\u0105pi\u0107 bez walki. Postanawia zgotowa\u0107 nieproszonym go\u015Bciom zaskakuj\u0105ce powitanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"63801584":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Ofiara
Ragnar, Lagertha i Athelstan wyruszaj\u0105 na pielgrzymk\u0119 do Uppsali, by dzi\u0119kowa\u0107 za otrzymane dary i chwali\u0107 bog\u00F3w. Wojownik powoli godzi si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 swojego nienarodzonego syna, jednak to zdarzenie oddala go od \u017Cony. Lagertha wci\u0105\u017C nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z utrat\u0105 dziecka i chce wiedzie\u0107, czy jeszcze kiedy\u015B urodzi m\u0119\u017Cowi m\u0119skiego potomka. Tymczasem Athelstan odkrywa, \u017Ce wiara chrze\u015Bcija\u0144ska zyskuje coraz to nowych zwolennik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"63801585":["Najlepszy obro\u0144ca
Zostaje zamordowany nauczyciel geografii, Marek Skowron. M\u0119\u017Cczyzna otrzyma\u0142 wiele cios\u00F3w w g\u0142ow\u0119 pa\u0142k\u0105 teleskopow\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jaki\u015B czas temu mia\u0142o miejsce zdarzenie, w kt\u00F3rym r\u00F3wnie\u017C u\u017Cyto tego narz\u0119dzia. Student Kacper Nowak obroni\u0142 przy jej u\u017Cyciu dziewczynk\u0119 przed atakiem pedofila. Wkr\u00F3tce sta\u0142 si\u0119 bohaterem internetu, a na swoim vlogu otwarcie namawia\u0142 fan\u00F3w do walki z pedofilami. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Kacper ma solidne alibi. \u015Aledczy kieruj\u0105 w\u00F3wczas podejrzenia w stron\u0119 Igora, m\u0142odszego brata Marka. Ofiara opiekowa\u0142a si\u0119 bratem po \u015Bmierci rodzic\u00F3w i bardzo stara\u0142a zapewni\u0107 mu odpowiedni\u0105 edukacj\u0119. Nastolatek jednak nie mia\u0142 zamiaru si\u0119 uczy\u0107 i cz\u0119sto k\u0142\u00F3ci\u0142 z Markiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63801586":["Wr\u00F3\u017Cka
W ramach prezentu urodzinowego Dagmara otrzymuje... spotkanie z wr\u00F3\u017Ck\u0105. Wizyta ko\u0144czy si\u0119 jednak tragicznie, poniewa\u017C medium przepowiada swojej klientce \u015Bmier\u0107. Dagmara nie zamierza w to wierzy\u0107. Gdy jednak zostaje potr\u0105cona na przej\u015Bciu dla pieszych i cudem unika \u015Bmierci, zmienia zdanie. Powoli popada w ob\u0142\u0119d. Boi si\u0119 wychodzi\u0107 w domu, a o mordercze zamiary podejrzewa nawet swojego partnera Adama. W ko\u0144cu, zm\u0119czona czekaniem na \u015Bmier\u0107, po\u0142yka proszki nasenne i postanawia utopi\u0107 si\u0119 w wannie. Dagmar\u0119 ratuje kole\u017Canka, kt\u00F3ra dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b925595fa6a5f263a37570c593ad1f71",["N"]],"63801587":["Toksyczna relacja
Karol zaczyna spotyka\u0107 si\u0119 z Magd\u0105. By\u0142a dziewczyna m\u0119\u017Cczyzny, Dorota, nie zamierza jednak zostawi\u0107 dawnego partnera w spokoju. Niebawem atakuje Magd\u0119 i oblewa j\u0105 farb\u0105. Gdy Karol wzywa policj\u0119, desperatka symuluje pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Nast\u0119pnie zaczyna wmawia\u0107 Magdzie, \u017Ce jej ukochany jest mitomanem i uwodzicielem. Para postanawia odpocz\u0105\u0107 od intryg zazdrosnej kobiety w domku letniskowym poza miastem. Na miejscu jednak Magda znajduje gad\u017Cety erotyczne i damsk\u0105 bielizn\u0119. Dochodzi do wniosku, \u017Ce opowie\u015Bci Doroty by\u0142y prawdziwe. Zrozpaczona ucieka do lasu. Tam zostaje uk\u0105szona przez \u017Cmij\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b1a78c69534ca39740f46610652988ed",["N"]],"63801588":["Starszy brat
Kostek, mimo niedostatku, doskonale si\u0119 uczy. W domu, w kt\u00F3rym mieszka z matk\u0105, zjawia si\u0119 jego starszy brat, \u0141ukasz. M\u0119\u017Cczyzna niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Teraz obiecuje matce, \u017Ce zmieni swoje \u017Cycie i zaopiekuje si\u0119 rodzin\u0105. Szybko jednak \u0142amie obietnic\u0119 i nawi\u0105zuje znajomo\u015B\u0107 z grup\u0105 pseudokibic\u00F3w. Na spotkania grupy zabiera Kostka. W trakcie jednej z ustawek kolega braci pada nieprzytomny na ziemi\u0119. Kostek dzwoni pod numer 112. \u0141ukasz jednak wyrywa mu telefon. Gdy na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 ratownicy, koledzy nieprzytomnego ch\u0142opaka atakuj\u0105 ich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d0432bbf79ce09741733eabad01f7935",["N"]],"63801589":["Rodzina zast\u0119pcza
Marcin i Katarzyna nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Decyduj\u0105 si\u0119 na adopcj\u0119. Rodzice m\u0119\u017Cczyzny nie akceptuj\u0105 pomys\u0142u pary i zrywaj\u0105 kontakt z dzie\u0107mi. Tymczasem ma\u0142\u017Conkowie zostaj\u0105 rodzicami zast\u0119pczymi dla Marcelka. Pomimo \u017Ce ch\u0142opiec cierpi na chorob\u0119 genetyczn\u0105, kt\u00F3ra atakuje nerki, para nie zra\u017Ca si\u0119. Kilka miesi\u0119cy p\u00F3\u017Aniej Katarzyna odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Rodzice Marcina, na wie\u015B\u0107 o potencjalnym wnuku, postanawiaj\u0105 odnowi\u0107 kontakty. Nadal jednak nie akceptuj\u0105 Marcela, kt\u00F3remu jawnie okazuj\u0105 swoj\u0105 niech\u0119\u0107. W trakcie k\u0142\u00F3tni Katarzyna wychodzi z domu. Odczuwa gwa\u0142towny b\u00F3l w podbrzuszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb8e4db62eb007dfa7f4dafceffe7288",["N"]],"63801590":["Bliskie wi\u0119zy
Pewnej nocy Adam i Eliza odkrywaj\u0105, \u017Ce ich syn znikn\u0105\u0142. Nastolatek wkr\u00F3tce odnajduje si\u0119, ale jego zachowanie ulega radykalnej zmianie. Ch\u0142opak skrywa pewn\u0105 tajemnic\u0119, a jego kochaj\u0105cy ojciec u\u017Cyje wszelkich \u015Brodk\u00F3w, by j\u0105 odkry\u0107 i pom\u00F3c synowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63801393":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63801394":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63801395":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63801396":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63801397":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801398":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801399":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801400":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801401":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801402":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801403":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801404":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63801405":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801406":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801407":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801408":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801409":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801410":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63801411":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801412":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801413":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801414":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801415":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801416":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801074":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63801075":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63801076":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"63801077":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63801078":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63801079":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63801080":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63801081":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63801082":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63801083":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63801084":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63801085":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63801086":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63801087":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"63801088":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63801089":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63801090":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63801091":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"63801092":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63801093":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63801094":["Ekipa nie zwalnia tempa. Du\u017Ca Ania postanawia spakowa\u0107 walizki. Ewelina i Ma\u0142a s\u0105 zmuszone p\u00F3j\u015B\u0107 razem do pracy. Podczas melan\u017Cu zostaje zorganizowany turniej MMA? Damian zn\u00F3w u\u017Cywa swojego licznika. Domownicy s\u0105 tak\u017Ce \u015Bwiadkami b\u00F3jki.","","",[]],"63801095":["W domu zawsze trwa melan\u017C. Pawe\u0142 i Wojtek szpachluj\u0105 na dwa baty, a Ma\u0142a uczy Damiana jak by\u0107 pi\u0119knym. Okazuje si\u0119, \u017Ce g\u0142uche telefony mog\u0105 nie\u017Ale namiesza\u0107.","","",[]],"63801096":["Alan Andersz 3","","",[]],"63801097":["Alan Andersz2","","",[]],"63801098":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63801099":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63801100":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63801101":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63801102":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63801103":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63801179":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63801180":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63801181":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63801182":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63801183":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63801184":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63801185":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63801186":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801187":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63801188":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63801189":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63801190":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63801191":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801192":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63801193":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63801194":["Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63801195":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63801196":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"63801197":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"63801198":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63801199":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63801057":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63801058":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801059":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"63801060":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801061":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"63801062":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63801063":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801064":["Autorzy programu ujawniaj\u0105 najmocniejsze i najs\u0142absze strony bran\u017Cy disco polo. Widzowie poznaj\u0105 najciekawsze i najwstydliwsze fakty dotycz\u0105ce tego gatunku muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170136.jpg","",[]],"63801065":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63801066":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"63801067":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"63801068":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63801069":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63801070":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63801071":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"63801072":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"63801073":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"63801723":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63801724":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63801725":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63801726":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63801727":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63801728":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63801729":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63801730":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63801731":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63801591":["Podczas gali FEN 27 w Szczecinie Polak po raz trzeci broni\u0142 pasa mistrzowskiego w kategorii lekkiej. Rywal Mateusza R\u0119beckiego, Magomed Magomedov, wygra\u0142 pi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w z rz\u0119du i wszyscy kibice byli przekonani, \u017Ce postawi naszemu zawodnikowi trudne warunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63801592":["Wywalczenie przynajmniej punktu w wyjazdowym spotkaniu z Sassuolo zapewni Milanowi upragnione scudetto. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces, Rossoneri nie mog\u0105 pozwoli\u0107 sobie na zlekcewa\u017Cenie rywala, kt\u00F3ry potrafi punktowa\u0107 w starciach ze \u015Bcis\u0142\u0105 czo\u0142\u00F3wk\u0105 Serie A. W ko\u0144cz\u0105cym si\u0119 w\u0142a\u015Bnie sezonie ekipa Alessio Dionisiego zanotowa\u0142a m.in. zwyci\u0119stwa nad Interem, Lazio, Juventusem oraz obecnym liderem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177303.jpg","",[]],"63801593":["Starcie czwartej z pi\u0105t\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w pierwszoligowej tabeli. Odra Opole zako\u0144czy\u0142a sezon zasadniczy w s\u0142abym stylu - przegra\u0142a bowiem u siebie z Resovi\u0105 0:3. By\u0107 mo\u017Ce jest to jednak zas\u0142ona dymna przed pierwszym meczem bara\u017Cowym z Koron\u0105 Kielce. Scyzoryki ostatnio r\u00F3wnie\u017C nie prezentowa\u0142y si\u0119 lepiej, czego efektem seria trzech spotka\u0144 bez zwyci\u0119stwa. Atutem zespo\u0142u Leszka Ojrzy\u0144skiego jest to, \u017Ce b\u00F3j z Odr\u0105 stocz\u0105 na w\u0142asnym stadionie. W poprzednim starciu z opolanami na tym obiekcie zwyci\u0119\u017Cyli 2:1. Podobny rezultat w tym spotkaniu da im awans do fina\u0142u play-off\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63801594":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63801595":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"63801596":["Po trzech ods\u0142onach fina\u0142owej rywalizacji nieco bli\u017Cej mistrzostwa Polski jest \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. Podopieczni Andreja Urlepa pokonali Legi\u0119 we w\u0142asnej hali 76:72 oraz w Warszawie 81:74. Sto\u0142eczny zesp\u00F3\u0142 do tej pory wygra\u0142 ze \u015Al\u0105skiem tylko raz - we Wroc\u0142awiu 19 maja 88:85. Je\u015Bli Aleksander Dziewa i sp\u00F3\u0142ka po raz trzeci oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od \u0141ukasza Koszarka i jego kompan\u00F3w, b\u0119d\u0105 o krok od osiemnastego tytu\u0142u mistrza kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63890927":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63890928":["Po dw\u00F3ch spotkaniach w stolicy Dolnego \u015Al\u0105ska Legia remisowa\u0142a z WKS-em 1:1. Warszawska ekipa nie wykorzysta\u0142a przewagi w\u0142asnego parkietu w meczach numer trzy i cztery. Pierwszy przegra\u0142a 74:81, a w drugim uleg\u0142a rywalom 63:66. Wroc\u0142awian od z\u0142otego medalu dzieli ju\u017C tylko jedno zwyci\u0119stwo, Legia potrzebuje trzech wiktorii z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178593.jpg","",[]],"63890929":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63801597":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63801598":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63801599":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63801600":["Starcie czwartej z pi\u0105t\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w pierwszoligowej tabeli. Odra Opole zako\u0144czy\u0142a sezon zasadniczy w s\u0142abym stylu - przegra\u0142a bowiem u siebie z Resovi\u0105 0:3. By\u0107 mo\u017Ce jest to jednak zas\u0142ona dymna przed pierwszym meczem bara\u017Cowym z Koron\u0105 Kielce. Scyzoryki ostatnio r\u00F3wnie\u017C nie prezentowa\u0142y si\u0119 lepiej, czego efektem seria trzech spotka\u0144 bez zwyci\u0119stwa. Atutem zespo\u0142u Leszka Ojrzy\u0144skiego jest to, \u017Ce b\u00F3j z Odr\u0105 stocz\u0105 na w\u0142asnym stadionie. W poprzednim starciu z opolanami na tym obiekcie zwyci\u0119\u017Cyli 2:1. Podobny rezultat w tym spotkaniu da im awans do fina\u0142u play-off\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63892135":["Przypomnienie zawod\u00F3w, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 12 pa\u017Adziernika 2019 roku we wroc\u0142awskiej hali Orbita. W karcie walk znalaz\u0142y si\u0119 dwa starcia o mistrzowski pas. W pierwszym, w K-1 w wadze do 77 kg, zmierzyli si\u0119 broni\u0105cy tytu\u0142u Dominik Zadora i Wojciech Wierzbicki. Nast\u0119pnie naprzeciw siebie stan\u0119li wojownicy MMA Andrzej Grzebyk i Robert Fonseca. Dla Polaka pojedynek z Brazylijczykiem mia\u0142 by\u0107 ostatnim w kategorii \u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63825181":["Kierowcy rywalizuj\u0105 o jak najlepsze miejsce startowe w wy\u015Bcigu w Monako. Jack Doohan ju\u017C dwukrotnie w tym sezonie stawa\u0142 na pole position - na torze w Bahrajnie i w Montmelo. Nie wygra\u0142 jednak \u017Cadnego wy\u015Bcigu. Felipe Drugovich natomiast by\u0142 najlepszy w kwalifikacjach w D\u017Cuddzie, a nast\u0119pnie powt\u00F3rzy\u0142 pierwsze miejsce w g\u0142\u00F3wnej cz\u0119\u015Bci zmaga\u0144. Brazylijczyk zaimponowa\u0142 form\u0105 tak\u017Ce w Katalonii, gdzie wygra\u0142 oba wy\u015Bcigi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164547.jpg","",[]],"63801602":["Po trzech ods\u0142onach fina\u0142owej rywalizacji nieco bli\u017Cej mistrzostwa Polski jest \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. Podopieczni Andreja Urlepa pokonali Legi\u0119 we w\u0142asnej hali 76:72 oraz w Warszawie 81:74. Sto\u0142eczny zesp\u00F3\u0142 do tej pory wygra\u0142 ze \u015Al\u0105skiem tylko raz - we Wroc\u0142awiu 19 maja 88:85. Je\u015Bli Aleksander Dziewa i sp\u00F3\u0142ka po raz trzeci oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od \u0141ukasza Koszarka i jego kompan\u00F3w, b\u0119d\u0105 o krok od osiemnastego tytu\u0142u mistrza kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167722.jpg","",[]],"63801604":["W grupie E przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 spotka\u0144 trzy zespo\u0142y walcz\u0105 o dwa miejsca premiowane awansem do fazy play-off. W najlepszej sytuacji jest Deportivo Cali, kt\u00F3re prowadzi w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, jak drugi w zestawieniu Corinthians. Boca Juniors zajmuj\u0105 trzecie miejsce, trac\u0105c do prowadz\u0105cej dw\u00F3jki jedno oczko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892136":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63801606":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63890930":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63801610":["W\u0142oski klub z Joann\u0105 Wo\u0142osz w sk\u0142adzie zdoby\u0142 ju\u017C w tym sezonie mistrzostwo W\u0142och po raz pi\u0105ty w historii klubu. Do fina\u0142u awansowa\u0142 dzi\u0119ki dyskwalifikacji klub\u00F3w z Rosji Dynama Kaza\u0144 i Dynama Moskwa. Z kolei VakifBank stoczy\u0142 w p\u00F3\u0142finale zaci\u0119ty b\u00F3j z lokalnym rywalem Fenerbahce. O awansie zadecydowa\u0142 z\u0142oty set. W poprzednim sezonie w decyduj\u0105cym spotkaniu zmierzy\u0142y si\u0119 te same zespo\u0142y. W\u00F3wczas wygra\u0142y W\u0142oszki w pi\u0119ciu setach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"63892137":["Przypomnienie gali, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce 17 grudnia 2021 roku w hali MOSiR w Radomiu. Jej najwa\u017Cniejszym punktem by\u0142o starcie Daniela Rutkowskiego z ulubie\u0144cem miejscowej publiczno\u015Bci, Damianem Kiwiorem. Faworytem walki by\u0142 ten drugi, ale znany z wyst\u0119p\u00F3w w MMA wojownik nic sobie z tego nie robi\u0142. Zanim obaj pi\u0119\u015Bciarze weszli na ring r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Micha\u0142 Syrowatka i Lukas Dekys oraz Patrik Balaz i Maksim Hardzeika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63801629":["Program dla fan\u00F3w rodeo. Znajd\u0105 si\u0119 w nim relacje z zawod\u00F3w organizowanych przez organizacj\u0119 PBR (Professional Bull Riders), w kt\u00F3rych bior\u0105 udzia\u0142 kowboje m.in. z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170050.jpg","",[]],"63801630":["Po sze\u015Bciu rozegranych meczach SC Corinthians Paulista przewodzi ligowej stawce. Podopieczni V\u00EDtora Pereiry maj\u0105 jednak minimaln\u0105 przewag\u0119 nad rywalami i ka\u017Cda pora\u017Cka mo\u017Ce kosztowa\u0107 ich utrat\u0119 pozycji lidera. W si\u00F3dmej kolejce atak na pierwsze miejsce przypu\u015Bci ekipa Sao Paulo FC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63801631":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"63801632":["W tym sezonie MLS lepiej radzi sobie na razie zesp\u00F3\u0142 FC Cincinnati, kt\u00F3ry z 19 punktami na koncie zajmuje czwart\u0105 lokat\u0119 w tabeli Konferencji Wschodniej. New England Revolution jest dopiero jedenaste z dorobkiem zaledwie 12 oczek. Smaczku rywalizacji na TQL Stadium dodaje bardzo ciekawie zapowiadaj\u0105cy si\u0119 pojedynek napastnik\u00F3w - Brandona Vasqueza i Adama Buksy. Obaj w trwaj\u0105cej kampanii ligowej zdobyli po 6 goli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895734":["W pojedynku wieczoru Mateusz R\u0119becki po raz drugi stanie do obrony tytu\u0142u mistrzowskiego w kategorii lekkiej. Jego rywalem b\u0119dzie Daguir Imawow, kt\u00F3ry w Polsce walczy\u0142 do tej pory dwa razy, oba starcia wygrywaj\u0105c. Podczas gali kibice zobacz\u0105 te\u017C w akcji m.in. Adama Brzezowskiego i \u0141ukasza Charzewskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63801634":["odcinek","","",[]],"63801635":["Po sze\u015Bciu kolejkach Flamengo ma tylko jedno zwyci\u0119stwo, kt\u00F3re odnios\u0142o w drugiej serii gier. W ostatnim spotkaniu podopieczni Paulo Sousy zremisowali wyjazdowe spotkanie z Cear\u0105 SC 2:2, trac\u0105c gola na wag\u0119 trzech punkt\u00F3w w doliczonym czasie gry. Goias EC po dw\u00F3ch ostatnich meczach dopisa\u0142 sobie do bilansu sze\u015B\u0107 punkt\u00F3w za zwyci\u0119stwa z Atletico GO i Santosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63801636":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175505.jpg","",[]],"63801637":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175505.jpg","",[]],"63801638":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"63801639":["W tym sezonie bezpo\u015Bredni awans do Ekstraklasy z 1. ligi uzyska\u0142y zespo\u0142y Miedzi Legnica i Widzewa \u0141\u00F3d\u017A. By\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce do\u0142\u0105czy do nich Arka Gdynia. By tak si\u0119 sta\u0142o, ekipa z Tr\u00F3jmiasta najpierw musi pokona\u0107 Chrobrego G\u0142og\u00F3w, a nast\u0119pnie wygra\u0107 z lepszym z pary Korona Kielce - Odra Opole. Z psychologiczn\u0105 przewag\u0105 do bara\u017Cowej rywalizacji podejd\u0105 podopieczni Ivana Djurdjevicia. W kampanii 2021\/2022 dwukrotnie pokonali bowiem Ark\u0119 - 2:0 na wyje\u017Adzie i 1:0 u siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166422.jpg","",[]],"63801640":["Pi\u0105ty mecz Bia\u0142o-Czerwonych w kwalifikacjach do mundialu w Katarze. San Marino to teoretycznie najs\u0142absza dru\u017Cyna w grupie I, kt\u00F3ra w rankingu FIFA zajmuje 209., przedostatnie miejsce. Zdobycie trzech punkt\u00F3w i co najmniej kilku goli w Serravalle jest wi\u0119c obowi\u0105zkiem podopiecznych Paula Sousy. Selekcjoner mo\u017Ce w tym spotkaniu da\u0107 odpocz\u0105\u0107 kilku podstawowym zawodnikom kadry, gdy\u017C ju\u017C 8 wrze\u015Bnia Polsk\u0119 czeka bardzo trudny b\u00F3j z Angli\u0105 w Warszawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",["N"]],"63801641":["Bia\u0142o-Czerwoni rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 o awans do turnieju fina\u0142owego mistrzostw \u015Bwiata, kt\u00F3ry w przysz\u0142ym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Katarze. Polacy b\u0119d\u0105 rywalizowa\u0107 w grupie I. W pierwszym meczu zmierz\u0105 si\u0119 na Pusk\u00E1s Ar\u00E9nie w Budapeszcie z reprezentacj\u0105 W\u0119gier. B\u0119dzie to oficjalny debiut Paulo Sousy na \u0142awce trenerskiej naszej kadry. Pod koniec stycznia zast\u0105pi\u0142 on na tym stanowisku Jerzego Brz\u0119czka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",["N"]],"63801612":["Walka Vicente Luque z Belalem Muhammadem mo\u017Ce by\u0107 eliminatorem do pojedynku o pas kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Palesty\u0144czyk jest niepokonany od siedmiu walk i bardzo chce zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 swojemu rywalowi za pora\u017Ck\u0119 sprzed sze\u015Bciu lat, kiedy to zosta\u0142 znokautowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801613":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63801614":["Polski pi\u0119\u015Bciarz stan\u0105\u0142 przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze. Nigdy wcze\u015Bniej nie walczy\u0142 bowiem z zawodnikiem tej klasy co Ryan Ford. \u0141ukasz Stanioch w starciu z Kanadyjczykiem zamierza\u0142 udowodni\u0107 swoim krytykom, \u017Ce stale si\u0119 rozwija, a statusu niepokonanego nie zawdzi\u0119cza jedynie s\u0142abo\u015Bci swoich rywali. Podczas gali w Jaworznie 29 pa\u017Adziernika 2021 roku zmierzyli si\u0119 tak\u017Ce m.in. Jan Lodzik i Patrik Balaz oraz Karol Welter i Damian Mielewczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63801615":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"63801616":["Przypomnienie gali pod szyldem jednej z najwi\u0119kszych polskich organizacji promuj\u0105cych mieszane sztuki walki, za\u0142o\u017Conej przez Tomasza Babilo\u0144skiego. Pierwsze zawody z cyklu Babilon MMA odby\u0142y si\u0119 18 sierpnia 2017 roku w Mi\u0119dzyzdrojach. Do tej pory mia\u0142o miejsce ponad dwadzie\u015Bcia pi\u0119\u0107 tego typu wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801617":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim b\u0119dzie nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wejdzie na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63801618":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"63801619":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801620":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63801621":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim wydarzeniem wieczoru b\u0119dzie pojedynek Piotra Wawrzyniaka i Tymoteusza \u0141opaczyka. W karcie walk zaplanowano tak\u017Ce ciekawe starcia Filipa Stawowego z Marcinem Sianosem oraz Konrada Rusi\u0144skiego z Rafa\u0142em B\u0142achut\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63801622":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63801623":["Po pora\u017Cce w 2019 roku z Jonem Jonesem w walce o pas mistrzowski UFC w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej Thiago Santos prze\u017Cywa\u0142 ci\u0119\u017Ckie chwile - przegra\u0142 dwa nast\u0119pne pojedynki i dopiero w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku odni\u00F3s\u0142 zwyci\u0119stwo w starciu z Johnnym Walkerem. Teraz jego przeciwnikiem jest Magomed Ankalev, kt\u00F3ry mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 siedmiu wygranych z kolei. Ostatni\u0105 ofiar\u0105 Rosjanina z Dagestanu by\u0142 Volklan Oezdemir.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801624":["Fina\u0142 Turnieju Wagi Ci\u0119\u017Ckiej w St\u0119\u017Cycy. Stawk\u0105 pojedynku pomi\u0119dzy Mateuszem Cielepa\u0142\u0105 i Kacprem Meyn\u0105 by\u0142 zawodowy kontrakt z organizacj\u0105 Rocky Boxing Promotions. Zwyci\u0119zca walki otrzyma\u0142 tak\u017Ce nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63801625":["Najwa\u017Cniejszym pojedynkiem gali KSW 54 by\u0142o starcie Mateusza Gamrota z Marianem Zi\u00F3\u0142kowskim o pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Pocz\u0105tkowo rywalem niepokonanego Gamera mia\u0142 by\u0107 Szamil Musajew, ale dozna\u0142 kontuzji kolana eliminuj\u0105cej go z udzia\u0142u w pojedynku. Zi\u00F3\u0142kowski bez wahania przyj\u0105\u0142 propozycj\u0119 zast\u0105pienia Rosjanina. Jest bowiem w rytmie treningowym, gdy\u017C podczas tych zawod\u00F3w mia\u0142 walczy\u0107 z Maciejem Kazieczk\u0105. Nazywany Z\u0142otym Ch\u0142opcem polskiego MMA wojownik stan\u0105\u0142 przed ogromn\u0105 szans\u0105 na to, by jego kariera nabra\u0142a tempa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63801626":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63801627":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801628":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63801531":["Co mi m\u00F3wi moje sumienie?
Mateusz Dzieduszycki i ks. Wojciech Szychowski rozmawiaj\u0105 o dylematach sumienia, gdy cz\u0142owiek staje wobec trudnych \u017Cyciowych decyzji lub sytuacji, okre\u015Blanych przez Ko\u015Bci\u00F3\u0142 jako grzech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63801532":["Re\u017C.: Anthony Silverston.
Historia samca afryka\u0144skiej zebry, kt\u00F3ry urodzi\u0142 si\u0119 z pasiast\u0105 po\u0142ow\u0105 cia\u0142a. Odtr\u0105cony przez rodzinne stado Kumba postanawia wyruszy\u0107 na poszukiwanie magicznego \u017Ar\u00F3d\u0142a. Wed\u0142ug legendy w\u0142a\u015Bnie tu pierwsze zebry zyska\u0142y swoje pasy. Podczas pe\u0142nej niebezpiecze\u0144stw w\u0119dr\u00F3wki Kumba spotyka nowych przyjaci\u00F3\u0142, nadopieku\u0144cz\u0105 antylop\u0119 gnu, Mam\u0119 W., i pewnego szalonego strusia Bradleya. Tropem odmie\u0144ca pod\u0105\u017Ca gro\u017Any lampart Fango. Drapie\u017Cnik wierzy, \u017Ce upolowanie Kumby, nietypowego umaszczonego przedstawiciela swojego gatunku, zapewni mu wielk\u0105 moc. W polskiej wersji j\u0119zykowej filmu udzia\u0142 wzi\u0119li m.in. Maciej Musia\u0142 jako Kumba, Jaros\u0142aw Boberek w roli Bradleya i Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska jako Mama W.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4708b225f1f371bddf4124dd6b0bfc35",["N"]],"63801533":["Nieledew to niewielka wie\u015B nieopodal Hrubieszowa. Mieszka tam pani Aneta z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno zako\u0144czy\u0142a zwi\u0105zek z uzale\u017Cnionym od alkoholu m\u0119\u017Cem, chc\u0105c zapewni\u0107 lepsze \u017Cycie swoim pociechom. Warunki, w jakich mieszka teraz jej rodzina, s\u0105 z\u0142e. W szafie w przedpokoju stoi piec ogrzewaj\u0105cy ca\u0142y dom, kt\u00F3ry w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce eksplodowa\u0107. Pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami, a na \u015Bcianach pojawi\u0142 si\u0119 grzyb. Podczas gdy Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski zajmuj\u0105 si\u0119 remontem, Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje. Prowadz\u0105ca ma dla pani Anety jeszcze jedn\u0105 niespodziank\u0119 - pomo\u017Ce jej znale\u017A\u0107 upragnion\u0105 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63801534":["Rodzina patologiczna
Kurski (Waldemar Ob\u0142oza) przenosi si\u0119 do nowego mieszkania na \u017Boliborzu. Karol postanawia zrobi\u0107 Alinie niespodziank\u0119 i te\u017C postara\u0107 si\u0119 o podobne mieszkanko. Jest tylko jeden warunek - musi stworzy\u0107 rodzin\u0119 patologiczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e982bbfe691fccc2503321c77b528f27",[]],"63801535":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 ksi\u0105\u017Ck\u0119, kt\u00F3ra kiedy\u015B nale\u017Ca\u0142a do Isaaca Newtona. Na marginesach odkrywaj\u0105 zapiski i wzory. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, zamierzaj\u0105cy sprzeda\u0107 kurtk\u0119 wojskow\u0105, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do jego dziadka, uczestnika wojny wojna hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej 1898. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 przedmiot\u00F3w zwi\u0105zanych z Johnem Wayne'em. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 naby\u0107 pami\u0105tki po legendzie westernu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",["N"]],"63801536":["W dzisiejszym odcinku klient lombardu przynosi akta g\u0142o\u015Bnej sprawy porwania i zamordowania synka lotnika Charlesa Lindbergha. Dokumenty nale\u017Ca\u0142y do prywatnego detektywa, wynaj\u0119tego przez rodzin\u0119 dziecka. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 interesuj\u0105cy egzemplarz broni palnej, pochodz\u0105cej z XVII wieku - kr\u00F3tsz\u0105 wersj\u0119 muszkietu, u\u017Cywan\u0105 przez marynarzy i pirat\u00F3w. Kolejny klient chce sprzeda\u0107 sportowy samoch\u00F3d z 1974 roku - model Lotus Europa. Zobaczymy, czy Rick zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 to auto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801537":["W samo po\u0142udnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 przedmiot\u00F3w, kt\u00F3ry mia\u0142y nale\u017Ce\u0107 do Wyatta Earpa, najs\u0142ynniejszego str\u00F3\u017Ca prawa na Dzikim Zachodzie. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi do lombardu z\u0142oty medal olimpijski z igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Nast\u0119pnie Rick wycenia par\u0119 dziewi\u0119tnastowiecznych pistolet\u00F3w. Ma jednak co do nich pewne w\u0105tpliwo\u015Bci. W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym odcinku, jest te\u017C stary telewizor i kolekcja przyn\u0119t w\u0119dkarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801538":["Gdy bliska osoba traci wiar\u0119...
Ewa Kiedio i o. Micha\u0142 Legan OSPPE rozmawiaj\u0105 o tym, jak reagowa\u0107, gdy bliska osoba traci wiar\u0119 w Boga, kontestuje zasady religii chrze\u015Bcija\u0144skiej i nauczanie Ko\u015Bcio\u0142a, przestaje te\u017C uczestniczy\u0107 w mszach \u015Bwi\u0119tych. Specjali\u015Bci radz\u0105, jak przekonywa\u0107, aby nie odstraszy\u0107, nie zrani\u0107 i nie odrzuci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63801539":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta, by zrobi\u0107 wra\u017Cenie na s\u0105siadach, po\u017Cycza rolls royce'a. Namawia Ryszarda, \u017Ceby poprowadzi\u0142 auto, po czym wsp\u00F3lnie udaj\u0105 si\u0119 do luksusowego hotelu. Plany pani Bukiet psuj\u0105 Stokrotka i Powolniakowie, kt\u00F3rzy chc\u0105 w ich apartamencie ukry\u0107 si\u0119 przed policyjnym po\u015Bcigiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63801540":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Rozentuzjazmowana Hiacynta zamieszcza w lokalnej gazecie og\u0142oszenie m\u00F3wi\u0105ce, \u017Ce oferuje swoj\u0105 pomoc w prowadzeniu domu i udziela lekcji etykiety jako \"do\u015Bwiadczona pani domu\". Marzy, \u017Ce nareszcie stanie si\u0119 gwiazd\u0105 West Midlands. Nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 spotkania z pierwszym klientem. Jednak osoby, kt\u00F3re odpowiadaj\u0105 na og\u0142oszenie, niezbyt odpowiadaj\u0105 jej oczekiwaniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63801541":["Mierzenie czasu
W filmie mowa o najstarszych kalendarzach, m.in. egipskim, oraz r\u00F3\u017Cnego rodzaju zegarach - piaskowych, mechanicznych, wahad\u0142owych i atomowych. Mistrz przedstawia, jak dawniej mierzono czas i jakie by\u0142y pomys\u0142y, aby udoskonali\u0107 te sposoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63801542":["Biolog Jens Kallmeyer wraz z zespo\u0142em poszukiwaczy przyg\u00F3d i alpinist\u00F3w schodzi do krateru jednego z najbardziej aktywnych jezior lawowych na \u015Bwiecie w Vanuatu. Chce dowiedzie\u0107 si\u0119, jak ekstremofile, najtwardsze formy \u017Cycia na Ziemi, mog\u0105 przetrwa\u0107 obok wrz\u0105cego jeziora lawy. Ma te\u017C nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki nim dowie si\u0119 wi\u0119cej o pochodzeniu \u017Cycia na Ziemi, a tak\u017Ce o prawdopodobie\u0144stwie znalezienia go w innym miejscu we wszech\u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175503.jpg","",[]],"63801543":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63801544":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. os\u0142ona termiczna pochodz\u0105ca ze statku kosmicznego, kt\u00F3ry polecia\u0142 w misj\u0119 Apollo 13. Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 klasyczny enduro z 1973 roku - motocykl marki Husqvarna. Stan pojazdu jest daleki od idealnego i jego remont mo\u017Ce nastr\u0119czy\u0107 problem\u00F3w. Kolejny klient przynosi oryginalny projekt graficzny autorstwa Todda McFarlane'a, wykorzystany w odcinku komiksu o Spidermanie z 1989 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801545":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 jeden ze najs\u0142ynniejszych modeli samochod\u00F3w - replik\u0119 Batmobila z kinowego hitu \"Batman\" z 1989 roku. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczny list podpisany przez ameryka\u0144skich ojc\u00F3w za\u0142o\u017Cycieli Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona. Do lombardu trafia tak\u017Ce zabytkowe biureczko, kt\u00F3re w \u015Brodku kryje co\u015B wi\u0119cej ni\u017C papeteri\u0119, oraz kolekcja pami\u0105tek po mistrzu bilardowym Williem Mosconim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801546":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 kajdany, kt\u00F3re kiedy\u015B nale\u017Ca\u0142y do s\u0142ynnego iluzjonisty i specjalisty od ucieczek, Harry'ego Houdiniego. Nast\u0119pnie do lombardu wkracza klient, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 Nagrod\u0119 Vince'a Lombardiego dla zwyci\u0119zc\u00F3w Super Bowl z 1999 roku - dru\u017Cyny St. Louis Rams. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 przypinek z postaciami z komiks\u00F3w. Te gad\u017Cety by\u0142y do\u0142\u0105czane do p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych w latach 40. ubieg\u0142ego wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63801547":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta Bukiet zaprasza znakomitych go\u015Bci na kolacj\u0119 przy \u015Bwiecach. Niespodziewanie otrzymuje parali\u017Cuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o ojcu. Okazuje si\u0119, \u017Ce roznegli\u017Cowany staruszek rzuci\u0142 si\u0119 w pogo\u0144 na rowerze za roznosicielk\u0105 mleka. Koniec po\u015Bcigu ma niefortunne zako\u0144czenie - ojciec Hiacynty wpada do kana\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63801548":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta oczekuje wizyty wikarego z \u017Con\u0105. Bardzo zale\u017Cy jej na tym, aby godnie przyj\u0105\u0107 znakomitych go\u015Bci. Tymczasem jej siostra R\u00F3\u017Ca prze\u017Cywa kolejny zaw\u00F3d mi\u0142osny i z rozpaczy postanawia pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Zjawia si\u0119 niespodziewanie u Hiacynty, \u017C\u0105daj\u0105c by siostra da\u0142a jej \u015Blubn\u0105 sukni\u0119 matki, w kt\u00F3rej chce by\u0107 pochowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"63801549":["Interaktywny i emitowany na \u017Cywo program o charakterze publicystycznym. Gospodarzami programu s\u0105 \u015Bwiecki i duchowny, kt\u00F3rzy rozmawiaj\u0105 ze sob\u0105 oraz odbiorcami na tematy, kt\u00F3re dotycz\u0105 w\u0142a\u015Bciwie ka\u017Cdego z nas. Porusz\u0105 kwesti\u0119 przebaczenia i umiej\u0119tno\u015Bci proszenia o nie. Porozmawiaj\u0105 o mi\u0142o\u015Bci i towarzysz\u0105cych jej emocjach, tak\u017Ce tych negatywnych, jak zazdro\u015B\u0107. To \u015Bwietna okazja do porozmawiania o Bogu i o tym, jak traktowa\u0107 zagadnienie wiary w relacji z dzieckiem. Prowadz\u0105cy pochyl\u0105 si\u0119 nad ka\u017Cdym pytaniem zadanym przez widz\u00F3w i internaut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63801550":["Biolog Jens Kallmeyer wraz z zespo\u0142em poszukiwaczy przyg\u00F3d i alpinist\u00F3w schodzi do krateru jednego z najbardziej aktywnych jezior lawowych na \u015Bwiecie w Vanuatu. Chce dowiedzie\u0107 si\u0119, jak ekstremofile, najtwardsze formy \u017Cycia na Ziemi, mog\u0105 przetrwa\u0107 obok wrz\u0105cego jeziora lawy. Ma te\u017C nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki nim dowie si\u0119 wi\u0119cej o pochodzeniu \u017Cycia na Ziemi, a tak\u017Ce o prawdopodobie\u0144stwie znalezienia go w innym miejscu we wszech\u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175503.jpg","",[]],"63801551":["Re\u017C.: Roger Michell.
Producentka lokalnych wiadomo\u015Bci, Becky Fuller (Rachel McAdams) znalaz\u0142a w ko\u0144cu wymarzon\u0105 prac\u0119 w wielkim mie\u015Bcie - przejmuje w\u0142adz\u0119 nad \"Daybreak\", porannym programem nadawanym z Nowego Jorku. Jednak ju\u017C od samego pocz\u0105tku, to co mia\u0142o by\u0107 spe\u0142nieniem marze\u0144 zaczyna przemienia\u0107 si\u0119 w koszmar. I chocia\u017C dziewczyna posiada wszelkie umiej\u0119tno\u015Bci potrzebne do odniesienia sukcesu, na jej drodze na szczyt pojawia si\u0119 powa\u017Cna przeszkoda: legendarny Mike Pomeroy (Harrison Ford), ekscentryczny, zarozumia\u0142y i zupe\u0142nie nie nadaj\u0105cy si\u0119 do wsp\u00F3\u0142pracy prezenter wiadomo\u015Bci, kt\u00F3ry mo\u017Ce sta\u0107 si\u0119 najwi\u0119kszym przekle\u0144stwem Becky... i jedyn\u0105 szans\u0105 na uratowanie plasuj\u0105cego si\u0119 na ostatnim miejscu w rankingach porannego programu. Becky zaczyna prac\u0119 w \"Daybreak\" w momencie, kiedy nawet w\u0142a\u015Bciciele stacji poddali si\u0119 ju\u017C dawno w walce o trac\u0105cy ogl\u0105dalno\u015B\u0107 program, znany z tego, \u017Ce prze\u017Cuwa i wypluwa najlepszych producent\u00F3w. Nie maj\u0105c \u017Cadnego do\u015Bwiadczenia w telewizji og\u00F3lnokrajowej, Becky postanawia, \u017Ce z ni\u0105 b\u0119dzie inaczej. Decyduje si\u0119 na spr\u00F3bowanie czego\u015B nowego: zestawienie ze sob\u0105 szorstkiego stylu by\u0142ego prezentera Pomeroya z rozgadan\u0105 i stale przekomarzaj\u0105c\u0105 si\u0119 gospodyni\u0105 porannego programu Colleen Peck (Diane Keaton) Zmieniony program nosi znamiona katastrofy - nast\u0119puje starcie osobowo\u015Bci, a Pomeroy nie zamierza zajmowa\u0107 si\u0119 pogod\u0105, plotkami, ani - Bo\u017Ce bro\u0144 - gotowaniem. M\u0142oda producentka musi walczy\u0107 o ratowanie reputacji, pracy i rozwijaj\u0105cego si\u0119 romansu z koleg\u0105 (Patrick Wilson). Im bardziej Becky musi stawia\u0107 czo\u0142a cynizmowi i znudzeniu wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, tym bardziej zaczyna wierzy\u0107 w siebie i potencja\u0142 \"Daybreak\". Efektem jest komedia o pracuj\u0105cej dziewczynie, kt\u00F3ra poznaje smak sukcesu odkrywaj\u0105c, \u017Ce nie wa\u017Cne, jak bardzo trudni we wsp\u00F3\u0142pracy wydaj\u0105 si\u0119 ludzie w twoim otoczeniu... wszystko jest mo\u017Cliwe, je\u015Bli wk\u0142ada si\u0119 w to ca\u0142e serce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037561.jpg","",["N"]],"63801552":["Pan Robert prowadzi podupadaj\u0105ce gospodarstwo rolne, kt\u00F3re odziedziczy\u0142 po rodzicach. M\u0119\u017Cczyzna i jego \u017Cona Aleksandra wychowuj\u0105 troje dzieci. Pani Ola pracuje na stacji paliw, ale obecnie przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Rodzinie brakuje pieni\u0119dzy. Ich dom ogrzewa stara koza, kt\u00F3ra dymi i grozi zatruciem. Na \u015Bcianach \u0142azienki widnieje grzyb, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63801553":["Wakacje sko\u0144czy\u0142y si\u0119, ale gospodyni programu postanawia jeszcze poleniuchowa\u0107 i wyrusza nad polskie morze - do Ko\u0142obrzegu. Planuje odpocz\u0105\u0107 i zregenerowa\u0107 si\u0119, ale znajduje czas na gotowanie. Na przystawk\u0119 b\u0119dzie tatar z dorsza i awokado. Nast\u0119pnie, jako danie g\u0142\u00F3wne, poda \u0142ososia przyrz\u0105dzonego na parze, a do niego czarn\u0105 soczewic\u0119 i domowej roboty pesto. Na koniec nie mo\u017Ce zabrakn\u0105\u0107 deseru. Ewa przygotowuje bezowy wieniec z kremem kawowym, truskawkami i jagodami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/106926a2bc00a61bf0315d7233a1fe17",["N"]],"63801554":["Jako nastolatek Przemek Wieczorek sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 wypadku, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie r\u0119ce. Obecnie jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o wielu zainteresowaniach. Twierdzi, \u017Ce to nieszcz\u0119\u015Bliwe zdarzenie sprawi\u0142o, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 warto\u015Bciowszym cz\u0142owiekiem. Lena G\u0142uch jest m\u0142od\u0105, tryskaj\u0105c\u0105 optymizmem kobiet\u0105, kt\u00F3ra pasjonuje si\u0119 \u0142ucznictwem. Mi\u0142o\u015B\u0107 do tego sportu zaszczepili w niej rodzice. Mimo wrodzonej niepe\u0142nosprawno\u015Bci dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce je\u015Bli czego\u015B si\u0119 naprawd\u0119 pragnie, to mo\u017Cna to osi\u0105gn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/55d9e09a104237986fb2814a68a862e8",["N"]],"63801555":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f2e9aeb7afb64be3ad6af6814fb6b182",["N"]],"63801556":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63801557":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63801558":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63801559":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63801104":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801105":["Niebezpieczne odchudzanie
Marek i Adam natrafiaj\u0105 w internecie na doniesienia o \u015Bmierci nastolatki na szkolnym korytarzu. Postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Ustalaj\u0105, \u017Ce dziewczyna przyjmowa\u0142a tabletki na odchudzanie. Dziennikarze chc\u0105 dotrze\u0107 do osoby, kt\u00F3ra handlowa\u0142a niebezpiecznymi specyfikami. Niestety, uczniowie i nauczyciele nie chc\u0105 rozmawia\u0107 z dziennikarzami. Reporterzy nie zamierzaj\u0105 si\u0119 jednak poddawa\u0107. Za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63801106":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801107":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/df9aaa081de16b25622ecc4a5538a5ec",[]],"63801108":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5fa632427bc4966afc6f3c4e44195ee7",[]],"63801109":["Powr\u00F3t do Zb\u00F3jna
W zimie 1945 roku okolice Golubia Dobrzynia by\u0142y aren\u0105 bez\u0142adnego odwrotu armii niemieckiej. Naciskani przez Rosjan, bombardowani z powietrza, pozbawieni paliwa Niemcy masowo znaczyli opuszczonymi pojazdami sw\u00F3j szlak. Jaki\u015B czas temu prowadz\u0105cy poszukiwali jednego z takich pojazd\u00F3w zatopionego w zb\u00F3je\u0144skim jeziorze. Niestety, po dok\u0142adnym zbadaniu wskazanego miejsca nie potwierdzili opowie\u015Bci \u015Bwiadk\u00F3w. Teraz pojawi\u0142 si\u0119 nowy \u015Blad. Znaleziony przez zaprzyja\u017Anione stowarzyszenie fragment pancerza wskazuje na legendarn\u0105 Panter\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a6016f99b1eb9baab172f023c37c4470",[]],"63801110":["Rozleg\u0142e mokrad\u0142a w Wirginii i Karolinie P\u00F3\u0142nocnej by\u0142y niegdy\u015B schronieniem dla tysi\u0119cy zbieg\u0142ych niewolnik\u00F3w. Archeologowie si\u0119gaj\u0105 po zdj\u0119cia satelitarne, by dowiedzie\u0107 si\u0119, w jaki spos\u00F3b ludzie mogli przetrwa\u0107 na tym nieprzyjaznym terenie. Ponadto w programie zagadka miasta, kt\u00F3re jest zaznaczone na mapach od dziesi\u0119cioleci, ale pozostaje niewidoczne z kosmosu. Przekonamy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, czym jest ogromna zielona plama opadaj\u0105ca na Las Vegas. Dowiemy si\u0119 te\u017C, czy licz\u0105ca 2000 lat okr\u0105g\u0142a budowla w Walii mo\u017Ce pom\u00F3c w zidentyfikowaniu legendarnego kr\u00F3la Artura. Zdj\u0119cia szkockiego wybrze\u017Ca ukazuj\u0105 kilometrow\u0105 lini\u0119, wygl\u0105daj\u0105c\u0105 na zbudowan\u0105 z gigantycznych z\u0119b\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175495.jpg","",[]],"63801111":["Masa\u017Cysta Piotr i ksi\u0119gowa Marta wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci, jedenastoletni\u0105 Tosi\u0119 i o\u015Bmioletniego Maciusia. Obowi\u0105zki zawodowe pary sprawiaj\u0105, \u017Ce bardzo rzadko udaje im si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 beztrosko czas w rodzinnym gronie. Piotr i Marta chcieliby w ko\u0144cu odci\u0105\u0107 si\u0119 od codzienno\u015Bci. Aneta Rybarczyk i jej c\u00F3rka Paula prowadz\u0105 gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wsi Kosowskiej. Zajmuj\u0105 si\u0119 przede wszystkim ko\u0144mi. Aneta cz\u0119sto otrzymuje pomoc od starszej c\u00F3rki, Klaudii. To w\u0142a\u015Bnie ona poka\u017Ce go\u015Bciom z miasta, na czym polega praca na wsi. Opiek\u0105 nale\u017Cy otoczy\u0107 nie tylko konie, lecz tak\u017Ce owce, kozy i lamy. W tym samym czasie Aneta i Paula zrealizuj\u0105 harmonogram opracowany przez Piotra i Mart\u0119. Odwiedz\u0105 m.in. tor gokartowy i stylist\u0119 fryzur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63801112":["W\u0142ochy - forteca Hitlera
We W\u0142oszech rozsiane s\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci pot\u0119\u017Cnych fortyfikacji z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Linie umocnie\u0144 zosta\u0142y zaprojektowane przez Niemc\u00F3w tak, aby jak najbardziej spowolni\u0107 ofensyw\u0119 aliant\u00F3w. Zmieni\u0142y one krajobraz P\u00F3\u0142wyspu Apeni\u0144skiego w teren usiany \u015Bmiertelnymi pu\u0142apkami. Ukryte bunkry, stanowiska broni maszynowej i klasztory zamienione w twierdze nie do zdobycia - oto historia hitlerowskich fortyfikacji we W\u0142oszech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175928.jpg","",[]],"63801113":["Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy w jaskiniach kryj\u0105 si\u0119 dowody na kontakty ludzi z kosmitami. Przez ca\u0142\u0105 histori\u0119 cywilizacji niekt\u00F3re podziemne pieczary uwa\u017Cano za \u015Bwi\u0119te miejsca duchowych spotka\u0144 i o\u015Bwiecenia, inne za\u015B budzi\u0142y l\u0119k jako wrota do za\u015Bwiat\u00F3w. Filmowcy zajmuj\u0105 si\u0119 m.in. odnalezionymi w jaskini w indyjskim mie\u015Bcie Czarma prehistorycznymi rysunkami sprzed 10 tys. lat, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 przedstawia\u0107 istoty pozaziemskie. By\u0107 mo\u017Ce jest to dow\u00F3d na spotkania z obcymi w odleg\u0142ej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175929.jpg","",[]],"63801114":["Diamand Resorts Internationals
Stephen J. Cloobeck, na co dzie\u0144 zajmuj\u0105cy wysokie stanowisko w Diamond Resorts International, udaje cz\u0142owieka spe\u0142niaj\u0105cego marzenie o pracy w przemy\u015Ble medycznym. W ci\u0105gu ostatnich lat firma zakupi\u0142a kilka nowych nieruchomo\u015Bci, kt\u00F3re teraz musz\u0105 zosta\u0107 doprowadzone do odpowiedniego standardu. Przez udzia\u0142 w programie Stephen ma nadziej\u0119 przekona\u0107 si\u0119, na jakim etapie znajduj\u0105 si\u0119 prace remontowe w wymienionych plac\u00F3wkach oraz czy pracownicy firmy zapewniaj\u0105 swoim go\u015Bciom us\u0142ugi na najwy\u017Cszym poziomie. Oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce buduj\u0105c sw\u00F3j biznes, Cloobeck zapomnia\u0142 o w\u0142asnych priorytetach, kt\u00F3re na pierwszym miejscu stawia\u0142y zawsze klienta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"63801115":["W dzisiejszym odcinku pracownicy lombardu w Las Vegas maj\u0105 okazj\u0119 przetestowa\u0107 japo\u0144ski fotokarabin, u\u017Cywany do szkolenia pilot\u00F3w my\u015Bliwc\u00F3w podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Nast\u0119pnie Chumlee i Corey ogl\u0105daj\u0105 szkice autorstwa tw\u00F3rcy Spider-Mana, Stana Lee. Okazuje si\u0119, \u017Ce to jedyne rysunki, jakie kiedykolwiek wysz\u0142y spod r\u0119ki tego pisarza. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 banknot o nominale tysi\u0105ca dolar\u00F3w, wyemitowany w 1918 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63801116":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia kolekcja szkic\u00F3w wykonanych podczas procesu Sama Shepparda w 1954 roku. Jego historia zainspirowa\u0142a tw\u00F3rc\u00F3w serialu \"\u015Acigany\". Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 pi\u0142k\u0119 z autografami uczestnik\u00F3w rozegranego w 1962 roku Meczu Gwiazd MLB, czyli najwa\u017Cniejszej ameryka\u0144skiej ligi bejsbolu. Podpisali si\u0119 m.in. Yogi Berra i Mickey Mantle. P\u00F3\u017Aniej Chumlee informuje, \u017Ce nie mo\u017Ce przyj\u015B\u0107 do pracy z powodu choroby. Harrisonowie postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107, czy nie udaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63801117":["Do lombardu trafiaj\u0105 szare i z\u0142ote kartrid\u017Ce, pochodz\u0105ce z puli no\u015Bnik\u00F3w, kt\u00F3re po zako\u0144czeniu rozgrywek otrzymali finali\u015Bci pierwszej edycji Mistrzostw \u015Awiata Nintendo w 1990 roku. Przedmioty te stanowi\u0105 obiekt po\u017C\u0105dania dla kolekcjoner\u00F3w gad\u017Cet\u00F3w zwi\u0105zanych z grami wideo na konsol\u0119. Nast\u0119pnie Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 zestaw kluczy do celi, w kt\u00F3rej przetrzymywany by\u0142 Al Capone. P\u00F3\u017Aniej bohaterowie programu odkrywaj\u0105, \u017Ce senior ma poka\u017An\u0105 kolekcj\u0119 jednocent\u00F3wek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63801118":["Chumlee zabiera Ricka do ShoeZeum - muzeum reklamowanego jako posiadaj\u0105ce najwi\u0119ksz\u0105 na \u015Bwiecie kolekcj\u0119 but\u00F3w marki Nike. Obiekt jest na sprzeda\u017C, a cena wywo\u0142awcza wynosi milion dolar\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafia zegarek s\u0142ynnej marki Arnold & Son. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 zabytkowych kajdanek. Bohaterowie programu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 wykonane w 1944 roku panoramiczne zdj\u0119cie lotniska wojskowego w Las Vegas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63801119":["\u0141owcy okazji podr\u00F3\u017Cuj\u0105 do Upland, gdzie ma miejsce kolejna aukcja. Podekscytowany Ivy Calvin pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 schowki, kt\u00F3re zawieraj\u0105 przedmioty ekskluzywne i kolekcjonerskie. Rene i jego \u017Cona spieraj\u0105 si\u0119 o to, kt\u00F3ry sk\u0142adzik i za ile powinni kupi\u0107. Sytuacja Jarroda i Brandi komplikuje si\u0119, kiedy para wydaje 1300 dolar\u00F3w na jeden magazynek. Tymczasem Darrell postanawia po\u017Cartowa\u0107 sobie z rywali, p\u0142ataj\u0105c im figle w starym stylu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"63801120":["Darrell i Brandon odczuwaj\u0105 coraz wi\u0119ksz\u0105 presj\u0119. Musz\u0105 pilnie dokona\u0107 zakup\u00F3w, gdy\u017C w ich sklepie internetowym brakuje towar\u00F3w. W swoim schowku znajduj\u0105 wiele bezwarto\u015Bciowych rzeczy. Natrafiaj\u0105 te\u017C na star\u0105 torebk\u0119 z wbudowanym telefonem. Brandon uwa\u017Ca, \u017Ce przedmiot mo\u017Cna sprzeda\u0107 z zyskiem. Ojciec chce mu udowodni\u0107, \u017Ce si\u0119 myli. Wyczerpanemu Ivy'emu brakuje energii i inicjatywy. Tymczasem Rene jest \u017C\u0105dny sukcesu. Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 obra\u0107 now\u0105 strategi\u0119. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119dzie ona skuteczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"63801121":["Trwaj\u0105 ferie \u015Bwi\u0105teczne. Jarrod i Brandi postanawiaj\u0105 zabra\u0107 ze sob\u0105 dzieci do Norwalk, gdzie odbywa si\u0119 kolejna aukcja. Przekonamy si\u0119, czy pociechy pomog\u0105 swoim rodzicom, czy raczej narobi\u0105 im k\u0142opot\u00F3w. Rene i Casey zn\u00F3w dzia\u0142aj\u0105 jak zgrana dru\u017Cyna. Ivy Calvin chce zgromadzi\u0107 wystarczaj\u0105co du\u017Co towaru do swojego sklepu, w kt\u00F3rym wkr\u00F3tce ma rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 du\u017Ca wyprzeda\u017C. Tymczasem Darrell zn\u00F3w daje si\u0119 ponie\u015B\u0107 swoim sk\u0142onno\u015Bciom do ryzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"63801122":["Marc ma przetransportowa\u0107 wart\u0105 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119. Pojazd nale\u017Cy dostarczy\u0107 na s\u0142ynne zawody. Podczas wyprawy przewo\u017Anik gubi si\u0119 na bocznych drogach. M\u0119\u017Cczyzna musi wykaza\u0107 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175147.jpg","",[]],"63801123":["Roy nie potrafi ukry\u0107 swojego podekscytowania, gdy ma przetransportowa\u0107 rekwizyty pochodz\u0105ce z jego ulubionego filmu science-fiction. Pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak komplikacje, gdy przedmioty te zostaj\u0105 uszkodzone przez innego kierowc\u0119. Z kolei Jennifer przewozi pawie do Arizony. Egzotyczne ptaki zamkni\u0119te w ma\u0142ych klatkach musz\u0105 jak najszybciej trafi\u0107 do celu, w przeciwnym wypadku mog\u0105 zgin\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63801124":["Koniec sezonu zbli\u017Ca si\u0119 nieub\u0142aganie, a Ericowi Richardsowi i jego zi\u0119ciowi wci\u0105\u017C brakuje 185 tysi\u0119cy do za\u0142o\u017Conego celu. Alex decyduje si\u0119 przeznaczy\u0107 ostatnie pieni\u0105dze na wypo\u017Cyczenie wi\u0119kszych maszyn. Ryzykowna decyzja ma przykre konsekwencje dla jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Vern i jego wsp\u00F3lnicy zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cn\u0105 awari\u0105 Goldzilli. Mick i Neville prze\u017Cywaj\u0105 moment grozy podczas pot\u0119\u017Cnej burzy. Nieoczekiwanie odkrywaj\u0105 co\u015B, co jest najwi\u0119ksz\u0105 niespodziank\u0105 sezonu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170276.jpg","",[]],"63801125":["Temperatura powietrza wynosi oko\u0142o 50 stopni Celsjusza. Vernon Strange i jego wsp\u00F3lnicy maj\u0105 problem z maszyn\u0105, kt\u00F3ra wskutek piekielnych upa\u0142\u00F3w przestaje pracowa\u0107. \u017Beby wyj\u015B\u0107 na swoje, musz\u0105 dogada\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami, kt\u00F3rzy mogliby u\u017Cyczy\u0107 im sprz\u0119tu. Mahoneyowie walcz\u0105 z czasem, aby uzyska\u0107 jak najwi\u0119cej cennego kruszcu, zanim ekstremalne temperatury uniemo\u017Cliwi\u0105 dalsze wydobycie. Zestresowany Greg stawia \u017Conie ultimatum - je\u015Bli nie znajdzie z\u0142ota, przenosz\u0105 si\u0119 na inn\u0105 dzia\u0142k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170276.jpg","",[]],"63801126":["W pierwszym odcinku programu powa\u017Cny so\u0142tys Borowskich Cibor\u00F3w, Bogdan Kubala, wraz z rodzin\u0105 przeniesie si\u0119 do Warszawy. Ich harmonogram dnia opracowali dziennikarka internetowa Daria Kostera i hutnik Grzegorz Markiewka. Oni tymczasem na trzy dni zamieszkaj\u0105 w Borowskich Ciborach. B\u0119d\u0105 musieli zrealizowa\u0107 bardzo wymagaj\u0105cy plan przygotowany dla nich przez Bogdana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63801127":["Rodziny ze wsi i miasta zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami. Osoby na co dzie\u0144 pracuj\u0105ce na roli wierz\u0105, \u017Ce w ten spos\u00F3b odpoczn\u0105 wreszcie od swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Opieka nad gospodarstwem trwa ca\u0142y dzie\u0144 i tylko w \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia rolnicy pozwalaj\u0105 sobie na chwil\u0119 wytchnienia. Miastowi, kt\u00F3rzy zast\u0105pi\u0105 ich w obowi\u0105zkach w kurniku, stajni itp., przekonaj\u0105 si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, \u017Ce zwierz\u0119tom nale\u017Cy okazywa\u0107 du\u017Co cierpliwo\u015Bci i uwagi. Zar\u00F3wno uczestnik\u00F3w programu, jak i widz\u00F3w przed telewizorami czeka wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63801128":["W wielu kulturach znane s\u0105 opowie\u015Bci o drogocennych przedmiotach, kt\u00F3re zagin\u0119\u0142y bez \u015Bladu. Tw\u00F3rcy programu szukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ceby staro\u017Cytne skarby zosta\u0142y celowo ukryte i strze\u017Cone przez istoty pozaziemskie. Istnieje hipoteza, \u017Ce najcenniejsze artefakty schowano nie ze wzgl\u0119du na ich warto\u015B\u0107 materialn\u0105, lecz na sekrety, kt\u00F3re skrywaj\u0105. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy kiedy te skarby zostan\u0105 odnalezione, b\u0119dziemy w stanie po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z naszymi pozaziemskimi przodkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63801129":["W tym odcinku pr\u00F3ba odpowiedzi na pytanie, czy wyst\u0119puj\u0105ce w r\u00F3\u017Cnych kulturach opowie\u015Bci o \u017Cyciu na Marsie to tylko mity. By\u0107 mo\u017Ce nasza fascynacja Czerwon\u0105 Planet\u0105 \u015Bwiadczy o pozaziemskich kontaktach cz\u0142owieka lub jego kosmicznym pochodzeniu. Od 40 lat sondy wysy\u0142aj\u0105 naukowcom informacje o Marsie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego atmosfera przypomina ziemskie powietrze po wybuchu j\u0105drowym. Fotografie tajemniczej planety ukazuj\u0105 g\u00F3rskie masywy i dziwn\u0105, przypominaj\u0105c\u0105 ludzk\u0105 twarz rze\u017Ab\u0119 w marsja\u0144skiej skale. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy NASA znalaz\u0142a na Marsie \u015Blady inteligentnych istot i ukrywa te fakty przed opini\u0105 publiczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63801130":["Co roku pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy Europejczyk\u00F3w umiera przedwcze\u015Bnie wskutek zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego nadu\u017Cywaniem przez wiele pa\u0144stw w\u0119gla. Obywatele ca\u0142ego \u015Bwiata ca\u0142y czas walcz\u0105 o popraw\u0119 tej dramatycznej sytuacji. Jednak ich wezwania do poprawy jako\u015Bci powietrza s\u0105 regularnie ignorowane. Naukowcy wraz z dziennikarzami rozpoczynaj\u0105 wi\u0119c poszukiwania namacalnych dowod\u00F3w na ska\u017Cenie powietrza. W Polsce 75% energii elektrycznej jest produkowane w\u0142a\u015Bnie z w\u0119gla. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w ca\u0142ej Europie jest po\u0142o\u017Cony w wojew\u00F3dztwie \u015Bl\u0105skim Rybnik. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa mieszkaj\u0105ce tam dzieci nosi\u0142y maski ochronne w trakcie zabawy na dworze, a wszystkim zalecano sp\u0119dzanie czasu w pomieszczeniach, aby unikn\u0105\u0107 oddychania toksycznym powietrzem. Przeprowadzone w Rybniku badanie pokaza\u0142o, \u017Ce mieszkaj\u0105ce tam dzieci maj\u0105 w organizmie 425% wi\u0119cej w\u0119gla ni\u017C ich r\u00F3wie\u015Bnicy w Strasburgu. Ponadto dochodzenie to wykaza\u0142o, \u017Ce ci najm\u0142odsi Francuzi, mieszkaj\u0105cy w mie\u015Bcie o \u015Brednim poziomie zanieczyszczenia powietrza dla europejskiej metropolii, maj\u0105 w moczu prawie milion cz\u0105stek w\u0119gla na mililitr.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174643.jpg","",[]],"63801131":["W tym odcinku poszukiwacze na zaproszenie zaprzyja\u017Anionego archeologa odwiedzaj\u0105 zamek w Uniejowie. Na temat tego obiektu kr\u0105\u017Cy wiele interesuj\u0105cych legend. Ekipa przeszuka posiad\u0142o\u015B\u0107 pod k\u0105tem tych opowie\u015Bci i pomo\u017Ce w badaniach. Po tym, jak s\u0142ynny zamek zosta\u0142 zniszczony w XIV wieku, postanowiono go odbudowa\u0107, jednak\u017Ce w innym miejscu. Wcze\u015Bniej prawdopodobnie sta\u0142 po drugiej stronie rzeki - badacze spr\u00F3buj\u0105 potwierdzi\u0107 t\u0119 legend\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63801132":["Dawid, Kiler i Cichy na pro\u015Bb\u0119 Stowarzyszenia Blechhammer 1944 poszukuj\u0105 tajemniczych element\u00F3w obrony przeciwlotniczej Luftwaffe. S\u0105 one pozosta\u0142o\u015Bciami po s\u0142ynnej, intensywnej bitwie o paliwo w K\u0119dzierzynie-Ko\u017Alu. Kampania lotnicza by\u0142a elementem szerszej ofensywy bombowej Si\u0142 Powietrznych Armii USA przeciwko instalacjom produkcji paliw na terenie kraj\u00F3w okupowanych przez Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63801133":["Zd\u0105\u017Cy\u0107 przed zmrokiem
W pierwszym odcinku nowej serii programu elektrycy ze Szczawnicy, Dominik i Tomek, musz\u0105 znale\u017A\u0107 uszkodzenie, kt\u00F3re wyst\u0105pi\u0142o na linii ukrytej w lesie. Zadanie to nie b\u0119dzie \u0142atwe, poniewa\u017C wysokie opady \u015Bniegu doprowadzi\u0142y do tego, \u017Ce nawet spacer jest nie lada wyzwaniem. W Katowicach na Ochojcu z kolei dosz\u0142o do awarii o\u015Bwietlenia, kt\u00F3ra komplikuje prac\u0119 personelu szpitala. Tam przywo\u017Ceni s\u0105 helikopterem pacjenci z ca\u0142ego regionu. Je\u015Bli elektrycy nie naprawi\u0105 usterki przed zapadni\u0119ciem zmroku, korzystanie z l\u0105dowiska b\u0119dzie niemo\u017Cliwe. Piotrek, \u0141ukasz i Bernard robi\u0105 wszystko, co w ich mocy, by naprawi\u0107 usterk\u0119. Tymczasem ekipa z Chorzowa wymienia transformator. Ta z pozoru prosta praca szybko si\u0119 komplikuje. Stacja transformatorowa le\u017Cy na zabytkowym osiedlu i funkcjonuje na w\u0142asnych warunkach. Pierwszym utrudnieniem s\u0105 ciasne bramy, przez kt\u00F3re nie spos\u00F3b przedosta\u0107 si\u0119 ci\u0119\u017Ckim sprz\u0119tem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63801134":["Epokowe zmiany
Robert i Krzysztof b\u0119d\u0105 przewodnikami na budowie bloku 910, gdzie ka\u017Cdego dnia dochodzi do wa\u017Cnych zmian i gdzie testowane s\u0105 nowe urz\u0105dzenia. Ju\u017C nied\u0142ugo blok b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 dostarczy\u0107 tyle energi\u0119, kt\u00F3ra zdo\u0142a\u0142aby zasili\u0107 ca\u0142e wojew\u00F3dztwo. Ch\u0142odnia w Elektrowni \u0141agisza zostanie niebawem zlikwidowana. Czeka j\u0105 zburzenie metod\u0105 strza\u0142ow\u0105. W Szczawnicy z kolei z awari\u0105 w prywatnym skansenie pana Jana Malinowskiego walcz\u0105 Dominik i Tomek. Podczas pracy elektrycy podziwiaj\u0105 zabytkowe sprz\u0119ty domowe. Tymczasem w Jaworznie Tauron stawia innowacyjn\u0105 elektrowni\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63801135":["Morskie \u0142owienie
Najwi\u0119ksze i najbardziej zasobne \u0142owisko w Polsce, Ba\u0142tyk, nadal pozostaje niedocenione. Tylko nieliczni w\u0119dkarze regularnie korzystaj\u0105 z jego walor\u00F3w. Program przybli\u017Ca zalety \u0142owienia z pla\u017Cy, a tak\u017Ce zach\u0119ca wszystkich do wybrania si\u0119 z w\u0119dk\u0105 zw\u0142aszcza w niezwykle malownicze okolice P\u00F3\u0142wyspu Helskiego. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie trzeba zabiera\u0107 specjalistycznego sprz\u0119tu, a techniki \u0142owienia wcale nie musz\u0105 by\u0107 skomplikowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63801136":["Spos\u00F3b na siej\u0119
Nie brakuje sporej grupy zapale\u0144c\u00F3w, kt\u00F3rzy tylko czekaj\u0105 a\u017C jeziora pokryj\u0105 si\u0119 grub\u0105 tafl\u0105 lodu. Nie patrz\u0105c na niesprzyjaj\u0105ce okoliczno\u015Bci przyrody, potrafi\u0105 oni sp\u0119dzi\u0107 na przer\u0119bl\u0105 ca\u0142y dzie\u0144. Aby selektywnie zapolowa\u0107 na konkretne gatunki ryb, trzeba by\u0107 naprawd\u0119 do\u015Bwiadczonym w\u0119dkarzem. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak skutecznie \u0142owi\u0107 sieje uznawane za najbardziej szlachetne ryby po\u015Br\u00F3d tych, kt\u00F3re mo\u017Cna upolowa\u0107 pod lodem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63801137":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","","",[]],"63801138":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","","",[]],"63801139":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801140":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801141":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801142":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63801143":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63801144":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801145":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801146":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801147":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63801148":["Helen i Rob mieszkaj\u0105 w wiktoria\u0144skim dom w St. Albans. Kiedy kupowali go pi\u0119\u0107 lat temu, wymaga\u0142 od nich wiele pracy. W\u0142a\u015Bciciele zadali sobie du\u017Co trudu, by wyremontowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 pomieszcze\u0144. Na zmian\u0119 wci\u0105\u017C czekaj\u0105 ma\u0142e i niepraktyczne pokoje po\u0142o\u017Cone na ty\u0142ach domu oraz ciemna i niewygodna kuchnia bez okna, kt\u00F3r\u0105 Helen por\u00F3wnuje do lochu. Ma\u0142\u017Conkowie maj\u0105 odr\u0119bne potrzeby. Rob ze wzgl\u0119du na sw\u00F3j wzrost marzy o wysokich sufitach i przestrzeni, z kolei Helen czeka na przytulny k\u0105cik, w kt\u00F3rym mog\u0142aby odpoczywa\u0107. W swoim projekcie Robert inspiruje si\u0119 architektur\u0105 japo\u0144sk\u0105, kt\u00F3ra przypadnie do gustu panu domu, z kolei Laura stara si\u0119 wyj\u015B\u0107 naprzeciw oczekiwaniom obojga gospodarzy. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ra metamorfoza spodoba si\u0119 parze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"63801149":["Lights, Camera, Popcorn
Poznamy tajniki produkcji tortilli, kt\u00F3ra najpierw trafia do pieca, a dopiero p\u00F3\u017Aniej sma\u017Cy si\u0119 w g\u0142\u0119bokim oleju. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak wygl\u0105da produkcja popcornu przeznaczonego do podgrzewania w mikrofal\u00F3wce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"63801150":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63801151":["Dzieciaki z osiedla
Rodzina Burych wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 na prowincji. Marzy im si\u0119 jednak nowe mieszkanie lub nowoczesny dom w mie\u015Bcie, by mie\u0107 blisko do miejsc kultury i rozrywki czy chocia\u017Cby dobrej pracy. Jednak brak \u015Brodk\u00F3w finansowych uniemo\u017Cliwia spe\u0142nienie tego marzenia. Niebawem ich sytuacja nagle si\u0119 zmienia, gdy otrzymuj\u0105 spadek po stryju z Ameryki. Kupuj\u0105 nowy dom, przeprowadzaj\u0105 si\u0119 i rozpoczynaj\u0105 nowy rozdzia\u0142 w \u017Cyciu. Jednak nowa rzeczywisto\u015B\u0107 rodziny wkr\u00F3tce przestaje by\u0107 kolorowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1278b35e1e581f169363367ea1dd0b91",[]],"63801152":["Sze\u015Bcioro pracownik\u00F3w medycznych - troje lekarzy i trzy piel\u0119gniarki - na co dzie\u0144 zmaga si\u0119 z trudnymi chorobami, ale tak\u017Ce bezmy\u015Blno\u015Bci\u0105 i niewiedz\u0105 swoich ma\u0142ych pacjent\u00F3w i ich rodzic\u00F3w. Opr\u00F3cz oddzia\u0142u i izby przyj\u0119\u0107 cz\u0119sto musz\u0105 odwiedza\u0107 miejsca, kt\u00F3re kryj\u0105 przyczyny schorze\u0144 ich podopiecznych. W ka\u017Cdym odcinku przedstawiona zostanie historia jednego pacjenta oraz dalszy ci\u0105g los\u00F3w sta\u0142ych bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/93fd1531c6fe212fa3f055cfa6d9d005",[]],"63801153":["Starszy m\u0119\u017Cczyzna umiera na zawa\u0142 serca. Za\u017Cywa\u0142 leki, kt\u00F3re po ekspertyzie okazuj\u0105 si\u0119 placebo. Pierwszym podejrzanym staje si\u0119 wnuczek ofiary, kt\u00F3ry po \u015Bmierci dziadka mia\u0142 odziedziczy\u0107 cenn\u0105 kolekcj\u0119 znaczk\u00F3w pocztowych. W toku \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa wpadaj\u0105 na trop brutalnych i bezwzgl\u0119dnych producent\u00F3w dopalaczy i narkotyk\u00F3w. Tymczasem Natalia wykupuje dla siebie i \u0141ukasza urlop na Bahamach. W trakcie kolacji, kt\u00F3r\u0105 para organizuje dla przyjaci\u00F3\u0142, zostaje te\u017C ustalony termin \u015Blubu. Kuba jednak nie potrafi si\u0119 cieszy\u0107 tymi planami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"63801154":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63801155":["Lucyferdek
Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego zbiegu okoliczno\u015Bci babka Kiepska trafia do piek\u0142a. Ferdek, zupe\u0142nie niczym mityczny Orfeusz, musi uwolni\u0107 swoj\u0105 te\u015Bciow\u0105 z piekielnych czelu\u015Bci. Przygody, jakie go spotkaj\u0105, przekrocz\u0105 jego naj\u015Bmielsze wyobra\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4051",[]],"63801156":["Zamianka
Pa\u017Adzioch zwierza si\u0119 Ferdkowi ze swoich problem\u00F3w. M\u0119\u017Cczy\u017Anie bardzo nudzi si\u0119 w \u017Cyciu. Proponuje swemu przyjacielowi, by, za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105, zamieni\u0142 si\u0119 z nim na \u017Cycie. Z mieszkania do mieszkania przenosz\u0105 si\u0119 ca\u0142e rodziny wraz z meblami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4050",[]],"63801157":["Andropauza
Pewnego dnia Ferdynand budzi si\u0119 w pod\u0142ym nastroju. Nie chce mu si\u0119 nawet wsta\u0107 z \u0142\u00F3\u017Cka. Odmawia wykonywania jakichkolwiek czynno\u015Bci. Powa\u017Cnie zaniepokojona Halina za wszelk\u0105 cen\u0119 chce mu przywr\u00F3ci\u0107 ch\u0119\u0107 do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4049",[]],"63801158":["Wygl\u0105da na to, \u017Ce Kampio w ko\u0144cu otrz\u0105sn\u0105\u0142 si\u0119 po rozstaniu z dziewczyn\u0105. Za to Bogdan pozna\u0142 dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra zobaczy\u0142a go w telewizji. Pani Anielka zapragn\u0119\u0142a rozszerzy\u0107 w\u0142asne horyzonty i zapozna\u0107 si\u0119 z Pa\u0142acem Kultury. Alex, bli\u017Aniak Adama, odkrywa karty. Zar\u0119czyny z Ryszardem podzia\u0142a\u0142y na Asi\u0119 niczym kocimi\u0119tka na kota. Kilka wizyt w biurze matrymonialnym wyra\u017Anie odmieni\u0142o Jarusia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63801159":["Ryszard wyl\u0105dowa\u0142 za murami, a Asi pozosta\u0142 smutek i \u017Cal. Pani Tereska ma do\u015B\u0107 utrapie\u0144 z synem Ryszardem. Jaru\u015B wyruszy\u0142 w Polsk\u0119, poniewa\u017C nie uda\u0142o si\u0119 zorganizowa\u0107 spotka\u0144. Pan Janek Pszczelarz zaplanowa\u0142 corrid\u0119. Supermario wi\u0105\u017Ce powa\u017Cne plany z now\u0105 znajom\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63801160":["Plany Walka, by przyspawa\u0107 literki \"A\" i \"G\" do bramy gospodarstwa Gienka, spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Ka\u017Cda pr\u00F3ba uruchomienia spawarki powoduje wy\u0142\u0105czenie kork\u00F3w. Panowie postanawiaj\u0105 przetransportowa\u0107 bram\u0119 do warsztatu Walka w Strabli i tam j\u0105 ozdobi\u0107. Po powrocie z grzybobrania Andrzej zauwa\u017Ca brak bramy. S\u0105dzi, \u017Ce zosta\u0142a skradziona. Jurek z Cie\u0142uszek wraz z \u017Con\u0105, c\u00F3rk\u0105, zi\u0119ciem i synem przygotowuje konie na wystaw\u0119. Weterynarz Agnieszka pobiera krew i w\u0142osy od ogier\u00F3w do bada\u0144. \u0141ukasz i Justyna prowadz\u0105 ja\u0142\u00F3wki na pastwisko. Musz\u0105 pokona\u0107 rzek\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"63801161":["Sardynia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63801162":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63801163":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63801164":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63801165":["Nauczycielka
S\u0105siedzi zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie nauczycielki Ma\u0142gorzaty, kt\u00F3ra opiekuje si\u0119 chor\u0105 na alzheimera matk\u0105. S\u0105 pewni, \u017Ce z w\u0142asnej woli na pewno nie zostawi\u0142aby jej samej. \u015Aledczy prze\u015Bwietlaj\u0105 \u017Cycie Ma\u0142gorzaty. Ustalaj\u0105, \u017Ce mia\u0142a \u017Conatego kochanka Jarka, z kt\u00F3rym spotyka\u0142a si\u0119 regularnie w hotelu. Pikanterii sprawie dodaje fakt, \u017Ce uczy jego syna. Podejrzan\u0105 staje si\u0119 \u017Cona Olga, kt\u00F3ra odkry\u0142a romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63801166":["Po tym jak Kornel znalaz\u0142 w domu noszony m\u0119ski podkoszulek, kt\u00F3ry do niego nie nale\u017Cy, zacz\u0105\u0142 podejrzewa\u0107, \u017Ce partnerka, Malwina, ma kochanka. Ju\u017C pierwszego dnia obserwacji \u015Bledczy widz\u0105, \u017Ce kobieta flirtuje z Jackiem, kt\u00F3remu kiedy\u015B pozowa\u0142a do akt\u00F3w. Gdy nast\u0119pnego dnia umawia si\u0119 z kim\u015B przez telefon, s\u0105 pewni, \u017Ce chodzi w\u0142a\u015Bnie o tego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobieta jedzie do domu kole\u017Canki, Anki. Wygl\u0105da na to, \u017Ce spotka si\u0119 tam z kochankiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"63801167":["Grey's Anatomy: Chirurdzy 10
Lekarze z Grey Sloan Memorial wsp\u00F3lnie prze\u017Cywaj\u0105 zawodowe i osobiste problemy. Musz\u0105 wsp\u00F3lnie poradzi\u0107 sobie ze zniszczeniami, kt\u00F3re pozostawi\u0142a po sobie burza. Meredith musi podj\u0105\u0107 trudne decyzje, kt\u00F3re b\u0119d\u0105 mia\u0142y wp\u0142yw na \u017Cycie jej bliskich. Callie jest za\u0142amana zdrad\u0105 Arizony, a \u017Cyciu Richarda grozi niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",[]],"63801168":["Kabaret Ko\u0144 Polski, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf i Kabaretu Chyba
Kabaret Ko\u0144 Polski w programie przygotowanym specjalnie z my\u015Bl\u0105 o widzach Nowej TV. Pochodz\u0105ca z Koszalina grupa regularnie pojawia si\u0119 w telewizji. W swoich skeczach wy\u015Bmiewa aktualne wydarzenia polityczne i spo\u0142eczne. Satyrycy w ci\u0105gu swojej kariery stworzyli wiele charakterystycznych postaci, jednak najbardziej rozpoznawalni pozostaj\u0105 Marian i Hela - ulubione ma\u0142\u017Ce\u0144stwo fan\u00F3w kabaretu. Tym razem grupie towarzyszy Kabaret Czesuaf, zesp\u00F3\u0142 za\u0142o\u017Cony przez trzech poznaniak\u00F3w, kt\u00F3rzy w swoim repertuarze maj\u0105 zar\u00F3wno skecze, jak i przezabawne piosenki. Opr\u00F3cz tego na scenie pojawi si\u0119 Kabaret Chyba, zdobywca najwa\u017Cniejszych nagr\u00F3d w Polsce. Grupa wyst\u0105pi z programem \"Chyba sobie \u017Carty robi\". To okazja, by obejrze\u0107 s\u0142ynnego \"Organist\u0119\" i wyst\u0119p powolnego Pana Maczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63801169":["Kabaret Ko\u0144 Polski, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf i Kabaretu Chyba
Kabaret Ko\u0144 Polski w programie przygotowanym specjalnie z my\u015Bl\u0105 o widzach Nowej TV. Pochodz\u0105ca z Koszalina grupa regularnie pojawia si\u0119 w telewizji. W swoich skeczach wy\u015Bmiewa aktualne wydarzenia polityczne i spo\u0142eczne. Satyrycy w ci\u0105gu swojej kariery stworzyli wiele charakterystycznych postaci, jednak najbardziej rozpoznawalni pozostaj\u0105 Marian i Hela - ulubione ma\u0142\u017Ce\u0144stwo fan\u00F3w kabaretu. Tym razem grupie towarzyszy Kabaret Czesuaf, zesp\u00F3\u0142 za\u0142o\u017Cony przez trzech poznaniak\u00F3w, kt\u00F3rzy w swoim repertuarze maj\u0105 zar\u00F3wno skecze, jak i przezabawne piosenki. Opr\u00F3cz tego na scenie pojawi si\u0119 Kabaret Chyba, zdobywca najwa\u017Cniejszych nagr\u00F3d w Polsce. Grupa wyst\u0105pi z programem \"Chyba sobie \u017Carty robi\". To okazja, by obejrze\u0107 s\u0142ynnego \"Organist\u0119\" i wyst\u0119p powolnego Pana Maczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63801170":["Marilyn Manson, Laura Prepon, Duff, Connie Stevens
Laura Prepon czuje si\u0119 bardzo nieswojo w pokoju nowego domu. Connie Stevens odkrywa, \u017Ce w jej apartamentowcu w Los Angeles przebywa posta\u0107 z za\u015Bwiat\u00F3w. Z kolei spotkanie z nieznajomym odci\u015Bnie na Haylie Duff mroczne pi\u0119tno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63801171":["Sekta
Matka znajduje zakrwawione cia\u0142o nastoletniej c\u00F3rki Zosi. Sprawa trafia do \u0142owc\u00F3w, bo policja ustali\u0142a, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 nieudolnie sfingowa\u0107 samob\u00F3jstwo, a rodzice s\u0105 wp\u0142ywowymi lud\u017Ami. W pokoju dziewczyny detektywi znajduj\u0105 materia\u0142y gro\u017Anej sekty, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a dzia\u0142alno\u015B\u0107 w Polsce. Decyduj\u0105 si\u0119 wnikn\u0105\u0107 w struktur\u0119 organizacji i wkr\u00F3tce doprowadzaj\u0105 do zatrzymania guru sekty. Przes\u0142uchiwany m\u0119\u017Cczyzna grozi, \u017Ce je\u015Bli go nie wypuszcz\u0105 w ci\u0105gu dw\u00F3ch godzin, to jego zaufany cz\u0142owiek doprowadzi do zbiorowego samob\u00F3jstwa wiernych. Julka oznajmia Brunonowi, \u017Ce ma randk\u0119 z nowym ch\u0142opakiem. Ojciec z trudem radzi sobie ze \u015Bwiadomo\u015Bci\u0105, \u017Ce jego c\u00F3reczka umawia si\u0119 na randki. Ma z\u0142e przeczucia, je\u015Bli chodzi o wybranka nastolatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"63801172":["21-letni Emil wa\u017Cy 209 kg, a jego matka Ela - 139 kg. 51-latka i jej syn mieszkaj\u0105 niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Oboje szykuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu do szpitala na zabieg chirurgicznego zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka, kt\u00F3ry przeprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Pa\u015Bnik. Najpierw musz\u0105 jednak zmniejszy\u0107 mas\u0119 cia\u0142a o 10%. Z kolei 34-letnia Karolina z Warszawy wa\u017Cy 123 kg. W Katowicach przygotowuje pokaz mody, zupe\u0142nie ignoruj\u0105c w\u0142asne potrzeby. \u017Byje w ci\u0105g\u0142ym p\u0119dzie, nie ma czasu na jedzenie i odpoczynek. Podczas pokazu doznaje silnego b\u00F3lu kr\u0119gos\u0142upa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"63801173":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63801174":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63801175":["Katarzyna Pakosi\u0144ska, Krzysztof Piasecki, Tomasz Jachimek
Katarzyna Pakosi\u0144ska jest powszechnie lubian\u0105 komiczk\u0105, dziennikark\u0105, aktork\u0105 i konferansjerk\u0105. Popularno\u015B\u0107 zdoby\u0142a jako cz\u0142onkini Kabaretu Moralnego Niepokoju, cho\u0107 ostatecznie zdecydowa\u0142a si\u0119 od\u0142\u0105czy\u0107 od zespo\u0142u. Wszechstronnie utalentowana artystka kabaretowa by\u0142a dwukrotnie nominowana do tytu\u0142u Mistrza Mowy Polskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63801176":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63801177":["Hologram, p\u0142yty winylowe, segregacja odpad\u00F3w
Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie, czy mo\u017Cna wej\u015B\u0107 w stan upojenia alkoholowego, nie pij\u0105c alkoholu. Widzowie uzyskaj\u0105 odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d033f8237a1b986851b46d3db0ec5663",[]],"63801178":["Browar, protezy, klocki hamulcowe
Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie sposobu, w jaki konsumenci s\u0105 omamiani przez koncerny spo\u017Cywcze. Widzowie uzyskaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania, kt\u00F3re ich nurtuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3adc1a1ac3c2a7a8b8b9442fa74d67df",[]]}