{"74207601":["Skarb Gauleitera
W marcu 1945 roku na g\u00F3rze Grodna wyl\u0105dowa\u0142 niewielki samolot, kt\u00F3ry wystartowa\u0142 z wroc\u0142awskiego lotniska. Wed\u0142ug zezna\u0144 \u015Bwiadk\u00F3w wiosn\u0105 tego roku hitlerowcy ukryli tam z\u0142oto wywiezione z Wroc\u0142awia. Jest to bardzo prawdopodobna wersja wydarze\u0144. Warto pami\u0119ta\u0107 o rozkazie Hitlera dotycz\u0105cym obrony miasta i okolic do ostatniej kropli krwi. Co wi\u0119cej, Karl August Hanke, gauleiter NSDAP Dolnego \u015Al\u0105ska, zosta\u0142 we Wroc\u0142awiu do samego ko\u0144ca walk. Mo\u017Cliwe, \u017Ce decyzja lokalnego przyw\u00F3dcy niemieckiej partii mia\u0142a zwi\u0105zek z bogactwem zgromadzonym we wroc\u0142awskim Prezydium Policji. Dodatkowo w latach 80. pracownicy MSW prowadzili tam poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74207602":["Powr\u00F3t do Czochy
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski powraca do zamku Czocha. Obronna budowla nad Kwis\u0105 kryje wiele tajemnic. Tym razem popularyzator historii z wykorzystaniem georadaru sprawdzi, czy to prawda, \u017Ce pod posadzk\u0105 piwnicy kryj\u0105 si\u0119 dodatkowe pomieszczenia. Prowadz\u0105cy i jego ekipa poszukaj\u0105 tunelu, kt\u00F3ry mia\u0142 \u0142\u0105czy\u0107 zamek z miasteczkiem Le\u015Bna, oddalonym o 3 km.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74207603":["Bro\u0144 XX wieku
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 tajemnicze wydarzenia XX wieku. W tym odcinku zajmie si\u0119 rodzajami broni u\u017Cywanej w obydwu wojnach. Niekt\u00F3re z nich, jak bomba atomowa, sta\u0142y si\u0119 symbolem czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74207604":["Tajna misja starego czo\u0142gu
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 tajemnicze wydarzenia XX wieku. W tym odcinku zajmie si\u0119 histori\u0105 zagini\u0119cia 72 czo\u0142g\u00F3w naszego wojska. Przybli\u017Ca r\u00F3wnie\u017C jedn\u0105 z najciekawszych spraw, w kt\u00F3re by\u0142a zamieszana II RP - sprzeda\u017C broni w latach 30. przez Polski rz\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74207605":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"74207606":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"74207607":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"74207608":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74207609":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74207610":["Betrayal i W\u0142adcy Ziemi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"74207611":["11 gier, kt\u00F3re s\u0105 niczym druga praca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"74207612":["Lords of the Fallen","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379559.jpg","",[]],"74207613":["Prow.: Miko\u0142aj \"Silv4n\" Sinacki.
Popularny komentator e-sportowy skorzysta ze swojego \u015Bwietnego poczucia humoru, aby wprowadzi\u0107 ogl\u0105daj\u0105cych do \u015Bwiata Dragon Balla, czyli jednego z najpopularniejszych anime na \u015Bwiecie. W studiu odwiedzi go mi\u0119dzy innymi Karolina \"Nieuczesana\" Brodnicka, czyli jedna z popularniejszych streamerek na platformie Twitch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370424.jpg","",[]],"74207614":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74207615":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74207616":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74207617":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74207618":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74207619":["7 najlepszych gier, kt\u00F3re da\u0142y pocz\u0105tek anime","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"74207620":["Letnia ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy czo\u0142owe europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, zwyci\u0119zca wiosennego splitu. G2 w wielkim finale pokona\u0142o Fnatic 3:1, tym samym wygrywaj\u0105c czwarte LEC z rz\u0119du. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C Teamu Heretics z Jankosem w d\u017Cungli, a tak\u017Ce Zwyroo w \u015Brodkowej alei, kt\u00F3ry b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 do zmierzenia si\u0119 z Fresskowym z MAD Lions KOI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"74207621":["M\u00F3ndial
Ca\u0142a klasa dopinguje polskich pi\u0142karzy podczas mundialu. Ma\u015Blana postanawia zbi\u0107 fortun\u0119 na zak\u0142adach bukmacherskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"74207622":["K\u00F3lik z Pruchem
Ojciec And\u017Celiki organizuje dzieciakom wspania\u0142y kulig. W programie jest grochowa, lepienie ba\u0142wana i wyprawa na zamarzni\u0119te jezioro. Niestety, po drodze zdarza si\u0119 ma\u0142y wypadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74207623":["Krfawy wtorek
Anusiak, Konieczko, Ma\u015Blana i Czesio staj\u0105 si\u0119 zak\u0142adnikami pary gangster\u00F3w, kt\u00F3rzy postanowili ukry\u0107 si\u0119 w szkole po nieudanym napadzie na kantor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74207624":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"74207625":["Letnia ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy czo\u0142owe europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, zwyci\u0119zca wiosennego splitu. G2 w wielkim finale pokona\u0142o Fnatic 3:1, tym samym wygrywaj\u0105c czwarte LEC z rz\u0119du. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C Teamu Heretics z Jankosem w d\u017Cungli, a tak\u017Ce Zwyroo w \u015Brodkowej alei, kt\u00F3ry b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 do zmierzenia si\u0119 z Fresskowym z MAD Lions KOI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"74207444":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74207445":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74207446":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz.
Poranne pasmo, w kt\u00F3rym dziennikarze prezentuj\u0105 najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata czy dokonuj\u0105 przegl\u0105du prasy. W programie nie brakuje tak\u017Ce wiadomo\u015Bci sportowych ani prognozy pogody, a dodatkowo pojawiaj\u0105 si\u0119 doniesienia ze \u015Bwiata show-biznesu oraz rozmowy z zaproszonymi do studia ekspertami, politykami, artystami i celebrytami. Program prowadz\u0105: Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz i Mariusz Abramowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74207447":["Re\u017C.: Sam Raimi.
Peter Parker (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy ze z\u0142em, odnajduje szcz\u0119\u015Bcie u boku swojej szkolnej mi\u0142o\u015Bci, Mary Jane (Kirsten Dunst). Ich zwi\u0105zek prze\u017Cywa jednak kryzys. Dziewczyna nie odnosi sukcesu na Broadwayu, o kt\u00F3rym zawsze marzy\u0142a, i musi podj\u0105\u0107 prac\u0119 kelnerki. Tymczasem superbohater zyskuje s\u0142aw\u0119 i jest uwielbiany przez mieszka\u0144c\u00F3w miasta. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119, gdy w wyniku dzia\u0142ania tajemniczego kosmicznego organizmu Spider-Man ulega dziwnej przemianie. Jego kostium staje si\u0119 czarny, daj\u0105c mu jeszcze wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 i sprawno\u015B\u0107. Przede wszystkim sprawia jednak, \u017Ce ujawnia si\u0119 mroczna strona osobowo\u015Bci cz\u0142owieka paj\u0105ka. Peter staje si\u0119 arogancki i zarozumia\u0142y. Jednocze\u015Bnie w jego \u017Cyciu pojawia si\u0119 nowa kobieta. Wprowadza ona wiele zamieszania w zwi\u0105zek Parkera z Mary Jane. Tymczasem bohatera czeka starcie z najwi\u0119kszymi wrogami, czyli Sandmanem i Venomem. Najtrudniejsz\u0105 walk\u0119 Spider-Man musi jednak stoczy\u0107 z budz\u0105cymi si\u0119 w nim mrocznymi si\u0142ami. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d cz\u0142owieka paj\u0105ka na podstawie komiksu Stana Lee oraz Steve'a Ditko. Krytycy oceniaj\u0105 j\u0105 do\u015B\u0107 wysoko, zwracaj\u0105c uwag\u0119 na dobry scenariusz oraz sprawnie przeplataj\u0105ce si\u0119 w\u0105tki komediowe i dramatyczne. Dodatkowym atutem s\u0105 efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428815.jpg","",["N"]],"74207448":["Klawisz
Znika \u017Cona stra\u017Cnika wi\u0119ziennego. Policjanci przypuszczaj\u0105, \u017Ce za wszystkim mo\u017Ce sta\u0107 gang, kt\u00F3ry bezskutecznie pr\u00F3bowa\u0142 nak\u0142oni\u0107 jej m\u0119\u017Ca do rozprowadzania narkotyk\u00F3w w zak\u0142adzie karnym. Detektywi ruszaj\u0105 tropem gangster\u00F3w, ale w toku \u015Bledztwa odkrywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C mroczn\u0105 prawd\u0119 na temat stra\u017Cnika. Tymczasem Olgierd zaprasza na randk\u0119 niedawno poznan\u0105 policjantk\u0119, Lilk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74207449":["Ropiej\u0105ca rana
Seniorka ginie na progu swojego domu. Zastrzelona kobieta nie cieszy\u0142a si\u0119 sympati\u0105 otoczenia, od dawna by\u0142a zgorzknia\u0142a i samotna. Niespodziewanie jednym z podejrzanych staje si\u0119 kurier, kt\u00F3ry jako ostatni widzia\u0142 lokatork\u0119 \u017Cyw\u0105. Nikt pocz\u0105tkowo nie przypuszcza, \u017Ce motywy zbrodni si\u0119gaj\u0105 kilkudziesi\u0119ciu lat wstecz. Tymczasem Kr\u00F3l, na pro\u015Bb\u0119 Olgi, sprawdza swoimi kana\u0142ami jej kuzynk\u0119, Weronik\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta razem z m\u0119\u017Cem od dawna jest znana \u015Bl\u0105skim organom \u015Bcigania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74207450":["Dwie\u015Bcie metr\u00F3w
Na warszawskim osiedlu snajper zabija dw\u00F3ch m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142y to przypadkowe ofiary. Policja s\u0105dzi, \u017Ce na celowniku napastnika mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 kolejni m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Detektywi rozpoczynaj\u0105 ryzykowne \u015Bledztwo, podczas kt\u00F3rego sami mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 celem. Tymczasem Kuba nadal poszukuje Pati, jednak jego prywatne dochodzenie nie przynosi rezultat\u00F3w. W ko\u0144cu postanawia poprosi\u0107 o pomoc barmank\u0119 z jej lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74207451":["Polisa na \u015Bmier\u0107 i \u017Cycie
Detektywi prowadz\u0105 spraw\u0119 dotycz\u0105c\u0105 zab\u00F3jstwa c\u00F3rki prokuratora. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce za zbrodni\u0105 stoi jeden z gangster\u00F3w, kt\u00F3rzy grozili ojcu zamordowanej. Niespodziewanie odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary ma spore d\u0142ugi i ubezpieczy\u0142 \u017Con\u0119 kr\u00F3tko przed \u015Bmierci\u0105 na wysok\u0105 kwot\u0119. \u0141ucja informuje Krystiana, \u017Ce ma propozycj\u0119 dla jego brata - w zamian za wydanie cz\u0142onk\u00F3w mafii, mo\u017Ce liczy\u0107 na status \u015Bwiadka koronnego. Marek musi zdecydowa\u0107, czy p\u00F3j\u015B\u0107 na uk\u0142ad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74207452":["Robert zar\u0119cza si\u0119 z Dorot\u0105. Zgodnie z tradycj\u0105, wr\u0119cza ukochanej pier\u015Bcionek. Pawe\u0142 podejmuje decyzj\u0119, by rozwija\u0107 sw\u00F3j warsztat muzyczny. Zaczyna od skomponowania utworu mi\u0142osnego. Liczy, \u017Ce jego dzie\u0142o przem\u00F3wi do serca jakiej\u015B kobiety. Pawe\u0142 nie ko\u0144czy\u0142 kurs\u00F3w ta\u0144ca, ale wspaniale czuje rytm i potrafi dobra\u0107 do niego kroki. Dlatego organizuje sobie jednoosobow\u0105 dyskotek\u0119 nad jeziorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",["N"]],"74207453":["Przed rokiem w fazie grupowej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwoni musieli uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Serb\u00F3w. Polacy nie zdo\u0142ali w\u00F3wczas nawet urwa\u0107 seta zespo\u0142owi z Ba\u0142kan\u00F3w. Jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wzi\u0119li odwet na rywalach, pokonuj\u0105c ich trzy miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej podczas mistrzostw Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427836.jpg","",[]],"74207454":["Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429568.jpg","",["N"]],"74207455":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"74207456":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"74207457":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207458":["Re\u017C.: Mariusz Palej, Magdalena Nie\u0107.
O\u015Bmioletni Oskar Walczak (Iwo Rajski) mieszka w rodzinnym domu dziecka. Lubi rozwi\u0105zywa\u0107 zagadki, dlatego jego idolem jest bohater serialu \"Detektyw Bruno\". Dni up\u0142ywaj\u0105 ch\u0142opcu beztrosko dzi\u0119ki wielkiej sympatii, jak\u0105 dla podopiecznych o\u015Brodka maj\u0105 prowadz\u0105cy go wujek (Ireneusz Czop) i ciocia (Edyta Jungowska), oraz przyja\u017Ani z innymi dzie\u0107mi, m.in. Patrycj\u0105 (Martyna Wo\u017Aniak). Mimo to Oskar bardzo t\u0119skni za rodzicami. W dniu urodzin ch\u0142opiec znajduje tajemnicz\u0105 kopert\u0119 ze wskaz\u00F3wk\u0105 prowadz\u0105c\u0105 do prezentu. Przekonany, \u017Ce ukryli go dla niego mama i tata, postanawia odnale\u017A\u0107 go za wszelk\u0105 cen\u0119. Za rad\u0105 Patrycji decyduje si\u0119 wynaj\u0105\u0107 swojego ulubionego \u015Bledczego, nie bacz\u0105c na to, \u017Ce Bruno Ksi\u0119ski (Piotr G\u0142owacki) to tylko aktor, kt\u00F3ry - jak si\u0119 na dodatek okazuje - nie lubi dzieci, jest cyniczny i niesympatyczny. Na szcz\u0119\u015Bcie dla Oskara sytuacj\u0119 t\u0119 postanawia wykorzysta\u0107 do ocieplenia mocno nadszarpni\u0119tego wizerunku artysty jego mened\u017Cerka, Mary\u015Bka Wi\u015Bniewska (Dorota Kolak). W efekcie pe\u0142en entuzjazmu o\u015Bmiolatek i znudzony Bruno rzucaj\u0105 si\u0119 w wir przygody. Towarzyszy im w niej Hanna (Karolina Gruszka), kole\u017Canka Ksi\u0119skiego z planu serialu. Nam\u00F3wiony przez Mary\u015Bk\u0119 Bruno kolejne etapy swojej misji udost\u0119pnia w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych, nie maj\u0105c poj\u0119cia, jak bardzo znajomo\u015B\u0107 z Oskarem zmieni jego \u017Cycie. Komedia dla ca\u0142ej rodziny w re\u017Cyserii tw\u00F3rcy \"Czarnego m\u0142yna\" i \"Za niebieskimi drzwiami\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427835.jpg","",[]],"74207459":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Ray Breslin prowadzi firm\u0119, kt\u00F3rej celem jest niesienie pomocy nies\u0142usznie osadzonym w zak\u0142adach karnych. Ekip\u0119 tworz\u0105 do\u015Bwiadczeni Hush i Abigail. Nowicjusze Shu Ren, Jasper Kimbral i Luke Graves dzia\u0142aj\u0105 jako operatorzy terenowi. Uda\u0142o si\u0119 im wypracowa\u0107 sobie renom\u0119. Uwa\u017Cani s\u0105 za najlepszych w swoim fachu. Pewnego dnia nieznani sprawcy porywaj\u0105 Shu. Umieszczaj\u0105 go w nietypowym wi\u0119zieniu, zwanym Hadesem. M\u0119\u017Cczyzna trafia na aren\u0119, na kt\u00F3rej zak\u0142adnicy staj\u0105 do krwawych pojedynk\u00F3w. On r\u00F3wnie\u017C ma dostarczy\u0107 rozrywki psychopatycznym oprawcom. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce miejscem zarz\u0105dza niejaki Gregor Faust. Poznaje te\u017C motywy jego dzia\u0142ania. Ray rusza na ratunek przyjacielowi. Znalezienie miejsca przetrzymywania kumpla nie jest \u0142atwe. Spraw\u0119 utrudnia fakt, \u017Ce tajemniczy Hades zbudowany jest w oparciu o niezwykle zaawansowan\u0105 technologi\u0119. W dodatku jego uk\u0142ad zmienia si\u0119 ka\u017Cdej nocy. Stworzenie planu ucieczki b\u0119dzie prawdziwym wyzwaniem. Breslin ma jednak do\u015Bwiadczenie w forsowaniu najbardziej skomplikowanych zabezpiecze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2034383.jpg","",["N"]],"74207460":["Re\u017C.: Juliusz Machulski.
Aga (Aleksandra Doma\u0144ska) przez ca\u0142y czas jest pilnowana przez \"Dych\u0119\" (Micha\u0142 \u017Burawski), ochroniarza o \u0142agodnej twarzy. Pewnego dnia jak zawsze przemierzaj\u0105 wytworn\u0105 limuzyn\u0105 ulice Lublina. Nic nie wskazuje na to, \u017Ceby mia\u0142 on w jakikolwiek spos\u00F3b r\u00F3\u017Cni\u0107 si\u0119 od pozosta\u0142ych. Tymczasem, ku zaskoczeniu obojga pasa\u017Cer\u00F3w, niespodziewanie spod k\u00F3\u0142 samochodu dos\u0142ownie wyrasta Wiki (Olga Bo\u0142\u0105d\u017A). Dziewczyna cudem unika powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Twierdzi, \u017Ce szuka\u0142a w kana\u0142ach niefortunnie upuszczonych kluczy. Aga szybko si\u0119 z ni\u0105 zaprzyja\u017Ania. Nowa znajoma partnerki nie podoba si\u0119 Brunonowi Volcie (Andrzej Zieli\u0144ski), kt\u00F3ry kontroluje ca\u0142\u0105 okolic\u0119. Dzi\u0119ki przebieg\u0142o\u015Bci, umiej\u0119tno\u015Bci radzenia sobie w ka\u017Cdej sytuacji, a tak\u017Ce rozwini\u0119temu zmys\u0142owi kombinowania potrafi nawet uczyni\u0107 prezydentem kompletnego nieudacznika. Zreszt\u0105, takie w\u0142a\u015Bnie ma teraz zadanie. Pomaga Kazimierzowi Dolnemu (Jacek Braciak), przewodnicz\u0105cemu Polskiej Partii Socjalistyczno-Narodowej \"Godno\u015B\u0107 i Duma\". Nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce tym razem nie wszystko p\u00F3jdzie po jego my\u015Bli... Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Wiki znajduje w \u015Bcianie swojego mieszkania, mieszcz\u0105cego si\u0119 w starej kamienicy, skarb warty miliony euro - zaginion\u0105 koron\u0119 Kazimierza Wielkiego. Volta jest zainteresowy tym znaleziskiem. Przebieg\u0142y oszust uk\u0142ada plan doskona\u0142y, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zdob\u0119dzie bezcenny przedmiot. Organizowa\u0142 podobne przedsi\u0119wzi\u0119cia ju\u017C dziesi\u0105tki razy, wi\u0119c jest pewien sukcesu. Problem w tym, dot\u0105d jego przeciwnikami byli wy\u0142\u0105cznie m\u0119\u017Cczy\u017Ani, za\u015B teraz wypowiada wojn\u0119 kobietom i nie wie, co to w\u0142a\u015Bciwie znaczy. Odpowied\u017A okazuje si\u0119 do\u015B\u0107 bolesna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347924.jpg","",[]],"74207461":["Komisarz Trela prze\u017Cywa znikni\u0119cie Niny, a smutki topi w alkoholu. Pod nieobecno\u015B\u0107 szefa Ada musi sama nadzorowa\u0107 prac\u0119 komendy. Agata jest zm\u0119czona opiek\u0105 nad niepe\u0142nosprawnym ojcem i prosi o pomoc B\u0142awatsk\u0105. W Sowich Do\u0142ach pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry proponuje wsparcie kampanii wyborczej burmistrza. Paszke jednak odmawia. Tymczasem ksi\u0105dz prowadzi prywatne \u015Bledztwo maj\u0105ce na celu ustalenie, gdzie znajduje si\u0119 Nina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427837.jpg","",[]],"74207462":["Prow.: Wojciech Charewicz.
Ceniony w kr\u0119gach w\u0119dkarstwa sportowego zawodnik, dziennikarz, globtroter i mistrz kulinarny Wojciech Charewicz udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po bezdro\u017Cach Alaski. W trakcie swojej niezwyk\u0142ej wyprawy odwiedza najdziksze zak\u0105tki tej krainy w poszukiwaniu niezwyk\u0142ych okaz\u00F3w ryb, nieznanych metod ich po\u0142owu, jak r\u00F3wnie\u017C oryginalnych, bo niezmiennych od setek lat, przepis\u00F3w kulinarnych.","","",[]],"74207875":["Adrianna Zawadzi\u0144ska i Krzysztof Stern
Maciej Dowbor spotka si\u0119 z Adriann\u0105 Zawodzi\u0144sk\u0105, kt\u00F3ra mimo swoich problem\u00F3w ze zdrowiem zara\u017Ca innych optymizmem. Adrianna to miss Polski na w\u00F3zku i finalistka wybor\u00F3w Miss \u015Awiata na w\u00F3zku. W studiu go\u015Bci tak\u017Ce Krzysztof Stern, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 oboz\u00F3w sportowych dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Sam porusza si\u0119 na w\u00F3zku, ale nie przeszkadza mu to w uprawianiu sportu. Wspieraj\u0105 go \u017Cona i c\u00F3rka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74207876":["Josh i Blue urz\u0105dzaj\u0105 bal kostiumowy. Magenta nie mo\u017Ce si\u0119 jednak zdecydowa\u0107 na to, w co chce si\u0119 przebra\u0107. Jedyny spos\u00F3b, by pom\u00F3c jej podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, to gra w \u015Aladem Blue.","","",["N"]],"74207877":["
Interaktywna seria animowana dla dzieci nawi\u0105zuj\u0105ca do oryginalnego serialu telewizyjnego \"Blue Clues\" z 1996 roku, z nowym gospodarzem, Joshu\u0105 Dela Cruzem. Zawiera innowacyjne projekty produkcyjne, a postacie s\u0105 animowane cyfrowo. Tw\u00F3rcy zapraszaj\u0105 najm\u0142odszych do wsp\u00F3lnej zabawy i gier oraz rozwi\u0105zywania minitajemnic.","","",["N"]],"74207878":["Tylko z zaproszeniem
Po ze zdumieniem odkrywa, \u017Ce nie zosta\u0142 zaproszony na eleganckie przyj\u0119cie. Wszystko z powodu braku manier przy stole. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 mu przyjaciele, kt\u00F3rzy ponadto musz\u0105 pokrzy\u017Cowa\u0107 podst\u0119pne plany Temutaia.","","",["N"]],"74207879":["Shifu i jego by\u0142a
Jadeidowy Pa\u0142ac odwiedza dawna dziewczyna Shifu. Po postanawia ponownie wyswata\u0107 par\u0119. Problem w tym, \u017Ce by\u0142a partnerka jest teraz najwi\u0119kszym wrogiem mistrza.","","",["N"]],"74207880":["Dorwa\u0107 kuriera
Po i Tygrysica musz\u0105 wytropi\u0107 i powstrzyma\u0107 pos\u0142a\u0144ca, kt\u00F3ry niesie wiadomo\u015B\u0107 mog\u0105c\u0105 zapocz\u0105tkowa\u0107 wojn\u0119 w Chinach.","","",["N"]],"74207881":["Patryk oprowadza przyjezdnego po najciekawszych zak\u0105tkach swojego miasta. SpongeBob nie chce zej\u015B\u0107 dobrowolnie z dachu restauracji, poniewa\u017C si\u0119 boi. Zamierza sp\u0119dzi\u0107 tam ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"74207882":["Pan Krab i Plankton podejmuj\u0105 kurs w szkole nauki jazdy. SpongeBob chce im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"74207883":["Pan Krab z powodu swojego \u015Bmiecenia wpada w powa\u017Cne tarapaty. Jednak do sprz\u0105tania miasta zmusza SpongeBoba i Skalmara. Tymczasem morski kr\u00F3liczek sieje spustoszenie w sklepie z warzywami nale\u017C\u0105cym do Skalmara. G\u0105bka uwa\u017Ca, \u017Ce zwierzak jest uroczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"74207884":["Ginie klarnet Skalmara. Przyjaciel SpongeBoba zmienia si\u0119 w detektywa, by przeprowadzi\u0107 \u015Bledztwo w tej sprawie. Skalmar chce si\u0119 w ko\u0144cu pozby\u0107 SpongeBoba i Patryka. Wysy\u0142a ich na straszliw\u0105 misj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"74207885":["SpongeBob zaprzyja\u017Ania si\u0119 z ma\u0142ym uroczym chomiczkiem, jednak okazuje si\u0119, \u017Ce tylko on potrafi go dostrzec. Patryk marzy o tym, by zosta\u0107 koniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"74207886":["Orinoko
Marian Pa\u017Adzioch zdradza Ferdkowi w tajemnicy, \u017Ce od wielu lat jest kolekcjonerem egzotycznych odmian motyli. Prezentuje s\u0105siadowi swoje zbiory i oznajmia, \u017Ce do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu jeszcze tylko jednego niezwyk\u0142ego okazu o nazwie Orinoko. Proponuje Kiepskiemu wypraw\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"74207887":["Proca Amora
W nocy przez otwarte okno do mieszkania Kiepskich trafia Amor z uszkodzonym skrzyd\u0142em. Naprawa uszkodze\u0144 i rozmowa z Ferdkiem powoduj\u0105 powa\u017Cne op\u00F3\u017Anienia w realizacji mi\u0142osnych zlece\u0144. Zagubiony Amor oddala si\u0119 po\u015Bpiesznie, pozostawiaj\u0105c w r\u0119kach gospodarza swoj\u0105 bro\u0144. Ferdek, korzystaj\u0105c z okazji, postanawia j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 i wywo\u0142uje w ten spos\u00F3b pot\u0119\u017Cne zamieszanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"74207888":["Dla bohater\u00F3w serialu dzia\u0142alno\u015B\u0107 so\u0142tysa stanowi misj\u0119 i powo\u0142anie. R\u00F3\u017Cni ich wiek, sytuacja rodzinna i wykonywany zaw\u00F3d, jednak \u0142\u0105czy zmys\u0142 organizatorski, cierpliwo\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 dogadywania si\u0119 z innymi. Przyjrzymy si\u0119 codziennemu \u017Cyciu tych ludzi, przekonamy si\u0119, jak \u0142\u0105cz\u0105 obowi\u0105zki so\u0142tysa z prac\u0105 i sfer\u0105 prywatn\u0105. Poznamy ich niezwyk\u0142e inicjatywy, kt\u00F3re maj\u0105 na celu integracj\u0119 lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. W tej galerii barwnych postaci i wyrazistych osobowo\u015Bci znajdziemy m.in. \u0141ukasza Zdyba z Soko\u0142owic, przedsi\u0119biorc\u0119 i wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0119 disco polo, Ma\u0142gorzat\u0119 Grabowsk\u0105 z Ziel\u0105tkowa, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 artystyczn\u0105 prac\u0105 w drewnie, czy Emila Ro\u0144d\u0119 z Henrykowa, kt\u00F3ry so\u0142tysem po raz pierwszy zosta\u0142 w wieku 21 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2372042.jpg","",[]],"74207889":["Re\u017C.: Fergal Reilly, Clay Kaytis.
Na spokojnej, egzotycznej wyspie \u017Cyje stado kolorowych ptak\u00F3w nielot\u00F3w. W tej rajskiej spo\u0142eczno\u015Bci nie brakuje i outsider\u00F3w takich jak porywczy Red, szybki niczym wiatr Chuck czy wybuchowy Bomb. Nieoczekiwanie ich szcz\u0119\u015Bcie zostaje przerwane przez pojawienie si\u0119 tajemniczych zielonych \u015Bwinek. Obraz zachwyca dopracowan\u0105 animacj\u0105. Pe\u0142na humoru i pozytywnej energii produkcja, kt\u00F3rej fabu\u0142a nawi\u0105zuje do popularnej gry na smartfony \"Angry Birds\", przypadnie do gustu zar\u00F3wno m\u0142odszym, jak i starszym widzom. Re\u017Cyserii filmu podj\u0119li si\u0119 dwaj debiutanci: Clay Kaytis i Fergal Reilly; a w polskiej wersji j\u0119zykowej us\u0142ysze\u0107 mo\u017Cna g\u0142osy m.in. Jacka Bo\u0144czyka, Janusza Zadury, Piotra B\u0105ka i Marty Dobeckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108831.jpg","",["N"]],"74207890":["Re\u017C.: Elizabeth Banks.
In\u017Cynier Elena Houghlin zarz\u0105dza nowatorskim projektem Calisto zwi\u0105zanym z odnawialnym \u017Ar\u00F3d\u0142em energii. Jest \u015Bwiadoma powa\u017Cnej usterki w programie - konstruowane przez ni\u0105 urz\u0105dzenie mo\u017Cna u\u017Cy\u0107 jako bro\u0144. Kiedy to odkrywa, postanawia poinformowa\u0107 o tym fakcie swojego prze\u0142o\u017Conego. Ku jej zaskoczeniu pracodawca zupe\u0142nie lekcewa\u017Cy zagro\u017Cenie. Elena decyduje si\u0119 wi\u0119c samodzielnie ujawni\u0107 prawd\u0119 o niebezpiecze\u0144stwie. W\u00F3wczas staje si\u0119 celem ataku - kto\u015B pr\u00F3buje j\u0105 zlikwidowa\u0107. M\u0142oda badaczka cudem unika \u015Bmierci. Sabina Wilson i Jane Kano nale\u017C\u0105 do Anio\u0142k\u00F3w Charliego, mi\u0119dzynarodowej organizacji ochroniarsko-\u015Bledczej. Bior\u0105 Elen\u0119 pod swoj\u0105 opiek\u0119. Musz\u0105 namierzy\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 uciszy\u0107. Jednocze\u015Bnie maj\u0105 odzyska\u0107 urz\u0105dzenie, zanim wpadnie ono w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Trop prowadzi do opuszczonego kamienio\u0142omu w Stambule. Tam okazuje si\u0119, \u017Ce Calisto jest przedmiotem nielegalnej transakcji. Agentki wkraczaj\u0105 do akcji, ale ko\u0144czy si\u0119 ona fiaskiem - prototyp znika. Kobiety domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w ich organizacji pojawi\u0142 si\u0119 szpieg, kt\u00F3ry wsp\u00F3\u0142pracuje z wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426198.jpg","",["N"]],"74207891":["Grzmot
Arnold Boczek zupe\u0142nie niespodziewanie odkrywa w sobie nowy talent. M\u0119\u017Cczyzna objawia si\u0119 znajomym jako niezwykle uzdolniony gracz w golfa. Prezes Koz\u0142owski dostrzega w tym sw\u00F3j interes. Zamierza wykorzysta\u0107 nie\u015Bwiadomego sytuacji rze\u017Anika jako przepustk\u0119 do elitarnego grona golfiarzy. Dzi\u0119ki niemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 nawi\u0105zywa\u0107 nowe, korzystne finansowo kontakty towarzyskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"74207892":["Zmiana
W\u015Br\u00F3d lokator\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 we Wroc\u0142awiu rozchodzi si\u0119 plotka, jakoby w najbli\u017Cszej przysz\u0142o\u015Bci mia\u0142o doj\u015B\u0107 w Polsce do zasadniczych zmian. Gruntownym przeobra\u017Ceniom ma ulec wszystko, ale tak naprawd\u0119 nie wiadomo co. Poruszeni zas\u0142yszanymi rewelacjami s\u0105siedzi maj\u0105 r\u00F3\u017Cne hipotezy na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"74207893":["Re\u017C.: Tom Tykwer.
Do\u015Bwiadczony agent Interpolu, Louis Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman (Naomi Watts), prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie International Bank of Business and Credit (IBBC). W\u0142adze tej pot\u0119\u017Cnej instytucji finansowej mog\u0105 by\u0107 zamieszane w handel broni\u0105, pranie brudnych pieni\u0119dzy, destabilizowanie rz\u0105d\u00F3w oraz finansowanie terroryst\u00F3w. Gdy w Berlinie ginie wsp\u00F3\u0142pracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian Burfield), agent jest pewny, \u017Ce stoi za tym IBBC. Wkr\u00F3tce \u017Cona zmar\u0142ego w r\u00F3wnie zagadkowych okoliczno\u015Bciach szefa banku sugeruje \u015Bledczym, by skontaktowali si\u0119 z Umberto Calvinim (Luca Barbareschi), prezesem firmy produkuj\u0105cej bro\u0144 i kandydatem na premiera W\u0142och. Tu\u017C po rozmowie z Salingerem i Whitman m\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony przez snajpera. Louis i Eleanor dostaj\u0105 rozkaz opuszczenia Europy. W Nowym Jorku spotykaj\u0105 si\u0119 z dwoma policjantami, Iggym Ornelasem (Felix Solis) i Berniem Wardem (Jack McGee), kt\u00F3rzy dysponuj\u0105 zdj\u0119ciem zab\u00F3jcy Calviniego. Razem rozpoczynaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na niego. Tymczasem w\u0142adze IBBC wydaj\u0105 na Salingera wyrok \u015Bmierci i zlecaj\u0105 wynaj\u0119temu zab\u00F3jcy zlikwidowanie go. Przygotowuj\u0105 si\u0119 te\u017C do transakcji zakupu systemu naprowadzania rakiet od firmy braci Calvinich, kt\u00F3rzy przej\u0119li w\u0142adz\u0119 po ojcu. Louisowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Aresztowany przez Ornelasa Wilhelm Wexler (Armin Mueller-Stahl), by\u0142y agent Stasi i cz\u0142onek zarz\u0105du IBBC, zdradza mu, \u017Ce je\u015Bli chce wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 nieuczciwym bankierom, musi dzia\u0142a\u0107 poza prawem. Przy okazji oferuje swoj\u0105 pomoc \u015Bledczemu. Niebawem sytuacja si\u0119 komplikuje. Do gry wchodz\u0105 bowiem wyj\u0105tkowo wp\u0142ywowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101307.jpg","",["N"]],"74207894":["Re\u017C.: Mic Rodgers.
Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme), kt\u00F3ry jako jedyny ocala\u0142 z pierwszego zespo\u0142u \u017Co\u0142nierzy-robot\u00F3w, pracuje obecnie jako ekspert techniczny przy udoskonalaniu kolejnej wersji cybernetycznego wojownika. W pewnym momencie armia odmawia finansowania dalszych prac. W sztabie zapada decyzja o zniszczeniu kieruj\u0105cego systemem uniwersalnych \u017Co\u0142nierzy superkomputera S.E.T.H., ukrytego w ciele Jasona Wellsa (Michael Jai White). Jednak inteligentne urz\u0105dzenie wypowiada pos\u0142usze\u0144stwo ludziom i wymyka si\u0119 spod kontroli. W konfrontacji z nim nawet najlepiej przygotowani komandosi s\u0105 bez szans. Ca\u0142a nadzieja tkwi w Lucu. Tymczasem S.E.T.H. tworzy w\u0142asn\u0105 armi\u0119 i porywa c\u00F3rk\u0119 Luca, Hillary (Karis Paige Bryant). M\u0119\u017Cczyzna musi podj\u0105\u0107 walk\u0119 z superkomputerem. Podczas \u015Bmiertelnie niebezpiecznej misji mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc dw\u00F3ch kobiet. Jedna z nich to Erin (Heidi Schanz), reporterka pisz\u0105ca na temat uniwersalnych \u017Co\u0142nierzy. Druga to jego partnerka Maggie (Kiana Tom). Film stanowi sequel hitu z 1992 roku, w kt\u00F3rym Jean-Claude Van Damme po raz pierwszy wcieli\u0142 si\u0119 w rol\u0119 cyborga Luca Deveraux. Kolejna cz\u0119\u015B\u0107 z udzia\u0142em aktora powsta\u0142a w 2009 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2337006.jpg","",["N"]],"74207895":["Re\u017C.: Michael Keusch.
Jack Foster (Steven Seagal), by\u0142y funkcjonariusz CIA i mistrz wschodnich sztuk walki, nie ma poj\u0119cia, \u017Ce byli koledzy z pracy postanowili go wykorzysta\u0107. Wiedz\u0105c, \u017Ce planuje on wyjazd za granic\u0119, uczynili z niego kuriera \u015Bmiertelnego wirusa, kt\u00F3ry ma zosta\u0107 wywieziony poza granice USA. Niczego niepodejrzewaj\u0105cy Jack zabiera swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Amand\u0119 (Skye Bennett) w podr\u00F3\u017C do Europy. Wkr\u00F3tce dziewczynka zostaje porwana. Foster rozpoczyna \u015Bledztwo. Wie, \u017Ce by odzyska\u0107 dziecko, musi ponownie wkroczy\u0107 w bezwzgl\u0119dny \u015Bwiat mi\u0119dzynarodowych szpieg\u00F3w. Przysi\u0119ga sobie, \u017Ce nie dopu\u015Bci, aby gro\u017Any wirus dosta\u0142 si\u0119 w r\u0119ce wroga i sprawi, i\u017C jego c\u00F3rka wr\u00F3ci bezpiecznie do domu. Foster nie rezygnuje te\u017C z zemsty na tych, kt\u00F3rzy go oszukali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1908254.jpg","",["N"]],"74207896":["Sponsor
Rodzina Kiepskich po raz kolejny zostaje bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Losem s\u0105siad\u00F3w przejmuje si\u0119, Boczek, kt\u00F3ry ma pomys\u0142 na rozwi\u0105zanie ci\u0119\u017Ckiej sytuacji Kiepskich. Id\u0105c za rad\u0105 s\u0105siada Ferdek postanawia znale\u017A\u0107 \u017Cyczliwego sponsora, kt\u00F3ry zdecydowa\u0142by si\u0119 utrzymywa\u0107 jego rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74207897":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Myszy i ludzie
Ferdynand staje si\u0119 wyznawc\u0105 teorii spiskowych. Wkr\u00F3tce wpada na trop pot\u0119\u017Cnej intrygi. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Polsk\u0105 maj\u0105 zaw\u0142adn\u0105\u0107 szczury. By ratowa\u0107 kraj przed inwazj\u0105 gryzoni, schodzi do kana\u0142\u00F3w, gdzie \u017Cyje najwi\u0119cej tych zwierz\u0105t. W akcji pomaga mu pan Badura, znajomy ze z\u0142omowiska i znawca obyczaj\u00F3w oraz psychiki szczur\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"74207898":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Turbo Jolanta
Jolasia i Mariola marz\u0105 o tym, by mie\u0107 solarium we w\u0142asnym domu. Razem z Waldkiem postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny biznes. Dzi\u0119ki pomocy Pa\u017Adziocha wkr\u00F3tce otwieraj\u0105 salon pi\u0119kno\u015Bci Turbo Jolanta. Niestety, pocz\u0105tki okazuj\u0105 si\u0119 bardzo trudne, gdy\u017C brakuje im klient\u00F3w. W ko\u0144cu wpadaj\u0105 na pomys\u0142, by zaprosi\u0107 jakiego\u015B celebryt\u0119, kt\u00F3rego obecno\u015B\u0107 ich przyci\u0105gnie. Niebawem w nowo otwartym solarium zjawia si\u0119 Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"74207899":["Patrycja po udarze ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pomaga\u0142a wszystkim w okolicy i pracowa\u0142a w o\u015Brodku, gdzie zajmowa\u0142a si\u0119 le\u017C\u0105cymi chorymi. Teraz z trudem przychodzi jej zajmowanie si\u0119 w\u0142asnym domem. Kobieta wraz z m\u0119\u017Cem Janem i dzie\u0107mi, dwunastoletnim Miko\u0142ajem i trzyletni\u0105 Ani\u0105, mieszka w male\u0144kim domu w wielkopolskiej wsi Kujawiec. Rodzina ma do dyspozycji jeden ogrzewany koz\u0105 pok\u00F3j oraz zimne i zawilgocone pomieszczenie, b\u0119d\u0105ce sypialni\u0105 dla Patrycji i jej partnera. W budynku brakuje \u0142azienki i kuchni z prawdziwego zdarzenia, a nawet ciep\u0142ej wody. Jest za to instalacja elektryczna, kt\u00F3r\u0105 Jan zrobi\u0142 sam. Ekipa programu zjawia si\u0119 na miejscu i od razu zabiera si\u0119 do pracy. Na dokonanie ca\u0142kowitej metamorfozy budynku ma tylko kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"74207900":["Pani El\u017Cbieta cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Z wiekiem jej stan si\u0119 pogarsza. Kobieta mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105 w domu, kt\u00F3ry pilnie wymaga remontu. Wszelkie plany przekre\u015Bli\u0142a \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca kobiety. Pani El\u017Cbiety nie sta\u0107 na wymian\u0119 dziurawego dachu, doprowadzenie kanalizacji ani budow\u0119 \u0142azienki. Budynek nale\u017Cy tak\u017Ce dostosowa\u0107 do potrzeb niepe\u0142nosprawnej kobiety, dla kt\u00F3rej wysokie progi i schody stanowi\u0105 przeszkod\u0119 nie do pokonania. Remont nadzoruje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego, a zmiany zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"74207463":["Artur z rodzin\u0105 mieszka w miejscowo\u015Bci Ga\u0142\u0119z\u00F3w na Lubelszczy\u017Anie w stuletnim domu odziedziczonym po dziadku. M\u0119\u017Cczyzna jest rolnikiem, a jego \u017Cona Magda pracuje jako opiekunka os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bciami. Para wychowuje dziesi\u0119cioletni\u0105 Dominik\u0119. Skromny doch\u00F3d ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie pozwala na remont domu. Tymczasem przeciekaj\u0105cy dach niweczy wszystkie pr\u00F3by naprawienia czego\u015B w \u015Brodku. R\u00F3wnie\u017C niszczej\u0105ca elewacja nie izoluje odpowiednio, przez co wewn\u0105trz jest zimno. Dzi\u0119ki pomocy ekipy El\u017Cbiety Romanowskiej budynek zn\u00F3w b\u0119dzie si\u0119 pi\u0119knie prezentowa\u0142, a przy tym stanie si\u0119 przytulny i bezpieczny.","","",["N"]],"74207464":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["AD"]],"74207465":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"74207466":["Adrian wraca do Uroczyska i prosi Laur\u0119, by pomog\u0142a mu przygotowa\u0107 o\u015Bwiadczyny. Chce poprosi\u0107 Klar\u0119 o r\u0119k\u0119 w wyj\u0105tkowy spos\u00F3b. W tym celu planuje urz\u0105dzi\u0107 uroczysto\u015B\u0107 w barze Bia\u0142acha. Tu\u017C przed idzie na spacer, by si\u0119 wyciszy\u0107. Zachodzi do salonu pi\u0119kno\u015Bci, gdzie Zenek robi mu maseczk\u0119. Po zabiegu Adrian nie jest w stanie wr\u00F3ci\u0107 do baru i musi prze\u0142o\u017Cy\u0107 o\u015Bwiadczyny. Podczas lekcji Krzysztofa Ibisza Klub Kawalera pokazuje si\u0119 od najgorszej strony. Zrezygnowana Bogna zwraca si\u0119 do Kordasa, by ten nauczy\u0142 m\u0119\u017Cczyzn manier. Jednak i on ponosi pora\u017Ck\u0119. Mi\u0119dzy Bogn\u0105 a gospodyni\u0105 wybucha k\u0142\u00F3tnia. Micha\u0142 rozpoczyna nauk\u0119 p\u0142ywania. Stopniowo zaczyna prze\u0142amywa\u0107 l\u0119k. Po zaj\u0119ciach dzwoni do Czarnej. Do rozmowy w\u0142\u0105cza si\u0119 jej szef. S\u0142uchaj\u0105c go, Micha\u0142 robi si\u0119 wyra\u017Anie zazdrosny.","","",["N"]],"74207467":["Adrian dzi\u0119kuje Laurze za opiek\u0119 nad Klar\u0105, gdy musia\u0142 prze\u0142o\u017Cy\u0107 o\u015Bwiadczyny. Lekarka chce mu co\u015B powiedzie\u0107, ale przeszkadza jej organista. Donosi, \u017Ce Micha\u0142 po skoku do wody zacz\u0105\u0142 ton\u0105\u0107. Na szcz\u0119\u015Bcie reanimacja przebiega pomy\u015Blnie. W szpitalu gospodyni, ksi\u0105dz i organista dopytuj\u0105 Micha\u0142a, co widzia\u0142 po drugiej stronie. Tymczasem Adrian wreszcie si\u0119 o\u015Bwiadcza. Niestety odpowied\u017A Klary jest druzgoc\u0105ca. Kuba i Sk\u00F3ra utrzymuj\u0105 sw\u00F3j romans w tajemnicy. Podczas schadzki kto\u015B przychodzi do mieszkania. My\u015Bl\u0105c, \u017Ce to m\u0105\u017C, kobieta ka\u017Ce posterunkowemu schowa\u0107 si\u0119 na balkon. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to \u017Bbikowski. Wkr\u00F3tce i on zostaje wys\u0142any do kryj\u00F3wki. Sier\u017Cant i Kuba s\u0105 za\u017Cenowani sytuacj\u0105.","","",["N"]],"74207468":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","","",["N"]],"74207469":["Ferdynand twierdzi, \u017Ce od d\u0142u\u017Cszego czasu s\u0142yszy jakie\u015B dziwne d\u017Awi\u0119ki dochodz\u0105ce ze \u015Bciany, jakby rodzaj piszczenia. W poszukiwaniu \u017Ar\u00F3d\u0142a dokuczliwych odg\u0142os\u00F3w opukuje i os\u0142uchuje \u015Bciany w ca\u0142ym mieszkaniu. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Ferdek pad\u0142 ofiar\u0105 manii prze\u015Bladowczej. Nikt opr\u00F3cz niego niczego nie s\u0142yszy. Zrozpaczony Kiepski zwierza si\u0119 prezesowi Koz\u0142owskiemu, kt\u00F3ry jako jedyny traktuje spraw\u0119 bardzo powa\u017Cnie.","","",["N"]],"74207470":["Doktor Kidler zwierza si\u0119 doktorowi Basenowi ze swoich k\u0142opot\u00F3w sercowych. Obaj zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad przyczyn\u0105 towarzyskich niepowodze\u0144 m\u0119\u017Cczyzny. Kidler wpada na pomys\u0142, \u017Ce kolczyk w uchu zacznie przyci\u0105ga\u0107 kobiety. Ten \u015Bmia\u0142y gest wydaje si\u0119 docenia\u0107 doktor Zuzanna...","","",[]],"74207471":["Bogna, szcz\u0119\u015Bliwa \u017Cona Rados\u0142awa, wychowuje wraz z nim dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Pewnego dnia czyta ona SMS-y m\u0119\u017Ca, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce jest zdradzana. \u015Aledz\u0105c m\u0119\u017Cczyzn\u0119, widzi, jak spotyka si\u0119 pod zajazdem z jak\u0105\u015B kobiet\u0105. By ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo i chroni\u0107 dzieci, Bogna nie rozmawia o tym z partnerem. Ro\u015Bnie jednak w niej frustracja i ch\u0119\u0107 zemsty. W ko\u0144cu kobieta decyduje si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 noc z s\u0105siadem, Adrianem, kt\u00F3ry j\u0105 adoruje. Umawia si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","","",["N"]],"74207472":["M\u0105\u017C Katarzyny traci zatrudnienie. W tej sytuacji niepracuj\u0105ca dot\u0105d kobieta idzie na rozmow\u0119 kwalifikacyjn\u0105. Spotyka na niej by\u0142ego partnera, Tobiasza. Na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce pracodawc\u0105 Katarzyny b\u0119dzie jej dawny narzeczony, zazdrosny m\u0105\u017C wpada w z\u0142o\u015B\u0107. Mimo to Katarzyna podejmuje prac\u0119. Od tej pory partner wci\u0105\u017C podejrzewa j\u0105 o zdrad\u0119. Pewnego dnia po kolejnej k\u0142\u00F3tni kobieta nie wytrzymuje i wyprowadza si\u0119 do rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"74207473":["Ewelina Brus podejrzewa, \u017Ce jej dziecko, kt\u00F3re przebywa w rodzinie zast\u0119pczej, nie jest bezpieczne. Kobieta straci\u0142a prawo do opieki nad synem, gdy trafi\u0142a do wi\u0119zienia za oszustwa finansowe. Teraz warunkowo wysz\u0142a na wolno\u015B\u0107 i prosi Malanowskiego o pomoc. Okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142 jeden z podopiecznych zast\u0119pczych opiekun\u00F3w. Tymczasem na ich dom napada dw\u00F3ch zamaskowanych napastnik\u00F3w.","","",["N"]],"74207474":["Malanowski spotyka si\u0119 w wi\u0119zieniu z Karolem Frankowskim. M\u0119\u017Cczyzna martwi si\u0119 o swoj\u0105 narzeczon\u0105, kt\u00F3ra nie pokaza\u0142a si\u0119 na ostatnim widzeniu. Podejrzewa, \u017Ce to sprawka Capa, bandyty, kt\u00F3ry zosta\u0142 z\u0142apany dzi\u0119ki zeznaniom Frankowskiego. Detektywi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania kobiety. Tymczasem Karol zostaje napadni\u0119ty na spacerniaku.","","",["N"]],"74207475":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"74207476":["Bandziorek na Mazurach rozpocz\u0105\u0142 zupe\u0142nie nowe \u017Cycie. Aby jednak m\u00F3g\u0142 nazywa\u0107 si\u0119 prawdziwym \"ch\u0142opem z Mazur\", musi jeszcze nauczy\u0107 si\u0119 \u0142owi\u0107 ryby. Dzisiaj pierwsza lekcja. Rafa\u0142 po\u015Bwi\u0119ci\u0142 du\u017Co czasu i pieni\u0119dzy na dopieszczenie swojego motoroweru. Wreszcie nadszed\u0142 czas, aby zacz\u0105\u0107 z niego korzysta\u0107. Robert \"Tancerz\" w ko\u0144cu doczeka\u0142 si\u0119 dnia, w kt\u00F3rym mo\u017Ce si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 przez kamerk\u0119 internetow\u0105 z Zuzi\u0105. Dziewczyna jednak nie jest ch\u0119tna na videopo\u0142\u0105czenie.","","",["N"]],"74207477":["Henio wygl\u0105da na zakochanego w pani Marysi. Kobieta okaza\u0142a si\u0119 bardzo zaradna i teraz ma\u0142ymi krokami wprowadza zmiany na gospodarstwie. Nie wiadomo jednak, czy Henio da rad\u0119 zaakceptowa\u0107 je nie tylko na chwil\u0119. Sebastian jest bardzo uduchowiony i cz\u0119sto zadaje sobie trudne pytania, na przyk\u0142ad takie o fundament mi\u0142o\u015Bci. Micha\u0142 cho\u0107 nie ma du\u017Cego do\u015Bwiadczenia z kobietami, to ju\u017C zd\u0105\u017Cy\u0142 si\u0119 sparzy\u0107. Do tej pory czuje si\u0119 oszukany, po tym jak w dramatyczny spos\u00F3b zako\u0144czy\u0142 si\u0119 jego ostatni powa\u017Cny zwi\u0105zek.","","",["N"]],"74207478":["\u017Bycie Rafa\u0142a odmieni\u0142 wyst\u0119p w programie. Teraz ju\u017C nie musi zaczepia\u0107 dziewczyn na ulicy, bo sam sta\u0142 si\u0119 obiektem podrywu. Sebastian chce dzieli\u0107 si\u0119 swoj\u0105 uduchowion\u0105 energi\u0105 z innymi lud\u017Ami przez uzdrawianie. Przy okazji m\u00F3g\u0142by zarobi\u0107 troch\u0119 pieni\u0119dzy. Artur chwali si\u0119, \u017Ce ma kilka zalet. Jedn\u0105 z nich jest umiej\u0119tno\u015B\u0107 pieczenia ciast. W my\u015Bl starej zasady \"przez \u017Co\u0142\u0105dek do serca\" wierzy, \u017Ce s\u0142odyczami przekona do siebie kobiet\u0119.","","",["N"]],"74207479":["Strzelnica Renaty Mauer
Program dla tych, kt\u00F3rzy interesuj\u0105 si\u0119 strzelectwem. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cne konkurencje tego sportu, dowiedz\u0105 si\u0119, jak zacz\u0105\u0107 trening oraz poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy poszczeg\u00F3lnymi broniami, m.in. strzelb\u0105 g\u0142adkolufow\u0105 i karabinem kulowym.","","",["N"]],"74207480":["Pewnego dnia Waldek i Boczek odkrywaj\u0105 w sobie niezwyk\u0142e talenty pianistyczne. Graj\u0105 i komponuj\u0105 na najwy\u017Cszym \u015Bwiatowym poziomie. Jedynie Pa\u017Adzioch zna prawdziwe \u017Ar\u00F3d\u0142o ich geniuszu.","","",["N"]],"74207481":["Ma\u0142gorzata i S\u0142awek s\u0105 rodzicami czworga dzieci. Ich pierwszy wyjazd nad morze budzi we wszystkich ogromne podekscytowanie. Dla Mariusza nie ma znaczenia, \u017Ce trwaj\u0105 wakacje. Uwa\u017Ca, \u017Ce formy nie mo\u017Cna zaniedba\u0107, dlatego przygotowuje trening tajskiego boksu. Mariusz, Radek i Darek odpoczywaj\u0105, tocz\u0105c m\u0119skie rozmowy o regu\u0142ach u\u017Cytkowania pola namiotowego.","","",["N"]],"74207482":["W O\u015Brodku Rehabilitacji dla Je\u017Cy jego tw\u00F3rca, Jerzy Gara, przybli\u017Ca tajniki opieki nad tymi ma\u0142ymi ssakami. W Tarze opiek\u0119 znajduj\u0105 konie, kt\u00F3re zosta\u0142y uratowane przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani. Scarlett Szy\u0142ogalis, za\u0142o\u017Cycielka plac\u00F3wki, opowiada o zabiegach piel\u0119gnacyjnych i leczeniu, jakiego potrzebuj\u0105 te zwierz\u0119ta. Katarzyna Trotzek jest za\u0142o\u017Cycielk\u0105 Azylu dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo, kt\u00F3ry mie\u015Bci si\u0119 w Zaj\u0105czkowie, ko\u0142o Che\u0142m\u017Cy. Do schroniska trafi\u0105 osobniki ocalone przed ubojem. Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, zabiera widz\u00F3w do swojego prywatnego domu. Ewa Zgrabczy\u0144ska stworzy\u0142a w nim miejsce schronienia dla wielu gatunk\u00F3w zwierz\u0105t. Ewa Rumi\u0144ska z O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie opisuje moment, w kt\u00F3rym po skutecznym leczeniu jej podopieczni wylatuj\u0105 na wolno\u015B\u0107.","","",["N"]],"74207483":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak mieszkaj\u0105 gwiazdy disco i co w ich domach jest najcenniejsze. B\u0119d\u0105 podgl\u0105da\u0107 zawarto\u015B\u0107 garderoby go\u015Bci programu oraz ich lod\u00F3wki. W programie pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Sylwester Gazda z zespo\u0142u Power Play czy Ma\u0142gorzata G\u0142\u00F3wka z formacji Camasutra.","","",[]],"74207484":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak mieszkaj\u0105 gwiazdy disco i co w ich domach jest najcenniejsze. B\u0119d\u0105 podgl\u0105da\u0107 zawarto\u015B\u0107 garderoby go\u015Bci programu oraz ich lod\u00F3wki. W programie pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Sylwester Gazda z zespo\u0142u Power Play czy Ma\u0142gorzata G\u0142\u00F3wka z formacji Camasutra.","","",[]],"74207485":["Prow.: Katarzyna Morawska.
Kasia Morawska zmierzy si\u0119 z zadawanymi jej pytaniami, tymi prostymi, jak i do\u015B\u0107 niewygodnymi. Widzowie otrzymaj\u0105 du\u017C\u0105 dawk\u0119 \u015Bmiechu, pikanterii oraz najlepszych hit\u00F3w muzycznych.","","",[]],"74207486":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","","",[]],"74207487":["Ze spaceru z matk\u0105 znika dziesi\u0119cioletnia dziewczynka. Podejrzewany o porwanie ekshibicjonista ma alibi. Z policj\u0105 kontaktuje si\u0119 jasnowidz, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce wie, gdzie znajduje si\u0119 uprowadzone dziecko. \u0141ucja s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do sieci w jej mieszkaniu i obserwuje j\u0105 przez monitoring i kamery zainstalowane w sprz\u0119tach. Kobieta z powodu pracy w Interpolu narobi\u0142a sobie wielu wrog\u00F3w.","","",["N"]],"74207488":["Podczas surfowania w sieci Zosia i Kamil natrafiaj\u0105 na nagranie przedstawiaj\u0105ce scen\u0119 ataku na kobiet\u0119, filmuj\u0105c\u0105 relacj\u0119 na \u017Cywo. Sprawcy napa\u015Bci brutalnie bij\u0105 i uprowadzaj\u0105 swoj\u0105 ofiar\u0119. Okazuje si\u0119 ni\u0105 popularna i tajemnicza vlogerka, wyst\u0119puj\u0105ca w sieci pod pseudonimem \"Pani Prawda\". Jej misj\u0105 by\u0142o ujawnianie przekr\u0119t\u00F3w i romans\u00F3w w\u0142odarzy z miasteczka, w kt\u00F3rym mieszka\u0142a. Dzia\u0142alno\u015B\u0107 spo\u0142eczna przysporzy\u0142a jej wrog\u00F3w. W podobnym czasie funkcjonariusze dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu 26-letniej Karoliny, asystentki burmistrza podwarszawskiej miejscowo\u015Bci. W jej mieszkaniu zostaj\u0105 ujawnione dowody wskazuj\u0105ce na to, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie zaginiona by\u0142a tajemnicz\u0105 vlogerk\u0105. Zosia i Kamil odkrywaj\u0105, \u017Ce w przerwanym przez napa\u015B\u0107 materiale filmowym Pani Prawda mia\u0142a zamiar zdemaskowa\u0107 burmistrza, sprawcy mobbingu na swoich podw\u0142adnych.","","",["N"]],"74207489":["Rodzina Grobelskich mieszka w Sk\u00F3rzewie, gdzie prowadzi rodzinny dom dziecka. Poza tym zajmuje si\u0119 prac\u0105 na roli. Do wszystkiego podchodz\u0105 z pe\u0142nym zaanga\u017Cowaniem. Ich rozleg\u0142ym gospodarstwem w tym odcinku zaopiekuje si\u0119 rodzina Buli\u0144skich z Warszawy. S\u0105 to ludzie z pozytywnym nastawieniem do \u017Cycia, gotowi na nowe wyzwania.","","",["N"]],"74207490":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","","",["AD"]],"74207491":["Re\u017C.: Halina Przebinda.
Pierwszego dnia imprezy odbywaj\u0105cej si\u0119 tradycyjnie w Operze Le\u015Bnej w Sopocie zaplanowane zosta\u0142y trzy koncerty. W wydarzeniu zatytu\u0142owanym \"Crazy is my life. Z\u0142ote 25 lat Golec uOrkiestra\" wraz ze \u015Bwi\u0119tuj\u0105cymi jubileusz cz\u0142onkami znanego zespo\u0142u \"na g\u00F3ralsk\u0105 nut\u0119\" za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Kuba Badach, Enej, Gromee, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. S\u0142ynna grupa muzyczna wyst\u0105pi ze swoimi najwi\u0119kszymi przebojami, podsumowuj\u0105cymi \u0107wier\u0107wiecze istnienia, jak \"\u015Aciernisko\", \"Crazy is My Life\" czy \"S\u0142odycze\".","","",[]],"74207492":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
W kolejnym koncercie pierwszego dnia festiwalu wezm\u0105 udzia\u0142 arty\u015Bci, kt\u00F3rych piosenki w 2023 roku kr\u00F3lowa\u0142y we wszystkich rozg\u0142o\u015Bniach radiowych. Wyst\u0105pi\u0105 wi\u0119c: Doda & Smolasty z utworem \"Nim zajdzie s\u0142o\u0144ce\", Margaret z \"Ta\u0144cz g\u0142upia\", Dawid Kwiatkowski z hitem \"Caf\u00E9 de Paris\", Roksana W\u0119giel z przebojem \"Miasto\" oraz Oskar Cyms, Lanberry&Tribbs i Natalia Zast\u0119pa. Dodatkowo podczas koncertu belgijski piosenkarz Danzel b\u0119dzie \u015Bwi\u0119towa\u0142 20-lecie powstania swojego hitu \"Pump It Up\".","","",[]],"74207493":["Kobieta znajduje nieprzytomn\u0105 s\u0105siadk\u0119 na klatce schodowej. Zosta\u0142a ona pobita i zgwa\u0142cona. W szpitalu Lena i Darek rozmawiaj\u0105 z poszkodowan\u0105. Zeznaje, \u017Ce wraca\u0142a nad ranem z imprezy i kto\u015B waln\u0105\u0142 j\u0105 w g\u0142ow\u0119. Potem napastnik zacz\u0105\u0142 j\u0105 bi\u0107 i napastowa\u0107. Trop prowadzi funkcjonariuszy do firmy zajmuj\u0105cej si\u0119 napraw\u0105 wind. P\u00F3\u017Aniej za\u0142oga widzi na poboczu dw\u00F3ch zdenerwowanych m\u0119\u017Cczyzn. Podczas rozmowy z nimi str\u00F3\u017Ce prawa s\u0142ysz\u0105 niepokoj\u0105ce d\u017Awi\u0119ki dochodz\u0105ce z auta, nale\u017C\u0105cego do jednego z nich. Po chwili dokonuj\u0105 szokuj\u0105cego odkrycia. Na komendzie niespodziewanie zjawia si\u0119 policjant z wydzia\u0142u narkotykowego. Znajduje substancje psychoaktywne w szafce nale\u017C\u0105cej do jednego z pracownik\u00F3w. Wychodzi na jaw, \u017Ce kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 anonimowy donos.","","",["N"]],"74207494":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",["N"]],"74207495":["Kasia uwielbia je\u015B\u0107 i gotowa\u0107, szczeg\u00F3lnie dla swojego narzeczonego, Marcina. Kobieta ma ju\u017C kilka pomys\u0142\u00F3w na zorganizowanie \u015Blubu i wesela. Nie mo\u017Ce si\u0119 jednak zdecydowa\u0107 na wyb\u00F3r rodzaju kreacji. Marzy jej si\u0119 zar\u00F3wno romantyczna sukienka w stylu boho, jak i elegancka suknia godna rodziny kr\u00F3lewskiej. By\u0107 mo\u017Ce jednak Izabela Janachowska nam\u00F3wi Kasi\u0119 na jeszcze inn\u0105 stylizacj\u0119.","","",["N"]],"74207496":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","","",["N"]],"74207497":["Prow.: Milena Harzy\u0144ska, Aleksandra Kot.
Zrealizowany przy wsp\u00F3\u0142pracy z Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy\u017Cszego cykl, kt\u00F3rego celem jest popularyzacja zagadnie\u0144 dotycz\u0105cych medycyny, nowych technologii czy ekologii. Gospodynie programu, Aleksandra Kot i Milena Harzy\u0144ska, b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z ekspertami oraz zaprezentuj\u0105 ciekawe eksperymenty i do\u015Bwiadczenia zwi\u0105zane z danym tematem.","","",["N"]],"74207498":["Ma\u0142gorzata i S\u0142awek s\u0105 rodzicami czworga dzieci. Ich pierwszy wyjazd nad morze budzi we wszystkich ogromne podekscytowanie. Dla Mariusza nie ma znaczenia, \u017Ce trwaj\u0105 wakacje. Uwa\u017Ca, \u017Ce formy nie mo\u017Cna zaniedba\u0107, dlatego przygotowuje trening tajskiego boksu. Mariusz, Radek i Darek odpoczywaj\u0105, tocz\u0105c m\u0119skie rozmowy o regu\u0142ach u\u017Cytkowania pola namiotowego.","","",["N"]],"74207499":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"74207500":["Re\u017C.: Halina Przebinda.
Pierwszego dnia imprezy odbywaj\u0105cej si\u0119 tradycyjnie w Operze Le\u015Bnej w Sopocie zaplanowane zosta\u0142y trzy koncerty. W wydarzeniu zatytu\u0142owanym \"Crazy is my life. Z\u0142ote 25 lat Golec uOrkiestra\" wraz ze \u015Bwi\u0119tuj\u0105cymi jubileusz cz\u0142onkami znanego zespo\u0142u \"na g\u00F3ralsk\u0105 nut\u0119\" za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Kuba Badach, Enej, Gromee, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. S\u0142ynna grupa muzyczna wyst\u0105pi ze swoimi najwi\u0119kszymi przebojami, podsumowuj\u0105cymi \u0107wier\u0107wiecze istnienia, jak \"\u015Aciernisko\", \"Crazy is My Life\" czy \"S\u0142odycze\".","","",[]],"74207501":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
W kolejnym koncercie pierwszego dnia festiwalu wezm\u0105 udzia\u0142 arty\u015Bci, kt\u00F3rych piosenki w 2023 roku kr\u00F3lowa\u0142y we wszystkich rozg\u0142o\u015Bniach radiowych. Wyst\u0105pi\u0105 wi\u0119c: Doda & Smolasty z utworem \"Nim zajdzie s\u0142o\u0144ce\", Margaret z \"Ta\u0144cz g\u0142upia\", Dawid Kwiatkowski z hitem \"Caf\u00E9 de Paris\", Roksana W\u0119giel z przebojem \"Miasto\" oraz Oskar Cyms, Lanberry&Tribbs i Natalia Zast\u0119pa. Dodatkowo podczas koncertu belgijski piosenkarz Danzel b\u0119dzie \u015Bwi\u0119towa\u0142 20-lecie powstania swojego hitu \"Pump It Up\".","","",[]],"74207502":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"74207503":["Przebywaj\u0105ca w Beskidach prowadz\u0105ca zaczyna od przygotowania przystawki - zapiekanych zielonych szparag\u00F3w, podanych z jajkiem sadzonym. Danie g\u0142\u00F3wne przyrz\u0105dza wsp\u00F3lnie z go\u015Bciem odcinka, Mateuszem Gesslerem, kt\u00F3ry zrobi burgery rybne na bazie lokalnego przysmaku - zawojskiego pstr\u0105ga. Na koniec Ewa Wachowicz przygotowuje sernik na zimno na spodzie z wi\u00F3rk\u00F3w kokosowych i ciasteczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"74207504":["Artur z rodzin\u0105 mieszka w miejscowo\u015Bci Ga\u0142\u0119z\u00F3w na Lubelszczy\u017Anie w stuletnim domu odziedziczonym po dziadku. M\u0119\u017Cczyzna jest rolnikiem, a jego \u017Cona Magda pracuje jako opiekunka os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bciami. Para wychowuje dziesi\u0119cioletni\u0105 Dominik\u0119. Skromny doch\u00F3d ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie pozwala na remont domu. Tymczasem przeciekaj\u0105cy dach niweczy wszystkie pr\u00F3by naprawienia czego\u015B w \u015Brodku. R\u00F3wnie\u017C niszczej\u0105ca elewacja nie izoluje odpowiednio, przez co wewn\u0105trz jest zimno. Dzi\u0119ki pomocy ekipy El\u017Cbiety Romanowskiej budynek zn\u00F3w b\u0119dzie si\u0119 pi\u0119knie prezentowa\u0142, a przy tym stanie si\u0119 przytulny i bezpieczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"74207505":["Klaudia i Cezary wychowuj\u0105 Laur\u0119, kt\u00F3ra cierpi na atrezj\u0119 dr\u00F3g \u017C\u00F3\u0142ciowych. Przez t\u0119 powa\u017Cn\u0105 chorob\u0119 u dziewczynki nie rozwija si\u0119 prawid\u0142owo mowa. Ma ona te\u017C m.in. k\u0142opoty z r\u00F3wnowag\u0105 i czeka j\u0105 przeszczep w\u0105troby. Laura wymaga leczenia i rehabilitacji, co poch\u0142ania wi\u0119kszo\u015B\u0107 domowego bud\u017Cetu. Na dodatek w domu pary wybuch\u0142 po\u017Car. Obecnie rodzina mieszka u mamy Cezarego. Dzi\u0119ki ekipie remontowej El\u017Cbiety Romanowskiej Laura z rodzicami b\u0119dzie mog\u0142a wkr\u00F3tce wr\u00F3ci\u0107 do swojego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"74207506":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"74207507":["50-letnia Barbara i jej rodzina musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z depresj\u0105 i frustracj\u0105 adoptowanego syna
Barbara i Miros\u0142aw maj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w, 25-letniego Jaros\u0142awa i 16-letniego \u0141ukasza. Starszy ch\u0142opak \u017Cyje z dnia na dzie\u0144. Pracuje dorywczo i zajmuje si\u0119 swoim hobby, militariami. M\u0142odszy to niezwykle zdolny ucze\u0144 liceum. Pewnego dnia znajduje w domu dokumenty adopcyjne. Jest w\u015Bciek\u0142y i roz\u017Calony, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie jest biologicznym dzieckiem Barbary i Mirka. Buntuje si\u0119, zmienia szko\u0142\u0119 i zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 jedn\u0105 z nauczycielek. Ku zaskoczeniu matki coraz ch\u0119tniej te\u017C sp\u0119dza czas z Jarkiem. Dzieli z nim niebezpieczn\u0105 fascynacj\u0119 broni\u0105 czarnoprochow\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207508":["44-letnia Irmina musi zmierzy\u0107 si\u0119 z szokuj\u0105cymi informacjami dotycz\u0105cymi jej nastoletniego syna i jej ojca
Irmina po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca samotnie wychowuje syna Tobiasza. Kobieta doskonale sobie radzi, prowadz\u0105c butik odzie\u017Cowy, mo\u017Ce tak\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie rodzic\u00F3w. Pewnego dnia znajduje pozytywny test ci\u0105\u017Cowy. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017Cy on do sprz\u0105taczki Leny, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 jej domem. Ojcem dziecka dziewczyny jest Tobiasz. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce Lena mia\u0142a romans r\u00F3wnie\u017C z ojcem Irminy. M\u0142oda kobieta \u017C\u0105da od swojej pracodawczyni pieni\u0119dzy w zamian za to, by znikn\u0105\u0107 z \u017Cycia jej bliskich. W\u0142a\u015Bcicielka butiku zgadza si\u0119. Wpada w pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207509":["Przeprowadzka
Paulina mieszka ze swoim m\u0119\u017Cem Markiem i synem z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, Micha\u0142em. Kobieta rok wcze\u015Bniej rozwiod\u0142a si\u0119 z ojcem ch\u0142opca, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie umie pogodzi\u0107 si\u0119 z jej decyzj\u0105. Kwestionuje j\u0105 r\u00F3wnie\u017C wierny tradycyjnym warto\u015Bciom ojciec Pauliny. Spokojne \u017Cycie rodziny zostaje wywr\u00F3cone do g\u00F3ry nogami, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Marek dosta\u0142 dobrze p\u0142atn\u0105 prac\u0119 w Hiszpanii i prosi bliskich, by przynie\u015Bli si\u0119 wraz z nim za granic\u0119 na dwa lata. Jego partnerka nie chce zostawia\u0107 swojego samotnego ojca bez opieki. Obawia si\u0119 tak\u017Ce tego, jak w nowych warunkach odnajdzie si\u0119 Micha\u0142. Po wielu przemy\u015Bleniach Paulina decyduje si\u0119 jednak na wyjazd. Adama nie zamierza jednak pu\u015Bci\u0107 syna za granic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207510":["Trzydziestopi\u0119cioletnia Lena po pr\u00F3bie samob\u00F3jczej na progu domu znajduje niemowl\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce to dziecko jej m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry mia\u0142 kochank\u0119
Lena i Tomasz spodziewaj\u0105 si\u0119 dziecka. Gdy kobieta traci ci\u0105\u017C\u0119, pr\u00F3buje targn\u0105\u0107 si\u0119 na swoje \u017Cycie. Wkr\u00F3tce potem znajduje na progu swojego domu niemowl\u0119. Szybko przywi\u0105zuje si\u0119 do dziecka, a jej m\u0105\u017C robi wszystko, co w jego mocy, by maluch pozosta\u0142 z nimi. Tymczasem Lena zauwa\u017Ca, \u017Ce w okolicy kr\u0119ci si\u0119 nieznajoma kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce to matka dziewczynki, Patrycja. Twierdzi ona, \u017Ce ojcem jej dziecka jest Tomasz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207511":["Radek i jego siostra wpl\u0105tuj\u0105 si\u0119 w afer\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z tajemniczym zab\u00F3jstwem ich starszego s\u0105siada
Rozwiedziony Rados\u0142aw mieszka wraz z siostr\u0105. Pewnego dnia w ich bloku dochodzi do zab\u00F3jstwa. Jego ofiar\u0105 pada s\u0105siad rodze\u0144stwa. Rados\u0142aw omawia to dramatyczne zdarzenie z inn\u0105 znajom\u0105 z tego samego budynku, Wand\u0105. W tym kto\u015B atakuje jego siostr\u0119. Mirka jest przekonana, \u017Ce \u015Bciga j\u0105 zab\u00F3jca s\u0105siada. Niebawem jednak policja zatrzymuje napastnika, przy kt\u00F3rym znalaz\u0142a narz\u0119dzie zbrodni. Tymczasem z USA przyje\u017Cd\u017Ca c\u00F3rka ofiary. Zdradza rodze\u0144stwu, \u017Ce jej ojciec wda\u0142 si\u0119 w internetowy romans i ujawni\u0142 nieznanej osobie sw\u00F3j sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207512":["Po \u015Bmierci ojca 33-letnia Katarzyna i jej rodze\u0144stwo dostaj\u0105 w spadku ziemi\u0119. Kiedy pojawia si\u0119 inwestor chc\u0105cy kupi\u0107 grunt, zaczynaj\u0105 si\u0119 dzia\u0107 niepokoj\u0105ce rzeczy
Katarzyna dostaje w spadku po zmar\u0142ym ojcu 1\/3 pola. Pozosta\u0142e cz\u0119\u015Bci otrzymuj\u0105 jej bracia, Tadeusz i Krzysztof. M\u0119\u017Cczy\u017Ani chc\u0105 sprzeda\u0107 ojcowizn\u0119, jednak znaleziony przez nich inwestor nie wzbudza zaufania siostry. Kobieta nadal zamierza uprawia\u0107 rol\u0119. Pewnego dnia kto\u015B niespodziewanie atakuje jej m\u0119\u017Ca, Alberta, kt\u00F3ry w skutek tego trafia do szpitala. Katarzyna martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, jednak wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce przed napa\u015Bci\u0105 spotyka\u0142 si\u0119 on z nieznajom\u0105 kobiet\u0105. Podejrzani w sprawie ataku s\u0105 odrzucony przez kobiet\u0119 inwestor, jej bracia pragn\u0105cy sprzeda\u0107 ziemi\u0119 oraz m\u0105\u017C, kt\u00F3ry by\u0107 mo\u017Ce knuje za plecami \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74207513":["Pandemia zmusi\u0142a Paulin\u0119 i jej m\u0119\u017Ca do zamkni\u0119cia hostelu, kt\u00F3ry prowadzili w Gruzji. Parze nie powiod\u0142o si\u0119 tak\u017Ce w Polsce. Po tym jak m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3g\u0142 znale\u017A\u0107 pracy, popad\u0142 w depresj\u0119. Dosz\u0142o do rozwodu, a m\u0105\u017C Pauliny wr\u00F3ci\u0142 do ojczystego kraju. Obecnie kobieta mieszka z dwu i p\u00F3\u0142 letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marysi\u0105 w odziedziczonym po babci malutkim mieszkaniu na warszawskim Br\u00F3dnie. Dzielnie pr\u00F3buje pogodzi\u0107 samotne macierzy\u0144stwo z prac\u0105, cho\u0107 z niewielkiej pensji bardzo ci\u0119\u017Cko jest si\u0119 jej utrzyma\u0107. Marzy jednak o tym, aby dziewczynka mia\u0142a dobre warunki do \u017Cycia, a ich lokum nie by\u0142o od 20 lat remontowane. Z pomoc\u0105 Paulinie przychodzi El\u017Cbieta Romanowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"74207514":["Nowe \u017Cycie
Zgodnie z ostatni\u0105 wol\u0105 Henryka Kwietnia cz\u0119\u015B\u0107 udzia\u0142\u00F3w w rodzinnej firmie ma przej\u0105\u0107 jego ukochana synowa, Joanna. Z decyzj\u0105 nieboszczyka nie zgadza si\u0119 jego c\u00F3rka Alina. Kobieta nie wierzy w idealizowany przez ojca obraz szwagierki i za wszelk\u0105 cen\u0119 stara si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce Joanna nie jest osob\u0105, za kt\u00F3r\u0105 pragnie uchodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2329509.jpg","",["JM"]],"74207515":["Re\u017C.: Halina Przebinda.
Crazy is my life. Z\u0142ote 25 lat Golec uOrkiestra
Pierwszego dnia imprezy odbywaj\u0105cej si\u0119 tradycyjnie w Operze Le\u015Bnej w Sopocie zaplanowane zosta\u0142y trzy koncerty. W wydarzeniu zatytu\u0142owanym \"Crazy is my life. Z\u0142ote 25 lat Golec uOrkiestra\" wraz ze \u015Bwi\u0119tuj\u0105cymi jubileusz cz\u0142onkami znanego zespo\u0142u \"na g\u00F3ralsk\u0105 nut\u0119\" za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Kuba Badach, Enej, Gromee, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. S\u0142ynna grupa muzyczna wyst\u0105pi ze swoimi najwi\u0119kszymi przebojami, podsumowuj\u0105cymi \u0107wier\u0107wiecze istnienia, jak \"\u015Aciernisko\", \"Crazy is My Life\" czy \"S\u0142odycze\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427834.jpg","",[]],"74207516":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Radiowy Przeb\u00F3j Roku
W kolejnym koncercie pierwszego dnia festiwalu wezm\u0105 udzia\u0142 arty\u015Bci, kt\u00F3rych piosenki w 2023 roku kr\u00F3lowa\u0142y we wszystkich rozg\u0142o\u015Bniach radiowych. Wyst\u0105pi\u0105 wi\u0119c: Doda & Smolasty z utworem \"Nim zajdzie s\u0142o\u0144ce\", Margaret z \"Ta\u0144cz g\u0142upia\", Dawid Kwiatkowski z hitem \"Caf\u00E9 de Paris\", Roksana W\u0119giel z przebojem \"Miasto\" oraz Oskar Cyms, Lanberry&Tribbs i Natalia Zast\u0119pa. Dodatkowo podczas koncertu belgijski piosenkarz Danzel b\u0119dzie \u015Bwi\u0119towa\u0142 20-lecie powstania swojego hitu \"Pump It Up\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427834.jpg","",[]],"74207517":["Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429568.jpg","",["N"]],"74207518":["Re\u017C.: Bilall Fallah, Adil El Arbi.
Detektyw Marcus Burnett czuje si\u0119 ju\u017C zm\u0119czony pe\u0142nym niebezpiecze\u0144stw i wyzwa\u0144 \u017Cyciem str\u00F3\u017Ca prawa. Ma swoje lata i postanawia przej\u015B\u0107 na zas\u0142u\u017Con\u0105 emerytur\u0119, aby sp\u0119dza\u0107 wi\u0119cej czasu z rodzin\u0105. Ta decyzja spotyka si\u0119 z oburzeniem jego zawodowego partnera Mike'a Lowreya, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie odej\u015Bcia z zawodu. Sytuacja ulega zmianie za spraw\u0105 nieobliczalnej wdowy po przyw\u00F3dcy kartelu narkotykowego, Isabel Aretas, kt\u00F3rej uda\u0142o si\u0119 wydosta\u0107 z meksyka\u0144skiego zak\u0142adu karnego. Celem uciekinierki jest odwet za rozbicie jej organizacji przest\u0119pczej. Wysy\u0142a syna do Miami z misj\u0105 odzyskania pieni\u0119dzy, kt\u00F3re ukry\u0142 jego ojciec. Armando ma te\u017C zlikwidowa\u0107 osoby odpowiedzialne za aresztowanie rodzica i jego p\u00F3\u017Aniejsz\u0105 \u015Bmier\u0107 w wi\u0119zieniu. Po namowach kolegi po fachu Marcus postanawia po raz ostatni w karierze wykorzysta\u0107 swoje policyjne do\u015Bwiadczenie. Partnerzy robi\u0105 wszystko, by wsp\u00F3lnymi si\u0142ami powstrzyma\u0107 przest\u0119pc\u00F3w. Mog\u0105 liczy\u0107 na wsparcie cz\u0142onk\u00F3w doborowej jednostki AMMO, w kt\u00F3rej szeregach znajduj\u0105 si\u0119 m\u0142odzi i pe\u0142ni energii funkcjonariusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199127.jpg","",[]],"74207519":["Re\u017C.: Roger Spottiswoode.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. In\u017Cynieria genetyczna stoi ju\u017C na takim poziomie, \u017Ce manipulacje DNA i klonowanie \u017Cywych organizm\u00F3w s\u0105 na porz\u0105dku dziennym. Na sto\u0142y trafia mi\u0119so klonowanych zwierz\u0105t, a kuchnie s\u0105 pe\u0142ne genetycznie modyfikowanych warzyw i owoc\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele zwierz\u0105t domowych r\u00F3wnie\u017C mog\u0105 sobie zam\u00F3wi\u0107 kopi\u0119 swojego ulubie\u0144ca. Klonowanie ludzi - na mocy tzw. prawa \"sz\u00F3stego dnia\" - jest jednak wci\u0105\u017C surowo zabronione. Pilot Adam Gibson (Arnold Schwarzenegger), jest wi\u0119c bardzo zaskoczony, gdy - wracaj\u0105c w dniu swoich urodzin z pracy - odkrywa w domu w\u0142asnego klona. Gibson pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego to zrobi\u0142. \u015Alady prowadz\u0105 go do biotechnologicznej korporacji, kt\u00F3ra czerpie ogromne zyski z nielegalnego klonowania ludzi. Sprawa Adama jest efektem pomy\u0142ki i Gibson ma zosta\u0107 zlikwidowany. Nie zamierza do tego dopu\u015Bci\u0107. \"Sz\u00F3sty dzie\u0144\" - \"klon\" wcze\u015Bniejszych produkcji Schwarzeneggera w rodzaju \"Pami\u0119ci absolutnej\" - mo\u017Cna poleci\u0107 fanom kina akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180277.jpg","",["N"]],"74207520":["Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429568.jpg","",["N"]],"74207521":["Prowadz\u0105ca przygotowuje zup\u0119 cytrynow\u0105. Potrawa ta, kt\u00F3rej baz\u0119 stanowi bulion mi\u0119sny wzbogacony sokiem z cytryny, cho\u0107 kojarzona z kuchni\u0105 greck\u0105 lub arabsk\u0105, zosta\u0142a prawdopodobnie wymy\u015Blona przez Francuz\u00F3w. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119dzie ryba na parze, podana z sosem ma\u015Blanym i szparagami. Po obiedzie Ewa Wachowicz zaprosi na deser - torcik biszkoptowy z mas\u0105 \u015Bmietanowo-malinow\u0105, udekorowany sezonowymi owocami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"74207522":["Zbli\u017Ca si\u0119 d\u0142ugi weekend majowy, a wraz z nim pocz\u0105tek sezonu grillowego. Prowadz\u0105ca skorzysta z pomocy Mateusza Gesslera, kt\u00F3ry specjalnie dla niej przyrz\u0105dzi schab w trzech ods\u0142onach - z ko\u015Bci\u0105 i sosem chimichurri, pikantny oraz w sosie miodowo-musztardowym. Na deser mistrzowie kuchni zaproponuj\u0105 domow\u0105 past\u0119 z pistacji i sernik na ciasteczkowym spodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"74207523":["\u0141ukasz Kraso\u0144 jest m\u00F3wc\u0105 motywacyjnym i pierwszym niepe\u0142nosprawnym trenerem rozwoju osobistego w Polsce. Z powodu zaniku mi\u0119\u015Bni od si\u00F3dmego roku \u017Cycia porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Mimo problem\u00F3w spowodowanych chorob\u0105 nie poddaje si\u0119 i swoj\u0105 postaw\u0105 motywuje innych do dzia\u0142ania. W programie zago\u015Bci tak\u017Ce dru\u017Cyna rugby na w\u00F3zkach - Avalon Extreme. Jej za\u0142o\u017Cycielem i trenerem jest Tomasz Budu\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74207524":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207525":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207526":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207527":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74207528":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74207650":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74207651":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362154.jpg","",[]],"74207652":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207653":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207654":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207655":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207656":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207657":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207658":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"74207659":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207660":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207661":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207662":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207663":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207664":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207665":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",[]],"74207666":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74207667":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207668":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74207669":["Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429568.jpg","",["N"]],"74207670":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"74207672":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"74207673":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74207674":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74207675":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"74207676":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207677":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74207678":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74207679":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"74207681":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74207682":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74207683":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74207684":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74207685":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207719":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74207720":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74207721":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74207722":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74207723":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74207724":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74207725":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74207726":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74207727":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74207728":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74207729":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"74207730":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74207731":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74207732":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74207733":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"74207734":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"74207735":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74207736":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74207737":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74207686":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74207687":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74207688":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"74207689":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207690":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"74207691":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74207692":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74207693":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74207694":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"74207695":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207696":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74207697":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207698":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207699":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74207700":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207701":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207702":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74207703":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74207704":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207705":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207706":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207707":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74207708":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74207709":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"74207710":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207711":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207712":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74207713":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74207714":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207715":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74207716":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74207717":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74207718":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74207529":["Dokument opowiadaj\u0105cy o \u017Cyciu pozostaj\u0105cych bezustannie w podr\u00F3\u017Cy Cyganach. Widzowie maj\u0105 szans\u0119 pozna\u0107 specyfik\u0119 ich spo\u0142eczno\u015Bci, dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej o konfliktach, w kt\u00F3re wchodz\u0105 z lokalnymi mieszka\u0144cami, zrozumie\u0107 tak odmienny od znanego nam spos\u00F3b funkcjonowania.","","",[]],"74207531":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226353.jpg","",["N"]],"74207532":["Jolanta i Jan stanowi\u0105 rodzin\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla swojej pi\u0119tnastoletniej wnuczki Samanty. Dziewczynka mieszka\u0142a z matk\u0105, ale gdy wysz\u0142o na jaw, \u017Ce w domu jest \u017Ale traktowana, dziadkowie postanowili zabra\u0107 j\u0105 do siebie, a s\u0105d przychyli\u0142 si\u0119 do ich wniosku. Niestety, warunki \u017Cycia tej rodziny nie s\u0105 komfortowe. Dysponuje ona male\u0144kim mieszkaniem z kuchni\u0105 w korytarzu. Nastolatka ma tam prowizorycznie wydzielony pok\u00F3j, ale brakuje jej miejsca do nauki, poszerzania zainteresowa\u0107 i wypoczynku. Chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie, architekt Maciej Pertkiewicz musi poszuka\u0107 w mieszkaniu dodatkowej przestrzeni. Pomys\u0142 ten przera\u017Ca Wies\u0142awa Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",["N"]],"74207533":["Pani Ania wychowuje troje dzieci: Len\u0119, Daniela i Damiana. Kobieta ma za sob\u0105 dwa pe\u0142ne przemocy zwi\u0105zki, po kt\u00F3rych wr\u00F3ci\u0142a do starego domu po dziadkach i pr\u00F3buje go remontowa\u0107. Wod\u0119 do budynku uda\u0142o si\u0119 doprowadzi\u0107 dzi\u0119ki zbi\u00F3rce pieni\u0119dzy, ale nadal nie ma tam \u0142azienki. Trudna sytuacja rodziny odbija si\u0119 na zdrowiu dzieci. Damian jest ju\u017C doros\u0142y i pomaga mamie, ale 10-letni Daniel - odrzucany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w ze wzgl\u0119du na brak \u0142azienki w domu - choruje na depresj\u0119. Tymczasem w Jackowie W\u0142o\u015Bcia\u0144skim pojawia si\u0119 El\u017Cbieta Romanowska. Cho\u0107 zakres prac do wykonania jest ogromny, ekipa remontowa w pi\u0119\u0107 dni postara si\u0119 odmieni\u0107 \u017Cycie rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",["N"]],"74207534":["Marieta \u017Bukowska
Tym razem go\u015Bciem Alicji Resich b\u0119dzie Marieta \u017Bukowska, aktorka filmowa i teatralna. Opowie o swoim zami\u0142owaniu do w\u0142oskiej kultury, o emocjach bohaterki, w kt\u00F3r\u0105 wciela si\u0119 w serialu \"Zdrada\", o swojej wielkiej, prze\u0142omowej roli w \"Nieruchomym poruszycielu\" \u0141ukasza Barczyka, o medytacji transcendentalnej, kt\u00F3ra odmieni\u0142a jej \u017Cycie, i czy postrzega siebie jako polsk\u0105 ikon\u0119 mody. Na temat bohaterki odcinka wypowiedz\u0105 si\u0119: Gra\u017Cyna Wolszczak, Pawe\u0142 Ma\u0142aszy\u0144ski, \u0141ukasz Barczyk i Ranita Soba\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"74207535":["Ewelina Ruckgaber i \u0141ukasz Strza\u0142ka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"74207536":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"74207537":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"74207538":["W podkrakowskim Miechowie mieszka energiczna i zawsze u\u015Bmiechni\u0119ta pani Halina. Codziennie opiekuje si\u0119 wnukami. Marek ma 27 lat i zmaga si\u0119 z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. C\u00F3rka pani Haliny, mama ch\u0142opc\u00F3w, chorowa\u0142a na nowotw\u00F3r m\u00F3zgu i zmar\u0142a. Kilka lat p\u00F3\u017Aniej odszed\u0142 te\u017C jej m\u0105\u017C. Dzielna babcia zosta\u0142a sama z dwoma ch\u0142opcami w domu, kt\u00F3ry nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Przez dziurawe \u015Bciany wdziera si\u0119 ch\u0142\u00F3d, niekiedy pojawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C gryzonie. Dach przecieka, a liczne schody uniemo\u017Cliwiaj\u0105 Markowi normalne funkcjonowanie. Ekipa programu musi zmierzy\u0107 si\u0119 z trudnym remontem przy niesprzyjaj\u0105cej pogodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"74207539":["Renata marzy o muzycznej karierze, ale na przeszkodzie stoi jej wygl\u0105d. Opieka nad czworgiem dzieci sprawi\u0142a, \u017Ce nie mia\u0142a czasu zadba\u0107 o siebie. Beata szuka pracy po tym, jak postanowi\u0142a zmieni\u0107 zaw\u00F3d. Chce \u0142adniej wygl\u0105da\u0107, aby by\u0107 lepiej postrzegan\u0105 przez przysz\u0142ego pracodawc\u0119. Obie zostan\u0105 odm\u0142odzone w 10 dni pod okiem Mai Sablewskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["AD"]],"74207540":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"74207541":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"74207542":["Monika i Robert Janowscy
Krzysztof Ibisz porozmawia z Monik\u0105 i Robertem Janowskimi, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105, jak to si\u0119 sta\u0142o, \u017Ce poznali si\u0119 przez internet, co robili na pierwszych samochodowych randkach i czego nie akceptuj\u0105 w zwi\u0105zkach dojrza\u0142ych ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"74207543":["W tym odcinku uczestnicy show maj\u0105 przygotowa\u0107 prawdziwe g\u00F3ralskie danie. Poczynania m\u0142odych kucharzy oceni zesp\u00F3\u0142 Future Folk, kt\u00F3rego liderem jest Stanis\u0142aw Karpiel-Bu\u0142ecka. W programie go\u015Bcinnie pojawi si\u0119 tak\u017Ce tancerka Agnieszka Kaczorowska i tajemniczy go\u015B\u0107, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 skosztowa\u0107 da\u0144 mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w gotowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"74207544":["Pan Robert prowadzi podupadaj\u0105ce gospodarstwo rolne, kt\u00F3re odziedziczy\u0142 po rodzicach. M\u0119\u017Cczyzna i jego \u017Cona Aleksandra wychowuj\u0105 troje dzieci. Pani Ola pracuje na stacji paliw, ale obecnie przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Rodzinie brakuje pieni\u0119dzy. Ich dom ogrzewa stara koza, kt\u00F3ra dymi i grozi zatruciem. Na \u015Bcianach \u0142azienki widnieje grzyb, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74207545":["Re\u017C.: Jan Macierewicz.
Maks (Micha\u0142 Czernecki) to niepoprawny kobieciarz i notoryczny k\u0142amca. Gdy w wyniku nieporozumienia atrakcyjna Anna (Marianna Zydek) bierze go za niepe\u0142nosprawnego ruchowo, on brnie w k\u0142amstwo, licz\u0105c na romans z ni\u0105. Sprawy si\u0119 komplikuj\u0105, gdy m\u0142oda kobieta przedstawia go swojej starszej siostrze Julii (Agnieszka Grochowska), kt\u00F3ra porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Cyniczny Maks szybko dostrzega jej urod\u0119, a z czasem przekonuje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce jest ona inteligentna, dowcipna i pomimo niepe\u0142nosprawno\u015Bci realizuje wiele swoich pasji. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji, i zakochuje si\u0119 w sobie. Jednak podczas gdy Julia ca\u0142y czas jest sob\u0105, Maks ma powa\u017Cny problem z przyznaniem si\u0119 do k\u0142amstwa, cho\u0107 namawia go do tego przyjaciel, Dawid (Marcin Perchu\u0107), a sekretarka Maria (Gabriela Muska\u0142a) pr\u00F3buje nawet go zdemaskowa\u0107. Film, inspirowany francusk\u0105 komedi\u0105 \"Kr\u0119cisz mnie\", stanowi udany pe\u0142nometra\u017Cowy debiut re\u017Cyserski Jana Macierewicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410178.jpg","",[]],"74207546":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji ceremonii \u015Blubnych i wesel, spotyka si\u0119 ze znanymi osobami z polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",[]],"74207547":["Lesbijki
24-letni Micha\u0142 Paterski rok temu wzi\u0105\u0142 \u015Blub z Kasi\u0105. Niestety, ich \u017Cycie erotyczne nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Kobieta unika zbli\u017Ce\u0144, jest smutna i zamkni\u0119ta w sobie. Micha\u0142 zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce go zdradza. Spraw\u0105 zajmuje si\u0119 Damian Pietrow. Ju\u017C pierwszego dnia obserwacji spostrzega, \u017Ce Kasia dobrze czuje si\u0119 w towarzystwie kolegi. Nie znajduje jednak dowodu zdrady. Dzi\u0119ki zamontowanym w mieszkaniu Paterskich kamerom Pietrow wraz z psychologiem obserwuj\u0105 Paterskich. Widz\u0105, \u017Ce kobieta p\u0142acze, schowana przed m\u0119\u017Cem. M\u00F3wi\u0105 mu o tym i sugeruj\u0105, by porozmawia\u0142 z \u017Con\u0105. Zanim do tego dochodzi w mieszkaniu zjawia si\u0119 kole\u017Canka Kasi, a nast\u0119pnie m\u0119\u017Cczyzna, z kt\u00F3rym tak dobrze si\u0119 ostatnio bawi\u0142a. W\u00F3wczas do \u015Brodka wkracza ekipa programu razem z Micha\u0142em. Mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami dochodzi do konfrontacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310101.jpg","",["N"]],"74207548":["Powr\u00F3t\/Podpalacz zdj\u0119\u0107
Katarzyna przez ostatnie dwa lata pracowa\u0142a na kontrakcie w Dubaju. Ma nadziej\u0119, \u017Ce po tej roz\u0142\u0105ce jej \u017Cycie wr\u00F3ci do normy. Jednak po powrocie do kraju kobieta odkrywa romans m\u0119\u017Ca z jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 i postanawia si\u0119 rozwie\u017A\u0107. Zofia Pr\u00F3szy\u0144ska mieszka w domu odziedziczonym po m\u0119\u017Cu i jego rodzicach, kt\u00F3rzy zgin\u0119li w wypadku samochodowym. Po tym wydarzeniu kobieta ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 swojej pracy. Prowadzi internetowego bloga i poradni\u0119 psychologiczn\u0105 online. Jednym z klient\u00F3w jest 42-letni architekt, Marek Ko\u0142akowski, z kt\u00F3rym kobieta zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Pewnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce na forach internetowych, kto\u015B oczernia jej dzia\u0142alno\u015B\u0107 i podwa\u017Ca jej kompetencje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74207549":["Kobieta z \u017Celaza\/Kandydatka na matk\u0119
Karolina ma za sob\u0105 karier\u0119 sportow\u0105, trenowa\u0142a biegi. Niestety po wypadku wiele miesi\u0119cy sp\u0119dzi\u0142a w szpitalu. Teraz po kilku latach trenuje pod okiem S\u0142awka, kt\u00F3ry namawia j\u0105, by zacz\u0119\u0142a si\u0119 wspomaga\u0107. Karolina stanowczo odmawia. Mimo to Jarek postanawia podawa\u0107 jej anaboliki bez jej wiedzy. Jarek i Olga spotykaj\u0105 si\u0119 od miesi\u0105ca. M\u0119\u017Cczyzna wyznaje, \u017Ce ma 4-letniego syna, o kt\u00F3rego zamierza walczy\u0107. Twierdzi, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 wi\u0119ksze szanse w s\u0105dzie, je\u017Celi Olga wyjdzie za niego i zamelduje go w swoim mieszkaniu. Okazuje si\u0119 \u017Ce Jarek zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z ni\u0105 tylko po to, \u017Ceby odebra\u0107 by\u0142ej partnerce dziecko. Gdy to si\u0119 nie udaje, porywa syna i kradnie Oldze pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74207550":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"74207551":["Nikomu nie uda\u0142o si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 sprawy gwa\u0142tu na nauczycielce sprzed 17 lat. Casey i Alicia wracaj\u0105 do niej i odkrywaj\u0105 nowe, potencjalnie ciekawe tropy, kt\u00F3re mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 prze\u0142omowe.","","",[]],"74207552":["Ireneusz Gaworek jest szefem oddzia\u0142u banku. Jego skromna \u017Cona Anna nagle zacz\u0119\u0142a podkre\u015Bla\u0107 swoj\u0105 seksualno\u015B\u0107 - nosi drogie ubrania i mocny makija\u017C. Ireneusz podejrzewa, \u017Ce jest zdradzany, a to mog\u0142oby przeszkodzi\u0107 mu w karierze. M\u0119\u017Cczyzna znajduje w telefonie \u017Cony SMS-y, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce jest ona zwi\u0105zana z koleg\u0105 z pracy, Markiem. Detektywi potwierdzaj\u0105 ich blisk\u0105 relacj\u0119 oraz zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce oboje spiskuj\u0105 przeciwko szefowi. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Anna potrafi przechytrzy\u0107 \u015Bledz\u0105cych j\u0105 detektyw\u00F3w. W\u015Bciek\u0142y Ireneusz \u017C\u0105da natychmiastowych wynik\u00F3w dochodzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74207553":["38-letni Filip Nied\u017Awiecki jest listonoszem, a od siedmiu lat tak\u017Ce m\u0119\u017Cem Edyty. Po utracie posady kobieta szuka nowej pracy, ale nie jest to \u0142atwe. Do tej pory po\u017Cycie pary uk\u0142ada\u0142o si\u0119 znakomicie, ale kilka tygodni temu Edyta sta\u0142a si\u0119 dra\u017Cliwa. Pewnego dnia Filip znajduje w koszu na \u015Bmieci opakowanie po prezerwatywach. M\u0119\u017Cczyzna nie daje wiary absurdalnym t\u0142umaczeniom \u017Cony i zwraca si\u0119 o pomoc do ekipy detektywistycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74207738":["Profesor karp
Tym razem ekipa \"Taaakiej ryby\" wyrusza na spotkani dobrze wszystkim znanego karpia. Ryba ta uchodzi za profesora polskich w\u0119dkarzy, a karpiarstwo staje si\u0119 w naszym kraju coraz popularniejsze. Z\u0142owione przez uczestnik\u00F3w wyprawy okazy nie trafi\u0105 jednak na st\u00F3\u0142, nawet ten wigilijny. Ka\u017Cdemu z osobnik\u00F3w zwr\u00F3cona zostanie wolno\u015B\u0107. Dzi\u0119ki takiemu dzia\u0142aniu nasze \u0142owiska mog\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 \u015Bwiatowe standardy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74207739":["Kaszubski w\u0119gorz
Dzisiejsza wyprawa Jurka Biedrzyckiego kieruje si\u0119 na Kaszuby. Tutaj, w parny i burzowy dzie\u0144 bohaterowie programu oddadz\u0105 si\u0119 swojej pasji nad brzegami jeziora Czarnego. Na prze\u0142omie dnia i nocy zapoluj\u0105 na najbardziej tajemnicz\u0105, owian\u0105 wieloma legendami ryb\u0119 - w\u0119gorza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74207740":["W programie prezentowane s\u0105 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373517.jpg","",[]],"74207741":["W programie prezentowane s\u0105 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373517.jpg","",[]],"74207742":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"74207743":["Tw\u00F3rcy programu przybli\u017Caj\u0105 przebieg operacji Willy. Celem misji by\u0142o porwanie ksi\u0119cia Windsoru.","","",[]],"74207744":["Od czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci do ko\u0144ca I wojny \u015Bwiatowej Hitler stara\u0142 si\u0119 o to, aby zosta\u0107 zauwa\u017Conym. Mia\u0142 ambicje, aby zaistnie\u0107 na scenie politycznej. Osi\u0105gn\u0105\u0142 sw\u00F3j cel, gdy do\u0142\u0105czy\u0142 do ma\u0142o znanej w\u00F3wczas prawicowej partii NSDAP. Razem z fotografem Heinrichem Hoffmannem stworzy\u0142 wizerunek, kt\u00F3ry mia\u0142 pom\u00F3c mu w zdobyciu w\u0142adzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426196.jpg","",[]],"74207745":["Hitler wraz ze swoj\u0105 parti\u0105 po wyborze na kanclerza w 1933 roku postanowi\u0142 wykorzysta\u0107 nowe techniki propagandowe i masowe media, by ukszta\u0142towa\u0107 Niemcy na sw\u00F3j spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426196.jpg","",[]],"74207746":["Mit o aryjskie rasie nadludzi bazowa\u0142 na pseudohistorycznych mrzonkach, jednak zach\u0119ci\u0142 on nazist\u00F3w do dokonania odra\u017Caj\u0105cych zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"74207747":["Hitler twierdzi\u0142, \u017Ce jest przeciwny stosowaniu broni biologicznej. Jednak nowe dowody wskazuj\u0105 na to, \u017Ce jego podw\u0142adni mieli opracowany plan przeprowadzenia ataku biologicznego na aliant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"74207748":["Wakacje Poszukiwaczy Historii
W tym odcinku ekipa wyja\u015Bni, na czym polega praca nad przygotowywaniem odcink\u00F3w serialu. Poszukiwacze musz\u0105 zadba\u0107 o szczeg\u00F3\u0142ow\u0105 dokumentacj\u0119, cz\u0119sto maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci zwi\u0105zane z doborem temat\u00F3w i metod badawczych. Ich wakacje s\u0105 bardzo pracowite.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",["N"]],"74207749":["Jak podbi\u0107 \u015Bwiat","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"74207750":["Hel
W latach trzydziestych XX w. Polacy spodziewali si\u0119 konfliktu z Hitlerem. W ramach przygotowa\u0144 zbudowali na Helu bateri\u0119 artylerii nadbrze\u017Cnej. Tw\u00F3rcy odcinka przybli\u017Caj\u0105 zmiany, jakie zachodzi\u0142y przez dekady w tamtejszych fortyfikacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2318229.jpg","",[]],"74207751":["Speer
Czo\u0142owy architekt Trzeciej Rzeszy Albert Speer unikn\u0105\u0142 odpowiedzialno\u015Bci za swoje zbrodnie i po wojnie odcina\u0142 kupony od swojego statusu nazi-celebryty. W 1942 roku zosta\u0142 ministrem uzbrojenia i amunicji. By\u0142 odpowiedzialny za \u015Bmier\u0107 milion\u00F3w pracownik\u00F3w przymusowych, ale w Norymberdze k\u0142ama\u0142, zaprzeczaj\u0105c, aby mia\u0142 jak\u0105kolwiek wiedz\u0119 na temat Holocaustu. Ideologia nazistowska to pe\u0142na sprzeczno\u015Bci kombinacja nienawistnych przes\u0105d\u00F3w i uprzedze\u0144. Speer zdo\u0142a\u0142 jednak sprawi\u0107, \u017Ce narodowy socjalizm zyska\u0142 kszta\u0142t atrakcyjnej wizji. Organizuj\u0105c s\u0142ynny wiec w Norymberdze, jak na ironi\u0119, kopiowa\u0142 choreografi\u0119 stworzon\u0105 przez \u017Cydowskich tw\u00F3rc\u00F3w z Hollywoodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2406542.jpg","",[]],"74207752":["Po pas w bagnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 najciekawsze wydarzenia z okresu II wojny \u015Bwiatowej, do jakich dosz\u0142o w okolicach \u015Awiecia. Od lokalnych mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w bagnie zaton\u0105\u0142 czo\u0142g. Postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["JM"]],"74207753":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do \u015Awibna w okolice portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. W ostatnich dniach drugiej wojny \u015Bwiatowej port w \u015Awibnie by\u0142 jednym z punkt\u00F3w ewakuacyjnych podczas masowej ucieczki Niemc\u00F3w z Mierzei Wi\u015Blanej. Wiele jednostek atakowanych przez szturmowce Armii Radzieckiej nie zdo\u0142a\u0142o wyj\u015B\u0107 na Zatok\u0119 Gda\u0144sk\u0105 i sw\u00F3j \u017Cywot sko\u0144czy\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Przekazy okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w potwierdzaj\u0105, \u017Ce niekt\u00F3re z tych jednostek le\u017C\u0105 na dnie do dzi\u015B. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy badanie rzeki potwierdzi te relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"74207754":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"74207755":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"74207756":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"74207757":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"74207758":["Rykowisko
Podczas okresu godowego samce jeleni trac\u0105 oko\u0142o 20 procent masy cia\u0142a. Dla tych zwierz\u0105t ten czas jest szczeg\u00F3lnie istotny. Adam Zbyryt i Robert Dr\u00F3\u017Cd\u017C przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142emu mi\u0142osnemu spektaklowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"74207759":["\u017Bubry
\u017Bubry mo\u017Cna zobaczy\u0107 w wielu miejscach w Polsce i Europie, mimo i\u017C tu\u017C po pierwszej wojnie \u015Bwiatowej prawie wygin\u0119\u0142y. Adam Zbyryt i Robert Dr\u00F3\u017Cd\u017C ruszaj\u0105 do Puszczy Bia\u0142owieskiej, kt\u00F3ra od wielu lat jest ostoj\u0105 tych majestatycznych zwierz\u0105t. Obserwuj\u0105 \u017Cycie \u017Cubr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"74207760":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"74207761":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"74207762":["Oman","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"74207763":["Christchurch","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"74207764":["Delhi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423070.jpg","",["N"]],"74207765":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74207766":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74207767":["Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 sylwetk\u0119 Jana Kornasa (l. 49) z Gogolina jednego z najbardziej poszukiwanych przest\u0119pc\u00F3w w Polsce. M\u0119\u017Cczyzna, fanatyk bieg\u00F3w, zamordowa\u0142 swoj\u0105 starsz\u0105 \u017Con\u0119. Autorzy zaprezentuj\u0105 m.in. inscenizacj\u0119 tego tragicznego wydarzenia. Od 1996 roku morderca jest poszukiwany listem go\u0144czym. Prawdopodobnie obecnie ukrywa si\u0119 na terenie Niemiec, gdzie cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca\u0142 do pracy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu widzowie poznaj\u0105 kulisy zbrodni z lipca 2009 roku, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce w Kro\u015Bnie. M\u0119\u017Cczyzna napad\u0142 na dom w\u0142a\u015Bciciela kantoru, sterroryzowa\u0142 jego \u017Con\u0119 i czeka\u0142 na swoj\u0105 ofiar\u0119, nast\u0119pnie zamordowa\u0142 w\u0142a\u015Bciciela. \u017Bona ofiary by\u0142a sam na sam z zab\u00F3jc\u0105 m\u0119\u017Ca przez godzin\u0119, dzi\u0119ki niej zosta\u0142 stworzony dok\u0142adny portret pami\u0119ciowy mordercy. Przest\u0119pca jak dot\u0105d nie zosta\u0142 schwytany, za wskazanie jego miejsca pobytu zosta\u0142a wyznaczona nagroda w wysoko\u015Bci stu tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"74207768":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"74207769":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"74207770":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"74207771":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"74207584":["Artystka kabaretowa Ewa B\u0142achnio zara\u017Ca widz\u00F3w pozytywn\u0105 energi\u0105. W jednym z odcink\u00F3w wcieli\u0142a si\u0119 w znanego wokalist\u0119 Piotra Kupich\u0119. Robertowi Janowskiemu spodoba\u0142o si\u0119 zaanga\u017Cowanie uczestniczki, kt\u00F3ra przed wyst\u0119pem d\u0142ugo uczy\u0142a si\u0119 na\u015Bladowa\u0107 charakterystyczny zachrypni\u0119ty g\u0142os muzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227326.jpg","",[]],"74207585":["Planeta Mito","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207586":["D\u0142uga podr\u00F3\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207587":["Kasjopeja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207588":["Wielki Wybuch","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207589":["Re\u017C.: Will Finn.
Kr\u00F3tkometra\u017Cowa animacja na podstawie przebojowego filmu \"Skok przez p\u0142ot\". Szop RJ i paczka m\u0142odych je\u017Cy: Bucky, Quillo i Spike prze\u017Cywaj\u0105 wiele przyg\u00F3d podczas nagrywania programu przyrodniczego. Okazuje si\u0119, \u017Ce ich show jest kr\u0119cony tylko po to, aby zrobi\u0107 kawa\u0142 wiewi\u00F3rce Hammy'emu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2349442.jpg","",["N"]],"74207590":["Re\u017C.: Cody Cameron.
Kolejne spotkanie z Bogusiem i jego weso\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A postanawia wyruszy\u0107 na prawdziw\u0105 m\u0119sk\u0105 wypraw\u0119 wraz ze swoimi kolegami. Jednak \u017Caden z nich nie mo\u017Ce mu towarzyszy\u0107. Rozczarowany mi\u015B nie chce rezygnowa\u0107 ze swoich plan\u00F3w i wyrusza na samotn\u0105 wycieczk\u0119 w nieznane. Niebawem spotyka na swoje drodzy cyrk i poznaje pracuj\u0105ce tam zwierz\u0119tami. Jego uwag\u0119 zwraca przede wszystkim grizzly, kt\u00F3ry wygl\u0105da jak lustrzane odbicie Bogusia. Nied\u017Awiedzie postanawiaj\u0105 prze\u017Cy\u0107 przygod\u0119 swojego \u017Cycia i zamieni\u0107 si\u0119 miejscami. Po przedstawieniu cyrkowcy wyruszaj\u0105 do rodzinnej Rosji, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u. Bogu\u015B zostaje uwi\u0119ziony w nieznanym sobie \u015Bwiecie. Elliot, wiewi\u00F3r McSquizzy i Pan Kabanos ruszaj\u0105 z odsiecz\u0105. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu Bogusiowi u\u017Cyczy\u0142 Jaros\u0142aw Boberek. W roli Elliota widzowie us\u0142ysz\u0105 Dariusza Toczka. Alistair przem\u00F3wi\u0142 g\u0142osem Waldemara Barwi\u0144skiego, Mcsquizzy Grzegorza Pawlaka, a pan Weenie Zbigniewa Suszy\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136903.jpg","",["N"]],"74207591":["Re\u017C.: Brian Levant.
Nick Persons (Ice Cube) jest kawalerem, a Suzanne Kingston (Nia Long) rozw\u00F3dk\u0105 z dwojgiem dzieci. Kobieta chcia\u0142aby zwi\u0105za\u0107 si\u0119 na sta\u0142e z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, ale tylko takim, kt\u00F3ry gotowy jest pokocha\u0107 jej pociechy. Poznaj\u0105 si\u0119 ca\u0142kiem przez przypadek. Odt\u0105d Nick robi wszystko, by zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do ukochanej. Problem jednak polega na tym, \u017Ce nie lubi dzieci. Dla Suzanne jest jednak w stanie zrobi\u0107 wszystko, wi\u0119c gdy kobieta prosi go, by zawi\u00F3z\u0142 jej dzieci z Portland do Vancouver, Nick od razu wyrusza w podr\u00F3\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180833.jpg","",["N"]],"74207592":["Re\u017C.: Mel Brooks.
Parodia film\u00F3w przygodowych, przede wszystkim \"Robin Hooda - Ksi\u0119cia z\u0142odziei\" z Kevinem Costnerem, zrealizowana przez mistrza zwariowanej komedii Mela Brooksa. Dwunastowieczna Anglia. Robin z Loxley (Cary Elwes) wraca do Anglii z Ziemi \u015Awi\u0119tej. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego maj\u0105tek zosta\u0142 skonfiskowany, a ca\u0142a rodzina nie \u017Cyje. Informuje go o tym Blinkin (Mark Blankfield), niewidomy s\u0142u\u017C\u0105cy. Wkr\u00F3tce Robin musi stawi\u0107 czo\u0142a okrutnemu ksi\u0119ciu Janowi (Richard Lewis) i jego poplecznikowi, szeryfowi z Rotingham (Roger Rees). Pomagaj\u0105 mu w tym czarnosk\u00F3ry Apsik (Dave Chapelle) przebywaj\u0105cy w Anglii na wymianie studenckiej, wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105cy si\u0119 pot\u0119\u017Cn\u0105 postur\u0105 Ma\u0142y John (Eric Allan Kramer), Will Scarlet O'Hara (Matthew Porretta), kt\u00F3rego rodzina pochodzi z Georgii, oraz przedsi\u0119biorczy rabin Tuckman (Mel Brooks). Dzielny rozb\u00F3jnik zakochuje si\u0119 te\u017C w pi\u0119knej Marian (Amy Yasbeck). Musi zdoby\u0107 jej serce i klucz do pasa cnoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1983135.jpg","",["N"]],"74207593":["Re\u017C.: Mike Mitchell.
Ogr zawiera pakt z podst\u0119pnym kar\u0142em. Czar przenosi go do alternatywnej rzeczywisto\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063511.jpg","",[]],"74207594":["Re\u017C.: Jon Watts.
Uczniowie \u015Bwi\u0119tuj\u0105 zako\u0144czenie roku szkolnego. Uczelnia Midtown School of Science and Technology, kt\u00F3rej s\u0142uchaczem jest Peter Parker (Tom Holland), organizuje dwutygodniow\u0105 wycieczk\u0119 do Europy. Ch\u0142opak wci\u0105\u017C jeszcze op\u0142akuje \u015Bmier\u0107 swojego mentora, Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.), mimo to podczas tej wyprawy zamierza wyzna\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 MJ (Zendaya). Gdy uczniowie zwiedzaj\u0105 Wenecj\u0119, miasto atakuje pot\u0119\u017Cny \u017Bywio\u0142ak Wody. Peter pr\u00F3buje ratowa\u0107 koleg\u00F3w. Ch\u0142opak jest jednak bezsilny w starciu z kreatur\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi mu tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako Mysterio (Jake Gyllenhaal), i zabija stworzenie. Wkr\u00F3tce potem Nick Fury (Samuel L. Jackson) daje Peterowi okulary Starka, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 przej\u0119cie kontroli nad stworzon\u0105 przez milionera sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 E.D.I.T.H., zarz\u0105dzaj\u0105c\u0105 ca\u0142ym zapasem broni w Stark Industries. Tymczasem Mysterio opowiada Parkerowi smutn\u0105 histori\u0119 swojego \u017Cycia i namawia go, by do\u0142\u0105czy\u0142 do niego w walce z \u017Bywio\u0142akami. Ch\u0142opak zamierza jednak wie\u015B\u0107 \u017Cycie normalnego nastolatka i odmawia. W wyniku podst\u0119pu, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 tak\u017Ce Fury, musi jednak zmieni\u0107 zdanie. Niebawem Parker i Mysterio lec\u0105 do Berlina, by om\u00F3wi\u0107 pomys\u0142 stworzenia nowego zespo\u0142u superbohater\u00F3w. Peter nie chce jednak walczy\u0107 z monstrami. Dlatego przekazuje odziedziczone po Starku okulary Mysteriowi. Wkr\u00F3tce jednak u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 straszliwy b\u0142\u0105d. Drugi film z serii o Spider-Manie opieraj\u0105cy si\u0119 na komiksach Marvel Comics. Za sw\u00F3j wyst\u0119p Tom Holland zosta\u0142 nagrodzony Saturnem za \"Najlepsz\u0105 kreacj\u0119 m\u0142odego aktora\". T\u0119 sam\u0105 nagrod\u0119 otrzyma\u0142a te\u017C Zendaya w kategorii \"Najlepsza aktorka drugoplanowa\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207008.jpg","",["N"]],"74207595":["Re\u017C.: Antoine Fuqua.
Boston. \u015Awietnie wyszkolony Robert McCall s\u0142u\u017Cy\u0142 w CIA. Teraz wiedzie spokojne \u017Cycie na zas\u0142u\u017Conej emeryturze. Pracuje jako kierowca i cz\u0119sto bezinteresownie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc nieznajomym. Pewnego dnia otrzymuje druzgoc\u0105ce wie\u015Bci, kt\u00F3re wywracaj\u0105 jego \u015Bwiat do g\u00F3ry nogami. Okazuje si\u0119, \u017Ce Susan Plummer, wieloletnia przyjaci\u00F3\u0142ka oraz partnerka zawodowa, zosta\u0142a brutalnie zamordowana, a sprawcy s\u0105 nieuchwytni. Wstrz\u0105saj\u0105ca informacja sk\u0142ania m\u0119\u017Cczyzn\u0119 do porzucenia wygodnego \u017Cycia i rozpocz\u0119cia prywatnego \u015Bledztwa. Postanawia on osobi\u015Bcie dopa\u015B\u0107 osoby odpowiedzialne za brutaln\u0105 egzekucj\u0119. Zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce Susan zgin\u0119\u0142a z r\u0105k profesjonalist\u00F3w, kt\u00F3rzy teraz zacieraj\u0105 \u015Blady. Pe\u0142en gniewu McCall jest zdeterminowany dokona\u0107 krwawej zemsty. Nie cofnie si\u0119 przed niczym, by namierzy\u0107 zbrodniarzy. Ignoruje fakt, \u017Ce przez swoje dzia\u0142ania narazi\u0142 si\u0119 wp\u0142ywowym ludziom, kt\u00F3rzy wyznaczyli nagrod\u0119 za jego g\u0142ow\u0119. W potyczkach z kolejnymi przeciwnikami wykorzystuje do\u015Bwiadczenie, jakie zdoby\u0142 podczas wieloletniej pracy dla tajnych s\u0142u\u017Cb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1973923.jpg","",["N"]],"74207596":["Re\u017C.: W\u0142adys\u0142aw Pasikowski.
Po 25 latach Franz Maurer opuszcza zak\u0142ad karny. Nic nie jest takie, jak zapami\u0119ta\u0142, a wsp\u00F3\u0142czesna Warszawa wydaje mu si\u0119 zupe\u0142nie innym \u015Bwiatem. Uk\u0142ady, kt\u00F3re zna\u0142, ju\u017C nie funkcjonuj\u0105, a znajomi nie pracuj\u0105 w s\u0142u\u017Cbach. Nikt te\u017C na niego nie czeka. Nie zapomnia\u0142 o nim jedynie Jakuszyn, kt\u00F3ry domaga si\u0119 zwrotu pieni\u0119dzy. W rezultacie ponownie \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 losy Maurera i Nowego, czyli Waldemara Morawca - obecnie prezesa rady dzia\u0142kowc\u00F3w. Dawny kompan prosi o pomoc w prywatnej sprawie. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce jego syn zagin\u0105\u0142. Dzi\u0119ki komisarzowi Witkowskiemu, kt\u00F3ry cz\u0119sto nara\u017Ca si\u0119 swoim kolegom z posterunku, podstarzali kompani wpadaj\u0105 na trop intrygi, w kt\u00F3r\u0105 uwik\u0142ani s\u0105 skorumpowani funkcjonariusze. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce poszukiwany nie \u017Cyje. Zrozpaczony ojciec poznaje okoliczno\u015Bci jego \u015Bmierci i poprzysi\u0119ga zemst\u0119. W jego wendecie bior\u0105 udzia\u0142 przyjaciel zmar\u0142ego, by\u0142y snajper zmagaj\u0105cy si\u0119 ze skutkami stresu pourazowego, a tak\u017Ce Franz. Odkrywaj\u0105 oni, \u017Ce ludziom, kt\u00F3rych uwa\u017Cali za sojusznik\u00F3w, nie powinni ufa\u0107. Krwawa konfrontacja jest nieunikniona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2126744.jpg","",["N"]],"74207597":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Banaszek.
Bezmy\u015Blna zemsta
W lesie zostaje odnalezione cia\u0142o pi\u0119cioletniego Stasia, przebranego za dziewczynk\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce mama ch\u0142opca jest Polk\u0105, a ojciec obywatelem Kazachstanu. Po jego \u015Bmierci krewni postanowili zabra\u0107 ch\u0142opca do siebie. Matka nie zamierza\u0142a jednak do tego dopu\u015Bci\u0107 i uciek\u0142a ze Stasiem oraz zmieni\u0142a jego dane. Rodzina ojca postanowi\u0142a wynaj\u0105\u0107 prywatnego detektywa, specjalist\u0119 od porwa\u0144 dzieci. Kalicie jaki\u015B czas temu uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107 inne uprowadzone dziecko, odebra\u0107 je ojcu i zwr\u00F3ci\u0107 matce. Historia zako\u0144czy\u0142a si\u0119 jednak tragicznie - w porywie zazdro\u015Bci nowy partner kobiety zabi\u0142 j\u0105 i dziecko. Tym razem ofiar\u0119 tak\u017Ce ponios\u0142a najniewinniejsza z istot. Porywacz m\u00F3g\u0142 u\u015Bmierci\u0107 Stasia, nie otrzymuj\u0105c um\u00F3wionej zap\u0142aty od jego zagranicznych krewnych. Sama matka za\u015B skorzysta\u0142aby na przej\u0119ciu udzia\u0142\u00F3w m\u0142odocianego spadkobiercy w firmie zmar\u0142ego m\u0119\u017Ca. Z\u0142oczy\u0144c\u0105 mo\u017Ce by\u0107 r\u00F3wnie\u017C jeden z duch\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci Kality, uzurpuj\u0105cy sobie prawo do zemsty, pozbawionej logiki i skrupu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74207598":["Terminator
Obok w\u0142asnego samochodu zostaje zabita 29-letnia wroc\u0142awianka - Emilia Konarska. Pocz\u0105tkowo detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce morderstwo by\u0142o zemst\u0105 w\u0142a\u015Bciciela psa za potr\u0105cenie jego pupila. Trwa w tej sprawie \u015Bledztwo, jednak niebawem ginie kolejna kobieta o takich samych personaliach oraz jej m\u0105\u017C Dawid. Siostra m\u0119\u017Cczyzny, r\u00F3wnie\u017C Emilia Konarska, twierdzi, \u017Ce by\u0142a \u015Bwiadkiem zbrodni. Uciekaj\u0105c, zgubi\u0142a co\u015B, co mo\u017Ce naprowadzi\u0107 szale\u0144ca na jej trop. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawca morduje kolejne Emilie Konarskie, kt\u00F3re maj\u0105 konta na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"74207599":["Inne warto\u015Bci
Trwa \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa Marii Krasickiej, kt\u00F3rej \u015Bmier\u0107 upozorowano na wypadek samochodowy. M\u0105\u017C kobiety zarzeka si\u0119, \u017Ce w czasie zdarzenia by\u0142 ze swoj\u0105 kochank\u0105 Katarzyn\u0105 P\u0142o\u0144sk\u0105. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jego \u017Cona wynaj\u0119\u0142a sobowt\u00F3ra. Sama za\u015B \u015Bledzi\u0142a partnera. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zabito niew\u0142a\u015Bciw\u0105 kobiet\u0119. Ofiar\u0105 sta\u0142a si\u0119 podstawiona Anita Turska. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracuje z band\u0105 fa\u0142szerzy pieni\u0119dzy, do kt\u00F3rej nale\u017Cy tak\u017Ce jego kochanka. Maria zosta\u0142a porwana przez ich grup\u0119. CW\u015A udaje si\u0119 rozpracowa\u0107 organizacj\u0119 i uwolni\u0107 kobiet\u0119. Ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z przest\u0119pcami, by uratowa\u0107 \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"74207600":["Pijany kierowca potr\u0105ca kobiet\u0119 \/ Dwunastolatka umawia si\u0119 z podaj\u0105cym si\u0119 za r\u00F3wie\u015Bnika pedofilem
Alicja i Tomasz Nawroccy zauwa\u017Caj\u0105 na parkingu pod blokiem pijanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry chce odjecha\u0107 samochodem. Nie docieraj\u0105 do niego \u017Cadne t\u0142umaczenia. Jest agresywny i zaczyna szarpa\u0107 si\u0119 z Tomaszem. Alicja dzwoni po policj\u0119. Tymczasem pijany m\u0119\u017Cczyzna przewraca Nawrockiego i wsiada do auta. Cofaj\u0105c, potr\u0105ca przechodz\u0105c\u0105 w pobli\u017Cu staruszk\u0119. 12-letnia Ola razem z kole\u017Cank\u0105 rozmawiaj\u0105 przez internetowy komunikator z r\u00F3wie\u015Bnikiem Jackiem. Ten umawia si\u0119 z Ol\u0105 na \u0142\u0105ce pod lasem, bo jak twierdzi wstydzi si\u0119, \u017Ce zobacz\u0105 go koledzy i potem b\u0119d\u0105 mu docina\u0107. Dziewczyna zgadza si\u0119, ale prosi kole\u017Cank\u0119, \u017Ceby posz\u0142a z ni\u0105, trzymaj\u0105c si\u0119 w ukryciu. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce rzekomy r\u00F3wie\u015Bnik to 40-letni m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"74207554":["Walka o c\u00F3rk\u0119
By\u0142y skazaniec Rados\u0142aw Wolniewicz zg\u0142asza si\u0119 do biura Malanowskiego z pro\u015Bb\u0105 o pomoc w ustaleniu adresu by\u0142ej \u017Cony. Kobieta wysz\u0142a za m\u0105\u017C po raz drugi, a s\u0105d ograniczy\u0142 Rados\u0142awowi prawa rodzicielskie. M\u0119\u017Cczyzna chcia\u0142by odnowi\u0107 relacje z c\u00F3rk\u0105. Detektywi doprowadzaj\u0105 do spotkania. Dwa miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej klient uprowadza w\u0142asne dziecko. Teraz to on staje si\u0119 obiektem zainteresowania detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74207555":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74207556":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74207557":["Tw\u00F3rcy programu zapraszaj\u0105 do fascynuj\u0105cej Grecji. Tym razem opowiedz\u0105 o poci\u0105gu Intercity Express numer 53, kt\u00F3ry zabiera pasa\u017Cer\u00F3w z Salonik do Aten, przeje\u017Cd\u017Caj\u0105c przez niekt\u00F3re z najbardziej mitycznych miejsc w kraju, m.in. przyprawiaj\u0105ce o zawr\u00F3t g\u0142owy Meteory, czyli s\u0142ynne skaliste szczyty na p\u00F3\u0142nocno-zachodnim kra\u0144cu r\u00F3wniny tesalskiej niedaleko miasta Kalambaka. Kolej ta pozwala podr\u00F3\u017Cnikom dotrze\u0107 tak\u017Ce do s\u0142ynnych ruin Delphi i Akropolu w stolicy pa\u0144stwa. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C wi\u0119cej o ostatniej w\u0105skotorowej z\u0119batej kolejce w kraju, kt\u00F3rej trasa prowadzi w\u0105wozem Vouraikos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268772.jpg","",[]],"74207558":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony sieci kolejowej malowniczej Korsyki, nazywanej przez Francuz\u00F3w \"wysp\u0105 pi\u0119kna\". Tamtejsze poci\u0105gi pozwalaj\u0105 pasa\u017Cerom dotrze\u0107 od turkusowych w\u00F3d Morza \u015Ar\u00F3dziemnego, przez szczyty najbardziej stromych g\u00F3r i urocze miasteczka, a\u017C po historyczne miejscowo\u015Bci, takie jak Corte i jego s\u0142ynna cytadela lub Ajaccio, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 dom rodzinny Napoleona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268772.jpg","",[]],"74207559":["Spojrzenie na transportowe wyzwania, w tym przewiezienie stutonowych anten nale\u017C\u0105cych do najwi\u0119kszego systemu teleskopowego na \u015Bwiecie czy szczeg\u00F3\u0142owa logistyka w przypadku przewozu statkiem 10 tysi\u0119cy samochod\u00F3w i olbrzymich maszyn na drugi koniec \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74207560":["Spojrzenie na transportowe wyzwania, w tym przewiezienie stutonowych anten nale\u017C\u0105cych do najwi\u0119kszego systemu teleskopowego na \u015Bwiecie czy szczeg\u00F3\u0142owa logistyka w przypadku przewozu statkiem 10 tysi\u0119cy samochod\u00F3w i olbrzymich maszyn na drugi koniec \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74207561":["Kulisy produkcji kolejnych przydatnych produkt\u00F3w, z kt\u00F3rych korzystamy na co dzie\u0144. Tym razem widzowie zajrz\u0105 do fabryk samochod\u00F3w marki Maserati, s\u0142onych przek\u0105sek firmy Frito-Lay, zabawek Bandai, a tak\u017Ce toalet, kt\u00F3re produkuje przedsi\u0119biorstwo Armitage Shanks.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319623.jpg","",[]],"74207562":["Widzowie tym razem dowiedz\u0105 si\u0119 wi\u0119cej o funkcjonowaniu znanej ameryka\u0144skiej firmy kurierskiej UPS. Ponadto autorzy serii poka\u017C\u0105, jak powstaj\u0105 sk\u0142adane rowery marki Brompton, blokady drzwi pralek Rold, a tak\u017Ce makarony i zupki instant, kt\u00F3re produkuje korea\u0144skie przedsi\u0119biorstwo Nongshim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319623.jpg","",[]],"74207563":["\u015Amiertelnie niebezpieczne, truj\u0105ce \u017Caby mog\u0105 ratowa\u0107 ludzkie \u017Cycie. W odcinku tak\u017Ce odpowied\u017A na pytanie, dlaczego ubranie pewnej kobiety stan\u0119\u0142o w p\u0142omieniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382801.jpg","",[]],"74207564":["W odcinku wyja\u015Bnienie tego, co jest powodem tajemniczego \"krwawienia\" lodowc\u00F3w oraz przypadek cz\u0142owieka, kt\u00F3ry ma z\u0105b w miejscu oka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382801.jpg","",[]],"74207565":["Re\u017C.: Marry Summerill.
Alaska, zwana te\u017C ostatni\u0105 granic\u0105, to najdalej wysuni\u0119ty na p\u00F3\u0142noc skrawek l\u0105du ukszta\u0142towany przez lodowce, jeziora i rzeki. Zim\u0105 jest tu bardzo zimno, a latem bywa gor\u0105co. W tych ekstremalnych musz\u0105 radzi\u0107 sobie zwierz\u0119ta i ro\u015Bliny. Widzowie zobacz\u0105, jak \u017Cyje wydra morska, nied\u017Awiedzie grizzly i wiele innych przedstawicieli fauny. Tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 te\u017C, jak radz\u0105 sobie ludzie w osadach na tym ko\u0144cu \u015Bwiata.","","",[]],"74207566":["Re\u017C.: Marry Summerill.
Alaska, zwana te\u017C ostatni\u0105 granic\u0105, to najdalej wysuni\u0119ty na p\u00F3\u0142noc skrawek l\u0105du ukszta\u0142towany przez lodowce, jeziora i rzeki. Zim\u0105 jest tu bardzo zimno, a latem bywa gor\u0105co. W tych ekstremalnych musz\u0105 radzi\u0107 sobie zwierz\u0119ta i ro\u015Bliny. Widzowie zobacz\u0105, jak \u017Cyje wydra morska, nied\u017Awiedzie grizzly i wiele innych przedstawicieli fauny. Tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 te\u017C, jak radz\u0105 sobie ludzie w osadach na tym ko\u0144cu \u015Bwiata.","","",[]],"74207567":["Re\u017C.: Marry Summerill.
Alaska, zwana te\u017C ostatni\u0105 granic\u0105, to najdalej wysuni\u0119ty na p\u00F3\u0142noc skrawek l\u0105du ukszta\u0142towany przez lodowce, jeziora i rzeki. Zim\u0105 jest tu bardzo zimno, a latem bywa gor\u0105co. W tych ekstremalnych musz\u0105 radzi\u0107 sobie zwierz\u0119ta i ro\u015Bliny. Widzowie zobacz\u0105, jak \u017Cyje wydra morska, nied\u017Awiedzie grizzly i wiele innych przedstawicieli fauny. Tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 te\u017C, jak radz\u0105 sobie ludzie w osadach na tym ko\u0144cu \u015Bwiata.","","",[]],"74207568":["Historia dw\u00F3ch braci bli\u017Aniak\u00F3w pr\u00F3buj\u0105cych rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119 bardzo rzadkiej przypad\u0142o\u015Bci medycznej, na kt\u00F3r\u0105 cierpi\u0105.","","",[]],"74207569":["Od skandali seksualnych po promowanie abstynencji od wsp\u00F3\u0142\u017Cycia. Pogl\u0105dy Amerykan\u00F3w okazuj\u0105 si\u0119 skrajnie r\u00F3\u017Cne. Tw\u00F3rcy programu przemierzaj\u0105 kraj, by dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d wzi\u0119\u0142y si\u0119 tak zr\u00F3\u017Cnicowane opinie. Dyrektor Doliny Krzemowej brakuje czasu na szukanie bratniej duszy. Zatrudni\u0142a wi\u0119c trenera, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 wybieraniem dla niej kandydat\u00F3w. Dla wielu ludzi seks jest jednak grzechem. Nathalie i Matthew postanowili powstrzyma\u0107 si\u0119 ze wsp\u00F3\u0142\u017Cyciem a\u017C do \u015Blubu. Z kolei ginekolog Willie Parker cz\u0119sto otrzymuje gro\u017Aby \u015Bmierci za przeprowadzania aborcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209525.jpg","",[]],"74207570":["Elizabeth Vargas przedstawia kulisy wsp\u00F3\u0142czesnego rynku us\u0142ug erotycznych. Rozw\u00F3j prostytucji bardzo u\u0142atwia internet. Autorzy ujawniaj\u0105 tajemnice, zasady i specjalizacje bran\u017Cy us\u0142ug seksualnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264870.jpg","",[]],"74207571":["Ko\u015Bciuszkowcy
Mi\u0142o\u015Bnicy czas\u00F3w minionych zmierz\u0105 si\u0119 z tematem walk o Wa\u0142 Pomorski w 1945 roku. Ekipa programu uczestniczy w ekshumacji nieoznaczonej mogi\u0142y, pochodz\u0105cej z tamtych czas\u00F3w. Badacze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto zosta\u0142 w niej pogrzebany i w jakich okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74207572":["Kultura pomorska
W lasach w okolicy Gdyni znaleziono prawdziwy skarb, kt\u00F3rym zachwycaj\u0105 si\u0119 specjali\u015Bci zajmuj\u0105cy si\u0119 epok\u0105 \u017Celaza. Olaf wraz z zespo\u0142em archeolog\u00F3w uczestniczy w poszukiwaniach \u015Blad\u00F3w po osadzie sprzed prawie 3000 lat. Tymczasem Radek bada zagadnienia historii nieco bli\u017Csze naszym czasom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74207573":["Che\u0142m\u017Ca
Kiedy\u015B opowiadano historie o \u015Bwi\u0105tyniach zatopionych w jeziorach czy tajnych tunelach \u0142\u0105cz\u0105cych ko\u015Bci\u00F3\u0142 z dworem. Dzi\u015B niemal ka\u017Cde jezioro kryje czo\u0142g lub samolot zatopiony podczas ostatniej wojny. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zmierz\u0105 si\u0119 z jedn\u0105 z takich legend. Je\u015Bli wierzy\u0107 mieszka\u0144com Nowej Che\u0142m\u017Cy, to pobliska torfowa \u0142\u0105ka skrywa najprawdziwszego \"Tygrysa\" - czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Podobno jeden z pancernych ukry\u0142 co\u015B w naro\u017Cniku stodo\u0142y. Poszukiwacze historii sprawdz\u0105, czy w miejscowej opowie\u015Bci tkwi cho\u0107by ziarnko prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74207574":["Grzesiek opowiada o tym, w jaki spos\u00F3b pojmuje wolno\u015B\u0107. Szukaj\u0105c jej, porzuca miasto i wyje\u017Cd\u017Ca w Bieszczady. Robert obja\u015Bnia, co powinno si\u0119 robi\u0107 w razie ataku nied\u017Awiedzia. Tymczasem Zdzichu, chc\u0105c pobi\u0107 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105, zwi\u0119ksza cz\u0119stotliwo\u015B\u0107 swoich trening\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74207575":["Robert pokazuje park dla dzikich zwierz\u0105t. Andrzej skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce w Bieszczadach jest zbyt ma\u0142o interesuj\u0105cych kobiet. Narzeka te\u017C na prze\u015Bladuj\u0105cego go nied\u017Awiedzia. Wojtek odkrywa w sobie artystycznego ducha. Opowiada tak\u017Ce o swoim \u017Cyciu - na\u0142ogu alkoholowym i ucieczce w g\u00F3ry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74207576":["Morskie wynalazki
P\u0142yn\u0105c wzd\u0142u\u017C wschodniego wybrze\u017Ca Hiszpanii ekipa programu odwiedza turystyczn\u0105 miejscowo\u015B\u0107 Mazarron, gdzie \u0142owi w Morzu \u015Ar\u00F3dziemnym przepi\u0119knie ubarwione ryby rafowe. Olbrzymie fale i niskie zimowe temperatury nie u\u0142atwiaj\u0105 polowania na morskie okazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74207577":["\u0141oso\u015B kr\u00F3lewski
Ekipa wybiera si\u0119 w rejs po Ba\u0142tyku na G\u0142\u0119bi\u0119 Gda\u0144sk\u0105. Profesjonalny sprz\u0119t trollingowy, mimo panuj\u0105cej w tym czasie mro\u017Anej aury, okazuje si\u0119 bardzo przydatny. Dzi\u0119ki nim w r\u0119ce w\u0119dkarzy trafiaj\u0105 ubarwione dorsze i olbrzymie, srebrzyste \u0142ososie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74207578":["Milcz\u0105ca barykada, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"74207579":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"74207580":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74207581":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74207582":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"74207583":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"74207901":["Ma\u0142gosia z Dzikowa to w\u0142a\u015Bcicielka pieska wykonanego z jednego kawa\u0142ka sk\u00F3ry po\u0142\u0105czonego trzema nitami. Zabawka pochodzi z lat 60. i jest wyrobem firmy Deru. Kolejna uczestniczka pojawi si\u0119 w programie z Kali\u0105 autorstwa Jana Sylwestra Drosta z Huty Szk\u0142a Gospodarczego Z\u0105bkowice. O tej pi\u0119knej kwiatowej czarce z lat. 70. opowie ekspertka Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka. Z kolei Leszek Klein obejrzy i wyceni pierwszy polski czarno-bia\u0142y telewizor Wis\u0142a, kt\u00F3ry mia\u0142 swoja premier\u0119 w \u015Awi\u0119to Odrodzenia Polski 1956 roku. Na koniec widzowie poznaj\u0105 pani\u0105 Steni\u0119, kt\u00F3ra posiada intryguj\u0105ce pude\u0142eczko. Rodzinna pami\u0105tka pochodzi z carskiej Rosji. O historii i przeznaczeniu tego ciekawego eksponatu opowie Agnieszka Gniotek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"74207902":["Dwa krzes\u0142a firmy Mundus przyniesione przez pana Piotra wzbudz\u0105 zachwyt ekspert\u00F3w. W programie pojawi si\u0119 te\u017C drewniana p\u0142askorze\u017Aba z 1973 roku, b\u0119d\u0105ca przyk\u0142adem sztuki ludowej autorstwa Zdzis\u0142awa Purcha\u0142y. Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka opowie o polskim designie na przyk\u0142adzie ceramiki z Mirostowic, kt\u00F3r\u0105 zaprezentuje pani Edyta z Marynina. \u015Awiecznik Marta i serwetnik to projekty Adama Sadulskiego. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, ile \u017Cart\u00F3w j\u0119zykowych mo\u017Ce pa\u015B\u0107 przy okazji skarbu, kt\u00F3ry zaoferuje w programie pan Mirek, posiadacz krajalnicy pochodz\u0105cej z pocz\u0105tku XX wieku. W\u0142a\u015Bciciel opowie o historii nawi\u0105zuj\u0105cej do rodu Potockich i babci kolegi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"74207903":["Oka\u017Ce si\u0119, czy puste, srebrne cukiernice s\u0105 charakterystyczne dla pewnego okresu historycznego i czy zamykanie tego cennego produktu na klucz jest przejawem ekstrawagancji czy pragmatyzmu. Ciekawostki o historii cukiernicy i cukrze przybli\u017Cy Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka. Widzowie zobacz\u0105, co skrywa komoda z lat 60. W ocenie tego unikatowego przedmiotu pomo\u017Ce kulturoznawca i mi\u0142o\u015Bnik tradycyjnego rzemios\u0142a, Daniel Stoi\u0144ski. Ogl\u0119dzinami zbioru dwunastu 200-letnich ksi\u0105g zajmie si\u0119 antykwariusz Micha\u0142 Niesio\u0142owski. Wycenie poddany zostanie te\u017C tr\u00F3jko\u0142owy rowerek. Dzi\u0119ki niemu Pawe\u0142 Orlea\u0144ski powr\u00F3ci do w\u0142asnych wspomnie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"74207904":["Ekipa por\u00F3wnuje kolejne etapy produkcji \u0142\u00F3\u017Cek: w fabryce oraz zak\u0142adzie s\u0142yn\u0105cym z luksusowych wyrob\u00F3w. Pojawi si\u0119 te\u017C reporta\u017C z USA dotycz\u0105cy jednej z najbardziej niebezpiecznych dr\u00F3g na \u015Bwiecie zwanej \"ogonem smoka\". Tw\u00F3rcy sprawdz\u0105, czy op\u0142aca si\u0119 kupowa\u0107 tzw. imbirowe shoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"74207905":["W odcinku pojawi si\u0119 ekologiczna alternatywa dla choinki: zamiast kupowa\u0107 \u017Cywe drzewko, kt\u00F3re po \u015Bwi\u0119tach trafi na kompost, mo\u017Cna je wypo\u017Cyczy\u0107. Renomowana fabryka w Lubece i rodzinny zak\u0142ad z tradycj\u0105 w Hiszpanii przybli\u017C\u0105 widzom sposoby produkcji migda\u0142owego przysmaku. Odb\u0119dzie si\u0119 eksperyment dotycz\u0105cy odchudzania. Reporterzy sprawdz\u0105, jak skutecznie pozby\u0107 si\u0119 oty\u0142o\u015Bci brzusznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"74207906":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"74207907":["Prowadz\u0105ca przygotowuje zup\u0119 cytrynow\u0105. Potrawa ta, kt\u00F3rej baz\u0119 stanowi bulion mi\u0119sny wzbogacony sokiem z cytryny, cho\u0107 kojarzona z kuchni\u0105 greck\u0105 lub arabsk\u0105, zosta\u0142a prawdopodobnie wymy\u015Blona przez Francuz\u00F3w. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119dzie ryba na parze, podana z sosem ma\u015Blanym i szparagami. Po obiedzie Ewa Wachowicz zaprosi na deser - torcik biszkoptowy z mas\u0105 \u015Bmietanowo-malinow\u0105, udekorowany sezonowymi owocami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"74207908":["Ostatnia ods\u0142ona dziewi\u0105tej edycji pe\u0142nego sportowych wyzwa\u0144 show. W sze\u015Bciu odcinkach eliminacyjnych do fina\u0142u zakwalifikowali si\u0119 m.in. tak utytu\u0142owani zawodnicy, jak Katarzyna Jonaczyk, Last Woman Standing dw\u00F3ch poprzednich sezon\u00F3w, Robert Bandosz, Last Man Standing drugiej edycji, Wiktor W\u00F3jcik i Jan Tatarowicz, zdobywcy Z\u0142otych Bilet\u00F3w, a tak\u017Ce Grzegorz Niecko, Wojciech Rychlewski czy Wojciech Borkowski. Fina\u0142owe starcie z pewno\u015Bci\u0105 pe\u0142ne b\u0119dzie emocji. Najwi\u0119cej tradycyjnie budzi niezdobyta dot\u0105d przez \u017Cadnego z uczestnik\u00F3w polskich edycji programu G\u00F3ra Midoriyama, 21-metrowa lina, na kt\u00F3r\u0105 nale\u017Cy wspi\u0105\u0107 si\u0119 w limicie czasu. Na osob\u0119, kt\u00F3ra prze\u0142amie z\u0142\u0105 pass\u0119 i zdob\u0119dzie t\u0119 przeszkod\u0119, czeka statuetka Shurikena oraz 200 000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404793.jpg","",[]],"74207909":["W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy podbijaj\u0105 wyst\u0119pami serca juror\u00F3w i widz\u00F3w, jest Kacper Kuszewski. Przed kilkoma tygodniami wygra\u0142 odcinek, w kt\u00F3rym jako Organek wykona\u0142 \"Wiosn\u0119\". Czym zaskoczy tym razem? Show prowadz\u0105 Maciej Dowbor i Maciej Rock.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2405780.jpg","",[]],"74207910":["Romans Kasi i sta\u017Cysty Marka trwa nadal. Przyjaciele postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 Cezaremu now\u0105 narzeczon\u0105. Jola stara si\u0119 przekona\u0107 za\u0142amanego policjanta, \u017Ce jest atrakcyjny, inteligentny i czaruj\u0105cy. Niestety, kolejne randki nie przynosz\u0105 oczekiwanych rezultat\u00F3w. Czarek zaczyna traci\u0107 nadziej\u0119, \u017Ce spotka kiedy\u015B interesuj\u0105c\u0105 kobiet\u0119. Tymczasem na posterunku zjawia si\u0119 niezwykle atrakcyjna i intryguj\u0105ca Ewa (Katarzyna Figura).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207911":["Cezary budzi si\u0119 w ramionach Ewy. Ona wyznaje mu, \u017Ce uciek\u0142a od zazdrosnego m\u0119\u017Ca - znanego ze swego okrucie\u0144stwa szefa samochodowej mafii, niejakiego Salcesona. Tymczasem na posterunku pojawia si\u0119 St\u0119pie\u0144, kt\u00F3ry o\u015Bwiadcza wszystkim, \u017Ce ponownie straci\u0142 wzrok. Wyznaje, \u017Ce ukradzione Czarkowi pieni\u0105dze przehula\u0142 w Stanach Zjednoczonych, nast\u0119pnie za\u015B podda\u0142 si\u0119 ta\u0144szej operacji w Meksyku. Czarek, wys\u0142uchawszy jego opowie\u015Bci, wpada w furi\u0119. Nie z\u0142o\u015Bci si\u0119 jednak zbyt d\u0142ugo, poniewa\u017C w komisariacie zjawia si\u0119 Salceson w towarzystwie swoich gangster\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207912":["Kasia odmawia Czarkowi cielesnych uciech do czasu zar\u0119czyn. Jednocze\u015Bnie stawia mu ultimatum. Je\u015Bli zobaczy go u boku innej kobiety ich zwi\u0105zek b\u0119dzie sko\u0144czony. Wkr\u00F3tce na komisariacie pojawia si\u0119 dawna kole\u017Canka ze szko\u0142y Cezarego, Basia, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce ma z nim dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207913":["Grupa nastolatk\u00F3w pobi\u0142a si\u0119 z ochroniarzami galerii handlowej. Na miejsce incydentu ruszaj\u0105 Bartosz i Lena. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0142odzie\u017C ju\u017C od pewnego czasu n\u0119ka klient\u00F3w obiektu. Ochroniarz, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 ich powstrzyma\u0107, zosta\u0142 poturbowany. Str\u00F3\u017Com prawa udaje si\u0119 zatrzyma\u0107 jednego z cz\u0142onk\u00F3w bandy. Niestety, szef grupy pozostaje nieuchwytny. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0142ody cz\u0142owiek jest synem znanego przest\u0119pcy. Patrol udaje si\u0119 do domu bandyty. Niebawem poszukiwany zostaje znaleziony w stanie krytycznym. Kto\u015B pobi\u0142 go do nieprzytomno\u015Bci. Ania przyprowadza do domu nowego ch\u0142opaka. Lena jest zdziwiona na widok towarzysza swojej c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74207914":["W komendzie trwa ma\u0142y remont, kt\u00F3ry dezorganizuje prac\u0119 za\u0142ogi. Do dy\u017Curnego dzwoni kilkuletni ch\u0142opiec, kt\u00F3ry zauwa\u017Cy\u0142 u s\u0105siad\u00F3w po\u017Car. Na miejscu funkcjonariusze wywa\u017Caj\u0105 drzwi. Dzi\u0119ki szybkiej interwencji Marek i Natalia ratuj\u0105 \u017Cycie kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nie zatru\u0142a si\u0119 dymem, tylko zosta\u0142a zaatakowana no\u017Cem. Podejrzenie pada na jej m\u0119\u017Ca, z kt\u00F3rym jest w trakcie rozwodu. Patrol pr\u00F3buje go namierzy\u0107. W ko\u0144cu udaj\u0119 si\u0119 go przechwyci\u0107 w autokarze jad\u0105cym do Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna do niczego si\u0119 nie przyznaje, ale zwraca uwag\u0119 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa na jednego z s\u0105siad\u00F3w. Igor, syn Marka, odwiedza w szpitalu swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119 Maj\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczynka jest bardzo chora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"74207915":["Para m\u0142odych ludzi zostaje napadni\u0119ta podczas powrotu z kina. Atak ma charakter rabunkowy. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje si\u0119 postawi\u0107 przest\u0119pcy i tym samym zostaje zaatakowany jakim\u015B t\u0119pym narz\u0119dziem. Trafia on do szpitala. Patrol poszukuje trop\u00F3w. Mi\u0142osz znajduje portfel poszkodowanego. Brakuje pieni\u0119dzy, ale w jednej z przegr\u00F3dek funkcjonariusze znajduj\u0105 amfetamin\u0119. Za\u0142oga wraca do szpitala, aby przepyta\u0107 w\u0142a\u015Bciciela znaleziska. Jednak chwil\u0119 wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wypisa\u0142 si\u0119 na w\u0142asne \u017C\u0105danie i znikn\u0105\u0142. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Tymczasem w komendzie str\u00F3\u017Ce prawa \u015Bwi\u0119tuj\u0105 ma\u0142y sukces jednego z koleg\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74207916":["W sali zabaw, w basenie z kulkami, zostaje znaleziona martwa kobieta. Jako pierwszy podejrzany zostaje wytypowany dawny partner ofiary. To kryminalista, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 wi\u0119zienie. W toku \u015Bledztwa podejrzenie pada na koleg\u0119 z pracy zamordowanej. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara pr\u00F3bowa\u0142a zarabia\u0107 pieni\u0105dze w nielegalny spos\u00F3b. Tymczasem Kujawi\u0144ska domaga si\u0119 post\u0119p\u00F3w w sprawie Krywania. M\u0119\u017Cczyzna przygotowuje si\u0119 do kolejnej mrocznej rozgrywki z funkcjonariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",["N"]],"74207917":["\u015Aledczy badaj\u0105 spraw\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry powiesi\u0142 si\u0119 we w\u0142asnym mieszkaniu. Dochodzenie komplikuje fakt, \u017Ce w pokoju obok znaleziono martw\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a od ciosu no\u017Cem. Dzielnicowy opowiada, \u017Ce samob\u00F3jca od dawna dziwnie si\u0119 zachowywa\u0142: chodzi\u0142 noc\u0105 po mie\u015Bcie, m\u00F3wi\u0142 do siebie, niszczy\u0142 mienie i by\u0142 agresywny. Matka zmar\u0142ego twierdzi, \u017Ce by\u0142 ci\u0119\u017Cko chory i to on jest ofiar\u0105, nie oprawc\u0105. Tymczasem K\u0142os ma nowy problem - na wolno\u015B\u0107 wyszed\u0142 ojciec Paw\u0142a. Nie jest on zadowolony, \u017Ce ch\u0142opak trafi\u0142 pod opiek\u0119 S\u0142awka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",["N"]],"74207918":["\u015Aledczy musz\u0105 rozwik\u0142a\u0107 spraw\u0119 morderstwa znanego fotografa. M\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 od pora\u017Cenia paralizatorem. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zamordowany mia\u0142 d\u0142ugi, a jednym z jego wierzycieli by\u0142 handlarz narkotykami. Problem w tym, \u017Ce wspomniany diler to syn s\u0119dziego i zdaje si\u0119 by\u0107 nietykalny. Tymczasem Sikor i Mrozu musz\u0105 dostarczy\u0107 szefom mafii dowody na to, \u017Ce dokonali zab\u00F3jstwa na zlecenie. Je\u015Bli robota si\u0119 nie powiedzie, jednego z nich czeka \u015Bmier\u0107. K\u0142opoty pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy G\u00F3rska rozpoczyna w\u0142asne dochodzenie w tej sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",["N"]],"74207919":["Cezary budzi si\u0119 w ramionach Ewy. Ona wyznaje mu, \u017Ce uciek\u0142a od zazdrosnego m\u0119\u017Ca - znanego ze swego okrucie\u0144stwa szefa samochodowej mafii, niejakiego Salcesona. Tymczasem na posterunku pojawia si\u0119 St\u0119pie\u0144, kt\u00F3ry o\u015Bwiadcza wszystkim, \u017Ce ponownie straci\u0142 wzrok. Wyznaje, \u017Ce ukradzione Czarkowi pieni\u0105dze przehula\u0142 w Stanach Zjednoczonych, nast\u0119pnie za\u015B podda\u0142 si\u0119 ta\u0144szej operacji w Meksyku. Czarek, wys\u0142uchawszy jego opowie\u015Bci, wpada w furi\u0119. Nie z\u0142o\u015Bci si\u0119 jednak zbyt d\u0142ugo, poniewa\u017C w komisariacie zjawia si\u0119 Salceson w towarzystwie swoich gangster\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207920":["Kasia odmawia Czarkowi cielesnych uciech do czasu zar\u0119czyn. Jednocze\u015Bnie stawia mu ultimatum. Je\u015Bli zobaczy go u boku innej kobiety ich zwi\u0105zek b\u0119dzie sko\u0144czony. Wkr\u00F3tce na komisariacie pojawia si\u0119 dawna kole\u017Canka ze szko\u0142y Cezarego, Basia, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce ma z nim dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207921":["Na posterunku szaleje epidemia grypy. Arnie, Czarek i Kasia, boj\u0105c si\u0119 o zdrowie, korzystaj\u0105 ze szczepionki od Rosolaka. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u015Brodki by\u0142y przeznaczone dla psychicznie chorych i wywo\u0142uj\u0105 halucynacje u funkcjonariuszy. Na posterunek trafia m\u0119\u017Cczyzna z pralk\u0105. Jego syn zabarykadowa\u0142 si\u0119 w \u015Brodku, aby unikn\u0105\u0107 zjedzenia krupniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207922":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"74207923":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74207924":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74207925":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74207926":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74207927":["Druga seria programu \"Zoo bez tajemnic\". Zobaczymy nowe zwierz\u0119ta, wspania\u0142ych opiekun\u00F3w i dowiemy si\u0119, jak wygl\u0105da Bo\u017Ce Narodzenie w zoo. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"74207928":["Druga seria programu \"Zoo bez tajemnic\". Zobaczymy nowe zwierz\u0119ta, wspania\u0142ych opiekun\u00F3w i dowiemy si\u0119, jak wygl\u0105da Bo\u017Ce Narodzenie w zoo. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"74207929":["Re\u017C.: Gustavo Cova.
Kot Gaturro ma talent do pakowania si\u0119 w k\u0142opoty. Do tego jest nieszcz\u0119\u015Bliwie zakochany w kotce Agacie. Ku jego rozpaczy woli ona bogatego Maksa, z kt\u00F3rym planuje \u015Blub. Tymczasem telewizyjny gwiazdor Michou rezygnuje z granej przez siebie roli. Producent serialu musi znale\u017A\u0107 jego nast\u0119pc\u0119. Zostaje nim Gaturro. Rola przynosi mu wielk\u0105 s\u0142aw\u0119. Z czasem dochodzi on jednak do wniosku, \u017Ce popularno\u015B\u0107 wcale nie pomaga mu w \u017Cyciu. Wr\u0119cz przeciwnie, odk\u0105d zosta\u0142 gwiazd\u0105 telewizji, ma jeszcze wi\u0119cej problem\u00F3w. Pogr\u0105\u017Cony w smutku i bardzo samotny mo\u017Ce liczy\u0107 tylko na jednego przyjaciela - mysz Rata Pita. Pomo\u017Ce mu on rozwi\u0105za\u0107 jego k\u0142opoty, nie zagubi\u0107 si\u0119 w \u015Bwiecie show-biznesu oraz zdoby\u0107 serce ukochanej Agaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427838.jpg","",["N"]],"74207930":["Re\u017C.: Simon J. Smith.
Lord Farquaad zostaje po\u0142kni\u0119ty przez Smoczyc\u0119, ale jego duch powraca z za\u015Bwiat\u00F3w. Z pomoc\u0105 Teloniusza porywa on Fion\u0119, aby zrzuci\u0107 j\u0105 z wodospadu, by zgin\u0119\u0142a na kamienistym dnie. Dzi\u0119ki temu w ko\u0144cu zostanie jego \u017Con\u0105. Shrek i Osio\u0142, z pomoc\u0105 Smoczycy, ruszaj\u0105 Fionie na ratunek. Gdy ogrzyca spada z wodospadu, a Farquaad my\u015Bli, \u017Ce jest ju\u017C po wszystkim, zjawia si\u0119 Smoczyca i zieje ogniem prosto w ducha. Po ci\u0105gu dramatycznych zdarze\u0144 ma miejsce huczna impreza z udzia\u0142em wszystkich przyjaci\u00F3\u0142 - Pinokia, Ciastka, \u015Awinek i \u015Alepych Myszek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110199.jpg","",["N"]],"74207931":["Re\u017C.: Robert Porter.
W ogr\u00F3dku Murphy'ego eksploduje zmutowana dynia z kosmosu. Rosn\u0105ce na pobliskiej grz\u0105dce marchewki zmieniaj\u0105 si\u0119 w zombie i terroryzuj\u0105 okolice. Przeciwstawi\u0107 si\u0119 im mog\u0105 jedynie Potwory i sp\u00F3\u0142ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116098.jpg","",["N"]],"74207932":["Re\u017C.: Peter Segal.
Porucznik Frank Drebin (Leslie Nielsen) udaje si\u0119 na zas\u0142u\u017Con\u0105 emerytur\u0119 i cieszy urokami \u017Cycia u boku \u017Cony Jane (Priscilla Presley). Tymczasem policja dowiaduje si\u0119 o przygotowywanym przez szale\u0144ca zamachu. Terrorysta prawdopodobnie uderzy podczas ceremonii wr\u0119czenia Oscar\u00F3w. W tej sytuacji dawni wsp\u00F3\u0142pracownicy zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Franka. Ten z ulg\u0105 porzuca domowe pielesze i wraca do s\u0142u\u017Cby. Wkr\u00F3tce zakonspirowany Drebin trafia do miejscowego wi\u0119zienia, gdzie zbiera informacje na temat terrorysty. Nast\u0119pnie stacza krwawe pojedynki z uzbrojonymi przest\u0119pcami. Wreszcie nadchodzi dzie\u0144 gali, podczas kt\u00F3rej porucznik wkracza do akcji. Wywo\u0142uje przy tym absolutnie niewiarygodne zamieszanie. Najpierw by\u0142a \"Naga bro\u0144\" potem \"Naga bro\u0144 2 1\/2\" a wreszcie \"Naga bro\u0144 33 1\/3\". Producentami wszystkich cz\u0119\u015Bci s\u0105 bracia Zuckerowie - specjali\u015Bci od kpiny z wszelkich filmowych konwencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2232280.jpg","",[]],"74207933":["Re\u017C.: David Mart\u00EDn.
Pr\u00F3buj\u0105c si\u0119 pozbiera\u0107 po niedawnym rozstaniu i nieudanych pr\u00F3bach rozwijania swojego kulinarnego bloga, Claire (Lucia Gomez Robledo) postanawia wyruszy\u0107 w podr\u00F3\u017C, kt\u00F3ra ma jej da\u0107 oddech a jednocze\u015Bnie pom\u00F3c zastanowi\u0107 si\u0119 nad swoim \u017Cyciem i lepiej zrozumie\u0107 sam\u0105 siebie. Impulsem do wyjazdu s\u0105 odkryte przez ni\u0105 zdj\u0119cia matki z jej m\u0142odych lat zrobione w Mariposa Beach w Meksyku. Na miejscu Claire poznaje w\u0142a\u015Bciciela lokalnej wytw\u00F3rni i pijalni mezkalu, Juana (Luis Gatica), kt\u00F3ry kiedy\u015B sp\u0119dza\u0142 wakacje z jej matk\u0105 oraz jego wsp\u00F3lnika w interesach, szefa kuchni, Antonia (Miguel Brocca). Z pomoc\u0105 Antonia Claire odnajduje miejsca ze zdj\u0119\u0107, w kt\u00F3rych jej matka sp\u0119dza\u0142a czas i wydawa\u0142a si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Antonio pokazuje jej nie tylko nieznane zak\u0105tki Mariposy, lecz tak\u017Ce pomaga jej pozby\u0107 si\u0119 oczekiwa\u0144 i \u017Cy\u0107 chwil\u0105. Wkr\u00F3tce Clarie sp\u0119dza razem z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 nami\u0119tn\u0105 noc. Nieoczekiwanie z Nowego Jorku przychodzi oferta pracy jej marze\u0144. Kobieta musi zdecydowa\u0107, czy wr\u00F3ci\u0107 do dawnego \u017Cycia w mie\u015Bcie, czy wykorzysta\u0107 szans\u0119 na mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264131.jpg","",[]],"74207934":["Re\u017C.: Eagle Egilsson.
Najemnicy atakuj\u0105 posiad\u0142o\u015B\u0107 Robina Mastersa, chc\u0105c pozna\u0107 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 bohatera jego ksi\u0105\u017Cek. Tym samym Kumu i Higgins s\u0105 w niebezpiecze\u0144stwie. Rick i TC pomagaj\u0105 jednemu z pracownik\u00F3w Ricka, kiedy zostaje skradziony jego samoch\u00F3d. Higgins natomiast udziela odpowiedzi Magnumowi, czy zostanie jego wsp\u00F3lniczk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"74207935":["Re\u017C.: Carlos Bernard.
Niereformowalny kieszonkowiec Jin prosi Magnuma o pomoc, kiedy na telefon, kt\u00F3ry uda\u0142o mu si\u0119 ukra\u015B\u0107, przychodzi bardzo podejrzana wiadomo\u015B\u0107. Natomiast Magnum nie kryje frustracji, kiedy Higgins wci\u0105\u017C nie udziela mu odpowiedzi, czy zostanie jego wsp\u00F3lniczk\u0105. TC spieszy z pomoc\u0105 Rickowi, kiedy ten podejmuje odwa\u017Cny krok zawodowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"74207936":["Re\u017C.: Vincent McEveety.
Freddy Brower jest w trakcie sprawy rozwodowej. Pewnego dnia razem z \u017Con\u0105 ogl\u0105da losowanie popularnej loterii. Nagle z zaskoczeniem stwierdza, \u017Ce jest zwyci\u0119zc\u0105. Nie chce dzieli\u0107 si\u0119 milionow\u0105 wygran\u0105 z ma\u0142\u017Conk\u0105 i postanawia zatai\u0107 t\u0119 informacj\u0119. Prosi swojego wuja, by podaj\u0105c si\u0119 za niego, odebra\u0142 pieni\u0105dze z kolektury. Nie podejrzewa, \u017Ce ma on romans z jego \u017Con\u0105. Wuj, kt\u00F3ry zbankrutowa\u0142, postanawia przyw\u0142aszczy\u0107 sobie wygran\u0105 i zabi\u0107 Freddy'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283546.jpg","",["JM"]],"74207937":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
M\u0142ody detektyw Andy Parma (Thomas Calabro) bierze \u015Blub z pi\u0119kn\u0105 modelk\u0105 Meliss\u0105 (Joanna Going). W\u015Br\u00F3d go\u015Bci zaproszonych na ceremoni\u0119 za\u015Blubin znajduje si\u0119 inspektor Columbo (Peter Falk) - stryj pana m\u0142odego. O jedenastej wieczorem para m\u0142oda opuszcza go\u015Bci i udaje si\u0119 do prywatnego apartamentu. Po wyj\u015Bciu spod prysznica Andy prze\u017Cywa szok. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona znikn\u0119\u0142a. W szafie wisi jej suknia \u015Blubna, w pokoju nie ma \u015Blad\u00F3w walki. Wezwany Columbo natychmiast rozpoczyna dochodzenie. Po kr\u00F3tkim czasie znajduje kawa\u0142ek waty nas\u0105czony chloroformem. Wiadomo, \u017Ce przed uprowadzeniem Melissa zosta\u0142a u\u015Bpiona i nie mog\u0142a si\u0119 broni\u0107. Teraz nale\u017Cy tylko znale\u017A\u0107 sprawc\u0119 tego \u015Bmia\u0142ego czynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283546.jpg","",["JM"]],"74207938":["Re\u017C.: Karen Gaviola.
Brenda Hall zostaje znaleziona martwa w domu swojego m\u0119\u017Ca, Gary'ego. M\u0119\u017Cczyzna mieszka tam z narzeczon\u0105 i dw\u00F3jk\u0105 dzieci z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Agenci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co kobieta robi\u0142a tam w \u015Brodku nocy. Zadrapania na ramionach \u015Bwiadcz\u0105, \u017Ce walczy\u0142a o \u017Cycie. Alexx pobiera DNA, kt\u00F3re dowodzi, \u017Ce napastnikiem by\u0142 w\u0142a\u015Bnie Gary. Agenci znajduj\u0105 te\u017C ta\u015Bmy, na kt\u00F3rych nagrane zosta\u0142o, jak Gary grozi \u017Conie \u015Bmierci\u0105, je\u015Bli nie podpisze ona dokument\u00F3w rozwodowych. Eksperci badaj\u0105 narz\u0119dzie zbrodni - gwo\u017Adziark\u0119. Detektywi wpadaj\u0105 tak\u017Ce na inny trop. W\u0142a\u015Bnie trwa remont domu Gary'ego, a jednym z zatrudnionych robotnik\u00F3w jest by\u0142y wi\u0119zie\u0144, skazany za zab\u00F3jstwo. Odkrywaj\u0105 te\u017C, \u017Ce Brenda zleci\u0142a zabicie swojego m\u0119\u017Ca. P\u00F3\u017Aniej jednak zmieni\u0142a plany - postanowi\u0142a upozorowa\u0107 swoje morderstwo i wrobi\u0107 m\u0119\u017Ca w t\u0119 zbrodni\u0119. Wkr\u00F3tce Ryan zostaje postrzelony w oko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425542.jpg","",["N"]],"74207939":["Re\u017C.: Matt Earl Beesley.
Eric Delko idzie do banku. W tym czasie na plac\u00F3wk\u0119 napadaj\u0105 trzej zamaskowani bandyci. Kradn\u0105 pieni\u0105dze i zabijaj\u0105 kilka os\u00F3b. Wyrzucaj\u0105 jednak got\u00F3wk\u0119, \u017C\u0105daj\u0105c znacznie wi\u0119kszego okupu za kierownika banku, kt\u00F3rego uda\u0142o im si\u0119 porwa\u0107. Policji udaje si\u0119 zatrzyma\u0107 jednego z napastnik\u00F3w. Przest\u0119pca uparcie powtarza, \u017Ce to jeszcze nie koniec ich akcji. Wkr\u00F3tce potem kilku m\u0142odych ludzi zakrada si\u0119 do laboratorium kryminalistycznego, by wykra\u015B\u0107 dowody poprzednich przest\u0119pstw. W\u00F3wczas nast\u0119puje prze\u0142om w \u015Bledztwie. Trop prowadzi na teren miejscowego uniwersytetu, gdzie spotykaj\u0105 si\u0119 pasjonaci pewnej gry wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425542.jpg","",["N"]],"74207940":["Re\u017C.: Scott Lautanen.
Zamordowano wp\u0142ywowego handlarza narkotykami, Jaya Fishera. Podejrzany, drobny diler Johnny Nixon, przyznaje, \u017Ce s\u0142ysza\u0142, jak Fisher rozmawia\u0142 z kim\u015B o podziale terytorium wp\u0142yw\u00F3w. Potem rozleg\u0142y si\u0119 strza\u0142y. Twierdzi te\u017C, \u017Ce Eric Delko kupowa\u0142 u niego marihuan\u0119. Stetler z wydzia\u0142u wewn\u0119trznego chce wykorzysta\u0107 t\u0119 informacj\u0119, by zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na Cainie, kt\u00F3remu zazdro\u015Bci awansu. Analizuj\u0105c okruch szk\u0142a zabezpieczony na miejscu zbrodni, Ryan Wolfe ustala model samochodu domniemanego sprawcy oraz nazwisko w\u0142a\u015Bciciela tego auta. Prowadz\u0105c badania Calleigh odkrywa, \u017Ce do Fishera strzela\u0142o dw\u00F3ch napastnik\u00F3w. Wkr\u00F3tce agenci wpadaj\u0105 na trop \u0142owcy nagr\u00F3d, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 do Miami z Los Angeles.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425542.jpg","",["N"]],"74207941":["Re\u017C.: Ernie Barbarash.
Samson Gaul (Jean-Claude Van Damme), by\u0142y najemnik i cz\u0142onek Legii Cudzoziemskiej, mieszka obecnie w Mo\u0142dawii, gdzie wiedzie z pozoru normalne \u017Cycie. Na co dzie\u0144 prowadzi sklep mi\u0119sny, lecz jego g\u0142\u00F3wnym zaj\u0119ciem jest poszukiwanie dzieci porwanych przez handlarzy \u017Cywym towarem. Niestety, podczas jego ostatniej akcji zgin\u0119\u0142y niewinne osoby. M\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C bardzo prze\u017Cywa tamt\u0105 tragedi\u0119, a smutki topi w alkoholu. Pewnego dnia do Samsona z pro\u015Bb\u0105 o pomoc zwraca si\u0119 zrozpaczony Andrew Fayden (Joe Flanigan). Ten uznany niegdy\u015B zawodnik MMA przyjecha\u0142 do Europy wraz z rodzin\u0105, by stoczy\u0107 walk\u0119 o powr\u00F3t na szczyt. Gdy sportowiec przebywa\u0142 w hotelu wraz z \u017Con\u0105 Monic\u0105 (Anna-Louise Plowman) i 14-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Becky (Charlotte Beaumont), nieznani sprawcy uprowadzili dziewczynk\u0119. Gaul pocz\u0105tkowo nie chce przyj\u0105\u0107 zlecenia, ale zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce tylko on jest w stanie pom\u00F3c Amerykanom w obcym kraju. Ma r\u00F3wnie\u017C \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce musi dzia\u0142a\u0107 szybko, gdy\u017C szanse na odnalezienie Becky malej\u0105 z ka\u017Cd\u0105 up\u0142ywaj\u0105c\u0105 minut\u0105. Atutami produkcji s\u0105: widowiskowe sceny walki, strzelaniny i dynamiczne po\u015Bcigi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317814.jpg","",[]],"74207942":["Babcia staje si\u0119 bardzo niezno\u015Bna w zwi\u0105zku z wygran\u0105 na wy\u015Bcigach. Tymczasem nieszcz\u0119\u015Bliwy Ken si\u0119 upija. Prosi te\u017C swojego ojca, by napi\u0142 si\u0119 wraz z nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413319.jpg","",["AD"]],"74207943":["Harriet robi Dorin i Dreyfusowi zdj\u0119cie, na kt\u00F3rym wida\u0107, \u017Ce maj\u0105 oni romans. Nast\u0119pnie kobieta udaje si\u0119 do ojca, aby mu o tym powiedzie\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413319.jpg","",["AD"]],"74207944":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Piotr W\u0105si\u0144ski.
Niejasna przesz\u0142o\u015B\u0107
Nadwra\u017Cliwy malarz Fabian i piel\u0119gniarka Alicja s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Kobieta stara si\u0119 pilnowa\u0107, by m\u0105\u017C nie popada\u0142 w stany depresyjne, do kt\u00F3rych ma sk\u0142onno\u015B\u0107. Pewnego dnia Alicja zaprasza na kolacj\u0119 now\u0105 s\u0105siadk\u0119, Mart\u0119. Kobieta nie przypada do gustu Fabianowi. Sytuacja pogarsza jeszcze, gdy s\u0105siadka zgadza si\u0119 mu powr\u00F3\u017Cy\u0107. Gdy Marta wspomina o \u015Bmierci rodzic\u00F3w Fabiana, ten wpada we w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107 i wyrzuca j\u0105 z domu. Alicja nie wie, co tym my\u015Ble\u0107, gdy\u017C jej te\u015Bciowie \u017Cyj\u0105, a reakcja m\u0119\u017Ca wydaje jej si\u0119 niezrozumia\u0142a. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Fabian nie m\u00F3wi jej wszystkiego o swojej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74207945":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Piotr W\u0105si\u0144ski.
Dziewczyna z s\u0105siedztwa
17-letni Wiktor mieszka ze swoj\u0105 mam\u0105 Michalin\u0105 w bloku. Ich s\u0105siadami s\u0105 Jakub i jego c\u00F3rka Ewa, z kt\u00F3r\u0105 ch\u0142opak chodzi do jednej szko\u0142y. Nastolatek podkochuje si\u0119 w dziewczynie. Ewa nale\u017Cy do subkultury got\u00F3w, przez co ma problemy w liceum. Wiktor pomaga jej w nauce. Gdy na ich klatce pojawia si\u0119 graffiti, Michalina podejrzewa, \u017Ce za akt wandalizmu odpowiada Ewa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74207946":["Sponsor
20-letnia Agnieszka z wiejskiej wielodzietnej rodziny jedzie szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bcia do Warszawy. Studiuje zaocznie zarz\u0105dzanie i pracuje jako kelnerka, ale nadal brakuje jej pieni\u0119dzy. Wynajmuje pok\u00F3j u starszej pani, a ubrania kupuje w lumpeksach. Sto z\u0142otych przesy\u0142a co miesi\u0105c mamie. Marzeniem Agnieszki jest znale\u017A\u0107 bogatego m\u0119\u017Ca. Nie jest jednak zainteresowana kolegami z roku. Kiedy musi opu\u015Bci\u0107 stancj\u0119, wprowadza si\u0119 do mieszkania kole\u017Canki z uczelni, Dominiki. Agnieszka zazdro\u015Bci jej drogich ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i nowego laptopa. Dominika wyznaje, \u017Ce ma bogatego kochanka, kt\u00F3ry j\u0105 sponsoruje. Radzi Agnieszce, by te\u017C sobie kogo\u015B znalaz\u0142a. Pewnego dnia Dominika zabiera kole\u017Cank\u0119 na drinka, a jej kochanek przyprowadza ze sob\u0105 koleg\u0119, kt\u00F3remu Agnieszka od razu wpada w oko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"74207947":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74207800":["Wysoka stawka
Ojciec zg\u0142asza zagini\u0119cie nieletniej c\u00F3rki; wszystko wskazuje na to, \u017Ce dziewczyna zosta\u0142a uprowadzona. Detektywi Natalia Nowak oraz Kuba Roguz pr\u00F3buj\u0105 zrekonstruowa\u0107 przebieg wydarze\u0144. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z pot\u0119\u017Cn\u0105 organizacj\u0105 przest\u0119pcz\u0105, walka o uratowanie \u017Cycia dziewczyny przybiera dramatyczny obr\u00F3t. Detektywi badaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C spraw\u0119 tajemniczego pobicia. Ofiara, drobny przest\u0119pca, odmawia wsp\u00F3\u0142pracy z detektywami. Jego rola w ca\u0142ej sprawie okazuje si\u0119 by\u0107 coraz bardziej dwuznaczna. Wydzia\u0142 \u017Cegna Paw\u0142a Laseckiego, kt\u00F3ry wyje\u017Cd\u017Ca na d\u0142ugotrwa\u0142\u0105 rehabilitacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74207801":["Wschodni biznes
Dziewczyna z polsko-romskiej rodziny zostaje porwana. Matka podejrzewa, \u017Ce mia\u0142 z tym zwi\u0105zek jej ch\u0142opak, kt\u00F3rego nie akceptowali. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce sprawa jest znacznie powa\u017Cniejsza. M\u0142odszy aspirant Krzysztof Chroboci\u0144ski dziwnie si\u0119 zachowuje. Przychodzi do pracy z podbitym okiem, pr\u00F3buje po\u017Cycza\u0107 od koleg\u00F3w pieni\u0105dze. Olgierd i Krystian postanawiaj\u0105 ustali\u0107, w co wpl\u0105ta\u0142 si\u0119 ich przyjaciel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74207802":["\u015Alepa uliczka
Zamordowany zostaje uwielbiany kabareciarz. W trakcie \u015Bledztwa detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zmaga\u0142 si\u0119 z wieloma uzale\u017Cnieniami. Jego trudna osobowo\u015B\u0107, a tak\u017Ce towarzystwo, w jakim si\u0119 obraca\u0142, nie u\u0142atwiaj\u0105 funkcjonariuszom rozwi\u0105zania sprawy. Jednocze\u015Bnie w zespole pojawia si\u0119 nowa policjantka, przys\u0142ana przez Komend\u0119 G\u0142\u00F3wn\u0105. Detektywi i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 szybko odnale\u017A\u0107 si\u0119 w nowej, nie do ko\u0144ca komfortowej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74207803":["Ten pierwszy raz
Agata wstawia si\u0119 za Tomkiem, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce straci\u0142 on autorytet u swojej c\u00F3rki. Marcie nie podoba si\u0119, \u017Ce jej ojciec jest gosposi\u0105 domow\u0105. Agata uwa\u017Ca, \u017Ce powinni o tym spokojnie porozmawia\u0107. Wkr\u00F3tce jednak Marta podpad\u0142a r\u00F3wnie\u017C Agacie, poniewa\u017C wszczyna b\u00F3jki. Zdenerwowana dziewczyna ucieka z domu. Tomek jedzie do Warszawy, by j\u0105 odnale\u017A\u0107. Tymczasem Agata wdaje si\u0119 w b\u00F3jk\u0119 z kelnerk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"74207804":["Randka z nieznajom\u0105
Na targowisku Tomek podrywa dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra s\u0105dzi, \u017Ce jest on w\u0142a\u015Bcicielem domu Agaty oraz jej luksusowego samochodu. Tymczasem Agata spotyka si\u0119 na randce z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry jest pewien, \u017Ce ona to Renia, jej sekretarka. Tomek i Agata wsp\u00F3lnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nie powinni nikogo tak ok\u0142amywa\u0107, poniewa\u017C \u017Caden zwi\u0105zek nie mo\u017Ce si\u0119 zaczyna\u0107 od k\u0142amstwa. Wkr\u00F3tce oboje zostaj\u0105 zmuszeni do konfrontacji z oszukanymi znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"74207805":["Kto pstrykn\u0105\u0142 babci\u0119 Basi\u0119
Barbara poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 swoich marze\u0144, Maksa, i od razu si\u0119 w nim zakochuje. Nie przeszkadza jej wiek ukochanego - m\u00F3g\u0142by by\u0107 jej synem. Tomek przy\u0142apuje ich na poca\u0142unku i jest t\u0105 sytuacj\u0105 bardziej zak\u0142opotany ni\u017C ca\u0142uj\u0105ca si\u0119 para. Prawdziwy szok prze\u017Cywa jednak Agata. Jest zbulwersowana, gdy jej matka po powrocie z randki w weso\u0142ym miasteczku, opowiada, \u017Ce pozwoli\u0142a si\u0119 \"pstrykn\u0105\u0107\". Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u00F3wi\u0142a o zrobieniu pami\u0105tkowego zdj\u0119cia, jednak zaniepokojona Agata zaprasza do domu Iren\u0119, matk\u0119 Maksa. Chce z ni\u0105 porozmawia\u0107 o tym zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"74207806":["Dra\u017Cliwa sprawa
Barbara i Tomek id\u0105 na plan zdj\u0119ciowy filmu reklamowego, kt\u00F3ry nagrywa agencja Agaty. Tomek otrzymuje g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w reklamie kosmetyku dla m\u0119\u017Cczyzn. Po powrocie do domu zauwa\u017Ca, \u017Ce pojawi\u0142a si\u0119 u niego wysypka - efekt uczulenia na reklamowany kosmetyk. Agata nie jest pewna, czy powinna reklamowa\u0107 produkt, kt\u00F3rego producent nie jest szczery odno\u015Bnie jego szkodliwych efekt\u00F3w ubocznych. Tomek nie chce nawet s\u0142ysze\u0107 o dalszej wsp\u00F3\u0142pracy. Jednak gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce w nagrod\u0119 za udzia\u0142 w filmie otrzyma nowy, czerwony, \u015Bwietnie wyposa\u017Cony samoch\u00F3d, zmienia zdanie. Je\u015Bli postanowi\u0105 si\u0119 wycofa\u0107, Agata straci intratny kontraktu, a Tomek auto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"74207807":["Doktor \u015Aledzik i Mister Zgredzik
Odwieczny konflikt Ferdka z Babk\u0105 o dost\u0119p do telewizora powoduje ch\u0119\u0107 zemsty Babki. W zrealizowaniu zamierze\u0144, Kiepskiej pomaga szalony naukowiec, kt\u00F3ry przeprowadza na niej tajemniczy eksperyment.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["AD"]],"74207808":["Druga m\u0142odo\u015B\u0107
Halina podczas sprz\u0105tania w szafie znajduje stare futro z lamparta nale\u017C\u0105ce do Babki. Poniewa\u017C jest siedliskiem moli, kt\u00F3re z\u017Ceraj\u0105 ca\u0142\u0105 garderob\u0119 Kiepskich, Halina postanawia je wyrzuci\u0107. Babka nie chce si\u0119 na to zgodzi\u0107, gdy\u017C futro przypomina najlepsze czasy jej m\u0142odo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74207809":["Edzio O\u015Bmiornica
Listonosz Edzio przynosi coraz wi\u0119cej wezwa\u0144 do zap\u0142aty. Pa\u017Adzioch s\u0142usznie zauwa\u017Ca, \u017Ce dor\u0119czyciel ma tym lepszy humor, im wy\u017Csza jest warto\u015B\u0107 rachunk\u00F3w, kt\u00F3re ma torbie. Twierdzi, \u017Ce czerpie on rado\u015B\u0107 z ludzkiego nieszcz\u0119\u015Bcia. Zasypani rachunkami mieszka\u0144cy kamienicy planuj\u0105 zemst\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"74207810":["Egzekucja
Pa\u017Adzioch sprzedaje arabskiemu szejkowi Dworzec G\u0142\u00F3wny we Wroc\u0142awiu. Oszukany przybysz odnajduje go i chce zaprowadzi\u0107 na policj\u0119. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 s\u0105siada, inscenizuje proces s\u0105dowy. Dalszy przebieg wydarze\u0144 wymyka mu si\u0119 jednak spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74207811":["Re\u017C.: David Croft.
Skradziona kie\u0142basa
Komunistyczny ruch oporu wykrada kie\u0142bas\u0119 z kuchni w\u0142a\u015Bciciela knajpki, Ren\u00E9, i \u017C\u0105da okupu. W chwili przekazywania pieni\u0119dzy w zamian za po\u017C\u0105dany towar dochodzi do nieprzewidzianych wypadk\u00F3w. Pies kapitana Grubera porywa smakowit\u0105 kie\u0142bas\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"74207812":["Re\u017C.: David Croft.
Gruber troch\u0119 sieka
Pan Alfons, kt\u00F3ry po\u017Cyczy\u0142 got\u00F3wk\u0119 na okup, \u017C\u0105da jej zwrotu. Ren\u00E9 oddaje mu fa\u0142szywe pieni\u0105dze, za kt\u00F3re Alfons urz\u0105dza przyj\u0119cie w jego knajpce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"74207813":["Re\u017C.: David Croft.
Kie\u0142basa w szafie
Przypadkiem kie\u0142basa z obrazem wpada w r\u0119ce genera\u0142a von Klinkerhoffena. S\u0105dz\u0105c, \u017Ce jest to prawdziwa w\u0119dlina, genera\u0142 wiesza j\u0105 w szafie, \u017Ceby j\u0105 troch\u0119 podsuszy\u0107. Zar\u00F3wno ruch oporu, jak i Herr Flick oraz von Strohm nie daj\u0105 za wygran\u0105. Obmy\u015Blaj\u0105 sprytny plan wykradzenia kie\u0142basy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"74207814":["Czarkowi \u015Bni si\u0119, \u017Ce grupa gestapowc\u00F3w organizuje na komisariacie strajk okupacyjny. Za spanie podczas s\u0142u\u017Cby ukarany zostaje przez komendanta tygodniem nocnych dy\u017Cur\u00F3w. Jest rozgoryczony, bowiem tego wieczoru mia\u0142 i\u015B\u0107 na mecz koszyk\u00F3wki. Zdesperowany, usi\u0142uje wymy\u015Bli\u0107 jaki\u015B pretekst, by wymkn\u0105\u0107 si\u0119 z komisariatu. Zainspirowany snem, postanawia zorganizowa\u0107 strajk. Koledzy szybko przystaj\u0105 na jego propozycj\u0119. Przedstawiaj\u0105 komendantowi postulaty, \u017C\u0105daj\u0105c wolnej \u015Brody, wi\u0119kszego przydzia\u0142u amunicji i przywr\u00F3cenia do s\u0142u\u017Cby St\u0119pnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207815":["Strajk, zainicjowany przez Czarka, trwa, a piecz\u0119 nad jego przebiegiem sprawuje profesjonalny organizator protest\u00F3w - Roman. Rozszerzy\u0142a si\u0119 jednak liczba postulat\u00F3w: policjanci \u017C\u0105daj\u0105 teraz przywr\u00F3cenia do s\u0142u\u017Cby emerytowanego St\u0119pnia, podwy\u017Cki p\u0142ac i wolnej \u015Brody. Tymczasem Roman, ku zdumieniu policjant\u00F3w, organizuje na posterunku kolejny bunt - prostytutek, kt\u00F3re domagaj\u0105 si\u0119 zmiany swojego opiekuna. W ko\u0144cu komendant u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce sprawy wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli - postanawia wi\u0119c rozpocz\u0105\u0107 negocjacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207816":["Nadchodzi wiosna - pora zakochanych. Czarek dochodzi do wniosku, \u017Ce najwy\u017Cszy czas pogodzi\u0107 si\u0119 z Kasi\u0105. Kupuje bilety do kina i zaprasza dziewczyn\u0119 na kolacj\u0119 przy \u015Bwiecach. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 z chwil\u0105, kiedy na posterunku pojawia si\u0119 naukowiec, kt\u00F3ry zg\u0142asza kradzie\u017C teczki z dokumentacj\u0105 jego najnowszego wynalazku - eliksiru zapewniaj\u0105cego niewidzialno\u015B\u0107. Cezary daje poszkodowanemu do zrozumienia, \u017Ce uwa\u017Ca go za osob\u0119 niespe\u0142na rozumu. Zdenerwowany naukowiec wypija swoj\u0105 mikstur\u0119 i staje si\u0119 niewidzialny. W ramach zemsty zaczyna p\u0142ata\u0107 Cezaremu niezwykle z\u0142o\u015Bliwe figle.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"74207817":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Gra
Detektywi musz\u0105 interweniowa\u0107 w sprawie porachunk\u00F3w mi\u0119dzy przest\u0119pcami. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 s\u0105 zamieszani znani politycy. Niespodziewanie znika partnerka jednego z obserwowanych m\u0119\u017Cczyzn. Stan zdrowia Rafalskiego, kt\u00F3ry zosta\u0142 postrzelony, stabilizuje si\u0119. Pracownicy posterunku u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie przy okazji, \u017Ce mimo licznych nieporozumie\u0144 lubi\u0105 konfliktowego koleg\u0119 i troch\u0119 za nim t\u0119skni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207818":["Re\u017C.: Anna Strzy\u017Cewska, Jacek Majewski.
Pieni\u0105dze to nie wszystko
Patrol przyjmuje zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce awantury domowej. M\u0119\u017Cczyzna zg\u0142asza, \u017Ce udusi\u0142 te\u015Bciow\u0105, jednak str\u00F3\u017Ce prawa, kt\u00F3rzy przybywaj\u0105 na miejsce zdarzenia, odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta \u017Cyje. Detektywom nie daje jednak spokoju tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pono\u0107 nachodzi\u0142 rzekom\u0105 ofiar\u0119. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta by\u0142a zamieszana w afer\u0119, kt\u00F3ra wybuch\u0142a przed laty w jednej ze \u015Bl\u0105skich kopalni. Osaczona przez Mrockiego Weronika znowu si\u0119ga po narkotyki. Dzi\u0119ki wsparciu Adama udaje jej si\u0119 jednak zerwa\u0107 z na\u0142ogiem i pozby\u0107 si\u0119 k\u0142opotliwego znajomego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207819":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Piotr Kuci\u0144ski.
Z\u0142a krew
W domu na uboczu przetrzymywani s\u0105 uprowadzeni Ukrai\u0144cy. Zmusza si\u0119 ich do oddawania krwi. Detektywi docieraj\u0105 do ludzi, kt\u00F3rzy odbieraj\u0105 p\u0142ynne dostawy, s\u0105 oni jednak tylko po\u015Brednikami i nie znaj\u0105 personali\u00F3w swojego zleceniodawcy. Po kolejnej akcji Krystian u\u015Bwiadamia sobie, jak bardzo niebezpieczna jest jego praca. Boi si\u0119, \u017Ce kt\u00F3rego\u015B dnia osieroci syna. Dzieli si\u0119 swoimi obawami z Janem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207820":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Remiza
Zostaje zamordowany stra\u017Cak. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce by\u0142 prze\u015Bladowany przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 emocjonalnie dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra utrzymywa\u0142a, \u017Ce jest w nim zakochana. Od s\u0105siad\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna odsiedzia\u0142 wyrok w wi\u0119zieniu i mia\u0142 wiele kochanek. Natalia zaprasza na kolacj\u0119 Edyt\u0119 wraz z nowym ch\u0142opakiem. Na spotkaniu ma by\u0107 r\u00F3wnie\u017C obecny Kuba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207821":["Re\u017C.: Anna Strzy\u017Cewska, Jacek Majewski.
Przyjaciel
W lesie zostaje znaleziony syryjski ch\u0142opiec. Dziecko jest w bardzo z\u0142ym stanie. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opiec uciek\u0142 z r\u0105k porywaczy, kt\u00F3rzy nadal przetrzymuj\u0105 jego przyjaciela. Detektywi wpadaj\u0105 na trop m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry po\u015Bredniczy\u0142 w handlu dzie\u0107mi, mieszkaj\u0105cymi w obozach dla uchod\u017Ac\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207822":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Piotr Kuci\u0144ski.
Polowanie na kreta
Str\u00F3\u017Ce prawa przeprowadzaj\u0105 nalot na magazyn, z kt\u00F3rego korzysta gang handlarzy broni\u0105. Wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119. W trakcie strzelaniny, kt\u00F3ra si\u0119 wywi\u0105zuje, ginie jeden z policjant\u00F3w. Spraw\u0119 przejmuje wydzia\u0142 kryminalny. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd i Krystian. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Dagmarze sen zak\u0142\u00F3caj\u0105 odg\u0142osy dobiegaj\u0105ce z pobliskiego placu budowy. Olgierd proponuje kole\u017Cance, by na czas remontu przenios\u0142a si\u0119 do niego. Dagmara z rado\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74207823":["Re\u017C.: Matt Bettinelli-Olpin, Tyle Gillett.
Grace (Samara Weaving) wychodzi za m\u0105\u017C za Alexa (Mark O'Brien). M\u0119\u017Cczyzna nale\u017Cy do szanowanego i maj\u0119tnego rodu Le Domas\u00F3w. W ogromnej rodzinnej posiad\u0142o\u015Bci tu\u017C po ceremonii panna m\u0142oda dowiaduje si\u0119, \u017Ce rodzina ma pewien, do\u015B\u0107 ekscentryczny zwyczaj. Ka\u017Cdy nowy cz\u0142onek rodziny uczestniczy w zabawie w chowanego. Musi znale\u017A\u0107 sobie na tyle dobr\u0105 kryj\u00F3wk\u0119, by nikt go nie znalaz\u0142. Je\u015Bli jednak mu si\u0119 to nie uda, czeka go straszliwy los. Wkr\u00F3tce Grace zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce stawk\u0105 w upiornej grze jest jej \u017Cycie. W \u015Blad za dziewczyn\u0105, przemierzaj\u0105c\u0105 gigantyczn\u0105 rezydencj\u0119, pod\u0105\u017Caj\u0105 bogacze o z\u0142owieszczych zamiarach, kt\u00F3rzy \u015Bwi\u0119cie wierz\u0105, \u017Ce niedope\u0142nienie rytua\u0142u sprowadzi na ich klan nieszcz\u0119\u015Bcia i utrat\u0119 rodzinnej fortuny. To niepierwszy wyst\u0119p Samary Weaving w horrorze; gatunek tej staje si\u0119 jej specjalno\u015Bci\u0105. Aktorka gra\u0142a m.in. w \"Korpo\" i \"Opiekunce\". Za re\u017Cyseri\u0119 filmu odpowiadaj\u0105 stali wsp\u00F3\u0142pracownicy: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin i Chad Villell. Wyst\u0119puj\u0105cy w roli Daniela Le Domasa Adam Brody przyzna\u0142, \u017Ce gra na planie pe\u0142nym sztucznej krwi by\u0142a emocjonuj\u0105cym do\u015Bwiadczeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353906.jpg","",[]],"74207824":["Re\u017C.: Aneesh Chaganty.
Po przebudzeniu owdowia\u0142y David Kim (John Cho) odkrywa, \u017Ce jego szesnastoletnia c\u00F3rka Margot (Michelle La) nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po nocnej wizycie u kole\u017Canki. M\u0119\u017Cczyzna orientuje si\u0119, \u017Ce z dziewczyn\u0105 nie ma kontaktu i, zrozpaczony, zg\u0142asza zagini\u0119cie na policj\u0119. \u015Aledztwo otwiera detektyw Rosemary Vick (Debra Messing). Kiedy jednak po trzydziestu siedmiu godzinach dochodzenie nie przynosi oczekiwanych efekt\u00F3w, David postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy we w\u0142asne r\u0119ce. Zaczyna szuka\u0107 trop\u00F3w w komputerze c\u00F3rki. Wkr\u00F3tce odkrywa jej sekrety... Produkcja zdoby\u0142a dwie nagrody na Festiwalu Filmowym Sundance w 2018 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310993.jpg","",[]],"74207825":["Osa
Katarzyna \u015Bwi\u0119tuje urodziny. Podczas przyj\u0119cia kobieta zaczyna si\u0119 dusi\u0107 sokiem. M\u0105\u017C, wraz z c\u00F3rk\u0105, staraj\u0105 si\u0119 jej pom\u00F3c. Odkrywaj\u0105, \u017Ce w napoju by\u0142a osa, na kt\u00F3rej jad Katarzyna jest uczulona. Zaczynaj\u0105 si\u0119 problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74207826":["R\u0119ka awokado
Julia postanawia przedstawi\u0107 ukochanego rodzicom. Henryk jednak nie akceptuje wegetarianina interesuj\u0105cego si\u0119 buddyzmem. Nie wyra\u017Ca zgody na \u015Blub. Jego c\u00F3rka w ramach buntu odmawia jedzenia i picia. W ko\u0144cu jednak g\u0142owa rodziny przystaje na spotkanie zapoznawcze. W trakcie kolacji Henryk d\u0142awi si\u0119 kawa\u0142kiem mi\u0119sa na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce zostanie dziadkiem. Jego przysz\u0142y zi\u0119\u0107 stosuje chwyt Heimlicha. Z kolei ci\u0119\u017Carna Julia zaczyna skar\u017Cy\u0107 si\u0119 na b\u00F3l brzucha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74207827":["Opiekunka
Piotr i Magda postanawiaj\u0105 wypisa\u0107 swojego synka Stasia z przedszkola. Ch\u0142opiec bowiem bez przerwy przynosi do domu r\u00F3\u017Cne choroby. Para decyduje si\u0119 zatrudni\u0107 opiekunk\u0119. Wyb\u00F3r ma\u0142\u017Conk\u00F3w pada na emerytk\u0119 Eugeni\u0119. Piotr postanawia pozna\u0107 metody pracy nowej niani. Zwalnia si\u0119 z pracy i z ukrycia obserwuj kobiet\u0119. Nie zauwa\u017Ca jednak niczego niepokoj\u0105cego. Mimo to Sta\u015B wydaje si\u0119 coraz bardziej przera\u017Cony, gdy ma zosta\u0107 sam na sam ze swoj\u0105 niani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"74207828":["Inna
Rozw\u00F3dka Marta czeka na c\u00F3rk\u0119 w dniu jej urodzin. Ta zjawia si\u0119 w domu pod wp\u0142ywem alkoholu i \u015Brodk\u00F3w odurzaj\u0105cych, chocia\u017C wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142a k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. P\u00F3\u017Aniej atakuje swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119 z klasy. Maja nie m\u00F3wi matce o swoich k\u0142opotach z r\u00F3wie\u015Bnikami. Pewnego dnia wizyt\u0119 sk\u0142ada im ojciec nastolatki. Wyznaje, \u017Ce dowiedzia\u0142 si\u0119 o tym, i\u017C jego c\u00F3rka jest lesbijk\u0105. Dziewczyna wybiega z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74207829":["Pozw\u00F3l mi odej\u015B\u0107
B\u0142a\u017Cej \u017Cegna ojca, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie zmar\u0142. M\u0119\u017Cczyzna chorowa\u0142 na raka. Ca\u0142a rodzina jest pogr\u0105\u017Cona w \u017Ca\u0142obie. B\u0142a\u017Cej odkrywa, \u017Ce z mieszkania ojca znikn\u0119\u0142o opakowanie silnych \u015Brodk\u00F3w uspokajaj\u0105cych. Nie wierzy, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna przedawkowa\u0142. Zleca przeprowadzenie sekcji zw\u0142ok. Wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce jego brat, Pawe\u0142, ma spore d\u0142ugi, z mieszkania ojca znika te\u017C cenny obraz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2329509.jpg","",["JM"]],"74207626":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74207627":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74207628":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74207629":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74207630":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207631":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207632":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207633":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207634":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207635":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207636":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207637":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74207638":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207639":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207640":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207641":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207642":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207643":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74207644":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"74207645":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"74207646":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74207647":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"74207648":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"74207649":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74207309":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207310":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"74207311":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207312":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74207313":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207314":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74207315":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207316":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"74207317":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207319":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207321":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207322":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"74207323":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207324":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"74207325":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207326":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"74207327":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74207328":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74207329":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74207330":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74207331":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Joey bardzo cierpi, gdy\u017C rozsta\u0142 si\u0119 ze swoim wsp\u00F3\u0142lokatorem Chandlerem. Postanawia zrobi\u0107 wszystko, aby do niego wr\u00F3ci\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce Chandler te\u017C chcia\u0142by powrotu do dawnej sytuacji, ale mieszka ju\u017C z Eddiem. Tymczasem Phoebe, kt\u00F3ra uwielbia \u015Bpiewa\u0107 piosenki rockowe przy akompaniamencie gitary, zamierza wyda\u0107 p\u0142yt\u0119. Kiedy nagrywa teledysk z jedn\u0105 ze swoich piosenek, dowiaduje si\u0119, \u017Ce na ta\u015Bmie jest g\u0142os kogo\u015B innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352987.jpg","",[]],"74207332":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Monica i jej nowy partner prze\u017Cywaj\u0105 pierwsze problemy. Richard dowiaduje si\u0119 o poprzednich zwi\u0105zkach dziewczyny i dochodzi mi\u0119dzy nimi do k\u0142\u00F3tni. Joey by\u0142 bardzo zadowolony z roli dr. Ramoraya, kt\u00F3r\u0105 otrzyma\u0142 w znanym serialu. Zmienia zdanie po przeczytaniu niepochlebnej recenzji w pi\u015Bmie bran\u017Cowym. W tym samym czasie Rachel i Ross maj\u0105 bardzo podobne problemy co Monica i Richard. Chandler z kolei nie jest zachwycony swoim nowym wsp\u00F3\u0142lokatorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352987.jpg","",[]],"74207333":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Chandler twierdzi, \u017Ce jego nowy wsp\u00F3\u0142lokator, Eddie, musi si\u0119 wyprowadzi\u0107 i ca\u0142kiem powa\u017Cnie wprowadza t\u0119 decyzj\u0119 w czyn. Joey skwapliwie wykorzystuje okazj\u0119 i na nowo zamieszkuje z Chandlerem. Tymczasem Monica i Rachel popadaj\u0105 w zadum\u0119 nad tym, co im opowiedzia\u0142a Phoebe po lekturze pewnej ksi\u0105\u017Cki o psychice wsp\u00F3\u0142czesnych kobiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352987.jpg","",[]],"74207334":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Joey i Chandler musz\u0105 przyzna\u0107, \u017Ce Richard wywiera na nich pozytywne wra\u017Cenie. Rachel nie jest zachwycona post\u0119powaniem Rossa. Nie podoba si\u0119 jej, \u017Ce zaczyna on planowa\u0107 ich przysz\u0142e \u017Cycie. Phoebe jest sfrustrowana. Matka nie pozwala\u0142a jej w dzieci\u0144stwie ogl\u0105da\u0107 smutnych fragment\u00F3w w filmach. Dlatego kobieta dopiero teraz odkrywa, \u017Ce nie wszystkie filmy maj\u0105 szcz\u0119\u015Bliwe zako\u0144czenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352987.jpg","",[]],"74207335":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"74207336":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74207337":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74207338":["Przyjaciele organizuj\u0105 powt\u00F3rk\u0119 z balu maturalnego na dachu ich bloku. Sheldon czuje si\u0119 zobowi\u0105zany do uczestniczenia we wszystkich tradycyjnych zwi\u0105zanych z balem.","","",[]],"74207339":["Sheldon wpada w panik\u0119, poniewa\u017C Leonard ma operacj\u0119 nosa. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice Raja w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodz\u0105, Howard i Bernadette postanawiaj\u0105 popracowa\u0107 nad swoim ma\u0142\u017Ce\u0144stwem.","","",[]],"74207340":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74207341":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74207342":["Sheldon i Raj przeprowadzaj\u0105 nietypowy eksperyment. Chc\u0105 si\u0119 przekona\u0107, czy s\u0105 odporni na wysokie temperatury i swoje towarzystwo. Aby to sprawdzi\u0107, schodz\u0105 g\u0142\u0119boko pod ziemi\u0119.","","",[]],"74207343":["Koledzy pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c Penny, kt\u00F3ra nie mo\u017Ce poradzi\u0107 sobie z nachodz\u0105cym j\u0105 lekarzem.","","",[]],"74207344":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74207345":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74207346":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74207347":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74207348":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74207349":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"74207350":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74207424":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74207425":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74207426":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74207427":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"74207428":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"74207429":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"74207430":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"74207431":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"74207432":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"74207433":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74207434":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"74207435":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"74207436":["Prowadz\u0105cy zaprezentuj\u0105 najbardziej popularne koncerty disco polo. Pojawi\u0105 si\u0119 relacje z topowych festiwali, z Mr\u0105gowa, Ostr\u00F3dy, Olsztyna, \u0141odzi czy Augustowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410587.jpg","",[]],"74207437":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"74207438":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"74207439":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"74207440":["W programie fani us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje disco polo i dance, kt\u00F3re mo\u017Cna us\u0142ysze\u0107 na imprezach. Zar\u00F3wno w klubach jak i na dyskotekach, a tak\u017Ce na dom\u00F3wkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399351.jpg","",[]],"74207441":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404022.jpg","",[]],"74207442":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404023.jpg","",[]],"74207443":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74207290":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74207291":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74207292":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"74207293":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74207294":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"74207295":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74207296":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74207297":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"74207298":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"74207299":["Prow.: Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska.
Program, kt\u00F3ry pozwala mi\u0142o\u015Bnikom disco polo by\u0107 na bie\u017C\u0105co z najnowszymi hitami muzycznymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399345.jpg","",[]],"74207300":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"74207301":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"74207302":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74207303":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74207304":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74207305":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74207306":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"74207307":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"74207308":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74207948":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207949":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207950":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207951":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207952":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207953":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74207954":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74207955":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74207956":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74207957":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74207958":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74207959":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74207960":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74207830":["Ekipa z Ameryki Po\u0142udniowej od pewnego czasu nale\u017Cy do grona ulubionych rywali Polak\u00F3w. Je\u015Bli podopieczni Nikoli Grbicia pokonaj\u0105 Argenty\u0144czyk\u00F3w w ramach turnieju w Lublanie, odnios\u0105 nad nimi ju\u017C \u00F3sme zwyci\u0119stwo z rz\u0119du!","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317223.jpg","",[]],"74207831":["Prow.: Marcin Lepa, Szymon Rojek, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Specjalny program na temat wydarze\u0144 Euro 2024. W magazynie znajd\u0105 si\u0119 interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragment\u00F3w mecz\u00F3w. Eksperci w studiu drobiazgowo om\u00F3wi\u0105 wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Nie zabraknie ciekawostek i wywiad\u00F3w z bohaterami czempionatu. Sta\u0142ymi go\u015B\u0107mi s\u0105 byli reprezentanci Polski: Maciej \u017Burawski, Tomasz Hajto, Marek Citko oraz dziennikarz Roman Ko\u0142to\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427506.jpg","",[]],"74262792":["Nasze panie awansowa\u0142y do turnieju fina\u0142owego w Bangkoku w znakomitym stylu. D\u0142ugo by\u0142y niepokonane, a dwie pora\u017Cki ponios\u0142y dopiero w ostatnim turnieju eliminacyjnym, ulegaj\u0105c bezkonkurencyjnym Brazylijkom i mocnym Chinkom. Z obro\u0144czyniami trofeum w tym sezonie jeszcze nie rywalizowa\u0142y. Turcja to w ostatnich latach czo\u0142owa dru\u017Cyna \u015Bwiata, ale Polki pokaza\u0142y ju\u017C nie raz, \u017Ce niestraszny im \u017Caden przeciwnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"74207834":["W\u015Br\u00F3d p\u00F3\u0142finalistek tegorocznej Ligi Narod\u00F3w brakuje Amerykanek, wicemistrzy\u0144 z ubieg\u0142ego sezonu - Chinek, a tak\u017Ce obro\u0144czy\u0144 tytu\u0142u - Turczynek. Z\u0142ote medalistki igrzysk olimpijskich w Tokio zosta\u0142y wyeliminowane przez W\u0142oszki. Reprezentacja Pa\u0144stwa \u015Arodka przegra\u0142a z Japoni\u0105, a ekip\u0119 znad Bosforu pokona\u0142y znakomicie dysponowane Bia\u0142o-Czerwone. Grono p\u00F3\u0142finalistek uzupe\u0142niaj\u0105 Brazylijki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"74207835":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"74207836":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"74207837":["Przed rokiem w fazie grupowej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwoni musieli uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Serb\u00F3w. Polacy nie zdo\u0142ali w\u00F3wczas nawet urwa\u0107 seta zespo\u0142owi z Ba\u0142kan\u00F3w. Jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wzi\u0119li odwet na rywalach, pokonuj\u0105c ich trzy miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej podczas mistrzostw Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427836.jpg","",[]],"74207838":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"74207839":["Pojedynek dw\u00F3ch czo\u0142owych dru\u017Cyn rozgrywek. Mo\u017Cliwe, \u017Ce wynik tego spotkania rozstrzygnie, kt\u00F3ra z tych ekip zako\u0144czy faz\u0119 grupow\u0105 na pierwszym miejscu. Wi\u0119cej szans na zwyci\u0119stwo eksperci daj\u0105 mistrzom \u015Bwiata, ale S\u0142owe\u0144cy nie stoj\u0105 na straconej pozycji. Pokazali, \u017Ce umiej\u0105 wygrywa\u0107 z bardzo silnymi zespo\u0142ami, o czym dosadnie przekonali si\u0119 Bia\u0142o-Czerwoni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336854.jpg","",[]],"74309280":["Przed rokiem w fazie grupowej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwoni musieli uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Serb\u00F3w. Polacy nie zdo\u0142ali w\u00F3wczas nawet urwa\u0107 seta zespo\u0142owi z Ba\u0142kan\u00F3w. Jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wzi\u0119li odwet na rywalach, pokonuj\u0105c ich trzy miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej podczas mistrzostw Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427836.jpg","",[]],"74207840":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"74207841":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388225.jpg","",["N"]],"74207842":["W swoim ostatnim spotkaniu w fazie grupowej nasi zachodni s\u0105siedzi zmierz\u0105 si\u0119 z zespo\u0142em, kt\u00F3ry w dw\u00F3ch pierwszych turniejach dostarcza\u0142 tylko punkt\u00F3w przeciwnikom. Zobaczymy, czy podopieczni Micha\u0142a Winiarskiego wywi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z roli faworyt\u00F3w i pokonaj\u0105 mizernie prezentuj\u0105cych si\u0119 Pers\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"74207843":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388225.jpg","",["N"]],"74207844":["Dla obu dru\u017Cyn b\u0119dzie to ostatni mecz w turnieju w Manili i w ca\u0142ej fazie interkontynentalnej Ligi Narod\u00F3w. Kanadyjczycy dobrym wyst\u0119pem w starciu z Holendrami chc\u0105 przypiecz\u0119towa\u0107 awans do fina\u0142\u00F3w rozgrywek, kt\u00F3re w dniach 27-30 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 w \u0141odzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"74322716":["O zwyci\u0119stwo w Halle walczy ju\u017C tylko o\u015Bmiu zawodnik\u00F3w. Jednym z nich jest Hubert Hurkacz. Wroc\u0142awianin awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u zapewni\u0142 sobie, pokonuj\u0105c Jamesa Duckwortha 7:6, 6:4. Przed nim starcie z Marcosem Gironem, kt\u00F3ry w drugiej rundzie wygra\u0142 z Matteo Berrettinim 3:6, 6:4, 6:3. B\u0119dzie to drugi pojedynek tych tenisist\u00F3w w historii. W 2021 roku podczas Wimbledonu g\u00F3r\u0105 by\u0142 Polak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74207846":["W 2022 roku z triumfu w Halle cieszy\u0142 si\u0119 Hubert Hurkacz. Tak\u017Ce w trwaj\u0105cej edycji wroc\u0142awianin radzi sobie bardzo dobrze. Najpierw pokona\u0142 Flavia Cobollego, odnosz\u0105c przy okazji swoje dwusetne zwyci\u0119stwo w cyklu ATP. Nast\u0119pnie wygra\u0142 z Jamesem Duckworthem i Marcosem Gironem. O awans do fina\u0142u powalczy z Alexandrem Zverevem, obecnie czwartym tenisist\u0105 w rankingu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74207847":["Reprezentacja Brazylii w tej edycji Ligi Narod\u00F3w nie dozna\u0142a jeszcze pora\u017Cki. W fazie interkontynentalnej podopieczne Jose Roberta Guimaraesa rozstrzygn\u0119\u0142y na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 wszystkie dwana\u015Bcie spotka\u0144, a w pierwszym meczu turnieju fina\u0142owego w Bangkoku pokona\u0142y gospodynie, Tajki, 3:0. Teraz na ich drodze stan\u0105 Japonki, kt\u00F3re w \u0107wier\u0107finale w trzech setach rozprawi\u0142y si\u0119 ze srebrnymi medalistkami poprzedniej edycji rozgrywek, Chinkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"74207848":["O pierwsze miejsce w finale pi\u0105tej edycji Ligi Narod\u00F3w zawalcz\u0105 W\u0142oszki i Polki. Zesp\u00F3\u0142 z P\u00F3\u0142wyspu Apeni\u0144skiego awans do najlepszej czw\u00F3rki rozgrywek zawdzi\u0119cza zwyci\u0119stwu w trzech setach nad reprezentacj\u0105 Stan\u00F3w Zjednoczonych. Bia\u0142o-Czerwone natomiast pokona\u0142y broni\u0105ce tytu\u0142u Turczynki 3:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"74207849":["Karawana UFC zawita\u0142a do Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Pocz\u0105tkowo w walce wieczoru by\u0142y mistrz w kategorii \u015Bredniej Robert Whittaker mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Chamzatem Czimajewem, ale jego rywal musia\u0142 wycofa\u0107 si\u0119 z powodu choroby. Zast\u0105pi\u0142 go Ikram Aliskerov, kt\u00F3ry w zawodowej karierze przegra\u0142 do tej pory tylko jeden z szesnastu pojedynk\u00F3w. W programie gali znalaz\u0142y si\u0119 tak\u017Ce m.in. starcia Siergieja Paw\u0142owicza z Aleksandrem Wo\u0142kowem, Kelvina Gasteluma z Danielem Rodriguezem czy Johnny'ego Walkera z Volkanem Oezdemirem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429715.jpg","",[]],"74207850":["W\u015Br\u00F3d p\u00F3\u0142finalistek tegorocznej Ligi Narod\u00F3w brakuje Amerykanek, wicemistrzy\u0144 z ubieg\u0142ego sezonu - Chinek, a tak\u017Ce obro\u0144czy\u0144 tytu\u0142u - Turczynek. Z\u0142ote medalistki igrzysk olimpijskich w Tokio zosta\u0142y wyeliminowane przez W\u0142oszki. Reprezentacja Pa\u0144stwa \u015Arodka przegra\u0142a z Japoni\u0105, a ekip\u0119 znad Bosforu pokona\u0142y znakomicie dysponowane Bia\u0142o-Czerwone. Grono p\u00F3\u0142finalistek uzupe\u0142niaj\u0105 Brazylijki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"74207851":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"74207852":["O zwyci\u0119stwo w Halle walczy ju\u017C tylko o\u015Bmiu zawodnik\u00F3w. Polscy kibice mieli nadzieje, \u017Ce w tym gronie nie zabraknie Huberta Hurkacza, kt\u00F3ry cieszy\u0142 si\u0119 z wygranej w tym turnieju w 2022 roku. Wroc\u0142awianin spe\u0142ni\u0142 ich oczekiwania. Awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u zapewni\u0142 sobie, pokonuj\u0105c Jamesa Duckwortha 7:6, 6:4. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w tej rundy zawod\u00F3w jest tak\u017Ce Alexander Zverev. Niemiec w poprzednim meczu pokona\u0142 Lorenza Sonego 6:4, 7:6.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428816.jpg","",[]],"74207853":["Zawody w tureckiej Antalyi stanowi\u0105 trzeci\u0105 faz\u0119 Pucharu \u015Awiata 2024. Dla najlepszych \u0142ucznik\u00F3w i \u0142uczniczek b\u0119dzie to zarazem ostatnia okazja, by wywalczy\u0107 awans do fina\u0142u Pucharu \u015Awiata, kt\u00F3ry jeszcze w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2419665.jpg","",[]],"74207854":["Atleci szlifuj\u0105 form\u0119 do zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 wielkimi krokami IO. Na obiekcie w Bydgoszczy zobaczymy kilka polskich gwiazd \u015Bwiatowego formatu. W biegu na 400 m pa\u0144 wystartuje mi\u0119dzy innymi nasza nadzieja na olimpijski medal Natalia Kaczmarek. Na starcie biegu na 100 m ma pojawi\u0107 si\u0119 wracaj\u0105ca do formy wieloboistka Adrianna Su\u0142ek-Schubert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"74207855":["Ju\u017C na etapie p\u00F3\u0142fina\u0142\u00F3w sta\u0142o si\u0119 jasne, \u017Ce w decyduj\u0105cym spotkaniu pozna\u0144skich zawod\u00F3w b\u0119dziemy \u015Bwiadkami polsko-argenty\u0144skiego pojedynku. W pierwszym p\u00F3\u0142finale zmierzyli si\u0119 bowiem Genaro Alberto Olivieri i Camilo Ugo Carabelli, a w drugim Maks Ka\u015Bnikowski i Kamil Majchrzak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74309281":["Rozgrywany na kortach trawiastych turniej przed rokiem pad\u0142 \u0142upem Alexandra Bublika z Kazachstanu. Rok wcze\u015Bniej z triumfu w Halle cieszy\u0142 si\u0119 Hubert Hurkacz. Obaj tenisi\u015Bci znale\u017Ali si\u0119 na li\u015Bcie startowej tak\u017Ce w tym sezonie. Polak b\u0119dzie rozstawiony z numerem pi\u0105tym. Z jedynk\u0105 zagra Jannik Sinner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74218111":["Zawody w tureckiej Antalyi stanowi\u0105 trzeci\u0105 faz\u0119 Pucharu \u015Awiata 2024. Dla najlepszych \u0142ucznik\u00F3w i \u0142uczniczek b\u0119dzie to zarazem ostatnia okazja, by wywalczy\u0107 awans do fina\u0142u Pucharu \u015Awiata, kt\u00F3ry jeszcze w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200093.jpg","",[]],"74207858":["Przed rokiem w fazie grupowej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwoni musieli uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Serb\u00F3w. Polacy nie zdo\u0142ali w\u00F3wczas nawet urwa\u0107 seta zespo\u0142owi z Ba\u0142kan\u00F3w. Jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wzi\u0119li odwet na rywalach, pokonuj\u0105c ich trzy miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej podczas mistrzostw Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427836.jpg","",[]],"74309282":["Rozgrywany na kortach trawiastych turniej przed rokiem pad\u0142 \u0142upem Alexandra Bublika z Kazachstanu. Rok wcze\u015Bniej z triumfu w Halle cieszy\u0142 si\u0119 Hubert Hurkacz. Obaj tenisi\u015Bci znale\u017Ali si\u0119 na li\u015Bcie startowej tak\u017Ce w tym sezonie. Polak b\u0119dzie rozstawiony z numerem pi\u0105tym. Z jedynk\u0105 zagra Jannik Sinner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74207860":["W najciekawszej walce wieczoru w kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Marcin Sianos i Patryk Dubiela. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji wykona ogromny krok w kierunku pojedynku o mistrzowski pas Babilon MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"74207861":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"74207862":["Gwo\u017Adziem programu gali w Ostrowie Wielkopolskim b\u0119dzie walka Marcina \u0141azarza z Bartoszem Szewczykiem o pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W klatce zmierz\u0105 si\u0119 te\u017C m.in. Kamil Kraska i debiutant w federacji FEN Aslambek Arsamikov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"74207863":["W walce wieczoru gali w Birmingham zobaczymy starcie niepokonanego Nathana Heaneya. Angielski bokser stoczy\u0142 w karierze 18 walk, kt\u00F3re wygra\u0142, a\u017C 6 z nich ko\u0144czy\u0142 nokautem. Zmierzy si\u0119 Bradem Paulsem, kt\u00F3ry mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 tak\u0105 sam\u0105 liczb\u0105 zwyci\u0119stw i tylko jedn\u0105 pora\u017Ck\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"74207864":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"74322717":["Ju\u017C na etapie p\u00F3\u0142fina\u0142\u00F3w sta\u0142o si\u0119 jasne, \u017Ce w decyduj\u0105cym spotkaniu pozna\u0144skich zawod\u00F3w b\u0119dziemy \u015Bwiadkami polsko-argenty\u0144skiego pojedynku. W pierwszym p\u00F3\u0142finale zmierzyli si\u0119 bowiem Genaro Alberto Olivieri i Camilo Ugo Carabelli, a w drugim Maks Ka\u015Bnikowski i Kamil Majchrzak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74322718":["Pora wy\u0142oni\u0107 najlepszy duet turnieju ATP Challenger w Poznaniu. Zwyci\u0119zcy opuszcz\u0105 Polsk\u0119 bogatsi o 10 tys. euro, a ich konta w rankingu zasili 75 punkt\u00F3w. Rok temu triumf przypad\u0142 Karolowi Dzewieckiemu i Petrowi Nouzie. W finale tegorocznej ods\u0142ony zabraknie polskich tenisist\u00F3w, kt\u00F3rzy odpadli na etapie \u0107wier\u0107fina\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74207867":["Do\u015Bwiadczony Edson Barboza ma za sob\u0105 udany rok. W ci\u0105gu poprzednich dwunastu miesi\u0119cy dwa razy wychodzi\u0142 z klatki jako zwyci\u0119zca. Najpierw pokona\u0142 przez nokaut Billy'ego Quarantillo, p\u00F3\u017Aniej jednog\u0142o\u015Bn\u0105 decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Sodiqa Yusuffa. Teraz zmierzy si\u0119 z niepokonanym w zawodowej karierze Leronem Murphym. 32-letni Anglik wygra\u0142 13 pojedynk\u00F3w, w tym siedem przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"74207868":["Podczas gali Rocky Boxing Night w Koszalinie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 dwaj przedstawiciele kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej. Stawk\u0105 pojedynku Adama Kownackiego z Kacprem Meyn\u0105 b\u0119dzie presti\u017Cowy tytu\u0142 mistrza Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404968.jpg","",["N"]],"74207869":["Gal\u0119 w Bielsku-Bia\u0142ej u\u015Bwietni pojedynek Adriana B\u0142eszy\u0144skiego z Filipem Tomczakiem. Stawk\u0105 ich konfrontacji b\u0119dzie tymczasowy pas mistrzowski kategorii \u015Bredniej. W co-main evencie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Kamil Warzybok i Pawe\u0142 Polity\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"74207870":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74207871":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"74207872":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74207873":["W Legnicy odb\u0119dzie si\u0119 pierwsza gala nowo powsta\u0142ej federacji kickboxingu - KFN. Dojdzie podczas niej do sze\u015Bciu walk mistrzostw Polski K-1 oraz pi\u0119ciu star\u0107 zawodowych. Kibice zobacz\u0105 m.in. pojedynki Mohammada El-Mira z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Piotra Tomalskiego z Danielem Majk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"74207874":["Przypomnienie gali, kt\u00F3ra odby\u0142a 16 grudnia 2022 roku w Szczecinie. W najwa\u017Cniejszej walce imprezy Kacper Formela zmierzy\u0142 si\u0119 z Pedrem Nombre, a jej stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski FEN w kategorii pi\u00F3rkowej. Pierwotnie Polak mia\u0142 rywalizowa\u0107 z Matheusem Pereir\u0105, ale Brazylijczyk dozna\u0142 kontuzji eliminuj\u0105cej go z zawod\u00F3w. Podczas FEN 43 kibice zobaczyli tak\u017Ce starcia m.in. Wojciecha Kawy z Arkadiuszem Pa\u0142kowskim, Mateusza Olecha z Micha\u0142em Piwowarskim oraz Kamila Gniadka z Jackiem Bednorzem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"74207772":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227884.jpg","",[]],"74207773":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"74207774":["\u015Awierszcz Kazio
Ma\u0142e \u015Bwierszcze pod okiem profesora ucz\u0105 si\u0119 gra\u0107 na skrzypcach. Uwa\u017Cnie s\u0142uchaj\u0105 jego uwag. Tylko Kazio pr\u00F3buje unikn\u0105\u0107 nauki. Zaczyna nawet symulowa\u0107 chorob\u0119. Udaje, \u017Ce ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 staje si\u0119 jednak bardziej pilny. Wkr\u00F3tce tak\u017Ce i on mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107, \u017Ce pi\u0119knie gra na skrzypcach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74207775":["Konkurs pi\u0119kno\u015Bci
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki organizuj\u0105 konkurs pi\u0119kno\u015Bci i wdzi\u0119ku. Wszyscy z podziwem obserwuj\u0105, jak panna Motylk\u00F3wna ta\u0144czy. Wiele os\u00F3b s\u0105dzi, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ona zdob\u0119dzie pierwsze miejsce w rywalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74207776":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"74207777":["Ma\u0142gorzata i Stanis\u0142aw wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci, w tym niepe\u0142nosprawn\u0105 c\u00F3rk\u0105, mieszkaj\u0105 na wsi pod Warszaw\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zarabia na rodzin\u0119 pracami dorywczymi. Miesi\u0119cznie maj\u0105 na \u017Cycie jedynie 1200 z\u0142. W wojew\u00F3dztwie dolno\u015Bl\u0105skim mieszkaj\u0105 Marlena i Micha\u0142 wraz z dw\u00F3jk\u0105 pociech. Kobieta jest obecnie na urlopie macierzy\u0144skim, wcze\u015Bniej by\u0142a zatrudniona w bran\u017Cy finansowej. Jej m\u0105\u017C z kolei prowadzi zesp\u00F3\u0142 muzyczny. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi oko\u0142o 16 tys. z\u0142. Ma\u0142\u017Conkowie uwielbiaj\u0105 dalekie podr\u00F3\u017Ce. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak poradz\u0105 sobie w innych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74207778":["Rodzina Katarzyny i Marcina z okolic Gr\u00F3jca prowadzi skromne \u017Cycie. Kobieta wychowuje czworo dzieci, natomiast m\u0119\u017Cczyzna stara si\u0119 znajdowa\u0107 jakie\u015B prace dorywcze i pomaga \u017Conie. Miesi\u0119cznie rodzina wraz ze wszystkimi \u015Bwiadczeniami ma do dyspozycji oko\u0142o 2,5 tys. z\u0142. Hanna i pochodz\u0105cy ze Stan\u00F3w Zjednoczonych John mieszkaj\u0105 w \u0141odzi. \u0141\u0105cznie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 40 tys. z\u0142. Lubi\u0105 rozpieszcza\u0107 dzieci drogimi prezentami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74207779":["Stryjek z Ameryki
Majka zdecydowa\u0142a si\u0119 zdawa\u0107 na dziennikarstwo. Boi si\u0119 jednak powiedzie\u0107 o tym tacie, kt\u00F3ry nie znosi dziennikarzy i chce, \u017Ceby c\u00F3rka studiowa\u0142a handel zagraniczny. Anka i Majka go przekona\u0107 do tego pomys\u0142u. Na obiad podaj\u0105 mu jego ulubione danie - kaczk\u0119 z jab\u0142kami. Dodatkowo na stole znajduje si\u0119 czeskie piwo. Wobec takich argument\u00F3w Jacek \u0142agodnieje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"74207780":["Rodzinna tajemnica
Majka postanawia studiowa\u0107 dziennikarstwo. Poniewa\u017C jednak Jacek nie znosi dziennikarzy i chcia\u0142by, \u017Ceby jego c\u00F3rka studiowa\u0142a handel zagraniczny, dziewczyna boi si\u0119 mu powiedzie\u0107 o swojej decyzji. Wsp\u00F3lnie z matk\u0105 pr\u00F3buj\u0105 zdoby\u0107 przychylno\u015B\u0107 g\u0142owy domu. Zaczynaj\u0105 od podania mu na obiad ulubionej kaczki z jab\u0142kami i czeskiego piwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"74207781":["Nel na rolkach
Romek i Filip staraj\u0105 si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 ojca, by kupi\u0142 im \u0142y\u017Cworolki. Tymczasem dziewczynki znajduj\u0105 w gazecie og\u0142oszenie o castingu na odtw\u00F3rczyni\u0119 g\u0142\u00F3wnej roli w filmie \"W pustyni i w puszczy\". Chc\u0105 wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142. Anka nakazuje im jednak, \u017Ceby, zanim rozpoczn\u0105 karier\u0119 aktorsk\u0105, najpierw przeczyta\u0142y ksi\u0105\u017Ck\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"74207782":["Bania z poezj\u0105
S\u0105siadka Alutka robi dziewczynkom wyk\u0142ad o \"naturalnych potrzebach kobiet\". Przem\u00F3wienie przerywa wej\u015Bcie zdenerwowanego Jacka. S\u0105siadka prosi go, \u017Ceby zaj\u0105\u0142 si\u0119 sprzeda\u017C\u0105 tomiku jej poezji. Ta wiadomo\u015B\u0107 doprowadza Ank\u0119 do bia\u0142ej gor\u0105czki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",[]],"74207783":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74207784":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74207785":["Wielki komputer","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207786":["Starcie tytan\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207787":["Niesko\u0144czona przestrze\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207788":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74207789":["Re\u017C.: Gavin Hood.
Sta\u015B (Adam Fidusiewicz) i Nel (Karolina Sawka), dzieci europejskich in\u017Cynier\u00F3w pracuj\u0105cych w Egipcie, pod nieobecno\u015B\u0107 ojc\u00F3w zostaj\u0105 uprowadzone z domu w Kairze na pustyni\u0119. Wkr\u00F3tce maj\u0105 zosta\u0107 przewiezione do obozu arabskiego przyw\u00F3dcy, Mahdiego. Ojciec Stasia, in\u017Cynier Tarkowski (Artur \u017Bmijewski) odkrywa, \u017Ce dzieci zosta\u0142y porwane i natychmiast rusza w po\u015Bcig, ale nadci\u0105gaj\u0105ca burza piaskowa udaremnia poszukiwania. Dzieci docieraj\u0105 z porywaczami do Chartumu, zaj\u0119tego przez armi\u0119 Mahdiego. W twierdzy szerz\u0105 si\u0119 epidemie, a \u015Bmier\u0107 zbiera bogate \u017Cniwo. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra okazuje porwanym \u017Cyczliwo\u015B\u0107 jest Grek Kaliopulli (Krzysztof Kowalewski). Ale nawet on nie potrafi ich uwolni\u0107. Sytuacj\u0119 komplikuje choroba Nel, wyczerpanej po trudach w\u0119dr\u00F3wki przez pustyni\u0119. Sta\u015B i Nel pod nadzorem swoich porywaczy, w tym r\u00F3wnie\u017C zdrajcy, Chamisa (Konrad Imiela) opuszczaj\u0105 ponury Chartum. Ch\u0142opiec troszczy si\u0119 o coraz bardziej chor\u0105 Nel. Od Kaliopulliego dostaje chinin\u0119 - bezcenne lekarstwo, kt\u00F3re mo\u017Ce uratowa\u0107 dziewczynce \u017Cycie. Z pomoc\u0105 przychodzi te\u017C dzieciom para niewolnik\u00F3w: Mea (Lingile Shongwe) i Kali (Mzwandile Ngubeni), kt\u00F3rzy r\u00F3wnie\u017C zostali porwani przez ludzi Mahdiego i byli wi\u0119zieni w twierdzy. Podczas podr\u00F3\u017Cy karawana natyka si\u0119 na wyg\u0142odnia\u0142ego lwa. Sta\u015B proponuje, \u017Ce zastrzeli gro\u017Ane zwierz\u0119. Przera\u017Ceni Arabowie godz\u0105 si\u0119 na to. Korzystaj\u0105c z okazji ch\u0142opak zabija r\u00F3wnie\u017C porywaczy. Ciesz\u0105c si\u0119 odzyskan\u0105 wolno\u015Bci\u0105 Sta\u015B, Nel, Kali i Mea ruszaj\u0105 w drog\u0119 do domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237045.jpg","",["N"]],"74207790":["Re\u017C.: Sam Raimi.
\u017Bycie prywatne studenta Petera Parkera (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy z zagra\u017Caj\u0105cymi mieszka\u0144com Nowego Jorku przest\u0119pcami, nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Traci kolejn\u0105 ju\u017C prac\u0119. Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), w kt\u00F3rej jest zakochany, robi karier\u0119 jako aktorka i planuje wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za s\u0142ynnego astronaut\u0119, Johna Jamesona (Daniel Gillies), syna niech\u0119tnego cz\u0142owiekowi paj\u0105kowi J. Jonaha Jamesona (J.K. Simmons), redaktora naczelnego gazety \"Daily Bugle\". Peter jest zniech\u0119cony - zamierza porzuci\u0107 rol\u0119 superbohatera i rozpocz\u0105\u0107 normalne \u017Cycie. Psuj\u0105 si\u0119 te\u017C jego relacje z przyjacielem, bogatym biznesmenem Harrym Osbornem (James Franco), kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 ojca. O tragedi\u0119 t\u0119 obwinia Spider-Mana. Chce si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Aby osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, zawiera uk\u0142ad z doktorem Otto Octaviusem (Alfred Molina) - pomo\u017Ce mu w jego eksperymentach, je\u015Bli on schwyta i dostarczy mu cz\u0142owieka paj\u0105ka. Dzia\u0142ania naukowca szybko wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli. Przeistacza si\u0119 on w Doktora Octopusa. Mieszka\u0144cy miasta s\u0105 w niebezpiecze\u0144stwie. Wkr\u00F3tce Octopus porywa Mary Jane. Peter zn\u00F3w musi przeobrazi\u0107 si\u0119 w Spider-Mana, by ocali\u0107 nie tylko nowojorczyk\u00F3w, ale i swoj\u0105 ukochan\u0105. Sequel filmu o przygodach cz\u0142owieka paj\u0105ka, bohatera komiks\u00F3w stworzonego przez Stana Lee i Steve'a Ditko, nakr\u0119cony przez Sama Raimiego, kt\u00F3ry wyre\u017Cyserowa\u0142 tak\u017Ce pierwsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427382.jpg","",["N"]],"74207791":["Szczeg\u00F3\u0142owa analiza kilku tragicznych wypadk\u00F3w, po kt\u00F3rych wyci\u0105gni\u0119to wnioski wa\u017Cne dla budowy i u\u017Cytkowania kolei linowych. One i wyci\u0105gi to codzienny \u015Brodek transportu dla mieszka\u0144c\u00F3w i turyst\u00F3w w wielu g\u00F3rzystych miejscach na \u015Bwiecie. Ich w\u0142a\u015Bciwa konserwacja oraz sumienne przegl\u0105dy zapobiegaj\u0105 awariom oraz zapewniaj\u0105 bezpiecze\u0144stwo osobom z nich korzystaj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411252.jpg","",[]],"74207792":["Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o spektakularnych katastrofach na morzu, w powietrzu oraz na orbicie oko\u0142oziemskiej. Szczeg\u00F3\u0142owo analizuj\u0105 ich przyczyn oraz opisuj\u0105 tragiczne zdarzenia sekunda po sekundzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411048.jpg","",[]],"74207793":["Tym razem prowadz\u0105ca ugotuje zielony barszcz ukrai\u0144ski, podobny troch\u0119 do szczawiowej, ale z wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015Bci\u0105 zieleniny. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda risotto z kurczakiem, szparagami i oscypkiem. Na deser Ewa zaserwuje lody o smaku zielonego karmelu. Baz\u0105 do ich przygotowania b\u0119dzie w\u0142asnor\u0119cznie przyrz\u0105dzony kajmak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145357.jpg","",["N"]],"74207794":["Fina\u0142owy odcinek \"SuperLudzi\" rozpocznie reporta\u017C na temat dru\u017Cyny amp futbollowej - Gloria Varsovia. W dalszej cz\u0119\u015Bci programu autorzy przedstawi\u0105 relacj\u0119 z Wheelmageddonu, czyli ekstremalnego, terenowego wy\u015Bcigu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74207795":["W programie sylwetki dw\u00F3ch bohater\u00F3w - Tomasza Kowalskiego i Adriana Castro. Tomasz to utalentowany wokalista, zwyci\u0119zca czwartej edycji programu \"Tylko muzyka. Must be the music\". By\u0142 on tak\u017Ce zapalonym motocyklist\u0105, jednak kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi i obecnie je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim. Mimo to uda\u0142o mu si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do swojej pasji i obecnie znowu nagrywa piosenki wraz ze swoim zespo\u0142em. Walczy tak\u017Ce o powr\u00F3t do zdrowia poprzez codzienn\u0105 rehabilitacj\u0119 i treningi aikido. Drugi bohater - Adrian Castro - tak\u017Ce zosta\u0142 niepe\u0142nosprawny wskutek wypadku na motocyklu. Obecnie uprawia szermierk\u0119 na w\u00F3zkach i jest jednym z najlepszych zawodnik\u00F3w na \u015Bwiecie. Ma ju\u017C na swoim koncie olimpijski br\u0105z, o kt\u00F3ry pojedynkowa\u0142 si\u0119 z przysz\u0142ym te\u015Bciem. Nie traci jednak nadziei na z\u0142oto. Dzi\u0119ki szermierce pozna\u0142 tak\u017Ce swoj\u0105 narzeczon\u0105. Na zako\u0144czenie programu Izabela Sopalska-Rybak z fundacji \"Kulawa Warszawa\" powie, jak nale\u017Cy zachowywa\u0107 si\u0119 w kontaktach z osobami poruszaj\u0105cymi si\u0119 na w\u00F3zkach inwalidzkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74207796":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74207797":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74207798":["Adam 'Rudy' nie odczuwa ju\u017C w Bieszczadach tej wsp\u00F3lnoty, kt\u00F3ra by\u0142a dawniej. Bogdan 'Wazon' w ko\u0144cu uchwyci\u0142 na zdj\u0119ciu rysia. Zdarza si\u0119, \u017Ce Andrzej 'Hos' suszy pranie przez kilka miesi\u0119cy. Janek 'Samolot' od momentu, gdy sta\u0142 si\u0119 abstynentem, zacz\u0105\u0142 gra\u0107 w warcaby. Hania z Krzysztofem Brossem chc\u0105 \u017Cy\u0107 zgodnie z wymogami cywilizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74207799":["Janek wyci\u0105\u0142 kiedy\u015B drzewo buk o \u015Brednicy prawie dw\u00F3ch metr\u00F3w. Staszek wyruszy\u0142 na poszukiwanie nied\u017Awiedzia mieszkaj\u0105cego w jaskini. Hos niezwykle prze\u017Cy\u0142 odwiedziny chorej dziewczynki. Andrzej zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce w Bieszczadach tak\u017Ce panuje przekonanie, \u017Ce jest si\u0119 kim\u015B, gdy ma si\u0119 du\u017Ce pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74207351":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207352":["Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Martwi si\u0119 o swojego m\u0119\u017Ca - m\u0142odego adwokata, kt\u00F3ry niedawno zda\u0142 egzamin na aplikacj\u0119 i szybko wkr\u0119ci\u0142 w \u015Brodowisko prawnicze. Koledzy po fachu zacz\u0119li go zaprasza\u0107 na spotkania i bankiety, m\u0119\u017Cczyzny nigdy nie ma w domu, a jego \u017Cona uwa\u017Ca, \u017Ce bardzo si\u0119 zmieni\u0142 na gorsze. Klientka prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili jej m\u0119\u017Ca. Detektywi z zaskoczeniem odkrywaj\u0105, \u017Ce Olgierd nie pracuje ju\u017C we wskazanej im kancelarii. Zamiast tego spotyka si\u0119 z bogatym biznesmenem, kt\u00F3ry by\u0142 oskar\u017Cony o wy\u0142udzanie pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"74207353":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207354":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74207355":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74207356":["Epoka o\u015Bwiecenia
Wiek XVIII to epoka wielkich filozof\u00F3w i pot\u0119\u017Cnych w\u0142adc\u00F3w. S\u0142aw\u0119 zdobywaj\u0105 pisarz Wolter i my\u015Bliciel Immanuel Kant, za\u015B o wp\u0142ywy w Europie walcz\u0105 kr\u00F3l Fryderyk Wielki, caryca Katarzyna i cesarzowa Maria Teresa. To stulecie to r\u00F3wnie\u017C okres wielkiej muzyki Jana Sebastiana Bacha i Mozarta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74207357":["Ameryka
Bohaterowie serii przenosz\u0105 si\u0119 za ocean i dowiaduj\u0105, jak w ci\u0105gu dw\u00F3ch stuleci powsta\u0142y Stany Zjednoczone Ameryki P\u00F3\u0142nocnej. Towarzysz\u0105 te\u017C angielskim pielgrzymom z \"Mayflower\", przygl\u0105daj\u0105 spotkaniu kolonist\u00F3w z Indianami i staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami og\u0142oszenia Deklaracji Niepodleg\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74207358":["Rewolucja francuska
W 1789 roku lud Pary\u017Ca zbuntowa\u0142 si\u0119 przeciwko swojemu kr\u00F3lowi i pod has\u0142em \"Wolno\u015B\u0107, r\u00F3wno\u015B\u0107, braterstwo\" wszcz\u0105\u0142 rewolucj\u0119. Bohaterowie serii \u015Bledz\u0105 wydarzenia, kt\u00F3re w ci\u0105gu kilku lat odmieni\u0142y nie tylko Francj\u0119, ale tak\u017Ce ca\u0142\u0105 Europ\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74207359":["Pierwszy skarb tego odcinka to serwis obiadowy pochodz\u0105cy z ok. 1940 roku z wa\u0142brzyskiej wytw\u00F3rni Carla Tielscha. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, jak\u0105 herbat\u0119 pije Pawe\u0142, a Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka wyceni r\u0119cznie malowan\u0105 fili\u017Cank\u0119 z bia\u0142ego z\u0142ota o magicznej historii, dw\u00F3ch sygnaturach i zdobieniach z malarni Picarda. Oka\u017Ce si\u0119, ile wart jest naszyjnik z domu mody Christiana Diora wyprodukowany w 1973 roku. Pani Sylwia przyniesie do programu torebk\u0119 z lat 60. wykonan\u0105 z haftu gobelinowego, o kt\u00F3rej opowie Jakub Naumiuk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",[]],"74207360":["Pierwszym licytowanym przedmiotem jest porcelanowa figurka grzybiarki, rodem z wa\u0142brzyskiego Wawelu. Kolejny skarb to pier\u015Bcionek w stylu art deco. Jego tajemnice ujawni Urszula Prus, specjalizuj\u0105ca si\u0119 w bi\u017Cuterii i kamieniach szlachetnych. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C licytacja patery pary znanych projektant\u00F3w z okresu PRL-u. Talerz przedstawia 12 znak\u00F3w zodiaku. Na koniec pojawi si\u0119 jeszcze jedna patera, tym razem przedstawiaj\u0105ca rzymsk\u0105 bogini\u0119 Minerw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",[]],"74207361":["Wiek IV w. p.n.e. Aleksander Macedo\u0144ski przekszta\u0142ca pewn\u0105 wiosk\u0119 ryback\u0105 w jedno z najbardziej niezwyk\u0142ych miast staro\u017Cytno\u015Bci. Po\u0142o\u017Cona nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego Aleksandria szybko zas\u0142yn\u0119\u0142a w antycznym \u015Bwiecie z uwagi na swoje ogromne, l\u015Bni\u0105ce i nowoczesne \u015Bwi\u0105tynie, porty czy latarnie. Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105 wizualizacje najbardziej niezwyk\u0142ych budowli. Zaawansowane technologicznie materia\u0142y przeplatane s\u0105 z wypowiedziami uznanych ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 nie tylko o historii Aleksandrii, ale r\u00F3wnie\u017C o osi\u0105gni\u0119ciach w\u0142adc\u00F3w tego miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371760.jpg","",[]],"74207362":["Heniek z Jarkiem zak\u0142adaj\u0105 instalacj\u0119 elektryczn\u0105 w starych ob\u00F3rkach. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kupiono z\u0142e o\u015Bwietlenie. Genek i Jastrz\u0105b udaj\u0105 si\u0119 do lasu po brzozowe ga\u0142\u0105zki na miot\u0142\u0119. W Bronowie Jarek czeka na zam\u00F3wiony \u0142adowacz do swojego starego ci\u0105gnika. Razem z Agnieszk\u0105 sprz\u0105ta wiat\u0119, gdzie odb\u0119dzie si\u0119 monta\u017C. Gdy przyje\u017Cd\u017Ca ekipa, m\u0119\u017Cczyzna testuje urz\u0105dzenie. Janek wraz z synem przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do gospodarstwa Agnieszki i Bogdana w Borowskich Ciborach. Konieczna okazuje si\u0119 pomoc przy zrobieniu nowych wr\u00F3t do stajni. Rolnicy jad\u0105 z Krzy\u015Bkiem do lasu i wycinaj\u0105 sosn\u0119. Pojawia si\u0119 problem - ich ci\u0105gnik grz\u0119\u017Anie w mi\u0119kkim gruncie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"74207363":["W Plutyczach Genek karmi dr\u00F3b. Tymczasem nadchodzi Jastrz\u0105b z p\u0105czkami, a potem Jarek. Panownie planuj\u0105 zorganizowa\u0107 niespodziank\u0119 dla Andrzeja, kt\u00F3ry odpoczywa na wczasach rehabilitacyjnych. Dzwoni\u0105 do niego, by przekona\u0107 si\u0119, jak mija mu czas. W Laszkach Emilka znaczy owce i jagni\u0119ta. Mam\u0119 rolniczki atakuje baran, ale w jej obronie staje pies. W Ciemnoszyjach \u0141ukasz z pomocnikiem sk\u0142adaj\u0105 now\u0105 maszyn\u0119. Praca idzie opornie. Okazuje si\u0119, \u017Ce on wraz z \u017Con\u0105, Justyn\u0105, planuj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 inwestycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"74207364":["W Plutyczach Genek zmaga si\u0119 z ka\u0142u\u017Cami na podw\u00F3rku. Pr\u00F3buje je zasypa\u0107, ale efektem jest wi\u0119ksza ilo\u015B\u0107 b\u0142ota. Jastrz\u0105b przynosi \u0142a\u0144cuch do pi\u0142y. Potem wraz z Jarkiem id\u0105 wyci\u0105\u0107 bez i uschni\u0119t\u0105 brzoz\u0119. W Bronowie Jarek daje Agnieszce prezent na walentynki. W gospodarstwie s\u0105 r\u00F3wnie\u017C panowie, kt\u00F3rym zlecono oczyszczenie paneli s\u0142onecznych. W Pokaniewie Tomek i Wiesiek pr\u00F3buj\u0105 naprawi\u0107 maszyn\u0119 mleczarsk\u0105. Monika zosta\u0142a wys\u0142ana do sklepu, ale przynios\u0142a element o niew\u0142a\u015Bciwej \u015Brednicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"74207365":["Ivy wyra\u017Ca zgod\u0119, by jego syn poprowadzi\u0142 transakcj\u0119 w Victoryville. Zm\u0119czony Kenny ma problemy z koncentracj\u0105. Mary, Shana i Edwina uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce szcz\u0119\u015Bcie im nie dopisuje. Postanawiaj\u0105 zrobi\u0107 to, co umiej\u0105 najlepiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"74207366":["Dave liczy, \u017Ce rywale nie b\u0119d\u0105 zainteresowani magazynem w Murietcie. Justin znajduje sojusznika. Razem zdobywaj\u0105 ciekawy \u0142up. Dla Ivy'ego i jego syna miniony dzie\u0144 ma wymiar terapeutyczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"74207367":["Przedstawiony zostanie Amerykanin ratuj\u0105cy z opresji koty, kt\u00F3re np. wdrapa\u0142y si\u0119 za wysoko na drzewo. W odcinku pojawi si\u0119 historia popularnego skr\u00F3tu \"Oh my God\". Ekipa przybli\u017Cy niezwyk\u0142y projekt na rzecz popularyzacji ro\u015Blinnej \u017Cywno\u015Bci: wega\u0144skie krewetki i kawior. Czworo bohater\u00F3w zwiedzi ulice Kapsztadu i opowie barwne historie o tym mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74207368":["Specjalista ds. \u017Cywienia wyja\u015Bni, na czym polega dieta, zgodnie z kt\u00F3r\u0105 je si\u0119 to, na co ma si\u0119 ochot\u0119. Ekipa sprawdzi, dlaczego w Szkocji wsz\u0119dzie eksponowany jest wizerunek jednoro\u017Cca. Pojawi si\u0119 te\u017C obszerny reporta\u017C o holenderskim mie\u015Bcie przyjaznym rowerzystom. Widzowie poznaj\u0105 cykl produkcji s\u0142ynnej ameryka\u0144skiej czapki - bejsbol\u00F3wki. Na koniec tw\u00F3rcy zdradz\u0105 5 sekret\u00F3w kremu czekoladowo-orzechowego. Opowiedz\u0105 m.in. o historii powstania i zmieniaj\u0105cym si\u0119 sk\u0142adzie w\u0142oskiego przysmaku znanego na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74207369":["Eksperci badaj\u0105 fascynuj\u0105c\u0105 anomali\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z najstarsz\u0105 egipsk\u0105 piramid\u0105. Odkrywaj\u0105 zaginiony labirynt. Badacze maj\u0105 nadziej\u0119 na odkrycie najmroczniejszych sekret\u00F3w architekta Imhotepa, kt\u00F3ry zbudowa\u0142 t\u0119 imponuj\u0105c\u0105 budowl\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310994.jpg","",[]],"74207370":["Om\u00F3wienie roli, jak\u0105 pe\u0142ni ilo\u015B\u0107 posiadanej amunicji, samolot\u00F3w oraz \u017Cywno\u015Bci podczas wojny. Niejednokrotnie jest to du\u017Co wa\u017Cniejsze dla zwyci\u0119stwa ni\u017C liczba \u017Co\u0142nierzy czy umiej\u0119tno\u015Bci przyw\u00F3dcze genera\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"74207371":["Od czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci do ko\u0144ca I wojny \u015Bwiatowej Hitler stara\u0142 si\u0119 o to, aby zosta\u0107 zauwa\u017Conym. Mia\u0142 ambicje, aby zaistnie\u0107 na scenie politycznej. Osi\u0105gn\u0105\u0142 sw\u00F3j cel, gdy do\u0142\u0105czy\u0142 do ma\u0142o znanej w\u00F3wczas prawicowej partii NSDAP. Razem z fotografem Heinrichem Hoffmannem stworzy\u0142 wizerunek, kt\u00F3ry mia\u0142 pom\u00F3c mu w zdobyciu w\u0142adzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426196.jpg","",[]],"74207372":["Od setek lat ludzie interesuj\u0105 si\u0119 tym, co czeka nas po \u015Bmierci oraz co si\u0119 dzieje z naszym cia\u0142em. Niekt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce ludzkie ko\u015Bci przynosz\u0105 szcz\u0119\u015Bcie, a tak\u017Ce umo\u017Cliwiaj\u0105 porozumiewanie si\u0119 ze zmar\u0142ymi. Eksperci zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, aby skrywa\u0142y one u\u015Bwi\u0119con\u0105 moc, a mo\u017Ce nawet dusz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261680.jpg","",[]],"74207373":["Tym razem William Shatner szuka wyja\u015Bnienia mrocznych historii z\u0142owrogich sekt, kt\u00F3rych cz\u0142onkowie w imi\u0119 chorej ideologii dopuszczali si\u0119 zbrodni lub pope\u0142niali zbiorowe samob\u00F3jstwa. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, jakie si\u0142y kryj\u0105 si\u0119 za takimi grupami. W programie b\u0119dzie mowa m.in. o organizacji NXIVM, na kt\u00F3rej czele sta\u0142 Keith Raniere, skazany p\u00F3\u017Aniej za handel lud\u017Ami. Autorzy serii przypominaj\u0105 te\u017C makabryczne wydarzenia, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w Jonestown w Gujanie - w 1978 roku ponad 900 cz\u0142onk\u00F3w sekty \u015Awi\u0105tynia Ludu zosta\u0142o tam zmuszonych do odebrania sobie \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183429.jpg","",[]],"74207374":["Tw\u00F3rcy serii opowiedz\u0105 mi\u0119dzy innymi o zbudowanej w 1937 roku fabryce benzyny syntetycznej w Policach w Niemczech. Osiem lat p\u00F3\u017Aniej zak\u0142ad ten zosta\u0142 zniszczony wskutek nalotu aliant\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C histori\u0119 latarni morskiej Rubjerg Knude, wzg\u00F3rza Teufelsberg w Berlinie znanego jako Diabelska G\u00F3ra, a tak\u017Ce wie\u017Cy Phoenix Shot Tower w Baltimore.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376151.jpg","",[]],"74207375":["B\u0119d\u0105ce swego czasu szczytem nowoczesno\u015Bci techniki stoczniowej statki po wyj\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby rdzewiej\u0105 na wielkich cmentarzyskach okr\u0119t\u00F3w, kt\u00F3re stopniowo poch\u0142aniaj\u0105 si\u0142y natury. W tym odcinku tw\u00F3rcy serii przyjrz\u0105 si\u0119 \u0142odzi podwodnej z okresu zimnej wojny. Spr\u00F3buj\u0105 te\u017C si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego ameryka\u0144ski rz\u0105d podczas I wojny \u015Bwiatowej wyda\u0142 miliony dolar\u00F3w na flot\u0119 okr\u0119t\u00F3w wojennych, kt\u00F3re nast\u0119pnie celowo zniszczy\u0142, oraz dlaczego przodek wsp\u00F3\u0142czesnych jednostek wojennych spoczywa zapomniany pod wod\u0105 na drugim ko\u0144cu \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"74207376":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"74207377":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"74207378":["Zaginiony zamek w Krzepicach
Tym razem Mario, Kiler i Prospektor przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do miejscowo\u015Bci Krzepice, le\u017C\u0105cej mi\u0119dzy Wieluniem a Cz\u0119stochow\u0105. Na miejscu spotykaj\u0105 si\u0119 z burmistrzem Krystianem Kotyni\u0105. Okazuje si\u0119, i\u017C pragnie on otworzy\u0107 muzeum z eksponatami ze stoj\u0105cego tu w okresie \u015Bredniowiecza zamku. Najpierw poszukiwacze postanawiaj\u0105 jednak zweryfikowa\u0107 legend\u0119 o usytuowaniu na terenie miasta grobu pewnego genera\u0142a. Pomaga im w tym kolega, Maciek, obs\u0142uguj\u0105cy georadar i sprz\u0119t do badania elektrooporowego. Po pewnym czasie znajduje on w ziemi wiele ciekawych artefakt\u00F3w zwi\u0105zanych z zamkiem. Cho\u0107 poszukiwacze nie trafiaj\u0105 na \u015Blad grobu, nadal staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 zamkowe mury. Badania przynosz\u0105 zaskakuj\u0105ce rezultaty. Wbrew temu co s\u0105dzili archeolodzy, nie zachowa\u0142y si\u0119 fundamenty. Najwyra\u017Aniej twierdza zosta\u0142a ca\u0142kowicie rozebrana. Kontynuuj\u0105cy badania Mario i jego towarzysze natrafiaj\u0105 w ko\u0144cu na fragment zamkowego muru. Okazuje si\u0119, \u017Ce przy nim zachowa\u0142 si\u0119 skarb - jagiello\u0144skie denary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"74207379":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74207380":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74207381":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74207382":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74207383":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207384":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207385":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74207386":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74207387":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207388":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207389":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74207390":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"74207391":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"74207392":["Wielki komputer","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207393":["Starcie tytan\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207394":["Niesko\u0144czona przestrze\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"74207395":["Re\u017C.: Albert Barill\u00E9.
Pierwsi Amerykanie
Historia pierwszych migrant\u00F3w, kt\u00F3rzy zasiedlili kontynent p\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"74207396":["Spring in Georgia
W tym odcinku widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 m.in. jak powstaje mro\u017Cony jogurt i sk\u0105d bierze si\u0119 pyszna posypka toffi oraz mas\u0142a orzechowego, ponadto dowiedz\u0105 si\u0119, jak wytwarzane s\u0105 belgijskie czekoladki. Autorzy programu zaprezentuj\u0105, w jaki spos\u00F3b poszczeg\u00F3lne sk\u0142adniki \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119, by powsta\u0142 docelowy produkt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2412689.jpg","",[]],"74207397":["All You Cone Eat
Autorzy program odkrywaj\u0105 kulisy produkcji popularnych produkt\u00F3w \u017Cywno\u015Bciowych. Tym razem widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jakie sk\u0142adniki tworz\u0105 indyjski deser serowy, jak powstaje wafelek do lod\u00F3w oraz chrupi\u0105ce doritos o smaku sera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2412689.jpg","",[]],"74207398":["All Bar Naan
Kolejna ods\u0142ona serii po\u015Bwi\u0119conej popularnym produktom \u017Cywno\u015Bciowym. Tym razem autorzy program przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 kulisom powstawania czosnkowych chlebk\u00F3w naan i kanadyjskich ciastek klonowych. Ponadto sprawdz\u0105, jak chrupki Cheetos zyskuj\u0105 swoje bajeczne kolory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2412689.jpg","",[]],"74207399":["Cut the Mustard
W tym odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak powstaje musztarda oraz czekolada z pysznym pomara\u0144czowym nadzieniem. Ponadto przyjrz\u0105 si\u0119 procesowi produkcyjnemu batonik\u00F3w fit. Osoby, kt\u00F3re dbaj\u0105 o lini\u0119, przekonaj\u0105 si\u0119, co naprawd\u0119 wchodzi w ich sk\u0142ad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2412689.jpg","",[]],"74207400":["Pochodz\u0105ca z Lublelszczyzny Katarzyna Plewka na co dzie\u0144 opiekuje si\u0119 ponad 80 miniaturowymi ko\u0144mi, psami i kozami. Rolniczka oraz jej wuj Ireneusz jad\u0105 do Warszawy. Oboje chc\u0105 si\u0119 zabawi\u0107 i odpocz\u0105\u0107. Na czas ich nieobecno\u015Bci inwentarzem zajm\u0105 si\u0119 Justyna i Adrian Osta\u0142owscy wraz z c\u00F3rkami. Rodzina dotychczas nigdy nie mia\u0142a do czynienia ze zwierz\u0119tami gospodarskimi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"74207401":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377136.jpg","",[]],"74207402":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377136.jpg","",[]],"74207403":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377136.jpg","",[]],"74207404":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377136.jpg","",[]],"74207405":["Andrzej z Plutycz jest poddawany powa\u017Cnej kuracji stomatologicznej. Dentysta wdra\u017Ca leczenie kana\u0142owe i uzupe\u0142nia kolejne ubytki. Gienek i Jastrz\u0105b udaj\u0105 si\u0119 na cmentarz, gdzie spoczywaj\u0105 Onopiukowie. Pierwszy z rolnik\u00F3w wspomina nie\u017Cyj\u0105cych cz\u0142onk\u00F3w swojej rodziny, m.in. c\u00F3reczk\u0119 Justynk\u0119, kt\u00F3ra zmar\u0142a trzy miesi\u0105ce po urodzeniu. Jarek i Agnieszka z Bronowa kosz\u0105 pastwiska dla koni. Musz\u0105 przygotowa\u0107 pale i postawi\u0107 solidne ogrodzenia. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy przygotowywa\u0107 now\u0105 klacz na wystaw\u0119. Mieszkaj\u0105ca w Ciemnoszyjach Justyna zapoznaje krowy z systemem elektrycznego pastucha. Musi r\u00F3wnie\u017C przekona\u0107 si\u0119, czy ogrodzenie dobrze spe\u0142nia swoje zadanie, oraz poda\u0107 swoim zwierz\u0119tom \u015Brodki chroni\u0105ce je przed owadami. Zapewnia to w miar\u0119 komfortowy pobyt kr\u00F3w i ja\u0142\u00F3wek na pastwiskach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74207406":["Tomek i Monika z Pokaniewa przyst\u0119puj\u0105 do oczyszczania obory. S\u0105 one malowane specjalnymi farbami, dlatego w\u0142a\u015Bnie nie nale\u017Cy ich bieli\u0107, lecz my\u0107 od czasu do czasu. Podczas pracy pojawia si\u0119 par\u0119 komplikacji, co op\u00F3\u017Ania prac\u0119. Para rozmawia r\u00F3wnie\u017C o wp\u0142ywie dzieci na funkcjonowanie gospodarstwa. Jarek chce przyuczy\u0107 konie swoje i Andrzeja do chodzenia w zaprz\u0119gu. Onopiukowie prosz\u0105 o pomoc Agnieszk\u0119 i Jarka, kt\u00F3rzy mog\u0105 poszczyci\u0107 si\u0119 sporym do\u015Bwiadczeniem w trenowaniu koni. Niestety zwierz\u0119ta nie s\u0105 skore do wsp\u00F3\u0142pracy. W Pasynkach Sylwia i Karol zamierzaj\u0105 sadzi\u0107 ziemniaki ameryka\u0144skie. Postawili na bulwy, kt\u00F3rych uprawa nie wymaga du\u017Cej przestrzeni, gdy\u017C sami tak\u0105 nie dysponuj\u0105. W pracy mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc dzieci. Karol konstruuje nowe klatki dla kr\u00F3lik\u00F3w. Filip, syn gospodarzy, uczy si\u0119 tymczasem element\u00F3w wolty\u017Cerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74207407":["Gienek obchodzi urodziny. Razem z synami udaje si\u0119 nad Zalew Siemian\u00F3wka, gdzie nigdy nie by\u0142. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich Jastrz\u0105b i Walek. Andrzej i Jarek w\u0119dkuj\u0105. Towarzystwo rozmawia o rybach, zalewie i najszcz\u0119\u015Bliwszym okresie \u017Cycia Gienka. Dochodzi tak\u017Ce do czytania list\u00F3w z \u017Cyczeniami od widz\u00F3w. Tymczasem do mieszkaj\u0105cego w Kundziczach Ma\u0107ka przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 Agnieszka i Jarek z dzie\u0107mi. Zapoznaj\u0105 si\u0119 z jego zwierz\u0119tami i pomagaj\u0105 mu w rozbudowie wodopoju na pastwisku. W Ciemnoszyjach w gospodarstwie \u0141ukasza i Justyny trwa zbi\u00F3r traw. \u0141ukasz kosi i zwozi siano ju\u017C kolejny tydzie\u0144. Pracuje od 4 rano do godziny 22-23. Z pola zje\u017Cd\u017Ca tylko, by oczy\u015Bci\u0107 lub naprawi\u0107 maszyny oraz szybko co\u015B zje\u015B\u0107. Czasem na \u0142\u0105k\u0119 jedzenie przynosi mu Justyna. Jest to wi\u0119c czas, kiedy ma\u0142\u017Conkowie prawie si\u0119 nie widuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74207408":["Jastrz\u0105b i Gienek udaj\u0105 si\u0119 wraz z Andrzejem i Jarkiem do ojca chrzestnego Gienka, aby uw\u0119dzi\u0107 kie\u0142bas\u0119. Zostaje ustawiona prowizoryczna w\u0119dzarnia, kie\u0142basa jest wi\u0105zana w p\u0119tka, a nast\u0119pnie rolnicy rozpoczynaj\u0105 w\u0119dzenie. Ojciec chrzestny Gienka, b\u0119d\u0105cy w przesz\u0142o\u015Bci cie\u015Bl\u0105, wspomina po\u017Car sprzed wojny, w kt\u00F3rym to sp\u0142on\u0119\u0142y prawie ca\u0142e Plutycze. Tymczasem w Pokaniewie Tomek eksperymentuje z now\u0105 wysokobia\u0142kow\u0105 pasz\u0105 dla swojego stada. Jest pierwszym w Polsce hodowc\u0105, kt\u00F3ry pr\u00F3buje tego sposobu. Monika wykorzystuje kie\u0142ki u\u017Cywane do paszy do przygotowania sa\u0142atki, kt\u00F3r\u0105 wszyscy chwal\u0105. W Po\u015Bwi\u0119tnem \u017Cyj\u0105 \u0141ukasz i Kamil, bli\u017Aniacy prowadz\u0105cy du\u017Ce gospodarstwo przej\u0119te od rodzic\u00F3w. Nowi bohaterowie dziel\u0105 si\u0119 prac\u0105 przy nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74207409":["Dobre intencje
Znika 36-letni Robert. Jego \u017Cona Mi\u0142ka bardzo si\u0119 niepokoi. Uwa\u017Ca m\u0119\u017Cczyzn\u0119 za wzorowego m\u0119\u017Ca i ojca. Na dodatek 6-letnia c\u00F3rka pary, Inka, wymaga przeszczepu nerki. To w\u0142a\u015Bnie zaginiony mia\u0142 by\u0107 dawc\u0105. Mi\u0142ka prze\u017Cywa szok, gdy policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce kilka miesi\u0119cy temu Robert straci\u0142 prac\u0119 jako analityk finansowy. Kobieta nie ma poj\u0119cia, co porabia\u0142, gdy ona by\u0142a w szpitalu z c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74207410":["S\u0119dzia okr\u0119g\u00F3wki
Wanda Chodura zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego 45-letniego syna Ludwika. M\u0119\u017Cczyzna nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny, na co dzie\u0144 pracuje jako listonosz, a w weekendy s\u0119dziuje w lidze okr\u0119gowej. Nie wr\u00F3ci\u0142 z ostatniego meczu rozgrywanego w jednym z mazowieckich miasteczek. Od miejscowych kibic\u00F3w policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie, w kt\u00F3rym s\u0119dziowa\u0142 Ludwik zako\u0144czy\u0142o si\u0119 awantur\u0105 - kibice lokalnej dru\u017Cyny wtargn\u0119li na boisko. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce to oni mog\u0105 by\u0107 odpowiedzialni za znikni\u0119cie arbitra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74207411":["Chirurg plastyczny
Policja otrzymuje zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu syna chirurga plastycznego Tadeusza Bareckiego. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce 16-letni Marcin by\u0142 dr\u0119czony w szkole ze wzgl\u0119du na swoj\u0105 orientacj\u0119. Wkr\u00F3tce ojciec zaginionego otrzymuje od porywaczy \u017C\u0105danie okupu. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy r\u00F3wie\u015Bnicy, kt\u00F3rzy prze\u015Bladowali Marcina, s\u0105 te\u017C odpowiedzialni za jego znikni\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74207412":["Ten jedyny
M\u0105\u017C Karoliny, Bartek, nie wr\u00F3ci\u0142 z delegacji do Wroc\u0142awia. Zaniepokojona kobieta zadzwoni\u0142a do hotelu, w kt\u00F3rym mia\u0142 si\u0119 zatrzyma\u0107 i okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce nigdy tam nie dotar\u0142. W czasie poszukiwa\u0144 wychodzi na jaw, \u017Ce zaginiony mia\u0142 konta w serwisach randkowych i w tajemnicy przed \u017Con\u0105 umawia\u0142 si\u0119 na spotkania. Policjanci badaj\u0105, czy aktywno\u015B\u0107 Bartka na portalach randkowych i jego znikni\u0119cie s\u0105 ze sob\u0105 powi\u0105zane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74207413":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Mariusz Palej.
Syn gangstera
Oddzia\u0142 policji zajmuj\u0105cy si\u0119 przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 zorganizowan\u0105 zatrzymuje Tymona Kubasi\u0144skiego, 23-letniego studenta AWF-u i dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 karatek\u0119. Jego ojcem jest J\u00F3zef Kubasi\u0144ski, pseudonim \"Kuba\", szef zorganizowanej grupy przest\u0119pczej specjalizuj\u0105cej si\u0119 przemycie narkotyk\u00F3w. Gangster d\u0142ugo rz\u0105dzi\u0142 przest\u0119pczym podziemiem, w ko\u0144cu jednak trafi\u0142 za kratki. Przepad\u0142 w\u00F3wczas jego maj\u0105tek, kt\u00F3ry zosta\u0142 zaj\u0119ty przez Skarb Pa\u0144stwa. Tymon od pi\u0119ciu lat mieszka\u0142 sam i wi\u00F3d\u0142 skromne \u017Cycie. Jednak policja podejrzewa, \u017Ce by\u0142a to tylko przykrywka. \u017Beby zdoby\u0107 got\u00F3wk\u0119, ch\u0142opak mia\u0142 zaplanowa\u0107 zab\u00F3jstwo babci swojej dziewczyny, pani Leokadii. Kobieta zapisa\u0142a wnuczce w testamencie star\u0105 will\u0119, jednak dziewczyna mia\u0142a j\u0105 otrzyma\u0107 dopiero po \u015Bmierci babki. Tymon zaprzecza tym pog\u0142oskom, jednak policja trafia na tropy, kt\u00F3re stawiaj\u0105 ch\u0142opaka w z\u0142ym \u015Bwietle.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"74207414":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Maciej Migas.
Jackpot
Gin\u0105 kolejni uczestnicy obozu przetrwania dla doros\u0142ych. CW\u015A pr\u00F3buje si\u0119 zorientowa\u0107, czy morderca polowa\u0142 na kogo\u015B szczeg\u00F3lnego, czy te\u017C planowa\u0142 zlikwidowa\u0107 wszystkich. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z organizator\u00F3w obozu, Eryk, by\u0142 kochankiem \u017Cony zabitego trenera, Micha\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna zostaje zatrzymany. W czasie stypy dochodzi do kolejnego ataku. Kto\u015B dodaje trucizn\u0119 do kruszonu. Umiera te\u015Bciowa denata, powa\u017Cnemu zatruciu ulegaj\u0105 te\u017C jego zi\u0119\u0107 i c\u00F3rka. Okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 dzie\u0144 przed obozem wygra\u0142 dziewi\u0119\u0107 milion\u00F3w z\u0142otych w loterii. O jego upodobaniu do gier liczbowych wiedzia\u0142o wiele os\u00F3b. Opr\u00F3cz Eryka podejrzana jest te\u017C niewierna \u017Cona Micha\u0142a i jego te\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"74207415":["Sprawa Agaty
Do pracownik\u00F3w redakcji zg\u0142asza si\u0119 matka 12-letniej Agatki. Przed cztery laty dziewczynka zosta\u0142a zamordowana. Pomimo wysi\u0142k\u00F3w policji do tej pory nie uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107 sprawcy tej straszliwej zbrodni, w ko\u0144cu \u015Bledztwo zamkni\u0119to. Zdesperowana kobieta prosi, \u017Ceby dziennikarze nag\u0142o\u015Bnili temat. Jest przekonana, \u017Ce dzi\u0119ki temu uda si\u0119 schwyta\u0107 zab\u00F3jc\u0119 jej c\u00F3rki. Na polecenie Alicji spraw\u0105 maj\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 Marek i Basia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"74207416":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74207417":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74207418":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207419":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74207420":["Wr\u00F3g w mojej g\u0142owie
21-letni Micha\u0142 z Radomia zas\u0142ab\u0142 nagle w trakcie podr\u00F3\u017Cy warszawskim metrem. Badania wykaza\u0142y, \u017Ce ch\u0142opak mia\u0142 napad padaczki spowodowany gro\u017Anym naczyniakiem wywieraj\u0105cym nacisk na jego m\u00F3zg. Zdaniem lekarzy w tym przypadku najskuteczniejszy b\u0119dzie zabieg przeprowadzany bez rozcinania czaszki pacjenta. Operator dociera specjalnym mikrocewnikiem do naczyniaka i za pomoc\u0105 kleju odcina go od uk\u0142adu krwiono\u015Bnego. Ze wzgl\u0119du na rozmiar zmiany leczenie przebiega stopniowo, dlatego to ju\u017C trzecia operacja, kt\u00F3rej zostanie poddany Micha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"74207421":["21-letni Emil wa\u017Cy 209 kg, a jego matka Ela - 139 kg. 51-latka i jej syn mieszkaj\u0105 niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Oboje szykuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu do szpitala na zabieg chirurgicznego zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka, kt\u00F3ry przeprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Pa\u015Bnik. Najpierw musz\u0105 jednak zmniejszy\u0107 mas\u0119 cia\u0142a o 10%. Z kolei 34-letnia Karolina z Warszawy wa\u017Cy 123 kg. W Katowicach przygotowuje pokaz mody, zupe\u0142nie ignoruj\u0105c w\u0142asne potrzeby. \u017Byje w ci\u0105g\u0142ym p\u0119dzie, nie ma czasu na jedzenie i odpoczynek. Podczas pokazu doznaje silnego b\u00F3lu kr\u0119gos\u0142upa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"74207422":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"74207423":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"74207961":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207962":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207963":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207964":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207965":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207966":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207967":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207968":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207969":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207970":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207971":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207972":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207973":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207974":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207975":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"74207976":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207977":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207978":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207979":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207980":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207981":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",[]],"74207982":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207983":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207984":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207985":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207986":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207987":["Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429568.jpg","",["N"]],"74207988":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207989":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207990":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207991":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207992":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207993":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207994":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74207995":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74207996":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207997":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207998":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74207999":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74208000":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74208001":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74208002":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74208003":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"74208004":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74208005":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74208006":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74208007":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74208008":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74208009":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74208010":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}