{"72396085":["Ostatnia rola
Podczas zdj\u0119\u0107 do serialu internetowego ginie jeden z aktor\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 \"omy\u0142kowo\" postrzelony z prawdziwej broni. Pistolet nie znalaz\u0142 si\u0119 na planie przypadkowo, ale podejrzanych o jego pod\u0142o\u017Cenie jest przynajmniej kilku - aktor mia\u0142 wielu wrog\u00F3w i zatargi ze wszystkimi cz\u0142onkami ekipy. Znajomy Olgierda zg\u0142asza zagini\u0119cie matki. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta pozna\u0142a przez internet m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry mia\u0142 chrapk\u0119 na jej maj\u0105tek...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72396086":["Nienawidz\u0119 matki
Kobieta zostaje napadni\u0119ta i d\u017Agni\u0119ta no\u017Cem w mieszkaniu, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142o do jej szwagra. M\u0119\u017Cczyzna tej samej nocy zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzina poszkodowanej skrywa mroczne tajemnice. R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci dostaj\u0105 spraw\u0119 nielegalnych walk ps\u00F3w odbywaj\u0105cych si\u0119 w piwnicy jednego z warszawskich blok\u00F3w. Za wszystkim stoi prawdopodobnie dresiarz terroryzuj\u0105cy ca\u0142e osiedle, a zastraszeni mieszka\u0144cy boj\u0105 si\u0119 powiedzie\u0107 prawd\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72396087":["Android 19 wci\u0105\u017C pobiera energi\u0119 od Goku. Podczas tego procesu nagle pojawia si\u0119 Vegeta, kt\u00F3ry ratuje Goku, kopi\u0105c androida prosto w twarz. Nast\u0119pnie Vegeta p\u0119dzi w stron\u0119 pozosta\u0142ych android\u00F3w i - ku zdziwieniu wszystkich - zmienia si\u0119 w Supersajanina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396088":["Wojownicy Z rozdzielaj\u0105 si\u0119, aby jak najszybciej namierzy\u0107 Androida 20, z kt\u00F3rym walczy Vegeta. Ten jest sfrustrowany faktem, i\u017C przeciwnik wci\u0105\u017C mu si\u0119 wymyka. Wystrzeliwuje wi\u0119c pot\u0119\u017Cn\u0105 fal\u0119 ki w stron\u0119 klif\u00F3w, aby w ten spos\u00F3b wyr\u00F3wna\u0107 teren. W tym momencie Android 20 wychodzi z ukrycia i poch\u0142ania energi\u0119 Vegety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396089":["Gdy opada bitewny py\u0142, okazuje si\u0119, \u017Ce Android 20 znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Wszyscy zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce powr\u00F3ci\u0142 do laboratorium, aby obudzi\u0107 Androidy 18 i 17, kt\u00F3re to odpowiadaj\u0105 za chaos, jaki zapanowa\u0142 na linii czasu Trunksa. Ten za\u015B ratuje swoj\u0105 matk\u0119 oraz siebie z m\u0142odo\u015Bci. Nast\u0119pnie wymy\u015Bla Veget\u0119, kt\u00F3ry nie umia\u0142 ochroni\u0107 jego rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396090":["Doktorowi Gero, kt\u00F3rego \u015Bciga Krillina, w ko\u0144cu udaje si\u0119 dotrze\u0107 do laboratorium. Niebawem Tien, Szatan Serduszko, Vegeta i Trunks namierzaj\u0105 go i w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do centrum badawczego. Okazuje si\u0119, \u017Ce doktor zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C obudzi\u0107 Androidy 17 i 18.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396091":["Jak zabi\u0107 Hitlera, cz\u0119\u015B\u0107 2
Hitler by\u0142 atakowany ju\u017C od pierwszych dni swojego udzia\u0142u w polityce, czyli od 1921 roku. M\u00F3wi si\u0119 o 30 zamachach na jego \u017Cycie. Najgro\u017Aniejsze nast\u0105pi\u0142y tu\u017C przed wybuchem wojny i w ko\u0144cowym jej okresie. Wiele wskazuje na to, \u017Ce za atakiem w B\u00FCrgerbraukeller w Monachium sta\u0142 Heinrich Himmler. Najbli\u017Cszy wsp\u00F3\u0142pracownik Hitlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72396092":["Sterowce atakuj\u0105
Zeppeliny to najwi\u0119ksze statki powietrzne - sterowce. Swoj\u0105 nazw\u0119 bior\u0105 od wynalazcy hrabiego Ferdynanda Zeppelina. Ju\u017C na samym pocz\u0105tku I wojny \u015Bwiatowej zaatakowa\u0142y one Warszaw\u0119 zaj\u0119t\u0105 przez Rosjan. Powtarza\u0142y ataki do listopada 1914 roku. Przelatywa\u0142y r\u00F3wnie\u017C nad twierdz\u0105 D\u0119blin. Prawdopodobnie prowadzi\u0142y rozpoznanie przed pr\u00F3b\u0105 przekroczenia przez wojska niemieckie linii Wis\u0142y. Jednak bro\u0144 ta nie rozwin\u0119\u0142a si\u0119. Pozosta\u0142a w cieniu wielkich bombowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72396093":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72396094":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72396095":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72396096":["Vegeta i Nappa przybywaj\u0105 do miejsca, w kt\u00F3rym trenuj\u0105 Piccolo i Gohan. Okazuje si\u0119, \u017Ce na tej samej wyspie przebywa r\u00F3wnie\u017C Krillin. Teraz we trzech musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z Saiyanami. Nappa informuje Piccolo, \u017Ce pochodzi on z planety zwanej Namek. Na rozkaz Nappy Vegeta sieje nasiona, z kt\u00F3rych wyrasta sze\u015Bciu Saibamen\u00F3w. Wkr\u00F3tce do walki przy\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 Tien, Chiaotzu i Yamcha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396097":["Nappa mierzy si\u0119 ze swoimi wrogami. Podczas pojedynku udowadnia, \u017Ce jest gro\u017Anym rywalem. W starciu z nim Tien traci r\u0119k\u0119. Mimo \u017Ce Chiaotzu skacze Nappie na plecy z zamiarem wykorzystania specjalnej japo\u0144skiej techniki, kamikadze, nie udaje mu si\u0119 go zrani\u0107. Wci\u0105\u017C nie wiadomo, jak zako\u0144czy si\u0119 walka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396098":["Goku przybywa na miejsce bitwy z Saiyanami ju\u017C po jej zako\u0144czeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 Drog\u0119 W\u0119\u017Ca, a to oznacza, \u017Ce zostanie teleportowany przez Kami z powrotem na Ziemi\u0119. Pojawia si\u0119 dok\u0142adnie w centrum kolejnej bitwy. Goku waha si\u0119, czy do niej do\u0142\u0105czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396099":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72396100":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72396101":["SpellForce","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72396102":["Nappa mierzy si\u0119 ze swoimi wrogami. Podczas pojedynku udowadnia, \u017Ce jest gro\u017Anym rywalem. W starciu z nim Tien traci r\u0119k\u0119. Mimo \u017Ce Chiaotzu skacze Nappie na plecy z zamiarem wykorzystania specjalnej japo\u0144skiej techniki, kamikadze, nie udaje mu si\u0119 go zrani\u0107. Wci\u0105\u017C nie wiadomo, jak zako\u0144czy si\u0119 walka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396103":["Goku przybywa na miejsce bitwy z Saiyanami ju\u017C po jej zako\u0144czeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 Drog\u0119 W\u0119\u017Ca, a to oznacza, \u017Ce zostanie teleportowany przez Kami z powrotem na Ziemi\u0119. Pojawia si\u0119 dok\u0142adnie w centrum kolejnej bitwy. Goku waha si\u0119, czy do niej do\u0142\u0105czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72396104":["Dla ciebie wszystko
Kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy zostaje napadni\u0119ta i zamordowana. \u015Alady prowadz\u0105 do jej ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym wielokrotnie k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 i chcia\u0142a si\u0119 rozsta\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobiet\u0119 nachodzi\u0142 w pracy tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. W tym samym czasie policjanci otrzymuj\u0105 nietypowe zg\u0142oszenie - m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 znaleziony zwi\u0105zany w studiu fotograficznym. Twierdzi, \u017Ce sp\u0142oszy\u0142 w\u0142amywaczy, kt\u00F3rzy napadli go i zamkn\u0119li w \u015Brodku, ale wszystko wskazuje na to, \u017Ce facet ma co\u015B do ukrycia. Na domiar z\u0142ego m\u0142odszy aspirant Stefan Dobosz jest dziwnie rozkojarzony, jakby si\u0119 zakocha\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"72396105":["Wow","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72396106":["Lords of the Fallen","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379559.jpg","",[]],"72396107":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370424.jpg","",[]],"72396108":["Bonczek
Ch\u0142opcy bawi\u0105 si\u0119 na podw\u00F3rku b\u0105czkami saletrowymi. Konieczko, zafascynowany mo\u017Cliwo\u015Bciami bomby atomowej, postanawia zbudowa\u0107 superb\u0105czka. Dla Ma\u015Blany pod\u0142o\u017Cenie w szkole gotowego produktu ich eksperyment\u00F3w staje si\u0119 okazj\u0105 do wy\u0142udzenia okupu. Wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi bierze on innych uczni\u00F3w ze szko\u0142y na zak\u0142adnik\u00F3w. Policja i Gromski staraj\u0105 si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 ten bombowy kryzys. Tymczasem higienistka zabiera pani\u0105 Fra\u0142 na grzyby. Sama jednak zbiera specjalne grzybki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72396109":["WUWUWU Maupa w zoo
W klasie panuje konflikt pomi\u0119dzy zwolennikami kreacjonizmu a ewolucji. Pani Frau w ramach zaj\u0119\u0107 z przyrody zabiera dzieci na wycieczk\u0119 do skansenu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72396110":["Zmiana warty
Po serii nieprzyjemnych atak\u00F3w na swoj\u0105 osob\u0119 Zajkowski postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoich prze\u015Bladowcach. Za namow\u0105 Frosika i Pikulskiego zaczyna przyjmowa\u0107 tajemniczy \u015Brodek powoduj\u0105cy przyrost masy mi\u0119\u015Bniowej. Zaniepokojeni Konieczko, Ma\u015Blana, Anusiak i Czesio musz\u0105 jak najszybciej znale\u017A\u0107 skuteczne \u015Brodki obrony przed odmienionym koleg\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",[]],"72396111":["Resocjalizancja dusz
Kolejne wybryki ch\u0142opak\u00F3w doprowadzaj\u0105 pani\u0105 Fra\u0142 do pasji. Zdenerwowana nauczycielka wysy\u0142a przyjaci\u00F3\u0142 na ekstremaln\u0105 resocjalizacj\u0119. Terapi\u0119 przeprowadzi\u0107 maj\u0105 dwaj oficerowie policji. O dziwo, zaj\u0119cia te przynosz\u0105 skutek. Co wi\u0119cej, funkcjonariusze r\u00F3wnie\u017C ucz\u0105 si\u0119 wielu rzeczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165819.jpg","",["AD"]],"72396112":["Wojny kosmit\u00F3w
W marcu 2002 roku szkocki specjalista IT i haker Gary McKinnon zosta\u0142 aresztowany pod zarzutem w\u0142amania si\u0119 do 97 komputer\u00F3w, nale\u017C\u0105cych do NASA i ameryka\u0144skiej armii. Twierdzi\u0142, \u017Ce znalaz\u0142 dowody na to, \u017Ce USA maj\u0105 flot\u0119 kosmiczn\u0105. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Ce to \u015Bwiadczy\u0107 o tym, \u017Ce Ameryka przygotowuje si\u0119 do wojny z obcymi. Zwolennicy paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce znane z wielu mitologii walki bog\u00F3w tak naprawd\u0119 by\u0142y konfliktami mi\u0119dzy przedstawicielami cywilizacji pozaziemskich. By\u0107 mo\u017Ce obcy tocz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 boje, kt\u00F3rych stawk\u0105 jest... Ziemia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"72396113":["Bro\u0144 bjologiczna
Czesio jest smutny - znika jego mi\u015B Przekliniak. Na pocieszenie dostaje od Pu\u0142kownika napoleo\u0144ski kapelusz. Ch\u0142opaki postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 wszy jako bro\u0144 biologiczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72396114":["Dzje\u0144 Dzjecka
Dzie\u0144 Dziecka w klasie IIb. W szkole zorganizowano zawody sportowe. Anusiak, Ma\u015Blana, Konieczko i Czesio urywaj\u0105 si\u0119 z zaj\u0119\u0107, \u017Ceby i\u015B\u0107 na hamburgery. Czesio dostaje oryginalny prezent - w\u0105trob\u0119. Higienistka cierpi na bulimi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72396115":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive Asylum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"72396116":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"72395910":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72395911":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72395912":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72395913":["\u015Amier\u0107 idola
W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 Artur Kozielski z nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Nikol\u0105. Dziewczyna op\u0142akuje \u015Bmier\u0107 ulubionego piosenkarza Oliwiera Ruseckiego, kt\u00F3ry wed\u0142ug medi\u00F3w przedawkowa\u0142 narkotyki. Fanka jednak uwa\u017Ca, \u017Ce jej idol zosta\u0142 zamordowany. Nastolatka poprosi\u0142a ojca, by wynaj\u0105\u0142 \u015Bledczych, kt\u00F3rzy dok\u0142adnie zbadaj\u0105 okoliczno\u015Bci \u015Bmierci artysty. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce jest wiele niejasno\u015Bci wok\u00F3\u0142 \u015Bmierci Oliwiera. Ich zdaniem kto\u015B mu poda\u0142 \u015Brodki odurzaj\u0105ce. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest diler zwany Gi\u0119tkim, kt\u00F3remu piosenkarz by\u0142 winien spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"72395914":["Najwi\u0119kszy koszmar
Marek i Ania poszukuj\u0105 zaginionej studentki Klaudii Wilczek. Ania i Marek przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, w kt\u00F3rym prawdopodobnie przebywa dziewczyna. Z domu s\u0142ycha\u0107 kobiet\u0119 wzywaj\u0105c\u0105 pomocy. Detektywi wkraczaj\u0105 do akcji. Znajduj\u0105 jedynie radiotelefon. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce porzucony przez Klaudi\u0119 partner, Rafa\u0142 Kmiecik, postanowi\u0142 si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Zrealizowa\u0142 najwi\u0119kszy koszmar ukochanej - pogrzeba\u0142 j\u0105 \u017Cywcem. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. \u015Aledczy musz\u0105 odnale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"72395915":["Te\u015Bciowie z internetu
Dorot\u0119 odwiedza kole\u017Canka. Mariola przypadkowo zauwa\u017Ca na telefonie m\u0119\u017Ca swojej gospodyni aplikacj\u0119 randkow\u0105. Dorota jest w szoku, poniewa\u017C nie podejrzewa\u0142a, \u017Ce jej partner jest zdolny do zdrady. Zak\u0142ada konto na tym samym portalu, lecz pod zmienionym nazwiskiem, \u017Ceby da\u0107 partnerowi nauczk\u0119. Poznaje tam niejakiego Wiktora. Przekonana, \u017Ce rozmawia z m\u0119\u017Cem, umawia si\u0119 z nim na spotkanie. Na miejscu pojawia si\u0119 jednak... jej te\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72395916":["\"Znam tw\u00F3j sekret\" - to w\u0142a\u015Bnie us\u0142ysza\u0142a Hanna od obcej kobiety
Pisarka powie\u015Bci dla kobieta, Hanna, mieszka w Krakowie wraz z m\u0119\u017Cem i dw\u00F3jk\u0105 dzieci. Jej matka, Zofia, marzy o tym, by c\u00F3rka by\u0142a s\u0142awna. Gdy Hanna prezentuje swoj\u0105 najnowsz\u0105 ksi\u0105\u017Ck\u0119 w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych, spotyka pod domem nieznajom\u0105 kobiet\u0119, Aleksandr\u0119. Ta oskar\u017Ca pisark\u0119, \u017Ce przed laty porzuci\u0142a w szpitalu syna. Hanna jest przera\u017Cona, \u017Ce jej sekret ujrzy \u015Bwiat\u0142o dzienne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72395917":["Re\u017C.: Tomasz Olejarczyk.
Bez skrupu\u0142\u00F3w
Zostaje uprowadzona rodzina Krystiana. Poszukiwania prowadzi ca\u0142e CBP. Detektywi zwi\u0119kszaj\u0105 swoje wysi\u0142ki, ale przest\u0119pcy sprytnie zacieraj\u0105 za sob\u0105 \u015Blady. Wyczerpany i zrozpaczony Krystian musi zachowa\u0107 skupienie, by nie pope\u0142ni\u0107 katastrofalnego w skutkach b\u0142\u0119du. Przetrzymywana przez porywaczy Ewelina robi wszystko, by ocali\u0107 siebie i syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"72395918":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72395919":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72395920":["Dwoje w domu
Teresa i jej m\u0105\u017C Szymon mieszkaj\u0105 w ma\u0142ym, dwupokojowym mieszkaniu z matk\u0105 kobiety. M\u0119\u017Cczyzna nie dogaduje si\u0119 te\u015Bciow\u0105 i rozwa\u017Ca rozstanie z partnerk\u0105. Teresa, kt\u00F3ra jest w ci\u0105\u017Cy, bardzo si\u0119 tego obawia. Maria postanawia i\u015B\u0107 parze na r\u0119k\u0119 i wyprowadzi\u0107 si\u0119. Wynajmuje pok\u00F3j od Kajetana. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie dzieli\u0107 mieszkanie z jego ojcem Wac\u0142awem, dawnym marynarzem. Zachowuje si\u0119 on wobec Marii bardzo obcesowo, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce syn wynaj\u0105\u0142 kobiecie pok\u00F3j dlatego, by go wyswata\u0107. Maria rozwa\u017Ca zmian\u0119 lokalu. Z czasem jednak post\u0119powanie Wac\u0142awa zmienia si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72395921":["Siostry
Szefowa zmusza Ann\u0119 do nadgodzin. Ksi\u0119gowa nie potrafi odm\u00F3wi\u0107 dodatkowej pracy, poniewa\u017C marzy o otworzeniu w\u0142asnego biznesu. Nie mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie matki i siostry, kt\u00F3re wci\u0105\u017C prosz\u0105 o pomoc. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce kto\u015B przestawi\u0142 rzeczy w jej domu. Pocz\u0105tkowo podejrzewa, \u017Ce ma omamy z powodu przem\u0119czenia. Kiedy jednak sytuacja si\u0119 powtarza, wpada w panik\u0119. Pr\u00F3buje ustali\u0107, kto zakrada si\u0119 do mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72395922":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72395923":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72395924":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72395925":["Zauroczenie
Rozwiedziona Julia samotnie wychowuje nastoletni\u0105 Agat\u0119. Dziewczyna doskonale si\u0119 uczy i zamierza zdawa\u0107 na medycyn\u0119. Po wakacyjnym wyje\u017Adzie do dziadk\u00F3w jednak zazwyczaj pogodna nastolatka bardzo si\u0119 zmienia. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 z ch\u0142opakiem, kt\u00F3rego pozna\u0142a na wsi. Agata ma wra\u017Cenie, \u017Ce zawiod\u0142a matk\u0119. Pewnego dnia po powrocie do domu Julia zastaje c\u00F3rk\u0119 w ka\u0142u\u017Cy krwi. Przera\u017Cona dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098990.jpg","",["N"]],"72395926":["\u015Amiertelna pu\u0142apka
Policjanci infiltruj\u0105 gang handlarzy broni\u0105. Krzysiek powoli zdobywa zaufanie szefa grupy, Dzidy. Podczas przygotowywa\u0144 do du\u017Cego mi\u0119dzynarodowego przerzutu detektyw zostaje zdemaskowany. Szybko staje si\u0119 zak\u0142adnikiem. Gangsterzy postanawiaj\u0105 ukara\u0107 Krzy\u015Bka i jego koleg\u00F3w. Niespodziewanie m\u0119\u017Cczyzna zyskuje sojuszniczk\u0119 w osobie dziewczyny Dzidy, Ivanki. Natalia od pewnego czasu dostaje niepokoj\u0105ce SMS-y. Wygl\u0105da na to, \u017Ce policjantka ma stalkera, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 dobrze pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y jej \u017Cycia prywatnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"72395927":["Marta ma dylemat. Zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce darzy uczuciem r\u00F3wnocze\u015Bnie dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Seweryn zostaje pobity i musi zosta\u0107 przewieziony do szpitala. Podczas transportu widzi Zenona Kazana, kt\u00F3rego rzekomo zamordowa\u0142. Julita ma coraz wi\u0119ksze k\u0142opoty zwi\u0105zane z pieni\u0119dzmi ze sprzeda\u017Cy Barbariana. Jest n\u0119kana przez gangstera, kt\u00F3rego nas\u0142a\u0142 na ni\u0105 Sebastian.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386882.jpg","",[]],"72395928":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72395929":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72395930":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"72395931":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72395932":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Kolejna ods\u0142ona programu, w kt\u00F3rym wy\u0142oniona w castingach grupa ludzi zamieszkuje w gospodarstwie rolnym, by zmierzy\u0107 si\u0119 z codzienn\u0105 prac\u0105 fizyczn\u0105 i panuj\u0105cymi tam sparta\u0144skimi warunkami. Tym razem na wie\u015B najpierw trafia osiem kobiet, przywyk\u0142ych do \u017Cycia w mie\u015Bcie i licznych udogodnie\u0144. P\u00F3\u017Aniej do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W kolejnych odcinkach sprawdzaj\u0105 oni wszyscy si\u0142\u0119 swojego charakteru, wytrzyma\u0142o\u015B\u0107, determinacj\u0119, ale tak\u017Ce zdaj\u0105 egzamin z empatii i troski o zwierz\u0119ta. Ci, kt\u00F3rzy najs\u0142abiej radz\u0105 sobie z kolejnymi zadaniami, odpadaj\u0105 po g\u0142osowaniu przeprowadzonym w\u015Br\u00F3d pozosta\u0142ych uczestnik\u00F3w. Zwyci\u0119zca zdob\u0119dzie tytu\u0142 Farmera Roku oraz nagrod\u0119 wynosz\u0105c\u0105 sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Show prowadz\u0105 Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczy\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384764.jpg","",[]],"72395933":["Re\u017C.: Jon Watts.
Uczniowie \u015Bwi\u0119tuj\u0105 zako\u0144czenie roku szkolnego. Uczelnia Midtown School of Science and Technology, kt\u00F3rej s\u0142uchaczem jest Peter Parker (Tom Holland), organizuje dwutygodniow\u0105 wycieczk\u0119 do Europy. Ch\u0142opak wci\u0105\u017C jeszcze op\u0142akuje \u015Bmier\u0107 swojego mentora, Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.), mimo to podczas tej wyprawy zamierza wyzna\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 MJ (Zendaya). Gdy uczniowie zwiedzaj\u0105 Wenecj\u0119, miasto atakuje pot\u0119\u017Cny \u017Bywio\u0142ak Wody. Peter pr\u00F3buje ratowa\u0107 koleg\u00F3w. Ch\u0142opak jest jednak bezsilny w starciu z kreatur\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi mu tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako Mysterio (Jake Gyllenhaal), i zabija stworzenie. Wkr\u00F3tce potem Nick Fury (Samuel L. Jackson) daje Peterowi okulary Starka, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 przej\u0119cie kontroli nad stworzon\u0105 przez milionera sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 E.D.I.T.H., zarz\u0105dzaj\u0105c\u0105 ca\u0142ym zapasem broni w Stark Industries. Tymczasem Mysterio opowiada Parkerowi smutn\u0105 histori\u0119 swojego \u017Cycia i namawia go, by do\u0142\u0105czy\u0142 do niego w walce z \u017Bywio\u0142akami. Ch\u0142opak zamierza jednak wie\u015B\u0107 \u017Cycie normalnego nastolatka i odmawia. W wyniku podst\u0119pu, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 tak\u017Ce Fury, musi jednak zmieni\u0107 zdanie. Niebawem Parker i Mysterio lec\u0105 do Berlina, by om\u00F3wi\u0107 pomys\u0142 stworzenia nowego zespo\u0142u superbohater\u00F3w. Peter nie chce jednak walczy\u0107 z monstrami. Dlatego przekazuje odziedziczone po Starku okulary Mysteriowi. Wkr\u00F3tce jednak u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 straszliwy b\u0142\u0105d. Drugi film z serii o Spider-Manie opieraj\u0105cy si\u0119 na komiksach Marvel Comics. Za sw\u00F3j wyst\u0119p Tom Holland zosta\u0142 nagrodzony Saturnem za \"Najlepsz\u0105 kreacj\u0119 m\u0142odego aktora\". T\u0119 sam\u0105 nagrod\u0119 otrzyma\u0142a te\u017C Zendaya w kategorii \"Najlepsza aktorka drugoplanowa\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207008.jpg","",["N"]],"72395934":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381983.jpg","",["N"]],"72395935":["Ekipa programu spieszy na pomoc pani El\u017Cbiecie. Kobieta samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka, kt\u00F3rego matka, a jej c\u00F3rka, zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Pani El\u017Cbieta zrobi\u0142a wszystko, co w jej mocy, by stworzy\u0107 ch\u0142opcu ciep\u0142y, rodzinny dom. Z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych os\u00F3b uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. Dzi\u015B jednak pani El\u017Cbieta jest ju\u017C na emeryturze i musi opu\u015Bci\u0107 lokum. W jej w\u0142asnym domu nie ma jednak warunk\u00F3w odpowiednich do wychowania dziecka. Brakuje bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki i toalety. Instalacja elektryczna jest stara i grozi po\u017Carem. Dom nie jest ocieplany i brakuje w nim ogrzewania. Babcia boi si\u0119, \u017Ce z powodu nieodpowiednich warunk\u00F3w wnuk trafi do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72395936":["Garbacz to ma\u0142a wie\u015B w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Mieszka tam pani Kasia, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dwie c\u00F3reczki, Magd\u0119 i Maj\u0119. Kobieta opiekuje si\u0119 tak\u017Ce swoj\u0105 babci\u0105, Halin\u0105. Starsza pani wiele lat temu dozna\u0142a udaru, ma powa\u017Cne problemy z poruszaniem si\u0119. W domu nie ma wody ani kanalizacji. My\u0107, pra\u0107 i zmywa\u0107 nale\u017Cy, korzystaj\u0105c z misek. Katarzyna Dowbor jest poruszona dramatem m\u0142odej mamy, kt\u00F3ra codziennie przynosi ze studni kilkadziesi\u0105t litr\u00F3w wody. Dziewczynki nie maj\u0105 swojego pokoju, a ich prababcia \u015Bpi w kuchni. Dom ogrzewa zaledwie koza, o kt\u00F3r\u0105 mog\u0105 poparzy\u0107 si\u0119 dzieci. Do akcji wkraczaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72395937":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"72396370":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"72396371":["Pocz\u0105tkuj\u0105cy w\u0119dkarz zostaje pora\u017Cony pr\u0105dem \/ Nastolatek jest ofiar\u0105 mobbingu i omal nie zostaje utopiony
Milena, chc\u0105c pogodzi\u0107 zwa\u015Bnionych brata i ch\u0142opaka, wyci\u0105ga obu na ryby. Niestety, panowie szczerze si\u0119 nie znosz\u0105 i nie przepuszcz\u0105 \u017Cadnej okazji, by udowodni\u0107 sw\u0105 wy\u017Cszo\u015B\u0107 nad przeciwnikiem. Piotrek, brat Mileny, chc\u0105c pochwali\u0107 si\u0119 swoj\u0105 umiej\u0119tno\u015Bci\u0105 pos\u0142ugiwania si\u0119 w\u0119dk\u0105, zaczepia ni\u0105 o lini\u0119 przesy\u0142ow\u0105 i zostaje pora\u017Cony pr\u0105dem. Siostra i jej ukochany, Krzysiek, musz\u0105 udzieli\u0107 mu pierwszej pomocy. Dw\u00F3ch chuligan\u00F3w wymusza na Igorze pieni\u0105dze. Feralnego dnia chc\u0105 wi\u0119cej ni\u017C dostali, dochodzi do b\u00F3jki. Bandyci pr\u00F3buj\u0105 podtopi\u0107 ch\u0142opaka. Na pomoc spieszy mu kole\u017Canka, Ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72396372":["Kobieta znajduje w bananach paj\u0105ka, kt\u00F3ry gryzie jej dziecko \/ Autostopowicz terroryzowany przez dw\u00F3ch opryszk\u00F3w
Kobieta odkrywa w kuchni jadowitego paj\u0105ka, kt\u00F3rego przynios\u0142a z kupionymi w markecie bananami. Chowa si\u0119 w \u0142azience. Gdy dochodzi nieco do siebie, dzwoni pod 112, potem wo\u0142a synka. Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce paj\u0105k zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C uk\u0105si\u0107 ch\u0142opca. M\u0142ody autostopowicz pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 zatrzyma\u0107 kolejny samoch\u00F3d. Gdy nie udaje si\u0119 to, zdenerwowany ch\u0142opak wykrzykuje za odje\u017Cd\u017Caj\u0105cym autem przekle\u0144stwa i pokazuje wulgarne gesty. Samoch\u00F3d zatrzymuje si\u0119 nieopodal i wysiada z niego dw\u00F3ch gro\u017Anie wygl\u0105daj\u0105cych m\u0119\u017Cczyzn. Student pada od ciosu w szcz\u0119k\u0119 i uderza g\u0142ow\u0105 w kamie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72396373":["Dziecko zostawione w samochodzie w upalny dzie\u0144 \/ Bezdomny zatruwa si\u0119 kie\u0142basa, kt\u00F3r\u0105 kto\u015B truje psy
Iza zabiera do siebie swoj\u0105 5-letni\u0105 siostrzenic\u0119 Janink\u0119. Pocz\u0105tkowo sp\u0119dzaj\u0105 mi\u0142o dzie\u0144. P\u00F3\u017Aniej kobieta, chc\u0105c za\u0142atwi\u0107 prywatn\u0105 spraw\u0119, zostawia \u015Bpi\u0105c\u0105 dziewczynk\u0119 w nagrzanym samochodzie. Dziecko ratuje przypadkowy przechodzie\u0144, Sebastian. S\u0142awek - bezdomny 19-latek - znajduje w parku kie\u0142bas\u0119. Po jej zjedzeniu zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Pomocy udziela mu pracownica opieki spo\u0142ecznej, Ewa. Okazuje si\u0119, \u017Ce kie\u0142basa by\u0142a nafaszerowana arszenikiem. Kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 ni\u0105 tru\u0107 okoliczne psy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72396374":["Sa\u0142atka z grzybami halucynogennymi przyczyn\u0105 zagro\u017Cenia \u017Cycia \/ Nowi cz\u0142onkowie sekty odkrywaj\u0105 jej przest\u0119pcze plany
Matka znajduje w lod\u00F3wce nietkni\u0119t\u0105 sa\u0142atk\u0119, pozosta\u0142\u0105 z \"osiemnastki\" syna, Gracjana. Zjada j\u0105 nie\u015Bwiadoma, \u017Ce s\u0105 w niej grzyby halucynogenne. W wyniku omam\u00F3w ubiera si\u0119 ciep\u0142o, bierze \u0142opat\u0119 i idzie przed dom odgarnia\u0107 \u015Bnieg, kt\u00F3rego nie ma. Ch\u0142opak dzwoni pod 112, tymczasem kobieta ma kolejn\u0105 faz\u0119 omam\u00F3w, a potem atak paniki. Dwudziestoletnia Karolina zakocha\u0142a si\u0119 w Rafale, kt\u00F3ry nale\u017Cy do grupy filozoficzno-religijnej przewodzonej przez charyzmatycznego Igora. Jej ukochany stopniowo przekonuje j\u0105 do ideologii sekty, a\u017C w ko\u0144cu Karolina decyduje si\u0119 do niej wst\u0105pi\u0107. Niebawem odkrywa, \u017Ce Igor kupuje nielegalnie narkotyki i bro\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72396375":["Przed uczestnikami programu kolejne kulinarne wyzwanie. Tym razem musz\u0105 przygotowa\u0107 po\u017Cywny posi\u0142ek dla 50 g\u0142odnych motocyklist\u00F3w. Na dru\u017Cyn\u0119, kt\u00F3ra zaserwuje najlepsze danie, czeka atrakcyjna nagroda - spotkanie z tancerzami z \"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami\", m.in. Walerij\u0105 \u017Burawlew\u0105, Kamilem Kuroczko i Krzysztofem Hulbojem. Ponadto w piekielnej restauracji pojawi si\u0119 Izabela Zwierzy\u0144ska, gwiazda serialu \"Barwy szcz\u0119\u015Bcia\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"72396376":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"72396377":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"72396378":["Dagmara Ka\u017Amierska przemierza kraj w poszukiwaniu mi\u0142o\u015Bci \u017Cycia. W tym przedsi\u0119wzi\u0119ciu wspieraj\u0105 j\u0105 syn Conan i przyjaciel Jacek. Podr\u00F3\u017C przez Polsk\u0119 obfituje w rozmaite przygody i komiczne perypetie, ale na szcz\u0119\u015Bcie bohaterom show nie brakuje poczucia humoru. Chocia\u017C Dagmarze przy\u015Bwiecaj\u0105 matrymonialne pobudki, program opowiada r\u00F3wnie\u017C o przyja\u017Ani i tym, co sprawia, \u017Ce czujemy si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwi. Momentami sk\u0142ania do refleksji i wzrusza. Syn i przyjaciel nie tylko kibicuj\u0105 Ka\u017Amierskiej, ale tak\u017Ce znajduj\u0105 dla niej kandydat\u00F3w w r\u00F3\u017Cnym wieku. Dagmara ka\u017Cdego z nich pr\u00F3buje lepiej pozna\u0107. Oni tymczasem usi\u0142uj\u0105 zaprezentowa\u0107 si\u0119 z jak najlepszej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385731.jpg","",["AD"]],"72396379":["Ptaki ciernistych krzew\u00F3w
W parafii Kiepskich zwalnia si\u0119 stanowisko ko\u015Bcielnego. Poprzedni zakrystian przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Ksi\u0105dz poszukuje na jego miejsce kogo\u015B m\u0142odszego i bardziej energicznego. Marian Pa\u017Adzioch jest bardzo zainteresowany ofert\u0105 pracy. Ferdek stwierdza jednak, \u017Ce s\u0105siad absolutnie nie jest godzien, aby sprawowa\u0107 tak\u0105 funkcj\u0119. Postanawia sam zosta\u0107 ko\u015Bcielnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"72396380":["Nie b\u00F3j \u017Caby
Halina i Ferdek wybieraj\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C do wujka. Wszyscy pomagaj\u0105 im pakowa\u0107 walizk\u0119. Po wyje\u017Adzie rodzic\u00F3w Mariolka zaprasza do mieszkania koleg\u0119, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce potrafi wywo\u0142a\u0107 diab\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72396381":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"72396382":["Kolejny raz gwiazdy do\u0142\u0105cz\u0105 do dru\u017Cyn i b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowa\u0107 zachwyci\u0107 szefa Wojciecha Modesta Amaro przygotowanymi przez siebie potrawami. Tym razem wyzwanie podj\u0119li Katarzyna Skrzynecka oraz Piotr G\u0105sowski. Mi\u0142o\u015Bnicy gotowania b\u0119d\u0105 musieli si\u0119 zmierzy\u0107 z kuchni\u0105 greck\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"72396383":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"72396384":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72396385":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"72396386":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"72396387":["Zorro
Deszczowa listopadowa noc. Do mieszkania Kiepskich przychodzi tajemniczy nieznajomy. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce jest to legendarny Zorro, kt\u00F3ry nie mo\u017Ce odnale\u017A\u0107 si\u0119 we wsp\u00F3\u0142czesnym \u015Bwiecie. Ma problemy z odr\u00F3\u017Cnieniem, kto jest dobry, a kto z\u0142y i komu powinien zabiera\u0107, a komu oddawa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72396388":["Mistrz podrob\u00F3w
Ferdek ogl\u0105da w telewizji reporta\u017C na temat tw\u00F3rcy, kt\u00F3rego obrazy sta\u0142y si\u0119 kulturaln\u0105 sensacj\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce tak naprawd\u0119 s\u0105 to zwyk\u0142e bohomazy. Jednak my\u015Bl o sztuce nie daje mu spokoju. Postanawia stworzy\u0107 w\u0142asne prymitywistyczne dzie\u0142a i sta\u0107 si\u0119 \u015Bwiatowej s\u0142awy artyst\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72396389":["Osoba publiczna
Ferdek staje si\u0119 \u015Bwiadkiem napadu na sklep \"U Stasia\" i... przypadkowo go udaremnia. Wie\u015B\u0107 o jego bohaterskim czynie szybko roznosi si\u0119 po okolicy. Kiepski staje si\u0119 obiektem zainteresowania medi\u00F3w, a wkr\u00F3tce awansuje na lokalnego celebryt\u0119. Z czasem jednak popularno\u015B\u0107 zaczyna go m\u0119czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72396390":["Android
W kamienicy na \u0106wiartki pojawia si\u0119 nowy lokator - android, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do Ferdka. Zosta\u0142 skonstruowany przez s\u0105siada Kiepskiego, Oskara. Maszyna szybko zajmuje miejsce Ferdka w jego w\u0142asnym domu, poniewa\u017C wydaje si\u0119 nie mie\u0107 wad - nie pije, zna zasady savoir vivre'u, a w dodatku chodzi do pracy. Z czasem jednak obecno\u015B\u0107 intruza zaczyna coraz bardziej przeszkadza\u0107 Ferdynandowi. Zw\u0142aszcza gdy okazuje si\u0119, \u017Ce humanoid ma pewien plan, kt\u00F3rego nie przewidzia\u0142 dla niego konstruktor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72396391":["Stawk\u0105 pojedynku wieczoru podczas gali w Nowym Dworze Mazowieckim b\u0119dzie pas mistrzowski Babilon w kategorii K1. Tytu\u0142u broni\u0107 b\u0119dzie Jan Lodzik. Popularny Iron zmierzy si\u0119 z niepokonanym Hiszpanem Juanmi Martinezem. Polscy kibice maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce nasz wojownik b\u0119dzie g\u00F3r\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"72396392":["Re\u017C.: Tim Burton.
Rok 2029, stacja kosmiczna Oberon, na kt\u00F3rej prowadzone s\u0105 eksperymenty z ma\u0142pami. Kapitan Leo Davidson (Mark Wahlberg) pr\u00F3buje uratowa\u0107 Periclesa, ma\u0142p\u0119 w kapsule wci\u0105gni\u0119t\u0105 w wir czasowy. Jego statek kosmiczny sam jednak dostaje si\u0119 w p\u0119tle czasu i rozbija si\u0119 na nieznanej planecie. Mieszkaj\u0105cy tam ludzie s\u0105 zdegradowani do roli niewolnik\u00F3w i zwierz\u0105t domowych, a rz\u0105dz\u0105 nimi inteligentne ma\u0142py. Leo zostaje schwytany przez oddzia\u0142 wojska ma\u0142p, kt\u00F3rym kieruje kapitan Attar. Prowadzi on je\u0144ca do swojego duchowego przyw\u00F3dcy, fanatyka Thade'a (Tim Roth), d\u0105\u017C\u0105cego do zag\u0142ady ca\u0142ego rodzaju ludzkiego. Sojuszniczk\u0105 kapitana staje si\u0119 szympansica Ari (Helena Bonham Carter), aktywistka broni\u0105ca praw ludzi. Dzi\u0119ki jej pomocy Leo ucieka i przy\u0142\u0105cza si\u0119 do oddzia\u0142\u00F3w buntownik\u00F3w... Remake s\u0142ynnego filmu z 1968 roku, kt\u00F3ry uchodzi za klasyk\u0119 gatunku science fiction. Wersja Tima Burtona wyr\u00F3\u017Cnia si\u0119 znakomitymi efektami specjalnymi, muzyk\u0105 i \u015Bwietn\u0105 charakteryzacj\u0105 Ricka Bakera. Re\u017Cyser, maj\u0105c do dyspozycji bud\u017Cet w wysoko\u015Bci 100 mln dolar\u00F3w, stworzy\u0142 wystawne, cho\u0107 ma\u0142o stylowe widowisko, z kt\u00F3rego ulecia\u0142y wszelkie aluzje spo\u0142eczne. W pami\u0119ci pozostaje jednak znakomita plastycznie czo\u0142\u00F3wka i zaskakuj\u0105cy epilog.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348636.jpg","",["N"]],"72396393":["G\u0142upi Piotru\u015B
Pewnej nocy w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 tajemniczy nieznajomy. Go\u015B\u0107 twierdzi, \u017Ce jest redaktorem z telewizji. Proponuje Ferdkowi i jego rodzinie udzia\u0142 w programie rozrywkowym. Po kr\u00F3tkiej naradzie Kiepscy zgadzaj\u0105 si\u0119 wyst\u0105pi\u0107 przed kamerami. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 marzy\u0107 o karierze w mediach. Tymczasem Arnold Boczek twierdzi, \u017Ce go\u015B\u0107, kt\u00F3ry ich odwiedzi\u0142, to cz\u0142owiek niespe\u0142na rozumu, nazywany G\u0142upim Piotrusiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72396394":["Taka piosenka
Ferdek s\u0142yszy romantyczny \u015Bpiew. Okazuje si\u0119, \u017Ce d\u017Awi\u0119k dobiega z mieszkania Pa\u017Adzioch\u00F3w, a jego autorami s\u0105 Marian i Helena. W ten spos\u00F3b s\u0105siedzi Kiepskich wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107. Ferdek i Halina s\u0105 wyra\u017Anie tym zaskoczeni. Na co dzie\u0144 bowiem Pa\u017Adziochowie s\u0105 dla siebie wyj\u0105tkowo niemili, \u017Ceby nie powiedzie\u0107, \u017Ce okazuj\u0105 sobie wrogo\u015B\u0107, a wr\u0119cz nienawi\u015B\u0107. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 wi\u0119c, sk\u0105d u s\u0105siad\u00F3w ten nag\u0142y przyp\u0142yw uczu\u0107. Kiepscy postanawiaj\u0105 zbada\u0107 muzyczn\u0105 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72396395":["Okazja
Halinka otrzymuje od wdzi\u0119cznego pacjenta prezent - 20-litrow\u0105 butelk\u0119 w\u00F3dki. Ferdek jest wzruszony tak wspania\u0142ym gestem. Niestety \u017Cona kategorycznie o\u015Bwiadcza, \u017Ce alkohol ma pozosta\u0107 nietkni\u0119ty. Butelka zostanie otwarta dopiero podczas wyj\u0105tkowej okazji. Kiepski jest zdesperowany. Nerwowo zastanawia si\u0119, jakie wydarzenie mog\u0142oby si\u0119 sta\u0107 tak\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 sposobno\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"72396396":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72396397":["Akcja w hurtowni\/Kanapka
Grzegorz Barwi\u0144ski niedawno dosta\u0142 prac\u0119 w ochronie hurtowni. Obejmuj\u0105c s\u0142u\u017Cb\u0119 na wieczornej zmianie, zauwa\u017Ca podje\u017Cd\u017Caj\u0105cy pod zamkni\u0119t\u0105 hurtowni\u0119 samoch\u00F3d. Postanawia sprawdzi\u0107 o co chodzi, jednak zaraz po wyj\u015Bciu na zewn\u0105trz zostaje uderzony i obezw\u0142adniony przez kilku bandyt\u00F3w, kt\u00F3rzy zaczynaj\u0105 okrada\u0107 magazyn. Na szcz\u0119\u015Bcie Grzegorz odzyskuje przytomno\u015B\u0107 i dzi\u0119ki sprytowi i odwadze udaje mu si\u0119 nawi\u0105za\u0107 po\u0142\u0105czenie ze 112. Sp\u00F3\u017Aniony do pracy Adam w po\u015Bpiechu zjada kanapk\u0119. Nagle zaczyna si\u0119 krztusi\u0107. Jego \u017Cona Marta pocz\u0105tkowo nie zwraca na to uwagi, ale kiedy m\u0105\u017C zaczyna si\u0119 dusi\u0107, wpada w panik\u0119. Artur traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72396398":["Niebezpieczna jazda na deskorolce bez kasku\/Dw\u00F3ch bandyt\u00F3w podczas napadu na bank rani kasjerk\u0119
Adam podczas spaceru z psem zauwa\u017Ca dw\u00F3ch obcych, m\u0142odych ludzi wchodz\u0105cych do banku. Przez okno obserwuje, jak jeden z napastnik\u00F3w terroryzuje dw\u00F3jk\u0119 starszych ludzi, drugi strzela do kasjerki. Adam dzwoni pod 112. M\u0119\u017Cczy\u017Ani wybiegaj\u0105 z banku. Klient banku stara si\u0119 pom\u00F3c rannej kasjerce, kt\u00F3rej stan jest ci\u0119\u017Cki. Tymczasem Adam, b\u0119d\u0105c w kontakcie z operatork\u0105, rusza tropem jednego ze z\u0142odziei. Marcin \"Juro\" Kowalski zakochuje si\u0119 w pi\u0119knej modelce, kt\u00F3ra chodzi do tej samej szko\u0142y co on. Chc\u0105c jej zaimponowa\u0107 swoj\u0105 sprawno\u015Bci\u0105 fizyczn\u0105, zaprasza j\u0105 na trening. Tego dnia ze wzgl\u0119du na ni\u0105 trenuje bez kasku ochronnego i dochodzi do wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72395938":["Adamowo-Osiedle to ma\u0142a wie\u015B na \u017Bu\u0142awach. Mieszka tam pi\u0119cioosobowa rodzina - pani Beata oraz pan Ireneusz wraz z trojgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 nog\u0119. Z tego powodu nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi. Rodzin\u0119 utrzymuje pani Beata, pracuj\u0105c w pobliskiej fabryce. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pomieszczeniu. Ciasnota nie pozwala panu Irkowi porusza\u0107 si\u0119 po domu o kulach, a dzieci nie maj\u0105 gdzie si\u0119 uczy\u0107. Nie ka\u017Cdy ma te\u017C swoje w\u0142asne \u0142\u00F3\u017Cko. W budynku brakuje \u0142azienki, kt\u00F3ra jest najwi\u0119kszym marzeniem rodziny, a dach domu pokrywa szkodliwy eternit. Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje, a Maciek Pertkiewicz i Wiesiek Nowobilski rozpoczynaj\u0105 remont.","","",["JM"]],"72395939":["Nastoletni ludzie pod wieloma wzgl\u0119dami r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105, jednak \u0142\u0105cz\u0105 ich pewne podobie\u0144stwa. Wszyscy zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce nastolatkowie zmieniaj\u0105 \u015Bwiat na lepsze.","","",["AD"]],"72395940":["27-letnia Eliza ucz\u0119szcza na warsztaty z improwizacji. Na jednych z zaj\u0119\u0107 mdlej i trafia do szpitala. Tam odwiedza j\u0105 narzeczony, Piotrek. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta wypisa\u0142a si\u0119 na w\u0142a\u015Bnie \u017Cyczenie i nie wyrazi\u0142a zgody na udzielenie informacji na temat jej stanu zdrowia. M\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Ca, \u017Ce ukochana dziwnie si\u0119 zachowuje i chce dowiedzie\u0107 si\u0119, jaki jest tego pow\u00F3d. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw mroczna tajemnica Elizy.","","",["JM"]],"72395941":["Zamaskowani sprawcy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do hurtowni lek\u00F3w. Terroryzuj\u0105 ochroniarza i kradn\u0105 parti\u0119 drogich medykament\u00F3w. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w sprawie staje si\u0119 by\u0142a kochanka w\u0142a\u015Bciciela hurtowni, kt\u00F3ra wsp\u00F3\u0142pracuje z mafi\u0105. Niebawem detektywi znajduj\u0105 skradzione leki, a tak\u017Ce wpadaj\u0105 na zupe\u0142nie nowy trop. Informatyk Darek jest zachwycony spotkaniem z tajemniczym graczem. Okazuje si\u0119, \u017Ce pod m\u0119skim pseudonimem ukrywa\u0142a si\u0119 Sharon, mieszkaj\u0105ca od kilku lat w Polsce Amerykanka. Zafascynowany Darek zaprasza kobiet\u0119 na randk\u0119. Ona jednak informuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o czym\u015B, co gasi jego entuzjazm.","","",["N"]],"72395942":["Patrol dostaje wezwanie w sprawie ci\u0119\u017Ckiego pobicia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara zosta\u0142a poci\u0119ta maczet\u0105 lub tasakiem. Miejsce zbrodni jest ca\u0142e we krwi. M\u0119\u017Cczyzna trafia do szpitala. Natalia i Marek udaj\u0105 si\u0119 tam, by uzyska\u0107 jakie\u015B informacje od lekarzy. Spotykaj\u0105 koleg\u0119 poszkodowanego, kt\u00F3ry wyja\u015Bnia im, \u017Ce ranny jest kibicem jednego z miejskich klub\u00F3w pi\u0142karskich i mia\u0142 ustawk\u0119 z kim\u015B z przeciwnej dru\u017Cyny. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania tego cz\u0142owieka. Od matki podejrzanego funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce musia\u0142 on pilnie wyjecha\u0107 tego ranka. Daj\u0105 zna\u0107 oficerowi dy\u017Curnemu, by skontaktowa\u0142 si\u0119 z prokuratur\u0105 i uzyska\u0142 dla niego czasowy zakaz opuszczania kraju.","","",["N"]],"72395943":["Na oddzia\u0142 wewn\u0119trzny zostaje przywieziona Ilona Chojnar. Pacjentka skar\u017Cy si\u0119 na b\u00F3le brzucha i nudno\u015Bci. Jej narzeczony podejrzewa, \u017Ce to z emocji zwi\u0105zanych ze zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 \u015Blubem. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce powodem tych dolegliwo\u015Bci jest ci\u0105\u017Ca. Rafa\u0142 namawia Ma\u0142gosi\u0119 na wsp\u00F3lny wyjazd na urlop, tydzie\u0144 w Grecji. Niestety, jest ju\u017C ustalony grafik dy\u017Cur\u00F3w. Ma\u0142gosia pr\u00F3buje rozmawia\u0107 z Julit\u0105, by zyska\u0107 kilka wolnych dni - bez skutku. Dopiero Jadwidze udaje si\u0119 przekona\u0107 szefow\u0105, gdy obiecuje, \u017Ce we\u017Amie dy\u017Cury za Ma\u0142gosi\u0119.","","",[]],"72395944":["Do agencji Malanowskiego przychodzi zrozpaczona matka, kt\u00F3rej c\u00F3rka od kilku dni nie pojawi\u0142a si\u0119 w domu. Kobieta boi si\u0119, \u017Ce spotka\u0142o j\u0105 co\u015B z\u0142ego. Zeznaje, \u017Ce c\u00F3rka pozna\u0142a ostatnio przez internet pewnego ch\u0142opaka. Detektywi, analizuj\u0105c rozmowy dziewczyny na czacie, odkrywaj\u0105, \u017Ce my\u015Bla\u0142a ona o pope\u0142nieniu samob\u00F3jstwa...","","",[]],"72395945":["W biurze Malanowskiego zjawia si\u0119 Ola Kraskowska, c\u00F3rka jego dobrego przyjaciela. Dziewczyna skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a bezprawnie wyrzucona z pokoju, kt\u00F3ry wynajmowa\u0142a. Bronis\u0142aw organizuje jej nocleg u swojej znajomej. Nast\u0119pnego dnia Ola zostaje zamordowana. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 mroczne tajemnice ofiary.","","",[]],"72395946":["Zgodnie z coroczn\u0105 tradycj\u0105 Piotrek podczas ferii wyje\u017Cd\u017Ca z Konina, aby cieszy\u0107 si\u0119 pi\u0119knem Tatr. W \u015Brodku sezonu Zakopane jest bardzo popularne i mo\u017Cna spotka\u0107 w nim wiele sympatycznych turystek. Nie wiadomo jednak, czy m\u0119\u017Cczyzna odwa\u017Cy si\u0119 wykorzysta\u0107 szans\u0119. DJ Kaczor jest wielbicielem muzyki i ta\u0144ca. Czerpie z nich energi\u0119 do \u017Cycia oraz mn\u00F3stwo rado\u015Bci, kt\u00F3rymi z przyjemno\u015Bci\u0105 dzieli si\u0119 ze swoimi wielbicielami. Teraz rozkr\u0119ci\u0142 si\u0119 tak bardzo, \u017Ce ta\u0144czy na dachach samochod\u00F3w. Stefan i Aldona udaj\u0105 si\u0119 do sklepu z eleganck\u0105 odzie\u017C\u0105. Zamierzaj\u0105 kupi\u0107 jej wspania\u0142\u0105 kreacj\u0119.","","",["N"]],"72395947":["Tomek, znany jako DJ Kaczor, dzi\u0119ki swojej niezwyk\u0142ej osobowo\u015Bci zdoby\u0142 serca publiczno\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0142awa przek\u0142ada si\u0119 tak\u017Ce na zainteresowanie w\u015Br\u00F3d p\u0142ci pi\u0119knej. Dla Grze\u015Bka Karina zdecydowa\u0142a si\u0119 zako\u0144czy\u0107 kontakty z innymi ch\u0142opakami. Uwa\u017Ca, \u017Ce je\u015Bli chce si\u0119 zbudowa\u0107 co\u015B powa\u017Cnego, to trzeba po\u015Bwi\u0119ci\u0107 czas i okaza\u0107 zaufanie. Bodyguard ma pewno\u015B\u0107, \u017Ce przyjaciele zawsze go wspieraj\u0105. W zwi\u0105zku z tym ch\u0119tnie korzysta z porad Artura czy Tomka, kt\u00F3rzy s\u0105 bardziej do\u015Bwiadczeni. M\u0119\u017Cczy\u017Ani wzi\u0119li go pod swoje skrzyd\u0142a i \u017Cycz\u0105 mu wszystkiego co najlepsze.","","",["N"]],"72395948":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Ferdynand Kiepski nie mo\u017Ce patrze\u0107 na to, jak Waldek zosta\u0142 zdominowany przez swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolasi\u0119. Zainspirowany ameryka\u0144skim filmem, kt\u00F3rego bohater to typowy twardziel, Ferdek postanawia przypomnie\u0107 Waldkowi, jak powinien wygl\u0105da\u0107 i zachowywa\u0107 si\u0119 prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna. Jako n\u0119dzny przyk\u0142ad skrajnego podporz\u0105dkowania si\u0119 kobiecie przedstawia Waldkowi Mariana Pa\u017Adziocha.","","",["N"]],"72395949":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Podczas kolacji \u0142amie si\u0119 krzes\u0142o, na kt\u00F3rym siedzi Halina. Kiepska \u017C\u0105da od m\u0119\u017Ca, \u017Ceby natychmiast naprawi\u0142 mebel. Ferdek wyj\u0105tkowo gorliwie zabiera si\u0119 do pracy. Naprawiaj\u0105c krzes\u0142o, ulepsza je i wzbogaca o nowe funkcje, by sta\u0142o si\u0119 jak najbardziej komfortowe. W ko\u0144cu stwierdza, \u017Ce konstrukcja ta jest najwi\u0119kszym dzie\u0142em jego \u017Cycia. Zwraca si\u0119 nawet z pro\u015Bb\u0105 do ksi\u0119dza o b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwo.","","",["N"]],"72395950":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"72395951":["Ewa jest \u017Con\u0105 alkoholika Mariana. Chocia\u017C m\u0119\u017Cczyzna sprawia wiele problem\u00F3w, kobieta stara si\u0119 stworzy\u0107 ciep\u0142y i bezpieczny dom dla swoich dzieci. Ci\u0119\u017Car utrzymania rodziny spoczywa jednak na jej barkach, poniewa\u017C partner nie pracuje. Kiedy Marian robi kolejn\u0105 awantur\u0119, Ewa szuka wsparcia u te\u015Bciowej. Ta jednak uwa\u017Ca, \u017Ce synowa przesadza. Przemoc domowa narasta.","","",["N"]],"72395952":["27-letnia Eliza ucz\u0119szcza na warsztaty z improwizacji. Na jednych z zaj\u0119\u0107 mdlej i trafia do szpitala. Tam odwiedza j\u0105 narzeczony, Piotrek. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta wypisa\u0142a si\u0119 na w\u0142a\u015Bnie \u017Cyczenie i nie wyrazi\u0142a zgody na udzielenie informacji na temat jej stanu zdrowia. M\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Ca, \u017Ce ukochana dziwnie si\u0119 zachowuje i chce dowiedzie\u0107 si\u0119, jaki jest tego pow\u00F3d. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw mroczna tajemnica Elizy.","","",["JM"]],"72395953":["Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 kobieta zaniepokojona znikni\u0119ciem m\u0119\u017Ca. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 sekret zaginionego. M\u0119\u017Cczyzna ukrywa\u0142 przed \u017Con\u0105 swoj\u0105 prawdziw\u0105 pasj\u0119 - pod pretekstem w\u0119dkarstwa je\u017Adzi\u0142 nad jedno z p\u0142ockich jezior w poszukiwaniu tajemniczego skarbu. W pobli\u017Cu jego obozowiska detektywi odnajduj\u0105 niepokoj\u0105ce \u015Blady. Wkr\u00F3tce policja wy\u0142awia z wody zw\u0142oki.","","",["N"]],"72395954":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"72395955":["Adamowo-Osiedle to ma\u0142a wie\u015B na \u017Bu\u0142awach. Mieszka tam pi\u0119cioosobowa rodzina - pani Beata oraz pan Ireneusz wraz z trojgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 nog\u0119. Z tego powodu nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi. Rodzin\u0119 utrzymuje pani Beata, pracuj\u0105c w pobliskiej fabryce. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pomieszczeniu. Ciasnota nie pozwala panu Irkowi porusza\u0107 si\u0119 po domu o kulach, a dzieci nie maj\u0105 gdzie si\u0119 uczy\u0107. Nie ka\u017Cdy ma te\u017C swoje w\u0142asne \u0142\u00F3\u017Cko. W budynku brakuje \u0142azienki, kt\u00F3ra jest najwi\u0119kszym marzeniem rodziny, a dach domu pokrywa szkodliwy eternit. Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje, a Maciek Pertkiewicz i Wiesiek Nowobilski rozpoczynaj\u0105 remont.","","",["JM"]],"72395956":["Nastoletni ludzie pod wieloma wzgl\u0119dami r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105, jednak \u0142\u0105cz\u0105 ich pewne podobie\u0144stwa. Wszyscy zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce nastolatkowie zmieniaj\u0105 \u015Bwiat na lepsze.","","",["AD"]],"72395957":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["N"]],"72395958":["Po powrocie z g\u00F3rskiej wycieczki rowerowej prowadz\u0105ca decyduje si\u0119 przygotowa\u0107 syc\u0105ce dania. Zaczyna od zupy kremu z ziemniak\u00F3w, cebuli, czosnku i sera \u017C\u00F3\u0142tego. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dza danie g\u0142\u00F3wne - gulasz segedy\u0144ski, kt\u00F3ry od klasycznego w\u0119gierskiego dania r\u00F3\u017Cni si\u0119 tym, \u017Ce nale\u017Cy do niego doda\u0107 kiszon\u0105 kapust\u0119. Na deser Ewa Wachowicz zamierza poda\u0107 imbirowe babeczki z gruszk\u0105.","","",["N"]],"72395959":["Anita i jej syn odwiedzaj\u0105 Patrycj\u0119 i Miko\u0142aja. Kobieta informuje fryzjerk\u0119, \u017Ce rozstaje si\u0119 z Piotrem i zabiera Filipa na sta\u0142e do Barcelony. Miko\u0142aj \u017Ale znosi t\u0119 wiadomo\u015B\u0107. \u0141ukasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie ma zadatk\u00F3w na ojca na pe\u0142en etat, cho\u0107 mo\u017Ce si\u0119 sprawdzi\u0107 jako weekendowy tatu\u015B. Tymczasem Raja oznajmia m\u0119\u017Cczy\u017Anie, \u017Ce przeprowadza si\u0119 do Kanady wraz z nowym partnerem, a Nisa jeszcze przez jaki\u015B czas pozostanie u niego. Marta z trudem akceptuje wyrok s\u0105du, w my\u015Bl kt\u00F3rego Bruno trafi\u0142 do swojego poprzedniego w\u0142a\u015Bciciela. Borys zaprasza j\u0105 na koncert. Anka miewa md\u0142o\u015Bci i zawroty g\u0142owy. Obawia si\u0119, \u017Ce to komplikacje po zawale. Rolewski proponuje jej prac\u0119 w konkurencyjnej stacji. Sylwia spotyka Paw\u0142a w kinie. Pokazuje mu zdj\u0119cie Anki i Rolewskiego, chc\u0105c wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107.","","",["N"]],"72395960":["Anna jest kobiet\u0105 sukcesu, a tak\u017Ce szcz\u0119\u015Bliw\u0105 \u017Con\u0105 i matk\u0105. Pewnego dnia, gdy wraca z zakup\u00F3w w eleganckich butikach, zostaje zaczepiona przez bezdomn\u0105, kt\u00F3ra prosi j\u0105 o pieni\u0105dze. Anna z przera\u017Ceniem rozpoznaje w niej swoj\u0105 dawn\u0105 kole\u017Cank\u0119 z liceum. Robi wszystko, co w jej mocy, by pom\u00F3c znajomej. Zw\u0142aszcza \u017Ce ma wobec niej d\u0142ug wdzi\u0119czno\u015Bci. Kole\u017Canka jednak nie chce przyj\u0105\u0107 wsparcia. Dzia\u0142ania Anny nie podobaj\u0105 si\u0119 te\u017C cz\u0142onkom jej rodziny. Mimo to kobieta zamierza \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 kole\u017Cank\u0119 z ulicy.","","",["N"]],"72395961":["Mi\u0142osz i Miko\u0142aj ruszaj\u0105 do nocnego klubu, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do aktu wandalizmu. Na miejscu rozmawiaj\u0105 z w\u0142a\u015Bcicielem, kt\u00F3ry opisuje im szczeg\u00F3\u0142y zaj\u015Bcia. Kto\u015B doszcz\u0119tnie zdemolowa\u0142 lokal, gdy by\u0142 zamkni\u0119ty. Sprawca mia\u0142 klucz, bo zamek nie jest uszkodzony. Za\u0142oga podejrzewa bliskich wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w w\u0142a\u015Bciciela. Jeden z barman\u00F3w zeznaje, \u017Ce dzie\u0144 wcze\u015Bniej pojawi\u0142 si\u0119 w klubie cz\u0142owiek z no\u017Cem. W mi\u0119dzyczasie trwaj\u0105 poszukiwania Nano - syna osadzonej w areszcie s\u0105siadki Bachledy, Tamary. Ch\u0142opiec zosta\u0142 porwany przez nieobliczalnego ojca i Bachleda robi, co w jego mocy, by odnale\u017A\u0107 dziecko kobiety.","","",["N"]],"72395962":["W czasie podchod\u00F3w organizowanych przez szko\u0142\u0119 znika 12-letni Denis. Jego mama Iga podejrzewa by\u0142ego m\u0119\u017Ca o uprowadzenie syna. Po przes\u0142uchaniu okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie ma nic wsp\u00F3lnego ze spraw\u0105. W trakcie \u015Bledztwa funkcjonariuszom udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Denis by\u0142 prze\u015Bladowany przez swojego koleg\u0119 Paw\u0142a, dosz\u0142o nawet mi\u0119dzy nimi do b\u00F3jki. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, czy za zagini\u0119ciem ch\u0142opca stoi agresywny nastolatek.","","",["AD"]],"72395963":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"72395964":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"72395965":["Marysia i Kacper zostaj\u0105 uziemieni na lotnisku. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce romantyczna podr\u00F3\u017C zaplanowana przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 nie dojdzie do skutku. Borys pokazuje Gra\u017Cynie swoj\u0105 prawdziw\u0105 twarz. Zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Kobieta nie ma jednak zamiaru da\u0107 si\u0119 zastraszy\u0107. Seweryn prze\u017Cywa dramat. Czuje, \u017Ce zbrodni, kt\u00F3rej si\u0119 dopu\u015Bci\u0142, nigdy sobie nie wybaczy. Pomimo wsparcia Karoliny m\u0119\u017Cczyzna za\u0142amuje si\u0119.","","",[]],"72395966":["Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","","",["N"]],"72395967":["Z zak\u0142adu pogrzebowego, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 jest 36-letnia Stefania, znika cia\u0142o pani Teodory. Kobieta i jej m\u0105\u017C musz\u0105 znale\u017A\u0107 zw\u0142oki przed pogrzebem. W trakcie poszukiwa\u0144 wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C Stefanii bra\u0142 udzia\u0142 w przemycie marihuany. Tymczasem pani Teodora, kt\u00F3ra ma demencj\u0119, prze\u017Cy\u0142a tzw. \u015Bmier\u0107 \u0141azarza i teraz zdezorientowana b\u0142\u0105ka si\u0119 po lesie.","","",["N"]],"72395968":["Kamil poznaje w pracy Aldon\u0119. Zaprasza j\u0105 na randk\u0119, ale kobieta mu odmawia. Za rad\u0105 przyjaciela, Adriana, m\u0119\u017Cczyzna zak\u0142ada konto na portalu randkowym. Niebawem niejaka Julia proponuje, aby wys\u0142ali sobie nagie zdj\u0119cia. Kamil ulega jej namowom. Tymczasem Aldona zmienia zdanie i zgadza si\u0119 z nim spotka\u0107. Zwi\u0105zek pary rozwija si\u0119. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna otrzymuje od Julii wiadomo\u015B\u0107, w kt\u00F3rej grozi ona opublikowaniem jego nagich zdj\u0119\u0107. Kamil zgadza si\u0119 zap\u0142aci\u0107 szanta\u017Cystce, by tego nie robi\u0142a.","","",["N"]],"72395969":["Anna jest kobiet\u0105 sukcesu, a tak\u017Ce szcz\u0119\u015Bliw\u0105 \u017Con\u0105 i matk\u0105. Pewnego dnia, gdy wraca z zakup\u00F3w w eleganckich butikach, zostaje zaczepiona przez bezdomn\u0105, kt\u00F3ra prosi j\u0105 o pieni\u0105dze. Anna z przera\u017Ceniem rozpoznaje w niej swoj\u0105 dawn\u0105 kole\u017Cank\u0119 z liceum. Robi wszystko, co w jej mocy, by pom\u00F3c znajomej. Zw\u0142aszcza \u017Ce ma wobec niej d\u0142ug wdzi\u0119czno\u015Bci. Kole\u017Canka jednak nie chce przyj\u0105\u0107 wsparcia. Dzia\u0142ania Anny nie podobaj\u0105 si\u0119 te\u017C cz\u0142onkom jej rodziny. Mimo to kobieta zamierza \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 kole\u017Cank\u0119 z ulicy.","","",["N"]],"72395970":["Mi\u0142osz i Miko\u0142aj ruszaj\u0105 do nocnego klubu, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do aktu wandalizmu. Na miejscu rozmawiaj\u0105 z w\u0142a\u015Bcicielem, kt\u00F3ry opisuje im szczeg\u00F3\u0142y zaj\u015Bcia. Kto\u015B doszcz\u0119tnie zdemolowa\u0142 lokal, gdy by\u0142 zamkni\u0119ty. Sprawca mia\u0142 klucz, bo zamek nie jest uszkodzony. Za\u0142oga podejrzewa bliskich wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w w\u0142a\u015Bciciela. Jeden z barman\u00F3w zeznaje, \u017Ce dzie\u0144 wcze\u015Bniej pojawi\u0142 si\u0119 w klubie cz\u0142owiek z no\u017Cem. W mi\u0119dzyczasie trwaj\u0105 poszukiwania Nano - syna osadzonej w areszcie s\u0105siadki Bachledy, Tamary. Ch\u0142opiec zosta\u0142 porwany przez nieobliczalnego ojca i Bachleda robi, co w jego mocy, by odnale\u017A\u0107 dziecko kobiety.","","",["N"]],"72395971":["Zamaskowani sprawcy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do hurtowni lek\u00F3w. Terroryzuj\u0105 ochroniarza i kradn\u0105 parti\u0119 drogich medykament\u00F3w. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w sprawie staje si\u0119 by\u0142a kochanka w\u0142a\u015Bciciela hurtowni, kt\u00F3ra wsp\u00F3\u0142pracuje z mafi\u0105. Niebawem detektywi znajduj\u0105 skradzione leki, a tak\u017Ce wpadaj\u0105 na zupe\u0142nie nowy trop. Informatyk Darek jest zachwycony spotkaniem z tajemniczym graczem. Okazuje si\u0119, \u017Ce pod m\u0119skim pseudonimem ukrywa\u0142a si\u0119 Sharon, mieszkaj\u0105ca od kilku lat w Polsce Amerykanka. Zafascynowany Darek zaprasza kobiet\u0119 na randk\u0119. Ona jednak informuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o czym\u015B, co gasi jego entuzjazm.","","",["N"]],"72395972":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"72395973":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"72395974":["Marysia i Kacper zostaj\u0105 uziemieni na lotnisku. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce romantyczna podr\u00F3\u017C zaplanowana przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 nie dojdzie do skutku. Borys pokazuje Gra\u017Cynie swoj\u0105 prawdziw\u0105 twarz. Zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Kobieta nie ma jednak zamiaru da\u0107 si\u0119 zastraszy\u0107. Seweryn prze\u017Cywa dramat. Czuje, \u017Ce zbrodni, kt\u00F3rej si\u0119 dopu\u015Bci\u0142, nigdy sobie nie wybaczy. Pomimo wsparcia Karoliny m\u0119\u017Cczyzna za\u0142amuje si\u0119.","","",[]],"72395975":["Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","","",["N"]],"72395976":["Anita i jej syn odwiedzaj\u0105 Patrycj\u0119 i Miko\u0142aja. Kobieta informuje fryzjerk\u0119, \u017Ce rozstaje si\u0119 z Piotrem i zabiera Filipa na sta\u0142e do Barcelony. Miko\u0142aj \u017Ale znosi t\u0119 wiadomo\u015B\u0107. \u0141ukasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie ma zadatk\u00F3w na ojca na pe\u0142en etat, cho\u0107 mo\u017Ce si\u0119 sprawdzi\u0107 jako weekendowy tatu\u015B. Tymczasem Raja oznajmia m\u0119\u017Cczy\u017Anie, \u017Ce przeprowadza si\u0119 do Kanady wraz z nowym partnerem, a Nisa jeszcze przez jaki\u015B czas pozostanie u niego. Marta z trudem akceptuje wyrok s\u0105du, w my\u015Bl kt\u00F3rego Bruno trafi\u0142 do swojego poprzedniego w\u0142a\u015Bciciela. Borys zaprasza j\u0105 na koncert. Anka miewa md\u0142o\u015Bci i zawroty g\u0142owy. Obawia si\u0119, \u017Ce to komplikacje po zawale. Rolewski proponuje jej prac\u0119 w konkurencyjnej stacji. Sylwia spotyka Paw\u0142a w kinie. Pokazuje mu zdj\u0119cie Anki i Rolewskiego, chc\u0105c wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107.","","",["N"]],"72395977":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["N"]],"72395978":["Nastoletni ludzie pod wieloma wzgl\u0119dami r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105, jednak \u0142\u0105cz\u0105 ich pewne podobie\u0144stwa. Wszyscy zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce nastolatkowie zmieniaj\u0105 \u015Bwiat na lepsze.","","",["AD"]],"72395979":["W Che\u0142mnie mieszka Patryk i jego rodzice, pani Jadwig\u0105 i pan Dariusz. Dziesi\u0119\u0107 lat temu siedemnastoletni w\u00F3wczas ch\u0142opak uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego dzisiaj jest sparali\u017Cowany. Chocia\u017C lekarze nie dawali mu \u017Cadnej szansy na odzyskanie cho\u0107by minimalnej sprawno\u015Bci, Patryk nigdy si\u0119 nie podda\u0142. Dzi\u015B je\u017Adzi na w\u00F3zku i wiele czynno\u015Bci wykonuje sam, wci\u0105\u017C jednak potrzebuje pomocy rodzic\u00F3w. Najwi\u0119kszym problemem dla ch\u0142opaka okazuje si\u0119 korzystanie z \u0142azienki. Zbyt w\u0105skie drzwi i wysoka wanna uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu mycie si\u0119. Stare kaflowe piece nie zapewniaj\u0105 ogrzewania, a Patryk potrzebuje ciep\u0142a. Walk\u0119 o przystosowanie mieszkania do potrzeb niepe\u0142nosprawnego nastolatka podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72395980":["Ramen w ostatnich latach podbija polski rynek. Ewa poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przygotowa\u0107 go w domu. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego prowadz\u0105ca zaserwuje makaron z sosem na bazie gotowanych burak\u00F3w cukrowych. Na deser poda za\u015B ciasto koksowe. Poka\u017Ce te\u017C, jak przygotowa\u0107 bia\u0142y ser w oliwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72395981":["Po\u017Cyczka
Anna i Krzysztof uchodz\u0105 za udane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Pewnego dnia jednak okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta skrywa przed m\u0119\u017Cem pewien sekret. Zaci\u0105gn\u0119\u0142a w parabanku po\u017Cyczk\u0119 na 10 tysi\u0119cy z\u0142otych, odsetki naros\u0142y jednak do 50 tysi\u0119cy. Anna nie chce zdradzi\u0107 m\u0119\u017Cowi, na co potrzebowa\u0142a pieni\u0119dzy. Krzysztof podejrzewa, \u017Ce \u017Cona ma romans. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobieta jest szanta\u017Cowana przez by\u0142ego partnera. Twierdzi on, \u017Ce trafi\u0142 do wiezienia z winy Anny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"72395982":["Gra
Maciek jest prezesem sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej. M\u0119\u017Cczyzna ukrywa przed bliskimi sw\u00F3j na\u0142\u00F3g - jest na\u0142ogowym graczem komputerowym. Pewnego dnia wykorzystuje swoj\u0105 funkcj\u0119, aby kupi\u0107 drogi sprz\u0119t dla siebie i koleg\u00F3w. Wkr\u00F3tce zostaje zwolniony z pracy. Maciek nie m\u00F3wi jednak o niczym \u017Conie i jeszcze mocniej anga\u017Cuje si\u0119 w \u015Bwiat gier. Niebawem dochodzi do tragedii. 4-letnia c\u00F3rka m\u0119\u017Cczyzny, niepilnowana przez roztargnionego ojca, przykleja do sk\u00F3ry plastry z truj\u0105cym fenatylem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"72395983":["Gazownik
Agata i Wiktor s\u0105 partnerami w \u017Cyciu zawodowym i prywatnym. Wsp\u00F3lnie odkupuj\u0105 zrujnowane domy, remontuj\u0105 je i sprzedaj\u0105 z zyskiem. Pewnego dnia kobieta dostaje w spadku po dziadkach stary budynek. Wbrew sugestiom m\u0119\u017Ca chce go wyremontowa\u0107 i przerobi\u0107 na pensjonat. W domu pojawia si\u0119 Jan, kt\u00F3ry naprawia instalacj\u0119 gazow\u0105. Wieczorem informuje par\u0119, by nie w\u0142\u0105czali kot\u0142a, bo jeszcze nie sko\u0144czy\u0142 pracy. Kiedy pojawia si\u0119 ponownie rano, odkrywa, \u017Ce Agata zignorowa\u0142a jego sugesti\u0119 i niemal zatru\u0142a si\u0119 gazem. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce w pobli\u017Cu ma powsta\u0107 uzdrowisko. Wiktor przekonuje \u017Con\u0119, by porzuci\u0142a swoje plany dotycz\u0105ce odziedziczonego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72395984":["C\u00F3reczka tatusia
Piotr samotnie wychowuje c\u00F3rk\u0119 Agat\u0119. W opiece nad c\u00F3rk\u0105 pomaga mu siostra zmar\u0142ej \u017Cony, Dorota. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna dowiaduje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak Agaty nie jest jej wierny. Dziewczyna zrywa z ukochanym i wprowadza si\u0119 do mieszkania po babci. Wraz z ni\u0105 zamieszkuje Wika. Nie przypada ona do gustu Piotrowi. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce wsp\u00F3\u0142lokatorka sprowadza Agat\u0119 na z\u0142\u0105 drog\u0119. Pr\u00F3buj\u0105c chroni\u0107 c\u00F3rk\u0119, poznaje jej sekret z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72395985":["Tajemnica syna
Dziewi\u0119tnastoletni Leon wraca do domu pobity i zakrwawiony. Jego rodzice chc\u0105 wezwa\u0107 karetk\u0119 pogotowia i policj\u0119. On jednak kategorycznie odmawia. Twierdzi, \u017Ce nie b\u0119dzie w stanie rozpozna\u0107 swoich napastnik\u00F3w. Wkr\u00F3tce potem zostaje zamordowany najlepszy przyjaciel Leona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72395986":["40-letnia Edyta martwi si\u0119 o te\u015Bciow\u0105, kt\u00F3ra zacz\u0119\u0142a unika\u0107 ludzi
Gabriela po powrocie z sanatorium zrywa kontakty z rodzin\u0105 i przyjaci\u00F3\u0142mi. Dot\u0105d by\u0142a bardzo towarzysk\u0105 osob\u0105, wi\u0119c jej zachowanie budzi niepok\u00F3j bliskich. Edyta podejrzewa, \u017Ce te\u015Bciowa ukrywa \u015Bmierteln\u0105 chorob\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce seniorka jest szanta\u017Cowana. Rodzina z przera\u017Ceniem odkrywa, kto pr\u00F3buje wy\u0142udzi\u0107 pieni\u0105dze od Gabrieli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",["N"]],"72395987":["W Piasecznie mieszka pani Teresa wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami Oskarem i Hubertem. Oskar urodzi\u0142 si\u0119 wad\u0105 serca, a nast\u0119pnie dosz\u0142o u niego do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, przez co wymaga sta\u0142ej opieki mamy. Kuba i Hubert pasjonuj\u0105 si\u0119 sportem. Na powa\u017Cnie trenuj\u0105 pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w klubie. Niestety, dom rodziny nie jest przystosowany do ich potrzeb. Brakuje w nim \u0142azienki, pod\u0142ogi s\u0105 pozarywane, a dach jest zrujnowany i podcieka, co powoduje zbieranie si\u0119 wilgoci budynku. Nikt nie ma swojego miejsca do wypoczynku ani do nauki. Martyn\u0119 Kupczyk i Przemek O\u015Blak z ekip\u0105 budowlan\u0105 czeka ogromne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"72395988":["Masz wiadomo\u015B\u0107
Pa\u017Adzioch i Ferdek postanawiaj\u0105 ubarwi\u0107 swoje nudne, monotonne \u017Cycie. Umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce b\u0119d\u0105 udawa\u0107 nawzajem swoje tajemnicze wielbicielki i flirtowa\u0107 drog\u0105 SMS-ow\u0105 z nadziej\u0105, \u017Ce rozbudzi to zazdro\u015B\u0107 \u017Con. Stopniowo tak bardzo wcielaj\u0105 si\u0119 w role, \u017Ce rozkwita mi\u0119dzy nimi wirtualny gor\u0105cy romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"72395989":["Dzie\u0144 Ojca
Ferdek ubolewa nad faktem, \u017Ce nikt z rodziny nie szanuje go jako ojca. Wi\u0105\u017Ce to z powszechnym upadkiem obyczaj\u00F3w i kultury. Zdesperowany postanawia zmusi\u0107 rodzin\u0119 do uroczystego celebrowania Dnia Ojca, kt\u00F3rego on ma by\u0107 g\u0142\u00F3wnym i jedynym bohaterem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"72395990":["R\u00F3j
W kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 pojawiaj\u0105 si\u0119 dzikie pszczo\u0142y. R\u00F3j z dnia na dzie\u0144 staje si\u0119 coraz bardziej agresywny. Przestraszeni s\u0105siedzi \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y w walce z natr\u0119tnymi owadami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2105081.jpg","",["N"]],"72395991":["Pomimo wszystko
Jerzy jest studentem. W trakcie wakacji dowiaduje si\u0119, \u017Ce nauczycielka, w kt\u00F3rej kiedy\u015B by\u0142 zakochany, wychodzi za m\u0105\u017C. Prosi Iren\u0119, aby odwo\u0142a\u0142a ceremoni\u0119 i da\u0142a szans\u0119 jemu. Ich rozmow\u0119 s\u0142yszy jednak narzeczony kobiety. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce kobieta sypia\u0142a ze swoim by\u0142ym uczniem i - nie wierz\u0105c w jej zapewnienia - obra\u017Ca si\u0119. Irena domaga si\u0119 przeprosin. Poniewa\u017C ich nie otrzymuje, zrywa zar\u0119czyny. W ramach odreagowania kobieta sp\u0119dza noc z Jerzym. Niebawem odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72395992":["\"Skarby rodzinne\" nieznajomej odegra\u0142y fataln\u0105 rol\u0119 w \u017Cyciu Ewy
Ewa pracuje jako masa\u017Cystka. Pewnego dnia dzwoni do niej nowa klientka, Natalia, kt\u00F3ra chce, by us\u0142uga zosta\u0142a wykonana w jej mieszkaniu. Ewa o wyznaczonej godzinie zjawia si\u0119 pod wskazanym adresem. Widz\u0105c otwarte drzwi, wchodzi do budynku. Na pod\u0142odze dostrzega puste pude\u0142ko po bi\u017Cuterii. Nagle w pomieszczeniu pojawia si\u0119 Wiktor. M\u0119\u017Cczyzna oskar\u017Ca Ew\u0119 o kradzie\u017C diamentowego naszyjnika i wzywa policj\u0119. Wszystkie dowody \u015Bwiadcz\u0105 na niekorzy\u015B\u0107 masa\u017Cystki. Kobieta traci klient\u00F3w, opuszcza j\u0105 m\u0105\u017C, a w ko\u0144cu s\u0105d odbiera jej prawo do opieki nad synem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72395993":["Tenisistka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["AD"]],"72395994":["Daleki krewny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["AD"]],"72395995":["Fanty
Popularny fotograf zostaje zamordowany we w\u0142asnym samochodzie. Wszystko wskazuje na motyw rabunkowy, poniewa\u017C znikn\u0105\u0142 ca\u0142y jego sprz\u0119t. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od dawna mia\u0142 romans i to w\u0142a\u015Bnie kochanka znalaz\u0142a jego zw\u0142oki. Dzi\u0119ki wsp\u00F3\u0142pracy z lombardami detektywi trafiaj\u0105 na trop dw\u00F3ch narkoman\u00F3w, kt\u00F3rzy pr\u00F3bowali sprzeda\u0107 rzeczy zamordowanego. Odciski palc\u00F3w potwierdzaj\u0105, \u017Ce byli w samochodzie ofiary. Str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 jednak podejrzewa\u0107, \u017Ce sprawa jest bardziej skomplikowana. Biologiczna matka Antosia wci\u0105\u017C pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 kontakt z Natali\u0105. Po rozmowie z Kub\u0105 i Anet\u0105 policjantka decyduje si\u0119 spotka\u0107 z kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"72395996":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72395997":["Manifest
No\u017Cownik atakuje na ulicy grup\u0119 student\u00F3w i rani kilku z nich. Detektywi namierzaj\u0105 potencjalnego sprawc\u0119, kt\u00F3ry ginie podczas pr\u00F3by zatrzymania. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kto\u015B atakuje rektora uczelni. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawc\u00F3w jest wi\u0119cej, a za ich dzia\u0142aniami stoi jaka\u015B ideologia. Olgierd dostaje od seryjnego mordercy wiadomo\u015B\u0107 z imieniem nast\u0119pnej ofiary. Str\u00F3\u017Ce prawa rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"72395998":["\"Skarby rodzinne\" nieznajomej odegra\u0142y fataln\u0105 rol\u0119 w \u017Cyciu Ewy
Ewa pracuje jako masa\u017Cystka. Pewnego dnia dzwoni do niej nowa klientka, Natalia, kt\u00F3ra chce, by us\u0142uga zosta\u0142a wykonana w jej mieszkaniu. Ewa o wyznaczonej godzinie zjawia si\u0119 pod wskazanym adresem. Widz\u0105c otwarte drzwi, wchodzi do budynku. Na pod\u0142odze dostrzega puste pude\u0142ko po bi\u017Cuterii. Nagle w pomieszczeniu pojawia si\u0119 Wiktor. M\u0119\u017Cczyzna oskar\u017Ca Ew\u0119 o kradzie\u017C diamentowego naszyjnika i wzywa policj\u0119. Wszystkie dowody \u015Bwiadcz\u0105 na niekorzy\u015B\u0107 masa\u017Cystki. Kobieta traci klient\u00F3w, opuszcza j\u0105 m\u0105\u017C, a w ko\u0144cu s\u0105d odbiera jej prawo do opieki nad synem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72395999":["Re\u017C.: Robert Luketic.
Utalentowany Ben Campbell (Jim Sturgess) studiuje w presti\u017Cowej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Marzy, by uczy\u0107 si\u0119 medycyny w Harvardzie, jednak nie ma wystarczaj\u0105cej sumy pieni\u0119dzy. Profesor matematyki, Micky Rosa (Kevin Spacey), proponuje mu swoj\u0105 pomoc. Zaprasza Bena do grupy swoich najzdolniejszych, nieprzeci\u0119tnie inteligentnych student\u00F3w, kt\u00F3rzy w ka\u017Cdy weekend jad\u0105 do kasyn w Las Vegas, by si\u0119 wzbogaci\u0107. Na miejscu Jill (Kate Bosworth), Choi (Aaron Yoo), Kianna (Liza Lapira) i Fisher (Jacob Pitts) dzi\u0119ki swoim matematycznym zdolno\u015Bciom wygrywaj\u0105 w blackjacka miliony dolar\u00F3w. Staj\u0105 si\u0119 mistrzami hazardu. Ben przy\u0142\u0105cza si\u0119 do nich. Zale\u017Cy mu jednak tylko na zdobyciu pieni\u0119dzy na studia w Harvardzie. Wkr\u00F3tce sytuacja zaczyna si\u0119 komplikowa\u0107. Graczami interesuje si\u0119 szef ochrony kasyna, Cole Williams (Laurence Fishburne). Studenci musz\u0105 uprzedzi\u0107 jego dzia\u0142ania. Film zosta\u0142 zainspirowany prawdziw\u0105 histori\u0105. Scenariusz oparto na bestsellerowej ksi\u0105\u017Cce Bena Mezricha \"Gracz\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384370.jpg","",["N"]],"72396000":["Kiepscy mordercy
W mieszkaniu Kiepskich obowi\u0105zuje \u015Bcis\u0142y grafik ogl\u0105dania telewizji. Akurat jednak w czasie przeznaczonym dla Babki Ferdek i Waldek chc\u0105 obejrze\u0107 transmisj\u0119 meczu, kt\u00F3ry nieco si\u0119 przed\u0142u\u017Cy\u0142. Babka nie godzi si\u0119 na \u017Cadne ust\u0119pstwa. Nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, m\u0119\u017Cczy\u017Ani podaj\u0105 jej mikstur\u0119 wywo\u0142uj\u0105c\u0105 rozwolnienie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce przygotowany przez Waldka preparat dzia\u0142a w nieoczekiwany spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"72396001":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72396002":["Ewa upiecze chleb, do kt\u00F3rego doda p\u0142atki owsiane i m\u0105k\u0119 orkiszow\u0105. Przygotowuje te\u017C nietypow\u0105 zup\u0119 na kaszance - zakwaszany \u017Cur, kt\u00F3ry poda z ziemniakami i kleksem \u015Bmietany. Na deser za\u015B zaserwuje przysmak orzechowy bez t\u0142uszczu i bez laktozy. Na zako\u0144czenie Ewa poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 konfitowany czosnek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72396003":["Gospodyni programu zdradzi przepis na regionaln\u0105 zup\u0119 gulaszow\u0105 z \u017Celiwnego kocio\u0142ka. Na Warmii i Mazurach nazywana jest karmuszk\u0105. Danie \u0142\u0105czy w sobie tradycj\u0119 kuchni pruskiej i polskiej. Kolejna propozycja to sztuka mi\u0119sa w warzywach, kt\u00F3ra najpierw zostanie zamkni\u0119ta w s\u0142oikach, a potem ugotowana w du\u017Cym garnku ustawionym na starej kuchence. Na deser Ewa Wachowicz zaserwuje galaretki z owocami i ptasim mleczkiem, podane w du\u017Cych kieliszkach do wina. Ponadto poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 pikle z cukinii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72396004":["Wprowadzenie i przegl\u0105d broni
odcinek","","",["N"]],"72396005":["Krzysztof Ibisz
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243349.jpg","",["N"]],"72396006":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72396141":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72396142":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"72396143":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72396144":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396145":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396146":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396147":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396148":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396149":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396150":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396151":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396152":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396153":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72396154":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396155":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396156":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396157":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396158":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396159":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72396160":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72396161":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72396162":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72396163":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72396164":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72396165":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72396166":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"72396167":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396168":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72396169":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"72396170":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72396171":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396172":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72396173":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396174":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"72396175":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72396176":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396177":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396178":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72396210":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72396211":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72396212":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72396213":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72396214":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72396215":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72396216":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72396217":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72396218":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72396219":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72396220":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"72396221":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72396222":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"72396223":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386101.jpg","",[]],"72396224":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72396225":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396226":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72396179":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396180":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396181":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72396182":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72396183":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"72396184":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396185":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72396186":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72396187":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72396188":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72396189":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72396190":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72396191":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72396192":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72396193":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"72396194":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"72396195":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396196":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72396197":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72396198":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396199":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72396200":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72396201":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72396202":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72396203":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72396204":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72396205":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396206":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396207":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72396208":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396209":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396007":["Ma\u0142gorzata Pie\u0144kowska z c\u00F3rk\u0105 In\u0105 Sobal\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"72396008":["Tatu\u015B
Mieczys\u0142aw na \u0142o\u017Cu \u015Bmierci przeprasza swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Mariol\u0119. Kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 na my\u015Bli ich trudn\u0105 relacj\u0119. Podczas odczytania testamentu odkrywa jednak, jak bardzo si\u0119 myli\u0142a. Ca\u0142y maj\u0105tek Mieczys\u0142awa przechodzi bowiem na jego drug\u0105 \u017Con\u0119, Beat\u0119, oraz jej syna Kamila. Mariola jest pewna, \u017Ce macocha przyczyni\u0142a si\u0119 do \u015Bmierci jej ojca. Postanawia pozna\u0107 prawd\u0119 o tym zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"72396009":["Za winy przodk\u00F3w
Rodzina Joanny nie akceptuje jej ch\u0142opaka Patryka. Dziewczyna nie potrafi trwa\u0107 w zwi\u0105zku, kt\u00F3rego nie popieraj\u0105 bliscy i zrywa z partnerem. Niebawem poznaje przystojnego Krzysztofa. W\u00F3wczas u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce pad\u0142a ofiar\u0105 manipulacji ze strony matki, kt\u00F3ra nigdy nie lubi\u0142a Patryka. W sprawie zamieszany jest tak\u017Ce dziadek dziewczyny, by\u0142y opozycjonista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"72396010":["W programie pojawia si\u0119 wielu niezwyk\u0142ych go\u015Bci. Znalaz\u0142 si\u0119 w\u015Br\u00F3d nich m.in. mistrz \u015Bwiata w sushi, pochodz\u0105cy z Tokio Alon Than. Uczestnicy musieli przygotowa\u0107 jego popisowe danie w taki spos\u00F3b, by trafi\u0142o w gust doskona\u0142ego kucharza. U boku Japo\u0144czyka w jury zasiad\u0142 surowy Mateusz Gessler .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303851.jpg","",[]],"72396011":["Pani Irena samotnie wychowuje dwie c\u00F3rki, Kasi\u0119 i Emilk\u0119. Rodzina mieszka w starym, rozpadaj\u0105cym si\u0119 domu. Dziurawy dach przecieka, a kobiety gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym, podzielonym rega\u0142em pokoju. W budynku nie ma te\u017C \u0142azienki ani toalety. Emilka uczy si\u0119 w szkole specjalnej i bardzo kocha zwierz\u0119ta. Studiuj\u0105ca zaocznie Kasia pracuje w piekarni, by wesprze\u0107 pracuj\u0105c\u0105 fizycznie matk\u0119. Mimo ich wysi\u0142k\u00F3w cz\u0119sto brakuje pieni\u0119dzy na codzienne potrzeby. Na ratunek spieszy ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["N"]],"72396012":["W okolicach Na\u0142\u0119czowa mieszkaj\u0105 Janusz i Beata, ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Kobieta jest bezrobotna, natomiast jej partner stara si\u0119 poprawi\u0107 skromny bud\u017Cet pracami dorywczymi. Zarabia jednak tylko 500 z\u0142otych, dodatkowo para otrzymuje po 500 z\u0142 na ka\u017Cde dziecko. Z trudem wi\u0105\u017Ce koniec z ko\u0144cem, cz\u0119sto te\u017C maj\u0105 problem z tym, by ogrza\u0107 dom. Patrycja i Adrian s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem i mieszkaj\u0105 w centrum Warszawy. Maj\u0105 1,5 rocznego syna Oliwiera. Patrycja jest specjalist\u0105 w bran\u017Cy wellness, natomiast Adrian managerem restauracji. Ich miesi\u0119czne zarobki oscyluj\u0105 w granicy 13 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im na szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie bez ogranicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"72396013":["Pi\u0119cioro specjalist\u00F3w spotyka si\u0119 z osobami pragn\u0105cymi zmieni\u0107 sw\u00F3j wizerunek. Zdarza si\u0119, \u017Ce uczestnicy s\u0105 ju\u017C zm\u0119czeni tatua\u017Cami b\u0105d\u017A piercingiem lub ich wygl\u0105d nie jest akceptowany w szkole czy miejscu pracy. Bywa jednak te\u017C tak, \u017Ce kto\u015B pragnie pokaza\u0107 swoje prawdziwe oblicze, wzmocni\u0107 wizerunek. Wszystkimi osobami z podobnymi problemami w programie profesjonalnie zajmuj\u0105 si\u0119 lekarz Marcin Ambroziak, stomatolog Emma Kiworkowa, stylistka Aleksandra Kasprzyk-D\u0105browska, fryzjerka Agnieszka Kober oraz makija\u017Cysta Sta\u015B Wo\u0142osz. Zadbaj\u0105 oni o to, by na twarzach uczestnik\u00F3w na trwa\u0142e zago\u015Bci\u0142 u\u015Bmiech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191546.jpg","",[]],"72396014":["Zosia i Hania Zborowskie
Na kanapie Krzysztofa Ibisza zasi\u0105d\u0105 siostry Zborowskie, Zosia i Hania. W bardzo szczerej rozmowie opowiedz\u0105 o tym, jak piel\u0119gnowa\u0107 siostrzan\u0105 relacj\u0119, gdy mieszka si\u0119 na dw\u00F3ch r\u00F3\u017Cnych kontynentach, o nastoletnich pogadankach u\u015Bwiadamiaj\u0105cych, o tym, kt\u00F3ra lepiej rozumie si\u0119 z rodzicami, a tak\u017Ce o \u017Cyciowych zakr\u0119tach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"72396015":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"72396016":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"72396017":["Beata swoje m\u0142ode lata po\u015Bwi\u0119ci\u0142a na wychowywanie dzieci oraz zajmowanie si\u0119 domem. Dopiero po przebytej depresji odczu\u0142a potrzeb\u0119 zmiany swojego wygl\u0105du. Ania jest z zawodu makija\u017Cystk\u0105. Cho\u0107 na co dzie\u0144 dba o aparycj\u0119 innych na planach filmowych, sama nie maluje si\u0119 nawet do pracy. Nie wie tak\u017Ce, jak powinna si\u0119 ubiera\u0107. Najwi\u0119ksze kompleksy kobiety dotycz\u0105 jednak jej z\u0119b\u00F3w. Na pocz\u0105tku Beata i Ania poddadz\u0105 si\u0119 ocenie wygl\u0105du i wieku podczas sondy ulicznej. Potem z pomoc\u0105 Mai Sablewskiej i grona ekspert\u00F3w przejd\u0105 prawdziw\u0105 metamorfoz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"72396018":["W jednym z odcink\u00F3w go\u015Bci\u0142 zwyci\u0119zca poprzedniej edycji, Jaros\u0142aw Gruda. Pochodz\u0105cy ze Strzelewa kucharz mia\u0142 okazj\u0119 pozna\u0107 swoich nast\u0119pc\u00F3w. Podzieli\u0142 si\u0119 do\u015Bwiadczeniami zdobytymi w trakcie sta\u017Cu w restauracji Mateusza Gesslera . Oka\u017Ce si\u0119, kto tym razem pojawi si\u0119 w programie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303851.jpg","",[]],"72396019":["Pod\u0142\u0119\u017C to rolnicza wie\u015B nieopodal Pu\u0142aw. W zaadaptowanym na mieszkanie budynku gospodarczym \u017Cyje pani Janina wraz z wnukiem Robertem. Rodzice zaniedbywali syna, babcia stoczy\u0142a wi\u0119c batali\u0119 o prawo do opieki nad wnukiem. W ich domu panuje przenikliwy ch\u0142\u00F3d, sufity pokryte s\u0105 grzybem, a \u0142azienka znajduje si\u0119 w piwnicy i jest zawilgocona. Do akcji wkraczaj\u0105 Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski ze swoimi ekipami, a Katarzyna Dowbor zabiera babci\u0119 i wnuka na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72396020":["W Rosanowie nieopodal \u0141odzi mieszka trzypokoleniowa rodzina. Pan Jerzy przyj\u0105\u0142 pod sw\u00F3j dach wnuczk\u0119 Sylwi\u0119 i jej c\u00F3reczk\u0119, Alicj\u0119. Pani Sylwia dorasta\u0142a w domu pe\u0142nym przemocy, ojciec alkoholik zamieni\u0142 jej \u017Cycie w piek\u0142o. Przesz\u0142a jednak terapi\u0119 i stara si\u0119 stworzy\u0107 c\u00F3rce dom, jakiego sama nie mia\u0142a. Niestety, warunki \u017Cycia rodziny s\u0105 dramatyczne. Cho\u0107 ekipa programu przez lata widzia\u0142a ju\u017C wiele, stan mokrego, zagrzybionego budynku przera\u017Ca nawet Ma\u0107ka Pertkiewicza i Wies\u0142awa Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72396021":["Ch\u0142opak z gitar\u0105
Barmanka Ewa s\u0105dzi, \u017Ce jej narzeczony, gitarzysta Micha\u0142, mo\u017Ce mie\u0107 kochank\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zmieni\u0142 ostatnio fryzur\u0119 - \u015Bci\u0105\u0142 d\u0142ugie w\u0142osy, i zacz\u0105\u0142 ubiera\u0107 si\u0119 eleganckie. Na dodatek Ewa w rzeczach narzeczonego znalaz\u0142a damsk\u0105 bielizn\u0119. Micha\u0142 t\u0142umaczy\u0142 si\u0119, \u017Ce to gad\u017Cety z oczepin, kt\u00F3re przez przypadek znalaz\u0142y si\u0119 u niego, ale Ewa mimo wszystko zdecydowa\u0142a si\u0119 zg\u0142osi\u0107 do detektyw\u00F3w. Petrow zak\u0142ada pods\u0142uch zar\u00F3wno w domu pary, jak i w sali, w kt\u00F3rej zesp\u00F3\u0142 Micha\u0142a ma pr\u00F3by. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z wokalistk\u0105 Marzen\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"72396022":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"72396023":["W ka\u017Cdym odcinku jedna singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"72396024":["Dwa plus jeden
Anna Skowro\u0144ska p\u00F3\u0142 roku temu urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. Jest ambitna, dlatego zaraz po urlopie macierzy\u0144skim wr\u00F3ci\u0142a do pracy w agencji reklamowej. Boi si\u0119, \u017Ce po porodzie przesta\u0142a by\u0107 atrakcyjna dla m\u0119\u017Ca. Ostatnio nabra\u0142a podejrze\u0144, \u017Ce Maciek zdradza j\u0105 z opiekunk\u0105 do dziecka. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Odkrywaj\u0105, \u017Ce niania rzeczywi\u015Bcie uprawia seks w mieszkaniu pracodawc\u00F3w, lecz nie z gospodarzem domu. Niemniej Maciek r\u00F3wnie\u017C nie jest \u015Bwi\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72396025":["Podw\u00F3jny tatu\u015B\/Uczciwy oszust
Ewa Janowicz jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 firmy kosmetycznej i od ponad pi\u0119ciu lat \u017Con\u0105 Norberta. M\u0119\u017Cczyzna jest przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej. Pewnego dnia Ewa zauwa\u017Ca na ulicy ma\u0142ego miasteczka niedaleko Wroc\u0142awia auto swojego m\u0119\u017Ca. Do samochodu na miejsce kierowcy wsiada obca kobieta. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka historia Meli. Ta bizneswoman, handluj\u0105ca sprz\u0119tem fotograficznym, pozna\u0142a w centrum handlowym Darka, zadbanego biznesmena. Zacz\u0119li si\u0119 spotyka\u0107. Na przeszkodzie ich mi\u0142o\u015Bci stoi uczucie jej s\u0105siada, kt\u00F3ry od dawna kocha si\u0119 w niej. Mela wybiera jednak Darka. Udziela mu du\u017Cej po\u017Cyczki w pilnej dla niego sprawie. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Darek j\u0105 oszuka\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72396026":["Mam na imi\u0119 James\/Lokal z niespodziank\u0105
Agnieszka, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodzi, po poznaje w pracy Jamesa Novaka, Amerykanina polskiego pochodzenia. Kobieta ulega jego urokowi. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Ann\u0119 i Grzegorza, kt\u00F3rzy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od kilku miesi\u0119cy. Anna jest fryzjerk\u0105 i ma w\u0142asny zak\u0142ad, w\u0142a\u015Bnie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Grzegorz zajmuje si\u0119 wykonywaniem prac wyko\u0144czeniowych. Po miodowym miesi\u0105cu Anna zrobi\u0142a si\u0119 podejrzliwa. Pewnego dnia do mieszkania wszed\u0142 obcy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawi\u0142 si\u0119 jako nowy w\u0142a\u015Bciciel mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72396027":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"72396028":["Dla trzech zamo\u017Cnych kobiet - potentatki na rynku nieruchomo\u015Bci, kr\u00F3lowej pi\u0119kno\u015Bci i ich przyjaci\u00F3\u0142ki prowadz\u0105cej dzia\u0142alno\u015B\u0107 charytatywn\u0105 - pieni\u0105dze nie stanowi\u0105 \u017Cadnego problemu. Dzi\u0119ki bezpo\u015Bredniemu dost\u0119powi do ich posiad\u0142o\u015Bci, le\u017C\u0105cych nad morzem, tw\u00F3rcy produkcji pokazuj\u0105, jak bogate pod ka\u017Cdym wzgl\u0119dem \u017Cycie osobiste prowadz\u0105. Cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry pomaga trzem przyjaci\u00F3\u0142kom spe\u0142nia\u0107 kaprysy, jest Karim, konsjer\u017C pracuj\u0105cy tylko dla ludzi s\u0142awnych i bogatych. Organizuje on pokazy mody, przyj\u0119cia na jachtach i wiele innych ekstrawaganckich atrakcji.","","",[]],"72396029":["W ka\u017Cdym odcinku jedna singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"72396030":["Ewelina Schmidt boi si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C Micha\u0142 nie jest jej wierny. Nie ma \u017Cadnych konkretnych dowod\u00F3w, wi\u0119c prosi o pomoc detektywa Petrova. \u015Aledczy przyjmuj\u0105 spraw\u0119 i zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce jej podejrzenia nie s\u0105 zupe\u0142nie bezpodstawne. Micha\u0142 spotyka si\u0119 z dwiema m\u0142odymi dziewczynami, kt\u00F3rym \"wynajmuje\" mieszkanie. W zamian za dach nad g\u0142ow\u0105 dziewczyny \u015Bwiadcz\u0105 mu swoje frywolne us\u0142ugi... A na domiar z\u0142ego, jedna z nich jest dobrze znana Ewelinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"72396227":["Darrell i Brandon odczuwaj\u0105 coraz wi\u0119ksz\u0105 presj\u0119. Musz\u0105 pilnie dokona\u0107 zakup\u00F3w, gdy\u017C w ich sklepie internetowym brakuje towar\u00F3w. W swoim schowku znajduj\u0105 wiele bezwarto\u015Bciowych rzeczy. Natrafiaj\u0105 te\u017C na star\u0105 torebk\u0119 z wbudowanym telefonem. Brandon uwa\u017Ca, \u017Ce przedmiot mo\u017Cna sprzeda\u0107 z zyskiem. Ojciec chce mu udowodni\u0107, \u017Ce si\u0119 myli. Wyczerpanemu Ivy'emu brakuje energii i inicjatywy. Tymczasem Rene jest \u017C\u0105dny sukcesu. Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 obra\u0107 now\u0105 strategi\u0119. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119dzie ona skuteczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"72396228":["Trwaj\u0105 ferie \u015Bwi\u0105teczne. Jarrod i Brandi postanawiaj\u0105 zabra\u0107 ze sob\u0105 dzieci do Norwalk, gdzie odbywa si\u0119 kolejna aukcja. Przekonamy si\u0119, czy pociechy pomog\u0105 swoim rodzicom, czy raczej narobi\u0105 im k\u0142opot\u00F3w. Rene i Casey zn\u00F3w dzia\u0142aj\u0105 jak zgrana dru\u017Cyna. Ivy Calvin chce zgromadzi\u0107 wystarczaj\u0105co du\u017Co towaru do swojego sklepu, w kt\u00F3rym wkr\u00F3tce ma rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 du\u017Ca wyprzeda\u017C. Tymczasem Darrell zn\u00F3w daje si\u0119 ponie\u015B\u0107 swoim sk\u0142onno\u015Bciom do ryzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"72396229":["Tym razem \u0142owcy okazji wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancaster. Jarrod i Brandi stawiaj\u0105 na dobr\u0105 zabaw\u0119. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, kupuj\u0105c schowek za 425 dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119stwo przyniesie im magazynek, kt\u00F3ry nabyli naprawd\u0119 tanio. Casey chce si\u0119 sprawdzi\u0107 podczas licytacji. Ivy Calvin urz\u0105dza w swoim sklepie prawdziwy dom aukcyjny. Zobaczymy, czy impreza oka\u017Ce si\u0119 op\u0142acalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"72396230":["Snajper jest coraz bardziej przybity nieudanymi poszukiwaniami zatrudnienia. Zaczyna nawet rozwa\u017Ca\u0107 wyjazd do pracy za granic\u0119. By dobrze si\u0119 przygotowa\u0107, uczy si\u0119 j\u0119zyka angielskiego. Radek po rozstaniu z partnerk\u0105 porz\u0105dkuje jej rzeczy. Chce zapomnie\u0107 o poprzednich trzech latach z ni\u0105 u boku. Pawe\u0142, mimo pseudonimu Drwal, jest bardzo wra\u017Cliwym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Bardzo lubi kwiaty. Uwa\u017Ca, \u017Ce tak jak kobiety wymagaj\u0105 one czu\u0142o\u015Bci i troski. Dlatego te\u017C po\u015Bwi\u0119ca bardzo du\u017Co czasu na prace w ogrodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72396231":["Marcin cierpi po \u015Bmierci taty. Ma nadziej\u0119, \u017Ce nowa znajoma, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 przez internet, pomo\u017Ce mu zapomnie\u0107 o smutku. Ula pr\u00F3buje skierowa\u0107 zbieractwo \u0141ukasza we w\u0142a\u015Bciwym kierunku. Zamierzaj\u0105 wykorzysta\u0107 zgromadzone przedmioty, by produkowa\u0107 lalki. Rafa\u0142 uwielbia biega\u0107. W trakcie joggingu mo\u017Ce tak\u017Ce zawiera\u0107 nowe znajomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72396232":["Marian ma 60 lat, jednak w duszy nadal jest m\u0142odym cz\u0142owiekiem. Szuka partnerki m\u0142odszej od siebie, bo jego r\u00F3wie\u015Bnice maj\u0105 zupe\u0142nie inne priorytety. Wra\u017Cliwy i sympatyczny Pawe\u0142 nie ma szcz\u0119\u015Bcia do kobiet. Rodzice u\u015Bwiadamiaj\u0105 mu, \u017Ce wszystko jeszcze przed nim. Piotrek interesuje si\u0119 sportami ekstremalnymi. Relaksuje si\u0119 podczas spacer\u00F3w po lesie, ch\u0119tnie tak\u017Ce w\u0119dkuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72396233":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72396234":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72396235":["Tajemnica Hammerstein
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski natrafiaj\u0105 na cz\u0119\u015Bci spalonego pojazdu bojowego na by\u0142ym poligonie Hammerstein. Ustalaj\u0105 jego mark\u0119 i pochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396236":["Tajemnica p\u00F3l pod Husynnem
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 \u015Blady po szar\u017Cy szwadronu Policji Pa\u0144stwowej, kt\u00F3ra mia\u0142a odby\u0107 si\u0119 23 wrze\u015Bnia 1939 roku. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy uda si\u0119 potwierdzi\u0107 to wydarzenie znaleziskami oraz jak\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119 skrywa\u0142o husy\u0144skie pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396237":["Drzycim. Od s\u0142owia\u0144skich do XX-wiecznych znalezisk
W miejscowo\u015Bci Drzycim 5 kwietnia 1091 roku wojska ksi\u0119cia W\u0142adys\u0142awa Hermana stoczy\u0142y krwaw\u0105 bitw\u0119 z Pomorzanami. Tysi\u0105c lat p\u00F3\u017Aniej, we wrze\u015Bniu 1939 roku pod naporem armii Trzeciej Rzeszy przez te tereny cofaj\u0105 si\u0119 jednostki Wojska Polskiego, pozostawiaj\u0105c militarne \u015Blady swojej obecno\u015Bci. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, trafi\u0105 na pozosta\u0142o\u015Bci tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396238":["Najwi\u0119ksza tajemnica zamku Ksi\u0105\u017C
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ponownie wr\u00F3ci do zamku Ksi\u0105\u017C. Prowadz\u0105cy opowie histori\u0119 Sali Konrada, w kt\u00F3rej skuto stiuki, obni\u017Cono sufit i przerobiono okna. Ciekawe, \u017Ce komnata ma taki sam uk\u0142ad okien i wymiary co Bursztynowa Komnata. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy sala ta by\u0142a przygotowywana na przyjazd wyposa\u017Cenia komnaty. Byli wi\u0119\u017Aniowie, przymusowi robotnicy w tamtym czasie, kt\u00F3rzy dzi\u015B odwiedzaj\u0105 Ksi\u0105\u017C, twierdz\u0105, \u017Ce brakuje wielkiej hali. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105, czy hala istnia\u0142a i co w niej mog\u0142o by\u0107. Niekt\u00F3rzy podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142y by\u0107 tam przechowywane skrzynie z Bursztynow\u0105 Komnat\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72396239":["Dolina tajemnic
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnic\u0119 sprzed 70 lat. Do Ludwikowic K\u0142odzkich na Dolnym \u015Al\u0105sku przeniesiono w czasie wojny trzyna\u015Bcie niemieckich fabryk. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, co w nich produkowano, skoro w budynku zamontowano specjaln\u0105 posadzk\u0119, by nie powodowa\u0142a iskier. Wa\u017Cnym pytaniem jest, jakie mia\u0142o znaczenie po\u0142o\u017Cenie fabryk niedaleko kompleksu Riese. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, do czego s\u0142u\u017Cy\u0142a budowla znana jako \"Mucho\u0142apka\". Prowadz\u0105cy odpowie, czy by\u0142a podstaw\u0105 ch\u0142odni kominowej czy raczej tajny projekt \"Die Glocke\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72396240":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony Brandi Passante i Jarrodowi Schulzowi, barwnej parze wyst\u0119puj\u0105cej w show od pierwszego sezonu. Brandi i Jarrod wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 sklep z u\u017Cywanymi rzeczami w Orange w Kalifornii. Prywatnie r\u00F3wnie\u017C s\u0105 par\u0105 i maj\u0105 dwoje dzieci, Camerona i Payton. W programie zobaczymy ich najbardziej udane transakcje oraz najcenniejsze zdobycze. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C moment\u00F3w, kt\u00F3re najmocniej zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 telewidzom i uczestnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72396241":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72396242":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72396243":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72396244":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72396245":["W Las Vegas organizowany jest \u015Bwi\u0105teczny grill. W imprezie uczestnicz\u0105 bohaterowie znani z program\u00F3w \"Gwiazdy lombardu\", \"Warsztat Danny'ego\" i \"Ameryka\u0144scy naprawiacze\". Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jaki przebieg b\u0119dzie mia\u0142o to niezwyk\u0142e spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"72396246":["W tym odcinku poczujemy \u015Bwi\u0105teczn\u0105 atmosfer\u0119, kt\u00F3ra udzieli\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C pracownikom lombardu. Bohaterowie show bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie na naj\u0142adniejsz\u0105 kartk\u0119 z okazji Bo\u017Cego Narodzenia. Nagroda jest cenna, wi\u0119c rywalizacja b\u0119dzie zaciek\u0142a. Nast\u0119pnie do sklepu trafia oryginalna marionetka ze sklepu Jim Henson's Creature Shop. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 wyprodukowany przez firm\u0119 Lionel w latach 20. ubieg\u0142ego wieku zabawkowy poci\u0105g z zestawem tor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72396247":["Kopenhaga
Tw\u00F3rcy udaj\u0105 si\u0119 do Danii, ojczyzny klock\u00F3w lego i najs\u0142ynniejszego autora ba\u015Bni - Hansa Christiana Andersena. Widzowie poznaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy na sta\u0142e mieszkaj\u0105 w Kopenhadze. Pawe\u0142, kt\u00F3ry nie uko\u0144czy\u0142 wprawdzie szko\u0142y gastronomiczne, jest piekarzem w jednej z najbardziej presti\u017Cowych piekarni w Danii. Ania natomiast zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 socjaln\u0105. Opowie o dzia\u0142aniach du\u0144skiego rz\u0105du, kt\u00F3re maj\u0105 na celu odm\u0142odzi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwo. Z kolei Jakob, syn pierwszych polskich uchod\u017Ac\u00F3w politycznych, spojrzy na miasto dwojako - jako obcy i jednocze\u015Bnie sw\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72396248":["Lizbona
Jedna z najbardziej s\u0142onecznych europejskich stolic - Lizbona. To miasto, w kt\u00F3rym melancholijne d\u017Awi\u0119ki fado koj\u0105 dusz\u0119 i nerwy, a s\u0142odkie porto rozgrzewa. Polacy, kt\u00F3rzy od lat mieszkaj\u0105 w tym cudownym mie\u015Bcie, zdradz\u0105 tajemnice stolicy Portugalii. Marek wyt\u0142umaczy, dlaczego Portugalczycy jadaj\u0105 akurat dorsza a\u017C na 365 sposob\u00F3w. Z kolei Micha\u0142 zaprowadzi ekip\u0119 programu na s\u0142ynne ciasteczka. Przepis na nie jest jedn\u0105 z najpilniej strze\u017Conych tajemnic, kt\u00F3r\u0105 znaj\u0105 tylko trzy osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72396249":["Zurych
Precyzyjny jak szwajcarski zegarek, wytworny jak szwajcarska czekolada i solidny jak szwajcarski bank - jednym s\u0142owem tw\u00F3rcy wybieraj\u0105 si\u0119 do Zurychu. O tym bogatym mie\u015Bcie opowiedz\u0105: studentka Ania, znany lokalny lekarz po\u0142o\u017Cnik - Jerzy i ksi\u0119gowy Rafa\u0142. Wszyscy s\u0105 zgodni co do jednego - to wyj\u0105tkowo drogie miasto, za to ulice s\u0105 czyste jak talerze wyj\u0119te prosto ze zmywarki, a wod\u0119 mo\u017Cna pi\u0107 wprost z fontanny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72396250":["Sydney
Oko\u0142o 220 lat temu Sydney by\u0142o osad\u0105 skaza\u0144c\u00F3w. Obecnie to nowoczesna metropolia, do kt\u00F3rej przyby\u0142o dziesi\u0105tki tysi\u0119cy Polak\u00F3w. Irek pracuje jako ratownik na jednej z najs\u0142ynniejszych pla\u017C na \u015Bwiecie - Bondi Beach. Ola jest mened\u017Cerk\u0105 w jednej z najwi\u0119kszych firm telekomunikacyjnych w Australii. Oboje przybyli na antypody za mi\u0142o\u015Bci\u0105. Z kole Ewelina na pocz\u0105tku parzy\u0142a kaw\u0119, a dzi\u015B jest doradc\u0105 podatkowym, je\u017Adzi porsche i prowadzi bajeczne \u017Cycie. Widzowie poznaj\u0105 tych najszcz\u0119\u015Bliwszych spo\u015Br\u00F3d wszystkich \"zes\u0142a\u0144c\u00F3w\" z Sydney.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72396251":["Odkopane w Brzegu
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz odwiedzaj\u0105 miasto Brzeg. Na pro\u015Bb\u0119 burmistrza weryfikuj\u0105 jedn\u0105 z legend. W tym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C go\u015Bcie. Pasjonaci historii docieraj\u0105 do ciekawych odkry\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396252":["Wa\u0142cz - \u015Bladem relacji Piwowara
W kolejnym odcinku programu Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski odwiedzaj\u0105 Wa\u0142 Pomorski. Cho\u0107 teren ten jest ju\u017C dok\u0142adnie przeszukany, bohaterowie serii udowodni\u0105, \u017Ce nadal mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tam interesuj\u0105ce artefakty. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk w okolicach Wa\u0142cza. Sebastian poczuje si\u0119 jak w wehikule czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396253":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"72396254":["W \u017Cyciu Kamila du\u017C\u0105 rol\u0119 odgrywa wiara i metafizyka. Mo\u017Cliwe, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie one zdecydowa\u0142y o jego przemianie z \u0142obuza w osob\u0119 spokojn\u0105. Jaru\u015B i Gosia udaj\u0105 si\u0119 na bazar, by zrobi\u0107 zakupy. Zrealizowanie planu okazuje si\u0119 jednak trudne, gdy\u017C ci\u0105gle kto\u015B ich zagaduje, a ludzie chc\u0105 robi\u0107 sobie zdj\u0119cia z m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Adam ma wielu fan\u00F3w. Jednym z najwierniejszych jest jego tata. Cho\u0107 podziwia syna, to jest tak\u017Ce \u015Bwiadomy, \u017Ce \u017Cycie ch\u0142opaka nie mo\u017Ce ogranicza\u0107 si\u0119 tylko do sportu. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinien on podejmowa\u0107 ju\u017C konkretne kroki, aby znale\u017A\u0107 kobiet\u0119, z kt\u00F3r\u0105 u\u0142o\u017Cy sobie \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72396255":["Bartek zosta\u0142 ju\u017C wielokrotnie do\u015Bwiadczony przez los, jednak zamierza zaryzykowa\u0107 i wprowadzi\u0107 swoje \u017Cycie na now\u0105 drog\u0119. Liczy, \u017Ce tym razem dopisze mu szcz\u0119\u015Bcie w mi\u0142o\u015Bci. Na bazarze okazuje si\u0119, \u017Ce Jaru\u015B z Gosi\u0105, dzi\u0119ki swojej rozpoznawalno\u015Bci, mog\u0105 liczy\u0107 na specjalne zni\u017Cki i towary spod lady. Henio w dow\u00F3d mi\u0142o\u015Bci wysy\u0142a Marysi paczk\u0119 ze smako\u0142ykami. Seks w \u017Cyciu Kamila jest bardzo wa\u017Cny. Jednak ekstremalne do\u015Bwiadczenia, kt\u00F3rych dozna\u0142 w jednym z poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w, sprawi\u0142y, \u017Ce jego podej\u015Bcie do spraw \u0142\u00F3\u017Ckowych si\u0119 zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72396256":["M\u0142odzi ludzie r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie w wielu kwestiach, jednak s\u0105 r\u00F3wnie\u017C bardzo do siebie podobni: zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z przeciwno\u015Bciami, kt\u00F3re niesie \u017Cycie. Kamery \u015Bledz\u0105 ich losy i pokazuj\u0105, \u017Ce pokolenie urodzone w XXI wieku zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378040.jpg","",["AD"]],"72396257":["Irena i Jerzy Morawscy przedstawiaj\u0105 historie os\u00F3b wykluczonych, na widok kt\u00F3rych wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi odwraca wzrok i nie zastanawia si\u0119, co sprawi\u0142o, \u017Ce znalaz\u0142y si\u0119 w kryzysie bezdomno\u015Bci. Opowie\u015Bci o ich losach s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"72396258":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1920738.jpg","",["N"]],"72396259":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396260":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396261":["Fosa Twierdzy Kostrzyn
Wybudowana nad Odr\u0105 Twierdza Kostrzyn od XVI w. broni\u0142a dost\u0119pu do Berlina od wschodu. W lutym 1945 roku oddzia\u0142y Armii Czerwonej przez oko\u0142o 60 dni pr\u00F3bowa\u0142y zdoby\u0107 Festung Kustrin. W czasie tych walk zniszczeniu uleg\u0142o ok 95% budynk\u00F3w miasta. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii - Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, staj\u0105 przed okazj\u0105, by podj\u0105\u0107 si\u0119 eksploracji fosy Twierdzy. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72396262":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72396263":["Na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. archiwum X z Komendy Wojew\u00F3dzkiej w Lublinie Micha\u0142 Fajbusiewicz powraca do trzech dot\u0105d nie wyja\u015Bnionych zbrodni sprzed wielu lat. W ka\u017Cdej ze spraw zgromadzono nadzwyczaj du\u017Co materia\u0142u dowodowego, a mimo to pozostaj\u0105 nierozwi\u0105zane. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa Anny Kaczor w Bychawce. Nast\u0119pnie widzowie zobacz\u0105 inscenizacj\u0119 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z tajemniczym znikni\u0119ciem niemieckiego biznesmena - Lutza Steindorfa. M\u0119\u017Cczyzna zagin\u0105\u0142 w okolicach Poznania. Najprawdopodobniej zosta\u0142 zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"72396264":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72396265":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72396266":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72396267":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347925.jpg","",["N"]],"72396064":["Program pokazuje przygody oraz biwakowe \u017Cycie charyzmatycznych w\u0119dkarzy. Mi\u0142o\u015Bnicy \u0142owienia spotykaj\u0105 si\u0119 nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. W rzeczywisto\u015Bci ryby to tylko pretekst, by przedstawi\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"72396065":["Sypiaj\u0105c z wrogiem
Klaudia Wo\u017Anicka po dziesi\u0119ciu latach sp\u0119dzonych na emigracji wraca do kraju. Spotyka si\u0119 z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 z czas\u00F3w szkolnych, Milen\u0105 Mackiewicz. Kobieta wyznaje, \u017Ce m\u0105\u017C Robert j\u0105 maltretuje. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Klaudia jedzie do domu kole\u017Canki. Znajduje j\u0105 martw\u0105 u podn\u00F3\u017Ca schod\u00F3w. Gdy na miejsce przybywa policja, kobieta dzieli si\u0119 swoimi podejrzeniami dotycz\u0105cymi m\u0119\u017Ca Mileny. \u015Aledztwo jednak zostaje umorzone, a ca\u0142a sprawa uznana za za nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek. Klaudia nie daje za wygran\u0105. Chce zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Roberta i zdoby\u0107 obci\u0105\u017Caj\u0105ce go dowody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72396066":["Dawca organ\u00F3w
Laura i Filip s\u0105 m\u0142odym i kochaj\u0105cym si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. \u015Awietnie im si\u0119 powodzi. Niedawno odziedziczyli dom po dziadkach. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna podczas prac na podw\u00F3rku spada z drabiny na beton. Traci przytomno\u015B\u0107. Jego \u017Cona natychmiast wzywa pomoc i rozpoczyna reanimacj\u0119. Nied\u0142ugo potem przyje\u017Cd\u017Ca pogotowie, kt\u00F3re zabiera poszkodowanego do szpitala. Wkr\u00F3tce lekarz informuje przera\u017Con\u0105 kobiet\u0119, \u017Ce m\u00F3zg jej m\u0119\u017Ca obumar\u0142. Prawdopodobnie nie uda si\u0119 go uratowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72396067":["Przytulne gniazdko
Jacek i Kasia s\u0105 m\u0142odym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Wynajmuj\u0105 skromne mieszkanie w nieciekawej dzielnicy, gdzie cz\u0119sto dochodzi do pobi\u0107 i przest\u0119pstw. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna trafia na og\u0142oszenie o sprzeda\u017Cy domu w wyj\u0105tkowo dobrej cenie cenie i korzystnej lokalizacji. Cho\u0107 wymarzone gniazdko wydaje si\u0119 ruin\u0105, para korzysta z okazji i decyduje si\u0119 na zakup. Jacek jest pewny, \u017Ce dzi\u0119ki kredytowi uda si\u0119 przeprowadzi\u0107 remont. Po zakupie nieruchomo\u015Bci ma\u0142\u017Conkowie dowiaduj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce bank nie udzieli im po\u017Cyczki. Mija rok. para mieszka w ruderze i bezskutecznie stara si\u0119 o dziecko. Jacek podupada na zdrowiu. Gdy jest bliski utraty przytomno\u015Bci i ma objawy niewydolno\u015Bci nerek, przera\u017Cona \u017Cona dzwoni pod numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72396068":["Plotki o niestosownym zachowaniu Paw\u0142a docieraj\u0105 do \u015Brodowiska prawniczego. Z tego powodu rodzinna kancelaria jego i Anki traci wa\u017Cnych klient\u00F3w. Inga postanawia zachowa\u0107 si\u0119 dojrzale i zerwa\u0107 z Sajmonem. Uwa\u017Ca, \u017Ce bardzo du\u017Co ich dzieli. Tymczasem Dorota dzia\u0142a w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych jako Doris the queen. Nowa pasja ca\u0142kowicie j\u0105 poch\u0142ania. Patrycja nie potrafi ju\u017C zaufa\u0107 Arturowi. Nie chce, by jej syna czeka\u0142o podobne rozczarowanie. Artur jednak zamierza o ni\u0105 walczy\u0107. Grze\u015B jest zazdrosny o brata, kt\u00F3ry skupia na sobie ca\u0142\u0105 uwag\u0119 Zuzy. Coraz cz\u0119\u015Bciej staje si\u0119 niepos\u0142uszny i agresywny. Zuzie w ko\u0144cu puszczaj\u0105 nerwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2094152.jpg","",["N"]],"72396069":["Pawe\u0142 uwa\u017Ca, \u017Ce nie jest winien b\u00F3jki z synem. Nie zamierza przeprasza\u0107 Sta\u015Bka i jest w\u015Bciek\u0142y na Ank\u0119, kt\u00F3ra go nie wspiera. Kobieta jest ju\u017C jednak u kresu si\u0142 i nie wie, co robi\u0107. Strudel degraduje Zuz\u0119, kt\u00F3ra z powodu problem\u00F3w rodzinnych nie potrafi\u0142a ostatnio zaanga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w prac\u0119. Przekonuje Markiewicz, \u017Ce posiadanie szefa wyjdzie jej na dobre. Patrycja podejrzewa, \u017Ce Artur sp\u0119dza wieczory w kasynie. Zamierza przy\u0142apa\u0107 go na gor\u0105cym uczynku. S\u0142awek i Miranda maj\u0105 pewien plan. Wprowadzaj\u0105 go w \u017Cycie za plecami Doroty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2094152.jpg","",["N"]],"72396070":["Pow\u00F3z zajecha\u0142
Ferdek otrzymuje zaproszenie na zjazd arystokratycznej rodziny Badziwi\u0142\u0142\u00F3w. Wietrzy podst\u0119p. Kpiny Listonosza sprawiaj\u0105 jednak, \u017Ce unosi si\u0119 ambicj\u0105 i zaczyna przypomina\u0107 sobie swoich przodk\u00F3w. \u0106wiczy arystokratyczne gesty i wybiera si\u0119 na spotkanie. Ma nadziej\u0119 zapewni\u0107 sobie pomy\u015Blno\u015B\u0107 finansow\u0105. Nadchodzi czas wyjazdu. Przed domem pojawia si\u0119 stangret z powozem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72396071":["Rachunek sumienia
Mieszka\u0144cy kamienicy ogl\u0105daj\u0105 w telewizji p\u0142omienne wyst\u0105pienie pewnego ksi\u0119dza. Pod wp\u0142ywem jego s\u0142\u00F3w prawie wszyscy s\u0105siedzi czuj\u0105 si\u0119 zobowi\u0105zani do zrobienia rachunku sumienia. Jedynie Ferdynand Kiepski nie poczuwa si\u0119 do tego obowi\u0105zku. Twierdzi z przekonaniem, \u017Ce nigdy nie by\u0142 i nie jest grzesznikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"72396072":["Uk\u0142ad
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce jego relacje z Babk\u0105 nie uk\u0142adaj\u0105 si\u0119 najlepiej. Niewiele my\u015Bl\u0105c, postanawia si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72396073":["Plastu\u015B
Do Ferdynanda Kiepskiego przychodzi w odwiedziny kolega z podstaw\u00F3wki. M\u00F3wi mu, \u017Ce prze\u015Bladuje go ich by\u0142y profesor o przezwisku Belfegor. Ferdynand Kiepski jest przera\u017Cony. Musi zda\u0107 egzamin, do kt\u00F3rego nie jest kompletnie przygotowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72396074":["Tadarassa
Helena Pa\u017Adziochowa zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 na wie\u015B. Pa\u017Adzioch jest tym przera\u017Cony. Zwierza si\u0119 swojemu s\u0105siadowi, Ferdkowi, \u017Ce nie wie zupe\u0142nie nic o \"dzikim\" \u017Cyciu na wsi. W tej sytuacji Ferdynand Kiepski odp\u0142atnie postanawia udzieli\u0107 mu kilku lekcji na temat, jak nale\u017Cy prowadzi\u0107 gospodarstwo wiejskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"72396075":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
32-letni Sonny Koufax (Adam Sandler) wiedzie dosy\u0107 beztroskie \u017Cycie. Utrzymuje si\u0119 z odszkodowania za wypadek i ma mn\u00F3stwo wolnego czasu, kt\u00F3ry najch\u0119tniej sp\u0119dza w barach. Jego najlepszym przyjacielem jest Kevin Gerrity (Jon Stewart), kt\u00F3ry mieszka razem z nim w kawalerce na poddaszu. Jedynym problemem Sonny'ego jest to, \u017Ce jego zwi\u0105zek z pi\u0119kn\u0105 Vaness\u0105 (Kristy Swanson) prze\u017Cywa powa\u017Cny kryzys. Partnerk\u0119 irytuje jego lenistwo i ca\u0142kowity brak ambicji \u017Cyciowych. Kiedy jego przyjaciel wyje\u017Cd\u017Ca w podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105, w ich mieszkaniu zjawia si\u0119 pi\u0119cioletni ch\u0142opiec, Julian, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jest synem Kevina. Sonny postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 malcem, by dowie\u015B\u0107 narzeczonej, \u017Ce potrafi si\u0119 zmieni\u0107 na lepsze i sta\u0107 go na stabilizacj\u0119. Poznaje uroki nieoczekiwanego ojcostwa. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce kocha ch\u0142opca i nie zawaha si\u0119 stan\u0105\u0107 do walki o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 przej\u0119cia opieki nad nim...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1866786.jpg","",["N"]],"72396076":["Re\u017C.: Shawn Levy.
Prezenter radiowy Tom Leezak (Ashton Kutcher) poznaje na pla\u017Cy Sarah McNerney (Brittany Murphy), dziewczyn\u0119 z zamo\u017Cnej rodziny. M\u0142odzi zakochuj\u0105 si\u0119 w sobie i wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 pobra\u0107. Ojciec Sarah i jej rodze\u0144stwo robi\u0105 jednak wszystko, by odwie\u015B\u0107 dziewczyn\u0119 od tej decyzji. Ona jednak ignoruje ich ostrze\u017Cenia. Po \u015Blubie nowo\u017Ce\u0144cy wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 w romantyczn\u0105 podr\u00F3\u017C do Europy. Wymarzony miesi\u0105c miodowy szybko zamienia si\u0119 jednak w koszmar. Ma\u0142\u017Conk\u00F3w przez ca\u0142y czas prze\u015Bladuje bowiem pech - pasmo pora\u017Cek otwiera epizod w toalecie na pok\u0142adzie samolotu. P\u00F3\u017Aniej jest jeszcze gorzej - zostaj\u0105 wyrzuceni z hotelu i trac\u0105 swoje auto. Okazuje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce tak naprawd\u0119 bardzo ma\u0142o o sobie wiedz\u0105. Ze zdumieniem odkrywaj\u0105 swoje kolejne wady i poznaj\u0105 ukrywane dot\u0105d wstydliwe tajemnice. Na domiar z\u0142ego ich \u015Bladem pod\u0105\u017Ca by\u0142y ch\u0142opak Sarah, Peter Prentiss (Christian Kane) - zamo\u017Cny przemys\u0142owiec, kt\u00F3ry postanawia odzyska\u0107 uczucie dawnej ukochanej. Zabawna komedia romantyczna na opak - tam, gdzie z regu\u0142y ko\u0144cz\u0105 si\u0119 perypetie zakochanych bohater\u00F3w filmowych, tutaj si\u0119 one zaczynaj\u0105. W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0105pili Ashton Kutcher (\"Stary, gdzie moja bryka?\") i Brittany Murphy (\"8. mila\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1870424.jpg","",["N"]],"72396077":["Re\u017C.: David Koepp.
Nowy Jork. Wilee (Joseph Gordon-Levitt) pracuje jako zawodowy kurier. Ch\u0142opak porusza si\u0119 po mie\u015Bcie na rowerze bez zamontowanych przerzutek i hamulc\u00F3w. \u017Beby dostarczy\u0107 paczk\u0119 pod wskazany adres, wci\u0105\u017C zmaga si\u0119 z czasem i ulicznymi korkami. Pewnego dnia ma przekaza\u0107 klientowi tajemnicz\u0105 kopert\u0119. W ten spos\u00F3b zostaje uwik\u0142any w niebezpieczn\u0105 intryg\u0119, gdy\u017C zawarto\u015Bci\u0105 przesy\u0142ki jest zainteresowany skorumpowany str\u00F3\u017C prawa Bobby Monday (Michael Shannon). Nieuczciwy funkcjonariusz rusza tropem kuriera, kt\u00F3remu zagra\u017Ca \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Zawodowiec robi jednak wszystko, aby dowie\u017A\u0107 kopert\u0119 w um\u00F3wione miejsce. Widowiskowa i trzymaj\u0105ca w napi\u0119ciu produkcja. Posta\u0107 g\u0142\u00F3wnego bohatera wykreowa\u0142 Joseph Gordon-Levitt, nominowany do dw\u00F3ch Z\u0142otych Glob\u00F3w za kreacje aktorskie w filmach \"P\u00F3\u0142 na p\u00F3\u0142\" i \"500 dni mi\u0142o\u015Bci\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2000976.jpg","",["N"]],"72396078":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"72396079":["Re\u017C.: Michael Bay.
Policjanci Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) dzia\u0142aj\u0105 w specjalnej jednostce do spraw walki z narkotykami. Podejmuj\u0105 si\u0119 trudnej misji przej\u0119cia du\u017Cej partii \u015Brodk\u00F3w odurzaj\u0105cych, przemycanych z Amsterdamu na teren Miami. Kolejne etapy \u015Bledztwa prowadz\u0105 funkcjonariuszy do Kuba\u0144czyka Johnny'ego Tapii (Jordi Molla). Bezwzgl\u0119dny gangster doprowadzi\u0142 do wojny gang\u00F3w i pr\u00F3buje przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad handlem narkotykami w mie\u015Bcie. Policyjn\u0105 interwencj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce Mike zakocha\u0142 si\u0119 w Syd (Gabrielle Union) - pi\u0119kniej siostrze Marcusa - co jej nadopieku\u0144czego brata doprowadza do furii. Policjanci odkrywaj\u0105 wkr\u00F3tce, \u017Ce kobieta jest tajn\u0105 agentk\u0105 DEA i r\u00F3wnie\u017C rozpracowuje gang Tapii. Kiedy Syd wpada w tarapaty, Marcus i Mike ruszaj\u0105 jej z pomoc\u0105. Nie wahaj\u0105 si\u0119 stosowa\u0107 metod nie do ko\u0144ca zgodnych z prawem. Will Smith, Martin Lawrence i re\u017Cyser Michael Bay po o\u015Bmiu latach wracaj\u0105 do historii, kt\u00F3ra przynios\u0142a im s\u0142aw\u0119. Pe\u0142en efektownych scen akcji sequel zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla stylu Michaela Baya - zaskakuj\u0105ca i nie zawsze realistyczna fabu\u0142a, ciekawe efekty specjalne i \u015Bwietnie dobrani aktorzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381166.jpg","",["N"]],"72396080":["Re\u017C.: James Cameron.
Ellen Ripley (Sigourney Weaver) - jedyna, kt\u00F3ra usz\u0142a z \u017Cyciem z tragedii na \"Nostromo\", budzi si\u0119 w szpitalu z hibernacyjnego snu. Kapsu\u0142a ratunkowa, w kt\u00F3rej si\u0119 schroni\u0142a, zosta\u0142a odnaleziona po 57 latach dryfowania w przestrzeni. Ripley sporz\u0105dza raport o tym, co wydarzy\u0142o si\u0119 na statku, lecz nikt jej nie wierzy. Tymczasem planeta, na kt\u00F3rej za\u0142oga transportowca odnalaz\u0142a nieznan\u0105 form\u0119 \u017Cycia, zostaje zasiedlona. Dopiero gdy \u0142\u0105czno\u015B\u0107 z osadnikami urywa si\u0119, Ripley zostaje szanta\u017Cem zmuszona do udzia\u0142u w misji ratunkowej w charakterze eksperta. Towarzyszy jej oddzia\u0142 kosmicznych marines, przedstawiciel kompanii (Paul Reiser), kt\u00F3ra budowa\u0142a koloni\u0119 w kosmosie, oraz genialny cyborg (Lance Henriksen). Gdy wreszcie docieraj\u0105 na miejsce, planeta wygl\u0105da na ca\u0142kowicie wymar\u0142\u0105. W korytarzach znajduj\u0105 jednak dziewczynk\u0119, Rebecc\u0119 \"Newt\" Jorden (Carrie Henn), ukrywaj\u0105c\u0105 si\u0119 przed obcymi. Konfrontacja z nimi wydaje si\u0119 nieunikniona. Poniewa\u017C ekspedycj\u0105 kieruje niedo\u015Bwiadczony dow\u00F3dca, a jego zast\u0119pca ginie, Ripley wraz z jednym z \u017Co\u0142nierzy, kapralem Dwayne'em Hicksem (Michael Biehn), musz\u0105 w decyduj\u0105cym momencie wzi\u0105\u0107 na siebie ca\u0142y ci\u0119\u017Car walki z paso\u017Cytuj\u0105cymi na organizmach bestiami. Kontynuacja s\u0142ynnego filmu Ridleya Scotta \"Obcy - 8. pasa\u017Cer Nostromo\", nagrodzona dwoma Oscarami, mi\u0119dzy innymi za efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317222.jpg","",["N"]],"72396081":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
\u017Bycie wieczne
W rurach w piwnicy zostaje znaleziony ludzki kciuk. W jednym z mieszka\u0144 kamienicy detektywi natykaj\u0105 si\u0119 na cia\u0142o emerytki Heleny Jankowskiej. Odkryty palec nale\u017Ca\u0142 do jej opiekunki, Wiolety. Kobieta zosta\u0142a napadni\u0119ta w lokalu swojej chlebodawczyni. Podejrzenie pada na siostrzenic\u0119 staruszki, Ann\u0119. Kiedy to przypuszczenie si\u0119 nie potwierdza, \u015Bledczy zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 w\u0105tkiem znajomo\u015Bci Wiolety z bogatym filantropem Piotrem Ryszkowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396082":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Nadgryziona reszka
Biznesmen Micha\u0142 Pa\u0142asz zostaje utopiony w wannie. Po dokonaniu zab\u00F3jstwa sprawca przebiera si\u0119 w ubranie ofiary i na oczach przechodni\u00F3w skacze z mostu, udaj\u0105c samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszkanie denata okradziono. Znikn\u0119\u0142y monety kolekcjonerskie o warto\u015Bci ponad 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi staj\u0105 si\u0119 siostra Pa\u0142asza i jej kolega. Monety interesowa\u0142y r\u00F3wnie\u017C Grzegorza Bukowskiego - eksperta i handlarza numizmatami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396083":["Poszukiwany przest\u0119pca pojawia si\u0119 w knajpie \/ W wyniku wypadku motocyklista i jego pasa\u017Cerka zostaj\u0105 ci\u0119\u017Cko ranni, a pijany sprawca ucieka z miejsca wypadku
Odpoczywaj\u0105cy przed domem Wiktor widzi przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy motocykl. Po chwili s\u0142ycha\u0107 og\u0142uszaj\u0105cy rumor. Na miejscu wypadku jest ogromny traktor, z kt\u00F3rego gramoli si\u0119 pijany kierowca, oraz przewr\u00F3cony, mocno uszkodzony motocykl. Nieopodal niego le\u017Cy motocyklista. Prosi on Wiktora, aby odnalaz\u0142 jego \"Plecaczek\". Wiktor biegnie do domu po sw\u00F3j telefon kom\u00F3rkowy, by wezwa\u0107 pomoc. Po powrocie Wiktor nie znajduje poszkodowanych. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119d\u0105cy pod wp\u0142ywem alkoholu traktorzysta uciek\u0142 z obawy przed kar\u0105, a motocyklista doczo\u0142ga\u0142 si\u0119 do krzak\u00F3w, gdzie Wiktor ze zdziwieniem odkrywa nieprzytomn\u0105 dziewczyn\u0119. To \"Plecaczek\", czyli dziewczyna motocyklisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72396084":["Kobieta wysiada z busa i jest \u015Bledzona przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 \/ Wybuchowe popo\u0142udnie
26-letnia Basia wysiada z busa na przystanku w lesie. Pojazd opuszcza te\u017C dziwnie obserwuj\u0105cy j\u0105 m\u0119\u017Cczyzna. Kobieta przy\u015Bpiesza kroku i dzwoni pod 112. Szeptem prosi o pomoc i podaje lokalizacj\u0119. Nieznajomy zaczyna j\u0105 \u015Bciga\u0107, dlatego ukrywa si\u0119 w lesie. Nadje\u017Cd\u017Ca policja. Napastnik na widok radiowozu ucieka, ale szybko zostaje uj\u0119ty. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 wcze\u015Bniej notowany za gwa\u0142t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72396031":["W Warszawie policjant zatrzymuje do kontroli na mo\u015Bcie Poniatowskiego m\u0142od\u0105 lekark\u0119. Skuwa niewinn\u0105 osob\u0119 kajdankami i zatrzymuje w areszcie na 5 godzin. W Rybniku dyrektorka miejscowego oddzia\u0142u NFZ zastawia na parkingu auto interesanta, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c mu wyjazd. Kobieta odmawia natychmiastowego przestawienia samochodu m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce to jej prywatny parking.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"72396032":["Prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce policjanci z komendy w Wadowicach korzystaj\u0105 z nielegalnego sprz\u0119tu do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci. Nast\u0119pnie Emil udaje si\u0119 do Warszawy, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To w\u0142a\u015Bnie ta instytucja \u015Bciga jednego z widz\u00F3w z powodu kwoty 3 800 z\u0142otych za ubezpieczenie na samoch\u00F3d, kt\u00F3ry zosta\u0142 skradziony 5 lat temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"72396033":["W Sul\u0119cinie prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce tamtejsza policja mierzy odleg\u0142o\u015B\u0107 z dok\u0142adno\u015Bci\u0105 do 50 metr\u00F3w i pomiar pr\u0119dko\u015Bci dokonany poza terenem zabudowanym przedstawia kierowcy jako pomiar z obszaru zabudowy. Nast\u0119pnie Emil wyje\u017Cd\u017Ca na ulice Wroc\u0142awia. Tam m\u0142oda kobieta powoduje drobn\u0105, niegro\u017An\u0105 st\u0142uczk\u0119. Wzywa na miejsce zdarzenia policj\u0119. Przyby\u0142y policjant ocenia, \u017Ce nie zna ona przepis\u00F3w prawa, kieruje j\u0105 na badania i do ponownego egzaminu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"72396034":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72396035":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72396036":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72396037":["Ponad prawem
W jednej ze znanych warszawskich kancelarii prawnych dochodzi do pobicia kobiety. Ofiara w wyniku urazu g\u0142owy traci pami\u0119\u0107 - \u015Bwiadk\u00F3w brak. Informacje zebrane w\u015Br\u00F3d pracownik\u00F3w kancelarii rzucaj\u0105 cie\u0144 podejrze\u0144 na kuriera, wcze\u015Bniej skazanego za pobicie kobiety. R\u00F3wnolegle policjanci docieraj\u0105 do nast\u0119pnej ofiary, kt\u00F3rej zeznania mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 kluczowe dla \u015Bledztwa. Niestety kobieta znika... Po kolejnym spi\u0119ciu z naczelnik \u0141ucj\u0105 Wilk Natalia zastanawia si\u0119 nad przyj\u0119ciem oferty pracy w Komendzie G\u0142\u00F3wnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"72396038":["Chemia
W\u0142a\u015Bciciel ma\u0142ej firmy znika bez \u015Bladu. Jego matka zg\u0142asza zagini\u0119cie. Podejrzany jest by\u0142y wsp\u00F3lnik m\u0119\u017Cczyzny, z kt\u00F3rym rozstali si\u0119 w niejasnych okoliczno\u015Bciach. Pozornie prosta sprawa oka\u017Ce si\u0119 mie\u0107 przera\u017Caj\u0105ce drugie dno, a w trakcie operacji m\u0142odszy aspirant Krzysztof Chroboci\u0144ski znajdzie si\u0119 w wielkim niebezpiecze\u0144stwie. Tymczasem Krystian kontynuuje terapi\u0119 psychologiczn\u0105 z doktor Alicj\u0105 Rosner. Gdy wszystko zmierza ku lepszemu, w jego \u017Cyciu ponownie pojawia si\u0119 Paulina. By\u0142a dziewczyna Krystiana ma mu do przekazania smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"72396039":["Alaska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"72396040":["Czarnog\u00F3ra","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"72396041":["Tygrys z Przepa\u0142kowa
Profesjonalny archeolog razem z do\u015Bwiadczonym poszukiwaczem postaraj\u0105 si\u0119 potwierdzi\u0107 histori\u0119 walk w le\u017C\u0105cym ko\u0142o Bydgoszczy Przepa\u0142kowie. W 1997 roku odnaleziono tam pojazd bojowy Stug IV. Wed\u0142ug zapisk\u00F3w z dziennika bojowego niemieckiej 4 Dywizji Pancernej bagna otaczaj\u0105ce miejscowo\u015B\u0107 mog\u0105 kry\u0107 jeszcze trzy pojazdy, w tym s\u0142ynnego Tygrysa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"72396042":["U-boot
W czasie wojny Niemcy wyprodukowali \u0142\u0105cznie 1153 U-boot\u00F3w, kt\u00F3re niszczycielsko zatopi\u0142y ponad 2 700 statk\u00F3w handlowych. Stocznia Schichau-Werft Danzig produkowa\u0142a takie okr\u0119ty podwodne. Po wojnie sta\u0142a si\u0119 cz\u0119\u015Bci\u0105 Stoczni Gda\u0144skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"72396043":["Materia\u0142y historyczne wraz z komentarzami ekspert\u00F3w przedstawiaj\u0105ce szczeg\u00F3\u0142owe informacje na temat przyw\u00F3dc\u00F3w i decyduj\u0105cych punkt\u00F3w zwrotnych II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"72396044":["IS2 - Zwieraboj
W styczniu 1945 roku w ramach ofensywy Armii Czerwonej w okolicach Rypina dochodzi do przeprawy przez bagna czo\u0142g\u00F3w IS2, kt\u00F3re s\u0105 zagro\u017Ceniem dla niemieckich panter i tygrys\u00F3w. Dwa z nich ulegaj\u0105 zatopieniu. Zadaniem poszukiwaczy Olafa Popkiewicza oraz Sebastiana Witkowskiego jest sprawdzi\u0107, czy przetrwa\u0142y w grz\u0119zawisku do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391830.jpg","",["JM"]],"72396045":["Czo\u0142gi to najwa\u017Cniejsza bro\u0144 XX wieku, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a wojn\u0119 l\u0105dow\u0105. W serialu przedstawiono najbardziej imponuj\u0105ce machiny wojenne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378729.jpg","",[]],"72396046":["Czo\u0142gi to najwa\u017Cniejsza bro\u0144 XX wieku, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a wojn\u0119 l\u0105dow\u0105. W serialu przedstawiono najbardziej imponuj\u0105ce machiny wojenne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378729.jpg","",[]],"72396047":["Historia i analiza konwencjonalnych bomb i pocisk\u00F3w rakietowych, kt\u00F3re w decyduj\u0105cy spos\u00F3b zrewolucjonizowa\u0142y wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 wojn\u0119. Najnowsza generacja broni niej\u0105drowej jest coraz pot\u0119\u017Cniejsza. \u0141\u0105cz\u0105c niezwyk\u0142\u0105 precyzj\u0119 z niespotykan\u0105 dot\u0105d si\u0142\u0105 uderzenia, staje si\u0119 prawie doskona\u0142ym narz\u0119dziem zar\u00F3wno do ataku, jak i obrony. Pociski hipersoniczne, bro\u0144 laserowa, pojazdy do zabijania i drony to tylko niekt\u00F3re z wci\u0105\u017C udoskonalanych technologii wojennych.","","",[]],"72396048":["Tw\u00F3rcy programu t\u0142umacz\u0105 widzom, dlaczego podane na obiad \u017Caby mog\u0105 si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Zdradzaj\u0105 pilnie strze\u017Cony sekret d\u0142ugowieczno\u015Bci rekina i opowiadaj\u0105 o tym, jak za spraw\u0105 krwiopijczej ryby, omal nie dosz\u0142o do zaniku rybo\u0142\u00F3wstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153046.jpg","",[]],"72396049":["Zatoka Meksyka\u0144ska. Pracownicy platformy wiertniczej interesuj\u0105 si\u0119 nietypow\u0105 plam\u0105, kt\u00F3ra pojawi\u0142a si\u0119 na g\u0142\u0119bokim morzu. Widzowie poznaj\u0105 dziwnie zachowuj\u0105c\u0105 si\u0119 o\u015Bmiornic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153046.jpg","",[]],"72396050":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co doprowadzi\u0142o do \u015Bmierci norweskich renifer\u00F3w. Przyjrz\u0105 si\u0119 wrz\u0105cej rzece, znajduj\u0105cej si\u0119 w Peru i spr\u00F3buj\u0105 odgadn\u0105\u0107, sk\u0105d wzi\u0105\u0142 si\u0119 w Hiszpanii krwistoczerwony deszcz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153046.jpg","",[]],"72396051":["Tw\u00F3rcy programu badaj\u0105 osobliwe dziury w chmurach. Pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co zabija ptaki morskie oraz odkry\u0107, czemu niekt\u00F3re paj\u0105ki \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153046.jpg","",[]],"72396052":["Bitwa pod Poniecem
Historia gminy Poniec wi\u0105\u017Ce si\u0119 z bitw\u0105 z roku 1704, w kt\u00F3rej kawaleryjska armia szwedzka pod dow\u00F3dztwem kr\u00F3la Karola XII wyst\u0105pi\u0142a przeciwko korpusowi Saskiemu dowodzonemu przez Johanna Matthiasa von Schulenburga. W 2016 roku prawie 150 poszukiwaczy szuka\u0142o \u015Blad\u00F3w tej walki. Olaf i Sebastian, pasjonaci, kt\u00F3rzy brali udzia\u0142 w odnajdywaniu pozosta\u0142o\u015Bci po tym historycznym wydarzeniu, pr\u00F3bowali tak\u017Ce potwierdzi\u0107 legend\u0119 zbiorowej mogi\u0142y zwanej Szwedzk\u0105 G\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396053":["Go\u0142dap 1944
Rok 1944. Wojska radzieckie wkraczaj\u0105 do Prus Wschodnich. Niemcy, zamieszkuj\u0105cy tamte tereny, przypominaj\u0105 sobie zdarzenia z roku 1914, gdy Rosjanie odnie\u015Bli ogromn\u0105 kl\u0119sk\u0119. Zaczynaj\u0105 przypuszcza\u0107, \u017Ce sukcesy Rosjan s\u0105 tylko chwilowe, zw\u0142aszcza gdy Wehrmacht przyst\u0119puje do kontrnatarcia. Poszukiwacze historii odwiedzaj\u0105 nadgraniczny Las Kumiecie i opowiadaj\u0105, co dzia\u0142o si\u0119 podczas walk w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72396054":["W Bieszczadach bimber to nie przyjemno\u015B\u0107, ale konieczno\u015B\u0107. Jurek p\u0119dzi go, \u017Ceby zaoszcz\u0119dzi\u0107. \"Siwy\" i Andrzej \"Ma\u0142y\" podziwiaj\u0105 widoki. Majster sprowadzi\u0142 si\u0119 w g\u00F3ry po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia - chce rozpocz\u0105\u0107 \u017Cycie od nowa. Bieszczadzkie noce robi\u0105 du\u017Ce wra\u017Cenie na Marioli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72396055":["Bimbrownicy oceniaj\u0105 zacier przygotowywany do destylacji. Tosia przyjecha\u0142a konno na odludzie, gdzie mieszka Majsterek. Andrzej \"Ma\u0142y\" i Wiesiek \"Siwy\" na chwil\u0119 porzucaj\u0105 drwalski fach. Kamil wyprowadza na pastwiska najwi\u0119kszy bieszczadzki redyk. Zenek to pierwszy b\u0119bniarz w ca\u0142ej okolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72396056":["Czarny Dunajec","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72396057":["Potwory z d\u017Cungli","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72396058":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72396059":["Strace\u0144cy
W grudniu 1930 r. Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej broni. Pozosta\u0142o\u015Bci\u0105 po tych wydarzeniach s\u0105 tajemnicze otwory widoczne na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk. Ta sama technologia zosta\u0142a u\u017Cyta podczas ataku na twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72396060":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72396061":["Spotkanie na Nikiszu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72396062":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"72396063":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"72396399":["W\u0142amywaczka
Szymon wynajmuje mieszkanie wraz ze swoim przyjacielem. Zaraz po ich przeprowadzce na osiedlu dochodzi do serii w\u0142ama\u0144 i kradzie\u017Cy. Z m\u0119\u017Cczyznami s\u0105siaduje pi\u0119kna i pe\u0142na temperamentu Elwira, z kt\u00F3r\u0105 wkr\u00F3tce Szymon zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Kobieta jest maj\u0119tna, ale \u017Ar\u00F3d\u0142o jej dochod\u00F3w pozostaje tajemnic\u0105, dlatego m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa j\u0105 o prostytucj\u0119. Mo\u017Cliwe jednak, \u017Ce prawda jest zupe\u0142nie inna i Elwira ma co\u015B wsp\u00F3lnego z rabunkami oraz w\u0142amaniami osiedlu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",[]],"72396400":["26-letnia Anna pr\u00F3buje otworzy\u0107 salon bielizny damskiej i brafittingu. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B si\u0119 do niego w\u0142ama\u0142, a wszystkie tropy prowadz\u0105 do konkurencji
Anna zawsze chcia\u0142a mie\u0107 w\u0142asny zak\u0142ad fryzjerski. W ko\u0144cu uda\u0142o jej si\u0119 spe\u0142ni\u0107 to marzenie. Kilka dni przed otwarciem lokal zosta\u0142 jednak zdemolowany. Anna podejrzewa w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 konkurencyjnego salonu. Z czasem udaje jej si\u0119 jednak za\u017Cegna\u0107 kryzys i rozpocz\u0105\u0107 dzia\u0142alno\u015B\u0107. W\u00F3wczas w internecie zaczynaj\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 komentarze rzekomo niezadowolonych klientek. Anna jest za\u0142amana. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jej lokal zosta\u0142 zdemolowany... omy\u0142kowo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",[]],"72396401":["M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie, Ewelina i Grzegorz, wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Od kilku lat staraj\u0105 si\u0119 wyremontowa\u0107 stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105. Do wyko\u0144czenia pozosta\u0142a \u0142azienka. Nale\u017Cy te\u017C zabezpieczy\u0107 rury z wod\u0105, by nie zamarza\u0142y zim\u0105. Poza tym brakuje toalety i prawdziwego ogrzewania. Chory na hemofili\u0119 ojciec rodziny nie jest w stanie zrobi\u0107 tego wszystkiego sam. Na pomoc spieszy ekipa programu. Go\u015Bciem specjalnym odcinka jest dziennikarz Pawe\u0142 Loroch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"72396402":["Odcinek poprowadzi Krzysztof Ibisz. Jako pierwszy wyst\u0105pi Sebastian. Jego skarbem jest kolekcja zapa\u0142ek, kt\u00F3re by\u0142y poniek\u0105d pami\u0105tk\u0105 rodzinn\u0105. Na nast\u0119pnej aukcji wyst\u0105pi Przemys\u0142aw oraz jego porcelanowy talerz z serii \"Bajki\". O technice u\u017Cytej do dekoracji obiektu, stanie zachowania przedmiotu i jego wycenie opowie Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka. Jako trzecia przed \u0142owcami stanie Michalina. Nale\u017Cy do niej \u015Bwiecznik projektu Kazimierza Krawczyka z huty szk\u0142a \"Barbara\". Ostatnim go\u015Bciem b\u0119dzie Jacek, kt\u00F3ry jest w\u0142a\u015Bcicielem kupionej na targu staroci gazowej zapalniczki z lat 60. lub 70.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389163.jpg","",[]],"72396403":["Nieproszeni go\u015Bcie
Mieszkaj\u0105cy w \u0141odzi Rados\u0142aw Tomczak wychowuje wraz z \u017Con\u0105 Dorot\u0105 dwoje dzieci. Poniewa\u017C wymagaj\u0105 one du\u017Co uwagi, ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 zm\u0119czeni opiek\u0105 nad nimi. M\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105zuje romans z jedn\u0105 ze swoich pracownic, Sylwi\u0105 Wieczorek. Kobieta nalega, by odszed\u0142 od rodziny. W ko\u0144cu sama kontaktuje si\u0119 z Dorot\u0105. Ku zdziwieniu Rados\u0142awa kobiety spokojnie rozmawiaj\u0105, po czym \u017Cona pomaga mu nawet spakowa\u0107 rzeczy. Jednak nast\u0119pnego dnia rano m\u0119\u017Cczyzna stwierdza, \u017Ce kobieta znikn\u0119\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"72396404":["Ci\u0119\u017Car\u00F3wka
M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie Justyna i Piotr niedawno wynaj\u0119li mieszkanie. S\u0105 z niego zadowoleni, cho\u0107 w\u0142a\u015Bcicielka, Magdalena, jest osob\u0105 bardzo niesympatyczn\u0105. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce Justyna spodziewa si\u0119 dziecka, i natychmiast wymawia parze umow\u0119 najmu. Nie waha si\u0119 przy tym grozi\u0107 ma\u0142\u017Conkom i ich obra\u017Ca\u0107. Wydaje jej si\u0119, \u017Ce jest bezkarna, ale nie wie, \u017Ce Justyna nagra\u0142a t\u0119 scen\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"72396405":["Mariusz spotyka si\u0119 z cz\u0142owiekiem, od kt\u00F3rego chce po\u017Cyczy\u0107 pieni\u0105dze. Ma zamiar odda\u0107 z tego, co zarobi na sprowadzaniu samochod\u00F3w z Niemiec. Po odprawie Jacek zagaduje pani\u0105 komendant. Dzi\u0119kuje za teatr i proponuje w rewan\u017Cu wyj\u015Bcie do kina. Jaskowska jednak obawia si\u0119 plotek. Ola opowiada Szymonowi o Marku, kt\u00F3rym jest zachwycona i z kt\u00F3rym \u015Bwietnie si\u0119 dogaduje. Zieli\u0144ski z kolei streszcza losy Madzi. Ojciec nadal si\u0119 z ni\u0105 nie pogodzi\u0142, ale dziewczyna nieustannie szuka kontaktu z Szymonem. Jaskowska ostrzega Mariusza, \u017Ce nie pomo\u017Ce mu, je\u015Bli wda si\u0119 w nielegalne interesy. Ch\u0142opak obraca ca\u0142\u0105 spraw\u0119 w \u017Cart.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340575.jpg","",["AD"]],"72396406":["Fejm
Zostaje pobity znany w bran\u017Cy paparazzi. Podejrzenia padaj\u0105 na fotoreporterk\u0119, kt\u00F3ra wysy\u0142a\u0142a rywalowi wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Kobieta ma jednak alibi. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity m\u0119\u017Cczyzna dysponowa\u0142 kompromituj\u0105cymi zdj\u0119ciami znanych i wysoko postawionych os\u00F3b. Tymczasem Olgierd cieszy si\u0119, \u017Ce jego siostra w ko\u0144cu zacz\u0119\u0142a umawia\u0107 si\u0119 na randki. Detektyw zmienia jednak zdanie, kiedy dowiaduje si\u0119, z kim spotyka si\u0119 krewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"72396407":["Studenci pomagaj\u0105 dziecku i \u017Conie agresywnego alkoholika \/O\u015Bwiadczy\u0142 si\u0119 dziewczynie - przez przypadek po\u0142kn\u0119\u0142a pier\u015Bcionek
Agnieszka i Maciek znajduj\u0105 na klatce schodowej kamienicy przestraszonego ch\u0142opca. Dziecko wyznaje, \u017Ce jego ojciec zrobi\u0142 krzywd\u0119 mamie. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 upi\u0142 i jest agresywny. Maciek postanawia interweniowa\u0107, ale zostaje pobity. Irek zamierza o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 swojej dziewczynie Ani. Za rad\u0105 przyjaci\u00F3\u0142 ukrywa pier\u015Bcionek w deserze, kt\u00F3ry zamierza poda\u0107 po uroczystym obiedzie. Ukochana jednak nie zauwa\u017Ca go i po zjedzeniu przysmaku natychmiast traci przytomno\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, ze ma uczulenie na z\u0142oto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"72396408":["Rodzinne wakacje
Rodzice Szymona rozwiedli si\u0119. Ch\u0142opak oraz jego siostra, Justyna, mieszkaj\u0105 z matk\u0105, ale widuj\u0105 si\u0119 z ojcem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna i jego nowa \u017Cona, Mariola, zabiera rodze\u0144stwo do ma\u0142ego domku, znajduj\u0105cego si\u0119 w lesie. Szymon podejrzewa, \u017Ce z wyjazdem wi\u0105\u017Ce si\u0119 jaka\u015B tajemnica. Postanawia rozwik\u0142a\u0107 t\u0119 zagadk\u0119, posi\u0142kuj\u0105c si\u0119 wiedz\u0105, zaczerpni\u0119t\u0105 z ulubionych krymina\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"72396409":["Filip dzieli si\u0119 z bratem informacjami, uzyskanymi od bandyty. Jest pewien, \u017Ce ma ju\u017C w gar\u015Bci cz\u0142owieka odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 matki. Tymczasem sprawa zamordowanej Wioletty nabiera tempa. Agata wraca do Uroczyska, podczas gdy jedna z kandydatek na miss w dzie\u0144 fina\u0142u wyje\u017Cd\u017Ca w po\u015Bpiechu z miasteczka. Organizator gali nie zamierza opu\u015Bci\u0107 wybor\u00F3w. Dzi\u0119ki Filipowi zobaczy je jednak w pokoju przes\u0142ucha\u0144. Dziewczyny bior\u0105ce udzia\u0142 w konkursie twierdz\u0105, \u017Ce liczy si\u0119 zabawa, a nie wygrana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72396410":["Prywatny darczy\u0144ca przysy\u0142a na komend\u0119 nowy sprz\u0119t komputerowy. Z prezentu ciesz\u0105 si\u0119 wszyscy funkcjonariusze. Gdy komendant Witacki dowiaduje si\u0119, kto stoi za tym hojnym gestem, ka\u017Ce jednak odda\u0107 rzeczy z powrotem. Lena i Bia\u0142ach zatrzymuj\u0105 pirata drogowego, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 ojcem wioz\u0105cym dziecko na przeszczep serca. Str\u00F3\u017Ce prawa proponuj\u0105 eskort\u0119 do samej stolicy. Podr\u00F3\u017C nie jest \u0142atwa, a na patrol czekaj\u0105 niespodziewane wyzwania. Za\u0142oga musi zapobiec rabunkowi w przydro\u017Cnym zaje\u017Adzie i omin\u0105\u0107 drogowe blokady. Podczas jazdy stan dziewczynki si\u0119 pogarsza. Traci ona przytomno\u015B\u0107. Tymczasem w domu Wolskiego pojawia si\u0119 Renata Jaskowska. Jej szef ma dla niej zadanie, kt\u00F3rego by\u0142a pani komendant nie chce si\u0119 podj\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"72396411":["Tomek szykuje si\u0119 do wyjazdu na sta\u017C w paryskiej restauracji. Tymczasem jego \u017Cycie uczuciowe zn\u00F3w zostaje wywr\u00F3cone do g\u00F3ry nogami. Rodzice Marcina s\u0105 przekonani, \u017Ce c\u00F3rka Emilki jest ich wnuczk\u0105. Kobieta zwierza si\u0119 Bartkowi, i\u017C by\u0107 mo\u017Ce problemy zdrowotne ich dziecka to kara dla niej za to, \u017Ce zbyt szybko zapomnia\u0142a o zmar\u0142ym partnerze. Arek natrafia na kolejne niejasne kwestie dotycz\u0105ce dzia\u0142alno\u015Bci podejrzanego domu opieki nad seniorami. Jednocze\u015Bnie zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Mart\u0119 i Piotrka co\u015B \u0142\u0105czy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386882.jpg","",[]],"72396412":["W odcinku oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce ruch na rynku nieruchomo\u015Bci dotyczy tak\u017Ce tych mieszcz\u0105cych si\u0119 w walizce. Na licytacj\u0119 wystawiony zostanie uroczy domek Barbie. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C lustrzana reklama Coca-Coli, amfora z porcelany oraz czerwona syrena stra\u017Cacka, kt\u00F3r\u0105 Martyna Kupczyk zakupi na specjaln\u0105 okazj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384372.jpg","",["N"]],"72396413":["Miko\u0142aj i Mi\u0142osz zauwa\u017Caj\u0105 noside\u0142ko z dzieckiem na masce samochodu. W pobli\u017Cu nie ma \u017Cadnych doros\u0142ych. Str\u00F3\u017Ce prawa postanawiaj\u0105 zaczeka\u0107 na zapominalskich opiekun\u00F3w. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej pojawia si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka pojazdu, ale nie przyznaje si\u0119 do porzuconego malucha. Dzi\u0119ki zainstalowanej w jej aucie kamerze, funkcjonariusze mog\u0105 sprawdzi\u0107, co si\u0119 sta\u0142o. Na nagraniu wyra\u017Anie wida\u0107 twarz domniemanej matki. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej do komendy dzwoni cz\u0142owiek, kt\u00F3ry rozpozna\u0142 poszukiwan\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce to obywatelka Bia\u0142orusi, kt\u00F3ra jest gosposi\u0105. Patrol udaje si\u0119 do jej pracodawc\u00F3w. Przes\u0142uchanie z pocz\u0105tku niewiele wnosi, bo kobieta jaki\u015B czas temu zosta\u0142a zwolniona przez w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 posiad\u0142o\u015Bci. Jednak wed\u0142ug zezna\u0144 jej m\u0119\u017Ca, jest bardzo prawdopodobne, \u017Ce poszukiwana pracuje teraz na ulicy, a dok\u0142adnie na jednym z le\u015Bnych parking\u00F3w. Za\u0142oga musi zweryfikowa\u0107 te informacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384759.jpg","",["N"]],"72396414":["Gdy starosta Roch Olszak pojawia si\u0119 w miasteczku, policjanci musz\u0105 zapewni\u0107 mu ochron\u0119. Kto\u015B grozi politykowi. Przes\u0142uchanie dw\u00F3jki podejrzanych przynosz\u0105 rezultaty. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie osoby maj\u0105 motyw. Agata ma spore w\u0105tpliwo\u015Bci co do pobudek bandyty, z kt\u00F3rym Filip chce wej\u015B\u0107 w uk\u0142ad. Natomiast ksi\u0105dz Marek r\u00F3wnie\u017C nie wierzy, \u017Ce wsp\u00F3\u0142praca z przest\u0119pc\u0105 przybli\u017Cy ich do poznania prawdy. Ziomecki nie chce jednak odpu\u015Bci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72396415":["Laura zostaje zaatakowana i traci przytomno\u015B\u0107. Ostatnie, co pami\u0119ta, to charakterystyczny, s\u0142odki zapach... Policjanci musz\u0105 znale\u017A\u0107 kluczowy dow\u00F3d w sprawie, kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 z gabinetu pani patolog. Nie b\u0119d\u0105 z siebie zadowoleni, gdy zorientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce przeoczyli istotny trop. \u017Bona starosty urz\u0105dza zamordowanemu politykowi ostatnie po\u017Cegnanie, kt\u00F3re jednocze\u015Bnie jest wiecem wyborczym. Gdy na uroczysto\u015Bci pojawia si\u0119 kobieta z od\u0142amkiem szk\u0142a w r\u0119ku, robi si\u0119 niebezpiecznie. Filip i Micha\u0142 czuj\u0105 si\u0119 winni, \u017Ce nie zd\u0105\u017Cyli zareagowa\u0107 na czas i uchroni\u0107 bliskiej im osoby. Agata dostaje niepokoj\u0105cy telefon od by\u0142ego narzeczonego. Zanim jednak pojedzie do rodzinnego miasta, b\u0119dzie musia\u0142a odczyta\u0107 zdanie napisane krwi\u0105 ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72396416":["Dla Wioletty wybory miss nie sko\u0144czy\u0142y si\u0119 zdobyciem wymarzonego tytu\u0142u. Nie zd\u0105\u017Cy\u0142a wyst\u0105pi\u0107 w stroju k\u0105pielowym, bo znaleziono j\u0105 martw\u0105 w garderobie. Para posterunkowych, zdalnie nadzorowana przez komisarzy, zabezpiecza miejsce zbrodni i rozpoczyna \u015Bledztwo. Patolog odnajduje na ciele dziewczyny charakterystyczne \u015Blady, a Zuza wa\u017Cny przedmiot mi\u0119dzy \u017Ceberkami kaloryfera. Konkurs pi\u0119kno\u015Bci trwa nadal i wci\u0105\u017C nie wiadomo, kt\u00F3ra z kobiet wygra - And\u017Celika, Vanessa czy c\u00F3rka Kordasa. Agata przyje\u017Cd\u017Ca do mamy, kt\u00F3ra le\u017Cy w szpitalu po operacji. Przy \u0142\u00F3\u017Cku chorej znajduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Micha\u0142 i niedosz\u0142y m\u0105\u017C pani komisarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72396417":["Filip dzieli si\u0119 z bratem informacjami, uzyskanymi od bandyty. Jest pewien, \u017Ce ma ju\u017C w gar\u015Bci cz\u0142owieka odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 matki. Tymczasem sprawa zamordowanej Wioletty nabiera tempa. Agata wraca do Uroczyska, podczas gdy jedna z kandydatek na miss w dzie\u0144 fina\u0142u wyje\u017Cd\u017Ca w po\u015Bpiechu z miasteczka. Organizator gali nie zamierza opu\u015Bci\u0107 wybor\u00F3w. Dzi\u0119ki Filipowi zobaczy je jednak w pokoju przes\u0142ucha\u0144. Dziewczyny bior\u0105ce udzia\u0142 w konkursie twierdz\u0105, \u017Ce liczy si\u0119 zabawa, a nie wygrana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72396418":["Walczak i Wichura otrzymuj\u0105 now\u0105 spraw\u0119. W mieszkaniu znaleziono pust\u0105 dzieci\u0119c\u0105 trumn\u0119 oraz krwawe \u015Blady ludzkich palc\u00F3w. W\u0142a\u015Bcicielka domu Ewa Litwiniuk znikn\u0119\u0142a. Wkr\u00F3tce pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce kobieta spowodowa\u0142a wypadek, w wyniku kt\u00F3rego zgin\u0119\u0142a kilkuletnia dziewczynka. Wkr\u00F3tce znika ojciec dziecka. Za\u0142oga obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pragnie zemsty na osobie odpowiedzialnej za \u015Bmier\u0107 c\u00F3rki. R\u00F3wnolegle trwa \u015Bledztwo w sprawie Chirurga. Przest\u0119pca wci\u0105\u017C pozostaje poza zasi\u0119giem policji. Julia dokonuje zwi\u0105zanego z tym przera\u017Caj\u0105cego odkrycia. Tymczasem Kuba przygotowuje si\u0119 do roli ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384763.jpg","",["N"]],"72396419":["Dochodzi do w\u0142amania, a s\u0105siad z mieszkania obok, kt\u00F3rego zaalarmowa\u0142y podejrzane odg\u0142osy, zosta\u0142 pobity przez w\u0142amywacza. Gdy K\u0142os i Kalicka trafiaj\u0105 do lokalu, odnajduj\u0105 zw\u0142oki psa, a wkr\u00F3tce tak\u017Ce cia\u0142o jego martwego w\u0142a\u015Bciciela. Partnerka zamordowanego m\u0119\u017Cczyzny nie jest przej\u0119ta sytuacj\u0105, podobnie jak jego znajomy, kt\u00F3ry nieoczekiwanie pojawia si\u0119 na miejscu przest\u0119pstwa. Tymczasem Kowalski dokonuje prze\u0142omowego odkrycia. Niespodziewanie dla wszystkich trafia na \u015Blad Pra\u0142ata. \u015Aledczy przygotowuj\u0105 plan, dzi\u0119ki kt\u00F3remu mog\u0105 dopa\u015B\u0107 od dawna poszukiwanego przest\u0119pc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384763.jpg","",["N"]],"72396420":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"72396421":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"72396422":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396423":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"72396424":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"72396425":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72396426":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72396427":["Re\u017C.: Mike Norris.
Walker, Trivette i Gage wybieraj\u0105 si\u0119 na ryby. Nie wiedz\u0105, \u017Ce nad jeziorem, gdzie planuj\u0105 rozbi\u0107 ob\u00F3z, grasuje niebezpieczny nied\u017Awied\u017A, kt\u00F3ry zabi\u0142 ju\u017C grup\u0119 my\u015Bliwych. Pierwszy ofiar\u0105 drapie\u017Cnika pada Gage. Walker i Trivette ukrywaj\u0105 swojego ci\u0119\u017Cko rannego koleg\u0119 w le\u015Bnej chacie i pr\u00F3buj\u0105 wezwa\u0107 pomoc. W tym czasie nad jezioro przybywa grupa najemnik\u00F3w, kt\u00F3ra ma zlikwidowa\u0107 Walkera. Przest\u0119pcy zostaj\u0105 zaatakowani przez nied\u017Awiedzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"72396428":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Alex i Walkera. Narzeczeni przygotowuj\u0105 si\u0119 do ceremonii. Tymczasem do Dallas wraca Michael Westmoreland, bezwzgl\u0119dny p\u0142atny, zab\u00F3jca. Przest\u0119pca zamierza teraz zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoim dawnym wrogu, Walkerze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"72396429":["Marek dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego syn uciek\u0142 w nocy z domu kolegi, u kt\u00F3rego nocowa\u0142 i nie ma z nim kontaktu. Ojciec znajomego t\u0142umaczy, \u017Ce Igor chcia\u0142 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w jakim\u015B m\u0142odzie\u017Cowym wyzwaniu. Str\u00F3\u017C prawa stawia na nogi ca\u0142\u0105 komend\u0119, by go odnale\u017A\u0107. Natalia i Miko\u0142aj zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 dotycz\u0105c\u0105 w\u0142amania do mieszkania pewnej kobiety. Patrol przes\u0142uchuje poszkodowan\u0105 i szuka \u015Blad\u00F3w pozostawionych przez przest\u0119pc\u0119. Pobrane odciski palc\u00F3w nale\u017C\u0105 do kolumbijskiego przest\u0119pcy poszukiwanego czerwon\u0105 not\u0105 Interpolu. Jednak ju\u017C chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej to\u017Csamo\u015B\u0107 sprawcy w\u0142amania zn\u00F3w staje pod znakiem zapytania, bo okazuje si\u0119, \u017Ce bandyta by\u0142 wcze\u015Bniejszym lokatorem okradzionego mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384759.jpg","",["N"]],"72396430":["Re\u017C.: Raoul W. Heimrich.
M\u0142ody stra\u017Cak Matthias Jasper zostaje zastrzelony na autostradzie. W jego szafce Tom i Semir znajduj\u0105 dokumenty dotycz\u0105ce serii po\u017Car\u00F3w, kt\u00F3re ostatnio mia\u0142y miejsce w okolicy. Przez kilka tygodni pracownicy 5. Remizy Stra\u017Cackiej \u017Cyli w ci\u0105g\u0142ym napi\u0119ciu, gdy\u017C po\u017Cary zdarza\u0142y si\u0119 niezwykle cz\u0119sto i wy\u0142\u0105cznie na podlegaj\u0105cym im terenie. Podejrzewano podpalenia, ale brakowa\u0142o dowod\u00F3w. Z dokument\u00F3w Jaspera wynika, \u017Ce wszystkie budynki, w kt\u00F3rych pod\u0142o\u017Cono ogie\u0144, by\u0142y ubezpieczone przez tego samego agenta - brata \u017Cony Klausa Woltersa, dow\u00F3dcy remizy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"72396431":["Re\u017C.: Axel Sand.
Bonrath jest przezi\u0119biony, wi\u0119c razem z Herzbergerem jedzie do apteki. Na parkingu zauwa\u017Ca, jak niezidentyfikowany m\u0119\u017Cczyzna \u015Bmiertelnie rani kierowc\u0119 ci\u0119\u017Car\u00F3wki. Bonrath bez chwili namys\u0142u rzuca si\u0119 w pogo\u0144 za morderc\u0105. Szybko jednak musi da\u0107 za wygran\u0105, gdy\u017C jest os\u0142abiony i ma wysok\u0105 gor\u0105czk\u0119. Wraca na parking, ale ci\u0119\u017Car\u00F3wki ju\u017C na nim nie zastaje, co gorsza - poza Bonrathem nikt nie zauwa\u017Cy\u0142 pojazdu. Koledzy podejrzewaj\u0105, \u017Ce choremu policjantowi wszystko si\u0119 tylko przywidzia\u0142o, mimo to postanawiaj\u0105 bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2056791.jpg","",[]],"72396432":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396433":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396434":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396435":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72396436":["Starsze ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zostaje okradzione podczas brutalnego w\u0142amania. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel domu cenne przedmioty zakopa\u0142 w ogrodzie i nikomu o tym nie powiedzia\u0142. Policjanci z patrolu sz\u00F3stego uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce za rabunkiem stoi kto\u015B z rodziny ofiary. Jaskowska wzywa Zapa\u0142\u0119. Krzysiek nie jest pewien, czy powinien wraca\u0107 do s\u0142u\u017Cby. Ola i Marek poznaj\u0105 histori\u0119 Doris, babci Marka. Zapa\u0142a ostrzega Wysock\u0105, \u017Ceby nie ufa\u0142a kobiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"72396437":["Do szpitala trafia ch\u0142opiec, kt\u00F3rego \u017Cyciu zagra\u017Ca niebezpiecze\u0144stwo. Zosta\u0142 poddany dzia\u0142aniu silnych narkotyk\u00F3w. Trop prowadzi do studentki, kt\u00F3ra si\u0119 nim opiekowa\u0142a. Patrol si\u00F3dmy ustala, \u017Ce dziewczyna ma kontakt z narkotykami. Zato\u0144ska widzi, \u017Ce jej brat przygotowuje si\u0119 do wyjazdu. Jest w szoku, gdy dowiaduje si\u0119, w jaki spos\u00F3b ch\u0142opak chce zarobi\u0107 pieni\u0105dze. Dy\u017Curny jest zestresowany zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 \u015Blubem. Profos uczy go ta\u0144czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"72396438":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
J\u00F6rg Staller musi za wszelk\u0105 cen\u0119 zd\u0105\u017Cy\u0107 na samolot. P\u0119dzi autostrad\u0105 z zawrotn\u0105 pr\u0119dko\u015Bci\u0105, Tom i Semir ruszaj\u0105 wi\u0119c za nim w po\u015Bcig. Dochodzi do wypadku, w kt\u00F3rym Staller ginie. Detektywi znajduj\u0105 w jego samochodzie bilet do stolicy Chile i \u015Blad po pocisku. Ruszaj\u0105 do mieszkania Stallera, chc\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej. Tymczasem Marko Heinrich i Axel Kapellski doprowadzaj\u0105 do porz\u0105dku autostrad\u0119. Reperuj\u0105 uszkodzon\u0105 barier\u0119 i znajduj\u0105 w zaro\u015Blach metalow\u0105 walizk\u0119, kt\u00F3ra najwyra\u017Aniej wypad\u0142a z samochodu podczas wypadku. W \u015Brodku s\u0105 pieni\u0105dze i CD-ROM. Na widok Herzbergera przyjaciele ukrywaj\u0105 swoj\u0105 zdobycz. Axel nie chce straci\u0107 okazji, by si\u0119 szybko wzbogaci\u0107, ale Marko, kt\u00F3ry du\u017Co zawdzi\u0119cza Herzbergerowi, odczuwa ogromne wyrzuty sumienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"72396439":["Re\u017C.: Axel Barth.
Andrea i Semir jad\u0105 na stacj\u0119 benzynow\u0105. Gdy docieraj\u0105 na miejsce, staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami napadu. Jeden z przest\u0119pc\u00F3w grozi Semirowi. Andrea zabija napastnika w samoobronie. Jego partner poprzysi\u0119ga kobiecie zemst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"72396440":["Re\u017C.: Peter Weller.
Jasnowidzka maj\u0105ca wizj\u0119 morderstwa zwraca si\u0119 do Magnuma i Higgins z pro\u015Bb\u0105 o jego powstrzymanie. Juliet zastanawia si\u0119, czy powinna wyjawi\u0107 fakt ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Kumu jest przes\u0142uchiwana przez Katsumoto. Jej dane zostaj\u0105 znalezione na odzyskanych po kradzie\u017Cy kosztowno\u015Bciach nale\u017C\u0105cych kiedy\u015B do popularnej Imeldy Marcos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"72396441":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Walker zabija nielegalnego handlarza broni\u0105. Zostaje porwany przez jego wyrachowanego brata, Caleba Hooksa, a nast\u0119pnie zmuszony do \u015Bmiertelnej walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72396442":["Re\u017C.: Michael Preece.
Trwa realizacja filmu dokumentalnego o stra\u017Cnikach Teksasu. Trivette pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 si\u0119 w centrum uwagi, jednak sprawa Walkera okazuje si\u0119 ciekawsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72396443":["Re\u017C.: Karen Gaviola.
Doprowadzony z wi\u0119zienia na pogrzeb swojej matki gangster zostaje zastrzelony. Ukryty w trumnie napastnik odda\u0142 w jego kierunku seri\u0119 z broni automatycznej. \u015Aledczy ustalaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 mordercy. Dowiaduj\u0105 si\u0119 te\u017C, kto pom\u00F3g\u0142 mu wytropi\u0107 gangstera. Wkr\u00F3tce pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne ofiary. Do zespo\u0142u Caine'a do\u0142\u0105cza ekspert w dziedzinie bada\u0144 DNA, Natalia Boa Vista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389164.jpg","",["N"]],"72396444":["Re\u017C.: Duane Clark.
Dochodzi do po\u017Caru na pok\u0142adzie jachtu nale\u017C\u0105cego do bogatej rodziny. Przebywaj\u0105ca na statku dziewczyna ginie, skacz\u0105c do wody pe\u0142niej rekin\u00F3w. Jej starszy brat znika. Detektywi zabezpieczaj\u0105 \u015Blady. Odkrywaj\u0105, \u017Ce podczas tragedii w pobli\u017Cu jachtu znajdowa\u0142 si\u0119 kuter. Podp\u0142yn\u0105\u0142 jednak dopiero wtedy, gdy za\u0142oga mog\u0142a ju\u017C bezpiecznie zanurkowa\u0107 w poszukiwaniu \u0142up\u00F3w. Z wody zostaj\u0105 wy\u0142owione zw\u0142oki poparzonego m\u0119\u017Cczyzny. Nie jest to jednak zaginiony brat ofiary. Autopsja wykazuje, \u017Ce zosta\u0142 zastrzelony. W toku \u015Bledztwa detektywi natrafiaj\u0105 na kolejne szokuj\u0105ce fakty. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce sprawa ta \u0142\u0105czy si\u0119 z kolejnymi morderstwami. Agenci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co \u0142\u0105czy w\u0142a\u015Bcicieli jachtu z wy\u0142owionym z wody skarbem - sztabami z\u0142ota wartymi 10 mln dolar\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny ma co\u015B do ukrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389164.jpg","",["N"]],"72396445":["Re\u017C.: Scott Lautanen.
Podczas szkolnej wycieczki ginie 18-letnia Sara Jennings. W drodze na Wyspy Bahama klasa zatrzyma\u0142a si\u0119 w Miami. Agenci zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka poszukiwanej, kt\u00F3ra towarzyszy\u0142a jej podczas eskapady po nocnych klubach, stara si\u0119 co\u015B ukry\u0107. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce obie dziewczyny przyj\u0119\u0142y zaproszenie na jacht od nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Wkr\u00F3tce cia\u0142o Sary zostaje odnalezione na jednym z miejskich trawnik\u00F3w. Delko zauwa\u017Ca, \u017Ce jej ubranie jest mokre, natomiast trawa wok\u00F3\u0142 zw\u0142ok dziewczyny - sucha. Odkrywa te\u017C dziwne \u015Blady na jej ciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389164.jpg","",["N"]],"72396446":["Re\u017C.: Ivan Reitman.
Na pustyni\u0119 w Arizonie spada meteoryt. Okazuje si\u0119, \u017Ce na jego powierzchni znajduj\u0105 si\u0119 nieznane organizmy. Zaintrygowani naukowcy z miejscowego uniwersytetu natychmiast rozpoczynaj\u0105 badania. Odkrywaj\u0105, \u017Ce znajduj\u0105 si\u0119 na nim jednokom\u00F3rkowe organizmy, kt\u00F3re niezwykle szybko ewoluuj\u0105. Pocz\u0105tkowo eksperymentom przewodzi doktor Ira Kane, kt\u00F3ry kiedy\u015B pracowa\u0142 dla rz\u0105du. Wspiera go geolog Harry Block. Wkr\u00F3tce jednak o przybyszach z kosmosu dowiaduje si\u0119 wojsko. Armia postanawia przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad eksperymentami. Na czele grupy ekspert\u00F3w stoi doktor Allison Reed. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce obcy nie maj\u0105 pokojowych zamiar\u00F3w. Dodatkowe zagro\u017Cenie stanowi fakt, \u017Ce przybysze z kosmosu rozmna\u017Caj\u0105 si\u0119 w zastraszaj\u0105co szybkim tempie i w zadziwiaj\u0105co sprawny spos\u00F3b potrafi\u0105 adaptowa\u0107 si\u0119 do nowych warunk\u00F3w. W stosunkowo kr\u00F3tkim czasie zaczynaj\u0105 zagra\u017Ca\u0107 ca\u0142ej Ameryce. Jedynymi osobami, kt\u00F3re mog\u0105 powstrzyma\u0107 inwazj\u0119 kosmit\u00F3w, s\u0105 niedoceniani pracownicy naukowi. Wojsko prosi ich o pomoc. Kane i jego ludzie rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 z obc\u0105 cywilizacj\u0105. W ich r\u0119kach znajduj\u0105 si\u0119 losy \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205529.jpg","",["N"]],"72396447":["17-letniej Ny Nourn od zawsze podobali si\u0119 starsi m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Dziewczyna wda\u0142a si\u0119 w romans z 34-letnim mechanikiem samochodowym, Ronem Barkerem. Nie spodziewa\u0142a si\u0119, \u017Ce ich zwi\u0105zek przerodzi si\u0119 w \u015Bmiertelny, mi\u0142osny tr\u00F3jk\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"72396448":["30-letni Jeffrey Dampier trafi\u0142 szcz\u0119\u015Bliwy los na loterii i z dnia na dzie\u0144 sta\u0142 si\u0119 milionerem. W zaledwie kilka miesi\u0119cy jego \u017Cycie zmieni\u0142o si\u0119 diametralnie. Jeffrey ponownie si\u0119 o\u017Ceni\u0142, kupi\u0142 bajeczn\u0105 will\u0119 na Florydzie i zadba\u0142 o bezpiecze\u0144stwo finansowe swoich bliskich. Jednak jego fortuna sta\u0142a si\u0119 dla niego przekle\u0144stwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170178.jpg","",[]],"72396449":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"72396450":["M\u00F3j synek
Sara prosi Majk\u0119, by dowiedzia\u0142a si\u0119 od Igora, czy jest ni\u0105 zainteresowany. Do biura zg\u0142asza si\u0119 S\u0142awomir, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce porwano jego syna. \u015Awiadkiem zdarzenia by\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C znika w dziwnych okoliczno\u015Bciach. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce mog\u0142a ona mie\u0107 romans, kt\u00F3rego owocem by\u0142o dziecko. Kolejny trop prowadzi ich do handlarzy nieletnimi. Pojawiaj\u0105 si\u0119 podejrzenia, \u017Ce kobieta sprzeda\u0142a im w\u0142asne dziecko i sama sta\u0142a si\u0119 ich ofiar\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",["N"]],"72396451":["Arystokracja
Pochodz\u0105ca z Podhala Tosia pracuje w Warszawie. Jej ch\u0142opak, Damian, o\u015Bwiadcza jej si\u0119 w urodziny. Dziewczyna u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce nadszed\u0142 czas, by ich bliscy si\u0119 poznali. Organizuje spotkanie. Pierwsi przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 zamo\u017Cni oraz eleganccy rodzice m\u0119\u017Cczyzny, Krystyna i Tadeusz. Tymczasem rodzice dziewczyny, Ela i Kazik, pochodz\u0105 z zupe\u0142nie innego \u015Bwiata. Tosia b\u0142aga ich, \u017Ceby zachowywali si\u0119 kulturalnie. W pewnym momencie Kazik m\u00F3wi, \u017Ce zna sk\u0105d\u015B Krystyn\u0119. Rodzice Damiana gwa\u0142townie zaprzeczaj\u0105 i s\u0105 wyra\u017Anie ura\u017Ceni. Wieczorem nie pojawiaj\u0105 si\u0119 na kolacji. Tosia jest z\u0142a na najbli\u017Cszych. Uwa\u017Ca, \u017Ce to ich wina. Wkr\u00F3tce przypadkiem pods\u0142uchuje rozmow\u0119 mamy i taty, kt\u00F3rzy czuj\u0105, \u017Ce c\u00F3rka si\u0119 ich wstydzi. Dr\u0119czona wyrzutami sumienia dziewczyna jedzie rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z przysz\u0142ymi te\u015Bciami. Odkrywa pewien sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"72396452":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72396297":["Re\u017C.: Piotr Kuci\u0144ski.
Nie daruj\u0119 wam tego!
Zostaje brutalnie zgwa\u0142cona m\u0142oda kelnerka. Spraw\u0119 bada Adam, kt\u00F3ry - po tym, jak Weronika zosta\u0142a zawieszona w pe\u0142nieniu obowi\u0105zk\u00F3w s\u0142u\u017Cbowych - pracuje z Krzy\u015Bkiem. Niebawem zostaje zaatakowana kolejna kobieta, a sprawca dzia\u0142a wed\u0142ug tego samego schematu. W\u00F3wczas w \u015Bledztwo w\u0142\u0105cza si\u0119 profilerka. Ekscentryczna pani psycholog z trudem znajduje wsp\u00F3lny j\u0119zyk z praktycznymi str\u00F3\u017Cami prawa. Szwarc i Zar\u0119bski maj\u0105 pewne plany wzgl\u0119dem Adama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72396298":["Re\u017C.: Tomasz Olejarczyk.
Zamach
Zostaje zaatakowany policjant. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3bowa\u0142 przenikn\u0105\u0107 w struktury gangu narkotykowego. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje, poniewa\u017C przest\u0119pcy nie zamierzaj\u0105 pozostawi\u0107 swojej niedosz\u0142ej ofiary przy \u017Cyciu. Wydzia\u0142 wewn\u0119trzny zamyka \u015Bledztwo dotycz\u0105ce Olgierda. Funkcjonariusz wraca do Wroc\u0142awia po d\u0142ugim pobycie w Bieszczadach. Bardzo chcia\u0142by znowu podj\u0105\u0107 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72396299":["Re\u017C.: Aleksandra Panisko.
\u017Ba\u0142oba
Nieznany sprawca uprowadza dwoje pracownik\u00F3w firmy ubezpieczeniowej. Detektywi podejrzewaj\u0105 niezadowolonego klienta. W ko\u0144cu udaje im si\u0119 wpa\u015B\u0107 na trop porywacza. Sprawa si\u0119 komplikuje, poniewa\u017C desperat nie przebiera w \u015Brodkach i zamierza zabi\u0107 zak\u0142adnik\u00F3w, a nast\u0119pnie siebie. Edyta prosi Natali\u0119 o spotkanie. Chce jej powiedzie\u0107 co\u015B wa\u017Cnego. Natalia obawia si\u0119, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 spotka\u0142o jakie\u015B nieszcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72396300":["Ch\u0142opaki z dobrych dom\u00F3w
Na obrze\u017Cach Warszawy dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku. Jad\u0105cy na crossie nastolatek zawadza o stalow\u0105 link\u0119 rozci\u0105gni\u0119t\u0105 mi\u0119dzy drzewami. Wkr\u00F3tce maj\u0105 miejsce kolejne podobne zdarzenia. Detektywi wpadaj\u0105 na trop m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry jaki\u015B czas temu wda\u0142 si\u0119 w konflikt z poszkodowanymi. Odkrywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce wszystkie ofiary do\u015Bwiadczy\u0142y w przesz\u0142o\u015Bci jakiego\u015B dramatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391128.jpg","",["N"]],"72396301":["Cwaniaki
Prostytutka zostaje zgwa\u0142cona w apartamencie wp\u0142ywowego prokuratora. Wszystkie dowody prowadz\u0105 w\u0142a\u015Bnie do niego, m\u0119\u017Cczyzna ma jednak bardzo solidne alibi. Jednak wiele os\u00F3b \u017Ale \u017Cyczy potencjalnemu sprawcy. Adam i Ewa nie wykluczaj\u0105 wi\u0119c mo\u017Cliwo\u015Bci, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje go wrobi\u0107. Adam zostaje okradziony ze wszystkich oszcz\u0119dno\u015Bci. Ew\u0119 za\u015B czeka staracie ze skompromitowanym gangsterem, Foksem. \u015Awiadkami tego zaj\u015Bcia s\u0105 jej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391128.jpg","",["N"]],"72396302":["Czyste z\u0142o
Zostaje zamordowane spokojne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo w \u015Brednim wieku. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na trop cz\u0142owieka, kt\u00F3ry mia\u0142 motyw, by skrzywdzi\u0107 par\u0119, okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. W trakcie \u015Bledztwa policjanci odkrywaj\u0105 z\u0142o i manipulacje, kt\u00F3re wywieraj\u0105 piorunuj\u0105ce wra\u017Cenie nawet na do\u015Bwiadczonych str\u00F3\u017Cach prawa. Ewelina przedstawia Olgierdowi swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119. Irena po d\u0142ugiej przerwie nawi\u0105zuje kontakt z Piotrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391128.jpg","",["N"]],"72396303":["Kara
Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 zab\u00F3jstwa transp\u0142ciowej studentki. Dziewczyna popad\u0142a w konflikt z nowym partnerem swojej matki, kt\u00F3ry jej nie akceptowa\u0142. Spraw\u0119 prowadz\u0105 Natalia, Kuba i Dominika. W\u015Br\u00F3d podejrzanych znajduje si\u0119 by\u0142y ch\u0142opak ofiary. Detektywi zatrzymuj\u0105 matk\u0119 dziewczyny i docieraj\u0105 z transp\u0142ciowej kobiet\u0105, kt\u00F3rej zeznania wnosz\u0105 wiele do \u015Bledztwa. Tymczasem CBP zajmuje si\u0119 spraw\u0105 W\u0142adys\u0142awa Ksi\u0105\u017Ckiewicza, podejrzanego o kierowanie grup\u0105 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 transportem nielegalnych imigrant\u00F3w przez granic\u0119. W ko\u0144cu udaje si\u0119 przy\u0142apa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391128.jpg","",["N"]],"72396304":["Najg\u0142\u0119bsze z ran
Znika nastolatek. Wszystkie \u015Blady wskazuj\u0105 na porwanie. Mimo zakrojonych na szerok\u0105 skal\u0119 poszukiwa\u0144 nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka. Pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C kto\u015B, kto pr\u00F3buje wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Pod nieobecno\u015B\u0107 Ewy Adam pracuje z Majk\u0105. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem. Dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Adam Kr\u00F3l wpada w tarapaty. Pozbawiony wsparcia Komendy G\u0142\u00F3wnej, opuszczony przez przyjaci\u00F3\u0142 i okradziony decyduje si\u0119 postawi\u0107 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391128.jpg","",["N"]],"72396305":["Piotr i Anna nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Udaj\u0105 si\u0119 na konsultacj\u0119 do terapeuty. Specjalistka radzi Annie, by uwolni\u0142a sw\u00F3j stres t\u0142uk\u0105c gliniane naczynia, kt\u00F3re wcze\u015Bniej ulepi\u0142a. Nastr\u00F3j biologicznych rodzic\u00F3w udziela si\u0119 tak\u017Ce Nikodemowi. W trakcie kolejnego spotkania z terapeut\u0105 Piotr zaczyna wymachiwa\u0107 siekier\u0105. Henio i Zenon postanawiaj\u0105 interweniowa\u0107. Ela prosi Nikodema, by zosta\u0142 jej tanecznym partnerem. Ch\u0142opak jednak musi odm\u00F3wi\u0107. Wcze\u015Bniej bowiem zawar\u0142 z Jankiem pakt, w my\u015Bl kt\u00F3rego obaj trzymaj\u0105 si\u0119 od dziewczyny z daleka. Jego brat nie jest jednak tak honorowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"72396306":["Piotr budzi si\u0119 po suto zakrapianej imprezie. Ku swemu przera\u017Ceniu odkrywa, \u017Ce w trakcie rodzinnej libacji pozwoli\u0142 Jadzi za\u0142o\u017Cy\u0107 warzywnik na trawniku przed domem. Kiedy Kowalska rozrzuca na grz\u0105dkach obornik, w ogrodzie pojawia si\u0119 Milena. Piotr zazdro\u015Bci Hamletowi, kt\u00F3ry zam\u00F3wi\u0142 sobie portret w stroju du\u0144skiego ksi\u0119cia. Chc\u0105c sprawi\u0107 mu przyjemno\u015B\u0107, Henryk zamierza kupi\u0107 pos\u0105g ze styropianu, na kt\u00F3rym zamo\u017Cny Kowlski wciela si\u0119 w Apolla. Ela prosi Nikodema, by napisa\u0142 za ni\u0105 prac\u0119 klasow\u0105. Hamlet obieca\u0142 bowiem c\u00F3rce nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, je\u015Bli poprawi oceny. W ramach podzi\u0119kowania dziewczyna ca\u0142uje Nikodema w policzek. Janek szaleje z zazdro\u015Bci. Zenon pr\u00F3buje upi\u0107 Piotra nalewk\u0105 miodow\u0105 w\u0142asnej roboty, by zgodzi\u0142 si\u0119 na za\u0142o\u017Cenie pasieki w ogrodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"72396307":["Moje kiepskie \u017Cycie
Halina za namow\u0105 s\u0105siadki, Heleny, postanawia napisa\u0107 autobiografi\u0119. By uatrakcyjni\u0107 swoj\u0105 histori\u0119, ubarwia pewne fakty. Gdy Ferdynand si\u0119 o tym dowiaduje, obra\u017Ca si\u0119 na \u017Con\u0119 i zaczyna grozi\u0107 jej rozwodem. Reakcje s\u0105siad\u00F3w i dzieci Kiepskich na ksi\u0105\u017Ck\u0119 r\u00F3wnie\u017C s\u0105 bardzo gwa\u0142towne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396308":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396309":["Marzyciele
Ferdynand dowiaduje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119kszym marzeniem Mariana Pa\u017Adziocha jest zakup traktora ogrodowego, kt\u00F3ry posiada r\u00F3wnie\u017C funkcj\u0119 koszenia trawnik\u00F3w. Jego \u017Cona, Helena, wola\u0142aby jednak zestaw do karaoke i absolutnie nie zgadza si\u0119 na kupno kosiarki. Z czasem w konflikt ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Pa\u017Adzioch\u00F3w zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396310":["Be\u0142kot
Podczas wieczornego ogl\u0105dania telewizji Ferdynand wyg\u0142asza ordynarne komentarze pod adresem pojawiaj\u0105cych si\u0119 na ekranie celebryt\u00F3w i dziennikarzy. Najbardziej nie znosi prezentera pogody, kt\u00F3ry z kolei przypad\u0142 do gustu Halinie. Kiepska jest zdenerwowana zachowaniem m\u0119\u017Ca. Ma do niego pretensje, \u017Ce zak\u0142\u00F3ca jej wieczorn\u0105 rozrywk\u0119. Z czasem w konflikt zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396311":["Eurokoko
Do mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dociera smutna informacja. Sklep osiedlowy U Stasia ma zosta\u0107 zamkni\u0119ty. Ferdynand, kt\u00F3ry od lat kupowa\u0142 tam alkohol na kredyt, jest za\u0142amany. Postanawia zrobi\u0107 wszystko, co w jego mocy, by zapobiec likwidacji sklepu. W tym celu organizuje zbiorow\u0105 akcj\u0119 protestacyjn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396312":["Stary ko\u0144
Prezes Koz\u0142owski spotyka w parku Mariol\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest pod wra\u017Ceniem jej urody i wdzi\u0119ku. Podczas wizyty w mieszkaniu Kiepskich odkrywa, \u017Ce dziewczyna jest nie tylko pi\u0119kna, ale tak\u017Ce uzdolniona wokalnie. Postanawia pom\u00F3c jej w karierze artystycznej. O wyst\u0119powaniu przed wielk\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 marzy tak\u017Ce niemniej utalentowana Jolasia, \u017Cona Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"72396313":["Gra pozor\u00F3w
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ada, fanka instagramerki, Pauliny. Jej idolka od dw\u00F3ch dni nie opublikowa\u0142a nowego posta. W ostatnim tygodniu podr\u00F3\u017Cowa\u0142a po Polsce wraz ze swoim ch\u0142opakiem, Mirkiem. Policjanci ustalaj\u0105 ostatnie miejsce, z kt\u00F3rego para nadawa\u0142a relacj\u0119. To obskurny motel przy drodze krajowej. Jego w\u0142a\u015Bciciel potwierdza, \u017Ce oboje sp\u0119dzili tu noc. Byli g\u0142o\u015Bni i k\u0142\u00F3cili si\u0119. Potem mieli jecha\u0107 do starej le\u015Bnicz\u00F3wki, w kt\u00F3rej 20 lat temu dosz\u0142o do potwornej zbrodni. Paulina chcia\u0142a nagra\u0107 materia\u0142 o rzekomo nawiedzonym budynku. Zosia i Kamil przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do le\u015Bnicz\u00F3wki. Znajduj\u0105 tam samoch\u00F3d zaginionych oraz ich rzeczy osobiste, po nich samych nie ma jednak \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"72396314":["Problemy Elwiry
Agnieszka, asystentka Elwiry, znanej autorki romans\u00F3w i krymina\u0142\u00F3w, zg\u0142asza znikni\u0119cie swojej pracodawczyni. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce pisarka mog\u0142a sfingowa\u0107 zagini\u0119cie, aby wywo\u0142a\u0107 rozg\u0142os, gdy\u017C wkr\u00F3tce ma mie\u0107 miejsce premiera kolejnej jej ksi\u0105\u017Cki. Podczas prac dochodzeniowych funkcjonariusze sprawdzaj\u0105 by\u0142ego m\u0119\u017Ca Elwiry, Ryszarda. M\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z odej\u015Bciem \u017Cony i n\u0119ka\u0142 j\u0105. Podejrzanym staje si\u0119 tak\u017Ce sporo m\u0142odszy od pisarki jej obecny partner. Wkr\u00F3tce trop prowadzi \u015Bledczych do lasu. Na drodze w\u015Br\u00F3d drzew znajduj\u0105 oni samoch\u00F3d kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"72396315":["Echo
Dwie m\u0142ode kobiety zostaj\u0105 porwane przez maniaka seksualnego Zbyszka Koleckiego. Przest\u0119pca gwa\u0142ci jedn\u0105 z nich, a drugiej, Sandrze, udaje si\u0119 uciec. Dziewczyna opowiada o tym zdarzeniu policji, ale z obawy przed reakcj\u0105 narzeczonego i otoczenia ukrywa swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Kiedy policja do niej dociera, ojciec Koleckiego, Franciszek, chc\u0105c chroni\u0107 syna bierze ca\u0142\u0105 win\u0119 na siebie. Sandra nie zaprzecza, \u017Ce to nie on by\u0142 oprawc\u0105. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej Zbyszek uprowadza i zabija kolejne dwie dziewczyny. Matka jednej z ofiar nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tragiczn\u0105 \u015Bmierci\u0105 c\u00F3rki. Dociera do informacji o poprzednim porwaniu, kt\u00F3re przypomina\u0142o scenariusz porwania jej c\u00F3rki. Kobieta dochodzi do wniosku, \u017Ce policja nie zrobi\u0142a w\u00F3wczas wszystkiego, aby zapobiec kolejnej zbrodni. Tymczasem wkr\u00F3tce Sandra zn\u00F3w znika...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396316":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Banaszek.
Bezmy\u015Blna zemsta
W lesie zostaje odnalezione cia\u0142o pi\u0119cioletniego Stasia, przebranego za dziewczynk\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce mama ch\u0142opca jest Polk\u0105, a ojciec obywatelem Kazachstanu. Po jego \u015Bmierci krewni postanowili zabra\u0107 ch\u0142opca do siebie. Matka nie zamierza\u0142a jednak do tego dopu\u015Bci\u0107 i uciek\u0142a ze Stasiem oraz zmieni\u0142a jego dane. Rodzina ojca postanowi\u0142a wynaj\u0105\u0107 prywatnego detektywa, specjalist\u0119 od porwa\u0144 dzieci. Kalicie jaki\u015B czas temu uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107 inne uprowadzone dziecko, odebra\u0107 je ojcu i zwr\u00F3ci\u0107 matce. Historia zako\u0144czy\u0142a si\u0119 jednak tragicznie - w porywie zazdro\u015Bci nowy partner kobiety zabi\u0142 j\u0105 i dziecko. Tym razem ofiar\u0119 tak\u017Ce ponios\u0142a najniewinniejsza z istot. Porywacz m\u00F3g\u0142 u\u015Bmierci\u0107 Stasia, nie otrzymuj\u0105c um\u00F3wionej zap\u0142aty od jego zagranicznych krewnych. Sama matka za\u015B skorzysta\u0142aby na przej\u0119ciu udzia\u0142\u00F3w m\u0142odocianego spadkobiercy w firmie zmar\u0142ego m\u0119\u017Ca. Z\u0142oczy\u0144c\u0105 mo\u017Ce by\u0107 r\u00F3wnie\u017C jeden z duch\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci Kality, uzurpuj\u0105cy sobie prawo do zemsty, pozbawionej logiki i skrupu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396317":["Re\u017C.: Anna Maszczy\u0144ska-B\u0105k.
Bogate wesele, biedny pogrzeb
Ada zostaje zabita na w\u0142asnym weselu, a jej \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiony m\u0105\u017C \u0141ukasz ucieka z pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re para otrzyma\u0142a jako prezent \u015Blubny. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna sprzedawa\u0142 fa\u0142szywe pakiety medyczne emerytom. Okazuje si\u0119, \u017Ce policjanci prowadz\u0105cy \u015Bledztwo na ten temat sfingowali przes\u0142uchania \u015Bwiadk\u00F3w. Udaje si\u0119 dotrze\u0107 do dw\u00F3ch funkcjonariuszy , przy kt\u00F3rych jest zrabowana na weselu got\u00F3wka. Sojka i Kulesza odkryli przekr\u0119t \u0141ukasza i go szanta\u017Cowali, \u017C\u0105daj\u0105c \u0142ap\u00F3wki. Dochodzenie trwa, tymczasem Anna Szpunar opuszcza CW\u015A, a jej miejsce zajmuje dawna kole\u017Canka ze studi\u00F3w, Nikola Jastrz\u0119bska (Ada Fija\u0142).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396318":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Banaszek.
Kryptonim nietoperz
Ginie p\u0142atny morderca Wies\u0142aw Filarski, pseudonim Wiesio - Neseser. Jego zw\u0142oki wyrzucono z okna, czego \u015Bwiadkami by\u0142o dwoje dziennikarzy z redakcji gazety \"Wiecz\u00F3r Miasta\" - Alicja Andrzejewska i Jan Michalski. Z ustale\u0144 \u015Bledczych wynika, \u017Ce przest\u0119pca zatru\u0142 si\u0119 oparami trucizny o nazwie teofosforyn. Wkr\u00F3tce od zatrucia t\u0105 sam\u0105 trucizn\u0105 umiera reporter Damian Wolak, a Jan Michalski znika bez \u015Bladu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ten ostatni zna\u0142 Filarskiego. Obaj nale\u017Celi do jednej grupy przest\u0119pczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396319":["Cyrkowcy
W jednym z salon\u00F3w sprzeda\u017Cy telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych dochodzi do kolejnej kradzie\u017Cy. Na miejsce przybywa patrol policji. Przest\u0119pcy zabijaj\u0105 klienta. Funkcjonariusze nie mog\u0105 u\u017Cy\u0107 ognia. O organizacj\u0119 w\u0142ama\u0144 podejrzany jest kierownik jednego z lokali sieci, kt\u00F3ry ju\u017C dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 rabunku. W czasie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce kradzie\u017Ce to tylko cz\u0119\u015B\u0107 wi\u0119kszej, kryminalnej zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396320":["Miecz szatana
Przest\u0119pca o pseudonimie Fireman podpala samochody. W jednym z aut zgin\u0105\u0142 cz\u0142owiek. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce znalezione na budowie zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do podpalacza. Brat jego ofiary, Tadeusz, zapowiada\u0142 zemst\u0119. Funkcjonariusze odnajduj\u0105 partnerk\u0119 Firemana, Neli. Dzi\u0119ki niej poznaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 psychopaty - to student politechniki Filip Putka. Prawdopodobnie dziewczyna wyda\u0142a ukochanego Tadeuszowi i to on go zabi\u0142. Hipoteza jednak si\u0119 nie potwierdza i detektywi ponownie podejmuj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396321":["W parku miejskim
W K\u0105tach grasuje seryjny morderca uczennic. Pewnego dnia ginie tak\u017Ce lokalny policjant. \u015Aledczy znajduj\u0105 na miejscu zbrodni trop prowadz\u0105cy do Artura Mirskiego, za kt\u00F3rym rusza po\u015Bcig. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedn\u0105 z ofiar by\u0142a jego c\u00F3rka. Wkr\u00F3tce zostaje zamordowana by\u0142a \u017Cona poszukiwanego m\u0119\u017Cczyzny, a jej przyjaciel odnosi rany. W\u015Bciekli mieszka\u0144cy miasta chc\u0105 wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Mirski nie m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 zarzucanych mu czyn\u00F3w. Detektywi musz\u0105 przekierowa\u0107 \u015Bledztwo w inn\u0105 stron\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72396322":["Kochanie, nie odchod\u017A
Grzegorz o\u015Bwiadcza Alicji, \u017Ce chce wyst\u0105pi\u0107 o rozw\u00F3d. Wci\u0105\u017C kochaj\u0105ca go kobieta wymy\u015Bla na szybko k\u0142amstwo - m\u00F3wi, \u017Ce ma raka. Grzegorz zmienia plany i zaczyna opiekowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105, co ponownie zbli\u017Ca ma\u0142\u017Conk\u00F3w do siebie. Z czasem k\u0142amstwo wychodzi na jaw. W\u00F3wczas Grzegorz wyprowadza si\u0119 z domu. Zabieraj\u0105c rzeczy zwraca uwag\u0119 na dziwne zachowanie Alicji. Wzywa pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",[]],"72396323":["Ci\u0119\u017Carna \u017Cona podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C zgwa\u0142ci\u0142 s\u0105siadk\u0119
Beacie nie podoba si\u0119, ze m\u0105\u017C Radek przyja\u017Ani si\u0119 z ich s\u0105siadk\u0105, Karolin\u0105. \u017B\u0105da, by przesta\u0142 si\u0119 z ni\u0105 kontaktowa\u0107. Radek odmawia, dlatego kobieta sama idzie do s\u0105siadki. Zastaje j\u0105 w domu dotkliwie pobit\u0105 i zgwa\u0142con\u0105. Gdy wypowiada imi\u0119 jej m\u0119\u017Ca, Beata s\u0105dzi, \u017Ce stoi za tym w\u0142a\u015Bnie on.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",[]],"72396324":["Porwanie brata
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Tkaczyk\u00F3w prze\u017Cywa kryzys. Paulina ma pretensje do m\u0119\u017Ca Czes\u0142awa, \u017Ce cz\u0119sto nie ma go w domu. M\u0119\u017Cczyzna jest zawodowym \u017Co\u0142nierzem i wci\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca na kontrakty. Problemy domowe zaczynaj\u0105 przygniata\u0107 Paulin\u0119. Starszy syn, Patryk, buntuje si\u0119, za\u015B m\u0142odszy, Damian, choruje na celiaki\u0119 i wymaga opieki.. Pewnego dnia starszy syn Tkaczyk\u00F3w nie wraca ze szko\u0142y. Wkr\u00F3tce rodzice dostaj\u0105 telefon od porywaczy z \u017C\u0105daniem okupu. Tkaczykowie musz\u0105 dostarczy\u0107 w wyznaczone miejsce 25 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72396325":["Przytulisko
Alina i Piotrek otwieraj\u0105 sw\u00F3j wymarzony lokal o nazwie \"Przytulisko\". Pierwszego dni pojawia si\u0119 u nich dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn z firmy ochroniarskiej i sugeruj\u0105 wykupienie u nich us\u0142ug. Wkr\u00F3tce zaczyna dochodzi\u0107 do dziwnych zdarze\u0144: w lokalu nast\u0119puje awaria pr\u0105du, p\u00F3\u017Aniej dochodzi do w\u0142amania, a nawet napadu na siostr\u0119 Aliny, Zosi\u0119. Po jakim\u015B czasie w \"Przytulisku\" zn\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 ci sami m\u0119\u017Cczy\u017Ani. S\u0105 coraz bardziej agresywni. W ko\u0144cu wywi\u0105zuje si\u0119 b\u00F3jka. Piotr zostaje pobity, a broni\u0105ca go Zosia - raniona no\u017Cem. Napastnicy uciekaj\u0105. Alina natychmiast dzwoni po pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72396326":["Nawiedzony dom
Jolanta Skarbik od dziewi\u0119ciu miesi\u0119cy jest wdow\u0105. Poniewa\u017C nie ma dzieci, mieszka sama w du\u017Cym domu. Pewnej nocy s\u0142yszy ha\u0142as dobiegaj\u0105cy z salonu. Gdy idzie sprawdzi\u0107, co si\u0119 sta\u0142o, odkrywa, \u017Ce kto\u015B w\u0142\u0105czy\u0142 telewizor, kt\u00F3ry pokazuje akurat mecz pi\u0142ki no\u017Cnej. Po chwili wdowa orientuje si\u0119, \u017Ce w drzwiach do pokoju stoi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przypomina jej zmar\u0142ego m\u0119\u017Ca. Zszokowana Jolanta opowiada o wszystkim przyjaci\u00F3\u0142ce. Cho\u0107 z pocz\u0105tku s\u0105dzi, \u017Ce budynek jest nawiedzony, stopniowo odkrywa, kto tak naprawd\u0119 stoi za tymi dziwnymi wydarzeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72396117":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72396118":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72396119":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72396120":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72396121":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396122":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396123":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396124":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396125":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396126":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396127":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396128":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72396129":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396130":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396131":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396132":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396133":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396134":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72396135":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72396136":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72396137":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72396138":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72396139":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72396140":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72395779":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395780":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"72395781":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395782":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72395783":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395784":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72395785":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395786":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72395787":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395788":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"72395789":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395790":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"72395791":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395792":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"72395793":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395794":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"72395795":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395796":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"72395797":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72395798":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72395799":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72395800":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72395801":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"72395802":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"72395803":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"72395804":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Monica usi\u0142uje odzyska\u0107 kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem. Metod\u0105 na odzyskanie si\u0142 jest dla niej robienie d\u017Cemu. Gotuje nieprawdopodobne ilo\u015Bci produktu, z zamiarem sprzeda\u017Cy z du\u017Cym zyskiem. Planuje te\u017C zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119 i urodzi\u0107 dziecko. Z dziwnego stanu, w jakim si\u0119 znalaz\u0142a, otrz\u0105sa j\u0105 dopiero wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce jednym z dawc\u00F3w w banku spermy jest Joey. Tymczasem Phoebe wpl\u0105tuje si\u0119 w zwi\u0105zek z nieuczciwym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on bardziej zainteresowany jej siostr\u0105, ni\u017C ni\u0105 sam\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72395805":["Re\u017C.: Steve Zuckerman.
Chandler proponuje Janice wsp\u00F3lne zamieszkanie. Oferta ta nie spotyka si\u0119 jednak z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem. Ross zauwa\u017Ca, \u017Ce jego syn bawi si\u0119 lalkami. Zdruzgotany ojciec stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, aby zainteresowa\u0107 ch\u0142opca bardziej m\u0119skimi zabawkami. Niestety jego pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 fiaskiem. Phoebe wpada na pomys\u0142 udawania agentki Joeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72395806":["Re\u017C.: Anthony Rich.
Penny pr\u00F3buje zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do matki Leonarda. Sheldon zatrudnia Stewarta, \u017Ceby sp\u0119dzi\u0142 dzie\u0144 z Amy, gdy on sam wybiera si\u0119 do kina.","","",[]],"72395807":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Do miasta przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 niedawno rozwiedzeni rodzice Leonarda i niezwykle religijna matka Sheldona. Zapanowuje chaos.","","",[]],"72395808":["Re\u017C.: Steve Zuckerman.
Phoebe chce lepiej pozna\u0107 swojego przyrodniego brata i zaprasza go na weekend. Rodze\u0144stwo nie mo\u017Ce si\u0119 jednak porozumie\u0107. Joey postanawia zbudowa\u0107 dla Chandlera skrzynk\u0119 na listy. Z rozp\u0119du tworzy ca\u0142y rega\u0142. Uk\u0142ada te\u017C kafelki u Moniki. Chandler z Janice stworzyli list\u0119 s\u0142awnych os\u00F3b, z kt\u00F3rymi mogliby si\u0119 przespa\u0107 i nie mieliby do siebie z tego powodu \u017Cadnych pretensji. Rachel i Ross robi\u0105 podobne listy. Ross wykre\u015Bla z pierwszej wersji swojego spisu Isabell\u0119 Rossellini. Ku zaskoczeniu wszystkich gwiazda pojawia si\u0119 w ich ulubionej kawiarni. Ross nie mo\u017Ce sobie darowa\u0107, \u017Ce wykre\u015Bli\u0142 j\u0105 z listy, jednak po namowie i aprobacie Rachel postanawia poderwa\u0107 aktork\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72395809":["Re\u017C.: Peter Bonerz.
Janice zadaje zupe\u0142nie niewinne pytanie i tym samym wywo\u0142uje prawdziw\u0105 lawin\u0119 wspomnie\u0144. Przyjaciele zaczynaj\u0105 opowiada\u0107 sobie o tym, jak si\u0119 poznali i co wsp\u00F3lnie prze\u017Cyli. Wspominaj\u0105 dzie\u0144, kiedy Phoebe wyprowadzi\u0142a si\u0119 z mieszkania, kt\u00F3re dzieli\u0142a z Monic\u0105. Przypominaj\u0105 sobie, jak Joey i Chandler zostali wsp\u00F3\u0142lokatorami, a Joey flirtowa\u0142 z Monic\u0105. \u015Amiej\u0105 si\u0119 z Rachel, kt\u00F3ra pewnego dnia poca\u0142owa\u0142a Chandlera w ostatnim porywie spontaniczno\u015Bci tu\u017C przed planowanym \u015Blubem. Wszyscy prze\u017Cywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opowie\u015B\u0107 o tym, jak o ma\u0142y w\u0142os nie dosz\u0142oby do czego\u015B wi\u0119cej pomi\u0119dzy Rossem a Phoebe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72395810":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Ma\u0142a sprzeczka pomi\u0119dzy Leonardem i Sheldonem przeradza si\u0119 w awantur\u0119. Ich przyjaciele zostaj\u0105 zmuszeni do opowiedzenia si\u0119 po jednej ze stron.","","",[]],"72395811":["Re\u017C.: Nicole Lorre.
Przyjaciele wybieraj\u0105 si\u0119 do baru. Wpadaj\u0105 tam na by\u0142ego partnera Penny, Zacka.","","",[]],"72395812":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72395813":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72395814":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72395815":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72395816":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72395817":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72395818":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"72395819":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72395892":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395893":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72395894":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"72395895":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"72395896":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72395897":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395898":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"72395899":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72395900":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72395901":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72395902":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395903":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72395904":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72395905":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395906":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373516.jpg","",[]],"72395907":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395908":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72395909":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72395761":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72395762":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72395763":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"72395764":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72395765":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72395766":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72395767":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"72395768":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"72395769":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72395770":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72395771":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72395772":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"72395773":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72395774":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72395775":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72395776":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"72395777":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"72395778":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72396453":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72396454":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72396455":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396456":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"72396457":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396458":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo, wspominaj\u0105c najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy oraz poznaj\u0105 \u015Bwiat artyst\u00F3w tej muzyki od zupe\u0142nie innej strony. Nie zabraknie te\u017C muzyki. W programie najnowsze klipy i przeboje, a tak\u017Ce wyst\u0119py gwiazd w ka\u017Cdym odcinku. Program prowadz\u0105 Kasia Morawska i Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72396459":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396460":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72396461":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396462":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396463":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72396464":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72396327":["\u0141KS wywalczy\u0142 bezpo\u015Bredni awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u Champions League dzi\u0119ki wygraniu grupy E. Dokona\u0142 tego po raz pierwszy w historii klubu. Rywalki \u0142odzianek z dru\u017Cyny Vero Volley Milano okaza\u0142y si\u0119 najlepsze w grupie A, pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 ponosz\u0105c dopiero w ostatniej kolejce - 2:3 z VakifBankiem Stambu\u0142. Do dwumeczu z mistrzyniami Polski podejd\u0105 w roli faworytek. Zesp\u00F3\u0142 z W\u0142och ma w sk\u0142adzie takie gwiazdy siatk\u00F3wki jak Paola Egonu czy Miriam Sylla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359516.jpg","",[]],"72485163":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","","",[]],"72396328":["Jakub Sosi\u0144ski wejdzie do ringu po trzech pora\u017Ckach z rz\u0119du. Popularny Sosna uleg\u0142 kolejno - Kacprowi Meynie, Mariuszowi Wachowi i niedawno Peterowi Kadiru. Nikodem Je\u017Cewski za\u015B odbudowuje si\u0119 powoli po przegranej batalii o pas IBO Inter-Continental z Arturem Mannem. Je\u015Bli pokona Sosi\u0144skiego, b\u0119dzie to jego trzecie zwyci\u0119stwo z rz\u0119du i 23 w karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"72485164":["Polscy fani mieli nadziej\u0119, \u017Ce w decyduj\u0105cej fazie turnieju w Rotterdamie nie zabraknie Huberta Hurkacza. Wroc\u0142awianin po\u017Cegna\u0142 si\u0119 jednak z zawodami ju\u017C w 1\/8 fina\u0142u, gdzie uleg\u0142 Holendrowi Tallonowi Griekspoorowi. Faworytem by\u0142 zwyci\u0119zca Australian Open Jannik Sinner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396330":["Tytu\u0142u na torze Veltins-Eisarena broni reprezentantka Niemiec Susanne Kreher, kt\u00F3ra przed rokiem niespodziewanie okaza\u0142a si\u0119 lepsza od Kimberly Boss z Holandii, aktualnej liderki klasyfikacji generalnej Pucharu \u015Awiata. Do walki o najwy\u017Csze cele powinna w\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 te\u017C zdobywczyni Kryszta\u0142owej Kuli z poprzedniego sezonu Niemka Tina Hermann.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"72466019":["Tytu\u0142u na torze Veltins-Eisarena broni reprezentantka Niemiec Susanne Kreher, kt\u00F3ra przed rokiem niespodziewanie okaza\u0142a si\u0119 lepsza od Kimberly Boss z Holandii, aktualnej liderki klasyfikacji generalnej Pucharu \u015Awiata. Do walki o najwy\u017Csze cele powinna w\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 te\u017C zdobywczyni Kryszta\u0142owej Kuli z poprzedniego sezonu Niemka Tina Hermann.","","",[]],"72466020":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72396331":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"72396332":["Trzy ostatnie pora\u017Cki radomianek nie wr\u00F3\u017C\u0105 im dobrze w starciu z rozp\u0119dzonymi bielszczankami. Siatkarki BKS-u wygra\u0142y siedem kolejnych spotka\u0144 w lidze, w pokonanym polu zostawiaj\u0105c mi\u0119dzy innymi mistrzynie Polski (\u0141KS) i wicemistrzynie (Rysice Rzesz\u00F3w).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"72396333":["Pomimo pora\u017Cki w poprzedniej kolejce z Chemikiem opolanki zagwarantowa\u0142y ju\u017C sobie miejsce w czo\u0142owej \u00F3semce na koniec sezonu regularnego. Wroc\u0142awianki teoretycznie maj\u0105 jeszcze szans\u0119 na play-offy, ale musia\u0142yby zacz\u0105\u0107 regularnie punktowa\u0107 w ko\u0144c\u00F3wce rozgrywek. Na razie przyst\u0119puj\u0105 do starcia z UNI z baga\u017Cem siedmiu przegranych z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347082.jpg","",[]],"72511401":["Sto\u0142eczny zesp\u00F3\u0142 drugi raz w historii zagra w finale Challenge Cup. W 2012 roku przegra\u0142 z AZS-em Cz\u0119stochowa. Teraz jego rywalem w dwumeczu o trofeum b\u0119dzie reprezentant w\u0142oskiej Serie A, kt\u00F3ry w p\u00F3\u0142finale rozprawi\u0142 si\u0119 z Galatasaray. W\u0142osi wygrali u siebie do zera i w Stambule po dogrywce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"72396335":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"72511402":["Bia\u0142a Gwiazda zako\u0144czy\u0142a jesienne zmagania na pi\u0105tym miejscu w tabeli ze strat\u0105 zaledwie trzech punkt\u00F3w do lidera. Z rzeszowianami mierzy\u0142a si\u0119 w tym sezonie ju\u017C dwukrotnie. Sierpniowy mecz w lidze zako\u0144czy\u0142 si\u0119 bezbramkowym remisem. W 1\/8 fina\u0142u Pucharu Polski nie by\u0142o ju\u017C w\u0105tpliwo\u015Bci, kt\u00F3ra dru\u017Cyna jest lepsza. Wis\u0142a ogra\u0142a Stal 4:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72396337":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierzyli si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"72396338":["Drugi turniej kwalifikacyjny LOTTO 3x3 Ligi odb\u0119dzie si\u0119 w Arenie Sosnowiec. Pewne udzia\u0142u w fina\u0142ach rozgrywek s\u0105 ju\u017C Legia Warszawa, zwyci\u0119zca wrze\u015Bniowych zawod\u00F3w w Lublinie, a tak\u017Ce MKS D\u0105browa G\u00F3rnicza, Stal Ostr\u00F3w Wielkopolski i Trefl Sopot. Kto do nich do\u0142\u0105czy? O cztery wolne miejsca powalcz\u0105 m.in. Anwil W\u0142oc\u0142awek, King Szczecin, Sp\u00F3jnia Stargard czy \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170269.jpg","",[]],"72396339":["Drugi turniej kwalifikacyjny LOTTO 3x3 Ligi odb\u0119dzie si\u0119 w Arenie Sosnowiec. Pewne udzia\u0142u w fina\u0142ach rozgrywek s\u0105 ju\u017C Legia Warszawa, zwyci\u0119zca wrze\u015Bniowych zawod\u00F3w w Lublinie, a tak\u017Ce MKS D\u0105browa G\u00F3rnicza, Stal Ostr\u00F3w Wielkopolski i Trefl Sopot. Kto do nich do\u0142\u0105czy? O cztery wolne miejsca powalcz\u0105 m.in. Anwil W\u0142oc\u0142awek, King Szczecin, Sp\u00F3jnia Stargard czy \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222740.jpg","",[]],"72396340":["Drugi turniej kwalifikacyjny LOTTO 3x3 Ligi odb\u0119dzie si\u0119 w Arenie Sosnowiec. Pewne udzia\u0142u w fina\u0142ach rozgrywek s\u0105 ju\u017C Legia Warszawa, zwyci\u0119zca wrze\u015Bniowych zawod\u00F3w w Lublinie, a tak\u017Ce MKS D\u0105browa G\u00F3rnicza, Stal Ostr\u00F3w Wielkopolski i Trefl Sopot. Kto do nich do\u0142\u0105czy? O cztery wolne miejsca powalcz\u0105 m.in. Anwil W\u0142oc\u0142awek, King Szczecin, Sp\u00F3jnia Stargard czy \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220899.jpg","",[]],"72396341":["Zesp\u00F3\u0142 z Tych\u00F3w nie wykorzysta\u0142 szansy na zostanie liderem 1. ligi. W zaleg\u0142ym meczu 17. kolejki przegra\u0142 bowiem w \u0141\u0119cznej z G\u00F3rnikiem 0:2. Przed podopiecznymi Dariusza Banasika teoretycznie du\u017Co trudniejsze zadanie. Czeka ich bowiem wyjazdowa konfrontacja z Bia\u0142\u0105 Gwiazd\u0105, kt\u00F3ra traci do nich jedynie trzy punkty. Wi\u015Blakom motywacji do walki z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie. B\u0119d\u0105 chcieli zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 GKS-owi za pora\u017Ck\u0119 0:1 w rundzie jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72396342":["Jako pierwszy w najlepszej \u00F3semce zawod\u00F3w w Brazylii znalaz\u0142 si\u0119 Francisco Cerundolo. Rozstawiony z numerem czwartym Argenty\u0144czyk w meczu drugiej rundy \u0142atwo pokona\u0142 Alberta Ramosa Vinolasa, w ca\u0142ym spotkaniu oddaj\u0105c mu jedynie trzy gemy. Dalej graj\u0105 te\u017C obro\u0144ca tytu\u0142u Cameron Norrie i Sebastian Baez. Ka\u017Cdy z \u0107wier\u0107finalist\u00F3w turnieju w Rio de Janeiro zarobi co najmniej 57,5 tys. dolar\u00F3w, a jego konto w rankingu ATP zasili 100 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396343":["Jako pierwszy w najlepszej \u00F3semce zawod\u00F3w w Brazylii znalaz\u0142 si\u0119 Francisco Cerundolo. Rozstawiony z numerem czwartym Argenty\u0144czyk w meczu drugiej rundy \u0142atwo pokona\u0142 Alberta Ramosa Vinolasa, w ca\u0142ym spotkaniu oddaj\u0105c mu jedynie trzy gemy. Dalej graj\u0105 te\u017C obro\u0144ca tytu\u0142u Cameron Norrie i Sebastian Baez. Ka\u017Cdy z \u0107wier\u0107finalist\u00F3w turnieju w Rio de Janeiro zarobi co najmniej 57,5 tys. dolar\u00F3w, a jego konto w rankingu ATP zasili 100 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396344":["\u00D3sma edycja zawod\u00F3w w Meksyku wkracza w decyduj\u0105c\u0105 faz\u0119. W grze pozosta\u0142o czterech tenisist\u00F3w: Alexander Zverev, Jordan Thompson, Casper Ruud i broni\u0105cy tytu\u0142u Stefanos Tsitsipas. Ka\u017Cdy z nich wzbogaci si\u0119 co najmniej o 47,7 tys. dolar\u00F3w oraz zyska 100 punkt\u00F3w rankingowych. Oba mecze p\u00F3\u0142fina\u0142owe zapowiadaj\u0105 si\u0119 ciekawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396345":["\u00D3sma edycja zawod\u00F3w w Meksyku wkracza w decyduj\u0105c\u0105 faz\u0119. W grze pozosta\u0142o czterech tenisist\u00F3w: Alexander Zverev, Jordan Thompson, Casper Ruud i broni\u0105cy tytu\u0142u Stefanos Tsitsipas. Ka\u017Cdy z nich wzbogaci si\u0119 co najmniej o 47,7 tys. dolar\u00F3w oraz zyska 100 punkt\u00F3w rankingowych. Oba mecze p\u00F3\u0142fina\u0142owe zapowiadaj\u0105 si\u0119 ciekawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72511403":["Sto\u0142eczny zesp\u00F3\u0142 drugi raz w historii zagra w finale Challenge Cup. W 2012 roku przegra\u0142 z AZS-em Cz\u0119stochowa. Teraz jego rywalem w dwumeczu o trofeum b\u0119dzie reprezentant w\u0142oskiej Serie A, kt\u00F3ry w p\u00F3\u0142finale rozprawi\u0142 si\u0119 z Galatasaray. W\u0142osi wygrali u siebie do zera i w Stambule po dogrywce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"72511404":["Dziesi\u0105ty po rundzie jesiennej G\u00F3rnik \u0141\u0119czna podejmuje w 20. kolejce \u00F3sm\u0105 w tabeli Mied\u017A. Pierwsze spotkanie tych dru\u017Cyn w sezonie nie przynios\u0142o rozstrzygni\u0119cia. Mecz w Legnicy zako\u0144czy\u0142 si\u0119 bezbramkowym remisem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72511405":["Po 25. seriach gier Celtic wyprzedza Rangers\u00F3w w tabeli tylko dzi\u0119ki wi\u0119kszej liczbie strzelonych bramek. Zesp\u00F3\u0142 Philippe'a Clementa ma wi\u0119c szans\u0119 na odzyskanie tytu\u0142u mistrzowskiego po dw\u00F3ch sezonach przerwy. Nie mo\u017Ce sobie jednak pozwoli\u0107 na potkni\u0119cia w takich meczach jak ten z St. Johnstone, bo strata mo\u017Ce by\u0107 p\u00F3\u017Aniej nie do odrobienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"72466021":["W \u0107wier\u0107finale Ligi Mistrz\u00F3w mistrzowie Polski z Jastrz\u0119bia-Zdroju trafili na naszpikowany gwiazdami zesp\u00F3\u0142 z W\u0142och. Barw dru\u017Cyny z Piacenzy broni\u0105 mi\u0119dzy innymi reprezentanci Brazylii Ricardo Lucarelli i Yoandy Leal oraz mistrz \u015Bwiata z W\u0142och, Yuri Romano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"72511406":["Polscy fani mieli nadziej\u0119, \u017Ce w decyduj\u0105cej fazie turnieju w Rotterdamie nie zabraknie Huberta Hurkacza. Wroc\u0142awianin po\u017Cegna\u0142 si\u0119 jednak z zawodami ju\u017C w 1\/8 fina\u0142u, gdzie uleg\u0142 Holendrowi Tallonowi Griekspoorowi. Faworytem by\u0142 zwyci\u0119zca Australian Open Jannik Sinner.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396365":["Jako pierwsi w najlepszej czw\u00F3rce turnieju w Ad-Dausze zameldowali si\u0119 Alexei Popyrin i Karen Chaczanow. Przekonamy si\u0119, czy Australijczyk b\u0119dzie w stanie wyeliminowa\u0107 wy\u017Cej notowanego rywala i awansowa\u0107 do fina\u0142u. Ju\u017C na etapie \u0107wier\u0107fina\u0142\u00F3w sta\u0142o si\u0119 jasne, \u017Ce w p\u00F3\u0142finale wyst\u0105pi tak\u017Ce reprezentant Francji. Ugo Humbert rywalizowa\u0142 bowiem ze swoim rodakiem Gaelem Monfilsem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396366":["Jako pierwsi w najlepszej czw\u00F3rce turnieju w Ad-Dausze zameldowali si\u0119 Alexei Popyrin i Karen Chaczanow. Przekonamy si\u0119, czy Australijczyk b\u0119dzie w stanie wyeliminowa\u0107 wy\u017Cej notowanego rywala i awansowa\u0107 do fina\u0142u. Ju\u017C na etapie \u0107wier\u0107fina\u0142\u00F3w sta\u0142o si\u0119 jasne, \u017Ce w p\u00F3\u0142finale wyst\u0105pi tak\u017Ce reprezentant Francji. Ugo Humbert rywalizowa\u0142 bowiem ze swoim rodakiem Gaelem Monfilsem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396367":["Jako pierwszy w najlepszej \u00F3semce zawod\u00F3w w Brazylii znalaz\u0142 si\u0119 Francisco Cerundolo. Rozstawiony z numerem czwartym Argenty\u0144czyk w meczu drugiej rundy nie da\u0142 szans Albertowi Ramosowi Vinolasowi, oddaj\u0105c mu w ca\u0142ym spotkaniu jedynie trzy gemy. Ka\u017Cdy z \u0107wier\u0107finalist\u00F3w turnieju w Rio de Janeiro zarobi co najmniej 57,5 tys. dolar\u00F3w, a jego konto w rankingu ATP zasili 100 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72396368":["Podczas zawod\u00F3w odbywaj\u0105cych si\u0119 w stolicy Hiszpanii zobaczymy m.in. Piotra Liska, kt\u00F3ry powalczy o jak najlepsze miejsce w skoku o tyczce. W biegu na 60 m przez p\u0142otki udzia\u0142 we\u017Amie te\u017C Pia Skrzyszowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",[]],"72396369":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72396346":["Gala w Lubinie b\u0119dzie celebracj\u0105 dziesi\u0105tych urodzin organizacji Fight Exclusive Night. Fani zobacz\u0105 w akcji m.in. Damiana Rzepeckiego, kt\u00F3ry zmierzy si\u0119 z debiutuj\u0105cym pod szyldem federacji Estabilim Amato. W walce wieczoru Cezary Oleksiejczuk podejmie natomiast Chrisa Fishgolda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"72396347":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"72396348":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387500.jpg","",["N"]],"72396349":["Marcus McGhee, Mike Malott, Drew Dober, Dricus Du Plessis
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"72396350":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy b\u0119dzie pojedynek o pas mistrza Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Broni\u0105cy tytu\u0142u Kacper Meyna pierwotnie mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Jakubem Sosi\u0144skim w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku, jednak walka zosta\u0142a prze\u0142o\u017Cona z powodu kontuzji pretendenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"72396351":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"72396352":["Filip Lamparski znajduje si\u0119 na fali sze\u015Bciu wygranych pojedynk\u00F3w z rz\u0119du. Je\u015Bli w Wieliczce zdo\u0142a przed\u0142u\u017Cy\u0107 \u015Bwietn\u0105 pass\u0119 w konfrontacji z Mateuszem Makarowskim, zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA w wadze lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72396353":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"72396354":["Kibice b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami pojedynku o pas WBC Francophone w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Naprzeciw siebie stan\u0105 niepokonani w zawodowej karierze Jan Lodzik i Mateusz Polski. Pierwszy z nich w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Konrada D\u0105browskiego. Natomiast pi\u0119\u015Bciarz z Bia\u0142ogardu w tym roku stoczy\u0142 ju\u017C dwa zwyci\u0119skie pojedynki - z Denisem Madrym i Konstantine'em Jangavadze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387900.jpg","",["N"]],"72396355":["Jan Lodzik w ubieg\u0142ym roku zdoby\u0142 trzy pasy mistrzowskie - dwa w boksie i jeden w kick-boxingu. W pojedynku z Juanmim Martinezem w Nowym Dworze Mazowieckim b\u0119dzie stanie do obrony tego ostatniego tytu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["AD"]],"72396356":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"72396357":["Przypomnienie zawod\u00F3w zorganizowanych przez najwi\u0119ksz\u0105 polsk\u0105 federacj\u0119 mieszanych sztuk walki. Pierwsza gala pod szyldem KSW odby\u0142a si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott. Imprezy z tego cyklu dzi\u0119ki udzia\u0142owi znakomitych zawodnik\u00F3w zar\u00F3wno z Polski, jak i zagranicy gwarantuj\u0105 wysoki poziom sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72396358":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72396359":["W Jaworzanie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"72396268":["Moje k\u0142\u00F3tnie z Panem Bogiem...
Dominika Szczawi\u0144ska i o. Micha\u0142 Legan OSPPE dyskutuj\u0105 o tym, czy i jak cz\u0142owiek mo\u017Ce si\u0119 z Panem Bogiem k\u0142\u00F3ci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"72396269":["Katarzyna sama wychowuje c\u00F3rk\u0119. Pomaga jej babcia, Danuta. Obie kobiety pracuj\u0105 dorywczo. Razem s\u0105 w stanie zarobi\u0107 3000 z\u0142, z czego na \u017Cycie zostaje im 1000 z\u0142. Sylwia i Arek prowadz\u0105 w\u0142asn\u0105, dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Zarz\u0105dzaj\u0105 ni\u0105 g\u0142\u00F3wnie z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"72396270":["Karolina i Serhii wychowuj\u0105 jedno dziecko. \u017Badne z nich nie ma sta\u0142ego zaj\u0119cia. Zarabiaj\u0105, przyjmuj\u0105c dorywcze prace. Na dodatek ci\u0105gnie si\u0119 za nimi niesp\u0142acony kredyt. Musz\u0105 si\u0119 bardzo stara\u0107, by zwi\u0105za\u0107 koniec z ko\u0144cem. Po op\u0142aceniu zobowi\u0105za\u0144 na \u017Cycie zostaje im bowiem 500 z\u0142. Sebastian i Anna maj\u0105 odpowiedzialne i dobrze p\u0142atne posady. Para mieszka w \u0142adnym domu, a jej priorytetem jest zapewnienie jak najlepszego \u017Cyciowego startu swoim dzieciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"72396271":["W dzisiejszym odcinku pracownicy lombardu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 \"Annual Register\" z 1776 roku. Jest to wydawany od 1758 coroczny rejestr najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w Wielkiej Brytanii i na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Egzemplarz, kt\u00F3ry zobaczymy w programie, zawiera kopi\u0119 Deklaracji niepodleg\u0142o\u015Bci Stan\u00F3w Zjednoczonych. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da zestaw \u017Ceton\u00F3w pochodz\u0105cych z kasyna, kt\u00F3re legalnie dzia\u0142a\u0142o w wi\u0119zieniu stanowym w Nevadzie. Rick jest zirytowany lenistwem Chumleego. Skazuje go na tydzie\u0144 ci\u0119\u017Ckich rob\u00F3t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72396272":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 motocykl, wykonany na zam\u00F3wienie aktora Jamesa Caana. Przekonamy si\u0119, czy Corey z\u0142o\u017Cy hojn\u0105 ofert\u0119. Kolejny klient przynosi prac\u0119 autorstwa znanego karykaturzysty Ala Hirschfelda. Pracownicy lombardu maj\u0105 przed sob\u0105 ostatnie dzie\u0142o tego artysty. Chumlee znajduje ksi\u0105\u017Ck\u0119 z ciekawostkami i stara si\u0119 zagi\u0105\u0107 Ricka. Zobaczymy, kto zwyci\u0119\u017Cy w konkurencji na znajomo\u015B\u0107 bezu\u017Cytecznych informacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72396273":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72396274":["Osa, Magda i doktor Henryk
Niespodziewanie Maja zostaje zaatakowana przez gro\u017An\u0105 os\u0119. Na odsiecz pszcz\u00F3\u0142ce spieszy d\u017Cd\u017Cownica Magda. Sama jednak pada ofiar\u0105 niebezpiecznego owada. Wdzi\u0119czna za pomoc Maja sprowadza do niej doktora Henryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72396275":["Jak zbudowa\u0107 dom?
Maja wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi spotyka ma\u0142\u0105 bezdomn\u0105 g\u0105sieniczk\u0119. Ka\u017Cdy na sw\u00F3j spos\u00F3b pr\u00F3buje jej pom\u00F3c w zbudowaniu w\u0142asnego domu. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce nowa znajoma zupe\u0142nie inaczej wyobra\u017Ca sobie swoje mieszkanie, ni\u017C oni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72396276":["W stron\u0119 Andromedy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72396277":["Cro-Magnonczycy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72396278":["Reanimatorka
Ciocia Ula uwa\u017Ca, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Krysi i W\u0142odka popad\u0142o w rutyn\u0119 i brak w nim romantyzmu. Postanawia im pom\u00F3c. Dla Krysi i W\u0142odka rozpoczyna si\u0119 okres udr\u0119ki. Chc\u0105c spe\u0142ni\u0107 marzenia Uli o romantycznym ma\u0142\u017Ce\u0144stwie, popadaj\u0105 nie tylko w koszty, ale te\u017C coraz powa\u017Cniejsze k\u0142opoty zdrowotne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"72396279":["Chrze\u015Bcija\u0144stwo stanowi\u0142o g\u0142\u00F3wny pr\u0105d decyduj\u0105cy o to\u017Csamo\u015Bci Europy ju\u017C od \u015Aredniowiecza. Wiele wierze\u0144 i idei, kt\u00F3re kszta\u0142towa\u0142y Europ\u0119 pochodzi\u0142o jednak ze Wschodu. Dotyczy to nawet samego chrze\u015Bcija\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72396280":["W \u015Aredniowieczu Europ\u0119 niszczy\u0142y wojny i g\u0142\u00F3d. Zainspirowany tym wsp\u00F3lnym cierpieniem Renesans ponownie odkry\u0142 sztuk\u0119 oraz nauk\u0119, toruj\u0105c drog\u0119 nowoczesno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72396281":["W dzisiejszym odcinku Rick ogl\u0105da plecak odrzutowy, stworzony w ramach ameryka\u0144skiego programu lot\u00F3w kosmicznych Gemini. Chumlee jest bardzo podekscytowany, kiedy w jego r\u0119ce trafia komiks o przygodach Snoopy'ego z odr\u0119cznym rysunkiem autora Charlesa Schulza. Przekonamy si\u0119, czy pracownikowi sklepu uda si\u0119 sfinalizowa\u0107 transakcj\u0119. P\u00F3\u017Aniej Chumlee postanawia zrealizowa\u0107 w\u0142asn\u0105 wersj\u0119 reklamy lombardu. Zobaczymy, czy b\u0119dzie lepsza od tej, kt\u00F3r\u0105 wymy\u015Bli\u0142 szef.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72396282":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w tym odcinku trafiaj\u0105 do lombardu w Las Vegas, jest jeden z najwa\u017Cniejszych dokument\u00F3w w historii rock and rolla. Oto przed bohaterami programu orygina\u0142 umowy mi\u0119dzy zespo\u0142em The Beatles a mened\u017Cerem grupy Brianem Epsteinem. Kolejny klient przynosi do sklepu kombinezon radzieckiego pilota z okresu zimnej wojny. Chumlee, kt\u00F3ry z powodzeniem pracuje nad swoj\u0105 sylwetk\u0105, pr\u00F3buje zainspirowa\u0107 innego pracownika lombardu do zmiany stylu \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72396283":["Rolnicy z Plutycz zwo\u017C\u0105 \u017Cyto na skup. Plony poddawane s\u0105 badaniu czysto\u015Bci, wa\u017Ceniu, a nast\u0119pnie zostaj\u0105 wykupione. Andrzej jest zadowolony z transakcji, cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 pieni\u0119dzy musi przeznaczy\u0107 za us\u0142ug\u0119 kombajnu. W Pokaniewie \u017Cniwa zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 ku ko\u0144cowi. Prac\u0119 przerywa awaria belarki. Gospodarstwo Tomka odwiedza te\u017C weterynarz, kt\u00F3ry ma odgazowa\u0107 \u017Co\u0142\u0105dek jednej z kr\u00F3w. Monika i jej kole\u017Canki tworz\u0105 wieniec do\u017Cynkowy. W Laszkach Emila i Adrian kolczykuj\u0105 na pastwisku m\u0142odego cielaka. Rolnik\u00F3w czeka te\u017C praca remontowa w serowarni. Ko\u0144 Zefirek natomiast ma by\u0107 dzisiaj oswajany z r\u00F3\u017Cnymi niepokoj\u0105cymi d\u017Awi\u0119kami i przedmiotami, kt\u00F3re mog\u0105 go przestraszy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",["N"]],"72396284":["Kosztowny drobiazg
Pewnego dnia dziadek przez przypadek znajduje w rzeczach Majki dzieci\u0119ce \u015Bpioszki. Dochodzi do wniosku, \u017Ce ju\u017C wkr\u00F3tce zostanie pradziadkiem. Informuje o swoich przypuszczeniach Ank\u0119 i Jacka. Wieczorem wszyscy omawiaj\u0105 sytuacj\u0119. Cz\u0119\u015B\u0107 rozmowy s\u0142yszy Filip, kt\u00F3ry dochodzi do wniosku, \u017Ce to rodzice spodziewaj\u0105 si\u0119 dziecka. Zastanawia si\u0119, kto b\u0119dzie \u0142o\u017Cy\u0142 na tak\u0105 gromad\u0119 dzieciak\u00F3w. Tymczasem Alutka i J\u0119drula szykuj\u0105 si\u0119 do obchod\u00F3w rocznicy \u015Blubu. Alutka chce dosta\u0107 od m\u0119\u017Ca romantyczny prezent. J\u0119drula zupe\u0142nie nie wie, co jej kupi\u0107. Udaje si\u0119 po rad\u0119 do Jacka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72396285":["Filozofia polisy
Kuba zacz\u0105\u0142 sprzedawa\u0107 polisy na \u017Cycie. Powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na opinie najwi\u0119kszych my\u015Blicieli, dowodzi, \u017Ce zakup polisy to etyczna powinno\u015B\u0107. Jednym z pierwszych klient\u00F3w Kuby jest Alutka, kt\u00F3ra wycenia \u017Cycie J\u0119druli na dwa miliony. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce jego \u017Cona zamierza go u\u015Bmierci\u0107 i w ten spos\u00F3b zdoby\u0107 pieni\u0105dze. Jego podejrzenia wzmacniaj\u0105 si\u0119, gdy pr\u00F3buje przygotowanego przez ni\u0105 obiadu. Proponuje wi\u0119c Policjantowi wsp\u00F3lne posi\u0142ki. Tymczasem Kwiatkowscy maj\u0105 problem z uzale\u017Cnionym od hazardu Filipem. Jacek proponuje synowi gr\u0119 w black jacka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72396286":["Skleroza
Jacek, pami\u0119taj\u0105c, \u017Ce ju\u017C dawno wkroczy\u0142 w wiek \u015Bredni, zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce jego pami\u0119\u0107 nie jest ju\u017C taka, jak niegdy\u015B. Wkr\u00F3tce jego hipotetyczna choroba staje si\u0119 uci\u0105\u017Cliwa dla otoczenia. Kwiatkowscy z niepokojem czekaj\u0105, a\u017C ich m\u0105\u017C i ojciec przestanie nadmiernie przejmowa\u0107 si\u0119 swoim zdrowiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"72396287":["Re\u017C.: Sam Raimi.
Peter Parker (Tobey Maguire) jest zwyczajnym m\u0142odym mieszka\u0144cem Nowego Jorku. Nie\u015Bmia\u0142y, troch\u0119 niezdarny, od d\u0142u\u017Cszego czasu kocha si\u0119 skrycie w uroczej Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Podczas zwiedzania laboratorium zostaje uk\u0105szony przez zmutowanego paj\u0105ka. Od tego czasu jego \u017Cycie zmienia si\u0119 - staje si\u0119 silny, sprawny i wytrzyma\u0142y, poprawia mu si\u0119 wzrok. Do tego dochodz\u0105 niezwyk\u0142e zdolno\u015Bci - wspinanie si\u0119 po \u015Bcianach, skakanie z wysoko\u015Bci, tkanie paj\u0119czych sieci. Kiedy jego wuj zostaje zamordowany, Peter postanawia go pom\u015Bci\u0107. Za pomoc\u0105 swoich nadzwyczajnych umiej\u0119tno\u015Bci rozpoczyna walk\u0119 ze z\u0142em. Jego g\u0142\u00F3wnym wrogiem staje si\u0119 niebezpieczny Zielony Goblin (Willem Dafoe). Ekranizacja popularnego komiksu Stana Lee i Steve'a Ditko, kt\u00F3r\u0105 wyr\u00F3\u017Cniono dwiema nominacjami do Oscara - za d\u017Awi\u0119k i efekty specjalne. Obraz Sama Raimiego sta\u0142 si\u0119 hitem kasowym i tylko w Stanach Zjednoczonych zarobi\u0142 ponad 400 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Film przyni\u00F3s\u0142 s\u0142aw\u0119 27-letniemu w\u00F3wczas Tobey'emu Maguire'owi, kt\u00F3ry jako Spider-Man wyst\u0105pi\u0142 r\u00F3wnie\u017C w dw\u00F3ch kontynuacjach tej superprodukcji. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 krytyk\u00F3w przyj\u0119\u0142a film pozytywnie, szczeg\u00F3lnie za jego widowiskowo\u015B\u0107 i kolorystyk\u0119. Propozycja nie tylko dla fan\u00F3w opowie\u015Bci o superbohaterach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108059.jpg","",["N"]],"72396288":["Olbrzymie narz\u0119dzia nie s\u0105 wsp\u00F3\u0142czesnym wynalazkiem. Ju\u017C staro\u017Cytni cz\u0119sto konstruowali takie maszyny. P\u00F3\u017Aniej jednak o wi\u0119kszo\u015Bci z nich na d\u0142ugo jednak zapomniano. W programie autorzy ujawni\u0105 kulisy ich powstawania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"72396289":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72396290":["Ten odcinek Ewa po\u015Bwi\u0119ci warzywom korzeniowym. Na pocz\u0105tek przygotuje krem z pieczonych jarzyn. Zupa zostanie podana z pra\u017Conymi p\u0142atkami oraz karmelizowan\u0105 w ma\u015Ble i miodzie gruszk\u0105 z dodatkiem papryczki chili. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego b\u0119d\u0105 \u017Ceberka - najpierw lekko obsma\u017Cone, nast\u0119pnie zapieczone w kiszonej kapu\u015Bcie z \u017Curawin\u0105 i suszonymi le\u015Bnymi grzybami. Na deser Ewa zaserwuje dro\u017Cd\u017C\u00F3wki z serem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"72396291":["Katarzyna Rogowiec w wieku 3 lat straci\u0142a obie r\u0119ce w wypadku ze sprz\u0119tem \u017Cniwnym. Dzi\u0119ki swojemu uporowi i ci\u0119\u017Ckiej pracy nauczy\u0142a si\u0119 jednak radzi\u0107 sobie w r\u00F3\u017Cnych sytuacjach. Katarzyna jest m.in. dwukrotn\u0105 mistrzyni\u0105 paraolimpijsk\u0105 w biegach narciarskich oraz utytu\u0142owan\u0105 biathlonistk\u0105. Kolejny bohater odcinka to Pawe\u0142 Karpi\u0144ski. Jego pasj\u0105 jest taniec. Pawe\u0142 choruje na przepuklin\u0119 oponowo-rdzeniow\u0105 i jest niepe\u0142nosprawny od urodzenia. Mimo to, jako jedyna osoba niepe\u0142nosprawna w Polsce, uzyska\u0142 uprawnienia instruktora ta\u0144ca sportowego. Widzowie spotkaj\u0105 te\u017C ponownie Rafa\u0142a Miszkiela - niepe\u0142nosprawnego youtuber. W programie wyst\u0105pi ze swoim cyklem \"\u017Bycie na w\u00F3zku TV\". Rafa\u0142 poka\u017Ce w nim kilka prostych patent\u00F3w, kt\u00F3re pomagaj\u0105 mu w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72396292":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mi\u0142osza Krawczyka - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry tak bardzo kocha adrenalin\u0119, \u017Ce nawet po urazie, jakiego dozna\u0142 w wyniku powa\u017Cnego wypadu na motocyklu, postanowi\u0142 z niej nie rezygnowa\u0107. Mi\u0142osz je\u017Adzi na quadzie, skacze na bungee i wraz ze swoim psem-opiekunem podr\u00F3\u017Cuje w najdalsze zak\u0105tki \u015Bwiata. Stworzy\u0142 tak\u017Ce wynalazek, specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3ry bardzo u\u0142atwi\u0142 \u017Cycie jemu, a tak\u017Ce innym niepe\u0142nosprawnym na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C relacj\u0119 z zawod\u00F3w na ergometrach wio\u015Blarskich, w kt\u00F3rych bra\u0142y udzia\u0142 osoby sprawne i niepe\u0142nosprawne. Celem zawod\u00F3w by\u0142 zakup sprz\u0119tu sportowego dostosowanego dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawnych. Powr\u00F3ci tak\u017Ce Rafa\u0142 Gr\u0119likowski, niepe\u0142nosprawny podr\u00F3\u017Cnik, kt\u00F3ry przemierza \u015Bwiat na rowerze w poszukiwaniu ruin \u015Bredniowiecznych zamk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72396293":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"72396294":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"72396295":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72396296":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72395820":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395821":["M\u015Bciciel
Niefortunny w\u0119dkarz wy\u0142awia z Wis\u0142y zw\u0142oki Tomasza Guzia. P\u00F3\u0142 roku temu denat zosta\u0142 zatrzymany pod zarzutem gwa\u0142tu. Dziennikarze docieraj\u0105 do jego ofiary, Anity Wrzesie\u0144, kt\u00F3ra nied\u0142ugo po zg\u0142oszeniu sprawy na policj\u0119 wycofa\u0142a si\u0119 z zezna\u0144. W trakcie \u015Bledztwa Basia i Dora zostaj\u0105 uwi\u0119zione w klubie, gdzie uda\u0142y si\u0119 w poszukiwaniu dowod\u00F3w. Trop prowadzi do by\u0142ego narzeczonego Anity. Dora chce zeswata\u0107 Basi\u0119 ze Stefanem, lekarzem medycyny s\u0105dowej, namawia j\u0105 na podw\u00F3jn\u0105 randk\u0119. Sama zamierza si\u0119 spotka\u0107 z Grzegorzem, bratem Basi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72395822":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395823":["Prowadz\u0105cy przeprowadza eksperyment. Do\u015Bwiadczenie ma wykaza\u0107, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72395824":["Eksperyment poka\u017Ce, kt\u00F3ra kabina w toalecie publicznej cieszy si\u0119 najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 lub odznacza czysto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72395825":["Prowadz\u0105cy Kuba Marcinowicz przeprowadza eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce, czy mo\u017Cna upi\u0107 si\u0119, nie pij\u0105c alkoholu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72395826":["Od tysi\u0119cy lat ludzie opowiadaj\u0105 historie o spotkaniach z tajemniczymi istotami. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy s\u0105 to tylko wytwory fantazji, czy mo\u017Ce kontakty r\u00F3\u017Cnych os\u00F3b z nieumar\u0142ymi maj\u0105 zwi\u0105zek z przybyszami z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354854.jpg","",[]],"72395827":["Widzowie zobacz\u0105 proces produkcji walizek. Odb\u0119dzie si\u0119 test gad\u017Cet\u00F3w do wypiek\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C prezentacji technologii, dzi\u0119ki kt\u00F3rej powstaje sztuczne mi\u0119so drobiowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72395828":["W programie pojawi si\u0119 prezentacja japo\u0144skich pa\u0142eczek do jedzenia, kt\u00F3re wykorzystuj\u0105 impulsy elektryczne do wzmacniania odczucia s\u0142onego smaku. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z USA dotycz\u0105cy szk\u0142a uranowego oraz sposob\u00F3w jego wytwarzania. Oka\u017Ce si\u0119, kt\u00F3ry kraj tworzy korzenne ciasteczka o nazwie spekulatius kojarz\u0105ce si\u0119 z Bo\u017Cym Narodzeniem. Ekipa uda si\u0119 do Izraela, by odwiedzi\u0107 ultranowoczesn\u0105 farm\u0119 specjalizuj\u0105c\u0105 si\u0119 w uprawie konopi do cel\u00F3w leczniczych. Nie zabraknie naukowego wyja\u015Bnienia faktu odporno\u015Bci kaczek na mr\u00F3z.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72395829":["Don Wildman uda si\u0119 do Kapadocji w Turcji. Na miejscu zbada ogromne podziemne miasta, kt\u00F3re mog\u0142y by\u0107 domem dla pierwszej cywilizacji na Ziemi. Prowadz\u0105cy odwiedzi te\u017C pozosta\u0142o\u015B\u0107 po dawnej \u015Bwi\u0105tyni, czyli stanowisko archeologiczne G\u00F6bekli Tepe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387905.jpg","",[]],"72395830":["W Mission Hills rozpoczyna si\u0119 kolejna aukcja. Dave Hester ma pecha i ju\u017C na samym pocz\u0105tku traci 500 dolar\u00F3w. Przez reszt\u0119 dnia pr\u00F3buje to sobie jako\u015B wynagrodzi\u0107. Barry natrafia na znalezisko, kt\u00F3re dotrzyma mu towarzystwa. Jarrod i Brandi wchodz\u0105 w posiadanie bardzo starego przedmiotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72395831":["Kupuj\u0105cy po raz pierwszy b\u0119d\u0105 uczestniczy\u0107 w aukcji w Hollywood. Nabila Hannis dostaje epizodyczn\u0105 r\u00F3lk\u0119, a Dave Hester dalej wciela si\u0119 w czarny charakter. Barry ma zamiar kupi\u0107 wiele magazyn\u00F3w. Darrell Sheets wpada na ca\u0142kiem nowy spos\u00F3b na zwi\u0119kszenie swoich zysk\u00F3w. Jarrod i Brandi dokonuj\u0105 pewnego wstrz\u0105saj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72395832":["Kolejna aukcja ma miejsce w kalifornijskim Compton. Darrell i Brandon musz\u0105 uzbroi\u0107 si\u0119 w cierpliwo\u015B\u0107. W kupionym przez siebie magazynie Jarrod i Brandi znajduj\u0105 niezwyk\u0142y str\u00F3j. Dave Hester czuje si\u0119 jak w potrzasku. Barry natrafia na zabytkowy system GPS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72395833":["Kupuj\u0105cy po raz kolejny spotykaj\u0105 si\u0119 w Montebello. Podczas swojej ostatniej wizyty Jarrod i Brandi stracili tu pracownika i mn\u00F3stwo pieni\u0119dzy. Dave Hester znajduje unikatowe ksi\u0119gozbiory. Barry wygrywa licytacj\u0119 o \"s\u0142odki\" magazyn, jednak to Darrell Sheets natrafia na niesamowite znalezisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72395834":["Do lombardu trafiaj\u0105 tak niezwyk\u0142e rzeczy, jak kultowa gra Pac-Man czy \u015Bredniowieczny he\u0142m. Ich w\u0142a\u015Bciciele zapewniaj\u0105, \u017Ce to oryginalne przedmioty. Je\u015Bli to prawda, mog\u0105 by\u0107 warte nawet 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Tymczasem pewien staruszek przynosi do sklepu karabin z 1884 roku. Harrisonowie odkupuj\u0105 go, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce bro\u0144 wci\u0105\u017C dzia\u0142a. W\u0142a\u015Bciciel strzelnicy rozwiewa jednak ich z\u0142udzenia, ostrzegaj\u0105c przed u\u017Cytkowaniem karabinu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"72395835":["Rick zastanawia si\u0119 nad kupnem dziewi\u0119tnastowiecznego dzia\u0142a, kt\u00F3re mo\u017Ce by\u0107 warte nawet 40 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Jednak zanim si\u0119 zdecyduje, chce sprawdzi\u0107, czy armata jest oryginalna. W tym celu chce j\u0105 przetestowa\u0107. Miejscowy stolarz potrzebuje pieni\u0119dzy, by uratowa\u0107 sw\u00F3j biznes. Chce zastawi\u0107 wa\u017C\u0105c\u0105 p\u00F3\u0142torej tony sto\u0142ow\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105. Harrisonowie zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak wnie\u015B\u0107 j\u0105 do sklepu. W lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 replik\u0119 rzymskiej zbroi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"72395836":["Przez lata liczba 12 traktowana by\u0142a w szczeg\u00F3lny spos\u00F3b, czego \u015Blady mo\u017Cna z \u0142atwo\u015Bci\u0105 odnale\u017A\u0107 w staro\u017Cytnej architekturze, kalendarzach, Biblii czy wielu prawid\u0142ach naukowych. Eksperci rozwa\u017Caj\u0105, czy liczba ta mog\u0142a by\u0107 elementem kodu obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"72395837":["W Himalajach, zgodnie z tybeta\u0144sk\u0105 tradycj\u0105 buddyjsk\u0105, znajduje si\u0119 kr\u00F3lestwo duchowe, Shambhala. Eksperci rozwa\u017Caj\u0105, czy to miejsce w rzeczywisto\u015Bci istnieje oraz czy mo\u017Cna dotrze\u0107 do innych wymiar\u00F3w, dzi\u0119ki staro\u017Cytnym praktykom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"72395838":["Jastrz\u0105b, Andrzej, Gienek i Marek jad\u0105 na pastwisko dla koni przy rzece Orlance, by sprawdzi\u0107 ogrodzenie. Teren okazuje si\u0119 podmok\u0142y. Tylko Andrzej obuty w wodery mo\u017Ce si\u0119 tam porusza\u0107 swobodnie. Wykonuje znaczn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 pracy. W Laszkach Emilka, jej mama i c\u00F3rka zbieraj\u0105 nad ranem \u015Bwie\u017Ce jajka. Umieszczaj\u0105 je w inkubatorach. Nast\u0119pnie rolniczki udaj\u0105 si\u0119 na pole, gdzie czeka na nie praca w warzywniku. W Ciemnoszyjach \u0141ukasz i Justyna wyganiaj\u0105 stado kr\u00F3w na pastwisko. Obywa si\u0119 bez problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72395839":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b pomagaj\u0105 Paulinie w ogr\u00F3dku. Musz\u0105 te\u017C pieszo uda\u0107 si\u0119 po nasiona do Deniszek. Na miejscu id\u0105 do Ziny, kt\u00F3ra potrzebuje pomocy przy \u0142adowaniu chrustu do work\u00F3w i wykonaniu nowego stracha na wr\u00F3ble. W zamian ma da\u0107 pestki dyni. W Pokaniewie Tomek organizuje pomoc dla rolnika, kt\u00F3ry utraci\u0142 stado w wyniku po\u017Caru. Widok zgliszcz jest druzgoc\u0105cy. Na szcz\u0119\u015Bcie, gospodarz mo\u017Ce liczy\u0107 na s\u0105siad\u00F3w. Otrzymuje oko\u0142o 40 ja\u0142\u00F3wek, dzi\u0119ki czemu odbuduje sw\u00F3j inwentarz. W Tykocinie Wojtek, Wiesia i Szymek id\u0105 do nowej hali udojowej. Patrycja przynosi zaproszenia na \u015Blub. Ceremonia odb\u0119dzie si\u0119 za trzy miesi\u0105ce. Przygotowania s\u0105 bardzo czasoch\u0142onne. Niestety, praca w polu r\u00F3wnie\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72395840":["Oka\u017Ce si\u0119, dlaczego \u015Bnieg jest bia\u0142y. Wyja\u015Bni to naukowiec ze stacji badawczej na biegunie. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C bo\u017Conarodzeniowe ciekawostki i nieznane sekrety dotycz\u0105ce m.in. \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja i jego renifer\u00F3w. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C o produkcji piernik\u00F3w w manufakturze i wielkim zak\u0142adzie. Ekipa przybli\u017Cy technologi\u0119, kt\u00F3ra pozwala magazynowa\u0107 energi\u0119 pozyskan\u0105 w dzie\u0144 z odnawialnych \u017Ar\u00F3de\u0142. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C prezentacja trzech niezwykle oryginalnych pomys\u0142\u00F3w gastronomicznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72395841":["Odb\u0119dzie si\u0119 test sprz\u0119tu do badania opinii konsument\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 \u015Bwi\u0105teczne dania z trzech r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Pojawi si\u0119 r\u00F3wnie\u017C reporta\u017C z chi\u0144skiej fabryki stroj\u00F3w karnawa\u0142owych oraz innych przebra\u0144. Nie zabraknie fakt\u00F3w i mit\u00F3w na temat zwi\u0119kszonego apetytu zimow\u0105 por\u0105 oraz zabawnych obyczaj\u00F3w zwi\u0105zanych z powitaniem nowego roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72395842":["Ob\u00F3z powsta\u0144c\u00F3w styczniowych w Kobylich G\u00F3rach
Mi\u0142o\u015Bnicy historii badaj\u0105 doniesienia na temat pobytu powsta\u0144c\u00F3w styczniowych na obszarze Kobylich G\u00F3r w pobli\u017Cu Le\u017Cajska. Poszukuj\u0105 depozytu i \u015Blad\u00F3w obozu z kwietnia 1863 roku. Na tym terenie mia\u0142o miejsce wiele wydarze\u0144 historycznych, wi\u0119c ka\u017Cdy z poszukiwaczy ma szans\u0119 znale\u017A\u0107 co\u015B interesuj\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",[]],"72395843":["Bitwa, kt\u00F3rej nie by\u0142o
Mi\u0142o\u015Bnicy historii udaj\u0105 si\u0119 w rejon, gdzie odby\u0142a si\u0119 jedna z bitew Operacji \u0141\u00F3dzkiej. Odkrycie tajemnic teren\u00F3w obj\u0119tych walkami podczas I wojny \u015Bwiatowej, to nie jest jedyna zagadka, kt\u00F3r\u0105 musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 poszukiwacze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",[]],"72395844":["Bruce ma wra\u017Cenie, \u017Ce w tym roku Gwiazdka przysz\u0142a wcze\u015Bniej, gdy natrafia na niezwykle rzadk\u0105 zdobycz - niemieck\u0105 Panter\u0119. Na \u015Bwiecie s\u0105 tylko dwa w pe\u0142ni kompletne modele tego czo\u0142gu z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Je\u015Bli ekipie Bruce'a uda si\u0119 odrestaurowa\u0107 ich w\u00F3z, mo\u017Ce by\u0107 on wart nawet 5 milion\u00F3w funt\u00F3w. Nie jest to jednak \u0142atwe zadanie. Bruce i jego ludzie obje\u017Cd\u017Caj\u0105 Europ\u0119, aby zdoby\u0107 oryginalne cz\u0119\u015Bci. W tym czasie bli\u017Aniacy wzywaj\u0105 eksperta, kt\u00F3ry odkrywa sekrety z przesz\u0142o\u015Bci czo\u0142gu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2208066.jpg","",[]],"72395845":["Re\u017C.: Anne Poiret.
Temat wojny w Ukrainie wci\u0105\u017C pojawia si\u0119 na pierwszych stronach gazet. Wiele os\u00F3b zapomnia\u0142o, \u017Ce walki w Donbasie trwaj\u0105 jednak znacznie d\u0142u\u017Cej. Dokumentali\u015Bci zg\u0142\u0119biaj\u0105 geopolityczn\u0105 kwesti\u0119 tego konfliktu, pocz\u0105wszy od 2014 roku. Analizuj\u0105 materia\u0142y archiwalne, wywiady z urz\u0119dnikami i zeznania kluczowych uczestnik\u00F3w negocjacji w sprawie zawieszenia broni, mi\u0119dzy innymi Aleksieja Meszkowa, Petra Poroszenki czy Dmytra Kuleby. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C histori\u0119 ludno\u015Bci cywilnej w Donbasie, z kt\u00F3r\u0105 w grudniu 2021 roku tw\u00F3rcy dokumentu sp\u0119dzili 10 dni, filmuj\u0105c codzienne zmagania mieszka\u0144c\u00F3w dw\u00F3ch miast po\u0142o\u017Conych blisko linii frontu. Od lat s\u0105 oni ofiarami i jednocze\u015Bnie obserwatorami tocz\u0105cej si\u0119 obok ich dom\u00F3w wojny. Od chwili napadu zbrojnego Rosji na Ukrain\u0119, niekt\u00F3rzy z nich uciekli w okolice Kijowa, inni za\u015B postanowili zosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387499.jpg","",[]],"72395846":["W Plutyczach Gienek w ramach \u015Bwi\u0105tecznego posi\u0142ku zamierza da\u0107 krowom rzep\u0119 w ca\u0142o\u015Bci. W przygotowaniach pomaga mu Andrzej. Genek ma te\u017C zabra\u0107 wnucz\u0119ta, Nin\u0119 i Kacperka, do wioski \u015Bw. Miko\u0142aja. Andrzej i Jastrz\u0105b przebieraj\u0105 si\u0119 za elfy, natomiast Genek zostaje gwiazd\u0105 wieczoru. W Bronowie Agnieszka i Jarek myj\u0105 i sprz\u0105taj\u0105 dojarni\u0119. Ustawiaj\u0105 te\u017C nowo przywieziony sprz\u0119t - sch\u0142adzark\u0119 do mleka. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak rolnicy dbaj\u0105 o mleczno\u015B\u0107 kr\u00F3w. Jarek udaje si\u0119 po karpia oraz montuje wraz z dzie\u0107mi mrugaj\u0105c\u0105 gwiazdk\u0119 na szczycie silosu. Monika z Pokaniewa przygotowuje st\u00F3\u0142 do Wigilii. Pomagaj\u0105 jej dzieci, a potem tak\u017Ce i m\u0105\u017C, Tomek. Ch\u0142opcy nie mog\u0105 si\u0119 doczeka\u0107 pierwszej gwiazdki. Gospodarzy czeka jednak spora niespodzianka, kiedy do ich drzwi pukaj\u0105 czo\u0142gi\u015Bci nale\u017C\u0105cy do grupy rekonstrukcyjnej. Okazuje si\u0119, \u017Ce maj\u0105 pewne problemy z przeprawieniem si\u0119 przez grz\u0119zawisko. Tomek rusza z pomoc\u0105. Po wszystkim gospodarze zapraszaj\u0105 nieznajomych na kolacj\u0119. Potem tak\u017Ce \u015Bpiewaj\u0105 kol\u0119dy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",[]],"72395847":["Gienek i Jastrz\u0105b odpoczywaj\u0105 na belach siana. Drzemk\u0119 zak\u0142\u00F3ca pojawienie si\u0119 Andrzeja. Nast\u0119pnie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 te\u017C Artur i Marcin z Moniek, by pom\u00F3c przy zbieraniu drewna do nowej przegrody i przy jej stawianiu. Andrzej zdaje si\u0119 zadowolony z rezultatu. Wszyscy sk\u0142adaj\u0105 noworoczne \u017Cyczenia. W Laszkach Emilka i Karol przyjmuj\u0105 par\u0119 z Kujaw. Mariusz i Lilka s\u0105 nie tylko go\u015B\u0107mi, lecz tak\u017Ce pomocnikami. Panie czyszcz\u0105 koziarni\u0119, natomiast m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 ci\u0105gnik, kt\u00F3ry musi przej\u015B\u0107 przegl\u0105d. Po pracy wszyscy przygotowuj\u0105 jedzenie i spo\u017Cywaj\u0105 je na \u015Bwie\u017Cym powietrzu. Bogdan z bliskimi sk\u0142ada wizyt\u0119 Darkowi, specjali\u015Bcie od tuningowania ci\u0105gnik\u00F3w. Gospodarz pokazuje odnowion\u0105 maszyn\u0119 i swoje konie. Jeden z nich umaszczeniem przypomina dalmaty\u0144czyka. Kinga zdradza swoje marzenia na rok 2023.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72395848":["W dzisiejszym odcinku nie zabraknie kontrowersji, a Adam Savage i Jamie Hyneman przyprawi\u0105 o b\u00F3l g\u0142owy ekspert\u00F3w od bezpiecze\u0144stwa w ruchu drogowym. Najpierw gospodarze programu postanawiaj\u0105 przetestowa\u0107 kilka kwestii zwi\u0105zanych z prowadzeniem samochodu. Sprawdzaj\u0105 mi\u0119dzy innymi, czy da si\u0119 kierowa\u0107 autem bez u\u017Cycia r\u0105k, gdy rozmowa telefoniczna okazuje si\u0119 priorytetem. Nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 powt\u00F3rzy\u0107 hollywoodzkie sztuczki za k\u00F3\u0142kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182239.jpg","",[]],"72395849":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"72395850":["Ba\u0142tyckie dorsze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72395851":["Sucha mucha","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72395852":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395853":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395854":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395855":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72395856":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72395857":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395858":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395859":["Gienek i Jastrz\u0105b potrzebuj\u0105 marchwi dla nowego cielaka. Id\u0105 do warzywniaka Pauliny. Nina i Kacperek ostrzegaj\u0105, \u017Ce ich mama nie b\u0119dzie zadowolona, kiedy zorientuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B buszowa\u0142 w jej ogr\u00F3dku. Panowie namawiaj\u0105 dzieci do milczenia i obiecuj\u0105 im, \u017Ce naucz\u0105 je biznesu polegaj\u0105cego na sprzeda\u017Cy lemoniady. Pierwsz\u0105 klientk\u0105 jest s\u0105siadka. W Laszkach Karol i Emilka musz\u0105 wywie\u017A\u0107 obornik. Nast\u0119pnie rolniczka przygotowuje produkt z koziego twarogu z sol\u0105, czosnkiem i pieprzem w zalewie. Babcia daje rady w kwestii przypraw. W Pokaniewie Monika uczy syna obs\u0142ugi kosiarki. Planuje te\u017C zrobi\u0107 d\u017Cemy i soki z wi\u015Bni. Tomek z Wie\u015Bkiem pokrywaj\u0105 now\u0105 hal\u0119 plandekami. Gdy ko\u0144cz\u0105, mo\u017Cna w \u015Brodku uk\u0142ada\u0107 pierwsze bele. Po pracy Monika przynosi tort, kt\u00F3ry jest niespodzianka dla Tomka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72395860":["Fatalna pomy\u0142ka
Podczas pogrzebu okazuje si\u0119, \u017Ce podmieniono cia\u0142o zmar\u0142ego. W trumnie znalaz\u0142 si\u0119 martwy gangster. Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski ustalaj\u0105, kto jest zamieszany w spraw\u0119 i gdzie s\u0105 zw\u0142oki, kt\u00F3re podmieniono. W ko\u0144cu detektywi wpadaj\u0105 na trop gro\u017Anego gangstera. Policja przyjmuje tak\u017Ce spraw\u0119 ksi\u0119dza, kt\u00F3ry zg\u0142osi\u0142, \u017Ce kto\u015B ukrad\u0142 pieni\u0105dze przeznaczone na leczenie \u015Bmiertelnie chorego ch\u0142opca. Str\u00F3\u017Ce prawa szykuj przebieg\u0142y plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"72395861":["Odruch serca
W jednym z podwarszawskich moteli dochodzi do brutalnego gwa\u0142tu na pracowniczce. Za rozwi\u0105zanie sprawy odpowiada dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Nowak. Towarzyszy mu jego partner, Robert Barcz. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce hotel jest miejscem, kt\u00F3re w przesz\u0142o\u015Bci odcisn\u0119\u0142o pi\u0119tno na wielu osobach. Tymczasem funkcjonariusze pr\u00F3buj\u0105 rozpracowa\u0107 przest\u0119pc\u0119 o pseudonimie \"Trener anoreksji\". Nazwano go tak, poniewa\u017C doprowadzi\u0142 do pr\u00F3by samob\u00F3jczej dziewczyny zmagaj\u0105cej si\u0119 z t\u0105 chorob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"72395862":["Macierzy\u0144stwo
W\u0142a\u015Bcicielka ma\u0142ej firmy Edyta nie wraca do domu po zaj\u0119ciach z redukcji stresu, na kt\u00F3re posz\u0142a z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105. Zagini\u0119cie zg\u0142asza m\u0105\u017C Albert. Edyta jest w 13. tygodniu ci\u0105\u017Cy. Niestety p\u0142\u00F3d ma ci\u0119\u017Ckie wady genetyczne. Kobieta mia\u0142a jecha\u0107 do Czech, aby dokona\u0107 aborcji, gdy\u017C prowadz\u0105ca ci\u0105\u017C\u0119 ginekolog odm\u00F3wi\u0142a wykonania zabiegu. Sytuacj\u0105 Edyty interesowa\u0142a si\u0119 organizacja prolife. Jej cz\u0142onkowie nachodzili par\u0119 i namawiali do rezygnacji z aborcji. W mi\u0119dzyczasie wychodzi na jaw, \u017Ce Albert ma romans. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, czy znikni\u0119cie Edyty ma zwi\u0105zek ze zdrad\u0105 m\u0119\u017Ca, czy mo\u017Ce by\u0142a to ucieczka od zbyt wielu przyt\u0142aczaj\u0105cych j\u0105 problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72395863":["Za du\u017Co
Milena zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, Jacka. M\u0119\u017Cczyzna pojecha\u0142 w sobot\u0119 na zjazd licealny, mia\u0142 wr\u00F3ci\u0107 w niedziel\u0119, ale od trzech dni nie ma z nim kontaktu. Rodzice Mileny podejrzewaj\u0105, \u017Ce ich zi\u0119\u0107 ma romans. Ona jednak twierdzi, \u017Ce by\u0142a szcz\u0119\u015Bliwa w zwi\u0105zku, a z m\u0119\u017Cem starali si\u0119 o dziecko. Jest pewna, \u017Ce Jacek nigdy by jej nie zdradzi\u0142 i nie zostawi\u0142. Policjanci jad\u0105 do hotelu, w kt\u00F3rym odbywa\u0142o si\u0119 spotkanie absolwent\u00F3w liceum. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce zaginiony pok\u0142\u00F3ci\u0142 si\u0119 z koleg\u0105 z dawnej klasy. Na nagraniu z monitoringu wida\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani pobili si\u0119 na parkingu, a potem Marcin zabra\u0142 rannego Jacka swoim samochodem. Teoria z ucieczk\u0105 do kochanki upada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72395864":["Cheerleaderka
Kamila zg\u0142asza zagini\u0119cie matki Ewy Kosiby, cz\u0142onkini ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich i cheerleaderki z lokalnego zespo\u0142u \"M\u0142odzie\u017C\u00F3wki\". Grupa mia\u0142a zadebiutowa\u0107 podczas festynu. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce Ewa dostawa\u0142a gro\u017Aby, w kt\u00F3rych kazano jej rozwi\u0105za\u0107 formacj\u0119. Wyst\u0119p dojrza\u0142ych cheerleaderek podzieli\u0142 wie\u015B: jedni im kibicowali, inni uwa\u017Cali, \u017Ce si\u0119 kompromituj\u0105. Na domiar z\u0142ego w noc, w kt\u00F3r\u0105 znikn\u0119\u0142a Ewa, kto\u015B pobi\u0142 jej m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 napadni\u0119ty we w\u0142asnym domu i na skutek obra\u017Ce\u0144 trafi\u0142 do szpitala. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce kto\u015B chcia\u0142 si\u0119 pozby\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Kosib\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72395865":["Gwiazda reklamy
Ordynator \u0141ubicz staje si\u0119 dla wszystkich nies\u0142ychanie mi\u0142y. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, co jest powodem tej nag\u0142ej zmiany w jego zachowaniu. W szpitalu ma by\u0107 wkr\u00F3tce nagrywany film reklamowy. Ordynatorowi uda\u0142o si\u0119 dowiedzie\u0107, \u017Ce jej re\u017Cyser ma w szpitalu swojego agenta. Ten ma mu donie\u015B\u0107, kto si\u0119 nadaje do gry w reklamie. Na wie\u015B\u0107 o tym personel odkrywa w sobie ukryte talenty aktorskie. Ka\u017Cdy chcia\u0142by dosta\u0107 wymarzon\u0105 rol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72395866":["Afryka\u0144ska kr\u00F3lowa
Doktor Wstrz\u0105s otrzymuje list z Afryki. Kr\u00F3l Nhutu pisze do niego, \u017Ce zgodnie z zawart\u0105 dwadzie\u015Bcia lat wcze\u015Bniej umow\u0105, wysy\u0142a mu w prezencie swoj\u0105 doros\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0119. Wstrz\u0105s jest przera\u017Cony, bo ka\u017Cdy cz\u0142onek kr\u00F3lewskiej rodziny wa\u017Cy oko\u0142o 200 kilogram\u00F3w. Tymczasem jego by\u0142a doktora, Basia, postanawia mie\u0107 z nim dziecko. Czuje, \u017Ce zegar biologiczny daje jej ostatni\u0105 szans\u0119 na macierzy\u0144stwo. Wstrz\u0105s, w zwi\u0105zku z zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0105, jest zdecydowanie przeciwny dalszej prokreacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72395867":["Jedn\u0105 nog\u0105 w Anglii
Do Basi przychodzi zaproszenie z Anglii od jej kuzyna. Jest jeden warunek - musi przyby\u0107 ze swoim m\u0119\u017Cem. Pa\u0144stwo Wstrz\u0105sowie zakopuj\u0105 na jaki\u015B czas top\u00F3r wojenny i przygotowuj\u0105 si\u0119 do wsp\u00F3lnego wyjazdu. Doktor Kidler, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 czyjego\u015B szcz\u0119\u015Bcia, zaczyna knu\u0107 intrygi, by na nowo sk\u0142\u00F3ci\u0107 pogodzonych ma\u0142\u017Conk\u00F3w. Pomaga mu w tym ordynator \u0141ubicz. Postanawia nie dopu\u015Bci\u0107 do wyjazdu Wstrz\u0105sa. Pomaga mu nowo zatrudniona piel\u0119gniarka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72395868":["Wielkie polowanie
Wdzi\u0119czny pacjent wr\u0119cza ordynatorowi upolowane dzikie zwierz\u0119. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce trofeum my\u015Bliwskie nadal \u017Cyje. Ucieka lekarzowi. Wkr\u00F3tce w szpitalu pojawiaj\u0105 si\u0119 ofiary pogryzienia. Rozpoczyna si\u0119 wielkie polowanie. Tymczasem siostra Basia postanawia \"zapolowa\u0107\" na swojego by\u0142ego m\u0119\u017Ca, poniewa\u017C chce, by zosta\u0142 ojcem jej przysz\u0142ego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72395869":["Sensacyjna kwarantanna
Lekarze odkrywaj\u0105 w szpitalu ognisko nowej, niezwykle niebezpiecznej choroby. Jej objawy to nag\u0142e ataki furii, demolowanie sprz\u0119t\u00F3w, uderzanie g\u0142ow\u0105 o \u015Bcian\u0119, pod\u0142og\u0119, a nawet o sufit. Na przypad\u0142o\u015B\u0107 t\u0119 cierpi siostra Basen. Wkr\u00F3tce zara\u017Ca si\u0119 tak\u017Ce doktor Wstrz\u0105s. Obydwoje musz\u0105 zosta\u0107 zamkni\u0119ci w izolatce. Ordynator powiadamia prze\u0142o\u017Conych oraz media o wykryciu epidemii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72395870":["Z\u0142oty gol
Podczas szalej\u0105cej epidemii grypy, miejscowa dru\u017Cyna pi\u0142karska zostaje zdziesi\u0105tkowana. Odwo\u0142ano zaplanowany wcze\u015Bniej mecz. Tymczasem Waldek my\u015Bli o zg\u0142oszeniu si\u0119 do klubu i rozpocz\u0119ciu pi\u0142karskiej kariery. Ferdek natomiast postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny klub.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"72395871":["Z\u0142y Boczek
Ferdek dochodzi do wniosku, \u017Ce Arnold Boczek to zwyk\u0142a \u015Bwinia. Wychodzi na jaw, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch ma od lat podobne zdanie na ten temat. W tej sytuacji s\u0105siadom pozostaje tylko jedno. Musz\u0105 udowodni\u0107 nie\u015Bwiadomemu Boczkowi ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o nim samym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",[]],"72395872":["\u017Beby im gul skoczy\u0142
W my\u015Bl polskiego przys\u0142owia \"zastaw si\u0119 a postaw si\u0119\", Ferdynand Kiepski z rodzin\u0105 pragnie za wszelk\u0105 cen\u0119 podnie\u015B\u0107 sw\u00F3j status spo\u0142eczny w oczach s\u0105siad\u00F3w. Pa\u017Adziochowie podejmuj\u0105 wyzwanie. Rozpoczyna si\u0119 \"wy\u015Bcig szczur\u00F3w\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",[]],"72395873":["Weso\u0142ych \u015Bwi\u0105t
Pa\u017Adzioch wyznaje Kiepskiemu, \u017Ce jego ulubionym dniem w roku jest Wigilia Bo\u017Cego Narodzenia, poniewa\u017C tylko wtedy jego \u017Cona Helena staje si\u0119 dla niego mi\u0142a i nawet mu nie dokucza. Ferdynand dochodzi do wniosku, \u017Ce w jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwie wygl\u0105da to tak samo. M\u0119\u017Cczy\u017Ani postanawiaj\u0105 przed\u0142u\u017Cy\u0107 \u015Bwi\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72395874":["Zakazane piosenki
Marian Pa\u017Adzioch przychodzi do mieszkania Kiepskich. Opowiada Halinie, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Ferdynand, by\u0142 widziany w stanie nietrze\u017Awym i, co gorsza, publicznie wykonywa\u0142 piosenk\u0119, kt\u00F3ra nara\u017Ca\u0142a na szwank dobre imi\u0119 prezydenta. Pa\u017Adzioch informuje s\u0105siadk\u0119, \u017Ce zamierza skierowa\u0107 spraw\u0119 do s\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72395875":["Kambod\u017Ca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72395876":["Tenisistka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72395877":["48h. Zaginieni 3
Funkcjonariusze Policyjnego Centrum Poszukiwania Zaginionych zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem tajemnic dotycz\u0105cych tego, co dzieje si\u0119 z cz\u0142owiekiem, gdy znika bez \u015Bladu. Najwa\u017Cniejsze jest pierwsze 48 godzin i w tym czasie specjalna grupa operacyjna musi przeprowadzi\u0107 dochodzenie oraz ustali\u0107, czy by\u0142 to wypadek, ucieczka, a mo\u017Ce zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72395878":["By\u0142y m\u0105\u017C
26-letni Dominik od dw\u00F3ch lat jest m\u0119\u017Cem Tatiany. Niedawno jego \u017Cona nawi\u0105za\u0142a kontakt ze swoim by\u0142ym m\u0119\u017Cem - Sergiuszem. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna boi si\u0119, \u017Ce Sergiusz mo\u017Ce uwie\u015B\u0107 i ponownie skrzywdzi\u0107 jego ukochan\u0105. Zatrudnia detektyw\u00F3w, aby poznali zamiary rywala. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki pomocy Damiana i jego koleg\u00F3w, zdo\u0142a ochroni\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo przed rozpadem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72395879":["Poza kontrol\u0105
Kontroler bilet\u00F3w zostaje pobity przez nieznanych sprawc\u00F3w. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w przesz\u0142o\u015Bci by\u0142 kibolem. Policjanci podejrzewaj\u0105 fanatyk\u00F3w z konkurencyjnej grupy, ale ca\u0142a sprawa wydaje si\u0119 mie\u0107 drugie dno. Detektywi korzystaj\u0105 z pomocy nowego informatora, by dotrze\u0107 do podejrzanych. By\u0142y partner Klaudii, dziewczyny Krzysztofa, ma dla nich cenne informacje, ale nie za darmo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"72395880":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72395881":["Nocna przygoda
Szyma\u0144ska znajduje w swoim domu martwego m\u0119\u017Ca oraz \u015Blady napadu rabunkowego. W pobliskim lesie detektywi odkrywaj\u0105 zw\u0142oki Barbary Trojeckiej. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce za oba zab\u00F3jstwa odpowiada \u017Cona zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Trop wiedzie jednak do niejakiego Grzegorza Czabatora. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do jego domku my\u015Bliwskiego, gdzie znajduj\u0105 przykut\u0105 do \u015Bciany c\u00F3rk\u0119 Trojeckiej, cia\u0142a podejrzanego i znajomego Agnieszki - Kamila Wilczy\u0144skiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a \u015Bwiadkiem ich w\u0142amania do willi Szyma\u0144skich. Zeznaje, \u017Ce widzia\u0142a \u015Bmier\u0107 tr\u00F3jki os\u00F3b i przyznaje si\u0119 do zab\u00F3jstwa Czabatora w obronie w\u0142asnej. \u015Aledczy nie wierz\u0105 jednak w jej wersj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72395882":["Sekta
Matka znajduje zakrwawione cia\u0142o nastoletniej c\u00F3rki Zosi. Sprawa trafia do \u0142owc\u00F3w, bo policja ustali\u0142a, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 nieudolnie sfingowa\u0107 samob\u00F3jstwo, a rodzice s\u0105 wp\u0142ywowymi lud\u017Ami. W pokoju dziewczyny detektywi znajduj\u0105 materia\u0142y gro\u017Anej sekty, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a dzia\u0142alno\u015B\u0107 w Polsce. Decyduj\u0105 si\u0119 wnikn\u0105\u0107 w struktur\u0119 organizacji i wkr\u00F3tce doprowadzaj\u0105 do zatrzymania guru sekty. Przes\u0142uchiwany m\u0119\u017Cczyzna grozi, \u017Ce je\u015Bli go nie wypuszcz\u0105 w ci\u0105gu dw\u00F3ch godzin, to jego zaufany cz\u0142owiek doprowadzi do zbiorowego samob\u00F3jstwa wiernych. Julka oznajmia Brunonowi, \u017Ce ma randk\u0119 z nowym ch\u0142opakiem. Ojciec z trudem radzi sobie ze \u015Bwiadomo\u015Bci\u0105, \u017Ce jego c\u00F3reczka umawia si\u0119 na randki. Ma z\u0142e przeczucia, je\u015Bli chodzi o wybranka nastolatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"72395883":["Przepustka do wielkiego \u015Bwiata
Do redakcji zg\u0142asza si\u0119 dziewczyna z wyra\u017Anymi \u015Bladami pobicia. Znalaz\u0142a si\u0119 w wyj\u0105tkowo trudnej sytuacji. Wyjawia, \u017Ce przyj\u0119\u0142a propozycj\u0119 z agencji modelek, nie patrz\u0105c na zapisy w umowie. Wkr\u00F3tce sta\u0142a si\u0119 ca\u0142kowicie zale\u017Cna. Jej szefowie twierdz\u0105 bowiem, \u017Ce musi sp\u0142aci\u0107 d\u0142ug, jaki rzekomo zaci\u0105gn\u0119\u0142a. M\u0142oda kobieta odmawia pracy w agencji towarzyskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72395884":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72395885":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72395886":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395887":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72395888":["Biodro do wymiany
60-letni Krzysztof uskar\u017Ca si\u0119 na b\u00F3le w biodrze. M\u0119\u017Cczyzna lekcewa\u017Cy\u0142 problem, twierdz\u0105c, \u017Ce to na pewno skutek przetrenowania. Kiedy jednak \u015Brodki przeciwb\u00F3lowe przesta\u0142y pomaga\u0107, zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 po fachow\u0105 porad\u0119. Lekarze uznali, \u017Ce musz\u0105 wszczepi\u0107 mu endoprotez\u0119 - sztuczny staw biodrowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"72395889":["Odzyska\u0107 zdrowy sen
Jedna z pacjentek oddzia\u0142u laryngologii zmaga si\u0119 z przewlek\u0142ym zapaleniem zatok. Katar i nasilaj\u0105cy si\u0119 b\u00F3l utrudniaj\u0105 jej normalne \u017Cycie. Zgadza si\u0119 na zabieg, kt\u00F3ry ma uwolni\u0107 j\u0105 od przykrego problemu. Tymczasem Krzysztof cierpi na bezdech senny. Zaniepokojona rodzina czuwa przy nim na zmian\u0119, pilnuj\u0105c, by nie przesta\u0142 oddycha\u0107. Jedyn\u0105 nadziej\u0105 dla niego jest wyci\u0119cie migda\u0142k\u00F3w i operacja podniebienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"72395890":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"72395891":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"72396465":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396466":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396467":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396468":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396469":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396470":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396471":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396472":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396473":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"72396474":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396475":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396476":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396477":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396478":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396479":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72396480":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396481":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396482":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396483":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396484":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396485":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72396486":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72396487":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"72396488":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396489":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396490":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396491":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396492":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396493":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383393.jpg","",["N"]],"72396494":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72396495":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"72396496":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396497":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396498":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396499":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396500":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396501":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72396502":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396503":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396504":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396505":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396506":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72396507":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396508":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396509":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72396510":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"72396511":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72396512":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396513":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72396514":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72396515":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72396516":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}