{"70290482":["Wiejska sielanka
M\u0119\u017Cczyzna wi\u0119zi i torturuje kobiet\u0119. Ofierze udaje si\u0119 zbiec i dotrze\u0107 na komisariat. Porywacz ginie w tracie policyjnej interwencji. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mia\u0142 wsp\u00F3lnika. Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop dramatycznych wydarze\u0144 sprzed lat, o kt\u00F3rych nikt nie chce rozmawia\u0107. Jakub zamierza wzi\u0105\u0107 po\u017Cyczk\u0119, jednak jego wniosek zostaje odrzucony przez bank. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zad\u0142u\u017Cony na ponad sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Przera\u017Cony detektyw nie ma poj\u0119cia, sk\u0105d wzi\u0105\u0142 si\u0119 ten d\u0142ug. U\u015Bwiadamia sobie jednak, \u017Ce niedawno zgubi\u0142 dow\u00F3d osobisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70290483":["Wr\u00F3\u0107 do nas, c\u00F3reczko
Kto\u015B pr\u00F3buje uprowadzi\u0107 kilkuletnie rodze\u0144stwo. Rodzice w ostatniej chwili p\u0142osz\u0105 porywacza. Adam i Weronika typuj\u0105 pierwszych podejrzanych. Wpadaj\u0105 na trop mi\u0119dzynarodowej szajki, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 handlem dzie\u0107mi. Zwi\u0105zek Adama i modelki Martyny przechodzi kryzys. Spraw\u0119 dodatkowo utrudnia pojawienie si\u0119 brata m\u0119\u017Cczyzny, Wojciecha, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. Gdy historia policjanta i celebrytki trafia do gazet, par\u0105 zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 Szwarc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70290484":["Edward znalaz\u0142 kwiat paproci. Mariola i Fredek stale si\u0119 przekomarzaj\u0105 i nie ukrywaj\u0105 wzajemnej sympatii. Stanis\u0142aw i jego rodzina wygospodarowali mieszkanie w cz\u0119\u015Bci owczarni. \u015Aliwa wybiera\u0142 szczeniaka z kilku m\u0142odych piesk\u00F3w, kt\u00F3rymi opiekuje si\u0119 Hanka. Wazon tropi rysie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"70290485":["Wehrwolf
Przez 10 powojennych lat Urz\u0105d Bezpiecze\u0144stwa Publicznego \u015Bciga\u0142 oddzia\u0142y niemieckiej partyzantki Wehrwolf, dzia\u0142aj\u0105cej na terenie Dolnego \u015Alaska. Tw\u00F3rcy programu staraj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, czy rzeczywi\u015Bcie by\u0142a to tak gro\u017Ana organizacja, \u017Ce broni\u0142a si\u0119 do 1956 roku o czym \u015Bwiadcz\u0105 meldunki UB.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"70290486":["Smak zemsty
Natalia i Kuba badaj\u0105 spraw\u0119 otrucia panny m\u0142odej. Odkrywaj\u0105, \u017Ce te\u015Bciowa kobiety robi\u0142a wszystko, by nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu. Klucz do rozwi\u0105zania tej zagadki mo\u017Ce jednak znajdowa\u0107 si\u0119 w przesz\u0142o\u015Bci pana m\u0142odego. Aneta zamierza napisa\u0107 doktorat. Decyzja ta nie podoba si\u0119 Wiktorii, kt\u00F3ra uwa\u017Ca, \u017Ce synowa zamiast na karierze powinna skupi\u0107 si\u0119 na rodzinie. Stefan popiera swoj\u0105 matk\u0119, co stanowi \u017Ar\u00F3d\u0142o konfliktu w rodzinie Dobosz\u00F3w. Natalia prosi Kub\u0119, by porozmawia\u0142 ze Stefanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"70290487":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70290488":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70290489":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70290490":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70290491":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70290492":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70290493":["Gry pojedynkowe na pocz\u0105tek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"70290494":["World of Warcraft: Shadowlands, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"70290495":["World of Warcraft: Shadowlands, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"70290496":["Aleksandra Plewka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"70290497":["Gry pojedynkowe na pocz\u0105tek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"70290498":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70290499":["7 najbardziej epickich fur z gier","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"70290500":["MSI 2023 - T1 vs BLG - mapa 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290501":["MSI 2023 - T1 vs BLG - mapa 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"70290502":["MSI 2023 - T1 vs BLG - mapa 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"70290503":["MSI 2023 - T1 vs BLG - mapa 4","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290504":["Wiejska sielanka
M\u0119\u017Cczyzna wi\u0119zi i torturuje kobiet\u0119. Ofierze udaje si\u0119 zbiec i dotrze\u0107 na komisariat. Porywacz ginie w tracie policyjnej interwencji. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mia\u0142 wsp\u00F3lnika. Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop dramatycznych wydarze\u0144 sprzed lat, o kt\u00F3rych nikt nie chce rozmawia\u0107. Jakub zamierza wzi\u0105\u0107 po\u017Cyczk\u0119, jednak jego wniosek zostaje odrzucony przez bank. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zad\u0142u\u017Cony na ponad sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Przera\u017Cony detektyw nie ma poj\u0119cia, sk\u0105d wzi\u0105\u0142 si\u0119 ten d\u0142ug. U\u015Bwiadamia sobie jednak, \u017Ce niedawno zgubi\u0142 dow\u00F3d osobisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70290505":["Wr\u00F3\u0107 do nas, c\u00F3reczko
Kto\u015B pr\u00F3buje uprowadzi\u0107 kilkuletnie rodze\u0144stwo. Rodzice w ostatniej chwili p\u0142osz\u0105 porywacza. Adam i Weronika typuj\u0105 pierwszych podejrzanych. Wpadaj\u0105 na trop mi\u0119dzynarodowej szajki, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 handlem dzie\u0107mi. Zwi\u0105zek Adama i modelki Martyny przechodzi kryzys. Spraw\u0119 dodatkowo utrudnia pojawienie si\u0119 brata m\u0119\u017Cczyzny, Wojciecha, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. Gdy historia policjanta i celebrytki trafia do gazet, par\u0105 zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 Szwarc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70290506":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70290507":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"70290508":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"70290509":["Dead Island 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70290510":["CoD Modern Warfare II","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70290511":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290512":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"70290513":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290514":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290515":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290516":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70290306":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"70290307":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70290308":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"70290309":["Re\u017C.: Steve Carr.
Dwaj pracownicy agencji reklamowej, Charlie i Phil, zostaj\u0105 zwolnieni z powodu nieudanej kampanii p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych. Ich ma\u0142\u017Conki musz\u0105 zarabia\u0107 na utrzymanie, a oni szukaj\u0105c pracy, musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 dzie\u0107mi, poniewa\u017C nie sta\u0107 ich ju\u017C na ekskluzywne przedszkola - Chapman Academy. Pomys\u0142owi koledzy postanawiaj\u0105 wi\u0119c po\u0142\u0105czy\u0107 nowe obowi\u0105zki z prac\u0105 zarobkow\u0105 - otwieraj\u0105 przedszkole o nazwie \"Ma\u0142olaty u taty\". Na pocz\u0105tek musz\u0105 zapomnie\u0107 o swojej m\u0119skiej ambicji. Zadanie okazuje si\u0119 trudniejsze ni\u017C przypuszczali. Poniewa\u017C nie maj\u0105 poj\u0119cia o profesjonalnej opiece nad dzie\u0107mi, \u017Cadna mama nie chce im powierzy\u0107 swoich pociech. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, musz\u0105 pokona\u0107 wiele przeszk\u00F3d. Na szcz\u0119\u015Bcie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Marvina. Dzi\u0119ki niemu udaje im si\u0119 nawi\u0105za\u0107 porozumienie ze swoimi ma\u0142ymi podopiecznymi. Maluchy s\u0105 zachwycone opiekunami. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Charlie i Phil stworzyli wzorowe przedszkole. Tymczasem snobistyczne Chapman Academy powoli traci klient\u00F3w. Dyrektorka tej plac\u00F3wki zaczyna wi\u0119c knu\u0107 intrygi, aby zaszkodzi\u0107 reputacji konkurencji i szybko si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2135176.jpg","",["N"]],"70290310":["Tym razem asystent Ewy, Adam, zrobi niespodziank\u0119 swojej szefowej i sam przygotuje danie g\u0142\u00F3wne. P\u00F3\u017Aniej prowadz\u0105ca poka\u017Ce, jak ugotowa\u0107 znakomit\u0105 jesienn\u0105 zup\u0119 jarzynow\u0105, doprawion\u0105 ba\u0142ka\u0144skim ajvarem. Na deser b\u0119dzie ciasto na oleju rzepakowym z jab\u0142kami i kakao. Do przygotowania go Ewa u\u017Cy\u0142a bardzo prostego przepisu, kt\u00F3ra doskonale si\u0119 nada r\u00F3wnie\u017C dla os\u00F3b, dopiero zaczynaj\u0105cych swoj\u0105 przygod\u0119 z pieczeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"70290311":["Mieszkanie w bloku w G\u00F3rze Kalwarii zajmuje pani Magda, kt\u00F3ra wychowuje swojego wnuka Kordiana. Kobieta, mimo bardzo s\u0142abego zdrowia, wci\u0105\u017C pracuje zawodowo, pomagaj\u0105c osobom starszym. Pasj\u0105 zarazi\u0142a wnuka, Kordian jest wolontariuszem i stara si\u0119 wspiera\u0107 potrzebuj\u0105cych. Babcia i wnuk maj\u0105 wsp\u00F3lne marzenie - pragn\u0105, by z ich mieszkania znikn\u0105\u0142 wszechobecny grzyb, kt\u00F3ry rujnuje zdrowie i sprawia mas\u0119 k\u0142opot\u00F3w. Problemem jest te\u017C ciasna \u0142azienka z wann\u0105, z kt\u00F3rej pani Magdzie coraz trudniej korzysta\u0107. Do akcji wkracza ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka. Architekt Martyna Kupczyk projektuje zupe\u0142nie nowe wn\u0119trza, a Ela Romanowska postara si\u0119, by wszystkie marzenia rodziny zosta\u0142y spe\u0142nione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336567.jpg","",[]],"70290312":["Aleksandra i Piotr oraz ich dzieci mieszkaj\u0105 w przestronnym nowoczesnym domu. Kobieta jest prawniczk\u0105, a jaj m\u0105\u017C prowadzi firm\u0119 detektywistyczn\u0105. Dochody miesi\u0119czne ma\u0142\u017Conk\u00F3w si\u0119gaj\u0105 30000 z\u0142. Iwona samotnie wychowuje czworo dzieci. Obecnie kobieta przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Na dodatek ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem i d\u0142ugi w bankach. Rodzina mieszka w jednym pokoju z kuchni\u0105 i \u0142azienk\u0105. Po zap\u0142aceniu rachunk\u00F3w Iwonie zostaje do dyspozycji 600 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70290313":["Pierogi z kozim serem, suszonymi pomidorami i bazyli\u0105 przyrz\u0105dza\u0107 b\u0119d\u0105: Olga i Konrad z Warszawy - pouk\u0142adana analityczka i kochaj\u0105cy rywalizacj\u0119 marketingowiec, Justyna i Marek ze Z\u0142otowa - \u015Bwietnie uzupe\u0142niaj\u0105ce si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo ksi\u0119gowej i rolnika oraz Daria i \u0141ukasz Warszawy - tancerka i przedstawiciel handlowy, pracuj\u0105cy tak\u017Ce jako s\u0119dzia pi\u0142karski. Potrawa nie jest trudna, je\u015Bli gotuj\u0105cy trzyma si\u0119 przepisu i proporcji. Nie obejdzie si\u0119 jednak bez b\u0142\u0119d\u00F3w uczestnik\u00F3w. Ciasto \u0141ukasza przypomina\u0107 b\u0119dzie bardziej zapraw\u0119 murarsk\u0105, a Marka - g\u0142ad\u017A tynkarsk\u0105. Z kolei Olga i Konrad poka\u017C\u0105, jak do gotowania oraz kuchennego wa\u0142ka podej\u015B\u0107 z uczuciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334673.jpg","",[]],"70290314":["Queenstown","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["N"]],"70290315":["W czasie siew\u00F3w Andrzej potrzebuje ci\u0105gnika. Niestety, jego w\u0142asny jest w naprawie. Rolnik mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc Bogdana i Krzy\u015Bka. Panowie wraz z Gienkiem i Jastrz\u0119biem dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ich praca nie jest szanowana w spo\u0142ecze\u0144stwie. Rozmawiaj\u0105 te\u017C o \u017Cyciu w mie\u015Bcie i wyborze \u015Bcie\u017Cki \u017Cyciowej. Nast\u0119pnie rozpalaj\u0105 ognisko i przyrz\u0105dzaj\u0105 ziemniaki. W Laszkach Emilka, jej c\u00F3rka i babcia ogl\u0105daj\u0105 m\u0142ode kr\u00F3liki. Laura bardzo lubi zwierz\u0119ta. Rolniczka podj\u0119\u0142a decyzj\u0119 o likwidacji plantacji truskawek, poniewa\u017C ju\u017C nie op\u0142aca si\u0119 ich uprawia\u0107. Karol i Emilka ucz\u0105 si\u0119 obs\u0142ugi nowej maszyny. W Bronowie Agnieszka, Jarek i Jerzy przygotowuj\u0105 ogiera na wystaw\u0119 koni. Maciek przyje\u017Cd\u017Ca, by pom\u00F3c im zamontowa\u0107 okno nad wrotami w stajni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",["N"]],"70290316":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70290317":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70290318":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70290319":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70290320":["Marcin cierpi po \u015Bmierci taty. Ma nadziej\u0119, \u017Ce nowa znajoma, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 przez internet, pomo\u017Ce mu zapomnie\u0107 o smutku. Ula pr\u00F3buje skierowa\u0107 zbieractwo \u0141ukasza we w\u0142a\u015Bciwym kierunku. Zamierzaj\u0105 wykorzysta\u0107 zgromadzone przedmioty, by produkowa\u0107 lalki. Rafa\u0142 uwielbia biega\u0107. W trakcie joggingu mo\u017Ce tak\u017Ce zawiera\u0107 nowe znajomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"70290321":["Marian ma 60 lat, jednak w duszy nadal jest m\u0142odym cz\u0142owiekiem. Szuka partnerki m\u0142odszej od siebie, bo jego r\u00F3wie\u015Bnice maj\u0105 zupe\u0142nie inne priorytety. Wra\u017Cliwy i sympatyczny Pawe\u0142 nie ma szcz\u0119\u015Bcia do kobiet. Rodzice u\u015Bwiadamiaj\u0105 mu, \u017Ce wszystko jeszcze przed nim. Piotrek interesuje si\u0119 sportami ekstremalnymi. Relaksuje si\u0119 podczas spacer\u00F3w po lesie, ch\u0119tnie tak\u017Ce w\u0119dkuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"70290322":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"70290323":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"70290324":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"70290325":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70290326":["Re\u017C.: Guy Ritchie.
Aladyn to m\u0142ody zawadiaka mieszkaj\u0105cy w Agrabah. Pewnego dnia spotyka na targowisku przepi\u0119kn\u0105 dziewczyn\u0119 i zakochuje si\u0119 w niej od pierwszego wejrzenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce to ksi\u0119\u017Cniczka D\u017Casmina, c\u00F3rka Su\u0142tana, kt\u00F3ra jedynie przebra\u0142a si\u0119 za prost\u0105 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105. Ku niezadowoleniu swojego ojca pragnie pozna\u0107 inne \u017Cycie ni\u017C to, kt\u00F3re wiedzie w luksusowym pa\u0142acu. Dziewczyna wbrew swojej woli ma wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za ksi\u0119cia Andersa, nast\u0119pc\u0119 tronu Skanlandu, kt\u00F3remu obiecano jej r\u0119k\u0119. Robi jednak wszystko, by unikn\u0105\u0107 niechcianego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Tymczasem Aladyn zostaje uwik\u0142any w intryg\u0119 z\u0142owrogiego wezyra D\u017Cafara, kt\u00F3ry sam pragnie po\u015Blubi\u0107 D\u017Casmin\u0119 i przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119 w Agrabahu. Na polecenie bogacza ch\u0142opak zdobywa magiczn\u0105 lamp\u0119 oliwn\u0105. W \u015Brodku naczynia uwi\u0119ziony jest d\u017Cin - niezwykle pot\u0119\u017Cna istota, kt\u00F3ra musi spe\u0142ni\u0107 trzy \u017Cyczenia posiadacza lampy. Marzy jednak o wolno\u015Bci. Aladyn wbrew rozkazom przypadkowo uwalnia d\u017Cina i to jemu duch lampy ma s\u0142u\u017Cy\u0107. Zamierza on wykorzysta\u0107 jego nadprzyrodzone moce, by zdoby\u0107 wzgl\u0119dy ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028585.jpg","",[]],"70290327":["Re\u017C.: Paul Weiland.
Tom wiedzie beztroskie \u017Cycie. Jest zamo\u017Cny, odni\u00F3s\u0142 sukces zawodowy i ma powodzenie u p\u0142ci przeciwnej. Nie my\u015Bli jednak o stabilizacji i interesuj\u0105 go wy\u0142\u0105cznie przelotne znajomo\u015Bci. Jedyn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3ra jest przy nim bez wzgl\u0119du na okoliczno\u015Bci, jest jego przyjaci\u00F3\u0142ka, malarka Hannah. Tom wie, \u017Ce zawsze mo\u017Ce na niej polega\u0107. Uk\u0142ad jest idealny do chwili, kiedy wyje\u017Cd\u017Ca ona do Szkocji w sze\u015Bciotygodniow\u0105 podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105, a m\u0119\u017Cczyzna nagle u\u015Bwiadamia sobie, jak puste jest bez niej jego \u017Cycie. Wtedy podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce gdy dziewczyna wr\u00F3ci, poprosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Niestety, musi zmieni\u0107 plany, gdy\u017C okazuje si\u0119, \u017Ce Hannah w czasie swojej nieobecno\u015Bci zar\u0119czy\u0142a si\u0119 z bogatym Szkotem, a po \u015Blubie zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 za granic\u0119. Tom z ci\u0119\u017Ckim serce zgadza si\u0119 zosta\u0107 jej dru\u017Cb\u0105. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 odwie\u015B\u0107 ukochan\u0105 od zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bcia. W przeciwnym razie straci mi\u0142o\u015B\u0107 swojego \u017Cycia. Dotychczasowy playboy musi szybko obmy\u015Bli\u0107 taktyk\u0119 zatrzymania przy sobie artystki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307992.jpg","",["N"]],"70290328":["Re\u017C.: Dolph Lundgren.
Motocyklista Ryder (Dolph Lundgren) przyje\u017Cd\u017Ca do ma\u0142ego miasteczka w Teksasie na pogrzeb swojego przyjaciela J.J'a. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie umar\u0142 on \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105, lecz zosta\u0142 on brutalnie zamordowany przez ludzi Johna Reno (Matthew Tompkins) miejscowego biznesmena, kt\u00F3ry chce wybudowa\u0107 kasyno w miejscu starego rezerwatu Indian. Gangsterami, kt\u00F3rzy dopu\u015Bcili si\u0119 morderstwa, dowodzi okrutny Jarfe (John Enos III). Ryder postanawia wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 winnym \u015Bmierci przyjaciela i przywr\u00F3ci\u0107 porz\u0105dek w rz\u0105dzonych przez przest\u0119pc\u00F3w mie\u015Bcie. Uzbrojony w motocykl, pistolet i Bibli\u0119, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 nie rozstaje, rozpoczyna krwaw\u0105 wendet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1845278.jpg","",["N"]],"70290329":["Wszystko dla Ciebie
Halina ogl\u0105da w telewizji program o m\u0119\u017Cczyznach, kt\u00F3rzy dokonuj\u0105 niezwyk\u0142ych czyn\u00F3w, by okaza\u0107 swoim kobietom mi\u0142o\u015B\u0107. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce od lat Ferdek nie pokaza\u0142 jej, \u017Ce j\u0105 kocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"70290330":["Zaczadzony umys\u0142
Ferdek wypala bardzo du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 papieros\u00F3w. Traci przytomno\u015B\u0107. Lekarz stwierdza u niego zaczadzenie umys\u0142u. Pociesza, \u017Ce jest to powszechna choroba w naszym kraju. Cierpi\u0105 na ni\u0105 nawet ludzie z kr\u0119gu polityki i udaje im si\u0119 z tym \u017Cy\u0107. Zaczadzony Ferdek pr\u00F3buje wykorzysta\u0107 sw\u00F3j stan do \u017Cyciowych cel\u00F3w. Opracowuje w\u0142asn\u0105 koncepcj\u0119 produkcji biopaliw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"70290331":["Z\u0142ote kierpce
Kiepskich odwiedza rodzina Haliny. Przyjechali na festiwal piosenki ludowej, w kt\u00F3rym zamierzaj\u0105 wyst\u0105pi\u0107. Niestety, podczas pr\u00F3by stryjek ulega drobnemu wypadkowi. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 sytuacj\u0119, postanawia zaj\u0105\u0107 jego miejsce w zespole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70290746":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"70290747":["Deszczowa pogoda sprawia, \u017Ce obozowicze bardzo si\u0119 nudz\u0105. Dzieci postanawiaj\u0105 pobawi\u0107 si\u0119 w berka pod dachem.","","",["N"]],"70290748":["Niespodziewanie cotygodniowa dostawa jedzenia znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Uczestnicy obozu musz\u0105 uda\u0107 si\u0119 na polowanie. Tymczasem grupa nocnych obozowicz\u00F3w podejmuje straszn\u0105 zabaw\u0119 ze SpongeBobem i Patrykiem.","","",["N"]],"70290749":["Wbrew sugestiom rodzic\u00F3w Hirek ogl\u0105da horror i w nocy nie mo\u017Ce spa\u0107. W rodzinie Harmidomskich zaczyna sia\u0107 spustoszenie wirus i Hirek zaczyna przypuszcza\u0107, \u017Ce jego siostry w rzeczywisto\u015Bci s\u0105 zombie.","","",["N"]],"70290750":["Hirek zatrudnia korepetytora, w kt\u00F3rym zakochuj\u0105 si\u0119 wszystkie jego siostry. Dzieciaki narzekaj\u0105 na sw\u00F3j dom, ale gdy zagra\u017Ca mu tornado, zmieniaj\u0105 zdanie na jego temat.","","",["N"]],"70290751":["Kiedy Hirek chce obejrze\u0107 fina\u0142owy odcinek swojego ulubionego programu, musi pokona\u0107 siostry w wy\u015Bcigu do kanapy. Hirek nagrywa z\u0142o\u015Bliw\u0105 wiadomo\u015B\u0107 na sekretark\u0119 Hani i u\u015Bwiadamiasobie, \u017Ce musi j\u0105 skasowa\u0107 zanim siostra j\u0105 ods\u0142ucha.","","",["N"]],"70290752":["Hirek ma do\u015B\u0107 tego, \u017Ce siostry do wszystkiego si\u0119 wtr\u0105caj\u0105. Wszystko si\u0119 zmienia, kiedy kto\u015B w szkole zaczyna go prze\u015Bladowa\u0107. Hirek w tajemnicy nagrywa wstydliwe momenty z \u017Cycia si\u00F3str, licz\u0105c na wygran\u0105 w szkolnym konkursie filmowym.","","",["N"]],"70290753":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"70290754":["Albania","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"70290755":["Bankomat
Halina, wyp\u0142acaj\u0105c pieni\u0105dze z bankomatu, przez roztargnienie zapomina je zabra\u0107. Jest za\u0142amana tym, co jej si\u0119 przytrafi\u0142o i nabiera przekonania, \u017Ce got\u00F3wka trafi\u0142a w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Ferdek przeprowadza w tej sprawie prywatne \u015Bledztwo. Ustala, \u017Ce tak nieuczciwego czynu m\u00F3g\u0142 dopu\u015Bci\u0107 si\u0119 ich s\u0105siad, Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290756":["Pacynka
W sklepie u Stasia dochodzi do awantury, kt\u00F3rej jednym z uczestnik\u00F3w jest Ferdek. Kiepski zostaje sfilmowany telefonem kom\u00F3rkowym, a nagranie trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych. Wideo osi\u0105ga niebywa\u0142\u0105 ogl\u0105dalno\u015B\u0107, czyni\u0105c Ferdynanda gwiazd\u0105 internetu. Prezes Koz\u0142owski wpada na pomys\u0142, by wykorzysta\u0107 znajomego w swoich rozgrywkach politycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290757":["Ciuciubabka
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna ust\u0119puje Halinie miejsca w tramwaju. Kiepska jest tym zdruzgotana. Zaczyna obsesyjnie poszukiwa\u0107 u siebie widocznych oznak staro\u015Bci. Z pomoc\u0105 przychodzi jej Pa\u017Adziochowa, kt\u00F3ra namawia s\u0105siadk\u0119 na skorzystanie z kilku cudownych zabieg\u00F3w medycyny estetycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290758":["Grzmot
Arnold Boczek zupe\u0142nie niespodziewanie odkrywa w sobie nowy talent. M\u0119\u017Cczyzna objawia si\u0119 znajomym jako niezwykle uzdolniony gracz w golfa. Prezes Koz\u0142owski dostrzega w tym sw\u00F3j interes. Zamierza wykorzysta\u0107 nie\u015Bwiadomego sytuacji rze\u017Anika jako przepustk\u0119 do elitarnego grona golfiarzy. Dzi\u0119ki niemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 nawi\u0105zywa\u0107 nowe, korzystne finansowo kontakty towarzyskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290759":["Zmiana
W\u015Br\u00F3d lokator\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 we Wroc\u0142awiu rozchodzi si\u0119 plotka, jakoby w najbli\u017Cszej przysz\u0142o\u015Bci mia\u0142o doj\u015B\u0107 w Polsce do zasadniczych zmian. Gruntownym przeobra\u017Ceniom ma ulec wszystko, ale tak naprawd\u0119 nie wiadomo co. Poruszeni zas\u0142yszanymi rewelacjami s\u0105siedzi maj\u0105 r\u00F3\u017Cne hipotezy na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290760":["Kto pierwszen, ten lepszen
Pewnego dnia Halina znajduje na \u015Bmietniku wystawion\u0105 tam kanap\u0119 typu naro\u017Cnik. Poniewa\u017C posiadanie takiego mebla by\u0142o jej marzeniem, Kiepska jest zachwycona. Zaczyna przeszukiwa\u0107 kontener w nadziei wydobycia kolejnych potrzebnych jej przedmiot\u00F3w codziennego u\u017Cytku. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce nie tylko ona ma chrapk\u0119 na te \"skarby\". \u015Amietnik jest czujnie obserwowany przez innych mieszka\u0144c\u00F3w osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290761":["Bo\u017Ce skrawki
Prezes Koz\u0142owski uzmys\u0142awia Ferdkowi, \u017Ce dosz\u0142o ju\u017C do przekroczenia wszelkich norm w zanieczyszczeniu \u015Brodowiska naturalnego. Kiepski zaczyna czu\u0107 si\u0119 odpowiedzialny za los planety. Postanawia u\u015Bwiadomi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwu zagro\u017Cenie. Podejmuje szereg dzia\u0142a\u0144 maj\u0105cych na celu ustalenie stopnia degradacji otoczenia i poznania przyczyn powstawania szkodliwych dla zdrowia czynnik\u00F3w. W akcj\u0119 zostaje zaanga\u017Cowana nawet s\u0142ynna Gesslerowa (El\u017Cbieta Romanowska).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002536.jpg","",["N"]],"70290762":["Re\u017C.: Jill Culton, Anthony Stacchi, Roger Allers.
Bogu\u015B, udomowiony nied\u017Awied\u017A grizzly, prowadzi sielskie \u017Cycie w domu swojej opiekunki Beth i jest lubian\u0105 przez wszystkich gwiazd\u0105 pokaz\u00F3w przyrodniczych. Sytuacja si\u0119 zmienia, gdy poznaje jednorogiego jelenia Elliota, kt\u00F3ry prosi go o uwolnienie z niewoli. Bogu\u015B pomaga zwierzakowi i udaje si\u0119 z nim na nocn\u0105 eskapad\u0119, kt\u00F3ra ko\u0144czy si\u0119 oddaniem misia do lasu. Tymczasem rozpoczyna si\u0119 sezon polowa\u0144. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A musi szybko nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cycia w dziczy, aby przetrwa\u0107 ataki my\u015Bliwych. Razem z Elliotem \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y i namawiaj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w lasu, by przeciwstawili si\u0119 uzbrojonym przybyszom. Doskona\u0142a rozrywka dla ca\u0142ej rodziny. Film jest dzie\u0142em tr\u00F3jki artyst\u00F3w: Rogera Allersa (\"Kr\u00F3l lew\"), Jill Culton (\"Toy Story\") i Anthony'ego Stacchiego (\"Jakubek i brzoskwinia olbrzymka\"). Otrzyma\u0142 6 nominacji do presti\u017Cowej nagrody Annie, przyznawanej najlepszym filmom animowanym. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Dariusz Toczek, Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 i Joanna W\u0119grzynowska-Cybi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028812.jpg","",["N"]],"70290763":["Re\u017C.: Rodney Rothman, Bob Persichetti, Peter Ramsey.
Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, zostaje ugryziony przez radioaktywnego paj\u0105ka i nabywa niezwyk\u0142e umiej\u0119tno\u015Bci. Na opuszczonej stacji metra znajduje akcelerator cz\u0105stek, za pomoc\u0105 kt\u00F3rego z\u0142y Kingpin chce uzyska\u0107 dost\u0119p do r\u00F3wnoleg\u0142ych wszech\u015Bwiat\u00F3w. Na miejscu pojawia si\u0119 Spider-Man, kt\u00F3ry nawi\u0105zuje walk\u0119 z Zielonym Goblinem i Prowlerem. W boju z Kingpinem pomog\u0105 Milesowi Peter Parker, Gwen Stacy i superbohaterowie z innych \u015Bwiat\u00F3w. Oscar w kategorii najlepszy pe\u0142nometra\u017Cowy film animowany w 2018 roku. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli m.in. Przemys\u0142aw Stippa, Magdalena Herman-Urba\u0144ska i Jakub Wieczorek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2208947.jpg","",["N"]],"70290764":["Marian ma syna
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch dzieli si\u0119 z Ferdkiem szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma syna, o kt\u00F3rego istnieniu do tej pory nie wiedzia\u0142. Twierdzi, \u017Ce Janusz (S\u0142awomir Szcz\u0119\u015Bniak) jest owocem jego dawnego, przelotnego romansu z pewn\u0105 pi\u0119kn\u0105 Romk\u0105 (Edyta Herbu\u015B). \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny jest pe\u0142na najgorszych obaw. Szczeg\u00F3lnie martwi j\u0105 kwestia testamentu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"70290765":["Re\u017C.: Tom Tykwer.
Do\u015Bwiadczony agent Interpolu, Louis Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman (Naomi Watts), prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie International Bank of Business and Credit (IBBC). W\u0142adze tej pot\u0119\u017Cnej instytucji finansowej mog\u0105 by\u0107 zamieszane w handel broni\u0105, pranie brudnych pieni\u0119dzy, destabilizowanie rz\u0105d\u00F3w oraz finansowanie terroryst\u00F3w. Gdy w Berlinie ginie wsp\u00F3\u0142pracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian Burfield), agent jest pewny, \u017Ce stoi za tym IBBC. Wkr\u00F3tce \u017Cona zmar\u0142ego w r\u00F3wnie zagadkowych okoliczno\u015Bciach szefa banku sugeruje \u015Bledczym, by skontaktowali si\u0119 z Umberto Calvinim (Luca Barbareschi), prezesem firmy produkuj\u0105cej bro\u0144 i kandydatem na premiera W\u0142och. Tu\u017C po rozmowie z Salingerem i Whitman m\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony przez snajpera. Louis i Eleanor dostaj\u0105 rozkaz opuszczenia Europy. W Nowym Jorku spotykaj\u0105 si\u0119 z dwoma policjantami, Iggym Ornelasem (Felix Solis) i Berniem Wardem (Jack McGee), kt\u00F3rzy dysponuj\u0105 zdj\u0119ciem zab\u00F3jcy Calviniego. Razem rozpoczynaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na niego. Tymczasem w\u0142adze IBBC wydaj\u0105 na Salingera wyrok \u015Bmierci i zlecaj\u0105 wynaj\u0119temu zab\u00F3jcy zlikwidowanie go. Przygotowuj\u0105 si\u0119 te\u017C do transakcji zakupu systemu naprowadzania rakiet od firmy braci Calvinich, kt\u00F3rzy przej\u0119li w\u0142adz\u0119 po ojcu. Louisowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Aresztowany przez Ornelasa Wilhelm Wexler (Armin Mueller-Stahl), by\u0142y agent Stasi i cz\u0142onek zarz\u0105du IBBC, zdradza mu, \u017Ce je\u015Bli chce wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 nieuczciwym bankierom, musi dzia\u0142a\u0107 poza prawem. Przy okazji oferuje swoj\u0105 pomoc \u015Bledczemu. Niebawem sytuacja si\u0119 komplikuje. Do gry wchodz\u0105 bowiem wyj\u0105tkowo wp\u0142ywowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101307.jpg","",["N"]],"70290766":["Re\u017C.: Clark Johnson.
Dwaj oficerowie elitarnej grupy operacyjnej S.W.A.T, Jim Street (Colin Farrell) i jego partner Brian Gamble (Jeremy Renner) podczas jednej z akcji podejmuj\u0105 kontrowersyjn\u0105 decyzj\u0119. Zostaj\u0105 zawieszeni w obowi\u0105zkach. Gamble postanawia odej\u015B\u0107 ze s\u0142u\u017Cby. Street zgadza si\u0119 na degradacj\u0119 w nadziei, \u017Ce kiedy\u015B b\u0119dzie mia\u0142 szans\u0119 odkupi\u0107 swoj\u0105 win\u0119. Zostaje magazynierem. Wkr\u00F3tce Dan \"Hondo\" Harrelson (Samuel L. Jackson) werbuje go do nowej jednostki specjalnej S.W.A.T. W jej sk\u0142ad wchodz\u0105 tak\u017Ce David \"Deke\" Kay (LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Boxer (Brian Van Holt) i T.J. McCabe (Josh Charles). Po przej\u015Bciu morderczego treningu otrzymuj\u0105 pierwsze zadanie - maj\u0105 eskortowa\u0107 do wi\u0119zienia narkotykowego barona Aleksa Montela (Olivier Martinez). Tymczasem gangster og\u0142asza, \u017Ce oferuje 100 milion\u00F3w dolar\u00F3w nagrody ka\u017Cdemu, kto pomo\u017Ce mu w ucieczce. Tropem transportuj\u0105cego mafiosa oddzia\u0142u Harrelsona rusza uzbrojona banda najemnik\u00F3w. W\u015Br\u00F3d nich znajduje si\u0119 Gamble, doskonale znaj\u0105cy metody dzia\u0142ania cz\u0142onk\u00F3w S.W.A.T. Kandydatami do wyre\u017Cyserowanie filmu byli m.in. Tony Scott (\"Top Gun\") John Woo (\"Bez twarzy\") i Michael Mann (\"Gor\u0105czka\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835787.jpg","",["N"]],"70290767":["Re\u017C.: Boles\u0142aw Pawica.
Wojew\u00F3dztwo \u015Bl\u0105skie by\u0142o czarnym punktem na mapie Polski, je\u015Bli chodzi o liczb\u0119 zachorowa\u0144 na koronawirusa. Wielu z zaka\u017Conych to g\u00F3rnicy, pracuj\u0105cy w kopalniach w\u0119gla kamiennego. Tw\u00F3rcy koncertu, a tak\u017Ce bior\u0105cy w nim udzia\u0142 arty\u015Bci, poka\u017C\u0105, \u017Ce nadal stanowimy jedno\u015B\u0107 i jako nar\u00F3d mocno wpieramy poszkodowanych. Koncert b\u0119dzie emitowany ze studia Telewizji Polsat w Warszawie. Wezm\u0105 w nim udzia\u0142 m.in.: zesp\u00F3\u0142 Feel, Pawe\u0142 Domaga\u0142a, Grzegorz Markowski, Lady Pank, Maryla Rodowicz, Ira, Mrozu, Cleo, Kamil Bednarek oraz wielu innych znanych polskich artyst\u00F3w. Wydarzenie poprowadz\u0105 Krzysztof Ibisz i Robert Kor\u00F3lczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2342030.jpg","",["N"]],"70290768":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"70290769":["Pani Sylwia mieszka wraz z c\u00F3reczk\u0105 i te\u015Bciow\u0105. M\u0105\u017C kobiety niedawno przegra\u0142 walk\u0119 z rakiem. Dom, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, powoli zmienia si\u0119 w ruder\u0119. Dziurawy dach przecieka, a przesi\u0105kni\u0119te wod\u0105 sufity i \u015Bciany pokrywaj\u0105 si\u0119 czarnymi plamami. Nieszczelna pod\u0142oga utrudnia funkcjonowanie wiekowej pani Hani, kt\u00F3ra porusza si\u0119 o kulach. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remont du\u017Cego i mocno zawilgoconego domu okazuje si\u0119 du\u017Cym wyzwaniem dla ekipy Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"70290770":["Przewrotne szcz\u0119\u015Bcie
Iwona pracuje w zak\u0142adzie zieleni miejskiej. Pewnego dnia znajduje torb\u0119 z pieni\u0119dzmi. Wraz z kole\u017Cank\u0105 Natali\u0105 przyw\u0142aszcza sobie got\u00F3wk\u0119. Kobiety postanawiaj\u0105 zacz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie. Wkr\u00F3tce potem do Iwony dzwoni tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Twierdzi, \u017Ce uprowadzi\u0142 Natali\u0119, kt\u00F3r\u0105 uwolni, gdy odzyska swoje pieni\u0105dze. Iwona przychodzi na um\u00F3wione miejsce. W panice dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"70290771":["Krzy\u017Cacy
Ferdynand jest zaniepokojony, poniewa\u017C trzy noce z rz\u0119du \u015Bni\u0105 mu si\u0119 Krzy\u017Cacy. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce podobne sny maj\u0105 pozostali mieszka\u0144cy osiedla. Prezes Koz\u0142owski dochodzi do wniosku, \u017Ce nocne wizje s\u0105 ostrze\u017Ceniem dla polskiego narodu przed kolejn\u0105 niemieck\u0105 inwazj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"70290332":["Pani Barbara i jej c\u00F3rka Amelia mieszkaj\u0105 w Mogielnicy. Kobieta jest piel\u0119gniark\u0105 z powo\u0142ania, uwielbia pomaga\u0107 ludziom, teraz jednak sama potrzebuje wsparcia. Zdiagnozowano u niej bowiem stwardnienie rozsiane. Kobieta chcia\u0142aby jak najd\u0142u\u017Cej zachowa\u0107 sprawno\u015B\u0107 i umo\u017Cliwi\u0107 nastoletniej c\u00F3rce dobry start w doros\u0142e \u017Cycie. Ich dom nie jest jednak bezpiecznym miejscem. Dziurawy dach przecieka, woda leje si\u0119 na instalacj\u0119 elektryczn\u0105, a okna i pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki ani toalety. Z pomoc\u0105 kobietom spieszy ekipa Katarzyny Dowbor.","","",["JM"]],"70290333":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"70290334":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"70290335":["Okazuje si\u0119, \u017Ce podczas w\u0142amania w sklepie zagin\u0119\u0142a jedna paczka. Ksi\u0105dz Marek i gospodyni odnajduj\u0105 adresata przesy\u0142ki. Bior\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w krzy\u017Cowy ogie\u0144 pyta\u0144 i podejrzany przyznaje si\u0119 do przest\u0119pstwa. Organista jest wdzi\u0119czny za wyci\u0105gni\u0119cie go z aresztu. Kordian prezentuje w barze swoje pomys\u0142y na roasty. Jednak nie podobaj\u0105 si\u0119 one Bia\u0142achowi i R\u00F3\u017Cy. Kobieta znajduje tymczasowe rozwi\u0105zanie ich problem\u00F3w. Wykorzystuje niech\u0119\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w do Kordasa, by w lokalu ponownie zjawili si\u0119 klienci. Bogna i Zenek potajemnie oddaj\u0105 na plebani\u0119 wspomnienia siostry Julity. K\u0142ad\u0119 jednak zapiski w tak niefortunnym miejscu, \u017Ce Lucjan zn\u00F3w ma problemy.","","",["N"]],"70290336":["Na plebani\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca Janusz Wojtala. Okazuje si\u0119, \u017Ce ksi\u0105dz Marek zamierza sprzeda\u0107 mu samoch\u00F3d. Gospodyni anga\u017Cuje si\u0119 w negocjacje. Po jakim\u015B czasie Wojtala wraca z niepokoj\u0105cym znaleziskiem z auta. \u017Bbikowski ponownie zleca testy DNA, by mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce Kuba nie jest jego synem. Sier\u017Cant pragnie przed\u0142u\u017Cy\u0107 sw\u00F3j r\u00F3d i rozpoczyna poszukiwania partnerki. Prosi organist\u0119 o pomoc w za\u0142o\u017Ceniu profilu na portalu randkowym. Przypadkiem na pierwsze spotkanie umawia si\u0119 ze znajom\u0105 kobiet\u0105. Pomi\u0119dzy Magd\u0105 a Bartoszem nie dzieje si\u0119 najlepiej. Kuba zwierza si\u0119 komendant ze swoich podejrze\u0144 wobec weterynarza. Pocz\u0105tkowo prze\u0142o\u017Cona nie chce mu wierzy\u0107, ale decyduje si\u0119 sprawdzi\u0107 wraz z nim dom, w kt\u00F3rym posterunkowy znalaz\u0142 Bartosza podczas wichury.","","",["N"]],"70290337":["Izabela Janachowska pr\u00F3buje spe\u0142ni\u0107 wszystkie marzenia Aleksandry i Marcina. Ola dozna\u0142a w \u017Cyciu wielu ci\u0119\u017Ckich do\u015Bwiadcze\u0144, jednak zachowa\u0142a pogod\u0119 ducha. To w\u0142a\u015Bnie ciep\u0142o i troskliwo\u015B\u0107 kobiety uj\u0119\u0142y jej partnera. Narzeczeni poznali si\u0119 kilka miesi\u0119cy temu. Chocia\u017C ich relacja jest na wczesnym etapie, to zakochani pragn\u0105 wzi\u0105\u0107 \u015Blub jak najszybciej.","","",["N"]],"70290338":["Podzia\u0142y plemienne
Halinka przynosi z pracy maszyn\u0119 do badania gen\u00F3w na kilkadziesi\u0105t pokole\u0144 wstecz. Rodzina i s\u0105siedzi Kiepskich dowiaduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105cych fakt\u00F3w na temat swojego pochodzenia. Powstaj\u0105 podzia\u0142y plemienne. Ferdek b\u0119d\u0105c bezplemienny odmawia udzia\u0142u w badaniu, przez co ulega indoktrynacji z obu stron.","","",["N"]],"70290339":["Bia\u0142e szale\u0144stwo
Doktor Wstrz\u0105s prosi \u0141ubicza o przys\u0142ug\u0119. Jego partnerka z kursu ta\u0144ca (Anna G\u0142ogowska) przyje\u017Cd\u017Ca do miasta i nie chce wydawa\u0107 pieni\u0119dzy na hotel. Ordynator godzi si\u0119 przyj\u0105\u0107 j\u0105 na oddzia\u0142. W zamian \u017C\u0105da pucharu z najbli\u017Cszego turnieju ta\u0144ca. Jednak partnerka Wstrz\u0105sa skr\u0119ca nog\u0119 na szpitalnych schodach. Teraz to doktor \u017C\u0105da odszkodowania od ordynatora.","","",[]],"70290340":["Brzemi\u0119
Leszek i Zosia wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 14-letni\u0105 Ad\u0119. Kolega m\u0119\u017Cczyzny, Emil, sugeruje, \u017Ce c\u00F3rka nie jest w og\u00F3le podobna do ojca. W ko\u0144cu Leszek robi testy DNA i odkrywa, \u017Ce nie jest biologicznym rodzicem Ady. Robi \u017Conie awantur\u0119, po kt\u00F3rej kobieta wybiega z domu. Poniewa\u017C d\u0142ugo nie wraca, Leszek dzwoni pod numer 112. Policja znajduje Zosi\u0119 nast\u0119pnego dnia. Kobieta wraca i b\u0142aga o drug\u0105 szans\u0119.","","",["N"]],"70290341":["Dziecko w aucie
Paulina Nowaczyk pracuje jako baristka w kawiarni nale\u017C\u0105cej do Konrada. Atrakcyjny szef od razu wpada kobiecie w oko. Kiedy podczas k\u0142\u00F3tni z klientk\u0105 Konrad staje po stronie pracownicy, ta wyznaje mu swoje uczucia. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma ju\u017C narzeczon\u0105 i nie mo\u017Ce odwzajemni\u0107 zainteresowania Pauliny. Upokorzona kobieta chce z\u0142o\u017Cy\u0107 wypowiedzenie. Nast\u0119pnego dnia w drodze do pracy zauwa\u017Ca dziecko zamkni\u0119te w rozgrzanym samochodzie. Ch\u0142opiec nie reaguje na pukanie w szyb\u0119, wi\u0119c Paulina dzwoni pod numer 112. Poniewa\u017C opiekunowie nadal si\u0119 nie pojawiaj\u0105, kobieta postanawia rozbi\u0107 szyb\u0119 i wyci\u0105gn\u0105\u0107 dziecko z auta.","","",["N"]],"70290342":["Fotograf
W biurze detektyw\u00F3w pojawia si\u0119 Ryszard Wojnicki, kt\u00F3ry niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Marcelin\u0119. Zwi\u0105za\u0142a si\u0119 ona z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3rego Ryszard nie akceptuje. Podejrzewa nawet, \u017Ce dziewczyna jest ofiar\u0105 przemocy. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce podejrzenia klienta to tylko wierzcho\u0142ek g\u00F3ry lodowej.","","",["N"]],"70290343":["Szcz\u0119\u015Bliwy ojciec
Kacper, przyjaciel Tomka, prosi detektywa o pomoc. Jego partnerka Karolina jest w ci\u0105\u017Cy, ale do ko\u0144ca nie wiadomo, czy si\u0119 z tego cieszy. Kiedy Kacper wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119, Tomek i Magda dyskretnie obserwuj\u0105 kobiet\u0119. To, co odkrywaj\u0105, zaskakuje wszystkich.","","",["N"]],"70290344":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"70290345":["Snajper kupi\u0142 ju\u017C pier\u015Bcionek. Przed nim jednak o wiele trudniejsze wyzwanie - o\u015Bwiadczyny. W \u017Cy\u0142ach Paw\u0142a p\u0142ynie odrobina kuba\u0144skiej krwi. Mo\u017Ce w\u0142a\u015Bnie dzi\u0119ki temu dziedzictwu podchodzi do \u017Cycia na luzie. Teraz chce nada\u0107 swojemu mieszkaniu odrobin\u0119 fantazyjnych barw.","","",["N"]],"70290346":["Niebezpieczny wypadek zbli\u017Cy\u0142 do siebie Roberta i Zuzi\u0119. M\u0119\u017Cczyzna wspiera\u0142 \u017Con\u0119 w trakcie trwania rehabilitacji. Snajper pokona\u0142 l\u0119k i postanowi\u0142 o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Patrycji. Wr\u0119czy\u0142 dziewczynie pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy.","","",["N"]],"70290347":["Rafa\u0142 pracuje w barze przy pla\u017Cy. Uwa\u017Ca, \u017Ce to doskona\u0142e miejsce, by poznawa\u0107 kolejne dziewczyny. Zawsze stara si\u0119 by\u0107 pomocny, licz\u0105c na to, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B znajomo\u015B\u0107 przerodzi si\u0119 w co\u015B wi\u0119cej.","","",["N"]],"70290348":["Strzelnica Renaty Mauer
Program dla tych, kt\u00F3rzy interesuj\u0105 si\u0119 strzelectwem. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cne konkurencje tego sportu, dowiedz\u0105 si\u0119, jak zacz\u0105\u0107 trening oraz poznaj\u0105 r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy poszczeg\u00F3lnymi broniami, m.in. strzelb\u0105 g\u0142adkolufow\u0105 i karabinem kulowym.","","",[]],"70290349":["Strzelnica Navala
Osoby ze \u015Bwiata sportu i telewizji sprawdz\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci w strzelaniu z pistoletu, karabinka, a tak\u017Ce z broni precyzyjnej. Uczestnicy programu mog\u0105 liczy\u0107 na cenne rady by\u0142ych komandos\u00F3w JW GROM - Paw\u0142a \"Navala\" Mate\u0144czuka i Micha\u0142a Pycia. Zadania na strzelnicy poprzedzi rozmowa z go\u015Bciem m.in. o dziedzinie, kt\u00F3r\u0105 si\u0119 zajmuje.","","",["N"]],"70290350":["Extazy","","",[]],"70290351":["Bobi","","",[]],"70290352":["Jorrgus","","",[]],"70290353":["Marcin Siegie\u0144czuk","","",[]],"70290354":["\u015Al\u0105sk: Go\u015Bcinnie Teresa Werner","","",[]],"70290355":["Profesor
Studentka zostaje potr\u0105cona przez pijanego kierowc\u0119. Sprawca ucieka z miejsca wypadku. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna zosta\u0142a tak\u017Ce brutalnie zgwa\u0142cona. Natalia i Kuba natrafiaj\u0105 na dowody, kt\u00F3re doprowadzaj\u0105 ich do wyk\u0142adowcy ofiary. Tymczasem Natalia umawia si\u0119 na randk\u0119 ze swoim dawnym ukochanym - Wojtkiem \u017Barskim. Kuba podejrzewa m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o nieczyste intencje, co powoduje napi\u0119cie mi\u0119dzy par\u0105 policjant\u00F3w. Stefan chce, by Aneta zdradzi\u0142a mu, kto jest ojcem R\u00F3\u017Cy.","","",["N"]],"70290356":["Bezdomna
Znika 43-letnia Alina, bezdomna, od kt\u00F3rej Antek kupi\u0142 kiedy\u015B szaliki. Kobieta mieszka\u0142a na dzia\u0142kach w jednym z domk\u00F3w. Jej bliski znajomy, Bogus\u0142aw, tak\u017Ce bezdomny, twierdzi, \u017Ce za jej zagini\u0119ciem stoi para degenerat\u00F3w - kobieta i m\u0119\u017Cczyzna - kt\u00F3rzy zbieraj\u0105 haracze od mieszka\u0144c\u00F3w dzia\u0142ek. Podejrzany jest tak\u017Ce nieznajomy, kt\u00F3ry grozi\u0142 Alinie na bazarze, gdzie sprzedawa\u0142a rysunki, akwarelki i wyroby rzemie\u015Blnicze. Niespodziewanie, podczas poszukiwa\u0144 pojawia si\u0119 podejrzenie, i\u017C zaginiona to ukochana Irka, kt\u00F3ra zagin\u0119\u0142a ponad 25 lat temu.","","",["N"]],"70290357":["Stanis\u0142aw Bia\u0142obrzewski wysy\u0142a syna z \u017Con\u0105 i dzie\u0107mi do Warszawy i oczekuje przyjazdu pary z miasta, Magdy Bilich i Jakuba Gawora. Pod jego okiem naucz\u0105 si\u0119 oni wykonywa\u0107 typowe rolnicze prace. Tymczasem Damian i Monika, syn i synowa pana Stanis\u0142awa, przekonaj\u0105 si\u0119, co ma im do zaoferowania wielkomiejskie \u017Cycie.","","",["N"]],"70290358":["Tego lata ju\u017C po raz sz\u00F3sty arty\u015Bci zabior\u0105 g\u0142os na scenie w sprawie wa\u017Cnej dla wszystkich - przysz\u0142o\u015Bci naszej planety. To wyj\u0105tkowy koncert, kt\u00F3ry stanowi zwie\u0144czenie festiwalu ekologicznego w Uniejowie. Za\u015Bpiewaj\u0105 mi\u0119dzy innymi: Kamil Bednarek, Kayah, Monika Brodka czy Sara James. Gwiazd\u0105 wieczoru b\u0119dzie Mrozu, tegoroczny zdobywca pi\u0119ciu Fryderyk\u00F3w.","","",[]],"70290359":["Tego lata ju\u017C po raz sz\u00F3sty arty\u015Bci zabior\u0105 g\u0142os na scenie w sprawie wa\u017Cnej dla wszystkich - przysz\u0142o\u015Bci naszej planety. To wyj\u0105tkowy koncert, kt\u00F3ry stanowi zwie\u0144czenie festiwalu ekologicznego w Uniejowie. Za\u015Bpiewaj\u0105 mi\u0119dzy innymi: Kamil Bednarek, Kayah, Monika Brodka czy Sara James. Gwiazd\u0105 wieczoru b\u0119dzie Mrozu, tegoroczny zdobywca pi\u0119ciu Fryderyk\u00F3w.","","",[]],"70290360":["Tego lata ju\u017C po raz sz\u00F3sty arty\u015Bci zabior\u0105 g\u0142os na scenie w sprawie wa\u017Cnej dla wszystkich - przysz\u0142o\u015Bci naszej planety. To wyj\u0105tkowy koncert, kt\u00F3ry stanowi zwie\u0144czenie festiwalu ekologicznego w Uniejowie. Za\u015Bpiewaj\u0105 mi\u0119dzy innymi: Kamil Bednarek, Kayah, Monika Brodka czy Sara James. Gwiazd\u0105 wieczoru b\u0119dzie Mrozu, tegoroczny zdobywca pi\u0119ciu Fryderyk\u00F3w.","","",[]],"70290361":["Rodzic\u00F3w And\u017Celi nie zachwycili przysz\u0142y zi\u0119\u0107 ani jego rodzice. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 dziewczynie lepszego kandydata na m\u0119\u017Ca. W salonie Doroty pojawia si\u0119 jej brat Lolek, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wr\u00F3ci\u0142 z Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna poznaje urocz\u0105 Pati. Od razu wpadaj\u0105 sobie w oko. Kiedy w ko\u0144cu Lolek dociera do domu siostry, jest zawiedziony standardem \u017Cycia Ledwoni\u00F3w. Mimo to zamierza wpada\u0107 do nich na obiady. Zenon obawia si\u0119 kontroli skarbowej. Jego firma mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne k\u0142opoty.","","",["N"]],"70290362":["W trakcie wizyty u Ledwoni\u00F3w And\u017Cela niemal wyznaje, \u017Ce wcale nie jest w ci\u0105\u017Cy. Tymczasem Lucek pr\u00F3buje naprawi\u0107 sw\u00F3j skuter. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Lolek, kt\u00F3ry dobrze zna si\u0119 na motoryzacji. Dorota przygotowuje si\u0119 do rewizyty u Nag\u00F3rskich. Zaprasza And\u017Cel\u0119 na wsp\u00F3lne zakupy i podst\u0119pem prowadzi do swojego kolegi - ginekologa Niskiego. Tymczasem Violetta robi przyj\u0119cie na miar\u0119 kolacji sylwestrowej. Pojawi\u0105 si\u0119 tam nie tylko rodzice Lucka, ale r\u00F3wnie\u017C brat Doroty Lolek i siostra Violetty Brygida. Po deserach i winie rozmowy o kupnie mieszkania dla m\u0142odych przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t.","","",["N"]],"70290363":["Na komend\u0119 przychodzi student, kt\u00F3ry przez jaki\u015B czas rozmawia\u0142 z Ukraink\u0105 na erotycznym wideoczacie. Podejrzewa, \u017Ce dziewczynie mog\u0142o sta\u0107 si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski rozpoczynaj\u0105 poszukiwania zaginionej. Kolejna sprawa dotyczy kradzie\u017Cy samochodu medycznego, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 nerka do przeszczepu. Policjanci musz\u0105 jak najszybciej zlokalizowa\u0107 sprawc\u0119. Tymczasem Mariusz ma objawy depresji. Zmartwiona Jaskowska pr\u00F3buje pom\u00F3c synowi. Zapa\u0142a postanawia odzyska\u0107 Emilk\u0119. Zaprasza j\u0105 na randk\u0119 do swojego apartamentu. Romantyczne spotkanie zostaje jednak przerwane. Wieczorem Zieli\u0144ski ods\u0142uchuje szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107.","","",["N"]],"70290364":["Paulina Sykut","","",["N"]],"70290365":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"70290366":["Izabela Janachowska pr\u00F3buje spe\u0142ni\u0107 wszystkie marzenia Aleksandry i Marcina. Ola dozna\u0142a w \u017Cyciu wielu ci\u0119\u017Ckich do\u015Bwiadcze\u0144, jednak zachowa\u0142a pogod\u0119 ducha. To w\u0142a\u015Bnie ciep\u0142o i troskliwo\u015B\u0107 kobiety uj\u0119\u0142y jej partnera. Narzeczeni poznali si\u0119 kilka miesi\u0119cy temu. Chocia\u017C ich relacja jest na wczesnym etapie, to zakochani pragn\u0105 wzi\u0105\u0107 \u015Blub jak najszybciej.","","",["N"]],"70290367":["W\u0142osy","","",["N"]],"70290368":["Medycyna alternatywna","","",["N"]],"70290369":["Lulu przyjmuje zam\u00F3wienie od ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, kt\u00F3re spodziewa si\u0119 dziecka. Para zamierza pozna\u0107 jego p\u0142e\u0107 w nietypowy spos\u00F3b. Ma ja zdradzi\u0107 nie lekarz, lecz kolor lukru na torcie. Lulu dostaje kopert\u0119, w kt\u00F3rej znajduje si\u0119 informacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej b\u0119dzie mog\u0142a przygotowa\u0107 stosowny wypiek. Ta jednak ginie. Tadek wci\u0105\u017C zabiega o Olg\u0119. Zaprasza j\u0105 do siebie na kolacj\u0119. Pojawia si\u0119 na niej matka m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"70290370":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"70290371":["Patrycja postanawia pom\u00F3c Zuzie. Wiktor przekonuje j\u0105, by nie dawa\u0142a kole\u017Cance fa\u0142szywej nadziei na wyzdrowienie. Patrycja i Stefa decyduj\u0105 si\u0119 zasi\u0119gn\u0105\u0107 jeszcze jednej opinii lekarskiej - bez wiedzy samej zainteresowanej. Lekarz m\u00F3wi im wprost, \u017Ce sytuacja jest beznadziejna. Sta\u015B i Marianna przez jeden dzie\u0144 musz\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 Oliwerem. Na pocz\u0105tku s\u0105 przera\u017Ceni, z czasem jednak zatracaj\u0105 si\u0119 w zabawie z dzieckiem. Stefa potajemnie informuje przyjaci\u00F3\u0142ki o chorobie Zuzy. Wszystkie s\u0105 za\u0142amane i zrozpaczone. Stan Zuzy pogarsza si\u0119, Anka, Inga i Patrycja postanawiaj\u0105 wi\u0119c po raz ostatni jecha\u0107 do Berlina. Inga sprzedaje nail bar, by pokry\u0107 d\u0142ugi Roberta. Jest wyra\u017Anie roztrz\u0119siona.","","",["N"]],"70290372":["Pan Zbigniew po \u015Bmierci \u017Cony samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Starszy, Bartek, cierpi na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. M\u0142odszy, Mateusz, uwielbia sport - uprawia karate i zara\u017Ca swoj\u0105 pasj\u0105 innych. Pan Zbigniew r\u00F3wnie\u017C porusza si\u0119 na w\u00F3zku, wiele lat temu uleg\u0142 wypadkowi. Dom tej m\u0119skiej rodziny nie odpowiada ich potrzebom. Wszyscy mieszkaj\u0105 w jednym pokoju. Ogrzewa go wy\u0142\u0105cznie koza, kt\u00F3ra wymagaj\u0105ca ci\u0105g\u0142ego uzupe\u0142niania opa\u0142u, a pan Zbyszek ma utrudniony dost\u0119p do \u0142azienki. Ela Romanowska motywuje ekip\u0119 budowlan\u0105 Wie\u015Bka Nowobilskiego do ci\u0119\u017Ckiej pracy, a sama zabiera si\u0119 za przygotowanie niespodzianki dla samotnego ojca - pierwszej wystawy jego prac malarskich.","","",["N"]],"70290373":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",[]],"70290374":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"70290375":["Hanna i S\u0142awomir od dziewi\u0119ciu lat prowadz\u0105 rodzinny dom dziecka. Od pocz\u0105tku mieszka\u0142o w nim o\u015Bmioro dzieci. Troje doros\u0142o i za\u0142o\u017Cy\u0142o w\u0142asne rodziny. Budynek, odnowiony z zewn\u0105trz, wymaga gruntownego remontu wn\u0119trz. Na modyfikacj\u0119 czekaj\u0105 poddasze i pokoje dzieci\u0119ce. C\u00F3rka Hanny i S\u0142awomira mieszka u babci, bo dla niej zabrak\u0142o osobnego k\u0105cika. Katarzyna Dowbor postanawia da\u0107 nowy dom ludziom, kt\u00F3rzy daj\u0105 go innym. Przybywa do ich miejscowo\u015Bci razem ze swoj\u0105 ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2127503.jpg","",[]],"70290376":["Przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 Bo\u017Cym Narodzeniem Ewa Wachowicz rozpoczyna przygotowania menu od niesamowicie aromatycznej, zupy migda\u0142owej z rodzynkami i kandyzowan\u0105 sk\u00F3rk\u0105 pomara\u0144czow\u0105. Danie g\u0142\u00F3wne stanowi dorsz w warzywach, kt\u00F3ry jest podobny do ryby po grecku, cho\u0107 z powodu dodatku curry i ananasa bardziej egzotyczny. Na deser Ewa przyrz\u0105dzi sernik na bogato. W tym odcinku opowie tak\u017Ce, jak sporz\u0105dzi\u0107 doskona\u0142\u0105 mieszank\u0119 przypraw do piernika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"70290377":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"70290378":["Tw\u00F3rcy odcinka udadz\u0105 si\u0119 w trudno dost\u0119pne i opisywane w literaturze i legendach miejsca w Tatrach. Grzegorz Bryniarski i Staszek Dziado\u0144 przetr\u0105 szlak na Opalony Wierch. Marcin Helios w towarzystwie niewidz\u0105cego Roberta wybieraj\u0105 si\u0119 na spacer po Tatrach. Obaj podziel\u0105 si\u0119 swoimi wra\u017Ceniami. Wojtek Szatkowski, kustosz jednego z zakopia\u0144skich muze\u00F3w, i znany z \"Misji skarb\" Kiler podejmuj\u0105 si\u0119 odnalezienia ruin legendarnego schroniska w Pysznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",["N"]],"70290379":["Porzucona 40-latka pr\u00F3buje odkry\u0107, dlaczego jej m\u0105\u017C nagle chce j\u0105 odzyska\u0107
Kobieta w \u015Brednim wieku zostaje porzucona przez m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nawi\u0105zuje romans ze swoj\u0105 m\u0142od\u0105 sekretark\u0105. Matka wraz z c\u00F3rk\u0105 zamieszkuje w kawalerce. Dziewczyna zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze. Niespodziewanie m\u0105\u017C wraca i b\u0142aga \u017Con\u0119 o wybaczenie. Kobieta postanawia da\u0107 mu drug\u0105 szans\u0119. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce skrucha m\u0119\u017Cczyzny nie by\u0142a bezinteresowna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70290380":["M\u0105\u017C podst\u0119pem wrabia \u017Con\u0119 w romans z jego bratem, by m\u00F3c si\u0119 z ni\u0105 rozwie\u015B\u0107 i przej\u0105\u0107 ich wsp\u00F3lny maj\u0105tek
Pewna kobieta niespodziewanie poznaje brata swojego m\u0119\u017Ca. Dot\u0105d nie mia\u0142a poj\u0119cia, \u017Ce partner ma rodze\u0144stwo. Jest wyra\u017Anie zaniepokojona, poniewa\u017C nowo przyby\u0142y krewny ma problemy z prawem. Sprawy jednak przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t i kobieta zakochuje si\u0119 w szwagrze. Wkr\u00F3tce potem dowiaduje si\u0119, \u017Ce kto\u015B zap\u0142aci\u0142 m\u0119\u017Cczy\u017Anie za to, aby j\u0105 uwi\u00F3d\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70290381":["Kobieta w \u015Brednim pr\u00F3buje odkry\u0107, jakie k\u0142opoty ma jej doros\u0142a c\u00F3rka
Kobieta jest dumna ze swojej c\u00F3rki, kt\u00F3ra studiuje na presti\u017Cowej uczelni. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Rodzice nie znaj\u0105 ojca jej dziecka. C\u00F3rka przyje\u017Cd\u017Ca do bliskich, by przedstawi\u0107 im swojego partnera. W trakcie wizyty m\u0142odych ginie kilka cennych rzeczy. Matka dochodzi do wniosku, \u017Ce ukrad\u0142 je ch\u0142opak c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70290382":["30-letnia kobieta pr\u00F3buje odkry\u0107, kto porwa\u0142 i chcia\u0142 zmusi\u0107 do aborcji jej nastoletni\u0105 siostr\u0119
M\u0142oda kobieta po \u015Bmierci rodzic\u00F3w roztacza opiek\u0119 nad swoj\u0105 nieletni\u0105 siostr\u0105. Nieoczekiwanie dziewczyna zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119, a wkr\u00F3tce potem znika bez \u015Bladu. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce ojcem jej dziecka jest m\u0105\u017C siostry, kt\u00F3ry uprowadzi\u0142 szwagierk\u0119, by zmusi\u0107 j\u0105 do poddania si\u0119 aborcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2034681.jpg","",["N"]],"70290383":["Dostawczyni jedzenia zostaje wpl\u0105tana w pr\u00F3b\u0119 morderstwa przez swojego m\u0119\u017Ca i jego kochank\u0119
W\u0142a\u015Bcicielka restauracji, dowo\u017C\u0105c jedzenie do klienta, staje si\u0119 \u015Bwiadkiem rodzinnej awantury. Widzi, jak m\u0119\u017Cczyzna zostaje brutalnie pchni\u0119ty no\u017Cem. \u017Bona, kt\u00F3ra zada\u0142a mu cios, twierdzi, \u017Ce od dawna by\u0142a ofiar\u0105 przemocy domowej i broni\u0142a si\u0119 przed kolejnym atakiem. Bizneswoman, niesiona lito\u015Bci\u0105, zamierza pom\u00F3c kobiecie. Ta jednak pr\u00F3buje wrobi\u0107 j\u0105 w usi\u0142owanie zab\u00F3jstwa swojego m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70290384":["Ci\u0119\u017Carna wpada w sid\u0142a zaburzonej kobiety chc\u0105cej ukra\u015B\u0107 jej dziecko
30-letnia kobieta dowiaduje si\u0119 o zdradzie m\u0119\u017Ca i postanawia od niego odej\u015B\u0107. Jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy i nie ma \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Pomaga jej przypadkowo poznana w parku kobieta. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce nowa znajoma zdradzonej jest chora psychicznie i skrywa wiele mrocznych sekret\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70290385":["Pani Mariola mieszka w Gda\u0144sku wraz z niepe\u0142nosprawnym synem \u0141ukaszem. Ch\u0142opak po zatrzymaniu akcji serca zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Dzi\u0119ki ogromnej sile woli jego matki m\u0119\u017Cczyzn\u0119 uda\u0142o si\u0119 wybudzi\u0107, przebywa w domu i jest poddawany rehabilitacji. Pozostaje jednak wi\u0119\u017Aniem we w\u0142asnym mieszkaniu, kt\u00F3rego nie mo\u017Ce opu\u015Bci\u0107, korzystaj\u0105c z w\u00F3zka. W\u0105ska klatka schodowa uniemo\u017Cliwia zainstalowanie pochylni lub windy. \u0141azienka r\u00F3wnie\u017C jest niedost\u0119pna dla pana \u0141ukasza. Ekipa programu spr\u00F3buje u\u0142atwi\u0107 funkcjonowanie dzielnej mamie i jej synowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"70290386":["Izabela Janachowska pr\u00F3buje spe\u0142ni\u0107 wszystkie marzenia Aleksandry i Marcina. Ola dozna\u0142a w \u017Cyciu wielu ci\u0119\u017Ckich do\u015Bwiadcze\u0144, jednak zachowa\u0142a pogod\u0119 ducha. To w\u0142a\u015Bnie ciep\u0142o i troskliwo\u015B\u0107 kobiety uj\u0119\u0142y jej partnera. Narzeczeni poznali si\u0119 kilka miesi\u0119cy temu. Chocia\u017C ich relacja jest na wczesnym etapie, to zakochani pragn\u0105 wzi\u0105\u0107 \u015Blub jak najszybciej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335006.jpg","",[]],"70290387":["Rodzic\u00F3w And\u017Celi nie zachwycili przysz\u0142y zi\u0119\u0107 ani jego rodzice. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 dziewczynie lepszego kandydata na m\u0119\u017Ca. W salonie Doroty pojawia si\u0119 jej brat Lolek, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wr\u00F3ci\u0142 z Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna poznaje urocz\u0105 Pati. Od razu wpadaj\u0105 sobie w oko. Kiedy w ko\u0144cu Lolek dociera do domu siostry, jest zawiedziony standardem \u017Cycia Ledwoni\u00F3w. Mimo to zamierza wpada\u0107 do nich na obiady. Zenon obawia si\u0119 kontroli skarbowej. Jego firma mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335008.jpg","",["N"]],"70290388":["W trakcie wizyty u Ledwoni\u00F3w And\u017Cela niemal wyznaje, \u017Ce wcale nie jest w ci\u0105\u017Cy. Tymczasem Lucek pr\u00F3buje naprawi\u0107 sw\u00F3j skuter. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Lolek, kt\u00F3ry dobrze zna si\u0119 na motoryzacji. Dorota przygotowuje si\u0119 do rewizyty u Nag\u00F3rskich. Zaprasza And\u017Cel\u0119 na wsp\u00F3lne zakupy i podst\u0119pem prowadzi do swojego kolegi - ginekologa Niskiego. Tymczasem Violetta robi przyj\u0119cie na miar\u0119 kolacji sylwestrowej. Pojawi\u0105 si\u0119 tam nie tylko rodzice Lucka, ale r\u00F3wnie\u017C brat Doroty Lolek i siostra Violetty Brygida. Po deserach i winie rozmowy o kupnie mieszkania dla m\u0142odych przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335008.jpg","",["N"]],"70290389":["Matura po latach
Misia umawia si\u0119 na spotkanie z przyjaci\u00F3\u0142mi z liceum. Znajomi maj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 weekend w willi na Mazurach, by na nowo si\u0119 pozna\u0107. Zmiany, jakie zasz\u0142y w niekt\u00F3rych z dawnych przyjaci\u00F3\u0142, bardzo zaskocz\u0105 Misi\u0119. Oka\u017Ce si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce s\u0105 tacy, kt\u00F3rzy skrywaj\u0105 mroczne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340574.jpg","",["JM"]],"70290390":["Patrycja postanawia pom\u00F3c Zuzie. Wiktor przekonuje j\u0105, by nie dawa\u0142a kole\u017Cance fa\u0142szywej nadziei na wyzdrowienie. Patrycja i Stefa decyduj\u0105 si\u0119 zasi\u0119gn\u0105\u0107 jeszcze jednej opinii lekarskiej - bez wiedzy samej zainteresowanej. Lekarz m\u00F3wi im wprost, \u017Ce sytuacja jest beznadziejna. Sta\u015B i Marianna przez jeden dzie\u0144 musz\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 Oliwerem. Na pocz\u0105tku s\u0105 przera\u017Ceni, z czasem jednak zatracaj\u0105 si\u0119 w zabawie z dzieckiem. Stefa potajemnie informuje przyjaci\u00F3\u0142ki o chorobie Zuzy. Wszystkie s\u0105 za\u0142amane i zrozpaczone. Stan Zuzy pogarsza si\u0119, Anka, Inga i Patrycja postanawiaj\u0105 wi\u0119c po raz ostatni jecha\u0107 do Berlina. Inga sprzedaje nail bar, by pokry\u0107 d\u0142ugi Roberta. Jest wyra\u017Anie roztrz\u0119siona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336565.jpg","",["N"]],"70290391":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"70290392":["Re\u017C.: McG.
Ethan Renner z CIA to specjalista od zwalczania terroryzmu. Obecnie bierze udzia\u0142 w operacji maj\u0105cej zapobiec sprzeda\u017Cy bomby zamachowcom. Nie kryje zaskoczenia, gdy dowiaduje si\u0119 o chorobie. Specjali\u015Bci nie daj\u0105 mu szans na wyleczenie. Zosta\u0142o mu tylko kilka miesi\u0119cy \u017Cycia. W obliczu zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 \u015Bmierci Ethan postanawia wykorzysta\u0107 ostatni\u0105 szans\u0119 odbudowania relacji z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105, a tak\u017Ce dorastaj\u0105c\u0105 c\u00F3rk\u0105 Zoey, z kt\u00F3r\u0105 zerwa\u0142 kontakt, gdy\u017C nie chcia\u0142 jej nara\u017Ca\u0107. Niebawem nawi\u0105zuje z nim kontakt agentka Vivi Delay. Tajemnicza kole\u017Canka po fachu proponuje uk\u0142ad. Je\u015Bli w ci\u0105gu trzech dni namierzy on, a nast\u0119pnie zlikwiduje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119 o pseudonimie Wilk, dostanie specyfik, dzi\u0119ki kt\u00F3remu ma szans\u0119 znacz\u0105co wyd\u0142u\u017Cy\u0107 swoje \u017Cycie. Renner zgadza si\u0119 na te warunki. Musi pogodzi\u0107 niebezpieczn\u0105 misj\u0119 w Pary\u017Cu z opiek\u0105 nad krn\u0105brn\u0105 c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra pod kilkudniow\u0105 nieobecno\u015B\u0107 matki zamierza zazna\u0107 wolno\u015Bci. Weterana agencji wywiadowczej czeka najwa\u017Cniejsza misja w \u017Cyciu, kt\u00F3ra sprawdzi zar\u00F3wno jego umiej\u0119tno\u015Bci zawodowe, jak i rodzicielskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246940.jpg","",["N"]],"70290393":["Re\u017C.: Michael Apted.
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest przekonana, \u017Ce to m\u0119\u017Cczyzna jej \u017Cycia. Zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105 i wkr\u00F3tce bior\u0105 \u015Blub. Ma\u0142\u017Conkowie mieszkaj\u0105 w pi\u0119knym domu, a kiedy rodzi im si\u0119 dziecko, m\u0142oda matka czuje si\u0119 bardzo szcz\u0119\u015Bliwa. Jednak idylla nie trwa d\u0142ugo. Pewnego dnia Slim odkrywa, \u017Ce jej partner ma kochank\u0119. Pocz\u0105tkowo pr\u00F3buje ratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ale Mitch staje si\u0119 wobec niej coraz bardziej brutalny. Na poz\u00F3r idealny ma\u0142\u017Conek okazuje si\u0119 pozbawionym uczu\u0107 sadyst\u0105. Maltretowana przez niego kobieta, boj\u0105c si\u0119 zar\u00F3wno o siebie jak i o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Gracie, ucieka z domu. Zmienia nazwisko i wygl\u0105d, jednak to dopiero pocz\u0105tek koszmaru. Mitch wci\u0105\u017C j\u0105 prze\u015Bladuje. Z czasem Slim dochodzi do wniosku, \u017Ce jest tylko jeden spos\u00F3b, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Ca - musi go zabi\u0107... G\u0142\u00F3wna rola zosta\u0142a napisana z my\u015Bl\u0105 o Sandrze Bullock, ale producenci, licz\u0105c na kasowy sukces, zaanga\u017Cowali jako \"magnes\" popularn\u0105 piosenkark\u0119 i aktork\u0119 Jennifer Lopez. Mimo nominacji do Z\u0142otej Maliny, niekt\u00F3rzy recenzenci zaskakuj\u0105co dobrze ocenili jej gr\u0119. Sam film bazuje jednak na utartych schematach, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 m.in. w obrazie \"Sypiaj\u0105c z wrogiem\" z Juli\u0105 Roberts i Patrickiem Berginem. Tw\u00F3rcy gwarantuj\u0105 mimo wszystko pe\u0142en napi\u0119cia wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253525.jpg","",["N"]],"70290394":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"70290395":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290396":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"70290397":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"70290398":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"70290399":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"70290400":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["AD"]],"70290401":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"70290402":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"70290403":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70290541":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"70290542":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290543":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290544":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70290545":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290546":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290547":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"70290548":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290549":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70290550":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290551":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290552":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70290553":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290554":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"70290555":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"70290556":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290557":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70290558":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"70290559":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"70290560":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"70290562":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70290563":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70290564":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"70290565":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290566":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70290567":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"70290569":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"70290570":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"70290571":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70290572":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70290573":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70290574":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70290575":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290576":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70290577":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70290578":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70290579":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227872.jpg","",[]],"70290580":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70290581":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"70290582":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70290583":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70290584":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"70290585":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290586":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70290587":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290588":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290589":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290590":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290591":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70290592":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290593":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70290594":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"70290595":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70290596":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"70290597":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290598":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290599":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290600":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70290601":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70290602":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70290603":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70290604":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70290605":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70290404":["Agata i Piotr Rubikowie
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z kompozytorem Piotrem Rubikiem i jego \u017Con\u0105 Agat\u0105. S\u0142ynna para opowiada o swoim zwi\u0105zku i szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwie, kt\u00F3re trwa ju\u017C 13 lat. Muzyk pozna\u0142 przysz\u0142\u0105 \u017Con\u0119 na wyborach Miss Polonia, w kt\u00F3rych bra\u0142a udzia\u0142. Jak twierdzi, widzia\u0142 tylko j\u0105 i tylko dla niej gra\u0142 na scenie. Cho\u0107 jego o\u015Bwiadczyny nie by\u0142y spektakularne, \u015Blub wygl\u0105da\u0142 ju\u017C inaczej. Oboje wyst\u0105pili na nim w kreacjach od s\u0142ynnych polskich projektant\u00F3w, a - by zmyli\u0107 paparazzi - w ostatniej chwili zmienili ko\u015Bci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",["N"]],"70290405":["Natalia Siwiec
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Natali\u0105 Siwiec. Modelka wysz\u0142a za m\u0105\u017C ju\u017C kilka lat temu, ale poniewa\u017C ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Las Vegas, w Polsce nadal jest pann\u0105. Cho\u0107 decyzj\u0119 o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu kobieta podj\u0119\u0142a spontanicznie, uroczysto\u015B\u0107 okaza\u0142a si\u0119 spe\u0142nieniem jej marze\u0144. Tak\u017Ce ona sama w urz\u0119dzie stanu cywilnego w s\u0142ynnym ameryka\u0144skim mie\u015Bcie zrobi\u0142a niema\u0142\u0105 furor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",["N"]],"70290406":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"70290407":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"70290408":["O koron\u0119 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w zawalcz\u0105 studentka kryminalistyki Karina, zaskakuj\u0105ca maturzystka Julia, zielarka z Sydney Dorota oraz Marta. Maj\u0105c jedynie dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych i zaledwie godzin\u0119, przygotuj\u0105 stylizacje w tematach \"Lady in red\" i \"Miejski western\". Efekty ich pracy oceni\u0105 recenzent Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142 oraz krytyczka modowa Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"70290409":["W tym odcinku o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w b\u0119d\u0105 zabiega\u0107 Beata, Klaudia, Patrycja oraz Gosia. Czeka ich przygotowanie dw\u00F3ch stylizacji. Tematami przewodnimi b\u0119d\u0105 \"101 dalmaty\u0144czyk\u00F3w\" oraz \"Hulajnoga\". Stworzone kreacje oceni\u0105 krytyk mody Tomasz Jacyk\u00F3w, stylistka Joanna Osiecka i mieszkaj\u0105cy w Londynie bloger modowy Milex.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"70290410":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"70290411":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"70290412":["Joanna Kurowska i Majka Je\u017Cowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"70290413":["Moje per\u0142y
Maks czeka na bardzo wa\u017Cnego go\u015Bcia. Producenta filmowego ma odwiedzi\u0107 sama Krystyna Janda. Zawodz\u0105 chytre pr\u00F3by pozbycia si\u0119 Frani z domu. Niania zostaje i na dodatek zmusza gwiazd\u0119 do d\u0142ugiej konwersacji. Nieoczekiwanie zjawia si\u0119 tak\u017Ce Teresa, kt\u00F3ra, by spotka\u0107 si\u0119 ze s\u0142awn\u0105 aktork\u0105, schowa\u0142a si\u0119 w szafie. Tymczasem Janda powierza Frani naszyjnik z pere\u0142, kt\u00F3ry ta ma odes\u0142a\u0107 za po\u015Brednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres. Frania, za namow\u0105 matki, postanawia sama zawie\u017A\u0107 go taks\u00F3wk\u0105. Tymczasem samoch\u00F3d, kt\u00F3ry prowadzi Czes\u0142awa (Katarzyna Bujakiewicz), ma wypadek. W wyniku kraksy Frania uderza si\u0119 w g\u0142ow\u0119 i traci pami\u0119\u0107. Naszyjnik za\u015B gubi si\u0119 w aucie mi\u0119dzy licznymi \u015Bmieciami. Po kr\u00F3tkim pobycie w szpitalu Frania wraca do domu. Niczego nie pami\u0119ta, ale jednego jest pewna - tego, \u017Ce Maks jest jej m\u0119\u017Cem. Robi mu niespodziank\u0119 i wchodzi do jacuzzi, w kt\u00F3rym przebywa Skalski. Wszyscy licz\u0105 na to, \u017Ce odzyskanie pami\u0119ci przez Frani\u0119 rozwik\u0142a zagadk\u0119 zaginionych pere\u0142. Ostatecznie Maj szcz\u0119\u015Bliwie powraca do zdrowia, dzi\u0119ki czemu Maks dowiaduje si\u0119, \u017Ce per\u0142y przepad\u0142y na zawsze...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"70290414":["Frania na aukcji
Maks organizuje aukcj\u0119, z kt\u00F3rej doch\u00F3d zostanie przeznaczony na pomoc sierotom. Imprez\u0119 prowadzi Gabriela Kownacka. Frania r\u00F3wnie\u017C chce ofiarowa\u0107 co\u015B na ten szczytny cel. Postanawia wi\u0119c wystawi\u0107 na sprzeda\u017C swoje us\u0142ugi jako niania. Kupuje j\u0105 Igna\u015B, 6-letni syn bogatego biznesmena Paw\u0142a (Przemys\u0142aw Sadowski). Ch\u0142opiec ma du\u017Cy talent muzyczny i Frania ma dopilnowa\u0107, by \u0107wiczy\u0142 na pianinie. Igna\u015B ma zagra\u0107 na spotkaniu klubu seniora, kt\u00F3re zosta\u0142o zorganizowane specjalnie dla Apolonii w mieszkaniu Teresy. Podczas wyst\u0119pu umiera emeryt, pan Stanis\u0142aw. Dziecko doznaje szoku i twierdzi, \u017Ce ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie nie b\u0119dzie gra\u0107. Maks jest wyj\u0105tkowo z\u0142y na Frani\u0119. Sytuacj\u0119 ratuje Zuzia, kt\u00F3ra swoim kobiecym czarem przekonuje Ignasia, aby jednak wr\u00F3ci\u0142 do muzyki. Konrad r\u00F3wnie\u017C ofiarowuje swoje us\u0142ugi na aukcji. Kupuje go Karolina i wysy\u0142a do Teresy, by zrobi\u0142 jej masa\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"70290415":["Francuski numer
Ada\u015B ma problemy w szkole z j\u0119zykiem francuskim. Maks postanawia zatrudni\u0107 korepetytora. Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje Frania. Decyduje si\u0119 na przystojnego Francuza Philippe'a. Niania zabiega o jego wzgl\u0119dy. Philippe tak\u017Ce zwraca uwag\u0119 na niani\u0119. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Nie podoba si\u0119 to Maksowi, kt\u00F3ry jest zazdrosny. Philippe po kilku dniach o\u015Bwiadcza si\u0119 Frani. Wybranek niani podoba si\u0119 jej matce. Urz\u0119dniczka ze Urz\u0119du Stanu Cywilnego robi wywiad \u015Brodowiskowy i jest pod wielkim wra\u017Ceniem ich mi\u0142o\u015Bci. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Philippe ma jednak jedn\u0105 wad\u0119 - jest wyj\u0105tkowo kochliwy. Pod nieobecno\u015B\u0107 Frani ca\u0142uje si\u0119 z Karolin\u0105, co zauwa\u017Ca wsz\u0119dobylski Konrad. Zmusza Karolin\u0119, \u017Ceby powiedzia\u0142a o zaj\u015Bciu Frani jeszcze przed \u015Blubem. Karolina wietrz\u0105c w tym szans\u0119 na zbli\u017Cenie si\u0119 do Maksa, wyjawia konkurentce prawd\u0119. Philippe nie zaprzecza. Frania wyrzuca go z domu, a Maks zabiera j\u0105 na kolacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"70290416":["Mi\u0142o\u015B\u0107 w Pary\u017Cu
Maks wyje\u017Cd\u017Ca do Pary\u017Ca. Jego m\u0142odszy brat kupi\u0142 tam klub nocny. Wskutek zbiegu okoliczno\u015Bci Frania trafia razem ze Skalskim do samolotu, a potem do hotelu. Na miejscu zjawia si\u0119 brat Maksa. Mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Maks i Frania id\u0105 razem na zakupy, a wieczorem do lokalu brata. Maks skrycie zazdro\u015Bci lekkomy\u015Blnemu bratu jego energii i pasji \u017Cycia. Ucieka wi\u0119c i razem z Frani\u0105 w ostatniej chwili wsiada do samolotu lec\u0105cego do domu. Maszyna wpada w turbulencje i wszystko wskazuje na to, \u017Ce dojdzie do katastrofy. Maks i Frania wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"70290417":["Pani Izabela kilka miesi\u0119cy temu zosta\u0142a wdow\u0105. Samotnie wychowuje szesnastoletniego Szymona, dwunastoletni\u0105 Weronik\u0119, jedenastoletni\u0105 Wiktori\u0119 i niespe\u0142na trzyletni\u0105 Alicj\u0119. Zrozpaczona kobieta zacz\u0119\u0142a na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 remontowa\u0107 ich stary, zrujnowany dom. Przegni\u0142e pod\u0142ogi trzeba by\u0142o budowa\u0107 od pocz\u0105tku. Brak pieni\u0119dzy wymusi\u0142 zatrzymanie rob\u00F3t. Obecnie ca\u0142a pi\u0105tka mieszka w jednym pokoju, \u015Bpi na dw\u00F3ch \u0142\u00F3\u017Ckach. \u0141azienka s\u0142u\u017Cy im za kuchni\u0119. Z przera\u017Ceniem my\u015Bl\u0105 o zimie, bo stary piec zalewa dom wrz\u0105c\u0105 wod\u0105. Przed ekip\u0105 Artura Witkowskiego du\u017Ce wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"70290418":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"70290419":["W tym odcinku programu w roli uczestniczek wyst\u0105pi\u0105 cztery znane influencerki. Tak jak pozosta\u0142e zawodniczki spotkaj\u0105 si\u0119 one w centrum handlowym, aby zrobi\u0107 tam zakupy, a nast\u0119pnie przygotowa\u0107 propozycje stylizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"70290420":["Monika i Robert Janowscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"70290421":["Czternastu uczestnik\u00F3w zamieszka w willi Hell's Kitchen. W ka\u017Cdym odcinku dwie dru\u017Cyny - niebieskich i czerwonych - zmierz\u0105 si\u0119 z kolejnym kulinarnym zadaniem, a zwyci\u0119ska grupa spotka si\u0119 z niezwyk\u0142ymi go\u015B\u0107mi, spr\u00F3buje luksusowych produkt\u00F3w w ekskluzywnych miejscach, czekaj\u0105 j\u0105 tak\u017Ce profesjonalne szkolenia. W tym sezonie przegrani zamiast kary otrzymaj\u0105 \"lekcj\u0119 do odrobienia\", czyli zadanie, kt\u00F3re nauczy ich pokory, szacunku do pracy i poka\u017Ce warto\u015B\u0107 pracy zespo\u0142owej. W domu nie najwi\u0119kszych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoich si\u0142 na kulinarnej scenie spr\u00F3buj\u0105: Young Leosia, Blowek, Jacek Fedorowicz, Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska, Janusz Palikot i wielu innych. Ich prace b\u0119d\u0105 koordynowa\u0107 Robert Kondziela i Bart\u0142omiej Kr\u0119\u017Cel. Uczestnik\u00F3w czeka wiele trudnych konkurencji, wymy\u015Blonych przez Mateusza Gesslera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2309498.jpg","",["N"]],"70290422":["Patrycja po udarze ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pomaga\u0142a wszystkim w okolicy i pracowa\u0142a w o\u015Brodku, gdzie zajmowa\u0142a si\u0119 le\u017C\u0105cymi chorymi. Teraz z trudem przychodzi jej zajmowanie si\u0119 w\u0142asnym domem. Kobieta wraz z m\u0119\u017Cem Janem i dzie\u0107mi, dwunastoletnim Miko\u0142ajem i trzyletni\u0105 Ani\u0105, mieszka w male\u0144kim domu w wielkopolskiej wsi Kujawiec. Rodzina ma do dyspozycji jeden ogrzewany koz\u0105 pok\u00F3j oraz zimne i zawilgocone pomieszczenie, b\u0119d\u0105ce sypialni\u0105 dla Patrycji i jej partnera. W budynku brakuje \u0142azienki i kuchni z prawdziwego zdarzenia, a nawet ciep\u0142ej wody. Jest za to instalacja elektryczna, kt\u00F3r\u0105 Jan zrobi\u0142 sam. Ekipa programu zjawia si\u0119 na miejscu i od razu zabiera si\u0119 do pracy. Na dokonanie ca\u0142kowitej metamorfozy budynku ma tylko kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"70290423":["Pracuj\u0105ca w szpitalu Hanka podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, dot\u0105d dumny ze swojego zawodu policjant drog\u00F3wki, nagle zwolni\u0142 si\u0119 z pracy. Kobieta us\u0142ysza\u0142a od jego dawnego kolegi, \u017Ce uciek\u0142 przed konsekwencjami fatalnego romansu. \u015Aledczy nie mog\u0105 zamontowa\u0107 kamer w firmie ochroniarskiej, w kt\u00F3rej Kamil obecnie jest zatrudniony. Ale ju\u017C pierwszego dnia obserwacji maj\u0105 podejrzenia, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie w pracy m\u0105\u017C ich klientki pozna\u0142 swoj\u0105 obecn\u0105 kochank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856132.jpg","",["N"]],"70290424":["W ka\u017Cdym odcinku singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"70290425":["Ewelina szuka swojego \u017Cyciowego partnera. Na randk\u0119 zaprosili j\u0105 Mateusz, Arkadiusz i Milo\u0161. Wszyscy trzej si\u0119 przekonaj\u0105, czy spotkanie z kobiet\u0105 b\u0119dzie spe\u0142nieniem ich najskrytszych marze\u0144, czy te\u017C ich onie\u015Bmieli. Daria za\u015B musi zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z pan\u00F3w jest kawalerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239196.jpg","",["N"]],"70290426":["Karolina i Grzegorz Marciniakowie s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od czterech lat. Ona jest rehabilitantk\u0105, a on pracuje jako architekt. Poznali si\u0119 podczas urlopu dzieka\u0144skiego w Anglii i dwa lata p\u00F3\u017Aniej wzi\u0119li \u015Blub. Do tej pory wszystko uk\u0142ada\u0142o im si\u0119 jak najlepiej. Jednak Karolin\u0119 ostatnio zaniepokoi\u0142a zmiana zachowania jej m\u0119\u017Ca. Na dodatek kobieta znalaz\u0142a blond w\u0142osy na poduszce i podejrzewa, \u017Ce nale\u017C\u0105 one do kochanki Grzegorza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100905.jpg","",["N"]],"70290427":["Wielki \u015Bwiat \/ Oszust w domu
Beata marzy o cudownym m\u0119\u017Cczy\u017Anie i ku swojemu zaskoczeniu spotyka w klubie Jarka, kt\u00F3rym jest zachwycona. Wkr\u00F3tce potem w parku poznaje studenta medycyny o imieniu Jacek, kt\u00F3ry bierze od niej numer. M\u0142oda kobieta nie wie, kogo wybra\u0107. W drugiej cz\u0119\u015Bci historia Krystyny Malinowskiej. Kobieta nie ma \u0142atwego \u017Cycia - jej m\u0105\u017C, Rysiek, od kilku miesi\u0119cy jest na bezrobociu. Przez to wszystko Krystyna ledwo wi\u0105\u017Ce koniec z ko\u0144cem. Za namow\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki bierze dodatkow\u0105 prac\u0119, jako opiekunka dla starszej kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"70290428":["\u015Alub \/ Przebieg\u0142y plan
Sylwia Michalik bierze kameralny \u015Blub cywilny w plenerze, tak jak wymarzyli sobie z ukochanym Marcinem. Po nami\u0119tnej nocy po\u015Blubnej Marcin nagle znika, zabiera tak\u017Ce wszystkie swoje rzeczy. Sylwia odnajduje wreszcie dom te\u015Bci\u00F3w i okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka tam kto\u015B inny. Kasia i Marek prowadz\u0105 wsp\u00F3lnie stadnin\u0119 koni. W ich zwi\u0105zku pojawi\u0142 si\u0119 kryzys. Kobieta pr\u00F3buje wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 w m\u0119\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"70290429":["Coraz wi\u0119cej dojrzewaj\u0105cych os\u00F3b odkrywa przedwcze\u015Bnie nieocenzurowan\u0105 pornografi\u0119 w internecie. Powoduje to, \u017Ce w ich g\u0142owie utrwala si\u0119 nieprawdziwy obraz blisko\u015Bci. Pi\u0119\u0107 matek postanowi\u0142o zapozna\u0107 si\u0119 z \u015Bwiatem pornografii i w odpowiedzi nagra\u0107 w\u0142asny, kr\u00F3tki film erotyczny z my\u015Bl\u0105 o m\u0142odzie\u017Cy, aby wypromowa\u0107 w\u015Br\u00F3d niej zdrowe podej\u015Bcie do relacji w zwi\u0105zku.","","",[]],"70290430":["Sze\u015B\u0107 par postanawia udowodni\u0107, \u017Ce nawet najwi\u0119ksza r\u00F3\u017Cnica wieku nie stanowi przeszkody dla prawdziwej mi\u0142o\u015Bci. Bohaterowie opowiadaj\u0105 o tym, jak wygl\u0105da relacja z partnerem, kt\u00F3ry jest w wieku ich rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2250759.jpg","",[]],"70290431":["Scott i Kady czeka kolejne wyzwanie. Musz\u0105 kupi\u0107 produkty, z kt\u00F3rych ugotuj\u0105 pyszny obiad dla wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w wilii. Zadanie to tak\u017Ce sprawdzian dla ich relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"70290432":["Widzowie zobacz\u0105 co si\u0119 wydarzy, je\u015Bli wybierzemy partnera na podstawie ubra\u0144, jakie dla nas przygotowa\u0142. W programie singiel lub singielka, kt\u00F3rzy chc\u0105 odnale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107, oddadz\u0105 w r\u0119ce trzech nieznajomych wyb\u00F3r swojej garderoby. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kto trafi w ich gusta, a kto zdecyduje si\u0119 na co\u015B zupe\u0142nie niepasuj\u0105cego do danej osoby.","","",[]],"70290606":["Batman
Specjalnie dla pocz\u0105tkuj\u0105cych i najm\u0142odszych w\u0119dkarzy Jerzy Biedrzycki prezentuje najmniej skomplikowan\u0105, lecz bardzo skuteczn\u0105 metod\u0119 po\u0142owu przy pomocy bata. Gospodarz rozpoczyna od precyzyjnego przygotowania zan\u0119ty. Nast\u0119pnie za pomoc\u0105 w\u0119dziska bez ko\u0142owrotka udaje mu si\u0119 z\u0142apa\u0107 okaza\u0142e p\u0142ocie i leszcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"70290607":["Letnie w\u0119dkowanie
W czasie podr\u00F3\u017Cy po Pojezierzu Drawskim Jerzy Biedrzycki i jego towarzysze odwiedzaj\u0105 rzek\u0119 Gwd\u0119. W powiecie szczecineckim lokalny le\u015Bniczy zapoznaje w\u0119dkarzy z miejscowymi ciekawostkami przyrodniczymi. Nast\u0119pnie prowadz\u0105cy i spinningi\u015Bci wyp\u0142ywaj\u0105 na jezioro Trzesiecko na po\u0142\u00F3w szczupak\u00F3w. W drodze powrotnej do ekipy do\u0142\u0105cza mistrz sp\u0142awika Edmund Gutkiewicz, z kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cnicy rozpoczynaj\u0105 po\u0142owy na Wi\u015Ble pod Krakowem. W\u0119dkarzom udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 okaza\u0142e brzany i ogromne leszcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"70290610":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["AD"]],"70290611":["Za\u0142o\u017Cycielem City Park Hotel & Residence, firmy oferuj\u0105cej us\u0142ugi sprz\u0105taj\u0105cej, jest Wies\u0142aw Jan Prusiecki, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przekona\u0107 si\u0119, jak jego pracownicy radz\u0105 sobie z codziennymi obowi\u0105zkami. Do\u015Bwiadcza zm\u0119czenia b\u0119d\u0105cego skutkiem sprz\u0105tania pokoi i czyszczenia \u0142azienek. Praca w housekeepingu wymaga si\u0142y i staranno\u015Bci. Podczas przygotowywania posi\u0142k\u00F3w dla go\u015Bci hotelu Wies\u0142aw Jan Prusiecki zaprzyja\u017Ania si\u0119 te\u017C z personelem kuchennym. Jego zmagania w kuchni oceniaj\u0105 podw\u0142adni. Jeden z pracownik\u00F3w, Tobiasz, okazuje si\u0119 bardzo ambitny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"70290612":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"70290613":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"70290614":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"70290615":["Historie z Wyspy Zamkowej
Tym razem celem wyprawy jest wyspa na Jeziorze E\u0142ckim - niezwyk\u0142e miejsce, na kt\u00F3rym od XII wieku mia\u0142o miejsce wiele historycznych wydarze\u0144. Mi\u0142o\u015Bnicy historii wyja\u015Bni\u0105 co wsp\u00F3lnego ma Urlich von Jungingen z polskim Alcatraz oraz jakie tajemnice kryj\u0105 si\u0119 na dnie zbiornika wodnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"70290616":["W 1940 r. Hilter s\u0105dzi\u0142, \u017Ce uda si\u0119 mu pokona\u0107 samotnie walcz\u0105c\u0105 Angli\u0119. Niemieckie wojsko by\u0142o liczniejsze, lepiej uzbrojone, mia\u0142o do dyspozycji dobrze wyposa\u017Cone si\u0142y powietrzne. Nazi\u015Bci pope\u0142nili b\u0142\u0105d, kt\u00F3ry umo\u017Cliwi\u0142 Brytyjczykom przegrupowanie swoich oddzia\u0142\u00F3w. Ponadto w Anglii dzia\u0142ali eksperci specjalizuj\u0105cy si\u0119 w \u0142amaniu szyfr\u00F3w i szpiedzy. Brytyjczycy wsp\u00F3\u0142pracowali te\u017C z ruchem oporu, kt\u00F3ry dzia\u0142a\u0142 w okupowanych krajach Europy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233033.jpg","",[]],"70290617":["Hitler by\u0142 pewien, \u017Ce jego plan podboju Rosji sko\u0144czy si\u0119 militarnym sukcesem, gdy\u017C - jak dot\u0105d - jego wojska nie mia\u0142y sobie r\u00F3wnych. Przyw\u00F3dca III Rzeszy chcia\u0142 uderzy\u0107 na wroga, stosuj\u0105c zmasowany atak, gdy\u017C rozci\u0105gni\u0119te w czasie dzia\u0142ania wojenne stanowi\u0142y zagro\u017Cenie dla powodzenia akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233033.jpg","",[]],"70290618":["Za\u0142o\u017Cycielem City Park Hotel & Residence, firmy oferuj\u0105cej us\u0142ugi sprz\u0105taj\u0105cej, jest Wies\u0142aw Jan Prusiecki, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przekona\u0107 si\u0119, jak jego pracownicy radz\u0105 sobie z codziennymi obowi\u0105zkami. Do\u015Bwiadcza zm\u0119czenia b\u0119d\u0105cego skutkiem sprz\u0105tania pokoi i czyszczenia \u0142azienek. Praca w housekeepingu wymaga si\u0142y i staranno\u015Bci. Podczas przygotowywania posi\u0142k\u00F3w dla go\u015Bci hotelu Wies\u0142aw Jan Prusiecki zaprzyja\u017Ania si\u0119 te\u017C z personelem kuchennym. Jego zmagania w kuchni oceniaj\u0105 podw\u0142adni. Jeden z pracownik\u00F3w, Tobiasz, okazuje si\u0119 bardzo ambitny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"70290619":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"70290620":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"70290621":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290622":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290623":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290624":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290625":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"70290626":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"70290627":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"70290628":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"70290629":["Brisbane","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["N"]],"70290630":["Kambod\u017Ca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"70290631":["Toronto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206505.jpg","",["N"]],"70290632":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"70290633":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"70290634":["W dzisiejszym wydaniu Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi dwie sprawy. Pierwsza dotyczy 30-letniej mieszkanki Cz\u0119stochowy Ireny Rudeckiej, kt\u00F3ra po powrocie z emigracji w 2005 roku zosta\u0142a zamordowana w jej w\u0142asnym mieszkaniu. Do dzi\u015B nie zatrzymano sprawcy zbrodni. Druga sprawa dotyczy listu go\u0144czego wydanego za Marianem Ozg\u0105 z Podkarpacia. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany za podpalenie w\u0142asnej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70290635":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170309.jpg","",["N"]],"70290636":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170309.jpg","",["N"]],"70290637":["Prow.: Mariusz Ka\u0142amaga.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Mariusz Ka\u0142amaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170309.jpg","",["N"]],"70290638":["33-letnia Dorota Ka\u017Amierska z Bydgoszczy zastrzeli\u0142a swojego m\u0119\u017Ca biznesmena. Dosta\u0142a za to 25 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Po niespe\u0142na 5 latach uciek\u0142a, korzystaj\u0105c z przepustki. Policja szuka jej od dw\u00F3ch lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70290639":["W maju 2012 roku w tajemniczych okoliczno\u015Bciach znikn\u0119\u0142a \u0142\u00F3dzka projektantka mody, 40-letnia Agata Juszczak. Jeszcze rano odwioz\u0142a do szko\u0142y swoje c\u00F3rki, wr\u00F3ci\u0142a do domu i oko\u0142o 09:30 znikn\u0119\u0142a. Kolejna sprawa to niewyja\u015Bnione dot\u0105d okoliczno\u015Bci zab\u00F3jstwa 52-letniej Barbary Lebiedzi\u0144skiej w Sura\u017Cu na Podlasiu. W programie tak\u017Ce rekonstrukcja podw\u00F3jnego zab\u00F3jstwa w Hutce ko\u0142o K\u0142obucka, kt\u00F3rego ofiarami byli staruszkowie Mieczys\u0142aw i Stanis\u0142awa Majkowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70290465":["Nadchodzi czas \u017Cniw. Senior rodu Buchajczyk\u00F3w, Bogdan, przemierza swoje pola kombajnem. Jego synowie spieraj\u0105 si\u0119, jaka b\u0119dzie w tym roku wilgotno\u015B\u0107 zbo\u017Ca, a co za tym idzie - jego jako\u015B\u0107. Po zbiorach og\u00F3rk\u00F3w Aleksander Olejniczak i jego \u017Cona przygotowuj\u0105 warzywa do kiszenia, przede wszystkim dok\u0142adnie je myj\u0105c. Krzysztof i Maria \u017Bebrowscy zajmuj\u0105 si\u0119 krowami. Musz\u0105 je nakarmi\u0107 i wydoi\u0107. Do J\u00F3zefa przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 inspektorzy ochrony \u015Brodowiska, by om\u00F3wi\u0107 spraw\u0119 zabitej owcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290466":["Bogdan i jego \u017Cona kontynuuj\u0105 \u017Cniwa. Zebrane zbo\u017Ce szybko znajduje kupca i trafia do nowoczesnego silosu. Aleksander Olejniczak po fachowym okiem wybranki pracuje przy kiszeniu og\u00F3rk\u00F3w. J\u00F3zef i jego syn Micha\u0142 rozpoczynaj\u0105 proces golenia owiec. Przygotowuj\u0105 zebran\u0105 we\u0142n\u0119 do sprzeda\u017Cy. Martwi\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce handel we\u0142n\u0105 jest z roku na rok mniej op\u0142acalny. Pani Ludmi\u0142a zajmuje si\u0119 swoimi zwierz\u0119tami: kurami, kotami, krowami i wiernym psem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290467":["Wszyscy cz\u0142onkowie rodziny Buchajczyk\u00F3w doskonale znaj\u0105 swoje obowi\u0105zki. Staraj\u0105 si\u0119 jednak wspiera\u0107 i pomaga\u0107 sobie wzajemnie. Aleksander Olejniczak jest zwolennikiem uprawy biodynamicznej. M\u0119\u017Cczyzna pomaga kobietom z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich w przygotowaniu do\u017Cynek. Pani Ludmi\u0142a jedzie na wycieczk\u0119 rowerow\u0105. Po drodze odwiedza cioci\u0119. J\u00F3zef Andrusi\u00F3w lubi pomaga\u0107 innym. Teraz anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad zaniedbanymi zwierz\u0119tami. M\u0119\u017Cczy\u017Anie pomaga syn, Micha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290468":["Aleksander Olejniczak pomaga gospodyniom wiejskim. Trzeba jednak przygotowa\u0107 te\u017C w\u0142asne specja\u0142y na zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 do\u017Cynki. Rodzina Buchajczyk\u00F3w ma poka\u017Ane stado kr\u00F3w znane na ca\u0142\u0105 wie\u015B. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 te\u017C niesforne zwierz\u0119ta, kt\u00F3re nie daj\u0105 si\u0119 wydoi\u0107. Bogdan na szcz\u0119\u015Bcie wie, jak sobie z tym poradzi\u0107. Pruszkowscy potrzebuj\u0105 pomocy wielu os\u00F3b przy zbiorach owoc\u00F3w. Adam Kaczmarczyk ma problem w postaci uszkodzonego przez jelenie ogrodzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"70290469":["Re\u017C.: Sven Unterwaldt Jr..
Siedmiu m\u0119\u017Cczyzn, nie daj\u0105c sobie rady we wsp\u00F3\u0142czesnym \u015Bwiecie, postanowi\u0142o schroni\u0107 si\u0119 przed pu\u0142apkami cywilizacji w lesie. Ze \u015Bwiatem, jaki znali, \u0142\u0105czy ich teraz jedynie most. Zostawili za nim swoje liczne problemy, i - przede wszystkim - mi\u0142osne rozczarowania. Szczycik, Do\u0142ek, Knedel, Loczek, Czak, M\u0142otek i przewodz\u0105cy im Prezes nosz\u0105 charakterystyczne czapki krasnoludk\u00F3w i prowadz\u0105 beztroskie \u017Cycie na \u0142onie natury. Czas urozmaicaj\u0105 sobie niezbyt skomplikowanymi grami zespo\u0142owymi. I \u017Cyliby tak pewnie d\u0142ugo i szcz\u0119\u015Bliwie, gdyby pewnego dnia nie zjawi\u0142a si\u0119 u nich kr\u00F3lewna \u015Anie\u017Cka (Cosma Shiva Hagen). Dziewczyna szuka schronienia przed swoj\u0105 macoch\u0105 (Nina Hagen). Jej obecno\u015B\u0107 wprowadza spore zamieszanie w kawalerskie \u017Cycie krasnali. Na poszukiwanie \u015Anie\u017Cki wyrusza Wielki \u0141owczy. Mimo pocz\u0105tkowej niech\u0119ci krasnale przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do jej obecno\u015Bci. Gdy wi\u0119c Z\u0142ej Kr\u00F3lowej udaje si\u0119 porwa\u0107 pasierbic\u0119, ruszaj\u0105 jej na pomoc. Uprowadzona \u015Anie\u017Cka l\u0105duje tymczasem w lochu tu\u017C obok swojej wielkiej mi\u0142o\u015Bci - Kr\u00F3lewskiego B\u0142azna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109531.jpg","",["N"]],"70290470":["Re\u017C.: Tim Johnson.
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 ulubione \u015Bwi\u0119ta pandy Po. Co roku nied\u017Awiadek razem z ojcem wiesza dekoracje i gotuje przysmaki dla mieszka\u0144c\u00F3w wioski. Tegoroczne \u015Bwi\u0119ta okazuj\u0105 si\u0119 dla niego du\u017Cym wyzwaniem, gdy\u017C musi podo\u0142a\u0107 obowi\u0105zkom ci\u0105\u017C\u0105cym na Smoczym Wojowniku i zosta\u0107 gospodarzem przyj\u0119cia organizowanego wy\u0142\u0105cznie dla mistrz\u00F3w kung-fu. Po przekonuje si\u0119, jak trudno b\u0119dzie zar\u00F3wno spe\u0142ni\u0107 rodzinne powinno\u015Bci, jak i nie rozczarowa\u0107 mistrza Shifu... W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Marcin Hycnar (Po), Jan Peszek (Shifu) i Wojciech Paszkowski (ojciec Po).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255383.jpg","",["N"]],"70290471":["Re\u017C.: Matthew O'Callaghan.
Zakochany jele\u0144 Elliot planuje \u015Blub ze swoj\u0105 ukochan\u0105 \u0142ani\u0105, Gizel\u0105. Niestety, przygotowania do ceremonii zostaj\u0105 zak\u0142\u00F3cone. Przywr\u00F3cony niedawno naturze jamnik Kabanos, zostaje niespodziewanie uprowadzony przez swoj\u0105 by\u0142\u0105 w\u0142a\u015Bcicielk\u0119. Kobieta nie potrafi \u017Cy\u0107 bez ukochanego pupila, kt\u00F3rego wci\u0105\u017C traktuje jak dziecko. Elliot, nied\u017Awied\u017A Bogu\u015B, wiewi\u00F3rka McSquizzy, je\u017C Buddy oraz pozostali mieszka\u0144cy lasu ruszaj\u0105 do miasta. Ich celem jest uwolnienie porwanego kolegi. Przyjaciele trafiaj\u0105 do \u015Bwiata udomowionych zwierz\u0105t, kt\u00F3rym przewodzi z pozoru \u0142agodny, pudel Fifi. On i jego znajomi nie zamierzaj\u0105 pozwoli\u0107, aby Kabanos tak po prostu opu\u015Bci\u0142 ich towarzystwo. W efekcie Gizela i McSquizzy zostaj\u0105 uwi\u0119zieni przez podopiecznych ludzi. Elliot pr\u00F3buje ich uwolni\u0107. Rozpoczyna si\u0119 zaci\u0119ta rywalizacja mi\u0119dzy mieszka\u0144cami lasu a zwierzakami z miasta. W jej wyniku Fifi traci swoj\u0105 wypiel\u0119gnowan\u0105 sier\u015B\u0107, mieszka\u0144cy lasu dowiaduj\u0105 si\u0119, jak dzia\u0142aj\u0105 elektryczne obro\u017Ce, a Kabanos postanawia wr\u00F3ci\u0107 do dawnego \u017Cycia. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jaros\u0142aw Boberek (Bogu\u015B), Dariusz Toczek (Elliot), Tomasz Steciuk (Stanley), Zbigniew Suszy\u0144ski (Kabanos), Janusz Wituch (Fifi) oraz Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 (Gizela).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2338628.jpg","",["N"]],"70290472":["Re\u017C.: Rob Minkoff.
Mysz Stuart mieszka w Nowym Jorku razem ze swoj\u0105 przybran\u0105 rodzin\u0105 - pa\u0144stwem Malutkimi i ich dzie\u0107mi. Ostatnio czuje si\u0119 osamotniony, poniewa\u017C jego brat George Malutki (Jonathan Lipnicki) ma dla niego mniej czasu ni\u017C dotychczas. Cz\u0119sto wychodzi z domu, by spotyka\u0107 si\u0119 ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi. Stuart marzy o nowym towarzyszu. Pewnego dnia ratuje z opresji ptaka o imieniu Margalo, kt\u00F3rego \u015Bciga sok\u00F3\u0142. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 nim, poniewa\u017C ma zranione skrzyd\u0142o. Pa\u0144stwo Malutcy nie maj\u0105 nic przeciwko temu, by Margalo u nich zamieszka\u0142a. Niestety, wkr\u00F3tce ptak niespodziewanie znika. Stuart i kot Snowbell wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Druga cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d ma\u0142ej, sympatycznej myszy i rodziny Malutkich. Film jest po\u0142\u0105czeniem gry aktorskiej i komputerowej animacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2342031.jpg","",["N"]],"70290473":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Z wi\u0119zienia o zaostrzonym rygorze znajduj\u0105cego si\u0119 na Ksi\u0119\u017Cycu ucieka diaboliczny kosmita Boris, zwany Besti\u0105. Zbieg przez ostatnie czterdzie\u015Bci lat \u017Cy\u0142 \u017C\u0105dz\u0105 zemsty na cz\u0142owieku, kt\u00F3ry go aresztowa\u0142. Mia\u0142 dostatecznie du\u017Co czasu, by u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie plan zbrodni doskona\u0142ej. Teraz uciekinier wprowadza swoje mordercze zamys\u0142y w \u017Cycie. Cofa si\u0119 do roku 1969, by zabi\u0107 m\u0142odego agenta K. Pocz\u0105tkowo wszystko przebiega zgodnie z za\u0142o\u017Ceniami i udaje mu si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 cel. Wkr\u00F3tce jednak napotka problemy. W tym czasie agent J, kt\u00F3ry od lat pr\u00F3buje zrozumie\u0107 i polubi\u0107 K - sarkastycznego i ma\u0142om\u00F3wnego partnera z supertajnej organizacji kontroluj\u0105cej obcych - orientuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B zaburzy\u0142 bieg historii. Wie, \u017Ce musi szybko reagowa\u0107. Aby ocali\u0107 \u017Cycie starszego kolegi oraz istnienie ca\u0142ej planety, decyduje si\u0119 na desperacki krok. Rusza do przesz\u0142o\u015Bci, by zapobiec \u015Bmierci K i przywr\u00F3ci\u0107 sprawom w\u0142a\u015Bciwy bieg. Podczas niesamowitej podr\u00F3\u017Cy agent J przekonuje si\u0119, \u017Ce wszech\u015Bwiat wci\u0105\u017C skrywa przed nim wiele tajemnic. Odkrywa te\u017C nieznane dot\u0105d fakty z \u017Cycia partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2043160.jpg","",["N"]],"70290474":["Re\u017C.: Thor Freudenthal.
Nowy Jork. Mieszka tu i uczy si\u0119 pozornie przeci\u0119tny nastolatek. Percy Jackson (Logan Lerman) cierpi na dysleksj\u0119 i nadpobudliwo\u015B\u0107. W rzeczywisto\u015Bci ch\u0142opak jest synem greckiego boga Posejdona. Pewnego dnia odwiedza go pi\u0119kna c\u00F3rka Ateny, Annabeth (Alexandra Daddario). Zawiadamia ch\u0142opaka, \u017Ce chroni\u0105ce ob\u00F3z heros\u00F3w drzewo zosta\u0142o zatrute. Mo\u017Ce je uleczy\u0107 jedynie z\u0142ote runo, mityczna sk\u00F3ra baranka posiadaj\u0105ca magiczn\u0105 moc. Aby zdoby\u0107 cudowny przedmiot i zapobiec katastrofie, Percy i Annabeth wyruszaj\u0105 na pe\u0142n\u0105 niebezpiecze\u0144stw wypraw\u0119. Zmierzaj\u0105 ku wyspie, po\u0142o\u017Conej na Morzu Potwor\u00F3w, gdzie wed\u0142ug mit\u00F3w jest ukryte z\u0142ote runo. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa tu tak\u017Ce m\u0142ody przyjaciel Percy'ego, satyr Grover (Brandon T. Jackson), wi\u0119ziony przez olbrzyma Polifema (Robert Maillet). Niebawem do wyprawy Annabeth i Jacksona do\u0142\u0105czaj\u0105 c\u00F3rka boga Aresa, Clarisse (Leven Rambin), kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C szuka z\u0142otego runa, i cyklop Tyson (Douglas Smith), przyrodni brat Percy'ego. Podczas rejsu statek, kt\u00F3rym p\u0142yn\u0105 \u015Bmia\u0142kowie, zostaje zaatakowany przez morskie potwory, Scyll\u0119 i Charybd\u0119. Scenariusz filmu powsta\u0142 na motywach jednej z powie\u015Bci Ricka Riordana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1866795.jpg","",[]],"70290475":["Re\u017C.: Matt Reeves.
Mija dziesi\u0119\u0107 lat odk\u0105d epidemia wirusa u\u015Bmierci\u0142 niemal ca\u0142\u0105 ras\u0119 ludzk\u0105. Genetycznie zmodyfikowane ma\u0142py przewodz\u0105 ogromnej populacji orangutan\u00F3w, szympans\u00F3w i goryli. Caesar (Andy Serkis), wychowany przez cz\u0142owieka samiec, kt\u00F3ry swego czasu poprowadzi\u0142 istoty cz\u0142ekokszta\u0142tne do rewolucji, jest ich przyw\u00F3dc\u0105. Obecnie, wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Korneli\u0105 (Judy Greer), wychowuje dw\u00F3jk\u0119 m\u0142odych, staraj\u0105c si\u0119 prowadzi\u0107 spokojne \u017Cycie. Pewnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce w ruinach San Francisco funkcjonuje kolonia odpornych na wirusa ludzi. Ich liderem jest by\u0142y policjant Dreyfus (Gary Oldman). Pomagaj\u0105 mu: architekt Malcolm (Jason Clarke) oraz Ellie (Keri Russell), piel\u0119gniarka z Centrum Zapobiegania Chorobom. W czasie jednego z patroli dochodzi do spotkania ludzi z ma\u0142pami. Caesar i Malcolm zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce konfrontacja stron jest nieunikniona. Obraz uzyska\u0142 nominacj\u0119 do Oscara 2015 i nagrody BAFTA za efekty wizualne i przynios\u0142a doch\u00F3d w wysoko\u015Bci 709 milion\u00F3w dolar\u00F3w, czym pobi\u0142 wyniki wcze\u015Bniejszej cz\u0119\u015Bci, \"Genezy planety ma\u0142p\", kt\u00F3ra zarobi\u0142a 469 milion\u00F3w. Na stanowisko re\u017Cysera brani byli pod uwag\u0119 m.in. Guillermo del Toro, autor \"Labiryntu fauna\" i J.A. Bayona, tw\u00F3rca \"Sieroci\u0144ca\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856601.jpg","",["JM"]],"70290476":["Re\u017C.: F. Gary Gray.
Dominic Toretto (Vin Diesel) i Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) sp\u0119dzaj\u0105 miesi\u0105c miodowy w Hawanie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kuzyn m\u0119\u017Cczyzny, Fernando, wpad\u0142 w k\u0142opoty. Jest winien pieni\u0105dze niejakiemu Raldo. Podejrzewaj\u0105c m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o prowadzenie nielegalnej dzia\u0142alno\u015Bci, Dominic staje z nim do wy\u015Bcigu samochodowego i wygrywa. Nast\u0119pnego dnia spotyka tajemnicz\u0105 hakerk\u0119 Cipher (Charlize Theron), kt\u00F3ra szanta\u017Cem zmusza go do wsp\u00F3\u0142pracy. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej, Toretto wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 - Letty, by\u0142ym przest\u0119pc\u0105 Romanem Pearcem (Tyrese Gibson), mechanikiem Tejem Parkerem (Chris \"Ludacris\" Bridges) oraz haktywistk\u0105 Ramsey (Nathalie Emmanuel) - zostaje zwerbowany przez agenta ds. bezpiecze\u0144stwa dyplomatycznego, Luke'a Hobbsa (Dwayne Johnson). Maj\u0105 pom\u00F3c mu odzyska\u0107 technologi\u0119 EMP z berli\u0144skiej plac\u00F3wki wojskowej. Podczas ucieczki po wykonaniu misji Dominic zwraca si\u0119 przeciwko przyjacio\u0142om i kradnie dla Cipher zdobyte przez nich urz\u0105dzenie. Hobbs zostaje aresztowany, a nast\u0119pnie osadzony w wi\u0119zieniu, gdzie przebywa te\u017C Deckard Shaw (Jason Statham), kt\u00F3rego on sam doprowadzi\u0142 za kratki. Mimo wzajemnej niech\u0119ci panowie \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y, by odzyska\u0107 wolno\u015B\u0107. Po brawurowej ucieczce rekrutuje ich agent wywiadu Pan Nikt (Kurt Russell) wraz z podopiecznym (Scott Eastwood). Shaw ujawnia, \u017Ce hakerka zleci\u0142a jego bratu Owenowi kradzie\u017C urz\u0105dzenia nosz\u0105cego nazw\u0119 Nightshade, a terrory\u015Bcie Mosemu Jakandzie - oprogramowania Ramsey, zwanego Okiem Boga. Dru\u017Cynie udaje si\u0119 namierzy\u0107 przest\u0119pczyni\u0119 i Toretto. Tak rozpoczyna si\u0119 gra, kt\u00F3rej stawk\u0105 jest bezpiecze\u0144stwo ca\u0142ego \u015Bwiata. Wszystkich mistrz\u00F3w kierownicy czeka natomiast czas pr\u00F3b oraz test\u00F3w...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2230972.jpg","",[]],"70290477":["Re\u017C.: M. Night Shyamalan.
Stra\u017Cnik David Dunn jest obdarzony nadprzyrodzonymi zdolno\u015Bciami. Pr\u00F3buje wytropi\u0107 jedn\u0105 z dwudziestu czterech osobowo\u015Bci psychopaty Kevina Wendella Crumba - niebezpieczn\u0105 i skupiaj\u0105c\u0105 zwierz\u0119ce instynkty Besti\u0119. Pe\u0142na przemocy pogo\u0144 prowadzi go ostatecznie do o\u015Brodka psychiatrycznego, w kt\u00F3rym od lat przebywa cierpi\u0105cy na rzadkie schorzenie nadmiernej krucho\u015Bci ko\u015Bci Elijah Price, nazywany przez niekt\u00F3rych Glassem. Pracuj\u0105ca tam ambitna terapeutka, doktor Ellie Staple, pr\u00F3buje wyleczy\u0107 pacjent\u00F3w ze zgubnej manii wielko\u015Bci, kt\u00F3ra stanowi jej zdaniem zagro\u017Cenie dla spo\u0142ecze\u0144stwa. Niestety manipulacje genialnego Price'a, kt\u00F3ry zna najskrytsze sekrety zar\u00F3wno Dunna, jak i Bestii, szybko sprawiaj\u0105, \u017Ce sprawy staj\u0105 na ostrzu no\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151552.jpg","",[]],"70290478":["Wybawiciel
W zat\u0142oczonym miejscu publicznym kto\u015B porzuca trzymiesi\u0119cznego ch\u0142opczyka. Na ubranku dziecka znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 wi\u0105za\u0107 spraw\u0119 niemowl\u0119cia z innym pope\u0142nionym w tym dniu przest\u0119pstwem. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opca pozostawi\u0142 Jacek Kami\u0144ski, kt\u00F3ry nast\u0119pnie zosta\u0142 \u015Bmiertelnie otruty. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest jego \u017Cona, Ewa. W toku dochodzenia wychodz\u0105 na jaw fakty dotycz\u0105ce matki dziecka, osiemnastoletniej Izabeli Mirskiej. Cztery lata wcze\u015Bniej wraz ze swoim wsp\u00F3lnikiem Jakubem Michalakiem szanta\u017Cowa\u0142a ona zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w. Uwodzi\u0142a ich i filmowa\u0142a spotkania z ukrycia. Po aresztowaniu kompana kobieta uciek\u0142a do Wroc\u0142awia i wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Grzegorza. Teraz Jakub wychodzi z wi\u0119zienia i \u017C\u0105da od niej pieni\u0119dzy. Iza obmy\u015Bla perfidny plan pozbycia si\u0119 niewygodnego \u015Bwiadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70290479":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Rozbudzona nadzieja
Zostaje zamordowany student Daniel Luba\u0144ski. Ch\u0142opak zgin\u0105\u0142 w trakcie rejsu statkiem wycieczkowym po rzece. Na miejscu zbrodni agenci CW\u015A znajduj\u0105 odciski palc\u00F3w, nale\u017C\u0105ce do jednego z kelner\u00F3w. Podejrzany zeznaje, \u017Ce Daniel zap\u0142aci\u0142 mu, \u017Ceby dosta\u0107 si\u0119 na pok\u0142ad statku tego dnia. CW\u015A ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Daniel bezskutecznie pr\u00F3bowa\u0142 skontaktowa\u0107 z podr\u00F3\u017Cuj\u0105cym tym samym statkiem biznesmenem Lechem Koneckim. Tymczasem na nale\u017C\u0105cy do ofiary komputer w\u0142amuje si\u0119 haker, kt\u00F3ry niszczy znajduj\u0105ce si\u0119 tam pliki. Wkr\u00F3tce potem zostaje zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"70290480":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Ognista furia
Zostaje zastrzelona jedna z uczestniczek konkursu pi\u0119kno\u015Bci. Wychodzi na jaw, \u017Ce miejsce kandydatki zaj\u0119\u0142a oszustka. CW\u015A podejrzewa, \u017Ce zab\u00F3jstwo dziewczyny zleci\u0142 kryminalista Gadkowski, kt\u00F3ry by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z organizatorami konkursu. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 za\u015B dziewczyna, kt\u00F3ra pojawi\u0142a si\u0119 na imprezie w rudej peruce. Szybko jednak okazuje si\u0119, \u017Ce Gadkowski ma mocne alibi. Ustalona zostaje tak\u017Ce to\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce nazywa\u0142a si\u0119 Marianna Lima\u0144ska i mia\u0142a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry si\u0119 nad ni\u0105 zn\u0119ca\u0142. Para by\u0142a sk\u0142\u00F3cona, a jedna z ich awantur niemal zako\u0144czy\u0142a si\u0119 \u015Bmierci\u0105 kobiety. Pojawia si\u0119 tak\u017Ce hipoteza, \u017Ce morderca pomyli\u0142 osoby...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"70290481":["Ostrze\u017Cenie
Marzena i Joachim zamieszkuj\u0105 z rodzicami m\u0119\u017Cczyzny. Matka, Anna, mia\u0142a wrzody \u017Co\u0142\u0105dka, kt\u00F3re uda\u0142o jej si\u0119 wyleczy\u0107 diet\u0105 i zdrowym stylem \u017Cycia. Martwi si\u0119 jednak o m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zupe\u0142nie nie dba o swoje zdrowie. Pewnego dnia Marzena znajduje Tadeusza na pod\u0142odze w \u0142azience. M\u0119\u017Cczyzna ma objawy zawa\u0142u serca. Synowa dzwoni pod numer 112. Tylko dzi\u0119ki szybkiej interwencji ratownik\u00F3w udaje si\u0119 uratowa\u0107 m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u017Cycie. Tadeusz musi jednak zmieni\u0107 swoje przyzwyczajenia. Marzena zamierza zadba\u0107, by te\u015B\u0107 regularnie \u0107wiczy\u0142, Anna za\u015B zobowi\u0105zuje si\u0119 pilnowa\u0107 diety m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna jednak zaczyna symulowa\u0107 chorob\u0119, by unikn\u0105\u0107 nowych zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293824.jpg","",["N"]],"70290433":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"70290434":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"70290435":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"70290436":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"70290437":["Informacje o przeciwniku stanowi\u0105 klucz do zwyci\u0119stwa na wojnie. Odpowiednie urz\u0105dzenia pozwalaj\u0105 przechwytywa\u0107, przekazywa\u0107, a nast\u0119pnie analizowa\u0107 wa\u017Cne dane wojskowe. Maszyny takie by\u0142y wykorzystywane przez agent\u00F3w SOE, szpieg\u00F3w wykradaj\u0105cych plany techniczne Royal Navy czy za\u0142og\u0119 okr\u0119tu podwodnego na terytorium ZSRR.","","",[]],"70290438":["Historia starcia z 1961 roku z berli\u0144skiego Checkpoint Charlie, gdy radzieckie T-54 stan\u0119\u0142y naprzeciw ameryka\u0144skich M-48 Patton. Gdyby ta utarczka przerodzi\u0142a si\u0119 w otwarty konflikt z zaanga\u017Cowaniem wszystkich si\u0142, na placu boju z pewno\u015Bci\u0105 pojawi\u0142by si\u0119 radziecki bojowy w\u00F3z piechoty BWP-1, najmniejszy ameryka\u0144ski taktyczny \u0142adunek nuklearny oraz eksperymentalny lataj\u0105cy jeep.","","",[]],"70290439":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"70290440":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"70290441":["W tym odcinku po\u015Bcig za dwoma zbrodniarzami wojennymi z okresu II wojny \u015Bwiatowej. Celem numer jeden jest szef Gestapo w Lyonie, kt\u00F3rego nazywano, ze wzgl\u0119du na jego bezwzgl\u0119dne metody dzia\u0142ania - \"Rze\u017Anikiem z Lyonu\". Drugim poszukiwanym jest Iwan Marczenko, nazywany tak\u017Ce \"Iwanem Gro\u017Anym\" by\u0142y stra\u017Cnik w obozie zag\u0142ady w Treblince.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"70290442":["W tym odcinku obejrzymy histori\u0119 po\u015Bcigu za Hermannem Goeringiem, kt\u00F3ry ostatecznie zosta\u0142 schwytany w Bawarii przez Amerykan\u00F3w. Przez Mi\u0119dzynarodowy Trybuna\u0142 Wojskowy w Norymberdze by\u0142 s\u0105dzony, jako najwy\u017Cszy rang\u0105 dygnitarz nazistowski, m.in. pod zarzutami deportacji milion\u00F3w robotnik\u00F3w przymusowych do Rzeszy Niemieckiej, udzia\u0142u w intensywnej i wyniszczaj\u0105cej eksploatacji ekonomicznej okupowanych kraj\u00F3w i grabie\u017Cy dzie\u0142 sztuki z ca\u0142ej Europy na wielk\u0105 skal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"70290444":["Brze\u015B\u0107 Kujawski
Brze\u015B\u0107 Kujawski by\u0142 jednym z najwa\u017Cniejszych miast \u015Bredniowiecznej Polski. To tu urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 przysz\u0142y kr\u00F3l Polski W\u0142adys\u0142aw \u0141okietek. Olaf z Radkiem wyruszaj\u0105 na poszukiwania tajemniczego tunelu biegn\u0105cego pod miastem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"70290445":["Krwawy nalot w Lubodzie\u017Cy
3 wrze\u015Bnia 1939 roku wie\u015B Lubodzie\u017C zosta\u0142a zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Celem by\u0142y znajduj\u0105ce si\u0119 w miejscowo\u015Bci tabory wycofuj\u0105cej si\u0119 Armii Pomorze. Na pomniku upami\u0119tniaj\u0105cym to zdarzenie do dzi\u015B nie ma szczeg\u00F3\u0142owych informacji dotycz\u0105cych poleg\u0142ych \u017Co\u0142nierzy. Olaf z Radkiem pr\u00F3buj\u0105 to ustali\u0107, oraz znale\u017A\u0107 w ziemi pami\u0105tki po tym tragicznym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"70290446":["Zesp\u00F3\u0142 Cin\u00E9marine wyrusza na epick\u0105 wypraw\u0119, aby odnale\u017A\u0107 szcz\u0105tki sze\u015Bciu najbardziej spektakularnych podwodnych katastrof na \u015Bwiecie. Ekipa przeczesuje tereny od czystych niebieskich atoli Oceanu Indyjskiego po lodowate wody rzeki \u015Awi\u0119tego Wawrzy\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195652.jpg","",[]],"70290447":["Zesp\u00F3\u0142 Cin\u00E9marine wyrusza na epick\u0105 wypraw\u0119, aby odnale\u017A\u0107 szcz\u0105tki sze\u015Bciu najbardziej spektakularnych podwodnych katastrof na \u015Bwiecie. Ekipa przeczesuje tereny od czystych niebieskich atoli Oceanu Indyjskiego po lodowate wody rzeki \u015Awi\u0119tego Wawrzy\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195652.jpg","",[]],"70290448":["Cz\u0142owiek staro\u017Cytno\u015Bci odkrywa\u0142 wci\u0105\u017C nowe wynalazki, kt\u00F3re pozwala\u0142y mu przemierza\u0107 morza i toczy\u0107 wojny na wodzie.","","",[]],"70290449":["Rytua\u0142y zwi\u0105zane ze \u015Bmierci\u0105, od ukrzy\u017Cowania po mumifikacj\u0119 zw\u0142ok.","","",[]],"70290450":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"70290451":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"70290452":["Od skandali seksualnych po promowanie abstynencji od wsp\u00F3\u0142\u017Cycia. Pogl\u0105dy Amerykan\u00F3w okazuj\u0105 si\u0119 skrajnie r\u00F3\u017Cne. Tw\u00F3rcy programu przemierzaj\u0105 kraj, by dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d wzi\u0119\u0142y si\u0119 tak zr\u00F3\u017Cnicowane opinie. Dyrektor Doliny Krzemowej brakuje czasu na szukanie bratniej duszy. Zatrudni\u0142a wi\u0119c trenera, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 wybieraniem dla niej kandydat\u00F3w. Dla wielu ludzi seks jest jednak grzechem. Nathalie i Matthew postanowili powstrzyma\u0107 si\u0119 ze wsp\u00F3\u0142\u017Cyciem a\u017C do \u015Blubu. Z kolei ginekolog Willie Parker cz\u0119sto otrzymuje gro\u017Aby \u015Bmierci za przeprowadzania aborcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209525.jpg","",[]],"70290453":["Pa\u0144stwo rz\u0105dzone przez W\u0142adimira Putina to kraj sprzeczno\u015Bci, w kt\u00F3rym mi\u0142o\u015B\u0107 i seks zderzaj\u0105 si\u0119 z patriarchalnymi obyczajami, a mimo stawiania na piedesta\u0142 warto\u015Bci rodzinnych czterdzie\u015Bci procent dzieci wychowuje si\u0119 bez ojca, a w rosyjskich domach nie brakuje przemocy. Bohaterami dokumentu s\u0105 m.in. Ksenia i Kiry\u0142, kt\u00F3rzy zamierzaj\u0105 wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Sama ceremonia, podobnie jak ich przysz\u0142e \u017Cycie, zaplanowana jest wed\u0142ug tradycyjnych regu\u0142. W Putinowskiej Rosji bywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C zwi\u0105zki poliamoryczne, takie jak Anzola, kt\u00F3ry \u017Cyje w szcz\u0119\u015Bliwym tr\u00F3jk\u0105cie. Z kolei Tania organizuje w Moskwie kilkusetosobowe imprezy dla zwolennik\u00F3w niekonwencjonalnej erotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207600.jpg","",[]],"70290454":["Tajemnica pa\u0142acu Wojciechy
Ten odcinek zapocz\u0105tkowa\u0142o niezwyk\u0142e spotkanie z widzem oraz wyj\u0105tkowe znalezisko. Sebastian i Olaf po raz kolejny wykazuj\u0105 si\u0119 po\u015Bwi\u0119ceniem i pasj\u0105, aby zbada\u0107 histori\u0119, kt\u00F3ra kryje si\u0119 za tym odkryciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"70290455":["Akcja Many\u0142owa
Ekipa programu bada spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z I wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 i ofensyw\u0105 Armii Rosyjskiej. W 1914 roku dosz\u0142o do ob\u0142awy na Przemy\u015Bl. Bitwy, do kt\u00F3rych w\u00F3wczas dosz\u0142o mi\u0119dzy Rosjanami i Austriakami by\u0142y zaci\u0119te i krwawe. Dopiero wysadzenie przez saper\u00F3w Austro-W\u0119gier szczytu g\u00F3ry Many\u0142owa, o kt\u00F3ry z determinacj\u0105 walczono, przechyli\u0142o szal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"70290456":["Za kilka miesi\u0119cy \u015Aliwa przejdzie na emerytur\u0119, a wtedy, by\u0107 mo\u017Ce, bieszczadzki wypa\u0142 w\u0119gla przestanie istnie\u0107. W przerwach podczas pracy Siwy i Ma\u0142y jak zwykle rozmawiaj\u0105 o kobietach i dzikich zwierz\u0119tach. \u017Bmiju opowiada o znikni\u0119ciu Baranka. Staszek przestrzega, by nie zatraci\u0107 si\u0119 w odkrywaniu zapomnianych wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"70290457":["\u015Aliwa wspomina czasy m\u0142odo\u015Bci. W\u0142adek, mimo \u017Ce mieszka na odludziu w domku pozbawiony elektryczno\u015Bci, uwa\u017Ca si\u0119 za szcz\u0119\u015Bciarza. Wazon nabra\u0142 szacunku do wilk\u00F3w. Kirim umie \u015Bpiewa\u0107 w kilku j\u0119zykach. \u017Bmiju opowiada o znajomym rze\u017Abiarzu, kt\u00F3ry chce porzuci\u0107 zgubny na\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"70290458":["Arktyczne safari
Podczas pobytu na wyspie Mageroya, w\u0119dkarze zdradz\u0105 na chwil\u0119 ryby i wybior\u0105 si\u0119 na ptasie safari. Rzadko spotykane arktyczne ptaki oraz wyleguj\u0105ce si\u0119 na skalnym wybrze\u017Cu foki potraktuj\u0105 jako dobr\u0105 wr\u00F3\u017Cb\u0119 przed nocnym w\u0119dkowaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"70290459":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 1
Na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk widniej\u0105 tajemnicze otwory. Znaleziona tam zosta\u0142a przepalona stal o grubo\u015Bci 20 cm. W grudniu 1930 roku Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej, nieznanej \u015Bwiatu broni. U\u017Cyli jej podczas ataku na belgijsk\u0105 twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku. W\u00F3wczas 80 komandos\u00F3w w przeci\u0105gu 36 godzin zdoby\u0142o twierdz\u0119 bronion\u0105 przez 800 \u017Co\u0142nierzy. Strace\u0144cy wygrali swoj\u0105 pierwsz\u0105 bitw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"70290460":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 2
W II po\u0142owie XIX wieku wynaleziono proch bezdymny. Fakt ten zmieni\u0142 bieg historii i sprawi\u0142, \u017Ce dotychczasowa polityka militarna polegaj\u0105ca na blokowaniu mo\u017Cliwych kierunk\u00F3w ofensywy wrog\u00F3w straci\u0142a sens. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co tak niezwyk\u0142ego by\u0142o w tej substancji i dlaczego w\u0142adze Niemiec nie zauwa\u017Cy\u0142y nadci\u0105gaj\u0105cej zmiany i z uporem budowa\u0142y twierdze i instalowa\u0142y w nich armaty miotaj\u0105ce pociski si\u0142\u0105 prochu czarnego (dymnego).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"70290461":["W pogoni za pedofilem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"70290462":["Emil \u0142owca pedofil\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"70290463":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"70290464":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"70290772":["W programie quiz historyczny, a tak\u017Ce smartfonowe gad\u017Cety: graj\u0105ce \u017Car\u00F3wki, inteligentne garnki, informuj\u0105cego o idealnym czasie gotowania oraz specjalny pojemnik na jajka, kontroluj\u0105cy ich \u015Bwie\u017Co\u015B\u0107. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce dlaczego rowery produkowane w Chinach s\u0105 ta\u0144sze i gdzie mo\u017Cna spotka\u0107 ferrari ze znaczkiem policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"70290773":["W programie opowie\u015B\u0107 o jednym z najwa\u017Cniejszych astrofizyk\u00F3w i kosmolog\u00F3w - Stephenie Hawkingu, a tak\u017Ce historia rozwoju medycyny i samoch\u00F3d z drukarki 3D. Architekci z Amsterdamu pracuj\u0105 ju\u017C nad pierwszym budynkiem mieszkalnym z drukarki. Prototyp ma mie\u0107 5 pi\u0119ter i 15 metr\u00F3w wysoko\u015Bci. Reporterka Galileo znajdzie si\u0119 na pok\u0142adzie samolotu, z najdro\u017Cszym biletem lotniczym na \u015Bwiecie w kieszeni. Za lot z Singapuru do Nowego Jorku trzeba zap\u0142aci\u0107 ponad 18 000 euro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"70290774":["Reporterzy opowiedz\u0105 o tym kto i kiedy wynalaz\u0142 zamek b\u0142yskawiczny oraz sk\u0105d pochodz\u0105 raki i w jakich warunkach s\u0105 hodowane. W programie tak\u017Ce sobowt\u00F3r Baracka Obamy, Lois Ortiz, kt\u00F3ry mieszka w Nowym Jorku i soczewki kontaktowe pokrywane z\u0142otem prosto z Indii. Prowadz\u0105cy sprawdzili, ile s\u0105 naprawd\u0119 warte i kto je kupuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"70290775":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 szczeg\u00F3\u0142y dzia\u0142ania bank\u00F3w czasu we W\u0142oszech. Ekipa odwiedzi miejsce wymiany us\u0142ug, gdzie walut\u0105 jest czas po\u015Bwi\u0119cony na pomoc innej osobie, np. w nauce j\u0119zyka obcego czy pracach naprawczych. Widzowie poznaj\u0105 5 przedmiot\u00F3w codziennego u\u017Cytku, bez kt\u00F3rych mieszka\u0144cy Kostaryki nie wyobra\u017Caj\u0105 sobie \u017Cycia. Nie zabraknie proekologicznego projektu niewielkiej baterii. Energia powstaje ze specjalnych enzym\u00F3w umieszczanych na papierze. Tw\u00F3rcy towarzysz\u0105 m\u0142odym mieszka\u0144com g\u00F3rskiego regionu w Meksyku w drodze do szko\u0142y. Uczniowie maj\u0105 do pokonania pieszo czterogodzinn\u0105 tras\u0119 w trudnym terenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"70290776":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co oznacza \u017C\u00F3\u0142ta naklejka na niekt\u00F3rych skrzy\u017Cowaniach tor\u00F3w z drogami. Oka\u017Ce si\u0119, jakich system\u00F3w bezpiecze\u0144stwa u\u017Cywa si\u0119 obecnie na kolei. Ujawnione zostan\u0105 dane dotycz\u0105ce poziomu IQ, kt\u00F3re wskazuj\u0105, \u017Ce w niekt\u00F3rych krajach krzywa inteligencji spada. Ekipa odwiedzi producenta luksusowych globus\u00F3w. Niekt\u00F3re z nich kosztuj\u0105 nawet 90 tysi\u0119cy euro. Reporta\u017C przybli\u017Cy sylwetki m\u0142odych mieszka\u0144c\u00F3w stolicy Kuby, Hawany. Widzowie poznaj\u0105 ich historie i marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"70290777":["Re\u017C.: Nora Ephron.
Owdowia\u0142y architekt Sam (Tom Hanks) wyje\u017Cd\u017Ca z o\u015Bmioletnim synem Jonahem (Ross Malinger) do Seattle, gdzie chce rozpocz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie. Wci\u0105\u017C \u017Cyje jednak wspomnieniami o zmar\u0142ej \u017Conie. W wigilijny wiecz\u00F3r Jonah dzwoni do programu radiowego z \u017Cyczeniem, by jego samotny ojciec znalaz\u0142 sobie now\u0105 towarzyszk\u0119 \u017Cycia. W tym czasie w Baltimore, kilka tysi\u0119cy kilometr\u00F3w od Seattle, dziennikarka Annie (Meg Ryan) jedzie ze \u015Bwi\u0105teczn\u0105 wizyt\u0105 do przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w. Wzruszaj\u0105cy apel ch\u0142opca i wypowiedzi jego ojca robi\u0105 na niej wielkie wra\u017Cenie. Zakochuje si\u0119 w Samie, postanawia do niego napisa\u0107 i zerwa\u0107 zar\u0119czyny z Walterem (Bill Pullman), kt\u00F3rego mia\u0142a niebawem po\u015Blubi\u0107. W ko\u0144cu wyrzuca jednak adresowany do architekta list, kt\u00F3ry bez jej wiedzy wysy\u0142a przyjaci\u00F3\u0142ka. Jonah, intuicyjnie przeczuwaj\u0105c, \u017Ce Annie jest odpowiedni\u0105 partnerk\u0105 dla ojca, wybiera j\u0105 spo\u015Br\u00F3d prawie dw\u00F3ch tysi\u0119cy kobiet, kt\u00F3re napisa\u0142y do nich po audycji. Ch\u0142opiec odpisuje jej, wyznaczaj\u0105c spotkanie w Nowym Jorku. Sam nie wyra\u017Ca jednak zgody na wyjazd. Uparty Jonah ucieka si\u0119 wi\u0119c do podst\u0119pu. Jedna z najlepszych hollywoodzkich komedii romantycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332890.jpg","",["N"]],"70290778":["Re\u017C.: Don McBrearty.
Julia (Autumn Reeser) przygotowuje si\u0119 do egzaminu adwokackiego. Nieoczekiwanie jej ch\u0142opak Gavin (Damon Runyan) uroczy\u015Bcie jej si\u0119 o\u015Bwiadcza. Przyt\u0142oczona planami wesela snutymi przez przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w, dziewczyna postanawia znale\u017A\u0107 wytchnienie, wyje\u017Cd\u017Caj\u0105c z miasta. Razem ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Sydney (Vanessa Matsui), dziedziczk\u0105 hotelowej fortuny, udaj\u0105 si\u0119 na weekendowy wypad na narty. Sydney prze\u017Cywa zdrad\u0119 narzeczonego i chce znikn\u0105\u0107 z oczu mediom plotkarskim. Przyjaci\u00F3\u0142kom po drodze psuje si\u0119 samoch\u00F3d. Pomaga im przystojny kowboj, Ben (Eric Johnson), M\u0119\u017Cczyzna udziela im go\u015Bciny na swoim ranczu, a wieczorem zabiera do miejscowego baru. Wkr\u00F3tce \u017Cycie Julii wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami.","","",[]],"70290779":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"70290780":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"70290781":["Ewa Kasprzyk i jej partner Micha\u0142 Kozerski, Katarzyna Pakosi\u0144ska i jej m\u0105\u017C Irakli Basilashvili oraz Krzysztof Skiba ze \u015Bwie\u017Co upieczon\u0105 \u017Con\u0105 Karolin\u0105 zaprezentuj\u0105 si\u0119 od nieznanej widzom strony, uczestnicz\u0105c w kulinarnej rywalizacji, podczas kt\u00F3rej liczy si\u0119 nie tylko umiej\u0119tno\u015B\u0107 gotowania, ale przede wszystkim wsp\u00F3\u0142pracy. Ich zadanie polega na przyrz\u0105dzeniu risotto buraczanego z zapiekanym kozim serem wed\u0142ug wykwintnej receptury gospodarza show, Mateusza Gesslera. Katarzyna Pakosi\u0144ska z m\u0119\u017Cem podejd\u0105 do gotowania w swoim stylu, czyli \u015Bpiewaj\u0105co, Ewa Kasprzyk uwagami na temat post\u0119p\u00F3w partnera w kuchni dzieli\u0107 si\u0119 b\u0119dzie z towarzysz\u0105c\u0105 jej suczk\u0105 rasy papillon, Shakir\u0105, a Krzysztof Skiba oka\u017Ce si\u0119 zagubiony w kuchni i b\u0119dzie mia\u0142 problem z odr\u00F3\u017Cnieniem zlewozmywaka od kuchenki oraz durszlaka od prasy i sitka. Widzowie b\u0119d\u0105 m.in. \u015Bwiadkami rzadkiej sytuacji, gdy wygadanemu Skibie zabraknie s\u0142\u00F3w. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, co w Ewie zauroczy\u0142o Micha\u0142a oraz jak poznali si\u0119 Kasia i Irakli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334673.jpg","",[]],"70290782":["Zostaje obrabowany dom w bogatej dzielnicy. Z\u0142odziej zabra\u0142 ca\u0142\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 z tajemnej skrytki w\u0142a\u015Bcicielki, a tak\u017Ce intymne nagrania zrobione podczas zbli\u017Cenia z m\u0119\u017Cem. Poszkodowani oskar\u017Caj\u0105 zwolnion\u0105 niedawno pomoc domow\u0105. Krzysztof i Lena pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa ona nielegalnie w kraju, a w jej mieszkaniu znajduje si\u0119 cz\u0119\u015B\u0107 poszukiwanej bi\u017Cuterii. Tymczasem zapewnia ona o swojej niewinno\u015Bci. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej pojawia si\u0119 nagranie z \u017C\u0105daniem okupu. Policjanci ruszaj\u0105 z poszkodowan\u0105 w miejsce wyznaczone przez szanta\u017Cyst\u0119. Zapa\u0142a przez ca\u0142y czas trwania s\u0142u\u017Cby ma wra\u017Cenie, \u017Ce jest przez kogo\u015B obserwowany. Nie podejrzewa jednak \u017Cadnego zagro\u017Cenia i umawia si\u0119 z Emilk\u0105 na spotkanie przy kawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"70290783":["W komendzie pojawia si\u0119 kole\u017Canka Marka z czas\u00F3w studi\u00F3w medycznych. Kobieta martwi si\u0119 o jedn\u0105 ze swoich pacjentek, z kt\u00F3r\u0105 nie mo\u017Ce si\u0119 skontaktowa\u0107. Ma ona bardzo z\u0142e wyniki i lekarka podejrzewa najgorsze. W miejscu zamieszkania str\u00F3\u017Ce prawa nie znajduj\u0105 nikogo. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej w pobli\u017Cu zjawia si\u0119 w\u015Bcibska s\u0105siadka. Dzi\u0119ki niej policjanci znajduj\u0105 poszukiwan\u0105 pacjentk\u0119. Sprawa nie zostaje jednak zamkni\u0119ta, gdy\u017C w r\u0119ce Marka przez przypadek trafia dokumentacja medyczna jego kole\u017Canki. Funkcjonariusz zauwa\u017Ca pewne nie\u015Bcis\u0142o\u015Bci i postanawia odwiedzi\u0107 szpital, w kt\u00F3rym pracuje znajoma. Tam dochodzi do jego konfrontacji ze znanym mu profesorem medycyny. Patrol wpada te\u017C na trop powa\u017Cnego przest\u0119pstwa. Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo, w kt\u00F3rym potrzebne b\u0119dzie przeprowadzenie prowokacji. Po s\u0142u\u017Cbie techniczka Klara wybiera si\u0119 z Markiem i jego synem do pizzerii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"70290784":["Patrol zostaje wezwany do sprawy zak\u0142\u00F3cania spokoju na jednym z miejskich osiedli. Funkcjonariusze przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce to zdesperowany ojciec, szukaj\u0105cy kontaktu z synem, jest powodem zamieszania. M\u0119\u017Cczyzna skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce jego eks\u017Cona utrudnia kontakt z dzieckiem. Policjanci w awanturniku rozpoznaj\u0105 by\u0142ego zawodnika MMA. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna wdaje si\u0119 w szarpanin\u0119 z obecnym partnerem by\u0142ej \u017Cony. Dochodzi r\u00F3wnie\u017C do pr\u00F3by zab\u00F3jstwa. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest sportowiec. Bachleda i Bia\u0142ach rozpoczynaj\u0105 poszukiwania sprawcy. W mi\u0119dzyczasie pojawia si\u0119 kolejne zg\u0142oszenie, tym razem dotycz\u0105ce ekshibicjonisty w jednym z park\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"70290785":["Dorota Rabczewska rozpocz\u0119\u0142a udzia\u0142 w programie od mocnego akcentu. Wyzna\u0142a, \u017Ce trasy koncertowe sta\u0142y si\u0119 dla niej du\u017Cym obci\u0105\u017Ceniem, a specjali\u015Bci, z kt\u00F3rymi wsp\u00F3\u0142pracuje, nie zawsze daj\u0105 wsparcie. Marzy o idealnym zwie\u0144czeniu kariery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340571.jpg","",[]],"70290786":["Latoszek i Lipka otrzymuj\u0105 zadanie wymagaj\u0105ce szczeg\u00F3lnej dyplomacji. Maj\u0105 wyja\u015Bnia\u0107 okoliczno\u015Bci zab\u00F3jstwa, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w budynku kurii biskupiej. Zamordowany Waldemar Mycielski by\u0142 adwokatem specjalizuj\u0105cym si\u0119 w prawie kanonicznym. Funkcjonariuszki szybko wpadaj\u0105 na trop procesu sprzed lat, w kt\u00F3rym denat pok\u0142\u00F3ci\u0142 si\u0119 przed s\u0105dem biskupim z ksi\u0119dzem doktorem Lasot\u0105, dzi\u015B wysokim urz\u0119dnikiem kurii. Mycielski przegra\u0142 wtedy spraw\u0119, ale wygl\u0105da na to, \u017Ce nadal nosi\u0142 zamiar zemsty na rywalu. Nadinspektor Kujawi\u0144ska bada okoliczno\u015Bci znikni\u0119cia Adrianny, kt\u00F3ra zn\u00F3w wymkn\u0119\u0142a si\u0119 policjantom. Olka ma \u017Cal do Ka\u015Bki, \u017Ce ta nie gra\u0142a z ni\u0105 w otwarte karty. Kobieta przyznaje, \u017Ce ta sytuacja jest dla niej trudna i obiecuje popraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",[]],"70290787":["Paulina i Kuba borykaj\u0105 si\u0119 z trudno\u015Bciami w swoich zwi\u0105zkach. Wach umawia si\u0119 z G\u0142owackim na terapi\u0119 dla par, licz\u0105c, \u017Ce pomo\u017Ce to naprawi\u0107 jej stosunki z m\u0119\u017Cem. Za\u0142oga zostaje pilnie wys\u0142ana do szpitala, gdzie trafi\u0142a Marcelina - ofiara brutalnego pobicia. Str\u00F3\u017Ce prawa zatrzymuj\u0105 du\u017Co starszego od niej m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry j\u0105 przywi\u00F3z\u0142. Bogdan Witek zostawi\u0142 dla Marceliny \u017Con\u0119 i prac\u0119. Podejrzany twierdzi, \u017Ce dziewczyn\u0119 pobi\u0142 kto\u015B inny, a ona tylko wezwa\u0142a go na pomoc. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara kilka tygodni temu urodzi\u0142a dziecko. Nikt nie wie jednak, co si\u0119 sta\u0142o z ma\u0142\u0105 Al\u0105 i gdzie obecnie przebywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",[]],"70290788":["Re\u017C.: Patrick Tatopoulos.
Przed wiekami na \u015Bwiecie \u017Cy\u0142y dwie rasy nadnaturalnych istot: arystokratyczne, \u017Cywi\u0105ce si\u0119 krwi\u0105 wampiry i wilko\u0142aki - dzikie bestie, w kt\u00F3rych \u017C\u0105dza przemocy wypar\u0142a cz\u0142owiecze\u0144stwo. Jedna z ras cechowa\u0142a si\u0119 inteligencj\u0105, druga - si\u0142\u0105. Nadszed\u0142 dzie\u0144, kt\u00F3ry zak\u0142\u00F3ci\u0142 odwieczn\u0105 r\u00F3wnowag\u0119. Samica wilko\u0142aka, uwi\u0119ziona przez wampiry, urodzi\u0142a maj\u0105cego ludzkie cechy Luciana. W\u0142adca \u0142akn\u0105cych krwi arystokrat\u00F3w, Viktor, wykorzystuje genetycznego miesza\u0144ca do stworzenia nowej rasy - niewolnik\u00F3w Lykan\u00F3w. Mijaj\u0105 lata. Viktor rz\u0105dzi wampirzym dworem i Lykanami \u017Celazn\u0105 r\u0119k\u0105. Jego waleczna c\u00F3rka Sonja wraz z elitarnym oddzia\u0142em wampir\u00F3w broni posiad\u0142o\u015Bci przed pl\u0105druj\u0105cymi j\u0105 wilko\u0142akami. Pewnego dnia zakochuje si\u0119 w Lucianie - zniewolonym kowalu wytwarzaj\u0105cym dla wampir\u00F3w bro\u0144. \u017Bycie kochank\u00F3w zale\u017Cy od utrzymania w tajemnicy zakazanego romansu. Prawda wychodzi jednak na jaw. Lucianowi udaje si\u0119 wraz z innymi Lykanami wydosta\u0107 z loch\u00F3w. Pragnie ocali\u0107 ukochan\u0105. Zbiera armi\u0119 pobratymc\u00F3w. Niebawem mi\u0119dzy zast\u0119pami wampir\u00F3w a marz\u0105cymi o wolno\u015Bci potomkami wilko\u0142ak\u00F3w dochodzi do bitwy, kt\u00F3ra zadecyduje o losach obu ras.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088436.jpg","",["N"]],"70290789":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70290790":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70290791":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70290792":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70290793":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70290794":["Gangsterski tr\u00F3jk\u0105t\/W poszukiwaniu mamy
W tym odcinku detektywi Septagonu zostan\u0105 poproszeni o pomoc przez bardzo nietypowego klienta. O\u015Bmioletni Szymon przeznaczy wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci ze swojej skarbonki na ga\u017C\u0119 dla os\u00F3b, kt\u00F3re pomog\u0105 mu w poszukiwaniach matki. Od ojca ch\u0142opca detektywi dowiedz\u0105 si\u0119, \u017Ce sytuacja jest bardzo delikatna - mama Szymona nie \u017Cyje, ale dziecko nie przyjmuje tego do wiadomo\u015Bci. Wkr\u00F3tce oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec nie dzia\u0142a bezmy\u015Blnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"70290795":["Mi\u0142o\u015B\u0107 i ciasteczka
17-letnia Bo\u017Cena i jej kole\u017Canka Flora trenuj\u0105 judo. Przed zawodami okazuje si\u0119, \u017Ce Bo\u017Cena musi schudn\u0105\u0107. Niespodziewanie dziewczyna zakochuje si\u0119 w cukierniku Romanie, kt\u00F3ry cz\u0119stuje j\u0105 smako\u0142ykami. Kiedy kobieta wyznaje mu, \u017Ce jest na diecie, m\u0119\u017Cczyzna zaczyna jej gotowa\u0107 dietetyczne posi\u0142ki. Bo\u017Cena mie\u015Bci si\u0119 w ubrania, kt\u00F3re wcze\u015Bniej by\u0142y na ni\u0105 za ciasne. Podczas wa\u017Cenia okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyna przybra\u0142a na wadze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"70290796":["Re\u017C.: Glenn Harmon.","","",[]],"70290797":["Re\u017C.: Glenn Harmon.","","",[]],"70290798":["Re\u017C.: Glenn Harmon.","","",[]],"70290799":["Re\u017C.: Glenn Harmon.","","",[]],"70290800":["Re\u017C.: Michael Baumgarten.
Nastoletni Robbie (Jansen Panettiere) sprawia problemy wychowawcze. Babcia wysy\u0142a ch\u0142opaka do wuja i ciotki na Floryd\u0119. W Cocoa Beach Robbie poznaje sympatyczn\u0105 Rin\u0119 (Kathryn Newton), ale zostaje zaatakowany przez jej ch\u0142opaka. Nast\u0119pnego dnia konfrontuje si\u0119 z kolejnym \u0142obuzem. Wkr\u00F3tce Robbie rozpoczyna nauk\u0119 sztuk walki. Ta decyzja zapocz\u0105tkowuje tak\u017Ce jego przemian\u0119 wewn\u0119trzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149626.jpg","",["JM"]],"70290801":["Re\u017C.: Angel Gracia.
Los Angeles. Nora (Camilla Belle) i Mary (Alexa Vega) Dominguez pochodz\u0105 z dobrze sytuowanej latynoskiej rodziny. Pierwsza z nich studiuje prawo i marzy o zrobieniu kariery, jej m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 za\u015B poch\u0142aniaj\u0105 g\u0142\u00F3wnie zakupy i dbanie o wygl\u0105d. Pewnego dnia ich \u017Cycie diametralnie si\u0119 zmienia. Nagle umiera ojciec dziewcz\u0105t. Co gorsza, podczas odczytania testamentu dowiaduj\u0105 si\u0119 one, \u017Ce zmar\u0142y pozostawi\u0142 po sobie jedynie d\u0142ugi. Siostry s\u0105 zmuszone sprzeda\u0107 dom w Beverly Hills i przeprowadzi\u0107 si\u0119 do ubogiej dzielnicy. W obliczu finansowych problem\u00F3w Nora jest gotowa rzuci\u0107 studia, by umo\u017Cliwi\u0107 dalsz\u0105 nauk\u0119 Mary. Ta w college'u od razu zwraca uwag\u0119 na Rodriga Fuentesa (Kuno Becker), zam\u0119\u017Cnego wyk\u0142adowc\u0119 literatury. Sama za\u015B wpada w oko ch\u0142opakowi z s\u0105siedztwa, Brunonowi (Wilmer Valderrama). Nora z kolei staje si\u0119 obiektem westchnie\u0144 swego nowego pracodawcy, szefa kancelarii Edwarda Ferrisa (Nicholas D'Agosto). Z czasem t\u0119skni\u0105ce za dawnymi luksusami siostry zaczynaj\u0105 rozumie\u0107, \u017Ce liczy si\u0119 tylko mi\u0142o\u015B\u0107. Swobodna wariacja na temat \"Rozwa\u017Cnej i romantycznej\", klasycznej powie\u015Bci Jane Austen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340097.jpg","",[]],"70290802":["Re\u017C.: Kristin Windell.
Wojsko wzywa Magnuma do udzia\u0142u w \u015Bci\u015Ble tajnej misji. Jego przyjaciele odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105cy fakt, \u017Ce ca\u0142a akcja jest k\u0142amstwem, a Magnum wpad\u0142 w zasadzk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"70290803":["Re\u017C.: Maja Vrvillo.
Junior zostaje porwany w celu wymuszenia zwrotu skradzionej listy tajnych agent\u00F3w CIA. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w zostaje zatrzymana przez CIA, \u017Ceby powstrzyma\u0107 ich dzia\u0142ania w tej sprawie. Tani i Quinn prosz\u0105 Magnuma i Higgins o pomoc w odnalezieniu go.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"70290804":["Re\u017C.: Jeffrey Reiner.
Nocne \u017Cycie porucznika
Porucznik Columbo zajmuje si\u0119 spraw\u0105 przest\u0119pstw pope\u0142nionych przez Justina Price'a. Ten m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna pom\u00F3g\u0142 swojej przyjaci\u00F3\u0142ce w pozbyciu si\u0119 cia\u0142a jej by\u0142ego ma\u0142\u017Conka, syna bossa mafii. Nast\u0119pnie, zach\u0119cony powodzeniem pierwszej akcji, postanowi\u0142 uciszy\u0107, szanta\u017Cuj\u0105cego go reportera jednego z popularnych brukowc\u00F3w. W ko\u0144cu liczy\u0142 na to, \u017Ce wyprowadzi na manowce detektywa w obszernym prochowcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"70290805":["Re\u017C.: Daryl Duke.
Fa\u0142szywy alarm
Dian Hunter (Deidre Hall) i Sean Brantley (Ian Buchanan) s\u0105 wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielami czasopisma dla m\u0119\u017Cczyzn \"Bachelor\u00B4s World\" i kochankami. Pewnego dnia Diane przekonuje si\u0119, \u017Ce nie jest jedyn\u0105 kobiet\u0105 Seana i postanawia od niego odej\u015B\u0107. Gdy przez kilka dni nie daje znaku \u017Cycia, jej znajomy Sir Harry Matthews wzywa na pomoc Scottland Yard. Wkr\u00F3tce w poszukiwania zaginionej w\u0142\u0105cza si\u0119 detektyw Columbo (Peter Falk).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"70290806":["Re\u017C.: Steve Boyum.
Jedna z tajnych to\u017Csamo\u015Bci Callena zostaje zdekonspirowana. W tym samym czasie hakerzy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do bazy danych NCIS. Zdemaskowany agent dla bezpiecze\u0144stwa operacji musi ca\u0142kowicie zerwa\u0107 kontakt z biurem. Reszta zespo\u0142u pr\u00F3buje ustali\u0107, kto stoi za ujawnieniem tajnych informacji. W trakcie \u015Bledztwa agenci natrafiaj\u0105 na dowody sugeruj\u0105ce, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest organizacja przest\u0119pcza z Europy Wschodniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270297.jpg","",[]],"70290807":["Re\u017C.: Tony Wharmby.
Pewne tajne archiwa, zawieraj\u0105ce akta na nazwisko Callen, zostaj\u0105 zdalnie zniszczone. Wiadomo, \u017Ce sprawca pos\u0142u\u017Cy\u0142 si\u0119 w tym celu telefonem kom\u00F3rkowym. Ze wzgl\u0119du na dobro \u015Bledztwa Hetty oficjalnie odsuwa Callena od sprawy. Zapisy rozm\u00F3w telefonicznych prowadz\u0105 agent\u00F3w do kobiety o nazwisku Amy Taylor. Niebawem agenci trafiaj\u0105 na trop afery, w kt\u00F3r\u0105 zamieszany jest ira\u0144ski islamista, Karim Akbari.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270297.jpg","",[]],"70290808":["Re\u017C.: James Whitmore Jr..
Tajny wsp\u00F3\u0142pracownik LAPD, detektyw i prawnik Marty Deeks, ginie bez \u015Bladu. Tu\u017C przed jego znikni\u0119ciem dw\u00F3ch przest\u0119pc\u00F3w - szef gangu Ortega i jego ochroniarz Fellano - zgin\u0119li w wybuchu bomby, kt\u00F3ra eksplodowa\u0142a w ich samochodzie. Agenci ustalaj\u0105, \u017Ce Deeks pr\u00F3bowa\u0142 wyci\u0105gn\u0105\u0107 informacje od Radovana Lazika, powi\u0105zanego z Orteg\u0105. Tymczasem zawodowy partner Deeksa, detektyw Jess Traynor, r\u00F3wnie\u017C ginie w wybuchu samochodowej bomby. Ekipa Callena pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119 tych zbrodni. Policja nie jest zadowolona z faktu, \u017Ce agenci ingeruj\u0105 w \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"70290809":["Re\u017C.: Mark Pellington.
\u017Bycie mieszkaj\u0105cego w Waszyngtonie dziennikarza Johna Kleina (Richard Gere) uk\u0142ada si\u0119 jak najlepiej. Ma dobr\u0105 prac\u0119, pi\u0119kn\u0105 \u017Con\u0119 Mary (Debra Messing) i w\u0142a\u015Bnie znalaz\u0142 wymarzony dom. Pewnego dnia ma\u0142\u017Conkowie maj\u0105 wypadek samochodowy. Kobieta trafia do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest ci\u0119\u017Cko chora. Wkr\u00F3tce umiera. Po \u015Bmierci \u017Cony John znajduje zrobione przez ni\u0105 rysunki, kt\u00F3re przedstawiaj\u0105 dziwn\u0105, podobn\u0105 do ogromnej \u0107my posta\u0107. Dwa lata p\u00F3\u017Aniej Klein w tajemniczy spos\u00F3b w ci\u0105gu dw\u00F3ch godzin przenosi si\u0119 w inne miejsce i nie pami\u0119ta, jak przeby\u0142 t\u0119 drog\u0119. Trafia do miasteczka Point Pleasant. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszkaj\u0105cy tam ludzie doznaj\u0105 wizji przypominaj\u0105cych szkice zmar\u0142ej. Co ciekawe, poprzedzaj\u0105 one nieszcz\u0119\u015Bliwe wypadki i katastrofy na \u015Bwiecie. Klein postanawia zatrzyma\u0107 si\u0119 w miasteczku na d\u0142u\u017Cej, by napisa\u0107 na ten temat reporta\u017C. W rozwi\u0105zaniu zagadki pomaga mu miejscowa szeryf Connie Mills (Laura Linney). Wkr\u00F3tce dochodzi to tragedii... Film jest cz\u0119\u015Bciowo oparty na faktach. Na pocz\u0105tku grudnia 1967 roku w Point Pleasant zawali\u0142 si\u0119 most nad rzek\u0105 Ohio zwany Silver Bridge. W ci\u0105gu kilkunastu sekund zgin\u0119\u0142o 46 os\u00F3b. Wypadki te poprzedzi\u0142y doniesienia o dziwnej zjawie. Kilka lat p\u00F3\u017Aniej histori\u0119 tragedii i cz\u0142owieka \u0107my opisa\u0142 dziennikarz John A. Keel. Jego relacja sta\u0142a si\u0119 podstaw\u0105 scenariusza filmu Marka Pellingtona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283582.jpg","",[]],"70290810":["Zdenerwowana Targalska przychodzi do Doma\u0144skiego. Kobieta szuka synowej kt\u00F3ra nie wr\u00F3ci\u0142a na noc do domu. Adam postanawia odnale\u017A\u0107 tajemniczego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry obieca\u0142 jej informacje o Jacku. \u017By\u0142ka dowiaduje si\u0119, kto zosta\u0142 wykonawc\u0105 testamentu Edwarda Drachala. M\u0119\u017Cczyzna czuje \u017Ce pojawienie si\u0119 w przychodni Doma\u0144skiego nie by\u0142o przypadkowe. Agata podejrzewa, \u017Ce Mieszka i Ani\u0119 co\u015B \u0142\u0105czy. Gra\u017Cyna ma problem z awanturuj\u0105cym si\u0119 pacjentem, kt\u00F3ry staje si\u0119 agresywny. Recepcjonistka przechodzi przemian\u0119. Talara czeka niespodziewana wizyta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2330110.jpg","",["N"]],"70290811":["Doktor Ma\u0142ecki pope\u0142nia powa\u017Cny b\u0142\u0105d w wystawionym akcie zgonu. Mieszko czuje si\u0119 coraz gorzej i w ko\u0144cu decyduje si\u0119 na pewne kroki. Doma\u0144ski po raz kolejny budzi si\u0119 z urazem g\u0142owy. Okazuje si\u0119, \u017Ce do szpitala trafi\u0142 tak\u017Ce jego s\u0105siad Talar. Doma\u0144ski musi zdoby\u0107 lekarstwo, kt\u00F3re uratuje mu \u017Cycie. Do przychodni przybywa pan Lorenc i prosi Gra\u017Cyn\u0119 o r\u0119k\u0119. Kobieta post\u0119puje zgodnie z zaleceniami lekarza i nie gasi nadziei starszego pana. Do kliniki zg\u0142asza si\u0119 te\u017C Magda. Trafia do gabinetu Doma\u0144skiego. Na pro\u015Bb\u0119 Doma\u0144skiego M\u0142ody ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 Talarem podczas dy\u017Curu. Lekarz wyznaje Adamowi, \u017Ce \u017By\u0142ka zacz\u0105\u0142 analizowa\u0107 fakty z jego przesz\u0142o\u015Bci. Basia otrzymuje informacj\u0119 na temat m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2330110.jpg","",["N"]],"70290812":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"70290813":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70290814":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70290815":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70290669":["No\u017Cownik
Prokurator okr\u0119gowy zostaje zamordowany w swoim mieszkaniu. Jedynym \u015Bwiadkiem jest \u017Cona, jednak jej stan zdrowia wyklucza przes\u0142uchanie. Policjanci maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce znalezione w lokalu narz\u0119dzie zbrodni pomo\u017Ce w ustaleniu, co naprawd\u0119 si\u0119 wydarzy\u0142o. Drugie \u015Bledztwo dotyczy nastolatki, kt\u00F3ra dostaje wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mog\u0105 by\u0107 zamieszane licealistki z tej samej szko\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70290670":["Warszawski \u017Cigolo
M\u0105\u017C zg\u0142asza zagini\u0119cie \u017Cony. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce pozornie religijna kobieta prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie i umawia\u0142a si\u0119 na seks z przygodnymi m\u0119\u017Cczyznami. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest znany warszawski \u017Cigolak. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest to bardziej skomplikowane. U znajomego Krystiana znaleziono materia\u0142y wybuchowe. Teraz grozi mu oskar\u017Cenie o terroryzm. Policjant nie wierzy w win\u0119 kolegi i postanawia wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Funkcjonariusz nie mo\u017Ce si\u0119 oprze\u0107 urokowi policyjnej informatyczki Leny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70290671":["Egzekutor
Samotny starszy cz\u0142owiek zostaje znaleziony martwy w mieszkaniu. Zab\u00F3jstwo wygl\u0105da na egzekucj\u0119. M\u0119\u017Cczyzna przed \u015Bmierci\u0105 napr\u0119dce sporz\u0105dzi\u0142 testament, kt\u00F3ry prowadzi policjant\u00F3w do jego bratanka. Od dawna pa\u0142a\u0142 on ch\u0119ci\u0105 zemsty za tragiczne wydarzenia z przesz\u0142o\u015Bci. Na komend\u0119 zg\u0142asza si\u0119 szanta\u017Cowana seksta\u015Bm\u0105 kobieta. Nagrano j\u0105 podczas firmowej imprezy. Jest wielu podejrzanych, ale detektywi robi\u0105 wszystko, by kompromituj\u0105ce nagranie nie ujrza\u0142o \u015Bwiat\u0142a dziennego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70290672":["Wdowa Galina boi si\u0119 o swojego synka. S\u0105dzi, \u017Ce przywo\u0142uje go do siebie kto\u015B z za\u015Bwiat\u00F3w. Jednak Szeptunka uspokaja j\u0105 i zapewnia, \u017Ce wkr\u00F3tce w ich \u017Cyciu pojawi si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra stanie si\u0119 dla nich przyjaci\u00F3\u0142k\u0105. W ci\u0105gu kilku kolejnych dni r\u00F3\u017Cne kobiety oferuj\u0105 Galinie pomoc w opiece nad dzieckiem, m.in. jej w\u0142asna matka i pracowniczka przedszkola. Niebawem ch\u0142opca ogarnia wielka z\u0142o\u015B\u0107. Galina s\u0105dzi, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B z kobiet jest zagro\u017Ceniem dla jej dziecka. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce niebezpiecze\u0144stwo czeka na jej rodzin\u0119 w zupe\u0142nie innym miejscu.","","",[]],"70290673":["Michai\u0142, szcz\u0119\u015Bliwy m\u0105\u017C i ojciec, zaczyna coraz p\u00F3\u017Aniej wraca\u0107 do domu. Jego \u017Cona Swiet\u0142ana jest tym zaniepokojona. Pewnego dnia zauwa\u017Ca na ciele partnera zadrapania. Szeptunka m\u00F3wi jej, \u017Ce inna kobieta pr\u00F3buje oczarowa\u0107 jej m\u0119\u017Ca. Radzi jak najszybciej zareagowa\u0107 i zburzy\u0107 jej plan. Swiet\u0142ana musi pozna\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 rywalki.","","",[]],"70290674":["Weronika, kt\u00F3ra od trzech lat pr\u00F3buje zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119, wpada w rozpacz. Marzenie o dziecku przys\u0142ania jej ca\u0142y \u015Bwiat. Coraz cz\u0119\u015Bciej k\u0142\u00F3ci si\u0119 z m\u0119\u017Cem. Jest u kresu wytrzyma\u0142o\u015Bci. Ostatni\u0105 kropl\u0105, kt\u00F3ra przelewa czar\u0119 goryczy, jest rozbite lustro. Przera\u017Cona kobieta udaje si\u0119 do Baby Lyuby po pomoc.","","",[]],"70290675":["Valya, kt\u00F3ra od miesi\u0105ca jest \u017Con\u0105 Romana, diametralnie si\u0119 zmienia. Cho\u0107 dotychczas by\u0142a weso\u0142\u0105 osob\u0105, uwielbiaj\u0105c\u0105 ludzi, \u015Bwiat i jasne kolory, teraz zamkn\u0119\u0142a si\u0119 w sobie, nic nie je, nie wychodzi z domu, nie w\u0142\u0105cza \u015Bwiat\u0142a, nosi tylko czer\u0144 i ci\u0105gle p\u0142acze. W dodatku ca\u0142y czas m\u00F3wi o \u015Bmierci. Zaniepokojony Roman idzie po rad\u0119 do szeptunki. Chce si\u0119 dowiedzie\u0107, jak pom\u00F3c swojej m\u0142odej \u017Conie.","","",[]],"70290676":["Ten pierwszy raz
Agata wstawia si\u0119 za Tomkiem, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce straci\u0142 on autorytet u swojej c\u00F3rki. Marcie nie podoba si\u0119, \u017Ce jej ojciec jest gosposi\u0105 domow\u0105. Agata uwa\u017Ca, \u017Ce powinni o tym spokojnie porozmawia\u0107. Wkr\u00F3tce jednak Marta podpad\u0142a r\u00F3wnie\u017C Agacie, poniewa\u017C wszczyna b\u00F3jki. Zdenerwowana dziewczyna ucieka z domu. Tomek jedzie do Warszawy, by j\u0105 odnale\u017A\u0107. Tymczasem Agata wdaje si\u0119 w b\u00F3jk\u0119 z kelnerk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"70290677":["Randka z nieznajom\u0105
Na targowisku Tomek podrywa dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra s\u0105dzi, \u017Ce jest on w\u0142a\u015Bcicielem domu Agaty oraz jej luksusowego samochodu. Tymczasem Agata spotyka si\u0119 na randce z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry jest pewien, \u017Ce ona to Renia, jej sekretarka. Tomek i Agata wsp\u00F3lnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nie powinni nikogo tak ok\u0142amywa\u0107, poniewa\u017C \u017Caden zwi\u0105zek nie mo\u017Ce si\u0119 zaczyna\u0107 od k\u0142amstwa. Wkr\u00F3tce oboje zostaj\u0105 zmuszeni do konfrontacji z oszukanymi znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"70290678":["Kto pstrykn\u0105\u0142 babci\u0119 Basi\u0119
Barbara poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 swoich marze\u0144, Maksa, i od razu si\u0119 w nim zakochuje. Nie przeszkadza jej wiek ukochanego - m\u00F3g\u0142by by\u0107 jej synem. Tomek przy\u0142apuje ich na poca\u0142unku i jest t\u0105 sytuacj\u0105 bardziej zak\u0142opotany ni\u017C ca\u0142uj\u0105ca si\u0119 para. Prawdziwy szok prze\u017Cywa jednak Agata. Jest zbulwersowana, gdy jej matka po powrocie z randki w weso\u0142ym miasteczku, opowiada, \u017Ce pozwoli\u0142a si\u0119 \"pstrykn\u0105\u0107\". Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u00F3wi\u0142a o zrobieniu pami\u0105tkowego zdj\u0119cia, jednak zaniepokojona Agata zaprasza do domu Iren\u0119, matk\u0119 Maksa. Chce z ni\u0105 porozmawia\u0107 o tym zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"70290679":["Dra\u017Cliwa sprawa
Barbara i Tomek id\u0105 na plan zdj\u0119ciowy filmu reklamowego, kt\u00F3ry nagrywa agencja Agaty. Tomek otrzymuje g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w reklamie kosmetyku dla m\u0119\u017Cczyzn. Po powrocie do domu zauwa\u017Ca, \u017Ce pojawi\u0142a si\u0119 u niego wysypka - efekt uczulenia na reklamowany kosmetyk. Agata nie jest pewna, czy powinna reklamowa\u0107 produkt, kt\u00F3rego producent nie jest szczery odno\u015Bnie jego szkodliwych efekt\u00F3w ubocznych. Tomek nie chce nawet s\u0142ysze\u0107 o dalszej wsp\u00F3\u0142pracy. Jednak gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce w nagrod\u0119 za udzia\u0142 w filmie otrzyma nowy, czerwony, \u015Bwietnie wyposa\u017Cony samoch\u00F3d, zmienia zdanie. Je\u015Bli postanowi\u0105 si\u0119 wycofa\u0107, Agata straci intratny kontraktu, a Tomek auto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283525.jpg","",["N"]],"70290680":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Perypetie dw\u00F3ch rodzin, kt\u00F3re \u0142\u0105czy to samo nazwisko, lecz poza tym dzieli w zasadzie wszystko - wykszta\u0142cenie, status spo\u0142eczny i finansowy. Przed laty w szpitalu dosz\u0142o do pomy\u0142ki, w wyniku kt\u00F3rej do zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w trafi\u0142 syn ubogiej i skromnej pary. Tymczasem oni zabieraj\u0105 do siebie dziecko przedsi\u0119biorc\u00F3w. Mija 17 lat. Piotr (Piotr Adamczyk) wraz z \u017Con\u0105 Ann\u0105 (Marieta \u017Bukowska) i synem Jankiem (Patryk Cebulski) mieszka w luksusowej willi, naszpikowanej nowinkami technologicznymi. Henryk natomiast (Wojciech Mecwaldowski) \u017Cyje z \u017Con\u0105 Jadwig\u0105 (Katarzyna Kwiatkowska), synem Nikodemem (Jakub Zdr\u00F3jkowski) i ojcem Zenonem (Pawe\u0142 Wawrzecki) w rozpadaj\u0105cej si\u0119 cha\u0142upie z wychodkiem na zewn\u0105trz. Rodzina utrzymuje si\u0119 z handlu fajerwerkami. Gdy prawda o zamianie dzieci wychodzi na jaw, ch\u0142opcy wracaj\u0105 do swoich biologicznych rodzic\u00F3w. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"70290681":["Obie rodziny spotykaj\u0105 si\u0119 na obiedzie zapoznawczym. Wszyscy s\u0105 bardzo zestresowani. Sytuacj\u0119 pogarsza Henryk, kt\u00F3ry pr\u00F3buje roz\u0142adowa\u0107 atmosfer\u0119 niesmacznymi \u017Cartami. Piotr wr\u0119cza Nikodemowi nowoczesny komputer, kt\u00F3ry mia\u0142 by\u0107 prezentem dla Janka. Mi\u0119dzy rodzinami do\u015B\u0107 szybko rodzi si\u0119 konflikt na tle \u015Bwiatopogl\u0105dowym. Ostatecznie Nikodem zostaje w eleganckiej willi, a Janek wraca do domu z Jadwig\u0105 i Henrykiem. Rozpieszczony ch\u0142opak prze\u017Cywa szok, gdy odkrywa, w jakich warunkach \u017Cyje jego prawdziwa rodzina. Wa\u0142\u0119saj\u0105c si\u0119 po domu ze \u015Bwiec\u0105 w d\u0142oni, wywo\u0142uje po\u017Car. Wraz z rodzicami i dziadkiem w milczeniu patrzy na p\u0142on\u0105cy dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"70290682":["Henryk i Zenon postanawiaj\u0105 dobrze wykorzysta\u0107 pobyt w domu bogaczy. Po k\u0105pieli w basenie pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn zauwa\u017Ca zanikni\u0119cie \u0142a\u0144cuszka. Jego ojciec spuszcza wod\u0119, by go znale\u017A\u0107. W\u00F3wczas pojawia si\u0119 nie\u015Bwiadomy niczego Piotr, kt\u00F3ry marzy o k\u0105pieli. Skacze do pustego basenu. Anna i Jadwiga wybieraj\u0105 si\u0119 z synami na zakupy. Wyj\u015Bcie ko\u0144czy si\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0105 mi\u0119dzy kobietami. Po powrocie do domu pojawia si\u0119 tak\u017Ce konflikt mi\u0119dzy ch\u0142opcami, kt\u00F3rzy walcz\u0105 o laptopa. Zenon rozdziela wnuk\u00F3w, zabiera im komputer, po czym... dzieli go na p\u00F3\u0142 siekier\u0105. Piotr ka\u017Ce rodzinie wynie\u015B\u0107 si\u0119 ze swojego domu. Pozwala zosta\u0107 jedynie Nikodemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"70290683":["Anna i Piotr zapraszaj\u0105 par\u0119 przyjaci\u00F3\u0142 wraz z c\u00F3rk\u0105 El\u0105. Wstydz\u0105 si\u0119 przyzna\u0107 do tego, co ich ostatnio spotka\u0142o, namawiaj\u0105 wi\u0119c Jadwig\u0119 i Henryka, by udawali ich dalekich krewnych. Kowalski bryluje w towarzystwie, opowiadaj\u0105c niestworzone historie. Zirytowany zachowaniem go\u015Bcia Piotr zamyka go w piwniczce na wina. Ela wykrada ojcu kluczyki do jeepa. Mimo sprzeciw\u00F3w Nikodema postanawia zabra\u0107 ch\u0142opc\u00F3w na wycieczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"70290684":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta zamierza ponownie uda\u0107 si\u0119 na wie\u015B w poszukiwaniu domu weekendowego. M\u0105\u017C nie mo\u017Ce jej towarzyszy\u0107, wi\u0119c pani Bukiet zabiera ze sob\u0105 s\u0105siadk\u0119, El\u017Cbiet\u0119. Po powrocie o\u015Bwiadcza Ryszardowi, \u017Ce znalaz\u0142a odpowiedni\u0105 posiad\u0142o\u015B\u0107. Wyb\u00F3r Hiacynty bardzo niepokoi jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"70290685":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta zaprasza znajomych, m.in. s\u0105siadk\u0119 El\u017Cbiet\u0119 i jej brata Emmeta, do nabytej w\u0142a\u015Bnie wiejskiej posiad\u0142o\u015Bci. Pomieszczenie wybrane przez ni\u0105 okazuje si\u0119 niewielkim pokojem w wielkiej rezydencji. Pani Bukiet zamierza wyda\u0107 tam wiejski podwieczorek. Jest przekonana, \u017Ce stanie si\u0119 on sta\u0142ym elementem \u017Cycia lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"70290686":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta postanawia zorganizowa\u0107 barbecue. Oczywi\u015Bcie zale\u017Cy jej bardzo, aby wzbudzi\u0107 jak najwi\u0119kszy podziw w\u015Br\u00F3d swoich znajomych. Na swoje ogrodowe przyj\u0119cie chce za wszelk\u0105 cen\u0119 pozyska\u0107 \"znakomitego\" go\u015Bcia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"70290687":["Odcienie mi\u0142o\u015Bci
Szef grupy przest\u0119pczej zostaje zastrzelony przed klubem nocnym. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w momencie zab\u00F3jstwa towarzyszy\u0142a mu tajemnicza kobieta. Adam i Agnieszka pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, czy m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 gangsterskich porachunk\u00F3w. Tymczasem Agnieszka nie radzi sobie z ostatnimi wydarzeniami. Policjantka nie zjawia si\u0119 na s\u0142u\u017Cbie. Rozczarowany postaw\u0105 partnerki Adam pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej. Niebawem odkrywa, z czym zmaga si\u0119 Agnieszka. Tymczasem kobiet\u0119 spotyka kolejna \u017Cyciowa tragedia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70290688":["Taki dobry lekarz
W\u0119dkarz znajduje nad Wis\u0142\u0105 zw\u0119glone zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Detektywom udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce to cia\u0142o jednego z najlepszych warszawskich lekarzy. Podczas \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw kolejne fakty z \u017Cycia doktora, i sprawa coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Kolejne pr\u00F3by zatrudnienia opiekunki dla Stasia, syna technika Jana W\u00F3jcika, ko\u0144cz\u0105 si\u0119 niepowodzeniem. Idealn\u0105 kandydatk\u0119 udaje si\u0119 w ko\u0144cu znale\u017A\u0107 dzi\u0119ki pomocy Leny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70290689":["Paczka z bananami
Pracownik hurtowni znajduje w paczce z bananami pakunek z narkotykami. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach i nie ma z nim kontaktu. Natalia zapomina o wizycie w salonie sukien \u015Blubnych, gdzie mia\u0142a przymierzy\u0107 swoj\u0105 kreacj\u0119. Aneta jest zaskoczona, \u017Ce kobieta tak ma\u0142o przejmuje si\u0119 swoim \u015Blubem. Gdy Natalia w ko\u0144cu pojawia si\u0119 w salonie, dochodzi do zaskakuj\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70290690":["Zakazany romans
Policja otrzymuje anonimowe zg\u0142oszenie o gwa\u0142cie na nieprzytomnej kobiecie. Wkr\u00F3tce funkcjonariusze odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara by\u0142a na spotkaniu ze swoim kochankiem, kt\u00F3ry tu\u017C po schadzce znikn\u0105\u0142. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0105\u017C poszkodowanej od dawna si\u0119 nad ni\u0105 zn\u0119ca\u0142. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta mia\u0142a swojego wroga. Tymczasem m\u0105\u017C Agnieszki jest w ci\u0119\u017Ckim stanie, a policjantka czuwa przy nim w szpitalu. Kiedy stan Norberta ulega poprawie, nagle wydarza si\u0119 nieszcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70290691":["Dziewczyna na torach
W pobli\u017Cu tor\u00F3w kolejowych znaleziono cia\u0142o m\u0142odej kobiety. Danuta podejrzewa, \u017Ce dziewczyna zosta\u0142a okradziona, a nast\u0119pnie wypchni\u0119ta z p\u0119dz\u0105cego poci\u0105gu. Policjanci wpadaj\u0105 na trop student\u00F3w, kt\u00F3rzy podr\u00F3\u017Cowali w tym samym wagonie co ofiara. \u015Aledztwo komplikuje si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce podejrzani wysiedli z poci\u0105gu zanim dosz\u0142o do wypadku. Krystian zauwa\u017Ca, \u017Ce Majka jest w podejrzanie dobrym nastroju. Policjantka niech\u0119tnie wyznaje mu, \u017Ce pozna\u0142a kogo\u015B wyj\u0105tkowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70290692":["Re\u017C.: Daniel Grou.
Mieszka\u0144cy Kattegat drwi\u0105 z Ragnara, od kt\u00F3rego odwr\u00F3ci\u0142o si\u0119 szcz\u0119\u015Bcie. Ich zdaniem wojownik nie mo\u017Ce zebra\u0107 za\u0142ogi, poniewa\u017C straci\u0142 poparcie bog\u00F3w. Tymczasem Bjorn dok\u0142ada stara\u0144, aby zrealizowa\u0107 swoje najwi\u0119ksze marzenie. Ciekawy \u015Bwiata wiking i jego kompani zamierzaj\u0105 odby\u0107 wypraw\u0119 po Morzu \u015Ar\u00F3dziemnym statkami wybudowanym przez Flokiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70290693":["Re\u017C.: Sarah Harding.
Ragnar i jego syn Invar podejmuj\u0105 trudn\u0105 decyzj\u0119 w sprawie reszty za\u0142ogi. Z kolei do dzielnego Bjorna, kt\u00F3ry planuje zwiedzi\u0107 odleg\u0142e krainy, do\u0142\u0105cza kto\u015B nieoczekiwany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70290694":["Re\u017C.: Sarah Harding.
Ambitna Lagertha, kt\u00F3ra sprawuje rz\u0105dy w Hadeby, zamierza r\u00F3wnie\u017C zawalczy\u0107 o w\u0142adz\u0119 w Kattegat. Osada stanowi wa\u017Cny o\u015Brodek handlowy w regionie. Przy okazji dzielna wojowniczka pragnie wyr\u00F3wna\u0107 rachunki z Aslaug. Wci\u0105\u017C bowiem nie mo\u017Ce wybaczy\u0107 pi\u0119knej c\u00F3rce pogromcy smok\u00F3w, \u017Ce przed laty odebra\u0142a jej pozycj\u0119, uwiod\u0142a m\u0119\u017Ca i rozbi\u0142a rodzin\u0119. Tymczasem Ragnar prowadzi rozmowy z Egbertem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70290695":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Przed powrotem do domu Ivar odbywa ostatni\u0105 rozmow\u0119 z ojcem. Ragnar wyznaje synowi, \u017Ce niebawem zostanie oddany w r\u0119ce kr\u00F3la Aelle. Nakazuje, by pom\u015Bci\u0142 jego \u015Bmier\u0107. Krwawy odwet ma by\u0107 jednak wymierzony w Egberta. W ten spos\u00F3b dope\u0142ni si\u0119 misterny plan Ragnara, dla kt\u00F3rego got\u00F3w jest odda\u0107 \u017Cycie. Niebawem Lodbrok zostaje przetransportowany do Nortumbrii. Na miejscu jest torturowany. W ko\u0144cu Anglicy wykonuj\u0105 egzekucj\u0119 - wrzucaj\u0105 kr\u00F3la wiking\u00F3w do do\u0142u z w\u0119\u017Cami. Ka\u017Ani przygl\u0105da si\u0119 przebrany za mnicha Egbert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70290696":["Bursztynowe koraliki
Pod jednym z gara\u017Cy pogrzebano cia\u0142a czterech kobiet. \u015Aledczy sprawdzaj\u0105 najpierw w\u0142a\u015Bciciela, Wac\u0142awa Iwa\u0144skiego. Podkomisarz Wrona poddaje w w\u0105tpliwo\u015B\u0107 jego win\u0119, gdy\u017C m\u0119\u017Cczyzna ma alibi na dzie\u0144 jednego z morderstw. Do policjant\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 \u015Bwiadek, chory psychicznie Waldu\u015B, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 tajemniczego mnicha w kapturze, kt\u00F3ry obuchem siekiery zamordowa\u0142 w parku dziewczyn\u0119. We wskazanym przez niego miejscu funkcjonariusze znajduj\u0105 krew, ale nie nale\u017Cy ona do \u017Cadnej z ofiar. Wkr\u00F3tce Waldu\u015B zostaje zamordowany. Jego \u015Bmier\u0107 sprawia, \u017Ce \u015Bledczy odkrywaj\u0105 nowe okoliczno\u015Bci badanej sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70290697":["Suplementy z internetu prawie zabi\u0142y dziewczyn\u0119\/Odnaleziona po latach, zmuszana do \u017Cebrania
Ma\u0142gorzata ma lekk\u0105 nadwag\u0119 i ostro trenuje na si\u0142owni, \u017Ceby si\u0119 jej pozby\u0107. W internecie kupi\u0142a i za\u017Cywa suplementy, kt\u00F3re s\u0105 nielegalne w Polsce, ale zachwalane na forach. Dziewczyna na skutek ich przedawkowania zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107 na si\u0142owni - ma bardzo wysokie t\u0119tno, halucynacje. Jej kole\u017Canka, Elwira, wzywa pomoc. Ma\u0142gosia trafia na oddzia\u0142 toksykologii. Magda widzi jak m\u0119\u017Cczyzna wymierza policzek m\u0142odej dziewczynie z ma\u0142ym dzieckiem na r\u0119ku. Kobieta dzwoni pod 112, \u017Ceby poinformowa\u0107, \u017Ce by\u0142a \u015Bwiadkiem przemocy. Operator informuje, \u017Ce wy\u015Ble radiow\u00F3z. Tymczasem Magda pr\u00F3buje zatrzyma\u0107 u siebie kobiet\u0119, kt\u00F3ra wygl\u0105da jakby by\u0142a pod wp\u0142ywem \u015Brodk\u00F3w odurzaj\u0105cych, prosi o pieni\u0105dze i m\u00F3wi, \u017Ce nie ma za co nakarmi\u0107 dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70290698":["M\u0119\u017Cczyzna doznaje krwotoku w biurze. Masywne krwawienia z przewodu pokarmowego mog\u0105 doprowadzi\u0107 do ci\u0119\u017Ckiego wstrz\u0105su krwotocznego i \u015Bmierci \/ Kobieta w ci\u0105\u017Cy choruj\u0105ca na cukrzyc\u0119 pada ofiar\u0105 porwania
Ci\u0119\u017Carna Bogusia wchodzi do mieszkania, w kt\u00F3rym zastaje w\u0142amywaczy. Przest\u0119pcy porywaj\u0105 kobiet\u0119. Bogusia odzyskuje przytomno\u015B\u0107 w zimnej piwnicy. Wkr\u00F3tce przychodzi do niej wsp\u00F3lniczka rabusi\u00F3w, Dominika. Bogusia b\u0142aga j\u0105 o pomoc, poniewa\u017C ma cukrzyc\u0119 i zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Jacek jest pracownikiem biurowym. Przez przypadek s\u0142yszy rozmow\u0119 szefa i wnioskuje z niej, \u017Ce niebawem mo\u017Ce straci\u0107 prac\u0119. Robi mu si\u0119 s\u0142abo i idzie do toalety. Adam, kolega Jacka, dostrzega krople krwi na posadzce i razem z innymi pracownikami wywarza drzwi kabiny. M\u0119\u017Cczyzna le\u017Cy w ka\u0142u\u017Cy krwi. Wsp\u00F3\u0142pracownicy dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70290699":["Pude\u0142ko \u017Cycia daje ostateczn\u0105 odpowied\u017A na pytanie, co si\u0119 przydarzy\u0142o starszej kobiecie \/ M\u0119\u017Cczyzna, walcz\u0105c ze z\u0142odziejem, rani si\u0119 paralizatorem
Szymon, przedstawiciel handlowy, przychodzi do swojej klientki Jadwigi, aby podpisa\u0107 z ni\u0105 umow\u0119. Podczas spotkania kobieta nagle \u017Ale si\u0119 poczu\u0142a, ma trudno\u015Bci z utrzymaniem r\u00F3wnowagi, be\u0142kotliw\u0105 mow\u0119 i zaburzenia widzenia. Szymon dzwoni na pogotowie, opisuje operatorowi objawy, kt\u00F3ry podejrzewa udar m\u00F3zgu. Wkr\u00F3tce kobieta dostaje drgawek, kt\u00F3re szybko ustaj\u0105, ale traci przytomno\u015B\u0107 - ten objaw nie pasuje do udaru m\u00F3zgu. Na podstawie lek\u00F3w znalezionych w lod\u00F3wce udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Jadwiga choruje na hipoglikemi\u0119. Stefan nakrywa w piwnicy z\u0142odzieja, wyci\u0105ga paralizator i dochodzi do szamotaniny. W jej trakcie choruj\u0105cy na epilepsj\u0119 Stefan razi si\u0119 paralizatorem i upada na ziemi\u0119. Znajduje go s\u0105siad Marek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70290700":["Rodzina u\u015Bpiona gazem i okradziona \/ Uczestnik przebieranej imprezy zatruwa si\u0119 farb\u0105 do malowania twarzy
Czworo przyjaci\u00F3\u0142: Kinga, \u0141ukasz, Ola i Micha\u0142, uczestnicz\u0105 w przebieranej imprezie. Micha\u0142 wyst\u0119puje w stroju d\u017Cina, ca\u0142\u0105 twarz ma pomalowan\u0105 farb\u0105. W trakcie zabawy zaczyna odczuwa\u0107 objawy zatrucia. Synek pa\u0144stwa Musia\u0142\u00F3w, Kazio, budzi si\u0119 w \u015Brodku nocy i biegnie do pokoju rodzic\u00F3w. Pr\u00F3buje ich bezskutecznie obudzi\u0107, wystraszony dzwoni pod 112. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce rodzina pad\u0142a ofiar\u0105 w\u0142amywaczy, kt\u00F3ry u\u017Cyli gazu usypiaj\u0105cego. Sprawy przybieraj\u0105 z\u0142y obr\u00F3t, poniewa\u017C rabusie wracaj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70290701":["Siostrzana mi\u0142o\u015B\u0107
Beata prowadzi sklep warzywny wraz ze swoim bratem Paw\u0142em. Kobieta spotyka si\u0119 z pewnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem okazuje, \u017Ce partner Beaty romansuje tak\u017Ce z jej siostr\u0105 Aureli\u0105. Rodzinny tr\u00F3jk\u0105t prowadzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"70290517":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70290518":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70290519":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70290520":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70290521":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290522":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290523":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290524":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290525":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290526":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290527":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290528":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70290529":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290530":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290531":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290532":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290533":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290534":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70290535":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"70290536":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"70290537":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70290538":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70290539":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70290540":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70290172":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290173":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"70290174":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290175":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"70290176":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290177":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"70290178":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290180":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290181":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"70290182":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290183":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"70290184":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290185":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"70290186":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290187":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"70290188":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290189":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"70290190":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70290191":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70290192":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70290193":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70290194":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"70290195":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"70290196":["Wielki fina\u0142 stara\u0144 artystki, kt\u00F3ra przez kilka tygodni poszukiwa\u0142a m\u0119\u017Ca idealnego. Po d\u0142ugim okresie pr\u00F3b piosenkarka zdecyduje, czy mo\u017Ce si\u0119 zwi\u0105za\u0107 z pasuj\u0105cym do niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Jeszcze kilka test\u00F3w pomo\u017Ce jej dokona\u0107 ostatecznego wyboru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2318941.jpg","",[]],"70290197":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"70290198":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"70290199":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70290200":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70290201":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70290202":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70290204":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70290205":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70290206":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70290207":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70290208":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"70290209":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70290287":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290288":["Program muzyczny skierowany do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Prezentowane piosenki pomog\u0105 dzieciom i cz\u0142onkom ich rodziny rozpocz\u0105\u0107 kolejny dzie\u0144 w rytm radosnych utwor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70290289":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290290":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"70290291":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343199.jpg","",[]],"70290292":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343199.jpg","",[]],"70290293":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"70290294":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290295":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"70290296":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"70290297":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"70290298":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"70290299":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290300":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"70290301":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290302":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"70290303":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290304":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"70290305":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70290153":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70290154":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70290155":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"70290156":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"70290157":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"70290158":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"70290159":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"70290160":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"70290161":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70290162":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"70290163":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"70290164":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"70290165":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"70290166":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70290167":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70290168":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"70290169":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"70290170":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"70290171":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70290816":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70290817":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"70290818":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70290819":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"70290820":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70290821":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"70290822":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70290823":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70290824":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"70290702":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","","",[]],"70290703":["Podczas tegorocznego Pucharu Panameryka\u0144skiego Meksykanki dwa razy zdo\u0142a\u0142y pokona\u0107 Kanadyjki. Oba spotkania zako\u0144czy\u0142y si\u0119 w czterech setach. Tydzie\u0144 po ostatniej pora\u017Cce siatkarki z Kraju Klonowego Li\u015Bcia zrewan\u017Cowa\u0142y si\u0119 rywalkom. Wygra\u0142y z nimi bez straty seta w meczu rozegranym w ramach mistrzostw Ameryki P\u00F3\u0142nocnej, \u015Arodkowej i Karaib\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"70290704":["Bia\u0142o-Czerwone mierz\u0105 si\u0119 z dobrze znanymi sobie rywalkami, Niemkami. Ostatnio gra\u0142y z nimi w \u0107wier\u0107finale Ligi Narod\u00F3w i 1\/8 fina\u0142u mistrzostw Starego Kontynentu. Z obydwu tych potyczek Polki wychodzi\u0142y zwyci\u0119sko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"70290705":["Pojedynek zespo\u0142\u00F3w, kt\u00F3re jeszcze przed rozpocz\u0119ciem kwalifikacji skazywane by\u0142y na walk\u0119 o dalsze pozycje. Kolumbijki w tegorocznych mistrzostwach Ameryki Po\u0142udniowej zaj\u0119\u0142y trzecie miejsce, ust\u0119puj\u0105c Brazylii i Argentynie. S\u0142owenki nie odegra\u0142y znacz\u0105cej roli w mistrzostwach Europy, odpadaj\u0105c z rywalizacji ju\u017C po fazie grupowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"70290706":["W tym roku Tajki ju\u017C dwa razy udowodni\u0142y swoj\u0105 wy\u017Cszo\u015B\u0107 nad siatkarkami z Korei Po\u0142udniowej. Pokona\u0142y je bez straty seta zar\u00F3wno w Lidze Narod\u00F3w, jak i podczas mistrzostw Azji. Podobnie by\u0142o w poprzednim sezonie, kiedy reprezentacja Tajlandii wygra\u0142a z Kore\u0105 najpierw w Lidze Narod\u00F3w, a p\u00F3\u017Aniej podczas siatkarskiego mundialu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"70290707":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"70290708":["Uk\u0142ad kalendarza \u0142\u00F3dzkiej imprezy sprawia, \u017Ce na jej zako\u0144czenie Polki zagraj\u0105 z dwoma najtrudniejszymi przeciwniczkami. Na pocz\u0105tek Bia\u0142o-Czerwone zmierz\u0105 si\u0119 z reprezentacj\u0105 Stan\u00F3w Zjednoczonych. Amerykanki to obro\u0144czynie z\u0142otego medalu olimpijskiego z Tokio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"70290709":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"70290710":["Statystyki spotka\u0144 mi\u0119dzy W\u0142oszkami i Niemkami na pewno nie napawaj\u0105 optymizmem kibic\u00F3w za nasz\u0105 zachodni\u0105 granic\u0105. Cztery ostatnie starcia to zwyci\u0119stwa mistrzy\u0144 \u015Bwiata do zera. Trenerski geniusz Vitala Heynena mo\u017Ce nie wystarczy\u0107, by Niemki prze\u0142ama\u0142y t\u0119 fataln\u0105 seri\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328949.jpg","",[]],"70368548":["Uk\u0142ad kalendarza \u0142\u00F3dzkiej imprezy sprawia, \u017Ce na jej zako\u0144czenie Polki zagraj\u0105 z dwoma najtrudniejszymi przeciwniczkami. Na pocz\u0105tek Bia\u0142o-Czerwone zmierz\u0105 si\u0119 z reprezentacj\u0105 Stan\u00F3w Zjednoczonych. Amerykanki to obro\u0144czynie z\u0142otego medalu olimpijskiego z Tokio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"70290711":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"70290712":["Polak i Azer wyst\u0105pi\u0105 w walce wieczoru gali UFC drugi raz w karierze. Dysponuj\u0105cy szerokim wachlarzem cios\u00F3w Fiziev b\u0119dzie dla Gamrota trudnym rywalem. Polak udowodni\u0142 ju\u017C jednak wielokrotnie w KSW i w UFC, \u017Ce potrafi radzi\u0107 sobie z niewygodnymi przeciwnikami. Je\u015Bli wyjdzie zwyci\u0119sko z tej pr\u00F3by, b\u0119dzie to jego sz\u00F3sta wygrana pod flag\u0105 ameryka\u0144skiej organizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"70331150":["Przeciwnikiem kuba\u0144skiego pi\u0119\u015Bciarza jest 38-letni bokser z RPA. Stoczy\u0142 on na zawodowym ringu 31 walk, z czego 22 wygra\u0142, 8 przegra\u0142 i jedn\u0105 zremisowa\u0142. Z kolei niepokonany Radomir Obru\u015Bniak zmierzy si\u0119 ze S\u0142owakiem, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 jeszcze smaku pora\u017Cki. Do\u015Bwiadczenie jest po stronie Zsolta Osadana, kt\u00F3ry wchodzi\u0142 ju\u017C do ringu dwadzie\u015Bcia jeden razy, podczas gdy Obru\u015Bniak ma na koncie zaledwie sze\u015B\u0107 pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"70290714":["W tym spotkaniu oficjalny debiut w barwach Czarnych mog\u0105 zaliczy\u0107 MaCio Teague, kt\u00F3ry ma w dorobku m.in. mistrzostwo NCAA z dru\u017Cyn\u0105 uczelni Baylor, oraz Micha\u0142 Michalak, jeden z filar\u00F3w reprezentacji Polski. W Sp\u00F3jni powinni\u015Bmy natomiast zobaczy\u0107 Wesa Gordona. Amerykanin w ubieg\u0142ym sezonie gra\u0142 w Treflu Sopot. Ekipa ze Stargardu spr\u00F3buje zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 s\u0142upszczanom za pora\u017Ck\u0119 51:68 w marcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222740.jpg","",[]],"70290715":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"70290716":["Po pora\u017Cce z Dominikan\u0105 1:3 Serbki skomplikowa\u0142y swoj\u0105 sytuacj\u0119 w kwalifikacjach do igrzysk w Pary\u017Cu. Pozostaj\u0105 jednak g\u0142\u00F3wnymi kandydatkami na zwyci\u0119\u017Cczynie turnieju w Ningbo. W starciu z Holenderkami, kt\u00F3re w ostatnim meczu postawi\u0142y si\u0119 Chinkom, podopieczne Giovanniego Guidettiego musz\u0105 by\u0107 gotowe na wyczerpuj\u0105cy b\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"70290717":["Gospodynie turnieju w Ningbo kontra rewelacja tych zawod\u00F3w. Reprezentantki Dominikany w ostatnim meczu ogra\u0142y 3:1 mistrzynie \u015Bwiata, Serbki. Podbudowane tym sukcesem chc\u0105 p\u00F3j\u015B\u0107 za ciosem i sprawi\u0107 kolejn\u0105 niespodziank\u0119. Je\u015Bli pokonaj\u0105 Chinki, zrobi\u0105 du\u017Cy krok w kierunku wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Pary\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"70290718":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"70290719":["Beniaminek 1. ligi przegra\u0142 sw\u00F3j poprzedni mecz, z GKS-em Tychy 0:2, ale wci\u0105\u017C zajmuje wysokie miejsce w tabeli. Przed dziewi\u0105t\u0105 kolejk\u0105 jest czwarty. Do lidera, G\u00F3rnika \u0141\u0119czna, traci dwa punkty, a nad swoim kolejnym rywalem, plasuj\u0105c\u0105 si\u0119 dopiero na jedenastym miejscu Wis\u0142\u0105 Krak\u00F3w, ma sze\u015B\u0107 oczek przewagi. Bia\u0142a Gwiazda pozostaje niepokonana od 27 sierpnia. W trzech rozegranych w tym czasie meczach podopieczni Rados\u0142awa Sobolewskiego wygrali jednak tylko raz - z Ark\u0105 Gdynia 5:1. Z Miedzi\u0105 Legnica i Chrobrym G\u0142og\u00F3w zremisowali 1:1. Z podzia\u0142u punkt\u00F3w w starciu z Motorem nie b\u0119d\u0105 zadowoleni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"70290720":["15 kwietnia 2023 roku Joe Joyce stan\u0105\u0142 do pierwszej obrony tymczasowego tytu\u0142u WBO w kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej. By\u0142 faworytem walki ze Zhileiem Zhangiem, ale przegra\u0142 j\u0105 przez techniczny nokaut w sz\u00F3stej rundzie. Teraz Brytyjczyk staje przed szans\u0105 na zrewan\u017Cowanie si\u0119 Chi\u0144czykowi. Walka odb\u0119dzie si\u0119 w londy\u0144skiej Wembley Arenie, a jej zwyci\u0119zca uzyska status obowi\u0105zkowego challengera do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO. Podczas gali w stolicy Anglii sw\u00F3j kolejny pojedynek w zawodowej karierze stoczy tak\u017Ce \u0141ukasz Barabasz. Polak skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z reprezentantem gospodarzy, Seanem Noakesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"70290721":["Lider rozgrywek prze\u017Cywa trudny okres. W czterech ostatnich seriach gier wywalczy\u0142 tylko jedno zwyci\u0119stwo, a dwa ostatnie mecze przegra\u0142. Najpierw Botafogo uleg\u0142o Flamengo, p\u00F3\u017Aniej przegra\u0142o z Atletico Mineiro. Teraz zmierzy si\u0119 z czternastym w tabeli Corinthiansem. Timao te\u017C nie prze\u017Cywa najlepszych chwil. Po trzech remisach z rz\u0119du ponios\u0142o pora\u017Ck\u0119 z Fortalenz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"70300243":["Podczas gali we Wroc\u0142awiu kibice obejrzeli a\u017C trzy walki mistrzowskie. Po raz drugi tytu\u0142u w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej broni\u0142 Cezary Oleksiejczuk. Jego rywalem by\u0142 do\u015Bwiadczony Adrian Zieli\u0144ski. O pas w wadze ci\u0119\u017Ckiej rywalizowali Micha\u0142 Andryszak i Eder de Souza, natomiast w wadze lekkiej - \u0141ukasz Charzewski i Anatolij \u017Burawski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"70290737":["Reprezentantki Argentyny nie by\u0142y faworytkami turnieju kwalifikacyjnego w stolicy Japonii, jednak zaledwie jedna wygrana w pi\u0119ciu pierwszych spotkaniach jest sporym rozczarowaniem dla zawodniczek z Ameryki Po\u0142udniowej. Podobnym bilansem mog\u0105 pochwali\u0107 si\u0119 Bu\u0142garki. Bezpo\u015Brednie starcie mi\u0119dzy tymi zespo\u0142ami mo\u017Ce nieco os\u0142odzi\u0107 jednej z dru\u017Cyn nieudane eliminacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"70290738":["Po pora\u017Cce 0:3 z Turczynkami reprezentantki Brazylii stan\u0119\u0142y pod \u015Bcian\u0105. Ewentualne potkni\u0119cie w meczu z Belgijkami sprawi, \u017Ce zawodniczki z Kraju Kawy po\u017Cegnaj\u0105 si\u0119 z szansami na awans na przysz\u0142oroczne igrzyska olimpijskie. Brazylijscy kibice wierz\u0105, \u017Ce tak si\u0119 jednak nie stanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"70290739":["Starcie dw\u00F3ch najlepszych dru\u017Cyn turnieju eliminacyjnego w Tokio. Japonki spisywa\u0142y si\u0119 dot\u0105d fenomenalnie i maj\u0105 na swoim koncie komplet zwyci\u0119stw. O to najcenniejsze, kt\u00F3re w efekcie zapewni im awans na igrzyska olimpijskie w Pary\u017Cu, powalcz\u0105 z mistrzyniami Europy, Turczynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"70368549":["Kolejna edycja turnieju, kt\u00F3ry po raz pierwszy odby\u0142 si\u0119 w 1906 roku. Dwana\u015Bcie miesi\u0119cy temu o triumfie w zawodach zadecydowa\u0142o jedno uderzenie. Ostatecznie kompleks Le Golf National w Saint-Quentin-en Yvelines w glorii zwyci\u0119zcy opu\u015Bci\u0142 Guido Migliozzi. Natomiast Rasmus Hojgaard musia\u0142 obej\u015B\u0107 si\u0119 smakiem. Czy w tym roku Du\u0144czyk zdo\u0142a zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 reprezentantowi W\u0142och?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301592.jpg","",[]],"70290741":["Rozpoczyna si\u0119 nowy sezon ORLEN Basket Ligi, w kt\u00F3rym po raz pierwszy na ekstraklasowych parkietach zobaczymy zesp\u00F3\u0142 Dzik\u00F3w Warszawa. Za\u0142o\u017Cona w 2017 roku dru\u017Cyna przebojem wdar\u0142a si\u0119 do najwy\u017Cszej klasy rozgrywkowej, a jej zawodnicy zrobi\u0105 wszystko, by ich wspania\u0142a przygoda potrwa\u0142a d\u0142u\u017Cej ni\u017C rok. W pierwszej kolejce rywalem ekipy ze stolicy b\u0119dzie Arged BM Stal Ostr\u00F3w Wielkopolski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057117.jpg","",[]],"70290742":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"70290743":["Starcie dw\u00F3ch najlepszych dru\u017Cyn grupy B. Broni\u0105cy tytu\u0142u sprzed czterech lat rugby\u015Bci Republiki Po\u0142udniowej Afryki chc\u0105 przypiecz\u0119towa\u0107 sw\u00F3j awans do kolejnej rundy i pokona\u0107 Irlandczyk\u00F3w. Podopieczni Andy'ego Farrella r\u00F3wnie\u017C licz\u0105 na korzystny wynik, kt\u00F3ry pozwoli\u0142by im zdystansowa\u0107 reszt\u0119 stawki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887280.jpg","",[]],"70300244":["Kolejna edycja turnieju, kt\u00F3ry po raz pierwszy odby\u0142 si\u0119 w 1906 roku. Dwana\u015Bcie miesi\u0119cy temu o triumfie w zawodach zadecydowa\u0142o jedno uderzenie. Ostatecznie kompleks Le Golf National w Saint-Quentin-en Yvelines w glorii zwyci\u0119zcy opu\u015Bci\u0142 Guido Migliozzi. Natomiast Rasmus Hojgaard musia\u0142 obej\u015B\u0107 si\u0119 smakiem. Czy w tym roku Du\u0144czyk zdo\u0142a zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 reprezentantowi W\u0142och?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170225.jpg","",[]],"70331151":["Najwa\u017Cniejsze wydarzenia zawod\u00F3w, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 25 czerwca 2021 roku w Hotelu Mazurkas w O\u017Carowie Mazowieckim. By\u0142a to pierwsza od pocz\u0105tku pandemii koronawirusa impreza pod szyldem Babilon MMA, kt\u00F3r\u0105 z trybun na \u017Cywo zobaczyli kibice. W walce wieczoru w kategorii ci\u0119\u017Ckiej zmierzyli si\u0119 Filip Stawowy i Toni Valtonen. W programie imprezy znalaz\u0142y si\u0119 te\u017C m.in. starcia R\u00F3\u017Cy Gumiennej z Vladlen\u0105 Yavorsk\u0105, a tak\u017Ce Tomasza Skorodzi\u0142\u0142y i Konrada Rusi\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"70290723":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"70290724":["Stawk\u0105 pojedynku, do kt\u00F3rego dojdzie w Telford Interntional Centre, b\u0119d\u0105 a\u017C cztery pasy. Liam Davies broni tytu\u0142u mistrza Wielkiej Brytanii w wadze superkoguciej. Jason Cunningham k\u0142adzie na szali pas EBU europejskiej wagi super koguciej, tytu\u0142 WBC International Super koguciej, a tak\u017Ce tytu\u0142 WBO International Super koguciej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"70290725":["W Jaworzanie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"70290726":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy b\u0119dzie pojedynek o pas mistrza Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Broni\u0105cy tytu\u0142u Kacper Meyna pierwotnie mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Jakubem Sosi\u0144skim w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku, jednak walka zosta\u0142a prze\u0142o\u017Cona z powodu kontuzji pretendenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"70290727":["Spotkanie dru\u017Cyn, kt\u00F3re maj\u0105 na swoim koncie po 0 punkt\u00F3w w grupie C. Portugalczycy zainaugurowali zmagania w Pucharze \u015Awiata wysok\u0105 pora\u017Ck\u0105 z Wali\u0105. Gruzini natomiast Gruzini do\u015Bwiadczyli podobnej kl\u0119ski od faworyzowanych Australijczyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887280.jpg","",[]],"70290728":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"70290729":["List\u0119 startow\u0105 hiszpa\u0144skich zawod\u00F3w w elicie m\u0119\u017Cczyzn otwiera Alex Yee. Wyzwanie Brytyjczykowi, aktualnemu wicemistrzowi olimpijskiemu, postaraj\u0105 si\u0119 rzuci\u0107 mi\u0119dzy innymi Hayden Wilde oraz L\u00E9o Bergere.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229209.jpg","",[]],"70290730":["Jedenasta edycja ekstremalnego biegu organizowanego przez by\u0142ych \u017Co\u0142nierzy jednostki GROM. Uczestnicy rywalizacji zmierz\u0105 si\u0119 z 30-kilometrow\u0105 tras\u0105 wytyczon\u0105 na terenie dawnego poligonu w Czerwonym Borze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227871.jpg","",[]],"70290731":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"70290732":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"70290733":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"70290734":["Dla polskiego pi\u0119\u015Bciarza to dziewi\u0105ta walka na zawodowym ringu i druga w tym roku. W czerwcu pokona\u0142 przez techniczny nokaut Antoine'a Boy\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"70290735":["Faworytem wydaje si\u0119 do\u015Bwiadczony Antoni Chmielewski, kt\u00F3ry ma na swoim koncie 37 stoczonych pojedynk\u00F3w. Dla Piotra Wawrzyniaka to dopiero \u00F3sma konfrontacja w oktagonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"70290736":["Muhammad Ali nieca\u0142e dwa miesi\u0105ce po zdobyciu mistrzowskiego pasa WBA stan\u0105\u0142 do jego pierwszej obrony. Pretendentem by\u0142 do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z USA, kt\u00F3ry mia\u0142 na koncie ju\u017C 85 stoczonych pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"70290640":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"70290641":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"70290642":["Niebo","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"70290643":["Zakochani","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"70290644":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"70290645":["Teresa i Miros\u0142aw wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Katowicach. M\u0119\u017Cczyzna cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca do Niemiec, gdzie pracuje. Teresa jest bezrobotna, cho\u0107 chcia\u0142aby znale\u017A\u0107 zatrudnienie. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wraz ze \u015Bwiadczeniami socjalnymi wynosi 2900 z\u0142otych. We Wroc\u0142awiu wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 Natalia i Andrea. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi swoje restauracje. R\u00F3wnie\u017C kobieta ma w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. \u0141\u0105cznie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 16 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im wie\u015B\u0107 luksusowe \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70290646":["Ma\u0142\u017Conkowie Teresa i Miros\u0142aw mieszkaj\u0105 wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci w Katowicach. Kobieta ma za sob\u0105 trudn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Jako nastolatka uciek\u0142a z domu i przez to nie uko\u0144czy\u0142a szko\u0142y. M\u0119\u017Cczyzna za\u015B je\u017Adzi do pracy za granic\u0119. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 2900 z\u0142otych, cho\u0107 potrzebuj\u0105 pieni\u0119dzy na leczenie cierpi\u0105cego na ADHD syna. Natalia wraz z m\u0119\u017Cem, W\u0142ochem Andre\u0105, i dw\u00F3jk\u0105 nastoletnich dzieci mieszka we Wroc\u0142awiu. Obydwoje zajmuj\u0105 si\u0119 marketingiem i wsp\u00F3lnie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 16 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny na 5 dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70290647":["Radosne urodziny
Anka w ostatniej chwili przypomina sobie o urodzinach Jacka. Natychmiast biegnie do sklepu po prezenty. Do Jacka w tym czasie przychodzi s\u0105siad J\u0119drula, kt\u00F3rego dopad\u0142a chandra. Narzeka na nadmiar pracy i brak wolnego czasu. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani wspominaj\u0105 czasy m\u0142odo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"70290648":["Zew bociana
Dziewczynki znajduj\u0105 u Romka w plecaku bardzo zajmuj\u0105c\u0105 ksi\u0105\u017Ck\u0119. Nosi ona tytu\u0142 \"Nowoczesne wychowanie seksualne\". Zaciekawione dzieci ogl\u0105daj\u0105 znalezisko i wymieniaj\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 zas\u0142yszane informacje na temat seksu. Chc\u0105c pog\u0142\u0119bi\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 id\u0105 do Jacka. Niestety, podobnie jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 polskich rodzic\u00F3w, nie jest on przygotowany do rozmowy z dzie\u0107mi na tego rodzaju tematy. Postanawia sprytnie wykr\u0119ci\u0107 si\u0119 od odpowiedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"70290649":["P\u0142azy i gryzonie
Posterunkowy opowiada Ance o w\u0142amaniu do pobliskiego sklepu zoologicznego. Od rana policjant biega po okolicy, zbieraj\u0105c z trawnik\u00F3w r\u00F3\u017Cne zwierz\u0105tka. Wci\u0105\u017C jednak nie uda\u0142o mu si\u0119 odnale\u017A\u0107 trzymetrowego w\u0119\u017Ca boa. Tymczasem Eliza i Zosia trzymaj\u0105 w swoim pokoju pod \u0142\u00F3\u017Ckiem dziwne pude\u0142ko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"70290650":["M\u0119ska duma
Karol spotyka dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ry podkochiwa\u0142 si\u0119 w Alinie. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Bwietnie si\u0119 wiedzie, zaczyna udawa\u0107, \u017Ce jest dyrektorem przedsi\u0119biorstwa, w kt\u00F3rym pracuje. Problem w tym, \u017Ce dawny kolega postanawia odwiedzi\u0107 go w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70290651":["M\u00F3j braciszek Karol
Karol zostaje czasowo zawieszony w wykonywaniu swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Musi zgodzi\u0107 si\u0119, by Alina posz\u0142a do pracy. Jego \u017Cona, by dosta\u0107 posad\u0119 sekretarki w prywatnej firmie, udaje, \u017Ce wci\u0105\u017C jest wolna. M\u00F3wi szefowi, \u017Ce mieszka z bratem. Jej prze\u0142o\u017Cony jest ni\u0105 wyra\u017Anie zainteresowany. Przychodzi do niej z wizyt\u0105, zamierzaj\u0105c poprosi\u0107 jej brata o zgod\u0119 na randk\u0119 z Alin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70290652":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175503.jpg","",[]],"70290653":["Pr\u00F3ba odtworzenia podr\u00F3\u017Cy, kt\u00F3r\u0105 we wrze\u015Bniu 1519 roku rozpocz\u0105\u0142 odkrywca Ferdynand Magellan. W poszukiwaniu fortuny i s\u0142awy wyrusza on w drog\u0119, kt\u00F3ra zmienia postrzeganie \u015Bwiata przez \u00F3wczesn\u0105 ludno\u015B\u0107. Rozpoczyna te\u017C w ten spos\u00F3b globaln\u0105 kolonizacj\u0119, kt\u00F3rej skutki odczuwalne s\u0105 tak\u017Ce wsp\u00F3\u0142cze\u015Bnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181360.jpg","",[]],"70290654":["Marconi i fale radiowe
Dzisiejszy odcinek prezentuje posta\u0107 Guglielma Marconiego - w\u0142oskiego elektrotechnika i pioniera radiotechniki. W 1897 roku skonstruowa\u0142 urz\u0105dzenie nadawczo-odbiorcze pozwalaj\u0105ce przesy\u0142a\u0107 na odleg\u0142o\u015B\u0107 sygna\u0142y radiowe, zakodowane alfabetem Morse'a. Marconi mia\u0142 nie tylko talent wynalazczy, ale r\u00F3wnie\u017C smyka\u0142k\u0119 do interes\u00F3w. W 1897 za\u0142o\u017Cy\u0142 w Wielkiej Brytanii towarzystwo akcyjne Marconi Wireless Telegraph Co. Dalszy rozw\u00F3j radiotelegrafii, a p\u00F3\u017Aniej radiofonii post\u0119powa\u0142 milowymi krokami, przynosz\u0105c odkrywcy wielkie zyski. W 1909 roku wsp\u00F3lnie z Karlem Ferdinandem Braunem otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 Nobla w dziedzinie fizyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"70290655":["Ford i samochody
W dzisiejszym odcinku ukazany jest Henry Ford. Ten \u017Cyj\u0105cy na prze\u0142omie XIX i XX wieku ameryka\u0144ski przemys\u0142owiec skonstruowa\u0142 sw\u00F3j pierwszy samoch\u00F3d w roku 1892. Kilkadziesi\u0105t lat p\u00F3\u017Aniej w Detroit powsta\u0142 jego koncern przemys\u0142u samochodowego - Ford Motor Company. Henry Ford by\u0142 nie tylko wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rc\u0105 ameryka\u0144skiego przemys\u0142u motoryzacyjnego, lecz tak\u017Ce tw\u00F3rc\u0105 metody organizacji pracy i zarz\u0105dzania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"70290656":["Lotnictwo
M\u0142odzi widzowie poznaj\u0105 najwa\u017Cniejsze fakty z historii rozwoju lotnictwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227875.jpg","",[]],"70290657":["Re\u017C.: Simon Wincer.
2002 rok. M\u0142ody d\u017Cokej Damien Oliver (Stephen Curry) przygotowuje si\u0119 do Melbourne Cup, najwa\u017Cniejszej i najbardziej presti\u017Cowej gonitwy w Australii. Dzie\u0144 przed zawodami dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego brat Jason (Daniel MacPherson) mia\u0142 powa\u017Cny wypadek. Obra\u017Cenia by\u0142y na tyle rozleg\u0142e, \u017Ce nie uda\u0142o si\u0119 go uratowa\u0107. Damien jest za\u0142amany. Mimo \u017Ca\u0142oby postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w gonitwie. Oparta na faktach wzruszaj\u0105ca historia m\u0142odego d\u017Cokeja. Za re\u017Cyseri\u0119 obrazu odpowiada Simon Wincer, tw\u00F3rca m.in. \"Uwolni\u0107 Ork\u0119\", \"Operacji \"S\u0142o\u0144\" i \"Krokodyla Dundeego w Los Angeles\". Atutem filmu s\u0105 znakomite zdj\u0119cia wy\u015Bcig\u00F3w konnych autorstwa Davida Burra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1960860.jpg","",[]],"70290658":["Magia sceny
Podrz\u0119dny re\u017Cyser, zarabiaj\u0105cy na przedstawieniach charytatywnych, wmawia Karolowi, \u017Ce ma on wielki talent aktorski. Zach\u0119cony jego pochwa\u0142ami Krawczyk organizuje spektakl na rzecz klubu sier\u017Canta. Ku rozczarowaniu Karola gwiazd\u0105 wieczoru okazuje si\u0119 jednak kto\u015B inny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70290659":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Doug Kinney (Michael Keaton) jest zapracowanym in\u017Cynierem w firmie budowlanej. Cho\u0107 ma wspania\u0142\u0105 rodzin\u0119 - pi\u0119kn\u0105 \u017Con\u0119 Laur\u0119 (Andie MacDowell) i udane dzieci - niestety nie ma do\u015B\u0107 czasu by si\u0119 ni\u0105 cieszy\u0107. Jednym z klient\u00F3w jego firmy okazuje si\u0119 naukowiec pracuj\u0105cy nad klonowaniem, dr Leeds (Harris Yulin). Proponuje on Dougowi niezwyk\u0142y spos\u00F3b rozwi\u0105zania jego problem\u00F3w - stworzenie klona, kt\u00F3ry przejmie jego obowi\u0105zki w pracy, co pozwoli mu sp\u0119dza\u0107 wi\u0119cej czasu z rodzin\u0105. Doug zgadza si\u0119 na eksperyment, szybko jednak okazuje si\u0119, \u017Ce jedna kopia to za ma\u0142o. Tym bardziej, \u017Ce klony zaczynaj\u0105 si\u0119 buntowa\u0107. Komedia Harolda Ramisa, re\u017Cysera \"Dnia \u015Bwistaka\", a p\u00F3\u017Aniej dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci \"Depresji gangstera\", kt\u00F3rej szczeg\u00F3ln\u0105 ozdob\u0105 s\u0105 efekty specjalne - odtw\u00F3rca g\u0142\u00F3wnej roli pojawia si\u0119 niekiedy na ekranie w czterech niezale\u017Cnych postaciach. Za efekty odpowiedzialna by\u0142a ekipa pod kierownictwem Richarda Edlunda, wcze\u015Bniej czterokrotnie nagrodzonego Oscarem za trylogi\u0119 \"Gwiezdnych wojen\" i \"Poszukiwaczy Zaginionej Arki\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340091.jpg","",["N"]],"70290660":["Po wojnie alianci s\u0105 wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci, gdy natrafiaj\u0105 na dowody straszliwych niemieckich zbrodni. Przes\u0142uchuj\u0105 sprawc\u00F3w tych masowych mord\u00F3w. S\u0119dzia SS Konrad Morgen opisuje swoj\u0105 wizyt\u0119 w Auschwitz, podczas kt\u00F3rej mia\u0142 wypleni\u0107 korupcj\u0119 w\u015Br\u00F3d stra\u017Cnik\u00F3w. Rudolf H\u00F6ss twierdzi, \u017Ce kierowaniu obozem zag\u0142ady towarzyszy\u0142 du\u017Cy stres. Roz\u0142adowywa\u0142 go poprzez romans z wi\u0119\u017Aniark\u0105. Lekarz Hans M\u00FCnch, cho\u0107 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z doktorem Mengele, jako jedyny z za\u0142ogi Auschwitz mia\u0142 skrupu\u0142y moralne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193150.jpg","",[]],"70290661":["Alianci analizuj\u0105 zeznania Niemc\u00F3w dotycz\u0105ce ostatniej fazy wojny. Jednym z przes\u0142uchiwanych jest genera\u0142 SS Erich von dem Bach-Zelewski (Michael Buoni), kt\u00F3ry szczeg\u00F3\u0142owo opowiada, jak jego ludzie pacyfikowali powstanie warszawskie. Dba przy tym, aby win\u0105 za zbrodnie nie obci\u0105\u017Cy\u0107 siebie. Dziewi\u0119tnastoletni Mathias Shenk (Michael Varde) by\u0142 naocznym \u015Bwiadkiem niewyobra\u017Calnych okrucie\u0144stw, jakich dopu\u015Bcili si\u0119 wobec mieszka\u0144c\u00F3w Warszawy esesmani pod wodz\u0105 Dirlewangera. Melita Maschmann (Jessica Krueger) nie straci\u0142a wiary w narodowy socjalizm, nawet gdy na jej oczach rodzice zgin\u0119li w bombardowaniu. Ona i Mathias Schenk byli w\u015Br\u00F3d m\u0142odych Niemc\u00F3w, zdeterminowanych, by broni\u0107 Berlin do ko\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193150.jpg","",[]],"70290662":["Ewa rozpocznie kulinarn\u0105 uczt\u0119 od przygotowania w\u0142oskiej wersji pomidor\u00F3wki, czyli s\u0142ynnego solferino. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dzi co\u015B z kuchni brytyjskiej - zapiekank\u0119 rybn\u0105 z krewetkami i ziemniakami. Na deser poda za\u015B znane ameryka\u0144skie brownie. Urozmaici jednak tradycyjn\u0105 receptur\u0119, dodaj\u0105c do ciasta banana i batata. Na zako\u0144czenie Ewa poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 tagliatelle z marchewki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"70290663":["W tym odcinku publiczno\u015B\u0107 pozna histori\u0119 Jaros\u0142awa Kailinga. Jaros\u0142aw porusza si\u0119 na w\u00F3zku, odk\u0105d w spos\u00F3b tragiczny sko\u0144czy\u0142 si\u0119 dla niego jeden ze skok\u00F3w spadochronowych. Od tamtego czasu nie uprawia ju\u017C spadochroniarstwa, ale swoj\u0105 energi\u0119 ulokowa\u0142 w wio\u015Blarstwie. Dosta\u0142 si\u0119 do kadry narodowej. Drugim bohaterem odcinka jest Piotr Sza\u0142ajko, kt\u00F3rego niepe\u0142nosprawno\u015B\u0107 r\u00F3wnie\u017C wynik\u0142a z wypadku. Po tym wydarzeniu troch\u0119 si\u0119 zaniedba\u0142, lecz w ko\u0144cu postanowi\u0142 zrobi\u0107 co\u015B ze swoim \u017Cyciem i zacz\u0105\u0142 \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni. Obecnie odnosi sukcesy w kulturystyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"70290664":["Publiczno\u015B\u0107 pozna motocyklistk\u0119 Monik\u0119 Jaworsk\u0105. Kobieta jest nies\u0142ysz\u0105ca, ale to nie przeszkodzi\u0142o jej w odnoszeniu sukces\u00F3w w tym sporcie. Prowadzi r\u00F3wnie\u017C zaj\u0119cia dla m\u0142odzie\u017Cy po\u015Bwi\u0119cone tematowi bezpiecznej jazdy. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka dotyczy\u0107 b\u0119dzie integracyjnego biegu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych i sprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"70290665":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70290666":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70290667":["Bohaterowie tej serii zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania mieszkania na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"70290668":["Bohaterowie tej serii zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania mieszkania na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"70290210":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290211":["Bezdomni
Marek otrzymuje nagrod\u0119 za swoj\u0105 prac\u0119. Po wyj\u015Bciu z bankietu dziennikarz znajduje nieprzytomnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. W szpitalu wychodzi na jaw, \u017Ce wyci\u0119to mu nerk\u0119. Redaktorzy postanawiaj\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 spraw\u0105 mafii handlarzy ludzkimi narz\u0105dami. Podczas dochodzenia Marek pr\u00F3buje oszuka\u0107 gangster\u00F3w, aby przyjrze\u0107 si\u0119 im z bliska. Niespodziewanie znika. Policja i przyjaciele z redakcji robi\u0105 wszystko, by go odnale\u017A\u0107, nim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"70290212":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290213":["Automat
Przyjaciele nie pr\u00F3\u017Cnuj\u0105. Tym razem Pat i Mat podejmuj\u0105 si\u0119 wykonania automatu do napoj\u00F3w. Maj\u0105 przy tym g\u0142ow\u0119 pe\u0142n\u0105 pomys\u0142\u00F3w, niestety problemy z wcieleniem ich w \u017Cycie bez uszczerbku na zdrowiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290214":["Tor samochodowy
W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Pat i Mat zabieraj\u0105 si\u0119 za budow\u0119 toru wy\u015Bcigowego dla samochodzik\u00F3w. Jak zwykle, s\u0105siedzi maj\u0105 spore problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290215":["Akwarium
Kolejne spotkanie z pomys\u0142owymi przyjaci\u00F3\u0142mi. Pat i Mat s\u0105 przekonani o swoim wielkim talencie do prac remontowych. Niestety z ka\u017Cdym swoim projektem udowadniaj\u0105, \u017Ce jest inaczej. Mimo to nigdy si\u0119 nie poddaj\u0105. Tym razem buduj\u0105 akwarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290216":["Dynia
W tym odcinku Pat i Mat pr\u00F3buj\u0105 si\u0142 w uprawianiu ogrodu. W tej dziedzinie tak\u017Ce uwa\u017Caj\u0105 si\u0119 za znawc\u00F3w. Niestety rzeczywisto\u015B\u0107 bole\u015Bnie to weryfikuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290217":["Truskawki
Ponownie Pat i Mat goszcz\u0105 w ogrodzie. Tym razem przyjaciele wykorzystuj\u0105 swoje niezwyk\u0142e wynalazki, by wyhodowa\u0107 pyszne truskawki. M\u0142odzi widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co z tego wyniknie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290218":["Lotnia
W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Pat i Mat zabieraj\u0105 si\u0119 do budowy lataj\u0105cej maszyny. Przekonamy si\u0119, jakie tym razem problemy b\u0119d\u0105 mieli s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290219":["Wigilia
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia, ale Pat i Mat nie pr\u00F3\u017Cnuj\u0105. Jak zwykle maj\u0105 g\u0142ow\u0119 pe\u0142n\u0105 pomys\u0142\u00F3w. Niestety nie wszystko, co sobie wymy\u015Blili, przebiega zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290220":["Gor\u0105czka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290221":["Golf
W tym odcinku fajt\u0142apowaci przyjaciele udowadniaj\u0105, \u017Ce gra w golfa jest dla ka\u017Cdego. Pr\u00F3buj\u0105 zbudowa\u0107 w\u0142asne pole do gry w ten elitarny sport. A\u017C prosz\u0105 si\u0119 o k\u0142opoty...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"70290222":["Tw\u00F3rcy odcinka udadz\u0105 si\u0119 w trudno dost\u0119pne i opisywane w literaturze i legendach miejsca w Tatrach. Grzegorz Bryniarski i Staszek Dziado\u0144 przetr\u0105 szlak na Opalony Wierch. Marcin Helios w towarzystwie niewidz\u0105cego Roberta wybieraj\u0105 si\u0119 na spacer po Tatrach. Obaj podziel\u0105 si\u0119 swoimi wra\u017Ceniami. Wojtek Szatkowski, kustosz jednego z zakopia\u0144skich muze\u00F3w, i znany z \"Misji skarb\" Kiler podejmuj\u0105 si\u0119 odnalezienia ruin legendarnego schroniska w Pysznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"70290223":["Atmosfera w sklepie Harrison\u00F3w staje si\u0119 nadzwyczaj radosna, gdy klient przynosi stare kostiumy pracownik\u00F3w Disneylandu. Przekonamy si\u0119, czy oferta lombardu oka\u017Ce si\u0119 korzystna. Nast\u0119pnie Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 rzadki banknot z b\u0142\u0119dem drukarskim. Rick wycenia zabawkowy samochodzik - model Volkswagen Space Patrol. P\u00F3\u017Aniej Harrison prosi o pomoc eksperta w dziedzinie sztuki, \u017Ceby oszacowa\u0107 warto\u015B\u0107 obrazu z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"70290224":["W dzisiejszym odcinku Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 cenny japo\u0144ski miecz z XIX wieku. Zobaczymy, czy samurajska katana zmieni w\u0142a\u015Bciciela. Nast\u0119pnie do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja monet z \u017C\u00F3\u0142wiem morskim na awersie, pochodz\u0105cych ze staro\u017Cytnej Eginy. Rick ogl\u0105da te\u017C zbi\u00F3r kart Gomer Pyle sprzedawanych z gum\u0105 balonow\u0105. P\u00F3\u017Aniej Corey i jego ojciec maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 akcje gie\u0142dowe \"Playboya\". Przekonamy si\u0119, na ile wyceni\u0105 te papiery warto\u015Bciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"70367590":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia automat oferuj\u0105cy magiczne sztuczki. Przekonamy si\u0119, czy bohaterowie programu ulegn\u0105 sile iluzji. W sklepie pojawia si\u0119 klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C Bibli\u0119 z XVI wieku. Corey decyduje si\u0119 poprosi\u0107 eksperta o pomoc w oszacowaniu warto\u015Bci ksi\u0119gi. Rick ogl\u0105da automat do gry z lat 30. XX wieku. Cho\u0107 wydaje si\u0119, \u017Ce urz\u0105dzenie s\u0142u\u017Cy do sprzeda\u017Cy gumy do \u017Cucia, tak naprawd\u0119 to maszyna hazardowa. P\u00F3\u017Aniej Harrison ma okazj\u0119 kupi\u0107 zestaw dystynkcji eskadry lotniczej z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"70290226":["Kolorowe bogactwo, cz\u0119\u015B\u0107 1
Dokumentali\u015Bci ponownie przybli\u017C\u0105 historie kupc\u00F3w wzd\u0142u\u017C historycznego Jedwabnego Szlaku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225469.jpg","",[]],"70290227":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"70290228":["Jarek namawia Gienka i Andrzeja na urz\u0105dzenie nowego kurnika. Rolnicy przyst\u0119puj\u0105 do pracy i z pomoc\u0105 Walka i Jastrz\u0119bia zwo\u017C\u0105 \u017Cerdki i montuj\u0105 konstrukcj\u0119 pod gniazda. Nie obywa si\u0119 bez drobnych sprzeczek. Justyna i jej pomocnik odseparowuj\u0105 silne byki od s\u0142abszych, by zapobiec niebezpiecznym konfliktom. Nie wszystko idzie po ich my\u015Bli. Kiedy jeden z byczk\u00F3w wpada w tarapaty, Justyna przychodzi z pomoc\u0105. Nast\u0119pnie gospodyni\u0119 odwiedzaj\u0105 Jarek i Agnieszka z Bronowa. W zamian za jednego byczka do hodowli Justyny trafia jedna z ich ja\u0142\u00F3wek. W Borowskich Ciborach Bogdan z rodzin\u0105 ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty w zwi\u0105zku z przygotowaniami do nowych zbior\u00F3w. Gospodarz r\u00F3wnie\u017C musi zadba\u0107 o klacz, kt\u00F3ra ma wyst\u0105pi\u0107 na wystawie w Szepietowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"70290229":["Gienek i Jastrz\u0105b odwiedzaj\u0105 Ma\u0107ka w Kundziczach. Maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 jego stado. Gospodarz mo\u017Ce liczy\u0107 na ich pomoc przy wyrzucaniu obornika ze stajni niesfornego osio\u0142ka Terrorka. Rolnicy zbieraj\u0105 jab\u0142ka dla zwierz\u0105t. Maciek przedstawia swoj\u0105 partnerk\u0119. W Ciemnoszyjach Justyna i jej pomocnicy porz\u0105dkuj\u0105 obor\u0119 po nawa\u0142nicy. Wymaga to bardzo wiele pracy. Do gospodarstwa Justyny i \u0141ukasza przybywa tak\u017Ce agronom, by pobra\u0107 pr\u00F3bki z ich pola konopi do bada\u0144. Agnieszka i Jarek odwiedzaj\u0105 pana Kazika, kt\u00F3ry ma pewien problem. Klacz kryta przez bronowickiego konia nie chce przyj\u0105\u0107 \u017Arebaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"70290230":["Plany Walka, by przyspawa\u0107 literki \"A\" i \"G\" do bramy gospodarstwa Gienka, spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Ka\u017Cda pr\u00F3ba uruchomienia spawarki powoduje wy\u0142\u0105czenie kork\u00F3w. Panowie postanawiaj\u0105 przetransportowa\u0107 bram\u0119 do warsztatu Walka w Strabli i tam j\u0105 ozdobi\u0107. Po powrocie z grzybobrania Andrzej zauwa\u017Ca brak bramy. S\u0105dzi, \u017Ce zosta\u0142a skradziona. Jurek z Cie\u0142uszek wraz z \u017Con\u0105, c\u00F3rk\u0105, zi\u0119ciem i synem przygotowuje konie na wystaw\u0119. Weterynarz Agnieszka pobiera krew i w\u0142osy od ogier\u00F3w do bada\u0144. \u0141ukasz i Justyna prowadz\u0105 ja\u0142\u00F3wki na pastwisko. Musz\u0105 pokona\u0107 rzek\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"70290231":["Widzowie tym razem zajrz\u0105 za kulisy fabryki uwielbianego na ca\u0142ym \u015Bwiecie napoju gazowanego Coca Cola. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak powstaje klasyczny brytyjski motocykl marki Royal Enfield. Tw\u00F3rcy fascynuj\u0105cej serii opowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C o fi\u0144skiej firmie, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a uk\u0142ad nap\u0119dowy cz\u0119sto instalowany w statkach wycieczkowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336112.jpg","",[]],"70290232":["Marcus i Linden zostaj\u0105 oskar\u017Ceni o nielegalne wydobycie. Za\u0142oga Goldtimers natrafia na obiecuj\u0105ce z\u0142o\u017Ce. Victoria Diggers pr\u00F3buje upora\u0107 si\u0119 z problemami. S\u0105siad oferuje im pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"70290233":["Pozwolenia s\u0105 wydawane z op\u00F3\u017Anieniem. Niepokoi to ekip\u0119 Poseidon Crew, kt\u00F3ra obawia si\u0119, \u017Ce sytuacja zrujnuje j\u0105 finansowo. Gold Gypsies odnajduj\u0105 nowe z\u0142o\u017Ce. Za\u0142oga Dust Devils podejmuje ryzykowne przedsi\u0119wzi\u0119cie, podczas kt\u00F3rego dochodzi do awarii maszyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"70290234":["Obszar metropolitalny Tokio z populacj\u0105 wynosz\u0105c\u0105 oko\u0142o 38 mln to najbardziej zaludniony rejon zurbanizowany na \u015Bwiecie. Japo\u0144ska stolica jest niepodobna do \u017Cadnego innego miasta. Charakterystyczne s\u0105 dla niej r\u00F3\u017Cnorodno\u015B\u0107 styl\u00F3w architektonicznych i nieustannie zmieniaj\u0105cy si\u0119 krajobraz miejski. Wzniesiona na linii uskoku tektonicznego, zagro\u017Cona powodziami i aktywnymi wulkanami metropolia zdaje si\u0119 skazana na zniszczenie, a mimo to ci\u0105gle powstaj\u0105 nowe projekty budowlane. Przekonamy si\u0119, jak Tokio przygotowuje si\u0119 do pot\u0119\u017Cnego trz\u0119sienia ziemi, spodziewanego w tym rejonie w ci\u0105gu najbli\u017Cszych 30 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261308.jpg","",[]],"70367591":["(Nie)Ziemskie tajemnice
Kolejna seria programu, kt\u00F3rego tw\u00F3rcy odkrywaj\u0105 fascynuj\u0105ce tajemnice naszej planety i atmosfery. Dzi\u0119ki najnowocze\u015Bniejszej technologii naukowcom uda\u0142o si\u0119 zbada\u0107 niesamowite zjawiska i ujawni\u0107 zapieraj\u0105ce dech w piersiach sekrety przesz\u0142o\u015Bci. W tym sezonie widzowie wyrusz\u0105 w podr\u00F3\u017C do m.in. Chin, Peru, Polski, a nawet Walii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310994.jpg","",[]],"70290236":["Rob Bell tym razem wchodzi na pok\u0142ad jednostki, od kt\u00F3rej rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 era eksploracji polarnej. Prowadz\u0105cy poznaje fascynuj\u0105c\u0105 histori\u0119 RRS Discovery, pierwszego na \u015Bwiecie statku naukowego zbudowanego w celu zbadania Antarktyki. Robert Falcon Scott i Ernest Shackleton, kt\u00F3rzy wyruszyli w 1901 roku okr\u0119tem na jeden z najbardziej niego\u015Bcinnych kontynent\u00F3w, po wymagaj\u0105cej ekspedycji zasili szeregi najs\u0142ynniejszych odkrywc\u00F3w \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255980.jpg","",[]],"70290237":["William Shatner zastanawia si\u0119, co kieruje lud\u017Ami, kt\u00F3rzy podszywaj\u0105 si\u0119 pod innych. By\u0107 mo\u017Ce nie zawsze kradzie\u017C to\u017Csamo\u015Bci wynika z ch\u0119ci zysku, a rodzi si\u0119 z tych samych pobudek, kt\u00F3re sprawiaj\u0105, \u017Ce wszyscy czasem fantazjujemy, \u017Ce jeste\u015Bmy kim innym. W 1951 roku Ferdinand Demara, kt\u00F3ry nie mia\u0142 \u017Cadnego medycznego wykszta\u0142cenia, poda\u0142 si\u0119 za chirurga wojskowego i przeprowadzi\u0142 19 operacji na \u017Co\u0142nierzach, rannych w wojnie korea\u0144skiej. Jego histori\u0119 opowiada film \"Wielki oszust\" z Tonym Curtisem w roli g\u0142\u00F3wnej. Prowadz\u0105cy przytacza r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 Christiana Gerhartsreitera, niemieckiego emigranta, kt\u00F3ry wm\u00F3wi\u0142 swoim bliskim, \u017Ce jest spokrewniony z Rockefellerami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183429.jpg","",[]],"70290238":["
Isabelle Clarke i Daniel Costelle przedstawiaj\u0105 histori\u0119 jednego z najwi\u0119kszych despot\u00F3w XX wieku. Autorzy dokumentu opowiadaj\u0105 o tym, jak synowi prostego szewca i uczniowi seminarium duchownego w Gruzji za spraw\u0105 licznych intryg i zbrodni uda\u0142o si\u0119 doj\u015B\u0107 na sam szczyt w\u0142adzy i pokona\u0107 Hitlera. Poszukuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowiedzi na pytanie, czy by\u0142 on cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry powstrzyma\u0142 nazizm, ojcem narodu, a mo\u017Ce najwi\u0119kszym zbrodniarzem w historii. Stalin, za kt\u00F3rego spraw\u0105 zgin\u0119\u0142y 43 miliony ludzi, zgotowa\u0142 piek\u0142o tak\u017Ce narodowi radzieckiemu, kt\u00F3ry w latach 1878-1945 znalaz\u0142 si\u0119 w pu\u0142apce. Na uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 odrestaurowane i pokolorowane archiwalne materia\u0142y wideo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240005.jpg","",[]],"70290239":["Ekipa natrafia w tunelu na \u015Blepy zau\u0142ek, kt\u00F3ry mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 ich eksploracj\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie zespo\u0142owi udaje si\u0119 wybrn\u0105\u0107 z trudnej sytuacji. Poszukiwacze korzystaj\u0105 z niedawno rozszyfrowanej mapy Golden Lily, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce dostan\u0105 si\u0119 pod wodospad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170214.jpg","",[]],"70290240":["W 1968 roku Mossad zatrudni\u0142 Daniego Limora. Jego zadania do dnia dzisiejszego s\u0105 tajemnic\u0105, ale sukcesy uczyni\u0142y go jednym z najlepszych agent\u00F3w terenowych tej agencji rz\u0105dowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2333735.jpg","",[]],"70290241":["W O\u017Carowie Mazowieckim stra\u017Cacy z jednostki OSP wci\u0105\u017C poszukuj\u0105 starszej kobiety, kt\u00F3ra zagin\u0119\u0142a podczas wyprawy na grzyby. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce zaginiona cierpi na cukrzyc\u0119 i ma za sob\u0105 noc pod go\u0142ym niebem. Zasi\u0119g poszukiwa\u0144 to oko\u0142o dwustu hektar\u00F3w. Stra\u017Cacy z Augustowa uczestnicz\u0105 w szkoleniu, po\u015Bwi\u0119conemu tematowi po\u017Car\u00F3w wewn\u0119trznych. \u0106wiczenia praktyczne odbywaj\u0105 si\u0119 w komorze ogniowej, w kt\u00F3rej temperatury dochodz\u0105 do 600 stopni Celsjusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192453.jpg","",[]],"70290242":["Depozyt genera\u0142a Hallera
Tym razem poszukiwacze skarb\u00F3w otrzymuj\u0105 zlecenie od dr. Grzegorza Go\u0142\u0119biewskiego. M\u0119\u017Cczyzna prosi o odnalezienie bezcennych pami\u0105tek po \u017Co\u0142nierzach genera\u0142a Hallera. Aby spe\u0142ni\u0107 to \u017Cyczenie, Prospektor, Kiler i Mario, wyruszaj\u0105 szlakiem B\u0142\u0119kitnej Armii. W 1919 roku rozmieszczono jej oddzia\u0142y w r\u00F3\u017Cnych miastach na terenie Mazowsza, mi\u0119dzy innymi w P\u0142ocku oraz jego okolicach. Badania poszukiwacze rozpoczynaj\u0105 od przeprowadzenia kwerendy w bibliotekach oraz archiwach wojskowych. Dzi\u0119ki temu wiedz\u0105, \u017Ce w swoich poszukiwaniach musz\u0105 si\u0119 skoncentrowa\u0107 na miejscowo\u015Bci Bodzan\u00F3w. Tam Prospektor i jego wsp\u00F3\u0142pracownicy udaj\u0105 si\u0119 na teren dawnej osady m\u0142y\u0144skiej, gdzie prawdopodobnie stacjonowali \u017Co\u0142nierze. \u015Awi\u0119tuj\u0105 sukces, gdy udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 guzik nale\u017C\u0105cy do \u017Co\u0142nierza B\u0142\u0119kitnej Armii. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej otrzymuj\u0105 anonimowy list, kt\u00F3ry naprowadza ich na trop pami\u0105tek po \u017Co\u0142nierzu armii Hallera ukrytych w piwnicach na terenie ruin starego m\u0142yna w Bodzanowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"70290243":["Arka Bruce'a Beacha
Andrzej Meller pozna w Kanadzie w\u0142a\u015Bciciela niezwyk\u0142ej arki i konstruktora schronu przeciwatomowego. Prepersi z Zachodu wydaj\u0105 zdecydowanie wi\u0119cej pieni\u0119dzy na zapewnienie bezpiecze\u0144stwa sobie i najbli\u017Cszym. Ich obawy i stopie\u0144 przygotowania cz\u0119sto mog\u0105 wydawa\u0107 si\u0119 abstrakcyjne, a nawet przesadzone. Bohaterem odcinka b\u0119dzie 81-letni Bruce Beach - w\u0142a\u015Bciciel arki stworzonej z 42 szkolnych autobus\u00F3w, kt\u00F3ra w chwili zagro\u017Cenia stanie si\u0119 miejscem ewakuacji dla niego i 500 innych os\u00F3b. Andrzej Meller zostanie oprowadzony po posiad\u0142o\u015Bci staruszka. Odwiedzi te\u017C by\u0142ego \u017Co\u0142nierza Micheala \"Cookie\" Cooka. Zwiedzi zbudowany przez niego schron przeciwatomowy, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 tu\u017C przy domu prepersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"70290244":["Czego boj\u0105 si\u0119 kanadyjscy prepersi?
Andrzej Meller kontynuuje podr\u00F3\u017C po Kanadzie, podczas kt\u00F3rej odwiedza kolejnych bohater\u00F3w. Che Bodhi to jeden z najbardziej do\u015Bwiadczonych tutaj prepers\u00F3w, tw\u00F3rca Ontario Prepper Survival Network. Uprawia tzw. survival le\u015Bny, potrafi \u0142owi\u0107 zwierzyn\u0119 przy u\u017Cyciu prymitywnych metod, kt\u00F3re stworzyli i kultywowali lokalni Indianie. M\u0119\u017Cczyzna demonstruje r\u00F3\u017Cne metody tworzenia pu\u0142apek. Pokazuje, jakie \u015Brodki przedsi\u0119wzi\u0105\u0142, by przygotowa\u0107 si\u0119 na najgorsze. Z kolei Robert Studer zaprasza Andrzeja do swego campera ucieczkowego i wyja\u015Bnia zasady jego funkcjonowania. Opowiada te\u017C, na jakie zagro\u017Cenia jest przygotowany. Andrzej Meller bierze r\u00F3wnie\u017C udzia\u0142 w szkoleniu z zakresu obrony przed zombie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"70290245":["Jezioro Karsk
Adam i Marek odwiedzaj\u0105 jezioro Karsk. Pr\u00F3buj\u0105 z\u0142owi\u0107 lina, ryb\u0119 niezwykle popularn\u0105 w tamtejszym rejonie. Warunki pogodowe im jednak nie sprzyjaj\u0105. W\u0119dkarzom udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 szczupaka na kukurydz\u0119. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 dowiedzie\u0107 si\u0119, w jaki spos\u00F3b z\u0142owi\u0107 ryb\u0119 na groch czy inn\u0105 nietypow\u0105 przyn\u0119t\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70290246":["Bolenie z jeziora
Adam pr\u00F3buje schwyta\u0107 w jeziorze bolenia. Najpierw jednak udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 sandacza, okonia i leszcza. Szybko odkrywa, \u017Ce bolenie to bardzo chytre ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70290247":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290248":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290249":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70290250":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70290251":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290252":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70290253":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70290254":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"70290255":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"70290256":["Starcie tytan\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"70290257":["Niesko\u0144czona przestrze\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"70290258":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"70290259":["Neandertalczyk
Tw\u00F3rcy serii ukazuj\u0105 100 tysi\u0119cy lat panowania cz\u0142owieka neandertalskiego na kontynencie europejskim. Omawiaj\u0105 pojawienie si\u0119 pierwszych narz\u0119dzi opartych o krzemienne ostrze. Ukazuj\u0105 tak\u017Ce narodziny sztuki oraz powstanie amulet\u00F3w i pierwszego kalendarza my\u015Bliwych. Przybli\u017Caj\u0105 r\u00F3wnie\u017C fakt opanowania ognia przez neandertalczyk\u00F3w. Na koniec pr\u00F3buj\u0105 dociec przyczyn ich wygini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"70290260":["Ma\u015Blane ciasteczka
W dzisiejszym odcinku przekonamy si\u0119, kto dba o to, by lody marki Cold Stone zawsze smakowa\u0142y wy\u015Bmienicie. Poznamy r\u00F3wnie\u017C kolejn\u0105 ameryka\u0144sk\u0105 opowie\u015B\u0107 z serii od pucybuta do milionera, czyli histori\u0119 pi\u0119ciu braci z Wietnamu, kt\u00F3rzy stworzyli \u015Bwietnie prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119, udoskonalaj\u0105c star\u0105 receptur\u0119 francuskich ciasteczek ma\u015Blanych. Odwiedzimy tak\u017Ce targ Pike Place Market w Seattle, gdzie zobaczymy, jak powstaj\u0105 ciasta z krabem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340093.jpg","",[]],"70290261":["Teksa\u0144skie smako\u0142yki
W dzisiejszym odcinku zagl\u0105damy do ogromnych zak\u0142ad\u00F3w w Teksasie, w kt\u00F3rych ka\u017Cdego dnia w\u0119dzonych jest 68 ton antrykotu. W tym samym stanie produkowane s\u0105 r\u00F3wnie\u017C cukierki Chick-O-Sticks, kt\u00F3re wbrew swojej nazwie nie maj\u0105 nic wsp\u00F3lnego z kurczakiem, zawieraj\u0105 za to porcj\u0119 mas\u0142a orzechowego i cukru. W kolejnej teksaskiej fabryce, kt\u00F3r\u0105 odwiedzaj\u0105 tw\u00F3rcy programu, wytwarzany jest popularny nap\u00F3j energetyczny, polecany zw\u0142aszcza cierpi\u0105cym po suto zakrapianej imprezie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340093.jpg","",[]],"70290262":["Mini hamburgery
Odwiedzamy ogromn\u0105 fabryk\u0119 w Ohio, w kt\u00F3rej ka\u017Cdego roku g\u00F3ry mi\u0119sa zmieniaj\u0105 si\u0119 w p\u00F3\u0142 miliarda hamburger\u00F3w wo\u0142owych. Trafiaj\u0105 one do charakterystycznych kwadratowych minikanapek sprzedawanych w sieci restauracji White Castle. Zagl\u0105damy r\u00F3wnie\u017C do kalifornijskich zak\u0142ad\u00F3w, w kt\u00F3rych nowoczesne maszyny obrabiaj\u0105 1,7 miliona mandarynek na godzin\u0119. Zobaczymy te\u017C, jak funkcjonuje du\u017Ca piekarnia, z kt\u00F3rej codziennie wyje\u017Cd\u017Ca 750 tysi\u0119cy krakers\u00F3w w kszta\u0142cie serc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340093.jpg","",[]],"70290263":["Cukierki z Bostonu
W dzisiejszym odcinku odwiedzamy du\u017Cy zak\u0142ad w Bostonie. Wytwarzane s\u0105 tam dropsy, kt\u00F3rymi Amerykanie zajadaj\u0105 si\u0119 od roku 1847. Cho\u0107 cukierki maj\u0105 d\u0142ug\u0105 tradycj\u0119, fabryka jest bardzo nowoczesna. Przekonamy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, w czym tkwi sekret pysznych miniaturowych plack\u00F3w mi\u0119snych. Ka\u017Cdego dnia tysi\u0105ce tych przysmak\u00F3w jest r\u0119cznie robionych w wytw\u00F3rni w Buffalo w stanie Nowy Jork. Zobaczymy tak\u017Ce, jak powstaj\u0105 gazowane napoje z \u017Ce\u0144-szeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326580.jpg","",[]],"70290264":["340 SQ FT Steampunk Adventure Home
Michele i jej syn chc\u0105 przewie\u017A\u0107 niewielki budynek mieszkalny na drugi koniec kraju. Zack projektuje dom steampunkowy z wieloma metalowymi gad\u017Cetami i ko\u0142ami z\u0119batymi. Korzysta z pomocy ekspert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201367.jpg","",[]],"70290265":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"70290266":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"70290267":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"70290268":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",[]],"70290269":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b musz\u0105 napoi\u0107 krowy i przygotowa\u0107 siew rzepy oraz nawozy. Pierwszy z pan\u00F3w jest przyzwyczajony do tradycyjnych metod i postanawia sia\u0107 r\u0119cznie. W Laszkach Adrian odwiedza Emilk\u0119 i pomaga jej zaj\u0105\u0107 si\u0119 inwentarzem. W gospodarstwie pojawia si\u0119 te\u017C weterynarz Rafa\u0142, by sprawdzi\u0107 stan k\u00F3zki leczonej na zapalenie wymienia. W Ciemnoszyjach rolnicy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. \u0141ukasz zaprojektowa\u0142 urz\u0105dzenie do zgarniaka obornika i teraz musi wymieni\u0107 zniszczon\u0105 skrzynk\u0119 elektryczn\u0105. Justyna z jednym z pracownik\u00F3w r\u00F3wnie\u017C ma co robi\u0107. Gospodarze mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc najstarszego syna, Wojtka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"70290270":["Zm\u0119czony upa\u0142em Andrzej przysypia i \u015Bni o wymarzonej partnerce. Gienek i Jastrz\u0105b dyskutuj\u0105 na temat roli kobiety w gospodarstwie. Panowie kibicuj\u0105 Andrzejowi w poszukiwaniu partnerki. Sprawa jest tak donios\u0142a, \u017Ce w domu trwa dobudowywanie \u0142azienki w domu. W Cie\u0142uszkach Wiesia i Jurek goszcz\u0105 do\u015Bwiadczonego pszczelarza Artura i Natali\u0119, Micha\u0142a i Olka z Haciek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani rozpoczynaj\u0105 \u017Cniwa. Micha\u0142owi i Arturowi nie przychodzi to \u0142atwo. Natomiast panie zamierzaj\u0105 upiec chleb i przygotowa\u0107 jedzenie dla ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105cych pan\u00F3w. Podczas posi\u0142ku panuje przyjazna atmosfera. W Pokaniewie r\u00F3wnie\u017C \u017Cniwa. Tomek zamierza skosi\u0107 j\u0119czmie\u0144 kombajnem. Ziarno trafia do stod\u00F3\u0142. Plony z tego roku s\u0105 bardzo obiecuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"70290271":["Nowy, przebojowy cykl kabaretowy. G\u0142\u00F3wnym za\u0142o\u017Ceniem programu jest prezentacja polskiego \u015Brodowiska kabaretowego z uwzgl\u0119dnieniem formacji m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105czy osoba prowadz\u0105cego Marcina W\u00F3jcika. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, \u0141owcy.B, Katarzyna Pakosi\u0144ska, Antoni Gorgo\u0144 Grucha, Kabaret Ka\u0142asznikof, Kabaret Jurki, Kabaret Chyba, Kabaret Zachodni, Mariusz Ka\u0142amaga, Kabaret Czesuaf, Fifa Rafa, Ewa B\u0142achnio, Para nr2, Szymon \u0141\u0105tkowski i Kabaret Pod Wyrwigroszem. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180287.jpg","",[]],"70290272":["Nowy, przebojowy cykl kabaretowy. G\u0142\u00F3wnym za\u0142o\u017Ceniem programu jest prezentacja polskiego \u015Brodowiska kabaretowego z uwzgl\u0119dnieniem formacji m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105czy osoba prowadz\u0105cego Marcina W\u00F3jcika. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, \u0141owcy.B, Katarzyna Pakosi\u0144ska, Antoni Gorgo\u0144 Grucha, Kabaret Ka\u0142asznikof, Kabaret Jurki, Kabaret Chyba, Kabaret Zachodni, Mariusz Ka\u0142amaga, Kabaret Czesuaf, Fifa Rafa, Ewa B\u0142achnio, Para nr2, Szymon \u0141\u0105tkowski i Kabaret Pod Wyrwigroszem. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180287.jpg","",[]],"70290273":["Najlepszy przyjaciel
Policyjna psycholog Zuza poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z amnezj\u0105. Nieznajomy nie ma przy sobie nic poza star\u0105 monet\u0105 w kieszeni. Na policji zeznaje, \u017Ce nie pami\u0119ta swojego nazwiska ani fakt\u00F3w z \u017Cycia, ma jednak dr\u0119cz\u0105ce prze\u015Bwiadczenie, \u017Ce wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Policja zapewnia choremu pomoc medyczn\u0105, organizuje mu tymczasowe lokum i prosi Zuz\u0119 o wsparcie psychologiczne. Jednocze\u015Bnie str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70290274":["Hejtowane nastolatki
Zagin\u0119\u0142y nastoletnie Maja i Kamila. Obie by\u0142y prze\u015Bladowane przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w z powodu kompromituj\u0105cego filmiku w sieci. Okazuje si\u0119, i\u017C podczas jednej z imprez, dwaj ch\u0142opcy dosypali dziewczynom co\u015B do drink\u00F3w, zgwa\u0142cili je, a ca\u0142e zdarzenie nagrali telefonami kom\u00F3rkowymi. Ch\u0142opcy wypieraj\u0105 si\u0119, \u017Ce dosz\u0142o do przest\u0119pstwa. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C nastolatki planuj\u0105 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Trwa walka z czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70290275":["Modelki
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie swojej c\u00F3rki Julii, aspiruj\u0105cej modelki. Chcieli zrobi\u0107 c\u00F3rce niespodziank\u0119 i bez zapowiedzi przyjechali do hotelu, w kt\u00F3rym odbywa\u0142 si\u0119 kurs modelingu. Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce Julia nigdy tam nie dotar\u0142a. W tym samym czasie znikn\u0119\u0142a jej najlepsza kole\u017Canka Kasia. Wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyny od dawna nie mieszkaj\u0105 ju\u017C w akademiku. Zamiast tego wynajmuj\u0105 luksusowy apartament, jedna z nich naby\u0142a r\u00F3wnie\u017C sportowy samoch\u00F3d. Policja zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce studentki trudni\u0105 si\u0119 prostytucj\u0105. Nie wiadomo, dlaczego z dnia na dzie\u0144 zapad\u0142y si\u0119 pod ziemi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70290276":["Niepozorny dentysta
Julia zg\u0142osi\u0142a zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Mehdiego, kt\u00F3ry jest Syryjczykiem i od 10 lat mieszka w Polsce. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako dentysta i niebawem wraz z \u017Con\u0105 oczekuj\u0105 dziecka. Pierwsze przypuszczenia s\u0105 takie, \u017Ce Mehdi uciek\u0142 od \u017Cony. Policjanci trafiaj\u0105 na trop powi\u0105za\u0144 z islamskimi fundamentalistami, ale Julia zaprzecza, twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C by\u0142 daleki od radykalnych pogl\u0105d\u00F3w. Trwaj\u0105 poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70290277":["Trzy i p\u00F3\u0142
Atrakcyjna, m\u0142oda kobieta Alicja Arszewska zostaje znaleziona powieszona. Przez kilka miesi\u0119cy za pomoc\u0105 charakteryzacji udawa\u0142a oty\u0142\u0105, by m\u00F3c ucz\u0119szcza\u0107 na spotkania Anonimowych \u017Bar\u0142ok\u00F3w XXX. Tam sprzedawa\u0142a innym uczestnikom niebezpieczny narkotyk, maj\u0105cy rzekomo pomaga\u0107 szybko zrzuci\u0107 wag\u0119. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce okrutnej zbrodni dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 jedna z oszukanych, Katarzyna. Kiedy jednak i ona wkr\u00F3tce umiera, utopiona we w\u0142asnej wannie, funkcjonariusze musz\u0105 zmieni\u0107 kierunek \u015Bledztwa. Sprawdzaj\u0105, czy za oba przest\u0119pstwa odpowiada ten sam sprawca. W trakcie analizowania nowych trop\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 coraz wi\u0119cej o dilerskiej dzia\u0142alno\u015Bci Alicji, a tak\u017Ce o jej ofiarach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"70290278":["O dw\u00F3ch mniej
Dw\u00F3ch by\u0142ych policjant\u00F3w - Lewakowski i Polit - pope\u0142nia samob\u00F3jstwo przez powieszenie. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce nie zrobili tego sami. Dzi\u0119ki \u015Bladom pozostawionym w mieszkaniu CW\u015A wpada na trop licealistki Nikoli Gawro\u0144skiej. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, czym zajmowali si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Ani po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby. Panowie zatrzymywali osoby rzekomo naruszaj\u0105ce prawo, a nast\u0119pnie wy\u0142udzali od nich pieni\u0105dze. Zadaniem Nikoli by\u0142o podrzucanie ofiarom narkotyk\u00F3w. Jednym z pechowc\u00F3w by\u0142 jej kolega z klasy, Mateusz Kowalewski. Nied\u0142ugo po tej historii nagle umar\u0142 dziadek ch\u0142opaka, a on dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce przyczynili si\u0119 do tego Lewakowski i Polit. Nastolatek ma motyw, ale dowody nadal obci\u0105\u017Caj\u0105 Nikol\u0119. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dociec prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"70290279":["Oko za oko
Z konwoju ucieka oskar\u017Cony o gwa\u0142t i zab\u00F3jstwo Andrzej. \u0141owcy usi\u0142uj\u0105 namierzy\u0107 jego wsp\u00F3lnika, kt\u00F3ry zajecha\u0142 drog\u0119 wi\u0119ziennemu transportowi. Ustalaj\u0105, \u017Ce w akcj\u0119 zamieszany by\u0142 jeden ze stra\u017Cnik\u00F3w, ale jak si\u0119 okazuje zmuszono go do tego szanta\u017Cem. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 nowy funkcjonariusz, Patryk. Dzi\u0119ki pomocy taks\u00F3wkarza Mosze, maj\u0105cego kontakty w\u015Br\u00F3d z\u0142odziei samochod\u00F3w, \u0142owcy docieraj\u0105 do osoby, kt\u00F3ra ukrad\u0142a auto. M\u0119\u017Cczyzna przekazuje im informacje, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 namierzenie zleceniodawcy. W tym czasie m\u0105\u017C Marysi, Adam, zmusza j\u0105, by posz\u0142a na przedstawienie szkolne syna. Gdy przypadkowo zostaje uwieczniona na zdj\u0119ciu, wszczyna awantur\u0119 i rozbija aparat jednej z matek. Wkr\u00F3tce Adam dowiaduje si\u0119, \u017Ce \u017Cona nie pracuje w policji. Stawia jej ultimatum - albo rzuci ryzykown\u0105 posad\u0119, albo on wyst\u0105pi o rozw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"70290280":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70290281":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70290282":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"70290283":["Moja walka z oty\u0142o\u015Bci\u0105
Kontynuacja historii z poprzedniego odcinka. W wyniku wieloletniego leczenia sterydami Joanna cierpia\u0142a z powodu przepukliny i nadmiaru sk\u00F3ry. Zmaga\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z niewydolno\u015Bci\u0105 serca i innych wa\u017Cnych organ\u00F3w oraz uci\u0105\u017Cliw\u0105 astm\u0105. W swoim \u017Cyciu przesz\u0142a wiele powa\u017Cnych operacji. Teraz budzi si\u0119 po najpowa\u017Cniejszym z zabieg\u00F3w, jakim j\u0105 poddano. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a rekonwalescencja Joanny po d\u0142ugiej i skomplikowanej operacji. Przekonaj\u0105 si\u0119, czy kobieta odzyska pe\u0142ni\u0119 zdrowia, spe\u0142ni sen o normalnym \u017Cyciu i wreszcie odzyska kontrol\u0119 nad w\u0142asnym cia\u0142em. Niestety, dot\u0105d lekarze odmawiali przeprowadzenia ryzykownego zabiegu, jednak determinacja marz\u0105cej o zdobywaniu g\u00F3rskich szczyt\u00F3w kobiety okaza\u0142a si\u0119 silniejsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"70290284":["Bajpasy przez dziurk\u0119 od klucza
Do jednej z wa\u017Cniejszych metod pomocy pacjentom ze schorzeniami serca nale\u017C\u0105 tzw. bajpasy. S\u0105 one wszczepiane w miejsce zw\u0119\u017Conych lub zamkni\u0119tych naczy\u0144 krwiono\u015Bnych, dzi\u0119ki czemu zapewniaj\u0105 prawid\u0142owy przep\u0142yw krwi i prac\u0119 serca. Kardiochirurg dr Przemys\u0142aw Sza\u0142a\u0144ski jako jedyny na \u015Bwiecie potrafi przeprowadzi\u0107 ten zabieg bez rozcinania mostka i u\u017Cycia sztucznego p\u0142ucoserca. Niestety, jednak nie u wszystkich pacjent\u00F3w jest to mo\u017Cliwe. Nowatorsk\u0105 metod\u0119 mo\u017Cna zastosowa\u0107 u Urszuli. Inaczej sytuacja wygl\u0105da w przypadku Wac\u0142awa. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest o krok od zawa\u0142u. Konieczny staje si\u0119 zabieg wymagaj\u0105cy rozci\u0119cia ca\u0142ego mostka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"70290285":["Tw\u00F3rcy programu sprawdz\u0105, czy mo\u017Cna przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119 niezauwa\u017Conym przez kamery monitoringu. Nast\u0119pnie zaprezentuj\u0105 mobilny gad\u017Cet \u0142agodz\u0105cy b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych o niskiej cz\u0119stotliwo\u015Bci. Udowodni\u0105 te\u017C, \u017Ce z powodu smartfon\u00F3w spada umiej\u0119tno\u015B\u0107 intensywnej koncentracji na jednej czynno\u015Bci. Go\u015Bciem odcinka b\u0119dzie Witold Tomaszewski, kt\u00F3ry opowie o nowych technologiach na rynku urz\u0105dze\u0144 telefonicznych. Ponadto widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak funkcjonuje Energylandia. Pan Korek przeprowadzi r\u00F3wnie\u017C eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce oddzia\u0142ywanie kwas\u00F3w i zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"70290286":["Eksperyment poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b klienci s\u0105 manipulowani przez koncerny spo\u017Cywcze. Zaprezentowane r\u00F3wnie\u017C zostan\u0105: komputerowa animacja ludzkiego szkieletu podczas jogi, przelot i ewolucje nad Dubajem w rozdzielczo\u015Bci 4K oraz wirtualne latanie. Tw\u00F3rcy serii wyt\u0142umacz\u0105 tak\u017Ce, jak dzia\u0142a Elektrociep\u0142ownia Siekierki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}