{"68781886":["\u015Amier\u0107 za prawd\u0119
Zostaje zastrzelona dziennikarka \u015Bledcza. Morderstwo wygl\u0105da na typow\u0105 egzekucj\u0119. Ofiara pogr\u0105\u017Cy\u0142a w swoich artyku\u0142ach wielu przest\u0119pc\u00F3w, lista os\u00F3b pragn\u0105cych zemsty na niej jest wi\u0119c d\u0142uga. Prowadz\u0105cy dochodzenie w tej sprawie Natalia i Kuba ustalaj\u0105, \u017Ce dziennikarce bardziej ni\u017C gangsterzy zagra\u017Cali... jej bliscy. Kluczem do rozwi\u0105zania zagadki okazuje si\u0119 autobiografia ofiary. Tymczasem do Anety i Stefana przyje\u017Cd\u017Ca Wiktoria. Kobieta przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce Stefan nie jest biologicznym ojcem R\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68781887":["Z\u0142amana przysi\u0119ga
Popularny coach i ekspert od zwi\u0105zk\u00F3w zostaje zasztyletowany we w\u0142asnej \u0142azience przez zamaskowanego sprawc\u0119. Podejrzan\u0105 staje si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka mieszkania. Kobieta s\u0142u\u017Cy\u0142a w wojsku i teraz cierpi na zesp\u00F3\u0142 stresu pourazowego. Trudno jednak ustali\u0107 miejsce jej pobytu. W trakcie \u015Bledztwa na jaw wychodz\u0105 tajemnice ofiary. W tym samym czasie Ewelina, dziewczyna Krystiana, zostaje oskar\u017Cona o zn\u0119canie si\u0119 nad dzieckiem w przedszkolu. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce jest niewinna i matka malucha pr\u00F3buje j\u0105 wrobi\u0107. Prosi Krystiana o pomoc. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zorganizowa\u0107 konfrontacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68781888":["Zbyszek \"Bosman\" mia\u0142 w trakcie pracy w lesie wiele wypadk\u00F3w. Edward uwa\u017Ca, \u017Ce gdy bieda przyciska cz\u0142owieka w Bieszczadach, pozostaje mu jego w\u0142asny cie\u0144. Stanis\u0142aw i jego dzieci musieli nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cy\u0107 w bieszczadzkich b\u0142otach. Mariola z pomoc\u0105 Fredka zagania stado koni. \"Hos\" i \"\u017Bmiju\" s\u0105 przekonani, \u017Ce w budkach szybko zamieszkaj\u0105 ptaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"68781889":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"68781890":["Jak w filmie
Krystian odbiera dziwny telefon - s\u0142yszy, jak kto\u015B torturuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 by\u0142 gro\u017Any gangster. Numer nale\u017Ca\u0142 do niego. Zdarzenie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek ze spraw\u0105, kt\u00F3r\u0105 G\u00F3rski prowadzi\u0142 przed wyjazdem do Stan\u00F3w. W tym samym czasie matka Jana, Klara W\u00F3jcik, zostaje okradziona - gin\u0105 jej dokumenty oraz wyniki bada\u0144, a za kilka dni czeka j\u0105 wa\u017Cna operacja. Policjanci postanawiaj\u0105 pom\u00F3c odnale\u017A\u0107 z\u0142odzieja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68781891":["Drapie\u017Cnik
Dochodzi do brutalnego pobicia i zgwa\u0142cenia modelki pracuj\u0105cej w agencji. Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce za zgod\u0105 szefowej ofiara dorabia\u0142a jako dama do towarzystwa. W noc poprzedzaj\u0105c\u0105 zdarzenie by\u0142a na imprezie u znanego warszawskiego sportowca. Tymczasem Stefan bardzo prze\u017Cywa pobyt Anety i R\u00F3\u017Cy w szpitalu. Stan zdrowia matki i c\u00F3reczki nie jest stabilny. Policjanci wspieraj\u0105 koleg\u0119 w trudnych chwilach. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce najgorsze dopiero przed nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68781892":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"68781893":["Prow.: Marcin Szmidt, Piotr Augustyniak.
Piotr Augustyniak i Marcin Szmidt opowiadaj\u0105 o godnych uwagi karciankach i plansz\u00F3wkach. W programie nie zabraknie humoru, b\u0142yskotliwych dygresji oraz efektownie zmontowanych scenek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"68781894":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68781895":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781896":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781897":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781898":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781899":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781900":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781901":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68781902":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"68781903":["Forza Horizon 5","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"68781904":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"68781905":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68781906":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68781907":["Prezentacja rozgrywki z Mass Effect, kultowego erpega autorstwa studia BioWare.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"68781908":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"68781716":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68781717":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68781718":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68781719":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Pracuj\u0105cy dla policji rottweiler, Max, jest samotnikiem w typie macho. Pewnego dnia zostaje wys\u0142any na presti\u017Cow\u0105 wystaw\u0119 ps\u00F3w, gdzie ma zbada\u0107 tajemnicz\u0105 spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z nielegalnym handlem zwierz\u0119tami. Udaje si\u0119 na wydarzenie razem ze swoim partnerem, kt\u00F3ry jest cz\u0142owiekiem. Funkcjonariuszy czeka wiele zaskakuj\u0105cych i zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176391.jpg","",["N"]],"68781720":["Re\u017C.: Tadeusz Chmielewski.
Szeregowiec Dolas (Marian Kociniak), kt\u00F3rego prze\u015Bladuje pech, jest przekonany, \u017Ce rozpocz\u0105\u0142 II wojn\u0119 \u015Bwiatow\u0105 strza\u0142em na granicy polsko-niemieckiej. Wkr\u00F3tce trafia do hitlerowskiego obozu jenieckiego, sk\u0105d usi\u0142uje si\u0119 wydosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170049.jpg","",["N"]],"68781721":["Karina wychowuje c\u00F3rk\u0119, a od czasu \u015Bmierci syna opiekuje si\u0119 tak\u017Ce czworgiem jego dzieci, kt\u00F3re zosta\u0142y porzucone przez matk\u0119. Partner Kariny odszed\u0142 od niej. Kobieta wiele w \u017Cyciu przesz\u0142a, ci\u0119\u017Cko pracowa\u0142a, ale w obecnej sytuacji nie mo\u017Ce dodatkowo zarabia\u0107. Od pa\u0144stwa otrzymuje oko\u0142o 5 tysi\u0119cy z\u0142otych, jednak z tych pieni\u0119dzy op\u0142aca te\u017C rachunki. Tymczasem ma\u0142\u017Conkowie Piotr i Magdalena, kt\u00F3rzy maj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci, prowadz\u0105 firm\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 pisaniem projekt\u00F3w unijnych. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny to oko\u0142o 40 tysi\u0119cy z\u0142otych. Na kilka dni Karina zamieni si\u0119 z nimi na miejsce zamieszkania oraz bud\u017Cet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"68781722":["Kraj Bask\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"68781723":["Gienek i Andrzej potrzebuj\u0105, by Walek zmajstrowa\u0142 zamkni\u0119cie do obory. Kolega stawia czo\u0142o wyzwaniu. Wkr\u00F3tce zamkni\u0119cie jest gotowe. Trzeba je zamontowa\u0107. Rolnicy musz\u0105 te\u017C przywie\u017A\u0107 siano - niestety Andrzeja nie ma, a Gienek i Jastrz\u0105b nie potrafi\u0105 obs\u0142ugiwa\u0107 ci\u0105gnika. Na pomoc ruszaj\u0105 ch\u0142opcy z Moniek. Monika i Tomek z Pokaniewa ustawiaj\u0105 betonowe bloczki s\u0142u\u017C\u0105ce do budowy przegrody, nast\u0119pnie oczyszczaj\u0105 ziarna s\u0142onecznika, by przygotowa\u0107 je do t\u0142oczenia. Planuj\u0105 mie\u0107 sw\u00F3j w\u0142asny olej s\u0142onecznikowy. W Borowskich Ciborach Bogdan, Krzysiek, Micha\u0142 i Kinga sprawdzaj\u0105 klacze w zaprz\u0119gu. Dyszel jest jednak nieodpowiedni, a uprz\u0119\u017Ce - niekompletne. W ko\u0144cu mo\u017Cna rusza\u0107. Bogdan pokazuje Micha\u0142owi, na czym polega praca furmana. Rolnik musi pochyli\u0107 si\u0119 te\u017C nad zdrowiem jednego z ciel\u0105t, kt\u00F3re kaszle. Obawia si\u0119, \u017Ce to zapalenie p\u0142uc. Kinga mierzy zwierz\u0119ciu temperatur\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie nie jest podwy\u017Cszona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305578.jpg","",["N"]],"68781724":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"68781725":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"68781726":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"68781727":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"68781728":["Sebastian jest nie\u015Bmia\u0142y. Ta cecha utrudnia mu nawi\u0105zywanie znajomo\u015Bci z kobietami. Na jednej z randek praktycznie nie m\u00F3g\u0142 wydusi\u0107 z siebie s\u0142owa. Drugiej szansy nie dosta\u0142. Jacek musia\u0142 wybra\u0107 t\u0119 jedyn\u0105 spo\u015Br\u00F3d trzech kandydatek. Decyzja nie by\u0142a \u0142atwa, zw\u0142aszcza gdy okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jego wybranka ma ju\u017C dwoje dzieci z poprzedniego zwi\u0105zku. Grzegorz namawia mam\u0119, by odezwa\u0142a si\u0119 do pana Henia i okaza\u0142a mu swoje zainteresowanie. M\u0119\u017Cczyzna od razu przechodzi do konkret\u00F3w i zaprasza wybrank\u0119 do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"68781729":["Irek jest wokalist\u0105 zespo\u0142u rockowego. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna mocno wierzy w Boga. Niedawno postanowi\u0142 ufundowa\u0107 kapliczk\u0119 dla Naj\u015Bwi\u0119tszej Marii Panny. Sebastian w dzieci\u0144stwie uleg\u0142 wypadkowi. Po latach nadal zmaga si\u0119 z przykrymi konsekwencjami tego zdarzenia. Kobiety s\u0105dz\u0105, \u017Ce jego zachrypni\u0119ty g\u0142os jest efektem nadmiernego spo\u017Cywania alkoholu. M\u0119\u017Cczyzna od dawna zapuszcza brod\u0119. Nie ma zamiaru jej \u015Bcina\u0107. Jest ona symbolem jego buntu i niestandardowego podej\u015Bcia do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"68781730":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68781731":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"68781732":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"68781733":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68781734":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) stara si\u0119 powiadomi\u0107 Bia\u0142y Dom o zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 kl\u0119sce \u017Cywio\u0142owej. Nikt jednak nie traktuje jego ostrze\u017Cenia powa\u017Cnie. W tym samym czasie od Antarktydy odrywa si\u0119 du\u017Cy fragment pokrywy lodowej. Zdarzenie to wywo\u0142uje seri\u0119 kataklizm\u00F3w na ca\u0142ej Ziemi. W kr\u00F3tkim czasie Nowy Jork zostaje zalany przez gigantyczn\u0105 fal\u0119 powodziow\u0105. Po niej nast\u0119puje gwa\u0142towny spadek temperatury. Wszystko zamarza w ci\u0105gu kilku minut. Rz\u0105d podejmuje decyzj\u0119 o natychmiastowej ewakuacji do Meksyku ludno\u015Bci mieszkaj\u0105cej na po\u0142udnie od Nowego Jorku. Niestety, nie ma czasu ani \u015Brodk\u00F3w, by ratowa\u0107 pozosta\u0142ych. Tymczasem w skutej lodem metropolii przebywa siedemnastoletni syn Jacka, Sam (Jake Gyllenhaal). Ch\u0142opak wraz z grup\u0105 ocala\u0142ych z powodzi chroni si\u0119 w bibliotece publicznej. Stamt\u0105d udaje mu si\u0119 zatelefonowa\u0107 do ojca. Jack wraz z przyjacielem Frankiem Harrisem (Jay O. Sanders) wyrusza na p\u00F3\u0142noc, by ratowa\u0107 dziecko. Film wyre\u017Cyserowa\u0142 Roland Emmerich, specjalista od film\u00F3w katastroficznych. Ma on w swoim imponuj\u0105cym dorobku takie hity jak \"Dzie\u0144 Niepodleg\u0142o\u015Bci\" \"Godzill\u0119\" i \"2012\". Jego produkcje gwarantuj\u0105 rozrywk\u0119 na najwy\u017Cszym poziomie - odpowiednio dozowane napi\u0119cie, ciekawe zdj\u0119cia oraz znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198136.jpg","",["N"]],"68781735":["Re\u017C.: Anna Wieczur-Bluszcz.
Trwaj\u0105 poszukiwania muzycznych talent\u00F3w do programu telewizyjnego \"Music Race\". W jury zasiadaj\u0105: piosenkarz Olo, kt\u00F3ry odcina kupony od dawnej popularno\u015Bci, znana z social medi\u00F3w Ewa oraz ceniona wokalistka jazzowa Urszula Dudziak. Na castingu odbywaj\u0105cym si\u0119 w Rozalinie, rodzinnej miejscowo\u015Bci pierwszego z s\u0119dzi\u00F3w, pojawia si\u0119 zbuntowana nastolatka Ostra. Jak si\u0119 wkr\u00F3tce okazuje, dziewczyna jest... c\u00F3rk\u0105 Ola. Wiele lat temu muzyk porzuci\u0142 bliskich i wyjecha\u0142 do Warszawy, by robi\u0107 karier\u0119. Podczas przes\u0142ucha\u0144 Ostra wywo\u0142uje awantur\u0119, zdenerwowana tym, \u017Ce gwiazdor lekcewa\u017C\u0105co odnosi si\u0119 do jej matki. Producent programu, chc\u0105c wykorzysta\u0107 skandal do promocji show i podbicia s\u0142upk\u00F3w ogl\u0105dalno\u015Bci, ka\u017Ce zakwalifikowa\u0107 j\u0105 do nast\u0119pnego etapu rywalizacji. W trakcie kolejnych wyst\u0119p\u00F3w wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyna odziedziczy\u0142a talent wokalny po ojcu. Mimo to przed nastolatk\u0105 spore wyzwanie. Dziewczyna z prowincji musi bowiem zmierzy\u0107 si\u0119 z konkurentami na scenie i stawi\u0107 czo\u0142o bezwzgl\u0119dnym regu\u0142om rz\u0105dz\u0105cym nieznanym jej \u015Bwiatem show-biznesu, a tak\u017Ce w\u0142asnym emocjom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2158891.jpg","",[]],"68781736":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Pi\u0119ciu koleg\u00F3w z dzieci\u0144stwa - Lenny, Marcus, Rob, Eric oraz Kurt - spotyka si\u0119 po trzydziestu latach na pogrzebie swojego ulubionego szkolnego trenera koszyk\u00F3wki. Ka\u017Cdy z m\u0119\u017Cczyzn ma \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce wiele mu zawdzi\u0119cza. Przybywaj\u0105 na t\u0119 smutn\u0105 uroczysto\u015B\u0107 w towarzystwie swoich ma\u0142\u017Conek i dzieci. Po wzruszaj\u0105cej ceremonii przyjaciele oraz ich bliscy zatrzymuj\u0105 si\u0119 w domu zmar\u0142ego, kt\u00F3ry jest po\u0142o\u017Cony nad jeziorem w malowniczej okolicy. Zamierzaj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 tam ca\u0142y weekend, gdy\u017C w\u0142a\u015Bnie wypada \u015Awi\u0119to Niepodleg\u0142o\u015Bci. Koledzy szybko zapominaj\u0105 o \u017Ca\u0142obie po lubianym belfrze i wspominaj\u0105c dawne czasy, wykorzystuj\u0105 wsp\u00F3lne chwile na beztrosk\u0105 zabaw\u0119. Stateczni m\u0119\u017Cowie i ojcowie na dwa dni zdejmuj\u0105 maski powa\u017Cnych, odpowiedzialnych pracownik\u00F3w i partner\u00F3w, by odreagowa\u0107 stres oraz \u017Cyciowe niepowodzenia. Przy okazji postanawiaj\u0105 udowodni\u0107 swoim \u017Conom i dzieciom, \u017Ce mimo up\u0142ywu lat nadal s\u0105 m\u0142odzi duchem, potrafi\u0105 zaszale\u0107, powyg\u0142upia\u0107 si\u0119 i bynajmniej nie s\u0105 nudziarzami. Z czasem jednak ich coraz bardziej zwariowane wyskoki zaczynaj\u0105 budzi\u0107 niepok\u00F3j najbli\u017Cszych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844516.jpg","",["N"]],"68781737":["Matka jest tylko jedna
Pa\u017Adziocha pierwszy raz w \u017Cyciu ma odwiedzi\u0107 matka. Marian jest tym zaniepokojony. Okazuje si\u0119, \u017Ce przez wiele lat ukrywa\u0142 przed ni\u0105 prawd\u0119 o swoim \u017Cyciu osobistym. Prosi s\u0105siad\u00F3w o udzia\u0142 w wielkiej mistyfikacji, kt\u00F3r\u0105 chce przygotowa\u0107 dla matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"68781738":["M\u0119\u017Cowie i \u017Cony
Halina Kiepska doprowadza m\u0119\u017Ca do sza\u0142u, prowadz\u0105c nieko\u0144cz\u0105c\u0105 si\u0119 rozmow\u0119 telefoniczn\u0105 z kole\u017Cank\u0105. Zdenerwowany Ferdynand nie mo\u017Ce wytrzyma\u0107 jej gadaniny i w ko\u0144cu wychodzi z mieszkania. Na korytarzu spotyka Mariana Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry jest w podobnym nastroju. M\u0119\u017Cczy\u017Ani zgodnie zaczynaj\u0105 skar\u017Cy\u0107 si\u0119 na \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce Pa\u017Adzioch ma r\u00F3wnie\u017C powa\u017Cne problemy z ma\u0142\u017Conk\u0105 i nie wie, jak powinien je rozwi\u0105za\u0107. Prosi wi\u0119c s\u0105siada o pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68782144":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68782145":["Aby przyci\u0105gn\u0105\u0107 turyst\u00F3w do Portshill, Ollie przyzywa Lucjusza van Horna, by ten odegra\u0142 rol\u0119 Wielkiej Stopy. W trakcie gdy ch\u0142opcy graj\u0105 w gr\u0119 wideo, Cleo zaprzyja\u017Ania si\u0119 z potworzyc\u0105 Trin\u0105.","","",["N"]],"68782146":["Wowski obra\u017Ca si\u0119 na Olliego po tym, jak zostaje przez niego skrytykowany. Ollie i Ivy, kt\u00F3ra bardzo mu si\u0119 podoba, wsp\u00F3lnie pracuj\u0105 nad projektem naukowym.","","",["N"]],"68782147":["W prima aprilis Hila ma mn\u00F3stwo pomys\u0142\u00F3w na dowcipy dla ca\u0142ej rodziny. Hirek nie daje si\u0119 nabra\u0107 na jej \u017Carty. Rodze\u0144stwo Harmidom wybiera si\u0119 do supermarketu po zakupy dla mamy.","","",["N"]],"68782148":["W ramach szkolnego zadania Hirek i Czarek musz\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 biznes. Ch\u0142opcy decyduj\u0105 si\u0119 na biuro doradztwa w sprawach damsko-m\u0119skich.","","",["N"]],"68782149":["Deszczowa pogoda sprawia, \u017Ce obozowicze bardzo si\u0119 nudz\u0105. Dzieci postanawiaj\u0105 pobawi\u0107 si\u0119 w berka pod dachem.","","",["N"]],"68782150":["Niespodziewanie cotygodniowa dostawa jedzenia znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Uczestnicy obozu musz\u0105 uda\u0107 si\u0119 na polowanie. Tymczasem grupa nocnych obozowicz\u00F3w podejmuje straszn\u0105 zabaw\u0119 ze SpongeBobem i Patrykiem.","","",["N"]],"68782151":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"68782152":["Medycyna chi\u0144ska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286676.jpg","",["N"]],"68782153":["Teneryfa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68782154":["Polityka
Pa\u017Adziochowa postanawia raz na zawsze zabroni\u0107 Boczkowi korzystania z toalety na jej pi\u0119trze. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel udowadnia, \u017Ce s\u0105siad notorycznie \u0142amie zasady okre\u015Blone w regulaminie korzystania z WC. Pozostali lokatorzy z entuzjazmem podchodz\u0105 do dzia\u0142a\u0144 kobiety. Jednak Ferdynard Kiepski ma sceptyczne nastawienie do sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",["N"]],"68782155":["Osoba publiczna
Ferdek staje si\u0119 \u015Bwiadkiem napadu na sklep \"U Stasia\" i... przypadkowo go udaremnia. Wie\u015B\u0107 o jego bohaterskim czynie szybko roznosi si\u0119 po okolicy. Kiepski staje si\u0119 obiektem zainteresowania medi\u00F3w, a wkr\u00F3tce awansuje na lokalnego celebryt\u0119. Z czasem jednak popularno\u015B\u0107 zaczyna go m\u0119czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68782156":["Android
W kamienicy na \u0106wiartki pojawia si\u0119 nowy lokator - android, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do Ferdka. Zosta\u0142 skonstruowany przez s\u0105siada Kiepskiego, Oskara. Maszyna szybko zajmuje miejsce Ferdka w jego w\u0142asnym domu, poniewa\u017C wydaje si\u0119 nie mie\u0107 wad - nie pije, zna zasady savoir vivre'u, a w dodatku chodzi do pracy. Z czasem jednak obecno\u015B\u0107 intruza zaczyna coraz bardziej przeszkadza\u0107 Ferdynandowi. Zw\u0142aszcza gdy okazuje si\u0119, \u017Ce humanoid ma pewien plan, kt\u00F3rego nie przewidzia\u0142 dla niego konstruktor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68782157":["Re\u017C.: David DeCoteau.
39-letni kr\u00F3l Baltami Karol (Ingo Rademacher), b\u0119d\u0105cy wci\u0105\u017C kawalerem, rozpoczyna poszukiwania partnerki na wielki bal. Decyduje si\u0119 odnale\u017A\u0107 i skontaktowa\u0107 ze swoj\u0105 dawn\u0105 szkoln\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105, Allison (Tara Reid). Wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce kobieta nie wysz\u0142a do tej pory za m\u0105\u017C i jest matk\u0105 siedemnastoletniej Lily (Haley Pullos). Nastolatka mo\u017Ce by\u0107 jego dzieckiem, a jednocze\u015Bnie ksi\u0119\u017Cniczk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2249774.jpg","",["N"]],"68782158":["Re\u017C.: Sam Raimi.
\u017Bycie prywatne studenta Petera Parkera (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy z zagra\u017Caj\u0105cymi mieszka\u0144com Nowego Jorku przest\u0119pcami, nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Traci kolejn\u0105 ju\u017C prac\u0119. Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), w kt\u00F3rej jest zakochany, robi karier\u0119 jako aktorka i planuje wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za s\u0142ynnego astronaut\u0119, Johna Jamesona (Daniel Gillies), syna niech\u0119tnego cz\u0142owiekowi paj\u0105kowi J. Jonaha Jamesona (J.K. Simmons), redaktora naczelnego gazety \"Daily Bugle\". Peter jest zniech\u0119cony - zamierza porzuci\u0107 rol\u0119 superbohatera i rozpocz\u0105\u0107 normalne \u017Cycie. Psuj\u0105 si\u0119 te\u017C jego relacje z przyjacielem, bogatym biznesmenem Harrym Osbornem (James Franco), kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 ojca. O tragedi\u0119 t\u0119 obwinia Spider-Mana. Chce si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Aby osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, zawiera uk\u0142ad z doktorem Otto Octaviusem (Alfred Molina) - pomo\u017Ce mu w jego eksperymentach, je\u015Bli on schwyta i dostarczy mu cz\u0142owieka paj\u0105ka. Dzia\u0142ania naukowca szybko wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli. Przeistacza si\u0119 on w Doktora Octopusa. Mieszka\u0144cy miasta s\u0105 w niebezpiecze\u0144stwie. Wkr\u00F3tce Octopus porywa Mary Jane. Peter zn\u00F3w musi przeobrazi\u0107 si\u0119 w Spider-Mana, by ocali\u0107 nie tylko nowojorczyk\u00F3w, ale i swoj\u0105 ukochan\u0105. Sequel filmu o przygodach cz\u0142owieka paj\u0105ka, bohatera komiks\u00F3w stworzonego przez Stana Lee i Steve'a Ditko, nakr\u0119cony przez Sama Raimiego, kt\u00F3ry wyre\u017Cyserowa\u0142 tak\u017Ce pierwsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110197.jpg","",["N"]],"68782159":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68782160":["\u0141zy Wasyla
Boczek zakochuje si\u0119 w niezwykle atrakcyjnej kobiecie. \u017Beby zdoby\u0107 jej serce, postanawia zrzuci\u0107 kilka kilogram\u00F3w. Ferdek proponuje mu niezwykle skuteczn\u0105 kuracj\u0119 odchudzaj\u0105c\u0105 po bardzo atrakcyjnej cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68782161":["Sezon pi\u0142karski w Niemczech tradycyjnie zako\u0144czy fina\u0142 DFB-Pokal. RB Lipsk ma szans\u0119 zdoby\u0107 trofeum drugi raz z rz\u0119du. W poprzednim roku Byki nie potrafi\u0142y pokona\u0107 FC Freiburga przez 120 minut (1:1), ale okaza\u0142y si\u0119 lepsze od rywali w egzekwowaniu rzut\u00F3w karnych. Eintracht natomiast liczy na sz\u00F3sty triumf w krajowym pucharze. Po raz ostatni Or\u0142y cieszy\u0142y si\u0119 z trofeum w sezonie 2017\/2018.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306479.jpg","",[]],"68782162":["Re\u017C.: Sean Anders.
Nastoletni Donny Berger (Justin Weaver) wdaje si\u0119 w romans ze swoj\u0105 nauczycielk\u0105, pon\u0119tn\u0105 Mary McGarricle (Eva Amurri Martino). Za seks z nieletnim kobieta trafia do wi\u0119zienia, gdzie orientuje si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Gdy ma\u0142y Todd przychodzi na \u015Bwiat, musi si\u0119 nim zaopiekowa\u0107 zupe\u0142nie nieprzygotowany do roli ojca Donny. Pomimo ch\u0119ci i stara\u0144, ch\u0142opak nie potrafi podo\u0142a\u0107 trudnemu zadaniu. Z czasem drogi jego i syna ca\u0142kowicie si\u0119 rozchodz\u0105. Mija trzydzie\u015Bci lat. Todd (Andy Samberg) odnosi wielkie sukcesy na Wall Street i planuje \u015Blub z pi\u0119kn\u0105 Jamie (Leighton Meester). Tymczasem jego ojciec (Adam Sandler) wpada w powa\u017Cne tarapaty - nau\u017Cywa alkoholu i ma olbrzymie zaleg\u0142o\u015Bci podatkowe, za kt\u00F3re grozi mu kara wi\u0119zienia. Gdy przypadkowo dowiaduje si\u0119 on o \u015Blubie syna, postanawia odnowi\u0107 z nim kontakt. Liczy te\u017C, \u017Ce Todd wesprze go finansowo. Nag\u0142e pojawienie si\u0119 Donny'ego w \u017Cyciu syna nie wr\u00F3\u017Cy nic dobrego. Wkr\u00F3tce rzeczywi\u015Bcie dochodzi do serii katastrof... Pe\u0142na gag\u00F3w i rubasznych \u017Cart\u00F3w zwariowana produkcja o niefrasobliwym ojcu, kt\u00F3ry pr\u00F3buje odbudowa\u0107 relacje z dawno niewidzianym synem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1972856.jpg","",["N"]],"68782163":["Radiowy Hit Roku
Tym razem zaprezentuj\u0105 si\u0119 arty\u015Bci, kt\u00F3rych przeboje najcz\u0119\u015Bciej go\u015Bci\u0142y na antenach stacji radiowych. Wyst\u0105pi\u0105 m.in. Enej z \"Zagubionym\", Grzegorz Hy\u017Cy w piosence \"Niech pomy\u015Bl\u0105, \u017Ce to ja\", Margaret z \"In my Cabana\", S\u0142awomir, kt\u00F3ry za\u015Bpiewa \"Mi\u0142o\u015B\u0107 w Zakopanem\", Pawe\u0142 Domaga\u0142a - \"We\u017A nie pytaj\", Sarsa - \"Zakryj\", Ania D\u0105browska - \"Serce nie s\u0142uga\" oraz \"Z tob\u0105 nie umiem wygra\u0107\", a tak\u017Ce Feel & Lanberry z \"Gotowi na wszystko\". Tego dnia jubileusz 10-lecia aktywno\u015Bci muzycznej b\u0119dzie obchodzi\u0107 Mrozu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299635.jpg","",["N"]],"68782164":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",["N"]],"68782165":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68782166":["Wymuszona angina
Agnieszka mieszka we Wroc\u0142awiu wraz ze swoim nastoletnim synem. Micha\u0142 nie wie, \u017Ce jest owocem gwa\u0142tu, kt\u00F3rego dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 na jego matce kolega ze studi\u00F3w. Pewnego dnia dawny oprawca kobiety staje w progu ich mieszkania. Agnieszka wyprasza m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ten jednak zaczyna j\u0105 nachodzi\u0107. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej kobieta znajduje list, w kt\u00F3rym znajomy wyznaje Micha\u0142owi swoje winy i b\u0142aga go o wybaczenie. Agnieszka nie potrafi zrozumie\u0107, dlaczego jej oprawca tak desperacko szuka kontaktu z synem. Nie mog\u0105c skontaktowa\u0107 si\u0119 z Micha\u0142em, przera\u017Cona dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68782167":["Kurze ziele
Arnold Boczek doznaje objawienia. Anio\u0142 rozkazuje mu porzuci\u0107 prac\u0119 rze\u017Anika i po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 pomocy cierpi\u0105cym. M\u0119\u017Cczyzna zostaje znachorem. Za wizyty nie pobiera od pacjent\u00F3w \u017Cadnej op\u0142aty. S\u0105siedzi, narzekaj\u0105cy na pa\u0144stwow\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zdrowia, ch\u0119tnie korzystaj\u0105 wi\u0119c z jego us\u0142ug.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"68781739":["W starym domku w D\u0119blinie mieszka pani Ola wraz z c\u00F3rkami, Oliwk\u0105 i Al\u0105. Kobieta wychowa\u0142a si\u0119 w sieroci\u0144cu. Przez lata odk\u0142ada\u0142a ka\u017Cdy grosz, by w ko\u0144cu kupi\u0107 zrujnowany budynek przy pasie startowym. Bie\u017C\u0105ca woda jest tylko w jednym kranie. Pani Ola ca\u0142y wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na r\u0105banie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla c\u00F3rek. Oliwia jest niezwykle zdolna, nie ma jednak warunk\u00F3w, by rozwija\u0107 swoje pasje. Ekipa Polsatu spr\u00F3buje wygospodarowa\u0107 dodatkow\u0105 przestrze\u0144 w budynku.","","",["N"]],"68781740":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"68781741":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"68781742":["Gospodyni korzysta z us\u0142ug fryzjerskich w salonie Bogny i Zenka. Jest w\u015Bciek\u0142a, widz\u0105c ko\u0144cowy efekt. Gdy tylko opuszcza lokal, mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami dochodzi do ostrej k\u0142\u00F3tni. Zenek poddaje si\u0119 i jedzie z Micha\u0142em do klubu do Wroc\u0142awia. Poniewa\u017C towarzysz nie jest w nastroju na zabaw\u0119, Zenek reszt\u0119 wieczoru raczy si\u0119 trunkami z Hubertem, kt\u00F3rego pozna\u0142 przy barze. Jolanta podejrzewa R\u00F3\u017C\u0119 o zrobienie graffiti na murze w pobli\u017Cu ko\u015Bcio\u0142a. Zg\u0142asza spraw\u0119 na policj\u0119. Bartosz zawiadamia Magd\u0119 o przyje\u017Adzie swojej matki. Na patrolu posterunkowa zwierza si\u0119 Kubie, jak si\u0119 tym martwi. Potem zauwa\u017Ca kobiet\u0119 za\u015Bmiecaj\u0105c\u0105 teren. Poniewa\u017C ta nie przyjmuje mandatu, postanawia j\u0105 zatrzyma\u0107. Niebawem w komisariacie zjawia si\u0119 zaaferowany Bartosz. Twierdzi, \u017Ce jego matka zagin\u0119\u0142a. R\u00F3\u017Ca odpracowuje w barze d\u0142ug po imprezie. Znajduje wsp\u00F3lny j\u0119zyk z Micha\u0142em, kt\u00F3ry te\u017C prze\u017Cywa sercowe rozterki.","","",["N"]],"68781743":["Rano po imprezie Zenek orientuje si\u0119, \u017Ce spa\u0142 w jednym \u0142\u00F3\u017Cku z Hubertem. Kiedy pojawia si\u0119 Bogna, obaj musz\u0105 si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Ca\u0142a sprawa ko\u0144czy si\u0119 jednak anga\u017Cem Huberta do salonu pi\u0119kno\u015Bci. Luiza czuje si\u0119 upokorzona prac\u0105 poni\u017Cej swoich aspiracji. W dodatku okazuje si\u0119, \u017Ce zgubi\u0142a w fabryce tipsa. Przyznaje si\u0119 ojcu, kt\u00F3ry wpada w panik\u0119 i zarz\u0105dza natychmiastowe poszukiwania. Magda chce zatrze\u0107 nieprzyjemne pierwsze wra\u017Cenie, jakie zrobi\u0142a na matce Bartosza i postanawia upiec szarlotk\u0119. Bierze od Kuby przepis. \u017Bbikowski niechc\u0105cy modyfikuje receptur\u0119 na pyszny wypiek i plany posterunkowej spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Mimo komplikacji Magda ma wra\u017Cenie, \u017Ce zaczyna dogadywa\u0107 si\u0119 z przysz\u0142\u0105 te\u015Bciow\u0105.","","",["N"]],"68781744":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","","",["N"]],"68781745":["Marian ma syna
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch dzieli si\u0119 z Ferdkiem szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma syna, o kt\u00F3rego istnieniu do tej pory nie wiedzia\u0142. Twierdzi, \u017Ce Janusz (S\u0142awomir Szcz\u0119\u015Bniak) jest owocem jego dawnego, przelotnego romansu z pewn\u0105 pi\u0119kn\u0105 Romk\u0105 (Edyta Herbu\u015B). \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny jest pe\u0142na najgorszych obaw. Szczeg\u00F3lnie martwi j\u0105 kwestia testamentu.","","",["N"]],"68781746":["Trzech m\u0142odych student\u00F3w
Doktor Wstrz\u0105s udaje si\u0119 w delegacj\u0119 na lekcje rumby. Po jego wyje\u017Adzie do szpitala przybywaj\u0105 trzej m\u0142odzi studenci na sta\u017C. Wzbudzaj\u0105 du\u017Ce zainteresowanie w\u015Br\u00F3d \u017Ce\u0144skiego personelu. W tym czasie doktor Kidler ulega powa\u017Cnemu wypadkowi. Potrzebna jest operacja. Z braku innych lekarzy na sal\u0119 operacyjn\u0105 zostaj\u0105 oddelegowani wspomniani studenci medycyny.","","",[]],"68781747":["Casting
Jagoda jest nie\u015Bmia\u0142a i ma problem ze znalezieniem partnera. Jej przyjaci\u00F3\u0142ka Anna organizuje casting na ch\u0142opaka dla kole\u017Canki. Bierze w nim udzia\u0142 kilku m\u0119\u017Cczyzn. Anna przygotowuje szereg zada\u0144, kt\u00F3re pomog\u0105 sprawdzi\u0107, czy s\u0105 odpowiednimi kandydatami na partner\u00F3w. Podczas jednego ze spotka\u0144 symuluje zas\u0142abni\u0119cie, by m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 si\u0119 wykaza\u0107 opieku\u0144czo\u015Bci\u0105. Jagoda, kt\u00F3ra nic nie wie o planie przyjaci\u00F3\u0142ki, dzwoni pod numer 112. Operatorka udziela symulantce reprymendy.","","",["N"]],"68781748":["Przy\u0142apana na kradzie\u017Cy
Fryzjerka Urszula samotnie wychowuje c\u00F3rk\u0119. Jej partner niedawno odszed\u0142 do innej kobiety. M\u0142oda mama sprzedaje na portalach aukcyjnych r\u00F3\u017Cne rzeczy, by sobie dorobi\u0107. Podczas jednej z aukcji trafia na z\u0142odzieja, kt\u00F3ry okrada j\u0105 ze wszystkich oszcz\u0119dno\u015Bci. Urszula i jej c\u00F3rka zostaj\u0105 bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia.","","",["N"]],"68781749":["Tajemnice panny m\u0142odej
Robert Przybylski zakochuje si\u0119 w Rosjance Werze. Po tygodniu znajomo\u015Bci si\u0119 jej o\u015Bwiadcza. W dniu \u015Blubu kobieta jednak znika. Pan m\u0142ody prosi Malanowskiego o jej odnalezienie. Detektyw szybko odkrywa, \u017Ce Wera mia\u0142a przed jego klientem mn\u00F3stwo tajemnic. Co wi\u0119cej, mo\u017Ce jej teraz grozi\u0107 wielkie niebezpiecze\u0144stwo...","","",["N"]],"68781750":["Tragiczny wybryk
Ryszard Franko\u0144ski prosi detektyw\u00F3w o odnalezienie jego c\u00F3rki Gosi. Dziewczyna poprzedniego wieczora by\u0142a na koncercie. Odt\u0105d nie daje znaku \u017Cycia. Tomek i Magda ustalaj\u0105, \u017Ce nastolatka bawi\u0142a si\u0119 razem ze swoj\u0105 kole\u017Cank\u0105 \u0141ucj\u0105. Wkr\u00F3tce dziewczyna zostaje znaleziona martwa. Przedawkowa\u0142a narkotyki. Niestety, po c\u00F3rce klienta nadal nie ma \u015Bladu. Niebawem detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Gosia spotyka\u0142a si\u0119 z Karolem. Jad\u0105 pod adres zameldowania ch\u0142opaka. Na miejscu znajduj\u0105 melin\u0119 pe\u0142n\u0105 podejrzanych os\u00F3b...","","",["N"]],"68781751":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"68781752":["Krzysiek \"Macho\" sam zaprojektowa\u0142 i zrobi\u0142 traktorek, kt\u00F3rym je\u017Adzi po okolicy, wzbudzaj\u0105c zainteresowanie w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w i s\u0142uchaj\u0105c g\u0142o\u015Bnej muzyki. Rafa\u0142 zdecydowa\u0142, \u017Ce spr\u00F3buje swoich si\u0142 w muzyce, cho\u0107 przy mikrofonie nie czuje si\u0119 jeszcze swobodnie. Zaczyna od hip-hopu i rymowania. Darek w Internecie pozna\u0142 Ani\u0119. Teraz w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie wymieniaj\u0105 si\u0119 wiadomo\u015Bciami. Grzegorz bardzo ci\u0119\u017Cko znosi samotno\u015B\u0107, ale si\u0119 nie poddaje i nadal szuka mi\u0142o\u015Bci. Ma swoje wymagania wobec przysz\u0142ej partnerki.","","",["N"]],"68781753":["Wielkie zmiany w \u017Cyciu Bandziorka odciskaj\u0105 swoje pi\u0119tno nie tylko na nim, ale tak\u017Ce na jego bliskich. Najbardziej przyczynia si\u0119 do nich Danusia, kt\u00F3ra ma na niego bardzo pozytywny wp\u0142yw i wr\u0119cz go odmieni\u0142a. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie potrafi zaspokoi\u0107 jego kulinarnych oczekiwa\u0144, wi\u0119c omija restauracje i sam sobie gotuje. Sebastian nazywany \"Jezusem\" sprawdza mo\u017Cliwo\u015Bci jakie daje Internet. Wbrew temu co mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, znalezienie partnerki w aplikacjach randkowych wcale nie jest \u0142atwe.","","",["N"]],"68781754":["Rafa\u0142 dostrzega, \u017Ce alkohol u kobiet zdecydowanie przeszkadza mu w u\u0142o\u017Ceniu sobie \u017Cycia na nowo. Na zarobek do Niemiec pojecha\u0142a Zuzia, m\u0142oda \u017Cona Roberta. M\u0119\u017Cczyzna \u017Ale to znosi i codziennie pr\u00F3buje z ni\u0105 chocia\u017C porozmawia\u0107 przez telefon. Portale internetowe nie zawsze s\u0105 dobrym sposobem na znalezienie uczciwej i ciekawej osoby. Przekona\u0142 si\u0119 o tym Artur, kt\u00F3ry ma z\u0142e do\u015Bwiadczenia z poszukiwaniem partnerki w Internecie. \u017Bycie towarzyskie Rafa\u0142a rozkr\u0119ci\u0142o si\u0119 po jego wyst\u0119pie w programie. Sta\u0142 si\u0119 rozpoznawalny i nie skar\u017Cy si\u0119 na brak zainteresowania ze strony p\u0142ci pi\u0119knej.","","",["N"]],"68781755":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",[]],"68781756":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. Scharakteryzowane zostan\u0105 typy broni i om\u00F3wione kwestie zwi\u0105zane m.in. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu.","","",[]],"68781757":["Gesek","","",[]],"68781758":["Luka Rosi","","",[]],"68781759":["Mejk","","",[]],"68781760":["Camasutra","","",[]],"68781761":["S\u0142owacka \u0141omnica","","",[]],"68781762":["Krwawa zemsta
Staruszka odkrywa zmasakrowane cia\u0142o m\u0142odej s\u0105siadki - studentki informatyki. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a n\u0119kana przez wyk\u0142adowc\u0119, od kt\u00F3rego odesz\u0142a po burzliwym romansie. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nadzorowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C wsp\u00F3\u0142tworzony przez ofiar\u0119 projekt z szans\u0105 na pozyskanie du\u017Cego dofinansowania. Ponadto jego zazdrosna \u017Cona szanta\u017Cowa\u0142a zamordowan\u0105. Jan W\u00F3jcik wspiera funkcjonariuszy podczas \u015Bledztwa. Jednak z powodu ra\u017C\u0105cych b\u0142\u0119d\u00F3w zostaje odsuni\u0119ty od sprawy. Na jego miejsce \u0141ucja przydziela zespo\u0142owi nowego technika.","","",["N"]],"68781763":["Motyw
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Wioli. Nastolatka wysz\u0142a z domu zobaczy\u0107 si\u0119 z by\u0142ym ukochanym Sebastianem i nie wr\u00F3ci\u0142a. Ch\u0142opak jest uwielbiany przez rodzin\u0119 dziewczyny. Nawet po rozstaniu ona i jej bliscy pozostali z nim w dobrych stosunkach. Nastolatek jest wystraszony tym, \u017Ce co\u015B mog\u0142o sta\u0107 si\u0119 jego przyjaci\u00F3\u0142ce. Wsp\u00F3\u0142pracuje z policj\u0105. Opowiada, \u017Ce rozmawia\u0142 z Wiol\u0105, bo chcia\u0142a do niego wr\u00F3ci\u0107, a rzuci\u0142 j\u0105, gdy wysz\u0142o na jaw, \u017Ce dziewczyna zacz\u0119\u0142a spotyka\u0107 si\u0119 ze starszym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. \u015Aledczy musz\u0105 ustali\u0107, kim by\u0142 nowy partner Wioli i czy ma zwi\u0105zek z jej znikni\u0119ciem.","","",["N"]],"68781764":["W tym odcinku pa\u0144stwo Urbaniak ze wsi Kobylinki poznaj\u0105 \u017Cycie w Warszawie. Zamieni\u0105 si\u0119 miejscami z pa\u0144stwem Krukami, kt\u00F3rzy z kolei zmierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniem \u017Cycia i pracy w gospodarstwie. Wszyscy s\u0105 ciekawi, jak barman ze stolicy odnajdzie si\u0119 na wsi i czy stawi czo\u0142o obowi\u0105zkom zwi\u0105zanym z oporz\u0105dzaniem chlewu, kurnika i pola.","","",["N"]],"68781765":["Niezast\u0105pieni \"Fakt\u00F3w autentycznych\" mieli okazj\u0119 m.in. pozna\u0107 pos\u0142a, kt\u00F3ry ch\u0119tnie oklaskuje swoich koleg\u00F3w po fachu. W programie nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 tak\u017Ce wizyty na sali operacyjnej, na kt\u00F3rej pojawi\u0142 si\u0119 niezwyk\u0142y pacjent. Najbardziej znany polski pi\u0142karz wywo\u0142a\u0142 ogromne poruszenie w\u015Br\u00F3d lekarzy.","","",[]],"68781766":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"68781767":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","","",["N"]],"68781768":["Pewna kobieta zg\u0142asza pobicie w firmie modowej, w kt\u00F3rej pracuje. Sprawczyni\u0105 incydentu jest inna pracownica. Zato\u0144ska i Zieli\u0144ski jad\u0105 na miejsce zdarzenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce podejrzana kobieta by\u0142a prze\u015Bladowana z powodu swojej tuszy i intensywnie odchudza si\u0119 pod okiem znanej trenerki. Za\u0142oga organizuje akcj\u0119 pod przykrywk\u0105, w kt\u00F3rej specjalne zadanie otrzymuje Juliusz. Asia zwierza si\u0119 Zieli\u0144skiemu z problem\u00F3w z ojcem. Szymon postanawia spotka\u0107 si\u0119 z Dawidem i wyja\u015Bni\u0107 z nim wszystkie nieporozumienia.","","",["N"]],"68781769":["Micha\u0142 Wi\u015Bniewski
Lider s\u0142ynnego zespo\u0142u Ich Troje spotyka si\u0119 z Izabel\u0105 Janachowsk\u0105, aby opowiedzie\u0107 o wszystkich ceremoniach, kt\u00F3re uprawomocnia\u0142y jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zdradza, \u017Ce cho\u0107 mia\u0142 5 \u017Con, sakramentalne \"tak\" wypowiada\u0142 7 razy. Przed zawarciem ma\u0142\u017Ce\u0144stwa w obecno\u015Bci duchownego decydowa\u0142 si\u0119 bowiem na \u015Blub cywilny. W programie Wi\u015Bniewski opowie m.in. o g\u0142o\u015Bnej ceremonii na biegunie, po kt\u00F3rej jego \u017Con\u0105 zosta\u0142a Marta \"Mandaryna\" Mandrynkiewicz, a tak\u017Ce o ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Ann\u0105 \u015Awi\u0105tczak, kt\u00F3re rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 w Las Vegas.","","",["N"]],"68781770":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"68781771":["Tym razem Izabela Janachowska z zespo\u0142em wybierze si\u0119 na Podkarpacie. Tamtejsze regiony s\u0142yn\u0105 z go\u015Bcinno\u015Bci i upodobania do dobrej zabawy. Wsparcia przy organizacji \u015Blubu potrzebuj\u0105 tam Gabrysia i Filip. Ich marzeniem jest pe\u0142na, kochaj\u0105ca si\u0119 i wspieraj\u0105ca rodzina, kt\u00F3ra ca\u0142y czas sp\u0119dza razem. Oboje uczestnicy wychowywali si\u0119 w ci\u0105g\u0142ej t\u0119sknocie za ojcami, kt\u00F3rzy pracowali za granic\u0105. Wzorcem idealnego zwi\u0105zku jest dla nich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo dziadka Filipa, kt\u00F3re trwa od ponad 47 lat. Swoje uczucia pan Boles\u0142aw wyra\u017Ca troskliw\u0105 opiek\u0105 wobec \u017Cony, kt\u00F3ra jest ci\u0119\u017Cko chora. M\u0142odej parze marzy si\u0119 wielkie wesele na ponad 200 os\u00F3b w stylu \"Glamour\/Hollywood\", ale sami nie radz\u0105 sobie z dopi\u0119ciem wszystkiego na ostatni guzik. Brygada Izy zmierzy si\u0119 z Wielkim Gatsbym w Jaworniku.","","",["N"]],"68781772":["Odchudzanie","","",["N"]],"68781773":["Lulu dowiaduje si\u0119, \u017Ce Jacek zdradzi\u0142 j\u0105 z Maj\u0105 w ich ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sypialni. Nie mo\u017Ce si\u0119 skupi\u0107 na pracy. Na ratunek spieszy niezawodna Olga, kt\u00F3ra zaprasza siostr\u0119 do siebie. Tymczasem dziadek wykorzystuje opustosza\u0142\u0105 kuchni\u0119, by oczarowa\u0107 Elk\u0119 swoimi zdolno\u015Bciami kulinarnymi. Tadek bierze udzia\u0142 w konkursie, w kt\u00F3rym mo\u017Cna wygra\u0107 du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Gdy jeden z uczestnik\u00F3w jego zespo\u0142u niespodziewanie rezygnuje, prosi Olg\u0119, by do\u0142\u0105czy\u0142a do jego zespo\u0142u.","","",["N"]],"68781774":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"68781775":["Zuza nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 tego, jak si\u0119 czu\u0142a, gdy jej ojciec uprowadzi\u0142 Grzesia. Dr\u0119cz\u0105 j\u0105 koszmary. W dodatku kobieta wci\u0105\u017C nie dogaduje si\u0119 z B\u0142a\u017Cejem w sprawach \u0142\u00F3\u017Ckowych. Anka wraca z sanatorium w doskona\u0142ej formie. Zauwa\u017Ca, \u017Ce Pawe\u0142 i Maria co\u015B przed ni\u0105 ukrywaj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Strzeleccy mog\u0105 straci\u0107 dom. Inga nie czuje si\u0119 jeszcze gotowa, by zamieszka\u0107 z Rafa\u0142em. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje zmieni\u0107 ten stan rzeczy. Patrycja martwi si\u0119 o stan zdrowia Wiktora, kt\u00F3ry zosta\u0142 uderzony kamieniem w g\u0142ow\u0119. Ela zaczyna akceptowa\u0107 partnera fryzjerki.","","",["N"]],"68781776":["W starym domku w D\u0119blinie mieszka pani Ola wraz z c\u00F3rkami, Oliwk\u0105 i Al\u0105. Kobieta wychowa\u0142a si\u0119 w sieroci\u0144cu. Przez lata odk\u0142ada\u0142a ka\u017Cdy grosz, by w ko\u0144cu kupi\u0107 zrujnowany budynek przy pasie startowym. Bie\u017C\u0105ca woda jest tylko w jednym kranie. Pani Ola ca\u0142y wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na r\u0105banie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla c\u00F3rek. Oliwia jest niezwykle zdolna, nie ma jednak warunk\u00F3w, by rozwija\u0107 swoje pasje. Ekipa Polsatu spr\u00F3buje wygospodarowa\u0107 dodatkow\u0105 przestrze\u0144 w budynku.","","",["N"]],"68781777":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",[]],"68781778":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"68781779":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68781780":["Bieszczady wci\u0105gaj\u0105 jak narkotyk. Andrzej \"\u017Bmiju\" maluje wypalaczy, kt\u00F3rym pomagaj\u0105 \u0142adowa\u0107 piece dwa nied\u017Awiedzie. Czy takie towarzystwo sportretowanym drwalom b\u0119dzie si\u0119 podoba\u0142o? Adam przyst\u0119puje do wycinania drzewa pod okiem egzaminatora. Grzesiu \"\u015Aliwa\" z Hani\u0105 marz\u0105 o uroczystej kolacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"68781781":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"68781782":["Pani Justyna samotnie wychowuje syna. Za pieni\u0105dze, kt\u00F3re otrzyma\u0142a po rozwodzie, kupi\u0142a ma\u0142y domek. Budynek jest jednak w kiepskim stanie. \u015Awieci pustkami, w oknach widniej\u0105 brzydkie kraty, a na posesji tkwi ogromny s\u0142up energetyczny. Pani Justyna zamierza\u0142a wyremontowa\u0107 budynek, przeszkodzi\u0142y jej jednak problemy zdrowotne. W jej domku wci\u0105\u017C nie ma kuchni ani \u0142azienki, a mama i synek mieszkaj\u0105 w altanie w ogr\u00F3dku dzia\u0142kowym. Remontem zajmie si\u0119 ekipa Artura Witkowskiego, Martyna Kupczyk za\u015B poszuka za\u015B sposobu, by zamaskowa\u0107 s\u0142up.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68781783":["Monika zgadza si\u0119 przypilnowa\u0107 domu milionera i podaje si\u0119 przed przypadek za jego narzeczon\u0105, a przez to \u015Bci\u0105ga na siebie zagro\u017Cenie
Ogrodniczka Monika przyjmuje propozycj\u0119 bogatego klienta Andrzeja. Pod nieobecno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny ma zaopiekowa\u0107 si\u0119 jego domem. Wzbudza to gwa\u0142town\u0105 niech\u0119\u0107 jej partnera Krystiana i jego matki Doroty. Gdy milioner wyje\u017Cd\u017Ca, w rezydencji zjawiaj\u0105 si\u0119 nieznajomi. Monika podaje si\u0119 za narzeczon\u0105 gospodarza. Niebawem zaczyna wydawa\u0107 si\u0119 jej, \u017Ce jest \u015Bledzona. Kiedy urz\u0105dza kolacj\u0119 dla Krystiana i Doroty, w willi zn\u00F3w zjawiaj\u0105 si\u0119 ci sami m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Towarzyszy im tajemnicza kobieta. Przybysze maj\u0105 bro\u0144. Terroryzuj\u0105 Monik\u0119 i jej bliskich. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a partnerka Andrzeja chce wzi\u0105\u0107 na niej odwet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781784":["Czterdziestopi\u0119cioletnia Sylwia odkrywa, \u017Ce jest porwanym przed laty dzieckiem
Matka Sylwii umiera po d\u0142ugiej chorobie. Kobieta wraz z c\u00F3rk\u0105 porz\u0105dkuje jej rzeczy. Znajduje swoj\u0105 star\u0105 ksi\u0105\u017Ceczk\u0119 zdrowia. Pami\u0119ta jednak, \u017Ce mia\u0142a inn\u0105. Zapisy w obu dokumentach r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie. Gdy Sylwia pyta o t\u0119 spraw\u0119 ojca, J\u00F3zefa, ten reaguje nerwowo. Kobieta dr\u0105\u017Cy spraw\u0119 i robi test DNA. Odkrywa, \u017Ce nie jest c\u00F3rk\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego ca\u0142e \u017Cycie uwa\u017Ca\u0142a za swojego tat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781785":["40-letnia Sabina obawia si\u0119, \u017Ce z jej matk\u0105 dzieje si\u0119 co\u015B niedobrego
Sabina nie ma dobrego kontaktu ze swoj\u0105 matk\u0105 Stanis\u0142aw\u0105. \u0141\u0105cz\u0105 je ch\u0142odne relacje. W ich rodzinie nie brakowa\u0142o k\u0142opot\u00F3w. Ojciec Sabiny \u017Ale traktowa\u0142 jej matk\u0119, co odbija\u0142o si\u0119 na tak\u017Ce na c\u00F3rce. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce Stanis\u0142awa ma k\u0142opoty z pami\u0119ci\u0105. Nie rozpoznaje c\u00F3rki na ulicy, gdy ta spotyka j\u0105 w towarzystwie nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Niebawem seniorka znika. Gdy si\u0119 odnajduje, okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa w komisariacie, oskar\u017Cona o oszustwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781786":["Narzeczony 25-letniej Kai zostaje znaleziony martwy, a ona sama musi si\u0119 zmierzy\u0107 z oskar\u017Ceniami spo\u0142eczno\u015Bci przeciwko niej samej
Kaja jest zar\u0119czona z Robertem. Uchodz\u0105 za \u015Bwietnie dobran\u0105 par\u0119. Pewnego dnia dziewczyna znajduje w samochodzie narzeczonego damsk\u0105 bielizn\u0119. Urz\u0105dza mu awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zostaje znaleziony martwy w lesie, a ona staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105. Dziewczyn\u0119 wspieraj\u0105 matka, kole\u017Cnka i przyjaciel Roberta, kt\u00F3rych zdo\u0142a\u0142a przekona\u0107 o swojej niewinno\u015Bci. \u015Aledztwo jednak trwa, a ca\u0142a wiejska spo\u0142eczno\u015B\u0107 zwraca si\u0119 przeciwko Kai. Kto\u015B podsyca niech\u0119\u0107 s\u0105siad\u00F3w. Atmosfera g\u0119stnieje, a dziewczyna i jej matka zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107 samos\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781787":["25-letnia Anka s\u0105dzi, \u017Ce zosta\u0142a oszukana przez ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym jest w ci\u0105\u017Cy
Anka poznaje Tomka, w kt\u00F3rym szale\u0144czo si\u0119 zakochuje. Zamieszkuj\u0105 razem, ale wkr\u00F3tce sielanka si\u0119 ko\u0144czy. M\u0119\u017Cczyzna zostaje potr\u0105cony przez samoch\u00F3d i trafia do szpitala. W\u00F3wczas wychodzi na jaw, \u017Ce ma \u017Con\u0119 i dziecko. Matka Tomka robi wszystko, by Anka znikn\u0119\u0142a z jego \u017Cycia. Dziewczyna jednak jest w ci\u0105\u017Cy i pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 skontaktowa\u0107 si\u0119 z ukochanym. Gdy on wychodzi ze szpitala, okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi na amnezj\u0119. Wypadek, kt\u00F3remu uleg\u0142, m\u00F3g\u0142 nie by\u0107 nieszcz\u0119\u015Bliwym zrz\u0105dzeniem losu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781788":["Koszmarny sen
Weronika Umi\u0144ska niedawno opu\u015Bci\u0142a wi\u0119zienie. Odsiadywa\u0142a wyrok za zab\u00F3jstwo matki. Nie pami\u0119ta wydarze\u0144 feralnej nocy. Jej ojciec Tomasz w\u00F3wczas wyjecha\u0142, a ona mia\u0142a w\u00F3wczas 16 lat i spa\u0142a w swoim pokoju. Gdy nagle si\u0119 ockn\u0119\u0142a, by\u0142a pokryta krwi\u0105, w r\u0119ku mia\u0142a n\u00F3\u017C, a na \u0142\u00F3\u017Cku le\u017Ca\u0142a martwa matka. Wszystkie dowody \u015Bwiadczy\u0142y przeciwko nastolatce, kt\u00F3ra zosta\u0142a skazana na sze\u015B\u0107 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Teraz Weronika wraca do domu. Pr\u00F3buje u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie, ale przyjaciele si\u0119 od niej odwr\u00F3cili, s\u0105siedzi jej unikaj\u0105, a do tego nie ma \u017Cadnych szans na znalezienie pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68781789":["W starym domku w D\u0119blinie mieszka pani Ola wraz z c\u00F3rkami, Oliwk\u0105 i Al\u0105. Kobieta wychowa\u0142a si\u0119 w sieroci\u0144cu. Przez lata odk\u0142ada\u0142a ka\u017Cdy grosz, by w ko\u0144cu kupi\u0107 zrujnowany budynek przy pasie startowym. Bie\u017C\u0105ca woda jest tylko w jednym kranie. Pani Ola ca\u0142y wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na r\u0105banie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla c\u00F3rek. Oliwia jest niezwykle zdolna, nie ma jednak warunk\u00F3w, by rozwija\u0107 swoje pasje. Ekipa Polsatu spr\u00F3buje wygospodarowa\u0107 dodatkow\u0105 przestrze\u0144 w budynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304052.jpg","",[]],"68781790":["Nowi wsp\u00F3\u0142pracownicy Ignacego, Ala, Micha\u0142, Kazik, Jarosz i pani Krystyna, pr\u00F3buj\u0105 wesprze\u0107 prezydenta w walce o dobro kraju. Natrafiaj\u0105 jednak na liczne przeszkody. Jeden z problem\u00F3w stanowi\u0105 genera\u0142owie z ministerstwa obrony. Ala musi upora\u0107 si\u0119 z domagaj\u0105cymi si\u0119 sprawiedliwo\u015Bci klientami parabanku, kt\u00F3ry og\u0142osi\u0142 upad\u0142o\u015B\u0107. Micha\u0142 jako minister spraw zagranicznych pr\u00F3buje okre\u015Bli\u0107 swoje stanowisko w zwi\u0105zku z wojskowym przewrotem w Burkina Faso. Jan, Piotr i Aleksander, kt\u00F3rym nie podoba si\u0119 niezale\u017Cno\u015B\u0107 nowego prezydenta, bior\u0105 na celownik now\u0105 szefow\u0105 s\u0142u\u017Cb specjalnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293835.jpg","",["N"]],"68781791":["W kraju nie milkn\u0105 echa skandalu wywo\u0142anego przez szefow\u0105 s\u0142u\u017Cb specjalnych Krystyn\u0119 Srok\u0119. Sytuacji nie u\u0142atwia fakt, \u017Ce oskar\u017Cona znika bez wie\u015Bci. Ignacy musi w trybie pilnym znale\u017A\u0107 kogo\u015B na jej miejsce. Swoje wsparcie oferuje mu Cezary, jednak g\u0142owa pa\u0144stwa odrzuca jego propozycj\u0119. Jan, Piotr i Aleksander podejmuj\u0105 kolejne dzia\u0142ania, by zaszkodzi\u0107 prezydentowi. Po Krystynie przychodzi kolej na pozosta\u0142ych przyjaci\u00F3\u0142 Ignacego. Sosnowski, zaufany cz\u0142owiek lobbyst\u00F3w, sk\u0142ada nowym urz\u0119dnikom propozycje nie do odrzucenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293835.jpg","",["N"]],"68781792":["Lulu, wspierana przez Olg\u0119, dziadka i Andrzeja, stawia pierwsze kroki w bran\u017Cy cukierniczej. Nie wszyscy jednak \u017Cycz\u0105 jej dobrze. Zakochana w m\u0119\u017Cu Lucyny Maja i zawistna s\u0105siadka Elka maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce projekt kobiety upadnie. Kto\u015B sk\u0142ada na Lulu donos w urz\u0119dzie i pocz\u0105tkuj\u0105ca cukierniczka ma powa\u017Cne k\u0142opoty. Tymczasem jej c\u00F3rka, Julka, za\u0142amana widmem zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 rozwodu rodzic\u00F3w, postanawia pozby\u0107 si\u0119 Andrzeja. Prowokacja, kt\u00F3r\u0105 przygotowa\u0142a wraz z kole\u017Cank\u0105, uderza jednak przede wszystkim w ni\u0105 sam\u0105. Dziewczynka wpada w powa\u017Cne tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68781793":["Podczas gdy Tadek zajmuje si\u0119 formalno\u015Bciami zwi\u0105zanymi z powo\u0142aniem do \u017Cycia firmy, Lulu zach\u0119ca potencjalnych klient\u00F3w do sk\u0142adania zam\u00F3wie\u0144. Jej dzia\u0142ania marketingowe przynosz\u0105 jednak skromne efekty. Tymczasem Jacek robi wszystko, aby znowu wkra\u015B\u0107 si\u0119 w \u0142aski \u017Cony. Z kolei Andrzej obawia si\u0119, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka za\u0142amie si\u0119 brakiem zapotrzebowania na jej wypieki i zrezygnuje z prowadzenia dzia\u0142alno\u015Bci. Postanawia wi\u0119c zam\u00F3wi\u0107 tort przez po\u015Brednika. Dziadek r\u00F3wnie\u017C pr\u00F3buje pom\u00F3c i sprzedaje wszystkim znajomym upieczone przez c\u00F3rk\u0119 babeczki. Dzia\u0142ania te prowadz\u0105 jednak do serii przykrych nieporozumie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68781794":["Wypadek syna
Janina Wiktorowska dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej syn, Robert rozwodzi si\u0119 ze swoj\u0105 \u017Con\u0105, Anet\u0105 i w\u0142a\u015Bnie jedzie podpisa\u0107 papiery rozwodowe. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej okazuje si\u0119, \u017Ce Robert uczestniczy\u0142 w wypadku samochodowym, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 pami\u0119\u0107 przez co nie pami\u0119ta rozwodu, wi\u0119cej nawet - wci\u0105\u017C kocha \u017Con\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68781795":["Dobry ojciec
25-letnia Oliwia od niedawna pracuje w firmie logistycznej swojego ojca - Krzysztofa. Dziewczyna rywalizuje w pracy z Julk\u0105, kt\u00F3ra jest przez szefa traktowana ulgowo. Oliwia za wszelk\u0105 cen\u0119 chce si\u0119 jej pozby\u0107. Mimo utraty wa\u017Cnego klienta i intratnego kontraktu Julka nie zostaje zwolniona. Oliwia zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce dziewczyn\u0119 i jej ojca \u0142\u0105czy jaka\u015B tajemnicza wi\u0119\u017A....","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68781796":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68781797":["Re\u017C.: Paul Greengrass.
Oparta na faktach historia dow\u00F3dcy ameryka\u0144skiego statku, kt\u00F3ry w kwietniu 2009 roku dobrowolnie zosta\u0142 zak\u0142adnikiem pirat\u00F3w. U wybrze\u017Cy Somalii przest\u0119pca Muse (Barkhad Abdi) i jego kompani przejmuj\u0105 kontrol\u0119 nad nieuzbrojon\u0105 jednostk\u0105 MV \"Maersk Alabama\", odbywaj\u0105c\u0105 rejs do Mombasy. Jej kapitan Richard Phillips (Tom Hanks) nara\u017Ca w\u0142asne \u017Cycie, aby ratowa\u0107 swoich podw\u0142adnych. Deklaruje, \u017Ce odda si\u0119 w r\u0119ce herszta napastnik\u00F3w jako zak\u0142adnik. Mi\u0119dzy Richardem i Muse'em rozpoczyna si\u0119 pe\u0142na napi\u0119cia rozgrywka, kt\u00F3rej stawk\u0105 jest \u017Cycie. Phillips proponuje napastnikom, \u017Ce w ramach okupu przeka\u017Ce im 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w z okr\u0119towego sejfu. Tymczasem przyw\u00F3dca pirat\u00F3w, dzia\u0142aj\u0105cy na zlecenie jednego z wp\u0142ywowych somalijskich polityk\u00F3w, zamierza uwolni\u0107 zak\u0142adnika w zamian za milionowe odszkodowanie, jakie powinien wyp\u0142aci\u0107 ubezpieczyciel statku. Obraz by\u0142 nominowany do sze\u015Bciu Oscar\u00F3w, m.in. w kategoriach najlepszy film, aktor drugoplanowy i scenariusz adaptowany. Otrzyma\u0142 tak\u017Ce cztery nominacje do Z\u0142otych Glob\u00F3w, w tym dla odtw\u00F3rcy roli tytu\u0142owej, Toma Hanksa, laureata dw\u00F3ch nagr\u00F3d Akademii za gr\u0119 aktorsk\u0105 w filmach \"Forrest Gump\" i \"Filadelfia\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162459.jpg","",["JM"]],"68781798":["Re\u017C.: Randall Wallace.
Weteran wojny w Korei, podpu\u0142kownik Hal Moore (Mel Gibson) wraz z \u017Con\u0105 (Madeleine Stowe) oraz dzie\u0107mi przybywa na \u0107wiczenia do obozu w Georgii. Szkoleniem \u015Bwie\u017Co upieczonych \u017Co\u0142nierzy zajmuje si\u0119 lojalny wobec dow\u00F3dcy sier\u017Cant Plumley (Sam Elliott). Jeden z rekrut\u00F3w, Bruce Crandall (Greg Kinnear), ws\u0142awia si\u0119 podczas \u0107wicze\u0144 wyj\u0105tkow\u0105 brawur\u0105. Przychodzi dzie\u0144 odlotu do Wietnamu... Wkr\u00F3tce rozpoczyna si\u0119 jedna z najbardziej krwawych bitew - w dolinie La Drang nazwanej wkr\u00F3tce Dolin\u0105 \u015Amierci. 14 listopada 1965 roku Moore oraz jego 400 \u017Co\u0142nierzy z elitarnej ameryka\u0144skiej dywizji bojowej zostaje otoczonych przez 2000 \u017Co\u0142nierzy Wietnamu P\u00F3\u0142nocnego. Gin\u0105 ludzie, ameryka\u0144skie oddzia\u0142y s\u0105 ju\u017C nieliczne, ale kontynuuj\u0105 walk\u0119. \u017Bo\u0142nierze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce to jedyny spos\u00F3b na przetrwanie. Trwaj\u0105ca trzy doby bitwa poch\u0142on\u0119\u0142a setki ofiar i by\u0142a pierwszym spotkaniem Amerykan\u00F3w z regularn\u0105 armi\u0105 wietnamsk\u0105. Film powsta\u0142 na podstawie ksi\u0105\u017Cki Harolda G. Moore'a i reportera Josepha L. Gallowaya, uczestnik\u00F3w bitwy w dolinie La Drang. Podczas nagrywania filmu Moore by\u0142 konsultantem re\u017Cysera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165098.jpg","",["N"]],"68781799":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68781800":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781801":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"68781802":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"68781803":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"68781804":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"68781805":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68781806":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68781933":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68781934":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781935":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781936":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68781937":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781938":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781939":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68781940":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781941":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68781942":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781943":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781944":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68781945":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781946":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68781947":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"68781948":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781949":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68781950":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68781951":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"68781952":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"68781954":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68781955":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68781956":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"68781957":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781958":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68781959":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"68781961":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"68781962":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68781963":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68781964":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68781965":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68781966":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68781967":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781968":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68781969":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68781970":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68781971":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2230369.jpg","",[]],"68781972":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68781973":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68781974":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68781975":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68781976":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68781977":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781978":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68781979":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781980":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781981":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781982":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781983":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68781984":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781985":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68781986":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"68781987":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68781988":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"68781989":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781990":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781991":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781992":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68781993":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68781994":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68781995":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68781996":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68781997":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68781807":["Maria Sadowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",[]],"68781808":["Monika i Robert Janowscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"68781809":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170057.jpg","",["N"]],"68781810":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170057.jpg","",["N"]],"68781811":["Aleksandra B., Aleksandra H., Kaja i Martyna przygotowuj\u0105 stylizacje do temat\u00F3w: \"Wy\u015Bcigi samochodowe\" oraz \"Moja historia\". Na zakupy maj\u0105 godzin\u0119. Otrzymuj\u0105 te\u017C bud\u017Cet w wysoko\u015Bci 900 z\u0142. Uczestniczki oceniaj\u0105 si\u0119 wzajemnie, przyznaj\u0105c punkty. Dodatkowo ich propozycje modowe komentuj\u0105: Ada Fija\u0142, Tomasz Jacyk\u00F3w i Jaros\u0142aw Szado. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"68781812":["Magda, Agnieszka, Martyna i Jessika maj\u0105 wykona\u0107 dwie stylizacje. Ich tematy przewodnie to \"Czarna magia\" i \"Raz w \u017Cyciu\". Na doko\u0144czenie zadania przeznaczony jest okre\u015Blony czas. Uczestniczki otrzymuj\u0105 te\u017C pewien bud\u017Cet. Zwie\u0144czeniem zmaga\u0144 kobiet jest pokaz stylizacji przed konkurentkami oraz sk\u0142adaj\u0105cym si\u0119 z trzech os\u00F3b jury, w kt\u00F3rego sk\u0142ad wchodz\u0105: Ada Fija\u0142, Tomasz Jacyk\u00F3w i Lidia Popiel. Show prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"68781813":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68781814":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.","","",[]],"68781815":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2291340.jpg","",[]],"68781816":["Frania
Frania Maj zostaje porzucona przez narzeczonego i zwolniona z pracy w salonie sukien \u015Blubnych. Postanawia rozpocz\u0105\u0107 nowy rozdzia\u0142 w \u017Cyciu i zostaje akwizytork\u0105 kosmetyk\u00F3w. Szukaj\u0105c pierwszych klient\u00F3w trafia do domu Maksymiliana Skalskiego - s\u0142ynnego producenta seriali telewizyjnych. Maks w\u0142a\u015Bnie poszukuje niani dla tr\u00F3jki swoich dzieci, kt\u00F3re niedawno straci\u0142y matk\u0119. Myl\u0105c Frani\u0119 z kolejn\u0105 kandydatk\u0105 postanawia zatrudni\u0107 j\u0105 do opieki nad dzie\u0107mi. Nowa niania okazuje si\u0119 dla niego prawdziwym skarbem, cho\u0107 Maks nie od razu zdaje sobie z tego spraw\u0119. Frania jest dla swoich podopiecznych nie tylko opiekunk\u0105, ale te\u017C matk\u0105 i przyjaci\u00F3\u0142k\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"68781817":["Nie ma dymu bez ognia
Frania chce, aby Maks poszed\u0142 na szkolny festyn. Niestety, on wci\u0105\u017C nie ma czasu. Nazajutrz Ada\u015B przynosi ze szko\u0142y uwag\u0119 za palenie papieros\u00F3w. Frani jest \u017Cal ch\u0142opca i nie m\u00F3wi nic jego ojcu. Tymczasem Maks zmienia zdanie - postanawia i\u015B\u0107 na zabaw\u0119, a przy okazji zapyta\u0107 dyrektora o post\u0119py Adasia w nauce. Prawda wychodzi na jaw. Ojciec jest w\u015Bciek\u0142y - na syna za palenie i na niani\u0119 za ukrywanie prawdy. Frania chce zrezygnowa\u0107 z pracy, jednak Skalski nie zgadza si\u0119 na to. Widzi, \u017Ce dzieci bardzo j\u0105 lubi\u0105, a ona bardzo o nie dba. Wsp\u00F3lnie wymy\u015Blaj\u0105 kar\u0119 dla Adasia. Id\u0105 z nim do domu starc\u00F3w, gdzie mieszka babcia Frani - Apolonia, zagorza\u0142a palaczka. Ada\u015B, widz\u0105c kaszl\u0105c\u0105, zniszczon\u0105 przez tyto\u0144 kobiet\u0119, obiecuje, \u017Ce ju\u017C nigdy nie zapali papierosa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"68781818":["Re\u017C.: Gra\u017Cyna Barszczewska.
Przebieranki
Ma\u0142gosia jest zaproszona na przyj\u0119cie urodzinowe do Anastazji Lubomirskiej. Nie chce tam jednak p\u00F3j\u015B\u0107, poniewa\u017C jest bardzo nie\u015Bmia\u0142a. Frania postanawia jej pom\u00F3c zapraszaj\u0105c wcze\u015Bniej hrabin\u0119 i jej c\u00F3rk\u0119 na kolacj\u0119. Prosi Maksa i Konrada, aby nauczyli j\u0105 zachowywa\u0107 si\u0119 jak dama. Ca\u0142kowicie odmieniona wydaje wytworne, lecz nudne przyj\u0119cie. Po k\u0142\u00F3tni z Ma\u0142gosi\u0105 zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 naturalnie, co bardzo przypada do gustu hrabinie Lubomirskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"68781819":["Przyzwoitka
Konrad jest przezi\u0119biony. Frania postanawia da\u0107 mu odpocz\u0105\u0107 i zamawia jedzenie na wynos. Zam\u00F3wienie dostarcza ch\u0142opak, z kt\u00F3rym Ma\u0142gosia ca\u0142owa\u0142a si\u0119 na przyj\u0119ciu. Zaprasza on Ma\u0142gosi\u0119 do kina. Frania decyduje si\u0119 powa\u017Cnie porozmawia\u0107 z Maksem, kt\u00F3ry nie chce pogodzi\u0107 si\u0119 z dorastaniem c\u00F3rki. W rezultacie ojciec decyduje, \u017Ce niania p\u00F3jdzie z m\u0142odymi na randk\u0119 w charakterze przyzwoitki. Podczas wyj\u015Bcia do kina Ma\u0142gosia jest onie\u015Bmielona, natomiast Frania swobodnie rozmawia z ch\u0142opakiem. Nast\u0119pnego dnia Ma\u0142gosia jest za\u0142amana. Uwa\u017Ca, \u017Ce randka wypad\u0142a fatalnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"68781820":["Wie\u015B Prusy w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Pani Katarzyna niedawno pochowa\u0142a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zmar\u0142 na nowotw\u00F3r m\u00F3zgu. Teraz kobieta samotnie wychowuje 12-letniego Adama. Na ich dom sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 dwa pomieszczenia - pok\u00F3j i kuchnia. Brakuje \u0142azienki i toalety, a dach pokrywa eternit. Stary piec ci\u0105gle si\u0119 psuje i nie jest w stanie ogrza\u0107 ca\u0142ego budynku. W 200. jubileuszowym odcinku spotkaj\u0105 si\u0119 wszyscy wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105cy z programem architekci i obaj szefowie ekip budowlanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68781821":["Beata swoje m\u0142ode lata po\u015Bwi\u0119ci\u0142a na wychowywanie dzieci oraz zajmowanie si\u0119 domem. Dopiero po przebytej depresji odczu\u0142a potrzeb\u0119 zmiany swojego wygl\u0105du. Ania jest z zawodu makija\u017Cystk\u0105. Cho\u0107 na co dzie\u0144 dba o aparycj\u0119 innych na planach filmowych, sama nie maluje si\u0119 nawet do pracy. Nie wie tak\u017Ce, jak powinna si\u0119 ubiera\u0107. Najwi\u0119ksze kompleksy kobiety dotycz\u0105 jednak jej z\u0119b\u00F3w. Na pocz\u0105tku Beata i Ania poddadz\u0105 si\u0119 ocenie wygl\u0105du i wieku podczas sondy ulicznej. Potem z pomoc\u0105 Mai Sablewskiej i grona ekspert\u00F3w przejd\u0105 prawdziw\u0105 metamorfoz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"68781822":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["AD"]],"68781823":["Marianna Gierszewska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"68781824":["W programie pojawia si\u0119 wielu niezwyk\u0142ych go\u015Bci. Znalaz\u0142 si\u0119 w\u015Br\u00F3d nich m.in. mistrz \u015Bwiata w sushi, pochodz\u0105cy z Tokio Alon Than. Uczestnicy musieli przygotowa\u0107 jego popisowe danie w taki spos\u00F3b, by trafi\u0142o w gust doskona\u0142ego kucharza. U boku Japo\u0144czyka w jury zasiad\u0142 surowy Mateusz Gessler .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303851.jpg","",[]],"68781825":["Katarzyna Dowbor odwiedza Stary Karolin\u00F3w, gdzie mieszka pani Ewa. Kobieta samotnie wychowuje dwoje dzieci, Oliwk\u0119 i Filipa. Odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nadu\u017Cywa\u0142 alkoholu. Wykupi\u0142a cz\u0119\u015B\u0107 domu i stara si\u0119 zapewni\u0107 c\u00F3rce i synkowi jak najlepsze warunki. Nie jest to jednak \u0142atwe. W przedsionku, w kt\u00F3rym zamiast sufitu wisi stara folia, urz\u0105dzi\u0142a kuchni\u0119, pomieszczenia ogrzewaj\u0105 tylko stare piece. W domu nie ma te\u017C \u0142azienki ani toalety. Pani Ewa uko\u0144czy\u0142a liczne kursy, ale ze wzgl\u0119du na Filipa, kt\u00F3ry jest bardzo chorowitym dzieckiem, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105 pomog\u0105 jej stworzy\u0107 dzieciom pi\u0119kny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243732.jpg","",["JM"]],"68781826":["Ekipa z Domu Z
Sze\u015Bcioosobowa grupa m\u0142odych internetowych celebryt\u00F3w wynajmuj\u0105 dom, by nagrywa\u0107 w nim show zatytu\u0142owane \"Dom Z\". Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 jedna z idolek, D\u017Casta. Kobieta w tajemnicy spotyka si\u0119 z nadzoruj\u0105cym przedsi\u0119wzi\u0119cie Rafiksem. Boi si\u0119 jednak, \u017Ce ma on romans z jedn\u0105 z jej kole\u017Canek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68781827":["W ka\u017Cdym odcinku singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",[]],"68781828":["Artur, Joachim i Piotr spotykaj\u0105 si\u0119 z samotn\u0105 Sandr\u0105. Chc\u0105, by uwierzy\u0142a, \u017Ce nadal s\u0105 singlami. By wygra\u0107 nagrod\u0119, kobieta nie mo\u017Ce da\u0107 si\u0119 oszuka\u0107. Musi wskaza\u0107 kawalera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"68781829":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68781830":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68781831":["Przedsi\u0119biorca Eryk prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili jego \u017Con\u0119. Twierdzi, \u017Ce Olga zdradza go z jednym z klient\u00F3w lokalu, w kt\u00F3rym pracuje w weekendy jako kelnerka. Obserwacja od pocz\u0105tku jest utrudniona, poniewa\u017C klient nie zgadza si\u0119 na zamontowanie kamer w mieszkaniu. Mimo to Petrow ustala, \u017Ce kobieta nie ma romansu z \u017Cadnym z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rymi rozmawia czy si\u0119 spotyka. Detektywa niepokoi natomiast zachowanie samego Eryka, kt\u00F3ry zdaje si\u0119 k\u0142ama\u0107. Na dodatek m\u0119\u017Cczyzn\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 \u017Cony odwiedza s\u0105siadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68781832":["Dokument skupia si\u0119 na ukazaniu historii wyj\u0105tkowych kobiet, kt\u00F3re nie uznaj\u0105 ogranicze\u0144 przypisywanych im ze wzgl\u0119du na wiek. Dalej zamierzaj\u0105 wie\u015B\u0107 \u017Cycie pe\u0142ne szalonych przyg\u00F3d i ekstrawaganckich wybor\u00F3w, nie ogl\u0105daj\u0105c si\u0119 przy tym na niczyje zdanie.","","",[]],"68781834":["Prawdziwa historia legendarnej kr\u00F3lowej Egiptu, kt\u00F3r\u0105 wype\u0142niaj\u0105 intrygi, k\u0142amstwa i zbrodnie. W pierwszej cz\u0119\u015Bci film pokazuje, jak Kleopatra wykorzystywa\u0142a swoj\u0105 w\u0142adz\u0119 nad m\u0119\u017Cczyznami w celach politycznych. W drugiej skupia si\u0119 na relacji kr\u00F3lowej z Markiem Antoniuszem.","","",[]],"68781835":["Dee","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278681.jpg","",[]],"68781998":["\u0141oso\u015B kr\u00F3lewski
Ekipa wybiera si\u0119 w rejs po Ba\u0142tyku na G\u0142\u0119bi\u0119 Gda\u0144sk\u0105. Profesjonalny sprz\u0119t trollingowy, mimo panuj\u0105cej w tym czasie mro\u017Anej aury, okazuje si\u0119 bardzo przydatny. Dzi\u0119ki nim w r\u0119ce w\u0119dkarzy trafiaj\u0105 ubarwione dorsze i olbrzymie, srebrzyste \u0142ososie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68781999":["Indyjski Archipelag Andama\u0144ski
Ekipa programu kieruje si\u0119 na kontynent azjatycki, odkrywaj\u0105c nieznane dotychczas w\u0119dkarzom \u0142owiska wok\u00F3\u0142 wysp Indyjskiego Archipelagu Andama\u0144skiego. W otoczeniu egzotycznej przyrody Jurek Biedrzycki wraz z kompanami testuj\u0105 na rybach bezsterowe woblery i niezwykle du\u017Ce poppery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68782002":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"68782003":["PolMak
R\u00F3\u017Ca i Grzegorz Polakowie za\u0142o\u017Cyli PolMak, rodzinn\u0105 firm\u0119 produkuj\u0105c\u0105 makaron. Syn pa\u0144stwa Polak\u00F3w, Dominik, piastuje stanowisko prezesa. Aby przekona\u0107 si\u0119, czy w zak\u0142adzie wszystko dzia\u0142a, jak nale\u017Cy, wciela si\u0119 w rol\u0119 zwyk\u0142ego pracownika, Macieja. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie przekona si\u0119, co mo\u017Cna poprawi\u0107 w poszczeg\u00F3lnych dzia\u0142ach firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"68782004":["Dokument pokazuje m.in., w jaki spos\u00F3b Wielki Kryzys da\u0142 pocz\u0105tek dyktatorskim rz\u0105dom w Niemczech, W\u0142oszech, Japonii i Hiszpanii. Przyw\u00F3dcy zachodnich mocarstw dopu\u015Bcili, by Hitler rozp\u0119ta\u0142 II wojn\u0119 \u015Bwiatow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233033.jpg","",[]],"68782005":["Dokument analizuje kampanie wojenne, jakie przeprowadzi\u0142a armia niemiecka w Polsce i Francji, gdzie zastosowano b\u0142yskawiczne uderzenie wojskowe, tzw. Blitzkireg. Zmasowany atak z zaskoczenia przyczyni\u0142 si\u0119 do szybkiego zwyci\u0119stwa oddzia\u0142\u00F3w Hitlera. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce szczeg\u00F3\u0142\u00F3w ewakuacji Brytyjczyk\u00F3w z Dunkierki, kt\u00F3ra mo\u017Cliwa by\u0142a dzi\u0119ki dzia\u0142aniom francuskiego ruchu oporu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233033.jpg","",[]],"68782006":["Dokument opowiada histori\u0119 szpiega zatrudnionego przez francuskie s\u0142u\u017Cby specjalne dzia\u0142aj\u0105ce na terenie III Rzeszy. Cz\u0142owiek ten pom\u00F3g\u0142 aliantom wygra\u0107 wojn\u0119 przeciwko Hitlerowi na dwa lata przed planowanym jej zako\u0144czeniem.","","",[]],"68782007":["Nadzieja i zag\u0142ada
Rakiety stanowi\u0105 urzeczywistnienie marze\u0144 cz\u0142owieka w dziedzinie podboju kosmosu. Ich najwi\u0119ksi tw\u00F3rcy rozpoczynali swoje kariery zawodowe jako konstruktorzy broni. Tylko w ten spos\u00F3b mogli uzyska\u0107 niezb\u0119dne, a jednocze\u015Bnie ogromne fundusze na badania oraz pr\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"68782008":["Czy w Uniejowie znane s\u0105 tylko termy?
Radka i Marcina czekaj\u0105 prace na zamku. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zg\u0142\u0119bi\u0107 niezbadan\u0105 do dzisiaj jego histori\u0119. Radek zbada podziemia siedziby arcybiskup\u00F3w gnie\u017Anie\u0144skich. Do Marcina u\u015Bmiechnie si\u0119 los, dzi\u0119ki czemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 prowadzi\u0107 dzia\u0142alno\u015B\u0107 ekspolaracyjn\u0105 na obszarze parku. Taka szansa nie trafia si\u0119 codziennie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["N"]],"68782009":["Re\u017C.: Grzegorz Siedlecki, Daniel Banaczek, Marcin Kolczy\u0144ski.
Opowie\u015B\u0107 o ludziach zajmuj\u0105cych si\u0119 sprzeda\u017C\u0105, renowacj\u0105 i odzyskiwaniem broni. Interesuj\u0105 ich militaria z okresu od drugiej wojny \u015Bwiatowej do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Pani Monika to bizneswoman z Kopanej ko\u0142o Warszawy. Na co dzie\u0144 odzyskuje metale szlachetne ze sprz\u0119tu wojskowego, skupuje czo\u0142gi Leopard, kontenery mieszkalne, odrzutowce Tornado 1 oraz samochody pancerne przeznaczone na z\u0142om. W tym fachu odnale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce bracia Wac\u0142aw i Maciej Widuchowscy, kt\u00F3rzy do swojej pasji przekonali niemal ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 Muzeum Broni Pancernej w Zabrzu, ich ulubion\u0105 zdobycz\u0105 jest czo\u0142g T72. Do ich kolekcji nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C w pe\u0142ni sprawne pojazdy Ludowego Wojska Polskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210478.jpg","",["N"]],"68782010":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"68782011":["PolMak
R\u00F3\u017Ca i Grzegorz Polakowie za\u0142o\u017Cyli PolMak, rodzinn\u0105 firm\u0119 produkuj\u0105c\u0105 makaron. Syn pa\u0144stwa Polak\u00F3w, Dominik, piastuje stanowisko prezesa. Aby przekona\u0107 si\u0119, czy w zak\u0142adzie wszystko dzia\u0142a, jak nale\u017Cy, wciela si\u0119 w rol\u0119 zwyk\u0142ego pracownika, Macieja. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie przekona si\u0119, co mo\u017Cna poprawi\u0107 w poszczeg\u00F3lnych dzia\u0142ach firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"68782012":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"68782013":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"68782014":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782015":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782016":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782017":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782018":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68782019":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68782020":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"68782021":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68782022":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68782023":["Czarnog\u00F3ra","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"68782024":["Dublin
Podobno Irlandczyk\u00F3w i Polak\u00F3w wiele \u0142\u0105czy. Ekipa programu i Tomasz Florkiewicz sprawdzi, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy. Po zielonej stolicy koniczynki oprowadz\u0105 ich Polacy, kt\u00F3rzy na stale mieszkaj\u0105 w Dublinie: motorniczy Tomek, ochroniarz Robert oraz kierowca Robert. Pierwszy z nich jest jednym w niewielu kierowc\u00F3w tramwaj\u00F3w w stolicy Irlandii, zw\u0142aszcza \u017Ce w Dublinie funkcjonuj\u0105 tylko dwie linie. Drugi z bohater\u00F3w zabra\u0142 ekip\u0119 programu na prawdopodobnie najbardziej kaloryczn\u0105 bu\u0142k\u0119 \u015Bwiata. Natomiast trzeci z pan\u00F3w pokaza\u0142 Tomaszowi Florkiewiczowi r\u00F3\u017Cne dzielnice Dublina, nie tylko te zielone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"68782025":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68782026":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68782027":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza cz\u0119\u015B\u0107 programu po\u015Bwi\u0119cona jest tajemniczej \u015Bmierci hodowcy kur spod Kutna - 69-letniego Janusza Tybury. Nast\u0119pnie omawia zbrodnicz\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 poszukiwanego listem go\u0144czym 42-letniego Mariusza Choi\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68782028":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68782029":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68782030":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"68782031":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie niezako\u0144czone sprawy kryminalne. Pierwsza z nich dotyczy zagini\u0119cia toru\u0144skiej dziennikarki Aleksandry Walczak. Przed 10 laty redaktor wraca\u0142a z nart ze Szczyrku do swojego domu ko\u0142o Grudzi\u0105dza, lecz nigdy do niego nie dotar\u0142a. Pi\u0119\u0107 dni po jej znikni\u0119ciu znaleziono jej samoch\u00F3d na dworcu PKP w Toruniu. Policja nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce kobieta pad\u0142a ofiar\u0105 zbrodni, ale nigdy nie znaleziono jej zw\u0142ok. Druga sprawa dotyczy poszukiwania bezdomnego Jan \u015Aleziona z Miko\u0142owa, kt\u00F3ry nie m\u00F3g\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 z rozstaniem z kochank\u0105, wi\u0119c zamordowa\u0142 kobiet\u0119. Uciek\u0142 z miejsca zbrodni. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany listem go\u0144czym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68782032":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 jednego z najd\u0142u\u017Cej poszukiwanych w Polsce przest\u0119pc\u00F3w Rafa\u0142a Niewczasa z Radomia, podejrzewanego o kilkadziesi\u0105t przest\u0119pstw i okrutne gwa\u0142ty, oraz spraw\u0119 zab\u00F3jstwa dyrektora PZU z Bydgoszczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68781870":["W Moszczance w wojew\u00F3dztwie opolskim pszczelarzem jest pan Jaros\u0142aw Gierczak. Pasj\u0105 zarazi\u0142 ju\u017C \u017Con\u0119 Ew\u0119, a teraz w tajniki hodowli pszcz\u00F3\u0142 i produkcji miodu wprowadza r\u00F3wnie\u017C c\u00F3rk\u0119. W Dobrzyni\u00F3wce na Podlasiu Grzegorza Sawickiego odwiedza Marcin Borys. Kuzyni z Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce - Krzysztof Gorzela\u0144czyk i Bartek Purul - docieraj\u0105 do punktu skupu zb\u00F3\u017C. Maj\u0105 do sprzedania ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119 wype\u0142nion\u0105 po brzegi kukurydz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68781871":["W\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 jesie\u0144. W gospodarstwie pana Leszka Horosza w W\u00F3lce Ratowieckiej pod Bia\u0142ymstokiem zebra\u0142y si\u0119 c\u00F3rki i wnuczki. To czas kiszenia kapusty. W Karnicach na Dolnym \u015Al\u0105sku zajmuje si\u0119 tym tak\u017Ce rodzina Sznajder\u00F3w. Natomiast Dorota i Konrad Krupi\u0144scy, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 na Mazurach pod Oleckiem przymierzaj\u0105 si\u0119 do koszenia kukurydzy. Tymczasem w Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce Krzysztof Gorzela\u0144czyk talerzuje pole. W pracy towarzyszy mu m\u0142odszy brat cioteczny - Bartek, kt\u00F3ry cz\u0119sto jest jego pomocnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68781872":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68781873":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68781874":["Re\u017C.: Genndy Tartakovsky.
Obraz tw\u00F3rcy popularnych kresk\u00F3wek \"Laboratorium Dextera\" i \"Samuraj Jack\", kt\u00F3ry wyr\u00F3\u017Cniono nominacj\u0105 do Z\u0142otego Globu. W hotelu prowadzonym przez Drakul\u0119 i jego wygl\u0105daj\u0105c\u0105 na nastoletni\u0105 (w rzeczywisto\u015Bci ponadstuletni\u0105) c\u00F3rk\u0119 Mavis mieszkaj\u0105 klasyczne potwory. m.in. Frankenstein, Mumia i Wilko\u0142ak, kt\u00F3rych istnienie w XXI wieku nie ma ju\u017C wi\u0119kszego znaczenia. Nadopieku\u0144czy ojciec stara si\u0119 zniech\u0119ci\u0107 Mavis do przyg\u00F3d i woja\u017Cy po \u015Bwiecie ludzi. Udaje mu si\u0119 to do dnia, w kt\u00F3rym do hotelu Transylwania przypadkowo trafia pewien m\u0142ody cz\u0142owiek, Jonathan... W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu bohaterom u\u017Cyczyli m.in. Tomasz Borkowski, Agnieszka Mrozi\u0144ska, Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Piotr Warszawski i Krzysztof Dracz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1843060.jpg","",["N"]],"68781875":["Re\u017C.: Nancy Florence Savard, Pierre Greco.
Quebec, 1956 rok. M\u0142ody naukowiec Simon Maloye, asystent na wydziale antropologii miejscowego uniwersytetu, przypadkowo spotyka impulsywn\u0105, pocz\u0105tkuj\u0105c\u0105 detektyw Nelly Maloye. Decyduj\u0105 si\u0119 wsp\u00F3lnie wyruszy\u0107 w najwy\u017Csze g\u00F3ry \u015Bwiata, \u017Ceby odnale\u017A\u0107 Yeti i przekona\u0107 si\u0119, czy legendarny stw\u00F3r rzeczywi\u015Bcie istnieje. Ich wypraw\u0119 finansowo wspiera ambitny, poszukuj\u0105cy rozg\u0142osu klient. Podczas w\u0119dr\u00F3wki \u015Bmia\u0142kowie kieruj\u0105 si\u0119 wskaz\u00F3wkami z zaszyfrowanego pami\u0119tnika, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do zaginionego podr\u00F3\u017Cnika. Zapiski maj\u0105 ich doprowadzi\u0107 do legowiska tej mitycznej istoty. W poszukiwaniach towarzyszy im m\u0142ody przewodnik, Szerp Tenzig Gombu, oraz gadatliwy, weso\u0142y ptak Jazzman. Wsp\u00F3lnie w sercu Himalaj\u00F3w stawiaj\u0105 czo\u0142a wielu niebezpiecze\u0144stwom i staraj\u0105 si\u0119 doprowadzi\u0107 swoj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 misj\u0119 do ko\u0144ca. W polskim dubbingu g\u0142osu jednej z postaci u\u017Cyczy\u0142 himalaista Adam Bielecki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166695.jpg","",[]],"68781876":["Re\u017C.: John G. Avildsen.
Nastoletni Daniel (Ralph Macchio) przeprowadza si\u0119 wraz z matk\u0105, Lucille (Randee Heller), z New Jersey do Los Angeles. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 ze swoim r\u00F3wie\u015Bnikiem Tommym (Rob Garrison). Podczas przyj\u0119cia na pla\u017Cy ch\u0142opiec poznaje sympatyczn\u0105 blondynk\u0119 Ali (Elisabeth Shue). Oboje od razu przypadaj\u0105 sobie do gustu, co nie podoba si\u0119 jej by\u0142emu ch\u0142opakowi, Johnny'emu (William Zabka). Jako doskona\u0142y karateka bez trudu daje rywalowi nauczk\u0119. Upokorzony Daniel postanawia tak\u017Ce zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 wschodnie sztuki walki, by pokona\u0107 wroga. Niestety, nie mo\u017Ce si\u0119 zapisa\u0107 do miejscowego klubu, poniewa\u017C \u0107wiczy tam Johnny i jego r\u00F3wnie niesympatyczni i brutalni koledzy. Pewnego wieczoru Daniel ponownie zostaje przez nich zaatakowany. Z opresji ratuje go staruszek, pan Miyagi (Noriyuki \"Pat\" Morita), kt\u00F3ry okazuje si\u0119 mistrzem wschodnich sztuk walki. Odt\u0105d nastolatek pod jego czujnym okiem poznaje tajniki karate. Japo\u0144czyk uczy go nie tylko stylu walki, ale i wiele o \u017Cyciu... Doskona\u0142y film dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w karate. Za rol\u0119 mistrza Noriyuki \"Pat\" Morita otrzyma\u0142 nominacj\u0119 do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz nominacj\u0119 do Z\u0142otego Globu. Re\u017Cyser obrazu John G. Avildsen jest znany jako tw\u00F3rca legendarnego ju\u017C \"Rocky'ego\" z 1976 roku z Sylvestrem Stallone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1909604.jpg","",["N"]],"68781877":["Re\u017C.: Paul Weitz.
Piel\u0119gniarz Greg Focker od lat zabiega o przychylno\u015B\u0107 te\u015Bcia, by\u0142ego agenta CIA Jacka Byrnesa. Ich relacje s\u0105 skomplikowane i wci\u0105\u017C nie nale\u017C\u0105 do naj\u0142atwiejszych. Tymczasem Greg i jego \u017Cona Pam tworz\u0105 szcz\u0119\u015Bliwe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Z powodzeniem wychowuj\u0105 urocze pi\u0119cioletnie bli\u017Ani\u0119ta - Samanth\u0119 i Henry'ego. Ta rodzina nie mo\u017Ce jednak \u017Cy\u0107 bez k\u0142opot\u00F3w. Wkr\u00F3tce b\u0119d\u0105 musieli stawi\u0107 czo\u0142o nowym wyzwaniom. Wszystko zaczyna si\u0119 od ekscentrycznego pomys\u0142u ojca Pam. Nieznosz\u0105cy sprzeciwu Jack, kt\u00F3ry mia\u0142 ostatnio k\u0142opoty z sercem, postanawia mianowa\u0107 g\u0142ow\u0105 rodziny swojego niezbyt lubianego zi\u0119cia. W tym czasie Focker zatrudnia si\u0119 w firmie farmaceutycznej, by podo\u0142a\u0107 rosn\u0105cym kosztom utrzymania domu i czesnego w prywatnej szkole. Gdy Jack odkrywa, \u017Ce zi\u0119\u0107 wsp\u00F3\u0142pracuje z seksown\u0105 Andi Garci\u0105, z miejsca zaczyna podejrzewa\u0107 go o romans. Postanawia go uwa\u017Cnie obserwowa\u0107. Dodatkowych stres\u00F3w przysparzaj\u0105 Gregowi przygotowania do przyj\u0119cia urodzinowego bli\u017Aniak\u00F3w, na kt\u00F3re ma zjecha\u0107 ca\u0142a rodzina. Swoj\u0105 obecno\u015B\u0107 zapowiedzia\u0142 na nich r\u00F3wnie\u017C by\u0142y narzeczony Pam, Kevin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1857741.jpg","",[]],"68781878":["Re\u017C.: John Stevenson, Mark Osborne.
Panda Po to du\u017Cy, niezgrabny, ale bardzo sympatyczny mi\u015B. Ten znany \u0142akomczuch pracuje w gospodzie serwuj\u0105cej piero\u017Cki, ciasteczka z wr\u00F3\u017Cb\u0105 i kluski. Jest mi\u0142o\u015Bnikiem wschodnich sztuk walki i marzy o zdobyciu tytu\u0142u mistrza kung-fu. Pewnego dnia, ku zaskoczeniu znajomych, Po zostaje wskazany przez s\u0119dziwego mistrza Oogwaya jako ten, kt\u00F3ry wype\u0142ni staro\u017Cytn\u0105 przepowiedni\u0119. M\u0119drzec twierdzi, \u017Ce mi\u015B to Smoczy Wojownik, maj\u0105cy uratowa\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w doliny przed nadci\u0105gaj\u0105cym niebezpiecze\u0144stwem. Panda do\u0142\u0105cza do grupy szkolonej przez mistrza Shifu i rozpoczyna trening u boku swoich idoli: Tygrysicy, \u017Burawia, Modliszki, \u017Bmii i Ma\u0142py. Pi\u0105tka legendarnych zawodnik\u00F3w nie ukrywa pogardy dla oty\u0142ego adepta. Tymczasem z wi\u0119zienia ucieka demoniczny bia\u0142y lampart Tai Lung, kt\u00F3ry chce zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoim by\u0142ym nauczycielu, Shifu, i zmierzy\u0107 si\u0119 ze Smoczym Wojownikiem. W polskiej wersji j\u0119zykowej wyst\u0119puj\u0105 m.in. Marcin Hycnar, Jan Peszek, Izabella Bukowska, Wiktor Zborowski i Krzysztof Banaszyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218524.jpg","",["N"]],"68781879":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850044.jpg","",["N"]],"68781880":["Re\u017C.: Francis Lawrence.
Dominika Jegorowa (Jennifer Lawrence) jest obiecuj\u0105c\u0105 baletnic\u0105. Ze swoich zarobk\u00F3w utrzymuje chor\u0105 matk\u0119. Niestety, pewnego dnia na skutek wypadku jej kariera dobiega ko\u0144ca. Wuj Iwan (Matthias Schoenaerts) sk\u0142ada kobiecie pewn\u0105 propozycj\u0119. Zachowa mieszkanie i otrzyma wsparcie finansowe na leczenie rodzicielki, je\u015Bli uwiedzie rosyjskiego gangstera. W ten spos\u00F3b werbuje Dominik\u0119 do \"jask\u00F3\u0142ek\" - wytrenowanych uwodzicielek, kt\u00F3re maj\u0105 zdobywa\u0107 dla rosyjskich s\u0142u\u017Cb specjalnych \u015Bci\u015Ble tajne informacje. Odt\u0105d jej cia\u0142o staje si\u0119 broni\u0105. Podczas szkolenia rekrutka robi wszystko, by nie utraci\u0107 swojej godno\u015Bci, mimo \u017Ce jest poddawana najci\u0119\u017Cszym pr\u00F3bom. Wkr\u00F3tce otrzymuje pierwsz\u0105 misj\u0119. Musi unieszkodliwi\u0107 agenta CIA, Nate'a Nasha (Joel Edgerton), kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 infiltrowaniem rosyjskich struktur. Dwoje agent\u00F3w wpada w pu\u0142apk\u0119 nami\u0119tno\u015Bci. To z kolei grozi zerwaniem sojuszy oraz destabilizacj\u0105 sytuacji mi\u0119dzynarodowej. Ekranizacja bestsellerowej powie\u015Bci by\u0142ego agenta CIA Jasona Matthewsa pod tym samym tytu\u0142em. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0105pi\u0142a laureatka Oscara za \"Poradnik pozytywnego my\u015Blenia\" - Jennifer Lawrence.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305794.jpg","",[]],"68781881":["Re\u017C.: Tom Tykwer.
Do\u015Bwiadczony agent Interpolu, Louis Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman (Naomi Watts), prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie International Bank of Business and Credit (IBBC). W\u0142adze tej pot\u0119\u017Cnej instytucji finansowej mog\u0105 by\u0107 zamieszane w handel broni\u0105, pranie brudnych pieni\u0119dzy, destabilizowanie rz\u0105d\u00F3w oraz finansowanie terroryst\u00F3w. Gdy w Berlinie ginie wsp\u00F3\u0142pracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian Burfield), agent jest pewny, \u017Ce stoi za tym IBBC. Wkr\u00F3tce \u017Cona zmar\u0142ego w r\u00F3wnie zagadkowych okoliczno\u015Bciach szefa banku sugeruje \u015Bledczym, by skontaktowali si\u0119 z Umberto Calvinim (Luca Barbareschi), prezesem firmy produkuj\u0105cej bro\u0144 i kandydatem na premiera W\u0142och. Tu\u017C po rozmowie z Salingerem i Whitman m\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony przez snajpera. Louis i Eleanor dostaj\u0105 rozkaz opuszczenia Europy. W Nowym Jorku spotykaj\u0105 si\u0119 z dwoma policjantami, Iggym Ornelasem (Felix Solis) i Berniem Wardem (Jack McGee), kt\u00F3rzy dysponuj\u0105 zdj\u0119ciem zab\u00F3jcy Calviniego. Razem rozpoczynaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na niego. Tymczasem w\u0142adze IBBC wydaj\u0105 na Salingera wyrok \u015Bmierci i zlecaj\u0105 wynaj\u0119temu zab\u00F3jcy zlikwidowanie go. Przygotowuj\u0105 si\u0119 te\u017C do transakcji zakupu systemu naprowadzania rakiet od firmy braci Calvinich, kt\u00F3rzy przej\u0119li w\u0142adz\u0119 po ojcu. Louisowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Aresztowany przez Ornelasa Wilhelm Wexler (Armin Mueller-Stahl), by\u0142y agent Stasi i cz\u0142onek zarz\u0105du IBBC, zdradza mu, \u017Ce je\u015Bli chce wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 nieuczciwym bankierom, musi dzia\u0142a\u0107 poza prawem. Przy okazji oferuje swoj\u0105 pomoc \u015Bledczemu. Niebawem sytuacja si\u0119 komplikuje. Do gry wchodz\u0105 bowiem wyj\u0105tkowo wp\u0142ywowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101307.jpg","",["N"]],"68781882":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Banaszek.
Dziecko od ukochanego
Z placu zabaw porwany zostaje 4-letni Tomek. Ch\u0142opiec mia\u0142 podejrzenie autyzmu i szereg powa\u017Cnych alergii pokarmowych. \u015Aledczy s\u0105dz\u0105, \u017Ce za uprowadzeniem mo\u017Ce sta\u0107 kto\u015B z jego rodziny. Podejrzana jest dawna narzeczona ojca dziecka, El\u017Cbieta Konecka. Kobieta pojawia si\u0119 na nagraniach sprzed placu zabaw i by\u0142a widziana z maluchem. Detektywi bior\u0105 te\u017C pod uwag\u0119 udzia\u0142 babci Tomka, kt\u00F3rej zale\u017Ca\u0142o na wprowadzeniu okre\u015Blonych metod leczenia wnuka. Sprawdzane s\u0105 te\u017C jego matka i ciotka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68781883":["Inne warto\u015Bci
Trwa \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa Marii Krasickiej, kt\u00F3rej \u015Bmier\u0107 upozorowano na wypadek samochodowy. M\u0105\u017C kobiety zarzeka si\u0119, \u017Ce w czasie zdarzenia by\u0142 ze swoj\u0105 kochank\u0105 Katarzyn\u0105 P\u0142o\u0144sk\u0105. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jego \u017Cona wynaj\u0119\u0142a sobowt\u00F3ra. Sama za\u015B \u015Bledzi\u0142a partnera. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zabito niew\u0142a\u015Bciw\u0105 kobiet\u0119. Ofiar\u0105 sta\u0142a si\u0119 podstawiona Anita Turska. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracuje z band\u0105 fa\u0142szerzy pieni\u0119dzy, do kt\u00F3rej nale\u017Cy tak\u017Ce jego kochanka. Maria zosta\u0142a porwana przez ich grup\u0119. CW\u015A udaje si\u0119 rozpracowa\u0107 organizacj\u0119 i uwolni\u0107 kobiet\u0119. Ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z przest\u0119pcami, by uratowa\u0107 \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68781884":["Wybawiciel
W zat\u0142oczonym miejscu publicznym kto\u015B porzuca trzymiesi\u0119cznego ch\u0142opczyka. Na ubranku dziecka znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 wi\u0105za\u0107 spraw\u0119 niemowl\u0119cia z innym pope\u0142nionym w tym dniu przest\u0119pstwem. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opca pozostawi\u0142 Jacek Kami\u0144ski, kt\u00F3ry nast\u0119pnie zosta\u0142 \u015Bmiertelnie otruty. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest jego \u017Cona, Ewa. W toku dochodzenia wychodz\u0105 na jaw fakty dotycz\u0105ce matki dziecka, osiemnastoletniej Izabeli Mirskiej. Cztery lata wcze\u015Bniej wraz ze swoim wsp\u00F3lnikiem Jakubem Michalakiem szanta\u017Cowa\u0142a ona zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w. Uwodzi\u0142a ich i filmowa\u0142a spotkania z ukrycia. Po aresztowaniu kompana kobieta uciek\u0142a do Wroc\u0142awia i wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Grzegorza. Teraz Jakub wychodzi z wi\u0119zienia i \u017C\u0105da od niej pieni\u0119dzy. Iza obmy\u015Bla perfidny plan pozbycia si\u0119 niewygodnego \u015Bwiadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68781885":["Migrena
Ma\u0142gorzata i jej kole\u017Canka Ewa wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 salon fryzjerski. Pierwsza z kobiet cierpi na bardzo silne, nawracaj\u0105ce migreny. Z powodu swojego schorzenia traci jedn\u0105 z klientek. Kobieta wzywa karetk\u0119, ale grozi Gosi policj\u0105 i pozwem s\u0105dowym. Kobieta obawia si\u0119, \u017Ce poszkodowana pogr\u0105\u017Cy jej salon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68781836":["Emil sprawdzi, jak w r\u0119kach nieprzeszkolonego policjanta zachowuje si\u0119 urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci ISKRA. Z jego pomoc\u0105 prowadz\u0105cy odkryje, \u017Ce jedna z urz\u0119dniczek gorzowskiego starostwa - nie ruszaj\u0105c si\u0119 z miejsca - wraz z biurkiem przemieszcza si\u0119 z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 57km\/h. Opr\u00F3cz tego widzowi us\u0142ysz\u0105 te\u017C o b\u0142\u0119dzie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy po wystawieniu mandatu z 6 punktami karnymi do systemu wpisali punkt\u00F3w 10. Kolejnym tematem b\u0119dzie fotoradar w \u0141odzi, kt\u00F3ry w opinii bieg\u0142ego jest nieprawid\u0142owo ustawiony. Urz\u0105dzenie zebra\u0142o ju\u017C \u017Cniwo w liczbie co najmniej 93 ofiar niezas\u0142u\u017Conych mandat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68781837":["Niestety, nawet na p\u0142atnych autostradach mo\u017Cna natkn\u0105\u0107 si\u0119 na dzikie zwierz\u0119ta czy za\u015Bmiecaj\u0105ce jezdni\u0119 \u015Bruby, wkr\u0119ty, opony i butelki. Te przedmioty mog\u0105 uszkodzi\u0107 przeje\u017Cd\u017Caj\u0105ce tras\u0105 samochody, a w efekcie sta\u0107 si\u0119 zagro\u017Ceniem dla zdrowia i \u017Cycia pasa\u017Cer\u00F3w. Ani ubezpieczyciel, ani zarz\u0105dca autostrady nie czuj\u0105 si\u0119 odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Emil odwiedzi r\u00F3wnie\u017C Szczecin, kt\u00F3rego w\u0142adze zarabiaj\u0105 na \u017Ale oznaczonej strefie p\u0142atnego parkowania. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 tak\u017Ce innym nieprawid\u0142owo\u015Bciom, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce na ulicach tego miasta. R\u00F3wnie\u017C w Bydgoszczy panuje du\u017Cy ba\u0142agan. Mo\u017Cna tam znale\u017A\u0107 wykluczaj\u0105ce si\u0119 znaki drogowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68781838":["Drog\u00F3wka z Zamo\u015Bcia zatrzyma\u0142a pewnego kierowc\u0119 pod zarzutem jazdy z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 ponad 100 km\/h, podczas gdy licznik jego samochodu wy\u015Bwietla\u0142 niewiele ponad 50 km\/h. Badaj\u0105c t\u0119 spraw\u0119, Emil przekona si\u0119, \u017Ce zamojscy policjanci zawsze pozostaj\u0105 czujni i nawet po pracy lubi\u0105 gn\u0119bi\u0107 kierowc\u00F3w. W trakcie wizyty na tamtejszej komendzie prowadz\u0105cy padnie ofiar\u0105 fa\u0142szywych oskar\u017Ce\u0144 o nieprawid\u0142owe parkowanie. Emil uda si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do Warszawy, gdzie Stra\u017C Miejska wykorzystywa\u0142a z\u0142e oznaczenie drogi, by naci\u0105ga\u0107 w\u0142a\u015Bcicieli samochod\u00F3w na koszty holowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68781839":["Pewien kierowca z Nowego Dworu Gda\u0144skiego zosta\u0142 zatrzymany przez nocny patrol, kiedy wi\u00F3z\u0142 koleg\u0119 w stanie krytycznym. Przekroczy\u0142 przy tym dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107, wi\u0119c zamiast eskortowa\u0107 auto do szpitala, policjanci odebrali kierowcy prawo jazdy. Emil pozna te\u017C widza, kt\u00F3ry nie zgodzi\u0142 si\u0119 z zaproponowanym mu mandatem. Sprawa trafi\u0142a do s\u0105du, o czym sam zainteresowany dowiedzia\u0142 si\u0119 dopiero, gdy do jego drzwi zapukali mundurowi z propozycj\u0105 czterech dni aresztu. Na koniec historia widza z rejonu P\u0142o\u0144ska, kt\u00F3ry na w\u0142asnej sk\u00F3rze przekona\u0142 si\u0119, ile mo\u017Ce kosztowa\u0107 kierowc\u0119 b\u0142\u0105d ustawie\u0144 zegara w fotoradarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68781840":["Z\u0142oto Wroc\u0142awia
Gigantyczny maj\u0105tek, kt\u00F3ry mia\u0142o tworzy\u0107 z\u0142oto wroc\u0142awskich bank\u00F3w jest mitem. W bankach tego miasta nie by\u0142o sztab z\u0142ota, gdy\u017C te przechowywano tylko w banku centralnym lub terenowych oddzia\u0142ach. Dokumenty i realia tamtego czasu pozwalaj\u0105 na jednoznaczne okre\u015Blenie tej sensacyjnej historii jako wymys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"68781841":["Po wojnie niemiecki officer SS i lekarz, Josep Mengele sta\u0142 si\u0119 jednym z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy wojennych. Szukali go Simon Wiesenthal, komisja do badania zbrodni hitlerowskich ONZ, a nawet Mossad. \u017Badnemu z nich si\u0119 jednak nie uda\u0142o si\u0119 go schwyta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"68781842":["\u017Bydowska organizacja \"M\u015Bciciele\" postawi\u0142a przed sob\u0105 zadanie poci\u0105gni\u0119cia do odpowiedzialno\u015Bci karnej hitlerowc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie zostali postawieni przed \u017Cadnym s\u0105dem. Ich celem stali si\u0119 tacy nazi\u015Bci jak Aleksander Laak odpowiedzialny za \u015Bmier\u0107 100 000 \u017Byd\u00F3w w Estonii i Otto Abetz, by\u0142y ambasador Francji, kt\u00F3ry wys\u0142a\u0142 wielu \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"68781843":["Fiat","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"68781844":["Prowadz\u0105cy przygl\u0105da si\u0119 dw\u00F3m zwierz\u0119tom hybrydowym, kt\u00F3re zawdzi\u0119czaj\u0105 swoje istnienie ingerencji cz\u0142owieka. Jednym z nich jest nied\u017Awied\u017A pizzly. To krzy\u017C\u00F3wka nied\u017Awiedzia polarnego i grizzly, kt\u00F3ry powsta\u0142 w odpowiedzi na kryzys globalnego ocieplenia. Innym zwierz\u0119ciem tego rodzaju jest pszczo\u0142a zab\u00F3jca, zwana Killer Bee. Owad powsta\u0142 w wyniku przeniesienia pszcz\u00F3\u0142 afryka\u0144skich do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68781845":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury.
Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kt\u00F3re zwierz\u0119ta maj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 zdolno\u015B\u0107 orientowania si\u0119 w terenie i na czym ona polega. Autorzy obserwuj\u0105 m.in. wysi\u0142ki \u017Cuka gnojowego, kt\u00F3ry kieruje prowadzon\u0105 przez siebie kul\u0105 w odpowiednim kierunku, wykorzystuj\u0105c unikalne sygna\u0142y emitowane przez s\u0142o\u0144ce, ksi\u0119\u017Cyc, a nawet Drog\u0119 Mleczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68781846":["Prowadz\u0105cy i jego ekipa przedstawiaj\u0105 r\u00F3\u017Cne wyj\u0105tkowo interesuj\u0105ce typy potomstwa. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich m\u0142ode pandy, zadziwiaj\u0105co niewielkich rozmiar\u00F3w i zdecydowanie najmniej samodzielne ze wszystkich ssak\u00F3w, a tak\u017Ce ptaki kiwi, znosz\u0105ce nieproporcjonalnie du\u017Ce jaja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68781847":["David zastanawia si\u0119, czy zwierz\u0119ta potrafi\u0105 liczy\u0107. Ponad sto lat temu ko\u0144 w Niemczech o imieniu Hans zosta\u0142 og\u0142oszony matematycznym geniuszem. By\u0142 jednak pewien haczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68781848":["Sowy od lat fascynuj\u0105 ludzi ze wzgl\u0119du na sw\u00F3j wygl\u0105d, spos\u00F3b komunikacji i nocny styl \u017Cycia. Tym razem widzowie poznaj\u0105 te niezwyk\u0142e stworzenia od spotkania przysz\u0142ych rodzic\u00F3w, rytua\u0142\u00F3w godowych, przez zak\u0142adanie gniazda i opiek\u0119 nad m\u0142odymi, po moment nauki latania i opuszczenia domu.","","",[]],"68781849":["Sowy od lat fascynuj\u0105 ludzi ze wzgl\u0119du na sw\u00F3j wygl\u0105d, spos\u00F3b komunikacji i nocny styl \u017Cycia. Tym razem widzowie poznaj\u0105 te niezwyk\u0142e stworzenia od spotkania przysz\u0142ych rodzic\u00F3w, rytua\u0142\u00F3w godowych, przez zak\u0142adanie gniazda i opiek\u0119 nad m\u0142odymi, po moment nauki latania i opuszczenia domu.","","",[]],"68781850":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"68781851":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"68781852":["Autorzy serii przegl\u0105daj\u0105 staro\u017Cytne teksty w poszukiwaniu niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, takich jak konny w\u00F3z miotaj\u0105cy strza\u0142y czy pierwszy na \u015Bwiecie czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68781853":["Ekipa programu poszukuje niesamowitych rozwi\u0105za\u0144 technicznych z czas\u00F3w rzymskich, jak np. pierwszy czo\u0142g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68781857":["IS2 - Zwieraboj
W styczniu 1945 roku w ramach ofensywy Armii Czerwonej w okolicach Rypina dochodzi do przeprawy przez bagna czo\u0142g\u00F3w IS2, kt\u00F3re s\u0105 zagro\u017Ceniem dla niemieckich panter i tygrys\u00F3w. Dwa z nich ulegaj\u0105 zatopieniu. Zadaniem poszukiwaczy Olafa Popkiewicza oraz Sebastiana Witkowskiego jest sprawdzi\u0107, czy przetrwa\u0142y w grz\u0119zawisku do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68781858":["Tajemnica Hammerstein
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski natrafiaj\u0105 na cz\u0119\u015Bci spalonego pojazdu bojowego na by\u0142ym poligonie Hammerstein. Ustalaj\u0105 jego mark\u0119 i pochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68781859":["Tajemnica p\u00F3l pod Husynnem
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 \u015Blady po szar\u017Cy szwadronu Policji Pa\u0144stwowej, kt\u00F3ra mia\u0142a odby\u0107 si\u0119 23 wrze\u015Bnia 1939 roku. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy uda si\u0119 potwierdzi\u0107 to wydarzenie znaleziskami oraz jak\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119 skrywa\u0142o husy\u0144skie pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68781860":["Arek maluje na drewnianych \u015Bcianach portrety bieszczadnik\u00F3w. Mariola ignoruje szczekanie ps\u00F3w, kt\u00F3re odganiaj\u0105 wilki. Krzysztof Bross i Hania korzystaj\u0105 z leczniczych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci Bieszczad. Robert tropi bobry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68781861":["W baraku razem z Hosem mieszka coraz wi\u0119cej ptak\u00F3w. Arek przegl\u0105da stare fotografie. Krzysztof Bross uwa\u017Ca za wspania\u0142e wszystkie kobiety, kt\u00F3re wytrwa\u0142y z nim w Bieszczadach. Robert szuka gawry nied\u017Awiedzi w skalistym zboczu poro\u015Bni\u0119tym lasem. Mariola lubi konne przeja\u017Cd\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68781862":["Hinduskie \u017Cniwa
Tym razem prowadz\u0105cy program p\u0142ywaj\u0105 po wodach Oceanu Indyjskiego prowadzeni przez przewodnik\u00F3w z Indii. Mo\u017Cliwo\u015Bci, jakie daje akwen, zach\u0119caj\u0105 do aktywnego i dynamicznego \u0142owienia z wykorzystaniem popper\u00F3w. Rafy natomiast pozwalaj\u0105 na jigowanie i wabienie ryb na mi\u0119sne przyn\u0119ty. W czasie mi\u0119dzy braniami Hindusi chwytaj\u0105 jadalne ka\u0142amarnice. Cz\u0142onk\u00F3w ekipy bardziej ciesz\u0105 pi\u0119kne graniki, strz\u0119piele, r\u00F3\u017Cne odmiany karanks\u00F3w oraz przepi\u0119knie ubarwione ryby rafowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"68781863":["Nadarzyckie szczupaki
Poszukuj\u0105c urokliwych zak\u0105tk\u00F3w, ekipa Jurka Biedrzyckiego odwiedza wiosenn\u0105 por\u0105 pozna\u0144ski prze\u0142om Warty. Nast\u0119pnie w\u0119dkarze przenosz\u0105 si\u0119 do Bornego Sulinowa i na pobliskie Zalewy Nadarzyckie. Korzystaj\u0105c z przepi\u0119knej aury, postanawiaj\u0105 zapolowa\u0107 na szczupaki. Spinning jak zwykle okazuje si\u0119 najskuteczniejsz\u0105 metod\u0105 po\u0142owu. Okazuje si\u0119, \u017Ce tym pi\u0119knym drapie\u017Cnym rybom do gustu przypadaj\u0105 testowane na nich przyn\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"68781864":["Poczdam - narodziny Europy, cz\u0119\u015B\u0107 1
Najwa\u017Cniejsze decyzje dotycz\u0105ce los\u00F3w powojennej Europy zosta\u0142y podj\u0119te w Teheranie oraz w Ja\u0142cie. Mimo wszystko Wielka Tr\u00F3jka postanowi\u0142a spotka\u0107 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na konferencji w Poczdamie. Najwa\u017Cniejsz\u0105 kwesti\u0105 dla Polak\u00F3w by\u0142o w\u00F3wczas ustalenie zachodniej granicy kraju. Niestety po zako\u0144czeniu rozm\u00F3w kwestia w tej sprawie wci\u0105\u017C pozosta\u0142a nierozstrzygni\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68781865":["Poczdam - narodziny Europy, cz\u0119\u015B\u0107 2
Prezydent Truman uprzedza Stalina, \u017Ce USA posiada bro\u0144 o niezwyk\u0142ej mocy. Jak mo\u017Cna si\u0119 domy\u015Bla\u0107 chodzi o bomb\u0119 atomow\u0105. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce wiedza o zagro\u017Ceniu ze strony Amerykan\u00F3w powstrzymuje dyktatora przed wszcz\u0119ciem kolejnej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68781866":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68781867":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68781868":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"68781869":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"68782168":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68782169":["Go\u015Bcimy w Ohio w zak\u0142adzie, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciele przywi\u0105zuj\u0105 du\u017C\u0105 wag\u0119 do tradycji i perfekcji. Zobaczymy, jak powstaj\u0105 rozp\u0142ywaj\u0105ce si\u0119 w ustach czekoladki, starannie wyka\u0144czane r\u0119cznie. Nast\u0119pnie przyjrzymy si\u0119 procesowi produkcji przek\u0105ski ze szparag\u00F3w, kt\u00F3rej g\u0142\u00F3wny sk\u0142adnik w ci\u0105gu jednego dnia trafia z pola do s\u0142oika. W programie tak\u017Ce wizyta w fabryce cukierk\u00F3w o smaku ananasowym oraz zak\u0142adzie produkuj\u0105cym perfekcyjnie doprawione czipsy bananowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088414.jpg","",[]],"68782170":["Reporterzy odwiedzaj\u0105 gdy\u0144sk\u0105 stoczni\u0119, by zobaczy\u0107 powstaj\u0105cy tam wyj\u0105tkowy statek, kt\u00F3ry mo\u017Ce s\u0142u\u017Cy\u0107 jako d\u017Awig. Poznaj\u0105 tak\u017Ce tajniki popularnej w Tajlandii turystyki zwi\u0105zanej z uprawianiem boksu. Biznes ten przynosi korzy\u015Bci tamtejszym wi\u0119\u017Aniom. W odcinku r\u00F3wnie\u017C wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie funkcjonuje wyj\u0105tkowy rynek tuningowania aut. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, jak produkuje si\u0119 s\u0142odki turecki przysmak zwany lokum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68782171":["Reporterzy przedstawiaj\u0105 histori\u0119 ameryka\u0144skiej firmy, kt\u00F3ra wydrukowa\u0142a na drukarce 3D bro\u0144. Podczas test\u00F3w wytrzyma\u0142a ona ponad 1000 oddanych strza\u0142\u00F3w. Jest to niepokoj\u0105ce zjawisko, gdy\u017C tego typu drukarki s\u0105 coraz bardziej dost\u0119pne na rynku. W USA nasta\u0142a moda na przek\u0105ski, kt\u00F3re s\u0105 po\u0142\u0105czeniem popularnych \u0142akoci. Reporterzy sprawdz\u0105, jak si\u0119 je wypieka i jak smakuj\u0105 nowe p\u0105czki i bajgle. Na przypadkowych przechodni\u00F3w czekaj\u0105 tak\u017Ce 3 trudne \u0142amig\u0142\u00F3wki, wykorzystuj\u0105ce wiedz\u0119 z zakresu fizyki i chemii. W odcinku widzowie poznaj\u0105 te\u017C okoliczno\u015Bci powstania tajemniczego zdj\u0119cia. Na dachu jednego z barcelo\u0144skich dom\u00F3w kto\u015B umie\u015Bci\u0142 wielk\u0105 kul\u0119 wype\u0142nion\u0105 wod\u0105. Reporterzy spr\u00F3buj\u0105 dociec, czy jest to ogromna soczewka, czy tylko dekoracja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68782172":["Ekipa bierze pod lup\u0119 konkurent\u00F3w tradycyjnych chips\u00F3w, czyli chrupi\u0105ce przek\u0105ski z soczewicy i ciecierzycy. Pojawi si\u0119 kilka przyk\u0142ad\u00F3w przedmiot\u00F3w, kt\u00F3rych wynalezienie odebra\u0142o zaj\u0119cie ludziom. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z USA o aktywistach dzia\u0142aj\u0105cych na rzecz kalifornijskich nied\u017Awiedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",[]],"68782173":["Ekipa towarzyszy pszczelarzowi, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po Stanach Zjednoczonych, a jego podopieczne wspieraj\u0105 rolnik\u00F3w w r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bciach kraju. Pojawi\u0105 si\u0119 proste sposoby na obni\u017Cenie temperatury podczas upa\u0142u. Przybli\u017Cona zostanie naukowa metoda monitorowania konstrukcji takich jak mosty, kt\u00F3ra pozwala zapobiega\u0107 katastrofom budowlanym. Nie zabraknie informacji o ma\u0142o lubianych lokatorach naszych mieszka\u0144, czyli paj\u0105kach. Widzowie poznaj\u0105 zdrowsz\u0105, mniej tucz\u0105ca alternatyw\u0119 do pra\u017Conej kukurydzy, czyli popcorn z nasion lotosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",[]],"68782174":["Re\u017C.: Angel Gracia.
Los Angeles. Nora (Camilla Belle) i Mary (Alexa Vega) Dominguez pochodz\u0105 z dobrze sytuowanej latynoskiej rodziny. Pierwsza z nich studiuje prawo i marzy o zrobieniu kariery, jej m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 za\u015B poch\u0142aniaj\u0105 g\u0142\u00F3wnie zakupy i dbanie o wygl\u0105d. Pewnego dnia ich \u017Cycie diametralnie si\u0119 zmienia. Nagle umiera ojciec dziewcz\u0105t. Co gorsza, podczas odczytania testamentu dowiaduj\u0105 si\u0119 one, \u017Ce zmar\u0142y pozostawi\u0142 po sobie jedynie d\u0142ugi. Siostry s\u0105 zmuszone sprzeda\u0107 dom w Beverly Hills i przeprowadzi\u0107 si\u0119 do ubogiej dzielnicy. W obliczu finansowych problem\u00F3w Nora jest gotowa rzuci\u0107 studia, by umo\u017Cliwi\u0107 dalsz\u0105 nauk\u0119 Mary. Ta w college'u od razu zwraca uwag\u0119 na Rodriga Fuentesa (Kuno Becker), zam\u0119\u017Cnego wyk\u0142adowc\u0119 literatury. Sama za\u015B wpada w oko ch\u0142opakowi z s\u0105siedztwa, Brunonowi (Wilmer Valderrama). Nora z kolei staje si\u0119 obiektem westchnie\u0144 swego nowego pracodawcy, szefa kancelarii Edwarda Ferrisa (Nicholas D'Agosto). Z czasem t\u0119skni\u0105ce za dawnymi luksusami siostry zaczynaj\u0105 rozumie\u0107, \u017Ce liczy si\u0119 tylko mi\u0142o\u015B\u0107. Swobodna wariacja na temat \"Rozwa\u017Cnej i romantycznej\", klasycznej powie\u015Bci Jane Austen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231776.jpg","",[]],"68782175":["Kolejna ods\u0142ona lubianego przez widz\u00F3w programu sportowego. Jako pierwszy z trudnym torem przeszk\u00F3d zmierzy si\u0119 znany aktor i piosenkarz Micha\u0142 Milowicz. Zobaczymy te\u017C m.in. Jakuba Czaplejewicza, cz\u0142onka zespo\u0142u Enej. Kibicowa\u0107 im b\u0119dzie Karolina Gilon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306480.jpg","",[]],"68782176":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"68782177":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"68782178":["Po aresztowaniu Zieli\u0144skiego patrol wyst\u0119puje nadal w zmienionym sk\u0142adzie. Mi\u0142osz i Emilka dobrze si\u0119 rozumiej\u0105 i wspieraj\u0105 podczas prywatnych zawirowa\u0144. Drawska-Zapa\u0142a nadal ostro\u017Cnie oswaja si\u0119 z nag\u0142ym pojawieniem si\u0119 Krzysztofa. Postanawia, \u017Ce ma\u0142\u017Conek nie zamieszka z rodzin\u0105. Mi\u0142osz natomiast pr\u00F3buje opanowa\u0107 sytuacj\u0119 po nieudanych zar\u0119czynach, gdzie rodzice Jagny i jego nie zgodzili si\u0119 na \u015Blub. Tymczasem pojawia si\u0119 pierwsze zg\u0142oszenie na porannej s\u0142u\u017Cbie. Dy\u017Curny Jacek powiadamia ekip\u0119, \u017Ce otrzyma\u0142 anonimowy telefon informuj\u0105cy o wysadzeniu pustostan\u00F3w pod miastem. Stoj\u0105cy za atakami szaleniec nie spocznie, dop\u00F3ki nie dokona planowanej zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68782179":["Natalia wraca na s\u0142u\u017Cb\u0119. Razem z Markiem udaj\u0105 si\u0119 do o\u015Brodka sportu, gdzie trener zauwa\u017Cy\u0142 zagini\u0119cie trzech swoich podopiecznych, m\u0142odych gimnastyczek. W spraw\u0119 zaanga\u017Cowana jest r\u00F3wnie\u017C Klara, policyjna techniczka, kt\u00F3ra w przesz\u0142o\u015Bci trenowa\u0142a z tym samym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Trop w \u015Bledztwie urywa si\u0119 w parku, w kt\u00F3rym monitoring miejski ostatni raz nagra\u0142 trzy dziewczyny. Wszystko si\u0119 zmienia, kiedy jedna z poszukiwanych powraca do o\u015Brodka. Tymczasem Miko\u0142aj pojawia si\u0119 w komendzie, ale nie po to, aby odby\u0107 s\u0142u\u017Cb\u0119. Po zatrzymaniu szefa sutener\u00F3w i strzelaninie, jaka si\u0119 wtedy wywi\u0105za\u0142a, komendant Witacki zleci\u0142 Bia\u0142achowi spotkania z psychologiem. Chocia\u017C str\u00F3\u017C prawa jest niech\u0119tny, to za drzwiami gabinetu spotka go mi\u0142e zaskoczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68782180":["Pod nieobecno\u015B\u0107 bogatego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z ich domu znika nastoletnia c\u00F3rka. Zauwa\u017Ca to gosposia, kt\u00F3ra powiadamia policj\u0119. \u015Aledztwo rozpoczynaj\u0105 Lena i Krzysztof. Duet dogaduje si\u0119 coraz lepiej, jednak Szulc, kt\u00F3ry tego dnia im towarzyszy, nie podziela zaufania wobec Zapa\u0142y i daje mu to do zrozumienia. W pierwszej kolejno\u015Bci patrol szuka \u015Blad\u00F3w uprowadzenia w domu poszkodowanej. W mi\u0119dzyczasie wracaj\u0105 rodzice nastolatki i dowiaduj\u0105 si\u0119 o znikni\u0119ciu c\u00F3rki. Wkr\u00F3tce pojawia si\u0119 \u017C\u0105danie okupu. Ojciec dziewczyny zachowuje si\u0119 nieco podejrzanie. Szulc zostaje wys\u0142any do \u015Bledzenia m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem Lena w dalszym ci\u0105gu go\u015Bci swoj\u0105 mam\u0119, co niestety jest przyczyn\u0105 kolejnych rodzinnych k\u0142opot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68782181":["W \u017Cyciu Szymona pojawia si\u0119 Asia. To ona wraz z Mi\u0142oszem stara si\u0119 za wszelk\u0105 cen\u0119 wyci\u0105gn\u0105\u0107 Zieli\u0144skiego z aresztu. Dy\u017Curny Nowak informuje Emilk\u0119 i Bachled\u0119 o pierwszym zg\u0142oszeniu. Kobieta skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce jest ofiar\u0105 szanta\u017Cu. Str\u00F3\u017Ce prawa udaj\u0105 si\u0119 na miejsce w celu zebrania szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce do kobiety wys\u0142ano nagranie c\u00F3rki w sytuacji intymnej z \u017C\u0105daniem zap\u0142aty sze\u015Bciu tysi\u0119cy z\u0142otych za nieujawnianie filmiku w sieci. Ojciec podejrzewa ch\u0142opaka ofiary, natomiast sama dziewczyna wcale nie rozpoznaje siebie na nagraniu. Tego samego dnia przychodzi zg\u0142oszenie ze szko\u0142y podstawowej, gdzie jeden z uczni\u00F3w zosta\u0142 okradziony. \u0141upem pad\u0142o prawdziwe dzie\u0142o sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68782182":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo trafia sz\u00F3stk\u0119 na loterii, jednak tego samego dnia znika wygrany kupon. Podejrzana jest ca\u0142a rodzina, kt\u00F3ra przysz\u0142a \u015Bwi\u0119towa\u0107 do szcz\u0119\u015Bciarzy. Rozpoczyna si\u0119 intensywne poszukiwanie zguby. W mieszkaniu, gdzie przebywali zwyci\u0119zcy, prac\u0119 rozpoczyna policyjny technik. Za\u0142oga przes\u0142uchuje wszystkich po kolei na komendzie. Skuteczna okazuje si\u0119 obserwacja punktu, w kt\u00F3rym wydano wygrany los. Tego samego dnia Korwicki i Mr\u00F3z interweniuj\u0105 w restauracji, gdzie w\u0142a\u015Bciciel zauwa\u017Cy\u0142 \u017Cebrz\u0105ce o jedzenie dziecko. Funkcjonariusze chc\u0105 pom\u00F3c dziewczynce w trudnej sytuacji. Koszmar zwi\u0105zany z ma\u0142\u017Ce\u0144stwem Natalii trwa nadal. Arek pojawia si\u0119 w jej mieszkaniu w asy\u015Bcie dw\u00F3ch policjant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["N"]],"68782183":["W lesie zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. W jego mieszkaniu \u015Bledczy odkrywaj\u0105 \u015Blady krwi, kt\u00F3re kto\u015B nieudolnie pr\u00F3bowa\u0142 zetrze\u0107. Zamordowany by\u0142 zawodowym bokserem o kryminalnej przesz\u0142o\u015Bci, wi\u0119c podejrzanych dokonania zab\u00F3jstwa jest wielu. Sprawy nie u\u0142atwia siostra denata - r\u00F3wnie\u017C mi\u0142o\u015Bniczka walk na ringu. W mi\u0119dzyczasie do Kalickiej zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze z drog\u00F3wki. Suchocki uleg\u0142 wypadkowi i trafi\u0142 do szpitala. W\u015Br\u00F3d jego dokument\u00F3w odnaleziono policyjn\u0105 wizyt\u00F3wk\u0119 Ba\u015Bki, na kt\u00F3rej kto\u015B napisa\u0142, aby poszkodowany skontaktowa\u0142 si\u0119 ze \u015Bledcz\u0105. Problem w tym, \u017Ce wspomniany m\u0119\u017Cczyzna straci\u0142 pami\u0119\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303555.jpg","",["N"]],"68782184":["Matka nowonarodzonego dziecka jest przekonana, \u017Ce kto\u015B pragnie wyrz\u0105dzi\u0107 krzywd\u0119 jej c\u00F3rce. Detektywi nie mog\u0105 trafi\u0107 na jakikolwiek \u015Blad przest\u0119pcy. Odnajduj\u0105 natomiast w domu kobiety silne leki psychotropowe. Okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi ona na depresj\u0119 poporodow\u0105. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta mog\u0142a ulec halucynacjom. Wkr\u00F3tce dochodzi jednak do serii zdarze\u0144, kt\u00F3re podwa\u017Caj\u0105 powy\u017Csz\u0105 hipotez\u0119. Do grona podejrzanych trafia m.in. by\u0142y kochanek kobiety. Tymczasem u Olki pojawia si\u0119 Ka\u015Bka Lipka. Dziewczyna straci\u0142a prac\u0119 w gda\u0144skiej policji i teraz szuka dla siebie nowego miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303555.jpg","",["N"]],"68782185":["Re\u017C.: Gr\u00E9gory Levasseur.
Egipt, 2013 rok. W kraju trwaj\u0105 antyrz\u0105dowe protesty. Grupa ameryka\u0144skich archeolog\u00F3w, m.in. doktor Nora Holden (Ashley Hinshaw) i jej ojciec Miles (Denis O'Hare), odkrywa niezwyk\u0142\u0105 piramid\u0119 zakopan\u0105 w piaskach pustyni. Podczas badania jej wn\u0119trza zesp\u00F3\u0142 gubi si\u0119 w labiryncie podziemnych korytarzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce zamieszkuj\u0105 je tajemnicze, krwio\u017Cercze istoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271693.jpg","",[]],"68782186":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"68782187":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68782188":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68782189":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68782190":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68782191":["Matczyne geny. Wypompowany
Francuzka i Novy pomagaj\u0105 kobiecie zaniepokojonej o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119. Dziewi\u0119tnastoletnia dziewczyna od pewnego czasu dysponuje du\u017Cymi sumami, kt\u00F3re trudno by\u0142oby jej zarobi\u0107 w zwyk\u0142ej pracy na p\u00F3\u0142 etatu. Tymczasem Ruda i Bibi zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem w\u0142a\u015Bcicielki nowego klubu fitness. Kobieta od miesi\u0105ca dostaje e-maile z pogr\u00F3\u017Ckami, ale od kilku dni jest naprawd\u0119 przestraszona. Kto\u015B manipulowa\u0142 przy sprz\u0119tach na si\u0142owni w spos\u00F3b mog\u0105cy zagra\u017Ca\u0107 bezpiecze\u0144stwu klient\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68782192":["Kradzie\u017C psa. Lodowisko
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przed kilkoma miesi\u0105cami otworzy\u0142 lodowisko. Jego interes kwitnie, ale martwi si\u0119 o bezpiecze\u0144stwo klient\u00F3w. Na lodowisku coraz cz\u0119\u015Bciej dochodzi do nieprzyjemnych incydent\u00F3w z chuliganami. Tymczasem Francuzka i Novy przyjmuj\u0105 zlecenie pewnej mi\u0142o\u015Bniczki ps\u00F3w, kt\u00F3rej dwa dni temu zagin\u0105\u0142 ukochany labrador. Kobieta ma ju\u017C podejrzanego, to jej s\u0105siad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68782193":["Gwiazd\u0105 odcinka jest Kabaret Nowaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188668.jpg","",["JM"]],"68782194":["Re\u017C.: Wang Qi.
Pewnego dnia ma\u0142y nied\u017Awiadek zostaje porwany i sprzedany na czarnym rynku. Jego tata musi mu pom\u00F3c. Nied\u017Awied\u017A wyrusza z dzikiej g\u0142uszy do wielkiego miasta w poszukiwaniu syna.","","",[]],"68782195":["Re\u017C.: Gabor Csupo.
Trzynastoletnia Maria Merryweather (Dakota Blue Richards) zgodnie z wol\u0105 swojego zmar\u0142ego ojca ma zamieszka\u0107 u swojego wuja Benjamina (Ioan Gruffudd) w jego posiad\u0142o\u015Bci o nazwie \"Ksi\u0119\u017Cycowy Dw\u00F3r\". Dziewczynka dostaje w spadku star\u0105 ksi\u0119g\u0119, w kt\u00F3rej opisane s\u0105 burzliwe losy rodu Merryweather\u00F3w i De Noir\u00F3w. Wkr\u00F3tce Maria odkrywa pradawn\u0105 tajemnic\u0119, si\u0119gaj\u0105c\u0105 feralnego \u015Blubu sprzed prawie 500 lat. Niebawem zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce czeka j\u0105 wa\u017Cne zadanie - ma zdj\u0105\u0107 kl\u0105tw\u0119 ci\u0105\u017C\u0105c\u0105 od wiek\u00F3w nad jej famili\u0105. Z pomoc\u0105 swoich nowych przyjaci\u00F3\u0142: Marmaduka (Andy Linden), Digweeda (Michael Webber), Ksi\u0119\u017Cycowej Kr\u00F3lewny (Natascha McElhone) oraz olbrzymiego psa Wrolfa i bia\u0142ego rumaka ucieka z dworu wuja Benjamina, by stawi\u0107 czo\u0142o wyzwaniu i uratowa\u0107 dolin\u0119 Moonacre oraz swoj\u0105 rodzin\u0119 przed katastrof\u0105. Adaptacja powie\u015Bci \"The Little White Horse\" Elizabeth Goudge, kt\u00F3ra zainspirowa\u0142a J.K. Rowling do napisania sagi o Harrym Potterze. Re\u017Cyserem filmu jest G\u00E1bor Csup\u00F3, tw\u00F3rca \"Mostu do Terabithii\".","","",[]],"68782196":["Re\u017C.: Nigel Thomas.
Heather (Ren\u00E9 Ashton) odkrywa, \u017Ce jej nastoletnia c\u00F3rka Ally (Jacey Nichole) znikn\u0119\u0142a. Kobieta zg\u0142asza jej zagini\u0119cie. Policjanci znajduj\u0105 rzeczy dziewczyny nad rzek\u0105 w pobli\u017Cu ma\u0142ego miasteczka znajduj\u0105cego si\u0119 kilka godzin od jej miejsca zamieszkania. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce uton\u0119\u0142a, ale Heather jest pewna, \u017Ce c\u00F3rka \u017Cyje. Przegl\u0105da rzeczy Ally i odkrywa, \u017Ce przyja\u017Ani\u0142a si\u0119 ona z grup\u0105 nastolatk\u00F3w z problemami z pobliskiego centrum m\u0142odzie\u017Cowego. Prowadzi je m\u0119\u017Cczyzna o imieniu Bridger (Jacob Young). Heather pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B o tajemniczej plac\u00F3wce. Niebawem spostrzega w przelocie Ally. Rado\u015B\u0107 z odnalezienia c\u00F3rki ust\u0119puje jednak miejsca powa\u017Cnym obawom. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna wst\u0105pi\u0142a do sekty. Zdesperowana Heather postanawia w\u0142ama\u0107 si\u0119 do centrum m\u0142odzie\u017Cowego. Tam zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce sama potrzebuje ratunku przed gro\u017Anym kultem.","","",[]],"68782197":["Re\u017C.: Dave Alan Johnson.
Atrakcyjna i inteligentna trzydziestolatka Donovan Turner (Laura Vandervoort ) ma wszystko, o czym mo\u017Cna zamarzy\u0107 - perfekcyjnego ch\u0142opaka, wspania\u0142y dom na pla\u017Cy, przyjaci\u00F3\u0142 oraz w\u0142asn\u0105 kawiarni\u0119. Niestety roz\u0142\u0105ka w zwi\u0105zku i prowadzenie miejscowego biznesu nie id\u0105 w parze.","","",[]],"68782198":["Re\u017C.: Patrick McGoohan.
Reporterka telewizyjna Verity Chandler planuje zemst\u0119 na by\u0142ym kochanku Ericu, kt\u00F3ry porzuci\u0142 j\u0105 dla innej. Grozi, \u017Ce upubliczni kompromituj\u0105ce informacje na temat jego \u017Cycia. Wkr\u00F3tce ginie bez \u015Bladu. Porucznik Columbo, zajmuj\u0105cy si\u0119 spraw\u0105, nie wierzy, \u017Ce kobieta zosta\u0142a uprowadzana przez grup\u0119 handlarzy narkotyk\u00F3w. Postanawia porozmawia\u0107 z Erikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"68782199":["Re\u017C.: Patrick McGoohan.
Porucznik Columbo prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci m\u0142odego, nieco ekscentrycznego kompozytora Gabriela McEnery'ego (Chad Willett). Ten utalentowany muzyk, gdy trwa\u0142y studyjne nagrania utwor\u00F3w jego autorstwa, wspina\u0142 si\u0119 na dach budynku i dyrygowa\u0142 wyimaginowan\u0105 orkiestr\u0105. Pewnego dnia jego cia\u0142o znaleziono na jednej z ulic. Columbo nie wierzy, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku. Podejrzewa, \u017Ce zabi\u0142 go jego nauczyciel, utytu\u0142owany profesor i s\u0142ynny kompozytor Findlay Crawford (Billy Connolly), kt\u00F3ry chcia\u0142 pozby\u0107 si\u0119 konkurencji. Najprawdopodobniej otru\u0142 Gabriela, wyprowadzi\u0142 na dach i p\u00F3\u0142przytomnego zepchn\u0105\u0142 na d\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"68782200":["Reporterzy opowiedz\u0105 o tym kto i kiedy wynalaz\u0142 zamek b\u0142yskawiczny oraz sk\u0105d pochodz\u0105 raki i w jakich warunkach s\u0105 hodowane. W programie tak\u017Ce sobowt\u00F3r Baracka Obamy, Lois Ortiz, kt\u00F3ry mieszka w Nowym Jorku i soczewki kontaktowe pokrywane z\u0142otem prosto z Indii. Prowadz\u0105cy sprawdzili, ile s\u0105 naprawd\u0119 warte i kto je kupuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68782201":["Re\u017C.: Sam Hill.
Ekipa \u015Bledczych rozpoczyna dochodzenie w sprawie morderstwa nastoletniej c\u00F3rki dr Rachel Marsh (Gail O'Grady). Cia\u0142o dziewczyny znaleziono w domowym gabinecie matki. Ostatnim pacjentem terapeutki by\u0142 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przyzna\u0142 si\u0119 do morderczych fantazji. Kobieta odmawia policji podania jego personali\u00F3w, zas\u0142aniaj\u0105c si\u0119 tajemnic\u0105 lekarsk\u0105. Od pocz\u0105tku \u015Bledztwa Eric zachowuje si\u0119 dziwnie, bo dr Marsh to r\u00F3wnie\u017C jego terapeutka i obawia si\u0119, \u017Ce \u015Bledczy mog\u0105 dotrze\u0107 do notatek z jego zwierzeniami. Tymczasem dochodzenie przynosi coraz to nowe tropy, a lista potencjalnych podejrzanych rozrasta si\u0119. W kr\u0119gu podejrze\u0144 znajduj\u0105 si\u0119 pacjenci dr Marsh, cz\u0142onkowie jej rodziny, a tak\u017Ce ch\u0142opak ofiary, Shane Huntington - dziedzic wielkiej fortuny, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C by\u0142 pacjentem jej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"68782202":["Re\u017C.: Gina Lamar.
Na bagnach Everglades znalezione zostaj\u0105 cia\u0142a dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Okazuje si\u0119, \u017Ce uprawiali sporty walki i wszystko wskazuje na to, \u017Ce jeden zabi\u0142 drugiego. Tymczasem do zab\u00F3jstwa przyznaje si\u0119 by\u0142a dziewczyna jednego z nich. Porucznik Caine nie wierzy jednak w te zeznania, gdy\u017C pojedynek zako\u0144czy\u0142 si\u0119 aktem kanibalizmu. Ponadto \u015Blady na miejscu zbrodni sugeruj\u0105, \u017Ce w pobli\u017Cu by\u0142 kto\u015B jeszcze. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie ofiary \u0107wiczy\u0142y sztuki walki na si\u0142owni Ivana Sarnoffa, znanego bossa rosyjskiej mafii. Delko natomiast rozpoznaje u nich charakterystyczny tatua\u017C. Wyznaje Calleigh, \u017Ce podobny mia\u0142 jego ojciec, kt\u00F3rego on nigdy nie pozna\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"68782203":["Re\u017C.: Sam Harper.
Elliot (Ryan Hansen) i Quinn (Skyler Stone) Cathkartowie, mimo \u017Ce zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do trzydziestki, nadal mieszkaj\u0105 z rodzicami. Ich ojciec Tom (Danny DeVito) ma ju\u017C do\u015B\u0107 obcowania pod jednym dachem z doros\u0142ymi potomkami. Zdesperowany, postanawia bez uprzedzenia wyjecha\u0107, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 \u017Con\u0119 Mary (Katey Sagal) i zostawiaj\u0105c syn\u00F3w samych. Ma on nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu zmusi ich do samodzielno\u015Bci. Bracia staj\u0105 przed trudnym zadaniem - nigdy wcze\u015Bniej nie zajmowali si\u0119 bowiem domem. Teraz musz\u0105 pami\u0119ta\u0107 o zakupach, rachunkach, drobnych naprawach i wielu innych domowych obowi\u0105zkach. Nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, musz\u0105 szybko nauczy\u0107 si\u0119 doros\u0142ego \u017Cycia. Film jest debiutem re\u017Cyserskim Sama Harpera, scenarzysty m.in. \"Fa\u0142szywej dwunastki\" i \"Sezonu na misia\". W posta\u0107 zdesperowanego ojca wcieli\u0142 si\u0119 jeden z najlepszych ameryka\u0144skich aktor\u00F3w komediowych Danny DeVito. W jednej z r\u00F3l drugoplanowych wyst\u0105pi\u0142a Katey Sagal, nagrodzona Z\u0142otym Globem za kreacj\u0119 Gemmy Teller Morrow w serialu \"Synowie anarchii\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305793.jpg","",[]],"68782204":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
W si\u00F3dmej edycji tanecznego show na parkiecie pojawi si\u0119 11 nowych gwiazd. Pary b\u0119d\u0105 tworzy\u0107: aktorka Dominika Gwit i \u017Bora Koroliow, piosenkarka Natalia Szroeder i Jan Kliment, kabareciarz Mariusz Ka\u0142amaga i Walerija \u017Burawlewa, aktor Micha\u0142 Malinowski i Agnieszka Kaczorowska, aktorka Katarzyna Sawczuk i Wojtek Jeschke, komentator sportowy Tomasz Zimoch i Paulina Biernat, aktorka Monika Mariotti i Rafa\u0142 Maserak, dziennikarka Paulina Chylewska i Jacek Jeschke, Miss \u015Awiata Nies\u0142ysz\u0105cych Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino, aktor Marcin Korcz i Wiktoria Omy\u0142a oraz aktor Robert Koszucki i Hanna \u017Budziewicz. Zwyci\u0119zca otrzyma Kryszta\u0142ow\u0105 Kul\u0119 i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Program poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2295563.jpg","",[]],"68782205":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"68782206":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"68782207":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68782208":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68782209":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68782065":["Co moje to twoje
Zamaskowany sprawca atakuje biznesmena podczas porannego joggingu. \u017B\u0105da hase\u0142 do jego kont bankowych. Przedsi\u0119biorca rozpoznaje napastnika - jest nim jego dawny asystent, kt\u00F3rego zwolni\u0142. Detektywi odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce podejrzany ma mocne alibi. Paulina, dziewczyna, kt\u00F3ra trenuje judo w klubie prowadzonym przez Adama, prosi swojego trenera o pomoc. Siostra chce bez jej zgody wynaj\u0105\u0107 komu\u015B mieszkanie, kt\u00F3re mi\u0142o\u015Bniczka sztuk walki odziedziczy\u0142a po rodzinach. Adam decyduje si\u0119 pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68782066":["Rywal
Kto\u015B uprowadza przedsi\u0119biorc\u0119. Policja odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna tak naprawd\u0119 jest poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwo\u015Bci gangsterem, kieruj\u0105cym grup\u0105 handlarzy narkotyk\u00F3w. Dzi\u0119ki pomocy zaufanego informatora detektywi wpadaj\u0105 na trop porywacza. Krystian przywozi Ewelin\u0119 i Franka ze szpitala. M\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce si\u0119 nacieszy\u0107 nowo narodzonym synkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68782067":["Listonosz
W ma\u0142ej podwarszawskiej miejscowo\u015Bci dochodzi do zab\u00F3jstwa listonosza. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 zamieszany w nielegalne interesy, nadzorowane przez naczelniczk\u0119 poczty. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce inni mieszka\u0144cy miasteczka tak\u017Ce skrywaj\u0105 sekrety. Natalia umawia si\u0119 na zakupy z Edyt\u0105. W trakcie tego wyj\u015Bcia przyjaci\u00F3\u0142ki jeszcze bardziej si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68782068":["Kochanek Pauliny nalega, aby kobieta odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca i go po\u015Blubi\u0142a. Ona jednak si\u0119 waha. Decyduje si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 po rad\u0119 do szeptunki. Baba Lyuba poleca jej zostawi\u0107 stanowczego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry jej zdaniem mo\u017Ce m\u0119\u017Catce tylko zaszkodzi\u0107. Wkr\u00F3tce kobieta wskutek okrutnej intrygi traci zar\u00F3wno kochanka, jak i ma\u0142\u017Conka.","","",[]],"68782069":["Na oczach Yany Sokolenko porwana zostaje jej 17-letnia c\u00F3rka, Alina. Zdruzgotana matka jest przekonana, \u017Ce jednym z porywaczy jest jej by\u0142y m\u0105\u017C, Pavel. Policja jednak informuje kobiet\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma mocne alibi i na pewno nie jest zamieszany w uprowadzenie nastolatki. Yana kontaktuje si\u0119 z szeptunk\u0105, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce pomo\u017Ce jej ona w znalezieniu Aliny.","","",[]],"68782070":["Vadim Gritsenko zakochuje si\u0119 w starszej od siebie Oksanie. Para ukrywa sw\u00F3j zwi\u0105zek przed wszystkimi. Kiedy po p\u00F3\u0142 roku matka m\u0119\u017Cczyzny wreszcie dowiaduje si\u0119 o starszej partnerce syna, rzuca na ni\u0105 kl\u0105tw\u0119. Oksana wkr\u00F3tce trafia do szpitala. Vadim martwi si\u0119 o \u017Cycie i zdrowie ukochanej. Zamierza zrobi\u0107, co tylko si\u0119 da, aby j\u0105 uratowa\u0107.","","",[]],"68782071":["Sprzedawczyni Maria dowiaduje si\u0119, \u017Ce odziedziczy\u0142a diament. Niestety, kobieta nie mo\u017Ce go nigdzie odnale\u017A\u0107. Kamie\u0144 rzekomo zosta\u0142 ukryty gdzie\u015B w mieszkaniu. Wybiera si\u0119 wi\u0119c do szeptunki, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce wska\u017Ce ona jej miejsce, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 drogocenny klejnot. Baba Lyuba jednak nie jest w stanie jej pom\u00F3c. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedynie c\u00F3rka Marii wie, co sta\u0142o si\u0119 z diamentem.","","",[]],"68782072":["Na bosaka
Po powrocie z pracy Agata zastaje w swoim salonie ekscentrycznego projektanta obuwia, Marka. Barbara t\u0142umaczy c\u00F3rce, \u017Ce straci\u0142 on zapa\u0142 do pracy i potrzebuje terapii. Gdy seanse nie przynosz\u0105 po\u017C\u0105danego efektu, Agata radzi, by Marek porozmawia\u0142 z kim\u015B, kto natchnie go optymizmem. Barbara prosi wi\u0119c o pomoc Tomka. Po spotkaniu z Czajk\u0105 Marek wyznaje, \u017Ce zawsze chcia\u0142 by\u0107 aktorem. Nast\u0119pnie wybiega z domu Batyckiej. Po kilku dniach zjawia si\u0119 tam Ewelina, m\u0142oda kobieta z dzieckiem na r\u0119ku, kt\u00F3ra oskar\u017Ca Barbar\u0119, \u017Ce zniszczy\u0142a jej \u017Cycie. Okazuje si\u0119, \u017Ce Marek zostawi\u0142 rodzin\u0119 i wyjecha\u0142 do \u0141odzi. Barbara jest za\u0142amana. Agata namawia matk\u0119, by razem z Ewelin\u0105 pojecha\u0142a do wytw\u00F3rni filmowej i przekona\u0142a kandydata na aktora do powrotu do rodziny. Ona i Tomek w tym czasie zajm\u0105 si\u0119 dzieckiem. Po dotarciu na miejsce Barbara i Ewelina odkrywaj\u0105, \u017Ce Marek jest zafascynowany swoim nowym zaj\u0119ciem. Nie przeszkadza mu nawet, \u017Ce na planie filmowym musi znosi\u0107 kaprysy pi\u0119knej gwiazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"68782073":["Zdrowe stosunki
Wkr\u00F3tce min\u0105 dwa lata od wprowadzenia si\u0119 Tomka i Marty do domu Agaty. Domownicy pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 termin uroczystej kolacji. Ku przera\u017Ceniu swoich bliskich Agata postanawia samodzielnie co\u015B ugotowa\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce trudno im ustali\u0107 termin spotkania, ka\u017Cdy bowiem jest zaj\u0119ty wa\u017Cnymi sprawami. Batycka jednak nie poddaje si\u0119. Przygotowuje romantyczn\u0105 kolacj\u0119 dla siebie i Tomka. Czajka chwali efekty jej pracy. Wkr\u00F3tce jednak ostry b\u00F3l brzucha sprawia, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 zabiera pogotowie. Przera\u017Cona Agata s\u0105dzi, \u017Ce go otru\u0142a. Lekarz jednak uspokaja j\u0105. M\u00F3wi, \u017Ce Czajk\u0119 czeka powa\u017Cny zabieg, ale jego dolegliwo\u015Bci nie maj\u0105 nic wsp\u00F3lnego z przyrz\u0105dzonym przez ni\u0105 posi\u0142kiem. Tomek boi si\u0119 operacji. Po zastrzyku na uspokojenie wyznaje Agacie mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"68782074":["Czy\u017Cby \u015Blub
W domu Agaty zjawiaj\u0105 si\u0119 niezwykli go\u015Bcie. Doktor Karpowicz - ojciec kole\u017Canki Marty i przyjaci\u00F3\u0142ka Agaty - Iza postanowili si\u0119 pobra\u0107. Prosz\u0105 Agat\u0119 i Tomka, aby zostali ich \u015Bwiadkami. Przy okazji Tomek jest wypytywany o jego plany matrymonialne. Przypadkowo s\u0142yszy jak Agata opowiada o m\u0119\u017Cczy\u017Anie swoich marze\u0144. Nie\u015Bwiadomy dot\u0105d jej uczu\u0107, Tomek z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce to on jest tym idea\u0142em... Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Izy i Karpowicza. Tomek i Agata stoj\u0105 tu\u017C za m\u0142od\u0105 par\u0105. Zamiast jednak skupi\u0107 swoj\u0105 uwag\u0119 na tym, co dzieje si\u0119 przed o\u0142tarzem oboje zaczynaj\u0105 marzy\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"68782075":["Siostry El\u017Cbietanki
Przyjaci\u00F3\u0142ka Marty, Eliza wybiera si\u0119 do drogiej szko\u0142y z internatem. Tomek z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce jego c\u00F3rka te\u017C chcia\u0142aby si\u0119 tam uczy\u0107, na co go nie sta\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Agata r\u00F3wnie\u017C ucz\u0119szcza\u0142a do szko\u0142y si\u00F3str El\u017Cbietanek i gor\u0105co namawia Tomka do pos\u0142ania tam c\u00F3rki. Marta pragnie ubiega\u0107 si\u0119 o stypendium i wype\u0142nia stosown\u0105 ankiet\u0119, w czym pomaga jej ca\u0142a rodzina. Nied\u0142ugo potem Tomek i Agata osobi\u015Bcie odwiedzaj\u0105 szko\u0142\u0119. Siostra Antonina (Ewa Szykulska) rozpoznaje w Agacie swoj\u0105 by\u0142\u0105 podopieczn\u0105. Gdy obie wspominaj\u0105 stare czasy, Tomek pr\u00F3buje si\u0119 w\u0142\u0105czy\u0107 do dyskusji innych rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"68782076":["Jadzia i Anna postanawiaj\u0105 zaoszcz\u0119dzi\u0107 na zakupach spo\u017Cywczych. W tym celu wyruszaj\u0105 na targ. Druga z nich nie tylko doskonale zna j\u0119zyk arme\u0144ski, ale te\u017C skutecznie si\u0119 targuje. Piotr i Henryk pr\u00F3buj\u0105 sprzeda\u0107 samoch\u00F3d. Hamlet postanawia si\u0119 na nich odegra\u0107 za wcze\u015Bniejsze upokorzenie. Nikodem szuka dowod\u00F3w na to, \u017Ce podoba si\u0119 Eli. Udaj\u0105c, \u017Ce chce pom\u00F3c dziewczynie usprawni\u0107 komputer, przeszukuje jej pok\u00F3j. Piotr wci\u0105\u017C nie ma odwagi, by wyzna\u0107 Annie, \u017Ce przegra\u0142 ich dom. Pr\u00F3buje oszuka\u0107 Alberta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145358.jpg","",["N"]],"68782077":["Janek i Nikodem jad\u0105 na wycieczk\u0119 klasow\u0105. Drugi z nich pr\u00F3buje um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z El\u0105. Na spotkaniu pojawia si\u0119 jednak Diana. Tymczasem do rezydencji przychodzi rzeczoznawca. Heniek i Zenon robi\u0105, co mog\u0105, by jak najbardziej obni\u017Cy\u0107 warto\u015B\u0107 domu w oczach eksperta. S\u0105 przekonani, \u017Ce im si\u0119 to uda\u0142o. W rezydencji pojawia si\u0119 jednak Albert, kt\u00F3rego zainteresowa\u0142a oferta sprzeda\u017Cy. Piotr musi w ko\u0144cu powiedzie\u0107 Annie prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145358.jpg","",["N"]],"68782078":["Niemal ca\u0142a rodzina zamieszkuje w drewnianym domku, odziedziczonym po dziadkach Anny. Warunki s\u0105 bardzo trudne. Piotr jako jedyny pozostaje w rezydencji. Anna nie chce zna\u0107 m\u0119\u017Ca, jednak inni bardzo si\u0119 o niego martwi\u0105. Zenon i Henryk postanawiaj\u0105 go odwiedzi\u0107. Przynosz\u0105 ze sob\u0105 alkohol. Anna i Jadwiga planuj\u0105 remont. Ze wzgl\u0119du na r\u00F3\u017Cnice charakterologiczne dochodzi mi\u0119dzy nimi do k\u0142\u00F3tni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145358.jpg","",["N"]],"68782079":["Piotr zabiega o przebaczenie \u017Cony. Kobieta jest jednak nieugi\u0119ta. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zamieszka\u0107 w przyczepie campingowej. Zamo\u017Cni Kowalscy nie potrafi\u0105 si\u0119 przystosowa\u0107 do \u017Cycia w zaniedbanym, pozbawionym wyg\u00F3d domku. Piotr oferuje im pomoc, jednak Anna nie chce jej przyj\u0105\u0107. Przy wsparciu Henryka pr\u00F3buje sama wype\u0142nia\u0107 codzienne obowi\u0105zki. Janek podkrada bliskim pieni\u0105dze. Nikodem, kt\u00F3ry si\u0119 o tym dowiedzia\u0142, szanta\u017Cuje przybranego brata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145358.jpg","",["N"]],"68782080":["Lulu dowiaduje si\u0119, \u017Ce Jacek zdradzi\u0142 j\u0105 z Maj\u0105 w ich ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sypialni. Nie mo\u017Ce si\u0119 skupi\u0107 na pracy. Na ratunek spieszy niezawodna Olga, kt\u00F3ra zaprasza siostr\u0119 do siebie. Tymczasem dziadek wykorzystuje opustosza\u0142\u0105 kuchni\u0119, by oczarowa\u0107 Elk\u0119 swoimi zdolno\u015Bciami kulinarnymi. Tadek bierze udzia\u0142 w konkursie, w kt\u00F3rym mo\u017Cna wygra\u0107 du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Gdy jeden z uczestnik\u00F3w jego zespo\u0142u niespodziewanie rezygnuje, prosi Olg\u0119, by do\u0142\u0105czy\u0142a do jego zespo\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68782081":["Lulu nie potrafi wybra\u0107 mi\u0119dzy Jackiem a Andrzejem. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani intensywnie zabiegaj\u0105 o jej wzgl\u0119dy. Jacek mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie Julki, kt\u00F3ra bardzo chce pogodzi\u0107 zwa\u015Bnionych rodzic\u00F3w. Olga doradza Andrzejowi, co powinien zrobi\u0107, by wywrze\u0107 wra\u017Cenie na jej siostrze. Dziadek wci\u0105\u017C zaleca si\u0119 do Elki. W tajemnicy proponuje, \u017Ce b\u0119dzie rozwozi\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej zam\u00F3wienia. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie \u0142atwo pogodzi\u0107 tego zaj\u0119cia z wspieraniem c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68782082":["Biznes Lucyny kwitnie. Kobieta z trudem sobie radzi z liczb\u0105 zam\u00F3wie\u0144. Odk\u0105d jednak dziadek zaanga\u017Cowa\u0142 si\u0119 w pomoc Elce, brakuje jej dostawcy. Jacek po\u017Cycza jej swoje auto. Problemy zaczynaj\u0105 si\u0119 jeszcze na parkingu. Ca\u0142y dzie\u0144 okazuje si\u0119 pechowy. Dziadek dowiaduje si\u0119, \u017Ce Elka pogodzi\u0142a si\u0119 z dzielnicowym. Olga nie czuje si\u0119 swobodnie w mieszkaniu Tadka. Robi wszystko, by zosta\u0107 z ukochanym sam na sam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68782083":["Lucyna staje si\u0119 coraz bardziej znana w \u015Brodowisku cukierniczym. Zaczyna jednak dostrzega\u0107, \u017Ce jej konkurencja nie gra uczciwie. W\u0142a\u015Bcicielki sieci sklep\u00F3w oskar\u017Caj\u0105 j\u0105 w telewizji o to, \u017Ce niedostatecznie dba o higien\u0119 w miejscu pracy. Andrzej oferuje Lulu pomoc w walce o dobre imi\u0119. Tadek, kt\u00F3ry przebywa na szkoleniu za granic\u0105, bardzo t\u0119skni za Olg\u0105 i przesy\u0142a jej prywatne filmiki. Dziadek bardzo chce si\u0119 zbli\u017Cy\u0107 do Elki. Szuka kolejnych pretekst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68782084":["Czarna wo\u0142ga
Dwunastolatek zostaje uprowadzony spod szko\u0142y przez tajemniczy samoch\u00F3d. Koledzy ch\u0142opaka opowiadaj\u0105 niestworzone historie o tym, jakoby za kierownic\u0105 siedzia\u0142 diabe\u0142. Policjanci podejrzewaj\u0105 \u017Carty, ale po obejrzeniu zdj\u0119\u0107 z monitoringu nie s\u0105 ju\u017C tacy pewni... Maja \u017Ale znosi rozw\u00F3d z m\u0119\u017Cem. Przypuszcza jednak, \u017Ce jej objawy maj\u0105 jeszcze inne pod\u0142o\u017Ce. Lena doradza jej zrobienie testu ci\u0105\u017Cowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"68782085":["Szach - mat
Na peryferiach zostaje odnalezione cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, ze zakopano go \u017Cywcem. Ofiar\u0119 wybrano nie przypadkowo, a w morderstwo zamieszany jest jeden z policjant\u00F3w prowadz\u0105cych \u015Bledztwo. Wydzia\u0142 pracuje w pocie czo\u0142a, by wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119, kt\u00F3ra wygl\u0105da na prywatne porachunki. W mi\u0119dzyczasie Marta, dziewczyna Kuby, prosi Natali\u0119 o spotkanie. Przypadkiem wychodzi na jaw jej tajemnica.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"68782086":["Niepewno\u015B\u0107
Na placu budowy zostaj\u0105 znalezione ko\u015Bci zaginionej przed laty dziewczyny. Mazur wraca do sprawy, przy kt\u00F3rej pracowa\u0142 z poprzednim partnerem. Za wszelk\u0105 cen\u0119 chce rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119. Podejrzany pocz\u0105tkowo ojciec chrzestny ofiary niespodziewanie ma dla \u015Bledczych pomocne wskaz\u00F3wki. Maja jest zdezorientowana brakiem odpowiedzi Olgierda na o\u015Bwiadczyny. Policjantka ma do\u015B\u0107 niepewno\u015Bci. Lena radzi jej szczer\u0105 rozmow\u0119 z partnerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"68782087":["Dogrywka
Kelnerka pracuj\u0105ca w hotelu oskar\u017Ca dw\u00F3ch znanych pi\u0142karzy o gwa\u0142t. M\u0119\u017Cczy\u017Ani wypieraj\u0105 si\u0119 wszystkiego, twierdz\u0105c, \u017Ce kobieta chce wyci\u0105gn\u0105\u0107 od nich pieni\u0105dze. Badaj\u0105c spraw\u0119, Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce nagrania z monitoringu zosta\u0142y spreparowane. Zamieszani mog\u0105 by\u0107 pracownicy ochrony. Jednocze\u015Bnie Roguz walczy o odnalezienie porwanej narzeczonej, Marty. Min\u0119\u0142o ju\u017C wiele czasu, a gangsterzy milcz\u0105. W poszukiwania anga\u017Cuje si\u0119 Natalia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"68782088":["Cena pokoju
Dwaj dresiarze zapobiegaj\u0105 uprowadzeniu dziesi\u0119ciolatka. Okazuje si\u0119, \u017Ce ojciec ch\u0142opca prowadzi\u0142 podejrzane interesy i ukrywa\u0142 to przed bliskimi. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce porywacze wr\u00F3c\u0105, wi\u0119c obserwuj\u0105 rodzin\u0119. Podczas akcji Olgierd nara\u017Ca si\u0119 na \u015Bmier\u0107... Ojciec Krystiana zostaje kierowc\u0105 w firmie sprz\u0105taj\u0105cej. Podejrzewa, \u017Ce jeden z klient\u00F3w molestuje sprz\u0105taczki. Prosi syna i Maj\u0119 o pomoc. Funkcjonariusze chc\u0105 przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"68782089":["Jeste\u015Bmy kwita
Do taks\u00F3wki wsiada m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zosta\u0142 pchni\u0119ty no\u017Cem. Nie chce jednak jecha\u0107 do szpitala. Niebawem umiera. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, ze to szef grupy przest\u0119pczej. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0142 ofiar\u0105 porachunk\u00F3w mafijnych. Zuza szaleje z niepokoju z powodu braku wie\u015Bci o matce. Kuba r\u00F3wnie\u017C jest na skraju za\u0142amania nerwowego. Czeka na wyniki bada\u0144 DNA zw\u0142ok, kt\u00F3re mog\u0105 nale\u017Ce\u0107 do Marty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"68782090":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
El Mariachi, w\u0119drowny muzyk podr\u00F3\u017Cuj\u0105cy z ca\u0142ym arsena\u0142em broni schowanym w futerale od gitary, zyska\u0142 s\u0142aw\u0119. Teraz jednak owiany legend\u0105 m\u015Bciciel pragnie spokoju. Zrozpaczony po stracie ukochanej \u017Cony Caroliny oraz c\u00F3rki ukrywa si\u0119 przed lud\u017Ami. Tymczasem nad Meksykiem zawis\u0142a gro\u017Aba zamachu stanu. Kartel narkotykowy, na czele kt\u00F3rego stoi baron Barrillo, planuje zlikwidowa\u0107 prezydenta, by przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Do swych cel\u00F3w zamierza wykorzysta\u0107 okrytego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 genera\u0142a Marqueza. Skorumpowany agent CIA, Sands, widzi w tym wielk\u0105 szans\u0119 dla siebie. Pragnie ob\u0142owi\u0107 si\u0119 na politycznym przewrocie. Poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie Marquez stoi za \u015Bmierci\u0105 bliskich El Mariachi, Sands sk\u0142ada gitarzy\u015Bcie propozycj\u0119. Aby intryga agenta w pe\u0142ni si\u0119 powiod\u0142a, genera\u0142 musi zgin\u0105\u0107 tu\u017C po tym, jak sam zabije prezydenta. El Mariachi ma okazj\u0119 do wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w. Wyrusza w drog\u0119 razem z swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Lorenzem i Fideo. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich gangster Billy i by\u0142y agent FBI Ramirez, kt\u00F3ry chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Barillo za \u015Bmier\u0107 partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895353.jpg","",["N"]],"68782091":["Wybawiciel
W zat\u0142oczonym miejscu publicznym kto\u015B porzuca trzymiesi\u0119cznego ch\u0142opczyka. Na ubranku dziecka znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 wi\u0105za\u0107 spraw\u0119 niemowl\u0119cia z innym pope\u0142nionym w tym dniu przest\u0119pstwem. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opca pozostawi\u0142 Jacek Kami\u0144ski, kt\u00F3ry nast\u0119pnie zosta\u0142 \u015Bmiertelnie otruty. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest jego \u017Cona, Ewa. W toku dochodzenia wychodz\u0105 na jaw fakty dotycz\u0105ce matki dziecka, osiemnastoletniej Izabeli Mirskiej. Cztery lata wcze\u015Bniej wraz ze swoim wsp\u00F3lnikiem Jakubem Michalakiem szanta\u017Cowa\u0142a ona zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w. Uwodzi\u0142a ich i filmowa\u0142a spotkania z ukrycia. Po aresztowaniu kompana kobieta uciek\u0142a do Wroc\u0142awia i wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Grzegorza. Teraz Jakub wychodzi z wi\u0119zienia i \u017C\u0105da od niej pieni\u0119dzy. Iza obmy\u015Bla perfidny plan pozbycia si\u0119 niewygodnego \u015Bwiadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68782092":["Na prawo i lewo
Znaleziono zw\u0142oki studenta Marcina Rybackiego. Od znajomego zamordowanego detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119 o wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Dwie kobiety, kt\u00F3re go tam odwiedza\u0142y, staj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi. Okazuje si\u0119, \u017Ce Rybacki w zmowie z wyk\u0142adowczyni\u0105 Kalinowsk\u0105 szanta\u017Cowa\u0142 swoj\u0105 kochank\u0119 - \u017Con\u0119 dziekana - nagraniami, na kt\u00F3rych uprawiaj\u0105 seks. Marcin zdoby\u0142 od zastraszonej Krajewskiej kopie dokument\u00F3w \u015Bwiadcz\u0105cych o machinacjach Kalinowskiej z wydatkami uczelni. W rezultacie obie panie mia\u0142y wystarczaj\u0105cy pow\u00F3d, by si\u0119 go pozby\u0107. Stopniowo wychodz\u0105 na jaw inne mroczne tajemnice si\u0119gaj\u0105ce najwy\u017Cszych w\u0142adz uniwersytetu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68782093":["Dw\u00F3ch urwis\u00F3w
Szymon pracuje za granic\u0105. Po kilku miesi\u0105cach nieobecno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzna wraca do \u017Cony i syn\u00F3w. Joanna wyznaje partnerowi, \u017Ce nie radzi sobie z ch\u0142opcami. M\u0119\u017Cczyzna bagatelizuje problem. Niebawem jednak jeden z ch\u0142opc\u00F3w spycha Joann\u0119 z drabiny. Kobieta trafia do szpitala. Szymon musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 ch\u0142opcami. Id\u0105c po leki dla \u017Cony, zostawia dzieci same. Niebawem ch\u0142opcy wpadaj\u0105 na kolejny szalony pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68782094":["Niewierny narzeczony
Alicja ma niebawem po\u015Blubi\u0107 Paw\u0142a. Przyjaci\u00F3\u0142ka, Milena, wyznaje dziewczynie, \u017Ce widzia\u0142a jej narzeczonego w towarzystwie innej kobiety. Przysz\u0142a panna m\u0142oda nie wierzy, by ukochany j\u0105 zdradza\u0142, postanawia jednak obserwowa\u0107 Paw\u0142a. Niebawem jednak przy\u0142apuje go na k\u0142amstwie, co wzmaga jej podejrzliwo\u015B\u0107. Milena sugeruje Alicji, by poda\u0142a ukochanemu serum prawdy. Kobiety zmawiaj\u0105 w internecie skopolamin\u0119. Substancja powoduje u m\u0119\u017Cczyzny halucynacje i silny b\u00F3l g\u0142owy. Spanikowana Alicja dzwoni pod numer 112. Nie m\u00F3wi jednak operatorce, co poda\u0142a ukochanemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68782095":["Powt\u00F3rka z rozrywki
Eryk wychodzi z wi\u0119zienia. Wkr\u00F3tce potem zakochuje si\u0119 w Dorocie. Nie przyznaje si\u0119 jednak ukochanej do swojej kryminalnej przesz\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia na ulicy Eryka zaczepia dawny znajomy, Grzegorz. M\u0119\u017Cczyzna proponuje by\u0142emu wi\u0119\u017Aniowi kolejne nielegalne zlecenie. Gdy Eryk odmawia, zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107, twierdz\u0105c, \u017Ce zrobi krzywd\u0119 Dorocie. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta niemal ginie pod ko\u0142ami auta nieostro\u017Cnego kierowcy. Eryk domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce za kierownic\u0105 siedzia\u0142 Grzegorz. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zorganizowanym przez znajomego napadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68782096":["Przyrodni brat
Marta udost\u0119pnia pok\u00F3j swojej krewnej, Paulinie, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a na studia do miasta. Nie bierze od niej pieni\u0119dzy, poniewa\u017C dziewczyna jest w trudnej sytuacji materialnej. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Paulina pyta swoj\u0105 gospodyni\u0119, czy mo\u017Ce si\u0119 do nich wprowadzi\u0107 jej ukochany, Oskar. M\u0119\u017Cczyzna okazuje si\u0119 osob\u0105 aroganck\u0105, w dodatku cz\u0119sto organizuje g\u0142o\u015Bne imprezy. Gdy Marta zaczyna protestowa\u0107, zamyka j\u0105 w kom\u00F3rce. Kobieta doznaje ataku klaustrofobii i dzwoni pod numer 112. Paulina pr\u00F3buje uwolni\u0107 krewn\u0105. W\u00F3wczas Oskar atakuje tak\u017Ce ukochan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68782097":["Twoja wina
Studentka Anna Jurczy\u0144ska wraca z rodzicami z pogrzebu dziadka. Tego samego dnia, przegl\u0105daj\u0105c poczt\u0119, znajduje zdj\u0119cie m\u0142odej kobiety z dziwnym podpisem. Ojciec Anny prosi, \u017Ceby nie zajmowa\u0142a si\u0119 t\u0105 spraw\u0105. Twierdzi, \u017Ce list ma zwi\u0105zek z jego prac\u0105. Sytuacja si\u0119 komplikuje, gdy na drzwiach od mieszkania Jurczy\u0144skich pojawia si\u0119 napis \"morderca\". Anna chce wezwa\u0107 policj\u0119, ale rodzice stanowczo jej tego zabraniaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"68781909":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68781910":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68781911":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68781912":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68781913":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781914":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781915":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781916":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781917":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781918":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781919":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781920":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68781921":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781922":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781923":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781924":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781925":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781926":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68781927":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68781928":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68781929":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68781930":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68781931":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68781932":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68781581":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781582":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"68781583":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781584":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68781585":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781586":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68781587":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781588":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68781590":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"68781591":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781592":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"68781593":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68781594":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68781595":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68781596":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"68781597":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"68781598":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781599":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68781600":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68781601":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781602":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68781603":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781604":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68781605":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781607":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68781609":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"68781611":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68781612":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68781613":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68781614":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68781615":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"68781616":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68781694":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68781695":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"68781696":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68781697":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68781698":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68781699":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"68781700":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68781701":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68781702":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68781703":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68781704":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"68781705":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"68781706":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299634.jpg","",[]],"68781707":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299634.jpg","",[]],"68781708":["Zapisy wyst\u0119p\u00F3w najpopularniejszych zespo\u0142\u00F3w z gatunku disco polo. Kamery towarzysz\u0105 wykonawcom podczas koncert\u00F3w w klubach i na festiwalach w r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bciach kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170079.jpg","",[]],"68781709":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut-Je\u017Cyn\u0119 pojawi\u0105 si\u0119 historie najwi\u0119kszych gwiazd muzyki disco polo. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, gdzie wykonawcy szukaj\u0105 natchnienia do tworzenia swoich utwor\u00F3w i co ich motywuje do pracy. Nie zabraknie te\u017C najlepszej muzyki tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68781710":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"68781711":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68781712":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68781713":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306151.jpg","",[]],"68781714":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68781715":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68781562":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68781563":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68781564":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"68781565":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68781566":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68781567":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68781568":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68781569":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68781570":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68781571":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68781572":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68781573":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68781574":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68781575":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68781576":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68781577":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68781578":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"68781579":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68781580":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68782210":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68782211":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68782212":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68782213":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"68782214":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68782215":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68782216":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68782217":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68782218":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68782098":["Reprezentacja Brazylii w ka\u017Cdej z ostatnich du\u017Cych imprez zaj\u0119\u0142a drugie miejsce. W finale turnieju olimpijskiego przegra\u0142a ze Stanami Zjednoczonymi. W meczu o z\u0142oty medal mistrzostw \u015Bwiata pokona\u0142a j\u0105 dru\u017Cyna Serbii, a w decyduj\u0105cej batalii ubieg\u0142orocznej Ligi Narod\u00F3w musia\u0142a uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 w\u0142oskich siatkarek. Tegoroczny sezon tych ostatnich rozgrywek rozpocz\u0119\u0142a od pora\u017Cki 2:3 z Chinami. Brak zwyci\u0119stwa Canarinhes w meczu z Dominikan\u0105 by\u0142by spor\u0105 niespodziank\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"68782099":["Chinki znakomicie rozpocz\u0119\u0142y rywalizacj\u0119 w tej edycji LN. Na inauguracj\u0119 rozgrywek pokona\u0142y po zaci\u0119tej rywalizacji Brazyli\u0119 3:2. W nast\u0119pnym meczu \u0142atwo rozprawi\u0142y si\u0119 z Niemkami 3:0. Z kolei Pomara\u0144czowe nadal czekaj\u0105 na pierwsze zwyci\u0119stwo w turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"68782100":["Maria Stenzel by\u0142a najlepiej przyjmuj\u0105c\u0105 zawodniczk\u0105 tego sezonu TAURON Ligi. W reprezentacji Polski te\u017C odgrywa wa\u017Cn\u0105 rol\u0119. Je\u015Bli wyst\u0105pi w tym meczu Ligi Narod\u00F3w, Bia\u0142o-Czerwonym \u0142atwiej b\u0119dzie po raz kolejny pokona\u0107 wicemistrzynie Azji, Tajlandki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68782101":["Pierwszy turniej Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 bojem z mistrzyniami globu. Spr\u00F3buj\u0105 prze-rwa\u0107 trwaj\u0105c\u0105 od 2017 roku pass\u0119 pora\u017Cek z ekip\u0105 Serbii. Ostatnia z nich mia\u0142a miejsce w \u0107wier\u0107finale ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68782102":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68782103":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68782104":["Transmisja \u0142\u0105czona z ostatniej kolejki sezonu regularnego. Nadal trwa walka o drugie miejsce w tabeli premiowane bezpo\u015Brednim awansem do PKO BP Ekstraklasy. W grze s\u0105 nadal cztery zespo\u0142y - Ruch Chorz\u00F3w, Termalica Nieciecza, Puszcza Niepo\u0142omice i Wis\u0142a Krak\u00F3w. Z kolei o ostatnie miejsce w turnieju bara\u017Cowym ubiegaj\u0105 si\u0119 trzy kluby: Stal Rzesz\u00F3w, Arka Gdynia i Podbeskidzie. Sprawa spadku do 2. ligi jest ju\u017C rozstrzygni\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68782105":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68791516":["Sezon pi\u0142karski w Niemczech tradycyjnie zako\u0144czy fina\u0142 DFB-Pokal. RB Lipsk ma szans\u0119 zdoby\u0107 trofeum drugi raz z rz\u0119du. W poprzednim roku Byki nie potrafi\u0142y pokona\u0107 FC Freiburga przez 120 minut (1:1), ale okaza\u0142y si\u0119 lepsze od rywali w egzekwowaniu rzut\u00F3w karnych. Eintracht natomiast liczy na sz\u00F3sty triumf w krajowym pucharze. Po raz ostatni Or\u0142y cieszy\u0142y si\u0119 z trofeum w sezonie 2017\/2018.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306479.jpg","",["AD"]],"68782107":["Maria Stenzel by\u0142a najlepiej przyjmuj\u0105c\u0105 zawodniczk\u0105 tego sezonu TAURON Ligi. W reprezentacji Polski te\u017C odgrywa wa\u017Cn\u0105 rol\u0119. Je\u015Bli wyst\u0105pi w tym meczu Ligi Narod\u00F3w, Bia\u0142o-Czerwonym \u0142atwiej b\u0119dzie po raz kolejny pokona\u0107 wicemistrzynie Azji, Tajlandki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"68782108":["Go\u015Bcie w tej kampanii nie bior\u0105 je\u0144c\u00F3w. Botafogo wygra\u0142o ju\u017C siedem spotka\u0144 w o\u015Bmiu kolejkach i z przewag\u0105 pi\u0119ciu punkt\u00F3w prowadzi w tabeli. Gospodarze plasuj\u0105 si\u0119 o dziesi\u0119\u0107 pozycji ni\u017Cej. Po ostatniej serii gier wypadli z pierwszej dziesi\u0105tki, po tym jak przegrali drugi mecz z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"68782109":["Podczas gali w \u017Bukowie dojdzie mi\u0119dzy innymi do ciekawie zapowiadaj\u0105cego si\u0119 pojedynku w kategorii junior \u015Bredniej. Niepokonany na zawodowym ringu Evander Riviera zmierzy si\u0119 z Kacprem Salabur\u0105. Bilans 21-letniego Polaka to trzy zwyci\u0119stwa i jedna pora\u017Cka. Poprawienie tego dorobku b\u0119dzie trudnym zadaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"68782110":["W pojedynku wieczoru Nowozelandczyk Kai Kara-France spotka si\u0119 w klatce z Amirem Albazim. Ira\u0144czyk w siedemnastu walkach tylko raz musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 rywala. Od kiedy w 2020 roku rozpocz\u0105\u0142 przygod\u0119 z UFC, jest niepokonany. Jego przeciwnik nie ma tak znakomitego rekordu - ma ju\u017C bowiem na koncie dziesi\u0119\u0107 pora\u017Cek przy dwudziestu czterech zwyci\u0119stwach. Ostatnio uleg\u0142 Brandonowi Moreno, przegrywaj\u0105c przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Stawk\u0105 tamtego pojedynku by\u0142 tymczasowy tytu\u0142 UFC w wadze muszej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68830685":["Reprezentacja Brazylii w ka\u017Cdej z ostatnich du\u017Cych imprez zaj\u0119\u0142a drugie miejsce. W finale turnieju olimpijskiego przegra\u0142a ze Stanami Zjednoczonymi. W meczu o z\u0142oty medal mistrzostw \u015Bwiata pokona\u0142a j\u0105 dru\u017Cyna Serbii, a w decyduj\u0105cej batalii ubieg\u0142orocznej Ligi Narod\u00F3w musia\u0142a uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 w\u0142oskich siatkarek. Tegoroczny sezon tych ostatnich rozgrywek rozpocz\u0119\u0142a od pora\u017Cki 2:3 z Chinami. Brak zwyci\u0119stwa Canarinhes w meczu z Dominikan\u0105 by\u0142by spor\u0105 niespodziank\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"68782112":["Wis\u0142a Krak\u00F3w mo\u017Ce jeszcze zako\u0144czy\u0107 rozgrywki na drugim miejscu w tabeli daj\u0105cym bezpo\u015Bredni awans do PKO Ekstraklasy. Nie wszystko jednak le\u017Cy w r\u0119kach i nogach pi\u0142karzy Bia\u0142ej Gwiazdy. Ruch ma nad nimi dwa punkty przewagi i trzeba je odrobi\u0107 w dw\u00F3ch ostatnich kolejkach. Je\u015Bli to si\u0119 krakowianom nie uda, zagraj\u0105 o ostatnie miejsce w najwy\u017Cszej klasie rozgrywkowej w turnieju bara\u017Cowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211768.jpg","",[]],"68782113":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68782114":["Bu\u0142garki rozpocz\u0119\u0142y tegoroczn\u0105 Lig\u0119 Narod\u00F3w od mocnego uderzenia. W starciu z Chorwatkami nie da\u0142y rywalkom szans, wygrywaj\u0105c do 12, 17 i 19. W kolejnym meczu jednak ju\u017C tak dobrze im nie posz\u0142o. Mimo \u017Ce prowadzi\u0142y z Dominikan\u0105 2:1, ostatnie przegra\u0142y po tie-breaku. W spotkaniu z Japonkami spr\u00F3buj\u0105 zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 rywalkom za pora\u017Ck\u0119 0:3 w czerwcu ubieg\u0142ego roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"68782115":["Aren\u0105 155. zawod\u00F3w odbywaj\u0105cych si\u0119 pod szyldem Cage Warriors b\u0119dzie Sycuan Casino Resort w San Diego. W walce wieczoru zmierz\u0105 si\u0119 Jamey Lynch i Kyle Driscoll. Fani zobacz\u0105 te\u017C w akcji m.in. Elijaha Harrisa i Chrisa Lewisa, a tak\u017Ce Anthony'ego Orozco i Jeremy'ego Fattorusso.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68844678":["Po raz ostatni Niebiescy grali w Ekstraklasie w 2017 roku. Je\u015Bli pokonaj\u0105 w ostatniej kolejce pierwszej ligi GKS Tychy, w kolejnym sezonie wr\u00F3c\u0105 do elity. Awans mo\u017Ce da\u0107 im te\u017C remis, ale w\u00F3wczas Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie mo\u017Ce wygra\u0107 z Ark\u0105 Gdynia, a Puszcza Niepo\u0142omice - z Chrobrym G\u0142og\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68791517":["Stal, mistrz Polski z 2021 roku, w p\u00F3\u0142finale nie da\u0142a rady rewelacyjnemu Kingowi Szczecin, kt\u00F3rego zdo\u0142a\u0142a pokona\u0107 zaledwie raz. Legia natomiast, tak jak przed rokiem w finale, musia\u0142a uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 \u015Al\u0105ska Wroc\u0142aw. W sezonie zasadniczym ostrowianie dwukrotnie pokonali zesp\u00F3\u0142 z Warszawy - u siebie 90:87, na wyje\u017Adzie 96:68. Sto\u0142eczna dru\u017Cyna zamierza zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 rywalom w batalii o br\u0105zowy medal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68782118":["Spotkanie o ogromnym ci\u0119\u017Carze gatunkowym. Dru\u017Cyna S\u0142onik\u00F3w wci\u0105\u017C ma szans\u0119 na bezpo\u015Bredni awans do najwy\u017Cszej klasy rozgrywkowej. Nie wszystko jednak zale\u017Cy od niej. Promocj\u0119 zapewni jej zwyci\u0119stwo nad Ark\u0105 i brak wygranej Ruchu Chorz\u00F3w z GKS-em Tychy. Gdynian w tym spotkaniu tak\u017Ce interesuje tylko komplet punkt\u00F3w, kt\u00F3ry mo\u017Ce da\u0107 im prawo gry w bara\u017Cach o Ekstraklas\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68782119":["Przegrywaj\u0105c z Zag\u0142\u0119biem Sosnowiec przed tygodniem, Bia\u0142a Gwiazda mocno skomplikowa\u0142a swoj\u0105 sytuacj\u0119 w wy\u015Bcigu o powr\u00F3t do Ekstraklasy. Gdyby tamten mecz zako\u0144czy\u0142 si\u0119 zwyci\u0119stwem Wis\u0142y, przed ostatni\u0105 kolejk\u0105 los awansu mia\u0142aby w swoich r\u0119kach. Rzeczywisto\u015B\u0107 jest jednak inna i podopieczni Rados\u0142awa Sobolewskiego musz\u0105 si\u0119 z ni\u0105 pogodzi\u0107. Wyst\u0119p w bara\u017Cach maj\u0105 zapewniony. W ostatniej kolejce pozostaje im pokona\u0107 ekip\u0119 z \u0141\u0119cznej i czeka\u0107 na... cud, czyli strat\u0119 punkt\u00F3w przez Ruch Chorz\u00F3w, Bruk-Bet Termalic\u0119 Nieciecza i Puszcz\u0119 Niepo\u0142omice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2295560.jpg","",[]],"68782120":["Stawk\u0105 walki Mateusza R\u0119beckiego z Jose Barriosem by\u0142 pas mistrzowski w kategorii lekkiej nale\u017C\u0105cy do Polaka. Faworytem starcia by\u0142 popularny Chi\u0144czyk, kt\u00F3ry ju\u017C po raz pi\u0105ty broni\u0142 tytu\u0142u. Zawodnik z Argentyny przed gal\u0105 wykazywa\u0142 si\u0119 jednak du\u017C\u0105 pewno\u015Bci\u0105 siebie i zapowiada\u0142 swoj\u0105 wygran\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68782135":["Tegoroczni mistrzowie Holandii na zako\u0144czenie sezonu podejmuj\u0105 dwunasty w zestawieniu SBV Vitesse. Go\u015Bcie nie maj\u0105 najlepszych wspomnie\u0144 z poprzedniego starcia z Feyenoordem, na w\u0142asnym boisku rywale rozbili ich bowiem a\u017C 5:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"68858043":["Kibice zgromadzeni na stadionie we Florencji b\u0119d\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ego pojedynku sprinterskiego, do kt\u00F3rego na lekkoatletycznej arenie dojdzie po raz pierwszy od 2012 roku. Mistrz olimpijski, W\u0142och Marcell Jacobs, powalczy z mistrzem \u015Bwiata, Amerykaninem Fredem Kerleyem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304058.jpg","",[]],"68782137":["W przedostatniej kolejce sezonu 2022\/2023 \u015Bwie\u017Co upieczeni mistrzowie Hiszpanii podejm\u0105 jedenast\u0105 ekip\u0119 tabeli. FC Barcelona b\u0119dzie chcia\u0142a po raz drugi w tegorocznej kampanii pokona\u0107 RCD Mallork\u0119. Na boisku rywali Katalo\u0144czycy triumfowali 1:0.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213222.jpg","",[]],"68782138":["Jedne z najbardziej presti\u017Cowych zawod\u00F3w w Wielkiej Brytanii maj\u0105 niezwykle bogat\u0105 tradycj\u0119. Po raz pierwszy wy\u015Bcig zorganizowany zosta\u0142 w 1780 roku. Na torze Epsom Downs w Surrey do rywalizacji przyst\u0105pi czterna\u015Bcie koni. W\u015Br\u00F3d faworyt\u00F3w tegorocznych zawod\u00F3w s\u0105 Auguste Rodin i Military Order.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1972012.jpg","",[]],"68782139":["Siatkarki ze Stan\u00F3w Zjednoczonych znakomicie rozpocz\u0119\u0142y tegoroczn\u0105 rywalizacj\u0119. Na inauguracj\u0119 pokona\u0142y bowiem 3:2 mistrzynie \u015Bwiata, Serbki. Reprezentantki Korei Po\u0142udniowej za\u015B mierzy\u0142y si\u0119 z Turcj\u0105 , z kt\u00F3r\u0105 przegra\u0142y 0:3.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"68782140":["Zawodnicy Panthers Wroc\u0142aw rozpoczynaj\u0105 zmagania w Europejskiej Ligi Futbolu od starcia z Hamburg Sea Devils, triumfatorem ubieg\u0142orocznej edycji rozgrywek. Dolno\u015Bl\u0105ski zesp\u00F3\u0142 ma nadziej\u0119, \u017Ce w tym sezonie uda mu si\u0119 awansowa\u0107 do play-off.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180835.jpg","",[]],"68791518":["Turczynki po dw\u00F3ch kolejkach rozgrywek maj\u0105 na swoim koncie dwa zwyci\u0119stwa - z Kore\u0105 Po\u0142udniow\u0105 i Serbi\u0105. W\u0142oszki rozpocz\u0119\u0142y rywalizacj\u0119 do wygranej z Tajlandi\u0105, ale w kolejnym starciu lepsze od mistrzy\u0144 Europy okaza\u0142y si\u0119 reprezentantki Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"68871602":["\u0141odzianie wracaj\u0105 do Ekstraklasy po trzyletniej przerwie. Mecz z Odr\u0105 Opole poprzedzi wi\u0119c wielk\u0105 fet\u0119. \u0141odzianie chc\u0105 zako\u0144czy\u0107 sezon w dobrym stylu i w efektowny spos\u00F3b podzi\u0119kowa\u0107 swoim kibicom za wsparcie w ko\u0144cz\u0105cej si\u0119 kampanii. Dodatkowej motywacji dostarcza im wynik poprzedniego starcia z opolanami na Stadionie Miejskim im. W\u0142adys\u0142awa Kr\u00F3la. 15 maja 2022 roku \u0141KS uleg\u0142 tu go\u015Bciom a\u017C 0:4. Ma wi\u0119c z Wikingami Po\u0142udnia rachunki do wyr\u00F3wnania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"68782143":["W najciekawszym pojedynku wieczoru w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 Filip Stawowy i Toni Valtonen. Dla 24-letniego Polaka to pierwsza walka od 12 lutego, kiedy na gali Babilon MMA 19 przegra\u0142 z Kevinem Szaflarskim. Konfrontacja z do\u015Bwiadczonym Valtonenem mo\u017Ce stanowi\u0107 dla niego trudne wyzwanie. Fin ma na swoim koncie a\u017C 46 profesjonalnych star\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68782121":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"68782122":["Stawk\u0105 walki wieczoru na gali, kt\u00F3ra odb\u0119dzie si\u0119 w Toyota Center w Ontario w Kalifornii jest pas WBC Interim World. Pretendentami do trofeum s\u0105 Brandon Figueroa i Mark Magsayo. Obaj zawodnicy w przesz\u0142o\u015Bci byli ju\u017C posiadaczami tytu\u0142\u00F3w mistrzowskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",[]],"68782123":["W walce wieczoru podczas gali we Wroc\u0142awiu o pas w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej zmierz\u0105 si\u0119 Cezary Oleksiejczuk i Adrian Zieli\u0144ski. Dla fightera z \u0141\u0119cznej to druga obrona pasa, w poprzedniej jednomy\u015Bln\u0105 decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w pokona\u0142 Kamila Krask\u0119. Jego rywal to by\u0142y mistrz wagi pi\u00F3rkowej. W kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej stoczy\u0142 dotychczas dwie walki, w obydwu z nich wygra\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68782124":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"68782125":["Najwa\u017Cniejszym wydarzeniem pierwszej w 2021 roku gali organizowanej przez grup\u0119 Babilion Promotion b\u0119dzie pojedynek Eweliny P\u0119kalskiej z Lott\u0105 Loikkanen o tytu\u0142 mistrzyni Europy w wadze muszej. Rywalka Polki poprzednio walczy\u0142a w grudniu 2019 roku. W\u00F3wczas przegra\u0142a walk\u0119 z Sarah Bormann, kt\u00F3rej stawk\u0105 by\u0142y trzy pasy w kategorii junior muszej, w tym ten przyznawany przez federacj\u0119 WBF. Podczas tych zawod\u00F3w r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 te\u017C m.in. Micha\u0142 Kr\u00F3lik i Jakub Dobrzy\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"68782126":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"68858041":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"68858042":["Amerykanki zainaugurowa\u0142y turniej w Antalyi zaci\u0119tym spotkaniem z Serbkami. Pokona\u0142y aktualne mistrzynie \u015Bwiata, jednak potrzebowa\u0142y do tego dodatkowego seta. Przekonamy si\u0119, czy Koreanki z Po\u0142udnia b\u0119d\u0105 w stanie wykorzysta\u0107 zm\u0119czenie podopiecznych Karcha Kiraly'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"68782128":["29-letni Pawe\u0142 Czy\u017Cyk powalczy o pierwsze trofea w zawodowe karierze - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem jest W\u0142och Dragan Lepei legitymuj\u0105cy si\u0119 rekordem: 21 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek i 2 remisy. W ringu wyst\u0105pi te\u017C Ihosvany Garcia w pojedynku z Mirsadem Cebo, a tak\u017Ce niepokonany Konrad Koz\u0142owski w starciu z Bartoszem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"68845640":["Podra\u017Cnione pora\u017Ck\u0105 z Bia\u0142o-Czerwonymi W\u0142oszki postaraj\u0105 si\u0119 powr\u00F3ci\u0107 na zwyci\u0119sk\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119 w spotkaniu z reprezentacj\u0105 Turcji. Nie b\u0119dzie to jednak \u0142atwe. Gospodynie turnieju w Antalyi maj\u0105 za sob\u0105 bardzo przekonuj\u0105ce wygrane z Kore\u0105 Po\u0142udniow\u0105 i Serbi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"68782129":["Marcin Skrzek powraca do oktagonu po p\u00F3\u0142rocznej przerwie. Jego rywalem podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim b\u0119dzie do\u015Bwiadczony Gracjan Wyro\u015Blak. Reprezentanci wagi lekkiej zawalcz\u0105 na dystansie trzech pi\u0119ciominutowych rund. Pierwotnie atrakcj\u0105 wieczoru Babilon MMA 33 mia\u0142a by\u0107 konfrontacja Izabeli Badurek z Klaudi\u0105 Sygu\u0142\u0105. Plany organizator\u00F3w pokrzy\u017Cowa\u0142a jednak kontuzja jednej z zawodniczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68782130":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["JM"]],"68782131":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w stolicy Anglii b\u0119dzie pas mistrzowski w kategorii WBO w wadze super\u015Bredniej. M\u0142ody Zach Parker skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z 34-letnim weteranem, Johnem Ryderem. Faworytem starcia wydaje si\u0119 by\u0107 Parker, jednak z pewno\u015Bci\u0105 do\u015Bwiadczony rywal mo\u017Ce mu sprawi\u0107 wiele problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"68782132":["\u0141ukasz Sajewski stoi przed szans\u0105, by otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po bolesnych pora\u017Ckach z \u013Dudov\u00EDtem Kleinem i Damienem Lapilusem. Polak stanie w oktagonie naprzeciw przebojowego Kuba\u0144czyka, Alana Silverio, kt\u00F3ry mo\u017Ce si\u0119 poszczyci\u0107 seri\u0105 sze\u015Bciu wygranych pojedynk\u00F3w z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"68782133":["Przypomnienie tego, co dzia\u0142o si\u0119 podczas jubileuszowej, czterdziestej gali KSW, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 22 pa\u017Adziernika 2017 roku w Dublinie. Mariusz Pudzianowski stoczy\u0142 w\u00F3wczas jeden z najci\u0119\u017Cszych pojedynk\u00F3w w swojej karierze, a jego rywalem by\u0142 urodzony w Angoli Amerykanin Jay Silva. Najwi\u0119cej emocji wzbudzi\u0142 jednak pojedynek Mateusza Gamrota i Normana Parke'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68782134":["W najwa\u017Cniejszej walce gali w Gda\u0144sku pochodz\u0105cy z Konga pi\u0119\u015Bciarz zmierzy\u0142 si\u0119 z 31-letnim S\u0142owakiem, kt\u00F3ry w 2020 roku pokona\u0142 Igora Jakubowskiego. Stawk\u0105 tego pojedynku by\u0142o tzw. trofeum frankofo\u0144skie federacji WBC. Opr\u00F3cz Kalengi i Plesnika w ringu pojawili m.in. Ihosvany Garcia i Dominik Szalczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"68782033":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"68782034":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",[]],"68782035":["Wacek - brat Filipa
Na \u0142\u0105ce niespodziewanie zjawia si\u0119 Wacek, lekkomy\u015Blny brat bli\u017Aniak Filipa. Przybysz jest lekkoduchem i rozrabiak\u0105. Z powodu jego niesamowitego podobie\u0144stwa do Filipa wszyscy mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki s\u0105dz\u0105, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie Filip niegrzecznie si\u0119 zachowuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68782036":["Pch\u0142a i pies
Owady zamieszkuj\u0105ce \u0142\u0105k\u0119 szykuj\u0105 si\u0119 do zimowego snu. Maja i Gucio tak\u017Ce przygotowuj\u0105 si\u0119 do tej pory roku. Gromadz\u0105 zapasy. Tymczasem rezolutna pszcz\u00F3\u0142ka znajduje zamarzni\u0119t\u0105 pch\u0142\u0119 Funi\u0119 i postanawia si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68782037":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68782038":["Re\u017C.: Henry Yu.
Cody Maverick, spragniony nowych wyzwa\u0144, prosi s\u0142ynn\u0105 surfuj\u0105c\u0105 za\u0142og\u0119 The Hang 5 o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 do\u0142\u0105czenia do nich w podr\u00F3\u017Cy do legendarnego miejsca, znanego jako Rowy, gdzie wyst\u0119puj\u0105 najwi\u0119ksze fale na \u015Bwiecie. Wkr\u00F3tce odkrywa jednak, \u017Ce \u017Cycie, z kt\u00F3rego zrezygnowa\u0142, mo\u017Ce by\u0107 bardziej heroiczne ni\u017C \u015Bmiertelnie gro\u017Ane igranie z \u017Cywio\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090606.jpg","",["N"]],"68782039":["Wielka wygrana
Rodzinie Kwiatkowskich sprzyja szcz\u0119\u015Bcie. Trafili szcz\u0119\u015Bliwy los w totolotku. Cho\u0107 suma nie jest du\u017Ca, to wszyscy maj\u0105 wiele pomys\u0142\u00F3w, jak mo\u017Cna j\u0105 spo\u017Cytkowa\u0107. Tymczasem Jacek pod drzwiami znajduje ma\u0142ego szczeniaka. Licz\u0105c na wysok\u0105 nagrod\u0119, daje og\u0142oszenie o czworonogu do gazety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"68782040":["Testy parapsychologiczne
Kwiatkowscy w spokoju delektuj\u0105 si\u0119 spokojn\u0105 sobot\u0105. Odpoczywaj\u0105 i oddaj\u0105 si\u0119 drobnym domowym zaj\u0119ciom. Sielank\u0119 przerywa pojawienie si\u0119 pewnej pani psycholog. Kobieta poddaje ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 testom, maj\u0105cym na celu wykrycie patologii. Jej badania przynosz\u0105 wstrz\u0105saj\u0105ce rezultaty i ujawniaj\u0105 ciemne zakamarki pod\u015Bwiadomo\u015Bci wszystkich cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Dodatkowe zamieszanie wprowadza nauczycielka Filipa, kt\u00F3ra bardzo przej\u0119\u0142a si\u0119 przepowiedni\u0105 Elizy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"68782041":["Stan kryzysowy
Anka jest chora i le\u017Cy w \u0142\u00F3\u017Cku. Prowadzeniem domu zajmuj\u0105 si\u0119 dzieci. Piel\u0119gnuj\u0105 tak\u017Ce swoj\u0105 chor\u0105 mam\u0119. W jej imieniu odpowiadaj\u0105 na listy czytelnik\u00F3w. Ich zwariowane pomys\u0142y ciesz\u0105 si\u0119 wielk\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w\u015Br\u00F3d czytelnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"68782042":["M\u00F3j braciszek Karol
Karol zostaje czasowo zawieszony w wykonywaniu swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Musi zgodzi\u0107 si\u0119, by Alina posz\u0142a do pracy. Jego \u017Cona, by dosta\u0107 posad\u0119 sekretarki w prywatnej firmie, udaje, \u017Ce wci\u0105\u017C jest wolna. M\u00F3wi szefowi, \u017Ce mieszka z bratem. Jej prze\u0142o\u017Cony jest ni\u0105 wyra\u017Anie zainteresowany. Przychodzi do niej z wizyt\u0105, zamierzaj\u0105c poprosi\u0107 jej brata o zgod\u0119 na randk\u0119 z Alin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68782043":["M\u0119ska duma
Karol spotyka dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ry podkochiwa\u0142 si\u0119 w Alinie. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Bwietnie si\u0119 wiedzie, zaczyna udawa\u0107, \u017Ce jest dyrektorem przedsi\u0119biorstwa, w kt\u00F3rym pracuje. Problem w tym, \u017Ce dawny kolega postanawia odwiedzi\u0107 go w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68782044":["Opowie\u015B\u0107 o r\u00F3\u017Cnych gatunkach dzikich zwierz\u0105t przypominaj\u0105cych domowe owce i kozy. Ich wsp\u00F3ln\u0105 cech\u0105 jest odporno\u015B\u0107 - mog\u0105 przetrwa\u0107 w najtrudniejszych warunkach, na najbardziej nieprzyjaznych terenach na Ziemi. Zamieszkuj\u0105 zar\u00F3wno najgor\u0119tsze i najsuchsze pustynie, jak i wysokie g\u00F3ry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202286.jpg","",[]],"68782045":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305059.jpg","",[]],"68782046":["Re\u017C.: Albert Barill\u00E9.
Pierwsi Amerykanie
Historia pierwszych migrant\u00F3w, kt\u00F3rzy zasiedlili kontynent p\u00F3\u0142nocnoameryka\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68782047":["\u0141owcy
Widzowie poznaj\u0105 \u017Cycie pierwszych mieszka\u0144c\u00F3w Ameryki. Dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b polowali oni na zwierz\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68782048":["Zdobywcy Wielkiej P\u00F3\u0142nocy
Autorzy opowiadaj\u0105 o pierwszych migrantach, kt\u00F3rzy zasiedlili kontynent ameryka\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"68782049":["Re\u017C.: Kirk Jones.
Miasteczko licz\u0105ce pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciu dw\u00F3ch mieszka\u0144c\u00F3w. Pewnego dnia do przyjaci\u00F3\u0142 u\u015Bmiecha si\u0119 los. Dostaj\u0105 oni mo\u017Cliwo\u015B\u0107 spe\u0142nienia swoich marze\u0144. Po wiadomo\u015Bci o wygranej na loterii Ned Divine (Jimmy Keogh) z wra\u017Cenia umiera na atak serca. Jego koledzy, Jackie (Ian Bannen) i Michael (David Kelly), postanawiaj\u0105 odebra\u0107 nagrod\u0119 za niego. Nie jest to jednak takie proste, jak im si\u0119 wydaje. S\u0105 zmuszeni do podzia\u0142u czeku. Musz\u0105 te\u017C przekona\u0107 s\u0105siad\u00F3w do wsp\u00F3\u0142pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1981344.jpg","",[]],"68782050":["Ukryte kamery
Karol da\u0142 si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 i zgodzi\u0142 si\u0119 na zainstalowanie w swoim mieszkaniu ukrytych kamer. Nie powiedzia\u0142 jednak nic o tym Alinie. Ca\u0142a okolica, a tak\u017Ce s\u0105siedzi i rodzina, mo\u017Ce teraz ogl\u0105da\u0107 to, co dzieje si\u0119 w domu Krawczyk\u00F3w. Karol i Tadek postanawiaj\u0105 uatrakcyjni\u0107 nieco to widowisko. W tym celu pisz\u0105 scenariusz serialu. Wtedy pojawiaj\u0105 si\u0119 prawdziwe k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68782051":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782052":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782053":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782054":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68782055":["Hitler by\u0142 zdecydowany rozszerzy\u0107 Niemcy na wsch\u00F3d, aby uczyni\u0107 z kraju wielkie mocarstwo kontynentalne. Jego polityka, oparta na ideologii rasistowskiej, zak\u0142ada\u0142a wyeliminowanie lub zniewolenie ludno\u015Bci, kt\u00F3ra sta\u0142a na drodze Rzeszy. Ow\u0142adni\u0119ty swoj\u0105 wizj\u0105, rozpocz\u0105\u0142 wojn\u0119, kt\u00F3rej celem by podb\u00F3j Polski, Bia\u0142oruskiej i Ukrai\u0144skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz kraj\u00F3w nadba\u0142tyckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206904.jpg","",[]],"68782056":["Pani Sylwia mieszka wraz z c\u00F3reczk\u0105 i te\u015Bciow\u0105. M\u0105\u017C kobiety niedawno przegra\u0142 walk\u0119 z rakiem. Dom, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, powoli zmienia si\u0119 w ruder\u0119. Dziurawy dach przecieka, a przesi\u0105kni\u0119te wod\u0105 sufity i \u015Bciany pokrywaj\u0105 si\u0119 czarnymi plamami. Nieszczelna pod\u0142oga utrudnia funkcjonowanie wiekowej pani Hani, kt\u00F3ra porusza si\u0119 o kulach. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remont du\u017Cego i mocno zawilgoconego domu okazuje si\u0119 du\u017Cym wyzwaniem dla ekipy Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68782057":["Gospodyni programu zdradzi przepis na regionaln\u0105 zup\u0119 gulaszow\u0105 z \u017Celiwnego kocio\u0142ka. Na Warmii i Mazurach nazywana jest karmuszk\u0105. Danie \u0142\u0105czy w sobie tradycj\u0119 kuchni pruskiej i polskiej. Kolejna propozycja to sztuka mi\u0119sa w warzywach, kt\u00F3ra najpierw zostanie zamkni\u0119ta w s\u0142oikach, a potem ugotowana w du\u017Cym garnku ustawionym na starej kuchence. Na deser Ewa Wachowicz zaserwuje galaretki z owocami i ptasim mleczkiem, podane w du\u017Cych kieliszkach do wina. Ponadto poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 pikle z cukinii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"68782058":["Na pocz\u0105tku programu Ewa Wachowicz przygotuje tradycyjn\u0105 sa\u0142atk\u0119 szwajcarsk\u0105 z sera, og\u00F3rk\u00F3w konserwowych, szynki i sosu winegret. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 \u017Ceberka w sosie pieprzowym. Kluczem do sukcesu tego dania jest kefirowa marynata. Z kolei na deser prowadz\u0105ca upiecze tart\u0119 z owocami le\u015Bnymi i bia\u0142\u0105 czekolad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68782059":["Jako nastolatek Przemek Wieczorek sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 wypadku, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie r\u0119ce. Obecnie jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o wielu zainteresowaniach. Twierdzi, \u017Ce to nieszcz\u0119\u015Bliwe zdarzenie sprawi\u0142o, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 warto\u015Bciowszym cz\u0142owiekiem. Lena G\u0142uch jest m\u0142od\u0105, tryskaj\u0105c\u0105 optymizmem kobiet\u0105, kt\u00F3ra pasjonuje si\u0119 \u0142ucznictwem. Mi\u0142o\u015B\u0107 do tego sportu zaszczepili w niej rodzice. Mimo wrodzonej niepe\u0142nosprawno\u015Bci dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce je\u015Bli czego\u015B si\u0119 naprawd\u0119 pragnie, to mo\u017Cna to osi\u0105gn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"68782060":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68782061":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68782062":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68782063":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68782064":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68781617":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781618":["Pedofil w sieci
Ja\u015B wyznaje ojcu, \u017Ce kolega z czatu, Krzy\u015B, poprosi\u0142 go o zdj\u0119cie. Piotr natychmiast dzwoni do komisarza, Karola G\u00F3ry. W redakcji proponuje wsp\u00F3\u0142pracownikom, aby zaj\u0119li si\u0119 pedofilem nagabuj\u0105cym jego syna. Nie wie tylko, jak go namierzy\u0107. Z rozwi\u0105zaniem przychodzi Dora - studentka fotografii, kt\u00F3ra zosta\u0142a zatrudniona w dziale Waldiego. Zesp\u00F3\u0142 przygotowuje prowokacj\u0119 dziennikarsk\u0105 z udzia\u0142em Jasia. Niestety, nie przynosi to efektu. Dochodzi do kolejnej prowokacji. Tym razem ch\u0142opiec proponuje Krzysiowi spotkanie w cztery oczy. Tymczasem Antek o\u015Bwiadcza si\u0119 Basi i proponuje, aby zamieszkali w Londynie. Z kolei Annie grozi zwolnienie z pracy. Alicja zaprasza Piotra na rozmow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170097.jpg","",[]],"68781619":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781620":["Basen
Pat i Mat wpadaj\u0105 na pomys\u0142 wybudowania basenu u siebie w ogr\u00F3dku. Od pocz\u0105tku jednak prze\u015Bladuje ich pech. Kolejne pr\u00F3by wykonania planu, ko\u0144cz\u0105 si\u0119 spektakularnym fiaskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781621":["Jak powiesi\u0107 obraz
Pat i Mat wieszaj\u0105 obraz na \u015Bcianie. Prosta z pozoru czynno\u015B\u0107 jak zwykle si\u0119 komplikuje, gdy\u017C ramka wci\u0105\u017C si\u0119 przekrzywia. Przyjaciele rujnuj\u0105 sw\u00F3j dom, ale ostatecznie obrazek wisi prosto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781622":["Choinka
Przyjaciele ubieraj\u0105 choink\u0119. Zawieszenie \u015Bwiecide\u0142ek okazuje si\u0119 dla nich prawdziwym wyzwaniem, gdy wcielaj\u0105 w \u017Cycie swoje szalone pomys\u0142y, kt\u00F3re w teorii maj\u0105 u\u0142atwi\u0107 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781623":["Placuszki","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781624":["Drzwi gara\u017Cowe","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781625":["Rowerzy\u015Bci","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781626":["Glazura","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781627":["Pod\u0142oga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781628":["Okap","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"68781629":["Do lombardu trafia stalowa gitara. Nast\u0119pnie w sklepie pojawia si\u0119 list ameryka\u0144skiego pioniera Ezry Meekera, zestaw pami\u0105tkowych monet ze szlaku orego\u0144skiego, wiktoria\u0144ska tabakierka, a tak\u017Ce kolonialne ko\u015Bci do gry z 1765 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"68781630":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia wykonana na zam\u00F3wienie gitara z czterema gryfami. Przekonamy si\u0119, czy Corey kupi ten niezwyk\u0142y instrument. Kolejny klient chce sprzeda\u0107 pude\u0142ko p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych z wizerunkiem nies\u0142awnej \u0142y\u017Cwiarki figurowej Tonyi Harding, do\u017Cywotnio zdyskwalifikowanej za to, \u017Ce by\u0142a zamieszana w zamach na swoj\u0105 rywalk\u0119 Nancy Kerrigan. P\u00F3\u017Aniej Rick ma okazuj\u0119 kupi\u0107 dwie osiemnastowieczne wagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781631":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, jakie w dzisiejszym odcinku przynosz\u0105 klienci lombardu w Las Vegas, jest album zespo\u0142u Led Zeppelin z autografami muzyk\u00F3w. Przekonamy si\u0119, jak\u0105 kwot\u0119 Rick zaoferuje za ten kawa\u0142ek historii hard rocka. Nast\u0119pnie do sklepu Harrison\u00F3w trafia kolekcja zabytkowych gwizdk\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey ogl\u0105da komiks polityczny Doonesbury stworzony przez Gary'ego Trudeau. Rick wycenia zegar z naci\u0105giem automatycznym. Zobaczymy, czy zdecyduje si\u0119 go kupi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781632":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia kolekcja ksi\u0105\u017Cek o historii wojen morskich, pochodz\u0105ca z osobistej biblioteki sz\u00F3stego prezydenta USA Johna Adamsa. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da prostok\u0105tn\u0105 gitar\u0119 elektroniczn\u0105 z autografem s\u0142ynnego muzyka Sammy'ego Hagara, kt\u00F3ry gra\u0142 m.in. z zespo\u0142em Van Halen. P\u00F3\u017Aniej Chumlee wycenia pochodz\u0105cy z 1901 roku sorter bilonu. Rick wybiera si\u0119 sprawdzi\u0107, jak po remoncie wygl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczne sulki, kt\u00F3re kupi\u0142 jaki\u015B czas temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781633":["W dzisiejszym odcinku do lombardu Harrison\u00F3w w Las Vegas trafia zas\u0142ona prysznicowa ze s\u0142ynnego thrillera \"Psychoza\" Alfreda Hitchcocka. Na rekwizycie widnieje podpis aktora Anthony'ego Perkinsa, kt\u00F3ry wcieli\u0142 si\u0119 w rol\u0119 Normana Batesa. Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 papiery warto\u015Bciowe z 1882 i 1918 roku. Corey i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 r\u00F3wnie\u017C dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 maszyn\u0119 licz\u0105c\u0105. P\u00F3\u017Aniej Rick wycenia radziecki noktowizor z lat 50. ubieg\u0142ego wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781634":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia Biblia, kt\u00F3ra by\u0142a na Ksi\u0119\u017Cycu. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 Pismo \u015Awi\u0119te, kt\u00F3re polecia\u0142o w kosmos wraz z misj\u0105 Apollo 14. Nast\u0119pnie Corey wycenia laserow\u0105 bro\u0144 Bucka Rogersa - komiksowej postaci stworzonej pod koniec lat 30. ubieg\u0142ego wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick ogl\u0105da miniaturow\u0105 kuchenk\u0119 z lat 50. XX wieku. Harrison ma r\u00F3wnie\u017C okazj\u0119 naby\u0107 oryginalny komiks z serii \"Beetle Bailey\" z lat 50. XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781635":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia dziesi\u0119ciocent\u00F3wka z 1894 roku, zaprojektowana przez Charlesa E. Barbera. Nale\u017Cy ona do najrzadszych i najbardziej cenionych przez kolekcjoner\u00F3w ameryka\u0144skich monet. Nast\u0119pnie Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 autograf aktora Johna Belushiego. Rick wycenia lalk\u0119 zaprojektowan\u0105 w latach 50. ubieg\u0142ego wieku przez Jima Hensona, tw\u00F3rc\u0119 \"Muppet Show\" i \"Ulicy Sezamkowej\". Harrison ogl\u0105da te\u017C rower marki Schwinn z 1965 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"68781636":["Cz\u0142owiek do zada\u0144 specjalnych
Pewnego letniego dnia Magda, znana na ROD Katarzynka jako z\u0142ota r\u0105czka, odwiedza w\u0142a\u015Bcicielki ogr\u00F3dk\u00F3w, aby pom\u00F3c im w pracy. Odwiedza Sylwi\u0119 i Stasi\u0119. Kiedy po sko\u0144czonej pracy Magda odpoczywa z drug\u0105 z pa\u0144 w przeno\u015Bnym basenie, wizyt\u0119 sk\u0142ada im Piotr. Tymczasem Marek montuje monitoring na dzia\u0142ce s\u0105siadki na jej pro\u015Bb\u0119. Kobieta obawia si\u0119 o swoje bezpiecze\u0144stwo po wtargni\u0119ciu na dzia\u0142ki intruza. Prezes przypomina Markowi o zasadach panuj\u0105cych na ROD. W \u015Awinouj\u015Bciu na dzia\u0142kach trwa kontrola sieci elektrycznej. Pan Tadeusz ma za zadanie zamontowa\u0107 w wyznaczonych ogr\u00F3dkach liczniki pr\u0105du. Napotyka pewne przeszkody. Musi te\u017C odwiedzi\u0107 jednego z d\u0142u\u017Cnik\u00F3w, zalegaj\u0105cych z op\u0142at\u0105 za energi\u0119. Dzia\u0142kowicz zapewnia, \u017Ce ui\u015Bci nale\u017Cno\u015B\u0107. Pani Tamara daje wyk\u0142ad na temat zak\u0142adania grz\u0105dek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178592.jpg","",[]],"68781637":["W Plutyczach rolnik\u00F3w czeka ci\u0119\u017Cka praca. Gienio wraz z synami i przyjacielem uk\u0142ada kostki siana. Rolnik po cichu zastanawia si\u0119, czy Andrzej i Jarek pami\u0119taj\u0105 o Dniu Ojca. Nie ma poj\u0119cia, jak\u0105 niespodziank\u0119 przygotowali dla niego synowie... Agnieszka i Jarek musz\u0105 sprz\u0105tn\u0105\u0107 stajni\u0119 - wywie\u017A\u0107 \u0142ajno przy u\u017Cyciu nowoczesnych maszyn. Zdradzaj\u0105, jak wygl\u0105da\u0142o to kiedy\u015B. Sylwia i Karol przyjmuj\u0105 trzysta ma\u0142ych g\u0119si. Ptaki musz\u0105 si\u0119 zaadaptowa\u0107 w nowym kurniku. Parze pomagaj\u0105 dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303556.jpg","",[]],"68781638":["Olek i Micha\u0142 z Haciek wypasaj\u0105 swoje krowy. Dzi\u0119ki byd\u0142u chronione ro\u015Bliny si\u0119 rozmna\u017Caj\u0105. Niestety po up\u0142ywie terminu dzier\u017Cawy pastwiska rolnicy brali udzia\u0142 w przetargu, kt\u00F3ry nie zako\u0144czy\u0142 si\u0119 dla nich dobrze. U Emilii ko\u0144ca dobiega sezon na truskawki, kt\u00F3rych uprawa jest kolejn\u0105 wa\u017Cn\u0105 ga\u0142\u0119zi\u0105 jej gospodarstwa. Gienio odkrywa, \u017Ce jeden z jego znajomych musi odda\u0107 kozy. Emilka zawsze ch\u0119tnie przygarnie te zwierz\u0119ta w swoim gospodarstwie, dlatego wraz z Gieniem i Andrzejem jedzie do Strabli, by dobi\u0107 targu. Lekarz weterynarii Agnieszka odwiedza Jurka z Cie\u0142uszek, kt\u00F3ry przygotowuje si\u0119 do aukcji ogier\u00F3w. Ko\u0144 musi mie\u0107 dok\u0142adnie zbadan\u0105 moszn\u0119, ale nie chce wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. Agnieszka jest jednak nieugi\u0119ta. Kiedy badanie dochodzi do skutku, Jurek zaprz\u0119ga konia do bryczki. To r\u00F3wnie\u017C czeka ogiera na aukcji lub wystawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303556.jpg","",[]],"68781639":["Mieszkaj\u0105cy w Plutyczach Gienio i Andrzej pr\u00F3buj\u0105 za pomoc\u0105 preparatu przeciwko szkodnikom zwalczy\u0107 stonk\u0119 ziemniaczan\u0105, kt\u00F3rej obecno\u015B\u0107 mo\u017Ce spowodowa\u0107 utrat\u0119 zbior\u00F3w. Nast\u0119pnie Andrzej, Gienio i Jastrz\u0105b musz\u0105 przesypa\u0107 zbo\u017Ce. Wywi\u0105zuje si\u0119 mi\u0119dzy nimi k\u0142\u00F3tnia. Sylwia i Karol przygotowuj\u0105 swoje konie do hipoterapii. Aby oswoi\u0107 zwierz\u0119ta z nietypowymi zjawiskami i nowymi bod\u017Acami, m\u0142odzi rolnicy podchodz\u0105 do nich, szeleszcz\u0105c foli\u0105. Emila cieszy si\u0119 z narodzin ostatniej w sezonie ma\u0142ej kozy. Niebawem ulega niestety niebezpiecznemu wypadkowi. Do Laszek zmierza karetka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303556.jpg","",[]],"68781640":["Tw\u00F3rcy serii w tym odcinku opowiedz\u0105 o opuszczonym hiszpa\u0144skim mie\u015Bcie z krwaw\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105 oraz p\u0142ywaj\u0105cej bez celu flocie, kt\u00F3ra jest dzi\u015B zapomniana i skazana na niszczenie. Widzowie us\u0142ysz\u0105 r\u00F3wnie\u017C o ukrytym mo\u015Bcie donik\u0105d, kt\u00F3rego spotka\u0142 makabryczny los, a tak\u017Ce o osobliwej metalowej konstrukcji w sercu g\u0119stego lasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305935.jpg","",[]],"68781641":["Masa\u017Cysta Piotr i ksi\u0119gowa Marta wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci, jedenastoletni\u0105 Tosi\u0119 i o\u015Bmioletniego Maciusia. Obowi\u0105zki zawodowe pary sprawiaj\u0105, \u017Ce bardzo rzadko udaje im si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 beztrosko czas w rodzinnym gronie. Piotr i Marta chcieliby w ko\u0144cu odci\u0105\u0107 si\u0119 od codzienno\u015Bci. Aneta Rybarczyk i jej c\u00F3rka Paula prowadz\u0105 gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wsi Kosowskiej. Zajmuj\u0105 si\u0119 przede wszystkim ko\u0144mi. Aneta cz\u0119sto otrzymuje pomoc od starszej c\u00F3rki, Klaudii. To w\u0142a\u015Bnie ona poka\u017Ce go\u015Bciom z miasta, na czym polega praca na wsi. Opiek\u0105 nale\u017Cy otoczy\u0107 nie tylko konie, lecz tak\u017Ce owce, kozy i lamy. W tym samym czasie Aneta i Paula zrealizuj\u0105 harmonogram opracowany przez Piotra i Mart\u0119. Odwiedz\u0105 m.in. tor gokartowy i stylist\u0119 fryzur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"68781642":["Shelim Hussain MBE jest dyrektorem zarz\u0105dzaj\u0105cym w Euro Foods, jednego z najwi\u0119kszych dostawc\u00F3w indyjskiej \u017Cywno\u015Bci w Europie. W ci\u0105gu trzydziestu lat uda\u0142o mu si\u0119 rozwin\u0105\u0107 firm\u0119 do tego stopnia, \u017Ce jej roczne obroty wynosz\u0105 dwie\u015Bcie milion\u00F3w funt\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ma nadziej\u0119 podwoi\u0107 je w ci\u0105gu najbli\u017Cszych pi\u0119ciu lat. Zanim jednak Shelim wdro\u017Cy kolejne plany, chce, dzia\u0142aj\u0105c pod przykrywk\u0105, upewni\u0107 si\u0119, \u017Ce jego pracownicy s\u0105 gotowi na to, co ma nadej\u015B\u0107. Na samym pocz\u0105tku do\u0142\u0105cza do Jessiego, kt\u00F3ry od pi\u0119ciu miesi\u0119cy pracuje na linii produkcyjnej. Dyrektor sp\u0119dza te\u017C dzie\u0144 z kierowc\u0105 samochodu dostawczego, Akikiem. W tajnej misji pomaga mu tak\u017Ce c\u00F3rka, Anisah.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299633.jpg","",[]],"68781643":["Zesp\u00F3\u0142 Traska Bradbury'ego tym razem wyruszy na Floryd\u0119, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 Pegazem i Smokiem, czyli jednym z najwi\u0119kszych na \u015Bwiecie pos\u0105g\u00F3w. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na to, by wspi\u0105\u0107 si\u0119 na tak wysok\u0105 budowl\u0119. Nast\u0119pnie wybior\u0105 si\u0119 do Karoliny P\u00F3\u0142nocnej, gdzie przeprowadz\u0105 inspekcj\u0119 ogromnej kolejki g\u00F3rskiej. Trask wraz z ekip\u0105 musi dosta\u0107 si\u0119 na sam szczyt instalacji z pomoc\u0105 lin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2308653.jpg","",[]],"68781644":["(Nie)Ziemskie tajemnice
Tw\u00F3rcy si\u00F3dmej ju\u017C serii programu odkrywaj\u0105 fascynuj\u0105ce tajemnice naszej planety i atmosfery. Dzi\u0119ki nowoczesnej technologii naukowcom uda\u0142o si\u0119 zbada\u0107 kolejne niesamowite zjawiska i ujawni\u0107 zapieraj\u0105ce dech w piersiach sekrety przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie wyrusz\u0105 w podr\u00F3\u017C w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata, m.in. do Ukrainy, Egiptu czy Meksyku. Kr\u0105\u017C\u0105ce wok\u00F3\u0142 naszej planety satelity odkrywaj\u0105 tajemnice niewidoczne dla obserwator\u00F3w na Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299636.jpg","",[]],"68781645":["Podczas manewr\u00F3w kapitanowie okr\u0119t\u00F3w unikali wykrycia przez przeciwnika. Ciekawe rozwi\u0105zania zastosowano na statkach Sundowner i HMS Seraph, za\u015B na pioniersk\u0105 technologi\u0119 odbijania fal radarowych wykorzystano na Sea Shadow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177307.jpg","",[]],"68781646":["W tym odcinku przyjrzymy si\u0119 niekt\u00F3rym naturalnym fenomenom. Spr\u00F3bujemy ustali\u0107, dlaczego jezioro Maracaibo w Wenezueli przyci\u0105ga pioruny, kt\u00F3re bij\u0105 tam przez trzysta nocy w roku. Odwiedzimy te\u017C Centrali\u0119 w Pensylwanii - miasto opuszczone z powodu po\u017Car\u00F3w od ponad p\u00F3\u0142 wieku szalej\u0105cych w tamtejszych kopalniach w\u0119gla. Ponadto pos\u0142uchamy dziwnego d\u017Awi\u0119ku, rozlegaj\u0105cego si\u0119 w okolicach Detroit, i zobaczymy niesamowit\u0105 intruzj\u0119 wulkaniczn\u0105 zwan\u0105 Wie\u017C\u0105 Diab\u0142a w stanie Wyoming.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183429.jpg","",[]],"68781647":["Om\u00F3wienie roli, jak\u0105 pe\u0142ni ilo\u015B\u0107 posiadanej amunicji, samolot\u00F3w oraz \u017Cywno\u015Bci podczas wojny. Niejednokrotnie jest to du\u017Co wa\u017Cniejsze dla zwyci\u0119stwa ni\u017C liczba \u017Co\u0142nierzy czy umiej\u0119tno\u015Bci przyw\u00F3dcze genera\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"68781648":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68781649":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68781650":["\u017Bywno\u015B\u0107 - \u015Bwiat bez sklep\u00F3w
Prepersi wyja\u015Bni\u0105, jak przygotowuj\u0105 si\u0119 na sytuacj\u0119 kryzysow\u0105 w zakresie zabezpieczania \u017Cywno\u015Bci. Adolf Kudli\u0144ski oprowadzi prowadz\u0105cego po w\u0142asnym ogrodzie. Opowie, jak wa\u017Cne jest robienie wek\u00F3w i dlaczego warto magazynowa\u0107 s\u0142odycze z d\u0142ugim okresem przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia. Andrzej Meller odwiedzi te\u017C Katarzyn\u0119 Mikulsk\u0105, kt\u00F3rej specjalno\u015Bci\u0105 jest zielarstwo. Interesuje si\u0119 kuchni\u0105 dawn\u0105. Wie, jak przygotowa\u0107 potrawy z tego, co daje natura. Katarzyna zaprosi Andrzeja do zbudowania obozowiska. Nast\u0119pnie widzowie poznaj\u0105 Krystyn\u0119 Kuszewsk\u0105, kt\u00F3ra jako pasjonatka alternatywnego stylu \u017Cycia wie wszystko o zasobach jadalnych ro\u015Blin, zi\u00F3\u0142 i naturalnych lek\u00F3w oraz ich praktycznym wykorzystaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"68781651":["Ucieczka z miasta
Ka\u017Cdy prepers wie, \u017Ce w sytuacji kryzysowej nale\u017Cy jak najszybciej ewakuowa\u0107 si\u0119 z miasta. Zanim dojdzie do niebezpiecze\u0144stwa, opracowuje plan ucieczki. W odcinku specjalnym Andrzej Meller razem z Katarzyn\u0105 Daniszewsk\u0105, Krzysztofem Lisem i Marcinem Borkowskim spr\u00F3buje wydosta\u0107 si\u0119 z Warszawy. Przyda mu si\u0119 wiedza, kt\u00F3r\u0105 do tej pory zdoby\u0142 dzi\u0119ki spotkaniom z prepersami. Du\u017C\u0105 rol\u0119 odegraj\u0105 tak\u017Ce sprawno\u015B\u0107 fizyczna, umiej\u0119tno\u015B\u0107 dzia\u0142ania w stresie i pod presj\u0105 czasu. Podczas hipotetycznej sytuacji, epidemii wywo\u0142anej wirusem, widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy przygotowa\u0107 ekwipunek ucieczkowy, jakie obra\u0107 drogi ucieczki, a tak\u017Ce jak zachowa\u0107 si\u0119 wobec ludzi, kt\u00F3rzy mog\u0105 by\u0107 zara\u017Ceni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"68781652":["Zlecenie na Papa\u0142\u0119
25 czerwca 1998 genera\u0142 Marek Papa\u0142a, by\u0142y Komendant G\u0142\u00F3wny Policji, zosta\u0142 zastrzelony w swoim samochodzie. Wed\u0142ug ostatniej prokuratorskiej wersji zab\u00F3jstwa dokona\u0142 z\u0142odziej. Teorii na temat przyczyny zgonu Papa\u0142y jest jednak wiele. Wszystkie one kr\u0105\u017C\u0105 wok\u00F3\u0142 tematu mafii, polityki i biznesu. Gangster Artur Zirajewski ps. Iwan w kwietniu 1999 roku sta\u0142 si\u0119 kluczowym \u015Bwiadkiem. O tajemniczej sprawie sprzed lat, kt\u00F3ra do dzi\u015B budzi wiele pyta\u0144, opowiedz\u0105 m.in. Jaros\u0142aw Soko\u0142owski ps. Masa - kiedy\u015B cz\u0142onek mafii pruszkowskiej, Sylwester Latkowski - dziennikarz \u015Bledczy, a tak\u017Ce prokurator Jerzy Mierzewski, kt\u00F3ry w latach 90. rozpracowa\u0142 gang pruszkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180283.jpg","",[]],"68781653":["Dokumentali\u015Bci pod\u0105\u017Caj\u0105 \u015Bladami stra\u017Cak\u00F3w z r\u00F3\u017Cnych jednostek OSP, kt\u00F3rzy ka\u017Cdego dnia ca\u0142kiem bezinteresownie ryzykuj\u0105 w\u0142asne \u017Cycie w trosce o bezpiecze\u0144stwo zupe\u0142nie obcych ludzi. W tym odcinku zast\u0119p dowodzony przez Zbys\u0142awa mierzy si\u0119 z po\u017Carem zlokalizowanego na Jeziorze Bia\u0142ym katamaranu turystycznego. Tymczasem stra\u017Cacy z O\u017Carowa Mazowieckiego wyruszaj\u0105 do po\u017Caru, kt\u00F3ry wybuch\u0142 na strychu domu jednorodzinnego. Tym zast\u0119pem dowodzi Jarek. Tw\u00F3rcy dokumentu s\u0105 tak\u017Ce \u015Bwiadkami, jak ekipa wydobywa z Jeziora Liche\u0144skiego kajak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192453.jpg","",[]],"68781654":["Depozyt genera\u0142a Hallera
Tym razem poszukiwacze skarb\u00F3w otrzymuj\u0105 zlecenie od dr. Grzegorza Go\u0142\u0119biewskiego. M\u0119\u017Cczyzna prosi o odnalezienie bezcennych pami\u0105tek po \u017Co\u0142nierzach genera\u0142a Hallera. Aby spe\u0142ni\u0107 to \u017Cyczenie, Prospektor, Kiler i Mario, wyruszaj\u0105 szlakiem B\u0142\u0119kitnej Armii. W 1919 roku rozmieszczono jej oddzia\u0142y w r\u00F3\u017Cnych miastach na terenie Mazowsza, mi\u0119dzy innymi w P\u0142ocku oraz jego okolicach. Badania poszukiwacze rozpoczynaj\u0105 od przeprowadzenia kwerendy w bibliotekach oraz archiwach wojskowych. Dzi\u0119ki temu wiedz\u0105, \u017Ce w swoich poszukiwaniach musz\u0105 si\u0119 skoncentrowa\u0107 na miejscowo\u015Bci Bodzan\u00F3w. Tam Prospektor i jego wsp\u00F3\u0142pracownicy udaj\u0105 si\u0119 na teren dawnej osady m\u0142y\u0144skiej, gdzie prawdopodobnie stacjonowali \u017Co\u0142nierze. \u015Awi\u0119tuj\u0105 sukces, gdy udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 guzik nale\u017C\u0105cy do \u017Co\u0142nierza B\u0142\u0119kitnej Armii. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej otrzymuj\u0105 anonimowy list, kt\u00F3ry naprowadza ich na trop pami\u0105tek po \u017Co\u0142nierzu armii Hallera ukrytych w piwnicach na terenie ruin starego m\u0142yna w Bodzanowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"68781655":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68781656":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68781657":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781658":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781659":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68781660":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68781661":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781662":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68781663":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68781664":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68781665":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"68781666":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68781667":["Neandertalczyk
Tw\u00F3rcy serii ukazuj\u0105 100 tysi\u0119cy lat panowania cz\u0142owieka neandertalskiego na kontynencie europejskim. Omawiaj\u0105 pojawienie si\u0119 pierwszych narz\u0119dzi opartych o krzemienne ostrze. Ukazuj\u0105 tak\u017Ce narodziny sztuki oraz powstanie amulet\u00F3w i pierwszego kalendarza my\u015Bliwych. Przybli\u017Caj\u0105 r\u00F3wnie\u017C fakt opanowania ognia przez neandertalczyk\u00F3w. Na koniec pr\u00F3buj\u0105 dociec przyczyn ich wygini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68781668":["Cz\u0142owiek z Cro-Magnon
W tym odcinku o tym, kim by\u0142 cz\u0142owiek z Cro-Magnon, jak \u017Cy\u0142 i jakie by\u0142y jego najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cia ewolucyjne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68781669":["\u017Byzne doliny
W tym odcinku widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce pierwsze cywilizacje narodzi\u0142y si\u0119 w \u017Cyznych dolinach wielkich rzek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68781670":["Kolejna wizyta w zak\u0142adach produkcyjnych, gdzie powstaj\u0105 popularne artyku\u0142y spo\u017Cywcze. Tym razem s\u0105 to: cukierki, kanadyjskie piwo, pieczone kaczki i jagody w czekoladzie. Autorzy programu odwiedzaj\u0105 fabryk\u0119, w kt\u00F3rej produkuje si\u0119 blisko 15 milion\u00F3w cukierk\u00F3w, odkryj\u0105 sekret kanadyjskiego napoju alkoholowego, poka\u017C\u0105 te\u017C, jak staro\u017Cytna egipska technologia wykorzystywana jest przy\u0142\u0105czeniu jag\u00F3d z czekolad\u0105. Na zako\u0144czenie widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b powstaje pyszna pieczona kaczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68781671":["Kolejna ods\u0142ona programu, kt\u00F3ry ods\u0142ania procesy technologiczne odpowiadaj\u0105ce za powstanie najbardziej popularnych artyku\u0142\u00F3w spo\u017Cywczych. Tym razem widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak piwo przekszta\u0142ca si\u0119 w s\u0142ynn\u0105 kanadyjsk\u0105 whisky, jakie znaczenie ma l\u00F3d w produkcji francuskich brioszek oraz dlaczego zupa jarzynowa Campbella jest synonimem wybornego obiadu. Na zako\u0144czenie poznaj\u0105 zabiegi, dzi\u0119ki kt\u00F3rym powstaj\u0105 cukierki Razzles.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68781672":["Sok jab\u0142kowy, ciasteczka imbirowe, w\u0142oski deser tartufo czy grecki placek spanakopita - je\u015Bli kto\u015B jest zainteresowany procesami, dzi\u0119ki kt\u00F3rym te pyszno\u015Bci trafiaj\u0105 na p\u00F3\u0142ki sklepowe, a p\u00F3\u017Aniej do naszych dom\u00F3w, ten odcinek jest dla niego. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak\u0105 rol\u0119 zr\u0119czne palce pe\u0142ni\u0105 przy powstawaniu greckiego przysmaku, jak odpowiednie przygotowanie surowc\u00F3w wp\u0142ywa na smak i jako\u015B\u0107 ciasteczek z imbiru oraz jaki jest okres przydatno\u015Bci do spo\u017Cycia soku jab\u0142kowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68781673":["John i Zack pomagaj\u0105 parze nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w z P\u00F3\u0142nocnej Kalifornii. Josh i Shelley, w\u0142a\u015Bciciele firmy przeprowadzkowej, lubi\u0105 urz\u0105dza\u0107 przyj\u0119cia. Podczas imprez serwuj\u0105 go\u015Bciom koktajle o ciekawych recepturach. Marz\u0105, aby ich nowy dom pomimo niewielkiego metra\u017Cu tak\u017Ce by\u0142 miejscem organizowanych przez nich przyj\u0119\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"68781674":["Staszek prezentuje swojemu synowi nowo nabytego ogiera i przy okazji zmienia zwierz\u0119ciu imi\u0119 z Urala na Ignacego. Jest to olbrzymi zimnokrwisty ko\u0144 rasy litewskiej. U Irenki trwaj\u0105 prace wyko\u0144czeniowe niedawno zbudowanej altany. S\u0142awek koruje zyrtki, Karolina i Szymek maluj\u0105, a Irenka zaczyna \u015Bpiewa\u0107, wi\u0119c robocie towarzyszy weso\u0142a atmosfera. Ko\u0142odziej w Gliczarowie reaktywuje stare urz\u0105dzenie do ci\u0119cia drzewa. Pomaga mu Tomek, bo maszyna wymaga specjalnego przygotowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"68781675":["Irenk\u0119 czeka trudny czas. Musi rozsta\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 ukochan\u0105 krow\u0105, Lal\u0105. Staszek zm\u0119czony ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0105 w gospodarstwie decyduje si\u0119 na orze\u017Awiaj\u0105c\u0105 k\u0105piel w g\u00F3rskim strumieniu. Bardzo m\u0142oda, szesnastoletnia ga\u017Adzina, poszukuje dla swojego brata, Patryka, prawdziwej, g\u00F3ralskiej \"baby\". Uczy si\u0119 tak\u017Ce nowych rzeczy. Tym razem po raz pierwszy prowadzi w\u00F3z zaprz\u0119gni\u0119ty w konia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"68781676":["Mateusz stara si\u0119 o wzgl\u0119dy Weroniki. M\u0142ody g\u00F3ral wie, \u017Ce najlepsza droga do zdobycia ukochanej wiedzie przez jej ojca, wi\u0119c zabiega o dobry kontakt z m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Nie jest to jednak takie proste i b\u0119dzie musia\u0142 bardzo ci\u0119\u017Cko pracowa\u0107, aby zdoby\u0107 zaufanie przysz\u0142ego te\u015Bcia. Baca Stanis\u0142aw razem ze swoimi juhasami robi\u0105 oscypki . Ten odcinek zdradzi tak\u017Ce tajemnicz\u0105 receptur\u0119 na \"g\u00F3ralsk\u0105 viagr\u0119\". U Andrzeja nadszed\u0142 czas wyl\u0119gu kurcz\u0105t. Razem z synkiem zajmuj\u0105 si\u0119 niezb\u0119dn\u0105 w tym czasie prac\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"68781677":["W Plutyczach Walek i S\u0142awek musz\u0105 za\u0142ata\u0107 dziur\u0119 w podmur\u00F3wce obory. Zdaniem Andrzeja, nie jest to potrzebne. Kiedy praca jest wykonana, panowie wyrzucaj\u0105 obornik na rozstrz\u0105sark\u0119 i jad\u0105 na pole. Nie obchodzi si\u0119 bez komplikacji - pojazd gubi \u0142a\u0144cuch, a Andrzej o wszystko obwinia ojca. Kamil oraz \u0141ukasz z \u017Con\u0105 i dzie\u0107mi z miejscowo\u015Bci Po\u015Bwi\u0119tne przeganiaj\u0105 m\u0142ode ciel\u0119ta do zagrody. Wymagaj\u0105 one izolacji ze wzgl\u0119du na kruche zdrowie. Potem Kamil zajmuje si\u0119 napraw\u0105 belarki oraz kosi lucern\u0119 na pasz\u0119 dla kr\u00F3w. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasz przeganiaj\u0105 swoje stado do ob\u00F3r na zimowanie. Potrzebuj\u0105 pomocy pracownik\u00F3w, gdy\u017C jest to niebezpieczne i wyczerpuj\u0105ce zaj\u0119cie. Justyna opiekuje si\u0119 nowo narodzonym cielakiem. Widzowie dowiaduj\u0105 si\u0119 paru ciekawych rzeczy na temat instynktu macierzy\u0144skiego u kr\u00F3w mlecznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68781678":["W Plutyczach Andrzej wraz z Gienkiem i S\u0142awkiem zwo\u017C\u0105 wydr\u0105\u017Cone dynie dla byd\u0142a. Bogdan z Borowskich Cibor\u00F3w wybiera si\u0119 do lasu po drzewo. Nast\u0119pnie musi odrobaczy\u0107 ciel\u0119ta i rozpocz\u0105\u0107 sortowanie ziemniak\u00F3w. Najmniejsze i nie ca\u0142kiem dojrza\u0142e pos\u0142u\u017C\u0105 jako pasza dla zwierz\u0105t, inne - jako jedzenie dla domownik\u00F3w. Tomek z Pokaniewa ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Zainstalowanie nowego szambownika wymaga du\u017Co pracy, w dodatku pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane komplikacje. Monika wraz z suczk\u0105 Bell\u0105 wraca od weterynarza. Zwierz\u0119 ma z\u0142aman\u0105 \u0142apk\u0119. Trzeba przypilnowa\u0107, aby nie biega\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68781679":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"68781680":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993938.jpg","",[]],"68781681":["Czelend\u017Cmafia
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68781682":["Grzybobranie
Irek z Antkiem jad\u0105 do wsi oddalonej 40 kilometr\u00F3w od Warszawy. Podczas grzybobrania zagin\u0119\u0142a tam 53-letnia Halina - miejscowa so\u0142tyska. Kobieta oddali\u0142a si\u0119 od grupy i znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Jej przyjaci\u00F3\u0142ka Lucyna wraz z m\u0119\u017Cem znale\u017Ali w lesie wnyki ze \u015Bladami krwi, koszyk z grzybami oraz but. Trop prowadzi do k\u0142usownik\u00F3w, kt\u00F3rym Halina wypowiedzia\u0142a wojn\u0119. Tymczasem Anna, c\u00F3rka zaginionej, rzuca podejrzenie na biznesmena Witolda Karskiego, kt\u00F3ry planuje w okolicy budow\u0119 spalarni. Halina by\u0142a przeciwna tej inwestycji i sta\u0142a na czele protestu mieszka\u0144c\u00F3w. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, kto naprawd\u0119 odpowiada za znikni\u0119cie so\u0142tyski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68781683":["Niebezpieczna zwierzyna
19-letnia Roksana jest \u015Bwie\u017Co upieczon\u0105 m\u0119\u017Catk\u0105. M\u0142oda kobieta zg\u0142asza znikni\u0119cie swojego 39-letniego m\u0119\u017Ca, Patryka. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 wczoraj z domu i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policjanci rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo i namierzaj\u0105 telefon zaginionego. Sygna\u0142 doprowadza ich do samochodu Patryka, kt\u00F3ry stoi zaparkowany w lesie. W \u015Brodku znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi, jednak m\u0119\u017Cczyzny tam nie ma. Roksana bardzo si\u0119 niepokoi, tym bardziej, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, o kt\u00F3rej nie zd\u0105\u017Cy\u0142a jeszcze powiedzie\u0107 m\u0119\u017Cowi. Rzuca podejrzenia na trzy by\u0142e \u017Cony 39-latka. Wychodzi na jaw, \u017Ce Patryk dotychczas nawi\u0105zywa\u0142 liczne romanse, kt\u00F3re zazwyczaj ko\u0144czy\u0142y si\u0119 niechcian\u0105 ci\u0105\u017C\u0105 i \u015Blubem. Obecnie ma on ju\u017C sze\u015Bcioro dzieci. 19-latka twierdzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C przesta\u0142 p\u0142aci\u0107 by\u0142ym \u017Conom alimenty. W trakcie dochodzenia Miron i \u0141ukasz odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiony mia\u0142 d\u0142ugi u lichwiarza, Olgierda. Policjanci zarz\u0105dzaj\u0105 tak\u017Ce przeszukanie lasu, podczas kt\u00F3rego psy tropi\u0105ce znajduj\u0105 zakopane zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Mo\u017Cliwe, \u017Ce to Olgierd ostatecznie pozby\u0142 si\u0119 d\u0142u\u017Cnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68781684":["Pani Prawda
Podczas surfowania w sieci Zosia i Kamil natrafiaj\u0105 na nagranie przedstawiaj\u0105ce scen\u0119 ataku na kobiet\u0119, filmuj\u0105c\u0105 relacj\u0119 na \u017Cywo. Sprawcy napa\u015Bci brutalnie bij\u0105 i uprowadzaj\u0105 swoj\u0105 ofiar\u0119. Okazuje si\u0119 ni\u0105 popularna i tajemnicza vlogerka, wyst\u0119puj\u0105ca w sieci pod pseudonimem \"Pani Prawda\". Jej misj\u0105 by\u0142o ujawnianie przekr\u0119t\u00F3w i romans\u00F3w w\u0142odarzy z miasteczka, w kt\u00F3rym mieszka\u0142a. Dzia\u0142alno\u015B\u0107 spo\u0142eczna przysporzy\u0142a jej wrog\u00F3w. W podobnym czasie funkcjonariusze dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu 26-letniej Karoliny, asystentki burmistrza podwarszawskiej miejscowo\u015Bci. W jej mieszkaniu zostaj\u0105 ujawnione dowody wskazuj\u0105ce na to, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie zaginiona by\u0142a tajemnicz\u0105 vlogerk\u0105. Zosia i Kamil odkrywaj\u0105, \u017Ce w przerwanym przez napa\u015B\u0107 materiale filmowym Pani Prawda mia\u0142a zamiar zdemaskowa\u0107 burmistrza, sprawcy mobbingu na swoich podw\u0142adnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68781685":["Nagrodzona Oscarem Marlee Matlin pr\u00F3buje si\u0119 upora\u0107 z trudnymi do\u015Bwiadczeniami z przesz\u0142o\u015Bci. Piosenkarka Kim Carnes zyskuje tw\u00F3rcz\u0105 inspiracj\u0119 dzi\u0119ki spotkaniu ze zjaw\u0105 pewnej dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193149.jpg","",[]],"68781686":["Poszukiwany
\u0141owcy dostaj\u0105 spraw\u0119 poszukiwanego od dawna gwa\u0142ciciela nastolatek. Sprawca pozostaje bezkarny. Ekipa dowiaduje si\u0119 od dyrektorki liceum, \u017Ce jedna z uczennic, 16-letnia And\u017Cela, nie wr\u00F3ci\u0142a na noc do domu. \u0141owcy uznaj\u0105, \u017Ce gwa\u0142ciciel mo\u017Ce ukrywa\u0107 si\u0119 w\u015Br\u00F3d nowo zatrudnionych pracownik\u00F3w. Mary\u015Bka jako wuefistka pr\u00F3buje zebra\u0107 informacje, a Patryk przes\u0142uchuje rodzic\u00F3w zaginionej. Przy okazji \u015Bledztwa funkcjonariuszka wpada na trop molestowania w szkole. Wieczorem Patryk idzie na randk\u0119 z Klaudi\u0105. Mary\u015Bka kibicuje parze, a ich spotkanie jest wyj\u0105tkowo udane. Wkr\u00F3tce jednak wychodzi na jaw, \u017Ce Patryk nadal flirtuje z innymi kobietami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"68781687":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68781688":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68781689":["Kabaret Ko\u0144 Polski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"68781690":["All's Fair In Loggin' War
Na bagnach Luizjany Shelby Stanga postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 nowy sprz\u0119t. Gabe Rygaard, kt\u00F3ry od pocz\u0105tku sezonu zmaga\u0142 si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi problemami, by\u0107 mo\u017Ce b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 wreszcie odetchn\u0105\u0107. Wydaje si\u0119, \u017Ce DJ Jeremiah, kt\u00F3rego zatrudni\u0142, jest odpowiedzi\u0105 na jego bol\u0105czki. W Kolumbii Brytyjskiej produkcja zwalnia, gdy\u017C ekipa Triack Resource musi radzi\u0107 sobie ze stromiznami i w\u0105skimi le\u015Bnymi drogami. Z kolei na Florydzie Chapman wyprzedza konkurencj\u0119 i Dreadknots czuj\u0105 presj\u0119. W Wyoming klient Davida Zitterkopfa sk\u0142ada wyj\u0105tkowe zam\u00F3wienie, kt\u00F3re nie\u0142atwo b\u0119dzie zrealizowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286296.jpg","",[]],"68781691":["Living Tiny On Hawaii's Big Island
Australijczyk Andrew, podobnie jak pochodz\u0105ca z Kalifornii Connie, ceni sobie niezale\u017Cno\u015B\u0107. Karier\u0119 rozpoczyna\u0142 w latach 80. jako gitarzystka rockowej kapeli. Connie, kt\u00F3ra by\u0142a wtedy stylistk\u0105, pozna\u0142 na nagraniu w Los Angeles - od razu mi\u0119dzy nimi zaiskrzy\u0142o. Dwadzie\u015Bcia dwa lata p\u00F3\u017Aniej s\u0105 ju\u017C ma\u0142\u017Ce\u0144stwem i mieszkaj\u0105 na Hawajach. Po dekadzie sp\u0119dzonej w pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym stanie postanowili znale\u017A\u0107 zaciszny mikrodomek w d\u017Cungli na wyspie Hawai'i, gdzie b\u0119d\u0105 mogli cieszy\u0107 si\u0119 otoczeniem z dala od ludzkiego wzroku. Podczas gdy Andrew przebywa w Tokio na nagraniach, to Connie z pomoc\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki, Terry Ann, musi zapolowa\u0107 na idealne lokum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68781692":["Tiny Getaway Retreat In Kona, Hawaii
Jenn i jej ch\u0142opak, Jason, poluj\u0105 na ustronny mikrodomek na wyspie Hawai'i, w miejscowo\u015Bci Kona. Jenn jest zabiegan\u0105 matk\u0105 i zdoln\u0105 artystk\u0105, Jason za\u015B nale\u017Cy do elitarnej jednostki stra\u017Cak\u00F3w. Kiedy zajmuje si\u0119 gaszeniem po\u017Car\u00F3w w trudno dost\u0119pnych terenach, cz\u0119sto nawet przez kilka miesi\u0119cy jest zmuszony mieszka\u0107 w swoim vanie, na jedynie 9-metrowej powierzchni. Para ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki swojemu miniaturowemu zaciszu b\u0119d\u0105 mogli znale\u017A\u0107 dla siebie czas i odpocz\u0105\u0107 od codziennego rozgardiaszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68781693":["Tiny Honolulu Bachelor Pad
Jon urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 w Honolulu. Na studia wyjecha\u0142 do miejscowo\u015Bci Ithaca w stanie Nowy Jork, ale po szkole od razu wr\u00F3ci\u0142 do swojego raju na Oceanie Spokojnym. To fizjoterapeuta, triatlonista i ciesz\u0105cy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w\u015Br\u00F3d pa\u0144 kawaler prowadz\u0105cy szalony tryb \u017Cycia. W wieku 30 lat jest got\u00F3w na zakup swojego pierwszego domu. Problem w tym, \u017Ce w Honolulu ceny nieruchomo\u015Bci s\u0105 niebotycznie wysokie. W zwi\u0105zku z tym Jon postanowi\u0142 poszuka\u0107 taniej, ale stylowej mikrokawalerki. Poniewa\u017C to jego pierwsze polowanie na dom, do pomocy zwerbowa\u0142 swojego kumpla, Scotta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]]}